Fra styre og stell s. 2. Nyansatt på Nesnakontoret s. 3. Markdager i Lurøy og Storselsøy 3. Uke i juni s. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra styre og stell s. 2. Nyansatt på Nesnakontoret s. 3. Markdager i Lurøy og Storselsøy 3. Uke i juni s. 3"

Transkript

1 1 Innhold: Fra styre og stell s. 2 Nyansatt på Nesnakontoret s. 3 Markdager i Lurøy og Storselsøy 3. Uke i juni s. 3 Invitasjon til fagtur om økologisk melk og kjøttproduksjon s. 4 Overvintringsskader i år s. 5 Ensilering s. 6 Plantevern nytt s. 8 Norsk Landbruksrådgiving tilbyr bygningsteknisk planlegging s. 12 Tilbud om økonomisk planlegging i landbruket s. 13 Medlemstjenester; funksjonstesting og miljøplanråd s.13 Horva 2010 s. 14 Gratulerer Blomsøy og omegn s. 14 Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god våronn!

2 2 Fra styre og stell Årsmøtet ble avviklet i Sandnessjøen den 3. Mars. Reidun Sletten fra Trælnes i Brønnøy ble valgt til ny styreleder etter at Dag A. Solfjeld ønsket avlastning. Vi ønsker Reidun lykke til med vervet, og takker Dag for innsatsen gjennom 9 år i styret. På styremøte den 19. April ble det nye styret konstituert, og Olaf Paulsen fra Herøy ble valgt til styrets nestleder. For øvrig består styret av Helge Kongsvik fra Konsvikosen, Vidar Mehus fra Nesna, Svein Åsen fra Alstahaug og Marit Dyrhaug som ansatterepresentant. Tone ble valgt til styrets kasserer og Marit til styrets referent. Kontingentkravet ble sendt ut 15. April, og de fleste har nå betalt inn årets kontingent. Noen få gjenstår imidlertid fortsatt, og dersom dere betaler i løpet av uka unngår dere purregebyr ( første purring sendes ut siste uka i mai). 4. mai hadde de 5 ansatte i NLR Helgeland samling for felles arbeidsplanlegging. Vi kan nå tilby flere nye tjenester som dere kan lese mer om utover i dette medlemsinfoet. Rådgiverkorpset i Norsk Landbruksrådgiving Helgeland innehar bred kompetanse og erfaring på mange fagfelt. Tone, Kjell Arne, Marit, Wolfgang og Gunnar står til deres tjeneste. Etterlysning!! Vår direktesåmaskin har dessverre kommet på avveier. Det er svært viktig at den som oppbevarer maskinen gir oss melding om dette, da det i år er registrert en del overvintringsskader, og det er stor bruk for maskinen. Er det noen som har tips i saken, ring Tone på mob

3 3 Nyansatt på Nesnakontoret 4.januar i år begynte jeg i rådgiverstilling her i NLR Helgeland med kontor i de gamle lokalene til tidligere Nord Helgeland Forsøksring på Nesna. Mitt arbeidsområde blir foruten produksjonsfaglig rådgivning jord og plantekultur, også økonomisk rådgivning og planlegging, prosjektarbeid inkl hjelp til finansieringssøknader. (Se mer om økonomisk planlegging i egen artikkel) I godt voksen alder (53) er jeg glad for å ha fått denne muligheten til å jobbe mer utviklingsrettet mot landbruket igjen, og i samarbeid med dere som utøvere i ei viktig næring! Mange av dere har jeg allerede vært i kontakt med, og det har vært en positiv start, så mye kan sies. Min landbruksfaglige bakgrunn er allsidig; fra oppvekst på melkeproduksjonsbruk på Skatval i Stjørdal, landbruksutdanning fra Mære og Ås (jord og plantekultur), forsøksringleder Indre Namdal og lengre tid på landbrukskontor (Mosvik, Selbu), med etterutdanningskurs i bl.a. økonomi, takst og prosjektledelse. Driftsplanlegging og finansiering ved investeringer i landbruket mot Innovasjon Norge har vært blant hovedoppgavene. Jeg har pendlerleilighet på Nesna, men 30 % hjemmekontor muliggjør tilsyn av hus og relasjoner på gamle trakter i tillegg til at jobben skjøttes. I alle fall i en overgangsfase, så får vi se om hva det blir til etter hvert. Det kan nevnes at jeg har 2 års permisjon fra Selbu kommune. Ser fram til samarbeid med deg som medlem. I tiden framover ser jeg det som viktig å bli kjent i området. Jeg dekker først og fremst Nord Helgeland, men kan også følge opp enkelte typer tjenester for andre medlemmer, bl.a. økonomisk planlegging (se egen artikkel annet sted i medlemsinfo). Så ikke nøl, ta kontakt hvis det skulle være aktuelle spørsmål som dukker opp! Gunnar Jarle Forbord Markdager i Lurøy og Storselsøy 3. uke i juni! For medlemmer men også andre interessert gårdbrukere inviterer NLR Helgeland til markdager på Storselsøy tirsdag den 15. juni og Lurøy fastland onsdag 16. juni. Dette i samarbeid med respektive Bondelag og kommuner. Ved siden av markvandringa med fokus på aktuelle spørsmålsstillinger mht høsting, beitebruk og dyrkingsmessige tiltak utover vekstsesongen vil vi også presentere vårt tjenestetilbud innendørs i løpet av dagen, tilsvarende møte i Tjongsfjorden i mars. Kommunen vil samtidig orientere noe om arealklassifisering i forhold til gårdskart, SMIL og annet aktuelt. Program blir sendt ut til alle gårdbrukere i områdene første uke i juni. Gunnar J Forbord

4 4 Invitasjon til fagtur om økologisk melk og kjøttproduksjon Økoløftkommunene på Helgeland, og Norsk Landbruksrådgiving Helgeland inviterer til fagtur til Trøndelag i uke 22. den 4. til 6. juni Vi vil besøke en del økologiske gårder innenfor melk og kjøttproduksjon i Namdalsregionen. Fredag, den 4. juni kl Bussen kjører fra Mosjøen til Namdalen. Første stopp blir på Grong der vi tar en kaffe, før vi kjører til melkebruket hos Eva Kaldal og Knut Haga. Kjører deretter til Sjøåsen Hotel, hvor første overnatting skjer. Etter ankomst ca kl spiser vi middag. Om kvelden ca kl et faglig innslag ved Knut Haga. Til foredraget vil vi også invitere lokale økologiske bønder. Vi vil oppfordre noen av disse vil å berette om : hvorfor så mange har lagt om til økologisk drift i Namdalen. Lørdag,den 5. juni. Avreise kl Vi besøker bruket til Magnhild Gjelland og Jan Petter Jermstad. En kjøttprodusent med storfe og sau, og et unikt utmarksbeite og kulturlandskap. Vi spaserer (hvis godt vær) gjennom kulturlandskapet til nabogården tilhørende Magnus Staven, der vi får en kort orientering om drifta på gården. Vi stopper så på gården til Tor Bøgseth. Han har drevet 4 år som økologisk melkeprodusent, vi får høre hans utfordringer med omleggingen til økologisk drift. Vi spiser Lunch kl Vi kjører til Anders Vatn på Innerøya. De driver med melk og kjøttproduksjon samt gårdsmeieri. De har malt hele gården med hjemmelaget maling, der okseblod er hovedingrediensen. Etterpå besøker vi gården til Per M Kvam. Atter et melk og kjøttbruk, som i tillegg driver et gårdsbryggeri. På disse brukene får vi smake, og kjøpe hjemmelaget økologisk ost og øl! Deretter kjører vi tilbake på den gylne omvei! Om kvelden, ved ankomst Steinkjær Kurssenter: middag. Foredrag ved en lokal foredragsholder ( Jakob Bjerkrem )? med temaet : Hvordan lykkes med en økologisk omlegging! Bjerkrem driver med melk og en serveringsbedrift. Han jobber med å få til en kjøttbedrift sammen med andre økobønder i regionen. Han er nyvalgt styreleder i Oikos. Vi overnatter på Steinkjer kurssenter. Søndag, den 6. juni. Besøke en (Småskalabedrift ) før vi vender hjemover. Ankommer Mosjøen Søndag kl Egenandel pr person er kr Faktura blir ettersendt. Bindende påmelding senest den 25.mai til Kjell Arne Augustsen eller Knut Ånes epost: Fagturen er støttet av Fylkesmannen i Nordland og arrangørene. Kjøtt eller melk??

5 5 Overvintringsskader i år Av Marit Dyrhaug Når varmen og veksten kom i gang, ja da kom også vinterens herjinger til syne. Vi har en del isbrann i år. Det er først og fremst i forsenkninger vi finner totalutgang av graset, men eng i hellende terreng er heller ikke forskånet for uttynning eller flekker med totalutgang. Isdanning i januar I januar fikk vi en mildværsperiode hvor det dannet seg mye vann og sørpe. Etterpå fikk vi frost, og der vann og sørpelaget ikke var drenert bort i særlig grad fikk vi et tykt islag. Vi tror det er dette islaget som må ta skylden for skadene vi nå ser. Vanligvis er vi mest redd for is om våren, for plantene er avherdet og minst hardfør da. Men et langvarig isdekke, som blir liggende opptil 2 3 måneder, gir betydelig fare for isbrann uansett, selv om isen forsvinner før vårsola skinner. Tiltak ved vinterskade Beste metode for å få ei tett og fin eng igjen er å pløye og så inn på nytt. Men nytt gjenlegg er selvfølgelig ikke det eneste saliggjørende. Viktige forhold å ta i betraktning er lønnsomheten ved gjenlegg kontra reparasjon av enga å sikre at en får nok vinterfor Nok vinterfor Vi håper og tror at årets vinterskader ikke fører til omfattende avlingsskade. Men dersom store deler av gårdens areal er berørt av vinterskaden vil det være viktig å sikre størst mulig avlinger i år, f.eks ved å så en avlingsrik grønnforvekst i stedet for gjenlegg på enkelte skifter. En aktuell grønnforblanding kan være korn + westerwoldsk raigras som gir 2 slåtter. Ved reparasjon av eng kan en også prioritere innsåing med arter/sorter som gir sikker spiring og stor avling i såingsåret, for eksempel korngrønnfor eller westerwoldsk raigras. Dette vil ikke gi noen varig reparasjon av enga, men vil kunne sikre avlingene i skadeåret. Og så får man fordelt gjenleggs arbeidet over flere år. Reparasjon av enga Forhold av betydning for å oppnå godt resultat ved direktesåing i eng er bl.a.: 1. Nyeng er lettere å reparere enn gammel eng. I 1 2.års eng er det lettere å få til nedmolding av frøet. I gammel eng er grassvoren ofte tett og seig, og det er vanskelig å få gode spireforhold. 2. Det er lettere å reparere eng som har totalutgang enn eng som bare har uttynning. Gjenlevende gras i ei uttynnet eng vil fungere som ugras for de nyspira frøene. Etter totalutgang vil de nyspira plantene kunne få nok lys til å etablere seg. 3. Grasarter med små frø som spirer og etablerer seg seint vil ha vanskeligere for å greie seg enn frø fra arter som har stor vekstevne i såingsåret. Ved direktesåing vil flerårig raigras etablere seg bedre enn timotei og engsvingel. 4. Å være tidlig ute med direktesåinga er viktig for at de nyspira grasplantene skal få et forsprang på ugras og overlevende engvekster 5. For å få best mulig spirevilkår kan en bruke ei direktesåmaskin som bearbeider jordoverflata framfor sålabben slik at frøet får kontakt med jorda, eller en kan harve den vinterskadde enga før såing. I enkelte tilfeller kan det også være aktuelt å brakke med RoudUp el.l. før direktesåing. Og uansett må det TROMLES etter direktesåing. Ta kontakt med oss dersom du har behov for å diskutere ulike tiltak etter isbrannskade.

6 6 Ensilering Av Wolfgang Dohrn Smørsyre(klostridie)sirkelen og effekten på surfôret Smørsyrefermentering i surfôret er uønsket av flere grunner. I forbindelse med effekten på fôrverdien av surfôret er det de vegetative smørsyrebakteriene som er av interesse. Fermenteringen av ulike sukkerarter og mjølkesyre til smørsyre og nedbryting av protein til organiske syrer og ammoniakk, forårsaker tap av både energi og proteinverdi. Dette vil føre til redusert smakelighet av fôret og mindre fôropptak. Dette vil føre til større utgifter i for eksempel kraftfôr / fôrrasjon. Når kyr eter surfôr med høyt sporeinnhold, vil sporene passere fordøyelseskanalen uten å ta skade og vil bli skilt ut i gjødsla. God rutine under melkingen vil da ha enda større betydning, ettersom gjødsla og andre partikler som er smittet med klostridier lett fester seg på juret og spener. Da er det fort gjort at mjølka blir forurenset og dette forårsaker smaksfeil på meieriprodukter som ost. Smørsyre er ved romtemperatur en blank væske, som har en sterk harsk lukt. Siloen har fått varmgang og har blitt nokså strukturfattig. Forebygging av smørsyre i silo Sporene til smørsyrebakteriene finnes det i første rekke på jordet. Under innhøsting er stubbehøyden av graset viktigst. Den skal være ca 10cm høgt. Dermed reduseres smittefaren betraktelig. Det tapes ikke mye avling fordi fôrverdien på stubben er lavt og strågras sørger for en god struktur i graset. Rask innlegging, press, høg tørrstoff % er med å sette et stopp for etableringen smørsyrebakterier. Ulike ensileringsmidler sørger for en rask ph senking slik at de gir vekstmiljøet for mjølkesyrebakterier. De konkurrerer svært godt under optimale forhold (ph 4,2) med smørsyrebakterier og produser denne syren som er mest optimalt i siloen mjølkesyre. Aktiviteten av smørsyrebakterier avtar med stigende TS andel og med en høy TS andel kan man gå over til lav dosering av ensileringsmidler. Ensileringsmidler Maursyrebaserte midler er best mot feilgjæring og for å begrense gjæringsintensiteten i fuktig surfôr. Ved en høyere TS % (>23) vil strukturen i graset gjør pakkingen og pressingen av silomassen mer vanskelig og luft kan slippe til. Dette vil gi mugg og soppdannelse. Da er det ensileringsmidler som inneholder propionsyre og benzosyre. Andre preparater finnes i etterfølgende oversikten. Dosering Rett dosering gir et optimalt resultat både økonomisk og kvalitetsmessig. Overdosering fører til for sterk ph senking i favør til eddiksyrebakterier, fôret kan bli vraket og dyra kan få et veldig surt vommiljø. Underdosering er bedre en ingen dosering, men sukkeret i graset blir brukt som gjæringsmiddel i høyere grad enn når denne blir konservert og det er fare for større etablering av smørsyrebakteriene. Smakeligheten går dermed ned.

7 7 Hvordan ser årets sortiment ut? (basert på Bedre Gardsdrift 2/10 og Norsk landbruksrådgiving) Det er relativ lite endring i forhold til fjorårets tilbud, bare at tilgangen på ulike midler varierer mer enn før. Det nevnes at maursyre er tatt ut av handelen. Derimot finnes det mange maursyrebaserte midler. Disse midlene som GrasAAT Lacto, Ensil 1 og FôrSil er anbefalt til vått gras, det vil si med en tørrstoffprosent på ca For brukere som har ett trinns høsting (direkte innhøsting) passer disse midlene best. De har derimot ingen effekt mot mugg. Maursyrebaserte midler som også har effekt mot mugg anbefales i to trinns høstesystem (med fortørking) graset vil da en TS % på ca Her kan det nevnes GrasAAT Plus, Ensil Pluss og FôrSil Plus. Disse midlene inneholder blant annet propionsyre og benzosyre og kan også brukes som toppdressing på siloen under slåtten. Kofasil LP og Kofasil Ultra er kjemiske ensileringsmidler som ikke er basert på maursyre. De er ikke korroderende virkning på utstyret og er ikke etsende på huden. Begge Kofasil produktene inneholder selektive bakteriedrepende stoffer som rydder bort uønska bakterieflora og sporer. Kofasil LP er brukbart opp til en TS % på 35 mens Kofasil Ultra har en veldig god virkning mot mugg og sporer opp til 65 % TS. Kjemisk/biologiske midler, for eksempel Sil All produktene, egner seg best ved en TS % på over 23. Disse er inokulanter, tilsatt bakterier og sukker utskillende enzymer. Ingen av midlene er korroderende eller etsende men det er litt usikkerhet på virkningen med mye fuktighet, høg kløverandel eller jordinnblanding. Biologiske ensileringsmidler som Kofasil Lac eller Kofasil Life stimulerer ønska gjæring i silomassen. De inneholder flere typer bakterier som produserer mjølkesyre og enzym som sikrer god tilgang til oppslagsnæring til mjølkesyrebakterier. Disse preparater finnes i pulverform og egner seg godt mot mugg ved høy TS %. Ensileringsmiddel Pris/kg eller liter Pris / enhet Dosering / middels dose Pris / t middels dose DEBIO godkjent GrasAAT Lacto 10, ,88 x Ensil x FôrSil 9,3 4 37,2 x GrasAAT Plus 11,4 4 45,6 Ensil Plus 10, x FôrSil Pluss 9,7 4 38,8 Kofasil LP Kofasil Ultra 14,2 4 56,8 Sil All 4x4 2750kr/pk 27,5 x Kofasil Life 850kr/kanne 11,33 Kofasil Lac 990 kr/pose ¼ pose / t gras 49,5 x

8 8 Plantevern nytt Av Marit Dyrhaug Nye midler Starane XL Skiller seg fra den gamle Starane 180 (og det identiske midlet Tomahawk) ved at den er tilsatt giftstoffet florasunam. Starane XL har bedre virkning mot bl.a. engsoleie og krypsoleie og hundekjeks enn Starane 180. Starane XL har også svært god virkning mot hestehov og åkersnelle om det skulle være aktuelt. Mot bringebær eller brennesle er det fremdeles Starane180 / Tomahawk som er best. Midler som har mistet sin godkjenning /er på vei ut Kopperkalk Bayer siste bruksår 2009 Finale siste bruksår 2010 Tattoo siste bruksår 2010 (erstattet av Tyfon) Shirlan siste bruksår 2012 (erstattes av Revus) Bruk av plantevernmiddel på dispensasjon eller Off Label Produsenter og importører av plantevernmidler bruker stadig mindre ressurser på å få sine midler testet og godkjent for bruk i små kulturer. Det er omsetning til de store kulturene som korn, potet osv som gir de største inntektene. For å møte behovet for egna eller billige plantevernmidler til små kulturer, kan man søke Mattilsynet om tillatelse (dispensasjon eller Off label) til å bruke midlene på andre bruksområder enn opprinnelig godkjent og beskrevet på etiketten. Forutsetning for å kunne bruke et middel på dispensasjon eller Off label er at midlet har nødvendige godkjenninger mht helseog miljøegenskaper. Den som søker om dispensasjon eller Off Label godkjenning må selv dokumentere behov og agronomisk virkning ved endret bruk av midlet, og produsent/importør av midlet påtar seg ikke ansvar for eventuell sprøyteskade på kulturen eller dårlig virkning på skadegjører. Dispensasjon tillatelsen for bruk utover etikett gjelder kun for 1 år om gangen Off label tillatelsen for bruk utover etikett gjelder ut godkjenningsperioden for midlet Norsk landbruksrådgiving har fått dispensasjon eller godkjenning for bruk Off label for flere plantevernmidler, og våre medlemmer kan benytte seg av disse (mot å betale et gebyr) ved å henvende seg til oss. Ved å underskrive egenerklæring for bruk Off label vil dere da få tilsendt tilleggsetikett med bruksanvisning (dosering osv) for annen bruk enn det som er beskrevet på opprinnelig etikett. Vær oppmerksom på at det er dyrkeren som må ha Off label godkjenning eller dispensasjon. Den som kjøper inn midlet eller utfører sprøytinga behøver bare å ha Autorisasjon. Ally 50ST mot høymola Off Label godkjenning for bruk i grasmark Ally 50 ST er et meget effektivt høymolemiddel, og i tillegg har den god virkning mot krypsoleie og løvetann. Ally er aktuell både ved sprøyting om våren og ved sprøyting i gjenveksten etter 1.slått, eller etter 2.slått hvis vær og vekst er tilfredsstillende. Også prismessig er Ally et godt alternativ. Kostnadene til innkjøp av middel kommer under 10 kr/daa.

9 9 Dispensasjoner og Off label godkjenninger for grønnsak og bærdyrkere Grønnsaksrådgiverne i Norsk Landbruksrådgiving har tatt på seg arbeidet å søke dispensasjoner og off label godkjenneinger innen grønnsaker. De fleste off label godkjenninger og dispensasjoner krever en avgift av dyrkeren fordi Mattilsynet tar gebyr for behandlingen og den enkelte rådgiver bruker arbeid på søknadene. For grønnsaksdyrkere på Helgeland kan følgende dispensasjoner eller Off label godkjenninger være aktuelle: Conserve Off Label godkjenning for sprøyting mot kålflue Perfekthion 500 S Off label godkjenning for sprøyting mot kålflue Ramrod FL Dispensasjon for sprøyting mot frøugras i kålvekster, løk og purre Sencor og Fenix Dispensasjon for flere gangers sprøyting med små doser mot frøugras i gulrot Matrigon Off Label godkjenning for sprøyting mot løvetann med mer i jordbær etter høsting For mer informasjon om plantevernmidler, se Mattilsynets nettside Glem ikke å føre Sprøytejournal Sprøytejournal skal føres ved all yrkesmessig bruk av plantevernmiddel. Det er den som driver jorda som plikter å sørge for at dette er i orden, også når andre leies inn for å gjøre sprøytearbeidet. Skriv journalen samme dag som det sprøytes, sammen med den som gjør sprøytearbeidet! Du kan selv velge hvor du vil føre sprøytejournalen, f.eks i skiftenoteringsboka, eller på eget skjema som arkiveres i KSL permen.eller et annet sted. Det viktigste er at du selv vet hvor du har sprøytenotatene, og at du har notert ned nødvendige opplysninger. Sprøytejournalen skal minimum inneholde følgende opplysninger: Skiftenummer eller navn Vekst / Kultur Skadegjører (type ugras, sopp eller skadedyr det sprøytes mot) Preparat /Plantevernmiddel som er brukt Dosering Tidspunkt for sprøyting KSL krever dessuten opplysning om Hvem som har utført sprøytinga Dato for høsting eller beiteslipp på sprøyta areal (av hensyn til behandlingsfristen)

10 10 Ugrasmidler til eng Av midlene nedenfor er det bare Gratil og Harmony 50 SX som kan brukes i kløvereng, og av disse er nok Gratil snillest med kløveren. De fleste midlene har 7 dagers behandlingsfrist før beiting, men Optica Mecoprop og Duplosan Meko har 14 dager, og MCPA, Optica Combi og Banvel har 21 dager. Krav til minste avstand til vann er 5 m for Harmony og Ally, mens de andre midlene har ingen krav om minste avstand til vann. Av midlene til bruk i eng er Banvel det desidert dyreste, ca 119 kr/daa, og er derfor lite interessant i praksis. Til sammenligning koster ei sprøyting med f.eks Ally 50 ST ca 7 kr/daa. Det er ikke bare valg av middel som påvirker virkninga på ulike ugrastyper. Sprøytetidspunkt og plantenes utvikling har også stor betydning. Vær spesielt oppmerksom på at hundekjeks blomstrer tidlig på våren og har liten bladgjenvekst etter slått. Mekoprop, Harmony, Ally og Gratil sin virkning mot hundekjeks forutsetter derfor sprøyting på våren/forsommeren. MCPA 400 ml/daa (ca kr40/daa) Godt middel mot krypsoleie, løvetann og tistel. MCPA er det beste midlet mot myrtistel og vegtistel, og skal man sprøyte mott disse ugrasa bør alltid MCPA være med i blandinga. MCPA har utilfredsstillende effekt mot høymole, vassarve og hundekjeks. Optica Mekoprop, Duplosan Meko 400 ml/daa (ca kr 52/daa) Meget godt middel mot høymola og også mot vassarve, tilfredsstillende mot krypsoleia, utilfredsstillende mot løvetann. Ved sterkere dose har mekoprop dessuten tilfredsstillende virkning mot hundekjeks, og er dessuten det eneste midlet med brukbar virkning mot marikåpe. Blanding av Mekoprop og MCPA (175 ml Mekoprop ml MCPA, eller kjøp N Optica Combi som er ei ferdig blanding) gir bedre virkning mot soleia og løvetann, men dårligere virkning mot hundekjeks. Starane 180 / Tomahawk 180 ml/daa (ca kr 52/daa) Meget gode middel mot høymole, vassarve, løvetann og stornesle (brennhette) og bringebær. For å ta krypsoleia må de blandes med MCPA (150 ml Starane ml MCPA) Starane XL 180ml/daa (ca kr 36/daa) Starane XL har bedre virkning mot bl.a. engsoleie og krypsoleie og hundekjeks enn Starane 180. Starane XL har også svært god virkning mot hestehov og åkersnelle om det skulle være aktuelt. Mot bringebær eller brennesle er det fremdeles Starane180 / Tomahawk som er best. Ally 50 TS (ca kr 7/daa) Godt middel mot høymole, løvetann og vassarve. Sprøyting gir forbigående vekststopp. Kan brukes ved sprøyting om høsten. NB: Off label godkjenning for bruk i eng, se egen notis. Harmony 50 SX (+ klebemiddel) 3 3,5 g/daa (ca kr 45/daa) God virkning mot høymole og hundekjeks. Brukbar virkning mot krypsoleie og vassarve. Ingen virkning mot løvetann. Sprøyting gir forbigående vekststopp. Kan brukes ved sprøyting om høsten. Gratil (+ klebemiddel) 8 g/daa (ca kr 60/daa Brukbar virkning mot høymola og hundekjeks, dårlig virkning mot krypsoleie, løvetann og vassarve. Kan brukes ved høstsprøyting. For å få brukbar virkning mot krypsoleie og løvetann kan den blandes med MCPA (8 gr gratil ml MCPA), men da vil sprøytinga gi større skade på

11 11 Ugrasmidler til gjenlegg Av midlene nedenfor er det bare blandingene Gratil + MCPA, Express + MCPA og HarmonyPlus + MCPA som er skånsom mot kløver. I tillegg til midlene nevnt nedenfor er også Lentagran og Basagran M75 godkjent for bruk i gjenlegg. Begge midlene er skånsom mot kløver, men siden de er kostbare (ca 70 kr/daa), og at de ikke har tilfredsstillende virkning mot frøplanter av høymole, har vi valgt å ikke ta de med på listen over aktuelle midler. Ariane S ml/daa (ca 27 kr/daa) God effekt mot de fleste ugrasartene unntatt jordrøyk, linbendel og rødtvetann Express (+ klebemiddel) 0,1 tablett/daa (ca 7 kr/daa) God mot de fleste ugrasartene, men utilfredsstillende virkning mot høymole som spirer fra frø og mot jordrøyk, rødtvetann, tungras. Express + Starane/Tomahawk (+ klebemiddel) 0,1 tablett + 35 ml/daa (ca 16 kr/daa) Når en blander Express med Starane får en i tillegg tilfredsstillende virkning mot høymole som spirer fra frø samt god virkning mot tungras. Starane/Tomahawk (opp til 40 ml/daa) kan også brukes alene i gjenlegg. De vil virke godt mot høymole som spirer fra frø, vassarve, tungras og då arter. Men har dårlig virkning mot balderbrå, hønsegras, jordrøyk, linbendel, rødtvetann og meldestokk Starane XL ml/daa (ca 18 kr/daa) God effekt mot de fleste ugrasartene, men dårlig virkning mot rødtvetann, og noe svak virkning mot meldestokk, tungras og åkersvineblom. Harmony Plus 50 T + klebemiddel 0,15 tablett/daa (? Kr/daa) God mot de fleste ugrasartene, men utilfredsstillende virkning mot jordrøyk. Express + MCPA eller Harmony Plus 50 T + MCPA 0,1 tablett + 50 ml/daa (ca 12 kr/daa) For at Express eller Harmony Plus 50 T skal være tilstrekkelig skånsom mot rødkløveren må de blandes med MCPA i stedet for klebemiddel. Og ingen av blandingene er skånsom mot alsikekløver eller kvitkløver. Blandingen Express + MCPA har tilfredsstillende virkning mot de fleste ugras unntatt hønsegras, tungras og høymole som spirer fra frø. Harmony Plus 50 T + MCPA har tilfredsstillende virkning mot de fleste ugras unntatt jordrøyk, rødtvetann og tungras. Gratil + MCPA 2g + 50 ml/daa (ca 21 kr/daa) Gratil+MCPA har ikke så bredt virkningsspekter som Express og Harmony Plus 50 T blandingene. Til gjengjeld er Gratil mer skånsom også mot kvitkløver og alsikekløver. Gratil+MCPA har tilfredsstillende virkning mot høymole som spirer fra frø og mange frøugras, men virkningen er ikke tilfredsstillende mot hønsegras, jordrøyk, linbendel, rødtvetann, tungras, åkersvineblom. Kilder: Felleskjøpets Plantevernkatalog 2010 Norgesfor. Håndbok i plantekultur 2010 Mattilsynet. Landbrukets forsøksringer.

12 12 Norsk Landbruksrådgiving tilbyr bygningsteknisk planlegging Norsk Landbruksrådgiving(NLR) tilbyr nå bygningsteknisk planlegging over hele landet og i Nord Norge er det NLR sin avdeling Landbruk Nord (5 planlegger/bygningsingeniører ) som server denne tjenesten. De har nylig overtatt bygningsteknisk planleggerstab fra Fylkesmennene sine landbruksavdelinger. Tilbud om bygningsteknisk planlegging/gårdsbesøk i NLR Helgeland sitt distrikt allerede juni ta snarlig kontakt hvis du trenger planleggingsbistand nå! Avdelingens leder er Svein Johnsen. Han og en planlegger til kommer på planleggingsrunde på Ytre Helgeland (vårt område) første uka i juni. Så hvis du som medlem har behov for bygningsteknisk planlegging og forslag til planløsninger ut fra eksisterende bygg eller også nybygg så ta kontakt med Svein Johnsen tlf eller eller kontakt NLR Helgeland v/gunnar J Forbord (tlf eller epost så snart du har lest dette. Vi skal da se om vi får lagt inn et besøk allerede på denne planleggingsrunden. Pris for besøket er kr 650 pr time fra oppmøte til avreise gården. Videre planlegging avtaler du direkte med Landbruk Nord v/svein Johnsen etter besøket. Tjenestetilbud bygningsplanleggere NLR/Landbruk Nord (se også deres hjemmeside

13 13 Fra nå av tilbyr vi også Økonomisk planlegging i landbruket! Fra nå av tilbyr vi også økonomisk planlegging i landbruket spesielt for dere medlemmer.dette for at du/dere skal finne den økonomiske uttellingen ved alternative endringer i driftsopplegget. Vi bruker planprogrammet ipluss til dette. (Og NORKAP til eventuelt oppfølgende detaljdriftsplan) Bakgrunnen din/deres kan være følgende: 1) Dere synes dere tjener for lite og ønsker å finne muligheter til å øke dagens produksjon og inntekt. Her bør aktuelle investeringsomfang kalkuleres inn. 2) Du har fått pålegg vedr driftsbygninger, eks melkebua, og må gjøre noe med dette. Du ønsker å finne ut hvordan du kan komme deg ut av dette uten redusert inntekt og helst økt inntekt med samtidig å endre driftsopplegget/øke produksjonen. 3) Dere vurderer å endre til annen produksjon og finne hvilket utslag dette får på den samlede inntekta deres før dere tar ei beslutning. Eksempel på situasjoner når økonomisk planlegging er nødvendig: Eks 1: Dere ønsker å finne ut om hva som er optimalt produksjonsomfang i forbindelse med utvidelse av dagens produksjon og ønskede investeringer på bruket ditt, og hvilken uttelling dette kan gi på drifta i forhold til dagens drift. Eks 2: Du spekulerer på om du skal kjøpe melkekvote og erstatte oksene med flere melkekyr inkl kostnader for mindre tilpasninger av driftsapparatet (fjøset). Eks 3: Dere vurderer å investere i en kraftforkrevende produksjon (gris eller fjørfe) og ønsker å finne lønnsomheten ved ei slik investering. Eks 4: Du har godt fórgrunnlag og ønsker å vurdere hvordan omlegging til økologisk drift kan slå ut på økonomien. Hvordan komme i gang planlegge? Bare ta en telefon ( ) eller send en epost til for nærmere spørsmål, og det er mulig å avtaler kontorbesøk eller jeg kommer ut på bruket. Fordelen med gårdsbesøk er at jeg da også kan få mer innblikk i produksjonsforholdene på stedet, driftsbygning, jord m.m. hvis det er ønskelig. Med medbrakt PC og projektor som viser planen på lerret/veggen er det lett å følge med for også flere og legge inn aktuelle tall for flere alternativer. På 1 2 timer har vi nok kommet langt i å finne utslag i driftsoverskudd/lønnsomhet for alternativt driftsopplegg i forhold til dagens drift. Inntil videre koster ikke dette noe for medlemmer NLR Helgeland. Etter denne første planlegginga kan vi også komme med et forslag til oppfølging mht videre planlegging, om du ønsker å bruke oss til dette.

14 14 Avtale vedr videre planlegging etter den første planleggingsdagen (inkl pris) for Aktuell oppfølging: *Utrede flere alternative driftsopplegg ipluss planprogram * Avklare i forhold til bygningsteknisk planlegging/kostnad * Detaljert driftsplan for valgt driftsopplegg (NORKAP) * Finansieringssøknad Innovasjon Norge og bank Ta som sagt gjerne kontakt hvis du har spørsmål til dette og for å avtale nærmere! Gunnar J. Forbord Epost: Tlf: Medlemstjenester Funksjonstest av åkersprøyte Åkersprøyta skal være godkjent hvert 5. år. NLR Helgeland har utstyret og folk til å gjennomføre testing, og vi planlegger å gjennomføre en del testinger i sommer og høst. Påmelding til eller tlf Miljøplanrådgiving Miljøplan Trinn 1 er et samlebegrep for ulike planer og dokumentasjon som gården må ha på plass for å unngå trekk i produksjonstilskuddet. For å kunne søke på ulike Miljøtilskudd trengs i tillegg Miljøplan Trinn 2, egne Skjøtselsplaner for fornminner og lignende. Miljløplanrådgiving kan bestilles hos oss. Vi kommer da på gårdsbesøk og i fellesskap sørger vi for å få miljøplanpapirene på plass : Gjennomgang av innholdet i Miljøplana (Orden på papirene hva og hvor ) Miljøplankart med avmerking av miljøverdier og miljøutfordringer (kulturhistorie biologisk mangfold avrenning osv) Registreringsskjema; beskrivelse av miljøelementene på Miljøplankartet Miljøplan Trinn 2 o utforming av målsettinger for gårdens miljøarbeid o tiltaksplan for miljøelementer avmerket på miljøplankart o andre planlagte miljøtiltak I tillegg kan vi om ønskelig ta gjennomgang på Avfallsplan? Sjekklista? Sprøytejournal? Skjøtselsplaner? Medlemspris: Kr 400 pr time (ikke betaling for reisetid)

15 15 Bruk av hjemmesiden Vi har kommet godt i gang med å oppdatere hjemmesiden vår og skal fortsette å jobbe med å utfylle arkivet med verdifull faginformasjon. Her står det en del om oss, våres arrangementer og aktuelle opplysninger. Vi ser gjerne om folk benytter seg av denne siden. Siden fører også til den sentrale enheten, der man kan få tak i artikler og reportasjer fra andre regionale enheter. Horva 2010 NLR Helgeland vil delta med flere stands under Horva Vi har startet planleggingen, og vil gjerne invitere småskala matprodusenter blant våre medlemmer til å delta på vår stand. Vi skal ha en utendørs stand i samarbeid med Skaga Grønnsaker. Standen består av tre telt på til sammen 3 * 9 meter, med vegger på tre sider, og åpen i fronten. Her er det mulig for våre medlemmer å selge / markedsføre sine produkter uten kostnad. Dere kan delta en dag, eller alle dager om dere ønsker det. Vi skal også delta innendørs i et av de store teltene med en økologisk stand. For produsenter som selger økologiske produkter blir det anledning til å gjøre dette her. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette i vårt medlemsinfo i juni, men ta gjerne kontakt alt nå slik at vi kan få en oversikt over interessen. Meld deg på til Wolfgang på telefon eller på e post til: Gratulerer Blomsøy og omegn!! Øyområdet Blomsøy/ Hestøysund/ Skålvær i Alstahaug kommune har nå fått nasjonal status som utvalgt kulturlandskap. Utvelgelsen innebærer at det årlig settes av egne statlige midler som kan brukes til blant annet skjøtsel, restaurering av kulturminner, tilrettelegging for besøkende og annen formidling. Blomsøya/Hestøysund/Skålvær var ett av tre områder i Nordland som i 2008 ble nominerte av Fylkesmannen i Nordland som Utvalgt kulturlandskap i jordbruket. Området er valgt ut på bakgrunn av en kombinasjon av biologiske og kulturhistoriske verdier sammen med en aktiv landbruksdrift. Det verdifulle kulturlandskapet er i stor grad et resultat av at innsatsen til bøndene på Blomsøya. I lang tid har de gjennom rydding og bruk av beitedyr lagt ned et stort arbeid i å skjøtte både de biologiske og opplevelseskvalitetene i landskapet. De biologiske verdiene består i første rekke av store og varierte forekomster av kalkrik lynghei, samt rike slåtteenger. Landskapet inneholder også kulturminner knyttet til landbruksdrift, og kulturhistoriske verdier av eldre dato. Bioforsk Tjøtta har laget egne forvaltnings og skjøtselsplaner for området. Gjennomføringen av skjøtselen følges også opp av Norsk Landbruksrådgiving Helgeland (forsøksringen). Vi gratulerer!

Siste års forsøk med kjemisk bekjemping i grasmark/grovfôr

Siste års forsøk med kjemisk bekjemping i grasmark/grovfôr Integrert plantevern i grovfôrvekster - Samling for NLR-rådgivarar Kvithamar, 12.04.2012 Siste års forsøk med kjemisk bekjemping i grasmark/grovfôr Kirsten Semb Tørresen Bioforsk Plantehelse I samarbeid

Detaljer

GJENLEGGET ER GRUNNLAGET FOR EI GOD GRASENG. Ragnhild Borchsenius og Jan-Eivind Kvam-Andersen

GJENLEGGET ER GRUNNLAGET FOR EI GOD GRASENG. Ragnhild Borchsenius og Jan-Eivind Kvam-Andersen GJENLEGGET ER GRUNNLAGET FOR EI GOD GRASENG Ragnhild Borchsenius og Jan-Eivind Kvam-Andersen Sprøyting i gjenleggsåret er en god investering i enga, og gjør man det rett, så legger det grunnlaget for grasavlinger

Detaljer

Høsting av gras og ensilering.

Høsting av gras og ensilering. Høsting av gras og ensilering. Stein Jørgensen 991 60 503 07.04.2016 Disposisjon Slåttetidspunkt og kvalitet Ensileringsprosessen Valg av ensileringsmidler Tørrstoffets betydning 07.04.2016 Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Ugrasbekjemping i satt løk NLR Viken v/ Torgeir Tajet

Ugrasbekjemping i satt løk NLR Viken v/ Torgeir Tajet Ugrasbekjemping i satt løk 2015 NLR Viken v/ Torgeir Tajet Midler til rådighet 2015 Fenix Lentagran Boxer Basagran (off-label) Goltix (off-label) Matrigon (off-label) Roundup Då Lentagran best Goltix forsterker

Detaljer

Medlemsinfo nr 1-2011

Medlemsinfo nr 1-2011 Dette bladet sendes til : Medlemsinfo nr 1-2011 Til tjeneste for landbruket på Helgeland Lykke til med vekstsesongen! 2 3 4 Innhold: Fra styre og stell s. 5 Årets vekstsesong s. 6 Strategi for gode avlinger

Detaljer

Ugrasbekjempelse i frøavlen Lars T. Havstad og Trygve S. Aamlid

Ugrasbekjempelse i frøavlen Lars T. Havstad og Trygve S. Aamlid Ugrasbekjempelse i frøavlen Lars T. Havstad og Trygve S. Aamlid Bioforsk Øst Landvik Ugras og fremmede kulturplanter er farlige i engfrøavlen fordi: Ugraset konkurrerer med kulturplantene i enga og nedsetter

Detaljer

Sesonginformasjon Hussar OD Atlantis WG

Sesonginformasjon Hussar OD Atlantis WG Sesonginformasjon 2012 Hussar OD Atlantis WG TA GRASUGRASET PÅ ALVOR Grasugras trives svært god på tettpakket og oksygenfattig jord, og dominerer ofte på vendeteigen og andre steder der jorden har pakkeskader.

Detaljer

Praktisk skjøtsel av innmarksbeite

Praktisk skjøtsel av innmarksbeite Praktisk skjøtsel av innmarksbeite Rogaland: i overkant av 400000 daa kulturbeite Stor variasjon i topografi, stein i overflata og kvalitet av grasdekke Stor variasjon i phstatus,drenering og innhald av

Detaljer

Økologisk grovfôrproduksjon

Økologisk grovfôrproduksjon Økologisk grovfôrproduksjon Omleggingskurs 1 Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst Grovfôrbasert økologisk produksjon 2 Økologisk grovfôrdyrking enkleste form for økologisk produksjon Kløverenga

Detaljer

Resistente ugrasarter Et problem i norsk kornproduksjon

Resistente ugrasarter Et problem i norsk kornproduksjon Resistente ugrasarter Et problem i norsk kornproduksjon Kjell Wærnhus Bioforsk Plantehelse Litt om årsakene til dårlig ugrasvirkning Hvor stort er problemet med resistens? Hvorfor har det oppstått? Hva

Detaljer

GrasAAT og KOFASIL. Ensileringsmidler med spesialeffekter for best mulig resultat.

GrasAAT og KOFASIL. Ensileringsmidler med spesialeffekter for best mulig resultat. GrasAAT og KOFASIL Ensileringsmidler med spesialeffekter for best mulig resultat. Ensileringsmidler er viktig i Norge Spesialeffekter Det er mange grunner til at vi bruker mye ensileringsmiddel i Norge

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

Ytre Romsdal og Nordmøre Forsøksring

Ytre Romsdal og Nordmøre Forsøksring Ytre Romsdal og Nordmøre Forsøksring Forfatter: Sverre Heggset Elnesvågen 6. februar 2004 Rapport fra ensileringsforsøk 1.slått 2003. Ensilering av rundballer med 5 ulike middel og Ingen tilsetting på

Detaljer

Sporefri mjølk 1. Når hva? Fornying uten pløying. Velge reparasjon når. Velge full fornying når

Sporefri mjølk 1. Når hva? Fornying uten pløying. Velge reparasjon når. Velge full fornying når Når hva? Fornying uten pløying Sverre Heggset, Reparasjon eller fornying? Val av reparasjonsmetode - redskap Val av fornyingsmetode redskap Attlegg eller grønfor? Dekkvekst? Val av frø/såteknikk/sådjupne

Detaljer

Fornying av eng Godt grovfôr til geit. Geir Paulsen, Felleskjøpet Rogaland Agder

Fornying av eng Godt grovfôr til geit. Geir Paulsen, Felleskjøpet Rogaland Agder Fornying av eng Godt grovfôr til geit Geir Paulsen, Felleskjøpet Rogaland Agder Hvorfor fornye enga (1)? Foto: Ragnhild Borchsenius, Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag Mye forskning på grovfôrproduksjon

Detaljer

NLR Kursuka Rare analyseresultat for surfôr. Åshild T. Randby

NLR Kursuka Rare analyseresultat for surfôr. Åshild T. Randby NLR Kursuka for surfôr Åshild T. Randby for surfôr Generelt: Analyser av surfôr er svært nyttig i mjølkeproduksjonen: 1. For å fôre riktig 2. For å disponere grovfôret riktig gjennom sesongen 3. For å

Detaljer

Ugras når agronomien svikter

Ugras når agronomien svikter Ugras når agronomien svikter Marit Jørgensen og Kirsten Tørresen, Bioforsk Hurtigruteseminar 27.11.2013 Ugras uønska arter pga. redusert kvalitet smakelighet avling giftighet problem med konservering Foto:

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket. Vekstnytt Grovfôr temanummer 1/2009 26.03.2009

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket. Vekstnytt Grovfôr temanummer 1/2009 26.03.2009 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Vekstnytt Grovfôr temanummer 1/2009 26.03.2009 Innhold Vinterskader Husdyrgjødsel om våren Analyse av husdyrgjødsel Spredetid for mineralgjødsel til eng Husk

Detaljer

Ugrasforsøk 2011 Jordbær. Dan Haunstrup Christensen Jørn Haslestad

Ugrasforsøk 2011 Jordbær. Dan Haunstrup Christensen Jørn Haslestad Ugrasforsøk 2011 Jordbær Dan Haunstrup Christensen Jørn Haslestad Bakgrunn for forsøk Ofte skader av Goltix Ofte utilstrekkelig virkning av Gallery Godt å ha noen forskjellige virkemidler. Inspirasjon

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket. Vekstnytt Grovfôr temanummer 3/2009 05.08.2009

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket. Vekstnytt Grovfôr temanummer 3/2009 05.08.2009 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Vekstnytt Grovfôr temanummer 3/2009 05.08.2009 Innhold Grasprognose for 2. slått Sauer på beite Gjødsling til 3. slått Gjenlegg ettersommer og høst Ugrassprøyting

Detaljer

OBS! linking med passordinngang

OBS! linking med passordinngang Grovfôr e-post nr.19 2013 19. november 2013 Mari Hage Landsverk Rollag mob. 959 69482 mari.hage.landsverk@lr.no Hege Sundet Skien mob. 95208633 hege.sundet@lr.no Knut Volland Atrå i Tinn mob. 957 04216

Detaljer

Miljøplan. Grendemøter 2013

Miljøplan. Grendemøter 2013 Miljøplan Grendemøter 2013 Inga Holt Rådgiver Miljøplan Hva skal vi gjennom? Målsetninger Innhold trinn 1 Gjødselplan Plantevernjournal Sjekkliste Kart med registreringer Trinn 2 Men først hva er? KSL

Detaljer

Miljøplan- Trinn 1 Kart over jordbruksarealene (eget/leid areal) Gjødslingsplan Jordprøver Sprøytejournal Sjekkliste Tiltaksplan for å etterkomme off. krav Dokumentasjon på gjennomføring av tiltak Miljøplankart

Detaljer

Granstar Power? ? + + Ratio Super SX + (+) ??

Granstar Power? ? + + Ratio Super SX + (+) ?? Plantevern Blandetabell for korn uten gjenlegg Blandinger som er oppgitt i tabellen, men ikke oppført på etiketten, kan under enkelte ugunstige forhold gi forbigående vekststagnasjon, misfarging og mulig

Detaljer

Utvikling av vanskelig ugras i vår- og høstkorn Ugrasstrategier i vårkorn

Utvikling av vanskelig ugras i vår- og høstkorn Ugrasstrategier i vårkorn Utvikling av vanskelig ugras i vår- og høstkorn Ugrasstrategier i vårkorn Planteverndagen 2017 Åsmund Langeland www.nlrinnlandet.no Utvikling av vanskelige ugras i vår og høstkorn Vanskelige ugras: Gjør

Detaljer

Medlemsinfo nr

Medlemsinfo nr Dette bladet sendes til : Medlemsinfo nr 1-2012 Til tjeneste for landbruket på Helgeland Lykke til med vekstsesongen! 2 3 4 Innhold: Fra styre og stell s. 5 Kald og våt vår s. 7 Husdyrgjødsla endrer seg

Detaljer

Produktinformasjon sesongen 2013 Hold potetåkeren ren for ugras, sykdom og insekter

Produktinformasjon sesongen 2013 Hold potetåkeren ren for ugras, sykdom og insekter Produktinformasjon sesongen 2013 Hold potetåkeren ren for ugras, sykdom og insekter Fundamentet i en potetåker fri for ugras Virketabell Fenix og Sencor Consento nytt navn samme produkt Vi har løsningen

Detaljer

Dersom en har problem med anna grasugras som markrapp kan en i hvete blande Atlantis med Hussar, da får en god effekt mot grasugras og frøugras.

Dersom en har problem med anna grasugras som markrapp kan en i hvete blande Atlantis med Hussar, da får en god effekt mot grasugras og frøugras. SPRØYTING MOT PROBLEMUGRAS I KORN UTEN GJENLEGG! Ta en innsats mot problemugras Bruk fjoråret og legg opp en strategi for årets ugrasbekjemping. Hadde man spesielle problemugras, så er det kanskje aktuelt

Detaljer

Gode og sunne beiter våre erfaringer på Nordre Ydersbond

Gode og sunne beiter våre erfaringer på Nordre Ydersbond Gode og sunne beiter våre erfaringer på Nordre Ydersbond Hvem er vi? I sammenheng med hesteoppdrett så er det vi som skjuler oss bak prefiksene NY og Thess. Hvorfor NY? New York? Nei Nordre Ydersbond!

Detaljer

Tabell 1 Tids og kostnadseffektiviteten pr år og over hele prosjektperioden

Tabell 1 Tids og kostnadseffektiviteten pr år og over hele prosjektperioden Direktesåing i eng er en pløyefri måte å fornye enga på, utbedre vinterskade eller øke avlingsnivået til gammel eng. På det norske markedet finnes det spesial designet direktesåmaskiner i forskjellige

Detaljer

Våre eiere/ medlemmer ønskes det beste for slåtten og sommeren!

Våre eiere/ medlemmer ønskes det beste for slåtten og sommeren! Tunrappen Nr 2/2010 Juni ********************************************** Innhold: Medlemskontingent 2010 Årsmøtereferat Medlemsregister siste jammer! Litt om aktiviteter, 1 halvår 2010 Markdager sommerarrangementer

Detaljer

Grovfôr - Rådgjevingsmelding nr juni 2011

Grovfôr - Rådgjevingsmelding nr juni 2011 Postboks 181, 6701 Måløy Tlf: 90967726 sognogfjordane@lr.no Bankgiro: 3705.12.47869 Org.nr.: NO 991 742 735 MVA Grovfôr - Rådgjevingsmelding nr 7 10. juni 2011 Innhald: Ensilering av gras Kvalitetsprognose

Detaljer

Nytt fra NLR Østafjells

Nytt fra NLR Østafjells Nytt fra NLR Østafjells Nr 1 2015 (Vi beklager et noe rotete utseende på denne utgaven, vi kommer sterkere tilbake seinere) Kontakt oss på: Telefon: 952 86 000 Mail: ostafjells@lr.no Hjemmeside:www.nlrø.no

Detaljer

Tiltak mot fremmede arter langs vei i Ørland og Bjugn og Agdenes. Siv Nilsen NLR Sør-Trøndelag

Tiltak mot fremmede arter langs vei i Ørland og Bjugn og Agdenes. Siv Nilsen NLR Sør-Trøndelag Tiltak mot fremmede arter langs vei i Ørland og Bjugn og Agdenes Siv Nilsen NLR Sør-Trøndelag Fagområder Jord- og plantekultur: - grovfôr, korn, potet, hagebruk Økologisk drift Miljø- og kulturlandskapstiltak

Detaljer

Gratil WG 75 NO E. Reg. nr.: Amidosulfuron Vannløselig granulat. 120 g

Gratil WG 75 NO E. Reg. nr.: Amidosulfuron Vannløselig granulat. 120 g Gratil WG 75 120 g Amidosulfuron Vannløselig granulat Sammensetning: Amidosulfuron... 750 g/kg Fyllstoffer... 250 g/kg Behandlingsfrist: Eng til surfôr eller beite: 7 dager Eng til høy: 21 dager I grasmark

Detaljer

Miljøplan- Trinn 1 Kart over jordbruksarealene (eget/leid areal) Gjødslingsplan og jordprøver Sprøytejournal Sjekkliste Tiltaksplan for å etterkomme o

Miljøplan- Trinn 1 Kart over jordbruksarealene (eget/leid areal) Gjødslingsplan og jordprøver Sprøytejournal Sjekkliste Tiltaksplan for å etterkomme o Miljøplan- Trinn 1 Kart over jordbruksarealene (eget/leid areal) Gjødslingsplan og jordprøver Sprøytejournal Sjekkliste Tiltaksplan for å etterkomme off. krav Dokumentasjon på gjennomføring av tiltak 2011-2012

Detaljer

Ugrasbekjempelse i rødkløver

Ugrasbekjempelse i rødkløver 174 Kirsten Semb Tørresen et al. / ioforsk FOKUS 4 (1) Ugrasbekjempelse i rødkløver KIRSTEN SEM TØRRESEN 1, JOHN INGR ØVERLND 2, LRS OLV REIVIK 3, STEIN KISE 4 & TRYGVE S. MLID 5 1 ioforsk Plantehelse,

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

Mekaniseringsøkonomi og økonomi ved endringer i grovfôrproduksjonen. Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder

Mekaniseringsøkonomi og økonomi ved endringer i grovfôrproduksjonen. Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder Mekaniseringsøkonomi og økonomi ved endringer i grovfôrproduksjonen Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder «Maskinkostnader er en STOR utfordring i landbruket» Mange arbeidsoperasjoner +

Detaljer

Fokus på grasugras og insekter i korn

Fokus på grasugras og insekter i korn Produktinformasjon våren 2013 Fokus på grasugras og insekter i korn Riktig strategi mot grasugraset Virketabell for Hussar OD, alene og i blanding Gunstig formulering og god teknikk sikrer resultatet Vi

Detaljer

(1) Definisjon av ugras, biologiske ugrasgrupper

(1) Definisjon av ugras, biologiske ugrasgrupper Kurs for Buskerud og Vestfold frøavlerlag 29/3-2007 (1) Definisjon av ugras, biologiske ugrasgrupper ved Helge Sjursen, Bioforsk Plantehelse Hva er ugras? Ved ugræs forstår man alle de paa dyrket mark

Detaljer

Foregangsfylke økologisk melk. Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart

Foregangsfylke økologisk melk. Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke økologisk melk Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart En av strategiene for å øke produksjon og forbruk av økologisk mat, landbruksdepartementes

Detaljer

Attribut Twin helt nye muligheter i høst- og vårhvete. Attribut Twin Norge

Attribut Twin helt nye muligheter i høst- og vårhvete. Attribut Twin Norge Attribut Twin helt nye muligheter i høst- og vårhvete Attribut Twin Norge Attribut Twin - Sammensetning Attribut SG Propoxykarbazon 700 g / kg ALS- hemmer Opptas gjennom jord og blad Hussar 100 OD Jodsulfuron

Detaljer

Vi har løsningen mot grasugras og tofrøbladet ugras

Vi har løsningen mot grasugras og tofrøbladet ugras Ugras i korn våren 2015 Vi har løsningen mot grasugras og tofrøbladet ugras Mot en allsidig ugrasflora i vårhvete gir Hussar Tandem OD det lille ekstra mot resistent tofrøbladet ugras og grasugras tidlig

Detaljer

Luserne, aktuelt dyrkingsområde, såmengde i frøblandinger og høstesystem. Ievina Sturite og Tor Lunnan Bioforsk Nord Tjøtta Tjøtta 03.06.

Luserne, aktuelt dyrkingsområde, såmengde i frøblandinger og høstesystem. Ievina Sturite og Tor Lunnan Bioforsk Nord Tjøtta Tjøtta 03.06. Luserne, aktuelt dyrkingsområde, såmengde i frøblandinger og høstesystem Ievina Sturite og Tor Lunnan Bioforsk Nord Tjøtta Tjøtta 03.06.2014 Luserne (Medicago sativa L.) Mye brukt som fôrvekst i Sør -Europa

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11.

Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11. Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11. februar Innkalling til årsmøte 27/2 i Bodø Fra Våronnmøtet på Halsa

Detaljer

Fôrkonservering Ensilering. Elin H. Sikkeland

Fôrkonservering Ensilering. Elin H. Sikkeland Fôrkonservering Ensilering Elin H. Sikkeland 1 Hva vil vi oppnå med ensileringa? Bevare kvaliteten på graset så vi har godt surfôr hele vinteren Viktig å få et fôr med høy fordøyelighet siden dette er

Detaljer

Frønytt

Frønytt Frønytt 7-2017 04.05-17 Innhold: Pass på avstandene ved gjenlegg til frøeng Fare for ugrasproblem ved skifte av art ved frøavl Gjenlegget Ugrassprøyting i frøenga Hvordan påvirkes plantevernmidler av frost

Detaljer

Ugrasbekjemping i grasmark

Ugrasbekjemping i grasmark Ugrasbekjemping i grasmark Weed control in grassland Rolf Skuterud / rolf.skuterud@planteforsk.no Planteforsk Plantevernet Nøkkelord: Ugrasbekjemping, grasmark, herbicid, høyavling, tofrøblada ugras. Key

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning ---- For bondens beste --- 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

STARANE * 180. BEHANDLINGSFRIST: Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal eller arealet må ikke bli slått før 7 dager etter sprøyting.

STARANE * 180. BEHANDLINGSFRIST: Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal eller arealet må ikke bli slått før 7 dager etter sprøyting. FORSIKTIGHETSREGLER Bruk vernehansker av nitril, øyevern, støvler og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. STARANE * 180 DowAgroSciences Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding

Detaljer

Hønsehirse verre enn floghavre. John Ingar Øverland

Hønsehirse verre enn floghavre. John Ingar Øverland Hønsehirse verre enn floghavre John Ingar Øverland Hønsehirse som ugras Rangert som verdens 3.dje verste ugras, floghavre er på 13.plass (Holm et al 1977) Rask utbredelse i Vestfold, og i andre fylker

Detaljer

NLR Østafjells en oversikt. Magne Heddan Daglig leder

NLR Østafjells en oversikt. Magne Heddan Daglig leder NLR Østafjells en oversikt Magne Heddan Daglig leder Forening Vi er organisert som en forening, med ca 1400 medlemmer (hovedsakelig bønder, noen gartnere). Medlemmene styrer foreningen gjennom et årsmøte

Detaljer

Hussar Tandem OD. Hussar Tandem. - Et nytt verktøy i kampen mot resistens! Norgesfôr Svein Bakken Nordic Countries

Hussar Tandem OD. Hussar Tandem. - Et nytt verktøy i kampen mot resistens! Norgesfôr Svein Bakken Nordic Countries Hussar Tandem OD - Et nytt verktøy i kampen mot resistens! Hussar Tandem Norgesfôr 03.02.2014 Svein Bakken Hussar Tandem nye muligheter Hussar Tandem er et helt nytt konsept i Norge Sikker effekt på fram-

Detaljer

God fortørking er lønsamt spesielt i rundballer

God fortørking er lønsamt spesielt i rundballer Økonomi i grashaustinga v/åse Spar pengar fortørk graset Bruke / ikkje bruke ensileringsmiddel. Evt. kva slag. Unngå listeriose på sau! Kor mange lag plast Leige pressing og pakking eller ha eige utstyr.

Detaljer

Er det mulig å bekjempe grasugras i grasfrøavlen?

Er det mulig å bekjempe grasugras i grasfrøavlen? 252 K. S. Tørresen & R. Skuterud / Grønn kunnskap 8 (1) Er det mulig å bekjempe grasugras i grasfrøavlen? Kirsten Semb Tørresen / kirsten.torresen@planteforsk.no Rolf Skuterud / rolf.skuterud@planteforsk.no

Detaljer

Ugrasbekjemping i jordbær- og bringebær

Ugrasbekjemping i jordbær- og bringebær Ugrasbekjemping i jordbær- og bringebær Bærseminar 4-5 mars 2013 i Drammen Jan Netland Vanskelege ugras i fleirårige kulturar Fleirårige ugras: Kvitkløver Kveke Løvetann Åkerdylle Åkertistel Åkersvinerot

Detaljer

Vekstnytt korn og potet Nr

Vekstnytt korn og potet Nr Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Vekstnytt korn og potet Nr 2 13.05.2009 For besøk eller spørsmål, ring følgende: Korn: Jon Marvik, tlf 90 76 01 65 Potet: Sigbjørn Leidal, tlf: 90 57 36 41 VIPS/VARSLING

Detaljer

Kretsløp store og små! Kari Bysveen Fabio, 31.mai.007

Kretsløp store og små! Kari Bysveen Fabio, 31.mai.007 Kretsløp store og små! Kari Bysveen Fabio, 31.mai.007 Økologisk landbruk: Landbruk med definert driftsform som det er fastsatt detaljerte minstekrav til Driftsformen innebærer et allsidig driftsopplegg

Detaljer

Forskning som kan bidra til å styrke grovfordyrkinga. Marit Jørgensen, Bioforsk Nord Holt m/hjelp av mange

Forskning som kan bidra til å styrke grovfordyrkinga. Marit Jørgensen, Bioforsk Nord Holt m/hjelp av mange Forskning som kan bidra til å styrke grovfordyrkinga Marit Jørgensen, Bioforsk Nord Holt m/hjelp av mange Prosjekter Fôrbelgvekster med høyt proteininnhold under ulik drift og klimaforhold Belgvekster

Detaljer

Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2013. Ugrasmidler.

Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2013. Ugrasmidler. Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr.183 2013 Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2013. Ugrasmidler. Redaktør Kjell Wærnhus Bioforsk Plantehelse Forord Forsøksresultatene som presenteres i denne

Detaljer

Granstar Power? - + + - - + +?

Granstar Power? - + + - - + +? Plantevern Blandetabell for korn uten gjenlegg Blandinger som er oppgitt i tabellen, men ikke oppført på etiketten, kan under enkelte ugunstige forhold gi forbigående vekststagnasjon, misfarging og mulig

Detaljer

1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning

1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning 1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning Vår kunnskap din styrke Fra 1. januar 2010 17 ansatte på åtte faste kontor Ca 1 660 medlemmer

Detaljer

20. Økologisk grovfôrdyrking. Belgvekster - motoren i økologisk landbruk. av Gunnlaug Røthe Landbruk Nord

20. Økologisk grovfôrdyrking. Belgvekster - motoren i økologisk landbruk. av Gunnlaug Røthe Landbruk Nord 20. Økologisk grovfôrdyrking av Gunnlaug Røthe Landbruk Nord Belgvekster - motoren i økologisk landbruk Belgvekster er sentrale i et økologisk dyrkingsopplegg på grunn av samarbeidet med rhizobiumbakterier

Detaljer

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Matthias Koesling Sluttseminar for prosjektet Frafallet blant norske økobønder - hva er årsakene? Statens landbruksforvaltning

Detaljer

Medlemsblad for. Salten Landbruksrådgiving. (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Mai-juni 2008

Medlemsblad for. Salten Landbruksrådgiving. (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Mai-juni 2008 Medlemsblad for SALTEN Landbruksrådgiving (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Mai-juni 2008 Året etter sprøyting spirer nye høymolefrø og nye planter tar plassen etter mødrene

Detaljer

Fôring av sau gjennom vinteren. Av: Kjetil Lien Fagsjef Drøv

Fôring av sau gjennom vinteren. Av: Kjetil Lien Fagsjef Drøv Fôring av sau gjennom vinteren Av: Kjetil Lien Fagsjef Drøv Drøvtygger: En sammensatt organisme som krever STABILITET! Vomma bruker flere uker på å stabilisere seg optimalt Stabil fôring over lang tid

Detaljer

Forsøk og registreringer med rundballer i Agder

Forsøk og registreringer med rundballer i Agder Forsøk og registreringer med rundballer i Agder Registrerte fôrinnhold i rundballer på flere bruk i 2009-2011 (FEm/ball) Forsøk i 2010-2011 med: Stubbehøyder Tørketider Strenglagt/breislått Slåmaskintyper

Detaljer

EU 512 Leaflet label - Front Page Cover

EU 512 Leaflet label - Front Page Cover - Front Page Cover Page 1 Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. DowAgroSciences PRIMUS * Suspensjonskonsentrat Mot tofrøbladet ugras i korn og grasfrøeng Sammensetning: Florasulam

Detaljer

Foto: Knut Vårum, Rissa HUNDEKJEKSMANUAL. "Hoinnsleikaksjonen" på Fosen og i Agdenes

Foto: Knut Vårum, Rissa HUNDEKJEKSMANUAL. Hoinnsleikaksjonen på Fosen og i Agdenes Foto: Knut Vårum, Rissa HUNDEKJEKSMANUAL "Hoinnsleikaksjonen" på Fosen og i Agdenes Ørlandet, våren 2009 Hundekjeksaksjon Kanter som grenser til dyrka mark er ofte næringsrike, til dels vanskelig å slå

Detaljer

Ensileringsbrosjyra. Fagsamling NLR og TINE november Ingunn Schei

Ensileringsbrosjyra. Fagsamling NLR og TINE november Ingunn Schei Ensileringsbrosjyra Fagsamling NLR og TINE 11.-12.november 2013 Ingunn Schei Topp Team Fôring Åse Flittie Anderssen, Line Bergersen, Eirin Sannes, Anitra Lindås Sverre Heggset Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Fra styre og stell Endringer i personalet Budsjettprosess Økonomirådgiving E post adresser

Fra styre og stell Endringer i personalet Budsjettprosess Økonomirådgiving E post adresser 1 Fra styre og stell Vi er nå inne i en ny hektisk periode i Norsk Landbruksrådgiving Helgeland. Jordprøvesesongen er godt i gang, og de første gjødselplanene er sendt ut. Mer info om dette lenger ut i

Detaljer

Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre. Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst

Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre. Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre 1 Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst 2 Forsøksringen SørØst Økonomi faktorer som spiller inn Lavere avling Korn: 0-50 % Gras: 0-25 % Økt

Detaljer

Fagsamling Gevinst ved gjødslingsplanlegging? planlegging for bruk av næringsstoffer på garden

Fagsamling Gevinst ved gjødslingsplanlegging? planlegging for bruk av næringsstoffer på garden Fagsamling 2016 Gevinst ved gjødslingsplanlegging? planlegging for bruk av næringsstoffer på garden Norsk Landbruksrådgiving Rogaland Vår visjon : Lokal kunnskap vår styrke Våre verdiar: Utviklande Uavhengig

Detaljer

Hva er økologisk matproduksjon?

Hva er økologisk matproduksjon? Bokmål Arbeidshefte om økologisk landbruk for elever i grunnskolen Bokmål Arbeidsheftet er utarbeidet av og utgitt av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte fra Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 1 - Generelle krav til gården Navn: Adresse: Org.nr.: Produsentnr.: Dato for utført egenrevisjon: Underskrift: KSL EGENREVISJON:

Detaljer

MOVENTO SC 100 Virkeområde: Sugende insekter

MOVENTO SC 100 Virkeområde: Sugende insekter MOVENTO SC 100 Virkeområde: Sugende insekter Godkjent til sesongen 2014 Godkjent til bruk i følgende kulturer: Kjernefrukt og steinfrukt Grønnsaker og prydplanter Godkjent Off-Label til bruk i følgende

Detaljer

Nettoinnhold: 100 g. Express SX

Nettoinnhold: 100 g. Express SX 021123 K-29060 (12 pages) 23/02/11 16:50 Page1 K-29060/31102 - NORWAY - (COVER) PAGE 1 Kan gi allergi ved hudkontakt. Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger

Detaljer

Arktisk eng om 10 år. Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Hurtigruteseminaret 2014

Arktisk eng om 10 år. Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Hurtigruteseminaret 2014 Arktisk eng om 10 år Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Hurtigruteseminaret 2014 Nordland Søvik Alaska Spatial hierarki EU Global Kontinental Regional Kulturlandskap Kommunal Gårdsnivå Felt/åker Francis,

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak Kulturlandskap, forurensing og klima

Tilskudd til regionale miljøtiltak Kulturlandskap, forurensing og klima Tilskudd til regionale miljøtiltak Kulturlandskap, forurensing og klima Marit Ness Kjeve 6. mars 2013 RMP-tilskudd Årlig tilskudd til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme verdiene

Detaljer

Surfôrkvalitet relatert til fôropptak og produksjon. NLR Kursuke Tønsberg Åshild T. Randby

Surfôrkvalitet relatert til fôropptak og produksjon. NLR Kursuke Tønsberg Åshild T. Randby Surfôrkvalitet relatert til fôropptak og produksjon NLR Kursuke Tønsberg 2013 Åshild T. Randby Surfôrkvalitetens betydning for fôropptak og produksjon Surfôrkvalitet relatert til fôropptak og produksjon,

Detaljer

Optimal gjødselplan. Kvinesdal Svein Lysestøl

Optimal gjødselplan. Kvinesdal Svein Lysestøl Optimal gjødselplan Kvinesdal 22.09. 2016 Svein Lysestøl Hvorfor skal vi ha gjødselplan? Lovpålagt MEN det er mange andre gode grunner: God avling Godt sluttprodukt Godt for miljøet God økonomi Forskrift

Detaljer

Plantevern i korn 2010 (vedlegg til Kornytt nr 3 2010 frå Norsk Landbruksrådgiving Rogaland Rogaland)

Plantevern i korn 2010 (vedlegg til Kornytt nr 3 2010 frå Norsk Landbruksrådgiving Rogaland Rogaland) Plantevern i korn 2010 (vedlegg til Kornytt nr 3 2010 frå Norsk Landbruksrådgiving Rogaland Rogaland) Nytt om ugrasmidler i korn Starane XL Nytt preparat godkjent i korn, gras og frøeng. Er en blanding

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2010 / Bioforsk FOKUS 5 (1) Plantevern. Frøavl. Foto: John Ingar Øverland

Jord- og Plantekultur 2010 / Bioforsk FOKUS 5 (1) Plantevern. Frøavl. Foto: John Ingar Øverland Jord- og Plantekultur 2010 / Bioforsk FOKUS 5 (1) 203 Plantevern Frøavl Foto: John Ingar Øverland 204 Havstad, L.T. et al. / Bioforsk FOKUS 5 (1) Tidspunkt for soppbekjemping i frøeng av timotei og engsvingel

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 1 - Generelle krav til gården Navn: Adresse: Org.nr.: Produsentnr.: Dato for utført egenrevisjon: Underskrift: KSL EGENREVISJON:

Detaljer

Floghavre biologi og bekjempelse. Håvar E. Hanger

Floghavre biologi og bekjempelse. Håvar E. Hanger Floghavre biologi og bekjempelse Håvar E. Hanger 1 2 Biologi floghavre Floghavre er vill havre som opptrer som ugras Formerer seg kun med frø. Floghavrefritt såkorn er viktig Kan ikke brukes som kulturplante

Detaljer

Fosforprosjektet ved vestre Vansjø

Fosforprosjektet ved vestre Vansjø Fosforprosjektet ved vestre Vansjø Tyra Risnes, Fylkesmannen i Østfold Anne Falk Øgaard, Bioforsk Jord og miljø Vestre Vansjø Nedbørfeltareal: 54 km 2 Arealbruk: 20% landbruk (~10.000 daa) (89 % korn,

Detaljer

Hvam Romerike, 19. juni 2013 Bekjemping av flerårig ugras med vektlegging på Høymole. Lars Olav Brandsæter, Bioforsk Plantehelse / UMB.

Hvam Romerike, 19. juni 2013 Bekjemping av flerårig ugras med vektlegging på Høymole. Lars Olav Brandsæter, Bioforsk Plantehelse / UMB. Hvam Romerike, 19. juni 2013 Bekjemping av flerårig ugras med vektlegging på Høymole Lars Olav Brandsæter, Bioforsk Plantehelse / UMB. ~Høymole~ Hvilke ugrasarter gjør seg gjeldende i eng/beite og hvorfor

Detaljer

Krav til avling i økologisk korndyrking

Krav til avling i økologisk korndyrking Krav til avling i økologisk korndyrking Hva gjør Fylkesmannen i Nord-Trøndelag når produsenter høster tilskudd og ikke avling Stjørdal 30.11.2011 Inger Skjerve Bjartnes Fylkesagronom i Nord-Trøndelag Hvem

Detaljer

Plantekulturseminar Norgesfôr Frøblandinger til alle formål v/ Bjørn Molteberg

Plantekulturseminar Norgesfôr Frøblandinger til alle formål v/ Bjørn Molteberg Plantekulturseminar Norgesfôr Frøblandinger til alle formål v/ Bjørn Molteberg Hurdalsjøen Hotel og konferansesenter, 3.februar 2016 Frøavl og plantevern Godt kvalitetsfrø er grunnlaget for all fulldyrka

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.09.2015 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt. Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart

Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt. Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke for Økologisk melk Foregangsfylke for Økologisk melk (2014-2017) Prosjektet

Detaljer

Grovfôrdyrking 2011-12. Olav Aspli fagsjef FKA

Grovfôrdyrking 2011-12. Olav Aspli fagsjef FKA Grovfôrdyrking 2011-12 Olav Aspli fagsjef FKA Utviklingen i grovfôrproduksjon de siste årene Stadig større enheter Mye leiejord Lite grøfting, lite kalking, mye ugras, lite vekstskifte Lange transportavstander

Detaljer

Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Kurs for bønder i Oslo og Akershus onsdag 25. februar 2015

Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Kurs for bønder i Oslo og Akershus onsdag 25. februar 2015 Til bønder i Oslo og Akershus Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Kurs for bønder i Oslo og Akershus onsdag 25. februar 2015 Instruktører fra La Humla Suse, Norsk Landbruksrådgiving og SABIMA

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg 1 NLR NT - organisasjon Selvstendig juridisk enhet Medlemsorganisasjon Medlemstall; ca 1050 15 ansatte, 5 kontor Felles sekretariat

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving 2014 Organisasjon NLR består av: 39 lokale enheter 25 000 medlemmer 260 rådgivere Sentralenhet med 16 medarbeidere Organisasjon Fra 01.01.2014: NLR har tatt over LHMS (Landbrukets

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE FOR LANDBRUKET I SIGDAL KOMMUNE

TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE FOR LANDBRUKET I SIGDAL KOMMUNE TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE FOR LANDBRUKET I SIGDAL KOMMUNE 2016-2019 Sigdal 24.11.2015 BAKGRUNN: Tilskudd som bevilges i henhold til Forskrift om miljøtiltak i jordbruket kommer

Detaljer

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter Fylkesmannen i Østfold - Tilskudd til regionale miljøtiltak 2012 Regionale miljøtilskudd Regionale miljøtilskudd er årlige tilskudd og gis til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme

Detaljer

Bringebærsesongen 2014

Bringebærsesongen 2014 Bringebærsesongen 2014 Svært god overvintring i år Dette på tross av vekslende vinter Heldigvis lite tele Flere rapporterer om gode avlinger Noe utfordringer med kvaliteten i varmen Svært tidlig høstestart

Detaljer