Grunnkurs i FS - UMB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnkurs i FS - UMB"

Transkript

1 Grunnkurs i FS - UMB Innholdsregister INNLOGGING - BRUKERNAVN OG PASSORD... 2 ROLLER I FS... 3 GENERELT OM FS... 4 MODULENES INNHOLD... 4 BILDER, RUTINER OG RAPPORTER... 6 ÅPNE/ AKTIVISERE BILDER, RUTINER OG RAPPORTER... 6 BILDER I FS... 7 PERSON/STUDENT... 7 STUDENT SAMLEBILDE... 9 SØKING I BILDER GENERELT OM BILDER RAPPORTER I FS NYTTIGE VERKTØY Kopiere/lime inn nøkkel Profil Innstillinger Bokmerker skreddersy din egen hovedmeny Hurtigtaster BRUKERSTØTTE HURTIGTASTER I FS Studieavdelingen UMB, mai

2 Innlogging - Brukernavn og passord Alle brukere må ha tildelt personlig brukernavn og passord. For å få tilgang til FS via tildeling av brukernavn og passord, må du fylle ut taushetserklæring og legge ved valideringsskjema fra nærmeste overordnede. Skjemaene kan lastes ned på Skjemaene fylles ut i to eksemplarer. Det ene eksemplaret beholdes av brukeren selv, det andre sendes til: FS-ansvarlig, Studieavdelingen, UMB Postboks 5003, 1432 Ås eller send scan av original til Du vil bli få tildelt brukernavn og passord fra FS-ansvarlig. Husk at utlån av brukernavn og passord er strengt forbudt. Pålogging til FS skjer gjennom tre trinn. FASportalen -> FEIDE-> FS. Start ved å logge deg inn i https://fasportalen.uninett.no/portal/ Klikk på FEIDE-ikonet Fasportalen.uninett.no Logg på ved å skrive inn ditt brukernavn og sone2-passord. FEIDE-pålogging Studieavdelingen UMB, mai

3 Her klikker du på linken til FS og du vil få opp tilgang. Innlooget på Fasportalen Her skal du skrive inn FS-brukernavn og FS-passord Innloggingsbilde Roller i FS Riksrevisjonen setter krav til rutiner for rolletildeling og det er en nødvendighet at disse blir fulgt. Alle saksbehandlere blir tildelt roller i FS. Noen har mange roller, mens noen har begrenset med roller. Dersom det senere blir behov for utvidet tilgang (nye roller), må nytt valideringsskjema fylles ut der leder forklarer hvilken tilgang det er behov for og hvorfor. Melding om Insufficent priveleges betyr at FS-bruker mangler rollen for å gjøre det som vedkommende forsøker på. Studieavdelingen UMB, mai

4 Generelt om FS Hovedmeny for FS Innholdet i FS er gruppert i moduler, som vist i hovedmenyen. Innholdet i de enkelte modulene forklares i neste kapittel. Innholdet i Bilder, Rutiner og Rapporter varierer fra modul til modul. Innholdet i Fil, Rediger, Person, Verktøy og Vindu er fast, dvs. uavhengig av hvilken modul som er punktmarkert. I Person finnes informasjon knyttet til den enkelte student eller fagperson. Her finner man for eksempel Student samlebilde som er et av de mest benyttede bildene i FS. I hovedmenyen finner man også snarveier til innstillinger, bokmerker, og enkel åpning av rutiner/rapporter. Mer om dette senere. Modulenes innhold Opptak Godkjenningssaker Programstudent Samordna opptak og opptak lokalt på avdeling. Registrering og saksbehandling av søkere, kjøring av opptak, oppretting av søkere til studenter m.m. Godkjenning av ekstern utdanning, tatt ved utenlandske og norske institusjoner Oppretting, endring og vedlikehold av utdanningsplan. Administrasjon av eksisterende og nye kull, klasser og permisjoner. Rapporter for uttak av klasse- og kullister med ulike utvalgsmuligheter. Rapporter knyttet til studierett. Rutiner for inndraging og fullføring av studierett Studieavdelingen UMB, mai

5 Utveksling Semesterregistrering Undervisning Vurdering Doktorgrad Kvalifikasjon Etterutdanning Betaling Stipend Studieelementer Utvekslingsavtaler, utvekslingsprogram, inn- og utvekslingsstudenter og søknader m.m. Semesterkort, semesterregistrering, utsending av semesterkvittering, administrering av StudentWeb Hovedmodul for registrering av praksis. Undervisningssted, veiledere, fagpersoner, undervisningsenhet, undervisningsaktivitet, plassering av studenter på parti m.m. Eksamen, kandidatnummerering, registrering av sensur, overføring til eksamensprotokoll, karakterutskrifter m.m. Registrering av eksamen, planlegging av sensorer, eksamenstid og sted, eksamensvakter m.m. Administrasjon av doktorgradsstudier Vedlikehold og registrering av informasjon knyttet til gradoppnåelse og kvalifikasjon/vitnemålsutskrivning Påmelding til etterutdanningskurs, registrering av kurstilbud, deltakere fagpersoner, foredragsholdere m.m. Betaling av semesteravgift, materiellavgift, studieavgift og OAS-avgift. Fakturadetaljtyper, fakturautsending, reskontro. Økonomiseksjonens område Brukes ikke ved UMB Emner, emnekombinasjoner, studieprogram m.m. Koder Omfatter kodebilder (her finnes ingen rapporter) for alle de andre modulene Studieavdelingen UMB, mai

6 Bilder, rutiner og rapporter Bilder i FS er bygget opp av informasjon fra flere ulike tabeller. I bildene kan man søke frem, slette, legge til og redigere data. En rutine kjøres der man skal utføre samme handling for flere personer på en gang, eller der man skal oppdatere flere forekomster samtidig for en student. For eksempel tildele kandidatnummer til eksamen eller gjøre om søkere til studenter ved opptak/ studiestart. Man kan endre på data ved å kjøre en rutine. Rapporter brukes til å hente ut data fra FS, for eksempel kull/ klasselister, eksamensresultater og søkerlister. Man kan ikke endre på data ved å kjøre rapporter. Åpne/ aktivisere bilder, rutiner og rapporter Bilder, rapporter og rutiner kan åpnes ved å velge alternativer under menyene for Person, Bilder, Rutiner og Rapporter. Skal man for eksempel åpne bildet Søknad samlebilde i opptaksmodulen merker man av for opptaksmodulen, klikker på bilder og deretter Søknad samlebilde. Velge bilde, rutine eller rapport via menyen Mange vinduer kan være åpne samtidig, men bare ett kan være aktivt om gangen. Et vindu aktiviseres ved å klikke med musen i det, eller ved å markere det under Vindu-menyen. Aktivisere bilde, rutine eller rapport via vindu Studieavdelingen UMB, mai

7 Vet du nummeret på rapporten eller rutinen du skal åpne kan du også åpne denne ved å velge Ctrl+O, og taste inn det aktuelle nummeret. Ønsker man for eksempel å åpne rapporten FS Studenter i studiekull velger man Ctrl+O, taster inn og OK. Man kan også bruke knappen Åpne på hovedmenyen til dette formål. Bilder i FS Person/student I bildet Person/student finner man alle personer som er registrert i FS, enten de er studenter, fagpersoner, søkere, kursdeltakere (hvis registrert med fødsels- og personnummer) eller med andre roller. Bildet Person/student åpnes ved å velge Person og Personbilder på verktøylinjen. Studieavdelingen UMB, mai

8 Bildet er todelt, og det nederste vinduet indikerer hvorvidt en person er student eller ikke. Er nederste del av vinduet (nedenfor den røde streken) blankt er personen ikke en student. I eksempelet ovenfor har vi derfor med en student å gjøre. Det ser du bl.a. fordi vedkommende har fått opprettet et studentnummer. Endring av adresse, telefonnummer, e-post m.m. som endres i dette bildet endres automatisk også i Student samlebilde. Dette er også informasjon studenten selv kan endre på StudentWeb, og endringer vil automatisk bli oppdatert i FS. En person kan ikke opprettes i Student samlebilde før den har blitt opprettet som student i bildet Person/student og i bildet student. De aller fleste studenter opprettes i en felles rutine i forbindelse med Samordna opptak. Studieavdelingen UMB, mai

9 Student samlebilde Det mest aktuelle bildet for informasjon om den enkelte student er Student samlebilde. Dette åpnes i likhet med bildet Person/student ved å velge Person og Personbilder på verktøylinjen, eller direkte fra hovedmenyen. Student samlebilde I Student samlebilde vil man kunne søke fram en student og få en rekke opplysninger om den aktuelle studenten, som adresser, bakgrunn, eksamensmelding, eksamensresultater, oppnådde grader, studierett, kull og klasse. Det er opprettet ett bilde per studieprogram som student er eller har vært knyttet til. Det betyr at dersom en student for eksempel har vært student både ved allmennlærerutdanningen og førskolelærerutdanningen vil det være 2 forekomster knyttet til denne studenten. Dette ser du i bildet over ved at det står 2/3. Dvs. 3 bilder der du står i nr. 2. Ved å velge Kun aktive studieretter er det kun bildet for det aktive studieprogrammet som kan leses. Studieavdelingen UMB, mai

10 Søking i bilder Når bakgrunnsfargen i et bilde er i grått betyr dette at man står i søkermodus. Et bilde åpnes alltid i søkermodus. Man ser også på spørsmålstegnet øverst til venstre at man er i søkermodus. Bildet Student samlebilde i søkemodus Egenskapene på knapperaden øverst i bildet endrer seg avhengig om bildet er i søke- eller registreringsmodus. Knapperad for bilde i søkemodus Knapperad for bilde i registreringsmodus En mer detaljert forklaring av de ulike ikonenes funksjoner finnes på listen over hurtigtaster bakerst i dette heftet. Søking i numeriske felter, eks. feltet Person (fnr): fødselsnummer og personnummer oppgis enkeltvis (f.eks ) eller i kombinasjon (f. eks ). I søking i tekstfelter, f.eks. feltene etternavn og fornavn, fungerer %-tegnet som jokertegn, dvs. som erstatning for ett eller flere tegn. Det er likegyldig om man søker på store eller små bokstaver i personnavn-felter (Søking på e finner både e og E). Dette gjelder ikke nødvendigvis for andre tekstfelter. Man kan i hovedsak søke på alle felter i et bilde. Fyller man ut flere felter i en søkeforekomst fanger man opp bare de forekomstene som oppfyller alle kriterier (både og). Studieavdelingen UMB, mai

11 Søk på person FS vil liste opp alle personer som heter Hansen til etternavn og som har fornavn som begynner med ole. Her ville for eksempel Oleanna Hansen også blitt hentet opp. Søk på kull Her vil FS liste opp alle studentene som startet bachelorstudiet i plantevitenskap høsten 2003 Hvis ikke noen søkekriterier er oppgitt, og man gir Hent-kommandoen, ber man om å hente alle forekomstene fra databasen. Hvis det finnes mer enn 2000 forekomster som oppfyller søkekriteriet, får man et spørsmål om man nøyer seg med de første Hvis man svarer ja begrenses søket til disse, hvis nei hentes alle forekomster. Generelt om bilder Overgang mellom ulike bilder i FS skjer ved å klikke på relevant felt i et bilde eller gå inn via modulvalg i hovedmenyen. Dobbeltklikker man for eksempel i feltet Studieprogram i Student samlebilde får man opp bildet Studieprogram samlebilde, som man ellers ville hentet fra modulen Studieelementer. På samlebilder er det ofte hurtigtaster til andre bilder, rapporter og rutiner som har sammenheng med det aktuelle bildet. For eksempel ligger det i Student samlebilde en direkte overgang til rapporten FS Karakterutskrift. Velger man denne snarveien for en valgt student vil karakterutskrift for denne studenten hentes opp. En del snarveier til andre bilder, rapporter og rutiner finner man i rullegardinen til høyre i Student samlebilde. Dette er snarveier til de mest benyttede funksjonene knyttet til en student. Studieavdelingen UMB, mai

12 En del bilder, spesielt samlebilder, har underordnede arkfaner, også kalt undervindu. Arkfaner markert med blå tekst betyr at det er forekomster/informasjon under den aktuelle fanen. På enkelte bilder er det mange arkfaner. Man kan skjule de arkfanene man sjelden eller aldri benytter ved å høyreklikke på arkfanen og velge Skjul. Ved å høyreklikke og velge Vis alle vil alle de skjulte arkfanene vises igjen. Når man er inne i et felt man ikke er sikker på hva skal inneholde kan man ved å trykke på F1- tasten få informasjon om navn på felt, hva det aktuelle feltet skal inneholde osv. Studieavdelingen UMB, mai

13 Rapporter i FS I rapporter kan man ikke endre eller lagre ny informasjon. Her kan man kun hente ut og sortere data som allerede ligger i FS. Det er derfor trygt å prøve seg frem her da man ikke kan gjøre noe som får konsekvenser for datagrunnlaget i FS. Noen viktige regler og tips for kjøring av rapporter er: Se til at alle nødvendige haker er haket av og nødvendig informasjon fylt inn. Hvis rapporten kommer opp som blank har man sannsynligvis glemt noe av dette. Lær deg utvalgsmulighetene i de rapportene du bruker oftest. I de fleste rapportene kan man velge mellom flere ulike typer data som skal fremvises. Rapporter kan sorteres, filtreres, endres linjeavstand på m.m. Et eksempel er rapporten Studenter i studiekull (FS ). Lar man haken for klasse stå blank og ikke setter inn noe i feltet ved siden av, hentes alle studenter i kull 2003 frem. Setter man hake i feltet for klasse må man også sette inn aktuell klasse i feltet ved siden av. Man får da hentet frem kun studenter fra den aktuelle klassen i kullet. Hvilke data som tas med i rapporten kan endres ved å hake av i feltene øverst til høyre. Man kan bl.a. velge å ta vekk fødsels- og personnummer, med eller uten adresser, e-post osv. Hvilke felter en kan velge å ha med varierer fra rapport til rapport. I Innstillinger (på hovedmenyen) kan man legge inn forhåndsverdier på de verdiene man oftest bruker i rapporter. Se mer om dette under nyttige verktøy. Studieavdelingen UMB, mai

14 Nyttige verktøy For å lette arbeidet i FS er det en del nyttige verktøy man kan benytte seg av. Kopiere/lime inn nøkkel Skal man sette inn søkekriterier for samme person eller emne i flere bilder, kan man kopiere nøkkelen og lime den inn i neste bilde hvor man skal søke frem denne informasjonen. En nøkkel kan for eksempel være fødsels- og personnummer eller en emnekode. På denne måten slipper man å fylle inn samme informasjon for hvert bilde man skal søke i. Still markøren i det feltet man ønsker å kopiere. Benytt knapper for kopier nøkkel og lim inn nøkkel på verktøylinjen. Profil Man kan legge inn forhåndsverdier i FS for registrering av ny data. Dette kan være nyttig for eksempel når man skal registrere samme type informasjon flere ganger. Skal man For eksempel registrere flere deltakere på et etterutdanningskurs kan man legge kurskoden og annen felles informasjon inn i profilen for å slippe å fylle ut dette for hver enkelt deltaker. For å definere forhåndsinnstillinger trykker man på det gule lynet (Profil) på verktøylinjen. Bilde for forhåndsinnstilling E står for egendefinert verdi, dvs. at man setter inn en verdi i feltet for hver gang man registrerer. F står for forhåndsinnstilt, og krever at man definerer hvilken tekst som skal inn under feltet Forhåndsverdi. N står for ingen verdi. Resultatet vil da se slik ut når man skal registrere ny kursdeltaker: Studieavdelingen UMB, mai

15 Innstillinger Man kan under Verktøy Innstillinger på menylinjen velge forhåndsinnstilte verdier for felter for rutiner og rapporter man benytter. Dette kan for eksempel være institusjonsnummer, år, termin og versjonskode. Selv om man har forhåndsdefinerte verdier i Innstillinger kan man endre dette i de rutiner og rapporter man kjører. Mens innstillinger retter seg mot kjøring av rutiner og rapporter er forhåndsinnstillingene i Profil rettet mot registrering av ny data i bilder. Innstillinger Studieavdelingen UMB, mai

16 Bokmerker skreddersy din egen hovedmeny En kan lage et bokmerke i hovedmenyen for alle bilder, rutiner og rapporter man benytter mye. Dette gjøres ved hjelp av menyvalg Fil Legg til bokmerke når man står i bildet, rutinen eller rapporten man ønsker å legge på menyen. Man kan da åpne bildet, rapporten eller rutinen direkte fra hovedmenyen ved å dobbeltklikke på navnet. Dersom du bruker mange vinduer (bilder/rapporter/rutiner) kan du lage egne mapper for vinduene (se under). Du kan lage/slette grupper og bokmerker ved å trykke tasten merket Bokmerke i hovedmenyen. Dersom en klikker på navnet til en gruppe vil alle vinduene under denne gruppen åpne seg. Studieavdelingen UMB, mai

17 Hurtigtaster Det anbefales å lære seg hurtigtastene i FS, både for å effektivisere arbeidet og å redusere belastning på håndledd og armer. En oversikt over nyttige hurtigtaster i FS gis til slutt i dette heftet. Brukerstøtte Sjekk FS-websidene på Send en e-post til Lim inn kopi av feilmeldingen du får, eller beskriv feilen eller problemet så nøyaktig som mulig da er det lettere å hjelpe! UMB bruker et web-basert system, som gir hver og en tilgang til å følge med i saksbehandlingen av egne saker. Man finner også brukerdokumentasjon, kursdokumentasjon m.m. på USIT sine nettsider Brukernavn og passord til denne siden kan fås ved henvendelse til Studieavdelingen UMB, mai

18 Hurtigtaster i FS Meny Valg Tastkombina sjon Trykknapp Funksjon Fil Åpne Ctrl+O Dialog for å gå direkte til et bilde (eller rapport) Fil Lukk Ctrl+W Lukk Lukker det aktive vinduet Fil Oppdater Ctrl+S Oppdater Legger inn nye eller endrede data i databasen Fil Hent Ctrl+J+E nter Fil Skriv ut aktivt vindu Ctrl+P Hent alle forekoms ter Henter data fra databasen Skriver ut det aktive vinduet. i flernivå-bilder. Hvis øverste del er aktivert, skrives ut datainnholdet som finnes der (for eksempel alle emner i Emne samlebilde). Fil Avslutt Ctrl+Q Avslutt Avslutter FS når hovedmenyen er aktivert Redige r Redige r Redige r Redige r Redige r Redige r Redige r Redige r Kopier nøkkel Lim inn nøkkel Ctrl+Shif t+c Ctrl+Shif t+v Kopier nøkkel Lim inn nøkkel Kopierer nøkkelverdien i feltet hvor markøren står Limer nøkkelverdien inn i nytt felt hvor markøren står Kopier rad Ctrl+K Kopierer aktiv forekomst inn i ny rad Ny rad Ctrl+N Ny rad Setter inn nye forekomster i aktivt vindu Brukerprofil Ctrl+B Endre profil for felt Åpner dialog for å endre brukerprofil (innsettingsvalg) Tekstfelt Ctrl+T Åpner dialog som viser tekstfeltets navn, lengde og innhold Blank ut spørrebuffer Neste datavindu Ctrl+L Alt+Z Sletter tidligere registrerte søkekriterier Gjør neste vindu i bildet aktivt (roterer) Modus Lag søk Ctrl+F Søk Setter bildet i søkemodus med grå bakgrunn Modus Registrering smodus Ctrl+R Registreri ngsmodu s Setter bildet i registreringsmodus, med hvit bakgrunn Studieavdelingen UMB, mai

Oppfriskningskurs i FS UMB

Oppfriskningskurs i FS UMB Oppfriskningskurs i FS UMB Table of Contents Oppslag i FS... 4 Søking i bilder... 4 Generelt om bilder... 5 Student Samlebildet (studierett, knapper, rullgardin)... 7 Vurderingsmelding vs Utdanningsplan...

Detaljer

Grunnkurs i Felles Studentsystem

Grunnkurs i Felles Studentsystem Grunnkurs i Felles Studentsystem 1. INNLEDNING... 1 1.1 STARTE OPP FS. LOGGE INN MED BRUKERNAVN OG PASSORD... 1 1.2 GENERELT OM FS... 2 1.3 BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER... 3 2. HOVEDMENYEN... 4 2.1

Detaljer

Felles Studentsystem. FS Grunnkurs. USIT FS-prosjektet

Felles Studentsystem. FS Grunnkurs. USIT FS-prosjektet Felles Studentsystem FS Grunnkurs USIT FS-prosjektet Versjon: 6.4 09.10.2009 FS Kurshefte Grunnkurs Side ii av 57 Innhold 1. Grunnkurs... 5 1.1. Starte opp FS. Logge inn med brukernavn og passord...5 1.2.

Detaljer

MANUAL FOR UTSKRIFT AV KVALIFIKASJONER I FS

MANUAL FOR UTSKRIFT AV KVALIFIKASJONER I FS MANUAL FOR UTSKRIFT AV KVALIFIKASJONER I FS Våren 2013 Side 2 av 47 INNHOLD INNLEDNING 5 SAMMENHENGEN MELLOM ARBEIDSOPPGAVENE 6 1.1 KVALIFIKASJON 6 1.1.1 BILDET KVALIFIKASJON 6 1.2 DET VIDERE ARBEIDET

Detaljer

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no Manual Rev. 14.8 post@dorteknikk.no Innhold 1. Komme i gang... 3 1.1 Registrering som bruker... 3 1.2 Innlogging... 3 2 Prosjekter... 4 2.1 Tilgjengelige prosjekter... 4 2.2 Demoprosjekt... 4 2.3 Flere

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb Oppdatert 03.september 2010 Brukerveiledning StudentWeb Pålogging til StudentWeb skjer på: studentweb.ntnu.no StudentWeb - Innlogging Det er to måter å logge inn på: -Brukernavn og passord -Fødselsnr.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.6. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.6. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 BRUKERVEILEDNING Versjon 1.6 DOKUMENTDATO: 2013-11-05

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt Rapporteringsgener ator - Visma ansatt ID STB.HR.1.6.24 Versjon 1.00 Gyldig fra 10.07.2014 Forfatter Åse Eriksen Åkerøy Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av Visma Unique Unique Ansatt

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

Verktøy for boligkartlegging

Verktøy for boligkartlegging Verktøy for boligkartlegging Grunnleggende bruk Versjon 2 Respons AS, Stasjonsgt. 37, 1820 SPYDEBERG, Tlf:90 12 45 50, Fax: 69 83 87 10 Bli kjent med Bokart- Grunnleggende bruk Side 2 FIRE TYPER PROGRAM-ELEMENTER

Detaljer

KursAdmin. Brukerveiledning Musikkens Studieforbund

KursAdmin. Brukerveiledning Musikkens Studieforbund KursAdmin Brukerveiledning Musikkens Studieforbund Innhold KursAdmin... 1 Brukerveiledning... 1 Musikkens Studieforbund... 1 1 Hvordan komme i gang brukernavn og passord... 4 2 «Hjem»-siden - startbildet...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.8. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.8. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 BRUKERVEILEDNING Versjon 1.8 DOKUMENTDATO: 2015-06-05

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet RF13.50 - Dokumentasjon 2 RF13.50 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Introduksjon 6 1 Støtteordning... 7 2 Før pålogging... 9 3 Etter pålogging... 11 4 Ny forvalter... 12 Søker 14 1 Registrering... 14

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

KursAdmin. Brukerveiledning Musikkens Studieforbund

KursAdmin. Brukerveiledning Musikkens Studieforbund KursAdmin Brukerveiledning Musikkens Studieforbund Innhold Innledningside side 3 1 Hvordan komme i gang brukernavn og passord side 4 2 «Hjem»-siden startbildetside side 5 3 Symboler du ofte møter i KursAdmin

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. 2012 Datamann AS

BRUKERVEILEDNING. 2012 Datamann AS BRUKERVEILEDNING 2012 Datamann AS Litt om oppbygningen av tilsynsmodulen Brukerveiledning for tilsynsmodul 2-2 2012 Datamann AS Brukerveiledning for tilsynsmodul Litt om oppbygningen av tilsynsmodulen

Detaljer

6 - Vitnemålsadministrasjon

6 - Vitnemålsadministrasjon 6 - Vitnemålsadministrasjon Vitnemål i M-STAS Med vitnemål i M-STAS menes det dokumentet som utstedes når et studieprogram er fullført dette er en definisjon som er videre enn KUF sin definisjon. Således

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

Business Online - Generelt

Business Online - Generelt Business Online - Generelt Toppmeny I Business Online kan du navigere til programmets mange funksjoner på forskjellig måte. Du finner bl.a. inngangen til funksjonene i toppemenyen. Toppmenyen er delt i

Detaljer

Studentweb3. Kathy Haugen 11. februar 2015

Studentweb3. Kathy Haugen 11. februar 2015 Studentweb3 Kathy Haugen 11. februar 2015 Innlogging Id-porten Feide Fødselsnummer og pin Studentweb 11. februar 2015 2 Kriterier for å kunne logge inn Må være opprettet som student med: Generell studiekompetanse

Detaljer

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Fylkesmannen har tatt utgangspunkt i brukerdokumentasjonen til OneVoice og videreutviklet/tilpasset dette.

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg studieplan b. Gi kurset

Detaljer