FORPROSJEKT MYKLEBUST SJØBAD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORPROSJEKT MYKLEBUST SJØBAD"

Transkript

1 FORPROSJEKT MYKLEBUST SJØBAD Prosjektleder Norconsult; Jan Erik Johansson Landskapsarkitekter; Martina Andersson og Omar Ingthorsson Utforming i tråd med miljø, sikkerhet og universell utforming. Myklebust Sjøbad ligger i den attraktive kystsonen vest for det nye boligfeltet Myklebust. Naturen er vakker og kommer fremover til å bli mer og mer besøkt av både boende i det nye boligområdet og de som går langs den nye kyststien. Vassöy Randaberg Naturen i området er dominert av stenknauser og lynghei, der dominerende vekster er lyng, einer og rogn. Koppholmen og andre småholmer beskytter kystlinjen og former et naturlig basseng ved den plass der sjøbadet skal ligge. Hundvåg STAVANGER Denne naturkarakter med sjø, knauser og lynghei har vi i størst mulig grad tatt hensyn til i forslaget. Vi ønsker med minst mulige inngrep å gjøre plassen tillgjengelig og sikker for alle. Vi ønsker en visuelt intakt vy mot sjøen, og trinnfri adkomst enda ned i vannet. Myklebust Tananger Hafrsfjord Mariero De viktigste temaene i utformingen er: Miljø og design - Gjøre minst mulige visuelle inngrep og sørge for forenklet, mest mulig naturlig vedlikehold. Periodisk overskylling med bølger gir den nødvendige vannutskiftingen i bassenget. Under stilla perioder stanser vannet i bukten og kan varmes opp nogen ekstra grader. Sola Sikkerhet - Livbøyer, rekkverk og skilter med informasjon bidrar til å gjøre badeplassen mest mulig sikker. Da plassen kan være utsatt for høye bølger advarer vi fra bruk av badeplassen i hardt vær. En form av port kommer å markere ingangen, slik att man fysisk må stanse opp ved ankomst. Universell utforming - Universelle gangveier med rekkverk ved eventuelle vanskelige partier og adkomst med rampe ned i sjøen, gjør plassen attraktiv å besøke også for personer i rullestol eller andre bevegelseshemmede. Trinnfri adkomst vill og gjøre bevegelsen behagelig for alle fra land ned i vann SANDNES Bilde 1. Myklebust Sjøbads geografiske plassering. 20m Eiendomsgrense Universelle gangveiforbindelser skaper en berikende avstikker fra kyststien og gir adkomst til vedlikeholdsfordon. Skilt ved entré forteller om badet, ønsker besøkende velkommen og gir informasjon om sikkerhet og ansvar. Fremtidig boligfelt i Myklebust i nær anslutting til sjøbadet. Forhåpentlig kan de boende på lang sikt opprette en badeforening og ta ansvar for eventuell videreutvikling av sjøbadet. Bilde 2. Oversiktsbilde av sjøbadet i dets landskapelige kontekst. Kystbadet er utformet slik at det i størst mulig grad tar hensyn til stedlig natur og samtidig gir en god tilknytning til kyststien. 1

2 Sitteplass 1 Brygge langs Koppholmen gir en behagelig sitteplass i le i morgensol. Herfra kan man gå direkte ned i det dypere vannet med hjelp av en stige. Eiendomsgrense m Koppholmen Livbøye 2 Bygning Eksisterende båthus kan eventuellt brukes som oppbevaring til verktøy for vedlikehold av sjøbad. Underlag; Naturlig sjøbunn med tilsatt skjellsand. De fleste store steiner fjernes ved anlegg av badet men noen spesiellt store og fine beholdes langs kantene. Sitteplass 2, universell adkomst. Dette kan også bli et sted å skifte klær og kan beskyttes noe ekstra fra både vind og sikt med leskjermer. Underlag betong Rampe og trinn ned i vannet. Breie trinn følger rampen og skaper arealer med ulik vannhøyde. Miljøstasjon; Restavfall og beholder for engangsgriller. Livbøye 1 Gjerde i stål for forenklet adkomst. Velkomstskilt og port Velkomstskilt med sikkerhetsforskrifter, plassert der en naturlig entré skapes av eksisterende steingjerde. Se mer informasjon om skilt på side 4. Bilde 3. Illustrasjon Sitteplass 4, universell adkomst. Dette blir hovedpunktet for badeplassen med en betongoverflate og benker som rammer inn plassen på samme måte som på sitteplass 2. Velkomstskilt og port Alle konstruksjoner har fundament i betong. På sitteplasser kan mobile sitteoverflater av vedlikeholdsfritt kebony- eller accoyatre monteres under sommerhalvåret. Sitteplass 3 Oppe på knausen på kote 6 meter bygges en benk, integrert i skråningen mot vest. Denne sitteplass er for de som vil klatre noen meter for å nyte vakker utsikt og kveldsol, med le i ryggen av den høyeste knausen. 2

3 Bilde 4. Forventet gjennomskylling/strømming av vann m Terskel 2 Terskel 1 Terskel 3 Vedlikehold i tråd med miljøprofilen. For å minske behovet for tekniske inngrep og behov for vedlikehold ønsker vi at en naturlig gjennomstrømming av vann skal sikre vannkvaliteten. Vannutskifting skjer periodisk ved store bølger, gjennom att vann skyller over tersklene 1 og 2 og presser ut vann fra bassenget gjennom terskel 3. Ved stille vann stanser vannet i bukten og solen kan varme det opp noen ekstra grader. I bassengets søre del der naturligt utskifte av vannet kan bli vanskelig, velger vi å fylle bunnen med betong, som også kan bli et fint, universellt utformet innslag i badeanlegget. Rampe og betongtrinn kan bygges opp i ulike nivåer under og over vannet. I øvrige deler av bassenget planlegger vi for naturlig sand- og steinbunn med tilsatt skjellsand for å naturlig holde vannet rent. Konstruerte betongterskler rundt bassenget gir mulighet for å justere vanninntak og vannutløp fra bassenget. Ved alle terskler må fjellet eventuelt bygges på noe for å regulere vannoverskyllingen. Terskel 1 ut mot sørvest utgjøres av eksisterende fjell med eventuelle tillegg i betong. Ujevnheter i fjellet kan her tettes med betong og små vannsamlinger i fjellet kan dreneres ut i sjøen for å unngå stående vann med algetilvekst. Gjennomstrømmingen i terskel 2 er per idag for stor for at vann i bassenget skal få tid å varmes opp. Terskel 2 kan utformes med en tett betongkonstruksjon som boltes ned i fjellet, med skrående, steinkledde sider. Steiner til dette kan hentes innefra bassenget. Terskel 3 kan formes med en lav betongkonstruksjon i tillegg til eks. fjell, eventuelt med mulighet for å åpnes for å regulere vannutskiftingen. Behov for dette kan oppkomme hvis vannet i bassenget blir stillestående i lange perioder. Tersklene dimensjoneres i senere detaljprosjekterende fase, etter nødvendige analyser og avgjørelser. Bilde 5. Utsikt fra sør; Betongterskel, brygge i beste beliggenhet for morgensol og badstige ved Koppholmen. 3

4 m Sikkerhet Skilt ønsker velkommen og varsler om at all bading skjer på egen risiko og at det kan bli store bølger ved storm. Dette skiltet vil ikke bare varsle men også gi en positiv følelse til besøkeren med informasjon om både badet og naturen. Forslag til innhold: -Beskrivelse av badets historie; byggherre, arkitekt o.s.v. -Plan som viser området og henvisning til toalett og livbøyer. -Beskrivelse og markedsføring av nærliggende natur; flora, fauna og geologi. -Sikkerhetsforskrifter: VELKOMMEN TIL MYKLEBUST SALTE SJÖBAD KART MYKLEBUST SJÖBAD BLE BYGD OG FINANSIERET AV JAASUND UTVILINGS- SELSKAP BYGGHERRE... ARKITEKT NORCONSULT. BADET ER HANDICAPVENNLIGT MED RAMPER NED I VANNET. HER PÅ SJÖBADET OPPHOLDER DU DEG PÅ EGEN RISIKO. FORSØPPLING UNDANBEDES. TOALETTER FINNES I... VELKOMMEN TIL MYKLEBUST SALTE SJÖBAD NØDTELEFON: 112 TENK PÅ AT... STUPING ER FORBUDT FARLIGT Å BADE HVED STORE BØLGER - Stuping forbudt - Bading ved høye bølger forbudt - Ikke alkohol - Ikke glassflasker - Hund er velkommen, men holdes i bånd - Ikke fisking på badeplass, men gjerne ute på Koppholmen - Ingen forsøppling. FAUNA FLORA HER STÅR DU TOALETT LIVEBØYE SØPPELDUNKER ALKOHOL ER IKKE TILLATT VI LIKER HUNDER, MEN DE MÅ HOLDES I BÅND! FISKE GJERNE, MEN IKKE INNENFOR BADEOMRÅDET. VÆR OPPMERKSOM PÅ BADENDE! GEOLOGI Livbøyer er plasserte slik at man enkelt kan nå dem både fra land og i vann. TENK PÅ VÅR MILJØ! SØPPEL PLASSERES I BEHOLDER VED INNGANGEN TIL BADET. Bilde 6. Skilter med informasjon. Se vedlegg 1 på side 6 for større bilde. 4

5 INSPIRASJON AB Bovallstrands Badinrättning, Sverige. Stiger gjør det enklere at ta seg ned i vannet. AB Bovallstrands Badinrättning, Sverige. Havsbad med tredekken på badholmarna Kastrup Sjøbad, Danmark. Skjermvegg eller levegg kan være en fornuftig ting ved havet der det både kan trenges beskyttelse fra vind og innsyn. Dette er et element vi vil ha med i Myklebust sjøbad. Kastrup Sjøbad, Danmark. Vi er svært inspirert av måten man har arbeidet med tredekker og trebenker i dette moderne sjøbadet. Vi vil skape noe som gir den samme fine effekten. Vi vil også anvende lignende rekkverk. Wollongong, Ladies Baths. New South Wales, Australia. Betong og terskler kan med tiden smelte godt inn i steinomgivelsene. Dette fantastiske badet har en historie som strekker seg så langt tilbake som til1877. Cogees, Women s Bath. New South Wales, Australia. Rekkverk rundt hele badet kan være bra ved badeplasser med høye bølger. 5 Piscina Naturais, Madeira, Portugal. Steintrapper og ramper går ned i vannet, en løsning som er fleksibel for en varierende vannstand samt skaper plasser på ulike nivåer under vannet. Piscina Naturais, Madeira, Portugal. Betongbrygger er integrerte i eksisterende steiner og skaper en intressent badeplass med naturen som viktigste innslag.

6 Vedlegg 1: Skisse av skilt med informasjon: VELKOMMEN TIL MYKLEBUST SALTE SJÖBAD VELKOMMEN TIL MYKLEBUST SALTE SJÖBAD MYKLEBUST SJÖBAD BLE BYGD OG FINANSIERET AV JAASUND UTVILINGS- SELSKAP BYGGHERRE... ARKITEKT NORCONSULT. BADET ER HANDICAPVENNLIGT MED RAMPER NED I VANNET. HER PÅ SJÖBADET OPPHOLDER DU DEG PÅ EGEN RISIKO. FORSØPPLING UNDANBEDES. TOALETTER FINNES I... NØDTELEFON: 112 KART TENK PÅ AT m STUPING ER FORBUDT FARLIGT Å BADE HVED STORE BØLGER HER STÅR DU TOALETT LIVEBØYE SØPPELDUNKER ALKOHOL ER IKKE TILLATT FAUNA VI LIKER HUNDER, MEN DE MÅ HOLDES I BÅND! FLORA FISKE GJERNE, MEN IKKE INNENFOR BADEOMRÅDET. VÆR OPPMERKSOM PÅ BADENDE! GEOLOGI TENK PÅ VÅR MILJØ! SØPPEL PLASSERES I BEHOLDER VED INNGANGEN TIL BADET. 6

7 Vedlegg 2: Illustrasjon årligt vedlikehold ÅRET PÅ MYKLEBUST... Inspirasjonsbilder fra Hellåga rastplass. Plass ved sjøen med lavt vedlikehold. Vi inspireres av betongelementer som samsvarer naturlig med terrenget og naturens farger. Sjøbadet kan utover robuste betongelementer ha mobile treoverflater som enkelt kan demonteres og plukkes inn på vinteren. Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Klargjøring bad: -Tømming vann, rydding søppel, tang og store steiner med traktor. Installasjon løse elementer: -Livebøy -Skilt -Tre på benker -Stige BADESESONG 20 UKER 4-5GGR/UKE (2t) -Søppel land -Overflatebås basseng -Løs tang i kantene -Vasking toalett -Sikkerhetstilsyn -Vannprøver (1 gang/ uke) -Rydding etter ovær (0-3ggr/sesong) SESONGSAVSLUTTNING Fjerning løse elementer -Livebøy -Skilt -Tre på benker -Stige Stengning toalett ØVRIGE ÅRET -Søppelkurver tømmes og bås på land plukkes som del av vedlikehold for kyststien. Åpning toalett -Ev. reparasjon 7

8 Vedlegg 3: Estimert mengde vedlikehold Vedlikeholdsbehov Myklebust sjøbad Foreløpig vurdering. I beregningen er det antatt at badesesongen er ca 20 uker lang, fra midten av april til 1 september. Aktivitet Frekvens tot timer/år Kostnad -Klargjøring med tømming og rengjøring av basseng, rengjøring av betongdekke, rekkverk og montering tre-elementer. 1gng/år -vår 40 -Søppel på land samt overflatebås på vann, tang i kantene med strandrake og håv. Vasking toalett og tilsyn anlegg badesesong (20 uker) 4gng/uke/8 t/uke 160 -Rydding etter uvær 1-3ggr/år-sommar 18 -Søppel lavsesong (32 uker) 1gng/uke/0,5 t/uke 16 -Hovedservice rett etter sesong 1gng/år-høst 20 -Reparasjon av anlegg 1gng/år -vår 20 -Vannprøver 1gng/uke-sommar I tillegg kommer kostnader for: -Vannprøver -Levering av søppel (1500,- / tonn) -Borttransport av tare -Materialkostnader for reparasjoner Utstyr for rengjøring: -Minitraktor -3m kjørebar sti. -Manuellt utstyr for rensning (Strandrive/rake/ for søppel i kystlinjen. Håv for att samle opp overflateting) -Vanntette bukser for att kunne gå ned i vannet og rense/lage småting. -Pumpe kan leies. 8

Plan for friluftslivstiltak

Plan for friluftslivstiltak KOMPENSERENDE TILTAK FOR FRILUFTSLIV Plan for friluftslivstiltak PGA. VASSDRAGSREGULERING Miljødesign Miljødesign Sira November 2013 Sira Innhold 1. Innledning... 4 2. Tilrettelegging for friluftsliv...

Detaljer

DRA TE SJØS! En inspirasjon med ideer og råd for bevegelseshemmede, planleggere og alle som liker å ferdes i skjærgården.

DRA TE SJØS! En inspirasjon med ideer og råd for bevegelseshemmede, planleggere og alle som liker å ferdes i skjærgården. DRA TE SJØS! En inspirasjon med ideer og råd for bevegelseshemmede, planleggere og alle som liker å ferdes i skjærgården. «Sjøen og skjærgården er noe heilt spesielt. Jeg trenger mye hjelp for å komme

Detaljer

INNHOLD. Du er 86 skritt unna lyden av vann mot kjølen. Endelig side 6. Mer tid til side 9. I hjertet side 10. Parken side 12

INNHOLD. Du er 86 skritt unna lyden av vann mot kjølen. Endelig side 6. Mer tid til side 9. I hjertet side 10. Parken side 12 Du er 86 skritt unna lyden av vann mot kjølen IHOLD Endelig side 6 Mer tid til side 9 I hjertet side 10 Parken side 12 Innglasset balkong side 17 Ulike leilighetstyper side 20 Leilighet til besøket ditt

Detaljer

Beboernes innspill til endringer av uteområdeplanen Etterstad Sør Borettslag

Beboernes innspill til endringer av uteområdeplanen Etterstad Sør Borettslag Beboernes innspill til endringer av uteområdeplanen Etterstad Sør Borettslag Satt sammen av Outi Torvinen, 31.1.2014 A Innspill til parkeringsplasser og veier Imøtekomme kravene fra godkjent reguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERING SOLVIK FERIEHJEM- URDAL, HVALER PLANBESKRIVELSE

DETALJREGULERING SOLVIK FERIEHJEM- URDAL, HVALER PLANBESKRIVELSE Oppdragsgiver Denofa Fagforening Rapporttype Planbeskrivelse Prod.: 05-07-2013 Sist rev.: 11-02-2014 DETALJREGULERING SOLVIK FERIEHJEM- URDAL, HVALER PLANBESKRIVELSE PLANBESKRIVELSE 2 PLANBESKRIVELSE 3

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER

ARENDAL KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER ARENDAL KOMMUNE SIKREDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER FORVALTNINGSPLAN FOR FØLGENDE FRILUFTSLIVSOMRÅDER: Vestre Kvaknes og Jonsvika Kalvøysund festning Korshavn midtre (Korshavn) og Måkeholmene Buøya med Skarsholmen

Detaljer

Saksframlegg. Forvaltningsplan for statlige sikra friluftsområder i Skjærgårdsparken, med handlingsplan for 2013-2018.

Saksframlegg. Forvaltningsplan for statlige sikra friluftsområder i Skjærgårdsparken, med handlingsplan for 2013-2018. Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2012/2187-22279/2012 Saksbehandler: Arnfinn Håverstad Dato: 02.07.2012 Saksframlegg Forvaltningsplan for statlige sikra friluftsområder i Skjærgårdsparken, med handlingsplan

Detaljer

Møtesteder i Ås. Analyse og planforslag av Ås sentrum. Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b

Møtesteder i Ås. Analyse og planforslag av Ås sentrum. Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b Møtesteder i Ås Analyse og planforslag av Ås sentrum Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b 1 Innholdsfortegnelse s. 3 Innledning s. 4 Mål s. 4-6 Definisjon av møtesteder

Detaljer

Innhold. Selskapet 4 Opplevelse 6 Prosjekter 12 Konsepter 18 Fordeler 20

Innhold. Selskapet 4 Opplevelse 6 Prosjekter 12 Konsepter 18 Fordeler 20 Luft og kjærlighet Innhold Selskapet 4 Opplevelse 6 Prosjekter 12 Konsepter 18 Fordeler 20 Selskapet Hallmaker Balkong er et selskap i Hallmaker Gruppen. Hallmaker Gruppen er et av Norges ledende konsern

Detaljer

Miljøvennlige småbåthavner En håndbok med sjekkliste for å planlegge og utvikle miljøvennlige småbåthavner

Miljøvennlige småbåthavner En håndbok med sjekkliste for å planlegge og utvikle miljøvennlige småbåthavner Miljøvennlige småbåthavner En håndbok med sjekkliste for å planlegge og utvikle miljøvennlige småbåthavner Rapport fra prosjektet Hav møter Land Foto: Copyright Bergslagsbild AB Rapportnummer: 14 Rapportnummer

Detaljer

Hytte og Bolig kontakt@hytteogbolig.no www.hytteogbolig.no LYKKE TIL!

Hytte og Bolig kontakt@hytteogbolig.no www.hytteogbolig.no LYKKE TIL! Det er enkelt å bygge anneks når du kjøper byggesett fra Hytte og Bolig. Dersom det er første gang du bygger et anneks kan det kanskje dukke opp noen spørsmål og problemstillinger. Vi har oppsummert noen

Detaljer

KYSTSTI GRIMSTAD. Friluftsrådet Sør

KYSTSTI GRIMSTAD. Friluftsrådet Sør 2013 KYSTSTI GRIMSTAD Friluftsrådet Sør 2 Innhold Innledning... 4 Utvikling av prosjektet... 4 Muligheter og utfordringer... 5 Mulighet for kyststi fra Arendal til Lillesand... 7 Delstrekning 1: Fra Flageborg

Detaljer

Vestlandets fineste ferieområde?

Vestlandets fineste ferieområde? Vestlandets fineste ferieområde? HYTTE - BROSJYRE Nedstrand har naturlige forutsetninger for å betegnes som et eventyrlig ferieparadis. Bygda ble raust tilgodesett i skaperverket. FAKTA OM OMRÅDE: * Panoramautsikt

Detaljer

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Detaljregulering med konsekvensutredning for E105, parsell 1B ble vedtatt av kommunestyret i møte 19. juni 2013.

Detaljer

SITUASJONSPLAN 1/1000

SITUASJONSPLAN 1/1000 Utkikk Jærens nordspiss ungeneset er omgitt av hav på tre kanter. Stedet har en lang historie for kystverket for å lede skipene ved innseilingen til Stavanger. Stedets topografi skaper i seg selv nysgjerrighet

Detaljer

Prosjekt livslang seiling

Prosjekt livslang seiling Prosjekt livslang seiling For at Moss Seilforening i fremtiden skal kunne tilby medlemmene et tidsriktig anlegg (ref foreningens formålsparagraf) er det nå nødvendig å oppgradere både havn, landområde

Detaljer

Begrenset plan- og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall

Begrenset plan- og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall Kvinesdal kommune Begrenset plan- og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall JURYENS RAPPORT Mars 2013 BAKGRUNN OG KONKURRANSETEKNISKE FORHOLD Innbyder Konkurransens innbyder og tiltakshaver er

Detaljer

HAMAR SJØFRONT RODEO + NORCONSULT : HAMAR SJØFRONT 1

HAMAR SJØFRONT RODEO + NORCONSULT : HAMAR SJØFRONT 1 HAMAR SJØFRONT RODEO + NORCONSULT : HAMAR SJØFRONT 1 TEAM RODEO ARKITEKTER AS Anders Ese, Prosjektleder Henning Sunde, Arkitekt Laurence Barnardo, Arkitekt Anne Bjørndal, Arkitekt NORCONSULT AS Lene Basma,

Detaljer

TEKNIKK. Fornebu KOMMUNAL 5/2010. fra flyplass til park og møteplass. www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

TEKNIKK. Fornebu KOMMUNAL 5/2010. fra flyplass til park og møteplass. www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 5/2010 TEKNIKK Fornebu fra flyplass til park og møteplass www.kommunalteknikk.no www.kommunalteknikk2010.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Leder KOMMUNAL 5/2010 TEKNIKK 103. årgang

Detaljer

PARTNERLINE AS - 48 10 44 44. Veileder Basseng BASSENG I HAGEN. www.partnerline.no

PARTNERLINE AS - 48 10 44 44. Veileder Basseng BASSENG I HAGEN. www.partnerline.no BASSENG I HAGEN Kundebilde: 4640 Søgne - Krossnesveien Rivierapool Glassfiberbasseng Modena Ett svømmebasseng i hagen gir glede og nyttig funksjon for hele familien i tillegg til at det øker verdien med

Detaljer

Hovedmuseet hadde jeg opprettet på en stasjon på et stort sted. Da blir det flere alternativer for at turister kan komme fram til hovedmuseet.

Hovedmuseet hadde jeg opprettet på en stasjon på et stort sted. Da blir det flere alternativer for at turister kan komme fram til hovedmuseet. Numedalsbanen Numedalsbanen ligger vakkert til i en vakker dal. Den er en attraksjon. Men, selv med så vakre omgivelser rundt, er det ikke så lett å lokke turister til banen. Hvorfor det? Banen er en gammel

Detaljer

Vedlegg 1 - Friluftslivsområdene. Innhold

Vedlegg 1 - Friluftslivsområdene. Innhold Innhold Flatskjæra, Terneskjæra... 5 Kjeholmen Lyngør fyr... 5 Ytre Lyngør og Speken... 5 Nautholmene... 7 Klåholmen, Håholmene og Kvernskjær... 8 Sandskjæra... 8 Risøya... 8 Generelle trekk, Tvedestrand:...

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING STENFELTBAKKEN GRENDELAG Langhus 2. oktober 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden Onsdag 17. oktober

Detaljer

NATURFORMIDLING PÅ LEKEPLASSEN

NATURFORMIDLING PÅ LEKEPLASSEN LANDØYA BARNHAGE NATURFORMIDLING PÅ LEKEPLASSEN - lek og undring - trivsel og vekst APRIL 2011 NATURFORMIDLING PÅ LEKEPLASSEN - lek og undring trivsel og vekst Landøya barnehage. Asker Kommune, Norge.

Detaljer

Fjøløy Fort -et mulighetsstudie T R O D A H L A R K I T E K T E R

Fjøløy Fort -et mulighetsstudie T R O D A H L A R K I T E K T E R Fjøløy Fort -et mulighetsstudie S I V. A R K M N A L. K I R K E G A T E N 3 4 3 0 7 S A N D N E S 5 1 6 8 0 4 0 0 Mulighetstudie Målet er å kartlegge hvilke muligheter som ligger på Fjøløy Fort, og å lage

Detaljer

Bo på. kaikanten. Byggetrinn 3. Fjordbyens beste beliggenhet ... 1...

Bo på. kaikanten. Byggetrinn 3. Fjordbyens beste beliggenhet ... 1... Bo på kaikanten Byggetrinn 3........ 1........ Fjordbyens beste beliggenhet Innhold Snart er Sørenga forvandlet til byens beste boligområde. I Bjørvika har det vært travel havnevirksomhet i mange hundre

Detaljer

TJØRHOMFJELLET - FRITIDSBOLIGER, STOLHEIS, NYDELIG NATUR OG MYE GLEDE

TJØRHOMFJELLET - FRITIDSBOLIGER, STOLHEIS, NYDELIG NATUR OG MYE GLEDE TJØRHOMFJELLET - FRITIDSBOLIGER, STOLHEIS, NYDELIG NATUR OG MYE GLEDE Tjørhomfjellet - når du vil ha alt på et sted! Tjørhomfjellet er fritidsboliger for deg som vil ha mer enn en hytte på fjel- Nesten

Detaljer

Hva vil vi med Barbubukt?

Hva vil vi med Barbubukt? Hva vil vi med Barbubukt? Publisert fra 25.01.2011 til 18.02.2011 688 respondenter (1 unike) 1. Din alder: BAKGRUNNSSPØRSMÅL: Alternativer Prosent Verdi 1 Under 15 år 2,2 % 15 2 15-19 år 7,0 % 48 3 20-29

Detaljer

Mosjonsløsninger for mjølkeku

Mosjonsløsninger for mjølkeku Mosjonsløsninger for mjølkeku Om mosjonskravet Fokuset på dyrevelferd og hvordan dyr kan holdes, er økende. En konsekvens av dette er at regelverket for hold av dyr ikke bare skal beskytte dyr mot vanskjøtsel,

Detaljer

ESTETISK VEILEDER HURUM KOMMUNE Estetisk veileder er endret i henhold til kommunestyrets vedtak 67/15, datert 30.06.15

ESTETISK VEILEDER HURUM KOMMUNE Estetisk veileder er endret i henhold til kommunestyrets vedtak 67/15, datert 30.06.15 DETALJREGULERING SÆTRE SENTRUM ESTETISK VEILEDER HURUM KOMMUNE Estetisk veileder er endret i henhold til kommunestyrets vedtak 67/15, datert 30.06.15 03.07. 2015 Conceptor Eiendomsutvikling AS Utarbeidet

Detaljer