Våre Startboliger er tiltenkt deg som er på jakt etter en god start i boligmarkedet!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Våre Startboliger er tiltenkt deg som er på jakt etter en god start i boligmarkedet!"

Transkript

1 jaasun start III

2 2

3 DI FØRSTE BOLIG? Våre Startboliger er tiltent eg so er på jat etter en go start i boligareet! I oer 6 år har Selaag jepet for at alle sal ha rett til egen bolig. I ag er et ae so oppleer at e ie har rå til å oe seg inn i boligareet, spesielt i og runt e store norse byene. I trå e grunnlegger Ola Selaags taner o bolig for alle, tar Selaag lig utforrien på alor. Selaag Start, e sine opate og effetie enheter, er åre rieligste boliger. Jaasun Start III består a 7 leiligheter fra til 8, alle e ba eller terrasse og efølgene pareri uner ta. Dette bygget eler tun e ytterligere to bygg so til saen inneholer 4 leiligheter. Det oser i ag fre et nytt boil på Jåsun. Oer ti il orået roe runt 7 boliger a alle størrelser, sat barnehage, sole og nærbuti. Grønne fellesarealer il inluere leeplasser, sosiale treffsteer og stille steer egnet til å nyte nærheten til natur og s. Selaag lig er en a orges største boligbyggere og står ba store utbyggier i la, Sannes og Staaer oune. Selaag har bygget oer. boliger sien et første huset sto ferig i 948. I årene so oer il i ferigstille ca boliger pr år. Me reati planleggi, rasjonell byggeteni og terrfaglig saarbei er selsapet banebrytene innen boligbyggi i orge. Veen til Jaasun Start! Hilsen Selaag lig 3

4 Jaasun Start III Prosjetet Jaasun Start III består a 7 Start leiligheter. 4 leiligheter er 2-ros på ca. 2 e ett soero, en/stue, ba, ga og bo. stor 3-ros leilighet på 8 2 e 2 soero, en/stue, ba, ga, bo og 2 store 4-ros leiligheter på ca 87 2 e 3 soero foruten et sae so e anre. De fleste er gjennogåene fra felles salga til egen priat ba/terrasse. Leilighetene blir seleie og prosjetet organiseres so et eiersesjonssaeie, e plitig elesap i grenelag og elforeni. Prosjetet inår i en større utbygni, et tas erfor forbehol o at prosjetet an inå i et større eiersesjonssaeie. I Jaasun Start III får u en bolig e oerne stanar, HTH-en og ba, garerobe e hite glatte fronter, flislagt ba e annbåren gulare, eieparett og balansert entilasjon. 4

5

6 6

7 HØY TRIVSELSFAKTOR PÅ JAASUD Jaasun Start III ligger i ett nytt utbyggisoråe på Jåsun i la oune, lie e Hafrsfjor. Oer ti sal et bygges ca 7 boliger på Jåsun, og et blir stor ariasjon a boligtyper i for a eneboliger, reehus, eneboliger i ree og leiligheter. Prosjetet er utilet a aritetfira Aritetontoret Vest AS og Selaag lig Rogalan so oppragsgier og utbygger. Utbygger har abisjon o høy alitet på boil, e fine fellesarealer, froig beplantni, leeplasser og sosiale treffsteer so passer for båe store og så. I nærorået er et også satt a arealer til nærbuti, barnehage og sole. Jåsun ligger nær goe turløyper; turen runt Hålansannet eller las ysten på Kernei Folesti. Det sal også etableres en tursti las sen so u på sit sal unne følge helt til Tanaer. På grunn a Jåsuns totale ofa il utbyggien a orået sje i ulie faser og oer flere år. Lieel sal e enelte eloråene opparbeies e fellesarealer og leeplasser sli at beboerne får et optialt næroråe og boil fra første stun. Her er noen astansål e Jåsun so utgaspunt: Jåsun - Hålansatnet : ca Jåsun - la flyplass: ca 9 Jåsun - Staaer sentru: ca 9 Jåsun - lastranen : ca 9 Jåsun - Uniersitet i Staaer: ca Jåsun - la sentru: ca, Jåsun - Karat: ca Jåsun - Sannes sentru: ca 6 7

8 , 23,7, i h Le i 8, =3 x = 7 x 8 = 7 x = 7 EL hi e B 3 RA, 6 B 7 YA 3 B 7 RA 7,7 -.ET G. B 3 RA, 6 e 2 hil. 7, ehi e 6,,. 6 hil e 7, 8 x 67 = 3 ehi ro Tr. 6 8, 6 ehi ehi 28,8 6 A BR x 67 = 2 hi ehi ehi in ehi RE 8 6 A BR R S P torg 43 ostb ata TE 49 o 4 V. E- LE Br s 3 er po FO yn 6 bru st: e br : a Sa yn is 77 Te sb se eh g ar 79 te Ko ne.: gn es ntr t a in t.n oll : ge R.T o : ne h ell H= g 28,8 g i rin S 3 pie G = o - I 76 S, G x ta A7 8 TE Ve s e hi er. r ehi ra E GS e,7 Sj R 8 øre hi e hi lh C+ r ti er e te he KS 3, 3 R= 8 ttig SA 2 re EK ehi A BR 8,3 e ehi 27 SJ 3 All 8.,.! "#6 aa EB,2, 8, 2 L T su VAA TIT n G Pl TEL an EB BO M. Å Et : L 2 LIG 2 as -B je DA lo AS TO Jå 3 g SE O = ll PR a n,8 Vo 6 A BR hi = e x ,8 Ja ehi ehi 8,,7 6 x ehi a ehi 8 ru 8 A,2 n su 2, 2 6, 8, eh 8 A BR 6 4 ehi i hi e ehi, r a St, 8,,7 B 6 RA,6 II ti 2 hi,3 34, x 9 s en t AS s, rif L op tligeil ie s.a ri ty elle e r b BR ut hi e 2 i eh eh i A BR 6, 8 6 Tr. ro 6, B 3 RA, 9, 3 g 27 = i2 7 e e /K 6 x 8, B 3 RA, hi,8 28 Le i3 8 n,6 ehi,8 Le, C+2,8 28 8, ehi ehi ll ehi S P torg 43 ostb ata TE 49 os 4 E- LE Bry 36 po FO ne st: br : is Alle se re yn 7 te ttig 7 gn h i ete ar 79 r en til e hø er re es fo r A rb r t.n u V o e t ro 7, ehi nt 7 Ko i4 6! "% EB,822a,a Le,8 rt 28 ta u St a II O LK Th 8, B 49 RA,6 ER G,8 un ne i6 7, 6 i h e i h Te g R. Le, as ehi e ehi Ja BA é 2 2, 2,6 ntr 6, ehi. ehil 8, ehi,7 9, ehi BR 6 A,6 BR 3 A,. 2 SE 6,, hil e GE u, 22 AS B 86 RA, 2 VE. ehil i7 ì R= h. E, be Le hil ehi hi EL2,6, ehi Th ehi R. s, 4 34 e Sa 6. BY 77 A 2, BR 3 A, RR i8 hi e BR 72 A -,3.E TG ES TE Le 3 hi e BR 3 A, j S, =3 H 22, R=,6 3 8 GS e h i R= rt sta 2 ehi 2 ehi, =2 x 82 ehi ehi,8 e 6 ehi 2,8 Ja 28 nr I as i 6, 8 BR 3 A, eh un E2 G 8, ehi VE, Tr. 8, ro ì V. ehi 8, RE 27! ",& 8 aa BR 6 A,6 =3 R= ehi,8 x 67 ehi,8 28 r. / B C+2 ehi, 8, R 8 GS 8, I E2 8, BR 49 A,6 =3 x 67, 6 AA 8 ì R= i, h 2 7, e,6 ehi 22 9 HC GS 2,2 7, E3 ehi 9 hi e ì R= 6,2 ì R= 9 ehi ehi EP2 2 ehi ilig e G/B E O he /B DA t TO LIG 3, -B. A 7 8. og lo S 3 SA 3 2 KS 3 R. Gn 8 Le BR 86 A, - H=, 2, G 34 ehi un,6 A7 i, / TE jer,6 3 /7 = ehi S 76 x ehi ehi : hi ì 24 ÅL e Jaasun START III PR O 4 leiligheter, 2, soerosjekt 2 leilighet, 8, 2 soero SE TI TT EL LV 2 leiligheter 87 2, 3 soero J M R=! "E,6$B4aa ås EP ehi 23., R= / /79 ì R= R= 9 hi e HC 26 ø B 8 RA,3 2. Kj

9 x 67 = 2 8 x 67 = 3 8 x 67 = 3 8 x 76 = 3 x 67 = 2 8 x 67 = 3 8 x 67 = 3 x 67 = 2 8 x 67 = 3 8 x 67 = 3,8,8 27, ehi,7 Leilighet, 7 og 3 e 27, BR 8, ehi, 27, ehi 8,3,7 ehi 8 x 76 = x 76 = 3 27, 8,3 2.. ehi ehi 8 ehi,7 ehi 8 x 76 = 3 ehi 6, PROSJEKT TITTEL MÅL : SELVAAG BOLIG AS Jåsun EB - Blo - Gnr. / Bnr.32 Leilighet, 7 og DATO SAKSR. TEGIGSR REV. Sasbeh. Tegnet a A7- R.Thu R.Thu Kontroll 2.. : 8,2 2 Ro: 2 Etasje:, 2, 3 Målesto: : ergieri: C Storgata 4 Postbos Bryne TELEFO: 7779 E-post: Alle rettigheter tilhører ArVest AS, opieri eller bru a isse tegniene er forbut uten sriftlig satye 9

10 8 x 76 = 3 x 67 = 2 8 x 67 = 3 8 x 67 = 3 8 x 76 = 3 x 67 = 2 8 x 67 = 3 8 x 67 = 3 8, ehi ehi 6 ehi 8, ehi ehi 6 ehi 28,8 ehi Leilighet 2, 8,,, og : 2 Ro: 2 Etasje:, 2, 3 Målesto: : ergieri: C 2..,8, PROSJEKT TITTEL MÅL : 28,8 27, 2. 8,3. ehi ehi TITTEL ehi 8 8, SELVAAG BOLIG AS MÅL 27, : Jåsun EB - Blo - Gnr. / Bnr.32 Leilighet 2, 8,, og 6 ehi PROSJEKT,7 Leilighet 2, 8,, og 6 ehi,7 ehi TITTEL 8 x 76 = 3 MÅL ehi ehi PROSJEKT 6, : ehi 28,8 SELVAAG BOLIG AS Jåsun EB - Blo - Gnr. / Bnr.32 DATO SAKSR. TEGIGSR REV. Sasbeh. Tegnet a A7-2 R.Thu R.Thu Storgata 4 Postbos Bryne TELEFO: 7779 E-post: DATO SAKSR. TEGIGSR REV. Sasbeh. Tegnet a Kontroll Alle rettigheter tilhører ArVest AS, opieri eller bru a A7-2 R.Thu R.Thu isse tegniene er forbut uten sriftlig satye 6 SELVAAG BOLIG AS Jåsun EB - Blo - Gnr. / Bnr.32 ehi Leilighet 2, 8,, og 6 ehi DATO SAKSR. TEGIGSR REV. Sasbeh. Tegnet a A Kontroll R.Thu R.Thu Kontroll Storgata 4 Postbos Bryne 2 3 TELEFO: 7779 E-post: Alle rettigheter tilhører ArVest AS, opieri eller bru a isse tegniene er forbut uten sriftlig satye Storgata 4 Postbos Bryne TELEFO: E-post: bry Alle rettigheter isse tegniene

11 8 x 76 = 3 x 67 = 2 8 x 67 = 3 8 x 67 = 3 8 x 76 = 3 x 67 = 2 8 x 67 = 3 8 x 67 = 3 8 x 76 = 3 x 67 = 2 8 x 67 = 3 8 x 67 = 3 9,6 9 9 ehi 2,2,6 ehi ehi,6 Leilighet og B St 22,, 8 x 67 = 3, 27, ehi,7 22, 46 8 x 67 = , 8,3 ehi ehi ehi,7 ehi 8 x 76 = 3 ehi 6, PROSJEKT TITTEL MÅL : SELVAAG BOLIG AS Jåsun EB - Blo 2 3- Gnr. 4 / Bnr.32 Leilighet og DATO SAKSR. 2 3 TEGIGSR 4 REV. Sasbeh. Tegnet a A7-3 R.Thu R.Thu : 46 2 Ro: 2 Etasje:, 2 Målesto: : ergieri: Kontroll 2.. C Storgata 4 Postbos Bryne TELEFO: 7779 E-post: Alle rettigheter tilhører ArVest AS, opieri eller bru a isse tegniene er forbut uten sriftlig satye

12 8 x 76 = 3 x 67 = 2 8 x 67 = 3 8 x 67 = 3 8 x 76 = 3 x 67 = 2 8 x 67 = 3 8 x 67 = 3 3 2,3,6 Leilighet 6 og 2,,6 3 86, ehi 2, 6,2 ehi 2,3 ehi 7,,6 86, ehi 2 7, 2,2 6,2 ehi ehi ehi 7, 3 7, , : 86, 2 Ro: 4 Etasje:, 2 Målesto: : ergieri: C 2..,8, PROSJEKT TITTEL MÅL : 2,2 ehi 27, 2.. 8,3 ehi ehi TITTEL ehi MÅL SELVAAG BOLIG AS 27, : Jåsun EB - Blo - Gnr. / Bnr.32 Leilighet 6 og 2 PROSJEKT 8 ehi,7 ehi 8 x 76 = 3 TITTEL MÅL 86, SELVAAG BOLIG AS ehi ehi 6, PROSJEKT :, Jåsun EB - Blo - Gnr. 6,2 / Bnr.32,7 2 Leilighet 6 og 2 ehi ehi SELVAAG BOLIG AS Jåsun EB - Blo - Gnr. / Bnr.32 Leilighet 6 og 2 ehi 7, DATO SAKSR. TEGIGSR REV. Sasbeh. Tegnet a A7-4 R.Thu R.Thu Storgata 4 Postbos Bryne 2,2 TELEFO: 7779 E-post: DATO SAKSR. TEGIGSR REV. Sasbeh. Tegnet a Kontroll Alle rettigheter tilhører ArVest AS, opieri eller bru a A7-4 R.Thu R.Thu isse tegniene er forbut uten sriftlig satye DATO SAKSR. TEGIGSR REV. Sasbeh. Tegnet a A7-4 Kontroll 7, R.Thu Storgata 4 Postbos Bryne TELEFO: 7779 E-post: R.Thu Alle rettigheter tilhører ArVest AS, opieri eller bru a isse tegniene er forbut uten sriftlig satye Kontroll Storgata Postbos 4349 Bry TELEFO E-post: b Alle rettighe isse tegni

13 x 67 = 3 8 x 76 = 3 x 67 = 2 8 x 67 = 3 8 x 76 = 3 x 67 = 2 8 x 67 = 3 Terrasse& 8,3 Leilighet 7 38, 38, 8,4 6,, 27, ehi,7, 89 WC,4 9 ehi , ehi 6, 8 ehi,7 ehi ehi ehi ehi 3 6, 8 x 67 = 3 Tr.ro 8, : 89 2 Ro: 3 Etasje: 3 Målesto: : ergieri: C 2.. 8,3 ehi PROSJEKT 8 x 76 = 3 TITTEL MÅL SELVAAG BOLIG AS Jåsun EB - Blo - Gnr. / Bnr.32 Leilighet DATO SAKSR. TEGIGSR REV. Sasbeh. Tegnet a Kontroll Storgata 4 Postbos Bryne TELEFO: 7779 E-post:

14 4 4

15 stanar og tilalg Materialer i innreni og interiør følger anerjente stanarer og riterier Ken Det leeres HTH eninnreni, type Deor Glatt hit e hel beneplate og ofyrsap. Beneplaten er i lainat e rett ant i fargeoe; Mør beto 6. Hånta er a typen Stål ue 2,8 c og innrenishøyen på enet er 2 c, e fori opp til ta. Lysaratur e sti uner oersap. Innrenien er forberet for installasjon a oppasasin, e tibli til ann og aløp, sat stiontat. Det er beregnet plass til integrert steeon og asatt plass til frittståene l/frysesap. Atresifte er a typen oluhette i hit utførelse. Det leeres ie hitearer. Det leeres 8 c baerosinnreni fra HTH i type Deor Glatt hit. Unersap e en hylle og to ører. Heleene serant fra HTH. Hånta i Stål ue 2,8 c. Speil e belysni. Folbare usjegger i heret lart glass i 9 x 9 c. Vegghet toalett e utenpåliggene sisterne. Det er asatt plass til asesøyle. Gul: Mør grå flis x c Ve g g e r: H it bl an fl is 2 3 x 3 4 c, ut enige hr neløsnier ut føre s / hr nelis t Ta: 2-Y eggehit alt på gips/alertapet e/en, entrè, soero og innenig bo Gul: Parett, 4 3 stas eieparett e ei gullist Vegger: 2-Y eggehit alt på alertapet Ta: 2-Y eggehit alt på alertapet Garerobesap I soero blir et leert garerobesap e hite glatte fronter. Det leeres eter garerobesap pr. inntegnet seeplass. Innrenishøyen på garerobesapene er ca. 2 c. Dører og inuer Innenige ører leeres i hit glatt utførelse, ferigbehanlet fra fabri. Vinuer og baører leeres ferigbehanlet fra fabri e farge inn- og utenig etter aritetens alg. Fori leeres hit. Lister er hitalt og gjæret, e synlige spierhul Alle soero utstyres e lueinu. Hoeinasør har farge etter aritetens alg. er/terrasser/reer Alle boligene får ba eller terrasse. eer/terrasser leeres e ipregnerte terrassebor. Reer blir utført so spilereer i galanisert stål, sat so gesisoppant i tre. ee leeres so tett løsni. Tilalg Materialer, innreni og interiør følger anerjente stanarer og aliteter solie og oerne. Mot pristillegg an u innen efinerte tisfrister og areutalg hos forhånsbestete leeranører, bestille blant annet følgene enrier og tillegg: - Annen en og baerosinnreni fra HTH - Parett - Gullist - Fliser PARKERIG/SPORTSBOD Prosjetet får en uneretasje for pareri, sportsboer og tenis sentra Alle leilighetene får p-plass i henhol til ontrat. Parerisplassene planlegges lagt til sesjonene so tilleggseler. Det tas forbehol o en annen organiseri a parerisplasser og boer erso et er nøenig eller hensitsessig. Gjestepareri Det er plass til gjestepareri på felles opparbeiet parerisoråe.

16 Sportsbo Alle leilighetene får egen sportsbo på ca. 2 plassert i parerisanlegget. Sportsboene foreles a selger. Det gres opperso på at et i enelte boer oer søyle og tenise installasjoner, sli so entilasjonsrør og freføri a VA-anlegg. Sportsbo er un beregnet for oppbeari a gjenstaner so tåler fut og teperatursinier, so for esepel bile, si og syler. en leeres uisolert og uinnreet, e felles belysni. Gul: A sfalt /beto Ve g g e r: Tet te pl ater/net ti / b eto (åpni ø er s t for felle s b ely sni o g entil a sjon) Ta: Støbunet Afallshånteri Prosjetet leeres e negrae afallscontainere. BYGIG/BYGGTEKISK Ta, hili og ytteregger e inuer bygges e forsriftsessige u-erier. Lytenise ra i henhol til forsrifter blir iaretatt. Leilighetene er tent leert so prefabrierte oulbygg, en byggeetoe so gir ort byggeti og bere ontroll e fut i byggeperioen. Det gres opperso på at enelte leeranører reer at arealer eles opp e espansjonslister for å unne garantere stabiliteten på gulet og forebygge nir. Veggoerflater blir sparlet, pålit tapet og alt. Fasae Fasaene il bli le e alt treer sat fasaeplater. For ørig an eler a fasaene bli le e et annet ateriale. 6

17 Bæresysteer Leilighetene har bæresyste i tre. Isolert i henhol til forsrifter. Låsesyste Det sal leeres systelåser (inasør, hoeina på sae nøel). Lyse eo fjernare gis tilga til tenis ro. Etasjehøyer Leilighetene utfores generelt e 2 c etasjehøye., bo og entre/ga hiles ne i forhol til førier a tenise rør. Alle førier blir asset inn. Lyegger Lyegger bygges i gips og stål/tre. Veggene blir sparlet, tapetsert e alertapet og alt. Inneregger Innereggene i boligene blir oppført i stål/tre og gips. Veggene blir sparlet, tapetsert e alertapet og alt. Ytterta Ta utfores so flatt ta og tees e papp. Taneløp føres ne las søyler. Trappero og salgaer Vegger på salgaer er e treleni og/eller plateleni. Vegger i trappero utføres i treonstrusjon, isolert og le e treleni. Innenige egger er le e gips. Trapper og repos i fellesarealer er tent utført i treonstrusjon. Trappero ureres eentuelt utført i beto. Heissjat utføres i beto. Gul i trappero og trapper får trinnlysbelegg. Salgaer utføres i tett treonstrusjon e terrassebor.. Utenig trapp og rape, fra baeniå og inn til salga første etasje, er i beto. Kabel-TV/internett/telefon Det er gjort atale o leeri a Lyse-paen Altibox, en fretisrettet go løsni for leeri a ata, t- og telefonsignaler på fiberløsni. Det leeres ett obbelt punt i stue. Utbygger forbeholer seg retten til, på egne a et fretiige saeiet, å inå leeranseatale e binisti. ettleie og abonneentsagift betales a per. Vareanlegg/oppari ligene oppares e annbåren are i for a raiator i stue/en og annbåren gulare på ba. Det legges opp egen åler for energibruen på annbåren are og art tappeann. Fjernalesi ureres, og utbygger forbeholer seg i så fall rett til å på egne a saeiet inå en atale e BKK. Ventilasjon Det leeres balansert entilasjon e aregjeninni. Separat anlegg for her bolig. ligsprinli Det il bli ontert boligsprinli i e boligene hor et er påre a branntenise ra. Elraft Koplett anlegg fre til forbru; innta, jorfeilarsli, forelissap og åler. Anlegget legges sjult er ette er ulig ut fra ly-/onstrusjonsessige forho Det legges opp til eget strøabonneent e egen strøåler. Sirissap plasseres på egnet ste i boligen. Alle stiontater leeres joret og uttaet i stiontatene er 22 V. Leeranse a eletropunter iht. noral stanar og nye forsrifter a EK 4. Det leeres rienapp på utsien a hoeør e rieloe inne i ga. For 2. og et er et felles rietablå e hoeinasør e porttelefon i her leilighet. Dette gjeler også for leilighet og 6. ergieri Alle boligene er energieret C. ergieri gir releant inforasjon o hor energieffeti boligen er. Karatersalaen streer seg fra A (høyest) til G (laest). Se for er inforasjon o energieri a boliger. TOMTEFORHOLD/UTOMHUS Toten leeres opparbeiet e treee/beto/betoheller i inasparti, iså gressplen og hebeplantni i eienosgrense. Postasser il bli plassert på felles stati, og sal følge boligen e senere salg. 7

18 Salgsinforasjon SELGER / UTBYGGER: Utbygger Jaasun lig II AS, org.nr et helei atterselsap a Jaasun AS so igjen er ei a Selaag lig Rogalan AS, org.nr Utbygger har salgsansaret for prosjetet og il forestå prosjetleelse og easjere entreprenører. ADRESSE: Aresse for eienoen il ære Prestasjersaren 2, 48 Tanaer. AREALAGIVELSER: Arealet er aitt hh. so brusareal () so er arealet innenfor boligens ytteregger inlusie et. boer, sat P-ROM so er fratruet innenig bo/seunærro, beregnet etter S 394. På tegniene an et også ære aitt et roareal so er nettoarealet innenfor osluttene egger. Det tas forbehol o inre ai for e oppgitte arealer, a beregniene er foretatt på tegnier. OVERTAGELSE: Selgers frist til å ha boligen lar til oertagelse er stipulert til 2.2. Selgeren an ree oertaelse inntil fire åneer før en atalte fristen til å ha boligen lar til oertaelse. Selgeren sal sriftlig arsle o ette iniu to åneer før et nye oertaelsestispuntet. Det esate oertaelsestispuntet sal gis e inst 4 aleneragers sriftlig arse Det beregnes agult fra et nye oertaelsestispuntet. Ve oertagelse å et påregnes at et gjenstår inre utenige eller innenige arbeier på eienoens fellesarealer. Etter at saeiet er etablert, il selger innalle saeiets styre til oertaelse a saeiets fellesarealer. Kper å aseptere at saeiets styre sal representere alle saeierne e oertaelse a fellesarealene. FERDIGATTEST ELLER MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE: Ferigattest eller ilertiig brustillatelse sal foreligge før oertagelse an finne ste. PRISER OG OMKOSTIGER: Se elagte prisliste. BETALIGSBETIGELSER: Ve ontratsinåelse sal % a pesu ære innbetalt til Selaag Eienosoppgr AS, i henhol til utsente fatura e garantistillelse. Ve salg til anre enn forbruere betales 2 % a pesuen e ataleinåelse. Resten sal betales innen oertaelse a boligen. Det å frelegges finansierisbeis på hele ontratsbeløpet innen 4 ager etter ontratssigneri. KJØPEKOTRAKT: Selger il benytte S 3427 stanar peontrat. Det forutsettes at petilbu legges inn på grunnlag a enne peontraten, og en eentuell asept gis uner sae forutsetni. Stanar peontrat er tilgjeelig hos selger. Salg til pere so ie er forbruere faller utenfor Bustaoppførisloa. For slie pere il gjele særsilte betielser, blant annet il et ie stilles garantier. Kontat selger for opi a peontrat basert på besteelsene i Ahenisloa, so benyttes e salg til nærisriene. FORSIKRIG: Fre til oertagelse il eienoen ære forsiret a utbygger. Etter oertagelse il eienoen forsires gjenno saeiets fellesforsiri. Kper å sel besørge innboforsiri og forsiri a eentuelle særsilte påostnier. FORRETIGSFØRER: Utbygger il easjere forretnisfører på egne a saeiet. Det blir inått en atale so er uoppsigelig i første hele riftsår. 8

19 TOMT: Eiet tot i la oune so etter fraeli antas å ære ca Det gres opperso på at areal il unne bli enret i forbinelse e enelig oppåli. REGULERIGSFORHOLD: Eienoen er regulert i henhol til regulerisplan nr 393 i la oune. Regulerisplanen og foriseileer an fås på forespørsel hos selger. MATRIKKELUMMER: Toten har atrielnuer gnr., bnr. 32 i la oune. Sesjonsnuer fastsettes i forbinelse e sesjonerien. HEFTELSER: Sesjonen selges fri for peeheftelser e unnta a boligsaeiets legalpant i her sesjon so sierhet for oppfyllelse a en enelte saeiers fellesforplitelser jf. lo o eiersesjoner. SERVITUTTER/RETTIGHETER: Sesjonene oerras e e rettigheter og forplitelser so grunnboen iser. Det gres opperso på at et il bli tilyst seritutter/erlærier på eienoen. Det il bli tilyst rettighet for Lyse AS, Iar AS og ounen til å etablere og ha liggene nøenige lenier og anre installasjoner oer eienoen. Kper an ie otsette seg eller ree prisaslag/erstatni for tilysnier a ørige nøenige erlærier/ataler o. erørene saeie, grenelag/ elforeni, naboforhol eller forhol pålagt a ynighetene nyttet til gjennoførien a prosjetet innenfor regulerisplanen for Jaasun Start III. 9

20 LIGIGSVERDI: Ligniseri er pt ie fastsatt. Ligniserien fastsettes a Lignisontoret etter en beregnisoell so tar hensyn til o boligen er en såalt priærbolig (er boligeieren er foleregistrert bosatt) eller seunærbolig (alle anre boliger an åtte eie). Ligniserien for priærboliger il noralt utgre inntil ca 3 % a en beregnee arateterprisen ultiplisert e boligens area For seunærboliger il ligniserien utgre 4 % a en beregnee arateterprisen ultiplisert e boligens area Se for nærere inforasjon. FELLESUTGIFTER / OPPSTARTSKAPITAL: Størrelsen på fellesutgiftene er stipulerte og sal ee saeiets orinære riftsutgifter og aheer a ytelsene saeiet reirerer. sert på utast til busjett so er utarbeiet a utbygger i saarbei e forretnisfører, er isse stipulert til ca r. 2,- pr. 2 pr. n. Månelig ostna til abel-tv og brebån er p.t. r. 9- pr. n. pr. bolig. Se er inforasjon o leeransen i prosjetbesrielsen. Kostnaer forbunet e oppari og strø til boligen, betales iniiuelt og i henhol til forbru. Kounale agifter fatureres her enelt sesjonseier irete fra ounen. Agiftene beregnes etter at boligene er ferig. Fastsettelse a første års riftsbusjett og fellesutgifter etas på saeiets onstituerene saeierøte. Fellesostnaene foreles i henhol til etetene. Satlige pere å betale et apitaltilsu på r. 3,- til saeiet og r.,- til grenelag/elforeni. Kapitaltilsuet tilbaebetales ie e salg a eiersesjonen. VEDTEKTER: Utast til eteter for saeiet er utarbeiet. Det forutsettes at per asepterer etetene so grunnlag for atalen. Eentuelle forslag til enrier an frees i henhol til etetene og eiersesjonsloen på senere saeierøte. Utast til eteter er tilgjeelig hos selger. EIERFORM / ORGAISERIG: Prosjetet il bli organisert so et eiersesjonssaeie i sasar e Eiersesjonsloen a 2 ai 997. Kper får tilyst ste på sin sesjon. sesjonseier blir per eier a ieell anel a totearealer og bygnisasse tilsarene eierbrøen, so fastsettes iht. boligens størrelse (). Kper har eslusi brus- og isposisjonsrett til egen bolig e eentuelle tilleggseler, og brusrett til saeiets fellesarealer. Sportsboer og garasjeplasser er planlagt sesjonert so tilleggseler til brusenhetens hoeel (sesjonen). Selger forbeholer seg iilerti retten til å organisere boer og parerisplasser annerlees, esepelis e brusrettigheter. Selger står fritt til å bestee sesjonsnuer, og et tas forbehol o eentuelle enrier a antall eiersesjoner i bygnien. Derso en saeier har/får et ouentert beho for å benytte en parerisplass, so er særlig tilpasset beegelsesheee (HC-plass), an saeiets styre pålegge en eier a HC-plass å gjennoføre et ilertiig bytte a plass e eoene so har et ouenterte behoet for HC-plass. Byttet arer så lee et ouenterte behoet består, og et legges ie opp til at et gjennoføres en resesjoneri. Behoet for en sli plass ouenteres e at eoene er tilelt parerisbeis etter forsrift o pareri for forflytnisheee (forsrift a.994 nr. 222). Mer at eiersesjonsloen ie gir anleni til at er enn to boligsesjoner eies a én og sae juriise person. KREDITTVURDERIG / DOKUMETASJO AV FIASIERIGSEVE: Selger forbeholer seg retten til å foreta reittureri a pere, og an aise en per so ie er reitterig på pstispuntet. OVERDRAGELSE/RESALG: Selger forbeholer seg rett til å nete enher oerragelse a rettsposisjoner i henhol til peontraten før oertaelse har funnet ste. Gojennelse il ie gis e siste 6 ager før oertaelse. Ve selgers eentuelle gojennelse a en sli transport, sal per betale et ainistrasjonsgebyr på r. 3 in MVA til selger. Selger forbeholer seg retten til å stille ilår for asept a transport, heruner ra o soliaransar eller ra o garantistillelse. Påree enrier a garantier e et et. ieresalg/transport beostes ie a selger/utbygger. 2

21 KOSTADER VED AVBESTILLIGER: Kper er ansarlig for selgers erostnaer e eentuell abestilli etter bustaoppførisloa. Kontat selger for nærere inforasjon. Bestilte enris- og tilleggsarbeier betales i sin helhet. TILVALG / EDRIGER: Selger eller ennes representant il utarbeie en tilalgseny hor algulighetene og priser for tilleggsbestillier og enrier freoer. Tillegg og enrier atales særsilt ello selger og per. Alle tilleggsbestillier og enrier sal ære selgers representant i hene senest e e tisfrister so fastsettes a selger i tilnytni til prosjetets freriftsplan. Tilleggsbestillier og enrier fatureres a selger i forbinelse e sluttoppgret. Kper har uner ien ostenighet rett til å ree utført enris- eller tilleggsarbei, heruner abestillier, so enrer selgers eerlag e er enn %, arbeier so il føre til uleper for selger so ie står i forhol til pers interesse i å få utført arbeiene, arbeier so hinrer rasjonell frerift, eller arbeier so berører raetillatelsen. Det ises for ørig til buf 9. FORBEHOLD/SÆRSKILTE OPPLYSIGER: Selger tar følgene forbehol for gjennoføri a ontraten: - Det tas forbehol o at et er gitt tilfresstillene finansieri innen Det tas forbehol o at et innen 7.24 er solgt boliger so utgr inst 6% a totalerien i prosjetet. - Selger tar forbehol o at prosjetselsapets styre innen 24 etar igasetti a prosjetet. - Forebehol o offentlig gojenni innen Derso selger gr forbehol gjelene, sal selger tilbaebetale forsusbeløpet inlusie opptjente renter. Utoer ette har partene intet øonois ansar oerfor heranre. Selger tar forbehol o å foreta enrier/oreguleri a oriliggene bebyggelse og enrier a utohusarealer i forhol til et so er presentert for per. Selger tar forbehol o å oerra rettigheter og pliter etter enne peontrat til et annet selsap (for esepel et utbyggerselsap). Kper asepterer en sli eentuell oerragelse. Selger står fritt til å aseptere eller aslå ethert bu, heruner bestee o e il aseptere salg til selsaper, sat o e il aseptere salg a flere leiligheter til sae per. Selger forbeholer seg retten til uten arsel å unne enre priser og betielser for usolgte leiligheter. Salgsprospetet er utarbeiet for å orientere o prosjetets generelle bestaneler og funsjoner, og er sålees ie en oplett besrielse a leeransen. Det ises til peontrat e elegg. Alle illustrasjoner, sisser, øblerte plantegnier.. er un ent å anne et inntry a en ferige bebyggelsen, og an ie anses so enelig leeranse. Inntegnet utstyr/inentar efølger ie, og et an erfor freoe eleenter i presentasjonsaterialet so ie inår i leeransen. Generelle besrielser a prosjetet i salgs- og aresførisateriell il ie passe for alle leiligheter. Kper oppforres erfor særsilt til å urere solforhol, utsit, beliggenhet i forhol terre og oriliggene esisterene og fretiig bygnisasse.. før en binene psatale signeres. Det gres opperso på at utohusplan ie er enelig og at et an foreoe enrier. Fallsirier/gjerer plasseres er et rees eller finnes hensitsessig a utbygger. Dette er ie nøenigis ist på utohusplanen og å tilpasses uner byggi. Kper an ie otsette seg ette. Det an ære ai ello e plansisser, planløsnier og tegnier so er presentert i prospetet, og en enelige leeransen. Slie ai utgr ien ael e selgers leeranse so gir per rett til prisaslag eller 2

22 erstatni. Derso et er ai ello tegnier i prospet/internettsie og leeransebesrielsen i en enelige ontrat e per, il leeransebesrielsen ha forra og ofaet a leeransen er begrenset til enne. Sjater og VVS førier er ie enelig inntegnet. Vinusplasserien i en enelte bolig an aie noe fra e generelle planer, so følge a etaljprosjeteri i byggefasen. Det er sent inn raesøna for prosjetet iht. tenis forsrift (TEK) a 2. Eletriers leeranse følger EK 4. Der ie annet fregår a ontrat, salgsprospet eller tegnier, gjeler S 342 siste utgae (toleranselasse 3 på innenige oerflater og lasse 4 på utenige oerflater sat søyler og bjeler). Utbygger forbeholer seg retten til å foreta enrier i aterialalg og/eller i onstrusjoner uten forhånsarse Eentuelle enrier sal ie reuseres byggets tilsitee alitet. Aitte arealer på plantegni er basert på foreløpige beregnier forut for etaljprosjeteri. Selger forbeholer seg retten til å foreta oisponerier a arealet internt i boligen. Det gres opperso på at ette an enre aitt /P-ro. Det tas forbehol o tryfeil i prospetet. A hensyn til sierheten å interessenter og pere ie ta seg inn på byggeplassen uten atale e utbygger. LOVGRULAG: ligene selges til forbruere i henhol til Bustaoppførisloa. Utbygger stiller garanti etter 2. Derso utbygger stiller garanti etter bustaoppførisloas 47 an innbetalt el a pesuen utbetales til selger før oertagelse og tilysi a ste. Renter opptjent på lientonto tilfaller per inntil selger stiller forsusgaranti etter bustaoppførisloas 47. ligene selges til nærisriene i henhol til Ahenisloa. Etter at boligene er ferigstilte selges boligene etter Ahenisloa til båe forbruere og nærisriene. ADGAG TIL UTLEIE: ligene har bare én boenhet og ien separat utleiee Me unnta a e begrensnier so følger a saeiets eteter og a eiersesjonsloen, har sesjonseierne full rettslig råighet oer sine sesjoner. Sesjonseierne an fritt pantsette, selge og leie ut sine sesjoner. Ethert salg eller bortleie a sesjoner sal eles sriftlig til saeiets forretnisfører e opplysni o he so er ny eier/leietaer. OPPGJØRSMEGLERS RETT TIL Å STASE GJEOMFØRIG AV TRASAKSJOE: I henhol til Lo a 6. ars 29 nr. o tilta ot hitasi og terrorfinansieri. er oppgrsegler plitig til å gjennoføre legitiasjonsontroll a partene. Derso partene ie oppfyller loens ra til legitiasjon eller oppgrsegler har istane o at transasjonen har tilnytni til utbytte a en straffbar hanli eller forhol so raes a straffeloen 47 a, 47 b eller 47c an oppgrsegler stanse gjennoførien a transasjonen. Oppgrsegler an ie holes ansarlig for e onseenser ette il unne eføre for partene. OPPGJØRSMEGLER: Oppgr foretas a Selaag Eienosoppgr AS, org. nr SELGERE: Helene Ol s en-bec, obil , e -pos t: s el aagbolig.no og Martha Søylan, obil , e-post: FORBRUKERIFOMASJO VED IGIVELSE AV binene psatale: Alle binene psataler sal ære sriftlige eller sriftlig bereftet, og sal oersenes signert pr. e-post/leeres til prosjetselger. Sjeaet sal fylles ut så nøyatig so ulig e hensyn på finansieri, finansinstitusjonens ontatperson sat anel egenapita Aritet: 22

23 goe grunner til å pe helt ny bolig Lae oostnier e p Du betaler un 2, prosent ouentagift a toteerien og ie a hele pesuen so e brutbolig. 6 Laere energiforbru Moerne boliger har bere isolasjon. Dette gr eg inre sårbar for ale intre og stigene strøpriser. 2 Fast pris ien hetise buruner Du et på forhån ha u å betale for boligen og ha en il oste eg åne for åne. 7 Særpreg Du har større ulighet til å påire ateriell og fargealg, sat esignløsnier i boligen. 3 Trygt p Etter første år i boligen gjennoføres et en ontroll er an sjeer at alt er i oren e boligen. Du har i tillegg fe års relaasjonsrett. 8 Ien ostnaer til oppussi ligen får en oerne og go utfori og sti Du reuserer risioen for uforusette ostnaer. 4 Go ti til salg a egen bolig Du får go ti til å forberee flytteprosessen og selge en boligen u alleree har. 9 ytt il Du får ulighet til å bli en el a et helt nytt boligil, er ien har bo før. yeste ra og stanarer ligen er oppført etter e nyeste byggestanarer og ra til innelia og il. Alt er nytt Det gir eg en eilig følelse å ære en første so bor i boligen. 23

24 Design Otan Staaer. Illustrasjon 3D esperten. Salg e Selaag lig Helene Olsen-Bec: Mobil / Martha Søylan: Mobil /

DIN FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet.

DIN FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet. AASE GAARD START DI FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet. I over 60 år har Selvaag kjempet for at alle skal ha rett til å eie sin egen bolig.

Detaljer

www.selvaagbolig.no Emmaustunet

www.selvaagbolig.no Emmaustunet www.selvaagbolig.no Emmaustunet HJEM til Emmaustunet? Emmaustunet ligger like ved Gandsfjorden i et veletablert boligområde i Rosenli i Stavanger kommune. Emmaustunet består av 22 boliger fordelt på 6

Detaljer

ÅKERRINDA NYE REKKEHUS PÅ JÅSUND

ÅKERRINDA NYE REKKEHUS PÅ JÅSUND ÅKERRINDA NYE REKKEHUS PÅ JÅSUND 2 VELKOMMEN TIL ÅKERRINDA Du kan i dag se et nytt bomiljø vokse frem på Jåsund. Over tid vil området romme rundt 700 boliger i alle størrelser, samt barnehage, skole og

Detaljer

Jåsundbakken. nye leiligheter OG rekkehus

Jåsundbakken. nye leiligheter OG rekkehus Jåsundbakken nye leiligheter OG rekkehus 2 velkommen til JÅSUNDBAKKEN! Du kan i dag se et nytt bomiljø vokse frem på Jåsund. Over tid vil området romme rundt 700 boliger i alle størrelser, samt barnehage,

Detaljer

1 DVERGSNES LE BO LUNT PÅ DVERGSNES

1 DVERGSNES LE BO LUNT PÅ DVERGSNES DVERGSNES LE BO LUNT PÅ DVERGSNES Versjon, juli 0 DVERGSNES LE DVERGSNES LE Innerst i Fidjeilen byes det nå nye bolier, ed utsit ot sjø o natur. Lune bolier å Dversnes DVERGSNES LE DVERGSNES LE Dversnes

Detaljer

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser ØYA SOM BLE NORGES BESTE STED Å BO Rennesøy er en viktig del av det vakre øyriket som ligger i grenselandet mellom Nordsjøen og det fjordrike

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 Illustrasjoner avvik vil forekomme. Velkommen til Sjøsia Ønsker du deg innendørs parkering med heis til leiligheten, balkong mot sør, fjell og sjø fra stuevinduet? I vårt nye

Detaljer

LØRENPYNTEN SALGSTRINN 4

LØRENPYNTEN SALGSTRINN 4 LØRENPYNTEN SALGSTRINN 4 Illustrasjon avvik vil forekomme. Et liv på Løren På få år er Løren forvandlet fra militærleir og industriområde til en ny og levende bydel med en blanding av boliger, arbeidsplasser,

Detaljer

OPPLØPET SALGSTRINN 3

OPPLØPET SALGSTRINN 3 OPPLØPET SALGSTRINN 3 Om å bo på Lørenskog Lørenskog har mye å by på. Er du ute etter naturopplevelser, kultur, sport eller shopping, er Lørenskog stedet for deg! Som navnet tilsier ligger Lørenskog Stasjonsby

Detaljer

LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN

LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN BO i NYDALEN Nydalen har et historisk sus over seg. På 1800-tallet lå fabrikkene og møllene tett langs elva. Stedet var et viktig industrisenter med

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2 VELKOMMEN TIL sjøsia Hadde han Selvaag vært nordfra, ville man kanskje stava navnet hans Sælvåg, som ville betydd at han kom fra en våg hvor det en gang var mye sel. Selvaag

Detaljer

www.selvaagbolig.no/jaasund PRESTASKJERSLIA 8 rekkehus på Jåsund, Sola

www.selvaagbolig.no/jaasund PRESTASKJERSLIA 8 rekkehus på Jåsund, Sola www.selvaagbolig.no/jaasund PRESTASKJERSLIA 8 rekkehus på Jåsund, Sola 2 Hjem til PRESTASKJERSLIA? Prosjektet Prestaskjerslia ligger i et nytt utbyggingsområde på Jåsund i Sola kommune, like ved Hafrsfjord.

Detaljer

www.selvaagbolig.no PRESTASKJERSLIA 18 boliger på jåsund, Sola

www.selvaagbolig.no PRESTASKJERSLIA 18 boliger på jåsund, Sola www.selvaagbolig.no PRESTASKJERSLIA 18 boliger på jåsund, Sola 2 Hjem til PRESTASKJERSLIA? Prosjektet Prestaskjerslia ligger i et nytt utbyggingsområde på Jåsund i Sola kommune, like ved Hafrsfjord. Prosjektet

Detaljer

LØREN STASJON SALGSTRINN 1

LØREN STASJON SALGSTRINN 1 LØREN STASJON SALGSTRINN 1 Som navnet tilsier ligger Løren Stasjon i umiddelbar tilknytning til den nye T-banestasjonen som vil stå klar ved innflytting. Leilighetene vil være godt skjermet for selve stasjonen,

Detaljer

LERVIG BRYGGE PLUSS Det lille ekstra...

LERVIG BRYGGE PLUSS Det lille ekstra... LERVIG BRYGGE PLUSS Det lille ekstra... Revidert utgave pr. januar 2013 LERVIG BRYGGE PLUSS 2 Lervig Brygge Pluss er et unikt og moderne boligprosjekt på en av Stavangers beste tomter. Som beboer i Lervig

Detaljer

NYHAVN BRYGGE SALGSTRINN 1

NYHAVN BRYGGE SALGSTRINN 1 NYHAVN BRYGGE SALGSTRINN 1 Velkommen til Nyhavn Brygge Spenn på deg joggeskoene og start dagen med en joggetur i de grønne idylliske omgivelsene i Nyhavn, eller ta deg en forfriskende morgendukkert i sjøen

Detaljer

LØREN STASJON SALGSTRINN 2

LØREN STASJON SALGSTRINN 2 LØREN STASJON SALGSTRINN 2 Som navnet tilsier ligger Løren Stasjon i umiddelbar tilknytning til den nye T-banestasjonen som vil stå klar ved innflytting. Leilighetene vil være godt skjermet for selve stasjonen,

Detaljer

Storøya Tett på naturen 1. Tett på naturen. STORØYA TERNE TUN 2 46 moderne leiligheter nær sjøen

Storøya Tett på naturen 1. Tett på naturen. STORØYA TERNE TUN 2 46 moderne leiligheter nær sjøen Storøya Tett på naturen 1 TORØYA STORØYA Tett på naturen Tett på naturen STORØYA TERNE TUN 2 46 moderne leiligheter nær sjøen 2 Storøya Tett på naturen Storøya Tett på naturen 3 STORØYA Fornebulandet er

Detaljer

Storøya Tett på naturen 1. Tett på naturen. STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen

Storøya Tett på naturen 1. Tett på naturen. STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen Storøya Tett på naturen 1 TORØYA STORØYA Tett på naturen Tett på naturen STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen 2 Storøya Tett på naturen Storøya Tett på naturen 3 STORØYA Fornebulandet er

Detaljer

OPPLØPET SALGSTRINN 1

OPPLØPET SALGSTRINN 1 OPPLØPET SALGSTRINN 1 1 22 Illustrasjon. Avvik vil forekomme Om å bo på Lørenskog Lørenskog har mye å by på. Er du ute etter naturopplevelser, kultur, sport eller shopping, er Lørenskog stedet for deg!

Detaljer

velkommen TIl NyHAvn START

velkommen TIl NyHAvn START NYHAVN BRYGGE velkommen TIl NyHAvn START Spenn på deg joggeskoene og start dagen med en joggetur i de grønne idylliske omgivelsene i Nyhavn, eller ta deg en forfriskende morgendukkert i sjøen - rett utenfor

Detaljer

Velkommen til Marietunet

Velkommen til Marietunet Ver 1 MARIETUNET Illustrasjon avvik vil forekomme. Velkommen til Marietunet På Marietunet bor du i skogkanten med kort vei til turstier og lysløyper, med nærbutikk i gangavstand og kort vei til Kolbotn

Detaljer

NYBYEN ØKERN SALGSTRINN 2 HUS B

NYBYEN ØKERN SALGSTRINN 2 HUS B NYBYEN ØKERN SALGSTRINN 2 HUS B 2 Illustrasjon avvik vil forekomme. Forandring fryder En gang vokste det eikeskog der Økernsenteret strekker sine atten etasjer mot himmelen. Ved åpningen i 1970 var det

Detaljer

www.selvaagbolig.no/fn10 Illustrasjon - avvik vil forekomme

www.selvaagbolig.no/fn10 Illustrasjon - avvik vil forekomme www.selvaagbolig.no/fn10 Illustrasjon - avvik vil forekomme NydaleN Nydalen i Oslo har de siste 20 årene vært gjennom store forandringer. Fra å være et industriområde er det nå en levende bydel langs Akerselva.

Detaljer

LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN

LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN Denne utsikten til frokost på balkongen? VELKOMMEN TIL LILLOHØYDEN Selvaag Boligs nye prosjekt Lillohøyden ligger sentralt på et høydedrag

Detaljer

DOCKSIDE HUS B www.kaldnes.no

DOCKSIDE HUS B www.kaldnes.no DOCKSIDE HUS B www.kaldnes.no 2 Salg ved Tor André Vedvik Telefon: 97 95 95 57-33 30 94 75 E-post: tor.andre.vedvik@obos.no Trykk Alllkopi Design Lemon Foto Kai Myhre Bjørn Kjærra 3D Spir/Blår innhold

Detaljer

41 SELVEIERLEILIGHETER I TØNSBERG SENTRUM

41 SELVEIERLEILIGHETER I TØNSBERG SENTRUM 41 SELVEIERLEILIGHETER I TØSBERG SETRUM LIVET I SETRUM MED HISTORISK SUS I TREKROEE SOM OMKRASER ÆROMRÅDET ØSKER VI DEG VELKOMME TIL E OASE I TØSBERG SETRUM - SG51. Unn deg å leve i sentrum - og å sette

Detaljer

SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog

SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog DIN NESTE STASJON SPRINTEN Det er store planer for området vest for Haneborglia. Her skal det bygges ca. 1 000 boliger over en tidsperiode på ca. 10 år.

Detaljer

OPPLØPET SALGSTRINN 2

OPPLØPET SALGSTRINN 2 OPPLØPET SALGSTRINN 2 Om å bo på Lørenskog Lørenskog har mye å by på. Er du ute etter naturopplevelser, kultur, sport eller shopping, er Lørenskog stedet for deg! Sentralt beliggende rett ved Lørenskog

Detaljer