Vekstregionen Muligheter og utfordringer i Hordaland akkurat nå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vekstregionen Muligheter og utfordringer i Hordaland akkurat nå"

Transkript

1 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 4 // 2012 // TEma Muligheter og utfordringer i Hordaland akkurat nå Lønns- og kostnadsspiral Sterk vekst i oljeindustrien Tro på økt aktivitet Nye kapitalkrav

2 // TEma Les om muligheter og utfordringer i Hordaland akkurat nå. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 4 // Lederen har ordet Flyr vi for nær solen? Marit Warncke // Administrerende direktør Foto: Audun roe Grimstad Hørt på hordaland på børs Næringslivet i Hordaland går så det griner. To av tre bedrifter planlegger å øke aktivitetsnivået neste år. Det er strålende. Petroleumsvirksomheten er den sterkeste driveren i denne veksten. Nye oljefunn og rekordhøye investeringer på norsk sokkel gir grunn til optimisme i uoverskuelig fremtid. Jeg kan likevel ikke fri meg fra en viss uro når pilene peker oppover. Det får meg til å tenke på Ikaros, som ifølge gresk mytologi fikk konstruert vinger av fjær og voks. Han overhørte farens advarsler om ikke å fly for nær solen. Solens hete smeltet voksen og Ikaros falt i havet hvor han druknet. Historien om Ikaros er historien om overmot og blindhet for advarsler. Vi ser nemlig at det finnes advarende tegn for næringslivet. Den opphetede aktiviteten i deler av næringslivet vårt skaper en stigende kostnadsspiral, kamp om arbeidskraft, økte lønninger og høyere prosjektkostnader. Summen av dette svekker vår internasjonale konkurranseevne og gjør oss dårligere rustet til å manøvrere i et internasjonalt farvann med økonomisk nedgang, uro og usikkerhet rundt oss på alle kanter. Høy kronekurs og økte kostnader er allerede en stor utfordring for bransjer som er påvirket av utviklingen i Europa. Dette gjelder spesielt i våre eksportrettede næringer og deler av skipsfarten. Videre ser vi nå en innstramming og utlånsreduksjon fra bankene, noe som igjen vil kunne hemme vekst i en rekke små og mellomstore virksomheter i vår region. Vi må forberede oss på at økonomisk uro også kan ramme oss, samtidig som vi legger til rette for den eventyrlige veksten vi er midt inne i. Om ikke, vil deler av næringslivet vokse og utvikle seg andre steder enn her hos oss. For å legge til rette for veksten, må vi: få på plass nødvendig infrastruktur, på vei, bane fly og kollektiv, slik at mennesker, varer og tjenester kommer frem der de skal, når de skal. utdanne flere fagarbeidere, ingeniører, sivilingeniører og andre realister. legge bedre til rette for å trekke til oss fagarbeidere og teknisk kompetanse fra andre land gjennom et bedre mottaksapparat, og ved å ha en topp internasjonal skole. legge bedre til rette for at næringslivet får bygget de byggene de har behov for uten en uendelig uforutsigbar kanossagang som dreper initiativ og vilje til å satse i vår region. Klarer vi dette i samspill, lokale og nasjonale myndigheter, næringsliv og utdanningsinstitusjoner, har vi alle forutsetninger for å lykkes. Håndterer vi veksten og satser på infrastruktur og kompetanse, vil bergensregionen også i fremtiden være en vekstregion med verdensledende næringer. Børsdirektør Bente A. Landsnes flankeres av adm. dir. Marit Warncke i Bergen Næringsråd og divisjonsdirektør Katrine Trovik i DnB under Hordaland på børs. Hordaland løfter Oslo Børs Det hadde vært hyggelig om flere bergensselskaper kunne presentere ferske resultattall. Henning Beltestad, CEO Lerøy Seafood Det er to ganger man får applaus når man presenterer tall. Den ene er på Hordaland på Børs. Den andre er når du må gå av. Jeg foretrekker applausen på Hordaland på Børs. Arne Møgster, CEO Austevoll Seafood Vår tids Klondike Geir Mikalsen // Markeds- og kommunikasjonssjef Da laksefiskere fant gull i Klondikeelven i 1896 startet et eventyrlig oppsving for området. Folk dro fra hus og hjem for å grave etter gull. Dawson City sydet av optimisme, og innbyggertallet vokste langt utover hva byen hadde kapasitet til å ta hånd om. Som nyansatt i Bergen Næringsråd og for første gang på besøk til oljemessen i Stavanger, slo det meg at oljebransjen har den samme optimismen som må ha preget Dawson City. Etter å ha jobbet i fem år i næringsmiddelbransjen der krevende konkurranse og tøffere betingelser fra kjedene har gjort kostnadsbesparelser og omstilling nødvendig, er det fascinerende å oppleve en bransje med store ambisjoner for innovasjoner og forventninger om vekst. Dette viser med tydelighet hvordan næringslivet i regionen er delt mellom en oljeindustri i vekst og annen konkurranseutsatt industri. Vekst er hovedtema for Samspill denne gangen. Oljebransjen står i en særstilling, og har fått mest plass i dette nummeret. Samtidig har vår region langt mer å by på enn olje. Den marine industrien er globalt ledende, shipping har vært et av våre flaggskip i århundrer, vi er en sterk medieby med tilstøtende teknologibedrifter, og både finans, IKT, kultur og reiselivsnæringen er i fin vekst. Summen av dette gir oss et sterkt mangfold. Det er vår jobb i Bergen Næringsråd å synliggjøre og bidra til å sikre gode rammevilkår for alle næringer, og jeg gleder meg til bidra i det arbeidet. NB! Dawson City var rundt år 1900 befolket av innbyggere. I dag bor det 1300 mennesker der. TEKST // Geir Mikalsen Foto // Karl Henrik Nymo Oslo Børs er i global sammenheng ledende på noteringer innen sjømat og shipping, og nummer to innen energi. Sterke børsnoterte selskaper i Hordaland bidrar til dette. Hordaland har svært mange børsnoterte selskaper, hvorav flere er spydspisser for de sterkeste næringene i Norge, sier børsdirektør Bente A. Landsnes. Så mange børsnoterte selskaper i et fylke gir en unik anledning til å skape forståelse for viktigheten av børsmarkedet og tilførselen av risikokapital for et voksende næringsliv. Sammenhengen mellom kapitaltilførsel, selskapets vekst og nye og interessante arbeidsplasser i fylket er også vesentlig. Vi ser at størrelsen på det private og lokale eierskapet er stort i Hordaland og tror det er en klar sammenheng her, sier Landsnes. er selvfølgelig alltid det viktigste i dette arbeidet. At de sterke sektornæringene til Oslo Børs får mye oppmerksomhet er naturlig. Landsnes sier at Oslo Børs også er svært bevisst på at de selskapene som ikke inngår i de sterke sektorene blir synliggjort i eksternt rettet virksomhet. Skal du være frisk, må du spise laks minst en gang om dagen. Alf-Helge Aarskog, CEO Marine Harvest Vi har stor tro på Kina. Henning Beltestad, CEO Lerøy Seafood Vi har stor tro på Latin-Amerika. Bernt Kåre Johannessen, Vizrt Utgitt av Bergen Næringsråd Olav Kyrres gt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen Telefon: Faks: Nettside: Ansvarlig red.: Geir Mikalsen Forsidefoto: Harald Pettersen, Statoil Tips oss! Vi ønsker svært gjerne tips til Samspill. Følg oss: Facebook: /bergenchamber Utforming og produksjon: Alf Gundersen AS Tlf.: E-post: Trykkeri: Bodoni Opplag: Ved ettertrykk skal det henvises til kilde. Annonsesalg: Alf Gundersen AS Tlf.: e-post: Hun sier det er viktig at selskapene har et godt og balansert forhold til hvordan de ønsker å øke sin kapital, og at vi nå er inne i en tidsperiode hvor obligasjonsmarkedet fremstår som et viktigere alternativ enn det har gjort tidligere. Børsnoterte obligasjonslån er for mange investorer et meget attraktivt investeringsprodukt. Oslo Børs søker å synliggjøre bredden av norsk næringsliv, men Landsnes tror mange hordalandsselskaper opplever børsens fokus på sterke sektorer internasjonalt som en ekstra drahjelp for å tiltrekke seg nye investorer. I tillegg skaper banker og meglerhus mye oppmerksomhet med seminarer og møtevirksomhet. Selskapets egen profilering og deltakelse Vår hovedstrategi er å være børs for alle norske selskaper, og vi er svært opptatt av at denne balansen ivaretas slik at synliggjøring av bredden av norsk næringsliv står høyest på agendaen, sier Landsnes. Vi har stor tro på Vestlandet. Stein Klakegg, Sparebanken Vest 2 SAMSPILL // 0412 SAMSPILL //

3 Stabilitet betyr mest Slik rangerer bedriftene i Hordaland sine viktigste utfordringer fremover: 1. Stabilitet i det norske markedet 63,0 % 2. Lønns- og kostnadsnivå i Norge 52,6 % 3. Kompetent arbeidskraft 52,4 % 4. Stabilitet internasjonalt 32,1 % Forventet økonomisk resultat % 90% 80% 70% 60% 50% Hvordan ser det per dato ut til at bedriftens økonomiske resultat blir i 2012? 5. Stabil rente 20,3 % 40% 6. Skattenivået 9,7 % 7. Stabil kronekurs 7,3 % (Flere svar var mulig i undersøkelsen) 30% 20% 10% 0% 38,2% 31,1% 10,8% 5,4% 11,2% 1,6% 1,6% Som i 2011 Vekst 10-20% Vekst 20-40% Vekst minst 50% Nedgang 10-20% Nedgang 20-40% Nedgang minst 50% Norge betyr mye, USA lite Bedriftene i Hordaland er ekstremt sårbare for den økonomiske utviklingen i Norge, mens USA og Asia betyr lite, viser medlemsundersøkelsen. Medlemsundersøkelsen 2012: Optimisme i næringslivet 47% forventer vekst i forhold til % venter stabilitet, mens 14% varsler nedgang. Helsetilstand i forhold til forventet i prosent svarer at de er sårbare for utviklingen i Norge, og nesten halvparten oppgir at utviklingen betyr mye for bedriftene. Europa har også betydning. Seks av ti bedrifter svarer at de er sårbare for utviklingen i Europa. Den økonomiske utviklingen i USA og Asia er betydelig mindre viktig for bedriftene. Halvparten svarer at det betyr litt. Fire av ti bedrifter svarer at utviklingen i disse to landene er uten betydning, mens én av ti svarer at den betyr mye. TEKST // Geir Mikalsen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Hvordan er bedriftenes aktivitet og helsetilstand i forhold til det som var forventet for 1 år siden? Hordaland på topp Hordaland har i over ti år toppet listen over fylker med mest eksport. Mongstad er landets største eksportbedrift. Hordaland er Norges største eksportør av petroleumsprodukter, nest størst på eksport av fisk og nummer tre på eksport av industrivarer. I årets sju første måneder økte eksportinntektene i Hordaland med 8,1 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. To av tre bedrifter i Hordaland planlegger å øke aktiviteten i 2013, viser medlemsundersøkelsen Bergen Næringsråd gjennomførte i august. Optimismen rår, men flere bedrifter peker også på utviklingstrekk som bekymrer dem. Mange tror på vekst og melder at den økonomiske tilstanden er bedre enn ventet. Dette er gledelig, sier administrerende direktør Marit Warncke i Bergen Næringsråd. oppstått en deling mellom oljeindustri og annen virksomhet. Halvparten av de spurte svarer at de er påvirket av dette, og delingen gir bekymring hos disse. Nye kapitalkrav En annen utfordring er at nye kapitalkrav for bankene har ledet til utlånsreduksjoner. Hver fjerde bedrift svarer at de er påvirket av dette. bedriftene fremover, i tillegg til å få dempet kostnadspresset og få tilgjengelig kompetanse. Alt i alt er undersøkelsen positiv og viser optimisme, men den gir også noen helt klare signaler om at enkelte bransjer og mindre bedrifter har utfordringer, sier Warncke. 30% 20% 10% 0% 27,3% 58,4% 14,3% Bedre enn ventet Som ventet Verre enn ventet 86% sier tilstanden er bedre enn eller som ventet. (3 prosentpoeng opp fra i aug 2011). 14 % venter nedgang (11 prosentpoeng lavere enn i aug 2011). Aktivitetsnivå i 2013 Eksport fra Norge fordelt på fylker: Fylke Eksporttall i milliarder 1 Hordaland 37,6 2 Rogaland 25,1 3 Møre og Romsdal 17,5 4 Vest-Agder 15,6 5 Norland 13,6 6 Vestfold 13,1 7 Sogn og Fjordane 7,8 8 Østfold 7,3 9 Telemark 7,0 10 Buskerud 7,1 11 Sør-Trøndelag 6,1 12 Oslo 5,6 13 Akershus 4,1 14 Oppland 3,1 15 Finnmark 3,1 16 Hedmark 2,9 17 Nord-Trøndelag 2,8 18 Troms 2,5 19 Aust-Agder 2,3 85 prosent tror på vekst eller stabilitet fremover, og 83 prosent sier at helsetilstanden i bedriften er som ventet eller bedre enn ventet. Fremtidstroen er noe styrket sammenliknet med resultatene fra Vekst og kostnadspress Noen mørke skyer er det på himmelen. Økende kostnadspress, kapasitetsproblemer og mangel på kompetanse er noe av det som bekymrer bedriftene. Det er en positiv og hyggelig vekst i oljeindustrien på Vestlandet, men veksten presser samtidig kostnadsnivået opp og gjør oss mindre konkurransedyktige på sikt, sier Warncke. Den voldsomme veksten innen olje og gass fører også til at det har De strenge kapitalkravene gjør det vanskelig å vokse for små og mellomstore bedrifter, og det er dette vi har mest av på Vestlandet, sier Warncke. Ønsker stabilitet i markedet Til tross for sterk optimisme i undersøkelsen er det klare innslag av usikkerhet. Fire av ti bedrifter oppgir svingende marked som en utfordring. Å oppnå stabilitet i det norske markedet nevnes da også som den viktigste faktoren for FAKTA // Medlemsundersøkelsen 2012 Sendt ut til alle medlemmer 424 svar (16 prosent) Gjennomført august 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hvilket aktivitetsnivå planlegger bedriften med i 2013 i forhold til dagens? 59,3% 35,4% 5,4% Økt aktivitet Samme aktivitet Lavere aktivitet Aktiviteten er som forventet eller bedre for 95% (+1 prosentpoeng fra august 2011). 59% venter økning og 5% venter nedgang. 4 SAMSPILL // 0412 SAMSPILL //

4 DOF på offensiven Har investert for 30 milliarder Reykjavik TEKST // Martin Larsen Hirth - foto // DOF (over) - Karl henrik nymo (under) Å si at vi er inne i en god trend er et understatement, sier administrerende direktør Mons Aase i DOF. Siden 2006 har DOF investert nesten 30 milliarder kroner i nye fartøy. Inkludert nybyggingsprogrammet har DOF nå 74 fartøy i flåten. Vi er størst på subsea, men supplyflåten vokser med nybyggingsprogrammet vårt. Det har vært skrevet mye om vår nybygging og finansieringen av den, men faktum er at med unntak av et fartøy i DOF Subsea så er alt ferdig finansiert, sier Aase. Nå er det imidlertid stopp på nyinvesteringene fremover. Når vi får levert de båtene vi har under bygging skal vi inn i en periode med særdeles begrenset nybyggingsgrad. Belåningsgraden skal ned og kontantbeholdningen skal opp, slår Aase fast. Høyeste driftsresultat noensinne I andre kvartal for 2012 la DOF frem omsetningstall som var dobbel så høye som for tre år siden. Det gir naturlig nok en fornøyd administrerende direktør. Mest tilfreds er vi med et driftsresultat før avskrivninger og nedskrivinger på 742 millioner norske kroner i andre kvartal. Det er det høyeste vi noensinne har hatt. Inkluderer vi et fartøysalg i resultatet, er vi oppe i 945 millioner kroner. Salg av fartøy er nemlig noe DOF er gode på. Vi har faktisk aldri har solgt et fartøy for mindre enn det vi anskaffet det for. Subsea og supply er et helt annet marked enn tank og bulk hvor verdiene faller mer, forteller Aase. Drar veksler på subseamarkedet En vesentlig årsak til suksessen er den gode utnyttelsesgraden DOF har oppnådd for sine fartøy. Vi er lite i spotmarkedet, men foretrekker langsiktige kontrakter. Nylig har vi fått på plass flere kontraktsfornyelser for DOF Subsea med betydelig høyere rater og har tro på at det gode subseamarkedet globalt skal fortsette. Det er ikke etterspørselssiden som er problemet for tiden, slår Aase fast. For neste kvartal forventer direktøren like godt eller bedre resultat, mens fjerde kvartal avhenger av hvor gode selskapet er til å skaffe nye kontrakter til et fartøy som blir ledig i markedet. Men allerede nå har de dekning for 73 prosent av flåten i Best i klassen i Brasil DOF har lenge satset tungt på tilstedeværelse i Brasil gjennom datterselskapet NorSkan. Vi har brukt mye tid på å leve i Brasil og bygd opp en organisasjon. Totalt har vi nå mellom og Administrerende direktør Mons Aase. ansatte i Brasil. Det har blant annet vært nødvendig på grunn av krav om lokalt ansatte. Nå begynner vi å få brukbar inntjening, og de siste kontraktene vi har inngått gir oss gode inntekter. Med rekordinvesteringer på brasiliansk sokkel i årene fremover er Aase overbevist om at landet er et kommende stormarked. Tidligere har man hatt et noe blåøyd forhold til å drive forretninger i Brasil, men nå har de fleste lært. Vi har gjort hjemmeleksen og skal være best i klassen, konstaterer Aase. Madeira Lanzarote Tenerife Las Palmas Færøyene Orknøyene Aberdeen Edinburgh Newcastle Manchester London Alicante Murcia Malaga Paris Barcelona SCAN QR-KODE SE FULLSTENDIG OVERSIKT PÅ BERGEN Billund Hamburg Amsterdam Berlin Frankfurt Nice Mallorca Göteborg Roma Stockholm København Gdansk Krakow Düsseldorf Salzburg Split Dubrovnik Warszawa Helsinki Riga Vilnius Burgas Santorini Dalaman Rhodos Antalya Chania Heraklion Larnaca Tel Aviv Sharm el Sheik Hurghada 6 SAMSPILL // 0412

5 I tøff kamp fra Bergen TEKST - foto // Atle kvamme Det er 51 selskaper som har lisensandeler på norsk sokkel. Rocksource er eneste bergenske oljeselskap på børs, og er et rent leteselskap som har sin styrke i dyktige geologer og geofysikere. I 2009 flytter selskapet sitt hovedkontor fra Oslo til Bergen. Her var det mindre konkurranse om personell. Vi er veldig stolt av å ha hovedkontor i Bergen og er godt fornøyd med de dyktige folkene vi har rekruttert her. Opprinnelig kom flere av våre folk fra Universitetet i Bergen. Siden har vi rekruttert «bergensere» og andre som ønsker å jobbe i Bergen fra flere av de store selskapene. Her er mange med bakgrunn fra store selskaper som Statoil, Chevron, Exxon med flere, forteller adm. direktør Christopher Spencer. Tørre brønner i 2011 De siste par årene har ikke vært noen dans på roser for det børsnoterte Rocksource. Selskapet boret fem brønner i Resultatet ble ett funn og fire tørre brønner. Norvarg i Barentshavet var et stort funn, men viste seg å inneholde gass. Og gass i Barentshavet krever store investeringer i infrastruktur for å være drivverdig. Norvarg var et av de ti største funnene globalt i 2011, men det vil ta tid før man kan konkludere om funnet er kommersielt. Da Rocksource presenterte tall på Hordaland på Børs understreket Spencer at selskapet er i en konsolideringsfase. Vi ble tvunget til å restrukturere, selge en del av vår aktivitet og nedbemanne. Nå er vi slanket, gjeldfri og klar til å satse fremover. Vi har gått ut av noen områder og konsentrer oss primært om norsk sokkel, forteller kommunikasjonssjef Per Anders Muri. Et marked for de små Rocksource har nå 35 ansatte, fortrinnsvis geologer og geofysikere. De driver høyrisikosport, der funn i to av fem borehull er innertier, mens treff i én av fem kan være fiasko. Innsatsen kan være opptil én milliard i per brønn. Derfor borer vi ikke uten at vi har gjort grundige vurderinger i forkant, gjerne gjennom flere år. Og vi har stor tro på norsk sokkel, der det er gjort oppsiktsvekkende store funn de siste år. Åpningen for flere selskap på norsk sokkel for ti år siden har gitt et mangfold med nye aktører, økt konkurranse, og nye funn. Med mye arbeid og kanskje litt flaks kan vi bli et nytt Lundin, mener Spencer, med henvisning til at Lundin var selskapet som fikk det første gjennomslaget på det store Johan Sverdrup-feltet. Skal vokse igjen Vårt mål er å bore tre-fire brønner hvert år i samarbeid med andre. Vi er et leteselskap, og skal konsentrere oss om det. Samtidig utelukker vi ikke at vi en gang i fremtiden også skal drive produksjon, sier Muri. De små selskapene er konkurrenter, men vi deler også brønner for å spre risiko. Med snittkost på 500 millioner kroner per brønn, er det naturlig. Vi skal søke i runde nummer 22 på norsk sektor, og vi har tre brønner som skal bores i Målet er at vi også sikrer oss en fjerde, sier en optimistisk Spencer i selskapets flotte lokaler på Marineholmen i Bergen. Adm. dir. Christopher Spencer og kommunikasjonssjef Per Anders Muri har som mål å bore tre-fire brønner hvert år i samarbeid med andre. Lisenser på Norsk sokkel Oversikten viser alle selskaper med lisensandeler på norsk sokkel: Selskap Hovedkontor AOC Holdings Tokyo Bayerngas Norge Oslo BG Reading BP London Bridge Energy Asker Cairn Energy Edinburgh Centrica Windsor Chevron San Ramon CNOOC Beijing Concedo Asker ConocoPhillips Houston Core Energy Oslo Det norske oljeselskap Trondheim DONG Energy Fredericia Edison Milano Emergy Bergen ENI Roma E.ON Düsseldorf ExxonMobil Irving Faroe Petroleum Aberdeen Fortis Petroleum Asker GDF SUEZ Paris Hess New York City Idemitsu Tokyo KNOC Anyang Lotos Gdansk Lundin Petroleum Stockholm Maersk København Klar for nye løft Marathon Oil Noreco North Energy OMV Petoro Petrolia PGNiG Premier Oil Repsol Rocksource RWE Shell Skagen44 Skeie Energy Spring Energy Statoil Suncor Energy Svenska Petroleum Talisman Energy Total Valiant Petroleum VNG Wintershall Houston Stavanger Alta Wien Stavanger Oslo Warzawa Londona Madrid Bergen Essen Haag Stavanger Stavanger Oslo Stavanger Calgary Stockholm Calgary Paris Woking, Leipzig Kassel Med oppkjøpet av tyske NMF styrker TTS sin posisjon og kan nå tilby kraner med løftekapasitet helt opp til 1000 tonn. NMF er verdens største tungløfts kranselskap og komplementerer de produktene TTS kunne tilby fra før, sier Johannes D. Neteland, konsernsjef i TTS Group. NMF omsetter for 90 millioner euro i året og er lokalisert i Hamburg med 130 ansatte. Vi er ferdig med implementeringen av NMF i løpet av fjerde kvartal i Spesielt spennende for oss er det at vi også får tilgang til anlegg for montasje av kraner. Det har vi ikke tidligere hatt i Europa, avslutter Neteland. Juridisk bistand gjennom generasjoner Advokatfirmaet Harris har i løpet av de siste fem årene nesten doblet antall medarbeidere, og har nå 40 advokater som yter bistand til næringsliv, kommuner/offentlige etater og privatpersoner innenfor de fleste rettsfelt. Bransjeområdet industri, teknologi og handel er et sentralt felt for vår virksomhet og vi yter juridisk bistand i planleggingsprosesser, samarbeidsprosjekter, forhandlinger, kontraktsutforming, og tvisteløsning. Vi har advokater med lang erfaring fra bransjen og bred kompetanse i å håndtere problemstillinger innenfor de fleste kontraktstyper som brukes på dette feltet. IndustrI, teknologi og handel Består for tiden av 8 advokater < HAllgeir riisøen Partner (seksjonsleder) > tor lars onarheim (H) Partner < CHristiAn s. MAtHiAssen(H) Partner > Pål MAgne BAkkA (H) Partner < gerd AAlAnd FAgerli Senioradvokat > CHristiAn skoge Advokat < ClAus HolM isaksen Advokat > Henrik kleive Advokat Hovedkontor Bergen: dreggsalmenning 10/12, tlf.: (+47) Bergen og Førde Trondheim Stavanger Kristiansand Tromsø Lillehammer Molde og Kristiansund Oslo 8 SAMSPILL // 0412 SAMSPILL //

6 Tre partiledere om vekstregionen Hordaland er i rask vekst, noe som fører med seg et stort behov for arbeidskraft, kompetanse og bedre infrastruktur. Mens noen næringer som olje og gass blomstrer, er det andre næringer som sliter. Med dette som bakteppe, har de tre partilederne med opprinnelse fra Hordaland fått i oppgave å beskrive hvordan de ser på utviklingen fremover for Hordaland, hvilke tiltak som bør iverksettes for å håndtere den veksten som regionen selv tror kommer, og hva som må skje både på kort og lang sikt. Audun Lysbakken, SV Velkommen til Hordaland! Erna Solberg, Høyre Lys fremtid for Hordaland Fremtidsoptimisme er en del av min politiske ryggmarg. Det er ikke derfor jeg spår en lys fremtid for Hordaland. Handlekraftige mennesker som har gitt oss en stor eksportindustri og en nyskapende offentlig sektor gjør fremtiden lys. Rask vekst fører med seg noen utfordringer. Prognoser tilsier at Bergensregionen skal få nye innbyggere de neste 30 årene. Det krever en massiv utbygging av barnehager, skoler, helse- og omsorgstilbud, og ikke minst bolig, vei og kollektiv. Parallelt skal vi ivareta kvaliteten i velferdstjenestene. I løpet av de neste 30 årene vil Bergensregionen oppleve en sterk befolkningsvekst. Det er jeg glad for. Det betyr mer av det som er vår viktigste ressurs, nemlig folk som kan jobbe i alle våre gode bedrifter. Vi har en rekke bedrifter som hevder seg helt i verdenstoppen, og Hordaland er blant de fylkene i landet som har størst eksport. Det er jeg stolt av! Arbeid er grunnlaget for norsk velferd. Samtidig er den norske velferdsmodellen det beste utgangspunktet for vellykkede bedrifter. Økt befolkningsvekst må derfor møtes med et sterkt velferdssamfunn hvor utdanning og infrastruktur blir utviklet i fellesskap. Allerede i dag puster de som bor i Bergensdalen inn eksos langt over grenseverdiene. Køkostnadene for næringslivet i Bergen er beregnet til fire milliarder i året. Vi må utvikle de løsningene som tar unna trafikken på en effektiv måte, uten kødannelser og forurensing, der vi legger til rette for nyttetrafikken. Vi trenger sykkelveier og tog. Vi trenger raskt utbygging av bybanen og køfrie traseer for bussene slik at kollektivtilbudet blir attraktivt og presist. Utdanningssystemet og næringslivet må samarbeide for å utdanne fremtidens arbeidskraft. Bergen har stolte utdanningstradisjoner, der Universitet, Høgskolen i Bergen og NHH er sentrale. Institusjonene skal beholde sin egenart og uavhengighet, men samtidig utvikle sine rela- Foto: Berit Roald/Scanpix. sjoner til samfunns- og næringsliv. Det samme gjelder grunnskolen og den videregående opplæringen. Osterøy Videregående skole er et godt eksempel på hvordan undervisningen kan bli yrkesrettet og frafall reduseres gjennom samarbeid med næringslivet. Prognosene for befolkningsveksten skaper utfordringer, men det er viktig å se hvilke nye muligheter som åpnes. Gode fellesskapsløsninger, som gir økt framkommelighet og bedre utdanningstilbud, ruster Hordaland for framtida! Den massive veksten i Bergensregionen krever at vi tenker nytt i offentlig sektor og får på plass bedre løsninger enn vi har i dag. Det betyr blant annet at vi må etablere et forpliktende samarbeid mellom stat og kommune slik at vi får effektivisert utbyggingen av bolig, vei og kollektiv. Flere store boligprosjekter forsinkes av manglende vei og kollektivtilbud. Samtidig forsinkes utbedring av vei og kollektiv på grunn av manglende befolkningsgrunnlag. Dette kan vi ikke akseptere i fremtiden, og vi må ha bedre koordinering ved utbygging av bolig, vei og kollektiv slik vi har sett med bybanen i Bergen. Vi må også tenke nytt om hvordan vi finansierer bygging av veier, skoler og sykehjem. Med et offentlig-privat samarbeid setter man ut bygging og drift av vei til private som gjør at utbyggingen går raskere og dermed blir billigere. Slike nye løsninger trenger vi for å håndtere veksten i Bergensregionen. Vi må heller ikke glemme at det som gjør fremtiden lys for næringslivet er kunnskap. En sterk oljesektor og et svakt Europa skaper en todeling av norsk økonomi der mye tradisjonell industri sliter. Den beste måten å møte både gode og dårlige tider, på kort og lang sikt, er en utrettelig satsing på kunnskapsskolen. Det vil være bærebjelken for all vekst, også i Bergensregionen. Knut Arild Hareide, KrF Hordalands vekstmuligheter Hordaland har store vekstmuligheter, blant annet fordi den petroleumsbaserte industrien går godt. Annen eksportrettet industri har imidlertid utfordringer. Løsningen er ikke som SV foreslår, å gjøre det vanskeligere for petroleumsbasert industri. Løsningen er heller å bedre vilkårene for alle bedrifter i Norge. Derfor vil KrF fjerne den særnorske formuesskatten på arbeidende kapital, som i realiteten er en skatt på arbeidsplasser. Vår modell innebærer fortsatt skatt på bankinnskudd og eiendom, men ikke på trucker, traktorer og fiskebåter som sikrer arbeidsplasser. Det er også viktig for KrF at familiebedrifter som drives videre i minst ti år skal slippe arveavgift. Det er god næringspolitikk og god distriktspolitikk. For det andre er veksten i Hordaland avhengig av at infrastrukturen blir vesentlig bedre. KrF vil øke de årlige bevilgningene til det nasjonale stamnettet på vei, sjø og bane, og stimulere kollektivtrafikken i og rundt byene. Vi vil omorganisere samferdselsetatene til statsforetak og opprette en statlig låneordning for samferdsel. Og vi vil prosjektfinansiere større utbygginger og organisere flere av de som OPS-prosjekt (offentlig-privatsamarbeid) slik at de kommer i gang raskere. For det tredje må boligutfordringene i regionen løses. Veksttakten i Bergensområdet betyr flere boliger, flere syklister og flere fotgjengere. Skal dette gjøres på en måte som gir kort avstand til marka, mindre nedbygging av matjord, mindre kø og pendling og mer liv i sentrum med parker og grønne gater, mener KrF et av svarene er høyere bygninger. KrF vil derfor stille krav om at det bygges høyere, særlig rundt sentrale kollektivknutepunkt. Staten må på sin side ta et større ansvar for utbygging av kollektivtrafikken. Erfaring fra Bergen og Oslo viser at boligbyggingen følger etter når kollektivtilbudet er på plass. Det er også nødvendig med en gjennomgang av de tekniske kravene som stilles til nye boliger, med sikte på å fjerne unødige reguleringer som bremser boligbyggingen. 10 SAMSPILL // 0412 SAMSPILL //

7 Nesten halvparten av verdens oppdrettsnæring styres fra Bergen. Står støtt i motvind Trenger tonnevis av sjømat TEKST // geir mikalsen - foto // marine harvest Tom Haugen i Odfjell SE sier selskapet nå bygger fire nye skip og har opsjon på ytterligere fire til. TEKST // jannecke plugge slettestøl - foto // Karl henrik nymo Innen år 2030 er det behov for å øke den globale produksjonen av sjømat med 40 millioner tonn. Dette gir sjømatindustrien i Hordaland alle muligheter for ytterligere vekst, sier konsernsjef Alf-Helge Aarskog i Marine Harvest. advokatfirmaet SteenStrup Stordrange - din rådgiver Sjekk våre blogger: Ta kontakt: Mer om oss på: OSLO TØnSBerg Bergen ålesund TrOndHeiM TrOMSØ Til tross for usikre markeder, store problemer ved terminalen i Rotterdam og negativ global økonomi, har Odfjell SE store fremtidsplaner. Med hovedkontor i Bergen har Odfjell SE i løpet av sine 97 år etablert seg som et av verdens største rederier innen kjemikalietankfart. Det siste halvåret har kjemikalietankmarkedet falt og påvirket rederiets inntekter i negativ retning. Man har aldri vært nærmere en balanse mellom tilbud og etterspørsel i kjemikalietankmarkedet enn hva man er nå, sier rederiets Vice President Finance, Tom Haugen. Viktig med gode bankrelasjoner Selv om tallkurven for Odfjell er nedadgående grunnet varierende markeder og store problemer ved terminalen i Rotterdam, står giganten støtt. Med en egenkapital på 40 prosent, og relasjoner til 17 banker over hele verden, har rederiet ryggrad til å møte utfordrende tider. Vi har greie og gode bankforbindelser. Det er uhyre viktig i usikre tider, påpeker Haugen. Nye skip - nye muligheter for norsk leverandørindustri Rederiet opererer kommersielt over 100 skip, vel halvparten av dem er hel- eller deleide. Selskapet bygger nå fire nye skip i Sør-Korea med opsjon på ytterligere fire til, samtidig som det selges ut en del eldre skip. Dette er viktige strategiske grep for å styrke flåten. Rederiet skal snart signere kontrakter med underleverandører for de nye skipene, og er klare på at de ønsker norske komponenter og teknologi i skipene. Det er FNs organisasjon for ernæring og landbruk som har estimert det fremtidige behovet for sjømat basert på befolkningsutviklingen. Prognosene gleder selvsagt lokale produsenter, som har alle forutsetninger for fortsatt å inneha en ledende global rolle. Verdenshovedstad Bergen er verdenshovedstad for akvakultur. Vi har en unik kombinasjon av komplementære akademiske miljøer og store næringsselskaper. Nesten halvparten av verdens oppdrettsnæring styres fra Bergen, sier Aarskog, som ser positive effekter av næringsklyngen. Dette bidrar til at regionen trekker til seg flinke folk med kompetanse, og vi får en selvforsterkende, positiv spiral. Etter min mening klarer vi i Bergen å trekke sammen på vegne av næringen selv om selskapene er konkurrenter, sier han. Laks på alle fat Marine Harvest produserer 4,2 millioner laksemåltider hver dag. Selskapet har kunder i mer enn femti land. Frankrike, Russland, USA og Brasil er de viktigste markedene. Produktutvikling og nye konsept med laks vil stå sentralt fremover, både for å møte etterspørsel etter nye varianter med laks og for å øke forbruket. Stadig flere får muligheten til å spise laks på grunn av økt levestandard. For miljøet er det mye bedre at mennesker velger fisk fremfor varmblodige dyr, sier Aarskog, og legger til: Vi er avhengige av å sikre at vår videre vekst skjer på en bærekraftig måte. Vi driver, og deltar i en rekke prosjekter innen forskning og utvikling. Det er viktig for hele næringen å sikre forbedret drift fremover. Vi samarbeider godt med WWF, som vi opplever som konstruktive og faktabaserte kritikere og vaktbikkjer. Ønsker forutsigbarhet Svingende laksepriser og valuta har vært en utfordring for lakseprodusentene. Slik vil det også være fremover, men Aarskog ønsker større forutsigbarhet. I økende grad knytter vi oss opp mot de store globale dagligvarekjedene for lengre kontrakter. Det er positivt, sier han, og legger til at forutsigbare rammevilkår som sikrer en bærekraftig utvikling av den biologiske produksjonen i havet er viktig. Bergen_Naeringsrad_91x126_sept2012.indd :26:27 12 SAMSPILL // 0412 SAMSPILL //

8 ONS 2012 Trenger 200 ingeniører og bedre skole Atle B. Ingebrigtsen og Jon Arve Sværen i Framo Engineering har ambisjoner om å doble omsetningen i løpet av fem år. TEKST // Geir Mikalsen - foto // atle kvamme Framo Engineering tror på sterk vekst og anslår at selskapet vil trenge 200 nye ingeniører i løpet av de neste tre til fem årene. I dag har selskapet 600 ansatte og en omsetning på nærmere tre milliarder kroner. Ambisjoner om å doble omsetningen i løpet av en fem-årsperiode krever at selskapet utvider staben med en tredjedel. Sånn som situasjonen er i dag, er det vanskelig å få tilstrekkelig med ansatte med riktig kompetanse. Vi ser et stort behov for at utdanningstilbudet i Bergen styrkes, samtidig som den internasjonale skolen må rustes opp og tilby flere skoleplasser, sier Jon Arve Sværen, VP Sales, Marketing and Business Development. Sværen mener den internasjonale skolen i Bergen er av lavere kvalitet enn i Stavanger og Trondheim, noe som bidrar til at Bergensbedrifter kan tape kampen om utenlandsk arbeidskraft. Og rekruttering fra utlandet er nødvendig slik behovet i markedet er nå. Sværen ønsker også at Høgskolen i Bergen skal få universitetsstatus og kunne utdanne masterstudenter og sivilingeniører. Framo Engineering var tidlig ute med å levere installasjoner og systemer til subsea-markedet. Pionerene tok i bruk teknologien for en stund siden, og nå følger alle etter og dermed tar markedet av. I tillegg er det et ønske om å ta ut mer av oljen fra feltene, og også å hente ut fra dypere vann. Norge er best i verden til å ta ut mest mulig fra oljefeltene. En klar policy fra myndighetene om økt utvinningsgrad, i kombinasjon med Statoils internasjonale anerkjennelse som teknologiselskap, har bidratt til veksten i subsea-markedet. Framo Engineering ble tidligere i år solgt til Schlumberger. Sværen ser positivt på oppkjøpet. Dette gir oss kun fordeler. Vi er nå en del av et stort internasjonalt system som gjør det enklere å etablere oss i nye områder. Sist gjennom etableringen i Angola, der sikkerhet og risiko er godt ivaretatt gjennom Schlumbergers mangeårige erfaring fra Vest- Afrika, sier Sværen. Bergen Oslo Trondheim Singapore Shipping og offshore er vår kjernevirksomhet. Vi er der for dere også på dypt vann. Et ledende advokatfirma siden 1894 vogtwiig.no 14 SAMSPILL // 0412

9 ONS 2012 ONS 2012 På oljemessen i Stavanger fikk adm. dir. Margrethe Hauge i Solberg & Andersen besøk av adm. dir. Marit Warncke i Bergen Næringsråd, konsernsjef Steinar Aasland i Stream og ordfører Trude Dreveland. Har vokst fra sherry til olje Petter Hernæs og Umoe Schat-Harding åpner kontor i Bergen. Ny livbåt gir ny vekst TEKST // Geir mikalsen - foto // atle kvamme TEKST // Geir mikalsen - foto // atle kvamme Et nytt bygg i Bergen er nødvendig for å kunne håndtere en voksende oppdragsmengde for Solberg & Andersen. Selskapet som fyller 80 år i år, startet opprinnelig med sherry-import. Nå er Solberg & Andersen en del av Stream-gruppen, og driver salg, service og overvåkning av ventiler til norsk sokkel. Selskapet er markedsleder på reguleringsventiler, ventilservice og ventilovervåkning. 150 ansatte jobber ut fra Bergen, og lokalitetene på Nyborg er i ferd med å bli for små. Vi er nå på vei til å ta i bruk møterommene som landskapslokaler, sier adm. dir. Margrethe Hauge. Tomt står klar i Salhusveien og nytt bygg er tegnet. Foreløpig har Statens vegvesen satt foten ned for byggestart fordi deler av tomten muligens skal brukes til veiutbygging. Vi forsøker å få gjøre om bygget for å få fortgang i reguleringsprosessen, sier Hauge, som legger til at en rask avklaring er nødvendig. Mitt inntrykk er at myndighetene i Stavanger er raskere med å tilrettelegge og godkjenne arealer for næringsvirksomhet. Det er synd for Bergen. Vi skal ansette rundt 50 nye medarbeidere de neste årene, men har svært begrenset vekstmuligheter før vi får nytt bygg. Alternativet kan jo være å etablere arbeidsplasser i Stavanger, men det er i Åsane vi har hovedsete og behov for å utvikle oss i takt med veksten i bransjen, sier Hauge. Den nye livbåten til Umoe Schat-Harding er den eneste i verden som er sertifisert i henhold til nye standarder fra Det Norske Veritas. Nå håper selskapet at dette forspranget skal gi vekst. Livbåten er sterkere, tåler grovere sjø og imøtekommer nye krav for akselerasjon, sier adm. dir. Petter Hernæs, Umoe Schat-Harding Services Norway AS. Den første båten ble levert i august, og flere skal leveres i løpet av høsten. Umoe har hovedkontor i Rosendal, men åpner i høst kontor i Bergen for å komme nærmere kundene. Foreløpig skal to ansatte jobbe fra Bergen, men Hernæs utelukker ikke at det kan bli flere i tiden fremover. 16 SAMSPILL // 0412 SAMSPILL //

10 ONS 2012 ONS 2012 Sikter mot milliarden TEKST // Geir mikalsen - foto // atle kvamme Alene om å ventilere Lønne Scandinavia merker suget i oljeindustrien og tror selskapet kan øke omsetningen fra 600 millioner kroner til 1 milliard i løpet av de neste årene. I tillegg til å selge produkter, komponenter og løsninger for elektriske motorer, har Lønne nå satset på vedlikehold og service av tekniske installasjoner. Oljeindustrien står for en stor del av omsetningen, i tillegg til bedrifter fra tradisjonell industri. Kundene tenker verdi gjennom livsløpet, og er opptatt av levetid på komponentene og høy kvalitet i leveringene, sier konsernsjef Ole Jacob Myre. TEKST // Geir mikalsen - foto // atle kvamme Med 6000 kunder over hele verden, halvparten av dem i Norge, er ledelsen opptatt av å være markedsorientert og å styrke konkurransekraften. Terje Lønne og Ole Jacob Myre er opptatt av å være konkurransedyktige på det globale markedet for å sikre vekst. Norske Ventiler er alene i Norge og blant få i verden som produserer spesialtilpassete ventiler. I løpet av to år er omsetningen nær doblet. Med et økende vedlikeholdsmarked blir det mer å gjøre for adm. dir. Kjell-Rune Brunborg i Norske Ventiler. Vi kan ikke klage over rammevilkår eller utflytting av tradisjonell norsk industri. Vi må følge kundene ut av landet og sørge for at våre produkter er konkurransedyktig på det globale markedet, sier styremedlem og gründer Terje Lønne. Innfallsporten til videre vekst er å lansere nye produkter og å satse på service. En ny løsning for å regulere omdreiningene i motorer er utviklet, og med service i porteføljen kan Lønne Scandinavia levere flere tjenester til de samme kundene. I år nærmer vi oss 50 millioner kroner i omsetning, og vi er rustet for å kunne doble omsetningen igjen i løpet av de neste to til tre årene, sier adm. dir. Kjell-Rune Brunborg i Norske Ventiler. Brunborg har lykkes med å levere skreddersøm i markedet for ventiler. Selv om han også leverer standardløsninger, er det ikke disse som driver veksten. Standardløsninger kan kundene kjøpe rimeligere fra leverandører fra lavkostland. Vi er flinke på segmentering og leverer det kundene etterspør. Hurtig leveringsevne og høy kvalitet av nisjeprodukter er vår styrke, sier Brunborg. Høy aktivitet gir gode tider for Norske Ventiler. Brunborg peker på tre områder som gir vekst: Vil din bedrift hjelpe en familie i en sårbar periode? If you got iphone or Android you can download our app for quick and easy booking Vedlikeholdsmarkedet er voksende nå som mange løsninger i oljeindustrien har eksistert i år. I tillegg er det et økt krav om raskere implementering, og for det tredje er subsea-markedet i sterk vekst. App for iphone App for Android På Ågotnes har Brunborg ansatte fra fem forskjellige nasjonaliteter. Mange bedrifter etterlyser flere norske ingeniører og fagarbeidere, men dette bekymrer ikke Brunborg. I tillegg til nordmenn, har jeg ansatte fra Polen, Ukraina, Island og Ungarn. Det viktigste er å ansette flinke folk som kan faget og leverer kvalitet. Jeg er ikke så opptatt av hvilket land de kommer fra, sier Brunborg. Fremover vil han satse enda mer på subsea-markedet. Om 20 år er antall installasjoner over havoverflaten betydelig redusert, og en vesentlig del av dagens aktiviteter vil foregå under vann, sier Brunborg. Bli RAUS BEDRIFT Gjør Bergen til en bedre by bymisjon.no/bergen - Service, quality and reliability. 18 SAMSPILL // 0412 SAMSPILL //

11 Kapitalkrav hindrer ekspansjon En strålende teateropplevelse. BT Sterk Jordal. dagbladet Førstereis og Helge Jordal levendegjør sjølivet på en medrivende måte. Ba Foto: Fredrik Arff Nye kapitalkrav bremser utviklingen på Vestlandet. Myndighetene må gripe inn og hindre at næringslivet stopper opp, mener Bergen Næringsråd. Hilde Drønen i DOF, Jan Erik Kjerpeset i Sparebanken Vest og Johannes D. Neteland i TTS sitter alle i styret til Bergen Næringsråd. De er bekymret over at nye kapitalkrav bremser veksten i Hordaland. TEKST - foto // atle kvamme Finanstilsynet har innført nye kapitalkrav på ni prosent, et særnorsk krav, og det er allerede i ferd med å stoppe gode prosjekter. Effekten er allerede merkbar, viser en undersøkelse Bergen Næringsråd gjennomførte i forbindelse med Hordaland på Børs. En av fire bedrifter har problemer med å få finansiert nye prosjekt. Det betyr at veksten i regionen er i ferd med å stoppe opp. Bedrifter som går godt forstår ikke hvorfor de plutselig får vansker med å finansiere prosjektene sine. Og ingen vil stå fram, da kan bedriften oppfattes som lite kredittverdig, sier adm.direktør Marit Warncke i Bergen Næringsråd. Bankenes innstramminger og utlånsreduksjoner er i dag den største bremseklossen for videre vekst. Sitat fra undersøkelsen. Rammer Vestlandet ekstra hardt I vest har vi kapitalkrevende industri som offshore og maritim. Kravene rammer derfor Vestlandet ekstra hardt. Siden verdiskapingen er stor på Vestlandet vil i neste omgang vil hele Norge merke nedgangen i vest, sier styreleder Johannes D. Neteland i Bergen Næringsråd. Bankene også oppgitt - I bankene er vi like oppgitt over dette som våre kunder. Ser man på kapitaldekningen i alle norske banker så ligger de rett over det krevende og særnorske 9 prosent-kravet fra Finanstilsynet. Det betyr at bankene har lite valg, og sier nå nei til mange viktige prosjekter for regionen. Vekstrammene bankene nå signaliserer de nærmeste årene på bedriftsmarkedet er langt unna den låneetterspørselen vi vil se fra bedriftene i vår region fremover, sier Jan Erik Kjerpeseth, styremedlem i Bergen Næringsråd og viseadm.direktør i Sparebanken Vest. Blir dyrere for bedriftene Pris på funding har gått opp, og det er mer kostbart å finansiere nye prosjekter og skip, sier Hilde Drønen, styremedlem i Bergen Næringsråd og CFO i DOF ASA. Børsnoterte selskaper har mulighet til å benytte obligasjonsmarkedet, men dette er ikke like enkelt for selskaper som ikke er notert, og som utgjør de fleste av bedriftene. Dessuten er denne finansieringsformen ofte dyrere, sier Drønen. Redd for langsiktig virkning Finanstilsynet har fastsatt dette som en varig ordning. Det medfører at bedriftene vil stå i stampe framover. Bankene vil prioritere enkelte næringer, og det vil være liten konkurranse bankene mellom, noe som igjen fører til færre lån og dyrere lån. Dette er alvorlig for næringslivet, sier Neteland. Som liten og relativt ny bedrift er dette spesielt problematisk. Sitat fra undersøkelsen. Kan ikke strupe Vestlandet Vi kan ikke akseptere at norske banker pålegges krav som hindrer utviklingen i norsk, og særlig vest-norsk næringsliv. Norge er avhengig av at de kapitalintensive kystnæringene i vest får utvikle seg. Dette vil vi følge opp med myndighetene, Finanstilsynet og sentralbanksjefen, sier Marit Warncke. Med Helge Jordal RegissøR: Lasse Kolsrud scenograf: Carle Lange Lyd: Espen Beranek Holm Lys: Morten Reinan spilte for fulle hus i fjor. Vær rask med å bestille billetter! spilles i Teaterkjelleren desember Billettbestilling: / / se dns.no BTkortet NEPTUN 20 SAMSPILL // 0412 SAMSPILL //

12 Vil ha flere ingeniører og bedre veier Ingen nasjoner har noen sinne hatt for mange ingeniører. TEKST // Geir mikalsen - foto // eivind senneset For å skape mer vekst må bergensregionen bli enda sterkere innenfor områder der vi allerede er gode, som olje og fisk. Det mener fylkesordfører Tom-Christer Nilsen, som sier bedre infrastruktur og mer kompetanse er nødvendig for å lykkes. Olje, fisk og shipping er næringer der Norge er i verdenstoppen og konkurransedyktige på det globale markedet. Alle områdene har rotfeste i næringslivet på Vestlandet. Fremfor å bruke ressurser på annen industri som sliter med å være konkurransedyktig, mener Nilsen at vi må gjøre det vi kan for å tilrettelegge for industri som kan lykkes på det globale markedet. Vi har noen fantastiske forutsetninger på Vestlandet som gjør at vi kan vokse mye som region. Men vi har også noen utfordringer, særlig knyttet til infrastruktur og kompetanse, sier Nilsen. Det kan ikke være slik at vi på Vestlandet må betale dobbelt så mye som konkurrentene for å få produktene til markedet, fordi vi har dårlige løsninger for transport. Kravet til effektivitet er stort og blir stadig større. Vi må derfor fjerne flaskehalsene. Sotra-sambandet og fergefri E39 er de viktigste satsingene, men vi trenger også å styrke jernbanen østover ved å redusere reisetiden og bygge krysningsspor som kan øke godstrafikken, sier Nilsen. Videre vil Nilsens styrke kompetansen innenfor vekstområdene. Flere ingeniører og flere fagarbeidere til oljeindustrien er nødvendig. Vi må utvide sivilingeniørutdannelse for subsea i Bergen. Ingen annen region har flere unge mennesker enn vår, og vi må gi ungdommen et utdanningstilbud som gjør at vi beholder dem i regionen gjennom utdannelsen og senere får de beste hodene ansatt i våre bedrifter, sier Nilsen. I tillegg etterlyser Nilsen at flere unge fullfører fagbrev, særlig innen helse/ sosial og tekniske fag. Det er et skrikende behov etter flere fagarbeidere i oljeindustrien. Vi har endret utdannelsen til fagbrev for å få flere unge til å fullføre. Nå er det mindre teori og mer arbeidspraksis, noe vi håper skal motvirke det store frafallet vi har sett de siste årene, sier Nilsen. I medlemsundersøkelsen til Bergen Næringsråd påpekte halvparten av bedriftene at de er påvirket av todelingen mellom olje/gass og annen industri, der olje/gass er lønnsledende, i vekst og vinner i kampen om kompetanse. Nilsen synes ikke det er naturlig å dele industrien i to på denne måten. I realiteten leverer mange bedrifter tjenester og produkter både til olje og til annen industri, slik at de har flere bein å stå på, sier Nilsen. Er det ikke en risiko for at annen industri blir tapere dersom vi fokuserer for mye på våre vekstnæringer? Tradisjonell industri er konjunkturavhengig og sliter med markedene så lenge det er dårlig vekst globalt, og særlig dårlig vekst i Europa. I et historisk perspektiv ser vi at ulike industrier i Norge alltid har vært i forandring, og ikke alt overlever. Jeg mener vi må prioritere de områdene der vi har forutsetninger og kompetanse for å lykkes, og da er vi i global sammenheng vinnere innen olje og fisk. Så vi står ikke i fare for på sikt å utdanne for mange ingeniører for oljeindustrien på bekostning av annen kompetanse? Nei, ikke tale om. Historien viser at alle samfunn i vekst har basert seg på ingeniører, helt tilbake til antikken. Ingen nasjoner har noensinne hatt for mange ingeniører. Det er først når det blir for mange byråkrater at nasjoner opplever tilbakeslag. Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen mener bedre infrastruktur og kompetanse er de to viktigste satsingsområdene for å skape vekst i Hordaland. 22 SAMSPILL // 0412

13 Aktuelt Aktuelt F.v: Victor Normann, Terje Moe Gustavsen, Torbjørn Wilhelmsen, Ola H. Strand, Monica Mæland og Øyvind Halleraker under Transport- og logistikkdagen til Bergen Næringsråd. Kandidater til Sunnivaprisen ønskes Felles plan om transport For å koordinere aktiviteten frem mot Nasjonal Transportplan våren 2013, har Bergen Næringsråd inngått et samarbeid med Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, samt LO og NHO i Hordaland. Dette innebærer blant annet møter med samferdselsminister, transportkomiteen på Stortinget, LO og NHO sentralt, samt stortingsrepresentantene fra Hordaland. Dette er første gang alle sentrale aktører i regionen samarbeider om et felles politisk innspill på infrastruktur (vei, bane og kollektivtiltak). Spisser innsatsen Tøffere utfordringer for Bergensregionen gjør at Bergen Næringsråd har styrket staben fra august og øker innsatsen innenfor nye og krevende områder. Tidligere kommunikasjonssjef Atle Kvamme går inn i en nyopprettet stilling som næringspolitisk sjef, mens Geir Mikalsen blir ny markeds- og kommunikasjonssjef. Mikalsen har de siste fem årene jobbet som kommunikasjonsdirektør i Rieber & Søn, og var før det ansatt fjorten år i TV 2, blant annet som informasjonssjef. Adm. dir. Marit Warncke sier dette skal gi muligheter til å spisse arbeidet innen infrastruktur, politikk og synliggjøring av næringslivets utfordringer og behov. Bergensregionen har det mest mangfoldige og spennende næringslivet i Norge med internasjonalt sterke klynger med stor betydning for hele Norge. Vi må sikre rammevilkår som kan opprettholde og videreutvikle disse. Dette skal næringsrådet bidra til ved at vi får et spennende team med stor kompetanse, bred erfaring og god kjennskap til næringslivets behov. Vi skal øke vår påvirkningskraft og løfte saker fra våre medlemmer Fra venstre: Geir Mikalsen, Marit Warncke og Atle Kvamme. enda sterkere inn på lokale og nasjonale arenaer, sier Warncke. Bergen Næringsråd har også gjennom det regionale traineeprogrammet ansatt Maria Svanøe som trainee fra august. Svanøe er 26 år gammel og har nettopp fullført mastergradsprogrammet "Region og regionalisering" ved Universitet i Bergen, hvor hun skrev oppgave om hvilke strategier oljebedrifter i bergensregionen benytter for å rekruttere utenlandsk arbeidskraft. Hun har i tillegg utdanning innen statsvitenskap og russisk. Verdens største til Bergen Bergen styrker posisjonen som sjømatens hovedstad når verdens største sjømatkonferanse arrangeres i byen til neste år. Rundt 550 toppledere innen fiskeri- og sjømatnæringen fra over 350 selskaper i 30 land kommer til Bergen i mars 2013 for å delta på North Atlantic Seafood Forum (NASF). Nærmere et fergefritt E39 Sunnivaprisen deles ut på Bergen Næringsråds tradisjonelle julelunsj 14. desember. Prisen er ment som en motivasjon for å få flere kvinner inn i ledende posisjoner og på den måten sikre et mangfold i næringslivet på ledernivå. Prisen er oppkalt etter Bergens skytshelgen St. Sunniva. Kriteriene for kandidater er: Ung kvinnelig leder som er i gang med karrieren, som ikke allerede er allment kjent, og som har potensiale til å utvikle seg videre. Vi ønsker nå forslag til kandidater. Send ditt forslag til Pris for ny radarteknologi Sea-Hawk Navigation AS har funnet ut hvordan oljeflak samt små, flytende gjenstander til havs kan oppdages ved hjelp av ny radarteknologi. Selskapet er kåret til Hordalands beste vekstbedrift av Deloitte. Isfjell og oljesøl er en stor trussel mot fremtidig oljeboring i arktiske strøk. Moderne radarteknologi gjør det mulig å oppdage dette på et tidlig tidspunkt, og er helt avgjørende for å kunne løse problemet i en tidlig fase. Sea-Hawk Navigation regner med å doble omsetningen fra i fjor til i år. Laksevågbedriften er eid av blant annet GC Rieber, Sarsia Seed, Bergen kommunale pensjonskasse og Sparebanken Vest. Det er sjuende år på rad Deloitte deler ut prisen Rising Star i Hordaland. Prisen går til en av de fremste vekstbedriftene i Hordaland som kan vise til radikal innovasjon og ekstrem vekst. Bergen inntar NTNU Bergen Næringsråd arrangerer våren 2013 en egen regionsdag for Bergen ved NTNU i Trondheim. Arrangementet har tre hovedmål. Det skal synliggjøre bedriftene og deres behov for kompetanse bedre, sette bedrifter i kontakt med studenter med relevant utdannelse, og profilere Bergensregionen som et attraktivt sted å bo og jobbe. Bergensregionsdagen vil bestå av en messe med stands på NTNU campus på dagtid, samt et kveldsarrangement med god mat og drikke der bedriftene kan invitere med utvalgte studenter fra dagsarrangementet. Bedrifter kan melde seg på innen 5. oktober ved å kontakte Pris per bedrift er kroner. Det er teknisk mulig å bygge bro over både Boknafjorden og Bjørnafjorden. Dermed ligger alt til rette for en fergefri reise fra Bergen til Stavanger. Globalt arbeidsmarked på dagsorden Dette fortalte prosjektleder Olav Ellevset på årets transportog logistikkdag i regi av Bergen Næringsråd. Han viste frem skisser av to ulike løsninger med hengebro og flytebro. Det er ingen enkel operasjon å bygge noen av disse broene, men vi er nå sikre på at det skal være mulig. Jeg ser ikke noen grunn til at vi trenger ekstra prosjekteringstid som vil utsette fremdriften, sier Ellevset. Reisetiden mellom Bergen og Stavanger kan nesten halveres til 2,5 timer dersom det bygges bro over fjordene. Transport- og logistikkdagen inneholdt en rekke inspirerende foredrag og en spenstig debatt mellom partisekretær Raymond Johansen, professor Victor Norman, vegdirektør Terje Moe Gustavsen og fylkesordfører Tom Christer Nilsen. Ulike modeller for å finansiere veiprosjekter ble heftig diskutert. At det trengs bedre vei, var alle enige om. I 2040 er det 40 prosent flere bergensere, enten vi liker det eller ikke. Da må infrastrukturen være bedre, sa vegdirektør Gustavsen. Gründer, Per-Arne Isaksen i Sea Hawk Navigation AS. Bergen Næringsråd er partner i arrangementet Oslo Global Mobility Forum, som setter fokus på hvordan tiltrekke, støtte og beholde talenter og kompetanse i et globalt arbeidsmarked. Undersøkelser fra Statistisk Sentralbyrå viser at Norge behøver nye arbeidere innen 2014, og at størstedelen av disse vil komme fra utlandet. Arrangementet finner sted i Næringslivets hus i Oslo torsdag 18. oktober. Foredragsholdere er blant andre arbeidsminister Hanne Bjurstrøm, Torger Reve fra BI og Per Busk fra DNV. 24 SAMSPILL // 0412 SAMSPILL //

14 Rask vekst gir økt risiko TEKST // Hanna Sønsteby - foto // NHH Raskt vekst gir ikke alltid suksess, mener Lasse Lien, professor i strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole (NHH). Overmot og mer bruk av kreditt er noe av det som øker risikoen. Står om enn regnet faller... Konkursstatistikken viser at rask økonomisk vekst gir ni prosent risiko for konkurs. Dette er vesentlig større enn risikoen for bedrifter med moderat vekst over en lengre periode, forklarer Lien. Tar flere sjanser Jo raskere veksten er mer, desto mindre reserver blir bygget. Dette gir stram likviditet for å finansiere vekst, sier Lien. I stedet for å sette av midler bruker vekstbedriftene kreditt for å dekke kostnadene ved en eventuell krise. Dette gir lite handlingsrom og høy risiko ettersom finansielle planer er basert på kortsiktige løsninger. Vekstbedriftene oppstår kjapt og oppnår raskt stor vekst, og grunnet den store risikoen tilknyttet grad av vekst og få reserver, forsvinner de også fort. Vekst som pådriver til omstilling Rask vekst skaper behov for hyppige organisatoriske endringer. Jo raskere vekst, desto raskere omstilling, påpeker Lien. Under nedgangstider øker faren for at bedriften handler mer kortsiktig. Bedrifter velger oftere å omstille organisasjonen enn å ansette nytt personale. Dette kan skape problemer med underliggende enheter og kompetanse, fortsetter Lien. Overmot og dårskap Lien vektlegger et visst overmot blant vekstbedriftene. Vekstbedrifter som opplever høy vekst tror de kan gjøre «alt» og tar dermed større risiko. Dette overmotet kan føre til dårlige vurderinger som kan ende i konkurs, sier Lien. Overmotet kan medføre inntog i markeder bedriftene ikke har nok kjennskap til, og dette kan være problematisk. Ved å gå inn i ukjente markeder ødelegges konkurranseevnen på de områder bedriften er god på, da nye områder prioriteres og disse neglisjeres, fortsetter Lien. Bedrifter må prioritere områder de mestrer og har gode kunnskaper om, avslutter Lien. FAKTA // Krise, omstilling og vekst Femårig satsingsprogram i NHH-miljøet Tar opp årsaker til den internasjonale økonomiske krisen, konsekvenser på kort og lang sikt og betydningen av krisen for omstillingsbehov og vekstmuligheter i næringslivet. Spesielt fokus på Vestlandet Aktører: Bergen Næringsråd, Næringsforeningen i Stavangerregionen, Sparebanken Vest, NHO, Forskningsrådet, Abelia, AFF, SNF, NHH, og UiA Det er visse ting som aldri må skje. For eksempel at det regner mer i Oslo enn i Bergen. For regnbyen Bergen er vårt varemerke. Bergens omdømme er bygget på regn, Bergen er bygget på regnvann. Bergen har aldri vært planlagt av geniale arkitekter, Bergen er regulert ut fra regnvannets løp og avløp. Alt liv begynte i vann, Bergen er et bevis på at den tesen er sann! Men nå er det bergenske selvbildet i ferd med å drukne i nedbørsstatistikk fra hold dere fast: OSLO! Det er meteorologisk bekreftet at hovedstaden også har tusket til seg nedbørsrekord i forhold til landets naturlige nedbørshovedstad, Bergen. Fra 1. juni til 31. august er statistikkens tale så klar at det grenser til det sensasjonelle: Oslo hadde 60 nedbørsdøgn, Bergen hadde bare 40. Vi slutter oss til avdøde Georg Johannessens treffende beskrivelse av byen mellom de 7 fjell og århundrer med lavtrykk: «Bergens historie er 150 års tilbakegang, avbrutt av enkelte katastrofer.» Vi får håpe på en høst som kan gjenopprette det bergenske selvbildet; en ting er hjerneflukt og kapitalflukt over Langfjellene, men at vi skal tape på regnværsstatistikken, det er nederlag på hjemmebane. Og vi om trodde at det gikk mot en god tid: Brann til semifinalen, Erik Huseklepp tilbake, flere kamper på rad med seier, publikum på vei tilbake til tribunene og gløtt av sol. Målet for høsten må bli å knuse alle rekorder: Brann skal bli cupmester, ta medalje i serien og Huseklepp en inn på landslaget der han blir matchvinner i alle kamper! Og høsten skal bli slik: «Og det dusjregnet, og det småregnet, og det silregnet, og det øsregnet, og det styrtregnet, og det plaskregnet; men verst var det når det silregnet jevnt og ubønnhørlig fra morgen til aften.» (A. Kielland, Garmann & Worse -1880) Vi har ellers lest med interesse at energiforbruket i bergenske næringsbygg bør kunne senkes med 29 prosent. Vi håper dette gjelder selve eiendomsmassen og ikke dem som jobber i byg(g)ene. Vi ser også at de som prøver å bygge boliger i Bergen, opplever mer pirk og detaljstyring enn godt er i møtet med Bergen kommune. Derimot er det mye enklere å komme med plan om næringsbygg, det går glattere gjennom. Det er først når byggene er på plass at næringslivet får føling med pirk, detaljstyring og byråkrati. Denne spalte vil bare minne om hva som skjedde da oljehovedstaden i Norge ble anlagt i Stavanger. For 30 år siden hadde Norge en kommunalminister som het Arne Rettedal. Han hadde en fortid i Stavanger og hadde som rettesnor i livet at det var bedre å få gjort noe enn bare å si nei eller vente at andre gjør det. Dermed ble det Stavanger og ikke Bergen som fikk oljeeventyret. Med dagens boligpriser i Stavanger er det noen som heller mener dette er oljemarerittet. Som kjent er den eneste måten å beholde helsen på å spise det man ikke liker, drikke det du ikke har godt av, og gjøre det du ikke har lyst til. Næringslivet her i vest ser lyst på framtiden og etterspør mer kompetent arbeidskraft, ifølge en rundspørring som Bergen Næringsråd har gjort. Kort oppsummert er det både en jevnt god tilstand, optimisme og tro på egne krefter i vårt næringsliv. Men slikt blir det ikke stoff av i mediene. Det var en så god nyhet at den knapt ble nevnt i aviser, radio og fjernsyn. Vi avrunder med et sitat fra den bergenske storkjeft og BI rektor Trond Blindheim: Ethvert forsøk på å kompensere den bergenske særheten bør straffes med deportasjon til Oslo. Men det gjelder ikke regnet! Skråtass 26 SAMSPILL // 0412 SAMSPILL //

15 24t service Olje & gass NR // 2. ÅRGANG Miljøbevisst? Taxi 1 jobber aktivt for å redusere utslipp i trafikken ved å benytte seg av hybridbiler og el-biler så snart disse er leveringsklare. Miljøkonseptet til Taxi 1 kan du lese mer om på: grønntaxi.no Ny jobb eller ekstra penger? Søker du jobb hos Taxi 1 tilbyr vi GRATIS kjentmannskurs resten av Send en e-post til så kontakter vi deg. Vi kan tilby svært gode vilkår! Taxi 1 vokser... Vi er nå sertifisert av Statens Vegvesen som autorisert trafikkskole. Skolebilene som benyttes er utstyrt med registrerende taksameter slik at elevene kan betale direkte i bilen mot maskinell kvittering. Dette medfører trygg og sikker betaling mellom elev og skole. Se siden vår på Facebook, for mer info og konkurranser! Les mer på Taxi 1 AS Janaflaten 30, 5179 Godvik Telefon: Faks: E-post: Erfaring og engasjement Slåss om studentenes gunst Det var rekordstor interesse fra studentene da Bergen Næringsråd og Springbrettet inviterte til «Innblikk i petroleumsnæringen» Hver eneste uke snakker vi med flere hundre eiere og ledere i øvre sjikt av norsk næringsliv, og andre som har lyktes med å skape store verdier. Det gir oss som økonomiske sparringspartnere en erfaringsformue det er interessant å dele med våre kunder. Dette har vi holdt på med siden Over 80 studenter ønsket å få vite mer om næringen i regionen. De 50 heldige som fikk plass stiftet i løpet av dagen nærmere bekjentskap med Norwegian Piping, Aibel, CoastCenterBase, Bergen Group, NECON, Aker Solutions og FMC Technologies. Vi er en vekstnæring med en lys fremtid, sa Gert Chr. Strindberg, leder av ressursgruppen Olje og Gass i Bergen Næringsråd under sin velkomsthilsen til studentene. Svært mange bedrifter i næringen har utfordringer med å skaffe nok ansatte og derfor er også nyutdannede stadig mer attraktive, forklarte han. Godt arbeidsmarked Vekst og økt satsing var gjennomgangsmelodien fra samtlige bedrifter som deltok på arrangementet. Så langt i år har Aker Solutions i vår region ansatt 250 personer og vi forutsetter en årlig vekst på mellom ni til femten prosent i antall ansatte, fortalte Arne Bengt Riple, VP Subsea i Aker Solutions. Lars Børve, administrerende direktør i NECON bekreftet også den gode framtidsutsikten. Vi har til enhver tid 200 ledige stillinger. Derfor er slike arrangement som dette nyttig, både for å møte studenter, informere om hvilke muligheter et ingeniør- og konsulentselskap som NECON kan tilby, men også å forklare at man har fast jobb i NECON selv om man er utleid til kunder. Sendte sine beste menn og kvinner Operasjonssjef for CCB-basen, Michelle Williams, var vertinne for dagen og var svært positiv til konseptet med å føre bedriftsledere og studenter sammen. > optimum.no INNHOLD: s. 31: tre på innblikk S. 34: klatrer til topps s : med åpne øyne 28 Olje & Gass // 0212

16 1) Arne Bengt Riple, VP Subsea Aker Solutions, Øyvind Risnes, kommunikasjonssjef Bergen Group, Michelle Williams, operasjonssjef CCB og Arne Aarvik, markedssjef CCB satte alle pris på å møte studentene. 2) Bedrifsledere og studentene fant tonen. 3) Gert Chr. Strindberg, leder av ressursgruppen olje og gass ønsket velkommen. 4) Studentene fulgte engasjert med. 5) God stemning i pausen. 6) Markedssjef Arne Aarvik ved CCB forteller om basen At interessen fra bedriftene er stor bekreftes jo bare av at alle stiller opp i dag og at de sender ledere på høyt nivå. Med dagens aktivitetsnivå tror jeg bedriftene har et mer bevisst forhold til studenter og ser nytteverdien av å tidlig etablere en kontakt. Som base for mange av de største bedriftene er det kjekt for oss i CCB å kunne bidra til en slik dag. Og så har jo også vi et stort behov for arbeidskraft. Juletrær på havbunnen Et naturlig høydepunkt var omvisning i verkstedshallene til Aker Solutions og FMC Technologies. CCBbasen er vertskap for en verdensledende subseaklynge, og studentene fikk en solid gjennomgang av hvordan subsealøsninger er i ferd med å overta for overflateplattformer i fremtidens oljenæring. For første gang for mange var det mulig å se såkalte juletrær på nært hold. Det å få komme ut i felten og se hvordan det faktisk jobbes er svært verdifullt for studenter. I tillegg til å gi et realistisk bilde av fremtidige arbeidsoppgaver, kan det bidra til å øke motivasjonen og interessen for faget. Dette gjelder særlig for utdanningsløp hvor man har lite eller ingen praksis underveis. Vi er meget godt fornøyd med hvordan bedriftene har tatt i mot oss, sa Lars Martinsen, prosjektgruppeleder i Springbrettet. Redaksjonell utgiver: Bergen Næringsråd ved ressursgruppe Olje & Gass, Postboks 843 Sentrum, 5807 Bergen E-post: 2 4 ET NYHETSBREV FRA RESSURSGRUPPE Olje & Gass I BERGEN NÆRINGSRÅD Ansvarlig redaktør: Geir Mikalsen Tekst: Martin Larsen Hirth Foto: Martin Larsen Hirth og Maria Svanøe 3 Tre på Innblikk! Vi spurte tre studenter fra ulike studieretninger som deltok på «Innblikk i petroleumsnæringen» om deres inntrykk fra dagen og om deres fremtidsplaner. Lokker petroleumsnæringen etter en slik dag? 1. Hva synes du om arrangementet «Innblikk i petroleumsnæringen»? 2. Hvorfor har du valgt å være med på et slikt arrangement? 3. Kunne du tenke deg å jobbe innen petroleumsindustrien når du er ferdigutdannet? Berit Kristine Jåten, 22 år Studerer: petroleumsteknologi, UiB 1. Kjekt, innholdsrikt og spennende! Det er flott at man har gjort en hel dag ut av dette, og at vi får komme ut fra klasserommet og hit! Det gir et bedre helhetsbilde, og man får et bedre inntrykk av hva en base er. 2. Jeg er med på dette arrangementet fordi jeg er sisteårsstudent, og da er det viktig å orientere seg litt om hvilke muligheter man har. 3. Jeg utdanner meg til petroleumsingeniør, så da har jeg vel allerede gjort et valg. Pål Korsvold Olsen, 28 år Studerer: siviløkonom NHH 1. Jeg synes det har vært veldig interessant å høre om de forskjellige bedriftene, og synes dette har vært et spennende arrangement, også for en som studerer økonomi. 2. Jeg synes personlig det er interessant å få besøke ulike verksteder og få vite mer om arbeidet som skjer på en base. 3. Jeg har jo ikke ingeniørbakgrunn, men petroleumsindustrien er så stor på Vestlandet at det er noe man må vurdere. Natalie Soltvedt, 23 år Studerer: geologi, UiB 1. Dette har vært en spennende dag, det var kjekt å høre bedriftspresentasjonene og få et innblikk i hva de driver med. 2. Jeg ville være med i dag fordi det var spennende å få et innblikk i hva som skjer her på basen. 3. Ja! Jeg kunne absolutt tenke meg å jobbe i petroleumsindustrien. Det er ikke alle geologer som får jobb der, men jeg håper jeg får det. 30 Olje & Gass // 0212 Olje & Gass //

17 Aker Solutions bygger videre i Bergen For andre året på rad vokser Aker Solutions ut av hovedkontoret på Sandsli. Vi er en kunnskapsbedrift med internasjonale muligheter og gleder oss over at anbudsaktiviteten er høy i alle bransjesegmenter, sier Steinar Røgenes, regionleder i Aker Solutions i Bergen. Aker Solutions har et uttalt mål om å vokse med mellom ni til femten prosent årlig frem til Til det trengs det flere tusen nye medarbeidere globalt. Så langt i år har vi innen forretningsområdet for vedlikehold, modifikasjoner og operasjoner (MMO) ansatt 120 nye medarbeidere. I tillegg er det ansatt circa 100 medarbeidere innen Subsea. Det er inspirerende at såpass mange ønsker å knekke teknologinøtter sammen med oss, sier Røgenes. På plass i nye lokaler En del av virksomheten det satses spesielt på er Asset Integrity Management (AIM). Nylig flyttet avdelingen inn i nye lokaler på Kokstad. For å kunne vokse på en sunn måte var det nødvendig å finne et nytt tilholdssted, sier Jarle Daae, leder for AIM i Norge og for kontoret her i Bergen. Nå har vi plass til 200 medarbeidere her, samtidig som vi har kontor i Aberdeen og åpner virksomhet i Houston i løpet av året for å kunne satse videre internasjonalt, forteller Daae. Divisjonsdirektør Terje Sjumarken i Bergen Group Shipbuilding kan glede seg over milliardkontrakt på bygging av et avansert offshore konstruksjonsfartøy. Bygger offshorefartøy til en milliard kroner Industrikonsernet Bergen Group har arbeidet målrettet med å sikre seg en sterk posisjon innenfor både offshore og skipsbygging. For noen måneder siden tegnet Bergen Group BMV en milliardkontrakt på bygging av et avansert offshoreskip. Tekst og foto: Øyvind Risnes, Bergen Group Inspeksjon og vedlikeholdsteknologi i hele livsløpet Grovt sett kan virksomheten innenfor AIM deles inn i engineeringtjenester og felttjenester. Engineeringstjenestene våre jobber med levetidsforlengelse av skrog, integritetsanalyser for offshore/onshore prosessanlegg og subseainstallasjoner samt inspeksjonsplanlegging. Felttjenestene våre utfører driftsinspeksjon på offshore- og onshore prosessanlegg. I tillegg har vi i AIM et kompetansesenter som leverer avanserte inspeksjonsløsninger og utvikler nye metoder i tett samarbeid med utstyrsleverandører og kundene våre, forteller Daae. Erfaringene som Daae og hans medarbeidere gjør seg tas med tilbake til kontoret og bidrar til at neste generasjons plattformer stadig blir bedre. Vi tilbyr tjenester i hele livsløpet, fra idéstadiet til opphugging, sier Daae. Stadig eldre sokkel gir sterkt marked For å forklare hvorfor Aker Solutions satser sterkt på AIM peker Daae på to forhold. For det første blir ikke norsk sokkel yngre, og det vil kreve stadig mer av tjenestene våre innenfor inspeksjon og vedlikeholdsteknologi. I tillegg vil nye felt, som kan befinne seg lengre ut til havs enn det vi har sett til nå, men også flyttet fra havoverflaten til sjøbunnen, være mer sofistikert både når det gjelder type anlegg (subsea) og muligheter for tilstandsbasert vedlikehold, forklarer han. For å være i front av utviklingen utvikler AIM seg derfor videre med egne Den nye klatreveggen er allerede et viktig øvingsverktøy. kompetansesentre for blant annet Subsea og Data Management. I tillegg til spisskompetanse kan Aker Solutions tilby tjenester langs hele verdikjeden, slik at kundene bare trenger å forholde seg til ett selskap. Det tror jeg vi profiterer på, mener Daae. Klatrer til topps Det er ikke dagligdags kost å ha klatrevegg midt i kontorlokalet, men for Aker Solutions finnes det faktisk et faglig alibi. I AIM har vi sikringsledere som har ansvaret for inspeksjon der det ikke er mulig å komme til selv med bruk av stillas. Og da må det klatres. Vi skal bruke veggen her til øving og kanskje også til å pirre nysgjerrigheten til våre andre ansatte, vi trenger nemlig flere klatrere. Så dersom noen ønsker å kombinere klatreinteressen med en fremtid i oljenæringen, eller ønsker å bidra innenfor de andre kompetansesentrene, vet de hvor de skal komme, avslutter Daae. Jarle Daae, leder for AIM Norge. En solid forståelse av avanserte offshoreoperasjoner er avgjørende for å kunne bygge denne typen skip, sier divisjonsdirektør Terje Sjumarken i Bergen Group. Milliardkontrakten som ble tegnet i juni i år, representerer Bergen Group BMV sin største nybyggingskontrakt noensinne. Kunden er Austevollsrederiet North Sea Shipping Holding AS som skal benytte skipet i oppdrag for det internasjonale offshore- og industrikonsernet Technip. Konstruksjonsskip Milliardskipet som skal utrustes og ferdigstilles ved verftet på Laksevåg er et avansert konstruksjonsfartøy (Offshore Construction Vessel) med en lengde på 142 meter og en bredde på 27 meter. Skipet har lugarkapasitet til 120 personer og vil inneholde topp moderne utstyr som gjør det attraktivt til bruk i kompliserte subsea-operasjoner. Dette vil bli det niende offshoreskipet som Bergen Group BMV har bygget og levert siden Blant annet er skipet utstyrt med et avansert DP3 posisjoneringssystem og en offshorekran med kapasitet på 550 tonn intern løft og 450 tonn subsealøft helt ned på 3000 meters dybde. Skipet får også to avanserte ROV-systemer (fjernstyrte undervannsfarkoster) som kan gjennomføre arbeidsoperasjoner ned til 3000 meter. I tillegg har skipet en mindre offshorekran for løft på opp til 50 tonn. Det store konstruksjonsfartøyet vil ha et arbeidsdekk på rundt 2000 kvadratmeter som tåler en belastning på 15 tonn/kvm. Skipet har en stor lagringsenhet (karusell) under dekk, med lagringskapasitet på inntil 2000 tonn med kabel eller flexirør. I tillegg er skipet dimensjonert for å montere en karusell i tillegg oppe på arbeidsdekket. Offshorekompetanse viktig Kompetanse på bygging og drift av avanserte konstruksjonsfartøyer er avgjørende når vi forhandler med våre oppdragsgivere. North Sea Shipping har spesialisert seg på å tilby markedet avanserte offshore konstruksjonsfartøyer de siste årene, og dette blir å ta enda et steg mot å bli en viktig aktør i dette segmentet, sier konsernsjef Hallvard Klepsvik i North Sea Shipping. Klepsvik peker blant annet på at det er lagt vekt på utstyr og løsninger som sikrer både kapasitet og fleksibilitet til å kunne møte fremtidens krav til krevende oppdrag innen offshore- og subseamarkedet. Kontrakten med North Sea Shipping representerer en ny milepæl for Bergen Group sin skipsbyggingsdivisjon. Kontrakten er en bekreftelse på at vi har lykkes i vår strategi om å opprettholde og forsterke vår posisjon innenfor bygging av de mest avanserte offshoreskip til et internasjonalt krevende marked, sier Terje Sjumarken som er divisjonsdirektør for konsernets skipsbyggingsdivisjon og adm.dir. for Bergen Group BMV. Sjumarken ser frem til en hektisk og krevende byggeprosess for de rundt 200 ansatte ved Bergen Group BMV når, skroget som skal bygges i utlandet, kommer til Bergen Group BMV for utrustning i fjerde kvartal Han regner i tillegg med at den også vil gi store ringvirkninger for regionen med hensyn til leveranser og arbeidsplasser. 32 Olje & Gass // 0212 Olje & Gass //

18 Med åpne øyne Vi er ikke i stand til å takle veksten uten å tenke kompetanse i bred forstand, sier Jan Konrad Olseth, lokasjonsleder for Aibel i Bergen. Oppskriften til suksess I høst skal seks bedrifter ta et nytt skritt videre. Det er gjennom programmet Subsea Next Step at NCE Subsea og Bergen Teknologioverføring skal bistå bedrifter med å utvikle en egen forretningsplan for nye produkter og tjenester. I fjor gjennomførte vi programmet Subsea First Step hvor vi bisto gründerbedrifter. Det ble en suksess og vi så behovet for også å ha noe lignende for mer etablerte bedrifter. I tillegg er forretningsutvikling forankret som en av fire hovedsatsingsområder i den fremtidige strategien til NCE Subsea, sier Jon Oddvar Hellevang i NCE Subsea. Inngangsport til subsea Med etablerte bedrifter som målgruppe tror Hellevang interessen er mer enn stor nok til å fylle de seks plassene i programmet. Vi ønsker bedrifter som allerede har omsetning, men som vil utvikle noe helt nytt eller lage en spin-off på eksisterende løsninger. Det er heller ikke noe krav til at det er bedrifter som allerede er etablert i subseanæringen. Faktisk kan programmet bli en god inngangsport til et nytt marked for bedrifter som ønsker å se i den retningen, forteller Hellevang vel vitende om at subseanæringen blir spådd en gyllen fremtid. Solid faglig team Selve programmet består av to todagssamlinger i november der bedriftene får bistand fra flere ressurspersoner innenfor områder som teknologiutvikling, IPR og patent, økonomi og finansiering, samt markedsinformasjon og relasjoner til kunder og investorer. Søknadsfrist for interesserte bedrifter er 1. oktober. I tillegg har vi en egen dag for kursing i presentasjonsteknikk som vi har valgt å gjøre valgfri for ikke å kreve for mye tid av deltakerne. Videre vil det bli gitt mulighet for oppfølging av hver enkelt bedrift i ettertid. Det hersker liten tvil om at deltakerbedriftene blir møtt av kompetente veiledere. Både NCE Subsea og Bergen Teknologioverføring stiller med flere relevante fagpersonell, samt at våre sponsorer og hovedsamarbeidspartnere Aker Solutions og DNB bidrar på tema knyttet til teknologi og finansiering. Det er en stor fordel å ha med de to sistnevnte som eksempel på aktører bedrifter må forholde seg til i det videre forretningslivet, mener Hellevang. Får med seg verktøy videre I utvelgelsen unngår vi åpenbart konkurrerende virksomheter, men NCE Subsea vil bidra til nye løsninger. Foto: Aker Solutions utover det ser vi en egenverdi i at bedriftene treffes og utveksler erfaringer. Det er faktisk mye det går an å samarbeide om selv om man leverer til de samme kundene og markedene. Vi håper at Subsea Next Step også kan stimulere til en tettere kontakt mellom bedrifter innad i klyngen. Sentralt i programmet er det å gi bedriftene verktøy for forretningsutvikling de kan ta med seg tilbake og anvende også etter at deltakelse i programmet. Poenget er å lære seg å gjøre forretninger av en god idé og da er det viktig at bedriftene vet hvilke spørsmål de skal stille seg selv, avslutter Hellevang. For mer informasjon se: Tonje Fløystad, Cecilie Osmundsvaag og Arild Tveit kom alle til Aibel fra andre bransjer Den sterke veksten innen oljenæringen har ført til at Aibel ser stadig bredere i jakten på nye medarbeidere. Sammen med Bente Kløve, som er leder for prosjektledelse i Aibel, har Olseth den siste tiden ansatt flere medarbeidere med erfaring fra andre bransjer eller utradisjonell utdanningsbakgrunn for oljenæringen. Samtidig som vi ser bredt opplever vi jo også at den økte aktiviteten og positive medieoppmerksomheten gjør at stadig flere ønsker å jobbe i vår bransje, forklarer Olseth. Nesten som bedriftsledere Selv om den brede jakten på nye ansatte er utløst av rask vekst, ser både Olseth og Kløve positive effekter. Det er snakk om gode prosjektledere som med et analytisk tankesett i bunn raskt takler bytte av bransje og også gir oss noen nye perspektiv. Vi har også ansatt personer helt uten teknisk utdannelse, forteller Kløve. Ja, av og til kan det nesten være en fordel for en prosjektleder, så han ikke blir for oppslukt av de tekniske løsningene, skyter Olseth inn. > 34 Olje & Gass // 0212 Olje & Gass //

19 SPV.NO EIENDOMS- OG NÆRINGSMEGLING SKADE- OG LIVSFORSIKRING LEASING OG FINANSIERING INVESTERING OG PLASSERING Kompakt prosjektorganisasjon Tonje Fløystad, Arild Tveit og Cecilie Osmundsvaag er alle ansatt i Aibel i løpet av de siste 18 måneder som henholdsvis studieleder, prosjektleder og prosjektstyringsleder og kom fra vidt forskjellige bransjer. Fløystad fra tidligere Nera Networks, Tveit fra Sjøforsvaret og Osmundsvaag fra Rolls Royce Marine. Osmundsvaag peker på Aibels organisering som en helhjertet prosjektorganisasjon som vesentlig for at de valgte å bytte beite. Også Tveit vektlegger det som en stor fordel. Jeg ble fascinert over at alle ressursene sitter på ett sted. Det gir mulighet for raske beslutninger, samtidig som vi også er tett på kundene våre, forteller han. Arbeidsmetoden det viktigste verktøyet Med bred erfaring fra andre bransjer, hva er den største bonusegenskapen de tre kan tilføre Aibel? Både Fløystad og Osmundsvaag peker på overføringsverdien av tidligere erfaringer. Så lenge man har jobbet med prosesser og styring, så er det kunnskap og arbeidsverktøy som kan brukes på flere områder og bidra til et nytt blikk på etablert praksis. Rett og slett å se etter løsninger på nye måter. Tveit peker på sin erfaring fra kundesiden i Forsvaret. Som innkjøper i Forsvaret har jeg sittet på motsatt side av bordet og vet en god del om hva f.eks Statoil krever og at kunden også er en leverandør overfor sin egen driftsavdeling. Åpenhet og fremtidstro Vi har kommet inn i en spennende bransje hvor det er mye som skjer og fremtiden ser optimistisk ut. Fadderordningen jeg har deltatt i som nyansatt har også bidratt til at jeg har blitt raskt integrert i bedriften, sier Fløysand. Jeg har lagt merke til at det er en uformell tone og stor takhøyde for nye innspill. Det er langt fra en holdning om at «her kommer en nyansatt som ikke har peiling», poengterer Tveit til slutt. Foto: Knut Egil Wang Satser på utdanning og kursing av egne ansatte Vi opplever stor mangel på planleggere og estimatorer, derfor skal Aibel nå utdanne sine egne ansatte, forteller Jan Konrad Olseth. Gjennom et samarbeid med Høgskolen i Stord/Haugesund etableres nå et eget kurs som er skreddersydd for Aibel. Det stiller forelesere både fra Aibel og Høgskolen og alt innholdet på kurset er tilrettelagt vår drift. Kurset består av en rekke samlinger med oppgaver mellom hver samling og gir 30 studiepoeng, forteller Olseth. Selv om tiltaket er nytt, har det ikke vært noe å si på interessen fra de ansatte. De totalt 50 plassene som skal distribueres til Aibels ulike avdelinger i Norge ser ut til å forsvinne raskt. Også ved avdelingen i Bergen satses det på intern kompetanseheving. Gjennom ulike kurs har vi nå et kompetansehevingstilbud til ansatte uavhengig av hvilke trinn i karrierestigen de er på. Spesielt er «Management in Projects» populært. Flere av våre prosjektledere har ansvaret for prosjekt til en verdi på mellom 600 til 800 millioner og er nærmest som en bedriftsleder å regne. Da er det viktig å ha en god faglig ballast med seg, forteller Bente Kløve. Jan Konrad Olseth og Bente Kløve tilrettelegger for videreutdanning for de ansatte. Kraftfulle forbindelser Vi vet at oljeindustrien og resten av samfunns- og næringslivet på Vestlandet trenger en kraftfull pådriver, et finanshus med lokal beslutningsmyndighet og dyktige rådgivere som kjenner oljebransjen. Sparebanken Vest er en lokalt forankret storbank som er tilgjengelig for deg der du er. Sammen med våre kunder har vi siden 1823 vært opptatt av å bygge Vestlandet. Med over 70 kontor og tilstedeværelse i by og bygd er vi tett på næringslivet og de viktige beslutningene. Kontakt oss i dag, så skaper vi verdier sammen. Vi er herfra. Det gjør en forskjell. Olje & Gass //

20 Det handler om å ta de rette grep i rett tid i en verden som står på hodet! En fredet øy i opprørt hav Er det mulig å utvikle seg i En boble? Riktig kompetanse gull er Skikkelig bank for skikkelige folk årskonferansen Bergen 5+ Les mer om Årskonferansen 16. november på Vi vet det er forskjell på folk når det gjelder å ta ansvar for sin egen økonomi. Våre kunder tar et slikt ansvar! møteplassen Kommende arrangementer 25. september - Lehmkuhlkonferansen 2012 Årets Lehmkuhlforeleser er Kristin Skogen Lund. I tillegg til hennes forelesning inviterer vi næringsliv og akademia til å debattere hva de ville gjort «Hvis jeg var NHO-president» 9. oktober - Statsbudsjettet og utdeling av DNBs Bedriftspris 2012 Statsbudsjettet legges i år frem mandag 8. oktober. DNBs eksperter vil dele sine personlige tanker og refleksjoner over det fremlagte budsjettet med oss, før en Hordalandsbedrift blir tildelt DNBs Bedriftspris for Adecco Vestkanten Tlf Bergen Sentrum Tlf Fana Tlf Åsane Tlf september - SMB-dagen 2012: Konferansen for små og mellomstore bedrifter Konferansen har i år hovedfokus på nettverksbygging på ulike arenaer og i ulike sammenhenger. 2. oktober - Når jobben skaper energi Hvordan kan arbeidsgivere legge til rette for at organisasjonen skaper energi? 4. oktober - Høstens store teaterforestilling - Fanny og Alexander Nye medlemmer i 2012: 16. oktober - Bergen blir energieffektiv Næringslivet må tilpasse seg en energieffektiv hverdag. Sammen med gode partnere inviterer vi til kunnskapsdeling og treff med ledende tilbydere av energieffektiviserende produkter og tjenester. 16. november - Årskonferansen Bergen : En fredet øy i et opprørt hav er det mulig å utvikle seg i en boble? Det handler om å ta de rette grep i rett tid i en verden som står på hodet! Trenger du en regnskapsfører i seks måneder? Eller er jobben gjort på seks uker? Vi leverer. Trenger du en innkjøper på kort varsel? Eller hjelp til å ferdigstille en hel pepperkakeby? Vi ordner det også. La oss sørge for lønnskjøring, ferieavvikling, erstatninger ved sykefravær og for øvrig det som hører til en arbeidsgivers ansvar. Vi leverer det du trenger Fyllingsdalen Tlf Kokstad Tlf Strandgaten Tlf Sotra Tlf Minde Tlf Maritim Equipment AS Smartify Kurs AS Teamsphere Sport & Management Guide Advokat DA Fossekallen avd. OS Titt-Inn Boutique Wave Personell AS Skudal Revisjon & Rådgivning AS Bergen Coach Partner detouch Bergen Helsevikar as Datametrix avd Bergen UPTIME Centre of Competence AS Voss Fjellandsby Technogarden AS JHL Consult Rucon AS Petrolia ASA Inventa Finans Norges Kreditorforbund MDE Multidiscipline Engineering Ruterknekt Bilglass AS Blomsterdekor AS Kolibri - Children At Risk Foundation Access Coaching AS Borea Asset Management Steen-Hansen Eiendom AS Meto Holding AS Bemanningsbyraaet Bergen AS Bookkeeper Vest AS Carter & Sønn AS Brødrene Dahl A/S Chilli bar og restaurant drift AS Kvassheim Elektro AS CreaCon Entertainment AS OPAK AS Vimond Media Solutions Periculo AS Loyalreiser AS North Sea Production AS CreaNor - Jostein Vågenes Prime People HR Solutions AS AGR Subsea AS Archer adecco.no Bergen Næringsråds hovedsamarbeidspartnere 2012: handelsbanken.no 38 SAMSPILL // 0412 SAMSPILL //

HORDALAND PÅ BØRS. Johannes D. Neteland Styreleder Bergen Næringsråd

HORDALAND PÅ BØRS. Johannes D. Neteland Styreleder Bergen Næringsråd HORDALAND PÅ BØRS Johannes D. Neteland Styreleder BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 MEDLEMMER FRA ALLE BRANSJER I BERGENSREGIONEN Næringspolitikk setter dagsorden Møteplass Viktigste møtearena mellom næringsliv,

Detaljer

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Prosjektets formål Formålet med prosjektet er å sette i gang en prosess som skal gjøre

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 Sammenlikning av regionene Feltperiode: 26.11 7.12. 2015 Utvalg: Medlemmer i næringsrådene Veiemetode: Tallene er veid Kontakt Bergen Næringsråd: Atle Kvamme

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2013

HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2013 HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2013 God utvikling i antall arbeidsplasser - Hordaland nest best på næringsutvikling Vestlandet dominerer i NæringsNM Hordaland er nest beste fylke i NæringsNM i de ti siste årene

Detaljer

EN MODERNE TRANSPORTKORRIDOR MARIT WARNCKE ADM.DIREKTØR

EN MODERNE TRANSPORTKORRIDOR MARIT WARNCKE ADM.DIREKTØR EN MODERNE TRANSPORTKORRIDOR MARIT WARNCKE ADM.DIREKTØR Bergen Næringsråd Privat næringsorganisasjon med 3000 medlemmer 125.000 ansatte i våre bedrifter 200 næringslivsledere deltar i ressursgrupper og

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Fremtidens Vestfoldbyer Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Hvorfor finnes byen? NHOs visjon og oppdragsformulering "Styrker næringslivet. Former fremtiden." Ved politisk påvirkning, gjennomslag

Detaljer

Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden?

Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden? Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Læringslivet NHO Hordaland Bergen, 27.03.2014 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens

Detaljer

Optimismen er tilbake

Optimismen er tilbake RAPPORT 1 2017 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimismen er tilbake ETTERSPØRSELSDREVET OPPGANG Særlig mellomstore og eksportorienterte bedrifter melder om sterk økning i etterspørselen.

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet?

Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet? Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet? Nordområdekonferansen 13. november 2006 Erik W Jakobsen Menon (Norges Handelshøyskole og Høgskolen i Buskerud) Indikatorer på en vekstkraftig region

Detaljer

Oslo Børs plass i et internasjonalt marked, og hvordan børsen bidrar til vekst for norske bedrifter

Oslo Børs plass i et internasjonalt marked, og hvordan børsen bidrar til vekst for norske bedrifter Oslo Børs plass i et internasjonalt marked, og hvordan børsen bidrar til vekst for norske bedrifter 19. August 2010, Bente A. Landsnes, Hordaland på børs Agenda Oslo Børs plass i et internasjonalt marked

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge

Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge Marin næring i Innovasjon Norge Fakta: Marin næring i Innovasjon Norge 100 års erfaring

Detaljer

Er reiselivet en næring verdt å satse på?

Er reiselivet en næring verdt å satse på? Er reiselivet en næring verdt å satse på? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Fjord Norges Markedsmøte Molde, 15.09.2014 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens høyeste kostnadsnivå? Best

Detaljer

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi?

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Proud ownership Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Desemberkonferansen Kristiansund, 1. desember 2011 Øyvind Eriksen Konsernsjef i Aker ASA og arbeidende styreleder i Aker Solutions ASA

Detaljer

Eit blømande og levande Vestland i 2050: Kva må til?

Eit blømande og levande Vestland i 2050: Kva må til? Eit blømande og levande Vestland i 2050: Kva må til? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Vestlandsk Vidsyn Sola Strand Hotell, 17.09.2014 Tre Globale Megaslag 1. Klima 2. Ressurser 3. Menneskesinnene

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Europa i krise, rammer det Møre og Romsdal? Arild Hervik Eivind Tveter Mørekonferansen 2012 Ålesund, 20. november 2012 Om todelt økonomi i konjunkturanalyser 1. Boom

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Utlignet petroleumsskatt på 235,9 milliarder kroner Pressemelding 29. november 2012

Utlignet petroleumsskatt på 235,9 milliarder kroner Pressemelding 29. november 2012 Utlignet petroleumsskatt på 235,9 milliarder kroner Pressemelding 29. november 2012 Utlignet petroleumsskatt utgjorde 235,9 milliarder kroner for 2011. Det viser tall fra skattelisten for petroleumsselskaper

Detaljer

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Tredje kvartal 2010: Fortsatt svakt marked forventer oppgang utover i 2011 Viktige kontrakter vunnet

Detaljer

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen?

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Ragnar Tveterås Senter for innovasjonsforskning Et felles senter for UiS og IRIS 6. Oktober 2010 Spørsmål jeg skal svare på Hvilken betydning har den

Detaljer

Foto: Jo Michael. Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre

Foto: Jo Michael. Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre Foto: Jo Michael Grip dagen eller ta kvelden? Noen tanker om Rogalands næringsliv og utfordringene våre 1.september 2015 Svein Olav Simonsen Hva er NHO? NHO 24 225 medlemmer 572 384 årsverk 15 region-

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

NYTTÅRSMØTE PULSEN PÅ NÆRINGSLIVET VED INNGANGEN TIL 2017

NYTTÅRSMØTE PULSEN PÅ NÆRINGSLIVET VED INNGANGEN TIL 2017 NYTTÅRSMØTE PULSEN PÅ NÆRINGSLIVET VED INNGANGEN TIL Næringspolitisk undersøkelse 1488 medlemmer fra næringsforeningene i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen (Hordaland), Trondheim og Tromsø Tidsrom:

Detaljer

Visjon Vestlandet 2030

Visjon Vestlandet 2030 Visjon Vestlandet 2030 Intercity på Vestlandet i 2030 Bergen Stord Haugesund - Stavanger Regionale virkninger av Intercityforbindelse mellom Bergen - Stord - Haugesund - Stavanger Utarbeidet av: Oppdragsgivere:

Detaljer

FinansbyenBergen FINANSMILJØET I BERGENSREGIONEN EN KARTLEGGING

FinansbyenBergen FINANSMILJØET I BERGENSREGIONEN EN KARTLEGGING FinansbyenBergen FINANSMILJØET I BERGENSREGIONEN EN KARTLEGGING Ressursgruppe Finans i Bergen Næringsråd Anders Skjævestad, Adm. dir., DNB Liv Leder Hogne L. Tyssøy, Partner og Porteføljeforvalter, Holberg

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 KLYNGEANALYSEN 2012 NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 Scenarioer for 2020 Arild Hervik Oddmund Oterhals NCE Maritime Ålesund, 25. september 2012 Hovedpunkter i fjorårets analyse Svak vekst for rederiene,

Detaljer

HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014

HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014 HORDALAND PÅ BØRS AUGUST 2014 Velkommen til 2014 Arrangeres for niende gang sammen med DNB Presenterer årlig undersøkelse om helsetilstanden Totalt 21 selskaper presenterer seg 5 selskaper legger frem

Detaljer

Hovedpunkter våren 2013

Hovedpunkter våren 2013 For Nord-Norge To utgaver i året siden 1995 Presenterer kunnskap om Nord-Norge som underlag for utvikling av næringsliv og lokalsamfunn Referansedokument regionalt og nasjonalt Samarbeid med Innovasjon

Detaljer

Presseinformasjon. Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge

Presseinformasjon. Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge Presseinformasjon Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge CEO Rainer Seele på ONS 2012 i Stavanger: «Norge er definitivt en av våre kjerneregioner» 30. august 2012 Verena Sattel Tlf. +49 561

Detaljer

Arbeidsforpliktelse og beslutninger O / P. PL nummer. Andel (%) 038 E 15/12 Talisman Energy O 65 Norge AS Det norske P 5

Arbeidsforpliktelse og beslutninger O / P. PL nummer. Andel (%) 038 E 15/12 Talisman Energy O 65 Norge AS Det norske P 5 038 E 1512 Talisman Energy 65 Det norske 5 oljeselskap A etoro 30 044 B 19 27 Conocohillips 41,88 Skandinavia Eni 13,12 Statoil etroleum 30 Total E& 15 072 D 167 Statoil etroleum 50 ExxonMobil 50 Exploration

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Velkommen til oppstartseminar for Regional plan for Nordland. Formålet med all planlegging er å

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal God økonomisk utvikling, men økende usikkerhet Arild Hervik Mørekonferansen 2011 Molde, 23. november 2011 Hovedpunkter Møre og Romsdal har kommet godt gjennom finanskrisen

Detaljer

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Tromsø 18. august 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige

Detaljer

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljeselskapenes innkjøp har vokst med 10% årlig fra 2003 til 2012 Samtidig ser vi at produktiviteten reduseres

Detaljer

Fremtiden ligger i havnæringene

Fremtiden ligger i havnæringene Fremtiden ligger i havnæringene Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Sjømatdagene Hell, 21.01.2014 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens høyeste kostnadsnivå? Best og dyrest Motkraft nummer

Detaljer

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 1. Hvordan har befolkningsutviklingen i Innlandet vært? 2. Hvordan ser det

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum Bergensregionen Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Agenda: Maritimt Forum Konjunkturrapport 2014 Norges Rederiforbund Maritim verdiskapingsbok Maritimt

Detaljer

Konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs

Konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs Konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs Innstilling fra Ekspertutvalget for konkurranseutsatt sektor 9. april 23 1 Utvalgets mandat skal vurdere: Konsekvenser av retningslinjene for finans- og pengepolitikken

Detaljer

Fakta- og analysedagen

Fakta- og analysedagen Frokostmøte 4. juni 2013 Fakta- og analysedagen Stein Gunnes, sjeføkonom Håvard Almås, næringspolitisk rådgiver Sammendrag Det er mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. Mange entreprenører

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer. Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2016 Statistikk nordmenn og aksjer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

finansnæringens dag 24. mars 2015

finansnæringens dag 24. mars 2015 finansnæringens dag 24. mars 2015 Kloke penger framtidens verdiskaping Radisson Blu Plaza Hotel, Sonja Henies plass 3 Konferansen starter kl. 09.00, kaffe serveres fra kl. 08.15 #klokepenger velkommen!

Detaljer

Hvordan skape attraksjonskraft og vekst i Telemark

Hvordan skape attraksjonskraft og vekst i Telemark Hvordan skape attraksjonskraft og vekst i Telemark. 1.Hva er attraktivitet 2.Hvordan går det med Telemark 3.Hva har drivkreftene vært? Er Telemark attraktivt for næringsliv og bosetting 4.Scenarier for

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

Nærings-ph.d. mars, 2011

Nærings-ph.d. mars, 2011 Nærings-ph.d. mars, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres av NHD og KD

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010

North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010 North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010 North Energy skal bli et lønnsomt og ledende olje- og gasselskap som bidrar aktivt til industriell verdiskapning i nord. Hovedpunkter fra i går

Detaljer

Byggeråstoffer i Hedmark Ressurstilgang og utfordringer Hamar 29.1.2015

Byggeråstoffer i Hedmark Ressurstilgang og utfordringer Hamar 29.1.2015 Byggeråstoffer i Hedmark Ressurstilgang og utfordringer Hamar 29.1.2015 Kort om meg Mitt navn er Gunnar Nilsen og jeg er engasjert som rådgiver i Norsk Bergindustri. Guni Consult Jeg har min «pukk og grus»

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

HØYRES SAMFERDSELSPOLITIKK

HØYRES SAMFERDSELSPOLITIKK HØYRES SAMFERDSELSPOLITIKK LØSNINGER I VEST Øyvind Halleraker (H) Transport- og kommunikasjonskomiteen Bergen, 25.8.2011 På tide med Høyrepolitikk! SIST HØYRE HADDE SAMFERDSELSMINISTEREN KORT OPPSUMMERT

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012

Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012 Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012 Kort om Inventura 70 konsulenter med tverrfaglig kompetanse Jus Økonomi Organisasjon og ledelse Ingeniørfag Tjenester

Detaljer

Forskningens betydning for det norske næringsliv

Forskningens betydning for det norske næringsliv Forskningens betydning for det norske næringsliv Statssekretær Helle Hammer Grenland 24. september 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

Verdiskaping og samferdsel

Verdiskaping og samferdsel Verdiskaping og samferdsel Kristiansund 16 mars 2011 Øyvind Halleraker Stortingsrepresentant for Høyre Fundamentet Norge må ha et variert næringsliv Bedriftene må være lønnsomme Bedriftene må ha eiere

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK Hvorfor skulle noen ønske å etablere ny virksomhet i Nord Norge? v/ Tord Eide, Partner DLA Piper Norway Om DLA Piper Verdens største

Detaljer

MØTE NÆRINGSALLIANSEN MAI 2015. BERGEN NÆRINGSRÅD Adm.dir. Marit Warncke 06.05.15

MØTE NÆRINGSALLIANSEN MAI 2015. BERGEN NÆRINGSRÅD Adm.dir. Marit Warncke 06.05.15 MØTE NÆRINGSALLIANSEN MAI 2015 Vestlandsundersøkelse 2015 Om undersøkelsen: Gjennomført: 18.-25. mars 2015 Ble gjennomført en tilsvarende undersøkelse i okt-2014. Rogaland Næringsforeningen i Stavangerregionen

Detaljer

SLIK KNEKKER DU JOBBSØKERKODEN

SLIK KNEKKER DU JOBBSØKERKODEN Nr. 1 2017 KARRIEREMAGASINET 8 gode råd til jobbintervjuet Bli attraktiv på LinkedIn TRAINEE: 3 jobber på 2 år Unge mentorer utfordrer toppsjefen Lærerikt internship SLIK KNEKKER DU JOBBSØKERKODEN EN SOLID

Detaljer

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver 20 årsverk + 12 traineer + prosjektansatte Godkjent FoU-institusjon i skattefunnsammenheng Gode samarbeidsnettverk med

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Ser vi lyset i tunnelen?

Ser vi lyset i tunnelen? RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Ser vi lyset i tunnelen? ROGALAND OVER DET VERSTE? Resultatindeksen for Rogaland er nå på det samme nivået som Hordaland, og det er økt

Detaljer

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen Råd til Forskningsrådet fra næringslivet Alta 21.11.2013 Regiondirektør Marit Helene Pedersen En del av et større fellesskap NHO sentralt 15 region- kontorer 21 landsforeninger 85 Årsverk NHO Troms NHO

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Styremøte i Osloregionen Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus

Styremøte i Osloregionen Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus Styremøte i Osloregionen 9.12.2008 Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus NHO Oslo og Akershus Hvem er vi? Ett av NHOs 15 regionkontorer Ca.

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Hordaland på Børsen. Selskaper og aksjonærer fra Hordaland BENTE A. LANDSNES, 24. AUGUST 2017

Hordaland på Børsen. Selskaper og aksjonærer fra Hordaland BENTE A. LANDSNES, 24. AUGUST 2017 Hordaland på Børsen Selskaper og aksjonærer fra Hordaland BENTE A. LANDSNES, 24. AUGUST 217 Selskapene fra Hordaland Hordaland på Børsen 19 SELSKAPER VERDT XXX MILLIARDER KRONER Sektorer Energi 6,7 mrd.

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig

Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig Kjære alle sammen. Velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring. Innstillingen som ble lagt fram før jul er trolig det viktigste bidraget til den fiskeripolitiske debatten

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Fisket, fremdeles næringsvei nummer 1?

Fisket, fremdeles næringsvei nummer 1? Finnmarks situasjon i 2004 Fisket, fremdeles næringsvei nummer 1? Det tradisjonelle fisket er av nasjonal betydning både som ressurs og symbol Selv om mye fisk blir fanget har antall helårsfiskere falt

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :31 Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - MeldingsID: 413214 Innsendt dato: 10.11.2016 06:31 UtstederID: LSG Utsteder: Lerøy Seafood Group ASA Instrument: - Marked: XOSL Kategori: FINANSIELL RAPPORTERING Informasjonspliktig: Ja Lagringspliktig:

Detaljer

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland Konjunktur og bransjeanalyse Konserndirektør Vegard Helland Innhold 1 Kort om konjunkturer 1. Midt-Norge 2 Bedriftslederbarometeret Norge Midt-Norge 3 Et blikk på utvalgte bransjer 1. Landbruk 4. Havbruk

Detaljer

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Kort historikk 1992: Stortingsvedtak 1993: NSB Gardermobanen AS stiftes, 100% datter av

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Nordmenn eier aksjer for nærmere 100 milliarder kroner AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig

Detaljer

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling 20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen Innovasjon og utvikling Konkurransen er stor - globalisering Vi konkurrerer med virksomheter i hele verden hvor produksjonskostnadene er lavere enn i Norge

Detaljer

Forandring fornyelse - forbedring

Forandring fornyelse - forbedring Forandring fornyelse - forbedring 21. Offshore Strategikonferansen Stavanger, tirsdag 10. februar 2015 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industris Konjunkturrapport 2015 Spørsmål sendt

Detaljer

Hovedfunn i årets konjunkturbarometer

Hovedfunn i årets konjunkturbarometer Hovedfunn i årets konjunkturbarometer Trøndelag rir offshorestormen av, mens i Møre og Romsdal øynes det håp om at nedgangen er i ferd med å flate ut Optimismen blant bedriftslederne er på full fart oppover

Detaljer

Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning

Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Annonser Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning Høyteknologiske løsninger og smart ingeniørkunst er våre beste verktøy for å oppfylle våre forpliktelser om reduserte

Detaljer

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN Hva er Maritimt Forum? Stiftet 1990 Første organisering av næringsklynge 8 regionale forum og 750 medlemmer Rammevilkår Synliggjøring Rekruttering og kompetanse

Detaljer