Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Videresalg av IT-ressurser med sletting av data på stedet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Videresalg av IT-ressurser med sletting av data på stedet"

Transkript

1 Dell Tjenester Tjenesteoversikt Tjenestebeskrivelse: Dells ProManage-tjenester for ressursgjenvinning Videresalg av IT-ressurser med sletting av data på stedet Dell har gleden av å kunne tilby tjenester for ressursgjenvinning (ARS, Asset Recovery Services). Denne tjenesten gir deg en miljøvennlig og praktisk måte å avhende datautstyr på. Ressursgjenvinning kan deles inn i fem hovedfunksjoner: (1) Planlegging, (2) sletting av data på stedet, (3) henting, (4) behandling og (5) rapportering. Definisjoner og uttrykk: Følgende definisjoner skal gjelde for denne Tjenestebeskrivelsen: Vilkår a. Med ID-merke menes en ekstern etikett som Kunden har festet til en enhet. b. Med sletting av data menes den sertifiserte prosessen for datadestruksjon hvor en funksjonell harddisk som er riktig plassert i et system, får slettet data i tre (3) omganger hvor dataene overskrives ved hjelp av et automatisert skript (dataene overskrives for eksempel med nuller og ettall), og en sektorkontroll foretas av hver harddisk etter den tredelte dataslettingen. Sletting av data på stedet er ikke tilgjengelig i denne Tjenestebeskrivelsen for servere. c. Med sammendrag av datasletting menes en serieomkodet inventarliste over systemene og systemharddiskene som ble forsøkt slettet av Dell, ved hvert besøk hos deg. d. Med Dells logistikkleverandør menes en logistikkleverandør som handler på vegne av Dell. e. Med logistikk-id menes den unike ID-en som registreres av Dell for hver enhet som hentes. f. Med henting menes henteprosessen som brukes for henting av utstyret fra kundens lokaler. g. Med enhet menes hvert system, hver skjerm, hver skriver, hver server eller annen IT-maskinvare (med samlebetegnelsen utstyr ). h. Med serienummer menes den unike ID-en som produsenten har tildelt en enhet. i. Med tjeneste(r) menes prosessene for ressursgjenvinning som er beskrevet i denne Tjenestebeskrivelsen. j. Med sted menes kundens lokaler hvor henting og/eller sletting av data skal utføres. k. Med system menes en stasjonær eller bærbar datamaskin (for eksempel bærbar PC eller nett-pc) som inneholder (i) en funksjonell og riktig plassert harddisk hvor alle data skal slettes, og (ii) en funksjonell og riktig installert optisk stasjon som Dell vil bruke til å utføre slettingen av data. "System" ekskluderer uttrykkelig servere. l. Med UEPP menes Dells månedlige Used Equipment Purchase Pricelist (innkjøpspris for brukt utstyr). UEPP-listen er tidsbegrenset, og verdiene varierer fra måned til måned. Kontakt Dells kundeteam for å få den mest oppdaterte UEPP-listen. m. Med verdigjenvinning menes kompensasjon som gis til Kunden for hver enhet som er behandlet i forbindelse med tjenesten, og som Dell har fastslått at kan videreselges. Denne avtalen (Tjenestebeskrivelsen) er inngått mellom kunden (Kunden) og Dell-enheten som er angitt på Kundens faktura og/eller bestillingstilbud (Dell). Ved kjøp av disse tjenestene (som definert i dette dokumentet) fra Dell samtykker Kunden i å være bundet av alle vilkårene som er framsatt i denne Tjenestebeskrivelsen. Les nøye gjennom denne Tjenestebeskrivelsen, og vær oppmerksom på at Dell når som helst kan endre vilkårene i denne Tjenestebeskrivelsen ved å legge ut en oppdatering på Denne tjenesten leveres i forbindelse med Kundens separate, undertegnede hovedavtale for kundetjenester med Dell, som uttrykkelig gir Kunden retten til å bestille ARS-tjenester i henhold til denne, eller, hvis det ikke er inngått en slik avtale, Dells hovedavtale for kundetjenester (CMSA), som er tilgjengelig på og innlemmet i sin helhet i dette dokumentet ved referanser. Ikke desto mindre, i tilfelle det skulle oppstå en uløselig konflikt mellom bestemmelsene i denne Tjenestebeskrivelsen og CMSA-en (eller en annen separat ARS: Resale & Recycle with On Site Data Wipe Page 1

2 undertegnet avtale), samtykker Kunden herved i at det er bestemmelsene i denne Tjenestebeskrivelsen som skal gjelde, ettersom disse bestemmelsene ble godtatt etter bestemmelsene i den aktuelle hovedavtalen. Dells ansvar * URL-en kobler Kunden til Dells globale webside for servicekontrakter, hvor Kunden velger region, foretrukket språk (hvis aktuelt) og det riktige forretningssegmentet der tjenesten ble kjøpt (for eksempel store bedrifter, små- og mellomstore bedrifter og/eller offentlig sektor). Kunden vil deretter få muligheten til å velge og lese gjennom den riktige servicekontrakten. Du kan også kontakte din Dell-salgsrepresentant hvis du trenger hjelp til å finne en servicekontrakt. 1. Planlegging a. Sletting av data. Dell vil kontakte Kunden for å avtale et passende tidspunkt mellom kl og (lokal tid) mandag til fredag for sletting av data. Sletting av data legges som regel tidligst til (10) arbeidsdager etter kontaktdatoen. b. Henting. Når slettingen av data er fullført, kontakter Dell logistikkleverandøren for henting og frakt av utstyret. Dells logistikkleverandør vil kontakte Kunden for å bekrefte antall enheter og avtale et passende tidspunkt fra mandag til fredag mellom kl og (lokal tid) for henting, på hvert sted. Hentingen vil som regel bli planlagt tidligst tre (3) arbeidsdager etter kontaktdatoen. c. Endringer/avbestillinger. Kunden må varsle om endringer eller avbestillinger to (2) arbeidsdager før den planlagte datoen for tjenestene for å unngå tilleggsavgifter. 2. Sletting av data. Dell skal: a. Ankomme stedet, kontakte Kundens representant på stedet og fortsette til arbeidsområdet for dataslettingen (som definert under Kundens ansvar, punkt 2.b, nedenfor). b. Registrere følgende informasjon i sammendraget av datasletting for hvert system: produsent, modellnummer og serienummer for funksjonelle og riktig plasserte harddisker. c. Utføre slettingen av data på hvert system. d. For hver harddisk i systemet det forsøkes å slette data på, angi i sammendraget av dataslettingen hvorvidt dataene ble slettet (Bestått) eller ikke (Ikke bestått). e. Fjerne harddisker hvor dataene ikke ble slettet, fra systemet (for eksempel hvis harddisken ikke kan slettes eller overskrivingen mislyktes) og returnere disse harddiskene til Kundens representant. Det festes deretter et merke på harddisken som viser dato/klokkeslett for slettingsforsøket og årsaken til at dataene ikke kunne slettes (hvis den er kjent). f. Returnere alle systemer (med unntak av harddisker hvor dataene ikke ble slettet) til lagringsstedet som er utpekt av Kunden, for henting på et senere tidspunkt. g. Levere en PDF-versjon av sammendraget av dataslettingen på en USB flash-disk til Kunden (som Kunden skal skaffe til veie) før stedet forlates. h. Levere et skjema for bekreftelse av datasletting til Kundens representant på stedet. Dette skal leses gjennom og signeres for å sertifisere at sammendraget av dataslettingen i PDF-format (under punkt 2.g ovenfor) viser en nøyaktig oversikt over følgende: (i) Harddiskene i systemet som ble slettet (Bestått) og deretter flyttet av Dell til lagingsstedet som er utpekt av Kunden, for henting på et senere tidspunkt og (ii) harddiskene i systemet som ikke ble slettet (Ikke bestått), og som deretter ble returnert til Kundens representant på stedet for kassering (Kundens ansvar). 3. Henting. Dells logistikkleverandør skal: a. Ankomme stedet, kontakte Kundens representant på stedet og fortsette til hentestedet. b. Registrere en unik logistikk-id for hver enhet og registrere antall enheter som fjernes fra stedet, i henterapporten. c. Pakke utstyret ved hjelp av paller, mellomleggsplater og krympeplast. (Merk! Utstyret pakkes ikke individuelt se Kundens ansvar). d. Levere konnossement eller fraktbrev som må signeres, til Kunden før stedet forlates. e. Transportere utstyret til Dells behandlingssted. 4. Behandling. Ved ankomst til Dells behandlingssted for utstyret vil Dell utføre følgende: ARS: Resale & Recycle with On Site Data Wipe Page 2

3 a. Kontroll: 1) Registrere logistikk-id-en for hver enhet i et lagersystem med sporing. 2) Registrere følgende opplysninger for hvert system, hver skjerm og hver skriver i oppgjørsrapporten for utstyret: Fabrikat, modell, produsent, serienummer, ID-merke (hvis det finnes) og skjermstørrelse (hvis aktuelt). 3) Registrere følgende for hver løs harddisk i oppgjørsrapporten for utstyret: Fabrikat, modellnummer, produsent, serienummer (hvis det finnes). 4) Registrere følgende for alle andre enheter: En beskrivelse som identifiserer enheten, enhetens tilstand, produsent, serienummer (hvis aktuelt), ID-merke (hvis aktuelt) og enhetens vekt. 5) Fjerne et eventuelt ID-merke. b. Funksjonstest: Teste og registrere resultatene for følgende enheter i oppgjørsrapporten for utstyret: System/server: - Funksjonalitet - Mengde RAM - Antall og størrelse på harddisker - Prosessorhastighet - CD-ROM eller DVD installert - Visuell inspeksjon av fungerende LCD-skjerm (bærbare datamaskiner) Skjermer: funksjonalitet Skrivere: funksjonalitet Annen IT-maskinvare: funksjonalitet c. Kosmetisk klassifisering: For alt utstyr som er testet for funksjonalitet, vil den kosmetiske tilstanden til hver enhet bli registrert i oppgjørsrapporten for utstyret, for eksempel slik:* (*Merk: Klassifiseringer kan variere fra region til region) Klasse C: Brukt utstyr, komplett og funksjonelt med normal slitasje. Klasse D: Brukt utstyr hvor komponenter mangler, eller som har kosmetiske skader som er større enn det som kan kalles normal slitasje. Klasse S eller skrap: Brukt utstyr (uegnet for videresalg) som skal resirkuleres eller demonteres, slik at enheter kan brukes. Omfatter også brukt utstyr som ikke lenger er salgbart på markedet, mangler viktige komponenter eller har så store kosmetiske skader at det ikke kan selges videre. d. Verdioptimalisering: Det vil gjøres et forsøk på å optimalisere verdien av utstyr som egner seg for videresalg, og på verdigjenvinning. Kunden erkjenner at for å kunne oppnå maksimal verdigjenvinning må utstyret være (a) fungerende og inkludere strømledninger og andre elementer som kreves for at hver enhet skal kunne godkjennes gjennom en OEM-driftstest, og (b) i god kosmetisk stand, slik at det ikke trenger mer enn en lett rengjøring, og uten sprukket plast, slik at alt utstyret kan videreselges som fungerende med normal slitasje for lignende brukt utstyr. e. Videresalg og verdigjenvinning: 1) Verdigjenvinningen for hver enhet som oppfyller retningslinjene for UEPP-prising, baseres på verdien av slike enheter, som beskrevet i UEPP-listen for den måneden utstyret ble behandlet. Verdigjenvinningen for enheter som kan videreselges, men som ikke oppfyller retningslinjene for UEPP-prising, fastsettes ved å ta verdien av slike enheter, som beskrevet i UEPP-listen for den måneden enheten ble behandlet, og deretter redusere den for å oppveie for de faktorene som gjorde at enheten ikke oppfylte retningslinjene for UEPP-prising. 2) For verdigjenvinningen kan det utføres justeringer på hver enhet i den grad Dell etter eget skjønn finner det rimelig. 3) Verdigjenvinningen for hver enhet vil framsettes i oppgjørsrapporten for utstyret og vil være bindende for Kunden. 4) Enheter som ikke består funksjonstesten, eller som klassifiseres som Skrap (se Klasse S i definisjonen av klassifiseringer i punkt 4.b) under den kosmetiske testen, vil bli resirkulert eller kassert av Dell på en måte som samsvarer med alle gjeldende lover, forskrifter og krav. 5) I følgende tilfeller har Kunden mulighet for å få verdigjenvinning: ARS: Resale & Recycle with On Site Data Wipe Page 3

4 a. For utstyr som hentes i USA eller Canada innen tretti (30) arbeidsdager etter at en oppgjørsrapport for utstyr er levert, og forutsatt at Dell har lagret den nødvendige remisseinformasjonen for Kunden, skal Dell betale Kunden verdigjenvinningsbeløpet for utstyr som er behandlet i samsvar med kriteriene ovenfor. b. For utstyr som hentes utenfor USA eller Canada, har Dells tjenesteleverandør ansvaret for å refundere Kunden ved mottak av en gyldig faktura fra Dells Kunde. Dell vil gi detaljert informasjon sammen med hver oppgjørsrapport for utstyret, for å hjelpe Kunden med å opprette den nødvendige fakturaen. 6) Verdigjenvinningen er avgiftsbelagt, og hver part skal betale alle skyldige salgs-, vare- og tjenesteavgifter med hensyn til beløpene som skal betales herunder. f. Kassering av harddisker: 1) Utføre sletting av data i tre (3) omganger på funksjonelle og riktig plasserte harddisker som ikke ble behandlet av Dell under dataslettingsprosessen hos kunden. 2) Destruere og kassere alle harddisker hvor dataene ikke ble slettet av Dell på en måte som samsvarte med alle gjeldende lover, forskrifter og krav. g. Kassering av annet utstyr: Alt annet utstyr som ikke egner seg for videresalg ovenfor, vil bli demontert og enten resirkulert, brukt om igjen eller kassert av Dell på en måte som samsvarer med alle gjeldende lover, forskrifter og krav. 5. Rapportering. Dell skal innen 35 arbeidsdager* fra hentedatoen sende Kunden følgende rapporter via e-post: a. En kopi av sammendraget av dataslettingen. b. En bekreftelse på avhending, som skal inneholde følgende: 1) Et sertifikat for datadestruksjon som identifiserer alle harddisker i systemet hvor dataene ble slettet av Dell under dataslettingsprosessen hos Kunden. 2) Bekreftelse på at alle andre harddisker ble slettet eller destruert i samsvar med punkt 4.f ovenfor. 3) Bekreftelse på at alt annet utstyr ble kassert/resirkulert i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og krav. c. Oppgjørsrapporten for utstyret. Kundens ansvar (*For henting på oversjøiske områder, øyer og andre fjerntliggende steder gjelder en lengre ventetid for rapportering) 1. Generelt. KUNDEN SKAL TA SIKKERHETSKOPI AV ALLE DATA OG ALL PROGRAMVARE KUNDEN ØNSKER Å BEHOLDE, FØR UTSTYRET GJØRES TILGJENGELIG FOR DELL. Tjenester som leveres under denne Tjenestebeskrivelsen, inkluderer ikke gjenoppretting av data eller programvare fra systemer. 2. Sletting av data. Kunden skal: a. Fjerne/deaktivere alle passord og andre sikkerhetsfunksjoner for tilgang og avslutte eventuell programvare for tyveriforhindring eller programvare for sporing av bærbar PC som finnes på utstyret, fra systemer hvor data skal slettes, før Dell ankommer. b. Tilby et sikkert og stort nok arbeidsområde på stedet hvor dataslettingen skal utføres (arbeidsområdet for dataslettingen), som minimum skal omfatte: a. Bord-/skrivebordsplass, stoler, strømuttak og god belysning. b. Plass nok til å stable minst 20 stasjonære PC-er for å utføre datasletting på alle samtidig. c. God nok tilgang til strøm. c. Samle og plassere alle systemene hvor datasletting skal utføres, i nærheten av arbeidsområdet for dataslettingen. d. Gi tilgang til en representant på stedet hver dag datasletting er planlagt å skulle utføres, som skal vise Dell til arbeidsområdet for dataslettingen og peke ut hvilke systemer Dell skal utføre dataslettingen på. e. Gi tilgang til skjermer og ekstern strømforsyning som kan brukes sammen med systemene under slettingen av data (skjermer kreves ikke for bærbare PC-er). f. Gi tilgang til et sikkert lagringssted i umiddelbar nærhet av arbeidsområdet for dataslettingen til oppbevaring av systemer hvor dataene ble slettet, fram til henting. ARS: Resale & Recycle with On Site Data Wipe Page 4

5 g. Lese gjennom skjemaet for bekreftelse av dataslettingen og signere dette for å bekrefte at Kunden er enig i at sammendraget av dataslettingen som ble levert i PDF-format (i punkt 2.g ovenfor under Sletting av data), viser en nøyaktig oversikt over følgende: (i) Harddiskene i systemet som ble slettet (Bestått) og deretter flyttet av Dell til lagringsstedet som er utpekt av Kunden, for henting på et senere tidspunkt og (ii) harddiskene i systemet som ikke ble slettet (Ikke bestått), og som deretter ble returnert til Kundens representant på stedet for kassering (Kundens ansvar). h. Levere en blank USB flash-disk til Dell, slik at PDF-versjonen av sammendraget av dataslettingen kan lagres på denne før Dell forlater stedet. 3. Henting. Før henting skjer, skal Kunden: a. Varsle om eventuelle problemer med tilgang til stedet eller tidsbegrensninger når hentingen planlegges. b. FJERNE ALLE KONFIDENSIELLE, OPPHAVSRETTSBESKYTTEDE, SENSITIVE ELLER ANDRE IKKE-OFFENTLIGE DATA OG TREDJEPARTSPROGRAMVARE FRA ALT UTSTYR (FOR EKSEMPEL SERVERE, HARDDISKER SOM IKKE BESTO DATASLETTINGEN OSV.) SOM DELL IKKE HAR MERKET MED "BESTÅTT" I SAMMENDRAGET AV DATASLETTINGEN. c. Fjerne alle løse datalagringsmedier fra utstyret og beholde disse (for eksempel CD-er, DVD-er, ZIPdisker). d. Samle utstyret på hvert sted (inkludert systemene som data ble slettet på) i en grunnetasje som Dells logistikkleverandør med rimelighet kan få tilgang til (hentestedet). e. Gi tilgang til en representant på stedet som skal vise Dells logistikkleverandør til utstyret. f. Pakke ut alt utstyr og skille det klart og tydelig fra utstyr som ikke skal hentes. (Merk: Hvis utstyret er pakket inn av Kunden før hentingen, kan Dell kreve at det avtales et nytt tidspunkt for henting på Kundens bekostning). g. Kontrollere at utstyret bare inneholder maskinvare og ikke andre produkter, materialer, emballasje eller esker. h. Avslutte eller overføre alle lisenser i tilknytning til tredjepartsprogramvare (inkludert, men ikke begrenset til, eventuell programvare for tyveriforhindring eller programvare for sporing av bærbar PC) som finnes på utstyret. i. Kontrollere at utstyret er komplett og riktig sammensatt, ettersom verdien av utstyr som har blitt demontert (for eksempel harddisker, minne eller batterier som mangler i systemet), kan bli redusert eller eliminert. 4. Kundegaranti. Kunden framholder og garanterer følgende: (a) Kunden har full eiendomsrett og handelsrett til utstyret, som er fri for fordringshaveres panteretter, krav og heftelser av enhver type. (b) Kunden har fjernet alle konfidensielle, opphavsrettsbeskyttede, sensitive eller ikke-offentlige data fra alt utstyr som Dell ikke merket med Bestått i sammendraget av dataslettingen. (c) Kunden har tillatelse til å selge dette utstyret og garanterer at et slikt salg ikke skal resultere i Kundens brudd på eventuelle avtaler eller dommer som er bindende for Kunden. (d) Utstyret fungerer i henhold til produsentens publiserte spesifikasjoner ved levering til Dell, med mindre noe annet er framsatt av Kunden og skriftlig anerkjent av Dell før henting. Hvis kunden ikke oppfyller sine forpliktelser eller garantier som er beskrevet i denne Tjenestebeskrivelsen, skal ikke Dell være forpliktet til å levere tjenestene eller være ansvarlig for eventuelle skader som følge av Kundens brudd. Alternativt kan Kunden bli pålagt tilleggsavgifter og -kostnader for å dekke eventuell ekstra tid eller materialer som har gått med, eller tap eller skader som eventuelt har oppstått for Dell eller Dells leverandører. Priser og betalingsvilkår Tjenester for ressursgjenvinning under denne Tjenestebeskrivelsen er bare tilgjengelig for tjue (20) eller flere systemer per besøk på stedet. En minimumsavgift som tilsvarer kostnaden for sletting av data på tjue (20) systemer, vil bli krevd for hvert besøk på hvert sted hvor sletting av data utføres. Kunden faktureres per enhet og i henhold til minimumsantallet som er angitt i Tjenestebeskrivelsen. Prisen per enhet vil bli framsatt i et pristilbud fra Dell og inkluderer tilhørende kabler, eksterne enheter, dokkingstasjoner, portreplikatorer, eksterne stasjoner, tastaturer og mus. ARS: Resale & Recycle with On Site Data Wipe Page 5

6 Andre gjenstander vil bli samlet, veid og fakturert i henhold til prisen for én enhet per 18 kg utstyr. Henting og/eller resirkulering av Kundens emballasje/esker er ikke inkludert i kostnadene for denne tjenesten og vil være gjenstand for tilleggsavgifter. Kunden samtykker herved i å betale prisen for hver enhet i henhold til den gjeldende bestillingsbekreftelsen fra Dell, samt eventuelle tilleggsavgifter eller -kostnader som er framsatt i denne Tjenestebeskrivelsen. Kunden erkjenner og samtykker i at Dell skal ha rett til å balansere beløp som tilkommer Dell i henhold til denne Tjenestebeskrivelsen, mot beløp som skal betales av Dell til Kunden. Tilleggsavgifter. Tjenester som ytes av Dell for flere enheter enn det bestilte antallet, vil bli fakturert i henhold til prisen per enhet for den aktuelle tjenesten. Standard transportavgifter er inkludert i tjenesten. o o For enheter som veier mer enn 18 kg, kan det pålegges en tilleggsavgift for transport. Henting på oversjøiske områder, øyer og andre fjerntliggende steder vil være gjenstand for tilleggsavgifter. Hvis Kunden, stedet og/eller utstyret ikke oppfyller kravene som er framsatt i denne Tjenestebeskrivelsen, må det avtales et nytt tidspunkt for de aktuelle tjenestene og/eller pålegges tilleggsavgifter. Tilgangs-, tids- eller kjøretøyrestriksjoner kan medføre tilleggsavgifter. Mislykkede forsøk på henting av Dells logistikkleverandør, hvor Kunden ikke er klar eller utstyret ikke er klart (hvis for eksempel Kunden har pakket utstyret før henting) på det avtalte tidspunktet for henting, kan resultere i tilleggsavgifter. Kunden vil stå ansvarlig for eventuelle kostnader som skyldes at feil systemer identifiseres for sletting av data eller henting. Viktig tilleggsinformasjon Ikke overførbar. Tjenesten er ikke overførbar. Dells partnere. Dell forbeholder seg retten til å levere disse tjenestene, i sin helhet eller delvis, ved hjelp av tredjeparts tjenesteleverandører. Endring eller avbestilling av tjenesten. Kunden må varsle om endringer eller avbestillinger senest to (2) arbeidsdager før den planlagte datoen for tjenestene for å unngå tilleggsavgifter. Hvis Kunden vil avbestille tjenesten, må det sendes en forespørsel til Dells kundeteam. Hvis Kunden har avtalt henting direkte med Dells logistikkleverandør, må Kunden også kontakte den samme logistikkleverandøren for å avbestille hentingen. Ingen retur. Utstyr kan ikke returneres når det først er hentet. Ingen forurensede produkter. Denne tjenesten kan ikke leveres for utstyr som er eller har blitt forurenset eller mistenkes for å være forurenset av kjemikalier, biologiske midler eller andre stoffer som ikke er en del av det opprinnelige, nye utstyret, eller på annen måte er forbundet med vanlige kontormiljøer. Kunden er ansvarlig for alle kostnader og utgifter som måtte oppstå ved unnlatelse av å informere Dell om slik forurensing. Eiendomsrett og tapsrisiko: Dell eller Dells logistikkleverandør vil bære risikoen for tap av eller skader på utstyret etter avreise fra hentestedet. Eiendomsretten skal anses å gå over til Dell eller Dells logistikkleverandør ved mottak og besittelse av utstyret av Dell eller Dells logistikkleverandør. Sikkerhetskopiering av programvare/data. DELL FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR FOR ALL GJENOPPRETTING AV DATA ELLER PROGRAMVARE PÅ UTSTYR (INKLUDERT PÅ EN EVENTUELL USB FLASH-DISK LEVERT AV KUNDEN). Forretningsmessig rimelige begrensninger av tjenestens omfang. Dell kan avslå å levere tjenester hvis utstyrets stand, størrelse eller plassering etter Dells vurdering utgjør en urimelig risiko for Dell eller Dells tjenesteleverandører eller ligger utenfor tjenesteomfanget. Dell er ikke ansvarlig for feil eller forsinkelse i levering av tjenester som skyldes forhold utenfor Dells kontroll. ARS: Resale & Recycle with On Site Data Wipe Page 6

7 Begrensninger for sletting av data. Ingen dataslettingsprosess etterlater et system like fritt for uleselige, gjenværende data som et nytt produkt. Dell gir ingen (i) anbefalinger med hensyn til Kundens datafjerningsbehov eller (ii) forestillinger når det gjelder effektiviteten ved én metode for datafjerning i forhold til en annen. Vilkår. Ettersom det utelukkende berører tjenestene som leveres i henhold til denne Tjenestebeskrivelsen, og på tross av eventuelle motstridende vilkår i CMSA-en, hovedavtalen for kundetjenester eller en annen avtale som gjelder for disse tjenestene, gjelder følgende vilkår: A. Garanti. DELL INNESTÅR FOR AT DE VIL UTFØRE TJENESTEN MED RIMELIG FORSIKTIGHET. DELL GIR INGEN ANDRE GARANTIER OG FRASKRIVER SEG ALLE ANDRE GARANTIER OG BETINGELSER, UTTALTE ELLER IMPLISERTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL EVENTUELLE IMPLISERTE GARANTIER ELLER BETINGELSER OM SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. B. ANSVARSBEGRENSNING. DELLS OG DELLS TJENESTELEVERANDØRERS ANSVAR FOR TJENESTER SOM ER LEVERT I HENHOLD TIL DENNE TJENESTEBESKRIVELSEN, SELV VIL TIL ENHVER TID VÆRE UNDERLAGT FØLGENDE BEGRENSNINGER OG ANSVARSFRASKRIVELSER: 1. DELL SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR NOE AV DET FØLGENDE: (I) TAP AV FORTJENESTE, TAP ELLER ØDELEGGELSE AV DATA ELLER PROGRAMVARE, TAP AV HANDEL ELLER OPPFYLLELSE AV TREDJEPARTSKRAV SOM KAN GJELDE FOR DATA PÅ KUNDENS UTSTYR, (II) FØLGESKADER, SPESIELLE SKADER, INDIREKTE SKADER, TILFELDIGE SKADER ELLER STRAFFESKADER (HVIS AKTUELT) ELLER (III) KRAV FRA TREDJEPARTER. 2. DELL SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR SIKKERHETEN ELLER KONFIDENSIALITETEN TIL DATA SOM BEFINNER SEG PÅ UTSTYR, UNNTATT FOR UAUTORISERT OFFENTLIGGJØRING AV DATA FRA ET SYSTEMS HARDDISK SOM DELL OG/ELLER DELLS TJENESTELEVERANDØR IKKE LYKTES I Å SLETTE DATA PÅ HOS KUNDEN I HENHOLD TIL PROSESSENE SOM ER BESKREVET I DETTE DOKUMENTET, MEN DERETTER LIKEVEL SERTIFISERTE AT DENNE HARDDISKEN VAR BLITT SLETTET, I SAMMENDRAGET AV DATASLETTINGEN. I ET SLIKT TILFELLE SKAL DELL VÆRE ANSVARLIG OVERFOR KUNDEN FOR DIREKTE SKADER SOM FØLGER AV EN SLIK OFFENTLIGGJØRING, OPPTIL ERSTATNINGSTAKET SOM ER ANGITT I PUNKT B.4 NEDENFOR. 3. DELLS MAKSIMALE OG ENESTE ANSVAR SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED ETHVERT KRAV FOR TAP AV EN HVILKEN SOM HELST FYSISK GJENSTAND, SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER OVERSTIGE DENNES VERDI SOM ER ANGITT PÅ UEPP-LISTEN FOR DEN MÅNEDEN DA DET BLE OPPDAGET AT GJENSTANDEN VAR GÅTT TAPT. 4. DELLS SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE ERSTATNINGSKRAV SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED DENNE TJENESTEBESKRIVELSEN INNENFOR ET HVILKET SOM HELST KALENDERÅR, SKAL IKKE OVERSTIGE DET TOTALE AVGIFTSBELØPET SOM ER BETALT ELLER SKAL BETALES AV KUNDEN I HENHOLD TIL DENNE TJENESTEBESKRIVELSEN I DET AKTUELLE KALENDERÅRET. DELL BEGRENSER IKKE SITT ANSVAR FOR SVINDEL, PERSONSKADE ELLER DØD SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV UAKTSOMHET, ELLER FOR ETHVERT ANNET TAP SOM IKKE KAN BEGRENSES I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV. DERSOM GJELDENDE LOV FORBYR ENHVER BEGRENSNING AV ANSVAR I DENNE TJENESTEBESKRIVELSEN, SAMTYKKER PARTENE I AT SLIK BEGRENSNING SKAL ENDRES, UTEN NOEN PROTEST FRA PARTENES SIDE, SLIK AT DEN I VIDESTE FORSTAND GJELDER SÅ LANGT LOVEN TILLATER DET. ARS: Resale & Recycle with On Site Data Wipe Page 7

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

Standardbetingelser og vilkår

Standardbetingelser og vilkår Standardbetingelser og vilkår Disse standardbetingelsene og vilkårene gjelder for ACN-tjenester beskrevet i punkt 2. Ytterligere betingelser og vilkår kan gjelde for levering av spesifikke ACN-tjenester.

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Abonnementsavtale for modulbaserte tjenester fra Dell

Tjenestebeskrivelse Abonnementsavtale for modulbaserte tjenester fra Dell Tjenestebeskrivelse Abonnementsavtale for modulbaserte tjenester fra Dell Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen ("Avtalen") inngås mellom kunden ("Du" eller "Kunden") og Dell for levering og

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Introduksjon Dell har gleden av å tilby og sette inn nytt batteri ved forseglede batterier

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell

Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen inngås mellom kunden ("Du" eller "Kunden") og Dell for levering og bruk av Modulbaserte tjenester på

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR FOR DRIFTSTJENESTER OG/ELLER LEIE

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR FOR DRIFTSTJENESTER OG/ELLER LEIE 1. DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Arbeidet betyr anlegg og/eller tjenester som Selskapet skal levere ifølge Kontrakten, inkludert men ikke begrenset

Detaljer

Skytjenester. Underavtale OneDrive for Business. Telenor Norge. [Type text] Page 1

Skytjenester. Underavtale OneDrive for Business. Telenor Norge. [Type text] Page 1 Skytjenester Underavtale OneDrive for Business Telenor Norge [Type text] Page 1 UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Informasjon om Kundens tjenester vil fremkomme i Min Bedrift (http://www.telenor.no/bedrift/minbedrift/)

Detaljer

IBM Generelle betingelser

IBM Generelle betingelser IBM Generelle betingelser Disse IBM Generelle betingelser regulerer transaksjoner der Kunden kjøper Maskiner, anskaffer lisens til ICAprogrammer, anskaffer lisens til Programmer samt anskaffer Tjenester,

Detaljer

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag (INBD International Next Business Day) Internasjonal

Detaljer

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS 1. Vi, VIAJES ALAMEDA, S.A. som handler som Shuttle Direct vil opptre som bestillingsagent ved bestilling av transporttjenester på denne hjemmesiden.

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

3. Bruk av programvare med opphavsrettbeskyttet materiale, skadesløshet

3. Bruk av programvare med opphavsrettbeskyttet materiale, skadesløshet Takk for at du har valgt en TOSHIBA-datamaskin. De følgende avtalene beskriver rettighetene du har til å bruke utvalgt programvare som er forhåndsinstallert på datamaskinen din. Ved å akseptere denne avtalen

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE VED Å LASTE NED, INSTALLERE, KOPIERE, ÅPNE ELLER BRUKE DENNE PROGRAMVAREN, GODTAR DU BETINGELSENE I DENNE AVTALEN. HVIS DU GODTAR DISSE BETINGELSENE PÅ VEGNE AV EN ANNEN PERSON

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data

Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenestebeskrivelse Sporing og gjenoppretting for bærbar PC og Ekstern sletting av data Tjenesteoversikt Dell er glad for å kunne tilby tjenesten Sporing og gjenoppretting og tjenesten Ekstern sletting

Detaljer

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definisjoner i disse vilkårene: "Registrering" er prosessen på registreringsnettstedet for EPSON CoverPlus, der du angir aktiveringsnummeret etter, enten ved kjøp eller overdragelse,

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services VIKTIG MERKNAD: LES NØYE DISSE BETINGELSENE FOR LEVERING AV SERVICEPAC-TJENESTER FOR IBM WARRANTY SERVICE UPGRADE, IBM

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP 1. TOLKNING 1.1. Følgende definisjoner gjelder i disse vilkårene: 1.1.1. "Arbeid" betyr alt arbeid som Leverandøren er pålagt å utføre i henhold til bestemmelsene i Kontrakten, inkludert bestemmelsene

Detaljer

Trend Micro lisensavtale

Trend Micro lisensavtale VIKTIG: LES DETTE GRUNDIG. BRUK AV PROGRAMVARE OG TJENESTER FRA TREND MICRO AV SELSKAPER OG ANDRE ENHETER ER BUNDET AV FØLGENDE JURIDISKE VILKÅR OG BETINGELSER Trend Micro lisensavtale Prøvelisenser og

Detaljer

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Disse lisensvilkårene ( avtalen ) utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Microsoft Corporation

Detaljer

Vilkår. 1. Definisjoner. 2. Endringer av disse vilkårene. 3. Oversettelse -- Språk. A. Parter. B. Innhold. Oppdatert 7. mai 2014.

Vilkår. 1. Definisjoner. 2. Endringer av disse vilkårene. 3. Oversettelse -- Språk. A. Parter. B. Innhold. Oppdatert 7. mai 2014. Vilkår Disse vilkårene (disse Vilkårene ) styrer din tilgang til og bruk av nettstedet og tjenestene på MyJohnDeere.com samt andre John Deere-nettsteder og mobilapplikasjoner som er knyttet til eller som

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V.

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. Norge Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederland, og ethvert tilknyttet selskap (sammen, «TomTom») Innhold 1 Omfang... 3 2 Din bestilling

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker

Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker Ditt system I forbindelse med denne avtalen identifiseres et Dell-system bestående av følgende komponenter: skjerm, prosessor (CPU), innput-enhet

Detaljer

KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC

KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC KUNDEVILKÅR OG -BETINGELSER INNHOLD TOC 1 INFORMASJON 1.1 I denne avtalen viser «vi», «oss», «vår», «vårt» og «våre» til Monecor (London) Limited, alt etter hva som gjelder. Selskapet Monecor (London)

Detaljer

International Passport Advantage Express Agreement

International Passport Advantage Express Agreement International Passport Advantage Express Agreement Denne IBM International Passport Advantage Express Agreement ( Avtalen ) og eventuelle tilhørende Tilleggsbetingelser, Bruksbetingelser og Transaksjonsdokumenter

Detaljer

Dells vilkår for salg av produkter og tjenester til forretningskunder i Norge

Dells vilkår for salg av produkter og tjenester til forretningskunder i Norge Dells vilkår for salg av produkter og tjenester til forretningskunder i Norge 1 Innledning Disse vilkår ( Vilkårene ) gjelder for alle produkter, programvare og/eller tjenester som kjøpes av eller på vegne

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG 1 DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Anlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy og utstyr som leveres av Selskapet til Kunden; 1.1.2 Kontrakt

Detaljer

HP maskinvarestøtte på stedet

HP maskinvarestøtte på stedet Dataark HP maskinvarestøtte på stedet HP Care Pack-tjenester Tjenesten inkluderer Støtte og fjerndiagnostisering av problemer Maskinvarestøtte på stedet Erstatningsdeler og materialer er inkludert Fastvareoppdateringer

Detaljer