NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB. Innkalling til Generalforsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB. Innkalling til Generalforsamling"

Transkript

1 NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling

2 NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: lørdag 10. april 2010, kl Sted: Best Western Oslo Airport Hotell 2060 Sør-Gardermoen Dagsorden: 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden 3. Fastsettelse av antall stemmeberettigede 4. Valg av tellekorps 5. Valg av personer til å underskrive protokoll 6. Årsberetning 7. Regnskap for Revisors beretning 9. Ansvarsfrihet for Styret 10. Innkomne forslag, og forslag fra Styret 11. Valg Det vil bli tilgang på rundstykker, kaffe, te og vann. Utdeling av årspriser etter Generalforsamlingen. Vel møtt! Forhåndstemmer Kun de oppgitte saker eller forslag behandles. Det kan kun stemmes på forslag ved personlig fremmøte (NSSKmedlem), eller ved forhåndsstemmer når det gjelder personvalg. Det kan ikke benyttes fullmakter. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen. Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/trude Holmen, Lille Breivik, 5307 Ask. Hvordan forhåndstemme? Kopier stemmeseddelen i bladet eller skriv ned de kandidater du stemmer på og hvilke verv på et ark det skal ikke stå ditt navn på dette arket. Legg din stemmeseddel i en blank konvolutt som du limer igjen. Legg denne konvolutten i en NY konvolutt. Utenpå denne skriver du ditt navn, samt hovedmedlemmets nummer slik at vi kan krysse av mot medlemsregisteret at din kontingent er betalt. Legg så denne konvolutten inn i en ny konvolutt adressert til NSSKs adresse, se adresse over. Merk konvolutten Valg i et hjørne på forsiden.

3 Reisebeskrivelse Veibeskrivelse til Norlandia Oslo Airport Hotell, Gardermoen: Følg E6 i retning Gardermoen (Trondheim). Ta av mot Nannestad, riksvei 35. Kjør rett frem i første rundkjøring. (Denne ligger like i nærheten av en Statoil bensinstasjon.) I neste rundkjøring, ta til høyre. Her står det også skilt som er merket med "Norlandia Hotell". Skulle du/dere ha vanskeligheter med å finne veien, vennligst ta kontakt med hotellet på telefon , og personalet vil være behjelpelig. Hotellet har en tilbringertjeneste fra Oslo Lufthavn. Denne går fra plattform B25 utenfor ankomsthallen. Bussen går hvert 20. min hele dagen. Første buss fra hotellet går 0418 og siste fra terminalen går Tjenesten koster kr 60,- per person hver vei for voksen og kr 30,- per barn.

4 Årsmelding for 2009 Tillitsverv etter Generalforsamlingen 4. april 2009: Styret har bestått av: Leder: Arne Løland Nestleder: Bjørn Wæhre Sekretær: Trude Holmen Kasserer: Grete Olavessen Styremedlem: Torill Johannessen Varamedlem: Ann Kristin Stordal Varamedlem: Ann-Kristin Solstrand Bakkebø Varamedlem: Hilde Heggen Det har vært 11 styremøter (via telefon) og 104 saker har blitt behandlet. Øvrige tillitsverv: Revisorer: Revisor: Vara: Frode Myklebostad Thor Egil Kristiansen Gunn-Jorid Olsen Svinøy Avlsrådet: Sekretær: Ann-Cathrin Johannessen til Rådsmedlem: Mary Ann Leksbø til april 2009 Ingrid Marie Pettersen fra Sissel Tangnes fra Valpeformidler: Grethe Mortensen Omplasseringsformidler: Grethe Mortensen Utstillingskomitè: Valgkomité: PRA- prosjektet: Redaksjonen: Redaktør: Medredaktør: Redaksjonsmedarbeider: Internettansvarlig: Kritikker: Premiekomité: Toril Johannessen Grete Olavessen Paul Rilat Sissel Tangnes Elin Hansen Reidun Monsholm Mette Andersen Ingrid Myklebostad Vinny B. Olsen Reidun Monsholm Gunn Randeberg Jostein Tostrup Vinny B. Olsen Ingrid Pettersen Annika Johansson Iris Antonsen Ellen Hestvik Liv-Jorunn Hovda Vistad Sofie Wollbraaten Rigmor Lundebø Molnes Klubbkontakter Oslo: Randi Scheen til Sissel Vaksvik fra Rogaland: Linda Grimsmo til Annika Johansson etter

5 Telemark: Solveig Gundersen Trøndelag Elisabeth Wæhre (endret distriktsgrense ) Vestfold: Inger Marie Stalsberg Henriette R. Moland etter Østfold: Ann-Cathrin Johannessen til Ingen klubbkontakt resten av året Møre og Romsdal Ingrid Vestnes (endret distriktsgrense ) Hordaland Ingrid Svendal (endret distriktsgrense ) Sørlandet: Unni Gumpen Hedmark og Oppland: Tove Tång Nordland: Kathrin Johansen Troms og Finnmark: Margareth Bergesen Hals Minimarket: Monica Prøis Bergli til Grete Olavessen fra Materialforvalter: Matbod: Grete Olavessen Torill Johannessen Samarbeid utad: Vi samarbeider direkte med NKK. Medlemmer: Pr er det totalt 1146 medlemmer, dette fordelt på (tallet for i fjor står i parentes): hovedmedlemmer 945 (866), husstandsmedlemmer 154 (161), utenlandske medlemmer 17 (21), æresmedlemmer 6 (6), samt dommere og byttemedlemskap 24 (24). Den totale medlemsmassen har økt med 68 medlemmer. Medlemsbladet: Medlemsbladet er utkommet i fire nummer med totalt ( ) Totalt 360 sider. Bladet har kommet med bilder i farger, og blir sendt til hovedmedlemmer, norske dommere og æresmedlemmer. Utstillingskritikkene blir lagt ut på klubbens hjemmeside fortløpende. Valpeformidling: Formidling av valper fra godkjente paringer skjer via klubbens hjemmeside og ved direkte kontakt med klubbens valpeformidler Grete Mortensen. Det er formidlet omkring 25 valper via klubben. Omplasseringsformidling: Det er formidlet 1 hund til omplassering i NSSK sine aktiviteter i 2009: Generalforsamling på Gardermoen Eksteriørutstilling Bergen Eksteriørutstilling/Hovedutstilling, Hokksund Camping, Eksteriørutstilling Saltstraumen Camping. Eksteriørutstilling Gullvåg Camping Valpe- /veteranshow Råde Oppdretterseminar Haraldvangen Dogs4All -stand Lillestrøm Eksteriørutstilling Juleutstillingen Råde Aktivitet i distriktene: Hordaland: 2 turer, 2 medlemsmøter Møre og Romsdal: En valp - og veteranutstilling 1 treff Oslo: Rogaland: 2 grilltreff, 25 dilter, 1 aktivitetstreff

6 Sørlandet: 7 treff Telemark: Hedmark/Oppland: Ingen aktivitet. Klubbkontakt syk Trøndelag/Nordmøre: Treff hver lørdag Vestfold: 15 treff/turer og ringtrening, en morromatch og et julebord Østfold: 3 treff Nordland: Troms og Finnmark: Ingen aktivitet Økonomi klubbområder: Internett: Klubbens hjemmeside oppdateres jevnlig, og inneholder aktuell informasjon både til medlemmene og til andre interesserte. Vinny B. Olsen er redaktør. Adressen er: Utstillinger: Klubben har arrangert 5 utstillinger og et valp og veteranshow i Antall deltakere i parentes. -Bergen, 25.april. Dommer: Mr Robert DeVine - Salroyd Kennel (63) -Hokksund Camping, juni. Dommer: Mrs Joyce Miles - Milesend Kennel (157) -Midnattsolutstilling, 11. juli Saltstraumen Camping. Dommer: Mary Barthurst - Audlyn Kennel (76) -Gullvåg Camping, 30. august. Dommer: Mr Peter M. Healey - Petanvale Kennel (121) -Juleutstillingen Råde, 12. desember. Dommer: Mrs Margareth Dobson - Doshell Kennel (124) -Valpe- / Veteranshow Råde, 16. august. Dommer: Ulla Bergh-Persson - Bermarks Kennel (21) Sheltiens deltagelse på utstilling i 2009: Alle klubber som har ønsket å ha med vår rase i 2009 har fått ja, bortsett fra de klubbene som har hatt arrangement i de helgene NSSK har avholdt utstillinger. PRA-prosjektet: Som nevnt i forrige årsmelding er vi avhengig av noen flere PRA-tilfeller med sikre diagnoser for å komme videre i prosjektet. I 2009 ble det registrert 3 nye tilfeller med PRA. En tredje hund var mistenkt for PRA, men nærmere undersøkelser (ved hjelp av ERG) viste at denne hunden ikke hadde PRA, men RETINOPATI, og sannsynligvis en arvelig retinopati. PRA og retinopati har et ganske likt sykdomsbilde ved vanlig øyenlysning, og ERG er nødvendig for å stille en sikker diagnose. PRA og retinopati fører begge til blindhet, men ved retinopati tar det ofte lenger tid. Vi tror at det kan være noe usikkerhet i diagnosen på enkelte av de første prøvene, dvs om det er PRA eller faktisk Retinopati. Vi har fått inn 4 blodprøver og 3 ERG-tester i Det er ikke forbrukt av prosjektets midler hittil, da Norges veterinærhøgskole (NVH) hittil har benyttet de legater som er øremerket PRA-forskning gitt til Veterinærhøgskolen. NVH har ønsket å ha en god sannsynlighet for å finne det defekte genet før en bruker av de innsamlede midlene. Seksjon for genetikk ved NVH søkte også i 2009 Norges Forskningsråd om prosjektmidler på lik linje med søknad i 2008 som ikke ble innvilget. Denne gangen er søknaden innvilget. Dette er meget positivt, da man ved en såpass langsiktig finansiering som nå har blitt innvilget gir et adskillig bedre utgangspunkt enn tidligere. På dette grunnlag og med det materialet vi hittil har samlet inn, vil forskningen for PRA-Prosjektet kunne startes i nært samarbeide med Norges veterinærhøgskole, NSSK, NKK, SLU i Uppsala/Broad institute Boston. De nye midlene fra Norges forskningsråd gjør at vi kan sette mer ressurser inn i forskningsprosjektet allerede i Vi vil ikke legge skjul på at problemet fortsatt er at det er et stort behov for blodprøver av god kvalitet med en helt sikker diagnose. Vi kommer derfor til å anbefale at hunder som får diagnosen PRA i framtiden blir undersøkt ved hjelp av ERG. Det er viktig at alle bidrar til dette arbeidet de neste par årene. Dette er avgjørende for at forskningsprosjektet skal lykkes. PRA-prosjektet trenger derfor prøver fra PRA-hunder og deres nære familie, og vi må stole på at alle følger NSSKs regler om øyenlysning for avlsdyr. Det er den eneste måten vi kan bekjempe denne øyensykdommen på som finnes i vår rase. Ytterligere informasjon blir gitt på PRA-siden i bladet.

7 Årsregnskap for NSSK 2009 Resultatregnskap Budsjett Budsjett netto netto Driftsinntekter 3000 Annonser i bladet , , Inntekter Avlsråd 572, , Inntekter Hovedutstilling , , Inntekter Midnattsolutstillingen , Inntekter juleutstillingen , , Salg håndbok ,00 16, , Salg rasekompendier , , Salg av Årbok ,00 14, , Salg av Årbok ,00 16, ,00 60, Inntekter seminarer , Inntekter Minimarkedet , , Inntekter Valpe-/Veteranshow , , Inntekter utstilling Trondheim , , Inntekter utstilling Vestnes Inntekter utstilling Bergen , , Støtte / miljøtiltak fra medlemmer Inntekt julelotteriet / kalender 1 780, Inntekter Matboden ,00 nettoført ,05 nettoført 3103 Inntekter Omplassering 500, Øvrige inntekter (salg telt med mer.) 3325 Medlemskontingent , , Klubbkontakter 6 247,50 nettoført 8 313,50 nettoført 3990 Sponsorinntekt Valpeshow SUM DRIFTSINNTEKTER , , ,05 Varekostnader 4010 Premier ex. egne utstillinger ,10 nettoført ,41 nettoført 4020 Utgifter Hovedutstilling ,10 x ,72 x 4023 Utgifter Midtnattsolutstillingen ,55 x Utgifter juleutstillingen ,25 x ,57 x 4040 Utgifter seminar , Utgifter Dogs4All , Utgifter Valpe-/Veteranshow ,20 x ,50 x 4200 Utgifter Trondheim ,20 x ,43 x 4225 Utgifter Vestnes Utgifter Bergen ,33 x ,00 x 4300 Minimarkedet innkjøp ,00 x ,80 x 4390 Beholdningsendring 8 640, ,00 Sum varekost , , ,43 Andre driftskostnader Endring 6015 Avskrivning årbok , , Avskrivning varehenger , , Lagerleie , , Oppgradering Data-HW , , , Kontorutstyr , , , Kjøp av ny vandrepokal 2 653, Styrets mobiltelefoner 3 500, Regnskapsprogram , , Kjøp av utstillingstelt 2 999, Reparasjon og vedlikehold utstyr 150, Kontorrekvisita , , Kontorrekvisita medlemsbladet Kontorrekvisita Minimarkedet 474, Medlemsbladet , , , Porto , , Porto Minimarkedet 750, Porto Medlemsbladet , , , Godtgjørelse tillitsvalgte , , , Telefonmøter styret , , , Generalforsamling , , , Annonsekostnader , Gaver og blomster , , Forsikring , , Bankgebyrer , ,50 Sum andre driftskostnader , , ,15 SUM DRIFTSKOSTNADER , ,58 Driftsresultat , , Renteinntekter 8 286, ,39 Renteinntekter Minimarkedet 8140 Finanskostnader ÅRSRESULTAT , ,86

8 Årsregnskap for NSSK 2009 Balanse pr. 31. Desember 2009 Eiendeler Anleggsmidler 1249 Varehenger (Brenderup) , ,00 Avskrivning varehenger , , Inventar 1,00 1,00 Sum anleggsmidler 8 401, ,00 Omløpsmidler 1401 Beholdning premier Rosetter 3 820, ,00 Årspremier 2 980, , Salgsvarer Minimarked 5 060, , Beholdning håndbok ,00 0, Beholdning Årbok ,00 0, Beholdning Årbok , ,00 Avskrivning Årbok , akkumulert , ,00 Sum varer , , Andre fordringer 600, Kundefordringer 5 650,00 Sum fordringer 5 650,00 600, Kasse 832, , Kasse Minimarkedet 0, , Beholdninger klubbkontakter , , DnB , , Aurskog Sparebank Nettbank 772, , Aurskog Sparebank (minimarked) 668, , Aurskog Sparebank Sparekonto , , DnB ,21 966,34 Sum kontanter og bank , ,39 Sum omløpsmidler , ,39 SUM EIENDELER , ,39 Egenkapital og gjeld Egenkapital 2050 Opptjent egenkapital , ,64 Resultat forrige år 1 289, , Årets resultat , ,86 Sum egenkapital , ,89 Kortsiktig gjeld 2220 Gjeld til tillitsvalgte , , Påløpne kostnader NKK 2400 Leverandørgjeld 4 607, , Forskuddsbetalt kontingent for , ,00 Sum kortsiktig gjeld , ,50 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,39

9 Styrets kommentar til regnskapet for 2009 Klubbens økonomi er fortsatt meget god. Driftsresultatet for 2009 måtte budsjetteres med et underskudd på kr ,- ettersom kontingentøkningen ikke ville tre i kraft før i I løpet av året bestemte Styret å avholde et oppdretterseminar. Kostnadene skulle dekkes delvis av deltakerne og resterende av klubben. Det var tidligere øremerket et beløp på kr ,-, inntektsført i 2007, til såkalt miljøtiltak og Styret bestemte at disse midlene skulle være med på å dekke klubbens andel av oppdretterseminaret. Klubbens andel av kostnadene endte på kr ,- som da ligger innenfor den avsatte rammen. Driftsresultatet endte i 2009 med et underskudd på kr. 51,052,-, eller kr ,- etter renter. I forhold til budsjettet, ligger underskuddet ca. kr ,- høyere, når vi unntar oppdretterseminaret. De vesentlige postene som bidrar til overskridelsene er trykking av medlemsbladet, porto til medlemsbladet, telefonmøter i styret og generalforsamling. Annonseinntektene har gitt klubben et vesentlig positivt bidrag med en økning på kr ,- eller ca. 70 % opp, i forhold til 2008 og styret takker redaksjonen for iherdig innsats her. Klubbkontaktene har til sammen bidratt med litt over kr ,- i 2009, hvorav det nye distrikt Nordland står for over halvparten av dette. Juleutstillingen ble i år arrangert i Råde med svært god påmelding (populær dommer), og i tillegg god innsats fra flere av klubbens medlemmer. Utstillingen endte med et overskudd på mer enn kr ,-. Vi har ambisjoner om å gjenta suksessen i Styret takker for hjelpen til de som alltid stiller opp og hjelper til på våre utstillinger! Ingen nevnt - ingen glemt. Det årlige valpeshowet vårt ga i 2009 et lite overskudd som vi satte stor pris på. Dette er et tiltak som vi mer enn gjerne legger innsats i, uansett pluss eller minus i regnskapet. Det er her vi møter de nye valpekjøperne og knytter til oss nye sheltievenner. Kostnadene til styremøter (telefonmøter) ligger dessverre ikke innenfor den rammen som generalforsamlingen ga oss i Det er ikke mulig å benytte seg av internett (skype) da dette krever at alle har tilgang på bredbånd, noe ikke alle har. Styret bruker derfor driftsavtalen med Klart svar og kostnaden på kr ,- er for 10 styremøter av en varighet på litt i underkant av 2 timer hver gang. Hvis vi i det hele tatt skal kunne gjennomføre forsvarlig møtevirksomhet i Styret, som nå er spredd over et stort geografisk område, er det praktisk umulig å gjøre dette noe rimeligere. I forhold til å ringe opp styremedlemmene på vanlige telefonnummer, er dette anslagsvis 2/3 av prisen. Det er for 2010 budsjettert med et driftsresultat på pluss kr ,-. I tillegg kommer forrentningen av kapitalen, men marginene er små. Styret vil derfor aktivt se på muligheten av å nedskalere lagerkapasiteten og med fordel kvitte seg med ukurante salgsvarer og gamle regnskap eldre enn 10 år. Et mindre lagerrom vil kunne spare klubben for tusenvis av kroner. Råde, 05.februar 2010 Styret i NSSK

10 Revisjonsberetning for 2009 Vi har revidert årsoppgjøret for Norsk Shetland Sheepdog Klubb. Årsoppgjøret består av årsberetning, resultatregnskap og balanse, og er avgitt av Styret. Regnskapene viser et underskudd på kr ,78 Vi har kontrollert nødvendig antall bilag og NSSK s bankkonti er avstemt og funnet i orden. Premiebeholdning og lagerbeholdning av salgsvarer er avstemt og består kun av kurante varer. Etter vår mening er årsoppgjøret gjort opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og gir et forsvarlig uttrykk for klubbens økonomiske stilling pr Uten at det har betydning for det avgitte regnskap, finner vi grunn til å bemerke det betydelige akkumulerte tapet på til sammen kr ,- som klubben har hatt de siste årene som følge av avskriving av alt for store opplag av håndbøker/årbøker. I tillegg er det for 2010 budsjettert med en restavskriving på kr ,- av årbok Oslo, 06. februar 2010 Frode Myklebostad sign. Thor Egil Kristiansen sign.

11 Forslag fra Styret: Styret foreslår å beholde medlemskontingenten uendret i 2011.

12 Forslag fra PRA-komiteen med støtte fra NSSK s Styre: Med bakgrunn i forskningen som starter i 2010 for å avdekke DNA-genet som forårsaker PRA på sheltie, foreslås det følgende tiltak i 2010: I de distrikter hvor det finnes klubbkontakter, og i andre landsdeler som et ansvarlig medlem kan oppnevnes, arrangeres det felles øyenlysning og blodbrøvetaking av hunder fra familier som PRA-komiteen og Avlsrådet finner naturlig og interessante å teste. Dette behøver nødvendigvis ikke være avlsdyr. Det må da avtales spesiallysning med en autorisert øyenlyser, for eksempel i forbindelse med distriktssammenkomster eller andre samlinger. Begrunnelse: Tar man utgangspunkt i at gjennomsnittet av sheltiekullene er ca. 3 valper, er det mange selskapshunder som aldri brukes i avl. Disse hundene er som oftest kun øyenlyst som valper, og det er derfor av store betydning for rasen og PRA-forskningen og få en større bredde i øyenlysninger enn tidligere. Resultat: Ved hjelp av positive medlemmer, oppdrettere og hannhundeiere, vil det ved å stemme positivt for dette forslaget, gi PRAforskningen et forsprang i forhold til antall naturlige enkeltlysninger. PRA-Komiteen

13 Til NSSK's Generalforsamling 26.desember 2009 Forslag til Generalforsamlingen i NSSK Gardermoen lo.april Forslag: GF overtar ansvaret for utarbeidelse av rettningslinjer for bruk av medlemsbladet. Det foreslåes at alle medlemmer har lik rett til bruk av medlemsbladet, uavhengig hvilke arrangementer, sålenge det er positivt for rasen og medlemmer, og ikke skader noen hverken i ordelag eller innhold. Begrunnelse: Siden NSSK ikke hadde fått til noe avls-seminar eller andre kurs på rasen de siste årene, var det noen medlemmer av NSSK som ønsket dette for nye og gamle oppdrettere. Det ble avholdt ett meget vellykket seminar i 2008, med over 30 påmeldte. Man bestemte så tidlig i 2009 å avholde ett nytt seminar som en oppfølger til dette, da det ikke så ut til å bli noe i nærmeste framtid i NSSK. Det ble tidlig våren 2009 startet forberedelser til ett nytt seminar, og dette var klart for innbydelse rundt l august 2009, med avholdelse i slutten av september. Da hadde de innbudte foredragsholdere takket ja, og reiseplanen var klar. Det var innbudne forelesere fra England og Amerika. Det ble sendt ut innbydelse til bortimot alle dommere på rasen i Norge, klubbstyret i NSSK, ledere i de fleste utenlandske raseklubber. Samt alle man kunne klare å nå pr. maii og telefon av oppdrettere og sheltie-eiere. Desverre så rakk man ikke å sette inn noe annonse i NSSK bladet, da alt var klart like etter deadline for trykking av blad nr.3. Seminaret ble meget vellykket, med rundt 30 frammøtte fra tilsammen 8 land. Ett meget lærerikt og positivt seminar, og arrangørene ønsket å inkludere klubbens medlemmer i dette og søkte så å få inn ett referat fra seminaret i blad nr. 4/09. Undertegnede tok kontakt med Hundesport, som tok referatet i forkortet utgave inn som hasteinnlegg under Norges-Poten, og oppfordret til flere slike arrangementer da de fant det meget givende og positivt for rasen. Redatøren i NSSK's medlemsblad kunne ikke ta det inn uten å konferere med styret, og skulle ta det opp med leder. Referatet var positivt, informerende og ikke til skade for noen sak. Tilhørende endel fine bilder. Dette ble en meget frustrerende sak for oss som trodde dette ville gavne både klubben, bladet, redaktør og medlemmene, og jeg ønsker herved å gi medlemmene en innføring av styrets behandling av saken. Og samtidig gi en underbygging av forslaget over, da det er viktig å opprettholde like rettigheter for alle medlemmer som ønsker å bruke medlemsbladet til noe positivt for rasen. Neste gang kan det være andre som ikke får inn sine ting, denne gangen var det oss. Det kan synes som ting lett kan bli personrelatert i klubben for tiden, og derfor ikke får en uhildet og rettferdig behandling. Dette må også være en frustrerende arbeidssituasjon for sittende styre. Maill fra leder Arne Løland : From: Ame Løland To: Sent: Thursday, September 17, :32 PM Subject: Referat i bladet Vi hadde en runde i styret ang. artiklerl referat i bladet fra private arrangement. Styret var samlet om at det ikke skal brukes plass i bladet til dette arrangementet. Undertegnedes forklaring: Å utelukke privale arrangemenler i bladet, vil gi veldig begrensningerfor

14 klubbens medlemmer i framtiden, da det stadig er positive private arrangementer rundt om i landet. (leder): Det er flere grunner til det: -alle medlemmer er ikke innvitert. Medlemmer som har prøvd å melde seg på har ikke fått svar. Undertegnedes f orklaring: Dette gjaldt kun en enkelt en navngitt pers on, som meldte sin interesse en dag og 22 timer etterpå kom det avmelding tilbake, da vedkommede ikke haddef ått raskt svar. Laila Lauritzen som var kontaktperson, var det døgne t på reise fra utlandet og hjem og hadde ikke tilgang på ma il der og da. Men skulle svare såfort hun var hjemme. (Ieder):-Vi innviterte til et samarbeid om et seminar, men dette ble avslått. Undertegnedes fo rklaring: Det er korrekt, men det var da fo r sent både med samarbeide og med annonse i NSSK bladet. Seminaret var allerede spikret, da det kom opp for oss at NSSK ville arrangere noe lignende i løpet av høsten og ønsket samarbeide. Ett seminar som kom på plass i klubben på meget kort tid. (leder): -Dette er ikke et seminar i NSSK regi. Undertegnedes f orklaring: At dette fo rhindrer medlemmers positive engasj ement og interessefo r å gjøre noefo r rasen, utenom klubbregi. (Ieder):-Seminaret er i konkurran se med klubbens eget seminar. Mvh Ame Løland Undertegnedesfo rklaring: At det synes merkelig at noe slikt kan ansees som konkurranse til klubben, alt som gavner rasen bør ansees som positive tiltak i alle sammenheng. M ai! 2 fra leder Arne Løland: Har hatt en runde med de andre i styret, og de er positive til referat fra private arrangement ang sheltie. Bare send dette til Reidun, så skal jeg si at jeg har gitt deg tilbakemelding. Mvh Arne Løland På bakgrunn av dette startet undertegnede på referatet fo r åja det inn til bladet innen deadline. Referatet var da f erdig og oversendt redaktørfor trykking som avtalt samtidig som neste mai! kom. M ai! 3 fra leder Arne Løland (dagen etter avlseminaret i NSSK var avholdt ): To: Sent: Monday, October 12, :26 PM Subject: Referat i bladet Da flere styremedlemmer ønsket en ny runde på dette med referat i bladet fra private arrangement, hadde vi en ny runde på dette på siste styremøte. Konklusjonen ble da at vi ikke ønsker å ta dette med i medlemsbladettil NSSK. Medlemsbladet er for klubben og dens aktiviteter. Mh Arne Løland Da undertegnede skulle til Stavanger, tokjeg initiativ til elt møte med leder, da det var ønskelig med en endelig avklaring på saken og en forklaring til denne behandlingen. Vi hadde elt konstruktivt møte hvor leder beklaget vinglingen i saken. Det ble påpekt at alt var gjort kun til det beste for alle og for rasen, og at det var blant mange andre ting som var gjort dette året for brobygging og for å få tilbake en hel og god klubb. Leder lovet å se på saken en gang til, men det ble elt endelig avslag på å få referate t inn for vår del når dead line kom. Jeg ønsker med dette å sette lys på om det er slik man skal bli behandlet i en hundeklubb, og om delte er like rettigheter for alle medlemmer. Medlemsbladet er faktisk for medlemmene. Og man kan spørre seg om 5 sider i bladet med Englandsnylt, og til tider ganske subjektive og personlige meninger som kommer fram om rasen, er mer i NSSK' s regi enn klubbens egne medlemmers positive tiltak. Etter at jeg påpekte overfor leder å utelukke private arrangementer fra medlemsbladet, så ble dette redigert i styre-referatet, og endret til: Sak 77/09 Private reportasjer i medlems bladet Skal medlemmer som har arrangem ent i privat regi få plass til reportasjer i bladet? Vedtak Delte gjelder et arrangement der medlemskap i NSSK ikke er grunnlag for å få tilbud om å væ re med, der temaet også er tema på et arrangement i regi av NSSK. Et forslag fra Styret om samarb eid i for binde lse med vårt eget arrangement ble avvist. Styret anse r de rved ikke at dette er stoff som det er aktuelt å bruke plass på i medlemsbladet.

15 Denne begrunnelsen synes mer frustrerende enn noe annet, da NSSK 's eget seminars innbydelse innholdt ord lyden: Sty ret og avlsrå det i NSSK ønsker alle oppdrettere og andre interesserte bjertlig velkommen til Haraldvangen i oktober. Her er medlemskap i NSSK heller ikke grunnlag for å fli tilbud om å være med. Så bordet fanger med dette bruken av bladet og med lemmene, uansett hvordan styret har forsøkt å komme seg unna situasjonen. Det er ett stort tankekors at vi har ett styre/medlemmer som tar gjentatte vinglete beslutninger, som rammer både dem selv og medlemmene som kun forsøker å fli til noe positivt og givende for rasen. Dette er en innstiling i styret, som kun skaper enda mer splittelse. At styret også nå begrunner avslaget med at teamet også er med på eget engasjement, vil det da si at det er kun NSSK ' s egen informasjon og lære om rasen som er gjeldende og korrekt. Det som kom opp på disse to seminarene, var meget bra og utfyllende for hverandre, slik vi har lest utfra NSSK 's eget referat fra klubbens seminar. Vårt referat som vi desverre ikke var istand til å dele med med lemmene i NSSk gjennom bladet. Det man kan spørre seg er hva som egentlig har skjedd i denne saken, hvem som har stemt for hva, og om det har vært uenighet i styret hele tiden og om alle styremedlemmene har vært med på alle disse vinglete vedtakene som kom. Eller om dette er styrt av andre, og nok en forlengelse av debatten som har vært i klubben. Vi har en leder som lovet å gå for brobygging, derfor har man vært åpen og sendt invitasjoner til styret til dette arrangementet. Man anså også at forelesere fra flere land/kontinent, ville bidra til å skape brobygging, i form av forståelse og samarbeide og htt::)d ta~ Arnhild Carlsen Vindfjelltunet 3277 Steinsholt

16 Til NSSK 's Generalforsamling 26.desember 2009 Forslag til kandidater på valg Generalforsamlingen i NSSK Gardermoen loiapril 20 l O. Nestleder-for 2 år: Lena Steen Kasserer-for 2 år: Anne Lise Sivertsen Varamedlem-for I år: Fred Frivåg Valgkomitee: Leder valgkomiteen-for I år: Anita Rekdal Medlem-for I år: Johannes Feijen Arnhild Carlsen Vindfjelltunet 3277 Steinsholt

17 Forslagsstiller: Linda Grimsmo Barnålveien Algård Algård, Til NSSK's Valgkomite v/leder. Forslag til kandidat på valg på NSSK's sin Generalforsamling den : Varamedlem for Styret for 1 år: Gunn Randeberg Den foreslåtte kandidaten er forespurt på forhånd og har sagt ja til å stille til valg. Vennlig hilsen j j.!jmc{f{ () ~\'U~ LL{O Linda Grimsmo

18 Valgkomiteens forslag til styresammensetting: Styret: Nestleder for 2 år: Kasserer for 2 år: Varamedlem 1 år Varamedlem 1 år Varemedlem 1 år Bjørn Wæhre Grete Olavessen Ellinor Selvik Enisa Ibrahimi Elin Hansen Revisorer: Revisor 1 år: Revisor 1 år Vara 1 år Frode Myklebostad Guri Helstrøm Pettersen Gunn-Jorid Olsen Svinøy Valgkommitè: Leder 1 år Medlem 1 år Medlem 1 år Varamedlem 1 år Inger Krogstad Sofie Wollbraaten Turid Vier Annika Johansson Presentasjon av de som står på valg til Styret: Bjørn Wæhre Gift med Elisabeth og er 52 år. Vi har Nisselia kennel, som for tiden består av 5 tisper. Landbruksfaglig utdannet. Jobbet 28 år i ulike stillinger i Nortura BA sin medlemsavdeling og er nå tilførselssjef med ansvar for Midt-norge. Har sittet i ulike styrer blant anna som sekretær for fylkeslaga i NSG både i Nord og Sør-Trøndealg. Sitter i styret for nattravnene lokalt. Presentasjon Lena Steen Mitt navn er Lena L. Steen og er 40 år. Gift og har 2 gutter 13,16 år. Vi bor på Tynset i Østerdalen. Min første shelti fikk jeg i 94, St Kilda's Ebony Elegance. Stilte henne ut flere ganger og hun er bestemor til N S Uch St Kilda's Great Charisma "Windy". Hun er nå 11 år og syntes fortsatt at utstilling er gøy. Har tilsammen 3 shelti og en pomeranian. Til daglig er jeg daglig leder i B.young på Tynset. Har vært hovedtillitsvalgt i YS og leder i NCC avd Nord Østerdal. Har arbeidet som leder i bedrift i 10 år så jeg har god erfaring med lederverv. Grete Olavessen: Mitt navn er Grete Olavessen, bor på Råde med min samboer Paul Rilatt Sammen driver vi vårt lille hobbyoppdrett Lyngvetun. Vi har i dag 8 sheltier hjemme, noen andre bor hos barna, og noen er i flotte hjem rundt i distriktet her. Sheltien kom inn i mitt liv da jeg var 12 år gammel. Stella var en utrolig flott familiehund som var med overalt hvor vi ferdes, både i inn og utland. Hadde også en flott schãfer i 11 år. Paul drev litt lydighet med ham. Vår første sheltie sammen, Goldie N UCH Imajan s La Gioia Ferrari er grunnstenen i vårt oppdrett i dag. Hun lever nå sitt pensjonistliv for det meste i sofahjørnet i stua, men har gjort en flott innsats i utstillingsringen i mange år. Jeg har vært kasserer i NSSK i en årrekke samt kasserer i utstillingskomiteen i Moss og Omegn Hundeklubb i 4 år. Til daglig er jeg regnskapsfører av yrke. Har drevet med dette siden 1990 og trives med mine tall.

19 Ellinor Selvik: Jeg er 59 år gammel, er opprinnelig fra Narvik, men har bodd i Harstad siden Jeg er gift med Ernst. Jeg er tidligpensjonist fra Statoil, som fikk tilbud om å gå av etter fylte 58 år i forbindelse med sammenslåingen av Hydro og Statoil for et par år siden. Etter å ha vært hjemme i et halvt år meldte jeg meg som vikar i kommunens helsesektor, og jobber nå en del på et Bofellesskap for eldre. Jeg fikk min første sheltie i Han ble ikke noen utstillingshund, men var en flott familiehund, som var med overalt, til og med på lands-speiderleir. Jeg har nå to hannhunder, Monty som blir 11 år til sommeren, og Orrie som blir 9. Monty fikk sitt første cert og ble Bir da han var måneder, og da ble jeg bitt av basillen. Det har blitt mange utstillinger med begge to. Monty er norsk og svensk champion, mens Orrie aldri har klart å få kennelcertet. Nå er de jo veteraner begge to, og jeg har så vidt begynt å sysle med tanken på en ny valp. Vi får se. Enisa Ibrahimi Jeg heter Enisa og er en jente på 23 år. Er samboer med Atle, og vi bor i fredlige omgivelser på Bøverbru i Vestre Toten. Sammen har vi sheltien Lucas og katten Stripa. Etter fire hundeløse år passet det endelig å få seg hund, og valget falt på sheltie. Et valg jeg ikke har angret et sekund på, selv om jeg i utgangspunktet er mankehøyde 70+ menneske. Vi fikk Lucas i mai 2009, og forhåpentligvis blir han ikke alenehund så veldig mye lenger. Jeg studerer Jus på Lillehammer, og er nå i ferd med å avslutte mitt 3. år. Planen videre er å ta en mastergrad, og jeg kunne ha tenkt meg å jobbe som politijurist eller noe innenfor arbeidsrett. Dette er rettsområder som jeg synes er veldig spennende. Min interesse for sheltien som rase fikk en drastisk oppgang da Lucas kom i hus. Hvis jeg hadde fått lønn for hver time jeg har sittet på Internett siden mai 2009 og prøvd å lære mest mulig om sheltien, så hadde sparekontoen vært atskillig større enn det den er nå. Er oppriktig interessert i å lære mest mulig om den flotte rasen vår, og håper at jeg med tiden vil ha noe å bidra med. Elin Hansen Jeg kommer opprinnelig fra Vadsø i Finnmark. Flyttet til Bodø i 1989, og er gift med Frank-Eilert. Jeg arbeider ved Seksjon for smittevern ved Nordlandssykehuset Bodø, hvor jeg driver et prosjekt som tilbyr smittevernbistand til sykehjem i kommunene. Jeg fikk min første sheltie, Zenta, da jeg var 7 år gammel. Hun ble hos oss i ni år. Etter det har jeg hatt polarhunder og fuglehund, før jeg for godt og vel ni år siden bare måtte ha sheltie igjen. Da kom Ricoh til oss, og siden har familien økt med to medlemmer til, Leo på fem år og Lady på to år. Vi har ingen kennelnavn per tiden, men forhåpentligvis blir det en realitet i en ikke altfor fjern framtid Gunn Randeberg Jeg er fra Sandnes i Rogaland. Gift og har 2 voksne barn. Jeg jobber som administrasjonssekretær i Vestteknikk AS. Her har jeg vært i de siste 15 årene. Fikk min første sheltie i 1989, en tricolour tispe som het Zita. Ble fort bitt basillen og har i dag 3 herlige jenter boende hjemme, pluss noen ute på for. Var klubbkontakt i Rogaland i 5 år. Var sekretær i NSSK i 2 år. I dag er jeg medredaktør i NSSK sitt medlemsblad. En jobb som er utrolig spennende og kjekk å holde på med. Er en person med høy arbeidskapasitet og er ikke redd for å ta i et tak. Presentasjon av Fred Frivåg Jeg er 46 år gift med Ingrid siden 1988, og vi bor i Sigerfjord i Sortland med de to yngste av våre tre barn. Jeg har tittelen Fiskerikandidat etter fem års studier ved Norges Fiskerihøgskole (NFH) ved Universitetet i Tromsø. I to av disse årene var jeg studentenes representant i styret for NFH. I de seksten årene siden jeg gikk ut fra studiet har jeg jobbet som kvalitetskoordinator, produksjonssjef, fabrikksjef og daglig leder innenfor fiskeeksport, fiskeindustri, hermetikkindustri, biokjemisk industri og akvakultur. I de fleste årene siden studietiden har jeg hatt ett eller flere styreverv innenfor næringsliv og frivillige organisasjoner. Det lengste tillitsvervet jeg har hatt, var de ni årene som leder av Sortland Idrettslag. Etter å ha flyttet til bygda Sigerfjord, for snart to år siden, har jeg nå tatt på meg å være leder for Sigerfjorddagan Som medlem av Sortland Hundeklubb håper jeg å kunne ønske flest mulig av dere velkommen til Sortland på utstilling den andre helga i september!

20 Presentasjon av de som står på valg som revisorer: Frode Myklebostad Født og oppvokst i Romsdalen, flyttet til Oslo i ung alder og er gift med Ingrid. Bor ved kanten av Østmarka i Oslo. Kjøpte vår første sheltie i 1976, og jeg var ivrig tilskuer på klubbens unghundskue samme året. Deretter gikk det slag i slag med hund som hobby. Jeg kom med i klubbens styre som viseformann i 1978 og som formann i 1979 til Har også vært i Tur- og dressurutvalget, Premiekomiteen, Valgkomiteen, og i de senere årene vært klubbens revisor. Jeg har økonomi- og markedsutdannelse fra BI-Oslo. Har jobbet i 3 større firmaer i min tid, først ved Tandbergs Radiofabrikk, så Norsk Data, og senest i Telenor. Vi har pr. i dag 3 hunder hjemme. Guri Hellstrøm Pettersen Jeg bor i Oslo og har vært pensjonist nå i vel 1 år. Jeg sluttet som rektor i Osloskolen i juli Vi har vært sheltieeiere i mer enn 30 år, men jeg har dessverre ikke hund nå. Vi hadde et lite oppdrett under kennelnavnet Sheltie Jewel. Tidligere har jeg vært formann og også revisor i NSSK. Jeg har også vært kasserer i fagforeningen i Oslo i mer enn 30 år. Gunn-Jorid Olsen Svinøy Jeg er 47 år, gift og har 3 voksne barn. Vi har en sheltie og masse kyr på gården vår. Jeg er utdannet regnskapssekretær og sykepleier med videreutdanning innen alderspsykiatri, demens og helsepedagogikk. Jeg jobber på helgelandssykehuset, Sandnessjøen på medisinsk avdeling. Ellers så er det jeg som har med gårdsregnskapet. Presentasjon av de som står på valg til valgkomiteen: Inger Krogstad Bor på Nordberg i Skjåk kommune. Har kennelnavnet Orreknuppen. Gunnar og jeg kjøpte vår første sheltie i 1995 Karmell`s Odin av Karin og Melvin Haugen Med Odin ble det utstilling - han ble N Uch i 1997, dessverre så ble Odin bare 3,5 år. Siden så har det blitt både oppdrett og utstilling. I dag har jeg 11 sheltier, 7 jenter og 4 gutter - mange av dem er meget unge, så det kan være ganske så livlig her hjemme. Tenk dere, hver dag jeg kommer hjem fra jobb så er det en herlig gjeng som ønsker meg velkommen. Presentasjon av Anita Rekdal Jeg heter Anita Rekdal er passert 60, og kommer fra Ålesund. Har kennelen Antimon sammen med min datter Bente Kristin Rekdal. Jeg fikk min første sheltie i 1987, da kjøpte jeg ei tispe fra St. Kilda s Kennel. Meningen var å ha en tur kamerat. Så ble det dressurkurs, og siden det gikk bra ble LP basillen tent. For å bli LP champion måtte vi jo innom utstilling ringen, og dermed ble den delen av hundehold en ny interesse. Jeg tok instruktør utdanning, og har vært på mange kurs ang LP og Bruks. Vårt første valpekull fikk vi i Så ble det oppdrett seminar i regi av NKK avd. Møre og Romsdal (het det den gangen), og siden hos NSSK. Har hatt verv i Sunnmøre Hundeklubb. Var også representant i samordningsutvalget i NKK. Så sant jeg kan, hjelper jeg til når SHK har utstilling Har fått prøvd meg både som skriver og ringsekretær. Ellers jobber jeg som regnskapssjef hos Furuno Norge A/S. På fritida liker vi å reise inn i fjordene og fiske, eller til fjells for å nyte naturen. Siden vi har bobil går det fort å komme seg av gårde etter jobb fredag. Så blir det jo en del helger på utstilling også. I 2005 importerte jeg ei tispe fra Amerika. Hun har gitt oss et positivt tilskudd i kennelen. Vi avler for å fremme rasen med mottoet; helse, temperament og skjønnet. Jeg ønsker at vi alle i klubben skal respekter hverandre for det vi gjør når det gjelder oppdrett. Man behøver ikke å være enige. Skal det være en klubb for alle må takhøyden løftes. Sofie Wollbraaten Bor i Drøbak i Frogn. Jeg går siste året på VGS, og klipper hunder på fritiden. Jeg driver mest med utstilling for tiden, men har før vært veldig aktiv i agility. I år skal jeg prøve å få til begge deler! Litt lydighet blir det faktisk også tid til. Hjemme har vi fem hunder, to golden retrievere (og en ute på fór), to am. cocker spaniels og foreløpig kun en sheltie, Ch Leeland Queen of Art. Sheltie er nok rasen jeg vil fortsette med i framtiden. I 2008 fikk vi kennelnavnet Kerenza, og har så langt hatt ett goldenkull. Forhåpentligvis blir det også noen sheltievalper i løpet av året.

21 Turid Vier Er 46år gammel. Bor på Hommersåk, Sandnes. Gift og har tre barn. Har jobbet i posten siden Min første sheltie fikk jeg fra Bergen i 1996 en herlig tricolor tispe som jeg kalte Tanja. Hadde et kull på henne i år Beholdt en blue merle hannhanhund som fikk navnet Aron. Han fikk sitt første cert i Ble champion i Drammen I 2009 fikk jeg meg en herlig sobel tispe valp Scarlet-Red s Velvet, som jeg har på sameie med oppdretter.så nå blir det å delta på en del utstillinger igjen. Annika Johansson Jeg heter Annika Johansson, blir 26 år i år. Familien består av meg og min samboer Jonas, samt vår datter Tilde på to måneder. Jeg vokste opp utenfor Göteborg, bodde senere i Göteborg noen år innen vi flyttet till Sandnes sommeren Vi har en shetland sheepdog, "Zach" So Magic's Double White, som kom till oss påsken Vi har konkurrert i lydighet og utstilling, savner bara ett lite cert for å bli norsk utstillingschampion. Jeg var aktiv i SSSK Västra og jeg er nå klubbkontakt her i Rogaland. Presentasjon Charles Feijen Født i Amsterdam (Nederland) og flyttet til Norge i Bor i Vestfold og er gift med Arnhild Carlsen. Vårt prefix er "Croft"og hund har vært en del av hele mitt voksne liv. Min første sheltie fikk jeg i 1992, etter at min siste Drentsche Patrijshond døde. Jeg har vært aktiv i avlsarbeide, på utstilling og gjeting med Shelties. I Nederland var jeg sekretær for den Nederlandske Welsh Corgi Club i mange år og har vært involvert i omstrukturering av den Nederlandske Kennel Club. I nederlandske Drentsche Patrijshond Club, var jeg medlem av helse-komiteen og spesiellt engasjert i PRA forskning for denne rasen. Har også jobbet en periode for NKK Avd. Vestfold som kasserer. I dag har vi 5 Shelties hjemme og en Drentsche Patrijshond.

22 Den røde pris Ace Ventura s Couldn t Resist Bermarks X-Bee Blenmerrow Astra Bleu Blue Heaven s Midnight Cowboy Chesslike Bella Donna Croft s A Kind Of Magic Croft s I Want It All Croft s The Winner Take It All Eagermind Saeta Blanditia Grandgables Just Singin Deja Blues Gullerina s Nobel Action Havly s Be My Hope Imaferrari s Manhattan Imaferrari s Mayday Mayday Imperial s Royal Jester Ingivito s Kaia To Yu Wang Japaro Show N Tell Jefsfire Story Teller Joyland s Wild Enough Karmell s You Are My Sunshine Kathimer s Celine Dion Kathimer s Coco Chanel La-Min-So s Count On Me La-Min-So s Such A Charmer Leeland Copper Coin Leeland Make A Wish Lundecock s Latest News Lyngvetun s Just A Ferrari Lyngvetun s Just A Scarlet Design Mainland s Ask Again Mainland s Zuper Cute Mellsjøhøgda s Flirt In A Skirt Mellsjøhøgda s Just Irresistible Mellsjøhøgda s Keep The Dream Mellsjøhøgda s Kind Of Magic Mellsjøhøgda s Mystery In Blue Mellsjøhøgda s Xclusive Minnlett s Midnight Melody Mystical Spirit At Caurniehill North Sheltie s The Piano Man Oddeskogen s Golden Rose Piazetta s Lovely Blue Sapphire Scarlet-Red s Shade Of Leah Sheldon Smart Design Sheltiesea s Angus Sheltiesea s Avega Sheltievik s Golden Rose St.Kilda s Legend In Time St.Kilda s Sunshine Delight Sunborne Paradise Pace Sunland s Star Passion Thoco s Valencia Tiakaro s Freya Dark Jewel Turmaja s Just Me Janka I. og J. Haakensen, Oslo. Kari Lise Hatteland Siri Segalstad Robin Swan, USA Monsholm/Hoem, Ålesund W. og T. Tangen Janne Andersen W. og T. Tangen G. og C. Mauseth N.J. Morvik Inger Marie Stalsberg Bjerkvoll, Vestnes I. Pettersen/J. Thoresen I. Pettersen/J. Thoresen L. Lauritzen/A. Carlsen Marianne Myklebust F.H. Olsen, Ramnes S. Tangnes, Lillehammer Gro Berg-Johansen, Sandnes Inger Krogstad Elin Hansen K. og K.I. Johansen, Bodø Vera Schjølberg, Brandbu Vigdis Berg, Jaren A.J. og H. Lie, Fjellhamar Lie/Withbro/Baarild F.H. Olsen, Ramnes G. Olavessen/E. Gorvitz G. Randeberg, Sandnes Inger Hansen June Ek, Råde Elisabeth Wæhre A-C. Johannessen, Degernes Lisbeth Haufsdahl Sissel Tangnes, Lillehammer Enisa Ibrahim Ann-Kristin Stordal N.J. Morvik K. Johansen, Bodø M. og P-M. Lillegård Jan Arve Oftedal Wenche Hansen, Harstad G. Randeberg, Sandnes F.H. Olsen, Ramnes Maria Thomassen Ann-Kristin Stordal Ellen Hestvik W. og L. Finberg Rita Ursin Susanne Hov, Ålesund B. og R. Lund, Høvåg B-U, H og R. Bolgnes G. Hallgrimsen og S. Kielland I. Antonsen, Harstad

23 CK-prisen Chesslike Bella Donna Croft s A Kind Of Magic Croft s I Want It All Croft s Party Animal Fjordsheltie s Always A Hero Grandgables Just Singin Deja Blues Japaro Show N Tell Joyland s Wild Enough Karmell s X-File Leeland Copper Coin Lundecock s Latest News Lyngvetun s Good Fun Lyngvetun s Just A Ferrari Mellsjøhøgda s Just Irresistible Mellsjøhøgda s Kind Of Magic Mellsjøhøgda s Very Special Microgården s Maharaja Microgården s Make A Wish Minnlett s Midnight Melody North Sheltie s The Piano Man North Sheltie s Golden Autumn Sheldon Smart Design Sheltibo s Dirty Diva St.Kilda s Legend In Time St.Kilda s Sunshine Delight Thoco s Valencia Tiakaro s Freya Dark Jewel Monsholm/Hoem, Ålesund T. og W. Tangen Janne Andersen T. og W. Tangen Grete Skeie N.J. Morvik F.H. Olsen, Ramnes Gro Berg-Johansen, Sandnes Inger Krogstad, Nordberg A.J og H. Lie, Fjellhamar F.H. Olsen, Ramnes Olavessen/Rilatt, Råde Olavessen/Gorvitz, Råde A-C. Johannessen, Degernes S. Tangnes, Lillehammer S. Tangnes, Lillehammer A-C. Johannessen, Degernes A-C. Johannessen, Degernes N.J. Morvik M. og P-M. Lillegård A. og R. Haugstvedt, Sortland F.H. Olsen, Ramnes Arnhild Carlsen W. og L. Finberg Rita Ursin B-U, H og R. Bolgnes G. Hallgrimsen og S. Kielland Veteranprisen GB Ch Int Nord FI Uch NV W-06 KBHV NordV-08 SV-09 DKV09 Edglonian The Real McCoy Olsen/Pearson, Ramnes Mellsjøhøgda s Very Special S. Tangnes, Lillehammer North Sheltie s The Golden Autumn A. og R. Haugstvedt, Sortland N S Uch St.Kilda s Great Charisma Steen/Lauritzen Lillaprisen N Uch Imajan s La Gioia Ferrari G. Olavessen/P. Rilatt, Råde

24 NSSK 2010

NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB

NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 14. april 2007, kl. 14.00 Sted: Garder Kurs- og konferansesenter Sogndalsveien 3, 2060 Gardermoen (veibeskrivelse bak i bladet)

Detaljer

NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB

NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 1. april 2006, kl. 16.00 Sted: Garder Kurs- og konferansesenter Sogndalsveien 3, 2060 Gardermoen Forslag til dagsorden: 1. Valg

Detaljer

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dagsorden: Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dato: 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotel, Gardermoen Godkjenning av innkalling og forslag til

Detaljer

Utdrag fra NKKs organisasjonshåndbok: Saker fra medlemmene til Generalforsamlingen: Forslag1 11 Forslag 2 Forslag 3 Forslag 4 Forslag nummer 5.(Utelatt i første utgave) Valgkomiteens forslag til styresammensetting:

Detaljer

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Gunn Randeberg spurte om det var noen kommentarer til innkallingen og dagsorden.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Gunn Randeberg spurte om det var noen kommentarer til innkallingen og dagsorden. Protokoll fra Generalforsamlingen 14. April 2007 på Gardermoen Kurs og Konferansesenter, Gardermoen. Referent Irene Mjelde Dagsorden. 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

l. Valg av møteleder og referent

l. Valg av møteleder og referent Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dato: 21 april 2012, klokken 1 400 Sted: Best Western Oslo Airport Hotel, Gardermoen Dagsorden: l. Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen.

Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: lørdag 5. april 2008, kl. 14.00 Sted: Clarion Hotell Oslo Airport 2060 Gardermoen Dagsorden: 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning

Detaljer

innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter

innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter Vi har leid møterom i hotelldelen. Det er offisiell utstilling i LetoHallen samme dag.

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på Letohallen, Eidsvoll, lørdag 30. april kl 17.30.

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på Letohallen, Eidsvoll, lørdag 30. april kl 17.30. NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på Letohallen, Eidsvoll, lørdag 30. april kl 17.30. NORSK LHASA APSO KLUBB. Karmøy, 26. mars 2011 Innkalling til årsmøte i Norsk Lhasa Apso

Detaljer

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Letohallen Scandic Hotel (samme sted som utstillingen) Lørdag 1 mars 2014, kl 17:00 Dagsorden: 1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18.

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18. NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18.30 NORSK LHASA APSO KLUBB. Sandefjord, 26. mars 2016 Innkalling

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte Innkalling til ekstraordinært årsmøte Norsk Terrier Klubb Agder Tid: Fredag 11. desember 2015 kl. 19.00 Sted: AniCura Sørlandets Dyreklinikk ved Travbanen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallelse til årsmøte.

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum DAGSORDEN 1. Valg av møteleder, referent 2 medlemmer

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell 2060 Sør-Gardermoen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK. Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb.

NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK. Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb. NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb. HUSK Å BRUKE DIN STEMME!!! Stemmeseddel NYTK valg 2012 Besøk våre sider på internet. Her finner du oppdatert

Detaljer

12 1/05. Årsmelding for 2004 Tillitsvervfordeling etter Generalforsamlingen 26. mars 2004: Aage Pettersen. Ajourføring av

12 1/05. Årsmelding for 2004 Tillitsvervfordeling etter Generalforsamlingen 26. mars 2004: Aage Pettersen. Ajourføring av NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: lørdag 19. mars 2005, kl. 16.00 Sted: Røa Samfunnshus Austliveien 4, Røa, Oslo. Forslag til dagsorden: 1. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Velkommen til alle våre medlemmer! Saksliste God kjenning av innkalling og saksliste 1-VALG AV Møteleder

Detaljer

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT Mandag 10.desember 2012 kl.19:00 Marchè Lier Sør v/shell stasjon og Plantasjen (E18 retning Oslo) Adresse: St. Hallvardsvei 1, 3400 Lier Dagsorden 1. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett.

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett. Referat fra årsmøte i Irish Softcoated Wheaten Terrierklubben, Lørdag 28.11.2009 Tilstede: 25 stemmeberettigede medlemmer. Gjester: Fra Norsk Terrierklubb, leder Eirik Kahrs og nestleder Kirsten Svendsen.

Detaljer

Saksliste for årsmøtet i NKK region Nordland.

Saksliste for årsmøtet i NKK region Nordland. Saksliste for årsmøtet i NKK region Nordland. 1. Godkjennelse av møteinnkalling 2. Godkjennelse av sakslista 3. Valg av referent 4. Fastsettelse av forretningsorden ( 9 og 10 i NKK s regler av 30.04.05.

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer til

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB

NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til generalforsamling Dato: Lørdag 21.april 2012 klokken 1400 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell, Gardermoen. Dagsorden: 1. Valg av møteleder og referent 2.

Detaljer

Innkalling Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre

Innkalling Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre E k s t r a o r d i n æ r t Å r s m ø t e 2 0 1 4, a v d. S u n n m ø r e Innkalling Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre 11 august 2014 - Ekstraordinært årsmøte for 2014

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Retrieverklubb avd. Vest-Finnmark avholder årsmøte fredag 24. mars 2017 kl. 1900 på Skaidi hotell, Skaidi. Vi tar årsmøtemiddagen på forskudd, kl. 1800 på Skaidikroa. Sak 1

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Møtet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 20.00. Med på møtet var: Leder: Wenche Ulleberg-Bøhmer Nest Leder: Friedrich

Detaljer

Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag 21. mars 2015 kl. 11.00 Elektroveien 4, 2069 Jessheim Sparebank 1 sine lokaler Jessheim ligger 11 km fra Gardermoen langs

Detaljer

INNKALLING til Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus' ÅRSMØTE onsdag 16/ , kl i Folkets Hus, Skytterdalen 2, Sandvika

INNKALLING til Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus' ÅRSMØTE onsdag 16/ , kl i Folkets Hus, Skytterdalen 2, Sandvika INNKALLING til Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus' ÅRSMØTE onsdag 16/11-2016, kl. 18.00 i Folkets Hus, Skytterdalen 2, Sandvika Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent,

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Innkalling til ASKN Årsmøte 2015

Innkalling til ASKN Årsmøte 2015 Innkalling til ASKN Årsmøte 2015 Vi ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte. Det vil bli avholdt søndag 22. mars 2015 kl. 14:00 i Stasjonsgaarden Pudb & Kafe, Sande i Vestfold, se for beskrivelse nedenfor.

Detaljer

Innkalling til ordinært Årsmøte i Norsk Schapendoesklubb 2013 ----------------------------------------------

Innkalling til ordinært Årsmøte i Norsk Schapendoesklubb 2013 ---------------------------------------------- Innkalling til ordinært Årsmøte i Norsk Schapendoesklubb 2013 ---------------------------------------------- Tid: Lørdag 9. mars 2013 kl 17,00 Sted: NKK s lokaler i Oslo, Adresse: Nils Hansensvei 20, Bryn,

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

VALGSEDLER FOR FORHÅNDSSTEMMER ÅRSMØTE 2016

VALGSEDLER FOR FORHÅNDSSTEMMER ÅRSMØTE 2016 Årsmøte 2016 VALGSEDLER FOR FORHÅNDSSTEMMER ÅRSMØTE 2016 Innkalling til ÅRSMØTE i Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Ons 6. april 2014 kl. 1900 Sted: Lerstad Grendahus Til behandling foreligger: 1. Åpning

Detaljer

Avdeling Østfold Innkalling til Norsk Terrier Klub avdeling Østfolds ordinære årsmøte mandag 7. desember 2015 kl.19.00

Avdeling Østfold Innkalling til Norsk Terrier Klub avdeling Østfolds ordinære årsmøte mandag 7. desember 2015 kl.19.00 Avdeling Østfold Innkalling til Norsk Terrier Klub avdeling Østfolds ordinære årsmøte mandag 7. desember 2015 kl.19.00 Sted: Detroit Car Club Edvard Strands vei 46 1734 Hafslundsøy (Sarpsborg) Dagsorden:

Detaljer

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00 Resultatregnskap Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Annonseinntekter (3040) kr 5 000,00 kr 2 000,00 kr 8 900,00 kr 8 000,00 Andre inntekter (3070,3080) Note 1 kr 13 770,00

Detaljer

Årsmøtepapirer NKKU 2014

Årsmøtepapirer NKKU 2014 Årsmøtepapirer NKKU 2014 På vegne av NKKU vil jeg takke for et innholdsrikt år med både nye og gamle medlemmer. Det er flott å se hvordan pågangen har vært stor på kurs og andre arrangementer og at hundeungdommer

Detaljer

Lover KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP. 1 Navn. 2 Tilknytning. 3 Formål. 4 Medlemskap

Lover KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP. 1 Navn. 2 Tilknytning. 3 Formål. 4 Medlemskap Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Opprinnelige lover vedtatt av Generalforsamlingen 6. mars 1964. -Endret i følge NKK s Lovnormal på Generalforsamlingen 19. mars 1994. -Endring av 11, 12, 14 og

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Søndag den 12. mars 2017 kl 13.00 på lokalet Åshall i Larvik Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av tellekorps, referent og 2 medlemmer

Detaljer

Norsk Retrieverklubb. Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen

Norsk Retrieverklubb. Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen Norsk Retrieverklubb Referat fra Norsk Retrieverklubbs generalforsmaling 12.mai 2013 på Quality Hotell, Gardermoen 1) Åpning Leder ønsket velkommen til årets GF. 2) a) Valg av Dirigent - Jan Eyolf Brustad

Detaljer

Kun registrerte medlemmer av Norsk Terrier Klub og Rasegruppen for Airedale Terrier har stemmerett.

Kun registrerte medlemmer av Norsk Terrier Klub og Rasegruppen for Airedale Terrier har stemmerett. Norsk Terrier Klub, Rasegruppen for Airedale Terrier Innkalling til årsmøte Onsdag 26. november 2014 kl. 19.00 Sted: NKKs møtelokale på Bryn Nils Hansens vei 20, 0667 Oslo For veibeskrivelse, se hjemmesiden

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø

Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø Dagsorden: 1. Åpning og valg av ordstyrer. 2. Valg av referent, tellekorps og to personer

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 23/ kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 23/ kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 23/11-2016 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

Referat fra generalforsamling Norsk retrieverklubb søndag 18. april 2010 på Comfort Hotel RunWay, Gardermoen

Referat fra generalforsamling Norsk retrieverklubb søndag 18. april 2010 på Comfort Hotel RunWay, Gardermoen Referat fra generalforsamling Norsk retrieverklubb søndag 18. april 2010 på Comfort Hotel RunWay, Gardermoen 1 Åpning. Torstein Rudi ønsket velkommen. På grunn av aske etter vulkanutbrudd på Island ble

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2006

GENERALFORSAMLING 2006 GENERALFORSAMLING 2006 Innkalling til ordinær Generalforsamling Norsk Bassetklubb avholder sin ordinære Generalforsamling lørdag den 18.03.2006 kl. 14.00 På Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder

Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Velkommen til årsmøte i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder Sted: Sørlandets dyreklinikk Tid: Torsdag 7.februar 2013 kl. 18.00 Alle er velkomne. Det blir servering av pizza. Etter årsmøtet vil det blir mulighet

Detaljer

Medlemsbladet for Irish Softcoated Wheaten Terrier Klubben. En rasegruppe under Norsk Terrier Klub

Medlemsbladet for Irish Softcoated Wheaten Terrier Klubben. En rasegruppe under Norsk Terrier Klub Wheaten Nytt Medlemsbladet for Irish Softcoated Wheaten Terrier Klubben. En rasegruppe under Norsk Terrier Klub INNKALLING ÅRSMØTE. Irish Softcoated Wheaten Terrier Klubbens ordinære årsmøte lørdag 24.

Detaljer

Årsberetning og innkalling til årsmøte i NBFK avd. Hordaland Torsdag 21.Mars 2013 kl.18.00 på Myrbø

Årsberetning og innkalling til årsmøte i NBFK avd. Hordaland Torsdag 21.Mars 2013 kl.18.00 på Myrbø Årsberetning og innkalling til årsmøte i NBFK avd. Hordaland Torsdag 21.Mars 2013 kl.18.00 på Myrbø Dagsorden: Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2: Valg av ordstyrer, referent, tellekorps

Detaljer

Årsmøte for Australske Gjeterhunder Norge

Årsmøte for Australske Gjeterhunder Norge Årsmøte for Australske Gjeterhunder Norge Holmlia, Oslo 16.11.2013 18:30 Saksliste 1. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne 1. protokollen 2. Årsberetning a. Styret (vedlegg 5) b.

Detaljer

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2016 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 29. mars kl.

Detaljer

RDK ÅRSMØTE 2011. Sandnes, 27. januar 2012 Speidernes hus, Daleveien 110 Sandnes, kl 1900. Saksliste

RDK ÅRSMØTE 2011. Sandnes, 27. januar 2012 Speidernes hus, Daleveien 110 Sandnes, kl 1900. Saksliste ÅRSMØTE 2011 Sandnes, 27. januar 2012 Speidernes hus, Daleveien 110 Sandnes, kl 1900 Saksliste 1. Valg av møteleder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av referent 4. Valg av to personer

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i NTK`s rasegruppe for WHWT

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i NTK`s rasegruppe for WHWT Innkalling til ekstraordinært årsmøte i NTK`s rasegruppe for WHWT tirsdag 7. januar 2014 kl. 19.00 Sted: Rica Helsfyr Hotel Adresse: Strømsveien 108, 0602 Oslo Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2.

