ST-nytt. Samarbeid gir gevinst. Poliklinikker samles. ST får kreftmillioner. Starter nytt ACT-team. Ny avansert scanner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. Samarbeid gir gevinst. Poliklinikker samles. ST får kreftmillioner. Starter nytt ACT-team. Ny avansert scanner"

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 5 mars 2010 Samarbeid gir gevinst STs strategi : 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Det er et lite men godt eksempel på at samarbeid i sykehus-telemark kan løse felles utfordringer: Planen er at Notodden stiller med ledige operasjonsstuer for å avhjelpe manglende operasjonskapasitet i Porsgrunn. ST i Grenland sender til gjengjeld en av sine urologer for å operere pasienter fra øvre Telemark på lokalsykehuset på Notodden. Notodden har nå også fått ansatt egen ortoped: Side 5 og 6: 3. Utvide det medisinske tilbudet. 4. Tilgang på fysisk infrastruktur. 5. Utvikle sykehusorganisasjonen med særlig vekt på ledelse og arbeidsmiljø. Ny avansert scanner Nå kan genetisk enhet på ST avdekke syndromer og avvik som er opptil 100 ganger mindre enn det et mikroskop kan:på grunn av en ny scanner-side 3. - Dette er positivt for alle parter. Hensikten er at pasientene skal få raskere behandling og at ventelistene i Grenland skal bli kortere. Dessuten vil pasientene få kortere reiseveg. Notodden stiller med operasjonsstue med fullt team og oppfølging etter inngrepet. Til gjengjeld stiller fagmiljøet i Porsgrunn med urolog. Her har fagmiljøet i Grenland opptrådt sporty. Dette tiltaket styrker det faglige samarbeidet internt i ST mellom miljøet i Grenland og Notodden, mener klinikksjef Ivar Dahl. Poliklinikker samles Starter nytt ACT-team ST får kreftmillioner Poliklinikker samles i 1. etasje, foreslår prosjekt på Rjukan: Les side 4: Kronikerne kan få det bedre når Skien og ST går i gang med ACT-team : Side 2 Ildsjeler har sikret midler til et treningstilbud til kreftpasienter på ST.Side 5

2 Starter ACT-team for kronikerne ST og Skien kommune har spleiset på et nytt oppsøkende behandlingstilbud: Det skal gi behandling, oppfølging og omsorgstjenester til mennesker med kroniske alvorlige psykiske lidelser - og som ofte også sliter med rus. ACT-teamet starter med sju fagfolk som skal ha base i 6.etasje i Citybygget i Skien. Teamet som har fått tilsagn om 1.4 statlige millioner årlig i tre år, finansieres i et spleiselag mellom ST og Skien kommune. I gang i løpet av våren i Skien Fire ansatte med høgskolebakgrunn er snart tilsatt. Sammen med sekretær Elisabeth Johansson og prosjektleder Espen Halvorsen skal de i gang for fullt allerede i løpet av våren. Nå jakter de på en psykolog i 100 prosent stiling og en psykiater i 50 prosent stilling til det nye tilbudet som Regjeringen har satset 2 50 millioner på på landsbasis. ACT-prosjektet i Skien er ett av 14 ACT-prosjekter som er satt i gang basert på en metodikk som USA har hatt svært gode erfaringer med i 30 år. Mye forskning har vist at brukerne over tid får bedre livskvalitet og at de fungerer bedre i hverdagen når de får tett oppfølging av fagteamet: Det tar hånd om alt fra bo-trening og medisiner til løpende behandling og hjelp til meningsfulle fritidsaktiviteter i hverdagen. Skal hjelpe kronikerne med alt Brukerne, som sliter med f. eks psykoser eller bipolare lidelser, og som kan ha rus som tilleggsproblem, er som regel storforbrukere av tjenester fra ulike instanser både på kommune- og sykehusnivå. - Forskning har dokumentert at brukerne som får ACT-oppfølging, sjeldnere må innlegges f. eks i psykiatrien. Og når det skjer blir de der kortere tid. Det er bra for brukerne og sparer kostnader for samfunnet. Når det fungerer i USA og England, er det ingen grunn til at det ikke skal fungere også i Norge, sier Halvorsen. Sammen med kollega Elisabeth Johansson gleder han seg til å komme i sving med det nye tilbudet. Evaluering av prosjektet og opplæring i metodikken blir styrt via Helsedirektoratet. Helsepolitisk rampegutt går fra borde Svein Torgeir Dale er ikke skåren for tungebåndet.nå takker mannen som har profilert seg med sans for å bruke humor i psykiatrien for seg som tillitsvalgt for FO etter 12 år :For å behandle psykoser på heltid i TIP -Du må vere litt halv-psykotisk sjøl i denne jobben. Men eg gler meg til å jobbe på gølvet med menneskje sjølv om eg har hatt det kjempemoro som tillitsvald. Eg har hatt flotte kolleger og lært masse om helsepolitikk på desse åra, sier Dale som no sender en liten avskjedssalutt i sykehusbladet: -Når ein gammal travhest må setjast på båsen for drøvtyggje over all dumskapen ein har sagt og gjort, så har eg likevel lyst å seie noko, forklarer Dale: - Hva har du på hjertet? Fokuser på det som fungerer - Kva har skjedd i all omorganiseringshysteriet? Jau. Ein har gløymd å reflektera over det som faktisk fungerer. Det er mykje å vinne på å fokusere på dei gode historiane og på dei vellukka behandlingsløpa. Vi må fokusere på dei som faktisk gjer ein prangande jobb på golvet og som brukar tida si på pasientar-ikkje på møter. Vi må fokusere på dei som får til mykje utan å ha ein produksjonstanke i hovudet, sier Dale som ikke gir seg med det: - Vi må ha tid til den gode samtalen også i ein verden spekka med krav om produksjon, effektivitet og omorganisering. Vi er alle mennenske med dei evige behov for nærleik, å bli sett og verdsett for det vi er. Vi er ikkje maskinar! Og det druknar lett i vår marknadsorienterte verd, sier den meningssterke sosionomen som nå for alvor har fyrt seg opp: Nissedølen har markert seg som et en-manns-korstog mot deler av den markedstenkinga som helse-norge har praktisert de siste åtte årene. Må tenke mer under epletreet -Eg trur at suksesskriteria for oss er å dempe jaget etter omorganisering og sjå på det som verkeleg fungerer, før ein gjev seg i kast med nye grep.heilskapen Espen Halvorsen og Elisabeth Johansson. Nå skal Skien kommune og ST i gang med nytt ACT-team i Citybygget er større enn summen av alle delane, har ein vismann sagt eingong, sier Dale som har en oppskrift på å bli et helere menneske: Å gjøre som Tarjei Vesaas gjorde når han ikke skrev: Han satt under apalen og glodde -Trur du folk flest vil betale oss for det? -Nei, men prisen av å ikkje gjera det kan på sikt verta vel høg likavel- trur eg, kommer det kjapt fra den tvisynte kjerringa mot strømmen i helse-norge. Svein Torgeir Dale går fra borde...

3 Scanner avdekker syndromer Nå har STs genetikkenhet sikret seg en ny avansert scanner som avdekker syndromer og avvik som ikke kan sees i et mikroskop. Det er en gladnyhet for foreldre som ønsker visshet for hva barnet deres sliter med... - I forhold til å studere kromosomer i mikroskop, er dette som å komme til himmelen, konstaterer fagansvarlig Kjell Oskar Clausen med et smil. Sammen med blant andre avdelingsingeniør Anette Kildal Eek er han glad for den avanserte arrayscanneren til en snau million. Ellers er det stort sett universitetssykehus som kan tilby den nye metodikken: Array Genome Hybridization som er mikroskopet langt overlegen når det gjelder å oppdage syndromer og sjeldne kromosomavvik. På en LCDskjerm viser de to fagfolkene ivrig et tydelig bilde av et kromosomavvik. Metoden kan påvise feil i arvematerialet som er 100 ganger mindre enn de man kan se i et mikroskop. De har utført ca 150 analyser etter at de startet i det små for et halvt år siden- og de tror at de nå har satset på en teknologi det trolig vil bli voksende etterspørsel etter. Selv om de fleste analyseforespørslene kommer fra barneavdelingen på ST og SIV, så har De håpet på 50 men fikk utrolig nok 150 påmeldte på fagdagen om lungesykdom, maskebehandling og ernæring på Notodden nylig. Intensivsykepleierne Andi Kvaale og Nina Pettersen fra fellesovervåkningen og sykepleier Odd Bakke fra medisinsk post på Notodden sykehus kunne ihvertfall ikke klage på oppslutningen. Den 16.februar trakk de ansatte fra eget sykehus sammen med et stort antall påmeldte fra seks kommuner i regionen til et kompetanseløft. Her fikk de frammøtte i Fylkesgalleriet lære mer om hvor viktig ernæring er og ikke minst påfyll når det gjelder folkesykdommen KOLS og demonstrasjon av såkalt maskebehandling som mange lungesyke er avhengig Kjell Oskar Clausen, Annette Kildal Eek og Camilla Skjelbred med den nye scanneren. Den oppdager feil i arvematerialet som et mikroskop ikke kan avdekke. de kapasitet til å ta langt flere henvendelser fra andre avdelinger og sykehus. Enheten driver i dag mye med analyser nettopp for å avdekke syndromer og kromosomavvik av ulike slag. Mange av oppdragene er også par som ønsker å avklare om det f.eks er kromsomfeil som hindrer dem i å få barn. av i hverdagen. -Mange av de som var med syntes det var gode presentasjoner av relevante tema. Det var utrolig moro å få så mange Ok tilbakemeldinger og så mange deltakere, synes enhetsleder for medisinsk sengepost Anne Olaug Aase som sammen med enhetsleder for FOVA Berit Kvaale stod bak dagen Avdekker sjeldne syndromer Inntil for et halvt år siden var tilbudet kun undersøkelser i mikroskop som er tidkrevende, men gir klare svar i mange tilfeller. Men når det gjelder ekstremt små avvik, er den nye scanneren uovertruffen. De høyoppløselige bildene av kromosomene, åpner nå for å oppdage et utall ukjente små avvik som er utilgjengelig i et mikroskop. - Det er jo fint å kunne gi foreldre svar på hva barnet deres lider av. Dermed får barnet en diagnose og mulighet for en helt annen oppfølging og tilrettelegging. Det er et stort pluss, synes enhetsleder Camilla Furu Skjelbred. Uten scanneren ville syndromene vært umulig å fastslå. Nå tror enheten at mange foreldre som har fått barnets kromosomer undersøkt i mikroskop-uten å finne svar, vil be om å få en ny analyse i array-scanneren: I håp om at de finner ut hva barnet sliter med. Fagdag på Notodden trakk 150 Intensivsykepleier Andi Kvaale. Fagdag trakk hele 150 deltakere nylig. Bygger nettverk med kommunene Fagsamlingene med ansatte fra kommunene er en kjærkommen anledning til å øke kompetansen for alle- samtidig som folk kan bli kjent og utvide nettverket sitt:-da blir det lettere å ta en telefon og spørre om råd eller løse et problem, tror Aase. Som et delprosjekt av lokalsykehusprosjektet har sykehuset ansvar for to fagdager i vårhalvåret. Til høsten er det kommunene som skal stå for to fagløft på temaer som begge helse-nivåene kan ha nytte av. 3

4 Foreslår poster slått sammen Notodden sykehus utreder et areal-og sengeressurs-prosjekt som startet før de ble en del av ST og som skal bidra til sparekravet for Her er hovedgrepet å slå sammen kirurgisk og medisinsk sengepost. - Vi håper og trur at sengeressursprosjektene på Notodden og Rjukan i samhandling med direktørens bestilling om sikring og utvikling av det medisinsk faglige sykehustilbudet,er tiltak og grep som både videreutvikler det faglige tilbudet og bidrar til å klare sparekravet til vår klinikk, sier klinikksjef Ivar Dahl. Når forprosjektene er klare, skal de vurderes og godkjennes av ST-direktøren, før det videre løpet er fastlagt.i dag driver kirurgisk seksjon i 2.etasjen, mens Medisinsk sengepost er i en del av 3-etasjen der en dagavdeling holder til i litt nedslitte lokaler. Planene foreslår oppussing av den fløyen og samle kirurgisk og medisinsk sengepost i en felles sengepost på en flate i 3.etasjen: - Det er flere fordeler med den løsningen. Vi får en felles personalgruppe som kan brukes Arkivbilde med ansatte fra Notodden sykehus. Nå utredes sammenslåing av kirurgisk og medisinsk sengepost som skal gi bedre reussursutnyttelse. Johannes Lindheim t.h: fleksibelt på tvers i forhold til behov slik at vi blant annet slipper å leie inn fagfolk.beregninger viser at vi kanskje kan redusere med fire årsverk. Det skal vi klare med innsparing på variabel lønn, eventuelt naturlig avgang eller omplasseringer uten å måtte ty til oppsigelser, tror leder for kirurgisk seksjon på Notodden- Johannes Lindheim.I tillegg til at det bidrar til å klare sparekravet for 2011, synes han det er vel så viktig at de unngår å stenge og flytte avdelinger for å avvikle ferier. Vurderer pasienthotell Diskusjonen om hva 2.etasjen kan utnyttes til, er ennå ikke helt ferdig, men Lindheim antyder at dagposten med sine senger for kreftpasienter, kirurgiske, ortopediske og indremedisinske pasienter, kan flyttes dit- og dermed ha kort veg til den døgnbemanna felles overvåkningsavdelingen. De vurderer også å etablere en 4-8 sengers pasienthotellenhet eller lettpostenhet enten i 2. eller 3 etasje. -Er det mye skepsis til så store endringer internt? -Det er selvsagt også en del motstand og skepsis til slike planer. Men vi har hatt to allmøter der vi har informert og svart på spørsmål undervegs, svarer Lindheim. Han har tro på at sammenslåingen av sengeposter kan være en klok måte å løse budsjettkravene på. Ikke minst tror han det vil gi bedre kvalitet på behandlingen at de slipper feriestengte avdelinger der ansatte brått må ta hånd om andre pasienter enn de behandler til daglig. Rjukan foreslår poliklinikksamling Nå starter innspurten på et forprosjekt på Rjukan sykehus som - hvis det blir vedtatt- kan føre til at alle poliklinikkene samles i 1. etasje. Det er også planer om felles vaktrom for medisinsk og kirurgisk sengepost slik at personalet kan jobbe mer på tvers. Før sommeren er planen at en ferdig prosjektrapport skal legges fram til godkjenning for ST-ledelsen.-Det blir hektiske måneder framover nå, tror prosjektleder Gunn Karin Rørvik. I fjor høst startet de arbeidet for fullt med areal-og ressursprosjektet basert på ideer som fagmiljøene på Rjukan hadde fått fram før sykehuset ble en del av ST. Nå skal flere arbeidsgrupper på sykehuset jobbe intenst fram mot at ST-ledelsen får saken på bordet før sommeren. Prosjektene på Rjukan og Notodden er en del av prosjektene som utviklingsdirektør Hans 4 Evju har valgt å satse på i En del handler om å utnytte arealet bedre og møte krav og pålegg fra brannvesen og verneombud. I planene forsøker man også å frigjøre lokaler til arkivene som i dag er helt sprengfulle. Den andre delen går på tiltak for utnytte personalet mer på tvers. I sum skal prosjektet på Rjukan spare inn tilsvarende to og et halvt årsverk for å klare Rjukans andel av sparekravet for Samler poliklinikker i 1.etasjen Mens poliklinikkene på Rjukan i dag er spredt på tre etasjer, er vyene å samle alt i 1.etasjen og gjøre dagtilbudene mer imøtekommende i forhold til pasientene. En del av løsningen som skisseres er å legge til retter for at personalet på kirurgisk og medisinsk sengepost kan jobbe mer på tvers. Rent praktisk er første skritt her å rive veggene til vaktrommene som i dag ligger vegg i vegg i 2. etasje. -Er det mye motstand mot det som nå planlegges på Rjukan? - Generelt er det vel ikke stor begeistring for innsparingskrav. Men det som går på å gjøre Rjukan til et mer moderne og framtidsretta sykehus er det stor entusiasme for blant ansatte, tror Gunn Karin Rørvik. Rjukan vil samle poliklinikker på en fl ate og lage felles vaktrom.

5 Får kreftmidler til trening ST er første ikke-universitetssykehus som får midler fra Aktiv mot kreft. Før jul kom tilsagn om drøyt tre millioner over tre år for å utvikle treningstilbud for kreftpasienter. Tidligere har bare Ullevål og Haukeland sykehus fått midler fra fondet til slike formål. -Det er kjempemoro at vi fikk midlene vi søkte om. I dag tilbyr vi tilpassa trening og veiledning til en liten gruppe kreftpasienter sammen med personale fra kreftseksjonen. Nå får vi muligheter til å utvide tilbudet til mange kreftpasienter. sier Gro Aasland som er leder for fysio - og ergoterapiseksjonen i Skien. Penger fra kreftsstiftelse Det var jubel før jul da meldingen kom om at de hadde fått innvilget søknaden om støtte fra stiftelsen Aktiv mot kreft som er etablert av Grete Waitz. Etter at Norges største maratonløper fikk kreft, har hun og mannen Jack engasjert seg for å gjøre det bedre for kreftpasienter gjennom å sette i gang bl. a slike tiltak basert på innsamlede private midler.ildsjeler på ST merket seg prosjekter som fikk støtte bla ved Ullevål og etter en prosess internt Gro Aasland og Elisabeth Oredalen m.fl. harsikret ST private midler til kreftpasienter bestemte de seg for å søke om midler. ST har allerede fått mye oppmerksomhet for Palliativ enhet som sammen med kontaktsykepleiere i kommunene har utviklet en modell som tillater kreftpasienter å være mer hjemme - under faglig trygge forhold. Ildsjeler fikk full uttelling I dag jobber fysioterapeuter sammen med andre faggrupper med å gi kreftpasienter trening- som viser seg å gi dem bedre livskvalitet. Men forholdene i kjelleren på Moflata har vært nøkterne- for å si det svært forsiktig. Nå har direktøren gitt klarsignal for å ta imot gaven: Den betyr at ST får 1.6 millioner i og drøyt de to neste årene som tilskudd til å drive treningsprosjektet. Etter den tid må ST fselv inne penger til prosjektet.-børve & Borchsenius har tegnet ganske lekre 3d- tegninger Nå skal det gamle vaskeriet i kjelleren på Moflata innredes som treningsrom med forskjellig utstyr, garderober og hvilerom for pasientene, forklarer Gro Aasland. Før har de hatt kapastitet til å trene en håndfull av kreftpasientene. Men med midlene fra Aktiv mot kreft kan de nå øke ressursene og sette i gang flere tiltak for flere grupper av kreftpasientene. Det vil bli etablert en prosjektgruppe som har ansvaret for aktivitetene på det såkalte Pusterommet.Etter planen skal den nye treningstilbudet åpnes i mai/juni og tas i bruk etter sommeren. Notodden har ansatt egen ortoped I Blefjelltida ble alle ortopediske pasienter styrt mot sykehuset i Kongsberg. Men fra og med 1. februar har Notodden igjen en ortopedisk overlege på plass fem dager i uka for å operere hofter og bl.a utføre atroskopiske inngrep. Ola Erik Tingby heter overlegen som har takket ja til stillingen og som dermed er uhyre kjærkommen for lokalsykehuset. Etter at de i Blefjelltida mistet ortopedi som tilbud til Konsgberg forsvant samtidig svært mange pasienter. Nå forsøker lokalsykehuset gjennom den nye stillingen å sikre seg mot for stor pasientlekkasje både mot Skien og Kongsberg.- Det er ikke lett å få tak i faste og dyktige ortopeder. Nå har vi klart det og kan dermed tilby pasientene i vårt nedslagsfelt en del slike tjenester. Vi har også sikret oss et godt faglig samarbeid med Skien hvor vi nå blant annet er i ferd med å etablere rutiner for et helhetlig og forutsigbart øyeblikkelig hjelp tilbud, sier klinikksjef Ivar Dahl. -Hva betyr en slik spesialist for dere? Bedre service til befolkningen -For klinikken vår gir det et bedre økonomisk fundament at vi får tilbake ortopedisk virksomhet. Men det viktigste er likevel at servicen til lokalbefolkningen blir bedre nå. Ortopediske vurderinger og behandling er f. eks en viktig del av øyeblikkelig-hjelp-tilbudet som bør være på et lokalsykehus.. Alle ortopediske vurderinger krever en god faglig kompetanse Nå har vi igjen en fast ortoped til å gjøre slike vurderinger og hjelpe til på f. eks skadepoliklinikken. Det er også en fordel for turnus-og LIS-legene våre at de har mulighet til å få råd og veiledning i sin opplæringssituasjon hos Ola Erik Tingby, understreker Ivar Dahl. Ola Tingby-ny ortoped på Notodden. (T. h: arkivbilde fra operasjon i Skien) 5

6 ST-urolog til Notodden Det er et lite- men godt eksempel på at samarbeid i sykehus-telemark kan løse felles utfordringer. Planen er at Notodden stiller med ledige operasjonsstuer for å avhjelpe manglende operasjonskapasitet i Porsgrunn. ST I Grenland sender en av sine overleger for å operere på Notodden. -Dette er positivt for alle parter. Hensikten med dette er at pasientene skal få raskere behandling og at ventelistene i Grenland skal bli kortere. Dessuten vil pasientene få kortere reisevei. Notodden stiller med operasjonsstue med fullt team og oppfølging etter inngrepet. Til gjengjeld stiller fagmiljøet i Porsgrunn med urolog. Jeg synes fagmiljøet i Grenland har opptrådt sporty her. Dette tiltaket styrker det faglige samarbeidet internt i ST mellom miljøet i Grenland og Notodden, mener klinikksjef Ivar Dahl. Han er glad for at overleger fra Grenland har sagt ja til å reise til Notodden sykehus hver fjortende dag. I Porsgrunn har de for liten operasjonsstuekapasitet. Nå skal urologer utnytte ledig kapasitet ved å reise til Notodden og operere ventelistepasienter der oppe. men symbolsk viktige samarbeidstilved ST i Grenland er det litt for lang ventaket. Dette er veldig bra for oss først og tetid for å få operert enkelte urologiske fremst fordi vi utnytter ledige ressurser lidelser Utfordringen har vært mangel på ST bedre på denne måten. Vi har tenkt på operasjonsstuekapasitet til å ta unna å ta først og fremst urologiske lidelser disse pasientene.men etter samtaler meltil pasienter som er hjemmehørende i lom fagmiljøene og klinikklederne er det øvre Telemark ved denne ordningen, unnå inngått en avtale som kan bidra til å få derstreker Halfrid Waage.Det er f. eks ned ventelistene i Skien. utvalgte prostata- og blæreoperasjoner som nå skal tas på Notodden. Av totalt Utnytter ledig kapasitet 300 pasienter på venteliste for slike urolnå er det klart for at en overlege med ogiske inngrep, er det ca 90 som hører urologi som spesialitet vil reise til Notohjemme på Notodden. For ST som har dden en dag hver 14. dag for å operere ansvar for pasienttransportkostnadene, er pasienter som står på ventelistene i Grendet en del å spare på reiseutgifter. Det er land. Halfrid Waage som leder kirurgisk også positivt, synes Waage. klinikk er ikke mindre positiv til det lille, 17 enheter jobber med a-miljøet I17 enheter på ST er utpekt som områder der det skal settes inn tiltak for å redusere opplevd ubalanse mellom ressurser og oppgaver som kan gi ansatte helseskade. Nå har både AMU og STstyret velsignet handlingsplanene som skal møte de utfordringene. I likhet med de fleste norske sykehus har ST hatt besøk av Arbeidstilsynet under God vaktkampanjen- først i 2005-og deretter i Nå i løpet av 2010 skal enhetene som tillitsvalgte, verneombud og klinikker har utpekt som mest utsatt jobbe med å rette på arbeidsmiljøforholdene. Dette er avdelinger der man er enig om at risikoen er størst for at sprik mellom ressurser og arbeids-oppgaver, kan utvikle seg til å bli helsefarlig-hvis ikke noe effektivt gjøres.før jul ble det klart hvilke enheter som sliter med problemer som fortjener ekstra fokus gjennom God-Vakt-oppfølgingen 6 som ST er pålagt å gjennomføre.i Barne og ungdomsklinikken gjelder det f. eks enhet for leger, Nyfødt intensiv og konsultasjons-og utredningsenheten. Mange enheter med stort trøkk For psykiatrisk klinikk er det spesialistgruppen i DPS Porsgrunn, Skien og Akuttseksjonen, 19 C og sengepostene i Porsgrunn. I MSK er det seksjon for laboratoriemedisin, og enhet for radiologer pluss enhet for radiografer. I Prehospital skal ambulansestasjonene i Telemark gjennomgås og i Kirurgisk klinikk er Gastro 4 på lista, mens i KAM er det enhet for operasjon som er utpekt for tiltak. I medisinsk klinikk har vi medisinsk sengepost i Kragerø, og nevrologi-slag-sengeposten på Moflata og Medisin 2 som får spesiell oppfølging for å løse sine arbeidsmiljøut- fordringer.- Hver av de 17 enhetene har nå utarbeidet tidfestede handlingsplaner med tiltak, forklarer PO-konsulent Bente Grindrud. Noen enheter vil f. eks øke ansattes kompetanse slik at de kan mestre jobbutfordringen bedre. Andre ser på hvordan de kan dempe arbeidspresset ved forenkle rutiner, få til bedre arbeidsflyt for arbeidsfordeling, mens andre legger vekt på en bedre intern prioritering av arbeidsoppgavene. Arkivbilde fra lunge- en av enhetene som nå jobber med arbeidsmiljøtiltak

7 Skal bestille medisin på PC Betydelig økt sikkerhet mot feilmedisinering.det blir gevinsten når ST som første tidligere sentralsykehus innfører bestilling av medisiner via et nytt dataprogram. Sykepleierne vil slippe å bruke så mye tid på medisinrommet. Men også legene får det lettere når systemet er i bruk, tror Per Urdahl. Løsningen ST satser på nå, vil komme på de fleste norske sykehus etter hvert tror lederen for Medisinsk klinikk.han er overbevist om at når opplæring og innkjøring er unnagjort vil både sykepleiere og leger spare tid på det nye dataprogrammet. Etter uttesting i FMK i Porsgrunn før påske skal Medisinsk klinikk ved Medisin 3 og Medisin 2 i Skien i gang før sommeren- resten av ST i Grenland skal i gang til høsten. Når dataprogrammene ACT Host som skal brukes av legene og SEDRA som skal brukes av sykepleierne er fullt innført blir ST først i Norge til å utprøve det nye programmet. En delegasjon fra ST har vært på universitetssykehuset i Hamburg og sett at det virker på et stort sykehus. Dataløsningen er forbedret etter at nye Ahus prøvde ut en tidligere versjon og pådro seg store driftsproblemer da det nye sykehuset åpnet for en tid tilbake. -Den viktigste gevinsten ved digital rekvirering av medikamenter fra apoteket, er at den gir betydelig økt sikkerhet mot feilmedisinering for pasienten, mener Per Urdahl. Skal gi mindre feilmedisinering Det blir langt tryggere når ferdigpakkede medisinpakker utstyrt med strekkoder sjekkes ut mot en strekkode på vristen til pasienten. I dagens helse-norge forårsaker feilmedisinering et stort antall skader og en del dødsfall hvert år. Det problemet skal bli mindre med dataprogrammet som ST får finansiert av sykehusapotekene i Norge. Vårt sykehus blir pioner på det sist utviklede dataprogrammet.en klar fordel ligger i at ferdigpakkede medisinpakker kommer direkte fra Sykehusa- ST skal innføre medikament-rekvirering på PC. Det tror Per Urdahl på. (Arkivbilde fra prosjekt på Geriatrisk i 2006) poteket: -Det betyr mindre medisinlagre på avdelingene og at sykepleierne slipper å bruke så mye tid på medisinrommet. Det frigir mer tid til pasientene, mener Urdahl. Han spår at legene vil spare tid når de kan bestille medikamenter via en trådløs laptop under visitten. Særlig gjelder det for pasienter som reinnlegges til stadighet: Her blir det lettere å bestille elektronisk ved å klikke på medikamentene, enn ved å skrive på en papirkurve med en penn slik praksis i dag. To smørbrød og kaffe for 20 kroner ST-kantina i Skien går nye veger for å friste flere til å bruke sykehusets storstue: Fra mars blir det mulighet til å slippe kø og sikre seg en plastpakke med to rause smørbrød pluss kaffe... Her kan du velge tunfisk med majones og løk og ost og skinke. I pakke nr to finner du kylling med karrisalat, ost og skinke, mens i niste nr tre er det smørbrød med kalkunpølse og ost, og et med eggehakk.i prisen får du kaffe eller tealt for 20-kroner.-Kanskje vi skal kalle det nye tilbudet kø-fri, ler kjøkkensjef Eilif Heimholt med sin rustne røst. I tillegg til salater, ulike varmretter og en disk full av baguetter, horn og te-briks, vil han nå slå et slag for det norskeste av alt: Brødskivene i nistepakka som ansatte plukker med seg i disken, før de elegant rusler forbi køen og legger en 20-kroning i kassa. Dermed håper kjøkkensjefen på å lokke de som ikke vil tape noe av den dyrebare lunsjen sin i kø-og som heller ikke vil spandere så mange kronene på kantinebesøket. -Hvordan går kantina? Vil fylle opp kantina - Økonomisk driver vi i balanse nå. Vi har merket økt omsetning de siste årene som hovedsakelig skyldes godt besøk fra de som bruker konferansesenteret. Det er nesten fullt i kjernetida mellom 11 og 12, men vi trenger mer besøk både før og etter for å fylle opp i kantina. Vi håper tilbudet om å spise for en 20-kroning uten ventetid, kan friste flere til kantina, lokker kjøkkensjefen. Nytt fra Eilif Heimholt og kantinedamene -kaffe og to smørbrød: 20 kr. 7

8 Endelig lysning i sikte Etter at mange løsninger er utredet og forkastet gjennom flere tiår, lysner det nå for ambulansepersonellet ved ST i Skien. Innen august skal ambulansestasjonen være modernisert for 7-8 millioner kroner. Det er nå tatt endelig beslutning om å bevilge midler til å bygge ny ambulansestasjon i Skien.I praksis betyr det at lokalene og garasjene i Skien bygges om slik at de tilfredsstiller påleggene fra Arbeidstilsynet. Siden 2008 har det vært klare pålegg om at arbeidsforholdene for ambulansemannskapene bør bedres på en rekke punkter. Valgte rimelig løsning Det tidligere høydelageret på psykiatriområdet var ett av alternativene som har vært utredet, og forkastet. Også muligheten for å bygge en ekstra etasje til ambulansefolket på taket av bygg 50, ble utredet, men forkastet av kostnadsgrunner. Nå er det funnet en rimeligere løsning: Den går ut på å pusse opp de eksisterende garasjene og Her er enda noen gullkorn som noen med blikk for humor har funnet i et knippe pasientjournaler. Og hvem sa at det ikke kan være morsomt å jobbe på sykehus...? * Pasienten har ingen tidligere opplevelser med selvmord. * Pasienten er gift og har 5 froske barn. * Pasienten er no. 5 av 2 søsken. * Hennes mor og far døde da hun var 12. De har ikke hatt noen kontakt siden da. F.v Morten Spånem, Arild Paulsen, Ottar Høgli, Vigdis Billington og Ole Johan Larsen. ambulanselokalene. Ved å overta nærliggende lokaler som fører til at ansatte på bygg- og eiendom må flytte på seg, skal ambulanseoperatørene sikres bl.a. skikkelige hvilerom, flerbruksrom og en egen garderobe for utrykningstøy.garasjeanlegget blir pusset opp og utstyrt bl.a. med eget rom for desinfeksjon av det medisinske utstyret som til enhver tid skal være med i ambulansebilene. De tidligere teatergarderobene på innsida av ambulansegarasjen skal innredes til vanlige garderober for de 13 ambulanseansatte.de skal dele garderoben med de som jobber på lageret og transporten. Dette har de venta på en stund... - Dette har vi venta lenge på. Så det skjer ikke en dag for tidlig, kommer det etter intenst påtrykk fra ST-nytt med et fett glis fra en tilfeldig vaktgjengsom trøster seg med humor. Prosessen fram mot vedtaket har vært lang. - Men garasjeanlegget blir veldig bra- det blir akkurat som vi hadde foreslått, sier Arild Paulsen. Flere journalgullkorn * Pasienten er en 79 år gammel enke som ikke lenger bor sammen med ektemannen. * Ekstra ille berørt av en trykkfeil ble en mann ved navn Kåre J. Han fikk sin nitroglyserin med følgende etikett på glasset: Sitat: Kåte J. Mot hjertekrampe. En tabl. legges under pungen ved behov. Sånn kan det gå i en travel hverdag... Har du et tips til ST-nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: Rjukan-Notodden skal overvåke energiforbruk For to og et halvt år siden installerte ST i Grenland et dataverktøy som overvåker energiforbruket som ledd i arbeidet med å få ned energiutgiftene. Det har ST vurdert som en god investering for å få oversikt over eget energiforbruk. Innen utgangen av 2010 skal også Rjukan og Notodden få installert det samme dataverktøyet Telemark Rehabiliteringssenter på Nordagutu,fikk det nye energiovervåkningssystemet installert rett før nyttår. Og planene nå er at de to lokalsykehusene i øvre Telemark skal få det samme energiovervåkningsprogrammet på plass i år. Sykehuset Telemark har titusenvis av kvadratmeter bygningsmasse som skal varmes oppog som koster mange millioner årlig. Avslører for høgt energiforbruk Her kan dataprogrammet som avslører bygninger med alt for høgt energiforbruk, bidra både til å spare penger og unngå energisløsning. Når en bygning med alt for høgt forbruk er oppdaget, sendes fagfolk ut for å finne årsaken- og rette f. eks på et ventilasjonsanlegg med en driftsfeil som fyrer for kråkene. - Vi bruker også datasystemet for å se hvor forbruket er så høgt at det kan lønne seg å investere i enøk-tiltak. Vi har gjort en del slike enøktiltak i bygninger i Skien og ser tydelig resultater der, sier ingeniør Christian Borchgrevink Lund Andersen. Etter overgang fra oljefyring til gassfyring i 2004 har ST spart ca 7 millioner kroner. Ansvarlig utgiver Adm. dir. Arne Rui Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Øivind Johannesen tlf Redaktør: Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Trykk: Thure Trykk as Tekst og foto: Jørn Ertsaas

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.06.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Tor Strømme Thyra Giæver Ingrid

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN Vi jubilerer - Venner i 25 år Støtt sykehusets venner Notodden sykehus Notodden sykehus tilbyr de 9 kommunene Notodden, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Tokke, Vinje, Bø,

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Kvinne-/barnklinikkens dagbehandling og poliklinikk i nye K

Kvinne-/barnklinikkens dagbehandling og poliklinikk i nye K Kvinne-/barnklinikkens dagbehandling og poliklinikk i nye K Nasjonalt topplederprogram Nina Jamissen Oktober 2013 Bakgrunn og problemstilling Nordlandssykehuset Bodø moderniseres, bygges ut og står foran

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS

OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS OM DU TILBYR HELE ARMEN TAR VI BARE LILLEFINGEREN Innlegg av Tove K. Vestheim, psykiatrisk sykepleier og leder av brukerrådet v/ Søndre Oslo DPS Grunnen til at jeg har endre ordtaket slik er på bakgrunn

Detaljer

Jeg snakker stort sett om tilbud til mennesker med alvorlige mentale sykdommer. Jesaja 5.21 Ve dem som er vise i egne øyne og kloke i egne tanker!

Jeg snakker stort sett om tilbud til mennesker med alvorlige mentale sykdommer. Jesaja 5.21 Ve dem som er vise i egne øyne og kloke i egne tanker! Få på deg støvlene kom deg ut og jobb i det levde livet! Moss kommune Knut Michelsen Kommuneoverlege i Moss LAR 2010 Jeg snakker stort sett om tilbud til mennesker med alvorlige mentale sykdommer Jesaja

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/01540-3 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 01.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 13/02175-8 Tilbud om stilling

Detaljer

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD Margrete Klemmetsby onsdag 30.mai 2014 Pasientforløp Vestfold 1 sykehus; SiV 12 kommuner 2200.000 somatisk nedslagsfelt Prosjekteier: Rådmennene i kommunene Klinikksjef

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Rus og psykiske lidelser

Rus og psykiske lidelser Rus og psykiske lidelser Roller, ansvar og samhandling. På system og individnivå. Får vi det til?? Fagsjef Arne Johannesen Klinikksjef Jostein Todal Stabsenheter: Fagavdelingen Arne Johannesen Adm. fellesfunksjoner

Detaljer

Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter?

Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter? Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter? Prosjekt ventetid Samarbeidsprosjekt mellom Kontoret for Fritt sykehusvalg og Sykehuset Østfold Bakgrunn manglende måloppnåelse om ingen langtidsventende pasienter

Detaljer

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv Bjørn Engum Adm. dir. Helse Finnmark HF DRGforum 2.03.05 1 Opplegg Noen utfordringer i dagens helsevesen ISF og DRG ISF og aktivitet ISF og kostnader ISF og

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF Møtedato: X STYRET 02.02.11 Under arbeid Godkjent av direktør X Styresak nr.: 07/11 Saksbeh.: Ståle Langvik Christiansen Arkiv: G:\overordna styrer+r\0-sthf-styret\01saker\(møtedato)\(filnavn)

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN. Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark

HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN. Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark Takk for invitasjonen! Min bakgrunn Spesialist i barnesykdommer

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD

PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PSYKISK SYKDOM VED PRADER- WILLIS SYNDROM ERFARINGER FRA ET FORELDREPERSPEKTIV -OG NOEN RÅD PRADER- WILLIS - Erfaringer med hjelpeapparatet - Hva har vært spesielt utfordrende i møte med hjelpeapparatet?

Detaljer

Vi er til for deg og dine

Vi er til for deg og dine Vi er til for deg og dine Trygghet og nærhet: Vårt modersykehus tilfører oss den beste fagkompetanse etter behov og etter plan Vi er så små at vi alltid er nær deg vi er så store at vi har det beste av

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 09/01749-3 Sier opp sin stilling Personalmappe - Ortopedi gruppe 2 Dok. dato: 10.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 09/01807-6

Detaljer

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling TRONDHEIM KOMMUNE Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling Intermediærenheten ved Søbstad sykehjem Rolf Windspoll Samhandlingssjef St.Olavs Hospital HF Helge Garåsen

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 54-2015 Adm. dir. Bess Frøyshov Orienteringssak 16.9.2015

Detaljer

Prosjekt Rus Somatikk. Seksjon kardiologi og medisinsk intensiv Prosjektleder Diana Lauritzen

Prosjekt Rus Somatikk. Seksjon kardiologi og medisinsk intensiv Prosjektleder Diana Lauritzen Prosjekt Rus Somatikk Seksjon kardiologi og medisinsk intensiv Prosjektleder Diana Lauritzen Prosjektet * Prosjektleder 80%, Diana Lauritzen * Prosjektmedarbeider 20%, Randi E. Ødegaard * Samarbeid med

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00317-9 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 08/00988-12 Vedrørende lønn Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008 Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 28 Hospiteringsordningen mellom SUS og samarbeidende kommuner I det følgende presenteres resultatene fra evalueringsskjemaene fra hospiteringen høsten

Detaljer

Rapport for Sykehusklovnene, Skriv inn sykehus, 2016 Ansvarlig sykehuskoordinator:

Rapport for Sykehusklovnene, Skriv inn sykehus, 2016 Ansvarlig sykehuskoordinator: Rapport for Sykehusklovnene, Skriv inn sykehus, 2016 Ansvarlig sykehuskoordinator: Skriv maks 5 sider. Legg ved oppdatert kontaktliste for sykehuset. Dato Første klovnedag 05.01.2016 Siste klovnedag 13.12.2016

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 05.12. 2013 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Ingrid Venanger Tor Strømme Kari

Detaljer

Pasienttilfredshetsundersøkelsen November

Pasienttilfredshetsundersøkelsen November Pasienttilfredshetsundersøkelsen November 14 Rapport for Sykehuset Telemark Sengeposter Side 1 113 svar Pesonalets oppførsel tilgjengelig 4,72 4,45 4,66 4, 4,79 4,61 Rommet du Info Info 4,42 4,41 4,39

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00778-22 Sier opp sin stilling Personalmappe - Avdeling for medisin Øvre Telemark Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 13/01546-3

Detaljer

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter Direktøren Styresak 109-2013 Orienteringssak - Tverrfaglige møter for kreftpasienter Saksbehandler: Ellinor Haukland, seksjon for pasientsikkerhet Saksnr.: 2013/2421 Dato: 05.12.2013 Trykt vedlegg: Ikke

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

PASIENTOPPLEVELSER I EN FRAGMENTERT HELSETJENESTE

PASIENTOPPLEVELSER I EN FRAGMENTERT HELSETJENESTE 4/30/2013 PASIENTOPPLEVELSER I EN FRAGMENTERT HELSETJENESTE ELSE STØRING, SEKSJONSSJEF KREFTLINJEN - KREFTFORENINGEN KREFTLINJEN/RETTIGHETSTJENESTEN Etablert i 1993 Betjenes av fagpersoner; kreftsykepleiere,

Detaljer

[Ragnars innlegg til møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering 17. mars]

[Ragnars innlegg til møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering 17. mars] [Ragnars innlegg til møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering 17. mars] Takk for at jeg fikk lov til å ta opp situasjonen med hjemme dialyse i rådet. Mitt navn er Ragnar Skjøld, jeg er styreleder

Detaljer

Kirurgisk klinikk Oppdatering av arbeid rundt «operasjonspasienten» Styremøte SSHF 15.10. 2015

Kirurgisk klinikk Oppdatering av arbeid rundt «operasjonspasienten» Styremøte SSHF 15.10. 2015 Kirurgisk klinikk Oppdatering av arbeid rundt «operasjonspasienten» Styremøte SSHF 15.10. 2015 Agenda Ny pasientrettighetslov fra 1. november. Konsekvenser for SSHF Mulighet og risiko- bilde for SSHF Bruk

Detaljer

Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006

Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006 Ola Marsteins innlegg på Kunnskapssenterets årskonferanse 6. juni 2006 Kjære Kunnskapssenteret! På vegne av Norsk psykiatrisk forening: Takk for invitasjonen, og takk for initiativet til denne undersøkelsen!

Detaljer

Kristiansund sjukehus (presentasjon for styret/adm HMN 1.nov 2012)

Kristiansund sjukehus (presentasjon for styret/adm HMN 1.nov 2012) Kristiansund sjukehus (presentasjon for styret/adm HMN 1.nov 2012) Sykehus på Innlandet fra 1834 1877 Midlertidig sykehus på Kirkelandet 1877 1899 Sykehus på dagens område 1899 Nytt sykehusbygg i 1956,

Detaljer

Helse Førde Kvalitetsforbetringsprosjekt Kirurgisk avdeling

Helse Førde Kvalitetsforbetringsprosjekt Kirurgisk avdeling Helse Førde Kvalitetsforbetringsprosjekt Kirurgisk avdeling Betre oppgåvefordeling og arbeidsflyt på sengepost Bakgrunn Helse Førde gjennomførte i 2007-2008 eit større prosjekt i Kirurgisk klinikk som

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010 Sykehuset Telemark HF Pressekonferanse om 2010 1 2010 Sett fra sykehusledelsen : Et år preget av stabil drift og stø kurs. Ventetiden Stabil og lav (både i somatikk og psykiatri) sammenlignet med andre

Detaljer

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger Nasjonalt topplederprogram Johannes Lindheim STHF 06.04.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring Sykehuset

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/01052-7 Tilbud om stilling Personalmappe - tgående internt produsert, 03/01109-14 Tilbud om stilling som bioingeniør Personalmappe - tgående internt produsert, 03/01143-8

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Nasjonalt topplederprogram Jan Berg Sykehuset Telemark HF Nov. 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Flekkefjord 30.01.13. Kari Olsen Håheim Geriatrisk Team SSF Geriatri ved Sørlandet sykehus Flekkefjord To geriatriske

Detaljer

Reisebrev fra en elektriker på tur

Reisebrev fra en elektriker på tur Reisebrev fra en elektriker på tur Etter en 8 timer biltur. En biltur som seg hør og bør innhold hindu musikk og en unge som veksler mellom og spille på sin lekegitar og spille gameboy med lyden på full

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 8. MAI 2013 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Birgit Lia, leder Knut Bjaaland, nestleder Karin S. Karlsen Arne Borgersen

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

REFLEKSJON REFLEKSJON I E E TIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK R Å D RÅ D E I E T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLE

REFLEKSJON REFLEKSJON I E E TIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK R Å D RÅ D E I E T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLE I E E T IKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅ D E T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPL E REFLEKSJON REFLEKSJON T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLE E I E E TIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK

Detaljer

REFLEKSJON REFLEKSJON. i e e tikk Rådet for sykepleieetikk Rådet for sykepleieetikk R å d. Rå d e. i e

REFLEKSJON REFLEKSJON. i e e tikk Rådet for sykepleieetikk Rådet for sykepleieetikk R å d. Rå d e. i e i e e t ikk Rådet for sykepleieetikk Rådet for sykepleieetikk Rå d e t for sykepleieetikk Rådet for sykepl e REFLEKSJON REFLEKSJON t for sykepleieetikk Rådet for sykeple e i e e tikk Rådet for sykepleieetikk

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10

Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Inger Skjæveland Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig!

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig! AKTIV OG LUNGESYK...mer enn du trodde var mulig! Glittreklinikken er et landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med lungesykdom. Vi legger vekt på at du skal

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 06/00955-16 Registrering på Min Side Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 21.04.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 14/01727-4

Detaljer

Skrevet av Martin Røang Berntsen Karikatur av Patrick Lorenz Aquino Hueras(Tegner) og Anine Børresen(Farger) Hva er du lærer i?

Skrevet av Martin Røang Berntsen Karikatur av Patrick Lorenz Aquino Hueras(Tegner) og Anine Børresen(Farger) Hva er du lærer i? Intervju med Trine Skrevet av Martin Røang Berntsen Karikatur av Patrick Lorenz Aquino Hueras(Tegner) og Anine Børresen(Farger) Hvilken videregående skole gikk du på? Jeg gikk på Oppegård videregående

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 18.12.14 Sak nr: 076/2014 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Torgeir Grøtting Nasjonale kvalitetsindikatorer 2. tertial 2014 Vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Jan Petter Larsen Saken gjelder: Sak 026/10 B Gjestepasienter fra Helse Stavanger HF Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Pasienttilfredshetsundersøkelsen Juli

Pasienttilfredshetsundersøkelsen Juli Pasienttilfredshetsundersøkelsen Juli 14 Rapport for Sykehuset Telemark Sengeposter Side 1 117 svar Pesonalets oppførsel tilgjengelig 4,73 4,36 4,85 4,68 4,89 4, Rommet du Info Info 4,53 4,54 4,53 4,66

Detaljer

Møtesaksnummer 62/09. Saksnummer 08/258. Dato 27. november 2009. Kontaktperson Berit Mørland. Sak Drøftingssak: Positronemisjonstomografi (PET)

Møtesaksnummer 62/09. Saksnummer 08/258. Dato 27. november 2009. Kontaktperson Berit Mørland. Sak Drøftingssak: Positronemisjonstomografi (PET) Møtesaksnummer 62/09 Saksnummer 08/258 Dato 27. november 2009 Kontaktperson Berit Mørland Sak Drøftingssak: Positronemisjonstomografi (PET) Bakgrunn PET teknikk går ut på å avbilde fordelingen av radioaktivt

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Nydalen DPS Psykosepoliklinikken. TIPS teamet. Hvordan ser det ut hos oss? Grete Larsen Overlege og enhetsleder. Alle førstegangspsykoser:

Nydalen DPS Psykosepoliklinikken. TIPS teamet. Hvordan ser det ut hos oss? Grete Larsen Overlege og enhetsleder. Alle førstegangspsykoser: Nydalen DPS Psykosepoliklinikken TIPS teamet Grete Larsen Overlege og enhetsleder TIPS teamet Alle førstegangspsykoser: Eldre Rusutløste? Andre Hvordan ser det ut hos oss? I overkant av 100 har vært innom

Detaljer

Hvorfor bør vi tilby mer helsehjelp til de som ikke er alvorlig syke? Lovisenberg DPS Tidl. avd.sjef Per Arne Holman

Hvorfor bør vi tilby mer helsehjelp til de som ikke er alvorlig syke? Lovisenberg DPS Tidl. avd.sjef Per Arne Holman Hvorfor bør vi tilby mer helsehjelp til de som ikke er alvorlig syke? Lovisenberg DPS Tidl. avd.sjef Per Arne Holman Raskere tilbake et etisk dilemma? Dersom vi kan tilby virksom behandling.. Til sykmeldte

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00829-9 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 17.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 08/00604-21 Tilbud om fast

Detaljer

Helsedirektoratet Avdeling psykisk helsevern og rus v/avdelingsdirektør Arne Johannessen Postboks 7000, St. Olavs plass 0130 Oslo

Helsedirektoratet Avdeling psykisk helsevern og rus v/avdelingsdirektør Arne Johannessen Postboks 7000, St. Olavs plass 0130 Oslo Helsedirektoratet Avdeling psykisk helsevern og rus v/avdelingsdirektør Arne Johannessen Postboks 7000, St. Olavs plass 0130 Oslo Nordbyhagen 16. mai 2011 Vedr.: Brukerstyrte innleggelser i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Pasientorientert organisering

Pasientorientert organisering Pasientorientert organisering Administrerende direktør Torbjørn Aas Helse Nord Trøndelag 24. oktober 2017 Min bakgrunn Noen ord om ledelse Utfordringsbilde Pasientorientert organisering i Helse Nord Trøndelag

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01187-82 Tilsagn - Tilsagn - NAV Telemark Seksjon portørtjeneste Dok. dato: 06.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 159 tgående internt produsert, 14/01272-11 Tilbakemelding til

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00464-8 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: 21.09.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 10/00010-17 Tilbud om ansettelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01901-43 Tilbud om midlertidig stilling - Personalmappe - Dok. dato: 17.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/10287-7 Tjenestebevis - Personalmappe

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune

Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune - en modell basert på samhandling mellom sykehus og helsestasjon - Bakgrunn for opprettelse av ressurshelsestasjoner Innhold Samarbeid mellom kommune

Detaljer

Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St.

Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St. Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St. Olavs hospital» Mandat fra styret «Utrede en framtidig driftsmodell for Orkdal

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Onsdag 20. september 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Ulefoss møterom, konferansesenteret i Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder Marit Kasin nestleder

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Budsjettarbeidet for 2017

Budsjettarbeidet for 2017 Budsjettarbeidet for 2017 Status, tiltak og styring Klinikk somatikk Arendal Styremøte SSHF 08.09.2016 Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen Føringer for budsjett 2017 Bedret tilgjengelighet gjennom kortere

Detaljer

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid utført ved Psykiatrisk klinikk Sykehuset Namsos Arnt Håvard Moe Siri Gartland Namsos 20.05.2015 Innhold

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 11.09.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid Venanger Kari Thomsen Idar Grotle Anne Østensen

Detaljer

HJERTEREHABILITERING ERFARINGER FRA HJERTEREHABILITERING SYKEHUSET INNL. GJØVIK

HJERTEREHABILITERING ERFARINGER FRA HJERTEREHABILITERING SYKEHUSET INNL. GJØVIK ERFARINGER FRA HJERTEREHABILITERING SYKEHUSET INNL. GJØVIK BAKGRUNN: 20 års erfaring med undervisning og informasjon ukentlig Skriftlig informasjonsmatriale Utvikling: - kortere liggetid - nyere behandlingsrutiner

Detaljer

ORTOGERIATRIEN PÅ HARALDSPLASS

ORTOGERIATRIEN PÅ HARALDSPLASS ORTOGERIATRIEN PÅ HARALDSPLASS Paal Naalsund Seksjonsoverlege geriatrisk seksjon Medisinsk klinikk Haraldsplass 6/6-13 Kir G, Haraldsplass Diakonale Sykehus Mangler evnen til å klare minst en ADL 80% 1

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? Tor (78) er gift med Elsa. Etter et lårhalsbrudd får han tjenester fra hverdagsrehabiliteringsteamet i kommunen. Han har gode og realistiske mål og trener bra mot disse sammen med

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01243-7 Vitnemål Personalmappe - Dok. dato: 04.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/03017-4 Tilbud - stilling som intensivsykepleier ved Kir.

Detaljer

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Enhetsleder Liv Jerven, Kriseteamet, DPS Hamar Teamkoordinator Knut Anders Brevig, Akutteamet,DPS Gjøvik organisering Hamar o etablert 12.

Detaljer

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 )

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 ) Oppstart: Figur 1: rådmann Rune Opstad, Lena Røsæg Olsen, Ragnvald Storvoll, Eli Margrethe Antonsen og Bente Ervik Vi hadde oppstart av prosjektet 1.november 2004. Dette var 3 mnd etter planlagt oppstart.

Detaljer

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade St. Olavs Hospital HF Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade Forord Denne boka er første gang utarbeidet

Detaljer

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune Brukerundersøkelser 2008 Stange kommune gjennomførte en brukerundersøkelse på psykisk helsefeltet høsten 2008, med en påfølgende dialogkonferanse for brukere og ansatte den 14.11.08. Bakgrunn for saken

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 10/00223-12 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 03.01.2017 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 10/00225-7 Vedtak -

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 03/00493-12 Oppsigelse Personalmappe - Operasjon Notodden Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 03/00783-10 Oppsigelse Personalmappe

Detaljer

kjensgjerninger om tjenestene

kjensgjerninger om tjenestene 7 kjensgjerninger om tjenestene Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 2 av 10 Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 3 av 10

Detaljer

Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen

Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår/ Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 23-2016/3 Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer