Fylkestinget - innkalling til møte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkestinget - innkalling til møte"

Transkript

1 Fylkestinget - innkalling til møte Dato: 10. mai 2011 kl Sted: Fylkeshuset, møterom Oseberg Gruppemøter starter kl Vedlagt oversendes: FTsakene 19/11-24/11, 26/11-27/11 og 29/11-39/11 Møteprotokoll fra møtet 15. mars 2011 Følgende saker ettersendes: FTsak 18/11 Årsmelding og regnskap 2010 for Østre Bolærne Sameie FTsak 25/11 Holmestrandprosjektet endring i finansiering av fellesbygg FTsak 28/11 Kontrollutvalgets årsrapport for 2010 Orienteringer i møtet: Orientering om arbeidet med regional plan for bærekraftig arealpolitikk v/regionalavdelingen Fusjonsarbeidet mellom de tre høgskolene innenfor Oslofjordalliansen v/petter Aasen, høgskolerektor HIVE Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. Tønsberg, 12. april 2011 Med vennlig hilsen Per-Eivind Johansen fylkesordfører Vedlegg til sakene ligger på Klikk på toppfanepunktet Politikk, deretter menypunktet Politiske møter, saker, medlemmer. Klikk på ønsket utvalg/møtedato/saksframlegg og åpne vedlegget som ligger nederst til venstre på siden. Saker til behandling ligger på internett Fylkestingets saker kan følges live på Vestfold fylkeskommunes internettsider

2 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE... 4 Årsmelding og regnskap 2010 for Østre Bolærne Sameie... 5 Årsmelding og regnskap for fond for forebyggende arbeid Vestfold fylkeskommune - Regnskap Resultatvurdering og disponering for året Vestfold og Telemark Regionteater AS - Vestfold fylkeskommunes tilskudd Endret selskapsgrunnlag for Norges Maritime Utdanningssenter AS Larvik Arena IKS - Likviditetslån Holmestrandsprosjektet endring i finansiering av fellesbygg Effektiviseringsregnskap Thor Heyerdahl videregående skole Tilsagn om midler til fagskoleopplæring innenfor Helse- og sosialfag i Vestfold Kontrollutvalgets årsrapport for Revidering av sektorovergripende resultatmål Forvaltningsreformen - Nasjonale føringer for standard på fylkesveg -Høring Revidert Østlandspakke - høring Arbeidet med Regional planstrategi for Vestfold Fylkeskommunens deltakelse i partnerskap - Verdiskaping Vestfolds rolle Strategidokument for Sørvestbanen Eierskapskontroll i E18 Vestfold AS Revisjon av ordensreglement for de videregående skolene i Vestfold Referatsak. Vestfold fylkeskommunes årsrapport for Referatsak. Årsrapport 2010 for Østlandssamarbeidet Referatsak. Rapport om bruk av Vestfold fylkeskommunes universitetsfond i

4 SAKSLISTE Fylkestingets møte 10. mai 2011 Saknr. Arkivsak Saktittel 18/ Årsmelding og regnskap 2010 for Østre Bolærne Sameie 19/ Årsmelding og regnskap for fond for forebyggende arbeid / Vestfold fylkeskommune - Regnskap / Resultatvurdering og disponering for året / Vestfold og Telemark Regionteater AS - Vestfold fylkeskommunes tilskudd / Endret selskapsgrunnlag for Norges Maritime Utdanningssenter AS 24/ Larvik Arena IKS - Likviditetslån 25/ Holmestrandsprosjektet endring i finansiering av fellesbygg. 26/ Effektiviseringsregnskap Thor Heyerdahl videregående skole. 27/ Tilsagn om midler til fagskoleopplæring innenfor Helse- og sosialfag i Vestfold 28/ Kontrollutvalgets årsrapport for / Revidering av sektorovergripende resultatmål 30/ Forvaltningsreformen Nasjonale føringer for standarden på fylkesveg - Høring 31/ Revidert Østlandspakke - høring 32/ Arbeidet med Regional planstrategi for Vestfold / Fylkeskommunens deltakelse i partnerskap - Verdiskaping Vestfolds rolle 34/ Strategidokument for Sørvestbanen 35/ Eierskapskontroll i E18 Vestfold AS 36/ Revisjon av ordensreglement for de videregående skolene i Vestfold 37/ Referatsak. Vestfold fylkeskommunes årsrapport for / Referatsak. Årsrapport 2010 for Østlandssamarbeidet 39/ Referatsak. Rapport om bruk av Vestfold fylkeskommunes universitetsfond i 2010 Eventuelt 4

5 DocuLive Møtesekretær SAKNR. 18/11 MØTEDATO Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget /11 Fylkestinget /11 Årsmelding og regnskap 2010 for Østre Bolærne Sameie Saken ettersendes. 5

6 DocuLive Møtesekretær SAKNR. 19/11 MØTEDATO Saksgang Møtedato Saknr Råd for forebyggende arbeid Fylkesutvalget /11 Fylkestinget /11 Årsmelding og regnskap for fond for forebyggende arbeid 2010 Forslag til innstilling, se saksframlegg. 6

7 Arkivsak Arkivnr. E: 242 Saksbehandler Anne Slåtten Saksgang Møtedato Sak nr. Råd for forebyggende arbeid Fylkesutvalget /11 Fylkestinget /11 Årsmelding og regnskap for fond for forebyggende arbeid 2010 Fylkesrådmannens innstilling: 1. Årsmelding og regnskap for Fond for forebyggende arbeid godkjennes. 2. Restmidler kr 1 290,00 overføres Vestfold fylkeskommunes folkehelsearbeid. Tønsberg, 6. april 2011 Egil Johansen fylkesrådmann Arild Moen direktør 7

8 Innledning I forbindelse med budsjettbehandlingen for 1997 vedtok Fylkestinget å etablere et fond til forebyggende arbeid. I henhold til fondets vedtekter, pkt 9 og 11, legges det med dette fram årsmelding og regnskap for fondet for Saksutredning Fond til forebyggende arbeid er et fylkeskommunalt initiativ for å bidra til at Vestfolds innbyggere skal sikres best mulig livsvilkår, livsinnhold, helse og trivsel. Det er lagt stor vekt på at fondet skal øke samhandlingen med og mellom frivillige organisasjoner og at det skal stimulere til nyskapende aktiviteter som kan gi ringvirkninger. Dette er også helt i tråd med Regional utviklingsstrategi Prosjektene skal mer ha form som forsøksprosjekter enn som driftsprosjekter. Fond for forebyggende arbeid ble under budsjettbehandlingen for 2010 tildelt kr , som utgjør fondets midler for Fylkesutvalget forvalter fondet og det er valgt et eget råd som har fullmakt til å tildele inntil 1 million kroner til prosjekter per år. Følgende personer er valgt som medlemmer og varamedlemmer til Råd for forebyggende arbeid: Medlemmer: Brit Andresen Fred Rikard Fredriksen Trine Hasselgård Bøe Brit Wenche Carlsen Arve Howli Rolf Gunnar Haagensen Per Bentsen H V KRF Ap Vestfold barne- og ungdomsråd Vestfold idrettskrets FFO Varamedlemmer: Tom E.B. Holthe Ole Døvik Karen Anne Kjendlie Arve Høiberg Thomas Lien Lars Martin Monsen Eva Paulsen Bjartheim FRP KRF H Ap Vestfold barne- og ungdomsråd Vestfold idrettskrets FRP Det er vedtatt egne vedtekter og retningslinjer for fondet. Rådet har gitt kriterier for tildeling. Støtte kan bevilges til tiltak som: 1) øker samhandling med og mellom frivillige organisasjoner 2) fortrinnsvis tar utgangspunkt i enkeltindividet 3) gir ringvirkninger 4) er nyskapende 8

9 5) bryter ned barrierer for deltakelse og motvirker uønsket isolasjon 6) er rettet mot barn, unge, eldre eller familien 7) bidrar til å styrke nærmiljø 8) er tidsavgrenset 9) ikke søker støtte til ordinær drift eller anskaffelse av utstyr til eksisterende drift 10) har minst 50 % egenfinansiering 11) er søkt av a) ideell organisasjon/stiftelse b) offentlig instans i samarbeid med organisasjon/stiftelse eller enkeltperson c) enkeltperson i samarbeid med organisasjon/stiftelse eller offentlig instans. På rådets møte 13.april 2010 ble det besluttet at søknadsfrist skulle utlyses på fylkeskommunens hjemmesider og ved direkte henvendelse til søkere som har fått innvilget søknader de siste tre årene. Etter en kort utlysningsrunde kom det inn 16 søknader, med en total søknadsramme på kr Etter en samlet vurdering ble det gitt tilskudd til følgende prosjekter: Tildeling Beløp - kr Kiwanis utlån sport og fritid Larveteateret fysisk aktivitet Oppreist guttegrupper Kunnskap og mestring av livsstilsrelaterte helseutfordringer Ord bygger broer mellom mennesker Alder ingen hindring Golf, et friskt pust i hverdagen Totalt Kort om prosjektene: Kiwanis utlån sport og fritid Kiwanis Club Sandefjord driver en utlånssentral for skiutstyr for barn, og søker om penger til nytt utstyr og vedlikehold av gammelt utstyr. Dette tilbudet er sentralt for at flere barn skal få mulighet til å delta i vinteraktiviteter. De har ingen samarbeidspartnere. Larveteateret Prosjektet har som formål å forebygge tilbakefall og være ledd i rehabilitering for dem som har rus og/eller psykiske problemer gjennom ukentlige treninger med volleyball, innebandy og fotball. Deres erfaring er at dette fritidstilbudet forebygger tilbakefall til rusmisbruk og sosial isolasjon. Aktuelle samarbeidspartnere er kommunene, Kirkens Bymisjon, Vestfoldklinikken, NAV, friomsorgen og frivillige organisasjoner. 9

10 Oppreist guttegrupper Blå kors har i flere år drevet jenteprosjekter for å gjøre jenter stolte og sterke. Dette prosjektet handler om å lære gutter å takle utfordringer i hverdagen sin, hvor de skal få mulighet til å reflektere over egne verdier og holdninger og bli mer bevisste på egne valg. Samarbeidspartnere er ungdomskoler i Tønsberg og Quasimodo ungdomskafe. Kunnskap og mestring av livsstilsrelaterte helseutfordringer Målgruppen for dette prosjektet er personer med type-2-diabetes, kols, astma- og allergi, overvekt og revmatismegruppene. Det er ønskelig å styrke målgruppens kunnskap vedrørende livsstilsforhold, øke deres mestringsevner for seg selv og familien og sikre nødvendig oppfølging og vedlikehold av ny kunnskap. Prosjektet er en videreføring fra Samarbeidspartnere er fastleger i Sandefjord, helsepersonell ved Sykehuset i Vestfold og andre aktører innen Lærings- og mestringssenteret i Vestfold. Det vil også være samarbeid med den nystartede Frisklivssentralen i Sandefjord. Ord bygger broer mellom mennesker Tønsberg Soroptimistklubb har sammen med Tønsberg mottak og Tønsberg Røde kors utviklet et tilbud til innvandrer- og asylsøkerkvinner med små barn som ikke får deltatt i eksisterende tilbudet om norskopplæring. Kurset går hver tirsdag over et helt år, og temaene dreier seg blant annet om kosthold/matpakke, kleskoder, skikk og bruk i Norge, bærplukking og nisser og troll. Alder ingen hindring Åsgårdstrand musikkteater har i løpet av fem år etablert seg på tvers av generasjoner med sine tilbud innen scenekunst. Alder ingen hindring vokser fram av et felles ønske om å lage et musikkteaterstykke basert på egne ideer og erfaringer i mer aktivt samarbeide med eldre. De oppgir ingen særskilte samarbeidspartnere, men jobber mot både skole og eldreinstitusjoner i Horten. Golf, et friskt pust i hverdagen Prosjektet retter seg mot barn i alderen år som har foreldre med rus- eller psykiske problemer. Aktivitetsgruppene har til hensikt å gi barna positive og gode livserfaringer og opplevelse av mestring. Barna får treffe barn i samme situasjon samtidig som det jobbes med å integrere dem i det eksisterende juniorarbeidet i golfklubbene. Samarbeidspartnere er Sidebygningen, Villa Adler, Norges Golfforbund, Husøy Golfklubb og Nøtterøy Golfklubb. Fond for forebyggende arbeid regnskap Fondet har egen balansekonto i fylkeskommunens balanseregnskap under bundne fond. Fondet tilføres renter årlig. Oversikten under viser fondets bevegelse i FOND FOR FOREBYGGENDE ARBEID Beløp - kroner Inngående balanse Overført til fondet Tilskudd Renteinntekter 582 Utgående balanse disponibelt i fondet

11 Fylkesrådmannens bemerkninger Fond for forebyggende arbeid er ikke tildelt midler for 2011 og fondet opphører derfor fra Restmidler kr 1 290,00 foreslås overført til Vestfold fylkeskommunes folkehelsearbeid. Samtlige prosjekter som har fått tildelt midler har avlagt rapport. Utover dette har fylkesrådmannen ingen bemerkninger. 11

12 DocuLive Møtesekretær SAKNR. 20/11 MØTEDATO Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget /11 Fylkestinget /11 Vestfold fylkeskommune - Regnskap 2010 Forslag til innstilling, se saksframlegg. 12

13 Arkivsak Arkivnr. E: 210 Saksbehandler Tone Stabell Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget /11 Fylkestinget /11 Vestfold fylkeskommune - Regnskap 2010 Fylkesrådmannens innstilling 1. Vestfold Fylkeskommunes regnskap for 2010 godkjennes. 2. Fylkestinget godkjenner at sektorfondene i regnskapet pr belaster bufferfondet med netto kr Netto mindreforbruk i driftsregnskapet for 2010 på kr avsettes til disposisjonsfond (bufferfond). Tønsberg Egil Johansen fylkesrådmann Åshild Egerdal direktør Vedlegg: Regnskapsdokument med hovedoversikter og noter kan fås i papirutgave ved henv. til sekretariatet Revisjonsberetning for 2010 Revisors uttalelse til finansforvaltningen Kontrollutvalgets uttalelse 13

14 Innledning Politisk behandling av årsregnskap og årsberetning for 2010 skal utføres etter kommunelovens 48 samt etter 10 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Det betyr at regnskap og årsberetning skal behandles av Fylkestinget på grunnlag av innstilling fra Fylkesutvalget. Revisor vil avgi revisjonsberetning til Fylkestinget. Kontrollutvalget vil avgi uttalelse overfor Fylkesutvalg og Fylkesting før årsregnskapet vedtas. Saksutredning Som vedlegg til saken foreligger: Regnskapsdokument med hovedoversikter og noter Revisjonsberetning for 2010 Revisors uttalelse til finansforvaltningen Kontrollutvalgets uttalelse Vedleggene vil kun bli lagt som elektroniske vedlegg til saken. Regnskapsdokumentet kan fås i papirutgave ved henvendelse til sekretariatet. Kontrollutvalget har møte 14. april d.å. Deres uttalelse vil bli lagt ut som elektronisk vedlegg til saken så snart den foreligger. Regnskapsdokumentet gir detaljert informasjon om regnskapet. En nærmere analyse av driftsregnskapet og disponeringene foretatt i henhold til budsjettreglementet er dessuten presentert i resultatvurderingssaken. Regnskap for Tannhelsetjenesten i Vestfold FKF for perioden er behandlet i fylkestingssak 10/11. Regnskap for sameiet Østre Bolærne fremmes som egen sak i fylkestinget i samsvar med eieravtale for sameiet. Regnskap for Fagskolen i Vestfold og regnskap for Skiringssal folkehøyskole vil også bli lagt fram som egne saker for fylkestinget. Fylkesrådmannens bemerkninger Det avlagte regnskap er avsluttet med et netto mindreforbruk drift på 29,6 mill. kroner. Rådmannen foreslår følgende disponering: Netto mindreforbruk i driftsregnskapet, kr avsettes til disposisjonsfond (bufferfond). Disposisjonsfondet (bufferfondet) vil etter denne disponering utgjøre 72,3 mill. kroner. Anvendelse av midlene behandles i resultatvurderingssaken. 14

15 DocuLive Møtesekretær SAKNR. 21/11 MØTEDATO Saksgang Møtedato Saknr Administrasjonsutvalget /11 Fylkesutvalget /11 Fylkestinget /11 Resultatvurdering og disponering for året 2010 Forslag til innstilling, se saksframlegg. 15

16 Arkivsak Arkivnr. E: 210 Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr. Administrasjonsutvalget /11 Fylkesutvalget /11 Fylkestinget /11 Resultatvurdering og disponering for året 2010 Fylkesrådmannens innstilling 1. Resultatvurderingen for året 2010 tas til etterretning. 2. Det settes av 14 mill til Fond premieavvik. Dette finansieres med midler fra Bufferfondet. 3. Det settes av 1 mill kroner til sektor for Fellesformål til Prosjekt Handlingsrom Dette finansieres med bruk av Bufferfondet. 4. Sektorenes avsetninger av mer- og mindreforbruk fra 2010 korrigeres slik: Regional Videregående opplæring Kultur 200 Tannhelse 550 Fellesformål 200 SUM Endringen dekkes ved bruk av Bufferfondet. 16

17 5. Sektorenes korrigerte mer- og mindreforbruk fra 2010 overføres i sin helhet til 2011 som endring av sektorbudsjettene, med unntak for Videregående opplæring hvor inndekning av merforbruket settes 6,0 mill kroner i Gjenstående korrigert merforbruk på 14,8 mill kroner for Videregående opplæring dekkes inn i Dette gir flg endringer av sektorbudsjettene i 2011: Regional VGO Kultur Tannhelse 956 Fellesformål 556 SUM Mindreforbruk for 2010 på Fylkesutvalgets disposisjonskonto på kroner overføres til Finansieres med bruk av Bufferfond. 7. Merinntekter fra mva- kompensasjon for av investeringer på til sammen 4,4 mill kroner, settes av til investeringsfondet. Finansieres med bruk av Bufferfond. 8. Inntekter fra mva- justering vedrørende Larvik Arena på kroner settes av til investeringsfondet. Finansieres med bruk av Bufferfond. 9. Det gjøres slike endringer i investeringsbudsjettet for 2011: I. Ubenyttede investeringsrammer per 2010 overføres til 2011 som vist i tabell under. II. Merforbruk per 2010 på prosjektene Utfasing oljekjeler og Fylkesveger opprustning dekkes inn gjennom trekk i investeringsrammer for III. Overført netto investeringsramme finansieres som vist i tabellen under. Utsatt låneopptak fra 2010 korrigeres fra kr til kr

18 I. Ubenyttet investeringsramme: Skiringssal forprosj, nybygg, rehab Melsom vgs oppgradering Melsom vgs stallbygg Brannsikring/HMS Re Div skoleprosjekter Sandefjord vgs 924 læringssenter Greveskogen vgs inv Greveskogen vgs inv Holmestrand vgs rehab og tilskudd Holmestrand vgs tilskudd Thor Heyerdahl vgs sluttføring Ny Færder vgs Gildehall Borre m/ vegløsning Hinderveien 9/ investeringer Østre Bolæren tidl 415 vedtatte inv IT-investeringer Tannhelsetjenesten investeringer II. Udekket investeringsramme: Utfasing av oljekjeler -10 Fylkesveger opprustning Sum ubenyttet investeringsramme III. Finansiering Spillemidler Arena Spillemidler Hinderveien Enova-tilskudd Melsom -800 vgs Ubrukte lånemidler fra Utsatt låneopptak fra Sum finansiering

19 Tønsberg, 6.april.2011 Egil Johansen fylkesrådmann Åshild Egerdal direktør Vedlegg: Saksutredningen er av tekniske årsaker lagt som vedlegg til saksframlegget 19

20 Fylkesrådmannens bemerkninger Resultatvurderingen I Vestfold fylkeskommune håndteres årsavslutningen gjennom 3 ulike dokumenter/ saker: Årsregnskapet som håndterer den regnskapstekniske og formelle delen av Regnskapsavslutningen. Årsberetningen er skrevet med publikum som målgruppe. Sammen med årsregnskapet dekkes kravene i kommuneloven. Sak om resultatvurdering (denne saken). I foreliggende sak fremgår fylkeskommunens måloppnåelse og økonomiske resultat i Hensikten er å danne et grunnlag for å vurdere hvordan budsjettets forutsetninger er fulgt opp. Videre håndteres overføring av mer- og mindreforbruk fra 2010 til Mindreforbruk og dekning av merforbruk er et viktig prinsipp i den økonomiske styringen av Vestfold fylkeskommune. I forslaget til vedtak er det fokusert på sektorenes resultater, men fylkesrådmannen forutsetter at prinsippet om overføring av mindreforbruk og dekning av merforbruk også gjennomføres ned på den enkelte virksomhet. I regnskapssaken for 2010 foreslår rådmannen å avsette hele regnskapsresultatet til bufferfondet. Videre disponering av regnskapsresultatet skjer i sin helhet i denne resultatvurderingssaken. Økonomisk resultat 2010 Resultat- og måloppnåelse I sektorkapitlene fremgår de oppnådde resultat og mål i forhold til politiske vedtak. Fylkesrådmannen vektlegger oppfølgingen av disse og vil over tid søke å videreutvikle resultat- og målstyringen i samråd med politisk nivå. På et overordnet nivå vurderes oppnåelsen av resultat og mål som akseptabel, men som det fremgår av sektorkapitlene, står sektorene overfor utfordringer. 20

21 Økonomisk resultat 2010 Vestfold fylkeskommune har i 2010 et positivt regnskapsresultat på kr 29,6 mill. Netto driftsresultat ble kr 74,4 mill og utgjør 3,1 % av driftsinntektene. Netto driftsresultat bør over tid utgjøre 3 % av driftsinntektene og isolert er derfor netto driftsresultat i 2010 akseptabelt. Regnskapsutviklingen over tid fremgår av tabellen sammen med noen nøkkeltall for øvrige fylkeskommuner med unntak av Oslo. R 2006 R 2007 R 2008 R 2009 R 2010 B 2011 Sum driftsinntekter 1 699, , , , , ,7 Sum driftskostnader 1 618, , , , , ,0 Brutto driftsresultat 81 79,4 107,3 76,3 112,5 81,7 Netto finans 50,1 45,1 64,2 109,1 120,2 137,9 Motpost avskrivning 49,8 56,9 68,8 78,5 82,1 92 Netto driftsresultat 80,7 91,2 111,9 45,7 74,4 35,8 Nettodriftsresultat i % av driftsinntektene 4,7 % 5,0 % 5,7 % 2,2 % 3,1 % 1,6 % Netto lånegjeld pr. innbygger Sammenligning med alle fylkeskommuner utenom Oslo Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 5,3 % 4,0 % 2,9 % 4,5 % 8,7 % Netto lånegjeld pr. innbygger (Kilde: KOSTRA) Tabellen viser at brutto driftsresultat 112,5 mill kroner i 2010 er lavere enn netto finanskostnader på 120,2 mill kroner. For å opprettholde formuen må brutto driftsresultat være større enn netto finansutgifter over tid. Fylkeskommunen har i vedtatt økonomiplan lagt til grunn en ambisiøs investeringsplan i skoler og fylkesveger. Økte finanskostnader må finansieres av enten økte inntekter og /eller reduserte driftskostnader. Økningen i netto finanskostnader de nærmeste år er større enn forventningene til økte inntekter utover kompensasjon for lønns- og prisvekst. Dette medfører at kostnadsnivået i Vestfold fylkeskommune er for høyt, selv om netto driftsresultat i 2010 isolert sett er akseptabelt. Fylkesrådmannen har derfor i tilknytning til økonomiplanarbeidet iverksatt et prosjekt for å tilpasse driftskostnadene frem mot 2014 Handlingsrom Utviklingen i netto driftsresultat for Vestfold fylkeskommune avviker fra øvrige fylkeskommuner. En viktig forklaring er økt netto lånegjeld pr. innbygger. Dette fremgår av 21

22 nedenstående diagrammer som viser at brutto driftsresultat i perioden 2006 til 2010 er økt med kr 31,5 mill. Netto finanskostnader er i samme periode økt med 70 mill kroner. Diagrammet viser at netto lånegjeld i Vestfold fylkeskommune har økt med kr pr. innbygger mot kr i øvrige fylkeskommuner med unntak av Oslo. Lånegjelden vil etter vedtatt økonomiplan øke ytterligere. Den finansielle risikoen knyttet til dette er betydelig og Fylkesrådmannen har derfor rentesikret store deler av nåværende langsiktig gjeld med jevnt forfall på rentesikringene de nærmeste 10 år. Årets positive regnskapsresultat endrer derfor ikke fylkesrådmannens oppfatning av at fylkeskommunen har en kostnadsside som er for høy i forhold til de drift- og investeringsutfordringer som foreligger. KRD har gitt tydelige signaler om at vi i årene framover må forvente strammere økonomiske rammer. Fondssituasjonen Disposisjonsfondene utgjør pr mill kroner inkl. fond premieavvik. Samlet premieavvik er 123, 5 mill kroner og dette medfører at frie fond er negative. Fylkesrådmannen har derfor i økonomiplanen lagt til grunn en styrking av disposisjonsfondene (bufferfondet). 22

23 Kommentarer til innstillingen Ved behandlingen av budsjett og økonomiplan for fattet fylkestinget bl a slikt vedtak: Ved disponering av regnskapsresultat for 2010 avsettes regnskapsresultatet til Bufferfondet. Regnskapsresultatet for 2010 ble vesentlig bedre enn hva som var lagt til grunn da budsjettet ble lagt. Rapportering etter 2. tertial viste et underskudd på 2,5 mill kroner. Det ble påpekt i saken at økte skatteinntekter på slutten av året kunne gi en noe bedre resultat. Regnskapsresultatet ble 29,6 mill kroner. Med bakgrunn i det gode resultatet har fylkesrådmannen funnet rom for å innstille på å styrke både Bufferfondet, Fond premieavvik og Investeringsfond, samt justere i sektorbudsjettene. Fylkesrådmannens innstilling i saken kan oppsummeres slik: Vedtaks Endring Endring Punkt (tall i 1000 kroner) sektorbudsjetter Bufferfond Avsetning - regnskapsresultat (FT x/11) Avsetning Fond premiavvik Styrking FUs dispkonto - Handlingsrom Korreksjon av avsetning sektorfond Disponering av sektorfond Disponering av sektorfond - utsettelse 5 for VGO Styrking Fus dispkonto - mindreforbruk , 8 Overføring til investeringsfond Sum endringer Fond Premieavvik vil etter avsetningen utgjøre 69,1 mill kroner. Avsetning til Fond premieavvik I økonomiplan for har rådmannen sagt følgende: Fylkesrådmannen har som intensjon å styrke Fond premieavvik ytterligere i årene framover. Dette kan skje dels gjennom at eventuelle regnskapsoverskudd avsettes til fondet eller at man ved neste rullering av budsjett/ økonomiplan kan finne rom for en styrking. 23

24 Regnskapsresultatet 2010 gir mulighet for å avsette til Fond premieavvik. Å avsette til Fond Premieavvik er nært beslektet med å sette av til Bufferfondet, da begge fondene er disposisjonsfond. Det akkumulerte premieavviket økte med 26,2 mill kroner i 2010 og er nå på 123,5 mill kroner. P.t er Fond premieavvik på 55 mill kroner. Fylkesrådmannen foreslår å avsette 14 mill kroner til Fond premieavvik. Da vil fondet ved utgangen av 2014 være på 76 mill kroner som er ca 60% det akkumulerte premieavviket p.t. Premieavviket nedskrives over 15 år, og avsetningen mener fylkesrådmannen derfor er på et akseptabelt nivå. Dette vurderer fylkesrådmannen å være en gunstig langsiktig balansegang mellom å trygg økonomistyring og ikke ta bort for mye handlingsrom. Kostnader til Prosjekt Handlingsrom 2014 Fylkesrådmannen innstiller på å sette av 1 mill kroner til Prosjekt Handlingsrom. Fylkesrådmannen ønsker en beredskap for å kunne håndtere og gjennomføre omstillingstiltak og uforutsette kostnader i forbindelse med Handlingsrom I dette ligger blant annet opplæring og motivasjonstiltak. Overføring av mer og mindreforbruk drift I regnskapsavslutningen har fylkesrådmannen, i samsvar med budsjettreglementet, avsatt sektorenes mer og mindreforbruk til sektorenes disposisjonsfond. For 2010 har sektorene et samlet netto merforbruk på 15 mill kroner. Fylkesrådmannen har endret rutinene for avsetningen av sektorenes mer- og mindreforbruk. For 2010 er mer- og mindreforbrukene avsatt til sektorfond med Bufferfondet som motpost. Tidligere ble sektorenes mer- og mindreforbruk avsatt uten motpost, dvs at avsetningen dermed fikk effekt på regnskapsresultatet. Fylkesrådmannen har som ledd i resultatvurderingen foretatt en gjennomgang av sektorenes budsjettavvik for Denne gjennomgangen har resultert i at det foreslås slike endringer i sektorenes disposisjonsfond: Sektorfond Energi Diverse Korr sektorfond Regional Videregående opplæring Kultur Tannhelse Fellesformål SUM

25 Energikostnadene i 2010 ble vesentlig høyere enn forutsatt i budsjettet. I utgangspunktet må fylkeskommunens virksomheter forventes å kunne håndtere normale svingninger i energipriser og forbruk. Ekstrakostnadene i 2010 har imidlertid en størrelsesorden som ligger utenfor hva fylkesrådmannen vurderer som normalt. Det foreslås derfor at sektorene kompenseres for energiutgifter som overstiger 115% av normalkostnadene, med til sammen 2,2 mill kroner. I tillegg foreslås det slike endringer: Regional Regionalsektoren ble i budsjett 2010 tilført 4,5 mill kroner til bemanningsøkning ifm forvaltningsreformen. Oppbemanningen har ikke skjedd så raskt som forutsatt og forsinkelsen har dermed bidratt vesentlig til at sektoren i 2010 fikk et mindreforbruk på 7,5 mill kroner. Fylkesrådmannen foreslår at deler av mindreforbruket inndras ved at sektorens disposisjonfond reduseres med 2,0 mill kroner knyttet til ubesatte stillinger. Videregående opplæring Fylkesrådmannen foreslår at Videregående opplæring kompenseres med 3,0 mill kroner knyttet til at sektoren i 2010 har hatt ekstrakostnader til flg forhold: drift av usolgte skolebygg mindreinntekter for Thor Heyerdahl vgs fra Spenst merkostnader for Thor Heyerdahl vgs knyttet til Arena og Fram IF merkostnader til utbedring og midlertidige lokaler ifm muggsopp på Sandefjord vgs Tannhelse Tannhelsetjenestens utgifter til kjøp av narkosetjenester har økt. Dette er en følge av omlegging ved SiV HF, og som medfører at Vestfold fylkeskommune må betale for narkosetjenester som tidligere var gratis. Sektoren er fom budsjettet for 2011 kompensert for denne utgiftøkningen. Fylkesrådmannen ser det som rimelig at sektoren også kompenseres for de i ekstrakostnader som ligger i 2010-regnskapet. Videregående opplæring har et korrigert merforbruk på 20,8 mill kroner. Sektoren kan iverksette noen strakstiltak, men mange tiltak vil få gradvis effekt og først oppnå full effekt etter 3-4 år. Inndekning av merforbruket bør derfor fordeles over flere år. Fylkesrådmannen innstiller derfor på at inndekningen fordeles over 4 år, med krav om 6,0 mill kroner i inndekning i Det betyr at det gis utsettelse med inndekning av 14,8 mill kroner. Overføring av mindreforbruk fylkesutvalgets disposisjonskonto Mindreforbruket i 2010 på FU s disposisjonskonto er ikke avsatt til disposisjonsfond ved regnskapsavslutningen slik det er forutsatt i budsjettreglementet. Feilen rettes opp ved at fylkesutvalgets disposisjonskonto nå foreslås styrket med , tilsvarende mindreforbruket i Budsjettstyrkingen foreslås finansiert med bruk av Bufferfondet. 25

26 Merinntekter mva- overføres til investeringsfond Fylkeskommunen har som et viktig prinsipp i økonomistyringen at mva-kompensasjon knyttet til investeringer skal tilbakeføres til investeringsregnskapet. For 2010 er all budsjettert mvakompensasjon fra investeringer tilbakeført til investeringsregnskapet som forutsatt i budsjettet. I 2010 har fylkeskommunene mottatt mva-kompensasjon fra investeringer som er 4,4 mill kroner høyere enn budsjett. Fylkesrådmannen innstiller på at dette avsettes til investeringsfond. Fylkesrådmannen har innenfor dagens budsjettreglement ikke anledning til å overføre dette til investeringsregnskapet uten vedtak fra Fylkestinget. Fylkesrådmannen vil se på mulighetene for å endre budsjettreglementet, slik at fylkesrådmannen gis fullmakt til å gjøre slike endringer administrativt. Fylkesrådmannen kommer tilbake til dette i løpet av Mva- refusjon overføres til investeringsfond I driftsregnskapet er det inntektsført kr i justerings mva, som ikke er budsjettert. Inntekten oppstår i 2010 fordi utleien av Larvik Arena, gjennom en frivillig registrering, endres fra ikke mva- pliktig virksomhet til mva- pliktig virksomhet. Dette danner grunnlag for å kunne årlig justere mva iht faktisk bruk. Hadde bruksforholdene ved Larvik Arena vært fastsatt ved ferdigstillelse av bygget ville mvafradraget i sin helhet redusert kostnadene i investeringsregnskapet. Fylkesrådmannen innstiller på avsette av beløpet til investeringsfond. Udisponerte investeringsmidler overføres til 2011 I tråd med budsjettreglementet har fylkeskommunen praktisert en ordning med at investeringsbevilgninger som ikke benyttes i budsjettåret videreføres automatisk til neste års budsjett. Videre har fylkeskommunene praktisert årsuavhengige investeringsbudsjetter. I dette ligger det at en investeringsbevilgning gjelder fram til prosjektet er avsluttet, uavhengig av hvilket år investeringsbevilgningen er gitt og hvilket år prosjektet avsluttes. KRD har i 2010 presisert at investeringsbudsjetter skal være ettårige og ikke årsuavhengige. Årsbudsjettet er bindende og årlige bevilgninger er nødvendige. Ubrukte investeringsrammer må bevilges på ny enten i budsjettbehandlingen eller i justert budsjett. For å tilpasse fylkeskommunens investeringsbudsjett til de krav KRD stiller, må fylkestinget bevilge ubenyttet investeringsbudsjettet per 31. des 2010 med tilhørende finansiering på nytt i Dette har fylkesrådmannen valgt å håndtere i Resultatvurderingssaken. Tabellen i innstillingen viser ubenyttet ramme per prosjekt. To av prosjektene, Fylkesveger opprustning og Utfasing oljekjeler har merforbruk i forhold til vedtatt bevilgning. Begge prosjektene har en ny bevilgning i vedtatt budsjett for Underdekningen for 2010 dekkes inn gjennom tilsvarende redusert bevilgning for

27 Finansiering av investeringsrammene som overføres foreslås endret. Spillemidler vedr. Larvik Arena var budsjettert til 11,0 mill kroner i Ingen utbetaling fant sted dette år. Det er nå kjent at utbetalingen vil bli fordelt over 3 år med ca. 3,6 mill kroner hvert år i årene I investeringsbudsjettet for 2011 justeres spillemidler vedrørende Arena fra 11 mill kroner til 3,6 mill kroner, og bruk av lånemidler justeres tilsvarende til kr Beholdningen av ubrukte lånemidler pr er kr , slik at utsatt låneopptak fra 2010 justeres til kr Dette er fremdeles innenfor rammen av utsatt del av tidligere vedtatt låneopptak på 128 mill kroner. 27

28 DocuLive Møtesekretær SAKNR. 22/11 MØTEDATO Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget /11 Fylkestinget /11 Vestfold og Telemark Regionteater AS - Vestfold fylkeskommunes tilskudd 2011 Forslag til innstilling, se saksframlegg. 28

29 Arkivsak Arkivnr. E: C33 Saksbehandler Yvonne Pleym Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget /11 Fylkestinget /11 Vestfold og Telemark Regionteater AS - Vestfold fylkeskommunes tilskudd 2011 Fylkesrådmannens innstilling Vestfold fylkeskommune innvilger ekstraordinært tilskudd kr til Teater Ibsen i Dette finansieres med bruk av fylkeskommunens bufferfond. Tønsberg, 5. april 2011 Egil Johansen fylkesrådmann Arild Moen direktør Vedlegg: 29

30 Innledning Fylkesutvalget er tillagt oppgaven med å ivareta fylkeskommunens eierinteresser i aksjeselskap. Telemark og Vestfold Regionteater AS, til daglig kalt Teater Ibsen, er et offentlig finansiert teater, organisert som et aksjeselskap. Aksjene har de senere årene vært delt mellom fire eiere; Telemark Fylkeskommune (25 %), Vestfold Fylkeskommune (25 %), Skien kommune (25 %) og Tønsberg kommune (25 %). Tønsberg kommune trakk seg ut som eier fra Denne saken omhandler Vestfold fylkeskommunes økonomiske tilskudd til Teater Ibsen i Saksutredning Tønsberg kommune har gått ut som medeier i Teater Ibsen fra Det regionale eierskapet består pr i dag av Telemark fylkeskommune, Vestfold fylkeskommune og Skien kommune. Det er opprettet dialog med Larvik kommune med tanke på å rekruttere en ny kommune fra Vestfold som fjerde eier. Vestfold fylkeskommune har for 2011 en budsjettramme for Teater Ibsen på kr Vestfold fylkeskommune utbetalte kr for 1. kvartal. Beløpene fremkommer slik; Tilskudd Økning 2011 (økt husleie) Prisjustering Totalt tilskudd Kvartalsvis utbetaling Stortinget har satt som forutsetning for statstilskuddet at det ordinære offentlige driftstilskuddet fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 30 pst. på regionen og 70 pst. på staten. Dette innebærer at tilskuddet fra tre regionale eiere inneværende år vil være høyere enn i 2010 da teateret hadde fire eiere. Statstilskuddet til Teater Ibsen er i år på kr , som er 70 % av totalt tilskudd. Regionalt tilskudd er totalt kr , Med dagens eierstruktur tilsvarer dette en kvartalsvis utbetaling på kr for hver av de tre eierne Telemark fylkeskommune, Vestfold fylkeskommune og Skien kommune. Teater Ibsen påpeker i brev av 9. februar 2011 at hvis Vestfold ikke betaler sin økning av andel av tilskudd vil dette på årsbasis utgjøre kr Staten vil da trekke tilbake i forhold 70/30, og dette vil utgjøre kr , totalt en reduksjon av teatrets budsjett på kr Teater Ibsen ber om at eier Vestfold Fylkeskommune dekker sin andel av tilskudd fullt ut inntil en eventuell ny eier er på plass slik at aktivitetsplanen for 2011 kan gjennomføres. For 2. kvartal utbetalte Vestfold fylkeskommune kr , pluss differansen fra 1. kvartal. Vestfold fylkeskommune har dermed i løpet av 1. og 2. kvartal utbetalt Teater Ibsens forventning til økt driftstilskudd fra dagens tre eiere. For Vestfold inneholder årets aktivitetsplan for Teater Ibsen følgende prosjekter: - Hotell Kokkelimonke. Samarbeid med Kulturskolen i Larvik. - Tause stemmer. Verdiskapningsprosjekt, i samarbeid med HIVE og lokale aktører. - Shakespeare i Thaulowhullet. Samarbeid med Thesbiteatret. AVLYST - Dag Solstad. Dramatisering i forbindelse med forfatterens 70-årsjubileum. - De Unges Scene. Teatertevling for ungdom med finale i Oslo. - Porgy and Bess. Samarbeid med Marinemusikken. - Irr. Den kulturelle skolesekken i Vestfold. 30

31 - Samarbeid med Marinemusikken. Fyrverkerikonserten - teknisk avvikling. - Turne i Vestfold med John Gabriel Borkman. Åpne forestillinger og tilbud til videregående skole. - Apache. Skoleforestillinger. - Erten og Furten. Forestilling for barnehager. - Oppstart av seminar/studie i samarbeid med HIVE. Fylkesrådmannens bemerkninger Teater Ibsens virksomhet krever lang planleggingshorisont og forutsigbare rammebetingelser. Manglende inndekking av tilskuddet, tilsvarende en fjerde eierandel, fører etter fylkesrådmannens vurderinger - til følgende konsekvenser for Teater Ibsen; - Staten reduserer sitt tilskudd for 2011 med 1,3 mill - Den planlagte produksjonsvirksomheten for 2011 må reduseres/avlyses - Reduksjon av ansatte må vurderes Fylkesrådmannen understreker viktigheten av at Vestfold fylkeskommune tar sitt eierskapsansvar i denne situasjonen. Innstillingen dreier seg kun om et ekstraordinært tilskudd for 2011, og det forventes en avklaring i forhold til en ny fjerde eier i løpet av En videre finansierings- og eierskapsmodell med kun Vestfold fylkeskommune som eneste eier i Vestfold anser fylkesrådmannen som ikke aktuell. Fylkesrådmannen er kjent med at fylkesrådmannen i Telemark fylkeskommune og rådmannen i Skien kommune vil innstille på tilsvarende ekstraordinært tilskudd for Ekstraordinært tilskudd fra Vestfold fylkeskommune for 2011 gis under forutsetning av tilsvarende bevilgningsvedtak fra henholdsvis Telemark fylkeskommune og Skien kommune. Fylkeskommunens bufferfond er per 31. desember 2010 på 42,7 mill kroner. Av dette er 15 mill kroner tilført fondet ved regnskapsavslutningen som følge av avsetning av sektorenes mer- og mindreforbruk for Dette medfører at fondet reelt er på 27,7 mill kroner. Fylkesrådmannen har ingen ytterligere bemerkninger. 31

32 DocuLive Møtesekretær SAKNR. 23/11 MØTEDATO Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget /11 Fylkestinget /11 Endret selskapsgrunnlag for Norges Maritime Utdanningssenter AS Forslag til innstilling, se saksframlegg. 32

33 Arkivsak Arkivnr. E: 026 Saksbehandler Per Jørgen Olafsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget /11 Fylkestinget /11 Endret selskapsgrunnlag for Norges Maritime Utdanningssenter AS Fylkesrådmannens innstilling 1. Fylkestinget tiltrer forslag til aksjonæravtale og aksjekjøpsavtale mellom Vestfold fylkeskommune og Høgskolen i Vestfold vedrørende Norges Maritime Utdanningssenter AS. 2. Fylkestinget tiltrer forslag til reviderte vedtekter for Norges Maritime Utdanningssenter AS. 3. Fylkestinget gir sitt samtykke til at fylkeskommunens inntekt fra salg av aksjepost i Norges Maritime Utdanningssenter AS tilbakeføres selskapet til styrking av egenkapital. Tønsberg, 8. april 2011 Egil Johansen fylkesrådmann Sverre Høifødt direktør Vedlegg: 1. Forslag til aksjonæravtale mellom Vestfold fylkeskommune og Høgskolen i Vestfold vedrørende Norges Maritime Utdanningssenter AS 2. Forslag til aksjekjøpsavtale mellom Vestfold fylkeskommune og Høgskolen i Vestfold vedrørende Norges Maritime Utdanningssenter AS 3. Forslag til reviderte vedtekter for Norges Maritime Utdanningssenter AS 33

34 Innledning I møte 14. desember 2010, sak 86/10, vedtok fylkestinget å be fylkesrådmannen om å innlede drøftinger med Høgskolen i Vestfold, med sikte på å få høgskolen inn på eiersiden i Norges Maritime Utdanningssenter AS (NMU). Samtidig ble fylkesrådmannen i egen sak bedt om å legge fram forslag til aksjonæravtale og reviderte vedtekter for selskapet. Etter drøftinger med høgskolen legger fylkesrådmannen her fram forslag til aksjonæravtale, aksjekjøpsavtale og reviderte selskapsvedtekter. Saksutredning Fylkestingets intensjon med vedtaket i møte 7. desember 2004, sak 63/04 om etablering av NMU, var å utvikle en ledende, nasjonal og internasjonal aktør innen maritim utdanning og etterutdanning. Selskapets formål og innretning har senere endret seg noe, men fylkeskommunens overordnede mål om å bygge et sterkest mulig maritimt kompetansemiljø i Vestfold har ligget fast. Inngåelse av en formell samarbeidsavtale mellom NMU og HiVe av 9. november 2009, samt NMUs beslutning av 21. mai 2010 om å flytte virksomheten til Bakkenteigen, har lagt et avgjørende grunnlag for å fremme spørsmålet om endret eiersammensetning i selskapet. I samarbeidsavtalen heter det blant annet at det er ønskelig at HiVe s intensjon om kjøp av eierpost innfris. Forslaget til aksjonæravtale legger opp til at HiVe ved avtaleinngåelse erverver en aksjeandel tilsvarende 34 % av selskapets aksjekapital. For dette ervervet betaler høgskolen i alt 1 mill. kroner. Utover dette har avtalen særlige bestemmelser om innføring av eiermøter, og om hvordan selskapets verdier skal fordeles ved eventuell avvikling eller ved eventuell tilbakeføring av kapital til eierne. Avtalen regulerer også eiernes ansvar ved eventuelt behov for kapitaltilførsel. I drøftingene har det vært en forutsetning at fylkeskommunens inntekt fra salg av aksjeposten i NMU skal tilbakeføres selskapet til styrking av egenkapital. Forslaget til reviderte vedtekter innebærer i hovedsak en redaksjonell oppdatering og forenkling av de vedtekter som sist ble vedtatt av ordinær generalforsamling 12. juni Fylkesrådmannen har innhentet bistand fra Advokatfirmaet Steenstrup & Stordrange til juridisk kvalitetssikring av aksjonæravtale, aksjekjøpsavtale og revidert selskapsvedtekt. Som ledd i arbeidet med nytt selskapsgrunnlag, har revisjonsfirmaet BDO (Møller & Co) på oppdrag fra NMU, og etter samråd med HiVe og fylkesrådmannen, gjennomført en verdivurdering av NMU. Rapporten har beregnet selskapets egenkapitalverdi per 1. januar 2011 til området 15,8-17,3 mill. kroner, med en anslått substansverdi på 16,572 mill. kroner. De reelle verdiene i selskapet er i all hovedsak knyttet til tomt og bygninger. Foreløpig regnskap for 2010 viser et underskudd på 2,4 mill. kroner. Det er tatt hensyn til dette resultatet i ovennevnte verdivurdering. Valgt styreleder Ansgar Gabrielsen har den 4. januar 2011 meddelt at han har fratrådt sitt verv. Styremedlemmet Eldbjørg Løwer har gitt beskjed om at hun ønsker å fratre sitt verv. I ekstraordinær generalforsamling 11. mars 2011 ble Fred Dahl valgt som ny styreleder i selskapet. 34

35 NMUs virksomhet har vært drevet i eldre og delvis uhensiktsmessige lokaler på Langgrunn siden oppstarten i Økonomisk sett har de siste årene vært krevende, med driftsunderskudd på årlig opp til om lag 5 mill. kroner av en omsetning på om lag 27 mill. kroner. Personalkostnader utgjør omtrent halvparten av selskapets utgifter. Også for 2011 er det forventet et betydelig driftsunderskudd. Styret arbeider for å utvikle en mer effektiv driftsmodell, og har som mål å måtte unngå ytterligere kapitaltilførsel. Salg av NMUs gamle eiendom på Langgrunn gir et godt bidrag til selskapets likviditet og muliggjør flyttingen til Bakkenteigen uten låneopptak. Fylkesrådmannens bemerkninger Fylkeskommunens tilbud til HiVe, om å tre inn på eiersiden i NMU, gir et godt bidrag til utvikling av et sterkere maritimt kunnskapsmiljø i Vestfold. Samtidig legger samarbeidet mellom HiVe og fylkeskommunen til rette for en bredere satsing på maritimt basert næringsutvikling, og styrket konkurranseevne både for NMU og andre, for allerede etablerte virksomheter. Flytting til Bakkenteigen og samlokalisering med høgskolemiljøet, gir NMU mulighet til en mer rasjonell drift, med tilgang til moderne lokaler og utstyr, samt tilgang til et forskningsbasert utdanningsmiljø. Det er ellers viktig å merke seg at verdivurderingen av selskapet gjelder selskapet i løpende virksomhet, og er ikke en vurdering av de umiddelbart, realiserbare verdiene i selskapet. Opplysninger fylkesrådmannen har innhentet fra selskapet viser at det i 2011 påløper pensjonsforpliktelser på 1,8 mill. kroner. Verdien av inventar og utstyr som ikke kan flyttes til Bakkenteigen anslås til 2 mill. kroner, mens det er satt i bestilling nytt utstyr tilpasset lokalene på Bakkenteigen til en verdi av 11,2 mill. kroner. I forbindelse med flyttingen er det dessuten inngått husleiekontrakter for 20 år, med en årlig leie på 8 mill. kroner. Dette indikerer at selskapet per april-mai har større forpliktelser enn eiendeler. Dersom selskapet i 2011 styres videre etter budsjett, vil selskapet ved året utgang ha en anslått negativ likviditet på 3,5 mill. kroner. Salg av en stemmerettsandel på 34 % for 1 mill. kroner, som først etter 10 års eierskap vil gi HiVe rett til en tilsvarende andel av verdiene, anses ikke som en ugunstig overenskomst for fylkeskommunen. Fylkesrådmannen er bekymret for situasjonen i selskapet, men er tilfreds med at nytt styre nå har tatt grep for å gi NMU et nytt selskapsgrunnlag og en ny driftsmodell. Styrets utfordring er først og fremst å få grep om kostnadene, hvorav personalkostander utgjorde over 50 % i Det jobbes med tiltak hvor man forbedrer likviditeten ved å lease deler av kapitalinvesteringen på Bakkenteigen, forbedre inntektsgrunnlaget, samt å redusere kostnadene allerede i Med disse tiltakene og ny kapital fra HiVe, mener selskapet at situasjonen skal være under kontroll, også i forhold til likviditetsutviklingen. Slik fylkesrådmannen vurderer det vil et eventuelt behov for ytterligere kapitaltilførsel først og fremst avhenge av hvor raskt selskapet klarer å kutte kostnader. For fortsatt virksomhet i NMU er det nære samarbeidet med HiVe av uvurderlig betydning. Denne samarbeidskonstellasjonen har allerede resultert i betydelig, kommersiell interesse fra nye kundegrupper. Flyttingen til Bakkenteigen og etablering av nye lokaler realiseres dessuten uten nye låneforpliktelser. Samlet gir dette et godt grunnlag for den nødvendige, økonomiske snuoperasjonen i løpet av 2011 og

36 DocuLive Møtesekretær SAKNR. 24/11 MØTEDATO Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget /11 Fylkestinget /11 Larvik Arena IKS - Likviditetslån Forslag til innstilling, se saksframlegg. 36

37 Arkivsak Arkivnr. Saksbehandler Jan Krømcke Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget /11 Fylkestinget /11 Larvik Arena IKS - Likviditetslån Fylkesrådmannens innstilling Fylkeskommunen innvilger Larvik Arena IKS et midlertidig likviditetslån på kr ,-. Tønsberg, 4. april 2011 Egil Johansen fylkesrådmann Øyvind Sørensen direktør Vedlegg: Søknad om likviditetslån fra Larvik Arena IKS 37

38 Innledning Larvik Arena IKS ble opprettet i Selskapet er eiet av Larvik kommune og Vestfold fylkeskommune med halvparten hver. Selskapets formål er å gjøre arenaen selvfinansierende. Selskapet er Larvik kommune og fylkeskommunens viktigste redskap for på sikt å gjøre arenaen selvfinansierende. Utvidelsen av skolens idrettshall til arena, har sin hovedbegrunnelse i målsetninger om regional utvikling og at skoleanlegget skal være en ressurs utenom skolens kjernetid. Lov om interkommunale selskaper regulerer selskapenes struktur med en selskapsavtale, et representantskap, eget styre og daglig leder. Styret er ansvarlig for at drift og investeringer er innenfor de budsjetter og øvrige rammer som er vedtatt. Styret i selskapet har nå søkt fylkeskommunen om et midlertidig likviditetslån, frem til behandling av en ny utfyllende sak om driftskonseptet, behov for driftstilskudd og investeringer når regnskap for 2010 foreligger. En slik sak forventes fremlagt til fylkestingets neste møte i juni. Saksutredning Fylkestinget behandlet søknad om eierbidrag for 2010, samt fritak for betjening av kapitalkostnader i FT - sak 2/10 Larvik Arena IKS den Med følgende vedtak: 1. Fylkeskommunen innvilger Larvik Arena IKS et driftstilskudd for 2010 med kr Tilskuddsbeløpet belastes disposisjonsfondet (bufferfondet). 3. Fylkeskommunen frafaller krav om betjening av kapitalen i 2010 iht. søknad fra Larvik Arena IKS. 4. Behandling av driftstilskudd og eventuelt fritak fra kapitalkostnader for årene 2011, 2012 og 2013 utsettes til styret i Larvik Arena IKS fremlegger en vurdering og analyse av driftskonseptet. Disse vurderingene fremlegges sammen med regnskap pr Ved behandling om eventuelt fritak fra kapitalkostnader for årene 2011, 2012 og 2013 skal det foreligge en vurdering og analyse på hallutleie til idretten, investeringsbehov til servering, inntekt ved navnesalg, investeringsbehov for øvrig utstyr til arrangementer, samt kapitalbehov for å forestå ulike arrangementer. 6. Fylkestinget forutsetter at styre og representantskap framlgger revidert økonomiplan med betydelig bedre balanse mellom inntekter og utgifter mot slutten av økonomiplanperioden. I forbindelse med behandlingen av fylkeskommunens budsjett 2011 økonomiplan i fylkestingets møte i sak 74/10. I vedtakets punkt 5 ble følgende vedtatt: 5. Kravet til Larvik Arena IKS om dekning av kapitalkostnader frafalles i økonomiplanperioden under forutsetning at Larvik kommune heller ikke gjør krav på dekning av kapitalutgifter. 38

MØTEPROTOKOLL. Fylkestinget 201100001-17. Dato: 10. mai 2011 kl.09.00 Sted: Fylkeshuset, møterom Oseberg Saksnr: 18/11-42/11

MØTEPROTOKOLL. Fylkestinget 201100001-17. Dato: 10. mai 2011 kl.09.00 Sted: Fylkeshuset, møterom Oseberg Saksnr: 18/11-42/11 201100001-17 MØTEPROTOKOLL Fylkestinget Dato: 10. mai 2011 kl.09.00 Sted: Fylkeshuset, møterom Oseberg Saksnr: 18/11-42/11 MØTELEDER Fylkesordfører Per-Eivind Johansen (H) DISSE MØTTE 1. Høiberg, Arve

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-15 Ambisiøst investeringsnivå Krevende, men forsvarlig driftssituasjon Hovedtrekk Opprettholder et ambisiøst investeringsnivå. Totalt investerer Vfk for 1142mill kroner

Detaljer

Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: 201100508

Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: 201100508 MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Dato: 29.11.2011 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg, Møterom Oseberg Arkivsak: 201100508 Møteleder Per-Eivind Johansen (H) Disse møtte: Møtende

Detaljer

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013. Krevende, men balansert og forsvarlig Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Krevende, men balansert og forsvarlig Krevende, men balansert og forsvarlig Viderefører vedtatt økonomiplan langsiktig økonomisk strategi Ferdigstiller Færder vgs Igangsette

Detaljer

Dato: kl. 09:00 Møterom Representasjon, Fylkeshuset Tønsberg Arkivsak: 17/ Rune Mathiassen, nestleder Øivind Reidar Bakke, medlem

Dato: kl. 09:00 Møterom Representasjon, Fylkeshuset Tønsberg Arkivsak: 17/ Rune Mathiassen, nestleder Øivind Reidar Bakke, medlem MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune Dato: 20.04.2017 kl. 09:00 Sted: Møterom Representasjon, Fylkeshuset Tønsberg Arkivsak: 17/00017 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Heidi

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Heidi Ørnlo (Ap), Rune Mathiassen (SV), Øyvind Bakke Reier (Ap), Elise Andersen (Frp), Andreas Muri (H), Hanne Eikeland (H) vara

Heidi Ørnlo (Ap), Rune Mathiassen (SV), Øyvind Bakke Reier (Ap), Elise Andersen (Frp), Andreas Muri (H), Hanne Eikeland (H) vara MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune Dato: 14.04.2016 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, møterom Ra Arkivsak: 15/00043 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Heidi Ørnlo (Ap), Rune Mathiassen

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Vedtak: Protokoll fra møtet 26.02.15 godkjennes.

Vedtak: Protokoll fra møtet 26.02.15 godkjennes. 1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune MØTEPROTOKOLL Dato: 09.04.2015 kl. 10.00 Møtested: Fylkeshuset Svend Foynsgt. 9, Tønsberg Møterom: Ra DISSE MØTTE: Kjetil Holm Klavenes, leder Rune Mathiassen,

Detaljer

Fond til forebyggende arbeid - Årsmelding 2006

Fond til forebyggende arbeid - Årsmelding 2006 Arkivsak 200701055 Arkivnr. Saksbehandler Grete E Øvrum Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 19.04.2007 Fylkestinget 26.04.2007 Fond til forebyggende arbeid - Årsmelding 2006 ADMINISTRASJONENS INNSTILLING

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Stig Atle Vange (SV), Arild Brekke (H), Per Harald Agerup (Sp), Trine Hasselgård Bøe (KrF), Kjersti Jergel-Johnsen (Ap)

Stig Atle Vange (SV), Arild Brekke (H), Per Harald Agerup (Sp), Trine Hasselgård Bøe (KrF), Kjersti Jergel-Johnsen (Ap) MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Holmestrand Dato: 25.05.2016 kl. 18:30 Sted: Kantina, rådhuset Arkivsak: 15/00012 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møteleder: Protokollfører: Stig Atle

Detaljer

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending SAKSLISTE Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 3.gangs utsending Dato: 19.11.2013 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg Arkivsak: 201300002-35 Arkivkode: 033 Det vises til innkalling/saksliste

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

EVENTUELT/ORIENTERINGER: RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. april 2014. Klokken: 12.00 til ca 13.30 Møtested: Kommunehuset, Vaala møterom SAKLISTE Saksnr. Sakstittel Tid Type

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 011/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.:

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig. Møteinnkalling Tinn kontrollutvalg Dato: 25.04.2016 kl. 10:00 Møtested: Formannskapssalen, Rjukan Arkivsak: 15/09395 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen Møteinnkalling TID: Onsdag den 07.06.2006, kl. 10:00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Jørn Erik Bøe (Ap), Jon Henrik Grindlia (H), Tale Haugan (Ap), Heidi Knippen Trolldalen (Sp), Jan Skaug (V)

Jørn Erik Bøe (Ap), Jon Henrik Grindlia (H), Tale Haugan (Ap), Heidi Knippen Trolldalen (Sp), Jan Skaug (V) MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Andebu Dato: 23.05.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen, Herredshuset Arkivsak: 15/00046 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Jørn Erik Bøe (Ap), Jon Henrik Grindlia

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssal Øst Møtedato: 30.04.2014 Tid: 14:00 14:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig. Møteinnkalling Tinn kontrollutvalg Dato: 10.05.2016 kl. 13:00 Møtested: Formannskapssalen, Rjukan Arkivsak: 15/09395 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1634-14 Arkivnr.: 212 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNES UTTALELSE

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Andre: Holmestrand kommune, kommunalsjef økonomi Janne V. Melgaard, sak 16/17 Vestfold kommunerevisjon, leder for regnskapsrevisjon Eivind Finstad

Andre: Holmestrand kommune, kommunalsjef økonomi Janne V. Melgaard, sak 16/17 Vestfold kommunerevisjon, leder for regnskapsrevisjon Eivind Finstad MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Holmestrand Dato: 18.05.2017 kl. 18:30 Sted: Kantina, rådhuset Arkivsak: 17/00022 Tilstede: Stig Atle Vange, leder Arild Brekke, nestleder Per Harald Agerup, medlem Trine

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Horten Dato: 10.05.2017 kl. 18:00 Sted: Rådhuset, møterom RA Arkivsak: 15/00045 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Jan Nærsnes, leder Ingvar Kjørum, nestleder Heidi

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS. Saksutskrift. Kommunens årsregnskap og årsberetning Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg

KONTROLLUTVALGET I ÅS. Saksutskrift. Kommunens årsregnskap og årsberetning Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg KONTROLLUTVALGET I ÅS Saksutskrift Kommunens årsregnskap og årsberetning 2016 Arkivsak-dok. 17/00136-1 Saksbehandler Lene H. Lilleheier Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg 09.05.2017 8/17 Ås kontrollutvalgs

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2015/2847-2 Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget i Lardal. Dato: kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 16/00221

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget i Lardal. Dato: kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 16/00221 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Lardal Dato: 23.05.2017 kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 16/00221 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Møteleder. Protokollfører: Ivar Dillan, kontrollutvalgsleder

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter.

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 15/05563-16 Arkivkode: 2 Saksbehandler Natalia Heier Saksgang Møtedato Formannskapet 06.06.2016 Kommunestyret 13.06.2016 NITTEDAL KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2015 SAMMENDRAG: Nittedal

Detaljer

Vedtak: Kontrollutvalgets uttalelse til Holmestrand kommunes årsregnskap og årsrapport for 2014.

Vedtak: Kontrollutvalgets uttalelse til Holmestrand kommunes årsregnskap og årsrapport for 2014. Kontrollutvalget i Holmestrand kommune MØTEPROTOKOLL ÅPENT MØTE Dato: 21.05.15 kl. 18.00 Møtested: Kantina, rådhuset Disse møtte: Hanna Therese Berg, leder Hans Petter Harestad, nestleder Bjørn Maurstad,

Detaljer

Lars Egeland, Gry Aas, Øyvind Olav Oppegård, Trond Mathisen, Tove Rise Kværne

Lars Egeland, Gry Aas, Øyvind Olav Oppegård, Trond Mathisen, Tove Rise Kværne MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Tønsberg Dato: 03.05.2016 kl. 16:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/00014 Tilstede: Lars Egeland, Gry Aas, Øyvind Olav Oppegård, Trond Mathisen, Tove Rise Kværne Møtende

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Saknr. 10/5453-19 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Steinar Holen ÅRSBUDSJETT 2011 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Kjøp av eiendommen Farmannsveien 36, Tønsberg

Kjøp av eiendommen Farmannsveien 36, Tønsberg Arkivsak 200903555 Arkivnr. Saksbehandler Per Christian Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 15.10.2009 83/09 Fylkestinget 20.10.2009 69/09 Kjøp av eiendommen Farmannsveien 36, Tønsberg Fylkesrådmannens

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 STORHALL KARMØY - INTERKOMMUNAL STATUS Rådmannens forslag til vedtak: Det arbeides

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Nytt økonomi- og finansreglement for Hedmark fylkeskommune

Nytt økonomi- og finansreglement for Hedmark fylkeskommune Saknr. 17/6309-1 Saksbehandler: Hanne Marit Diesen Trond Rebne Nytt økonomi- og finansreglement for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Saksbehandler: Per Olav Pettersen Direkte tlf: 98 26 30 05 Vår ref.: 17/1054 Deres ref.: Vår dato: 22.04.2017 Representantskapet INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

(sign) tlf: / mob: e-post:

(sign) tlf: / mob: e-post: NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 16. mai 2012 TID: kl 09.00 besøk/befaring kl 13.00 behandling av saker iht. sakliste STED: Mære landbruksskole, Steinkjer De faste medlemmene

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 29. mai 2013 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna A103, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Horten Dato: 18.05.2016 kl. 18:00 Sted: Rådhuset, møterom Adalsborgen Arkivsak: 15/00045 Tilstede: Jan Nærsnes, leder Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Berit Koht

Gjelder fra: Godkjent av: Berit Koht Dok.id.: 1.2.1.1.5.5 Regnskapet Utgave: 2.00 Skrevet av: Økonomisenteret Gjelder fra: 03.12.2014 Godkjent av: Berit Koht Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Generelt Regnskapet er en oppstilling

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /11 TJO Kommunestyret /11 TJO

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /11 TJO Kommunestyret /11 TJO KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 29.11. 103/11 TJO Kommunestyret 15.12. 168/11 TJO Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K1-151 : Arkivsaknr.: 11/908 Tertialrapport

Detaljer

Fylkestingets møte 14. september 2011 3. gangs utsending

Fylkestingets møte 14. september 2011 3. gangs utsending 201100001-29 Fylkestingets møte 14. september 2011 3. gangs utsending Det vises til innkalling/saksliste datert 23. august 2011 og 2. gangs utsending datert 30. august 2011. Vedlagt oversendes: Nye forsider

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo 211 Møtedato: Tid: 10:

Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo 211 Møtedato: Tid: 10: Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.11.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo 211 Møtedato: 02.11.2015 Tid: 10:15 11.40 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Turid Mari-Anne

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Årsrapport 2016 med årsberetning og regnskap

Årsrapport 2016 med årsberetning og regnskap Arkivsak-dok. 201705368-36 Saksbehandler Berit Johnsen Gausdal Saksgang Møtedato Komite for infrastruktur 2015-2019 05.04.2017 Komite for kollektivtrafikk og regional utvikling 2015-05.04.2017 2019 Komite

Detaljer