InfoSkriv nr 3/2012. Besøk i Kværnerby n langfredag! NYTT FRA STYRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "InfoSkriv nr 3/2012. Besøk i Kværnerby n langfredag! NYTT FRA STYRET"

Transkript

1 InfoSkriv nr 3/2012 Redaktør: Berit Smaaskjær - Torild Hammer Nettsted: - blogg: Kontaktinformasjon til styret - se siste side Håper alle har hatt en fin påske! Grunnet reisevirksomhet ble det ingen infoblekke i mars så vi kommer sterkere igjen nå! Besøk i Kværnerby n langfredag! Videre svarer 37 % at de bruker oppvaskmaskinen når de ikke er til stede eller sover. Urovekkende høye tall når en tenker på skadene en lekkasje kan føre til både på egen og naboers eiendom. Til slutt; enkelte av dere svarer at brannslangen ikke er tett. Mulig at spørsmålet i listen er til å misforstå for slangen skal jo ikke være tett, så hvis dere mener at brannslangen deres lekker når den fylles med vann vær snill og send meg en mail snarest adressen er Tre rådyr ble observert i skråningen opp mot Konowsgt og vi minner om at det er båndtvang i tiden fra og med 1. april til og med 20. august. Tilbakemeldingen fra beboernes vernerunde En stor takk til de som har returnert utfylte sjekklister etter vernerunden ved årsskiftet. Som nevnt i informasjonsbrevet som fulgte utsendelsen i januar 2012 er andelseier/ beboers sjekklister en del av borettslagets HMS-arbeid og styret er svært skuffet over en svarprosent på bare 2,5 %! Jeg har systematisert innkomne svar og ser at når det gjelder kontroll av elektrisk anlegg m.m., brannvern og søppel er svarene svært positive de fleste andelseiere/beboere følger rutinene som anbefales. Tilbakemeldingene om egenkontroll av våtrom & kjøkken er styret derimot ikke fornøyd med! I følge svarene stenger 63 % ikke vanntilførselen til vaskemaskinen når den ikke er i bruk, når det gjelder oppvaskmaskinen er svarprosenten 47. Forebygging av dueplage i TURBINposten nr 2/2012 fortalte vi om framtidige tiltak mot dueplagen; nettvegg og avvisningspigger i nisjen øverst i 8. etasje i nr 13. Arbeidet er nå fullført og vi håper at vi slipper besøk i sommer. Skulle du likevel få besøk av leieboere som ønsker å slå seg ned hos deg, vær snill og gi beskjed til styret umiddelbart - NYTT FRA STYRET Generalforsamling 2012 Styrene i borettslagene Turbinen 1 og Turbinen 2 ønsker å utrede mulighetene for å slå sammen borettslagene og har forberedt en sak som vil bli lagt fram for generalforsamlingen mandag 7. mai. Forslag fra andelseierne var ikke innkommet ved fristens utløp 28/2. Dugnad vårens vakreste eventyr! Lørdag 12. mai er det igjen tid for vårens tradisjonelle Rusken-dugnad i samarbeid med Turbinen 2 og Møllehjulet! Ta med godt humør og arbeidslyst og møt opp i Fyrhuset kl 11 og hjelp oss å pynte Kværnerbyen til 17. mai! Redaksjon avsluttet:

2 Etter dagens innsats møtes vi i Fyrhuset til felles bespisning av store og små og utdeling av diplomer til små hjelpere. Som tidligere år vil det bli utplassert container i forbindelse med dugnaden. Etter at dugnaden er avsluttet lørdag 12. kan du fram til mandag skveld sette fra deg ting som du ikke lenger trenger! Evaluering av evakueringsøvelse 5. mars Styret sier seg meget fornøyd med oppslutningen om øvelsen og vi er så stolte av dere! Når det gjelder det tekniske utstyret er vi derimot ikke spesielt fornøyd! Brannklokkene løste seg ikke ut slik de skulle av brannen som medhjelper Robert startet i garasjen og alarmen gikk bare i nr 11. I nr 13 og Turbinen 2 var det helt stille og først da styreleder Torild utløste de manuelle brannmelderne gikk alarmen i alle blokkene. Men å få slått klokkene av igjen var lettere sagt enn gjort. Etter flere forsøk via tavlene måtte en lett stresset Torild til slutt få hjelp fra alarmleverandøren slik at stillheten igjen kunne senke seg over blokkene. Takk og pris at det bare var en øvelse og at vi derfor ble klar over feilen. En feil som følges opp av styret. Ny kraftavtale OBOS har på vegne av forvaltede boligselskap forhandlet fram ny kraftavtale med Alpiq Norway AS. LOS står for kraftleveranser og fakturaadministrasjon, mens Alpiq Norway AS står som rådgiver og forvalter. I følge den nye avtalen ser det ut til at andelseierne i Turbinen 1 fra og med avregningen i begynnelse av februar 2012 vil få månedlige fakturaer. Den nye avtalen løper til UTBYGGINGEN I KVÆRNERBYEN Kværnerhallen arbeidet går sin gang og utbygger kan bekrefte at første leietaker ISS Norge flytter sitt hovedkontor til Kværnerbyen ansatte flytter da inn i den delen av hallen som vender mot Konowsgt og tar i bruk 5600 m 2 over 4 etasjer. Firmaet vil få tildelt parkeringsplasser i parkeringshuset i Dreieskiva-kvartalet. I 1. etasje mot administrasjonsbygget kommer det et treningssenter, hvem og når er foreløpig en stor hemmelighet. Det vi har fått vite er at det IKKE er noen av de store treningskjedene.. Lørdagsarbeider i Dreieskiva-kvartalet: Fra prosjektleder Wenche Yndesdal i Lodalen utvikling AS har styret fått følgende mail : Hei! Vi beklager på det sterkeste at dere har blitt plaget av støy fra byggeprosjektene i Kværnerbyen på lørdager. I utgangspunktet skal det ikke være støyende aktivitet fra vår byggeplass, Dreieskiva-kvartalet i helgene. Entreprenøren skal kunne ha aktivitet, men dersom de vet at det vil støye skal dette forhåndsvarsles både til oss og dere. I følge vår entreprenør AF Bygg Oslo AS på Dreieskivakvartalet var det kun rørlegger med to mann på plassen lørdag , kl De hadde rørmontasje på dekke av blokk D og dette er arbeider som ikke skal støye. De to rørleggere hadde imidlertid registrert kraftig støy fra Kværnerhallen. Vi har vært i kontakt med OBOS forretningsbygg og entreprenøren PEAB AS som ivaretar ombyggingen av hallen. De bekrefter at det var aktivitet i og på hallen i helgen, men heller ikke dette skulle vært av støyende art. Uansett, dere har blitt plaget av støy fra en av våre byggeplasser i helgen og det beklager vi virkelig og vi vil gjøre hva vi kan for at det ikke skal skje igjen. I og med at vi ikke har eksakt sted og klokkeslett for støyen får vi litt vanskeligheter med å gå hardt ut mot entreprenørene. Selv om det ikke er Deres oppgave vil det være til hjelp om dere kan sted og tidfeste noe mer dersom problemet oppstår igjen. Ring meg gjerne direkte slik at jeg om mulig kan ta turen opp og se/lytte. Videre har vi varslet AF Bygg Oslo AS at de må følge opp med vaktene slik at ikke det blir stående biler på vent i Turbinveien, og uansett ikke med motoren i gang. Smeltedigelen Ladestasjon for el-biler Kværnerbyens første, men forhåpentligvis ikke siste ladestasjon for el-biler er på plass og den ser ut slik som på bildet til venstre! En blank stolpe med en lysende grønn hatt ved inngangen til administasjonsbygget. Takk til utbygger! 2

3 Kafe/restaurant på Smeltedigelen Det er fremdeles ingenting nytt om utviklingen her! Pelton borettslag - salget går strykende! Forarbeidene er i gang og mye skjedde før påske! Av 1. salgstrinn er allerede 40 av 60 leiligheter solgt! Neste byggetrinn legges ut for salg 8. mai og det snakkes om byggestart allerede i 2012! Dreieskiva-kvartalet Den store bueblokka nærmer seg endelig høyde og punkthusene ut mot Turbinveien begynner også å ta form. Bildet under viser, A-blokka, hvor råbygget nå er kommet til 6. etasje. Nedleggelse av forretningen Norsk jakt Ennå et tomt spøkelseslokale bidrar ikke til å skape liv i Kværnerbyen og vi er lei for at forretningen har sett seg nødt til å flytte fra Kværnerbyen fordi aktiviteten rundt torget lar vente på seg. INFO FRA NÆRMILJØET Kværner jernbanestasjon? Det er noen ivrige idealister i bydel Gamle Oslo som arbeider for at vi skal få vår egen togstasjon. Siste nytt i saken var at det skulle være et møte før påske med Venstres Einar Dørum som er svært velvillig stemt til ideen! Vi kommer tilbake med mer når dette kommer oss for øret Bjørvika - hva skjer ved Middelalderparken? Bruker du bussen til sentrum kjører du forbi Middelalderparken hver dag og kanskje du også lurer på hva som skjer langs vannspeilet? Jeg kan fortelle at arbeidet som pågår har sammenheng med den nye Kong Håkon 5.s gate som kommer. Høyt blir det, men vi vender oss vel til det! Kvernhuset Inngangsdør og nytt innvendig tak er på plass! Arbeidet med å sette opp innvendige vegger og hems med plass til det tekniske anlegget pågår så det ser ut til at det kan bli både øl og pizza i løpet av sommeren! Den nye gata, som vil følge vannspeilet i Middelalderparken, utgjør den nye hovedadkomsten til Bjørvika fra sør og øst. Det vil bli forbindelse både fra Mossevegen, Kongsvegen og Ekebergtunnelen. Å slik ser inngangsdøra i Kvernhuset ut! Mot Middelaldervannspeilet anlegges en 3,7 meter bred gang- og sykkelveg, som skilles fra biltrafikken med en bred rabatt. Rabattene mot det vestre fortauet vil bli møblert med benker mellom grøntbeltene. På bildet over ser du hvordan den 34,9 meter bred gata med to kjørefelt og ett kollektivfelt mot Bjørvika vil se ut hvis planene som foreligger følges. 3

4 Beboernes hjørne! Tips fra beboer i nr 13! Verandadør vanskelig å lukke/åpne? Døra er utstyrt med skinner ; en skinne på toppen av døra og en inne i dørbladet begge må smøres for at døra ikke skal bli treg. For å få smurt skinnen inne i dørbladet må du smøre de tre hakene som kommer fram når døra låses i åpen stilling. NYTT FRA BYDELEN! Møtested Oslo Øst - et tilbud til kreftrammede Jeg mottok 2/ en mail fra bydel Gamle Oslo som fortalte at Kreftforeningen i samarbeid med bydelen starter opp Møtested Oslo Øst - et tilbud til kreftrammede og jeg tenkte at dette kanskje kan være relevant for våre andelseiere/beboere! Mer info om tilbudet finner du på gamle-oslo.oslo.kommune.no/article html BU-møte 1/ følgende er plukket fra referat fra møtet hvor Revisjon av Kommune-delplan 2013/2016 friluftsliv ble behandlet: Bydelsutvalget opprettholder prioriteringene på følgende saker vedtatt i sak BU-137/07: 1.prioritet: Oppgradering av Middelalderparken herunder opparbeidelse av badevannskvalitet i Vannspeilet og tilrettelegging for funksjonshemmede. 3.prioritet: Opparbeiding og sikring av gjennomgående turvei D10 herunder erverv av manglende turveilenker og opparbeiding av friområder langs Alna ved Bryn. 4.prioritet: Skateboardanlegg i Akerselva Miljøpark/ Olafiaplassen. Og er du ivrig bruker av øyene i fjordbassenget vil jeg tro at dette er kjærkomne nyheter: 5.prioritet: Rehabilitering og oppgradering av ankomstområder på Hovedøya. 6.prioritet: Tiltak på øyene, herunder i prioritert rekkefølge: Aktivitetsplass/nærmiljøanlegg på Langøyene Rehabilitering av toalett ved Gressholmen kro Prosjektering av nytt friluftsområde ved Lindøysund og flytting av driftsområde fra Lindøysund til Hovedøybukta Benker, bord og 14 grillsteiner (grillunderlag) til Hovedøya Merke kyststi over og rundt Gressholmen Rehabilitering av utvasket sti på Gressholmen Rambergøya Merke kyststi over og rundt Lindøya Forbedret søppelhåndtering på Hovedøya, Langøyene og Gressholmen Nytt turveistrekk på Hovedøya, rundt Lavetthuset AKTIVITETSKALENDER De fleste arrangementene foregår i Fyrhuset. Mer info kommer på oppslagstavla når arrangementet nærmer seg. April Tirsdag 24. kl 20:00 kortreff med dobbeltkvartetten Brødrene Baccus fra Holmestrand og Kor-X fra Røa/Voksen Mai Mandag 7. Generalforsamling Onsdag 9. Byvandring fra Grønland til Kværnerbyen m/ Oslo-guiden Leif Gjerland & jazzkafé Lørdag 12. Fellesdugnad med Møllehjulet og Turbinen 2 Mandag 14. Styremøte (Kontoret) Onsdag 16. mai: Vårvandring i Svartdalen og konsert med Vålerenga janitsjar Juni Mandag 11. Styremøte (kontoret) Fredag 22. Vannfestival Lørdag 23. St. Hans-feiring ved Kværnerdammen. September Torsdag 27. Lysvandring langs Alna Kværnerbylekene 2012 Vårt tradisjonelle hopprenn i Kværnerkollen ble avholdt søndag 18/3 som vanlig med værgudenes velvilje og strålende sol! 76 hoppere deltok, selvsagt med startnummer, dommere, lengdemålere, hornmusikk og medaljer. Og for fjerde gang var Erik Østli Kværnerbylekenes proffe speaker. Skirennet i Lodalsparken måtte derimot avlyses grunnet snømangel. I stedet satte Skiforeningen, som er medarrangør av lekene, ut seks poster etter kart som Kulturprogrammet i Kværnerbyen hadde laget. 4

5 Etter innsatsen å dømme falt stjerneorientering og minneløype i deltakernes smak, i tillegg var det, som alltid, stor pågang for tur med hest og vogn. Joker-butikken i Kværnerbyen sponset salgsvarene i kafeen og Bjørndalskolenes Musikkorps sto for driften. Småkryp, butikken for barneklær i Kværnerbyen, hadde salgsbod med reduserte priser. De sponset også to premier i tillegg til Tusenfrydbillettene som var premiene fra OBOS. Styrelederne i borettslagene var sterkt engasjert i avviklingen av hopprennet, det samme var folk fra prosjektkontoret, mens Øivind Broen hadde full kontroll på infrastrukturen; skibakke, strømforsyning, utemøbler etc. Trimtilbud til Kværnerby-beboerne, er det liv laga?! Initiativtager elsker å gå tur, sliter med noen kilo for mye og formen har sett bedre dager! Jeg må innrømme at gemalen og jeg går MYE tur, men gemalens ødelagte kne gjør at det blir rusleturer og ikke effektiv trening! Jeg startet mitt desperate forsøk ved å sette opp plakater i alle oppganger og 11/3 ventet jeg spent bak barnehagen: Ville noen dukke opp? Til min glede kom det en så jeg slapp å gå alene både den dagen og på de neste 2-3 turene, men plutselig var turfølget borte! Heldigvis dukket en ny følgesvenn opp så jeg slipper fremdeles å gå tur alene, men jeg skulle så gjerne utvidet vennekretsen Tror du faste turdager (tirsdag torsdag søndag) og oppmøte kl 19:00 på snuplassen bak Kværnerbyen barnehage (Freservn) kan være noe for deg? Turene varer i 1 til 2 timer alt etter hvor i nærmiljøet turen går! Bildet under er fra Sørenga og ble tatt på torsdagsturen 12/4. Denne turen ble en lang tur på nesten 2 timer og gikk via Konowsgt Middelalderparken Sørenga Opera n gangbroa Akrobaten Grønland Klosterenga - Kværnerbyen Og her er vinnerne av hopprennet i 2012 Earth Hour 31. mars Årets Earth Hour er gått over i historien 150 stater og mange hundre landemerker over hele verden og nærmere byer sendte et felles budskap om at vi må ta vare på jordkloden. I Norge deltok 177 kommuner og ikonbygg som bl.a. Holmenkollen, Ishavskatedralen, Slottet, Operaen, Stavanger lufthavn Sola, Stortinget og Regjeringsbygget R5, Vikingskipet, Rygge flyplass og en rekke tinghus, rådhus og kommunale bygg landet rundt. Tall fra Statnett viser at strømforbruket i Norge gikk ned med rundt 200 millioner watt, som tilsvarer 5 millioner 40W lyspærer. Dessverre ble ikke utebelysningen i Kværnerbyen slukket i år og vi håper dette skyldes en forglemmelse! Har du spørsmål eller ønsker mer info om turtilbudet? Ring Berit ! 5

6 VAKTMESTER N Trenger du øyeblikkelig hjelp ved akutt vannlekkasje ring Trenger du hjelp til å utbedre feil og mangler i leiligheten skal styret kontaktes - eller legg en beskjed i postkassa andelseier/beboer skal IKKE kontakte vaktmester direkte! Reklamasjoner skal sendes direkte til Lodalen Utvikling AS v/ Jan-Henrik Tømmerbakke med kopi til styret! Søppelsortering Husk innsamling av farlig avfall den 1. mandagen i måneden (lyspærer, lysrør, batterier, små elektriske apparater) Papp og papir kastes i papircontaineren, husk å slå sammen pappesker/ kartonger! Plast og isopor kastes i restavfallscontaineren. Det samme gjelder plastposen som du har samlet papir i! Flasker/glass & metallemballasje kaster du i glassigloene mellom Kværnerhallen og Møllehjulet Fra 14/ er Kværnerbyen innlemmet i Oslo kommunes kildesorteringsprogram. Alle skal ha fått Renovasjonsetatens informasjonsbrev med brosjyre og prøver på posene som skal brukes i postkassa. Styret håper du slutter opp om kildesorteringen og at du ikke gjør det mer komplisert enn det er! Har du spørsmål om sortering av søppel? Kontakt Berit, borettslagets Grønne guide på tlf så vil hun forsøke å hjelpe deg! Turbines hjørne! (tidl. Redaktørens hjørne) Hurra, endelig blir det mulig å kildesortere i Kværnerbyen! I slutten av februar dumpet et lenge etterlengtet brev fra Renovasjonsetaten ned i min postkasse og fra 14. mai kan jeg sette i gang å sortere matavfall og plastemballasje i grønne og blå poser og jeg gleder meg! Dessverre tok ikke utbygger høyde for at kildesortering ville komme i nær fremtid da mitt kjøkken ble lagd så i mitt benkeskap er det pga brannslange og avløpsrør ikke plass til et slikt fancy system som jeg gjerne skulle hatt! Men jeg har plass i boden! Det første vi gjorde da vi flyttet inn i 2007 var å sette opp hyller fra gulv til tak langs to av veggene i boden og der har jeg fra første dag hatt mitt sorteringssystem bestående av to plasttrau med lokk fra IKEA hvor jeg allerede sorterer glass/metall og papir og en mindre plastboks til batterier, lyspærer og annet som ikke skal kastes i den vanlige søpla. Nå er tiden inne til å utvide samlingen og å hente opp det tredje trauet som står i kjellerboden og venter på at det skal bli kildesortering for plast. Den blå posen er kanskje litt liten til plastemballasjen slik at den må klippes opp, men det gjør jeg også i dag for at den ikke skal ta for stor plass i søppelbøtta og den jobben tar jeg gladelig. Den grønne posen gjør meg ekstra glad, endelig skal matavfallet ut av søppelbøtta! Det var ikke mye matavfall som skulle til før det begynte å lukte, så en liten grønn pose med litt tørkepapir i bunnen i tilfelle klinete avfall og en liten plastbøtte med lokk er et stort fremskritt! Og bøtta var det så vidt plass til ved siden av bøtta som allerede sto i mitt benkeskap Bli venn med Oslo I dag vil jeg slå et slag for Aftenpostens nye serie med journalist og kjentmann Leif Gjerlands byvandringer. Tirsdag 24. april kl 1600 eller kl Vandring i Nordens Pompeii En gang lå Norges hovedstad i Gamlebyen, i dag er det bare ruiner og minner igjen. I 1624 ble Middelalderbyen lagt under jord da innbyggerne måtte flytte til den nye byen Christiania og byen ble derved bevart for ettertiden. 6

7 Vandringen vil gå fra kirkemaktens område Ruinparken, til Kongens domene Middelalderparken. Oppmøtested: St. Halvards plass A-kortpris kr 50,- - Pris uten A-kort kr 100,- Billettavgift kr.10,- Billetten, som må tas med ved oppmøte, bestilles på https://aftenposten.www2.dk// Billetten mottas via e-post for utskrift. Billettene blir fakturert i etterkant per post. Kunne du tenke deg litt kulturelt påfyll? Hva med urfremføring av et nyskrevet spill av Terje Nordby på Karpedammen scene på Akershus festning? Karpedammen scene, august, kl A-kortfordel: 20 % rabatt Ordinær pris kr 440,- inklusiv avgift Billetter selges på Billettservice tlf eller KONTAKTINFORMASJON TIL STYRET MAILADRESSEN TIL STYRET: Styrets postkasse finner du ved innkjøringen til p-huset mellom Turbinvn 11 og 13. Torild Hammer (leder) Berit Smaaskjær (nestleder) Morten D. Knutzen (HMS/heis) André Nautøy (beboerkontakt) Tilbakemelding på henvendelser til styret Du kan ikke regne med å få svar samme uke! Svartid er avhengig av innholdet i henvendelsen og om styret må hente inn informasjon og/eller styrebehandle saken. Må saken opp i styret har vi styremøte den 2. mandagen i måneden og du vil først få svar etter at styremøtet er avholdt. nytt historisk drama som omhandler et av de største dramaene i norsk historie; bakholdsangrepet på godseier og høvedsmann Knut Alvsson på Akershus festning. Alvsson ledet det eneste norske opprøret mot danskeunionen og ble myrdet i bakhold 18. august Etter sin død ble han dømt for landssvik og kastet i et av slottets tårn til skrekk og advarsel. Etter drapet gikk Mette, hans kone og rådgiver, rundt i 11 år og skrek før liket ble lagt i vigslet jord. Det blir dramatikk, med riddere i rustning, hester og flotte kostymer. Nicolai Cleve Broch spiller Knut Alvsson og Anna Bache-Wiig hans kone Mette. Regien er ved Lasse Kolsrud og Henning Sommerro har komponert musikken. Karpedammen scene ligger inne på det naturskjønne området til Akershus festning, et av Norges viktigste og vakreste nasjonalmonumenter. Ta med familie og venner på en stor utendørs teateropplevelse. Åpent kontor Minner om at du er hjertelig velkommen til en prat over en kopp kaffe på kontoret i 2. etasje i Turbinvn 28 den 2. mandagen i måneden fra kl 19:30 til 20:00. Reklamasjonssaker: Lodalen Utvikling AS v/ Jan-Henrik Tømmerbakke tlf Parkeringshus og utleie av p-plasser ute og inne: OBOS Forretningsbygg v/ Signhild Fjeld tlf Takk for meg, jeg hadde mye på hjerte i dag! Håper du fant noe av interesse. Hilsen Berit alias Turbine 7

InfoSkriv nr 4/2012 NYTT FRA STYRET!

InfoSkriv nr 4/2012 NYTT FRA STYRET! InfoSkriv nr 4/2012 Redaktør: Berit Smaaskjær - Torild Hammer Nettsted: www.turbin1.no - blogg: www.ikværnerbyen.no Kontaktinformasjon til styret - se siste side NYTT FRA STYRET! Kildesortering Nå når

Detaljer

InfoSkriv nr 1/2011 INFO FRA STYRET: HELSE - MILJØ - SIKKERHET (HMS)

InfoSkriv nr 1/2011 INFO FRA STYRET: HELSE - MILJØ - SIKKERHET (HMS) InfoSkriv nr 1/2011 Redaktør: Berit Smaaskjær - Torild Hammer Nettsted: www.turbin1.no - blogg: www.ikværnerbyen.no Kontaktinformasjon til styret se siste side GODT NYTT ÅR! Vi er noen dager inne i 2011

Detaljer

InfoSkriv nr 6/2011. Berit og Torild NYTT FRA STYRET

InfoSkriv nr 6/2011. Berit og Torild NYTT FRA STYRET InfoSkriv nr 6/2011 Redaktør: Berit Smaaskjær - Torild Hammer Nettsted: www.turbin1.no - blogg: www.ikværnerbyen.no Kontaktinformasjon til styret - se siste side skadeforsikring AS, blant annet er vi nå

Detaljer

InfoSkriv nr 6/2010. Redaktør: Berit Smaaskjær & Torild Hammer Nettsted: www.turbin1.no www.ikværnerbyen.no

InfoSkriv nr 6/2010. Redaktør: Berit Smaaskjær & Torild Hammer Nettsted: www.turbin1.no www.ikværnerbyen.no InfoSkriv nr 6/2010 Redaktør: Berit Smaaskjær & Torild Hammer Nettsted: www.turbin1.no www.ikværnerbyen.no Kontaktinformasjon til styret - se siste side Sommeridyll Lekende barn - foto: B. Smaaskjær juni

Detaljer

InfoSkriv nr 7/2015. Her er 5 viktige ting å huske på nå i jule- og nyttårshelga, men også ellers i året:

InfoSkriv nr 7/2015. Her er 5 viktige ting å huske på nå i jule- og nyttårshelga, men også ellers i året: InfoSkriv nr 7/2015 Redaktør: Berit Smaaskjær - Torild Hammer Kontaktinformasjon til styret i Turbinen borettslag - se siste side Hjemmeside: www.turbin1.no - FB-gruppe: Turbinen borettslag - Kværnerbyen

Detaljer

04/2013 STYRET INFORMERER LITT OM SØPPEL NYE LEKESTATIVER FACEBOOK

04/2013 STYRET INFORMERER LITT OM SØPPEL NYE LEKESTATIVER FACEBOOK 04/2013 STYRET INFORMERER LITT OM SØPPEL NYE LEKESTATIVER FACEBOOK STYRET INFORMERER Styret kan mot slutten av dette året se tilbake på en hektisk og begivenhetsrik høstsesong med viktige prosjekter og

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ MARS April er kommet, og snøen smelter og sola skinner snart er det vår Det har skjedd mye spennende i mars. Vi startet mars med KARNEVAL. Det var moro å se at

Detaljer

Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet

Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Fritz (vara, trer inn som medlem), Terje, Knut Erik og Øystein. Knut meldte avbud og Aase er på ferie. Protokolltilførsler Godkjenning av styremøtereferat

Detaljer

InfoSkriv nr 5/2010 Berit Smaaskjær & Torild Hammer www.turbin1.no www.ikværnerbyen.no

InfoSkriv nr 5/2010 Berit Smaaskjær & Torild Hammer www.turbin1.no www.ikværnerbyen.no InfoSkriv nr 5/2010 Redaktør: Nettsted: Berit Smaaskjær & Torild Hammer www.turbin1.no www.ikværnerbyen.no Kontaktinformasjon til styret - se siste side Redaksjonen håper at alle har hatt en fin sommer

Detaljer

InfoSkriv nr 3/2013. vi satser på utplassering av container i slutten av september. UTBYGGINGEN I KVÆRNERBYEN

InfoSkriv nr 3/2013. vi satser på utplassering av container i slutten av september. UTBYGGINGEN I KVÆRNERBYEN InfoSkriv nr 3/2013 Redaktør: Berit Smaaskjær Torild Hammer Nettsted: www.turbin1.no - blogg: www.ikværnerbyen.no Kontaktinformasjon til styret i Turbinen borettslag - se siste side vi satser på utplassering

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår oktober - 14

Arbeidsplan for Gullhår oktober - 14 Arbeidsplan for Gullhår oktober - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/10 2/10 3/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 Gruppedag kl 10-13 Laks og pasta. 3 åringene på gullhår og Tyrihans på tur sammen. 13/10

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ FEBRUAR2012 Hei Da var snøen og isen som preget mye av de siste ukene borte, og en liten følelse av vår er i luften. Februar måned er jo en kort måned, og det har vi også

Detaljer

Rente-endring med virkning fra 10/6-2009: Lån nr 5083 80 63893 10 % av lånesum: 3,8 % - Lån nr 5083 80 63885 60 % av lånesum: 3,4 %

Rente-endring med virkning fra 10/6-2009: Lån nr 5083 80 63893 10 % av lånesum: 3,8 % - Lån nr 5083 80 63885 60 % av lånesum: 3,4 % TURBINEN 1 Info fra styret nr 5/2009 Redaktører: Torild Hammer og Berit Smaaskjær Emailadresser: Styret: turbin11.13@gmail.com InfoSkriv: info@turbin1.no - hjemmeside: www.turbin1.no Styrets postkasse

Detaljer

Trekøveren for februar 2009. Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00

Trekøveren for februar 2009. Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00 Trekøveren for februar 2009 Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00 Brannsikkerheten i hjemmet vårt I den senere tid har vi i Tv og aviser sett mange branner med store konsekvenser. I

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Gulspurven og Grønnfinken -April 2015

Gulspurven og Grønnfinken -April 2015 Gulspurven og Grønnfinken -April 2015 Uke Mandag 30.MARS Tirsdag 31. MARS Onsdag 1.april Torsdag 2.april Fredag 3.april Uke 14 BARNEHAGEN STENGER 12.00 Uke 15 Mandag 6.april Tirsdag 7.april Onsdag 8.april

Detaljer

Sommer 2013. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø

Sommer 2013. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2013 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Langedrag og Hudøy Langedrag (uke 24) 15. - 16.

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår november 14

Arbeidsplan for Gullhår november 14 Arbeidsplan for Gullhår november 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 3/11 4/11 6/11 7/11. 5/11 Turdag 3 åringene på tur med Tyrihans. fiskegrateng 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 Turdag Kjøttkaker m/grønnsaker

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Dette må vi huske i Januar! Vi holder stengt i påskeuken, og i uke 28-29-30 i sommer. Neste planleggingsdag er 26.mai Da var vi ferdig med desember som har hvert

Detaljer

TIL BEBOERE I TORSHOV KVARTAL 6 VEDR. RENOVERING AV AVLØPSANLEGG:

TIL BEBOERE I TORSHOV KVARTAL 6 VEDR. RENOVERING AV AVLØPSANLEGG: TIL BEBOERE I TORSHOV KVARTAL 6 VEDR. RENOVERING AV AVLØPSANLEGG: Nå starter renovering av avløpsanlegget. Vi iprolinenorge AS er stolte over å ha blitt valgt til å utføre denne viktige jobben. Forstyrrelsene

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 25.05.1994. Endret på ordinær generalforsamling 14.05.2008. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Borettslaget Etterstad

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

PERIODEPLAN FOR BAMSE APRIL, MAI OG

PERIODEPLAN FOR BAMSE APRIL, MAI OG PERIODEPLAN FOR BAMSE APRIL, MAI OG JUNI TILBAKEBLIKK: I januar og februar jobbet vi med fagområdet antall, rom og form. Vi brukte mattekassen som et pedagogisk verktøy når vi jobbet med dette. Vi hadde

Detaljer

LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS

LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS 1 LEIEBETINGELSER OG INSTRUKSER FOR KILEBYGDA GRENDEHUS 1. Det er lokale lag og foreninger som har førsterett til lån/bruk av Grendehuset. 2. I neste rekke kommer medlemmer av Kilebygda Montessoriforening

Detaljer

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER OM LANGGRUNN (10 sengeplasser)

PRAKTISKE OPPLYSNINGER OM LANGGRUNN (10 sengeplasser) PRAKTISKE OPPLYSNINGER OM LANGGRUNN (10 sengeplasser) Boligen har tidligere vært i forsvarets eie. Kjøkkenet er utstyrt med kjøleskap, komfyr og alt nødvendig utstyr. Hytta er ubetjent, gjestene må selv

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

Ferdig utfylte skjemaer for navnskilt leveres i styrets postkasse ved 19-blokka senest den 20. februar 2008

Ferdig utfylte skjemaer for navnskilt leveres i styrets postkasse ved 19-blokka senest den 20. februar 2008 Navnskilt til nye postkasser Som kjent så vedtok den ekstraordinære generalforsamlingen å gå til innkjøp av nye postkasser til alle beboerne i laget. Valget falt på grønne postkasser med god størrelse.

Detaljer

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle.

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle. APRIL MÅNEDSBREV I MARS HAR VI: Torsdag 8. mars var det endelig karneval i Øyjorden barnehage. Det kom både prinsesser, ballerina, fotballspillere, ulike dyr og mange andre i barnehagen denne dagen. Vi

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Info til beboerne november 2015

Info til beboerne november 2015 Info til beboerne november 2015 Da har vil lagt bak oss nok en sommer og etter hvert også det meste av høsten. Som vanlig har det skjedd en del ting i sameiet i løpet av disse månedene. Vi får selvsagt

Detaljer

Åpent referat styremøte 14/9-2015 - kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styremøte 14/9-2015 - kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styremøte 14/9-2015 - kl 18:00 på styrerommet Møtt: Knut Erik, Øystein, Aase, Fritz A (Inntrer som fullt medlem)., Fritz Langhammer Orienteringssaker Godkjenning av referat for 10/8 og 10/9.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SEPTEMBER 2014 Hei alle sammen Vi er nå kommet til oktober måned og i september har vi brukt mye tid på å bli kjent med hverandre og rutinene på avdelingen. Vi ser nå at barna begynner

Detaljer

uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag

uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 36 2 Bake rundstykker - smågrupper 3 4 Røyskattene førskolegruppe 5 6 SMÅGUTTENE SOM TRAFF TROLLENE I HEDALSSKOGEN SMÅGUTTENE SOM TRAFF TROLLENE I HEDALSSKOGEN

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Velkommen til Stenbråten borettslag

Velkommen til Stenbråten borettslag ! Velkommen til Stenbråten borettslag Nyttig informasjon Besøk vår hjemmeside www.stenbraten.no Styret kan kontaktes på e-post: stenbraten@styrerommet.net Hei! Velkommen til Stenbråten Borettslag. Vi håper

Detaljer

I mars har vi lekt på Furukammen. Årets tema for barnehagedagen 2017 var; VI VIL LEKE! Og det har vi gjort.

I mars har vi lekt på Furukammen. Årets tema for barnehagedagen 2017 var; VI VIL LEKE! Og det har vi gjort. I mars har vi lekt på Furukammen. Årets tema for barnehagedagen 2017 var; VI VIL LEKE! Og det har vi gjort. For oss voksne er det viktig å ta barnas lek på alvor, og gi barna mulighet til å fordype seg

Detaljer

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat Spørsmål og svar Om mesterskapet og arrangementet Forberedelser Holder Ungt entreprenørskap selve standen, eller må vi skaffe den selv? Ungt Entreprenørskap holder veggene som skal utgjøre standen deres.

Detaljer

Andedammen. Hva har vi gjort i september?

Andedammen. Hva har vi gjort i september? Månedsbrev oktober 2015 Andedammen Hva har vi gjort i september? Vi har blitt et godt og komplett lag på Andedammen. Vi voksne har blitt godt kjent med hele barnegruppen, og dere foreldre. Vi vet hvem

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 09.08.07 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Velkommen til våre nye beboere 2. Totalplan for hagen vår 3. Gjennomgang av plassene i sykkelrommene 4. Kommunikasjon mellom

Detaljer

I denne utgaven informerer vi om:

I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 16.09.10 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Innbrudd og hærverk 30.07. og 01.08. 2. Felling av lønnetre 3. Fellesrom oppjustert, også med trådløst nettverk 4. Informasjonshefte

Detaljer

Smilehullet Mai og Juni 2017 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Smilehullet Mai og Juni 2017 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Viktige telefon nr: Kontoret: 51 74 11 60 Avdelingen: 51 74 11 62 / 407 10 472 Smilehullet Mai og Juni 2017 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 18 1.mai Arbeidernes dag. holder stengt. 2.mai Kor Lekegrupper

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

I april har vi Vi startet april på samme måte som vi avsluttet forrige måned med å lage påskepynt. Mange av barna var veldig engasjerte i denne prosessen, og de gikk ivrig i gang med å lage forskjellig

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Må nedsbrev for Pilotene

Må nedsbrev for Pilotene Må nedsbrev for Pilotene Mai 2017 Bygg/konstruksjon Vi har presentert barna for norske byggverk som, Nidarosdomen, Ishavskatedralen, Den norske opera og politihuset her i Rana. Flere av barna ble veldig

Detaljer

Stigespill. Input. Output. Oppgave: Stigespill Oppgavenr.: 1. Norsk Informatikk Olympiade 2. runde 2014/2015

Stigespill. Input. Output. Oppgave: Stigespill Oppgavenr.: 1. Norsk Informatikk Olympiade 2. runde 2014/2015 Stigespill Oppgavenr.: 1 Stigespill Martin og Lise har begynt å spille Stigespillet. Spillbrettet består av 100 ruter nummerert fra 1 til 100. Hver spiller har en brikke hver som begynner på rute 1. Spillerne

Detaljer

Teskjekjerringa Februar Oppvekst- og kulturetaten

Teskjekjerringa Februar Oppvekst- og kulturetaten Da er enda en vintermåned forbi og vi gleder oss over at Mars banker på døra og vil inn. Vi har kost oss masse i Februar. Det har vært karneval. Alle som deltok syntes at dette var en artig fest. Vi startet

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende rehabilitering av våtrom

Viktig informasjon vedrørende rehabilitering av våtrom Viktig informasjon vedrørende rehabilitering av våtrom Alle beboere må lese dette informasjonsskrivet Side 1 Beverveien Brl- informasjon om våtromsrehabilitering I forbindelse med våtromsrehabiliteringen

Detaljer

BLÅBÆR SONE 1 APRIL 2015

BLÅBÆR SONE 1 APRIL 2015 Tema i april: Våren Hva skjer med dyr og fugler når våren står for tur? Tema for sosial kompetanse: Selvhevdelse Følelser: være sammen og dele glede Sanger: Blomster små gule blå, Vårblomstene Alle fugler

Detaljer

Brannfjellveien Borettslag

Brannfjellveien Borettslag Brannfjellveien Borettslag Infoskriv Desember 2007 Kjære Andelshaver. Vi skriver 20. desember og julen rett rundt hjørnet. Styret ønsker med dette å sende ut en oppsummering av hva som har rørt seg i borettslaget

Detaljer

Åpent referat styremøte 8/12 2014 - kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styremøte 8/12 2014 - kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styremøte 8/12 2014 - kl 18:00 på styrerommet Møtt: Knut Erik, Øystein, Stian, Aase, Terje, Anne (vara), Fritz (vara), Orienteringssaker Godkjenning av referat for styremøte 10.11.2014 og

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen.

Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. Tema:Den levende skogen Spurvene NOVEMBER 2015 Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. Mandag Uke nr 45 (2-6.11) Tirsdag

Detaljer

SKOLENYTT INTERVJU MED RIMISJEFEN KULTURELT SAMSPILL. Hva skjer i Norge på 17. mai? Litt historie.

SKOLENYTT INTERVJU MED RIMISJEFEN KULTURELT SAMSPILL. Hva skjer i Norge på 17. mai? Litt historie. Årgang 2, nummer3 17. Juni 2013 INTERVJU MED RIMISJEFEN MAI (Foto: Babak Hassani) Babak Hassani) Hva skjer i Norge på 17. mai? Litt historie. 6 (Foto: Sohaib Alsayegh) Rana A. Abukhader Skolenytt har vært

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Da var juli her, og dette blir det siste månedsbrevet før vi møtes igjen i august. Forrige måned begynte vi så vidt og se på sommerfuglen.

Da var juli her, og dette blir det siste månedsbrevet før vi møtes igjen i august. Forrige måned begynte vi så vidt og se på sommerfuglen. Da var juli her, og dette blir det siste månedsbrevet før vi møtes igjen i august. Forrige måned begynte vi så vidt og se på sommerfuglen. Denne interessen tok vi med oss inn denne måneden også, og vi

Detaljer

Lykken er stor når vi endelig har fått på oss alle klærne og vi kan klive over terskelen..

Lykken er stor når vi endelig har fått på oss alle klærne og vi kan klive over terskelen.. Her kommer litt nytt fra Stjerna. Vi skriver mars og vi legger ikke skjul på at vi venter på våren.. Vi har vært heldige å fått lov til å bli kjent med snøen og alt vi kan gjøre med den. Blitt kalde og

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

InfoSkriv nr 1/2017 FRA STYRET

InfoSkriv nr 1/2017 FRA STYRET InfoSkriv nr 1/2017 Redaktør: Berit Smaaskjær - Torild Hammer Hjemmeside: www.turbin1.no FB-gruppe: Turbinen borettslag - Kværnerbyen Kontaktinformasjon til styret i Turbinen borettslag - se siste side

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

Hva kaster du. hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE

Hva kaster du. hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE Hva kaster du hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE Hvorfor sortere? De forskjellige avfallstypene som mottas, går alle til gjenvinning eller annen forsvarlig disponering. Forutsetningen er at avfallet

Detaljer

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus -------------------------------- 27 5 Enebolig (også i kjede) -------------- 393 79 Leilighet i blokk ------------------------ 36 7 Flermannsbolig

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Mål: Bli kjent med ulike former for lyd og ulike musikksjangre. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Mål: Bli kjent med ulike former for lyd og ulike musikksjangre. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tema: Februar2015 Mål: Bli kjent med ulike former for lyd og ulike musikksjangre Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke 6 2. Bading 3. Tur 4. 5. 6. Uke 7 9. Vi baker rundstykker 10. 11. 12. 13. KARNERVAL!!!

Detaljer

Røren barnehage Hei, her kommer månedsbrevet for oktober

Røren barnehage Hei, her kommer månedsbrevet for oktober Hei, her kommer månedsbrevet for oktober Evaluering av september: Det var flott at så mange av dere var på foreldremøte. Vi synes temakvelden var spennende og viktig. Det var fint at mange av dere var

Detaljer

Manual for KLUBBHUSET

Manual for KLUBBHUSET BOOKING: Logg deg inn på Blindheim IL`s hjemmeside for å sjekke hva som er ledig. Logg inn på www.blindheim.idrett.no Klikk øverst på «Om Blindheim IL» Gå til «Booking Klubbhus» Velg hvilke kalender du

Detaljer

SEPTEMBER Hva skal vi gjøre i september?

SEPTEMBER Hva skal vi gjøre i september? SEPTEMBER 2017 Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Vi vil ønske spesielt velkommen til dere som er nye på avdelingen i år og håper dere vil trives hos Romlingene. I august har vi hatt fokus

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering utendørs Trinnvis innføring av utvidet kildesortering i Oslo 01.10.09 31.12.11. Et permanent prosjekt i regi av. Matavfall i grønn pose, plastemballasje i blå og restavfall i vrengt handlepose. Trinnvis

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Mai 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Mai 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Mai 2015. April har gitt oss varsel om at sommeren er i vente. Det har vært tørt og varmt vær, og vi har til og med fått bruk for solkrem og solbriller. Vi har

Detaljer

InfoSkriv nr 4/2014. Arbeidet starter i Turbinvn 13 jamfør tidligere mottatt mail fra styret.

InfoSkriv nr 4/2014. Arbeidet starter i Turbinvn 13 jamfør tidligere mottatt mail fra styret. InfoSkriv nr 4/2014 Redaktør: Berit Smaaskjær - Torild Hammer Hjemmeside: www.turbin1.no Kontaktinformasjon til styret i Turbinen borettslag - se siste side GENERALFORSAMLING 2014 18 av 161 andelseiere

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer skal skiftes

Detaljer

Velkommen som ny beboer!

Velkommen som ny beboer! Velkommen som ny beboer! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet LIKOLLEN BORETTSLAG HMS dokument Innholdsfortegnelse FORORD... 4 HMS ( HELSE MILJØ OG SIKKERHET)... 5 ANSVARLIG... 5 HVEM OMFATTES AV HMS... 5 VIKTIGE BEGREPER Å FORHOLDE SEG TIL... 5 PÅLEGG FRA OFFENTLIGE

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER OM LANGGRUNN (18 sengeplasser, 6 rom (5+2+2+2+1+6)

PRAKTISKE OPPLYSNINGER OM LANGGRUNN (18 sengeplasser, 6 rom (5+2+2+2+1+6) PRAKTISKE OPPLYSNINGER OM LANGGRUNN (18 sengeplasser, 6 rom (5+2+2+2+1+6) Boligen har tidligere vært i forsvarets eie. Kjøkkenet er utstyrt med kjøleskap, komfyr og alt nødvendig utstyr. Hytta er ubetjent,

Detaljer

Hva Hvorfor Hvordan vi arbeider/metode

Hva Hvorfor Hvordan vi arbeider/metode Månedsplan juni Eventyret om PANNEKAKA. Vann lek. Skogsturer Sommerfest Hva Hvorfor Hvordan vi arbeider/metode Avslutning av grupper på tvers av avdelingene. Temaer vi arbeider med på Larven denne måneden:

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Adventsamling på avdeling kl 9.00 Med Ellen 3 9.00 med Marianne Kulturskole 3 år kl 10.15 4 år kl 11.00 8 9.00 med Marianne

Detaljer

August og september 2014

August og september 2014 Bjørneroa tidende August og september 2014 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 25 26 27 28 29 Fredagsmoro velkomstfest Utedag Vi feirer William 1 år! 1 2 3 4 5 Matte/ Kulturskolen 0900-0945 Tur dag 8

Detaljer

Fra by til bo på skinner*

Fra by til bo på skinner* Gausel / Rekkehus BRA 179 m 2 / www.gausel-atrium.no Gausel Atrium Fra by til bo på skinner* *Hver dag i åpne rom smart, enkelt og greit Like ved togperrongen og Hinna Park, finner du vårt nye Norwegian

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 6. Røyskatt: Forming +middag. +middag 13. motorisk. +middag. musikk + middag. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 23 4. Forming Rev: Språk Even 4 år! (1.6) 24 11. Drama/ Rev: Kantina/ 5. Turdag Dådyr: Forming Ulv: Språk 12. Turdag Ulv: Kantina/ 6. Forming Rev: Språk 13. Drama/

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

JUL. Månedsbrev for desember Askeladden

JUL. Månedsbrev for desember Askeladden JUL Månedsbrev for desember Askeladden NOVEMBER I november har vi jobbet oss videre fra innsiden av kroppen til utsiden. Vi tok for oss sansene hørsel, smak, lukt, syn, og taktile sans. Vi fikk hjelp av

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Evaluering av årsplanen til Salutten

Evaluering av årsplanen til Salutten Evaluering av årsplanen til Salutten Da er vi kommet til november, og det er noen måneder siden oppstart. Det har skjedd mye på Salutten på denne tiden. Barna utvikler seg hver eneste dag, og vi er så

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden mai 2014.

Arbeidsplan for Askeladden mai 2014. Arbeidsplan for Askeladden mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 Grupper: start kl 10 Kulturskole 5 år kl 10:35 6 Grupper: start kl 10 7 Samling: Trond 8 Samling: Trond Varm mat: Innbakt horn

Detaljer

TILBAKEBLIKK MARS 2017

TILBAKEBLIKK MARS 2017 Liakroken barnehage Kjære foreldre på Kirsebær TILBAKEBLIKK MARS 2017 Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen: I tiden framover skal hele barnehagen, (både barn og voksne), ha ekstra fokus på lek inne

Detaljer

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk BRANNSIKKER BOLIG Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann Norsk Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. Brannvesenet

Detaljer