STAVANGER Aak AS Verksgata Stavanger Tlf.:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STAVANGER Aak AS Verksgata 54 4013 Stavanger Tlf.: +47 71 22 71 00"

Transkript

1

2

3 Arbeid i høyden Bakgrunn og regelverk for arbeid i høyden

4 Bakgrunn, Fall er hyppigste årsak til uhell Fall til lavere nivå står for de fleste dødsulykker i arbeidslivet, både i Norge og internasjonalt I tillegg er det blant de hyppigste årsaker til andre uhell, og alvorlige skader på personell

5 Statistikk , Arbeidsulykker Antall skader årlig som følge av arbeidsulykker innmeldt til Arbeidstilsynet Kilde:

6 Statistikk 2006, ulykker og dødsfall Innmeldte skader som følge av arbeidsulykker Antall dødsfall som følge av arbeidsulykker Kilde:

7 Statistikk , dødsulykker Kilde:

8 Statistikk Treff av gjenstand Klemt / fanget Fall Eksplosjon/brann Voldsskade Annet 2 0 Kilde: Viser dødsulykker og type ulykke meldt til Arbeidstilsynet pr. 11. oktober 2006.

9 Bakgrunn, Årsak til fall Tyngdeloven gjelder alle, og er den viktigste enkeltårsak til uhell i utviklede land (10% generelt, 30% i bygg og anlegg) Konstruksjoner tar ikke hensyn til sikring Sikringssystemene og rutinene som brukes er ikke gode nok, settes ut av spill ved menneskelige svikt Ansatte får opplæring i hva som er riktig og galt, men gis ikke innsikt og forstår ikke forskjellen før det er for sent Uhensiktsmessig personlig verneutstyr, ikke brukt/feilbruk Manglende kunnskap og forståelse, ser ikke risiko Uklare ansvarsforhold

10 Eksempler fra virkeligheten (1)

11 Eksempler fra virkeligheten (2)

12 Eksempler fra virkeligheten (3)

13 Regelverk Lover Direktiver Forskrifter Standarder

14 Direktiver og forskrifter EØF direktiv 89/656 EØF direktiv 89/686 EØF direktiv 89/655 Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen Arbeidstilsynets forskrift nummer 524 Konstruksjon, utforming og produksjon av PVU Arbeidstilsynets forskrift nummer 523 Bruk av arbeidsutstyr Arbeidstilsynets forskrift nummer 555 Arbeidsmiljøloven

15 Regelverk, Personlig verneutstyr Personlig verneutstyr (PVU) Forskrift 523 fastslår at personlig verneutstyr er: "enhver innretning eller ethvert apparat konstruert for å bæres eller holdes av en person til vern mot en eller flere farer som truer vedkommendes sikkerhet og helse". Bruk av personlig verneutstyr Forskrift 524 pålegger bruk av personlig verneutstyr når: "tilfredsstillende vern av arbeidstakerens sikkerhet, helse og velferd ikke kan oppnås ved tekniske installasjoner på arbeidsplassen eller ved endringer av arbeidsmetoder eller arbeidsprosesser".

16 PVU, Arbeidsgivers plikter (forskrift 524) Sørge for at PVU er godkjent (CE merket) Sørge for at PVU gir fullt forsvarlig vern Ikke medfører økt risiko ved bruk Passer eller kan tilpasses arbeidstaker / arbeidsforhold Ikke gir redusert verneeffekt ved kombinering med annet PVU Gjennomføre risikovurdering Rutiner for oppbevaring, vedlikehold og kontroll

17 PVU, Arbeidsgivers plikter (forskrift 524) Opplæring og informasjon Informere arbeidstaker om hvilke farer PVU'et beskytter mot Gi arbeidstaker opplæring og trening i bruk Sørge for tilstrekkelig og forståelig informasjon om bruken av PVU

18 Arbeidsgivers plikter, Risikovurdering Bryte vanlige arbeidsoppgaver i deloppgaver for å: 1. Identifisere og avdekke farer og uhensiktsmessige løsninger som ikke kan unngås ved endring av arbeidsprosesser 2. Kartlegge årsaken til fare Omgivelser Verktøy, deler som håndteres Kunnskap og ferdigheter til brukere, uklare ansvarsforhold? 3. Beskrive risiko (sannsynlighet * konsekvens). Fallpotensiale over 2 m bør ikke aksepteres. fortsetter neste side

19 Arbeidsgivers plikter, Risikovurdering Bryte vanlige arbeidsoppgaver i deloppgaver for å: 4. Iverksette risikoreduserende tiltak og plassere ansvar Hvilke egenskaper må PVU ha for å virke effektivt for den aktuelle risiko Bruk av verneutstyr må gi tilstrekkelig vern uten selv å føre til økt risiko 5. Tar verneutstyret hensyn til ergonomi og belastningsskader 6. Evaluere risikoreduserende tiltak, både i analyse og i praksis For andre arbeidsoppgaver eller når nye moment, gjennomføre sikker jobb analyse (SJA)

20 Arbeidsgivers plikter, Forsvarlig vern fra PVU Egnet til arbeidsoppgaven Riktig verneklasse (aktiv, passiv eller redning) Godkjente forankringspunkt tilgjengelig Tilstrekkelig fri høyde under bruker Brukere gitt opplæring i det aktuelle verneutstyret Kompatibelt med annet PVU, kan kombineres med verktøy Ikke til hinder for utførelse av arbeidet Valgt PVU fører ikke til unødig belastning/ belastningsskader Akseptert, blir brukt av brukerne

21 Arbeidsgivers plikter, Lagring og vedlikehold Rutine for daglig kontroll, rengjøring og lagring av PVU Rutine for lagring, rengjøring og kontroll av fellesutstyr Rutine for merking, (unike nummer og dato tatt i bruk) Loggføring av periodisk kontroll og spesielle belastninger Rutine for periodisk kontroll av kompetent person Merking av kassert utstyr Rutine for vedlikehold, bruk av smøremidler o.l. Følge anvisninger fra produsent

22 Arbeidsgivers plikter, Opplæring av brukere Risikoforståelse/sikkerhetsfilosofi Vurdere og forstå risiko Evne til å iverksette risikoreduserende tiltak Regelverk og standarder Verneklasser, begrepsforståelse Bruksområder og begrensninger for tilgjengelig utstyr

23 Arbeidsgivers plikter, Opplæring av brukere Bruk av utstyr Riktig bruk av utstyr, gjennomgang metoder Forståelse for sikringskjeden fra forankring til sele Redning, og vurdering av redning før arbeid iverksettes Vedlikehold og kontroll Kameratsjekk Trening Rutiner for jevnlig trening i bruk og redning med tilgjengelig utstyr

24 Regelverk, Krav fra standardene Tre kategorier fallsikringsutstyr (NS-EN358 og NS-EN363) Passive systemer (oppfanging) Aktive systemer (fallhindrende) Redningssystemer (Beredskap) Umiddelbar redning

25 Hengetraumet Start Angst frigjør hormoner som forsterker prosessene Sirkulasjons svikt Sviktende Muskelpumpe funksjon legger Organskade Redusert venøs tilbakestrømning For lite oksygen i blodet For lavt blodvolum Redusert Minuttvolum hjerte Fallende blodtrykk

26 Oppsummering, hva er viktigst Skriftlige risikovurderinger for de vanligste arbeidsoppgavene Bruke kun godkjent utstyr Dokumentert opplæring av medarbeidere Tilgjengelig brukerveiledninger for alt utstyr i bruk Gode rutiner for lagring, vedlikehold og kassering Dokumentert kontroll av utstyr fra sakkyndige personer Skriftlige stillingsbeskrivelser

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

- II- I forskrift 31. januar 1984 nr. 227 om sikringstiltak mot brann og eksplosjon på flyttbare innretninger gjøres følgende endringer:

- II- I forskrift 31. januar 1984 nr. 227 om sikringstiltak mot brann og eksplosjon på flyttbare innretninger gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrifter gitt med hjemmel i skipssikkerhetsloven kapittel 4 Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 19. august 2013 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Få orden på kjemikaliene. Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering

Få orden på kjemikaliene. Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering Få orden på kjemikaliene Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering Forord 2 Kjemikalier er en del av hverdagen på mange arbeidsplasser. Det er viktig at man har kunnskap om kjemikaliene

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2,5 mrd. kroner i omsetning 800 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 574. Orientering om Røyk- og kjemikaliedykking

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 574. Orientering om Røyk- og kjemikaliedykking Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 574 Orientering om Røyk- og kjemikaliedykking Utgitt mai 2003 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720, Sluppen 7468 Trondheim September 2013 Publikasjonen er

Detaljer

Sikkerhet først. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a.

Sikkerhet først. Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Sikkerhet først Nr. 2 2007 Informasjonsblad om sikkerhetsopplæring for bruk av trucker, kraner, masseforflytningsmaskiner o.a. Myndigheter, organisasjoner, diverse råd og andre faginstanser Ungdom må i

Detaljer

Forstår du hva jeg sier?

Forstår du hva jeg sier? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 615 Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen Bilder Forside: Håvard Sæbø Side 7: Jonas Bals Side 16: Eline Lønnå Øvrige

Detaljer

Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter

Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter Lover og forskrifter om beskyttelse av arbeidstakere mot smitte Fagkonferansen for sykehushygiene, Gardermoen 14.okt. 2009 Vigdis Tingelstad,

Detaljer

Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2011 Utgitt 24. januar 2012 Innhold Side Forskrifter 2011 Des. 6. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Detaljer

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Risikovurdering som en del av grunnopplæringen Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Program Ansvar, roller og oppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet Gruppeoppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557 Kjøp av maskiner Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Foto: colourbox.com Trykt med tillatelse fra Her Majesty s Stationery Office. Utgitt

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL for mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) Innhold Lag mappe med skilleark, se internkontrollforskriftens

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

HMS-PERM for bruk ved store oljevernaksjoner

HMS-PERM for bruk ved store oljevernaksjoner www.bragd.no HMSPERM for bruk ved store oljevernaksjoner HMSpermen gir veiledninger for: Statlig aksjonsledelse IUAs ledelse Kommunene FORORD For å ha et tilstrekkelig fokus på HMS i forbindelse med oljevernaksjoner

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Hva gjør Arbeidstilsynet?

Hva gjør Arbeidstilsynet? Hva gjør? Skadedyrdagene Senioringeniør Vigdis Tingelstad 13.Mars 1 Arbeidsmiljølovens formål Norsk arbeidsliv skal være inkluderende, helsefremmende og meningsfylt Arbeidstakere skal ha full trygghet

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014

Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014 Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014 Litt om Harry Eide RVO Bygg Begynte i byggebransjen i 1977 lærling (forskallingssnekker) Tok fagbrev

Detaljer

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger!

KURSOVERSIKT. Vi har kursene DU trenger! KURSOVERSIKT Vi har kursene DU trenger! Innhold Opplæring Vest... 3 Modul 1.1... 4 Masseforflyttingsmaskiner... 5 Truck... 5 Stortruckførerkurs over 10 tonn løft... 7 G11 - Løfteredskap... 8 G4 - Bro-

Detaljer

Hva vil Arbeidstilsynet?

Hva vil Arbeidstilsynet? 1 Hva vil? Direktør Ingrid Finboe Svendsen HMS-konferanse for Nord og Midt-Norge 11. oktober 2007 Quality Hotel Panorama, Trondheim 2 2 Om består Direktoratet for arbeidstilsynet, og sju regioner med underliggende

Detaljer

Tilsynsrapport - Varsel om pålegg Kriminalomsorgen region øst - Prosjektet Trygg kriminalomsorg

Tilsynsrapport - Varsel om pålegg Kriminalomsorgen region øst - Prosjektet Trygg kriminalomsorg 1av 15 VÅR DATO DERES DATO DERES REFERANSE Kriminalomsorgen region øst v/ regiondirektør Postboks 9006 Grønland 0133 OSLO VÅR SAKSBEHANDLER Helén Bergsvik tlf 23 08 05 18 Tilsynsrapport - Varsel om pålegg

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen

HMS og byggelederfunksjonen HMS og byggelederfunksjonen Nærmere om byggherreforskriften og koordinators rolle og ansvar. Advokat Ottar F. Egset ofe@foyen.no Trondheim, 9. januar 2013. 2 Hvorfor byggherreforskrift? 3 4 5 6 7 8

Detaljer

Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen

Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen best. nr. 524 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 24. mai 1993, nr. 1425 Sist endret 22. juni 1995. Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen ARBEIDSTILSYNET

Detaljer

BOK 1.1 HMS KRAN - TRUCK - MASKIN

BOK 1.1 HMS KRAN - TRUCK - MASKIN BOK 1.1 HMS KRAN - TRUCK - MASKIN Kraner - Trucker og Maskiner Kapittel 01 0135_Toyota 1. Kraner, trucker og maskiner Klasseinndeling av arbeidsutstyr Kraner, trucker og maskiner inndeles i klasser etter

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Veiledningen skal hjelpe bedriften og de ansatte til å beskrive og fylle ut avsnittene i HMShåndboken. Innledning Omhandler informasjon som uttrykker bedriftens

Detaljer

Vernearbeid på Norske skip

Vernearbeid på Norske skip Vernearbeid på Norske skip Forfatter Jørn Ola Tranvåg (Ph.D) Rettigheten til boken tilhører Tranvåg Maritime AS. Deler av eller hele innholdet må ikke kopieres eller videre distribueres uten forfatter

Detaljer