Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus"

Transkript

1 Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus - et utviklingssamarbeid Ass. fylkesdir Per A. Kierulf

2 Bakgrunn ü flere innbyggere fram til 2030 ü Behov for koordinering av utvikling av boliger, arbeidsplasser og transportløsninger ü Behov for bedre samordning mellom kommunene og mellom Oslo og Akershus

3 Oslo og Akershus vokser sammen løsningene krever et regionalt perspektiv - og samarbeid! I store trekk et felles bolig- og arbeidsmarked Sterke økonomiske interesser Klimautfordringer og transport Arealknapphet grunnleggende dilemmaer knyttet til vekst og vern Kommunene har det helhetlige planansvaret! Rollen som folkevalgt regional planmyndighet spesielt viktig i Akershus

4 Akershus mange aktører 22 kommuner Øvre Romerike Nedre Romerike Asker og Bærum Follo 11 prosent av Norges befolkning

5 Et fylke i kraftig vekst ü Folketallet i Oslo og Akershus forventes å øke med i løpet av 20 år ü Antall arbeidsplasser i Oslo og Akershus forventes å øke med pr år ü Viktig at Oslo og Akershus samarbeider om konsekvenser av og tilrettelegging for denne veksten

6 Drivkreftene er usikre framover Antall personer Innvandring/utvandring Innenlands fly8ng Endring i levealder og fruktbarhet i eksisterende befolkning

7 Utfordringer: Jordvern Tettstedene langs jernbanestrengene ligger i landets kornkammer. Hvordan avveie jordvern mot fortetting rundt knutepunkter? Vekst foran vern i knutepunktene?

8 Utfordringer: Fremkommelighet

9 KLIMAUTFORDRINGEN «Det er byplanleggere som er nåtidens fotsoldater for god klimapolitikk» 7,5 tonn CO₂ /person 0,7tonn CO₂ /person

10 KLIMAFORLIKET All trafikkvekst skal tas med kollektiv, sykkel og gange Hva er akseptabel gangavstand? Kollektivknutepunkt må ligge sentralt!

11 Befolkningsvekst og boligbehov Akershus Vekst i befolkning: 8,9% Vekst i antall boliger: 8,9 % Men befolkning og bolig må ikke ha lik vekst, særlig ikke på lokalt nivå Par uten barn flytter ut par med barn flytter inn Flere aleneboende krever flere boliger enn befolkningsveksten skulle tilsi Flere storhusholdninger krever færre boliger enn befolkningsveksten skulle tilsi

12 Hvordan bor vi? Boligtyper i Akershus

13 Øker med stigende alder Øker med stigende alder Øker med stigende alder Synker med stigende alder Sentral beliggenhet TOTAL år år år år 65+ år 1 Ikke viktig 5 % 6 % 2 % 7 % 4 % 0 % 2 10 % 11 % 17 % 5 % 3 % 5 % 3 Nøytral 29 % 39 % 19 % 23 % 27 % 28 % 4 34 % 34 % 35 % 36 % 41 % 23 % 5 Svært viktig 21 % 9 % 23 % 28 % 24 % 45 % Vet ikke 1 % 1 % 4 % 1 % 1 % 0 % Gj.snitt 3,60 3,30 3,60 3,70 3,80 4,10 TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 101 % Nær off. kommunikasjon TOTAL år år år år 65+ år 1 Ikke viktig 5 % 2 % 9 % 5 % 9 % 0 % 2 7 % 4 % 13 % 4 % 10 % 5 % 3 Nøytral 20 % 26 % 14 % 16 % 19 % 20 % 4 36 % 45 % 39 % 34 % 21 % 24 % 5 Svært viktig 30 % 21 % 19 % 41 % 40 % 51 % Vet ikke 2 % 1 % 7 % 0 % 1 % 0 % Gj.snitt 3,80 3,80 3,50 4,00 3,70 4,20 TOTAL 100 % 99 % 101 % 100 % 100 % 100 % Gangavstand til butikker TOTAL år år år år 65+ år 1 Ikke viktig 6 % 3 % 7 % 6 % 13 % 0 % 2 8 % 13 % 12 % 3 % 1 % 2 % 3 Nøytral 19 % 18 % 27 % 19 % 15 % 18 % 4 37 % 48 % 29 % 28 % 33 % 27 % 5 Svært viktig 28 % 16 % 18 % 44 % 36 % 53 % Vet ikke 2 % 1 % 7 % 0 % 1 % 0 % Gj.snitt 3,70 3,60 3,40 4,00 3,80 4,30 TOTAL 100 % 99 % 100 % 100 % 99 % 100 % Lav pris TOTAL år år år år 65+ år 1 Ikke viktig 3 % 4 % 3 % 0 % 3 % 6 % 2 6 % 3 % 6 % 7 % 9 % 14 % 3 Nøytral 34 % 18 % 32 % 41 % 57 % 50 % 4 32 % 44 % 33 % 23 % 14 % 26 % 5 Svært viktig 24 % 30 % 22 % 29 % 14 % 5 % Vet ikke 1 % 0 % 4 % 0 % 3 % 0 % Gj.snitt 3,70 3,90 3,70 3,70 3,30 3,10 TOTAL 100 % 99 % 100 % 100 % 100 % 101 % 13

14 Ill.: Erling Dokk-Holm

15

16 «tett»-steder?... Vi har plass! Vestby, typisk tettsted i Osloregionen med stort fortettingspotensiale. Nylig gjennomført arkitektkonkurranse for å innpasse 3000 boliger innefor 500m gangavstand fra stasjonen.

17 Alternative utredninger og prosess med bred medvirkning ü Utredningsfasen Videreføring av dagens Konsentrert utvikling Forte7ng i mange Kommuneplaner i byer knutepunkt ü Drøftingsfasen Innspill fra kommuner, fylkeskommunen, statsetatene og interesseorganisasjoner ü Konklusjonsfasen

18 Planens hovedgrep Videreutvikle dagens struktur Mer konsentrasjon og mindre spedt vekst i Akershus Levende byer med god bokvalitet Sterkere prioritering av både vekst og vern Øke veksten i kollektivtransporten Utvikling av areal- og transportstrukturen

19 Regional areal- og transportstruktur 1. Videreutvikle Oslo by som landets hovedstad 2. Styrke regionale byer og arbeidsplasskonsentrasjoner i Akershus 3. Utvikle bybåndet med bedre sammenhenger i bystrukturen og høy utnytting av kollektivtransport 4. Prioritere utvikling av noen lokale byer og tettsteder i Akershus 5. Opprettholde gode og stabile bomiljø utenfor de prioriterte vekstområdene

20 Utvikling av steder i sterk vekst Vi er alle urbanister.. - Fra bygder til kompakte og innholdsrike byer - Kompetansebygging - Tilrettelegging for livet i byen

21 Gjensidige forpliktelser Staten Øker midler til investering og drift av kollektivtransportsystemet Styrker kommunenes og fylkeskommunens inntektsgrunnlag for gjennomføring Følger avklaringene om vekst og vern Kommuner Rullerer arealplaner i tråd med regional plan Transportetatene Prioriterer og planlegger i tråd med regional plan Følger avklaringene i planuttalelser Alle Lokaliserer virksomheter i tråd med planen Avtaler Mer konkrete forpliktelser om samordning av areal og transport i prioriterte vekstområder

22 Planens muligheter En tydeligere regional areal- og transportpolitikk for Akershus og Oslo Helhetlig og forutsigbar for alle aktører Positiv motivasjon og muligheter Framfor trusler og begrensning Konkurransekraft, attraktivitet, bæreevne

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS Politisk styringsgruppes forslag til høringsdokument av 23.09.2014 Dette dokumentet er ikke et høringsforslag, men et grunnlag for saksbehandling

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget BU-sak 18/2015 BUK-sak 8/2015 Dato: 08.12.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Marianne Netland, 23431109 Arkivkode: 2011/622 602

Detaljer

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo?

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo? Civitas AS: Plansamarbeidet i Oslo og Akershus bistand til drøftingsfasen i Follo Notat under arbeid Grunnlag for drøftinger på Regionkonferanse i Follo 22. oktober 2013 Civitas AS, versjon 16. oktober

Detaljer

Nye Drammen - I støpeskjeen

Nye Drammen - I støpeskjeen Nye Drammen - I støpeskjeen 2000 2013 Et viktig bakteppe for oss Bakgrunn Folketallet i Oslo og Akershus forventes å øke med 350 000 i løpet av 20 år Antall arbeidsplasser i Oslo og Akershus forventes

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Plansamarbeidet Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 2014-10-01 Oppdragsnummer: 5140659 2 2014-10-01 Sluttrapport i forhold til forslag til høringsdokument av

Detaljer

Østfold mot 2050 Strategier Retningslinjer Plankart

Østfold mot 2050 Strategier Retningslinjer Plankart REGIONALE PLANER I OSLOREGIONEN Rå-utkast (ikke komplett) 11.08.14, GS Østfold mot 2050 Strategier Retningslinjer Plankart Fylkesplan vedtatt 2009, godkjent 2011. Vedtatt forlenget til 2016 i Regional

Detaljer

PLANSTRATEGI FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

PLANSTRATEGI FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS PLANSTRATEGI FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS 07.05.2012 Vedtatt av Oslo bystyre og Akershus fylkesting Foto: Scanpix, Sørumsand 2 Innhold INNHOLD... 3 SAMMENDRAG... 5 BAKGRUNN... 6 MÅL FOR SAMORDNET

Detaljer

PLANPROGRAM FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

PLANPROGRAM FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS PLANPROGRAM FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS 28.06.2012 Fastsatt av Oslo bystyre og Akershus fylkesting Innhold PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR SAMORDNET AREAL OG TRANSPORT FOR OSLO OG AKERSHUS...

Detaljer

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Innhold Forord 5 1 Samfunnsoppdraget 7 2 Behovet for transport i 2050 9 2.1 Befolkningen forventes å øke med 30 prosent

Detaljer

Øvre Romerike Utvikling Areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike - Utviklingsprogram for byregioner fase I - Sluttrapport Utgave: 1 Dato:

Øvre Romerike Utvikling Areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike - Utviklingsprogram for byregioner fase I - Sluttrapport Utgave: 1 Dato: Areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike - Utviklingsprogram for byregioner fase I - Utgave: 1 Dato: 2015-01-28 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Areal og transportsamarbeid på Øvre

Detaljer

Regionalplan for Jæren

Regionalplan for Jæren 11.05.2012 Regionalplan for Jæren Revisjon av fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen,

Detaljer

Saksprotokoll. Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument. Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306

Saksprotokoll. Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument. Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306 Saksprotokoll Høringsinnspill til Plansamarbeidets drøftingsdokument Saksbehandler: Anne Holten Saksnr.: 13/01306 Behandlet av Møtedato 1 Kommunestyre 150/13 09.12.2013 2 Kommunestyre 154/13 16.12.2013

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Areal- og transportutvikling på Romerike nåstatus, drivkrefter og fremtiden

Areal- og transportutvikling på Romerike nåstatus, drivkrefter og fremtiden Areal- og transportutvikling på Romerike nåstatus, drivkrefter og fremtiden Felles formannskapsmøte Øvre Romerike 25.april 2013 Bård Vestøl Birkedal og Bjørn Oscar Unander Analyse og Strategi AS Agenda

Detaljer

Planforslag høringsutgave Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23

Planforslag høringsutgave Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23 15. juni 2012. Planforslag høringsutgave Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23 Del 1: Strategier for samordnet areal- og transportpolitikk Handlingsprogram og planretningslinjer Foreløpig bilde,

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesting 23.03.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 23.03.

Sakskart til møte i Fylkesting 23.03.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 23.03. Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesting 23.03.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 23.03.2015 Tid 11:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 16/15

Detaljer

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Av Gustav Nielsen, BULL Oversikten inneholder kopi av tekster i programmene

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Revisjon 2016 Høringsfrist 01.12.2015

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Revisjon 2016 Høringsfrist 01.12.2015 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen Revisjon 2016 Høringsfrist 01.12.2015 Forord Osloregionen er en strategisk samarbeidsallianse for kommuner og fylkeskommuner på det sentrale Østlandet,

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 11. juni 2014 Vedtatt 10. juni 2015 Kommuneplan 2015-2026 UTVIKLING I SKEDSMO MÅL OG STRATEGIER Foto: Astri Heil Braathu Forord Skedsmo ligger sentralt i en av Europas raskest voksende byregioner, og har

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

Befolkningen vokser raskt. Fremtiden bygges nå.

Befolkningen vokser raskt. Fremtiden bygges nå. Befolkningen vokser raskt. Fremtiden bygges nå. 1 2 Forord Norge vokser raskt. Når dagens 15-åringer fyller 40, kan befolkningen nærme seg sju millioner. I dag har vi rundet fem millioner innbyggere. Over

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer?

Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer? Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer? Petter Eiken, adm.dir. ROM Eiendom ROM Eiendom i tall: Eiendommer

Detaljer

Regional transportplan. - for Østfold mot 2050

Regional transportplan. - for Østfold mot 2050 Regional transportplan - for Østfold mot 2050 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Sammendrag... 5 Kap. 1 Innledning... 9 1.1 Planens innretning... 10 Kap. 2 Føringer og mål... 12 2.1 Føringer og pågående

Detaljer

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport INNHOLD INNLEDNING... SAMMENDRAG... SAMLET VURDERING AV SVARENE... SPØRSMÅL 1: AREALBRUK... SPØRSMÅL

Detaljer

BOLIGBYGGING - ET POLITISK ANSVAR

BOLIGBYGGING - ET POLITISK ANSVAR - 1 - BOLIGBYGGING - ET POLITISK ANSVAR Norsk boligpolitikk har vært vellykket. De fleste bor godt i Norge. Boligstandarden er høy og de fleste eier sin egen bolig. De siste årene har imidlertid boligprisene

Detaljer

Oppsummering av innspillene fra høringsfasen

Oppsummering av innspillene fra høringsfasen Oppsummering av innspillene fra høringsfasen Innledning Oslo kommune, Statens vegvesen, Jernbaneverket, Ruter og Akershus fylkeskommune har i fellesskap utarbeidet et høringsutkast til Strategi for innfartsparkering

Detaljer