MULIGHETSSTUDIER FOR PLASSERING AV NYTT TEATERBYGG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MULIGHETSSTUDIER FOR PLASSERING AV NYTT TEATERBYGG"

Transkript

1 MULIGETSSTUDIER FOR PLASSERING AV NYTT TEATERBYGG I desember 2013 presenterte Stavanger kommune fem områdestudier i forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplanen for sentrum. I forlengelse av dette arbeidet, har Stavanger kommune, i samarbeid med Rogaland Teater, bedt noen av arkitektene utføre ytterligere mulighetsstudier på tomtene med tanke på et nytt teaterbygg. Dette er innledende studier hvor arkitektene har fått tildelt de tomtene som framkom som aktuelle i forbindelse med områdestudiene. Studiene omhandler ikke design av bygg, men redegjør for byggets fotavtrykk på de gjeldende plasseringer og tomtenes egnethet. Rogaland Teater er i tett dialog med Stavanger kommune, og er bekjent med at Nytorget er tenkt benyttet til Tinghus. Følgende mulighetsstudier skal anses som et verktøy til videre prosess hvor man velger de mest aktuelle tomtene til nærmere utredning. Arkitektgruppene har tatt utgangspunkt i Rogaland Teaters romprogram samt Asplan Viaks rapport og prinsippskisser fra juli Dette dokument inneholder mulighetsstudier av følgende: KAP & ALEXANDRIA ALGARD LINK ARKITEKTUR AS ALLIANCE ARKITEKTER AS ELEN & ARD STAVANGER BYTERMINAL JORENOLMEN NYTORGET og JORENOLMEN BEKUSKAIEN og RYFYLKEKAIEN Stavanger,

2 KAP & ALEXANDRIA ALGARD STAVANGER BUSSTERMINAL

3 NY SENTRUMSPLAN OMRÅDE B + E PARKTEATER NYE ROGALAND TEATER ET SAMARBEID MELOM: K A P & ALEXANDRIA ALGARD Architects - JANUAR 2014

4 TEATERET VED BYPARKEN Foajeen mot Breiavannet er et stort offentlig rom som smelter sammen sammen med Byparken utenfor. K A P & ALEXANDRIA ALGARD Architectcs NYE ROGALAND TEATER NY SENTRUMSPLAN - TEATER PLASSERING - OMRÅDE B + E

5 K A P & ALEXANDRIA ALGARD Architectcs NYE ROGALAND TEATER NY SENTRUMSPLAN - TEATER PLASSERING - OMRÅDE B + E

6 TEATERET VED KNUTEPUNKTET Teaterets fasader kommuniserer med byen og teaterets hverdag blir en del av bybildet. Vestfasaden følger det skrå bygulvet ned mot Breiavannet og muliggjør trinnløs adkomst til de ulike salene. Sørfasaden kan fungere som en reklame-fasade mot veien, som teateret har i dag. Plasseringen ved Stavangers kollektivknutepunkt gir en veldig god tilgjengelighet for alle. K A P & ALEXANDRIA ALGARD Architectcs NYE ROGALAND TEATER NY SENTRUMSPLAN - TEATER PLASSERING - OMRÅDE B + E

7 Vertikalt Kutepunkt for kollektivptransport K A P & ALEXANDRIA ALGARD Architectcs NYE ROGALAND TEATER NY SENTRUMSPLAN - TEATER PLASSERING - OMRÅDE B + E

8 TEATERET I SENTRUM Teaterets plassering integrerer det i bylivet, og oppfordrer til bruk av byen og sentrum før og etter forestillinger. Rogaland Teater er teateret ved byens hjerte. K A P & ALEXANDRIA ALGARD Architectcs NYE ROGALAND TEATER NY SENTRUMSPLAN - TEATER PLASSERING - OMRÅDE B + E

9 K A P & ALEXANDRIA ALGARD Architectcs NYE ROGALAND TEATER NY SENTRUMSPLAN - TEATER PLASSERING - OMRÅDE B + E Foto: Lasse Tur/Mapaid

10 TEATER I SENTRUM - PARKTEATER PLASSERING I BYEN Vi foreslår å plassere nye Rogaland Teater ved Breiavannet og Byparken, på tomten til dagens bussterminal. Dette er en sentral plassering i byen, et stenkast fra dagens teaterbygning fra I 1883 lå teateret i utkanten av byen. I dag har behovet for vei og tilgjengelighet rundt stasjonen skapt begrensninger for teaterets utvidelse. I utgangspunktet, i 1883, hadde teateret en visuell kontakt til Breiavannet, hvortil Katedralskolen og Domkirken også grenser. Breiavannet og Byparken var et omdreiningspunkt i byen, et samlende element mellom ulike offentlige og kulturelle institusjoner. I dag er Breiavannet fortsatt et omdreiningpunkt, men kanskje heller for kollektivtrafikk. Vi tror at ved å legge det nye teateret ved Breiavannet, kan det være med til å styrke området som et rekreativt sted for byens innbyggere, og et samlingspunkt for flere av byens kulturelle institusjoner. Plasseringen er også god med tanke på nærheten til Stavanger Stasjon. Vi mener at plasseringen av teateret her kan bidra til en omprogrammering og økt attraktivitet og bruk av andre bygg i og ved Byparken. Vi ser for oss at Jernbaneveien stenges for trafikk, og at det bygges nærmere vannkanten, med en promenade for fotgjengere langs vannet. TOMTENS POTENSIALER - BYGULV & BYPARK Tomten muliggjør at Teateret kan ha en lobby /foaje og publikumsarealer ut mot Breiavannet. Tilhørende bar / restaurant vil også kunne ligge fint her, med uteservering om sommeren. Vi ser for oss et skrått plassrom og foaje som et bygulv som trinnløst kobler sammen Byparken og Bergelandsbrua. Utformingen av teateret og området rundt kan bidra til å koble Paradis og Våland bedre på byen. Teaterets fasade mot Kongsgata er ypperlig til å kommunisere med byen, her er det mulighet til levering av varer etc, og teaterets hverdag blir en del av bybildet. Fasaden mot Bergelandsbrua er gir en ekstra inngang, særlig god for de som kommer reisende med Busway, dersom traseen blir lagt der. Det blir også en reklame fasade mot veien, som i dag. Fasaden mot vest følger det skrå bygulvet ned mot Breiavannet og muliggjør trinnløs adkomst til de ulike salene, dersom disse legges i relasjon til gateplanet. Mot Breiavannet blir Foajeen et stort offentlig rom som smelter sammen sammen med Byparken utenfor. Vi ser for oss muligheten for å bruke temporære flytende scener i Breiavannet om sommeren, og kanskje en avgrenset isbane på deler av vannet om vinteren. PLANKONSEPTER Etter å ha undersøkt de to plankonseptene på tomten, er det klart at Kompakt, med et mindre fotavtrykk, er bedre enn Flyt. Vi har tegnet inn Flyt som den er, og det viser at den langstrakte løsningen i utgangspunktet passer fint, men at fotavtrykket er for stort for denne tomten. Det kunne være mulig at teateret er under eller over Bergelandsbrua, men dette har vi ikke undersøkt videre, da vi mener at Kompakt er en bedre løsning for tomten. Kompakt har vi tegnet inn og gjort mindre tilpasninger på. Kanskje mest i snittet, hvor vi har tilstrebt at scenene og foajeen korresponderer med det skrånende bygulvet utenfor. Vi har lagt service-funksjoner / arbeidsplasser / verksteder ut mot Kongsgata, hvor det også er enkel adkomst fra gata. Vi ser for oss at det er vinuder mot gaten hvor forbipassernde kan få et lite innblikk i hva som skjer i et teater til daglig. Mot Breiavannet ser vi for oss en stor foaje og inngang til Scene 1. Foaje-rommet smelter sammen med parken utenfor. Mot vest, ser vi for oss at Foajeen strekker seg helt bak til Bergelandsbrua, og at det fra det skrånende bygulvet kan være trinnløs adkomst til de ulike scenene. Det er også her at teaterets grense mot byen nesten viskes bort. Vi ser det som et meget spennende prosjekt å designe et teater for denne tomten ved stasjonen og Breiavannet. Teateret er i sentrum av byen, men en side i parken og en mot Bergelandsbrua i sør. Tomten er lett tilgjenglig fra kollektivtransport og for bevegelseshemmede. Teaterlivet smelter sammen med bylivet, og vi mener det er et stort potensiale i å vrenge teateret med innsiden ut, fra dagens introverte bygning til fremtidens ekstroverte. K A P & ALEXANDRIA ALGARD Architectcs NYE ROGALAND TEATER NY SENTRUMSPLAN - TEATER PLASSERING - OMRÅDE B + E

11 FLYT PLASSERT PÅ TOMTEN er er plankonseptet Flyt tegnet inn på tomten vi forslår. Det viser at den langstrakte løsningen i utgangspunktet passer fint til konteksten, men at fotavtrykket er for stort for denne tomten. Det kunne være mulig at teateret fortsetter under eller over Bergelandsbrua, men dette har vi ikke undersøkt videre, da vi mener at en mer kompakt plan vil passe bedre på stedet. K A P & ALEXANDRIA ALGARD Architectcs NYE ROGALAND TEATER NY SENTRUMSPLAN - TEATER PLASSERING - OMRÅDE B + E

12 /23/ A SNITT SCENER SNEKKERAVDELING MALERSAL VAREEIS SMIE TRAVERSKRANER I TAK TRUCKVEI, MIN. 8 M TAKOYDE MONTERINGSOMRÅDE UT / INNLASTINGSOMRÅDE BAKSCENE KOMM. AREALER UNDER BALKONG VAREMOTTAK/ LAGER RENOLD PRØVESAL 1 PUBLIKUMSFOAJE TEATERTEK KONTROLLROM TRAVERSKRANER I TAK KOMMUNIKASJON TRUCKVEI, MIN. 8 M TAKOYDE EIS & TRAPP TIL BALKONGER SYKLER RESEPSJON PERSONALINNGANG DRIFT / VEDLIKEOLD REKVISITT OG PÅKLEDER FRISØR / MASKØR SCENE 3 PRØVESAL 2 INSPISIENT / SUFFLØR / GJESTER WC SCENETEKNISK AVDELING FOAJE WC KAFE RESTAURANT LYS OG LYD 1. ETASJE nivå 0 a SNITT SCENER Fotavtrykk: m2 A3 K A P & ALEXANDRIA ALGARD Architectcs NYE ROGALAND TEATER NY SENTRUMSPLAN - TEATER PLASSERING - OMRÅDE B + E

13 KOMPAKT PLASSERT PÅ TOMTEN Planforslaget Kompakt plassert på tomten passer nesten i sin opprindelige form. Vi tror at programmet kan passe fint på tomten. K A P & ALEXANDRIA ALGARD Architectcs NYE ROGALAND TEATER NY SENTRUMSPLAN - TEATER PLASSERING - OMRÅDE B + E

14 A3 K A P & ALEXANDRIA ALGARD Architectcs NYE ROGALAND TEATER NY SENTRUMSPLAN - TEATER PLASSERING - OMRÅDE B + E

15 KOMPAKT OMDISPONERT PÅ TOMTEN Vi har lagt service-funksjoner / arbeidsplasser / verksteder ut mot Kongsgata, hvor det er enkel adkomst fra gaten. Vi ser for oss at vinduer mot gaten lar forbipassernde kan få innblikk i hva som skjer i teateret til daglig. Mot Breiavannet ser vi for oss en stor foaje og inngang til Scene 1. Vi ser det som et meget spennende prosjekt å designe et teater for tomten ved Breiavannet. Teateret er i sentrum av byen, med en side i parken og en mot Bergelandsbrua. Tomten er lett tilgjenglig fra kollektivtransport og for bevegelseshemmede. Teaterlivet smelter sammen med bylivet, og vi ser et stort potensiale i å på denne måten vrenge teateret med innsiden ut, fra dagens introverte bygning til fremtidens ekstroverte. K A P & ALEXANDRIA ALGARD Architectcs NYE ROGALAND TEATER NY SENTRUMSPLAN - TEATER PLASSERING - OMRÅDE B + E

16 FOAJÉ MONTERINGS- UT-OG INNLASTINGSOMRÅDE OMRÅDE BAKSCENE KOSTYMEAVDELING FOAJÉ GARDEROBER PRØVESAL 1 WC SANGROM VISUELL KONTAK T MED KONGSGAT A SKRÅT T PLAS SROM OG FO AJÉ SO M ETT BY GULV SNEKKERVERKSTED KONTORER LYS OG LYD FOAJÉ A3 K A P & ALEXANDRIA ALGARD Architectcs NYE ROGALAND TEATER NY SENTRUMSPLAN - TEATER PLASSERING - OMRÅDE B + E

