Vedlegg 1 til sak Divisjonsvis bemanningsutvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 1 til sak 052-2012. Divisjonsvis bemanningsutvikling"

Transkript

1 Vedlegg 1 til sak Divisjonsvis bemanningsutvikling Brumunddal, 14. juni 2012 Side 1 av 26

2 Innhold 1 DIVISJON ELVERUM-HAMAR DIVISJON GJØVIK DIVISJON LILLEHAMMER DIVISJON PREHOSPITALE TJENESTER DIVISJON HABILITERING OG REHABILITERING DIVISJON MEDISINSK SERVICE DIVISJON PSYKISK HELSEVERN DIVISJON EIENDOM OG INTERNSERVICE DIVISJON KONGSVINGER DIVISJON TYNSET DIVISJON ELVERUM-HAMAR 1.1 Bemanning B01 Divisjon Elverum - Hamar 1400,0 1300,0 1200,0 1100,0 1000,0 900,0 800,0 700, ,6 1080,5 1122,7 1100,0 1107,9 1108,8 1114,3 1146,7 1196,5 1132,5 1116,1 1128, ,2 1194,8 1224,3 1244,4 1236,3 1211,3 1234,9 1297,3 1350,0 1265,3 1266,3 1269, ,0 1214,7 1248,7 1247,5 1241,6 Per.budsj ,3 1213,3 1241,9 1224,2 1217,9 1212,0 1227,2 1267,0 1318,8 1233,3 1222,8 1233,3 Forbruket av månedsverk i mai ligger 24 månedsverk over budsjett og 5 månedsverk over mai Hittil i år har divisjonen et gjennomsnittelig månedsverkforbruk på i snitt 13 månedsverk mer enn budsjett og ca 15 månedsverk høyere enn 2011, pr måned. Det hadde vært ønskelig at forbruket av månedsverk hadde vist en større nedgang i mai og at vi hadde nærmet oss budsjettnivået i måneden. Side 2 av 26

3 Tabellen under viser utviklingen i forbruk månedsverk pr avdeling. Første kolonne viser forbruket isolert sett for mai måned, sammenlignet med mai Andre kolonne viser gjennomsnittlig månedlig forbruk for perioden januar mai, sammenlignet med samme periode i Siden månedsverk ikke er budsjettert på avdelingsnivå får vi ikke vist den avdelingsvise utviklingen i 2012 i forhold til budsjett. endring endring mai snitt pr mnd B0100 Divisjonsledelse Elverum/Hamar 1,0 0,6 B0101 Kirurgi Elverum (8,7) (3,1) B0102 Kirurgi Hamar (3,2) (1,7) B0103 Gyn/føde Elverum 7,5 1,1 B0104 Barn Elverum (0,9) 1,2 B0105 Indremedisin Elverum (1,0) 1,7 B0106 Indremedisin Hamar (0,6) 1,7 B0107 Akuttmedisin Elverum (1,2) 1,3 B0108 Akuttmedisin Hamar 7,5 7,4 B0109 ØNH poliklinikk Elverum 1,5 0,3 B0110 Øye poliklinikk Elverum (2,5) (1,3) B0111 Avdeling for Bildediagnostikk Hamar (0,1) 1,0 B0112 Avdeling for Bildediagnostikk Elverum 5,7 5,2 5,0 15,4 Forbruk på innleie fra vikarbyrå er under budsjett og under forbruk 2011 i perioden. Årsak til avvik Avdeling for bildediagnostikk Elverum: Avdelingen har hatt flere ansatte i fødselspermisjon i mai 2012 enn i mai Det ble høsten 2011 rekruttert inn nye overleger som har medført en økning i fast og variabel månedsverk. Det har her skjedd en dreining i forbruk fra varekostnad, dvs vikarbyrå, til lønn. Akuttmedisin Hamar: Avdelingen har hatt høyt refusjonsberettiget fravær i mai med flere langtidssykemeldte og ansatte i svangerskapspermisjon enn i Dette har medført et økt forbruk av månedsverk på langtids sykevikarer og overtid. Indremedisin Hamar: Økt sykefravær medfører høyere forbruk av vikarer for langtidssykemeldte i mai i forhold til mai Avdelingen har redusert antall faste ansatte i tråd med nedtakskrav. Månedsverk for lærlinger er ført på avdelingen til tross for at budsjettet for disse ikke er lagt til divisjonen. Indremedisin Elverum: Avdelingen er i mål med nedtakskravet for 2012 pr mai, men bruker allikevel flere ressurser på variabel lønn enn planlagt. 3 lis leger i svangerskapspermisjon, en ekstra pålagt turnusfy- Side 3 av 26

4 sioterapeut, en engasjement stilling på hud poliklinikk gjør at gjennomført nedtak på sengepostene ikke får det utslaget i forbruk som planlagt. Gyn/føde avdelingen: Avdelingen har et økt antall ansatte i fødselspermisjon i mai 2012 i forhold til mai De har likeledes et økt sykefravær som medfører økt forbruk av vikarer, da særlig for langtidssykemeldte, og et økt forbruk av overtid og ekstrahjelp. Tiltak som iverksettes Ingen aktuelle tiltak utover de som er iverksatt i budsjettet for Status juni: B01 Divisjon Elverum - Hamar 1400,0 1300,0 1200,0 1100,0 1000,0 900,0 800,0 700, ,6 1080,5 1122,7 1100,0 1107,9 1108,8 1114,3 1146,7 1196,5 1132,5 1116,1 1128, ,2 1194,8 1224,3 1244,4 1236,3 1211,3 1234,9 1297,3 1350,0 1265,3 1266,3 1269, ,0 1214,7 1248,7 1247,5 1241,6 1245,2 Per.budsj ,3 1213,3 1241,9 1224,2 1217,9 1212,0 1227,2 1267,0 1318,8 1233,3 1222,8 1233,3 Divisjonens forbruk av månedsverk er høyere enn budsjett også etter juni. Lønnsrefusjoner grunnet svangerskap og sykdom er ikke inkludert i grafen ovenfor, heller ikke budsjettpost på andre personalkostnader og kjøp av vikarer fra byrå eller etter spesielle avtaler. Forbruket er ca 35 månedsverk høyere enn i Noe av økningen kan forklares med flere legestillinger innenfor radiologi finansiert ved lavere forbruk på innleie av leger fra byrå og reduksjon av variabel lønn. Bemanningen av onkologer er også økt. Tabellen nedenfor viser endringen pr avdeling fra juni 2011 til juni Side 4 av 26

5 Brutto månedsverk mnd år Divisjon Kode Og Navn Avdeling Kode Og Navn jun 11 jun 12 Endring B01 Elverum / Hamar B0100 Divisjonsledelse Elverum/Hamar 13,9 15,2 1,3 B0101 Kirurgi Elverum 149,6 144,1-5,5 B0102 Kirurgi Hamar 219,6 219,7 0,1 B0103 Gyn/føde Elverum 59,3 67,5 8,1 B0104 Barn Elverum 72,5 72,0-0,6 B0105 Indremedisin Elverum 157,4 167,0 9,6 B0106 Indremedisin Hamar 138,5 140,0 1,5 B0107 Akuttmedisin Elverum 91,4 93,9 2,5 B0108 Akuttmedisin Hamar 125,7 137,3 11,6 B0109 ØNH poliklinikk Elverum 28,0 30,6 2,6 B0110 Øye poliklinikk Elverum 53,6 50,9-2,7 B0111 Avdeling for Bildediagnostikk Hamar 57,0 59,7 2,7 B0112 Avdeling for Bildediagnostikk Elverum 43,5 47,5 4,0 Totalt B01 Elverum / Hamar 1 210, ,2 35,1 Tallene i tabellen ovenfor er ferske og er derfor ikke gjennomgått med divisjonens avdelinger. På gyn/føde skyldes økningen i hovedsak svangerskapspermisjoner og langtidssykdom, som etter hvert skal gi refusjoner fra NAV. 1.2 Sykefravær Ingen oppdatering fra tertialrapporten. Fraværet i divisjonen var i mars 2012 på 8,35 %, det samme som i mars 2011 (graf er ikke tilgjengelig). Ledere jobber jevnt og godt med å følge opp sykemeldte arbeidstakere i divisjonen og å avklare videre situasjon for disse. Samarbeidet med NAV, arbeidslivssenteret og HR fungerer godt på dette området. Større krav om oppfølging fra NAV har økt arbeidsmengden. De siste to årene har divisjonen hatt et prosjekt angående særskilt oppfølging av gravide arbeidstakere. Divisjonen er i ferd med å gjennomføre en opplæring av ledere vedr den nye sykefraværsmodulen i Personalportalen. Dette er ment å være et godt hjelpeverktøy for ledere i sykefraværsarbeidet. Side 5 av 26

6 2 DIVISJON GJØVIK 2.1 Bemanning B02 Divisjon Gjøvik 850,0 800,0 750,0 700,0 650,0 600,0 550, ,9 613,9 625,4 619,0 620,7 630,6 633,0 662,3 729,0 647,2 643,8 643, ,8 698,4 718,6 724,0 716,3 709,9 722,4 757,6 784,2 721,6 730,1 731, ,7 706,9 718,2 713,2 705,8 707,1 Per.budsj ,3 691,9 703,4 696,5 699,8 709,4 712,9 745,6 804,5 714,6 710,9 711,3 Status generell beskrivelse Som det framgår av tabellen over ligger totalforbruket av månedsverk i divisjonen nå 2,3 årsverk under det som er det periodiserte forbruket. Mai regnskap viser at det i divisjonen var et merforbruk på lønn på omkring kr. Hittil i år har det imidlertid vært et lite mindreforbruk på lønn. Årsak til avvik Det er ingen alvorlige avvik i bemanningsforbruk i divisjon Gjøvik i juni, heller ikke når en ser på den enkelte avdeling. Tiltak som iverksettes Ingen særskilte Side 6 av 26

7 2.2 Sykefravær Status Graf foreligger foreløpig ikke for april- mai måned. For divisjon Gjøvik som helhet er sykefraværet 5,7 % i april. Det innebærer en reduksjon på 0,79 % i forhold til måneden før og en nedgang på 1,0 % i forhold til april Denne måneden er det kun ØNH som har hatt en økning i fraværet fra forrige måned. Akuttmedisin har hatt en markert nedgang den siste måneden. Side 7 av 26

8 3 DIVISJON LILLEHAMMER 3.1 Bemanning B03 Divisjon Lillehammer 1000,0 950,0 900,0 850,0 800,0 750,0 700,0 650,0 600,0 550,0 500, , ,9 792,0 774,9 780,9 776,5 786,4 817,8 865,4 818,0 804,0 803, ,3 868,6 889,6 903,8 887,5 872,6 891,0 947,9 968,7 924,8 912,2 912, ,7 885,1 884,9 893,1 893,1 888,3 Per.budsj ,6 854,6 881,6 866,6 870,6 866,6 875,6 911,6 955,6 906,6 893,6 888,6 I mai brukte divisjon Lillehammer 893,1 månedsverk. Dette er det samme antall månedsverk som i april, men er en økning på 5,6 månedsverk fra I år kommer høytidstilleggene for påsken på bemanningstallene for mai, i fjor kom disse i juni, slik sett er ikke økningen reell sett i forhold til antall personer tilstede på vakt. Som vi nevnte i tertialrapporten er 3,15 månedsverk overført fra Nukleær medisin på Gjøvik til Nukleær medisin på Lillehammer, disse er naturlig nok ikke inne i tallene fra Samlet sett ligger divisjonen dermed noe under 2011 nivå, men fortsatt noe over budsjetterte årsverk. Det oppleves krevende å redusere bemanning i en situasjon med aktivitet langt over plan. Flere avdelinger har tvert imot måttet øke bemanningen midlertidig for å håndtere dette på en god og forsvarlig måte. Det arbeides imidlertid med gjennomføring av allerede drøftede tiltak, samtidig som nye tiltak diskuteres for å møte budsjettkravene i Ved rapporteringen sitter vi med bemanningstallene for juni som er på 888,3. Tallene i juni er lavere enn i mai, samtidig vil tallene for juni være høyere i år sammenliknet med i fjor. Det vises til planlagte tiltak i punktet nedenfor. Tiltak som iverksettes og ventet effekt Det vises til tiltakspakken som er vedlagt virksomhetsrapporten. Avdelingssjefsgruppen jobber tett for å se på sammenslåing av enheter, endrede og færre vaktlinjer, ytterligere sengenedtak og andre tiltak som kan gi lavere bemanning. Vi har i juni ukentlige møter om dette temaet, og har satt frist til 27. juni med å komme frem til en tiltakspakke. Side 8 av 26

9 Rådgiver ressursstyring, HR-rådgiver, HR-sjef og Controller har i slutten av mai gått inn i hver avdeling for å se på økonomitallene deres i samarbeid med avdelingssjefene og alle nivå 4-lederne. Hovedfokus har vært å se på bemanningstallene og tiltak for å redusere disse. Controller vil i uke 24 gjennomføre økonomiopplæring rettet mot alle avdelingene. Det gjennomføres resultatsikringsmøter med alle avdelingene i regi av divisjonsdirektør hver måned hvor økonomi og bemanning har hovedfokus. Alle nivå 3 og 4-lederne i den enkelte avdeling deltar. I tillegg er følgende tiltak iverksatt: Overtid skal godkjennes av avdelingssjef Innleie av vikar godkjennes av nivå 4 leder Inntak av vikar på mer enn tre måneder godkjennes av divisjonsdirektør Nedtak av senger på flere avdelinger og sammenslåing av avdelinger i helgene 3.2 Sykefravær De sist oppdaterte sykefraværstallene vi har er fra april Sykefraværstallene for april 2012 er på 6,47 % alle fraværslengder, hvor korttidsfraværet er på 1,77 % og langtidsfraværet er på 4,7 %. I 1. kvartal 2011 var sykefraværet på 8,68 %, hvor korttidsfraværet var på 2,33 % og langtidsfraværet på 6,35 %. Vi har et lavere samlet fravær i april 2012 enn på samme tid i fjor. Vi hadde en positiv utvikling i det totale sykefraværet utover i 2011, dette er også tilfelle for Det er gledelig at fraværet har gått ned fra mars til april, fra 7,52 % i mars til 6,47 % i april. Vi er fornøyde med at sykefraværet er 0,5 prosentpoeng lavere i Divisjon Lillehammer enn gjennomsnittet for SI til tross for de tiltakene vi av økonomiske grunner har måttet iverksette i 2012 som har hatt betydning for bemanningen. Sykefraværsutvikling - Divisjon Lillehammer fordelt etter fraværslengde 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2012 Korttidsyk% 2,5 % 2,8 % 2,9 % 1,8 % 2012 Langtidsyk% 4,8 % 4,6 % 4,7 % 4,7 % 2012 Syk% 7,3 % 7,4 % 7,5 % 6,5 % 2011 Korttidsyk% 2,5 % 2,5 % 2,0 % 1,4 % 1,7 % 1,6 % 2,1 % 1,2 % 2,1 % 1,9 % 2,1 % 2,4 % 2011 Langtidsyk% 6,0 % 6,7 % 6,4 % 5,3 % 5,0 % 5,8 % 7,1 % 4,3 % 4,7 % 4,7 % 4,4 % 4,4 % 2011 Syk% 8,5 % 9,2 % 8,4 % 6,7 % 6,7 % 7,4 % 9,2 % 5,5 % 6,8 % 6,6 % 6,5 % 6,7 % Divisjonen har slitt med høyt korttidsfravær første kvartal Dette har heldigvis bedret seg i april. Korttidsfraværet gikk ned fra 2,86 % i mars til 1,77 % i april. Mange avdelinger har vært Side 9 av 26

10 utsatt for gastroenterittutbrudd og har hatt høyt korttidsfravær blant de ansatte på grunn av dette. Dette har bedret seg i april. HR har hatt møte med lederne i alle avdelingene for å høre om situasjonen i avdelingene i forhold til arbeidspress, sykefravær med mer. Det er variasjoner mellom avdelingene, men alt i alt er det god stemning og arbeidsglede på avdelingene, og få sykmeldinger på grunn av arbeidsrelatert sykdom. Sykefravær er fast tema på de månedlige resultatsikringsmøtene med alle avdelingene hvor nivå 3 og 4-lederne deltar og må svare for sin avdelings sykefraværstall og hvordan de følger opp sine medarbeidere. Dette gjelder både forebyggende tiltak og i forhold til korttidsfraværet og langtidsfraværet. Sykefravær er også fast tema på månedlige møter med tillitsvalgte og hyppig på agendaen i AMU. HR-avdelingen vil sammen med Divisjonsledelsen ha et sterkt fokus på nærværsjobbing i divisjonen. 4 DIVISJON PREHOSPITALE TJENESTER 4.1 Bemanning B04 Divisjon Prehospitale tjenester 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0, ,6 216,2 212,5 205,6 213,4 213,7 219,9 214,7 237,7 218,7 217,6 218, ,7 296,1 312,6 329,7 329,0 323,0 333,3 348,9 362,6 345,3 341,0 335, ,9 382,0 387,7 392,3 390,4 390,0 Per.budsj ,4 400,4 399,3 408,7 399,2 396,9 401,6 406,9 420,1 406,9 404,6 402,8 Side 10 av 26

11 2,0 Avvik bemanning fast lønn, vikar i ledig stilling, fødselsvikar 0,0 2,0 4,0 Divisjonsledelsen Paseintreiser Innlandet Ambulanse AMK Innlandet Kompetanseenheten Enhet for reiseoppgjør Sum 6,0 8,0 Januar Februar Mars April Mai Juni 10,0 12,0 14,0 Status generell beskrivelse I forhold til periodisert bemanningsbudsjett for 2012 ligger forbruket av personell fortsatt under antatt nivå, i alle seks månedene hittil i år. Det gjelder også når en ser på de faste årsverkene isolert. Nesten halvparten av dette er knyttet til Enhet for reiseoppgjør, der en bevisst styrer mot et noe lavere forbruk enn rammen (jfr mindreforbruk av kostnader). Denne avdelingen holdes imidlertid regnskapsmessig separat. Det totale personellforbruket i divisjonen har økt utover året 2012, men flater ut nå i mai og juni. Årsak til avvik Se avsnittet ovenfor Tiltak som iverksettes og ventet effekt Det er foreløpig ikke behov for å iverksette tiltak, utover det å ha den nødvendige oppmerksomhet på utviklingen. Side 11 av 26

12 4.2 Sykefravær kvartal April 1.kvartal April Alle fraværslengder Alle fraværslengder Korttid Langtid Alle fraværslengder Alle fraværslengder Korttid Langtid (B04) Prehospitale tjenester 7,29 7,22 1,61 5,61 8,09 7,11 2,08 5,02 (B0400) Divisjonsledelse Prehospitale tjenester 0, , (B0401) Pasienttransport 7,42 6,94 2,55 4,39 14,22 10,55 2,27 8,28 (B0402) Ambulanse 4,59 4,97 1,27 3,69 6,25 6,91 2 4,92 (B0404) AMK 8,74 13,16 1,62 11,54 7,12 8,07 2,27 5,79 (B0405) Kompetanseenhet 0 1,08 1,08 0 2, (B0406) Saksbehandlings enhet enkeltoppgjør 16,75 12,08 2,38 9,7 13,22 6,71 2,48 4,23 Status Graf foreligger foreløpig ikke med april tall, men tallene framkommer av ovenstående tabell. Samlet for divisjonen er aprilfraværet på 7,11 %, det er en liten nedgang i forhold til april foregående år. Det er høyst ulik utvikling i avdelingene m.h.t. fraværsutvikling. Avdelingene Pasientreiser og Ambulanse har økt fraværet siden april i fjor, mens AMK Innlandet og Enhet for enkeltoppgjør har hatt en nedgang i fraværet. Det jobbes konkret med oppfølging av utfordrende fraværssaker i avdelingene, av leder med bistand fra HR. Side 12 av 26

13 5 DIVISJON HABILITERING OG REHABILITERING 5.1 Bemanning B05 Divisjon Habilitering Rehabilitering 300,0 290,0 280,0 270,0 260,0 250,0 240,0 230,0 220,0 210,0 200, ,5 245,3 253,5 253,1 253,5 260,4 256,8 260,5 268,1 260,5 259,0 261, ,3 248,2 257,4 262,3 260,6 255,0 257,9 260,3 259,6 250,6 245,0 251, ,7 237,6 242,0 243,4 239,0 243,9 Per.budsj ,8 254,7 258,6 257,7 259,7 259,7 254,7 258,4 268,2 262,5 259,6 262,4 Snitt siste 12 mndr. 254,1 253,2 251,9 250,3 248,5 247,6 Divisjonen har budsjettmessig overført 13,4 årsverk til Divisjon Eiendom og intern service fra Overføringen av disse årsverkene er ikke hensyntatt i budsjetterte årsverk i Divisjonen har et forbruk totalt i juni mnd på 243,9 årsverk periodisert budsjett for juni mnd er 259,7 årsverk differansen er 15,8 årsverk, når overføring DEIS 13,4 årsverk trekkes fra er resultat 2,4 årsverk under periodisert budsjett for Divisjon Hab/Rehab i juni måned. Divisjonen består av 4 avdelinger: (Rehabiliteringstjenesten Gjøvik og Avdeling for fysikalskmedisin og rehabilitering er slått sammen til en avdeling) Avdeling Budsjetterte Forbruk juni Forbruk juni Brutto forbruk fasteårsverk Faste årsverk variabel lønn Hab Oppland 34,85 29,7 4,6 34,3 Hab Hedmark 40,2 39,8 0,3 40,1 Fys med og rehab 100,2 96,0 18,4 114,4 (- prosjekt) Granheim 37,6 34,6 4,5 39,1 Side 13 av 26

14 5.2 Sykefravær pr april Sykefraværsutvikling - Divisjon Habilitering Rehabilitering fordelt etter fraværslengde 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2012 Korttidsyk% 1,9 % 3,0 % 2,9 % 0,9 % 2012 Langtidsyk% 4,0 % 4,0 % 3,1 % 1,9 % 2012 Syk% 5,9 % 7,0 % 6,0 % 2,8 % 2011 Korttidsyk% 2,2 % 2,0 % 2,0 % 1,1 % 1,4 % 1,0 % 1,9 % 1,8 % 1,9 % 2,1 % 1,6 % 2,1 % 2011 Langtidsyk% 3,7 % 4,5 % 5,2 % 5,2 % 6,1 % 5,5 % 6,4 % 4,1 % 4,2 % 6,4 % 6,4 % 6,0 % 2011 Syk% 5,9 % 6,5 % 7,2 % 6,3 % 7,4 % 6,4 % 8,3 % 5,9 % 6,1 % 8,4 % 8,1 % 8,1 % Totalt sykefravær for divisjonen for april 2012 var 2,8 %. Divisjonen har gjennomgående lavt sykefravær og spesielt lavt i april mnd. Korttid sykefraværet har gått ned med 2,0 prosent i fra forrige mnd. Side 14 av 26

15 6 DIVISJON MEDISINSK SERVICE 6.1 Bemanning B07 Divisjon Medisinsk Service 600,0 550,0 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200, ,6 536,2 545, 4 536,2 537,6 542,0 545,9 561,8 580,7 570,6 568,9 568, ,5 295,5 294, 5 296,8 295,7 300,8 302,9 317,1 317,1 302,7 302,3 305, ,2 321,3 319, 1 318,5 314,5 316,8 Per.buds j ,6 321,3 324, 3 320,8 320,3 319,3 323,4 333,3 340,3 321,3 323,3 324,3 Status generell beskrivelse Bemanningstallene i divisjon Medisinsk Service har gått ned måned for måned fra januar til mai 2012, fra 322,2 månedsverk i januar til 314, månedsverk i mai. Fra april til mai gikk bemanningstallene ned med fire månedsverk. Dette til tross for at høytidstilleggene for påsken i år kommer på bemanningstallene for mai. Ved rapporteringen sitter vi med junitallene. Både mai- og junitallene ligger under periodisert bemanningsbudsjett for de samme månedene. Bemanningstallene for mai viser et underforbruk på 2,5 stillinger i forhold til periodisert bemanningsbudsjett. Divisjonen har hatt et underforbruk på 10,7 månedsverk de fem første månedene i år i forhold til budsjett. Til tross for gode resultater i forhold til bemanningstallene følges bemanningsutviklingen nøye opp i oppfølgingsmøter med avdelingssjefer og seksjonsledere. Årsak til avvik Som beskrevet over har divisjonen ingen avvik fra periodisert bemanningsbudsjett. Side 15 av 26

16 Tiltak som iverksettes og ventet effekt Med bakgrunn i ovennevnte punkter ser ikke divisjonen behov for å sette inn noen tiltak i forhold til bemanning hittil i Sykefravær Sykefraværsutvikling - Divisjon Medisinsk Service fordelt etter fraværslengde 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2012 Korttidsyk% 2,3 % 2,4 % 2,3 % 1,9 % 2012 Langtidsyk% 5,0 % 6,6 % 6,9 % 5,8 % 2012 Syk% 7,2 % 9,0 % 9,2 % 7,7 % 2011 Korttidsyk% 2,7 % 2,9 % 2,5 % 1,7 % 1,6 % 1,3 % 1,5 % 0,9 % 1,9 % 1,6 % 1,9 % 2,1 % 2011 Langtidsyk% 4,1 % 3,8 % 4,6 % 4,6 % 4,7 % 5,0 % 5,4 % 5,7 % 5,7 % 5,5 % 5,4 % 5,8 % 2011 Syk% 6,8 % 6,6 % 7,1 % 6,3 % 6,4 % 6,3 % 6,9 % 6,6 % 7,6 % 7,1 % 7,3 % 7,9 % Status De sist oppdaterte sykefraværstallene vi har er fra april Sykefraværstallene for april 2012 er på 7,69 % alle fraværslengder, hvor korttidsfraværet er på 1,89 % og langtidsfraværet er på 5,8 %. Fraværet økte nesten to prosentpoeng fra januar til februar 2012, fra 7,2 % til 9,09 %. Fra februar til mars har fraværet holdt seg nesten konstant. Fra mars til april har fraværet gått ned 1,47 prosentpoeng fra 9,09 % til 7,69 %. Korttidsfraværet gikk ned 0,4 % i perioden, mens langtidsfraværet gikk ned 1,07 %. Gjennomsnittlig fravær i 2011 var på 7,17 % for divisjonen. Det er gledelig at fraværet har gått vesentlig ned fra mars til april. Etter to måneder med et totalfravær over 9 % er det gledelig at fraværet nå har gått ned til 7,69 %. Fraværet er fortsatt høyere enn gjennomsnittet for SI. Det er vi ikke fornøyd med. Generelt har divisjonen i mange år hatt lavt sykefravær og har vært en av de beste divisjonene i SI i forhold til nærvær. Divisjonen har som mål en nærværsprosent på 94 %. I forrige måneds rapport skrev vi at vi ser alvorlig på økningen i sykefraværet og vi vil iverksette nødvendige tiltak hvis denne trenden vedvarer. Det er gledelig at trenden med økning i fraværet nå har snudd. HR-avdelingen vil sammen med Divisjonsledelsen allikevel ha et sterkt fokus på nærværsjobbing i divisjonen. Side 16 av 26

17 7 DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 7.1 Bemanning Status generell beskrivelse og årsak til avvik Forbruk totalt antall årsverk pr. mai sammenlignet med budsjett Forbrukte månedsverk pr. mai utgjør 1943,7 månedsverk. Det er utgjør en nedgang på 16,9 månedsverk sammenlignet med forrige mnd. og en nedgang på 47,8 månedsverk sammenlignet med samme periode i fjor. Budsjettert forbruk pr. mai utgjør 1931,0 årsverk. Forbruket i divisjonen pr mai ligger således 12,7 månedsverk over budsjett i mai sammenlignet med 18,6 månedsverk over budsjett i april. I juni er forbruket av årsverk 8,4 lavere enn budsjettert. I divisjonens forbruk av månedsverk inngår det 11,5 månedsverk i april som gjelder ikke budsjettert aktivitet i prosjekter. Disse prosjektene har som hovedregel ekstern finansiering og disse månedsverkene representerer dermed ikke noe merforbruk Antall månedsverk kontert på fast lønn i mai utgjør 1739,7 månedsverk (konto 5000, 5001 og 5002) sammenlignet med 1754,2 i samme periode fjor. Det er overført 27,3 årsverk til internservice og vi har dermed en økning i antall månedsverk kontert på fastlønn på 1,5 månedsverk i mai Side 17 av 26

18 sammenlignet med forrige mnd. Antall budsjetterte årsverk på konto 5000, 5001 og 5002 utgjør 1801,6 årsverk. Divisjonen har således pr. mai 62,9 vakante stillinger. Divisjonen er tildelt omstilingsmidler i form av at divisjonen har aksept for å gå med et underskudd tilsvarende fjorårets overskudd. Forbrukstallene for mai er i likhet med tallene for april marginalt høyere enn budsjett. Leger og psykologer Antall månedsverk leger som mottar fastlønn utgjør pr. mai utgjør 133,5. Det er økning på 27,7 månedsverk sammenlignet med samme periode i fjor. Divisjonen har budsjettert med 140,2 månedsverk leger for 2012 dvs. at divisjonen pr. mai har 6,7 månedsverk vakante legestillinger. Antall månedsverk psykologer som mottar fastlønn utgjør 97,1 månedsverk og antall psykologspesialister 58,9 månedsverk. Det er en økning sammenlignet med samme periode i fjor på 4,4 årsverk. Divisjonen har totalt budsjettert med 172 psykologstillinger i 2012 dvs. at divisjonen pr. mai har 16 månedsverk vakante psykologstillinger. Omstilling Divisjon Psykisk Helsevern har på bakgrunn av vedtatt budsjett for 2012 iverksatt følgende omstillingsprosesser 1. Omstilling Avdeling for psykose og rehabilitering. Nedleggelse av B7. Omstillingsprosessen ble sluttført i februar. Den berører 11 omstillingskandidater, som ble overført til nye enheter fra og med 5. mars. DPS Lillehammer, døgnenheten ved Otta. Det er gjennomført kartleggingssamtaler med de ansatte. Arbeidergiver jobber aktivt for å finne en løsning omstillingskandidatene og vi planlegger å lande prosessen innen uke 27. Divisjonen er i dialog med nærliggende kommuner for å kartlegge alternative arbeidsplasser i kommunen. Det er totalt 4,1 årsverk som defineres, som omstillingskandidater. DPS Gjøvik, sengepost i Valdres. Sluttrapporten for omstillingsarbeidet i Valdres er ferdigstilt. Bemanningsplanen skal drøftes 11. juni. Rapporten oversendes til styret i forkant av styremøtet den 21. juni. Omstillingsarbeidet skal sluttføres innen utgangen av DPS Gjøvik, poliklinikken på Toten. Det er utarbeidet mandat og fremdriftsplan for samlokalisering av poliklinikkene på Gjøvik og Toten samt nedtak av 9 stillinger. Prosjektgruppen har startet sitt arbeid. Omstillingsprosessen skal sluttføres innen utgangen av Avdelings for Alderspsykiatri skal redusere antall årsverk med et årsverk. Endringen er formelt drøftet med tillitsvalgte og omstillingsprosessen er påbegynt. 2. Gjennomgang av turnus med fokus på reduksjon i forbruk av variabel lønn. HR -avdelingen har på oppdrag fra divisjonsdirektør gjennomgått turnusene ved de største postene ved sentralsykehusene med den hensikt å kartlegge mulighetene for å redusere forbruket av variabel lønn. GAT- medarbeider rapporterer til avdelingssjef Side 18 av 26

19 Tiltak som iverksettes og ventet effekt Det planlegges ikke nye tiltak. 7.2 Sykefravær Status Sykefraværet for divisjon utgjør pr februar ,7 %. Divisjonen arbeider aktivt for å redusere fraværet. Enheter med fravær over 10 % må rapportere strakstiltak til HR -avdelingen. Side 19 av 26

20 DIVISJON EIENDOM OG INTERNSERVICE 7.3 Bemanning B09 Divisjon Eiendom og Intern Service 700,0 650,0 600,0 550,0 500,0 450,0 400,0 350,0 300, ,9 500,3 500,8 501,4 504,2 504,8 500,1 549,5 560,6 500,5 496,4 498, ,0 553,1 557,2 561,1 561,5 557,1 562,5 602,5 631,3 564,7 568,7 568, ,0 596,3 600,3 600,4 596,8 599,5 Per.budsj ,5 586,6 590,5 595,6 595,9 591,5 597,0 636,9 659,1 591,5 595,6 589,4 Status generell beskrivelse Fra 1.januar 2012 fikk divisjon EIS en økning i antall ansatte på grunn av intern omorganisering i Sykehuset Innlandet. En rendyrking av organisasjonsmodellen der EIS har ansvaret for servicefunksjoner i SI medførte at matforsyning og renholdstjenester ved de mindre psykiatriske enhetene ble overført til divisjonen, dette innebar overføring av 22,4 stillinger. Tilsvarende omlegging ble gjennomført ved Granheim, servicefunksjoner innen teknisk, matforsyning og renhold ble overført til divisjon EIS. Overføring av Granheim omfattet 13,6 stillinger. Service og støttefunksjoner ved Divisjon Kongsvinger ble overført og omfatter 7,6 stillinger. I økonomiplan ble det lagt inn et innsparingskrav for divisjonen, og resultatkravet for 2012 ble gjennomført på lønn. Kravet på 6 mill tilsvarte nedtak av 11 stillinger. Total økning av stillinger i divisjonen Overføring av Granheim 13,6 Overføring servicetorg Kongsvinger 7,6 Overføring Psykiatriske enheter 22,4 SUM økninger 43,60 Side 20 av 26

21 Reduksjon resultatkrav - 11 Endring 32,60 Tabellen viser endring i bemanning fra 2011 til 2012 i månedene mai og juni. Forbruk bemanning Utvikling fra 2011 til 2012 mai jun mai jun 5000 Fast lønn 494,5 495,7 520,2 509, Vikar i ledig stilling 28,6 27,6 3,1 12, Fødselspermisjon 5,9 3,9 1,9 2, Vikarer ved sykdom/permisjo 39,9 42,5 46,0 34, Ferievikarer 6,1 8,0 4,2 4, Vikarer ved sykdom/perm - k 3,9 4,3 4,0 4, Lønn til lærlinger 5,6 5,3 4,4 4, Andre faste tillegg 1,0 1, Variable tillegg 0,6 0,7 0,9 1, Overtid 5,6 3,2 4,0 6, Ekstrahjelp 5,1 7,2 2,9 6, Engasjement 1,0 1,0 1,0 1, ,8 599,5 593,5 589, tallene er korrigert med 32 stillinger (økninger) pga overføring Sum fastlønn og vikar i ledig stilling i 2012 utgjør omtrent samme antall som i Bemanningsutviklingen er under kontroll hittil i pr. Avvikling av ferie vil gi en økning i antall vikarer i månedene juli, august og september. Divisjonen har et lavt vikar- og ferievikarbudsjett i 2012, noe av årsaken til dette er reduksjon i vikarbudsjettet for å oppfylle resultatkravet. Etter korrigering av økt bemanning pga nye enheter og nedtak av stillinger har EIS et justert bemanningsbudsjett på rundt. 595,9 stillinger (maitall). Avvik mellom bemanningsbudsjett og faktisk forbruk varierer noe, men i mai er avviket kun på 0,9 stilling ( 595,9 budsjett og faktisk forbruk 596,8) I divisjonen er bemanningsutviklingen under kontroll, og i samsvar med budsjettet for mai. Økt forbruk av stillinger i 2012 sammenlignet med 2011 følges nøye. Årsak til avvik I mai og juni er det ikke avvik mellom bemanningsbudsjett og faktisk forbruk som krever kommentarer. Tiltak som iverksettes og ventet effekt I budsjettarbeidet for 2014 vil bemanningen i de enkelte avdelinger gjennomgås. Erfaringstall og utvikling fra 2011 og 2012 skal vurderes før bemanningsbudsjett for 2013 fastsettes. Side 21 av 26

22 7.4 Sykefravær Sykefraværsutvikling - Divisjon Eiendom og Intern Service fordelt etter fraværslengde 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2012 Korttidsyk% 2,8 % 2,7 % 3,2 % 1,5 % 2012 Langtidsyk% 7,2 % 7,3 % 6,6 % 6,5 % 2012 Syk% 10,0 % 10,0 % 9,8 % 8,0 % 2011 Korttidsyk% 3,2 % 2,7 % 2,4 % 1,8 % 2,3 % 1,8 % 1,9 % 1,6 % 2,2 % 1,8 % 2,5 % 2,2 % 2011 Langtidsyk% 7,7 % 9,0 % 9,1 % 8,4 % 7,8 % 7,9 % 6,9 % 5,2 % 8,0 % 7,5 % 8,2 % 7,2 % 2011 Syk% 10,9 % 11,7 % 11,5 % 10,2 % 10,1 % 9,7 % 8,8 % 6,8 % 10,2 % 9,3 % 10,7 % 9,5 % Totalt sykefravær for divisjonen pr.april 2012 var 8,0 %. Divisjonen har en gjennomgående nedgang i sykefraværet. Sykefraværet i år viser en nedgang fra samme periode i fjor på 2,2 %. Avdelingene i divisjonen har variasjon i sykefraværet. De minste avdelingen har et gjennomgående lavt sykefravær mens sykefraværet i de største driftsavdelingen er høyere enn gjennomsnittet i SI. I disse avdelingene legges det ned mye ressurser i oppfølging av sykemeldte medarbeidere. Det er i disse avdelingen divisjonen ser en nedgang sykefraværet over tid. Side 22 av 26

23 8 DIVISJON KONGSVINGER 8.1 Bemanning B10 Divisjon Kongsvinger 600,0 550,0 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200, ,0 512,8 522,6 518,7 523,3 529,7 530,9 542,2 572,8 539,7 543,6 537, ,5 457,9 481,3 476,5 476,0 468,4 472,7 472,8 494,4 464,8 458,5 464, ,9 423,1 427,2 427,3 418,3 422,2 Per.budsj ,0 415,9 428,9 426,1 429,9 429,9 432,7 443,3 458,7 440,3 442,2 438,5 Snitt siste 12 mndr. 468,3 465,4 460,9 456,8 452,0 448,1 Status generell beskrivelse Nye SI Kongsvinger konkluderte med et nedtak på 17 årsverk fordelt på pleierstillinger og lederstillinger. Det jobbes kontinuerlig med effektiv bruk av ansatte på tvers av avdelinger. Trendkurven går i riktig retning. Månedsverkoversikten viser at vi pr mai ligger litt under budsjett da det regnes månedsverk, men på overforbruk da vi ser regnskapet. Dette er vanskelig å forholde seg til, men er visstnok en følge av utfordringer i Gat i forhold til en del kostnader som ikke omregnes til månedsverk. Det jobbes med den saken. Årsak til avvik Månedsverk i balanse. Tiltak som iverksettes og ventet effekt Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle effektiv drift og samhandling for å benytte alle senger effektivt. Dette blant annet for å unngå innleie av ekstrapersonell. Vi ser samtidig faren for økt sykefravær ved ekstremt høyt press i perioder for enkelte avdelinger. Det jobbes derfor enda mer med fleksibilitet og samhandling på tvers av avdelinger. Optimal utnyttelse av kapasitet før innleie av vikarer settes i verk er nøkkelen til at vi skal komme i mål. Se kommentar under sykefravær. Side 23 av 26

24 8.2 Sykefravær Sykefraværsutvikling - Divisjon Kongsvinger fordelt etter fraværslengde 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt 2012 Korttidsyk% 2,7 % 2,6 % 2,2 % 2012 Langtidsyk% 5,8 % 6,4 % 5,2 % 2012 Syk% 8,4 % 8,9 % 7,5 % 2011 Korttidsyk% 2,7 % 2,0 % 1,9 % 1,3 % 1,6 % 1,9 % 1,4 % 1,2 % 2,1 % 2,0 % 2011 Langtidsyk% 5,8 % 6,9 % 7,2 % 7,1 % 7,7 % 8,6 % 9,1 % 6,0 % 4,0 % 6,1 % 2011 Syk% 8,5 % 8,9 % 9,1 % 8,4 % 9,3 % 10,5 % 10,5 % 7,2 % 6,1 % 8,1 % Status Sykefraværet har økt fra januar til februar, for så å vise en nedgang i mars og april. Årsakene er i mange tilfeller kjent og det har vært stor grad av bruddskader hvor det er lite å gjøre i forhold til å jobb forebyggende. Vi jobber fortsatt aktivt med IA-arbeidet i divisjonen og er i gang med møtevirksomhet med hver enkelt avdelingssjef for å gå gjennom sykefraværet i den enkelte avdeling spesielt. Det er foreløpig ingen tegn på at det økte sykefraværet kan knyttes opp mot arbeidsmiljø, omstillingsprosesser eller at det er økning i sykefravær grunnet årsaker på jobb. Side 24 av 26

25 9 DIVISJON TYNSET 9.1 Bemanning B20 Divisjon Tynset 300,0 280,0 260,0 240,0 220,0 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100, ,6 212,1 218,5 217,6 217,9 218,0 221,6 237,2 257,2 222,7 224,1 222, ,7 215,0 218,9 217,1 213,4 212,2 214,4 241,4 252,8 224,4 220,6 224, ,5 225,9 227,9 230,9 229,4 226,5 Per.budsj ,0 212,8 219,9 218,9 219,1 221,0 222,5 239,2 260,2 226,3 226,3 227,8 Snitt siste 12 mndr. 223,8 224,7 225,4 226,6 227,9 229,1 Status generell beskrivelse Oversikten viser en økning på ca 10 mnd-verk pr mnd i perioden januar - mai. For juni er avviket halvert. Vi ser ikke tilsvarende avvik i økonomien. Årsak til avvik Avvikene fordeler seg på mange enheter. Hovedårsakene er: Faste ansettelser i stedet for innleie Stor opplæringsvirksomhet på nyutdannede operasjonssykepleiere Økning i antall svangerskapspermisjoner Tiltak som iverksettes Situasjonen følges. Årsakene til avvikene kan tilsi at bemanningsbudsjettet skulle vært oppjustert noe. Side 25 av 26

26 9.2 Sykefravær Sykefraværsutvikling - Divisjon Tynset fordelt etter fraværslengde 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2012 Korttidsyk% 2,1 % 2,0 % 2012 Langtidsyk% 5,2 % 6,4 % 2012 Syk% 7,3 % 8,5 % 2011 Korttidsyk% 1,8 % 2,0 % 2,1 % 0,9 % 1,2 % 1,6 % 0,9 % 1,1 % 1,8 % 2,2 % 2,0 % 1,9 % 2011 Langtidsyk% 6,0 % 7,0 % 6,6 % 6,1 % 4,1 % 3,6 % 5,5 % 4,7 % 3,7 % 4,3 % 3,9 % 4,7 % 2011 Syk% 7,8 % 9,0 % 8,7 % 7,0 % 5,3 % 5,2 % 6,3 % 5,8 % 6,3 % 6,5 % 5,9 % 6,6 % Sykefraværet i år har i snitt ligget litt over fjoråret. Dette skyldes i hovedsak noen flere langtidssykemeldinger. Side 26 av 26

Vedlegg til sak 035-2012. Divisjonsvis bemanningsutvikling

Vedlegg til sak 035-2012. Divisjonsvis bemanningsutvikling Vedlegg til sak 035-2012 Divisjonsvis bemanningsutvikling Brumunddal, 25. april 2012 Side 1 av 25 Innhold 1 DIVISJON ELVERUM-HAMAR... 2 2 DIVISJON GJØVIK... 5 3 DIVISJON LILLEHAMMER... 7 4 DIVISJON PREHOSPITALE

Detaljer

Vedlegg 1 til sak Divisjonsvis bemanningsutvikling

Vedlegg 1 til sak Divisjonsvis bemanningsutvikling Vedlegg 1 til sak 061-2012 Divisjonsvis bemanningsutvikling Brumunddal, 29. august 2012 Side 1 av 25 Innhold 1 DIVISJON ELVERUM-HAMAR... 2 2 DIVISJON GJØVIK... 5 3 DIVISJON LILLEHAMMER... 7 4 DIVISJON

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.07.16 SAK NR 050 2016 MÅNEDSRAPPORT PER JUNI 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juni til etterretning. 2. Styret konstaterer at driftssituasjonen

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012 Forslag til VEDTAK: Styret tar forenklet virksomhetsrapport pr 31.01.2012 til informasjon.

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

ÅRSVERKSUTVIKLING 2012

ÅRSVERKSUTVIKLING 2012 ÅRSVERKSUTVIKLING 2012 Innhold VVHF TOTALT... 2 DRAMMEN SYKEHUS... 6 BÆRUM SYKEHUS... 7 RINGERIKE SYKEHUS... 8 KONGSBERG SYKEHUS... 10 PSYKISK HELSE OG RUS... 11 INTERN SERVICE... 12 MEDISINSK DIAGNOSTIK...

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Tun Modumheimen januar-august

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016

26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016 Sak: Til: Fra Møtedato 26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016 Bakgrunn Virksomhetsrapporten for NSE per august 2016 viser status for bemanning, sykefravær

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

Bemanning januar 2017

Bemanning januar 2017 Bemanning januar 2017 Presentasjon til styremøte SSHF 26.01.2017 Årsverk pr klinikk pr januar Klinikk 2016 2017 2016-2017 denne Bud17 denne Avvik mot bud denne 2016 2017 2016-2017 HIÅ bud17 Avvik mot bud

Detaljer

SAK NR 084 2014 FORETAKETS ARBEID MED DELTID OG BRUK AV INNLEIE OG MIDLERTIDIGE STILLINGER - ORIENTERING

SAK NR 084 2014 FORETAKETS ARBEID MED DELTID OG BRUK AV INNLEIE OG MIDLERTIDIGE STILLINGER - ORIENTERING Sykehuset Innlandet HF Styremøte 24.10.14 SAK NR 084 2014 FORETAKETS ARBEID MED DELTID OG BRUK AV INNLEIE OG MIDLERTIDIGE STILLINGER - ORIENTERING Forslag til VEDTAK: Styret tar redegjørelse om foretakets

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer

Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand

Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Styremøte januar 2017 26.01.2017 STATUS ÅRSVERK PR JANUAR Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring 2016-2017 denne mnd Bud 17 denne mnd Avvik

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2017

Virksomhetsrapport September 2017 Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet september 2 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL 2016 - TUN MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Økonomirapport april 2016- Tun Modumheimen tas til orientering.

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mai Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi mai Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi mai 2016 Styremøte 17. juni 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans 2 Oppsummering

Detaljer

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015 Styresak 16/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport februar2015 2.1 Aktivitet somatikk (DRG-poeng) Oppdatert per 3/3 RAPPORTERINGSPERIODE: FEBRUAR HITTIL I ÅR Budsjett Resultat

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT - MODUMHEIMEN JULI 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Sykefraværsutvikling 2012, 2013 og 2014

Sykefraværsutvikling 2012, 2013 og 2014 Sykefraværsutvikling 2012, 2013 og 2014 Styremøtet april 2014 Tore Prestegard Utvikling av sykefraværet 2012-2013 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2013 2012 2,00% 0,00% jan feb mar apr mai jun jul aug sep

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 22.12.16 Sak nr: 067/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering november Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Sunnaas sykehus HF har hatt en positiv utvikling gjennom hele 2013 og opprettholder målbildet for virksomhetsåret 2013. Ved utgangen av november 2013 vil følgende områder

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Ledelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Februar Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Februar 2015 Styremøte 20. mars 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 15. mars 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28.02. 2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 18/2013 18.3.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 28.2.13 Sak nr: 4/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING 212 INKL. KOMMENTARER FOR JANUAR 213 Bakgrunn for saken Eiers bestilling

Detaljer

Saksframlegg SAK NR Virksomhetsrapportering pr Forslag til vedtak:

Saksframlegg SAK NR Virksomhetsrapportering pr Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 05/03/2012 SAK NR 10-2012 Virksomhetsrapportering pr 31.01.2012 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Virksomhetsrapport oktober 2016 Saksnummer 37/2016 Avsender Senterleder Møtedato 01.12.2016 Bakgrunn for saken Virksomhetsrapporten for NSE per oktober 2016 viser status for bemanning,

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 013/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/2013 SAK NR VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 28.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/2013 SAK NR VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 28. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/2013 SAK NR 24-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 28. FEBRUAR 2013 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.12.15 Sak nr: 075/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering november Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 22.10.15 Sak nr: 054/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering september Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Virksomhetsrapport februar 2017

Virksomhetsrapport februar 2017 SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Virksomhetsrapport februar 2017 Saksnummer 9/2017 Avsender Senterleder Møtedato 23.03.2017 Bakgrunn for saken Virksomhetsrapporten for NSE per februar 2017 viser status for bemanning,

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013 SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.august 2013 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014

MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Godkjent av divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke 15. februar 2013. 1 Forord Utkast til for divisjon Psykisk helsevern ble lagt fram for styret

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 012 2013 VIRKSOMHETSRAPPORT PR 31. DESEMBER 2012. Forslag til

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 012 2013 VIRKSOMHETSRAPPORT PR 31. DESEMBER 2012. Forslag til Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 012 2013 VIRKSOMHETSRAPPORT PR 31. DESEMBER 2012 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar virksomhetsrapport pr 31.12.2012 til etterretning 2. Styret er svært

Detaljer

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 20.februar 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per 31.01.2013 Møte Saksnr.

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.07 Verdal, 25.04 2007. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 25/2017 Driftsrapport februar 2017 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 3. april 2017 25/2017 Saksbeh: Arkivkode: 012 Tormod

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Styresak 043-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19. mai 2016 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, april Virksomhetsrapport

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.6.14 Sak nr: 31/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. mai 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013

Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013 Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013 Bakgrunn Det vises til styremøte den 18. mars og styrets vedtak i sak 011/2013 virksomhetsrapportering pr februar: 1. Den økonomiskutvikling i

Detaljer

Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand

Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Styremøte juni 2017 Klinikkdirektør Nina Hope Iversen 21.06.2017 Noen hovedpunkt Mai måned: Gjennomgående høy aktivitet Økonomisk resultat

Detaljer

Rapportering oktober

Rapportering oktober Rapportering oktober Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.08.2016 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oppfølging av "den gylne regel" ARKIVSAK: 2016/2 STYRESAK: 61/16 STYREMØTE: 20.09.2016

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013 SAK NR 02-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 30. NOVEMBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet og økonomi februar Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi februar 2016 Styremøte 18. mars 2016 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. JANUAR 2013 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR OPPFØLGING BUDSJETT 2017 VEDTAK. 1. Styret tar «Oppfølging budsjett 2017» til orientering.

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR OPPFØLGING BUDSJETT 2017 VEDTAK. 1. Styret tar «Oppfølging budsjett 2017» til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 26.01.17 SAK NR 007 2017 OPPFØLGING BUDSJETT 2017 Forslag til VEDTAK 1. Styret tar «Oppfølging budsjett 2017» til orientering. 2. Styret ser fortsatt alvorlig på den økonomiske

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 %

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 % Helseforetak: HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Periode: 06-2015 Statusrapport fra HF 1 Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.2 Somatikk Sørge for og eigen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 30.6.2015 Aktivitet

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 20.10.16 Sak nr: 048/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering september Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2450 ØKONOMIRAPPORT FOR MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2017

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2450 ØKONOMIRAPPORT FOR MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2017 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2450 ØKONOMIRAPPORT FOR MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2017 Rådmannens innstilling Økonomirapport for Modumheimen januar-mars 2017 tas til

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer