ASi Forvaltning. Arne Schei Informasjonsystemer. Hamar ASi - Arne Schei Informasjonssystemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ASi Forvaltning. Arne Schei Informasjonsystemer. Hamar 30.01.2003. ASi - Arne Schei Informasjonssystemer arne@schei.no http:://www.schei."

Transkript

1 ASi Forvaltning Arne Schei Informasjonsystemer Hamar

2 Innhold Innhold... 2 Hovedmeny... 4 Grunneiendommer... 6 Tabell Eiendom... 7 Skjema Eiendom Bygninger Tabell bygninger Skjema bygning Skjema rom Leietakere Tabell leietakere Skjema Leietaker Leieavtaler Tabell leieavtaler Skjema leieavtale Skjema leieobjekt Skjema leieavtale rom FDV-objekter Tabell FDV-objekter bygning Skjema FDV-objekt bygning Tabell FDV-objekter Skjema FDV-objekt Tilstander Tabell tilstand Skjema tilstand Tiltak Tabell tiltak Skjema tiltak Pålegg Tabell pålegg Skjema pålegg Velg bygning Innstillinger Tabell postadresser Tabell kommuner Rapporter FormRapport Tabell indekstyper Skjema avdeling Tabell avdeling Skjema saksbehandler Tabell saksbehandlere Tabell seksjon Skjema seksjon Skjema Medarbeider Eiendom Tabell medarbeidere Skjema medarbeider Tabell NS Tabell NS Skjema Leverandør Skjema serviceavtale Tabell leverandører Skjema dokument

3 Skjema tegning Tabell NS Tabell rom Tabell forbindelser Tabell prosjekter Tabell serviceavtaler Login Tabell tegninger Tabell datasett Skjema datasett Tabell importfiler Skjema importfile Skjema importmal Tabell importmaler Skjema forbindelser Velg leietakere Velg leieavtale Velg eiendom Skjema investering Skjema NS3457 bygningsfunksjon

4 Hovedmeny Programmets hovedmeny: Knapper: [Avslutt] [Eiendommer] [Bygninger] [Leietakere] [Leieavtaler] [Serviceavtaler] [Tilstand] [Tiltak] [Pålegg] [Tegninger] [Rapporter] [Hjelp] Avslutter programmet Grunneiendommer Bygninger Leietakere Leieavtaler Serviceavtaler Tilstander Tiltak Pålegg Tegninger Rapporter Hjelp

5

6 Grunneiendommer Grunneiendommer lagres i en egen tabell i programmet. Nøkkelbegrep er Kommunenummer + Gårdsnummer og bruksnummer. Til grunneiendommene kan en knytte bygninger og driftsmedarbeidere. Aktuelle sider: Tabell Eiendom Skjema Eiendom

7 Tabell Eiendom Tabellen viser grunneiendommer som er registrert i programmet. Under egne faner kan en få oversikt over bygninger, driftspersonell og eventuelle dokumenter som er knyttet til den enkelte grunneiendom Fane - Eiendommer Kommunenummer Sett filter på kommunenummer Tabell kommuner Eierforhold Filter [Velg] [Slett] Sett filter på eierforhold. Velg fra nedtrekksmeny Sett valgfritt filter på deler av tekst i posten. Tast tab eller pek inn i tabellen for å aktivisere filteret. Velg eiendom. Kun synlig når tabellen kalles for å velge en eiendom. Registrer ny eiendom Endre eiendom Slett eiendom Fane - Bygninger Viser bygninger som er registert knyttet til den valgte eiendommen.

8 Eiendom Sum bruttoareal Dra og slipp bygninger fra Tabell bygninger eller Tabell leieavtaler [Slett] Viser valgt eiendom med gårds- og bruksnummer Sum bruttoarealer for bygninger på eiendommen Bygninger kan knyttes til en eiendom ved å dra og slippe bygningen fra Tabell bygninger ned i denne tabellen. Registrer ny bygning Endre bygning Slett bygning og alle data knyttet til denne. Fane - Driftspersonell Bildet viser tabell over driftspersonell knyttet til eiendommen.

9 Eiendom [Slett] [Medarbeider] Viser valgt eiendom med gårds- og bruksnummer Registrer ny medarbeider knyttet til eiendommen Endre post Slett posten Vis skjema for valgt medarbeider Fane - Dokumenter Viser tabell over dokumenter (alle typer digitale dokumenter som er registrert i lokal Windows). [Slette] Nytt dokument Endre dokumentpost Slett dokumentpost Åpne valgt dokument [Lukk] Lukk vinduet Hjelp til dette vinduet

10 Skjema Eiendom I bildet registreres data om eiendommen. Fane - Eiendom GAB NR Komm.nr. Gab-nummer (Kommunenr+Gårdsnummer+Bruksnummer+Festenummer) Kommunenummer Tabell kommuner GNR BNR FNR Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer Adresse1 Adresselinje 1 Adresse2 Adresselinje 2 Hent adresse fra 1. tilknyttet bygning. Postnummer Postnummer

11 Tabell postadresser Eierforhold Eid Leid Driftet Festet Hjemmelshaver Tinglyst dato Areal Parkeringsplasser Plenareal Brøytet areal Tomteverdi Indeks Dato Indeks type Eierforhold: Eid Leid Driftet Festet Hjemmelshaver (grunnboka) Tinglyst dato Eiendomsareal i dekar Antall parkeringsplasser Plenareal i m2 Brøytet areal i m2 Tomteverdi Indeks for tomteverdi Indeks dato Indeksens type Tabell indeks-typer Fane - Bygninger Tabell over bygninger knyttet til eiendommen [Slett] Sum bruttoareal [Opprett] [OK] [Avbryt] Registrer ny bygning Endre bygning Slett bygning og alle data knyttet til denne. Opprett eiendommen uten å lukke vinduet. Fane for bygninger blir da tilgjengelig Bekreft lagre/slett Avbryt Hjelp for dette vindu

12 Bygninger Bygninger lagres i en egen tabell i programmet. Nøkkelbegrep er Bygningsnummer. bygningene står helt sentralt i programmet. Bygningene kan knyttes til en eiendom ved å angi gårds- og bruksnummeret til eiendommen. Til en bygning kan en knytte data fra en rekke tabeller. Aktuelle sider: Tabell bygninger Skjema bygning Skjema leieobjekt Skjema rom Skjema tegning Skjema tilstand Skjema FDV-objekt

13 Tabell bygninger Tabellen viser bygninger registrert i systemet. I tabellen vises også bilde av det valgte bygget. Fra denne tabellen er det tilgang til de fleste relaterte tabeller knyttet til bygningen. Kjenner en bygningens nummer, eventuelt leietaker, kan de fleste opplysninger om bygget nås fra dette vinduet. Bygninger Fane - Bygninger Leietaker nr Sett filter på leietaker nr. Tabell leietakere Eierforhold Filter [Velg] [Slett] Sum Sett filter på eierforhold. Velg fra nedtrekksmeny Sett valgfritt filter på deler av tekst i posten. Tast tab eller pek inn i tabellen for å aktivisere filteret. Velg bygning. Kun synlig når tabellen kalles for å velge en bygning. Registrer ny bygning Skjema bygning Endre bygning Skjema bygning Slett bygning Skjema bygning Viser sum bruttoareal for bygninger vist i tabellen Fane - Leieavtaler

14 Viser hvilke leieavtaler som er knyttet til den valgte bygningen. Leieavtaler Bygning [Slett] [Leietaker] Sum utleid Valgt bygning Registrer ny leieavtale (leieobjekt) Skjema leieavtale Endre leieavtale (leieobjekt) Skjema leieavtale Slett leieavtale (leieobjekt) Skjema leieavtale Skjema leietaker Skjema Leietaker Sum leid areal og andel av bygget som er utleid Fane - FDV-objekt Her vises eventuelle FDV-objekter knyttet til bygningen. FDV-objekter

15 Bygning [Slett] Nummer og navn på valgt bygning Registrer nytt FDV-objekt Skjema FDV-objekt bygning Endre FDV-objekt Skjema FDV-objekt bygning Slett FDV-objekt Skjema FDV-objekt bygning Fane - Serviceavtaler Her vises eventuelle serviceavtaler som er knyttet til bygningen.

16 Bygning [Slett] Sum serviceavtaler Nummer og navn på valgt bygning Registrer ny serviceavtale Skjema serviceavtale Endre serviceavtale Skjema serviceavtale Slett serviceavtale Skjema serviceavtale Sum kostnader for inngåtte serviceavtaler Fane - Dokumenter Her vises dokumenter som er knyttet til bygningen [Slette] Ny dokumentpost Endre dokumentpost Slette dokumentpost Åpne valgt dokument Windows utforsker. Åpner utforsker i dokumentkatalog, angitt i Skjema datasett Dra og slipp dokumenter fra Windows utforsker Etter at Windows utforsker er åpnet, kan dokumenter dras og slippes fra utforsker til tabellen.

17 Fane - Tegninger Her vises tegninger som er knyttet til bygningen. Fra denne tabellen kan en åpne tegninger, om en har et program som er installert som kan håndtere tegningen. Bygning Kategori [Slette] Nummer og navn på valgt bygning Velg type tegning fra nedtrekksmeny Ny tegningspost, Skjema tegning Endre tegningspost, Skjema tegning Slette tegningspost, Skjema tegning Åpne valgt tegning Windows utforsker. Åpner utforsker i tegningskatalog, angitt i Skjema datasett Dra og slipp tegningsfiler fra Windows utforsker Etter at Windows utforsker er åpnet, kan tegningsfiler dras og slippes fra utforsker til tabellen. Fane - Rom Tabell over rom i bygningen. Rommene kan importeres fra tegninger via en eksport fra tegningen i komma-separert Ascii-format. Tabell importfiler

18 Bygning Filter Nummer og navn på valgt bygning Sett valgfritt filter på deler av tekst i romposten. Tast tab eller pek inn i tabellen for å aktivisere filteret. Symboler i tabellen: Rommet er ikke utleibart Rommet inngår ikke i nettoarealet Rommet er utleibart og ledig Rommet er utleibart og utleid Rommet er utleibart og delvis utleid Fellesrom Nytt rom, Skjema rom Endre rom, Skjema rom

19 [Slett] Sum Slett rom, Skjema rom Sum brutto- og nettoareal rom Fane - Tilstand Tabellen viser hvilke tilstander som er registrert på den valgte bygningen, samt status for tilstandene. Tilstander Bygning Nummer og navn på valgt bygning Symboler i tabellen: Tilstanden er ikke behandlet Tilstanden er vurdert Tiltaket er bestilt Tiltaket er utført Tilstanden er avsluttet (uten tiltak) Ny tilstand, Skjema tilstand Endre tilstand, Skjema tilstand

20 [Slette] Sum kostnadsoverslag Slett tilstand, Skjema tilstand Sum kostnadsoverslag for tiltander vist i tabellen Fane - Tiltak Tabellen viser tiltak som er besluttet gjennomført, samt status for disse. Tiltak Bygning Nummer og navn på valgt bygning Symboler i tabellen: Tiltaket er ikke behandlet Tiltaket er vurdert Tiltaket er bestilt Tiltaket er utført Tiltaket er avsluttet. First for å gjennomføre tiltaket er utgått! Registrer nytt tiltak, Skjema tiltak

21 [Slett] Sum kostnadsoverslag Endre tiltak, Skjema tiltak Slett tiltak, Skjema tiltak Sum kostnadsoverslag for tiltak vist i tabellen Fane - Pålegg Tabellen viser pålegg som er registrert på den valgte bygningen. Påleggene vises med gul bakgrunn, et valgt antall dager definert i Skjema datasett, før frist for utbedring av pålegget. Når fristen er oversittet, vises påleggene med rød bakgrunn. Ansvarlig saksbehandler kan varsles om dette, enten nå maskinen slås på eller når programmet startes. Bygning [Slette] [Lukk] Nummer og navn på valgt bygning Nytt pålegg, Skjema pålegg Endre pålegg, Skjema pålegg Slett pålegg, Skjema pålegg Lukk vinduet Hjelp for dette vinduet

22 Skjema bygning I vinduet registreres data om bygningen. Fane - Generelt Bygning nr Byggnavn GAB nr Bygningens nummer Byggnavn Eiendommens GAB nummer. I dette feltet knyttes bygningen til tilhørende eiendom. Tabell eiendommer Adresse 1 Adresselinje 1 [Button] Hent adresse fra tilknyttet eiendom, om det er registrert en adresse til eiendommen. Adresse 2 Adresselinje 2

23 Postnr postnummer Tabell postadresser Bygningstype Bygningstype (NS3457) Tabell over bygningstyper (NS3457) Eierforhold Eid Leid Festet Driftet Eier Eierforhold (sjekk av) Eid Leid Festet Driftet Om eierforholdene er annet en "Eid", kan eier av bygget angis her som en avtalepart. Tabell over avtaleparter Byggeår Etasjer Bruttoareal Byggeår Antall etasjer Bruttoareal Summer bruttoarealer fra rom-tabellen [Summer alt] Oppvarmet areal Nettoareal Summer alle arealer fra rom-tabellen Oppvarmet areal Nettoareal Summer nettoarealer fra rom-tabellen Renholdt areal Renholdt areal Summer renholdt areal fra rom-tabellen Ytterveggareal Areal yttervegger Summer yttervegg-arealer fra rom-tabellen Antall vinduer Antall vinduer Summer antall vinduer fra rom-tabellen Antall dører Antall dører

24 Summer antall dører fra rom-tabellen Fane - Bilder I dette bildet kan knyttes bilder til bygningen. Bildene lagres i en egen tabell: Bygning_bilder.tps. Bilde 1 [< ] Blank bilde 1 Størrelse i kb Størrelse på bildet i kb. Bildet kan ikke være større enn ca. 1,0 MB. Da vil ikke bildet kunne hentes inn. Bilde 2 [ >] Blank bilde 2 Størrelse i kb Størrelse på bildet i kb. Bildet kan ikke være større enn ca. 1,0 MB. Da vil ikke bildet kunne hentes inn. Billedtekst 1 Tekst for bilde 1

25 Billedtekst 2 Tekst for bilde 2 Slå opp i windows utforsker Dra og slipp bildefiler fra Windows utforsker Bilder hentes ved dra og slipp fra Windows utforsker. Still inn basiskatalogen for bildefiler som default bilde-katalog i Skjema datasett. Oppslag i utforsker fra dette bildet vil da alltid starte i basis-bildekatalog. Fane - Kommentarer I bildet knyttes kommentarer til bygningens funksjonelle-, tekniske og innemiljømessige tilstand. For hver kategori, kan det knyttes en tilstandsgrad.. Kommentar funksjonell tilstand Tilstandsgrad funksjon Kommentar teknisk tilstand Kommentar funksjonell tilstand Tilstandsgrad funksjonell tilstand. Velg fra nedtrekksmeny Kommentar teknisk tilstand

26 Tilstandsgrad teknisk Kommentar innemiljø Tilstandsgrad innemiljø Tilstandsgrad teknisk tilstand. Velg fra nedtrekksmeny Kommentar innemiljø Tilstandsgrad innemiljø Fane - Økonomi Investeringer [Slette] Leieobjekter Tabell som viser hvilke investeringer som er gjort i bygningen, og avskrivningene av disse Ny investeringspost Endre investeringspost Slett investeringspost Tabell som viser hvilke leieobjekter som er definert i bygningen og kapitalkostnadene for disse. Nytt leieobjekt Endre leieobjekt

27 [Slette] [Leieavtalen] Slett leieobjekt Skjema leieavtale for gjeldende leieobjekt Sum kapitalkostnader per år Sum av kapitalkostnader for leieobjekter i bygningen Indeks type Indeksens type Tabell indekstyper Gjeldende indeks Indeks dato Markedsverdi Indeks Dato [Kalkuler] Teknisk verdi Indeks Dato [Kalkuler] Forsikringstakst Angi gjeldende indeks for oppdatering av kostnader til dagens kostnads nivå Indeksens dato Markedsverdi. Vurdert eller etter takst Indeks som prisnivå for markedsverdi er knyttet til Dato for indeks for markedsverdi Kalkuler markedsverdi med basis i leieinntekt. Kalkylen baserer seg på kapitaliseringsrente, angitt i Skjema datasett Teknisk verdi Indeks for teknisk verdi Dato for indeks for teknisk verdi Kalkuler teknisk verdi. Kalkylen baserer seg på verdier angitt for bygningstypen i Skjema NS3457 bygningsfunksjon. Obs! Det må være samme indekstype for bygningsfunksjon og gjeldende indeks, og begge indekser må være angitt! Forsikringstakst Fane - Tegninger

28 Tabell over tegninger som er registrert for dette bygget. Dersom en har et program som kan åpne disse tegningene, kan tegningene åpnes fra denne tabellen. Tegningskategori [Slette] [Åpne tegning] Angi filter for tegningskategori. Velg fra nedtrekksmeny Ny tegningspost Endre tegningspost Slette tegningspost Åpne valgt tegning Windows utforsker. Åpner utforsker i tegningskatalog, angitt i Skjema datasett Dra og slipp tegningsfiler fra Windows utforsker Etter at Windows utforsker er åpnet, kan tegninger dra og slippes fra utforsker til tabellen Fane - Dokumenter Her vises dokumenter som er knyttet til bygningen

29 [Slette] Ny dokumentpost Endre dokumentpost Slette dokumentpost Åpne valgt dokument Windows utforsker. Åpner utforsker i dokumentkatalog, angitt i Skjema datasett Dra og slipp dokumenter fra Windows utforsker Etter at Windows utforsker er åpnet, kan dokumenter dra og slippes fra utforsker til tabellen. Fane - Rom Bildet viser tabell over rom som er registrert til bygningen. Obs! Rom kan importeres fra tegningsobjekter via en kommaseparert eksportfile fra tegningen. Importen defineres og foretas i Tabell importfiler.

30 Sum netto areal Sum nettoarealer av rom vist i tabellen. Symboler i tabellen: Rommet er ikke utleibart Rommet inngår ikke i nettoarealet Rommet er utleibart og ledig Rommet er utleibart og utleid Rommet er utleibart og delvis utleid Fellesrom [Slett] [Opprett] [OK] [Avbryt] Ny rompost Endre rompost Slett rompost Lagre posten uten å lukke vinduet Bekreft lagre/slett Avbryt uten å lagre Hjelp for dette vinduet

31 Skjema rom I bildet registreres data om det enkelte rom i bygningen. Rommene kan importeres fra tegninger via en eksport fra tegningen i komma-separert Ascii-format. Tabell importfiler Fane - Generelt Bygning Rom nr Romnavn Brutto areal Netto areal Himling areal Innervegg areal Yttervegg areal Renholdt areal Antall dører Antall vinduer Nummer på valgt bygning Rom nr Romnavn Brutto areal Netto_areal Areal himling Areal innervegg Areal yttervegg Renholdt areal Antall dører Antall vinduer

32 Oppvarmingsmåte Brukstid Brukstid enhet Brannvarsling Kjøling Ventilasjon Oppvarmingsmåte Brukstid Brukstid enhet Brannvarsling Kjøling Ventilasjon Fane - Kommentar Kommentar Kommentar i fritekst til rommet Fane - Dokumenter [Slette] Ny dokumentpost Endre dokumentpost Slette dokumentpost Åpne valgt dokument Fane - Leieavtaler I tabellen vises leieavtaler der rommet inngår.

33 [Leieavtale] [Leietaker] [Opprett] [OK] [Avbryt] Skjema leieavtale Skjema Leietaker Lagre posten uten å lukke vinduet Bekreft lagre/slett Avbryt registrering Hjelp for dette vindu

34 Leietakere Leietakere lagres i en egen tabell i programmet. Nøkkelbegrep er Leietaker nr. Sammen med bygningene står leietakerne helt sentralt i programmet. Leietakerne er synonymt med begrepet "institusjon" i forvaltningsprogrammer utarbeidet primært for offentlig sektor. Det er mulig å omdefinere ledetekster for leietaker til et annet begrep i Skjema datasett (dette er foreløpig ikke implementer i programmet). Leietakerne er knyttet til flere andre tabeller: Til en bygning kan en knytte data fra en rekke tabeller. Aktuelle sider: Tabell leietakere Skjema Leietaker Skjema leieavtale Skjema leieobjekt

35 Tabell leietakere I tabellen vises registrerte leietakere (institusjoner) i systemet. Fra denne tabellen kan en nå de fleste tabeller relatert til leietakeren. Leietakere Fane - Leietakere Filter [Velg] [Slett] Sett valgfritt filter på deler av tekst i posten. Tast tab eller pek inn i tabellen for å aktivisere filteret. Velg leietaker. Kun synlig når tabellen kalles for å velge en leietaker. Registrer ny leietaker, Skjema Leietaker Endre leietaker, Skjema Leietaker Slett leietaker, Skjema Leietaker Send til leietaker Fane - Avtaler Her vises registrerte leieavtaler til for valgt leietaker, med tilhørende leieobjekter. I øverste tabell vises leieavtaler. I nederste vises leieobjekter (bygning, eller del av bygning) knyttet til valgt avtale.

36 Leietaker [Slett] Sum leid areal [Slett] [Bygning] Dra og slipp bygninger fra Tabell bygninger Dra og slipp bygninger til Tabell Eiendommer [Lukk] Her vises valgt leietaker med leietakernummer Registrer ny leieavtale, Skjema leieavtale Endre leieavtale, Skjema leieavtale Slett leieavtale, Skjema leieavtale Sum leid areal Registrer nytt leieobjekt, Skjema leieobjekt Endre leieobjekt, Skjema leieobjekt Slett leieobjekt, Skjema leieobjekt Skjema bygning, Skjema bygning Du kan registrere nytt leieobjekt ved å dra og slippe bygning fra Tabell bygninger til denne tabellen. Du kan knytte en bygning (leieobjekt) til en eiendom ved å dra og slippe en bygning fra denne tabellen til Tabell eiendom. Lukk dette vindu Hjelp for dette vindu

37 Skjema Leietaker Nr Navn Adresse1 Adresse2 Postnummer Postnummer [...] Tabell postadresser Telefon Mobiltelefon Telefax Ansvarlig leder [OK] [Avbryt] Hjelp for dette vindu Hjelp for dette vindu

38 Leieavtaler Leieavtaler lagres i en egen tabell i programmet. Nøkkelbegrep er År + Avtale nr. Sammen med bygningene og leietakere står leieavtalene helt sentralt i programmet. Til en leieavtale må en knytte en leietaker (Skjema Leietaker). Til en leieavtale kan en knytte ett eller flere leieobjekter (bygning eller en del av en bygning). Aktuelle sider: Tabell leieavtaler Skjema leieavtale

39 Tabell leieavtaler Fane - Leieavtaler Fane - Sortert på avtalenr. Fane - Sortert på sluttdato [Velg] [Slette] Filter Avtaletype Sum Fane - Bygninger/rom Leieavtale Fane - Bygninger [Slette] [Bygning] Dra og slipp bygninger til Tabell eiendommer Fane - Leieavtaler på rom Bygning [Slette]

40 Dra og slipp rom fra Tabell rom i Tabell bygninger Fane - Tilstander Bygning ~Combo~ Forslag ansvar [Endrre] [Slett] sum kostnadsoverslag Fane - Tiltak Bygning [Slett] Sum kostnadsoverslag [Lukk] Hjelp for dette vindu Hjelp for dete vindu

41 Skjema leieavtale Fane - Generelt År Leietaker Leietaker_nr [...] Avtaletype Avtaledato Sluttdato Oppsigelsefrist i måneder Betalingsdato Betalingsdato Indeks type Betalingsdato Betalingsdato Indeks type [...] Tabell indekstyper Indeks Indeks dato Andel regulert i % Reguleres dato Reguleringsdato Leiet areal [Button] Kalkuler leiet areal og leiesatser fra enkeltavtaler Fane - Kostnader/kommentar Kapitalkostnad per år [Button] [Alle] Eiers FDV kostnader per år [Button] Kapitalkostnad per år Summer kapitalkostnad fra leieavtale bygning Summer kapitalkostnad fra leieavtale bygning Eiers FDV kostnader per år Summer Eiers FDV fra leieavtale bygning Leietakers FDV kostnader per år Leietaker FDV kostnader per år

42 [Button] Summer Leietakers FDV fra leieavtale bygning Sum husleie per år Kommentar Fane - Dokumenter [Slett] [Button] [Button] Åpne valgt dokument Windows utforsker Dra og slipp dokumentfiler fra Windows utforsker Fane - Bygninger [Slette] [OK] [Avbryt] Hjelp for dette vindu [Opprett] Lagre posten uten å lukke vinduet

43 Skjema leieobjekt I bildet registreres leieobjekt knyttet til en leieavtale. Det kan knyttes et valgfritt antall leieobjekter til en leieavtale. Et leieobjekt er en bygning, eller en del av en bygning. År Avtale Nr Årstall for leieavtale Avtale nr Tabell over inngåtte leieavtaler, Velg leieavtale Bygning nr Bygning nr Tabell over bygninger, Velg bygning Del Del av bygning. F.eks kjeller, 1.etasje ol Fane - Generelt Brutto/nettofaktor [Hent fra bygning] Brutto areal Brutto/nettofaktor som gjelder for denne avtalen Kalkulerer brutto/nettofaktor ut fra data i Skjema bygning Brutto areal

44 [Fra bygning] Leietakers andel av bygget i % Leiet areal [Fra rom] Sum leid areal fra rom Kapitalkostnad m2 [Kalkuler] Henter bruttoareal fra bygning Om avtalen er relatert til del av etasje, kan prosentandel angis her. Leid areal (brutto) Kalkuler brutto leieareal fra Skjema leieavtale rom. Programmet regner igjennom alle registrerte rom, kalkulerer bruttoareal og eventuell andel av fellesarealer, før dette feltet oppdateres. Viser sum leid bruttoareal Oppgi kapitalkostnad per m2 Kalkuler kapitalkostnad som funksjon av teknisk verdi og kapitaliseringsrente angitt i Skjema datasett Eiers FDV kostnader per m2 Eiers FDV kostnader per m2 Leietaker FDV kostnader per m2 Kapitalkostnad per år Eiers FDV kostnader per år Leietaker FDV kostnader per år Leietaker FDV kostnader per m2 Kapitalkostnad per år Eiers FDV kostnader per år Leietaker FDV kostnader per år Fane - Rom I bildet vises tabell over rom som inngår i leieobjektet. Bruttoareal (ev. kalkulert merket med k), nettoareal av rommet, andel av rommet og brutto leieareal, kalkulert ut fra brutto/nettofaktor som fremgår nederst på vinduet.

45 [Slett] Sum leid areal Dra og slipp rom fra Tabell rom i Tabell bygning [Kontroller leiet areal og kalkuler fellesareal] [Opprett] [OK] [Avbryt] Ny leieavtale rom, Skjema leieavtale rom Endre leieavtale rom, Skjema leieavtale rom Slett leieavtale rom, Skjema leieavtale rom Sum leiet areal fra rom vist i tabellen Rom kan registreres ved å dra og slippe rom fra tabell rom i Tabell bygning, fanen Rom. Tabell bygninger Kalkuler brutto leieareal fra Skjema leieavtale rom. Programmet regner igjennom alle registrerte rom, kalkulerer bruttoareal og eventuell andel av fellesarealer Lagre posten uten å lukke vinduet Bekreft lagre/slett Avbryt registrering

46 Skjema leieavtale rom I bildet registreres data om det enkelte rom som inngår i en leieavtale. År Avtale nr Rom nr Nettoareal (Beregnet)Bruttoareal Brutto/nettofaktor Leietakers andel av rommet i % Leiet areal (brutto) [OK] Årstall for avtalen Avtalen nummer Rom nummer. Velg eventuelt fra rom registrert i bygningen fra nedtrekksmeny. Nettoareal fra rom-tabellen. Skjema rom Bruttoareal. Om det ikke er angitt bruttoareal i Skjema rom, vil ledeteksten være "Beregnet bruttoareal". Bruttoarealet er da beregnet ut fra nettoareal multiplisert med brutto/nettofaktor som gjelder for avtalen. Brutto/nettofaktor som gjelder for avtalen Angi eventuelt leietakerens andel av rommet. Obs! Ved fellesrom, vil denne andelen kunne kalkuleres i Skjema leieobjekt knappene [Fra rom] og [Kontroller leiet areal og kalkuler fellesareal] Leid bruttoareal Bekreft lagre/slett

47 [Avbryt] Avbryt registrering Hjelp for dette vindu

48 FDV-objekter FDV-objekter er objekter av en eller annen sort, som det kan knyttes egenskaper og annen informasjon til. FDV-objekter kan knyttes til bygninger og rom. Aktuelle sider: Tabell FDV-objekter bygning Skjema FDV-objekt bygning Tabell FDV-objekter (globalt FDV-objekt) Skjema FDV-objekt (globalt FDV-objekt)

49 Tabell FDV-objekter bygning Tabellen viser FDV-objekter registrert til valgt bygning/rom Fane - FDV-Objekter Bygning Rom [Velg] [Slett] Valgt bygning Valgt rom Velg FDV-objekt. Kun synlig når tabellen kalles for å velge et FDV-objekt. Registrer nytt FDV-objekt Endre FDV-objekt Slett FDV-objekt Fane - Dokumenter Tabell over dokumenter knyttet til FDV-objektet Ny dokumentpost

50 [Slette] Endre dokumentpost Slette dokumentpost Åpne valgt dokument [Lukk] Lukk dette vinduet Hjelp for dette vindu

51 Skjema FDV-objekt bygning I bildet registreres data om FDV-objekt knyttet til bygning og eventuelt rom. Bygning nr Rom nr Nummer på valgt bygning Rom nr Tabell over rom Objekt ID Id for FDV-objekt. F.eks et serienummer Tabell globale FDV-objekter Overfør til fellesregister for globale FDV-objekter Betegnelse Betegnelse på FDV-objektet Fane - Generelt NS 3453 konto Bygningsdel i hht NS3453

52 Tabell NS3453 NS 3454 konto Bygningsdel Tabell NS3454 Funksjonell tilstand Teknisk tilstand Beskrivelse Lever nr Velg grad for funksjonell tilstand fra nedtrekksmeny Velg grad for teknisk tilstand fra nedtrekksmeny Beskriv FDV-objektet Leverandørnummer, f.eks foretaksnummer Tabell leverandører URL Installert dato Levetid i år Leverandørs URL (web-adresse) Installert dato Angi levetid i år Fane - Vedlikehodsinstruks

53 Vedlikeholdsinnstruks Vedlikeholdsintervall Enhet vedlikeholdsintervall Skriv vedlikeholdsinnstruks, eventuelt kan denne kopieres fra annen digital kilde ved klipp og lim. Oppgi vedlikeholdsintervall Velg enhet for vedlikeholdsintervall fra nedtrekksmeny Fane - Kostnader/Tiltak Anskaffelseskostnad Vedlikeholdskostnad per år Driftskostnad per år Utskiftingskostnad Indeks Indeks type Anskaffelseskostnad Vedlikeholdskostnad per år Driftskostnad per år Utskiftingskostnad indeks som kostnadene er knyttet til Indeksens type Tabell indekstyper

54 Dato Vedlikeholdstiltak Prisene justeres for prisendring Prisendring beregnes ut fra Dagens gjeldende indeks Dato Indeksens dato Ramme for generering av vedlikeholdstiltak (vedlikeholdsplan) Sjekk av om prisene for fremtidige vedlikeholdstiltak skal justeres for en valgt prisstigning Prosentsats som prisene skal justeres ut fra. Settes i Skjema datasett Oppgi dagens gjeldende indeks Oppgi dagens dato [Generer vedlikeholdstiltak] Opprett vedlikeholdstiltak i hht Installert dato, vedlikeholdsintervall og enhet. [Slett genererte vedlikeholdstiltak] [Korriger prisene for prisendring i forhold til dagens gjeldende indeks] Slett tidligere genererte vedlikeholdstiltak knyttet til dette FDV-objektet Oppdaterer prisene i skjemaet til dagens prisnivå i forhold til de angitte indekser Fane - Kommentar Kommentar Kommentar til FDV-objektet Fane - Bilde Bilde Blank bilde Slå opp i windows utforsker Billedtekst Dra og slipp bilder fra Windows utforsker Tekst for bilde Bilder hentes ved dra og slipp fra Windows utforsker. Still inn basiskatalogen for bildefiler som default bilde-katalog i Skjema datasett. Oppslag i utforsker fra dette bildet vil da alltid starte i basis-bildekatalog. Fane - Dokumenter Tabell over dokumenter knyttet til tiltaket [Slette] Ny dokumentpost Endre dokumentpost Slette dokumentpost

55 Åpne valgt dokument Dra og slipp dokumenter fra Windows utforsker Etter at Windows utforsker er åpnet, kan dokumenter dra og slippes fra utforsker til tabellen. Fane - Tiltak Vinduet viser tabell over tiltak som er knyttet til dette FDV-objektet. F.eks tiltak som er generert fra dette bildet, fanen Kostnader/tiltak. Vi kun ikke utført [Slett] Vis kun tiltak som ikke er utført Registrer nytt tiltak Endre tiltak Slett tiltak [Opprett] [OK] Lagre uten lukke vinduet Bekreft lagre/slett

56 [Avbryt] Avbryt registrering Hjelp for dette vindu

57 Tabell FDV-objekter Fane - FDV-Objekter Filter Bd [Velg] [Slette] Fane - Dokumenter [Slette] [Button] [Lukk] [Button] Hjelp til dette vinduet

58 Skjema FDV-objekt Fane - Generelt Objekt ID NS3453 (Bd) Serienummer Bygningsdel [...] Bygningsdelstabell NS 3454 konto Bygningsdel [...] Tabell NS3454 Betegnelse Leverandør nr Betegnelse Leverandørnrummer [...] Beskrivelse Installert dato Levetid Anskaffelses- kostnad Installert dato Levetid i år Anskaffelseskostnad Vedlikeholds- kostnad per år Vedlikeholdskostnad per år Driftskostnad per år Driftskostnad per år Utskiftings- kostnad Fane - Vedlikeholdsinnstruks Vedlikeholdsinstruks Vedlikeholdsintervall Vedlikeholdsintervall Enhet for vedlikeholdsintervall Fane - Bilde Billedfile URL Datafile for bilde Leverandørs URL [Internett]

59 Fane - Dokumenter [Slette] [Button] Åpne valgt dokument [OK] [Avbryt]

60 Tilstander Tilstander er behov for tiltak av forskjellige karakter som er knyttet til objekter registrert i systemet. Objektene er; eiendommer, bygninger, rom, FDV-objekter. En tilstand gjøres enkelt om til et tiltak ved å dra og slippe det ned i tabellen for tiltak, der det knyttes en konto og bestilling til tiltaket. Aktuelle sider: Tabell tilstand Skjema tilstand Tabell tiltak Skjema tiltak

61 Tabell tilstand Tabellen viser registrerte tilstander og status for disse: År Bygning nr Velg årstall for innmeldte tilstander Filter på bygning nr Tabell bygninger Forslag ansvar Konto Filter på foreslått ansvar. Velg fra nedtrekksmeny filter på konto nr. Tabell NS3454 Prioritet Vis kun ikke utført Filter Sum kostnadsoverslag Filter på prioritet Filter på kun ikke utførte tilstander Sett valgfritt filter på deler av tekst i posten. Tast tab eller pek inn i tabellen for å aktivisere filteret. Sum kostnadsoverslag av tiltak som er vist i tabellen Dra og slipp tilstander til

62 Tabell tilstander Tilstander kan gjøres om til tiltak ved å dra og slippe tilstanden fra denne tabellen til Tabell tiltak. Symboler i tabellen: Tilstanden er ikke behandlet Tilstanden er vurdert Tiltaket er bestilt Tiltaket er utført Tilstanden er avsluttet (uten tiltak) First for å behandle tilstanden er utgått! Fane - Sortert på nummer Tilstandene sortert på nummer Fane - Sortert på bygning Tilstandene sortert på bygning nummer Fane - Sortert på prioritet Tilstandene sortert på prioritet Fane - Sortert på innmeldt dato Tilstandene sortert på innmeldt dato Fane - Egne tilstander Her vises kun tilstander registrert på pålogget ident [Velg] [Slett] [Lukk] Velg tilstand. Kun synlig når tabellen kalles for å velge en tilstand. Registrer ny tilstand Endre tilstand Slett tilstand Lukk dette vinduet Hjelp for dette vindu

63 Skjema tilstand I skjemaet registreres innmeldt tilstand om eiendommen, bygningen, et rom eller et FDV-objekt. År Nummer GAB nr Årstall for innmelding Nummer for tilstanden. Automatisk! Ny serie for hvert år. GAB-nummer om tilstanden gjelder en grunneiendom. Om så er tilfelle fades felt for bygningsnummer og rom ut. Tabell over eiendommer. Velg eiendom Bygning nr Bygning nr, om tilstanden gjelder en bygning Tabell bygninger. Velg bygning Rom nr Rom nr, om tilstanden kan knyttes til et spesifikt rom Tabell rom. Tabell rom FDV-objekt ID Serienummer, om tilstanden kan knyttes til et FDV-objekt Tabell FDV-objekter, Tabell FDV-objekter Leietaker Leietaker angis, dersom tilstanden er knyttet til eller meldt inn av en leietaker. Feltet "Tilstand innmeldt av" fylles automatisk ut med leietakerens kontaktperson, om feltet ikke er fylt ut fra før. Tabell leietakere, Velg leietakere Fane - Tilstand

64 Sted (om ikke rom er angitt) Stedsreferanse, om rom ikke er angitt Konto NS 3453 Konto NS3453 (bygningsdelstabellen) om dette er relevant Tabell NS3453 Konto NS 3454 Konto NS3454 (livsykluskostnader) om dette er relevant Tabell NS3454 Kort beskrivelse Beskrivelse tilstand Forslag tiltak Referanse til lov/forskrift Pålegg nr Kort beskrivelse. Benyttes i tabeller og rapporter Beskrivelse av tilstanden Ev. forslag til tiltak Eventuell referanse til lov eller forskrift Offentlig pålegg

65 Tabell registrerte pålegg. Eventuell registrer et nå. <Forslag ansvar> Foreslått ansvar * Eiers FDV Eiers FDV * Leietakers FDV Leietakers FDV * Investering Investeringssak Frist dato Prioritet Foreslås utført år Kostnadsoverslag Tilstand innmeldt av First for vurdering av tilstanden Prioritet for tilstanden Forslag til årstall for gjennomføring av tiltak Kostnadsoverslag Tilstand innmeldt av Ident Tabell over medarbeidere Dato Vurderes av Ident Tilstanden innmeldt dato Tilstanden vurderes av Tabell medarbeidere Medarbeider Navn på medarbeider Fane - Tiltak I bildet vises en foreløpig vurdering av tilstanden. Eventuelle registrerte tiltak knyttet til tilstanden vises i tabell.

66 Vurdering tiltak Registrerte tiltak [Slett] Avsluttet dato Ident Foreløpig vurdering av tilstanden Tabell over registrerte tiltak som er knyttet til tilstanden Nytt tiltak Endre tiltak Slett tiltak Tilstanden avsluttet uten tiltak Ident for medarbeider som har besluttet at tilstanden avsluttes uten tiltak Tabell medarbeidere Avsluttet ident Navn på medarbeider som har besluttet å avslutte tilstanden uten tiltak. Fane - Dokumenter

67 Tabell over dokumenter knyttet til tilstanden [Slette] Ny dokumentpost Endre dokumentpost Slette dokumentpost Åpne valgt dokument Windows utforsker. Åpner utforsker i dokumentkatalog, angitt i Skjema datasett Dra og slipp dokumenter fra Windows utforsker [Opprett] [OK] [Avbryt] [Bekreftelse tilstand] Etter at Windows utforsker er åpnet, kan dokumenter dra og slippes fra utforsker til tabellen. Lagre uten lukke vinduet Bekreft lagre/slett Avbryt registrering Lagre posten og skriv ut rapport for bekreftelse av innmeldt tilstand. Rapport velges i Skjema datasett Hjelp for dette vindu

68 Tiltak Tiltak er tilstander av forskjellige karakter som er knyttet til objekter registrert i systemet, og som er besluttet gjennomført. Objektene er; eiendommer, bygninger, rom, FDV-objekter. En tilstand gjøres enkelt om til et tiltak ved å dra og slippe det ned i tabellen for tiltak, der det knyttes en konto og bestilling til tiltaket. Aktuelle sider: Tabell tilstand Skjema tilstand Tabell tiltak Skjema tiltak

69 Tabell tiltak Tabellen viser registrerte tiltak og statusen for disse. År Bygning Velg årstall Sett filter på bygning Tabell bygninger Konto Sett filter på konto Tabell kontoplan Vis kun ikke utført Filter Dra og slipp tilstander fra Tabell tilstander Sum kostnadsoverslag Vis kun tiltak som Ikke er utført Sett valgfritt filter på deler av tekst i posten. Tast tab eller pek inn i tabellen for å aktivisere filteret. Tilstander kan gjøres om til et tiltak ved å dra og slippe tilstanden fra Tabell tilstander til denne tabellen. Sum kostnadsoverslag for tiltak vist i tabellen

70 Symboler i tabellen: Tiltaket er ikke behandlet Tiltaket er vurdert Tiltaket er bestilt Fane - Sortert på år og prioritet Tiltak sortert på årstall og prioritet Fane - Sortert på bygning Tiltak sortert på bygningsnummer Tiltaket er utført Tiltaket er avsluttet. First for å gjennomføre tiltaket er utgått! Fane - Egne tiltak Her vises kun tiltak med gjennomføringsansvar for pålogget ident [Velg] [Slett] [Lukk] Velg tiltak. Kun synlig når tabellen kalles for å velge et tiltak. Registrer nytt tiltak Endre tiltak Slett tiltak Lukk dette vinduet Hjelp for dette vindu

71 Skjema tiltak I skjemaet registreres tiltak som er besluttet gjennomført. År Nummer Tilstand år Nummer tilstand Årstall for gjennomføringen. Dersom årstallet endres, vil tiltaket få tildelt første ledige nummer i valgt år Nummer for dette tiltaket. Tildeles automatisk Årstall for når tilstanden var registrert Nummer på tilstand tilstand Tabell tilstander GAB nr GAB-nummer, om tiltaket er knyttet til en eiendom Tabell over eiendommer Bygning nr Bygning nr, om tiltaket er knyttet til en bygning Tabell bygninger Rom nr Rom nr, om tiltaket er knyttet til et rom Tabell rom FDV-objekt ID Serienummer, om tiltaket er knyttet til et FDV-objekt Tabell FDV-objekter Fane - Tilstand

72 Sted Konto NS 3453 Kort beskrivelse av sted for rapporter og ev om romnummer ikke er oppgitt. Angi konto i hht NS3453 (bygningsdelstabell) om dette er relevant Tabell NS3453 (bygningsdelstabell) Konto NS 3454 Konto i hht NS 3454 (livsykluskostnader) Tabell NS3454 (livsykluskostnader) Kort beskrivelse Beskrivelse tilstand Forslag tiltak <Forslag ansvar> Kort beskrivelse av tiltaket (fra tilstand) Kort beskrivelse av tilstanden som er registrert (fra tilstand) Forslag til tiltak (fra tilstand) Foreslått ansvar (fra tilstand) * Eiers FDV Eiers FDV

73 * Leietakers FDV Leietakers FDV * Investering Investeringssak Referanse til log/forskrift Pålegg nr Referanse til log/forskrift (fra tilstand) Offentlig pålegg (fra tilstand) Tabell over pålegg Frist Prioritet Foreslått utført år Tilstand innmeldt av Dato First for gjennomføring (fra tilstand) Prioritet (fra tilstand) Forslag til årstall for gjennomføring (fra tilstand) Navn på vedkommende som har meldt inn tilstanden (fra tilstand) DAto for når tilstanden er innmeldt Fane - Tiltak

74 Frist for vurdering Vurdering tiltak Tilstandsgrad Konsekvensgrad Tiltak vurdert av First for vurdering av tiltaket (fra tilstand) Vurdering av tiltaket Tilstandsgrad (velg fra nedtrekksmeny) Konsekvensgrad (velg fra nedtrekksmeny) Tiltaket vurdert av Ident Tabell over medarbeidere Tiltak vurdert dato Tiltaket vurdert dato Sett til dagens dato Fane - Årskostnader

75 Overslag timer Timepris Overslag timer ved gjennomføring i egen regi Timepris ved gjennomføring i egen regi. Standard timepris kan settes i Skjema datasett Sett angitt timepris som standard timepris i Skjema datasett. (File + Datasett) Eksterne kostnader Overslag i Tilstand Sum kostnadsoverslag Investeringer Beskriv og oppgi eventuelle eksterne kostnader. Kan eventuelt spesifiseres på f.eks regneark som registreres som dokument til tiltaket kostnadsoverslag som angitt i tilstand Kostnadsoverslag. Kostnad fra tilstand overføres, men kan justeres etter behov Denne rammen er tilgjengelig om tiltaket er registrert som en investeringssak. Her kan en kalkulere konsekvenser for årlige kapitalkostnader

76 Nedskrivingstid Kalkulasjonsrente Konsekvens årlig husleie kapitaldel FDV-kostnader Arealkonsekvens i m2 Angi nedskrivingstid Angi kalkulasjonsrente Konsekvens for årlig husleies kapitaldel I rammen kan kalkuleres konsekvenser for de årlige FDV-kostnader Oppgi arealkonsekvens av tiltaket Eiers FDV kostnader per m2 Angi kostnader per m2 for eiers FDV Konsekvens årlige FDV-kostnader Konsekvens årlig husleie Tilbud gitt dato Konsekvens for årlige FDV-kostnader Konsekvens for årlig husleie dato for når tilbud om gjennomføring er gitt Sett tilbud gitt til dagens dato og tilbud gitt av aktuell ident [Tilbud] Tilbud gitt av Skriv ut rapport for tilbud. Rapport velges i Skjema datasett Ident til den som har gitt tilbudet Tabell medarbeidere Fane - Utførelse

77 Tiltak bestilt dato Dato for bestilling av tiltaket Sett bestilt til dagens dato [Bestilling] Tiltak bestilt navn Rapport for bestilling. Rapport velges i Skjema datasett Tiltak bestilt av. Oppgi navn Tabell over forbindelser [Arbeidsordre] Utføres av Rapport for arbeidsordre. Rapport velges i Skjema datasett Arbeidene utføres av Tabell medarbeidere Oppdrag nr Oppgi oppdragsnummer om tiltaket er definert som et prosjekt i prosjektregnskapet. Tabell oppdraq i prosjektregnskapet

78 Konto nr Oppgi kontonummer for saken Tabell kontoplan Finansiert Budsjett Kontrakter Forventet Disponert Avvik Fakturert Kommentar av utførende Utført dato Finansiert (fra prosjektregnskapet) Budsjett (fra prosjektregnskapet) Kontrakter/bestilt (fra prosjektregnskapet) Forventede kostnader (fra prosjektregnskapet) Disponert (fra prosjektregnskapet) Avvik fra budsjett (fra prosjektregnskapet) Fakturert (fra prosjektregnskapet) Eventuell kommentar fra utførende Utført dato Sett utført til dagens dato Kontrollert dato Oppgi dato for når arbeidene er kontrollert Sett kontrollert til dagens dato og ident til aktuell ident [Faktura] Godkjent av Skriv ut faktura for jobben. Rapport velges i Skjema datasett Kontrollert av (oppgi ident) Tabell medarbeidere Fane - Dokumenter Tabell over dokumenter knyttet til tiltaket [Slette] Ny dokumentpost Endre dokumentpost Slette dokumentpost Åpne valgt dokument Windows utforsker. Åpner utforsker i dokumentkatalog, angitt i Skjema datasett Dra og slipp dokumenter fra Windows utforsker Etter at Windows utforsker er åpnet, kan dokumenter dra og slippes fra

79 utforsker til tabellen. [Opprett] [OK] [Avbryt] Lagre uten lukke vinduet Bekreft lagre/slett Avbryt registrering Hjelp for dette vindu

80 Pålegg Pålegg som er knyttet til bygninger, rom eller FDV-objekter registrert i systemet. Aktuelle sider: Tabell pålegg Skjema pålegg

81 Tabell pålegg Fane - Sortert på frist Fane - Sortert på mottatt Fane - Sortert på bygning [Velg] [Slett] [Lukk] [Button] Bygning nr Hjelp for dette vindu Bygning nr [...]

82 Skjema pålegg Pålegg nr Bygning nr Bygning nr [...] Tabell bygninger Rom nr Rom nr [...] Tabell rom Objekt ID Serienummer [...] Tabell FDV-objekter Utsteder Mottatt dato Hvem har utstedt pålegget? Mottatt dato Beskrivelse Frist dato Frist for utbedring Utbedret dato Utbedret sign [...] [OK] [Avbryt] [Button] Hjelp for dette vindu

83 Velg bygning [Velg] [Slett] [Lukk] [Button] Leietaker nr Hjelp for dette vindu Leietaker nr [...] Tabell over leietakere Filter

84 Innstillinger Fane - Generelt Programfile runtime rapportgenerator [...] Velg file Programfile rapportgenerator [...] Velg file Standard rapport file Standard rapportfile [...] Velg file Programfile regneark Programfile regneark [...] Velg file Fane - Frister Varsle antall dager før forfall Behandlingsfrist [Lagre innstillinger] [Lukk] [Button] Hjelp for dette vindu

85 Tabell postadresser Filter [Velg] [Slette] Velg Ny post Endre posten Slett posten Fane - Sortert på nummer Fane - Sortert på navn [Lukk] [Button] Lukk det aktive vinduet Hjelp

86 Tabell kommuner [Slett] [Velg] Ny post Endre post Slett post Velg post [Lukk] [Button]

87 Rapporter Fane - Rapporter Fane - Eiendommer Fra eiendom Fra eiendom [...] Tabell eiendommer Til eiendom Til eiendom [...] Tabell eiendommer Fane - Bygninger Fane - Leieavtaler Fra leietaker nr Leietaker nr [...] Til leietaker nr Leietaker nr [...] Fane - Tilstand/Tiltak År Fane - FDV-objekter Fane - Andre [Velg] Kopier [Kopi] [Slett]

88 [Lukk] [Skriver] Skriverinnstillinger Fane - Innstillinger Programfile runtime rapportgenerator Programfile for rapportgenerator [...] Programfile rapportgenerator Programfile rapportgenerator [...] Standard Rapportfile [...] Velg rapportfile [Button] Start rapportgenerator Programfile regneark [...] Text [Button] Eierforhold

89 FormRapport Fane - Generelt Rapport Rapportnavn Rapportkategori Intern Internrapport 1/0 Rapportfile Datafile for rapport fra rapportgeneator [...] Rapportnavn i rapportgeneator Rapportnr i rapportgeneator [Button] Fane - Kommentar Text [OK] [Avbryt] [Hjelp] Kommentar til de enkelte rapporter Ok Avbryt Hjelp

90 Tabell indekstyper [Velg] [Slett] [Lukk] [Button]

91 Skjema avdeling Avdelingsnavn [Ok] [Hjelp] [Avbryt] Avdelingsnavn Ok Hjelp Avbryt

92 Tabell avdeling [Velg] [Slette] [Lukk] [Button] Hjelp

93 Skjema saksbehandler [...] Tabell medarbeidere Medarbeiders ident Etternavn Stilling Avdeling Passord Gjenta passord [OK] [Avbryt] [Button] Hjelp for dette vindu

94 Tabell saksbehandlere [Velg] [Slette] [Lukk] [Button] Hjelp for dette vindu

95 Tabell seksjon [Velg] [Slette] [Lukk] [Button] Hjelp for dette vindu Avdelingsnavn

96 Skjema seksjon Avdelingsnavn Seksjonsnavn Avdelingsnavn Seksjonsnavn [OK] [Avbryt] [Button] Hjelp for dette vindu

97 Skjema Medarbeider Eiendom GAB Nr Eiendom nr [...] Medarbeiders ident Saksbehandler Ident [...] Tabell medarbeidere [OK] [Avbryt] [Button] Hjelp for dette vindu

98 Tabell medarbeidere [Velg] [Slett] [Button] Hjelp for dette vindu [Button] Knyttet til eiendommene Filter [Slette] [Lukk]

99 Skjema medarbeider Fane - Generelt Ident Fornavn Etternavn Stilling Saksbehandler Ident Fornavn Saksbehandlerens navn Saksbehandlerens navn Arbeidsområde Avdeling Saksbehandlerens avdeling [...] Tabell avdelinger Seksjon Seksjon [...] Tabell seksjoner Telefon Telefon (VIP) Mobiltelefon Telefaks Lokal Forbindelses telefon Forbindelses telefon Forbindelses mobiltelefonnummer Forbindelses telefax Forbindelses Forbindelses Adresse privat Postnr. privat Postnummer privat [...] Tabell postadresser Telefon privat Telefon privat Fane - Bilde Dra og slipp bilde fra Windows utforsker [Button] Start windows utforsker Sørrelse i kb [OK]

100 [Avbryt] [Button] Hjelp for dette vindu

101 Tabell NS3453 [Velg] [Slett] [Lukk] [Button] Hjelp for dette vindu Filter

102 Tabell NS3454 [Velg] [Slette] [Lukk] [Button] Hjelp for dette vindu Filter

103 Skjema Leverandør Lever nr Navn Kontaktperson Adresse Leverandørnrummer Leverandørens navn Kontaktperson Leverandørens adresse Postnr. [...] Telefon Mobiltelefon Telefaks Intern Leverandørens mobiltelefonnummer Kontraktsparts telefon Forbindelses [ ] Kontraktsparts telefon [ ] Giro URL Leverandørs URL [Internett] [OK] [Avbryt] [Button] Hjelp for dette vindu

104 Skjema serviceavtale Fane - Generelt År Avtalenummer Bygning nr Avtalens nummer Bygning nr [...] Tabell over bygninger Leverandørnrummer Leverandørnummer [...] Avtaletekst Fra dato Til dato Kostnad inkl. mva Indeks Type Avtaletekst Fra dato Til dato Kostnad Indeks type [...] Tabell over indekstyper Indeks Indeks dato Indeks Indeks dato Kommentar Fane - Dokumenter [Slette] [Button] [Button] Start Windows utforsker Åpne valgt dokument Dra og slipp dokumenter fra Windows utforsker [Opprett] Lagre posten uten å lukke vinduet [OK]

105 [Avbryt] [Button]

106 Tabell leverandører Fane - Leverandør på nr. [Velg] [Slette] Fane - Leverandør på navn [Lukk] Filter [Button] [Button] Send til leveradør

107 Skjema dokument Beskrivelse Filnavn Beskrivelse av dokumentet Navn på datafil [...] Velg filnavn Kommentar [OK] [Avbryt] [Button] Hjelp for dette vindu

108 Skjema tegning Tegning nr Bygning nr Tegning kategori ~Combo~ Oppdrag nr Tegningens nr Tegning betegnelse Målestokk Oppdragets nr Tegningens nummer (angitt på tegningen) Tegning betegnelse Målestokk Revidert nr Revidert dato Filnavn Sist revidert Filnavn [...] Velg tegningsfile [Button] Hjelp for dette vindu [OK] [Avbryt]

109 Tabell NS3457 [Velg] [Slette] [Lukk] [Button] Hjelp for dette vindu Filter

110 Tabell rom Bygning nr [Velg] [Slette] [Lukk] [Button] Hjelp for dette vindu

111 Tabell forbindelser Filter [Velg] [Slett] [Lukk] [Button] Hjelp til dette vinduet

112 Tabell prosjekter Filter oppdrag Filter oppdrag [Velg] [Lukk] [Button] Hjelp for dette vindu

113 Tabell serviceavtaler Fane - Sortert på avtalenummer Fane - Sortert på Til dato [Button] Hjelp for dette vindu [Velg] [Slette] [Lukk] År Filter

114 Login [OK] [Avbryt] Avbryt Brukernavn Passord

115 Tabell tegninger [Velg] [Kopi] [Slette] [Lukk] [Åpne tegning] Åpne valgt tegning [Button] [Button] Hjelp for dette vindu Dra og slipp tegningsfiler fra Windows utforsker [...] Tabell bygninger Tegn.kategori

116 Tabell datasett [Velg] [Slette] [Lukk] [Button] Hjelp til dette vindu

117 Skjema datasett Fane - Generelt Datasett navn * Katalog datafiler * Datasett navn Katalog datafiler [...] Velg katalog for datafiler Katalog fellesfiler * Katalog fellesfiler [...] Velg katalog for fellesfiler Katalog oppdragfiler * Katalog oppdragfiler [...] Velg katalog for oppdragfiler Katalog dokumentfiler Katalog dokumentfiler [...] Velg katalog for dokumentfiler Katalog tegningsfiler Katalog tegningsfiler [...] Velg katalog for tegningsfiler Katalog bildefiler Katalog bildefiler [...] Velg katalog for bildefiler Kalkulasjonsrente Timepris Prisstigning i % Kataloger merket med * må fylles ut! Fane - Rapporter Rapport husleie Rapport tilstand Rapport tilbud Rapport bestilling Rapport arbeidsordre Rapport faktura

118 [OK] [Avbryt] [Button] Hjelp for dette vindu

119 Tabell importfiler Bygning nr Bygning nr [...] Tabell bygninger<13,10> <Type File> Filtype * Rom * Objekt [Velg] [Slett] [Lukk] [Button] Hjelp for dette vindu Skal eksisterende rom overskrives? Skal eksisterende rom overskrives? [Import av rom] Skal rom som ikke forekommer i importfile slettes?

120 Skjema importfile <Type File> Filtype * Rom * Objekt GAB_KNR Bygning nr Filnavn Bygning nr NavnFile [...] Velg importfile Definisjon [...] Tabell importdefinisjoner [OK] [Avbryte] [Button] Hjelp for dette vindu

121 Skjema importmal Definisjon <Type File> Betegnelse på denne definisjonen Filtype * Rom * Objekt Auto Cad Block Blocknavn Dos File AutoCadBlock J/N Navn på objekt DosFile J/n Block Romnummer Betegnelse Bruttoreal Nettoareal Renholdt areal Himlingareal Innerveggareal Ytterveggareal Enhet [OK] [Avbryt] [Button]

122 Tabell importmaler [Velg] [Slett] [Lukk] [Button]

123 Skjema forbindelser Forbindelse Funksjon Firma/virksomhet Avdeling Adresse Postnummer Forbindelses navn Forbindelses funksjon Forbindelses firma/virksomhet Forbindelses avdeling Forbindelses adresse Forbindelses postnummer [...] Tabell postadresser Telefon Mobiltelefon Telefaks Lokal URL Forbindelses telefon Forbindelses mobiltelefonnummer Forbindelses telefax Forbindelses Forbindelses Leverandørs URL [OK] [Avbryt] [Button] Hjelp for dette vindu

124 Velg leietakere Filter [Velg] [Slett] [Button] Send til leietaker [Lukk] [Button] Hjelp for dette vindu

125 Velg leieavtale Fane - Sortert på avtalenr. Fane - Sortert på sluttdato [Velg] [Slette] Filter Avtaletype Sum [Lukk] [Button] Hjelp for dette vindu

126 Velg eiendom [Velg] [Slett] Kommunenummer Kommunenr [...] Tabell kommuner Eierforhold Filter [Lukk] [Button] Hjelp for dette vindu

127 Skjema investering Fane - Generelt Bygning Investeringsår Kort beskrivelse Kort beskrivelse Aktivert beløp Nedskrivingstid Nedskrives årlig Nedskrevet til år Nedskrevet beløp Bokført beløp Indeks Indeks dato Indeks type Indeksens type [...] Tabell indekstyper Fane - Kommentar Kommentar [OK] [Avbryt] [Button] Hjelp for dette vindu

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Skjema Prosjekt Fane - Prosjekt I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Tabell Oppdrag ved knappen Oppdrag nr Prosjektleder til dette

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Innhold 1 Innledning Innlogging til systemet Innlogging til vedlikehold av grunndata Feltbeskrivelse:

Innhold 1 Innledning Innlogging til systemet Innlogging til vedlikehold av grunndata Feltbeskrivelse: Innhold 1 Innledning...5 2 Innlogging til systemet...5 2.1 Innlogging til vedlikehold av grunndata...5 2.1.1 Feltbeskrivelse:...5 2.1.2 Knappfunksjoner:...5 3 Menysystemet...6 4 Administrasjon...6 4.1

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Vareregister (BD00) Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregister 03.02.2014 BDR 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2 VERSJONSHISTORIKK...

Detaljer

http://portal.exxonmobil.com eom brukertrening

http://portal.exxonmobil.com eom brukertrening http://portal.exxonmobil.com eom brukertrening Sikker tilgang til ExxonMobil portalen Tast inn brukernavn: eu... Tast inn passord ************ Klikk på login Klikk på Buy Lubricants - knappen (oljedråpen)

Detaljer

Veiledning - Avansert kart

Veiledning - Avansert kart Veiledning - Avansert kart Nedenfor får du tips til hvordan det avansert kartet kan brukes. Dette er webapplikasjon som kan presentere både vektorkart (punkter, linjer og flater) og rasterkart (punktgrafikk).

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no.

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no. Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no Gekab Merkesystem - Snarvei til mer effektiv merking Systemet er beregnet

Detaljer

Brukerveiledning for FG-kontroll Utgave 1.8, 3.12.2014

Brukerveiledning for FG-kontroll Utgave 1.8, 3.12.2014 Brukerveiledning for FG-kontroll Innhold Brukerveiledning for FG-kontroll... 1 Innledning... 3 Startsiden... 3 Innlogging... 4 Glemt passord... 4 Innlogget som kontrollør... 4 Aktører - generelt... 5 Aktører

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

**** ASi-Prosjektregnskap oppgraderinger ****

**** ASi-Prosjektregnskap oppgraderinger **** **** ASi-Prosjektregnskap oppgraderinger **** VERSJON 1.20 13.05.08 - Lagt inn en funksjon for automatisk å sette påløpt lik fakturert for en budsjettkonto. Settes fra fanen for periodisert budsjett for

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukerveiledning for FG-kontroll Utgave 1.7, 15.10.2014

Brukerveiledning for FG-kontroll Utgave 1.7, 15.10.2014 Brukerveiledning for FG-kontroll Innhold Brukerveiledning for FG-kontroll... 1 Innledning... 3 Startsiden... 3 Innlogging... 4 Glemt passord... 4 Innlogget som kontrollør... 4 Aktører - generelt... 5 Aktører

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Opprettelse av MV-login

Opprettelse av MV-login Opprettelse av MV-login Hvis en skole ikke er FEIDE-brukere må alle elever og lærere som skal bruke CD-ORD få et MV-ID i stedet. Det oppretter vi i MV-Nordics egne loginsystem som heter MV-login. For å

Detaljer

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Dokumentversion: 20130920A 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kapittel 1. Aktiver MV-Login administratorkonto... 5 Kapittel 2. Bruk MV-Login Administrasjon...

Detaljer

Innhold. efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1. Oppsett/Vedlikehold... 1. 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2. 2 - Systemkoder og e-faktura...

Innhold. efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1. Oppsett/Vedlikehold... 1. 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2. 2 - Systemkoder og e-faktura... Innhold efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1 Oppsett/Vedlikehold... 1 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2 2 - Systemkoder og e-faktura... 2 3 - Registrer AutoInvoice... 3 4 - Login AutoInvoice...

Detaljer

Innhold. Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering. 26.01.2012 Aksel Wåg

Innhold. Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering. 26.01.2012 Aksel Wåg Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering 26.01.2012 Aksel Wåg Innhold Vedlikehold av grunndata... 2 Leverandører, kunder, prosjekter og kontoplan... 2 Leverandører i Mamut... 2 Prosjekter og

Detaljer

FG-kontroll Brukerveiledning for FG-kontroll

FG-kontroll Brukerveiledning for FG-kontroll FG-kontroll Brukerveiledning for FG-kontroll Gyldig fra 05.10.17 Brukerveiledning for FG-kontroll Innhold Brukerveiledning for FG-kontroll... 2 Innledning... 3 Startsiden... 3 Innlogging... 4 Glemt passord...

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015 FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015 1 Adresse http://www.temakart-rogaland.no/spreieareal http://prosjekt.fylkesmannen.no/temakart-rogaland/ Anbefalt nettlesere: Internet Explorer

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

NY PÅ NETT. E-post, med Gmail.

NY PÅ NETT. E-post, med Gmail. NY PÅ NETT E-post, med Gmail. 180311 ELEKTRONISK POST : E-POST... 3 Registrering av konto... 3 Bruk av gmail... 7 Innboksen lese e-post... 7 Skrive e-post... 8 Vil du sende samme e-post til flere mottagere?...

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Endring ø. hj. innleggelse til poliklinisk kontakt (0409)

Endring ø. hj. innleggelse til poliklinisk kontakt (0409) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 06.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Rutinen skal gjennomføres

Detaljer

Partifinansiering 2016, RA Veiledning: Web-skjema. Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk

Partifinansiering 2016, RA Veiledning: Web-skjema. Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk SSB, Partifinansiering rapport for 2016, 27.03.2017, s. 1 Partifinansiering 2016, RA-0604. Veiledning: Web-skjema Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk Innhold

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015.

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Innhold 1. Registrere stevne... 2 Koordinater for skyte-anlegg.... 4 2. Sette opp påmelding på stevne.... 6 Opprette påmelding på 200m.... 10 Sette

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Brukerveiledning for FG-kontroll Utgave 1.6,

Brukerveiledning for FG-kontroll Utgave 1.6, Brukerveiledning for FG-kontroll Innhold Brukerveiledning for FG-kontroll... 1 Innledning... 2 Startsiden... 2 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Innlogget som kontrollør... 3 Aktører - generelt... 4 Aktører

Detaljer

Kort veiledning for prisavtaler

Kort veiledning for prisavtaler Kort veiledning for prisavtaler Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon Turpris Dagspris Full bil pris Fordeling av totalpris Startsiden Menyvalg og oversikter Opprette en Prisavtale

Detaljer

Portico Estate. Meldingsmodulen. Veileder. Steg For Steg V1.0

Portico Estate. Meldingsmodulen. Veileder. Steg For Steg V1.0 Brukermanual Portico Estate Meldingsmodulen Veileder Steg For Steg V1.0 Forord Denne veilederen er laget med utgangspunkt i versjon av Portico Estate brukt ved Nordlandssykehuset HF pr feb 2014 Større

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 2.6 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere brukere...

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Versjon 7 av 14. desember 2009 Denne veiledning fra og med FINALE Årsoppgjør versjon 22. Dette dokumentet er av betydning for tredjepartsleverandører

Detaljer

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015 Brukerveiledning For importapplikasjon til Naturbase Versjon 17. mars 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Leveranseinstrukser... 3 2. Om leveranse av data

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Generell brukerveiledning for Meglerpakken.no. Versjon 1.0 - Januar 2007

Generell brukerveiledning for Meglerpakken.no. Versjon 1.0 - Januar 2007 Generell brukerveiledning for Meglerpakken.no Versjon 1.0 - Januar 2007 Innhold: Innlogging... 3 Min profil - Ordrestatus... 4 Min profil - Hurtigsøk... 4 Min profil Brukerpreferanser (Mine innstillinger)...

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Brukerveiledning. Legge til brukere... 2

Brukerveiledning. Legge til brukere... 2 Brukerveiledning E-SEPU Skoleadministrator Innholdsfortegnelse Legge til brukere... 2 Legg til bruker(e) enkeltvis... 4 Importere brukere fra Excel- eller CSV-fil... 5 Formattere Excel-/CSV-ark... 5 Importere

Detaljer

Veiledning for innlevering av Årsrapport

Veiledning for innlevering av Årsrapport Veiledning for innlevering av Årsrapport Årsrapporten leveres elektronisk gjennom StyreWeb. Lederen i korpset/ensemblet må levere årsrapporten, men andre brukere kan gå inn og klargjøre informasjonen hvis

Detaljer

VEILEDNING I BRUK AV HJEMMESIDEN

VEILEDNING I BRUK AV HJEMMESIDEN VEILEDNING I BRUK AV HJEMMESIDEN http://www.beverskaret.net Sameiet Beverskaret Terrasse Trinn 1 Innhold 1 Logg inn... 2 2 Endre passord... 2 3 Redigere innhold på statiske sider... 2 4 Legg til oppslag

Detaljer

Registrerings - instruks KomTek E-skatt

Registrerings - instruks KomTek E-skatt Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 14.05.2010 Side 1 av 23 Registrerings - instruks KomTek E-skatt Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 14.05.2010 Side 2 av 23 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

SKJEMA FOR ENERGIMERKING AV BOLIG

SKJEMA FOR ENERGIMERKING AV BOLIG SKJEMA FOR ENERGIMERKING AV BOLIG Energimerking skjer normalt elektronisk ved å logge seg inn på www.energimerking.no. Papirskjemaet er for dem som ikke kan bruke den elektroniske løsningen. For detaljert

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Dokument versjon 8 av 25.05.2015 Denne veiledning fra og med FINALE Årsoppgjør versjon 27, oppdatering 12. Endringer fra forrige versjon:

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 N o r T r i m Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 Innholdsfortegnelse Hva gjør jeg ved mottakelsen av programmet?... 2 Hvordan registrerer jeg kundedata?... 3 Hvordan

Detaljer

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Page 1 of 17 CS-Mobile Page 2 of 17 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 CS- Mobile 01.11.2011 IRT 1.1 Revidert 28.04.2014 BDR INNHOLDSFORTEGNELSE VERSJONSHISTORIKK... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.0 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

NOx-fondets portal for. tilslutning, rapportering og. søknad om refusjon av urea. Brukermanual. Versjon mars 2017

NOx-fondets portal for. tilslutning, rapportering og. søknad om refusjon av urea. Brukermanual. Versjon mars 2017 NOx-fondets portal for tilslutning, rapportering og søknad om refusjon av urea Brukermanual Versjon 4.0 14. mars 2017 Innhold 1 Søknad om tilslutning/registrering... 3 1.1 Tilslutning av objekter... 4

Detaljer

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 Side 2 av 16 INNHOLD Innhold INNHOLD... 1 Oppstart og logg inn... 3 Hovedmeny, menyer og brukeroppsett.... 3 Karrieremodulen... 3 Programdelene i VigoVoksen... 3 Sammenheng

Detaljer

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0 NOx-fondets portal for rapportering og tilslutning Brukermanual Versjon 2.0 27. april 2015 1 Innhold 1. Pålogging... 3 2. Hovedsiden... 4 3. Din virksomhet... 5 3.1. Informasjon om din virksomhet... 5

Detaljer

Hjelp til Personlig profil

Hjelp til Personlig profil Hjelp til Personlig profil Sist oppdatert: 04.09.14 Personlig profil Persondata Adressedata Kommunikasjon Tidligere arbeidsgivere Bankforbindelse Hovedbankforbindelse Reiseutgifter Familie/kontaktperson

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk signering av vedlegg til Samordnet registermelding...

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

Pensjonsrapportering ytelsespensjon

Pensjonsrapportering ytelsespensjon Innhold Pensjonsrapportering... 2 Oppsett... 2 Systemparameter... 2 Tekstkode... 3 Valg av pensjonsselskap... 3 Person ajourhold... 4 Rapportering... 4 Direkte rapportering... 5 Jobbkø... 8 Meldingstyper...

Detaljer

Brukerveiledning for FG-kontroll Utgave 1.12,

Brukerveiledning for FG-kontroll Utgave 1.12, Brukerveiledning for FG-kontroll Innhold Brukerveiledning for FG-kontroll... 1 Innledning... 2 Startsiden... 2 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Innlogget som kontrollør... 4 Aktører - generelt... 4 Aktører

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VEDLEGG G FDVU-KRAV

KONKURRANSEGRUNNLAG VEDLEGG G FDVU-KRAV FROGN KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG VEDLEGG G FDVU-KRAV Varmeanlegg Seiersten Skole. Hovedentreprise NS 8405 Konkurranse med forhandling DATO: 31.03.2017 Krav til oppbygging av tegninger I Plania Dato :

Detaljer

Brukerveiledning. KundeWeb. CMS Customer Management System. Versjon 1.0 03.09.14

Brukerveiledning. KundeWeb. CMS Customer Management System. Versjon 1.0 03.09.14 Brukerveiledning KundeWeb CMS Customer Management System Versjon 1.0 03.09.14 Om Lyn Elektro Kundeweb Generell beskrivelse Dette web baserte systemet er utviklet for å tilby kunder tilgang til å bestille

Detaljer

Brukermanual. Quality PayBack Starter Edition

Brukermanual. Quality PayBack Starter Edition Brukermanual Quality PayBack Starter Edition Innhold 1. Kapittel 1 Innledning 1.1. Dette dokumentet 1.2. Quality PayBack 1.3. Kort oversikt over funksjoner i QPB. 2. Registering 2.1. Generelt 2.1.1. Logg

Detaljer

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen Grunnkurs i Windows Utforsker Nordre Land kommune IKT-avdelingen - 2 - Fil- og mappehåndtering med Windows Utforsker Innholdsfortegnelse Introduksjon...- 3 - Generelt om filbehandling...- 3 - Filbehandling...-

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

Veiledning for registrering av tilskudd i Askeladden

Veiledning for registrering av tilskudd i Askeladden INNHOLDSFORTEGNELSE Grensesnittet «Tilskuddsbehandling og rapportering».... Startsiden for tilskudd.... Status.... Aktive Tilskudd... 5 Registrering av en søknad... 5. Ny søknad/nytt tiltak... 6. Egenskapssøk...

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1.1 Registrere foretak... 3 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 7 1.1.3 Legge inn logo... 8 2 Bruke programmet uk.no...

Detaljer

Maritech Regnskap versjon 10.00.60

Maritech Regnskap versjon 10.00.60 Copyright notice: Maritech Systems AS 2014. All rights reserved. Maritech Regnskap versjon 10.00.60 (Endringer etter versjon 10.00.00) 1. Feilrettinger/Forbedringer... 2 1.1. Regnskap feiler ved klientskifte

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.5 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Hvordan registrere seg som bruker av BASS?

Hvordan registrere seg som bruker av BASS? Registrering av ny brukerbedrift / Innlogging som bruker Hvordan registrere seg som bruker av BASS? For å registrere seg som ny bruker av BASS, må man ha tilgang til internett. Gå inn på www.cobuilder.comog

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT)

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) INNHOLD FORUTSETNINGER ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Klargjøre Visma Enterprise

Detaljer

10. Brukere, fullmakter, roller, leverandører og adresser

10. Brukere, fullmakter, roller, leverandører og adresser 10. Brukere, fullmakter, roller, leverandører og adresser DFØ Versjon: 1.1 10.1.1 Brukere og fullmakter 23.08.12 Innhold 0 Innledning 1 Åpne regneark for brukere og fullmakter 2 Brukere i regnearket, passord

Detaljer

Registrere forskningsgruppe for rapportering til Forskningsrådet

Registrere forskningsgruppe for rapportering til Forskningsrådet Registrere forskningsgruppe for rapportering til Forskningsrådet Du må - Være innlogget - Registrere informasjon som er etterspurt av Forskningsrådet. Denne er markert med rød asterisk (*). Menysti (For

Detaljer

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ )DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU 3RVWERNV 6NLHQ ΑΒΒ ,QQOHGQLQJ FastPlan er laget for å kunne brukes på PCer med Windows 95/98/2000 og NT operativsystem. FastPlan er tenkt som et verktøy

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer