Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS"

Transkript

1 NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalveien 73 P.bok 5023 Majortuen 0301 Olo NR. 6 JUNI ÅRG. Anlegg Bygg Offhore Tranport og lagring Reur/Miljø Fylkerapporter Indutri Perforerte plater til de flete formål RM Perforering AS RM Perforering AS, Lillevahrkogen 14, 3160 Stokke Telefon: Telefax: E-pot: Byggenytt 52 år Projektleverandøren pør o vi kan Medlem av H-Partner AS Telefon: Innhold: Bergen Hovedbranntajon. Sidene 2 6. Nytt meebygg i Madlaleiren. Sidene 7 9: Returadree: Byggenytt, Potbok 5023 Majortuen, 0301 Olo Bergen Hovedbranntajon Tjeltagården i Sola kommune. Sidene Maxbo Stormarked Lier. Sidene Bauhau etablert på Liertoppen. Sidene Groruddalen Miljøpark. Sidene 18 21: Diakonhjemmet Pykiatrike Sykehu byggetrinn 2. Sidene Ila kole i ny drakt. Sidene 24 25: Foto: Kim Müller Foenhallen i Bjugn kommune. Sidene Divere preemeldinger.

2 2 - BYGGENYTT NR Bergen Hovedbranntajon Av Svein Tore Haugen, Stein Halvoren AS ivilarkitekter MNAL Bergen Hovedbranntajon bygger på og er en videreføring av kontoret 1. premie i åpen arkitektkonkurrane i Branntajonen er lokaliert ved Store Lungegårdvann. Ut over ønket om å kape et heniktmeig og tiltalende anlegg, er ærlig tre overordnede faktorer grunnleggende i utformingen av branntajonen: Tomten kvaliteter med trandlinje mot vannet og torlått utikt mot byfjellene, Ulrikken og Fløyen. Trafikkanlegget dominerende, og negative fremtoning. Anlegget rolle om del av og avlutning av en fremtidig bebyggele og byutvikling. Svaret på oppgaven er en buet form med en tett kjerm tett inntil trafikkanlegget. Denne tenger trafikken ute og kaper et kjermet rom mot vannet. Formen reflekterer de buktende linjeføringene i veiene, amtidig om den følger ytterkanten av tomten tettet mulig for å gi et tørt mulig kjermet område innenfor. Anlegget buede form henvender og åpner eg ogå inviterende mot fremtidig bebyggele, amtidig om formen vil utgjøre en fin avrunding og avlutning av denne bebyggele. Formalt betår anlegget av 4 deler: baen, kjermen, tårnet og broen. Dette formale prinippet er retninggivende for og gjenpeile i uttrykk, Anlegget buede form henvender og åpner eg ogå inviterende mot fremtidig bebyggele, amtidig om formen vil utgjøre en fin avrunding og avlutning av denne bebyggele. Foto: Kim Müller Faadedetalj med Ulriken i bakgrunnen. Skjermen (3. og 4. etaje) er det met fremtredende elementet i anlegget. Den hviler på og vever over okkelen. Skjermen er utformet lik at tak, faade mot vet og dekke mellom 3. og 4. etaje fremtår om ett element. For å fremheve denne formen er den utført i natur kobberbåndtekking. Foto: Kim Müller PROSJEKTERENDE Projekteringgruppeleder og rådgivende ingeniører i byggeteknikk Kritian IV gate 15, 0164 Olo Telefon: Telefak: E-pot: Arkitekter Rådgivende ingeniørerer i elektroteknikk Drammenveien 130 C, 0277 Olo Telefon: Telefak: Rådgivende ingeniør VVS-teknikk og brannikring er utført av---- Engebret vei 5, P.b. 427 Skøyen, 0213 Olo Telefon: Telefak:

3 funkjoner, kontrukjoner og materialbruk. Baen (1. og 2. etaje) betår av kaifronten, plagulvet og okkeletajen om kyter ut av bakken i ør. Den omdanne og løe gradvi opp til bærende kiver og øyler mot nord. Kontrukjonen tiltagende åpenhet mot nord gjenpeiler anlegget åpenhet mot fremtidig bebyggele og byutvikling. Den tiltagende maiviteten mot ør gjenpeiler anlegget funkjon om avlutning av den fremtidige bebyggelen. Baen er i in helhet i platøpt betong. Øvrige elementer er utført i tål og aluminium. Måletting har vært å få fram et robut uttrykk. Den praktike virkomheten knyttet til brannveenet og utrykning er lokaliert til die 2 nederte etajene. Her finne garajer, verkteder, utrykninggarderober, teknike rom og lager. Skjermen (3. og 4. etaje) er det met fremtredende elementet i anlegget. Den hviler på og vever over okkelen. Skjermen er utformet lik at tak, faade mot vet og dekke mellom 3. og 4. etaje fremtår om ett element. For å fremheve denne formen er den utført i natur kobberbåndtekking. Taket er kompakt med cellegla på tålplater. Kobbertekkingen er fetet til metallbrikker i celleglaet. Inni kjermen, i huet 3. og 4. etaje, er brannmannkapene bolig- og oppholdrom, og adminitrative funkjoner. Herfra åpner kjermen eg fulltendig mot plaen, vannet og fjellene. Faaden er i in helhet utført i ubehandlet lerketre og gla. Slanke, dype vertikale tolper fremhever og tydeliggjøre rytmen og den buede formen. Stolpene er vindavtivning for faaden og vinduene, og vinduene er fetet til die tolpene. Taket og himlingen i 3. etaje er vippet opp for ytterligere å åpne mot utikten og fjellene. I 2. etaje er det direkte utgang til balkong fra alle rom. Balkongen er enket ned i kjermen i hele bygningen lengde. Skjermen er bygget i tålkontrukjoner, hulldekkeelementer og tålbjelker med korrugerte plater i taket. Øvrige elementer er i hovedak utført i tre. Måletting har vært å få fram et forfinet, bearbeidet uttrykk, preget av tre, gla og lye flater. Tårnet reier eg fra baen. Den aymmetrik lokalieringen på plaen kaper penning, amtidig om tårnet fungerer om et amlende objekt i anlegget. Utad markerer det en viktig amfunnintitujon. Tårnet vil ogå være et viktig element i anlegget rolle om avlutning av en framtidig bebyggele. Arkitekten artikkel fortetter på ide 6 Bildet fra mar 2006 vier liming av foamgla til takplater for førte gang i Norge. Foto: Bildet om er tatt i april 2006, illutrerer projektet beliggenhet mellom trafikkmakinen på Nygårdtangen og Store Lungegårdvann. Den nye branntajonen er formet om en bue mot majetetike fjell og vannet om en rolig buffer opp mot annen bebyggele og mot ett av de trategike trafikknutepunkter i Bergen. Foto: BYGGENYTT NR Generalentreprien Branntajonen ligger ved tore Lungegårdvann og har godt rundkue til det karakterike landkapet og vil bli et ankerfete for den nye urbane truktur. Hele huet danner et plarom mot vannet. Alle funkjoner er gitt utikt og kontakt med vannet. Bakveggen danner en omkranende hud og ørger for tillhet og lyinnlipp. Branntajonen er et ignalbygg om markerer eg i bybildet. Plangeometri og nitt har tatt utgangpunkt i toplankryet linjeføringer. Planmeig er garaje og det funkjoner plaert i 1. etaje. De tore bilene parkere i nord der meaninen er malet, men de kortete parkere i yd. Videre er garderober/lager etablert i bakkant av garajene. I de øvrige etajer er mannkaparealene etablert i 2. etaje, og kontorer og alarmentral er lokaliert i 3. etaje. Terraer i 2. og 3. etaje bidrar til å bringe dagly inn i bygningen. Alle oppholdarealer er gjort met mulig attraktive og timulerende lik at vakttjeneten blir mer enn ren ventetid. Bygget er oppført i moderne og varige materialer. Meaninen er etablert om en «bae» i bakkant om forankrer bygningen i terrenget. Denne, amt kiveøylene i garajen forkant, er utført i pigmentert betong. Innvendige vegger i 1. etaje er bygget i lette kontrukjoner med malte gipoverflater. På Meaninen er ly tatt inn via glagang mot vet. Overflatene på dekker ertålglattede betongdekker om er impregnert. Oppmerking er gjort etter brannveenet behov. Himlingen er parklet og malt, med nedhengte lyarmaturer. Gymalen gulv er oppfôret heltre parkett, men vegger utført i betong og om lette vegger. Himling er utført med akutik demping med innfelt belyning. I de øvrige etajene er det heltre parkett på gulv. Vegger er utført i malt gip, med innlag av tre, amt ulike typer gla (klart, andblåt/ilketrykk) helt opp mot himling. Kontorfronter er utført i tre og gla. Giphimling er bygd med nødvendig akutik oppdeling. I alarmentralen er det etablert datagulv. Trappene er i betong med lipt overflate med trinn i tre. Yttervegger mot vannet er utført om glafaade. Faade mot vei er i ammenheng med taket om en metalltekket kjerm. Artikkelen fortetter på nete ide Vi har levert faader, tak, dører og vinduer i gla og aluminium + Bergen Hovedbranntajon vakkert beliggende ved Store Lungegårdvann. Bildet er tatt fra Ulriken. Foto: Kim Müller Tlf.: Profiler fra: Gla fra: Skanka Norge AS DK Bergen Koktadveien 29, Potbok 7025, 5020 Bergen Telefon: Telefax: GENERALENTREPENØR Bergen hovedbranntajon

4 4 - BYGGENYTT NR Generalentreprien fortettele fra forrige ide I garajen er det tøpt 160 mm betong på et komprimert kultlag avrettet med and. På gårdplaen utenfor branntajonen er det et afaltert kjøredekke og platøpt betong ved kaifronten. Branntajonen har bæreytem av platøpt betong opp til og med dekke kote + 5,60. På dette er det montert tåløyler og tålbjelker om bæring for hulldekker. Over portene i den fremre faaden tøtte tålbjelkene av et underliggende platøpt betongbjelke for å vekle ut øylelatene fra taket og dekket over. Betongbjelken har en tørte pennvidde på ca. 9 meter. Taket bære av tålfagverk med enteravtand 4,8 5,9 meter om penner omkring 16 meter. På hovedbærerne ligger et ekundært bæreytem av korrugerte tålplater. Branntajonen er avtivet radielt med veggkriver av betong i forbindele med trappejakter og teknike rom. Tangentiell avtiving ivareta med krytag av tål ved den bakre (vetre) dekkekant. Det er bygget en tøttevegg av betongelementer om avlutning av tomten mot jøen. Deler av idefløyen blir liggende under høyete vanntand og er utført vanntett i platøpt betong. Sanitæranlegget er oppdelt i uttyr for ordinært, fettholdig og oljeholdig pillvann. Fettutkiller og oljeutkiller er montert. Avløp fra underetajen er ført til pumpekum før tilknytning til offentlig ledningnett. Av ærlige anlegg nevne høytrykk vakeanlegg i vakehall for rengjøring av brannbiler og uttyr. Alt pillvann føre til utvendig pumpekum for deretter å tilknytte offentlige pillvannledninger. Trykkluftanlegg er intallert i branntajonen med anlegg for indutriell bruk og anlegg for puteluft. Det er intallert flakebank i røykdykkerverkted. Ivann/kuldeanlegg intallert for produkjon av ivann med temperatur 7-12 C for kjøling av ventilajonluft. Kjølemakinen er montert i teknik rom i 1. etaje. Kuldeanlegg er montert i rom med tore varmebelatninger eller om har kjølebehov hele året. Ventilajonanleggene er oppdelt i henhold til rommene funkjoner og bruktider. Anleggene kal tå for ventilering og ikke for oppvarming. Varmegjenvinninganlegg er montert i aggregatene. Speialavug er montert i branntajonen om punktavug i forbindele med veiing, lodding, dreiebenk og øyleborremakin. Tørkeanlegg for tørking av brannklær er etablert. Kontroll- og reguleringanlegg er levert for komplett tyring og regulering av VVS-teknike anlegg inkluive et entralt PC-anlegg for tyring og overvåking. Utvendige VVS-anlegg omfatter utvendige vann, pillvann og overvannledninger i bakken. Alt takvann og overvann føre via rennerluk direkte til jøen. Bygget mate fra egen trafo plaert på tomten. Bygget har nødtrømanlegg medtatt fra ekiterende tajon og ett nytt mindre for alarmentralen peielt. UPS-anlegg er nytt. Utover elkraftteknikeanlegg er det montert: Br a n na la r m a n legg /Adganganlegg / PA-anlegg / Data- og telefonpredenett / Nød- og ledelyanlegg. Det er intallert to heier i bygget. Anleggleder: Kjell Roar Nordvik Driftledere betong : Jørgen Sandal Steinar Gautad Driftleder tømmer : Inge Kauland KS/HMS : Torgeir Skoge Kilde: Skanka Norge AS DK Bergen Fra 110-entralen. Foto: Bergen brannveen, Jan Ove Braktad Sett fra 3. etaje ned til kantinerommet. Foto: Bergen brannveen, Jan Ove Braktad Gaanlegg til øvelefelt er levert og montert av: Potbok 302, 5323 Kleppetø Telefon: Telefak: Mobiltlf.: E-pot:

5 Endelig ny tajon! Følgetongen om ny hovedbranntajon i Bergen har endelig fått en lykkelig lutt. Saken om ny hovedbranntajon i Bergen har verert helt iden 1916 (!) og åtte brannjefer har jobbet med å få en ny tajon. 18. juni 2007 kunne imidlertid brannjef Helge Eidne og brannveenet i Bergen invitere til torlagen offiiell åpning av den flotte hovedbranntajonen. Dette ble feiret med champagne og kake. Mange prominente gjeter fra hele landet var invitert til åpningeremonien. Fylkemann, ordførere, byrådleder repreentanter fra Jutidepartementet, DSB og mange brannjefer fra fjern og nær fikk delta på en tilfull og intereant åpning der en hitorik kavalkade tilbake fra 1600-tallet og fram til i dag var en del av arrangementet. De nye lokalene rommer de flete av tjenetene Bergen brannveen utfører. Her er 110-entralen lokaliert, herfra betjene 30 av Hordalandkommunene. Et eget tabrom til bruk ved tore og kompleke innater har funnet in pla i nær tilknytning til operatørene om betjener entralen, kontormuligheter for nabobrannveen er det ogå funnet pla til. Dette er en nyvinning om vil generere økt amarbeid på tver av kommunegrener. Den nye tajonen rommer kontorfailiteter plaert i tore åpne lye landkap der forebyggende og beredkap er integrert på en lik måte at mulighetene til et uttrakt amarbeid ligger til rette. Speialverkteder, opplæringfailiteter, garajer, vakehall etc. alt det en moderne branntajon trenger, er på pla. Bygget er formet om en bue med front ut mot majetetike fjell og Store Lungegårdvann om en rolig buffer opp mot annen bebyggele. Et ignalbygg er reit, for den nette um av 250 mill. kroner. Stajonen er entrumnær med bakiden mot et av de trategike viktigte trafikk knutepunkt i Bergen, herfra vil en kunne nå alle bydeler på en effektiv måte. Det er all grunn til å ønkebrannjef Helge Eidne og han mannkap, og Bergen befolkning, til lykke med den nye tajonen. Kilde: Bergen Hovedbranntajon ett fra nord. Inni kjermen, i huet 3. og 4. etaje, er brannmannkapene bolig- og oppholdrom, og adminitrative funkjoner. Herfra åpner kjermen eg fulltendig mot plaen, vannet og fjellene. Faaden er i in helhet utført i ubehandlet lerketre og gla. Skjermen er bygget i tålkontrukjoner, hulldekkeelementer og tålbjelker med korrugerte plater i taket. Øvrige elementer er i hovedak utført i tre. Måletting har vært å få fram et forfinet, bearbeidet uttrykk, preget av tre, gla og lye flater. Foto: Kim Müller BYGGENYTT NR Fra den offiielle åpningen 18. juni, her ved ordfører Hermann Friele, brannjef Helge Eidne og byråd for utvikling, Libeth Iveren. Foto: Bildet vier fra kontorlandkapet ved møterommet «Stenderen om både fyik er til tede (kjult) og om grafikk (bildet). Flere rom er uttyrt med lignende grafikk tilknyttet brannveenet gjøren og laden. En Bergentender er for øvrig det uttyr om enke ned i brannkummen for å hente vann. Det er Bergen brannveen informajonanvarlig Jan Ove Braktad, om har utarbeidet deign for grafikk- og kiltprogrammet (e øverte bilde). Foto: Bergen brannveen

6 6 - BYGGENYTT NR Arkitekten artikkel fortettele fra ide 3 Tårnet er en del av brannveenet øvinganlegg. I øvingituajoner røykette trapperommet. Balkongene benytte til retitujon under øvele, og til å øve redning av peroner. Broen penner fritt radiert under kjermen og henger eg på tårnet. Den er løftet et par meter over bakken for viuelt å markere et kille mellom byen og brannveenet område, uten å være en barriere. Løningen kal gi god viuell og opplevelemeig forbindele, men ogå ignaliere tydelig et kille mot et område om krever ærkilte henyn. Byen befolkning vil her trygt kunne følge brannveenet aktiviteter uten å være til hinder. Hovedinngangen er plaert under broen vendt mot forplaen mot byen. Broen inneholder øvingrom om har direkte forbindele til tårnet. Den fungerer ogå om tak over brannveenet parkeringpla. Hovedkontrukjonen er 2 høye fagverkdragere. Øvingrommet er en bok i murt lettklinker lagt opp i dette fagverket. Lettklinker ble valgt fordi det er et materiale om både kan mottå de høye temperaturene i rommet ( grader) og amtidig har iolerende egenkaper. Kledningen på broen er liggende lektekledning i ubehandlet lerk. Uttrykkmeig kal broen fremtå om en kraftig trebjelke. Et viktig grep for utformingen av projektet var en buet form med en tett kjerm tett inntil trafikkanlegget. Denne tenger trafikken ute og kaper et kjermet rom mot vannet. Formen reflekterer de buktende linjeføringene i veiene, amtidig om den følger ytterkanten av tomten tettet mulig for å gi et tørt mulig kjermet område innenfor. Foto: Kim Müller Broen penner fritt radiert under kjermen og henger eg på tårnet. Den er løftet et par meter over bakken for viuelt å markere et kille mellom byen og brannveenet område, uten å være en barriere. Foto: Kim Müller Bildet over vier detalj av faade om vender ut mot forplaen. Til høyre trapperom kledd i tre. Foto: Kim Müller Bildet over vier branntajonen flotte gymal. Brannveenet trenger være i god form. Bildet til høyre detalj av broen med parkering for mindre utrykningbiler. Foto: Kim Müller Tårnet er en del av brannveenet øvinganlegg. I øvingituajoner røykette trapperommet. Balkongene benytte til retitujon under øvele, og til å øve redning av peroner. Foto: Kim Müller Mobilt vakthold er levert av: Storetveitveien 56, Potbok 6191 Potterminal, 5893 Bergen Telefon: Telefax: Leverandør av: Adgangkontroll, TV-overvåking, automatikk og SD-anlegg ved Bergen Hovedbranntajon Kanalveien 88, 5826 Bergen Telefon: Telefax: Kontor- og konferanemøbler i 4. etaje er levert av: Koktadflaten 28, Potbok 128 Koktad, 5863 Bergen Telefon: Telefax: E-pot: Vi takker for oppdraget! Thorolf Blekenberg Malerforretning AS Øvre Fyllingvei 81 A, 5162 Lakevåg Telefon: Telefax: E-pot: Vi brukte maling fra:

7 BYGGENYTT NR Nytt meebygg i Madlaleiren KNM Harald Haarfagre Av Bjarne Ringtad, Code arkitektur a Detalj av hovedfaade mot den overbyggete forplaen hvor inngangene til meene er plaert. Foto: Monica Laren Bygningen form er et reultat av å optimaliere logitikk knyttet til bepining av et høyt antall mannkaper over et begrenet tidrom og ønke om å kape meearealer med optimal åpenhet mot leiren og tilliggende kogområde et offentlig møteted i leiren. Bygget uttrykker en tringent arkitektur gjennom detaljering og materialvalg. De tore glafaadene gjør at opplevelen av meearealene påvirke terkt av dagly og årtid. Bygget form er en enkel firkant om trekker eg i hele tomten bredde. På øriden er det en tor overbygget forpla hvor inngangene til meene er plaert. Mot nord er erviceplaen med varemottak og avfallbehandling. Planen er delt i to hovedoner; kjøkken med driftarealer og meearealene for befal og oldater. Begge meene ligger i et tort rom, men er delt av en glavegg om kan åpne etter behov. Begge meene har kun yttervegg av gla og er ektremt åpne mot leiren og tilliggende kogområde, men kjøkken og inngangparti fremtår om lukkete arealer. Det er fokuert på en kompakt, men flekibel løning om gir korte og rajonelle avtander mellom inngang, buffeter, pieplaer og inn fortettele nete ide ARKITEKT meebygg og varmeentral i Madlaleiren Begge meene ligger i et tort rom, men er delt av en glavegg om kan åpne etter behov. Begge meene har kun yttervegg av gla og er ektremt åpne mot leiren og tilliggende kogområde. Foto: Monica Laren Perpektivtegning: Code arkitektur a Projekteringgruppeleder og rådgiver byggeteknikk B-Conult AS Vibegate 17, Potbok 5019 Majortuen, 0301 Olo Telefon: Telefax: Rådgivende ingeniør i VVS-teknikk Majortuveien 13 A, 0353 Olo Telefon: Telefax: Mannkapmeen har en veggmontert 30 meter lang kuntutmykking om vier rekruttlivet mange gleder og utfordringer. Utmykkingen er laget av kuntneren Chritian Sunde. Kuntneren (født 1966) har hatt en rekke eparatuttillinger og utmykningoppgaver om blant annet teller Nork Landbrukmueum Å (1997), Rikhopitalet (1999), og Frogn videregående kole (2006). Foto: Monica Laren GENERALENTREPRENØR Kvitøygaten 95, 4014 Stavanger Telefon: Telefax:

8 8 - BYGGENYTT NR Plan-/perpektivtegning: Code arkitektur a Det nye meebygget bar bærer itt navn etter panerkipet KNM Harald Haarfagre. Madlaleiren nytt meebygg fortettele fra forrige ide levering/oppvak. Det er ingen kryende bevegelelinjer i organieringen av meene. Buffetene er tilrettelagt for OGB, «operajon grønn bølge» om tilbyr mannkaper og befal et godt og undt mattilbud. Mannkapmeen har en veggmontert 30 meter lang kuntutmykking om vier rekruttlivet mange gleder og utfordringer. Utmykkingen er laget av kuntneren Chritian Sunde. Den kompakte planløningen (4 m 2 pr. piepla) ville ikke vært mulig uten uttrakt bruk av gla i faaden. Glafaaden i kombinajon med innvendig og utvendig materialbruk gir et lyinnfall om er optimaliert både for å kape lyinnfall over hele arealet, men ogå om en optimaliering mot kuntig belyning og effektforbruk. Valgt glatype gir en optimaliering i forhold til godt daglytilkudd og nødvendig avkjerming i forhold til oppvarming. Det er derfor ikke behov for utvendig olavkjerming. Den gjennomnittlige daglyfaktoren i meearealene er å god at daglyet kan benytte om enete lykilde i tore deler av bygget bruktid. Meebygget og varmeentral er kledd med 3 mm aluminium dørkeplater og høyglanede hvite Steniplater. Meen er plaert i killet mellom militær og ivil one og kan derfor bruke i forbindele med ikke militære arrangementer. Plaeringen av ny mee fjerner en betydelig mengde tranport om i dag jenerer leirområdet og underviningmiljøet. Foto: Monica Laren Bildet over vier fra meen om har en kompakt planløning (4 m 2 pr. piepla). ville ikke vært mulig uten uttrakt bruk av gla i faaden. Glafaaden i kombinajon med innvendig og utvendig materialbruk gir et lyinnfall om er optimaliert både for å kape lyinnfall over hele arealet, men ogå om en optimaliering mot kuntig belyning og effektforbruk. Bildet under vier detalj av kuntneren Chritian Sunde utmykning. Foto: Monica Laren Storkjøkkenkonulent Planlegging og arealdiponering Uttyrvurdering CULINARIUM AS Rugdeveien 2, 2032 Maura Tlf.: Fax: Mobiltlf.: E-pot: Rørarbeider utført av: Gamleveien 1, 4018 Stavanger Telefon: Telefax:

9 BYGGENYTT NR Fra meen om har en kokekapaitet for ca enheter. Meen har tolpla til 72 befal og 448 menige. Vi har levert og montert faader og dører i gla og aluminium Foto: Monica Laren Meen er plaert i killet mellom militær og ivil one og kan derfor bruke i forbindele med ikke militære arrangementer. Bildet under vier detalj fra rekreajonområdet med nærkontakt til ly og naturen utenfor. Foto: Monica Laren preemelding: Arbeidet med ny jernbanetunnel mellom Lyaker og Sandvika er i gang Samferdelminiter Liv Signe Navarete avfyrte tirdag den førte dynamittalven på den nye jernbanetunnelen mellom Lyaker og Sandvika. Med dette er foreløpig jernbanen ite del av den tore og viktige utbyggingen i Vetkorridoren tartet. Ferdig utbygd vil toget bidra med å reduere biltrafikken inn og ut av Olo og dermed minke klimautlippene. Nye por vet for Olo vil ogå tyrke peronog godtrafikken på lengre avtander. Det nye dobbeltporet mellom Lyaker og Sandvika blir 6,7 kilometer langt. 5,5 kilometer av trekningen kal gå i tunnel. Totalt vil det nye dobbeltporet mellom Lyaker og Sandvika kote omlag 3,3 milliarder kroner (2008-kroner) og kal etter planen å ferdig i Den nye parellen er en del av dobbeltporutbyggingen gjennom Aker og Bærum. I 2005 ble trekningen Sandvika Aker åpnet for trafikk. I fjor tartet utvidelen av Lyaker tajon fra to til fire por, og nå er man i gang med nytt dobbeltpor mellom Lyaker og Sandvika. Når denne parellen tår ferdig i 2011, vil togene bli fordelt på fire por mellom Lyaker og Aker. Kortere reietid I dag er kapaiteten på den gamle Drammenbanen helt prengt. Det fører til at toggangen ramme av punktlighetproblemer. I tillegg er det i dag ikke mulig å utvide togtilbudet lik at flere kan reie kollektivt ut og inn av Olo vetfra. Ferdig utbygget vil det være mulig å kjøre 26 tog i timen i hver retning mellom Aker og Olo, men dagen grene går på 12 tog pr. time. I tillegg til økt kapaitet og bedre punktlighet, vil nytt dobbeltpor til Lyaker gi en reietid med de rakete togene fra Aker til Olo, på 18 minutter mot i dag 23 minutter. Til ammenligning bruker en billit i dag i ruhtiden i gjennomnitt 54 minutter på amme trekning. Bærum er et av landet tettet befolkede områder, noe om gjør utbyggingen både utfordrende og reurkrevende. Det er mange menneker om bor og ferde rundt anlegget, og for noen vil byggeperioden oppleve ubehagelig til tider. Jernbaneverket leger vekt på at alle om jobber på anlegget bidrar til å minimere ulempene for omgivelene. Det er laget et eget miljøoppfølgingprogram der Jernbaneverket tiller trenge krav til eg elv om utbygger og til deltagende leverandører. Foku på tunnelikkerhet Cirka kubikkmeter med prengtein kal ta ut mellom Lyaker og Sandvika, og det kal tette og ikre. Jernbaneverket rutiner knyttet til geologfaglig inpekjon og oppfølging under tunnelprodukjonen, er ytterlig vektlagt i dette projektet. For ytterligere informajon: Informajonjef Kjell Bakken Telefon: E-pot: Luramyrveien 63, 4313 Sandne Telefon: Telefax: preemelding: Takteinmaen du kan bruke på fuktig taktein Gratulerer med nytt bygg! Vi har levert komplett kjøkken! Kjøle-/luftbehandlinganlegg er intallert av: Den nye takteinmaen på MS-polymerbai fra Würth gjør jobben enklere ved at den ikke trenger tørre overflater ved pålegging. Den hefter godt til tegl, betongtaktein, tål, ink, aluminium, rutfritt, hard PVC, gla og tre. Den inneholder ikke iocyanater, ilikon eller løemidler, er farge- og UV-betandig, luktfri og vannfat. Importør: Würth Norge AS. Tlf: Hjalmar Johanen gate 3, Potbok 1115 Hillevåg, 4095 STAVANGER Telefon: Telefak: Avdeling Stavanger Pedergaten 110, 4014 Stavanger Telefon: Telefax: Det enete denne elatike lime og tettemaen krever, er at underlaget er fritt for mu og fett, og at man jobber innenfor angitt arbeidtemperaturer (5 40 C). Farge: Teglteinrød.

10 10 - BYGGENYTT NR Tjeltagården ved Helletrøanden på Sola Av Ann Karin Tjørholm, Arkitektkontoret Vet AS Tjeltagården er et kombinert næring- og boligprojekt. Dette projektet er det førte i en rekke utbygginger i Tjelta entrum. Tjelta er et mindre tettted ør i Sola kommune. Sentrum blir delt av Kleppeveien, ei av hovedfartårene mellom Foru og Jæren. Fra Tjelta er det kort vei til Foru, Sandne, Sola entrum og Tananger hvor hovedtyngden av arbeidplaene er lokaliert. Fra før var entrum bebygd med eneboliger og noen mindre næringbygg i to etajer, amt kole og idretthall. Alt er lokaliert rundt ett kry. Ved utarbeidele av ny reguleringplan for Tjelta entrum vet, ble det åpnet opp for utbygging på opptil 5 etajer i randonen mot øt og ør. Området har en vak helning mot ør. Fra entrum er det kort vei til jøen og badetrendene. Tomten er utbygd med butikk, heleenter, friør etc. og boliger. Enhetene er etablert innenfor en bygningkropp på 5 etajer. I førte etaje er butikk, friør og heleenter plaert, i de reterende etajene liggerleilighetene. Boligparkeringen legge til parkeringkjeller under næringdelen. Området rommer ogå parkeringareal for næring, manøvreringareal for varelevering og areal avatt til felle grøntareal og lek. Uteareal Adkomten til tomten er fra to ider. Adkomten til næringdelen er direkte fra nye Vigdelveien i ør. Adkomten til boligene er fra nord via nytt boligfelt her. Arealet på vetre ide av bygget er i hovedak avatt til felle lekeareal for boligene. Lang Vigdelveien mot lekearealet er det att opp tøykjerm. All parkering til næringdelen er lagt til ør-, vet- og øtiden av bygget. Vareleveringen til butikken er på øtiden. Alle boligene har hver in parkeringpla og portbod i kjelleren, nedkjøring er fra nord. All gjeteparkering for boligene ligger på nordiden av blokken. Bygningen hovedform, arkitektonik uttrykk Bygningen hovedform er et rektangelformet bygg om ligger i øt-vetretningen. Matbutikken i 1. etaje var Tjeltagården er et kombinert næring- og boligprojekt. Dette projektet er det førte i en rekke utbygginger i Tjelta entrum. Tjelta er et mindre tettted ør i Sola kommune. Foto: Monica Laren ARKITEKT St. Olav gate 20, Potbok 565, 4304 Sandne Telefon: Telefax: E-pot: Rådgiver i brannteknikk Bygningen hovedform er et rektangelformet bygg om ligger i øtvetretningen. Bildet vier gavlfaaden mot vet med ine tore vinduflater om lipper rikelig med ly inn i leilighetene. Foto: Monica Laren TOTALENTREPRENØR Hillevågveien 100, 4016 Stavanger Telefon: Telefax:

11 tyrende for dybden av bygningen. Næringdelen ligger på førte etajeplan, men boligdelen er bygget oppå denne. Næringdelen henvender eg mot ør. Boligene er delt i to kropper, en del om henvender eg mot ør og en kropp om henvender eg mot vet. Bygningen femte etaje om vender mot ør, er inntrukket fra faadelivet og gir tore ørvendte terraer. Bygget ligger i en kråning med fallende terreng mot ør. Terrenget ligger en etaje lavere på øriden enn det gjør på nord-øtre ide. Boligblokken bygge opp om en 3 etajer blokk med en delvi inntrukket 4. etaje. Denne ette på taket til næringdelen om er bygget 1. etaje, totalt er bygget på 5 etajer. Hovedadkomten til leilighetene er fra nord via felle trapperom og valgang. Sportboder, øppelrom og parkering til boligene legge i kjelleretajen. Denne har adkomt via felle trapperom og hei. Leilighetene legge lang en valgang og blir orientert mot ør og vet. Førte og andre leilighetetaje rommer hver 11 3-rom leiligheter i ulik tørrele. Tredje etaje betår av 10 leiligheter av ulik tørrele, 8 3-rom og 2 4- rom. Deler av fjerde leilighetetaje er inntrukket med terraer mot yd. Denne etajen inneholder 2 3-rom, 3 4-rom og 1 5-rom leilighet.totalt er det 38 leiligheter. Leilighetene om har hovedfaade mot vet, har alle fåttbalkonger, men leilighetene om henvender eg mot ør, har fått terraer i leiligheten bredde. Leilighetene om vender mot vet, er trukket noe ut fra gavlvegg til de ørvendte leilighetene. Mellom die blir det på 2. etajeplan en tørre felle terrae. Avtanden mellom de to boligblokkene måtte være av en vi tørrele for å gi nok ly til overommene til de nederte leilighetene. Gavlfaadene fremtår om ganke lukkede, men tuefaaden er åpnet met mulig opp med gla. Dette for å få met mulig ly inn i den forholdvie dype leiligheten. Soverommene er i hovedak orientert mot nord (mot valgang). Faaden mot Kleppeveien (øt) er valgt å holde ganke lukket på grunn av tøy fra trafikken. Vi valgte ogå å bruke tunge materialer i ytterveggen for å dempe denne tøyen. I øtfaaden måtte det ogå ette inn lyddempende vindu. Materialer Ytterveggene i gavlene i boligdelen er utført i betongelement. Hele førte etaje er utført med betongelement i yttervegger, det amme gjelder for trapperommene. Veggene mot valgang og balkong er utført om tømmervegger. Alle killeveggene mellom leilighetene er i betong, det amme er dekkene mellom etajene. fortettele nete ide BYGGENYTT NR Tjeltagården med faade mot nord. Adkomt til boligene kjer fra nord. I forgrunnen grunnarbeider i forbindele med et nytt boligfelt om etablere her. Foto: Monica Laren Alle maler- og gulvarbeidene er utført av: Fra kjøkken-/tueinteriør i toppetaje med tor terrae i hele leiligheten bredde utenfor, og den finete utikt mot landkapet i ør. Foto: Monica Laren Goa Malerervice AS Nådlandknauene 25, 4034 Stavanger Telefon: Telefax: E-pot: Grunn- og utomhuarbeidene er utført av: Bjorhaug Vet, Potbok 14, 4367 Nærbø Telefon: Telefax: Montér Stormarked Foru Makinveien 1, 4033 Stavanger Tlf.: Fax:

12 12 - BYGGENYTT NR Tjeltagården fortettele fra forrige ide Tak over øverte etaje utføre om et elementtak. Boligdelen har trevinduer, men trapperom og næringdel er oppført med aluminiumvinduer og dører. Balkongene har ektra høyt glarekkverk for å oppnå tilfredtillende lydnivå på die. Dette gjelder peielt balkongene om vender mot ør. Farger Bygget er holdt i nøytrale farger. Næringdelen, det vil i Vetblokka har ektra rømningtrapp. 1. etaje, er malt mørk grå, det amme er trappetårnene på nordiden. Eller er gavlvegger malt offwhite, treverket i front, lang valgang og den inntrukne toppetajen er malt ly grå. Den mørke 1. etajen gir bygget en tyngde, amtidig om trappetårnene er med på å bryte opp en eller lang bygningkropp. Arealer Blokken har en grunnflate på ca m 2 Boligblokk, 38 leiligheter ca m 2 Parkeringkjeller inkl. øppelrom ca m 2 Næringareal ca m 2 Total BRA inkl. næring og parkering er ca m 2 Foto: Monica Laren Stålarbeidene er utført av: Breimyra 11, 4340 Bryne Telefon: Telefax: Bygget er holdt i nøytrale farger. Næringdelen, det vil i 1. etaje, er malt mørk grå, det amme er trappetårnene på nordiden. Eller er gavlvegger malt offwhite, treverket i front, lang valgang og den inntrukne toppetajen er malt ly grå. Den mørke 1. etajen gir bygget en tyngde, amtidig om trappetårnene er med på å bryte opp en eller lang bygningkropp. Foto: Monica Laren Terrae med patoral utikt. Foto: Monica Laren Utnitt av faaden mot nord. Her er innkjøringen til boligene garajekjeller. Foto: Monica Laren Byggeteknikk Av Arne Moen, Raugtad AS Raugtad AS har vore engajert av Krue Smith AS om RIB-konulenter i forbindele med bygging av Tjeltagården. I tillegg har Raugtad AS vore engajert av Spenncon AS til å detaljprojektere prefabrikerte øyler, dragere og balkonger. Tjeltagården betår av kjeller for parkering, næringlokaler i 1. etaje og 2 leilighetblokker frå 2. etaje til 5. etaje. Blokk mot vet har 3 leiligheter pr. etaje, blokk mot aut har 8 leiligheter pr. etaje. Toppetajen er trekt inn og har totalt leiligheter. Leilighetblokkene har to felle trapperom, i tillegg har vetblokka ektra rømningtrapp. RIB-projekteringen har betått av projektering av tabilitet og bæreevne, dv. projektering av fundamentplan med tilhøyrande detaljer, tedtøypte kontrukjoner om f.ek. dekker, kjellervegger og killevegger, tålkontrukjoner og montajedetaljer/montajearmering. Ein viktig del av RIB-funkjonen har ogå vore å utarbeida planer og nitt om underlag for detaljprojektering av prefabrikerte kontrukjoner. Horiontale later, vind og keivtilling, ivareta av tive dekkekiver og av avtivende vegger (prefabrikerte og tedtøypte) og av to trapperom/heirom. Stabilitet for blokkene er dokumentert kvar for eg. Bygget er direktefundamentert ved hjelp av punktfundament og åler på bæredyktige maer. Kjellerveggene er tedtøypte (inkl. trapperom), gavlvegger i leilighetene og veggene i 1. etaje betår av prefabrikerte andwichvegger. Sandwichveggene er tøypte med jamntjukke jikt utan øyleoner, t = 190 mm mm + 80 mm. Totalt 430 mm.innvendige vegger i parkeringkjeller og leilighetkiller er tedtøypte. Veggkivene i leilighetene er bærande for dekkene og dei vertikale latene blir overførte til øylene i kjeller og 1. etaje. Kjelleren er tilbakefylt lik at ein går inn i næringlokalene i 1. etaje frå terrengnivå. På nordiden er det tøypt tøttemurer langmed nedkøyringen til parkeringkjelleren. Dekket over kjeller og dekke over 1. etaje betår av hulldekker, iolert på overide med påtøyp i 1. etaje og oppfort med bjelkelag i 2. eatje. Deler av dekke over 2. etaje er terraer for leilighetene i 3. etaje. Dekker i leilighetblokk mot vet er armert med pennkabler, medan leilighetblokk mot aut er armert med lakkarmering. Lengte pennvidde på dekkene er 7.5 m. Golv i 5. etaje er oppfort med bjelkelag. Etterom toppleilighetene er trekt inn er deler av yttertak i 5. etaje terrae for leilighetene i 5. etaje. Yttertak over 5. etaje er utført i lett-kontrukjoner, unntatt veggkivene mellom leilighetene. Søyler og dragere er i tål og takplatene er levert av Lett-tak. Takplatene er prefabrikerte og har penn på opptil ca. 10 m. Balkonger for vetblokka er prefabrikerte, med inntøypte luker og riter. Balkongene har inntøypte tålprofiler om er inntøypt i dekkene. Svalgangene og balkongene for autblokka er tedtøpte med inntøypt iolajon om kuldebrobryter i dekke mot leilighetene. Søyler og dragere i dekke over parkering og dekke over 1. etaje er prefabrikerte. Dragerne er pennarmerte med hyller om bygger kun 200 mm under dekke.dekke i næringlokale er dimenjonert for 5,0 kn/m² i nyttelat, utvendige areal 4,0 kn/m² og innvedig i leilighetene 2,0 kn/ m². Det er ikkje tilrettelagt for ytterlegare utvidele eller påbygning. Fliarbeider i boliger er utført av: Tømrerarbeidene er utført av: Alle rørleggerarbeidene er utført av: Håland Vet, Potbok 270, 4349 Bryne Telefon: Telefax: Lagerveien 18, 4033 Stavanger Telefon: Telefax: Gamleveien 68, 4315 Sandne Telefon: Telefax:

13 BYGGENYTT NR Maxbo med nytt tormarked i Lier, Drammen Det er en voldom aktivitet på byggevaremarkedet med nyetableringer og utvidele av allerede ekiterende byggevarehu. Ikke mint i Olo-området og omkringliggende folkerike Øtlandområder, er konkurranen nå beinhard. Utenlandke torkonern gjør eg terkt gjeldende. Allerede i 2005 kjøpte finke Keko Norgro Handel AS (enere Byggmakker Norge AS) om hadde tor lanering av Byggmakker Økern i vår. Svenke Byggmax har nylig etablert eg i Olo-området med to åkalte «drive-in varehu. Og den tyke giganten Bauhau er etablert på Liertoppen med Norden tørte byggevarehu. Maxbo ligger heller ikke på latiden. I Lier, for ekempel, er Maxbo ekiterende byggevarehu moderniert og utvidet med nytt bygg for å tilpae eg byggevarekjeden tormarkedkonept. Maxbo Stormarked Lier er nå det femte i rekken. I en amtale med Byggenytt opplyer adminitrerende direktør Tom Borthen i Løvenkiold Handel AS at Maxbo Stormarked Lier er en fortettele av en trategi om over flere år er utviklet i elkapet, og om holder tø kur. Strategien har 3 pilarer: Sating på tore enheter, holde fat ved gode erfaringer og bygge videre på dem, og imøtekomme kundene behov for tadig tørre vareutvalg og bedre ervice. Maxbo Stormarked Lier er et godt ekempel på vårt tormarkedkonept om kal betjene både private og profejonelle kunder. Elementer om ny innredning, nye entra for inpirajon, auditorium for opplæring, en kafé og flere nye varegrupper gjør at varehuet fremtår om et moderne, løningorientert, inpirerende og meget kundevennlig bo- og byggevarehu, forteller Borthen. Maxbo Stormarked Lier har gjennom utbygging og nybygg vokt fra et areal på ca m 2 til ca m 2. Varehuet har 3 klare atningområder. Verktøy for indutri, bygg/trelat for det profejonelle markedet, amt å utvikle et tadig mer moderne byggevarehu for den private forbruker. Alle bilder i reportajen: Byggenytt Med in unike beliggenhet på Huebyletta med olid lokal forankring, men ogå med lett tilgjengelighet fra et tørre omland, kommer det utvidete og ominnredete varehuet, med et tort vareutvalg og mange nye varegrupper. til å tyrke Maxbo Stormarked Lier poijon om et av ditriktet tørte bo- og byggevarehu, fremholder Borthen. Det nye tormarkedanlegget har elvagt ogå en egen proffhall hvor all pakking av ordre til våre proffkunder vil foregå, og en egen hall hvor håndverkkundene elv kan hente ine varer etter behov. I det hele tatt er det lagt ned mye arbeid og omtanke i å kape et fremtidrettet og kundevennlig varehu lik at Maxbo Stormarked Lier kan være et viktig tilkudd til kjeden tormarkedkonept, tilføyer Borthen. Vi kal være bet på å gi råd og veiledning. Det kal være enkelt og trivelig å handle. Betjening, innredning og ekponering av produktene kal gi inpirajon. Og it, men ikke mint, vareutvalget kal være tort og bredt. Dette koneptet treffer ifølge Borthen markedet på rett ted og til rett tid. Innredning og interiør er tore egmenter i markedet nå, og på die områdene er det ofte kvinnene om følger med på hva om rører eg av trender og nye produkter, og følgelig betemmer hvordan hjemmet kal innrede. Derfor må fokueringen målrette. Vi må derfor kjenne vår beøkeletid og legge alt til rette for å imøtekomme kundene behov, og kundene er kravtore, ier Borthen. Borthen opplyer videre at det er fortettele nete ide Helt peiell eller ganke alminnelig, vi har løningen til ditt byggeprojekt Varehuet tilbyr et tort vareutvalg om det er lett å kaffe eg overikt over, en erviceinntilt betjening og en liten kafé hvor man kan itte ned og nyte en forfrikning og en liten matbit. TOTALENTREPRENØR Vi gratulerer byggherren med et flott projekt og takker for godt amarbeid! Projekt- og byggeledele er utført av: BRANNSIKKERT SKUM Sandwichpaneler om kombinerer mineralullen brannikkerhet med polyurethankum iolering og tyrke. ThyenKrupp leverer alle paneler med PIR-kum om oppfyller brannmyndighetene krav opp til BD-60. Det finner du ikke andre teder, å ring bare til o innen du bygger, (+45) Vebjørn vei 5, 3400 Lier Telefon: Telefax: Fagerlia 30, Potbok 575 Brakerøya, 3002 Drammen Telefon: Telefax: E-pot: ThyenKrupp Byggeytem A/S Mercurvej 12A, DK-9530 Støvring

14 14 - BYGGENYTT NR viktig for Løvenkiold Handel å utvikle Maxbo Stormarked Lier om har en geografik beliggenhet om paer meget godt inn i elkapet trategi og tilrettelegge for en tilnærming til moderne varehudrift. Virkomheten i Lier omatte i 2006 for 176 millioner kroner og målettingen nå etter at virkomheten er utvidet med tormarkedkoneptet, er å nå en ometning på ca. 250 millioner kroner i løpet av Løvenkiold Handel AS driver kjedekoneptene Maxbo, Maxbo Stormarked, Maxbo Proff og Malia med en iteleddometning totalt i 2006 på nærmere 5 milliarder kroner (ek. mva) fordelt på totalt 120 utalg. Men virkomheten er foratt i terk vekt og nyetableringer og utvideler tår nærmet i kø i tiden fremover. Borthen nevner blant annet Maxbo Stormarked Alna om nart er ferdigtilt og den tore utvidelen av Maxbo Stormarked Vækerø om ferdigtille til høten. Videre ate det på et nytt tormaked i Olo yd/øt uten at det tadfete nærmere. I Kritianand er imidlertid etablering av nytt tormarked i 2009 offentlig kjent. I tillegg arbeide det med planer om flere etableringer av tormarkeder. Avlutningvi nevner Borthen Maxbo Proff om er en vært viktig del av Løvenkiold Handel virkomhet. Det hele tartet med å utvikle et peialiert anlegg i det tore entrallageret på Foum for profejonelle kunder. I dag har Maxbo Proff 5 peialierte enheter i tillegg til Foum, i byene Bergen, Åleund, Trondheim, Gjøvik og Skien. I tillegg er alle Maxbo varehu tilknyttet proffkoneptet. Maxbo Proff er kredderydde enheter for å møte de krav og ønker om regionale og landdekkende entreprenører, lokale håndverkbedrifter amt borettlag og elvbyggere har til effektivitet og kotnadbepareler. Ifølge Borthen kan Maxbo Proff tilby de profejonelle kundene peialierte anlegg med medarbeidere om har 100% foku på den profejonelle kunden produktønker, logitikkløninger og fagkompetane Ett av det nye tormarkedet romlige uteplaer om gjør det lett å finne fram og handle det man trenger. Stort anlegg gir god overikt og lett handel. Anlegget har profejonell avfallbehandling. Taktekkingen er utført av: Protan Tak AS Potbok 420 Brakerøya, 3002 Drammen Telefon: Telefax: E-pot: Vi gratulerer vår amarbeidpartner Maxbo Lier, Drammen med et nytt, elegant og meget funkjonelt byggevarehu. Veidekke Gjenvinning er tolte av å være rikdekkende totalleverandør av avfallløninger til Maxbo Løvenkiold. Takk for tilliten. Logo og faadeutrutning i flott ampill. Varme-, anitær- og prinkleranlegg er utført av: WILHELMSEN & SØNNER AS Potbok 273 Økern, 0511 Olo Telefon: Telefax: Tegleverkveien 1, 3400 Lier Telefon: Telefax: E-pot:

15 BYGGENYTT NR Parkmeige uteområder gjorde fotorunden for Byggenytt utendte til en fornøyele på den fine ommerdagen. Vi er totalleverandør av butikkinnredninger Utikt fra den tore meaninen hvor forkjellige uttillinger er plaert. Arkitekt for det nye byggevarehuet er Sivilarkitekt Trond Foen AS preemelding: Kona betemmer hufargen Ingen tvil om hvem om betemmer når huet kal male. I en ny underøkele fra Jotun, varer kun en proent av kvinnene at de lar andre i familien betemme fargevalget. Ni proent av norke menn varer det amme. 17 proent mener fargen til naboen hu er den viktigte faktoren for fargevalget. Vår/ommer er høyeong for humaling og Jotun preenterer derfor en helt ferk underøkele om nordmenn fargevalg på huet. Over halvparten av norke hueiere har kiftet hufarge en gang. Naturen og omgivelene er den viktigte faktoren for valg av farge, men hele 17 proent velger på bakgrunn av hva lag farge naboen har og totalt fem proent velger altå ut fra hva andre i familien liker. Jotun etter i die dager full foku på hufarger og arrangerer blant annet en nettkonkurrane der premien er fargerådgivning og maling av huet. Idéen er å få folk til å tenke mer over valg av farger når de kal male huet. - Underøkelen vier at folk er bevite på å velge hufarge etter natur og omgivele. Men ogå huet til og tidepoke er viktig for fargevalget, ier fargejef Libeth Laren i Jotun. Lye farger er klart met utbredt i Norge, men mørke farger og tranparante beier er på full fart inn om de mer trendy valgene, mener fargejefen. (I underøkelen varer 22 proent at man har valgt fargen fordi de yne den er fin, at den er trendy og av andre etetike åraker.) Laren oppfordrer folk til å følge egen mak og til, mer enn trender og moter, men yne gjerne flere kan være noe mer dritige, ikke mint på huet make-up, de åkalte taffajefargene. Jo tørre kontrater i fargene, jo mer yne detaljene. Og i det tore og hele vil mørke farger dempe og lye farger fremheve. Jotun har laget en egen nettløning (på no) der du kan boltre deg i farger og tete ut ulike fargekombinajoner på ulike hu. Det kan være mart og en del billigere enn om du må male huet på nytt. Jotun inndeler ine hufarger etter eonger Vårfarger er frike og klare farger om paer til mer moderne hu om ligger for eg elv med mye vegetajon rundt. De terkete fargene bør velge med omhu lik at de ikke kommer i konflikt med nabohuene. Sommerfarger er myke, dye fargetoner om gir et dempet, olbleket inntrykk av kandinavik kytmiljø. Høtfargene er varme farger og er inpirert av norke tradijoner. Fargene er terke og paer godt i områder med rik vegetajon eller i landlige omgiveler. Vinterfarger er tatt ut av naturen egne fargenyaner. Fargene paer peielt godt i terreng med grantrær eller mye vegetajon og kaper harmoni og ikke kontrat til omgivelene. Noen retninglinjer for fargevalg Mørke farger er moderne igjen. Mørke farger kjuler og gjør at huet glir lett inn i omgivelene. Karnapp og tilbygg yne ikke å godt derom de blir malt i en mørk farge. Ønker du at huet kal gå met mulig i ett med omgivelene bør huet få en naturfarge om grønt, brunt eller naturbei. Beifargene har varme jordfarger og gir tømmervegger farger i pakt med naturen. Svart farge glir godt inn i fjellandkapet. Man kan ogå velge tranparente farger om fremhever trukturen i treverket, men gir et naturlig og levende inntrykk. Lye farger yne bet fordi lye farger reflekterer olog daglyet bet. Hvitt eller lye farger bruke gjerne for å fremheve fine gamle hu eller detaljer. Lye hu har en tenden til å virke tørre en mørke hu. Ved valg av taffajefarger bør man ikke velge farger med for tore kontrater. Egghvit er en fin taffajefarge for både nye og gamle hu. Staffajefarge påføre vindukarmer, takrenner og grunnmur. Eldre og tradijonrike hu kan gjerne ha to taffajefarger. Vindukarmer kan få en farge, men litverk og andre detaljer kan få en annen. Gjenta gjerne takteinfargen på inngangdøren. I tettbygde trøk eller i områder med rekkehu kan man male huene forkjellig fra amme palett og å velge en felle taffajefarge til alle huene. For å oppnå et fokueringpunkt på huet kan inngangdøren male i en annen farge enn huet. Jo høyere grunnmur, deto viktigere blir fargen da den yne å godt. Ta henyn til bredden på litverket ved valg av taffajefarge. Mal gjerne detaljer på uteplaen i forkjellige farger ut i fra amme palett om hufargen. For mer informajon: Kontakt Jotun fargejef: Libeth Laren tlf.: STÅLKONSTRUKSJONENE er utført av: Lye farger er klart met utbredt i Norge, men mørke farger og tranparente beier er på full fart inn om de mer trendy fargevalgene. Foto: Jotun Ryghgaten 6 A, 3050 Mjøndalen Telefon: Telefax: E-pot.

16 16 - BYGGENYTT NR Bauhau vel etablert på Liertoppen Av ivilarkitekt Bjarte Ågedal, Arkitektkompaniet AS Bakgrunn og planproe Eiendommen Gjellebekk N1 var en ca. 130 dekar tor kogeiendom beliggende inntil Liertoppen kjøpeenter og E18. Selkapet Avenue Eiendom AS kjøpte eiendommen i 2004 med formål å utvikle området. Det forelå da en reguleringplan fra 1996 med reguleringklauul om utbygging til indutri-/ lager og kontormål. Tomten var delt i to av en fylkekommunal plan for en fremtidig tilretteleggele av viltkorridor over E18. Eiendommen hadde gjennom årene gjennomgått flere eierkifter og mange planer var fremmet. Imidlertid hadde alle projektforøk endt med havari. Den nye eieren, Avenue Eiendom, gjennomførte en kommeriell analye hvor de konkluderte med at eiendommen ville egne eg vært godt til plakrevende handel. Selkapet hovedakjonær, Tore Kjell Drangland var kjent med at flere av de tørte internajonale byggvarekjedene arbeidet intent med å få til in førte etablering i Norge. I tillegg til at det i kommuneplan forelå retrikjoner mot handel for området, forelå det ogå politik vedtak om forbud mot alle typer nyetableringer for handel på Liertoppen. Videre var alle tidligere eiere forøk på å omregulere tomten til plakrevende handel kontant avlått av kommunen adminitrajon og politike utvalg. Det tyke byggvarehuet Bauhau hadde ett år tidligere ogå forøkt å gjennomføre en planproe med formål å omregulere til plakrevende handel, men planene ble møtt med tor mottand og avlått. Som man er av bildet klarer elv ikke et tort vidvinkelobjektiv å fange hele Bauhau in lengde. Dette til tro, beluttet Avenue Eiendom å ville igangette en bred planproe mot omregulering til plakrevende handel. Selkapet gjennomførte en trategik referanejekk i regionen og ammenatte på denne bakgrunn en tverrfaglig projektgruppe. Arkitektkompaniet AS ble valgt til å være utførende proearkitekt og foretå projekteringledele. Med bakgrunn i foreliggende kommuneplan og politike vedtak mot handel avkrevde Lier kommune planavdeling i forkant at det kulle gjennomføre en politik planavklaring med øknad om anledning til å igangette den aktuelle planproeen. I tillegg til innledningvi tore mottander mot planformålet plakrevende handel, forelå det ogå kompleke problemtillinger og kepi med henyn til trafikkavløning, kapaitet på infratruktur og viltkorridoren omfang, plaering og utførele. Det ble i denne anledning ogå engajert viltfaglig ekpertie om gjennomførte en omfattende planutredning. Etter en lengre politik proe, vedtok planutvalget i kommunen, høten 2004, at de var prinipielt imøtekommende til kommende omreguleringproe. Den 10. mai 2005 vedtok utvalget å legge omøkte omreguleringforlag ut til offentlig etteryn. Alle bilder i reportajen: Byggenytt Planen ble endelig vedtatt høten 2005 og ca. 2 uker etter vedtaket forelå ogå godkjennele på innendte rammeøknad for nytt byggvarehu. Det tørte byggvarehuet i Norden og Bauhau førte etablering i Norge. Bauhau I og med dette vedtaket var Avenue Eiendom kontraktforplikteler utført og eiendommen ble olgt til det tyke byggvarekonernet Bauhau. Bauhau er et av Europa ledende foretak i byggevaremarkedet. Selkapet ometter årlig for ca. 30 milliarder kr, og har ca medarbeidere. Selkapet har et generelt fat projektkonept for ine ignalbygg, om i tillegg til det klimatike tore varehuet ogå inneholder en egen hageavdeling og et eget Vi har tått for maling av tål og betong ved projektet, og takker for oppdraget. BYGGELEDELSE Potbok 58 Lilleaker, 0216 Olo Telefon: Telefax: Rådgivende ingeniører i elektroteknikk Bauhau er et av Europa ledende foretak i byggevaremarkedet. Selkapet ometter årlig for ca. 30 milliarder kroner og har ca medarbeidere. Etableringen på Liertoppen er allerede en uke, og Bauhau har nå beluttet å etablere itt nete byggvarehu i Norge, og Arkitektkompaniet AS er engajert for å bitå elkapet med dette. Sigdalveien, 3340 Åmot Telefon: Telefax: Mobiltlf.: E-pot: Vi har levert og intallert vare- og peronhei på Bauhau varehu, Liertoppen Roenkrantzgata 75, 3018 Drammen Telefon: Telefax: Bekkelagkaia 2, 0193 Olo Telefon: Telefax:

Innhold: Dette er faktisk en skole! Bjørnholt skole. Sidene 2 9: Persbråten videregående skole. Sidene 10 13:

Innhold: Dette er faktisk en skole! Bjørnholt skole. Sidene 2 9: Persbråten videregående skole. Sidene 10 13: Innhold: Bjørnholt kole. Sidene 2 9: Dette er faktik en kole! Perbråten videregående kole. Sidene 10 13: Ettertad videregående kole. Sidene 14 16: Bøler flerbrukhall. Sidene 17 19: Tortad kole. Sidene

Detaljer

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r l ø n n o g ø k o n o m i p r o e e r Outourcing M a g a i n e t 1/07 nr. 2 BPO: Lønnom utetting av forretningproeer O U T S O U R C I N G G I R F O K U S PÅ E G E N K J E R N E V I R K S O M H E T Annonebilag

Detaljer

aaaaaa Årsmelding 2012 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

aaaaaa Årsmelding 2012 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2012 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere Forrige ide Nete ide Innhold NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere.

Detaljer

NARF Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening. Styret i NARF

NARF Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening. Styret i NARF Nete ide Innhold NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening a Forrige ide a a a Nete ide a a a Innhold a a 2 Styret i NARF NARF er profejon- og branjeforeningen for autorierte regnkapførere og regnkapbedrifter.

Detaljer

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Årmelding 2010 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere. Våre oppgaver er å bygge kompetane, videreutvikle branjen, legge til rette for

Detaljer

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2013 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige ide Nete ide Innhold 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere

Detaljer

Hele bilaget er en annonse utgitt av Klima- og forurensningsdirektoratet. Farlige stoffer i julegavene. Du kan gjøre en FORSKJELL. -makes you visible

Hele bilaget er en annonse utgitt av Klima- og forurensningsdirektoratet. Farlige stoffer i julegavene. Du kan gjøre en FORSKJELL. -makes you visible Farlige toffer i julegavene Du kan gjøre en FORSKJELL Skadelige toffer i kroppen Bruk makten din! Tip for trygge leker ide 6 7 ide 8 9 ide 11 -make you viible Bilaget ditribuere ammen med Aftenpoten deember

Detaljer

...Optimal behandling av tregulv

...Optimal behandling av tregulv Katalog no. 1...Optimal behandling av tregulv Omo Hardvokoljer Produkter for profejonelle Renhold og periodik vedlikehold ... P r o d u k t e g e n k a p e r Omoprodukter Ivaretar treet naturlige uteende

Detaljer

Tidsskrift for medlemmer av Munn- og halskreftforeningen

Tidsskrift for medlemmer av Munn- og halskreftforeningen Munn og mæle NR. 4/2010 13. ÅRGANG Tidkrift for medlemmer av Munn- og halkreftforeningen REDAKTØREN HAR ORDET En travel høt ISSN 1891-9529 Munn og mæle utgi av Munnog halkreftforeningen Anvarlig redaktør:

Detaljer

we make ideas come to life Perforering uten grenser RMIG AS Telefon: 33 33 66 66 info.no@rmig.com www.rmig.com Byggenytt 58 år

we make ideas come to life Perforering uten grenser RMIG AS Telefon: 33 33 66 66 info.no@rmig.com www.rmig.com Byggenytt 58 år NR. 6 2013 58. ÅRG. we make ideas come to life Designet for 60 års levetid! NORWEGIAN BUILDING NEWS Perforering uten grenser Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri

Detaljer

Tidsskrift for medlemmer av Munn og halskreftforeningen NR. 2/2010 13. ÅRGANG LANDSMØTE 2010 NLFLS LANDSKURS 2010 SAMTALEGRUPPE FOR MUNNHULEOPERERTE

Tidsskrift for medlemmer av Munn og halskreftforeningen NR. 2/2010 13. ÅRGANG LANDSMØTE 2010 NLFLS LANDSKURS 2010 SAMTALEGRUPPE FOR MUNNHULEOPERERTE Munn og æle NR. 2/2010 13. ÅRGANG NLFLS LANDSKURS 2010 SAMTALEGRUPPE FOR MUNNHULEOPERERTE EVALUERING AV LANDSKURSET TOR WOLDS CD LANDSMØTE 2010 MEDLEMMENE HAR ORDET Tidkrift for edleer av Munn og halkreftforeningen

Detaljer

we make ideas come to life Perforering uten grenser RMIG AS Telefon: 33 33 66 66 info.no@rmig.com www.rmig.com Byggenytt 58 år Profilbygget Kuben K22

we make ideas come to life Perforering uten grenser RMIG AS Telefon: 33 33 66 66 info.no@rmig.com www.rmig.com Byggenytt 58 år Profilbygget Kuben K22 NR. 5 2013 58. ÅRG. we make ideas come to life Designet for 60 års levetid! NORWEGIAN BUILDING NEWS Perforering uten grenser Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri

Detaljer

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 3 2009 54. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no Perforerte

Detaljer

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 5 2008 53. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no Perforerte

Detaljer

Kostnadsminimering og porteføljeforvaltning for en markedsaggregator i spotmarkedet

Kostnadsminimering og porteføljeforvaltning for en markedsaggregator i spotmarkedet Kotnadminimering og porteføljeforvaltning for en markedaggregator i potmarkedet Chritian L. Svendby Indutriell økonomi og teknologiledele Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Ageir Tomagard, IØT Norge teknik-naturvitenkapelige

Detaljer

we make ideas come to life Perforering uten grenser RMIG AS Telefon: 33 33 66 66 info.no@rmig.com www.rmig.com Byggenytt 58 år

we make ideas come to life Perforering uten grenser RMIG AS Telefon: 33 33 66 66 info.no@rmig.com www.rmig.com Byggenytt 58 år NR. 1 2013 58. ÅRG. we make ideas come to life Designet for 60 års levetid! NORWEGIAN BUILDING NEWS Perforering uten grenser Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri

Detaljer

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 2 2009 54. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no Telenor Arena

Detaljer

husene folk snakker om Leveransebeskrivelse 15.07.2014

husene folk snakker om Leveransebeskrivelse 15.07.2014 huene folk nakker om Leveranebekrivele 15.07.2014 Leveranebekrivele 15.07.2014 SIDEOVERSIKT Anvarrett 3 Generelt 3 Bjelkelag gulv 4 Bjelkelag himling 4 Yttervegger i tre 5 Innervegger i tre 5 Tak/taktekking

Detaljer

Portalbygget IT Fornebu

Portalbygget IT Fornebu NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 6 2009 54. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no Portalbygget

Detaljer

Perforerte plater til de fleste formål RMIG AS

Perforerte plater til de fleste formål RMIG AS NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 4 2010 55. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no Perforerte

Detaljer

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 1 JANUAR 2008 53. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no Perforerte

Detaljer

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 11/12 NOV./DES. 2007 52. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no

Detaljer

Perforerte plater til de fleste formål RMIG AS

Perforerte plater til de fleste formål RMIG AS NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 6 2010 55. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no Perforerte

Detaljer

60 år Levetid! Perforerte plater til de fleste formål RMIG AS

60 år Levetid! Perforerte plater til de fleste formål RMIG AS NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 1 2012 57. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no 60 år Levetid!

Detaljer

60 år Levetid! Perforering uten grenser. RMIG AS Telefon: 33 33 66 66 info.no@rmig.com www.rmig.com

60 år Levetid! Perforering uten grenser. RMIG AS Telefon: 33 33 66 66 info.no@rmig.com www.rmig.com NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 7/8 2012 57. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no Karenslyst

Detaljer

Forside: Arkitekt Odd Magne Vatne, Aros AS, Sandnes. Arkitekt: Skaara Arkitekter AS, v/kim Skaara og Hanne Gøytil Lund

Forside: Arkitekt Odd Magne Vatne, Aros AS, Sandnes. Arkitekt: Skaara Arkitekter AS, v/kim Skaara og Hanne Gøytil Lund Murhus i Leca Arkitekt: Skaara Arkitekter AS, v/kim Skaara og Hanne Gøytil Lund Forside: Arkitekt Odd Magne Vatne, Aros AS, Sandnes Stein på stein Allerede som barn skaper vi med byggeklosser fantasifulle

Detaljer

Turnhallen. Bedriftsblad for Stoltz - Sommeren 2007

Turnhallen. Bedriftsblad for Stoltz - Sommeren 2007 Bedriftsblad for Stoltz - Sommeren 2007 Turnhallen BALANSEKUNST PÅ HØYT NIVÅ.. Gamle turnhallen rehabiliteres og bygges om til næringsarealer og bolig. Samlet areal ca 6500 m 2 Stoltz Entreprenør AS utfører

Detaljer

I S O L A K U N D E M A G A S I N

I S O L A K U N D E M A G A S I N Aktør I S O L A K U N D E M A G A S I N NR 2 NOVEMBER 2003 INTERVJUET: Harald Tyrdal Optimera Bygger for morgendagen SIDE 4 AKTUELT: Platon RadonStop Komplett løsning mot Radon og Fukt SIDE 8 TROND BØHLERENGEN

Detaljer

Enkelte steder er helt spesielle. Du kjenner det allerede på utsiden. Det er noe med alt det grønne. Omgivelsene, lyset, følelsen av folkeliv og ro

Enkelte steder er helt spesielle. Du kjenner det allerede på utsiden. Det er noe med alt det grønne. Omgivelsene, lyset, følelsen av folkeliv og ro Enkelte steder er helt spesielle. Du kjenner det allerede på utsiden. Det er noe med alt det grønne. Omgivelsene, lyset, følelsen av folkeliv og ro på en gang. Og når du kommer inn; rom og løsninger som

Detaljer

.Operaen Leca og flytende sparkel fra maxit. .Nye husleverandører Satser på mur. .maxit Komfortgulv Skreddersydd for Norge

.Operaen Leca og flytende sparkel fra maxit. .Nye husleverandører Satser på mur. .maxit Komfortgulv Skreddersydd for Norge bygg bedre informasjon og ideer fra maxit 1/2006 Bygg i mur.operaen Leca og flytende sparkel fra maxit.nye husleverandører Satser på mur.maxit Komfortgulv Skreddersydd for Norge 1.Murhus Varmt i mur på

Detaljer