Det norske universitetsråd ÅRSMELDING 2000

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det norske universitetsråd ÅRSMELDING 2000"

Transkript

1 Det norske universitetsråd ÅRSMELDING 2000 Godkjent av Universitets- og høgskolerådets styre 19. februar 2001 Det norske universitetsråd med de fire universitetene og seks vitenskapelige høgskoler som medlemsinstitusjoner, har siden 1991 hatt sekretariat i Bergen. 8. mai 2000 ble Universitets- og høgskolerådet (UHR) etablert som en sammenslutning av Det norske universitetsråd og Det norske høgskolerådet. Årsmelding 2000 for Det norske universitetsråd gjelder første halvår. Det norske universitetsråd - representantskapet i representantskapet har vært medlemsinstitusjonenes rektorer og adm.direktør, samt prorektor ved de fire universitetene. I tillegg har Norsk Studentunion hatt tre representanter. Representantskapet vedtok 8. mai 2000 å avvikle Det norske universitetsråd pr. 1. juli 2000 etter at UHR var etablert. Styret fikk fullmakt til å forestå avviklingen og overføre Universitetsrådets ansvar og aktiva til UHR. Styret for Det norske universitetsråd Leder: Tove Bull Nestleder: Roger Abrahamsen Norges landbrukshøgskole Norges veterinærhøgskole Norsk Studentunion Varamedlemmer Norges idrettshøgskole Norges musikkhøgskole Norsk Studentunion Rektor Kirsti Koch Christensen Rektor Kaare R. Norum Rektor Tove Bull Rektor Emil Spjøtvoll Rektor Roger Abrahamsen Rektor Hallstein Grønstøl Leder Sigrun Aasland Prorektor Sigmund Grønmo Prorektor Rolv Mikkel Blakar Prorektor Noralv Bjørnå Prorektor Kathrine Skretting Rektor Gunnar Breivik (for Abrahamsen) Rektor Jens Harald Bratlie (for Grønstøl) Universitets- og høgskoleansvarlig Lasse Ramstad 1

2 Saker til behandling Styret hadde første halvår 2000 fem møter, herunder to fellesmøter med Høgskolerådets styre. Av saker som har vært til behandling kan nevnes: Styrets funksjon og arbeidsform Institusjonsstrukturen i universitets- og høgskolesektoren Sammenslutningen av Universitetsrådet og Høgskolerådet Etableringen av Norgesuniversitetet Innspill til Mjøs-utvalget: Innføring av felles nasjonalt karaktersystem Organisering av musikkutdanning og kunstutdanning Bruk av sivilarbeidere i universitetsprosjekter Universitets- og forskningssamarbeid med land i Sør-Øst-Europa Doktorgrad ved høgskolen i Bodø Professoropprykk kunstfag EU-kommisjonens dokument "Towards a European research area" Evaluering av den organiserte forskerutdanningen i Norge Revisjon av standardavtale ved opptak til doktorgradsutdanning Revisjon av rundskriv for opprykk til professor etter kompetanse Lønns- og arbeidsbetingelser for rektorer som går tilbake til faglig virksomhet Uttalelse til St.meld. nr. 22 ( ) Kjelder til kunnskap og oppleving Forskningsetiske retningslinjer Etablering av nasjonalt råd for utøvende musikkutdanning Etablering av nasjonalt råd for industri-/produktdesign Norgesnettrådets arbeid med kvalitetssikring av norsk høgre utdanning Nominasjon av medlemmer til United Nations University Council Evaluering av NUFU-programmet SIU, avklaring av organisatoriske forhold Felles retningslinjer for tilsetting i professorat Besøk fra Confederaton of EU Rectors' Conferences Realkompetanse i høgre utdanning De viktigste sakene har fått særskilt omtale i 10-års beretningen "Det norske universitetsråd ". Sekretariatet Sekretariatet hadde i 2000 disse medarbeiderne: Generalsekretær Per Nyborg Underdirektør Jarle Rønhovd Rådgiver Guri Bakken Førstekonsulent Marit Selvik Kallekleiv Førstefullmektig Elin Lønne 2

3 Senter for internasjonalt universitetssamarbeid SIU har i hatt operatøransvar for følgende avtaler: Nasjonalt program for uviklingsrelatert forskning og utdanning NUFU (avtale mellom Universitetsrådet og Utenriksdepartementet / NORAD Samarbeid innen høgre utdanning og forskning med reformland i Sentral-og Øst-Europa (avtale mellom Universitetsrådet, Forskningsrådet og Utenriksdepartementet) Samarbeid innen høgre utdanning og forskning med land i Sørøst-Europa (avtale mellom Universitets-og høgskolerådet, Forskningsrådet og Utenriksdepartementet) NORADs stipendprogram (avtale mellom Universitetsrådet og NORAD) Forvaltning og administrasjon av NORDPLUS-programmet (avtale mellom Universitetsrådet og Nordisk Ministerråd) Administrasjon av EUs utdanningsprogram SOKRATES (avtale mellom UR og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet) Universitetsrådets utvalg og organer første halvår 2000 Forskningsutvalget Arkitekthøgskolen i Oslo Norges Handelshøyskole Norges idrettshøgskole Norges landbrukshøgskole Prorektor Sigmund Grønmo, leder Avd. direktør Kristen Haugland Prorektor Rolv Mikkel Blakar Avd. direktør Toril Johansson Prorektor Noralv Bjørnå Forskningsdirektør Ingvild Broch Prorektor Kathrine Skretting, nestleder Seniorrådgiver Ragnhild Lofthus Prorektor Karl Otto Ellefsen Leder for forskerakademistyret professor Agnar Sandmo Prorektor Kari Bø Leder for forskningsnemnda professor Brit Salbu, Forskningsdirektør Odd Jarle Skjelhaugen Forskningsleder Harald Jørgensen Prorektor Thor Landsverk Norges musikkhøgskole Norges veterinærhøgskole Norsk Studentunion Leder Ine Saxvik (til ) Sekretariat:Underdirektør Jarle Rønhovd Studieutvalget Studiesjef Etalka Tamminen Dahl Avdelingsdirektør Toril Johansson, leder Studiedirektør Ingrid Bergslid Salvesen Studiedirektør Odd Lauritzen Arkitekthøgskolen i Oslo Kst.studieleder Berit Skjærvold Norges Handelshøyskole Studiedirektør Kurt Petersen, nestleder Norges idrettshøgskole Studiesjef Baard Wist Norges landbrukshøgskole Studiedirektør Siri Margrethe Løksa Norges musikkhøgskole Studiesjef Kjetil Solvik Norges veterinærhøgskole Studiesjef Tove Jenssen Norsk Studentunion Lars Magnus Bergh til

4 Varamedlemmer Arkitekthøgskolen i Oslo Kontorsjef Gunn E. Thorsen Seksjonsleder Aud Posti Røed Nestleder Rigmor Bjørkli Seksjonssjef Åse Berge Studiekonsulent Elin Thoresen Norges Handelshøyskole Førstekonsulent Eva Bakkeli Warpe Norges idrettshøgskole Konsulent Rolf Stalenget Norges landbrukshøgskole Prorektor Vidar Thue-Hansen Norges musikkhøgskole Studiekonsulent Halvor Holm Norges veterinærhøgskole Studiekonsulent Hans Gran Norsk Studentunion Ine Saxvik, til Sekretariat: Rådgiver Kirst Harg, Studieavdelingen, Bibliotekutvalget Biblioteksdirektør Kari Garnes Fakultetsdirektør Petter Bomann-Larsen Biblioteksdirektør Jan Erik Røed IT-direktør Arne Laukholm Biblioteksdirektør Helge Salvesen, leder Professor Toril Swan Professor Stig Berge Biblioteksdirektør Ingar Lomheim Arkitekthøgskolen i Oslo Biblioteksjef Sidsel Moum Norges Handelshøyskole Hovedbibliotekar Magnhild Bøyum Aase Norges idrettshøgskole Avdelingsleder Anne-Mette Vibe Norges landbrukshøgskole Overbibliotekar Paul Stray, nestleder Norges musikkhøgskole Hovedbibliotekar Tone Elofson Norges veterinærhøgskole Hovedbibliotekar Anne Cathrine Munthe Varamedlemmer Fakultetsbibliotekar Halvor Kongshavn (for Garnes) Kontorsjef Hilde Hvidsten Bretvin (for Bomann-Larsen) Overbibliotekar Pål Bertnes (for Jan-Erik Røed) Fak.dir. Tove Kristin Karlsen (for Laukholm) Seksjonssjef Sigmund Nesset (for Salvesen) Nestleder studieavd. Rigmor Bjørklid Professor Petter Aaslestad Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes Arkitekthøgskolen i Oslo Professor Halina Dunin-Woyseth Norges Handelshøyskole Adm.dir. Ragnar Fagereng Norges idrettshøgskole Bibliotekleder Hege Underthun Norges musikkhøgskole Avdelingsbibliotekar Otlu Alsvik Norges veterinærhøgskole Avdelingsbibliotekar Kirsti Aarum Strengehagen Sekretariat: Prosjektleder Jostein H.Hauge, Avd. for forskningsdokumentasjon, 4

5 Museumsutvalget Professor Anders Johansen, nestleder (til ) Direktør Kåre Hesjedal Professor Ingvild Gilhus Ass. universitetsdirektør Inger Stray Lien, leder Professor Egil Mikkelsen Museumsdirektør Elen Roaldset Førstekonservator Ivar Bjørklund Museumsleder Arne C. Nilssen Forskningsdirektør Ingvild Broch Professor Olav Hogstad Prodekan Åse Krøkje Underdirektør Astrid Langvatn Varamedlemmer Førsteamanuensis Henrik von Achen Førsteamanuensis Lita Greve Jensen Førstekonsulent Karen Marie Heimvik Seniorarkitekt Helga Sagsveen (for Stray Lien) Førsteamanuensis Arne Røkkum (for Mikkelsen) Professor Tor A. Bakke (for Roaldset) Konservator Ola Graff (for Ivar Bjørklund) Førstekonservator Brynhild Mørkved (for Arne C. Nilssen) Førstekonsulent Sidsel Grønvik (for Broch) Professor Kjell Ivar Flatberg (for Hogstad) Prodekan Gunnhild Vidèn (for Krøkje) Professor Axel Christophersen (for Langvatn) Sekretariat: Rådgiver Lars Helge Nilsen, Kontor for studieokalitet, Styret for Senter for internasjonalt universitetssamarbeid Rektor Roger Abrahamsen, Norges landbrukshøgskole, leder vara: rektor Hallstein Grønstøl, Norges veterinærhøgskole Rektor Gunnar Breivik, Norges idrettshøgskole, nestleder vara: rektor Kristoffer Apeland, Arkitekthøgskolen i Oslo Ass. univ.direktør Peter Lykke, vara: avd.dir. Toril Johansson, Leder Internasjonalt studentkontor Astrid Revhaug, vara: Underdirektør Jan Petter Myklebust, Student Terje Haugen, NSU (til ) Vara: Student Karin Hjermundrud, NSU Bergen (til ) Sekretariat: Direktør Ulf Lie, Senter for internasjonalt universitetssamarbeid De nasjonale fakultetsmøtene Det nasjonale fakultetsmøtet for historisk-filosofiske fag Leder: Dekanus Even Hovdhaugen, Sekretær: Fakultetsdirektør Ivar Østerlie, 5

6 Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag Leder: Dekanus Odd Gropen, Sekretær: Fakultetsdirektør Anne-Ma Hogstad, Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag Leder: Dekanus Georg Henriksen, Sekretær: Fakultetsdirektør Petter Boman-Larsen, Det nasjonale fakultetsmøtet for juridiske fag Leder: Dekanus Ernst Nordtvedt, Sekretær: Fakultetsdirektør Eivind Buanes, Det nasjonale fakultetsmøtet for odontologiske fag Leder: Dekanus Kjell Bjorvatn, Sekretær: fung. fakultetsdirektør Geir Strøm, Dekanmøtet i medisin Leder: Dekanus Rolf Reed, Sekretær: Fakultetsdirektør Johs. Teigland, Nasjonale råd for profesjonsutdanning Nasjonalt råd for sivilingeniørutdanning Kontakt: Studiedirektør Odd Lauritzen, Nasjonalt råd for farmasøytisk utdanning Kontakt: Farmasøytisk institutt, Nasjonalt råd for psykologutdanning Kontakt: Psykologisk institutt, Nasjonalt råd for industridesignutdanning Kontakt: Arkitekthøgskolen i Oslo Nasjonalt råd for utøvende musikkutdanning Kontakt: Griegakademiet, Høgskolen i Bergen Nasjonale fagråd Under de nasjonale fakultetsmøtene er det etablert 36 fagråd, se 6

7 Budsjett og regnskap Budsjett 2000 for Universitetsrådet ble vedtatt i representantskapsmøte med en ramme på kroner. Budsjettet omfatter sekretariatets virksomhet gjennom hele året. Tilskudd fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet var 1.45 mill. kroner og medlemsinstitusjonene bidro med 1,45 mill. kroner. Det resterende er dekket inn bl.a. gjennom godtgjørelse for generalsekretærens arbeid med SIU. Universitetsrådet har også sekretariatsfunksjonen for Det nordiske universitetssamarbeidet (NUS). Regnskapet for 2000 er gjort opp med inntekter kroner og utgifter kroner. SIUs virksomhet budsjetteres separat og dekkes av programmenes administrasjonsbidrag. Sammenslutning med høgskolesektoren Universitetsrådets representantskap og Høgskolerådets rådsmøte fattet i oktober 1999 likelydende vedtak om å legge forholdene til rette for sammenslåing av de to rådene. De to styrene satte ned en felles drøftingsgruppe med leder, nestleder og generalsekretær for de to rådene til å fremme forslag til vedtekter, struktur for underliggende råd og utvalg, samt forslag til løsning av praktiske forhold ved fusjonen. UR og HR sendte på høring til medlemsinstitusjonene forslag til vedtekter og organisatorisk struktur primo februar og forslag til opplegg for råd og utvalg medio mars. På dette grunnlag la drøftingsgruppen fram felles løsninger som fikk tilslutning i begge styrer, og begge styrer la fram forslag til sammenslåing for sine respektive fellesorgan. Stiftelsen av Universitets- og høgskolerådet ble gjennomført ved et felles arrangement på Solstrand utenfor Bergen 8. mai /msk 7

ÅRSMELDING 1999. Utskriftsdato 22.03.2000 kl 1050

ÅRSMELDING 1999. Utskriftsdato 22.03.2000 kl 1050 ÅRSMELDING 1999 Utskriftsdato 22.03.2000 kl 1050 MOT ET STØRRE FELLESSKAP Universitetsrådets representantskap drøftet 11-12 mai 1999 utviklingen i høgre utdanning i Norge og konkluderte med følgende vedtak:

Detaljer

DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD

DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD ÅRSMELDING 1996 DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD Universitetsrådet har gjennom 20 år først og fremst fungert som samarbeidsorganisasjon for våre universiteter og vitenskapelige høgskoler. Selv om Universitetsrådet

Detaljer

DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD

DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD Blant de universitetspolitiske utfordringer som Universitetsrådet tar opp, står bevilgningene til høgre utdanning og forskning sentralt. Men også forhold som opptakskapasitet,

Detaljer

ÅRSMELDING 1999. Vedtatt av Høgskolerådets styre 16. mars 2000

ÅRSMELDING 1999. Vedtatt av Høgskolerådets styre 16. mars 2000 ÅRSMELDING 1999 Vedtatt av Høgskolerådets styre 16. mars 2000 Årsmelding 1999 fra Det norske høgskolerådet Det norske høgskolerådet ble opprettet 10. januar 1995 og legger med dette fram sin femte årsmelding.

Detaljer

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel Styret Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn Digernes, NTNU Rektor Lise

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Påmeldte til Internasjonaliseringskonferansen 2013, pr. 19.2.2013

Påmeldte til Internasjonaliseringskonferansen 2013, pr. 19.2.2013 Påmeldte til Internasjonaliseringskonferansen 2013, pr. 19.2.2013 Fornavn: Etternavn: Navn på institusjon/organisasjon: Stilling: Agneta Bladh Agneta Bladh Evaluation AB F d rektor Berit Skjærvold Arkitektur-

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Sigmund Grønmo,

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET REPRESENTANTSKAPET FORSLAG TIL SAKSLISTE

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET REPRESENTANTSKAPET FORSLAG TIL SAKSLISTE UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET REPRESENTANTSKAPET Det 15. møtet i Universitets- og høgskolerådets representantskap avholdes mandag 21. og tirsdag 22. mai 2007, med Høgskolen i Buskerud som vertskap. Representantskapsmøtet

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Årsrapport 2004 Trondheim 2005

Årsrapport 2004 Trondheim 2005 Årsrapport 2004 Trondheim 2005 Innhold Hovedpunkter...3 Generelt om virksomheten...4 Brukerstøtte, drift og vedlikehold...5 Utviklingsprosjekter...7 Bruken av BIBSYS produkter...9 Noen tall fra BIBSYS

Detaljer

KONSTITUERING MED GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

KONSTITUERING MED GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN NPH/ åm sak 01/13 Diakonova 04.03.13 KONSTITUERING MED GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Saksorientering NPH/AU anbefaler at årsmøtet godkjenner innkallingen og fremmer følgende forslag til dagsorden

Detaljer

Årsberetning for Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA for 2014. Vedtatt av NTVAs styre i møte 10.februar 2015

Årsberetning for Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA for 2014. Vedtatt av NTVAs styre i møte 10.februar 2015 Årsberetning for Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA for 2014 Vedtatt av NTVAs styre i møte 10.februar 2015 NTVAs STYRE OG ADMINISTRASJON Styret 2013-2014 President Visepresident Registerfører Styremedlem

Detaljer

Innhold. Ordforklaringer BIBSYS

Innhold. Ordforklaringer BIBSYS Årsrapport 2000 BIBSYS Postadresse: BIBSYS, 7491 Trondheim Telefon: 73 59 70 67 Telefaks: 73 59 68 48 Epost: info@bibsys.no WWW: http://www.bibsys.no Innhold BIBSYS i 2000 noen hovedpunkter 3 BIBSYS produktavdeling

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH)

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERKET FOR PRIVATE HØGSKOLER (NPH) Diakonhjemmet Høgskole - Rogaland den 7. mars 2007 Tilstede: Forfall: Bjørn Øyvind Fjeld, Ansgar teologiske høgskole Trond Hanssen, Barratt

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjenning av innkalling og dagsorden NPH/AUåm sak 01/14 Høgskolen Betanien 03.03.14 Godkjenning av innkalling og dagsorden Saksorientering NPH/AU har i henhold til NPHs vedtekter innkalt til årsmøte på Høgskolen Betanien mandag den 3. mars

Detaljer

SAK 1 Åpning... side 2. SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2. SAK 3 Konstituering... side 2. SAK 4 Fullmakter... side 2

SAK 1 Åpning... side 2. SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2. SAK 3 Konstituering... side 2. SAK 4 Fullmakter... side 2 5. kongress 24. - 28. november 2010 Trondheim sak 6 Innholdsfortegnelse: SAK 1 Åpning... side 2 SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2 SAK 3 Konstituering... side 2 SAK 4 Fullmakter... side 2 SAK 5 Godkjenning

Detaljer

,z UNIVERSITETET I OSLO

,z UNIVERSITETET I OSLO 0,z UNIVERSITETET I OSLO DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Til adressater i henhold til vedlagt liste Universitets- og høgskolerådet > Q i Z) wto > I _ 0R Saksnr. QO S j Dok.nr. Dato : 22.01.2008 Deres ref.:

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

Årsrapport 2002 BIBSYS

Årsrapport 2002 BIBSYS Årsrapport 2002 BIBSYS Innhold BIBSYS i 2002 noen hovedpunkter...3 Generelt om virksomheten...4 Brukerstøtte, drift og vedlikehold av tjenestene...5 Utviklingsprosjekter...10 Bruken av tjenestene...15

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private er og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 HØGKSOLEN I OSLO OG AKERSHUS Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 Petter Øyan, leder for Profesjonsråd for designutdanning (høsten 2007 våren 2013)

Detaljer

7~ - A4ØebO~C. Universitetet i Oslo. UiO. universitetsdirekt r. A. Saker tatt påfullmakt

7~ - A4ØebO~C. Universitetet i Oslo. UiO. universitetsdirekt r. A. Saker tatt påfullmakt UiO Til Fra Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: 0-sak 5 Møtenr.: 7/2012 Møtedato: 04.12.12 Notatdato: 22.11.12 Arkivsaksnr.:

Detaljer

LO i Oslo Beretning 15. april 1998-15. april 1999

LO i Oslo Beretning 15. april 1998-15. april 1999 LO i Oslo Beretning 15. april 1998-15. april 1999 1 Innhold: Innledning s. 3 LO i Oslos oppbygging / organisasjonsstruktur s. 4 Styresammensetning, revisor, LOs representantskap og diverse utvalg s. 5

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 29.08.2013

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 29.08.2013 MØTEBOK GODKJENT 11.09.2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 29.08.2013 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Brit Salbu Professor Morten

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret MØTEBOK GODKJENT I MØTET UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret Til stede: Rektor Knut Hove Professor Anne Marte Tronsmo Professor Øystein Dick Forsker

Detaljer