... Årsrapport fra Læringsmiljøutvalgene (LMU) ved Handelshøyskolen BI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "... Årsrapport fra Læringsmiljøutvalgene (LMU) ved Handelshøyskolen BI"

Transkript

1 . Årsrapport fra Læringsmiljøutvalgene (LMU) ved Handelshøyskolen BI Læringsmiljøutvalget ved Handelshøyskolen BI skal være rådgivende organ for stiftelsens styre i spørsmål som gjelder høyskolens læringsmiljø i henhold til universitets- og høgskolelovens utdrag fra LMUs mandat

2 1. Bakgrunn Som følge av ny felles lov om universiteter og høyskoler som trådte i kraft 1. august 2005, ble institusjoner under loven pålagt å etablere læringsmiljøutvalg (LMU) fra 1. januar LMU ved BI skal avlegge årlig rapport til BIs styre. Rapporten følger studieåret og denne første rapporten gjelder vårsemesteret 2006 (siste semester av studieåret 2005/2006). Neste LMU-rapport vil gjelde studieåret 2006/2007 og fremlegges BIs styre høsten Mandat Styret ved BI vedtok 27. april 2006 følgende mandat for LMU ved BI. Læringsmiljøutvalget ved Handelshøyskolen BI skal være rådgivende organ for stiftelsens styre i spørsmål som gjelder høyskolens læringsmiljø ihht. Universitets- og høyskolelovens 4-3. Læringsmiljø forstås som aktiviteter tilknyttet arbeidsarenaer hvor det skjer studierelatert arbeid i regi av Handelshøyskolen BI. Videre skal læringsmiljøutvalget: 1. Sikre kontinuerlig dialog og arbeide på vegne av alle BIs studenter i saker som gjelder studentenes læringsmiljø. 2. Delta i planleggingen av tiltak vedrørende BI-studentenes læringsmiljø. 3. Holde konsernstyret orientert om saker som angår studentenes sikkerhet og velferd, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet. 4. Avgi årlig rapport til konsernstyret om BIs arbeid med studentenes læringsmiljø. Rapporten skal foreligge i forkant av budsjettbehandlingen. 3. Sammensetning 3.1 BI Oslo I arbeidet med å sette sammen LMU Oslo ble studentforeningen (SBIO) inkludert for å sikre best mulig forankring blant studentene. Det ble også besluttet at studentenes representant for likestilling og likeverd skulle inkluderes i LMU for å gi denne representanten et forankringspunkt i BI. Videre ble det besluttet at BIs medlemmer skulle representere et så bredt utvalg av administrative som mulig for å sikre en forankring på tvers i organisasjonen. 2

3 Studentenes representanter: o Fagansvarlig SBIO, - p.t. Jens Haugland o Fagansvarlig i MarKo - linjeforeningen for markedskommunikasjon - p.t. Ane T. Nilsen o Leder for masterkammeret, - p.t. Helene Skerven o Leder for bachelorkammeret, - p.t. Terje Herttua o Studentenes representant for likestilling og likeverd, - p.t. Zeenet Naseem BI-ansattes representanter: o Direktør studieadministrasjonen Bachelor, - p.t. Jan Frode Lien o Leder Studentvelferd, - p.t. Per Erik Aspen o Ansvarlig for Executiveresepsjonen, - pt. Mia Andersen o Rådgiver Studieavdelingen, - p.t. Sigrun G. Gabrielsen (Ole Kristian Syversen V06) o Pluss - intern service, - p.t. Svein Kristiansen o Referent og observatør fra studentvelferd ved BI Oslo, - p.t. Marthe Dirdal 3.2 BI Stavanger Lisbeth Ødegaard (studentrepresentant) Trude Meling (studentrepresentant) Ådne Baer-Olsen (studentrepresentant) Høyskolelektor Randi Skare (ansattrepresentant) Trygve Gunnarshaug (ansattrepresentant) 3.3 BI Bergen Elisabeth Seim Studiesjef/nestleder BI Bergen, Stein Lavik Høyskolelektor BI Bergen, André Kalstad - Fagansvarlig BIS Sentralstyret (tidl. BIS Bergen) og Tor Steffen Hammer Olaisen Fagansvarlig BIS Bergen. 3.4 BI Trondheim Bjørn W. Amundsen (ansattrepresentant) Tor W. Ødegaard (ansattrepresentant) Peter Gjerde (studentrepresentant) Anne-Line Bernstrøm (studentrepresentant) 3.5 BI Lillestrøm Espen Sakshaug, (ansattrepresentant) BI Lillestrøm (ansattrepresentant) Tapi Roll (ansattrepresentant) Tillitsvalgte 3

4 3.6 BI Tromsø Bjarne Eilertsen, leder (ansattrepresentant) Line Dahl (studentrepresentant) Høyskolelektor Henning Sollid (sekretær) 3.7 BI Agder Linda Stiberg-Jamt (ansattrepresentant) Alf Knudsen (ansattrepresentant, 1/1-31/1), Tommy Birkeland (fra ½-20/6) Leder BIS (studentrepresentant) 3.8 BI Buskerud Trond I. Østgaard (ansattrepresentant) Styret i studentforeningen, primært ved leder og fagansvarlig (studentrepresentant) 3.9 BI Vestfold Turid Pritzier, BI (ansatterepresentant) Lars Steven Horntvedt, (studentrepresentant) Tillitsvalgte 3.10 BI Telemark Kjell Karlsrud (ansatterepresentant) Heidi Behring Hansen (ansatterepresentant) BIS formann Eirik Skare (studentrepresentant) Rune Hansen (faglig) 3.11 BI Gjøvik Britt R. Skjøld (ansatterepresentant) Lene Renate Fjellhaug (studentrepresentant) 3.12 BI Ålesund Andreas V. Østigård (ansatterepresentant) Leif Riksheim (ansatterepresentant) Bente Mortensen (studentrepresentant) Anette Fylling (studentrepresentant) 3.12 BI Østfold Ikke etablert 4

5 4. Saker LMU har arbeidet med i BI Oslo Vårens første møter gikk med til å studere andre læresteders arbeid på området. Universitetet i Oslo (UiO) og Høyskolen i Oslo (HiO) har hatt LMU i flere år og det var derfor naturlig å hente ideer og inspirasjon fra disse. LMU Oslo utarbeidet forslaget til mandat for LMU i BI som ble vedtatt i BIs styre 27. april Andre saker: Arbeid med utvikling av mandat for LMU (nasjonalt) Utvikling av websider for LMU Oslo og studiestedene Orienteringsssaker for å gjøre medlemmene i LMU oppdaterte på aktuelle saksområder, som for eksempel eksamen, universell utforming m.m. Gitt innspill til endrede retningslinjer for organisering og gjennomføring av tilrettelagt eksamen, bl.a. på bakgrunn av kontakt med UiO. Inkludering av prosjekt for mangfold og likeverd ved BI i LMU. Gjennomgang av lærings- og fasilitetsundersøkelse ved BI Oslo gjennomført vårsemesteret BI Stavanger Utvalget har gått igjennom de krav som skal stilles til et læringsmiljø og kan generelt si at læringsmiljøet ved BI Stavanger er godt. Det fysiske arbeidsmiljøet er godt tilrettelagt for læring. Det kan påpekes følgende: I perioder oppleves lokalene som litt kalde. Studentene kan bli flinkere til å rydde etter seg Når det gjelder det psykiske læringsmiljøet ser utvalget det slik at det å fokusere på god trivsel på skolen vil være med å sikre et godt psykisk læringsmiljø. 4.3 BI Bergen 1. Status skolens fysiske læringsmiljø, herunder undervisningsfasiliteter. Tanker om bedre utnytting av plass og fasiliteter: 1.) Utnytte skillevegg i klasserom 2 til kollokvierom á 20 plasser 2.) Utnytte det trådløse nettverket bedre. Flere bærbare PCér, mindre stasjonære. Her kan det være en idé å se hvordan BI kan hjelpe hver enkelt student til å skaffe seg bærbar leasingavtale? 3.) 3 etasje i LH 15 er i utgangspunktet stengt og forbeholdt EVU, men kan til tider åpnes for heltidsstudentene. Dette kan gjøres ved å legge en positiv melding på elektroniske infoskjermer. 5

6 4.) Pauseareal i 3.etg. + Business Class kan utnyttes mer systematisk som gruppearbeidsplasser/vrimlearealer. Sjekkliste pkt. 2 i mandat: Pkt. a. Lokaler, atkomstvei, trapper mv. anses å være dimensjonert og innredet for den virksomhet som drives. Når det gjelder LH 15, er byggets form og karakter slik at det er noe trange ganger og myldreområder, særlig i 1. og 2. etasje. 2. Pedagogiske tiltak kort sikt 1. Skrivekurs / grunnleggende arbeidsmetoder i studiet på BI. Vi planlegger å kjøre 1 2 timers skrivekurs for alle nye studenter ved BI Bergen. 2. AFEL. Nye studenter får tilbud om å delta på studieteknikk-kurs som går over 9 timer. 3. Studentassistenter til veiledning generelt / som case ledere? Vi planlegger å starte opp dette i forbindelse med MRK Kollokviegrupper med faste møtetider oppgaveløsning. Mattematikk og bedriftsøkonomi. 5. Utvidet opplæring i bruk av biblioteksøk samt Blackboard. Det skal avholdes en forelesersamling med opplæring tidlig i semesteret. 6. Innrykksuken/fadderuken kan benyttes mer aktivt i bl.a. danning av grupper. Også opplæring og informasjon om BIs WEB-system må bli gjort kjent. 3. Tillitsvalgte / BiS Vektlegging dialog tillitsvalgte / forelesere; generelt lokal evaluering og tilbakemelding. Også lokal rapportering fra BiS om forelesere, fag, eksamen osv. Vi har også planer om å få til en bedre og mer systematisk kontakt mellom de faglige lederne og de tillitsvalgte. Dette gjøres ved at vi fastlegger 4 møter pr semester. 2 av disse møtene er forbeholdt møte mellom de faglige lederne og de tillitsvalgte. Vi ønsker på den måten å få til en bedre og mer åpen dialog, og håper å få frem flere forbedringsområder ifht. undervisningen av våre studenter. 4.4 BI Trondheim Støy i timene; en del studenter jobber på PC i timene, noe som forstyrrer medstudentene. Tiltak: Forelesere og tillitsvalgte tar opp problematikken i de ulike klassene. Støy i lesesalen; også her virker bruk av PC forstyrrende. I tillegg spiller en del studenter musikk på MP3-spiller. Tiltak: Studentene oppfordres til å legge bort MP3-spillerne. Dårlig lysforhold på lesesal. Tiltak: Lysarmatur på lesebordene skiftes ut. Dette ble gjennomført i sommerferien. 6

7 Dårlig hastighet og dårlig signal på trådløst nettverk. Tiltak: Ta kontakt med IT-avdelingen i Oslo. Kapasiteten er forbedret og flere antenner vil bli montert. Ønske om ikke-gjennomsiktig glass på grupperommene. Tiltak: Ønsket kan ikke innfris på grunn av lysforholdene og øvrige arkitektoniske beskrankninger, Ønske om konteeksamen før semesterstart om høsten. Tiltak: Dette kan ikke gjennomføres isolert ved den enkelte skole. Saken bør reises sentralt av BIS. Dårlig oppmøte i enkelte klasser. Saken ble diskutert, uten at det fremkom noen entydig forklaring på problemet. Lokalt faglig leder for det enkelte studium oppfordres til ta opp problematikken i klassene. 4.5 BI Lillestrøm Utvalget har jobbet med resultater fra fasilitetsundersøkelse. Datarom fungerer ikke tilfredsstillende. Kantinetilbud er ikke tilfredsstillende Studentene savner trådløst nettverk Klage på temperatur i enkelte klasserom Klage på renhold på skolen. Åpningstider på skolen er ikke tilfredsstillende Samarbeidsproblemer i eksamensgrupper Tiltak: Datarom er nå knyttet til BI i Oslo gjennom tynn klient. Dette skal øke kapasitet, samt sørge for kvalitetssikring av programvare. Kantineleverandør er byttet ut. Kantinelokaler er nyinnredet. Trådløst nettverk er installert Temperatur justeres i samarbeid med vaktmester. Måling av temperatur er gjennomført Tilbakemeldinger fra studentene er videreformidlet til vaskefirma. Administrasjon følger opp dette. Åpningstider er utvidet etter studentenes ønske Et kurs i team og gruppearbeid gjennomføres en gang pr. semester. 4.6 BI Tromsø Det totale fysiske læringsmilijø ved BI Tromsø ble evaluert. Herunder ble følgende saker påtalt: Ventilasjonsystemet er i ubalanse pr. dags dato. Tiltak for utbedring er iverksatt. Temperatur i klasserom en og to kontrolleres med mulighet for heving av tempratur. 7

8 Dør i grupperomskorridor evalueres mht. behov for automatisk lukking ved brann. 4.7 BI Agder Temperatur i auditoriene/klasserommene: Etter at vi flyttet inn i nytt skolebygg, har det vært vanskelig å stille inn lufttemperaturen på et fornuftig og akseptabelt nivå. I noen rom har det vært overtrykk. I tillegg har det kommet klager på at det har vært for kaldt. Tiltak: Vi har hatt inne Oras Agder som har stilt opp den vannbårne varmen. Vaktmester på huset har stilt på lufttrykket. Kantine: Vi har hatt klager fra studentene på at kantinen er for dyr og ikke har god nok kvalitet på maten. Tiltak: Byggherre har tatt initiativ til en spørreundersøkelse og har på grunnlag av resultatene foretatt en del justeringer. Søppel: Studentene legger igjen mye søppel etter seg i auditoriene, klasserom, grupperom, lesesal og terminalrom. Tiltak: Tillitsvalgte i hver klasse fikk i oppdrag og skjerpe forholdene. 4.8 BI Buskerud Vi valgte å løse utvalgets mandat gjennom en videreføring av et velfungerende samarbeidsforum vi allikevel har hatt gjennom de fire foregående studieårene, hvor direktør er fast møtende deltaker i studentforeningens styremøter. BI Buskerud har siden høsten 1996 holdt til i Drammen Høyskolesenter, samlokalisert med Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Telemark. Dette gir oss fleksibilitet gjennom tilgang til et raust antall auditorier og undervisningsrom med tilhørende grupperom, studentkantine, bokhandel m.m. Vi er på flyttefot ved utgangen av høsten 2006 til nye lokaler i den nye kunnskapsparken i Drammen, fremdeles samlokalisert med de to nevnte høgskolene og en rekke andre spennende aktører. Det har derfor vært prioritert å tilrettelegge de nye lokalene fremfor større investeringer i dagens lokaler. Full utbygging av trådløst nettverk ble prioritert våren Dessuten oppgradert vi PC-rommet med 10 nye maskiner i løpet av våren. Vi installerte ny printer på pc-rommet. Samarbeidsavtalen om fysiske biblioteksressurser med Folkebiblioteket i Drammen oppfattes å fungere tilfredsstillende, og ble videreført. I ettertid har vi sett at vi burde oppgradert kapasiteten på tilgjengelige stikk-kontakter i våre auditorier og klasserom for å lette studentenes bruk av bærbar pc, men dette har ikke blitt tatt opp av studenten underveis, og heller ikke av oss. 8

9 4.9 BI Vestfold Fysiske fasiliteter: Stort auditorium: Studentene er fornøyde med dette auditoriet. Det er god akustikk og lyden bærer godt i salen. Det datatekniske utstyret fungerer tilfredsstillende. Studentene savner mer stikkontakter pga. økt bruk at bærbare PCer i undervisningen. o Tiltak: Vi ønsker å montere flere stikk, slik at det problemet blir løst. Lite auditorium: Her klages det av og til på litt tung luft. Grupperom: I det daglige har vi godt med grupperom i form av at vi har hatt to gruppesaler, med plass til ca grupper á 4-6 studenter i hvert rom. Disse rommene brukes imidlertid i stor grad til eksamensrom, og det kan derfor være noe knapp tilgang på grupperom i eksamensperioder. Temperatur/lys i rommene: Temperatur varierer etter årstidene. Men det kan av og til være et problem å tilfredsstille alle noen synes det er for varmt samtidig som andre igjen fryser. Alle rommene har gode lysforhold. Solavskjerming på alle rom. Åpningstider: Vi har montert kortleser til åpning av inngangsdøren til undervisningsbygget ( adgangskort). Studentene får studiekort med PIN kode og kan komme inn ved behov. Studentene er fornøyde med dette systemet. Kantine: Det er Sjøstjerna Kantine og Catering som driver kantinen. Studentene synes at prisnivået er for høyt i kantinen. Dette har vært tatt opp flere ganger uten at prisene er endret i noen særlig grad av den grunn. Studentene ønsker seg enklere mat, men når dette har blitt prøvd ut har ikke salget vært høyere av den grunn. Data: Vi har PC lab med 20 maskiner. Vi ser at bruken av PC lab er nedadgående siden mange studenter skaffer seg egne bærbare. Etter at IT avdelingen har montert Citrix på PC lab har det faktisk fungert mindre tilfredstillende enn før. Vi har montert trådløst nettverk som stort sett fungerer greit. Enkelte studenter har litt problemer med å definere sin egen PC til det tråløse nettverket, men de hjelper hverandre. Vi har fått en student til å bistå adm.mht bærbar pc (oppsett + print) og IT-utstyr i auditorium/klasserom. I tillegg har vi en tilsynsvakt to kvelder i uken som er en ressurs på audiovisuelt utstyr. 9

10 4.10 BI Telemark Fysiske fasiliteter: Auditoriet: Studentene er fornøyde med auditoriet. Det er god akustikk og lyden bærer godt i salen. Det datatekniske utstyret fungerer tilfredsstillende. Studentene savner mer stikkontakter pga. økt bruk at bærbare PC er i undervisningen. o Tiltak: Vi skal montere flere stikk slik at det problemet blir løst. Klasserom: Klasserommene fungere greit. Enkelte dager oppstår det utfordringer når det gjelder rombruken, men vi finner ulike løsninger. I enkelte tilfeller må vi låne lokaler i ulike skolebygg som ligger i gangavstand fra oss. Dette er selvfølgelig en nødløsning, men det fungerer tilfredsstillende. Grupperom: I det daglige har vi godt med grupperom, men i eksamenstiden er det stor etterspørsel etter rommene. Pr. i dag løser vi det med å ta i bruk kantina, og ulike klasserom som det ikke er undervisning eller eksamen i. Studentene har muligheter til å være å jobbe på Porsgrunn bibliotek hvor de har ulike grupperom og lesesal. Temperatur i rommene: Varierer etter årstidene. Enkelte studenter fryser samtidig som andre mener rommet har akseptabel temperatur. Ofte vanskelig å regulere. o Tiltak: Måle temperaturen i rommene hvis det er ønskelig. Renhold: Vi hadde en del problemer med renholdet tidlig i vår semesteret. Vi hadde samtaler med renholdsbyrået og renholdet ble mye bedre etter dette. o Tiltak: Vi må ha jevnlig kontroll av vask og sørge for god kommunikasjon med renholdsbetjent. Åpningstider: Vi har montert kortleser til åpning av inngangsdøren til undervisningsbygget ( adgangskort). Studentene får studiekort med PIN kode og kan komme inn ved behov. Studentene er fornøyde med dette systemet. Kantine: Ved BI Telemark er det SITEL som driver kantinen. Studentene er ikke helt fornøyde med utvalget til tider. Dette er blitt meldt til ledelsen i SITEL og de prøver å variere noe mer. Studentene ønsker et større utvalg i automatene. Vi har gitt melding videre til SITEL om ønsket fra studentene. Data: Vi har PC lab med 20 maskiner. Vi ser at bruken av PC lab er nedadgående siden mange studenter skaffer seg egne bærbare. Etter at IT avdelingen har montert Citrix på PC lab har den fungert tilfredstillende. Tidligere hadde vi store problemer. Vi har montert tråløst nettverk som fungere stort sett greit. Enkelte studenter har litt problemer med å definere sin egen PC til det tråløse nettverket, men de hjelper hverandre. 10

11 o Tiltak: Vi ønsker oss en kontaktperson som kan være med å hjelpe den enkelte student med dette. Vi i administrasjon har ikke nok kunnskap til å være en god støtte BI Gjøvik Ingen saker 4.12 BI Ålesund Fysiske fasiliteter: Ombygginger: Det har vært ombygging i Scandic Hotell der vi er leietakere.det vil bli litt endringer i låserutinene senere.læringsmiljøutvalget var enige om at ombyggingen har gått forholdsvis bra. Studentene har i liten grad blitt plaget av støy, eksamensgjennomføringen har gått som normalt. Det er ombygging også i nabohuset for Akademiet v.g.s noe som har medført at studentenes parkeringsplass har blitt flyttet. Tiltak: Følge opp at antall p-plasser ikke blir redusert Reservering av grupperom: I det daglige har vi godt med grupperom, men i eksamenstiden er det stor etterspørsel etter rommene. Pr. i dag løser vi det med å ta i bruk ulike klasserom der det ikke er undervisning eller eksamen. Tiltak: Det er satt opp skjemaer for reservering som fungerte godt i vårsemesteret Renhold: Vi hadde betydelige problemer med renholdet tidlig i vår semesteret. Renholdsbyrået er senere oppsagt og renholdet blitt meget bra etter at en person ble engasjert. Tiltak: Vi må ha jevnlig kontroll av vask og sørge for god kommunikasjon med renholdsbetjent BI Østfold Ingen saker 5. Innspill til budsjett 5.1 BI Oslo Innspill til budsjettet for 2007 ivaretas i 2006 av Bachelor- og Masteravdelingen. Grunnlaget for budsjettinnspillene ligger i de tiltak som er satt i produksjon på bakgrunn av fasilitetsundersøkelsen I arbeidet med budsjett 2008 vil LMU-Oslo ta en aktiv rolle i samarbeid med Bachelor- og Masteravdelingen. 11

12 5.2 BI Stavanger Læringsutvalget ble presentert Prosjekt storstuå som har til hensikt å skape bedre trivsel på skolen. Utvalget ser dette som et svært viktig tiltak for å bedre både det fysiske og psykiske læringsmiljøet ved BI Stavanger. Utvalget håper dette kan bli realisert i BI Bergen Nye lokaliteter er lagt inn på BI Bergens langtidsbudsjett. Vi ønsker noen av klasserommene oppgradert mtp bord og stoler. Investeringsmidler søkt for Flere veiledningstimer lagt inn i budsjettet for å kunne følge opp tilbudet med kollokvieledere. 5.4 BI Trondheim 5.5 BI Lillestrøm 5.6 BI Tromsø 5.7 BI Agder Det har ikke vært behov for budsjettmidler så langt. BI Agder gjennomførte spørreundersøkelsen om kantinen for alle bedriftene på Kjøita. Dette arbeidet ble fakturert byggherre. 5.8 BI Buskerud 5.9 BI Vestfold 5.10 BI Telemark 5.11 BI Gjøvik 5.12 BI Ålesund 5.13 BI Østfold Nydalen, 4. desember

13 13

Læringsmiljøet. Ved. Høgskolen i Østfold

Læringsmiljøet. Ved. Høgskolen i Østfold Læringsmiljøet Ved Høgskolen i Østfold Rapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) 2005 Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Østfold Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Østfold er forankret i henhold til Lov

Detaljer

Læringsmiljøutvalget, 29.10.07

Læringsmiljøutvalget, 29.10.07 1 Innhold Oppsummering møte med studentrepresentantene 22.10.07 (lysark 3 til 5) Presentasjon av dagens tilbud (lysark 6 til10) Prinsipper med anbefalinger (11 til 14) Bygningsmessige tilpasninger og åpningstider

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014-15 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold Årsrapport for læringsmiljøutvalget 1. Innledning... 3 1.1. Utvalgets mandat... 3 2. Utvalgets

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA KDs «gylne triangel» - Kunnskapstriangelet Utdanning Kvalitet Entreprenørskap I samarbeid med arbeidslivet Samfunnsrelevans FoU Innovasjon 3 Strategi 2020 Visjon: Ny

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012-2013 LÆRINGSMILJØUTVALGET

ÅRSRAPPORT 2012-2013 LÆRINGSMILJØUTVALGET ÅRSRAPPORT 2012-2013 LÆRINGSMILJØUTVALGET Innhold: 1 Innledning... 3 1.1 Utvalgets mandat 3 2 Utvalgets virksomhet i 2012-2013... 4 2.1 Utvalgets sammensetning 4 2.2 Møteaktivitet 4 2.3 Oversikt over behandlede

Detaljer

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 27. mai 2008 kl. 13.00 16.00 i Ø-201 Drotten

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 27. mai 2008 kl. 13.00 16.00 i Ø-201 Drotten Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 27. mai 2008 kl. 13.00 16.00 i Ø-201 Drotten Til stede på møtet: Utvalgsmedlemmer Marte Myre Linberg Hege Kristin Haaland Stephen Dobson Ingrid Grimsmo Jørgensen

Detaljer

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

OPPDRAGSBESKERIVELSE:

OPPDRAGSBESKERIVELSE: OPPDRAGSBESKERIVELSE: 1. Bakgrunn: I forbindelse med nye bestemmelser og føringer i studiekvalitetsforskriften, studietilsynsforskriften, kvalitetsmeldingen og nye prosedyrer og retningslinjer for tilsyn,

Detaljer

ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007

ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007 ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007 Saksbehandler: Bjørnar K. Pande Wølner ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET (LMU) VED HVE 2006/2007 1. INNLEDNING Bakgrunn Med basis i 4 3 i universitets og høgskoleloven skal høgskolen

Detaljer

Årsrapport for Læringsmiljøutvalget (LMU) 2011

Årsrapport for Læringsmiljøutvalget (LMU) 2011 Årsrapport for Læringsmiljøutvalget (LMU) 2011 1. Vurderinger av arbeidet i 2011 og tilråding for 2012 LMU har i 2011 behandlet en rekke saker for å utvikle høgskolens læringsmiljø. Noen av sakene utvalget

Detaljer

Norges musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2015/16 SYSTEM FOR SIKRING OG UTVIKLING AV UTDANNINGSKVALITET 1. Innledning 1.1. Utvalgets mandat 2. Utvalgets virksomhet i 2015-2016 2.1. Utvalgets sammensetning 2.2.

Detaljer

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører

1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1. Bakgrunn, hovedmål, lovmessig forankring og aktører 1.1 Bakgrunn og funksjon Denne handlingsplanen har som mål å være et styringsverktøy i arbeidet med det helhetlige læringsmiljøet for alle studenter

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold Årsrapport for læringsmiljøutvalget 1. Innledning... 3 1.1. Utvalgets mandat... 3 2. Utvalgets

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10 Læringsmiljøutvalgets oppdrag er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler 4.3. Høgskolens strategiske plan er utgangspunkt for det arbeidet Læingsmiljøutvalget

Detaljer

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap 1302 1901 LMU-SAK NR: 18/2008 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 18/2008 Revisjon av

Detaljer

2) Styret viser til foreliggende mandatutkast og gir Rektor fullmakt til å fastsette utvalgets mandat.

2) Styret viser til foreliggende mandatutkast og gir Rektor fullmakt til å fastsette utvalgets mandat. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Studieavdelingen Læringsmiljøutvalget (LMU) arkiv: 2005/271/012 ÅRSRAPPORT 2003/2004 Det ble ikke laget noen årsrapport for 2003 fordi LMU kom i gang

Detaljer

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag Læringsmiljøutvalget Bakgrunn og etablering Lov om universiteter og høgskoler 4 3, første ledd, gir styret ved institusjonen

Detaljer

Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø

Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø Studieåret 2012/2013 I. LÆRINGSMILJØRAPPORTEN... 3 1. Rammekvalitet... 3 1.1 Læringsmiljøet generelt... 3 1.2 Fakultetet spesielle utfordringer

Detaljer

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 4. desember kl , N-501

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 4. desember kl , N-501 Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 4. desember kl. 13.00 15.40, N-501 Til stede på møtet: Utvalgsmedlemmer Hans-Johan Karlsen Ida Mattsson Andreas Halvorsen (til og med sak 34/2007) Ingrid

Detaljer

ÅRSRAPPORT Læringsmiljøutvalget

ÅRSRAPPORT Læringsmiljøutvalget ÅRSRAPPORT 2008-2009 Læringsmiljøutvalget Innhold: 1 Innledning... 3 1.1 Utvalgets mandat... 3 2 Utvalgets virksomhet i 2008-2009... 4 2.1 Utvalgets sammensetning... 4 2.2 Møteaktivitet... 4 2.3 Oversikt

Detaljer

Tilstandsrapport lesesaler ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 25. oktober 2008

Tilstandsrapport lesesaler ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 25. oktober 2008 Tilstandsrapport lesesaler ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Bjørn-Anders Hind Espen Torgersen 25. oktober 2008 Innhold 1 Bakgrunn 2 2 Dagens situasjon 2 3 Hangaren som lesesal 2 3.1 Lokalene......................................

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:10 torsdag 4.11.011 Sted: N-405, HiL Faste medlemmer som møtte: Marthe Bonnerud Jens Uwe Korten Fredrik Torgersen ST FA ST Catrine Bexrud til 14:50 ST Læringsmiljøutvalget HiL

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 15/13: Sak 16/13: Faste

Detaljer

NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET

NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET Strategiplanen slår fast at Kunst- og designhøgskolen i Bergen er et bærekraftig og eksperimentelt lærings- og arbeidsmiljø for skapende virksomhet. Den understreker

Detaljer

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget torsdag 14. desember 2006, kl 12:00 13:45

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget torsdag 14. desember 2006, kl 12:00 13:45 Til medlemmer av LMU: Ida Skjerve (leder) Jan Høiberg Brit Ørum Østmo Terje Grandahl Frode Fjeldseth Ellisiv Ulrikke Rasmussen Pedersen Fellestjenesten Postadresse: 1757 Halden E-post: postmottak@hiof.no

Detaljer

Kurs i læringsmiljøarbeid

Kurs i læringsmiljøarbeid Kurs i læringsmiljøarbeid Systematisk utvikling av læringsmiljø Nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø 2017 Bjørnar Kvernevik Førstekonsulent Universell Samfunnsøkonomi Tilknyttet Universell

Detaljer

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft?

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft? 1302 1901 LMU-SAK NR: 13/2006 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Andre: Navn Funksjon Representerer Stig Fossum (deltok på sak 20/2012) Universitetsdirektør Ledelsen Jan Atle Toska SFA direktør SFA

Andre: Navn Funksjon Representerer Stig Fossum (deltok på sak 20/2012) Universitetsdirektør Ledelsen Jan Atle Toska SFA direktør SFA MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studiekvalitetsutvalget Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet, 2.etasje Mørkvedgården Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 08:30 10:00 Til stede: Håvard Olafsen Medlem SoB Malin Sofie Tørrisplass

Detaljer

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming Foto: Eir Jørgen Bue Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming D e t s k a p e n d e u n i v e r s i

Detaljer

Årsrapport. fra. Læringsmiljøutvalget. ved. Høgskolen i Telemark

Årsrapport. fra. Læringsmiljøutvalget. ved. Høgskolen i Telemark Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Telemark studieåret 2011-2012 Godkjent i S-sak 101/12 1. Samlet vurdering av læringsmiljøet... 3 2. Innledning... 3 3. Om LMU... 4 3.1 Organisering av

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

Vedtakssaker. 11/15 15/ Godkjenning av møteprotokoll og saksliste LMU 2. 12/15 15/ Oppfølgning av tidligere vedtak i LMU - mars

Vedtakssaker. 11/15 15/ Godkjenning av møteprotokoll og saksliste LMU 2. 12/15 15/ Oppfølgning av tidligere vedtak i LMU - mars MØTEINNKALLING Læringsmiljøutvalget Dato: 16.03. kl. 14:00 Sted: Midt i mellom 2 Arkivsak: 14/00042 Arkivkode: 0 Mulige forfall meldes snarest til utvalgssekretær. SAKSKART Side Vedtakssaker 11/15 15/00278-3

Detaljer

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Terese Syre og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Terese Syre og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME Terese Syre og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Vårsemesteret 2010 Trondheim

Detaljer

Alexandra Bjørndal, Ylva Stavland Mobæk, Frid Helén Olsen Hop, August Aase Boge, Marcus Nilsson, Helena Hopland, Atle Askeland

Alexandra Bjørndal, Ylva Stavland Mobæk, Frid Helén Olsen Hop, August Aase Boge, Marcus Nilsson, Helena Hopland, Atle Askeland MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 05.04.2017 kl. 12:15 Sted: Kollegierommet Arkivsak: 14/00042 Tilstede: Alexandra Bjørndal, Ylva Stavland Mobæk, Frid Helén Olsen Hop, August Aase Boge, Marcus Nilsson,

Detaljer

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Universitetet i Stavanger Læringsmiljøutvalget LMU-sak 27/07 UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Bakgrunn Universitetet i Stavanger er pålagt i henhold til Universitets- og høgskoleloven å

Detaljer

ÅRSRAPPORT LMU 2007/2008

ÅRSRAPPORT LMU 2007/2008 ÅRSRAPPORT LMU 2007/2008 Saksbehandler: Bjørnar K. Pande Wølner ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET (LMU) 2007/2008 1. INNLEDNING Bakgrunn Med basis i 4-3 i universitets- og høgskoleloven har høgskolen

Detaljer

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Møteinnkalling: Læringsmiljøutvalget (20.01.2017) Læringsmiljøutvalget Dato: 20.01.17 Sted: Brevmøte Notat: Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Arkivsak-dok.

Detaljer

Service-erklæringen gir retningslinjer for hvordan Høgskolen i Ålesund ønsker å følge opp disse formuleringene. Den gir informasjon om:

Service-erklæringen gir retningslinjer for hvordan Høgskolen i Ålesund ønsker å følge opp disse formuleringene. Den gir informasjon om: Service-erklæring Service-erklæringen er utviklet som et ledd i Høgskolen sitt arbeid med studiekvaliteten. Den konkretiserer de mål Høgskolen har sett seg for hva den skal strebe etter overfor studentene

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2012

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2012 ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2012 Læringsmiljøutvalgets oppdrag er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler 4.3. Høgskolens strategiske plan er utgangspunkt for det arbeidet Læringsmiljøutvalget

Detaljer

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 24.09.2014

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 24.09.2014 REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 24.09.2014 Tid: 24.09.2014 Sted: B120 Møteleder: Stéphane Roblin Referent: Stéphane Roblin Tilstede fra styret: Stéphane Roblin Adrian Ottemo (Leder) (Velferdsansvarlig) Tilstede:

Detaljer

Organisering - styring

Organisering - styring Organisering - styring Ansatt rektor, ekstern styreleder, fem ansatte dekaner. Tre studiesteder Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (970 studenter) Avdeling for helsefag (615 studenter) Avdeling

Detaljer

Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012

Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012 Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag www.hist.no/lmu Læringsmiljøutvalget Årsrapport 2011 og Handlingsplan 2012 Bakgrunn og etablering Lov om universiteter

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Elinor J. Olaussen

Detaljer

Fra Arbeidsgruppen: religion og livssynspraksis ved UiO

Fra Arbeidsgruppen: religion og livssynspraksis ved UiO Til Læringsmiljøutvalget (LMU) Fra Arbeidsgruppen: religion og livssynspraksis ved UiO Endringer i studentpopulasjonen og i samfunnet for øvrig stiller nye krav til UiO. En arbeidsgruppe koordinert av

Detaljer

Årsrapport Styret. Til: Studieavdelingen. Kopi til: Læringsmiljøutvalget. Fra: Signatur: Årsrapport for læringsmiljøutvalget ved NTNU 2009.

Årsrapport Styret. Til: Studieavdelingen. Kopi til: Læringsmiljøutvalget. Fra: Signatur: Årsrapport for læringsmiljøutvalget ved NTNU 2009. 1 av 4 Studieavdelingen Seksjon for studentservice Årsrapport 2009 Til: Kopi til: Fra: Styret Studieavdelingen Læringsmiljøutvalget Signatur: Årsrapport for læringsmiljøutvalget ved NTNU 2009. 1. Læringsmiljøutvalgets

Detaljer

NTNU O-sak 20/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU O-sak 20/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU O-sak 20/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 22.08.2006 SA/ASE N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsrapport for Læringsmiljøutvalget (LMU) 2005 Årsrapport for Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Årsrapport fra lokalt læringsmiljøutvalget (LMU) ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen (NLA MhG) studieåret

Årsrapport fra lokalt læringsmiljøutvalget (LMU) ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen (NLA MhG) studieåret Årsrapport fra lokalt læringsmiljøutvalget (LMU) ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen (NLA MhG) studieåret 2012- Del I: Presentasjon av LMU 1. Lovbestemmelser om ansvar for læringsmiljø I samband med kvalitetsreformen

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:30 tirsdag 29.05.2012 Sted: Drotten, HiL Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012 Side 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten, prorektor

Detaljer

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR LMU VED HØGSKULEN I VOLDA

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR LMU VED HØGSKULEN I VOLDA Læringsmiljøutvalet REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR LMU VED HØGSKULEN I VOLDA Retningslinjene er utarbeidde i samsvar med Lov om universiteter og høyskoler, sist endra 9. januar 2009. Vedteke av LMU 28. september

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 Læringsmiljøutvalgets oppdrag er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler 4.3. Høgskolens strategiske plan er utgangspunkt for det arbeidet Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007 Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalgets årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007 Innholdsfortegnelse 1 OM RAPPORTEN... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Målgruppe og

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Årsrapport for Læringsmiljøutvalget

Årsrapport for Læringsmiljøutvalget 2015 Årsrapport for Læringsmiljøutvalget ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALTET 2015 LÆRINGSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I LILLEHAMMER 1 Vurdering av arbeidet i 2015 og tilrådning for 2016 Læringsmiljøutvalget

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2009-2010 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 9 sider Innhold ARBEIDSPROGRAM 2009-2010... 1 1. KVALITET I STUDIENE... 3 1.1. OPPGAVER... 3 1.2. ARBEIDSPRINSIPP...

Detaljer

Evaluering av HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID 2013

Evaluering av HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID 2013 Evaluering av HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID 2013 KVINNE BARNEDIVISJONEN AVDELING FOR BARNEHABILITERING ØSTERLIDE STAVANGER UNIVERISITETSSYKEHUS HELSE STAVANGER Utarbeidet av Rune Knudsen

Detaljer

Søknad til LMU om midler til mindre læringsmiljøtiltak Institutt for matematiske realfag og teknologi Våren 2010

Søknad til LMU om midler til mindre læringsmiljøtiltak Institutt for matematiske realfag og teknologi Våren 2010 Søknad til LMU om midler til mindre læringsmiljøtiltak Institutt for matematiske realfag og teknologi Våren 2010 Bakgrunn for søknaden Etter at midlene ble annonsert 3. mars, ble det sendt ut mail til

Detaljer

VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET

VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET August 2008 Foto: Jurgita Kunigiškyt Foto: Kai Myhre Daglig

Detaljer

Universitetet i Oslo Eiendomsavdelingen

Universitetet i Oslo Eiendomsavdelingen Universitetet i Oslo Eiendomsavdelingen Notat Dato: 8. august 2014 Til: Trygve Sogn, EA Seksjonsleder Prosjektseksjonen Kopi: Kari Amby Røine Hegerstrøm, HMS-koordinator Jus Randi Halveg Iversby, Overbibliotekar

Detaljer

Digital tilstand hva skjer ved Handelshøyskolen BI?

Digital tilstand hva skjer ved Handelshøyskolen BI? Digital tilstand hva skjer ved Handelshøyskolen BI? Digital tilstand i private høyskoler NHPs seminar 16. januar 2012 Kristin Dahl, Handelshøyskolen BI Kort om Handelshøyskolen BI Stiftelse, med formål

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING:

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Som et ledd i universitetets kvalitetssystem er Finnmarksfakultetet pålagt å ha rutiner

Detaljer

Retningslinjene er utarbeidde i samsvar med Lov om universiteter og høyskoler, sist endra 9. januar Vedteke av LMU 28.

Retningslinjene er utarbeidde i samsvar med Lov om universiteter og høyskoler, sist endra 9. januar Vedteke av LMU 28. Læringsmiljøutvalet RETNINGSLINJER LÆRINGSMILJØUTVALET VED HØGSKULEN I VOLDA Retningslinjene er utarbeidde i samsvar med Lov om universiteter og høyskoler, sist endra 9. januar 2009. Vedteke av LMU 28.

Detaljer

Årsrapport. fra. Læringsmiljøutvalget. ved. Høgskolen i Telemark. studieåret 2013/2014

Årsrapport. fra. Læringsmiljøutvalget. ved. Høgskolen i Telemark. studieåret 2013/2014 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Telemark studieåret 2013/2014 S-sak 98/14 27.11.14 1. Samlet vurdering av læringsmiljøet... 3 2. Innledning... 3 3. Om LMU 2013/2014... 3 3.1 Organisering

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 24.08.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 05.01-15/16 Gjelder Mandat for faglige og politiske komiteer i NSO 2015/2016 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNET MÅL... 4 3. HOVEDMÅL... 4 4. BEGREPSAVKLARING... 4 5. HANDLINGSPLANENS INNHOLD OG ANSVARSOMRÅDE...

Detaljer

Biblioteklokaler og læringsmiljø i dynamisk samspill. Erfaringer fra Handelshøyskolen BI Kristin S. Vigdal og Bente Saxrud

Biblioteklokaler og læringsmiljø i dynamisk samspill. Erfaringer fra Handelshøyskolen BI Kristin S. Vigdal og Bente Saxrud Biblioteklokaler og læringsmiljø i dynamisk samspill Erfaringer fra Handelshøyskolen BI Kristin S. Vigdal og Bente Saxrud Historikk 1997; Læringsressursenter BI Oslo (Schous) 2001; Læringsressursenter

Detaljer

Det er utrolig stas!

Det er utrolig stas! Det er utrolig stas! Erfaringer fra samarbeid mellom høgskole- og folkebibliotek i Vestfold. Ved Rigmor Haug, Larvik bibliotek, Kristin Østerholt, Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Anita Hvarnes Evensen,

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014»

Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014» Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014» Rapporten er basert på 16 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot den lave svarprosenten på 11%. Besvarelsene

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 1. mars 2012

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 1. mars 2012 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:30 onsdag 08.02.2012 Sted: Drotten, HiL Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 1. mars 2012 Side 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten, prorektor

Detaljer

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Etternavn Fornavn Mellomnavn Adresse Postnr. Poststed Telefon privat Telefon arbeid Mobiltelefon E-post Arbeidsgiver Adresse arbeidsgiver Postnr. arbeidsgiver Poststed

Detaljer

Revidert februar 2016 Vedtatt av fylkesrådet 16. februar 2016 Sak nr. 21/16

Revidert februar 2016 Vedtatt av fylkesrådet 16. februar 2016 Sak nr. 21/16 Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Revidert februar 2016 Vedtatt av fylkesrådet 16. februar 2016 Sak nr. 21/16 1 LOVHJEMMEL Fagskolene i Nord-Trøndelag fylkeskommune er underlagt

Detaljer

Referat AMU 10 juni 2015

Referat AMU 10 juni 2015 Referat AMU 10 juni 2015 Tilstede: Fra Arbeidsgiversiden: direktør Gyrid Garshol seksjonsleder Arvid Andresen (frafall) dekan Stein Rokseth (frafall) Fra arbeidstakersiden: hovedverneombud: Yngve Muri

Detaljer

Video i pedagogikk undervisning i grunnskolelærerutdanningene

Video i pedagogikk undervisning i grunnskolelærerutdanningene Video i pedagogikk undervisning i grunnskolelærerutdanningene Av Førstelektor Kristine Høeg Karlsen og Førsteamanuensis Kjersti Lien Holte En rapport fra pilotprosjektet; Bruk av video og pedagogikkundervisningen

Detaljer

Forslag til vedtak 1) Læringsmiljøutvalget tildeler midler til følgende mindre Læringsmiljøtiltak høsten 2011:

Forslag til vedtak 1) Læringsmiljøutvalget tildeler midler til følgende mindre Læringsmiljøtiltak høsten 2011: 1302 1901 LMU-SAK NR: 25/2011 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL OG LEIF THOMAS ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 25/2011

Detaljer

Læringsmiljøundersøkelsen 2011 UiT. Grafikkrapport Studieprogram M-PSY Institutt for psykologi (IPS) Det helsevitenskapelige fakultet

Læringsmiljøundersøkelsen 2011 UiT. Grafikkrapport Studieprogram M-PSY Institutt for psykologi (IPS) Det helsevitenskapelige fakultet Læringsmiljøundersøkelsen 1 UiT Grafikkrapport Studieprogram M-PSY Institutt for psykologi (IPS) Det helsevitenskapelige fakultet Indeks 1 Om undersøkelsen 3 2 Status for studieforløpet 4 3 Tidsbruk 9

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Gisle Pettersen Bodil Svendsgård PHS Hilde Åsheim Kjell Pedersen SSiB

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Gisle Pettersen Bodil Svendsgård PHS Hilde Åsheim Kjell Pedersen SSiB MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Elisabeth Sletten LEDER SoB Grete Lysfjord NESTL Rektoratet

Detaljer

R E F E R A T. fra møte i Læringsmiljøutvalget Møtedato: kl

R E F E R A T. fra møte i Læringsmiljøutvalget Møtedato: kl R E F E R A T fra møte i Læringsmiljøutvalget Møtedato: 01.09.17 kl. 12.30-14.30 Til stede: viserektor Astrid Birgitte Eggen, ass. studiedirektør Marianne Øhrn Johannessen, universitetslektor Hallgeir

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer Stud.mag 2007 (data samlet inn høsten 2006)

Høgskolen i Lillehammer Stud.mag 2007 (data samlet inn høsten 2006) Høgskolen i Lillehammer Stud.mag 2007 (data samlet inn høsten 2006) 1. Generell trivsel og tilfredshet Hvis du skal gi en samlet vurdering av ditt lærested, hvor fornøyd vil du da si at du er? Psykologi

Detaljer

Læringsmiljøundersøkelsen 2011 UiT. Grafikkrapport Studieprogram PSYKPRO Institutt for psykologi (IPS) Det helsevitenskapelige fakultet

Læringsmiljøundersøkelsen 2011 UiT. Grafikkrapport Studieprogram PSYKPRO Institutt for psykologi (IPS) Det helsevitenskapelige fakultet Læringsmiljøundersøkelsen 211 UiT Grafikkrapport Studieprogram PSYKPRO Institutt for psykologi (IPS) Det helsevitenskapelige fakultet Indeks 1 Om undersøkelsen 3 2 Status for studieforløpet 4 3 Tidsbruk

Detaljer

Godkjenning av protokoll 3. Konstituering av Læringsmiljøutvalget høsten Handlingsplan 5. Læringsmiljøseminar 6

Godkjenning av protokoll 3. Konstituering av Læringsmiljøutvalget høsten Handlingsplan 5. Læringsmiljøseminar 6 MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 05.09.2017 kl. 10:30 Sted: Stjørdal Arkivsak: 15/02683 Tilstede: Kevin Hovdahl Holmli, Andrea Brunner, Hanne Solheim Hansen, Jan Georg Gulstad, Kirsti Grøtan, Odd

Detaljer

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter. Høstsemesteret 2010 Trondheim

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter. Høstsemesteret 2010 Trondheim Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Høstsemesteret 2010 Trondheim

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 08:30-10:00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 08:30-10:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/2011 Møtested: Styrerommet 2.etg. Mørkvedgården Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: 08:30-10:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Elisabeth Sletten Leder

Detaljer

Norges musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2016/17 SYSTEM FOR SIKRING OG UTVIKLING AV UTDANNINGSKVALITET 1. Innledning 1.1. Utvalgets mandat 2. Utvalgets virksomhet i 2016-2017 2.1. Utvalgets sammensetning 2.2.

Detaljer

Allmøte med studentene på Handelshøyskolen i Trondheim, 23.4.2013

Allmøte med studentene på Handelshøyskolen i Trondheim, 23.4.2013 Allmøte med studentene på Handelshøyskolen i Trondheim, 23.4.2013 Campusdirektør, Dekan og ansatte fra den interne prosjekteringsgruppen (IPG) ved Handelshøyskolen i Trondheim var til stede for å svare

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2010-2011 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 5 sider ARBEIDSPROGRAM 2009/2010 Den daglige driften blir foretatt av et Studentstyre på fem medlemmer og en organisasjonskonsulent.

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 31.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 124 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Vedtatt SAK 125

Detaljer

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Gjennomført av Perspektiv Analyse 29.03 15.04 2011 Antall besvarelser: 340 (36 %) Kjønn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 75% 78% 30% 20% 10% 25% 22% % Mann Kvinne

Detaljer

Vedtak: Læringsmiljøutvalget har følgende innspill til spørsmål om faglige hjem:

Vedtak: Læringsmiljøutvalget har følgende innspill til spørsmål om faglige hjem: 1302 1901 LMU-SAK NR: 25/2012 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 25/2012 Faglige hjem ved

Detaljer

Vedtakssaker. 1/15 15/ Godkjenning av møteprotokoll og saksliste LMU 2. 2/15 15/ Læringsmiljøutvalget og valg av ny leder 3

Vedtakssaker. 1/15 15/ Godkjenning av møteprotokoll og saksliste LMU 2. 2/15 15/ Læringsmiljøutvalget og valg av ny leder 3 MØTEINNKALLING Læringsmiljøutvalget Dato: 19.02.2015 kl. 8:15 Sted: Midt i mellom 2 Arkivsak: 14/00042 Arkivkode: 0 Mulige forfall meldes snarest til utvalgssekretær. SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 15/00278-1

Detaljer

Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Tromsø for studieåret 2009/2010

Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Tromsø for studieåret 2009/2010 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet i Tromsø for studieåret 2009/2010 DEL I: LÆRINGSMILJØUTVALGET Læringsmiljøutvalgets mandat og sammensetning Læringsmiljøutvalget ved universitetet

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen er tom fordi du ikke bruker avsnittsstilene som er angitt for den. Sak Sted: 01-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Forvaltningspolitikk. medvirkning, styring og autonomi. Høst Evalueringsrapport. UiB/LO-Stat Forvaltningspolitikk Høst 2014

Forvaltningspolitikk. medvirkning, styring og autonomi. Høst Evalueringsrapport. UiB/LO-Stat Forvaltningspolitikk Høst 2014 Forvaltningspolitikk medvirkning, styring og autonomi Høst 2014 Evalueringsrapport 1 Innledning Her følger en evaluering av prosess og resultat for kullet som gjennomførte emnet «Forvaltningspolitikk medvirkning,

Detaljer

Prinsipprogram 2012-2013 Prinsipprogram fra for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen

Prinsipprogram 2012-2013 Prinsipprogram fra for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen Prinsipprogram 2012-2013 Prinsipprogram fra for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen Forkortelser: SP: Studentparlamentet HiB: Høgskolen i Bergen SIB: Studentsamskipnaden i Bergen FoU/N: Forsknings-,

Detaljer

Medlemmer av Generalforsamlingen i Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo

Medlemmer av Generalforsamlingen i Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo Medlemmer av Generalforsamlingen i Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo Adr: Nydalsveien 37, 0484 Oslo Tlf: 46 41 08 20 Org: 987713380 Fax: 23 26 47 80 Kto: 9855.05.00280 Med vennlig hilsen,

Detaljer

STYRKING AV LÆRINGSMILJØET

STYRKING AV LÆRINGSMILJØET STYRKING AV LÆRINGSMILJØET HANDLINGSPLAN 2016 2019 // UNIVERSITETET I BERGEN STUDIEADMINISTRATIV AVDELING HANDLINGSPLAN FOR STYRKING AV LÆRINGSMILJØET 2016 2019 STUDIEADMINISTRATIV AVDELING 2 DET SKAL

Detaljer

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 1.0 Fag- og forsking: 1.1 En akademisk og faglig mentorordning som er tilgjengelig for alle laveregradsstudenter skal eksistere på universitetet. 1.2 Det

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder

Detaljer