Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Videresalg av IT-ressurser med sletting av data på stedet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Videresalg av IT-ressurser med sletting av data på stedet"

Transkript

1 Dell Tjenester Tjenesteoversikt Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Videresalg av IT-ressurser med sletting av data på stedet Dell har gleden av å kunne tilby tjenester for ressursgjenvinning (ARS, Asset Recovery Services). Denne tjenesten gir deg en miljøvennlig og praktisk måte å avhende datautstyr på. Ressursgjenvinning kan deles inn i fem hovedfunksjoner: (1) Planlegging, (2) sletting av data på stedet, (3) henting, (4) behandling og (5) rapportering. Definisjoner og uttrykk: Følgende definisjoner skal gjelde for denne Tjenestebeskrivelsen: Vilkår a. Med ID-merke menes en ekstern etikett som Kunden har festet til en enhet. b. Med sletting av data menes den sertifiserte prosessen for datadestruksjon hvor en funksjonell harddisk som er riktig plassert i et system, får slettet data i tre (3) omganger hvor dataene overskrives ved hjelp av et automatisert skript (dataene overskrives for eksempel med nuller og ettall), og en sektorkontroll foretas av hver harddisk etter den tredelte dataslettingen. Sletting av data på stedet er ikke tilgjengelig i denne Tjenestebeskrivelsen for servere. c. Med sammendrag av datasletting menes en serieomkodet inventarliste over systemene og systemharddiskene som ble forsøkt slettet av Dell, ved hvert besøk hos deg. d. Med Dells logistikkleverandør menes en logistikkleverandør som handler på vegne av Dell. e. Med logistikk-id menes den unike ID-en som registreres av Dell for hver enhet som hentes. f. Med henting menes henteprosessen som brukes for henting av utstyret fra kundens lokaler. g. Med enhet menes hvert system, hver skjerm, hver skriver, hver server eller annen IT-maskinvare (med samlebetegnelsen utstyr ). h. Med serienummer menes den unike ID-en som produsenten har tildelt en enhet. i. Med tjeneste(r) menes prosessene for ressursgjenvinning som er beskrevet i denne Tjenestebeskrivelsen. j. Med sted menes kundens lokaler hvor henting og/eller sletting av data skal utføres. k. Med system menes en stasjonær eller bærbar datamaskin (for eksempel bærbar PC eller nett-pc) som inneholder (i) en funksjonell og riktig plassert harddisk hvor alle data skal slettes, og (ii) en funksjonell og riktig installert optisk stasjon som Dell vil bruke til å utføre slettingen av data. "System" ekskluderer uttrykkelig servere. l. Med UEPP menes Dells månedlige Used Equipment Purchase Pricelist (innkjøpspris for brukt utstyr). UEPP-listen er tidsbegrenset, og verdiene varierer fra måned til måned. Kontakt Dells kundeteam for å få den mest oppdaterte UEPP-listen. m. Med verdigjenvinning menes kompensasjon som gis til Kunden for hver enhet som er behandlet i forbindelse med tjenesten, og som Dell har fastslått at kan videreselges. Denne avtalen (Tjenestebeskrivelsen) er inngått mellom kunden (Kunden) og Dell-enheten som er angitt på Kundens faktura og/eller bestillingstilbud (Dell). Ved kjøp av disse tjenestene (som definert i dette dokumentet) fra Dell samtykker Kunden i å være bundet av alle vilkårene som er framsatt i denne Tjenestebeskrivelsen. Les nøye gjennom denne Tjenestebeskrivelsen, og vær oppmerksom på at Dell når som helst kan endre vilkårene i denne Tjenestebeskrivelsen ved å legge ut en oppdatering på Denne tjenesten leveres i forbindelse med Kundens separate, undertegnede hovedavtale for kundetjenester med Dell, som uttrykkelig gir Kunden retten til å bestille ARS-tjenester i henhold til denne, eller, hvis det ikke er inngått en slik avtale, Dells hovedavtale for kundetjenester (CMSA), som er tilgjengelig på og innlemmet i sin helhet i dette dokumentet ved referanser. Ikke desto mindre, i tilfelle det skulle oppstå en uløselig konflikt mellom bestemmelsene i denne Tjenestebeskrivelsen og CMSA-en (eller en annen separat ARS: Resale & Recycle with On Site Data Wipe Page 1

2 undertegnet avtale), samtykker Kunden herved i at det er bestemmelsene i denne Tjenestebeskrivelsen som skal gjelde, ettersom disse bestemmelsene ble godtatt etter bestemmelsene i den aktuelle hovedavtalen. Dells ansvar * URL-en kobler Kunden til Dells globale webside for servicekontrakter, hvor Kunden velger region, foretrukket språk (hvis aktuelt) og det riktige forretningssegmentet der tjenesten ble kjøpt (for eksempel store bedrifter, små- og mellomstore bedrifter og/eller offentlig sektor). Kunden vil deretter få muligheten til å velge og lese gjennom den riktige servicekontrakten. Du kan også kontakte din Dell-salgsrepresentant hvis du trenger hjelp til å finne en servicekontrakt. 1. Planlegging a. Sletting av data. Dell vil kontakte Kunden for å avtale et passende tidspunkt mellom kl og (lokal tid) mandag til fredag for sletting av data. Sletting av data legges som regel tidligst til (10) arbeidsdager etter kontaktdatoen. b. Henting. Når slettingen av data er fullført, kontakter Dell logistikkleverandøren for henting og frakt av utstyret. Dells logistikkleverandør vil kontakte Kunden for å bekrefte antall enheter og avtale et passende tidspunkt fra mandag til fredag mellom kl og (lokal tid) for henting, på hvert sted. Hentingen vil som regel bli planlagt tidligst tre (3) arbeidsdager etter kontaktdatoen. c. Endringer/avbestillinger. Kunden må varsle om endringer eller avbestillinger to (2) arbeidsdager før den planlagte datoen for tjenestene for å unngå tilleggsavgifter. 2. Sletting av data. Dell skal: a. Ankomme stedet, kontakte Kundens representant på stedet og fortsette til arbeidsområdet for dataslettingen (som definert under Kundens ansvar, punkt 2.b, nedenfor). b. Registrere følgende informasjon i sammendraget av datasletting for hvert system: produsent, modellnummer og serienummer for funksjonelle og riktig plasserte harddisker. c. Utføre slettingen av data på hvert system. d. For hver harddisk i systemet det forsøkes å slette data på, angi i sammendraget av dataslettingen hvorvidt dataene ble slettet (Bestått) eller ikke (Ikke bestått). e. Fjerne harddisker hvor dataene ikke ble slettet, fra systemet (for eksempel hvis harddisken ikke kan slettes eller overskrivingen mislyktes) og returnere disse harddiskene til Kundens representant. Det festes deretter et merke på harddisken som viser dato/klokkeslett for slettingsforsøket og årsaken til at dataene ikke kunne slettes (hvis den er kjent). f. Returnere alle systemer (med unntak av harddisker hvor dataene ikke ble slettet) til lagringsstedet som er utpekt av Kunden, for henting på et senere tidspunkt. g. Levere en PDF-versjon av sammendraget av dataslettingen på en USB flash-disk til Kunden (som Kunden skal skaffe til veie) før stedet forlates. h. Levere et skjema for bekreftelse av datasletting til Kundens representant på stedet. Dette skal leses gjennom og signeres for å sertifisere at sammendraget av dataslettingen i PDF-format (under punkt 2.g ovenfor) viser en nøyaktig oversikt over følgende: (i) Harddiskene i systemet som ble slettet (Bestått) og deretter flyttet av Dell til lagingsstedet som er utpekt av Kunden, for henting på et senere tidspunkt og (ii) harddiskene i systemet som ikke ble slettet (Ikke bestått), og som deretter ble returnert til Kundens representant på stedet for kassering (Kundens ansvar). 3. Henting. Dells logistikkleverandør skal: a. Ankomme stedet, kontakte Kundens representant på stedet og fortsette til hentestedet. b. Registrere en unik logistikk-id for hver enhet og registrere antall enheter som fjernes fra stedet, i henterapporten. c. Pakke utstyret ved hjelp av paller, mellomleggsplater og krympeplast. (Merk! Utstyret pakkes ikke individuelt se Kundens ansvar). d. Levere konnossement eller fraktbrev som må signeres, til Kunden før stedet forlates. e. Transportere utstyret til Dells behandlingssted. 4. Behandling. Ved ankomst til Dells behandlingssted for utstyret vil Dell utføre følgende: ARS: Resale & Recycle with On Site Data Wipe Page 2

3 a. Kontroll: 1) Registrere logistikk-id-en for hver enhet i et lagersystem med sporing. 2) Registrere følgende opplysninger for hvert system, hver skjerm og hver skriver i oppgjørsrapporten for utstyret: Fabrikat, modell, produsent, serienummer, ID-merke (hvis det finnes) og skjermstørrelse (hvis aktuelt). 3) Registrere følgende for hver løs harddisk i oppgjørsrapporten for utstyret: Fabrikat, modellnummer, produsent, serienummer (hvis det finnes). 4) Registrere følgende for alle andre enheter: En beskrivelse som identifiserer enheten, enhetens tilstand, produsent, serienummer (hvis aktuelt), ID-merke (hvis aktuelt) og enhetens vekt. 5) Fjerne et eventuelt ID-merke. b. Funksjonstest: Teste og registrere resultatene for følgende enheter i oppgjørsrapporten for utstyret: System/server: - Funksjonalitet - Mengde RAM - Antall og størrelse på harddisker - Prosessorhastighet - CD-ROM eller DVD installert - Visuell inspeksjon av fungerende LCD-skjerm (bærbare datamaskiner) Skjermer: funksjonalitet Skrivere: funksjonalitet Annen IT-maskinvare: funksjonalitet c. Kosmetisk klassifisering: For alt utstyr som er testet for funksjonalitet, vil den kosmetiske tilstanden til hver enhet bli registrert i oppgjørsrapporten for utstyret, for eksempel slik:* (*Merk: Klassifiseringer kan variere fra region til region) Klasse C: Brukt utstyr, komplett og funksjonelt med normal slitasje. Klasse D: Brukt utstyr hvor komponenter mangler, eller som har kosmetiske skader som er større enn det som kan kalles normal slitasje. Klasse S eller skrap: Brukt utstyr (uegnet for videresalg) som skal resirkuleres eller demonteres, slik at enheter kan brukes. Omfatter også brukt utstyr som ikke lenger er salgbart på markedet, mangler viktige komponenter eller har så store kosmetiske skader at det ikke kan selges videre. d. Verdioptimalisering: Det vil gjøres et forsøk på å optimalisere verdien av utstyr som egner seg for videresalg, og på verdigjenvinning. Kunden erkjenner at for å kunne oppnå maksimal verdigjenvinning må utstyret være (a) fungerende og inkludere strømledninger og andre elementer som kreves for at hver enhet skal kunne godkjennes gjennom en OEM-driftstest, og (b) i god kosmetisk stand, slik at det ikke trenger mer enn en lett rengjøring, og uten sprukket plast, slik at alt utstyret kan videreselges som fungerende med normal slitasje for lignende brukt utstyr. e. Videresalg og verdigjenvinning: 1) Verdigjenvinningen for hver enhet som oppfyller retningslinjene for UEPP-prising, baseres på verdien av slike enheter, som beskrevet i UEPP-listen for den måneden utstyret ble behandlet. Verdigjenvinningen for enheter som kan videreselges, men som ikke oppfyller retningslinjene for UEPP-prising, fastsettes ved å ta verdien av slike enheter, som beskrevet i UEPP-listen for den måneden enheten ble behandlet, og deretter redusere den for å oppveie for de faktorene som gjorde at enheten ikke oppfylte retningslinjene for UEPP-prising. 2) For verdigjenvinningen kan det utføres justeringer på hver enhet i den grad Dell etter eget skjønn finner det rimelig. 3) Verdigjenvinningen for hver enhet vil framsettes i oppgjørsrapporten for utstyret og vil være bindende for Kunden. 4) Enheter som ikke består funksjonstesten, eller som klassifiseres som Skrap (se Klasse S i definisjonen av klassifiseringer i punkt 4.b) under den kosmetiske testen, vil bli resirkulert eller kassert av Dell på en måte som samsvarer med alle gjeldende lover, forskrifter og krav. 5) I følgende tilfeller har Kunden mulighet for å få verdigjenvinning: ARS: Resale & Recycle with On Site Data Wipe Page 3

4 a. For utstyr som hentes i USA eller Canada innen tretti (30) arbeidsdager etter at en oppgjørsrapport for utstyr er levert, og forutsatt at Dell har lagret den nødvendige remisseinformasjonen for Kunden, skal Dell betale Kunden verdigjenvinningsbeløpet for utstyr som er behandlet i samsvar med kriteriene ovenfor. b. For utstyr som hentes utenfor USA eller Canada, har Dells tjenesteleverandør ansvaret for å refundere Kunden ved mottak av en gyldig faktura fra Dells Kunde. Dell vil gi detaljert informasjon sammen med hver oppgjørsrapport for utstyret, for å hjelpe Kunden med å opprette den nødvendige fakturaen. 6) Verdigjenvinningen er avgiftsbelagt, og hver part skal betale alle skyldige salgs-, vare- og tjenesteavgifter med hensyn til beløpene som skal betales herunder. f. Kassering av harddisker: 1) Utføre sletting av data i tre (3) omganger på funksjonelle og riktig plasserte harddisker som ikke ble behandlet av Dell under dataslettingsprosessen hos kunden. 2) Destruere og kassere alle harddisker hvor dataene ikke ble slettet av Dell på en måte som samsvarte med alle gjeldende lover, forskrifter og krav. g. Kassering av annet utstyr: Alt annet utstyr som ikke egner seg for videresalg ovenfor, vil bli demontert og enten resirkulert, brukt om igjen eller kassert av Dell på en måte som samsvarer med alle gjeldende lover, forskrifter og krav. 5. Rapportering. Dell skal innen 35 arbeidsdager* fra hentedatoen sende Kunden følgende rapporter via e-post: a. En kopi av sammendraget av dataslettingen. b. En bekreftelse på avhending, som skal inneholde følgende: 1) Et sertifikat for datadestruksjon som identifiserer alle harddisker i systemet hvor dataene ble slettet av Dell under dataslettingsprosessen hos Kunden. 2) Bekreftelse på at alle andre harddisker ble slettet eller destruert i samsvar med punkt 4.f ovenfor. 3) Bekreftelse på at alt annet utstyr ble kassert/resirkulert i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og krav. c. Oppgjørsrapporten for utstyret. Kundens ansvar (*For henting på oversjøiske områder, øyer og andre fjerntliggende steder gjelder en lengre ventetid for rapportering) 1. Generelt. KUNDEN SKAL TA SIKKERHETSKOPI AV ALLE DATA OG ALL PROGRAMVARE KUNDEN ØNSKER Å BEHOLDE, FØR UTSTYRET GJØRES TILGJENGELIG FOR DELL. Tjenester som leveres under denne Tjenestebeskrivelsen, inkluderer ikke gjenoppretting av data eller programvare fra systemer. 2. Sletting av data. Kunden skal: a. Fjerne/deaktivere alle passord og andre sikkerhetsfunksjoner for tilgang og avslutte eventuell programvare for tyveriforhindring eller programvare for sporing av bærbar PC som finnes på utstyret, fra systemer hvor data skal slettes, før Dell ankommer. b. Tilby et sikkert og stort nok arbeidsområde på stedet hvor dataslettingen skal utføres (arbeidsområdet for dataslettingen), som minimum skal omfatte: a. Bord-/skrivebordsplass, stoler, strømuttak og god belysning. b. Plass nok til å stable minst 20 stasjonære PC-er for å utføre datasletting på alle samtidig. c. God nok tilgang til strøm. c. Samle og plassere alle systemene hvor datasletting skal utføres, i nærheten av arbeidsområdet for dataslettingen. d. Gi tilgang til en representant på stedet hver dag datasletting er planlagt å skulle utføres, som skal vise Dell til arbeidsområdet for dataslettingen og peke ut hvilke systemer Dell skal utføre dataslettingen på. e. Gi tilgang til skjermer og ekstern strømforsyning som kan brukes sammen med systemene under slettingen av data (skjermer kreves ikke for bærbare PC-er). f. Gi tilgang til et sikkert lagringssted i umiddelbar nærhet av arbeidsområdet for dataslettingen til oppbevaring av systemer hvor dataene ble slettet, fram til henting. ARS: Resale & Recycle with On Site Data Wipe Page 4

5 g. Lese gjennom skjemaet for bekreftelse av dataslettingen og signere dette for å bekrefte at Kunden er enig i at sammendraget av dataslettingen som ble levert i PDF-format (i punkt 2.g ovenfor under Sletting av data), viser en nøyaktig oversikt over følgende: (i) Harddiskene i systemet som ble slettet (Bestått) og deretter flyttet av Dell til lagringsstedet som er utpekt av Kunden, for henting på et senere tidspunkt og (ii) harddiskene i systemet som ikke ble slettet (Ikke bestått), og som deretter ble returnert til Kundens representant på stedet for kassering (Kundens ansvar). h. Levere en blank USB flash-disk til Dell, slik at PDF-versjonen av sammendraget av dataslettingen kan lagres på denne før Dell forlater stedet. 3. Henting. Før henting skjer, skal Kunden: a. Varsle om eventuelle problemer med tilgang til stedet eller tidsbegrensninger når hentingen planlegges. b. FJERNE ALLE KONFIDENSIELLE, OPPHAVSRETTSBESKYTTEDE, SENSITIVE ELLER ANDRE IKKE-OFFENTLIGE DATA OG TREDJEPARTSPROGRAMVARE FRA ALT UTSTYR (FOR EKSEMPEL SERVERE, HARDDISKER SOM IKKE BESTO DATASLETTINGEN OSV.) SOM DELL IKKE HAR MERKET MED "BESTÅTT" I SAMMENDRAGET AV DATASLETTINGEN. c. Fjerne alle løse datalagringsmedier fra utstyret og beholde disse (for eksempel CD-er, DVD-er, ZIPdisker). d. Samle utstyret på hvert sted (inkludert systemene som data ble slettet på) i en grunnetasje som Dells logistikkleverandør med rimelighet kan få tilgang til (hentestedet). e. Gi tilgang til en representant på stedet som skal vise Dells logistikkleverandør til utstyret. f. Pakke ut alt utstyr og skille det klart og tydelig fra utstyr som ikke skal hentes. (Merk: Hvis utstyret er pakket inn av Kunden før hentingen, kan Dell kreve at det avtales et nytt tidspunkt for henting på Kundens bekostning). g. Kontrollere at utstyret bare inneholder maskinvare og ikke andre produkter, materialer, emballasje eller esker. h. Avslutte eller overføre alle lisenser i tilknytning til tredjepartsprogramvare (inkludert, men ikke begrenset til, eventuell programvare for tyveriforhindring eller programvare for sporing av bærbar PC) som finnes på utstyret. i. Kontrollere at utstyret er komplett og riktig sammensatt, ettersom verdien av utstyr som har blitt demontert (for eksempel harddisker, minne eller batterier som mangler i systemet), kan bli redusert eller eliminert. 4. Kundegaranti. Kunden framholder og garanterer følgende: (a) Kunden har full eiendomsrett og handelsrett til utstyret, som er fri for fordringshaveres panteretter, krav og heftelser av enhver type. (b) Kunden har fjernet alle konfidensielle, opphavsrettsbeskyttede, sensitive eller ikke-offentlige data fra alt utstyr som Dell ikke merket med Bestått i sammendraget av dataslettingen. (c) Kunden har tillatelse til å selge dette utstyret og garanterer at et slikt salg ikke skal resultere i Kundens brudd på eventuelle avtaler eller dommer som er bindende for Kunden. (d) Utstyret fungerer i henhold til produsentens publiserte spesifikasjoner ved levering til Dell, med mindre noe annet er framsatt av Kunden og skriftlig anerkjent av Dell før henting. Hvis kunden ikke oppfyller sine forpliktelser eller garantier som er beskrevet i denne Tjenestebeskrivelsen, skal ikke Dell være forpliktet til å levere tjenestene eller være ansvarlig for eventuelle skader som følge av Kundens brudd. Alternativt kan Kunden bli pålagt tilleggsavgifter og -kostnader for å dekke eventuell ekstra tid eller materialer som har gått med, eller tap eller skader som eventuelt har oppstått for Dell eller Dells leverandører. Priser og betalingsvilkår Tjenester for ressursgjenvinning under denne Tjenestebeskrivelsen er bare tilgjengelig for tjue (20) eller flere systemer per besøk på stedet. En minimumsavgift som tilsvarer kostnaden for sletting av data på tjue (20) systemer, vil bli krevd for hvert besøk på hvert sted hvor sletting av data utføres. Kunden faktureres per enhet og i henhold til minimumsantallet som er angitt i Tjenestebeskrivelsen. Prisen per enhet vil bli framsatt i et pristilbud fra Dell og inkluderer tilhørende kabler, eksterne enheter, dokkingstasjoner, portreplikatorer, eksterne stasjoner, tastaturer og mus. ARS: Resale & Recycle with On Site Data Wipe Page 5

6 Andre gjenstander vil bli samlet, veid og fakturert i henhold til prisen for én enhet per 18 kg utstyr. Henting og/eller resirkulering av Kundens emballasje/esker er ikke inkludert i kostnadene for denne tjenesten og vil være gjenstand for tilleggsavgifter. Kunden samtykker herved i å betale prisen for hver enhet i henhold til den gjeldende bestillingsbekreftelsen fra Dell, samt eventuelle tilleggsavgifter eller -kostnader som er framsatt i denne Tjenestebeskrivelsen. Kunden erkjenner og samtykker i at Dell skal ha rett til å balansere beløp som tilkommer Dell i henhold til denne Tjenestebeskrivelsen, mot beløp som skal betales av Dell til Kunden. Tilleggsavgifter. Tjenester som ytes av Dell for flere enheter enn det bestilte antallet, vil bli fakturert i henhold til prisen per enhet for den aktuelle tjenesten. Standard transportavgifter er inkludert i tjenesten. o o For enheter som veier mer enn 18 kg, kan det pålegges en tilleggsavgift for transport. Henting på oversjøiske områder, øyer og andre fjerntliggende steder vil være gjenstand for tilleggsavgifter. Hvis Kunden, stedet og/eller utstyret ikke oppfyller kravene som er framsatt i denne Tjenestebeskrivelsen, må det avtales et nytt tidspunkt for de aktuelle tjenestene og/eller pålegges tilleggsavgifter. Tilgangs-, tids- eller kjøretøyrestriksjoner kan medføre tilleggsavgifter. Mislykkede forsøk på henting av Dells logistikkleverandør, hvor Kunden ikke er klar eller utstyret ikke er klart (hvis for eksempel Kunden har pakket utstyret før henting) på det avtalte tidspunktet for henting, kan resultere i tilleggsavgifter. Kunden vil stå ansvarlig for eventuelle kostnader som skyldes at feil systemer identifiseres for sletting av data eller henting. Viktig tilleggsinformasjon Ikke overførbar. Tjenesten er ikke overførbar. Dells partnere. Dell forbeholder seg retten til å levere disse tjenestene, i sin helhet eller delvis, ved hjelp av tredjeparts tjenesteleverandører. Endring eller avbestilling av tjenesten. Kunden må varsle om endringer eller avbestillinger senest to (2) arbeidsdager før den planlagte datoen for tjenestene for å unngå tilleggsavgifter. Hvis Kunden vil avbestille tjenesten, må det sendes en forespørsel til Dells kundeteam. Hvis Kunden har avtalt henting direkte med Dells logistikkleverandør, må Kunden også kontakte den samme logistikkleverandøren for å avbestille hentingen. Ingen retur. Utstyr kan ikke returneres når det først er hentet. Ingen forurensede produkter. Denne tjenesten kan ikke leveres for utstyr som er eller har blitt forurenset eller mistenkes for å være forurenset av kjemikalier, biologiske midler eller andre stoffer som ikke er en del av det opprinnelige, nye utstyret, eller på annen måte er forbundet med vanlige kontormiljøer. Kunden er ansvarlig for alle kostnader og utgifter som måtte oppstå ved unnlatelse av å informere Dell om slik forurensing. Eiendomsrett og tapsrisiko: Dell eller Dells logistikkleverandør vil bære risikoen for tap av eller skader på utstyret etter avreise fra hentestedet. Eiendomsretten skal anses å gå over til Dell eller Dells logistikkleverandør ved mottak og besittelse av utstyret av Dell eller Dells logistikkleverandør. Sikkerhetskopiering av programvare/data. DELL FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR FOR ALL GJENOPPRETTING AV DATA ELLER PROGRAMVARE PÅ UTSTYR (INKLUDERT PÅ EN EVENTUELL USB FLASH-DISK LEVERT AV KUNDEN). Forretningsmessig rimelige begrensninger av tjenestens omfang. Dell kan avslå å levere tjenester hvis utstyrets stand, størrelse eller plassering etter Dells vurdering utgjør en urimelig risiko for Dell eller Dells tjenesteleverandører eller ligger utenfor tjenesteomfanget. Dell er ikke ansvarlig for feil eller forsinkelse i levering av tjenester som skyldes forhold utenfor Dells kontroll. ARS: Resale & Recycle with On Site Data Wipe Page 6

7 Begrensninger for sletting av data. Ingen dataslettingsprosess etterlater et system like fritt for uleselige, gjenværende data som et nytt produkt. Dell gir ingen (i) anbefalinger med hensyn til Kundens datafjerningsbehov eller (ii) forestillinger når det gjelder effektiviteten ved én metode for datafjerning i forhold til en annen. Vilkår. Ettersom det utelukkende berører tjenestene som leveres i henhold til denne Tjenestebeskrivelsen, og på tross av eventuelle motstridende vilkår i CMSA-en, hovedavtalen for kundetjenester eller en annen avtale som gjelder for disse tjenestene, gjelder følgende vilkår: A. Garanti. DELL INNESTÅR FOR AT DE VIL UTFØRE TJENESTEN MED RIMELIG FORSIKTIGHET. DELL GIR INGEN ANDRE GARANTIER OG FRASKRIVER SEG ALLE ANDRE GARANTIER OG BETINGELSER, UTTALTE ELLER IMPLISERTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL EVENTUELLE IMPLISERTE GARANTIER ELLER BETINGELSER OM SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. B. ANSVARSBEGRENSNING. DELLS OG DELLS TJENESTELEVERANDØRERS ANSVAR FOR TJENESTER SOM ER LEVERT I HENHOLD TIL DENNE TJENESTEBESKRIVELSEN, SELV VIL TIL ENHVER TID VÆRE UNDERLAGT FØLGENDE BEGRENSNINGER OG ANSVARSFRASKRIVELSER: 1. DELL SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR NOE AV DET FØLGENDE: (I) TAP AV FORTJENESTE, TAP ELLER ØDELEGGELSE AV DATA ELLER PROGRAMVARE, TAP AV HANDEL ELLER OPPFYLLELSE AV TREDJEPARTSKRAV SOM KAN GJELDE FOR DATA PÅ KUNDENS UTSTYR, (II) FØLGESKADER, SPESIELLE SKADER, INDIREKTE SKADER, TILFELDIGE SKADER ELLER STRAFFESKADER (HVIS AKTUELT) ELLER (III) KRAV FRA TREDJEPARTER. 2. DELL SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR SIKKERHETEN ELLER KONFIDENSIALITETEN TIL DATA SOM BEFINNER SEG PÅ UTSTYR, UNNTATT FOR UAUTORISERT OFFENTLIGGJØRING AV DATA FRA ET SYSTEMS HARDDISK SOM DELL OG/ELLER DELLS TJENESTELEVERANDØR IKKE LYKTES I Å SLETTE DATA PÅ HOS KUNDEN I HENHOLD TIL PROSESSENE SOM ER BESKREVET I DETTE DOKUMENTET, MEN DERETTER LIKEVEL SERTIFISERTE AT DENNE HARDDISKEN VAR BLITT SLETTET, I SAMMENDRAGET AV DATASLETTINGEN. I ET SLIKT TILFELLE SKAL DELL VÆRE ANSVARLIG OVERFOR KUNDEN FOR DIREKTE SKADER SOM FØLGER AV EN SLIK OFFENTLIGGJØRING, OPPTIL ERSTATNINGSTAKET SOM ER ANGITT I PUNKT B.4 NEDENFOR. 3. DELLS MAKSIMALE OG ENESTE ANSVAR SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED ETHVERT KRAV FOR TAP AV EN HVILKEN SOM HELST FYSISK GJENSTAND, SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER OVERSTIGE DENNES VERDI SOM ER ANGITT PÅ UEPP-LISTEN FOR DEN MÅNEDEN DA DET BLE OPPDAGET AT GJENSTANDEN VAR GÅTT TAPT. 4. DELLS SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE ERSTATNINGSKRAV SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED DENNE TJENESTEBESKRIVELSEN INNENFOR ET HVILKET SOM HELST KALENDERÅR, SKAL IKKE OVERSTIGE DET TOTALE AVGIFTSBELØPET SOM ER BETALT ELLER SKAL BETALES AV KUNDEN I HENHOLD TIL DENNE TJENESTEBESKRIVELSEN I DET AKTUELLE KALENDERÅRET. DELL BEGRENSER IKKE SITT ANSVAR FOR SVINDEL, PERSONSKADE ELLER DØD SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV UAKTSOMHET, ELLER FOR ETHVERT ANNET TAP SOM IKKE KAN BEGRENSES I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV. DERSOM GJELDENDE LOV FORBYR ENHVER BEGRENSNING AV ANSVAR I DENNE TJENESTEBESKRIVELSEN, SAMTYKKER PARTENE I AT SLIK BEGRENSNING SKAL ENDRES, UTEN NOEN PROTEST FRA PARTENES SIDE, SLIK AT DEN I VIDESTE FORSTAND GJELDER SÅ LANGT LOVEN TILLATER DET. ARS: Resale & Recycle with On Site Data Wipe Page 7

Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Resirkulering av IT-ressurser

Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Resirkulering av IT-ressurser Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Resirkulering av IT-ressurser Tjenesteoversikt Dell har gleden av å kunne tilby tjenester for ressursgjenvinning (ARS,

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Videresalg av IT-ressurser med ekstern sletting av data

Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Videresalg av IT-ressurser med ekstern sletting av data Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Videresalg av IT-ressurser med ekstern sletting av data Tjenesteoversikt Dell har gleden av å kunne tilby tjenester

Detaljer

Dell tjenestebeskrivelse

Dell tjenestebeskrivelse Dell tjenestebeskrivelse Resirkulering av IT-utstyr - EMEA Introduksjon Dell har gleden av å levere tjenester ved innbytte av utstyr og resirkulering ("tjenesten(e)") iht. denne tjenestebeskrivelsen ("tjenestebeskrivelse").

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Dells videresalgs- og resirkuleringstjenester - Donasjon av IT-eiendel

Tjenestebeskrivelse: Dells videresalgs- og resirkuleringstjenester - Donasjon av IT-eiendel Dells tjenester Tjenestebeskrivelse: Dells videresalgs- og resirkuleringstjenester - Donasjon av IT-eiendel Tjenesteoversikt Dell har gleden av å levere videresalgs- og resirkuleringstjenester. Denne tjenesten

Detaljer

Dell tjenestebeskrivelse

Dell tjenestebeskrivelse Dell tjenestebeskrivelse Donasjon av IT-utstyr - EMEA Introduksjon Dell har gleden av å levere tjenester ved innbytte av utstyr og resirkulering ( tjenesten(e) ) iht. denne tjenestebeskrivelsen ( tjenestebeskrivelse

Detaljer

Dell tjenestebeskrivelse

Dell tjenestebeskrivelse Dell tjenestebeskrivelse Innbytte av IT-utstyr med datafjerning utenfor stedet - EMEA Introduksjon Dell har gleden av å levere tjenester ved innbytte av utstyr og resirkulering ("tjenesten(e)") iht. denne

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby tjenesten Sporing og gjenoppretting og tjenesten Ekstern sletting

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definisjoner i disse vilkårene: "Registrering" er prosessen på registreringsnettstedet for EPSON CoverPlus, der du angir aktiveringsnummeret etter, enten ved kjøp eller overdragelse,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Dell tjenestebeskrivelse

Dell tjenestebeskrivelse Dell tjenestebeskrivelse Innbytte av IT-utstyr med datafjerning på stedet - EMEA Introduksjon Dell har gleden av å levere tjenester ved innbytte av utstyr og resirkulering ( tjenesten(e) ) iht. denne tjenestebeskrivelsen

Detaljer

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker

Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenesteoversikt Dell Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Forbruker Tjenestebeskrivelse Dells garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse ("tjeneste" eller "tjenester") gir tilgang til Dells maskinstøtteteknikerer

Detaljer

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE.

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER AV SONY PROGRAMVARE DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. VIKTIG LES

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov

Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Dell Tjenester Tjenestebeskrivelse: Tjenesten Behold harddisken ved behov Tjenesten Behold harddisken ved behov Oversikt over vilkår Denne avtalen ("Avtalen" eller "Tjenestebeskrivelsen") opprettes mellom

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være

Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være Ansvarsfraskrivelse: NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET Selv om vi har lagt mye arbeid i utarbeidelsen av nettstedet, kan visse tekniske forhold være utenfor vår kontroll, og vi kan ikke garantere at du vil ha

Detaljer

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE SJANSENE TIL Å VINNE. 1. Kvalifisering: Denne kampanjen er kun åpen for de som registrerer seg på våre nettsider og som er 18 eller

Detaljer

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag (INBD International Next Business Day) Internasjonal

Detaljer

(a) "Kontrakten" viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene.

(a) Kontrakten viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene. Generelle vilkår for salg, levering og tjenester 1. DEFINISJONER (a) "Kontrakten" viser til avtalen mellom Selger og Kjøper angående Produktene nevnt nedenfor, herunder disse generelle vilkårene. (b) "Produktene"

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

ATLANTIS Garanti for distanser

ATLANTIS Garanti for distanser ATLANTIS Garanti for distanser ATLANTIS original titan gyllent titan zirconia livstid livstid 5 år DENTSPLY Implants tilbyr tannleger pasientspesifikke ATLANTIS -distanser for sementerte og skrueretinerte

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day)

I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day) Beskrivelse av Dell-tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Service på stedet neste arbeidsdag (NBD - Next Business Day) Service på stedet neste arbeidsdag omfatter, fra

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Smart Grid Norway. RMA Policy

Smart Grid Norway. RMA Policy Smart Grid Norway RMA Policy Publisert: 08.01.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Garanti og defekte produkter... 3 1.1 Garanti... 3 1.2 Defekte produkter... 3 2 Hvordan motta RMA nummer?... 4 3 Pakking og frakt

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

sende den gjenoppbygge og over hele verden. data på ødelagt. når slike av denne produkt. tjenestebeskrivelsen, er beskrevet) nedenfor.

sende den gjenoppbygge og over hele verden. data på ødelagt. når slike av denne produkt. tjenestebeskrivelsen, er beskrevet) nedenfor. Tjenestebeskrivelse Gjennoppretting av tapt data Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby tjenesten Gjennoppretting av tapt data( tjenesten eller tjenestene ) for utvalgte produkter ( støttede produkter

Detaljer

Garantibetingelser. Hva garantibetingelsene dekker

Garantibetingelser. Hva garantibetingelsene dekker Garantibetingelser Garantien Lenovo gir i disse garantibetingelsene gjelder bare for Lenovo-maskinvareprodukter som Kunden kjøper til eget bruk, og ikke for videresalg. Disse garantibetingelsene kan kalles

Detaljer

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare 1. Avtalens omfang Avtalen gir Kunden en tidsbegrenset ikke-eksklusiv rett til å bruke de Programmene, og tilhørende dokumentasjon. Kundens rett til å

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE 1. Bestilling og bekreftelse av møter En møtebestilling anses å være bindende når den er bekreftet. En bekreftet bestilling utgjør

Detaljer

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services VIKTIG MERKNAD: LES NØYE DISSE BETINGELSENE FOR LEVERING AV SERVICEPAC-TJENESTER FOR IBM WARRANTY SERVICE UPGRADE, IBM

Detaljer

original

original original www.atlantisabutment.no Les mer om hvilke fordeler du og dine pasienter kan få ved å velge Atlantis pasientspesifikke distanser. 79357-NO-1208 2012 DENTSPLY IH ATLANTIS -GARANTI MED OSS er du

Detaljer

PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI Takk for at du kjøpte et produkt fra Packard Bell. Formålet med dette dokumentet er å stille betingelsene for Packard Bell Begrenset Garanti til din disposisjon. 1. DEFINISJONER

Detaljer

HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2

HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2 HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2 HP Services Tekniske data HP Installerings- og oppstartstjeneste for HP Superdome 2 er utformet for installering på stedet av HP Superdome 2 Server.

Detaljer

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Denne begrensede garantien fra produsenten ( garantien ) gjelder bare for autentiske Nokiaprodukter med Windows-telefon solgt via

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av blader i et eksisterende Dell PowerEdge -bladkabinett

Tjenestebeskrivelse Installasjon av blader i et eksisterende Dell PowerEdge -bladkabinett Tjenestebeskrivelse Installasjon av blader i et eksisterende Dell PowerEdge -bladkabinett SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Denne tjenesten gir installasjon av én eller flere (som angitt

Detaljer

Vennligst kontakt SHARP dersom du har spørsmål angående om denne Garantien gjelder for Apparatet ditt.

Vennligst kontakt SHARP dersom du har spørsmål angående om denne Garantien gjelder for Apparatet ditt. SHARP-enheten din (som beskrevet nedenfor) er produsert med omhu og omtanke og etter de høyeste kvalitetsstandarder. Dersom det innenfor garantiperioden (som beskrevet nedenfor) skulle vise seg å være

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Dells europeiske tjeneste for henting og retur

Tjenestebeskrivelse Dells europeiske tjeneste for henting og retur Tjenestebeskrivelse Dells europeiske tjeneste for henting og retur Oversikt over tjenesten for henting og retur Med den europeiske tjenesten for henting og retur får du, fra leveringsdatoen, en støttetjeneste

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en PowerConnect -svitsj

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en PowerConnect -svitsj Tjenestebeskrivelse Installasjon av en PowerConnect -svitsj SKU-er for tjeneste Se vedlegg A Tjenesteoversikt Tjenesten gjelder den fysiske installasjonen av en enkelt PowerConnect Ethernet-svitsj, inkludert

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 7 3.1 Ordre...s. 7 3.2 Telling...s. 9 3.3 Import...s.11

Detaljer

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe Til: Norges Bridgeforbund Att: Inger Hjellemarken Mail: hjellemarken@gmail.com Trondheim Lufthavn, 22.03.11 2011 TILBUD FRA RADISSON BLU HOTEL, TRONDHEIM AIRPORT Nye Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Grunnleggende maskinvarestøtte

Tjenestebeskrivelse Grunnleggende maskinvarestøtte Tjenesteoversikt Dell har gleden av å tilby grunnleggende maskinvarestøtte ( tjeneste eller grunnleggende ) i henhold til dette dokumentet (tjenestebeskrivelsen) og nivået for på stedet- og/eller innsendingsservice

Detaljer

*** GENERELLE TJENESTEVILKÅR ***

*** GENERELLE TJENESTEVILKÅR *** 1 OMFANG OG ANVENDELSE *** GENERELLE TJENESTEVILKÅR *** 1.1. Med mindre annet er skriftlig avtalt, skal disse generelle tjenestevilkårene (heretter kalt "Generelle vilkår") gjelde for alle tjenester, som

Detaljer

Begrenset garanti og teknisk støtte

Begrenset garanti og teknisk støtte Oppbevares for framtidig referanse Begrenset garanti og teknisk støtte Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA) Dette dokumentet inneholder informasjon om begrenset garanti for datamaskinprodukter innkjøpt i

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerEdge -rack

Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerEdge -rack Tjenestebeskrivelse Installasjon av en Dell PowerEdge -rack SKU-er for tjeneste Se vedlegg A. Tjenesteoversikt Denne tjenesten tilbyr installasjon på stedet av ett enkelt Dell PowerEdge -rack, inkludert

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Signatur: e-post: dato: og Keyforce

Detaljer

innstikk leser du denne informasjonen kan vi gjøre en bedre jobb for deg

innstikk leser du denne informasjonen kan vi gjøre en bedre jobb for deg innstikk leser du denne informasjonen kan vi gjøre en bedre jobb for deg innstikk slår følge med avisen helt hjem til leseren. De fleste ønsker å holde seg orientert om hva som skjer i lokalsamfunnet.

Detaljer

HP Deleutskiftingstjeneste

HP Deleutskiftingstjeneste HP Deleutskiftingstjeneste HP Technology Services kontraktsfestede tjenester Tekniske data HP Deleutskiftingstjeneste skifter ut defekte HP-deler med erstatningsdeler på gjeldende revisjonsnivå som er

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av en portal for ekstern tilgang

Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av en portal for ekstern tilgang SKU-er for tjeneste Se vedlegg A Tjenesteoversikt Tjenestebeskrivelse Installasjon og konfigurasjon av en portal for ekstern tilgang Tjenesten gjelder installasjon og konfigurasjon av en portal for ekstern

Detaljer

Dell tjenestebeskrivelse

Dell tjenestebeskrivelse Dell tjenestebeskrivelse Garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Kommersielle kunder Introduksjon Dell har gleden av å levere garantistøtte ved en enkel utløpt hendelse Kommersielle kunder ("tjenesten(e)")

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Avinstallasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet

Tjenestebeskrivelse Avinstallasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet SKU-er for tjeneste Se vedlegg A Tjenesteoversikt Tjenestebeskrivelse Avinstallasjon av en server, lagringsenhet eller en ekstern enhet Tjenesten er et supplement til standardinstallasjonen av et nytt

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Rask utsending

Tjenestebeskrivelse Rask utsending RASK UTSENDING (FTD eller Programmet ) BETINGELSER Med hensyn til løftene fremsatt nedenfor, er partene enige om følgende: I denne Avtalen gjelder følgende definisjoner: Sluttbruker vil si personen som

Detaljer

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK

ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Tilleggsvilkår for bruk av Acrobat.com Sist oppdatert 18. juni 2014. Erstatter fullstendig versjon av 2. mai 2013. ADOBE ONLINE-TJENESTER TILGJENGELIG PÅ ACROBAT.COM TILLEGGSVILKÅR FOR BRUK Uttrykk skrevet

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

Garanti for implantat- systemer

Garanti for implantat- systemer Garanti for implantat- systemer Garanti for implantatsystemer implantater og komponenter zirconia instrumenter livstid 5 år 3 år Etter sammenslåingen av Astra Tech Dental og DENTSPLY Friadent kan DENTSPLY

Detaljer

Lisensavtale for sluttbrukere

Lisensavtale for sluttbrukere Lisensavtale for sluttbrukere DETTE MÅ LESES GRUNDIG FØ R DU BRUKER DETTE UTSTYRET: Denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA") er en juridisk avtale mellom (a) deg (enten en enkeltperson eller en enkelt enhet)

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop 1 Omfang 2 Kontraktinngåelse 3 Forbrukerens angrerett 4 Priser 5 Levering 6 Forfallsdato og betaling, standard 7 Forskyvning, tilbakehold 8 Reservering

Detaljer

«SAP» betyr SAP-selskapet som du har inngått avtale med om tjenesten.

«SAP» betyr SAP-selskapet som du har inngått avtale med om tjenesten. Tjenestenivåprogram for Ariba Commerce Cloud-tjenester Tilgjengelighetsgaranti for tjenester Sikkerhet Diverse 1. Tilgjengelighetsgaranti for tjenester a. Bruk. Tilgjengelighetsgarantien for tjenester

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare LES DENNE AVTALEN NØYE. VED Å INSTALLERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PROGRAMVAREN AKSEPTERER DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE

Detaljer

Denne avtalen gir et bilde på de støtteproduktene som skal tilbyd av Compellent som kundestøtte for maskin og/eller programvare fra Dell Compellent.

Denne avtalen gir et bilde på de støtteproduktene som skal tilbyd av Compellent som kundestøtte for maskin og/eller programvare fra Dell Compellent. Tjenestebeskrivelse Vilkår og betingelser for Copilot kundestøtte Tjenesteoversikt Denne tjenestebeskrivelsen ("Tjenestebeskrivelse") er inngått mellom deg, kunden ("deg" eller "kunden") og Dell-enheten

Detaljer

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 MED FORBEHOLD OM TRYKKFEIL Salgs og leveringsbetingelser 1. Gyldighet. Disse salgsbetingelsene gjelder for ethvert salg av varer fra, heretter kalt GLOBUS, med mindre

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Installeringsveiledning for PCer. McAfee All Access

Installeringsveiledning for PCer. McAfee All Access Installeringsveiledning for PCer McAfee All Access OPPHAVSRETT Copyright 2010 McAfee, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Datamaskin Modell A: Datamaskin Modell B KRAVSPESIFIKASJON IKT-UTSTYR. Tekniske krav:

Datamaskin Modell A: Datamaskin Modell B KRAVSPESIFIKASJON IKT-UTSTYR. Tekniske krav: Tekniske krav: Datamaskin Modell A: samme programvare image kan benyttes i hele perioden. Skjerm: 22" LED skjerm, med full HD oppløsning (1080p), integrert HD web-kamera og mikrofon. Datamaskin: Intel

Detaljer

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta Disse lisensvilkårene utgjør Lisensavtalen mellom Stiftelsen Asta (heretter kalt Leverandøren) og kunden som er angitt i Vedlikeholdsavtalen (heretter kalt

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 Priser kan endres uten varsel. OBS! NYE VARENUMRE Det tas forbehold om feil i prislisten. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS BASIS MODELLER FASADER

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

KONTRAKT MELLOM XXXX. Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

KONTRAKT MELLOM XXXX. Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus KONTRAKT MELLOM XXXX OG Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus (Som del av denne avtale følger:) Konkurransegrunnlag av 20.mars 2013 med kravspesifikasjon Overvåking av storsalamander i Norge

Detaljer

Omfanget av Compellent helsesjekktjeneste

Omfanget av Compellent helsesjekktjeneste Tjenestebeskrivelse Dell Compellent SAN helsesjekk Tjenesteoversikt Denne tjenestebeskrivelsen ("Tjenestebeskrivelse") er inngått mellom deg, kunden ("deg" eller "kunden") og Dell-enheten som er identifisert

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

TESLA SERVICEPLANAVTALE

TESLA SERVICEPLANAVTALE TESLA SERVICEPLANAVTALE Denne serviceplanavtalen ("Avtalen") fra Tesla Motors S.r.l. ("Tesla") dekker de spesifiserte, årlige vedlikeholdskontrollene for det aktuelle kjøretøyet i henhold til den valgte

Detaljer

WordPress Driftsavtale / SLA

WordPress Driftsavtale / SLA WordPress Driftsavtale / SLA 1. Generelt 1.1 Leverandøren WP Hosting AS Org. nr. 813 870 932 mva. Adresse: Nedre Vollgate 4, 0153 Oslo Telefon: 400 12 900 1.2 Kunden Den personen, fysisk eller juridisk,

Detaljer

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte.

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte. Brukerbetingelser Ved å gå inn på eller bruke Gjesteboka sitt nettsted, Gjesteboka sin tjeneste, eller noen applikasjoner (inkludert mobile applikasjoner) gjort tilgjengelig av Gjesteboka, godtar du å

Detaljer

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler;

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler; BEGRENSET GARANTI Andre rettigheter i henhold til kjøpsloven. Hvis DU er forbruker, kan DU ha lovpålagte rettigheter som kommer i tillegg til de som fremgår av denne Begrensede garantien (som forbrukerlovene

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Årsavtale for Foreninger

Årsavtale for Foreninger Årsavtale for Foreninger Avtale mellom Gausdal Landhandleri AS(GL) (Leverandør) og Hugulia Velforening (Forening) Navn Gausdal Landhandleri AS Adresse Gausdalsvn. 20, 2626 Lillehammer Org. nr 933 735 842

Detaljer

Garantibrev. 10 års. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL

Garantibrev. 10 års. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL Garantibrev 10 års GARANTI Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL Garantibevis COSENTINO, S.A. COSENTINO, SA gir den registrerte eieren av det installerte Silestone - og eller ECO by Cosentino -produktet

Detaljer

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge Skytjenester Forside og Databehandleravtale Telenor Norge FORSIDE TIL AVTALE Det bekreftes med dette at det i dag den er inngått avtale mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, orgnr. 976

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel. Avtaledokument. Kontrakt nr. xx/xxx. mellom Side: 1 av 9 Avtaledokument Kontrakt nr. xx/xxx mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404, Nydalen 0403 Oslo Org nr. 983744516 (heretter kalt Kunden) og [LEVERANDØR] [Navn, adresse, org.nr.] (heretter

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker

Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker Ditt system I forbindelse med denne avtalen identifiseres et Dell-system bestående av følgende komponenter: skjerm, prosessor (CPU), innput-enhet

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer