Hedmark Trafikk FKF Disenstrandvegen Hamar. Stavanger, 6. september Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hedmark Trafikk FKF Disenstrandvegen 4 2321 Hamar. Stavanger, 6. september 2011. Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012"

Transkript

1 Hedmark Trafikk FKF Disenstrandvegen Hamar Stavanger, 6. september 2011 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vi viser til Deres invitasjon til å gi tilbud på anbudet "Rutetransport i Hamar-regionen 2012". Boreal Transport Sør AS har gleden av å gi tilbud på dette anbudet. Dokumentoversikt Vi viser til innholdsfortegnelsen som følger vedlagt etter dette tilbudsbrevet. Ruteområde Vårt tilbud inkluderer individuelle tilbud på rutepakke 1 og 2, inkludert minibuss produksjon, samt et samlet tilbud på rutepakke 1 og 2 som forutsetter at vi blir tildelt begge rutepakkene. For ordens skyld understrekes det at tilbudene på minibussproduksjonen forutsetter at vi har vunnet minst en av pakkene for ruteproduksjon. Bekreftelse Det bekreftes at vårt tilbud gis på de vilkår som fremgår av kontrakten og de krav og betingelser som er angitt i konkurransegrunnlaget, inklusiv vedlegg 1-8. Tilbudet er gitt på basis av den informasjon som er gitt i konkurransegrunnlaget, herunder også de presiseringer som er blitt gjort i svar på spørsmål underveis i anbudsprosessen. Konkurransegrunnlaget skisserer at tilbyder skal benytte Oppdragsgivers billetteringssystem og sanntidsinformasjonssystem. Det legges til grunn at dette systemet er velfungerende og brukervennlig. Forbehold Vi tar ingen forbehold i vårt tilbud, jfr. Vedlegg 6 Forbehold. Boreal Veolia Transport Sør Nord AS AS Postadresse: Postboks 308, 555, NO-9615 Madla, NO-4090 HammerfestHafrsfjord Besøksadresse: Treskeveien Hamnegata 3, 5, 9600 NO-4043 Hammerfest Hafrsfjord Telefon: , Telefax: Org. Org. nr: nr:

2 Tilbyders kontaktperson Kontaktperson hos tilbyder er Kai Tidemann(tlf , e-post og i dennes fravær Reidar Nilsen ( / , epost Tilbyders representanter i eventuelle forhandlinger Følgende personer er aktuelle representanter og vil bli gitt nødvendig myndighet: Kort oppsummering av tilbudet Kvalitetsheving med nytt materiell Tilbudet vårt innebærer en helt ny bussflåte ved oppstart som går utover minimumskravene i konkurransegrunnlaget. Lokal kjennskap Vi driver i dag bussdrift i Hedmark og Oppland, som innebærer at vi er godt kjent med vær- og føreforhold i dette området. Vi er også godt kjent med bybussdrift gjennom vår kontrakt i Stavanger. Bevisst kvalitets og miljøpolitikk Boreal har en bevisst kvalitetspolitikk med fokus på kundens behov og målsetning om kontinuerlig forbedring. Vi har en bevisst miljøpolitikk fordi vi ønsker å ta vare på naturen og omgivelsene rundt oss, for å redusere vårt forbruk og avfall, for å være konkurransedyktige samt å tilfredsstille miljøkrav og forventninger fra myndigheter, reisende og eiere. Vi har adoptert en "nullvisjon" som grunnlag for vårt sikkerhetsarbeid, fordi vi er bevisst vårt ansvar ansvar ovenfor kunder og passasjerer. Vårt kvalitetssystem er sertifisert i henhold til ISO 9001 Kvalitetsstyringssystemer og ISO Miljøstyringssystemer. Ved oppstart av nye kontrakter og driftsenheter vil behovene til denne avdelingen gjennomgåes og stillt opp mot dagens system for å vurdere behov for endringer og tilføyelser. Dette for på en best mulig måte å tilfredstille oppdragsgivers og passasjerenes behov og forventninger. Boreal Veolia Transport Sør Nord AS AS Postadresse: Postboks 308, 555, NO-9615 Madla, NO-4090 HammerfestHafrsfjord Besøksadresse: Treskeveien Hamnegata 3, 5, 9600 NO-4043 Hammerfest Hafrsfjord Telefon: , Telefax: Org. Org. nr: nr:

3 Vekt på trivsel Vi legger stor vekt på trivsel, motivasjon, medbestemmelse, informasjon og jobbtrygghet for alle ansatte. Vårt mål er å ha høyt motiverte medarbeidere som føler seg verdsatt, slik at de trives og gleder seg til å gå på jobb. Dette oppnås blant annet med aktiv kommunikasjon mellom ledelsen, tillitsvalgte og ansatte. Fokus på opplæring I Boreal har vi et stort fokus på opplæring, og vi er per dags dato ledende i bransjen på andel av medarbeidere som har gjennomført kompetansemodulene. Vi har stor tro på at kompetanseheving vil være med på å heve yrkesstatusen og øke rekrutteringen. Vi viser også til vedlagte brosjyre om opplæring og utvikling i konsernet, "Boreal-skolen". Boreal Transport Sør AS Boreal Transport Norge AS Boreal Veolia Transport Sør Nord AS AS Postadresse: Postboks 308, 555, NO-9615 Madla, NO-4090 HammerfestHafrsfjord Besøksadresse: Treskeveien Hamnegata 3, 5, 9600 NO-4043 Hammerfest Hafrsfjord Telefon: , Telefax: Org. Org. nr: nr:

4 Vår visjon Vår visjon er at 'vi skal være ledende innen sikre og bærekraftige transportløsninger', og vi har en ambisjon om å 'være en foretrukket langsiktig partner som bidrar til å øke mobiliteten gjennom å yte en service utover det forventede'. Ved å bygge på vår kompetanse og i forståelse med vårt ansvar, ønsker vi å gjøre kollektivtransport til et av nøkkelelementene i en bærekraftig utvikling. Innbyggerne ønsker transportmåter som respekterer både det lokale og globale miljøet, samtidig som sikkerheten og kvaliteten på tjenesten er høy. De forventer at lokale myndigheter sørger for at det finnes profesjonelle, pålitelige og erfarne operatører som dekker deres transportbehov. Samtidig er det viktig for myndighetene å få mest mulig igjen for pengene. Boreal har som målsetting å ivareta både innbyggernes krav til kvalitet og myndighetenes krav til effektivitet. Vi står til disposisjon for ytterligere informasjon. Med vennlig hilsen Boreal Transport Sør AS Kjetil Førsvoll Styreleder Boreal Veolia Transport Sør Nord AS AS Postadresse: Postboks 308, 555, NO-9615 Madla, NO-4090 HammerfestHafrsfjord Besøksadresse: Treskeveien Hamnegata 3, 5, 9600 NO-4043 Hammerfest Hafrsfjord Telefon: , Telefax: Org. Org. nr: nr:

5 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen Tilbyders svar på Kontraktens vedlegg Kommersielle betingelser Oppdragsbeskrivelse Kvalitets- og funksjonalitetselementer utover oppdragsgivers krav Miljøelementer utover oppdragsgivers krav flåtestyring Drift i sanntid (SDS) Rutebeskrivelse Materiellbeskrivelse Utskiftningsplan for bussmateriellet Rutiner vedrørende renhold og vedlikehold av busser Miljø-, Kvalitets- og funksjonalitetselementer utover oppdragsgivers krav Anleggsbeskrivelse Personalmessige forhold Prisskjema Prisskjema A Prisskjema B Prisskjema A Samlet tilbud Vognskjema Bekreftelse fra forsikringsselskap Påkravsgaranti Forbehold Milepælsplan Annet Opplæringsplan Boreal-skolen Gå for Grønt Intern kommunikasjon 209

6 Figurliste

7 Vedlegg Scorecardinformasjon Referanser CV Kvalitetshåndbok Kapittel Rutine for beredskapshåndtering Trysil Sertifikat ISO Sertifikat ISO Innholdsfortegnelse Kvalitetshåndbok Vær oppmerksom-brosjyre Bilbeltekampanje Brosjyre for mørketid Rutine for oppsett og oppdatering av rutetavler brosjyre ventilasjonsanlegg Tekniske spesifikasjoner Seteplan Tekniske spesifikasjoner Seteplan Tekniske spesifikasjoner Tekniske spesifikasjoner Seteplan Seteplan Spesifikasjon ISO dokumentasjon på Klimaregnskap Miljømål Tilleggsinformasjon Utskiftningsplan for bussmateriellet Rutine for reparasjon og vedlikehold av vogner Renholdsprogram Fakta om BioDiesel Tekniske data Biodiesel B BioDiesel Prisskjema A Prisskjema B Opsjoner Prisskjema A Samlet tilbud BILAG C - Vognskjema for tilbudsinnlevering Bekreftelse fra forsikringsselskap Bankgaranti Milepælsplan

8

9 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen Tilbyders svar på Kontraktens vedlegg Kommersielle betingelser Vi bekrefter at tilbudet gis basert på krav og betingelser angitt i Kommersielle betingelser. 1.2 Oppdragsbeskrivelse Vi bekrefter at tilbudet gis basert på krav og betingelser angitt i Oppdragsbeskrivelsen Kvalitets- og funksjonalitetselementer utover oppdragsgivers krav Samarbeidsevne ovenfor Oppdragsgiver og forståelse for Oppdraget Dagens samarbeid med oppdragsgiver Boreal Transport driver i dag rute- og regionkjøring i Trysil og Lillehammer og er svært godt kjent med områdene i Hedmark og Oppland. Vi har et meget godt samarbeid med Oppdragsgiver og mener å ha sett at vår politikk, målsetninger og ambisjoner er i samsvar med Oppdragsgivers. Samarbeidet har resultert i et sikkert, godt og miljøvennlig rutetilbud for våre passasjerer i Trysil, samt trygge og gode arbeidsvilkår for våre ansatte. Oppdragsgiver og Boreal Transport har felles fokus på miljø, og vi har tidligere blitt utfordret av Oppdragsgiver til å ta i bruk spennende miljøløsninger for bussdrift. Visjon Viser til vår visjon som er at 'vi skal være ledende innen sikre og bærekraftige transportløsninger', og vi har en ambisjon om å 'være en foretrukket langsiktig partner som bidrar til å øke mobiliteten gjennom å yte en service utover det forventede'. Boreal har som målsetting å ivareta både innbyggernes krav til kvalitet og myndighetenes krav til effektivitet. Dette innebærer høyt fokus på sikkerhet, komfort og punktlighet. Dokumentert evne til å gjennomføre og tilrettelegge Oppdraget Referanser Viser til vedlagt oversikt over referanser. Utøvd opsjon i Rogaland Rogaland Kollektivtrafikk FKF, Kolumbus, har allerede nå utøvd opsjon på en tre års forlengelse av kontrakten fra De har også valgt å utøve opsjon for tre år samtidig i stedet for å benytte seg av muligheten til å utøve opsjon for et år om gangen.

10 2 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 Prolongering av kontrakt i Finnmark Finnmark Fylkeskommune har valgt å prolongere kontrakt på drift av buss, ferge og hurtigbåt med Boreal Transport Nord fra framfor å anbudsutsette dette. Erfaring med oppstart av nye kontrakter Vi har erfaring med å håndtere de utfordringer som følger med oppstart av nye kontrakter, blant annet med sjåførmangel ved oppstart av kontrakt i Rogaland i Erfaringen fra slike situasjoner gjør at vi vil ha et sterkt fokus på å sikre oppstarten og er godt rustet til å håndtere de utfordringer som kan dukke opp ved oppstart i Hamar. Dette vil være til fordel for både publikum og oppdragsgiver, noe vi har sett ved suksessfull oppstart av anbud i Lillehammer, Harstad, Lofoten og Vesterålen. Piket I vårt tilbud har vi lagt inn piketstillinger i rutepakke 1 og piketstillinger i rutepakke 2, noe som gjør at vi har piketdekning for hele driftsdøgnet. Lavt sykefravær og god trivsel Vi jobber aktivt med HMS i årlige planer som tar for seg hele virksomhetens HMS og har i dag svært lavt sykefravær og god trivsel. Vi gjennomfører årlige medarbeiderundersøkelser og medarbeidersamtaler og er opptatt av at ansatte har nødvendig kompetanse og at de trives. Dette er også en del av våre beskrevne styringssystemer (ISO 9001 og ISO 14001). For øvrig har vi scorecardevaluering av alle ansatte for å avdekke kompetansebehov hos hver enkelt, slik at vi kan tilpasse opplæringen til våre sjåfører individuelt. Med dette tilbyr vi høyere kvalitet på sjåføropplæring, miljø og sikkerhet enn Oppdragsbeskrivelsens minimumskrav. Ytterlig informasjon om scorecardevaluering er vedlagt.

11 Scorecard Verktøy for kompetanseavdekking hos ledelse og sjåfører

12

13

14

15

16

17

18

19 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen I Boreal Transport har vi et meget lavt sykefravær, som i 2010 var på korttidsfravær. av dette var Personalpolitikk I Boreal Transport har vi tett kommunikasjon mellom tillitsvalgte og ledelse, og vi legger stor vekt på å ha ordnede forhold for alle ansatte. Trivsel, motivasjon, medbestemmelse, informasjon og jobbtrygghet vektlegges. Som en konsekvens av dette har vi et eget konsernutvalg bestående av tillitsvalgte fra alle datterselskapene. I tillegg har vi en konserntillitsvalgt. Konsernutvalget kommuniserer jevnlig med ledelsen, og har dessuten to møter pr. år i tillegg til at konserntillitsvalgt har månedlige møter med personalsjef. Dette gjøres for å styrke samarbeidet mellom de ulike driftsenhetene og for å skape trygge og motiverende arbeidsplasser. Vårt mål er å ha høyt motiverte medarbeidere som føler seg verdsatt slik at de trives og gleder seg til å gå på jobb. Dette oppnås best med aktiv kommunikasjon mellom ledelse, tillitsvalgte og ansatte. Vår innsats på dette området er også vist ved at Boreals personalsjef er NHO Transports representant i NHOs arbeidsmiljøutvalg. Intern kommunikasjon Boreal Transport prioriterer intern kommunikasjon for alle ansatte, både innenfor avdelinger, men også mellom avdelinger på ulike steder i landet, samt mellom avdelinger i ulike land. Dette sikrer vi lokalt gjennom møter, nyhetsbrev, informasjonsskjermer og oppslagstavler. På et mer overordnet plan tilbyr konsernet både intranett og internbladet Knutepunktet. For dette viser vi til vår vedlagte beskrivelse i artikkel 8.4 Intern kommunikasjon. Med dette tilbyr vi kvalitet og erfaring som er utover minimumskravene som skisseres i Oppdragsbeskrivelsen.

20 Erfaring fra tilsvarende arbeider Oversikt over de 3-5 mest relevante oppdrag utført eller under utførelse i løpet av de siste 5 år. Opplysningene kan gis på eget skjema. Oppdragets navn Sted for utførelse Oppdragsgiver Adresse Referanseperson hos oppdragsgiver Utført i perioden (fra - til) ÅÅMM Oppdrag 1 Oppdrag 2 Oppdrag 3 Oppdrag 4 Sør-Rogaland Lommedalen Lillehammer Trysil Sør-Rogaland, Lommedalen- Lillehammer Trysil inkludert Sandvika- Stavanger og Bekkestua- Sandnes Oslo Rogaland Kollektivtrafikk/ Kolumbus Jernbaneveien 9, Postboks 270 Sentrum, 4002 Stavanger Driftssjef Jostein Fisketjøn tlf og Adm. direktør Odd Aksland tlf og Fra januar 2008 til juni 2013, med opsjon til juni 2016 Ruter AS Postboks 1030, Sentrum 0104 Oslo Tidligere viseadm. Direktør Runar Hannevold tlf og Tidligere produksjonsdir ektør Henry Gaarde tlf og Fra juli 2003 avsluttet juni 2010 Oppland fylkeskommune Kirkegata 76, 2626 Lillehammer Tidligere samferdselssjef Arild Bøhn tlf Assisterende leder i Opplandstrafikk Randi Skaaraaen tlf og Fra januar 2008 til desember 2014, med opsjon til desember 2015 Hedmark Trafikk Disenstrandvegen Hamar Tidligere direktør Gunnar Jakobsen telf Ruteplanlegger Tor Haugstulen telf med opsjon til 2015 Oppdragets årlige verdi Totalt antall årsverk Egne arbeidstakere Underoperatør Underoperatør (firma/navn)

21 Kort beskrivelse av oppdraget: (Stikkord: spesielle forhold, tekniske utfordringer mm.) Taxisentral, Dalane Taxitransport AS, Bjerkreim Bilselskap AS, Nettbuss Vest AS, Vigrestad Buss, Vigrestad Taxi, Kverneland Taxi, Jæren Taxisentral AS, Klepp Turvognservice AS Kjøring av busser i rutetrafikk i Sør- Rogaland (Rennesøy, Randaberg, Sola, Stavanger, Sandnes, Klepp, Time, Hå, Gjesdal, Bjerkreim, Eigersund, Sokndal og Lund). Blant annet drift av 35 naturgassbusse r og 3 dobbeltdekkere Rutekjøring; rute 142, 143, 144, 752 og 731 Kjøring av busser i rutetrafikk i Lillehammer Kjøring av busser i rutetrafikk i Trysil

22 14 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 Prosjektorganisasjon, risikovurdering og fremdriftsplan fram til Oppstart Vi vil på en så tidlig fase som mulig involvere driftspersonell i prosjektorganisasjonen. Vedlagt følger hans CV. Han vil få støtte fra andre ressurser i Boreal Transport Sør og Boreal Transport Norge.

23 C U R R I C U L U M VITAE P E R S O N O P P L Y S N I N G E R U T D A N N I N G A R B E I D S E R F A R I N G

24 16 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vi er klar over kravene i forhold til virksomhetsoverdragelse og ser frem til å motta den kompetanse og erfaring som vi kan engasjere fra dagens driftsorganisasjon. Oppstartskostnader Vi har avsatt betydelige ressurser for å håndtere de utfordringer vi vil møte ved oppstart av kontrakten. Risikoanalyse Boreal Transport utvikler en lokalt tilpasset beredskapsplan for ethvert oppdrag. Før oppstart gjennomføres det en risikoanalyse. Risikoanalysen skal dokumentere hva som kan skje, hvor ofte det kan skje, konsekvensene dersom det skjer samt anbefale tiltak overfor risikobildet for oppdraget. Basert på risikoanalysen utformes det et sett med ulike scenarioer for mulige uønskede hendelser, ulykker og kriser forbundet med oppdraget, samt en plan som beskriver håndtering av de ulike scenarioene. Scenarioene benyttes deretter til trening av personalet, både i form av praktiske øvelser og skrivebordsøvelser. Dette er beskrevet i kapittel 7 i Kvalitetshåndboken (vedlagt), samt at en lokal beredskapsinstruks integreres i lokalt kapittel 8 av sjåførhåndboken for oppdraget. Dette er utover Oppdragsgivers minimumskrav om sikkerhet i Oppdragsbeskrivelsen.

25 KVALITETSHÅNDBOK BTNorge RUTINE FOR BEREDSKAPSHÅNDTERING TRYSIL Kapittel:7.7.3 Kontrollert av: HMSK-leder Dato: Revisjon: 1 Godkjent av: Daglig leder Side 1 av 5

26 KVALITETSHÅNDBOK BTNorge RUTINE FOR BEREDSKAPSHÅNDTERING TRYSIL Kapittel:7.7.3 Kontrollert av: HMSK-leder Dato: Revisjon: 1 Godkjent av: Daglig leder Side 2 av 5

27 KVALITETSHÅNDBOK BTNorge RUTINE FOR BEREDSKAPSHÅNDTERING TRYSIL Kapittel:7.7.3 Kontrollert av: HMSK-leder Dato: Revisjon: 1 Godkjent av: Daglig leder Side 3 av 5

28 KVALITETSHÅNDBOK BTNorge RUTINE FOR BEREDSKAPSHÅNDTERING TRYSIL Kapittel:7.7.3 Kontrollert av: HMSK-leder Dato: Revisjon: 1 Godkjent av: Daglig leder Side 4 av 5

29 KVALITETSHÅNDBOK BTNorge RUTINE FOR BEREDSKAPSHÅNDTERING TRYSIL Kapittel:7.7.3 Kontrollert av: HMSK-leder Dato: Revisjon: 1 Godkjent av: Daglig leder Side 5 av 5

30 22 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 Rutiner og beredskapssystem for håndtering av avvikssituasjoner, driftsstans og forsinkelser Sanntidsdriftssystem For å unngå innstillinger og forsinkelser vil vi bruke et sanntidsdriftssystem fra Nærmere beskrivelse av dette systemet følger i kapittel Drift i sanntid. Piket Som nevnt ovenfor tilbyr vi piketstillinger i rutepakke 1 og piketstillinger i rutepakke 2, noe som gjør at vi har piketdekning for hele driftsdøgnet. Dette vil gjøre oss bedre rustet til å unngå avvikssituasjoner, driftstans og forsinkelser. Avvikssystem Oppdragsbeskrivelsens kapittel 3 stiller krav til håndtering av avvikssituasjoner og innstillinger. Vi har i Boreal Transport lang erfaring med avvikssystem, og vil for anbudet i Hamar-regionen velge et avvikssystem som oppfyller alle krav i henhold til ISO 9001 og ISO På vår avdeling i Rogaland benytter vi oss av som vi har svært positive erfaringer med. Dette systemet er integrert i beredskapsgruppen og håndtering av ulykker, med varsling både via SMS og e-post. Det kan registreres avvik både i et program i Windows eller på web. Alt som registreres vil bli lagret i en database som er tilgjengelig via internett. Når et avvik er registrert kan det sendes til de som avviket er relevant for. Det er et eget kontaktregister i programmet slik at det er lett å holde oversikt over medarbeidere og ansvarspersoner. Mer informasjon om dette systemet kan leses på ww.landax.no. Med dette systemet tilbyr vi høyere sikkerhet og passasjerkomfort enn det som er satt som minimumskrav i Oppdragsbeskrivelsen. Kvalitetssystem I tillegg til å tilfredsstille kravene i kapittel 3.1 i Oppdragsbeskrivelsen, er vårt kvalitetssikringssystem sertifisert i henhold til ISO 9001 og vårt miljøsystem er sertifisert i henhold til ISO (sertifikater er vedlagt). Vår samarbeidspartner i dette arbeidet er Norske Veritas (DNV). De beskrevne systemene skal sikre at bedriftens politikk blir etterlevd og at vi til enhver tid oppfyller de gjeldende rutiner, krav, lover og forskrifter som er fastsatt for vår virksomhet innenfor områdene sikkerhet, miljø og kvalitet. Videre, er hovedformålet med vårt kvalitets og miljøsystem å sikre en kontinuerlig forbedringsprosess som tar hensyn til endringer i interne og eksterne rammeforhold. Dette er utover Oppdragsgivers minimumskrav, og gir høyere kvalitet med hensyn til passasjerkomfort, sikkerhet, påvirkning av miljø og sjåførkompetanse. Vedlagt følger også innholdsfortegnelse fra vår Kvalitetshåndbok og driftshåndbok for Boreal Transport Sør. Nye enheter og kontrakter blir implementert i vårt kvalitetssystem med eventuelle tilpasninger en ny kontrakt krever. Nullvisjon Oppdragsbeskrivelsens kapittel 3.10 stiller krav til sikkerhet og krisehåndtering. Operatøren skal ha rutiner (beredskapsplan) for håndtering av brann, ulykker, terror og annen krisehåndtering. I Boreal Transport Norge har vi vedtatt en "Nullvisjon" som et mål for vårt

31 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen sikkerhetsarbeid. Nullvisjonen innebærer at vi skal jobbe for en virksomhet uten skader på personer, materiell og miljø. Dette arbeidet reflekteres blant annet i vår sjåføropplæring og igjennom kampanjer hvor bevissthet rundt sikkerhetsrisiko er ment å virke forebyggende. Andre elementer i opplæringen er blant annet førstehjelpskurs, ulykkesberedskapskurs og ransforebyggende kurs. Vår nullvisjon er også inkludert i vårt beskrevne kvalitetssikringssystem og miljøsystem. Med dette er vårt tilbud av høyere kvalitet med hensyn til sjåførkompetanse, sjåføropplæring og sikkerhet enn det som er satt som minimumskrav. Dette har videre også positiv innvirkning på miljø. Sikkerhetskampanjer I forbindelse med skolestart, mørketid og vinterføre kjører vi kampanjer rettet mot våre sjåfører for å sette fokus på sikkerhet. Viser til vedlagte brosjyrer for skolestart og mørketid i år. Alle våre avdelinger gjennomfører også en årlig sikkerhetsdag der det i år blant annet vil fokuseres på bruk av bilbelter, både for sjåfører og passasjerer.

32

33 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen

34

35 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen

36 Kvalitetshåndbok BTNorge HOVEDINNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel: Kontrollert av: HMSK leder Dato: Revisjon: 11 Godkjent av: Konsernleder Side 1 av 7

37 Kvalitetshåndbok BTNorge HOVEDINNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel: Kontrollert av: HMSK leder Dato: Revisjon: 11 Godkjent av: Konsernleder Side 2 av 7

38 Kvalitetshåndbok BTNorge HOVEDINNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel: Kontrollert av: HMSK leder Dato: Revisjon: 11 Godkjent av: Konsernleder Side 3 av 7

39 Kvalitetshåndbok BTNorge HOVEDINNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel: Kontrollert av: HMSK leder Dato: Revisjon: 11 Godkjent av: Konsernleder Side 4 av 7

40 Kvalitetshåndbok BTNorge HOVEDINNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel: Kontrollert av: HMSK leder Dato: Revisjon: 11 Godkjent av: Konsernleder Side 5 av 7

41 Kvalitetshåndbok BTNorge HOVEDINNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel: Kontrollert av: HMSK leder Dato: Revisjon: 11 Godkjent av: Konsernleder Side 6 av 7

42 Kvalitetshåndbok BTNorge HOVEDINNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel: Kontrollert av: HMSK leder Dato: Revisjon: 11 Godkjent av: Konsernleder Side 7 av 7

43 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen

44

45 Skoleveien byr på mange utfordringer for de yngste: - Ikke la bussen bli en av dem. De små fotgjengerne: Vi kjører rolig opp mot fotgjengerovergangene slik at vi skaper en trygg og sikker situasjon for de yngste. Vi er ekstra varsomme og oppmerksomme når vi passerer barn langs veien. De små syklistene: Vi er ekstra varsomme og oppmerksomme når vi ser syklende barn langs veien, spesielt gjelder dette i nærheten av fotgjengerfelt. De små passasjerene: Vi kjører alltid rolig inn i holdeplassene og gi klare retningslinjer om sikkerhetssoner og avstand til fortauskanten. Vær klar på at barna skal gå rolig inn i bussen og sørg for at alle sitter ned på sete og bruker belte der dette finnes Ved avstigning er vi oppmerksomme, forklarende og bestemte slik at vi unngår at uønskede og farlige situasjoner oppstår. Boreals sikkerhetsnøkkel: Ikke snakk i mobil mens du kjører. Informer de reisende om setebeltepåbud Vær konsentrert om jobben og les trafikken rundt deg Følg alle prosedyrene! Oppretthold god sikkerhetskultur. Sjekk med din kollega for å forsikre deg om at dere har samme forståelse for oppgavene Et lite smil på veien: Husk at vi ubevisst og ufrivillig påvirker alle dem vi kommer i kontakt med, gjennom ordene våre, oppførselen vår, smilet vårt, ja til og med med tausheten vår, hele vår personlighet. P. Benoist-Hanapier

46 www. boreal.no

47 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen

48 BRUK AV BILBELTE. Stavanger Eddie Pettersen HMS koordinator Side 1 av 2 Boreal Transport Sør AS, Treskeveien 5, PO Box 555, NO-4090 HAFRSFJORD Phone: , Fax: , Enterprise No.: NO MVA

49 Side 2 av 2 Boreal Transport Sør AS, Treskeveien 5, PO Box 555, NO-4090 HAFRSFJORD Phone: , Fax: , Enterprise No.: NO MVA

50 42 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012

51

52 Ferdsel i mørket byr på mange utfordringer: - Ikke la bussen bli en av dem. De myke trafikkantene: Mange fotgjengere/syklister tror at når de selv ser et kjøretøy, ser også sjåføren dem. Men i mørke høst- og vinterkvelder kan det ofte være umulig for sjåfører å se fotgjengere/syklister langs veikanten. Spesielt gjelder dette på dårlig opplyste veier. Fotgjengere/syklister som ferdes uten refleks blir først synlige ved meters avstand 35 prosent av alle trafikkulykker med myke trafikkanter skjer i mørket, og bare om lag 5 prosent av dem som blir påkjørt og skadet bruker refleks. I tettbygd strøk har du som sjåfør som kjører med nærlys i 50 km/t 2 sekunder på å oppdage og reagere på fotgjengere/syklister som ferdes uten refleks. Boreals nullvisjon: Målet for vårt sikker hetsarbeid er en virk somhet uten skader på personer, materiell og miljø. Dette kan vi bare få til i lag.

53 www. boreal.no

54 46 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 Robusthet i vogndisponering for gjennomføring av ruteproduksjonen Sanntidsdriftssystem For å utnytte bussflåten på en mest mulig effektiv måte, til glede for både passasjerer og oppdragsgiver, vil vi bruke et sanntidsdriftssystem fra Nærmere beskrivelse av dette systemet følger i kapittel Drift i sanntid (SDS). Kapasitet I rutepakke 1 har vi lagt inn 57 seters busser mer enn det som kreves i konkurransegrunnlaget. I rutepakke 2 er det lagt inn 57 seters buss mer enn det som kreves i konkurransegrunnlaget. Fleksibilitet For å kunne utnytte bussflåten vår på en mest mulig effektiv måte vil vi bruke flere kategori C- vogner som også tilfredsstiller kravene for kategori B-vogner. Hvis vi kun tildeles kontrakt for rutepakke 2 vil vi ha slike vogner. Hvis vi tildeles kontrakt både for rutepakke 1 og rutepakke 2 vil dette antallet være Reservemateriell Vi tilbyr en reservedekning på optimalt for drift.. Alt reservemateriell består av nye busser og er lokalisert Organisering av trafikklederfunksjonen, herunder åpningstider, arbeidsoppgaver og kompetanse til personalet og lokalisering For å kunne avvikle driften på en best mulig måte har vi lagt inn en trafikkleder og en driftsleder på hvert depot. Med denne bemanningen kan vi holde trafikklederfunksjonen oppe hele driftsdøgnet. For å sikre bedriftens behov for kompetanseutvikling ved at den enkelte medarbeider tilbys kontinuerlig oppdatering og videreutvikling av egen kompetanse, driver vi Borealskolen. Vi viser til artikkel 8.2 Boreal-skolen der denne beskrives nærmere. Rutiner for vedlikehold av trafikantinformasjon på holdeplasser Vedlagt følger rutine for vedlikehold av trafikantinformasjon på holdeplasser.

55 KVALITETSHÅNDBOK BTNorge Driftshåndbok BTS (Sør Rogaland) RUTINE FOR OPPSETT OG OPPDATERING AV RUTETAVLER. Kapittel Kontrollert av: KS-leder BTS Dato: Revisjon: 1 Godkjent av: Daglig leder BTS Side 1 av 1

56 48 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 Bussanlegg, bussdepot og oppstillingsplasser Oppstillingsplasser utover dem som er nevnt i konkurransegrunnlaget Viser til oversikt i kapittel 1.5 Anleggsbeskrivelse. Spiserom Vi har avsatt midler til betydelige investeringer og vedlikehold i kontraktsperioden på depotene, inklusiv spiserom i Brummundal. Opplæringsprogram I artikkel 8.1 Opplæringsplan har vi lagt til vår tilbudte opplæringsplan. Kurs som inkluderes i denne planen er blant annet introduksjonsopplæring, ulykkesberedskapskurs, førstehjelpskurs, EcoDrivekurs og ransforebyggende kurs. Innholdet i denne planen er mer omfattende og er utover kravene som er satt i kapittel 3.3 i Oppdragsbeskrivelsen. Som en del av sjåføropplæringen har vi også scorecardevaluering av hver enkelt ansatt slik at vi kan tilpasse opplæringen individuelt. Med dette er vårt tilbud av høyere kvalitet med hensyn til sjåføropplæring og sjåførkompetanse enn det som er satt som minimumskrav. Dette har videre positiv innvirkning på miljø, sikkerhet og passasjerkomfort. Vi viser også til vår beskrivelse av Borealskolen som skal sikre bedriftens behov for kompetanseutvikling ved at den enkelte medarbeider tilbys kontinuerlig oppdatering og videreutvikling av egen kompetanse. Bussbransjeavtalen Alle våre sjåfører er tilknyttet bussbransjeavtalen. Vi vil legge til rette for at alle sjåfører som ønsker å gjennomføre bransjemodulopplæring skal få mulighet til dette. Vedlikehold, service og reparasjonsrutiner Viser til vedlagt rutine i kapittel 1.4 Materiellbeskrivelse. Disse rutinene vil tilpasses for å best mulig møte krav fra oppdragsgiver og publikum. Alle våre busser går på serviceavtale fra leverandør. Renholdsprogram Viser til vedlagt rutine i kapittel 1.4 Materiellbeskrivelse. Disse rutinene vil tilpasses for å best mulig møte krav fra oppdragsgiver og publikum Miljøelementer utover oppdragsgivers krav Materiell For oppfyllelse utover minimumskravene vedrørende materiell (miljø, kapasitet, sitteplasser, bagasje, passasjerkomfort og universell utforming) henviser vi til Materiellbeskrivelsen.

57 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen Oversikt over vognmateriellet innen de ulike vognkategorier og med opplysninger om relevant utstyr som kan tenkes benyttet til oppdraget Viser til kapittel Miljø-, Kvalitets- og funksjonalitetselementer utover oppdragsgivers krav. Vurdering av vognenes miljøegenskaper i forhold til komfort, funksjonalitetskrav og egnethet. Viser til kapittel Miljø-, Kvalitets- og funksjonalitetselementer utover oppdragsgivers krav. Vurdering av drivstoffalternativer og miljømessig forurensning I vårt miljøalternativ til normal diesel (B7), tilbyr Boreal å kjøre på 100 % biodiesel (B100) i perioden 15. mars november og % biodiesel i perioden 1. desember mars. Denne løsningen er bla.a. basert på vår vår erfaring med Biodiesel fra klimeforhold på Lillehammer. I dieselalternativet vårt vil alle busser som tilbys av Boreal ha motorer med rensesystem som tilfredsstiller kravet til EEV, som er utover minimumskravet som er EURO 5 for nye busser. Nærmere beskrivelse av dette finnes i kapittel Miljø-, Kvalitets- og funksjonalitetselementer utover oppdragsgivers krav. Vi har også vurdert hybrid og gass, men har konkludert med at disse alternativene ikke er konkurransedyktige. Vi kan imidlertid tilby dette på forespørsel. Vurdering av vognmateriellets alderssammensetning og miljøegenskaper Vi vil utelukkende tilby nytt materiell. Nærmere beskrivelse av dette finnes i kapittel Miljø-, Kvalitets- og funksjonalitetselementer utover oppdragsgivers krav. Program for miljøvennlig kjørestil og incentivordning for sjåfører for redusert drivstofforbruk Incentivordning; Sjåførens scorecard Kjørestil er oppfølgingspunkt i sjåførens scorecard. Sjåfører med god score får belønning og anerkjennelse, mens sjåfører med lav score får oppfølging. Disse ordningene bidrar til økt fokus på blant annet kundebehandling, skadebegrensning, arbeidsmiljø og drivstofforbruk, og er utover Oppdragbeskrivelsens kapittel 3 Krav til utførelse av kjøringen med hensyn til kvalitet, miljø, sikkerhet, passasjerkomfort og sjåførkompetanse. Oppfølging; Sanntidsdriftssystem

58 50 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 For å følge opp drivstofforbruk vil vi bruke et sanntidsdriftssystem fra Trapeze. Nærmere beskrivelse av dette systemet følger i kapittel Drift i sanntid (SDS) flåtestyring Vårt trafikkplanleggingssystem er planleggingssystem er et integrert ITverktøy til planlegging av kollektivtrafikk i små og store organisasjoner, og til faste ruter så vel som chartrede turer. Hovedfunksjonene i planleggingen utgjøres av: Kjøreplanlegging Vognløpsplanlegging Tjenesteplanlegging Bestillingsmodul til turer som skole-, turist-, eller foreningskjøring. planleggingssystem gjør det mulig å innhente, sammenstille, behandle og analysere data som genereres i driften. Dette gir oss grunnlag for å redusere kostnader, forbedre vår service og optimalisere produksjonen. forenkler og automatiserer arbeidsprosesser, og automatiserer utarbeidelse av faste rapporter og analyser som benyttes i produksjonsplanleggingen og som grunnlag for ledelsens gjennomgang. Eget brukerforum for økt kompetanse på Boreal Transport legger stor vekt på å sikre høy kompetanse på dette planverktøyet og vi har i konsernet etablert et brukerforum for alle som benytter På denne måten sikrer vi at erfaring og kompetanse deles, og forumet gir mulighet til å ta opp spørsmål knyttet til systemet. Videre har vi avtale om ekstern assistanse fra om det skulle bli nødvendig. For mer informasjon om våre rutiner ved produksjonsplanlegging henviser vi til vår Kvalitetshåndbok Drift i sanntid (SDS) Boreal Transport tilbyr i dette tilbudet Hedmark Trafikk et fullt ut sanntidssystem for drift, SanntidsDriftSystem (Heretter kalt SDS). Dette systemet blir utviklet i et samarbeid mellom Boreal Transport og Trapeze Group Europe. Så vidt vi vet vil dette bli det første av sitt slag i Norge. Andre systemer er med manuell overvåkning av innkomne data, mens her kontrolleres drift automatisk i sanntid mot planlagt produksjon. Andre systemer har et flåteovervåkningssystem (Fleet Monitoring System FMS), og det er også en del av dette systemet, men dette systemet er vesentlig mer avansert enn et rent FMS system.

59 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen Vi har oppfattet at Hedmark Trafikk er svært opptatt av at det skal leveres kvalitet til kundene. Dette systemet skal forebygge at det oppstår brudd på kontrakt og den kvalitet som er beskrevet. Hvis det oppstår driftsmessige forstyrrelser skal disse håndteres raskt og sikkert, slik at disse får så liten innvirkning på driften og kvaliteten som mulig. Nøkkelpunkter for SDS systemet er: Sikkerhet Hendelsesalarm / avviksalarm Redusere antall skader Oppfølging av uønsket kjøreadferd Miljø Redusere drivstofforbruk Redusere dekkforbruk Redusere støy Redusere behov for reparasjoner Kontroll og kvalitet Kommunikasjon med kontrollsentral Sanntidsinformasjon om driften, som gir mulighet til umiddelbare tiltak Sikkerhet for at produksjon blir utført i henhold til plan Oppfølging av uønskede hendelser Øke kundetilfredsheten Beskrivelse av System arkitektur integreres med, alternativt med 3'parts systemer og muliggjør dermed en felles plattform for overvåkning av driften, med predefinerte parametre for registrering av uønskede hendelser i bussdriften. foretar data oppsamling fra bussene og kommuniserer mot DriverMate (Android basert) terminal til sjåfør i bussen og til kjørekontoret. Eksempler på data er: Hastighet Antall km kjørt Drivstoff-forbruk pr. buss og sjåfør Maks hastighet Tomgangskjøring Akselereringer / Bremsinger / Svingbevegelser - Kjørestil POI [point of interest] Sanntidsposisjon Varsling av avvik fra planlagt produksjon Vi har til hensikt å starte med en grunnleggende overvåkning [ for så å aktivere flere funksjoner, f. eks sjåførutdannelse og analyse [. Fig. 1.1

60 52 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 Fig. 1.1 Kollektivtrafikk og Flextrafikk systemet er delt opp i 2 primære moduler, og (se eget vedlegg). er den web-baserte plattformen som anvendes til generelle flåtestyringsoppgaver, herunder overvåkning, planavvik, rapportering og alarmering omkring handlinger i den samlede drift, som overskrider de fastlagte grenser. er den stasjonære applikasjon som kjørekontoret anvender til å gå dypere ned i oppserverte avvik i driften. Fig. 1.2

61 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen Fig. 1.3 Fig. 1.3 Eksempler på visning i monitor Hva gjør systemet Før en dags produksjon starter, vil vognløp med tidspunkt og GPS posisjon for holdeplasser overføres automatisk til den bussen som skal kjøre vognløpet. Vognløpes lengde i km. overføres også. Ved bytte av buss vil ny buss få overført disse dataene. Dette gjøres for at bussen skal "vite" hva den skal produsere. Systemet vil være fleksibelt, slik at en lett kan håndtere omkjøringer og ekstraoppdrag. Det vil være en algoritme som foreslår endringer i drift for å kompensere for avvik fra planlagt drift. Alternativt også "nødplaner" som kan aktiveres for å rette problemer i drift. Det vil være planlagt for så mange senarioer som praktisk mulig.

62 54 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 Trafikksentralen skal kunne se driften i sanntid på skjerm. Systemet skal oppdateres med angitte tidsrom og for angitte hendelser, men det skal også være mulig å sende ut kommando fra trafikksentralen om oppdatering av data fra hele eller deler av bussflåten. Hva som vises til enhver tid skal kunne filtreres. Operativ trafikkleder kan også benytte håndholdt enhet som har tilgang til de samme data og funksjoner. Avvik fra produksjonsplanen Vognløp med holdeplasser og tidspunkt skal kunne vises på sjåførens display, og rulle ned ettersom kjøringen utføres. Hvis bussen passerer/forlater en holdeplass før oppsatt tid, skal sjåføren varsles, og han må bekrefte på skjerm. Gjøres ikke dette og / eller neste holdeplass også forlates før oppsatt tid, går alarm, og trafikksentral varsles automatisk. Hvis bussen passerer/forlater en holdeplass mer enn X antall minutter etter oppsatt tid, skal sjåføren varsles, og må bekrefte på skjerm. Gjøres ikke dette og / eller neste holdeplass også forlates mer enn X antall minutter etter oppsatt tid, går alarm og trafikksentral varsles automatisk. Når forsinkelsen har verdi Y minutter og / eller ikke vil rekke neste tur / kjøreoppdrag i vognløpet (beregning), varsles trafikksentral automatisk. Det er altså sjåføren som gjør korrigering, og kun hvis korrigering ikke utføres vil driftsentralen gripe inn. Utførelse av kjøringen Systemet skal varsle sjåfør når kjørestil er utover hva som er akseptable verdier. Hvis kjørestil ikke forbedres over tidsom Y varsles trafikksentral automatisk. Fartsgrense skal være innlagt i systemet, og hvis grensen brytes med 5 km/t skal sjåfør varsles. Hvis fartsgrense brytes med 5-10 km/t over tid Y skal trafikksentral varsles automatisk. Hvis grensen brytes med 10 km/t skal trafikksentral varsles automatisk. Grensene kan endres og kan også settes som % av fartsgrense. Det vil være fjernavlesning av bussens skiver for kjøre- og hviletiden til sjåførene. Dataene skal behandles og det skal varsles om eventuelle brudd på kjøre og hviletidsbestemmelsene. Systemet skal varsle sjåføren ved unormalt / høyt drivstofforbruk, og ved tomgangskjøring utover X minutter. Ved tomgangskjøring Y minutter varsles trafikksentral automatisk. Sjåfør kan også se sin effektivitet på "utrulling". Det vil også vises en beregning av drivstofforbruk i forhold til bussens totalvekt for måletidspunktet/måleperioden.

63 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen Sjåføren får opp informasjonen på egen skjerm, som også benyttes til kommunikasjon mot trafikksentral og øvrige systemer. Fig. 1.4 Fig. 1.4 aplikasjon i bussene Teknisk ettersyn og kontroll Ved oppstart av buss skal forventet drivstofforbruk for å kjøre vognløpet beregnes (med sikkerhetsmargin), og hvis tanknivået er for lavt skal sjåføren varsles, og må bekrefte på skjerm. Hvis bussen ikke tankes 5 minutter før avgangstid fra depot, skal trafikksentral varsles automatisk. Hvis bussen forlater depot uten at det tankes tiltrekkelig drivstoff skal trafikksentral varsles automatisk. Teknisk avdeling skal også kunne generere rapport om drivstoffbehov for tanking til neste oppdrag / neste driftsdøgn. Teknisk tilstand på bussen må kunne rapporteres i sanntid til trafikksentral / teknisk avdeling og hentes ut som rapporter. F.eks. drivstoffnivå, Ad-Blue nivå, olje, kjølevæske, lyspærer osv. Systemet vil også varsle for neste service, basert på km, tid eller fastsatt dato. Det skal være elektronisk "Feilrapportbok" der sjåføren kan legge inn de feil / mangler og skader som må rettes. Disse skal så sendes automatisk til trafikksentral / teknisk avdeling.

64 56 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 Rapportering Det skal kunne genereres rapporter fra alle driftens parametre, som er silt med filtre. Disse skal kunne være pr. sjåfør, pr. buss, linje, avdeling osv. Det skal kunne genereres miljørapport i forhold til drivstofforbruk, oljeforbruk og lignende. Det skal også kunne hentes ut rapport for drivstofforbruk pr. kjøretøy, rute/linje, sjåfør. Det skal kunne hentes ut km. og "tankedata" rapport. Systemet vil kunne eksportere nødvendige data til miljø- og kjøretøydatabasen direkte inn i som oppdragsgiver benytter. Avviksrapportering Det skal være elektronisk "Avviksskjema" der sjåføren kan legge inn de hendelser som skal rapporteres. Disse skal så sendes automatisk til trafikksentral. Avvik skal videre kunne føres inn i elektronisk avvikssystem. Alarmfunksjon for sjåfør Det vil være alarmfunksjon (trykke på knapp ved ran) og oppkobling mot bussens kamera og mikrofon, slik at trafikksentral kan se bussen i sanntid. Bussen vil vises med GPS posisjon og i kart. Oppsummering Kontroll av driften i sanntid gir få feil i produksjonen. (K) Kontroll av driften i sanntid fører til mindre konsekvenser når feil oppstår. (K) Drivstofforbruket reduseres. (M) Dekkforbruket reduseres. (M) Støynivået reduseres. (M) Det oppstår færre skader på materiell og personer. (K) (S) (M) Større sikkerhet ved alarmfunksjon. (K) (S) Et komplett rapportering og kontrollsystem for teknisk oppfølging av bussene. (K) Veiledning av sjåfør under kjøring, noe som hindrer uønsket kjøreadferd. (K) (S) (M) Sikrer mot overtredelse av fartsgrensene. (K) (S) Systemet hjelper sjåføren og operasjonsledelsen til å ta gode beslutninger. (K) Automatisk kontroll i forhold til kjøre og hviletidsbestemmelser. (K)

65

66

67 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen Rutebeskrivelse Det bekreftes herved at tilbudet er basert på rutebeskrivelsen slik den fremkommer i Oppdragsbeskrivelsen 1.4 Materiellbeskrivelse Materiellbeskrivelse kategori A - Bybuss Boreal Transport tilbyr følgende busser, eller tilsvarende, i Kategori A hovedtilbud og opsjoner: Tegninger og spesifikasjoner over kjøretøyene er vedlagt. Fig. 1.5Fig. 1.6Fig. 1.7Fig. 1.8 Fig. 1.5 sett forfra

68 60 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 Fig. 1.6 sett bakfra Fig. 1.7 innvendig - sett bakover Fig. 1.8 innvendig - sett framover

69 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen

70 Varme- og ventilasjonsanlegg

71 Tekniske spesifikasjoner

72

73

74

75

76 68 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 Materiellbeskrivelse kategori B - Stamrutebuss Boreal Transport tilbyr følgende busser, eller tilsvarende, i Kategori B i hovedtilbud og opsjoner: Tegninger og spesifikasjoner over kjøretøyene er vedlagt. Fig. 1.9Fig. 1.10Fig. 1.11Fig Fig. 1.9

77 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen Fig Fig. 1.11

78 70 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 Fig. 1.12

79 Tekniske spesifikasjoner

80

81

82

83

84 76 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 Materiellbeskrivelse kategori C - Lokalbuss Boreal Transport tilbyr følgende busser, eller tilsvarende, i Kategori C i hovedtilbud og opsjoner: Tegninger og spesifikasjoner over kjøretøyene er vedlagt. Fig Fig Fig. 1.13

85 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen Fig. 1.14

86 Tekniske spesifikasjoner

87

88

89

90 Tekniske spesifikasjoner

91

92

93

94

95

96 88 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 Materiellbeskrivelse kategori D - Minibuss Boreal Transport tilbyr følgende busser, eller tilsvarende, i Kategori D i hovedtilbud: Tegninger og spesifikasjoner over kjøretøyene er vedlagt. Boreal Transport tilbyr følgende busser, eller tilsvarende, i Kategori D i opsjonsalternativ 2: Fig. 1.15Fig Fig Fig. 1.16

97 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen

98

99

100

101 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen Miljø og kvalitet Det tilbudte materiellet har en kvalitet og miljøprofil som er utover krav fra Hedmark Trafikk FKF. Det vises her til vedlagte tegning og spesifikasjoner, samt tilbudets punkt der disse blir belyst.

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126 - 4 -

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136 128 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen Utskiftningsplan for bussmateriellet Vedlagt følger vår utskiftningsplan for bussmateriellet.

137 3.4.1 Utskiftningsplan for bussmateriellet Utskiftningsplan for bussmateriellet for enkeltrutepakker og ved opsjoner Alle busser er nye ved kontraktens start, og alle busser som settes inn ved utskiftninger vil være nye busser. Kategori Rutepakke Hoved / Opsjon A By 1 Hoved A By 1 Hoved + Opsjon B Stamrute 2 Hoved C Lokal 1 Hoved C Lokal 2 Hoved D Mini 1 Hoved D Mini 1 Hoved + Opsjon D Mini 2 Hoved Utskiftningsplan for bussmateriellet for rutepakke 1 og 2 samlet Alle busser er nye ved kontraktens start, og alle busser som settes inn ved utskiftninger vil være nye busser. Kategori Rutepakke Hoved / Opsjon A By 1 Hoved A By 1 Hoved + Opsjon B Stamrute 2 Hoved C Lokal 1 og 2 Hoved D Mini 1 Hoved D Mini 1 Hoved + Opsjon D Mini 2 Hoved

138 130 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen Rutiner vedrørende renhold og vedlikehold av busser Vedlagt følger våre rutiner for vedlikehold og renhold av busser. Det gjøres oppmerksom på at ved implementering av kvalitetssystemet i nye driftsavdelinger vil behovene til denne avdelingen gjennomgåes og stille opp mot dagens system for å vurdere behov for endringer og tilføyelser.

139 KVALITETSHÅNDBOK BTNorge Driftshåndbok BTS - Lillehammer RUTINE FOR REPARASJON OG VEDLIKEHOLD AV VOGNER LILLEHAMMER Kapittel Kontrollert av: KS-leder BTS Dato: Revisjon: 2 Godkjent av: Daglig leder BTS Side 1 av 3 RUTINE FOR REPARASJON OG VEDLIKEHOLD AV VOGNER

140 KVALITETSHÅNDBOK BTNorge Driftshåndbok BTS - Lillehammer RUTINE FOR REPARASJON OG VEDLIKEHOLD AV VOGNER LILLEHAMMER Kapittel Kontrollert av: KS-leder BTS Dato: Revisjon: 2 Godkjent av: Daglig leder BTS Side 2 av 3

141 KVALITETSHÅNDBOK BTNorge Driftshåndbok BTS - Lillehammer RUTINE FOR REPARASJON OG VEDLIKEHOLD AV VOGNER LILLEHAMMER Kapittel Kontrollert av: KS-leder BTS Dato: Revisjon: 2 Godkjent av: Daglig leder BTS Side 3 av 3

AtB Evaluering av regionanbudene for buss i Sør- Trøndelag. 17. mars 2014

AtB Evaluering av regionanbudene for buss i Sør- Trøndelag. 17. mars 2014 AtB Evaluering av regionanbudene for buss i Sør- Trøndelag 17. mars 2014 Denne rapporten er utarbeidet av PwC for styret i AtB AS i samsvar med inngått oppdragsavtale mellom PwC og AtB. Arbeidet er utført

Detaljer

Rutetransport Hamar-regionen 2012. Prosedyreregler

Rutetransport Hamar-regionen 2012. Prosedyreregler Versjon 1.2 Dato: 30.08.2011 INNHOLD 1 INFORMASJON... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Informasjon om oppdragsgiver... 4 1.3 Nåværende avtaleforhold... 4 2 ANSKAFFELSENS OMFANG... 4 2.1 Beskrivelse av oppdraget...

Detaljer

Lin Andrea Gulbrandsen. Rapport om bussanbud i Norge

Lin Andrea Gulbrandsen. Rapport om bussanbud i Norge Lin Andrea Gulbrandsen Rapport om bussanbud i Norge Innhold 1.0. Innledning 03 2.0. Anbudene 04 3.0. Anbudene og bussjåførene 05 4.0. Arbeidshverdagen 06 4.1. Rutetider 06 4.2. Reguleringstider 07 4.3.

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

Kontrakt nr 10/633. Kollektivtrafikk buss. Tromsø-området. Troms fylkestrafikk FKF

Kontrakt nr 10/633. Kollektivtrafikk buss. Tromsø-området. Troms fylkestrafikk FKF Kontrakt nr 10/633 Kollektivtrafikk buss Tromsø-området mellom Troms fylkestrafikk FKF (heretter kalt Oppdragsgiver) og Nobina Norge AS (heretter kalt Operatør) organisasjonsnr.: 915 768 237 Kontrakten

Detaljer

Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen Versjon 3.0 Ajour per 28.03.12

Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen Versjon 3.0 Ajour per 28.03.12 Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene Sør-Trøndelag Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Vedlegg 1 Versjon 3.0 Ajour per 28.03.12 Innhold 1. PLANLEGGING

Detaljer

Prosedyreregler for. Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Prosedyreregler Versjon 2.5 Sist oppdatert 18.08.

Prosedyreregler for. Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Prosedyreregler Versjon 2.5 Sist oppdatert 18.08. Prosedyreregler for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Prosedyreregler Versjon 2.5 Sist oppdatert 18.08.2010 1 Innledning... 3 1.1 Kunngjøring/bakgrunn...3 1.2 Fremdriftsplan...3

Detaljer

Implementering av rapporteringssystem ved Høgskolen Stord/Haugesund

Implementering av rapporteringssystem ved Høgskolen Stord/Haugesund Implementering av rapporteringssystem ved Høgskolen Stord/Haugesund BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Glenn Lonebu Kand.nr. 41 Cato Melkevik

Detaljer

Vern av kollektivtransportens ansatte mot vold, trusler og ran. Forord

Vern av kollektivtransportens ansatte mot vold, trusler og ran. Forord Forord Høsten 2000 opprettet Samferdselsministeren en arbeidsgruppe som skulle vurdere tiltak i kollektivtransporten. Initiativet til opprettelsen kom fra LO, fellesaksjonen Sambuss (Norsk Jernbaneforbund,

Detaljer

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Saksbehandler: Mariann M. Hunstad,

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Vista Analyse AS, november 2009 www.vista-analyse.no Forord Fylkestinget i Hedmark vedtok i sitt møte 19.06.2009 å

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer

LEKTIVTRAFIKKEN I ROGALAND (OPPFØLGINGSRAPPORT)

LEKTIVTRAFIKKEN I ROGALAND (OPPFØLGINGSRAPPORT) 333 FORVALTNINGSREVISJON AV ELEKTRONISK BILLETTERING I KOL- LEKTIVTRAFIKKEN I ROGALAND (OPPFØLGINGSRAPPORT) ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2013 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 09., 10. og 11.12.2013 Sak: 90/13 Resultat: Vedtatt m/tillegg Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Behandling:

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/175 Innklaget virksomhet: Klager: Helse-Nord RHF, Saksnummer: 2009/175 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Busstjenester Bærum Øst

Busstjenester Bærum Øst Busstjenester Bærum Øst Prosedyreregler for konkurranse versjon 1.2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 4 1.2 Om Ruter... 5 1.3 Oppdragets omfang... 6 1.4

Detaljer

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion Kongsbergregion INNHOLD 1. Visjoner og mål... 3 2.... 3 2.1 Hva er hensikten med et Kvalitetstyringssystem...3 2.2 Ansvar og roller...4 2.3 Kvalitetskostnad og økt effektivitet...4 2.4 Hovedfokus i kontinuerlig

Detaljer

Årsmelding 2012. Enkelt for alle å reise kollektivt

Årsmelding 2012. Enkelt for alle å reise kollektivt Årsmelding 2012 Enkelt for alle å reise kollektivt Trykk og lay-out: Oppland fylkeskommune Foto: Opplandstrafikk, Oppland fylkeskommune 2 Innhold Fakta om kollektivtrafikken... 5 1. Flere og mer fornøyde

Detaljer

1. Standarder (ITIL-standarden)

1. Standarder (ITIL-standarden) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Standarder (ITIL-standarden) Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget Systemforvaltning 1. Standarder (ITIL-standarden)

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

Busstjenester på Romerike. Tilbudsinnbydelse. versjon 1.1

Busstjenester på Romerike. Tilbudsinnbydelse. versjon 1.1 Busstjenester på Romerike 2008 versjon 1.1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Fremdriftsplan... 3 1.2 Oppdragets omfang... 4 1.3 Romerike... 5 2 GENERELT... 6 2.1 Definisjoner... 6 2.2 Om Oppdragsgiver... 7

Detaljer