Nordreisa menighetsblad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordreisa menighetsblad"

Transkript

1 Nordreisa menighetsblad Nr. 2 Høst 2010 Årgang 29 Størst av alt side 3 Årets konfirmantbilder Se midten 1

2 EGuds ord skaper ut av intet og rettferdiggjør ved troen alene Andakt av Sorle S. Hovdenak, prostiprest i Nord-Troms prosti Guds ord skaper ut av intet. Guds ord skaper hva det nevner. Dette er grunnleggende sannheter i vår evangelisk lutherske kirke. Men hva betyr dette egentlig? Hvordan skal vi forstå det? Og hvordan kan disse læresetningene relateres til det kristne liv? Bibelens første bok står det om hvordan I Gud skapte verden: I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, og mørke lå over havdypet. Men Guds Ånd svevet over vannet. Da sa Gud: Det bli lys! Og det ble lys. (1. Mosebok 1:1-3). Så skaper Gud himmelhvelvingen, det faste land, grønne vekster og lys på himmelhvelvingen. Han skaper det myldrende liv i havet og i luften, og på jorden lar han alle slags levende skapninger gå fram. Til slutt skaper Gud mennesket i sitt bilde. Gud skaper ved sitt ord. Gud sa, står det i Skriften og det ble slik. Guds ord skaper hva det nevner. Gud skaper ikke verden ut av noe som allerede finnes der. Guds ord skaper ut av intet. Ett påbud ga Gud mennesket: Du kan spise av alle trærne i hagen. Men treet som gir kunnskap om godt og ondt, må du ikke spise av; for den dagen du spiser av det, skal du dø. (1. Mosebok 2:16-17). Mennesket spiste likevel av treet. Det var ikke nok for mennesket å være skapt i Guds bilde, det ble lokket av begjæret om å bli som Gud. Dette begjæret om selv å bli som Gud brakte døden inn i menneskets liv, ved synden, slik Gud sa. Døden er det absolutte skille som Gud har satt mellom seg selv og mennesket, som med sitt syndige begjær trakter etter selv å bli som Gud. Døden har vært menneskets realitet og grense siden syndefallet. Døden er arvesyndens lodd. Gud satte loven foran mennesket for at vi skulle lære synden å kjenne, slik Paulus sier (Romerne 3:20). Loven viser det uendelige kvalitative skille mellom oss mennesker som er skapninger bundet til tiden, synden og døden, og Guds evighet. Vi har ikke det i oss selv som gjør at vi kan stille oss frem, rettferdiggjort for Gud, å si: Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, de som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener. Fariseeren tenkte og ba slik, men til ingen nytte. Den syndige tolleren sa kun: Gud, vær meg synder nådig!. Tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, sier Jesus, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt. (Lukas 18:11-14). Dette anskueliggjør hva det vil si at vi rettferdiggjøres ved troen alene, uten lovens gjerninger. Det var dette som Reformasjonen igjen brakte frem i lyset, klart og tydelig. Det er selve evangeliets sannhet at vår rettferdiggjørelse skjer alene ved troen på den treenige Gud i Fader, Sønn og Hellig Ånd (Romerne 1:16-17). 2

3 Sorle Stenersen Hovdenak er født og oppvokst i Tromsø. Han er den første som ble ordinert etter å ha gjennomført teologiske studier ved Universitetet i Tromsø, men har også studiebakgrunn fra Oslo. Han har jobbet i Harstad i nesten tre år og vært prostiprest i Tromsø i to år. Sommeren 2006 flyttet familien til USA for et tre år langt opphold der Sorle begynte på doktorgradsstudier i luthersk teologi. Planen er å sluttføre studiet våren Det siste året har Sorle vært tilknyttet bispekontoret i Tromsø som stiftskapellan. Han begynte i stillingen som prostiprest i Nord-Troms 1. september og skal tjenestegjøre i alle prostiets seks sokn, men bor og har kontor på Storslett. Sorle er gift med May-Britt og de har datteren Anbjørg Marie på to år. Nordreisa menighet tok vel imot Sorle på innsettelsesgudstjenesten 26. september. Kristus er det levende Guds ord. Han er lovens ende og fullbyrdelse (Matteus 5:17; Romerne 10:4). Med Kristus, og kun i Kristus, blir det uendelige kvalitative skille mellom Gud og mennesker brakt til forsoning og forlik. I Kristus blir vi gitt rett til å kalles Guds barn. Syndens og dødens makt overvinnes i Kristus. Menneskets gudsbilledlighet gjenopprettes ved det levende Guds ord som skaper ut av intet og som skaper hva det nevner. Dette skjer ved troen for at det skal bli tydelig at alt er av nåde. Ingenting er vår egen fortjeneste. Vår frelse er Guds gave til oss i Kristus, for intet. Rettferdiggjørelse ved troen alene betyr det samme som at Gud skaper ut av intet. Guds ord skaper hva det nevner. Når det forkynnes syndenes forlatelse i Jesu navn, så har du det, ved troen. Likeså det evige liv, i Kristus. Nordreisa Menighetsblad Datautstyr - Programvare Datarekvisita Tlf Utsikten 3, 9151 Storslett OK BedriftsConsult Meierivn Sørkjosen Tel: Fax: Autorisert regnskapsførerforetak Skatterådgivning Lignings- og avgiftsklager Bedriftsetablering og veiledning Lønn Fakturering Regnskapsførsel/Årsregnskap Ansvarlig redaktør: Sissel Skogvold Redaksjon: Menighetsstaben Layout: Peter Vang Trykk: Fagtrykk Idé as Kontonummer: Menighetsbladet er nå kommet i ny drakt! Fargetrykk vil medføre økte kostnader ved utgivelsene. Takket være stor giverglede har bladet til nå vært selvfinansierende, og vi håper at leserne fortsatt vil være med på å støtte bladet slik at vi kan ha en sunn drift. Forsidebildet: Elvebåter i vakkert høstvær ved Bilto. Fotograf er Peter Vang 3

4 ETrosopplæring Nå er det snart ett år siden vi startet planleggingen av en systematisk trosopplæringsplan for Nordreisa menighet. Vi har kommet langt i planleggingen og mange barn/ungdom har allerede deltatt på tiltak i trosopplæringsplanen. 6-årsbok Det har vært utdeling av barnebibel til 6-åringene i høst. 68% av kommunens 6-åringer har mottatt boken ved familiegudstjenestene i Rotsund og Oksfjord kapell og Nordreisa kirke. Boka er en ny og fin barnebibel med vakre illustrasjoner. Bildet viser en stolt gutt som mottar 6-årsboka av soknepresten i Rotsund kapell. Konfirmasjonsundervisning Konfirmasjonstiden er i gang igjen. På den første konfirmasjonsundervisningen var alle konfirmantene samlet på Kvænnes en ettermiddag i september. Vi begynte med ei naturvandring der konfirmantene ble delt opp i grupper og gikk gjennom en løype der de på forskjellige poster fikk løse oppgaver sammen eller fikk høre om et tema, bl.a. om det gamle Kvænnes kapell. Vi avsluttet samlinga rundt et stemningsfullt kveldsbål med mat og drikke, sang og andakt. Ungdomsforum Dette er et nytt tiltak i trosopplæringsplanen for 9. og 10.klasse. Ungdomsforum er annenhver onsdag kl i steinhallen på ungdomskolen. Dette er ungdomsforum: en møteplass hvor vi kan samles om vår kristne tro i sang, stillhet og andakt være et godt sted for vennskap og livsutfoldelse samles til fellesskap rundt gode måltider søke de gode samtalene om livet og troen styrke tilhørigheten til kirka og gudstjenesten dra på tur, oppleve gleden ved å være ute gi mulighet til å delta på lederkurs/leir m.m 4

5 Babysang Babysang i kirken er et tiltak i trosopplæringsplanen for babyer 0-12 mnd med foreldre/foresatte. På babysang blir vi å synge, lytte til musikk, ha sangleker, rim og regle, prate og kose oss i fellesskap. Babysang blir på torsdager i Nordreisa kirke fra kl Selve sangtimen vil vare ca en halv time. Vi åpner kirken kl 11.00, slik at de som vil kan komme tidligere. Det blir også servert enkel lunsj. Det er May-Britt Forsberg Hovdenak som leder babysang. 5

6 EGudstjenester i Nordreisa sokn 12. desember, 3. s. i advent «Vi synger jula inn» kl 18 Stjernekoret og musikkorpset medvirker Nordreisa kirke 24. oktober, 22. s. e. pinse Familiegudstjeneste kl 11 Høsttakkefest Ofring: TV-aksjonen 7. november, allehelgenssøndag Høymesse kl november, torsdag Minnegudstjeneste kl 20 Navneopplesning av de som har gått bort det siste året 21. november, siste søndag i kirkeåret Høymesse kl 11 Ofring: Menighetens arbeid 2. desember, torsdag Lysmesse kl desember, 2. s. i advent Familiegudstjeneste kl 11 Ny liturgi 24. desember, julaften Familiegudstjeneste kl 14 Ny liturgi Ofring: Kirkens nødhjelp Familiegudstjeneste kl 16 Ny liturgi Ofring: Redd barna 25. desember, juledag Høytidsgudstjeneste kl 11 Ofring: Menighetens misjonsprosjekt i Nepal 31. desember, nyttårsaften Gudstjeneste kl januar, 1. søndag etter Kristi Åpenbaring Høymesse kl januar, 3. søndag etter Kristi Åpenbaring Familiegudstjeneste kl 11 Ny liturgi Utdeling av 4-års bok 6. februar, 5. søndag etter Kristi Åpenbaring Høymesse kl februar, lørdag Ungdomsgudstjeneste kl 20. Nattverd Rotsund kapell 14. november, 25. s. e. pinse Familiegudstjeneste kl 11 Ny liturgi Ofring: Viken senter 9. desember, torsdag Lysmesse kl desember, 3. s. i advent Høymesse kl desember, julaften Familiegudstjeneste kl 14 Ny liturgi Ofring: Redd barna 26. desember, 2. juledag Høytidsgudstjeneste kl 11 Ofring: Menighetens arbeid 16. januar, 2. søndag etter Kristi Åpenbaring Høymesse kl februar, Vingårdssøndag Familiegudstjeneste kl 11 Ny liturgi Utdeling av 4-års bok Endringer kan forekomme. Se oppdaterte annonser i NB! avisa fredag (Nordlys) og Lørdag (FiN) 6

7 Oksfjord og Straumfjord kapell 31. oktober, bots- og bededag Familiegudstjeneste kl 11 Ofring: Fjellheim bibelskole 28. november, 1. s. i advent Høymesse kl desember, julaften Familiegudstjeneste kl 16 Ny liturgi Ofring: Redd barna 30. januar, 4. søndag etter Kristi Åpenbaring Høymesse kl 11 Havnnes grendehus 12. desember, 3. s. i advent Høymesse kl januar, 4. søndag etter Kristi Åpenbaring Høymesse kl 1530 LHL-huset E 24. desember, julaften Andakt ca. kl 1530 i samarbeid med Røde Kors E Institusjonsgudstjenester Omsorgssenteret (kl. 11) Torsdag 18. november Juleandakt 2. juledag kl 17 E Bo- og kultursenteret (kl 11) Torsdag 4. november Julegudstjeneste julaften kl 12 E Sonjastua (kl ) Torsdag 11. november Juleandakt 2. juledag kl 16 E Storvik grendehus 28. november, 1. s. i advent Høymesse kl 17. Ofring: Diakoniarbeidet Elektroinstallatør Nils-Roald Nilsen AS Straumfjord, 9151 Storslett Tlf /

8 EÅrets konfirmantbilder OVER: Fremste rad f.v.: Vårin Borghild Mathisen, Christine Holmgren. Bakre rad: Marko Johannes Brustad, Andreas Brustad, Martin Oddmund Løkvoll, prost Hans Erik Schjøth. Foto: Ørjan Bertelsen NESTE SIDE, ØVERSTE BILDE: Fremre rad f.v.: Ingunn-Therese Johansen Fredriksen,Sigrid Oline Vedal Olsen, Birgitte Hennie Vaagan, Elisabeth Ruud Jensberg, Katrine Reiersen, Stine Karethe Løkvoll Jensen, Signe Amalie Nørgård, Mathilde Adaeze Severinsen, Sofie Wahlgren Leribakk, Vanja Susanne Rasmussen. Midtre rad: Aleksander Sodefjed, Fredrik Seljebu, Remi Henriksen, Kristoffer Lilleng, Vebjørn Karlsen Fosnes, Renè Kristiansen Hallen, Rebekka Elise Johansen Andersen, Stine Johanne Wara, prost Hans Erik Schjøth. Bakre rad: Vebjørn Rikardsen Jaatun, Morten Oskar Lund, Ole Marius Granberg, Johan Ludvig Seljevoll, Henrik Olsen, Eirik Høgbakk, Bjørn Gustav Gamst, Emil Nordstrøm. Foto: Ørjan Bertelsen/Marius Fiskum NESTE SIDE, NEDERSTE BILDE: Fremre rad f.v.: Leif Harald Nørgård, Maja Ulrikke Sivertsen, Trude Solvang Soleng, Marthe Johanne Persen, Jeanett Victoria Smith, Silje Rebekka Brekkmo Larsen, Vilde Esbensen Frantzen, Helene Rebekka Jackobsen Steinsvik, Karoline Berg Norum, Katrine Sivertsen, Ida Malene Soleng, Martin Andre Johansen. Midtre rad: Agnethe Johnsen, Henriette Fyhn, Per Christian Elvebakken Sundby, Fredrik Båtnes Hestdahl, Michael Solberg Bekkmo, Eilif Storslett Lund, Stian Karlsen, Sofie Gamst Holm, Lina Abrahamsen, Natalie Pedersen Nordstrøm, sokneprest Bjørn Ivar Hammervold. Bakre rad: Mikael Mikkelsen, Fredrik Indrevoll, Ørjan Gabrielsen, Stian Øvergård, Aleksander Bergmo Severinsen,David Kjellevold Nyvoll, Niklas Leirbakk Båtnes, Simon 8Peder Fossen, Eivind Willhelm Eriksen. Foto: Ørjan Bertelsen/Marius Fiskum

9 9

10 ESlekters gang Døpte: Sander Johnsen Hildegunn Elveskog Nikoline Hoaas Reiersen Sandra Helena Kiil Birgit Olianne Heggelund Magnus Bråten Hoaas Matias Johansen Fossvoll Niklas Johansen Fossvoll Jonas Alexander Olsen Celine Hemmingsen Vang Mary Carolina Henriksen Marthe Christine Henriksen Bjørsvik Nora Alice Skorpen Sander Nikolai Levang Theo Alois Schwank-Slettli Andreas Nordgaard Siri stf. Lilly-Elena Nordgaard Siri Selma Dillan Helle Carlsen Sofie Mari Walgren-Hansen Tom Petter Olsen Tuva Pettersen Adrian Vassbotn Leo Hagan Vik Arn Leander With Rundhaug Cathrine Andrea Søreng Pedersen Elea Marianne Wahlmann Martin Wigdel-Nordberg Synne Johansen Kristian Olaver Halonen Tuwa Hildur Felicie Karla Mari Musum Vigde: Liv Rognli og Roald Andersen Wivi Vikebø og Rune Hansen Marthe Soleng og Trond Finjord Audny Johanne Mikkelsen og Jan Ole Enoksen Gerd-Karin Heidenberg og Espen Grønsdal Tonje Hole og Kai-Tore Molund Jorid Fagertun og Fredrik Eidissen Ine Elisabeth Skimmeland og Stian Valø Ellen Katrine Jenssen og Christian Andre Grønlund Rita Beate Johannessen og Kent Ove Iversen Siv Nilsson og Eivind Thømt Line Bertelsen og Kyrre Løvoll Tone Henriksen og Åsmund Johnsen Silje Pettersen og Dag Viktor Viken Ingrid Bråstad Nilssen og geir Åge Hansen Sara Karen Anne Nilsdatter Bæhr og Asgeir Bredesen Ann-Jorunn Hansen og Odd Are Nygaard Estrellita Pongos og Willy Roger Larsen Mari Fjellanger og Fred Anton Jakobsen Veronica Pedersen og Karl Hermod Hansen Torun Karina Solheim Ankjell og Trond Henry Skjønsfjell Døde: Borghild Johnsen f Åsta Johanne Olsen f Frida Othelie Hansen f Kristine Næss f Edith Berglioth Sørgaard f Alida Kaspara Buktevoll f Karl Magnus Johansen f Ester Berg f Per Edgar Nygaard f Ågot Ovedia Barstad f Ester Johanna Mathisen f Frits Joakim Syrstad Brustad f Peder Asbjørn Gaare f Klaus Jenssen f Alfon Hagerup Åsheim f Hildur Sofie Richardsen f Lydia Wilhelmine Johnsen f Olav Ingvald Bjørnnes f Margit Kaspara Grønlund f Judith Jørgine Hage f Mimmi Synøve Evensen f Harald Dagfinn Nordstrøm f Hjørdis Bråstad Jenssen f Alf Henrik Vollstad f Hege Merete Pedersen f Helge Jæger Wigdel f

11 11

12 ESiden sist HØSTTAKKEFEST I ROTSUND Ved gudstjenesten i Rotsund 18. september ble høsttakkefesten feiret. Denne festen minner oss om å takke Skaperen for alle de gode gaver han gir oss fra jorden, og også om å dele gavene med andre. Barna fra 4-H hadde med seg gode ting av naturens grøde til kirken, og disse ble båret fram i begynnelsen av gudstjenesten. Til og med to gjess fikk plass på bordet. På bildet ser vi 4-H-gjengen med de produktene de hadde med seg. Takk for en fin høsttakkefest! PILTERIDALEN Endelig fikk vi til å feire friluftsgudstjeneste ved 4-H-gammen i Pilteridalen igjen. Søndag 29. august var en vakker høstdag. Omkring 50 mennesker fant veien inn i den vakre dalen opp til gammen der tidligere friluftsgudstjenester har vært holdt. 4-H-gruppa har med sin leder Mari Kiil nylig gått i spissen for en dugnad for å sette gammen i god stand. Mange fra bygda var med på dugnaden, og gammen er nå blitt virkelig fin. Gudstjenesten ble holdt i leveggen av gammen og den gamle tømmerkoia, og etter gudstjenesten var det bålkaffe og trivelig prat. briller o.l. i kirkene. Er det noe du savner kan du bare komme innom kirkekontoret, alt tas vare på der. OKSFJORD KAPELL FORNYES Kapellforeninga for Oksfjord/Straumfjord kapell fikk i vår av menighetsrådet klarsignal til å begynne oppussing av kapellet for egne midler. Kapellet var utvendig i dårlig forfatning, med til dels råtten og skjemmende bordkledning. I begynnelsen av september var det dugnad på kapellet der mange stilte opp, vestveggen fikk lagt i isolasjon og fikk ny bordkledning, og takrenner ble montert. Bildet viser at resultatet ble svært godt. En takk til alle som deltok! Nå står vinduene for tur. Leder i kapellforeninga, Linda Olsen, sier at det trengs kr ,- for å bytte ut alle vinduene. Mange har allerede gitt til dette, og gaver mottas med takk. HITTEGODS Vi finner stadig gjenglemte hansker, paraplyer, SØRKJOSEN STORSLETT

13 ESakset fra Okhaldunga times Hver måned får vi et nyhetsbrev på e-post fra Kristin og Erik Bøhler som arbeider for Normisjon på sykehuset i Okhaldunga i Nepal. Nordreisa menighet har som kjent signert en avtale om å bidra med midler til dette sykehuset, spesielt et prosjekt som omfatter barnehelse og ernæring. Her følger noen linjer fra deres nyhetsbrev fra oktober: Tålmodige sherpaer er i gang igjen! Mange nordmenn tror at ordet sherpa betyr bærer. Det er feil. Ordet er navnet på et av de mange folkeslagene i Nepal, faktisk det folket som har beholdt nærest forbindelse med Tibet. Sherpa-folket har sitt eget språk, og religionen deres er tibetansk buddhisme. Men noen av dem har fått en kristen tro, og fordi de forteller om det til hverandre, øker antallet kristne. I mange år har det vært arbeidet med å oversette Bibelen til sherpa-språket, men på grunn av ulike problemer og konflikter har dette nå stått i stampe i flere år. Et brødrepar av sherpaene, som er gode venner av oss, har stått i spissen for å danne en organisasjon av kristne sherpaer, som er offisielt registrert hos myndighetene med en formålsparagraf som går ut på å oversette bibelen til deres eget språk. Dette er noe som bare har vært mulig de to siste årene, etter at Nepal ble offisielt erklært som en sekulær stat. Brødrene Chirring og Caleb Sherpa (bildet) forteller at arbeidet med en bibeloversettelse til sherpa-språk nå igjen er i gang for alvor, med offisiell start 1. oktober. Dette har de gledet seg til i flere år, og vi gleder oss med dem! Nå takker de Normisjon for at de går inn som partnere og støtter to av oversetterne. New Star Student Club Niraj, 15 år, kom på besøk i dag. Han var et stort smil, og kunne fortelle at han hadde startet klubb på skolen! De var 22 medlemmer og deres formål med klubben var å samle inn penger til mat til pasientene på Mission sykehus! Niraj husker de tre månedene han lå med brukket rygg, lammet i begynnelsen. Det var ikke lett for moren å skaffe mat til ham. Nå har han fått muligheten til å gå på den beste skolen i Okhaldhunga og synes de som er så heldige må gjøre noe for pasientene! Niraj lærte Gud å kjenne mens han var pasient. Nå følger han det han lærte og gjør mot andre det han ønsket at noen skulle gjøre mot ham. Abonnér på nyhetsbrev du også! Dette er som nevnt bare et utdrag. Meld deg på til - så får du hele «avisa» 13

14 GRAVSTEINER Stort utvalg i steintyper og nye modeller fritt levert og oppsatt på kirkegården Eivind Mathisen Vil du annonsere i menighetsbladet? Ta kontakt! Reisa Skomagasin 9151 Storslett Tlf SKO STØVLER VESKER REISEEFFEKTER Næringshagen for Nord-Troms Tlf Storslett Sko Hovedveien Storslett Telefon Godt utvalg God service Velkommen! PANASONIC VARMEPUMPER Relacom AS Telefon: Besøksadresse: Flyplassvn Sørkjosen E-post: FLAGGSTENGER Flagg, vimpler, takstiger, skyvestiger, Brannstiger, trapper og rekkverk INGEBRIGTS AGENTURER Kirkely 23, 9151 Storslett Tlf: , Mobil: Miljøvennlig energi fra 14

15 EVi nevner at Det er blitt tillyst bispevisitas i Nordreisa menighet på vårparten Biskop Per Oskar Kjølås vil besøke Nordreisa i uke 18 neste år, det vil si første uka av mai. Det er nå ----år siden biskopen hadde sin første visitas i Nordreisa i Et omfattende program for visitasen vil bli utarbeidet av menighetsrådet i samarbeid med biskopen, og vil bli presentert senere. Nordreisa menighet ønsker biskop Kjølås velkommen.... Julaften holder vi nå to gudstjenester i Nordreisa kirke; kl. 14 og 16. Vi håper at fra nå av skal ingen måtte snu på kirketrappa fordi det ikke er plass. Vel møtt til julefeiring om et par måneders tid! Abonnement på menighetsbladet Vi gjør oppmerksom på at det er frivillig abonnementsavgift på menighetsbladet. Derfor er innbetalingsblanketten som legges ved bladet en gang i året blank, slik at man kan velge beløp selv. Det er også fullt mulig å komme innom kirkekontoret og betale i ekspedisjonen. Nordreisa kirkekontor - tlf Ekspedisjon: tirsdag, onsdag og torsdag kl Hjemmeside: Stoff til menighetsbladet kan sendes til Kirkeverge Sissel Skogvold k m Sokneprest Bjørn Ivar Hammervold k m Prost Hans Erik Schjøth k m Prostiprest Sorle S. Hovdenak k m Kirketjener Eivind Mathisen m Kirketjener Mats Årsjø m Organist Peter Vang k m Sekretær Ann-Sissel Pettersen k Trosopplæringskoordinator Miriam Bakkehaug Karlsen k m Menighetsrådets leder Olaf Hunsdal m Kontonummer for gaver: Rotsund kapellforening Gaver til kirken Oksfjord kapellforening Menighetshus Kirkeforeningens Vannposter til blomsterfond Nordreisa kirkegård

16 EMin salme Å velge ut én salme har vært vanskelig. Det finnes så mange flotte salmer som jeg liker å synge. Noe av det første jeg gjør når jeg kommer til gudstjeneste, er å se gjennom salmenumrene. Og er det en salme jeg ikke kan fra før, så gleder jeg meg til å lære den. Hvis da forfatter eller komponist er blant annet Hillestad, Lunde eller Skeie da forventer jeg ei fin adventstund. De første åra i Nord-Norge var salme 8, vers 4-5 tonesatt av Grethe S Hynnekleiv, favoritten: Når jeg ser din himmel dine henders gjerninger. I tenåra hadde jeg en sang som het: Jeg har en venn som har gitt sitt liv, for at jeg skal få leve av Vidar Kristiansen. Den gav meg både trøst og oppmuntring. Og da jeg fikk synge og be aftenbønn med gutta her hjemme, var Lina Sandell sin Ingen er så trygg i fare en gjenganger. Når jeg skal velge en salme i dag, må lovsangen med - ord som sier noe om Guds kjærlighet og storhet, og Hans sønn Jesus som lever og som vil være tilstede i livet mitt. Videre synes jeg salmen skal minne meg på ansvaret, forvalteranvsaret, jeg som menneske har. Salmen Gud du er rik, tekst av Olaf Hillestad (nr 716 i norsk salmebok), har med dette. Å få synge denne som siste salme i gudstjenesten, og med full styrke på orgelet, da er jeg klar for ei ny uke. Hilsen Anne Grete Eng - som utfordrer Roger Aronsen til neste nummer. Gud du er rik! Din godhet er stor, Din miskunnhet tar ikke slutt. Du nærer og styrker din kirke på jord Og leger når håpet er brutt! Du gav din sønn! I ham ble vi skapt Til gjerninger båret i tro. Du frelste i kjærlighet det som var tapt, Og brakte nytt liv til å gro. 2 Vi er ditt verk! Du eier oss, Gud, Med alle de goder vi har. Du byr oss forvalte dem etter de bud Du gav oss, vår Skaper og Far. Styrk da vår tro! Tenn håp i vårt sinn, Fyll hjertet med kjærlighet varm! Så går vi frimodig til tjenesten inn I ly av din utstrakte arm.

Nordreisa menighetsblad. Nr. 1 Vinter 2014/15 Årgang 33

Nordreisa menighetsblad. Nr. 1 Vinter 2014/15 Årgang 33 Nordreisa menighetsblad Nr. 1 Vinter 2014/15 Årgang 33 1 EEnglene sang: Fred på jorden Jul er ei veldig kontrastfylt tid: Det kirkelige budskapet er et budskap om glede. Gud kommer til jorden og blir menneske.

Detaljer

Nordreisa menighetsblad. Nr. 1 Vinter 2013/14 Årgang 32

Nordreisa menighetsblad. Nr. 1 Vinter 2013/14 Årgang 32 Nordreisa menighetsblad Nr. 1 Vinter 2013/14 Årgang 32 1 EEn bønn før jul Når høytiden nærmer seg, kommer forespørslene fra menighetene: Blir det en hilsen i år fra biskopen til menighetsbladet? Det er

Detaljer

Kvaløynytt. Tårnagenter. Kirkevalget. Mjelde kirke. Nr 1. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY

Kvaløynytt. Tårnagenter. Kirkevalget. Mjelde kirke. Nr 1. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Kvaløynytt Nr 1. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Tårnagenter Kirkevalget Mjelde kirke 2 dette nummer av Kvaløynytt presenteres årets konfirmanter i våre I menigheter, derfor

Detaljer

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Nr. 2 Mai 2009 74. årgang Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Inger Hagerup NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 3. September 2012 63. årgang Innhold Prestens hjørne Leiaren av menighetsrådet 2 Fra kirkevergen og fellesrådet Status givertjeneste 3 UNG-team 2012

Detaljer

Sørfold Menighetsblad. nr 2-2009. God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18

Sørfold Menighetsblad. nr 2-2009. God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18 Sørfold Menighetsblad nr 2-2009 God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18 Andakt Det er noe som jeg har lyst til å skrive litt om. Noe som jeg har lyst

Detaljer

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang

KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy nr. 3 2015-66. årgang INNHOLD Prestens hjørne 2 Eline Froland ny medarbeider i UNG 3 JuniorKRIK 4 Trosopplæring 5 I samme båt Adir 6 Vær med å gi kirken

Detaljer

Kvaløynytt. Se, jeg forkynner dere en stor glede!

Kvaløynytt. Se, jeg forkynner dere en stor glede! Kvaløynytt Nr 4. 2008 ÅRG. 42 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Se, jeg forkynner dere en stor glede! Inn i denne mørke verden hvor vi rammes av miljøkrise og økonomisk krise og mange sliter

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

KIRKEHILSEN. Trosopplæringsplan s. 7. Babysang s. 6. Den nye presten fem år etter s. 5. Konserter i Lillesand Kirke s. 12

KIRKEHILSEN. Trosopplæringsplan s. 7. Babysang s. 6. Den nye presten fem år etter s. 5. Konserter i Lillesand Kirke s. 12 KIRKEHILSEN Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Nr. 3. september 2009 60. årgang Trosopplæringsplan s. 7 Babysang s. 6 Konserter i Lillesand Kirke s. 12 Den nye presten fem år etter s. 5 En åpen kirke

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 47. årgang. Nr. 2. juni 2013. Foto: Elisebeth Olsen

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 47. årgang. Nr. 2. juni 2013. Foto: Elisebeth Olsen 47. årgang. Nr. 2. juni 2013 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Foto: Elisebeth Olsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, Boks 70 9615 Hammerfest Tlf.: 78 40 29 20

Detaljer

Se side 2. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr. 3 2011 Årgang 43. Henrik André Pedersen. Espen Jørgensen

Se side 2. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr. 3 2011 Årgang 43. Henrik André Pedersen. Espen Jørgensen INFORMASJON Nr. 3 2011 Årgang 43 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Espen Jørgensen Henrik André Pedersen Se side 2 BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Prestens hjørne 22.JULI 2011

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2011 årgang 70. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2011 årgang 70. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 2-2011 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 2 2011 årgang 70 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Far! om du vil, så la denne

Detaljer

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s.

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s. Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2011 Årg. 23 Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4 Tårnagent-helg i Kjerringøy s. 5 Foto: Ingrid Løkken Andakt Diakonens hjørne Tekst: Vigdis Larsen

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

God Jul og. Godt Nytt År. Innhold bl.a:

God Jul og. Godt Nytt År. Innhold bl.a: Informasjon Kirkebladet For Harstad Nr. 2 2014-15. årgang Innhold bl.a: Den flotteste arbeidsplassen side 3 Barnesang i Harstad kirke side 4 Min salme side 5 Glimt fra Finnmarksskolen side 7-9 Ny organist

Detaljer

2. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY

2. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Kvaløynytt Nr 2. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Kirke og kultur Ecuadorfarere Gåsvær kirke 70 år 2 Hillesøy kirke har vi to alterskap vi I er veldig stolte av! Det største,

Detaljer

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang 2 Vår Fedrearv Når livet og troen utfordres Andakten Lise Hyldmo er 56 år og måtte slutte å arbeide som 26 åring etter en akeulykke

Detaljer

Askim. Menighetsblad G O D P Å S K E. Konfirmasjon Askim kirke 30. april, 1. mai, 8. mai. Askim menighets misjonsprosjekt i Estland

Askim. Menighetsblad G O D P Å S K E. Konfirmasjon Askim kirke 30. april, 1. mai, 8. mai. Askim menighets misjonsprosjekt i Estland Askim Nr 1. 2011 Årgang 65 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle G O D P Å S K E Konfirmasjon Askim kirke 30. april, 1. mai, 8. mai Side 12 og 13 Askim menighets

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD Nr. 2 MAI 2012 39. Årgang Mai - flaggets måned I mai er det mange muligheter til å heise flagget, og å vise både glede og litt nasjonalisme, denne måneden gir oss vel flest muligheter

Detaljer

Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY. Nr 3, 2001 ÅRG. 35. Menighetsrådsvalget

Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY. Nr 3, 2001 ÅRG. 35. Menighetsrådsvalget Kvaløynytt - Hva er kirken? Og: Hvem er menigheten? Av Holger R Raste Du synes vel at de to spørsmålene jeg har stilt ovenfor er dumme og unødvendige? For hvem er vel så uvitende at de ikke kan svare på

Detaljer

Konfirmasjonen viktig familiefest

Konfirmasjonen viktig familiefest Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 2 2011) Konfirmasjonen viktig familiefest Hoeggen kirke: 95 konfirmanter i 6 konfirmasjonsgudstjenester Tempe kirke: 42 konfirmanter i 4

Detaljer

Innhold bl.a: - Carl-Ove reiser sørover side 3 - Minnetale til Johannes Sellæg side 4 - Trondenesdagene 2012 side 7 - X-klubb side 8-9

Innhold bl.a: - Carl-Ove reiser sørover side 3 - Minnetale til Johannes Sellæg side 4 - Trondenesdagene 2012 side 7 - X-klubb side 8-9 Informasjon Kirkebladet For Harstad Nr. 3 2012-13. årgang Innhold bl.a: - Carl-Ove reiser sørover side 3 - Minnetale til Johannes Sellæg side 4 - Trondenesdagene 2012 side 7 - X-klubb side 8-9 Foto: Geir

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3.

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3. 45. årgang. Nr. 3. September 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011 Foto: Odd Oskarsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks

Detaljer

senjabladet Felles informasjon side 2-5, 14-15 18, 23-32 Berg menighet side 6-9 Følg din drøm! side 28-29 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester

senjabladet Felles informasjon side 2-5, 14-15 18, 23-32 Berg menighet side 6-9 Følg din drøm! side 28-29 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester nr. 4-2010 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Felles informasjon side 2-5, 14-15 18, 23-32 Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

KRIST STO OPP AV DØDE I PÅSKEMORGEN RØDE! TI SYNGER LYTT OG SJELEGLAD HANS MENIGHET I ALL EN STAD: ÆRE VÆRE GUD I DET HØYE! GOD PÅSKE!

KRIST STO OPP AV DØDE I PÅSKEMORGEN RØDE! TI SYNGER LYTT OG SJELEGLAD HANS MENIGHET I ALL EN STAD: ÆRE VÆRE GUD I DET HØYE! GOD PÅSKE! Nr. 1/2004 59. årgang Konfirmantdag i Ballesvika... side 4 200 år Hålogaland bispedømme... side 6 Skolegudstjeneste i Torsken... side 7 Gullkonfirmasjon 20. juni og 11. juli... side 8 Konserter i Gryllefjord

Detaljer