etiming For sykkelritt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "etiming For sykkelritt"

Transkript

1 etiming For sykkelritt Emit as 2007

2 Innhold Introduksjon 2 Generelt 3 Nytt ritt 3 Idrett 6 Klubben online 7 Excel 10 Trekke startliste 11 Tilordne starttider 15 Startlister 15 Etteranmeldinger 16 Før start 17 Internett 18 Brikketildeling 19 Under rittet 21 Tidtaking 21 Backup strategi 26 Resultater 26 Hurtigtaster 26 Tidtaking for sykkel 28 Etapperitt 31 Introduksjon Dette dokumentet beskriver bruk av etiming på sykkelritt. Forberedelser: 3.2 må være installert på maskinen, Testdatafilene må være lastet ned. Klubben online fil finnes på Excel fil finnes på Generelt p2

3 Venstremenyen gir tilgang til de vanligste funksjonene man trenger for den type idrett man har valgt. Trykk på + ikonet for å se fullstendig liste. Alle valg i venstremenyen finnes også i den vanlige menyen. Hovedmeny gir tilgang til alle funksjoner. Når et datavindu er aktivt vil det vises flere menylinjer som gjelder for det datavinduet som er åpent. Navigatøren gir mulighet for å bla mellom poster i et datavindu, gjøre endringer, legge til flere poster og også slette data. Sett musepekeren over ikonene for å se hvilken funksjon de har. Merk at ikonet oppfrisk brukes for å oppdatere skjermbildet dersom endringer er utført på andre pc. Nytt ritt For hvert renn du skal ha må du lage en ny database. Dette gjøres ved å velge Lag nytt løp under +1 Nytt løp i venstremenyen eller velge fil>nytt løp. Merk: Turritt og karuseller kjøres alltid i samme database og man bruker flerdagersfunksjonene for å bytte løp. Følgende skjermbilde vises: p3

4 De gule feltene angir informasjon som må settes riktig. Merk spesielt at datoen i første start må stemme med det som er angitt i klubben online som løpsdato. Angi data som over og trykk neste: Programmet foreslår en katalog for arrangementet. Endre eller trykk neste. p4

5 I noen tilfeller kan du velge utvidet oppsett, eksemper er visning av felter for Fis poeng. Trykk neste for å fortsette. Programmet lager så en database og spør om du vil importere data fra et tidligere løp. Trykk neste for å fortsette (uten å ha importert noe) p5

6 Du har nå laget et nytt ritt. Trykk på Avslutt for å gå tilbake til program met. Idrett Programmet har flere valg for idrett. Her er en oversikt over hva de ulike valgene m edfører: Orientering Vanlig o-løp med brikker. De fleste menyvalg er aktive Orientering enkel Vanlig o-løp med brikker. Kun basis funksjoner tilgjengelig. Orientering trening Treningsløp der man bruker resultater per løype istedenfor klasser. Orientering stafett Stafett. Individuelle klasser kan defineres. Langrenn Vanlig oppsett for langrenn Langrenn enkel Vanlig langrenn. Menyvalg for fisposng, mellomtider etc er ikke tilgjengelig Langrenn stafett Stafett langrenn. p6

7 Skiskyting basis Forenklet oppsett for skiskyting Skiskyting Vanlig oppsett for skiskyting Skiskyting stafett Stafett for skiskyting. Mosjonsarr Gir tilgang til adressefelt og historiske data. Sykkel fellesstart Slår på visning av sykkelspesifikke menyer og funksjoner. 100 deler settes som nøyaktighet. Sykkel tempo Slår på visning av sykkelspesifikke menyer og funksjoner. Sekunder settes som nøyaktighet. Sykkel generell Slår på visning av sykkelspesifikke menyer og funksjoner. 100 deler settes som nøyaktighet. Klubben online Påmeldingene hentes normalt fra klubben online. Det holder normalt å laste ned påmeldingene. Klasser og klubber blir da automatisk innlagt. Dersom du skal sende ut faktura etter rennet kan det lønne seg å hente ned klubbene også. Dette gjøres normalt sett etter at rennet er ferdig slik at kun de klubbene som hadde deltagere oppdateres. Hente XML filen 1 Gå til klubben sin hjemmeside og velg Verktøykasse og logg på. 2 Under Arrangementer velger du Entry Online 3 Trykk på knappen for Dataoverføringer 4 Angi brukernavn og passord 5 Velg rennet fra listeboksen og trykk på Last ned påm eldinger 6 Velg filformat XML SSF 1.0 og set data Søk til Nei. p7

8 Kyss av for Kopier til ZIP og så på Generer fil. Ett nytt vindu i nettelseren din vises. Trykk på linken for å lagre filen til din lokale disk. Filen er nå en zip og må pakkes ut før den kan importeres. Import i etiming Velg Hent fra Klubben online i fra 2 Påmeldinger i venstremenyen. Følgende skjermbilde vises: En vanlig Windows fildialogboks vises. Finn filen du lastet ned fra klubben online. Trykk Åpne for å starte importen. p8

9 Programmet vil da importere alle påmeldingene og vises i listen hva som gjøres. Vanlige feil Typiske feil i klubben online importen er: Løpere melder seg på flere ganger. Dette feilmeldes, og kun den første gangen løperen finnes i filen oppdateres i databasen. Feilt kjønn Løperen har feilt kjønn i forhold til kjønnskoden på klassen. Aldersavvik Løperen har avikende alder i forhold til klassen. Alle disse feilene meldes i etiming og ved feil vises det en egen knapp for utskrift av feilliste. Import av etteranmeldte Dersom det allerede finnes påmeldte i databasen vil etiming anta at vi importerer etteranmeldte. Programmet vil prøve å tildele startnr til de nye løperne dersom dette ble generert under trekking. Dersom det ikke er nok plasser /ledige num mer vil dette bli feilmeldt. NB: Det er formatet SSF 1.0 som benyttes ved import. Sjekk at du velger rett. p9

10 Excel Programmet kan importere data fra excel. Også her er det flere mulige importvalg. Velg Fil>Import>fra excel for å starte importveiviseren. Excel arket må ha kolonner tilpasset importformatet. Importregler: Dersom du ikke skriver noe i for og etternavn feltene samt i startnr feltet importeres ikke den raden. Dersom det ikke er for eller etternavn importeres løperen som ledig dersom det er fyllt ut ett startnr. Løypenr, startnr, brikkenr og starttidsfeltet må være hhv tall eller starttid eller helt tomme. Brikkenr, startnr og kid må være unike eller tomme felt. Trykk på Import for å starte importen. Dersom det oppstår feil legegs det feilmeldinger inn i feil fanen. Typiske feil er at man har samme startnr to ganger. Import av regnearket i eksempelet over vil gi følgende startliste: p10

11 Programmet legger inn klasser og klubber som ikke er registrert på forhånd. Husk at om du skriver klasse eller klubbnavn litt forskjellig så får du dubletter. Dublettene kan slås sammen i data>klasser og data>klubber. Andre momenter Duplikatkontroll kan slås på, sjekker da om samme navn finnes fra før. Ledige sjekkes ikke. Søk på ledige startnr. Denne funksjonen vil søke etter ledig startnr i den klassen du importerer. Dersom sukksess legges startnr og starttiden inn på løperen. Krever at du har trekkt startlisten m ed ledige nr. (Eller importert fra excel med ledige) Oppdater ihht startnr Sjekker om startnr finnes, og oppdaterer informasjon på nummeret dersom avkrysset. Merk at starttid og status ikke blir oppdatert som følge av oppdateringen. Import av flere felter Dersom løpet er definert som mosjon kan man importere adressefelter også. Det er også mulig å importere eller oppdatere enkelt felt fra c svfiler. En csv fil er en tekstfil der feltene er avskilt m ed komma eller semikomma. Slike filer kan lages av excel ved å velge fil>lagre som og så velge csv som filtype. I etiming bruker man funksjonen fil>oppdater fra c sv fil. Trekke startliste Startlisten trekkes ved å velge Trekke Startliste fra 3 Før start i venstrem enyen eller fra start>trekke startliste. Ved trekking tildeles det startnummer og starttider. Følgende skjermbilde vises: p11

12 Rekkefølge og antall ledige må fylles ut dersom du ikke allerede har satt det under data>klasser. Trykk neste for å fortsette. p12

13 Trykk neste for å fortsette. Mens trekkingen utføres vises et statusskjerm bilde, dersom det oppstår feil vil programmet stoppe i dette skjermbildet. Lykkes trekkingen vises følgende avslutningsskjermbilde: Normalt vil startlisten, sortert i startnum mer rekkefølge bli vist etter trekning. Bruk denne til å kontrollere at trekningen, startnr og starttidstildelingen gikk slik du forventet det. p13

14 Eksempel på startliste. p14

15 Tilordne starttider Ved fellesstarter tilordner man ofte startidene bare klassevis uten å trekke startlisten. Tilordningen kan gjøres på flere måter: 1. Alle starter samtidig. - Sett rett starttid som første start på løpet. Eventuelt oppdater starttiden der. (Data>Løp) 2. Flere startpuljer og trekning Du kan trekke startlisten og tilordne startnr og tider. Sett startintervallet til 0 i slike tilfeller. Startintervallet settes på data>klasser. 3. Flere startpuljer uten trekning. (Anbefalt løsning) Gå til data>klasser eller velg Klasser fra venstremenyen. Sett rett starttid på klassen. Trykk på den grønne pilen etter starttiden for å oppdatere på alle løperne. Du kan velge å oppdatere på bare klassen eller på alle klasser. Oppdaterer starttiden til løpere i klassen eller alle klasser. Oppdaterer denne klassens starttid på alle andre klasser. (uten å oppdatere løpere) Løpere som allerede er i mål vil få omregnet starttiden sin. Tips: I tidtakingsskjermbildet er det et valg for å hindre at løpere som starter litt etter den oppsatte starttiden får mål eller mellomtider. Dette intervallet er vanligvis satt til 1 m inutt. Dersom det er usikkert når starten faktisk skal gå, lønner det seg å sette starttidspunktet sent for alle, og så oppdatere det når starten faktisk gikk. Startlister Når trekingen er ferdig kan vanlige startlister skrives. Fra venstremenyen velger du 3 Før start og så Startliste. p15

16 De ledige nummerne vises ikke på disse listene. Du kan også velge utskrift ved å velge fra klassevalget nederst i venstre hjørne, eller fra Start>skriv startliste. Etteranmeldinger Etteranmeldinger registreres normalt ved at man skriver ut ledig liste og fører de etteranmeldte inn på listen. Senere registrerer man så de ledige på de aktuelle startnr. Lediglisten skrives ut ved å velge Liste over ledige startnr fra venstrem enyen. Når en skal legge inn navn på start 5, velger en registrer deltagere fra 2 påm eldinger i venstremenyen, eller trykker på F10 tasten. Du søker etter rett nummer ved å trykke på F3 og skrive inn startnr p16

17 Programmet vil da lete opp det ledige num meret. Legg inn navn og klubb på løperen. Merk at kontingent er satt til 2, som er kode for etteranmelding. Du kan også søke etter ledige nummer ved å trykke ALT+CTRL+V og velge ønsket nummer der. Før start Temporitt: Før start bør en skrive ut starterlisten og gi den til starterne sam men med synkronisert startklokke. Starterlisten finnes i venstremenyen under Start. p17

18 Listen er sortert etter startintervall. Starter bør merke av for de løpere som kommer til start, og eventuelt skrive kommentarer på listen. Jevnlig bør denne listen sendes tilbake til tidtaker, som registrere de som ikke starter. Dette gjøres enten ved å velge Registrer deltagere og så trykke ALT+ CTL+I og angi startnummeret på den som ikke startet eller bruke funksjonene under resultat>statuskode endring. Fellesstarter Bruk innskrivingslisten, som finnes under Før start i venstremenyen. De rytterne som ikke har skrevet seg inn legges inn som ikke startet. Jevnlig bør denne listen sendes tilbake til tidtaker, som registrere de som ikke starter. Dette gjøres enten ved å velge Registrer deltagere og så trykke ALT+ CTL+I og angi startnummeret på den som ikke startet eller bruke funksjonene under resultat>statuskode endring. Internett Programmet kan lage lister til internett. Funksjonene er lik for start og resultatlister og velges fra hhv før start og etter løpet. Funksjonen RettPåNett overfører filene til en internettserver. Dersom du ikke har angitt egen p18

19 server vil filene bli overført til en server hos Emit. Du kan sette egen server under kontaktfliken på data>løp. Dersom du ikke bruker rett på nett må du selv kopiere filene som lages fra htmfil katalogen til din nettserver. Dersom du bruker bonussekunder i spurten, bør du lagre resultatlistene fra forhåndsvisningen under resultat>tidtaking for sykkel. Velg pdf eller html som filtype. Brikketildeling Dersom man bruker leiebrikker må man tildele brikkenummeret til løperne. Normalt gjøres dette ved at man leser inn en brikkefil som man har fått i fra Emit. Dette gjøres ved å velge fil> importer fra>brikkefil Velg arkfanen Les fra brikkefil og trykk på knappen Åpne fil Merk: Etiming gir muligheten for å ha to brikker per løper. Det gjør at sam me løper kan ha to brikker (en på hver fot) eller at man kan tildele ett leienr i tillegg til det personlige. Se etter eventuelle feil i listen til høyre. Les fra brikkefil p19

20 Leser inn kombinasjon av startnr og brikkenr fra en csv fil. (Tekst fil). Filen kan lages i exc el og eksporteres der sopm csv) Filen må inneholde feltene startnr,brikkenr og kan inneholde ett ekstra felt for brikke2. Under oppsett kan du velge om man skal beholde personlige brikker eller om det skal benyttes et offset. Offset betyr her at man legger til et fast tall til brikkenr. Sett brikkenr =startnr Funsjonen tildeler brikkenr likt startnr. Under oppsett kan du velge om man skal beholde personlige brikker eller om det skal benyttes et offset. Offset betyr her at man legger til et fast tall til brikkenr. Gjenbruk av brikker Dersom man må gjenbruke brikkene i fall man ikke har nok til hele startlisten gjelder følgende: Merk av for Slett ekisterende brikkenr. Merk av for offset, offset er det antall nr som startnr skal øke med. Eventuelt sett stopp innlesning på startnr. Startnr som skal oppgis er det nummeret som står på brikkefilen. p20

21 Under rittet I sykkelritt er følgende rutiner nyttige å følge: Temporitt: Starter får starterliste som han merker av for de som ikke starter. Listen retureres jevnlig til tidtaker som registrere de som ikke starter. Når klassen tilsynelatende er ferdig, sjekker man om alle er i mål. Dette gjøres enklest ved å velge klassen i klassevalget og trykke på Igjen i skogen liste ikonet. Når klassen virkelig er ferdig skrives det ut uoffisielle resultatlister fra klassevalget. - Velg klasse og trykk på resultatliste ikonet. Offisiell liste skrives ut etter 15 minutter, det gjøres på samme måte som for uoffisielle lister, bare at man trykker på ikonet for offisielle lister. For fellesstarter i sykkel anbefales det å bruke listene som finnes under resultat>tidtaking for sykkel. Tidtaking Tidtaking startes ved at man velger Start tidtaking fra venstremenyen. p21

22 Programmet vil søke etter tilgjengelige porter på pc. Du må selv velge rett tidtakerenhet, som med e3 systemet er 14 emitag reader e3. Under oppsett skal det stå standard. Dersom dette deltet er blankt må configmappen kopieres til det stedet der du har lagt programfilen. Trykk på neste for å fortsette: Nettotid krever at man har startstasjon også. Det finnes også noen avanserte valg som man kan slå på dersom man ikke får inn brikkeregistreringer. Trykk neste for å fortsette. p22

23 Dersom brikkeleseren er koblet til og startet vil internklokken vises i feltet der det nå står e3klokke. Du kan velge å bruke klokken slik den er, eller oppdatere den. Merk at pc klokken ikke blir synkronisert med leseren slik som RTR2 klokken gjør, Stasjonsnummer: For mål må man alltid ha stasjon 248 når man har to looper og 90 ved en loop. Mellom tider kan ha kode Dersom man sykler igjennom mål flere ganger må man angi hvilken type tider man skal ha ved oppstart av tidtakingen. Du kan også tømme leseren for data ved å trykke på Reset reader. Tidtakingstype p23

24 Tidstype: Mål - Alltid målgang Økende mellomtidsnr: Hver gang rytteren passerer får an neste m ellomtidsnr. Minste tid mellom to mellomtider er 10 sekund i brikken og den tiden du selv legger inn som mellomtidslimit midt i dette skjermbildet. Ihht klasseoppsett: Man legger i dette tilfellet inn på klassene hvor m ange tider som skal gjelde. Det siste tiden blir da mål. Trykk neste for å fortsette. Statusfeltet vil være rødt inntil leseren er gjenkjent og feltet vil endre tekst fra Leter til serienummeret på leseren. Feltet skifter også farge til gult for å m arkere at man komuniserer med leseren. Nederst i skjermbildet vises batterispenningen for leseren. Ved mindre enn 10% gjennværende batterispenning vises varsel for lav batterispenning og høytaleren på pc vil også pipe. Brikke og tidshåndtering Normal innlesing Dersom brikken er tilordnet en løper, løperen har startet og han har ikke tid fra før vises følgende: Brikkenr, tid og løperopplysninger vises i listen. Ukjent brikke p24

25 Dersom brikken ikke er registrert i databasen vil følgende feilm elding bli vist: Dersom du vet hvem som gikk med brikken kan du sette markøren på linjen, høyreklikke og velge Gi tiden til nytt startnr. Sluttiden oppdateres da på løperen og status endres til OK. Merk at brikkenr ikke oppdateres på løperen. Løper er allerede registrert i mål Ved normalt oppsett vil ikke en løper få ny tid dersom brikken går i mål en gang til. Dersom du under avanserte innstillinger har krysset av for at overskriving skal varsles vises andre innlesning som vist over. Tiden blir uansett ikke overskrevet. Løper uten brikke eller brikken virket ikke Dersom det kommer en løper i mål uten brikke eller brikken ikke virket, vil det naturlig vis ikke bli registrert en tid. I slike tilfeller må du legge inn en tid manuelt. Det gjøres ved å søke opp løperen i data>løpere eller høyreklikke og velge Registrer en ny tid. Feilt tidssted Dersom rytteren har hoppet over en runde eller det m angler en registrering kan du endre dette ved å høyreklikke på rett løper og velge Endre tidssted. Brikker som ikke er med i rittet Ofte så vil det være brikker som ligger i biler som kjører gjennom mål. For å unngå at disse vises i tidtakerbilde for hver runde, kan man høyreklikke på brikkenr i tidtakerlisten og velge å skjule innlesning. p25

26 Backup strategi Selv om brikkestystemet er stabilt og sikkert vil det oppstå situasjoner der m an får behov for å rette tider eller kontrollere tider mot andre kilder. I praksis betyr det at man bør ha en form for backup eller B system også. Det anbefales å bruke en ETR3 /RTR2 med inntasting av nummer som backup. Eventuelt også med bruk av trykknapp. Rask backupløsning: Dersom en registrerer de som ikke startet på en god måte, vil en enkel sjekk være å skrive ut igjen i skogen liste før man skriver ut resulatlisten. Dersom det er løpere som det ikke er gjort rede for, må man sjekke startlistene og backup listene for å se om det er avvik. Sikkrere backupløsning: Skriv ut målgangsliste jevnlig og sjekk mot strimmelen fra backup klokken. Veldig sikker backup løsning. Koble backup klokken til Pc., enten på en ekstern database eller som mellomtid på hovedsystemet. Bruk forvarselfunksjonen i emellom for å se løpere som mangler i A systemet. Kan også kombineres med p sammenligne med scroll vinduer for de to system ene. Hvilket nivå man skal velge er avhengig av hvor viktig rennet er, og i hvor stor grad m an benytter speaker. Resultater Temporitt: Under rennet skrives normalt resultatene ut under klassevalget. Etter løpet bruker m an listene som finnes i venstremenyen under Etter løpet. Fellsstarter i sykkel Skriv resultatlistene fra resultat>tidtaking for sykkel Tips til fakturering: - Last ned klubbregisteret fra klubben online for å oppdatere adresser. Bruk da fil> klubben online og velg Klubber som importtype. - Kontingentsatser er satt på data>klasser. Sjekk at de er riktige. Hurtigtaster Oversikt over nyttige hurtigtaster p26

27 F1 Vis hjelp F3 Søk Skriv startnr, navn, brikkenr etc for å søke. F6 Registrer ny klubb F7 Vis skjermbildet for klasser (data > klasser) F8 Vis skjermbildet for klubber (data > klubber) F10 F12 Vis skjermbildet for løpere (Data > løpere) Følg løper I speakerskjermbildene brukes F4 og F6 for å bla m ellom klasser. CTRL + N CTRL + S CTRL + B CTRL + F CTRL+DEL CTRL + C CTRL + X CTRL + V PGDn PGUp Registrer ny Lagre Bla bakover Vla fremover Slett i lister Kopier markerte data Slett markerte data Lim inn data Neste side i lister Forrige side i lister p27

28 Tidtaking for sykkel I endel sykkel ritt har man spesialregler som påvirker hvordan man registrerer tiden. Det er derfor laget et eget skjermbilde for å håndtere disse rutinene. De fleste av disse rutinene gjelder fellesstarter og ikke tempo. Ved brikketidtaking Når man bruker brikker vil programmet tildele tid og et rekkefølgenum mer etterhvert som løperne passerer mål. For å justere tider kan man gå til data>løpere eller bruke sykkeltidtakingen. Viktig: Endringer du gjør i sykkelskjermbildet vil det overskrive eventuelle endringer du gjør under data>løper etter at hu har hentet tidene inn i sykkelskjerm bildet. Velg resultat>tidtaking for sykkel og klikk på hent data. Følgende skjermbilde vil da vises. Her med testdata. Rød linje betyr at det er en ny tid, hvite linjer betyr at tiden er innenfor 2 sekunder bak. Status er statuskoden fra løper. Du kan endre den til B= Brutt, D=Disk, X=Utenfor konkurranse eller Z=Uttatt. Slik justerer du tider og rekkefølgen: 1. Endre tallet i rekkefølgefeltet slik at det stem mer med sekvensen i mål. Løpere med samme tid må ha økende rekkefølgenummer. Klikk i kolonnen du vil endre og høyreklikk. Velg Tillat endring fra menyen som vises. Skriv inn nytt rekkefølgenummer. Tast enter eller pil ned for også å endre neste rytter. Du trenger ikke slå på Tillate endringer når du går endover i en kolonne. Vanligvis kan du editere rett i listen uten å slå på Tillat endringer. Når rekkefølgen er klar, kan du sette all til samme tid. Glatt tidene i ett felt Klikk i kolonnen for Innkomsttid og trekk markøren nedover. Feltet blir da lyseblått. Høyreklikk og velg Merk og gi samme tid Tidene blir nå satt til samme for alle løpere i det feltet. Dobbeltklikk for å endre data, eller start skriving direkte i rett selle. Trykk på Etapperesultat for å skrive ut resultatliste p28

29 Uttatte løpere Ofte blir løpere uttatt i sykkel når de blir tatt igjen med en runde. Det kan løses på to måter. - Enten gir man dem bare en lenger tid enn sistemann som fullførte. Tiden stipuleres normalt av en dommer. - Eller så setter man statusen til uttatt (Z). Løperne rangeres da etter tiden de har fått, m en bak alle ordinært fullførte. Eksempel på uttatte ryttere Resultatliste: Uten brikker Når man ikke bruker brikker må man registrere rekkefølgen på løperne m anuelt. Det kan gjøres ved at man trykker dem inn på en rtr2 klokke, men det er like greit å taste dem manuelt inn i vinduet for sykkeltidtaking. 1. Start Tidtaking for sykkel. La skjermbildet være tom. I kolonnen for startnr taster man startnr til vinneren. Trykk på enter og programmet vil hente opp navnet på løperen. Skriv inn klokkeslettet løperen kom i mål i kolonnen for innkomst klokketid. Ved ikke eksisterende løper legges det inn en blank linje. 2. Sett markøren tilbake til startnr kolonnen ved å tykke på enter tasten. Skriv inn nytt startnr. Dersom rytteren ikke var i samme felt som resten, taster man også inn en ny tid. Ellers lar man rytteren få den tiden som foreslås. Raskeste måte å legge inn ryttere i samme felt på er på taste startnr og så PIL NED to ganger. Når alle er registrert klikker man på Etapperesultat, og bekrefter oppdatering. Rette inntastingen Du kan rette rekkefølge ved å taste startnr på nytt eller rette tiden i innkomsttidsfeltet. Husk at på lik tid så er det tallet i rekkefølgefeltet som styrer plasseringene. Klikk på knappen OPPDATER for å lagre endringene, eller skriv ut ny resultatliste. p29

30 Hente fra mellomtid I etiming 3.2 kan man også hente tidene fra en mellomtid. Kryss av for dette nede til venstre og angihvilket mellomtidsnummer som skal brukes. Tiden hentes da fra m ellomtidene og legges inn som sluttid når du trykker oppdater eller skriver ut etapperesultat. Løpere som allerede har tid i mål vil få denne tiden istedenfor m ellomtiden. Samme tid/ ulik plass Sykkel listen lages normalt slik at alle får hver sin plass, selv om tiden er lik. Du kan overstyre det ved å sette rekkefølgenr likt for to ryttere med lik tid. p30

31 Etapperitt etiming kan brukes til tidtaking også i etapperitt. Her følger en oversikt over nyttige funksjoner. Lag rittet som flerdagers Når du lager nytt ritt, angi hvor mange dager som rittet varer Spurtpoeng Anbefalt løsning er å sette poengregel til Spurtpoeng og så legge inn de ulike poengene under resultat>spurtpoeng Alternativ løsning er å få dem generert automatisk. Dersom det er poeng på alle klasser alle p31

32 dager, kan du sette poengregel når du lager rittet. Velg den regelen som heter Poengliste Data>løp. Dersom det ikke er spurtpoeng en dag eller på alle klasser velger du poengregelen Poengregel settes på klassen. Du må da inn på hver enklet klasse og sette rett poengregel. Må gjøres for hver enkelt dag etter at du har byttet til ny dag. Merk at du kan ha to ulike poengstiger. Selve poengene settes under data >løp. p32

33 Poenglisten lagres på den lokale maskinen, så om du vil kjøre lister fra flere ulike pc, må det legegs inn lik poengliste på dem. Spurtpoengene trekkes ifra sammenlagttiden på den resultatlisten som startes fra resultat>tidtaking for sykkel. Alle vanlige lister tar ikke hensyn til spurtpoengene. Det samme gjelder lagre som html variantene. Generelt om flerdagers Data for flerdagers lagres dels på en navne tabell og dels på resultattabeller for hver dag. Etter at en dag er ferdig må man bytte dag. Dette gjøres ved å velge fil>bytt dag Du kan endre på et resultat for en løper ved å velge flerdagers arkfanen på løperen. For å oppdatere plasseringsfeltet og poeng m å man kjøre funksjonen flerdagers>plass og poengoppdatering. p33

34 Sammelagt listen er slik ut: Merk at løpere som ikke har fullført alle dager, står nederst med angivelse av hvor mange rittdager de har. Bak tiden står spurtpoengene. Sjekk alltid at poengberegningen er rett. p34

35 Index Backup strategi 26 Brikketildeling 19 Etapperitt 31 Etteranmeldinger 16 Excel 10 Før start 17 Generelt 3 Hurtigtaster 26 Idrett 6 Internett 18 Introduksjon 2 Klubben online 7 Nytt ritt 3 Resultater Startlister 15 Tidtaking 21 Tidtaking for sykkel 28 Tilordne starttider 15 Trekke startliste 11 Under rittet 21 p35

36 EMIT AS w w w.emit.no

Emit as 2007. etiming. Speaker support. Emit as 2007

Emit as 2007. etiming. Speaker support. Emit as 2007 etiming Speaker support Emit as 2007 p1 p2 Table of Contents Introduksjon 4 Målscroll 5 Vanlig speakerskjerm 7 Hurtigtaster 9 Feil 10 Beste mann /kvinne 11 Sammenlagt resultat 12 På start 13 Følg løper

Detaljer

Etiming på nærløp. Dersom du får opp vinduet under er filene fra forrige løp flyttet, og du må oppgi hvor systemfilen ligger.

Etiming på nærløp. Dersom du får opp vinduet under er filene fra forrige løp flyttet, og du må oppgi hvor systemfilen ligger. Etiming på nærløp. Generelt På nærløp gjør vi det så enkelt som mulig, men etter løpet skal tidene ut fra tidttakerboksen (MTR) og de løperene som har byttet løype, brikke eller ikke husket å melde seg

Detaljer

Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL

Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL Dette er en enkel beskrivelse på hvordan man bruker tidtaker utstyret som er anskaffet. Det er samme bruksmåte, enten man skal arrangere langrenn, terrengløp

Detaljer

Kurs i tidtakingsystemet etiming

Kurs i tidtakingsystemet etiming Kurs i tidtakingsystemet etiming Side 1 av 10 1 Lag ny database...1 2 Påmelding...3 3 Poster og løyper...5 4 Generere startliste...6 5 Tidtaking på løpet...8 6 Startkontroll...9 7 Etterarbeid...9 8 Resultatlister...10

Detaljer

Rutinebeskrivelse tidtaking tirsdagsløp

Rutinebeskrivelse tidtaking tirsdagsløp B&OI-orientering Rutinebeskrivelse tidtaking tirsdagsløp Versjon 1: 28.mai 2014 utarbeidet av Marit Johnsen Rolle Trinn Rutine Når 1. Opprette nærløp i Eventor Idrettsutvalget gjelder Saltensprint og Saltenkarusell)

Detaljer

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp (Lars S. Skeide, september 2006/Vidar Haugsvær 2009/Øistein Stemme 2015) Utstyr Datamaskiner MTR4-klokke Skriver Skjerm Koble utstyret sammen Oppstart av utstyret Programvaren

Detaljer

esykkel Bruksanvisning og hjelp til esykkel.

esykkel Bruksanvisning og hjelp til esykkel. esykkel Bruksanvisning og hjelp til esykkel. Emit as, 2011 Innhold Oppstart 4 Velkommen 4 Generelt 4 Venstremenyen 5 Om Klassevalg 6 Om Utskrifter 9 1 Nytt arrangement 10 Lag nytt arrangement 11 Åpne et

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Brukerdokumentasjon: etiming - Individuelt endagsløp

Brukerdokumentasjon: etiming - Individuelt endagsløp Brukerdokumentasjon: etiming - Individuelt endagsløp Paul Biseth, Kongsberg o-lag Side 1 av 35 1. Formål... 3 2. Forutsetning... 3 3. Forberedelser... 3 4. Oppretting av ny database... 3 5. Import fra

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

Bruk av Eventor ved arrangering av NTG-cup

Bruk av Eventor ved arrangering av NTG-cup Bruk av Eventor ved arrangering av NTG-cup Denne veiledningen er en steg-for-steg beskrivelse av hvordan man legger inn og setter opp et NTG-cup-løp i Eventor. Den er ment som en hjelp for arrangører og

Detaljer

Bruksanvisning Emit Start Display ESD2

Bruksanvisning Emit Start Display ESD2 Bruksanvisning Emit Start Display ESD2 (c) Emit as, 18.12..2009, rev 1b EMIT STARTDISPLAY ESD2 ESD2 er et digitalt startdisplay velegnet for orientering, langrenn, skiskyting, sykling og andre idretter

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Oppretting av renn med VOLA timing. Hente løpere fra Sportsadmin

Oppretting av renn med VOLA timing. Hente løpere fra Sportsadmin Oppretting av renn med VOLA timing Dette er en prosedyre for oppretting av renn med bakgrunn i alders bestemte klasser med påmelding via Sportsadmin. For opplysninger om enkelt funksjoner utover det jeg

Detaljer

Trialprogrammet. Innholdsfortegnelse:

Trialprogrammet. Innholdsfortegnelse: Trialprogrammet Innholdsfortegnelse: Før installasjon:... 2 Installasjon:... 2 Backup... 2 Løp... 3 Registrer og velg løp... 3 Løp... 4 Funksjoner... 4 Minuttstart... 5 NL Cup DCB... 5 Cup status... 5

Detaljer

eskiskyting Bruksanvisning eskiskyting - etiming for skiskyting

eskiskyting Bruksanvisning eskiskyting - etiming for skiskyting eskiskyting Bruksanvisning eskiskyting - etiming for skiskyting Emit as 2010 Innholdsfortegnelse Eskiskyting 4 eskiskyting - etiming for skiskyting 4 Nytt i 2011 versjonen 5 Registrering 6 Oversikt 7 Hurtigtaster

Detaljer

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Drevprøver for Dachshunder 11.06.2009

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Drevprøver for Dachshunder 11.06.2009 Norsk Kennel Klub Brukerveiledning DogWeb-Arra Drevprøver for Dachshunder 11.06.2009 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 2 Bruke DogWeb-Arra for Drevprøve Dachshunder.... 4 DWA hovedmeny... 5 Legg

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Bruk av etiming før løp i AAOK karusellen

Bruk av etiming før løp i AAOK karusellen Bruk av etiming før løp i AAOK karusellen Sist oppdatert: 4. april 2015. Her er en oppskrift på det du vanligvis må gjøre for å klargjøre etiming for et løp i AAOK-karusellen. Denne oppskriften er laget

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Dette er føreløpig en betaversjon for de som ønsker å teste programmet. På eget ansvar! Brukermanual. K-Jump. Magne Kleven

Dette er føreløpig en betaversjon for de som ønsker å teste programmet. På eget ansvar! Brukermanual. K-Jump. Magne Kleven Dette er føreløpig en betaversjon for de som ønsker å teste programmet. På eget ansvar! Brukermanual K-Jump Magne Kleven 02.03.2017 Brukerveiledning for K-Jump hoppresultat system. Innhold K-Jump hoppresultatsystem...

Detaljer

Agility Brukerveiledning

Agility Brukerveiledning 1 Agility Brukerveiledning Introduksjon... 3 Registrering av Stevne Informasjon... 4 Registrering av Klasser... 6 Knappene på venstre side... 6 Registrering av Ekvipasjer... 7 Navigering... 7 Opprykk...

Detaljer

Kurs i tidtaking i o-løp

Kurs i tidtaking i o-løp Kurs i tidtaking i o-løp laget av Ommund Bakkevold Side 2 Innhold 1 Om utstyret som skal brukes... 3 2 Lag ny database... 3 3 Knapperader og snarveier... 6 4 Registrere poster i løyper... 7 5 Påmelding...

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 Excel Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 1 Excel: Basisfunksjoner Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav) og vannrette

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import)

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) ! Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) Her kan du lese en enkel guide >l hvordan du håndterer resultater.! 1 Innhold Innhold 2 1. Resultatoversikt... 12

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no Excel Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015 Laget av trond.sundnes@dn.no 1 Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav)

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Hjelp til MinIdrett, registrering og påmelding

Hjelp til MinIdrett, registrering og påmelding Hjelp til MinIdrett, registrering og påmelding Hva er MinIdrett MinIdrett er Norges Idrettsforbund sin internett-portal for idretts-norge. Det vil si både deg, meg og alle andre som i en eller annen forbindelse:

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Harehundprøver versjon 2

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Harehundprøver versjon 2 Norsk Kennel Klub Brukerveiledning DogWeb-Arra Harehundprøver versjon 2 27.08.2009 Innhold Om versjon 2 av DW-arra harehundprøver... 2 Forberedelser i klubbsystemet.... 2 Bruke DogWeb-Arra for Harehundprøve....

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 30.06.2010 Skjermbildet Registrer arbeidstid Kalender Ukeperspektiv/Dagsperspektiv Opprette og slette mal Registrere timer Slette timer For å komme til Registrer

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

Filbehandling. Begreper

Filbehandling. Begreper Filbehandling Her kan du lese om filbehandling, mappestruktur og betydningen av hvor vi lagrer filer (dokumenter). Tilslutt en gjennomgang av filbehandlingsprogrammet Windows Utforsker. Begreper Filer:

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Versjon av 21.1.2010 Innledning Før man kan få tilgang til MUSITs samlingsdatabaser, må man få tildelt et brukernavn og passord. Dette får man ved å henvende

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

inrx for nybegynnere

inrx for nybegynnere inrx Copyright (C) Skaar Production. Alle rettigheter reservert. http://inrx.org inrx for nybegynnere Del 2: Praktisk bruk Dette er en bruksanvisning for de som vil komme i gang med inrx for å registrere

Detaljer

HowToUse TTIME. http://www.matthey.org/ttime/ttime.pdf. Thierry Matthey matthey@ii.uib.no. http://www.matthey.org/ttime/ 9.

HowToUse TTIME. http://www.matthey.org/ttime/ttime.pdf. Thierry Matthey matthey@ii.uib.no. http://www.matthey.org/ttime/ 9. HowToUse TTIME http://www.matthey.org/ttime/ttime.pdf Thierry Matthey matthey@ii.uib.no http://www.matthey.org/ttime/ 9. februar 2005 1 Introduksjon Dette er en manual til bruk av tidtakingsprogrammet

Detaljer

Kort veiledning for mottakere

Kort veiledning for mottakere Kort veiledning for mottakere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for mottakere Daglige Oppgaver Mottak Legge inn merknader på en transport Se om et oppdrag har merknad Se alle

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

Hva er TegnBehandler?

Hva er TegnBehandler? Hva er TegnBehandler? TegnBehandler er et program som er utviklet for tegnspråkanalyse, men det kan også brukes til annen type arbeid hvor man vil analysere video og knytte kommentarer til videoen (MarteMeo,

Detaljer

Trinn for trinn -Legge inn arrangementsøknad i Sportsadmin. -Ta ut påmeldingsfiler for import i FriRes. -Resultat/rapportering på mindre stevne.

Trinn for trinn -Legge inn arrangementsøknad i Sportsadmin. -Ta ut påmeldingsfiler for import i FriRes. -Resultat/rapportering på mindre stevne. Trinn for trinn -Legge inn arrangementsøknad i Sportsadmin. -Ta ut påmeldingsfiler for import i FriRes. -Resultat/rapportering på mindre stevne. Gå til:www.sportsadmin.no og velg logg inn oppe til høgre

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

Søke opp to bilder for å sammenligne: skriv inn søkeord/studentnummer, trykk på grønn pil

Søke opp to bilder for å sammenligne: skriv inn søkeord/studentnummer, trykk på grønn pil Nyttige FS-tips Generelt om bilder Overgang mellom ulike bilder i FS skjer ved å klikke på relevant felt i et bilde eller gå inn via modulvalg i hovedmenyen. Dobbeltklikker man for eksempel i feltet Studieprogram

Detaljer

Manual for tiddtaking til Nærløp i Sør-Rogaland 2011

Manual for tiddtaking til Nærløp i Sør-Rogaland 2011 Manual for tiddtaking til Nærløp i Sør-Rogaland 2011 Generelt: For å forbedre resultatsystemet for nærløpene har vi laget en database som vil holdes oppdatert. I denne vil alle løpere være registrert med

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

inrx for nybegynnere

inrx for nybegynnere inrx Copyright (C) Skaar Production. Alle rettigheter reservert. http://inrx.org inrx for nybegynnere Del 2: Praktisk bruk Dette er en bruksanvisning for de som vil komme i gang med inrx for å registrere

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Mine tegn. Gjest Gjester kan bare se på tegnene dine og ikke endre eller redigere.

Mine tegn. Gjest Gjester kan bare se på tegnene dine og ikke endre eller redigere. Mine tegn Hovedside: Minetegn (www.minetegn.no) er et nettsted der du kan lage din egen personlige tegnordbok. Du kan hente tegn fra Norsk tegnordbok (www.tegnordbok.no), spille inn egne tegn med webkamera,

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen Grunnkurs i Windows Utforsker Nordre Land kommune IKT-avdelingen - 2 - Fil- og mappehåndtering med Windows Utforsker Innholdsfortegnelse Introduksjon...- 3 - Generelt om filbehandling...- 3 - Filbehandling...-

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan Visma Oppvekst Skole Temahefte VO Timeplan INNHOLD: Visma Oppvekst Skole... 1 Temahefte... 1 VO Timeplan... 1 INNHOLD:... 2 Import i VO Timeplan... 3 Å manøvrere i VO Timeplan... 5 Arbeidsvinduer... 6

Detaljer

Kom i gang med Stata for Windows på UiO - hurtigstart for begynnere

Kom i gang med Stata for Windows på UiO - hurtigstart for begynnere Kom i gang med Stata for Windows på UiO - hurtigstart for begynnere Hensikten med denne introduksjonen er å lære hvordan man kommer raskt i gang med grunnleggende funksjoner i Stata. Teksten er tilpasset

Detaljer

Registrere løp i eventor

Registrere løp i eventor Registrere løp i eventor Veiledningen forutsetter at du har rettigheter i eventor til å opprette løp. Dersom du ikke er administrator i eventor, få klubbens administrator til å legge deg inn med disse

Detaljer

Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0

Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0 Nytt i GK96 ved oppdatering til versjon. 2.0 En del nye funksjoner er lagt inn i denne oppdateringen av GK96 samt rettet kjente feil som er rapportert sesongen 2003-2004. Følgende moduler har fått ny funksjonalitet.

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

Kurs i tidtaking i o-løp

Kurs i tidtaking i o-løp Kurs i tidtaking i o-løp laget av Ommund Bakkevold Side 2 Innhold 1 Om utstyret som skal brukes... 3 2 Lag ny database... 3 3 Knapperader og snarveier... 6 4 Registrere poster i løyper... 7 5 Påmelding...

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.5

Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Brukerveiledning for Lingdys 3.5 3.5.120.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Innhold Hva er LingDys?...1 Installasjon...2 Installasjon fra CD...2 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Kjøre Wordpress på OSX

Kjøre Wordpress på OSX Kjøre Wordpress på OSX Alt etter hva du ønsker å bruke Webserveren til er det flere måter å gjøre dette på. Ønsker du kun en side som skal dele sider du lager manuelt, med PHP, GD etc eller med server

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

Til arrangører av drillkonkurranser i NMF

Til arrangører av drillkonkurranser i NMF Til arrangører av drillkonkurranser i NMF - Veiledning til utfylling av dommerpapirer før konkurransen Denne veiledningen består av tre deler: 1. Oversikt over hvilke skjemaer som trengs og hvor mange

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL Installasjonsveiledning PowerOffice SQL INSTALLASJON For å ta i bruk PowerOffice SQL må du ha Microsoft SQL Server installert. MS-SQL leveres i to versjoner - fullversjon eller SQL Express. MS-SQL Express

Detaljer

Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern

Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern Dette er en veiledning av FEBDOK 5.1 konsern. Denne veiledningen har skjermbilder fra Windows 7. Har du ikke Windows 7 kan skjermbildene avvike noe, men prinsippet

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Installasjonsveiledning av Faktura Z

Installasjonsveiledning av Faktura Z Installasjonsveiledning av Faktura Z Innholdsfortegnelse INSTALLASJONSVEILEDNING AV FAKTURA Z 1 Innholdsfortegnelse 1 Oppstart av CD 1 Installasjon av Faktura Z 2 Installasjon av database 5 Programinfo

Detaljer

Innhold. Side 2. 1. Generell informasjon 1.1 Batterier og lading. 2. Tastaturet. 3. Displayet. 4. Enkel bruk

Innhold. Side 2. 1. Generell informasjon 1.1 Batterier og lading. 2. Tastaturet. 3. Displayet. 4. Enkel bruk Side 1 Side 2 Innhold 1. Generell informasjon 1.1 Batterier og lading 2. Tastaturet 3. Displayet 4. Enkel bruk 5. Sekundering 5.1 Registrere en passering 5.2 Resultatliste 5.3 Historisk passering 5.4 Løpende

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22 12.juni 2015 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 3 Integrasjoner... 5 Journal... 5 NPR... 9 Personalia... 9 Planlegger... 10 Dette versjonsbrevet

Detaljer

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra

Detaljer

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden.

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. La meg med en gang si at jeg er rimelig grønn i Linux verden så dere får bære over med meg

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast)

PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast) PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast) Dette er en kjapp guide på hvordan vi har gjort PixEdit-oppsettet på arkivet ved MEDFAK. Denne guiden tar utgangspunkt i en dedikert kontormaskin med lokal skanner. Med

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer