MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET"

Transkript

1 ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus Medlem Helen Margrethe Schjelderup Medlem Bjørg Randmæl Medlem Trond Motrøen Medlem Stein Roar Kvam Medlem Wenke Furuli Medlem Johnny Hagen Medlem Janne Lunaas Medlem Thorleif Fagerli Medlem May Britt Sandli Medlem Ola Eggset Medlem Mali Hauen Medlem Stein Hoset Medlem Arne Dagfinn Øynes Medlem Rolf Langen Varamedlem Mona Murud Tiltrådte møtet i behandling av sak nr. 85/10 som vara for Olov Grøtting Sekretær Per Arne Aaen Alvdal, Olov Grøtting /s/ ordfører Alvdal kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 1 av 12

2 Bjørg Randmæl holdt ord for dagen før møtet ble satt. BEHANDLEDE SAKER Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 84/10 10/75 GODKJENNING AV PROTOKOLLER KOMMUNESTYRET 85/10 10/935 FLÅKLYPA OG AUKRUSTSENTERET - ALVDAL KOMMUNES ROLLE SOM MULIG INVESTOR I ET FRAMTIDIG FLÅKLYPA 86/10 10/598 KOMMUNENS FASTSETTING AV FORSKRIFT OM GEBYR I MEDHOLD AV NY PLAN- OG BYGNINGSLOV 87/10 10/863 BUDSJETT /10 10/1116 FINANSFORVALTNING - REGLEMENT 89/10 10/975 HØRING - FORSLAG TIL NY KOMMUNAL HELSE- OG OMSORGSLOV 90/10 10/982 HØRING - FORSLAG TIL NY FOLKEHELSELOV 91/10 10/1118 DIGITALISERING AV KINO Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 2 av 12

3 84/10 GODKJENNING AV PROTOKOLLER KOMMUNESTYRET Protokoll fra møtet godkjennes Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Protokoll fra møtet godkjennes 85/10 FLÅKLYPA OG AUKRUSTSENTERET - ALVDAL KOMMUNES ROLLE SOM MULIG INVESTOR I ET FRAMTIDIG FLÅKLYPA Kommunestyret vedtar følgende vilkår for aksjekjøp i Flåklypa A/S 1. Tomt som beskrevet i søknaden, i alt 11 dekar verdsettes samlet sett til kr. 2,2 millioner. Alvdal kommune skal gis tinglyst forkjøpsrett på arealet ved eventuelt salg. 2. Før Alvdal kommunes andel på kr. 4 millioner utløses skal prosjektet være finansiert i tråd med finansieringsplan som vist i søknaden. 3. Aukrustsenteret A/S skal bestå som eget selskap og sikres nødvendig minimumsareal i form av tomt. Behandling: Ordfører Olov Grøtting ba om å få vurdert sin habilitet som styreleder i Flåklypa A/S. Grøtting ble funnet inhabil. Mona Murud tiltrådte møtet som vara. Forslag til vedtak fra Bjørg Randmæl, Alvdal Senterparti. Kommunen gir støtte til tomt, samlet 2,2 millioner kroner. Det ble votert alternativt mellom rådmannens innstilling og forslag fra Randmæl. Rådmannens innstilling vedtatt med 15 mot 2 stemmer. Kommunestyret vedtar følgende vilkår for aksjekjøp i Flåklypa A/S 1. Tomt som beskrevet i søknaden, i alt 11 dekar verdsettes samlet sett til kr. 2,2 millioner. Alvdal kommune skal gis tinglyst forkjøpsrett på arealet ved eventuelt salg. 2. Før Alvdal kommunes andel på kr. 4 millioner utløses skal prosjektet være finansiert i tråd med finansieringsplan som vist i søknaden. 3. Aukrustsenteret A/S skal bestå som eget selskap og sikres nødvendig minimumsareal i form av tomt. Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 3 av 12

4 86/10 KOMMUNENS FASTSETTING AV FORSKRIFT OM GEBYR I MEDHOLD AV NY PLAN- OG BYGNINGSLOV Alvdal kommunestyre vedtar gebyrforskriftene for 2011 av datert Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Alvdal kommunestyre vedtar gebyrforskriftene for 2011 av datert /10 BUDSJETT Skattøret for 2011 fastsettes til høyeste lovlige sats fastsatt av Stortinget - 11,30 %. Skatteanslaget settes til kr 43,38 millioner for I medhold av lov om eiendomsskatt til kommunene 2 og 3 er det innført eiendomsskatt i områder som helt eller delvis er utbygd på byvis, på verker og bruk, telenett og lavspentnett. Eiendomsskatteområdet for utbygd på byvis avgrenses slik som i kommunestyresak 98/0092. Eiendomsskattesatsen er 7 promille jf eiendomsskattelovens 13. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer, 20. mars, 20.juni, 20.september og 20.november.Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 3. Egeninntekter: Foreslåtte priser vedtas som det framgår av budsjettdokumentet. 4. Til soknerådets drift bevilges kr Ordførerens godtgjørelse settes til kr.. Varaordførerens godtgjørelse settes til 10% av ordførerens godtgjørelse. 6. Foreslåtte investeringsprosjekter i henhold til kapittel 3.3 i budsjettdokumentet vedtas. Det tas opp lån på totalt kr Foreslåtte driftsrammer i henhold til budsjettskjema 1B i kapittel 3.2 i budsjettdokumentet vedtas. 8. Det bevilges kr 4 mill fra disposisjonsfondet til kjøp av aksjer i Flåklypa A/S. I tillegg overføres tomt fra Alvdal kommune til Flåklypa A/S, som beskrevet i k-styresak 74/10. Premissene for bevilgningen behandles av kommunestyret i egen sak. Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 4 av 12

5 Behandling: Stein Roar Kvam ba om vurdering av sin habilitet som daglig leder i Alvdal Sokneråd. Kvam ble funnet inhabil under behandling av innstillingens punkt 4. Ordfører Olov Grøtting ba om vurdering av sin habilitet. Grøtting funnet inhabil under behandling av innstillingens punkt 8. Gruppelederne foreslår omforent å fastsette lønn for ordfører jamfør innstillingens punkt 5, til kr ,-. Forslag fra rådmannen, nytt punkt 9. Det avsettes kr fra disposisjonsfond til investering i konkrete tiltak i Steiaprosjektet for Dette betinger at Jernbaneverket og Hedmark fylkeskommune går inn med minimum tilsvarende beløp hver for seg. Forslag fra Alvdal Senterparti, ved Ole Nyhus. Posten kulturmidler lag og foreninger i budsjettet til kultur økes fra kr. 0 til kr Tiltaket foreslås finansiert ved redusert avsetting til disposisjonsfond. Forslag fra Torleif Fagerli, Alvdal Arbeiderparti. Investeringsforslag på kr til Steiaprosjektet utsettes til etter endelig behandling av kommunedelplan Alvdal Tettsted. Forslag fra Alvdal Venstre, ved Ola Eggset. Alvdal kommune bidrar på linje med andre oppsittere til investering i konkrete tiltak i Steiaprosjektet for 2011, og avsetter kr fra kommunens tiltaksfond. Dette betinger at Jernbaneverket og Hedmark fylkeskommune går inn med tilsvarende beløp hver for seg samt at øvrige oppsittere gjør sine økonomiske bidrag synlig. Det tas kontakt med Statens Vegvesen for deres medvirkning. Forslag fra Bjørg Randmæl, Alvdal Senterparti. Endring av punkt 8 i innstillingen. Alvdal kommune overfører tomt til Flåklypa A/S til en verdi av 2,2 millioner kroner. Premissene for bevillingen behandles av kommunestyret i egen sak. Det ble votert punktvis. Punkt 1. Innstillingen enstemmig vedtatt. Punkt 2. Innstillingen enstemmig vedtatt. Punkt 3. Innstillingen enstemmig vedtatt. Punkt 4. Stein Roar Kvam fratrådte møtte, ingen møtte i hans sted. Innstillingen enstemmig vedtatt. Kvam tiltrådte møte. Punkt 5. Innstilling med tillegg av omforent forslag fra gruppelederne enstemmig vedtatt. Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 5 av 12

6 Punkt 6. Innstillingen enstemmig vedtatt. Punkt 7. Innstillingen enstemmig vedtatt. Punkt 8. Olov Grøtting fratrådte møte. Ingen møtte i hennes sted. Det ble votert alternativt mellom innstillingen og forslag fra Bjørg Randmæl, formannskapets innstilling vedtatt med 14 mot 2 stemmer. Grøtting tiltrådte møtet. Nytt punkt 9. Det ble først votert over forslag fra Torleif Fagerli. Forslaget falt med 14 mot 3 stemmer. Det ble votert alternativt mellom rådmannens forslag og forslag fra Alvdal Venstre. Venstres forslag ble vedtatt med 9 mot 8 stemmer. Nytt punkt. Det ble votert over forslag fra Alvdal Senterparti om å avsette kr som kulturmidler til lag og foreninger finansiert med redusert avsetting til fond. Forslaget enstemmig vedtatt. Hele budsjettet med endringsvedtak samlet ble satt under votering. Budsjettet med endringsvedtak under punktvis behandling, enstemmig vedtatt. 1. Skattøret for 2011 fastsettes til høyeste lovlige sats fastsatt av Stortinget - 11,30 %. Skatteanslaget settes til kr 43,38 millioner for I medhold av lov om eiendomsskatt til kommunene 2 og 3 er det innført eiendomsskatt i områder som helt eller delvis er utbygd på byvis, på verker og bruk, telenett og lavspentnett. Eiendomsskatteområdet for utbygd på byvis avgrenses slik som i kommunestyresak 98/0092. Eiendomsskattesatsen er 7 promille jf eiendomsskattelovens 13. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer, 20. mars, 20.juni, 20.september og 20.november.Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 3. Egeninntekter: Foreslåtte priser vedtas som det framgår av budsjettdokumentet. 4. Til soknerådets drift bevilges kr Ordførerens godtgjørelse settes til kr Varaordførerens godtgjørelse settes til 10% av ordførerens godtgjørelse. 6. Foreslåtte investeringsprosjekter i henhold til kapittel 3.3 i budsjettdokumentet vedtas. Det tas opp lån på totalt kr Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 6 av 12

7 7. Foreslåtte driftsrammer i henhold til budsjettskjema 1B i kapittel 3.2 i budsjettdokumentet vedtas. 8. Det bevilges kr 4 mill fra disposisjonsfondet til kjøp av aksjer i Flåklypa A/S. I tillegg overføres tomt fra Alvdal kommune til Flåklypa A/S, som beskrevet i k-styresak 74/10. Premissene for bevilgningen behandles av kommunestyret i egen sak. 9. Alvdal kommune bidrar på linje med andre oppsittere til investering i konkrete tiltak i Steiaprosjektet for 2011, og avsetter kr fra kommunens tiltaksfond. Dette betinger at Jernbaneverket og Hedmark fylkeskommune går inn med tilsvarende beløp hver for seg samt at øvrige oppsittere gjør sine økonomiske bidrag synlig. Det tas kontakt med Statens Vegvesen for deres medvirkning. 10. Posten kulturmidler lag og foreninger i budsjettet til kultur økes fra kr. 0 til kr Tiltaket finansieres ved redusert avsetting til disposisjonsfond. 88/10 FINANSFORVALTNING - REGLEMENT Kommunestyret fastsetter vedlagte forslag som nytt finansreglement for Alvdal kommune. Behandling: Forslag fra Johan Ragnar Eggen, Alvdal Senterparti. Punkt 3.2 siste kulepunkt. Tidsbinding på innskudd er tillatt inntil ett år.. Forslag fra Stein Hoset, Alvdal Venstre. Punkt 4.2, andre setning endres til; Det skal hentes inn sammenlignbare konkurrerende tilbud fra. Det ble votert over innstillingen med tillegg av endringer som kom fram i møtet. Enstemmig vedtatt. Kommunestyret fastsetter vedlagte forslag som nytt finansreglement for Alvdal kommune, med følgende endringer: Punkt 3.2 siste kulepunkt. Tidsbinding på innskudd er tillatt inntil 1 år.. Punkt 4.2, andre setning endres til; Det skal hentes inn sammenlignbare konkurrerende tilbud fra. Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 7 av 12

8 89/10 HØRING - FORSLAG TIL NY KOMMUNAL HELSE- OG OMSORGSLOV Alvdal kommune ser positivt på at følgende intensjoner i samhandlingsreformens imøtekommes. - Økt livskvalitet og redusert press på helsevesenet gjennom satsing på helsefremmede og forebyggende arbeid - Dempet vekst i bruk av sykehustjenester ved at en større del av helsetjenestene ytes av kommunehelsetjenesten forutsatt like god eller bedre kvalitet, samt kostnadseffektivitet - Mer helhetlige og koordinerte tjenester til pasienter og brukere gjennom forpliktende samarbeidsavtaler og avtalte behandlingsforløp Alvdal kommune ser det som svært positivt at reformen vektlegger at oppgavene løses så nært pasient / bruker som mulig slik at tjenestetilbudet blir mer helhetlig og effektivt. Det er også positivt at lovforslaget vil underbygge og forsterke kommunens myndighet og at lokal handlefrihet blir fremhevet som et viktig verdigrunnlag. Det er viktig å få avklart hvilken status avtalen mellom kommunene og helseforetakene skal ha vedrørende oppgavefordeling, og slik også hvilken rolle et tvisteløsningsorgan skal ha. Tydeliggjøring av oppgaver, ansvar og myndighet i lovverket vil kunne minske behovet for ytterligere forskrifter, avtaler og tvisteløsningsordninger. En forsterket og godt integrert legetjeneste i kommunenes helse- og omsorgstjeneste vil være en forutsetning for at kommunene skal kunne ta flere oppgaver og et større ansvar i helsetjenesten. Det vil bli viktig i det videre arbeid å vurdere hvilke virkemidler som må være på plass for at kommunene skal kunne ivareta sitt økte ansvar. Utdanningskapasitet og innhold må tilpasses ut fra behovene for kompetanse i kommunene og helseforetakene. Forskningsinnsatsen og kunnskapsutvikling må økes og omhandle alle aktører. Utvikling av samhandlingskompetanse er viktig. Det er behov for grundig kostnadsberegning av kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenestene. Det er grunn til å tro at det blir betydelige pukkelkostnader i en overgangsperiode som må finansieres. Nye oppgaver må fullfinansieres før de overføres til kommunen. Reformen må bidra til bedre elektronisk samhandling i helsesektoren generelt og mellom helseforetakene og kommunene spesielt. Det må bety bedre IT løsninger og plattformer som gjør det mulig å kommunisere bedre elektronisk mellom helseforetakene, fastlegene, den kommunale helse og omsorgssektoren og pasient / bruker. Bruk av systemene må legges til rette slik at det ikke forhindres av store kostnader. Implementering av reformen må skje skrittvis, basert på kunnskap og erfaring. Det blir viktig å sikre at sykehusene ikke bygger ned tilbud før kommunene har bygd opp sine tjenester. Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 8 av 12

9 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Alvdal kommune ser positivt på at følgende intensjoner i samhandlingsreformens imøtekommes. - Økt livskvalitet og redusert press på helsevesenet gjennom satsing på helsefremmede og forebyggende arbeid - Dempet vekst i bruk av sykehustjenester ved at en større del av helsetjenestene ytes av kommunehelsetjenesten forutsatt like god eller bedre kvalitet, samt kostnadseffektivitet - Mer helhetlige og koordinerte tjenester til pasienter og brukere gjennom forpliktende samarbeidsavtaler og avtalte behandlingsforløp Alvdal kommune ser det som svært positivt at reformen vektlegger at oppgavene løses så nært pasient / bruker som mulig slik at tjenestetilbudet blir mer helhetlig og effektivt. Det er også positivt at lovforslaget vil underbygge og forsterke kommunens myndighet og at lokal handlefrihet blir fremhevet som et viktig verdigrunnlag. Det er viktig å få avklart hvilken status avtalen mellom kommunene og helseforetakene skal ha vedrørende oppgavefordeling, og slik også hvilken rolle et tvisteløsningsorgan skal ha. Tydeliggjøring av oppgaver, ansvar og myndighet i lovverket vil kunne minske behovet for ytterligere forskrifter, avtaler og tvisteløsningsordninger. En forsterket og godt integrert legetjeneste i kommunenes helse- og omsorgstjeneste vil være en forutsetning for at kommunene skal kunne ta flere oppgaver og et større ansvar i helsetjenesten. Det vil bli viktig i det videre arbeid å vurdere hvilke virkemidler som må være på plass for at kommunene skal kunne ivareta sitt økte ansvar. Utdanningskapasitet og innhold må tilpasses ut fra behovene for kompetanse i kommunene og helseforetakene. Forskningsinnsatsen og kunnskapsutvikling må økes og omhandle alle aktører. Utvikling av samhandlingskompetanse er viktig. Det er behov for grundig kostnadsberegning av kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenestene. Det er grunn til å tro at det blir betydelige pukkelkostnader i en overgangsperiode som må finansieres. Nye oppgaver må fullfinansieres før de overføres til kommunen. Reformen må bidra til bedre elektronisk samhandling i helsesektoren generelt og mellom helseforetakene og kommunene spesielt. Det må bety bedre IT løsninger og plattformer som gjør det mulig å kommunisere bedre elektronisk mellom helseforetakene, fastlegene, den kommunale helse og omsorgssektoren og pasient / bruker. Bruk av systemene må legges til rette slik at det ikke forhindres av store kostnader. Implementering av reformen må skje skrittvis, basert på kunnskap og erfaring. Det blir viktig å sikre at sykehusene ikke bygger ned tilbud før kommunene har bygd opp sine tjenester. Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 9 av 12

10 90/10 HØRING - FORSLAG TIL NY FOLKEHELSELOV Alvdal kommune ser positivt på at samhandlingsreformens intensjon med et større fokus på å fremme folkehelse og bidra til å motvirke sosiale helseforskjeller følges opp. Alvdal kommune tar til orientering at loven ønsker å sikre at offentlige myndigheter skal samordne sin virksomhet knyttet til folkehelsesarbeidet. Samtidig legges det i loven opp til en stor grad av overlapping mellom oppgaver og nivåer. Kommunen er bekymret for at denne samhandlingen innebærer at kommune skal/må bruke uforholdsmessig mye ressurser på å administrere arbeidet. Alvdal kommune mener at lovens 27 om allmenn mulighet for samarbeid mellom kommuner (første ledd) ikke tilfører noe nytt. Bestemmelser om og hjemler for - kommunesamarbeid hører naturlig hjemme i Kommuneloven. Det fremmer ikke helhetlig tenking dersom ulike særlover skal innføre egne hjemler for samarbeid mellom kommuner på enkeltområder/enkelte fagområder. Kommunene vil for eksempel i forhold til folkehelse selv være i stand til å etablere fornuftige løsninger, og gjerne i samarbeid med fylkeskommunene. Dette samarbeidet kan skje igjennom eksempelvis inngåelse av avtaler, og basert på kommunens behov for oversikt over egen befolkning. Alvdal kommune ser at det i lovutkastet forutsettes at kommunene innehar en betydelig samfunnsmedisinsk kompetanse. Kommunen er ikke negativ til dette, samtidig ønsker vi å påpeke at det allerede i dag er store utfordringer knyttet til å rekruttere tilstrekkelig samfunnsmedisinsk kompetanse i både sentrale, regionale og lokale stillinger. Det framgår ikke av høringen hvilke nødvendige tiltak sentrale myndigheter planlegger for å bedre denne situasjonen. Alvdal kommune forutsetter at det sikres nødvendige ressurser til investeringer og drift knyttet til oppgavene som her tillegges kommunene. Det påpekes at forebyggende arbeid i seg selv er langsiktig, at lovforslaget krever rekruttering av medarbeidere med høy og dels spesialisert kompetanse. Alvdal kommune mener at Fylkesmann bør være tilsynsmyndighet. Dette sikrer et helhetssyn. Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Alvdal kommune ser positivt på at samhandlingsreformens intensjon med et større fokus på å fremme folkehelse og bidra til å motvirke sosiale helseforskjeller følges opp. Alvdal kommune tar til orientering at loven ønsker å sikre at offentlige myndigheter skal samordne sin virksomhet knyttet til folkehelsesarbeidet. Samtidig legges det i loven opp til en stor grad av overlapping mellom oppgaver og nivåer. Kommunen er bekymret for at denne Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 10 av 12

11 samhandlingen innebærer at kommune skal/må bruke uforholdsmessig mye ressurser på å administrere arbeidet. Alvdal kommune mener at lovens 27 om allmenn mulighet for samarbeid mellom kommuner (første ledd) ikke tilfører noe nytt. Bestemmelser om og hjemler for - kommunesamarbeid hører naturlig hjemme i Kommuneloven. Det fremmer ikke helhetlig tenking dersom ulike særlover skal innføre egne hjemler for samarbeid mellom kommuner på enkeltområder/enkelte fagområder. Kommunene vil for eksempel i forhold til folkehelse selv være i stand til å etablere fornuftige løsninger, og gjerne i samarbeid med fylkeskommunene. Dette samarbeidet kan skje igjennom eksempelvis inngåelse av avtaler, og basert på kommunens behov for oversikt over egen befolkning. Alvdal kommune ser at det i lovutkastet forutsettes at kommunene innehar en betydelig samfunnsmedisinsk kompetanse. Kommunen er ikke negativ til dette, samtidig ønsker vi å påpeke at det allerede i dag er store utfordringer knyttet til å rekruttere tilstrekkelig samfunnsmedisinsk kompetanse i både sentrale, regionale og lokale stillinger. Det framgår ikke av høringen hvilke nødvendige tiltak sentrale myndigheter planlegger for å bedre denne situasjonen. Alvdal kommune forutsetter at det sikres nødvendige ressurser til investeringer og drift knyttet til oppgavene som her tillegges kommunene. Det påpekes at forebyggende arbeid i seg selv er langsiktig, at lovforslaget krever rekruttering av medarbeidere med høy og dels spesialisert kompetanse. Alvdal kommune mener at Fylkesmann bør være tilsynsmyndighet. Dette sikrer et helhetssyn. 91/10 DIGITALISERING AV KINO I henhold til vedtak i budsjettet for 2010, slutter Alvdal kommune seg til Nybyggordningen, og inngår med dette et formelt samarbeid med Film og Kino om digitalisering av Kino i Alvdal. Alvdal kommune ønsker å starte ombyggingsprosessen i juni Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. I henhold til vedtak i budsjettet for 2010, slutter Alvdal kommune seg til Nybyggordningen, og inngår med dette et formelt samarbeid med Film og Kino om digitalisering av Kino i Alvdal. Alvdal kommune ønsker å starte ombyggingsprosessen i juni Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 11 av 12

12 I etterkant av møtet ble det orientert om følgende saker: Legevaktsamarbeid. Møteplan Krisesenter. Overgrepsak. Alvdal kommune Møteprotokoll: Kommunestyret Side 12 av 12

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 19.01.2011 Tid: Kl. 09.15 - kl. 12.30 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Gry Lønrusten, Geir Byggstøyl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.11.2010 Tid: 10.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Forfall Medlem Stein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.2007 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyrealen Møtedato: 27.09.2007 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Medlem Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2011 Tid: kl. 09.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: Tid: 09.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: Tid: 09. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 06.12.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 19.

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 19. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.12.2010 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Aukristsenteret Møtedato: 28.05.2009 Tid: 13.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.09.2011 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Forfall Medlem Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyrealen Møtedato: 18.12.2007 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 28.02.2008 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2009 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 28.04.2011 Tid: kl. 13.00 16.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Solsida Møtedato: 27.03.2008 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Forfall Medlem Ole Nyhus Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2016 Tid: 09:00-15:00 Orienteringer - Julegudstjeneste. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Hagen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal Frivilligsentral Møtedato: 31.10.2013 Tid: kl. 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.10.2009 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.06.2010 Tid: kl. 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.09.2010 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Ordfører Olov Grøtting Forfall Ordfører Johan Ragnar Eggen Settevaraordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 15.10.2009 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.02.2009 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Forfall Medlem Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: etter møte i FUP ca kl. 08.45 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.06.2009 Tid: 18.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Forfall Medlem Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2008 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2009 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.11.2008 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Forfall Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.12.2007 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Forfall Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.12.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09.

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2011 Tid: kl. 09.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2009 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 27.03.2014 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Savalen Fjellhotell Møtedato: 18.02.2010 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein Roar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.06.2011 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.11.2008 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.12.2007 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Forfall Nestleder Johan Ragnar Eggen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.04.2010 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 08.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 08. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.11.2010 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein Roar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.03.2011 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2008 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.10.2007 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein Roar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 27.09.2012 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.04.2009 Tid: Etter møte i fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.04.2016 Tid: 0900-1200 Informasjon: Omgjøring og istandsetting av P-plass Aukrustsenteret Omstilling PRO Innkalte: Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.11.2009 Tid: Etter møte i fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyrealen Møtedato: 25.10.2007 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.03.2017 Tid: 19:00-22:00 Arbeidsseminar med Rørosregionens næringshage v / Jansen og Heggem. Spørsmål: Skolebygging bygging

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 19.04.2010 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein Roar Kvam

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2010 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Forfall Fungerende Johan Ragnar Eggen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.03.2009 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: 0830-1430 Informasjon om kommunereformen ved Fylkesmann Sigbjørn Johnsen Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.05.2009 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 10.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 10. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 10.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein Roar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.04.2016 Tid: 1900 2200 Orientering om Sisa Invest v / Bjørn Dæhlie Orientering om frivillighetssentralen ved May Kristin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2009 Tid: 12.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Fratrådte fra og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.06.2011 Tid: Kl. 16.10 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.03.2012 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2008 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.05.2009 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein Roar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 25.04.2013 Tid: 13.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Forfall Medlem Mari

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2011 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 30.08.2012 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2017 Tid: 08:00-11:30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Hagen Medlem Olov Grøtting FO Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.09.2011 Tid: kl. 08.30 15.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.05.2011 Tid: kl. 08.30 Det ble innledningsvis gitt en orientering om Aukrustsenterets tilknytning til Fylkesmuseet v/gunn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.02.2011 Tid: ca kl. 10.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.10.2015 Tid: 1200 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen Medlem Mari Kveberg Medlem Trine Vardenær Tharaldsteen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. 8 trinn ved Alvdal ungdomsskole var tilhørere under møtet ved behandling av sak 50/16.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. 8 trinn ved Alvdal ungdomsskole var tilhørere under møtet ved behandling av sak 50/16. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.11.2016 Tid: 09:00-15:00 Budsjettkonferanse kl 08.00-12.00 8 trinn ved Alvdal ungdomsskole var tilhørere under møtet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 11.10.2012 Tid: 13.15 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2012 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein Roar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.05.2017 Tid: 09:00-15:00 Orienteringer Møte med lokalt brannmannskap Synnøve Finden Orientering om KLP v/ Aune Innkalte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09.

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.10.2017 Tid: 19:00-22:00 Orienteringer Enhet helse legekontoret v / Anita Engelberg Kontrollutvalget v / leder Leif Langodden

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.08.2009 Tid: Etter møte i fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

FAST UTVALG FOR PLANSAKER

FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.08.2011 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2015 Tid: Etter møtet i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen Medlem Olov Grøtting

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 30.05.2013 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 22.05.2014 Tid: Etter møtet i FUP Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Forfall Nestleder Ola Eggset

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 18.08.2016 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen Medlem Olov Grøtting Forfall Nestleder Mona

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Etter møtet i FUP

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Etter møtet i FUP ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.08.2011 Tid: Etter møtet i FUP Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.11.2014 Tid: 1900 Orienteringer: Orientering om geoteknisk undersøkelse Sørhusjordet Etterlysning sluttrapport Grindeggaprosjektet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.01.2011 Tid: kl. 09.15 13.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 07.11.2013 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.09.2008 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.10.2007 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan

Detaljer

FAST UTVALG FOR PLANSAKER

FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.08.2009 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.01.2016 Tid: 0900 Orienteringer Årshjul Ny avdeling barnehage PRO Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 19.06.2008 Tid: 13.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus Medlem

Detaljer

FAST UTVALG FOR PLANSAKER

FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.06.2009 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Nordihauan Møtedato: 06.10.2016 Tid: 1330- Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen Medlem Olov Grøtting Nestleder Mona Murud Medlem Mari

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2007 Tid: Etter møte i fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Else Austberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2008 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Ole Nyhus

Detaljer

Sak 143/10 Høring - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Sak 143/10 Høring - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Komite for samferdsel Sak 143/10 Høring - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget mener det er positivt at lovforslaget på mange

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 25.10.2012 Tid: 19.00 Orientering om ny Steien Bru v/frode Bakken Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 16.10.2014 Tid: Rett etter møtet i FUP I anledning sak 55/14 Detaljregulering av Johnsgård boligfelt sluttbehandling,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.08.2008 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem

Detaljer