ESA. Brukerveiledning for saksbehandlere Versjon 8.0. Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Dato: Oktober Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ESA. Brukerveiledning for saksbehandlere Versjon 8.0. Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Dato: Oktober 2012. Side 1"

Transkript

1 ESA Brukerveiledning for saksbehandlere Versjon 8.0 Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Pålogging ESA forside med oppgaveliste Lese mottatt dokument Endre frist på oppgave Søk Regler for utfylling av felt i søkebildene Søk etter kjent saksnummer Søk etter kjent journalpostnummer Søk etter sakstittel Søk etter dokumenttittel Søk etter saker Søk etter journalposter Besvare mottatt dokument Avskrive med kode Lag svar/foreløpig svar på mottatt dokument Endre dokument Lage nytt dokument i sak Utvalgsbehandling av saker Registrere utvalgsbehandling Lage saksframlegg Lage melding om vedtak i delegert sak Lage/tilknytte vedlegg Lage ny arkivsak Registrere part i sak Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 2

3 12 Gradere sak eller journalpost Sende dokumenter som e-post Ekspedere en ferdig journalpost Send kopi av et dokument Lage oppgave For kommentar til Sak eller Journalpost Gi oppgave Kommentere oppgave Lese kommentar som er gitt Se på oppgaver på journalpost eller en sak Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 3

4 1 Pålogging Hvis du er usikker på hvor oppstartsikonet for ESA ligger på din PC må du ta kontakt med systemansvarlig for ESA i din organisasjon. Når du har funnet oppstartsikonet kan du dobbeltklikke på dette. Du kommer da inn til bildet for pålogging til ESA. For å tilfredsstille offentlige krav til sikkerhet, settes systemet opp slik at du som bruker må logge deg på med brukerident og passord. Ident og passord får du tildelt av systemansvarlig i din organisasjon. Passordet vises som stjerner på skjermen av sikkerhetsmessige grunner. Slik logger du deg på systemet: Fyll inn Brukerid og trykk TAB-tasten Brukerid fylles ut og markøren hopper til neste felt Fyll inn Passord Feltet passord fylles ut med for hvert tegn du skriver. Du kommer til ESA forside Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 4

5 2 ESA forside med oppgaveliste Etter pålogging vises ESA Forside. Hvilke valgmuligheter forsiden viser, er til dels avhengig av tilgjengelige moduler og hvordan systemet er satt opp i din organisasjon. Bildet nedenfor viser hvordan forsiden vanligvis vil se ut, og under overskriften Mine oppgaver, vises en eller flere lister over den påloggede brukerens oppgaver Søkefelt Vis/skjul kalender Utskrift av det som vises Oppfrisker skjermbildet Mine oppgaver egne og felles Nedtrekkslisten bak symbolet på hver rad viser aktivitets-alternativer du kan utføre. Hvilke valg som vises avhenger av type oppgave. Herfra kan du velge hvilke aktivitet du vil utføre, for eksempel Vis sak eller Produsere dokument. Kalender med tidsfrister Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 5

6 ESA Forside Velg type søk Søk etter kjent saksnummer dokumentsymbolet for å lese/endre dokument, Avslutter ESA Velge oppgavevisning Åpner søkebildet - sak Åpner søkebildet - journalpost Hjelp og brukeradministrasjon: Hjelp til den oppgaven du jobber med Åpner brukerhåndbok Opplysninger om deg som bruker Legge inn din e-postadresse / melding i e-post om ny oppgave Listen Mine oppgaver har disse overskriftene: Ikke arkiverte dokumenter her ligger dokumenter som du ikke har arkivert i fra Word Mottatt post her ligger inngående journalposter der du er mottaker/kopimottaker og som ikke er besvart/lest. Her ligger også saksframlegg som er returnert/ikke godkjent av leder Under arbeid her ligger journalposter/dokumenter du arbeider med og som ikke er ferdigstilt/ekspedert. Milepæler her ligger feks sakstype BYG og viser påbegynt milepæl Til godkjenning her ligger saksframlegg som er sendt til deg som leder for godkjenning Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 6

7 3 Lese mottatt dokument Utgangspunkt: ESA Forside - Mottatt post Slik leser du hoveddokument: på dokumentsymbol Dokumentet vises i aktuelt visningsverktøy, feks PDF Creator på for å lukke dokumentet ESA forside vises Slik leser du vedlegg til journalpost: på foran oppgaven Velg Vis journalpost fra lista Liste over aktivitets-alternativer vises Kikk på dokumentsymbol for aktuelt vedlegg på for å lukke dokumentet Journalpost vises Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 7

8 4 Endre frist på oppgave Slik kan du endre frist eller utsette en oppgave: Utgangspunkt: ESA Forside Velg aktuell journalpost på foran oppgaven Liste over aktivitets-alternativer vises deretter på valget Fordel / Endre oppgave fra lista Detaljbilde for Oppgave vises Fyll inn dato i feltet Utsatt til Ny dato registrert i feltet Utsatt til Detaljbilde for Oppgave vises. Oppgaven skal automatisk nå være blitt flyttet til oversikten Mine utsatte oppgaver i forsidebildets venstre kolonne. Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 8

9 5 Søk Ved hjelp av søkefeltet som ligger helt øverst i ESA skjermbildet, kan du hurtigsøke etter saker og journalposter. 5.1 Regler for utfylling av felt i søkebildene Følgende regler gjelder for hvordan du kan fylle ut feltene i søkebildet: Søk skiller ikke mellom store og små bokstaver slik at disse kan brukes om hverandre. Du kan benytte jokertegnet * sammen med tekst hvor som helst i søkebildene. Hvis du for eksempel skriver Vold*, vil søkeresultatet inneholde for eksempel både Voldsveien og Voldgata. Både * og % kan benyttes som jokertegn. Blank mellom ord benyttes for å angi enten eller. Eksempel: avfall søppel. Søket finner alle saker evt. journalposter hvor enten ordet avfall eller ordet søppel forekommer. & mellom ord benyttes for å angi både og. Eksempel: avfall & miljø. Søket finner alle saker evt. journalposter hvor både ordet avfall og ordet miljø forekommer. Det er pr. dato ikke mulighet for å søke på blankt (tomt) felt. 5.2 Søk etter kjent saksnummer Søk etter kjent saksnummer Velg Hent sak Skriv inn saksnummer Aktuell sak vises: Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 9

10 5.3 Søk etter kjent journalpostnummer Søk etter kjent journalpostnummer Velg Hent journalpost Skriv inn journalpostnummer Aktuell journalpost vises: 5.4 Søk etter sakstittel Søk etter sakstittel Velg Ordsøk sak Skriv inn søkeord eller deler av søkeord Liste over søkeresultat vises. på aktuell sak for å vise saken. 5.5 Søk etter dokumenttittel Søk etter dokumentittel Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 10

11 Velg Ordsøk journalpost Skriv inn søkeord eller deler av ord Liste over søkeresultat vises. på aktuell journalpost eller dokumentikon for å vise eller endre 5.6 Søk etter saker Søk etter saker Velg Sak i venstremeny Velg Søk Følgende skjermbilde vises: Fyll in søkebegrep og klikk Feltene i vinduet: Saksbehandler og Org.enhet er forhåndsutfylt med dine initialer/din enhet, tidsintervallet er satt til én måned. Nullstill hvis du ønsker å starte med blanke felt. Søkeord Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 11

12 Her kan du spesifisere ord som må finnes i enten Sakstittel, Merknad eller Part i saken. Hvis du angir flere ord, er det tilstrekkelig at ett av disse blir funnet. Saksart og Sakstype: Her velger du fra en nedtrekksliste. Status og Gradering: Her velger du fra en nedtrekksliste. Fra dato og Til dato: Disse er automatisk fylt inn og dekker foregående måned. Du kan skrive inn andre datoer, eller klikke kalender knappen og velge derfra. Saksbehandler Feltet er automatisk fylt inn med dine initialer, men du kan skrive inn en annen saksbehandlers initialer eller søke i saksbehandler registeret ved hjelp av autofullfør funksjonen. Org. enhet Feltet er automatisk fylt inn med din enhet, og endres dersom du i Saksbehandler feltet søker opp en annen saksbehandler i hjelperegisteret. Du kan skrive inn en annen enhet eller søke i hjelperegisteret for organisasjonsenheter ved hjelp av autofullfør funksjonen. Under Sakspart i Etternavn/firma skriver du etternavnet eller navnet på firmaet du søker. Du kan også spesifisere Fornavn. Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 12

13 5.7 Søk etter journalposter Søk etter kjent journalpost Velg Journalpost i venstremeny Velg Søk Følgende skjermbilde vises: Fyll in søkebegrep og klikk Feltene i vinduet: Saksbehandler og Org.enhet er forhåndsutfylt med dine initialer/din enhet, tidsintervallet er satt til én måned. Nullstill hvis du ønsker å starte med blanke felt. I feltet Søkeord kan du spesifisere ord som må finnes i enten Innhold, Merknad, eller ekstern avsender eller mottaker. Hvis du angir flere ord, er det tilstrekkelig at ett av disse blir funnet. Saksbehandler Feltet er automatisk fylt inn med dine initialer, men du kan skrive inn en annen saksbehandlers initialer eller søke i saksbehandler-registeret ved hjelp av autofullfør funksjonen. Org. enhet Feltet er automatisk fylt inn med din enhet, og endres dersom du i Saksbehandler feltet søker opp en annen Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 13

14 saksbehandler i hjelperegisteret. Du kan skrive inn en annen enhet eller søke i hjelperegisteret for organisasjonsenheter ved hjelp av autofullfør funksjonen. Status og Gradering: Her velger du fra en nedtrekksliste. Fra dato og Til dato: Disse er automatisk fylt inn og dekker foregående måned. Du kan skrive inn andre datoer, eller klikke kalender knappen og velge derfra. Journaltype Her velger du fra en nedtrekksliste. Under Ekstern avsender/mottaker i Etternavn/Firma skriver du etternavnet eller navnet på firmaet du søker. Du kan også spesifisere Fornavn. Under Detaljert skriver du inn Saksnr (År/nr) som begge må være fylt ut om det skal tas i betraktning. Du kan velge journalposter der dokumentet er av en gitt type, f.eks. FAKTURA eller VEDTAK i Dok. kategori. Hvis du haker av Med vedlegg vil du finne også journalposter der vedlegget har angitt dokumentkategori. Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 14

15 6 Besvare mottatt dokument 6.1 Avskrive med kode Funksjonen benyttes i de tilfellene hvor man ikke skal lage et svarbrev til mottatt journalpost (dokument), men ferdigbehandle journalposten ved for eksempel å ta det til etterretning eller lignende. Journalpost avskrives ved å påføre kode for avskriving, eksempelvis TE tatt til etterretning. Når journalposten er avskrevet, blir den borte fra mottakernes oppgaveliste. Det gjøres oppmerksom på at dokument hvor du er kopimottaker, eller interne dokument type X ikke skal avskrives/besvares. Disse blir automatisk borte fra oppgavelista når de er lest av mottaker. Slik avskriver du fra oppgavelista: Utgangspunkt: Forside - Mottatt post Velg aktuell journalpost på foran oppgaven Du får frem en liste med aktivitets-alternativer. deretter på valget Avskriv med kode fra lista Skjermbilde med overskriften Avskriv med kode vises. Velg aktuell avskrivningskode i feltet Avskrivningsmåte på knappen Velg Oppfrisk (øverst til hjørne) Avskrivningsmåte fylt ut Journalposten blir avskrevet. Oppgaven blir da umiddelbart borte fra din oppgaveliste Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 15

16 6.2 Lag svar/foreløpig svar på mottatt dokument Funksjonen Lag svar benyttes i de tilfellene hvor svaret (produksjon av utgående journalpost) gjør at mottatt journalpost er ferdig behandlet. Funksjonen gir automatisk avskriving av mottatt journalpost, og mottatt journalpost blir fjernet fra din oppgaveliste. Funksjonen Lag foreløpig svar benyttes i de tilfellene hvor svaret (produksjon av utgående journalpost) IKKE bidrar til at mottatt journalpost er ferdigbehandlet, men hvor utgående journalpost kun er et foreløpig svar. Funksjonen gir automatisk foreløpig avskriving av mottatt journalpost, men journalposten blir ikke fjernet fra din oppgaveliste. Slik kan du lage svar evt. foreløpig svar på mottatt dokument fra oppgavelista: Utgangspunkt: Forside - Mottatt post Velg aktuell journalpost på foran oppgaven Du får frem en liste med aktivitets-alternativer. deretter på valget Lag svar eller Lag foreløpig svar fra lista Skjermbildet Ny journalpost vises Journalpost som besvares er automatisk markert med en hake til venstre. Velg dokumentmal fra nedtrekkslista Sjekk at feltet Type er korrekt utfylt Sjekk at journalposten du skal besvare har hake i avkryssingsboksen til venstre. Feltet dokumentmal utfylt Type U - utgående Skjermbildet Ny journalpost vises: Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 16

17 Kontroller om det som står under til/fra - avsender eller mottaker er korrekt Avsender: Her står du automatisk som avsender. Feltet Til: Her står automatisk avsender på mottatt brev. Det du skriver i feltet Innhold blir overskrift på dokumentet Øvrige felt er automatisk fylt ut, og skal ikke endres Når du er ferdig med brevet fanekort Du kommer over i tekstbehandleren. Informasjon fra journalen er lagt inn iht. malen du valgte. Oversikt over journalpostaktiviteter vises: på diskettsymbolet Arkiver Bortsett fra valget Arkiver og lukk og valget Arkiver og fortsett med redigeringen er de resterende kundespesifikke oppsett tilpasset egen organisasjon. Velg aktuell aktivitet Og klikk Velges en aktivitet som ferdigstiller dokument, konverteres dokumentet til PDF format (arkivformat). Dokumentet arkiveres og du returnerer til ESA Journalpostbildet. Avskrivningsmåte vises på Mottaker (fanekort Avsender/Mottaker) på den inngående journalposten. Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 17

18 7 Endre dokument Slik henter du opp et dokument for videre redigering: Utgangspunkt: Forside Under arbeid Journalposter som ikke er ferdigstilt, og som du har anledning til å endre vises med et word-symbol På aktuell journalpost du skal redigere på Følgende skjermbilde vises: Velg Når du er ferdig med dokumentet fanekort Du komme over i tekstbehandleren Oversikt over journalpostaktiviteter vises: på diskettsymbolet Arkiver Bortsett fra valget Arkiver og lukk og valget Arkiver og fortsett med redigeringen er de resterende kundespesifikke oppsett tilpasset egen organisasjon. Velg aktuell aktivitet Og klikk Velges en aktivitet som ferdigstiller dokument, konverteres dokumentet til PDF format (arkivformat). Endringene du har gjort blir lagret og du returnerer til ESA Journalpostbildet. Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 18

19 8 Lage nytt dokument i sak Du kan lage brev eller notat med utgangspunkt i en sak. Det forutsetter at du vet hvilken sak du skal registrere dokumentet i og har hentet frem fram aktuell sak ved hjelp av de oversikter og funksjoner som systemet har for søk etter saker. Skal du lage flettebrev til flere mottakere, se beskrivelse på slutten av dette dokumentet. Slik lager du et dokument med utgangspunkt i en sak: Utgangspunkt: Oversiktsbildet Sak Sak hvor journalpost skal lagres Skjermbildet Ny Journalpost vises. øverst i Saksbildet. Velg dokumentmal fra nedtrekkslista Sjekk at feltet Type er korrekt utfylt Feltet dokumentmal utfylt Eksempelvis: U (eksternt) eller N (internt) Skjermbildet Ny journalpost vises: Avsender: Her står du automatisk som avsender. Det du skriver i feltet Innhold blir overskrift på dokumentet Øvrige felt er automatisk fylt ut, og skal ikke endres Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 19

20 Slik registrerer du ekstern mottaker: Adresseinformasjon er IKKE registrert i adresseregisteret: Skjermbildet Ny mottaker vises: Skriv inn navn/adresse på ekstern mottaker Skjermbildet Ny journalpost vises og er oppdatert med Mottaker Adresseinformasjon er registrert i adresseregisteret: Skjermbildet Ny mottaker vises: Skriv inn deler av navn i feltet Søk Skriv * er for oppslag i hele adresseregister Velg/klikk på korrekt adresselinje Alle adresser med aktuelt søkebegrep vises i lista Alle felt som har data knyttet til den valgte adressat fylles da automatisk ut i skjermbildet Ny mottaker Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 20

21 Hvis det er en Kopimottaker som du vil legge inn, så må du sette hake i feltet Valgt adressat oppdateres i skjermbilde Ny journalpost i oversikten Mottaker. Adressaten er registrert som part i saken: Skjermbildet søk avs/mott vises, eks: Velg Parter og klikk Søk Oversikt over adressater vises Velg med dra/slipp Flyttes til oversikten Mottakere Valgt adressater oppdateres i skjermbilde Ny journalpost i oversikten Mottaker Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 21

22 Når adressat(er) er registrert fortsett her: Når du er ferdig med brevet fanekort Du kommer over i tekstbehandleren. Informasjon fra journalen er lagt inn iht. malen du valgte. Oversikt over journalpostaktiviteter vises: Bortsett fra valget Arkiver og lukk og valget Arkiver og fortsett med redigeringen er de resterende kundespesifikke oppsett tilpasset egen organisasjon. Velg aktuell aktivitet Velges en aktivitet som ferdigstiller dokument, konverteres dokumentet til PDF format (arkivformat). Dokumentet arkiveres og du returnerer til Journalpostbildet fanekort Dokument vises Og klikk Hvis dokumentet du laget var registrert med flere mottakere, kan du kan du flette inn adressatene i dokumentet slik: Utgangspunkt Journalpost Nedtrekksliste med aktive/ikke-aktive valg fremkommer Fane Dokumenter på foran dokumentikon på valget Flett adresser inn i flettebrev fra lista Du kommer over i tekstbehandleren og adressene er flettet. Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 22

23 Skriv ut dokumentet på for å lukke dokumentet ESA journalpost vises Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 23

24 9 Utvalgsbehandling av saker 9.1 Registrere utvalgsbehandling Slik registrerer du utvalgsbehandling: Utgangspunkt: Sak på fanen Utvalgsbehandling på foran Behandlingstype Politisk: Velg PS- Politisk behandling eller Delegert: Velg DS Delegert behandling på knappen Oversiktsbildet Sak Fanen legger seg forrest i skjermbildet og dens felter blir synlige og tilgjengelige. Skjermbildet Ny behandling vises Velg Utvalg fra rullgardinliste Politisk: Velg Behandlingstype PS fra rullegardinliste eller Delegert: Velg Behandlingstype DS fra rullegardinliste Sakens tittel er automatisk blitt kopiert over bildets tittelfelt. Kode for utvalg utfylt. Feltet Møtedato skal vanligvis stå blankt. Behandlingstype utfylt med PS (eller DS dersom delegert) Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 24

25 Vurder og fyll evt. inn data andre av tilgjengelige Status skal være RE - registrert felter og trykk deretter på Politisk behandling: Hvis flere utvalg skal behandle saken Radene nummereres automatisk. Du kan redigere rekkefølgen med knappen Fanen Utvalgsbehandling får igjen fokus. Utvalg(ene) som du har registrert vises nå her. Endringene blir lagret. 9.2 Lage saksframlegg Når du har registrert hvilke utvalg som skal behandle saken, kan du lage saksframlegget. Slik lager du saksframlegg: Utgangspunkt: Sak fane Utvalgsbehandling på knappen Feltene Dok.mal og Type er preutfylt. på Oversiktsbildet Sak fane Utvalgsbehandling vises Skjermbildet Ny journalpost vises Dok.mal - S Type - S Skjermbildet Ny journalpost vises Skjermbilde her Du kommer over i tekstbehandleren. Informasjon fra journalen er lagt inn iht. malen du valgte. Når du er ferdig med saksframlegget Liste over aktiviteter vises: Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 25

26 fanekort Velg aktivitet og klikk Velges en aktivitet som ferdigstiller dokument, konverteres dokumentet til PDF format (arkivformat). Skal dokumentet videresendes for godkjenning, klikk symbol og velg saksbehandler i neste bilde: Når valgt, klikk Velg aktivitet Dokumentet arkiveres og du returnerer til Journalpostbildet fanekort Dokument vises Og klikk Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 26

27 9.3 Lage melding om vedtak i delegert sak Når du har registrert hvilke utvalg saken er delegert fra, kan du lage melding om vedtak. Slik lager du melding om delegert vedtak: Utgangspunkt: Sak fane Utvalgsbehandling på foran Behandlingslinjen Velg Melding om vedtak Oversiktsbildet Sak fane Utvalgsbehandling vises Skjermbildet Ny journalpost vises Her er feltet Dok.mal RDV og Type U utfylt. Du kan velge andre maler. Velg deretter Lag dokument Melding om vedtak Feltene Dok.mal og Type er preutfylt. Avsender: Her står du automatisk som avsender. Dok.mal RDV (du kan velge andre dokumentmaler) Type - U Skjermbildet Ny journalpost vises: Det du skriver i feltet Innhold blir overskrift på dokumentet Øvrige felt er automatisk fylt ut, og skal ikke endres Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 27

28 Ekstern mottaker: Skjermbildet Ny mottaker vises: Skriv inn navn/adresse på ekstern mottaker Skjermbildet Ny journalpost vises og er oppdatert med Mottaker Når du er ferdig med brevet fanekort Du kommer over i tekstbehandleren. Informasjon fra journalen er lagt inn iht. malen du valgte. Oversikt over journalpostaktiviteter vises: Bortsett fra valget Arkiver og lukk og valget Arkiver og fortsett med redigeringen er de resterende kundespesifikke oppsett tilpasset egen organisasjon. Velg aktuell aktivitet Velges en aktivitet som ferdigstiller dokument, konverteres dokumentet til PDF format (arkivformat). Dokumentet arkiveres og du returnerer til Journalpostbildet fanekort Dokument vises Og klikk NB: Dersom du skal lage Melding om politisk vedtak, velges Melding om vedtak på aktuell behandlingslinje (PS) Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 28

29 10 Lage/tilknytte vedlegg Utgangspunkt: Journalpost fane Dokumenter Følgende skjermbilde vises Dersom dokumentet tilhører en annen journalpost: Skjermbildet Hent vedlegg vises Sakens saksnr vises (alt skriv snr til aktuell sak) knappen + knappen Sett hake i dokument(er) som skal være vedlegg Fane Dokument vises med oppdaterte dokumenter i oversikten: Tilknyttet dokument vises med vedleggssymbol anmerket med pil, vedlegget beholder journalpostens dokumenttittel. Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 29

30 Dersom dokumentet ligger lagret lokalt eller på et felles filområde: Følgende skjermbilde vises: Rediger Dokumenttittel Malnavn: tomt felt Dokumentkategori: Vedlegg Fane Dokument vises med oppdatert dokumenttittel: på foran Dokumenttittel på valget Tilknytt fil fra lista Følgende skjermbilde vises: knappen Bla gjennom.. Velg aktivitet for å arkivere vedlegg, for eksempel Vedlegg ferdig Du kommer nå inn i filstrukturen og kan tilknytte vedlegg derfra. Velg aktuelt dokument. Følgende skjermbilde vises: Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 30

31 Tilknyttet dokument vises med vedleggssymbol. Dersom du skal lage vedlegg basert på en dokumentmal: Følgende skjermbilde vises: Rediger Dokumenttittel Malnavn: tomt felt Dokumentkategori: Vedlegg Fane Dokument vises med oppdatert dokumenttittel: på foran Dokumenttittel på valget Produser dokument fra lista Du kommer over i tekstbehandleren. Informasjon fra journalen er lagt inn iht. malen du valgte. Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 31

32 Når du er ferdig med dokumentet fanekort Oversikt over journalpostaktiviteter vises: Bortsett fra valget Arkiver og lukk og valget Arkiver og fortsett med redigeringen er de resterende kundespesifikke oppsett tilpasset egen organisasjon. Velges en aktivitet som ferdigstiller dokument, konverteres dokumentet til PDF format (arkivformat). Velg aktuell aktivitet Dokumentet arkiveres og du returnerer til Journalpostbildet fanekort Dokument vises Og klikk Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 32

33 11 Lage ny arkivsak Alle journalposter må i henhold til NOARK standarden knyttes til en sak. Hvis du skal registrer en journalpost (dokument) og saken ikke er opprettet, må du registrere saken før du kan registrere journalposten (dokumentet). Slik registrerer du en ny sak: Utgangspunkt: valget Ny sak i venstremenyen Fyll inn Sakstittel og evt. Merknad Det er to felt for å registrere tittel på saken. Linje 2 kan skjermes hvis saken graderes. Kontroller at saksansvarlig er korrekt evt. endre predefinerte data om saken. Registreringsbildet for ny sak Status: R Saksnummer reservert vil si at saksbehandler har opprettet en ny sak, og saken er ikke kontrollert av arkivet. Statuskode vil være avhengig av oppsett av ESA. Skjermbilde for saken vises. Fra dette oversiktsbildet for sak kan du øverst velge knappen for å få registrert en journalpost i saken. Hvis du får følgende melding ved lagring: Er årsaken at din organisasjon har satt opp ESA slik at det ikke er mulig å lagre en sak uten at det er registrert arkivkode på saken. Du må da registrere arkivkode på saken før du kan lagre den. Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 33

34 Slik registrerer du arkivkode: Nedre del av skjermbildet ved opprettelse av ny sak ser slik ut: Trykk på Skjermbilde Ny arkivkode vises: Feltet Type er preutfylt og er i samsvar med Arkivdel Velg Type fra rullgardinliste Valgt type vises. Velg aktuell type og fyll inn verdi (arkivkode) eksempel FE og 623 Oversiktsbildet for sak. Saken er nå opprettet og arkivkode er registrert på saken. Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 34

35 11.1 Registrere part i sak Til en sak kan det registreres en eller flere parter. Slik kan du hente parten/adresse fra adresseregistret: Utgangspunkt: Oversiktsbildet Sak. Sak på fane Flere saksdetaljer Liste over sakens faner fremkommer. på Parter i nedtrekkslisten under Flere saksdetaljer på valget Fane Parter vises. Skjermbildet Søk i adresseregister vises: Fyll inn søkebegrep Fyll inn søkebegrep og klikk på. Søkeresultatet fremkommer i listeform under søkefeltene. i avkryssingsboksen til venstre utenfor de Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 35

36 adressatene som du ønsker å ha som parter i saken. Slik registrerer du en ny part: Utgangspunkt: Sak på fane Flere saksdetaljer Detaljbildet for sak. Valgte adresser er lagt inn som parter. Registrerte parter på saken er lagret. Er parten registrert i adresseregisteret med en rolle, vises rollen i en egen kolonne foran navnet. Oversiktsbildet Sak. Liste over sakens faner fremkommer. på Parter i listen under på valget Fanen Parter vises Skjermbilde Ny part vises Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 36

37 Fyll inn feltene adresse informasjon Hvis saken er gradert og du ønsker å skjerme opplysninger om parten, sett hake i feltet Skjermet Parten blir skjermet for innsyn. Hvis du skal registrere flere parter, og gjenta overnevnte prosedyre Oppdatert liste over adressater i fanen Parter vises Registrerte parter på saken blir lagret. Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 37

38 12 Gradere sak eller journalpost For å skjerme innsyn i saker eller journalposter, kan du gradere sak eller journalpost. Hvis en sak eller journalpost skal graderes, må hjemmel for gradering registreres. Saker og journalposter som er gradert, er merket med symbolene og øverst til venstre i oversiktsbildet for sak/journalpost. Forskjellen på disse symbolene og de tilsvarende for ugraderte saker og journalposter, er at de som symboliserer gradering har et lite hengelåssymbol nede i det høyre hjørnet. En sak som er gradert kan inneholder journalposter som ikke er gradert. Slik graderer du en sak eller journalpost: Utgangspunkt: Sak eller Journalpost Velg fanen som Gradering Oversiktsbildet for en sak eller oversiktsbildet for en journalpost. Fane gradering vises med aktuelle felt: Velg gradering fra nedtrekksmeny Disse feltene er like for sak og journalpost (med et lite unntak for objektkode i saksbildet) Liste over organisasjonens graderingskoder vises: Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 38

39 Velg en av graderingskodene. Velg felt som skal skjermes: Hake på Skjerm alle hvis journalpost skal unntas offentlighet Hjemmel, Graderingskode, Avgraderingskode og Avgraderingsdato fylles ut automatisk. NB: De 2 feltene i forhold til avgradering kan i enkelte tifeller være tomme Følgende felt skjermes: Adressater/parter i sak/jp journalpost/sakstittel linje 2, Merknad og objektkode. Skjermede felt merkes med rosa bakgrunn. Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 39

40 13 Sende dokumenter som e-post Er modulen E-post installert i din organisasjon, kan du kan ekspedere en ferdig journalpost med alle dokumenter til alle mottakere av journalposten der det er registrert en e-postadresse. Det er som regel begrensinger på forsendelse av graderte dokumenter via e-post. Du kan også sende kopi av et eller flere dokumenter fra en journalpost; det stilles da ikke krav om at dokumenter, eller journalpost må være ferdigstilt Ekspedere en ferdig journalpost Ekspedering regnes som en formell forsendelse og kan derfor ikke gjøres med journalposter som har status som reservert/konsept. I tillegg må alle dokumentene i journalposten, være på elektronisk format. Ved ekspedering lagres opplysningene, om hvem, som har mottatt journalposten. Alle mottakere må være registrert på journalposten. Legger du til nye for forsendelsen, vil de automatisk bli overført til journalposten også. Slik ekspederer du en ferdig journalpost med alle dokumenter: Utgangspunkt: Journalpost Oversiktsbildet for aktuell Journalpost vises. Følgende knapper vises: på knappen Send Følgende menyen vises: på valget Ekspeder journalpost e-post Følgende skjermbilde vises: Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 40

41 I bildets øvre del vil det være listet opp alle eksterne mottakere i journalposten som det er registrert e-postadresse til. Skal du sende til flere mottakere:, og skriv inn Fornavn, Etternavn og E-postadresse. Velg også om mottakeren skal være vanlig mottaker, kopimottaker eller blindkopi -mottaker. Trykk så på OK-knappen Tittel feltet er hentet fra journalpostens Innhold felt og kan endres. Melding er basert på en forenklet tekst, og kan endres før dokumentet sendes. Standard-teksten som kommer fram i meldingen kan endres av din administrator. Under vises oversikt over de elektroniske dokumenter som tilhører denne journalposten. Haker du av Arkivformat vil arkivformatet benyttes der det finnes. Knappene brukes for å sende e-posten eller for å avbryte. Fyll ut/endre aktuelle felt og trykk deretter på knappen nederst i bildet. Følgende melding gis: Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 41

42 13.2 Send kopi av et dokument Du kan også sende kopi av et eller flere dokumenter fra en journalpost, det stilles da ingen krav om at dokumenter eller journalpost må være ferdigstilt. Slik sender du kopi av et dokument: Utgangspunkt: Journalpost Oversiktsbildet for aktuell Journalpost er hentet frem. Du kan dermed se bl.a. disse knappevalgene i toppen av denne. på knappen Send Følgende meny vises: på valget Send kopi som e-post Følgendes skjermbilde vises: I bildets øvre del vil det være listet opp alle eksterne mottakere i journalposten som det er registrert e-postadresse til. Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 42

43 Legge til flere mottakere:, og skriv inn Fornavn, Etternavn og E-postadresse. Velg også om mottakeren skal være vanlig mottaker, kopimottaker eller blindkopi -mottaker. Trykk så på OK knappen. Tittel feltet er hentet fra journalpostens Innhold felt men kan endres fritt. Melding er basert på en forenklet tekst, og kan endres fritt før dokumentet sendes. Standard-teksten som kommer fram i meldingen kan endres av din administrator. Under vises de elektroniske dokumenter som finnes i dokumentlageret for denne journalposten. Haker du av Arkivformat, vil arkivformatet benyttes der det finnes. Fyll ut/endre aktuelle felt og trykk deretter på knappen nederst i bildet. Knappene brukes for å sende e-posten eller for å avbryte. Følgende melding gis: Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 43

44 14 Lage oppgave For kommentar til Sak eller Journalpost Du kan be om en kommentar til sak/journalpost ved å registrere dette som en oppgave. Mottaker av oppgaven får denne i sin oppgaveliste under mottatt post Gi oppgave Slik lager du en oppgave for kommentar på sak/journalpost (for eksempel sender et saksframlegg du har under arbeid til en annen saksbehandler): Utgangspunkt: Journalpost eller Sak Oversiktsbildet Journalpost eller Sak Dersom Journalpost vises disse alternativene: (til høyre i skjermbildet) på valget Ny oppgave Fyll inn tekst i feltet Beskrivelse. Fyll inn evt. fristdato Fyll inn saksbehandler i felt Fordelt til: Skjermbildet Ny oppgave vises med utfylt oppgavetypetekst For kommentar Teksten du fyller inn her kommer opp i mottakers oppgaveliste Kalenderen til mottaker vises med et symbol på fristdatoen. Liste over alternativer vises: (autocomplete-felt og skriv inn min 2 tegn) Velg mottaker fra oversiktsliste Feltet fylles nå ut med den valgte mottaker Oppgaven kommer nå på mottakers oppgaveliste, og mottaker kan feks hent opp dokumentet for redigering Det vises til høyre i oversikten Alle oppgaver hvem oppgaven er sendt til på aktuell journalpost Skal du gi samme oppgave til flere brukere kan du benytte knappen Kopier til flere nederst til venstre i det samme bildet for Ny oppgave. Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 44

45 14.2 Kommentere oppgave Hvis noen har bedt deg om å kommentere en journalpost/sak, får du dette som en oppgave i din oppgaveliste under oppgavegruppen Mottatt post. Slik registrerer du din kommentar på mottatt oppgave: Utgangspunkt: ESA Forside - Mine oppgaver ESA forside på til venstre for dokumentbeskrivelsen Er det en journalpost, vises følgende skjermbilde: på aktuell oppgave Les/ rediger dokumentet du har mottatt Er det en sak det er bedt om kommentar på, vil det stå Vis sak i 1 linje. Følgende skjermbilde vises: For å kommentere: Trykk på valget Kommenter Skriv inn din kommentar i felt Kommentar Du får da frem en oversikt over kommentarer på denne journalposten / saken. Om du vil endre din kommentar, kan du bare klikke på den aktuelle kommentarlinja. Kommentar lagret. Oppgaven vises nå i mottakers (den som sendte deg oppgaven) oppgaveliste Mottatt post med info Kommentar er gitt 14.3 Lese kommentar som er gitt Hvis du har bedt om en kommentar på en sak eller journalpost vil denne vises i din oppgaveliste Mottatt post. Slik leser du kommentarer som er gitt: Utgangspunkt: ESA forside Mottatt post ESA Forside Mottatt post på Er det en journalpost, vises følgende skjermbilde: Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 45

46 Vis kommentar Du får opp følgende skjermbilde, og kan lese kommentaren som er gitt: For å fjerne oppgaven når kommentaren er lest, Er det en journalpost, vises følgende skjermbilde: klikk Velg Oppgave er manuelt utført, fjern den Alle kommentarer som er gitt, vises under fanekort Kommentarer på Sak eller Journalpost 14.4 Se på oppgaver på journalpost eller en sak Du kan se alle ikke utførte oppgaver knyttet til en journalpost eller sak fra oversiktsbildet for journalpost/sak: Se oppgaver på Journalpost: Bildets høyre kolonne viser oversikten. Se oppgaver på Sak: Bildets høyre kolonne viser oversikten Her kan du bl.a. få frem hvem en oppgave er sendt til og hvem som har gitt oppgaven. Mye av denne infoen fremkommer ved bare å la markøren hvile over oppgaveteksten. Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.0 Side 46

Opplæring i ESA 8 Saksbehandlere

Opplæring i ESA 8 Saksbehandlere 1 Opplæring i ESA 8 Saksbehandlere Hvilke dokumenter skal journalføres i ESA og leveres arkivet Alt som oppstår som ledd i saksbehandlingen og har verdi som dokumentasjon: Inngående dokumenter som blir

Detaljer

ESA. Brukerveiledning for saksbehandlere Versjon 8.1

ESA. Brukerveiledning for saksbehandlere Versjon 8.1 ESA Brukerveiledning for saksbehandlere Versjon 8.1 Brukerveiledning saksbehandlere - ESA versjon 8.1 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 4 2 Pålogging 5 3 Hovedvinduet til ESA 6 4 Gjenfinning og søk

Detaljer

Standard dokumentproduksjon

Standard dokumentproduksjon Brukerhåndbok for Kontor 2000 Standard dokumentproduksjon Begreper:... 1 Registrere ny sak:... 3 Unnta saken fra offentlighet:... 3 Fane 1 Parter:... 3 Fane 2 arkiv:... 3 Registrere ny journalpost:...

Detaljer

Hva er Sak. Hva er Journalpost

Hva er Sak. Hva er Journalpost ESA 8.1. 11.02.16 1 Innhold Hva er Sak... 3 Hva er Journalpost... 3 Lage en ny sak... 5 Registrere en ny journalpost... 10 Svar på Journalpost ( svar på brev/innkommen post )... 17 Arkiver e-post... 21

Detaljer

Mottatt post: Der er din innkomne post som du må se på, der kan du være saksbehandler, kopimottaker, mottaker.

Mottatt post: Der er din innkomne post som du må se på, der kan du være saksbehandler, kopimottaker, mottaker. ESA HVORDAN BRUKE FORSIDEN DIN: Mottatt post: Der er din innkomne post som du må se på, der kan du være saksbehandler, kopimottaker, mottaker. Er du saksbehandler Lage svarbrev eller Ta brevet til etterretning

Detaljer

1. Lage sak. Søk etter aktuell saksbehandler Trykk Sett en prikk i Trykk. Status: Preutfylt med status R.

1. Lage sak. Søk etter aktuell saksbehandler Trykk Sett en prikk i Trykk. Status: Preutfylt med status R. 1. Lage sak KOKEBOK MILJØENHETEN/BYANTIKVAREN ESA Web september 2009 ny sak (øverst i venstre hjørne) Velg saksart STD Velg sakstype STD Skriv inn en beskrivende tittel: Gateadresse og gnr/bnr skal alltid

Detaljer

Kurs for saksbehandlere. EDB Sak og Arkiv. Kurs for saksbehandlere Versjon 8.0. EDB ErgoGroup ASA

Kurs for saksbehandlere. EDB Sak og Arkiv. Kurs for saksbehandlere Versjon 8.0. EDB ErgoGroup ASA Kurs for saksbehandlere EDB Sak og Arkiv Kurs for saksbehandlere Versjon 8.0 EDB ErgoGroup ASA EDB ErgoGroup Postboks 640 Skøyen 0214 OSLO Telefon: 06500 (sentralbord) Telefaks: 22 52 85 10 (resepsjon)

Detaljer

Kurs for saksbehandlere ESA. Kurs Arkiv Plugin Versjon 8.0

Kurs for saksbehandlere ESA. Kurs Arkiv Plugin Versjon 8.0 Kurs for saksbehandlere ESA Kurs Arkiv Plugin Versjon 8.0 EVRY Postboks 494 Skøyen 0213 OSLO Telefon: 06500 (sentralbord) Telefaks: 22 52 85 10 (resepsjon) evry.com Avfotografering eller annen reproduksjon

Detaljer

Opplæring i ESA Saksbehandlere

Opplæring i ESA Saksbehandlere 1 Opplæring i ESA Saksbehandlere Hvilke dokumenter skal journalføres i ESA og leveres arkivet Alt som oppstår som ledd i saksbehandlingen og har verdi som dokumentasjon: Inngående dokumenter som blir gjenstand

Detaljer

Opplæring i ESA - Personalsaker

Opplæring i ESA - Personalsaker Opplæring i ESA - Personalsaker Hvilke dokumenter skal journalføres i ESA og leveres arkivet Alt som oppstår som ledd i saksbehandlingen og har verdi som dokumentasjon: Inngående dokumenter som blir gjenstand

Detaljer

PUBLIC 360 BRUKERVEILEDNING

PUBLIC 360 BRUKERVEILEDNING PUBLIC 360 BRUKERVEILEDNING Gro Wisting Haugland, versjon 1 11.12.2013 Innhold INNLEDNING... 3 EKSEMPLER PÅ DOKUMENTTYPER SOM SKAL ARKIVERES I PUBLIC 360... 4 HJELP-FUNKSJONEN I PUBLIC 360... 5 ROLLER...

Detaljer

Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon

Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon Brukerveiledning i for saksbehandlere ephorte versjon 2.1.8.09 februar 2009 Innhold: Oppstart og pålogging... 2 Skjermbildet... 2 Venstremenyen... 3 Verktøylinjen...

Detaljer

Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler

Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon Brukerveiledning i for saksbehandlere ephorte versjon 2.1.8.09 september 2008 Innhold: Oppstart og pålogging...2 Skjermbildet...2 Venstremenyen...3 Verktøylinjen...4

Detaljer

WEBSAK UTGÅENDE BREV OG EKSPEDERING. Oppdatert av: mhag 1

WEBSAK UTGÅENDE BREV OG EKSPEDERING. Oppdatert av: mhag 1 WEBSAK UTGÅENDE BREV OG EKSPEDERING Oppdatert 14.9.2016 av: mhag 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. Opprette brev i websak... 3 1.1. Lag ny journalpost.... 3 1.2. Fyll inn tittel og mottaker/e...

Detaljer

Mine restanser. Svare på notat Avskrive restanse

Mine restanser. Svare på notat Avskrive restanse Mine restanser. Svare på notat Avskrive restanse Formål Når du som saksbehandler mottar et dokument som krever oppfølging, kalles dette en restanse og det settes et oppfølgingsflagg på posten. Du får restanse

Detaljer

ephorteoutlook er saks- og dokumentbehandlingssystemet integrert i Microsoft Outlook.

ephorteoutlook er saks- og dokumentbehandlingssystemet integrert i Microsoft Outlook. ephorteoutlook er saks- og dokumentbehandlingssystemet integrert i Microsoft Outlook. ephorteoutlook må legges inn som tillegg til Microsoft Outlook, dette gjør vi via - windows tast og programvaresenteret,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Besvar eller avskriv brev/notat Versjon/dato for revisjon: 01.10.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Besvar eller avskriv brev/notat Versjon/dato for revisjon: 01.10.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Besvar eller avskriv brev/notat Versjon/dato for revisjon: 01.10.2014 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 01.10.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

ESA Kurs. Tilgangsgruppe: De nye tilgangsgruppene som dere har fått, ligger ikke som standard hos dere, MÅ endres til barn xxxxxx (Barneevb)

ESA Kurs. Tilgangsgruppe: De nye tilgangsgruppene som dere har fått, ligger ikke som standard hos dere, MÅ endres til barn xxxxxx (Barneevb) ESA Kurs Søk ordsøk på saker: Velg Ordsøk Sak Søk på fødselsdato (uten punktum) Søk på navn (fornavn og etternavn) Søk på ord Bruk av % og & Deler av ord bruk % f.eks ragn% (ragnhild) Flere ord bruk &

Detaljer

Rutiner dokumenthåndtering for saksbehandlere

Rutiner dokumenthåndtering for saksbehandlere ARKIV - Dokumenthåndtering Versjon: 1.0 ID: 2548 Gyldig fra: 05.09.2012 Forfatter: Hilde Simonsen Kvisle (Fagleder arkiv) Revisjonsfrist: 05.09.2013 Godkjent av: Knut Erik Lippert (Informasjonssjef) Rutiner

Detaljer

Brukerhåndbok Websak Fokus

Brukerhåndbok Websak Fokus Brukerhåndbok Websak Fokus Versjon 1/2017 Innhold Websak Fokus... 4 1 Hjelp... 4 2 Hovedmeny... 5 3 Kurver... 6 4 Lese og besvare innkommet post... 7 4.1 Lese... 7 4.2 Besvare... 8 4.3 Ekspedere utgående

Detaljer

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1 Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1 Innhold 1. Oppstart og innlogging... 3 1. Registrere og vedlikeholde medlemmer... 3 2. Oppsett av sakskart... 4 3. Oppsett av faste saker... 4 4.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Importer epost via Outlook-klienten drag&drop Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Outlook Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 06.10.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

ephorteoutlook for leder og saksbehandler

ephorteoutlook for leder og saksbehandler ephorteoutlook for leder og saksbehandler Kvæfjord, Evenes, Tjeldsund Revisjonshistorie Revisjon nr. Revisjonsdato Endringer Revidert av EVRY 2013-2015 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 5 2 Introduksjon til grensesnittet...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Nytt brev/dokument ut Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Nytt brev/dokument ut Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Nytt brev/dokument ut Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

Kurs for saksbehandlere ESA. Kurs for arkiv Versjon 8.0

Kurs for saksbehandlere ESA. Kurs for arkiv Versjon 8.0 Kurs for saksbehandlere ESA Kurs for arkiv Versjon 8.0 EVRY Postboks 494 Skøyen 0213 OSLO Telefon: 06500 (sentralbord) Telefaks: 22 52 85 10 (resepsjon) evry.com Avfotografering eller annen reproduksjon

Detaljer

Kurs for saksbehandlere ESA. Kurs strekkodeskanning Versjon 8.0

Kurs for saksbehandlere ESA. Kurs strekkodeskanning Versjon 8.0 Kurs for saksbehandlere ESA Kurs strekkodeskanning Versjon 8.0 EVRY Postboks 494 Skøyen 0213 OSLO Telefon: 06500 (sentralbord) Telefaks: 22 52 85 10 (resepsjon) evry.com Avfotografering eller annen reproduksjon

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Brukerveiledning for ledere / saksfordelere ved

Brukerveiledning for ledere / saksfordelere ved Brukerveiledning for ledere / saksfordelere ved Høgskolen i Telemark (HiT) KORTVERSJON 1.7.011 - JPe Innhold Side 1 Kjekt å vite 1.1 Arkiv- og saksbehandlingssystem 1. Arkiveringsplikt 1.3 Interne notat

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Froland kommune. Brukerveiledning for produksjon og oppfølging av politiske saker i ephorte

Froland kommune. Brukerveiledning for produksjon og oppfølging av politiske saker i ephorte Froland kommune Brukerveiledning for produksjon og oppfølging av politiske saker i ephorte 1 Saksfremlegg i ephorte Denne veiledningen tar for seg saksgangen for en sak som skal behandles politisk. Innhold

Detaljer

P360-veiledning for ny arbeidsavtale - supplement til forenklet rutine

P360-veiledning for ny arbeidsavtale - supplement til forenklet rutine P360-veiledning for ny arbeidsavtale - supplement til forenklet rutine Denne veiledningen er ment å være et supplement i samsvar med den forenklede rutinen, og beskriver stegene i P360 for arbeidsavtalen

Detaljer

Høgskolen i Telemark ephorte - Sak 2006/1. Versjon 4 Dato: 28. september 2008 Utarbeidet av Arkivleder Jorunn Pedersen

Høgskolen i Telemark ephorte - Sak 2006/1. Versjon 4 Dato: 28. september 2008 Utarbeidet av Arkivleder Jorunn Pedersen Høgskolen i Telemark ephorte - Sak 2006/1 (INTERNT NOTAT) Versjon 4 Dato: 28. september 2008 Utarbeidet av Arkivleder Jorunn Pedersen Innhold 1 Registrering av interne notat ved HiT 2 Når opprettes interne

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Outlook2Ephorte Gecko Informasjonssystemer AS Jarle Trydal

Brukerdokumentasjon. Outlook2Ephorte Gecko Informasjonssystemer AS Jarle Trydal Outlook2Ephorte 4.3 01.03.2016 Gecko Informasjonssystemer AS Jarle Trydal INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 OVERORDNET BESKRIVELSE... 3 Støttede versjoner... 3 Generelle forutsetninger...

Detaljer

Opprette politisk saksfremlegg,

Opprette politisk saksfremlegg, Opprette politisk saksfremlegg, legge det til behandling i utvalg og sende det til godkjenning via arbeidsflyt i 360 Se egen veiledning for bruk av malen med disposisjon for innholdet i saksframlegget.

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Nytt saksfremlegg Versjon/dato for revisjon:

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Nytt saksfremlegg Versjon/dato for revisjon: BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Nytt saksfremlegg Versjon/dato for revisjon: 17.10.2017 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 09.11.2015 Ansvarlig: Dokumentsenteret Formålet

Detaljer

P360-veiledning for ny arbeidsavtale - supplement til rutine for mottak av nye ansatte

P360-veiledning for ny arbeidsavtale - supplement til rutine for mottak av nye ansatte P360-veiledning for ny arbeidsavtale - supplement til rutine for mottak av nye ansatte Dette dokumentet er ment å være et supplement til og i samsvar med den nye rutinen som gjelder for mottak av nye ansatte.

Detaljer

Sak & Portal 2014 3.4.2014 Tone Fjeller. ESA 8.1 - arkivaren på web

Sak & Portal 2014 3.4.2014 Tone Fjeller. ESA 8.1 - arkivaren på web Sak & Portal 2014 3.4.2014 Tone Fjeller ESA 8.1 - arkivaren på web ESA 8.1 - Nyheter Arkivarfunksjoner o Postmottak o Oppfølging av sendte o Publisering av lister o Hurtigtaster Forbedret veiviser for

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Doknr/versjonsnr: 1.0 Opprettet: Endringer: Brukerveiledning for ledere P360

Doknr/versjonsnr: 1.0 Opprettet: Endringer: Brukerveiledning for ledere P360 Dokumenteier: Enhet arkiv Produsent: Christina Berger Doknr/versjonsnr: 1.0 Opprettet: 12.03.2018 Endringer: Brukerveiledning for ledere P360 1 Innholdsfortegnelse Formål... 3 Arbeidsflater og roller i

Detaljer

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1 Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1 Innhold 1. Oppstart og innlogging... 3 2. Registrere og vedlikeholde medlemmer... 3 3. Oppsett av sakskart... 4 4. Oppsett av faste saker... 4 5.

Detaljer

Oppretting av møte: 1: Logg inn som «Utvalgssekretær».

Oppretting av møte: 1: Logg inn som «Utvalgssekretær». Oppretting av møte: 1: Logg inn som «Utvalgssekretær». 2: Gå til «Utvalgsbehandling» og «Alle utvalg» for å opprette et møte. 3: Velg utvalget du vil opprette møte i. 4: Under punktet for «Møter» kan du

Detaljer

Komme i gang med. Outlook Web Access

Komme i gang med. Outlook Web Access Komme i gang med Outlook Web Access Innhold: Sende e-post... 2 Sette inn et vedlegg i e-postmeldingen... 5 Sette inn en avtale i kalender... 8 Sende en møteinnkalling...10 Kontakter...12 Lage en ny kontakt...13

Detaljer

I databasen ligger det over 100 tabeller. De henger sammen dels via synlige koder, dels via usynlige interne ID-er. De ser man normalt bare når det

I databasen ligger det over 100 tabeller. De henger sammen dels via synlige koder, dels via usynlige interne ID-er. De ser man normalt bare når det 1 2 3 4 I databasen ligger det over 100 tabeller. De henger sammen dels via synlige koder, dels via usynlige interne ID-er. De ser man normalt bare når det dukker opp tall i oversikter eller man får meldingen

Detaljer

Til alle ephortebrukere

Til alle ephortebrukere Til alle ephortebrukere Det vises til oppfølgingsbrevet etter arkivtilsyn. Denne brukerveiledningen er ment som støtte til deg som saksbehandler, til å følge opp de deler av dokumentoppfølging som hver

Detaljer

2. Hvordan opprette og sende dokument via SvarUT (ekspedere)

2. Hvordan opprette og sende dokument via SvarUT (ekspedere) 1. Hva er SvarUT? SvarUT er en løsning for kommuner til formidling av digital post. Som saksbehandler i WebSak kan du gjennom SvarUT sende digital post til innbyggere, næringsliv og offentlige organ. NB!

Detaljer

Gjesdal kommune. Saksframlegg. Hvordan melde opp saker til politisk behandling

Gjesdal kommune. Saksframlegg. Hvordan melde opp saker til politisk behandling Gjesdal kommune Saksframlegg Hvordan melde opp saker til politisk behandling 17.12.2014 Innhold 1 Hvordan melde opp saker?... 3 1.1 Redigering av lister i Word... 9 1.2 Hvordan legge til vedlegg?... 10

Detaljer

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1 Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1 Innhold 1. Oppstart og innlogging... 3 1. Registrere og vedlikeholde medlemmer... 3 2. Oppsett av sakskart... 4 3. Oppsett av faste saker... 4 4.

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Rutinebeskrivelse. 1. Fremgangsmåte for registrering av søknader Som hovedregel registreres søknader om stillinger av post/arkiv

Rutinebeskrivelse. 1. Fremgangsmåte for registrering av søknader Som hovedregel registreres søknader om stillinger av post/arkiv Rutinebeskrivelse Registrere søknader Beskrivelsen inneholder: 1. Fremgangsmåte for registrering av søknader 2. Når en person søker på to eller flere stillinger i ett søknadsbrev 3. Registrering av CV/søkerliste

Detaljer

Ekspedere dokumenter og sende dem til mottakerne

Ekspedere dokumenter og sende dem til mottakerne Page 1 of 5 Ekspedere dokumenter og sende dem til mottakerne Når et dokument du har opprettet er redigert, godkjent og klargjort kan du sende dokumentfilene til mottakerne. Ekspedering modul (ekspedere

Detaljer

ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014

ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014 ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014 1 Overføre e-post til fra Outlook til egen sak i ephorte 1. Klikk på vis felt for saker i ephortemenyen i Outlook. 2. Da vises

Detaljer

Bruker både K2000 og ESA8. Følg oppsett.

Bruker både K2000 og ESA8. Følg oppsett. Ansettelsessaker: Bruker både K2000 og ESA8. Følg oppsett. Start I K2000 Gå inn i K2000 og opprett en ny sak. Se vedlagte kursdokumentasjon for modul for ansettelsessak i K2000. Velg saksart/type: ANS

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

FØRSTEHJELP I EPHORTE VED NHH

FØRSTEHJELP I EPHORTE VED NHH FØRSTEHJELP I EPHORTE VED NHH Dette dokumentet er en kortfattet førstehjelp i bruk av ephorte ved NHH. Det er forskjellige muligheter å komme videre på hvis du står fast i bruken av systemet. Det første

Detaljer

P360-veiledning for ny arbeidsavtale - supplement til rutine for mottak av nye ansatte

P360-veiledning for ny arbeidsavtale - supplement til rutine for mottak av nye ansatte P360-veiledning for ny arbeidsavtale - supplement til rutine for mottak av nye ansatte Dette dokumentet er ment å være et supplement og i samsvar med den nye rutinen som gjelder for mottak av nye ansatte.

Detaljer

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC)... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Kontor 2000 for saksbehandlere

Kontor 2000 for saksbehandlere Kontor 2000 for saksbehandlere Søk etter saker Oppfølging av saker Avgjøre behandlingsmåte Politisk behandling Arbeidsnotater Journalføring av eposter Innscanning av inngående brev Opprette ny sak Avslutte

Detaljer

Brukerveiledning SvarUt

Brukerveiledning SvarUt Brukerveiledning SvarUt 1 Som forvaltningsnivå skal vi følge prinsippet om «digitale førstevalg». Dette innebærer at digitale løsninger er hovedregelen for vår kommunikasjon med det offentlige, innbyggere

Detaljer

Dokumentmaler inneholderinformasjon som skal gjenbrukes for mange dokumenter: Layout, fast innhold og koder for standard variabelt innhold som tittel

Dokumentmaler inneholderinformasjon som skal gjenbrukes for mange dokumenter: Layout, fast innhold og koder for standard variabelt innhold som tittel 1 2 3 Dokumentmaler inneholderinformasjon som skal gjenbrukes for mange dokumenter: Layout, fast innhold og koder for standard variabelt innhold som tittel og dato. 4 Koder i dokumentet erstattes av innholdfra

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Søk og gjenfinning Versjon/dato for revisjon: 24.09.2014 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 24.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web

Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Hjelp for Elektronisk Kvalitetshåndbok 2.1x - Veiledninger Web Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Med EK Web jobber en rett mot databasen og de originale dokumentene. Det betyr at i det øyeblikk et dokument

Detaljer

Registrering av utvalgsbehandlinger

Registrering av utvalgsbehandlinger Oppdatert 27.10.16 Slik oppretter du politisk sak i ESA Du er saksbehandler og det forventes at du vet hvordan man gjør dette. Dette er en del av jobben din :-) :-) Det er svært viktig at behandlinger

Detaljer

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning 24. mars 2014 Side 1/14 Innhold Innledning... 3 Digital e-forvaltning... 3 Kommunale posttjenester... 3 Rettigheter og tilganger... 5 Lag rolle for

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

KORTVERSJON MØTEBEHANDLING 18.02.2009

KORTVERSJON MØTEBEHANDLING 18.02.2009 Møtebehandling består av følgende oppgaver: Før møtet: gå igjennom kølisten for å se hvilke saker som er meldt opp til behandling overfører de sakene som er ferdigstilt til sakskartet tildele sakene et

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB INNHOLD VISMA OPPVEKST SKOLE ------------------------------------------------------------------------------ 1 LÆRERWEB --------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Innføring i. Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP. Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark. 2009-02-17 Jorunn Pedersen

Innføring i. Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP. Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark. 2009-02-17 Jorunn Pedersen Innføring i Grunnkurs for saksbehandlere SENTRALE BEGREP Elektronisk arkiv og saksbehandling ved Høgskolen i Telemark 2009-02-17 Jorunn Pedersen Innhold : Noark- 4... 3 Sak (saksmapper/mapper)... 3 Journalpost...

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Rutine for tjenestevedtak omsorgstjenester Strand kommune

Rutine for tjenestevedtak omsorgstjenester Strand kommune Rutine for tjenestevedtak omsorgstjenester Strand kommune For at saksbehandling skal gjennomføres må det før saksbehandlingsprosessen eller i saksbehandlingsprosessen gjennomføres en IPLOS vurdering. Se

Detaljer

SvarUt fra Websak Fokus

SvarUt fra Websak Fokus SvarUt fra Websak Fokus SvarUt er en løsning for kommuner til å formidle digital post fra Websak Fokus til innbyggere, næringsliv, offentlige og private organ. SvarUt er godkjent for forsendelser som har

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Kurs for saksbehandlere ESA. Kurs Møtesekretær Versjon 8.0

Kurs for saksbehandlere ESA. Kurs Møtesekretær Versjon 8.0 Kurs for saksbehandlere ESA Kurs Møtesekretær Versjon 8.0 EVRY Postboks 494 Skøyen 0213 OSLO Telefon: 06500 (sentralbord) Telefaks: 22 52 85 10 (resepsjon) evry.com Avfotografering eller annen reproduksjon

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Versjon 05 11.09.2017 Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja

Detaljer

Hva er SvarUt? Forsendelsene adresseres på vanlig måte. I tillegg påføres fødselsnummer eller organisasjonsnummer for å oppnå digital forsendelse.

Hva er SvarUt? Forsendelsene adresseres på vanlig måte. I tillegg påføres fødselsnummer eller organisasjonsnummer for å oppnå digital forsendelse. 1 Hva er SvarUt? SvarUt er en løsning KS KommIT har etablert for å kunne sende utgående post fra kommunen i et elektronisk format og for å innføre sentralisert løsning for utsending av vanlig brevpost.

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Brukerveiledning NOBB.no

Brukerveiledning NOBB.no Brukerveiledning NOBB.no 2014 November 2014 Brukerveiledning NOBB.no Side 1 Innholdsfortegnelse Pålogging... 3 Administrasjon av brukere... 3 Enkeltsøk... 4 Visning av søkeresultat... 4 Avansert søk...

Detaljer

Møte- og utvalgsbehandling Public 360 UiS

Møte- og utvalgsbehandling Public 360 UiS Møte- og utvalgsbehandling Public 360 UiS UiS 2017 Innhold Generelt om utvalgsmodulen... 1 1.Opprettelse av Utvalg... 1 2. Opprette saksfremlegg melde inn saker til et møte (saksbehandler)... 2 3. Utvalgssekretærens

Detaljer

Vedlegg 4 ephorteveiledning for saksbehandlere 1. Innhold

Vedlegg 4 ephorteveiledning for saksbehandlere 1. Innhold Vedlegg 4 ephorteveiledning for saksbehandlere 1 Innhold Vedlegg 4 ephorteveiledning for saksbehandlere... 1 1. Opprett ny journalpost... 2 2. Legge til utvalg... 2 3. Opprette saksframlegget... 3 4. Produksjon

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Oppmelding og behandling av saker ved Tilsettingsutvalget for proffesorer, forsker 1 og dosenter

Oppmelding og behandling av saker ved Tilsettingsutvalget for proffesorer, forsker 1 og dosenter Side 1 av 22 Oppmelding og behandling av saker ved Tilsettingsutvalget for proffesorer, forsker 1 og dosenter Innholdsfortegnelse 1. Formål...1 2. Elektronisk saksgang...1 3. Overordnet prosessbeskrivelse...2

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon. ephorte versjon februar 2009

Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon. ephorte versjon februar 2009 Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon Brukerveiledning i for saksbehandlere ephorte versjon 2.1.8.09 februar 2009 Innhold: Oppstart og pålogging... 2 Produksjonsbasen... 2 Fungering for en annen person...

Detaljer

Velkommen til nettkurs i saksbehandling i ephorte web og ephorte Outlook Ring inn på telefon Tast kode #

Velkommen til nettkurs i saksbehandling i ephorte web og ephorte Outlook Ring inn på telefon Tast kode # 1 Nettkurs ephorte Nina Farahi, senior-/fagkonsulent (ephorte) Velkommen til nettkurs i saksbehandling i ephorte web og ephorte Outlook Ring inn på telefon 23 96 10 04 Tast kode 199193712# Agenda Sak/Journalpost/Dokument

Detaljer

ARBEIDSOPPGAVER for arkivarer ved Sentralarkivet

ARBEIDSOPPGAVER for arkivarer ved Sentralarkivet ARBEIDSOPPGAVER for arkivarer ved Sentralarkivet Prioritering Veiledning av ledere, saksbehandlere og superbrukere. Veilede saksbehandlere/ledere i bruk av ephorte. Være i dialog med/veilede superbrukerne

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 11.03.2015

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 11.03.2015 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 3 - Personalmapper Versjon/dato for revisjon: 11.03.2015 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 13.10.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret Formålet

Detaljer