SKIPSBYGGER HÆREMSVEI 5 STAVANGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKIPSBYGGER HÆREMSVEI 5 STAVANGER"

Transkript

1 SKIPSBYGGER HÆREMSVEI 5 STAVANGER Hundvåg - Enebolig Prisantydning: ,- Eier (Selveier) enebolig BRA: 172 m² / P-rom: 123 m²

2 FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG Huus Eiendomsmegling AS Inger Johanne Mauland (a:) (m:) (fax:) Breigata STAVANGER PRISANTYDNING KR ,- Omkostninger kr ,- *Totalkostnad kr ,- *Totalkostnaden er stipulert BRUTTOAREAL 191 m² OPPFØRT 1968 EIENDOMSTYPE Eier (Selveier) enebolig BELIGGENHET Nær barnehage Gåavstand til skoler, friområder og til Hundvågkrossen med butikker og servicetilbud Gode bussforbindelser INNHOLD 1 et: gang, stue/spisestue med utgang til terrasse, kjøkken, bad med wc/vask/dusj, 3 soverom - det ene med utgang til balkong Kjeller: gang, vaskerom, bod, 3 kjellerrom P-rom: alle rom i 1 etasje samt gang og vaskerom i kjeller STANDARD Store vindusflater Solrik terrasse Boligen har enkel standard Påkostninger må påregnes PARKERING Parkering på tomten FYRING/OPPVARMING Oljebrenner i stue Elektrisk BYGGEMÅTE Enebolig oppført i tre og betong BESKAFFENHET Stor, solrik tomt som ligger i skrånende terreng VEIBESKRIVELSE Fra Stavanger sentrum: Følg veien over Bybroa og videre til Hundvåg Ta til venstre i rundkjøring i Hundvågkrossen og deretter til venstre mot Ulsnes i neste rundkjøring Følg Ulsnesveien og ta til høyre i Skipsbygger Hæremsvei Boligen ligger på høyre side EIENDOM Enebolig på Hundvåg i Stavanger Barnevennlig boligområde Skipsbygger Hæremsvei 5, 4085 HUNDVÅG Gårdsnr 6, bruksnr 946 Eier/hjemmels-haver: Staten v/forsvarsdep forvaltes av Forsvarsbygg ØKONOMI Omkostninger: Notering av hjemmelsdokument: kr 1060,- Registrering av pantedokument: kr 1060,- Pantattest: kr 206,- Verditakst: ,- Ligningsverdi: ,- Låneverdi: ,- Kommunale avgifter: Kr pr år: 9308,- BEBYGGELSE Byggeår: 1968 Antall rom: 4 Antall soverom: 3 P-rom/S-rom/BTA/BRA: 123 / 49 / 191 / 172 m² Bruksareal pr etasje: 1 etasje 89 kvm, kjeller 83 kvm Energimerking: Energimerke G og oppvarmingskarakter RØD Ferdigattest: Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest fra kommunen, slik det ofte er fra denne byggetid BESKRIVELSE Regulering: Regulert til bolig Frittliggende småhus Ene- eller tomannsboliger Tinglyste bestemmelser: Ingen Hvitevarer: Ingen hvitevarer medfølger Vei, vann, avløp: Adkomst via privat vei, gnr 6, bnr 948, som eies av Forsvarsbygg Offentlig vann og avløp Tomt eieform: Eiet tomt Tomtareal (m2): 701 UTLEIE Boligen er registrert som en boenhet Boligen kan i tilfelle leies ut i sin helhet

3

4 FAKTA OM EIENDOMMEN OPPGJØR/OVERTAKELSE Boligen er klar for snarlig overtakelse PROSJEKTLEDER SKIFTE EIENDOM Torstein Madssen (m:) OPPDRAGSNUMMER MEGLERS VEDERLAG Provisjon: Meglers vederlag er avtalt til 1,875 % provisjon av salgssum FINANSIERING Huus Eiendomsmegling AS har en utstrakt forbindelse med flere låneinstitusjoner Vi kan derfor være behjelpelig med å fremskaffe finansieringstilbud og utarbeide økonomiplan tilpasset Deres boligbehov VEDLEGG Boligsalgsrapport, Verdi- og lånetakst, Tegninger, Grunnkart, Reguleringsplankart, Reguleringsbestemmelser, Energiattest, Utskrift av grunnboken, Kjøpekontrakt, Budskjema OPPRETTET

5

6 VIKTIG INFORMASJON FORKJØPSRETT/PRIORITETSREGLER FOR FORSVARSANSATTE VED BOLIGSALG Eiendommen selges med forkjøpsrett for Forsvarsansatte etter Pri 2 regel Fast ansatte i Forsvaret som er interessert i å tre inn i høyeste bud, bes henvende seg skriftlig til megler innen kl 1200 Fristen er absolutt og interessenter som henvender seg etter dette vil ikke bli tatt i betraktning DIVERSE Det gjøres oppmerksom på at selger ikke vil foreta videre utvask av boligen Boligen overleveres som ved besiktigelse, men uten inventar Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig FORSIKRING Selger er selvassurandør Kjøper anbefales å tegne fullverdiforsikring fra og med overtakelsesdagen Blir imidlertid eiendommen ødelagt eller vesentlig skadet som følge av hendelse som selger ikke har ansvaret for før risikoovergang, faller avtalen bort FORBEHOLD/ANNET Eiendommen selges med forbehold om overordnet myndighets godkjennelse Overtakelse kan skje når slik godkjennelse er gitt og kjøper har oppfylt sine forpliktelse etter avtalen BUDGIVNING Dersom De etter visningen ønsker å kjøpe eiendommen, må De snarest inngi skriftlig tilbud på eiendommen til megler, gjerne på budskjema eller brev Budet må gi opplysninger om sannsynlig finansiering, og er bindende for budgiver Kjøper oppfordres til å ta ovennevnte i betraktning ved budgivningen TILBAKEMELDING Ta kontakt med prosjektleder Skifte Eiendom dersom du har spørsmål i etterkant av salget SALGS- OG BETALINGSVILKÅR Kjøper er gjort oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen, og at han dermed har liten kunnskap om eiendommens kvaliteter og eventuelle mangler Kjøper må av denne grunn besiktiget eiendommen nøye, og overtar denne i den stand den var ved besiktigelsen Når det gjelder rydde- og rengjøring, vil kjøper måtte overta boligen slik den fremsto ved besiktelse Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jfr Avhendingsloven 3-9 ( as is ) Eiendommen har derfor bare mangel i følgende tilfeller: Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente til eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen eller ikke er blitt rettet i tide Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, og det som framgår av vedlagte målebrev Kjøper kan i den forbindelse heller ikke gjøre gjeldende at det foreligger feil i henhold til offentligrettslige krav, jfr avhl 3 2, annet ledd

7

8 FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVNING Sist oppdatert med virkning fra 1 juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling 6-3 og 6-4 Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING: 1 På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold 2 Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver 3 Budets innhold: I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer osv bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart Konferer gjerne med megler før bud avgis 4 Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden I forbrukerforhold (dvs der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist 5 Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig Slike endringer bør ikke skje per e-post, sms-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide, er større enn ellers 6 Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4 7 Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold 8 Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form 9 Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig 10 I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt til aktuelle interessenter VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD: 1 Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom 2 Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom) 3 Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud 4 Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale 5 Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte motbud ), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper

9 BUDSKJEMA Oppdragsansvarlig: Inger J Mauland / / Adresse: Skipsbygger Hæremsvei 5, 4085 Hundvåg Oppdrag nr: Gnr/Bnr/Snr Budgiver 1: Budgiver 2: Adresse: E-post privat: Telefon: 6/946 Mobil: Postnr/sted: E-post arbeid: Personnr: Personnr: gir herved bindende bud stort, kr kroner på ovennevnte eiendom med tillegg av off omkostninger Finansieringsplan: Kontant v/kontraktsunderskrift Egenkapital Långiver: Referanseperson og tlf nr: kr kr kr kr Eventuelle forbehold/forutsetninger: Dette budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som framkommer i salgsoppgaven for eiendommen Ønsket overtagelsestidspunkt: Budet gjelder til og med den kl Jeg/vi er klar over at dette bud, samt senere muntlige forhøyelser av budet er bindende, dersom det ikke er tatt spesielle forbehold Et avgitt bud kan ikke trekkes tilbake Dersom det ikke er satt spesiell akseptfrist, står budet i en rimelig tid for selger til å vurdere dette Hvis budet aksepteres, er det inngått bindende avtale Videre er jeg/vi inneforstått med at selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse Hvis det foreligger eierskifteforsikring på eiendommen, plikter kjøper å gjøre seg kjent med selgers egenerklæringskjema før budgivning Aksept av bud gis med forbehold om godkjennelse av høyere myndighet Skifte Eiendom aksepterer budet, gis aksepten med forbehold om godkjennelse av høyere myndighet Blir godkjennelse ikke gitt vil det ikke foreligge en avtalerettslig binding Sted/dato Budgiverens underskrift Budgiverens underskrift Dette budskjema kan printes ut på din skriver, leveres på meglerkontoret, sendes pr post eller sendes på telefax til eiendomsmegleren Bud kan ikke sendes på mail Bud må være i hende innen På uendrede vilkår forhøyes budet til: Kroner: Akseptfrist: Dato: Underskrift:

10 NOTATER

11

12

13

14

15

16 OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Skipsbygger Hærems vei HUNDVÅG RAPPORTANSVARLIG: Gnr 6 Bnr 946 Takstingeniør Åge Otterbech Kommune: 1103 STAVANGER Åge Otterbech Rødknappsvingene 21, 4025 STAVANGER Befaringsdato: Tel: Rapportdato: Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon, eller besøk

17 Skipsbygger Hærems vei 5 Rapportansvarlig: 4085 HUNDVÅG Åge Otterbech Gnr: 6 Bnr: 946 Rødknappsvingene 21, 4025 STAVANGER Tel: Fax: OM BOLIGSALGSRAPPORTEN Boligsalgsrapporten og dens avgrensninger Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges Takseringsforbund (NTF) og NITO Takst, og kan kun utføres av takstmenn godkjent av et av disse forbundene Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt Eier/ formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler Takstrapporten Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av NITO Takst og er utført i henhold til NITO's instrukser Låneverdien er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning Om takstingeniøren NITO Takst er ledende i taksering Våre takstingeniører har en god kompetanse, samt lang erfaring innefor alle typer byggvurdering Etter å ha gjennomgått NITO Taksts opplæring innenfor spesialområdet Tilstandsanalyse, blir våre medlemmer godkjent for å utføre blant annet Boligsalgsrapporten Ønsker du å unngå problemer etter at din bolig er omsatt, velger du å la en takstingeniør fra NITO Takst utføre en Boligsalgsrapport Klageordning Det er opprettet en felles, offentlig klagenemnd for takstbransjen som også omfatter Boligsalgsrapporten med tilhørende tilleggsmoduler Klagenemden er sammensatt av en nøytral oppmann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre Alle forbrukerklager i forbindelse med Boligsalgsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til denne klagenemden Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles tilleggsundersøkelser Rapportens struktur Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig i boligsalgsrapporten, utført i henhold til (Norsk Standard) NS 3424 (tilstandsrapport), NS 3940 (arealmåling) og NS 3451 (bygningsdeler) Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med P378 veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også etter denne standarden på følgende måte: Befaringen Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3 Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 1 av 14 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

18 Skipsbygger Hærems vei 5 Rapportansvarlig: 4085 HUNDVÅG Åge Otterbech Gnr: 6 Bnr: 946 Rødknappsvingene 21, 4025 STAVANGER Tel: Fax: Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep ( f eks riving) Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det Innredninger, tapeter, gulvbelegg, overflatebehandlinger og andre synlige flater uten konstruksjonsmessig betydning, vil normalt ikke omtales i rapporten Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el anlegg, osv Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt Bruk av stikktakninger Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs uten forhåndskunnskap om objektet Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller som er spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten Levetidsbetraktninger Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Byggforvaltning februar 2010, "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler Normal levetid er angitt generelt og ca i et intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn Levetidsbetraktningen er generell og angir gjennomsnittlig normal levetid Tilleggsundersøkelser Piper og ildsteder Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier Det anbefales alltid å konsultere en El takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig Arealmålinger utføres som tilleggsoppdrag dersom rekvirenten ber om det Verditakst er en tilleggstjeneste som kan leveres dersom rekvirenten ber om det Andre uttrykk og definisjoner Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået Se Tilstandsgrader under punktet om Rapportens struktur Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår Fuktmålerutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner Kunden/rekvirenten skal lese gjennom rapporten før bruk og gi tilbakemelding til Takstingeniøren hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering Eiers egenerklæringskjema Egenerklæringsskjema skal kontrolleres av takstingeniøren Eventuelle avvik fra gitte opplysinger i egenerklæringsskjemaet og forhold takstingeniøren har registrert skal kommenteres i rapporten Ved dødsbo eller andre forhold som egenerklæringsskjema ikke foreligger, skal dette kommenteres Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 2 av 14 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

19 Skipsbygger Hærems vei 5 Rapportansvarlig: 4085 HUNDVÅG Åge Otterbech Gnr: 6 Bnr: 946 Rødknappsvingene 21, 4025 STAVANGER Tel: Fax: Befaring Rekvirent: Forsvarsbygg Skifte Eiendom Takstingeniør: Åge Otterbech NITO Takst Rapportansvarlig: Åge Otterbech Befaringsdato: Tilstede: Kun Takstmann Eiendomsdata Hjemmelshaver(e): FORSVARSBYGG 2 Tomteareal: 701,6m Type tomt: Eiet Matrikkel: Gnr 6 Bnr 946 Adresse: Skipsbygger Hærems vei HUNDVÅG Dokumentkontroll Eieres egenerklæringsskjema er ikke gjennomgått Registrerte avvik fra eiers egenerklæring: Egenerklæring er ikke utfylt av da hjemmelshaver/rekvirent ikke har bebodd eiendommen Andre opplysninger Det gjøres oppmerksom på at byggvurderingen er utført i hensyntagen til byggeår og den tids byggestandard, materialvalg, retthetskrav og øvrig rådene forhold Dette betyr for mange boliger at planhet på gulv, retthet på vegger, varme og lydisolasjon samt ventilasjon ikke må sammenlignes med dagens hus Huset var ikke bebodd på befaringsdag, ukjent hvor lenge det har stått tomt Konklusjon Her er nevnt forhold som er vurdert å kunne ha vesentlig betydning, samt andre anbefalte undersøkelser Enebolig med kjeller oppført i 1968 i normal teknisk stand alder tatt i betraktning Boligen bærer generelt preg av et normalt vedlikehold Merknader i rapporten gjelder i hovedsak alder Det er foretatt en del utskiftinger av ytterkledning, vinduer og ytterdører i nyere tid Vinduer fra byggeår som ikke er skiftet bør løpende vurderes for utskifting Kledningsbord med råtedefekter bør skiftes Det må påregnes oppgraderinger av innvendige overflater Det bemerkes forøvrig at det var utlagt muse og rottegift på loftet, takstmann har ikke vurdert forhold nærmere men det antas at forholdene er av eldre dato da Anticimex har hatt utlagt rottegift på loftet i 1988 Siget i takkonstruksjonen bør kontrolleres nærmere Se forøvrig anmerkninger under hver enkelt bygningsdel i rapporten Bygninger på eiendommen Type bygg Byggeår Rehab- ombygd år Enebolig 1968 Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 3 av 14 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

20 Skipsbygger Hærems vei 5 Rapportansvarlig: 4085 HUNDVÅG Åge Otterbech Gnr: 6 Bnr: 946 Rødknappsvingene 21, 4025 STAVANGER Tel: Fax: Underskrifter Stavanger, Takstingeniør Åge Otterbech Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 4 av 14 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

21 Bygg : Enebolig Skipsbygger Hærems vei 5 Rapportansvarlig: 4085 HUNDVÅG Åge Otterbech Gnr: 6 Bnr: 946 Rødknappsvingene 21, 4025 STAVANGER Tel: Fax: Arealer mm AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger" Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter Ved motstrid mellom NS 3940:2012 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på wwwnitotakstno og wwwntfno De viktigste presiseringene er: Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal Rom skal ha atkomst og gangbart gulv Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i kategoriene P-ROM og S-ROM Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler Bygg A: Enebolig - arealer 2 2 Etasje Bruttoareal (BTA) m Bruksareal (BRA) m Totalt P-ROM S-ROM Kjeller etg Loft Sum bygning Bygg A: Enebolig - romfordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) Kjeller Hall med utgang, vaskerom Bod, 3 disponible kjellerrom 1etg Loft Sum alle bygg Gang, hall, kjøkken, stue m/utg, 3 soverom, 1m/utg balkong, nedgang kjeller Ikke målbart 2 2 Bruttoareal (BTA) m Bruksareal (BRA) m Totalt P-ROM S-ROM Sum alle bygninger Kommentarer til arealberegningen Takhøyden og lysforhold i kjeller er ikke tilfredstillende til varig opphold Arealmålingen er foretatt ut fra slik rommene ble brukt på befaringsdagen Arealberegningen tar ikke hensyn til lovligheten og regnes ut slik det registreres på befaringsdagen Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 5 av 14 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

22 Skipsbygger Hærems vei 5 Rapportansvarlig: 4085 HUNDVÅG Åge Otterbech Gnr: 6 Bnr: 946 Rødknappsvingene 21, 4025 STAVANGER Tel: Fax: Grunn og fundamenter Vurdering av byggegrunn og fundamentering Grunnundersøkelser ikke foretatt Vurdering Fundamenter er ikke synlig Ingen synlige indikasjon på at det skulle være mangler ved fundamenteringen Radonmåling foreligger ikke TG 1 Grunnmur Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger Vurdering Betong grunnmur med tresonitt på innside Grunnmuren er generelt i bra stand alder tatt i betraktning, mindre riss som kan observeres er av normal og stabil karakter TG 1 Drenering Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør Observasjonene er visuelle Vurdering Dreneringen er ikke visuelt synlig, ukjent hvilken type drenering som er benyttet, drenskummen er 24" bred fra byggeår iflg opplysninger om byggverket Grunnmuren er fuktbeskyttelse med tjære fra byggeår, denne er nå utgått på dato Litt saltutslag synes på deler av grunnmurens innside Om kjelleren ønskes benyttet til boligformål bør grunnmuren avdekkes utvendig, fuktbeskyttes og etableres med ny drenering Kjellergulvet bør isoleres og fuktbeskyttes TG 2 Levetid Iht Byggforsk byggedetalj Kort levetid 20 år, lang levetid 60 år Vedlikehold Oppspyling av drensledninger Intervall 1-5 år Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 6 av 14 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

23 Skipsbygger Hærems vei 5 Rapportansvarlig: 4085 HUNDVÅG Åge Otterbech Gnr: 6 Bnr: 946 Rødknappsvingene 21, 4025 STAVANGER Tel: Fax: Veggkonstruksjon og utvendige fasader Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldig valgte stikktakinger der det er treverk Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå Vurdering Trekonstruksjoner med trekledning Kledningen er av varierende alder TG 1 Museband mangler under kledning Råtedefekter i deler av kledning og belisting TG 2 Levetid Utvendig trevirke har en levetid på år avhengig av vedlikehold Det finnes alltid noen byggetekniske løsninger hvor panel er mer utsatt for vær og vind, og derav råteskade enn andre plasser Det må alltid påregnes noe utskifting av treverk, avhengig av vedlikehold Vinduer og dører Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakinger med hensyn til råteskader Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet Vurdering Stuevinduer og kjøkkenvinduer fra byggeår Enkelte med påbegynt råte og punktert glass, TG 2-3 Kjellervinduene ble skiftet i 2006 Nyere kjellerdør og entredør TG 1 Vinduer forøvrig er fra 1980 og 1990 tallet TG 1-2 Nyere terrassedører har slitasjer og påbegynt råte, tg 3 Innerdører fra byggeår, enkelte med overflatesår og skader Dør mellom stue og gang mangler TG 2 Levetid Iht Byggforsk byggedetalj byggforvalting del 1 er kort levetid 20 år, middels levetid 30 år og lang levetid 40 år Garantitid på isolerglass er mellom 5-10 år Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 7 av 14 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

24 Takkonstruksjon Skipsbygger Hærems vei 5 Rapportansvarlig: 4085 HUNDVÅG Åge Otterbech Gnr: 6 Bnr: 946 Rødknappsvingene 21, 4025 STAVANGER Tel: Fax: Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjenglige steder Tilfeldige stikktakinger foretas Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende Vurdering Bærende takkonstruksjon med w takstoler er godt intakt Takkonstruksjonen er synlig på kaldloft Tørt ved pipegjennomføringen Ventil i gavlvegger anbefales etablert TG 1 Det bør stikkes ned lekter mellom sutaksplate og pappskott for bedre lufting fra utstikk Isolasjon ligger stort sett bra, noen matter må justeres TG 2 Lite sig i taket over stuedel sett fra ytterside Siget kan ha sin årsak i at taket nå er tekket med betongstein som er tyngre en opprinnelig taktekking som var eternitt Forhold bør kontrolleres nærmere TG 2 Det var tegn på gammel muse og rottegift på loftet, forhold ikke nærmere kontrollert av takstmann Taktekking Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser Vurdering Taktekkingen består av betongstein som ligger bra uten mangler av enkeltstein Undertaket ikke kontrollert TG 1 Levetid Antatt normal levetid for betongstein, full utskifting år Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 8 av 14 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

25 Renner, nedløp og beslag Skipsbygger Hærems vei 5 Rapportansvarlig: 4085 HUNDVÅG Åge Otterbech Gnr: 6 Bnr: 946 Rødknappsvingene 21, 4025 STAVANGER Tel: Fax: Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust mm Vurdering Renner og nedløp i plast Fallforhold ikke kontrollert TG 1 Levetid Iht Byggforsk byggedetalj byggforvaltning del 2 er normal levetid år Terrasse, balkonger og utvendige trapper Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger Rekkverk kontrolleres Vurdering Beslagovergang fra øvre platting på entretrapp til trevegg er ikke tilfredstillende, beslag bør monteres Forskrifsmessig håndrekke mangler i kjellertrapp Entre og kjellertrapp fremstår med normal slitasje, rust i smijersrekkverket fra byggeår Balkongen fra byggeår er slitt, rekkverket er ikke iht dagens krav på 90 cm TG 2 NB Trappetrinn i tre fra hage og ut fra stue må skiftes Forskriftsmessig rekkverk på steingjerde som grenser ut fra platting fra stue må etableres TG 3 Betonghellene på terrassen antatt fra byggeår, bør omlegges eller erstattes med nye heller Ujevne overflater, litt innoverhellende mot grunnmur TG 2 Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 9 av 14 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

26 Piper og ildsteder Skipsbygger Hærems vei 5 Rapportansvarlig: 4085 HUNDVÅG Åge Otterbech Gnr: 6 Bnr: 946 Rødknappsvingene 21, 4025 STAVANGER Tel: Fax: Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr feieluke Tetthet og funksjon er ikke kontrollert For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale Vurdering To løps pipe med ildsted i stue, det ene løpet er lufteløp Ildstedet er beregnet for flytende brensel Ildstedet er ikke funksjonstestet Litt sotutslag fra feieluker Feiervesenet tar regelmessig tilstandsvurdering av alle piper og ildsted Det er ikke tatt stilling til eventuelle krav som måtte komme av en slik kontroll Etasjeskillere Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha kontruksjonsmessige negative avvik Vurdering Etasjeskillere av tre var på befaringsdag i vanlig god stand, registrerte mindre avvik/skjevheter og partier med gulvknirk er normale og må påregnes tar en husets alder i betraktning Rom under terreng Undersøkelsen omfatter visuell kontroll av fuktmåling av tilfeldig valgte punkter på tilgjengelige flater Risikokonstruksjoner er benevnt, det vil si konstruksjonstyper som erfaringsmessig har høy skadefrekvens Der det er krypkjeller er denne kontrollert om ikke annet er nevnt Vurdering Saltutslag av moderat karakter i kjellervegger og deler av kjellergulv TG 2 Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 10 av 14 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

27 Skipsbygger Hærems vei 5 Rapportansvarlig: 4085 HUNDVÅG Åge Otterbech Gnr: 6 Bnr: 946 Rødknappsvingene 21, 4025 STAVANGER Tel: Fax: Bad, 1etg Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet Ventilasjon på rommet kommenteres Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres Baderomsinnredninger vurderes Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr Vurdering Gulvbelegg og respatexplater på vegger fra 1980 tallet Belegget er skadet ved dørterskel Badekar med avløpsrør ført gjennom gulv og videre til soilsør Ventil i tak, tilluft i dør Seksjon med vask, jernsluk fra byggeår og eldre wc På dette badet er de naturlige slitasjedeler tilstede og fuktlekkasjer og skader kan derfor ikke utelukkes selv om de utvendige synlige flater ikke har åpenbare skader TG 2 Levetid Iht byggforsk byggedetalj byggforvaltning del 2 er levetiden år for karløsninger som badekar og dusjkabinett med kontrollert avløp til sluk Vaskerom Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger Tilstøtende rom og rom i etasjen under vaskerom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet Ventilasjon på rommet kommenteres Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr Vurdering Vaskerommet fungerer etter intensjonen men holder ikke dagens krav standard og krav til våtrom Malt betonggulv med jernsluk fra byggeår Litt saltutslag på gulv og vegger Elvifte på vegg Hovedstoppekran funnet i orden Uttak for vaskemaskin, stålvask fra byggeår TG 2 Levetid Iht Byggforsk byggedetalj er levetiden år Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 11 av 14 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

28 Skipsbygger Hærems vei 5 Rapportansvarlig: 4085 HUNDVÅG Åge Otterbech Gnr: 6 Bnr: 946 Rødknappsvingene 21, 4025 STAVANGER Tel: Fax: Kjøkken Visuell observasjon spesielt med tanke på ventilering Videre bruk av fuktmålerutsyr i erfaringsmessig fuktutsatte områder som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr Vurdering Nyere kjøkken, vannlås under vask må sjekkes Fuktopptak på enkelte dører TG 2 Innvendige overflater Her medtas kun rom som ikke er beskrevet tidligere Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt Det gjøres oppmerksom på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert Vurdering Den innvendige standarden er varierende, modernisering og oppgradering må påregnes ved et eierskifte TG 2 Normal slitasje og mindre kosmetiske forhold medtas ikke i rapporten Innvendige trapper Visuell observasjon spesielt i forhold til lysåpninger i trapp/rekkverk Rekkverkshøyder er også vurdert Vurdering Enkel kjellertrapp fra byggeår mangler håndrekke Slitt belegg i trinn Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 12 av 14 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

29 Skipsbygger Hærems vei 5 Rapportansvarlig: 4085 HUNDVÅG Åge Otterbech Gnr: 6 Bnr: 946 Rødknappsvingene 21, 4025 STAVANGER Tel: Fax: VVS Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenseltank Vurderingene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokumenter Vurdering Inspiserte vannrør av kobber og avløpsrør er av plast/soil Rør og avløpsanlegget fungerte tilfredstillende ved enkel test av dette på stedet Ingen lekkasjer var å se ved besiktigelsen Videre kontroll av anlegget krever avansert teknologi som tv/ video kontroll, dette ble ikke rekvirert Hovedstoppekran er funnet i orden Nytt avløp fra hovedledning i gate til husvegg ble montert i en periode fra iflg rekvirent Nyere utstyr og nyere vvs komponenter TG 1 Utstyr fra byggeår og gammel bereder TG 2 Det er nedgravd septiktank fra byggeår, kjøper må påregne seg alt ansvar i forbindelse med dette anlegget TG 2 Levetid Iht byggforsk byggedetalj byggforvaltning del 2 Armaturer år, vasker, klosetter og badekar år Beredere år Avløpsledninger av støpejern år, avløpsledninger av plast år Vannledninger av kobber år Elektrisk anlegg Vurdering El skap på gang med skrusikringer fra byggeår Det elektriske anlegget er ikke vurdert / kontrollert av undertegnede Det kreves autorisasjon og spisskompetanse som ikke innehas På generelt grunnlag anbefales det bestilt / utført en Elsjekk fra uhildet eltakstmann for å kontrollere anlegget i forhold til gjeldende forskrifter for da boligen ble bygget Samsvarserklæring på elektro arbeider utført etter 1juli 1999 skal foreligge samsvarerklæring er et offentlig rettslig krav etter denne dato og er derfor et viktig dokument Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 13 av 14 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

30 Terrengforhold Skipsbygger Hærems vei 5 Rapportansvarlig: 4085 HUNDVÅG Åge Otterbech Gnr: 6 Bnr: 946 Rødknappsvingene 21, 4025 STAVANGER Tel: Fax: Vurdering av fallforhold ved grunnmur Videre vurderes støttemurer og levegger som er forbundet med bygget Vurderingene er basert på visuelle observasjoner Vurdering Eiendommen ligger i svakt skrånet terreng Det er fall mot deler av husets grunnmur på entreside Den første meteren ut fra grunnmur bør ha fall fra grunnmuren Det kan medføre påkjenninger på grunnmuren med fall mot denne hvis denne ikke er tilstrekkelig beskyttet TG 2 Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: Side 14 av 14 NITO Takst - NTF, Norges Takseringsforbund

31 RAPPORTANSVARLIG: Takstingeniør Åge Otterbech Åge Otterbech Rødknappsvingene 21, 4025 STAVANGER Tlf: E-post: VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Skipsbygger Hærems vei 5, 4085 HUNDVÅG Matrikkelnr Gnr 6 Bnr 946 Kommune STAVANGER Hjemmelshaver(e) FORSVARSBYGG Dato for befaring Bruksareal: 172 m 2 Bruksareal primærdel (P-ROM): 123 m 2 Tomteareal: 701,6 m 2 Normal markedsverdi: kr ,- Anbefalt låneverdi: kr ,- Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon, eller besøk

32 VERDI- OG LÅNETAKST Fast eiendom Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver mm Adresse Gnr Bnr Festenr Seksjnr Bolignummer Skipsbygger Hærems vei Postnr Poststed Kommune Område/bydel 4085 HUNDVÅG STAVANGER Ulsnes Rekvirent Forsvarsbygg Skifte Eiendom Hjemmelshaver(e) FORSVARSBYGG Tilstede/opplysninger gitt av Besiktigelsesdato Kun Takstmann Premisser - Generelle opplysninger Taksten er utført som visuell besiktigelse Opplysninger om tomteforhold baserer seg på opp mot kommunale kart, forretningsbrev som ble avholdt Sammendrag Enebolig på stor tomt oppført i 1968 har en normalt god standard alder tatt i betraktning Forsvaret har foretatt jevnlig vedlikehold og enkelte oppgraderinger Oppgraderinger av innvendige overflater må påregnes ved et eierskifte Eiendommen har en flott beliggenhet og det er fin utsikt over byfjorden og Stavanger fra stue og terrasser Områdebeskrivelse - Beliggenhet - Miljø Boligen ligger i et barnevennlig område Vest på Hundvåg Barnehager, skole og butikker like ved Kort avstand til flotte turområder ved sjøen og til småbåthavn Få minutters gange til badestrand og skogen Gangavstand til Hundvåg krossen hvor man finner bla bank, post, apotek og flere butikker God offentlig kommunikasjon Reguleringsmessige forhold Regulert boligområde Eiendommens tomt 2 Tomteareal (m ) Type tomt 701,6 Eiet Festetidens utløpsår Årlig festeavgift Bortfesters navn Tomtens beskaffenhet (også vann, vei, kloakk mm) Tomten er nylig utskilt Tomten er lett skrånet Kommunalt avløp innlagt i Terrengforhold Terrenget er lett skrånet Skipsbygger Hærems vei 5, 4085 HUNDVÅG Befaringsdato: Initialer: Takstingeniør Åge Otterbech Gnr: 6 Bnr: Side 1 av 5 Åge Otterbech

33 Eiendommens bygninger VERDI- OG LÅNETAKST Fast eiendom Type bygg Byggeår Rehab-/ombygd år A 1968 Likningsverdi (år) Kjøpsår Kjøpesum / Kostpris Forsikringsselskap Polisenummer Type forsikring Ikke oppgitt Ikke oppgitt Bygningsmessig beskrivelse Fundamentering, grunnmur og kjellergulv Grunnmur med stedstøpt grunnmur i betong Antatt uisolert kjellergulv Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader Grunnmur i stedstøpt 20 cm betong, isolert med 5 cm treullsemetplater og pusset Innvendige bærevegg i kjeller er utført med 20 cm betong Bjelker mellom kjeller og første etasje består av 2" x 8" bjelker med pløyde bord og plater på overside Mellom bjelker er 15 cm bjelkelagsfilt og panel i kjellerhimling Vegger utført med 10 cm isolert bindingsverk med trekledning på yttersider Dører og vinduer Dører og vinduer av varierende alder, innerdører fra byggeår Se boligsalgsrapport for tilstand og vurdering av disse Takkonstruksjon med yttertak Saltak med W takstoler fra byggeår som består av 2" x 4 " bjelker, c/c 60 cm Betongstein av type H panner antatt skiftet på 1980 tallet Betongtekkingen er noe tyngre en opprinnelig tekking som var eternitt, konstruksjonen vil være noe underdimmensjonert iht dagens krav Se boligsalgsrapport for vurdering av tilstand Piper, ildsteder og oppvarming To løps teglpipe hvor det ene er lufteløp 2 feieluker Oljebrenner i stue, dagtank montert i trappenedgang til kjeller Bad og vaskerom Bad i første etasje og vaskerom i kjeller Litt oppgraderinger utført i nyere tid Kjøkken Nyere kjøkken med normal bruksslitasje Innvendige overflater Innvendige overflater stort sett med betonggulv i kjeller og malte/panelte flater forøvrig 1 etg stort sett med gulvbelegg, malte overflater, strie og panel på vegger I tak er stort sett malte overflater, plater og panel Det må påregnes oppgraderinger av overflater ved et eierskifte Elektrisk anlegg El anlegg fra byggeår Skjult anlegg i 1etg og åpent i kjeller Det foreligger ikke rapporter på elkontroller VVS-installasjoner Fra byggeår og nyere Vannledninger av kobber, innvendige avløpsledninger av soil Enkelte oppgraderinger utført i nyere tid utført med avløpsledninger av plast og nyere vannledninger av kobberrør 24 " drenskum fra byggeår Septiktank fra byggeår med betongringer, ikke i bruk i dag iflg forsvaret Avløpsledninger fra hus til gate fra Innvendige bunnledninger i huset antas å være fra byggeår Se forøvrig info i boligsalgsrapporten Skipsbygger Hærems vei 5, 4085 HUNDVÅG Befaringsdato: Initialer: Takstingeniør Åge Otterbech Gnr: 6 Bnr: Side 2 av 5 Åge Otterbech

34 VERDI- OG LÅNETAKST Fast eiendom Arealer mm AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger" Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter Ved motstrid mellom NS 3940:2012 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på wwwnitotakstno og wwwntfno De viktigste presiseringene er: Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal Rom skal ha atkomst og gangbart gulv Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i kategoriene P-ROM og S-ROM Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler Bygg A: Enebolig - arealer 2 2 Etasje Bruttoareal (BTA) m Bruksareal (BRA) m Totalt P-ROM S-ROM Kjeller etg Loft Sum bygning Bygg A: Enebolig - romfordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) Kjeller Hall med utgang, vaskerom Bod, 3 disponible kjellerrom 1etg Loft Sum alle bygg Gang, hall, kjøkken, stue m/utg, 3 soverom, 1m/utg balkong, nedgang kjeller Ikke målbart 2 2 Bruttoareal (BTA) m Bruksareal (BRA) m Totalt P-ROM S-ROM Sum alle bygninger Kommentarer til arealberegningen Takhøyden og lysforhold i kjeller er ikke tilfredstillende til varig opphold Arealmålingen er foretatt ut fra slik rommene ble brukt på befaringsdagen Arealberegningen tar ikke hensyn til lovligheten og regnes ut slik det registreres på befaringsdagen Skipsbygger Hærems vei 5, 4085 HUNDVÅG Befaringsdato: Initialer: Takstingeniør Åge Otterbech Gnr: 6 Bnr: Side 3 av 5 Åge Otterbech

35 VERDI- OG LÅNETAKST Fast eiendom Kommentarer til Grunnboksbladet mm Borett: Nei Konsesjon: Nei Sameie: Nei Forkjøpsrett: Nei Servitutter: Eiendommen er nylig utskilt fra hovedbruk, ingen servituttet registrert på denne eiendom Følgende servitutter registrert på hovedbruk som kan ha konsekvens for denne eiendom 1 Bestemmelse om vann og kloakk Rettighetshaver Gnr 6, Brn Bestemmelse om vei Rettighshaver Gnr 6, Brn 203 og Bestemmelse om vann og kloakkledning Rettigetshaver Gnr 6, Brn Erklæring om vannledning Rettighetshaver Stavanger Kommune 5 Erklærng om bggeavstand, 8 meter Rettighetshaver Gnr 6, Brn 56 6 Erklæring fra Stavanger El lag til å ha legge kabler 7 7 Rett for Elverk til å oppføre trafokiosk 8 Erklæring fra Elverk til å oppføre nettstasjon nr 37 med tilhørende høy og lavspenn fordelingsnett 9 Erklæring om vedlikehold av ledninger Rettighetshaver IVAR IKS Økonomi Teknisk verdiberegning Beregnede byggekostnader, Hovedbygg A kr Verdireduksjon -Hovedbygg 60 % kr Beregnede byggekostnader etter fradrag = kr Samlet sum beregnede byggekostnader = kr Tomteverdi inkl opparbeidelse + kr Sum beregnet teknisk verdi = kr Markedsanalyse Nedenforstående salgsverdi gir utrykk for hva som kan forventes av eiendommen i dagens marked, størrelse, standard og beliggenhet tatt i betraktning Ved ansettelse av salgs og låneverdi er følgende lagt til grunn: Beliggenhet, tomteareal og opparbeidelse, boligens størrelse og kvalitet, boligmarkedet generelt samt info om sammenlignbare salg i området hentet fra Eiendomsverdi Antatt salgsverdi fremkommer etter en totalvurdering av eiendommen Eventuelle feil/mangler vedrørende areal/opplysninger som kan/har oppstått under utfyllingen av takstskjema utløser ingen forandring på eiendommens antatte, totale salgsverdi Skipsbygger Hærems vei 5, 4085 HUNDVÅG Befaringsdato: Initialer: Takstingeniør Åge Otterbech Gnr: 6 Bnr: Side 4 av 5 Åge Otterbech

36 VERDI- OG LÅNETAKST Fast eiendom Verdikonklusjon Oppdragsgiver må kontrollere dette dokumentet for eventuelle feil og mangler før det benyttes! Eiendommen er ikke kontrollert for skjulte feil og mangler Ut i fra visuell besiktigelse og innhentede opplysninger settes: Dagens normale salgsverdi: kr ,- Anbefalt låneverdi: kr ,- Underskrifter Sted og dato Takstingeniør Stavanger Dokumentkontroll Åge Otterbech Fremlagt: Forretningskart over avholdt oppmålingsforetning Rekvirent Forsvarsdept V/skifte Eiendom - Jon Settemsdal Bestyrer Jan Petter Larsen Parsellens areal, beliggenhet, grenser og tilstøtende eiendommer fremgår av kartsiden Inventar- beskrivelse av byggverket Diverse info sendt fra Forsvarsbygg Vedlagt: Skipsbygger Hærems vei 5, 4085 HUNDVÅG Befaringsdato: Initialer: Takstingeniør Åge Otterbech Gnr: 6 Bnr: Side 5 av 5 Åge Otterbech

37

38

39

40

41 Grunnkart Koordinatsystem: Høydegrunnlag: Målestokk: Ekvidistanse: Dato: Euref89 NN1954 1:1000 1meter m Y Y Y Y X X X X X

42 Reguleringsplankart Koordinatsystem: Høydegrunnlag: Målestokk: Dato: Euref89 NN1954 1: m Y Y Y Y X X X X X X

43 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 834 FOR HUNDVÅG VEST Stadfestet av fylkesmannen i medhold av 27 i bygningsloven av 18 juni 1965 og Miljøverndepartementets rundskriv T-13/73 Tilføyd 42 byplansjefen som fullmaktsak i medhold av PBL 28-1 nr2 Revidert i henhold til byplansjefens vedtak i medhold av PBL 28-1 nr2 Tilføyd 41 iht byplansjefens vedtak datert Revidert 2d iht byplansjefens vedtak av i medhold av PBL Korrigert 42 punkt 2 iht byplansjefens vedtak av dato i medhold av PBL Tilføyd 43 iht byplansjefens vedtak av , i medhold av PBL **** 1 a Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plan datert byplansjefen Planen er vist som flatereguleringsplan b Til planen hører en illustrasjonsplan, datert c Før søknad om byggetillatelse behandles, må det for hvert byggeområde foreligge bebyggelsesplan godkjent av bygningsrådet Bebyggelsesplanen skal vise tomteinndeling, plassering av gesimshøyder og grunnmurshøyder, takform, takvinkler, levegger, boder, terrengbehandling og opparbeidelse av utomhusarealene (bla eksisterende steingjerder, trær og nyplanting) 2 Rekkehusområde a Bebyggelsen skal bare oppføres etter vedtatt bebyggelsesplan b Rekkehusene kan oppføres i inntil 2 etasjer c Det skal være variasjon i hustype, farge, materiale, detaljeringer el mellom de ulike rekkehusområder d Minste fasadebredde pr leilighet skal være 6,90 Unntatt fra dette er gavlboliger når disse utformes spesielt Det kan tillates påbygg, bygging av uthus og boder på egen parsell når dette ikke generer nabo Til- og påbygg på rekkehus i Borettslaget Kvitodden kan skje i henhold til illustrasjonskart datert (Se vedlegg 1) og prinsipptegninger nedtegnet i hefte Borettslaget Kvitodden Rammer for utvidelse av boliger datert Asplan Viak , godkjent av KBU den (se planarkiv for dokument) e Det skal finnes en buffersone mellom offentlig tilgjengelig areal og boligen Hver bolig skal ha mulighet til et skjermet privat uterom Det private uterommet for hver bolig skal Side 1 av 6

44 være minst like stort som hele boligflaten Levegg mellom boligenhetene tillates med høyde inntil 2,6 m Leveggens utstrekning skal ikke forringe naboenhetens solforhold vesentlig f I området skal tillates felles oppholdsrom og andre fellesanlegg for boligene g Det skal være sandlekeplasser på min 25 m2 for hvert boligfelt, og maksimalt 15 boliger pr sandlekeplass h Parkeringsplasser og garasjer skal utføres som fellesanlegg i Det tillates ikke bilkjøring på det indre veinett i boligområdet annet enn nødvendig service- og nødtrafikk Dette skal klart gå fram av skilt, fysiske markeringer, veidekke el 3 Blokkområde a Bebyggelsen skal bare oppføres etter vedtatt bebyggelsesplan b Bebyggelsen kan oppføres i inntil 4 etasjer + kjelleretasje for garasje og evt boder c I området skal tillates felles oppholdsrom og andre fellesanlegg for boligene d Det skal opparbeides sandlekeplasser på min 25 m2 e Parkeringsplasser og garasjer skal utføres som fellesanlegg 4 Eneboligområdene a Bebyggelse skal bare oppføres etter vedtatt bebyggelsesplan b Bygninger kan bygges nærmere hverandre enn 8 m når dette er vist i bebyggelsesplanen Bygningene kan plasseres i nabogrense når dette er vist i bebyggelsesplanen For bygninger som ligger nærmere hverandre enn 8 m skal brannsikring skje enten etter bestemmelsene om rekkebebyggelse eller etter bestemmelsene om brannvegg c Vindu tillates ikke i vegger som ligger i nabogrense Bebyggelsesplanen skal vise mulige vegger som kreves utført som brannvegg, B 30, og takflater som eventuelt må sikres mot brann på tilsvarende måte Det kan tillates takoppbygg og vindu i tak når dette er brannteknisk forsvarlig Under planlegging av den enkelte bolig - boligfelt - må de bestemmelser og forskrifter som gjelder for bygging i nabogrense iakttas, særlig bestemmelser om fundamentering, plassering av pipe og luftventil, drenering og bortledning av takvann Vedlikehold på vegg i nabogrense skal tillates utført fra nabogrunn Side 2 av 6

45 d Levegg/gjerde i nabogrense tillates med en høyde inntil 2,6 m, og mot vegg og plass med inntil 0,80 meter Leveggens utstrekning skal ikke forringe naboeiendommens solforhold vesentlig Leveggen skal vises på byggesøknad og fastsettes av bygningsrådet e Parkering skal skje som vist på bebyggelsesplan f Det skal opparbeides sandlekeplasser på min 25 m² for hvert boligfelt og maksimalt 15 boliger pr sandlekeplass 41 Eksisterende boliger langs Ulsnesveien (834 mve3) Eksisterende bebyggelse inngår i planen Eventuelle nye boliger i området skal være frittliggende småhus (ene- eller tomannsboliger) Eneboligtomter skal være 500 m², tomter for tomannsboliger 700 m² Ved dokumentasjon på at det er sikret gode uteoppholdsarealer på bakkenivå, kan tomter inntil 50 m² mindre enn dette aksepteres Det tillates ikke nye/flere avkjørsler til Ulsnesveien All bebyggelse skal plasseres innenfor vist byggegrense mot Ulsnesveien Maks %-BYA=30% Gjennomsnittlig gesimshøyde maks=4,5m og gjennomsnittlig mønehøyde maks 8 meter over eksisterende terreng 42 Felt B1 og B2 Gnr6, bnr 19 og 167 Det regulerte området skal brukes til boligbebyggelse, og bygningene skal oppføres i henhold til disse bestemmelsene 1 Det tillates oppført eneboliger i 2 etasjer pluss eventuell kjeller Boligene skal i prinsippet plasseres som vist på planen 2 For bolighusene er maks gesimshøyde 5,0m og maks mønehøyde 8,0m målt fra gjennomsnitt ferdig planert terreng 3 Byggene skal søkes lagt lavest mulig i terrenget Endelig høyde fastsettes av kommunen ved utstikking 4 Takvinkel skal være mellom 36 og 45 grader Eventuelle takoppbygg kan ha en bredde på inntil 1/3 av husets lengde, og plasseres slik at de ikke er til sjenanse for naboers private uteareal 5 Tillatt bebygd areal, BYA er 30% av netto tomt Areal av garasje inngår i BYA 6 Garasje/carport skal byggemeldes samtidig med bolighuset og arkitektonisk tilpasses bolighuset med hensyn til matrealbruk, form og takvinkel Garasjen kan plasseres inntil 1,0m fra veikant når innkjørselen foretas parallelt med vegen og minimum 5,0m når avkjørselen foretas vinkelrett på veien Under forutsetning av at byggeforskriftenes krav til brannsikring følges, kan garasje plasseres inntil 0,5m fra nabogrense, selv om den sammenbygges med bolighuset 7 Kommunens parkeringsnorm skal følges Side 3 av 6

46 43 Eksisterende bebyggelse langs Skipsbygger Hærems vei (B4, B5, B6) For felt B4 gjelder følgende: Bebyggelsen skal være frittliggende småhus (ene- eller tomannsboliger) Eneboligtomter skal være 500 m2, tomter for tomannsboliger 700 m2 Ved dokumentasjon på at det er sikret gode uteoppholdsarealer på bakkenivå, kan tomter inntil 50 m2 mindre enn dette aksepteres Det tillates bare en avkjørsel pr eiendom Maks % BYA=30 % Gjennomsnittlig gesimshøyde maks 4,5 m og gjennomsnittlig mønehøyde maks 8 meter over eksisterende terreng For felt B5 og B6 gjelder følgende: Eksisterende bebyggelse inngår i planen Oppdeling eller endring av bebyggelsen kan bare tillates etter en samlet plan for det enkelte felt Privat veg skal betjene forsvarets område på Ulsnes 5 Område for offentlig bebyggelse a Bebyggelsen skal bare oppføres etter vedtatt bebyggelsesplan 6 Parkareal a I friområde kan det tillates oppsatt bygninger, anlegg og konstruksjoner som har tilknytning til og som øker arealets verdi og muligheter som friområde I området kan det anlegges tur-, gang- og sykkelveier Kvartalslekeplasser og balløkker kan anlegges i området b Mest mulig av eksisterende vegetasjon skal bevares All opparbeidelse skal skje etter planer godkjent av parksjefen 7 Trafikkområde a Trafikkarealet skal opparbeides etter planer godkjent i bygningsrådet b Planen skal vise disponering av trafikkarealet til fortau, gang- og sykkelbaner, over- og undergang, busstopp, kjørebaner ol Planen skal vise horisontal- og vertikalkurver, siktlinjer, byggelinjer, kantstein, skillere, skiltplassering, lysplassering og andre fysiske tiltak for feks hastighetsbegrensning, stengning ol 8 Fellesbestemmelser a Eksisterende trær og områdets landskapskarakter skal så langt det er mulig bevares Eksisterende steingjerder, flyttsteiner og trær kan bare fjernes i samsvar med godkjent bebyggelsesplan Side 4 av 6

47 b Tomtene må ikke beplantes slik at det blir sjenerende for den kjørende trafikk Innenfor viste frisiktsoner og langs adkomstvegenes innerkurver skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over vegens planum c Unntak fra disse reguleringsbestemmelser kan, hvor særlige grunner taler for det, tillates av bygningsrådet innenfor rammen av bygningslovgivningen og bygningsvedtektene for Stavanger kommune Etter at disse reguleringsbestemmelser er trådt i kraft er det ikke tillatt ved private servitutter å etablere forhold som strider mot reguleringsbestemmelsene Side 5 av 6

48 Side 6 av 6 VEDLEGG 1

49 Adresse Skipsbygger Hæremsvei 5 Postnr 4085 Poststad Andels- /leilighetsnr Hundvåg / Gnr 6 Bnr 946 Seksjonsnr Festenr Bygn nr Bustadnr Merkenr A Dato Eigar Innmeld av Forsvarsbygg BJ??RN VEGARD L??KSTAD Energiattesten er stadfesta og offisiell Identiteten til bygningen og kven som eig bygningen, er ikkje stadfesta frå Matrikkelen Energimerket seier korleis energistandarden til bustaden er Energimerket er sett saman av ein energikarakter og ein oppvarmingskarakter, sjå figuren Energimerket blir symbolisert med eit hus, der fargen viser oppvarmingskarakteren og bokstaven viser energikarakteren Energikarakteren fortel kor energieffektiv bustaden er, medrekna oppvarmingsanlegget Energikarakteren er berekna ut frå det som er den typiske energibruken for bustadtypen Berekningane er gjorde ut frå det som er normal bruk ved eit gjennomsnittleg klima Det er den energimessige standarden til bustaden og ikkje bruken som avgjer energikarakteren A betyr at bustaden er energieffektiv, mens G betyr at bustaden er lite energieffektiv Ein bustad som er bygd etter dei byggjeforskriftene som blei vedtekne i 2007, får normalt C Oppvarmingskarakteren fortel kor stor del av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvatn) som blir dekt av elektrisitet, olje eller gass Grøn farge tyder at ein liten del blir dekt av el, olje og gass, medan raud farge tyder at ein stor del blir dekt av el, olje og gass Oppvarmingskarakteren skal stimulere til auka bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme Om bakgrunnen for berekningane, sjå wwwenergimerkingno Målt energibruk Brukaren har nytta enkel registrering eller valt å ikkje gje opp målt energibruk

50 Energibehovet blir påverka av korleis ein nyttar bustaden Energibehovet blir påverka av korleis ein nyttar bustaden, delar av bustaden ikkje er i bruk, og bruksmønsteret kan forklare avvik mellom den det er færre personar enn det som blir rekna som berekna og den målte energibruken Gode energivanar normalt, som bruker bustaden, eller medverkar til at energibehovet blir redusert bustaden ikkje blir brukt heile året Energibehovet kan også bli lågare enn normalt dersom: Gode energivanar Ved å følgje enkle tips kan du redusere energibehovet ditt, men det påverkar ikkje energimerket til bustaden Energimerket kan berre endrast gjennom fysiske endringar på bustaden Tips 1: Tips 2: Tips 3: Tips 4: Følg med på energibruken i bustaden Luft kort og effektivt Reduser innetemperaturen Bruk varmtvann fornuftig Moglege forbetringar for energistandarden til bustaden Ut frå dei opplysningane som er gjevne om bustaden, anbefaler ein dei følgjande energieffektiviserande tiltaka Dette er tiltak som kan gje bygningen eit betre energimerke Somme av tiltaka kan i tillegg vere svært lønsame Tiltaka bør spesielt vurderast ved modernisering av bygningen eller utskifting av teknisk utstyr Tiltaksliste (For ein full omtale av tiltaka, sjå Tiltaksliste - vedlegg 1) - Montering av tettingslister - Etterisolering av yttertak/loft - Etterisolering av yttervegg - Utskifting av vindauge - Temperatur- og tidsstyring av panelomnar - Utskifting til termostatstyrte radiatorventilar - Automatikk for shunt- eller utetemperaturregulering og nattesenking - Service på kjelanlegg og dessutan eventuell montering av røykgasstermometer - Utskifting av oljekjel med biokjel - Tetting av luftlekkasjar - Randsoneisolering av etasjeskiljarar - Isolering av loftsluke - Termografering og tettleiksprøving - Temperatur- og tidsstyring av elektrisk luftvarme - Montering av termostatstyring på golvvarme - Isolering av varmerør, ventilar, pumper - Utskifting av brennar på kjelanlegg - Installering av solvarmeanlegg Vi tek atterhald om at desse framlegga til tiltak er gjorde ut frå dei opplysningane som er gjevne om bygningen Ein bør kontakte fagfolk og be dei vurdere tiltaka nærmare Skal ein gjennomføre tiltak, må det skje i samsvar med gjeldande lovverk, og ein må ta omsyn til krav til godt inneklima og førebygging av fuktskadar og andre byggskadar

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer BOLIGSALGSRAPPORT1 Symptomer ing Vidar Aarnes Premisser BSR1 Befaring: NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. Det utføres kun visuelle observasjoner

Detaljer

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Hva er boligsalgsrapport? Boligsalgsrapport er en teknisk gjennomgang av en bolig eller leilighet. Er laget av fire(nå 2) takstorganisasjoner sammen for å tilfredsstille markedets behov for enhetlig tilstandsanalyse.

Detaljer

Meieriveien 26, 9700 LAKSELV Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 101

Meieriveien 26, 9700 LAKSELV Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 101 RAPPORTANSVARLIG: Knut Eilertsen Ulveveien 18B, 9700 LAKSELV Tlf: E-post: keilert@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Meieriveien 6, 9700 LAKSELV Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 101 Kommune PORSANGER

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport

VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport RAPPORTANSVARLIG: Prestelvgata 1 Postboks 354, 9811 VADSØ Tel: 90 06 1 6 E-mail: ingulfniskavara@navarenno VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport Adresse KANABAKKEN 6, 9800 VADSØ

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 2, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 13.02.

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 2, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 13.02. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Ingve Sæve Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Nyvollveien 2, 4070 Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1 Kommune

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig med arealmåling Lutsiveien 278 4308 SANDNES Gnr 4 Bnr 1 Fnr 4 Kommune: 1102 SANDNES Befaringsdato: 23062016 Rapportdato: 23062016 RAPPORTANSVARLIG: Knut Morten Stokka Knut Morten

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 4 F, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 25.11.

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 4 F, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 25.11. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Boganeshagen 4 F, 4032 Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 6 C, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 9. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 17.06.

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 6 C, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 9. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 17.06. RAPPORTANSVARLIG: Ingve Sæve Våganesvegen 19, 405 RØYNEBERG Tlf: 964444 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Boganeshagen 6 C, 403 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 110 Snr. Anr 9 Kommune

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 12, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 6. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 18.08.

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 12, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 6. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 18.08. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Nyvollveien 12, 4070 Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 6 Kommune Eier(e)

Detaljer

Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 502 Snr. 4

Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 502 Snr. 4 RAPPORTANSVARLIG: Knut Eilertsen Ulveveien 18B, 9700 LAKSELV Tlf: E-post: keilert@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 50 Snr 4 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN. Dato for befaring 25.09.

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN. Dato for befaring 25.09. VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN RAPPORTANSVARLIG: Kvadrat-Total AS Rolf-William Wik Stasjongata 30, 3070 SANDE I VESTFOLD

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Søre Ramsvigvei 49, 4015 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 54 Bnr. 1024 Snr. Anr 18. RAMSVIK BORETTSLAGET Befaringsdato 20.12.

VÅTROMSRAPPORT. Søre Ramsvigvei 49, 4015 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 54 Bnr. 1024 Snr. Anr 18. RAMSVIK BORETTSLAGET Befaringsdato 20.12. RAPPORTANSVARLIG: Ingve Sæve Våganesvegen 19, 405 RØYNEBERG Tlf: 964444 E-post: ingve.saeve@lyse.net VÅTROMSRAPPORT Adresse Søre Ramsvigvei 49, 4015 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 54 Bnr. 104 Snr. Anr 18

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Leilighet Torvmyrveien 44 A 4070 Gnr. 48 Bnr. 613 Seksj.nr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Oppdrag Bef.dato 3124 28.12.2011 Om rapporten

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT ÆVE TAKS. Adresse Matrilckelnr. Kommune Eier(e) Befaringsdato

VÅTROMSRAPPORT ÆVE TAKS. Adresse Matrilckelnr. Kommune Eier(e) Befaringsdato ÆVE TAKS Takst & Byggeledelse RAPPORTANSVARLJG: SÆVE TAKST Ingve Sæve Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tif: 92644244 E-post: ingve.saeve@lyse.net VÅTROMSRAPPORT Adresse Matrilckelnr. Kommune Eier(e) Befaringsdato

Detaljer

Moengvegen 7, 2016 FROGNER Matrikkelnr. Gnr. 93 Bnr. 123. Dato for befaring 22.11.2012/12.11.2013

Moengvegen 7, 2016 FROGNER Matrikkelnr. Gnr. 93 Bnr. 123. Dato for befaring 22.11.2012/12.11.2013 RAPPORTANSVARLIG: Tor-Gunnar Brandshaug Jernbaneveien, 1400 SKI Tlf: 33 18 88 Faks: 33 18 89 E-post: tgb@prosjectno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Moengvegen 7, 016 FROGNER Matrikkelnr Gnr 93

Detaljer

HESSENG Mellomveien 39B. Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg. Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2

HESSENG Mellomveien 39B. Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg. Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2 HESSENG Mellomveien 39B Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo Roar Kjeldsberg

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Internatplassen 1, 9845 TANA Matrikkelnr. Gnr. 36 Bnr. 51. Dato for befaring

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Internatplassen 1, 9845 TANA Matrikkelnr. Gnr. 36 Bnr. 51. Dato for befaring RAPPORTANSVARLIG: Jonny Wosnitza Fosseveien 16, 9845 TANA Tlf: 94862219 E-post: jw@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Internatplassen 1, 9845 TANA Matrikkelnr Gnr 36 Bnr 51 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Strandlinjen 32, 5527 HAUGESUND Matrikkelnr. Gnr. 39 Bnr. 220 Snr. 4. Dato for befaring 13.02.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Strandlinjen 32, 5527 HAUGESUND Matrikkelnr. Gnr. 39 Bnr. 220 Snr. 4. Dato for befaring 13.02. RAPPORTANSVARLIG: Takst Service AS Vidar Stakkestad Norevegen 14, 5542 KARMSUND Tlf: 52 69 70 80 E-post: vidar@takst-serviceno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Strandlinjen 32, 5527 HAUGESUND Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno over

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jostein Folgerø Stretet F, 700 KYRKSÆTERØRA Tlf: 901 17 13 E-post: josteinfolgero@hemneas VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Vesseseterveien 7 A, 700 KYRKSÆTERØRA Matrikkelnr Gnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jostein Folgerø Stretet F, 700 KYRKSÆTERØRA Tlf: 901 17 13 E-post: josteinfolgero@hemneas VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Bugen 33, 700 KYRKSÆTERØRA Matrikkelnr Gnr 101 Bnr 605

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jostein Folgerø Stretet F, 700 KYRKSÆTERØRA Tlf: 901 17 13 E-post: josteinfolgero@hemneas VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse MARISTUA, 700 KYRKSÆTERØRA Matrikkelnr Gnr 45 Bnr 71

Detaljer

Oppdragsnummer: 13090120. Våland. Storgt. 16. Våland - Sentrumsnær enebolig, attraktiv beliggenhet. Fast eiendom

Oppdragsnummer: 13090120. Våland. Storgt. 16. Våland - Sentrumsnær enebolig, attraktiv beliggenhet. Fast eiendom Oppdragsnummer: 13090120 Våland Storgt. 16 Våland - Sentrumsnær enebolig, attraktiv beliggenhet P-rom/BRA: Prisantydning: Ca. 132/150 kvm Kr 2.900.000,- + omk Fast eiendom Sentral beliggenhet på populære

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ole Reidar Grimsrud Sørås, 189 DEGERNES Tlf: 697654 Faks: 697670 E-post: post@o-r-grimsrudno Adresse Bakkeliveien, 187 HOBØL Matrikkelnr Gnr 106 Bnr 30 Kommune Hobøl Hjemmelshaver(e)

Detaljer

SORTLAND HOLMSTADDALEN

SORTLAND HOLMSTADDALEN SORTLAND HOLMSTADDALEN En sjelden god anledning til å erverve en unik eiendom. Prisantydning: 1 500 000,- Eier (Selveier) kombinasjonslokaler BTA: 636 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

Oppdragsnummer: 19080476. Sandnes. Kvellurveien 58. Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! www.svelabygg.no

Oppdragsnummer: 19080476. Sandnes. Kvellurveien 58. Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! www.svelabygg.no Oppdragsnummer: 19080476 Sandnes Kvellurveien 58 Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! P-rom/BRA: Prisantydning: Ca. 200/208 kvm Kr 5.800.000,- + omk www.svelabygg.no Moderne og eksklusiv enebolig

Detaljer

Heggedal - enebolig med utleiedel

Heggedal - enebolig med utleiedel Heggedal - enebolig med utleiedel Adresse: Boligtype: Prisant.: Plankedalsveien 68 Enebolig m/leilighet 3 950 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Fred-Ivar Myrseth Mobil: 91 78 52

Detaljer

ÅROS - Boligtomt med flott utsikt

ÅROS - Boligtomt med flott utsikt ÅROS - Boligtomt med flott utsikt Adresse: Boligtype: Størrelse: Prisant.: Elgtråkket 11 B Tomt bolig 801 kvm 990.000,- + omk. Avdeling: Røyken Ansv. megler: Kristine Lauritzen Mobil: 976 77 600 E-post:

Detaljer

Røyken - 3 roms Andelsleilighet

Røyken - 3 roms Andelsleilighet Røyken - 3 roms Andelsleilighet Adresse: Boligtype: Prisant.: Spikkestadveien 94 A, 3 etg Leilighet 690 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Kristine Lauritzen Mobil: 97 67 76 00 E-post:

Detaljer

Egne notater Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen

Detaljer

Egne notater: Egne notater: Egne notater: Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Detaljer

Egne notater Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen

Detaljer

Åros - Boligtomt med sjøutsikt

Åros - Boligtomt med sjøutsikt Åros - Boligtomt med sjøutsikt Adresse: Årosfjellet Tomt 40 Boligtype: Boligtomt Prisant.: 1 450 000,- + omk. Avdeling: Røyken Ansv. megler: Preben von Malchus Mobil: 99 54 77 00 E-post: preben.vm@fossco.no

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Some titel for sales document. Some description for first page image

SALGSOPPGAVE. Some titel for sales document. Some description for first page image SALGSOPPGAVE Some titel for sales document Some description for first page image Prisantydning: 2 323 kr. + omk. Lånetakst: 2 323 kr. Bruttoareal (BTA): 80 kvm. Verditakst: 2 323 kr. Bruksareal (BRA):

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Fergefjellet 9 4614 KRISTIANSAND S

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Fergefjellet 9 4614 KRISTIANSAND S OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Fergefjellet 9 4614 KRISTIANSAND S Gnr 150 Bnr 230 Snr 2 Kommune: 1001 KRISTIANSAND Befaringsdato: 15062015 Rapportdato: 19062015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen SALGSOPPGAVE Enebolig i Bahkiljohka Huset og garasjen Prisantydning: 1 750 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 450 000 kr. Verditakst: 1 750 000 kr. Bruksareal (BRA): 190 kvm. Adresse: Henvendelse: Hege Grønnvoll

Detaljer

Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av

Detaljer

Lagerbygg - Tromsøya. Tromsøya sør. Næringseiendom/kombinasjonslokale. Prisantydning: kr 1.900.000,-

Lagerbygg - Tromsøya. Tromsøya sør. Næringseiendom/kombinasjonslokale. Prisantydning: kr 1.900.000,- Lagerbygg - Tromsøya Tromsøya sør. Næringseiendom/kombinasjonslokale Prisantydning: kr 1.900.000,- Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo Tomi C.Johansen Epost: tomi.johansen@dnbeiendom.no

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Enebolig Nedre Håvasteintunet 17 4150 RENNESØY Gnr. 17 Bnr. 179 RENNESØY KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Enebolig Nedre Håvasteintunet 17 4150 RENNESØY Gnr. 17 Bnr. 179 RENNESØY KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Enebolig Nedre Håvasteintunet 17 Gnr. 17 Bnr. 179 SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Oppdrag Bef.dato 6093 09.04.2015 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Lykke, Skottevika RAPPORTANSVARLIG: AS Gnr 73 Bnr 84 Erik Sørensen Kommune: 906 Arendal Befaringsdato: 30042012 Rapportdato: 03052012 E-mail:

Detaljer

Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av

Detaljer

Rondane Fjellgrend, 2642 KVAM Matrikkelnr. Gnr. 324 Bnr. 94

Rondane Fjellgrend, 2642 KVAM Matrikkelnr. Gnr. 324 Bnr. 94 RAPPORTANSVARLIG: Olav Brattbakk pb 95 Vangshaug, 7341 OPPDAL Tlf: 968797 E-post: brattbakk@oppdalcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Rondane Fjellgrend, 64 KVAM Matrikkelnr Gnr 34 Bnr 94 Kommune

Detaljer

Våtromsrapport. Kommune SANDNES

Våtromsrapport. Kommune SANDNES Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 314 088 09.01.2015 Våtromsrapport Adresse Sandvikbakken 36 4329 SANDNES Matrikkel Gnr. 37 Bnr. 550 Anr. 43 Kommune SANDNES Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet?

Detaljer

Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

Lier - Stoppenkollen - Ny tomt for salg!

Lier - Stoppenkollen - Ny tomt for salg! Lier - Stoppenkollen - Ny tomt for salg! Adresse: Boligtype: Prisant.: Flåtansvingen 3 Boligtomt 1 740 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Fred-Ivar Myrseth Mobil: 91 78 52 72 E-post:

Detaljer

Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 128. Dato for befaring 25.08.2010. 101 m Bruksareal primærdel (P-ROM): Bruksareal: 90 m Tomteareal:

Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 128. Dato for befaring 25.08.2010. 101 m Bruksareal primærdel (P-ROM): Bruksareal: 90 m Tomteareal: RAPPORTANSVARLIG: Roy Steffensen Postboks 5 Hvistendahlsgate 6 A, 9800 VADSØ Tlf: 78 94 1 00 Faks: 78 94 1 01 E-post: firmapost@polarplanno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Boftsa, 9845 TANA Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Ing Svein J Guttormsen Grønnegata 8 9008 Tromsø RAPPORTANSVARLIG: Ing Svein J Guttormsen Svein J Guttormsen Grønnegata 8, 9008 TROMSØ Tlf: 90919657 E-post: guttormsen@ingenioreneno VERDI- OG LÅNETAKST

Detaljer

Egne notater Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Krøgenesveien 9 RAPPORTANSVARLIG: AS Gnr 511 Bnr 138 Erik Sørensen Kommune: 906 Arendal Befaringsdato: 09072009 Rapportdato: 09072009 E-mail:

Detaljer

GULLHAUGVEIEN 35 BÆRUMS VERK

GULLHAUGVEIEN 35 BÆRUMS VERK GULLHAUGVEIEN 35 BÆRUMS VERK Halvpart av vertikaldelt tomannsbolig over 2 plan med garasje. Oppussingsbehov. Prisantydning: 2 950 000,- Halvpart tomannsbolig BTA: 138 m² / P-rom: 100 m² FAKTA OM EIENDOMMEN

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Brattåsvegen 68, 3620 FLESBERG Matrikkelnr. Gnr. 46 Bnr. 11. Dato for befaring

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Brattåsvegen 68, 3620 FLESBERG Matrikkelnr. Gnr. 46 Bnr. 11. Dato for befaring RAPPORTANSVARLIG: Din Taksering AS Øyvind Reinertsen Rugdeveien 32, 3617 KONGSBERG Tlf: 97964266 E-post: reinertsen@dintakseringno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Brattåsvegen 68, 3620 FLESBERG

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte "Østheim" på Myking i Nes kommune SOLGT. Sett nedenfra

SALGSOPPGAVE. Hytte Østheim på Myking i Nes kommune SOLGT. Sett nedenfra SALGSOPPGAVE Hytte "Østheim" på Myking i Nes kommune Sett nedenfra Prisantydning: 750 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): Adresse: Henvendelse: Sølve Grimkelsrud Tlf: 90756134 Mail: grimkelsrud@gmail.com

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 11: Bnr 297 Andre oppl.: Andelsnr: 519 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Oscar Mathisensgate 11, 4021 STAVANGER Dato befaring: 05.10.2015

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 14: Bnr 1434 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Traktbegerveien 6, 4032 STAVANGER Dato befaring: 27.07.2017 Utskriftsdato: 01.08.2017

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang. med arealmåling. Verven 18 B 4014 STAVANGER

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang. med arealmåling. Verven 18 B 4014 STAVANGER OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med arealmåling Verven 18 B 4014 STAVANGER Gnr 52 Bnr 734 Andel-/aksje nr 2 Kommune: 1103 STAVANGER Befaringsdato: 07122016 Rapportdato: 08122016 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte som trenger totalrenovering på eget tomt.

SALGSOPPGAVE. Hytte som trenger totalrenovering på eget tomt. SALGSOPPGAVE Hytte som trenger totalrenovering på eget tomt. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 52 kvm. 49 kvm. SO LG T Prisantydning: 220 000 kr. + omk. Adresse: Henvendelse: Sigmund Vullum Tlf: 99572936

Detaljer

Eier(e) BORETTSLAGET BOLSTADHAGEN 23 Dato for befaring 06.02.2012

Eier(e) BORETTSLAGET BOLSTADHAGEN 23 Dato for befaring 06.02.2012 RAPPORTANSVARLIG: Robert Mathisen Almedalsveien 13 A, 3030 DRAMMEN Tlf: 95055591 E-post: post@konnerudtakstno over adkomstdokumentene til andelsbolig i BORETTSLAGET BOLSTADHAGEN 3 BOLSTADHAGEN 3 D 308

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass

1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass WWW.ETM.NO Tlf: 69367070 1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass Vesterøy, Hvaler Adresse: Norderhaugveien 102, 1684 VESTERØY Tomte areal: 979 m² Prisantydning: Kr: 980.000,- + omk. Oppdragsnr: 211034

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FORHÅNDSTAKST. Andersgarden, 6030 LANGEVÅG Matrikkelnr. Gnr. 97 Bnr. 1 tomt nr 1. Dato for befaring 09.12.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FORHÅNDSTAKST. Andersgarden, 6030 LANGEVÅG Matrikkelnr. Gnr. 97 Bnr. 1 tomt nr 1. Dato for befaring 09.12. RAPPORTANSVARLIG: Byggtakst Møre AS Takstingeniør Steinar Åkre Vestre Olsvikveg 44, 6019 ÅLESUND Tlf: 926 17024 Faks: 70 12 47 00 E-post: steinar@moretakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse, 6030

Detaljer

LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD

LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD SALGSOPPGAVE LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS MED KORT VEI TIL HOF SENTRUM, SKOLE, FRILUFTSOMRÅDE OG GOLFBANE. Prisantydning: kr. 800.000,- Hana Eiendomsmegling Advokatfirmaet

Detaljer

SKIPSBYGGER HÆREMSVEI 9 STAVANGER

SKIPSBYGGER HÆREMSVEI 9 STAVANGER SKIPSBYGGER HÆREMSVEI 9 STAVANGER Hundvåg - Enebolig Prisantydning: 4 900 000,- Eier (Selveier) enebolig BRA: 172 m² / P-rom: 123 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG Huus Eiendomsmegling

Detaljer

Tomt 5, 4952 RISØR, 4952 RISØR Matrikkelnr. Gnr. 27 Bnr. 164

Tomt 5, 4952 RISØR, 4952 RISØR Matrikkelnr. Gnr. 27 Bnr. 164 RAPPORTANSVARLIG: Olav Brattbakk pb 95 Vangshaug, 7341 OPPDAL Tlf: 968797 E-post: brattbakk@oppdalcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Tomt 5, 495 RISØR, 495 RISØR Matrikkelnr Gnr 7 Bnr 164 Kommune

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kirkebakken 35, 4012 STAVANGER Gnr 55: Bnr 492 (snr: 3) 1103 STAVANGER KOMMUNE Del av firemannsbolig SERTIFISERT TAKSTMANN Asbjørn Frafjord Telefon: 924 05

Detaljer

Sjøgarden Boligpanorama

Sjøgarden Boligpanorama Sjøgarden Boligpanorama Dokumenter Bud/ avtale om prosjektert bolig BRUK BLOKKBOKSTAVER Oppdragsnr: 5004/12 Adresse: Sjøgarden,Eidsvåg Undertegnende har inngått avtale om

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Fritidsbolig Nordre Foldnes (Røyta) 5353 STRAUME. Gnr. 36 Bnr. 167 FJELL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Fritidsbolig Nordre Foldnes (Røyta) 5353 STRAUME. Gnr. 36 Bnr. 167 FJELL KOMMUNE Krohnegården 174 5146 Fyllingsdalen 55160898, 91562228 Org.nr: 955 830 008 Verdi- og lånetakst over Fritidsbolig Nordre Foldnes (Røyta) 5353 STRAUME Gnr. 36 Bnr. 167 FJELL KOMMUNE Utført av: Byggmester

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Mågerølia 24 3145 TJØME

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Mågerølia 24 3145 TJØME OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Mågerølia 24 3145 TJØME Gnr 12 Bnr 124 Kommune: 723 TJØME Befaringsdato: 23112015 Rapportdato: 24112015 RAPPORTANSVARLIG: VEDVIK TAKSERING

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Ramstad 3622 SVENE RAPPORTANSVARLIG: Gnr. 122 Bnr. 10 11 12 13 Kommune: 631 Flesberg

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Ramstad 3622 SVENE RAPPORTANSVARLIG: Gnr. 122 Bnr. 10 11 12 13 Kommune: 631 Flesberg OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Ramstad 3622 SVENE Gnr 122 Bnr 10 11 12 13 Kommune: 631 Flesberg Befaringsdato: 19082015 Rapportdato: 25082015 RAPPORTANSVARLIG: Terje Pytte

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Rambergveien 17 B - leil 412 RAPPORTANSVARLIG: 3115 TØNSBERG Tønsberg Taksering AS Gnr 1003 Bnr 311 Leilnr 412 Andel-/aksje nr 42 Sturla Teisbekk

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Liaveien 48, 9357 TENNEVOLL Matrikkelnr. Gnr. 58 Bnr. 67. Dato for befaring 23.05.2014

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Liaveien 48, 9357 TENNEVOLL Matrikkelnr. Gnr. 58 Bnr. 67. Dato for befaring 23.05.2014 RAPPORTANSVARLIG: Kvadrat-Total AS Rolf-William Wik VIDKUNSGT 3A, 9405 HARSTAD Tlf: 92800026 E-post: rolf@kvadrat-totalno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Liaveien 48, 9357 TENNEVOLL Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR 315 000 KR 290 000. Matrikkel: Gnr 43: Bnr 715 Kommune: 1539 RAUMA KOMMUNE Adresse: Stein, 6320 ISFJORDEN.

VERDI- OG LÅNETAKST KR 315 000 KR 290 000. Matrikkel: Gnr 43: Bnr 715 Kommune: 1539 RAUMA KOMMUNE Adresse: Stein, 6320 ISFJORDEN. VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr 43: Bnr 715 Kommune: 1539 RAUMA KOMMUNE Adresse: Stein, 6320 ISFJORDEN MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR 315 000 LÅNEVERDI: KR 290 000 BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM:

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Vestengsletta 2 B, 2070 RÅHOLT Matrikkelnr. Gnr. 96 Bnr. 439 Snr. 312. Dato for befaring 08.03.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Vestengsletta 2 B, 2070 RÅHOLT Matrikkelnr. Gnr. 96 Bnr. 439 Snr. 312. Dato for befaring 08.03. RAPPORTANSVARLIG: GUSTAVSEN TAKSTINGENIØR Jahn Erik Gustavsen Brennsletta 2, 2080 EIDSVOLL Tlf: E-post: VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Vestengsletta 2 B, 2070 RÅHOLT Matrikkelnr Gnr 96 Bnr 439

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte med masse sjarm kr.

SALGSOPPGAVE. Hytte med masse sjarm kr. SALGSOPPGAVE Hytte med masse sjarm Prisantydning: 500 000 kr. + omk. Verditakst: 500 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 42 kvm. 37 kvm. Adresse: Henvendelse: Tom Karlsen Tlf: 91682421 Mail: Tom.k.phuket@gmail.com

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Revestien 28 RAPPORTANSVARLIG: 2014 BLYSTADLIA AESTIMO AS Gnr 103 Bnr 346 Leilnr 416/33 Tor-Gunnar Brandshaug Kommune:

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FORHÅNDSTAKST. Andersgarden, 6030 LANGEVÅG Matrikkelnr. Gnr. 97 Bnr. 1. Dato for befaring 10.12.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FORHÅNDSTAKST. Andersgarden, 6030 LANGEVÅG Matrikkelnr. Gnr. 97 Bnr. 1. Dato for befaring 10.12. RAPPORTANSVARLIG: Byggtakst Møre AS Takstingeniør Steinar Åkre Vestre Olsvikveg 44, 6019 ÅLESUND Tlf: 926 17024 Faks: 70 12 47 00 E-post: steinar@moretakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse, 6030

Detaljer

MYRLIA 33 NITTEDAL. Enebolig over 2 plan med garasje. Oppussingsbehov. Prisantydning: 2 600 000,- Eier (Selveier) enebolig BTA: 126 m² / P-rom: 108 m²

MYRLIA 33 NITTEDAL. Enebolig over 2 plan med garasje. Oppussingsbehov. Prisantydning: 2 600 000,- Eier (Selveier) enebolig BTA: 126 m² / P-rom: 108 m² MYRLIA 33 NITTEDAL Enebolig over 2 plan med garasje. Oppussingsbehov. Prisantydning: 2 600 000,- Eier (Selveier) enebolig BTA: 126 m² / P-rom: 108 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

HEGGELIA RUSTADBAKKEN 5D

HEGGELIA RUSTADBAKKEN 5D HEGGELIA RUSTADBAKKEN 5D Rekkehusbolig i Heggelia med 3 soverom Prisantydning: 780 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 145 m² / P-rom: 115 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG DNB

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Flott, moderne familiehytte med fantastisk utsikt. Fantastisk utsikt mot Trysilfjellet fra hytta!

SALGSOPPGAVE. Flott, moderne familiehytte med fantastisk utsikt. Fantastisk utsikt mot Trysilfjellet fra hytta! SALGSOPPGAVE Flott, moderne familiehytte med fantastisk utsikt Fantastisk utsikt mot Trysilfjellet fra hytta! Prisantydning: 2 325 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 900 000 kr. Bruttoareal (BTA): 110 kvm. Verditakst:

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Frank Feldt Wielsgaardsvei 7 1654 Sellebakk Tlf. 69323590 Verdi- og lånetakst over Fritidseiendom. Hytte nr. 2040, Papperhavn. 1684 VESTERØY Gårdsnr. 48 Bruksnr. 15 HVALER KOMMUNE Utført av: Takstøkonom

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Ravnåsvegen 466 4700 VENNESLA Gnr 23 Bnr 331 Snr 1 Kommune: 1014 VENNESLA Befaringsdato: 15122014 Rapportdato: 15122014 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

HEGGELIA RUSTADBAKKEN 4C

HEGGELIA RUSTADBAKKEN 4C HEGGELIA RUSTADBAKKEN 4C Rekkehusbolig i Heggelia Prisantydning: 720 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 151 m² / P-rom: 114 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG DNB Eiendom Odd

Detaljer

Kontorlokaler til salgs

Kontorlokaler til salgs Kontorlokaler til salgs Gnr 36/ bnr 221 2022 Lebesby Kommune Strandveien 151 9790 Kjøllefjord BRA: 90 m² P-ROM: 90 m² Tomt : 179 m² Byggeår: 1986 Høystbydende over NOK 1 000 000,- Selger er Lebesby Kommune

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Hasselbakken 3A 2651 ØSTRE GAUSDAL. over GAUSDAL KOMMUNE. Utført av:

Verdi- og lånetakst. Hasselbakken 3A 2651 ØSTRE GAUSDAL. over GAUSDAL KOMMUNE. Utført av: v/ Ivar Blomberg Furumoen 7 2635 Tretten tlf: 61276122 Mob: 90846012 Org.nr: 970 228 578 Verdi- og lånetakst over Hasselbakken 3A 2651 ØSTRE GAUSDAL Gnr. 224 Bnr. 156 seksjonsnr. 2 GAUSDAL KOMMUNE Blomberg

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo. over OSLO KOMMUNE. Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1. Utført av: Erik Jonson

Verdi- og lånetakst. Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo. over OSLO KOMMUNE. Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1. Utført av: Erik Jonson Verdi- og lånetakst over Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1 OSLO KOMMUNE Utført av: Oppdrag Befaringsdato: Verdi- og lånetakst over Seksjon i eiendom Dops Gate

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jon Erland Balto Fosseveien 16, 9845 TANA Tlf: 7897678 Faks: 78 9 76 79 E-post: jon-erland@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Polmak vest, 9845 TANA Matrikkelnr

Detaljer

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr.

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. SALGSOPPGAVE To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. 550 000,- Prisantydning gnr. 8, brn. 20: kr. 850.000,- Gårds og Småbruksmegleren,

Detaljer

HOLSKOGVEIEN 40. Prisantydning: 4.500.000,- + 2,5 % i dokumentavgift til staten. Næringsmegler: Per Marius Arntsen

HOLSKOGVEIEN 40. Prisantydning: 4.500.000,- + 2,5 % i dokumentavgift til staten. Næringsmegler: Per Marius Arntsen HOLSKOGVEIEN 40 Prisantydning: 4.500.000,- + 2,5 % i dokumentavgift til staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen HOLSKOGVEIEN 40 LAGER LOKALE MED KONTOR I VÅGSBYGD TIL SALGS BTA 377 m² BTA 1.ETG 278 m²

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Fjellhytte til salgs. 670 000 kr. 750 000 kr.

SALGSOPPGAVE. Fjellhytte til salgs. 670 000 kr. 750 000 kr. SALGSOPPGAVE Fjellhytte til salgs Prisantydning: 690 000 kr. + omk. Lånetakst: Verditakst: 670 000 kr. 750 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 78 kvm. 72 kvm. Adresse: Henvendelse: Tom Erik Carlsen

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 69: Bnr 1017 Kommune: 1102 SANDNES KOMMUNE Betegnelse: Adresse: Postveien 140 - HO 601, 4317 SANDNES Dato befaring: 11.10.2016 Utskriftsdato: 12.10.2016 Oppdrag nr:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Nikkelveien 5 4629 KRISTIANSAND S Gnr 151 Bnr 2756 Andel-/aksje nr 2 Kommune: 1001 KRISTIANSAND Befaringsdato: 11082014 Rapportdato: 11082014

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Ravnkollen Borettslag Ravnkollbakken 53 0971 OSLO

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Ravnkollen Borettslag Ravnkollbakken 53 0971 OSLO RAPPORTANSVARLIG: Nordica Takst AS Peder Brogaard Pedersen Ragnhild Schibbyes vei 32, 0968 OSLO Tlf: 22 10 88 50 Faks: 22 10 88 40 E-post: peder@nordicatakstno VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 19: Bnr 346 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Langflåtveien 16, 4017 STAVANGER Dato befaring: 20.09.2017 Utskriftsdato: 20.09.2017 Oppdrag

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 52 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 5727 STAMNES Tlf: 97525747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Rosenhof Kvartal I Borettslag. Andelsleilighet Rosenhoffgata 7a 0569 OSLO. Gnr. 226 Bnr. 48 Leilighet Andelsnr.

Verdi- og lånetakst. over. andel i Rosenhof Kvartal I Borettslag. Andelsleilighet Rosenhoffgata 7a 0569 OSLO. Gnr. 226 Bnr. 48 Leilighet Andelsnr. TAKSTSENTERET A/S TAKSTMENN I KONTORFELLESSKAP Fagertunveien 1. Pb. 262, 1319 Bekkestua Org.nr: 981 462 734 Verdi- og lånetakst over andel i Rosenhof Kvartal I Borettslag Rosenhoffgata 7a 0569 OSLO Gnr.

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Bjerkebro 7 1816 Skiptvet. over SKIPTVET KOMMUNE. Utført av: Takstmann John Egil Måleng

Verdi- og lånetakst. Bjerkebro 7 1816 Skiptvet. over SKIPTVET KOMMUNE. Utført av: Takstmann John Egil Måleng Verdi- og lånetakst over Bjerkebro 7 1816 Skiptvet Gnr. 12 Bnr. 84 SKIPTVET KOMMUNE Utført av: Takstmann John Egil Måleng Befaringsdato: Verdi- og lånetakst over Bjerkebro 7 1816 Skiptvet Gnr. 12 Bnr.

Detaljer

ANDENES MRKEVEIEN 96. 4 roms atriumsbolig ved Merket. Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m²

ANDENES MRKEVEIEN 96. 4 roms atriumsbolig ved Merket. Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m² ANDENES MRKEVEIEN 96 4 roms atriumsbolig ved Merket Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG DNB Eiendom Odd

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Øvre Flatåsveg 11B, 7079 FLATÅSEN Gnr 194: Bnr 149 1601 TRONDHEIM KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Espen Sivertsen Telefon: 992 44 251 E-post: espen.sivertsen@tft.no

Detaljer