Nordreisa menighetsblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordreisa menighetsblad"

Transkript

1 Nordreisa menighetsblad Nr. 2 Høst 2010 Årgang 29 Størst av alt side 3 Årets konfirmantbilder Se midten 1

2 EGuds ord skaper ut av intet og rettferdiggjør ved troen alene Andakt av Sorle S. Hovdenak, prostiprest i Nord-Troms prosti Guds ord skaper ut av intet. Guds ord skaper hva det nevner. Dette er grunnleggende sannheter i vår evangelisk lutherske kirke. Men hva betyr dette egentlig? Hvordan skal vi forstå det? Og hvordan kan disse læresetningene relateres til det kristne liv? Bibelens første bok står det om hvordan I Gud skapte verden: I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, og mørke lå over havdypet. Men Guds Ånd svevet over vannet. Da sa Gud: Det bli lys! Og det ble lys. (1. Mosebok 1:1-3). Så skaper Gud himmelhvelvingen, det faste land, grønne vekster og lys på himmelhvelvingen. Han skaper det myldrende liv i havet og i luften, og på jorden lar han alle slags levende skapninger gå fram. Til slutt skaper Gud mennesket i sitt bilde. Gud skaper ved sitt ord. Gud sa, står det i Skriften og det ble slik. Guds ord skaper hva det nevner. Gud skaper ikke verden ut av noe som allerede finnes der. Guds ord skaper ut av intet. Ett påbud ga Gud mennesket: Du kan spise av alle trærne i hagen. Men treet som gir kunnskap om godt og ondt, må du ikke spise av; for den dagen du spiser av det, skal du dø. (1. Mosebok 2:16-17). Mennesket spiste likevel av treet. Det var ikke nok for mennesket å være skapt i Guds bilde, det ble lokket av begjæret om å bli som Gud. Dette begjæret om selv å bli som Gud brakte døden inn i menneskets liv, ved synden, slik Gud sa. Døden er det absolutte skille som Gud har satt mellom seg selv og mennesket, som med sitt syndige begjær trakter etter selv å bli som Gud. Døden har vært menneskets realitet og grense siden syndefallet. Døden er arvesyndens lodd. Gud satte loven foran mennesket for at vi skulle lære synden å kjenne, slik Paulus sier (Romerne 3:20). Loven viser det uendelige kvalitative skille mellom oss mennesker som er skapninger bundet til tiden, synden og døden, og Guds evighet. Vi har ikke det i oss selv som gjør at vi kan stille oss frem, rettferdiggjort for Gud, å si: Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, de som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener. Fariseeren tenkte og ba slik, men til ingen nytte. Den syndige tolleren sa kun: Gud, vær meg synder nådig!. Tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, sier Jesus, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt. (Lukas 18:11-14). Dette anskueliggjør hva det vil si at vi rettferdiggjøres ved troen alene, uten lovens gjerninger. Det var dette som Reformasjonen igjen brakte frem i lyset, klart og tydelig. Det er selve evangeliets sannhet at vår rettferdiggjørelse skjer alene ved troen på den treenige Gud i Fader, Sønn og Hellig Ånd (Romerne 1:16-17). 2

3 Sorle Stenersen Hovdenak er født og oppvokst i Tromsø. Han er den første som ble ordinert etter å ha gjennomført teologiske studier ved Universitetet i Tromsø, men har også studiebakgrunn fra Oslo. Han har jobbet i Harstad i nesten tre år og vært prostiprest i Tromsø i to år. Sommeren 2006 flyttet familien til USA for et tre år langt opphold der Sorle begynte på doktorgradsstudier i luthersk teologi. Planen er å sluttføre studiet våren Det siste året har Sorle vært tilknyttet bispekontoret i Tromsø som stiftskapellan. Han begynte i stillingen som prostiprest i Nord-Troms 1. september og skal tjenestegjøre i alle prostiets seks sokn, men bor og har kontor på Storslett. Sorle er gift med May-Britt og de har datteren Anbjørg Marie på to år. Nordreisa menighet tok vel imot Sorle på innsettelsesgudstjenesten 26. september. Kristus er det levende Guds ord. Han er lovens ende og fullbyrdelse (Matteus 5:17; Romerne 10:4). Med Kristus, og kun i Kristus, blir det uendelige kvalitative skille mellom Gud og mennesker brakt til forsoning og forlik. I Kristus blir vi gitt rett til å kalles Guds barn. Syndens og dødens makt overvinnes i Kristus. Menneskets gudsbilledlighet gjenopprettes ved det levende Guds ord som skaper ut av intet og som skaper hva det nevner. Dette skjer ved troen for at det skal bli tydelig at alt er av nåde. Ingenting er vår egen fortjeneste. Vår frelse er Guds gave til oss i Kristus, for intet. Rettferdiggjørelse ved troen alene betyr det samme som at Gud skaper ut av intet. Guds ord skaper hva det nevner. Når det forkynnes syndenes forlatelse i Jesu navn, så har du det, ved troen. Likeså det evige liv, i Kristus. Nordreisa Menighetsblad Datautstyr - Programvare Datarekvisita Tlf Utsikten 3, 9151 Storslett OK BedriftsConsult Meierivn Sørkjosen Tel: Fax: Autorisert regnskapsførerforetak Skatterådgivning Lignings- og avgiftsklager Bedriftsetablering og veiledning Lønn Fakturering Regnskapsførsel/Årsregnskap Ansvarlig redaktør: Sissel Skogvold Redaksjon: Menighetsstaben Layout: Peter Vang Trykk: Fagtrykk Idé as Kontonummer: Menighetsbladet er nå kommet i ny drakt! Fargetrykk vil medføre økte kostnader ved utgivelsene. Takket være stor giverglede har bladet til nå vært selvfinansierende, og vi håper at leserne fortsatt vil være med på å støtte bladet slik at vi kan ha en sunn drift. Forsidebildet: Elvebåter i vakkert høstvær ved Bilto. Fotograf er Peter Vang 3

4 ETrosopplæring Nå er det snart ett år siden vi startet planleggingen av en systematisk trosopplæringsplan for Nordreisa menighet. Vi har kommet langt i planleggingen og mange barn/ungdom har allerede deltatt på tiltak i trosopplæringsplanen. 6-årsbok Det har vært utdeling av barnebibel til 6-åringene i høst. 68% av kommunens 6-åringer har mottatt boken ved familiegudstjenestene i Rotsund og Oksfjord kapell og Nordreisa kirke. Boka er en ny og fin barnebibel med vakre illustrasjoner. Bildet viser en stolt gutt som mottar 6-årsboka av soknepresten i Rotsund kapell. Konfirmasjonsundervisning Konfirmasjonstiden er i gang igjen. På den første konfirmasjonsundervisningen var alle konfirmantene samlet på Kvænnes en ettermiddag i september. Vi begynte med ei naturvandring der konfirmantene ble delt opp i grupper og gikk gjennom en løype der de på forskjellige poster fikk løse oppgaver sammen eller fikk høre om et tema, bl.a. om det gamle Kvænnes kapell. Vi avsluttet samlinga rundt et stemningsfullt kveldsbål med mat og drikke, sang og andakt. Ungdomsforum Dette er et nytt tiltak i trosopplæringsplanen for 9. og 10.klasse. Ungdomsforum er annenhver onsdag kl i steinhallen på ungdomskolen. Dette er ungdomsforum: en møteplass hvor vi kan samles om vår kristne tro i sang, stillhet og andakt være et godt sted for vennskap og livsutfoldelse samles til fellesskap rundt gode måltider søke de gode samtalene om livet og troen styrke tilhørigheten til kirka og gudstjenesten dra på tur, oppleve gleden ved å være ute gi mulighet til å delta på lederkurs/leir m.m 4

5 Babysang Babysang i kirken er et tiltak i trosopplæringsplanen for babyer 0-12 mnd med foreldre/foresatte. På babysang blir vi å synge, lytte til musikk, ha sangleker, rim og regle, prate og kose oss i fellesskap. Babysang blir på torsdager i Nordreisa kirke fra kl Selve sangtimen vil vare ca en halv time. Vi åpner kirken kl 11.00, slik at de som vil kan komme tidligere. Det blir også servert enkel lunsj. Det er May-Britt Forsberg Hovdenak som leder babysang. 5

6 EGudstjenester i Nordreisa sokn 12. desember, 3. s. i advent «Vi synger jula inn» kl 18 Stjernekoret og musikkorpset medvirker Nordreisa kirke 24. oktober, 22. s. e. pinse Familiegudstjeneste kl 11 Høsttakkefest Ofring: TV-aksjonen 7. november, allehelgenssøndag Høymesse kl november, torsdag Minnegudstjeneste kl 20 Navneopplesning av de som har gått bort det siste året 21. november, siste søndag i kirkeåret Høymesse kl 11 Ofring: Menighetens arbeid 2. desember, torsdag Lysmesse kl desember, 2. s. i advent Familiegudstjeneste kl 11 Ny liturgi 24. desember, julaften Familiegudstjeneste kl 14 Ny liturgi Ofring: Kirkens nødhjelp Familiegudstjeneste kl 16 Ny liturgi Ofring: Redd barna 25. desember, juledag Høytidsgudstjeneste kl 11 Ofring: Menighetens misjonsprosjekt i Nepal 31. desember, nyttårsaften Gudstjeneste kl januar, 1. søndag etter Kristi Åpenbaring Høymesse kl januar, 3. søndag etter Kristi Åpenbaring Familiegudstjeneste kl 11 Ny liturgi Utdeling av 4-års bok 6. februar, 5. søndag etter Kristi Åpenbaring Høymesse kl februar, lørdag Ungdomsgudstjeneste kl 20. Nattverd Rotsund kapell 14. november, 25. s. e. pinse Familiegudstjeneste kl 11 Ny liturgi Ofring: Viken senter 9. desember, torsdag Lysmesse kl desember, 3. s. i advent Høymesse kl desember, julaften Familiegudstjeneste kl 14 Ny liturgi Ofring: Redd barna 26. desember, 2. juledag Høytidsgudstjeneste kl 11 Ofring: Menighetens arbeid 16. januar, 2. søndag etter Kristi Åpenbaring Høymesse kl februar, Vingårdssøndag Familiegudstjeneste kl 11 Ny liturgi Utdeling av 4-års bok Endringer kan forekomme. Se oppdaterte annonser i NB! avisa fredag (Nordlys) og Lørdag (FiN) 6

7 Oksfjord og Straumfjord kapell 31. oktober, bots- og bededag Familiegudstjeneste kl 11 Ofring: Fjellheim bibelskole 28. november, 1. s. i advent Høymesse kl desember, julaften Familiegudstjeneste kl 16 Ny liturgi Ofring: Redd barna 30. januar, 4. søndag etter Kristi Åpenbaring Høymesse kl 11 Havnnes grendehus 12. desember, 3. s. i advent Høymesse kl januar, 4. søndag etter Kristi Åpenbaring Høymesse kl 1530 LHL-huset E 24. desember, julaften Andakt ca. kl 1530 i samarbeid med Røde Kors E Institusjonsgudstjenester Omsorgssenteret (kl. 11) Torsdag 18. november Juleandakt 2. juledag kl 17 E Bo- og kultursenteret (kl 11) Torsdag 4. november Julegudstjeneste julaften kl 12 E Sonjastua (kl ) Torsdag 11. november Juleandakt 2. juledag kl 16 E Storvik grendehus 28. november, 1. s. i advent Høymesse kl 17. Ofring: Diakoniarbeidet Elektroinstallatør Nils-Roald Nilsen AS Straumfjord, 9151 Storslett Tlf /

8 EÅrets konfirmantbilder OVER: Fremste rad f.v.: Vårin Borghild Mathisen, Christine Holmgren. Bakre rad: Marko Johannes Brustad, Andreas Brustad, Martin Oddmund Løkvoll, prost Hans Erik Schjøth. Foto: Ørjan Bertelsen NESTE SIDE, ØVERSTE BILDE: Fremre rad f.v.: Ingunn-Therese Johansen Fredriksen,Sigrid Oline Vedal Olsen, Birgitte Hennie Vaagan, Elisabeth Ruud Jensberg, Katrine Reiersen, Stine Karethe Løkvoll Jensen, Signe Amalie Nørgård, Mathilde Adaeze Severinsen, Sofie Wahlgren Leribakk, Vanja Susanne Rasmussen. Midtre rad: Aleksander Sodefjed, Fredrik Seljebu, Remi Henriksen, Kristoffer Lilleng, Vebjørn Karlsen Fosnes, Renè Kristiansen Hallen, Rebekka Elise Johansen Andersen, Stine Johanne Wara, prost Hans Erik Schjøth. Bakre rad: Vebjørn Rikardsen Jaatun, Morten Oskar Lund, Ole Marius Granberg, Johan Ludvig Seljevoll, Henrik Olsen, Eirik Høgbakk, Bjørn Gustav Gamst, Emil Nordstrøm. Foto: Ørjan Bertelsen/Marius Fiskum NESTE SIDE, NEDERSTE BILDE: Fremre rad f.v.: Leif Harald Nørgård, Maja Ulrikke Sivertsen, Trude Solvang Soleng, Marthe Johanne Persen, Jeanett Victoria Smith, Silje Rebekka Brekkmo Larsen, Vilde Esbensen Frantzen, Helene Rebekka Jackobsen Steinsvik, Karoline Berg Norum, Katrine Sivertsen, Ida Malene Soleng, Martin Andre Johansen. Midtre rad: Agnethe Johnsen, Henriette Fyhn, Per Christian Elvebakken Sundby, Fredrik Båtnes Hestdahl, Michael Solberg Bekkmo, Eilif Storslett Lund, Stian Karlsen, Sofie Gamst Holm, Lina Abrahamsen, Natalie Pedersen Nordstrøm, sokneprest Bjørn Ivar Hammervold. Bakre rad: Mikael Mikkelsen, Fredrik Indrevoll, Ørjan Gabrielsen, Stian Øvergård, Aleksander Bergmo Severinsen,David Kjellevold Nyvoll, Niklas Leirbakk Båtnes, Simon 8Peder Fossen, Eivind Willhelm Eriksen. Foto: Ørjan Bertelsen/Marius Fiskum

9 9

10 ESlekters gang Døpte: Sander Johnsen Hildegunn Elveskog Nikoline Hoaas Reiersen Sandra Helena Kiil Birgit Olianne Heggelund Magnus Bråten Hoaas Matias Johansen Fossvoll Niklas Johansen Fossvoll Jonas Alexander Olsen Celine Hemmingsen Vang Mary Carolina Henriksen Marthe Christine Henriksen Bjørsvik Nora Alice Skorpen Sander Nikolai Levang Theo Alois Schwank-Slettli Andreas Nordgaard Siri stf. Lilly-Elena Nordgaard Siri Selma Dillan Helle Carlsen Sofie Mari Walgren-Hansen Tom Petter Olsen Tuva Pettersen Adrian Vassbotn Leo Hagan Vik Arn Leander With Rundhaug Cathrine Andrea Søreng Pedersen Elea Marianne Wahlmann Martin Wigdel-Nordberg Synne Johansen Kristian Olaver Halonen Tuwa Hildur Felicie Karla Mari Musum Vigde: Liv Rognli og Roald Andersen Wivi Vikebø og Rune Hansen Marthe Soleng og Trond Finjord Audny Johanne Mikkelsen og Jan Ole Enoksen Gerd-Karin Heidenberg og Espen Grønsdal Tonje Hole og Kai-Tore Molund Jorid Fagertun og Fredrik Eidissen Ine Elisabeth Skimmeland og Stian Valø Ellen Katrine Jenssen og Christian Andre Grønlund Rita Beate Johannessen og Kent Ove Iversen Siv Nilsson og Eivind Thømt Line Bertelsen og Kyrre Løvoll Tone Henriksen og Åsmund Johnsen Silje Pettersen og Dag Viktor Viken Ingrid Bråstad Nilssen og geir Åge Hansen Sara Karen Anne Nilsdatter Bæhr og Asgeir Bredesen Ann-Jorunn Hansen og Odd Are Nygaard Estrellita Pongos og Willy Roger Larsen Mari Fjellanger og Fred Anton Jakobsen Veronica Pedersen og Karl Hermod Hansen Torun Karina Solheim Ankjell og Trond Henry Skjønsfjell Døde: Borghild Johnsen f Åsta Johanne Olsen f Frida Othelie Hansen f Kristine Næss f Edith Berglioth Sørgaard f Alida Kaspara Buktevoll f Karl Magnus Johansen f Ester Berg f Per Edgar Nygaard f Ågot Ovedia Barstad f Ester Johanna Mathisen f Frits Joakim Syrstad Brustad f Peder Asbjørn Gaare f Klaus Jenssen f Alfon Hagerup Åsheim f Hildur Sofie Richardsen f Lydia Wilhelmine Johnsen f Olav Ingvald Bjørnnes f Margit Kaspara Grønlund f Judith Jørgine Hage f Mimmi Synøve Evensen f Harald Dagfinn Nordstrøm f Hjørdis Bråstad Jenssen f Alf Henrik Vollstad f Hege Merete Pedersen f Helge Jæger Wigdel f

11 11

12 ESiden sist HØSTTAKKEFEST I ROTSUND Ved gudstjenesten i Rotsund 18. september ble høsttakkefesten feiret. Denne festen minner oss om å takke Skaperen for alle de gode gaver han gir oss fra jorden, og også om å dele gavene med andre. Barna fra 4-H hadde med seg gode ting av naturens grøde til kirken, og disse ble båret fram i begynnelsen av gudstjenesten. Til og med to gjess fikk plass på bordet. På bildet ser vi 4-H-gjengen med de produktene de hadde med seg. Takk for en fin høsttakkefest! PILTERIDALEN Endelig fikk vi til å feire friluftsgudstjeneste ved 4-H-gammen i Pilteridalen igjen. Søndag 29. august var en vakker høstdag. Omkring 50 mennesker fant veien inn i den vakre dalen opp til gammen der tidligere friluftsgudstjenester har vært holdt. 4-H-gruppa har med sin leder Mari Kiil nylig gått i spissen for en dugnad for å sette gammen i god stand. Mange fra bygda var med på dugnaden, og gammen er nå blitt virkelig fin. Gudstjenesten ble holdt i leveggen av gammen og den gamle tømmerkoia, og etter gudstjenesten var det bålkaffe og trivelig prat. briller o.l. i kirkene. Er det noe du savner kan du bare komme innom kirkekontoret, alt tas vare på der. OKSFJORD KAPELL FORNYES Kapellforeninga for Oksfjord/Straumfjord kapell fikk i vår av menighetsrådet klarsignal til å begynne oppussing av kapellet for egne midler. Kapellet var utvendig i dårlig forfatning, med til dels råtten og skjemmende bordkledning. I begynnelsen av september var det dugnad på kapellet der mange stilte opp, vestveggen fikk lagt i isolasjon og fikk ny bordkledning, og takrenner ble montert. Bildet viser at resultatet ble svært godt. En takk til alle som deltok! Nå står vinduene for tur. Leder i kapellforeninga, Linda Olsen, sier at det trengs kr ,- for å bytte ut alle vinduene. Mange har allerede gitt til dette, og gaver mottas med takk. HITTEGODS Vi finner stadig gjenglemte hansker, paraplyer, SØRKJOSEN STORSLETT

13 ESakset fra Okhaldunga times Hver måned får vi et nyhetsbrev på e-post fra Kristin og Erik Bøhler som arbeider for Normisjon på sykehuset i Okhaldunga i Nepal. Nordreisa menighet har som kjent signert en avtale om å bidra med midler til dette sykehuset, spesielt et prosjekt som omfatter barnehelse og ernæring. Her følger noen linjer fra deres nyhetsbrev fra oktober: Tålmodige sherpaer er i gang igjen! Mange nordmenn tror at ordet sherpa betyr bærer. Det er feil. Ordet er navnet på et av de mange folkeslagene i Nepal, faktisk det folket som har beholdt nærest forbindelse med Tibet. Sherpa-folket har sitt eget språk, og religionen deres er tibetansk buddhisme. Men noen av dem har fått en kristen tro, og fordi de forteller om det til hverandre, øker antallet kristne. I mange år har det vært arbeidet med å oversette Bibelen til sherpa-språket, men på grunn av ulike problemer og konflikter har dette nå stått i stampe i flere år. Et brødrepar av sherpaene, som er gode venner av oss, har stått i spissen for å danne en organisasjon av kristne sherpaer, som er offisielt registrert hos myndighetene med en formålsparagraf som går ut på å oversette bibelen til deres eget språk. Dette er noe som bare har vært mulig de to siste årene, etter at Nepal ble offisielt erklært som en sekulær stat. Brødrene Chirring og Caleb Sherpa (bildet) forteller at arbeidet med en bibeloversettelse til sherpa-språk nå igjen er i gang for alvor, med offisiell start 1. oktober. Dette har de gledet seg til i flere år, og vi gleder oss med dem! Nå takker de Normisjon for at de går inn som partnere og støtter to av oversetterne. New Star Student Club Niraj, 15 år, kom på besøk i dag. Han var et stort smil, og kunne fortelle at han hadde startet klubb på skolen! De var 22 medlemmer og deres formål med klubben var å samle inn penger til mat til pasientene på Mission sykehus! Niraj husker de tre månedene han lå med brukket rygg, lammet i begynnelsen. Det var ikke lett for moren å skaffe mat til ham. Nå har han fått muligheten til å gå på den beste skolen i Okhaldhunga og synes de som er så heldige må gjøre noe for pasientene! Niraj lærte Gud å kjenne mens han var pasient. Nå følger han det han lærte og gjør mot andre det han ønsket at noen skulle gjøre mot ham. Abonnér på nyhetsbrev du også! Dette er som nevnt bare et utdrag. Meld deg på til - så får du hele «avisa» 13

14 GRAVSTEINER Stort utvalg i steintyper og nye modeller fritt levert og oppsatt på kirkegården Eivind Mathisen Vil du annonsere i menighetsbladet? Ta kontakt! Reisa Skomagasin 9151 Storslett Tlf SKO STØVLER VESKER REISEEFFEKTER Næringshagen for Nord-Troms Tlf Storslett Sko Hovedveien Storslett Telefon Godt utvalg God service Velkommen! PANASONIC VARMEPUMPER Relacom AS Telefon: Besøksadresse: Flyplassvn Sørkjosen E-post: FLAGGSTENGER Flagg, vimpler, takstiger, skyvestiger, Brannstiger, trapper og rekkverk INGEBRIGTS AGENTURER Kirkely 23, 9151 Storslett Tlf: , Mobil: Miljøvennlig energi fra 14

15 EVi nevner at Det er blitt tillyst bispevisitas i Nordreisa menighet på vårparten Biskop Per Oskar Kjølås vil besøke Nordreisa i uke 18 neste år, det vil si første uka av mai. Det er nå ----år siden biskopen hadde sin første visitas i Nordreisa i Et omfattende program for visitasen vil bli utarbeidet av menighetsrådet i samarbeid med biskopen, og vil bli presentert senere. Nordreisa menighet ønsker biskop Kjølås velkommen.... Julaften holder vi nå to gudstjenester i Nordreisa kirke; kl. 14 og 16. Vi håper at fra nå av skal ingen måtte snu på kirketrappa fordi det ikke er plass. Vel møtt til julefeiring om et par måneders tid! Abonnement på menighetsbladet Vi gjør oppmerksom på at det er frivillig abonnementsavgift på menighetsbladet. Derfor er innbetalingsblanketten som legges ved bladet en gang i året blank, slik at man kan velge beløp selv. Det er også fullt mulig å komme innom kirkekontoret og betale i ekspedisjonen. Nordreisa kirkekontor - tlf Ekspedisjon: tirsdag, onsdag og torsdag kl Hjemmeside: Stoff til menighetsbladet kan sendes til Kirkeverge Sissel Skogvold k m Sokneprest Bjørn Ivar Hammervold k m Prost Hans Erik Schjøth k m Prostiprest Sorle S. Hovdenak k m Kirketjener Eivind Mathisen m Kirketjener Mats Årsjø m Organist Peter Vang k m Sekretær Ann-Sissel Pettersen k Trosopplæringskoordinator Miriam Bakkehaug Karlsen k m Menighetsrådets leder Olaf Hunsdal m Kontonummer for gaver: Rotsund kapellforening Gaver til kirken Oksfjord kapellforening Menighetshus Kirkeforeningens Vannposter til blomsterfond Nordreisa kirkegård

16 EMin salme Å velge ut én salme har vært vanskelig. Det finnes så mange flotte salmer som jeg liker å synge. Noe av det første jeg gjør når jeg kommer til gudstjeneste, er å se gjennom salmenumrene. Og er det en salme jeg ikke kan fra før, så gleder jeg meg til å lære den. Hvis da forfatter eller komponist er blant annet Hillestad, Lunde eller Skeie da forventer jeg ei fin adventstund. De første åra i Nord-Norge var salme 8, vers 4-5 tonesatt av Grethe S Hynnekleiv, favoritten: Når jeg ser din himmel dine henders gjerninger. I tenåra hadde jeg en sang som het: Jeg har en venn som har gitt sitt liv, for at jeg skal få leve av Vidar Kristiansen. Den gav meg både trøst og oppmuntring. Og da jeg fikk synge og be aftenbønn med gutta her hjemme, var Lina Sandell sin Ingen er så trygg i fare en gjenganger. Når jeg skal velge en salme i dag, må lovsangen med - ord som sier noe om Guds kjærlighet og storhet, og Hans sønn Jesus som lever og som vil være tilstede i livet mitt. Videre synes jeg salmen skal minne meg på ansvaret, forvalteranvsaret, jeg som menneske har. Salmen Gud du er rik, tekst av Olaf Hillestad (nr 716 i norsk salmebok), har med dette. Å få synge denne som siste salme i gudstjenesten, og med full styrke på orgelet, da er jeg klar for ei ny uke. Hilsen Anne Grete Eng - som utfordrer Roger Aronsen til neste nummer. Gud du er rik! Din godhet er stor, Din miskunnhet tar ikke slutt. Du nærer og styrker din kirke på jord Og leger når håpet er brutt! Du gav din sønn! I ham ble vi skapt Til gjerninger båret i tro. Du frelste i kjærlighet det som var tapt, Og brakte nytt liv til å gro. 2 Vi er ditt verk! Du eier oss, Gud, Med alle de goder vi har. Du byr oss forvalte dem etter de bud Du gav oss, vår Skaper og Far. Styrk da vår tro! Tenn håp i vårt sinn, Fyll hjertet med kjærlighet varm! Så går vi frimodig til tjenesten inn I ly av din utstrakte arm.

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Nor kaiool@hotmail.com Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontingent Ordinært påmeldt

Nor kaiool@hotmail.com Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontingent Ordinært påmeldt Bakkeby IK Bakkeby 9153 ROTSUND Dato 28.2.214 Nummer 1 Kundeid: 64535 Forfall: 14.3.214 Kontingentliste Sonerenn dato: 1.3.14 kaiool@hotmail.com 6 Olsen Eirill Helene J 13 år 12:29:3 77 Olsen Helge Menn

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Sonerenn Manndalen. Offisiell resultatliste 23.01.2010. Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Farstad Burfjord IL 6 Harald Hauge Nordreisa IL 5

Sonerenn Manndalen. Offisiell resultatliste 23.01.2010. Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Farstad Burfjord IL 6 Harald Hauge Nordreisa IL 5 G 9 år 1 km klas. fellesstart Tobias Farstad Burfjord IL 6 06:02 Harald Hauge 5 07:03 DNS Isak Sørensen 7 Fullførte: 2 Påmeldte: 3 Startende: 2 G 10 år 1 km klas. fellesstart Martin Kaasen 8 05:50 Hans

Detaljer

Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 3.07,00. Synne Isaksen 02 Tromsø svømmeklubb 3.10,00. Knut Oskar Blix 93 Tromsø svømmeklubb 1.

Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 3.07,00. Synne Isaksen 02 Tromsø svømmeklubb 3.10,00. Knut Oskar Blix 93 Tromsø svømmeklubb 1. 200 rygg Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 3.07,00 Synne Isaksen 02 Tromsø svømmeklubb 3.10,00 100 meter rygg Senior - Alfabetisk Knut Oskar Blix 93 Tromsø svømmeklubb 1.46,30 Anna Sofie

Detaljer

Okhaldhunga Times oktober 2010

Okhaldhunga Times oktober 2010 Okhaldhunga Times oktober 2010 Kjære venner, Vi har nettopp kommet tilbake fra en lang sommer i Norge, så det blir smakebiter fra tilbakereisen. Det er en rar følelse å reise til Okhaldhunga, for når vi

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Sonerenn Fellesstart Klassisk 2016

Sonerenn Fellesstart Klassisk 2016 1 km klassisk G10 (Påmeldt: 1 - Startet: 1 - Fullført: 1 - Premier: 0) Lars Ingvar Samuelsen Rotsundelv IL 12 6:06.0 1 1 km klassisk G8 (Påmeldt: 4 - Startet: 4 - Fullført: 3 - Premier: 0) Brage Berglund

Detaljer

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt Alta IF Dato 1.1.21 Nummer 1 Kundeid: 64554 Kontigentliste Kretsrenn Nordreisa dato: 2.1.1 FI 77 Henriksen Magne M 17 år 7,5 km 398241 11:38:3 15 Sum 15 Antall Løpere 1 Vennligst betal skyldig beløp til

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»):

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): Lista sokn FORSLAG sept 2012 Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): SAMLING Forberedelse Klokkeringing Informasjon/Kunngjøring (evt. på storskjerm)

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Sonerenn Nord-Troms. Resultatliste. Saga skistadion Klubb Start nr. Tid Etter Brage Berglund Nordreisa IL 7 Iver Skjellberg Nordreisa IL 6

Sonerenn Nord-Troms. Resultatliste. Saga skistadion Klubb Start nr. Tid Etter Brage Berglund Nordreisa IL 7 Iver Skjellberg Nordreisa IL 6 Saga skistadion 09.0.206 G 8 år Brage Berglund Nordreisa IL 7 05:29 Iver Skjellberg Nordreisa IL 6 05:08 J 8 år Helga Myrslett Bakke Nordreisa IL 9 06:05 Bertine Eivindsdatter Nordreisa IL 2 06:27 Bianca

Detaljer

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 Side: 1 ØVELSE: 1 400 Fri M Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 1992 1 P Vebjørn Anfinsen Tromsø SK 92 4.58.49 395 1993 1 P Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK/NTG 93 4.53.07 417 1995

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 01. april - 16. juni 2013 Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene. Den regnes også som kirkens fødselsdag, for i pinsen kommer Den

Detaljer

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 n i Me Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 Være sammen Bibelen forteller mye om fellesskap. Gud selv utgjør et fellesskap, fordi han er Fader, Sønn og Hellig Ånd. Guds

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET BEGRAVELSEN Ved begravelsen overlater Kirken den døde i Skaperens hender og ber om at Jesu død og oppstandelse må fullbyrdes i det mennesket som Gud har skapt i sitt bilde og bestemt til evig liv. Gudstjenesten

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Markus Andersen 01 Tromsø svømmeklubb 3.29, Ada Elea Hanssen 02 Tromsø svømmeklubb 3.16, Nikoline Riibe 02 Tromsø svømmeklubb 3.

Markus Andersen 01 Tromsø svømmeklubb 3.29, Ada Elea Hanssen 02 Tromsø svømmeklubb 3.16, Nikoline Riibe 02 Tromsø svømmeklubb 3. Resultater Sonesvøm 20.10.16. Øvelse 1. 200m rygg, mixed Markus Andersen 01 Tromsø svømmeklubb 3.29,00 130 Ada Elea Hanssen 02 Tromsø svømmeklubb 3.16,00 229 Nikoline Riibe 02 Tromsø svømmeklubb 3.19,00

Detaljer

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringer Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal hvor de tre hovedpersonene

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Hverdagsmesse med musikk

Hverdagsmesse med musikk Hverdagsmesse med musikk Kapellet, Domus Theologica - 1 - Hverdagsmesse Kapellet, Domus Theologica L: Liturg eller leder, ML: Medliturg, M: Menighet, A: Alle Samling Inngangssalme Alle står Inngangsord

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 3.20,50. Solveig Johanne Vaeng 00 Tromsø svømmeklubb 3.43,00

Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 3.20,50. Solveig Johanne Vaeng 00 Tromsø svømmeklubb 3.43,00 200 meter rygg Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 3.20,50 Solveig Johanne Vaeng 00 Tromsø svømmeklubb 3.43,00 100 m rygg Klasse født 98 - Alfabetisk Augusta Andreassen 98 Tromsø svømmeklubb

Detaljer

Informasjon og program for korpsturen 2006

Informasjon og program for korpsturen 2006 Informasjon og program for korpsturen 2006 Sommerferien nærmer seg med stormskritt, og det betyr at korpsturen også er rett rundt hjørnet. Som dere vet, går turen til Stavanger. Vi har ennå ikke fått vite

Detaljer

Startliste per Starttid

Startliste per Starttid Startsted0 19:00:30 151 Startnr Ledig Gutter 8 år f. 1999 1 19:00.30 152 Startnr Ledig Gutter 8 år f. 1999 1 19:00.30 19:01:00 153 Startnr Ledig Gutter 8 år f. 1999 1 19:01.00 154 Startnr Ledig Gutter

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

ÅPNINGSSTEVNET 2010 ALTA IDRETTSPARK Arrangør: Alta IF Friidrettsgruppe RESULTATLISTE SØNDAG 30. MAI 2010.

ÅPNINGSSTEVNET 2010 ALTA IDRETTSPARK Arrangør: Alta IF Friidrettsgruppe RESULTATLISTE SØNDAG 30. MAI 2010. ÅPNINGSSTEVNET 2010 ALTA IDRETTSPARK Arrangør: Alta IF Friidrettsgruppe RESULTATLISTE SØNDAG 30. MAI 2010. Nr Navn Født KL Klubb Resultat Vind 60M 1 Vegard Gamst 96 G14 FIK Stein 8,34 1,1 2 David Dong

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende.

Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. VIGSEL Vigsel i Den norske kirke Forenklet liturgihefte for prest og andre medvirkende. 1 VIGSEL I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra bryllupsfølget

Detaljer

Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011

Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011 Hanne Zimmermann: Preken i Strusshamn kirke, askeonsdag 2011 Bibeltekster for askeonsdag. Matt 6. 16-18 Når dere faster, skal dere ikke gå med dyster mine, slik som hyklerne. De forsømmer sitt utseende

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18:

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober 2015 Bots og bønnedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

R E S U L T A T - L I S T E

R E S U L T A T - L I S T E Side 1 av 11 R E S U L T A T - L I S T E Stevne : LÅMØ NORD 2010 Arrangør : Setermoen SK Denne listen er produsert av: KOBBEN v.2 Øvelse 1 400 M Fri K - 1999 1999 G 1 Sara Marie Strømeng Karasjok Svømmeklubb

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Fredrik Blomstereng Kvænangen 38 42 41 86 207 0,- Gave 1. Runar Høgmo Tromsø 44 40 39 78 201 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 46 50 47 96 239 0,- Gave 1. Simen Solli Lind

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer