MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD MOS NO FIGHTER 310P. 3 x 230 V og 3 x 400 V LEK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD MOS NO 0850-4 FIGHTER 310P. 3 x 230 V og 3 x 400 V LEK"

Transkript

1 MOS NO 00- FIGHTER 0P MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 0P x 0 V og x 00 V Fighter 0P

2

3 Generelt Produktinformasjon... Opplysninger om installasjonen... Systembeskrivelse Virkemåte... Systemoversikt... Frontpanel Frontpanelets øvre (synlige) del... Frontpanelets nedre (skjulte) del... Funksjoner på frontpanelet Synlige funksjoner... Skjulte funksjoner... Innhold Til huseieren Romtemperatur Varmeautomatikk... Grunninnstilling... Endring av romtemperatur... Utgangsverdien for varmeautomatikk... Vedlikeholdsrutiner Rengjøring av luftfilter... Rengjøring av vifte... Rengjøring av avtrekksventiler... 9 Kontroll av sikkerhetsventiler... 9 Trykkmåler... 9 Avløpslufttemperatur... 9 Generelt til installatøren Transport og lagring... 0 Håndtering... 0 Plassering... 0 Maks. beholder- og radiatorvolum... 0 Løftebånd... 0 Installasjonskontroll... 0 Temperaturer i FIGHTER 0P... 0 Rørinstallasjon Generelt... Pumpe- og trykkfallsdiagram... Dockning... Tilkobling av springvann... Ventilasjonstilkobling Ventilasjonsgjennomstrømning... Kjøkkenavtrekkskanal... Innstilling... Viftediagram... Kanalopplegg... Elektrisk installasjon Elektrisk tilkobling... Koblet effekt ved levering... Tilbakestilling av temperaturbegrenser... Maks. strøm per fase... Tilkobling av uteføler... Innstilling av viftekapasitet... Blokkering av varmelementdrift... Rundstyring og belastningsvakt... Igangkjøring og justering Forberedelser... Påfylling av vannvarmer og varmesystemet... Utlufting av varmesystemet... Start... Innstilling av ventilasjon... Etterjustering... Avtapping av varmesystemet... Tømming av vannvarmer... Til installatøren Innstilling av varmeautomatikk Endre varmekurve -... Endre varmekurve 0... Endre varmekurve +... Innstilling med diagram... Tiltak ved driftsforstyrrelser Lav vanntemperatur eller manglende varmtvann... 9 Liten eller manglende ventilasjon... 9 Lav romtemperatur... 9 Høy romtemperatur... 9 Strømbryterstilling... 9 Rengjøring av vifte... 9 Indikasjoner i siffervinduet... 0 Tilbakestilling av pressostater... 0 Tilbakestilling av automatsikring... Høy avløpsluftstemperatur... Hjelpestart for sirkulasjonspumpe... Service Nedfelling av frontpanel... Kjølemediesystemet... Kanalbeskrivelse... Elektrisk koblingsskjema Omkobling av effekt... Omkobling av effekt... Tekniske spesifikasjoner Tekniske spesifikasjoner... Plassering av komponenter Plassering av komponenter... Komponentliste Komponentliste... Målskisser Målangivelser og plassbehov... Målsettingsprinsipp... FIGHTER 0P

4 Til huseieren Generelt For å få best utbytte av varmepumpen FIGHTER 0P, bør du lese nøye gjennom den delen av informasjonen som er merket Til huseieren. FIGHTER 0P er en såkalt varmepumpe for avtrekksluft. Det betyr at den tar vare på varmeenergien i ventilasjonsluften og benytter denne energien til varmtvann og oppvarming av huset. En mikroprosessor sørger for at varmepumpen hele tiden arbeider så effektivt som mulig. FIGHTER 0P er et svenskprodusert kvalitetsprodukt som er driftssikkert, har lang levetid og krever minimalt med tilsyn. Fylles ut når varmepumpen er installert Serienummer (0), må alltid oppgis ved kommunikasjon med NIBE. Dato for installasjon Installatør Driftsspenning 0 V 00 V Valgt effekt for varmeelement Innstilling av sirkulasjonspumpe Vifteeffekt Valgt kurve for viften Innstilt spjeldvinkel Innstilling Valg varmekurve Innstilling Forskyve varmekurve Dato Sign. Dette produktet skal ikke brukes av personer med fysisk eller psykisk funksjonshemming eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre en person med ansvar for deres sikkerhet fører tilsyn med dem eller instruerer dem. Det skal føres tilsyn med barn for å sikre at de ikke leker med produktet. Med forbehold om konstruksjonsendringer. FIGHTER 0P

5 Systembeskrivelse Til huseieren Avluft Avløpsluft Frånluft Avtrekksluft Virkemåte FIGHTER 0P består av en elektrokjel med rustfri alt. kobber varmtvannsbereder og en varmepumpe som gjenvinner energien fra ventilasjonsluften. Den energien som gjenvinnes brukes til oppvarming av varmtvannsberederen. Varmepumpen skal installeres i et ventilasjonssystem beregnet for mekanisk avtrekk. Gjelder 0 V: Effekten på varmelementet er maks. kw. (9 kw ved leveranse). Gjelder 00 V: Effekten på varmelementet er maks. 9 kw. ( kw ved leveranse).. kw finnes som tilvalg. Når den romtempererte avtrekksluften passerer fordamperen, fordamper kjølemediet på grunn av sitt lave kokepunkt. Dermed avgir luften varme til kjølemediet. Kjølemediet komprimeres deretter i en kompressor, noe som fører til at temperaturen øker kraftig. Det varme kjølemediet ledes til kondensatoren som er plassert i beholderen. Her avgir kjølemediet sin varme til vannet, temperaturen i kjølemediet synker og det går over fra damp til væske. Deretter ledes kjølemediet videre via et filter til ekspansjonsventilen, der trykk og temperatur reduseres ytterligere. Kjølemediet har nå fullført sitt kretsløp og passerer igjen fordamperen. Systemoversikt C G Når romluften har passert Luften fra kjøkkenviften varmepumpen slippes den går direkte ut i det fri, ut i det fri. Temperaturen på via en egen kanal. luften Det er är redusert, denna som idet används i MOSen. varmepumpen har tatt vare på energien i romluften. A Den varme romluften trekkes inn i kanalsystemet. F Luften fra rom med uteluftinntak transporteres til rom med avtrekksventiler. B Den varme romluften ledes til FIGHTER 0P. D FIGHTER 0P forsyner huset både med varmtvann og romvarme. FIGHTER 0P E Uteluft trekkes inn i huset gjennom uteluftinntakene.

6 r Til 0, huseieren, 0, Trykkmåler A, st Ø,, transparent, ofärgad film (ej hål). OBS! Endast halv cirkel (radie=) Frontpanel Frontpanelets øvre (synlige) del Strømbryter B De grårastrerade ytorna (Ø) skall ej förses med häftämne. Lysindikatorer C 90. 9, Siffervindu D 9, bar 9, 0, 0, 90. 9, OBS! Kontroller at det er vann i beholderen før den kobles inn. E Ekstra varmtvann F Forskyve varmekurve Frontpanelets nedre (skjulte) del bar 0 Driftsindikatorer G Driftsstilling H Kanalvalg I Valg varmekurve J Art.nr. 0 bar 0 bar 0 K Automatsikring L Temperaturbegrenser FIGHTER 0P

7 R R R 9, 0, 00% A B C 0, D E F 90. Synlige funksjoner 9, Trykkmåler, 0 0 R Til huseieren Transparent, blåfärgad film (ej hål). Ø Funksjoner på frontpanelet Her vises radiatorkretsens trykk. Målerens gradering er 0- bar. Normalt trykk er 0,-, bar. Strømbryter 0, De grårastrerade ytorna (Ø) med trinn skall ej förses med häftämne. 0 Varmepumpen avslått. Normalstilling. Samtlige styrefunksjoner er innkoblet. Reservestilling. Dette trinnet benyttes ved start og ved eventuelle driftsforstyrrelser. Lysindikatorer, Øvre indikator Tent Kompressor i drift. Blinkende Slukket Kompressor avslått. Midtre indikator Tent Avriming, skjer automatisk. Blinkende Slukket Normal drift. Nedre indikator Tent Varmeelement innkoblet. Blinkende Deler av varmeelementet utkoblet ytre styring (belastningsvakt m.m.) Slukket Varmeelement avslått. Siffervindu bar 0 Ved normal drift vises beholdertemperaturen. De to sifrene til venstre viser kanalnummer, og de to til høyre viser kanalens måleverdi/innstilling. Ved eventuell driftsforstyrrelse vises en feilmelding vekselvis med kanalnummer og verdi, se avsnittet Tiltak ved driftsforstyrrelser Indikasjoner i siffervinduet. OBS! Ved overgang fra Reservemodus til normalmodus kan talldisplayet pga. høy kjeletemperatur fremdeles vært slokket en kort stund. Dette kan også forekomme ved usedvanlig lave utetemperaturer. Ekstra varmtvann Når knappen Ekstra varmtvann trykkes inn, forhøyes temperaturen til ca. 0. Dermed får man en økning av varmtvannskapasiteten i de neste timer. Den innebygde lampen lyser kontinuerlig. Ved å trykke enda en gang oppnår du h en permanent funksjon hvor varmtvanns tem pera turen økes i løpet av t en gang i døgnet. / Den h innebygde lampen blinker hele tiden når denne funksjonen er aktiv. Art.nr. Enda et trykk tilbakestiller ovenstående funksjoner. Endring av isoterm bar Med bryteren Forskyve, varmekurve kan man endre isotermen og dermed romtemperaturen. 0, 9 st Ø,, transparent, ofärgad film (ej hål). OBS! Endast halv cirkel (radie=) Hål x Hål x G H I J K L FIGHTER 0P A0 A0 Driftsindikatorer De to indikatorene ved siden av driftsomkobleren indikerer valgt driftstart. Disse må ikke forveksles med indikatorene i siffervinduet. Øverste indikator Varmeelement Tent Varmeelementet kan kobles inn ved behov, dvs når kompressoren ikke dekker varmebehovet. Slukket Varmeelementet er utkoblet. Nederste indikator Sirkulasjonspumpe Tent Sirkulasjonspumpen 9, er i drift. Slukket Sirkulasjonspumpen er ikke i drift. Den mosjoneres imidlertid automatisk g/døgn. I denne stilling er shunt-ventilen også stengt. 90. Driftsstilling 9, Ved start av varmepumpen er samtlige funksjoner (varmeelement, sirkulasjonspumpe og varmeautomatikk) i drift. Trykkes knappen Driftsstilling inn en gang, kobles varme-elementet ut. Trykkes knappen ytterligere en gang, stanser også sirkulasjonspumpen. Da oppnås kun varmtvannsproduksjon. Trykkes knappen nok en gang, kobles elementet og sirkulasjonspumpen inn igjen. Kanalvalg Med knappen Kanalvalg blar man framover i siffervinduets kanaler, for å vise ønsket verdi eller innstilling. Her kan følgende avleses:,,... Skjulte funksjoner Beholdertemperatur Turledningstemperatur Utetemperatur Avløpsluftstemperatur Ø, 0 0 Kanal vises normalt alltid i siffervinduet. Når man blar blant kanalene, kommer kanal automatisk tilbake etter en stund. Valg av varmekurve r Bryteren Valg varmekurve (isoterm) brukes for å stille inn varmeautomatikken, se avsnittet Romtemperatur. Automatsikring Tilbakestilling av automatsikring, Temperaturbegrenser 9, Tilbakestilling av temperaturbegrenser., 9,,, Art.nr.

8 Til huseieren 90. 9, Romtemperatur Varmeautomatikk Innetemperaturen er avhengig av flere forskjellige faktorer. I den varme årstiden rekker det med solstråler og varmeavgivning fra mennesker og apparater for å holde huset varmt. Når det blir kaldere ute må varmesystemet startes. Jo kaldere det blir ute, desto varmere må radiatorene eller varmeelementene være. Denne tilpassingen skjer automatisk, men først må kjelen stilles riktig inn, se avsnittet Romtemperatur Grunninnstilling. Korrigert isoterm (varmekurva) Valgt isoterm Grunninnstilling For grunninnstilling brukes rattet Øke/minske varme og rattet Forskyve varmekurve. Dersom man ikke vet hvilke verdier som skal stilles inn, kan utgangsverdien hentes fra kartet ved siden av. Blir ikke romtemperaturen som ønsket, kan etterjustering være nødvendig. OBS! Vent et døgn mellom innstillingene, slik at temperaturene rekker å stabilisere seg. Etterjustering av grunninnstillingen. Kald værtype Er romtemperaturen for lav, dreies rattet Øke/ minske varme et trinn med urviserne. Er romtemperaturen er for høy, dreies rattet Øke/ minske varme et trinn mot urviserne. Varm værtype Er romtemperaturen for lav, dreies rattet For-skyve varmekurve et trinn med urviserne. Er romtemperaturen for høy, dreies rattet Forskyve varmekurve et trinn mot urviserne. Endring av romtemperatur Manuell endring av romtemperaturen. Ønsker man tilfeldig eller varig å senke eller heve innetemperaturen i forhold til den temperaturen man har hatt tidligere, dreier man rattet Forskyve varmekurve mot urviserne, respektive med urviserne. En strek tilsvarer ca. grads endring av romtem-peraturen. Art.nr. OBS! En heving av romtemperaturen kan bremses av termostatene for radiatorene eller gulvvarmen. Disse må i så fall også stilles opp. FIGHTER 0P

9 Til huseieren Romtemperatur Utgangsverdien for varmeautomatikk Verdiene som angis på kartet gjelder for Valg, varmekurve. Første verdi gjelder for lavtemperert* radiatorsystem. Forskyve varmekurve stilles på -. Verdien i parentes gjelder gulvvarmesystem** installert i betongbjelkelag. Ved system installert i tre-bjelkelag kan man gå ut fra tallene før parentesen, men da minske denne verdien med to enheter. Forskyve varmekurve stilles i disse tilfellene på -. Kartets verdier er ofte et godt utgangspunkt, og beregnet på å gi romtemperatur på ca. 0. Verdiene kan etterjusteres ved behov. De lavere verdiene i den nordlige delen av Norge, skyldes lavere dimensjonerende utetemperatur. Hammerfest Vardø Kirkenes () Tromsø () () Svolvær Harstad Narvik 9 () () Bodø 0 () Glomsfjord Brønnøysund Namsos () Trondheim Kristiansund Ålesund Røros () Dombås Florø Lillehammer Bergen Geilo Nesbyen Kongsvinger Odd Oslo Haugesund () () 9 () Eksempel på valg av utgangsverdier:. Hus med lavtemperert* radiatorsystem Oslo = Område 0 (). Still inn 0 på rattet Øke/ minske varme og - på rattet Forskyve varmekurve.. Hus med gulvvarme** installert i betongbjelkelag Oslo = Område 0 (). Still inn på rattet Øke/ minske varmekurve og - på rattet Forskyve varmekurve.. Hus med gulvvarme** installert i trebjelkelag Oslo = Område 0 (). Still inn (0 = ) på rattet Øke/minske varmekurve og - på rattet Forskyve varmekurve. Stavanger Egersund 0 () Fredrikstad Arendal Kristiansand Eksempel * Med lavtemperert radiatorsystem menes et system der turledningstemperaturen må være den kaldeste dagen. ** Gulvvarme kan dimensjoneres veldig forskjellig. I eksempel og ovenfor menes det et system der turledningstemperaturen må være ca. 0, henholdsvis 0 den kaldeste dagen. FIGHTER 0P

10 Til huseieren, Vedlikeholdsrutiner Varmepumpen og dens ventilasjonskanaler krever et viss regelmessig ettersyn, der nedenstående punkter må følges. Sifre i parentes refererer til avsnittet Plassering av komponenter. Rengjøring av luftfilter Varmepumpens luftfilter () skal rengjøres regelmessig (ca. fire ganger i året). Det tas ut og ristes rent. Sett strømbryteren () på 0. Det øverste frontdekselet åpnes ved å trekke det ut i underkant og deretter løfte det opp. Trekk ut filterkassetten (). Ta ut filteret og rist det rent. Kontroller at filteret ikke er skadd. Nytt originalfilter kan i så fall bestilles fra NIBE. Monter i omvendt rekkefølge. Tids intervallet mellom rengjøringene varierer og av henger av mengden støv i fraluften. Hver tredje måned gis en påminnelse om at filteret må rengjøres ved at feilkoden A-0 vises i displayet. Legg merke til at denne tiden nullstilles når strømbryteren settes på null. Husets avtrekksventiler skal rengjøres reglemessig, for å opprettholde riktig ventilasjon. Avtrekksventilenes innstilling må ikke forandres. OBS! Bytt ikke om på avtrekksventilene, om flere tas ned for rengjøring samtidig. Kontroller også at ventilasjonsåpingen () bak det nedre frontpanelet ikke er tett. Rengjør ved behov. Rengjøring av avtrekksventiler bar 0 FIGHTER 0P

11 Til huseieren 9 Vedlikeholdsrutiner Kontroll av sikkerhetsventiler Trykkmåler bar 0 K LE K LE FIGHTER 0P er utstyrt med to sikkerhetsventiler, en for varmesystemet og en for vannvarmeren. Varmesystemets sikkerhetsventil () skal være helt k v.. v.v. tett, mens vannvarmerens sikkerhetsventil () slipper LE K ut vann etter tapping av varmt vann. Utslippet kommer av at kaldtvannet som tas inn i vannvarmeren ekspanderer ved oppvarming, noe som igjen fører til at trykket øker og sikkerhetsventilen åpner seg. Sikkerhetsventil () skal kontrolleres en gang i året, mens sikkerhetsventil () skal kontrolleres fire ganger i året. Kontrollen skjer som følger: Åpne ventilen. Kontroller at vannet strømmer gjennom ventilen. Steng ventilen igjen. Varmesystemet kan trenge påfylling etter kontroll av sikkerhetsventilen (), se avsnitt Igangkjøring og innjustering Påfylling av varmesystemet. v.v. LE K k v.. Trykkmåleren skal vise et trykk mellom ekspansjonsbeholderens fortrykk (normalt 0, bar) og, bar ( m vannsøyle). Se avsnittet Igangkjøring og justering. Avløpslufttemperatur 0 bar Kontroller at temperaturen på avløpsluften (kanal ) er klart mindre enn romtemperaturen når kompressoren er i drift, se også avsnittet Tiltak ved driftsfor-styrrelser Høy avløpslufttemperatur. Det er normalt at avløpslufttemperaturen varierer. FIGHTER 0P

12 Til installatøren 0 Generelt for installatøren Transport og lagring Varmepumpen skal transporteres og oppbevares stående og tørt. OBS! Transportvernet rundt kompressoren skal fjernes før oppstart. Løftebånd Løftebåndene på toppen av varmepumpen skal fjernes før oppstart, da de ellers kan gi et høyt støynivå. De kappes av med en kniv og trekkes deretter ut. Håndtering Varmepumpen inneholder brannfarlig kjølemedium. Spesiell forsiktighet må derfor tas under håndtering, installasjon, service, rengjøring og skroting, for å unngå skader på kjølesystemet slik at det oppstår fare for lekkasje. Material: Vinyl el. likv. Bakgrundsfärg: NCS S00-Y Tryckfärg, grafik: Svart Plassering Varmepumpen settes opp frittstående med ryggsiden min. 0 mm fra yttervegg i nærheten av gulvsluk i grovkjøkken eller tilsvarende type rom, for å eliminere eventuell sjenerende støy fra anlegget. Kan varmepumpen ikke plasseres mot yttervegg, bør den plasseres mot vegger som ikke vender mot soverom eller oppholdsrom. Uansett plassering må vegger mot rom Ändr. Dat. Sign. Ändr. Dat. Sign. Ändr. Dat. Sign. Ändr. Dat. Sign. Rit. Dat. 00 hvor det kan Skylt oppstå Skala : sjenerende Art.nr. 0 støy, lydisoleres. NIBE AB MARKARYD Varning brandfara SWEDEN OBS! Avstand til vegg 0 skal være minst 0 mm. Røropplegget må utføres uten festeklammer på innervegg mot soverom og oppholdsrom. Maks. beholder- og radiatorvolum Trykkekspansjons beholderens () volum er liter og har som standard et fortrykk på 0, bar ( meter vannsøyle). Dette medfører at maksimal tillatt høyde H mellom beholderen og den radiatoren som står øverst er m, se figuren over. Er det ikke tilstrekkelig for trykk, kan dette økes ved påfylling av luft gjennom ventilen i ekspansjons behol deren. Beholderens fortrykk må være dokumen tert i bygningens bruks- eller ferdig-attester. Forandring av fortrykket påvirker beholderens mulighet til å ta opp vannets ekspansjon. Maks. volum for systemet, eksklusiv beholder, er med det angitte fortrykk liter. H Installasjonskontroll Ifølge gjeldende regler må kjelesystemet gjennom en installasjonskontroll før det tas i bruk. Kontrollen kan bare utføres av en person som er kvalifisert for oppgaven, og kontrollen må dokumenteres. Ovenstående gjelder for lukkede varmesystemer. Utskifting av varmepumpe må ikke skje uten ny kontroll. Normale temperaturer i beholder og vannvarmer. Temperatur Temperaturer i FIGHTER 0P Min begränsning begrensning Turtemperatur Framledningstemperatur Utetemperatur 0 0 Sommer Sommar Vinter DUT DUT: Dimensionerande Dimensjonert utetemperatur Vattenvattentemperatur Temperatur på vannvarmer "Extra Ekstra varmvatten" varmtvann Vattenvattentemperatur Temperatur på vannvarmer "Normalfall" Normalt Panntemperatur Beholdertemperatur Temperaturen på varmtvannet inne i vannvarmeren kan variere mellom 0 og 0. Ved å benytte knappen Ekstra varmtvann () på frontpanelet, får man en økning av varmtvanns-kapasiteten. FIGHTER 0P Temperatur

13 BACKVENTIL Til installatøren Rørinstallasjon Generelt Rørinstallasjon må utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Systemet krever dimensjonering for lavtemperatur av radiatorkretsen. Ved DUT er høyeste anbefalte temperaturer på turledingen og på returledingen. Når sirkulasjonspumpen er i drift, må radiatorgjennomstrømningen ikke stoppes helt, det betyr at i systemer der radiatorgjennomstrømningen kan stoppes på grunn av stengte termostatventiler, må det finnes en så kalt by-pass -ventil, for å beskytte sirkulasjonspumpen. Totalvolumet er 0 liter med 0 liter i vannvarmeren og 0 liter i det dobbeltveggede volumet. Trykkbeholderen i FIGH-TER 0P er godkjent for maks. 9,0 bar (0,9 MPa) for vannvarmeren og, bar (0, MPa) for det dobbeltveggede volumet. Fra sikkerhetsventilen skal det trekkes et spillrør til egnet avløp. Spillrøret må ha samme dimensjon som sikkerhetsventilen, og må legges med fall for å unngå vannansamlinger. Det må også legges frostfritt. Se KV gjeldende forskrifter. OBS! Rørsystemet må være gjennomskyllet innen varmepumpen kobles til, slik at forurensninger ikke gjør skade på tilhørende komponenter. Dockning FIGHTER 0P kan installeres med andre varme-kilder. Dette krever ekstrautstyr. Kontakt NIBE AB for informasjon. Tilkobling av springvann Varmt- og kaldtvann kobles til hhv. pos. () (varmtvann) og () (kaldtvann). Ved installasjon av boblebad eller annet som krever store mengder varmtvann, bør varmepumpen kompletteres MED med "DELAT" elektrisk vannvarmer. VV-BEREDARE Hvis berederen VENTILKOPPEL er utstyrt med en ventilkobling Ø mm, bør denne byttes ut med en tilsvarende (delbar) Ø mm. Egnede beredere INK KV-ANSL er COMPACT for gulvmontasje og EMINENT -00 for veggmontasje. VV. Del ventilkoblingen. PROPPNING KV. Monter ventilkoblingsdelen på innkommende kaldtvann til berederen. VV BACKVENTIL. Monter blandingsventildelen på utgående varmtvann fra berederen.. Propp delingen på ventilkoblingsdelen. Pumpe- og trykkfallsdiagram Ventilkoppel-del Ventilkoblingsdel Tilgjengelig Tillgängligt pumpekapasitet, tryck, kpa kpa kpa Maks. gjennomstrømning: Max flöde: 00 l/h LK 0/0/ Gjennomstrømning Flöde l/h Vv fra från varmepumpe värmepump Kv Plugges Proppas LK 0/Cu-rör/0// LK 0/ Tilbakeslagsventil Backventil Vv Blandingsventildel Blandningsventil-del Ventilkoppel-del Ventilkoblingsdel LK /0/ MMA MM Blandningsventil-del Blandingsventildel 0 0, 0, 0, 0, 0, l/s Tillgänglig pumpkapacitet (pannans interntryckfall fråndraget) Internt tryckfall i panna (inklusive armatur) Pumpkapacitet P mws Höchstmenge:00 l/h Vv från värmepump ARMATUR P Kv m LK 0Max flow: 00 l/h LK /0/ Max flow: 00 LK l/h wg Backventil Vv utan 0 0 Blandningsventil 0 0 FIGHTER 0P capacity, kpa ARMATUR

14 Tillgängligt statiskt tryck Til installatøren Ventilasjonstilkobling Ventilasjonsgjennomstrømning Kanalopplegg FIGHTER 0P forbindes til kanalanlegget slik at all ventilasjonsluft, bortsett fra den som suges ut av kjøkkenviften, passerer fordamperen () i varme-pumpen. Minimum ventilasjonsmengde ifølge gjeldende norm er 0, l/s per m gulvareal. For at pumpen skal arbeide best mulig, må ventilasjonsmengden ikke være mindre enn 00 m /h ( l/s). Rommet der varmepumpen plasseres må ventileres med minst m /h (0 l/s). FIGHTER 0P er utstyrt med en ventilasjonsåpning nederst. Dette gjør at en luftgjennomstrømning på ca. m /h (, l/s) tas direkte fra rommet den står i. Endring av ventilasjonskapasitet beskrives i avsnitt Elektrisk installasjon Innstilling av viftekapasitet. Se også Koblingsskjema. Kurvenes nummerering refererer seg til uttak på plint () Kjøkkenavtrekkskanal FIGHTER 0P må ikke kobles til kjøkken-avtrekkskanal. Innstilling For å oppnå tilstrekkelig utskiftning av luften i samtlige rom i huset, kreves riktig plassering og innstilling av avtrekksventilene. Et feilaktig ventilasjonsopplegg kan medføre dårligere utnyttelse av varmepumpen og dermed en dårligere driftsøkonomi, samt også forårsake skade på huset. Nedenstående diagram viser mulige ventilasjonskapasiteter. mmvp Pa Tillgjengelig statisk trykk Viftediagram For å unngå at viftestøy ledes til avtrekksventilene bør det monteres en lyddemper i kanalen. Dette er spesielt viktig dersom avtrekksventilen står i et soverom eller om det er installert en større vifte enn standard. På grunn av at varmepumpen inneholder brennbart kjølemediet, R90 (propan), må kanalsystemet jordes. Dette gjøres ved å koble de to jordlederne som følger med varmepumpen, til et godt jordingspunkt på de to kanalsystemene for avtrekksluft og avløpsluft. Deretter forbindes jordlederne til de to jordingsklemmene som sitter på oversiden av toppdekselet. Forbindelser kan skje ved hjelp av fleksible slanger, som strekkes godt og legges slik at de enkelt kan byttes. Avløpsluftkanalen isoleres diffusjonstett i hele sin lengde. Det kreves at det er mulighet for inspeksjon av kanalene. Pass på at tverrsnittsreduksjoner i form av knekkinger, trange bend osv. ikke forekommer, da dette medfører nedsatt ventilasjonskapasitet. Alle kanalskjøter må være tette og skrus, for å unngå lekkasje. Kanalsystemet skal utføres i henhold til gjeldende byggeforskrifter. Minst tetthetsklasse B anbefales. Fläktdiagram F0P OBS! Kanal i murt skorstein må ikke benyttes til avløpsluft m /h Luftmengde Luftflöde l/s 9 0 FIGHTER 0P

15 Til installatøren Elektrisk installasjon Elektrisk tilkobling Alt det elektriske utstyret, unntatt uteføleren, er ferdigkoblet fra fabrikken. Før isolasjonsprøving av boligens elektriske anlegg, skal varmepumpen frakobles. OBS! Strømbryteren () må bli stående på trinn 0 inntil beholderen er fylt med vann. Temperaturbegrenserne, termostaten, kompressoren og det elektriske varmeelementet kan ellers bli ødelagt. FIGHTER 0P er ikke utstyrt med allpolet bryter for innkommende el-forsyning. Installasjonen må derfor ha en hovedbryter med minst mm bryteavstand i henhold til gjeldende standarder. Varmepumpen kobles til plint (9) via en strekkavlaster. Tilkobling kan ikke skje uten strøm-leverandørens tillatelse og må gjøres av en autorisert installatør. Kabelinnføringen er dimensjonert for en kabel med maks. diam. på 9 mm. Effekten kobles via en kontaktor som styres av en mikroprosessor. Temperaturbegrenseren () bryter strømtilførselen til varmeelementet, om beholdertemperaturen stiger til mellom 90 og 00, og kan tilbakestilles manuelt ved å trykke inn knappen på temperaturbegrenseren. OBS! Tilbakestill temperaturbegrenserne, den kan ha løst ut under transporten. Automatikk, sirkulasjonspumpe () og dennes kabling er sikret internt med en automatsikring (). OBS! Elektrisk tilkobling og service må kun utføres av autorisert installatør. Elektrisk installasjon og ledningsdragning skal utføres ifølge gjeldende forskrifter. Koblet effekt ved levering Effekten på varmelementet er maks.: Gjelder 0 V: kw (9 kw ved levering) Gjelder 00 V: 9 kw ( kw ved levering)., kw finnes som tilleggsvalg. Omkobling mellom forskjellige effekter gjøres ved å felle ned frontpanelet, se Service Nedfelling av frontpanel, og flytting av enkelte kabler i henhold til anvisninger i avsnitt Elektrisk koblingsskjema Omkobling av effekt. Temperaturbegrenserne finnes bak det øvre frontpanelet og er plasserte til høyre for panelet. Temperaturbegrenser tilbakestilles ved å trykke inn denne knappen. Tilbakestilling av temperaturbegrenser må kun gjøres av autorisert installatør etter kontroll av det elektriske anlegget. Maks. strøm per fase (0 V) Effekt (kw) Tilbakestilling av temperaturbegrenser Effekt Maks. belastet (kw) ULKOILMA- HUONEANTURI fase (A) TARIFFIJÄRJ. ANTURI,0, + OLO ASETUS B A,0,0 9,0, SUOJAJÄNNITE SELV UDENDØRS- FØLER RUMFØLER RUNDSTYRING + FAKT. IDEAL B A REDUCERET SPÆNDING Maks. belastet fase (A),0, 9,0,,0, Maks. strøm per fase (00 V) Tilkobling av uteføler Uteføleren plasseres på skyggesiden mot nord- eller nordvest, for å beskyttes mot for morgensolen. Giveren tilkobles med en -leder til plint () pos og. Eventuelt kabelrør bør tettes, for ikke å forårsake kondens i uteføleren. Art.nr. UTEFØLER ROMFØLER RUNDSTYRING + ER BØR B A REDUSERT SPENNING (fra skilletrafo) FIGHTER 0P

16 Til installatøren Elektrisk installasjon Innstilling av viftekapasitet Valg av ventilasjonskapasitet gjøres ved å koble den hvite ledningen fra avtrekksviften til ønsket uttak på plint (). Se Ventilasjonstilkobling Viftediagram. Viften er koblet til uttak nr 0 ved levering. Vit Uttak Spenning (V) Grå Brun hvit Svart Art.nr. Normalt tillates det at varmelementet kan være innkoblet selv om kompressoren er utkoblet, på grunn av at dens stopptemperatur er nådd (under forutsetning av at varmelementet er koblet inn via driftstillingsomkobleren). Dessuten tillates turlednings-temperaturen å være så høy som. Disse funksjonene kan frakobles ved å flytte overkoblingen fra stift og til stift og, som vist på bildet. Ved oppstart viser siffervinduet horisontale streker, ellers vertikale. Når overkoblingen sitter på stift og, kan el-elementet kun være i drift når kompressoren er i drift (bortsett fra i avrimingsposisjon). Dessuten begrenses turledningstemperaturen til maksimalt 0. Blokkering av varmelementdrift Ny version där fläktomkopplare finn (white) 09 (white) 099 (white) Stift og har overkobling El-elementdrift (leveransekobling) Stift og har overkobling Begrensning av el-elementdrift FIGHTER 0P

17 RS RS RS Tariffijärj. (RS) ja kuormitusvahti (BV) Effekttrinnene på varmeelementet kan kobles ut via Sulkeutuva kosketintoiminto belastningsvakt eller rundstyringsrelé (natt- eller dagtariff o.l. som styres fra strømleverandøren). Dette kan gjøres enten med A slutte- eller åpnekontakter, tilkoblet plint (). Valg av kontaktfunksjon gjøres ved hjelp av BA brokobling på kretskortet bak frontpanelet (se nedenfor). B Varmepumpen leveres med overkobling på stift og, noe som gir sluttekontaktfunksjon. Åpen ekstern kontakt medfører i denne posisjon ingen effekt blokkering. For avbrytende kontaktfunksjon, flytt overkoblingen til stift og. BV RS BV RS BV RS BV RS Tariffijärj. (RS) ja kuormitusvahti (BV) Tariffijärj. Tariffijärj. (RS) ja (RS) ja kuormitusvahti kuormitusvahti (BV) (BV) Sulkeutuva kosketintoiminto Tariffijärj. tai kuormitusvahti Avautuva kosketintoiminto BV BV Tariffijärj. tai kuormitusvahti Avautuva kosketintoiminto BV Tariffijärj. Tariffijärj. tai tai kuormitusvahti kuormitusvahti Manøvrert ekstern kontakt A * B A + B A BA B HUONEANTURI HUONEANTURI TARIFFIJÄRJ. TARIFFIJÄRJ. ULKOILMA- ANTURI ULKOILMA- ANTURI HUONEANTURI HUONEANTURI TARIFFIJÄRJ. TARIFFIJÄRJ. ULKOILMA- ANTURI ULKOILMA- ANTURI Til installatøren Elektrisk installasjon + + OLO ASETUS OLO ASETUS B B A A SUOJAJÄNNITE SELV SELV + + OLO ASETUS OLO ASETUS B B A A SUOJAJÄNNITE SELV SELV Effektutkobling framgår av tabellen nedenfor. Utkoblet effekttrinn Kontaktor 9 (Sort gruppe) Kontaktor og 9 (Hvit og sort gruppe) Kontaktor 0, og 9 (Brun, hvit og sort gruppe) * Kun ved, kw effekt på varmeelementet Om både belastningsvakt og rundstyring skal benyttes, må kontaktfunksjonene være av samme type (slutteeller åpnekontakt). Kontaktene må være parallellkoblet ved sluttekontakt og seriekoblet ved åpnekontakt. Rundstyring og belastningsvakt Sluttekontaktfunksjon (leveransekobling) Avbrytende kontaktfunksjon RS RS RS BV RS BV RS BV RS BV RS Rundstyring Rundstyring (RS) og (RS) og belastningsvakt belastningsvakt (BV) (BV) Rundstyring Rundstyring (RS) og (RS) og belastningsvakt belastningsvakt (BV) (BV) Sluttekontaktfunksjon Sluttekontaktfunksjon Rundstyring Rundstyring eller eller belastningsvakt belastningsvakt Åpnekontaktfunksjon Åpnekontaktfunksjon BV BV BV Rundstyrning Rundstyrning eller eller belastningsvakt belastningsvakt A BA B A BA B UTEFØLER UTEFØLER ROMFØLER ROMFØLER RUNDSTYRING RUNDSTYRING + + ER BØR ER BØR B B A A REDUSERT SPENNING SPENNING (fra skilletrafo) (fra skilletrafo) UTEFØLER UTEFØLER ROMFØLER ROMFØLER RUNDSTYRING RUNDSTYRING + + ER BØR ER BØR B B A A REDUSERT SPENNING SPENNING (fra skilletrafo) (fra skilletrafo) FIGHTER 0P

18 bla ha tra m s Til installatøren Igangkjøring og justering bar Forberedelser Kontroller at strømbryteren () står på 0. Kontroller at ventilene () og (0) er helt åpne, samt at temperaturbegrenseren () ikke har løst ut (trykk knappen inn). Lyd fra kondensvann unngås ved at spillkoppen (99) fylles med litt vann slik at det dannes en vannlås. Påfylling av vannvarmer og varmesystemet Påfylling av vannvarmer skjer ved først å åpne en varmtvannskran og deretter åpne påfyllingsventilen () helt. Denne ventilen skal senere under drift stå helt åpen. Når vannet kommer ut av varmtvannskranen kan denne stenges. Åpne deretter påfyllingsventilen (9), slik at kjeledelen og radiatorsystemet blir fylt med vann. Etter en stund kan man se at trykket på trykkmåleren () stiger. Når trykket har nådd, bar (ca 9 m vannsøyle) begynner sikkerhets-ventilen () å slippe ut luftblandet vann. Da stenges påfyllingsventilen (9). Vri sikkerhetsventilen () til kjelen har normalt driftstrykk 9 (0,, bar). Utlufting av varmesystemet OBS! Røret fra karet måste tømmes for vann før luften kan fjernes. Dette innebærer at systemet ikke nødvendigvis er avluftet selv om det kommer vann når 9 sikkerhetsventilen () åpnes første gang. Luft varmepumpen gjennom sikkerhetsventilen (). Resten av varme systemet luftes gjennom sine respektive av luft ingsventiler. Påfylling og utlufting gjentas til all luft er ute og riktig trykk er nådd. Start Still strømbryteren () på. Med denne stillingen er elektronikken koblet ut og siffervinduet er derfor slukket. Termostaten () bryter i dette tilfelle ved. Still inn shunten (9) for hånd (vri justeringsskruen til manuell og deretter vri shuntspaken i ønsket 9 stilling). Når romtemperaturen overstiger stilles strømbryteren () på. OBS! Talldisplayet kan fremde- les være slokket det tennes automatisk når kjeletemperaturen har sunket noen grader. Kompressoren har en startforsinkelse på minst 0 minutter. Tilbakestill shunten (9) for hånd (vri justeringsskruen til A ). Still in dimensjonert kapasitet () på sirkulasjonspumpen (). Se avsnitt Rørinstallasjon Pumpe og trykkfallsdiagram. Pass på at omkobleren 9 ikke havner i en mellominnstilling LE K v.v. k.v. B la hblaha a och anna t tra m s B la h a och a n nt a FIGHTER 0P

19 Til installatøren Igangkjøring og justering Innstilling av ventilasjon Ventilasjonsgjennomstrømningen, samt innstilling av viftetransformatoren står angitt på ventilasjonsteg-ningen. Endre viftekapasiteten ved å flytte avtrekksviftens tilkoblingskabel på uttak på plint () om dette kreves. For å opprettholde lavest støynivå må viften være koblet for minst krevde kapasitet. Pass på at samtlige avløpsluftventiler er helt åpne. Still inn korrekt luftgjennomstrøming på husets avtrekksventiler. Etterjustering I løpet av den første tiden frigjøres luft fra varmtvannet og luftning av systemet kan være nødvendig. Høres boblende lyder fra varmepumpen kreves det ytter-ligere luftninger av hele systemet. OBS! Sikkerhetsventilen () fungerer også som en manuell utluftningsventil, men dette må gjøres med største forsiktighet, da ventilen åpner raskt. Når systemet har stabilisert seg (korrekt trykk og all luft er ute) kan varmeautomatikken stilles inn på ønskede verdier. Se avsnittene Romtemperatur, Innstilling av varmeautomatikk og Frontpanel. Avtapping av varmesystemet Gjennom tappeventilen () kan varmtvannet tappes ut ved hjelp av en slangekobling på / (R). Hodet (0) på ventilen demonteres. Deretter må slange-koblingen skrus fast, samt ventil () åpnes. Sikkerhetsventilen () åpne for lufttilførsel. Tømming av vannvarmer For å tømme vannvarmeren gjøres følgende: Løsne spillvannsrøret fra tappetilkoblingen (9) og monter i stedet en slange til en tømmepumpe. Har man ikke tømmepumpe kan man i stedet slippe vannet direkte i spillvanntrakten (99). Åpne sikkerhetsventilen (). Tilfør luft ved å åpne en varmtvannskran. Er ikke dette tilstrekkelig, løsnes en rørkobling på varmtvannssiden ovenfor blandeventilen og røret trekkes ut. FIGHTER 0P

20 Til installatøren Innstilling av varameautomatikk FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR TURTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR TURTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR TURTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR Endre varmekurve VARMEKURVE VÄRMEKURVA (isoterm) 0 VÄRMEKURVA 0 9 VÄRMEKURVA ENDRE FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA (-) VARMEKURVE VÄRMEKURVA FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA (-) 0 9 Endre varmekurve VARMEKURVE VÄRMEKURVA (isoterm) FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA (-) 0 9 VÄRMEKURVA FÖRSKJUTNING VÄRMEKURVA (0) UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA ENDRE FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA (0) VARMEKURVE VÄRMEKURVA FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA (0) 0 9 VARMEKURVE VÄRMEKURVA (isoterm) FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA (+) FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA (+) - Endre varmekurve + 9 Innstilling med diagram FIGHTER 0P er utstyrt med en varmeautomatikk som styres ved hjelp av utetemperaturen. Det betyr at turtemperaturen 0 reguleres i forhold til den aktuelle utetemperaturen. Forholdet mellom 0 utetemperatur og turtemperatur stilles inn ved hjelp av bryterne Valg varmekurve og Forskyve varmekurve. 0 0 I diagrammet går man ut fra stedets aktuelle ute-temperatur og varmesystemets aktuelle turtemperatur. Der 0 0 disse to verdiene 0 krysser hverandre kan varme-automatikkens kurve avleses Forskyve varmekurve 0 stilles deretter inn. Egnet verdi for gulvvarme er - og 0 for et 0radiatorsystem Se også avsnittet 0 - Romtemperatur. HEATING FLOW TEMPERATURE FLOW TEMPERATURE FLOW TEMPERATURE FLOW TEMPERATURE FLOW TEMPERATURE FLOW TEMPERATURE FLOW TEMPERATURE FLOW TEMPERATURE FLOW TEMPERATURE HEATING CURVE 0 9 HEATING CURVE 0 9 HEATING CURVE OUTSIDE TEMPERATURE CURVE OFFSET (-) HEATING CURVE 0 HEATING OUTSIDE TEMPERATURE CURVE OFFSET (-) HEATING CURVE HEATING OUTSIDE TEMPERATURE CURVE OFFSET (-) 0 9 HEATING CURVE HEATING CURVE OFFSET (0) OUTSIDE TEMPERATURE HEATING CURVE 0 HEATING OUTSIDE TEMPERATURE CURVE OFFSET (0) HEATING CURVE HEATING OUTSIDE TEMPERATURE CURVE OFFSET (0) 0 9 HEATING CURVE HEATING OUTSIDE TEMPERATURE CURVE OFFSET (+) HEATING OUTSIDE TEMPERATURE CURVE OFFSET (+) ENDRE FÖRSKJUTNING VÄRMEKURVA (+) VARMEKURVE UTETEMPERATUR HEATING CURVE OFFSET (+) OUTSIDE TEMPERATURE FIGHTER 0P

21 Til installatøren 9 Tiltak ved driftsforstyrrelser 0 Ved feil eller driftsforstyrrelser kan som et første tiltak nedenstående punkter kontrolleres: Høy romtemperatur Lav vanntemperatur eller manglende varmtvann 0 Feilinnstilte verdier på automatikken. OBS! Økt varmtvannskapasitet for de neste timer kan oppnås ved å trykke inn knapp (). Mye tapping av varmtvann. Feil driftsstilling på omkobler (). Elektriske sikringer har løst ut. Eventuell jordfeilbryter har løst ut. Strømbryter () står på trinn 0. Automatsikring () har løst ut. Se Tiltak ved drifts forstyrrelser Tilbakestilling av automatsikring. Temperaturbegrenser () har løst ut. (Kontakt servicemann). Stengt/strupt påfyllingsventil () til vannvarmeren. Strømbryterstilling 0 bar K LE Liten eller manglende ventilasjon Justeringsskruen A vrimingsstilling, indikator (), lyser kontinuerlig, LE K se avsnitt Indikasjoner i siffervindu. Filter () er tett (evt. bytte). Avtrekksventil stengt eller skrudd for mye igjen. Sikring(er) har løst ut. Eventuell jordfeilbryter har løst ut. Automatsikring () har løst ut. Se Tiltak ved drifts forstyrrelser Tilbakestilling av automatsikring. v.v. k v.. I stilling er varmepumpens kompressor og elektronikkstyring koblet ut. Viften er i drift og varmeelementet styres av en separat termostat. Siffervinduet er slukket. Varmeautomatikken er ikke drift. Shunten må stilles inn for hånd. Dette gjøres ved å vri justeringsskruen til manuell og deretter vri shuntspaken i ønsket stilling. Elektriske sikringer har løst ut. Eventuell jordfeilbryter har løst ut. Automatsikring () har løst ut. Se Tiltak ved driftsforstyrrelser Tilbakestilling av automatsikring. Temperaturbegrenser () har løst ut. (Kontakt servicemann). Feilinnstilte verdier på automatikken (0). Sirkulasjonspumpe () har stoppet. Se avsnitt Tiltak ved driftsforstyrrelser Hjelpestart for sirkulasjonspumpe. Luft i beholder eller system. Stengt ventil () og (0) i radiatorkretsen. For lavt fortrykk i ekspansjonsbeholderen, in-dikeres av for lavt trykk på trykkmåleren (), kontakt installatøren. v.v. k v.. LE K Lav romtemperatur bar OBS! Ved retur til normal stilling må du ikke glemme å stille shuntspaken tilbake i opprinnelig stilling ved å vri justeringsskruen til A. Når man går tilbake til normalinnstilling, kan displayet forbli slukket. Dette kommer av at beholdertem-peraturen er høyere enn varmepumpens normale arbeidsområde. Displayet tennes når beholdertem-peraturen igjen har sunket til normal verdi. Rengjøring av vifte Ved ulyd i viften kan den trenge rengjøring. Kontakt installatøren. Kan driftsforstyrrelsen ikke rettes opp ved hjelp av ovenstående, bør servicemann kontaktes. Strømbryteren stilles i stilling (manuell shunt kreves). FIGHTER 0P

22 Til installatøren 0 Tiltak ved driftsforstyrrelser Indikasjoner i siffervinduet Feilkode A-0 Indikering om at luftfiltret trenger rengjøring (Feilkoden vises hver tredje måned). Når filtret er rengjort slettes feilkoden ved å slå av varmepumpen og deretter starte den igjen. Midtre lampe tent Avriming Ved for stor gjenising av fordamperen starter av-riming. Deretter starter kompressoren automatisk om det er nødvendig med varme. Gjenising tyder på tette avtrekksventiler eller skitne filtre. Se avsnitt Vedlikeholdsrutiner Rengjøring av luftfilter. Feilkode A-0 Kjølemediekretsens høytrykks- eller lavtrykks-pressostat har løst ut, se avsnitt Tilbakestilling av pressostater. Høytrykkspressostat: For høye verdier innstilt på bryterne Valg varmekurve og Forskyve varmekurve (kan leses av på kanal og i siffervinduet). Se avsnitt Romtemperatur. Lavtrykkspressostat: For liten ventilasjon eller for lite kjølemedie. Når feilen er utbedret, tilbakestilles feilkoden i siffervinduet ved å stoppe og starte varmepumpen på nytt. Feilkode A- Når både A-0 og A-0 er aktive vises denne koden. OBS! Ved kommunikasjon med NIBE må produktets serienummer alltid oppgis. Tilbakestilling av pressostater Utløst pressostat tilbakestilles ved å trykke inn knappen på toppen av pressostaten, se figuren. Pressostatene er tilgjengelige gjennom filterdekselets åpning. Høytrykkspressostat. bar 0 Lavtrykkspressostat. Har normalt automatisk tilbakestilling og har derfor ingen tilbakestillingsknapp. FIGHTER 0P

23 0Hz.uF GRUNDFOS m(a) P,(W) IP TF 0 Class H Max. 0bar 0Hz.uF 0Hz.uF GRUNDFOS m(a) P,(W) GRUNDFOS m(a) P,(W) IP TF 0 Class H Max. 0bar IP TF 0 Class H Max. 0bar 0Hz.uF GRUNDFOS m(a) P,(W) IP TF 0 Class H Max. 0bar Til installatøren Tiltak ved driftsforstyrrelser Tilbakestilling av automatsikring Automatsikringen finnes bak øvre frontpanel og er plassert til venstre for panelet. Normalstilling på automatsikringen er (oppover). Høy avløpslufttemperatur Luftningsskruv Type UPS P/N:9 0V- PC;00NIB Om avløpslufttemperaturen (avleses i kanal ) bare er ubetydelig lavere enn romtemperaturen, samtid som kompressoren er i drift, indikerer dette trolig en feil i kjølemediekretsen eller dennes styring. Kontakt servicemann. Når kompressoren ikke er i drift, ligger avløps-lufttemperaturen på omtrent samme nivå som roms-temperaturen. Hjelpestart for sirkulasjonspumpe Type UPS P/N:9 0V- PC;00NIB Luftningsskruv Lufteskrue bar DE Slå av strømmen på FIGHTER 0P ved å vri strømbryteren () til stilling 0. Løsne lufteskruen med en skrutrekker. Hold en klut rundt skrutrekkeren, da noe vann kan forekomme. Entlüfterschraube Stikk inn en skrutrekker og vri pumpemotoren rundt. Skru fast lufteskruen. Start FIGHTER 0P. Kontroller om sirkulasjonspumpen virker. Det kan mange ganger være lettere å starte sirkulasjonspumpen med FIGHTER 0P i gang, strømbryteren () på stilling. Gjøres hjelpestart med motoren i gang, så vær forberedt på at skrutrekkeren rykker til når pumpen starter. Type UPS P/N:9 0V- PC;00NIB 0 GB Venting screw 0V- PC;00NIB Type UPS P/N:9 bar FIGHTER 0P

24 Til installatøren Service Nedfelling av frontpanel Frontpanelet felles ned ved å løsne de to skruene i panelets overkant. Deretter kan panelet felles ned i vannrett stilling (stoppeklosser på respektive sider av frontpanelet). 9 9* 0 Kanalbeskrivelse 0 Kjeletemperatur Er-verdi 0 Turledningstemperatur Er-verdi 0 Utetemperatur Er-verdi 0 Fordampningstemperatur Er-verdi 0 Avluftstemperatur Er-verdi 0 Kurvehelling ( Valg, varmekurve ) 0 Forskyvning ( Forskyvning, varmekurve ) 0 Temperatur, kompressorgiver Er-verdi 09 Ingen funksjon Viser 0 Beregnet turledning Skal-verdi. Servicekanaler 9* 0 Kjølemediesystemet Inngrep i kjølemediesystemet skal utføres av kvalifisert personale i henhold til forskrifter om kjølemedier og krav i forbindelse med brannfarlige gasser, samt serviceinstruksjon om gassystemer med brannfarlige gasser. Avvik turledning Er-verdi Ingen funksjon Ingen funksjon Driftsstilling 0 = Sirkulasjonspumpe i drift. Kompressor eller el-element kobles til ved behov. 0 = Sirkulasjonspumpe i drift. Kompressor kobles til ved behov. El-element blokkert. 0 = El-element og sirkulasjonspumpe blokkert. Kompressor kobles til ved behov. Romgiver Skal-verdi. Viser innstilt romtemperatur. Viser når romgiveren ikke er tilkoblet. Romgiver Er-verdi Viser faktisk romtemperatur. Viser når romgiveren ikke er tilkoblet. Ingen funksjon * FIGHTER 0P, X 0V FIGHTER 0P

25 Til installatøren Elektrisk koblingsskjema 00 V Omkobling av effekt,0 kw til,0 kw Flytt kabel A- fra pos. A på kontaktor () til parkert stilling, pos., på samme kontaktor. Se effektalternativ kw.,0 kw til 9,0 kw Den fastspente hvite kabelen (hylsemerket) kobles til pos. på kontaktor (). Se effektalternativ 9,0 kw. Kontaktor 0 styrer trinn Kontaktor styrer trinn G H Noll-bleck I,0 kw 0 kw Vit Hvit,0 kw Brun 0 x kw E F D C B M J L K Elementslinga 9,0 kw x kw,0 kw,0 kw Vit Hvit,0 kw Brun 0 0 Läge Trinn 0 T,0 kw Vit Hvit,0 kw Brun Läge Trinn I P P P Trinn Läge R T 0A-0 A- Elektrisk matning för effektvakt (tillbehör) 9 N N 9 N Brun Blå C S R Svart M Kontaktormärkning Kontaktormerkning Gjelder Gäller samtliga alle kontaktorer VR F CC L L C F 0 V V ~ B + ~ F A A 9 Re Re Re Re Re Re Re C + FIGHTER 0P FINSK

26 Til installatøren Elektrisk koblingsskjema 0 V Omkobling av effekt 9 kw till kw Koble av kabel 0A-0 fra pos A på kontaktor (0). Flytt kabel 9A- fra pos till A på kontaktor (9). Se effektalternativ kw. 9 kw till kw Flytt kabel 9A- fra pos till A på kontaktor (9). Se effektalternativ kw. Elementslingor Elementer x x kw kw G H I Elementslingor Elementer x x kw kw,0 kw kw Vit Hvit 0 kw Brun kw Svart 0 9 x kw E F D C B M J L K Elementslinga Elementer x kw,0 kw kw Vit Hvit kw Brun kw Svart 0 9 9,0 kw 0 Läge Trinn 0 T,0 kw Hvit Vit,0 kw Brun 0 kw Svart Trinn Läge I P P P Trinn Läge R R T 9A- 0A-0 A- N N 9 T C S M Brun Blå R Svart Kontaktormärkning Kontaktormerkning Gjelder Gäller samtliga alle kontaktorer 9 VR CC L L C F 0 V V ~ B + ~ F 9 Re Re Re Re Re Re Re C + A A FIGHTER 0P

27 Tekniske spesifikasjoner Til installatøren IP Høyde (exkl fot: 0 mm) 09 mm Nødvendig reisehøyde mm Bredde 00 mm Dybde mm Vekt 9 kg Volum totalt 0 liter Volum på dobbeltvegget beholder 0 liter Volum på vannvarmer 0 liter Spenning 00 V~ -fas + N / 0V~ -fase Effekt på elektrisk element (00 V),0 kw (kan kobles om) Effekt på elektrisk element (0 V) 9,0 kw (kan kobles om) Driftseffekt sirkulasjonspumpe 0-0 W Merkeeffekt på avtrekksvifte 0 W Merkeeffekt på kompressor 0 W Kapslingsgrad IP Maks. trykk i bereder 0,9 MPa (9 bar) Brytetrykk for høytrykkspressostat, MPa (, bar) Brytetrykk for lavtrykkspressostat 0, MPa (, bar) Maks. trykk i dobbeltvegget volum 0, MPa (, bar) Sikringstrykk i dobbeltvegget beholder 0, MPa (, bar) Kjølemediemengde 0 g Type kjølemedie R90 (propan) Tilslagstemperatur på kompressor (styres av separat giver) Fraslagstemperatur på kompressor Tilslagstemperatur på varmeelement 9 *( ) Fraslagstemperatur på varmeelement *(0 0) Lydeffektnivå** 0 db(a) Støynivå på plasseringsstedet*** db(a) * Se avsnittet Elektrisk installasjon - Blokkering av varmelementdrift ** A-vektet lydeffektnivå (L wa ). Verdien varierer med valgt viftekurve. *** A-vektet lydtrykknivå (L pa ). Verdien varierer med rommets dempingsevne. Disse verdiene gjelder ved en demping på db. FIGHTER 0P

28 Til installatøren Plassering av komponenter F0P N O. P os blandnings ventil endast på RF (0+00V ) bar v.v. k.v * Gjelder rustfri * 9 v.v. k.v Returledning Återledning radiatorer radiatorer 0 Turledning Framradiatorer ledning radiatorer FIGHTER 0P

29 R Til installatøren Komponentliste Varmeelement, 9 kw Driftstermostat, reservevarme Temperaturbegrenser Automatsikring for sirkulasjonspumpe, varmeautomatikk og varmepumpe Strømbryter, trinn Koblingsplint, mating 0 Kontaktor trinn Koblingsplint, sammenkobling Koblingsplint Koblingsplint Uteføler Sirkulasjonspumpe Lufteskrue for sirkulasjonspumpe Trykknapp for Ekstra varmtvann 9 Shuntmotor med håndratt 0 Tilkoblingsanordning for avtrekksvifte Koblingsplint for viftehastighet Plads for Varmeelement, kw Omkobler for driftsart Motorvern for kompressor Kompressor Kondensator, kompressor 9 Relékort med nettdel 0 Kontrollampe for kompressor Kontrollampe for avriming Kontrollampe for varmeelement Høytrykkspressostat Kort med mikroprosessor Kapasitetsinnstilling for sirkulasjonspumpe Avtrekksvifte Bryter for valg av varmekurve Bryter for endring av varmekurve 9 Trykknapp for kanalvalg 0 Siffervindu med styrekort bak Lavtrykkspressostat Trykkmåler for beholder Shuntventil Stengeventil for pumpe/turledning for radiatorkrets * Blandeventil Påfyllingsventil for vannvarmer Sikkerhetsventil for vannvarmer Ekspansjonsventil 9 Kombinert påfyllings- og tilbakeslagsventil for varmesystemet 0 Stengeventil for returledning for radiatorkrets Tappeventil for varmesystemet Sikkerhetsventil for varmesystemet Vakuumventil (ikke synlig på fig.) Viftetransformator for kapasitetsomkobling Kontrollampe for varmeelement Kontrollampe for sirkulasjonspumpe Startkondensator for avtrekksvifte Strekkavlaster for forbindelseskabel 9 Strekkavlaster for tilførselskabel 0 Vifteenhet Forbindelsesanordning, krever spesialrør fra NIBE Fordamper Luftfilter (Filtertype G) Tørkefilter med tank Typeskilt Kontaktor, trinn Kompressorvarmer Tilkobling Avsettingsmål A B C 0 Turledning for radiatorkrets... Klemring Ø mm Returledning for radiatorkrets... Klemring Ø mm Kaltvannstilkobling... Klemring Ø mm Varmtvannuttak fra vannvarmer... Klemring Ø mm...90 (0*)..... Sidedeksel, ventilkobling Filterdeksel 9 Tappe- og spillvannstilkobling for vannvarmer R utv (med demontert klemringsmutter) 0 Tappetilkobling for varmesystemet... R utv Ventilasjonsåpning Ekspansjonsbeholder Temperaturgiver for fordamper Temperaturgiver for avtrekk (ikke synlig på fig.) Temperaturgiver for varmeelement 9 Temperaturgiver for turledning 90 Ventilasjonstilkobling for avtrekksluft... Ø mm Ventilasjonstilkobling for avløpsluft... Ø mm Temperaturgiver for drift av kompressor 9 Spillvannsrør for sikkerhetsventil vannvarmer 9 Spillvannsrør for sikkerhetsventil varme 9 Kondensvannavløp for vifteboks 9 Spillvannsavløp... PVC-rør Ø mm (utv. diam.) 99 Oppsamlingstrau for spillvann 0 Serienummerskilt * Gjelder rustfri FIGHTER 0P

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK MOS NO 058-55 R MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD x 0 V og x 400 V Fighter 0P LEK Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P LEK LEK 5 4 LEK LEK Generelt Produktinformasjon... Opplysninger om installasjonen...

Detaljer

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD MOS NO 0850-5 FIGHTER 100P LEK

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD MOS NO 0850-5 FIGHTER 100P LEK MOS NO 0850-5 611806 MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD Til huseieren Innhold 1 Til huseieren Generelt Produktinformasjon... 2 Anleggsdata... 2 Systembeskrivelse Virkemåte... 3 Systemoversikt... 3 Frontpanel

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10 MOS NO 1452-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 ACVM 270-EM, AMS 10 2 1 7 5 3 6 4 AMS 10-8 K LE LE K LE K AMS 10-12 Innhold Til huseieren Generelt Anleggsdata Informasjon om anlegget Produktinformasjon

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F470

Installatørhåndbok NIBE F470 Installatørhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK IHB NO 1338-1 231492 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives

Detaljer

Installatørhåndbok. HØIAX Freedom VPK. Bergvarmepumpe IHB NO 1112-3 431106 LEK

Installatørhåndbok. HØIAX Freedom VPK. Bergvarmepumpe IHB NO 1112-3 431106 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1112-3 431106 En detaljert forklaring av knappenes funksjer finner du på side 38. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Freedom 3x230V / 3x400V

Freedom 3x230V / 3x400V MOS NO 0941-1 03146 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 3x30V / 3x400V LEK Innhold Til huseieren Generelt Systembeskrivelse Virkemåte 3 Vedlikeholdsrutiner Generelt 4 Til installatøren Generelt for installatøren

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1452-3 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 500

Installatørhåndbok NIBE VVM 500 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1524-6 431230 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231631

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231631 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231631 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 35. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1335-1 231717 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 28. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231693 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320

Installatørhåndbok NIBE VVM 320 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1524-4 231340 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F470. Avtrekksvarmepumpe UHB NO 1338-1 231493 LEK

Brukerhåndbok NIBE F470. Avtrekksvarmepumpe UHB NO 1338-1 231493 LEK Brukerhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK UHB NO 1338-1 231493 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F370. Avtrekksvarmepumpe UHB NO 1338-1 231476 LEK

Brukerhåndbok NIBE F370. Avtrekksvarmepumpe UHB NO 1338-1 231476 LEK Brukerhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK UHB NO 1338-1 231476 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 12. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F750

Brukerhåndbok NIBE F750 Brukerhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK UHB NO 1146-1 431267 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 12. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1314-3 231294

Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1314-3 231294 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1314-3 231294 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 6 Transport 6 Plassering 7 Medfølgende komponenter 7 Demontering

Detaljer

Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO 1325-2 231746 LEK

Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO 1325-2 231746 LEK Installatørhåndbok Styremodul IHB NO 1325-2 231746 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 23. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F370

Brukerhåndbok NIBE F370 Brukerhåndbok Avtrekksvarmepumpe LEK UHB NO 1538-2 231476 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring

Detaljer

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09 CTC Eco Air V3 Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Sept.. - 09 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Atella Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier: eller Slik justerer du romtemperaturen: start med å trykke

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske -vann Du har nettopp kjøpt en CTC EcoHeat 400, som vi håper du vil bli svært

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1145

Brukerhåndbok NIBE F1145 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK AHB NO 1018-1 031656 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F2016. Luft/vann-varmepumpe IHB NO 1244-2 031818 LEK

Installatørhåndbok NIBE F2016. Luft/vann-varmepumpe IHB NO 1244-2 031818 LEK Installatørhåndbok Luft/vann-varmepumpe LEK IHB NO 1244-2 031818 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 5 Transport og lagring 5 Plassering 5 Medfølgende komponenter

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1155

Brukerhåndbok NIBE F1155 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK UHB NO 1423-2 231716 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer