Våre Startboliger er tiltenkt deg som er på jakt etter en god start i boligmarkedet!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Våre Startboliger er tiltenkt deg som er på jakt etter en god start i boligmarkedet!"

Transkript

1 jaasun start III

2 2

3 DI FØRSTE BOLIG? Våre Startboliger er tiltent eg so er på jat etter en go start i boligareet! I oer 6 år har Selaag jepet for at alle sal ha rett til egen bolig. I ag er et ae so oppleer at e ie har rå til å oe seg inn i boligareet, spesielt i og runt e store norse byene. I trå e grunnlegger Ola Selaags taner o bolig for alle, tar Selaag lig utforrien på alor. Selaag Start, e sine opate og effetie enheter, er åre rieligste boliger. Jaasun Start III består a 7 leiligheter fra til 8, alle e ba eller terrasse og efølgene pareri uner ta. Dette bygget eler tun e ytterligere to bygg so til saen inneholer 4 leiligheter. Det oser i ag fre et nytt boil på Jåsun. Oer ti il orået roe runt 7 boliger a alle størrelser, sat barnehage, sole og nærbuti. Grønne fellesarealer il inluere leeplasser, sosiale treffsteer og stille steer egnet til å nyte nærheten til natur og s. Selaag lig er en a orges største boligbyggere og står ba store utbyggier i la, Sannes og Staaer oune. Selaag har bygget oer. boliger sien et første huset sto ferig i 948. I årene so oer il i ferigstille ca boliger pr år. Me reati planleggi, rasjonell byggeteni og terrfaglig saarbei er selsapet banebrytene innen boligbyggi i orge. Veen til Jaasun Start! Hilsen Selaag lig 3

4 Jaasun Start III Prosjetet Jaasun Start III består a 7 Start leiligheter. 4 leiligheter er 2-ros på ca. 2 e ett soero, en/stue, ba, ga og bo. stor 3-ros leilighet på 8 2 e 2 soero, en/stue, ba, ga, bo og 2 store 4-ros leiligheter på ca 87 2 e 3 soero foruten et sae so e anre. De fleste er gjennogåene fra felles salga til egen priat ba/terrasse. Leilighetene blir seleie og prosjetet organiseres so et eiersesjonssaeie, e plitig elesap i grenelag og elforeni. Prosjetet inår i en større utbygni, et tas erfor forbehol o at prosjetet an inå i et større eiersesjonssaeie. I Jaasun Start III får u en bolig e oerne stanar, HTH-en og ba, garerobe e hite glatte fronter, flislagt ba e annbåren gulare, eieparett og balansert entilasjon. 4

5

6 6

7 HØY TRIVSELSFAKTOR PÅ JAASUD Jaasun Start III ligger i ett nytt utbyggisoråe på Jåsun i la oune, lie e Hafrsfjor. Oer ti sal et bygges ca 7 boliger på Jåsun, og et blir stor ariasjon a boligtyper i for a eneboliger, reehus, eneboliger i ree og leiligheter. Prosjetet er utilet a aritetfira Aritetontoret Vest AS og Selaag lig Rogalan so oppragsgier og utbygger. Utbygger har abisjon o høy alitet på boil, e fine fellesarealer, froig beplantni, leeplasser og sosiale treffsteer so passer for båe store og så. I nærorået er et også satt a arealer til nærbuti, barnehage og sole. Jåsun ligger nær goe turløyper; turen runt Hålansannet eller las ysten på Kernei Folesti. Det sal også etableres en tursti las sen so u på sit sal unne følge helt til Tanaer. På grunn a Jåsuns totale ofa il utbyggien a orået sje i ulie faser og oer flere år. Lieel sal e enelte eloråene opparbeies e fellesarealer og leeplasser sli at beboerne får et optialt næroråe og boil fra første stun. Her er noen astansål e Jåsun so utgaspunt: Jåsun - Hålansatnet : ca Jåsun - la flyplass: ca 9 Jåsun - Staaer sentru: ca 9 Jåsun - lastranen : ca 9 Jåsun - Uniersitet i Staaer: ca Jåsun - la sentru: ca, Jåsun - Karat: ca Jåsun - Sannes sentru: ca 6 7

8 , 23,7, i h Le i 8, =3 x = 7 x 8 = 7 x = 7 EL hi e B 3 RA, 6 B 7 YA 3 B 7 RA 7,7 -.ET G. B 3 RA, 6 e 2 hil. 7, ehi e 6,,. 6 hil e 7, 8 x 67 = 3 ehi ro Tr. 6 8, 6 ehi ehi 28,8 6 A BR x 67 = 2 hi ehi ehi in ehi RE 8 6 A BR R S P torg 43 ostb ata TE 49 o 4 V. E- LE Br s 3 er po FO yn 6 bru st: e br : a Sa yn is 77 Te sb se eh g ar 79 te Ko ne.: gn es ntr t a in t.n oll : ge R.T o : ne h ell H= g 28,8 g i rin S 3 pie G = o - I 76 S, G x ta A7 8 TE Ve s e hi er. r ehi ra E GS e,7 Sj R 8 øre hi e hi lh C+ r ti er e te he KS 3, 3 R= 8 ttig SA 2 re EK ehi A BR 8,3 e ehi 27 SJ 3 All 8.,.! "#6 aa EB,2, 8, 2 L T su VAA TIT n G Pl TEL an EB BO M. Å Et : L 2 LIG 2 as -B je DA lo AS TO Jå 3 g SE O = ll PR a n,8 Vo 6 A BR hi = e x ,8 Ja ehi ehi 8,,7 6 x ehi a ehi 8 ru 8 A,2 n su 2, 2 6, 8, eh 8 A BR 6 4 ehi i hi e ehi, r a St, 8,,7 B 6 RA,6 II ti 2 hi,3 34, x 9 s en t AS s, rif L op tligeil ie s.a ri ty elle e r b BR ut hi e 2 i eh eh i A BR 6, 8 6 Tr. ro 6, B 3 RA, 9, 3 g 27 = i2 7 e e /K 6 x 8, B 3 RA, hi,8 28 Le i3 8 n,6 ehi,8 Le, C+2,8 28 8, ehi ehi ll ehi S P torg 43 ostb ata TE 49 os 4 E- LE Bry 36 po FO ne st: br : is Alle se re yn 7 te ttig 7 gn h i ete ar 79 r en til e hø er re es fo r A rb r t.n u V o e t ro 7, ehi nt 7 Ko i4 6! "% EB,822a,a Le,8 rt 28 ta u St a II O LK Th 8, B 49 RA,6 ER G,8 un ne i6 7, 6 i h e i h Te g R. Le, as ehi e ehi Ja BA é 2 2, 2,6 ntr 6, ehi. ehil 8, ehi,7 9, ehi BR 6 A,6 BR 3 A,. 2 SE 6,, hil e GE u, 22 AS B 86 RA, 2 VE. ehil i7 ì R= h. E, be Le hil ehi hi EL2,6, ehi Th ehi R. s, 4 34 e Sa 6. BY 77 A 2, BR 3 A, RR i8 hi e BR 72 A -,3.E TG ES TE Le 3 hi e BR 3 A, j S, =3 H 22, R=,6 3 8 GS e h i R= rt sta 2 ehi 2 ehi, =2 x 82 ehi ehi,8 e 6 ehi 2,8 Ja 28 nr I as i 6, 8 BR 3 A, eh un E2 G 8, ehi VE, Tr. 8, ro ì V. ehi 8, RE 27! ",& 8 aa BR 6 A,6 =3 R= ehi,8 x 67 ehi,8 28 r. / B C+2 ehi, 8, R 8 GS 8, I E2 8, BR 49 A,6 =3 x 67, 6 AA 8 ì R= i, h 2 7, e,6 ehi 22 9 HC GS 2,2 7, E3 ehi 9 hi e ì R= 6,2 ì R= 9 ehi ehi EP2 2 ehi ilig e G/B E O he /B DA t TO LIG 3, -B. A 7 8. og lo S 3 SA 3 2 KS 3 R. Gn 8 Le BR 86 A, - H=, 2, G 34 ehi un,6 A7 i, / TE jer,6 3 /7 = ehi S 76 x ehi ehi : hi ì 24 ÅL e Jaasun START III PR O 4 leiligheter, 2, soerosjekt 2 leilighet, 8, 2 soero SE TI TT EL LV 2 leiligheter 87 2, 3 soero J M R=! "E,6$B4aa ås EP ehi 23., R= / /79 ì R= R= 9 hi e HC 26 ø B 8 RA,3 2. Kj

