INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORSK PINSCHERKLUBB. Fredag 17.april 2015 kl 1900 STED: NKKs lokaler i Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORSK PINSCHERKLUBB. Fredag 17.april 2015 kl 1900 STED: NKKs lokaler i Oslo"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORSK PINSCHERKLUBB Fredag 17.april 2015 kl 1900 STED: NKKs lokaler i Oslo

2 DAGSORDEN Møtet åpnes Valg av ordstyrer Sak 1 Godkjenning av innkallingen Sak 2 Valg av referenter, tellekorps og to til å underskrive protokollen Sak 3 Styrets årsberetning Sak 4 Regnskapet for 2014 Sak 5 Revisors beretning Sak 6 Budsjett for 2015 Sak 7 Styrets planer for 2015 Sak 8 Behandling av innsendt forslag fra et flertall i styret. Sak 9 Behandling av innsendt forslag fra Caroline Hals Sak 10 Valg Medlemmer som har betalt kontingent for 2015 har stemmerett.

3 Styrets årsberetning 2014 Sak 3. Styret har hatt følgende sammensetning etter årsmøte 2014: Leder Nestleder Sekretær Styremedlem Styremedlem/kasserer Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Tor M. Fjetland Anne Cecilie Andersen Ingunn Axelsen Ane Bråten Gry E. H. Valhaug Nina Glommen Tor A. Jacobsen Ida Thorvaldsen Line Brenna Styret har etter årsmøtet avholdt 7 møter via Google Hangout, og har holdt løpende kontakt per telefon og e-post om saker som har hastet. Det har også blitt opprettet en luket gruppe på Facebook for å gjøre kommunikasjonen raskere, enklere og mer effektiv i saker hvor dette har vært nødvendig. Valgkomiteen Valgkomiteen har bestått av leder Connie Holen og Lill Solstad. Komiteen har jobbet for å få kandidater til det ordinære årsmøtet. Revisor Revisor for klubben er Kristen Salberg. Det måtte inn ny revisor på kort varsel (Rita Engelsen) da vår revisor trakk seg fra vervet. Årbokredaktør Caroline Hals Utstilling På spesialen i 2014 var det mange som stilte opp og hjalp til slik at dette ble en vellykket dag for alle. Utstillingen var kun for våre tre raser. Det var påmeldt 2 affenpinschervalper og 10 affenpinschere for Terje Lindstrøm. Det var påmeldt 14 dvergpinschervalper og 55 dvergpinschere for Jeanett Lemmeke. Det var påmeldt 1 pinschervalper og 26 pinschere for Terje Lindstrøm. Juniorer, veteraner og vinnere ble tildelt den uoffisielle tittelen NPKV, og alle klassevinnere med excellent mottok klassevinnerrosett.

4 NPK arrangerte dobbeltutstilling sammen med Sandefjord Hundeklubb januar. Et vellykket arrangement hvor tidligere utstillingskomite bestående av Vivi Gogstad Thorsen, Marte Inderhaug og Caroline Hals gjorde en flott innsats i henhold til gjennomføring av arrangementet. Avlsrådet: Sammensetningen var etter årsmøtet 2014 slik: Gunn Marit Bertheussen, leder for avlsrådet. Monica Arnetvedt, raserepresentant for pinscher. Ann Kristin Teigen, raserepresentant for pinscher. Kaja Susanne Austdahl, raserepresentant for dvergpinscher. Anette Vabø Andersen, raserepresentant for dvergpinscher. Alfred Hove, raserepresentant for affenpinscher. Ane Bråten, styrets representant I løpet av perioden har det blitt endringer og avlsrådet ser per dags dato slik ut: Caroline Hals, leder for avlsrådet. Monica Arnetvedt, raserepresentant for pinscher. Gunn Marit Bertheussen, raserepresentant for pinscher. Gry Elena Hernandez Valhaug, raserepresentant for dvergpinscher. Anette Vabø Andersen, raserepresentant for dvergpinscher. Alfred Hove, raserepresentant for affenpinscher. Ane Bråten, styrets representant ET TILBAKEBLIKK PÅ 2014 Det nye avlsrådet er spredt rundt i Norges land. Omtrent all aktivitet i 2014 foregikk aktivt via e-post, og det har også blitt opprettet lukkede grupper på Facebook for å gjøre kommunikasjonen raskere, enklere og mer effektiv. Vi har holdt to møter via Google Hangout, noe som vi synes har fungert veldig bra.

5 RAS: RAS for affenpinscher og dvergpinscher er blitt godkjent av NKK, og er publisert på NKK og NPK sine nettsider. Det ble gjennomført spørreundersøkelse for pinscher i forbindelse med RAS, men desverre ble denne korrumpert da andre raser også besvarte undersøkelsen. Det ble sett på mulighetene for å gjennomføre ny undersøkelse og utsatt frist til jan. 2015, men dette anbefales gjøres til senere redigeringer av RAS. Avl, Hund og Helse 2014 Årets seminar ble avholdt 22. og 23. mars i NKK sine lokaler på Bryn i Oslo. Det var totalt 15 deltakere på årets seminar. Seminaret startet med en kort presentasjon av avlsrådet etterfulgt av et lengre foredrag av PhD Dr.med vet. Frode Lingås fra NMBU. Genetikk stod i fokus, hvor vi gikk igjennom arvelighet, arvbarhet, arvegrad, og hvilke forutsetninger og utfordringer man har for et effektivt avlsarbeide hos hund. Etter foredraget gikk Frode igjennom helseundersøkelsen på dvergpinscher. Et kort blikk på situasjonen for alle rasene ble holdt av Caroline Hals (dvergpinscher & affenpinscher) og Tor M. Fjetland (pinscher) Det ble vist bilder og helseresultater for alle tre rasene og man så nærmere på utviklingen de siste årene for våre raser i Norge og Norden. DVM PhD Dipl ECVO Ernst Otto Ropstad fra NMBU, holdt foredrag om de arvelige øyelidelsene hos affen/dverg/-pinscher. Vi gikk grundig igjennom blant annet ektopiske cillier, disticchiasis, korneadystrofi, PPM, katarakter, PHTVL, PRA, RD, vitreus fremfall, og arvegangen ble belyst blant disse. Caroline Hals holdt foredrag om seg anatomi, og viktigheten av god anatomi for friske og funksjonelle hunder ble belyst. Det ble lagt vekt på anatomi for klubbens tre raser. Et visuelt foredrag som hadde mange bilder, videoer, og gode forklaringer. Det ble aktivt stilt spørsmål og diskutert gjennom hele seminaret, og det var flott å se engasjementet hos alle deltakerne. Helseundersøkelsen på dvergpinscher Helseundersøkelsen på dvergpinscher er publisert på hjemmesiden til Norsk Pinscherklubb. Etter utleggelse ble det oppdaget flere feil i teksten tilknyttet undersøkelsen og denne ble derfor tatt bort fra hjemmesiden for gjennomgang og blir lagt ut på nytt når dette er klart.

6 Finn.no Klubben har fortsatt en annonseavtale med Finn.no, hvor det er mulig for klubbens medlemmer med godkjente kull å annonsere valpene under klubbens fane. På denne måten vil det være enda lettere for potensielle valpekjøpere å føle seg trygge på sitt valg av oppdretter og valp. For 2014 har dette tilbudet vært gratis for klubbens medlemmer. De annonsene vi har liggende ute på våre tre raser hele tiden ble i 2014 oppdatert og redigert. Kullsøknader til avlsrådet NPK Vi har fått nytt, flott kullgodkjenningsskjema. Behandlingstid for ordinære kullsøknader til avlsrådet er satt til 1-5dager. Frist for innsending av ordinær kullsøknad er før valpene fødes. Registreringer i 2013: Affenpinscher: 36 nye registreringer, derav 6 importer (3 tisper og 3 hannhunder) - 9 kull på til sammen 30 valper, derav 10 tisper og 20 hannhunder.- 4 av kullene er født i 2012, men registrert i Det er til sammen 11 valper (2 tisper og 9 hannhunder)- 3 kull ble godkjent. Det ble søkt om dispensasjon på ett av kullene, og det ble godkjent. Et av kullene ble det ikke noe av % av affenpinscherkullene i 2013 var godkjent var det ingen kull som ble godkjent. Det ble opplyst på årsmøtet i 2013 at et kull var godkjent, men det viste seg ikke å være riktig. Dvergpinscher: 249 nye registreringer, derav 12 importer (9 tisper og 3 hanner) kull på til sammen 237 valper, derav 118 tisper og 119 hannhunder.- 1 av kullene er født i 2010 (2 valper), 3 av kullene er født i 2011 (12 valper) og15 kull er født i 2012 (52 valper). Disse er registrert i godkjente kull, men 2 ble ikke noe av. 1 søknad om dispensasjon, som ble godkjent.- Ca. 30 % av dvergpinscherkullene som ble født i 2013 var godkjent av Norsk Pinscherklubb. Pinscher: 49 nye registreringer, derav 13 importer (8 tisper og 5 hanner). - 6 kull på til sammen 36 valper, derav 17 tisper og 19 hanner. Ene kullet er født i 2012, men registrert i Det er et kull på 5 valper (2tisper og 3 hanner)- 5 Søknader om kullgodkjenning, 1 av søknadene ble søkt med dispensasjon. 4 søknader ble godkjent, 1 avslått (søknaden med dispensasjon ble avslått).1 av

7 kullene som ble godkjent i 2013 ventes født i kull ble ikke søkt om, 1 kullsøknad fikk avslag og 1 av de godkjente kullene blir ikke født før i Dette vil si at 50 % av de registrerte pinscherkullene i 2013 hadde søkt om godkjenning og ble godkjent. Registreringer i 2014: Pinscher: - 62 nye registreringer, derav 14 importer (9 tisper og 5 hanner) - 7 kull på til sammen 48 valper, derav 25 tisper og 23 hanner. To av kullet er født i 2013, men registrert i Dette er tilsammen 8 valper (7 tisper og 1 hann). - 6 Søknader om kullgodkjenning. Alle godkjent. 2 av kullene som ble godkjent i 2014, ventes født i av kullene født i 2014, ble søkt om i kull ble ikke søkt om. (Begge disse kullene er født i 2013, men registrert i 2014). Dette vil si at 71 % av de registrerte pinscherene i 2014 ble det søkt om godkjenning av valpekullet i NPK, og ble godkjent Affenpinscher: - 25 nye registreringer. - 9 kull på til sammen 25 valper, derav 10 tisper og 15 hanner. - 4 Søknader om kullgodkjenning. Alle godkjent, 2 med dispensasjonssøknad. Til sammen ble det født 12 valper i de godkjente kullene, dette vil si at 48% av de registrerte affenpinscherne i 2014 ble det søkt om godkjenning av valpekullet i NPK, og de ble godkjent Dvergpinscher: -208 nye registreringer kull på til sammen 207 valper, derav 103 tisper og 104 hanner. - 1 import søknader om kullgodkjenning. 18 godkjente, 1 ble ikke godkjent. Til sammen ble det født 50 valper og fordelingen på valper 27 tisper og 23 hanner. 1 kull ble det ikke valper. 4 kull ble valper født i 2015.

8 «Avl, Hund og Helse» seminar 2015 Programmet for «Avl, hund og helse 2015» er under utarbeidelse. Temaene vil inneholde atferd/mentalitet, genetikk og helse. Et blikk på våre raser vil bli presentert i år også. Endelig program vil bli lagt ut på Norsk Pinscherklubb sin facebook side samt sendes ut til samtlige medlemmer vi har registrert adresse til. Fullstendig informasjon vil komme sammen med påmeldingen. Deltagerbevis til samtlige. SEMINARET BLIR AVHOLDT 18. OG 19. APRIL 2015 Håper på rekordstor deltagelse. Jeg kommer, kommer du..? Mvh Gunn Marit Bertheussen Leder i Avlsrådet NPK Blodsporprøve NPK arrangerte en ordinær blodsporprøve 21.juni 2014 ved Veslesjøen i Årnes. Det var 22 påmeldte ekvipasjer som kom fra både Norge og Sverige.En vellykket prøve hvor det vanket ekstra fine premier til alle med HP, samt prøvens beste av klubbens raser. Alle som deltok mottok deltagerpremie. En stor takk til blodsporkomiteen i klubben som i 2014 bestod av: Ane Bråten, Unni Snowdon, Elisabeth Moe, Maria Sivertsen og Lill Solstad. MH-komite MH-komiteen har arbeidet aktivt i 2014 med å planlegge og organisere MH i regi av NPK. Mentalbeskrivelsen vil finne sted i Mo I Rana den 29.august For mer informasjon se klubbens hjemmeside under "Kurs og seminarer". En stor takk til MH-komiteen som består av av Maria Holst, Annja Larsen, Hilde Sofie Skårvik og Solveig Hopaneng, for å sette opp MH.

9 Kurs i regi av NPK i 2014 Nybegynnerkurs i blodspor ble avholdt på Årnes 2-3.august med Mona Andersen og Jan Erik Haugen som instruktører. Det var 10 deltagere. Handlerkurs ble holdt på Lillestrøm oktober med Steinar Balken som instruktør. Det var 13 deltagere. Årets utstillingshund, Årets Agilityhund, Årets brukshund og Årets lydighetshund og Årets rallylydighetshund Årets hund er en uoffisiell konkurranse for å gjøre litt ekstra stas på de hundene som har gjort det bra på utstillingsfronten, på agilitybanen, innen bruks lydighet eller rallylydighet gjennom året. Årets lister er offentliggjort på klubbens hjemmeside og i PP nr Rosetter til alle vinnere blir delt ut på årsmøte. Takk til Marita Stokke, Marte Inderhaug og Connie Holen som har tatt seg av utregningene for Distriktskontakter Dette året har det skjedd litt av hvert rundt i distriktene, alt fra introkurs i rallylydighet og utstillingstrening, til turer i skog og mark og rene sosialiseringstreff.. Vi har flotte og engasjerte mennesker som jobber for at eiere og hunder rundt om i landet skal ha det morsomt og komme sammen om hundene sine. Vi har hatt litt omskiftninger også det året som gikk. Noen distrikter står uten egen kontakt, mens andre har fått nye engasjerte kontakter i løpet av forrige året. Pinscherposten Redaksjonen har fått ny redaktør, Connie Holen. En stor takk til tidligere redaktør Anita Wist for en flott jobb. Og Linn Palm, formgiver, som gjør en formidabel jobb slik at medlemmene kan kose seg med et flott blad. Tilgangen på stoff varierer, men medlemmene har blitt flinkere til å sende inn bilder og tekst. Ikke alle bilder som blir sendt inn kommer på trykk med en gang, men om kvaliteten egner seg for trykk kommer bildene etter hvert. Bladet er hovedsaklig i svart/hvitt, men med farger på omslaget og et par sider inne i bladet. Det jobbes med å fornye gamle og skaffe nye annonsører til bladet. PP trykkes fortsatt av Norsk Aero. Bladet blir sendt direkte fra trykkeriet til medlemmene. Redaksjonen har i løpet av året sendt ut 4 nummer av PP. NPK Forum Det har blitt mindre aktivitet på forumet ettersom Facebook har tatt over, men det er fortsatt aktivitet der. Forumet er en fin møteplass for hundeinteresserte. Styret, distriktskontakter, PP-redaksjonen og utstillingskomiteen bruker forumet som et informasjonssted i tillegg til klubbens offisielle hjemmeside.

10 Facebook NPK har en åpen side på Facebook hvor medlemmer kan legge ut bilder av hunder, skryte litt eller få svar på ting de lurer på. Siden er flittig i bruk, og teller ca 1438 medlemmer. NPK har en egen side til informasjon på Facebook som teller ca 288 liker. Hjemmesiden Administratorer er Linn Palm, og Connie Holen. Vi leter stadig etter flere annonsører til hjemmesiden. Gratrothandelen I 2014 hadde vi inntekter fra grasrothandelen på 6571,- Medlemsutvikling medlemmer medlemmer medlemmer medlemmer medlemmer medlemmer medlemmer medlemmer medlemmer medlemmer Det har vært en liten økning i antall medlemmer. Styret håper at kurs og annen aktivitet vil gjøre at flere melder seg inn i klubben. Det hadde vært fint om flere oppdrettere meldte inn sine valpekjøpere.

11 Regnskap og revisjon Sak 4. Norsk Pinscherklubb Resultatregnskap Driftsinntekter Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Medlemskontingenter , , , , , ,00 Påmeldingsavgift og salg utstilling , , , , , ,00 Medlemsmøter, seminarer 6 600, , , , , ,00 Annonseinntekter 9 054, , , , , ,00 Annen inntekt, klubbeffekter m.m. 100, , , , , ,00 Støtte og tilskudd 2 850, ,00 Inntekter kurs og stand , ,00 Inntekter grasrotandelen 6 571, ,78 Sum driftsinntekter , , , , , ,00 Driftskostnader Avskrivninger 3 914, , , , , ,00 Nedskrivning ukurante varer ,00 - Diverse varer og utstyr til utstillingen , , , , , ,00 Honorarer , , , , , ,00 Kontorekvisita, nettleie, datakostnader 1 983, , , , , ,00 Trykksaker, Pinscherposten, årbok m.m , , , , , ,00 Møter, kurs, oppdatering m.m , , , , , ,00 Porto, postboksleie, ekspedisjonskostn , , , , , ,00 Reisekostnader , , , , , ,00 Reklame og annonsekostnader , , , , , ,00 Avgifter NKK , ,00 - Refusjon øyelysning til medlemmer 2 288, ,50 - Beholdningsendring varelager (16 342,00) (25 913,00) - Kostnader stand Dogs4All ,00 - Diverse , , , , , ,00 Sum driftskostnader , , , , , ,00

12 Finansinntekter/finanskostnader Renteinntekter (439,00) 5 000,00 (472,00) 5 000, , ,00 Rentekostnader (500,00) 27,35 - (430,07) - Bankgebyrer 1 240,00-450, Annenfinanskostnad Sum finansposter 801, ,00 5, , , ,00 Årsresultat , , , ,00 (5 604,64) ,00 Norsk Pinscherklubb Balanseregnskap Eiendeler Annleggsmidler Kontor og annet utstyr - Nedskrevet 960,00 Inventar og utstillingsutstyr , , ,00 Sum anleggsmidler , , ,00 Omløpsmidler Lager av klubbeffekter Lager av rosetter og sløyfer , , ,00 Lager av pokaler, premier etc , , ,00 Lager av forbruksmaterialer 250,00 250,00 250,00 Diverse kortsiktige fordringer , , ,00 Forskuddsbetalte kostnader ,84 Kontantkasse 1 200, ,00 Bankinnskudd , , ,30 Sum omløpsmidler , , ,30 Sum eiendeler , , ,30

13 Gjeld og egenkapital Egenkapital Opparbeidet egenkapital , , ,94 Åretsresultat , ,87 (5 604,64) Sum egenkapital , , ,30 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld (5 034,00) Forskudd medlemsavgifter 6 960, , ,00 Påløpte kostnader 1 016, , ,00 Sum kortsiktig gjeld 2 942, , ,00 Sum gjeld og egenkapital , , ,30 Resultat Norsk Pinscherklubb Langesund 2014 Denne periode 2014 Total hittil % salg Budsjett SALGSINNTEKT Påmeldingsavgift og salg utstilling Sum SALGSINNTEKT SUM DRIFTSINNTEKTER VAREKOSTNAD Div.varer og utstyr til utstilling og arr Reiseutgifter og honorar dommere, Andre utgifter dommere, funksj.og Avgifter NKK Sum VAREKOSTNAD ANNEN DRIFTSKOSTNAD Leie av lokaler LEIE TRANSPORTMIDLER Reisekostnader Reklame- og annonsekostn Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER Sum DRIFTSRESULTAT

14 Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR Sum ORDINÆRT RESULTAT Sum ÅRSRESULTAT %10 Sum RESULTAT Resultat Norsk Pinscherklubb Spesialen 2014 Denne periode 2014 Total hittil % salg Budsjett % brukt Tidl. År % salg SALGSINNTEKT Påmeldingsavgift og salg utstilling Sum SALGSINNTEKT SUM DRIFTSINNTEKTER VAREKOSTNAD Div.varer og utstyr til utstilling og arr Reiseutgifter og honorar dommere, Avgifter NKK FRAKT TOLL OG SPEDISJON Sum VAREKOSTNAD ANNEN DRIFTSKOSTNAD Leie av lokaler Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER Sum DRIFTSRESULTAT Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR Sum ORDINÆRT RESULTAT Sum ÅRSRESULTAT Sum RESULTAT Kommentar fra regnskapsfører vedrørende årsregnskap for Norsk Pinscherklubb Regnskapet til Norsk Pinscherklubb viser et overskudd på kr pr I resultatet, under posten "Diverse" er det i år kostnadsført kr Herunder ligger det (avrundet) kr som tilhører regnskapsåret Dette er

15 inngående faktura fra Norsk Kennelklubb fra slutten av desember 2013, som vi ble gjort oppmerksom på etter årsmøtet i 2014 da vi mottok purring på beløpene. Vi tok kontakt med NKK og fikk tilsendt kopi. Fakturaene var ikke sendt Norsk Pinscherklubb på et tidligere tidspunkt. Disse er dermed hensyntatt på regnskapet for Dersom man isolerer 2014 og fjerner denne kostnaden, viser det et reelt overskudd på kr i regnskapsåret 2014 og årsresultatet for 2013 var i utgangspunktet; vel kr i overskudd. Varetelling; varelageret pr er basert på tilgang og avgang gjennom året som gikk og vil gi et rettmessig bilde på virkelig verdi. Her er det tatt hensyn til alt som er kjøpt inn i løpet av året og hvor mye som er solgt på utstillinger. Det anbefales likevel at opptelling blir rutine for 2015 hos den påtroppende utstillingskomiteen slik at helt nøyaktige tall kan benyttes i sammenheng med beholdningsendring. M.v.a.kompensasjon for 2013 ble utbetalt i januar Dette vil da først vises på regnskapene for inneværende år. Når det gjelder kompensasjon for 2012, har vi nå fått tilbakemelding om at Norsk Pinscherklubb ikke ble tatt med på NKK sitt oppgjør for dette året. Tilbakemeldingene vi har fått var at innlevering var ufullstendig. Dette vil bli en klagesak som kommer til å bli fulgt opp av styret i NPK gjennom inneværende år. Alt av skjema og korrekte opplysninger for 2012 ble sendt inn god tid innen fristen, og vi har til og med e-post fra mottaker i NKK med bekreftelse om at dette var i orden og ikke noe feil ved innsendingen. Årets budsjett er sett i samsvar med EDS og innholder litt høyere tall for påmeldingsavgifter på inntektssiden i tråd med arrangementet. Både 2013 og 2014 har endt med overskudd i klubben, og forhåpentlig vil denne trenden fortsette for 2015 også. Regnskapsfører Tor Magnus Fjetland

16 Revisors beretning Sak 5.

17 Budsjett for 2015 Sak 6 Driftsinntekter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Medlemskontingenter , ,00 Påmeldingsavgift og salg utstilling , ,00 Medlemsmøter, seminarer 6 600, ,00 Annonseinntekter 9 054, ,00 Annen inntekt, klubbeffekter m.m. 100, ,00 Støtte og tilskudd 2 850, ,00 Inntekter kurs og stand , ,00 Inntekter grasrotandelen 6 571, ,00 Sum driftsinntekter , ,00 Driftskostnader Avskrivninger Nedskrivning ukurante varer Diverse varer og utstyr til utstillingen 3 914, , , ,00 Honorarer , ,00 Kontorekvisita, nettleie, datakostnader 1 983, ,00 Trykksaker, Pinscherposten, årbok m.m , ,00 Møter, kurs, oppdatering m.m , ,00 Porto, postboksleie, ekspedisjonskostn , ,00 Reisekostnader , ,00 Reklame og annonsekostnader , ,00 Avgifter NKK , ,00 Refusjon øyelysning til medlemmer 2 288, ,00 Beholdningsendring varelager Kostnader stand Dogs4All Diverse (16 342,00) , ,00 Sum driftskostnader , ,00

18 Finansinntekter/finanskostnader Renteinntekter (439,00) (1 000,00) Rentekostnader - - Bankgebyer 1 240, Annen finanskostnad - -. Sum finansposter 801, Årsresultat , ,00. Styrets planer for 2015 Sak 7. Utstillingen 2015 blir en spesialutstilling for våre raser. Utstillingen avholdes i Solberghallen, Drammen. Dommere er Anders Tunold-Hanssen for affenpinscher og pinscher og Aase Jacobsen for dvergpinscher fra Norge. Cirkuit i forbindelse med EDS 2015 NPK arrangerer en ekstra spesial for våre raser som avholdes på Lilletrøm. Dommere er Stefan Sinko for affenpinscher og pinscher og Peter Montfoort for dvergpinscher. Styret Forslag til omorganisering av NPK Sak 8. Se vedlegg Styret i Norsk Pinscherklubb, med et flertall på 5 og 2 usikre, foreslår at fra omorganiseres NPK slik: Klubben har ett hovedstyre og 3 avdelinger, en avdeling for hver rase; affenpinscher, dvergpinscher og pinscher. Hver raseavdeling skal ha 3-5 medlemmer varaer, disse velges av oppdrettere og eiere av hver enkelt rase som er medlemmer av NPK. Den enkelte avdeling er også avlsråd som også behandler andre saker som angår den enkelte rase.

19 Det som angår den enkelte rase vedtas i den respektive avdeling. Endelig utforming av den nye strukturen skal være ferdig senest 1. desember 2015 for så å være virksom fra Vennlig hilsen Styret i Norsk Pinscherklubb Vedlegg til sak 8. Omorganiseringen foreslås fordi det forutsettes at oppdrettere og eiere av hunder i en rase, i de fleste tilfeller er de som kan mest om rasen, og at det derfor er fornuftig at disse har mest innflytelse over den enkelte rases fremtid. Slik at rasene utvikles i mest mulig positiv retning. De tre rasene i NPK har ulike behov. En rase kan ha behov for å jobbe mer for eksempel med enkelte avlsspørsmål, mens en annen rase kan ha andre spørsmål å jobbe med. Dermed kan den enkelte avdeling konsentrere seg om bare en rase og bruke mer tid på denne. De nye avdelingene kan sees på som utvidede avlsråd, som setter krav til den enkelte rase og følger utviklingen nøye. Dersom de utvidede avlsrådene/avdelingene skal fungere til beste for den enkelte rase, må de forslag som foreslåes, kunne vedtas avdet enkelte avlsråd og ikke overprøves av andre avdelinger eller av styret. Avdelingene seg i mellom, og avdelingene og styret, forutsettes likevel å utveksle erfaringer og dra nytte av hverandre. Hvordan den enkelte avdeling skal organisere seg, utarbeides det retningslinjer for i løpet av Tanken er at noen få påtar seg å styre dette arbeidet, men at alle kan komme med forslag og innspill underveis, slik at det til slutt er bredest mulig enighet blant rasenes oppdrettere og eiere, om hvordan en avdeling blir organisert. Medlemmer i NPK som er oppdretter eller eier av den enkelte rase, velger senere de personene som skal lede avdelingen/sitte i det utvidede avlsrådet. Avdelingen fordeler oppgavene seg i mellom internt, velger sin egen leder, sekretær avhengig av hvilke verv man mener avdelingen bør inneha. Det er også naturlig at minst en fra hver avdelingsledelse, er medlem i NPK-styret.

20 Forslag om å innføre krav om kjent øyelysningsstatus Sak 9. for dvergpinscher for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Dvergpinscheren har økt iantall i de siste årene, og det samme har øyesykdommene. Før 2010 var det sjeldent det dukket opp katarakt, men på fem år har det vært 20 tilfeller. Se tabell nedenfor. År Antall øyelyst Antall fri Antall øyelyst PHTVL/PHPV Annet med katarakt påvist 10 grad mistenkt 2 grad påvist 2mistenkt 5 grad 1 1 grad uskikker 1 vitreus fremfall påvist 5 grad grad påvist 12 grad mistenkt mistenkt 9 grad usikker grad grad 1 1 Vi har per dags dato ingen gentest, og vi er heller ikke helt sikre på hvordan katarakt nedarves. Det er derfor ønskelig at alle dvergpinschere som skal gå i avl bør være øyelyst før de pares, slik at vi kan unngå å bruke syke hunder i avl. Vi har også en del tilfeller av PHTVL grad 1 og distichiasis/etopiske cillier. I avlsanbefalingene vedtatt av gruppen av autoriserte attestutstedere for arvelige øyesykdommer står det at hunder med disse to diagnosene kan brukes i avl, men må brukes på en som er fri. Ved at flere hunder blir øyelyst vil vi kanskje unngå at to med samme diagnose blir paret. Alle oppdrettere oppfordres til å følge Norsk Pinscherklubbs retningslinjer for avl, men vi vet at mange sluntrer unna eller ikke kjenner til retningslinjene. Ved å kreve kjent øyelysningsstatus for foreldredyrene, vil det gi oss en bedre oversikt over helsestatusen til hunder som går i avl, samt at flere hunder vil bli øyelyst. Det vil ikke kreves at hundene er øyelyst fri, kun at de har kjent status. I tillegg skal øyelysningen ikke være eldre enn 1 år gammel. Dette er fordi en øyelysningsattest ikke er gyldig i mer enn 1 år. Jeg sender herved forslag om at Norsk Pinscherklubb skal sende søknad til NKK om å innføre kjent øyelysningsstatus for dvergpinscher for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Øyelysningen må være foretatt maksimalt 1 år før paring. Ved bruk av utenlandske hunder må øyelysningsattest sendes til NKK. Vi bør gi tillatelse til å søke om dispensasjon fra kravet om for utenlandske hunder i spesielle tilfeller, men dette må begrunnes godt i en søknad til NKK.

21 Forslaget omfatter ikke frossen sæd som allerede er tappet, og der hunden ikke lever lenger. Vennlig hilsen Caroline Hals Oppdretter av dvergpinscher Valg Sak 10. Valgkomiteen har bestått av leder Anette Vabø Andersen, og Lill Solstad. Det skal velges 3 styremedlemmer for 2 år. Sett kryss for og imot. Blank stemme teller som imot. Valgkomiteen foreslår følgende kandidater: Styremedlemmer For Imot Line Brenna (pinscher) Vibeke Pettersen (pinscher) Ida Thorvaldsen (dvergpinscher) Varamedlemmer velges for 1 år For Imot Funda Aylin Acar Connie Holen Kandidaten med flest stemmer blir 1.vara Revisor velges for 1 år For Imot Rita Engelsen Vara revisor velges for 1 år For Imot Unni Snowdon Valgkomiteen velges for 1 år For Imot Ingunn Axelsen (affenpinscher) Gunn Marit Bertheussen (pinscher) Hege Kristin S. Nilsen (affenpinscher)

22 Styremedlemmer som har ett år igjen: Ane Bråten (pinscher) Tor A. Jacobsen (affenpinscher) Gry E. H. Valhaug (dvergpinscher) Stemmeseddel ved forhåndsavstemming Alle medlemmer som har betalt medlemskontingent for 2015 kan forhåndsstemme. Du setter kryss for eller imot hver kandidat. Valget skal være hemmelig. Dette sikres på følgende måte: Stemmeseddelen legges i en blank konvolutt som lukkes og som det ikke skal skrives noe på. Den blanke, lukkede konvolutten legges i en ny konvolutt som adresseres til: Norsk Pinscherklubb Postboks 4288 Nydalen 0401 Oslo Den ytre konvolutten merkes Valg, og medlemmets navn skrives bak på konvolutten. På årsmøte vil den ytre konvolutten bli kontrollert mot medlemslista. Deretter vil tellekorpset telle opp de avgitte stemmene i de innerste konvoluttene og legge disse til de stemmene som blir avgitt på årsmøte. STEMMESEDDELEN SKAL VÆRE POSTET INNEN 13.april 2015 Godt valg.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell 2060 Sør-Gardermoen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Forhåndstemmer. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen.

Forhåndstemmer. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 13. april 2013, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell 2060 Sør-Gardermoen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner Adresse: Lindeberg Fus barnehage Farexvegen 6, 2016 Frogner DAGSORDEN 1. Valg av

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

ÅRSMØTET 2012 24. MARS QUALITY HOTEL GARDERMOEN

ÅRSMØTET 2012 24. MARS QUALITY HOTEL GARDERMOEN ÅRSMØTET 2012 24. MARS QUALITY HOTEL GARDERMOEN 1 HOVEDSTYRET Til alle avdelinger og utvalg 25.02.2012 i Norsk Schäferhund Klub Årsmøtet 2012 I henhold til Norsk Schäferhund Klubs lover 11 innkaller Hovedstyret

Detaljer

MØTET STARTER KL 10.00

MØTET STARTER KL 10.00 NORSK SPANIEL KLUBs 33. ordinære Representantskapsmøte 21.mars 2015 2.utsendelse mars2015 Quality Airport hotell Gardermoen, Lokeveien, Jessheim Nord, 2067 Jessheim MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling søndag 25. mai 2014 kl 10.30 på Rica Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.00

Innkalling til Generalforsamling søndag 25. mai 2014 kl 10.30 på Rica Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.00 1 Innkalling til Generalforsamling søndag 25. mai 2014 kl 10.30 på Rica Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.00 Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april 2009 Garder Kurs og Konferansesenter MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

Gardermoen, 9. mai 2015 Thon Hotel Oslo Airport Side 1 av 68

Gardermoen, 9. mai 2015 Thon Hotel Oslo Airport Side 1 av 68 Side 1 av 68 Gardermoen, 9. mai 2015 Thon Hotel Oslo Airport PROGRAM 8. 9.5.15 Fredag 8.5. Kl. 10.00 Kl. 18.00 Kl. 18.00 Styremøte Ledermøte Møter i komitéer og utvalg etter behov Middag fredag 8.5. må

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Polarhundklubb nr. 1-2015

Medlemsblad for Norsk Polarhundklubb nr. 1-2015 Medlemsblad for Norsk Polarhundklubb nr. 1-2015 Samojed på elgjakt Alt om aktivitestmerket Mental aktivisering Innholdsfortegnelse Ny redaktør søkes Tillitsvalgte i Norsk Polarhundklubb Mindy på elgjakt

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 31. ordinære Representantskapsmøte 20.april

NORSK SPANIEL KLUBs 31. ordinære Representantskapsmøte 20.april NORSK SPANIEL KLUBs 31. ordinære Representantskapsmøte 20.april 2013 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 1 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Kooikerklubb (NoKo) 2015

Innkalling til årsmøte i Norsk Kooikerklubb (NoKo) 2015 Innkalling til årsmøte i Norsk Kooikerklubb (NoKo) 2015 Tid: 8.februar, kl. 14.00 Sted: Klubbhuset til Lørenskog skytterlag, Losbybanen, Losbyveien 201. Det blir servert kaffe og kaffemat. Det blir en

Detaljer

Referat fra Årsmøte for Australske Gjeterhunder Norge

Referat fra Årsmøte for Australske Gjeterhunder Norge Referat fra Årsmøte for Australske Gjeterhunder Norge Lillestrøm, 15. november 2014 19:00 1 Innholdsfortegnelse Velkommen til årsmøte 3 Sak 2: Årsberetninger 3 Sak 5: Endring av kontingent 4 Sak 7 Innkommende

Detaljer

ÅRSMØTE. Norsk Münsterländer Klubb. Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Onsdag 5.mars 2014 - kl 19.00

ÅRSMØTE. Norsk Münsterländer Klubb. Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Onsdag 5.mars 2014 - kl 19.00 ÅRSMØTE Norsk Münsterländer Klubb Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Onsdag 5.mars 2014 - kl 19.00 Dagsorden: Godkjenning av innkalling og dagsorden Konstituering. Valg av møteleder,

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling

Innkalling til Generalforsamling Dagsorden: Norsk Bearded Collie Klubbs Generalforsamling 2014 Lørdag 31. mai kl. 18:00 (med forbehold om utsettelse av tidspunkt pga NKK utstilling Drammen) Homannsberget camping, Svelvik Innkalling til

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling 2012

Innkalling til Generalforsamling 2012 Innkalling til Generalforsamling 2012 I henhold til 12 Innkalles herved alle til generalforsamling Sted: Norsk Kennel Klubb lokaler Niels Hansens vei 28 Bryn 0667 Oslo Dato: Søndag 22. april 2012 KL: 13.00

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Sted: Peppes Pizza Lillestrøm Teatergata 14,2300 Lillestrøm Kl: 18:30 Saksliste 1. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen 2. Årsberetning a. Styret

Detaljer