17 SNITT - Teateret som urban forbindelse I tilpasningen av Kompakt i snittet har vi tilstrebt at scenene og foajeen korresponderer med det skrånende bygulvet utenfor. Foaje-rommet smelter sammen med parken utenfor. Mot vest, ser vi for oss at Foajeen strekker seg helt bak til Bergelandsbrua, og at det fra det skrånende bygulvet kan være trinnløs adkomst til de ulike scenene. Også her viskes teaterets grense mot byen nesten bort. K A P & ALEXANDRIA ALGARD Architectcs NYE ROGALAND TEATER NY SENTRUMSPLAN - TEATER PLASSERING - OMRÅDE B + E

18 TEATER PLASS MELLOM DET GAMLE TEATERET OG NYTT TINGUS FORBINDES MED SKRÅPLASS PARKERING KRYSSING I PLAN BUSWAY PARKERING TOG VERTIKAL STASJON PARKERING FOAJÉ SKRÅTT PLASSROM OG FOAJÉ SOM ETT BYGULV FOAJÉ PROSCENIUM SCENEGRAV SAL BALKONGER FOAJÉ FORPLASS FOR FOTGJENGERE Dagens Rogaland Teater Bergelandsbrua Kollektivt Knutepunkt NYE ROGALAND TEATER Breiavannet Stedsanalyse Stavanger sentrum 1994 Snitt gjennom Breiavatnet som illustrerer "skåle dette viktige landskapsrommet. er vises "den nye byen" med kraftig utnyttelse vestskråningen. TEATER K A P & ALEXANDRIA ALGARD Architectcs NYE ROGALAND TEATER MØTEROM NY SENTRUMSPLAN - TEATER PLASSERING - OMRÅDE B + E NYTT BYGG NYTT BYGG NYTT BYGG MONTERINGSALL VISUELL KONTAKT

19 SNITT 2 - Teateret i Byrommet K A P & ALEXANDRIA ALGARD Architectcs NYE ROGALAND TEATER NY SENTRUMSPLAN - TEATER PLASSERING - OMRÅDE B + E

20 TEATER PLASS MELLOM DET GAMLE TEATERET OG NYTT TINGUS FORBINDES MED SKRÅPLASS PARKERING KRYSSING I PLAN BUSWAY PARKERING TOG VERTIKAL STASJON PARKERING FOAJÉ SKRÅTT PLASSROM OG FOAJÉ SOM ETT BYGULV FOAJÉ PROSCENIUM SCENEGRAV SAL BALKONGER FOAJÉ FORPLASS FOR FOTGJENGERE Stedsanalyse Stavanger sentrum 1994 Snitt gjennom Breiavatnet som illustrerer "skåle dette viktige landskapsrommet. er vises "den nye byen" med kraftig utnyttelse vestskråningen. TEATER MØTEROM NYTT BYGG NYTT BYGG NYTT BYGG FOAJÉ SKRÅTT PLASSROM OG FOAJÉ SOM ETT BYGULV SCENEGRAV MONTERINGSALL VISUELL KONTAKT MED KONGSGATA VARELEVERING TEKNISK ROM Løkkeveien St. Olav Olav Vs gate Byfortetting på dagens stasjonsområde Sikt og passasje til Breiavannet NYE ROGALAND TEATER Kongsgata Bergelandsgata Stedsanalyse Stavanger sentrum 1994 K A P & ALEXANDRIA ALGARD Architectcs NYE ROGALAND TEATER NY SENTRUMSPLAN - TEATER PLASSERING - OMRÅDE B + E

21 LINK ARKITEKTUR AS JORENOLMEN

22 JORENOLMEN

23 Malersal FLYT PÅ JORENOLMEN Vareheis Smie Snekkeravdeling Monteringsområde Dersom man velger å legge teatermodellen Flyt på Jorenholmen, må man belage seg på å fylle ut rundt 6000m2 med kai rundt den eksisterende utfyllingen. Magasin scene1 SCENE1 Renhold Varelevering Da kan Flyt modellen brukes med visse forbehold: Magasin scene1 Sykler Vedlikehold Innkjøring til Varelevering i Monteringsområdet bør flyttes lengst sør i bygget slik at varebiler kan komme inn i bygget fra Bekhuskaien. Magasin Scene 4 Magasin Kontrollrom scene 4 Prøvesal1 Magasin scene4 Sufflør Rekvisitt og påkleder Maskør Sceneteknisk avdeling Området rundt Scene 2 bør omformes slik at Sørfasaden mot Klubbgata får Inngangsparti for publikum. Scene3 Prøvesal 2 Lys og lyd Magasin scene 2 WC Scenegrav og tekniske rom graves ned under havnivå. Tilsavarende er gjort ved Skuespildernes us i København, og bør også være mulig her. Sidescene Scene2 Monteringsområde Jorenholmen ligger i dag 1,1 meter over havet. For sikring mot flom og havstigning bør det være innganger som ligger på kote 2,54. Dersom man flomsikrer innganger som ligger lavere med flomsperrer, bør det være mulig at hovedinnganger og gulvet i 1 etasje blir lagt til kote 1,6-1,9. Dette gir rampeforløp opp til 1. etasje på rundt meter. Med Flyt sin langstragte bygningskropp bær dette være overkommelig.

24 Vareheis Malersal Snekkeravdeling Smie Monteringsområde Varelevering Birom personal Magasin scene1 Renhold SCENE1 Sykler Vedlikehold Møterom Rekvisitt og påkleder Magasin scene1 Maskør Oppholdsområde Kostyme Avdeling Prøvesal1 Sceneteknisk avdeling Mottakelsesrom Tekniske rom Kantine for personale Tekniske rom Sufflør Magasin Magasin scene4 Scene 4 Kontrollrom scene 4 WC Lys og lyd Oppholdsrom for artister Fjernarkiv Birom Admin BogU Barne og Ungdomsteateret Magasin Magasin scene 2 Mezzanin Kjøkken Drift Administrasjon BogU kontorer SCENE 3 Scene3 Prøvesal 2 Monteringsområde Kjøkken MottakelsStudio x2 Sangrom Scene2 Sidescene Skala 1:500

25 KOMPAKT PÅ JORENOLMEN Prøvesal Dersom man velger å legge teatermodellen KOmpakt på Jorenholmen, og ikke ønsker å gå ut over kaikanten, må konseptet omstruktureres ganske mye. Da er følgende kriterier lagt til grunn: SCENE2 Innkjøring til Varelevering i Monteringsområdet bør flyttes lengst sør i bygget slik at varebiler kan komme inn i bygget fra Bekhuskaien. Magasin scene2 ovedinngangen bør ligge mot Klubbgata. Foaje Publikumsareal bør ligge mot sør eller vest. Restaurant Sufflør Rekvesitt og påkleder WC SCENE1 Scenegrav og tekniske rom graves ned under havnivå. Tilsavarende er gjort ved Skuespildernes us i København, og bør også være mulig her. Magasin scene2 SCENE4 Monteringsområde eis Frisør/Maskør Innlastningsområde Garderober Scenetek/ Lys og lyd Varemottak Drift/Vedl Resepsjon Snekkerverksted Sykkelskur Jorenholmen ligger i dag 1,1 meter over havet. For sikring mot flom og havstigning bør det være innganger som ligger på kote 2,54. Dersom man flomsikrer innganger som ligger lavere med flomsperrer, bør det være mulig at hovedinnganger og gulvet i 1 etasje blir lagt til kote 1,6-1,9. Dette gir rampeforløp opp til 1. etasje på rundt meter. Ramper av denne lengden bør være mulige å få til i et bygg av denne størrelsen.

26 Prøvesal SCENE2 Magasin scene2 teknisk Foaje SCENE1 Sufflør WC Mottakelsesrom og bar Birom admin SCENE3 Rekvesitt og påkleder Monteringsområde Snekkerverksted Lager Malersal Restaurant Frisør/Maskør eis Sykkelskur Renhold Administrasjon BogU teateret Smie Garderober Innlastningsområde Teknisk rom Lys og lys magasin Møterom Studio/sangrom Magasin scene2 SCENE4 Scenetek/ Lys og lyd Varemottak Resepsjon Drift/Vedl Personal Opphold artister Opphold Kantine BogU kontor Kostyme Fjernarkiv kjøkkendrift Skala 1:500

27 Thomas Bendiksen Prosjektleder Sceneskifte, Rogaland Teater ALLIANCE ARKITEKTER AS NYTORGET og JORENOLMEN

28 Stavanger kommune Kommuneplan Olav Kyrres gate Stavanger vår ref.: deres ref.: kopi: dato: vedr.: Innspill til Kommunedelplan for Stavanger sentrum - delområde C Kort beskrivelse til mulighetsstudiene for Rogaland teater Innledning: Stavanger kommune har bedt om å vurdere kapasiteten for et potensiell nytt teater på Jorenholmen og ved Nytorget. Begge tomtene ligger veldig sentralt og har kapasitet til et nytt teater som vil bidra positiv til begge områder. Selv om tomtene har sin arealmessig begrensning, så viser begge studiene et areal på 17500m2 og volumet som samsvarer med romprogrammet som ble utarbeidet av Asplan Viak for Rogaland teater. Overordnet har vi tatt hensyn til at Rogaland teater blir en integrert del av byen. Selve teatret skal danne sammen med sine omgivelser et inviterende byrom. Konteksten setter ulike parameter slik at selve teatret illustreres med to forskjellige arkitektoniske konsepter. Begge forslagene tar utgangspunkt i den kompakte løsningen med lik sammensetning av rom som er vist i beskrivelsen, og er derfor tegnet i sammenfattete soner på overordnet nivå. Nytorget Det skjulte rommet Et framtidig teatret på Nytorget vil gi både Pedersgata, Nytorget og Bergelandsgata en ny kulturell generator som kan stå i sammenheng med andre kulturelle funksjoner som Petrikirken. Inngangen til det nye teatret ligger retter seg mot byen og ligger ved et nytt kulturtorg sammen med Petrikirken. I hovedkonseptet for teatret samles salene rundt et felles innvendig teatertorg som igjen er knyttet både til kulturtorget og Nytorget. Nytorget med teatret i bakgrunnen får et potensial til å bli et utvendig scenerom. Et slikt grep åpner for en naturlig bevegelse gjennom teatret, og binder sammen sentrum, kulturtorget, teatertorget og Nytorget med Pedersgata. Funksjonssammensetningen er samsvarende med den kompakte løsningen. Forskjellene i romplassering: - alle kontorer og administrative funksjoner ligger i 5. etasje med gode dagslysforhold. - prøvesalene ligger eksponert mot fasaden i Pedersgata (mulighet for dagslys og innsyn) - rekvisitt og påkleder etc flyttes til 3.etasje sammen med makeup og frisør da fotavtrykket i plan 1 er begrenset. (2.etasje er preget av mange høye rom slik at arealet er veldig blir begrenset i denne etasjen) -café, mottakelse, restaurant og bar ligger i fasaden mot byen, som da også kunne åpnes når selve teatret er stengt. - gjennom plassering av funksjoner vil passasjen via teatertorget også kunne holdes åpent utenfor teatrets åpningstider. - det er en mulighet for å etablere gulvscene også for scene 4 for å kunne få transportert store rekvisita via kjelleren. Et nytt teater på Nytorget forholder seg med sine stramme fasader både til høye administrasjonsbygg, kirketårnet til Petrikirken og den lave trehusbebyggelsen. Selve fasaden er strukturert som forheng som gir mulighet til innsyn og utsyn på gatenivå. En åpen første etasje vil da også bidra til at teatret blir en del av områdets identitet og gir et inviterende inntrykk. Det utvendige scenerommet på Nytorget bretter seg ned til Pedersgata som et teppe og blir en del av bybildet og aktivitet. Utarbeidet av Alliance arkitekter AS - 1 -

29 Jorenholmen avets gull Jorenholmen har en veldig sentral beliggenhet ved Sentrumshalvøya i forlengelsen av Klubbgata. Tidligere forslag med ny programmering av Klubbgata kombineres med ideen om et nytt å inviterende teater som vil være en del av byen og menneskene som beveger seg i byen. Den tidligere introduserte gjenåpnete bekken binder sammen de mest sentrale vann-byrommene til rekreasjon. Teatret er utformet slik at forplassen blir en lyn og solrik teaterscene rettet mot byen og sjøen. Et slikt uterom vil bli brukt til opphold og har potensial til å bli en publikumsarena som kan forsterkes med for eksempel en vannscene. Forslaget til et nytt teater på Jorenholmen er vist med en kompakt plassering av funksjonene. Det nye teatret er vist som en fri skulptur direkte ved sjøen som omslutter et sentralt uterom med sjøutsikt og tilknytning til byen. ovedsalene er plassert rundt en innvendig, åpen og høy teaterholm slik at det mest sentrale rommet vil stå i sammenheng med uterommet. Bifunksjoner er plassert i bakkant av salene. Forskjellene i romplassering: - alle kontorer og administrative funksjoner ligger i 5. etasje med gode dagslysforhold og utsikt. - prøvesalene ligger eksponert mot fasaden langs sjøen (mulighet for mye dagslys) - rekvisitt og påkleder etc flyttes til 3.etasje sammen med makeup og frisør da fotavtrykket i plan 1 er begrenset. (2.etasje er preget av mange høye rom slik at arealet er veldig blir begrenset i denne etasjen.) -café ligger i inngangssone i 1. etasje. Mottakelse ligger som en mesanin til caféen med sjøutsikt. Restauranten og baren kan åpne opp 3.etasje og har utsyn både mot sjøen og byen. Et nytt teater på Jorenholmen har et potensial til å bli et smykke langs sjøpromenaden i Stavanger sentrum som er både eksponert mot byen og sjøen, og blir en naturlig del av det. Vedlegg 01 Nytorget - diagrammer 02 Nytorget - illustrasjon 03 Jorenholmen - diagrammer 04 Jorenholmen - illustrasjon Utarbeidet av Alliance arkitekter AS - 2

30 MULIGETSSTUDIE FOR ROGALAND TEATER "NYTORGET - DET SKJULTE ROMMET" illustrasjon Alliance arkitekter AS Ryfylkegata Stavanger

31 (scene, magasin, teknikk, kontroll) (scene, magasin, teknikk, kontroll) mottakelse (scene, magasin, teknikk, kontroll) teknikk bar restaurant SCENE 3 (scene, magasin, teknikk, kontroll) prøvesal 2 kulturtorg (scene, magasin, teknikk, kontroll) balkonger (scene, magasin, teknikk, kontroll) (scene, magasin, teknikk, kontroll) café prøvesal 1 (scene, magasin, teknikk, kontroll) teatertorg resepsjon garderobe nytorget -scenerom- (scene, sal, balkonger, magasin, teknikk, kontroll) frisør makeup rekvisitt påkleder (scene, sal, balkonger, magasin, teknikk, kontroll) verksted varelevering innlasting personalinngang (scene, sal, balkonger, magasin, teknikk, kontroll) verksted/ varelevering/ innlasting plan +2 plan m m 2 varelevering/innlasting restaurant kjøkken SCENE 3 (scene, magasin, teknikk, kontroll) barneteatret plan m 2 SUM BRA: 17400m 2 malersal kostyme smie sangrom (scene, sal, balkonger, magasin, teknikk, kontroll) administrasjon møterom kantine (scene, sal, balkonger, magasin, teknikk, kontroll) plan +4 plan m m 2 administrasjon møterom/kantina malersal kostyme rekvisitt påkleder opphold artister verksted innlasting varemottak teatertorg scene 3 scene 4 scenegulv Tinghus Brødregata snitt scene 3+4 gulvscene magasiner parkering nytt Rogaland teater Pedersgata p-kjeller bil/sykkel scenegulv kjøkken restaurant restaurant bar scene 1 teatertorg inngang café snitt scene 1 Kongsteinsgata nytt Rogaland teater Kulturtorg Bjergelangsgata/ospitalsgata plan m 2 takplan MULIGETSSTUDIE FOR ROGALAND TEATER "NYTORGET - DET SKJULTE ROMMET" diagrammer planer og snitt :1500 Alliance arkitekter AS Ryfylkegata Stavanger

32 MULIGETSSTUDIE FOR ROGALAND TEATER "JORENOLMEN - AVETS GULL" illustrasjon Alliance arkitekter AS Ryfylkegata Stavanger

33 prøvesal 1 (scene, sal, balkonger, magasin, teknikk, kontroll) mottakelse (scene, sal, balkonger, magasin, teknikk, kontroll) balkonger verksted teknikk (scene, magasin, teknikk, kontroll) prøvesal 2 (scene, sal, balkonger, magasin, teknikk, kontroll) restaurant kjøkken (scene, magasin, teknikk, kontroll) café teaterholm verksted teknikk bar vannscene resepsjon garderobe (scene, magasin, teknikk, kontroll) (scene, magasin, teknikk, kontroll) SCENE 3 (scene, magasin, teknikk, kontroll) Joruns holm -scenerom- (scene, magasin, teknikk, kontroll) varelevering innlasting personalinngang varelevering innlasting personalinngang plan +2 plan m m 2 frisør makeup rekvisitt påkleder varelering/innlasting (scene, sal, balkonger, magasin, teknikk, kontroll) barneteater malersal kostyme smie sangrom (scene, sal, balkonger, magasin, teknikk, kontroll) administrasjon møterom kantine (scene, magasin, teknikk, kontroll) (scene, magasin, teknikk, kontroll) plan m 2 SUM BRA: 17500m 2 SCENE 3 (scene, magasin, teknikk, kontroll) plan +4 plan m m 2 bar scene 3 scenegulv snitt scene 1 scene 1 teaterholm nytt Rogaland teater scene 4 magasiner Blå magasin Klubbgata magasin: kostyme rekvisitt scene 1 sceneteknikk admin. kantine malesal frisør restaurant kjøkken verksted innlasting scene 2 teaterholm inngang café prøvesal 2 mottakelse prøvesal 1 scenegulv snitt scene 2 Fiskepiren magasiner nytt Rogaland teater Kjeringholmen plan m 2 takplan MULIGETSSTUDIE FOR ROGALAND TEATER "JORENOLMEN - AVETS GULL" diagrammer planer og snitt :2000 Alliance arkitekter AS Ryfylkegata Stavanger

34 ELEN & ARD BEKUSKAIEN og RYFYLKEKAIEN

35 PARK GRØNN SARED SPACE ANKOMST STAVANGER SJØ KAI CRUISEBÅTAVN FORPLASS SARED SPACE øyde trappes øyde tillates på denne side SARED SPACE FORPLASS Bygg trappes ned, maks 2 etg denne side Printet: Monday, February 3, 2014 kl 1:14 PM - Filnavn: KDP DELOMRÅDET A.pln Dette dokumentet er beskyttet av åndsverkloven. Enhver offentliggjøring, mangfoldiggjøring, endring eller overgivelse til tredjeperson i forbindelse med annet arbeid eller annet prosjekt krever skriftlig tillatelse fra arkitekten URTIGBÅT 2 etg A 07 A 06 1 etg P-integrert SARED SPACE MARKEDSPLASS FISKEBÅT SARED SPACE GRØNSAKSTORG 5 etg 8 etg 3 etg 2-3 etg OFFENTLIG PUBLIKUMSRETTET PROGRAM A 05 A 04 1 etg SARED SPACE 2-3 etg 4 etg A 03 maks høyde som magasin blaa SARED SPACE 3 etg A 02 SØR 2-3 etg 3 etg 2 etg 4 etg A 02 NORD 3 etg 2 etg SARED SPACE FORPLASS DELOMRÅDE A LEVA DESIGN OG ELEN & ARD ca OMRÅDEAVGRENSNING SYKKELVEI 3m VEI 7m SYKKELVEI SJØPROMENADE BILFRITT SARED SPACE NY BEBYGGELSE (AREAL Maks BYA) Dette er kun ment som en prinsipplan. STORBÅTAVN A 01 SMÅBÅTAVN Scene tårn stikker opp, resten lavere VARELEVERING TEATER (EKSIST. VEI) 2 etg 2 etg MULIG BYGG AVNERINGEN BEOLDES MOT ØST plan kart // Rogaland teater - tomtestudie// 2/3/14

36 A 02 NORD 3 etg Printet: Monday, February 3, 2014 kl 1:5 4 PM - Filnavn: KDP DELOMRÅDET A.pln Dette dokumentet er beskyttet av åndsverkloven. Enhver offentliggjøring, mangfoldiggjøring, endring eller overgivelse til tredjeperson i forbindelse med annet arbeid eller annet prosjekt krever skriftlig tillatelse fra arkitekten 3 etg 2 etg SARED SPACE FORPLASS CAFÉ MONTERINGS- OMRÅDE 10 m PUBLIKUMS- INNGANG CAFÉ STORBÅTAVN FOAJE OG PUBLIKUMSAREALER 1200 m 2 BAKSCENE SAL KJØKKEN CAFÉ!& DRIFT UNDER SNEKKERVERKSTED 10 m høyde TRAVERSKRANER I TAK TRUCKVEI, MIN. 8 M TAKOYDE VAREEIS PRØVE- SAL 1 PERSONALINNGANG REKVISITT OG PÅKLEDER INSPISIENT / SUFFLØR / GJESTER VARELEVERING TEATER (EKSIST. VEI) 2 etg 2 etg MULIG BYGG AVNERINGEN BEOLDES MOT ØST VAREMOTTAK / LAGER LYS OG LYD WC FRISØR / MASKØR UT / INNLASTINGSOMRÅDE RESEPSJON DRIFT / VEDL. SCENETEK. AVDELING GARDEROBER 6 PERS SYKKELSKUR SMÅBÅTAVN storbåt kompakt // Rogaland teater - tomtestudie// 2/3/14

37 593,2 m 2 Printet: onsdag 22. januar 2014 kl Filnavn: KDP DELOMRÅDET A.S.pln Dette dokumentet er beskyttet av åndsverkloven. Enhver offentliggjøring, mangfoldiggjøring, endring eller overgivelse til tredjeperson i forbindelse med annet arbeid eller annet prosjekt krever skriftlig tillatelse fra arkitekten ÅPENT NED TIL MALERSAL 2. ETASJE nivå +3 / +5 ÅPENT NED TIL FOAJE +5,0 m MEZZANIN / INNGANG TIL BALKONG SAL 1 ÅPENT NED TIL RESTAURANT MEZZANIN MOTTAKELSESROM MOTTAKELSESROM BAR MEZZANIN+5,0 m WC +5,0 m ÅPENT NED TIL SNEKKERVERKSTED OG SMIE KJØKKEN / KANTINEKJØKKEN KJØKKEN DRIFT TEKNISKE ROM LYD & LYS TRAVERSKRANER I TAK VAREEIS TRUCKVEI, MIN. 8 M TAKOYDE +3,0 m ÅPENT NED TIL SNEKKERVERKSTED OG SMIE +3,0 m MØTEROM BIROM PERSONAL OPPOLDSROM ARTISTER OPPOLDSOMRÅDE KANTINE FOR PERSONALE 3 ETASJE nivå +6 / +8 SMIE MALERSAL ADMINISTRASJON FJERNARKIV TEKNISKE ROM +8,0 m TRAVERSKRANER I TAK TRUCKVEI, MIN. 8 M TAKOYDE STUDIO X 2 / SANGROM +6,0 m B&U KONTORER BARNE OG UNGDOMSTEATERET +6,0 m KOSTYME AVDELING Bekhuskaien FLYT 2+3 etg 1:1000/A3 // Rogaland teater - tomtestudie//

38 A 02 NORD 3 etg Printet: Monday, February 3, 2014 kl 1:5 1 PM - Filnavn: KDP DELOMRÅDET A.pln Dette dokumentet er beskyttet av åndsverkloven. Enhver offentliggjøring, mangfoldiggjøring, endring eller overgivelse til tredjeperson i forbindelse med annet arbeid eller annet prosjekt krever skriftlig tillatelse fra arkitekten 3 etg 2 etg SARED SPACE FORPLASS CAFÉ MONTERINGS- OMRÅDE 10 m PUBLIKUMS- INNGANG CAFÉ STORBÅTAVN FOAJE OG PUBLIKUMSAREALER 1200 m 2 BAKSCENE SAL KJØKKEN CAFÉ!& DRIFT UNDER SNEKKERVERKSTED 10 m høyde TRAVERSKRANER I TAK TRUCKVEI, MIN. 8 M TAKOYDE VAREEIS PRØVE- SAL 1 PERSONALINNGANG REKVISITT OG PÅKLEDER INSPISIENT / SUFFLØR / GJESTER VARELEVERING TEATER (EKSIST. VEI) 2 etg 2 etg MULIG BYGG AVNERINGEN BEOLDES MOT ØST VAREMOTTAK / LAGER LYS OG LYD WC FRISØR / MASKØR UT / INNLASTINGSOMRÅDE RESEPSJON DRIFT / VEDL. SCENETEK. AVDELING GARDEROBER 6 PERS SYKKELSKUR SMÅBÅTAVN storbåt kompakt // Rogaland teater - tomtestudie// 2/3/14

39 Printet: onsdag 22. januar 2014 kl Filnavn: KDP DELOMRÅDET A.S.pln Dette dokumentet er beskyttet av åndsverkloven. Enhver offentliggjøring, mangfoldiggjøring, endring eller overgivelse til tredjeperson i forbindelse med annet arbeid eller annet prosjekt krever skriftlig tillatelse fra arkitekten 2. ETASJE nivå +3 / +5 MOTTAKELSES- ROM 1 OG 2 MEZZANIN ÅPENT NED TIL FOAJE BAKSCENE INNGANG BALKONG BAR / FOAJE GANGBRO / MEZZANIN 5 M VAREEIS +5,0 m +3,0 m LYD & LYS TEKNISK ROM ÅPENT NED TIL SNEKKERVERKSTED OG SMIE TRAVERSKRANER I TAK ÅPENT NED TIL MONTERINGSALL GANGBRO / MEZZANIN 3 M LAGER RENOLD BIROM PERSONAL OPPOLDSOMRÅDE ARTISTER 3 ETASJE nivå +6 GANGBRO / MEZZANIN 5 M GANGBRO / MEZZANIN 3 M FJERNARKIV +6,0 m ADMINISTRASJON MØTEROM OPPOLDSOMRÅDE KANTINE FOR PERSONALE BIROM ADM. 4 ETASJE nivå +8 / +9 RESTAURANT- OMRÅDE +9,0 m ÅPENT NED TIL FOAJE +8,0 m SCENE 3 MALERSAL +9,0 m KJØKKEN & DRIFT PRØVESAL 2 TEKNISK / LAGER GANGBRO / MEZZANIN 9 M VAREEIS +9,0 m SMIE KOSTYME AVDELING STUDIO X 2 / SANGROM +9,0 m B&U KONTORER BARNE OG UNGDOMSTEATERET Bekhuskaien KOMPAKT 2-4 etg 1:1000 / A3 // Rogaland teater - tomtestudie//

40 Fiskapiren Fiskapiren CAFÉ FOAJE OG PUBLIKUMSAREALER 1200 m 2 SCENE 4 CAFÉ SAL KJØKKEN CAFÉ!& DRIFT BAKSCENE RESTAURANT EIS & TRAPP TIL BALKONGER Alternativ plassering scene 3? SCENE 3 KAFE PRØVESAL 1 TRUCKVEI, MIN. 8 M TAKOYDE TRAVERSKRANER I TAK KOMMUNIKASJON KAFE UNDER PRØVE- SAL 1 SNEKKERVERKSTED 10 m høyde FOAJE WC MONTERINGS- OMRÅDE 10 m PRØVESAL 2 TEATERTEK KONTROLLROM SNEKKERAVDELING BAKSCENE VAREEIS VAREMOTTAK / LAGER PERSONALINNGANG LYS OG LYD WC FRISØR / MASKØR UT / INNLASTINGSOMRÅDE RESEPSJON SCENETEK. AVDELING REKVISITT OG PÅKLEDER KOMM. MONTERINGSOMRÅDE DRIFT / VEDL. INSPISIENT / SUFFLØR / GJESTER GARDEROBER 6 PERS SYKLER RENOLD VARE- MOTTAK/ LAGER UT / INNLASTINGSOMRÅDE PERSONAL- INNGANG SCENETEKNISK AVDELING WC INSPISIENT / SUFFLØR / GJESTER FRISØR / MASKØR REKVISITT OG PÅKLEDER DRIFT / VEDLIKEOLD RESEPSJON SYKKELSKUR LYS OG LYD Printet: onsdag 22. januar 2014 kl Filnavn: KDP DELOMRÅDET A.S.pln Dette dokumentet er beskyttet av åndsverkloven. Enhver offentliggjøring, mangfoldiggjøring, endring eller overgivelse til tredjeperson i forbindelse med annet arbeid eller annet prosjekt krever skriftlig tillatelse fra arkitekten Verven Snitt "kompakt" A-A Snitt "kompakt" B-B Verven Snitt "flyt" A-A Snitt "flyt" B-B Verksgata 42 Nordbøbrygga Verksgata 42 Nordbøbrygga Scenetårn 24 m Scenetårn 24 m Scenetårn 24 m Scenetårn 24 m Verksgata 42 Fiskepiren/terminalbygg Verksgata 42 Nordbøbrygga Sangesands gate Almenningsgata A.B.C. gata Nordbøbrygga Sangesands gate Almenningsgata A.B.C. gata Bakergata Bakergata Rosenkildegata Langgata Snitt A Verksgata Smalgangen Nedre Blåsenborg Fiskepiren/terminalbygg Østre avn Snitt A Snitt A Rosenkildegata Fiskepiren Langgata Verksgata Fiskepiren/terminalbygg Bekhuskaien Snitt 1:1000/A3 // Rogaland teater - tomtestudie// Smalgangen Nedre Blåsenborg AREALER UNDER BALKONG PUBLIKUMSFOAJE TRAVERSKRANER I TAK TRUCKVEI, MIN. 8 M TAKOYDE VAREEIS TRAVERSKRANER I TAK TRUCKVEI, MIN. 8 M TAKOYDE Snitt B Snitt B Snitt B Snitt B Snitt A

41 Printet: Monday, February 3, 2014 kl 10:5 4 A M - Filnavn: TEATER DELOMRÅDET A-AD.pln Dette dokumentet er beskyttet av åndsverkloven. Enhver offentliggjøring, mangfoldiggjøring, endring eller overgivelse til tredjeperson i forbindelse med annet arbeid eller annet prosjekt krever skriftlig tillatelse fra arkitekten "FLYT" "KOMPAKT" Bekhuskaien 3D // Rogaland teater - tomtestudie// 2/3/14

42 !"#$%&%'()*$+,-.(/&0"1,"-(2.(3456(( 78(53'69 (!) ((( :((( >&%%&(+*71&$%&%(&"(0&I7-%%&%(,;(J$+I;&"78*;&$F(?$K;&"(*LL&$%8#MMNO"#$M.(,$ML*8+#MMNO"#$M.(&$+"#$M(&88&"(*;&"M#;&8I&(%#8(%"&+N&G&"I*$(#(L*"0#$+&8I&(&+(,$$&%(,"0&#+(&88&"(,$$&%(G"*IN&7%(7"&;&"(I7"#L%8#M(%#88,%&8I&(L",(,"7#%&7%&$

43 Printet: Monday, February 3, 2014 kl 1:37 PM - Filnavn: TEATER DELOMRÅDET A-AD.pln Dette dokumentet er beskyttet av åndsverkloven. Enhver offentliggjøring, mangfoldiggjøring, endring eller overgivelse til tredjeperson i forbindelse med annet arbeid eller annet prosjekt krever skriftlig tillatelse fra arkitekten Bekhuskaien som teatertomt: - Svært gunstig plassering med nærhet til sentrum og Stavanger øst. Styrker tilkobling og utvider sentrum - Generator for byutvikling av området - Plassering understøtter foreslått overordnet sentrumskonsept med "en vev av sjø og by" - Bygget markerer den andre enden og et tyngdepunkt på den blå promenade som starter med konserthuset i Bjergsted - Tilstrekkelig plass til å innpasse teaterprogram optimalt (både "flyt" og "kompakt") - God mulighet for å innpasse teateret i en bymessig situasjonen og lage flott forplass. - Svært gunstig kjøreadkomst via Bergelandstunnellen med innkjøring til teater fra ekisterende avkjørsel til ferge - Parkeringssituasjonen kan tenkes som nedsenket kjelleretasje (teaterfunksjoner+ parkeringsareal. Mulig sambruk av p- plasser). Må utredes nærmere ift høyder, havnivå og muligheter/begrensninger. - Teaterets volum på tilgjengelig tomt har en skala som samsvarer med mye av tilstøtende areal. - Muligheter og areal for ytterligere program (barnemuseum, spisesteder etc) - Småbåthavn mulig på den ene siden av ny "teaterpir" og mulighet for større båter på den andre siden. - Tilgjengelighet fra Pedersgata og ned til teater mulig gangbro? - Stor forplass attraktiv for syklende og gående med kobling mot sentrum og bebyggelse hvis del av Verksalmenningen defineres som "shared space" BEKUSKAIA-KORT // Rogaland teater - tomtestudie// 2/3/14

44 Printet: Monday, February 3, 2014 kl 2:26 PM - Filnavn: TEATER DELOMRÅDET A-AD.pln Dette dokumentet er beskyttet av åndsverkloven. Enhver offentliggjøring, mangfoldiggjøring, endring eller overgivelse til tredjeperson i forbindelse med annet arbeid eller annet prosjekt krever skriftlig tillatelse fra arkitekten Bekhuskaien - FLYT - Offentlig henvendelse mot sør-vest og nord (by/adkomst og innseling/havnelandskapet) - Mer lukket side mot øst (effektiv adkomst, varelevering etc) - Planforslag "FLYT" er speilet 180 gr ift arealstudie, Scene 1 lagt mot havneringen for å kunne eksponere scenevolum mot byen - Malersal og smie flyttes oppover i bygg for å frigjøre areal i 1 etg (hjørner) til offentligheten. (Evt resturant/cafe nr 2, offentlig program etc) - Kun "kiss n ride" direkte fra havneringen. Kjøreadkomst fra øst, som dagens situasjon. Parkering i etasje under bygg/forhøyet havnelandskap? - Gode muligheter for å organisere teaterets program på en optimal måte ift teaterdrift, samtidig som man kan tilpasse plassering ift byrom, utearealer, eksponere hovedscene etc. - Lavere bebyggelse med godt areal rundt til å bearbeide bygning og uterom sammen. Uteliv i flere nivåer urban park. - Med cafe på bakkenivå vil en aktivering av arealet rundt teatret skje og teateret vil fremstå mer inkluderende og romdannenede ift omkringliggende by - ar potensiale for å bli en attraktor for teaterbesøkende og innbydende for byens befolkning og gjester. - "Flyt"-organisering gir mulighet for å holde byggehøyden lav utenfor havneringen, slik at den opprinnelige sjølinje/siktlinje mot byen svekkes minst mulig Bekhuskaien - KOMPAKT - Offentlig henvendelse hovedsakelig mot vest. Anbefales å åpne opp bygget også mot sør og nord for å tilpasse/aktivere den bymessige situasjonen og havn - Scene 1 mot sjøsiden pga "kompakt" organisering, negativt ift eksponering av hovedscenen i bybildet, men positivt ift mulighet for å eksponere scenen mot sjøfronten? - Varelevering mot havneringen for effektiv adkomst, skulle ideelt set vært plassert mer sør ift traffikkbelastning bakside. - "Kiss n ride" direkte fra havneringen. Kjøreadkomst fra øst, som dagens situasjon. Parkering i etasje under bygg/forhøyet havnelandskap? - Mindre gode (ift "flyt) muligheter for å organisere teaterets program på en optimal måte ift teaterdrift - "Kompakt"konseptets organisering gir begrensede muligheter for å aktivisere tilstøtende byrom (kun en liten del av fasaden er eksponert samtidig som man kan tilpasse plassering ift byrom, utearealer, eksponere hovedscene etc.) - Store arealer rundt bygget gjør at bygget fremstår mer som en kloss som ikke utnytter tomta. - Store avstander mellom teater og nabobyggene i alle retninger. Dette gjør gangstrekningen mentalt lengere og hjelper ikke med å binde sammen Stavanger øst og sentrum på samme måte som "flyt". - Arealene rundt bygget kan lett flyte sammen og det skapes ikke naturlige byrom. - Arealet må brytes ned med bygningsvolumene så fokus fra veien og den lange strekning endres. - Endret ift programstudie: Café lagt på bakkeplan i front av bygget, henvendt mot byen. En café/ resturant på bakkeplan anbefales på denne type bygg, og gir bedre muligheter for sambruk og samspill med andre aktiviteter/program i byen. Man kan evt beholde en resturant i toppetasjen i tillegg, som vist i planskisser. Bekhus-flyt-kompakt // Rogaland teater - tomtestudie// 2/3/14

45 Printet: Monday, February 3, 2014 kl 1:5 5 PM - Filnavn: KDP DELOMRÅDET A.pln Dette dokumentet er beskyttet av åndsverkloven. Enhver offentliggjøring, mangfoldiggjøring, endring eller overgivelse til tredjeperson i forbindelse med annet arbeid eller annet prosjekt krever skriftlig tillatelse fra arkitekten ANKOMST STAVANGER SJØ KAI SARED SPACE CRUISEBÅTAVN MALERSAL FORPLASS SARED SPACE AREALER UNDER BALKONG A SNITT SCENER SNEKKERAVDELING TRAVERSKRANER I TAK TRUCKVEI, MIN. 8 M TAKOYDE EIS & TRAPP TIL BALKONGER PUBLIKUMSFOAJE VAREEIS BAKSCENE SMIE MONTERINGSOMRÅDE PRØVESAL 1 KOMMUNIKASJON SCENE 3 SARED SPACE FORPLASS UT / INNLASTINGSOMRÅDE KAFE RESTAURANT 1. ETASJE nivå 0 KOMM. TEATERTEK KONTROLLROM VARE- MOTTAK/ LAGER RENOLD TRUCKVEI, MIN. 8 M TAKOYDE TRAVERSKRANER I TAK PRØVESAL 2 FOAJE WC SYKLER RESEPSJON PERSONAL- INNGANG DRIFT / VEDLIKEOLD REKVISITT OG PÅKLEDER a SNITT SCENER FRISØR / MASKØR INSPISIENT / SUFFLØR / GJESTER WC SCENETEKNISK AVDELING LYS OG LYD BEREDSKAPSBÅT ikke anbefalt! cruise tomt flyt // Rogaland teater - tomtestudie// 2/3/14

46 Printet: Monday, February 3, 2014 kl 1:5 6 PM - Filnavn: KDP DELOMRÅDET A.pln Dette dokumentet er beskyttet av åndsverkloven. Enhver offentliggjøring, mangfoldiggjøring, endring eller overgivelse til tredjeperson i forbindelse med annet arbeid eller annet prosjekt krever skriftlig tillatelse fra arkitekten ANKOMST STAVANGER SJØ KAI SARED SPACE CRUISEBÅTAVN FORPLASS SARED SPACE A SNITT SCENER MALERSAL SNEKKERAVDELING TRAVERSKRANER I TAK AREALER UNDER BALKONG SARED SPACE FORPLASS SMIE TRUCKVEI, MIN. 8 M TAKOYDE VAREEIS MONTERINGSOMRÅDE BAKSCENE UT / INNLASTINGSOMRÅDE EIS & TRAPP TIL BALKONGER VARE- MOTTAK/ LAGER PRØVESAL 1 KOMM. PUBLIKUMSFOAJE SYKLER RESEPSJON KOMMUNIKASJON PERSONAL- INNGANG RENOLD TEATERTEK KONTROLLROM SCENE 3 TRAVERSKRANER I TAK DRIFT / VEDLIKEOLD TRUCKVEI, MIN. 8 M TAKOYDE REKVISITT OG PÅKLEDER PRØVESAL 2 BEREDSKAPSBÅT FRISØR / MASKØR KAFE RESTAURANT FOAJE WC INSPISIENT / SUFFLØR / GJESTER WC SCENETEKNISK AVDELING 1. ETASJE nivå 0 LYS OG LYD a SNITT SCENER ikke anbefalt! cruise tomt flyt 2 // Rogaland teater - tomtestudie// 2/3/14

47 593,2 m 2 Printet: onsdag 22. januar 2014 kl Filnavn: KDP DELOMRÅDET A.S.pln Dette dokumentet er beskyttet av åndsverkloven. Enhver offentliggjøring, mangfoldiggjøring, endring eller overgivelse til tredjeperson i forbindelse med annet arbeid eller annet prosjekt krever skriftlig tillatelse fra arkitekten 2. ETASJE nivå +3 / +5 ÅPENT NED TIL MALERSAL ÅPENT NED TIL SNEKKERVERKSTED OG SMIE MEZZANIN / INNGANG TIL BALKONG SAL 1 +5,0 m ÅPENT NED TIL FOAJE MEZZANIN VAREEIS ÅPENT NED TIL SNEKKERVERKSTED OG SMIE MOTTAKELSESROM +5,0 m MOTTAKELSESROM TEKNISKE ROM WC ÅPENT NED TIL RESTAURANT MEZZANIN LYD & LYS TRUCKVEI, MIN. 8 M TAKOYDE TRAVERSKRANER I TAK KJØKKEN DRIFT +5,0 m BIROM PERSONAL KJØKKEN / KANTINEKJØKKEN BAR +3,0 m MØTEROM OPPOLDSOMRÅDE KANTINE FOR PERSONALE +3,0 m OPPOLDSROM ARTISTER 3 ETASJE nivå +6 / +8 TEKNISKE ROM FJERNARKIV BIROM ADM. KOSTYME AVDELING TRUCKVEI, MIN. 8 M TAKOYDE TRAVERSKRANER I TAK ADMINISTRASJON +8,0 m +6,0 m BARNE OG UNGDOMSTEATERET Ryfylkekaien FLYT etg 1:1000 / A3 // Rogaland teater - tomtestudie// B&U KONTORER 118,0 m 2 +6,0 m STUDIO X 2 / SANGROM

48 Printet: Monday, February 3, 2014 kl 1:04 PM - Filnavn: KDP DELOMRÅDET A.pln Dette dokumentet er beskyttet av åndsverkloven. Enhver offentliggjøring, mangfoldiggjøring, endring eller overgivelse til tredjeperson i forbindelse med annet arbeid eller annet prosjekt krever skriftlig tillatelse fra arkitekten ANKOMST STAVANGER SJØ KAI SARED SPACE CRUISEBÅTAVN FORPLASS SARED SPACE PUBLIKUMS- INNGANG BAKSCENE VAREMOTTAK / LAGER A SNITT SCENER FOAJE OG PUBLIKUMSAREALER SARED SPACE FORPLASS SAL UT / INNLASTINGSOMRÅDE MONTERINGS- OMRÅDE 10 m SYKKELSKUR VAREEIS RESEPSJON B SNITT PRODUKSJON PRØVE- SAL 1 PERSONALINNGANG SNEKKERVERKSTED 10 m høyde DRIFT / VEDL. LYS OG LYD TRAVERSKRANER I TAK TRUCKVEI, MIN. 8 M TAKOYDE WC a SNITT SCENER SCENETEK. AVDELING REKVISITT OG PÅKLEDER FRISØR / MASKØR INSPISIENT / SUFFLØR / GJESTER GARDEROBER 6 PERS BEREDSKAPSBÅT b SNITT PRODUKSJON cruise kompakt // Rogaland teater - tomtestudie// 2/3/14

49 (kun en liten del av fasaden er eksponert samtidig som man kan tilpasse plassering ift byrom, utearealer, eksponere hovedscene etc.) Kompakt er dog bedre ift fasadeareal/miljøhensyn. Generellt Ryfylkekaien: Printet: onsdag 22. januar 2014 kl Filnavn: KDP DELOMRÅDET A.S.pln Dette dokumentet er beskyttet av åndsverkloven. Enhver offentliggjøring, mangfoldiggjøring, endring eller overgivelse til tredjeperson i forbindelse med annet arbeid eller annet prosjekt krever skriftlig tillatelse fra arkitekten MEZZANIN MOTTAKELSES- ROM 1 OG 2 Tomten fremstår svært trang til et så omfattende og arealkrevende program. Både ift intern organisering, men sæskilt hvordan bygget plasseres på tomten, og hvprdan den bymessige situasjonen rundt bygget vil fr Plassering av teater på Ryfylkekaien vil generere svært mye traffikk langs havneringen ut mot teateret. Positivt med umiddelbar nærhet til bykjernen, et teater vil høst sannsynlig føre til en umiddelbar oppblomstring av de nærliggende araeler. (ift på Bekhuskaien, der denne utviklingen nok vil ta lenger tid. 2. ETASJE nivå +3 / +5 ÅPENT NED TIL FOAJE INNGANG BALKONG BAKSCENE +5,0 m BAR / FOAJE TEKNISK ROM VAREEIS ÅPENT NED TIL MONTERINGSALL ÅPENT NED TIL SNEKKERVERKSTED OG SMIE LYD & LYS RENOLD TRAVERSKRANER I TAK GANGBRO / MEZZANIN 5 M LAGER GANGBRO / MEZZANIN 3 M OPPOLDSOMRÅDE ARTISTER BIROM PERSONAL 3 ETASJE nivå +6 VAREEIS GANGBRO / MEZZANIN 5 M FJERNARKIV BIROM ADM. GANGBRO / MEZZANIN 3 M +6,0 m KANTINE FOR PERSONALE OPPOLDSOMRÅDE MØTEROM ADMINISTRASJON +9,0 m RESTAURANT- OMRÅDE 4 ETASJE nivå +8 / +9 +8,0 m ÅPENT NED TIL FOAJE SCENE 3 MALERSAL +9,0 m VAREEIS KJØKKEN & DRIFT KOSTYME AVDELING SMIE B&U KONTORER TEKNISK / LAGER PRØVESAL 2 GANGBRO / MEZZANIN 9 M +9,0 m BARNE OG UNGDOMSTEATERET Ryfylkekaien KOMPAKT etg 1:1000 / A3 // Rogaland teater - tomtestudie// STUDIO X 2 / SANGROM

50 MALERSAL KAFE RESTAURANT EIS & TRAPP TIL BALKONGER SMIE KOMM. FOAJE WC BAKSCENE VARE- MOTTAK/ LAGER RENOLD SYKLER PERSONAL- INNGANG DRIFT / VEDLIKEOLD REKVISITT OG PÅKLEDER FRISØR / MASKØR INSPISIENT / SUFFLØR / GJESTER SCENETEKNISK AVDELING RESEPSJON PUBLIKUMS- INNGANG FOAJE OG PUBLIKUMSAREALER 1200 m 2 SAL BAKSCENE SNEKKERVERKSTED 10 m høyde WC PRØVE- SAL 1 UNDER LYS OG LYD VAREEIS VAREMOTTAK / LAGER MONTERINGS- OMRÅDE 10 m WC PERSONAL INNGANG INSPISIENT / SUFFLØR / GJESTER REKVISITT OG PÅKLEDER GARDEROBER 6 PERS SYKKELSKUR DRIFT / VEDL. LYS OG LYD SCENETEK. AVDELING RESEPSJON UT / INNLASTINGSOMRÅDE B SNITT PRODUKSJON Printet: onsdag 22. januar 2014 kl Filnavn: KDP DELOMRÅDET A.S.pln Dette dokumentet er beskyttet av åndsverkloven. Enhver offentliggjøring, mangfoldiggjøring, endring eller overgivelse til tredjeperson i forbindelse med annet arbeid eller annet prosjekt krever skriftlig tillatelse fra arkitekten Oljemuseet Snitt "kompakt" C-C Snitt "flyt" D-D Oljemuseet Snitt "flyt" C-C Snitt "flyt" D-D Oljemuseet Oljemuseet DSD - bygget DSD - bygget Scenetårn 24 m Scenetårn 24 m Scenetårn 24 m Scenetårn 24 m DSD - bygget DSD - bygget Snitt C Snitt C Øvre olmegate Øvre olmegate SNEKKERAVDELING TRAVERSKRANER I TAK TRUCKVEI, MIN. 8 M TAKOYDE MONTERINGSOMRÅDE UT / INNLASTINGSOMRÅDE Stavanger dampskibsbrygge AREALER UNDER BALKONG PUBLIKUMSFOAJE VAREEIS PRØVESAL 1 KOMMUNIKASJON SCENE 4 SCENE 3 TEATERTEK KONTROLLROM TRAVERSKRANER I TAK TRUCKVEI, MIN. 8 M TAKOYDE PRØVESAL 2 TRAVERSKRANER I TAK TRUCKVEI, MIN. 8 M TAKOYDE Kjeringholmssmauet Snitt C Snitt C ikke anbefalt! Ryfylkekaien Snitt 1:1000/A3 // Rogaland teater - tomtestudie// Steinkarkaien Snitt C Snitt C Snitt C Snitt C

51 Printet: Monday, February 3, 2014 kl 10:5 4 A M - Filnavn: TEATER DELOMRÅDET A-AD.pln Dette dokumentet er beskyttet av åndsverkloven. Enhver offentliggjøring, mangfoldiggjøring, endring eller overgivelse til tredjeperson i forbindelse med annet arbeid eller annet prosjekt krever skriftlig tillatelse fra arkitekten "FLYT" IKKE ANBEFALT LØSNING Ryfylkekaien 3D // Rogaland teater - tomtestudie// 2/3/14

52 Printet: Monday, February 3, 2014 kl 12:49 PM - Filnavn: KDP DELOMRÅDET A.pln Dette dokumentet er beskyttet av åndsverkloven. Enhver offentliggjøring, mangfoldiggjøring, endring eller overgivelse til tredjeperson i forbindelse med annet arbeid eller annet prosjekt krever skriftlig tillatelse fra arkitekten #Layout Name // Rogaland teater - tomtestudie// 2/3/14

53 Printet: Monday, February 3, 2014 kl 1:36 PM - Filnavn: TEATER DELOMRÅDET A-AD.pln Dette dokumentet er beskyttet av åndsverkloven. Enhver offentliggjøring, mangfoldiggjøring, endring eller overgivelse til tredjeperson i forbindelse med annet arbeid eller annet prosjekt krever skriftlig tillatelse fra arkitekten Ryfylkekaien som teatertomt - Umiddelbar nærhet til bykjernen - Skaper nytt liv på olmen og er med på å strekke byen i retning sjøen - Gangavstand fra offentlig transport (tog/buss) vil trekke folk gjennom sentrum - Markerer seg fra sjøsiden og nye attraktive byrom langs havnefronten kan oppstå - Bygget må ha attraktiv henvendelse både mot nord og sør samt promenade rundt bygg - Genererer mer trafikk langs avneringen - Bygget kan trekkes inn fra kai slik at kai også kan benyttes til cruisebåter, dette vil bidra til mer bruk av tilhørende cafe og gi stor eksponering av bygg - Tomta utelukker bruk av "flyt"modell - Tomten vil kreve en bearbeideing av kompaktprinsippene slik at funksjoner plasseres optimalt både ift intern logistikk og ift omkringliggende byfunksjoner. Cafe på gateplan! - Parkeringssituasjonen kan tenkes som nedsenket kjelleretasje (teaterfunksjoner+ parkeringsareal. Mulig sambruk av p- plasser). Må utredes nærmere ift høyder, havnivå og muligheter/begrensninger. - Utfordring med tomt er knapphet på plass og tett bysituasjon, -det vil være krevende (men mulig) å finne arkitektonisk løsning - Bygg må verken danne bakside mot sjø eller sentrum og ikke fremstå lukket - DSD-kvartalet er med og danner overgang/buffer mot eldre bebyggelse også i høydeforløp - Tomta krever at det tas hensyn til oljemuseet og eksiterende bebyggelse inkludert sjøhusene i skala og virkning RYFYLKEKAIA-KORT // Rogaland teater - tomtestudie// 2/3/14

54 Printet: Monday, February 3, 2014 kl 2:34 PM - Filnavn: TEATER DELOMRÅDET A-AD.pln Dette dokumentet er beskyttet av åndsverkloven. Enhver offentliggjøring, mangfoldiggjøring, endring eller overgivelse til tredjeperson i forbindelse med annet arbeid eller annet prosjekt krever skriftlig tillatelse fra arkitekten Ryfylkekaien-FLYT - "Flyt"konseptet er kun lagt skjematisk inn langs havnefronten - Arealet er større/lengre enn tomten. Det er begrensede muligheter for utfylling mot nord (pga store dybder), og utfylling mot sørøst begrenses av oljemuseet. - Flyt vil evt trolig medføre en plassering langs havneringen. Uansett vil dette være svært utfordrende ift sjødybder og mulig bruk av kai - En plassering langs havneringen bryter med de overordenede ønskene ift å plassere program på tvers av havneringen, (vev av sjø og by) - Utfordrende organisering ift varelevering. Ryfylkekaien- KOMPAKT - "kompakt" er lagt inn på tomten og plassering av funksjoner er tilpasset noe. Snekkerverksted er lagt nærmest adkomst, scene 1 er vridd og scene 4 er trukket litt inn fra kaikant. Arealer er lagt til/kan legges til der arealer er tatt ut. - Det er viktig med to fine inngangssituasjoner med forplasser både mot nord /kaifront og mot sør og de gamle sjøhusene. - Varelevering er lagt mot oljemuseet - Parkering kan være mulig i etasje under bygg med nedkjørsel fra havneringen. Kan diskuteres å utelate noe parkering. (Dette må også vurderes ift havnivå) - Restaurant eller café må legges på gateplan for å aktivisere fasader og åpne bygget mot byen - "kompakt" konseptets skjematiske organisering gir begrensede muligheter for å aktivisere tilstøtende byrom derfor bør det løses opp noe slik at flere funksjoner kan eksponeres mot omliggende byrom og gate - Det er må skapes variasjon i gateløpet langs tomten. - Det er mulig med promenade rundt bygg og opp på tak. Dette vil være med å aktivisere kaikanten og lage et offentlig utsiktspunkt fra sentrumsspissen - Kompakt løsning med sitt høydeforløp kan fungere godt der høyeste deler av bygg spiller sammen med DSD-kvartalet og trappes ned med lavere deler mot sjøhusbebyggelsen. Ryfylke flyt-kompakt // Rogaland teater - tomtestudie// 2/3/14

ROGALAND TEATER SCENESKIFTE

ROGALAND TEATER SCENESKIFTE /1/ ROGALAND TEATER SCENESKIFTE EN GJENNOMGANG AV ROMPROGRAM OG FYSISKE MULIGHETER FOR NYTT TEATERBYGG JULI 2013 / 2/ Rogaland Teater v/ Thomas Bendiksen / Øystein Næss Postboks 470 Sentrum 4002 Stavanger

Detaljer

SJØGATA PROSJEKTILLUSTRASJONER TIL PLANFORSLAG - LPO ARKITEKTER

SJØGATA PROSJEKTILLUSTRASJONER TIL PLANFORSLAG - LPO ARKITEKTER SJØGATA 29-39 PROSJEKTILLUSTRASJONER TIL PLANFORSLAG - LPO ARKITEKTER 18.09.2015 ANALYSE UTSIKT Fra kaifronten og de lavere delene av tomta er det storslagen utsikt mot hele horisonten fra vest via nord

Detaljer

oppgave kultur rekreasjon utsikt vann tur historie offentlig tilgjengelig møtested lek kafé fritid forsamlingssted utstilling lys aktivitet

oppgave kultur rekreasjon utsikt vann tur historie offentlig tilgjengelig møtested lek kafé fritid forsamlingssted utstilling lys aktivitet oppgave Stavanger eiendom ønsker ideer og alternativer til utvikling av Vålandshaugen i Stavanger. Idéene skal vise en mulig tilkobling mellom Vålandstårnet og vannbassengene og et helhetlig grep for selvet

Detaljer

Mulighetsstudie: KLODEN i Kabelgata

Mulighetsstudie: KLODEN i Kabelgata 75 Mulighetsstudie: KLODEN i Kabelgata Det arkitektoniske konseptet bygger opp under en overordnet visjon om å tilby et åpent, transparent og inviterende scenehus som opphever det tradisjonelle skillet

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET

REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET Justert illustrasjon ned Prinsegata med inntrukket toppetasje REGULERINGSFORSLAGET UTVIKLET ETTER 1. GANGSBEHANDLING OG OFFENTLIG HØRING Reguleringsforslaget

Detaljer

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200 Maritimt vitensenter i Tungevågen Fasade mot øst 1:200 forbindelse til fyrtårn A C B Gjenstandsmottak 200 Undervisnings materiell 30 Verksted Teknisk rom 1 c+ 2. Vaskerom 55 Lager 20 wc h 27 wc f 27 garderobe

Detaljer

Sandnes nye rådhus - aktive fasader og samspill med havnefronten

Sandnes nye rådhus - aktive fasader og samspill med havnefronten Sandnes nye rådhus - aktive fasader og samspill med havnefronten I Utvalg for byutviklings vedtak 09.03.2016 om å legge ut planforslag for det nye rådhuset på høring, blir prosjektet bedt og å vie særlig

Detaljer

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre.

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Vitensenteret sett fra Tungeneset. MITT SKIP ER LSTET ME.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Møteplassen ligger på terrengnivå

Detaljer

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum vår ref.: 5170.20.10 deres ref.: kopi: Tiltakshaver dato: 15.09.2016 Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum I forbindelsen med mulighetsstudie for felt A5, Tårngalleriet BAKGRUNN Alliance arkitekter

Detaljer

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 Ny Gondol på Voss Gjennom arbeidet med å designe og utvikle gondolbygget på Voss, har det vært viktig å se dette signalbygget fra to vinkler: - Gondolbygget

Detaljer

GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE. f a r g e r i k t f e l l e s s k a p 16-1

GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE. f a r g e r i k t f e l l e s s k a p 16-1 GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE f a r g e r i k t f e l l e s s k a p Vår hovedintensjon på Stavne har vært å lage et bygg som bidrar til å skape et fellesskap mellom brukerne,

Detaljer

PRINSIPPER FOR BYGGENE

PRINSIPPER FOR BYGGENE PRINSIPPER FOR BYGGENE KREATIVHUSET Metaprint Systue Salmaker-Skomaker Et bygg som i hovedsak er åpent fra 9-16 KONSTRUKSJON Lettkonstruksjon, fleksibel Jobbe med det lette på det massive REBYGG, SNEKKER

Detaljer

ARKITEKTUR 6 / 2014. Flaket Gruppenummer A8 Kenneth Lønning Jonas Velken Kverneland Christopher Wilkens PROSJEKTBESKRIVELSE /

ARKITEKTUR 6 / 2014. Flaket Gruppenummer A8 Kenneth Lønning Jonas Velken Kverneland Christopher Wilkens PROSJEKTBESKRIVELSE / ARKITEKTUR 6 / 2014 Flaket Gruppenummer A8 Kenneth Lønning Jonas Velken Kverneland Christopher Wilkens PROSJEKTBESKRIVELSE / Med sin sentrale beliggenhet i Trondheim besitter Leütehaven et enormt potensiale.

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

LANCING. INDARC office for architecture and urban planning

LANCING. INDARC office for architecture and urban planning LANCING... var engang vår nasjons stolteste skute. Stolte var de alle sammen, de hvite svaner, men LANCING står ennu for alle gamle sjømenn som toppen på seilskutekulturen. Den var en av verdens skarpseilere

Detaljer

Gjeldene planer Nytorget

Gjeldene planer Nytorget Gjeldene planer Nytorget Overordnete planer Kommunedelplan for Stavanger sentrum 1994 2005: Eiendommen er en del av RP20, regulert til erverv/offentlig bygg. Bebyggelsen kan erstattes med nybygg. Kommuneplan

Detaljer

ROM FOR ALLE PLANUTVIKLING

ROM FOR ALLE PLANUTVIKLING ROM FOR ALLE PLANUTVIKLING SKISSESTADIE Vi startet med ulike former på grunnplanet, og jobbet videre med versjon 6. Vi tok utgangspunkt i skissene og begynte å jobbe i 3D-modellen for å finne ut hvilken

Detaljer

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke GLOBUS Kultur Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke Globus Kultur KONSEPT Mye av identiteten til torget kommer fra de positive egenskapene som torget tilbyr. Det kulturelle mangfoldet,

Detaljer

HELEN & HARD AS Vindmøllebakken 2, 4014 Stavanger - tlf: fax: e-post: - webside: GNR / BNR: A20-1

HELEN & HARD AS Vindmøllebakken 2, 4014 Stavanger - tlf: fax: e-post: - webside:  GNR / BNR: A20-1 Fasade Vest Søppelrom Ansatt WC. m² Opphøyd gulv/ Scene Vask Kjøkken,. m Bardisk Café/Kiosk. m² Magasin bibliotek. m² Terasse. m² Kasse. m² Kiosk. m². m². m² Ansatt WC. m² +. Aviser Fasade ord. m². m²

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

Samspill mellom nytt og gammelt Enkel geometri rolig farge- og materialvalg ikke konkurrere med de gamle byggene ta vare på det eksisterende

Samspill mellom nytt og gammelt Enkel geometri rolig farge- og materialvalg ikke konkurrere med de gamle byggene ta vare på det eksisterende 1 Samspill mellom nytt og gammelt Enkel geometri rolig farge- og materialvalg ikke konkurrere med de gamle byggene ta vare på det eksisterende Forholdet til byen kommunikasjon - inngang der menneskene

Detaljer

WORKSHOP UNGDOM 11.03.2015 - MEDVIRKNING V/UF OG METROPOLIS

WORKSHOP UNGDOM 11.03.2015 - MEDVIRKNING V/UF OG METROPOLIS WORKSHOP UNGDOM 11.03.2015 - MEDVIRKNING V/UF OG METROPOLIS Onsdag 11. mars inviterte Stavanger kommune ungdom til en workshop om ungdomshus 2025 og. Etter en orientering om planene for Nytorget og konsekvensene

Detaljer

Nytt teaterbygg i Stavanger

Nytt teaterbygg i Stavanger NCN Malmø 27.08.2014 Nytt teaterbygg i Stavanger Ellen F. Thoresen, Stavanger kommune Stavanger Norges fjerde største by Samlet areal 67,67 km2 Ca130 000 innbyggere Storbyområdet har ca 240 000 Trondheim

Detaljer

Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre

Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre NOTAT Til: Ungdommens Bystyre -43 () Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre 18.10.17 Innledning Rådmannen legger frem sak om Trondheim stasjonssenter til Ungdommens bystyre

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for kvartal A4, gnr. 111, bnr. 253, Sandnes Indre Havn. Plan nr Sandnes kommune

Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for kvartal A4, gnr. 111, bnr. 253, Sandnes Indre Havn. Plan nr Sandnes kommune Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for kvartal A4, gnr. 111, bnr. 253, Sandnes Indre Havn. Plan nr. 2015 104 Sandnes kommune 1 Formål Formålet med planen er å legge til rette for ny nytt rådhus for

Detaljer

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo Levedyktig sentrum Innhold - Bakgrunn for prosjektet - Urban analyse - Nye parkeringsmuligheter i Mosjøen Sentrum - Mosjøen nye almenning - Hvaslags program kan styrke Sentrum - Foreslått nytt program

Detaljer

HØRINGSINNSPILL TIL KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER SENTRUM

HØRINGSINNSPILL TIL KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER SENTRUM Stavanger kommune Kultur og byutvikling Postboks 8001 4068 Stavanger Stavanger, 27.09.2015 HØRINGS På vegne av Fortin Properties (eier av Verven 4 AS) oversendes innspill til kommunedelplanen for eiendommen

Detaljer

Figur 72 Klubbgata i dag

Figur 72 Klubbgata i dag 3.3.1.6.3 Klubbgata Klubbgata i dag Klubbgata er en av Stavanger sentrum sine mest markante forretningsgater og en av de få, om ikke den eneste, som har karakter av storbygate med lineær struktur i indre

Detaljer

føyer seg etter den reduserte skalaen og materialbruken i bygningene i nærmiljøet. Bygningsprogrammet har i denne delen

føyer seg etter den reduserte skalaen og materialbruken i bygningene i nærmiljøet. Bygningsprogrammet har i denne delen Atlaset har denne dyden: det viser formen til byer som ennå ikke har hverken form eller navn Italo Calvino, Usynlige byer Et så vakkert sted som dette kan vanskelig forbedres ved å bygge noe der. Og når

Detaljer

SKISSEPROSJEKT MAI 2008

SKISSEPROSJEKT MAI 2008 ALTERNATIV 1 DYRVIK ARKITEKTER AS GRINDAKER AS LANDSKAPSARKITEKTER Alternativ 1 Utomhusplan 1:1000 Grindaker as Landskapsarkitekter 73 mý E Inng Storgata c+ 4,0 D C A c+ 4,0 wc dusj 4 mý wc dusj 4 mý wc

Detaljer

Nytorget, en kulturell møteplass!

Nytorget, en kulturell møteplass! Visjon, mål og strategi Nytorget, en kulturell møteplass! Gjennom 6 mål og tilhørende strategi styrkes Nytorget som en kulturell møteplass. Dette er sentrale premisser for videre utvikling av Nytorget,

Detaljer

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 NOTAT Gangforbindelse over/under sporområdet ved Hamar kollektivknutepunkt Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Alternativer i

Detaljer

LÉV ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM. Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011

LÉV ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM. Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011 LÉV SKAPER BYER OG STEDER SOM ER GODE Å LEVE I Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011 ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM URBANE BOLIGER RURALE BOLIGER URBANE

Detaljer

HOSPITALSLØKKAN 22. Lars Sebastian Østlie & Anders Gunleiksrud

HOSPITALSLØKKAN 22. Lars Sebastian Østlie & Anders Gunleiksrud HOSPITALSLØKKAN 22 Lars Sebastian Østlie & Anders Gunleiksrud Situasjonskart I skrivende stund er dette ikke et komplett arbeid. Det vil bli redigert og utdypet innen sensurering. Dette prosjektet tilbyr

Detaljer

Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Orientering om rådmannens forslag Kommunedelplan for Stavanger sentrum Grønn by 5.april 2016 Tilgjengelig på: www.stavanger.kommune.no Fra strategi Til plan HAVNEFRONTEN VERN OG FORNYELSE MOBILITET SENTRUMS

Detaljer

PULS ARKITEKTUR 6 / 2015

PULS ARKITEKTUR 6 / 2015 PULS ARKITEKTUR 6 / 2015 I FORM OG FARGE C5 Kristin Pallin Margunn Aksnes PROSJEKTBESKRIVELSE / I form og farge er et fireetasjes aktivitetssenter i tre som har en luftig foaje som deler bygget i to. På

Detaljer

Saga Atrium detaljregulering Revidert illustrasjon til planforslag, desember 2013 Konsept og beskrivelse

Saga Atrium detaljregulering Revidert illustrasjon til planforslag, desember 2013 Konsept og beskrivelse Strøket langs Dampsagalleen - sett fra Sagasenter Konsept og beskrivelse Fasade mot Dampsagalleen - sett fra parken Situasjon Illustrasjonene viser et forsøk på å tolke og underbygge en fremtidig ønsket

Detaljer

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Situasjonsplan 1:1000 SCUBA Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Ute på Brattøra ligger Pirbadet og råder over en delvisnedgravd pearkeringskjeller. Havnebassenget er gjemt bak

Detaljer

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum vår ref.: 4320.20.10 deres ref.: kopi: Tiltakshaver dato: 29.09.2016 Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum I forbindelsen med utvikling for Tou Park trinn 7 BAKGRUNN Alliance arkitekter AS har

Detaljer

PRINSIPPER FOR BYGGENE KONSTRUKSJON

PRINSIPPER FOR BYGGENE KONSTRUKSJON PRINSIPPER FOR BYGGENE KREATIVHUSET KONSTRUKSJON Metaprint Systue Salmaker-Skomaker Veksthus Et bygg som i hovedsak er åpent fra 9-16 Jobbe med det lette på det massive Lettkonstruksjon, og veksthus.utnytte

Detaljer

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet Perspektiv Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget Møter i Landskapet Forståelse av landskapet LADSKAPETS ROM. Tungevågen er et vidt, åpent landskap. Et bygg i dette landskapet blir en markør, som en

Detaljer

DRAMMEN TINGHUS kapasitetsstudie Gamle kirkeplass 3 No.114100 24.09.12

DRAMMEN TINGHUS kapasitetsstudie Gamle kirkeplass 3 No.114100 24.09.12 DRAMMEN TINGHUS kapasitetsstudie Gamle kirkeplass 3 No.114100 24.09.12 DRAMMEN TINGHUS kapasitetsstudie No.114100 24.09.12 SITUASJONSPLAN FASE 1 1:1000 N DRAMMEN TINGHUS kapasitetsstudie No.114100 24.09.12

Detaljer

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 Stavanger kommune Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 12. mai 2017 Fredag, 12.mai 2017 Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 1 INNLEDNING Mulighetsstudiet «Madlamark

Detaljer

Klippen. Maritimt Vitensenter i Tungevågen, Randaberg 1/6. Hovedinngang og kafé sett fra øst

Klippen. Maritimt Vitensenter i Tungevågen, Randaberg 1/6. Hovedinngang og kafé sett fra øst Hovedinngang og sett fra øst 1/6 Vitenvågen med omgivelser sett fra høyden i sydøst asaden mot nord og sjøen oajeen med akvariet - og heis til venstre, og adkomst til konferansesenteret til høyre. Kafé

Detaljer

BYENE I BYEN STAVANGER ALEXANDRIA ALGARD ARCHITECTS - DESEMBER 2012 -

BYENE I BYEN STAVANGER ALEXANDRIA ALGARD ARCHITECTS - DESEMBER 2012 - BYENE I BYEN STAVANGER ALEXANDRIA ALGARD ARCHITECTS - DESEMBER 2012 - Fase 1a: Idé- konseptutvikling Her skal et mangfold av ideer fram på bordet. Ideene skal ikke bare løftes fram. De skal videreutvikles,

Detaljer

FRAM AD. introduksjon. Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse.

FRAM AD. introduksjon. Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse. FRAM AD introduksjon Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse. Møter skapes; gammelt - nytt, åpent - lukket, vertikalt - horisontalt, fjord - fjell, inne - ute. Møter med

Detaljer

1/6. Situasjonsplan AREALER: 1.190 m2 50 m2 80 m2 250 m2

1/6. Situasjonsplan AREALER: 1.190 m2 50 m2 80 m2 250 m2 B B AREALER: Utstillingshall inkl. akvarium Butikk/ resepsjon Publikumsmottak, garderobe + toalett Kafé og kjøkken Kontor Garderobe, personal A C 1.190 m2 80 m2 2 70 m2 30 m2 Verksted Gjenstandsmottak/Lager

Detaljer

MITT TØYEN EN STUNT-STUDIE. utført av FORMLØS. architecture. for TØYENS INNBYGGERE og til TØYENFEST 26.04.2014

MITT TØYEN EN STUNT-STUDIE. utført av FORMLØS. architecture. for TØYENS INNBYGGERE og til TØYENFEST 26.04.2014 MITT TØYEN EN STUNT-STUDIE utført av FORMLØS architecture for TØYENS INNBYGGERE og til TØYENFEST 26.04.2014 Tøyens virkelig potensiale er innbyggerne. Vi vil gjerne bidra til en utvikling som kan komme

Detaljer

TO FLØYER. Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola

TO FLØYER. Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola TO FLØYER Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola 19x0,174=3,30 Visjon En hver by trenger et sentrum. Vi ønsker at det nye Rådhuset i Sola skal være hjørnestenen i bydannelsen og dermed også sentrumsdannelsen.

Detaljer

VINKELBYGGET. - nytt kontorbygg

VINKELBYGGET. - nytt kontorbygg VINKELBYGGET - nytt kontorbygg Kronstadparken har en unik beliggenhet med nærhet til alt! KRONSTADPARKEN - et mangfoldig Business Cluster Kronstadparken er et stort og spennende byfornyingsprosjekt i Bergen,

Detaljer

Dette er et utkast til en alternativ løsning i Olavskvartalet som forsøker bedre å ivareta disse hovedelementene:

Dette er et utkast til en alternativ løsning i Olavskvartalet som forsøker bedre å ivareta disse hovedelementene: Alternativ B4 Dette er et utkast til en alternativ løsning i Olavskvartalet som forsøker bedre å ivareta disse hovedelementene: Optimal gjenbruk av eksisterende kulturarealer, slik at det i størst mulig

Detaljer

1. CUMULUS Individuell kritikk

1. CUMULUS Individuell kritikk 1 1. CUMULUS Individuell kritikk 1. Organisering av bebyggelsen, utearealer og trafikk Cumulus foreslår 2 alternative måter å videreutvikle eksisterende fylkeshus, uten å disponere parkareal eller eksisterende

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG PRESENTASJON HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG Avd. for lærerutdanning i Hamar ARKITEKT: ARKITEKTGRUPPEN LILLE FRØEN AS Tekst og foto: Sivilarkitekt MNAL Pål Andresen Adresse: Holsetgaten 31, 2318 Hamar Byggherre:

Detaljer

FRYSELAGERET PÅ BONTELABO Foreløpig mulighetsstudie utarbeidet av 3RW Arkitekter for Rieber Eiendom AS

FRYSELAGERET PÅ BONTELABO Foreløpig mulighetsstudie utarbeidet av 3RW Arkitekter for Rieber Eiendom AS FRYSELAGERET PÅ BONTELABO Foreløpig mulighetsstudie utarbeidet av RW A for Rieber Eiendom AS - 20.06.2011 R W a Mulighetsstudie av Fryselageret på Bontelabo omgjort til kontorer - utarbeidet av RW a for

Detaljer

KDP Stavanger sentrum

KDP Stavanger sentrum Trondheim Bolig og byplanforening, 21.01.2015 Foreløpig planforslag KDP Stavanger sentrum Kristin Gustavsen Formålet med planen (oppgaven) Konkret løsningsforslag til: Styrke og utvikle Stavanger sentrum

Detaljer

STEINVEIEN 12-14, ILLUSTRASJONSPROSJEKT, Status September A-LAB for SOLON EIENDOM AS OG BERGSKOGEN AS

STEINVEIEN 12-14, ILLUSTRASJONSPROSJEKT, Status September A-LAB for SOLON EIENDOM AS OG BERGSKOGEN AS STEINVEIEN 12-14, ILLUSTRASJONSPROSJEKT, Status September 2016 A-LAB for SOLON EIENDOM AS OG BERGSKOGEN AS NESODDEN OPPLEVER TILFLYTNING FRA OSLO SAMTIDIG ØNSKER SENIORER Å BLI BOENDE PÅ NESODDEN ETTER

Detaljer

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON TVERLANDET SKOLE + PROSJEKTET MÅL OG FOKUSOMRÅDER KONTEKST Intensjonen med oppgaven har vært å studere muligheten for utvidelse av Tverlandet skole, Løding i Bodø kommune fra 5.-10. klasseskole til 1.-10.

Detaljer

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planbestemmelser og retningslinjer Foreløpig planforslag, 17.10.2014

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planbestemmelser og retningslinjer Foreløpig planforslag, 17.10.2014 Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planbestemmelser og retningslinjer Foreløpig planforslag, 17.10.2014 1. Generelle bestemmelser og retningslinjer Betegnelsen delområde (-r ) henviser til områder i

Detaljer

Kjennetegn og forutsetninger for gode byrom Plangrep og planløsninger

Kjennetegn og forutsetninger for gode byrom Plangrep og planløsninger 111 3.3.2 Etablere nye og utbedre eksisterende byrom (2) Dette kapittelet gir utdypende beskrivelser av hvordan planforslaget etablerer nye og utbedrer eksisterende byrom. Kapittelet viser hvordan tiltak

Detaljer

Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. Utredning av lokalisering av høyhus

Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. Utredning av lokalisering av høyhus Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026 Utredning av lokalisering av høyhus med grunnlag i en tilpasset DIVE-analyse 22.01.16 Oppdatert: 16.06.16 Innhold 1. Høyhusvurdering... 2 2. Vurdering av lokalisering

Detaljer

Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith

Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith Kunne du tenkt deg å bo sentralt, men ikke midt i byen, luftig, men ikke ute på landet, nær sjøen, masse lys, høy standard og kort vei til både storby og

Detaljer

N.S.Ø.V N.S.Ø.V. Her skal besøkende kunne få en innsikt i hva havet har betydd og stadig betyr for livet langs norskekysten.

N.S.Ø.V N.S.Ø.V. Her skal besøkende kunne få en innsikt i hva havet har betydd og stadig betyr for livet langs norskekysten. Ytterst ute mot havet, der hvor Nord-Jæren ender og Boknafjorden begynner, ligger et fyr. Fyret heter Tungenes har vært et peilemerke for sjømenn i over 50 år. Like ved Tungenes fyr er der en liten fiskehavn,

Detaljer

REGULERINGSPLAN NØSTET - TIL MØTE MED FAGETATEN REGULERING NØSTET - TIL MØTE MED FAGETATEN

REGULERINGSPLAN NØSTET - TIL MØTE MED FAGETATEN REGULERING NØSTET - TIL MØTE MED FAGETATEN REGULERINGSPLAN NØSTET - TIL MØTE MED FAGETATEN ENDRING AV UTBYGGINGSKONSEPT - SVAR PÅ FAGETATEN KOMMENTARER FRA 25.05.2016 - KONSEPT/ UTFORMING: Reduserte bygningshøyder Tettere bygningskonsept Hopen

Detaljer

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø edersenaksen skvartalet som og åpen bystruktur Forankring Det eksisterende Rådhuset og Banken kan karakteriseres som enkle, men raffinerte bygg: enkle i deres volumoppbygging, men raffinerte i deres detaljering

Detaljer

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA.

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Idéen bygger på å utvikle Hamar som Mjøsby en by ved innsjøen hvor et mer aktivt forhold mellom by og vann skaper

Detaljer

Byplan og byanalyse. Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen

Byplan og byanalyse. Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen Velkommen! Byplan og byanalyse Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen Parallelle planprosesser skal settes sammen som et puslespill Sentrumsplanen 2001 Bygater og kvartaler Boliger

Detaljer

Kommunedelplan som virkemiddel i byplanlegging

Kommunedelplan som virkemiddel i byplanlegging BYKONFERANSE 2014, 11. november Foreløpig planforslag KDP Stavanger sentrum Kommunedelplan som virkemiddel i byplanlegging Ole Martin Lund og Kristin Gustavsen Formålet med planen (oppgaven) Konkret løsningsforslag

Detaljer

LOKALKLIMA OG SOL_SKYGGE GRANDKVARTALET LARVIK

LOKALKLIMA OG SOL_SKYGGE GRANDKVARTALET LARVIK Oppdragsgiver: Oppdrag: 610369-01 Lokalklimavurdering Grandkvartalet Notat Dato: 28.09.2016 Skrevet av: Hanne C. Jonassen Kvalitetskontroll: Else Bingen Sande LOKALKLIMA OG SOL_SKYGGE GRANDKVARTALET LARVIK

Detaljer

Steinveien Planforespørsel Juli 2014

Steinveien Planforespørsel Juli 2014 Steinveien 12-14 Planforespørsel Juli 2014 Index 3 Kontekst 4 Konsept 5 Situasjonsplan 6 Snitt Fasader - oppriss 7 Fasader Snitt 8-9 Leilighetsfordeling Skisser ParkeringS Skisser 2 Kontekst Kontekst Eiendommene

Detaljer

mitt hjem er min hage økt boligkvalitet gjennom et tettere forhold til uterommet

mitt hjem er min hage økt boligkvalitet gjennom et tettere forhold til uterommet prosess mitt hjem er min hage økt boligkvalitet gjennom et tettere forhold til uterommet masteroppgave i arkitektur våren 2012 Kirsti Bjerke Øye 2 Prosessheftet viser et utdrag fra prosessen med de undersøkelesene

Detaljer

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Ny vekst midt i Stavanger! www.stavangersør.no nye vekstmuligheter for smarte bedrifter www.stavangersør.no Det finnes mange smarte

Detaljer

KDP Stavanger sentrum

KDP Stavanger sentrum Sammen for en levende by, 13. november 2014 Foreløpig planforslag KDP Stavanger sentrum Ole Martin Lund og Kristin Gustavsen Formålet med planen (oppgaven) Konkret løsningsforslag til: Styrke og utvikle

Detaljer

TUNGEVÅGEN VITENSENTER SEKSTANTEN

TUNGEVÅGEN VITENSENTER SEKSTANTEN TUNGEVÅGEN VITENSENTER SEKSTANTEN Hovedideer Moloen i havna med sin åpne steinfylling, inspirerer til et bygningsmessig grep som kan inkludere et strammere mololøp med et mere presist møte mellom molo

Detaljer

DOWN UNDER, UP ABOVE. Mulighetsstudie Nedre Eiker - kulturhus og folkebad 28.01.2015

DOWN UNDER, UP ABOVE. Mulighetsstudie Nedre Eiker - kulturhus og folkebad 28.01.2015 410 700 790 750 1000 2517 580 DOWN UNDER, UP ABOVE Mulighetsstudie Nedre Eiker - kulturhus og folkebad 28.01.2015 s.2 INNHOLDSFORTEGNELSE s.3 PREMISSER s.4 KONSEPTSKISSER s.5 KONSEPTDIAGRAM s.6 PROGRAM

Detaljer

TORGET I BERGEN FIRE MARKEDER - ETT STED

TORGET I BERGEN FIRE MARKEDER - ETT STED TORGET I BERGEN FIRE MARKEDER - ETT STED KONSEPT Vi har arbeidet med 4 markeder som sammen danner en ny plass i Bergen - markedsplassen. De 4 markedene er; det opprinnelige fisketorget bestående av utendørs

Detaljer

Illustrasjoner til detaljreguleringsplan. Oversiktsbilde fra sørvest

Illustrasjoner til detaljreguleringsplan. Oversiktsbilde fra sørvest Illustrasjoner til detaljreguleringsplan Oversiktsbilde fra sørvest 09.07.2014 N A B 1 HC p-plass 5 boder 12 p-plasser 8 p-plasser 11 p-plasser 6 p-plasser C sykkelparkering - dobbel høyde Parkering

Detaljer

STEDSANALYSE. FRA HAMMERSLAG TIL TROMMESLAG Transformasjon og vern av industribygninger 1

STEDSANALYSE. FRA HAMMERSLAG TIL TROMMESLAG Transformasjon og vern av industribygninger 1 STEDSANALYSE FRA HAMMERSLAG TIL TROMMESLAG Transformasjon og vern av industribygninger 1 FRA HAMMERSLAG TIL TROMMESLAG Transformasjon og vern av industribygninger Stedsanalyse Masteroppgave i Arkitektur

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L19

Hurum kommune Arkiv: L19 Hurum kommune Arkiv: L19 Saksmappe: 2016/218 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 28.01.2016 A-sak. Sætre sentrum - Arealdisponeringsplan for område BS 7 Saksnr Utvalg Møtedato 13/16 Planutvalget 08.03.2016

Detaljer

Åsane senterområde S-3, Felt D plannr. 1819.00.00

Åsane senterområde S-3, Felt D plannr. 1819.00.00 Åsane senterområde S-3, Felt D plannr. 1819.00.00 Orientering ÅSANE NORD REDEGJØRELSE FOR PLAN OG ESTETIKK. Attraksjoner Området er spesielt attraktivt på grunn av direkte kontakt med natur, friluftsområder,

Detaljer

situasjonsplan / 1:500

situasjonsplan / 1:500 rådhuset MOT SOLPLASSEN / sør-vest situasjonsplan / 1:500 Vår visjon for et nytt rådhus i Bodø er basert på ønsket om å skape en bedre hverdag for både ansatte og brukere av huset, med gode dagslysforhold

Detaljer

GARDERMOVEGEN 29b - 33

GARDERMOVEGEN 29b - 33 GARDERMOVEGEN 29b - 33 TOMT 4072m2 800 METER TIL SENTRUM BEBYGGELSE PÅ TOMTEN 1 U-formet bygningsvolum med høy utnyttelse. Åpner seg mot syd. 2 Vi hever volumet mot nord og senker det mot syd 3 Vi trekker

Detaljer

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø Næringsforeningen, 25.04.12, Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Sentrumsplan for Tromsø Fokus på innhold i den ferdige planen Hvorfor

Detaljer

HAVNEPARKEN HOTELL A7

HAVNEPARKEN HOTELL A7 HAVNEPARKEN HOTELL A7 VEDLEGG TIL DETALJPLAN Utarbeidet av LINK Arkitetkur 06.05.2015 HAVNEPARKEN SANDNES OVERSIKTSBILDE IHHT OMRÅDEPLANEN HOTELL NÆRING DEN NORSKE BANK TÅRN RÅDHUSET SPAREBANKEN SVØMMEHALL

Detaljer

SYKLUS ARKITEKTUR 6 / 2013

SYKLUS ARKITEKTUR 6 / 2013 SYKLUS ARKITEKTUR 6 / 2013 FILTER Gruppe S4 Andreas Bakken Smedås, Thea Hougsrud Andreassen, Margrethe Munthe Magnus Saupstad PROSJEKTBESKRIVELSE / Vår visjon er å forsterke Saupstadsenterets funksjon

Detaljer

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum vår ref.: 4320.20.10 deres ref.: kopi: Tiltakshaver dato: 29.09.2016 Merknad til Kommunedelplan for Stavanger sentrum I forbindelsen med utviklingen i Støperigården 39 BAKGRUNN Alliance arkitekter AS har

Detaljer

NØSTEGATEN REGULERINGSPLAN ILLUSTRASJON AV UTBYGGING NORDRE NØSTEKAI 1

NØSTEGATEN REGULERINGSPLAN ILLUSTRASJON AV UTBYGGING NORDRE NØSTEKAI 1 NØSTEGATEN REGULERINGSPLAN ILLUSTRASJON AV UTBYGGING NORDRE NØSTEKAI 1 Illustrasjon av reguleringsforslaget med full utbygging av Nordre Nøstekai 1 Vedlegg 14 1 ALTERNATIVER SOM ER VURDERT Reguleringsforslaget

Detaljer

Helse og velferdssenter i Helland sentrum

Helse og velferdssenter i Helland sentrum Helse og velferdssenter i Helland sentrum Vurdering av tomt - muligheter/begrensninger Vestnes kommune 26.10.2017 rev. 07.11.17 Google Helse og velferdssenteret grunnlag til vurderinger: Helse- og velferdssenteret

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

eksisterende byrom 1:2500 bygg som rives 1:2500 nye bygg 1:2500

eksisterende byrom 1:2500 bygg som rives 1:2500 nye bygg 1:2500 ,OOXVWUDVMRQHU WLO GHWDOMUHJXOHULQJVSODQ 9HGOHJJ /DQJJDWDNYDUWDOHQH Storgata Storgata Storgata Oalsgata Solaveien E.Skjalgsons gt Flintergata O.J.rochs gt Kirkegata Oalsgata Solaveien E.Skjalgsons gt Flintergata

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PLAN 2516P - DETALJREGULERING FOR KLUBBGATA 1 OG 3 STORHAUG BYDEL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PLAN 2516P - DETALJREGULERING FOR KLUBBGATA 1 OG 3 STORHAUG BYDEL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MSHA-13/11935-19 51875/15 20.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 04.06.2015

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Vintergata 11-15, Prof. Smiths allé 46-50

Forslag til detaljreguleringsplan for Vintergata 11-15, Prof. Smiths allé 46-50 Forslag til detaljreguleringsplan for Vintergata 11-15, Prof. Smiths allé 46-50 1. Bakgrunn og overordnede sammenhenger 2. Hovedelementer i planforslaget 3. Viktige konsekvenser 300 m 21.03.2017 1. Bakgrunn

Detaljer

FABRIKKGATEN 6 NYE OG MODERNE LOKALER TIL LEIE

FABRIKKGATEN 6 NYE OG MODERNE LOKALER TIL LEIE FABRIKKGATEN 6 NYE OG MODERNE LOKALER TIL LEIE KRONSTADPARKEN - morgendagens arbeidsplass Møt fremtiden i nytt og moderne bygg som stimulerer til effektivitet og arbeidsglede! Vi har fortsatt ledig to

Detaljer

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON T A R E M A R E 0 0 0 30 40 50 60 70 KJØKKEN 54 M SERVERING VAREMOTTAK PORT KJØLEROM UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 88 M PERSONAL 3 M LAGER TEKN SØPPEL INNGANG PERSONAL PERSONAL 83

Detaljer

Plan 129 K, Kommunedelplan for Stavanger sentrum- høringsuttalelse fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen

Plan 129 K, Kommunedelplan for Stavanger sentrum- høringsuttalelse fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen Plan 129 K, Kommunedelplan for Stavanger sentrum- høringsuttalelse fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen Innledning Næringsforeningen i Stavanger-regionen viser til det utsendte høringsutkastet og

Detaljer

gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug

gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug FILTER Stavne AF er et arbeidstreningssenter, i dag spredd over sju ulike lokaliteter. Alle Stavnes filialer ønskes samlet ved

Detaljer

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler:

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler: Tilnærmingen til denne oppgaven baseres på å utnytte dens iboende elementer for å styrke området som byens sentrum og dermed forsterke Kongsvinger som by. Med iboende elementer menes de funksjoner som

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

Merknader og innspill til Plan nr 129 K, Stavanger sentrum

Merknader og innspill til Plan nr 129 K, Stavanger sentrum 30.09.2016 Merknader og innspill til Plan nr 129 K, Stavanger sentrum Helen & Hard arkitektfirma jobber med Badehusgaten 33, 37 og 39 samt tilhørende større tomtearealer, 52/33, sammen med eier Norwegian

Detaljer

EN TILPASNINGSDYKTIG URBAN TREBYGNING

EN TILPASNINGSDYKTIG URBAN TREBYGNING EN TILPASNINGSDYKTIG URBAN TREBYGNING Areal: 4790 m2 Areal tomt: 1350m2 Utnyttelsesgrad: 2,95 Program: Bibliotek, Kontor, Bolig BESKRIVELSE Første plan består av bibliotek og bokcafe. Andre plan kan både

Detaljer