22 Serum Egen instruks for sending til utland. Post. 23 Serum Mandag-torsdag helsebuss. Fredag post.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "22 Serum Egen instruks for sending til utland. Post. 23 Serum Mandag-torsdag helsebuss. Fredag post."

Transkript

1 Sendeprøver, oversikt - Medisinsk mikrobiologi SSK Skrevet av: Enhetsleder Maria S. Søbye Sørlandet sykehus HF Godkjent av: <ikke styrt> Dok id: II.MSK.FEL.LAB FEL.MMIK FEL.7-1 Generelt dokument Versjon: 0.21 Gjelder fra: Distribusjon: Elektronisk lab.håndbok, epost til SSA, tarifold på prøvemottak inf.imm., tarifold ekspedisjon Endringer fra forrige versjon: Lagt til galaktomannan, adeno-pcr, kimerisme, Whipple og ureaplasma i tillegg til mindre presiseringer. Undersøkelse Miclis-kode Materiale Info om transport/ Adenovirus PCR i blod 53 EDTA-blod uten gel. Amøbe 03 Serum Anaplasma (Ehrlichia) Postboks Serum Konf. lege før sending. Unilabs Telelab, Laboratorium for medisinsk mikrobiologi, Postboks 1868 Gulset, 3703 SKIEN Anti-DNase B 21 Serum Aspergillus-antigen Se galaktomannan. ASTA-f (Anti-stafylokokk) 04 Serum Konf. lege før sending. Unilabs Telelab, Laboratorium for medisinsk mikrobiologi, Postboks 1868 Gulset, 3703 SKIEN Bartonella henselae Bilharzia (schistosoma) 22 Serum Egen instruks for sending til utland. 23 Serum KØBENHAVN, Danmark eller BK-virus Se Polyomavirus Brucella 05 Serum Konf. lege før sending. Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for Campylobacter 24 Serum Konf. lege før sending. Candida SE Serum Konf. lege før sending. Haukeland universitetssjukehus, Mikrobiologisk avdeling, 5021 BERGEN Chlamydophila psittaci 06 Serum Konf. lege før sending. Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for Coccidioidomykose 25 Serum Postboks 4956 Coxiella burnetii (Q-feber) 26 Serum Egen instruks for sending til utland. Cryptokokk antigen 27 Serum Konf. lege før sending. Cysticercia (Taenia solium) 28 Serum Egen instruks for sending til utland. Cytomegalovirus - PCR, 13 Urin/spinalvæske/ Urin: 1 ml urin uten tilsetn. biopsi/bal Fredag: Sett kjølig, send mandag. Cytomegalovirus - PCR, 13 EDTA-plasma, *kan benytte serum om det 400 ul eller ikke finnes annet materiale. EDTA-rør med gel * Cytomegalovirus - PCR, tarmbiopsi fra pas m/ ulcerøs colitt 13 Biopsi KØBENHAVN, Danmark Postboks 4956 Smittskyddsinstituttet (SMI), SOLNA, Postboks 4956 Postboks 4956 Postboks 4956

2 Dengue virus DE Serum Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for Difteri 29 Serum Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for EBV-PCR 15 Spinalvæske, EDTA-blod uten gel Echinococcus 30 Serum Egen instruks for sending til Entamøba histolytica Skal oppbevares kjølig(inntil 5 dager)før sending. Mandagtorsdag Postboks 4956 utland. ØS Serum Filaria 32 Serum Egen instruks for sending til utland. Francisella tularensis Galaktomannan (Aspergillus-antigen) 33 Serum St. Olavs Hospital, Avdeling for medisinsk 54 Serum foretrekkes, EDTA-plasma m/gel kan benyttes. Giardia 34 Serum Egen instruks for sending til utland. Gonokokk (GC- KBR) SE Serum Utføres kun etter avtale med FHI i spesielle tilfeller. Konf. lege og legg inn kommentar ved avvisning av prøver. Postboks 4956 Smittskyddsinstituttet (SMI), SOLNA, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for Nydalen, 0403 Oslo Gul feber (flavivirus) 35 Serum Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for Nydalen, 0403 Oslo Helicobacter pylori Hepatitt B konfirm./nøytralisasj./ utredning HO Serum. Plasma kan ikke brukes. Sykehuset Østfold HF, Mikrobiologisk avdeling, Postboks 16, 1603 FREDRIKSTAD komm. SS Plasma Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for Hepatitt B genotyping SE EDTA-plasma, minimum 1.ml. Hepatitt B PCR, kvantitering 07 EDTA-plasma, minimum 1 ml. Hepatitt C RNA-PCR 52 EDTA-plasma, kan også benytte serum. Hepatitt C-utredning Merknad SD Plasma kan brukes til PCR, til blot kreves serum. Hepatitt C virus genotyping Hepatitt C virus kvantitering OBS! Clot-aktivator i serumgelrør kan påvirke resultatet. Dersom serum skal sendes må det være tatt på rør helt uten tilsetning. Materiale må avpip. innen 6 timer hvis tatt uten gel. Minimum 1 ml. 16 EDTA-plasma Materiale må avpip. innen 6 timer hvis tatt uten gel. Minimum 500 ul. 17 EDTA-plasma Materiale må avpip. innen 6 timer hvis tatt uten gel. Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for

3 Hepatitt D-virus 36 Serum Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for Hepatitt E-virus 37 Serum Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for Hepatitt G-virus 38 Serum Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for Herpes IgM- SE Serum eller Sykehuset Østfold HF, Mikrobiologisk avdeling, Postboks 16, 1603 FREDRIKSTAD Histoplasmose SE Serum Postboks 4956 HIV provirus PCR 01 EDTA-fullblod, bør stå kjølig til det sendes. HIV-resistens 18 EDTA-plasma, minimum 500ul, helst 1 ml. HIV-genotyping 19 10ml EDTAblod HIV-RNA- PCR/kvantitering HIV-testing av barn og barn m/ HIV-pos. mødre 02 EDTA-blod eller -plasma, minimum 1,5 ml plasma. Må ankomme Ullevål innen 3 døgn etter prøvetaking. Dersom det ikke er mulig med forsendelse innen tidsfrist, kan min. 1 ml fullblod avpippeteres og fryses for så å sendes nedkjølt når det er mulig. Kontakt evt. Ullevål for å avtale dag. Mandag-torsdag helsebuss. Må sentrifugeres innen 6 timer etter prøvetakning. Analyseres innen 72 timer. Ikke send fredag, men frys ned og send mandag. OBS: Eget skjema! Mandag-torsdag helsebuss. Plasma kun holdbart 72 timer på gel. Mandag-torsdag : Husk å avpip. og fryse, Sendes mandag uten kjøling. 02 Serum/plasma Avpipettert materiale er holdbart 6 dager i kjøleskap. Fredag: Stå for sending på mandag. HIV-utredning HI/HJ Serum Materiale kun holdbart 72 timer på gel. Mandag-torsdag : Husk å avpip. for sending mandag. Ullevål, HTLV- SE Serum Postboks 4956 Humant herpesvirus-6 (HHV-6) 20 EDTA-fullblod St. Olavs Hospital, Avdeling for medisinsk IVF-prøver SE Serum Sykehuset Telemark, Avd. for med. mikrobiologi, Ulefossvn. 55, 3710 SKIEN

4 JC-virus- (John SE Cunningham virus) Spesiell prosedyre for prøvetaking. Nevr. Pol. må kontaktes før prøvetaking. De har spesiell prøvetakingspakke med all info. Konf. Med.bio. JC-virus (John 40 Se Polyomavirus Cunningham virus)pcr Kimerismestatus 55 EDTA uten gel, 2 ml Eget skjema, KONTROLL KIMERISMESTATUS Det er med.bio. som tar seg av videresending. Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avdeling for genetisk slektskap og personidentitet, Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo. Legionella 08 Serum Stavanger universitetssjukehus, Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Postboks 8100, 4068 STAVANGER Leishmania 41 Serum Leptospira 09 Serum Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for Nydalen, 0403 Malaria 42 Serum Konf. lege før sending. Meningokokk (Neisseria meningitidis) Meslingvirus/ Morbilli SE Serum Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for Nydalen, Serum Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for Mikrofilaria 43 Serum Egen instruks for sending til utland. Mycobacterium TB Ekspektorat, tuberculosis BAL, urin, PCR/dyrkning Postboks 4956 Parotitt virus PO Serum Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for Parvovirus PCR SE EDTA-plasma, spinalvæske, fostervann Postboks 4956 Pneumocystis jiroveci SE Serum Konf.lege før sending. St. Olavs Hospital, Avdeling for medisinsk

5 Pneumokokk 44 Serum Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for Polyomavirus (BK- og JCvirus) PV 2 m ledtaplasma, (7 ml hvis også CMV- PCR er rekv.). Urin og spv. (min. 1 ml). Rikshospitalet, Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, Avdeling for mikrobiologi, Postboks 4956 Nydalen, 0424 OSLO Rickettsia 46 Serum Konf. lege før sending. Egen Rubella IgM RM Serum Konf. lege før sending. Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for Sandfluevirus (arbovirus) 47 Serum Konf. lege før sending. Egen KØBENHAVN, Danmark 23 Serum Se Bilharzia. Schistosoma (bilharzia) Strongyloides 48 Serum Konf. lege før sending. Egen Toxocara 49 Serum Konf. lege før sending. Egen Toxoplasma PCR SE Spinalvæske, EDTA-fullblod min. 1 ml. Toxoplasma aviditet og referanseundersøkelse Treponema pallidum (syfilis), kontroll av reaktive funn Treponema pallidum (syfilis) Trikiner (Trichinella) TG/TM evt SE Serum Legg inn kommentar om at prøven er sendt. Husk å be om svarkopi til oss. Mandagtorsdag SY Serum Legg inn kommentar om at prøven er sendt. Husk å be om svarkopi til oss. Mandagtorsdag WS Spinalvæske, Det skal sendes med serum min. 500ul + tatt samtidig! Husk å be om 500ul serum svarkopi til oss. Mandagtorsdag 50 Serum Konf. lege før sending. Egen Trypanosoma 51 Serum Konf. lege før sending. Egen KØBENHAVN, Danmark KØBENHAVN, Danmark Postboks 4956 Postboks 4956 Tropheryma whipplei SE Biopsi PCR St. Olavs Hospital, Avdeling for medisinsk Ureaplasma SE Genitalprøver PCR St. Olavs Hospital, Avdeling for medisinsk Varicella IgM- SE Serum Konf. lege før sending, det skal foreligge relevante opplysninger! Whipples sykdom Se Tropheryma whipplei. Yersinia 12 Serum Konf. lege før sending, det skal foreligge relevante opplysninger! Mandagtorsdag Sykehuset Østfold HF, Mikrobiologisk avdeling, Postboks 16, 1603 FREDRIKSTAD

6 Kryssreferanser-tabell Vedleggs-tabell Eksterne referanser tabell

Preparat Mottak og Forsendelse / Behandling av remisse kopiene og Statistikk. LAB SSA Dokumentplassering: II.MSK.Lab SSA.PRE.2.8-4

Preparat Mottak og Forsendelse / Behandling av remisse kopiene og Statistikk. LAB SSA Dokumentplassering: II.MSK.Lab SSA.PRE.2.8-4 M e d i s i n s k s e r v i c e k l i n i k k kopiene og Statistikk. LAB SSA Dokumentplassering: Gyldig til: 16.01.2017 Dato endret: DISTRIBUSJONSLISTE: EK, Tarifold på patologi lab. ENDRINGER FRA FORRIGE

Detaljer

Avdeling for medisinsk mikrobiologi. Å r s r a p p o r t 2008

Avdeling for medisinsk mikrobiologi. Å r s r a p p o r t 2008 Avdeling for medisinsk mikrobiologi Å r s r a p p o r t 2008 2005 1. Forord...3 Mål...3 2. Avdelingens funksjoner...3 3. Organisasjon...4 4. Bemanning...5 5. IKT...5 6. Kvalitetssikring og HMS...6 7. Aktivitet...7

Detaljer

KVALITETSKONTROLL AV SEROLOGISKE ANALYSER

KVALITETSKONTROLL AV SEROLOGISKE ANALYSER 1 KVALITETSKONTROLL AV SEROLOGISKE ANALYSER Virologisk-serologisk strategimøte 2001 1. november 2001 Oppsummering med anbefalinger og forelesningssammendrag Redaktører: Pål A. Jenum Gunnar Haukenes Gunnar

Detaljer

St. Olavs Hospital Seksjon for smittevern Isolering oversikt over infeksjoner og smittestoffer og deres isoleringsmåte Side 1 av 18

St. Olavs Hospital Seksjon for smittevern Isolering oversikt over infeksjoner og smittestoffer og deres isoleringsmåte Side 1 av 18 Isolering oversikt over infeksjoner og er og deres isoleringsmåte Side 1 av 18 Smittemåte Smitteregime Abscess, se sårinfeksjon Adenovirus-infeksjon Adenovirus Så lenge det er kliniske symptomer Acinetobacter

Detaljer

Mikrobiologisk diagnostikk ved ebolainfeksjon

Mikrobiologisk diagnostikk ved ebolainfeksjon Mikrobiologisk diagnostikk ved ebolainfeksjon Susanne G. Dudman, overlege dr. med. Avdeling for virologi, FHI Ebola seminar, Oslo kongress senter 10. desember 2014 Filovirus Marburg (1967) Ebola (1976)

Detaljer

2. Avdelingens funksjoner

2. Avdelingens funksjoner Innhold 2005 1. Forord...3 2. Avdelingens funksjoner...3 3. Organisasjon...4 4. Bemanning...4 5. Datasystem...4 6. Aktivitet...5 6.1 Seksjon bakteriologi og prøvemottak...5 6.2 Seksjon for virologi og

Detaljer

A ; B ; C ; D ; E ; F ; G ; H ; I ; J ; K ; L ; M ; N ; O ; P ; Q ; R ; S ; T ; U ; V ; X ; Z ; Ø. S- -føtoprotein OUS, MBK

A ; B ; C ; D ; E ; F ; G ; H ; I ; J ; K ; L ; M ; N ; O ; P ; Q ; R ; S ; T ; U ; V ; X ; Z ; Ø. S- -føtoprotein OUS, MBK Sendeprøver - fra Sentrallaboratoriet til andre laboratorier Skjema Side 1 av 30 Undersøkelser som sendes til andre laboratorier NB! Denne listen angir de laboratorier som Sentrallaboratoriet, SiV bruker

Detaljer

Nr. 3, september 2010

Nr. 3, september 2010 Laboratoriemedisinsk klinikk, St.Olavs Hospital Nr. 3, september 2010 Proteinkrystaller 1 Ansvarlig redaktør: Trond Jacobsen Redaksjon: Andreas Christensen, Roar Dyrkorn, Maj Liv Eide, Lis Johansen (sekretær),

Detaljer

InterInfo - elektronisk bestilling av blodprodukter og elektronisk rapportering av transfusjoner Dokument ID: I.3.5.3-7

InterInfo - elektronisk bestilling av blodprodukter og elektronisk rapportering av transfusjoner Dokument ID: I.3.5.3-7 Prosedyre Dokument ID: Gyldig til: 28.11.2015 Side 1 av 6 ENDRING FRA FORRIGE VERSJON: Ny. Tilpasset foretaksovergripende prosedyrer for blodbestilling. HENSIKT Gi brukere av InterInfo en generell informasjon

Detaljer

Laboratoriemedisinsk klinikk, St.Olavs Hospital. Nr. 3, september 2007

Laboratoriemedisinsk klinikk, St.Olavs Hospital. Nr. 3, september 2007 Laboratoriemedisinsk klinikk, St.Olavs Hospital Nr. 3, september 2007 Ansvarlig redaktør: Trond Jacobsen Redaksjon: Roar Dyrkorn, Lis Johansen (sekretær), Andreas Radtke, Anne Dorthea Rø, Hanne-Brit Grong

Detaljer

Veileder for transfusjonstjenesten i Norge

Veileder for transfusjonstjenesten i Norge IS-1414 Veileder for transfusjonstjenesten i Norge 6. utgave 2009 Heftets tittel: Veileder for transfusjonstjenesten i Norge 6. utgave 2009 Utgitt: 02/2009 Bestillingsnummer: IS-1414 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Mikrobiologisk avdeling

Mikrobiologisk avdeling Mikrobiologisk avdeling ÅRSRAPPORT 2012 Mikrobiologisk avdeling, Sykehuset i Vestfold HF (SiV- HF), har som mål å dekke behovet for mikrobiologisk service for befolkningen i eget sykehusområde, samt å

Detaljer

Lynguide for lab/helsesekretær IHR Winmed2

Lynguide for lab/helsesekretær IHR Winmed2 Lynguide for lab/helsesekretær IHR Winmed2 Interaktiv Henvisning og Rekvirering Innhold 1. Funksjonsoversikt i IHR Side 3 2. Forbered prøvetaking Side 4 3. Rapporter prøvetaking Side 6 4. Daglig sjekk

Detaljer

Velkommen til Blodbanken. trygghet når du trenger det mest

Velkommen til Blodbanken. trygghet når du trenger det mest Velkommen til Blodbanken trygghet når du trenger det mest Hvorfor trenger vi blodgivere? Det finnes ingen erstatning for blod. Blod er et levende materiale og selv med moderne og avansert teknologi kan

Detaljer

Godkjennings- og revisjonsprosedyrer. for. registreringssystem. ved. elektronisk melding av svangerskapsavbrudd

Godkjennings- og revisjonsprosedyrer. for. registreringssystem. ved. elektronisk melding av svangerskapsavbrudd Godkjennings- og revisjonsprosedyrer for registreringssystem ved elektronisk melding av svangerskapsavbrudd Versjon 1.0 Status: Godkjent Godkjenning Navn Dato Skrevet av: Ingvei Seliussen og Olav Hugaas

Detaljer

Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA. Antibiotikaveileder. Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum

Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA. Antibiotikaveileder. Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA Antibiotikaveileder Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA Utarbeidet av Seksjon for infeksjonssykdommer, Medisinsk avdeling og Seksjon

Detaljer

Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital. labnytt. Nr. 1 Mars 2015

Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital. labnytt. Nr. 1 Mars 2015 Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital labnytt Nr. 1 Mars 2015 Innhold Klinikkledelsen Prøvesvar som kommer til feil rekvirent 4 Bestilling av prøvetakingsutstyr 4 Avdeling for immunologi og

Detaljer

Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere»

Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere» ELFU FAQ: 1. Hvordan opprettet jeg brukernavn for mine grupper? Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere» 2. Jeg har lagt til

Detaljer

Clostridium Difficile - Meldingsbeskrivelse for kommaseparert filformat

Clostridium Difficile - Meldingsbeskrivelse for kommaseparert filformat Nasjonalt folkehelseinstitutt IT og ehelse avdelingen Clostridium difficile Clostridium Difficile - Meldingsbeskrivelse for kommaseparert filformat INTRODUKSJON... 2 1.1 OM DOKUMENTET... 2 1.2 AVGRENSNINGER...

Detaljer

Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital. labnytt. Nr. 3 september 2012

Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital. labnytt. Nr. 3 september 2012 Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital labnytt Nr. 3 september 2012 Innhold Klinikkledelsen 3 Biologisk forskningsreservasjon (tidligere Reservasjonsregisteret) 3 Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Detaljer

dessuten er det viktig med rask svar i forhold til klinisk farmakologi (medikamentspeil) og mikrobiologi

dessuten er det viktig med rask svar i forhold til klinisk farmakologi (medikamentspeil) og mikrobiologi Forkortelsene er første bokstav i sykehusets navn eller byen. SP 1 93 Dersom ditt foretak har slike tilbud nå, hva er konsekvensen for din avdeling, positivt eller negativt, dersom tilbudet flyttes, evt.

Detaljer

VELKOMMEN TIL BLODBANKEN

VELKOMMEN TIL BLODBANKEN VELKOMMEN TIL BLODBANKEN Utarbeidet av Norges Røde Kors Blodprogram med faglig støtte fra Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet Utarbeidet av

Detaljer

Kjære tidligere pasient ved Radiumhospitalet.

Kjære tidligere pasient ved Radiumhospitalet. Til pasienter vi ikke har blodprøve for Postadr: Tumorbiologisk avd, Radiumhospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo Telefon: +47 2278 1779 Telefax: +47-2278 1795 E-post: ola.myklebost@kreftforskning.no

Detaljer

Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital. labnytt. Nr. 3 september 2013

Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital. labnytt. Nr. 3 september 2013 Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital labnytt Nr. 3 september 2013 Innhold Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin 3 Kvalitetskontroll av blodprodukter ved Blodbanken St. Olavs hospital

Detaljer

7. Omfatter prosjektet bruk av identifiserbare/avidentifiserte personopplysninger slik Ja som helseopplysninger, inkludert kodede opplysninger?

7. Omfatter prosjektet bruk av identifiserbare/avidentifiserte personopplysninger slik Ja som helseopplysninger, inkludert kodede opplysninger? Prosjektnr. SI: Fylles ut av SI ved 1. gangs registrering Registreringsskjema for: Ved førstegangsregistrering: Ved endrings- årlig statusmelding: 1. Prosjektets tittel All forskning Utviklings- kvalitetsprosjekter

Detaljer

Håndboken. i hygiene og smittevern for sykehus. Ullevål universitetssykehus HF Klinikk for forebyggende medisin. Redaktør: Bjørg Marit Andersen

Håndboken. i hygiene og smittevern for sykehus. Ullevål universitetssykehus HF Klinikk for forebyggende medisin. Redaktør: Bjørg Marit Andersen Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus Redaktør: Bjørg Marit Andersen Ullevål universitetssykehus HF Klinikk for forebyggende medisin Avdeling for sykehushygiene og smittevern 2003 Håndboken bestilles

Detaljer

Tiltaksplan for medisinsk mikrobiologi Tiltaksplan for medisinsk mikrobiologi

Tiltaksplan for medisinsk mikrobiologi Tiltaksplan for medisinsk mikrobiologi Tiltaksplan for medisinsk mikrobiologi - 1 - Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN... 3 1.1 OPPNEVNING OG ARBEIDSFORM... 3 1.2 MANDAT... 3 1.3 SAMMENDRAG... 3 2. FAGET MEDISINSK MIKROBIOLOGI... 6 2.1 BESKRIVELSE

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR LYNGDAL KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR LYNGDAL KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Relaterte / relevante dokumenter: Plan for kriseledelse (Lyngdal kommune ) Infeksjonskontrollprogram

Detaljer

Referansegruppe for lesbisk og homofil helse Seksuell helse for homofile, bifile og andre menn som har sex med menn

Referansegruppe for lesbisk og homofil helse Seksuell helse for homofile, bifile og andre menn som har sex med menn Seksuell helse for homofile, bifile og andre menn som har sex med menn Mari Bjørkman Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen Mari.bjrkman@gmail.com Hanne Børke-Fykse Rosa Kompetanse hanne@llh.no Menn

Detaljer