Hedmark Trafikk FKF Disenstrandvegen Hamar. Stavanger, 6. september Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hedmark Trafikk FKF Disenstrandvegen 4 2321 Hamar. Stavanger, 6. september 2011. Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012"

Transkript

1 Hedmark Trafikk FKF Disenstrandvegen Hamar Stavanger, 6. september 2011 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vi viser til Deres invitasjon til å gi tilbud på anbudet "Rutetransport i Hamar-regionen 2012". Boreal Transport Sør AS har gleden av å gi tilbud på dette anbudet. Dokumentoversikt Vi viser til innholdsfortegnelsen som følger vedlagt etter dette tilbudsbrevet. Ruteområde Vårt tilbud inkluderer individuelle tilbud på rutepakke 1 og 2, inkludert minibuss produksjon, samt et samlet tilbud på rutepakke 1 og 2 som forutsetter at vi blir tildelt begge rutepakkene. For ordens skyld understrekes det at tilbudene på minibussproduksjonen forutsetter at vi har vunnet minst en av pakkene for ruteproduksjon. Bekreftelse Det bekreftes at vårt tilbud gis på de vilkår som fremgår av kontrakten og de krav og betingelser som er angitt i konkurransegrunnlaget, inklusiv vedlegg 1-8. Tilbudet er gitt på basis av den informasjon som er gitt i konkurransegrunnlaget, herunder også de presiseringer som er blitt gjort i svar på spørsmål underveis i anbudsprosessen. Konkurransegrunnlaget skisserer at tilbyder skal benytte Oppdragsgivers billetteringssystem og sanntidsinformasjonssystem. Det legges til grunn at dette systemet er velfungerende og brukervennlig. Forbehold Vi tar ingen forbehold i vårt tilbud, jfr. Vedlegg 6 Forbehold. Boreal Veolia Transport Sør Nord AS AS Postadresse: Postboks 308, 555, NO-9615 Madla, NO-4090 HammerfestHafrsfjord Besøksadresse: Treskeveien Hamnegata 3, 5, 9600 NO-4043 Hammerfest Hafrsfjord Telefon: , Telefax: Org. Org. nr: nr:

2 Tilbyders kontaktperson Kontaktperson hos tilbyder er Kai Tidemann(tlf , e-post og i dennes fravær Reidar Nilsen ( / , epost Tilbyders representanter i eventuelle forhandlinger Følgende personer er aktuelle representanter og vil bli gitt nødvendig myndighet: Kort oppsummering av tilbudet Kvalitetsheving med nytt materiell Tilbudet vårt innebærer en helt ny bussflåte ved oppstart som går utover minimumskravene i konkurransegrunnlaget. Lokal kjennskap Vi driver i dag bussdrift i Hedmark og Oppland, som innebærer at vi er godt kjent med vær- og føreforhold i dette området. Vi er også godt kjent med bybussdrift gjennom vår kontrakt i Stavanger. Bevisst kvalitets og miljøpolitikk Boreal har en bevisst kvalitetspolitikk med fokus på kundens behov og målsetning om kontinuerlig forbedring. Vi har en bevisst miljøpolitikk fordi vi ønsker å ta vare på naturen og omgivelsene rundt oss, for å redusere vårt forbruk og avfall, for å være konkurransedyktige samt å tilfredsstille miljøkrav og forventninger fra myndigheter, reisende og eiere. Vi har adoptert en "nullvisjon" som grunnlag for vårt sikkerhetsarbeid, fordi vi er bevisst vårt ansvar ansvar ovenfor kunder og passasjerer. Vårt kvalitetssystem er sertifisert i henhold til ISO 9001 Kvalitetsstyringssystemer og ISO Miljøstyringssystemer. Ved oppstart av nye kontrakter og driftsenheter vil behovene til denne avdelingen gjennomgåes og stillt opp mot dagens system for å vurdere behov for endringer og tilføyelser. Dette for på en best mulig måte å tilfredstille oppdragsgivers og passasjerenes behov og forventninger. Boreal Veolia Transport Sør Nord AS AS Postadresse: Postboks 308, 555, NO-9615 Madla, NO-4090 HammerfestHafrsfjord Besøksadresse: Treskeveien Hamnegata 3, 5, 9600 NO-4043 Hammerfest Hafrsfjord Telefon: , Telefax: Org. Org. nr: nr:

3 Vekt på trivsel Vi legger stor vekt på trivsel, motivasjon, medbestemmelse, informasjon og jobbtrygghet for alle ansatte. Vårt mål er å ha høyt motiverte medarbeidere som føler seg verdsatt, slik at de trives og gleder seg til å gå på jobb. Dette oppnås blant annet med aktiv kommunikasjon mellom ledelsen, tillitsvalgte og ansatte. Fokus på opplæring I Boreal har vi et stort fokus på opplæring, og vi er per dags dato ledende i bransjen på andel av medarbeidere som har gjennomført kompetansemodulene. Vi har stor tro på at kompetanseheving vil være med på å heve yrkesstatusen og øke rekrutteringen. Vi viser også til vedlagte brosjyre om opplæring og utvikling i konsernet, "Boreal-skolen". Boreal Transport Sør AS Boreal Transport Norge AS Boreal Veolia Transport Sør Nord AS AS Postadresse: Postboks 308, 555, NO-9615 Madla, NO-4090 HammerfestHafrsfjord Besøksadresse: Treskeveien Hamnegata 3, 5, 9600 NO-4043 Hammerfest Hafrsfjord Telefon: , Telefax: Org. Org. nr: nr:

4 Vår visjon Vår visjon er at 'vi skal være ledende innen sikre og bærekraftige transportløsninger', og vi har en ambisjon om å 'være en foretrukket langsiktig partner som bidrar til å øke mobiliteten gjennom å yte en service utover det forventede'. Ved å bygge på vår kompetanse og i forståelse med vårt ansvar, ønsker vi å gjøre kollektivtransport til et av nøkkelelementene i en bærekraftig utvikling. Innbyggerne ønsker transportmåter som respekterer både det lokale og globale miljøet, samtidig som sikkerheten og kvaliteten på tjenesten er høy. De forventer at lokale myndigheter sørger for at det finnes profesjonelle, pålitelige og erfarne operatører som dekker deres transportbehov. Samtidig er det viktig for myndighetene å få mest mulig igjen for pengene. Boreal har som målsetting å ivareta både innbyggernes krav til kvalitet og myndighetenes krav til effektivitet. Vi står til disposisjon for ytterligere informasjon. Med vennlig hilsen Boreal Transport Sør AS Kjetil Førsvoll Styreleder Boreal Veolia Transport Sør Nord AS AS Postadresse: Postboks 308, 555, NO-9615 Madla, NO-4090 HammerfestHafrsfjord Besøksadresse: Treskeveien Hamnegata 3, 5, 9600 NO-4043 Hammerfest Hafrsfjord Telefon: , Telefax: Org. Org. nr: nr:

5 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen Tilbyders svar på Kontraktens vedlegg Kommersielle betingelser Oppdragsbeskrivelse Kvalitets- og funksjonalitetselementer utover oppdragsgivers krav Miljøelementer utover oppdragsgivers krav flåtestyring Drift i sanntid (SDS) Rutebeskrivelse Materiellbeskrivelse Utskiftningsplan for bussmateriellet Rutiner vedrørende renhold og vedlikehold av busser Miljø-, Kvalitets- og funksjonalitetselementer utover oppdragsgivers krav Anleggsbeskrivelse Personalmessige forhold Prisskjema Prisskjema A Prisskjema B Prisskjema A Samlet tilbud Vognskjema Bekreftelse fra forsikringsselskap Påkravsgaranti Forbehold Milepælsplan Annet Opplæringsplan Boreal-skolen Gå for Grønt Intern kommunikasjon 209

6 Figurliste

7 Vedlegg Scorecardinformasjon Referanser CV Kvalitetshåndbok Kapittel Rutine for beredskapshåndtering Trysil Sertifikat ISO Sertifikat ISO Innholdsfortegnelse Kvalitetshåndbok Vær oppmerksom-brosjyre Bilbeltekampanje Brosjyre for mørketid Rutine for oppsett og oppdatering av rutetavler brosjyre ventilasjonsanlegg Tekniske spesifikasjoner Seteplan Tekniske spesifikasjoner Seteplan Tekniske spesifikasjoner Tekniske spesifikasjoner Seteplan Seteplan Spesifikasjon ISO dokumentasjon på Klimaregnskap Miljømål Tilleggsinformasjon Utskiftningsplan for bussmateriellet Rutine for reparasjon og vedlikehold av vogner Renholdsprogram Fakta om BioDiesel Tekniske data Biodiesel B BioDiesel Prisskjema A Prisskjema B Opsjoner Prisskjema A Samlet tilbud BILAG C - Vognskjema for tilbudsinnlevering Bekreftelse fra forsikringsselskap Bankgaranti Milepælsplan

8

9 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen Tilbyders svar på Kontraktens vedlegg Kommersielle betingelser Vi bekrefter at tilbudet gis basert på krav og betingelser angitt i Kommersielle betingelser. 1.2 Oppdragsbeskrivelse Vi bekrefter at tilbudet gis basert på krav og betingelser angitt i Oppdragsbeskrivelsen Kvalitets- og funksjonalitetselementer utover oppdragsgivers krav Samarbeidsevne ovenfor Oppdragsgiver og forståelse for Oppdraget Dagens samarbeid med oppdragsgiver Boreal Transport driver i dag rute- og regionkjøring i Trysil og Lillehammer og er svært godt kjent med områdene i Hedmark og Oppland. Vi har et meget godt samarbeid med Oppdragsgiver og mener å ha sett at vår politikk, målsetninger og ambisjoner er i samsvar med Oppdragsgivers. Samarbeidet har resultert i et sikkert, godt og miljøvennlig rutetilbud for våre passasjerer i Trysil, samt trygge og gode arbeidsvilkår for våre ansatte. Oppdragsgiver og Boreal Transport har felles fokus på miljø, og vi har tidligere blitt utfordret av Oppdragsgiver til å ta i bruk spennende miljøløsninger for bussdrift. Visjon Viser til vår visjon som er at 'vi skal være ledende innen sikre og bærekraftige transportløsninger', og vi har en ambisjon om å 'være en foretrukket langsiktig partner som bidrar til å øke mobiliteten gjennom å yte en service utover det forventede'. Boreal har som målsetting å ivareta både innbyggernes krav til kvalitet og myndighetenes krav til effektivitet. Dette innebærer høyt fokus på sikkerhet, komfort og punktlighet. Dokumentert evne til å gjennomføre og tilrettelegge Oppdraget Referanser Viser til vedlagt oversikt over referanser. Utøvd opsjon i Rogaland Rogaland Kollektivtrafikk FKF, Kolumbus, har allerede nå utøvd opsjon på en tre års forlengelse av kontrakten fra De har også valgt å utøve opsjon for tre år samtidig i stedet for å benytte seg av muligheten til å utøve opsjon for et år om gangen.

10 2 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 Prolongering av kontrakt i Finnmark Finnmark Fylkeskommune har valgt å prolongere kontrakt på drift av buss, ferge og hurtigbåt med Boreal Transport Nord fra framfor å anbudsutsette dette. Erfaring med oppstart av nye kontrakter Vi har erfaring med å håndtere de utfordringer som følger med oppstart av nye kontrakter, blant annet med sjåførmangel ved oppstart av kontrakt i Rogaland i Erfaringen fra slike situasjoner gjør at vi vil ha et sterkt fokus på å sikre oppstarten og er godt rustet til å håndtere de utfordringer som kan dukke opp ved oppstart i Hamar. Dette vil være til fordel for både publikum og oppdragsgiver, noe vi har sett ved suksessfull oppstart av anbud i Lillehammer, Harstad, Lofoten og Vesterålen. Piket I vårt tilbud har vi lagt inn piketstillinger i rutepakke 1 og piketstillinger i rutepakke 2, noe som gjør at vi har piketdekning for hele driftsdøgnet. Lavt sykefravær og god trivsel Vi jobber aktivt med HMS i årlige planer som tar for seg hele virksomhetens HMS og har i dag svært lavt sykefravær og god trivsel. Vi gjennomfører årlige medarbeiderundersøkelser og medarbeidersamtaler og er opptatt av at ansatte har nødvendig kompetanse og at de trives. Dette er også en del av våre beskrevne styringssystemer (ISO 9001 og ISO 14001). For øvrig har vi scorecardevaluering av alle ansatte for å avdekke kompetansebehov hos hver enkelt, slik at vi kan tilpasse opplæringen til våre sjåfører individuelt. Med dette tilbyr vi høyere kvalitet på sjåføropplæring, miljø og sikkerhet enn Oppdragsbeskrivelsens minimumskrav. Ytterlig informasjon om scorecardevaluering er vedlagt.

11 Scorecard Verktøy for kompetanseavdekking hos ledelse og sjåfører

12

13

14

15

16

17

18

19 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen I Boreal Transport har vi et meget lavt sykefravær, som i 2010 var på korttidsfravær. av dette var Personalpolitikk I Boreal Transport har vi tett kommunikasjon mellom tillitsvalgte og ledelse, og vi legger stor vekt på å ha ordnede forhold for alle ansatte. Trivsel, motivasjon, medbestemmelse, informasjon og jobbtrygghet vektlegges. Som en konsekvens av dette har vi et eget konsernutvalg bestående av tillitsvalgte fra alle datterselskapene. I tillegg har vi en konserntillitsvalgt. Konsernutvalget kommuniserer jevnlig med ledelsen, og har dessuten to møter pr. år i tillegg til at konserntillitsvalgt har månedlige møter med personalsjef. Dette gjøres for å styrke samarbeidet mellom de ulike driftsenhetene og for å skape trygge og motiverende arbeidsplasser. Vårt mål er å ha høyt motiverte medarbeidere som føler seg verdsatt slik at de trives og gleder seg til å gå på jobb. Dette oppnås best med aktiv kommunikasjon mellom ledelse, tillitsvalgte og ansatte. Vår innsats på dette området er også vist ved at Boreals personalsjef er NHO Transports representant i NHOs arbeidsmiljøutvalg. Intern kommunikasjon Boreal Transport prioriterer intern kommunikasjon for alle ansatte, både innenfor avdelinger, men også mellom avdelinger på ulike steder i landet, samt mellom avdelinger i ulike land. Dette sikrer vi lokalt gjennom møter, nyhetsbrev, informasjonsskjermer og oppslagstavler. På et mer overordnet plan tilbyr konsernet både intranett og internbladet Knutepunktet. For dette viser vi til vår vedlagte beskrivelse i artikkel 8.4 Intern kommunikasjon. Med dette tilbyr vi kvalitet og erfaring som er utover minimumskravene som skisseres i Oppdragsbeskrivelsen.

20 Erfaring fra tilsvarende arbeider Oversikt over de 3-5 mest relevante oppdrag utført eller under utførelse i løpet av de siste 5 år. Opplysningene kan gis på eget skjema. Oppdragets navn Sted for utførelse Oppdragsgiver Adresse Referanseperson hos oppdragsgiver Utført i perioden (fra - til) ÅÅMM Oppdrag 1 Oppdrag 2 Oppdrag 3 Oppdrag 4 Sør-Rogaland Lommedalen Lillehammer Trysil Sør-Rogaland, Lommedalen- Lillehammer Trysil inkludert Sandvika- Stavanger og Bekkestua- Sandnes Oslo Rogaland Kollektivtrafikk/ Kolumbus Jernbaneveien 9, Postboks 270 Sentrum, 4002 Stavanger Driftssjef Jostein Fisketjøn tlf og Adm. direktør Odd Aksland tlf og Fra januar 2008 til juni 2013, med opsjon til juni 2016 Ruter AS Postboks 1030, Sentrum 0104 Oslo Tidligere viseadm. Direktør Runar Hannevold tlf og Tidligere produksjonsdir ektør Henry Gaarde tlf og Fra juli 2003 avsluttet juni 2010 Oppland fylkeskommune Kirkegata 76, 2626 Lillehammer Tidligere samferdselssjef Arild Bøhn tlf Assisterende leder i Opplandstrafikk Randi Skaaraaen tlf og Fra januar 2008 til desember 2014, med opsjon til desember 2015 Hedmark Trafikk Disenstrandvegen Hamar Tidligere direktør Gunnar Jakobsen telf Ruteplanlegger Tor Haugstulen telf med opsjon til 2015 Oppdragets årlige verdi Totalt antall årsverk Egne arbeidstakere Underoperatør Underoperatør (firma/navn)

21 Kort beskrivelse av oppdraget: (Stikkord: spesielle forhold, tekniske utfordringer mm.) Taxisentral, Dalane Taxitransport AS, Bjerkreim Bilselskap AS, Nettbuss Vest AS, Vigrestad Buss, Vigrestad Taxi, Kverneland Taxi, Jæren Taxisentral AS, Klepp Turvognservice AS Kjøring av busser i rutetrafikk i Sør- Rogaland (Rennesøy, Randaberg, Sola, Stavanger, Sandnes, Klepp, Time, Hå, Gjesdal, Bjerkreim, Eigersund, Sokndal og Lund). Blant annet drift av 35 naturgassbusse r og 3 dobbeltdekkere Rutekjøring; rute 142, 143, 144, 752 og 731 Kjøring av busser i rutetrafikk i Lillehammer Kjøring av busser i rutetrafikk i Trysil

22 14 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 Prosjektorganisasjon, risikovurdering og fremdriftsplan fram til Oppstart Vi vil på en så tidlig fase som mulig involvere driftspersonell i prosjektorganisasjonen. Vedlagt følger hans CV. Han vil få støtte fra andre ressurser i Boreal Transport Sør og Boreal Transport Norge.

23 C U R R I C U L U M VITAE P E R S O N O P P L Y S N I N G E R U T D A N N I N G A R B E I D S E R F A R I N G

24 16 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vi er klar over kravene i forhold til virksomhetsoverdragelse og ser frem til å motta den kompetanse og erfaring som vi kan engasjere fra dagens driftsorganisasjon. Oppstartskostnader Vi har avsatt betydelige ressurser for å håndtere de utfordringer vi vil møte ved oppstart av kontrakten. Risikoanalyse Boreal Transport utvikler en lokalt tilpasset beredskapsplan for ethvert oppdrag. Før oppstart gjennomføres det en risikoanalyse. Risikoanalysen skal dokumentere hva som kan skje, hvor ofte det kan skje, konsekvensene dersom det skjer samt anbefale tiltak overfor risikobildet for oppdraget. Basert på risikoanalysen utformes det et sett med ulike scenarioer for mulige uønskede hendelser, ulykker og kriser forbundet med oppdraget, samt en plan som beskriver håndtering av de ulike scenarioene. Scenarioene benyttes deretter til trening av personalet, både i form av praktiske øvelser og skrivebordsøvelser. Dette er beskrevet i kapittel 7 i Kvalitetshåndboken (vedlagt), samt at en lokal beredskapsinstruks integreres i lokalt kapittel 8 av sjåførhåndboken for oppdraget. Dette er utover Oppdragsgivers minimumskrav om sikkerhet i Oppdragsbeskrivelsen.

25 KVALITETSHÅNDBOK BTNorge RUTINE FOR BEREDSKAPSHÅNDTERING TRYSIL Kapittel:7.7.3 Kontrollert av: HMSK-leder Dato: Revisjon: 1 Godkjent av: Daglig leder Side 1 av 5

26 KVALITETSHÅNDBOK BTNorge RUTINE FOR BEREDSKAPSHÅNDTERING TRYSIL Kapittel:7.7.3 Kontrollert av: HMSK-leder Dato: Revisjon: 1 Godkjent av: Daglig leder Side 2 av 5

27 KVALITETSHÅNDBOK BTNorge RUTINE FOR BEREDSKAPSHÅNDTERING TRYSIL Kapittel:7.7.3 Kontrollert av: HMSK-leder Dato: Revisjon: 1 Godkjent av: Daglig leder Side 3 av 5

28 KVALITETSHÅNDBOK BTNorge RUTINE FOR BEREDSKAPSHÅNDTERING TRYSIL Kapittel:7.7.3 Kontrollert av: HMSK-leder Dato: Revisjon: 1 Godkjent av: Daglig leder Side 4 av 5

29 KVALITETSHÅNDBOK BTNorge RUTINE FOR BEREDSKAPSHÅNDTERING TRYSIL Kapittel:7.7.3 Kontrollert av: HMSK-leder Dato: Revisjon: 1 Godkjent av: Daglig leder Side 5 av 5

30 22 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 Rutiner og beredskapssystem for håndtering av avvikssituasjoner, driftsstans og forsinkelser Sanntidsdriftssystem For å unngå innstillinger og forsinkelser vil vi bruke et sanntidsdriftssystem fra Nærmere beskrivelse av dette systemet følger i kapittel Drift i sanntid. Piket Som nevnt ovenfor tilbyr vi piketstillinger i rutepakke 1 og piketstillinger i rutepakke 2, noe som gjør at vi har piketdekning for hele driftsdøgnet. Dette vil gjøre oss bedre rustet til å unngå avvikssituasjoner, driftstans og forsinkelser. Avvikssystem Oppdragsbeskrivelsens kapittel 3 stiller krav til håndtering av avvikssituasjoner og innstillinger. Vi har i Boreal Transport lang erfaring med avvikssystem, og vil for anbudet i Hamar-regionen velge et avvikssystem som oppfyller alle krav i henhold til ISO 9001 og ISO På vår avdeling i Rogaland benytter vi oss av som vi har svært positive erfaringer med. Dette systemet er integrert i beredskapsgruppen og håndtering av ulykker, med varsling både via SMS og e-post. Det kan registreres avvik både i et program i Windows eller på web. Alt som registreres vil bli lagret i en database som er tilgjengelig via internett. Når et avvik er registrert kan det sendes til de som avviket er relevant for. Det er et eget kontaktregister i programmet slik at det er lett å holde oversikt over medarbeidere og ansvarspersoner. Mer informasjon om dette systemet kan leses på ww.landax.no. Med dette systemet tilbyr vi høyere sikkerhet og passasjerkomfort enn det som er satt som minimumskrav i Oppdragsbeskrivelsen. Kvalitetssystem I tillegg til å tilfredsstille kravene i kapittel 3.1 i Oppdragsbeskrivelsen, er vårt kvalitetssikringssystem sertifisert i henhold til ISO 9001 og vårt miljøsystem er sertifisert i henhold til ISO (sertifikater er vedlagt). Vår samarbeidspartner i dette arbeidet er Norske Veritas (DNV). De beskrevne systemene skal sikre at bedriftens politikk blir etterlevd og at vi til enhver tid oppfyller de gjeldende rutiner, krav, lover og forskrifter som er fastsatt for vår virksomhet innenfor områdene sikkerhet, miljø og kvalitet. Videre, er hovedformålet med vårt kvalitets og miljøsystem å sikre en kontinuerlig forbedringsprosess som tar hensyn til endringer i interne og eksterne rammeforhold. Dette er utover Oppdragsgivers minimumskrav, og gir høyere kvalitet med hensyn til passasjerkomfort, sikkerhet, påvirkning av miljø og sjåførkompetanse. Vedlagt følger også innholdsfortegnelse fra vår Kvalitetshåndbok og driftshåndbok for Boreal Transport Sør. Nye enheter og kontrakter blir implementert i vårt kvalitetssystem med eventuelle tilpasninger en ny kontrakt krever. Nullvisjon Oppdragsbeskrivelsens kapittel 3.10 stiller krav til sikkerhet og krisehåndtering. Operatøren skal ha rutiner (beredskapsplan) for håndtering av brann, ulykker, terror og annen krisehåndtering. I Boreal Transport Norge har vi vedtatt en "Nullvisjon" som et mål for vårt

31 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen sikkerhetsarbeid. Nullvisjonen innebærer at vi skal jobbe for en virksomhet uten skader på personer, materiell og miljø. Dette arbeidet reflekteres blant annet i vår sjåføropplæring og igjennom kampanjer hvor bevissthet rundt sikkerhetsrisiko er ment å virke forebyggende. Andre elementer i opplæringen er blant annet førstehjelpskurs, ulykkesberedskapskurs og ransforebyggende kurs. Vår nullvisjon er også inkludert i vårt beskrevne kvalitetssikringssystem og miljøsystem. Med dette er vårt tilbud av høyere kvalitet med hensyn til sjåførkompetanse, sjåføropplæring og sikkerhet enn det som er satt som minimumskrav. Dette har videre også positiv innvirkning på miljø. Sikkerhetskampanjer I forbindelse med skolestart, mørketid og vinterføre kjører vi kampanjer rettet mot våre sjåfører for å sette fokus på sikkerhet. Viser til vedlagte brosjyrer for skolestart og mørketid i år. Alle våre avdelinger gjennomfører også en årlig sikkerhetsdag der det i år blant annet vil fokuseres på bruk av bilbelter, både for sjåfører og passasjerer.

32

33 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen

34

35 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen

36 Kvalitetshåndbok BTNorge HOVEDINNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel: Kontrollert av: HMSK leder Dato: Revisjon: 11 Godkjent av: Konsernleder Side 1 av 7

37 Kvalitetshåndbok BTNorge HOVEDINNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel: Kontrollert av: HMSK leder Dato: Revisjon: 11 Godkjent av: Konsernleder Side 2 av 7

38 Kvalitetshåndbok BTNorge HOVEDINNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel: Kontrollert av: HMSK leder Dato: Revisjon: 11 Godkjent av: Konsernleder Side 3 av 7

39 Kvalitetshåndbok BTNorge HOVEDINNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel: Kontrollert av: HMSK leder Dato: Revisjon: 11 Godkjent av: Konsernleder Side 4 av 7

40 Kvalitetshåndbok BTNorge HOVEDINNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel: Kontrollert av: HMSK leder Dato: Revisjon: 11 Godkjent av: Konsernleder Side 5 av 7

41 Kvalitetshåndbok BTNorge HOVEDINNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel: Kontrollert av: HMSK leder Dato: Revisjon: 11 Godkjent av: Konsernleder Side 6 av 7

42 Kvalitetshåndbok BTNorge HOVEDINNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel: Kontrollert av: HMSK leder Dato: Revisjon: 11 Godkjent av: Konsernleder Side 7 av 7

43 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen

44

45 Skoleveien byr på mange utfordringer for de yngste: - Ikke la bussen bli en av dem. De små fotgjengerne: Vi kjører rolig opp mot fotgjengerovergangene slik at vi skaper en trygg og sikker situasjon for de yngste. Vi er ekstra varsomme og oppmerksomme når vi passerer barn langs veien. De små syklistene: Vi er ekstra varsomme og oppmerksomme når vi ser syklende barn langs veien, spesielt gjelder dette i nærheten av fotgjengerfelt. De små passasjerene: Vi kjører alltid rolig inn i holdeplassene og gi klare retningslinjer om sikkerhetssoner og avstand til fortauskanten. Vær klar på at barna skal gå rolig inn i bussen og sørg for at alle sitter ned på sete og bruker belte der dette finnes Ved avstigning er vi oppmerksomme, forklarende og bestemte slik at vi unngår at uønskede og farlige situasjoner oppstår. Boreals sikkerhetsnøkkel: Ikke snakk i mobil mens du kjører. Informer de reisende om setebeltepåbud Vær konsentrert om jobben og les trafikken rundt deg Følg alle prosedyrene! Oppretthold god sikkerhetskultur. Sjekk med din kollega for å forsikre deg om at dere har samme forståelse for oppgavene Et lite smil på veien: Husk at vi ubevisst og ufrivillig påvirker alle dem vi kommer i kontakt med, gjennom ordene våre, oppførselen vår, smilet vårt, ja til og med med tausheten vår, hele vår personlighet. P. Benoist-Hanapier

46 www. boreal.no

47 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen

48 BRUK AV BILBELTE. Stavanger Eddie Pettersen HMS koordinator Side 1 av 2 Boreal Transport Sør AS, Treskeveien 5, PO Box 555, NO-4090 HAFRSFJORD Phone: , Fax: , Enterprise No.: NO MVA

49 Side 2 av 2 Boreal Transport Sør AS, Treskeveien 5, PO Box 555, NO-4090 HAFRSFJORD Phone: , Fax: , Enterprise No.: NO MVA

50 42 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012

51

52 Ferdsel i mørket byr på mange utfordringer: - Ikke la bussen bli en av dem. De myke trafikkantene: Mange fotgjengere/syklister tror at når de selv ser et kjøretøy, ser også sjåføren dem. Men i mørke høst- og vinterkvelder kan det ofte være umulig for sjåfører å se fotgjengere/syklister langs veikanten. Spesielt gjelder dette på dårlig opplyste veier. Fotgjengere/syklister som ferdes uten refleks blir først synlige ved meters avstand 35 prosent av alle trafikkulykker med myke trafikkanter skjer i mørket, og bare om lag 5 prosent av dem som blir påkjørt og skadet bruker refleks. I tettbygd strøk har du som sjåfør som kjører med nærlys i 50 km/t 2 sekunder på å oppdage og reagere på fotgjengere/syklister som ferdes uten refleks. Boreals nullvisjon: Målet for vårt sikker hetsarbeid er en virk somhet uten skader på personer, materiell og miljø. Dette kan vi bare få til i lag.

53 www. boreal.no

54 46 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 Robusthet i vogndisponering for gjennomføring av ruteproduksjonen Sanntidsdriftssystem For å utnytte bussflåten på en mest mulig effektiv måte, til glede for både passasjerer og oppdragsgiver, vil vi bruke et sanntidsdriftssystem fra Nærmere beskrivelse av dette systemet følger i kapittel Drift i sanntid (SDS). Kapasitet I rutepakke 1 har vi lagt inn 57 seters busser mer enn det som kreves i konkurransegrunnlaget. I rutepakke 2 er det lagt inn 57 seters buss mer enn det som kreves i konkurransegrunnlaget. Fleksibilitet For å kunne utnytte bussflåten vår på en mest mulig effektiv måte vil vi bruke flere kategori C- vogner som også tilfredsstiller kravene for kategori B-vogner. Hvis vi kun tildeles kontrakt for rutepakke 2 vil vi ha slike vogner. Hvis vi tildeles kontrakt både for rutepakke 1 og rutepakke 2 vil dette antallet være Reservemateriell Vi tilbyr en reservedekning på optimalt for drift.. Alt reservemateriell består av nye busser og er lokalisert Organisering av trafikklederfunksjonen, herunder åpningstider, arbeidsoppgaver og kompetanse til personalet og lokalisering For å kunne avvikle driften på en best mulig måte har vi lagt inn en trafikkleder og en driftsleder på hvert depot. Med denne bemanningen kan vi holde trafikklederfunksjonen oppe hele driftsdøgnet. For å sikre bedriftens behov for kompetanseutvikling ved at den enkelte medarbeider tilbys kontinuerlig oppdatering og videreutvikling av egen kompetanse, driver vi Borealskolen. Vi viser til artikkel 8.2 Boreal-skolen der denne beskrives nærmere. Rutiner for vedlikehold av trafikantinformasjon på holdeplasser Vedlagt følger rutine for vedlikehold av trafikantinformasjon på holdeplasser.

55 KVALITETSHÅNDBOK BTNorge Driftshåndbok BTS (Sør Rogaland) RUTINE FOR OPPSETT OG OPPDATERING AV RUTETAVLER. Kapittel Kontrollert av: KS-leder BTS Dato: Revisjon: 1 Godkjent av: Daglig leder BTS Side 1 av 1

56 48 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 Bussanlegg, bussdepot og oppstillingsplasser Oppstillingsplasser utover dem som er nevnt i konkurransegrunnlaget Viser til oversikt i kapittel 1.5 Anleggsbeskrivelse. Spiserom Vi har avsatt midler til betydelige investeringer og vedlikehold i kontraktsperioden på depotene, inklusiv spiserom i Brummundal. Opplæringsprogram I artikkel 8.1 Opplæringsplan har vi lagt til vår tilbudte opplæringsplan. Kurs som inkluderes i denne planen er blant annet introduksjonsopplæring, ulykkesberedskapskurs, førstehjelpskurs, EcoDrivekurs og ransforebyggende kurs. Innholdet i denne planen er mer omfattende og er utover kravene som er satt i kapittel 3.3 i Oppdragsbeskrivelsen. Som en del av sjåføropplæringen har vi også scorecardevaluering av hver enkelt ansatt slik at vi kan tilpasse opplæringen individuelt. Med dette er vårt tilbud av høyere kvalitet med hensyn til sjåføropplæring og sjåførkompetanse enn det som er satt som minimumskrav. Dette har videre positiv innvirkning på miljø, sikkerhet og passasjerkomfort. Vi viser også til vår beskrivelse av Borealskolen som skal sikre bedriftens behov for kompetanseutvikling ved at den enkelte medarbeider tilbys kontinuerlig oppdatering og videreutvikling av egen kompetanse. Bussbransjeavtalen Alle våre sjåfører er tilknyttet bussbransjeavtalen. Vi vil legge til rette for at alle sjåfører som ønsker å gjennomføre bransjemodulopplæring skal få mulighet til dette. Vedlikehold, service og reparasjonsrutiner Viser til vedlagt rutine i kapittel 1.4 Materiellbeskrivelse. Disse rutinene vil tilpasses for å best mulig møte krav fra oppdragsgiver og publikum. Alle våre busser går på serviceavtale fra leverandør. Renholdsprogram Viser til vedlagt rutine i kapittel 1.4 Materiellbeskrivelse. Disse rutinene vil tilpasses for å best mulig møte krav fra oppdragsgiver og publikum Miljøelementer utover oppdragsgivers krav Materiell For oppfyllelse utover minimumskravene vedrørende materiell (miljø, kapasitet, sitteplasser, bagasje, passasjerkomfort og universell utforming) henviser vi til Materiellbeskrivelsen.

57 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen Oversikt over vognmateriellet innen de ulike vognkategorier og med opplysninger om relevant utstyr som kan tenkes benyttet til oppdraget Viser til kapittel Miljø-, Kvalitets- og funksjonalitetselementer utover oppdragsgivers krav. Vurdering av vognenes miljøegenskaper i forhold til komfort, funksjonalitetskrav og egnethet. Viser til kapittel Miljø-, Kvalitets- og funksjonalitetselementer utover oppdragsgivers krav. Vurdering av drivstoffalternativer og miljømessig forurensning I vårt miljøalternativ til normal diesel (B7), tilbyr Boreal å kjøre på 100 % biodiesel (B100) i perioden 15. mars november og % biodiesel i perioden 1. desember mars. Denne løsningen er bla.a. basert på vår vår erfaring med Biodiesel fra klimeforhold på Lillehammer. I dieselalternativet vårt vil alle busser som tilbys av Boreal ha motorer med rensesystem som tilfredsstiller kravet til EEV, som er utover minimumskravet som er EURO 5 for nye busser. Nærmere beskrivelse av dette finnes i kapittel Miljø-, Kvalitets- og funksjonalitetselementer utover oppdragsgivers krav. Vi har også vurdert hybrid og gass, men har konkludert med at disse alternativene ikke er konkurransedyktige. Vi kan imidlertid tilby dette på forespørsel. Vurdering av vognmateriellets alderssammensetning og miljøegenskaper Vi vil utelukkende tilby nytt materiell. Nærmere beskrivelse av dette finnes i kapittel Miljø-, Kvalitets- og funksjonalitetselementer utover oppdragsgivers krav. Program for miljøvennlig kjørestil og incentivordning for sjåfører for redusert drivstofforbruk Incentivordning; Sjåførens scorecard Kjørestil er oppfølgingspunkt i sjåførens scorecard. Sjåfører med god score får belønning og anerkjennelse, mens sjåfører med lav score får oppfølging. Disse ordningene bidrar til økt fokus på blant annet kundebehandling, skadebegrensning, arbeidsmiljø og drivstofforbruk, og er utover Oppdragbeskrivelsens kapittel 3 Krav til utførelse av kjøringen med hensyn til kvalitet, miljø, sikkerhet, passasjerkomfort og sjåførkompetanse. Oppfølging; Sanntidsdriftssystem

58 50 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 For å følge opp drivstofforbruk vil vi bruke et sanntidsdriftssystem fra Trapeze. Nærmere beskrivelse av dette systemet følger i kapittel Drift i sanntid (SDS) flåtestyring Vårt trafikkplanleggingssystem er planleggingssystem er et integrert ITverktøy til planlegging av kollektivtrafikk i små og store organisasjoner, og til faste ruter så vel som chartrede turer. Hovedfunksjonene i planleggingen utgjøres av: Kjøreplanlegging Vognløpsplanlegging Tjenesteplanlegging Bestillingsmodul til turer som skole-, turist-, eller foreningskjøring. planleggingssystem gjør det mulig å innhente, sammenstille, behandle og analysere data som genereres i driften. Dette gir oss grunnlag for å redusere kostnader, forbedre vår service og optimalisere produksjonen. forenkler og automatiserer arbeidsprosesser, og automatiserer utarbeidelse av faste rapporter og analyser som benyttes i produksjonsplanleggingen og som grunnlag for ledelsens gjennomgang. Eget brukerforum for økt kompetanse på Boreal Transport legger stor vekt på å sikre høy kompetanse på dette planverktøyet og vi har i konsernet etablert et brukerforum for alle som benytter På denne måten sikrer vi at erfaring og kompetanse deles, og forumet gir mulighet til å ta opp spørsmål knyttet til systemet. Videre har vi avtale om ekstern assistanse fra om det skulle bli nødvendig. For mer informasjon om våre rutiner ved produksjonsplanlegging henviser vi til vår Kvalitetshåndbok Drift i sanntid (SDS) Boreal Transport tilbyr i dette tilbudet Hedmark Trafikk et fullt ut sanntidssystem for drift, SanntidsDriftSystem (Heretter kalt SDS). Dette systemet blir utviklet i et samarbeid mellom Boreal Transport og Trapeze Group Europe. Så vidt vi vet vil dette bli det første av sitt slag i Norge. Andre systemer er med manuell overvåkning av innkomne data, mens her kontrolleres drift automatisk i sanntid mot planlagt produksjon. Andre systemer har et flåteovervåkningssystem (Fleet Monitoring System FMS), og det er også en del av dette systemet, men dette systemet er vesentlig mer avansert enn et rent FMS system.

59 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen Vi har oppfattet at Hedmark Trafikk er svært opptatt av at det skal leveres kvalitet til kundene. Dette systemet skal forebygge at det oppstår brudd på kontrakt og den kvalitet som er beskrevet. Hvis det oppstår driftsmessige forstyrrelser skal disse håndteres raskt og sikkert, slik at disse får så liten innvirkning på driften og kvaliteten som mulig. Nøkkelpunkter for SDS systemet er: Sikkerhet Hendelsesalarm / avviksalarm Redusere antall skader Oppfølging av uønsket kjøreadferd Miljø Redusere drivstofforbruk Redusere dekkforbruk Redusere støy Redusere behov for reparasjoner Kontroll og kvalitet Kommunikasjon med kontrollsentral Sanntidsinformasjon om driften, som gir mulighet til umiddelbare tiltak Sikkerhet for at produksjon blir utført i henhold til plan Oppfølging av uønskede hendelser Øke kundetilfredsheten Beskrivelse av System arkitektur integreres med, alternativt med 3'parts systemer og muliggjør dermed en felles plattform for overvåkning av driften, med predefinerte parametre for registrering av uønskede hendelser i bussdriften. foretar data oppsamling fra bussene og kommuniserer mot DriverMate (Android basert) terminal til sjåfør i bussen og til kjørekontoret. Eksempler på data er: Hastighet Antall km kjørt Drivstoff-forbruk pr. buss og sjåfør Maks hastighet Tomgangskjøring Akselereringer / Bremsinger / Svingbevegelser - Kjørestil POI [point of interest] Sanntidsposisjon Varsling av avvik fra planlagt produksjon Vi har til hensikt å starte med en grunnleggende overvåkning [ for så å aktivere flere funksjoner, f. eks sjåførutdannelse og analyse [. Fig. 1.1

60 52 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 Fig. 1.1 Kollektivtrafikk og Flextrafikk systemet er delt opp i 2 primære moduler, og (se eget vedlegg). er den web-baserte plattformen som anvendes til generelle flåtestyringsoppgaver, herunder overvåkning, planavvik, rapportering og alarmering omkring handlinger i den samlede drift, som overskrider de fastlagte grenser. er den stasjonære applikasjon som kjørekontoret anvender til å gå dypere ned i oppserverte avvik i driften. Fig. 1.2

61 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen Fig. 1.3 Fig. 1.3 Eksempler på visning i monitor Hva gjør systemet Før en dags produksjon starter, vil vognløp med tidspunkt og GPS posisjon for holdeplasser overføres automatisk til den bussen som skal kjøre vognløpet. Vognløpes lengde i km. overføres også. Ved bytte av buss vil ny buss få overført disse dataene. Dette gjøres for at bussen skal "vite" hva den skal produsere. Systemet vil være fleksibelt, slik at en lett kan håndtere omkjøringer og ekstraoppdrag. Det vil være en algoritme som foreslår endringer i drift for å kompensere for avvik fra planlagt drift. Alternativt også "nødplaner" som kan aktiveres for å rette problemer i drift. Det vil være planlagt for så mange senarioer som praktisk mulig.

62 54 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 Trafikksentralen skal kunne se driften i sanntid på skjerm. Systemet skal oppdateres med angitte tidsrom og for angitte hendelser, men det skal også være mulig å sende ut kommando fra trafikksentralen om oppdatering av data fra hele eller deler av bussflåten. Hva som vises til enhver tid skal kunne filtreres. Operativ trafikkleder kan også benytte håndholdt enhet som har tilgang til de samme data og funksjoner. Avvik fra produksjonsplanen Vognløp med holdeplasser og tidspunkt skal kunne vises på sjåførens display, og rulle ned ettersom kjøringen utføres. Hvis bussen passerer/forlater en holdeplass før oppsatt tid, skal sjåføren varsles, og han må bekrefte på skjerm. Gjøres ikke dette og / eller neste holdeplass også forlates før oppsatt tid, går alarm, og trafikksentral varsles automatisk. Hvis bussen passerer/forlater en holdeplass mer enn X antall minutter etter oppsatt tid, skal sjåføren varsles, og må bekrefte på skjerm. Gjøres ikke dette og / eller neste holdeplass også forlates mer enn X antall minutter etter oppsatt tid, går alarm og trafikksentral varsles automatisk. Når forsinkelsen har verdi Y minutter og / eller ikke vil rekke neste tur / kjøreoppdrag i vognløpet (beregning), varsles trafikksentral automatisk. Det er altså sjåføren som gjør korrigering, og kun hvis korrigering ikke utføres vil driftsentralen gripe inn. Utførelse av kjøringen Systemet skal varsle sjåfør når kjørestil er utover hva som er akseptable verdier. Hvis kjørestil ikke forbedres over tidsom Y varsles trafikksentral automatisk. Fartsgrense skal være innlagt i systemet, og hvis grensen brytes med 5 km/t skal sjåfør varsles. Hvis fartsgrense brytes med 5-10 km/t over tid Y skal trafikksentral varsles automatisk. Hvis grensen brytes med 10 km/t skal trafikksentral varsles automatisk. Grensene kan endres og kan også settes som % av fartsgrense. Det vil være fjernavlesning av bussens skiver for kjøre- og hviletiden til sjåførene. Dataene skal behandles og det skal varsles om eventuelle brudd på kjøre og hviletidsbestemmelsene. Systemet skal varsle sjåføren ved unormalt / høyt drivstofforbruk, og ved tomgangskjøring utover X minutter. Ved tomgangskjøring Y minutter varsles trafikksentral automatisk. Sjåfør kan også se sin effektivitet på "utrulling". Det vil også vises en beregning av drivstofforbruk i forhold til bussens totalvekt for måletidspunktet/måleperioden.

63 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen Sjåføren får opp informasjonen på egen skjerm, som også benyttes til kommunikasjon mot trafikksentral og øvrige systemer. Fig. 1.4 Fig. 1.4 aplikasjon i bussene Teknisk ettersyn og kontroll Ved oppstart av buss skal forventet drivstofforbruk for å kjøre vognløpet beregnes (med sikkerhetsmargin), og hvis tanknivået er for lavt skal sjåføren varsles, og må bekrefte på skjerm. Hvis bussen ikke tankes 5 minutter før avgangstid fra depot, skal trafikksentral varsles automatisk. Hvis bussen forlater depot uten at det tankes tiltrekkelig drivstoff skal trafikksentral varsles automatisk. Teknisk avdeling skal også kunne generere rapport om drivstoffbehov for tanking til neste oppdrag / neste driftsdøgn. Teknisk tilstand på bussen må kunne rapporteres i sanntid til trafikksentral / teknisk avdeling og hentes ut som rapporter. F.eks. drivstoffnivå, Ad-Blue nivå, olje, kjølevæske, lyspærer osv. Systemet vil også varsle for neste service, basert på km, tid eller fastsatt dato. Det skal være elektronisk "Feilrapportbok" der sjåføren kan legge inn de feil / mangler og skader som må rettes. Disse skal så sendes automatisk til trafikksentral / teknisk avdeling.

64 56 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 Rapportering Det skal kunne genereres rapporter fra alle driftens parametre, som er silt med filtre. Disse skal kunne være pr. sjåfør, pr. buss, linje, avdeling osv. Det skal kunne genereres miljørapport i forhold til drivstofforbruk, oljeforbruk og lignende. Det skal også kunne hentes ut rapport for drivstofforbruk pr. kjøretøy, rute/linje, sjåfør. Det skal kunne hentes ut km. og "tankedata" rapport. Systemet vil kunne eksportere nødvendige data til miljø- og kjøretøydatabasen direkte inn i som oppdragsgiver benytter. Avviksrapportering Det skal være elektronisk "Avviksskjema" der sjåføren kan legge inn de hendelser som skal rapporteres. Disse skal så sendes automatisk til trafikksentral. Avvik skal videre kunne føres inn i elektronisk avvikssystem. Alarmfunksjon for sjåfør Det vil være alarmfunksjon (trykke på knapp ved ran) og oppkobling mot bussens kamera og mikrofon, slik at trafikksentral kan se bussen i sanntid. Bussen vil vises med GPS posisjon og i kart. Oppsummering Kontroll av driften i sanntid gir få feil i produksjonen. (K) Kontroll av driften i sanntid fører til mindre konsekvenser når feil oppstår. (K) Drivstofforbruket reduseres. (M) Dekkforbruket reduseres. (M) Støynivået reduseres. (M) Det oppstår færre skader på materiell og personer. (K) (S) (M) Større sikkerhet ved alarmfunksjon. (K) (S) Et komplett rapportering og kontrollsystem for teknisk oppfølging av bussene. (K) Veiledning av sjåfør under kjøring, noe som hindrer uønsket kjøreadferd. (K) (S) (M) Sikrer mot overtredelse av fartsgrensene. (K) (S) Systemet hjelper sjåføren og operasjonsledelsen til å ta gode beslutninger. (K) Automatisk kontroll i forhold til kjøre og hviletidsbestemmelser. (K)

65

66

67 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen Rutebeskrivelse Det bekreftes herved at tilbudet er basert på rutebeskrivelsen slik den fremkommer i Oppdragsbeskrivelsen 1.4 Materiellbeskrivelse Materiellbeskrivelse kategori A - Bybuss Boreal Transport tilbyr følgende busser, eller tilsvarende, i Kategori A hovedtilbud og opsjoner: Tegninger og spesifikasjoner over kjøretøyene er vedlagt. Fig. 1.5Fig. 1.6Fig. 1.7Fig. 1.8 Fig. 1.5 sett forfra

68 60 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 Fig. 1.6 sett bakfra Fig. 1.7 innvendig - sett bakover Fig. 1.8 innvendig - sett framover

69 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen

70 Varme- og ventilasjonsanlegg

71 Tekniske spesifikasjoner

72

73

74

75

76 68 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 Materiellbeskrivelse kategori B - Stamrutebuss Boreal Transport tilbyr følgende busser, eller tilsvarende, i Kategori B i hovedtilbud og opsjoner: Tegninger og spesifikasjoner over kjøretøyene er vedlagt. Fig. 1.9Fig. 1.10Fig. 1.11Fig Fig. 1.9

77 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen Fig Fig. 1.11

78 70 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 Fig. 1.12

79 Tekniske spesifikasjoner

80

81

82

83

84 76 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 Materiellbeskrivelse kategori C - Lokalbuss Boreal Transport tilbyr følgende busser, eller tilsvarende, i Kategori C i hovedtilbud og opsjoner: Tegninger og spesifikasjoner over kjøretøyene er vedlagt. Fig Fig Fig. 1.13

85 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen Fig. 1.14

86 Tekniske spesifikasjoner

87

88

89

90 Tekniske spesifikasjoner

91

92

93

94

95

96 88 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 Materiellbeskrivelse kategori D - Minibuss Boreal Transport tilbyr følgende busser, eller tilsvarende, i Kategori D i hovedtilbud: Tegninger og spesifikasjoner over kjøretøyene er vedlagt. Boreal Transport tilbyr følgende busser, eller tilsvarende, i Kategori D i opsjonsalternativ 2: Fig. 1.15Fig Fig Fig. 1.16

97 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen

98

99

100

101 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen Miljø og kvalitet Det tilbudte materiellet har en kvalitet og miljøprofil som er utover krav fra Hedmark Trafikk FKF. Det vises her til vedlagte tegning og spesifikasjoner, samt tilbudets punkt der disse blir belyst.

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126 - 4 -

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136 128 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen Utskiftningsplan for bussmateriellet Vedlagt følger vår utskiftningsplan for bussmateriellet.

137 3.4.1 Utskiftningsplan for bussmateriellet Utskiftningsplan for bussmateriellet for enkeltrutepakker og ved opsjoner Alle busser er nye ved kontraktens start, og alle busser som settes inn ved utskiftninger vil være nye busser. Kategori Rutepakke Hoved / Opsjon A By 1 Hoved A By 1 Hoved + Opsjon B Stamrute 2 Hoved C Lokal 1 Hoved C Lokal 2 Hoved D Mini 1 Hoved D Mini 1 Hoved + Opsjon D Mini 2 Hoved Utskiftningsplan for bussmateriellet for rutepakke 1 og 2 samlet Alle busser er nye ved kontraktens start, og alle busser som settes inn ved utskiftninger vil være nye busser. Kategori Rutepakke Hoved / Opsjon A By 1 Hoved A By 1 Hoved + Opsjon B Stamrute 2 Hoved C Lokal 1 og 2 Hoved D Mini 1 Hoved D Mini 1 Hoved + Opsjon D Mini 2 Hoved

138 130 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen Rutiner vedrørende renhold og vedlikehold av busser Vedlagt følger våre rutiner for vedlikehold og renhold av busser. Det gjøres oppmerksom på at ved implementering av kvalitetssystemet i nye driftsavdelinger vil behovene til denne avdelingen gjennomgåes og stille opp mot dagens system for å vurdere behov for endringer og tilføyelser.

139 KVALITETSHÅNDBOK BTNorge Driftshåndbok BTS - Lillehammer RUTINE FOR REPARASJON OG VEDLIKEHOLD AV VOGNER LILLEHAMMER Kapittel Kontrollert av: KS-leder BTS Dato: Revisjon: 2 Godkjent av: Daglig leder BTS Side 1 av 3 RUTINE FOR REPARASJON OG VEDLIKEHOLD AV VOGNER

140 KVALITETSHÅNDBOK BTNorge Driftshåndbok BTS - Lillehammer RUTINE FOR REPARASJON OG VEDLIKEHOLD AV VOGNER LILLEHAMMER Kapittel Kontrollert av: KS-leder BTS Dato: Revisjon: 2 Godkjent av: Daglig leder BTS Side 2 av 3

141 KVALITETSHÅNDBOK BTNorge Driftshåndbok BTS - Lillehammer RUTINE FOR REPARASJON OG VEDLIKEHOLD AV VOGNER LILLEHAMMER Kapittel Kontrollert av: KS-leder BTS Dato: Revisjon: 2 Godkjent av: Daglig leder BTS Side 3 av 3

Forbehold Vi tar ingen forbehold i vårt tilbud, jfr. Vedlegg 6 Forbehold, in Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012.

Forbehold Vi tar ingen forbehold i vårt tilbud, jfr. Vedlegg 6 Forbehold, in Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012. Hedmark Trafikk FKF Disenstrandvegen 4 2321 Hamar Stavanger, 6. september 2011 Tilbud Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vi viser til Deres invitasjon til å gi tilbud på anbudet 'Rutetransport i Hamar-regionen

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 4 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 4 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 03.08.2011 01:00 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 4-24: SPØRMÅL OG SVAR PROSEDRYREREGER:

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 8 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 8 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 27.08.2011 11:00 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 8-76: RETTING OG PRESSISERING RETTING

Detaljer

Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Versjon 1.3 Dato: 23.08.2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1. Hedmark fylke... 3 1.2. Kontraktsområdet... 3 2. BESKRIVELSE AV RUTENE... 4 2.1.

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 1 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 1 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 13.07.2011 13:00 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 1-1: TILLEGGSINFORMASJON -VOGNLISTE

Detaljer

Vi skal yte service utover det forventede!

Vi skal yte service utover det forventede! Vi skal yte service utover det forventede! Velkommen til Boreal Transport Buss Båt Bane BOREAL Transport er en ledende operatør innen kollektivtransport, med 2.000 medarbeidere. 83.000 passasjerer reiser

Detaljer

Dialogkonferanse Skyss: Strategiske veivalg nye ferjanbud i Hordaland. 7. November 2014

Dialogkonferanse Skyss: Strategiske veivalg nye ferjanbud i Hordaland. 7. November 2014 Dialogkonferanse Skyss: Strategiske veivalg nye ferjanbud i Hordaland 7. November 2014 Visjon Vi skal yte service utover det forventede GOD TUR! Boreal Transport Norge Honningsvåg Hammerfest Lakselv Tromsø

Detaljer

Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette Tilbyders svarbilag.

Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette. Tilbyders samlede informasjon skal sorteres i henhold til den nummerering som fremgår av innholdsfortegnelsen nedenfor. Innholdsfortegnelse

Detaljer

KOLUMBUS STRATEGI

KOLUMBUS STRATEGI STRATEGI 2016-2021 Strategien danner en ramme for hva vi har som mål å arbeide systematisk med på kort og lang sikt for å skape et attraktiv Rogaland med god mobilitet. KOLUMBUS Kolumbus strategiplan 2016-2021

Detaljer

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Spørsmålene er anonymisert av oppdragsgiver.

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Spørsmålene er anonymisert av oppdragsgiver. Interessenter Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Tønsberg, 10. mars 2015 Svar på spørsmål brev 6 Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Spørsmålene

Detaljer

BUSSANBUD TROMSØ-OMRÅDET - REFERAT TILBUDSKONFERANSE. TFK (ansatt som direktør i Troms Fylkestrafikk)

BUSSANBUD TROMSØ-OMRÅDET - REFERAT TILBUDSKONFERANSE. TFK (ansatt som direktør i Troms Fylkestrafikk) Samferdselsetaten Liste over interessenter, Doffin Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 10/633-11 Kurt Arild Bones N02&41 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 1743/11 77 78 80 46 19.01.2011

Detaljer

Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus

Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Incitamentsordning for Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 6 Incitamentsordning Versjon 2.6 Sist Oppdatert: 09.09.2010 1. Generelt om kvalitetsoppfølging og kvalitetskrav

Detaljer

Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette Tilbyders svarbilag.

Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette. Tilbyders samlede informasjon skal sorteres i henhold til den nummerering som fremgår av innholdsfortegnelsen nedenfor. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nettbuss Sør AS. Landsdelens største busselskap. Hvordan møter vi morgendagens miljøutfordringer? Organisasjons og HR-sjef Elise Hjørnegård Hannestad

Nettbuss Sør AS. Landsdelens største busselskap. Hvordan møter vi morgendagens miljøutfordringer? Organisasjons og HR-sjef Elise Hjørnegård Hannestad Nettbuss Sør AS. Landsdelens største busselskap. Hvordan møter vi morgendagens miljøutfordringer? Organisasjons og HR-sjef Elise Hjørnegård Hannestad 7. oktober 2009 1 Dagens miljøutfordringer: 7. oktober

Detaljer

UTKAST. Prisskjema. Bilag 1 til prosedyreregler

UTKAST. Prisskjema. Bilag 1 til prosedyreregler Rutetransport Glåmdalen 2016 UTKAST Prisskjema Bilag 1 til prosedyreregler 23.03.2015 Innhold 1 PRISER... 3 2 OPSJONER... 4 2.1 Ekstrakjøring for materiellkategori IV... 4 2.2 Infotainment... 4 2.3 Passasjertellersystem

Detaljer

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet Miljøhåndbok INNHOLD 1. Introduksjon Miljøstyringssystemet 2. Gunvald Johansen Bygg AS Organisasjon 3. Visjon og politikk 4. Miljøstyringssystemet a) Organisasjon og ansvar b) Planlegging c) Iverksetting

Detaljer

Vedlegg 5. Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 5. Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 5 Vedlegg 5 Godtgjørelse og gebyr Godtgjørelse og gebyr Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Innhold 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for Oppdraget... 3 2.1 Godtgjørelse

Detaljer

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne Vedlegg 1-Kravspesifikasjon Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse... 3 2 Minimumskrav... 3 2.1 Kjøreplan... 3 2.2 Avbestillinger... 3 2.3 Nye /endring av

Detaljer

Vi startet vår virksomhet i 1925 med Selburuta i Trøndelag, men kan spore våre aner tilbake til den første bussruta i Norge på Møre i 1908

Vi startet vår virksomhet i 1925 med Selburuta i Trøndelag, men kan spore våre aner tilbake til den første bussruta i Norge på Møre i 1908 Nettbuss 2016 Vi startet vår virksomhet i 1925 med Selburuta i Trøndelag, men kan spore våre aner tilbake til den første bussruta i Norge på Møre i 1908 Nettbuss feiret sitt 90-års jubileum 9. november

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Osbuss AS Postboks 19 5206 OS Deres referanse Vår referanse Dato 2009/31 26.08.2009 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres klage på offentlig

Detaljer

Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette Tilbyders svarbilag.

Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette Tilbyders svarbilag. Tilbudet skal sendes inn i ved å benytte identisk struktur som i dette. Tilbyders samlede informasjon skal sorteres i henhold til den nummerering som fremgår av innholdsfortegnelsen nedenfor. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kontroller bussmateriell

Kontroller bussmateriell System for registrering og rapportering av kvalitets- og sikkerhetskontroller Ruter As 2015/1037 Innholdsfortegnelse 1. Orientering om oppdraget... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Krav til oppdraget... 4 3.1 Krav

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 7 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 7 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 23.08.2011 21:30 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 7-52: TILLEGGSINFORMASJON VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE:

Detaljer

Vedlegg 5 Rutebeskrivelse

Vedlegg 5 Rutebeskrivelse Rutetransport Østerdalen 2015 Vedlegg 5 Rutebeskrivelse Dato: 14.03.2014 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hedmark fylke... 3 1.2 Kontraktsområdet... 3 2 BESKRIVELSE AV LINJENE... 4 2.1 Anbudet

Detaljer

MANGE MULIGHETER. i et ledende transportselskap. Vi skal yte service utover det forventede! boreal.no

MANGE MULIGHETER. i et ledende transportselskap. Vi skal yte service utover det forventede! boreal.no MANGE MULIGHETER i et ledende transportselskap boreal.no Vi skal yte service utover det forventede! VIL DU BLI MED PÅ LAGET? Kollektivtransport handler om mennesker. Det er en næring i vekst med mange

Detaljer

Vedlegg 6. Incitamentsordning. Vedlegg 6. Incitamentsordning Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 6. Incitamentsordning. Vedlegg 6. Incitamentsordning Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 6 Incitamentsordning Vedlegg 6 Incitamentsordning Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Innhold 1. Generelt om kvalitetsoppfølging og kvalitetskrav... 3 2. Økonomisk

Detaljer

Busstjenester i Oslo Syd 2010. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester i Oslo Syd 2010. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester i Oslo Syd 2010 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.1 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007.

Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007. Schenker Linjegods, er sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO-9001: 2000 under navnet Linjegods AS. Sertifikatet er gyldig til 31.08.2007. Linjegods ble i 1994 som første samlaster i Norge sertifisert

Detaljer

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 januar 2015 Rev.nr.1.0 Erstatter plan av oktober 2012 Utarbeidet av Norsk Biokraft AS

Detaljer

RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER

RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER VEDLEGG 1 RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGSBESKRIVELSE... 3 1.1 Omfang... 3 1.2 Gjennomføring... 3 1.3 Opplæring...

Detaljer

Sikkerhetskultur. Helge Holtebekk Oslo T-banedrift AS 20.10.2012 2

Sikkerhetskultur. Helge Holtebekk Oslo T-banedrift AS 20.10.2012 2 T-banen i Oslo har gjennomført et helhetlig program for bedre sikkerhetskultur. Som passasjerer har vi merket mange forbedringer på både informasjon og materiell. Men det er i tillegg mange viktige sammenhenger,

Detaljer

TRONDHEIM SWARCO NORGE AS

TRONDHEIM SWARCO NORGE AS TRONDHEIM SWARCO NORGE AS Innledning Høsten 2009: SWARCO tildeles PT system leveransen i Trondheim SWARCO tildeles omgjøringen av 51 signalanlegg i Trondheim Februar 2010: SWARCO åpner kontor i Trondheim

Detaljer

Busstjenester Akershus vest 2009. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester Akershus vest 2009. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester Akershus vest 2009 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.0 Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Rutetransport Hamar-regionen 2012. Prosedyreregler

Rutetransport Hamar-regionen 2012. Prosedyreregler Versjon 1.2 Dato: 30.08.2011 INNHOLD 1 INFORMASJON... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Informasjon om oppdragsgiver... 4 1.3 Nåværende avtaleforhold... 4 2 ANSKAFFELSENS OMFANG... 4 2.1 Beskrivelse av oppdraget...

Detaljer

SANNTID EN BEDRE BUSS- OPPLEVELSE. nå kommer SANNTID på bussene i Kristiansandsområdet! Sanntidsinformasjonssystem

SANNTID EN BEDRE BUSS- OPPLEVELSE. nå kommer SANNTID på bussene i Kristiansandsområdet! Sanntidsinformasjonssystem SANNTID EN BEDRE BUSS- OPPLEVELSE nå kommer SANNTID på bussene i Kristiansandsområdet! Sanntidsinformasjonssystem (SIS) Fra høsten 2013 Sanntidsinformasjonssystemet (SIS) innføres høsten 2013 i Kristiansandsområdet.

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A.

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A. Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden Januar 2012 Glenn A. Hole Innledning HUSK Uansett hvilken strategi Drammen Taxi bestemmer

Detaljer

Innlegg dialogkonferanse Skyss Rutepakke Hardanger/Voss Modalen/Eksingedalen. Driftsdirektør Petter Kure Torgersen 23.01.2015

Innlegg dialogkonferanse Skyss Rutepakke Hardanger/Voss Modalen/Eksingedalen. Driftsdirektør Petter Kure Torgersen 23.01.2015 Innlegg dialogkonferanse Skyss Rutepakke Hardanger/Voss Modalen/Eksingedalen Driftsdirektør Petter Kure Torgersen 23.01.2015 Norges største busselskap og et av de største i Skandinavia 3 300 busser 7 400

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Likelydende brev Se vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Richard Muskaug - 22073466 2008/087841-001 20.05.2008

Detaljer

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11 Side 1 av 8 3.1 POLITIKK Weber har som forretningsidé å utvikle, produsere. Markedsføre og distribuere Leca-blokker, -pipe, -byggeplank, - lettklinker, Filtralite, Premix-produkter innenfor gulvavretning,

Detaljer

RA Consulting. Din partner i HMS og kvalitetsarbeid

RA Consulting. Din partner i HMS og kvalitetsarbeid Din partner i HMS og kvalitetsarbeid 1 Etablert i 2016. er Rudi Arnesen. Lokalisert i Stavanger. Leverer tjenester over hele landet. Allsidig faglig kompetanse. Samarbeider med mange store aktører innen

Detaljer

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering.

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering. <Navn> <Avdeling, sted> Vegvesenboka Ledelse, styring og organisering Vegvesenboka Nasjonal transportplan: Nasjonale mål for transportpolitikken Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig

Detaljer

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Transport av brukere til bo- og aktivitetstilbud samt dagsenter

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Transport av brukere til bo- og aktivitetstilbud samt dagsenter -Kravspesifikasjon Transport av brukere til bo- og aktivitetstilbud samt dagsenter Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse... 3 2 Minimumskrav... 3 2.1 Kjøreplan... 3 2.2 Avbestillinger... 3 2.3 Kontaktperson...

Detaljer

Incitamentsbeskrivelse Linje 25

Incitamentsbeskrivelse Linje 25 Busslinjer - Incitamentsbeskrivelse Side 1 av 10 Incitamentsbeskrivelse Linje 25 Vedlegg 5 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitet på kollektivtrafikken i Oslo -------------------------------------------------------

Detaljer

Vedlegg 4. Utkast til Rutebeskrivelse

Vedlegg 4. Utkast til Rutebeskrivelse Rutetransport Glåmdalen 2016 Vedlegg 4 Utkast til Rutebeskrivelse For å synliggjøre sine behov til dialogfasen har Oppdragsgiver utarbeidet et forslag til løsning. Dette dokumentet inneholder et forslag

Detaljer

Hvilke prioriteringer gjøres ved bestillinger av materiell. Kollektivtrafikkens utfordringer NHO TRANSPORT 15.06.2012

Hvilke prioriteringer gjøres ved bestillinger av materiell. Kollektivtrafikkens utfordringer NHO TRANSPORT 15.06.2012 Hvilke prioriteringer gjøres ved bestillinger av materiell Kollektivtrafikkens utfordringer NHO TRANSPORT 15.06.2012 Mitt kollektivfaglige utgangspunkt: NSB stålhjul 1975 1988 NSB Gummihjul 1988 1991 (disponent

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

Guideline. HMS Policy

Guideline. HMS Policy Guideline HMS Policy Bilfinger Industrial Services Norway AS Kort beskrivelse Denne guideline skal anvendes av Selskapets enheter ved planlegging, gjennomføring og oppfølging av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Detaljer

Scania Fleet Management fordi detaljer teller

Scania Fleet Management fordi detaljer teller Scania Services Dedikerte tjenester hele veien Scania Fleet Management Scania Fleet Management fordi detaljer teller 10.1% Hastighet 13.5% Details Tomgang matter 27508 km Distanse 94,7% Tilgjengelig driftstid

Detaljer

Universell utforming hele veien

Universell utforming hele veien Universell utforming hele veien Universell utforming av kollektivtransport i tettsteder Tomas Nesheim Driftsleder båt Fagleder universell utforming Rogaland litt fakta 26 kommuner < 420 000 innbyggere

Detaljer

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon og Tildelingskriterier. Tilfeldig drosjetransport og flydrosje 12/10351

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon og Tildelingskriterier. Tilfeldig drosjetransport og flydrosje 12/10351 Vedlegg 1-Kravspesifikasjon og Tildelingskriterier Tilfeldig drosjetransport og flydrosje 12/10351 Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse... 3 2 Minimumskrav... 3 2.1 Krav Oppmøte / utførelse av transportoppdrag...

Detaljer

Informasjon om Schenkers Miljøsertifisering av våre transportører

Informasjon om Schenkers Miljøsertifisering av våre transportører Informasjon om Schenkers Miljøsertifisering av våre transportører Schenker AS er sertifisert i henhold til miljøstandarden ISO14001. Som en del av vårt miljøarbeide har vi fokus på den påvirkning vår transportaktivitet

Detaljer

Vi bidrar til økt mobilitet i samfunnet

Vi bidrar til økt mobilitet i samfunnet Nobina Group Nobina sin rolle Vi bidrar til økt mobilitet i samfunnet Nobina s forretningsidé Vi forenkler kundens hverdagsreiser Source: Nobina Alle ønsker å reise med oss Nobina s Visjon Presentation,

Detaljer

Endringsmelding nr 1. Spørsmål til konkurransen og rettelser av konkurransegrunnlag

Endringsmelding nr 1. Spørsmål til konkurransen og rettelser av konkurransegrunnlag Samferdsel Registrerte tilbydere/ interessenter Vår ref.: 200902849-8 / N07 Lillehammer, 19. oktober 2009 Deres ref.: Endringsmelding nr 1. Spørsmål til konkurransen og rettelser av konkurransegrunnlag

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST November 2011 Linda Karen Eide VEST Innledning Helse- og omsorgsdepartementet har satt krav

Detaljer

SLIPP BUSSEN FRAM! Dialogmøte om neste kontrakt for Kristiansandsområdet. 31.mai 2016

SLIPP BUSSEN FRAM! Dialogmøte om neste kontrakt for Kristiansandsområdet. 31.mai 2016 SLIPP BUSSEN FRAM! Dialogmøte om neste kontrakt for Kristiansandsområdet 31.mai 2016 Agenda 31.5.2016 (kl 10-15) Innledning Formålet med dialogmøtet Presentasjon av deltakere Presentasjon fra AKT Innlegg

Detaljer

Ruter As ønsker å inngå avtaler med flere leverandører av markedsanalyse for å dekket behovet for:

Ruter As ønsker å inngå avtaler med flere leverandører av markedsanalyse for å dekket behovet for: Oppdragsbeskrivelse Ruter As Anbud med forhandlinger 1 Omfanget av oppdraget Ruter As ønsker å inngå avtaler med flere leverandører av markedsanalyse for å dekket behovet for: Pretesting og effektmåling

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON TILRETTELAGT SKOLESKYSS TROMS

KRAVSPESIFIKASJON TILRETTELAGT SKOLESKYSS TROMS VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON TILRETTELAGT SKOLESKYSS TROMS Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 FORMÅL OG HENSIKT... 3 1.2 GENERERELE KRAV TIL UTFØRELSEN... 3 1.3 LOVER, FORSKRIFTER OG

Detaljer

Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr v2 Godtgjørelse og gebyr og gebyr v3. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr v2 Godtgjørelse og gebyr og gebyr v3. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 5 Vedlegg Vedlegg 5 5 Godtgjørelse og gebyr v2 Godtgjørelse og gebyr og gebyr v3 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Innhold 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for

Detaljer

SINTEF Materialer og kjemi Slik skaper vi resultater

SINTEF Materialer og kjemi Slik skaper vi resultater SINTEF Materialer og kjemi Slik skaper vi resultater Styringssystem Kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø Om SINTEF Materialer og kjemi Organisering av oppdrag/prosjekt Salg og prosjektgjennomføringsprosessen

Detaljer

SPØRSMÅL/SVAR KONKURRANSE NR

SPØRSMÅL/SVAR KONKURRANSE NR SPØRSMÅL/SVAR KONKURRANSE NR. 201300268 SPØRSMÅL NR SPØRSMÅL SVAR 201300268/01 I «Materiellbeskrivelse» pkt. 2 Alder/tilstand Det er ikke motstrid mellom de to punktene. står det at «Alle kjøretøy skal

Detaljer

Vedlegg 4: Godtgjørelse

Vedlegg 4: Godtgjørelse Lokalruter i Lillehammerregionen Vedlegg 4: Versjon 1.0 Persontransport i rute 2011 Innhold 1 GENERELT... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1... 3 3 GODTGJØRELSE VED ENDRING AV RUTE-... 3 PRODUKSJON...

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbud om Elevskyss, Sameskolen for Midt-Norge

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbud om Elevskyss, Sameskolen for Midt-Norge Sameskolen for Midt-Norge KONKURRANSEGRUNNLAG Tilbud om Elevskyss, Sameskolen for Midt-Norge Vedlegg 1: Prisskjema Innhold 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens omfang... 3 1.3 Kunngjøring...

Detaljer

BOREAL. Verdigrunnlag for Boreal

BOREAL. Verdigrunnlag for Boreal BOREAL Verdigrunnlag for Boreal DETTE ER BOREAL Boreal er en ledende operatør innen kollektivtransport med 2 000 medarbeidere. Vi skal yte service utover det forventede. Kollektivtransport handler om mennesker.

Detaljer

Velkommen! RiskManager styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) - 6.12.2012. Susanne Helland Flatøy Markedssjef Digital Kvalitet

Velkommen! RiskManager styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) - 6.12.2012. Susanne Helland Flatøy Markedssjef Digital Kvalitet Velkommen! RiskManager styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) - 6.12.2012 Susanne Helland Flatøy Markedssjef Digital Kvalitet Agenda En prosessbasert tilnærming: Planlegge sikringstiltak Utføre

Detaljer

Erfaringer Lillehammer - samarbeid om kjøp av off transporter

Erfaringer Lillehammer - samarbeid om kjøp av off transporter Kollektivtransport i distriktene Samferdselsdepartementet 26.06.07 Samferdselssjef Arild Bøhn Erfaringer Lillehammer - samarbeid om kjøp av off transporter Reisevaner Lillehammer 2005 Reisemiddelfordeling

Detaljer

Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede. Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss

Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede. Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss Et møte mellom mennesker overalt! Når du går om bord på en buss, trikk eller båt som er merket Veolia, er du

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter Harstad kommune Dok.id.: V.10-20 Side: 1 1. Målekart 1.1 Felles målekart for alle enheter Felles målekart utrykker resultatmål (hva skal oppnås), suksessfaktorer (hva må vi lykkes med) og indikatorer (hva

Detaljer

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen.

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Interessenter Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Tønsberg, 30. august 2013 Svar på spørsmål brev 13 Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Det vises til tilbudsinnbydelse om kontrakt for rutegående persontransport

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

Kontrakt nr. 13/8683. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Kontrakt nr. 13/8683. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Kontrakt nr. 13/8683 Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL OG INNHOLD... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Definisjoner... 3 2. OMFANG... 4 2.1.

Detaljer

Incitamentsbeskrivelsen

Incitamentsbeskrivelsen Vedlegg Versjon 1.2 23.09.2014 Incitamentsbeskrivelsen Busstjenester Nittedal 2015 Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 BONUSELEMENTER... 2 2.2 ØKONOMISK OMFANG OG FAKTURERING...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Rutetransport Hurtigbåt Ryfylke ref 13/ Kontrakt. Del C Godtgjørelse

Konkurransegrunnlag. Rutetransport Hurtigbåt Ryfylke ref 13/ Kontrakt. Del C Godtgjørelse Konkurransegrunnlag Rutetransport Hurtigbåt Ryfylke 2015 ref 13/10117 Kontrakt Del C Godtgjørelse Vedlegg 1: Prisskjema INNHOLDSFORTEGNELSE 1. KONTRAKTSPRINSIPPER FOR GODTGJØRELSE... 3 1. TILBUDSGRUNNLAG...

Detaljer

Sanntidsseminar Kristiansand

Sanntidsseminar Kristiansand Sanntidsseminar Kristiansand 25. mars 2014 Magne Bentzen mb@styrmand.no +47 45671344 Hvorfor, hva og hvordan Hvorfor seminar? Hvorfor sanntid? Hva er sanntid? Hvordan lykkes? Mitt utgangspunkt: bruker/kundehov

Detaljer

SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien

SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien Scania jobber aktivt med produktutvikling og -forbedring. Scania reserverer seg derfor retten til å utføre endringer tilknyttet design og spesifisering uten

Detaljer

ISM fra rederisynsvinkel 09.2012

ISM fra rederisynsvinkel 09.2012 ISM fra rederisynsvinkel 09.2012 Norled AS Heleid datterselskap av DSD 1100 medarbeidere Omsetning ca 1,6 milliarder 73 fartøy 47 ferjer 26 hurtigbåter Herav 3 gassferjer Transporterer ca. 8 mill. biler

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse. for anskaffelse av. medieovervåkningstjenester. til Difi. Anskaffelsesnummer: 13/00612

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse. for anskaffelse av. medieovervåkningstjenester. til Difi. Anskaffelsesnummer: 13/00612 Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av medieovervåkningstjenester til Difi Anskaffelsesnummer: 13/00612 Tilbudsfrist: 29. april kl. 12.00 Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr

Detaljer

Vedlegg 2 : Materiellbeskrivelse

Vedlegg 2 : Materiellbeskrivelse Vedlegg 2 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 6 21.10.2010 INNHOLD 1 GENERELLE KRAV TIL ALLE BUSSER 1.1 Godkjenning 1.2 Offentlige bestemmelser 1.3 Utslipp og støy 1.4 Reservemateriell 1.5 Registrerte

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon

Vedlegg A. Kravspesifikasjon Vedlegg A Kravspesifikasjon Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Formål med anskaffelsen... 2 2 Oppdragets omfang... 2 2.1 Varighet... 2 2.2 Geografiske områder... 2 2.3 Tidspunkt for kontrollene... 2 2.3.1 Fordeling

Detaljer

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema Vedlegg 4 Kravspesifikasjon Tilbudsskjema (skal fylles ut av tilbyder) Innkjøp hjullaster Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS VIKTIG INFORMASJON TIL TILBYDER 1. Det er viktig at konkurransegrunnlaget

Detaljer

Vedlegg 7: Avtale om drift av billetteringssystem

Vedlegg 7: Avtale om drift av billetteringssystem Lokal- og regionruter i Gjøvik og omegn og langrute Hønefoss Gjøvik - Lillehammer Vedlegg 7: Avtale om drift av billetteringssystem Versjon 1.0 Persontransport i rute 2012 AVTALE OM DRIFT AV BILLETTERINGSSYSTEM

Detaljer

VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE

VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE Eksempler er vedlagt separat. Versjon 1.0. 1 Forord Veileder for rutebeskrivelse er forankret i Kollektivtrafikkforeningens handlingsprogram 2010-2011. Standardisering og effektivisering

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

Endringsmelding nr 5. Spørsmål til konkurransen og rettelse av konkurransegrunnlaget

Endringsmelding nr 5. Spørsmål til konkurransen og rettelse av konkurransegrunnlaget Samferdsel Registrerte tilbydere/ interessenter Vår ref.: 200902849-13 / N07 Lillehammer, 3. november 2009 Deres ref.: Endringsmelding nr 5. Spørsmål til konkurransen og rettelse av konkurransegrunnlaget

Detaljer

Busstjenester Oslo vest 2011. Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse

Busstjenester Oslo vest 2011. Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse Busstjenester Oslo vest 2011 Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse versjon 1.0 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvilerom og toaletter ------------------------------------------------------------------------ 2 2. Forutsetninger

Detaljer

Trafikksikkerhetskonferansen 2014

Trafikksikkerhetskonferansen 2014 Trafikksikkerhetskonferansen 2014 Yara: En Bedrift, 24-timers mennesket Stein Rune Sakshaug, Regional HESQ Manager, Industrial Nordic Yara leverer bærekraftige løsninger for landbruk og miljø Landbruks

Detaljer

Incitamentsbeskrivelse

Incitamentsbeskrivelse Vedlegg 5 Incitamentsbeskrivelse Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Definisjoner og rangorden... 3 2 Økonomisk omfang og fakturering...

Detaljer

Det vil også bli mye lettere å både redusere drivstoffutgifter og å yte bedre service til sluttkunden.

Det vil også bli mye lettere å både redusere drivstoffutgifter og å yte bedre service til sluttkunden. KJØREBOK ABAX er verdens ledende leverandør av elektroniske kjørebøker. Gjennom en smart teknisk løsning dokumenterer kjøreboken alle turer automatisk via GPS, slik at hverken bedrifter eller ansatte risikerer

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

Busstjenester i Akershus vest Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0

Busstjenester i Akershus vest Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0 Busstjenester i Akershus vest 2009 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 Godtgjørelse... 3 2.2 Regulering av godtgjørelsen... 3 3 GODTGJØRELSE

Detaljer

Arbeidsmiljøutfordringer og tilrettelegging. Hva er det med privat servicesektor?

Arbeidsmiljøutfordringer og tilrettelegging. Hva er det med privat servicesektor? Arbeidsmiljøutfordringer og tilrettelegging Hva er det med privat servicesektor? 1 Sentrale problemstillinger og metode Mener norske arbeidstakere at det blir tilrettelagt for ansatte i ulike livsfaser

Detaljer

heretter kalt Operatøren.

heretter kalt Operatøren. Bilag 1 til Oppdragsbeskrivelsen Databehandleravtale Mellom: Ruter As (Ruter) som Oppdragsgiver Og heretter kalt Operatøren. Innholdsfortegnelse: Bilag 1 til Oppdragsbeskrivelsen... 1 Databehandleravtale...

Detaljer

Kollektivtrafikk i Åseral. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Kollektivtrafikk i Åseral. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Kollektivtrafikk i Åseral Vedlegg 3 Rutebeskrivelse INNHOLD 1 BESKRIVELSE AV OMRÅDET OG MARKEDET 3 2 BESKRIVELSE AV RUTENE 3 3 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER 4 5 TILLEGGSTID / OPPSTILLINGSTID

Detaljer

Tilbud Rutetransport Glåmdalen Boreal Transport Midt-Norge AS

Tilbud Rutetransport Glåmdalen Boreal Transport Midt-Norge AS Tilbud Rutetransport Glåmdalen 2016 Boreal Transport Midt-Norge AS Tilbud Rutetransport Glåmdalen 2016 SLADDET 1 Signert tilbudsbrev 1 2 Vedlegg 1: Prisskjema 3 2.1 Infotainment 10 2.2 Passasjertellesystem

Detaljer

Saksnr: Saksbehandler: MEGJ Delarkiv: ESARK Innspill fra HR: Info og medvirkning fra HR

Saksnr: Saksbehandler: MEGJ Delarkiv: ESARK Innspill fra HR: Info og medvirkning fra HR Saksnr: 201621863-13 Saksbehandler: MEGJ Delarkiv: ESARK-1603 Innspill fra HR: Info og medvirkning fra HR 16.11.16 Vedlegg 3: Informasjon og medvirkning Bidrag fra HR konsern / HR stab ved rådgiver Neil

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Lunner kommune 1 Skolens retningslinjer for turer til fots, på sykkel, med bil og buss Felles kommunale rutiner for å ivareta elevenes sikkerhet ved skoleturer

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av Konkurransegrunnlag for for kjøp av snøbrøyting av kommunale veier og plasser i Lunner Kommune 2016/2017-2017/2018 med opsjon om forlengelse med ett år av gangen i 2 år (1+1.) Saksnummer: 2016-16/959 Konkurransegrunnlag

Detaljer