96/EØS/39/01 Statsstøtte - Sak nr. C 42/95 - Danmark /EØS/39/02 Statsstøtte - Sak nr. C 14/96 - Belgia... 01

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "96/EØS/39/01 Statsstøtte - Sak nr. C 42/95 - Danmark... 01. 96/EØS/39/02 Statsstøtte - Sak nr. C 14/96 - Belgia... 01"

Transkript

1 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.39/00 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN Nr årgang 4. Den rådgivende komité for EØS II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité 2. EFTAs overvåkningsorgan 3. EFTA-domstolen III EF-ORGANER 1. Rådet 2. Kommisjonen 96/EØS/39/01 Statsstøtte - Sak nr. C 42/95 - Danmark /EØS/39/02 Statsstøtte - Sak nr. C 14/96 - Belgia /EØS/39/03 Statsstøtte - Sak nr. C 32/96 - Danmark /EØS/39/04 Statsstøtte - Sak nr. C 15/94 - Portugal /EØS/39/05 Godkjenning av statsstøtte i henhold til EF-traktatens artikkel 92 og 93 Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse /EØS/39/06 Kommisjonsmelding om fellesskapsretningslinjer for statsstøtte til små og mellomstore bedrifter... 05

2 Nr.39/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 00 96/EØS/39/07 Kommisjonsmelding om metoden for beregning av referanserente og kalkulasjonsrente /EØS/39/08 Liste over kunngjorte kommisjonsvedtak og kommisjonsdirektiver /EØS/39/09 Offentliggjøring av visse medlemsstaters vedtak om å utstede eller tilbakekalle lisenser i henhold til artikkel 13 nr. 4 i forordning (EØF) nr. 2407/92 om lisenser til luftfartsselskaper Domstolen

3 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.39/00 01 EF-ORGANER KOMMISJONEN Statsstøtte Sak nr. C 42/95 Danmark 96/EØS/39/01 Kommisjonen har avsluttet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til støtte som Danmark har besluttet å tildele innen fiskerinæringen (se EFT nr. C 227 av for nærmere opplysninger). Statsstøtte Sak nr. C 14/96 Belgia 96/EØS/39/02 Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens 93 nr. 2 med hensyn til støtteordningen Maribel bis (ter), som gir særfordeler til foretak som er særdeles utsatt for internasjonal konkurranse (se EFT nr. C 227 av for nærmere opplysninger). Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og interesserte parter, slik at de kan sende sine merknader til de aktuelle tiltakene innen en måned etter at denne kunngjøring ble offentliggjort i EF-Tidende, til: Merknadene vil bli oversendt til Belgia. Commission of the European Communities 200, rue de la Loi B-1049 Brussel Statsstøtte Sak nr. C 32/96 Danmark 96/EØS/39/03 Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens 93 nr. 2 med hensyn til finansiering av fartøyer i Danmark i perioden (se EFT nr. C 232 av for nærmere opplysninger). Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og interesserte parter, slik at de kan sende sine merknader til de aktuelle tiltakene innen en måned etter at denne kunngjøring ble offentliggjort i EF-Tidende, til: Merknadene vil bli oversendt til Danmark. Commission of the European Communities 200, rue de la Loi B-1049 Brussel

4 Nr.39/ 02 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Statsstøtte Sak nr. C 15/94 Portugal Kommisjonen har besluttet ikke å gjøre innsigelse mot utbetaling av tredje rate av en tidligere godkjent kapitaltilførsel til luftfartsselskapet Transportes Aéreos Portugueses (TAP) (se EFT nr. C 259 av for nærmere opplysninger). Godkjenning av statsstøtte i henhold til EF-traktatens artikkel 92 og 93 Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse Kommisjonen har godkjent en spansk støtteordning for turistnæringen i Baskerland, statsstøttenr. N 93/96 (se EFT nr. C 222 av for nærmere opplysninger) /EØS/39/04 96/EØS/39/05 Kommisjonen har godkjent en østerriksk støtteordning til fremme av investeringer foretatt av små og mellomstore bedrifter og/eller regionalutvikling innen turistnæringen ved siden av nasjonale støtteordninger, statsstøttenr. N 692/95 (se EFT nr. C 222 av for nærmere opplysninger). Kommisjonen har godkjent en østerriksk støtteordning til fremme av moderne boliganlegg for arbeidstakere i hotell- og restaurantnæringen, statsstøttenr. N 693/95 (se EFT nr. C 222 av for nærmere opplysninger). Kommisjonen har godkjent en østerriksk ordning for tilleggsstøtte til omstrukturering av små og mellomstore bedrifter i vanskeligheter innen turistnæringen, statsstøttenr. N 695/95 (se EFT nr. C 222 av for nærmere opplysninger). Kommisjonen har godkjent en østerriksk ordning for krisestøtte og/eller støtte til omstrukturering av små og mellomstore bedrifter i vanskeligheter, statsstøttenr. N 696/95 (se EFT nr. C 222 av for nærmere opplysninger). Kommisjonen har godkjent en spansk støtteordning til fremme av turistnæringen i Valencia, statsstøttenr. N 94/96 (se EFT nr. C 222 av for nærmere opplysninger). Kommisjonen har godkjent en nederlandsk støtteordning som har til formål å fremme eksporten til Kina og Indonesia, statsstøttenr. N 1003/95 (se EFT nr. C 222 av for nærmere opplysninger). Kommisjonen har godkjent en østerriksk støtteordning for små og mellomstore bedrifter som utfører forskning og utviklingsprosjekter i Steiermark, statsstøttenr. N 1005/95 (se EFT nr. C 222 av for nærmere opplysninger). Kommisjonen har godkjent en østerriksk støtteordning for tiltak med positiv innvirkning på utviklingen av infrastrukturer og næringsliv i Tyrol, statsstøttenr. N 44/96 (se EFT nr. C 222 av for nærmere opplysninger). Kommisjonen har godkjent en tysk støtteordning som har til formål å styrke konkurranseevnen til foretaket Beeck Feinkost GmbH innen markedsføring av fisk og andre fiskerivarer, gjennom forbedrede produksjonsprosesser og tilpasning til Fellesskapets hygienestandarder, statsstøttenr. NN 40/96 (se EFT nr. C 222 av for nærmere opplysninger). Kommisjonen har godkjent en østerriksk støtteordning til fremme av innovasjon, teknologi, forskning og utvikling, statsstøttenr. N 264/96 (se EFT nr. C 222 av for nærmere opplysninger). Kommisjonen har godkjent en svensk støtteordning for (re)integrering av arbeidsløse på arbeidsmarkedet, statsstøttenr. E 22/95 (se EFT nr. C 225 av for nærmere opplysninger).

5 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.39/00 03 Kommisjonen har godkjent en italiensk støtteordning som gir tilskudd til nedlegging av fartøyer i samsvar med forordning (EF) nr. 3699/ 93, statsstøttenr. NN 120/95 (se EFT nr. C 225 av for nærmere opplysninger). Kommisjonen har godkjent en tysk støtteordning til fremme av forskning i flerkrystallsolcelleteknologi, statsstøttenr. N 894/95 (se EFT nr. C 225 av for nærmere opplysninger). Kommisjonen har godkjent en tysk støtteordning til fremme av akvakultur og akvakulturprodukter (Bayern), statsstøttenr. N 43/96 (se EFT nr. C 225 av for nærmere opplysninger). Kommisjonen har godkjent en spansk støtteordning for fiskeindustrien på Balearene, statsstøttenr. N 237/96 (se EFT nr. C 225 av for nærmere opplysninger). Kommisjonen har godkjent en spansk støtteordning for fiskeindustrien på Balearene, statsstøttenr. N 240/96 (se EFT nr. C 225 av for nærmere opplysninger). Kommisjonen har godkjent en spansk støtteordning for fiskeindustrien på Balearene, statsstøttenr. N 241/96 (se EFT nr. C 225 av for nærmere opplysninger). Kommisjonen har godkjent en spansk støtteordning for fiskeindustrien på Balearene, statsstøttenr. N 245/96 (se EFT nr. C 225 av for nærmere opplysninger). Kommisjonen har godkjent en italiensk støtteordning til fremme av den økonomiske utvikling av fiskerinæringen, dens samarbeid med produksjonssektoren på regionalt plan og samarbeidet innenfor næringen generelt, statsstøttenr. NN 54/94 (se EFT nr. C 225 av for nærmere opplysninger). Kommisjonen har godkjent en italiensk støtteordning for fiskere som midlertidig måtte stanse sin virksomhet som følge av den økologiske katastrofen som rammet visse regioner i 1994, statsstøttenr. NN 7/95 (se EFT nr. C 225 av for nærmere opplysninger). Kommisjonen har godkjent en tysk støtteordning for omstrukturering av foretaket Stahl- und Hartguß Bösdorf GmbH (SHB), statsstøttenr. N 743/95 (se EFT nr. C 225 av for nærmere opplysninger). Kommisjonen har godkjent en spansk støtteordning til fremme av energiøkonomisering, utvikling av fornybare energikilder og diversifisering av energiforbruket, statsstøttenr. N 99/96 (se EFT nr. C 225 av for nærmere opplysninger). Kommisjonen har godkjent en tysk støtteordning for regionalutvikling i delstaten Thüringen, statsstøttenr. N 758/95 (se EFT nr. C 225 av for nærmere opplysninger). Kommisjonen har godkjent en italiensk ordning til støtte for flomrammede områder, statsstøttenr. N 898/95 (se EFT nr. C 225 av for nærmere opplysninger). Kommisjonen har godkjent en italiensk støtteordning til utvikling av områder rammet av krisen i stålsektoren, statsstøttenr. N 288/96 (se EFT nr. C 225 av for nærmere opplysninger). Kommisjonen har godkjent en finsk støtteordning for skipsbyggingsindustrien, statsstøttenr. N 125/96 (se EFT nr. C 227 av for nærmere opplysninger). Kommisjonen har godkjent en spansk støtteordning for utviklingsbistand til Marokko, statsstøttenr. N 482/95 (se EFT nr. C 227 av for nærmere opplysninger). Kommisjonen har godkjent en spansk støtteordning for skipsbyggingsindustrien, statsstøttenr. N 281/96 (se EFT nr. C 227 av for nærmere opplysninger). Kommisjonen har godkjent en belgisk støtteordning knyttet til isolasjon av lysbueovner etter nye standarder, statsstøttenr. N 267/96 (se EFT nr. C 227 av for nærmere opplysninger).

6 Nr.39/ 04 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Kommisjonen har godkjent nederlandsk støtte i form av tilskudd til nederlandske skipsverft, statsstøttenr. N 303/96 (se EFT nr. C 227 av for nærmere opplysninger). Kommisjonen har godkjent en spansk støtteordning for fiskere og fiskebåteiere som driver fiske i marokkanske farvann, statsstøttenr. NN 003/96 (se EFT nr. C 227 av for nærmere opplysninger). Kommisjonen har godkjent en spansk støtteordning til fremme av yrkesopplæring og sysselsetting, statsstøttenr. N 282/96 (se EFT nr. C 227 av for nærmere opplysninger). Kommisjonen har godkjent tysk krisestøtte i Sachsen-Anhalt, statsstøttenr. N 329/96 (se EFT nr. C 225 av for nærmere opplysninger). Kommisjonen har godkjent en østerriksk støtteordning til fremme av bruken av jernbane ved godstransport, statsstøttenr. NN 101/95 (se EFT nr. C 225 av for nærmere opplysninger). Kommisjonen har godkjent en østerriksk støtteordning til fremme av bruken av jernbane ved godstransport, statsstøttenr. N 74B/96 (se EFT nr. C 225 av for nærmere opplysninger). 00 Kommisjonen har godkjent en fransk støtteordning til fremme av investeringer med sikte på nye avsetningsmuligheter, produksjonsutvikling og kvalitetssikring, statsstøttenr. NN 148/96 (se EFT nr. C 227 av for nærmere opplysninger). Kommisjonen har godkjent en østerriksk støtteordning som har til formål å stimulere små og mellomstore bedrifter til å tilpasse seg det indre marked og sikre deres internasjonale konkurranseevne, statsstøttenr. N 16/96 (se EFT nr. C 227 av for nærmere opplysninger). Kommisjonen har godkjent en østerriksk støtteordning til fremme av investeringer foretatt av foretak innen turistnæringen i Steiermark, statsstøttenr. N 15/96 (se EFT nr. C 227 av for nærmere opplysninger). Kommisjonen har godkjent en finsk støtteordning som har til formål å bedre vilkårene for foretak, særlig SMB, statsstøttenr. N 1006/95 (se EFT nr. C 227 av for nærmere opplysninger). Kommisjonen har godkjent en spansk støtteordning som har til formål å bedre sikkerheten i gruver, statsstøttenr. N 266/96 (se EFT nr. C 227 av for nærmere opplysninger). Kommisjonen har godkjent en spansk ordning til støtte for små og mellomstore bedrifter i turistnæringen, statsstøttenr. N 351/96 (se EFT nr. C 230 av for nærmere opplysninger). Kommisjonen har godkjent en spansk støtteordning for regionalutvikling, statsstøttenr. N 200/A/B/C/D/96 (se EFT nr. C 230 av for nærmere opplysninger).

7 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.39/00 05 Kommisjonsmelding om fellesskapsretningslinjer for statsstøtte til små og mellomstore bedrifter 96/EØS/39/06 Kommisjonen har i EFT nr. C 213 av offentliggjort fellesskapsretningslinjer for statsstøtte til små og mellomstore bedrifter. I henhold til retningslinjene for statsstøtte til små og mellomstore bedrifter (SMB) vedtatt av Kommisjonen 20. mai 1992, skulle Kommisjonen vurdere anvendelsen av retningslinjene på nytt senest tre år etter den dag de ble offentliggjort. På grunnlag av denne vurderingen er retningslinjene endret på visse punkter for å gjøre reglene klarere og enklere å anvende, og for å ta hensyn til utviklingen i Fellesskapets politikk (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger). Kommisjonsmelding om metoden for beregning av referanserente og kalkulasjonsrente 96/EØS/39/07 Kommisjonen har i EFT nr. C 232 av offentliggjort en metode for beregning av referanserente og kalkulasjonsrente. Under arbeidet med å vurdere støtteordninger i henhold til EF-traktaten, har Kommisjonen utviklet vurderingsmetoder basert på ulike parametere, herunder en referanserente og en kalkulasjonsrente (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger). Liste over kunngjorte kommisjonsvedtak og kommisjonsdirektiver 96/EØS/39/08 Kommisjonen har kunngjort følgende vedtak og direktiver: Kommisjonsvedtak av 8. august 1996 om et finansielt bidrag fra Fellesskapet til tiltak for å bekjempe munn- og klovsyke i Den føderale republikken Jugoslavia (se EFT nr. L 200 av for nærmere opplysninger) Kommisjonsvedtak av 6. august 1996 om beskyttelsestiltak med hensyn til ondartet beskjelersyke i Russland (se EFT nr. L 198 av for nærmere opplysninger) Kommisjonsvedtak av 6. august 1996 om beskyttelsestiltak med hensyn til venezuelansk virusencephalomyelitt hos hest i Mexico (se EFT nr. L 198 av for nærmere opplysninger) Kommisjonsvedtak av 30. juli 1996 om en rådgivende komité for forebygging av kreft (se EFT nr. L 200 av for nærmere opplysninger) Kommisjonsvedtak av 29. juli 1996 om prinsipiell godkjenning av at saksmappen framlagt for grundig gjennomgåelse med sikte på eventuell oppføring av klorfenapyr i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantevernprodukter, er fullstendig (se EFT nr. L 220 av for nærmere opplysninger) Kommisjonsvedtak av 29. juli 1996 om prinsipiell godkjenning av at saksmappen framlagt for grundig gjennomgåelse med sikte på eventuell oppføring av spiroksamin i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantevernprodukter, er fullstendig (se EFT nr. L 220 av for nærmere opplysninger) Kommisjonsvedtak av 29. juli 1996 om prinsipiell godkjenning av at saksmappen framlagt for grundig gjennomgåelse med sikte på eventuell oppføring av azoksystrobin i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantevernprodukter, er fullstendig (se EFT nr. L 220 av for nærmere opplysninger) Kommisjonsvedtak av 29. juli 1996 om prinsipiell godkjenning av at saksmappen framlagt for grundig gjennomgåelse med sikte på eventuell oppføring av isoxaflutol i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantevernprodukter, er fullstendig (se EFT nr. L 220 av for nærmere opplysninger)

8 Nr.39/ 06 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 00 Kommisjonsvedtak av 29. juli 1996 om finansiell støtte fra Fellesskapet til arbeidet ved Laboratoire des Médicaments Vétérinaires, Fougères, Frankrike, et referanselaboratorium for undersøkelse av restmengder i Fellesskapet (se EFT nr. L 217 av for nærmere opplysninger) Kommisjonsvedtak av 29. juli 1996 om anvendelse, på anmodning fra Frankrike, av artikkel 5 nr. 4 i rådsdirektiv 93/75/EØF av 13. september 1993 om minimumskrav til fartøyer som har kurs for eller forlater Fellesskapets sjøhavner, og som transporterer farlig eller forurensende last (se EFT nr. L 215 av for nærmere opplysninger) Kommisjonsvedtak av 29. juli 1996 om spørreskjemaene omhandlet i rådsdirektiv 80/779/EØF, 82/884/EØF, 84/360/EØF og 85/203/ EØF (se EFT nr. L 213 av for nærmere opplysninger) Kommisjonsvedtak av 25. juli 1996 om godkjenning av planen for overvåking og kontroll av salmonella hos fjørfe framlagt av Sverige (se EFT nr. L 204 av for nærmere opplysninger) Kommisjonsvedtak av 22. juli 1996 om endring av vedtak 94/984/EF om fastsettelse av krav til dyrehelse og veterinærgodkjenning ved import av ferskt fjørfekjøtt fra tredjestater (se EFT nr. L 188 av for nærmere opplysninger) Kommisjonsvedtak av 22. juli 1996 om fastsettelse av krav til dyrehelse og veterinærgodkjennign eller offisiell deklarasjon ved import fra tredjestater av jakttrofeer av fugler og hovdyr som ikke har gjennomgått en fullstendig utstoppingsprosess (se EFT nr. L 203 av for nærmere opplysninger) Kommisjonsvedtak av 19. juli 1996 om endring av vedtak 95/357/EF om en liste over grensekontrollstasjoner som er godkjente for veterinærkontroll av varer og dyr fra tredjestater, nærmere regler for den kontroll som skal foretas av Kommisjonens veterinærsakkyndige, og om oppheving av vedtak 94/24/EF (se EFT nr. L 203 av for nærmere opplysninger) Kommisjonsvedtak av 18. juli 1996 om visse beskyttelsestiltak med hensyn til munn- og klovsyke i Hellas (se EFT nr. L 181 av for nærmere opplysninger) Kommisjonsvedtak av 18. juli 1996 om et finansielt bidrag fra Fellesskapet til tiltak for å bekjempe munn- og klovsyke i Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia (se EFT nr. L 181 av for nærmere opplysninger) Kommisjonsvedtak av 18. juli 1996 om fastsettelse av vilkår med hensyn til avstamning og avl ved import av sæd fra visse dyr (se EFT nr. L 202 av for nærmere opplysninger) Kommisjonsvedtak av 18. juli 1996 om fastsettelse av avstamnings- og avlssertifikater ved import av avsldyr og deres sæd, egg og embryoner (se EFT nr. L 202 av for nærmere opplysninger) Kommisjonsvedtak av 18. juli 1996 om visse beskyttelsestiltak med hensyn til Gyrodactylus salaris hos laksefisker (se EFT nr. L 202 av for nærmere opplysninger) Kommisjonsvedtak av 16. juli 1996 om fastsettelse av miljøkriteriene for tildeling av Fellesskapets miljømerke til kopieringspapir (se EFT nr. L 192 av for nærmere opplysninger) Kommisjonsvedtak av 15. juli 1996 om endring av vedtak 86/473/EØF med hensyn til listen over virksomheter i Uruguay som er godkjent for import av kjøttprodukter til Fellesskapet (se EFT nr. L 192 av for nærmere opplysninger) Kommisjonsvedtak av 12. juli 1996 om fastsettelse av krav til dyrehelse og veterinærgodkjenning ved import fra tredjestater av fjørfe og rugeegg, med unntak av strutsefugler og egg fra slike fugler, herunder dyrehelsetiltak som får anvendelse etter import (se EFT nr. L 196 av for nærmere opplysninger) Kommisjonsvedtak av 12. juli 1996 om utarbeidelse av en liste over tredjestater som har rett til å anvende standard helsesertifikater for import til Fellesskapet av levende fjørfe og rugeegg, med unntak av strutsefugler og egg fra slike fugler, som fastsatt i kommisjonsvedtak 96/482/EF (se EFT nr. L 196 av for nærmere opplysninger)

9 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.39/00 07 Kommisjonsvedtak av 11. juli 1996 om fastsettelse av miljøkriteriene for tildeling av Fellesskapets miljømerke til vaskemaskiner (se EFT nr. L 191 av for nærmere opplysninger) Kommisjonsvedtak av 8. juli 1996 om endring av kommisjonsvedtak 94/652/EF om en oversikt over og fordelingen av de oppgaver som skal utføres innenfor rammen av samarbeidet mellom medlemsstater om vitenskapelig undersøkelse av spørsmål på området næringsmidler (se EFT nr. L 191 av for nærmere opplysninger) Kommisjonsvedtak av 4. juli 1996 om endring av kommisjonsvedtak 95/30/EF om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer fra Marokko (se EFT nr. L 191 av for nærmere opplysninger) Kommisjonsvedtak av 28. juni 1996 prinsipiell godkjenning av at saksmappen framlagt for grundig gjennomgåelse med sikte på eventuell oppføring av quinoxyfen i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantevernprodukter, er fullstendig (se EFT nr. L 189 av for nærmere opplysninger) Kommisjonsvedtak av 28. juni 1996 om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer og akvakulturprodukter med opprinnelse i Mauritania (se EFT nr. L 210 av for nærmere opplysninger) Kommisjonsvedtak av 24. juni 1996 om tilbakekalling av henvisningen til harmoniseringsdokument HD 271 S 1 Sikkerheten ved husholdningsapparater og lignende elektriske apparater - Særlige krav til elektriske leker med særdeles lav spenning som ikke overstiger 24 V (se EFT nr. L 187 av for nærmere opplysninger) Kommisjonsvedtak av 24. juni 1996 om en sak behandlet i henhold til EF-traktatens artikkel 85 og EØS-avtalens artikkel 53 (IV/ Banque Nationale de Paris - Dresdner Bank) (se EFT nr. L 188 av for nærmere opplysninger) Kommisjonsvedtak av 27. mars 1996 om støtte gitt av Italia til Altiforni e Ferriere di Servola, et EKSF-foretak under særlig administrasjon i Trieste, Italia (se EFT nr. L 216 av for nærmere opplysninger) Kommisjonsvedtak av 13. mars 1996 om statsstøtte gitt av Bayern til EKSF-stålforetaket Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH, Sulzbach- Rosenberg (se EFT nr. L 198 av for nærmere opplysninger) Kommisjonsdirektiv 96/46/EF om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantevernprodukter (se EFT nr. L 214 av for nærmere opplysninger) Kommisjonsdirektiv 96/40/EF av 25. juni 1996 om fastsettelse av en felles modell til et identitetskort for kontrollører som utfører havnestatskontroll (se EFT nr. L 196 av for nærmere opplysninger) Kommisjonsdirektiv 96/36/EF av 17. juni 1996 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 77/541/EØF om bilbelter og sikringsutstyr i motorvogner (se EFT nr. L 178 av for nærmere opplysninger) Kommisjonsdirektiv 96/37/EF av 17. juni 1996 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 74/408/EØF om innvending utrustning i motorvogner (setenes og setefestenes styrke) (se EFT nr. L 186 av for nærmere opplysninger) Kommisjonsdirektiv 96/38/EF av 17. juni 1996 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 76/115/EØF om festepunkter for bilbelter i motorvogner (se EFT nr. L 187 av for nærmere opplysninger) Kommisjonsdirektiv 96/39/EF av 19. juni 1996 om endring av direktiv 93/75/EØF om minimumskrav til fartøyer som har kurs for eller forlater Fellesskapets sjøhavner, og som transporterer farlig eller forurensende last (se EFT nr. L 196 av for nærmere opplysninger)

10 Nr.39/ 08 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Offentliggjøring av visse medlemsstaters vedtak 96/EØS/39/09 om å utstede eller tilbakekalle lisenser i henhold til artikkel 13 nr. 4 i forordning (EØF) nr. 2407/92 om lisenser til luftfartsselskaper Kommisjonen har i EFT nr. C 246 av offentliggjort visse medlemsstaters vedtak om å utstede eller tilbakekalle lisenser henhold til artikkel 13 nr. 4 i forordning (EØF) nr. 2407/92 om lisenser til luftfartsselskaper( 1 ), i kategori A (uten begrensningen i artikkel 5 nr. 7 bokstav a) i forordning nr. 2407/92) og/eller kategori B (med begrensningen i artikkel 5 nr. 7 bokstav a) i forordning nr. 2407/92). Sverige har utstedt lisens til to luftfartsselskaper i kategori A og ni luftfartsselskaper i kategori B, og har tilbakekalt lisensen til to luftfartsselskaper i kategori A og to luftfartsselskaper i kategori B. Danmark har utstedt lisens til tre luftfartsselskaper i kategori B. Belgia har utstedt lisens til ti luftfartsselskaper i kategori A og elleve luftfartsselskaper i kategori B. Østerrike har tilbakekalt lisensen til to luftfartsselskaper. 00 Finland har utstedt lisens til ett luftfartsselskap i kategori A og 18 luftfartsselskaper i kategori B. Tyskland har utstedt lisens til fem luftfartsselskaper i kategori B og tilbakekalt lisensen til ett luftfartsselskap i kategori A og to luftfartsselskaper i kategori B. ( 1 ) EFT nr. L 240 av , s. 1.

Nr. 50 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 2. årgang. 31.12.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. 1. EØS-rådet. 2.

Nr. 50 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 2. årgang. 31.12.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. 1. EØS-rådet. 2. 31.12.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.50/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN

Detaljer

Nr. 46 I EØS-ORGANER II EFTA-ORGANER III EF-ORGANER. 2. årgang. 30.11.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. 1.

Nr. 46 I EØS-ORGANER II EFTA-ORGANER III EF-ORGANER. 2. årgang. 30.11.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. 1. Nr.46/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 46 2. årgang 30.11.1995 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 47 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 13.11.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 47 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 13.11.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 47 4.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 44 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 22.10.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 44 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 22.10.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 44 5.

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.1845 AOL/Time Warner)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.1845 AOL/Time Warner)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 22 7. årgang 13.5.2000 4. Den rådgivende

Detaljer

Melding av 8. juli 1994 om ikrafttredelse for EØS-komiteens beslutning nr. 2/94, 3/94, 4/94, 5/94 og 7/94...01. 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

Melding av 8. juli 1994 om ikrafttredelse for EØS-komiteens beslutning nr. 2/94, 3/94, 4/94, 5/94 og 7/94...01. 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 24/00 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 24 1. årgang

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 8 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 20.2.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 8 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 20.2.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 8 4. årgang

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.2159 Creditanstalt/Lufthansa AirPlus Servicekarten/AUA Beteiligungen/AirPlus)...

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.2159 Creditanstalt/Lufthansa AirPlus Servicekarten/AUA Beteiligungen/AirPlus)... NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 53 7. årgang 16.11.2000 4. Den rådgivende

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.1805 Ferrovie dello Stato/Schweizerische Bundesbahnen/JV)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.1805 Ferrovie dello Stato/Schweizerische Bundesbahnen/JV)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 30 7. årgang 29.6.2000 4. Den rådgivende

Detaljer

ISSN 1022-9310 EØS-tillegget Nr. 33 5. årgang 20.8.1998 EØS-ORGANER EØS-rådet EØS-komiteen NORSK utgave Parlamentarikerkomiteen for EØS

ISSN 1022-9310 EØS-tillegget Nr. 33 5. årgang 20.8.1998 EØS-ORGANER EØS-rådet EØS-komiteen NORSK utgave Parlamentarikerkomiteen for EØS NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 33 5.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 41 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 8.10.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 41 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 8.10.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 41 5.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den Europeiske Unions Tidende. Nr. 27 ISSN 1022-9337. 10. årgang 29.5.2003 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den Europeiske Unions Tidende. Nr. 27 ISSN 1022-9337. 10. årgang 29.5.2003 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9337 Nr. 27 10. årgang 29.5.2003 4. Den rådgivende komité

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 3 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 22.1.1998

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 3 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 22.1.1998 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4279 GDF/

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.4279 GDF/ NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 35 13. årgang 6.7.2006 4. Den rådgivende komité

Detaljer

Kommisjonsvedtak av 27. februar 2004 om endring av vedtak 93/52/EØF med hensyn

Kommisjonsvedtak av 27. februar 2004 om endring av vedtak 93/52/EØF med hensyn NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 14 15. årgang 20.3.2008 2008/EØS/14/01 2008/EØS/14/02 2008/EØS/14/03 2008/EØS/14/04

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 49 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 27.11.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 49 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 27.11.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 49 4.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 26 ISSN 1022-9310. 13. årgang 25.5.2006 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 26 ISSN 1022-9310. 13. årgang 25.5.2006 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 26 13. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 14 ISSN 1022-9310. 19. årgang 15.3.2012 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 14 ISSN 1022-9310. 19. årgang 15.3.2012 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 14 19. årgang 15.3.2012 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 53 ISSN 1022-9310. 16. årgang 15.10.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 53 ISSN 1022-9310. 16. årgang 15.10.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 53 16. årgang 15.10.2009 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 16 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 23.4.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 16 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 23.4.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 16 5.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 27 ISSN 1022-9310. 12. årgang 2.6.2005 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 27 ISSN 1022-9310. 12. årgang 2.6.2005 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. ORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGAER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISS 1022-9310 r. 27 12. årgang 2.6.2005 2005/EØS/27/01 2005/EØS/27/02 2005/EØS/27/03 2005/EØS/27/04

Detaljer

NORSK utgave. Nr. 14 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 2. årgang. 20.4.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. 1.

NORSK utgave. Nr. 14 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 2. årgang. 20.4.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. 1. EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.14/00 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 95/EØS/14/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet ISSN 1022-9310 Nr. 14 2. årgang EØS-rådets beslutning

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 73 20. årgang ISSN 1022-9310 19.12.2013 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 73 20. årgang ISSN 1022-9310 19.12.2013 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2013/EØS/73/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 73 20. årgang 19.12.2013 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/44/EF av 5.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 21 EØS-ORGANER. 7. årgang 11.5.2000. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 21 EØS-ORGANER. 7. årgang 11.5.2000. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2000/EØS/21/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 21 EØS-komiteens beslutning nr. 13/99 av 29. januar 1999 om

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 25 ISSN 1022-9310. 22. årgang 30.4.2015 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 25 ISSN 1022-9310. 22. årgang 30.4.2015 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2015/EØS/25/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 25 22. årgang 30.4.2015 Kommisjonsforordning (EF) nr. 123/2009 av 10. februar

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 47 ISSN 1022-9310. 18. årgang 25.8.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 47 ISSN 1022-9310. 18. årgang 25.8.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 47 18. årgang 25.8.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

UOFFISIELL OVERSETTELSE

UOFFISIELL OVERSETTELSE NOR/312R0360.grk OJ L 114/12, p. 8-13 COMMISSION REGULATION (EU) No 360/2012 of 25 April 2012 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis

Detaljer

Nr. 23/412 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 70/2001. av 12. januar 2001

Nr. 23/412 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 70/2001. av 12. januar 2001 Nr. 23/412 EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende 8.5.2003 NORSK utgave KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 70/2001 av 12. januar 2001 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 7 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 13.2.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 7 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 13.2.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 7 4. årgang

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.1794 Deutsche Post/Air Express International)... 1

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.1794 Deutsche Post/Air Express International)... 1 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 2 7. årgang 13.1.2000 4. Den rådgivende

Detaljer