Fra styre og stell s. 2. Nyansatt på Nesnakontoret s. 3. Markdager i Lurøy og Storselsøy 3. Uke i juni s. 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra styre og stell s. 2. Nyansatt på Nesnakontoret s. 3. Markdager i Lurøy og Storselsøy 3. Uke i juni s. 3"

Transkript

1 1 Innhold: Fra styre og stell s. 2 Nyansatt på Nesnakontoret s. 3 Markdager i Lurøy og Storselsøy 3. Uke i juni s. 3 Invitasjon til fagtur om økologisk melk og kjøttproduksjon s. 4 Overvintringsskader i år s. 5 Ensilering s. 6 Plantevern nytt s. 8 Norsk Landbruksrådgiving tilbyr bygningsteknisk planlegging s. 12 Tilbud om økonomisk planlegging i landbruket s. 13 Medlemstjenester; funksjonstesting og miljøplanråd s.13 Horva 2010 s. 14 Gratulerer Blomsøy og omegn s. 14 Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god våronn!

2 2 Fra styre og stell Årsmøtet ble avviklet i Sandnessjøen den 3. Mars. Reidun Sletten fra Trælnes i Brønnøy ble valgt til ny styreleder etter at Dag A. Solfjeld ønsket avlastning. Vi ønsker Reidun lykke til med vervet, og takker Dag for innsatsen gjennom 9 år i styret. På styremøte den 19. April ble det nye styret konstituert, og Olaf Paulsen fra Herøy ble valgt til styrets nestleder. For øvrig består styret av Helge Kongsvik fra Konsvikosen, Vidar Mehus fra Nesna, Svein Åsen fra Alstahaug og Marit Dyrhaug som ansatterepresentant. Tone ble valgt til styrets kasserer og Marit til styrets referent. Kontingentkravet ble sendt ut 15. April, og de fleste har nå betalt inn årets kontingent. Noen få gjenstår imidlertid fortsatt, og dersom dere betaler i løpet av uka unngår dere purregebyr ( første purring sendes ut siste uka i mai). 4. mai hadde de 5 ansatte i NLR Helgeland samling for felles arbeidsplanlegging. Vi kan nå tilby flere nye tjenester som dere kan lese mer om utover i dette medlemsinfoet. Rådgiverkorpset i Norsk Landbruksrådgiving Helgeland innehar bred kompetanse og erfaring på mange fagfelt. Tone, Kjell Arne, Marit, Wolfgang og Gunnar står til deres tjeneste. Etterlysning!! Vår direktesåmaskin har dessverre kommet på avveier. Det er svært viktig at den som oppbevarer maskinen gir oss melding om dette, da det i år er registrert en del overvintringsskader, og det er stor bruk for maskinen. Er det noen som har tips i saken, ring Tone på mob

3 3 Nyansatt på Nesnakontoret 4.januar i år begynte jeg i rådgiverstilling her i NLR Helgeland med kontor i de gamle lokalene til tidligere Nord Helgeland Forsøksring på Nesna. Mitt arbeidsområde blir foruten produksjonsfaglig rådgivning jord og plantekultur, også økonomisk rådgivning og planlegging, prosjektarbeid inkl hjelp til finansieringssøknader. (Se mer om økonomisk planlegging i egen artikkel) I godt voksen alder (53) er jeg glad for å ha fått denne muligheten til å jobbe mer utviklingsrettet mot landbruket igjen, og i samarbeid med dere som utøvere i ei viktig næring! Mange av dere har jeg allerede vært i kontakt med, og det har vært en positiv start, så mye kan sies. Min landbruksfaglige bakgrunn er allsidig; fra oppvekst på melkeproduksjonsbruk på Skatval i Stjørdal, landbruksutdanning fra Mære og Ås (jord og plantekultur), forsøksringleder Indre Namdal og lengre tid på landbrukskontor (Mosvik, Selbu), med etterutdanningskurs i bl.a. økonomi, takst og prosjektledelse. Driftsplanlegging og finansiering ved investeringer i landbruket mot Innovasjon Norge har vært blant hovedoppgavene. Jeg har pendlerleilighet på Nesna, men 30 % hjemmekontor muliggjør tilsyn av hus og relasjoner på gamle trakter i tillegg til at jobben skjøttes. I alle fall i en overgangsfase, så får vi se om hva det blir til etter hvert. Det kan nevnes at jeg har 2 års permisjon fra Selbu kommune. Ser fram til samarbeid med deg som medlem. I tiden framover ser jeg det som viktig å bli kjent i området. Jeg dekker først og fremst Nord Helgeland, men kan også følge opp enkelte typer tjenester for andre medlemmer, bl.a. økonomisk planlegging (se egen artikkel annet sted i medlemsinfo). Så ikke nøl, ta kontakt hvis det skulle være aktuelle spørsmål som dukker opp! Gunnar Jarle Forbord Markdager i Lurøy og Storselsøy 3. uke i juni! For medlemmer men også andre interessert gårdbrukere inviterer NLR Helgeland til markdager på Storselsøy tirsdag den 15. juni og Lurøy fastland onsdag 16. juni. Dette i samarbeid med respektive Bondelag og kommuner. Ved siden av markvandringa med fokus på aktuelle spørsmålsstillinger mht høsting, beitebruk og dyrkingsmessige tiltak utover vekstsesongen vil vi også presentere vårt tjenestetilbud innendørs i løpet av dagen, tilsvarende møte i Tjongsfjorden i mars. Kommunen vil samtidig orientere noe om arealklassifisering i forhold til gårdskart, SMIL og annet aktuelt. Program blir sendt ut til alle gårdbrukere i områdene første uke i juni. Gunnar J Forbord

4 4 Invitasjon til fagtur om økologisk melk og kjøttproduksjon Økoløftkommunene på Helgeland, og Norsk Landbruksrådgiving Helgeland inviterer til fagtur til Trøndelag i uke 22. den 4. til 6. juni Vi vil besøke en del økologiske gårder innenfor melk og kjøttproduksjon i Namdalsregionen. Fredag, den 4. juni kl Bussen kjører fra Mosjøen til Namdalen. Første stopp blir på Grong der vi tar en kaffe, før vi kjører til melkebruket hos Eva Kaldal og Knut Haga. Kjører deretter til Sjøåsen Hotel, hvor første overnatting skjer. Etter ankomst ca kl spiser vi middag. Om kvelden ca kl et faglig innslag ved Knut Haga. Til foredraget vil vi også invitere lokale økologiske bønder. Vi vil oppfordre noen av disse vil å berette om : hvorfor så mange har lagt om til økologisk drift i Namdalen. Lørdag,den 5. juni. Avreise kl Vi besøker bruket til Magnhild Gjelland og Jan Petter Jermstad. En kjøttprodusent med storfe og sau, og et unikt utmarksbeite og kulturlandskap. Vi spaserer (hvis godt vær) gjennom kulturlandskapet til nabogården tilhørende Magnus Staven, der vi får en kort orientering om drifta på gården. Vi stopper så på gården til Tor Bøgseth. Han har drevet 4 år som økologisk melkeprodusent, vi får høre hans utfordringer med omleggingen til økologisk drift. Vi spiser Lunch kl Vi kjører til Anders Vatn på Innerøya. De driver med melk og kjøttproduksjon samt gårdsmeieri. De har malt hele gården med hjemmelaget maling, der okseblod er hovedingrediensen. Etterpå besøker vi gården til Per M Kvam. Atter et melk og kjøttbruk, som i tillegg driver et gårdsbryggeri. På disse brukene får vi smake, og kjøpe hjemmelaget økologisk ost og øl! Deretter kjører vi tilbake på den gylne omvei! Om kvelden, ved ankomst Steinkjær Kurssenter: middag. Foredrag ved en lokal foredragsholder ( Jakob Bjerkrem )? med temaet : Hvordan lykkes med en økologisk omlegging! Bjerkrem driver med melk og en serveringsbedrift. Han jobber med å få til en kjøttbedrift sammen med andre økobønder i regionen. Han er nyvalgt styreleder i Oikos. Vi overnatter på Steinkjer kurssenter. Søndag, den 6. juni. Besøke en (Småskalabedrift ) før vi vender hjemover. Ankommer Mosjøen Søndag kl Egenandel pr person er kr Faktura blir ettersendt. Bindende påmelding senest den 25.mai til Kjell Arne Augustsen eller Knut Ånes epost: Fagturen er støttet av Fylkesmannen i Nordland og arrangørene. Kjøtt eller melk??

5 5 Overvintringsskader i år Av Marit Dyrhaug Når varmen og veksten kom i gang, ja da kom også vinterens herjinger til syne. Vi har en del isbrann i år. Det er først og fremst i forsenkninger vi finner totalutgang av graset, men eng i hellende terreng er heller ikke forskånet for uttynning eller flekker med totalutgang. Isdanning i januar I januar fikk vi en mildværsperiode hvor det dannet seg mye vann og sørpe. Etterpå fikk vi frost, og der vann og sørpelaget ikke var drenert bort i særlig grad fikk vi et tykt islag. Vi tror det er dette islaget som må ta skylden for skadene vi nå ser. Vanligvis er vi mest redd for is om våren, for plantene er avherdet og minst hardfør da. Men et langvarig isdekke, som blir liggende opptil 2 3 måneder, gir betydelig fare for isbrann uansett, selv om isen forsvinner før vårsola skinner. Tiltak ved vinterskade Beste metode for å få ei tett og fin eng igjen er å pløye og så inn på nytt. Men nytt gjenlegg er selvfølgelig ikke det eneste saliggjørende. Viktige forhold å ta i betraktning er lønnsomheten ved gjenlegg kontra reparasjon av enga å sikre at en får nok vinterfor Nok vinterfor Vi håper og tror at årets vinterskader ikke fører til omfattende avlingsskade. Men dersom store deler av gårdens areal er berørt av vinterskaden vil det være viktig å sikre størst mulig avlinger i år, f.eks ved å så en avlingsrik grønnforvekst i stedet for gjenlegg på enkelte skifter. En aktuell grønnforblanding kan være korn + westerwoldsk raigras som gir 2 slåtter. Ved reparasjon av eng kan en også prioritere innsåing med arter/sorter som gir sikker spiring og stor avling i såingsåret, for eksempel korngrønnfor eller westerwoldsk raigras. Dette vil ikke gi noen varig reparasjon av enga, men vil kunne sikre avlingene i skadeåret. Og så får man fordelt gjenleggs arbeidet over flere år. Reparasjon av enga Forhold av betydning for å oppnå godt resultat ved direktesåing i eng er bl.a.: 1. Nyeng er lettere å reparere enn gammel eng. I 1 2.års eng er det lettere å få til nedmolding av frøet. I gammel eng er grassvoren ofte tett og seig, og det er vanskelig å få gode spireforhold. 2. Det er lettere å reparere eng som har totalutgang enn eng som bare har uttynning. Gjenlevende gras i ei uttynnet eng vil fungere som ugras for de nyspira frøene. Etter totalutgang vil de nyspira plantene kunne få nok lys til å etablere seg. 3. Grasarter med små frø som spirer og etablerer seg seint vil ha vanskeligere for å greie seg enn frø fra arter som har stor vekstevne i såingsåret. Ved direktesåing vil flerårig raigras etablere seg bedre enn timotei og engsvingel. 4. Å være tidlig ute med direktesåinga er viktig for at de nyspira grasplantene skal få et forsprang på ugras og overlevende engvekster 5. For å få best mulig spirevilkår kan en bruke ei direktesåmaskin som bearbeider jordoverflata framfor sålabben slik at frøet får kontakt med jorda, eller en kan harve den vinterskadde enga før såing. I enkelte tilfeller kan det også være aktuelt å brakke med RoudUp el.l. før direktesåing. Og uansett må det TROMLES etter direktesåing. Ta kontakt med oss dersom du har behov for å diskutere ulike tiltak etter isbrannskade.

6 6 Ensilering Av Wolfgang Dohrn Smørsyre(klostridie)sirkelen og effekten på surfôret Smørsyrefermentering i surfôret er uønsket av flere grunner. I forbindelse med effekten på fôrverdien av surfôret er det de vegetative smørsyrebakteriene som er av interesse. Fermenteringen av ulike sukkerarter og mjølkesyre til smørsyre og nedbryting av protein til organiske syrer og ammoniakk, forårsaker tap av både energi og proteinverdi. Dette vil føre til redusert smakelighet av fôret og mindre fôropptak. Dette vil føre til større utgifter i for eksempel kraftfôr / fôrrasjon. Når kyr eter surfôr med høyt sporeinnhold, vil sporene passere fordøyelseskanalen uten å ta skade og vil bli skilt ut i gjødsla. God rutine under melkingen vil da ha enda større betydning, ettersom gjødsla og andre partikler som er smittet med klostridier lett fester seg på juret og spener. Da er det fort gjort at mjølka blir forurenset og dette forårsaker smaksfeil på meieriprodukter som ost. Smørsyre er ved romtemperatur en blank væske, som har en sterk harsk lukt. Siloen har fått varmgang og har blitt nokså strukturfattig. Forebygging av smørsyre i silo Sporene til smørsyrebakteriene finnes det i første rekke på jordet. Under innhøsting er stubbehøyden av graset viktigst. Den skal være ca 10cm høgt. Dermed reduseres smittefaren betraktelig. Det tapes ikke mye avling fordi fôrverdien på stubben er lavt og strågras sørger for en god struktur i graset. Rask innlegging, press, høg tørrstoff % er med å sette et stopp for etableringen smørsyrebakterier. Ulike ensileringsmidler sørger for en rask ph senking slik at de gir vekstmiljøet for mjølkesyrebakterier. De konkurrerer svært godt under optimale forhold (ph 4,2) med smørsyrebakterier og produser denne syren som er mest optimalt i siloen mjølkesyre. Aktiviteten av smørsyrebakterier avtar med stigende TS andel og med en høy TS andel kan man gå over til lav dosering av ensileringsmidler. Ensileringsmidler Maursyrebaserte midler er best mot feilgjæring og for å begrense gjæringsintensiteten i fuktig surfôr. Ved en høyere TS % (>23) vil strukturen i graset gjør pakkingen og pressingen av silomassen mer vanskelig og luft kan slippe til. Dette vil gi mugg og soppdannelse. Da er det ensileringsmidler som inneholder propionsyre og benzosyre. Andre preparater finnes i etterfølgende oversikten. Dosering Rett dosering gir et optimalt resultat både økonomisk og kvalitetsmessig. Overdosering fører til for sterk ph senking i favør til eddiksyrebakterier, fôret kan bli vraket og dyra kan få et veldig surt vommiljø. Underdosering er bedre en ingen dosering, men sukkeret i graset blir brukt som gjæringsmiddel i høyere grad enn når denne blir konservert og det er fare for større etablering av smørsyrebakteriene. Smakeligheten går dermed ned.

7 7 Hvordan ser årets sortiment ut? (basert på Bedre Gardsdrift 2/10 og Norsk landbruksrådgiving) Det er relativ lite endring i forhold til fjorårets tilbud, bare at tilgangen på ulike midler varierer mer enn før. Det nevnes at maursyre er tatt ut av handelen. Derimot finnes det mange maursyrebaserte midler. Disse midlene som GrasAAT Lacto, Ensil 1 og FôrSil er anbefalt til vått gras, det vil si med en tørrstoffprosent på ca For brukere som har ett trinns høsting (direkte innhøsting) passer disse midlene best. De har derimot ingen effekt mot mugg. Maursyrebaserte midler som også har effekt mot mugg anbefales i to trinns høstesystem (med fortørking) graset vil da en TS % på ca Her kan det nevnes GrasAAT Plus, Ensil Pluss og FôrSil Plus. Disse midlene inneholder blant annet propionsyre og benzosyre og kan også brukes som toppdressing på siloen under slåtten. Kofasil LP og Kofasil Ultra er kjemiske ensileringsmidler som ikke er basert på maursyre. De er ikke korroderende virkning på utstyret og er ikke etsende på huden. Begge Kofasil produktene inneholder selektive bakteriedrepende stoffer som rydder bort uønska bakterieflora og sporer. Kofasil LP er brukbart opp til en TS % på 35 mens Kofasil Ultra har en veldig god virkning mot mugg og sporer opp til 65 % TS. Kjemisk/biologiske midler, for eksempel Sil All produktene, egner seg best ved en TS % på over 23. Disse er inokulanter, tilsatt bakterier og sukker utskillende enzymer. Ingen av midlene er korroderende eller etsende men det er litt usikkerhet på virkningen med mye fuktighet, høg kløverandel eller jordinnblanding. Biologiske ensileringsmidler som Kofasil Lac eller Kofasil Life stimulerer ønska gjæring i silomassen. De inneholder flere typer bakterier som produserer mjølkesyre og enzym som sikrer god tilgang til oppslagsnæring til mjølkesyrebakterier. Disse preparater finnes i pulverform og egner seg godt mot mugg ved høy TS %. Ensileringsmiddel Pris/kg eller liter Pris / enhet Dosering / middels dose Pris / t middels dose DEBIO godkjent GrasAAT Lacto 10, ,88 x Ensil x FôrSil 9,3 4 37,2 x GrasAAT Plus 11,4 4 45,6 Ensil Plus 10, x FôrSil Pluss 9,7 4 38,8 Kofasil LP Kofasil Ultra 14,2 4 56,8 Sil All 4x4 2750kr/pk 27,5 x Kofasil Life 850kr/kanne 11,33 Kofasil Lac 990 kr/pose ¼ pose / t gras 49,5 x

8 8 Plantevern nytt Av Marit Dyrhaug Nye midler Starane XL Skiller seg fra den gamle Starane 180 (og det identiske midlet Tomahawk) ved at den er tilsatt giftstoffet florasunam. Starane XL har bedre virkning mot bl.a. engsoleie og krypsoleie og hundekjeks enn Starane 180. Starane XL har også svært god virkning mot hestehov og åkersnelle om det skulle være aktuelt. Mot bringebær eller brennesle er det fremdeles Starane180 / Tomahawk som er best. Midler som har mistet sin godkjenning /er på vei ut Kopperkalk Bayer siste bruksår 2009 Finale siste bruksår 2010 Tattoo siste bruksår 2010 (erstattet av Tyfon) Shirlan siste bruksår 2012 (erstattes av Revus) Bruk av plantevernmiddel på dispensasjon eller Off Label Produsenter og importører av plantevernmidler bruker stadig mindre ressurser på å få sine midler testet og godkjent for bruk i små kulturer. Det er omsetning til de store kulturene som korn, potet osv som gir de største inntektene. For å møte behovet for egna eller billige plantevernmidler til små kulturer, kan man søke Mattilsynet om tillatelse (dispensasjon eller Off label) til å bruke midlene på andre bruksområder enn opprinnelig godkjent og beskrevet på etiketten. Forutsetning for å kunne bruke et middel på dispensasjon eller Off label er at midlet har nødvendige godkjenninger mht helseog miljøegenskaper. Den som søker om dispensasjon eller Off Label godkjenning må selv dokumentere behov og agronomisk virkning ved endret bruk av midlet, og produsent/importør av midlet påtar seg ikke ansvar for eventuell sprøyteskade på kulturen eller dårlig virkning på skadegjører. Dispensasjon tillatelsen for bruk utover etikett gjelder kun for 1 år om gangen Off label tillatelsen for bruk utover etikett gjelder ut godkjenningsperioden for midlet Norsk landbruksrådgiving har fått dispensasjon eller godkjenning for bruk Off label for flere plantevernmidler, og våre medlemmer kan benytte seg av disse (mot å betale et gebyr) ved å henvende seg til oss. Ved å underskrive egenerklæring for bruk Off label vil dere da få tilsendt tilleggsetikett med bruksanvisning (dosering osv) for annen bruk enn det som er beskrevet på opprinnelig etikett. Vær oppmerksom på at det er dyrkeren som må ha Off label godkjenning eller dispensasjon. Den som kjøper inn midlet eller utfører sprøytinga behøver bare å ha Autorisasjon. Ally 50ST mot høymola Off Label godkjenning for bruk i grasmark Ally 50 ST er et meget effektivt høymolemiddel, og i tillegg har den god virkning mot krypsoleie og løvetann. Ally er aktuell både ved sprøyting om våren og ved sprøyting i gjenveksten etter 1.slått, eller etter 2.slått hvis vær og vekst er tilfredsstillende. Også prismessig er Ally et godt alternativ. Kostnadene til innkjøp av middel kommer under 10 kr/daa.

9 9 Dispensasjoner og Off label godkjenninger for grønnsak og bærdyrkere Grønnsaksrådgiverne i Norsk Landbruksrådgiving har tatt på seg arbeidet å søke dispensasjoner og off label godkjenneinger innen grønnsaker. De fleste off label godkjenninger og dispensasjoner krever en avgift av dyrkeren fordi Mattilsynet tar gebyr for behandlingen og den enkelte rådgiver bruker arbeid på søknadene. For grønnsaksdyrkere på Helgeland kan følgende dispensasjoner eller Off label godkjenninger være aktuelle: Conserve Off Label godkjenning for sprøyting mot kålflue Perfekthion 500 S Off label godkjenning for sprøyting mot kålflue Ramrod FL Dispensasjon for sprøyting mot frøugras i kålvekster, løk og purre Sencor og Fenix Dispensasjon for flere gangers sprøyting med små doser mot frøugras i gulrot Matrigon Off Label godkjenning for sprøyting mot løvetann med mer i jordbær etter høsting For mer informasjon om plantevernmidler, se Mattilsynets nettside Glem ikke å føre Sprøytejournal Sprøytejournal skal føres ved all yrkesmessig bruk av plantevernmiddel. Det er den som driver jorda som plikter å sørge for at dette er i orden, også når andre leies inn for å gjøre sprøytearbeidet. Skriv journalen samme dag som det sprøytes, sammen med den som gjør sprøytearbeidet! Du kan selv velge hvor du vil føre sprøytejournalen, f.eks i skiftenoteringsboka, eller på eget skjema som arkiveres i KSL permen.eller et annet sted. Det viktigste er at du selv vet hvor du har sprøytenotatene, og at du har notert ned nødvendige opplysninger. Sprøytejournalen skal minimum inneholde følgende opplysninger: Skiftenummer eller navn Vekst / Kultur Skadegjører (type ugras, sopp eller skadedyr det sprøytes mot) Preparat /Plantevernmiddel som er brukt Dosering Tidspunkt for sprøyting KSL krever dessuten opplysning om Hvem som har utført sprøytinga Dato for høsting eller beiteslipp på sprøyta areal (av hensyn til behandlingsfristen)

10 10 Ugrasmidler til eng Av midlene nedenfor er det bare Gratil og Harmony 50 SX som kan brukes i kløvereng, og av disse er nok Gratil snillest med kløveren. De fleste midlene har 7 dagers behandlingsfrist før beiting, men Optica Mecoprop og Duplosan Meko har 14 dager, og MCPA, Optica Combi og Banvel har 21 dager. Krav til minste avstand til vann er 5 m for Harmony og Ally, mens de andre midlene har ingen krav om minste avstand til vann. Av midlene til bruk i eng er Banvel det desidert dyreste, ca 119 kr/daa, og er derfor lite interessant i praksis. Til sammenligning koster ei sprøyting med f.eks Ally 50 ST ca 7 kr/daa. Det er ikke bare valg av middel som påvirker virkninga på ulike ugrastyper. Sprøytetidspunkt og plantenes utvikling har også stor betydning. Vær spesielt oppmerksom på at hundekjeks blomstrer tidlig på våren og har liten bladgjenvekst etter slått. Mekoprop, Harmony, Ally og Gratil sin virkning mot hundekjeks forutsetter derfor sprøyting på våren/forsommeren. MCPA 400 ml/daa (ca kr40/daa) Godt middel mot krypsoleie, løvetann og tistel. MCPA er det beste midlet mot myrtistel og vegtistel, og skal man sprøyte mott disse ugrasa bør alltid MCPA være med i blandinga. MCPA har utilfredsstillende effekt mot høymole, vassarve og hundekjeks. Optica Mekoprop, Duplosan Meko 400 ml/daa (ca kr 52/daa) Meget godt middel mot høymola og også mot vassarve, tilfredsstillende mot krypsoleia, utilfredsstillende mot løvetann. Ved sterkere dose har mekoprop dessuten tilfredsstillende virkning mot hundekjeks, og er dessuten det eneste midlet med brukbar virkning mot marikåpe. Blanding av Mekoprop og MCPA (175 ml Mekoprop ml MCPA, eller kjøp N Optica Combi som er ei ferdig blanding) gir bedre virkning mot soleia og løvetann, men dårligere virkning mot hundekjeks. Starane 180 / Tomahawk 180 ml/daa (ca kr 52/daa) Meget gode middel mot høymole, vassarve, løvetann og stornesle (brennhette) og bringebær. For å ta krypsoleia må de blandes med MCPA (150 ml Starane ml MCPA) Starane XL 180ml/daa (ca kr 36/daa) Starane XL har bedre virkning mot bl.a. engsoleie og krypsoleie og hundekjeks enn Starane 180. Starane XL har også svært god virkning mot hestehov og åkersnelle om det skulle være aktuelt. Mot bringebær eller brennesle er det fremdeles Starane180 / Tomahawk som er best. Ally 50 TS (ca kr 7/daa) Godt middel mot høymole, løvetann og vassarve. Sprøyting gir forbigående vekststopp. Kan brukes ved sprøyting om høsten. NB: Off label godkjenning for bruk i eng, se egen notis. Harmony 50 SX (+ klebemiddel) 3 3,5 g/daa (ca kr 45/daa) God virkning mot høymole og hundekjeks. Brukbar virkning mot krypsoleie og vassarve. Ingen virkning mot løvetann. Sprøyting gir forbigående vekststopp. Kan brukes ved sprøyting om høsten. Gratil (+ klebemiddel) 8 g/daa (ca kr 60/daa Brukbar virkning mot høymola og hundekjeks, dårlig virkning mot krypsoleie, løvetann og vassarve. Kan brukes ved høstsprøyting. For å få brukbar virkning mot krypsoleie og løvetann kan den blandes med MCPA (8 gr gratil ml MCPA), men da vil sprøytinga gi større skade på

11 11 Ugrasmidler til gjenlegg Av midlene nedenfor er det bare blandingene Gratil + MCPA, Express + MCPA og HarmonyPlus + MCPA som er skånsom mot kløver. I tillegg til midlene nevnt nedenfor er også Lentagran og Basagran M75 godkjent for bruk i gjenlegg. Begge midlene er skånsom mot kløver, men siden de er kostbare (ca 70 kr/daa), og at de ikke har tilfredsstillende virkning mot frøplanter av høymole, har vi valgt å ikke ta de med på listen over aktuelle midler. Ariane S ml/daa (ca 27 kr/daa) God effekt mot de fleste ugrasartene unntatt jordrøyk, linbendel og rødtvetann Express (+ klebemiddel) 0,1 tablett/daa (ca 7 kr/daa) God mot de fleste ugrasartene, men utilfredsstillende virkning mot høymole som spirer fra frø og mot jordrøyk, rødtvetann, tungras. Express + Starane/Tomahawk (+ klebemiddel) 0,1 tablett + 35 ml/daa (ca 16 kr/daa) Når en blander Express med Starane får en i tillegg tilfredsstillende virkning mot høymole som spirer fra frø samt god virkning mot tungras. Starane/Tomahawk (opp til 40 ml/daa) kan også brukes alene i gjenlegg. De vil virke godt mot høymole som spirer fra frø, vassarve, tungras og då arter. Men har dårlig virkning mot balderbrå, hønsegras, jordrøyk, linbendel, rødtvetann og meldestokk Starane XL ml/daa (ca 18 kr/daa) God effekt mot de fleste ugrasartene, men dårlig virkning mot rødtvetann, og noe svak virkning mot meldestokk, tungras og åkersvineblom. Harmony Plus 50 T + klebemiddel 0,15 tablett/daa (? Kr/daa) God mot de fleste ugrasartene, men utilfredsstillende virkning mot jordrøyk. Express + MCPA eller Harmony Plus 50 T + MCPA 0,1 tablett + 50 ml/daa (ca 12 kr/daa) For at Express eller Harmony Plus 50 T skal være tilstrekkelig skånsom mot rødkløveren må de blandes med MCPA i stedet for klebemiddel. Og ingen av blandingene er skånsom mot alsikekløver eller kvitkløver. Blandingen Express + MCPA har tilfredsstillende virkning mot de fleste ugras unntatt hønsegras, tungras og høymole som spirer fra frø. Harmony Plus 50 T + MCPA har tilfredsstillende virkning mot de fleste ugras unntatt jordrøyk, rødtvetann og tungras. Gratil + MCPA 2g + 50 ml/daa (ca 21 kr/daa) Gratil+MCPA har ikke så bredt virkningsspekter som Express og Harmony Plus 50 T blandingene. Til gjengjeld er Gratil mer skånsom også mot kvitkløver og alsikekløver. Gratil+MCPA har tilfredsstillende virkning mot høymole som spirer fra frø og mange frøugras, men virkningen er ikke tilfredsstillende mot hønsegras, jordrøyk, linbendel, rødtvetann, tungras, åkersvineblom. Kilder: Felleskjøpets Plantevernkatalog 2010 Norgesfor. Håndbok i plantekultur 2010 Mattilsynet. Landbrukets forsøksringer.

12 12 Norsk Landbruksrådgiving tilbyr bygningsteknisk planlegging Norsk Landbruksrådgiving(NLR) tilbyr nå bygningsteknisk planlegging over hele landet og i Nord Norge er det NLR sin avdeling Landbruk Nord (5 planlegger/bygningsingeniører ) som server denne tjenesten. De har nylig overtatt bygningsteknisk planleggerstab fra Fylkesmennene sine landbruksavdelinger. Tilbud om bygningsteknisk planlegging/gårdsbesøk i NLR Helgeland sitt distrikt allerede juni ta snarlig kontakt hvis du trenger planleggingsbistand nå! Avdelingens leder er Svein Johnsen. Han og en planlegger til kommer på planleggingsrunde på Ytre Helgeland (vårt område) første uka i juni. Så hvis du som medlem har behov for bygningsteknisk planlegging og forslag til planløsninger ut fra eksisterende bygg eller også nybygg så ta kontakt med Svein Johnsen tlf eller eller kontakt NLR Helgeland v/gunnar J Forbord (tlf eller epost så snart du har lest dette. Vi skal da se om vi får lagt inn et besøk allerede på denne planleggingsrunden. Pris for besøket er kr 650 pr time fra oppmøte til avreise gården. Videre planlegging avtaler du direkte med Landbruk Nord v/svein Johnsen etter besøket. Tjenestetilbud bygningsplanleggere NLR/Landbruk Nord (se også deres hjemmeside

13 13 Fra nå av tilbyr vi også Økonomisk planlegging i landbruket! Fra nå av tilbyr vi også økonomisk planlegging i landbruket spesielt for dere medlemmer.dette for at du/dere skal finne den økonomiske uttellingen ved alternative endringer i driftsopplegget. Vi bruker planprogrammet ipluss til dette. (Og NORKAP til eventuelt oppfølgende detaljdriftsplan) Bakgrunnen din/deres kan være følgende: 1) Dere synes dere tjener for lite og ønsker å finne muligheter til å øke dagens produksjon og inntekt. Her bør aktuelle investeringsomfang kalkuleres inn. 2) Du har fått pålegg vedr driftsbygninger, eks melkebua, og må gjøre noe med dette. Du ønsker å finne ut hvordan du kan komme deg ut av dette uten redusert inntekt og helst økt inntekt med samtidig å endre driftsopplegget/øke produksjonen. 3) Dere vurderer å endre til annen produksjon og finne hvilket utslag dette får på den samlede inntekta deres før dere tar ei beslutning. Eksempel på situasjoner når økonomisk planlegging er nødvendig: Eks 1: Dere ønsker å finne ut om hva som er optimalt produksjonsomfang i forbindelse med utvidelse av dagens produksjon og ønskede investeringer på bruket ditt, og hvilken uttelling dette kan gi på drifta i forhold til dagens drift. Eks 2: Du spekulerer på om du skal kjøpe melkekvote og erstatte oksene med flere melkekyr inkl kostnader for mindre tilpasninger av driftsapparatet (fjøset). Eks 3: Dere vurderer å investere i en kraftforkrevende produksjon (gris eller fjørfe) og ønsker å finne lønnsomheten ved ei slik investering. Eks 4: Du har godt fórgrunnlag og ønsker å vurdere hvordan omlegging til økologisk drift kan slå ut på økonomien. Hvordan komme i gang planlegge? Bare ta en telefon ( ) eller send en epost til for nærmere spørsmål, og det er mulig å avtaler kontorbesøk eller jeg kommer ut på bruket. Fordelen med gårdsbesøk er at jeg da også kan få mer innblikk i produksjonsforholdene på stedet, driftsbygning, jord m.m. hvis det er ønskelig. Med medbrakt PC og projektor som viser planen på lerret/veggen er det lett å følge med for også flere og legge inn aktuelle tall for flere alternativer. På 1 2 timer har vi nok kommet langt i å finne utslag i driftsoverskudd/lønnsomhet for alternativt driftsopplegg i forhold til dagens drift. Inntil videre koster ikke dette noe for medlemmer NLR Helgeland. Etter denne første planlegginga kan vi også komme med et forslag til oppfølging mht videre planlegging, om du ønsker å bruke oss til dette.

14 14 Avtale vedr videre planlegging etter den første planleggingsdagen (inkl pris) for Aktuell oppfølging: *Utrede flere alternative driftsopplegg ipluss planprogram * Avklare i forhold til bygningsteknisk planlegging/kostnad * Detaljert driftsplan for valgt driftsopplegg (NORKAP) * Finansieringssøknad Innovasjon Norge og bank Ta som sagt gjerne kontakt hvis du har spørsmål til dette og for å avtale nærmere! Gunnar J. Forbord Epost: Tlf: Medlemstjenester Funksjonstest av åkersprøyte Åkersprøyta skal være godkjent hvert 5. år. NLR Helgeland har utstyret og folk til å gjennomføre testing, og vi planlegger å gjennomføre en del testinger i sommer og høst. Påmelding til eller tlf Miljøplanrådgiving Miljøplan Trinn 1 er et samlebegrep for ulike planer og dokumentasjon som gården må ha på plass for å unngå trekk i produksjonstilskuddet. For å kunne søke på ulike Miljøtilskudd trengs i tillegg Miljøplan Trinn 2, egne Skjøtselsplaner for fornminner og lignende. Miljløplanrådgiving kan bestilles hos oss. Vi kommer da på gårdsbesøk og i fellesskap sørger vi for å få miljøplanpapirene på plass : Gjennomgang av innholdet i Miljøplana (Orden på papirene hva og hvor ) Miljøplankart med avmerking av miljøverdier og miljøutfordringer (kulturhistorie biologisk mangfold avrenning osv) Registreringsskjema; beskrivelse av miljøelementene på Miljøplankartet Miljøplan Trinn 2 o utforming av målsettinger for gårdens miljøarbeid o tiltaksplan for miljøelementer avmerket på miljøplankart o andre planlagte miljøtiltak I tillegg kan vi om ønskelig ta gjennomgang på Avfallsplan? Sjekklista? Sprøytejournal? Skjøtselsplaner? Medlemspris: Kr 400 pr time (ikke betaling for reisetid)

15 15 Bruk av hjemmesiden Vi har kommet godt i gang med å oppdatere hjemmesiden vår og skal fortsette å jobbe med å utfylle arkivet med verdifull faginformasjon. Her står det en del om oss, våres arrangementer og aktuelle opplysninger. Vi ser gjerne om folk benytter seg av denne siden. Siden fører også til den sentrale enheten, der man kan få tak i artikler og reportasjer fra andre regionale enheter. Horva 2010 NLR Helgeland vil delta med flere stands under Horva Vi har startet planleggingen, og vil gjerne invitere småskala matprodusenter blant våre medlemmer til å delta på vår stand. Vi skal ha en utendørs stand i samarbeid med Skaga Grønnsaker. Standen består av tre telt på til sammen 3 * 9 meter, med vegger på tre sider, og åpen i fronten. Her er det mulig for våre medlemmer å selge / markedsføre sine produkter uten kostnad. Dere kan delta en dag, eller alle dager om dere ønsker det. Vi skal også delta innendørs i et av de store teltene med en økologisk stand. For produsenter som selger økologiske produkter blir det anledning til å gjøre dette her. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette i vårt medlemsinfo i juni, men ta gjerne kontakt alt nå slik at vi kan få en oversikt over interessen. Meld deg på til Wolfgang på telefon eller på e post til: Gratulerer Blomsøy og omegn!! Øyområdet Blomsøy/ Hestøysund/ Skålvær i Alstahaug kommune har nå fått nasjonal status som utvalgt kulturlandskap. Utvelgelsen innebærer at det årlig settes av egne statlige midler som kan brukes til blant annet skjøtsel, restaurering av kulturminner, tilrettelegging for besøkende og annen formidling. Blomsøya/Hestøysund/Skålvær var ett av tre områder i Nordland som i 2008 ble nominerte av Fylkesmannen i Nordland som Utvalgt kulturlandskap i jordbruket. Området er valgt ut på bakgrunn av en kombinasjon av biologiske og kulturhistoriske verdier sammen med en aktiv landbruksdrift. Det verdifulle kulturlandskapet er i stor grad et resultat av at innsatsen til bøndene på Blomsøya. I lang tid har de gjennom rydding og bruk av beitedyr lagt ned et stort arbeid i å skjøtte både de biologiske og opplevelseskvalitetene i landskapet. De biologiske verdiene består i første rekke av store og varierte forekomster av kalkrik lynghei, samt rike slåtteenger. Landskapet inneholder også kulturminner knyttet til landbruksdrift, og kulturhistoriske verdier av eldre dato. Bioforsk Tjøtta har laget egne forvaltnings og skjøtselsplaner for området. Gjennomføringen av skjøtselen følges også opp av Norsk Landbruksrådgiving Helgeland (forsøksringen). Vi gratulerer!

Høsting av gras og ensilering.

Høsting av gras og ensilering. Høsting av gras og ensilering. Stein Jørgensen 991 60 503 07.04.2016 Disposisjon Slåttetidspunkt og kvalitet Ensileringsprosessen Valg av ensileringsmidler Tørrstoffets betydning 07.04.2016 Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Medlemsinfo nr 1-2011

Medlemsinfo nr 1-2011 Dette bladet sendes til : Medlemsinfo nr 1-2011 Til tjeneste for landbruket på Helgeland Lykke til med vekstsesongen! 2 3 4 Innhold: Fra styre og stell s. 5 Årets vekstsesong s. 6 Strategi for gode avlinger

Detaljer

Ugrasbekjempelse i frøavlen Lars T. Havstad og Trygve S. Aamlid

Ugrasbekjempelse i frøavlen Lars T. Havstad og Trygve S. Aamlid Ugrasbekjempelse i frøavlen Lars T. Havstad og Trygve S. Aamlid Bioforsk Øst Landvik Ugras og fremmede kulturplanter er farlige i engfrøavlen fordi: Ugraset konkurrerer med kulturplantene i enga og nedsetter

Detaljer

Økologisk grovfôrproduksjon

Økologisk grovfôrproduksjon Økologisk grovfôrproduksjon Omleggingskurs 1 Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst Grovfôrbasert økologisk produksjon 2 Økologisk grovfôrdyrking enkleste form for økologisk produksjon Kløverenga

Detaljer

Resistente ugrasarter Et problem i norsk kornproduksjon

Resistente ugrasarter Et problem i norsk kornproduksjon Resistente ugrasarter Et problem i norsk kornproduksjon Kjell Wærnhus Bioforsk Plantehelse Litt om årsakene til dårlig ugrasvirkning Hvor stort er problemet med resistens? Hvorfor har det oppstått? Hva

Detaljer

GrasAAT og KOFASIL. Ensileringsmidler med spesialeffekter for best mulig resultat.

GrasAAT og KOFASIL. Ensileringsmidler med spesialeffekter for best mulig resultat. GrasAAT og KOFASIL Ensileringsmidler med spesialeffekter for best mulig resultat. Ensileringsmidler er viktig i Norge Spesialeffekter Det er mange grunner til at vi bruker mye ensileringsmiddel i Norge

Detaljer

Ytre Romsdal og Nordmøre Forsøksring

Ytre Romsdal og Nordmøre Forsøksring Ytre Romsdal og Nordmøre Forsøksring Forfatter: Sverre Heggset Elnesvågen 6. februar 2004 Rapport fra ensileringsforsøk 1.slått 2003. Ensilering av rundballer med 5 ulike middel og Ingen tilsetting på

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

Ugras når agronomien svikter

Ugras når agronomien svikter Ugras når agronomien svikter Marit Jørgensen og Kirsten Tørresen, Bioforsk Hurtigruteseminar 27.11.2013 Ugras uønska arter pga. redusert kvalitet smakelighet avling giftighet problem med konservering Foto:

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket. Vekstnytt Grovfôr temanummer 3/2009 05.08.2009

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket. Vekstnytt Grovfôr temanummer 3/2009 05.08.2009 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Vekstnytt Grovfôr temanummer 3/2009 05.08.2009 Innhold Grasprognose for 2. slått Sauer på beite Gjødsling til 3. slått Gjenlegg ettersommer og høst Ugrassprøyting

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket. Vekstnytt Grovfôr temanummer 1/2009 26.03.2009

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket. Vekstnytt Grovfôr temanummer 1/2009 26.03.2009 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Vekstnytt Grovfôr temanummer 1/2009 26.03.2009 Innhold Vinterskader Husdyrgjødsel om våren Analyse av husdyrgjødsel Spredetid for mineralgjødsel til eng Husk

Detaljer

Granstar Power? ? + + Ratio Super SX + (+) ??

Granstar Power? ? + + Ratio Super SX + (+) ?? Plantevern Blandetabell for korn uten gjenlegg Blandinger som er oppgitt i tabellen, men ikke oppført på etiketten, kan under enkelte ugunstige forhold gi forbigående vekststagnasjon, misfarging og mulig

Detaljer

Miljøplan- Trinn 1 Kart over jordbruksarealene (eget/leid areal) Gjødslingsplan Jordprøver Sprøytejournal Sjekkliste Tiltaksplan for å etterkomme off. krav Dokumentasjon på gjennomføring av tiltak Miljøplankart

Detaljer

Gode og sunne beiter våre erfaringer på Nordre Ydersbond

Gode og sunne beiter våre erfaringer på Nordre Ydersbond Gode og sunne beiter våre erfaringer på Nordre Ydersbond Hvem er vi? I sammenheng med hesteoppdrett så er det vi som skjuler oss bak prefiksene NY og Thess. Hvorfor NY? New York? Nei Nordre Ydersbond!

Detaljer

OBS! linking med passordinngang

OBS! linking med passordinngang Grovfôr e-post nr.19 2013 19. november 2013 Mari Hage Landsverk Rollag mob. 959 69482 mari.hage.landsverk@lr.no Hege Sundet Skien mob. 95208633 hege.sundet@lr.no Knut Volland Atrå i Tinn mob. 957 04216

Detaljer

Miljøplan. Grendemøter 2013

Miljøplan. Grendemøter 2013 Miljøplan Grendemøter 2013 Inga Holt Rådgiver Miljøplan Hva skal vi gjennom? Målsetninger Innhold trinn 1 Gjødselplan Plantevernjournal Sjekkliste Kart med registreringer Trinn 2 Men først hva er? KSL

Detaljer

Våre eiere/ medlemmer ønskes det beste for slåtten og sommeren!

Våre eiere/ medlemmer ønskes det beste for slåtten og sommeren! Tunrappen Nr 2/2010 Juni ********************************************** Innhold: Medlemskontingent 2010 Årsmøtereferat Medlemsregister siste jammer! Litt om aktiviteter, 1 halvår 2010 Markdager sommerarrangementer

Detaljer

Dersom en har problem med anna grasugras som markrapp kan en i hvete blande Atlantis med Hussar, da får en god effekt mot grasugras og frøugras.

Dersom en har problem med anna grasugras som markrapp kan en i hvete blande Atlantis med Hussar, da får en god effekt mot grasugras og frøugras. SPRØYTING MOT PROBLEMUGRAS I KORN UTEN GJENLEGG! Ta en innsats mot problemugras Bruk fjoråret og legg opp en strategi for årets ugrasbekjemping. Hadde man spesielle problemugras, så er det kanskje aktuelt

Detaljer

Grovfôr - Rådgjevingsmelding nr juni 2011

Grovfôr - Rådgjevingsmelding nr juni 2011 Postboks 181, 6701 Måløy Tlf: 90967726 sognogfjordane@lr.no Bankgiro: 3705.12.47869 Org.nr.: NO 991 742 735 MVA Grovfôr - Rådgjevingsmelding nr 7 10. juni 2011 Innhald: Ensilering av gras Kvalitetsprognose

Detaljer

Gratil WG 75 NO E. Reg. nr.: Amidosulfuron Vannløselig granulat. 120 g

Gratil WG 75 NO E. Reg. nr.: Amidosulfuron Vannløselig granulat. 120 g Gratil WG 75 120 g Amidosulfuron Vannløselig granulat Sammensetning: Amidosulfuron... 750 g/kg Fyllstoffer... 250 g/kg Behandlingsfrist: Eng til surfôr eller beite: 7 dager Eng til høy: 21 dager I grasmark

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

Attribut Twin helt nye muligheter i høst- og vårhvete. Attribut Twin Norge

Attribut Twin helt nye muligheter i høst- og vårhvete. Attribut Twin Norge Attribut Twin helt nye muligheter i høst- og vårhvete Attribut Twin Norge Attribut Twin - Sammensetning Attribut SG Propoxykarbazon 700 g / kg ALS- hemmer Opptas gjennom jord og blad Hussar 100 OD Jodsulfuron

Detaljer

STARANE * 180. BEHANDLINGSFRIST: Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal eller arealet må ikke bli slått før 7 dager etter sprøyting.

STARANE * 180. BEHANDLINGSFRIST: Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal eller arealet må ikke bli slått før 7 dager etter sprøyting. FORSIKTIGHETSREGLER Bruk vernehansker av nitril, øyevern, støvler og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. STARANE * 180 DowAgroSciences Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding

Detaljer

Nytt fra NLR Østafjells

Nytt fra NLR Østafjells Nytt fra NLR Østafjells Nr 1 2015 (Vi beklager et noe rotete utseende på denne utgaven, vi kommer sterkere tilbake seinere) Kontakt oss på: Telefon: 952 86 000 Mail: ostafjells@lr.no Hjemmeside:www.nlrø.no

Detaljer

Ugrasbekjempelse i rødkløver

Ugrasbekjempelse i rødkløver 174 Kirsten Semb Tørresen et al. / ioforsk FOKUS 4 (1) Ugrasbekjempelse i rødkløver KIRSTEN SEM TØRRESEN 1, JOHN INGR ØVERLND 2, LRS OLV REIVIK 3, STEIN KISE 4 & TRYGVE S. MLID 5 1 ioforsk Plantehelse,

Detaljer

Mekaniseringsøkonomi og økonomi ved endringer i grovfôrproduksjonen. Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder

Mekaniseringsøkonomi og økonomi ved endringer i grovfôrproduksjonen. Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder Mekaniseringsøkonomi og økonomi ved endringer i grovfôrproduksjonen Jan Karstein Henriksen Norsk Landbruksrådgiving Agder «Maskinkostnader er en STOR utfordring i landbruket» Mange arbeidsoperasjoner +

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11.

Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11. Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11. februar Innkalling til årsmøte 27/2 i Bodø Fra Våronnmøtet på Halsa

Detaljer

Hussar Tandem OD. Hussar Tandem. - Et nytt verktøy i kampen mot resistens! Norgesfôr Svein Bakken Nordic Countries

Hussar Tandem OD. Hussar Tandem. - Et nytt verktøy i kampen mot resistens! Norgesfôr Svein Bakken Nordic Countries Hussar Tandem OD - Et nytt verktøy i kampen mot resistens! Hussar Tandem Norgesfôr 03.02.2014 Svein Bakken Hussar Tandem nye muligheter Hussar Tandem er et helt nytt konsept i Norge Sikker effekt på fram-

Detaljer

Ugrasbekjemping i jordbær- og bringebær

Ugrasbekjemping i jordbær- og bringebær Ugrasbekjemping i jordbær- og bringebær Bærseminar 4-5 mars 2013 i Drammen Jan Netland Vanskelege ugras i fleirårige kulturar Fleirårige ugras: Kvitkløver Kveke Løvetann Åkerdylle Åkertistel Åkersvinerot

Detaljer

Vekstnytt korn og potet Nr

Vekstnytt korn og potet Nr Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Vekstnytt korn og potet Nr 2 13.05.2009 For besøk eller spørsmål, ring følgende: Korn: Jon Marvik, tlf 90 76 01 65 Potet: Sigbjørn Leidal, tlf: 90 57 36 41 VIPS/VARSLING

Detaljer

20. Økologisk grovfôrdyrking. Belgvekster - motoren i økologisk landbruk. av Gunnlaug Røthe Landbruk Nord

20. Økologisk grovfôrdyrking. Belgvekster - motoren i økologisk landbruk. av Gunnlaug Røthe Landbruk Nord 20. Økologisk grovfôrdyrking av Gunnlaug Røthe Landbruk Nord Belgvekster - motoren i økologisk landbruk Belgvekster er sentrale i et økologisk dyrkingsopplegg på grunn av samarbeidet med rhizobiumbakterier

Detaljer

Luserne, aktuelt dyrkingsområde, såmengde i frøblandinger og høstesystem. Ievina Sturite og Tor Lunnan Bioforsk Nord Tjøtta Tjøtta 03.06.

Luserne, aktuelt dyrkingsområde, såmengde i frøblandinger og høstesystem. Ievina Sturite og Tor Lunnan Bioforsk Nord Tjøtta Tjøtta 03.06. Luserne, aktuelt dyrkingsområde, såmengde i frøblandinger og høstesystem Ievina Sturite og Tor Lunnan Bioforsk Nord Tjøtta Tjøtta 03.06.2014 Luserne (Medicago sativa L.) Mye brukt som fôrvekst i Sør -Europa

Detaljer

Forskning som kan bidra til å styrke grovfordyrkinga. Marit Jørgensen, Bioforsk Nord Holt m/hjelp av mange

Forskning som kan bidra til å styrke grovfordyrkinga. Marit Jørgensen, Bioforsk Nord Holt m/hjelp av mange Forskning som kan bidra til å styrke grovfordyrkinga Marit Jørgensen, Bioforsk Nord Holt m/hjelp av mange Prosjekter Fôrbelgvekster med høyt proteininnhold under ulik drift og klimaforhold Belgvekster

Detaljer

Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2013. Ugrasmidler.

Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2013. Ugrasmidler. Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr.183 2013 Biologisk godkjenningsprøving og utviklingsprøving 2013. Ugrasmidler. Redaktør Kjell Wærnhus Bioforsk Plantehelse Forord Forsøksresultatene som presenteres i denne

Detaljer

Medlemsblad for. Salten Landbruksrådgiving. (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Mai-juni 2008

Medlemsblad for. Salten Landbruksrådgiving. (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Mai-juni 2008 Medlemsblad for SALTEN Landbruksrådgiving (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Mai-juni 2008 Året etter sprøyting spirer nye høymolefrø og nye planter tar plassen etter mødrene

Detaljer

Granstar Power? - + + - - + +?

Granstar Power? - + + - - + +? Plantevern Blandetabell for korn uten gjenlegg Blandinger som er oppgitt i tabellen, men ikke oppført på etiketten, kan under enkelte ugunstige forhold gi forbigående vekststagnasjon, misfarging og mulig

Detaljer

Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre. Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst

Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre. Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre 1 Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst 2 Forsøksringen SørØst Økonomi faktorer som spiller inn Lavere avling Korn: 0-50 % Gras: 0-25 % Økt

Detaljer

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Matthias Koesling Sluttseminar for prosjektet Frafallet blant norske økobønder - hva er årsakene? Statens landbruksforvaltning

Detaljer

EU 512 Leaflet label - Front Page Cover

EU 512 Leaflet label - Front Page Cover - Front Page Cover Page 1 Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. DowAgroSciences PRIMUS * Suspensjonskonsentrat Mot tofrøbladet ugras i korn og grasfrøeng Sammensetning: Florasulam

Detaljer

Foto: Knut Vårum, Rissa HUNDEKJEKSMANUAL. "Hoinnsleikaksjonen" på Fosen og i Agdenes

Foto: Knut Vårum, Rissa HUNDEKJEKSMANUAL. Hoinnsleikaksjonen på Fosen og i Agdenes Foto: Knut Vårum, Rissa HUNDEKJEKSMANUAL "Hoinnsleikaksjonen" på Fosen og i Agdenes Ørlandet, våren 2009 Hundekjeksaksjon Kanter som grenser til dyrka mark er ofte næringsrike, til dels vanskelig å slå

Detaljer

Ensileringsbrosjyra. Fagsamling NLR og TINE november Ingunn Schei

Ensileringsbrosjyra. Fagsamling NLR og TINE november Ingunn Schei Ensileringsbrosjyra Fagsamling NLR og TINE 11.-12.november 2013 Ingunn Schei Topp Team Fôring Åse Flittie Anderssen, Line Bergersen, Eirin Sannes, Anitra Lindås Sverre Heggset Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Fra styre og stell Endringer i personalet Budsjettprosess Økonomirådgiving E post adresser

Fra styre og stell Endringer i personalet Budsjettprosess Økonomirådgiving E post adresser 1 Fra styre og stell Vi er nå inne i en ny hektisk periode i Norsk Landbruksrådgiving Helgeland. Jordprøvesesongen er godt i gang, og de første gjødselplanene er sendt ut. Mer info om dette lenger ut i

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 1 - Generelle krav til gården Navn: Adresse: Org.nr.: Produsentnr.: Dato for utført egenrevisjon: Underskrift: KSL EGENREVISJON:

Detaljer

MOVENTO SC 100 Virkeområde: Sugende insekter

MOVENTO SC 100 Virkeområde: Sugende insekter MOVENTO SC 100 Virkeområde: Sugende insekter Godkjent til sesongen 2014 Godkjent til bruk i følgende kulturer: Kjernefrukt og steinfrukt Grønnsaker og prydplanter Godkjent Off-Label til bruk i følgende

Detaljer

Forsøk og registreringer med rundballer i Agder

Forsøk og registreringer med rundballer i Agder Forsøk og registreringer med rundballer i Agder Registrerte fôrinnhold i rundballer på flere bruk i 2009-2011 (FEm/ball) Forsøk i 2010-2011 med: Stubbehøyder Tørketider Strenglagt/breislått Slåmaskintyper

Detaljer

Plantevern i korn 2010 (vedlegg til Kornytt nr 3 2010 frå Norsk Landbruksrådgiving Rogaland Rogaland)

Plantevern i korn 2010 (vedlegg til Kornytt nr 3 2010 frå Norsk Landbruksrådgiving Rogaland Rogaland) Plantevern i korn 2010 (vedlegg til Kornytt nr 3 2010 frå Norsk Landbruksrådgiving Rogaland Rogaland) Nytt om ugrasmidler i korn Starane XL Nytt preparat godkjent i korn, gras og frøeng. Er en blanding

Detaljer

Nettoinnhold: 100 g. Express SX

Nettoinnhold: 100 g. Express SX 021123 K-29060 (12 pages) 23/02/11 16:50 Page1 K-29060/31102 - NORWAY - (COVER) PAGE 1 Kan gi allergi ved hudkontakt. Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 1 - Generelle krav til gården Navn: Adresse: Org.nr.: Produsentnr.: Dato for utført egenrevisjon: Underskrift: KSL EGENREVISJON:

Detaljer

Kretsløp store og små! Kari Bysveen Fabio, 31.mai.007

Kretsløp store og små! Kari Bysveen Fabio, 31.mai.007 Kretsløp store og små! Kari Bysveen Fabio, 31.mai.007 Økologisk landbruk: Landbruk med definert driftsform som det er fastsatt detaljerte minstekrav til Driftsformen innebærer et allsidig driftsopplegg

Detaljer

Express SX K-39084/31503- NORWAY. EXPRESS SX NO 100G BKL K-39084.qxp 09/03/15 16:08 Page1. Nettoinnhold: 100 g

Express SX K-39084/31503- NORWAY. EXPRESS SX NO 100G BKL K-39084.qxp 09/03/15 16:08 Page1. Nettoinnhold: 100 g EXPRESS SX NO 100G BKL K-39084.qxp 09/03/15 16:08 Page1 K-39084/31503 - NORWAY - (COVER) PAGE 1 Ê ADVARSEL Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv I vann. Unngå

Detaljer

Hvam Romerike, 19. juni 2013 Bekjemping av flerårig ugras med vektlegging på Høymole. Lars Olav Brandsæter, Bioforsk Plantehelse / UMB.

Hvam Romerike, 19. juni 2013 Bekjemping av flerårig ugras med vektlegging på Høymole. Lars Olav Brandsæter, Bioforsk Plantehelse / UMB. Hvam Romerike, 19. juni 2013 Bekjemping av flerårig ugras med vektlegging på Høymole Lars Olav Brandsæter, Bioforsk Plantehelse / UMB. ~Høymole~ Hvilke ugrasarter gjør seg gjeldende i eng/beite og hvorfor

Detaljer

Etablering av grasfrøeng Utarbeidet av Vestfold Bondelag i samarbeid med Bioforsk Øst og Forsøksringen Fabio Tekst: Trygve Aamlid og Kari Bysveen

Etablering av grasfrøeng Utarbeidet av Vestfold Bondelag i samarbeid med Bioforsk Øst og Forsøksringen Fabio Tekst: Trygve Aamlid og Kari Bysveen Frø & formering Tema 1 C - Engfrø Etablering av grasfrøeng Utarbeidet av Vestfold Bondelag i samarbeid med Bioforsk Øst og Forsøksringen Fabio Tekst: Trygve Aamlid og Kari Bysveen Etablering av engsvingel

Detaljer

Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt. Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart

Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt. Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke for Økologisk melk Foregangsfylke for Økologisk melk (2014-2017) Prosjektet

Detaljer

MILJØPLANER TORMOD SOLEM LANDBRUKSKONTORET I FOLLO. www.follolandbruk.no

MILJØPLANER TORMOD SOLEM LANDBRUKSKONTORET I FOLLO. www.follolandbruk.no MILJØPLANER TORMOD SOLEM LANDBRUKSKONTORET I FOLLO BAKGRUNN FOR MILJØPLANER FORSKRIFT OM MILJØPLAN FASTSATT AV LANDBRUKSDEPARTEMENTET 15. JANUAR 2003 MED HJEMMEL I JORDLOVEN AV 12. MAI 1995. ENDRET I FORSKRIFT

Detaljer

Granstar Power? - - + + - - - +? + + Ratio Super SX + (+) (+) + + + + + +??

Granstar Power? - - + + - - - +? + + Ratio Super SX + (+) (+) + + + + + +?? Blandetabell for korn uten gjenlegg Blandinger som er oppgitt i tabellen, men ikke oppført på etiketten, kan under enkelte ugunstige forhold gi forbigående vekststagnasjon, misfarging og mulig varig skade.

Detaljer

19. Grønnfôr. Hva er grønnfôr? Hvorfor dyrke grønnfôrvekster? Grønnfôr som forkultur til tidlig høstgjenlegg. Arter og sorter av grønnfôrvekster:

19. Grønnfôr. Hva er grønnfôr? Hvorfor dyrke grønnfôrvekster? Grønnfôr som forkultur til tidlig høstgjenlegg. Arter og sorter av grønnfôrvekster: 19. Grønnfôr Av Atle Horn Helgeland Landbruksrådgivning Hva er grønnfôr? Grønnfôr vil egentlig si plantemateriale som høstes til fôr før det er fullt modent. De kan høstes mekanisk eller beites direkte,

Detaljer

Grovfôrdyrking 2011-12. Olav Aspli fagsjef FKA

Grovfôrdyrking 2011-12. Olav Aspli fagsjef FKA Grovfôrdyrking 2011-12 Olav Aspli fagsjef FKA Utviklingen i grovfôrproduksjon de siste årene Stadig større enheter Mye leiejord Lite grøfting, lite kalking, mye ugras, lite vekstskifte Lange transportavstander

Detaljer

Plantekulturseminar Norgesfôr Frøblandinger til alle formål v/ Bjørn Molteberg

Plantekulturseminar Norgesfôr Frøblandinger til alle formål v/ Bjørn Molteberg Plantekulturseminar Norgesfôr Frøblandinger til alle formål v/ Bjørn Molteberg Hurdalsjøen Hotel og konferansesenter, 3.februar 2016 Frøavl og plantevern Godt kvalitetsfrø er grunnlaget for all fulldyrka

Detaljer

DowAgroSciences ARIANE * S

DowAgroSciences ARIANE * S FORSIKTIGHETSREGLER Bruk vernehansker av nitril, øyevern, og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprytetåke, skal halvmaske

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Foto: NLR Agder Medlemsblad 4 30. april 2014 Foto: NLR-Agder Morelltrær i blomstring Innhold: Styreleder har ordet s. 2 Fagtur i Agderfylkene s. 5 Drensrør s.

Detaljer

Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Kurs for bønder i Oslo og Akershus onsdag 25. februar 2015

Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Kurs for bønder i Oslo og Akershus onsdag 25. februar 2015 Til bønder i Oslo og Akershus Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Kurs for bønder i Oslo og Akershus onsdag 25. februar 2015 Instruktører fra La Humla Suse, Norsk Landbruksrådgiving og SABIMA

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving 2014 Organisasjon NLR består av: 39 lokale enheter 25 000 medlemmer 260 rådgivere Sentralenhet med 16 medarbeidere Organisasjon Fra 01.01.2014: NLR har tatt over LHMS (Landbrukets

Detaljer

Grovfôrmøter Helgeland. Mars 2014. Olav Aspli. Fagsjef FKA

Grovfôrmøter Helgeland. Mars 2014. Olav Aspli. Fagsjef FKA Grovfôrmøter Helgeland Mars 2014 Olav Aspli Fagsjef FKA Disposisjon: Årets såvaresituasjon Høsting av gras: Fortørking metoder og mekanikk Ensilering prosess og midler Arter - sorter Timotei: Noreng,

Detaljer

Norsk utgave av det danske beslutningsstøttesystemet Plantevern Online for ugrassprøyting i korn

Norsk utgave av det danske beslutningsstøttesystemet Plantevern Online for ugrassprøyting i korn 100 K. S. Tørresen et al. / Grønn kunnskap 8 (2) Norsk utgave av det danske beslutningsstøttesystemet Plantevern Online for ugrassprøyting i korn Kirsten Semb Tørresen 1) / kirsten.torresen@planteforsk.no

Detaljer

Fjellandbruket. Oppdal og Rennebu

Fjellandbruket. Oppdal og Rennebu Fjellandbruket Oppdal og Rennebu Agronomkurset Undervisning i: Husdyrhold; ku, ammeku og sau Plantekultur; grovfor og beite i fjellbygda, potet Spesialtema for fjellandbruket som saubeiting mm Ei god arbeidsfordeling

Detaljer

Årsmelding 2009. Innhold: Styreleder har ordet s. 2. Innkalling til årsmøte 3. Mars s. 3. Valgkomiteens forslag s. 4

Årsmelding 2009. Innhold: Styreleder har ordet s. 2. Innkalling til årsmøte 3. Mars s. 3. Valgkomiteens forslag s. 4 1 Årsmelding 2009 Innhold: Styreleder har ordet s. 2 Innkalling til årsmøte 3. Mars s. 3 Valgkomiteens forslag s. 4 Invitasjon til årsmøteforedrag s. 5 Styrets årsmelding for 2009 s. 6 Virksomheten i NLH

Detaljer

Forsøksringane i Gudbrandsdalen

Forsøksringane i Gudbrandsdalen Forsøksringane i Gudbrandsdalen Medlemsskriv nr 3 - juni 2009 - Årgang 9 Innhald Bruk av såmaskin på horisontalharva... side 1 Ensileringsmidler i grovfôr... side 2 Denne gangen gikk det bra... side 4

Detaljer

RING-NYTT. Gode grofôravlinger i år RING-NYTT NR. 2 2015 INNHOLD: Norsk landbruksrådgiving Lofoten og Lofoten Avløserlag

RING-NYTT. Gode grofôravlinger i år RING-NYTT NR. 2 2015 INNHOLD: Norsk landbruksrådgiving Lofoten og Lofoten Avløserlag RING-NYTT RING-NYTT NR. 2 2015 INNHOLD: Byggteknisk planlegging Salg av kvote Ta var på håa Ugras i eng Lofotlam Tilskudd til ugjødslet kantvegetasjon Plantevernjournal Rentestøtte ved bruksutbygging Gode

Detaljer

Hva er økologisk matproduksjon?

Hva er økologisk matproduksjon? Bokmål Arbeidshefte om økologisk landbruk for elever i grunnskolen Bokmål Arbeidsheftet er utarbeidet av og utgitt av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte fra Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 Lov og forskrift om regulering av svine- og fjørfèproduksjon Slaktedyr: - kylling: 120 000/år - kalkun: 30 000/år - gris: 2 100/år Antall

Detaljer

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd Landbruket Landbrukskontoret har laget en egen analyse av situasjonen i næringen. Landbruket i Norge har gjennomgått en endring de siste ti årene fra færre til mer effektive jordbruksbedrifter. Over tid

Detaljer

TUNRAPP - BIOLOGI 31. januar 2013

TUNRAPP - BIOLOGI 31. januar 2013 TUNRAPP - BIOLOGI 31. januar 2013 Definisjon på et ugras Beste definisjonen er: uønska planter, dvs. alle planter som vokser på steder der vi ikke vil de skal vokse. Dette fordi de gjør skade eller er

Detaljer

1 INGEN HEMMELIGHETER

1 INGEN HEMMELIGHETER INGEN HEMMELIGHETER 1 2 3 PRODUKTER Økologisk produkter med Ø-merket er basert på naturens kretsløp. Frukt og grønt får tid til å vokse og utvikle naturlig smak og næringsinnhold, uten syntetiske sprøytemidler

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg 1 NLR NT - organisasjon Selvstendig juridisk enhet Medlemsorganisasjon Medlemstall; ca 1050 15 ansatte, 5 kontor Felles sekretariat

Detaljer

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter Fylkesmannen i Østfold - Tilskudd til regionale miljøtiltak 2012 Regionale miljøtilskudd Regionale miljøtilskudd er årlige tilskudd og gis til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme

Detaljer

Landbruksrådgiving. Optimal fôrberging og rask fortørking. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mai 2015 - Årgang 15

Landbruksrådgiving. Optimal fôrberging og rask fortørking. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mai 2015 - Årgang 15 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 2 - mai 205 - Årgang 5 Innhald Ensilering....s.3 Mjøldoggresistens.i.engrapp... s.4 Optimal.eller.praktisk.bruk.av. husdyrgjødsel... s.5 Ugras.i.gjenlegg,.eng.og.beite...

Detaljer

Grovfôranalyser som verktøy i produksjonen Hva kan vi lese ut av en grovfôrprøve og hvilke tilpasninger trengs? Surfôrtolken

Grovfôranalyser som verktøy i produksjonen Hva kan vi lese ut av en grovfôrprøve og hvilke tilpasninger trengs? Surfôrtolken Grovfôranalyser som verktøy i produksjonen Hva kan vi lese ut av en grovfôrprøve og hvilke tilpasninger trengs? Surfôrtolken Mari Hage Landsverk grovfôrrådgiver Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Fôrets

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014

SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014 SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014 Må jeg har levert søknad om produksjonstilskudd før jeg kan søke regionalt miljøtilskudd? Nei. Du trenger ikke å ha søkt om produksjonstilskudd

Detaljer

Ensileringsmidler - hvilken effekt har de?

Ensileringsmidler - hvilken effekt har de? NSG - Norsk Sau og Geit Ensileringsmidler - hvilken effekt har de? Forfatter Åshild T. Randby, UMB Sammendrag I Norge har vi solide tradisjoner for å nytte effektive ensileringsmidler i grashøstinga. Det

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 LANDBRUK

ÅRSMELDING 2008 LANDBRUK ÅRSMELDING 28 LANDBRUK for Tana kommune TANA KOMMUNE UTVIKLINGSAVDELINGEN Landbruket i Tana 1. Innledning Landbruksforvaltningen i Tana dekker i tillegg til egen kommune også kommunene Nesseby og Berlevåg,

Detaljer

Mer og bedre grovfôr som basis for norsk kjøtt- og mjølkeproduksjon. Konklusjon / oppsummering

Mer og bedre grovfôr som basis for norsk kjøtt- og mjølkeproduksjon. Konklusjon / oppsummering Mer og bedre grovfôr som basis for norsk kjøtt- og mjølkeproduksjon Konklusjon / oppsummering Åshild T. Randby Hva har prosjektet tilført av ny kunnskap og hva mangler vi fortsatt av kunnskap for å sikre

Detaljer

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm Front page cover PAGE 1 45mm FORSIKTIGHETSREGLER Bruk vernehansker av nitril, øyevern, støvler og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding

Detaljer

0910 Litt om humlers biologi/økologi. Humler i Norge v/ Adrian Rasmussen, La Humla Suse (LHS)

0910 Litt om humlers biologi/økologi. Humler i Norge v/ Adrian Rasmussen, La Humla Suse (LHS) Til bønder i Østfold Kurs for bønder i Østfold mandag 23. februar 2015 Mer rødkløver med verdens viktigste summetone Instruktører fra La Humla Suse, Norsk Landbruksrådgiving og OIKOS Program 0900 Velkommen.

Detaljer

Autorisasjonskurs 2015

Autorisasjonskurs 2015 2015 Foto: N. Bjugstad, NLH Hva er et plantevernmiddel? Definisjon - plantevernmidler I Plantevernmidler er stoffer, preparater eller organismer som: Verner kulturplanter mot eller bekjemper skadegjørere

Detaljer

Næring og protein i nordnorsk grovfôr hva gjør vi? Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta

Næring og protein i nordnorsk grovfôr hva gjør vi? Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Næring og protein i nordnorsk grovfôr hva gjør vi? Ievina Sturite Bioforsk Nord Tjøtta Disposisjon Satsing for egenprodusert grovfôr Nitrogen (N) kvantitativt viktigste næringsstoff for plantevekst Naturens

Detaljer

Ally SX UGRASMIDDEL CYAN MAGENTA JAUNE NOIR. Nettoinnhold : 100 g. Fabrikasjonsnr./Fabrikasjonsdato : K-33990/31501 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1

Ally SX UGRASMIDDEL CYAN MAGENTA JAUNE NOIR. Nettoinnhold : 100 g. Fabrikasjonsnr./Fabrikasjonsdato : K-33990/31501 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 ALLY SX NO 100G BKL K-33990 26/01/15 15:42 Page1 K-33990/31501 - NORWAY - (COVER) - PAGE 1 ADVARSEL Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker,

Detaljer

ERSTATNING ved AVLINGSSVIKT

ERSTATNING ved AVLINGSSVIKT ERSTATNING ved AVLINGSSVIKT VEILEDNING FOR SØKER Søknadsfrist: 31. oktober. Ordningen har som FORMÅL å yte erstatning for å redusere økonomisk tap som oppstår ved produksjonssvikt forårsaket av klimatiske

Detaljer

Økonomi i økologisk kornproduksjon. Silja Valand landbruksrådgiver NLR Østafjells,

Økonomi i økologisk kornproduksjon. Silja Valand landbruksrådgiver NLR Østafjells, Økonomi i økologisk kornproduksjon Silja Valand landbruksrådgiver NLR Østafjells, www.nlrø.no silja.valand@lr.no, 900 89 399 God økologi = God økonomi Foto: Reidun Pommersche, Bioforsk Økonomi Binder seg

Detaljer

Andre dyrkingstekniske forsøk i korn

Andre dyrkingstekniske forsøk i korn Andre dyrkingstekniske forsøk i korn I dette hovedkapitlet presenteres i år forsøk med fangvekster. Fangvekstene er en metode for å redusere avrenninga av jord og næringsstoffer fra jordbruksarealene.

Detaljer

Fagmøte Norsk Landbruksrådgiving

Fagmøte Norsk Landbruksrådgiving Fagmøte Norsk Landbruksrådgiving 29.01.2015 Franzefoss Miljøkalk Eskild Bergli Franzefoss Minerals Etablert i 1919 Familie eid selskap i 3. generasjon Markeder Landbruk Jordbruk Hagebruk Industri Smelteindustri

Detaljer

Gode avlinger av økologiske grønnsaker er mulig! Kari Bysveen, Prosjekt «Potet og grønnsaksproduksjon på Vestlandet» kari.bysveen@lr.

Gode avlinger av økologiske grønnsaker er mulig! Kari Bysveen, Prosjekt «Potet og grønnsaksproduksjon på Vestlandet» kari.bysveen@lr. Gode avlinger av økologiske grønnsaker er mulig! Kari Bysveen, Prosjekt «Potet og grønnsaksproduksjon på Vestlandet» kari.bysveen@lr.no Før du går i gang må følgende være på plass: Omsetting? Hvilken kundegruppe?

Detaljer

Grashøsting - rundballemetoden. Møter på Helgeland Olav Aspli Fagsjef plantelultur FKA

Grashøsting - rundballemetoden. Møter på Helgeland Olav Aspli Fagsjef plantelultur FKA Grashøsting - rundballemetoden Møter på Helgeland Olav Aspli Fagsjef plantelultur FKA Mål for grovfôrprodusenten: Stor avling - god kvalitet produsert til en rimelig pris Utnytte dyra sitt opptakspotensiale

Detaljer

Rådgivingsmelding. Innhald. Vår kunnskap - din styrke. Kalender. Miljøplan på nettsida til landbruksrådgivinga

Rådgivingsmelding. Innhald. Vår kunnskap - din styrke. Kalender. Miljøplan på nettsida til landbruksrådgivinga Fanav. 245, 5244 Fana Tlf: 98 24 58 30 Faks: 55 91 88 89 Bankgiro: 3411 23 62632 Org.nr.: NO 882 348 792 MVA http://hordaland.lr.no hordaland@lr.no Rådgivingsmelding Nummer 5-19. april 2012 Innhald Miljøplan

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

Optimalt beite til sau. Ragnhild K. Borchsenius rådgiver

Optimalt beite til sau. Ragnhild K. Borchsenius rådgiver Optimalt beite til sau Ragnhild K. Borchsenius rådgiver Planlegg lammingstid og innmarksbeite ut fra tilveksten på utmarksbeite 1. Når skal første pulje leveres til slakt? 2. Hva er vanlig beitesleppdato?

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap 2009-2014. Stig Horsberg Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland

Utvalgte kulturlandskap 2009-2014. Stig Horsberg Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland Utvalgte kulturlandskap 2009-2014 Stig Horsberg Seniorrådgiver Fylkesmannen i Oppland Oppsummering av den første femårsperioden med UKL Hovedmålene i forvaltningsplanen fra 2008 1. Å ta vare på eksisterende

Detaljer

Grovfôr til hest - Er timotei det beste og einaste alternativet?

Grovfôr til hest - Er timotei det beste og einaste alternativet? Grovfôr til hest - Er timotei det beste og einaste alternativet? Tema: Innverknad av konserveringsmåte på næringsverdi TS-innhaldet i plantemassen Bruk av ensilerings/konserveringmiddel Avling, opptørking

Detaljer

Vekstnytt korn og potet Nr 1 29.04.2009

Vekstnytt korn og potet Nr 1 29.04.2009 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Vekstnytt korn og potet Nr 1 29.04.2009 For besøk eller spørsmål, ring følgende: Korn: Jon Marvik, tlf 90 76 01 65 Potet: Sigbjørn Leidal, tlf: 90 57 36 41 VIPS/VARSLING

Detaljer

Plantevern SPRØYTEPLANER

Plantevern SPRØYTEPLANER Plantevern SPRØYTEPLANER 237 UGRAS I VÅRKORN UTEN GJENLEGG Ariane S 200-250 ml Ugraset 2-4 Begr. m.h.t. etterkult. varige blad. Ally 50 ST * 2) 0,08-0,1 tabl. 0,08 tabl. Ally i havre. Ally Class 3-4 g

Detaljer