INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORSK PINSCHERKLUBB. Fredag 17.april 2015 kl 1900 STED: NKKs lokaler i Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORSK PINSCHERKLUBB. Fredag 17.april 2015 kl 1900 STED: NKKs lokaler i Oslo"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORSK PINSCHERKLUBB Fredag 17.april 2015 kl 1900 STED: NKKs lokaler i Oslo

2 DAGSORDEN Møtet åpnes Valg av ordstyrer Sak 1 Godkjenning av innkallingen Sak 2 Valg av referenter, tellekorps og to til å underskrive protokollen Sak 3 Styrets årsberetning Sak 4 Regnskapet for 2014 Sak 5 Revisors beretning Sak 6 Budsjett for 2015 Sak 7 Styrets planer for 2015 Sak 8 Behandling av innsendt forslag fra et flertall i styret. Sak 9 Behandling av innsendt forslag fra Caroline Hals Sak 10 Valg Medlemmer som har betalt kontingent for 2015 har stemmerett.

3 Styrets årsberetning 2014 Sak 3. Styret har hatt følgende sammensetning etter årsmøte 2014: Leder Nestleder Sekretær Styremedlem Styremedlem/kasserer Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Tor M. Fjetland Anne Cecilie Andersen Ingunn Axelsen Ane Bråten Gry E. H. Valhaug Nina Glommen Tor A. Jacobsen Ida Thorvaldsen Line Brenna Styret har etter årsmøtet avholdt 7 møter via Google Hangout, og har holdt løpende kontakt per telefon og e-post om saker som har hastet. Det har også blitt opprettet en luket gruppe på Facebook for å gjøre kommunikasjonen raskere, enklere og mer effektiv i saker hvor dette har vært nødvendig. Valgkomiteen Valgkomiteen har bestått av leder Connie Holen og Lill Solstad. Komiteen har jobbet for å få kandidater til det ordinære årsmøtet. Revisor Revisor for klubben er Kristen Salberg. Det måtte inn ny revisor på kort varsel (Rita Engelsen) da vår revisor trakk seg fra vervet. Årbokredaktør Caroline Hals Utstilling På spesialen i 2014 var det mange som stilte opp og hjalp til slik at dette ble en vellykket dag for alle. Utstillingen var kun for våre tre raser. Det var påmeldt 2 affenpinschervalper og 10 affenpinschere for Terje Lindstrøm. Det var påmeldt 14 dvergpinschervalper og 55 dvergpinschere for Jeanett Lemmeke. Det var påmeldt 1 pinschervalper og 26 pinschere for Terje Lindstrøm. Juniorer, veteraner og vinnere ble tildelt den uoffisielle tittelen NPKV, og alle klassevinnere med excellent mottok klassevinnerrosett.

4 NPK arrangerte dobbeltutstilling sammen med Sandefjord Hundeklubb januar. Et vellykket arrangement hvor tidligere utstillingskomite bestående av Vivi Gogstad Thorsen, Marte Inderhaug og Caroline Hals gjorde en flott innsats i henhold til gjennomføring av arrangementet. Avlsrådet: Sammensetningen var etter årsmøtet 2014 slik: Gunn Marit Bertheussen, leder for avlsrådet. Monica Arnetvedt, raserepresentant for pinscher. Ann Kristin Teigen, raserepresentant for pinscher. Kaja Susanne Austdahl, raserepresentant for dvergpinscher. Anette Vabø Andersen, raserepresentant for dvergpinscher. Alfred Hove, raserepresentant for affenpinscher. Ane Bråten, styrets representant I løpet av perioden har det blitt endringer og avlsrådet ser per dags dato slik ut: Caroline Hals, leder for avlsrådet. Monica Arnetvedt, raserepresentant for pinscher. Gunn Marit Bertheussen, raserepresentant for pinscher. Gry Elena Hernandez Valhaug, raserepresentant for dvergpinscher. Anette Vabø Andersen, raserepresentant for dvergpinscher. Alfred Hove, raserepresentant for affenpinscher. Ane Bråten, styrets representant ET TILBAKEBLIKK PÅ 2014 Det nye avlsrådet er spredt rundt i Norges land. Omtrent all aktivitet i 2014 foregikk aktivt via e-post, og det har også blitt opprettet lukkede grupper på Facebook for å gjøre kommunikasjonen raskere, enklere og mer effektiv. Vi har holdt to møter via Google Hangout, noe som vi synes har fungert veldig bra.

5 RAS: RAS for affenpinscher og dvergpinscher er blitt godkjent av NKK, og er publisert på NKK og NPK sine nettsider. Det ble gjennomført spørreundersøkelse for pinscher i forbindelse med RAS, men desverre ble denne korrumpert da andre raser også besvarte undersøkelsen. Det ble sett på mulighetene for å gjennomføre ny undersøkelse og utsatt frist til jan. 2015, men dette anbefales gjøres til senere redigeringer av RAS. Avl, Hund og Helse 2014 Årets seminar ble avholdt 22. og 23. mars i NKK sine lokaler på Bryn i Oslo. Det var totalt 15 deltakere på årets seminar. Seminaret startet med en kort presentasjon av avlsrådet etterfulgt av et lengre foredrag av PhD Dr.med vet. Frode Lingås fra NMBU. Genetikk stod i fokus, hvor vi gikk igjennom arvelighet, arvbarhet, arvegrad, og hvilke forutsetninger og utfordringer man har for et effektivt avlsarbeide hos hund. Etter foredraget gikk Frode igjennom helseundersøkelsen på dvergpinscher. Et kort blikk på situasjonen for alle rasene ble holdt av Caroline Hals (dvergpinscher & affenpinscher) og Tor M. Fjetland (pinscher) Det ble vist bilder og helseresultater for alle tre rasene og man så nærmere på utviklingen de siste årene for våre raser i Norge og Norden. DVM PhD Dipl ECVO Ernst Otto Ropstad fra NMBU, holdt foredrag om de arvelige øyelidelsene hos affen/dverg/-pinscher. Vi gikk grundig igjennom blant annet ektopiske cillier, disticchiasis, korneadystrofi, PPM, katarakter, PHTVL, PRA, RD, vitreus fremfall, og arvegangen ble belyst blant disse. Caroline Hals holdt foredrag om seg anatomi, og viktigheten av god anatomi for friske og funksjonelle hunder ble belyst. Det ble lagt vekt på anatomi for klubbens tre raser. Et visuelt foredrag som hadde mange bilder, videoer, og gode forklaringer. Det ble aktivt stilt spørsmål og diskutert gjennom hele seminaret, og det var flott å se engasjementet hos alle deltakerne. Helseundersøkelsen på dvergpinscher Helseundersøkelsen på dvergpinscher er publisert på hjemmesiden til Norsk Pinscherklubb. Etter utleggelse ble det oppdaget flere feil i teksten tilknyttet undersøkelsen og denne ble derfor tatt bort fra hjemmesiden for gjennomgang og blir lagt ut på nytt når dette er klart.

6 Finn.no Klubben har fortsatt en annonseavtale med Finn.no, hvor det er mulig for klubbens medlemmer med godkjente kull å annonsere valpene under klubbens fane. På denne måten vil det være enda lettere for potensielle valpekjøpere å føle seg trygge på sitt valg av oppdretter og valp. For 2014 har dette tilbudet vært gratis for klubbens medlemmer. De annonsene vi har liggende ute på våre tre raser hele tiden ble i 2014 oppdatert og redigert. Kullsøknader til avlsrådet NPK Vi har fått nytt, flott kullgodkjenningsskjema. Behandlingstid for ordinære kullsøknader til avlsrådet er satt til 1-5dager. Frist for innsending av ordinær kullsøknad er før valpene fødes. Registreringer i 2013: Affenpinscher: 36 nye registreringer, derav 6 importer (3 tisper og 3 hannhunder) - 9 kull på til sammen 30 valper, derav 10 tisper og 20 hannhunder.- 4 av kullene er født i 2012, men registrert i Det er til sammen 11 valper (2 tisper og 9 hannhunder)- 3 kull ble godkjent. Det ble søkt om dispensasjon på ett av kullene, og det ble godkjent. Et av kullene ble det ikke noe av % av affenpinscherkullene i 2013 var godkjent var det ingen kull som ble godkjent. Det ble opplyst på årsmøtet i 2013 at et kull var godkjent, men det viste seg ikke å være riktig. Dvergpinscher: 249 nye registreringer, derav 12 importer (9 tisper og 3 hanner) kull på til sammen 237 valper, derav 118 tisper og 119 hannhunder.- 1 av kullene er født i 2010 (2 valper), 3 av kullene er født i 2011 (12 valper) og15 kull er født i 2012 (52 valper). Disse er registrert i godkjente kull, men 2 ble ikke noe av. 1 søknad om dispensasjon, som ble godkjent.- Ca. 30 % av dvergpinscherkullene som ble født i 2013 var godkjent av Norsk Pinscherklubb. Pinscher: 49 nye registreringer, derav 13 importer (8 tisper og 5 hanner). - 6 kull på til sammen 36 valper, derav 17 tisper og 19 hanner. Ene kullet er født i 2012, men registrert i Det er et kull på 5 valper (2tisper og 3 hanner)- 5 Søknader om kullgodkjenning, 1 av søknadene ble søkt med dispensasjon. 4 søknader ble godkjent, 1 avslått (søknaden med dispensasjon ble avslått).1 av

7 kullene som ble godkjent i 2013 ventes født i kull ble ikke søkt om, 1 kullsøknad fikk avslag og 1 av de godkjente kullene blir ikke født før i Dette vil si at 50 % av de registrerte pinscherkullene i 2013 hadde søkt om godkjenning og ble godkjent. Registreringer i 2014: Pinscher: - 62 nye registreringer, derav 14 importer (9 tisper og 5 hanner) - 7 kull på til sammen 48 valper, derav 25 tisper og 23 hanner. To av kullet er født i 2013, men registrert i Dette er tilsammen 8 valper (7 tisper og 1 hann). - 6 Søknader om kullgodkjenning. Alle godkjent. 2 av kullene som ble godkjent i 2014, ventes født i av kullene født i 2014, ble søkt om i kull ble ikke søkt om. (Begge disse kullene er født i 2013, men registrert i 2014). Dette vil si at 71 % av de registrerte pinscherene i 2014 ble det søkt om godkjenning av valpekullet i NPK, og ble godkjent Affenpinscher: - 25 nye registreringer. - 9 kull på til sammen 25 valper, derav 10 tisper og 15 hanner. - 4 Søknader om kullgodkjenning. Alle godkjent, 2 med dispensasjonssøknad. Til sammen ble det født 12 valper i de godkjente kullene, dette vil si at 48% av de registrerte affenpinscherne i 2014 ble det søkt om godkjenning av valpekullet i NPK, og de ble godkjent Dvergpinscher: -208 nye registreringer kull på til sammen 207 valper, derav 103 tisper og 104 hanner. - 1 import søknader om kullgodkjenning. 18 godkjente, 1 ble ikke godkjent. Til sammen ble det født 50 valper og fordelingen på valper 27 tisper og 23 hanner. 1 kull ble det ikke valper. 4 kull ble valper født i 2015.

8 «Avl, Hund og Helse» seminar 2015 Programmet for «Avl, hund og helse 2015» er under utarbeidelse. Temaene vil inneholde atferd/mentalitet, genetikk og helse. Et blikk på våre raser vil bli presentert i år også. Endelig program vil bli lagt ut på Norsk Pinscherklubb sin facebook side samt sendes ut til samtlige medlemmer vi har registrert adresse til. Fullstendig informasjon vil komme sammen med påmeldingen. Deltagerbevis til samtlige. SEMINARET BLIR AVHOLDT 18. OG 19. APRIL 2015 Håper på rekordstor deltagelse. Jeg kommer, kommer du..? Mvh Gunn Marit Bertheussen Leder i Avlsrådet NPK Blodsporprøve NPK arrangerte en ordinær blodsporprøve 21.juni 2014 ved Veslesjøen i Årnes. Det var 22 påmeldte ekvipasjer som kom fra både Norge og Sverige.En vellykket prøve hvor det vanket ekstra fine premier til alle med HP, samt prøvens beste av klubbens raser. Alle som deltok mottok deltagerpremie. En stor takk til blodsporkomiteen i klubben som i 2014 bestod av: Ane Bråten, Unni Snowdon, Elisabeth Moe, Maria Sivertsen og Lill Solstad. MH-komite MH-komiteen har arbeidet aktivt i 2014 med å planlegge og organisere MH i regi av NPK. Mentalbeskrivelsen vil finne sted i Mo I Rana den 29.august For mer informasjon se klubbens hjemmeside under "Kurs og seminarer". En stor takk til MH-komiteen som består av av Maria Holst, Annja Larsen, Hilde Sofie Skårvik og Solveig Hopaneng, for å sette opp MH.

9 Kurs i regi av NPK i 2014 Nybegynnerkurs i blodspor ble avholdt på Årnes 2-3.august med Mona Andersen og Jan Erik Haugen som instruktører. Det var 10 deltagere. Handlerkurs ble holdt på Lillestrøm oktober med Steinar Balken som instruktør. Det var 13 deltagere. Årets utstillingshund, Årets Agilityhund, Årets brukshund og Årets lydighetshund og Årets rallylydighetshund Årets hund er en uoffisiell konkurranse for å gjøre litt ekstra stas på de hundene som har gjort det bra på utstillingsfronten, på agilitybanen, innen bruks lydighet eller rallylydighet gjennom året. Årets lister er offentliggjort på klubbens hjemmeside og i PP nr Rosetter til alle vinnere blir delt ut på årsmøte. Takk til Marita Stokke, Marte Inderhaug og Connie Holen som har tatt seg av utregningene for Distriktskontakter Dette året har det skjedd litt av hvert rundt i distriktene, alt fra introkurs i rallylydighet og utstillingstrening, til turer i skog og mark og rene sosialiseringstreff.. Vi har flotte og engasjerte mennesker som jobber for at eiere og hunder rundt om i landet skal ha det morsomt og komme sammen om hundene sine. Vi har hatt litt omskiftninger også det året som gikk. Noen distrikter står uten egen kontakt, mens andre har fått nye engasjerte kontakter i løpet av forrige året. Pinscherposten Redaksjonen har fått ny redaktør, Connie Holen. En stor takk til tidligere redaktør Anita Wist for en flott jobb. Og Linn Palm, formgiver, som gjør en formidabel jobb slik at medlemmene kan kose seg med et flott blad. Tilgangen på stoff varierer, men medlemmene har blitt flinkere til å sende inn bilder og tekst. Ikke alle bilder som blir sendt inn kommer på trykk med en gang, men om kvaliteten egner seg for trykk kommer bildene etter hvert. Bladet er hovedsaklig i svart/hvitt, men med farger på omslaget og et par sider inne i bladet. Det jobbes med å fornye gamle og skaffe nye annonsører til bladet. PP trykkes fortsatt av Norsk Aero. Bladet blir sendt direkte fra trykkeriet til medlemmene. Redaksjonen har i løpet av året sendt ut 4 nummer av PP. NPK Forum Det har blitt mindre aktivitet på forumet ettersom Facebook har tatt over, men det er fortsatt aktivitet der. Forumet er en fin møteplass for hundeinteresserte. Styret, distriktskontakter, PP-redaksjonen og utstillingskomiteen bruker forumet som et informasjonssted i tillegg til klubbens offisielle hjemmeside.

10 Facebook NPK har en åpen side på Facebook hvor medlemmer kan legge ut bilder av hunder, skryte litt eller få svar på ting de lurer på. Siden er flittig i bruk, og teller ca 1438 medlemmer. NPK har en egen side til informasjon på Facebook som teller ca 288 liker. Hjemmesiden Administratorer er Linn Palm, og Connie Holen. Vi leter stadig etter flere annonsører til hjemmesiden. Gratrothandelen I 2014 hadde vi inntekter fra grasrothandelen på 6571,- Medlemsutvikling medlemmer medlemmer medlemmer medlemmer medlemmer medlemmer medlemmer medlemmer medlemmer medlemmer Det har vært en liten økning i antall medlemmer. Styret håper at kurs og annen aktivitet vil gjøre at flere melder seg inn i klubben. Det hadde vært fint om flere oppdrettere meldte inn sine valpekjøpere.

11 Regnskap og revisjon Sak 4. Norsk Pinscherklubb Resultatregnskap Driftsinntekter Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Medlemskontingenter , , , , , ,00 Påmeldingsavgift og salg utstilling , , , , , ,00 Medlemsmøter, seminarer 6 600, , , , , ,00 Annonseinntekter 9 054, , , , , ,00 Annen inntekt, klubbeffekter m.m. 100, , , , , ,00 Støtte og tilskudd 2 850, ,00 Inntekter kurs og stand , ,00 Inntekter grasrotandelen 6 571, ,78 Sum driftsinntekter , , , , , ,00 Driftskostnader Avskrivninger 3 914, , , , , ,00 Nedskrivning ukurante varer ,00 - Diverse varer og utstyr til utstillingen , , , , , ,00 Honorarer , , , , , ,00 Kontorekvisita, nettleie, datakostnader 1 983, , , , , ,00 Trykksaker, Pinscherposten, årbok m.m , , , , , ,00 Møter, kurs, oppdatering m.m , , , , , ,00 Porto, postboksleie, ekspedisjonskostn , , , , , ,00 Reisekostnader , , , , , ,00 Reklame og annonsekostnader , , , , , ,00 Avgifter NKK , ,00 - Refusjon øyelysning til medlemmer 2 288, ,50 - Beholdningsendring varelager (16 342,00) (25 913,00) - Kostnader stand Dogs4All ,00 - Diverse , , , , , ,00 Sum driftskostnader , , , , , ,00

12 Finansinntekter/finanskostnader Renteinntekter (439,00) 5 000,00 (472,00) 5 000, , ,00 Rentekostnader (500,00) 27,35 - (430,07) - Bankgebyrer 1 240,00-450, Annenfinanskostnad Sum finansposter 801, ,00 5, , , ,00 Årsresultat , , , ,00 (5 604,64) ,00 Norsk Pinscherklubb Balanseregnskap Eiendeler Annleggsmidler Kontor og annet utstyr - Nedskrevet 960,00 Inventar og utstillingsutstyr , , ,00 Sum anleggsmidler , , ,00 Omløpsmidler Lager av klubbeffekter Lager av rosetter og sløyfer , , ,00 Lager av pokaler, premier etc , , ,00 Lager av forbruksmaterialer 250,00 250,00 250,00 Diverse kortsiktige fordringer , , ,00 Forskuddsbetalte kostnader ,84 Kontantkasse 1 200, ,00 Bankinnskudd , , ,30 Sum omløpsmidler , , ,30 Sum eiendeler , , ,30

13 Gjeld og egenkapital Egenkapital Opparbeidet egenkapital , , ,94 Åretsresultat , ,87 (5 604,64) Sum egenkapital , , ,30 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld (5 034,00) Forskudd medlemsavgifter 6 960, , ,00 Påløpte kostnader 1 016, , ,00 Sum kortsiktig gjeld 2 942, , ,00 Sum gjeld og egenkapital , , ,30 Resultat Norsk Pinscherklubb Langesund 2014 Denne periode 2014 Total hittil % salg Budsjett SALGSINNTEKT Påmeldingsavgift og salg utstilling Sum SALGSINNTEKT SUM DRIFTSINNTEKTER VAREKOSTNAD Div.varer og utstyr til utstilling og arr Reiseutgifter og honorar dommere, Andre utgifter dommere, funksj.og Avgifter NKK Sum VAREKOSTNAD ANNEN DRIFTSKOSTNAD Leie av lokaler LEIE TRANSPORTMIDLER Reisekostnader Reklame- og annonsekostn Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER Sum DRIFTSRESULTAT

14 Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR Sum ORDINÆRT RESULTAT Sum ÅRSRESULTAT %10 Sum RESULTAT Resultat Norsk Pinscherklubb Spesialen 2014 Denne periode 2014 Total hittil % salg Budsjett % brukt Tidl. År % salg SALGSINNTEKT Påmeldingsavgift og salg utstilling Sum SALGSINNTEKT SUM DRIFTSINNTEKTER VAREKOSTNAD Div.varer og utstyr til utstilling og arr Reiseutgifter og honorar dommere, Avgifter NKK FRAKT TOLL OG SPEDISJON Sum VAREKOSTNAD ANNEN DRIFTSKOSTNAD Leie av lokaler Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER Sum DRIFTSRESULTAT Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR Sum ORDINÆRT RESULTAT Sum ÅRSRESULTAT Sum RESULTAT Kommentar fra regnskapsfører vedrørende årsregnskap for Norsk Pinscherklubb Regnskapet til Norsk Pinscherklubb viser et overskudd på kr pr I resultatet, under posten "Diverse" er det i år kostnadsført kr Herunder ligger det (avrundet) kr som tilhører regnskapsåret Dette er

15 inngående faktura fra Norsk Kennelklubb fra slutten av desember 2013, som vi ble gjort oppmerksom på etter årsmøtet i 2014 da vi mottok purring på beløpene. Vi tok kontakt med NKK og fikk tilsendt kopi. Fakturaene var ikke sendt Norsk Pinscherklubb på et tidligere tidspunkt. Disse er dermed hensyntatt på regnskapet for Dersom man isolerer 2014 og fjerner denne kostnaden, viser det et reelt overskudd på kr i regnskapsåret 2014 og årsresultatet for 2013 var i utgangspunktet; vel kr i overskudd. Varetelling; varelageret pr er basert på tilgang og avgang gjennom året som gikk og vil gi et rettmessig bilde på virkelig verdi. Her er det tatt hensyn til alt som er kjøpt inn i løpet av året og hvor mye som er solgt på utstillinger. Det anbefales likevel at opptelling blir rutine for 2015 hos den påtroppende utstillingskomiteen slik at helt nøyaktige tall kan benyttes i sammenheng med beholdningsendring. M.v.a.kompensasjon for 2013 ble utbetalt i januar Dette vil da først vises på regnskapene for inneværende år. Når det gjelder kompensasjon for 2012, har vi nå fått tilbakemelding om at Norsk Pinscherklubb ikke ble tatt med på NKK sitt oppgjør for dette året. Tilbakemeldingene vi har fått var at innlevering var ufullstendig. Dette vil bli en klagesak som kommer til å bli fulgt opp av styret i NPK gjennom inneværende år. Alt av skjema og korrekte opplysninger for 2012 ble sendt inn god tid innen fristen, og vi har til og med e-post fra mottaker i NKK med bekreftelse om at dette var i orden og ikke noe feil ved innsendingen. Årets budsjett er sett i samsvar med EDS og innholder litt høyere tall for påmeldingsavgifter på inntektssiden i tråd med arrangementet. Både 2013 og 2014 har endt med overskudd i klubben, og forhåpentlig vil denne trenden fortsette for 2015 også. Regnskapsfører Tor Magnus Fjetland

16 Revisors beretning Sak 5.

17 Budsjett for 2015 Sak 6 Driftsinntekter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Medlemskontingenter , ,00 Påmeldingsavgift og salg utstilling , ,00 Medlemsmøter, seminarer 6 600, ,00 Annonseinntekter 9 054, ,00 Annen inntekt, klubbeffekter m.m. 100, ,00 Støtte og tilskudd 2 850, ,00 Inntekter kurs og stand , ,00 Inntekter grasrotandelen 6 571, ,00 Sum driftsinntekter , ,00 Driftskostnader Avskrivninger Nedskrivning ukurante varer Diverse varer og utstyr til utstillingen 3 914, , , ,00 Honorarer , ,00 Kontorekvisita, nettleie, datakostnader 1 983, ,00 Trykksaker, Pinscherposten, årbok m.m , ,00 Møter, kurs, oppdatering m.m , ,00 Porto, postboksleie, ekspedisjonskostn , ,00 Reisekostnader , ,00 Reklame og annonsekostnader , ,00 Avgifter NKK , ,00 Refusjon øyelysning til medlemmer 2 288, ,00 Beholdningsendring varelager Kostnader stand Dogs4All Diverse (16 342,00) , ,00 Sum driftskostnader , ,00

18 Finansinntekter/finanskostnader Renteinntekter (439,00) (1 000,00) Rentekostnader - - Bankgebyer 1 240, Annen finanskostnad - -. Sum finansposter 801, Årsresultat , ,00. Styrets planer for 2015 Sak 7. Utstillingen 2015 blir en spesialutstilling for våre raser. Utstillingen avholdes i Solberghallen, Drammen. Dommere er Anders Tunold-Hanssen for affenpinscher og pinscher og Aase Jacobsen for dvergpinscher fra Norge. Cirkuit i forbindelse med EDS 2015 NPK arrangerer en ekstra spesial for våre raser som avholdes på Lilletrøm. Dommere er Stefan Sinko for affenpinscher og pinscher og Peter Montfoort for dvergpinscher. Styret Forslag til omorganisering av NPK Sak 8. Se vedlegg Styret i Norsk Pinscherklubb, med et flertall på 5 og 2 usikre, foreslår at fra omorganiseres NPK slik: Klubben har ett hovedstyre og 3 avdelinger, en avdeling for hver rase; affenpinscher, dvergpinscher og pinscher. Hver raseavdeling skal ha 3-5 medlemmer varaer, disse velges av oppdrettere og eiere av hver enkelt rase som er medlemmer av NPK. Den enkelte avdeling er også avlsråd som også behandler andre saker som angår den enkelte rase.

19 Det som angår den enkelte rase vedtas i den respektive avdeling. Endelig utforming av den nye strukturen skal være ferdig senest 1. desember 2015 for så å være virksom fra Vennlig hilsen Styret i Norsk Pinscherklubb Vedlegg til sak 8. Omorganiseringen foreslås fordi det forutsettes at oppdrettere og eiere av hunder i en rase, i de fleste tilfeller er de som kan mest om rasen, og at det derfor er fornuftig at disse har mest innflytelse over den enkelte rases fremtid. Slik at rasene utvikles i mest mulig positiv retning. De tre rasene i NPK har ulike behov. En rase kan ha behov for å jobbe mer for eksempel med enkelte avlsspørsmål, mens en annen rase kan ha andre spørsmål å jobbe med. Dermed kan den enkelte avdeling konsentrere seg om bare en rase og bruke mer tid på denne. De nye avdelingene kan sees på som utvidede avlsråd, som setter krav til den enkelte rase og følger utviklingen nøye. Dersom de utvidede avlsrådene/avdelingene skal fungere til beste for den enkelte rase, må de forslag som foreslåes, kunne vedtas avdet enkelte avlsråd og ikke overprøves av andre avdelinger eller av styret. Avdelingene seg i mellom, og avdelingene og styret, forutsettes likevel å utveksle erfaringer og dra nytte av hverandre. Hvordan den enkelte avdeling skal organisere seg, utarbeides det retningslinjer for i løpet av Tanken er at noen få påtar seg å styre dette arbeidet, men at alle kan komme med forslag og innspill underveis, slik at det til slutt er bredest mulig enighet blant rasenes oppdrettere og eiere, om hvordan en avdeling blir organisert. Medlemmer i NPK som er oppdretter eller eier av den enkelte rase, velger senere de personene som skal lede avdelingen/sitte i det utvidede avlsrådet. Avdelingen fordeler oppgavene seg i mellom internt, velger sin egen leder, sekretær avhengig av hvilke verv man mener avdelingen bør inneha. Det er også naturlig at minst en fra hver avdelingsledelse, er medlem i NPK-styret.

20 Forslag om å innføre krav om kjent øyelysningsstatus Sak 9. for dvergpinscher for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Dvergpinscheren har økt iantall i de siste årene, og det samme har øyesykdommene. Før 2010 var det sjeldent det dukket opp katarakt, men på fem år har det vært 20 tilfeller. Se tabell nedenfor. År Antall øyelyst Antall fri Antall øyelyst PHTVL/PHPV Annet med katarakt påvist 10 grad mistenkt 2 grad påvist 2mistenkt 5 grad 1 1 grad uskikker 1 vitreus fremfall påvist 5 grad grad påvist 12 grad mistenkt mistenkt 9 grad usikker grad grad 1 1 Vi har per dags dato ingen gentest, og vi er heller ikke helt sikre på hvordan katarakt nedarves. Det er derfor ønskelig at alle dvergpinschere som skal gå i avl bør være øyelyst før de pares, slik at vi kan unngå å bruke syke hunder i avl. Vi har også en del tilfeller av PHTVL grad 1 og distichiasis/etopiske cillier. I avlsanbefalingene vedtatt av gruppen av autoriserte attestutstedere for arvelige øyesykdommer står det at hunder med disse to diagnosene kan brukes i avl, men må brukes på en som er fri. Ved at flere hunder blir øyelyst vil vi kanskje unngå at to med samme diagnose blir paret. Alle oppdrettere oppfordres til å følge Norsk Pinscherklubbs retningslinjer for avl, men vi vet at mange sluntrer unna eller ikke kjenner til retningslinjene. Ved å kreve kjent øyelysningsstatus for foreldredyrene, vil det gi oss en bedre oversikt over helsestatusen til hunder som går i avl, samt at flere hunder vil bli øyelyst. Det vil ikke kreves at hundene er øyelyst fri, kun at de har kjent status. I tillegg skal øyelysningen ikke være eldre enn 1 år gammel. Dette er fordi en øyelysningsattest ikke er gyldig i mer enn 1 år. Jeg sender herved forslag om at Norsk Pinscherklubb skal sende søknad til NKK om å innføre kjent øyelysningsstatus for dvergpinscher for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Øyelysningen må være foretatt maksimalt 1 år før paring. Ved bruk av utenlandske hunder må øyelysningsattest sendes til NKK. Vi bør gi tillatelse til å søke om dispensasjon fra kravet om for utenlandske hunder i spesielle tilfeller, men dette må begrunnes godt i en søknad til NKK.

21 Forslaget omfatter ikke frossen sæd som allerede er tappet, og der hunden ikke lever lenger. Vennlig hilsen Caroline Hals Oppdretter av dvergpinscher Valg Sak 10. Valgkomiteen har bestått av leder Anette Vabø Andersen, og Lill Solstad. Det skal velges 3 styremedlemmer for 2 år. Sett kryss for og imot. Blank stemme teller som imot. Valgkomiteen foreslår følgende kandidater: Styremedlemmer For Imot Line Brenna (pinscher) Vibeke Pettersen (pinscher) Ida Thorvaldsen (dvergpinscher) Varamedlemmer velges for 1 år For Imot Funda Aylin Acar Connie Holen Kandidaten med flest stemmer blir 1.vara Revisor velges for 1 år For Imot Rita Engelsen Vara revisor velges for 1 år For Imot Unni Snowdon Valgkomiteen velges for 1 år For Imot Ingunn Axelsen (affenpinscher) Gunn Marit Bertheussen (pinscher) Hege Kristin S. Nilsen (affenpinscher)

22 Styremedlemmer som har ett år igjen: Ane Bråten (pinscher) Tor A. Jacobsen (affenpinscher) Gry E. H. Valhaug (dvergpinscher) Stemmeseddel ved forhåndsavstemming Alle medlemmer som har betalt medlemskontingent for 2015 kan forhåndsstemme. Du setter kryss for eller imot hver kandidat. Valget skal være hemmelig. Dette sikres på følgende måte: Stemmeseddelen legges i en blank konvolutt som lukkes og som det ikke skal skrives noe på. Den blanke, lukkede konvolutten legges i en ny konvolutt som adresseres til: Norsk Pinscherklubb Postboks 4288 Nydalen 0401 Oslo Den ytre konvolutten merkes Valg, og medlemmets navn skrives bak på konvolutten. På årsmøte vil den ytre konvolutten bli kontrollert mot medlemslista. Deretter vil tellekorpset telle opp de avgitte stemmene i de innerste konvoluttene og legge disse til de stemmene som blir avgitt på årsmøte. STEMMESEDDELEN SKAL VÆRE POSTET INNEN 13.april 2015 Godt valg.

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORSK PINSCHERKLUBB. Fredag 01.april 2016 kl 1900 STED: Haraldsheim Vandrehjem i Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORSK PINSCHERKLUBB. Fredag 01.april 2016 kl 1900 STED: Haraldsheim Vandrehjem i Oslo INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORSK PINSCHERKLUBB Fredag 01.april 2016 kl 1900 STED: Haraldsheim Vandrehjem i Oslo DAGSORDEN Møtet åpnes Valg av ordstyrer Sak 1 Godkjenning av innkallingen Sak 2 Valg

Detaljer

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Letohallen Scandic Hotel (samme sted som utstillingen) Lørdag 1 mars 2014, kl 17:00 Dagsorden: 1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT Mandag 10.desember 2012 kl.19:00 Marchè Lier Sør v/shell stasjon og Plantasjen (E18 retning Oslo) Adresse: St. Hallvardsvei 1, 3400 Lier Dagsorden 1. Godkjenning

Detaljer

Styremøte 25. februar 2013

Styremøte 25. februar 2013 Styremøte 25. februar 2013 Tilstede: Line Orlund, Ørjan Moss, Tone Granli, Ingunn Terjesen og Anne Lovise Dirdal (referent) Faste poster: A) Godkjenning av saksliste B) Medlemsutvikling Pr 18. februar

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer til

Detaljer

NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK. Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb.

NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK. Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb. NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb. HUSK Å BRUKE DIN STEMME!!! Stemmeseddel NYTK valg 2012 Besøk våre sider på internet. Her finner du oppdatert

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte Innkalling til ekstraordinært årsmøte Norsk Terrier Klubb Agder Tid: Fredag 11. desember 2015 kl. 19.00 Sted: AniCura Sørlandets Dyreklinikk ved Travbanen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallelse til årsmøte.

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

Årsmøte for Australske Gjeterhunder Norge

Årsmøte for Australske Gjeterhunder Norge Årsmøte for Australske Gjeterhunder Norge Holmlia, Oslo 16.11.2013 18:30 Saksliste 1. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne 1. protokollen 2. Årsberetning a. Styret (vedlegg 5) b.

Detaljer

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Norsk Boxerklubb 6. november 2014

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Norsk Boxerklubb 6. november 2014 Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Norsk Boxerklubb 6. november 2014 Møtet ble avholdt i Norsk Kennel Klubs møtelokaler på Bryn i Oslo. Møtet ble satt kl. 11.30. Tilstede i salen var 14 medlemmer med

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i NTK`s rasegruppe for WHWT

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i NTK`s rasegruppe for WHWT Innkalling til ekstraordinært årsmøte i NTK`s rasegruppe for WHWT tirsdag 7. januar 2014 kl. 19.00 Sted: Rica Helsfyr Hotel Adresse: Strømsveien 108, 0602 Oslo Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2.

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Innkalling til ordinært Årsmøte i Norsk Schapendoesklubb 2013 ----------------------------------------------

Innkalling til ordinært Årsmøte i Norsk Schapendoesklubb 2013 ---------------------------------------------- Innkalling til ordinært Årsmøte i Norsk Schapendoesklubb 2013 ---------------------------------------------- Tid: Lørdag 9. mars 2013 kl 17,00 Sted: NKK s lokaler i Oslo, Adresse: Nils Hansensvei 20, Bryn,

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på Letohallen, Eidsvoll, lørdag 30. april kl 17.30.

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på Letohallen, Eidsvoll, lørdag 30. april kl 17.30. NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på Letohallen, Eidsvoll, lørdag 30. april kl 17.30. NORSK LHASA APSO KLUBB. Karmøy, 26. mars 2011 Innkalling til årsmøte i Norsk Lhasa Apso

Detaljer

Sak 3 Å rsberetning for 2013

Sak 3 Å rsberetning for 2013 Innkalling til a rsmøte 2014 Lørdag 1. mars på Letohallen hotell, Dal kl 18.00 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent, 2 til å underskrive protokollen, tellekorps 3. Årsberetninger

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø

Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø Dagsorden: 1. Åpning og valg av ordstyrer. 2. Valg av referent, tellekorps og to personer

Detaljer

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Velkommen til alle våre medlemmer! Saksliste God kjenning av innkalling og saksliste 1-VALG AV Møteleder

Detaljer

VALGSEDLER FOR FORHÅNDSSTEMMER ÅRSMØTE 2016

VALGSEDLER FOR FORHÅNDSSTEMMER ÅRSMØTE 2016 Årsmøte 2016 VALGSEDLER FOR FORHÅNDSSTEMMER ÅRSMØTE 2016 Innkalling til ÅRSMØTE i Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Ons 6. april 2014 kl. 1900 Sted: Lerstad Grendahus Til behandling foreligger: 1. Åpning

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Briard Klubb

Referat fra styremøte i Norsk Briard Klubb Referat fra styremøte i Norsk Briard Klubb Tid: Torsdag 10. mars 2016 kl 18:30 Sted: ERFA-consult, Marcus Thranes vei 20A, Lørenskog Deltakere: Marie Ulimoen, Trude H Solhaug, Svein Eslund, Hanne Dorthea

Detaljer

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00 Resultatregnskap Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Annonseinntekter (3040) kr 5 000,00 kr 2 000,00 kr 8 900,00 kr 8 000,00 Andre inntekter (3070,3080) Note 1 kr 13 770,00

Detaljer

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett.

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett. Referat fra årsmøte i Irish Softcoated Wheaten Terrierklubben, Lørdag 28.11.2009 Tilstede: 25 stemmeberettigede medlemmer. Gjester: Fra Norsk Terrierklubb, leder Eirik Kahrs og nestleder Kirsten Svendsen.

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 10. FEBRUAR 2016 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

Vedtekter Grosser Münsterländer i Norge

Vedtekter Grosser Münsterländer i Norge Vedtekter Grosser Münsterländer i Norge Vedtekter av 28 august 2015 KAPITTEL 1, NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Grosser Münsterländer i Norge (heretter forkortet til GMN), stiftet 28.august 2015. Klubben

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Norsk Chinese Crested Klubb 2016

Velkommen til årsmøte i Norsk Chinese Crested Klubb 2016 Velkommen til årsmøte i Norsk Chinese Crested Klubb 2016 I Nordkjosbotnhallen, Nordkjosbotn i forbindelse med NMHK avd. Nord Utstilling 02.04.2016. Årsmøte avholdes etter at bedømmelsen av rasen er ferdig.

Detaljer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oslo-områdets INNKALLINGTILÅRSMØTE2015 Oslo&områdetsinnkallertilordinærtårsmøtepåBjerkesalen Bingenveien1,1923Sørum. Torsdag26.FEBRUARKL19.00. Tilbehandlingforeligger: 1.Godkjenningavinnkallingen. 2.Godkjennelseavsakslisten.

Detaljer

Herved innkalles til. Rasegruppen for Irish Softcoated Wheaten Terrier sitt ordinære årsmøte lørdag 5. november kl

Herved innkalles til. Rasegruppen for Irish Softcoated Wheaten Terrier sitt ordinære årsmøte lørdag 5. november kl Herved innkalles til Rasegruppen for Irish Softcoated Wheaten Terrier sitt ordinære årsmøte lørdag 5. november kl. 10.00 Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen Lokevegen 7, 2067 Jessheim DAGSORDEN: 1.

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Sted: Scandic Hotel, Tromsø Tid: Fredag 28. februar 2014 kl. 18.00. Leder i Norsk Gordonsetter Klub, Bjørnar Boneng, ønsket velkommen til Tromsø

Detaljer

Avdeling Østfold Innkalling til Norsk Terrier Klub avdeling Østfolds ordinære årsmøte mandag 7. desember 2015 kl.19.00

Avdeling Østfold Innkalling til Norsk Terrier Klub avdeling Østfolds ordinære årsmøte mandag 7. desember 2015 kl.19.00 Avdeling Østfold Innkalling til Norsk Terrier Klub avdeling Østfolds ordinære årsmøte mandag 7. desember 2015 kl.19.00 Sted: Detroit Car Club Edvard Strands vei 46 1734 Hafslundsøy (Sarpsborg) Dagsorden:

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Norsk Wachtelhundklubb stiftet 26. mars 2007 Vedtatt av årsmøtet Februar 2011 med senere endringer, senest av 9. Februar 2013 Lovene

Detaljer

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dagsorden: Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dato: 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotel, Gardermoen Godkjenning av innkalling og forslag til

Detaljer

1 3 Definisjoner Klubbens organer: Årsmøtet Ekstraordinært årsmøte Styret Valgkomite

1 3 Definisjoner Klubbens organer: Årsmøtet Ekstraordinært årsmøte Styret Valgkomite Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Norsk Leonberger Klubb stiftet 01.01.1991 Vedtatt av årsmøtet den 16.03.1991 med senere endringer, senest av 22.05.2010 Lovene er godkjent

Detaljer

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2016 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 29. mars kl.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB 15. MARS 2015 KL. 16.00 PÅ KLUBBENS TRENINGSLOKALE PÅ GRIVIMOEN DAGSORDEN: 1. GODKJENNING AV INNKALLINGEN 2. VALG AV MØTELEDER 3. VALG AV REFERENT 4.

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

INNKALLING til Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus' ÅRSMØTE onsdag 16/ , kl i Folkets Hus, Skytterdalen 2, Sandvika

INNKALLING til Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus' ÅRSMØTE onsdag 16/ , kl i Folkets Hus, Skytterdalen 2, Sandvika INNKALLING til Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus' ÅRSMØTE onsdag 16/11-2016, kl. 18.00 i Folkets Hus, Skytterdalen 2, Sandvika Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent,

Detaljer

Referat fra styremøte i NESK 21. mai 2014. Telefonmøte - Klokken 20.30 23.20

Referat fra styremøte i NESK 21. mai 2014. Telefonmøte - Klokken 20.30 23.20 Referat fra styremøte i NESK 21. mai 2014 Telefonmøte - Klokken 20.30 23.20 Tilstede: Fredrik Aalerud, Stein Martinsen, Dorthe Haugen, Birgit Ranheim, Oddmund Sordal, Øystein Heggelund Dahl Forfall: Hans

Detaljer

Årsmøte. Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre

Årsmøte. Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Sunnmøre 01. april 2014 Meieriet i Ålesund 1 Innkalling til ÅRSMØTE i Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Dato: Tirsdag 01. April 2014 Tid: 19.00 Sted: Meieriet

Detaljer

Herved innkalles til. Rasegruppen for Irish Softcoated Wheaten Terrier sitt ordinære årsmøte lørdag 19. september 2015, kl. 13:00

Herved innkalles til. Rasegruppen for Irish Softcoated Wheaten Terrier sitt ordinære årsmøte lørdag 19. september 2015, kl. 13:00 Herved innkalles til Rasegruppen for Irish Softcoated Wheaten Terrier sitt ordinære årsmøte lørdag 19. september 2015, kl. 13:00 Sted: Scandic Gardermoen hotell Jessheimveien 467 DAGSORDEN: 1. Godkjenning

Detaljer

innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter

innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter Vi har leid møterom i hotelldelen. Det er offisiell utstilling i LetoHallen samme dag.

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum DAGSORDEN 1. Valg av møteleder, referent 2 medlemmer

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Vedtatt av årsmøtet den 17.9.2009 med senere endringer, senest av 21.4.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Pkt. ble ikke godkjent slik det er formulert. Innspill; Klubben skal følge NKK`s retningslinjer.

Pkt. ble ikke godkjent slik det er formulert. Innspill; Klubben skal følge NKK`s retningslinjer. Protokoll fra årsmøtet i Norsk Chinese Crested Klubb. Avholdt 21 Februar 2010 I Telemarkshallen, Bø i Telemark 2. Godkjenning av Innkallelsen 3. Årsberetning Vedlegg 1 Steinar Østensen Anne Kari Rudi /

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Australske Gjeterhunder Norge(AGN)

Innkalling til årsmøte i Australske Gjeterhunder Norge(AGN) Innkalling til årsmøte i Australske Gjeterhunder Norge(AGN) Årsmøtet holdes 26/11, i NKKs lokaler på Bryn, kl. 18.30. Saksliste: 1) Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen.

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 25. FEBRUAR 2015 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

Det innkalles til årsmøte i Norsk Spaniel Klub avd. Hordaland onsdag 31 januar 2007 kl. 19.30 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5

Det innkalles til årsmøte i Norsk Spaniel Klub avd. Hordaland onsdag 31 januar 2007 kl. 19.30 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 Det innkalles til årsmøte i Norsk Spaniel Klub avd. Hordaland onsdag 31 januar 2007 kl. 19.30 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 DAGSORDEN: 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Tilstede: Kirsten Svendsen, Jon-Erik Svendsen, Robert Tenold, Britt Tenold, Linda Jørgensen, Ivar Aanes, Lisa Iversen,

Detaljer

Norsk Whippetklubb Innkalling Generalforsamling 2016 Lørdag kl 16

Norsk Whippetklubb Innkalling Generalforsamling 2016 Lørdag kl 16 Norsk Whippetklubb Generalforsamling 2016 Dagsorden: Norsk Whippetklubb Innkalling Generalforsamling 2016 Lørdag 21.5.2016 kl 16 Brannfjell Skole Ekebergveien 111 1178 Oslo 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

Årsregnskap 2013, resultat og balanse

Årsregnskap 2013, resultat og balanse Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og omegn Årsregnskap 2013, resultat og balanse Driftsinntekter Budsjett 2013 Regnskap 2013 Administrasjon/felles 49 400 48 643 Kontingent 39 000 34 590 Annen inntekt

Detaljer

Follo- Østfold dachshundklubb

Follo- Østfold dachshundklubb Lover for Follo- Østfold dachshundklubb Vedtatt av årsmøtet den 23.01.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Follo-

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988

Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988 Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988 Vedtatt av årsmøtet den Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser. 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn

Detaljer

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 3.3. 2015 kl. 18.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte 2. Årsmelding 2015 3. Fastsette kontingent for 2016

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Kap 1 Innledende bestemmelser

Kap 1 Innledende bestemmelser Lover for Raseklubben for Portugisisk Vannhund stiftet 17.06.2006. Vedtatt av Årsmøte den 17/06/2006. Sist endret på Årsmøte den 06.04.2013. Lovene er godkjent av Norsk kennel Klubb den 06.01.2014 Kap

Detaljer

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975 Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den. Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Organisasjon og virkeområde... 3 1-2 Formål... 3 1-3 Definisjoner...

Detaljer

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 7.september 2016 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Kun registrerte medlemmer av Norsk Terrier Klub og Rasegruppen for Airedale Terrier har stemmerett.

Kun registrerte medlemmer av Norsk Terrier Klub og Rasegruppen for Airedale Terrier har stemmerett. Norsk Terrier Klub, Rasegruppen for Airedale Terrier Innkalling til årsmøte Onsdag 26. november 2014 kl. 19.00 Sted: NKKs møtelokale på Bryn Nils Hansens vei 20, 0667 Oslo For veibeskrivelse, se hjemmesiden

Detaljer

Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb.

Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Opprinnelige lover vedtatt av Generalforsamlingen 6. mars 1964. -Endret i følge NKK s Lovnormal på Generalforsamlingen 19. mars 1994. -Endring av 11, 12, 14 og

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

Lover for Hedmark Harehundklubb stiftet 31. august 1946

Lover for Hedmark Harehundklubb stiftet 31. august 1946 Lover for Hedmark Harehundklubb stiftet 31. august 1946 Vedtatt av årsmøtet den 3. mars 2012 Lovene er godkjent av Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) for Norsk Kennel Klub den 1/10-2012 Kap 1. Innledende

Detaljer

Vedlegg 6 Innkomne forslag

Vedlegg 6 Innkomne forslag Vedlegg 6 Innkomne forslag Forslag til Årsmøtet i NSK 26. mai 2007; Lovendringer Forslagsstiller Lisbeth Høyem Forslag 1: Datering av lovene Dato for første lover og siste oppdatering må inn i lovoverskriften.

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 23/ kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 23/ kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 23/11-2016 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lørenskog Hundeklubb Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub. Kap 1 Innledende

Detaljer

Innkalling til årsmøte 25.april 2015

Innkalling til årsmøte 25.april 2015 Innkalling til årsmøte 25.april 2015 I Letohallen (hotelldelen) Etter at bedømmelsen av rasen er ferdig Agenda 1. Valg av ordstyrer, 2 til tellekorps, 2 til å underskrive protokollen og to referenter 2.

Detaljer

Lover for Norsk Briard Klubb

Lover for Norsk Briard Klubb stiftet 07.09.1980 Vedtatt av årsmøtet den 18.02.1981 med senere endringer, senest av 10.03.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 - Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Norsk Newfoundlandshundklubb Lørdag 16. august 2014 kl 17.00

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Norsk Newfoundlandshundklubb Lørdag 16. august 2014 kl 17.00 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Norsk Newfoundlandshundklubb Lørdag 16. august 2014 kl 17.00 Sted: NKKs lokaler på Bryn, Oslo Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Norsk Newfoundlandshundklubb

Detaljer

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Vedtekter 2011 Norsk Bichon Havanais Klubb Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Det ble på årsmøtet 2011 vedtatt noen mindre tilpasninger i teksten sammenlignet med vedtektene vedtatt i 2010. Noen få paragrafer

Detaljer

Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984. Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014

Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984. Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014 Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984 Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den... Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB

LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB Stiftet 1945 gjenopprettet 26. august 1992 Vedtatt av årsmøtet den 28.11.1992 med senere endringer, senest av 13.2.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 17.2.2015

Detaljer

Årsmøtepapirer NKKU 2014

Årsmøtepapirer NKKU 2014 Årsmøtepapirer NKKU 2014 På vegne av NKKU vil jeg takke for et innholdsrikt år med både nye og gamle medlemmer. Det er flott å se hvordan pågangen har vært stor på kurs og andre arrangementer og at hundeungdommer

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Vedtatt av årsmøtet den 27. april 1988 med senere endringer, senest av 25. februar 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den 09.03.2015

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Innkalling til Norsk Stabyhoun Klubbs (NoSK) ekstraordinære årsmøte torsdag 16. oktober 2014 kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Stabyhoun Klubbs (NoSK) ekstraordinære årsmøte torsdag 16. oktober 2014 kl. 19.00. Innkalling til Norsk Stabyhoun Klubbs (NoSK) ekstraordinære årsmøte torsdag 16. oktober 2014 kl. 19.00. Årsmøtet finner sted i AS Regnskapskontorets lokaler på Skjetten. Adr. Hvamsvingen 11, 2013 SKJETTEN

Detaljer

Styremøte 05.11.2012. Tilstede. Line Orlund, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Faste poster: A) Godkjenning av saksliste

Styremøte 05.11.2012. Tilstede. Line Orlund, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Faste poster: A) Godkjenning av saksliste Styremøte 05.11.2012 Tilstede. Line Orlund, Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Faste poster: A) Godkjenning av saksliste Den framlagte sakslisten godkjennes. B) Medlemsutvikling. Pr. i dag (25.10.12)

Detaljer

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016

Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lover for Norsk Kooikerklubb, stiftet 1997 Vedtatt av årsmøtet den 4. juni 2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[] Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012.

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012. Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge stiftet 19. mai 2012. Vedtatt av årsmøtet den 26. mai 2013 med senere endringer, senest av : Årsmøte

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Lover for Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb

Lover for Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb Lover for Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb stiftet 1945 Vedtatt av årsmøtet den 28. februar med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004

Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004 Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004 Lover vedtatt på årsmøte 18 mars 2006, nye lover vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 2 juni 2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer