Smartere verktøy for enda flere brukere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Smartere verktøy for enda flere brukere"

Transkript

1 Nr Morgendagens IKT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 20 ledende IKT-virksomheter i Norge. De er alle med på å utvikle og skape morgendagens IKT-løsninger. Nettbaserte tjenester fra Visma: Smartere verktøy for enda flere brukere Vi mener teknologisk innovasjon skal tilfredsstille behovet for å effektivisere rutiner og arbeidsprosesser. Framskrittet bør brukes der det hjelper oss, slik at flere kan jobbe smartere enn de gjør i dag. Nettbaserte tjenester handler om økt tilgjengelighet. I en del sammenhenger er det mer effektivt at flere av bedriftens ansatte jobber mot kjernesystemene i et brukervennlig og tilpasset grensesnitt. Resultatet er raskere arbeidsprosesser, bedre informasjonsflyt og automatisering av rutiner. Innhold: Visma...1 Bluegarden... 2 Clue Norge ASA... 3 Pearl Consulting... 4 MultiCase Norge... 5 Watchcom... 6 Hands... 7 Intelcom... 8 Manag-E Nordic... 9 Umoe IKT Top Temp...11 NTI Nestor A2 Norge Aureus Data Pragma AS Linus Nettfokus Itet Comperio Signicat Det sier Øystein Moan i Visma. Han mener at det er viktig å se nyansert på behovet for å kjøre forretningsprogramvare over nettet. Generelt egner denne typen løsninger seg foreløpig best for brukergrupper med til dels enkle behov, altså de som en gang i blant gjør oppgaver knyttet til økonomi eller administrasjon. De andre brukerne, de som har det som sine hovedoppgaver, vil jo ha behov for et godt og funksjonsrikt system innen sitt fagområde. Disse brukerne vil fortsatt ha lokalt installert programvare. Og slik vil det trolig være i mange år, spår Moan. Innovasjon i riktig tempo Som leder for Nordens ledende leverandør av produkter og tjenester innen effektivisering av forretningsdrift, har Øystein Moan naturlig nok et veldig bevisst forhold til bransjens diskusjon om programvarebaserte tjenester som leveres over nettet. Han forteller at Visma har en klar strategi innen dette området: Som en stor leverandør er det ikke vår primære oppgave å lansere løsninger som er forbeholdt de få innovatørene. For å kunne bidra til å øke konkurransekraften til nordiske virksomheter må vi hjelpe dem å bli enda mer effektive enn de er nå. Det gjør vi best ved å lage verktøy som «alle» kan bruke. Men for å gjøre det må vi ligge langt foran på forskning og utvikling, for å kunne ha løsningene klare når brukerne er modne for å ta dem i bruk. Derfor er vi nå ute med flere nettbaserte tjenester som rent faktisk vil effektivisere arbeidsdagen for mange. Når tiden er moden for det, vil vi være der med enda flere. Tilgjengelighet og brukervennlighet Det er for eksempel slik at veldig mange brukere behøver å være i kontakt med lønnsfunksjonen, regnskapsfunksjonen og saksbehandlingen i en virksomhet, men som Om Visma og nettbaserte tjenester Visma har over ansatte og over små, mellomstore og store kunder i alle bransjer innen næringsliv og offentlig sektor. Selskapet har et bredt tilbud av produkter og tjenester som effektiviserer rutiner, arbeidsoppgaver og virksomhetsprosesser. Innen nettbaserte tjenester er følgende løsninger tilgjengelige på markedet i dag: Innkjøpsportal for administrative innkjøp ERP, CRM, lønn og annen programvare over nettet (ASP) Webbasert datafangst og rapportering Timeregistrering på web Webbasert løsning for reiseregninger og utleggsrefusjoner Kombinasjon av outsourcet regnskap/lønn og datafangst/rapportering via web Webbaserte innfordringstjenester Kredittinformasjon på web Webbasert salgsstøtteverktøy Nyhetsovervåking og bedriftsinformasjon Webbasert oppslagsverk innen lønnsfaget Elektroniske handelsløsninger for innkjøpere og leverandører Kommunikasjonsløsninger mellom pasienter og legekontor Webbaserte publikumsløsninger innen kommune- og helsesektoren Øystein Moan, konsernsjef i Visma, har en bevisst strategi med selskapets satsning på nettbaserte tjenester. Se hele intervjuet her: visma.no/webtv. ikke jobber med lønn, økonomi eller saksbehandling til daglig. Disse kan nå mye lettere få kontakt med disse systemene gjennom et brukervennlig webgrensesnitt. De nettbaserte tjenestene fører igjen til at det blir mindre arbeidskrevende for de som jobber med lønn, økonomi og saksbehandling, ettersom bidraget fra de andre brukerne gir mye input til systemene, sier Moan. Nettbaserte tjenester som forenkler Visma har flere nettbaserte tjenester ute på markedet og planlegger å lansere flere i årene som kommer. Som eksempler velger konsernsjefen å trekke fram løsninger innen økonomi og rapportering, lønn og reiseregninger, samt salg og kundeoppfølging. I høst lanserer vi vår nettbaserte rapporteringspakke med et brukergrensesnitt som er mye enklere enn mange Windows-baserte systemer. Med et slikt verktøy kan alle relevante brukere ta ut de rapportene man måtte ønske fra nettet, og dermed få tak i informasjonen hvor som helst når som helst. Når det gjelder lønn har vi mange fornøyde brukere av vår webbaserte løsning for registrering av reiseregninger og utlegg. Når den integreres med lønnssystemet blir attestering, bokføring og lønnskjøring mye enklere. Innen salg har også nettbaserte tjenester sine helt klare fordeler. Et eksempel er vårt CRM-system som er integrert med en nettbasert tjeneste for bedriftsinformasjon og nyhetsovervåking. Da er man sikret å alltid ha oppdatert informasjon om kunder og forbindelser. Et annet eksempel er kredittsjekk på web, noe som gjør det enkelt å undersøke betalingsdyktigheten til nye og eksisterende kunder, avslutter konsernsjef Øystein Moan i Visma. Alle rettigheter forbeholdes Konsulentfirmaet Henrik Meyn

2 2 Bluegarden: Bygger kompetanse for fremtidens behov Gjennom sitt talentprogram, Blue Talent, skal Bluegarden sette fokus på talentutvikling av de ansatte. Talentene skal sørge for at selskapet stiller godt rustet i kampen om å tilby det beste for kundene også i fremtiden. Innovasjon og fremtidsforskning er sentralt i Blue Talent, og viktig for å forstå fremtidens markeder, sier Sissel Sare, HR-direktør i Bluegarden. Det spesielle med vårt program er at det dreier seg om innovasjon og nyskapning. Vi vil fokusere på fremtidsforskning og forståelse av fremtidens konkurransesitasjon og menneskene i den, forklarer Sissel Sare, HR-direktør i Bluegarden. Enda bedre Bluegarden er Skandinavias største leverandør av lønn- og personal, HR og outsourcingstjenester, og leverer et bredt spekter av digitale tjenester innen lønn, personal, ressursplanlegging, rekruttering og opplæring. Faglig dyktighet har alltid vært selskapets varemerke. Gjennom Blue Talent vil de heve sin kompetanse ytterligere for å kunne tilby sine kunder enda bedre tjenester. Fokuset i programmet vi være rettet mot kundenes behov og forretningsvirksomhet, og ikke nødvendigvis ta sikte på å dyrke frem egne ledere, forklarer Sare. Sare, som kom til Bluegarden i august i år fra en stilling som HR-direktør i finansbransjen, forteller at hensikten med talentprogrammet er å finne mennesker som kan tenke nytt. Talentene skal i løpet av det ettårige programmet utvikle sine ferdigheter innen salg, marked, ledelse og fag. Vi er på jakt etter mennesker som er stolte av seg selv og som tar eget initiativ. Vi vil finne de som har lyst til å være med å forme Bluegarden som selskap og våre tjenester, forklarer Sare. Ledere for en dag Talentene skal virkelig få prøve seg. Et punkt i talentprogrammet innebærer å overta lederstolen i selskapet for en dag. Hensikten er at de skal vise hvordan de mener Bluegarden burde ledes. Beslutninger som kommer frem i løpet av dagen, kan bli brukt i det virkelige liv, sier Sare. Åpen prosess Sare understreker at dette ikke er en prosess som skal skje bak lukkede dører. Talentene melder seg på en audition som arrangeres internt, og presenterer seg selv ved å løse oppgaver som viser deres evner til problemløsning, nytenkning og samhandling. Talentene bedømmes av en jury, men også de ansatte kan delta i utvelgelsen. Alle ansatte kan komme på auditionen. Vi skal legge ut små filmsnutter på intranettet slik at de ansatte kan gå inn der for å stemme på «sitt» talent, forteller Sare. Tett oppfølging Etter endt program vil talentene blir tett oppfulgt karrieremessig. Ny giv med nye krefter Karriere betyr nødvendigvis ikke at de skal oppover i hierarkiet i Bluegarden. Å gjøre karriere ved å jobbe ut mot kundene er like viktig. Det er der vi skal leve, avslutter Sare har vært et begivenhetsrikt og viktig år for Bluegarden. Med nye eiere, nytt lederskap og nye satsningsområder vil Bluegarden tilby sine kunder enda bedre tjenester og blir enda større på HR. I januar i år fikk selskapet ny administrerende direktør, Ole Morten Settevik. I høst ble ny HR-direktør og salgog markedsdirektør ansatt. Andre deler av ledergruppen er også endret. Den største omveltningen skjedde imidlertid i sommer da selskapet ble kjøpt opp av det danske HR-selskapet Multidata. Nyansatt salg- og markedsdirektør, Tore Hansen, ser stort potensiale med HR-spesialisten Multidata som eiere. Med en industriell eier får Bluegarden større mulighet til å utvikle tjenestene sine og vi får enda større faglig tyngde innen lønn og personal. Det betyr at vi blir en enda bedre samarbeidspartner for vår kunder, sier Hansen. Bluegarden har ekspertise på outsourcing til store virksomheter både offentlige og privat, mens Multidata er gode på små og mellomstore bedrifter. Hansen, som kom til Bluegarden i september etter tre år som salgsdirektør i Personec, forteller at nytt eierskap, ny ledelse, og solid kompetanse innen HR danner grunnlaget for ny vekst. Til nå har Bluegarden stort sett hatt store kunder innen bank, forsikring og helse. Fremover vil vi satse på kunder i alle segmenter, både i mellomstore og store bedrifter. Vi skal bli enda mer kunde- og markedsorientert. Kundene vil oppleve et mer nytenkende Blugarden fremover, lover han. Bluegarden skal bli enda mer kunde- og markedsorientert, sier salgs- og markedsdirektør Tore Hansen. Dette er Bluegarden: Bluegarden er Skandinavias ledende leverandør av digitale løsninger innen lønn, personal, rekruttering, kompetanse, HMS, ressursplanlegging, tidsregistrering og opplæring. Bluegardens løsninger bidrar til at kundene kan styre, utnytte og videreutvikle sin viktigste og mest kostnadskrevende ressurs de ansatte på en effektiv og kostnadsoptimal måte. Ble kjøpt opp av HR-spesialisten Multidata sommeren Har 40 års erfaring fra markedet. Konsernet har over 600 medarbeidere fordelt i Norge, Sverige og Danmark, og rekrutterer stadig flere svært kompetente medarbeidere. Selskapet hadde i 2007 en omsetning for 900 millioner DKK.

3 3 Clue Norge ASA: Totalleverandør av Fire av ti norske bedrifter har tapt kontrakter på grunn av manglende engelskferdigheter. Clue elektroniske ordbøker er en rimelig kvalitetssikring. Nylig lanserte Clue Norge oversettertjeneste for ytterligere språklig bistand til norske bedrifter. språktjenester En undersøkelse gjennomført blant 664 norske eksport-/ importbedrifter viser at 40 prosent av norske bedriftsledere mener de har tapt kontrakter som følge av for dårlig engelsk. Like mange bedriftsledere har opplevd at det er vanskelig å konversere på engelsk i sosiale sammenhenger, og 55 prosent tror de kan ha fornærmet kunder som følge av for dårlig engelsk. Dette viser en undersøkelse gjennomført på oppdrag for Fremmedspråksenteret. Det kan være vanskelig å konversere godt på et språk som ikke er ditt morsmål. Fagterminologi er enda vanskeligere. Med engelsk er det også ofte slik at man tror man kan, men så kommer man allikevel til kort, sier Hanne Rekkedal, daglig leder i Clue Norge. Ta språk på alvor Clue Norges målsetning er å være en totalleverandør av språktjenester til norsk næringsliv. Bedriften har stor suksess med elektroniske ordbøker og lanserer nå også en oversettertjeneste. Norske bedrifter har mye å hente ved å ta språk mer på alvor og se viktigheten av å investere i språktjenester, sier Rekkedal. Å lansere oversettertjenesten er en naturlig utvikling for oss med tanke på den kompetansen vi har opparbeidet oss gjennom tjue år i markedet. Vi har mange ordbokkunder som har vært med oss i flere år og som også har etterspurt oversettertjenester, sier Hanne Rekkedal, daglig leder i Clue Norge. Om Clue Norge: Clue Norge ASA er et 100 prosent norskeid firma som utvikler, produserer og selger elektroniske ordbøker. I august 2007 lanserte Clue Norge også oversettertjeneste. Selskapet har eksistert siden Tekstrevisjon: Hvert oppdrag gjennomgås av en oversetter og en tekstrevisor. Resultatet er gjennomarbeidede oversettelser. Vi har knyttet til oss erfarne oversettere med kompetanse innen mange ulike fagområder, og er kontinuerlig på utkikk etter flere, forteller Vibeke Gundersen, leder for oversettertjenesten. Vi har sett behov hos våre kunder for en oversettertjeneste i mange år, fortsetter hun. Å lansere denne tjenesten er en naturlig utvikling for oss med tanke på den kompetansen vi har opparbeidet oss gjennom tjue år i markedet. Bred fagkompetanse Planlegging og utvikling av oversettertjenesten startet for ett år siden. Clue Norge lanserte den i august i år. Vibeke Gundersen er ansatt som leder for tjenesten. På samme måte som med de elektroniske ordbøkene er det viktig for Clue Norge å være fleksible og tilpasse seg kundenes behov også når det gjelder oversettertjenesten. Vi har knyttet til oss erfarne oversettere med kompetanse innen mange ulike fagområder, og er kontinuerlig på utkikk etter flere, forteller Vibeke Gundersen. Vi oversetter alt fra kontrakter, nettsider, årsrapporter og brukerdokumentasjon til nyhetsbrev og korrespondanse. Kvalitet gjennom tjue år Clue Norge har eksistert siden 1987, og hele tiden satset sterkt på kvalitet. Kundene er fra de fleste bransjer i næringslivet, fra små og mellomstore bedrifter til Norges største konsern, offentlig virksomhet og utdanningsinstitusjoner, både grunnskoler og universiteter og høyskoler. Våre oversettere er høyt kvalifiserte og har spesialkompetanse innen en rekke fagområder. Dette sammen med bruk av moderne oversetterverktøy, profesjonell prosjektledelse og gode kvalitetsrutiner gjør at vi kan levere oversettelser av høy kvalitet til avtalt tid, sier Gundersen. Hvert oppdrag gjennomgås av en oversetter og en tekstrevisor. Resultatet er gjennomarbeidede oversettelser. Vi har strenge kvalitetsrutiner og vi opplever fornøyde kunder som kommer tilbake, fastslår Gundersen. Kontinuerlig utvikling Oversettertjenesten er i kontinuerlig utvikling. Vi bruker store ressurser på å knytte til oss oversettere med kompetanse innen aktuelle fagområder og språk, sier Rekkedal. Det er viktig for oss å følge utviklingen til norske bedrifter som ser muligheter på det internasjonale markedet. Clue Norge er førstevalget til mange bedriftsledere. Selskapet utvikler og eier sin egen teknologi og sine egne orddatabaser. Det gir Clue Norge en unik mulighet til raskt å tilpasse seg et marked i stadig endring. Clue elektroniske ordbøker er tilgjengelig på flere språk og dekker mange ulike fagområder. Egne redaktører sikrer at ordbøkene oppdateres to ganger i året. Clue Norge tilbyr derfor alltid markedets mest oppdaterte ordbok, forteller Rekkedal. Vi er glade for at vi nå også kan tilby våre kunder et like betydelig og gjennomarbeidet tilbud på oversettelse. Clue Norge ASA Akersgata Oslo Telefon: E-post:

4 4 Pearl Consulting: En perfekt SAP-arbeidsplass En arbeidsplass der eiere og ansatte har de samme kriteriene for en perfekt arbeidsplass, skaper gode resultater. Konsulentselskapet Pearl Consulting drives og eies av de ansatte, og gjør stor suksess takket være svært tilfredse konsulenter og kunder. Konsulentselskapet Pearl Consulting AS leverer komplette SAP-løsninger og har både bedrifter og offentlige organisasjoner på kundelisten. Med solid erfaring fra fagmiljøet rundt SAP, kan eierne legge all sin kraft i å skape en fullendt arbeidsplass for alle sine medarbeidere. Vårt fokus ligger på å skape en perfekt arbeidsplass for våre ansatte. Med det ønsker vi å tiltrekke oss og beholde de beste konsulentene i markedet. Dermed blir vi en god samarbeidspartner for våre kunder, sier partner i Pearl Consulting, Geir Thoresen. Fornøyd = god Aksjer og attraktive lønnsmodeller, i tillegg til et uformelt miljø, kompetanseutvikling og spennende prosjekter, er bare noen av gulrøttene selskapet tilbyr. Administrerende direktør i Pearl Consulting, Øystein Jåtog- Rød, er overbevist om at fornøyde konsulenter er gode konsulenter. Vi stresser tanken om at man ikke skal ta på seg på for mye. Mange her hos oss er småbarnsforeldre, og det skal være en naturlig ting å planlegge jobben etter livssituasjonen. Vi tilstreber en hverdag der vi jobber effektivt når vi er på kontoret og går hjem lykkelige, forklarer han. Nettopp dette er ikke så vanskelig å gjennomføre når gründerne av firmaet selv legger stor vekt på balansen mellom arbeid og fritid. Vi som startet firmaet hadde et ønske om å skape en perfekt bedrift, og nå gjør vi det, sier han. Eierne har erfaring fra både opp- og nedturer i sine tidligere jobber, og vet hva Vi ønsker oss de beste SAP-konsulentene på markedet. Derfor bygger vi den beste arbeidsplassen på området, sier administrerende direktør i Pearl Consulting, Øystein Jåtog-Rød (t.v.). Her sammen med partnerne Ingemar Goksøyr og Geir Thoresen. oppskriften er på suksess. Selskapets budsjetter er basert på normal arbeidsinnsats fra de ansatte. For våre eiere, som jo er oss selv, smiler Jåtog-Rød, er trivsel en meget viktig faktor når resultatet skal evalueres. Best på SAP Pearl Consulting, som ble etablert i 2006 av flere erfarne ledere fra SAP Norge, har vist stor gjennomføringsevne og etablert seg som en viktig aktør i markedet. Selskapet leverer spesialistkompetanse til virksomheter som oppgraderer og utvider bruken av eksisterende SAP-løsninger. I tillegg er vi rådgivere overfor bedrifter angående gjennomføring av IT-prosjekter og ledelsesmessige utfordringer knyttet til bruk av IT, forklarer Jåtog-Rød. Han er tidligere administrerende direktør i SAP Norge og kjenner markedet svært godt. Sammen med seg har han fått blant annet Geir Thoresen og Ingemar Goksøyr, to tidligere nøkkelpersoner i SAP Norge. Gir garantier Alle ansatte i Pearl Consulting er sertifiserte av SAP, og selskapet er ikke redd for å love for mye. Ved å tilby standardiserte løsninger og klar kommunikasjon, tar de rådgiverrollen alvorlig og gir gjerne garantier. Vi gir beskjed til kunden hvis noe blir så spesielt at risikoen øker og sjansen for å lykkes minsker. Vi er ærlige på at vi ikke kan fikse absolutt alt. Resultatet er kompromissløs kvalitet, sier Ingemar Goksøyr, partner i Pearl Consulting. Videre forteller han om hvordan god kvalitet raskere gir avkastning på IT-investeringer og hvordan riktig kompetanse reduserer usikkerhet og overskridelser i prosjekter. Kundene skal oppleve at de betaler riktig pris og at de får en god avkastning på investeringen, avslutter han.

5 5 Forretningssystem gir økt lønnsomhet: Til topps med MultiCase Med et egetutviklet forretningssystem sørger MultiCase for økt omsetning hos sine kunder. Flere virksomheter har opplevd en eventyrlig vekst ved bruk av systemet. Effektiv og rasjonell kundebehandling, fokus på kvalitetssikring, gode rutiner og informasjon til kunden danner grunnlaget for suksessen. Det finnes nok av systemleverandører som tenker likt. MultiCase tenker annerledes. Vårt system er spesialisert for vareflyt og e-handel, og sikrer en profesjonell og effektiv håndtering av alle prosesser, sier Bjørn Lie, salgssjef i MultiCase. Verdiskapning i fokus Multicase er markedets ledende leverandør av forretningssystemer innen vareflyt og netthandel. Virksomheten er basert på programvaren MultiCase, og siden etableringen i 1997 har verdiskapende prosesser stått i fokus. Systemet benyttes av noen av landets raskest voksende handelsbedrifter og har vært en viktig suksessfaktor for selskaper som Itegra/MPX, Komplett og Telefast. Dette er virksomheter som i dag har milliardomsetninger. Målgruppen for MultiCase er handelsbedrifter som omsetter fra 10 millioner kroner og oppover. Hos mange av disse virksomhetene ligger et stort potensiale, men de har behov for veiledning og ikke minst 5 om MultiCase Les om MultiCase sine kunder og deres erfaringer med systemet: «Vi doblet omsetningen fra 20 til 40 millioner med MultiCase uten å ansette flere medarbeidere.» Kjell Øyvind Evensen, Termomarin AS «Det som overrasket meg mest med dette systemet var at det virket fra første stund. Jeg har vært med på flere installasjoner av andre typer løsninger tidligere og det har medført store driftsproblemer i etterkant.» Odd Martinsen, Leteng AS «Vår hverdag er blitt enklere fordi MultiCase har automatisert tidkrevende arbeidsoppgaver.» Ørjan Jacobsen, Viking Bad AS «Vi hadde nylig investert i nytt forretningssystem og hadde store driftsproblemer. Fikk tips om å ta kontakt med MultiCase i Norge. Vi så umiddelbart at MultiCase ville løse våre utfordringer og fikk systemet opp å gå på rekordtid. Det var full produksjon fra oppstart, og omsetningen har økt betydelig.» Johan Carlzon, Cbiz Partner AB «Uten MultiCase ville vi ikke vært den suksesshistorien vi er i dag.» Tom Tychesen, MPX AS Flere har opplevd eventyrlig vekst med MultiCase-systemet, sier (t.v.) salgssjef Bjørn Lie og daglig leder Morten Fadum. riktig system for å få full uttelling, forklarer Morten Fadum, daglig leder i MultiCase. Bort med tidstyvene Et viktig verktøy for å hente ut potensialet i en virksomhet er e-handel. Her kan effektiviteten forbedres betraktelig ved at kunden ekspederer seg selv. Når ordet e-handel nevnes går tankene lett til handlekurven og selve handelen av et produkt. Dette er selvfølgelig et viktig element, men for mange vil den virkelig store effektiviseringsgevinsten være «Kundesenteret» på nett. Her kan kunden på egenhånd enkelt finne svar på sine spørsmål, hente ut kopi av fakturaer, foreta pakkesporing, få oversikt over reskontroliste, se ordrehistorikk, laste ned prislister og så videre. Slike forespørsler er vanlige og må behandles raskt, men blir fort små tidstyver i det daglige. Med et nettbasert kundesenter hvor kunden hjelper seg selv, frigjøres tid og ressurser som kan brukes til annet verdiskapende arbeid, forklarer Fadum. Fokus på vareflyt og optimalisering av prosesser gir MultiCase-kundene et godt konkurransegrunnlag. Mange av oppgavene det tidligere ble brukt flere årsverk på å gjennomføre, kan automatiseres ved hjelp av vårt system. Dette gir våre kunder et uvurderlig fortrinn, sier Fadum. Proaktivitet Forsinkede leveranser kan være roten til misfornøyde kunder og mye bortkastet tid. MultiCase er et proaktivt verktøy og hjelper bedriften med å hele tiden være i forkant. Lie forteller at siden MultiCase er spesialisert for vareflyt, er det mulig å legge inn definerte grenseverdier som igjen gir proaktivitet. Han har jobbet med mange forretningssystemer gjennom årene, og mener en fellesnevner for dem alle er at du ikke får svar før du spør. En klassisk situasjon er en forsinket leveranse fra en leverandør. Dersom den bestilte varen ikke kommer til avtalt tid, sender MultiCase-systemet en e-post til innkjøperen. Innkjøper kontakter leverandøren og får bekreftet ny ankomstdato og legger dette inn i systemet. Basert på dette sender Multicase en melding til alle kunder som venter varer fra innkjøpet med informasjon om ny leveringstid. Få systemer gjør dette. Med tøffere konkurranse, pressede marginer og store krav til effektivitet, anbefaler Lie alle bedrifter til å se nærmere på hvordan de kan optimalisere sine rutiner og prosesser. Våre salgskonsulenter besitter høy kompetanse på dette området. Dersom en bedrift vurderer skifte av system, gjør MultiCase gjerne en vurdering av hva virksomheten vil oppnå ved et eventuelt systemskifte, avslutter Lie. Effektiv vareflyt - Økt lønnsomhet Telefon: E-post:

6 6 Norsk IT-selskap med stor suksess: Spesialister på IT-sikkerhet Antivirus, autentisering, brannmur og kryptering. IT-sikkerhet innebærer velkjente begreper, men er vi oss bevisste risikoen ved ikke å sikre seg? Selskapet Watchcom er eksperter på ITsikkerhet og kundene strømmer til som aldri før. Det norske IT-sikkerhetsselskapet Watchcom Security Group ivaretar IT-sikkerheten for mange store selskaper, blant annet flere nettsteder vi nordmenn bruker daglig. Watchcom arbeider med sikkerhetsanalyse, riskovurdering og implementering av IT-sikkerhetsløsninger for å påse at bedrifters nettverk og nettsteder er sikre. Det vi ser er at finansinstitusjoner, rådgivningsbedrifter og offentlige etater har økt fokus på konsekvensene av dårlig IT-sikkerhet. For å hindre lekkasjer ser våre kunder behov for ekstern overvåking av innog utgående trafikk, sier administrerende direktør i Watchcom, Fred Habberstad. Riktige sikkerhetstiltak Ved å foreta sikkerhetsanalyser, lokaliserer Watchcom sikkerhetsproblemer og foreslår utbedringer før uvedkommende finner og utnytter dem. Med denne hjelpen fra Watchcom kan virksomheter unngå informasjonslekkasjer, nedetid, svindel og andre hendelser som kan svekke både økonomi og omdømme. Habberstad forklarer hva riktig IT-sikkerhet innebærer: God IT-sikkerhet handler om til enhver tid å ha implementert riktige sikkerhetstiltak med tanke på konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet både når det gjelder mennesker, organisasjon og teknologi. Dette må være avstemt mot gjeldende lover og forskrifter. Tillit og etikk Sikkerhet dreier seg i stor grad om tillit. Watchcoms kompetanse og leveransestabilitet resulterer i at kundene bruker Watchcom som sin sikkerhetspartner og betror selskapet den viktige sikkerhetsdelen Watchcom passer på deg i IT-hverdagen. av sin IT-virksomhet. For å kvalitetssikre sine egne etiske retningslinjer har Watchcom bekjent seg til den såkalte etikk-modellen. Det er viktig for oss opptre profesjonelt og etisk forsvarlig. Med klare etiske retningslinjer, er det lettere for oss å gjøre et faglig godt arbeide og hindre sikkerhetsproblemer fra å oppstå. Sikkerhet gjennom kompetanse Watchcom er en kompetansebedrift som etter hvert har blitt vant til å være den leverandøren innen IT-sikkerhet som blir spurt til råds. Selskapet tilbyr flere ulike tjenester innenfor IT-sikkerhet, blant annet dokumentasjon av sikkerhetsbehov og utarbeiding av sikkerhetspolicy. Dessuten utgjør utdanning av ansatte og IT-avdelinger en stor del av virksomheten. Watchcom er med sine to kompetansesentre Norges største på kursing innen IT-sikkerhet. Vi holder mange bedriftsinterne kurs for mindre grupper og hele avdelinger. Mye av sikkerheten rundt IKT forutsetter videreføring av kompetanse, og det utgjør mye av vårt daglige arbeid, forklarer Habberstad. Ensrettet fokus Årsaken til at Watchcom er en forespurt partner, er at firmaet i alle henseender fokuserer på IT-sikkerhet. Mens andre leverandører både tilbyr hardware, servere, printere og sikkerhet, holder Habberstad og hans kolleger seg utelukkende til sikkerhet. Dét kan de til gjengjeld til fingerspissene og selskapet mener dette er nøkkelen til deres suksess. Kundepågangen er stor og selskapet har nå også etablert et nytt traineeprogram for å utdanne enda flere spesialister innen sin virksomhet. I tillegg er Watchcom arrangør av det største datasikkerhetsseminaret i Norge, PARANOIA. Seminaret avholdes i november, og i år er selveste FBI invitert. IT-sikkerhet står som nummer tre på FBIs prioriterte liste. Det sier ikke så rent lite om hvor viktig dette feltet er, avslutter Habberstad.

7 7 Med Hands er fokus enkelt: Økt produktivitet og god kontroll Økt produktivitet og kontroll på egen virksomhet er et must for å overleve i dagens konkurransepregede bedriftsmarked. Til kunder som vet å fokusere på dette, leverer konsulentselskapet Hands forretningskritiske IT-løsninger, integrasjon og driftstjenester som styrker bedriftenes lønnsomhet og konkurranseevne. Hands er spesialister på IT-løsninger for styring og administrasjon av en virksomhets ressurser. Konsulentog applikasjonsselskapet selger, leverer og tilpasser løsninger for forretningsstyring tilpasset alle bransjer og hver individuelle bedrift. Gevinsten for kundene er mer effektive arbeids- og beslutningsprosesser, og derigjennom mulighet for å gjennomføre hurtige endringer og oppnå raske gevinster. Vårt mål er å være den samarbeidspartneren bedriftene foretrekker når det gjelder IT-systemer som er kritiske for deres daglige drift. Det oppnår vi gjennom å ha den beste kunnskapen om de bransjene vi utvikler løsninger for, sier salgs- og markedsdirektør i Hands, Frode Kjærnsmo. Microsoft Hands er den største forhandleren av Microsoft Dynamics i Norge og er Gold Certified. Deres viktigste virksomhetsområde er med andre ord konsulentvirksomheten rundt hele Microsoft Dynamics produktportefølje, herunder Dynamics AX og CRM. Disse integrerte forretningssystemene for styring av bedrifters nøkkelfunksjoner, også kalt ERP (Enterprise Resource Planning), inneholder moduler for mange ulike disipliner og bransjer. De er alle utviklet med Business Intelligence Hands har i mange år laget virksomhetsportaler, datavarehus og avanserte rapporteringsløsninger til sine kunder. Bedriftene ønsker å bytte ut sine egenutviklede løsninger med standardiserte og kostnadseffektive løsninger. Mange bedrifter rapporterer ved hjelp av utskrifter fra eksisterende økonomisystem for så å registrere nøkkeltallene i en Excel-fil. Dette kan fungere utmerket for små bedrifter, men det er tidkrevende og risikoen for feilregistrering er relativt stor, forklarer avdelingsdirektør for Business Intelligence og Virksomhetsportaler i Hands, Per Strand. Et økende fokus på informasjonsdeling krever enkel distribusjon av analyser og rapporter. ERP-systemene inneholder mye informasjon, men den er i mange tilfeller vanskelig tilgjengelig, og spesialister må IT-løsninger som øker produktiviteten og kontrollen innad i bedriften er Hands spesialitet. Vi er foretrukket fordi vi har spesialkompetanse på de bransjene vi utvikler løsninger for, sier salgs- og markedsdirektør i Hands, Frode Kjærnsmo. utarbeide rapporter og analyser for å synliggjøre muligheter, avvik og trender. Hands Rapporteringspakke for Microsoft Dynamics Ax er standard datavarehus, OLAP kuber og rapporter som gjør det enkelt og kostnadseffektivt å lage gode rapporteringsløsninger. Konsulentene i Hands har lang erfaring i å sette sammen og implementere gode løsninger. Vi forenkler implementering av en rapporteringsløsning vesentlig for kunden gjennom standardiserte løsninger. Informasjonen tilgjengeliggjøres i Excel, i et webbasert grensesnitt, eller med ferdige rapporter som distribueres via e-post eller intranett. Dermed har den enkelte medarbeider tilgang til informasjon tilpasset hans eller hennes behov, forklarer Strand. tanke på å optimalisere ledelses- og forretningsprosesser i selskaper som er i utvikling og har et kontinuerlig endringsbehov. Kjærnsmo forteller at de satser mye på utvikling og implementering av disse produktene, og legger vekt på den tyngden Microsoft reelt har. Ingen andre selskaper legger like mye penger og forskning på utvikling som Microsoft. Man er med på et oppgraderingsløp som ingen andre i verden kan levere. De tenker lange strategier og legger vekt på å finne ut hva du og jeg trenger i vår individuelle arbeidssituasjon, sier han. Hands er den enste i Norge som er medlem av Microsoft Inner Circle og President Club. Gjennom disse organene har selskapet påvirkning inn mot Microsoft, og blir rådspurt i utviklingen av nye produkter. Å være medlem i disse to høyt verdsatte organene innenfor Microsoft er av stor betyning for oss faglig sett. Å drøfte problemstillinger direkte med Microsoft er givende og spennende. Dessuten gir det oss et kvalitetsstempel som bekrefter vår kompetanse, forklarer Kjærnsmo. Kundens behov I dag er det over 600 kunder som bruker løsninger levert av Hands. Selskapet tilbyr også driftstjenester og produkter/ tjenester innen Business Intelligence og virksomhetsportaler. Selskapet samarbeider med partnere som er blant de sterkeste i markedet, og kombinerer dette med egen utvikling og bransjekunnskap. For å oppnå fleksibilitet er våre løsninger satt sammen av et utvalg av generelle løsninger med standard funksjonalitet. Dette gjør vi blant annet innenfor områdene økonomi, finans, lønn/personal, innkjøp og logistikk, sier markedsansvarlig Trine Arentz Harstad. God tilgjengelighet på informasjon og enkel presentasjon er nøkkelord i rapporteringsløsningene Hands skreddersyr til sine kunder.

8 8 Intelcom: Skaper orden i systemkaoset Årlig taper norske bedrifter store beløp på grunn av dårlig datakvalitet og manglende integrasjon mellom systemer som håndterer kunder, lagerhold og leverandører. Tar bedriften integreringsoppgaven seriøst, er veien kort til økt fortjeneste, kapasitet og kostnadsreduksjon, sier Kjetil Eritzland i Intelcom. Mange organisasjoner sitter ofte på ledig kapasitet og ressurser de ikke utnytter, sier Kjetil Eritzland, administrerende direktør i Intelcom. Når flere produksjonssystemer som hver produserer ulike elementer som skal inngå som en del av det ferdige produktet ikke snakker sammen, er det ikke enkelt å utnytte produksjonskapasiteten man har på tvers. Ved å standardisere og slå sammen systemene, får organisasjonen et komplett bilde av den totale kapasiteten i bedriften. Intelcom har levert integrasjon til norske bedrifter i 20 år, og har omfattende kompetanse på både nye og eldre systemer og hvordan integrere disse. Vi sørger for at organisasjonen har tilgang til korrekt informasjon til enhver tid på ethvert sted. Og at informasjonen foreligger i en slik form og kvalitet at den umiddelbart kan benyttes, sier Eritzland. En kombinasjon av verktøy og tjenester Vi selger en kombinasjon av verktøy og tjenester, forteller Eritzland. Våre kunder er innen alle bransjer og størrelser. De er organisasjoner som skal implementere nye it-systemer, slå sammen it-systemer, gjøre informasjon fra flere forretningssystemer tilgjengelig i de samme analysene og rapportene eller flytte data Om Intelcom Gazelle bedrift i 2005 og ansatte Omsetning 27 mill. (2006)... har over 25 års erfaring innen løsninger for datavarehus, integrasjon, virksomhetsrapportering og analyse Intelcom... sikrer god datakvalitet.... integrerer data slik at kunden får et komplett bilde av lagrede data om kunder og produkter... Synkroniserer informasjonen slik at endringer blir reflektert alle steder. fordi data skal brukes utenfor den først tiltenkte prosessen. Integrasjon gir kontroll Mange organisasjoner opplever nødvendigheten av å implementere nye IT-løsninger og systemer for å effektivisere håndtering av kunder, økonomi, lager og logistikk. Da øker behovet for dataintegrasjonsløsninger tilsvarende. Med mange ulike systemer spres informasjonen og den blir vanskelig tilgjengelig, sier Eritzland. Dataintegrasjonsløsninger er en god og ofte nødvendig måte å redusere kostnader og effektivisere på. Myndighetsrapportering Selskaper som må rapportere til myndighetene vil spesielt ha nytte av integrasjonsløsninger, fortsetter Eritzland. Slike organisasjoner gjør ofte omfattende informasjonsuttrekk. Hvis informasjonen i tillegg må hentes fra separate systemer og sammenstilles manuelt, okkuperer det gjerne en formidabel del av de interne ressursene over lengre tid og blir fort dyrt. Datakvalitet betyr alt Datakvalitet er relativt med tanke på hva dataene skal brukes til. Data som er helt fine i ett system er ikke nødvendigvis tilfredsstillende for et annet system. Et eksempel er lagring av kundeinformasjon. I økonomisystemet kan kundenummeret være lagret som et langt tekstfelt, mens i salgssystemet er det kanskje splittet opp i flere deler. Det er når organisasjonene skal koble sammen data fra flere systemer og bruke dataene på nye måter, de oppdager at kvaliteten ikke er god nok, sier Eritzland. Intelcom anbefaler derfor alltid å gjennomføre strukturerte dataharmoniseringsprosjekter i tilknytning til dataintegrasjonsprosjekter. En annen utfordring er å få informasjonen ut av hodene til folk, og inn i systemene, fortsetter Eritzland. I gamle datasystemer brukes ofte koder som kun få har innarbeidet og forstår. Når folk går av med pensjon eller bytter jobb, kommer utfordringene. Samme informasjon flere steder Har organisasjonen flere forskjellige systemer, er ofte samme informasjon lagret flere steder. Det skaper utfordringer internt i bedriften og gir ofte tapte fortjenestemuligheter og kostnadsreduksjoner. Når systemene ikke er integrert, er det også vanskelig å nyttiggjøre informasjonen i systemene på tvers av avdelingene. I et system i en avdeling kan en leverandør være registrert med spesielt gode betingelser avdelingen har forhandlet frem for bedriften, mens i et annet system i en annen avdeling er leverandøren registrert uten at de ansatte kjenner til de gode betingelsene. Jeg kjenner flere eksempler på bedrifter som har gått glipp av store rabatter fra faste leverandører, fordi de ikke har integrerte systemer, forteller Eritzland. Et annet eksempel er at samme kunde kan være registrert i flere systemer. I slike tilfeller kan bedriften lett miste muligheter for mersalg, og kan også oppleve irriterte kunder fordi kundene ikke opplever å bli verdsatt som den store kunden de faktisk er. intelcom Telefon: E-post:

9 9 Manag-E Nordic sikrer effektiv drift av IT Norske virksomheter har et stadig sterkere fokus på sikker og effektiv drift av forretningskritiske IT tjenester. De samme virksomhetene opplever imidlertid unødige problemer i forbindelse med implementering og drift som relaterer seg til mangelfulle styringssystemer for sentrale faser i livssyklusen til de virksomhetskritiske IT systemene. Gjennom solid fagkunnskap og en omfattende verktøyportefølje bidrar Manag-E Nordic til kvalitet og effektivitet i hele livssyklusen. HP er etter hvert blitt en betydelig aktør på programvaresiden med fokus på styringsystemer som støtter hele livssyklusen av virksomhetskritiske IT systemer fra spesifikasjon, utvikling, utrulling, drift og forvaltning. Vi er størst på HP programvare i Norge og kan derfor levere et bredt spekter av løsninger og tilbyr en unik kompetanse og erfaring. Sikker og smertefri implementering er noe av det vi legger størst vekt på, påpeker administrerende direktør i Manag-E Nordic AS, Rolf Frydenberg. Manag-E Nordic er i tillegg blant de fire største leverandørene av support og kundestøtte for HP Software i EMEA. Dette gir Manag-E Nordic høy kompetanse og et viktig forsprang på konkurrentene. Krever stabile løsninger Bokklubben er helt avhengig av stabile IT-løsninger for å betjene sine kunder. Derfor støtter de seg til Manag-E Nordic AS som blant annet bistår med installering, overvåkning og testing av ny programvare og nye funksjoner. Bokklubben har omlag kunder som handler flere ganger i året, og de er derfor avhengige av brukervennlige og stabile IT-løsninger som håndterer bestillinger og avbestillinger. Gode og stabile IT-løsninger er en forutsetning for å lykkes og vi må hele tiden være sikker på at systemene fungerer. Derfor har vi valgt å bruke Manag-E Nordic som partner og leverandør, forteller IT-sjef i Bokklubben, Kurt Søvik. SMS-varsling om problemer Utfordringen er at et stort nettverk ofte opplever større eller mindre feil, og da er det viktig at problemene oppdages og løses så raskt som mulig. Når feilene først oppstår får vi varsling via SMS sånn at vi kan ta tak i problemene umiddelbart. Det reduserer nedetiden og sikrer at vi får fornøyde kunder. I følge Søvik benytter Bokklubben en rekke HP løsninger og nevner blant annet HP Open View NNM, HP OV Operations og OV Internet services. Utvider og stiller nye krav Bokklubben drifter mye selv og er i ferd med å samordne store deler av IT-driften for flere forlag som Aschehoug, Gyldendal og Kunnskapsforlaget. I tillegg skal de etter hvert ta seg av SAP-løsningen for bokhandlerkjeden Ark. Dette vil redusere driftskostnadene for den enkelte, men også stille stadig større krav til stabilitet og driftssikkerhet. Vår erfaring med Manag-E Nordic tilsier at denne utvidelsen skal gå bra og at vi også i fremtiden skal ligge i front på stabilitet og brukervennlige løsninger. I utgangspunktet hadde Bokklubben vært en fornøyd kunde av Manag-E AS, og de opplever at det nye selskapet er enda bedre i stand til å levere nye og krevende løsninger. Sammenslåingen var helt problemfri for oss og vi ser stadig nye muligheter, avslutter Søvik. Vi lover å løse Bokklubbens utfordringer også i fremtiden, sier salgs- og markedssjef i Manag-E Nordic, Terje Mognes. Etter sammenslåingen er vi i stand til å levere enda bedre tjenester til kundene våre, understreker administrerende direktør i Manag-E Nordic, Rolf Frydenberg. Bredde og dybde Det er nettopp bredden i kompetansen og dybden i funksjonalitet i de ulike løsningene fra HP som skiller selskapet fra andre leverandører. Manag-E Nordic har tradisjonelt levert programvare for styring og overvåkning av IT-systemer. Selskapet har også omfattende kompetanse på verktøy for verifikasjon av ytelse og funksjonalitet, verktøy som forenkler oppdatering og distribusjon av programvare, samt løsninger som styrer rettigheter og tilganger i bedrifters IT-systemer. IT ServiceManagement basert på ITIL versjon 3 er også ett av kompetanseområdene. Testing gjør det enklere I tillegg har selskapets konsulenter et sterkt fokus på testing i forbindelse med implementering av nye applikasjoner. Manag-E Nordic satser på god testing i forkant fremfor bare å løse problemene i etterkant. Ettersom 80 prosent av alle feil i datasystemer skyldes feil i programvaren eller brukerfeil er det mye å hente på bedre testing og innføring av prosesser som reduserer brukerfeil. Mange opplever unødige problemer i forbindelse med implementering av nye IT-løsninger. Det skyldes rett og slett at de ikke er flinke nok til å teste ut og luke ut de mest åpenbare feilene før de tar systemene i bruk. Positiv sammenslåing Etter sammenslåingen av Manag-E AS og Information Partner AS er Manag-E Nordic nå Norges sterkeste miljø for styring av IT-virksomhet basert på HPs programvare. Alle ansatte ble med videre etter sammenslåingen noe som er positivt i dagens stramme arbeidsmarked. Selskapet hadde i 2006 en omsetning på 37,5 millioner kroner og forventer en vekst på ca. 30% i Vi har hatt en sunn vekst og anser det som viktig å vokse videre. Nå satser vi også i Sverige og regner med å ha fem til ti ansatte i Stockholm innen utgangen av året. Veksten og ny kompetanse har gitt kundene mersmak. Bokklubben er en av kundene som er svært fornøyd med samarbeidet. Martin Linges vei 25, 1367 Snarøya Postadresse: Postboks 1, 1330 Fornebu Telefon: , Telefax: E-post:

10 10 Involverer og engasjerer kunder og samarbeidspartnere Samler IKT-Norge under Umoe IKT-dagene Umoe IKT-dagene er blitt en viktig møteplass for hele IKT-Norge. For Umoe IKT er dagene et viktig arrangement der samarbeidspartnere og kunder møtes. Årlig arrangeres Umoe IKT-dagene. Etter å ha eksistert i nærmere ti år, er arrangementet nå en viktig møteplass for hele IKT-Norge. Arrangementet er i utgangspunktet myntet på Umoe IKTs kunder og samarbeidspartnere, men dagene er åpne for alle som jobber med IKT på en eller annen måte. Arrangementet setter fokus på viktige temaer for IKT-bransjen, og er viktig for oss, kunder og samarbeidspartnere, sier prosjektansvarlig Tone Alterskjær i Umoe IKT. Umoe IKT er et landsdekkende selskap som har markedsfokus mot offentlig sektor og SMB-markedet i Norge. Selskapet har kompetanse innen regionale og landsdekkende tjenesteleveranser, IP- og taletjenester, datakommunikasjon og nettverk og ASP og fjerndrift, samt drift av telefonsentraler. Endring, kompetanse og miljø er den røde tråden Terje Rønning er regionsleder og gleder seg til å møte kunder og samarbeidspartnere på IKT-dagene i januar. på Umoe IKT-dagene denne gangen, forteller Alterskjær. Årets arrangementet går av stabelen 29. og 30. januar 2008 på Gardermoen. Inspirasjon og faglig input Alle foredrag under Umoe IKT-dagene hektes på den røde tråden. Vi forsøker å være trofaste mot den på en eller annen måte. Samtidig holdes foredrag som ser på teknologiutviklingen i et utvidet perspektiv, sier Alterskjær. Deltakerne skal inspireres i tillegg til å få faglig input, påpeker Alterskjær, og legger til: Samtidig er dette en arena der kunder og andre kan bli kjent med løsninger og tjenester Umoe IKT kan levere. Umoe IKT har kunder over hele landet, og på Umoe IKT-dagene er både IT-sjefer, sentralbordmedarbeidere Et inspirerende og nyttig arrangement Telefonikoordinator for hallingdalskommunene, Elisabeth Anderdal, skal delta på Umoe IKT-dagene i januar for tredje gang. Hun forteller at hun får mye igjen for å delta. For meg er Umoe IKT-dagene er glimrende anledning til å se nye løsninger, sier telefonikoordinator for hallingdalskommunene, Elisabeth Anderdal, som til daglig holder til i Hemsedal kommune. kostnader. Denne løsningen er et fint område å samarbeide på. For øvrig Umoe IKT flinke til å peke på nye samarbeidsmuligheter og til å etterkomme det kommunene etterspør, sier Anderdal. og andre som er involvert i virksomhetens IKT-løsninger representert. Alterskjær forteller at planleggingen av dagene starter allerede etter sommerferien. Vi har valgt å stå for arrangementet selv, og involverer også våre samarbeidspartnere. Det synes vi at vi får mye igjen for. I år er 26 samarbeidpartnere, blant andre Telenor, HP, Nortel, Banetele og Ericsson med i planleggingen, forteller hun. Samarbeidspartnerne er også ansvarlig for foredrag der de presenterer løsninger. Populært De siste tre årene har Umoe IKT-dagene vært nasjonale. I løpet av de ti årene dagene har eksistert er de blitt kjente og populære. Tilbakemeldingene vi får er svært positive. Foredragsholderne får jevnt over høy score, og deltakerne synes det er en spennende arena for å tilegne seg ny kunnskap, sier Alterskjær. Umoe IKT-dagene utvikler seg stadig. Målet er å skape et dynamisk arrangement som interesserer hele spekteret av IKT-folk, avslutter Alterskjær. For påmelding til Umoe IKT-dagene 2008 se våre internettsider: for spørsmål send gjerne en e-post til Umoe IKT har levert telefoniløsningen som hallingdalskommunene har valgt i samarbeid for å redusere sine kostnader. Samarbeidet mellom Umoe IKTs Drammenkontor og kommunene har pågått i flere år. Løsningen kommunene har valgt er et Trio telefonistøttesystem og felles telefoniløsning i forhold til Nortel meridian. Som alle kommuner jobber vi med å redusere våre Telefonikoordinatoren har deltatt på Umoe IKTdagene to ganger tidligere. Også denne gangen skal hun delta. Arrangementet gir inspirasjon. Programmet er variert og spennende, det er rett og slett et godt konsept, sier hun. Hun påpeker at Umoe IKT-dagene er en fin anledning til å møte kolleger som gjør det samme og knytte gode kontakter. Telefon:

11 11 Top Temp engineering og IT bemanning: Hopp ned fra gjerdet nå! Det er lenge siden arbeidsmarkedet kunne tilby IT-folk og ingeniører så mange spennende jobber. Sitter du på gjerdet og lurer på å skifte jobb, så hopp ned nå, råder Even Sørlie, daglig leder og partner i Top Temp IT bemanning as. Å skaffe IT-folk og ingeniører virker for tiden svært vanskelig, slik media fremstiller det. Det stemmer ikke med erfaringene til Sørlie i Top Temp IT bemanning as og Sondre Bratlie, partner og daglig leder i Top Temp engineering as. Even Sørlie og Mette Kulås Halvorsen i Top Temp IT bemanning og Sondre Bratlie i Top Temp engineering nyter godt av synergieffektene ved å være samlokalisert, ettersom mange oppdrag er i grenseland mellom IT og engineering. I vårt nettverk finner vi mange gode kandidater. Flere er i faste stillinger og er interesserte i å bytte jobb. Derfor opplever vi også å jobbe mer med de virkelig erfarne IT-konsulentene og ingeniørene, sier Sørlie. Bratlie mener det tradisjonelt har vært mer mobilitet innen IT-bransjen, og at ingeniørene har hatt en tendens til å bli lengre i jobben sin. Nå som det er jobbsøkers marked, oppfordrer han flere ingeniører som føler seg klare for nye utfordringer til å benytte anledningen. En har ingenting å tape og alt å tjene, på å skifte beite nå. Vi kan tilby mye spennende, og alle engineeringstillingene er uansett langvarige prosjektoppdrag eller faste jobber. Arbeidsgiverne er ofte de største innen olje og gass og bygg og anlegg. De fleste drømmejobbene annonseres ikke, men eksisterer i bemanningsselskapenes nettverk, sier Bratlie. Fremoverlente kunder Salgsansvarlig Mette Kulås Halvorsen i Top Temp IT bemanning fremhever at nå som det er arbeidstagers marked, er det arbeidsgiver som må være fremoverlent og selge bedriften. I en slik situasjon nytter det ikke å grunne lenge over avgjørelsen. Kandidatene våre får som regel flere gode tilbud samtidig. Det er de av våre kunder som er kjappest til å velge ut en kandidat som får tak i de beste ressursene, presiserer hun. Vår oppgave er å være rådgivere både overfor kunder og kandidater, følger Sørlie opp. Lykkes internt og eksternt Top Temp IT bemanning og Top Temp TRONDHEIM HAMAR SØRREISA engineering er spesialistselskaper i Top Temp-konsernet. Begge driver rekruttering til faste stillinger og utleie av konsulenter for kortere eller lengre oppdrag. Alle fagfelt innen IT og engineering dekkes. Top Temp IT har pr. dd. ca. 100 utleide IT-konsulenter, i tillegg har de rekruttert og fastansatt 150 kandidater hos sine kunder. Siden oppstarten i 2002, har selskapet nærmest doblet omsetningen hvert år, selv i nedgangstider. I 2007 regner daglig leder med at omsetningen vil ende opp på ca. 60 millioner kroner. En av våre suksesskriterier er at vi har lykkes med rekrutteringen både eksternt og internt; det er jo det som er jobben vår, kommenterer Sørlie. Ett år gamle Top Temp engineering har pr. dd. ca. 25 utleide ingeniører på lange kontrakter og har rekruttert og fastansatt 20 ingeniører ute hos sine kunder. I begge selskaper tar vi for oss hele rekrutteringsprosessen, eller vi kan stå for deler av den. Forskjellige stillinger krever ulike rekrutteringsmetoder. Derfor tilpasser vi prosessen i nært samarbeid med kunden, slik at de får dekket sitt konkrete ressursbehov, sier Sørlie. Vi tror at «like barn leker best» Noe av det som skiller disse to selskapene fra sine konkurrenter, er at deres rekrutteringsrådgivere har samme utdannelse og omtrent samme erfaring som de kandidatene de intervjuer. For eksempel har de som intervjuer systemutviklere og prosjektledere hos oss, hatt tilsvarende stillinger selv. De vet hva som kreves av kandidaten og hva slike stillinger innebærer. Dette gjør oss raskt i stand til å sette riktig person til rett jobb, sier Halvorsen. TT IT en gaselle I 2006 ble Top Temp IT bemanning kåret til gaselle-bedrift av Dagens Næringsliv og Dun & Bradstreet. En utmerkelse som viser at de har oppfylt svært strenge krav til vekst, struktur og resultat de fire siste årene. Da Manpower flyttet sin interne økonomifunksjon ut av landet, ble et unikt fagmiljø innen HR/lønn og økonomi ledig på markedet. TopTemp benyttet sjansen til å ansette mange fra dette miljøet. Dette har gitt oss et konkurransefortrinn. Samtidig gir det oss tilleggsgevinst ved at vi kan være en faglig sparringspartner og rådgiver også overfor våre kunder på HR-spørsmål, sier Sørlie. Synergi mellom IT og engineering Likevel, fremhever de to; kjernekompetansen deres er bemanning. Det betyr at de ikke bare finner den rette kompetansen, men også vedkommende med de riktige personlige egenskapene som passer inn i arbeidsmiljøet. Sørlie, Bratlie, Halvorsen og deres kolleger er i kontinuerlig kontakt med dyktige kandidater. Konsulentene befinner seg ofte i grenseland mellom IT og engineering. Derfor er det en stor fordel at vi deler lokaler og kommuniserer daglig. Send oss en forespørsel, og vi kommer raskt tilbake med forslag til kandidat, avslutter Sørlie. LILLESTRØM BERGEN OSLO ASKER STAVANGER FREDRIKSTAD TØNSBERG KRISTIANSAND STOCKHOLM Top Temp IT og Top Temp Engineering har hovedkontor i Oslo, med avdelinger også i resten av landet. Telefon: E-post Even Sørlie: E-post Sondre Bratlie:

For våre eiere, som jo er oss selv, smiler Jåtog- Rød, er trivsel en meget viktig faktor når resultatet skal evalueres.

For våre eiere, som jo er oss selv, smiler Jåtog- Rød, er trivsel en meget viktig faktor når resultatet skal evalueres. Nr 5-2006 En perfekt SAP-arbeidsplass En arbeidsplass der eiere og ansatte har de samme kriteriene for en perfekt arbeidsplass, skaper gode resultater. Konsulentselskapet Pearl Consulting drives og eies

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Vi legger stor vekt på å utvikle BrandMaster i tråd med markedet. T4M leverer til sine kunder.

Vi legger stor vekt på å utvikle BrandMaster i tråd med markedet. T4M leverer til sine kunder. Nr 1-2008 T4M AS Effektiviserer markedsføringen sparer millioner Med hjelp fra T4M kan du redusere kostnadene med opptil 30 prosent, øke effektiviteten og samtidig oppnå en enhetlig merkevareprofil. T4M

Detaljer

Øker den internasjonale satsingen

Øker den internasjonale satsingen Nr 1 / 2009 Norconsult: Øker den internasjonale satsingen Norconsult er en viktig samarbeidspartner for norske selskaper internasjonalt, sier Ola H. Norderhaug, direktør for den nyopprettede divisjon International.

Detaljer

Finn riktig dokument

Finn riktig dokument Nr 10-2007 Unik søkemotor for bedrifter: Finn riktig dokument Hvor ofte har du ikke lett etter et dokument som du vet er lagret ett eller annet sted i bedriften du jobber, og hvor ofte har du ikke måtte

Detaljer

Kanskje finnes en løsning på pengeproblemet: Ta grep før det er for sent

Kanskje finnes en løsning på pengeproblemet: Ta grep før det er for sent Nr 05 / 2009 Kanskje finnes en løsning på pengeproblemet: Ta grep før det er for sent Arbeidsledigheten nå er ca. 90 prosent høyere enn for et år siden, og restruktureringer benyttes for å redde bedrifter.

Detaljer

SAP på en litt annen måte

SAP på en litt annen måte Nr 7 / 2010 Skye: SAP på en litt annen måte Skye vil gjøre SAP enklere for sine kunder gjennom økt bruk av standardiserte tjenester, uten tap av fleksibilitet. SAP er et standardsystem med uendelige tilpassningsmuligheter,

Detaljer

Oversiktelig og kostnadseffektiv IT-administrasjon

Oversiktelig og kostnadseffektiv IT-administrasjon Nr 10 / 2010 3 Step IT AS: Oversiktelig og kostnadseffektiv IT-administrasjon IT er essensielt for bedriften, men oppfattes ofte som et logistikk- og kostnadsmessig mareritt å administrere. Dels dreier

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

Tradisjonsrikt selskap går nye veier

Tradisjonsrikt selskap går nye veier Nr. 7 / 2011 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Fazer Food Services AS: Tradisjonsrikt selskap går nye veier Fazer Food Services AS tilbyr kantinedrift i særklasse til sine kunder. Spennende,

Detaljer

ingeniører en unik form for kompetansebygging. Nr 09 / 2009 www.norconsult.no

ingeniører en unik form for kompetansebygging. Nr 09 / 2009 www.norconsult.no Nr 09 / 2009 Internasjonal utvikling med Norconsult Norconsult har lang erfaring fra internasjonalt arbeid, med oppdrag i over 150 land de siste 50 årene. Nå styrkes satsingen med Young Professionals,

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR.

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Bedriftsøkonomi. Velg åpen arkitektur Les mer side 16 Les mer side 6

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Bedriftsøkonomi. Velg åpen arkitektur Les mer side 16 Les mer side 6 Bedriftsøkonomi Implementering av datasystemer: Bedre stykkevis og delt Enterprise Resource Planning: Velg åpen arkitektur Les mer side 16 Les mer side 6 5. utgave - oktober 2007 Man vet mye mer om salg,

Detaljer

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere

Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Nr 4-2005 Brækhus Dege Advokatfirma Fra A til Å innen fast eiendom et totalkonsept for eiendomsutviklere Lang og bred erfaring, spisskompetanse og gode rutiner gjør at Advokatfirmaet Brækhus Dege med datterselskaper

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

Viser muskler i Norden

Viser muskler i Norden Nr 06 / 2008 Mirror Accouting: Viser muskler i Norden Lindorff Accounting skiftet i sommer navn til Mirror Accounting. Dette var et ledd i en større endringsprosess i firmaet. Mirror Accounting har vunnet

Detaljer

Godt arbeidsmarked skaper hodebry for arbeidsgivere

Godt arbeidsmarked skaper hodebry for arbeidsgivere Nr 8-2006 Godt arbeidsmarked skaper hodebry for arbeidsgivere Arbeidsmarkedet har eksplodert de siste årene. Det skaper nye utfordringer for arbeidsgivere som på grunn av manglende tilgang til kvalifisert

Detaljer

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie

COMPUTERWORLD. Bilag Februar 2007 25. årgang. Seks steg. til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie COMPUTERWORLD Bilag Februar 2007 25. årgang Seks steg til outsourcing for SMB Del 8 i Computerworlds kompendiumserie Outsourcing Prismessig er det generelt lite som skiller drift i egen regi kontra outsourcing.

Detaljer

En virkelig komplett IT-leverandør

En virkelig komplett IT-leverandør Nr 2 2007 Morgendagens IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 32 ledende IT-virksomheter i Norge. De er alle med på å utvikle og skape morgendagens IT-løsninger. Systec suksess

Detaljer

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2013 Forlater finnene Johan-Thomas Hegdahl har forlatt den finske saunaen og Økonor til fordel for NARF hvor han er den første styrelederen som ikke engang

Detaljer

Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus

Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus TEMA: REFERANSER OG PROSJEKTER Nr 3-2005 Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus SAP supermenn Via bransjens mest erfarne SAPkonsulenter, implementerer og utvikler vi systemer som gir

Detaljer

Mot toppen. Suksesshistorier fra det bergenske næringsliv: INNHOLD:

Mot toppen. Suksesshistorier fra det bergenske næringsliv: INNHOLD: Nr 2-2005 Mot toppen Suksesshistorier fra det bergenske næringsliv: INNHOLD: Bergenseren har aldri manglet ambisjoner og stolthet. I Bedriftprofilen kan du lese om 22 stolte og ambisiøse bedrifter som

Detaljer

Regnskap&Lønn I NETTSKYEN. NetLedger. 10 år i nettskyen. Et temabilag fra. i NetLedger AS. endres. Christine Schie

Regnskap&Lønn I NETTSKYEN. NetLedger. 10 år i nettskyen. Et temabilag fra. i NetLedger AS. endres. Christine Schie Regnskap&Lønn Christine Schie Ny administrerende direktør i NetLedger AS I NETTSKYEN Et temabilag fra NetLedger Les mer på side 2 Partner Thore Kleppen KPMG Regnskapsbransjen må endres 10 år i nettskyen

Detaljer

Telefonmøter gjør hverdagen enklere

Telefonmøter gjør hverdagen enklere Nr 7-2004 Telefonmøter gjør hverdagen enklere Du sparer tusenvis av kroner på å ta møtet over telefon, fremfor å reise land og strand rundt. I tillegg sparer du mye tid og blir mer fleksibel. Stadig flere

Detaljer

NORDISK EFFEKTIVITET. Martti Ahtisaari om fredsmegling og

NORDISK EFFEKTIVITET. Martti Ahtisaari om fredsmegling og ISMAgazine Nr 2 / 2009 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Hans Blix: - Jeg innbiller meg at jeg er relativt effektiv Store gevinster med god brukeropplevelse Nordisk effektivitet - Det er Visma det Martti Ahtisaari

Detaljer

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus?

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus? På tide å prøve et kunnskapshus? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet NO. 6 DESEMBER 13 bedriftsøkonomi Spennende muligheter med datavisualisering 3 tips for bedre lønnsomhet Big Data: Gir beslutningstakere

Detaljer