OFFENTLIG TRANSPORT I OSLO-OMRÅDET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG TRANSPORT I OSLO-OMRÅDET"

Transkript

1 OFFENTLIG TRANSPORT I OSLO-OMRÅDET 05/ /2007 tillegg INNLEDNING Oslo og Akershus har et omfattende kollektivnett og potensiale for å utvikle et svært godt og effektivt system. Regionen er i vekst og tiltrekker seg næringsvirksomhet og innbyggere. Med Oslopakke 1 ble mange hovedveistrekninger bygget ut. Fremdeles gjenstår enkelte prosjekter. Oslopakke 2 skulle forserere investeringer for kollektivtrafikken. Oslopakke 3 (2007) erstatter de to foregående pakkene som ramme for utviklingen av transportsystemet i Oslo og Akershus. Det er en funksjonell sammenheng mellom 1. lokalisering av de forskjellige elementer bystrukturen består av 2. næringslivets utviklingsmuligheter og 3. gode levekår Et effektivt offentlig transportsystem er en betingelse for at Oslo kan bestå og videreutvikle seg i europeisk regional sammenheng. Byen kveles om transportsystemet bryter sammen. Skisse linjenett offentlig transport i Oslo-området f.eks 2030 (juni 2007) Klikk for større versjon (NB 17,5 MB): 1

2 ATTRAKTIVITET For at offentlig transport skal være attraktiv, er det er nødvendig med hyppig og forutsigbar frekvens, tydelig kommunisering, god kapasitet, raske reiser med smidig overgang og høy bevissthet hos befolkningen. Det er altså viktig med målrettet investering i infrastruktur flere og bedre linjer kort reisetid høy og forutsigbar rutefrekvens god kapasitet smidig overgang mellom linjer og reisemidler enkel bruk: klart og oversiktlig kommunisert rutenett og billettsystem god komfort: skikkelig og oppdatert materiell, rent og vedlikeholdt god informasjon: høy bevissthet i befolkningen Et godt system vil bestå av sterkere og svakere trafikkerte linjer. Alle elementene er avhengige av hverandre. Svake linjer tilfører passasjerer til økonomisk lønnsomme linjer og utgjør en del av deres passasjergrunnlag. Et godt kollektivt transportsystem må være til å stole på: man må kunne reise nesten hvor som helst, nesten når som helst, og det må være enkelt og raskt å bruke. Derfor må det også være mulig å komme frem om natten, med et rutetilbud som riktignok er mer grovmasket med hensyn til antall linjer og frekvens. OFFENTLIGE PLANER Det er et politisk mål å øke andelen kollektivreiser. Flere ganger siden 1970 har Staten, Oslo og Akershus forsøkt å bli enige om et felles ansvar for en helhetlig kollektivtransport i regionen, uten hell. Den administrative inndelingen av hovedstadsområdet er et av problemene: ansvaret for en samordnet utvikling er pulverisert. Endring av den administrative inndelingen er nødvendig. Ansvaret for kollektivsystemet bør ligge hos et sterkt fylke som samler det nære Østlandet omkring Oslofjorden. Tor Fr. Rasmussen, professor i samfunnsgeografi, sier det slik: Hovedstadens infrastruktur lider under politisk styringsvegring, enøyd byplanlegging og manglende forståelse for hvilke grep som må tas for å hindre at storbyens trafikale blodomløp skal tette seg fullstendig til. I juni 2007 ble Oslo kommune og Akershus fylkeskommune enige om  slâ sammen Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk til ett felles kollektivselskap. Om ansvaret for gjennomføring hittil har vært problematisk, har det likevel vært skissert en rekke ønskede utbyggingsprosjekter i statlige, kommunale og fylkeskommunale rapporter, planer og studier. De viktigste er - bane Hauketo Svartskog (Vinterbro) (fremtidig utbygging av Svartskog i Oppegård) - bane Hauketo Gjersrud/Stensrud (kommende utbygging av Gjersrud/Stensrud i Oslo) - bane/infrastruktur Alnabru/Alfaset-området - Alnabanen tatt i bruk også til kollektivtrafikk - forlengelse Furusetbanen til Lørenskog og sammenknytting med Grorudbanen over Stovner - forbindelsesspor T-baneringen mot Grorudbanen (Haslesvingen) - forlengelse Holmenkollbanen til Tryvann - forlengelse Sinsentrikken til Bjerke - trikk i Nyland allé (Bjørvika) og begge retninger i Prinsensgate (og fjernet fra Tollbugata) - forlengelse Kolsåsbanen til Rykkinn og oppgradering til metrostandard - trikk videre fra Jar til Bekkestua - gjenopprettelse av jernbane for lokaltog på gamle Drammensbanen fra Spikkestad via Lier til Drammen - nytt dobbeltspor jernbane Asker Skøyen - nytt dobbeltspor jernbane Oslo S Ski - jernbane Ringeriksbanen Sandvika Hønefoss (Bergensbanens forkortelse) - automatbane Lysaker Fornebu (vedtak omgjort til trikk Fornebu-Oslo pr. juni 2007) - bane Åsjordet Lysaker (fra Kolsåsbanen) - evt. bane erstatte 20-bussen (Ring 2) og 37-bussen (Sagene-Nydalen) 2

3 VIKTIGE KOMMENDE UTBYGGINGSRETNINGER Oslo: Gjersrud/Stensrud, Fjordbyen (Bekkelaget, Gamlebyen, Bjørvika, Filipstad), Skøyen, indre by, Ensjø/Løren. I tillegg Sørkedalen på lang sikt (T-bane er tenkt forlenget fra Røabanen). Bærum: Fornebu og Avtjerna Oppegård: Svartskog Forøvrig mange mindre områder. Fra Kommuneplan 2000 for Oslo Kommune: Både for å unngå overbelastning på veinettet og av miljømessige hensyn er det nødvendig at størstedelen av veksten i persontrafikken kan tas ved et styrket kollektivtransportsystem. For å tilrettelegge for en bærekraftig byutvikling i tråd med målene i denne kommuneplanen legger byrådet vekt på en utvikling av bolig og næring langs transportkorridorer og banesystemer i tillegg til indre by og langs sjøsiden. En slik bystruktur vil bidra til å redusere transportbehovet og øke kollektivandelene, samtidig som flere kan komme frem til fots eller på sykkel. Den vil samtidig styrke den urbane kjernen i byen, og bidra til en by som er levende hele døgnet. Kommuneplanen legger opp til en arealbruk som krever nye kollektivløsninger. VALG AV DRIFTSART På noen strekninger egner trikk/bybane seg bedre enn buss. Oppsummert kan man si at buss er mer fleksibelt, men har mindre grad av tydelighet og lavere kapasitet, mens trikk/bybane er mer permanent og har høy grad av tydelighet og høyere kapasitet. Utover trafikkgrunnlag er dette noen gode grunner til å satse på trikk/bybane: hver avgang har større kapasitet med flere vogner stopper eksakt ved perrongkant lett for rullestol og barnevogn å komme på reisekomfort: jevnt uten risting og romsligere enn buss miljøvennlig: drives med strøm ingen avgasser i bygatene identitet: lett å finne og forholde seg til en trikkelinje på skinner som ligger permanent i terrenget, mens en bussrute er flyktig og synes bare når bussen passerer Med baneløsninger får man infrastruktur som synes i terrenget, er mer (separat trasé) eller mindre (trikk i bygater) uavhengig av biltrafikk, har stor kapasitet og er sikker og hurtig. Skissene under legger til rette for at mange tett befolkede områder er betjent av baner. En høy andel av befolkningen får reelt raske og gode forbindelser og mange vil foretrekke offentlig transport på grunn av hurtighet tilgjengelighet synlighet brukervennlighet og komfort 3

4 Idéskisse for utbygget kollektivnett Oslo-området med driftsarter (mars 2006) jernbane metro/t-bane trikk/bybane/kombibane stambuss lokalbuss regionalbuss ekspress båtrute BILLETTER OG INFORMASJON Billettsystemet må være enkelt, forståelig, smidig i bruk, og oppfattes fornuftig i balanseringen av rabatter og takster. De reisende bør ha god mulighet til selv å velge tidsrom en periodebillett skal gjelde for, og når og hvilke beløp man fyller på et klippekort. Elektroniske kort løser dette billettsystemet Flexus er under testing pr. juni I tillegg til enkeltbillett vil klippekort (påfyllbart kort) og periodekort (1-7 døgn og 1-12 måneder) dekke behovet. Ingen billetter kjøpes hos fører. På store stasjoner/holdeplasser finnes billettautomater. På buss og trikk finnes enkel billettautomat ombord. Forævrig bør påfyll/fornyelse kunne ordnes i kiosker, med mobiltelefon og på web. Fordelen med takstsoner er at de er standardiserte og enkle å forholde seg til (Berlin). Fordelen med varianter av differensierte takster basert på reiselengde er økt rettferdighetsfølelse (Washington D.C.), men systemet er likevel mindre transparent for kunden, og komplisert ved kjøp av enkeltbillett. Med soner er det enklere å kommunisere pris på periodekort. Soner bør ikke være for finmaskede. Sonene bør knyttes sammen med andre byers kollektivnett. Staten og noen trafikkselskaper har lagt frem interessante tanker om ett felles billetteringssystem for hele landet. 4

5 Prinsippskisse takstsoner Eksempel på sonekart, der Oslo ca. innen Store Ringvei har sone A. Skilting og merking må være tydelig og konsekvent med fargekoder. Avstanden mellom holdeplasser for stambuss og trikk økes. Stasjoner og holdeplasser får navn med høy identitet for området de ligger i. Heller enn gatenavn brukes kjente stedsnavn som Adamstuen, Bolteløkka, Bislett, Høgskolen, Holbergs plass, Tullinløkka på trikken fra Rikshospitalet. På trikken mot Kjelsås: Skøyen, Thune, Olav Kyrres plass, Skarpsno, Skillebekk, Solli plass, Slottet, Nationaltheatret, Stortinget, Kvadraturen, Oslo S, Brugata, Hausmannsgate, Nybrua, Grünerløkka, Birkelunden, Lilleborg, Torshov. Fra Bogstadveien: Majorstuen, Bogstadveien, Homansbyen, Hegdehaugen, Holbergs plass, Tullinløkka, Stortinget, Stortorget, Oslo S, Bussterminalen. I Trondheimsveien: Nybrua, Sofienberg, Rodeløkka, Carl Berners plass, Rosenhoff, Sinsen. Den nye indre ring: Hjortnes, Filipstad, Aker Brygge, Ruseløkka, Solli plass, Briskeby, Uranienborg, Homansbyen, Bislett, St.Hanshaugen, Arkitekthøgskolen, Grünerløkka, Rodeløkka, Tøyenparken, Tøyen, Kampen, Galgeberg, Gamlebyen, Operaen/Oslo S, Kvadraturen, Stortinget, Rådhusplassen, Aker Brygge, Ruseløkka. 5

6 Merking av nedgang til en metrostasjon Nummerering av utgangene fra metrostasjoner gjør det lett for passasjerene å orientere seg, samtidig som virksomheter i nærheten enklere kan angi veibeskrivelser. Sammen med gatenavn, viktige institusjoner e.l. gir dette meget god informasjon til brukerne. Konsekvent nummerering av utgangene fra metroen (Seoul) For tilreisende som ikke er kjent med norsk språk og navn er det brukervennlig med nummerering av stasjoner. Eksempel på nummerering av stasjoner (Seoul) 6

7 Et ikonisk linjekart med høy leselighet og estetisk identitet må inneholde - metrolinjer (alle stasjoner) - trikkelinjer (alle stasjoner) - lokaltog (alle stasjoner fullstoppende) - regionaltog (alle stasjoner fullstoppende regionalt, knutepunktstopp sentralt) samlet i bunt - IC-tog antydet (knutepunktstopp sentralt) - stambusslinjer (alle holdeplasser, men kun overgansstopp navngitt) samlet i bunt - regional-ekspressbusslinjer (kun overgangsstopp inntegnet) samlet i bunt - båtlinjer - lokalbusser i Oslo (uten holdeplasser) - informasjon om stasjoner er tilrettelagt for bevegelseshemmede Et slikt linjekart vil bli brukt i mange sammenhenger og trykkes i alle brosjyrer og kart. Det må være stort slått opp på alle stasjoner og holdeplasser. Minihefte i lommeformat. Versjon uten detaljer bak på alle elektroniske billetter (kredittkortformat). Lokale linjekart som også viser ordinære busslinjer har samme konsept for å presentere informasjonen og er slått opp på alle stasjoner og holdeplasser som trafikkeres av lokale ruter. KORT BESKRIVELSE AV UTBYGGING AV BANER ØST Furusetbanen forlenges via Høybråten st. inn på Grorudbanen ved Stovner. Furusetbanen forlenges også gjennom Lørenskog over Rasta, Skårer og Sentralsykehuset i Akershus til Strømmen st. og langs jernbanen som kombibane til Lillestrøm. Alnabanen tas i bruk som metro/kombibane og ny metrolinje bygges over Alnabru og inn på jernbanen som kombibane ved Grorud st. og frem til Lørenskog st. Sinsentrikken forlenges over Bjerke, Tonsenhagen og Veitvet til Trosterud på Furusetbanen. Forbindelsesspor Alnabanen til hovedbanen mot sentrum. Grorudbanen forlenges evt. fra Vestli til Slattum. SØR Østfoldbanen nytt dobbeltspor Oslo S Ski er planlagt, med forbindelsesspor mot nordøst til ny Bryn st. på Gardermobanen og hovedbanen for tilknytning til Alnabruterminalen. Nye stasjoner pâ Østfoldbanen nær Oslo: Bekkelaget, Sørenga. Lambertseterbanen forlenges fra Bergkrystallen til Skullerud. Østensjøbanen forlenges fra Mortensrud over Bjørndal og Tårnåsen til Kolbotn st. Ekebergbanen forlenges til Hauketo og videre over Bjørndal til Gjersrud/Stensrud. Lettbane bygges fra Hauketo over Holmlia til Svartskog og evt. helt frem til Vinterbro. 7

8 SENTRALT i Oslo Holmenkollbanen forlenges til Tryvann og blir igjen trikk/lettbane. Ved Majorstuen f res den inn på trikkelinja i Bogstadveien. Trikkelinje bygges fra Aker Brygge over Filipstad og inn på gamle Drammensbanen ved Hjortnes, som lettbane/kombibane på Drammensbanen til Lysaker, videre som trikk/lettbane til Fornebu. Trikkelinje rundt Akershus Festning; fra Jernbanetorget over Vippetangen til Rådhusplassen. Indre ring: Lettbane/trikk fra Solli i Skovveien, eksisterende Briskebylinje til Bogstadveien, Sporveisgata, over Bislett/Bolteløkka, i tunnel under St.Hanshaugen, ut ved Arkitekthøyskolen/Nedre Foss, over Grünerløkka til Galgeberg og St.Halvardsgate til Gamlebyen og inn på planlagte skinner i Bjørvika. Trikk i begge retninger i Prinsengate, nedlagt i Tollbugata. Forbindelsesspor fra trikk i Bjørvika til hovedbanen østover ved Ladegården. Kombibane på Alnabanen og Gjøvikbanen mellom Sinsen og Kjelsås. Nye stasjoner. Lettbane/trikk fra Carl Bernes plass i Grenseveien over Hasle til Helsfyr. Metro i tunnel fra Nydalen over Sagene og St.Hanshaugen inn på eksisterende fellesstrekning ved Jernbanetorget. Metro i tunnel fra Carl Berner over Torshov, Sagene, Majorstuen og inn på Drammensbanen ved Skøyen, som kombibane til Lysaker, videre som kombibane til Fornebu. Fellestunnellen bygges ut til fire spor Majorstuen-Tøyen med ny Homansbyen stasjon. Forbindelsesspor fra T-baneringen (Sinsen) mot Grorudbanen (Haslesvingen). Forbindelsesspor fra Carl Berner mot Ensjø (oppgraderes). Forbindelsesspor fra T-baneringen (Blindern) mot Kolsås- og Røabanen (Borgen). VEST og SØR-VEST Røabanen forlenges fra Østerås over Haslum til Bekkestua Kolsåsbanen forlenges fra Kolsås over Rykkinn til Avtjerna. Kolsåsbanen forlenges fra Gjettum til Sandvika. Drammensbanen nytt dobbeltspor Sandvika-Skøyen, utbygging pågår (juni 2007). Ringeriksbanen bygges (Bergensbanens forkortelse) fra Sandvika over Avtjerna, Sundvollen og Åsa til Hønefoss. Gamle Drammensbanen fra Spikkestad via Lier til Drammen gjenopprettes som jernbane. Sidesporet til Horten fra Skoppum tas i bruk til persontrafikk. KORT OM JERNBANE PÂ Vestfoldbanen pågår sakte etappevis utbygging/oppgradering. Ny jernbane som forbinder Vestfoldbanen med Sørlandsbanen fra Skien til Neslandsvatn er planlagt. Tog mellom Oslo og Kristiansand kan dermed gå om Vestfoldbanen. Utbygging av nytt dobbeltspor Skøyen-Asker pågår, mens nytt dobbeltspor er planlagt Oslo S-Ski. Norsk Bane AS (www.norskbane.no) arbeider forøvrig for nye høyhastighetsbaner (definert som >200 km/t ved oppgradering og >250 km/t ved nybygg) mellom byene i Sør-Norge. I utredes høyhastighetsbaner i Norge. LINJER OG LINJESKISSER Det skisserte systemet bygger på muligheter risset opp i Strategisk kollektivplan for Østlandet utgitt av ØstlandsSamarbeidet april 2002 (www.akershus.no/index.php?page_id=97&article_id=426), Strategisk plattform utgitt av AS Oslo Sporveier (www.sporveien.no/om-sporveien/359/914/), ruteopplegg skissert i Oslopakke 2 (www.oslopakke2.no) og andre planer, rapporter og studier. 8

9 Linjekart for Oslo. Kun overgangs-stasjoner er markert på denne skissen. Rød-gule tykke linjer er metro. Blå tykke linjer er trikk. Sorte tykke linjer er S-tog (lokaltog fullstoppende). Hvite tykke linjer er R-tog (regionaltog), IC-tog og flytog. Tynne grønne streker er stambussene. Tynne grå streker er regional-ekspressbussene. Tynne brune streker er lokalbussene. Klikk for større versjon (NB 17,5 MB): 9

10 10

11 Linjekart for tog på Østlandet 11

12 12

13 13

14 14

15 KOSTNADER Prosjektet T-baneringen var 5 km langt (hvorav 4 i tunnel), med 3 stasjoner og kostet ca. 1,35 mrd kroner. Vi kan derfor generelt regne 450 mill kroner pr. stasjon som kostnad. (www.oslopakke2.no). Anlegg i dagen er rimeligere. Vi kan regne med at trikk/bybane som forstadsbane med innslag av tunneller koster ca. 100 mill. kroner pr. holdeplass. (Forprosjekt forlengelse av Bærumsbanen, Akerhus fylke 30. juli 2004) Mange av prosjektene jeg har skissert er allerede lagt inn i ulike finansieringsprogrammer. Likevel tegner jeg opp et grovt overslag for de skisserte infrastruktur-investeringene i metro og trikk. Nyanlegg metro: 56 stasjoner á 450 mill. kroner = f.eks 25,2 mrd kr Nyanlegg trikk/kombibane: 55 holdeplasser á 100 mill kroner = 5,5 mrd kr Tilsammen ca. 31 mrd kr. Endel av prosjektene vil ligge langt frem i tid og avhenge av bl.a strategisk utbyggingsretning. Om en likevel antar jevn utbygging over 20 år betyr det 1,55 mrd kr pr. år. Privat initiativ mai 2006 endringer juni 2007 Knut Olaf Sunde

Oppgraderingsog kapitalbehov 2014 trikk og t-bane. En oppgraderingsrapport utarbeidet av Sporveien Oslo AS

Oppgraderingsog kapitalbehov 2014 trikk og t-bane. En oppgraderingsrapport utarbeidet av Sporveien Oslo AS Oppgraderingsog kapitalbehov 2014 trikk og t-bane En oppgraderingsrapport utarbeidet av Sporveien Oslo AS 2 sporveien sporveien 3 Forord Denne rapporten har som formål å dokumentere utførte tiltak, nødvendige

Detaljer

Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad

Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad 29.4.2013 Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad Indeks: 2007=100 Figur 1. Indeksert utvikling i befolkning, kollektivtrafikk og biltrafikk i Oslo og Akershus, med 2007=100. I Oslo

Detaljer

Fra nav til nettverk 13. august 2015

Fra nav til nettverk 13. august 2015 Fra nav til nettverk 13. august 2015 Side 2 KVU Oslo-Navet har utviklet mulige tiltak for det området i og rundt Oslo som kan betjenes eller betjenes av lokaltog (markert med lyserødt), med hovedvekt på

Detaljer

Trikkens rolle Trikkeprogrammet

Trikkens rolle Trikkeprogrammet Trikkens rolle Trikkeprogrammet Rapport: Trikkens rolle Juni 2015 Rapport Trikkens rolle Juni 2015 Utarbeidet for Trikkeprogrammet av Analyse & Strategi AS Forfattere: Julie Amlie, Espen Martinsen og Ulla

Detaljer

Ruterrapport 2011:15. Versjon 1.0 27.9.2011. Halvårsrapport 01.01. - 30.06. 2011

Ruterrapport 2011:15. Versjon 1.0 27.9.2011. Halvårsrapport 01.01. - 30.06. 2011 Ruterrapport 2011:15 Versjon 1.0 27.9.2011 Halvårsrapport 01.01. - 30.06. 2011 Innhold 1 Innledning... 4 2 Trafikk- og markedsutvikling... 4 2.1 Trafikkutvikling... 4 2.2 Andel kontrollerte passasjerer

Detaljer

Fjordtrikken Sammendragsrapport

Fjordtrikken Sammendragsrapport Sammendragsrapport 2010:2 Utkast Ruterrapport utarbeidet av Sweco Norge AS 23.02.2010 Fjordtrikken Sammendragsrapport Traséutredning og konsekvensvurdering for strekningen Jernbanetorget - Skøyen via Filipstad

Detaljer

KOLLEKTIVBETJENINGSPLAN LAN FOR AKERSHUS 2002-20 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE STOR-OSLO LOKALTRAFIKK AS STATENS VEGVESEN AKERSHUS. Utkast til rapport

KOLLEKTIVBETJENINGSPLAN LAN FOR AKERSHUS 2002-20 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE STOR-OSLO LOKALTRAFIKK AS STATENS VEGVESEN AKERSHUS. Utkast til rapport AKERSHUS FYLKESKOMMUNE STOR-OSLO LOKALTRAFIKK AS STATENS VEGVESEN AKERSHUS KOLLEKTIVBETJENINGSPLAN LAN FOR AKERSHUS 2002-20 2005 05 Utkast til rapport Asplan Viak H2001-026 Oktober 2001 KOLLEKTIVBETJENINGPLAN

Detaljer

Kollektivtrafikkbetjening av Fornebu

Kollektivtrafikkbetjening av Fornebu Ruterrapport 2011:5 Versjon 1.0 13.4.2011 Kollektivtrafikkbetjening av Fornebu Sluttrapport trasé- og konsekvensutredning Forord Akershus fylkeskommune og Oslo kommune ga i mai 2008 Ruter As i oppdrag

Detaljer

Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN. Parsellene: Skøyen Rådhusplassen. Rådhusplassen Jernbanetorget. Januar 2011 rev 06

Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN. Parsellene: Skøyen Rådhusplassen. Rådhusplassen Jernbanetorget. Januar 2011 rev 06 Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN Parsellene: Skøyen Rådhusplassen Rådhusplassen Jernbanetorget Januar 2011 rev 06 2 (41) Illustrasjonen på forsiden er utarbeidet av Placebo Effects AS Oppdragsnr.:

Detaljer

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter#

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter# Ruterrapport 2012:13 Versjon 1.0 09.04.2013 Trafikkplan nordøst Ruter# Innhold 1 Bakgrunn...4 1.1 Bakgrunn og Hensikt...4 1.2 Avgrensning...4 1.3 Visjon...4 1.4 Mål...4 2 Overordnede føringer...6 3 Marked

Detaljer

PLANSTRATEGI FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

PLANSTRATEGI FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS PLANSTRATEGI FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS 07.05.2012 Vedtatt av Oslo bystyre og Akershus fylkesting Foto: Scanpix, Sørumsand 2 Innhold INNHOLD... 3 SAMMENDRAG... 5 BAKGRUNN... 6 MÅL FOR SAMORDNET

Detaljer

Prosjektplan. Konseptvalgutredning om kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiver mot Skedsmo

Prosjektplan. Konseptvalgutredning om kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiver mot Skedsmo Prosjektplan Konseptvalgutredning om kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiver mot Skedsmo 30/04/2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 3 2.1

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS Politisk styringsgruppes forslag til høringsdokument av 23.09.2014 Dette dokumentet er ikke et høringsforslag, men et grunnlag for saksbehandling

Detaljer

Ruterrapport 2012:11. Versjon 1.0 Oktober 2012. Halvårsrapport 2012 01.01-30.06 2012. Ruter#

Ruterrapport 2012:11. Versjon 1.0 Oktober 2012. Halvårsrapport 2012 01.01-30.06 2012. Ruter# Ruterrapport 2012:11 Versjon 1.0 Oktober 2012 Halvårsrapport 2012 01.01-30.06 2012 Ruter# Innhold 1 Sammendrag...5 2 Trafikk- og markedsutvikling...6 2.1 Trafikkutvikling...6 2.2 Andelkontrollertepassasjerermedgyldigbillett...6

Detaljer

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane i Forord Det har vært gjennomført flere utredninger som omhandler bane til Ahus og ulike tverrforbindelser med bane mellom linje 5 til Vestli og linje 2 til Ellingsrudåsen. Denne utredningen er en videreføring

Detaljer

bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning

bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning rapport /// mai 2011 1 Oppdragsgiver Ruter AS Konsulent Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no 4 Innhold FORORD 3 1. BAKGRUNN 5 2. DAGENS SITUASJON

Detaljer

Ruters fortellerverktøy

Ruters fortellerverktøy Trafikantinformasjons- og designprogram for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus (TI) Ruter skal bidra til et funksjonsdyktig og bærekraftig hovedstadsområde ved å tilby bedre samordnet og mer attraktiv

Detaljer

VEDLIKEHOLDS- ETTERSLEP OG KAPITALBEHOV

VEDLIKEHOLDS- ETTERSLEP OG KAPITALBEHOV VEDLIKEHOLDS- ETTERSLEP OG KAPITALBEHOV Infrastruktur T-bane og trikk // 2 1 Kollektivtransportproduksjon AS Forord Innhold På oppdrag av Kollektivtransportproduksjon AS (KTP) utarbeidet Norconsult i 26

Detaljer

Ruterrapport 2015:2. Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016. Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1

Ruterrapport 2015:2. Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016. Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1 Ruterrapport 2015:2 Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016 Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1 Innhold Forord 4 Høye ambisjoner krever stor gjennomføringskraft 4

Detaljer

Årsrapport 2014. Pulsen av Oslo

Årsrapport 2014. Pulsen av Oslo Årsrapport 2014 Pulsen av Oslo 3 Sporveien Årsrapport 2014 Innhold Om Sporveien 6 Sporveissjefen har ordet 8 Sporveien - En suksesshistorie 10 Vårt samfunnsoppdrag 12 Byvekst må skje ved fortetting 14

Detaljer

Foto: Håvard Vikheim. Oslopakke 3. Handlingsprogram 2016 2019. Forslag fra Styringsgruppen for Oslopakke 3. 12. mai 2015 Transport i Oslo og Akershus

Foto: Håvard Vikheim. Oslopakke 3. Handlingsprogram 2016 2019. Forslag fra Styringsgruppen for Oslopakke 3. 12. mai 2015 Transport i Oslo og Akershus Foto: Håvard Vikheim Oslopakke 3 Handlingsprogram 2016 2019 Forslag fra Styringsgruppen for Oslopakke 3 12. mai 2015 Transport i Oslo og Akershus Forord Styringsgruppen for Oslopakke 3 legger med dette

Detaljer

Innfartsparkeringsstrategi

Innfartsparkeringsstrategi Ruterrapport 2010:9 Versjon 2.0 7.10.2010 Innfartsparkeringsstrategi Ruterrapport 2010:8. Innfartsparkeringsstrategi Forord 3 1 Mål 5 2 Situasjonsbilde 7 3 Nærmere situasjonsbeskrivelse 9 3.1 Trafikantene

Detaljer

Oslopakke 3 FORSLAG FRA STYRINGSGRUPPEN FOR OSLOPAKKE 3. Handlingsprogram 2013 2016. 29. juni 2012. Oslo kommune

Oslopakke 3 FORSLAG FRA STYRINGSGRUPPEN FOR OSLOPAKKE 3. Handlingsprogram 2013 2016. 29. juni 2012. Oslo kommune Foto: Olav Fosli Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide Handlingsprogram 2013 2016 Oslopakke 3 FORSLAG FRA STYRINGSGRUPPEN FOR OSLOPAKKE 3 29. juni 2012 Oslo kommune Forord Styringsgruppen

Detaljer

Ruterrapport 2011:18. Versjon 2,0. 23.02.2012. Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter.

Ruterrapport 2011:18. Versjon 2,0. 23.02.2012. Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter. Ruterrapport 2011:18 Versjon 2,0. 23.02.2012 Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter Ruter # SLUTTRAPPORT 2 (71) SENTRUMSPLAN FOR TRIKK OG BUSS SLUTTRAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING

SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING SØNDRE KOLLEKTIVSTRENG /// KONSEPTVURDERING RAPPORT /// JUNI 2010 OPPDRAGSGIVER Oslo kommune Samferdselsetaten Pb. 6703 Etterstad 0609 Oslo www.sam.oslo.kommune.no KONSULENT Plan Urban AS Storgata 8 0155

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 04.06.2014 Tid 14:00 Befaring på Nedre Romerike 4.juni 2014

Detaljer

Venstre i byråd. Politisk regnskap 2011-2013

Venstre i byråd. Politisk regnskap 2011-2013 Venstre i byråd Politisk regnskap 2011-2013 Kollektivtrafikk, idrett, blågrønn by, sykkel, kultur, næring, finans, utdanning, helse og sosial, eldreomsorg og byutvikling 27. februar 2014 Forord Venstre

Detaljer

Prosjektstyringsdokument

Prosjektstyringsdokument Prosjektstyringsdokument 10. juni 2014 Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo For å se virkeligheten klarere må man vende seg bort fra det man har vennet seg til å betrakte

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Ruters tilbud på fjorden

Ruters tilbud på fjorden Ruterrapport 2012:3 Versjon 2.0 16.8.2012 Ruters tilbud på fjorden Ruter# Innhold 1 Innledning 3 2 Historie 4 3 Dagens situasjon 6 4 Strategi 22 5 Fjordbyen 28 6 Nye terminaler i Oslo 30 7 Vurdering av

Detaljer