MULIGHETSSTUDIER FOR PLASSERING AV NYTT TEATERBYGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MULIGHETSSTUDIER FOR PLASSERING AV NYTT TEATERBYGG"

Transkript

1 MULIGETSSTUDIER FOR PLASSERING AV NYTT TEATERBYGG I desember 2013 presenterte Stavanger kommune fem områdestudier i forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplanen for sentrum. I forlengelse av dette arbeidet, har Stavanger kommune, i samarbeid med Rogaland Teater, bedt noen av arkitektene utføre ytterligere mulighetsstudier på tomtene med tanke på et nytt teaterbygg. Dette er innledende studier hvor arkitektene har fått tildelt de tomtene som framkom som aktuelle i forbindelse med områdestudiene. Studiene omhandler ikke design av bygg, men redegjør for byggets fotavtrykk på de gjeldende plasseringer og tomtenes egnethet. Rogaland Teater er i tett dialog med Stavanger kommune, og er bekjent med at Nytorget er tenkt benyttet til Tinghus. Følgende mulighetsstudier skal anses som et verktøy til videre prosess hvor man velger de mest aktuelle tomtene til nærmere utredning. Arkitektgruppene har tatt utgangspunkt i Rogaland Teaters romprogram samt Asplan Viaks rapport og prinsippskisser fra juli Dette dokument inneholder mulighetsstudier av følgende: KAP & ALEXANDRIA ALGARD LINK ARKITEKTUR AS ALLIANCE ARKITEKTER AS ELEN & ARD STAVANGER BYTERMINAL JORENOLMEN NYTORGET og JORENOLMEN BEKUSKAIEN og RYFYLKEKAIEN Stavanger,

2 KAP & ALEXANDRIA ALGARD STAVANGER BUSSTERMINAL

3 NY SENTRUMSPLAN OMRÅDE B + E PARKTEATER NYE ROGALAND TEATER ET SAMARBEID MELOM: K A P & ALEXANDRIA ALGARD Architects - JANUAR 2014

4 TEATERET VED BYPARKEN Foajeen mot Breiavannet er et stort offentlig rom som smelter sammen sammen med Byparken utenfor. K A P & ALEXANDRIA ALGARD Architectcs NYE ROGALAND TEATER NY SENTRUMSPLAN - TEATER PLASSERING - OMRÅDE B + E

5 K A P & ALEXANDRIA ALGARD Architectcs NYE ROGALAND TEATER NY SENTRUMSPLAN - TEATER PLASSERING - OMRÅDE B + E

6 TEATERET VED KNUTEPUNKTET Teaterets fasader kommuniserer med byen og teaterets hverdag blir en del av bybildet. Vestfasaden følger det skrå bygulvet ned mot Breiavannet og muliggjør trinnløs adkomst til de ulike salene. Sørfasaden kan fungere som en reklame-fasade mot veien, som teateret har i dag. Plasseringen ved Stavangers kollektivknutepunkt gir en veldig god tilgjengelighet for alle. K A P & ALEXANDRIA ALGARD Architectcs NYE ROGALAND TEATER NY SENTRUMSPLAN - TEATER PLASSERING - OMRÅDE B + E

7 Vertikalt Kutepunkt for kollektivptransport K A P & ALEXANDRIA ALGARD Architectcs NYE ROGALAND TEATER NY SENTRUMSPLAN - TEATER PLASSERING - OMRÅDE B + E

8 TEATERET I SENTRUM Teaterets plassering integrerer det i bylivet, og oppfordrer til bruk av byen og sentrum før og etter forestillinger. Rogaland Teater er teateret ved byens hjerte. K A P & ALEXANDRIA ALGARD Architectcs NYE ROGALAND TEATER NY SENTRUMSPLAN - TEATER PLASSERING - OMRÅDE B + E

9 K A P & ALEXANDRIA ALGARD Architectcs NYE ROGALAND TEATER NY SENTRUMSPLAN - TEATER PLASSERING - OMRÅDE B + E Foto: Lasse Tur/Mapaid

10 TEATER I SENTRUM - PARKTEATER PLASSERING I BYEN Vi foreslår å plassere nye Rogaland Teater ved Breiavannet og Byparken, på tomten til dagens bussterminal. Dette er en sentral plassering i byen, et stenkast fra dagens teaterbygning fra I 1883 lå teateret i utkanten av byen. I dag har behovet for vei og tilgjengelighet rundt stasjonen skapt begrensninger for teaterets utvidelse. I utgangspunktet, i 1883, hadde teateret en visuell kontakt til Breiavannet, hvortil Katedralskolen og Domkirken også grenser. Breiavannet og Byparken var et omdreiningspunkt i byen, et samlende element mellom ulike offentlige og kulturelle institusjoner. I dag er Breiavannet fortsatt et omdreiningpunkt, men kanskje heller for kollektivtrafikk. Vi tror at ved å legge det nye teateret ved Breiavannet, kan det være med til å styrke området som et rekreativt sted for byens innbyggere, og et samlingspunkt for flere av byens kulturelle institusjoner. Plasseringen er også god med tanke på nærheten til Stavanger Stasjon. Vi mener at plasseringen av teateret her kan bidra til en omprogrammering og økt attraktivitet og bruk av andre bygg i og ved Byparken. Vi ser for oss at Jernbaneveien stenges for trafikk, og at det bygges nærmere vannkanten, med en promenade for fotgjengere langs vannet. TOMTENS POTENSIALER - BYGULV & BYPARK Tomten muliggjør at Teateret kan ha en lobby /foaje og publikumsarealer ut mot Breiavannet. Tilhørende bar / restaurant vil også kunne ligge fint her, med uteservering om sommeren. Vi ser for oss et skrått plassrom og foaje som et bygulv som trinnløst kobler sammen Byparken og Bergelandsbrua. Utformingen av teateret og området rundt kan bidra til å koble Paradis og Våland bedre på byen. Teaterets fasade mot Kongsgata er ypperlig til å kommunisere med byen, her er det mulighet til levering av varer etc, og teaterets hverdag blir en del av bybildet. Fasaden mot Bergelandsbrua er gir en ekstra inngang, særlig god for de som kommer reisende med Busway, dersom traseen blir lagt der. Det blir også en reklame fasade mot veien, som i dag. Fasaden mot vest følger det skrå bygulvet ned mot Breiavannet og muliggjør trinnløs adkomst til de ulike salene, dersom disse legges i relasjon til gateplanet. Mot Breiavannet blir Foajeen et stort offentlig rom som smelter sammen sammen med Byparken utenfor. Vi ser for oss muligheten for å bruke temporære flytende scener i Breiavannet om sommeren, og kanskje en avgrenset isbane på deler av vannet om vinteren. PLANKONSEPTER Etter å ha undersøkt de to plankonseptene på tomten, er det klart at Kompakt, med et mindre fotavtrykk, er bedre enn Flyt. Vi har tegnet inn Flyt som den er, og det viser at den langstrakte løsningen i utgangspunktet passer fint, men at fotavtrykket er for stort for denne tomten. Det kunne være mulig at teateret er under eller over Bergelandsbrua, men dette har vi ikke undersøkt videre, da vi mener at Kompakt er en bedre løsning for tomten. Kompakt har vi tegnet inn og gjort mindre tilpasninger på. Kanskje mest i snittet, hvor vi har tilstrebt at scenene og foajeen korresponderer med det skrånende bygulvet utenfor. Vi har lagt service-funksjoner / arbeidsplasser / verksteder ut mot Kongsgata, hvor det også er enkel adkomst fra gata. Vi ser for oss at det er vinuder mot gaten hvor forbipassernde kan få et lite innblikk i hva som skjer i et teater til daglig. Mot Breiavannet ser vi for oss en stor foaje og inngang til Scene 1. Foaje-rommet smelter sammen med parken utenfor. Mot vest, ser vi for oss at Foajeen strekker seg helt bak til Bergelandsbrua, og at det fra det skrånende bygulvet kan være trinnløs adkomst til de ulike scenene. Det er også her at teaterets grense mot byen nesten viskes bort. Vi ser det som et meget spennende prosjekt å designe et teater for denne tomten ved stasjonen og Breiavannet. Teateret er i sentrum av byen, men en side i parken og en mot Bergelandsbrua i sør. Tomten er lett tilgjenglig fra kollektivtransport og for bevegelseshemmede. Teaterlivet smelter sammen med bylivet, og vi mener det er et stort potensiale i å vrenge teateret med innsiden ut, fra dagens introverte bygning til fremtidens ekstroverte. K A P & ALEXANDRIA ALGARD Architectcs NYE ROGALAND TEATER NY SENTRUMSPLAN - TEATER PLASSERING - OMRÅDE B + E

11 FLYT PLASSERT PÅ TOMTEN er er plankonseptet Flyt tegnet inn på tomten vi forslår. Det viser at den langstrakte løsningen i utgangspunktet passer fint til konteksten, men at fotavtrykket er for stort for denne tomten. Det kunne være mulig at teateret fortsetter under eller over Bergelandsbrua, men dette har vi ikke undersøkt videre, da vi mener at en mer kompakt plan vil passe bedre på stedet. K A P & ALEXANDRIA ALGARD Architectcs NYE ROGALAND TEATER NY SENTRUMSPLAN - TEATER PLASSERING - OMRÅDE B + E

12 /23/ A SNITT SCENER SNEKKERAVDELING MALERSAL VAREEIS SMIE TRAVERSKRANER I TAK TRUCKVEI, MIN. 8 M TAKOYDE MONTERINGSOMRÅDE UT / INNLASTINGSOMRÅDE BAKSCENE KOMM. AREALER UNDER BALKONG VAREMOTTAK/ LAGER RENOLD PRØVESAL 1 PUBLIKUMSFOAJE TEATERTEK KONTROLLROM TRAVERSKRANER I TAK KOMMUNIKASJON TRUCKVEI, MIN. 8 M TAKOYDE EIS & TRAPP TIL BALKONGER SYKLER RESEPSJON PERSONALINNGANG DRIFT / VEDLIKEOLD REKVISITT OG PÅKLEDER FRISØR / MASKØR SCENE 3 PRØVESAL 2 INSPISIENT / SUFFLØR / GJESTER WC SCENETEKNISK AVDELING FOAJE WC KAFE RESTAURANT LYS OG LYD 1. ETASJE nivå 0 a SNITT SCENER Fotavtrykk: m2 A3 K A P & ALEXANDRIA ALGARD Architectcs NYE ROGALAND TEATER NY SENTRUMSPLAN - TEATER PLASSERING - OMRÅDE B + E

13 KOMPAKT PLASSERT PÅ TOMTEN Planforslaget Kompakt plassert på tomten passer nesten i sin opprindelige form. Vi tror at programmet kan passe fint på tomten. K A P & ALEXANDRIA ALGARD Architectcs NYE ROGALAND TEATER NY SENTRUMSPLAN - TEATER PLASSERING - OMRÅDE B + E

14 A3 K A P & ALEXANDRIA ALGARD Architectcs NYE ROGALAND TEATER NY SENTRUMSPLAN - TEATER PLASSERING - OMRÅDE B + E

15 KOMPAKT OMDISPONERT PÅ TOMTEN Vi har lagt service-funksjoner / arbeidsplasser / verksteder ut mot Kongsgata, hvor det er enkel adkomst fra gaten. Vi ser for oss at vinduer mot gaten lar forbipassernde kan få innblikk i hva som skjer i teateret til daglig. Mot Breiavannet ser vi for oss en stor foaje og inngang til Scene 1. Vi ser det som et meget spennende prosjekt å designe et teater for tomten ved Breiavannet. Teateret er i sentrum av byen, med en side i parken og en mot Bergelandsbrua. Tomten er lett tilgjenglig fra kollektivtransport og for bevegelseshemmede. Teaterlivet smelter sammen med bylivet, og vi ser et stort potensiale i å på denne måten vrenge teateret med innsiden ut, fra dagens introverte bygning til fremtidens ekstroverte. K A P & ALEXANDRIA ALGARD Architectcs NYE ROGALAND TEATER NY SENTRUMSPLAN - TEATER PLASSERING - OMRÅDE B + E

16 FOAJÉ MONTERINGS- UT-OG INNLASTINGSOMRÅDE OMRÅDE BAKSCENE KOSTYMEAVDELING FOAJÉ GARDEROBER PRØVESAL 1 WC SANGROM VISUELL KONTAK T MED KONGSGAT A SKRÅT T PLAS SROM OG FO AJÉ SO M ETT BY GULV SNEKKERVERKSTED KONTORER LYS OG LYD FOAJÉ A3 K A P & ALEXANDRIA ALGARD Architectcs NYE ROGALAND TEATER NY SENTRUMSPLAN - TEATER PLASSERING - OMRÅDE B + E

17 SNITT - Teateret som urban forbindelse I tilpasningen av Kompakt i snittet har vi tilstrebt at scenene og foajeen korresponderer med det skrånende bygulvet utenfor. Foaje-rommet smelter sammen med parken utenfor. Mot vest, ser vi for oss at Foajeen strekker seg helt bak til Bergelandsbrua, og at det fra det skrånende bygulvet kan være trinnløs adkomst til de ulike scenene. Også her viskes teaterets grense mot byen nesten bort. K A P & ALEXANDRIA ALGARD Architectcs NYE ROGALAND TEATER NY SENTRUMSPLAN - TEATER PLASSERING - OMRÅDE B + E

18 TEATER PLASS MELLOM DET GAMLE TEATERET OG NYTT TINGUS FORBINDES MED SKRÅPLASS PARKERING KRYSSING I PLAN BUSWAY PARKERING TOG VERTIKAL STASJON PARKERING FOAJÉ SKRÅTT PLASSROM OG FOAJÉ SOM ETT BYGULV FOAJÉ PROSCENIUM SCENEGRAV SAL BALKONGER FOAJÉ FORPLASS FOR FOTGJENGERE Dagens Rogaland Teater Bergelandsbrua Kollektivt Knutepunkt NYE ROGALAND TEATER Breiavannet Stedsanalyse Stavanger sentrum 1994 Snitt gjennom Breiavatnet som illustrerer "skåle dette viktige landskapsrommet. er vises "den nye byen" med kraftig utnyttelse vestskråningen. TEATER K A P & ALEXANDRIA ALGARD Architectcs NYE ROGALAND TEATER MØTEROM NY SENTRUMSPLAN - TEATER PLASSERING - OMRÅDE B + E NYTT BYGG NYTT BYGG NYTT BYGG MONTERINGSALL VISUELL KONTAKT

19 SNITT 2 - Teateret i Byrommet K A P & ALEXANDRIA ALGARD Architectcs NYE ROGALAND TEATER NY SENTRUMSPLAN - TEATER PLASSERING - OMRÅDE B + E

20 TEATER PLASS MELLOM DET GAMLE TEATERET OG NYTT TINGUS FORBINDES MED SKRÅPLASS PARKERING KRYSSING I PLAN BUSWAY PARKERING TOG VERTIKAL STASJON PARKERING FOAJÉ SKRÅTT PLASSROM OG FOAJÉ SOM ETT BYGULV FOAJÉ PROSCENIUM SCENEGRAV SAL BALKONGER FOAJÉ FORPLASS FOR FOTGJENGERE Stedsanalyse Stavanger sentrum 1994 Snitt gjennom Breiavatnet som illustrerer "skåle dette viktige landskapsrommet. er vises "den nye byen" med kraftig utnyttelse vestskråningen. TEATER MØTEROM NYTT BYGG NYTT BYGG NYTT BYGG FOAJÉ SKRÅTT PLASSROM OG FOAJÉ SOM ETT BYGULV SCENEGRAV MONTERINGSALL VISUELL KONTAKT MED KONGSGATA VARELEVERING TEKNISK ROM Løkkeveien St. Olav Olav Vs gate Byfortetting på dagens stasjonsområde Sikt og passasje til Breiavannet NYE ROGALAND TEATER Kongsgata Bergelandsgata Stedsanalyse Stavanger sentrum 1994 K A P & ALEXANDRIA ALGARD Architectcs NYE ROGALAND TEATER NY SENTRUMSPLAN - TEATER PLASSERING - OMRÅDE B + E

21 LINK ARKITEKTUR AS JORENOLMEN

22 JORENOLMEN

23 Malersal FLYT PÅ JORENOLMEN Vareheis Smie Snekkeravdeling Monteringsområde Dersom man velger å legge teatermodellen Flyt på Jorenholmen, må man belage seg på å fylle ut rundt 6000m2 med kai rundt den eksisterende utfyllingen. Magasin scene1 SCENE1 Renhold Varelevering Da kan Flyt modellen brukes med visse forbehold: Magasin scene1 Sykler Vedlikehold Innkjøring til Varelevering i Monteringsområdet bør flyttes lengst sør i bygget slik at varebiler kan komme inn i bygget fra Bekhuskaien. Magasin Scene 4 Magasin Kontrollrom scene 4 Prøvesal1 Magasin scene4 Sufflør Rekvisitt og påkleder Maskør Sceneteknisk avdeling Området rundt Scene 2 bør omformes slik at Sørfasaden mot Klubbgata får Inngangsparti for publikum. Scene3 Prøvesal 2 Lys og lyd Magasin scene 2 WC Scenegrav og tekniske rom graves ned under havnivå. Tilsavarende er gjort ved Skuespildernes us i København, og bør også være mulig her. Sidescene Scene2 Monteringsområde Jorenholmen ligger i dag 1,1 meter over havet. For sikring mot flom og havstigning bør det være innganger som ligger på kote 2,54. Dersom man flomsikrer innganger som ligger lavere med flomsperrer, bør det være mulig at hovedinnganger og gulvet i 1 etasje blir lagt til kote 1,6-1,9. Dette gir rampeforløp opp til 1. etasje på rundt meter. Med Flyt sin langstragte bygningskropp bær dette være overkommelig.

24 Vareheis Malersal Snekkeravdeling Smie Monteringsområde Varelevering Birom personal Magasin scene1 Renhold SCENE1 Sykler Vedlikehold Møterom Rekvisitt og påkleder Magasin scene1 Maskør Oppholdsområde Kostyme Avdeling Prøvesal1 Sceneteknisk avdeling Mottakelsesrom Tekniske rom Kantine for personale Tekniske rom Sufflør Magasin Magasin scene4 Scene 4 Kontrollrom scene 4 WC Lys og lyd Oppholdsrom for artister Fjernarkiv Birom Admin BogU Barne og Ungdomsteateret Magasin Magasin scene 2 Mezzanin Kjøkken Drift Administrasjon BogU kontorer SCENE 3 Scene3 Prøvesal 2 Monteringsområde Kjøkken MottakelsStudio x2 Sangrom Scene2 Sidescene Skala 1:500

25 KOMPAKT PÅ JORENOLMEN Prøvesal Dersom man velger å legge teatermodellen KOmpakt på Jorenholmen, og ikke ønsker å gå ut over kaikanten, må konseptet omstruktureres ganske mye. Da er følgende kriterier lagt til grunn: SCENE2 Innkjøring til Varelevering i Monteringsområdet bør flyttes lengst sør i bygget slik at varebiler kan komme inn i bygget fra Bekhuskaien. Magasin scene2 ovedinngangen bør ligge mot Klubbgata. Foaje Publikumsareal bør ligge mot sør eller vest. Restaurant Sufflør Rekvesitt og påkleder WC SCENE1 Scenegrav og tekniske rom graves ned under havnivå. Tilsavarende er gjort ved Skuespildernes us i København, og bør også være mulig her. Magasin scene2 SCENE4 Monteringsområde eis Frisør/Maskør Innlastningsområde Garderober Scenetek/ Lys og lyd Varemottak Drift/Vedl Resepsjon Snekkerverksted Sykkelskur Jorenholmen ligger i dag 1,1 meter over havet. For sikring mot flom og havstigning bør det være innganger som ligger på kote 2,54. Dersom man flomsikrer innganger som ligger lavere med flomsperrer, bør det være mulig at hovedinnganger og gulvet i 1 etasje blir lagt til kote 1,6-1,9. Dette gir rampeforløp opp til 1. etasje på rundt meter. Ramper av denne lengden bør være mulige å få til i et bygg av denne størrelsen.

26 Prøvesal SCENE2 Magasin scene2 teknisk Foaje SCENE1 Sufflør WC Mottakelsesrom og bar Birom admin SCENE3 Rekvesitt og påkleder Monteringsområde Snekkerverksted Lager Malersal Restaurant Frisør/Maskør eis Sykkelskur Renhold Administrasjon BogU teateret Smie Garderober Innlastningsområde Teknisk rom Lys og lys magasin Møterom Studio/sangrom Magasin scene2 SCENE4 Scenetek/ Lys og lyd Varemottak Resepsjon Drift/Vedl Personal Opphold artister Opphold Kantine BogU kontor Kostyme Fjernarkiv kjøkkendrift Skala 1:500

27 Thomas Bendiksen Prosjektleder Sceneskifte, Rogaland Teater ALLIANCE ARKITEKTER AS NYTORGET og JORENOLMEN

28 Stavanger kommune Kommuneplan Olav Kyrres gate Stavanger vår ref.: deres ref.: kopi: dato: vedr.: Innspill til Kommunedelplan for Stavanger sentrum - delområde C Kort beskrivelse til mulighetsstudiene for Rogaland teater Innledning: Stavanger kommune har bedt om å vurdere kapasiteten for et potensiell nytt teater på Jorenholmen og ved Nytorget. Begge tomtene ligger veldig sentralt og har kapasitet til et nytt teater som vil bidra positiv til begge områder. Selv om tomtene har sin arealmessig begrensning, så viser begge studiene et areal på 17500m2 og volumet som samsvarer med romprogrammet som ble utarbeidet av Asplan Viak for Rogaland teater. Overordnet har vi tatt hensyn til at Rogaland teater blir en integrert del av byen. Selve teatret skal danne sammen med sine omgivelser et inviterende byrom. Konteksten setter ulike parameter slik at selve teatret illustreres med to forskjellige arkitektoniske konsepter. Begge forslagene tar utgangspunkt i den kompakte løsningen med lik sammensetning av rom som er vist i beskrivelsen, og er derfor tegnet i sammenfattete soner på overordnet nivå. Nytorget Det skjulte rommet Et framtidig teatret på Nytorget vil gi både Pedersgata, Nytorget og Bergelandsgata en ny kulturell generator som kan stå i sammenheng med andre kulturelle funksjoner som Petrikirken. Inngangen til det nye teatret ligger retter seg mot byen og ligger ved et nytt kulturtorg sammen med Petrikirken. I hovedkonseptet for teatret samles salene rundt et felles innvendig teatertorg som igjen er knyttet både til kulturtorget og Nytorget. Nytorget med teatret i bakgrunnen får et potensial til å bli et utvendig scenerom. Et slikt grep åpner for en naturlig bevegelse gjennom teatret, og binder sammen sentrum, kulturtorget, teatertorget og Nytorget med Pedersgata. Funksjonssammensetningen er samsvarende med den kompakte løsningen. Forskjellene i romplassering: - alle kontorer og administrative funksjoner ligger i 5. etasje med gode dagslysforhold. - prøvesalene ligger eksponert mot fasaden i Pedersgata (mulighet for dagslys og innsyn) - rekvisitt og påkleder etc flyttes til 3.etasje sammen med makeup og frisør da fotavtrykket i plan 1 er begrenset. (2.etasje er preget av mange høye rom slik at arealet er veldig blir begrenset i denne etasjen) -café, mottakelse, restaurant og bar ligger i fasaden mot byen, som da også kunne åpnes når selve teatret er stengt. - gjennom plassering av funksjoner vil passasjen via teatertorget også kunne holdes åpent utenfor teatrets åpningstider. - det er en mulighet for å etablere gulvscene også for scene 4 for å kunne få transportert store rekvisita via kjelleren. Et nytt teater på Nytorget forholder seg med sine stramme fasader både til høye administrasjonsbygg, kirketårnet til Petrikirken og den lave trehusbebyggelsen. Selve fasaden er strukturert som forheng som gir mulighet til innsyn og utsyn på gatenivå. En åpen første etasje vil da også bidra til at teatret blir en del av områdets identitet og gir et inviterende inntrykk. Det utvendige scenerommet på Nytorget bretter seg ned til Pedersgata som et teppe og blir en del av bybildet og aktivitet. Utarbeidet av Alliance arkitekter AS - 1 -

29 Jorenholmen avets gull Jorenholmen har en veldig sentral beliggenhet ved Sentrumshalvøya i forlengelsen av Klubbgata. Tidligere forslag med ny programmering av Klubbgata kombineres med ideen om et nytt å inviterende teater som vil være en del av byen og menneskene som beveger seg i byen. Den tidligere introduserte gjenåpnete bekken binder sammen de mest sentrale vann-byrommene til rekreasjon. Teatret er utformet slik at forplassen blir en lyn og solrik teaterscene rettet mot byen og sjøen. Et slikt uterom vil bli brukt til opphold og har potensial til å bli en publikumsarena som kan forsterkes med for eksempel en vannscene. Forslaget til et nytt teater på Jorenholmen er vist med en kompakt plassering av funksjonene. Det nye teatret er vist som en fri skulptur direkte ved sjøen som omslutter et sentralt uterom med sjøutsikt og tilknytning til byen. ovedsalene er plassert rundt en innvendig, åpen og høy teaterholm slik at det mest sentrale rommet vil stå i sammenheng med uterommet. Bifunksjoner er plassert i bakkant av salene. Forskjellene i romplassering: - alle kontorer og administrative funksjoner ligger i 5. etasje med gode dagslysforhold og utsikt. - prøvesalene ligger eksponert mot fasaden langs sjøen (mulighet for mye dagslys) - rekvisitt og påkleder etc flyttes til 3.etasje sammen med makeup og frisør da fotavtrykket i plan 1 er begrenset. (2.etasje er preget av mange høye rom slik at arealet er veldig blir begrenset i denne etasjen.) -café ligger i inngangssone i 1. etasje. Mottakelse ligger som en mesanin til caféen med sjøutsikt. Restauranten og baren kan åpne opp 3.etasje og har utsyn både mot sjøen og byen. Et nytt teater på Jorenholmen har et potensial til å bli et smykke langs sjøpromenaden i Stavanger sentrum som er både eksponert mot byen og sjøen, og blir en naturlig del av det. Vedlegg 01 Nytorget - diagrammer 02 Nytorget - illustrasjon 03 Jorenholmen - diagrammer 04 Jorenholmen - illustrasjon Utarbeidet av Alliance arkitekter AS - 2

30 MULIGETSSTUDIE FOR ROGALAND TEATER "NYTORGET - DET SKJULTE ROMMET" illustrasjon Alliance arkitekter AS Ryfylkegata Stavanger

31 (scene, magasin, teknikk, kontroll) (scene, magasin, teknikk, kontroll) mottakelse (scene, magasin, teknikk, kontroll) teknikk bar restaurant SCENE 3 (scene, magasin, teknikk, kontroll) prøvesal 2 kulturtorg (scene, magasin, teknikk, kontroll) balkonger (scene, magasin, teknikk, kontroll) (scene, magasin, teknikk, kontroll) café prøvesal 1 (scene, magasin, teknikk, kontroll) teatertorg resepsjon garderobe nytorget -scenerom- (scene, sal, balkonger, magasin, teknikk, kontroll) frisør makeup rekvisitt påkleder (scene, sal, balkonger, magasin, teknikk, kontroll) verksted varelevering innlasting personalinngang (scene, sal, balkonger, magasin, teknikk, kontroll) verksted/ varelevering/ innlasting plan +2 plan m m 2 varelevering/innlasting restaurant kjøkken SCENE 3 (scene, magasin, teknikk, kontroll) barneteatret plan m 2 SUM BRA: 17400m 2 malersal kostyme smie sangrom (scene, sal, balkonger, magasin, teknikk, kontroll) administrasjon møterom kantine (scene, sal, balkonger, magasin, teknikk, kontroll) plan +4 plan m m 2 administrasjon møterom/kantina malersal kostyme rekvisitt påkleder opphold artister verksted innlasting varemottak teatertorg scene 3 scene 4 scenegulv Tinghus Brødregata snitt scene 3+4 gulvscene magasiner parkering nytt Rogaland teater Pedersgata p-kjeller bil/sykkel scenegulv kjøkken restaurant restaurant bar scene 1 teatertorg inngang café snitt scene 1 Kongsteinsgata nytt Rogaland teater Kulturtorg Bjergelangsgata/ospitalsgata plan m 2 takplan MULIGETSSTUDIE FOR ROGALAND TEATER "NYTORGET - DET SKJULTE ROMMET" diagrammer planer og snitt :1500 Alliance arkitekter AS Ryfylkegata Stavanger

32 MULIGETSSTUDIE FOR ROGALAND TEATER "JORENOLMEN - AVETS GULL" illustrasjon Alliance arkitekter AS Ryfylkegata Stavanger

33 prøvesal 1 (scene, sal, balkonger, magasin, teknikk, kontroll) mottakelse (scene, sal, balkonger, magasin, teknikk, kontroll) balkonger verksted teknikk (scene, magasin, teknikk, kontroll) prøvesal 2 (scene, sal, balkonger, magasin, teknikk, kontroll) restaurant kjøkken (scene, magasin, teknikk, kontroll) café teaterholm verksted teknikk bar vannscene resepsjon garderobe (scene, magasin, teknikk, kontroll) (scene, magasin, teknikk, kontroll) SCENE 3 (scene, magasin, teknikk, kontroll) Joruns holm -scenerom- (scene, magasin, teknikk, kontroll) varelevering innlasting personalinngang varelevering innlasting personalinngang plan +2 plan m m 2 frisør makeup rekvisitt påkleder varelering/innlasting (scene, sal, balkonger, magasin, teknikk, kontroll) barneteater malersal kostyme smie sangrom (scene, sal, balkonger, magasin, teknikk, kontroll) administrasjon møterom kantine (scene, magasin, teknikk, kontroll) (scene, magasin, teknikk, kontroll) plan m 2 SUM BRA: 17500m 2 SCENE 3 (scene, magasin, teknikk, kontroll) plan +4 plan m m 2 bar scene 3 scenegulv snitt scene 1 scene 1 teaterholm nytt Rogaland teater scene 4 magasiner Blå magasin Klubbgata magasin: kostyme rekvisitt scene 1 sceneteknikk admin. kantine malesal frisør restaurant kjøkken verksted innlasting scene 2 teaterholm inngang café prøvesal 2 mottakelse prøvesal 1 scenegulv snitt scene 2 Fiskepiren magasiner nytt Rogaland teater Kjeringholmen plan m 2 takplan MULIGETSSTUDIE FOR ROGALAND TEATER "JORENOLMEN - AVETS GULL" diagrammer planer og snitt :2000 Alliance arkitekter AS Ryfylkegata Stavanger

34 ELEN & ARD BEKUSKAIEN og RYFYLKEKAIEN

35 PARK GRØNN SARED SPACE ANKOMST STAVANGER SJØ KAI CRUISEBÅTAVN FORPLASS SARED SPACE øyde trappes øyde tillates på denne side SARED SPACE FORPLASS Bygg trappes ned, maks 2 etg denne side Printet: Monday, February 3, 2014 kl 1:14 PM - Filnavn: KDP DELOMRÅDET A.pln Dette dokumentet er beskyttet av åndsverkloven. Enhver offentliggjøring, mangfoldiggjøring, endring eller overgivelse til tredjeperson i forbindelse med annet arbeid eller annet prosjekt krever skriftlig tillatelse fra arkitekten URTIGBÅT 2 etg A 07 A 06 1 etg P-integrert SARED SPACE MARKEDSPLASS FISKEBÅT SARED SPACE GRØNSAKSTORG 5 etg 8 etg 3 etg 2-3 etg OFFENTLIG PUBLIKUMSRETTET PROGRAM A 05 A 04 1 etg SARED SPACE 2-3 etg 4 etg A 03 maks høyde som magasin blaa SARED SPACE 3 etg A 02 SØR 2-3 etg 3 etg 2 etg 4 etg A 02 NORD 3 etg 2 etg SARED SPACE FORPLASS DELOMRÅDE A LEVA DESIGN OG ELEN & ARD ca OMRÅDEAVGRENSNING SYKKELVEI 3m VEI 7m SYKKELVEI SJØPROMENADE BILFRITT SARED SPACE NY BEBYGGELSE (AREAL Maks BYA) Dette er kun ment som en prinsipplan. STORBÅTAVN A 01 SMÅBÅTAVN Scene tårn stikker opp, resten lavere VARELEVERING TEATER (EKSIST. VEI) 2 etg 2 etg MULIG BYGG AVNERINGEN BEOLDES MOT ØST plan kart // Rogaland teater - tomtestudie// 2/3/14

36 A 02 NORD 3 etg Printet: Monday, February 3, 2014 kl 1:5 4 PM - Filnavn: KDP DELOMRÅDET A.pln Dette dokumentet er beskyttet av åndsverkloven. Enhver offentliggjøring, mangfoldiggjøring, endring eller overgivelse til tredjeperson i forbindelse med annet arbeid eller annet prosjekt krever skriftlig tillatelse fra arkitekten 3 etg 2 etg SARED SPACE FORPLASS CAFÉ MONTERINGS- OMRÅDE 10 m PUBLIKUMS- INNGANG CAFÉ STORBÅTAVN FOAJE OG PUBLIKUMSAREALER 1200 m 2 BAKSCENE SAL KJØKKEN CAFÉ!& DRIFT UNDER SNEKKERVERKSTED 10 m høyde TRAVERSKRANER I TAK TRUCKVEI, MIN. 8 M TAKOYDE VAREEIS PRØVE- SAL 1 PERSONALINNGANG REKVISITT OG PÅKLEDER INSPISIENT / SUFFLØR / GJESTER VARELEVERING TEATER (EKSIST. VEI) 2 etg 2 etg MULIG BYGG AVNERINGEN BEOLDES MOT ØST VAREMOTTAK / LAGER LYS OG LYD WC FRISØR / MASKØR UT / INNLASTINGSOMRÅDE RESEPSJON DRIFT / VEDL. SCENETEK. AVDELING GARDEROBER 6 PERS SYKKELSKUR SMÅBÅTAVN storbåt kompakt // Rogaland teater - tomtestudie// 2/3/14

37 593,2 m 2 Printet: onsdag 22. januar 2014 kl Filnavn: KDP DELOMRÅDET A.S.pln Dette dokumentet er beskyttet av åndsverkloven. Enhver offentliggjøring, mangfoldiggjøring, endring eller overgivelse til tredjeperson i forbindelse med annet arbeid eller annet prosjekt krever skriftlig tillatelse fra arkitekten ÅPENT NED TIL MALERSAL 2. ETASJE nivå +3 / +5 ÅPENT NED TIL FOAJE +5,0 m MEZZANIN / INNGANG TIL BALKONG SAL 1 ÅPENT NED TIL RESTAURANT MEZZANIN MOTTAKELSESROM MOTTAKELSESROM BAR MEZZANIN+5,0 m WC +5,0 m ÅPENT NED TIL SNEKKERVERKSTED OG SMIE KJØKKEN / KANTINEKJØKKEN KJØKKEN DRIFT TEKNISKE ROM LYD & LYS TRAVERSKRANER I TAK VAREEIS TRUCKVEI, MIN. 8 M TAKOYDE +3,0 m ÅPENT NED TIL SNEKKERVERKSTED OG SMIE +3,0 m MØTEROM BIROM PERSONAL OPPOLDSROM ARTISTER OPPOLDSOMRÅDE KANTINE FOR PERSONALE 3 ETASJE nivå +6 / +8 SMIE MALERSAL ADMINISTRASJON FJERNARKIV TEKNISKE ROM +8,0 m TRAVERSKRANER I TAK TRUCKVEI, MIN. 8 M TAKOYDE STUDIO X 2 / SANGROM +6,0 m B&U KONTORER BARNE OG UNGDOMSTEATERET +6,0 m KOSTYME AVDELING Bekhuskaien FLYT 2+3 etg 1:1000/A3 // Rogaland teater - tomtestudie//

38 A 02 NORD 3 etg Printet: Monday, February 3, 2014 kl 1:5 1 PM - Filnavn: KDP DELOMRÅDET A.pln Dette dokumentet er beskyttet av åndsverkloven. Enhver offentliggjøring, mangfoldiggjøring, endring eller overgivelse til tredjeperson i forbindelse med annet arbeid eller annet prosjekt krever skriftlig tillatelse fra arkitekten 3 etg 2 etg SARED SPACE FORPLASS CAFÉ MONTERINGS- OMRÅDE 10 m PUBLIKUMS- INNGANG CAFÉ STORBÅTAVN FOAJE OG PUBLIKUMSAREALER 1200 m 2 BAKSCENE SAL KJØKKEN CAFÉ!& DRIFT UNDER SNEKKERVERKSTED 10 m høyde TRAVERSKRANER I TAK TRUCKVEI, MIN. 8 M TAKOYDE VAREEIS PRØVE- SAL 1 PERSONALINNGANG REKVISITT OG PÅKLEDER INSPISIENT / SUFFLØR / GJESTER VARELEVERING TEATER (EKSIST. VEI) 2 etg 2 etg MULIG BYGG AVNERINGEN BEOLDES MOT ØST VAREMOTTAK / LAGER LYS OG LYD WC FRISØR / MASKØR UT / INNLASTINGSOMRÅDE RESEPSJON DRIFT / VEDL. SCENETEK. AVDELING GARDEROBER 6 PERS SYKKELSKUR SMÅBÅTAVN storbåt kompakt // Rogaland teater - tomtestudie// 2/3/14

39 Printet: onsdag 22. januar 2014 kl Filnavn: KDP DELOMRÅDET A.S.pln Dette dokumentet er beskyttet av åndsverkloven. Enhver offentliggjøring, mangfoldiggjøring, endring eller overgivelse til tredjeperson i forbindelse med annet arbeid eller annet prosjekt krever skriftlig tillatelse fra arkitekten 2. ETASJE nivå +3 / +5 MOTTAKELSES- ROM 1 OG 2 MEZZANIN ÅPENT NED TIL FOAJE BAKSCENE INNGANG BALKONG BAR / FOAJE GANGBRO / MEZZANIN 5 M VAREEIS +5,0 m +3,0 m LYD & LYS TEKNISK ROM ÅPENT NED TIL SNEKKERVERKSTED OG SMIE TRAVERSKRANER I TAK ÅPENT NED TIL MONTERINGSALL GANGBRO / MEZZANIN 3 M LAGER RENOLD BIROM PERSONAL OPPOLDSOMRÅDE ARTISTER 3 ETASJE nivå +6 GANGBRO / MEZZANIN 5 M GANGBRO / MEZZANIN 3 M FJERNARKIV +6,0 m ADMINISTRASJON MØTEROM OPPOLDSOMRÅDE KANTINE FOR PERSONALE BIROM ADM. 4 ETASJE nivå +8 / +9 RESTAURANT- OMRÅDE +9,0 m ÅPENT NED TIL FOAJE +8,0 m SCENE 3 MALERSAL +9,0 m KJØKKEN & DRIFT PRØVESAL 2 TEKNISK / LAGER GANGBRO / MEZZANIN 9 M VAREEIS +9,0 m SMIE KOSTYME AVDELING STUDIO X 2 / SANGROM +9,0 m B&U KONTORER BARNE OG UNGDOMSTEATERET Bekhuskaien KOMPAKT 2-4 etg 1:1000 / A3 // Rogaland teater - tomtestudie//

40 Fiskapiren Fiskapiren CAFÉ FOAJE OG PUBLIKUMSAREALER 1200 m 2 SCENE 4 CAFÉ SAL KJØKKEN CAFÉ!& DRIFT BAKSCENE RESTAURANT EIS & TRAPP TIL BALKONGER Alternativ plassering scene 3? SCENE 3 KAFE PRØVESAL 1 TRUCKVEI, MIN. 8 M TAKOYDE TRAVERSKRANER I TAK KOMMUNIKASJON KAFE UNDER PRØVE- SAL 1 SNEKKERVERKSTED 10 m høyde FOAJE WC MONTERINGS- OMRÅDE 10 m PRØVESAL 2 TEATERTEK KONTROLLROM SNEKKERAVDELING BAKSCENE VAREEIS VAREMOTTAK / LAGER PERSONALINNGANG LYS OG LYD WC FRISØR / MASKØR UT / INNLASTINGSOMRÅDE RESEPSJON SCENETEK. AVDELING REKVISITT OG PÅKLEDER KOMM. MONTERINGSOMRÅDE DRIFT / VEDL. INSPISIENT / SUFFLØR / GJESTER GARDEROBER 6 PERS SYKLER RENOLD VARE- MOTTAK/ LAGER UT / INNLASTINGSOMRÅDE PERSONAL- INNGANG SCENETEKNISK AVDELING WC INSPISIENT / SUFFLØR / GJESTER FRISØR / MASKØR REKVISITT OG PÅKLEDER DRIFT / VEDLIKEOLD RESEPSJON SYKKELSKUR LYS OG LYD Printet: onsdag 22. januar 2014 kl Filnavn: KDP DELOMRÅDET A.S.pln Dette dokumentet er beskyttet av åndsverkloven. Enhver offentliggjøring, mangfoldiggjøring, endring eller overgivelse til tredjeperson i forbindelse med annet arbeid eller annet prosjekt krever skriftlig tillatelse fra arkitekten Verven Snitt "kompakt" A-A Snitt "kompakt" B-B Verven Snitt "flyt" A-A Snitt "flyt" B-B Verksgata 42 Nordbøbrygga Verksgata 42 Nordbøbrygga Scenetårn 24 m Scenetårn 24 m Scenetårn 24 m Scenetårn 24 m Verksgata 42 Fiskepiren/terminalbygg Verksgata 42 Nordbøbrygga Sangesands gate Almenningsgata A.B.C. gata Nordbøbrygga Sangesands gate Almenningsgata A.B.C. gata Bakergata Bakergata Rosenkildegata Langgata Snitt A Verksgata Smalgangen Nedre Blåsenborg Fiskepiren/terminalbygg Østre avn Snitt A Snitt A Rosenkildegata Fiskepiren Langgata Verksgata Fiskepiren/terminalbygg Bekhuskaien Snitt 1:1000/A3 // Rogaland teater - tomtestudie// Smalgangen Nedre Blåsenborg AREALER UNDER BALKONG PUBLIKUMSFOAJE TRAVERSKRANER I TAK TRUCKVEI, MIN. 8 M TAKOYDE VAREEIS TRAVERSKRANER I TAK TRUCKVEI, MIN. 8 M TAKOYDE Snitt B Snitt B Snitt B Snitt B Snitt A

41 Printet: Monday, February 3, 2014 kl 10:5 4 A M - Filnavn: TEATER DELOMRÅDET A-AD.pln Dette dokumentet er beskyttet av åndsverkloven. Enhver offentliggjøring, mangfoldiggjøring, endring eller overgivelse til tredjeperson i forbindelse med annet arbeid eller annet prosjekt krever skriftlig tillatelse fra arkitekten "FLYT" "KOMPAKT" Bekhuskaien 3D // Rogaland teater - tomtestudie// 2/3/14

42 !"#$%&%'()*$+,-.(/&0"1,"-(2.(3456(( 78(53'69 (!) ((( :((( >&%%&(+*71&$%&%(&"(0&I7-%%&%(,;(J$+I;&"78*;&$F(?$K;&"(*LL&$%8#MMNO"#$M.(,$ML*8+#MMNO"#$M.(&$+"#$M(&88&"(*;&"M#;&8I&(%#8(%"&+N&G&"I*$(#(L*"0#$+&8I&(&+(,$$&%(,"0&#+(&88&"(,$$&%(G"*IN&7%(7"&;&"(I7"#L%8#M(%#88,%&8I&(L",(,"7#%&7%&$

43 Printet: Monday, February 3, 2014 kl 1:37 PM - Filnavn: TEATER DELOMRÅDET A-AD.pln Dette dokumentet er beskyttet av åndsverkloven. Enhver offentliggjøring, mangfoldiggjøring, endring eller overgivelse til tredjeperson i forbindelse med annet arbeid eller annet prosjekt krever skriftlig tillatelse fra arkitekten Bekhuskaien som teatertomt: - Svært gunstig plassering med nærhet til sentrum og Stavanger øst. Styrker tilkobling og utvider sentrum - Generator for byutvikling av området - Plassering understøtter foreslått overordnet sentrumskonsept med "en vev av sjø og by" - Bygget markerer den andre enden og et tyngdepunkt på den blå promenade som starter med konserthuset i Bjergsted - Tilstrekkelig plass til å innpasse teaterprogram optimalt (både "flyt" og "kompakt") - God mulighet for å innpasse teateret i en bymessig situasjonen og lage flott forplass. - Svært gunstig kjøreadkomst via Bergelandstunnellen med innkjøring til teater fra ekisterende avkjørsel til ferge - Parkeringssituasjonen kan tenkes som nedsenket kjelleretasje (teaterfunksjoner+ parkeringsareal. Mulig sambruk av p- plasser). Må utredes nærmere ift høyder, havnivå og muligheter/begrensninger. - Teaterets volum på tilgjengelig tomt har en skala som samsvarer med mye av tilstøtende areal. - Muligheter og areal for ytterligere program (barnemuseum, spisesteder etc) - Småbåthavn mulig på den ene siden av ny "teaterpir" og mulighet for større båter på den andre siden. - Tilgjengelighet fra Pedersgata og ned til teater mulig gangbro? - Stor forplass attraktiv for syklende og gående med kobling mot sentrum og bebyggelse hvis del av Verksalmenningen defineres som "shared space" BEKUSKAIA-KORT // Rogaland teater - tomtestudie// 2/3/14

44 Printet: Monday, February 3, 2014 kl 2:26 PM - Filnavn: TEATER DELOMRÅDET A-AD.pln Dette dokumentet er beskyttet av åndsverkloven. Enhver offentliggjøring, mangfoldiggjøring, endring eller overgivelse til tredjeperson i forbindelse med annet arbeid eller annet prosjekt krever skriftlig tillatelse fra arkitekten Bekhuskaien - FLYT - Offentlig henvendelse mot sør-vest og nord (by/adkomst og innseling/havnelandskapet) - Mer lukket side mot øst (effektiv adkomst, varelevering etc) - Planforslag "FLYT" er speilet 180 gr ift arealstudie, Scene 1 lagt mot havneringen for å kunne eksponere scenevolum mot byen - Malersal og smie flyttes oppover i bygg for å frigjøre areal i 1 etg (hjørner) til offentligheten. (Evt resturant/cafe nr 2, offentlig program etc) - Kun "kiss n ride" direkte fra havneringen. Kjøreadkomst fra øst, som dagens situasjon. Parkering i etasje under bygg/forhøyet havnelandskap? - Gode muligheter for å organisere teaterets program på en optimal måte ift teaterdrift, samtidig som man kan tilpasse plassering ift byrom, utearealer, eksponere hovedscene etc. - Lavere bebyggelse med godt areal rundt til å bearbeide bygning og uterom sammen. Uteliv i flere nivåer urban park. - Med cafe på bakkenivå vil en aktivering av arealet rundt teatret skje og teateret vil fremstå mer inkluderende og romdannenede ift omkringliggende by - ar potensiale for å bli en attraktor for teaterbesøkende og innbydende for byens befolkning og gjester. - "Flyt"-organisering gir mulighet for å holde byggehøyden lav utenfor havneringen, slik at den opprinnelige sjølinje/siktlinje mot byen svekkes minst mulig Bekhuskaien - KOMPAKT - Offentlig henvendelse hovedsakelig mot vest. Anbefales å åpne opp bygget også mot sør og nord for å tilpasse/aktivere den bymessige situasjonen og havn - Scene 1 mot sjøsiden pga "kompakt" organisering, negativt ift eksponering av hovedscenen i bybildet, men positivt ift mulighet for å eksponere scenen mot sjøfronten? - Varelevering mot havneringen for effektiv adkomst, skulle ideelt set vært plassert mer sør ift traffikkbelastning bakside. - "Kiss n ride" direkte fra havneringen. Kjøreadkomst fra øst, som dagens situasjon. Parkering i etasje under bygg/forhøyet havnelandskap? - Mindre gode (ift "flyt) muligheter for å organisere teaterets program på en optimal måte ift teaterdrift - "Kompakt"konseptets organisering gir begrensede muligheter for å aktivisere tilstøtende byrom (kun en liten del av fasaden er eksponert samtidig som man kan tilpasse plassering ift byrom, utearealer, eksponere hovedscene etc.) - Store arealer rundt bygget gjør at bygget fremstår mer som en kloss som ikke utnytter tomta. - Store avstander mellom teater og nabobyggene i alle retninger. Dette gjør gangstrekningen mentalt lengere og hjelper ikke med å binde sammen Stavanger øst og sentrum på samme måte som "flyt". - Arealene rundt bygget kan lett flyte sammen og det skapes ikke naturlige byrom. - Arealet må brytes ned med bygningsvolumene så fokus fra veien og den lange strekning endres. - Endret ift programstudie: Café lagt på bakkeplan i front av bygget, henvendt mot byen. En café/ resturant på bakkeplan anbefales på denne type bygg, og gir bedre muligheter for sambruk og samspill med andre aktiviteter/program i byen. Man kan evt beholde en resturant i toppetasjen i tillegg, som vist i planskisser. Bekhus-flyt-kompakt // Rogaland teater - tomtestudie// 2/3/14

45 Printet: Monday, February 3, 2014 kl 1:5 5 PM - Filnavn: KDP DELOMRÅDET A.pln Dette dokumentet er beskyttet av åndsverkloven. Enhver offentliggjøring, mangfoldiggjøring, endring eller overgivelse til tredjeperson i forbindelse med annet arbeid eller annet prosjekt krever skriftlig tillatelse fra arkitekten ANKOMST STAVANGER SJØ KAI SARED SPACE CRUISEBÅTAVN MALERSAL FORPLASS SARED SPACE AREALER UNDER BALKONG A SNITT SCENER SNEKKERAVDELING TRAVERSKRANER I TAK TRUCKVEI, MIN. 8 M TAKOYDE EIS & TRAPP TIL BALKONGER PUBLIKUMSFOAJE VAREEIS BAKSCENE SMIE MONTERINGSOMRÅDE PRØVESAL 1 KOMMUNIKASJON SCENE 3 SARED SPACE FORPLASS UT / INNLASTINGSOMRÅDE KAFE RESTAURANT 1. ETASJE nivå 0 KOMM. TEATERTEK KONTROLLROM VARE- MOTTAK/ LAGER RENOLD TRUCKVEI, MIN. 8 M TAKOYDE TRAVERSKRANER I TAK PRØVESAL 2 FOAJE WC SYKLER RESEPSJON PERSONAL- INNGANG DRIFT / VEDLIKEOLD REKVISITT OG PÅKLEDER a SNITT SCENER FRISØR / MASKØR INSPISIENT / SUFFLØR / GJESTER WC SCENETEKNISK AVDELING LYS OG LYD BEREDSKAPSBÅT ikke anbefalt! cruise tomt flyt // Rogaland teater - tomtestudie// 2/3/14

46 Printet: Monday, February 3, 2014 kl 1:5 6 PM - Filnavn: KDP DELOMRÅDET A.pln Dette dokumentet er beskyttet av åndsverkloven. Enhver offentliggjøring, mangfoldiggjøring, endring eller overgivelse til tredjeperson i forbindelse med annet arbeid eller annet prosjekt krever skriftlig tillatelse fra arkitekten ANKOMST STAVANGER SJØ KAI SARED SPACE CRUISEBÅTAVN FORPLASS SARED SPACE A SNITT SCENER MALERSAL SNEKKERAVDELING TRAVERSKRANER I TAK AREALER UNDER BALKONG SARED SPACE FORPLASS SMIE TRUCKVEI, MIN. 8 M TAKOYDE VAREEIS MONTERINGSOMRÅDE BAKSCENE UT / INNLASTINGSOMRÅDE EIS & TRAPP TIL BALKONGER VARE- MOTTAK/ LAGER PRØVESAL 1 KOMM. PUBLIKUMSFOAJE SYKLER RESEPSJON KOMMUNIKASJON PERSONAL- INNGANG RENOLD TEATERTEK KONTROLLROM SCENE 3 TRAVERSKRANER I TAK DRIFT / VEDLIKEOLD TRUCKVEI, MIN. 8 M TAKOYDE REKVISITT OG PÅKLEDER PRØVESAL 2 BEREDSKAPSBÅT FRISØR / MASKØR KAFE RESTAURANT FOAJE WC INSPISIENT / SUFFLØR / GJESTER WC SCENETEKNISK AVDELING 1. ETASJE nivå 0 LYS OG LYD a SNITT SCENER ikke anbefalt! cruise tomt flyt 2 // Rogaland teater - tomtestudie// 2/3/14

47 593,2 m 2 Printet: onsdag 22. januar 2014 kl Filnavn: KDP DELOMRÅDET A.S.pln Dette dokumentet er beskyttet av åndsverkloven. Enhver offentliggjøring, mangfoldiggjøring, endring eller overgivelse til tredjeperson i forbindelse med annet arbeid eller annet prosjekt krever skriftlig tillatelse fra arkitekten 2. ETASJE nivå +3 / +5 ÅPENT NED TIL MALERSAL ÅPENT NED TIL SNEKKERVERKSTED OG SMIE MEZZANIN / INNGANG TIL BALKONG SAL 1 +5,0 m ÅPENT NED TIL FOAJE MEZZANIN VAREEIS ÅPENT NED TIL SNEKKERVERKSTED OG SMIE MOTTAKELSESROM +5,0 m MOTTAKELSESROM TEKNISKE ROM WC ÅPENT NED TIL RESTAURANT MEZZANIN LYD & LYS TRUCKVEI, MIN. 8 M TAKOYDE TRAVERSKRANER I TAK KJØKKEN DRIFT +5,0 m BIROM PERSONAL KJØKKEN / KANTINEKJØKKEN BAR +3,0 m MØTEROM OPPOLDSOMRÅDE KANTINE FOR PERSONALE +3,0 m OPPOLDSROM ARTISTER 3 ETASJE nivå +6 / +8 TEKNISKE ROM FJERNARKIV BIROM ADM. KOSTYME AVDELING TRUCKVEI, MIN. 8 M TAKOYDE TRAVERSKRANER I TAK ADMINISTRASJON +8,0 m +6,0 m BARNE OG UNGDOMSTEATERET Ryfylkekaien FLYT etg 1:1000 / A3 // Rogaland teater - tomtestudie// B&U KONTORER 118,0 m 2 +6,0 m STUDIO X 2 / SANGROM

48 Printet: Monday, February 3, 2014 kl 1:04 PM - Filnavn: KDP DELOMRÅDET A.pln Dette dokumentet er beskyttet av åndsverkloven. Enhver offentliggjøring, mangfoldiggjøring, endring eller overgivelse til tredjeperson i forbindelse med annet arbeid eller annet prosjekt krever skriftlig tillatelse fra arkitekten ANKOMST STAVANGER SJØ KAI SARED SPACE CRUISEBÅTAVN FORPLASS SARED SPACE PUBLIKUMS- INNGANG BAKSCENE VAREMOTTAK / LAGER A SNITT SCENER FOAJE OG PUBLIKUMSAREALER SARED SPACE FORPLASS SAL UT / INNLASTINGSOMRÅDE MONTERINGS- OMRÅDE 10 m SYKKELSKUR VAREEIS RESEPSJON B SNITT PRODUKSJON PRØVE- SAL 1 PERSONALINNGANG SNEKKERVERKSTED 10 m høyde DRIFT / VEDL. LYS OG LYD TRAVERSKRANER I TAK TRUCKVEI, MIN. 8 M TAKOYDE WC a SNITT SCENER SCENETEK. AVDELING REKVISITT OG PÅKLEDER FRISØR / MASKØR INSPISIENT / SUFFLØR / GJESTER GARDEROBER 6 PERS BEREDSKAPSBÅT b SNITT PRODUKSJON cruise kompakt // Rogaland teater - tomtestudie// 2/3/14

49 (kun en liten del av fasaden er eksponert samtidig som man kan tilpasse plassering ift byrom, utearealer, eksponere hovedscene etc.) Kompakt er dog bedre ift fasadeareal/miljøhensyn. Generellt Ryfylkekaien: Printet: onsdag 22. januar 2014 kl Filnavn: KDP DELOMRÅDET A.S.pln Dette dokumentet er beskyttet av åndsverkloven. Enhver offentliggjøring, mangfoldiggjøring, endring eller overgivelse til tredjeperson i forbindelse med annet arbeid eller annet prosjekt krever skriftlig tillatelse fra arkitekten MEZZANIN MOTTAKELSES- ROM 1 OG 2 Tomten fremstår svært trang til et så omfattende og arealkrevende program. Både ift intern organisering, men sæskilt hvordan bygget plasseres på tomten, og hvprdan den bymessige situasjonen rundt bygget vil fr Plassering av teater på Ryfylkekaien vil generere svært mye traffikk langs havneringen ut mot teateret. Positivt med umiddelbar nærhet til bykjernen, et teater vil høst sannsynlig føre til en umiddelbar oppblomstring av de nærliggende araeler. (ift på Bekhuskaien, der denne utviklingen nok vil ta lenger tid. 2. ETASJE nivå +3 / +5 ÅPENT NED TIL FOAJE INNGANG BALKONG BAKSCENE +5,0 m BAR / FOAJE TEKNISK ROM VAREEIS ÅPENT NED TIL MONTERINGSALL ÅPENT NED TIL SNEKKERVERKSTED OG SMIE LYD & LYS RENOLD TRAVERSKRANER I TAK GANGBRO / MEZZANIN 5 M LAGER GANGBRO / MEZZANIN 3 M OPPOLDSOMRÅDE ARTISTER BIROM PERSONAL 3 ETASJE nivå +6 VAREEIS GANGBRO / MEZZANIN 5 M FJERNARKIV BIROM ADM. GANGBRO / MEZZANIN 3 M +6,0 m KANTINE FOR PERSONALE OPPOLDSOMRÅDE MØTEROM ADMINISTRASJON +9,0 m RESTAURANT- OMRÅDE 4 ETASJE nivå +8 / +9 +8,0 m ÅPENT NED TIL FOAJE SCENE 3 MALERSAL +9,0 m VAREEIS KJØKKEN & DRIFT KOSTYME AVDELING SMIE B&U KONTORER TEKNISK / LAGER PRØVESAL 2 GANGBRO / MEZZANIN 9 M +9,0 m BARNE OG UNGDOMSTEATERET Ryfylkekaien KOMPAKT etg 1:1000 / A3 // Rogaland teater - tomtestudie// STUDIO X 2 / SANGROM

50 MALERSAL KAFE RESTAURANT EIS & TRAPP TIL BALKONGER SMIE KOMM. FOAJE WC BAKSCENE VARE- MOTTAK/ LAGER RENOLD SYKLER PERSONAL- INNGANG DRIFT / VEDLIKEOLD REKVISITT OG PÅKLEDER FRISØR / MASKØR INSPISIENT / SUFFLØR / GJESTER SCENETEKNISK AVDELING RESEPSJON PUBLIKUMS- INNGANG FOAJE OG PUBLIKUMSAREALER 1200 m 2 SAL BAKSCENE SNEKKERVERKSTED 10 m høyde WC PRØVE- SAL 1 UNDER LYS OG LYD VAREEIS VAREMOTTAK / LAGER MONTERINGS- OMRÅDE 10 m WC PERSONAL INNGANG INSPISIENT / SUFFLØR / GJESTER REKVISITT OG PÅKLEDER GARDEROBER 6 PERS SYKKELSKUR DRIFT / VEDL. LYS OG LYD SCENETEK. AVDELING RESEPSJON UT / INNLASTINGSOMRÅDE B SNITT PRODUKSJON Printet: onsdag 22. januar 2014 kl Filnavn: KDP DELOMRÅDET A.S.pln Dette dokumentet er beskyttet av åndsverkloven. Enhver offentliggjøring, mangfoldiggjøring, endring eller overgivelse til tredjeperson i forbindelse med annet arbeid eller annet prosjekt krever skriftlig tillatelse fra arkitekten Oljemuseet Snitt "kompakt" C-C Snitt "flyt" D-D Oljemuseet Snitt "flyt" C-C Snitt "flyt" D-D Oljemuseet Oljemuseet DSD - bygget DSD - bygget Scenetårn 24 m Scenetårn 24 m Scenetårn 24 m Scenetårn 24 m DSD - bygget DSD - bygget Snitt C Snitt C Øvre olmegate Øvre olmegate SNEKKERAVDELING TRAVERSKRANER I TAK TRUCKVEI, MIN. 8 M TAKOYDE MONTERINGSOMRÅDE UT / INNLASTINGSOMRÅDE Stavanger dampskibsbrygge AREALER UNDER BALKONG PUBLIKUMSFOAJE VAREEIS PRØVESAL 1 KOMMUNIKASJON SCENE 4 SCENE 3 TEATERTEK KONTROLLROM TRAVERSKRANER I TAK TRUCKVEI, MIN. 8 M TAKOYDE PRØVESAL 2 TRAVERSKRANER I TAK TRUCKVEI, MIN. 8 M TAKOYDE Kjeringholmssmauet Snitt C Snitt C ikke anbefalt! Ryfylkekaien Snitt 1:1000/A3 // Rogaland teater - tomtestudie// Steinkarkaien Snitt C Snitt C Snitt C Snitt C

51 Printet: Monday, February 3, 2014 kl 10:5 4 A M - Filnavn: TEATER DELOMRÅDET A-AD.pln Dette dokumentet er beskyttet av åndsverkloven. Enhver offentliggjøring, mangfoldiggjøring, endring eller overgivelse til tredjeperson i forbindelse med annet arbeid eller annet prosjekt krever skriftlig tillatelse fra arkitekten "FLYT" IKKE ANBEFALT LØSNING Ryfylkekaien 3D // Rogaland teater - tomtestudie// 2/3/14

52 Printet: Monday, February 3, 2014 kl 12:49 PM - Filnavn: KDP DELOMRÅDET A.pln Dette dokumentet er beskyttet av åndsverkloven. Enhver offentliggjøring, mangfoldiggjøring, endring eller overgivelse til tredjeperson i forbindelse med annet arbeid eller annet prosjekt krever skriftlig tillatelse fra arkitekten #Layout Name // Rogaland teater - tomtestudie// 2/3/14

53 Printet: Monday, February 3, 2014 kl 1:36 PM - Filnavn: TEATER DELOMRÅDET A-AD.pln Dette dokumentet er beskyttet av åndsverkloven. Enhver offentliggjøring, mangfoldiggjøring, endring eller overgivelse til tredjeperson i forbindelse med annet arbeid eller annet prosjekt krever skriftlig tillatelse fra arkitekten Ryfylkekaien som teatertomt - Umiddelbar nærhet til bykjernen - Skaper nytt liv på olmen og er med på å strekke byen i retning sjøen - Gangavstand fra offentlig transport (tog/buss) vil trekke folk gjennom sentrum - Markerer seg fra sjøsiden og nye attraktive byrom langs havnefronten kan oppstå - Bygget må ha attraktiv henvendelse både mot nord og sør samt promenade rundt bygg - Genererer mer trafikk langs avneringen - Bygget kan trekkes inn fra kai slik at kai også kan benyttes til cruisebåter, dette vil bidra til mer bruk av tilhørende cafe og gi stor eksponering av bygg - Tomta utelukker bruk av "flyt"modell - Tomten vil kreve en bearbeideing av kompaktprinsippene slik at funksjoner plasseres optimalt både ift intern logistikk og ift omkringliggende byfunksjoner. Cafe på gateplan! - Parkeringssituasjonen kan tenkes som nedsenket kjelleretasje (teaterfunksjoner+ parkeringsareal. Mulig sambruk av p- plasser). Må utredes nærmere ift høyder, havnivå og muligheter/begrensninger. - Utfordring med tomt er knapphet på plass og tett bysituasjon, -det vil være krevende (men mulig) å finne arkitektonisk løsning - Bygg må verken danne bakside mot sjø eller sentrum og ikke fremstå lukket - DSD-kvartalet er med og danner overgang/buffer mot eldre bebyggelse også i høydeforløp - Tomta krever at det tas hensyn til oljemuseet og eksiterende bebyggelse inkludert sjøhusene i skala og virkning RYFYLKEKAIA-KORT // Rogaland teater - tomtestudie// 2/3/14

54 Printet: Monday, February 3, 2014 kl 2:34 PM - Filnavn: TEATER DELOMRÅDET A-AD.pln Dette dokumentet er beskyttet av åndsverkloven. Enhver offentliggjøring, mangfoldiggjøring, endring eller overgivelse til tredjeperson i forbindelse med annet arbeid eller annet prosjekt krever skriftlig tillatelse fra arkitekten Ryfylkekaien-FLYT - "Flyt"konseptet er kun lagt skjematisk inn langs havnefronten - Arealet er større/lengre enn tomten. Det er begrensede muligheter for utfylling mot nord (pga store dybder), og utfylling mot sørøst begrenses av oljemuseet. - Flyt vil evt trolig medføre en plassering langs havneringen. Uansett vil dette være svært utfordrende ift sjødybder og mulig bruk av kai - En plassering langs havneringen bryter med de overordenede ønskene ift å plassere program på tvers av havneringen, (vev av sjø og by) - Utfordrende organisering ift varelevering. Ryfylkekaien- KOMPAKT - "kompakt" er lagt inn på tomten og plassering av funksjoner er tilpasset noe. Snekkerverksted er lagt nærmest adkomst, scene 1 er vridd og scene 4 er trukket litt inn fra kaikant. Arealer er lagt til/kan legges til der arealer er tatt ut. - Det er viktig med to fine inngangssituasjoner med forplasser både mot nord /kaifront og mot sør og de gamle sjøhusene. - Varelevering er lagt mot oljemuseet - Parkering kan være mulig i etasje under bygg med nedkjørsel fra havneringen. Kan diskuteres å utelate noe parkering. (Dette må også vurderes ift havnivå) - Restaurant eller café må legges på gateplan for å aktivisere fasader og åpne bygget mot byen - "kompakt" konseptets skjematiske organisering gir begrensede muligheter for å aktivisere tilstøtende byrom derfor bør det løses opp noe slik at flere funksjoner kan eksponeres mot omliggende byrom og gate - Det er må skapes variasjon i gateløpet langs tomten. - Det er mulig med promenade rundt bygg og opp på tak. Dette vil være med å aktivisere kaikanten og lage et offentlig utsiktspunkt fra sentrumsspissen - Kompakt løsning med sitt høydeforløp kan fungere godt der høyeste deler av bygg spiller sammen med DSD-kvartalet og trappes ned med lavere deler mot sjøhusbebyggelsen. Ryfylke flyt-kompakt // Rogaland teater - tomtestudie// 2/3/14

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING!

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING! Alliance arkitekter AS / org nr 988 437 433 MVA / www.allark.no / e: post@allark.no Kristian Augusts gate 13 / 0164 Oslo / tlf: 22 36 40 44 / Ryfylkegata 22 / 4014 Stavanger / tlf: 45036218 PORTFOLIO ALLIANCE

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO JCF-09/13135-18 PLN 2346P 69446/10 02.12.2010 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd AU

Detaljer

architects buen Spejlinger i Mandalselven

architects buen Spejlinger i Mandalselven architects buen Spejlinger i Mandalselven Kulturhus og utviklingsplan Nedre Malmø, Mandal Perspektiv fra nordvest. Visualisering av sammenhengen mellom byen, broen og kulturhuset. Vannet er til stede

Detaljer

11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROCK - TILBUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG BESKRIVELSE OG TEGNINGER. RockHeim, Brattørkaia 14

11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROCK - TILBUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG BESKRIVELSE OG TEGNINGER. RockHeim, Brattørkaia 14 11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROK - TILUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG ESKRIVELSE OG TEGNINGER RockHeim, rattørkaia 14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING/AKGRUNN... ELIGGENHET... YUTVIKLING...

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Områdereguleringsplan

Detaljer

HAMAR SJØFRONT RODEO + NORCONSULT : HAMAR SJØFRONT 1

HAMAR SJØFRONT RODEO + NORCONSULT : HAMAR SJØFRONT 1 HAMAR SJØFRONT RODEO + NORCONSULT : HAMAR SJØFRONT 1 TEAM RODEO ARKITEKTER AS Anders Ese, Prosjektleder Henning Sunde, Arkitekt Laurence Barnardo, Arkitekt Anne Bjørndal, Arkitekt NORCONSULT AS Lene Basma,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek Plan- og designkonkurranse Deichmanaksen KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek 1. INNLEDNING...3 2. MÅL MED PLAN- OG DESIGNKONKURRANSEN...5 2.1 Overordnet mål...5 2.2 Kulturpolitiske mål...5

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Innhold 1 Hensikten med konkurransen... 2 2 Konkurranseområdet... 2 2.1 Om Oppdal... 3 2.2 Oppdal sentrum... 4 3 Konkurranseprogrammet...

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FSO-14/6734-23 883/15 06.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 29.01.2015

Detaljer

67 + Aalborg Universitet, Arkitektur og Design, Arkitektur, Januar 2011, Lill-Ann Sildelid, MA4-ARK4

67 + Aalborg Universitet, Arkitektur og Design, Arkitektur, Januar 2011, Lill-Ann Sildelid, MA4-ARK4 67 + Aalborg Universitet, Arkitektur og Design, Arkitektur, Januar 2011, Lill-Ann Sildelid, MA4-ARK4 Aalborg Universitet 2011 Arkitektur og Design Arkitektur Ma 4-Ark 4 Forfatter: Lill-Ann Sildelid Hovedveileder:

Detaljer

DETALJREGULERING ODDENSENTERET

DETALJREGULERING ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no APRIL 2015 GRIMSTAD KOMMUNE DETALJREGULERING ODDENSENTERET PLANBESKRIVELSE, VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DD/MM 2015 OPPDRAGSNR.

Detaljer

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene HØYHUS I HAMAR høyhus som følger denne planen. - LANDEMERKER OG BYENS PLASS I HEDMARKENS LANDSKAP Bakgrunn Etablering av høyhus vil kunne endre byens preg i større grad enn andre bygninger og vil ha betydning

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FVE-14/7732-6 98263/14 31.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) 147/14 10.06.2014

Detaljer

Evaluering av parallelloppdrag om Vestby sentrum

Evaluering av parallelloppdrag om Vestby sentrum Evaluering av parallelloppdrag om Vestby sentrum Utarbeidet av evalueringsutvalget Dag Tvilde, Øystein Bull Hansen, Morten Ragnøy Ednes, Sissel Riibe, Lars Grimsgaard, Bente Lise Stubberud & Simon Friis

Detaljer

Vervet AS i samarbeid med Arcasa arkitekter AS og PTL AS

Vervet AS i samarbeid med Arcasa arkitekter AS og PTL AS Vervet AS i samarbeid med Arcasa arkitekter AS og PTL AS Forord Vervet AS ønsker å utvikle eiendommen der Tromsø Mekaniske AS har sin virksomhet i dag. Skipsverftet er forutsatt flyttet fra sentrum i løpet

Detaljer

Begrenset plan- og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall

Begrenset plan- og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall Kvinesdal kommune Begrenset plan- og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall JURYENS RAPPORT Mars 2013 BAKGRUNN OG KONKURRANSETEKNISKE FORHOLD Innbyder Konkurransens innbyder og tiltakshaver er

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Valg av tomt. Undring. Masteroppgave i arkitektur vår 2014 Amanda Jahr Kirkeby og Celine Maria Lund

Valg av tomt. Undring. Masteroppgave i arkitektur vår 2014 Amanda Jahr Kirkeby og Celine Maria Lund Valg av tomt Undring Masteroppgave i arkitektur vår 2014 Amanda Jahr Kirkeby og Celine Maria Lund 1 Undring / Valg av tomt / Innhold Innhold Situasjon og premisser s. 5 Romprogram s. 7 Alternativ tomt:

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS Forslag utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE BAKGRUNN... 3 BESKRIVELSE

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

LIERSTRANDA - BRAKERØYA boligrapport

LIERSTRANDA - BRAKERØYA boligrapport LIERSTRANDA - BRAKERØYA boligrapport En by er langt mere enn sine funksjoner og fysiske rammer. Den er også livet, pulsen og den rytmen vi opplever i hverdagen, sier bysosiologen Henri Lefebvre. LierSTRANDA

Detaljer

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Oktober 214 NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Rapporten er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Skyss og samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune Foto: Tommy Næss Beregnet til Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga

Detaljer

KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse

KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse Forslagsstiller: SK Buskerud AS og SK Krokstad AS v/ Steen& Strøm Norge AS Konsulenter: NCM Donaldsons

Detaljer

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene:

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: byens offentlige rom blågrønne strukturer bebyggelse handels- og næringsutvikling samferdsel byens offentlige rom byens funksjon Byen

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 7/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: tirsdag 24. september 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 03 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer