Grunnkurs i FS - UMB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnkurs i FS - UMB"

Transkript

1 Grunnkurs i FS - UMB Innholdsregister INNLOGGING - BRUKERNAVN OG PASSORD... 2 ROLLER I FS... 3 GENERELT OM FS... 4 MODULENES INNHOLD... 4 BILDER, RUTINER OG RAPPORTER... 6 ÅPNE/ AKTIVISERE BILDER, RUTINER OG RAPPORTER... 6 BILDER I FS... 7 PERSON/STUDENT... 7 STUDENT SAMLEBILDE... 9 SØKING I BILDER GENERELT OM BILDER RAPPORTER I FS NYTTIGE VERKTØY Kopiere/lime inn nøkkel Profil Innstillinger Bokmerker skreddersy din egen hovedmeny Hurtigtaster BRUKERSTØTTE HURTIGTASTER I FS Studieavdelingen UMB, mai

2 Innlogging - Brukernavn og passord Alle brukere må ha tildelt personlig brukernavn og passord. For å få tilgang til FS via tildeling av brukernavn og passord, må du fylle ut taushetserklæring og legge ved valideringsskjema fra nærmeste overordnede. Skjemaene kan lastes ned på Skjemaene fylles ut i to eksemplarer. Det ene eksemplaret beholdes av brukeren selv, det andre sendes til: FS-ansvarlig, Studieavdelingen, UMB Postboks 5003, 1432 Ås eller send scan av original til Du vil bli få tildelt brukernavn og passord fra FS-ansvarlig. Husk at utlån av brukernavn og passord er strengt forbudt. Pålogging til FS skjer gjennom tre trinn. FASportalen -> FEIDE-> FS. Start ved å logge deg inn i Klikk på FEIDE-ikonet Fasportalen.uninett.no Logg på ved å skrive inn ditt brukernavn og sone2-passord. FEIDE-pålogging Studieavdelingen UMB, mai

3 Her klikker du på linken til FS og du vil få opp tilgang. Innlooget på Fasportalen Her skal du skrive inn FS-brukernavn og FS-passord Innloggingsbilde Roller i FS Riksrevisjonen setter krav til rutiner for rolletildeling og det er en nødvendighet at disse blir fulgt. Alle saksbehandlere blir tildelt roller i FS. Noen har mange roller, mens noen har begrenset med roller. Dersom det senere blir behov for utvidet tilgang (nye roller), må nytt valideringsskjema fylles ut der leder forklarer hvilken tilgang det er behov for og hvorfor. Melding om Insufficent priveleges betyr at FS-bruker mangler rollen for å gjøre det som vedkommende forsøker på. Studieavdelingen UMB, mai

4 Generelt om FS Hovedmeny for FS Innholdet i FS er gruppert i moduler, som vist i hovedmenyen. Innholdet i de enkelte modulene forklares i neste kapittel. Innholdet i Bilder, Rutiner og Rapporter varierer fra modul til modul. Innholdet i Fil, Rediger, Person, Verktøy og Vindu er fast, dvs. uavhengig av hvilken modul som er punktmarkert. I Person finnes informasjon knyttet til den enkelte student eller fagperson. Her finner man for eksempel Student samlebilde som er et av de mest benyttede bildene i FS. I hovedmenyen finner man også snarveier til innstillinger, bokmerker, og enkel åpning av rutiner/rapporter. Mer om dette senere. Modulenes innhold Opptak Godkjenningssaker Programstudent Samordna opptak og opptak lokalt på avdeling. Registrering og saksbehandling av søkere, kjøring av opptak, oppretting av søkere til studenter m.m. Godkjenning av ekstern utdanning, tatt ved utenlandske og norske institusjoner Oppretting, endring og vedlikehold av utdanningsplan. Administrasjon av eksisterende og nye kull, klasser og permisjoner. Rapporter for uttak av klasse- og kullister med ulike utvalgsmuligheter. Rapporter knyttet til studierett. Rutiner for inndraging og fullføring av studierett Studieavdelingen UMB, mai

5 Utveksling Semesterregistrering Undervisning Vurdering Doktorgrad Kvalifikasjon Etterutdanning Betaling Stipend Studieelementer Utvekslingsavtaler, utvekslingsprogram, inn- og utvekslingsstudenter og søknader m.m. Semesterkort, semesterregistrering, utsending av semesterkvittering, administrering av StudentWeb Hovedmodul for registrering av praksis. Undervisningssted, veiledere, fagpersoner, undervisningsenhet, undervisningsaktivitet, plassering av studenter på parti m.m. Eksamen, kandidatnummerering, registrering av sensur, overføring til eksamensprotokoll, karakterutskrifter m.m. Registrering av eksamen, planlegging av sensorer, eksamenstid og sted, eksamensvakter m.m. Administrasjon av doktorgradsstudier Vedlikehold og registrering av informasjon knyttet til gradoppnåelse og kvalifikasjon/vitnemålsutskrivning Påmelding til etterutdanningskurs, registrering av kurstilbud, deltakere fagpersoner, foredragsholdere m.m. Betaling av semesteravgift, materiellavgift, studieavgift og OAS-avgift. Fakturadetaljtyper, fakturautsending, reskontro. Økonomiseksjonens område Brukes ikke ved UMB Emner, emnekombinasjoner, studieprogram m.m. Koder Omfatter kodebilder (her finnes ingen rapporter) for alle de andre modulene Studieavdelingen UMB, mai

6 Bilder, rutiner og rapporter Bilder i FS er bygget opp av informasjon fra flere ulike tabeller. I bildene kan man søke frem, slette, legge til og redigere data. En rutine kjøres der man skal utføre samme handling for flere personer på en gang, eller der man skal oppdatere flere forekomster samtidig for en student. For eksempel tildele kandidatnummer til eksamen eller gjøre om søkere til studenter ved opptak/ studiestart. Man kan endre på data ved å kjøre en rutine. Rapporter brukes til å hente ut data fra FS, for eksempel kull/ klasselister, eksamensresultater og søkerlister. Man kan ikke endre på data ved å kjøre rapporter. Åpne/ aktivisere bilder, rutiner og rapporter Bilder, rapporter og rutiner kan åpnes ved å velge alternativer under menyene for Person, Bilder, Rutiner og Rapporter. Skal man for eksempel åpne bildet Søknad samlebilde i opptaksmodulen merker man av for opptaksmodulen, klikker på bilder og deretter Søknad samlebilde. Velge bilde, rutine eller rapport via menyen Mange vinduer kan være åpne samtidig, men bare ett kan være aktivt om gangen. Et vindu aktiviseres ved å klikke med musen i det, eller ved å markere det under Vindu-menyen. Aktivisere bilde, rutine eller rapport via vindu Studieavdelingen UMB, mai

7 Vet du nummeret på rapporten eller rutinen du skal åpne kan du også åpne denne ved å velge Ctrl+O, og taste inn det aktuelle nummeret. Ønsker man for eksempel å åpne rapporten FS Studenter i studiekull velger man Ctrl+O, taster inn og OK. Man kan også bruke knappen Åpne på hovedmenyen til dette formål. Bilder i FS Person/student I bildet Person/student finner man alle personer som er registrert i FS, enten de er studenter, fagpersoner, søkere, kursdeltakere (hvis registrert med fødsels- og personnummer) eller med andre roller. Bildet Person/student åpnes ved å velge Person og Personbilder på verktøylinjen. Studieavdelingen UMB, mai

8 Bildet er todelt, og det nederste vinduet indikerer hvorvidt en person er student eller ikke. Er nederste del av vinduet (nedenfor den røde streken) blankt er personen ikke en student. I eksempelet ovenfor har vi derfor med en student å gjøre. Det ser du bl.a. fordi vedkommende har fått opprettet et studentnummer. Endring av adresse, telefonnummer, e-post m.m. som endres i dette bildet endres automatisk også i Student samlebilde. Dette er også informasjon studenten selv kan endre på StudentWeb, og endringer vil automatisk bli oppdatert i FS. En person kan ikke opprettes i Student samlebilde før den har blitt opprettet som student i bildet Person/student og i bildet student. De aller fleste studenter opprettes i en felles rutine i forbindelse med Samordna opptak. Studieavdelingen UMB, mai

9 Student samlebilde Det mest aktuelle bildet for informasjon om den enkelte student er Student samlebilde. Dette åpnes i likhet med bildet Person/student ved å velge Person og Personbilder på verktøylinjen, eller direkte fra hovedmenyen. Student samlebilde I Student samlebilde vil man kunne søke fram en student og få en rekke opplysninger om den aktuelle studenten, som adresser, bakgrunn, eksamensmelding, eksamensresultater, oppnådde grader, studierett, kull og klasse. Det er opprettet ett bilde per studieprogram som student er eller har vært knyttet til. Det betyr at dersom en student for eksempel har vært student både ved allmennlærerutdanningen og førskolelærerutdanningen vil det være 2 forekomster knyttet til denne studenten. Dette ser du i bildet over ved at det står 2/3. Dvs. 3 bilder der du står i nr. 2. Ved å velge Kun aktive studieretter er det kun bildet for det aktive studieprogrammet som kan leses. Studieavdelingen UMB, mai

10 Søking i bilder Når bakgrunnsfargen i et bilde er i grått betyr dette at man står i søkermodus. Et bilde åpnes alltid i søkermodus. Man ser også på spørsmålstegnet øverst til venstre at man er i søkermodus. Bildet Student samlebilde i søkemodus Egenskapene på knapperaden øverst i bildet endrer seg avhengig om bildet er i søke- eller registreringsmodus. Knapperad for bilde i søkemodus Knapperad for bilde i registreringsmodus En mer detaljert forklaring av de ulike ikonenes funksjoner finnes på listen over hurtigtaster bakerst i dette heftet. Søking i numeriske felter, eks. feltet Person (fnr): fødselsnummer og personnummer oppgis enkeltvis (f.eks ) eller i kombinasjon (f. eks ). I søking i tekstfelter, f.eks. feltene etternavn og fornavn, fungerer %-tegnet som jokertegn, dvs. som erstatning for ett eller flere tegn. Det er likegyldig om man søker på store eller små bokstaver i personnavn-felter (Søking på e finner både e og E). Dette gjelder ikke nødvendigvis for andre tekstfelter. Man kan i hovedsak søke på alle felter i et bilde. Fyller man ut flere felter i en søkeforekomst fanger man opp bare de forekomstene som oppfyller alle kriterier (både og). Studieavdelingen UMB, mai

11 Søk på person FS vil liste opp alle personer som heter Hansen til etternavn og som har fornavn som begynner med ole. Her ville for eksempel Oleanna Hansen også blitt hentet opp. Søk på kull Her vil FS liste opp alle studentene som startet bachelorstudiet i plantevitenskap høsten 2003 Hvis ikke noen søkekriterier er oppgitt, og man gir Hent-kommandoen, ber man om å hente alle forekomstene fra databasen. Hvis det finnes mer enn 2000 forekomster som oppfyller søkekriteriet, får man et spørsmål om man nøyer seg med de første Hvis man svarer ja begrenses søket til disse, hvis nei hentes alle forekomster. Generelt om bilder Overgang mellom ulike bilder i FS skjer ved å klikke på relevant felt i et bilde eller gå inn via modulvalg i hovedmenyen. Dobbeltklikker man for eksempel i feltet Studieprogram i Student samlebilde får man opp bildet Studieprogram samlebilde, som man ellers ville hentet fra modulen Studieelementer. På samlebilder er det ofte hurtigtaster til andre bilder, rapporter og rutiner som har sammenheng med det aktuelle bildet. For eksempel ligger det i Student samlebilde en direkte overgang til rapporten FS Karakterutskrift. Velger man denne snarveien for en valgt student vil karakterutskrift for denne studenten hentes opp. En del snarveier til andre bilder, rapporter og rutiner finner man i rullegardinen til høyre i Student samlebilde. Dette er snarveier til de mest benyttede funksjonene knyttet til en student. Studieavdelingen UMB, mai

12 En del bilder, spesielt samlebilder, har underordnede arkfaner, også kalt undervindu. Arkfaner markert med blå tekst betyr at det er forekomster/informasjon under den aktuelle fanen. På enkelte bilder er det mange arkfaner. Man kan skjule de arkfanene man sjelden eller aldri benytter ved å høyreklikke på arkfanen og velge Skjul. Ved å høyreklikke og velge Vis alle vil alle de skjulte arkfanene vises igjen. Når man er inne i et felt man ikke er sikker på hva skal inneholde kan man ved å trykke på F1- tasten få informasjon om navn på felt, hva det aktuelle feltet skal inneholde osv. Studieavdelingen UMB, mai

13 Rapporter i FS I rapporter kan man ikke endre eller lagre ny informasjon. Her kan man kun hente ut og sortere data som allerede ligger i FS. Det er derfor trygt å prøve seg frem her da man ikke kan gjøre noe som får konsekvenser for datagrunnlaget i FS. Noen viktige regler og tips for kjøring av rapporter er: Se til at alle nødvendige haker er haket av og nødvendig informasjon fylt inn. Hvis rapporten kommer opp som blank har man sannsynligvis glemt noe av dette. Lær deg utvalgsmulighetene i de rapportene du bruker oftest. I de fleste rapportene kan man velge mellom flere ulike typer data som skal fremvises. Rapporter kan sorteres, filtreres, endres linjeavstand på m.m. Et eksempel er rapporten Studenter i studiekull (FS ). Lar man haken for klasse stå blank og ikke setter inn noe i feltet ved siden av, hentes alle studenter i kull 2003 frem. Setter man hake i feltet for klasse må man også sette inn aktuell klasse i feltet ved siden av. Man får da hentet frem kun studenter fra den aktuelle klassen i kullet. Hvilke data som tas med i rapporten kan endres ved å hake av i feltene øverst til høyre. Man kan bl.a. velge å ta vekk fødsels- og personnummer, med eller uten adresser, e-post osv. Hvilke felter en kan velge å ha med varierer fra rapport til rapport. I Innstillinger (på hovedmenyen) kan man legge inn forhåndsverdier på de verdiene man oftest bruker i rapporter. Se mer om dette under nyttige verktøy. Studieavdelingen UMB, mai

14 Nyttige verktøy For å lette arbeidet i FS er det en del nyttige verktøy man kan benytte seg av. Kopiere/lime inn nøkkel Skal man sette inn søkekriterier for samme person eller emne i flere bilder, kan man kopiere nøkkelen og lime den inn i neste bilde hvor man skal søke frem denne informasjonen. En nøkkel kan for eksempel være fødsels- og personnummer eller en emnekode. På denne måten slipper man å fylle inn samme informasjon for hvert bilde man skal søke i. Still markøren i det feltet man ønsker å kopiere. Benytt knapper for kopier nøkkel og lim inn nøkkel på verktøylinjen. Profil Man kan legge inn forhåndsverdier i FS for registrering av ny data. Dette kan være nyttig for eksempel når man skal registrere samme type informasjon flere ganger. Skal man For eksempel registrere flere deltakere på et etterutdanningskurs kan man legge kurskoden og annen felles informasjon inn i profilen for å slippe å fylle ut dette for hver enkelt deltaker. For å definere forhåndsinnstillinger trykker man på det gule lynet (Profil) på verktøylinjen. Bilde for forhåndsinnstilling E står for egendefinert verdi, dvs. at man setter inn en verdi i feltet for hver gang man registrerer. F står for forhåndsinnstilt, og krever at man definerer hvilken tekst som skal inn under feltet Forhåndsverdi. N står for ingen verdi. Resultatet vil da se slik ut når man skal registrere ny kursdeltaker: Studieavdelingen UMB, mai

15 Innstillinger Man kan under Verktøy Innstillinger på menylinjen velge forhåndsinnstilte verdier for felter for rutiner og rapporter man benytter. Dette kan for eksempel være institusjonsnummer, år, termin og versjonskode. Selv om man har forhåndsdefinerte verdier i Innstillinger kan man endre dette i de rutiner og rapporter man kjører. Mens innstillinger retter seg mot kjøring av rutiner og rapporter er forhåndsinnstillingene i Profil rettet mot registrering av ny data i bilder. Innstillinger Studieavdelingen UMB, mai

16 Bokmerker skreddersy din egen hovedmeny En kan lage et bokmerke i hovedmenyen for alle bilder, rutiner og rapporter man benytter mye. Dette gjøres ved hjelp av menyvalg Fil Legg til bokmerke når man står i bildet, rutinen eller rapporten man ønsker å legge på menyen. Man kan da åpne bildet, rapporten eller rutinen direkte fra hovedmenyen ved å dobbeltklikke på navnet. Dersom du bruker mange vinduer (bilder/rapporter/rutiner) kan du lage egne mapper for vinduene (se under). Du kan lage/slette grupper og bokmerker ved å trykke tasten merket Bokmerke i hovedmenyen. Dersom en klikker på navnet til en gruppe vil alle vinduene under denne gruppen åpne seg. Studieavdelingen UMB, mai

17 Hurtigtaster Det anbefales å lære seg hurtigtastene i FS, både for å effektivisere arbeidet og å redusere belastning på håndledd og armer. En oversikt over nyttige hurtigtaster i FS gis til slutt i dette heftet. Brukerstøtte Sjekk FS-websidene på Send en e-post til Lim inn kopi av feilmeldingen du får, eller beskriv feilen eller problemet så nøyaktig som mulig da er det lettere å hjelpe! UMB bruker et web-basert system, som gir hver og en tilgang til å følge med i saksbehandlingen av egne saker. Man finner også brukerdokumentasjon, kursdokumentasjon m.m. på USIT sine nettsider Brukernavn og passord til denne siden kan fås ved henvendelse til Studieavdelingen UMB, mai

18 Hurtigtaster i FS Meny Valg Tastkombina sjon Trykknapp Funksjon Fil Åpne Ctrl+O Dialog for å gå direkte til et bilde (eller rapport) Fil Lukk Ctrl+W Lukk Lukker det aktive vinduet Fil Oppdater Ctrl+S Oppdater Legger inn nye eller endrede data i databasen Fil Hent Ctrl+J+E nter Fil Skriv ut aktivt vindu Ctrl+P Hent alle forekoms ter Henter data fra databasen Skriver ut det aktive vinduet. i flernivå-bilder. Hvis øverste del er aktivert, skrives ut datainnholdet som finnes der (for eksempel alle emner i Emne samlebilde). Fil Avslutt Ctrl+Q Avslutt Avslutter FS når hovedmenyen er aktivert Redige r Redige r Redige r Redige r Redige r Redige r Redige r Redige r Kopier nøkkel Lim inn nøkkel Ctrl+Shif t+c Ctrl+Shif t+v Kopier nøkkel Lim inn nøkkel Kopierer nøkkelverdien i feltet hvor markøren står Limer nøkkelverdien inn i nytt felt hvor markøren står Kopier rad Ctrl+K Kopierer aktiv forekomst inn i ny rad Ny rad Ctrl+N Ny rad Setter inn nye forekomster i aktivt vindu Brukerprofil Ctrl+B Endre profil for felt Åpner dialog for å endre brukerprofil (innsettingsvalg) Tekstfelt Ctrl+T Åpner dialog som viser tekstfeltets navn, lengde og innhold Blank ut spørrebuffer Neste datavindu Ctrl+L Alt+Z Sletter tidligere registrerte søkekriterier Gjør neste vindu i bildet aktivt (roterer) Modus Lag søk Ctrl+F Søk Setter bildet i søkemodus med grå bakgrunn Modus Registrering smodus Ctrl+R Registreri ngsmodu s Setter bildet i registreringsmodus, med hvit bakgrunn Studieavdelingen UMB, mai

Søke opp to bilder for å sammenligne: skriv inn søkeord/studentnummer, trykk på grønn pil

Søke opp to bilder for å sammenligne: skriv inn søkeord/studentnummer, trykk på grønn pil Nyttige FS-tips Generelt om bilder Overgang mellom ulike bilder i FS skjer ved å klikke på relevant felt i et bilde eller gå inn via modulvalg i hovedmenyen. Dobbeltklikker man for eksempel i feltet Studieprogram

Detaljer

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder Nyttige FS-tips Generelt om bilder Overgang mellom ulike bilder i FS skjer ved å klikke på relevant felt i et bilde eller gå inn via modulvalg i hovedmenyen. Dobbeltklikker man for eksempel i feltet Studieprogram

Detaljer

Innføring i FS Høgskolen i Oslo og Akershus

Innføring i FS Høgskolen i Oslo og Akershus Innføring i FS Høgskolen i Oslo og Akershus Innhold INFORMASJON OM BRUKERDOKUMENTASJONEN... 2 INNLOGGING - BRUKERNAVN OG PASSORD... 3 ENDRING AV PASSORD... 3 KORT OM PERSONVERN OG SIKKERHET I FS... 4 ROLLER

Detaljer

GRUNNKURS I FS NTNU Oppdatert 02.09.2015 1

GRUNNKURS I FS NTNU Oppdatert 02.09.2015 1 GRUNNKURS I FS NTNU Oppdatert 02.09.2015 1 Innhold Litt om bakgrunnen for FS... 3 Innlogging brukernavn og passord... 4 Endring av passord... 5 Roller i FS... 5 Generelt om FS Hovedmeny... 6 Modulenes

Detaljer

Oppfriskningskurs i FS UMB

Oppfriskningskurs i FS UMB Oppfriskningskurs i FS UMB Table of Contents Oppslag i FS... 4 Søking i bilder... 4 Generelt om bilder... 5 Student Samlebildet (studierett, knapper, rullgardin)... 7 Vurderingsmelding vs Utdanningsplan...

Detaljer

GRUNNKURS I FS NTNU Oppdatert

GRUNNKURS I FS NTNU Oppdatert GRUNNKURS I FS NTNU Oppdatert 12.09.2016 1 Innhold Litt om bakgrunnen for FS... 3 Litt om sammenhenger mellom systemer.... 4 Innlogging brukernavn og passord... 5 Endring av passord... 6 Roller i FS...

Detaljer

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb Oppdatert 03.september 2010 Brukerveiledning StudentWeb Pålogging til StudentWeb skjer på: studentweb.ntnu.no StudentWeb - Innlogging Det er to måter å logge inn på: -Brukernavn og passord -Fødselsnr.

Detaljer

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole Pålogging / pinkode... 1 Tjenester på Studentwebben... 2 Godkjenne utdanningsplan / Semesterregistrering... 3 Trinn for trinn veiledning for godkjenning

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER Høsten 2011 Side 2 av 22 INNHOLD INNLEDNING... 4 1 Bakgrunnsinformasjon som må ligge tilgrunn... 5 1.1 Emne samlebilde...

Detaljer

>> StudentWeb på 1 2 3 Studenter

>> StudentWeb på 1 2 3 Studenter >> StudentWeb på 1 2 3 Studenter Høgskolen i Molde bruker StudentWeb for studieadministrativ informasjon til og fra den enkelte student. Denne korte veiledningen tar for seg hvilken informasjon du finner

Detaljer

GRUNNKURS I FS NTNU Oppdatert

GRUNNKURS I FS NTNU Oppdatert GRUNNKURS I FS NTNU Oppdatert 10.11.2017 1 Innhold Litt om bakgrunnen for FS... 3 Litt om andre systemer med tilknytning til FS... 4 Innlogging... 6 Programkiosk, brukernavn og passord... 6 Endring av

Detaljer

Norsk ekstern utdanning

Norsk ekstern utdanning Norsk ekstern utdanning For å få tilgang til godkjenningssak samlebilde, hvor ekstern utdanning skal registreres, bruk rullegardinen i student samlebilde etter studenten som det skal registreres på, er

Detaljer

Grunnkurs i Felles Studentsystem

Grunnkurs i Felles Studentsystem Grunnkurs i Felles Studentsystem 1. INNLEDNING... 1 1.1 STARTE OPP FS. LOGGE INN MED BRUKERNAVN OG PASSORD... 1 1.2 GENERELT OM FS... 2 1.3 BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER... 3 2. HOVEDMENYEN... 4 2.1

Detaljer

Ekstern utdanning fra utlandet

Ekstern utdanning fra utlandet Ekstern utdanning fra utlandet For å få tilgang til godkjenningssak samlebilde, hvor ekstern utdanning skal registreres, bruk rullegardinen i student samlebilde etter at studenten som det skal registreres

Detaljer

Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning

Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning FSAT - vår 2015 1 Undervisningsmodulen Administrere undervisning for ulike emner i ulike år-terminer Fem generelle oppgaver: Opprette undervisningsenheter

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS Vår 2011 Innhold 1. Søke fram kandidat(-er)... 3 2. Spesialtilpasning for person... 4 3. Registrering av spesialtilpasning

Detaljer

Superbrukerkurs i etter- og videreutdanning - FS, 23.2.2015 Adelheid Mortensen Huuse

Superbrukerkurs i etter- og videreutdanning - FS, 23.2.2015 Adelheid Mortensen Huuse Superbrukerkurs i etter- og videreutdanning - FS, 23.2.2015 Adelheid Mortensen Huuse Forutsetninger Kjennskap til administrasjon av etter- og videreutdanningskurs Grunnleggende kunnskap om registrering

Detaljer

Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning)

Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning) Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning) 1. Søknadsbehandling utenfor FS a) Mottak og registrering Søknaden vil som regel komme gjennom arkivet. Da vil den ha blitt registrert og lagt inn

Detaljer

Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015

Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015 Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3 Kathy Haugen 15. april 2015 Hvordan teste i demobasen? Last inn felleskoder FS002.001 i Fssystem Sett i gang nattjobb for Webapplikasjon initier kopieringsjobb

Detaljer

Semesterregistrering ved UiN

Semesterregistrering ved UiN Semesterregistrering ved UiN Brukerveiledning i StudentWeb ved UiN Universitetet i Nordland Veiledning i semesterregistrering Du registrerer deg på UiNs StudentWeb. Her skal du: 1. Godkjenne utdanningsplan

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Steg-for-steg guide. Sjekkliste til gjennomgang før studiestart

Steg-for-steg guide. Sjekkliste til gjennomgang før studiestart Steg-for-steg guide Sjekkliste til gjennomgang før studiestart 1. Aktivering av datakonto 2. Semesterregistrering 3. Betal avgift 4. Få studentbevis Steg 1 Aktivering av datakonto Du må opprette datakonto

Detaljer

Hva er StudentWeb? Hvor er StudentWeb? Guide til nye StudentWeb

Hva er StudentWeb? Hvor er StudentWeb? Guide til nye StudentWeb Dette er en introduksjon til semesterregistrering i den nye versjonen av StudentWeb. Systemet kan fortsatt ha noen feil og mangler. Dersom noe ikke fungerer, ta kontakt med Kjetil Høybråten i studieadministrasjonen,

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Utestenging og RUST Utestenging og RUST Innledning RUST Administrasjon av utestenginger...

Utestenging og RUST Utestenging og RUST Innledning RUST Administrasjon av utestenginger... 2014-03-28 Innhold 92.... 1 92.1. Innledning... 1 92.1.1 RUST... 1 92.2. Administrasjon av utestenginger... 1 92.2.1 Bilde Utestenging... 1 92.2.2 Opprette utestenging... 3 92.2.3 Endre utestenging...

Detaljer

Praksisadministrasjon i FS

Praksisadministrasjon i FS Praksisadministrasjon i FS Sist endret: 16.11.2015, gchr Denne brukerveiledningen tar for seg hvordan studier med praksis skal administreres i FS. Vurdering av praksis vil ikke bli omtalt her. Dette registreres

Detaljer

FS webapplikasjoner. Kathy Haugen Kontaktforum 2013

FS webapplikasjoner. Kathy Haugen Kontaktforum 2013 FS webapplikasjoner Kathy Haugen Hvilke webapplikasjoner har vi? StudentWeb SøknadsWeb Nomination EvuWeb FagpersonWeb EpN Webservicer 2 StudentWeb StudentWeb er en webapplikasjon for studenter. StudentWeb

Detaljer

Behandling av søknader om utreisende utveksling. FS og Søknadsweb

Behandling av søknader om utreisende utveksling. FS og Søknadsweb Behandling av søknader om utreisende utveksling FS og Søknadsweb 1 Oversikt over studenter som søker om utreisende utveksling søkerliste 101.001 (land) Fyll inn søkekriterier som angitt her. Du kan også

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Å jobbe med Utdanningsplaner i FS brukermanual til bildet Utdanningsplan

Å jobbe med Utdanningsplaner i FS brukermanual til bildet Utdanningsplan Å jobbe med Utdanningsplaner i FS brukermanual til bildet Utdanningsplan Bildet Utdanningsplan i FS er et stort bilde: Sist oppdatert den 16.5.2014 av Sara Mauland Side 1 Innhold Å jobbe med Utdanningsplaner

Detaljer

Vår rutine for å finne fram til, informere og følge opp studenter som kvalifiserer til grad er som følger:

Vår rutine for å finne fram til, informere og følge opp studenter som kvalifiserer til grad er som følger: Gradfangst Fra 1. august 2014 begynner vi med gradfangst av bachelorstudenter ved NTNU, men store deler av denne dokumentasjonen gjelder generelt for alle studieprogram hvor studentens utdanningsplan vedlikeholdes.

Detaljer

Behandling av søknader om utreisende utveksling. FS og Søknadsweb

Behandling av søknader om utreisende utveksling. FS og Søknadsweb Behandling av søknader om utreisende utveksling FS og Søknadsweb 1 Oversikt over studenter som søker om utreisende utveksling søkerliste 101.001 Fyll inn søkekriterier som angitt her. Terminen det vises

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Emnekombinasjoner FS ved UMB

Emnekombinasjoner FS ved UMB Emnekombinasjoner FS ved UMB Innholdsregister INNLEDNING... 2 STUDIEPROGRAM OG EMNEKOMBINASJONER... 2 EMNEKOMBINASJONER... 3 EMNEKOMBINASJON - EMNE... 6 EMNEKOMBINASJON - UTDANNINGSPLANELEMENT... 9 EMNEKOMBINASJON

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Brukermanual. For studenter ved NLA Høgskolen

Brukermanual. For studenter ved NLA Høgskolen Brukermanual For studenter ved NLA Høgskolen Hva er itslearning? Itslearning er et elektronisk studiestøttesystem som er hovedmediet for kommunikasjon og informasjon mellom høgskolen og deg som student.

Detaljer

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj Grunnkurs i FS klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc Felles Studentsystem XX/XX/2012

Detaljer

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1 hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: 04.10.2012.2012 Side 1 Innhold hypernet Fravær... 3 Innlogging... 4 Ny bruker (søke om tilgang)... 4 Registrert bruker... 6 Registrert bruker (søke

Detaljer

Rutine for registrering av persontilpasning i FS

Rutine for registrering av persontilpasning i FS Rutine for registrering av persontilpasning i FS Denne rutinebeskrivelsen gjelder registrering av standard tilrettelegging for studenter med dysleksi og registrering av tilrettelegging for studenter med

Detaljer

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5 Kursportalen Veiledning for administratorer: Innhold: 1. Hvordan publisere kurs? 1 2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3 3. Hvordan endre opplysninger om kurset?.4 4. Hvordan

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Prosedyre for godkjenningssaker og behandling av innpass/godkjenninger i utdanningsplaner

Prosedyre for godkjenningssaker og behandling av innpass/godkjenninger i utdanningsplaner Prosedyre for godkjenningssaker og behandling av innpass/godkjenninger i utdanningsplaner Lov om universiteter og høyskoler LOV-2005-04-01-15 3-5. Godskriving og faglig godkjenning Innhold Prosedyre...

Detaljer

Brukerveiledning for. FagpersonWeb. ved Universitetet i Stavanger

Brukerveiledning for. FagpersonWeb. ved Universitetet i Stavanger Brukerveiledning for FagpersonWeb ved Universitetet i Stavanger Innledning FagpersonWeb er en nettbasert tjeneste som lar fagpersoner utføre en del nødvendige studieadministrative rutiner og oppgaver via

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012

Manual MicroBuild.no Engineering 24082012 24082012 Innholdsfortegnelse: 1. Registrering som bruker 2. Opprette prosjekt og åpne prosjekt 3. Legge til brukere i et prosjekt 4. Brukerinnstillinger 5. Designe skjermbilde - Fjerne og legge til strukturer

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML)

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Timeregistrering I Agresso Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Innholdsfortegngelse 1. Internett-link til timeregistrering side 3 2. Innlogging på Self Service side 3 Pålogging Brukernavn Klient Passord

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

Brukerveiledning for StudentWeb

Brukerveiledning for StudentWeb Brukerveiledning for StudentWeb Innlogging Du kan logge deg inn med fødselsnummer og pinkode eller ved å bruke ditt vanlige brukernavn og passord ved Høgskolen (Feide). 1 Innlogging vha brukernavn og passord

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow. For å kunne gjennomføre en skriftlig skoleeksamen i WISEflow, må du ha installert en egen browser i forkant. Du logger deg på via https://uia.wiseflow.dk.

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister SVV

Brukermanual. System for oversiktslister SVV Brukermanual System for oversiktslister SVV Endringslogg: Versjon Nytt i versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 Versjonnr i bunntekst, registrer kontrakt ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26

Detaljer

Superbrukerkurs i utdanningsplaner, Oslo den 23.9.13. Adelheid Mortensen Huuse

Superbrukerkurs i utdanningsplaner, Oslo den 23.9.13. Adelheid Mortensen Huuse Superbrukerkurs i utdanningsplaner, Oslo den 23.9.13 Adelheid Mortensen Huuse Forkunnskapskrav God kjennskap til grunnleggende felter/funksjoner i: Emne samlebilde Studieprogram samlebilde Emnekombinasjon

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Slik betaler du Du får her en kort beskrivelse av hvordan du oppretter og godkjenner en betaling i Business Online. En betaling kan opprettes på 2 måter. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Veiledning for å behandle mastersøknader og registrere masteropptak med dokumentopplasting

Veiledning for å behandle mastersøknader og registrere masteropptak med dokumentopplasting Veiledning for å behandle mastersøknader og registrere masteropptak med dokumentopplasting Søkerlister Rapporter: FS101.001 Søkerliste Opptak: Studietype: Velg MA-MN for master. Skriv inn opptakssemester.

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

FS-Opplæring på WEB FS Brukerforum 26.e oktober

FS-Opplæring på WEB FS Brukerforum 26.e oktober FS-Opplæring på WEB FS Brukerforum 26.e oktober Anette B Wigaard UiO Mikael Götesson HiST Elin Bjørgen NTNU En første samling i Oslo under høsten Deltakere: UiO, NTNU, HiST, Politihøyskolen, HiB, UMB,

Detaljer

Brukerveiledning til. KS- Læring. Innlogging Registering av arbeidssted Lage snarvei

Brukerveiledning til. KS- Læring. Innlogging Registering av arbeidssted Lage snarvei Brukerveiledning til KS- Læring Innlogging Registering av arbeidssted Lage snarvei Innlogging i KS Læring Brukerveiledning Brukerveiledning KS-Læring 1 KS Læring er en lærings- og delingsarena for kommunene.

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 04.11.14 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

GODKJENNING AV OBLIGATORISKE AKTIVITETER I FS VURDERINGSMODUL

GODKJENNING AV OBLIGATORISKE AKTIVITETER I FS VURDERINGSMODUL GODKJENNING AV OBLIGATORISKE AKTIVITETER I FS VURDERINGSMODUL Oppdatering til FS6.2 medfører endringer i forbindelse med administrering av obligatorisk aktivitet. Hovedendringen til FS6.2 er innføringen

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock

Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock Brukerveiledning digital eksamen via FLOWlock For at du skal kunne gjennomføre eksamen digitalt, må følgende være på plass før eksamensstart: - Du må ha et gyldig HiT-brukernavn og passord! - Du må ha

Detaljer

Brukermanual til Domenia Norges adminløsning

Brukermanual til Domenia Norges adminløsning Brukermanual til Domenia Norges adminløsning 1. Login For å logge inn på løsningen din skriver du inn domenenavnet ditt og /siteadmin (f.eks www.domenia.no/siteadmin ). Skriv inn brukernavn og passord

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Resultat-utveksling mellom institusjoner v/canisius FS-Fronter teamet

Resultat-utveksling mellom institusjoner v/canisius FS-Fronter teamet 4. DESEMBER 2014 Resultat-utveksling mellom institusjoner v/canisius FS-Fronter teamet Hva er resultatutveksling? Resultatutveksling innebærer å hente vurderingsresultater og kvalifikasjoner en student

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra

Detaljer

Brukerveiledning. for eksamenskoordinator

Brukerveiledning. for eksamenskoordinator Brukerveiledning for eksamenskoordinator 1 Innhold Innledning Pålogging Epostvarsel ved opprettelse av ny brukerkonto Glemt passord Endre profil Hjelpfunksjonen i Inspera Assessment Hovedansvarlig Oppsett

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 Pålogging 1. Start nettleseren (Internet Explorer) 2. Skriv kontor i URL feltet (alternativt kontor.smikt.local ) for å starte Citrix påloggingen. 3. Hvis

Detaljer

Felles Studentsystem. FS Grunnkurs. USIT FS-prosjektet

Felles Studentsystem. FS Grunnkurs. USIT FS-prosjektet Felles Studentsystem FS Grunnkurs USIT FS-prosjektet Versjon: 6.4 09.10.2009 FS Kurshefte Grunnkurs Side ii av 57 Innhold 1. Grunnkurs... 5 1.1. Starte opp FS. Logge inn med brukernavn og passord...5 1.2.

Detaljer

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Versjon av 21.1.2010 Innledning Før man kan få tilgang til MUSITs samlingsdatabaser, må man få tildelt et brukernavn og passord. Dette får man ved å henvende

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg studieplan b. Gi kurset

Detaljer

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1 Pålogging AllPro-Kjørebok er et Web-basert kjørebokprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

IST Skole Vurdering - Elev

IST Skole Vurdering - Elev IST Skole Vurdering - Elev Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015

Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015 Studentweb3 Kathy Haugen 15. april 2015 Hva er Studentweb? Studentweb er en webapplikasjon for studenter. StudentWeb lar studentene få tilgang til sine studiedata, utføre studieadministrative rutiner og

Detaljer

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6 Innhold Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Innlogging... 2 Opplysninger som importeres fra FANE2... 4 Lagre og forhåndsvis

Detaljer

Oppskrift for saksbehandlere i Pureservice

Oppskrift for saksbehandlere i Pureservice Oppskrift for saksbehandlere i Pureservice Logg på agentsiden Logg inn på http://selvbetjening.mrfylke.no/agent/ Logg på ved å klikke på «Logg inn med din Microsoft Windows konto» eller opprette passord

Detaljer