ST-nytt. Samarbeid gir gevinst. Poliklinikker samles. ST får kreftmillioner. Starter nytt ACT-team. Ny avansert scanner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. Samarbeid gir gevinst. Poliklinikker samles. ST får kreftmillioner. Starter nytt ACT-team. Ny avansert scanner"

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 5 mars 2010 Samarbeid gir gevinst STs strategi : 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Det er et lite men godt eksempel på at samarbeid i sykehus-telemark kan løse felles utfordringer: Planen er at Notodden stiller med ledige operasjonsstuer for å avhjelpe manglende operasjonskapasitet i Porsgrunn. ST i Grenland sender til gjengjeld en av sine urologer for å operere pasienter fra øvre Telemark på lokalsykehuset på Notodden. Notodden har nå også fått ansatt egen ortoped: Side 5 og 6: 3. Utvide det medisinske tilbudet. 4. Tilgang på fysisk infrastruktur. 5. Utvikle sykehusorganisasjonen med særlig vekt på ledelse og arbeidsmiljø. Ny avansert scanner Nå kan genetisk enhet på ST avdekke syndromer og avvik som er opptil 100 ganger mindre enn det et mikroskop kan:på grunn av en ny scanner-side 3. - Dette er positivt for alle parter. Hensikten er at pasientene skal få raskere behandling og at ventelistene i Grenland skal bli kortere. Dessuten vil pasientene få kortere reiseveg. Notodden stiller med operasjonsstue med fullt team og oppfølging etter inngrepet. Til gjengjeld stiller fagmiljøet i Porsgrunn med urolog. Her har fagmiljøet i Grenland opptrådt sporty. Dette tiltaket styrker det faglige samarbeidet internt i ST mellom miljøet i Grenland og Notodden, mener klinikksjef Ivar Dahl. Poliklinikker samles Starter nytt ACT-team ST får kreftmillioner Poliklinikker samles i 1. etasje, foreslår prosjekt på Rjukan: Les side 4: Kronikerne kan få det bedre når Skien og ST går i gang med ACT-team : Side 2 Ildsjeler har sikret midler til et treningstilbud til kreftpasienter på ST.Side 5

2 Starter ACT-team for kronikerne ST og Skien kommune har spleiset på et nytt oppsøkende behandlingstilbud: Det skal gi behandling, oppfølging og omsorgstjenester til mennesker med kroniske alvorlige psykiske lidelser - og som ofte også sliter med rus. ACT-teamet starter med sju fagfolk som skal ha base i 6.etasje i Citybygget i Skien. Teamet som har fått tilsagn om 1.4 statlige millioner årlig i tre år, finansieres i et spleiselag mellom ST og Skien kommune. I gang i løpet av våren i Skien Fire ansatte med høgskolebakgrunn er snart tilsatt. Sammen med sekretær Elisabeth Johansson og prosjektleder Espen Halvorsen skal de i gang for fullt allerede i løpet av våren. Nå jakter de på en psykolog i 100 prosent stiling og en psykiater i 50 prosent stilling til det nye tilbudet som Regjeringen har satset 2 50 millioner på på landsbasis. ACT-prosjektet i Skien er ett av 14 ACT-prosjekter som er satt i gang basert på en metodikk som USA har hatt svært gode erfaringer med i 30 år. Mye forskning har vist at brukerne over tid får bedre livskvalitet og at de fungerer bedre i hverdagen når de får tett oppfølging av fagteamet: Det tar hånd om alt fra bo-trening og medisiner til løpende behandling og hjelp til meningsfulle fritidsaktiviteter i hverdagen. Skal hjelpe kronikerne med alt Brukerne, som sliter med f. eks psykoser eller bipolare lidelser, og som kan ha rus som tilleggsproblem, er som regel storforbrukere av tjenester fra ulike instanser både på kommune- og sykehusnivå. - Forskning har dokumentert at brukerne som får ACT-oppfølging, sjeldnere må innlegges f. eks i psykiatrien. Og når det skjer blir de der kortere tid. Det er bra for brukerne og sparer kostnader for samfunnet. Når det fungerer i USA og England, er det ingen grunn til at det ikke skal fungere også i Norge, sier Halvorsen. Sammen med kollega Elisabeth Johansson gleder han seg til å komme i sving med det nye tilbudet. Evaluering av prosjektet og opplæring i metodikken blir styrt via Helsedirektoratet. Helsepolitisk rampegutt går fra borde Svein Torgeir Dale er ikke skåren for tungebåndet.nå takker mannen som har profilert seg med sans for å bruke humor i psykiatrien for seg som tillitsvalgt for FO etter 12 år :For å behandle psykoser på heltid i TIP -Du må vere litt halv-psykotisk sjøl i denne jobben. Men eg gler meg til å jobbe på gølvet med menneskje sjølv om eg har hatt det kjempemoro som tillitsvald. Eg har hatt flotte kolleger og lært masse om helsepolitikk på desse åra, sier Dale som no sender en liten avskjedssalutt i sykehusbladet: -Når ein gammal travhest må setjast på båsen for drøvtyggje over all dumskapen ein har sagt og gjort, så har eg likevel lyst å seie noko, forklarer Dale: - Hva har du på hjertet? Fokuser på det som fungerer - Kva har skjedd i all omorganiseringshysteriet? Jau. Ein har gløymd å reflektera over det som faktisk fungerer. Det er mykje å vinne på å fokusere på dei gode historiane og på dei vellukka behandlingsløpa. Vi må fokusere på dei som faktisk gjer ein prangande jobb på golvet og som brukar tida si på pasientar-ikkje på møter. Vi må fokusere på dei som får til mykje utan å ha ein produksjonstanke i hovudet, sier Dale som ikke gir seg med det: - Vi må ha tid til den gode samtalen også i ein verden spekka med krav om produksjon, effektivitet og omorganisering. Vi er alle mennenske med dei evige behov for nærleik, å bli sett og verdsett for det vi er. Vi er ikkje maskinar! Og det druknar lett i vår marknadsorienterte verd, sier den meningssterke sosionomen som nå for alvor har fyrt seg opp: Nissedølen har markert seg som et en-manns-korstog mot deler av den markedstenkinga som helse-norge har praktisert de siste åtte årene. Må tenke mer under epletreet -Eg trur at suksesskriteria for oss er å dempe jaget etter omorganisering og sjå på det som verkeleg fungerer, før ein gjev seg i kast med nye grep.heilskapen Espen Halvorsen og Elisabeth Johansson. Nå skal Skien kommune og ST i gang med nytt ACT-team i Citybygget er større enn summen av alle delane, har ein vismann sagt eingong, sier Dale som har en oppskrift på å bli et helere menneske: Å gjøre som Tarjei Vesaas gjorde når han ikke skrev: Han satt under apalen og glodde -Trur du folk flest vil betale oss for det? -Nei, men prisen av å ikkje gjera det kan på sikt verta vel høg likavel- trur eg, kommer det kjapt fra den tvisynte kjerringa mot strømmen i helse-norge. Svein Torgeir Dale går fra borde...

3 Scanner avdekker syndromer Nå har STs genetikkenhet sikret seg en ny avansert scanner som avdekker syndromer og avvik som ikke kan sees i et mikroskop. Det er en gladnyhet for foreldre som ønsker visshet for hva barnet deres sliter med... - I forhold til å studere kromosomer i mikroskop, er dette som å komme til himmelen, konstaterer fagansvarlig Kjell Oskar Clausen med et smil. Sammen med blant andre avdelingsingeniør Anette Kildal Eek er han glad for den avanserte arrayscanneren til en snau million. Ellers er det stort sett universitetssykehus som kan tilby den nye metodikken: Array Genome Hybridization som er mikroskopet langt overlegen når det gjelder å oppdage syndromer og sjeldne kromosomavvik. På en LCDskjerm viser de to fagfolkene ivrig et tydelig bilde av et kromosomavvik. Metoden kan påvise feil i arvematerialet som er 100 ganger mindre enn de man kan se i et mikroskop. De har utført ca 150 analyser etter at de startet i det små for et halvt år siden- og de tror at de nå har satset på en teknologi det trolig vil bli voksende etterspørsel etter. Selv om de fleste analyseforespørslene kommer fra barneavdelingen på ST og SIV, så har De håpet på 50 men fikk utrolig nok 150 påmeldte på fagdagen om lungesykdom, maskebehandling og ernæring på Notodden nylig. Intensivsykepleierne Andi Kvaale og Nina Pettersen fra fellesovervåkningen og sykepleier Odd Bakke fra medisinsk post på Notodden sykehus kunne ihvertfall ikke klage på oppslutningen. Den 16.februar trakk de ansatte fra eget sykehus sammen med et stort antall påmeldte fra seks kommuner i regionen til et kompetanseløft. Her fikk de frammøtte i Fylkesgalleriet lære mer om hvor viktig ernæring er og ikke minst påfyll når det gjelder folkesykdommen KOLS og demonstrasjon av såkalt maskebehandling som mange lungesyke er avhengig Kjell Oskar Clausen, Annette Kildal Eek og Camilla Skjelbred med den nye scanneren. Den oppdager feil i arvematerialet som et mikroskop ikke kan avdekke. de kapasitet til å ta langt flere henvendelser fra andre avdelinger og sykehus. Enheten driver i dag mye med analyser nettopp for å avdekke syndromer og kromosomavvik av ulike slag. Mange av oppdragene er også par som ønsker å avklare om det f.eks er kromsomfeil som hindrer dem i å få barn. av i hverdagen. -Mange av de som var med syntes det var gode presentasjoner av relevante tema. Det var utrolig moro å få så mange Ok tilbakemeldinger og så mange deltakere, synes enhetsleder for medisinsk sengepost Anne Olaug Aase som sammen med enhetsleder for FOVA Berit Kvaale stod bak dagen Avdekker sjeldne syndromer Inntil for et halvt år siden var tilbudet kun undersøkelser i mikroskop som er tidkrevende, men gir klare svar i mange tilfeller. Men når det gjelder ekstremt små avvik, er den nye scanneren uovertruffen. De høyoppløselige bildene av kromosomene, åpner nå for å oppdage et utall ukjente små avvik som er utilgjengelig i et mikroskop. - Det er jo fint å kunne gi foreldre svar på hva barnet deres lider av. Dermed får barnet en diagnose og mulighet for en helt annen oppfølging og tilrettelegging. Det er et stort pluss, synes enhetsleder Camilla Furu Skjelbred. Uten scanneren ville syndromene vært umulig å fastslå. Nå tror enheten at mange foreldre som har fått barnets kromosomer undersøkt i mikroskop-uten å finne svar, vil be om å få en ny analyse i array-scanneren: I håp om at de finner ut hva barnet sliter med. Fagdag på Notodden trakk 150 Intensivsykepleier Andi Kvaale. Fagdag trakk hele 150 deltakere nylig. Bygger nettverk med kommunene Fagsamlingene med ansatte fra kommunene er en kjærkommen anledning til å øke kompetansen for alle- samtidig som folk kan bli kjent og utvide nettverket sitt:-da blir det lettere å ta en telefon og spørre om råd eller løse et problem, tror Aase. Som et delprosjekt av lokalsykehusprosjektet har sykehuset ansvar for to fagdager i vårhalvåret. Til høsten er det kommunene som skal stå for to fagløft på temaer som begge helse-nivåene kan ha nytte av. 3

4 Foreslår poster slått sammen Notodden sykehus utreder et areal-og sengeressurs-prosjekt som startet før de ble en del av ST og som skal bidra til sparekravet for Her er hovedgrepet å slå sammen kirurgisk og medisinsk sengepost. - Vi håper og trur at sengeressursprosjektene på Notodden og Rjukan i samhandling med direktørens bestilling om sikring og utvikling av det medisinsk faglige sykehustilbudet,er tiltak og grep som både videreutvikler det faglige tilbudet og bidrar til å klare sparekravet til vår klinikk, sier klinikksjef Ivar Dahl. Når forprosjektene er klare, skal de vurderes og godkjennes av ST-direktøren, før det videre løpet er fastlagt.i dag driver kirurgisk seksjon i 2.etasjen, mens Medisinsk sengepost er i en del av 3-etasjen der en dagavdeling holder til i litt nedslitte lokaler. Planene foreslår oppussing av den fløyen og samle kirurgisk og medisinsk sengepost i en felles sengepost på en flate i 3.etasjen: - Det er flere fordeler med den løsningen. Vi får en felles personalgruppe som kan brukes Arkivbilde med ansatte fra Notodden sykehus. Nå utredes sammenslåing av kirurgisk og medisinsk sengepost som skal gi bedre reussursutnyttelse. Johannes Lindheim t.h: fleksibelt på tvers i forhold til behov slik at vi blant annet slipper å leie inn fagfolk.beregninger viser at vi kanskje kan redusere med fire årsverk. Det skal vi klare med innsparing på variabel lønn, eventuelt naturlig avgang eller omplasseringer uten å måtte ty til oppsigelser, tror leder for kirurgisk seksjon på Notodden- Johannes Lindheim.I tillegg til at det bidrar til å klare sparekravet for 2011, synes han det er vel så viktig at de unngår å stenge og flytte avdelinger for å avvikle ferier. Vurderer pasienthotell Diskusjonen om hva 2.etasjen kan utnyttes til, er ennå ikke helt ferdig, men Lindheim antyder at dagposten med sine senger for kreftpasienter, kirurgiske, ortopediske og indremedisinske pasienter, kan flyttes dit- og dermed ha kort veg til den døgnbemanna felles overvåkningsavdelingen. De vurderer også å etablere en 4-8 sengers pasienthotellenhet eller lettpostenhet enten i 2. eller 3 etasje. -Er det mye skepsis til så store endringer internt? -Det er selvsagt også en del motstand og skepsis til slike planer. Men vi har hatt to allmøter der vi har informert og svart på spørsmål undervegs, svarer Lindheim. Han har tro på at sammenslåingen av sengeposter kan være en klok måte å løse budsjettkravene på. Ikke minst tror han det vil gi bedre kvalitet på behandlingen at de slipper feriestengte avdelinger der ansatte brått må ta hånd om andre pasienter enn de behandler til daglig. Rjukan foreslår poliklinikksamling Nå starter innspurten på et forprosjekt på Rjukan sykehus som - hvis det blir vedtatt- kan føre til at alle poliklinikkene samles i 1. etasje. Det er også planer om felles vaktrom for medisinsk og kirurgisk sengepost slik at personalet kan jobbe mer på tvers. Før sommeren er planen at en ferdig prosjektrapport skal legges fram til godkjenning for ST-ledelsen.-Det blir hektiske måneder framover nå, tror prosjektleder Gunn Karin Rørvik. I fjor høst startet de arbeidet for fullt med areal-og ressursprosjektet basert på ideer som fagmiljøene på Rjukan hadde fått fram før sykehuset ble en del av ST. Nå skal flere arbeidsgrupper på sykehuset jobbe intenst fram mot at ST-ledelsen får saken på bordet før sommeren. Prosjektene på Rjukan og Notodden er en del av prosjektene som utviklingsdirektør Hans 4 Evju har valgt å satse på i En del handler om å utnytte arealet bedre og møte krav og pålegg fra brannvesen og verneombud. I planene forsøker man også å frigjøre lokaler til arkivene som i dag er helt sprengfulle. Den andre delen går på tiltak for utnytte personalet mer på tvers. I sum skal prosjektet på Rjukan spare inn tilsvarende to og et halvt årsverk for å klare Rjukans andel av sparekravet for Samler poliklinikker i 1.etasjen Mens poliklinikkene på Rjukan i dag er spredt på tre etasjer, er vyene å samle alt i 1.etasjen og gjøre dagtilbudene mer imøtekommende i forhold til pasientene. En del av løsningen som skisseres er å legge til retter for at personalet på kirurgisk og medisinsk sengepost kan jobbe mer på tvers. Rent praktisk er første skritt her å rive veggene til vaktrommene som i dag ligger vegg i vegg i 2. etasje. -Er det mye motstand mot det som nå planlegges på Rjukan? - Generelt er det vel ikke stor begeistring for innsparingskrav. Men det som går på å gjøre Rjukan til et mer moderne og framtidsretta sykehus er det stor entusiasme for blant ansatte, tror Gunn Karin Rørvik. Rjukan vil samle poliklinikker på en fl ate og lage felles vaktrom.

5 Får kreftmidler til trening ST er første ikke-universitetssykehus som får midler fra Aktiv mot kreft. Før jul kom tilsagn om drøyt tre millioner over tre år for å utvikle treningstilbud for kreftpasienter. Tidligere har bare Ullevål og Haukeland sykehus fått midler fra fondet til slike formål. -Det er kjempemoro at vi fikk midlene vi søkte om. I dag tilbyr vi tilpassa trening og veiledning til en liten gruppe kreftpasienter sammen med personale fra kreftseksjonen. Nå får vi muligheter til å utvide tilbudet til mange kreftpasienter. sier Gro Aasland som er leder for fysio - og ergoterapiseksjonen i Skien. Penger fra kreftsstiftelse Det var jubel før jul da meldingen kom om at de hadde fått innvilget søknaden om støtte fra stiftelsen Aktiv mot kreft som er etablert av Grete Waitz. Etter at Norges største maratonløper fikk kreft, har hun og mannen Jack engasjert seg for å gjøre det bedre for kreftpasienter gjennom å sette i gang bl. a slike tiltak basert på innsamlede private midler.ildsjeler på ST merket seg prosjekter som fikk støtte bla ved Ullevål og etter en prosess internt Gro Aasland og Elisabeth Oredalen m.fl. harsikret ST private midler til kreftpasienter bestemte de seg for å søke om midler. ST har allerede fått mye oppmerksomhet for Palliativ enhet som sammen med kontaktsykepleiere i kommunene har utviklet en modell som tillater kreftpasienter å være mer hjemme - under faglig trygge forhold. Ildsjeler fikk full uttelling I dag jobber fysioterapeuter sammen med andre faggrupper med å gi kreftpasienter trening- som viser seg å gi dem bedre livskvalitet. Men forholdene i kjelleren på Moflata har vært nøkterne- for å si det svært forsiktig. Nå har direktøren gitt klarsignal for å ta imot gaven: Den betyr at ST får 1.6 millioner i og drøyt de to neste årene som tilskudd til å drive treningsprosjektet. Etter den tid må ST fselv inne penger til prosjektet.-børve & Borchsenius har tegnet ganske lekre 3d- tegninger Nå skal det gamle vaskeriet i kjelleren på Moflata innredes som treningsrom med forskjellig utstyr, garderober og hvilerom for pasientene, forklarer Gro Aasland. Før har de hatt kapastitet til å trene en håndfull av kreftpasientene. Men med midlene fra Aktiv mot kreft kan de nå øke ressursene og sette i gang flere tiltak for flere grupper av kreftpasientene. Det vil bli etablert en prosjektgruppe som har ansvaret for aktivitetene på det såkalte Pusterommet.Etter planen skal den nye treningstilbudet åpnes i mai/juni og tas i bruk etter sommeren. Notodden har ansatt egen ortoped I Blefjelltida ble alle ortopediske pasienter styrt mot sykehuset i Kongsberg. Men fra og med 1. februar har Notodden igjen en ortopedisk overlege på plass fem dager i uka for å operere hofter og bl.a utføre atroskopiske inngrep. Ola Erik Tingby heter overlegen som har takket ja til stillingen og som dermed er uhyre kjærkommen for lokalsykehuset. Etter at de i Blefjelltida mistet ortopedi som tilbud til Konsgberg forsvant samtidig svært mange pasienter. Nå forsøker lokalsykehuset gjennom den nye stillingen å sikre seg mot for stor pasientlekkasje både mot Skien og Kongsberg.- Det er ikke lett å få tak i faste og dyktige ortopeder. Nå har vi klart det og kan dermed tilby pasientene i vårt nedslagsfelt en del slike tjenester. Vi har også sikret oss et godt faglig samarbeid med Skien hvor vi nå blant annet er i ferd med å etablere rutiner for et helhetlig og forutsigbart øyeblikkelig hjelp tilbud, sier klinikksjef Ivar Dahl. -Hva betyr en slik spesialist for dere? Bedre service til befolkningen -For klinikken vår gir det et bedre økonomisk fundament at vi får tilbake ortopedisk virksomhet. Men det viktigste er likevel at servicen til lokalbefolkningen blir bedre nå. Ortopediske vurderinger og behandling er f. eks en viktig del av øyeblikkelig-hjelp-tilbudet som bør være på et lokalsykehus.. Alle ortopediske vurderinger krever en god faglig kompetanse Nå har vi igjen en fast ortoped til å gjøre slike vurderinger og hjelpe til på f. eks skadepoliklinikken. Det er også en fordel for turnus-og LIS-legene våre at de har mulighet til å få råd og veiledning i sin opplæringssituasjon hos Ola Erik Tingby, understreker Ivar Dahl. Ola Tingby-ny ortoped på Notodden. (T. h: arkivbilde fra operasjon i Skien) 5

6 ST-urolog til Notodden Det er et lite- men godt eksempel på at samarbeid i sykehus-telemark kan løse felles utfordringer. Planen er at Notodden stiller med ledige operasjonsstuer for å avhjelpe manglende operasjonskapasitet i Porsgrunn. ST I Grenland sender en av sine overleger for å operere på Notodden. -Dette er positivt for alle parter. Hensikten med dette er at pasientene skal få raskere behandling og at ventelistene i Grenland skal bli kortere. Dessuten vil pasientene få kortere reisevei. Notodden stiller med operasjonsstue med fullt team og oppfølging etter inngrepet. Til gjengjeld stiller fagmiljøet i Porsgrunn med urolog. Jeg synes fagmiljøet i Grenland har opptrådt sporty her. Dette tiltaket styrker det faglige samarbeidet internt i ST mellom miljøet i Grenland og Notodden, mener klinikksjef Ivar Dahl. Han er glad for at overleger fra Grenland har sagt ja til å reise til Notodden sykehus hver fjortende dag. I Porsgrunn har de for liten operasjonsstuekapasitet. Nå skal urologer utnytte ledig kapasitet ved å reise til Notodden og operere ventelistepasienter der oppe. men symbolsk viktige samarbeidstilved ST i Grenland er det litt for lang ventaket. Dette er veldig bra for oss først og tetid for å få operert enkelte urologiske fremst fordi vi utnytter ledige ressurser lidelser Utfordringen har vært mangel på ST bedre på denne måten. Vi har tenkt på operasjonsstuekapasitet til å ta unna å ta først og fremst urologiske lidelser disse pasientene.men etter samtaler meltil pasienter som er hjemmehørende i lom fagmiljøene og klinikklederne er det øvre Telemark ved denne ordningen, unnå inngått en avtale som kan bidra til å få derstreker Halfrid Waage.Det er f. eks ned ventelistene i Skien. utvalgte prostata- og blæreoperasjoner som nå skal tas på Notodden. Av totalt Utnytter ledig kapasitet 300 pasienter på venteliste for slike urolnå er det klart for at en overlege med ogiske inngrep, er det ca 90 som hører urologi som spesialitet vil reise til Notohjemme på Notodden. For ST som har dden en dag hver 14. dag for å operere ansvar for pasienttransportkostnadene, er pasienter som står på ventelistene i Grendet en del å spare på reiseutgifter. Det er land. Halfrid Waage som leder kirurgisk også positivt, synes Waage. klinikk er ikke mindre positiv til det lille, 17 enheter jobber med a-miljøet I17 enheter på ST er utpekt som områder der det skal settes inn tiltak for å redusere opplevd ubalanse mellom ressurser og oppgaver som kan gi ansatte helseskade. Nå har både AMU og STstyret velsignet handlingsplanene som skal møte de utfordringene. I likhet med de fleste norske sykehus har ST hatt besøk av Arbeidstilsynet under God vaktkampanjen- først i 2005-og deretter i Nå i løpet av 2010 skal enhetene som tillitsvalgte, verneombud og klinikker har utpekt som mest utsatt jobbe med å rette på arbeidsmiljøforholdene. Dette er avdelinger der man er enig om at risikoen er størst for at sprik mellom ressurser og arbeids-oppgaver, kan utvikle seg til å bli helsefarlig-hvis ikke noe effektivt gjøres.før jul ble det klart hvilke enheter som sliter med problemer som fortjener ekstra fokus gjennom God-Vakt-oppfølgingen 6 som ST er pålagt å gjennomføre.i Barne og ungdomsklinikken gjelder det f. eks enhet for leger, Nyfødt intensiv og konsultasjons-og utredningsenheten. Mange enheter med stort trøkk For psykiatrisk klinikk er det spesialistgruppen i DPS Porsgrunn, Skien og Akuttseksjonen, 19 C og sengepostene i Porsgrunn. I MSK er det seksjon for laboratoriemedisin, og enhet for radiologer pluss enhet for radiografer. I Prehospital skal ambulansestasjonene i Telemark gjennomgås og i Kirurgisk klinikk er Gastro 4 på lista, mens i KAM er det enhet for operasjon som er utpekt for tiltak. I medisinsk klinikk har vi medisinsk sengepost i Kragerø, og nevrologi-slag-sengeposten på Moflata og Medisin 2 som får spesiell oppfølging for å løse sine arbeidsmiljøut- fordringer.- Hver av de 17 enhetene har nå utarbeidet tidfestede handlingsplaner med tiltak, forklarer PO-konsulent Bente Grindrud. Noen enheter vil f. eks øke ansattes kompetanse slik at de kan mestre jobbutfordringen bedre. Andre ser på hvordan de kan dempe arbeidspresset ved forenkle rutiner, få til bedre arbeidsflyt for arbeidsfordeling, mens andre legger vekt på en bedre intern prioritering av arbeidsoppgavene. Arkivbilde fra lunge- en av enhetene som nå jobber med arbeidsmiljøtiltak

7 Skal bestille medisin på PC Betydelig økt sikkerhet mot feilmedisinering.det blir gevinsten når ST som første tidligere sentralsykehus innfører bestilling av medisiner via et nytt dataprogram. Sykepleierne vil slippe å bruke så mye tid på medisinrommet. Men også legene får det lettere når systemet er i bruk, tror Per Urdahl. Løsningen ST satser på nå, vil komme på de fleste norske sykehus etter hvert tror lederen for Medisinsk klinikk.han er overbevist om at når opplæring og innkjøring er unnagjort vil både sykepleiere og leger spare tid på det nye dataprogrammet. Etter uttesting i FMK i Porsgrunn før påske skal Medisinsk klinikk ved Medisin 3 og Medisin 2 i Skien i gang før sommeren- resten av ST i Grenland skal i gang til høsten. Når dataprogrammene ACT Host som skal brukes av legene og SEDRA som skal brukes av sykepleierne er fullt innført blir ST først i Norge til å utprøve det nye programmet. En delegasjon fra ST har vært på universitetssykehuset i Hamburg og sett at det virker på et stort sykehus. Dataløsningen er forbedret etter at nye Ahus prøvde ut en tidligere versjon og pådro seg store driftsproblemer da det nye sykehuset åpnet for en tid tilbake. -Den viktigste gevinsten ved digital rekvirering av medikamenter fra apoteket, er at den gir betydelig økt sikkerhet mot feilmedisinering for pasienten, mener Per Urdahl. Skal gi mindre feilmedisinering Det blir langt tryggere når ferdigpakkede medisinpakker utstyrt med strekkoder sjekkes ut mot en strekkode på vristen til pasienten. I dagens helse-norge forårsaker feilmedisinering et stort antall skader og en del dødsfall hvert år. Det problemet skal bli mindre med dataprogrammet som ST får finansiert av sykehusapotekene i Norge. Vårt sykehus blir pioner på det sist utviklede dataprogrammet.en klar fordel ligger i at ferdigpakkede medisinpakker kommer direkte fra Sykehusa- ST skal innføre medikament-rekvirering på PC. Det tror Per Urdahl på. (Arkivbilde fra prosjekt på Geriatrisk i 2006) poteket: -Det betyr mindre medisinlagre på avdelingene og at sykepleierne slipper å bruke så mye tid på medisinrommet. Det frigir mer tid til pasientene, mener Urdahl. Han spår at legene vil spare tid når de kan bestille medikamenter via en trådløs laptop under visitten. Særlig gjelder det for pasienter som reinnlegges til stadighet: Her blir det lettere å bestille elektronisk ved å klikke på medikamentene, enn ved å skrive på en papirkurve med en penn slik praksis i dag. To smørbrød og kaffe for 20 kroner ST-kantina i Skien går nye veger for å friste flere til å bruke sykehusets storstue: Fra mars blir det mulighet til å slippe kø og sikre seg en plastpakke med to rause smørbrød pluss kaffe... Her kan du velge tunfisk med majones og løk og ost og skinke. I pakke nr to finner du kylling med karrisalat, ost og skinke, mens i niste nr tre er det smørbrød med kalkunpølse og ost, og et med eggehakk.i prisen får du kaffe eller tealt for 20-kroner.-Kanskje vi skal kalle det nye tilbudet kø-fri, ler kjøkkensjef Eilif Heimholt med sin rustne røst. I tillegg til salater, ulike varmretter og en disk full av baguetter, horn og te-briks, vil han nå slå et slag for det norskeste av alt: Brødskivene i nistepakka som ansatte plukker med seg i disken, før de elegant rusler forbi køen og legger en 20-kroning i kassa. Dermed håper kjøkkensjefen på å lokke de som ikke vil tape noe av den dyrebare lunsjen sin i kø-og som heller ikke vil spandere så mange kronene på kantinebesøket. -Hvordan går kantina? Vil fylle opp kantina - Økonomisk driver vi i balanse nå. Vi har merket økt omsetning de siste årene som hovedsakelig skyldes godt besøk fra de som bruker konferansesenteret. Det er nesten fullt i kjernetida mellom 11 og 12, men vi trenger mer besøk både før og etter for å fylle opp i kantina. Vi håper tilbudet om å spise for en 20-kroning uten ventetid, kan friste flere til kantina, lokker kjøkkensjefen. Nytt fra Eilif Heimholt og kantinedamene -kaffe og to smørbrød: 20 kr. 7

8 Endelig lysning i sikte Etter at mange løsninger er utredet og forkastet gjennom flere tiår, lysner det nå for ambulansepersonellet ved ST i Skien. Innen august skal ambulansestasjonen være modernisert for 7-8 millioner kroner. Det er nå tatt endelig beslutning om å bevilge midler til å bygge ny ambulansestasjon i Skien.I praksis betyr det at lokalene og garasjene i Skien bygges om slik at de tilfredsstiller påleggene fra Arbeidstilsynet. Siden 2008 har det vært klare pålegg om at arbeidsforholdene for ambulansemannskapene bør bedres på en rekke punkter. Valgte rimelig løsning Det tidligere høydelageret på psykiatriområdet var ett av alternativene som har vært utredet, og forkastet. Også muligheten for å bygge en ekstra etasje til ambulansefolket på taket av bygg 50, ble utredet, men forkastet av kostnadsgrunner. Nå er det funnet en rimeligere løsning: Den går ut på å pusse opp de eksisterende garasjene og Her er enda noen gullkorn som noen med blikk for humor har funnet i et knippe pasientjournaler. Og hvem sa at det ikke kan være morsomt å jobbe på sykehus...? * Pasienten har ingen tidligere opplevelser med selvmord. * Pasienten er gift og har 5 froske barn. * Pasienten er no. 5 av 2 søsken. * Hennes mor og far døde da hun var 12. De har ikke hatt noen kontakt siden da. F.v Morten Spånem, Arild Paulsen, Ottar Høgli, Vigdis Billington og Ole Johan Larsen. ambulanselokalene. Ved å overta nærliggende lokaler som fører til at ansatte på bygg- og eiendom må flytte på seg, skal ambulanseoperatørene sikres bl.a. skikkelige hvilerom, flerbruksrom og en egen garderobe for utrykningstøy.garasjeanlegget blir pusset opp og utstyrt bl.a. med eget rom for desinfeksjon av det medisinske utstyret som til enhver tid skal være med i ambulansebilene. De tidligere teatergarderobene på innsida av ambulansegarasjen skal innredes til vanlige garderober for de 13 ambulanseansatte.de skal dele garderoben med de som jobber på lageret og transporten. Dette har de venta på en stund... - Dette har vi venta lenge på. Så det skjer ikke en dag for tidlig, kommer det etter intenst påtrykk fra ST-nytt med et fett glis fra en tilfeldig vaktgjengsom trøster seg med humor. Prosessen fram mot vedtaket har vært lang. - Men garasjeanlegget blir veldig bra- det blir akkurat som vi hadde foreslått, sier Arild Paulsen. Flere journalgullkorn * Pasienten er en 79 år gammel enke som ikke lenger bor sammen med ektemannen. * Ekstra ille berørt av en trykkfeil ble en mann ved navn Kåre J. Han fikk sin nitroglyserin med følgende etikett på glasset: Sitat: Kåte J. Mot hjertekrampe. En tabl. legges under pungen ved behov. Sånn kan det gå i en travel hverdag... Har du et tips til ST-nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: Rjukan-Notodden skal overvåke energiforbruk For to og et halvt år siden installerte ST i Grenland et dataverktøy som overvåker energiforbruket som ledd i arbeidet med å få ned energiutgiftene. Det har ST vurdert som en god investering for å få oversikt over eget energiforbruk. Innen utgangen av 2010 skal også Rjukan og Notodden få installert det samme dataverktøyet Telemark Rehabiliteringssenter på Nordagutu,fikk det nye energiovervåkningssystemet installert rett før nyttår. Og planene nå er at de to lokalsykehusene i øvre Telemark skal få det samme energiovervåkningsprogrammet på plass i år. Sykehuset Telemark har titusenvis av kvadratmeter bygningsmasse som skal varmes oppog som koster mange millioner årlig. Avslører for høgt energiforbruk Her kan dataprogrammet som avslører bygninger med alt for høgt energiforbruk, bidra både til å spare penger og unngå energisløsning. Når en bygning med alt for høgt forbruk er oppdaget, sendes fagfolk ut for å finne årsaken- og rette f. eks på et ventilasjonsanlegg med en driftsfeil som fyrer for kråkene. - Vi bruker også datasystemet for å se hvor forbruket er så høgt at det kan lønne seg å investere i enøk-tiltak. Vi har gjort en del slike enøktiltak i bygninger i Skien og ser tydelig resultater der, sier ingeniør Christian Borchgrevink Lund Andersen. Etter overgang fra oljefyring til gassfyring i 2004 har ST spart ca 7 millioner kroner. Ansvarlig utgiver Adm. dir. Arne Rui Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Øivind Johannesen tlf Redaktør: Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Trykk: Thure Trykk as Tekst og foto: Jørn Ertsaas

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 16 september 2009 Først ut i Norge STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

Samarbeid Skien-ST er bra for pasi-

Samarbeid Skien-ST er bra for pasi- Nr. 15 5. september 2008 Samarbeid Skien-ST er bra for pasi- entene-k ene-kan gi færre på kor orridor idoren For et drøyt år siden reagerte STsykepleier Lisbeth Østby på at mange av sykehjemspasientene

Detaljer

Vifter som nødhjelp mot hete- bølgen på Syk

Vifter som nødhjelp mot hete- bølgen på Syk Nr. 13 8. august 2008 ST tar tak i dårlig tilbakemelding fra turnuslegene for å bli bedre Det kan være tøft å komme fra en skjermet studiesituasjon til fullt kjør på et akuttmottak for ferske turnusleger.

Detaljer

ST-nytt. Alkohol-pilot. Ny MR på plass. Nytt senter åpnet. 1000 astmasjekkes. Sertifisert først i Norge

ST-nytt. Alkohol-pilot. Ny MR på plass. Nytt senter åpnet. 1000 astmasjekkes. Sertifisert først i Norge ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 April 2014 Alkohol-pilot STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling

Detaljer

grunns flaggskip til 110 millioner Som seg hør og bør var det en av brukerne som fikk den store ære å klippe den røde snora da STpsykiatriens

grunns flaggskip til 110 millioner Som seg hør og bør var det en av brukerne som fikk den store ære å klippe den røde snora da STpsykiatriens Nr. 6 25. mars 2008 Bruk uker klipp lippet snora til DPS Pors- grunns flaggskip til 110 millioner Som seg hør og bør var det en av brukerne som fikk den store ære å klippe den røde snora da STpsykiatriens

Detaljer

ST med mål om at pasienten skal få

ST med mål om at pasienten skal få Nr. 8 18. april 2008 ST med mål om at pasienten skal få epikrisen isen i handa ved utskriving ST er et av få norske sykehus som kontinuerlig har klart å få ut 85-90 prosent av epikrisene innen en uke.

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold Informasjon fra Sykehuset Østfold Magasin fra Sykehuset Østfold til husstander i Østfold April 2015 www.sykehuset-ostfold.no Slik blir ditt nye sykehus! Nå kan vi feire! Er du spent på hvordan det nye

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

si magasinet Sett med andres øyne 28 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2013[4-13]

si magasinet Sett med andres øyne 28 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2013[4-13] Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF September 2013[4-13] si magasinet Sett med andres øyne 28 Sykehuset Innlandet har modnet 4 På rett sted til rett tid 10 HELSEekspressen - for hvem? 16 Innhold SI-magasinet

Detaljer

Direktørene for ST, Sykehuset i Vestfold og PiV i gang med samtaler om samarbeidsløsninger

Direktørene for ST, Sykehuset i Vestfold og PiV i gang med samtaler om samarbeidsløsninger Nr. 9 6.mai 2008 Direktørene for ST, Sykehuset i Vestfold og PiV i gang med samtaler om samarbeidsløsninger ST og SiV blir ikke slått sammen til ett helsefortak.- Styrevedtaket fra Helse Sør Øst gir oss

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 d mag Et magasin fra DIPS ASA 2 2011 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 DIPS Arena forenkler klinikerens arbeidsdag SIDE 14 DIPS OPERASJONSPLANLEGGING: Engasjerte kunder gir bedre

Detaljer

TEMA: Å få et hjertebarn - Møt Sigrid på fire år side 4-7 Kontaktsykepleierollen: Uvurderlig kontakt side 8-9

TEMA: Å få et hjertebarn - Møt Sigrid på fire år side 4-7 Kontaktsykepleierollen: Uvurderlig kontakt side 8-9 Nr. 1 2010 Utgis av Foreningen for hjertesyke barn TEMA: Å få et hjertebarn - Møt Sigrid på fire år side 4-7 Kontaktsykepleierollen: Uvurderlig kontakt side 8-9 LeDer Anne Giertsen Leder, FFHB anne@ffhb.no

Detaljer

[1-11] SI magasinet. Trener opp armfunksjonen 16-19. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2011

[1-11] SI magasinet. Trener opp armfunksjonen 16-19. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2011 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2011 [1-11] SI magasinet Trener opp armfunksjonen 16-19 Strategisk fokus i fokus 10-12 Prosjekt psykisk helsevern 13-15 PIFFs opp i Elverum 34-37 Innhold SI-magasinet

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

PINGVINEN. Utstyrsløftet Budsjettdisiplin lønner seg. Det er over ti år siden UNN kunne gjøre så store investeringer som i 2012.

PINGVINEN. Utstyrsløftet Budsjettdisiplin lønner seg. Det er over ti år siden UNN kunne gjøre så store investeringer som i 2012. PINGVINEN HELSEMAGASINET Nr. 1 2013 årg. 10 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE 3 Kirurgiroboten da Vinci: 25 millioner 3 PET-skanner i Tromsø: 17 millioner 3 Nytt trykkammer: 16 millioner 3 MR i Narvik:

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter:

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: eksempler på samarbeid mellom kommune og DPS for mennesker med psykiske lidelser og omfattende behov for tjenester K. Michael Thomsen Online-versjon (pdf) Det

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 F o r e t g o d t a r b e i d s l i v A r b e i d s t i l s y n e t jobber for at arbeidslivet i Norge skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø. Våre 580 erfarne medarbeidere

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16 aktuelt Medlemsbladet for 1/2011 Nasjonalforeningen for folkehelsen Forlater ikke sin kone Side 16 Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Kjære leser!

Detaljer

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen Tema: Hva blir nytt i nytt sykehus Vi har spurt sju medarbeidere side 7 Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen side 4 11 operasjonsstuer i Moss Stor byggeaktivitet kommer, sier Asbjørn Elgen

Detaljer

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Katrine Fangen Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Fafo Katrine Fangen og Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ

Detaljer

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 2/2011 - årgang 27 Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor side 12 Bli en aktiv del av behandlingen side 24 Parkinsonforskning i Norge side 10 innhold Norges

Detaljer