INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORSK PINSCHERKLUBB. Fredag 17.april 2015 kl 1900 STED: NKKs lokaler i Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORSK PINSCHERKLUBB. Fredag 17.april 2015 kl 1900 STED: NKKs lokaler i Oslo"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORSK PINSCHERKLUBB Fredag 17.april 2015 kl 1900 STED: NKKs lokaler i Oslo

2 DAGSORDEN Møtet åpnes Valg av ordstyrer Sak 1 Godkjenning av innkallingen Sak 2 Valg av referenter, tellekorps og to til å underskrive protokollen Sak 3 Styrets årsberetning Sak 4 Regnskapet for 2014 Sak 5 Revisors beretning Sak 6 Budsjett for 2015 Sak 7 Styrets planer for 2015 Sak 8 Behandling av innsendt forslag fra et flertall i styret. Sak 9 Behandling av innsendt forslag fra Caroline Hals Sak 10 Valg Medlemmer som har betalt kontingent for 2015 har stemmerett.

3 Styrets årsberetning 2014 Sak 3. Styret har hatt følgende sammensetning etter årsmøte 2014: Leder Nestleder Sekretær Styremedlem Styremedlem/kasserer Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Tor M. Fjetland Anne Cecilie Andersen Ingunn Axelsen Ane Bråten Gry E. H. Valhaug Nina Glommen Tor A. Jacobsen Ida Thorvaldsen Line Brenna Styret har etter årsmøtet avholdt 7 møter via Google Hangout, og har holdt løpende kontakt per telefon og e-post om saker som har hastet. Det har også blitt opprettet en luket gruppe på Facebook for å gjøre kommunikasjonen raskere, enklere og mer effektiv i saker hvor dette har vært nødvendig. Valgkomiteen Valgkomiteen har bestått av leder Connie Holen og Lill Solstad. Komiteen har jobbet for å få kandidater til det ordinære årsmøtet. Revisor Revisor for klubben er Kristen Salberg. Det måtte inn ny revisor på kort varsel (Rita Engelsen) da vår revisor trakk seg fra vervet. Årbokredaktør Caroline Hals Utstilling På spesialen i 2014 var det mange som stilte opp og hjalp til slik at dette ble en vellykket dag for alle. Utstillingen var kun for våre tre raser. Det var påmeldt 2 affenpinschervalper og 10 affenpinschere for Terje Lindstrøm. Det var påmeldt 14 dvergpinschervalper og 55 dvergpinschere for Jeanett Lemmeke. Det var påmeldt 1 pinschervalper og 26 pinschere for Terje Lindstrøm. Juniorer, veteraner og vinnere ble tildelt den uoffisielle tittelen NPKV, og alle klassevinnere med excellent mottok klassevinnerrosett.

4 NPK arrangerte dobbeltutstilling sammen med Sandefjord Hundeklubb januar. Et vellykket arrangement hvor tidligere utstillingskomite bestående av Vivi Gogstad Thorsen, Marte Inderhaug og Caroline Hals gjorde en flott innsats i henhold til gjennomføring av arrangementet. Avlsrådet: Sammensetningen var etter årsmøtet 2014 slik: Gunn Marit Bertheussen, leder for avlsrådet. Monica Arnetvedt, raserepresentant for pinscher. Ann Kristin Teigen, raserepresentant for pinscher. Kaja Susanne Austdahl, raserepresentant for dvergpinscher. Anette Vabø Andersen, raserepresentant for dvergpinscher. Alfred Hove, raserepresentant for affenpinscher. Ane Bråten, styrets representant I løpet av perioden har det blitt endringer og avlsrådet ser per dags dato slik ut: Caroline Hals, leder for avlsrådet. Monica Arnetvedt, raserepresentant for pinscher. Gunn Marit Bertheussen, raserepresentant for pinscher. Gry Elena Hernandez Valhaug, raserepresentant for dvergpinscher. Anette Vabø Andersen, raserepresentant for dvergpinscher. Alfred Hove, raserepresentant for affenpinscher. Ane Bråten, styrets representant ET TILBAKEBLIKK PÅ 2014 Det nye avlsrådet er spredt rundt i Norges land. Omtrent all aktivitet i 2014 foregikk aktivt via e-post, og det har også blitt opprettet lukkede grupper på Facebook for å gjøre kommunikasjonen raskere, enklere og mer effektiv. Vi har holdt to møter via Google Hangout, noe som vi synes har fungert veldig bra.

5 RAS: RAS for affenpinscher og dvergpinscher er blitt godkjent av NKK, og er publisert på NKK og NPK sine nettsider. Det ble gjennomført spørreundersøkelse for pinscher i forbindelse med RAS, men desverre ble denne korrumpert da andre raser også besvarte undersøkelsen. Det ble sett på mulighetene for å gjennomføre ny undersøkelse og utsatt frist til jan. 2015, men dette anbefales gjøres til senere redigeringer av RAS. Avl, Hund og Helse 2014 Årets seminar ble avholdt 22. og 23. mars i NKK sine lokaler på Bryn i Oslo. Det var totalt 15 deltakere på årets seminar. Seminaret startet med en kort presentasjon av avlsrådet etterfulgt av et lengre foredrag av PhD Dr.med vet. Frode Lingås fra NMBU. Genetikk stod i fokus, hvor vi gikk igjennom arvelighet, arvbarhet, arvegrad, og hvilke forutsetninger og utfordringer man har for et effektivt avlsarbeide hos hund. Etter foredraget gikk Frode igjennom helseundersøkelsen på dvergpinscher. Et kort blikk på situasjonen for alle rasene ble holdt av Caroline Hals (dvergpinscher & affenpinscher) og Tor M. Fjetland (pinscher) Det ble vist bilder og helseresultater for alle tre rasene og man så nærmere på utviklingen de siste årene for våre raser i Norge og Norden. DVM PhD Dipl ECVO Ernst Otto Ropstad fra NMBU, holdt foredrag om de arvelige øyelidelsene hos affen/dverg/-pinscher. Vi gikk grundig igjennom blant annet ektopiske cillier, disticchiasis, korneadystrofi, PPM, katarakter, PHTVL, PRA, RD, vitreus fremfall, og arvegangen ble belyst blant disse. Caroline Hals holdt foredrag om seg anatomi, og viktigheten av god anatomi for friske og funksjonelle hunder ble belyst. Det ble lagt vekt på anatomi for klubbens tre raser. Et visuelt foredrag som hadde mange bilder, videoer, og gode forklaringer. Det ble aktivt stilt spørsmål og diskutert gjennom hele seminaret, og det var flott å se engasjementet hos alle deltakerne. Helseundersøkelsen på dvergpinscher Helseundersøkelsen på dvergpinscher er publisert på hjemmesiden til Norsk Pinscherklubb. Etter utleggelse ble det oppdaget flere feil i teksten tilknyttet undersøkelsen og denne ble derfor tatt bort fra hjemmesiden for gjennomgang og blir lagt ut på nytt når dette er klart.

6 Finn.no Klubben har fortsatt en annonseavtale med Finn.no, hvor det er mulig for klubbens medlemmer med godkjente kull å annonsere valpene under klubbens fane. På denne måten vil det være enda lettere for potensielle valpekjøpere å føle seg trygge på sitt valg av oppdretter og valp. For 2014 har dette tilbudet vært gratis for klubbens medlemmer. De annonsene vi har liggende ute på våre tre raser hele tiden ble i 2014 oppdatert og redigert. Kullsøknader til avlsrådet NPK Vi har fått nytt, flott kullgodkjenningsskjema. Behandlingstid for ordinære kullsøknader til avlsrådet er satt til 1-5dager. Frist for innsending av ordinær kullsøknad er før valpene fødes. Registreringer i 2013: Affenpinscher: 36 nye registreringer, derav 6 importer (3 tisper og 3 hannhunder) - 9 kull på til sammen 30 valper, derav 10 tisper og 20 hannhunder.- 4 av kullene er født i 2012, men registrert i Det er til sammen 11 valper (2 tisper og 9 hannhunder)- 3 kull ble godkjent. Det ble søkt om dispensasjon på ett av kullene, og det ble godkjent. Et av kullene ble det ikke noe av % av affenpinscherkullene i 2013 var godkjent var det ingen kull som ble godkjent. Det ble opplyst på årsmøtet i 2013 at et kull var godkjent, men det viste seg ikke å være riktig. Dvergpinscher: 249 nye registreringer, derav 12 importer (9 tisper og 3 hanner) kull på til sammen 237 valper, derav 118 tisper og 119 hannhunder.- 1 av kullene er født i 2010 (2 valper), 3 av kullene er født i 2011 (12 valper) og15 kull er født i 2012 (52 valper). Disse er registrert i godkjente kull, men 2 ble ikke noe av. 1 søknad om dispensasjon, som ble godkjent.- Ca. 30 % av dvergpinscherkullene som ble født i 2013 var godkjent av Norsk Pinscherklubb. Pinscher: 49 nye registreringer, derav 13 importer (8 tisper og 5 hanner). - 6 kull på til sammen 36 valper, derav 17 tisper og 19 hanner. Ene kullet er født i 2012, men registrert i Det er et kull på 5 valper (2tisper og 3 hanner)- 5 Søknader om kullgodkjenning, 1 av søknadene ble søkt med dispensasjon. 4 søknader ble godkjent, 1 avslått (søknaden med dispensasjon ble avslått).1 av

7 kullene som ble godkjent i 2013 ventes født i kull ble ikke søkt om, 1 kullsøknad fikk avslag og 1 av de godkjente kullene blir ikke født før i Dette vil si at 50 % av de registrerte pinscherkullene i 2013 hadde søkt om godkjenning og ble godkjent. Registreringer i 2014: Pinscher: - 62 nye registreringer, derav 14 importer (9 tisper og 5 hanner) - 7 kull på til sammen 48 valper, derav 25 tisper og 23 hanner. To av kullet er født i 2013, men registrert i Dette er tilsammen 8 valper (7 tisper og 1 hann). - 6 Søknader om kullgodkjenning. Alle godkjent. 2 av kullene som ble godkjent i 2014, ventes født i av kullene født i 2014, ble søkt om i kull ble ikke søkt om. (Begge disse kullene er født i 2013, men registrert i 2014). Dette vil si at 71 % av de registrerte pinscherene i 2014 ble det søkt om godkjenning av valpekullet i NPK, og ble godkjent Affenpinscher: - 25 nye registreringer. - 9 kull på til sammen 25 valper, derav 10 tisper og 15 hanner. - 4 Søknader om kullgodkjenning. Alle godkjent, 2 med dispensasjonssøknad. Til sammen ble det født 12 valper i de godkjente kullene, dette vil si at 48% av de registrerte affenpinscherne i 2014 ble det søkt om godkjenning av valpekullet i NPK, og de ble godkjent Dvergpinscher: -208 nye registreringer kull på til sammen 207 valper, derav 103 tisper og 104 hanner. - 1 import søknader om kullgodkjenning. 18 godkjente, 1 ble ikke godkjent. Til sammen ble det født 50 valper og fordelingen på valper 27 tisper og 23 hanner. 1 kull ble det ikke valper. 4 kull ble valper født i 2015.

8 «Avl, Hund og Helse» seminar 2015 Programmet for «Avl, hund og helse 2015» er under utarbeidelse. Temaene vil inneholde atferd/mentalitet, genetikk og helse. Et blikk på våre raser vil bli presentert i år også. Endelig program vil bli lagt ut på Norsk Pinscherklubb sin facebook side samt sendes ut til samtlige medlemmer vi har registrert adresse til. Fullstendig informasjon vil komme sammen med påmeldingen. Deltagerbevis til samtlige. SEMINARET BLIR AVHOLDT 18. OG 19. APRIL 2015 Håper på rekordstor deltagelse. Jeg kommer, kommer du..? Mvh Gunn Marit Bertheussen Leder i Avlsrådet NPK Blodsporprøve NPK arrangerte en ordinær blodsporprøve 21.juni 2014 ved Veslesjøen i Årnes. Det var 22 påmeldte ekvipasjer som kom fra både Norge og Sverige.En vellykket prøve hvor det vanket ekstra fine premier til alle med HP, samt prøvens beste av klubbens raser. Alle som deltok mottok deltagerpremie. En stor takk til blodsporkomiteen i klubben som i 2014 bestod av: Ane Bråten, Unni Snowdon, Elisabeth Moe, Maria Sivertsen og Lill Solstad. MH-komite MH-komiteen har arbeidet aktivt i 2014 med å planlegge og organisere MH i regi av NPK. Mentalbeskrivelsen vil finne sted i Mo I Rana den 29.august For mer informasjon se klubbens hjemmeside under "Kurs og seminarer". En stor takk til MH-komiteen som består av av Maria Holst, Annja Larsen, Hilde Sofie Skårvik og Solveig Hopaneng, for å sette opp MH.

9 Kurs i regi av NPK i 2014 Nybegynnerkurs i blodspor ble avholdt på Årnes 2-3.august med Mona Andersen og Jan Erik Haugen som instruktører. Det var 10 deltagere. Handlerkurs ble holdt på Lillestrøm oktober med Steinar Balken som instruktør. Det var 13 deltagere. Årets utstillingshund, Årets Agilityhund, Årets brukshund og Årets lydighetshund og Årets rallylydighetshund Årets hund er en uoffisiell konkurranse for å gjøre litt ekstra stas på de hundene som har gjort det bra på utstillingsfronten, på agilitybanen, innen bruks lydighet eller rallylydighet gjennom året. Årets lister er offentliggjort på klubbens hjemmeside og i PP nr Rosetter til alle vinnere blir delt ut på årsmøte. Takk til Marita Stokke, Marte Inderhaug og Connie Holen som har tatt seg av utregningene for Distriktskontakter Dette året har det skjedd litt av hvert rundt i distriktene, alt fra introkurs i rallylydighet og utstillingstrening, til turer i skog og mark og rene sosialiseringstreff.. Vi har flotte og engasjerte mennesker som jobber for at eiere og hunder rundt om i landet skal ha det morsomt og komme sammen om hundene sine. Vi har hatt litt omskiftninger også det året som gikk. Noen distrikter står uten egen kontakt, mens andre har fått nye engasjerte kontakter i løpet av forrige året. Pinscherposten Redaksjonen har fått ny redaktør, Connie Holen. En stor takk til tidligere redaktør Anita Wist for en flott jobb. Og Linn Palm, formgiver, som gjør en formidabel jobb slik at medlemmene kan kose seg med et flott blad. Tilgangen på stoff varierer, men medlemmene har blitt flinkere til å sende inn bilder og tekst. Ikke alle bilder som blir sendt inn kommer på trykk med en gang, men om kvaliteten egner seg for trykk kommer bildene etter hvert. Bladet er hovedsaklig i svart/hvitt, men med farger på omslaget og et par sider inne i bladet. Det jobbes med å fornye gamle og skaffe nye annonsører til bladet. PP trykkes fortsatt av Norsk Aero. Bladet blir sendt direkte fra trykkeriet til medlemmene. Redaksjonen har i løpet av året sendt ut 4 nummer av PP. NPK Forum Det har blitt mindre aktivitet på forumet ettersom Facebook har tatt over, men det er fortsatt aktivitet der. Forumet er en fin møteplass for hundeinteresserte. Styret, distriktskontakter, PP-redaksjonen og utstillingskomiteen bruker forumet som et informasjonssted i tillegg til klubbens offisielle hjemmeside.

10 Facebook NPK har en åpen side på Facebook hvor medlemmer kan legge ut bilder av hunder, skryte litt eller få svar på ting de lurer på. Siden er flittig i bruk, og teller ca 1438 medlemmer. NPK har en egen side til informasjon på Facebook som teller ca 288 liker. Hjemmesiden Administratorer er Linn Palm, og Connie Holen. Vi leter stadig etter flere annonsører til hjemmesiden. Gratrothandelen I 2014 hadde vi inntekter fra grasrothandelen på 6571,- Medlemsutvikling medlemmer medlemmer medlemmer medlemmer medlemmer medlemmer medlemmer medlemmer medlemmer medlemmer Det har vært en liten økning i antall medlemmer. Styret håper at kurs og annen aktivitet vil gjøre at flere melder seg inn i klubben. Det hadde vært fint om flere oppdrettere meldte inn sine valpekjøpere.

11 Regnskap og revisjon Sak 4. Norsk Pinscherklubb Resultatregnskap Driftsinntekter Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Medlemskontingenter , , , , , ,00 Påmeldingsavgift og salg utstilling , , , , , ,00 Medlemsmøter, seminarer 6 600, , , , , ,00 Annonseinntekter 9 054, , , , , ,00 Annen inntekt, klubbeffekter m.m. 100, , , , , ,00 Støtte og tilskudd 2 850, ,00 Inntekter kurs og stand , ,00 Inntekter grasrotandelen 6 571, ,78 Sum driftsinntekter , , , , , ,00 Driftskostnader Avskrivninger 3 914, , , , , ,00 Nedskrivning ukurante varer ,00 - Diverse varer og utstyr til utstillingen , , , , , ,00 Honorarer , , , , , ,00 Kontorekvisita, nettleie, datakostnader 1 983, , , , , ,00 Trykksaker, Pinscherposten, årbok m.m , , , , , ,00 Møter, kurs, oppdatering m.m , , , , , ,00 Porto, postboksleie, ekspedisjonskostn , , , , , ,00 Reisekostnader , , , , , ,00 Reklame og annonsekostnader , , , , , ,00 Avgifter NKK , ,00 - Refusjon øyelysning til medlemmer 2 288, ,50 - Beholdningsendring varelager (16 342,00) (25 913,00) - Kostnader stand Dogs4All ,00 - Diverse , , , , , ,00 Sum driftskostnader , , , , , ,00

12 Finansinntekter/finanskostnader Renteinntekter (439,00) 5 000,00 (472,00) 5 000, , ,00 Rentekostnader (500,00) 27,35 - (430,07) - Bankgebyrer 1 240,00-450, Annenfinanskostnad Sum finansposter 801, ,00 5, , , ,00 Årsresultat , , , ,00 (5 604,64) ,00 Norsk Pinscherklubb Balanseregnskap Eiendeler Annleggsmidler Kontor og annet utstyr - Nedskrevet 960,00 Inventar og utstillingsutstyr , , ,00 Sum anleggsmidler , , ,00 Omløpsmidler Lager av klubbeffekter Lager av rosetter og sløyfer , , ,00 Lager av pokaler, premier etc , , ,00 Lager av forbruksmaterialer 250,00 250,00 250,00 Diverse kortsiktige fordringer , , ,00 Forskuddsbetalte kostnader ,84 Kontantkasse 1 200, ,00 Bankinnskudd , , ,30 Sum omløpsmidler , , ,30 Sum eiendeler , , ,30

13 Gjeld og egenkapital Egenkapital Opparbeidet egenkapital , , ,94 Åretsresultat , ,87 (5 604,64) Sum egenkapital , , ,30 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld (5 034,00) Forskudd medlemsavgifter 6 960, , ,00 Påløpte kostnader 1 016, , ,00 Sum kortsiktig gjeld 2 942, , ,00 Sum gjeld og egenkapital , , ,30 Resultat Norsk Pinscherklubb Langesund 2014 Denne periode 2014 Total hittil % salg Budsjett SALGSINNTEKT Påmeldingsavgift og salg utstilling Sum SALGSINNTEKT SUM DRIFTSINNTEKTER VAREKOSTNAD Div.varer og utstyr til utstilling og arr Reiseutgifter og honorar dommere, Andre utgifter dommere, funksj.og Avgifter NKK Sum VAREKOSTNAD ANNEN DRIFTSKOSTNAD Leie av lokaler LEIE TRANSPORTMIDLER Reisekostnader Reklame- og annonsekostn Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER Sum DRIFTSRESULTAT

14 Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR Sum ORDINÆRT RESULTAT Sum ÅRSRESULTAT %10 Sum RESULTAT Resultat Norsk Pinscherklubb Spesialen 2014 Denne periode 2014 Total hittil % salg Budsjett % brukt Tidl. År % salg SALGSINNTEKT Påmeldingsavgift og salg utstilling Sum SALGSINNTEKT SUM DRIFTSINNTEKTER VAREKOSTNAD Div.varer og utstyr til utstilling og arr Reiseutgifter og honorar dommere, Avgifter NKK FRAKT TOLL OG SPEDISJON Sum VAREKOSTNAD ANNEN DRIFTSKOSTNAD Leie av lokaler Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER Sum DRIFTSRESULTAT Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR Sum ORDINÆRT RESULTAT Sum ÅRSRESULTAT Sum RESULTAT Kommentar fra regnskapsfører vedrørende årsregnskap for Norsk Pinscherklubb Regnskapet til Norsk Pinscherklubb viser et overskudd på kr pr I resultatet, under posten "Diverse" er det i år kostnadsført kr Herunder ligger det (avrundet) kr som tilhører regnskapsåret Dette er

15 inngående faktura fra Norsk Kennelklubb fra slutten av desember 2013, som vi ble gjort oppmerksom på etter årsmøtet i 2014 da vi mottok purring på beløpene. Vi tok kontakt med NKK og fikk tilsendt kopi. Fakturaene var ikke sendt Norsk Pinscherklubb på et tidligere tidspunkt. Disse er dermed hensyntatt på regnskapet for Dersom man isolerer 2014 og fjerner denne kostnaden, viser det et reelt overskudd på kr i regnskapsåret 2014 og årsresultatet for 2013 var i utgangspunktet; vel kr i overskudd. Varetelling; varelageret pr er basert på tilgang og avgang gjennom året som gikk og vil gi et rettmessig bilde på virkelig verdi. Her er det tatt hensyn til alt som er kjøpt inn i løpet av året og hvor mye som er solgt på utstillinger. Det anbefales likevel at opptelling blir rutine for 2015 hos den påtroppende utstillingskomiteen slik at helt nøyaktige tall kan benyttes i sammenheng med beholdningsendring. M.v.a.kompensasjon for 2013 ble utbetalt i januar Dette vil da først vises på regnskapene for inneværende år. Når det gjelder kompensasjon for 2012, har vi nå fått tilbakemelding om at Norsk Pinscherklubb ikke ble tatt med på NKK sitt oppgjør for dette året. Tilbakemeldingene vi har fått var at innlevering var ufullstendig. Dette vil bli en klagesak som kommer til å bli fulgt opp av styret i NPK gjennom inneværende år. Alt av skjema og korrekte opplysninger for 2012 ble sendt inn god tid innen fristen, og vi har til og med e-post fra mottaker i NKK med bekreftelse om at dette var i orden og ikke noe feil ved innsendingen. Årets budsjett er sett i samsvar med EDS og innholder litt høyere tall for påmeldingsavgifter på inntektssiden i tråd med arrangementet. Både 2013 og 2014 har endt med overskudd i klubben, og forhåpentlig vil denne trenden fortsette for 2015 også. Regnskapsfører Tor Magnus Fjetland

16 Revisors beretning Sak 5.

17 Budsjett for 2015 Sak 6 Driftsinntekter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Medlemskontingenter , ,00 Påmeldingsavgift og salg utstilling , ,00 Medlemsmøter, seminarer 6 600, ,00 Annonseinntekter 9 054, ,00 Annen inntekt, klubbeffekter m.m. 100, ,00 Støtte og tilskudd 2 850, ,00 Inntekter kurs og stand , ,00 Inntekter grasrotandelen 6 571, ,00 Sum driftsinntekter , ,00 Driftskostnader Avskrivninger Nedskrivning ukurante varer Diverse varer og utstyr til utstillingen 3 914, , , ,00 Honorarer , ,00 Kontorekvisita, nettleie, datakostnader 1 983, ,00 Trykksaker, Pinscherposten, årbok m.m , ,00 Møter, kurs, oppdatering m.m , ,00 Porto, postboksleie, ekspedisjonskostn , ,00 Reisekostnader , ,00 Reklame og annonsekostnader , ,00 Avgifter NKK , ,00 Refusjon øyelysning til medlemmer 2 288, ,00 Beholdningsendring varelager Kostnader stand Dogs4All Diverse (16 342,00) , ,00 Sum driftskostnader , ,00

18 Finansinntekter/finanskostnader Renteinntekter (439,00) (1 000,00) Rentekostnader - - Bankgebyer 1 240, Annen finanskostnad - -. Sum finansposter 801, Årsresultat , ,00. Styrets planer for 2015 Sak 7. Utstillingen 2015 blir en spesialutstilling for våre raser. Utstillingen avholdes i Solberghallen, Drammen. Dommere er Anders Tunold-Hanssen for affenpinscher og pinscher og Aase Jacobsen for dvergpinscher fra Norge. Cirkuit i forbindelse med EDS 2015 NPK arrangerer en ekstra spesial for våre raser som avholdes på Lilletrøm. Dommere er Stefan Sinko for affenpinscher og pinscher og Peter Montfoort for dvergpinscher. Styret Forslag til omorganisering av NPK Sak 8. Se vedlegg Styret i Norsk Pinscherklubb, med et flertall på 5 og 2 usikre, foreslår at fra omorganiseres NPK slik: Klubben har ett hovedstyre og 3 avdelinger, en avdeling for hver rase; affenpinscher, dvergpinscher og pinscher. Hver raseavdeling skal ha 3-5 medlemmer varaer, disse velges av oppdrettere og eiere av hver enkelt rase som er medlemmer av NPK. Den enkelte avdeling er også avlsråd som også behandler andre saker som angår den enkelte rase.

19 Det som angår den enkelte rase vedtas i den respektive avdeling. Endelig utforming av den nye strukturen skal være ferdig senest 1. desember 2015 for så å være virksom fra Vennlig hilsen Styret i Norsk Pinscherklubb Vedlegg til sak 8. Omorganiseringen foreslås fordi det forutsettes at oppdrettere og eiere av hunder i en rase, i de fleste tilfeller er de som kan mest om rasen, og at det derfor er fornuftig at disse har mest innflytelse over den enkelte rases fremtid. Slik at rasene utvikles i mest mulig positiv retning. De tre rasene i NPK har ulike behov. En rase kan ha behov for å jobbe mer for eksempel med enkelte avlsspørsmål, mens en annen rase kan ha andre spørsmål å jobbe med. Dermed kan den enkelte avdeling konsentrere seg om bare en rase og bruke mer tid på denne. De nye avdelingene kan sees på som utvidede avlsråd, som setter krav til den enkelte rase og følger utviklingen nøye. Dersom de utvidede avlsrådene/avdelingene skal fungere til beste for den enkelte rase, må de forslag som foreslåes, kunne vedtas avdet enkelte avlsråd og ikke overprøves av andre avdelinger eller av styret. Avdelingene seg i mellom, og avdelingene og styret, forutsettes likevel å utveksle erfaringer og dra nytte av hverandre. Hvordan den enkelte avdeling skal organisere seg, utarbeides det retningslinjer for i løpet av Tanken er at noen få påtar seg å styre dette arbeidet, men at alle kan komme med forslag og innspill underveis, slik at det til slutt er bredest mulig enighet blant rasenes oppdrettere og eiere, om hvordan en avdeling blir organisert. Medlemmer i NPK som er oppdretter eller eier av den enkelte rase, velger senere de personene som skal lede avdelingen/sitte i det utvidede avlsrådet. Avdelingen fordeler oppgavene seg i mellom internt, velger sin egen leder, sekretær avhengig av hvilke verv man mener avdelingen bør inneha. Det er også naturlig at minst en fra hver avdelingsledelse, er medlem i NPK-styret.

20 Forslag om å innføre krav om kjent øyelysningsstatus Sak 9. for dvergpinscher for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Dvergpinscheren har økt iantall i de siste årene, og det samme har øyesykdommene. Før 2010 var det sjeldent det dukket opp katarakt, men på fem år har det vært 20 tilfeller. Se tabell nedenfor. År Antall øyelyst Antall fri Antall øyelyst PHTVL/PHPV Annet med katarakt påvist 10 grad mistenkt 2 grad påvist 2mistenkt 5 grad 1 1 grad uskikker 1 vitreus fremfall påvist 5 grad grad påvist 12 grad mistenkt mistenkt 9 grad usikker grad grad 1 1 Vi har per dags dato ingen gentest, og vi er heller ikke helt sikre på hvordan katarakt nedarves. Det er derfor ønskelig at alle dvergpinschere som skal gå i avl bør være øyelyst før de pares, slik at vi kan unngå å bruke syke hunder i avl. Vi har også en del tilfeller av PHTVL grad 1 og distichiasis/etopiske cillier. I avlsanbefalingene vedtatt av gruppen av autoriserte attestutstedere for arvelige øyesykdommer står det at hunder med disse to diagnosene kan brukes i avl, men må brukes på en som er fri. Ved at flere hunder blir øyelyst vil vi kanskje unngå at to med samme diagnose blir paret. Alle oppdrettere oppfordres til å følge Norsk Pinscherklubbs retningslinjer for avl, men vi vet at mange sluntrer unna eller ikke kjenner til retningslinjene. Ved å kreve kjent øyelysningsstatus for foreldredyrene, vil det gi oss en bedre oversikt over helsestatusen til hunder som går i avl, samt at flere hunder vil bli øyelyst. Det vil ikke kreves at hundene er øyelyst fri, kun at de har kjent status. I tillegg skal øyelysningen ikke være eldre enn 1 år gammel. Dette er fordi en øyelysningsattest ikke er gyldig i mer enn 1 år. Jeg sender herved forslag om at Norsk Pinscherklubb skal sende søknad til NKK om å innføre kjent øyelysningsstatus for dvergpinscher for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Øyelysningen må være foretatt maksimalt 1 år før paring. Ved bruk av utenlandske hunder må øyelysningsattest sendes til NKK. Vi bør gi tillatelse til å søke om dispensasjon fra kravet om for utenlandske hunder i spesielle tilfeller, men dette må begrunnes godt i en søknad til NKK.

21 Forslaget omfatter ikke frossen sæd som allerede er tappet, og der hunden ikke lever lenger. Vennlig hilsen Caroline Hals Oppdretter av dvergpinscher Valg Sak 10. Valgkomiteen har bestått av leder Anette Vabø Andersen, og Lill Solstad. Det skal velges 3 styremedlemmer for 2 år. Sett kryss for og imot. Blank stemme teller som imot. Valgkomiteen foreslår følgende kandidater: Styremedlemmer For Imot Line Brenna (pinscher) Vibeke Pettersen (pinscher) Ida Thorvaldsen (dvergpinscher) Varamedlemmer velges for 1 år For Imot Funda Aylin Acar Connie Holen Kandidaten med flest stemmer blir 1.vara Revisor velges for 1 år For Imot Rita Engelsen Vara revisor velges for 1 år For Imot Unni Snowdon Valgkomiteen velges for 1 år For Imot Ingunn Axelsen (affenpinscher) Gunn Marit Bertheussen (pinscher) Hege Kristin S. Nilsen (affenpinscher)

22 Styremedlemmer som har ett år igjen: Ane Bråten (pinscher) Tor A. Jacobsen (affenpinscher) Gry E. H. Valhaug (dvergpinscher) Stemmeseddel ved forhåndsavstemming Alle medlemmer som har betalt medlemskontingent for 2015 kan forhåndsstemme. Du setter kryss for eller imot hver kandidat. Valget skal være hemmelig. Dette sikres på følgende måte: Stemmeseddelen legges i en blank konvolutt som lukkes og som det ikke skal skrives noe på. Den blanke, lukkede konvolutten legges i en ny konvolutt som adresseres til: Norsk Pinscherklubb Postboks 4288 Nydalen 0401 Oslo Den ytre konvolutten merkes Valg, og medlemmets navn skrives bak på konvolutten. På årsmøte vil den ytre konvolutten bli kontrollert mot medlemslista. Deretter vil tellekorpset telle opp de avgitte stemmene i de innerste konvoluttene og legge disse til de stemmene som blir avgitt på årsmøte. STEMMESEDDELEN SKAL VÆRE POSTET INNEN 13.april 2015 Godt valg.

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORSK PINSCHERKLUBB. Fredag 01.april 2016 kl 1900 STED: Haraldsheim Vandrehjem i Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORSK PINSCHERKLUBB. Fredag 01.april 2016 kl 1900 STED: Haraldsheim Vandrehjem i Oslo INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORSK PINSCHERKLUBB Fredag 01.april 2016 kl 1900 STED: Haraldsheim Vandrehjem i Oslo DAGSORDEN Møtet åpnes Valg av ordstyrer Sak 1 Godkjenning av innkallingen Sak 2 Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORSK PINSCHERKLUBB. Fredag 24.mars 2017 kl 1900 STED: Haraldsheim Vandrehjem i Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORSK PINSCHERKLUBB. Fredag 24.mars 2017 kl 1900 STED: Haraldsheim Vandrehjem i Oslo INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORSK PINSCHERKLUBB Fredag 24.mars 2017 kl 1900 STED: Haraldsheim Vandrehjem i Oslo DAGSORDEN Møtet åpnes Valg av ordstyrer Sak 1 Godkjenning av innkallingen Sak 2 Valg

Detaljer

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Letohallen Scandic Hotel (samme sted som utstillingen) Lørdag 1 mars 2014, kl 17:00 Dagsorden: 1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenning

Detaljer

Styremøte 25. februar 2013

Styremøte 25. februar 2013 Styremøte 25. februar 2013 Tilstede: Line Orlund, Ørjan Moss, Tone Granli, Ingunn Terjesen og Anne Lovise Dirdal (referent) Faste poster: A) Godkjenning av saksliste B) Medlemsutvikling Pr 18. februar

Detaljer

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT Mandag 10.desember 2012 kl.19:00 Marchè Lier Sør v/shell stasjon og Plantasjen (E18 retning Oslo) Adresse: St. Hallvardsvei 1, 3400 Lier Dagsorden 1. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer til

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte Innkalling til ekstraordinært årsmøte Norsk Terrier Klubb Agder Tid: Fredag 11. desember 2015 kl. 19.00 Sted: AniCura Sørlandets Dyreklinikk ved Travbanen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallelse til årsmøte.

Detaljer

Årsmøte for Australske Gjeterhunder Norge

Årsmøte for Australske Gjeterhunder Norge Årsmøte for Australske Gjeterhunder Norge Holmlia, Oslo 16.11.2013 18:30 Saksliste 1. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne 1. protokollen 2. Årsberetning a. Styret (vedlegg 5) b.

Detaljer

NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK. Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb.

NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK. Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb. NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb. HUSK Å BRUKE DIN STEMME!!! Stemmeseddel NYTK valg 2012 Besøk våre sider på internet. Her finner du oppdatert

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Søndag den 12. mars 2017 kl 13.00 på lokalet Åshall i Larvik Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av tellekorps, referent og 2 medlemmer

Detaljer

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Norsk Boxerklubb 6. november 2014

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Norsk Boxerklubb 6. november 2014 Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Norsk Boxerklubb 6. november 2014 Møtet ble avholdt i Norsk Kennel Klubs møtelokaler på Bryn i Oslo. Møtet ble satt kl. 11.30. Tilstede i salen var 14 medlemmer med

Detaljer

Saksliste for årsmøtet i NKK region Nordland.

Saksliste for årsmøtet i NKK region Nordland. Saksliste for årsmøtet i NKK region Nordland. 1. Godkjennelse av møteinnkalling 2. Godkjennelse av sakslista 3. Valg av referent 4. Fastsettelse av forretningsorden ( 9 og 10 i NKK s regler av 30.04.05.

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i NTK`s rasegruppe for WHWT

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i NTK`s rasegruppe for WHWT Innkalling til ekstraordinært årsmøte i NTK`s rasegruppe for WHWT tirsdag 7. januar 2014 kl. 19.00 Sted: Rica Helsfyr Hotel Adresse: Strømsveien 108, 0602 Oslo Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2.

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer

Detaljer

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18.

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18. NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18.30 NORSK LHASA APSO KLUBB. Sandefjord, 26. mars 2016 Innkalling

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på Letohallen, Eidsvoll, lørdag 30. april kl 17.30.

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på Letohallen, Eidsvoll, lørdag 30. april kl 17.30. NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på Letohallen, Eidsvoll, lørdag 30. april kl 17.30. NORSK LHASA APSO KLUBB. Karmøy, 26. mars 2011 Innkalling til årsmøte i Norsk Lhasa Apso

Detaljer

Innkalling til ordinært Årsmøte i Norsk Schapendoesklubb 2013 ----------------------------------------------

Innkalling til ordinært Årsmøte i Norsk Schapendoesklubb 2013 ---------------------------------------------- Innkalling til ordinært Årsmøte i Norsk Schapendoesklubb 2013 ---------------------------------------------- Tid: Lørdag 9. mars 2013 kl 17,00 Sted: NKK s lokaler i Oslo, Adresse: Nils Hansensvei 20, Bryn,

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Sak 3 Å rsberetning for 2013

Sak 3 Å rsberetning for 2013 Innkalling til a rsmøte 2014 Lørdag 1. mars på Letohallen hotell, Dal kl 18.00 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent, 2 til å underskrive protokollen, tellekorps 3. Årsberetninger

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø

Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø Dagsorden: 1. Åpning og valg av ordstyrer. 2. Valg av referent, tellekorps og to personer

Detaljer

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Velkommen til alle våre medlemmer! Saksliste God kjenning av innkalling og saksliste 1-VALG AV Møteleder

Detaljer

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00 Resultatregnskap Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Annonseinntekter (3040) kr 5 000,00 kr 2 000,00 kr 8 900,00 kr 8 000,00 Andre inntekter (3070,3080) Note 1 kr 13 770,00

Detaljer

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Vedtatt av Generalforsamlingen den 14 august 2012. KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Pomeranian Klubb,

Detaljer

VALGSEDLER FOR FORHÅNDSSTEMMER ÅRSMØTE 2016

VALGSEDLER FOR FORHÅNDSSTEMMER ÅRSMØTE 2016 Årsmøte 2016 VALGSEDLER FOR FORHÅNDSSTEMMER ÅRSMØTE 2016 Innkalling til ÅRSMØTE i Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Ons 6. april 2014 kl. 1900 Sted: Lerstad Grendahus Til behandling foreligger: 1. Åpning

Detaljer

Årsmøte

Årsmøte Sted: Årsmøte 2017 22.04.2017 Begbyvein 16A, Fredrikstad Møtedato/-tid: Lørdag 22.04 2016, kl 12.45-13.55 Tilsted: 6 stemmeberettigede tilstede Saksnummer Sak 1a) Godkjenning av innkalling Tove Stalder

Detaljer

Avdeling Østfold Innkalling til Norsk Terrier Klub avdeling Østfolds ordinære årsmøte mandag 7. desember 2015 kl.19.00

Avdeling Østfold Innkalling til Norsk Terrier Klub avdeling Østfolds ordinære årsmøte mandag 7. desember 2015 kl.19.00 Avdeling Østfold Innkalling til Norsk Terrier Klub avdeling Østfolds ordinære årsmøte mandag 7. desember 2015 kl.19.00 Sted: Detroit Car Club Edvard Strands vei 46 1734 Hafslundsøy (Sarpsborg) Dagsorden:

Detaljer

Vedtekter Grosser Münsterländer i Norge

Vedtekter Grosser Münsterländer i Norge Vedtekter Grosser Münsterländer i Norge Vedtekter av 28 august 2015 KAPITTEL 1, NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Grosser Münsterländer i Norge (heretter forkortet til GMN), stiftet 28.august 2015. Klubben

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Briard Klubb

Referat fra styremøte i Norsk Briard Klubb Referat fra styremøte i Norsk Briard Klubb Tid: Torsdag 10. mars 2016 kl 18:30 Sted: ERFA-consult, Marcus Thranes vei 20A, Lørenskog Deltakere: Marie Ulimoen, Trude H Solhaug, Svein Eslund, Hanne Dorthea

Detaljer

Herved innkalles til. Rasegruppen for Irish Softcoated Wheaten Terrier sitt ordinære årsmøte lørdag 5. november kl

Herved innkalles til. Rasegruppen for Irish Softcoated Wheaten Terrier sitt ordinære årsmøte lørdag 5. november kl Herved innkalles til Rasegruppen for Irish Softcoated Wheaten Terrier sitt ordinære årsmøte lørdag 5. november kl. 10.00 Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen Lokevegen 7, 2067 Jessheim DAGSORDEN: 1.

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 10. FEBRUAR 2016 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

Stillingsinstruks for verv i Norsk Islandshundklubb

Stillingsinstruks for verv i Norsk Islandshundklubb Innledning: Instruksene er utarbeidet for å fremme informasjon, kunnskap og forståelse til kandidater som blir forespurt eller selv ønsker tiltredelse til verv innenfor de forskjellige instansene i Norsk

Detaljer

Herved innkalles til. Rasegruppen for Irish Softcoated Wheaten Terrier sitt ordinære årsmøte lørdag 25. november kl

Herved innkalles til. Rasegruppen for Irish Softcoated Wheaten Terrier sitt ordinære årsmøte lørdag 25. november kl Herved innkalles til Rasegruppen for Irish Softcoated Wheaten Terrier sitt ordinære årsmøte lørdag 25. november kl. 12.00 Sted: Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50, 5254 Bergen DAGSORDEN: 1. Godkjenning

Detaljer

Lover for Norsk Buhundklubb, stiftet sommeren 1939

Lover for Norsk Buhundklubb, stiftet sommeren 1939 Lover for Norsk Buhundklubb, stiftet sommeren 1939 Vedtatt av årsmøtet den 5. mars 2016 (Rettelser gjort i h.t. krav fra NKK.). Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 1 1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Norsk Wachtelhundklubb stiftet 26. mars 2007 Vedtatt av årsmøtet Februar 2011 med senere endringer, senest av 9. Februar 2013 Lovene

Detaljer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oslo-områdets INNKALLINGTILÅRSMØTE2015 Oslo&områdetsinnkallertilordinærtårsmøtepåBjerkesalen Bingenveien1,1923Sørum. Torsdag26.FEBRUARKL19.00. Tilbehandlingforeligger: 1.Godkjenningavinnkallingen. 2.Godkjennelseavsakslisten.

Detaljer

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dagsorden: Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dato: 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotel, Gardermoen Godkjenning av innkalling og forslag til

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Sted: Scandic Hotel, Tromsø Tid: Fredag 28. februar 2014 kl. 18.00. Leder i Norsk Gordonsetter Klub, Bjørnar Boneng, ønsket velkommen til Tromsø

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett.

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett. Referat fra årsmøte i Irish Softcoated Wheaten Terrierklubben, Lørdag 28.11.2009 Tilstede: 25 stemmeberettigede medlemmer. Gjester: Fra Norsk Terrierklubb, leder Eirik Kahrs og nestleder Kirsten Svendsen.

Detaljer

1 3 Definisjoner Klubbens organer: Årsmøtet Ekstraordinært årsmøte Styret Valgkomite

1 3 Definisjoner Klubbens organer: Årsmøtet Ekstraordinært årsmøte Styret Valgkomite Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Norsk Leonberger Klubb stiftet 01.01.1991 Vedtatt av årsmøtet den 16.03.1991 med senere endringer, senest av 22.05.2010 Lovene er godkjent

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber Lover for Norsk American Akita Klubb stiftet 2001 Vedtatt av årsmøtet den 2.juni 2013 med senere endringer, senest av [ dato] Lovene er godkjent

Detaljer

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2016 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 29. mars kl.

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

INNKALLING til Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus' ÅRSMØTE onsdag 16/ , kl i Folkets Hus, Skytterdalen 2, Sandvika

INNKALLING til Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus' ÅRSMØTE onsdag 16/ , kl i Folkets Hus, Skytterdalen 2, Sandvika INNKALLING til Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus' ÅRSMØTE onsdag 16/11-2016, kl. 18.00 i Folkets Hus, Skytterdalen 2, Sandvika Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent,

Detaljer

Sted : Fana Taekwon-do lokaler Fanatorget Dato : Mandag 16. februar 2017 Tid : 19:00-20:00

Sted : Fana Taekwon-do lokaler Fanatorget Dato : Mandag 16. februar 2017 Tid : 19:00-20:00 Protokoll årsmøte 2017 Fana NTN Taekwon-do klubb Sted : Fana Taekwon-do lokaler Fanatorget Dato : Mandag 16. februar 2017 Tid : 19:00-20:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 23 stemmeberettigede

Detaljer

Årsmøte. Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre

Årsmøte. Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Sunnmøre 01. april 2014 Meieriet i Ålesund 1 Innkalling til ÅRSMØTE i Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Dato: Tirsdag 01. April 2014 Tid: 19.00 Sted: Meieriet

Detaljer

Pkt. ble ikke godkjent slik det er formulert. Innspill; Klubben skal følge NKK`s retningslinjer.

Pkt. ble ikke godkjent slik det er formulert. Innspill; Klubben skal følge NKK`s retningslinjer. Protokoll fra årsmøtet i Norsk Chinese Crested Klubb. Avholdt 21 Februar 2010 I Telemarkshallen, Bø i Telemark 2. Godkjenning av Innkallelsen 3. Årsberetning Vedlegg 1 Steinar Østensen Anne Kari Rudi /

Detaljer

Referat fra årsmøtet 01/ Sted: Nils Hansens vei 20, NKK s Lokaler

Referat fra årsmøtet 01/ Sted: Nils Hansens vei 20, NKK s Lokaler Referat fra årsmøtet 01/06-2014 Sted: Nils Hansens vei 20, NKK s Lokaler Dagsorden: 1: Konstituering av årsmøtet a: Godkjenning av innkalling og saksliste b: Valg av ordstyrer c: Valg av referent d: Valg

Detaljer

Lover for Australian Shepherd Klubb Norge

Lover for Australian Shepherd Klubb Norge Lover for Australian Shepherd Klubb Norge Stiftet 28.6.1998 Vedtatt av årsmøtet den Med senere endringer av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB 15. MARS 2015 KL. 16.00 PÅ KLUBBENS TRENINGSLOKALE PÅ GRIVIMOEN DAGSORDEN: 1. GODKJENNING AV INNKALLINGEN 2. VALG AV MØTELEDER 3. VALG AV REFERENT 4.

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter

innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter Vi har leid møterom i hotelldelen. Det er offisiell utstilling i LetoHallen samme dag.

Detaljer

Årsmøte i. Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder. Sak 2/2017 Styrets beretning

Årsmøte i. Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder. Sak 2/2017 Styrets beretning Årsmøte i 2017 Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars 2017 Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder Sak 2/2017 Styrets beretning 1.1. 31.12. 2016 Sak 3/2017 Regnskap for 1.1. 31.12. 2016 Sak 4/2017

Detaljer

Lover for Norsk Shiba Klubb

Lover for Norsk Shiba Klubb Lover for Norsk Shiba Klubb Vedtatt av årsmøtet den. Sist endret av årsmøtet den. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Shiba Klubb, her forkortet til NSK 2 Tilknytning Norsk Shiba

Detaljer

Herved innkalles til. Rasegruppen for Irish Softcoated Wheaten Terrier sitt ordinære årsmøte lørdag 19. september 2015, kl. 13:00

Herved innkalles til. Rasegruppen for Irish Softcoated Wheaten Terrier sitt ordinære årsmøte lørdag 19. september 2015, kl. 13:00 Herved innkalles til Rasegruppen for Irish Softcoated Wheaten Terrier sitt ordinære årsmøte lørdag 19. september 2015, kl. 13:00 Sted: Scandic Gardermoen hotell Jessheimveien 467 DAGSORDEN: 1. Godkjenning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Vedtatt av årsmøtet den 17.9.2009 med senere endringer, senest av 21.4.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Retrieverklubb avd. Vest-Finnmark avholder årsmøte fredag 24. mars 2017 kl. 1900 på Skaidi hotell, Skaidi. Vi tar årsmøtemiddagen på forskudd, kl. 1800 på Skaidikroa. Sak 1

Detaljer

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012.

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet 1976. Vedtatt av årsmøtet den 30. september 1976. Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub 26.02.2015 Kap 1 Innledende

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Norsk Chinese Crested Klubb 2016

Velkommen til årsmøte i Norsk Chinese Crested Klubb 2016 Velkommen til årsmøte i Norsk Chinese Crested Klubb 2016 I Nordkjosbotnhallen, Nordkjosbotn i forbindelse med NMHK avd. Nord Utstilling 02.04.2016. Årsmøte avholdes etter at bedømmelsen av rasen er ferdig.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Australske Gjeterhunder Norge(AGN)

Innkalling til årsmøte i Australske Gjeterhunder Norge(AGN) Innkalling til årsmøte i Australske Gjeterhunder Norge(AGN) Årsmøtet holdes 26/11, i NKKs lokaler på Bryn, kl. 18.30. Saksliste: 1) Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen.

Detaljer

Referat fra styremøte i NESK 21. mai 2014. Telefonmøte - Klokken 20.30 23.20

Referat fra styremøte i NESK 21. mai 2014. Telefonmøte - Klokken 20.30 23.20 Referat fra styremøte i NESK 21. mai 2014 Telefonmøte - Klokken 20.30 23.20 Tilstede: Fredrik Aalerud, Stein Martinsen, Dorthe Haugen, Birgit Ranheim, Oddmund Sordal, Øystein Heggelund Dahl Forfall: Hans

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 25. FEBRUAR 2015 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB Vedtatt av årsmøte den 26. mars 2017 KAPITEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Akita Klubb (forkortes NAK). Klubben er selvstendig

Detaljer

Follo- Østfold dachshundklubb

Follo- Østfold dachshundklubb Lover for Follo- Østfold dachshundklubb Vedtatt av årsmøtet den 23.01.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Follo-

Detaljer

Det innkalles til årsmøte i Norsk Spaniel Klub avd. Hordaland onsdag 31 januar 2007 kl. 19.30 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5

Det innkalles til årsmøte i Norsk Spaniel Klub avd. Hordaland onsdag 31 januar 2007 kl. 19.30 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 Det innkalles til årsmøte i Norsk Spaniel Klub avd. Hordaland onsdag 31 januar 2007 kl. 19.30 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 DAGSORDEN: 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988

Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988 Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988 Vedtatt av årsmøtet den Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser. 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn

Detaljer

Norsk Whippetklubb Innkalling Generalforsamling 2016 Lørdag kl 16

Norsk Whippetklubb Innkalling Generalforsamling 2016 Lørdag kl 16 Norsk Whippetklubb Generalforsamling 2016 Dagsorden: Norsk Whippetklubb Innkalling Generalforsamling 2016 Lørdag 21.5.2016 kl 16 Brannfjell Skole Ekebergveien 111 1178 Oslo 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum DAGSORDEN 1. Valg av møteleder, referent 2 medlemmer

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Tilstede: Kirsten Svendsen, Jon-Erik Svendsen, Robert Tenold, Britt Tenold, Linda Jørgensen, Ivar Aanes, Lisa Iversen,

Detaljer

Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av

Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet 13.06.2015 Vedtatt av årsmøtet den 13.06.2015 med senere endringer, senest av 13.06.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den xx.xx.xxxx Kap 1 Innledende

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 23/ kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 23/ kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 23/11-2016 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2017 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2017 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2017 med foredrag Tid: Mandag 13. mars 2017, kl. 17:00 til ca. 19:30 Sted: Bjørknes Høyskole, Lovisenberggata 13, Oslo PROGRAM 17:00-17:30 Registrering og enkel servering 17:30-18:00

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

Vedlegg 6 Innkomne forslag

Vedlegg 6 Innkomne forslag Vedlegg 6 Innkomne forslag Forslag til Årsmøtet i NSK 26. mai 2007; Lovendringer Forslagsstiller Lisbeth Høyem Forslag 1: Datering av lovene Dato for første lover og siste oppdatering må inn i lovoverskriften.

Detaljer

Årsregnskap 2013, resultat og balanse

Årsregnskap 2013, resultat og balanse Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og omegn Årsregnskap 2013, resultat og balanse Driftsinntekter Budsjett 2013 Regnskap 2013 Administrasjon/felles 49 400 48 643 Kontingent 39 000 34 590 Annen inntekt

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber På årsmøte i 2016 vedtok Narvik Trekk- og Brukshundklubb å skifte navn til Narvik Hundeklubb. Lover for Narvik Hundeklubb Klubb stiftet 16 november

Detaljer

Årsmøtet avholdes den kl. 17:00 på Sør Amfi, møterom Bøtte.

Årsmøtet avholdes den kl. 17:00 på Sør Amfi, møterom Bøtte. T il medlemmene i Arendals T urnforening Innkalling til årsmøte i Arendals T urnforening Styret innkaller herved til årsmøte i Arendals T urnforening. Årsmøtet avholdes den 16.03.17 kl. 17:00 på Sør Amfi,

Detaljer

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 7.september 2016 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Organisasjon og virkeområde... 3 1-2 Formål... 3 1-3 Definisjoner...

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Australske Gjeterhunder Norge stiftet 2010 Vedtatt av årsmøtet den 13/2-10, med senere endringer, senest av 15/11-15. Lovene er godkjent

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

Saksliste årsmøte Tromsø håndballklubb 2016

Saksliste årsmøte Tromsø håndballklubb 2016 Saksliste årsmøte Tromsø håndballklubb 2016 Tid. 22.02 kl 19-21 Sted: Fylkestingssalen, Fylkesbygget For å ha stemmerett må du være medlem i THK, ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke

Detaljer

Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av årsmøtet Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ]

Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av årsmøtet Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Lover for Hollandsk Gjeterhundklubb, Norge stiftet 02.10.1998 Vedtatt av årsmøtet den 24.03.2012 med senere endringer, senest av årsmøtet 09.03.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1

Detaljer

Norsk Berner Sennenhundklubb

Norsk Berner Sennenhundklubb 1 Lover for stiftet 1.1.1988 Vedtatt av årsmøtet den 24.4.2013. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser. 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er, og forkortes

Detaljer

Kap 1 Innledende bestemmelser

Kap 1 Innledende bestemmelser Lover for Raseklubben for Portugisisk Vannhund stiftet 17.06.2006. Vedtatt av Årsmøte den 17/06/2006. Sist endret på Årsmøte den 06.04.2013. Lovene er godkjent av Norsk kennel Klubb den 06.01.2014 Kap

Detaljer

Lover for Norsk Lundehund Klubb

Lover for Norsk Lundehund Klubb Lover for Norsk Lundehund Klubb Stiftet 22. november 1962 Siste endringer vedtatt av årsmøtet den 8. juli 2016. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 19. oktober 2016. Kapittel 1: Innledende bestemmelser

Detaljer