InfoSkriv nr 3/2012. Besøk i Kværnerby n langfredag! NYTT FRA STYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "InfoSkriv nr 3/2012. Besøk i Kværnerby n langfredag! NYTT FRA STYRET"

Transkript

1 InfoSkriv nr 3/2012 Redaktør: Berit Smaaskjær - Torild Hammer Nettsted: - blogg: Kontaktinformasjon til styret - se siste side Håper alle har hatt en fin påske! Grunnet reisevirksomhet ble det ingen infoblekke i mars så vi kommer sterkere igjen nå! Besøk i Kværnerby n langfredag! Videre svarer 37 % at de bruker oppvaskmaskinen når de ikke er til stede eller sover. Urovekkende høye tall når en tenker på skadene en lekkasje kan føre til både på egen og naboers eiendom. Til slutt; enkelte av dere svarer at brannslangen ikke er tett. Mulig at spørsmålet i listen er til å misforstå for slangen skal jo ikke være tett, så hvis dere mener at brannslangen deres lekker når den fylles med vann vær snill og send meg en mail snarest adressen er Tre rådyr ble observert i skråningen opp mot Konowsgt og vi minner om at det er båndtvang i tiden fra og med 1. april til og med 20. august. Tilbakemeldingen fra beboernes vernerunde En stor takk til de som har returnert utfylte sjekklister etter vernerunden ved årsskiftet. Som nevnt i informasjonsbrevet som fulgte utsendelsen i januar 2012 er andelseier/ beboers sjekklister en del av borettslagets HMS-arbeid og styret er svært skuffet over en svarprosent på bare 2,5 %! Jeg har systematisert innkomne svar og ser at når det gjelder kontroll av elektrisk anlegg m.m., brannvern og søppel er svarene svært positive de fleste andelseiere/beboere følger rutinene som anbefales. Tilbakemeldingene om egenkontroll av våtrom & kjøkken er styret derimot ikke fornøyd med! I følge svarene stenger 63 % ikke vanntilførselen til vaskemaskinen når den ikke er i bruk, når det gjelder oppvaskmaskinen er svarprosenten 47. Forebygging av dueplage i TURBINposten nr 2/2012 fortalte vi om framtidige tiltak mot dueplagen; nettvegg og avvisningspigger i nisjen øverst i 8. etasje i nr 13. Arbeidet er nå fullført og vi håper at vi slipper besøk i sommer. Skulle du likevel få besøk av leieboere som ønsker å slå seg ned hos deg, vær snill og gi beskjed til styret umiddelbart - NYTT FRA STYRET Generalforsamling 2012 Styrene i borettslagene Turbinen 1 og Turbinen 2 ønsker å utrede mulighetene for å slå sammen borettslagene og har forberedt en sak som vil bli lagt fram for generalforsamlingen mandag 7. mai. Forslag fra andelseierne var ikke innkommet ved fristens utløp 28/2. Dugnad vårens vakreste eventyr! Lørdag 12. mai er det igjen tid for vårens tradisjonelle Rusken-dugnad i samarbeid med Turbinen 2 og Møllehjulet! Ta med godt humør og arbeidslyst og møt opp i Fyrhuset kl 11 og hjelp oss å pynte Kværnerbyen til 17. mai! Redaksjon avsluttet:

2 Etter dagens innsats møtes vi i Fyrhuset til felles bespisning av store og små og utdeling av diplomer til små hjelpere. Som tidligere år vil det bli utplassert container i forbindelse med dugnaden. Etter at dugnaden er avsluttet lørdag 12. kan du fram til mandag skveld sette fra deg ting som du ikke lenger trenger! Evaluering av evakueringsøvelse 5. mars Styret sier seg meget fornøyd med oppslutningen om øvelsen og vi er så stolte av dere! Når det gjelder det tekniske utstyret er vi derimot ikke spesielt fornøyd! Brannklokkene løste seg ikke ut slik de skulle av brannen som medhjelper Robert startet i garasjen og alarmen gikk bare i nr 11. I nr 13 og Turbinen 2 var det helt stille og først da styreleder Torild utløste de manuelle brannmelderne gikk alarmen i alle blokkene. Men å få slått klokkene av igjen var lettere sagt enn gjort. Etter flere forsøk via tavlene måtte en lett stresset Torild til slutt få hjelp fra alarmleverandøren slik at stillheten igjen kunne senke seg over blokkene. Takk og pris at det bare var en øvelse og at vi derfor ble klar over feilen. En feil som følges opp av styret. Ny kraftavtale OBOS har på vegne av forvaltede boligselskap forhandlet fram ny kraftavtale med Alpiq Norway AS. LOS står for kraftleveranser og fakturaadministrasjon, mens Alpiq Norway AS står som rådgiver og forvalter. I følge den nye avtalen ser det ut til at andelseierne i Turbinen 1 fra og med avregningen i begynnelse av februar 2012 vil få månedlige fakturaer. Den nye avtalen løper til UTBYGGINGEN I KVÆRNERBYEN Kværnerhallen arbeidet går sin gang og utbygger kan bekrefte at første leietaker ISS Norge flytter sitt hovedkontor til Kværnerbyen ansatte flytter da inn i den delen av hallen som vender mot Konowsgt og tar i bruk 5600 m 2 over 4 etasjer. Firmaet vil få tildelt parkeringsplasser i parkeringshuset i Dreieskiva-kvartalet. I 1. etasje mot administrasjonsbygget kommer det et treningssenter, hvem og når er foreløpig en stor hemmelighet. Det vi har fått vite er at det IKKE er noen av de store treningskjedene.. Lørdagsarbeider i Dreieskiva-kvartalet: Fra prosjektleder Wenche Yndesdal i Lodalen utvikling AS har styret fått følgende mail : Hei! Vi beklager på det sterkeste at dere har blitt plaget av støy fra byggeprosjektene i Kværnerbyen på lørdager. I utgangspunktet skal det ikke være støyende aktivitet fra vår byggeplass, Dreieskiva-kvartalet i helgene. Entreprenøren skal kunne ha aktivitet, men dersom de vet at det vil støye skal dette forhåndsvarsles både til oss og dere. I følge vår entreprenør AF Bygg Oslo AS på Dreieskivakvartalet var det kun rørlegger med to mann på plassen lørdag , kl De hadde rørmontasje på dekke av blokk D og dette er arbeider som ikke skal støye. De to rørleggere hadde imidlertid registrert kraftig støy fra Kværnerhallen. Vi har vært i kontakt med OBOS forretningsbygg og entreprenøren PEAB AS som ivaretar ombyggingen av hallen. De bekrefter at det var aktivitet i og på hallen i helgen, men heller ikke dette skulle vært av støyende art. Uansett, dere har blitt plaget av støy fra en av våre byggeplasser i helgen og det beklager vi virkelig og vi vil gjøre hva vi kan for at det ikke skal skje igjen. I og med at vi ikke har eksakt sted og klokkeslett for støyen får vi litt vanskeligheter med å gå hardt ut mot entreprenørene. Selv om det ikke er Deres oppgave vil det være til hjelp om dere kan sted og tidfeste noe mer dersom problemet oppstår igjen. Ring meg gjerne direkte slik at jeg om mulig kan ta turen opp og se/lytte. Videre har vi varslet AF Bygg Oslo AS at de må følge opp med vaktene slik at ikke det blir stående biler på vent i Turbinveien, og uansett ikke med motoren i gang. Smeltedigelen Ladestasjon for el-biler Kværnerbyens første, men forhåpentligvis ikke siste ladestasjon for el-biler er på plass og den ser ut slik som på bildet til venstre! En blank stolpe med en lysende grønn hatt ved inngangen til administasjonsbygget. Takk til utbygger! 2

3 Kafe/restaurant på Smeltedigelen Det er fremdeles ingenting nytt om utviklingen her! Pelton borettslag - salget går strykende! Forarbeidene er i gang og mye skjedde før påske! Av 1. salgstrinn er allerede 40 av 60 leiligheter solgt! Neste byggetrinn legges ut for salg 8. mai og det snakkes om byggestart allerede i 2012! Dreieskiva-kvartalet Den store bueblokka nærmer seg endelig høyde og punkthusene ut mot Turbinveien begynner også å ta form. Bildet under viser, A-blokka, hvor råbygget nå er kommet til 6. etasje. Nedleggelse av forretningen Norsk jakt Ennå et tomt spøkelseslokale bidrar ikke til å skape liv i Kværnerbyen og vi er lei for at forretningen har sett seg nødt til å flytte fra Kværnerbyen fordi aktiviteten rundt torget lar vente på seg. INFO FRA NÆRMILJØET Kværner jernbanestasjon? Det er noen ivrige idealister i bydel Gamle Oslo som arbeider for at vi skal få vår egen togstasjon. Siste nytt i saken var at det skulle være et møte før påske med Venstres Einar Dørum som er svært velvillig stemt til ideen! Vi kommer tilbake med mer når dette kommer oss for øret Bjørvika - hva skjer ved Middelalderparken? Bruker du bussen til sentrum kjører du forbi Middelalderparken hver dag og kanskje du også lurer på hva som skjer langs vannspeilet? Jeg kan fortelle at arbeidet som pågår har sammenheng med den nye Kong Håkon 5.s gate som kommer. Høyt blir det, men vi vender oss vel til det! Kvernhuset Inngangsdør og nytt innvendig tak er på plass! Arbeidet med å sette opp innvendige vegger og hems med plass til det tekniske anlegget pågår så det ser ut til at det kan bli både øl og pizza i løpet av sommeren! Den nye gata, som vil følge vannspeilet i Middelalderparken, utgjør den nye hovedadkomsten til Bjørvika fra sør og øst. Det vil bli forbindelse både fra Mossevegen, Kongsvegen og Ekebergtunnelen. Å slik ser inngangsdøra i Kvernhuset ut! Mot Middelaldervannspeilet anlegges en 3,7 meter bred gang- og sykkelveg, som skilles fra biltrafikken med en bred rabatt. Rabattene mot det vestre fortauet vil bli møblert med benker mellom grøntbeltene. På bildet over ser du hvordan den 34,9 meter bred gata med to kjørefelt og ett kollektivfelt mot Bjørvika vil se ut hvis planene som foreligger følges. 3

4 Beboernes hjørne! Tips fra beboer i nr 13! Verandadør vanskelig å lukke/åpne? Døra er utstyrt med skinner ; en skinne på toppen av døra og en inne i dørbladet begge må smøres for at døra ikke skal bli treg. For å få smurt skinnen inne i dørbladet må du smøre de tre hakene som kommer fram når døra låses i åpen stilling. NYTT FRA BYDELEN! Møtested Oslo Øst - et tilbud til kreftrammede Jeg mottok 2/ en mail fra bydel Gamle Oslo som fortalte at Kreftforeningen i samarbeid med bydelen starter opp Møtested Oslo Øst - et tilbud til kreftrammede og jeg tenkte at dette kanskje kan være relevant for våre andelseiere/beboere! Mer info om tilbudet finner du på gamle-oslo.oslo.kommune.no/article html BU-møte 1/ følgende er plukket fra referat fra møtet hvor Revisjon av Kommune-delplan 2013/2016 friluftsliv ble behandlet: Bydelsutvalget opprettholder prioriteringene på følgende saker vedtatt i sak BU-137/07: 1.prioritet: Oppgradering av Middelalderparken herunder opparbeidelse av badevannskvalitet i Vannspeilet og tilrettelegging for funksjonshemmede. 3.prioritet: Opparbeiding og sikring av gjennomgående turvei D10 herunder erverv av manglende turveilenker og opparbeiding av friområder langs Alna ved Bryn. 4.prioritet: Skateboardanlegg i Akerselva Miljøpark/ Olafiaplassen. Og er du ivrig bruker av øyene i fjordbassenget vil jeg tro at dette er kjærkomne nyheter: 5.prioritet: Rehabilitering og oppgradering av ankomstområder på Hovedøya. 6.prioritet: Tiltak på øyene, herunder i prioritert rekkefølge: Aktivitetsplass/nærmiljøanlegg på Langøyene Rehabilitering av toalett ved Gressholmen kro Prosjektering av nytt friluftsområde ved Lindøysund og flytting av driftsområde fra Lindøysund til Hovedøybukta Benker, bord og 14 grillsteiner (grillunderlag) til Hovedøya Merke kyststi over og rundt Gressholmen Rehabilitering av utvasket sti på Gressholmen Rambergøya Merke kyststi over og rundt Lindøya Forbedret søppelhåndtering på Hovedøya, Langøyene og Gressholmen Nytt turveistrekk på Hovedøya, rundt Lavetthuset AKTIVITETSKALENDER De fleste arrangementene foregår i Fyrhuset. Mer info kommer på oppslagstavla når arrangementet nærmer seg. April Tirsdag 24. kl 20:00 kortreff med dobbeltkvartetten Brødrene Baccus fra Holmestrand og Kor-X fra Røa/Voksen Mai Mandag 7. Generalforsamling Onsdag 9. Byvandring fra Grønland til Kværnerbyen m/ Oslo-guiden Leif Gjerland & jazzkafé Lørdag 12. Fellesdugnad med Møllehjulet og Turbinen 2 Mandag 14. Styremøte (Kontoret) Onsdag 16. mai: Vårvandring i Svartdalen og konsert med Vålerenga janitsjar Juni Mandag 11. Styremøte (kontoret) Fredag 22. Vannfestival Lørdag 23. St. Hans-feiring ved Kværnerdammen. September Torsdag 27. Lysvandring langs Alna Kværnerbylekene 2012 Vårt tradisjonelle hopprenn i Kværnerkollen ble avholdt søndag 18/3 som vanlig med værgudenes velvilje og strålende sol! 76 hoppere deltok, selvsagt med startnummer, dommere, lengdemålere, hornmusikk og medaljer. Og for fjerde gang var Erik Østli Kværnerbylekenes proffe speaker. Skirennet i Lodalsparken måtte derimot avlyses grunnet snømangel. I stedet satte Skiforeningen, som er medarrangør av lekene, ut seks poster etter kart som Kulturprogrammet i Kværnerbyen hadde laget. 4

5 Etter innsatsen å dømme falt stjerneorientering og minneløype i deltakernes smak, i tillegg var det, som alltid, stor pågang for tur med hest og vogn. Joker-butikken i Kværnerbyen sponset salgsvarene i kafeen og Bjørndalskolenes Musikkorps sto for driften. Småkryp, butikken for barneklær i Kværnerbyen, hadde salgsbod med reduserte priser. De sponset også to premier i tillegg til Tusenfrydbillettene som var premiene fra OBOS. Styrelederne i borettslagene var sterkt engasjert i avviklingen av hopprennet, det samme var folk fra prosjektkontoret, mens Øivind Broen hadde full kontroll på infrastrukturen; skibakke, strømforsyning, utemøbler etc. Trimtilbud til Kværnerby-beboerne, er det liv laga?! Initiativtager elsker å gå tur, sliter med noen kilo for mye og formen har sett bedre dager! Jeg må innrømme at gemalen og jeg går MYE tur, men gemalens ødelagte kne gjør at det blir rusleturer og ikke effektiv trening! Jeg startet mitt desperate forsøk ved å sette opp plakater i alle oppganger og 11/3 ventet jeg spent bak barnehagen: Ville noen dukke opp? Til min glede kom det en så jeg slapp å gå alene både den dagen og på de neste 2-3 turene, men plutselig var turfølget borte! Heldigvis dukket en ny følgesvenn opp så jeg slipper fremdeles å gå tur alene, men jeg skulle så gjerne utvidet vennekretsen Tror du faste turdager (tirsdag torsdag søndag) og oppmøte kl 19:00 på snuplassen bak Kværnerbyen barnehage (Freservn) kan være noe for deg? Turene varer i 1 til 2 timer alt etter hvor i nærmiljøet turen går! Bildet under er fra Sørenga og ble tatt på torsdagsturen 12/4. Denne turen ble en lang tur på nesten 2 timer og gikk via Konowsgt Middelalderparken Sørenga Opera n gangbroa Akrobaten Grønland Klosterenga - Kværnerbyen Og her er vinnerne av hopprennet i 2012 Earth Hour 31. mars Årets Earth Hour er gått over i historien 150 stater og mange hundre landemerker over hele verden og nærmere byer sendte et felles budskap om at vi må ta vare på jordkloden. I Norge deltok 177 kommuner og ikonbygg som bl.a. Holmenkollen, Ishavskatedralen, Slottet, Operaen, Stavanger lufthavn Sola, Stortinget og Regjeringsbygget R5, Vikingskipet, Rygge flyplass og en rekke tinghus, rådhus og kommunale bygg landet rundt. Tall fra Statnett viser at strømforbruket i Norge gikk ned med rundt 200 millioner watt, som tilsvarer 5 millioner 40W lyspærer. Dessverre ble ikke utebelysningen i Kværnerbyen slukket i år og vi håper dette skyldes en forglemmelse! Har du spørsmål eller ønsker mer info om turtilbudet? Ring Berit ! 5

6 VAKTMESTER N Trenger du øyeblikkelig hjelp ved akutt vannlekkasje ring Trenger du hjelp til å utbedre feil og mangler i leiligheten skal styret kontaktes - eller legg en beskjed i postkassa andelseier/beboer skal IKKE kontakte vaktmester direkte! Reklamasjoner skal sendes direkte til Lodalen Utvikling AS v/ Jan-Henrik Tømmerbakke med kopi til styret! Søppelsortering Husk innsamling av farlig avfall den 1. mandagen i måneden (lyspærer, lysrør, batterier, små elektriske apparater) Papp og papir kastes i papircontaineren, husk å slå sammen pappesker/ kartonger! Plast og isopor kastes i restavfallscontaineren. Det samme gjelder plastposen som du har samlet papir i! Flasker/glass & metallemballasje kaster du i glassigloene mellom Kværnerhallen og Møllehjulet Fra 14/ er Kværnerbyen innlemmet i Oslo kommunes kildesorteringsprogram. Alle skal ha fått Renovasjonsetatens informasjonsbrev med brosjyre og prøver på posene som skal brukes i postkassa. Styret håper du slutter opp om kildesorteringen og at du ikke gjør det mer komplisert enn det er! Har du spørsmål om sortering av søppel? Kontakt Berit, borettslagets Grønne guide på tlf så vil hun forsøke å hjelpe deg! Turbines hjørne! (tidl. Redaktørens hjørne) Hurra, endelig blir det mulig å kildesortere i Kværnerbyen! I slutten av februar dumpet et lenge etterlengtet brev fra Renovasjonsetaten ned i min postkasse og fra 14. mai kan jeg sette i gang å sortere matavfall og plastemballasje i grønne og blå poser og jeg gleder meg! Dessverre tok ikke utbygger høyde for at kildesortering ville komme i nær fremtid da mitt kjøkken ble lagd så i mitt benkeskap er det pga brannslange og avløpsrør ikke plass til et slikt fancy system som jeg gjerne skulle hatt! Men jeg har plass i boden! Det første vi gjorde da vi flyttet inn i 2007 var å sette opp hyller fra gulv til tak langs to av veggene i boden og der har jeg fra første dag hatt mitt sorteringssystem bestående av to plasttrau med lokk fra IKEA hvor jeg allerede sorterer glass/metall og papir og en mindre plastboks til batterier, lyspærer og annet som ikke skal kastes i den vanlige søpla. Nå er tiden inne til å utvide samlingen og å hente opp det tredje trauet som står i kjellerboden og venter på at det skal bli kildesortering for plast. Den blå posen er kanskje litt liten til plastemballasjen slik at den må klippes opp, men det gjør jeg også i dag for at den ikke skal ta for stor plass i søppelbøtta og den jobben tar jeg gladelig. Den grønne posen gjør meg ekstra glad, endelig skal matavfallet ut av søppelbøtta! Det var ikke mye matavfall som skulle til før det begynte å lukte, så en liten grønn pose med litt tørkepapir i bunnen i tilfelle klinete avfall og en liten plastbøtte med lokk er et stort fremskritt! Og bøtta var det så vidt plass til ved siden av bøtta som allerede sto i mitt benkeskap Bli venn med Oslo I dag vil jeg slå et slag for Aftenpostens nye serie med journalist og kjentmann Leif Gjerlands byvandringer. Tirsdag 24. april kl 1600 eller kl Vandring i Nordens Pompeii En gang lå Norges hovedstad i Gamlebyen, i dag er det bare ruiner og minner igjen. I 1624 ble Middelalderbyen lagt under jord da innbyggerne måtte flytte til den nye byen Christiania og byen ble derved bevart for ettertiden. 6

7 Vandringen vil gå fra kirkemaktens område Ruinparken, til Kongens domene Middelalderparken. Oppmøtested: St. Halvards plass A-kortpris kr 50,- - Pris uten A-kort kr 100,- Billettavgift kr.10,- Billetten, som må tas med ved oppmøte, bestilles på https://aftenposten.www2.dk// Billetten mottas via e-post for utskrift. Billettene blir fakturert i etterkant per post. Kunne du tenke deg litt kulturelt påfyll? Hva med urfremføring av et nyskrevet spill av Terje Nordby på Karpedammen scene på Akershus festning? Karpedammen scene, august, kl A-kortfordel: 20 % rabatt Ordinær pris kr 440,- inklusiv avgift Billetter selges på Billettservice tlf eller KONTAKTINFORMASJON TIL STYRET MAILADRESSEN TIL STYRET: Styrets postkasse finner du ved innkjøringen til p-huset mellom Turbinvn 11 og 13. Torild Hammer (leder) Berit Smaaskjær (nestleder) Morten D. Knutzen (HMS/heis) André Nautøy (beboerkontakt) Tilbakemelding på henvendelser til styret Du kan ikke regne med å få svar samme uke! Svartid er avhengig av innholdet i henvendelsen og om styret må hente inn informasjon og/eller styrebehandle saken. Må saken opp i styret har vi styremøte den 2. mandagen i måneden og du vil først få svar etter at styremøtet er avholdt. nytt historisk drama som omhandler et av de største dramaene i norsk historie; bakholdsangrepet på godseier og høvedsmann Knut Alvsson på Akershus festning. Alvsson ledet det eneste norske opprøret mot danskeunionen og ble myrdet i bakhold 18. august Etter sin død ble han dømt for landssvik og kastet i et av slottets tårn til skrekk og advarsel. Etter drapet gikk Mette, hans kone og rådgiver, rundt i 11 år og skrek før liket ble lagt i vigslet jord. Det blir dramatikk, med riddere i rustning, hester og flotte kostymer. Nicolai Cleve Broch spiller Knut Alvsson og Anna Bache-Wiig hans kone Mette. Regien er ved Lasse Kolsrud og Henning Sommerro har komponert musikken. Karpedammen scene ligger inne på det naturskjønne området til Akershus festning, et av Norges viktigste og vakreste nasjonalmonumenter. Ta med familie og venner på en stor utendørs teateropplevelse. Åpent kontor Minner om at du er hjertelig velkommen til en prat over en kopp kaffe på kontoret i 2. etasje i Turbinvn 28 den 2. mandagen i måneden fra kl 19:30 til 20:00. Reklamasjonssaker: Lodalen Utvikling AS v/ Jan-Henrik Tømmerbakke tlf Parkeringshus og utleie av p-plasser ute og inne: OBOS Forretningsbygg v/ Signhild Fjeld tlf Takk for meg, jeg hadde mye på hjerte i dag! Håper du fant noe av interesse. Hilsen Berit alias Turbine 7

InfoSkriv nr 4/2012 NYTT FRA STYRET!

InfoSkriv nr 4/2012 NYTT FRA STYRET! InfoSkriv nr 4/2012 Redaktør: Berit Smaaskjær - Torild Hammer Nettsted: www.turbin1.no - blogg: www.ikværnerbyen.no Kontaktinformasjon til styret - se siste side NYTT FRA STYRET! Kildesortering Nå når

Detaljer

InfoSkriv nr 6/2011. Berit og Torild NYTT FRA STYRET

InfoSkriv nr 6/2011. Berit og Torild NYTT FRA STYRET InfoSkriv nr 6/2011 Redaktør: Berit Smaaskjær - Torild Hammer Nettsted: www.turbin1.no - blogg: www.ikværnerbyen.no Kontaktinformasjon til styret - se siste side skadeforsikring AS, blant annet er vi nå

Detaljer

InfoSkriv nr 6/2010. Redaktør: Berit Smaaskjær & Torild Hammer Nettsted: www.turbin1.no www.ikværnerbyen.no

InfoSkriv nr 6/2010. Redaktør: Berit Smaaskjær & Torild Hammer Nettsted: www.turbin1.no www.ikværnerbyen.no InfoSkriv nr 6/2010 Redaktør: Berit Smaaskjær & Torild Hammer Nettsted: www.turbin1.no www.ikværnerbyen.no Kontaktinformasjon til styret - se siste side Sommeridyll Lekende barn - foto: B. Smaaskjær juni

Detaljer

InfoSkriv nr 6/2013 NYTT FRA STYRET!

InfoSkriv nr 6/2013 NYTT FRA STYRET! InfoSkriv nr 6/2013 Redaktør: Berit Smaaskjær - Jon Hilmar Edvardsen - Torild Hammer Hjemmeside: www.turbin1.no - blogg: www.ikværnerbyen.no Kontaktinformasjon til styret i Turbinen borettslag - se siste

Detaljer

InfoSkriv nr 4/2013. Berit S. Turbines hjørne! NYTT FRA STYRET

InfoSkriv nr 4/2013. Berit S. Turbines hjørne! NYTT FRA STYRET InfoSkriv nr 4/2013 Redaktør: Berit Smaaskjær Torild Hammer Nettsted: www.turbin1.no - www.turbinen2.no - blogg: www.ikværnerbyen.no Kontaktinformasjon til styret i Turbinen borettslag - se siste side

Detaljer

InfoSkriv nr 3/2015 FRA STYRET!

InfoSkriv nr 3/2015 FRA STYRET! InfoSkriv nr 3/2015 Redaktør: Berit Smaaskjær - Torild Hammer Hjemmeside: www.turbin1.no FB-gruppe: Turbinen borettslag - Kværnerbyen Kontaktinformasjon til styret i Turbinen borettslag - se siste side

Detaljer

InfoSkriv nr 4/2014. Arbeidet starter i Turbinvn 13 jamfør tidligere mottatt mail fra styret.

InfoSkriv nr 4/2014. Arbeidet starter i Turbinvn 13 jamfør tidligere mottatt mail fra styret. InfoSkriv nr 4/2014 Redaktør: Berit Smaaskjær - Torild Hammer Hjemmeside: www.turbin1.no Kontaktinformasjon til styret i Turbinen borettslag - se siste side GENERALFORSAMLING 2014 18 av 161 andelseiere

Detaljer

LINDA. Bomiljøvakta. Ekstraordinar generalforsamling Ski-VM i Jerikobakken Sorggruppe i Groruddalen. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2011

LINDA. Bomiljøvakta. Ekstraordinar generalforsamling Ski-VM i Jerikobakken Sorggruppe i Groruddalen. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2011 LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Bomiljøvakta Ekstraordinar generalforsamling Ski-VM i Jerikobakken Sorggruppe i Groruddalen Innhold Leder... Bomiljøvakta... Nytt fra styreleder... Juletrefest...

Detaljer

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2010 God påske! Kildesortering av søppel Lekkasje rekkehusveranda Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest Innhold Leder... Valgkomit éen i arbeid... Nytt

Detaljer

Skjønnskriften LOKALAVIS FOR SKJØNHAUG BORETTSLAG - NR. 3 2012-33. ÅRGANG

Skjønnskriften LOKALAVIS FOR SKJØNHAUG BORETTSLAG - NR. 3 2012-33. ÅRGANG Skjønnskriften LOKALAVIS FOR SKJØNHAUG BORETTSLAG - NR 3 2012-33 ÅRGANG Innholdet i denne utgaven er blant annet: Forsinket utgave av Skjønnskriften Tegningen er utført av Kjell Aukrust Skjønnskiften gjengir

Detaljer

LINDA. Komprimatorbil. Åpning av treningspark Taklekkasje i 57. Generalforsamling. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2011

LINDA. Komprimatorbil. Åpning av treningspark Taklekkasje i 57. Generalforsamling. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2011 LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Komprimatorbil Generalforsamling Åpning av treningspark Taklekkasje i Innhold Leder... Spurvehauk i borettslaget igjen... Nytt fra styreleder... Dugnad...

Detaljer

God påske! LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2012. Referat fra beboermøtet Usikker framtid for Linda? Streiftog i Sør-Afrika

God påske! LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2012. Referat fra beboermøtet Usikker framtid for Linda? Streiftog i Sør-Afrika God påske! LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Referat fra beboermøtet Usikker framtid for Linda? Streiftog i Sør-Afrika Innhold Leder... Informasjon fra Miljøutvalget... Nytt fra styrelederen...

Detaljer

LINDA. Beboermøte. Brann i Kløfterhagen Utskifting av stoppekraner Drømmereise til Peru og Bolivia. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 3/2011

LINDA. Beboermøte. Brann i Kløfterhagen Utskifting av stoppekraner Drømmereise til Peru og Bolivia. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 3/2011 LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Beboermøte Brann i Kløfterhagen Utskifting av stoppekraner Drømmereise til Peru og Bolivia Innhold Leder... Hvor kaster en spesialavfall?... Populært med

Detaljer

Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1 - mars 2005

Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1 - mars 2005 1 LINDA nr. 1-2005 Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1 - mars 2005 Foto: May-Lis Skotheim LINDA nr. 1-2005 2 3 3 3 4 4 4 5 6 7 8 10 10 11 12 12 13 13 14 16 17 18 18 18 18 19 20 Noen ord fra styrelederen

Detaljer

LINDA. Beboermøte. Brann i Kløfterhagen Utskifting av stoppekraner Drømmereise til Peru og Bolivia. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 3/2011

LINDA. Beboermøte. Brann i Kløfterhagen Utskifting av stoppekraner Drømmereise til Peru og Bolivia. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 3/2011 LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Beboermøte Brann i Kløfterhagen Utskifting av stoppekraner Drømmereise til Peru og Bolivia Innhold Leder... Hvor kaster en spesialavfall?... Populært med

Detaljer

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2012. Parkering Områdeløft Lindeberg Informasjonsmøte om diabetes

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2012. Parkering Områdeløft Lindeberg Informasjonsmøte om diabetes LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Parkering Områdeløft Lindeberg Informasjonsmøte om diabetes Innhold Leder... Avfall utenfor papirkonteiner n igjen... Informasjon fra Miljøutvalget... Nytt

Detaljer

Nummer 1/2012 1. februar 2012

Nummer 1/2012 1. februar 2012 Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 1/2012 1. februar 2012 GENERALFORSAMLINGEN 2012 Borettslagets generalforsamling avholdes onsdag den 9. mai, kl 19.00

Detaljer

Intervju med den nye styrelederen Brann i Valdresgata

Intervju med den nye styrelederen Brann i Valdresgata valdresbulletinen@gmail.com Nummer 05/10 September 2010 Intervju med den nye styrelederen Brann i Valdresgata Valdresgatas 30-års jubileum ble feiret med brask og bram! Lykkeliv på Løkka Nard Schreurs

Detaljer

Juleutgave Vestfold Nytt. Nr 3/4-2008 Årgang 46 Medlemsblad for Vestfold Døveforening. God Jul & Godt Nytt år til dere alle.

Juleutgave Vestfold Nytt. Nr 3/4-2008 Årgang 46 Medlemsblad for Vestfold Døveforening. God Jul & Godt Nytt år til dere alle. Juleutgave Vestfold Nytt Nr 3/4-2008 Årgang 46 Medlemsblad for Vestfold Døveforening. God Jul & Godt Nytt år til dere alle. VESTFOLD DØVEFORENING 2008/09: Vestfold Nytt blad nr. 3 og 4-2008 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

03/2012. Barn på Enerhaugen Nye tilskudd til nabolaget Oppussing av baderom Møt daglig leder

03/2012. Barn på Enerhaugen Nye tilskudd til nabolaget Oppussing av baderom Møt daglig leder 03/2012 Barn på Enerhaugen Nye tilskudd til nabolaget Oppussing av baderom Møt daglig leder Barn på Enerhaugen Beboerne på Enerhaugen hører til et vidt spekter av aldersgrupper. Stadig flere er unge voksne,

Detaljer

Gatelangs GJENVISITT. Tema: PÅ PATRULJE. Forebygging. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 2 - juni 2013-12. årgang NACHTWANDERER GJESTET OSLO

Gatelangs GJENVISITT. Tema: PÅ PATRULJE. Forebygging. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 2 - juni 2013-12. årgang NACHTWANDERER GJESTET OSLO Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 2 - juni 2013-12. årgang Tema: Forebygging GJENVISITT NACHTWANDERER GJESTET OSLO PÅ PATRULJE EN FREDAGSKVELD MED POLITIET 1 Gatelangs ISSN 1893-899x

Detaljer

ET FAGMAGASIN. FOR TOBBs FORVALTNINGSKUNDER 3/2012. I kampens hete...

ET FAGMAGASIN. FOR TOBBs FORVALTNINGSKUNDER 3/2012. I kampens hete... i ET FAGMAGASIN FOR TOBBs FORVALTNINGSKUNDER 3/2012 I kampens hete... KURS PÅ RØROS FOR TILLITSVALGTE OG ANSATTE I BOLIGSELSKAP 02. - 04. november 2012 Følg med på Styreportalen for mer info og invitasjon!

Detaljer

Odalstidende. Vellykket HMS kurs

Odalstidende. Vellykket HMS kurs Odalstidende Godt år for lokalbanken Vellykket HMS kurs Vi er Odalen! Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 2-2014 1 Utvikling engasjement og frivillighet Vi har

Detaljer

Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1-2007

Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1-2007 1 LINDA nr. 1 2007 Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1-2007 Foto: Terje Lund LINDA nr. 1 2007 2 3 3 4 6 8 9 10 10 11 12 16 16 17 18 19 19 20 Noen ord fra styrelederen Nytt fra styret Om alle praktiske

Detaljer

Informasjon januar 2015. Helmers Hus Borettslag

Informasjon januar 2015. Helmers Hus Borettslag Informasjon januar 2015 Helmers Hus Borettslag 2015 Innhold Utbygger - konkurs... 2 Branninstruks plakat... 2 Parkering ute... 3 Leie av garasjeplass... 3 Festsal/Bibliotek... 3 Ventilasjon festsal/trimrom...

Detaljer

LINDA. Juleverksted Julegrantenning. Yngstemann i styret Haraldrud gjenbruksstasjon. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 4/2008

LINDA. Juleverksted Julegrantenning. Yngstemann i styret Haraldrud gjenbruksstasjon. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 4/2008 LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 4/2008 Juleverksted Julegrantenning Yngstemann i styret Haraldrud gjenbruksstasjon Dagens sitat Innhold Leder... 2 Nytt fra styrelederen... 3 Aktuelle telefonnummer...

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Rabben borettslag

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 En god start! For en tid tilbake fikk jeg høre om en som skulle kjøre opp til førerprøven på bil. Han var godt forberedt og hadde

Detaljer

LOHØGDA-NYTT KRAFTIG GEBYRHOPP TAGGING

LOHØGDA-NYTT KRAFTIG GEBYRHOPP TAGGING LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 1/2013 KRAFTIG GEBYRHOPP Fra Vann- og avløpsetaten har vi mottatt melding om at årsgebyret for vann og avløp vil stige vesentlig. Gebyret

Detaljer

Siste nytt 2009. På vegne av velforeninga vil jeg ønske dere alle en fin nyttårsfeiring og et riktig godt nytt år. Åse 31/12-09

Siste nytt 2009. På vegne av velforeninga vil jeg ønske dere alle en fin nyttårsfeiring og et riktig godt nytt år. Åse 31/12-09 Siste nytt 2009 Om noen få timer går vi inn i 2010. Det er alltid litt spesielt når et år er forbi. Tenk, det er allerede 10 år siden vi runda århundre- og årtusenskiftet, og årene har gått fort. På 70-tallet

Detaljer