9 x 67 = 2 8 x 67 = 3 8 x 67 = 3 8 x 76 = 3 x 67 = 2 8 x 67 = 3 8 x 67 = 3 x 67 = 2 8 x 67 = 3 8 x 67 = 3,8,8 27, ehi,7 Leilighet, 7 og 3 e 27, BR 8, ehi, 27, ehi 8,3,7 ehi 8 x 76 = x 76 = 3 27, 8,3 2.. ehi ehi 8 ehi,7 ehi 8 x 76 = 3 ehi 6, PROSJEKT TITTEL MÅL : SELVAAG BOLIG AS Jåsun EB - Blo - Gnr. / Bnr.32 Leilighet, 7 og DATO SAKSR. TEGIGSR REV. Sasbeh. Tegnet a A7- R.Thu R.Thu Kontroll 2.. : 8,2 2 Ro: 2 Etasje:, 2, 3 Målesto: : ergieri: C Storgata 4 Postbos Bryne TELEFO: 7779 E-post: Alle rettigheter tilhører ArVest AS, opieri eller bru a isse tegniene er forbut uten sriftlig satye 9

10 8 x 76 = 3 x 67 = 2 8 x 67 = 3 8 x 67 = 3 8 x 76 = 3 x 67 = 2 8 x 67 = 3 8 x 67 = 3 8, ehi ehi 6 ehi 8, ehi ehi 6 ehi 28,8 ehi Leilighet 2, 8,,, og : 2 Ro: 2 Etasje:, 2, 3 Målesto: : ergieri: C 2..,8, PROSJEKT TITTEL MÅL : 28,8 27, 2. 8,3. ehi ehi TITTEL ehi 8 8, SELVAAG BOLIG AS MÅL 27, : Jåsun EB - Blo - Gnr. / Bnr.32 Leilighet 2, 8,, og 6 ehi PROSJEKT,7 Leilighet 2, 8,, og 6 ehi,7 ehi TITTEL 8 x 76 = 3 MÅL ehi ehi PROSJEKT 6, : ehi 28,8 SELVAAG BOLIG AS Jåsun EB - Blo - Gnr. / Bnr.32 DATO SAKSR. TEGIGSR REV. Sasbeh. Tegnet a A7-2 R.Thu R.Thu Storgata 4 Postbos Bryne TELEFO: 7779 E-post: DATO SAKSR. TEGIGSR REV. Sasbeh. Tegnet a Kontroll Alle rettigheter tilhører ArVest AS, opieri eller bru a A7-2 R.Thu R.Thu isse tegniene er forbut uten sriftlig satye 6 SELVAAG BOLIG AS Jåsun EB - Blo - Gnr. / Bnr.32 ehi Leilighet 2, 8,, og 6 ehi DATO SAKSR. TEGIGSR REV. Sasbeh. Tegnet a A Kontroll R.Thu R.Thu Kontroll Storgata 4 Postbos Bryne 2 3 TELEFO: 7779 E-post: Alle rettigheter tilhører ArVest AS, opieri eller bru a isse tegniene er forbut uten sriftlig satye Storgata 4 Postbos Bryne TELEFO: E-post: bry Alle rettigheter isse tegniene

11 8 x 76 = 3 x 67 = 2 8 x 67 = 3 8 x 67 = 3 8 x 76 = 3 x 67 = 2 8 x 67 = 3 8 x 67 = 3 8 x 76 = 3 x 67 = 2 8 x 67 = 3 8 x 67 = 3 9,6 9 9 ehi 2,2,6 ehi ehi,6 Leilighet og B St 22,, 8 x 67 = 3, 27, ehi,7 22, 46 8 x 67 = , 8,3 ehi ehi ehi,7 ehi 8 x 76 = 3 ehi 6, PROSJEKT TITTEL MÅL : SELVAAG BOLIG AS Jåsun EB - Blo 2 3- Gnr. 4 / Bnr.32 Leilighet og DATO SAKSR. 2 3 TEGIGSR 4 REV. Sasbeh. Tegnet a A7-3 R.Thu R.Thu : 46 2 Ro: 2 Etasje:, 2 Målesto: : ergieri: Kontroll 2.. C Storgata 4 Postbos Bryne TELEFO: 7779 E-post: Alle rettigheter tilhører ArVest AS, opieri eller bru a isse tegniene er forbut uten sriftlig satye

12 8 x 76 = 3 x 67 = 2 8 x 67 = 3 8 x 67 = 3 8 x 76 = 3 x 67 = 2 8 x 67 = 3 8 x 67 = 3 3 2,3,6 Leilighet 6 og 2,,6 3 86, ehi 2, 6,2 ehi 2,3 ehi 7,,6 86, ehi 2 7, 2,2 6,2 ehi ehi ehi 7, 3 7, , : 86, 2 Ro: 4 Etasje:, 2 Målesto: : ergieri: C 2..,8, PROSJEKT TITTEL MÅL : 2,2 ehi 27, 2.. 8,3 ehi ehi TITTEL ehi MÅL SELVAAG BOLIG AS 27, : Jåsun EB - Blo - Gnr. / Bnr.32 Leilighet 6 og 2 PROSJEKT 8 ehi,7 ehi 8 x 76 = 3 TITTEL MÅL 86, SELVAAG BOLIG AS ehi ehi 6, PROSJEKT :, Jåsun EB - Blo - Gnr. 6,2 / Bnr.32,7 2 Leilighet 6 og 2 ehi ehi SELVAAG BOLIG AS Jåsun EB - Blo - Gnr. / Bnr.32 Leilighet 6 og 2 ehi 7, DATO SAKSR. TEGIGSR REV. Sasbeh. Tegnet a A7-4 R.Thu R.Thu Storgata 4 Postbos Bryne 2,2 TELEFO: 7779 E-post: DATO SAKSR. TEGIGSR REV. Sasbeh. Tegnet a Kontroll Alle rettigheter tilhører ArVest AS, opieri eller bru a A7-4 R.Thu R.Thu isse tegniene er forbut uten sriftlig satye DATO SAKSR. TEGIGSR REV. Sasbeh. Tegnet a A7-4 Kontroll 7, R.Thu Storgata 4 Postbos Bryne TELEFO: 7779 E-post: R.Thu Alle rettigheter tilhører ArVest AS, opieri eller bru a isse tegniene er forbut uten sriftlig satye Kontroll Storgata Postbos 4349 Bry TELEFO E-post: b Alle rettighe isse tegni

13 x 67 = 3 8 x 76 = 3 x 67 = 2 8 x 67 = 3 8 x 76 = 3 x 67 = 2 8 x 67 = 3 Terrasse& 8,3 Leilighet 7 38, 38, 8,4 6,, 27, ehi,7, 89 WC,4 9 ehi , ehi 6, 8 ehi,7 ehi ehi ehi ehi 3 6, 8 x 67 = 3 Tr.ro 8, : 89 2 Ro: 3 Etasje: 3 Målesto: : ergieri: C 2.. 8,3 ehi PROSJEKT 8 x 76 = 3 TITTEL MÅL SELVAAG BOLIG AS Jåsun EB - Blo - Gnr. / Bnr.32 Leilighet DATO SAKSR. TEGIGSR REV. Sasbeh. Tegnet a Kontroll Storgata 4 Postbos Bryne TELEFO: 7779 E-post:

14 4 4

15 stanar og tilalg Materialer i innreni og interiør følger anerjente stanarer og riterier Ken Det leeres HTH eninnreni, type Deor Glatt hit e hel beneplate og ofyrsap. Beneplaten er i lainat e rett ant i fargeoe; Mør beto 6. Hånta er a typen Stål ue 2,8 c og innrenishøyen på enet er 2 c, e fori opp til ta. Lysaratur e sti uner oersap. Innrenien er forberet for installasjon a oppasasin, e tibli til ann og aløp, sat stiontat. Det er beregnet plass til integrert steeon og asatt plass til frittståene l/frysesap. Atresifte er a typen oluhette i hit utførelse. Det leeres ie hitearer. Det leeres 8 c baerosinnreni fra HTH i type Deor Glatt hit. Unersap e en hylle og to ører. Heleene serant fra HTH. Hånta i Stål ue 2,8 c. Speil e belysni. Folbare usjegger i heret lart glass i 9 x 9 c. Vegghet toalett e utenpåliggene sisterne. Det er asatt plass til asesøyle. Gul: Mør grå flis x c Ve g g e r: H it bl an fl is 2 3 x 3 4 c, ut enige hr neløsnier ut føre s / hr nelis t Ta: 2-Y eggehit alt på gips/alertapet e/en, entrè, soero og innenig bo Gul: Parett, 4 3 stas eieparett e ei gullist Vegger: 2-Y eggehit alt på alertapet Ta: 2-Y eggehit alt på alertapet Garerobesap I soero blir et leert garerobesap e hite glatte fronter. Det leeres eter garerobesap pr. inntegnet seeplass. Innrenishøyen på garerobesapene er ca. 2 c. Dører og inuer Innenige ører leeres i hit glatt utførelse, ferigbehanlet fra fabri. Vinuer og baører leeres ferigbehanlet fra fabri e farge inn- og utenig etter aritetens alg. Fori leeres hit. Lister er hitalt og gjæret, e synlige spierhul Alle soero utstyres e lueinu. Hoeinasør har farge etter aritetens alg. er/terrasser/reer Alle boligene får ba eller terrasse. eer/terrasser leeres e ipregnerte terrassebor. Reer blir utført so spilereer i galanisert stål, sat so gesisoppant i tre. ee leeres so tett løsni. Tilalg Materialer, innreni og interiør følger anerjente stanarer og aliteter solie og oerne. Mot pristillegg an u innen efinerte tisfrister og areutalg hos forhånsbestete leeranører, bestille blant annet følgene enrier og tillegg: - Annen en og baerosinnreni fra HTH - Parett - Gullist - Fliser PARKERIG/SPORTSBOD Prosjetet får en uneretasje for pareri, sportsboer og tenis sentra Alle leilighetene får p-plass i henhol til ontrat. Parerisplassene planlegges lagt til sesjonene so tilleggseler. Det tas forbehol o en annen organiseri a parerisplasser og boer erso et er nøenig eller hensitsessig. Gjestepareri Det er plass til gjestepareri på felles opparbeiet parerisoråe.

16 Sportsbo Alle leilighetene får egen sportsbo på ca. 2 plassert i parerisanlegget. Sportsboene foreles a selger. Det gres opperso på at et i enelte boer oer søyle og tenise installasjoner, sli so entilasjonsrør og freføri a VA-anlegg. Sportsbo er un beregnet for oppbeari a gjenstaner so tåler fut og teperatursinier, so for esepel bile, si og syler. en leeres uisolert og uinnreet, e felles belysni. Gul: A sfalt /beto Ve g g e r: Tet te pl ater/net ti / b eto (åpni ø er s t for felle s b ely sni o g entil a sjon) Ta: Støbunet Afallshånteri Prosjetet leeres e negrae afallscontainere. BYGIG/BYGGTEKISK Ta, hili og ytteregger e inuer bygges e forsriftsessige u-erier. Lytenise ra i henhol til forsrifter blir iaretatt. Leilighetene er tent leert so prefabrierte oulbygg, en byggeetoe so gir ort byggeti og bere ontroll e fut i byggeperioen. Det gres opperso på at enelte leeranører reer at arealer eles opp e espansjonslister for å unne garantere stabiliteten på gulet og forebygge nir. Veggoerflater blir sparlet, pålit tapet og alt. Fasae Fasaene il bli le e alt treer sat fasaeplater. For ørig an eler a fasaene bli le e et annet ateriale. 6

17 Bæresysteer Leilighetene har bæresyste i tre. Isolert i henhol til forsrifter. Låsesyste Det sal leeres systelåser (inasør, hoeina på sae nøel). Lyse eo fjernare gis tilga til tenis ro. Etasjehøyer Leilighetene utfores generelt e 2 c etasjehøye., bo og entre/ga hiles ne i forhol til førier a tenise rør. Alle førier blir asset inn. Lyegger Lyegger bygges i gips og stål/tre. Veggene blir sparlet, tapetsert e alertapet og alt. Inneregger Innereggene i boligene blir oppført i stål/tre og gips. Veggene blir sparlet, tapetsert e alertapet og alt. Ytterta Ta utfores so flatt ta og tees e papp. Taneløp føres ne las søyler. Trappero og salgaer Vegger på salgaer er e treleni og/eller plateleni. Vegger i trappero utføres i treonstrusjon, isolert og le e treleni. Innenige egger er le e gips. Trapper og repos i fellesarealer er tent utført i treonstrusjon. Trappero ureres eentuelt utført i beto. Heissjat utføres i beto. Gul i trappero og trapper får trinnlysbelegg. Salgaer utføres i tett treonstrusjon e terrassebor.. Utenig trapp og rape, fra baeniå og inn til salga første etasje, er i beto. Kabel-TV/internett/telefon Det er gjort atale o leeri a Lyse-paen Altibox, en fretisrettet go løsni for leeri a ata, t- og telefonsignaler på fiberløsni. Det leeres ett obbelt punt i stue. Utbygger forbeholer seg retten til, på egne a et fretiige saeiet, å inå leeranseatale e binisti. ettleie og abonneentsagift betales a per. Vareanlegg/oppari ligene oppares e annbåren are i for a raiator i stue/en og annbåren gulare på ba. Det legges opp egen åler for energibruen på annbåren are og art tappeann. Fjernalesi ureres, og utbygger forbeholer seg i så fall rett til å på egne a saeiet inå en atale e BKK. Ventilasjon Det leeres balansert entilasjon e aregjeninni. Separat anlegg for her bolig. ligsprinli Det il bli ontert boligsprinli i e boligene hor et er påre a branntenise ra. Elraft Koplett anlegg fre til forbru; innta, jorfeilarsli, forelissap og åler. Anlegget legges sjult er ette er ulig ut fra ly-/onstrusjonsessige forho Det legges opp til eget strøabonneent e egen strøåler. Sirissap plasseres på egnet ste i boligen. Alle stiontater leeres joret og uttaet i stiontatene er 22 V. Leeranse a eletropunter iht. noral stanar og nye forsrifter a EK 4. Det leeres rienapp på utsien a hoeør e rieloe inne i ga. For 2. og et er et felles rietablå e hoeinasør e porttelefon i her leilighet. Dette gjeler også for leilighet og 6. ergieri Alle boligene er energieret C. ergieri gir releant inforasjon o hor energieffeti boligen er. Karatersalaen streer seg fra A (høyest) til G (laest). Se for er inforasjon o energieri a boliger. TOMTEFORHOLD/UTOMHUS Toten leeres opparbeiet e treee/beto/betoheller i inasparti, iså gressplen og hebeplantni i eienosgrense. Postasser il bli plassert på felles stati, og sal følge boligen e senere salg. 7

18 Salgsinforasjon SELGER / UTBYGGER: Utbygger Jaasun lig II AS, org.nr et helei atterselsap a Jaasun AS so igjen er ei a Selaag lig Rogalan AS, org.nr Utbygger har salgsansaret for prosjetet og il forestå prosjetleelse og easjere entreprenører. ADRESSE: Aresse for eienoen il ære Prestasjersaren 2, 48 Tanaer. AREALAGIVELSER: Arealet er aitt hh. so brusareal () so er arealet innenfor boligens ytteregger inlusie et. boer, sat P-ROM so er fratruet innenig bo/seunærro, beregnet etter S 394. På tegniene an et også ære aitt et roareal so er nettoarealet innenfor osluttene egger. Det tas forbehol o inre ai for e oppgitte arealer, a beregniene er foretatt på tegnier. OVERTAGELSE: Selgers frist til å ha boligen lar til oertagelse er stipulert til 2.2. Selgeren an ree oertaelse inntil fire åneer før en atalte fristen til å ha boligen lar til oertaelse. Selgeren sal sriftlig arsle o ette iniu to åneer før et nye oertaelsestispuntet. Det esate oertaelsestispuntet sal gis e inst 4 aleneragers sriftlig arse Det beregnes agult fra et nye oertaelsestispuntet. Ve oertagelse å et påregnes at et gjenstår inre utenige eller innenige arbeier på eienoens fellesarealer. Etter at saeiet er etablert, il selger innalle saeiets styre til oertaelse a saeiets fellesarealer. Kper å aseptere at saeiets styre sal representere alle saeierne e oertaelse a fellesarealene. FERDIGATTEST ELLER MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE: Ferigattest eller ilertiig brustillatelse sal foreligge før oertagelse an finne ste. PRISER OG OMKOSTIGER: Se elagte prisliste. BETALIGSBETIGELSER: Ve ontratsinåelse sal % a pesu ære innbetalt til Selaag Eienosoppgr AS, i henhol til utsente fatura e garantistillelse. Ve salg til anre enn forbruere betales 2 % a pesuen e ataleinåelse. Resten sal betales innen oertaelse a boligen. Det å frelegges finansierisbeis på hele ontratsbeløpet innen 4 ager etter ontratssigneri. KJØPEKOTRAKT: Selger il benytte S 3427 stanar peontrat. Det forutsettes at petilbu legges inn på grunnlag a enne peontraten, og en eentuell asept gis uner sae forutsetni. Stanar peontrat er tilgjeelig hos selger. Salg til pere so ie er forbruere faller utenfor Bustaoppførisloa. For slie pere il gjele særsilte betielser, blant annet il et ie stilles garantier. Kontat selger for opi a peontrat basert på besteelsene i Ahenisloa, so benyttes e salg til nærisriene. FORSIKRIG: Fre til oertagelse il eienoen ære forsiret a utbygger. Etter oertagelse il eienoen forsires gjenno saeiets fellesforsiri. Kper å sel besørge innboforsiri og forsiri a eentuelle særsilte påostnier. FORRETIGSFØRER: Utbygger il easjere forretnisfører på egne a saeiet. Det blir inått en atale so er uoppsigelig i første hele riftsår. 8

19 TOMT: Eiet tot i la oune so etter fraeli antas å ære ca Det gres opperso på at areal il unne bli enret i forbinelse e enelig oppåli. REGULERIGSFORHOLD: Eienoen er regulert i henhol til regulerisplan nr 393 i la oune. Regulerisplanen og foriseileer an fås på forespørsel hos selger. MATRIKKELUMMER: Toten har atrielnuer gnr., bnr. 32 i la oune. Sesjonsnuer fastsettes i forbinelse e sesjonerien. HEFTELSER: Sesjonen selges fri for peeheftelser e unnta a boligsaeiets legalpant i her sesjon so sierhet for oppfyllelse a en enelte saeiers fellesforplitelser jf. lo o eiersesjoner. SERVITUTTER/RETTIGHETER: Sesjonene oerras e e rettigheter og forplitelser so grunnboen iser. Det gres opperso på at et il bli tilyst seritutter/erlærier på eienoen. Det il bli tilyst rettighet for Lyse AS, Iar AS og ounen til å etablere og ha liggene nøenige lenier og anre installasjoner oer eienoen. Kper an ie otsette seg eller ree prisaslag/erstatni for tilysnier a ørige nøenige erlærier/ataler o. erørene saeie, grenelag/ elforeni, naboforhol eller forhol pålagt a ynighetene nyttet til gjennoførien a prosjetet innenfor regulerisplanen for Jaasun Start III. 9

20 LIGIGSVERDI: Ligniseri er pt ie fastsatt. Ligniserien fastsettes a Lignisontoret etter en beregnisoell so tar hensyn til o boligen er en såalt priærbolig (er boligeieren er foleregistrert bosatt) eller seunærbolig (alle anre boliger an åtte eie). Ligniserien for priærboliger il noralt utgre inntil ca 3 % a en beregnee arateterprisen ultiplisert e boligens area For seunærboliger il ligniserien utgre 4 % a en beregnee arateterprisen ultiplisert e boligens area Se for nærere inforasjon. FELLESUTGIFTER / OPPSTARTSKAPITAL: Størrelsen på fellesutgiftene er stipulerte og sal ee saeiets orinære riftsutgifter og aheer a ytelsene saeiet reirerer. sert på utast til busjett so er utarbeiet a utbygger i saarbei e forretnisfører, er isse stipulert til ca r. 2,- pr. 2 pr. n. Månelig ostna til abel-tv og brebån er p.t. r. 9- pr. n. pr. bolig. Se er inforasjon o leeransen i prosjetbesrielsen. Kostnaer forbunet e oppari og strø til boligen, betales iniiuelt og i henhol til forbru. Kounale agifter fatureres her enelt sesjonseier irete fra ounen. Agiftene beregnes etter at boligene er ferig. Fastsettelse a første års riftsbusjett og fellesutgifter etas på saeiets onstituerene saeierøte. Fellesostnaene foreles i henhol til etetene. Satlige pere å betale et apitaltilsu på r. 3,- til saeiet og r.,- til grenelag/elforeni. Kapitaltilsuet tilbaebetales ie e salg a eiersesjonen. VEDTEKTER: Utast til eteter for saeiet er utarbeiet. Det forutsettes at per asepterer etetene so grunnlag for atalen. Eentuelle forslag til enrier an frees i henhol til etetene og eiersesjonsloen på senere saeierøte. Utast til eteter er tilgjeelig hos selger. EIERFORM / ORGAISERIG: Prosjetet il bli organisert so et eiersesjonssaeie i sasar e Eiersesjonsloen a 2 ai 997. Kper får tilyst ste på sin sesjon. sesjonseier blir per eier a ieell anel a totearealer og bygnisasse tilsarene eierbrøen, so fastsettes iht. boligens størrelse (). Kper har eslusi brus- og isposisjonsrett til egen bolig e eentuelle tilleggseler, og brusrett til saeiets fellesarealer. Sportsboer og garasjeplasser er planlagt sesjonert so tilleggseler til brusenhetens hoeel (sesjonen). Selger forbeholer seg iilerti retten til å organisere boer og parerisplasser annerlees, esepelis e brusrettigheter. Selger står fritt til å bestee sesjonsnuer, og et tas forbehol o eentuelle enrier a antall eiersesjoner i bygnien. Derso en saeier har/får et ouentert beho for å benytte en parerisplass, so er særlig tilpasset beegelsesheee (HC-plass), an saeiets styre pålegge en eier a HC-plass å gjennoføre et ilertiig bytte a plass e eoene so har et ouenterte behoet for HC-plass. Byttet arer så lee et ouenterte behoet består, og et legges ie opp til at et gjennoføres en resesjoneri. Behoet for en sli plass ouenteres e at eoene er tilelt parerisbeis etter forsrift o pareri for forflytnisheee (forsrift a.994 nr. 222). Mer at eiersesjonsloen ie gir anleni til at er enn to boligsesjoner eies a én og sae juriise person. KREDITTVURDERIG / DOKUMETASJO AV FIASIERIGSEVE: Selger forbeholer seg retten til å foreta reittureri a pere, og an aise en per so ie er reitterig på pstispuntet. OVERDRAGELSE/RESALG: Selger forbeholer seg rett til å nete enher oerragelse a rettsposisjoner i henhol til peontraten før oertaelse har funnet ste. Gojennelse il ie gis e siste 6 ager før oertaelse. Ve selgers eentuelle gojennelse a en sli transport, sal per betale et ainistrasjonsgebyr på r. 3 in MVA til selger. Selger forbeholer seg retten til å stille ilår for asept a transport, heruner ra o soliaransar eller ra o garantistillelse. Påree enrier a garantier e et et. ieresalg/transport beostes ie a selger/utbygger. 2

21 KOSTADER VED AVBESTILLIGER: Kper er ansarlig for selgers erostnaer e eentuell abestilli etter bustaoppførisloa. Kontat selger for nærere inforasjon. Bestilte enris- og tilleggsarbeier betales i sin helhet. TILVALG / EDRIGER: Selger eller ennes representant il utarbeie en tilalgseny hor algulighetene og priser for tilleggsbestillier og enrier freoer. Tillegg og enrier atales særsilt ello selger og per. Alle tilleggsbestillier og enrier sal ære selgers representant i hene senest e e tisfrister so fastsettes a selger i tilnytni til prosjetets freriftsplan. Tilleggsbestillier og enrier fatureres a selger i forbinelse e sluttoppgret. Kper har uner ien ostenighet rett til å ree utført enris- eller tilleggsarbei, heruner abestillier, so enrer selgers eerlag e er enn %, arbeier so il føre til uleper for selger so ie står i forhol til pers interesse i å få utført arbeiene, arbeier so hinrer rasjonell frerift, eller arbeier so berører raetillatelsen. Det ises for ørig til buf 9. FORBEHOLD/SÆRSKILTE OPPLYSIGER: Selger tar følgene forbehol for gjennoføri a ontraten: - Det tas forbehol o at et er gitt tilfresstillene finansieri innen Det tas forbehol o at et innen 7.24 er solgt boliger so utgr inst 6% a totalerien i prosjetet. - Selger tar forbehol o at prosjetselsapets styre innen 24 etar igasetti a prosjetet. - Forebehol o offentlig gojenni innen Derso selger gr forbehol gjelene, sal selger tilbaebetale forsusbeløpet inlusie opptjente renter. Utoer ette har partene intet øonois ansar oerfor heranre. Selger tar forbehol o å foreta enrier/oreguleri a oriliggene bebyggelse og enrier a utohusarealer i forhol til et so er presentert for per. Selger tar forbehol o å oerra rettigheter og pliter etter enne peontrat til et annet selsap (for esepel et utbyggerselsap). Kper asepterer en sli eentuell oerragelse. Selger står fritt til å aseptere eller aslå ethert bu, heruner bestee o e il aseptere salg til selsaper, sat o e il aseptere salg a flere leiligheter til sae per. Selger forbeholer seg retten til uten arsel å unne enre priser og betielser for usolgte leiligheter. Salgsprospetet er utarbeiet for å orientere o prosjetets generelle bestaneler og funsjoner, og er sålees ie en oplett besrielse a leeransen. Det ises til peontrat e elegg. Alle illustrasjoner, sisser, øblerte plantegnier.. er un ent å anne et inntry a en ferige bebyggelsen, og an ie anses so enelig leeranse. Inntegnet utstyr/inentar efølger ie, og et an erfor freoe eleenter i presentasjonsaterialet so ie inår i leeransen. Generelle besrielser a prosjetet i salgs- og aresførisateriell il ie passe for alle leiligheter. Kper oppforres erfor særsilt til å urere solforhol, utsit, beliggenhet i forhol terre og oriliggene esisterene og fretiig bygnisasse.. før en binene psatale signeres. Det gres opperso på at utohusplan ie er enelig og at et an foreoe enrier. Fallsirier/gjerer plasseres er et rees eller finnes hensitsessig a utbygger. Dette er ie nøenigis ist på utohusplanen og å tilpasses uner byggi. Kper an ie otsette seg ette. Det an ære ai ello e plansisser, planløsnier og tegnier so er presentert i prospetet, og en enelige leeransen. Slie ai utgr ien ael e selgers leeranse so gir per rett til prisaslag eller 2

22 erstatni. Derso et er ai ello tegnier i prospet/internettsie og leeransebesrielsen i en enelige ontrat e per, il leeransebesrielsen ha forra og ofaet a leeransen er begrenset til enne. Sjater og VVS førier er ie enelig inntegnet. Vinusplasserien i en enelte bolig an aie noe fra e generelle planer, so følge a etaljprosjeteri i byggefasen. Det er sent inn raesøna for prosjetet iht. tenis forsrift (TEK) a 2. Eletriers leeranse følger EK 4. Der ie annet fregår a ontrat, salgsprospet eller tegnier, gjeler S 342 siste utgae (toleranselasse 3 på innenige oerflater og lasse 4 på utenige oerflater sat søyler og bjeler). Utbygger forbeholer seg retten til å foreta enrier i aterialalg og/eller i onstrusjoner uten forhånsarse Eentuelle enrier sal ie reuseres byggets tilsitee alitet. Aitte arealer på plantegni er basert på foreløpige beregnier forut for etaljprosjeteri. Selger forbeholer seg retten til å foreta oisponerier a arealet internt i boligen. Det gres opperso på at ette an enre aitt /P-ro. Det tas forbehol o tryfeil i prospetet. A hensyn til sierheten å interessenter og pere ie ta seg inn på byggeplassen uten atale e utbygger. LOVGRULAG: ligene selges til forbruere i henhol til Bustaoppførisloa. Utbygger stiller garanti etter 2. Derso utbygger stiller garanti etter bustaoppførisloas 47 an innbetalt el a pesuen utbetales til selger før oertagelse og tilysi a ste. Renter opptjent på lientonto tilfaller per inntil selger stiller forsusgaranti etter bustaoppførisloas 47. ligene selges til nærisriene i henhol til Ahenisloa. Etter at boligene er ferigstilte selges boligene etter Ahenisloa til båe forbruere og nærisriene. ADGAG TIL UTLEIE: ligene har bare én boenhet og ien separat utleiee Me unnta a e begrensnier so følger a saeiets eteter og a eiersesjonsloen, har sesjonseierne full rettslig råighet oer sine sesjoner. Sesjonseierne an fritt pantsette, selge og leie ut sine sesjoner. Ethert salg eller bortleie a sesjoner sal eles sriftlig til saeiets forretnisfører e opplysni o he so er ny eier/leietaer. OPPGJØRSMEGLERS RETT TIL Å STASE GJEOMFØRIG AV TRASAKSJOE: I henhol til Lo a 6. ars 29 nr. o tilta ot hitasi og terrorfinansieri. er oppgrsegler plitig til å gjennoføre legitiasjonsontroll a partene. Derso partene ie oppfyller loens ra til legitiasjon eller oppgrsegler har istane o at transasjonen har tilnytni til utbytte a en straffbar hanli eller forhol so raes a straffeloen 47 a, 47 b eller 47c an oppgrsegler stanse gjennoførien a transasjonen. Oppgrsegler an ie holes ansarlig for e onseenser ette il unne eføre for partene. OPPGJØRSMEGLER: Oppgr foretas a Selaag Eienosoppgr AS, org. nr SELGERE: Helene Ol s en-bec, obil , e -pos t: s el aagbolig.no og Martha Søylan, obil , e-post: FORBRUKERIFOMASJO VED IGIVELSE AV binene psatale: Alle binene psataler sal ære sriftlige eller sriftlig bereftet, og sal oersenes signert pr. e-post/leeres til prosjetselger. Sjeaet sal fylles ut så nøyatig so ulig e hensyn på finansieri, finansinstitusjonens ontatperson sat anel egenapita Aritet: 22

23 goe grunner til å pe helt ny bolig Lae oostnier e p Du betaler un 2, prosent ouentagift a toteerien og ie a hele pesuen so e brutbolig. 6 Laere energiforbru Moerne boliger har bere isolasjon. Dette gr eg inre sårbar for ale intre og stigene strøpriser. 2 Fast pris ien hetise buruner Du et på forhån ha u å betale for boligen og ha en il oste eg åne for åne. 7 Særpreg Du har større ulighet til å påire ateriell og fargealg, sat esignløsnier i boligen. 3 Trygt p Etter første år i boligen gjennoføres et en ontroll er an sjeer at alt er i oren e boligen. Du har i tillegg fe års relaasjonsrett. 8 Ien ostnaer til oppussi ligen får en oerne og go utfori og sti Du reuserer risioen for uforusette ostnaer. 4 Go ti til salg a egen bolig Du får go ti til å forberee flytteprosessen og selge en boligen u alleree har. 9 ytt il Du får ulighet til å bli en el a et helt nytt boligil, er ien har bo før. yeste ra og stanarer ligen er oppført etter e nyeste byggestanarer og ra til innelia og il. Alt er nytt Det gir eg en eilig følelse å ære en første so bor i boligen. 23

24 Design Otan Staaer. Illustrasjon 3D esperten. Salg e Selaag lig Helene Olsen-Bec: Mobil / Martha Søylan: Mobil /

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

s Den hydrauliske diameter er gitt ved d h = 4 hvor A er rørets tverrsnitt og O er den delen ) 2 d 2

s Den hydrauliske diameter er gitt ved d h = 4 hvor A er rørets tverrsnitt og O er den delen ) 2 d 2 Strøninglære. Reynol tall. I 88 oaget Reynol at et finne to tyer trøning, nelig lainær trøning og turbulent trøning. Oergangen ello ie to tyene kjee e en i kritik atiget. Reynol utiklet et ienjonløt tall,

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å EIENDOMMEN FRA A TIL Å Informasjon fra megler Ansvarlig megler Navn: Elin Tofthagen, telefon 414 97 888 Tittel: Eiendomsmegler Fullmektig Navn: Anders Tyrom, telefon 917 32 496 Tittel: Eiendomsmegler Selger/utbygger

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

TILBOD SULETINDHYTTA. Suletind 90B Levert av Lokreim Bygg og Betong AS

TILBOD SULETINDHYTTA. Suletind 90B Levert av Lokreim Bygg og Betong AS TILBOD SULETINDHYTTA 90B Levert av Lkreim Bygg g Bng is inkl tmt: 3 400 000,- inkl mva Tilb gjel fr ppføring av 90B på tmt J-1-1 elr J-1-2 (is fr tmtane er: J-1-1 700 000,- g J-1-2 680 000,-) Tilb mfattar

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

Marienlyst Park III. 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen

Marienlyst Park III. 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen 22 lekre leiligheter sentralt i Drammen har nærhet til det meste Sentralt i Drammen, med nærhet til det meste av byens fasiliteter finner du Marienlyst Park. Beliggende i Nybyen som er et av Drammens mest

Detaljer

Norsk Fysikklærerforening Norsk Fysisk Selskaps faggruppe for undervisning

Norsk Fysikklærerforening Norsk Fysisk Selskaps faggruppe for undervisning Norsk Fysikklærerforening Norsk Fysisk Selskaps faggruppe for unervisning FYSIKK-KONKURRANSE 00 00 Anre rune: 7/ 00 Skriv øverst: Navn, føselsato, hjeearesse og eventuell e-postaresse, skolens navn og

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

PRISLISTE. www.bodo360.no

PRISLISTE. www.bodo360.no PRISLISTE www.bodo360.no PRISLISTE BODØ 360 Leilighet nummer Etasje Antall rom BRA Felles utgifter pr mnd. (30 pr. kvm) Pris leilighet Omk. Tot. pris inkl. omkostning 501 5 1 44,5 1 335 1 900 000 20 000

Detaljer

Vi skal nå sette opp bevegelseslikninger når friksjonskraften

Vi skal nå sette opp bevegelseslikninger når friksjonskraften ysi or ingeniører Klassis eani 3 Kreter Newtons loer Side 3 - Mer o beegelse ed isøs risjon Vi sal nå sette opp beegelseslininger når risjonsraten er gitt ed der er en onstant so ahenger a legeets størrelse

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Parkering 48 stk m2. Gard. 30 m2 28 m2. Sykkelp. 90 stk. Kontor. Lager 593 m2. Kontor 892 m2. kontor m2

Parkering 48 stk m2. Gard. 30 m2 28 m2. Sykkelp. 90 stk. Kontor. Lager 593 m2. Kontor 892 m2. kontor m2 7 7 2 9 8 7 7 7 2 9 77 9 7 7 2 9 8 7 8 7 4 4,4 : 7 7 2 9, 77 9 7 7 2 9 5 m2 ager 59 m2 Parkering 48 stk HC HC HC Sykkelp. 9 stk 4 kontor 4 m2 Gard. m2 28 m2 5 8 9 4 Mulig inngang 7 7 2 9 7 7 2 9 7, Parkering

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

SALGSTRINN 2. Moderne 2 4 roms eierleiligheter. Et nytt boligkonsept i Hamar. Trivsel, trygghet og fellesskap

SALGSTRINN 2. Moderne 2 4 roms eierleiligheter. Et nytt boligkonsept i Hamar. Trivsel, trygghet og fellesskap SALGSTRI Et nytt boligkonsept i Haar Moderne ros eierleiligheter Trivsel, trygghet og fellesskap Salgstrinn Velkoen til Sentrushagen Salgstrinn Meglers opplysninger Salgstrinn I dette prospektet finner

Detaljer

TROLLERUDMOEN knutepunkt.

TROLLERUDMOEN knutepunkt. KONGSBERG SENTRUM Draen / Oslo E34 Larvik / Vestfold TROLLERUDMOEN Notodden / Haugesund E34 Unik næringseiendo på Kongsberg, ved nye E 34: Bensinstasjon / Vegservicnlegg Matservering Varehandel Pendlerparkering

Detaljer

Vedlegg 7. Illustrasjoner fra arkitekt Link signatur Januar 2008 Situasjonsplan Snitt 3D illustrasjoner

Vedlegg 7. Illustrasjoner fra arkitekt Link signatur Januar 2008 Situasjonsplan Snitt 3D illustrasjoner Vedlegg 7 Illustrasjoner fra arkitekt Link signatur Januar 008 Situasjonsplan Snitt 3D illustrasjoner 13/39 /10 14 13/19 /331 10 C 6 13/330 13/410 Felles uteareale c + 3 c +31,3 c +30 16,3 m 1:6 c + 4,8

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet.

En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet. jaasund start II 2 DI FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet. I over 60 år har Selvaag kjempet for at alle skal ha rett til å eie sin egen

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

DIN FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet.

DIN FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet. AASE GAARD START DI FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet. I over 60 år har Selvaag kjempet for at alle skal ha rett til å eie sin egen bolig.

Detaljer

Løsningsforslag Eksamen i Fys-mek1110 våren 2008

Løsningsforslag Eksamen i Fys-mek1110 våren 2008 Side 1 a 9 Løsningsforslag Esaen i Fys-e111 åren 8 På denne esaenen sal i studere en ollisjon ello to identise partiler (atoer) so begge påires a refter fra en assi, stasjonær partiel (f.es. et oleyl).

Detaljer

En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet.

En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet. jaasund start 2 DI FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet. I over 60 år har Selvaag kjempet for at alle skal ha rett til å eie sin egen bolig.

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Askøy - Stongafjellet STONGAFJELLSBAKKEN. Tomannsboliger i et attraktivt område

Askøy - Stongafjellet STONGAFJELLSBAKKEN. Tomannsboliger i et attraktivt område Askøy - Stongafjellet SONGAFJELLSBAKKEN omannsboliger i et attraktivt område Velkommen til tomannsboliger i Stongafjellsbakken Utbyggingsfeltet ligger i et av Askøys mest attraktive og sentrale tomteområder.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

B E R E G NI N G AV TR AFI K K STØ Y

B E R E G NI N G AV TR AFI K K STØ Y post@arealtek.no Tlf: 901 38 033 PB 352, 2403 ELVERUM B E R E G NI N G AV TR AFI K K STØ Y Prosjekt: Vedlegg til: 1277 Meisrudtunet Reguleringsplan for Mei s rudtunet utarbeidet av: Lars Mosnes Dato: 0

Detaljer

strandveien, nesna 8 stk leiligheter

strandveien, nesna 8 stk leiligheter st r an dv e i e n, n e s n a 8 stk leiligheter Generelt om borettslaget Adresse: Zahltunet, Strandveien, 8700 Nesna Zahltunet borettslag ligger i Strandveien ved gamle Zahlbutikken på Nesna. Atkomsten

Detaljer

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom Salgspris Pris inkl Omkostninger B 4-1-1 (1.etg)* 70,8 kvm Ja 60,9 kvm 3 290 000 3 307 506,- B 4-1-2 (1.etg)* 53,8 kvm Ja 45,1 kvm Solgt B 4-1-3

Detaljer

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL. OMK PRIS STATUS 2 424 209 5 Ja SOLGT 4 424 209 5 ja SOLGT 6 422 184 5 ja SOLGT 10 352 184 5 ja 6 347 506 6 290 000 Prosjekt:

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

TOMANNSBOLIG PÅ VEGSUND MED UTSIKT. Praktisk og moderne rekkehusleilighet. på barnevennelige Myrland. 92 m 2 / 2-3 soverom

TOMANNSBOLIG PÅ VEGSUND MED UTSIKT. Praktisk og moderne rekkehusleilighet. på barnevennelige Myrland. 92 m 2 / 2-3 soverom TOMANNSBOLIG PÅ VEGSUND MED UTSIKT Praktisk og moderne rekkehusleilighet på barnevennelige Myrland 92 m 2 / 2-3 soverom LEILIGHETEN 92m2 med innholdsrik bolig. 3 soverom (2 godkjente + 1 bod som tilfredstiller

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

La drømmen bli virkelig!

La drømmen bli virkelig! La drømmen bli virkelig! Eneboliger med privat brygge Byggeklare eneboliger fra kun 3.650.000,- Unik beliggenhet midt i Tromøysundet Gode solforhold Barnevennlig område Båtplass - egen brygge Din egen

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E Side 1 av 20 Sameiet S a g av e i e n 1 3 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S A M E I E T S A G A V E I E N 1 3 a v h o l d e

Detaljer

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Stat4 Balsfjord kommue 9050 STORSTEINNES Moe, 6. jauar 2012 Vår saksbehadler: Vår ref. oppgis ved hevedelse: Deres ref.: Ae Larse, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Storskoge st.skog - gr. 43

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

Flotte og romslige vestvendte boliger med god planløsning og solrike terrasser

Flotte og romslige vestvendte boliger med god planløsning og solrike terrasser EIKESKAR NOTODDEN Flotte og romslige vestvendte boliger med god planløsning og solrike terrasser ENEBOLIGER I KJEDE Illustrasjon EIKESKAR NOTODDEN BLOCK WATNE Illustrasjon Illustrasjon 2 BLOCK WATNE NOTODDEN

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus Dato: 03.05.16 Nøkkelferdige rekkehus B2-3 og B2-4 B2-3 BOLIG NR. BRA tomteareal Soverom Etasjer i boligen Salgspris Omkostninger tillegg til kjøpesum** STATUS B2-3A 75 92,5

Detaljer

Nedre Ekhaugen 16 moderne leiligheter for salg i Sætre

Nedre Ekhaugen 16 moderne leiligheter for salg i Sætre Nedre Ekhaugen 16 moderne leiligheter for salg i Sætre Adresse: Nedre Ekhaugen, 3475 Sætre Eiendomstype: Leilighet (Eierseksjon) Tomt: Eiet tomt Arealer: Bruksareal: 66 kvm - 90 kvm Megler: Tony-Andre

Detaljer

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER 32 PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER RAGN HILD SIL KO SET før s te ama nu en sis dr.oecon, In sti tutt for mar keds fø ring, Han dels høy sko len BI PRIS OG BESLUTNINGER I BEDRIFTER Pris har til dels

Detaljer

Råstølen Park Byggetrinn 1 Hus A, B og C. Plantegninger til 67 leiligheter med 1 til 3(4) soverom

Råstølen Park Byggetrinn 1 Hus A, B og C. Plantegninger til 67 leiligheter med 1 til 3(4) soverom Råstølen Park yggetrinn 1 Hus, og Plantegninger til 67 leiligheter med 1 til 3(4) soverom Lekeplass +9 este stopp: Råstølen +61 17, m2 Gjeste -P +67+68 s 8 162, m2 +62 9+ s Hu Sy kk elp ar 4 ke rin +66

Detaljer

Kun stn eren s Hus et pro sjekt for Hø stut stillinge n av Ståle Søren s e n

Kun stn eren s Hus et pro sjekt for Hø stut stillinge n av Ståle Søren s e n Kun stn eren s Hus et pro sjekt for Hø stut stillinge n av Ståle Søren s e n Installasjonen vist slik den ønskes m o ntert ved inngangspartiet til Kunstner nes h us, Det vil være m ulig å bevege seg u

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

LØYPETONA trinn 1. Attraktive eneboliger på Melands flotteste tomt

LØYPETONA trinn 1. Attraktive eneboliger på Melands flotteste tomt meland - FREKHAUG LØYPEONA trinn Attraktive eneboliger på Melands flotteste tomt Meland Løypetonet MELAND FREKHAUG Velkommen til Løypetona Meland Meland kommune er en vekstkommune med stor tilflytning.

Detaljer

18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no

18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no 18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no Se beliggenheten Unike, eksklusive og høystandard leiligheter i Florøs nye boligprosjekt Kransebakken som ligger sentralt til på Solheim

Detaljer

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod.

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. 5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca tomte areal Tomte verdi Omk. Totalt Pris kr. (eks omk) Pris

Detaljer

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris. Rekkehus Faksavolltunet 12 113 m² 131.7 m² 3 106.3 m² Solgt

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris. Rekkehus Faksavolltunet 12 113 m² 131.7 m² 3 106.3 m² Solgt Sørbøhagane Prisliste Dato: 30.12.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus Faksavolltunet 2 113 m² 143.7 m² 3 106.3 m² Solgt Rekkehus Faksavolltunet 4 113 m² 109.3 m² 3 106.3 m² Solgt

Detaljer

Skadbergtunet, Litlabergarmen 1,3 og 5

Skadbergtunet, Litlabergarmen 1,3 og 5 Skadbergtunet, Litlabergarmen 1,3 og 5 Bolig Gnr og Bnr Ca. BRA Ca. P - Rom Ca tomtestr. Salgspris * Salpgspris + Omk. Litlabergarmen 5 Gnr : 32 Bnr 1358 163 kvm 155 kvm ca 361 kvm 5 575 000,- 5 628 756,-

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

www.handball.no Spil le reg ler

www.handball.no Spil le reg ler www.handball.no Spil le reg ler Ut ga ve: 1. juli 2010 Copyright NHF 2010 Innholdsfortegnelse FOR ORD 3 Re gel 1 Spil le ba nen 4 Re gel 2 Spil le ti den, slutt sig na let og ti me out 9 Re gel 3 Bal len

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le Innhold Ut ford rin ger sett fra nord... 15 Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le D en nye nord om r å de p o li t ik ken... 18 Stat lig sat sing før og nå... 20 De sentrale arenaene...

Detaljer

TOMANNSBOLIG PÅ LERSTAD. Praktisk og moderne tomannsboliger. Sentral beliggenhet med nærhet til alt. 92 m 2 / 2-3 soverom

TOMANNSBOLIG PÅ LERSTAD. Praktisk og moderne tomannsboliger. Sentral beliggenhet med nærhet til alt. 92 m 2 / 2-3 soverom TOMANNSBOLIG PÅ LERSTAD Praktisk og moderne tomannsboliger Sentral beliggenhet med nærhet til alt 92 m 2 / 2-3 soverom LEILIGHETEN 92m2 med innholdsrik bolig er det man får her. 3 soverom (2 godkjente

Detaljer

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17 Innhold Innledning........................................... 13 Noen be grep........................................... 16 Mange muligheter....................................... 17 KAPITTEL 1 Hva skjer

Detaljer

Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2

Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Salg: Salg av boligene til forbrukere er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer).

Detaljer

1 8 m o d e r n e l e i l i g h e t e r by g g e t f o r f r e m t i d e n

1 8 m o d e r n e l e i l i g h e t e r by g g e t f o r f r e m t i d e n 1 8 m o d e r n e l e i l i g h e t e r b y g g e t f o r f r e m t i d e n www.kransebakken.no Utsikten fra 3. etasje på Kransebakken. Se beliggenheten Unike, eksklusive og høystandard leiligheter i Florøs

Detaljer

HJELLEÅSEN. Nye attraktive boliger på Søfteland i Os. Tomannsboliger

HJELLEÅSEN. Nye attraktive boliger på Søfteland i Os. Tomannsboliger HJELLEÅSEN Nye attraktive boliger på Søfteland i Os oannsboliger PROSJEK Hjelleåsen ørste byggetrinn i Hjellearka lll har vi kalt Hjelleåsen. Hjelleåsen består av lyse flotte leiligheter og toannsboliger

Detaljer

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 19.06.2015 Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 10.09.2014,rev 4.3.15 rev 30.03.15 Estimerte Leil. Antall Ute- Omkostninger fellesutg. nr Snr. Type Etg. rom BRA P-rom plass

Detaljer

PLAN 1. ETASJE - NY SITUASJON

PLAN 1. ETASJE - NY SITUASJON SNITT D-D HEIS A1-11 UTVIDELSE BYGG Foldedør SNITT D-D HEIS NY INNGANG Rev Endring Tegn. Kontr. KORTSNITT PLAN 1. ETASJE - NY SITUASJON Plan 1. etg nr. Målestokk A1-11 12/04/14 SNITT D-D 21 m² HEIS DN

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i G r e f s e n s e t e r e n B o l i gs am e i e, a v h o l d es m a nd a g 2 2. m a rs 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 i F ol k et

Detaljer

SJØGARDEN BOLIGPANORAMA. Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2

SJØGARDEN BOLIGPANORAMA. Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2 SJØGARDEN BOLIGPANORAMA Priser kr 540.000-680.000 Fellesgj. kr 810.000-1.020.000 BRA: 61 og 62 2 P-Rom: 54 og 56 m 2 Sjøgarden Bolgpanorama, Eidsvåg Første del av utbyggingen på Sjøgarden Boligpanorama

Detaljer

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D Prisantydning 2 390 000,- + omk. av tomt P-rom / bra: ca. 71,8 m 2 Tomtestørrelse ca. 1279,8 m 2 (Felles) Byggeår 2015 Eiendomstype Leilighet Innhold Kort om Fjellsvegen 76 D 5 Velkommen til Øvre Fjelde

Detaljer

ILLUSTRASJON 1 - UTEOPPHOLDSAREALER

ILLUSTRASJON 1 - UTEOPPHOLDSAREALER GAGTUL A1 A3 ILLUSTRASJOSPLA 14 15 A7 30 m BYGGGRS MOT JRBA 10 m OR SP BA R J +11,10 12 +11,75 15 sykkel plasser 1:12 15 13 1:9 16 RO A3 B BA JR T MO S LL F RASS T K TA tg 7e A1 G AV ÅD +8,59 30 A1 M G

Detaljer

Lundåsen Trondheim Sør

Lundåsen Trondheim Sør Et boligprosjekt fra Block Watne Lundåsen Trondheim Sør 10 moderne og eksklusive eneboliger Nær marka Barnevennlig Lite trafikk Et boligprosjekt fra Block Watne 65 63 61 59 57 67 Lundåsen 71 19 Jakob Vingsands

Detaljer

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall

Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall Forsrift om forurensningslovens anvendelse på radioativ forurensning og radioativt avfall Fastsatt av Miljøverndepartementet med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer