Særskilt rapportering. Statusrapportering for Michelsensenteret, 1. desember 2008.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Særskilt rapportering. Statusrapportering for Michelsensenteret, 1. desember 2008."

Transkript

1 Særskilt rapportering. Statusrapportering for Michelsensenteret, 1. desember : Status for rekruttering av stipendiater Det er totalt 8 stipendiatstillinger som er planlagt finansiert direkte under senteret. Dette gjelder 4 stipendiater i første halvdel av senterets levetid og fire stipendiater i andre halvdel. Det har vært en utfordring å finne kvalifiserte kandidater til de fire stillingene. Status pr 1. desember er at to av stillingene er besatt, med oppstartsdatoer henholdsvis 1. august 2008, og 27. oktober I en tredje stilling har en kandidat takket ja til stillingen, med planlagt oppstart januar I den siste stillingen er det foretatt innstilling. Denne saken er til behandling ved Matematisk-naturvitenskaplig fakultet. Samtlige fire stipendiater har startet opp senere enn prosjektplanene. Dette medfører at prosjektene ved UiB har hatt senere oppstart enn planlagt. Dette har ført til at et beløp på ca 4 MNOK som var budsjettert brukt i 2008 ikke har blitt forbrukt. Dette vil bli søkt overført til senere år. Det har vært kvinnelige søkere til flere av stipendiatstillingene. I tråd med Universitets praksis ble kvinner spesielt oppfordret til å søke, og regler for kjønnskvotering skal benyttes under tilnærmet like kvalifikasjoner. Likevel har i alle stillingene menn blitt ansatt / innstilt på topp, ut fra en faglig vurdering. Senterets administrasjon har ikke vurdert det som rimelig å gå inn i ansettelsesprosessene med krav om ansettelse av kvinner i en eller flere av stipendiatstillingene i denne situasjonen. 2: Oversikt over stipendiater og gjesteforskere som arbeider på prosjekter i senteret med finansiering fra andre kilder enn senterets budsjett Se vedlegg A. 3: Status for internasjonalt samarbeid Senteret samarbeider internasjonalt innen flere av de igangsatte prosjektene. Dette innbefatter CGG Veritas sin franske avdeling, firmaet Ohm i Skottland, Presens i Tyskland og FMC Technologies sitt nettverk i Tyskland og USA. I tillegg har en invitert en gjesteforsker fra University of Manchester som gjester senteret i januar Det er budsjettert med flere slike besøk i : Tellekanter 2007 I forbindelse med utarbeidelse av tellekanter for 2008, fant man at tellekantene for 2007 er underrapportert, i forhold til rapportering i forbindelse med årsrapporten for I den vedlagte publikasjonslisten har man derfor tatt med både 2007 og 2008.

2 De korrekte tall for 2007 er, i henhold til årsrapporten for 2007 og vedlagt publikasjonsliste: Publiserte artikler i vitenskapelige tidskrift m/referee: 1 Publiserte artikler i andre vitenskapelige og faglige tidsskrifter: 0 Utgitte bøker (lærebøker, antologier(red.) o.l.): 0 Publiserte foredrag fra internasjonale møter/konferanser: 12 Øvrige rapporter, foredrag og presentasjoner fra faglige møter: 8

3 VEDLEGG A Senter for forskningsdrevet innovasjon Stipendiater og gjesteforskere som arbeider i senteret med finansiering fra andre kilder enn senterets budsjett Senternavn: The Michelsen Centre Doktorgradsstipendiater Navn Finansieringskildperiode Nasjonalitet Tilsettings- Kjønn Arbeids-område M/K Kjetil Daae Lohne Petromaks Norsk M Ultralyd fiskalmåling Remi A Kippersund SIP Norsk M Ultralyd prosessmåling Ilker Meric Universitetssti pendiat Tyrkisk M Flerfasemåling, gammateknologi Erik Magnus Bruvik Petromaks Norsk M Flerfasemåling Lucio Calise Universitetssti pendiat Italiensk M Fiskeriakustikk Bjørn Askeland Petromaks Norsk M Seismikk Tonje Lexau Nesse Universitetssti pendiat Norsk K Fiskeriakustikk Rachid Maad UiB Norsk M Postdoktorstipendiater Navn Finansieringskildperiode Nasjonalitet Tilsettings- Kjønn M/K Lars Gimmestad Johansen Camilla Sætre Petromaks Petromaks Norsk Norsk Flerfasemåling, gammateknologi Arbeids-område M Ultralyd prosessmåling Flerfasemåling, K gammateknologi Nasjonalitet Gjesteforskere ved senteret Navn Finansieringskilde Tilsettingsperiode Kjønn M/K Arbeids-område

4 Publikasjonsliste for Michelsensenteret 2007: Publiserte artikler i vitenskapelige tidskrift m/referee B. Askeland, H. Hobæk and R. Mjelde, Marine seismics with a pulsed combustion source and Pseudo Noise codes. Marine Geophysical Researches, 2007;28(2): Publiserte artikler i andre vitenskapelige og faglige tidsskrifter Utgitte bøker (lærebøker, antologier(red.) o.l.) Publiserte foredrag fra internasjonale møter/konferanser Lunde, P., Norli, P., Vestrheim, M. and Kippersund, R.: "Precision sound velocity cell as reference for gas quality measurement in ultrasonic flow meters. Preliminary results using two candidate methods with argon at low pressure", Proc. of 30 th Scandinavian Symposium on Physical Acoustics, Geilo, Norway, January 28-31, Baker, A.C., Bjelland, C., Spilde, J., Frøysa, K.-E., Holstad, M.B., Johansen, G.A., Hjertaker, B.- T., Berntsen, B. and Stavland, S.H., A novel subsea on-line multiphase fluid sampling and analysis system, Proc. of 5th World Congress on Industrial Process Tomography, September 2007, Bergen, Norway. Baker, A.C., Spilde, J., Brix, O., Almås, O. A. and Frøysa, K.-E.: Ultrasonic Measurement in Fishwater Pipe Flows, Proc. of 5th World Congress on Industrial Process Tomography, September 2007, Bergen, Norway. Frøysa, K.-E., Bjørndal, E. and Klepsvik, I: Challenges for an Ultrasonic Interface Detection System for Offshore Separators, Proc. of 5th World Congress on Industrial Process Tomography, September 2007, Bergen, Norway. Hjertaker, B. T., Maad, R., Almås, O. A. and Johansen G. A.: "USB-based data acquisition and control system for high speed gamma-ray tomography", Proc. of 5th World Congress on Industrial Process Tomography, September 2007, Bergen, Norway. Lunde, P., Vestrheim, M. and Bø, R., Smørgrav, S. and Abrahamsen, A. K.: "Reciprocal operation of ultrasonic flow meters: Criteria and applications". Proc. of 2007 IEEE International Ultrasonics Symposium, New York, October 28-31, Smørgrav, S., Abrahamsen, A. K., Lunde, P., Vestrheim, M. and Bø, R.: "Developments in transducer technology and reciprocity in ultrasonic flow meters". Proc. of Rio Pipeline Conference and Exposition 2007, October 2-4, 2007, Rio de Janeiro, Brazil. Lunde, P., Frøysa, K.-E. and Folkestad, T., "Pressure and temperature effects for Ormen Lange ultrasonic gas flow meters", Proc. of 25 th International North Sea Flow Measurement Workshop, Oslo, Norway, October Frøysa, K.-E., Vågenes, A. L. H., Sørli, B. and Jørgenvik, H.: "Uncertainty analysis of emissions from the Statoil Mongstad oil refinery", Proc. of 25 th International North Sea Flow Measurement Workshop, Oslo, Norway, October 2007.

5 Johansen, G.A. and Tjugum, S.-A., "Fluid composition analysis by multiple gamma-ray beam and modality measurements", Proc. of 25 th International North Sea Flow Measurement Workshop, Oslo, Norway, October H. Hobæk and T. Lexau Nesse, Modal scattering of sound from short metallic cylinders, in Proceedings of the30h Scandinavian Symposium on Physical Acoustics, Geilo, January 2007, R.J. Korneliussen (ed.), The Norwegian Physical Society, ISBN (CD-rom). H. Hobæk and T. Lexau Nesse, Sound scattering from short metallic cylinders and its relation to modal vibrations, in Proceedings of the 2nd International conference on Underwater acoustic measurements:technologies & results, J.S. Papadakis and L. Bjørnø (eds.), FORTH, Heraklion, Greece, June 2007, p , ISBN: Øvrige rapporter, foredrag og presentasjoner fra faglige møter Kippersund, R. and Lunde, P., "INDSURF project. Dual frequency gas transducer. Preliminary FEMP simulations", CMR Note CMR-07-F10053-NO-1, Christian Michelsen Research AS, Bergen, February 17, (Confidential.) Kocbach, J., Lunde, P., Vestrheim, M. and Kippersund, R., "INDSURF project. Comparison of finite element (FE) and plane wave (Mason) types of simulations for a dual frequency band piezocomposite transducer", CMR Note CMR-07-F10053-NO-2, Christian Michelsen Research AS, Bergen, March 6, 2007 (Confidential). Lunde, P. and Frøysa, K.-E., "Trykk- og temperatur-effekter for Ormen Lange ultralyd gassmålere", Proc. of NFOGMs Temadag, Grand Hotel, Oslo, Norway, March 16, 2007, Norwegian Society for Oil and Gas Measurement (NFOGM) (Collection of viewgraphs). Frøysa, K.-E., Hallanger, A. and Lunde, P., "Fiskalmåling av olje med høy vannfraksjon. Sensitivitetsstudie for en turbinmeter-basert målestasjon", Proc. of NFOGMs Temadag, Grand Hotel, Oslo, Norway, March 16, 2007, Norwegian Society for Oil and Gas Measurement (NFOGM) (Collection of viewgraphs). Lunde, P. and Frøysa, K.-E.: "Ormen Lange ultrasonic gas flow meters. A study for establishment of corrections for pressure and temperature effects", CMR report no. CMR-06-A10048-RA-01, Christian Michelsen Research AS, Bergen, Norway (March 2007). Lunde, P. and Vestrheim, M.: "Final report for the UoB-CMR "såkorn" project "3D finite element modelling (FEM) of precision non-wetted ultrasonic fiscal flow meters for oil and gas", CMR Note CMR-07-A10046-NO-01 Christian Michelsen Research AS, Bergen (March 23, 2007). Hallanger, A., Frøysa, K.-E. and Lunde, P.: "Fiscal measurement of oil with high water fraction. Phase 1: Sensitivity study for a turbine meter based fiscal metering station", CMR Report no. CMR- 07-F10050-RA-01, Christian Michelsen Research AS, Bergen, Norway (September 2007). Free download available at the website (Norwegian Society of Oil and Gas Measurement, NFOGM). Kocbach, J., Lunde, P., Kippersund, R. and Vestrheim, M., "INDSURF project. 3D finite element simulations for a dual frequency band piezocomposite transducer using FEMP", CMR Note CMR-07- F10053-NO-3, Christian Michelsen Research AS, Bergen, November 11, 2007 (Confidential).

6 2008: Publiserte artikler i vitenskapelige tidskrift m/referee Erlend Bjørndal and Kjell-Eivind Frøysa: Acoustic methods for obtaining the pressure reflection coefficient from a buffer rod based measurement cell, IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control, Vol 55, No 8, pp (August 2008). Erlend Bjørndal, Kjell-Eivind Frøysa and Svein-Atle Engeseth: A novel approach to acoustic liquid density measurements using a buffer rod based measuring cell, IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control, Vol 55, No 8, pp (August 2008). Andersen, Ø., Wetten, OF., De Rosa, CM., Andre, C., Alinovi, CC., Colafranceschi, M., Brix, O., Colosimo, A.: Hemoglobin Polymorphisms affect the Oxygen Binding Properties in Atlantic Cod Populations. Proc. R. Soc. B Hjertaker BT, Maad R, Schuster E, Almås OA and Johansen GA A data acquisition and control system for high-speed gamma-ray tomography Meas. Sci. & Technol. 19 No 9 (2008) , 9pp. Maad R, Hjertaker BT and Johansen GA Semi-empirical scatter correction model for highspeed gamma-ray tomography Meas. Sci. & Technol. 19 No 9 (2008) , 6pp. Maad R and Johansen GA Experimental analysis of high-speed gamma-ray tomography performance Meas. Sci. & Technol. 19 No 8 (2008) , 10pp. Vagle O, Olsen Ø and Johansen GA A simple and efficient active quenching circuit for Geiger- Müller counters, Nucl. Instr.Meth. A580 (2007) Publiserte artikler i andre vitenskapelige og faglige tidsskrifter Utgitte bøker (lærebøker, antologier(red.) o.l.) Publiserte foredrag fra internasjonale møter/konferanser Kippersund, R., Kocbach J.M. and Lunde, P.: Simulation of guided waves in a fluid loaded elastic plate, Proc. of 31 st Scandinavian Symposium on Physical Acoustics, Geilo, Norway, January 27-30, Lohne, K.D., Vestrheim, M. and Lunde, P.: Ultrasonic signal transmission in plates. Study of a steel plate immersed in water, Proc. of 31 st Scandinavian Symposium on Physical Acoustics, Geilo, Norway, January 27-30, Renate Grüner, Torfinn Taxt, Patricia Apablaza, Ragnar Nortvedt, Ole Brix: Three-point Dixon MR imaging and gas chromatography for quantification and spatial distribution of fat in Atlantic mackerel. Abstract to: ESMRMB 2008 CONGRESS, OCTOBER 2-4, 2008, 25th Annual Meeting, Valencia/ES. Marie Bueie Holstad et al: A novel subsea online multiphase fluid sampling and analysis system, Underwater Technology Conference, 3-5 June 2008, Bergen.

7 Geir Anton Johansen, Oddbjørn Vagle, Øystein Olsen, Marie Bueie Holstad, I Meric: Geiger Müller detectors for gamma-ray tomography, 5 th International symposium on Process Tomography in Poland, Zakopane, Pedersen, A., Lunde, P., Korneliussen, R., Vestrheim, M., Tichy, F. and Baker, A. C.: Nonlinear sound propagation fisheries research echo sounders, paper presented at the conference ICES Symposium on the Echosystem Approach with Fisheries Acoustics and Complementary Technologies (SEAFACT), Bergen, Norway, June Johansen GA, Hampel U and Hjertaker BT: Flow imaging by high speed transmission tomography, Invited paper at the 7th International Topical Meeting on Industrial Radiation and Radioisotope Measurement Application, Prague, June 22nd-27th (2008). Alfredo Colosimo, Mauro Colafranceschi, Ole Brix and Neri Accornero: Modelling synchronous activity patterns in biological systems, Mini EURO Conference on Computational Biology, Bioinformatics and Medicine Rome, Sept 15 17, Kjell-Eivind Frøysa, Anders Hallanger and Anfinn Paulsen: Installation Effects on the Easington Ultrasonic Fiscal Metering Station, 26 th International North Sea Flow Measurement Workshop, St. Andrews, Scotland, October Lunde, P. and Frøysa, K.-E.: Pressure and temperature effects for Ormen Lange ultrasonic gas flow meters, - Results from a follow-up study, 26 th International North Sea Flow Measurement Workshop, St. Andrews, Scotland, October Lunde, P., Frøysa, K.-E., Neumann, S. and Vervik. S.: Handbook of uncertainty calculations, - Ultrasonic fiscal oil metering stations, 26 th International North Sea Flow Measurement Workshop, St. Andrews, Scotland, October Hjertaker B.T. and Johansen G.A.: High Speed Gamma-Ray Tomography for Hydrocarbon Flow Applications, AIP published proceedings of CT2008: Tomography Confluence: An International Conference on the Applications of Computerized Tomography, Indian Institute of Technology, Kanpur, India (2008), ISBN: Johansen G.A., Hampel U. and Hjertaker B.T.: Flow imaging by high speed transmission tomography, Proceedings of 7th International Topical Meeting on Industrial Radiation and Radioisotope Measurement Application, Prague, Czech Republic (2008). Øvrige rapporter, foredrag og presentasjoner fra faglige møter Deibele, J., Kocbach, J., Lunde, P., Angelsen, B. and Johansen, T. F.: Transdusere for SURF avbildning, paper presented at the conference Ultralydsymposium, Norwegian society for diagnostic ultrasound in medicine, Trondheim-Tromsø, Norway, April 4-6, 2008.

THE NORSAR FOUNDATION

THE NORSAR FOUNDATION THE NORSAR FOUNDATION NORSAR is an independent foundation established with the following objectives: To conduct research and development in the areas of geophysics and geophysical software. To promote

Detaljer

Vi kan ikke skape nye ressurser

Vi kan ikke skape nye ressurser Årsrapport 07 Annual report 07 Vi kan ikke skape nye ressurser We can not create new resources INNHOLD CONTENTS Forord Preface 4-5 Høydepunkter 2007 Highlights 2007 6-7 CMR Instrumentation 8-11 CMR Computing

Detaljer

CMR og IFE vertsinstitusjoner for to nye Sentre for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) Av Per Lunde, CMR

CMR og IFE vertsinstitusjoner for to nye Sentre for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) Av Per Lunde, CMR NR. 2/2006 July 2006 Solfrid Sunde, FMC Kongsberg Metering og Dag H. Flølo, Norsk Hydro nye i styret Einar Halvorsen, OD ble valgt til nestleder Solfrid Sunde, FMC ble valgt til redaktør av Nytt fra NFOGM

Detaljer

STYREMØTE torsdag 20. mars 2014. kl.09:00 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE torsdag 20. mars 2014. kl.09:00 på Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE torsdag 20. mars 2014 kl.09:00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

NYHETSBREV VEKE GEOFYSISK INSTITUTT Universitetet i Bergen

NYHETSBREV VEKE GEOFYSISK INSTITUTT Universitetet i Bergen Nyhetsbrev Geofysisk Institutt Veke 44-45 NYHETSBREV VEKE GEOFYSISK INSTITUTT Universitetet i Bergen 44-45 2010 Kjære alle, Den siste tiden har vi alle vært preget av Frode Flatøys bortgang. Frode var

Detaljer

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: Sirevåg, Sirevåg konferansesenter Dato: 03.05.2012, kl. 09:00 Eventuelt forfall meldes

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITY OF OSLO PUBLIKASJONSLISTE 1988. Vitenskapelige og faglige arbeider fra Fysisk institutt

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITY OF OSLO PUBLIKASJONSLISTE 1988. Vitenskapelige og faglige arbeider fra Fysisk institutt A/O9,o6ooo6 UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITY OF OSLO PUBLIKASJONSLISTE 1988 Vitenskapelige og faglige arbeider fra Fysisk institutt Rapport 89-22 Mottatt: 30/10-1989 ISSN-0332-5571 FYSISK INSTITUTT DEPARTMENT

Detaljer

Fremtidens Operasjonsrom (FOR), Kirurgisk klinikk, St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet, NTNU

Fremtidens Operasjonsrom (FOR), Kirurgisk klinikk, St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet, NTNU Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 Organisering... 4 Pasientbehandling... 5 Laparoskopisk / endoskopisk behandling... 5 Endovaskulær behandling... 7 Brukere av FOR... 9 Utvikling og utprøving av teknologi...

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITY OF OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITY OF OSLO A/088000SS UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITY OF OSLO PUBLIKASJONSLISTE 19S7 Vitenskaplige og faglige arbeider fra Fysisk institutt Rapport 88-08 ISSN-0332-5571 Mottatt: 20/5-1988 FYSISK INSTITUTT DEPARTMENT

Detaljer

THE NORSAR FOUNDATION

THE NORSAR FOUNDATION THE NORSAR FOUNDATION NORSAR is an independent foundation established with the following objectives: To conduct research and development in the areas of geophysics and geophysical software. To promote

Detaljer

PROGRAM 91 - RESSURSOVERVAKING OG RÅDGJEVING

PROGRAM 91 - RESSURSOVERVAKING OG RÅDGJEVING PUBLIKASJONAR PROGRAM 91 - RESSURSOVERVAKING OG RÅDGJEVING Jakobsson, J. and Østvedt, O.J.. A review of joint investigations on the distribution of herring in the Norwegian and Iceland Seas 1950-1970.

Detaljer

Årsrapport 2011 annual report

Årsrapport 2011 annual report Årsrapport 2011 annual report INNHOLD INDEX 4-5 Vår halvøy i Antarktis Our Peninsula in Antarctica 6-7 CMR i verden CMR in the World 8-9 Høydepunkter Highlights 10-12 Gull i grunnen It s a Gold Mine 13-15

Detaljer

The PQM project CLIENT S REF. Frank Nilsen 19.590.000 2009-06-30 PROJECT NO. CLASSIFICATION PROJECT MANAGER (NAME, SIGN.) NO.

The PQM project CLIENT S REF. Frank Nilsen 19.590.000 2009-06-30 PROJECT NO. CLASSIFICATION PROJECT MANAGER (NAME, SIGN.) NO. TITLE PROJECT PLAN The PQM project SINTEF Energy Research Address: NO-7465 Trondheim, NORWAY Reception: Sem Sælands vei 11 Telephone: +47 73 59 72 00 Telefax: +47 73 59 72 50 CLIENT(S) Norwegian Research

Detaljer

CALIBRATION AND TESTING OF GJØA FISCAL METERING SYSTEMS Av Morten Marstein, Senior Systems Engineer, FMC Kongsberg Metering AS

CALIBRATION AND TESTING OF GJØA FISCAL METERING SYSTEMS Av Morten Marstein, Senior Systems Engineer, FMC Kongsberg Metering AS Fra Styret: Styret hadde sitt siste møte for denne perioden den 10. September hos StatoilHydro i Bergen. Av saker som ble behandlet på møte kan nevnes: - Forberedelse til årets Workshop - Økonomi-status.

Detaljer

Publication list for the project Smart Energy Efficient Buildings

Publication list for the project Smart Energy Efficient Buildings Publication list for the project Smart Energy Efficient Buildings Publiserte artikler i vitenskapelige tidsskrift m. referee: 2004 1. Matusiak, B. The limits of the mirror box as an overcast sky simulator.

Detaljer

Årsrapport 2013 Annual Report 2013

Årsrapport 2013 Annual Report 2013 Årsrapport 2013 Annual Report 2013 Innhold Content Forord Årsberetning 2013 Årsregnskap 2013 DART Anvendt forskning i IKT SAMBA Statistisk analyse, mønster gjenkjenning og bildeanalyse SAND Statistisk

Detaljer

SIMULA Årsrapport 1 2014

SIMULA Årsrapport 1 2014 SIMULA Årsrapport 1 2 Ansvarlig redaktør: Professor Aslak Tveito, Managing Director Redaktør: Karoline F. Hagane ISBN: 82-92593-14-4 Foto/portretter: Bård Gudim Design og omslag: Tyde, Bendik Schøien Trykk:

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

Publication list. National Center of Competence - 3D Ultrasound in Surgery

Publication list. National Center of Competence - 3D Ultrasound in Surgery Publication list National Center of Competence - 3D Ultrasound in Surgery St. Olavs Hospital, Trondheim University Hospital SINTEF Health Research, Dept. Medical Technology Norwegian University of Science

Detaljer

SWACOM - Secure and reliable Wireless and Ad-hoc COMmunications. 1 Er det rapporteringspliktige avvik i de avtalte mål? OK

SWACOM - Secure and reliable Wireless and Ad-hoc COMmunications. 1 Er det rapporteringspliktige avvik i de avtalte mål? OK Side: 1 FRAMDRIFTSRAPPORT Prosjektnummer: 172462 Prosjekttittel: Prosjektleder: Aktivitet / Program: Kontraktspartner: SWACOM - Secure and reliable Wireless and Ad-hoc COMmunications Rong, Chunming VERDIKT

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Fremtidens Analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger. (Brukerstyrt innovasjonsprosjekt - RENERGI) Side: 1 Søknadsnummer: ES469936 Prosjektnummer: 0 Søker Prosjektansvarlig Institusjon

Detaljer

REPORT SERIES DEPARTMENT OF PHYSICS 2 9-23 PUBLIKASJONSLISTE 1996. Vitenskapelige og faglige arbeider fra Fysisk institutt. Received: 08-11-1997

REPORT SERIES DEPARTMENT OF PHYSICS 2 9-23 PUBLIKASJONSLISTE 1996. Vitenskapelige og faglige arbeider fra Fysisk institutt. Received: 08-11-1997 UNIVERSITY OF V NO985 DEPARTMENT OF PHYSICS PUBLIKASJONSLISTE 996 Vitenskapelige og faglige arbeider fra Fysisk institutt UIO/PHYS/97-9 ISSN-33-557 Received: 8--997 REPORT SERIES it A*y " 9-3 PUBLIKASJONSLISTE

Detaljer

Årsmelding 1998. Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1345 Østerås Norway

Årsmelding 1998. Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1345 Østerås Norway Årsmelding 1998 Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1345 Østerås Norway StrålevernRapport 1999:7 Statens strålevern Norwegian Radiation Protection Authority Østerås, 1999 Referanse:

Detaljer

Årsrapport 2002. SAMSTEMT Samfunnsfaglige studier av energi, miljø og teknologi

Årsrapport 2002. SAMSTEMT Samfunnsfaglige studier av energi, miljø og teknologi Årsrapport 2002 SAMSTEMT Samfunnsfaglige studier av energi, miljø og teknologi 1 1. Programmets mål Hovedmål / delmål Hovedmål SAMSTEMT skal utvikle samfunnsfaglig kunnskap om energi, miljø og teknologi

Detaljer

Årsberetning for Frischsenteret 2000

Årsberetning for Frischsenteret 2000 Årsberetning for Frischsenteret 2000 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research Årsberetning 2000 Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk

Detaljer

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 2001 Forord Merknad: Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings-, utrednings- og kompetansehevningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde. Vi håper

Detaljer

Årsrapport for 2003 - Katalyse og organisk syntetisk kjemi (KOSK) Innledning

Årsrapport for 2003 - Katalyse og organisk syntetisk kjemi (KOSK) Innledning Årsrapport for 2003 - Katalyse og organisk syntetisk kjemi (KOSK) Innledning Programmet Katalyse og organisk syntetisk kjemi (KOSK) ble startet 12000. Programmet er en direkte oppfølging av evalueringen

Detaljer

Årsmøte 2003. Program Deltakerliste Saksdokumenter Liste over posterbidrag Sammendrag

Årsmøte 2003. Program Deltakerliste Saksdokumenter Liste over posterbidrag Sammendrag Årsmøte 2003 Program Deltakerliste Saksdokumenter Liste over posterbidrag Sammendrag 1 Sponsorer: UNIS 2 ÅRSMØTEPROGRAM Longyearbyen, 8-12.10. 2003 14:00 Ankomst/ innkvartering 16:00-19:00 Kulturhistorisk

Detaljer

PUBLIKASJONER 2005. Publikasjoner 2005 m/referee:

PUBLIKASJONER 2005. Publikasjoner 2005 m/referee: PUBLIKASJONER 2005 Type Publikasjoner m/referee Internasjonale konferanser m/proceedings Foredrag/presentasjoner på symposium/workshop m.m Publikasjoner/populærvitenskapelig Kapitler/artikler i fagbøker,

Detaljer

Årsmelding 2012 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS

Årsmelding 2012 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Årsmelding 2012 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning og formidling s 5 A. Undervisning av medisinske studenter

Detaljer