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 15/ kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 15/ kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 15/11-2017 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

Innkalling til Norsk Cavalierklubb s Årsmøte 2014. Dagsorden:

Innkalling til Norsk Cavalierklubb s Årsmøte 2014. Dagsorden: Innkalling til Norsk Cavalierklubb s Årsmøte 2014 Søndag 25.mai 2014 ca. Kl.15.00 (Med forbehold om at utstillingen da er avsluttet.) Norsjø Ferieland, Bø i Telemark Norsjø Ferieland, 3812 Akkerhaugen

Detaljer

Innkalling(til(årsmøte(2015 ( Tid:( Søndag(22.(Mars(2015,(kl.(12.15( ( Sted:( PettVett(Dyresykehus( ( Uelandsgate(85,(Oslo(

Innkalling(til(årsmøte(2015 ( Tid:( Søndag(22.(Mars(2015,(kl.(12.15( ( Sted:( PettVett(Dyresykehus( ( Uelandsgate(85,(Oslo( Innkallingtilårsmøte2015 DuinnkallesmeddettetilårsmøteiRaseklubbfordansk/svenskgårdshund, Tid: Søndag22.Mars2015,kl.12.15 Registreringvilskjefrakl.12) Sted: PettVettDyresykehus Uelandsgate85,Oslo http://www.1881.no/veterinaer/veterinaerioslo/veterinaerisagene/petvettidyresykehus_103676289s1/kart/

Detaljer

Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre

Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre Ekstraordinært Årsmøte 2014, avd. Sunnmøre Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte 2014 Norsk Retrieverklubb avdeling Sunnmøre 11 august 2014 - Ekstraordinært årsmøte for 2014 Tid: Mandag 11 august 2014

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009

Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009 Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009 Det innkalles med dette til Årsmøte i Haugesund og Omegn Hundeklubb. Årsmøtet finner sted på Bleikmyr Bydelshus Onsdag 25/2 2008 kl: 19.30 Dagsorden: 1:

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014 Sportellet Moflatvegen 59 Skien Telemark, den 28.02.2014 1 KONSTITUERING 1 Valg av møteleder Kari Knutsen

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer

Detaljer

Vestnes Hundeklubb, 11. juli 2010 Dommer: Zorica Salijevic, Sverige Antall stilte: 38 voksne hvorav 2 veteraner

Vestnes Hundeklubb, 11. juli 2010 Dommer: Zorica Salijevic, Sverige Antall stilte: 38 voksne hvorav 2 veteraner Vestnes Hundeklubb, 11. juli 2010 Dommer: Zorica Salijevic, Sverige Antall stilte: 38 voksne hvorav 2 veteraner Junior Klasse Hannhund 1JK 1JKK CK 4BHK 10 poeng FJORDSHELTIE'S CALISSO Sobel E: Skeie, Grete,

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Sted: Pettvet, Uelandsgate 85, Oslo Tid: kl. 12.15 Tilstede: 10 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden: Sak 1: Konstituering

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Norsk American Akita Klubb

Norsk American Akita Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Du innkalles med dette til årsmøte i Norsk American Akita Klubb (NAAK), Tid: Lørdag 5.september 2015 kl. 18 Sted: Big Horn Steak House, Dagsorden: Sak 1: Konstituering - valg

Detaljer

Forhåndstemmer. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen.

Forhåndstemmer. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 13. april 2013, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell 2060 Sør-Gardermoen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Norsk Boxerklubb 6. november 2014

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Norsk Boxerklubb 6. november 2014 Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Norsk Boxerklubb 6. november 2014 Møtet ble avholdt i Norsk Kennel Klubs møtelokaler på Bryn i Oslo. Møtet ble satt kl. 11.30. Tilstede i salen var 14 medlemmer med

Detaljer

Det innkalles til årsmøte i Norsk Spaniel Klub avd. Hordaland onsdag 31 januar 2007 kl. 19.30 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5

Det innkalles til årsmøte i Norsk Spaniel Klub avd. Hordaland onsdag 31 januar 2007 kl. 19.30 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 Det innkalles til årsmøte i Norsk Spaniel Klub avd. Hordaland onsdag 31 januar 2007 kl. 19.30 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 DAGSORDEN: 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE I NORSK LUNDEHUNDKLUBB 2009

ÅRSMØTE I NORSK LUNDEHUNDKLUBB 2009 ÅRSMØTE I NORSK LUNDEHUNDKLUBB 2009 - Karna - Ålgård 21.03.09 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK LUNDEHUNDKLUBB Det innkalles med dette til årsmøte i Norsk Lundehundklubb lørdag 21.03.09 kl 1400 på Ålgård.

Detaljer

Herved innkalles til. Rasegruppen for Irish Softcoated Wheaten Terrier sitt ordinære årsmøte lørdag 5. november kl

Herved innkalles til. Rasegruppen for Irish Softcoated Wheaten Terrier sitt ordinære årsmøte lørdag 5. november kl Herved innkalles til Rasegruppen for Irish Softcoated Wheaten Terrier sitt ordinære årsmøte lørdag 5. november kl. 10.00 Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen Lokevegen 7, 2067 Jessheim DAGSORDEN: 1.

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB 15. MARS 2015 KL. 16.00 PÅ KLUBBENS TRENINGSLOKALE PÅ GRIVIMOEN DAGSORDEN: 1. GODKJENNING AV INNKALLINGEN 2. VALG AV MØTELEDER 3. VALG AV REFERENT 4.

Detaljer

RDK ÅRSMØTE 2014. Sandnes, 26. januar 2015 Gamlaværket i Sandnes Kl. 1800. Saksliste

RDK ÅRSMØTE 2014. Sandnes, 26. januar 2015 Gamlaværket i Sandnes Kl. 1800. Saksliste ÅRSMØTE 2014 Sandnes, 26. januar 2015 Gamlaværket i Sandnes Kl. 1800 Saksliste 1. Valg av møteleder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av referent 4. Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

Styrets forslag. Innsendte forslag

Styrets forslag. Innsendte forslag 10. Innkomne forslag, og forslag fra Styret Styrets forslag Styrets forslag nr. 1 til Generalforsamlingen Medlemsavgiften: Forslag til økning av medlemsavgiften til Norsk Shetland Sheepdog Klubb fra 01.01.2008,

Detaljer

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING L.AMARKTUNET KL.1830 SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 PROFO VESTERÅLEN 0Ai. 4p ri i. 4. REVISOR 2. 2 STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR 3. i MEDLEM TIL VALGKOMMITE 1. LEDER FOR i ÅR E. VALG 1. UROLOGITILBUDET VED

Detaljer

Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening

Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening Dato: 27/11 2009 Sted: Thon Arena Hotell, Lillestrøm (i tilknytning til Norges Varemesse og Dogs4All) Klokkeslett: 1900 Forhåndsstemmer.

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Stillingsinstruks for verv i Norsk Islandshundklubb

Stillingsinstruks for verv i Norsk Islandshundklubb Innledning: Instruksene er utarbeidet for å fremme informasjon, kunnskap og forståelse til kandidater som blir forespurt eller selv ønsker tiltredelse til verv innenfor de forskjellige instansene i Norsk

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2016

INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2016 INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2016 Sted: Egon Jessheim, Furusethgata 5 (Jessheim storsenter) Tidspunkt: Fredag 18. november 2016 kl 19.00 Sakliste 1. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å signere

Detaljer

Årgang 47 Nr. 1 2010

Årgang 47 Nr. 1 2010 SHETLAND SHEEPDOG Årgang 47 Nr. 1 2010 Tillitsvervfordeling: Norsk Shetland Sheepdog Klubb, v/ Trude Holmen, Lille Breivik, 5307 ASK. Styret: Leder: Arne Løland Solbergv. 13, 4050 Sola 51 65 18 92 Nestleder:

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Herved innkalles til. Rasegruppen for Irish Softcoated Wheaten Terrier sitt ordinære årsmøte lørdag 19. september 2015, kl. 13:00

Herved innkalles til. Rasegruppen for Irish Softcoated Wheaten Terrier sitt ordinære årsmøte lørdag 19. september 2015, kl. 13:00 Herved innkalles til Rasegruppen for Irish Softcoated Wheaten Terrier sitt ordinære årsmøte lørdag 19. september 2015, kl. 13:00 Sted: Scandic Gardermoen hotell Jessheimveien 467 DAGSORDEN: 1. Godkjenning

Detaljer

Lover for Norsk Buhundklubb.

Lover for Norsk Buhundklubb. Lover for Norsk Buhundklubb. Vedtatt av årsmøtet den 01.04.2006 Sist endret av årsmøtet den 12.03.2011 KAPITTEL 1 -NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Buhundklubb. Her forkortet til NBK. 2 Tilknytning

Detaljer

Årsmøte

Årsmøte Sted: Årsmøte 2017 22.04.2017 Begbyvein 16A, Fredrikstad Møtedato/-tid: Lørdag 22.04 2016, kl 12.45-13.55 Tilsted: 6 stemmeberettigede tilstede Saksnummer Sak 1a) Godkjenning av innkalling Tove Stalder

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsmøte i. Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder. Sak 2/2017 Styrets beretning

Årsmøte i. Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder. Sak 2/2017 Styrets beretning Årsmøte i 2017 Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars 2017 Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder Sak 2/2017 Styrets beretning 1.1. 31.12. 2016 Sak 3/2017 Regnskap for 1.1. 31.12. 2016 Sak 4/2017

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre. Årsmøte 2017

Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre. Årsmøte 2017 Innkalling til ÅRSMØTE i Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Ons 5. april 2017 kl. 1900 Sted: Blindheim Idrettslag Klubbhus Til behandling foreligger: 1. Åpning 2. Valg av møteleder, referent, tellekorps

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer