Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS"

Transkript

1 NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalveien 73 P.bok 5023 Majortuen 0301 Olo NR. 6 JUNI ÅRG. Anlegg Bygg Offhore Tranport og lagring Reur/Miljø Fylkerapporter Indutri Perforerte plater til de flete formål RM Perforering AS RM Perforering AS, Lillevahrkogen 14, 3160 Stokke Telefon: Telefax: E-pot: Byggenytt 52 år Projektleverandøren pør o vi kan Medlem av H-Partner AS Telefon: Innhold: Bergen Hovedbranntajon. Sidene 2 6. Nytt meebygg i Madlaleiren. Sidene 7 9: Returadree: Byggenytt, Potbok 5023 Majortuen, 0301 Olo Bergen Hovedbranntajon Tjeltagården i Sola kommune. Sidene Maxbo Stormarked Lier. Sidene Bauhau etablert på Liertoppen. Sidene Groruddalen Miljøpark. Sidene 18 21: Diakonhjemmet Pykiatrike Sykehu byggetrinn 2. Sidene Ila kole i ny drakt. Sidene 24 25: Foto: Kim Müller Foenhallen i Bjugn kommune. Sidene Divere preemeldinger.

2 2 - BYGGENYTT NR Bergen Hovedbranntajon Av Svein Tore Haugen, Stein Halvoren AS ivilarkitekter MNAL Bergen Hovedbranntajon bygger på og er en videreføring av kontoret 1. premie i åpen arkitektkonkurrane i Branntajonen er lokaliert ved Store Lungegårdvann. Ut over ønket om å kape et heniktmeig og tiltalende anlegg, er ærlig tre overordnede faktorer grunnleggende i utformingen av branntajonen: Tomten kvaliteter med trandlinje mot vannet og torlått utikt mot byfjellene, Ulrikken og Fløyen. Trafikkanlegget dominerende, og negative fremtoning. Anlegget rolle om del av og avlutning av en fremtidig bebyggele og byutvikling. Svaret på oppgaven er en buet form med en tett kjerm tett inntil trafikkanlegget. Denne tenger trafikken ute og kaper et kjermet rom mot vannet. Formen reflekterer de buktende linjeføringene i veiene, amtidig om den følger ytterkanten av tomten tettet mulig for å gi et tørt mulig kjermet område innenfor. Anlegget buede form henvender og åpner eg ogå inviterende mot fremtidig bebyggele, amtidig om formen vil utgjøre en fin avrunding og avlutning av denne bebyggele. Formalt betår anlegget av 4 deler: baen, kjermen, tårnet og broen. Dette formale prinippet er retninggivende for og gjenpeile i uttrykk, Anlegget buede form henvender og åpner eg ogå inviterende mot fremtidig bebyggele, amtidig om formen vil utgjøre en fin avrunding og avlutning av denne bebyggele. Foto: Kim Müller Faadedetalj med Ulriken i bakgrunnen. Skjermen (3. og 4. etaje) er det met fremtredende elementet i anlegget. Den hviler på og vever over okkelen. Skjermen er utformet lik at tak, faade mot vet og dekke mellom 3. og 4. etaje fremtår om ett element. For å fremheve denne formen er den utført i natur kobberbåndtekking. Foto: Kim Müller PROSJEKTERENDE Projekteringgruppeleder og rådgivende ingeniører i byggeteknikk Kritian IV gate 15, 0164 Olo Telefon: Telefak: E-pot: Arkitekter Rådgivende ingeniørerer i elektroteknikk Drammenveien 130 C, 0277 Olo Telefon: Telefak: Rådgivende ingeniør VVS-teknikk og brannikring er utført av---- Engebret vei 5, P.b. 427 Skøyen, 0213 Olo Telefon: Telefak:

3 funkjoner, kontrukjoner og materialbruk. Baen (1. og 2. etaje) betår av kaifronten, plagulvet og okkeletajen om kyter ut av bakken i ør. Den omdanne og løe gradvi opp til bærende kiver og øyler mot nord. Kontrukjonen tiltagende åpenhet mot nord gjenpeiler anlegget åpenhet mot fremtidig bebyggele og byutvikling. Den tiltagende maiviteten mot ør gjenpeiler anlegget funkjon om avlutning av den fremtidige bebyggelen. Baen er i in helhet i platøpt betong. Øvrige elementer er utført i tål og aluminium. Måletting har vært å få fram et robut uttrykk. Den praktike virkomheten knyttet til brannveenet og utrykning er lokaliert til die 2 nederte etajene. Her finne garajer, verkteder, utrykninggarderober, teknike rom og lager. Skjermen (3. og 4. etaje) er det met fremtredende elementet i anlegget. Den hviler på og vever over okkelen. Skjermen er utformet lik at tak, faade mot vet og dekke mellom 3. og 4. etaje fremtår om ett element. For å fremheve denne formen er den utført i natur kobberbåndtekking. Taket er kompakt med cellegla på tålplater. Kobbertekkingen er fetet til metallbrikker i celleglaet. Inni kjermen, i huet 3. og 4. etaje, er brannmannkapene bolig- og oppholdrom, og adminitrative funkjoner. Herfra åpner kjermen eg fulltendig mot plaen, vannet og fjellene. Faaden er i in helhet utført i ubehandlet lerketre og gla. Slanke, dype vertikale tolper fremhever og tydeliggjøre rytmen og den buede formen. Stolpene er vindavtivning for faaden og vinduene, og vinduene er fetet til die tolpene. Taket og himlingen i 3. etaje er vippet opp for ytterligere å åpne mot utikten og fjellene. I 2. etaje er det direkte utgang til balkong fra alle rom. Balkongen er enket ned i kjermen i hele bygningen lengde. Skjermen er bygget i tålkontrukjoner, hulldekkeelementer og tålbjelker med korrugerte plater i taket. Øvrige elementer er i hovedak utført i tre. Måletting har vært å få fram et forfinet, bearbeidet uttrykk, preget av tre, gla og lye flater. Tårnet reier eg fra baen. Den aymmetrik lokalieringen på plaen kaper penning, amtidig om tårnet fungerer om et amlende objekt i anlegget. Utad markerer det en viktig amfunnintitujon. Tårnet vil ogå være et viktig element i anlegget rolle om avlutning av en framtidig bebyggele. Arkitekten artikkel fortetter på ide 6 Bildet fra mar 2006 vier liming av foamgla til takplater for førte gang i Norge. Foto: Bildet om er tatt i april 2006, illutrerer projektet beliggenhet mellom trafikkmakinen på Nygårdtangen og Store Lungegårdvann. Den nye branntajonen er formet om en bue mot majetetike fjell og vannet om en rolig buffer opp mot annen bebyggele og mot ett av de trategike trafikknutepunkter i Bergen. Foto: BYGGENYTT NR Generalentreprien Branntajonen ligger ved tore Lungegårdvann og har godt rundkue til det karakterike landkapet og vil bli et ankerfete for den nye urbane truktur. Hele huet danner et plarom mot vannet. Alle funkjoner er gitt utikt og kontakt med vannet. Bakveggen danner en omkranende hud og ørger for tillhet og lyinnlipp. Branntajonen er et ignalbygg om markerer eg i bybildet. Plangeometri og nitt har tatt utgangpunkt i toplankryet linjeføringer. Planmeig er garaje og det funkjoner plaert i 1. etaje. De tore bilene parkere i nord der meaninen er malet, men de kortete parkere i yd. Videre er garderober/lager etablert i bakkant av garajene. I de øvrige etajer er mannkaparealene etablert i 2. etaje, og kontorer og alarmentral er lokaliert i 3. etaje. Terraer i 2. og 3. etaje bidrar til å bringe dagly inn i bygningen. Alle oppholdarealer er gjort met mulig attraktive og timulerende lik at vakttjeneten blir mer enn ren ventetid. Bygget er oppført i moderne og varige materialer. Meaninen er etablert om en «bae» i bakkant om forankrer bygningen i terrenget. Denne, amt kiveøylene i garajen forkant, er utført i pigmentert betong. Innvendige vegger i 1. etaje er bygget i lette kontrukjoner med malte gipoverflater. På Meaninen er ly tatt inn via glagang mot vet. Overflatene på dekker ertålglattede betongdekker om er impregnert. Oppmerking er gjort etter brannveenet behov. Himlingen er parklet og malt, med nedhengte lyarmaturer. Gymalen gulv er oppfôret heltre parkett, men vegger utført i betong og om lette vegger. Himling er utført med akutik demping med innfelt belyning. I de øvrige etajene er det heltre parkett på gulv. Vegger er utført i malt gip, med innlag av tre, amt ulike typer gla (klart, andblåt/ilketrykk) helt opp mot himling. Kontorfronter er utført i tre og gla. Giphimling er bygd med nødvendig akutik oppdeling. I alarmentralen er det etablert datagulv. Trappene er i betong med lipt overflate med trinn i tre. Yttervegger mot vannet er utført om glafaade. Faade mot vei er i ammenheng med taket om en metalltekket kjerm. Artikkelen fortetter på nete ide Vi har levert faader, tak, dører og vinduer i gla og aluminium + Bergen Hovedbranntajon vakkert beliggende ved Store Lungegårdvann. Bildet er tatt fra Ulriken. Foto: Kim Müller Tlf.: Profiler fra: Gla fra: Skanka Norge AS DK Bergen Koktadveien 29, Potbok 7025, 5020 Bergen Telefon: Telefax: GENERALENTREPENØR Bergen hovedbranntajon

4 4 - BYGGENYTT NR Generalentreprien fortettele fra forrige ide I garajen er det tøpt 160 mm betong på et komprimert kultlag avrettet med and. På gårdplaen utenfor branntajonen er det et afaltert kjøredekke og platøpt betong ved kaifronten. Branntajonen har bæreytem av platøpt betong opp til og med dekke kote + 5,60. På dette er det montert tåløyler og tålbjelker om bæring for hulldekker. Over portene i den fremre faaden tøtte tålbjelkene av et underliggende platøpt betongbjelke for å vekle ut øylelatene fra taket og dekket over. Betongbjelken har en tørte pennvidde på ca. 9 meter. Taket bære av tålfagverk med enteravtand 4,8 5,9 meter om penner omkring 16 meter. På hovedbærerne ligger et ekundært bæreytem av korrugerte tålplater. Branntajonen er avtivet radielt med veggkriver av betong i forbindele med trappejakter og teknike rom. Tangentiell avtiving ivareta med krytag av tål ved den bakre (vetre) dekkekant. Det er bygget en tøttevegg av betongelementer om avlutning av tomten mot jøen. Deler av idefløyen blir liggende under høyete vanntand og er utført vanntett i platøpt betong. Sanitæranlegget er oppdelt i uttyr for ordinært, fettholdig og oljeholdig pillvann. Fettutkiller og oljeutkiller er montert. Avløp fra underetajen er ført til pumpekum før tilknytning til offentlig ledningnett. Av ærlige anlegg nevne høytrykk vakeanlegg i vakehall for rengjøring av brannbiler og uttyr. Alt pillvann føre til utvendig pumpekum for deretter å tilknytte offentlige pillvannledninger. Trykkluftanlegg er intallert i branntajonen med anlegg for indutriell bruk og anlegg for puteluft. Det er intallert flakebank i røykdykkerverkted. Ivann/kuldeanlegg intallert for produkjon av ivann med temperatur 7-12 C for kjøling av ventilajonluft. Kjølemakinen er montert i teknik rom i 1. etaje. Kuldeanlegg er montert i rom med tore varmebelatninger eller om har kjølebehov hele året. Ventilajonanleggene er oppdelt i henhold til rommene funkjoner og bruktider. Anleggene kal tå for ventilering og ikke for oppvarming. Varmegjenvinninganlegg er montert i aggregatene. Speialavug er montert i branntajonen om punktavug i forbindele med veiing, lodding, dreiebenk og øyleborremakin. Tørkeanlegg for tørking av brannklær er etablert. Kontroll- og reguleringanlegg er levert for komplett tyring og regulering av VVS-teknike anlegg inkluive et entralt PC-anlegg for tyring og overvåking. Utvendige VVS-anlegg omfatter utvendige vann, pillvann og overvannledninger i bakken. Alt takvann og overvann føre via rennerluk direkte til jøen. Bygget mate fra egen trafo plaert på tomten. Bygget har nødtrømanlegg medtatt fra ekiterende tajon og ett nytt mindre for alarmentralen peielt. UPS-anlegg er nytt. Utover elkraftteknikeanlegg er det montert: Br a n na la r m a n legg /Adganganlegg / PA-anlegg / Data- og telefonpredenett / Nød- og ledelyanlegg. Det er intallert to heier i bygget. Anleggleder: Kjell Roar Nordvik Driftledere betong : Jørgen Sandal Steinar Gautad Driftleder tømmer : Inge Kauland KS/HMS : Torgeir Skoge Kilde: Skanka Norge AS DK Bergen Fra 110-entralen. Foto: Bergen brannveen, Jan Ove Braktad Sett fra 3. etaje ned til kantinerommet. Foto: Bergen brannveen, Jan Ove Braktad Gaanlegg til øvelefelt er levert og montert av: Potbok 302, 5323 Kleppetø Telefon: Telefak: Mobiltlf.: E-pot:

5 Endelig ny tajon! Følgetongen om ny hovedbranntajon i Bergen har endelig fått en lykkelig lutt. Saken om ny hovedbranntajon i Bergen har verert helt iden 1916 (!) og åtte brannjefer har jobbet med å få en ny tajon. 18. juni 2007 kunne imidlertid brannjef Helge Eidne og brannveenet i Bergen invitere til torlagen offiiell åpning av den flotte hovedbranntajonen. Dette ble feiret med champagne og kake. Mange prominente gjeter fra hele landet var invitert til åpningeremonien. Fylkemann, ordførere, byrådleder repreentanter fra Jutidepartementet, DSB og mange brannjefer fra fjern og nær fikk delta på en tilfull og intereant åpning der en hitorik kavalkade tilbake fra 1600-tallet og fram til i dag var en del av arrangementet. De nye lokalene rommer de flete av tjenetene Bergen brannveen utfører. Her er 110-entralen lokaliert, herfra betjene 30 av Hordalandkommunene. Et eget tabrom til bruk ved tore og kompleke innater har funnet in pla i nær tilknytning til operatørene om betjener entralen, kontormuligheter for nabobrannveen er det ogå funnet pla til. Dette er en nyvinning om vil generere økt amarbeid på tver av kommunegrener. Den nye tajonen rommer kontorfailiteter plaert i tore åpne lye landkap der forebyggende og beredkap er integrert på en lik måte at mulighetene til et uttrakt amarbeid ligger til rette. Speialverkteder, opplæringfailiteter, garajer, vakehall etc. alt det en moderne branntajon trenger, er på pla. Bygget er formet om en bue med front ut mot majetetike fjell og Store Lungegårdvann om en rolig buffer opp mot annen bebyggele. Et ignalbygg er reit, for den nette um av 250 mill. kroner. Stajonen er entrumnær med bakiden mot et av de trategike viktigte trafikk knutepunkt i Bergen, herfra vil en kunne nå alle bydeler på en effektiv måte. Det er all grunn til å ønkebrannjef Helge Eidne og han mannkap, og Bergen befolkning, til lykke med den nye tajonen. Kilde: Bergen Hovedbranntajon ett fra nord. Inni kjermen, i huet 3. og 4. etaje, er brannmannkapene bolig- og oppholdrom, og adminitrative funkjoner. Herfra åpner kjermen eg fulltendig mot plaen, vannet og fjellene. Faaden er i in helhet utført i ubehandlet lerketre og gla. Skjermen er bygget i tålkontrukjoner, hulldekkeelementer og tålbjelker med korrugerte plater i taket. Øvrige elementer er i hovedak utført i tre. Måletting har vært å få fram et forfinet, bearbeidet uttrykk, preget av tre, gla og lye flater. Foto: Kim Müller BYGGENYTT NR Fra den offiielle åpningen 18. juni, her ved ordfører Hermann Friele, brannjef Helge Eidne og byråd for utvikling, Libeth Iveren. Foto: Bildet vier fra kontorlandkapet ved møterommet «Stenderen om både fyik er til tede (kjult) og om grafikk (bildet). Flere rom er uttyrt med lignende grafikk tilknyttet brannveenet gjøren og laden. En Bergentender er for øvrig det uttyr om enke ned i brannkummen for å hente vann. Det er Bergen brannveen informajonanvarlig Jan Ove Braktad, om har utarbeidet deign for grafikk- og kiltprogrammet (e øverte bilde). Foto: Bergen brannveen

6 6 - BYGGENYTT NR Arkitekten artikkel fortettele fra ide 3 Tårnet er en del av brannveenet øvinganlegg. I øvingituajoner røykette trapperommet. Balkongene benytte til retitujon under øvele, og til å øve redning av peroner. Broen penner fritt radiert under kjermen og henger eg på tårnet. Den er løftet et par meter over bakken for viuelt å markere et kille mellom byen og brannveenet område, uten å være en barriere. Løningen kal gi god viuell og opplevelemeig forbindele, men ogå ignaliere tydelig et kille mot et område om krever ærkilte henyn. Byen befolkning vil her trygt kunne følge brannveenet aktiviteter uten å være til hinder. Hovedinngangen er plaert under broen vendt mot forplaen mot byen. Broen inneholder øvingrom om har direkte forbindele til tårnet. Den fungerer ogå om tak over brannveenet parkeringpla. Hovedkontrukjonen er 2 høye fagverkdragere. Øvingrommet er en bok i murt lettklinker lagt opp i dette fagverket. Lettklinker ble valgt fordi det er et materiale om både kan mottå de høye temperaturene i rommet ( grader) og amtidig har iolerende egenkaper. Kledningen på broen er liggende lektekledning i ubehandlet lerk. Uttrykkmeig kal broen fremtå om en kraftig trebjelke. Et viktig grep for utformingen av projektet var en buet form med en tett kjerm tett inntil trafikkanlegget. Denne tenger trafikken ute og kaper et kjermet rom mot vannet. Formen reflekterer de buktende linjeføringene i veiene, amtidig om den følger ytterkanten av tomten tettet mulig for å gi et tørt mulig kjermet område innenfor. Foto: Kim Müller Broen penner fritt radiert under kjermen og henger eg på tårnet. Den er løftet et par meter over bakken for viuelt å markere et kille mellom byen og brannveenet område, uten å være en barriere. Foto: Kim Müller Bildet over vier detalj av faade om vender ut mot forplaen. Til høyre trapperom kledd i tre. Foto: Kim Müller Bildet over vier branntajonen flotte gymal. Brannveenet trenger være i god form. Bildet til høyre detalj av broen med parkering for mindre utrykningbiler. Foto: Kim Müller Tårnet er en del av brannveenet øvinganlegg. I øvingituajoner røykette trapperommet. Balkongene benytte til retitujon under øvele, og til å øve redning av peroner. Foto: Kim Müller Mobilt vakthold er levert av: Storetveitveien 56, Potbok 6191 Potterminal, 5893 Bergen Telefon: Telefax: Leverandør av: Adgangkontroll, TV-overvåking, automatikk og SD-anlegg ved Bergen Hovedbranntajon Kanalveien 88, 5826 Bergen Telefon: Telefax: Kontor- og konferanemøbler i 4. etaje er levert av: Koktadflaten 28, Potbok 128 Koktad, 5863 Bergen Telefon: Telefax: E-pot: Vi takker for oppdraget! Thorolf Blekenberg Malerforretning AS Øvre Fyllingvei 81 A, 5162 Lakevåg Telefon: Telefax: E-pot: Vi brukte maling fra:

7 BYGGENYTT NR Nytt meebygg i Madlaleiren KNM Harald Haarfagre Av Bjarne Ringtad, Code arkitektur a Detalj av hovedfaade mot den overbyggete forplaen hvor inngangene til meene er plaert. Foto: Monica Laren Bygningen form er et reultat av å optimaliere logitikk knyttet til bepining av et høyt antall mannkaper over et begrenet tidrom og ønke om å kape meearealer med optimal åpenhet mot leiren og tilliggende kogområde et offentlig møteted i leiren. Bygget uttrykker en tringent arkitektur gjennom detaljering og materialvalg. De tore glafaadene gjør at opplevelen av meearealene påvirke terkt av dagly og årtid. Bygget form er en enkel firkant om trekker eg i hele tomten bredde. På øriden er det en tor overbygget forpla hvor inngangene til meene er plaert. Mot nord er erviceplaen med varemottak og avfallbehandling. Planen er delt i to hovedoner; kjøkken med driftarealer og meearealene for befal og oldater. Begge meene ligger i et tort rom, men er delt av en glavegg om kan åpne etter behov. Begge meene har kun yttervegg av gla og er ektremt åpne mot leiren og tilliggende kogområde, men kjøkken og inngangparti fremtår om lukkete arealer. Det er fokuert på en kompakt, men flekibel løning om gir korte og rajonelle avtander mellom inngang, buffeter, pieplaer og inn fortettele nete ide ARKITEKT meebygg og varmeentral i Madlaleiren Begge meene ligger i et tort rom, men er delt av en glavegg om kan åpne etter behov. Begge meene har kun yttervegg av gla og er ektremt åpne mot leiren og tilliggende kogområde. Foto: Monica Laren Perpektivtegning: Code arkitektur a Projekteringgruppeleder og rådgiver byggeteknikk B-Conult AS Vibegate 17, Potbok 5019 Majortuen, 0301 Olo Telefon: Telefax: Rådgivende ingeniør i VVS-teknikk Majortuveien 13 A, 0353 Olo Telefon: Telefax: Mannkapmeen har en veggmontert 30 meter lang kuntutmykking om vier rekruttlivet mange gleder og utfordringer. Utmykkingen er laget av kuntneren Chritian Sunde. Kuntneren (født 1966) har hatt en rekke eparatuttillinger og utmykningoppgaver om blant annet teller Nork Landbrukmueum Å (1997), Rikhopitalet (1999), og Frogn videregående kole (2006). Foto: Monica Laren GENERALENTREPRENØR Kvitøygaten 95, 4014 Stavanger Telefon: Telefax:

8 8 - BYGGENYTT NR Plan-/perpektivtegning: Code arkitektur a Det nye meebygget bar bærer itt navn etter panerkipet KNM Harald Haarfagre. Madlaleiren nytt meebygg fortettele fra forrige ide levering/oppvak. Det er ingen kryende bevegelelinjer i organieringen av meene. Buffetene er tilrettelagt for OGB, «operajon grønn bølge» om tilbyr mannkaper og befal et godt og undt mattilbud. Mannkapmeen har en veggmontert 30 meter lang kuntutmykking om vier rekruttlivet mange gleder og utfordringer. Utmykkingen er laget av kuntneren Chritian Sunde. Den kompakte planløningen (4 m 2 pr. piepla) ville ikke vært mulig uten uttrakt bruk av gla i faaden. Glafaaden i kombinajon med innvendig og utvendig materialbruk gir et lyinnfall om er optimaliert både for å kape lyinnfall over hele arealet, men ogå om en optimaliering mot kuntig belyning og effektforbruk. Valgt glatype gir en optimaliering i forhold til godt daglytilkudd og nødvendig avkjerming i forhold til oppvarming. Det er derfor ikke behov for utvendig olavkjerming. Den gjennomnittlige daglyfaktoren i meearealene er å god at daglyet kan benytte om enete lykilde i tore deler av bygget bruktid. Meebygget og varmeentral er kledd med 3 mm aluminium dørkeplater og høyglanede hvite Steniplater. Meen er plaert i killet mellom militær og ivil one og kan derfor bruke i forbindele med ikke militære arrangementer. Plaeringen av ny mee fjerner en betydelig mengde tranport om i dag jenerer leirområdet og underviningmiljøet. Foto: Monica Laren Bildet over vier fra meen om har en kompakt planløning (4 m 2 pr. piepla). ville ikke vært mulig uten uttrakt bruk av gla i faaden. Glafaaden i kombinajon med innvendig og utvendig materialbruk gir et lyinnfall om er optimaliert både for å kape lyinnfall over hele arealet, men ogå om en optimaliering mot kuntig belyning og effektforbruk. Bildet under vier detalj av kuntneren Chritian Sunde utmykning. Foto: Monica Laren Storkjøkkenkonulent Planlegging og arealdiponering Uttyrvurdering CULINARIUM AS Rugdeveien 2, 2032 Maura Tlf.: Fax: Mobiltlf.: E-pot: Rørarbeider utført av: Gamleveien 1, 4018 Stavanger Telefon: Telefax:

9 BYGGENYTT NR Fra meen om har en kokekapaitet for ca enheter. Meen har tolpla til 72 befal og 448 menige. Vi har levert og montert faader og dører i gla og aluminium Foto: Monica Laren Meen er plaert i killet mellom militær og ivil one og kan derfor bruke i forbindele med ikke militære arrangementer. Bildet under vier detalj fra rekreajonområdet med nærkontakt til ly og naturen utenfor. Foto: Monica Laren preemelding: Arbeidet med ny jernbanetunnel mellom Lyaker og Sandvika er i gang Samferdelminiter Liv Signe Navarete avfyrte tirdag den førte dynamittalven på den nye jernbanetunnelen mellom Lyaker og Sandvika. Med dette er foreløpig jernbanen ite del av den tore og viktige utbyggingen i Vetkorridoren tartet. Ferdig utbygd vil toget bidra med å reduere biltrafikken inn og ut av Olo og dermed minke klimautlippene. Nye por vet for Olo vil ogå tyrke peronog godtrafikken på lengre avtander. Det nye dobbeltporet mellom Lyaker og Sandvika blir 6,7 kilometer langt. 5,5 kilometer av trekningen kal gå i tunnel. Totalt vil det nye dobbeltporet mellom Lyaker og Sandvika kote omlag 3,3 milliarder kroner (2008-kroner) og kal etter planen å ferdig i Den nye parellen er en del av dobbeltporutbyggingen gjennom Aker og Bærum. I 2005 ble trekningen Sandvika Aker åpnet for trafikk. I fjor tartet utvidelen av Lyaker tajon fra to til fire por, og nå er man i gang med nytt dobbeltpor mellom Lyaker og Sandvika. Når denne parellen tår ferdig i 2011, vil togene bli fordelt på fire por mellom Lyaker og Aker. Kortere reietid I dag er kapaiteten på den gamle Drammenbanen helt prengt. Det fører til at toggangen ramme av punktlighetproblemer. I tillegg er det i dag ikke mulig å utvide togtilbudet lik at flere kan reie kollektivt ut og inn av Olo vetfra. Ferdig utbygget vil det være mulig å kjøre 26 tog i timen i hver retning mellom Aker og Olo, men dagen grene går på 12 tog pr. time. I tillegg til økt kapaitet og bedre punktlighet, vil nytt dobbeltpor til Lyaker gi en reietid med de rakete togene fra Aker til Olo, på 18 minutter mot i dag 23 minutter. Til ammenligning bruker en billit i dag i ruhtiden i gjennomnitt 54 minutter på amme trekning. Bærum er et av landet tettet befolkede områder, noe om gjør utbyggingen både utfordrende og reurkrevende. Det er mange menneker om bor og ferde rundt anlegget, og for noen vil byggeperioden oppleve ubehagelig til tider. Jernbaneverket leger vekt på at alle om jobber på anlegget bidrar til å minimere ulempene for omgivelene. Det er laget et eget miljøoppfølgingprogram der Jernbaneverket tiller trenge krav til eg elv om utbygger og til deltagende leverandører. Foku på tunnelikkerhet Cirka kubikkmeter med prengtein kal ta ut mellom Lyaker og Sandvika, og det kal tette og ikre. Jernbaneverket rutiner knyttet til geologfaglig inpekjon og oppfølging under tunnelprodukjonen, er ytterlig vektlagt i dette projektet. For ytterligere informajon: Informajonjef Kjell Bakken Telefon: E-pot: Luramyrveien 63, 4313 Sandne Telefon: Telefax: preemelding: Takteinmaen du kan bruke på fuktig taktein Gratulerer med nytt bygg! Vi har levert komplett kjøkken! Kjøle-/luftbehandlinganlegg er intallert av: Den nye takteinmaen på MS-polymerbai fra Würth gjør jobben enklere ved at den ikke trenger tørre overflater ved pålegging. Den hefter godt til tegl, betongtaktein, tål, ink, aluminium, rutfritt, hard PVC, gla og tre. Den inneholder ikke iocyanater, ilikon eller løemidler, er farge- og UV-betandig, luktfri og vannfat. Importør: Würth Norge AS. Tlf: Hjalmar Johanen gate 3, Potbok 1115 Hillevåg, 4095 STAVANGER Telefon: Telefak: Avdeling Stavanger Pedergaten 110, 4014 Stavanger Telefon: Telefax: Det enete denne elatike lime og tettemaen krever, er at underlaget er fritt for mu og fett, og at man jobber innenfor angitt arbeidtemperaturer (5 40 C). Farge: Teglteinrød.

10 10 - BYGGENYTT NR Tjeltagården ved Helletrøanden på Sola Av Ann Karin Tjørholm, Arkitektkontoret Vet AS Tjeltagården er et kombinert næring- og boligprojekt. Dette projektet er det førte i en rekke utbygginger i Tjelta entrum. Tjelta er et mindre tettted ør i Sola kommune. Sentrum blir delt av Kleppeveien, ei av hovedfartårene mellom Foru og Jæren. Fra Tjelta er det kort vei til Foru, Sandne, Sola entrum og Tananger hvor hovedtyngden av arbeidplaene er lokaliert. Fra før var entrum bebygd med eneboliger og noen mindre næringbygg i to etajer, amt kole og idretthall. Alt er lokaliert rundt ett kry. Ved utarbeidele av ny reguleringplan for Tjelta entrum vet, ble det åpnet opp for utbygging på opptil 5 etajer i randonen mot øt og ør. Området har en vak helning mot ør. Fra entrum er det kort vei til jøen og badetrendene. Tomten er utbygd med butikk, heleenter, friør etc. og boliger. Enhetene er etablert innenfor en bygningkropp på 5 etajer. I førte etaje er butikk, friør og heleenter plaert, i de reterende etajene liggerleilighetene. Boligparkeringen legge til parkeringkjeller under næringdelen. Området rommer ogå parkeringareal for næring, manøvreringareal for varelevering og areal avatt til felle grøntareal og lek. Uteareal Adkomten til tomten er fra to ider. Adkomten til næringdelen er direkte fra nye Vigdelveien i ør. Adkomten til boligene er fra nord via nytt boligfelt her. Arealet på vetre ide av bygget er i hovedak avatt til felle lekeareal for boligene. Lang Vigdelveien mot lekearealet er det att opp tøykjerm. All parkering til næringdelen er lagt til ør-, vet- og øtiden av bygget. Vareleveringen til butikken er på øtiden. Alle boligene har hver in parkeringpla og portbod i kjelleren, nedkjøring er fra nord. All gjeteparkering for boligene ligger på nordiden av blokken. Bygningen hovedform, arkitektonik uttrykk Bygningen hovedform er et rektangelformet bygg om ligger i øt-vetretningen. Matbutikken i 1. etaje var Tjeltagården er et kombinert næring- og boligprojekt. Dette projektet er det førte i en rekke utbygginger i Tjelta entrum. Tjelta er et mindre tettted ør i Sola kommune. Foto: Monica Laren ARKITEKT St. Olav gate 20, Potbok 565, 4304 Sandne Telefon: Telefax: E-pot: Rådgiver i brannteknikk Bygningen hovedform er et rektangelformet bygg om ligger i øtvetretningen. Bildet vier gavlfaaden mot vet med ine tore vinduflater om lipper rikelig med ly inn i leilighetene. Foto: Monica Laren TOTALENTREPRENØR Hillevågveien 100, 4016 Stavanger Telefon: Telefax:

11 tyrende for dybden av bygningen. Næringdelen ligger på førte etajeplan, men boligdelen er bygget oppå denne. Næringdelen henvender eg mot ør. Boligene er delt i to kropper, en del om henvender eg mot ør og en kropp om henvender eg mot vet. Bygningen femte etaje om vender mot ør, er inntrukket fra faadelivet og gir tore ørvendte terraer. Bygget ligger i en kråning med fallende terreng mot ør. Terrenget ligger en etaje lavere på øriden enn det gjør på nord-øtre ide. Boligblokken bygge opp om en 3 etajer blokk med en delvi inntrukket 4. etaje. Denne ette på taket til næringdelen om er bygget 1. etaje, totalt er bygget på 5 etajer. Hovedadkomten til leilighetene er fra nord via felle trapperom og valgang. Sportboder, øppelrom og parkering til boligene legge i kjelleretajen. Denne har adkomt via felle trapperom og hei. Leilighetene legge lang en valgang og blir orientert mot ør og vet. Førte og andre leilighetetaje rommer hver 11 3-rom leiligheter i ulik tørrele. Tredje etaje betår av 10 leiligheter av ulik tørrele, 8 3-rom og 2 4- rom. Deler av fjerde leilighetetaje er inntrukket med terraer mot yd. Denne etajen inneholder 2 3-rom, 3 4-rom og 1 5-rom leilighet.totalt er det 38 leiligheter. Leilighetene om har hovedfaade mot vet, har alle fåttbalkonger, men leilighetene om henvender eg mot ør, har fått terraer i leiligheten bredde. Leilighetene om vender mot vet, er trukket noe ut fra gavlvegg til de ørvendte leilighetene. Mellom die blir det på 2. etajeplan en tørre felle terrae. Avtanden mellom de to boligblokkene måtte være av en vi tørrele for å gi nok ly til overommene til de nederte leilighetene. Gavlfaadene fremtår om ganke lukkede, men tuefaaden er åpnet met mulig opp med gla. Dette for å få met mulig ly inn i den forholdvie dype leiligheten. Soverommene er i hovedak orientert mot nord (mot valgang). Faaden mot Kleppeveien (øt) er valgt å holde ganke lukket på grunn av tøy fra trafikken. Vi valgte ogå å bruke tunge materialer i ytterveggen for å dempe denne tøyen. I øtfaaden måtte det ogå ette inn lyddempende vindu. Materialer Ytterveggene i gavlene i boligdelen er utført i betongelement. Hele førte etaje er utført med betongelement i yttervegger, det amme gjelder for trapperommene. Veggene mot valgang og balkong er utført om tømmervegger. Alle killeveggene mellom leilighetene er i betong, det amme er dekkene mellom etajene. fortettele nete ide BYGGENYTT NR Tjeltagården med faade mot nord. Adkomt til boligene kjer fra nord. I forgrunnen grunnarbeider i forbindele med et nytt boligfelt om etablere her. Foto: Monica Laren Alle maler- og gulvarbeidene er utført av: Fra kjøkken-/tueinteriør i toppetaje med tor terrae i hele leiligheten bredde utenfor, og den finete utikt mot landkapet i ør. Foto: Monica Laren Goa Malerervice AS Nådlandknauene 25, 4034 Stavanger Telefon: Telefax: E-pot: Grunn- og utomhuarbeidene er utført av: Bjorhaug Vet, Potbok 14, 4367 Nærbø Telefon: Telefax: Montér Stormarked Foru Makinveien 1, 4033 Stavanger Tlf.: Fax:

12 12 - BYGGENYTT NR Tjeltagården fortettele fra forrige ide Tak over øverte etaje utføre om et elementtak. Boligdelen har trevinduer, men trapperom og næringdel er oppført med aluminiumvinduer og dører. Balkongene har ektra høyt glarekkverk for å oppnå tilfredtillende lydnivå på die. Dette gjelder peielt balkongene om vender mot ør. Farger Bygget er holdt i nøytrale farger. Næringdelen, det vil i Vetblokka har ektra rømningtrapp. 1. etaje, er malt mørk grå, det amme er trappetårnene på nordiden. Eller er gavlvegger malt offwhite, treverket i front, lang valgang og den inntrukne toppetajen er malt ly grå. Den mørke 1. etajen gir bygget en tyngde, amtidig om trappetårnene er med på å bryte opp en eller lang bygningkropp. Arealer Blokken har en grunnflate på ca m 2 Boligblokk, 38 leiligheter ca m 2 Parkeringkjeller inkl. øppelrom ca m 2 Næringareal ca m 2 Total BRA inkl. næring og parkering er ca m 2 Foto: Monica Laren Stålarbeidene er utført av: Breimyra 11, 4340 Bryne Telefon: Telefax: Bygget er holdt i nøytrale farger. Næringdelen, det vil i 1. etaje, er malt mørk grå, det amme er trappetårnene på nordiden. Eller er gavlvegger malt offwhite, treverket i front, lang valgang og den inntrukne toppetajen er malt ly grå. Den mørke 1. etajen gir bygget en tyngde, amtidig om trappetårnene er med på å bryte opp en eller lang bygningkropp. Foto: Monica Laren Terrae med patoral utikt. Foto: Monica Laren Utnitt av faaden mot nord. Her er innkjøringen til boligene garajekjeller. Foto: Monica Laren Byggeteknikk Av Arne Moen, Raugtad AS Raugtad AS har vore engajert av Krue Smith AS om RIB-konulenter i forbindele med bygging av Tjeltagården. I tillegg har Raugtad AS vore engajert av Spenncon AS til å detaljprojektere prefabrikerte øyler, dragere og balkonger. Tjeltagården betår av kjeller for parkering, næringlokaler i 1. etaje og 2 leilighetblokker frå 2. etaje til 5. etaje. Blokk mot vet har 3 leiligheter pr. etaje, blokk mot aut har 8 leiligheter pr. etaje. Toppetajen er trekt inn og har totalt leiligheter. Leilighetblokkene har to felle trapperom, i tillegg har vetblokka ektra rømningtrapp. RIB-projekteringen har betått av projektering av tabilitet og bæreevne, dv. projektering av fundamentplan med tilhøyrande detaljer, tedtøypte kontrukjoner om f.ek. dekker, kjellervegger og killevegger, tålkontrukjoner og montajedetaljer/montajearmering. Ein viktig del av RIB-funkjonen har ogå vore å utarbeida planer og nitt om underlag for detaljprojektering av prefabrikerte kontrukjoner. Horiontale later, vind og keivtilling, ivareta av tive dekkekiver og av avtivende vegger (prefabrikerte og tedtøypte) og av to trapperom/heirom. Stabilitet for blokkene er dokumentert kvar for eg. Bygget er direktefundamentert ved hjelp av punktfundament og åler på bæredyktige maer. Kjellerveggene er tedtøypte (inkl. trapperom), gavlvegger i leilighetene og veggene i 1. etaje betår av prefabrikerte andwichvegger. Sandwichveggene er tøypte med jamntjukke jikt utan øyleoner, t = 190 mm mm + 80 mm. Totalt 430 mm.innvendige vegger i parkeringkjeller og leilighetkiller er tedtøypte. Veggkivene i leilighetene er bærande for dekkene og dei vertikale latene blir overførte til øylene i kjeller og 1. etaje. Kjelleren er tilbakefylt lik at ein går inn i næringlokalene i 1. etaje frå terrengnivå. På nordiden er det tøypt tøttemurer langmed nedkøyringen til parkeringkjelleren. Dekket over kjeller og dekke over 1. etaje betår av hulldekker, iolert på overide med påtøyp i 1. etaje og oppfort med bjelkelag i 2. eatje. Deler av dekke over 2. etaje er terraer for leilighetene i 3. etaje. Dekker i leilighetblokk mot vet er armert med pennkabler, medan leilighetblokk mot aut er armert med lakkarmering. Lengte pennvidde på dekkene er 7.5 m. Golv i 5. etaje er oppfort med bjelkelag. Etterom toppleilighetene er trekt inn er deler av yttertak i 5. etaje terrae for leilighetene i 5. etaje. Yttertak over 5. etaje er utført i lett-kontrukjoner, unntatt veggkivene mellom leilighetene. Søyler og dragere er i tål og takplatene er levert av Lett-tak. Takplatene er prefabrikerte og har penn på opptil ca. 10 m. Balkonger for vetblokka er prefabrikerte, med inntøypte luker og riter. Balkongene har inntøypte tålprofiler om er inntøypt i dekkene. Svalgangene og balkongene for autblokka er tedtøpte med inntøypt iolajon om kuldebrobryter i dekke mot leilighetene. Søyler og dragere i dekke over parkering og dekke over 1. etaje er prefabrikerte. Dragerne er pennarmerte med hyller om bygger kun 200 mm under dekke.dekke i næringlokale er dimenjonert for 5,0 kn/m² i nyttelat, utvendige areal 4,0 kn/m² og innvedig i leilighetene 2,0 kn/ m². Det er ikkje tilrettelagt for ytterlegare utvidele eller påbygning. Fliarbeider i boliger er utført av: Tømrerarbeidene er utført av: Alle rørleggerarbeidene er utført av: Håland Vet, Potbok 270, 4349 Bryne Telefon: Telefax: Lagerveien 18, 4033 Stavanger Telefon: Telefax: Gamleveien 68, 4315 Sandne Telefon: Telefax:

13 BYGGENYTT NR Maxbo med nytt tormarked i Lier, Drammen Det er en voldom aktivitet på byggevaremarkedet med nyetableringer og utvidele av allerede ekiterende byggevarehu. Ikke mint i Olo-området og omkringliggende folkerike Øtlandområder, er konkurranen nå beinhard. Utenlandke torkonern gjør eg terkt gjeldende. Allerede i 2005 kjøpte finke Keko Norgro Handel AS (enere Byggmakker Norge AS) om hadde tor lanering av Byggmakker Økern i vår. Svenke Byggmax har nylig etablert eg i Olo-området med to åkalte «drive-in varehu. Og den tyke giganten Bauhau er etablert på Liertoppen med Norden tørte byggevarehu. Maxbo ligger heller ikke på latiden. I Lier, for ekempel, er Maxbo ekiterende byggevarehu moderniert og utvidet med nytt bygg for å tilpae eg byggevarekjeden tormarkedkonept. Maxbo Stormarked Lier er nå det femte i rekken. I en amtale med Byggenytt opplyer adminitrerende direktør Tom Borthen i Løvenkiold Handel AS at Maxbo Stormarked Lier er en fortettele av en trategi om over flere år er utviklet i elkapet, og om holder tø kur. Strategien har 3 pilarer: Sating på tore enheter, holde fat ved gode erfaringer og bygge videre på dem, og imøtekomme kundene behov for tadig tørre vareutvalg og bedre ervice. Maxbo Stormarked Lier er et godt ekempel på vårt tormarkedkonept om kal betjene både private og profejonelle kunder. Elementer om ny innredning, nye entra for inpirajon, auditorium for opplæring, en kafé og flere nye varegrupper gjør at varehuet fremtår om et moderne, løningorientert, inpirerende og meget kundevennlig bo- og byggevarehu, forteller Borthen. Maxbo Stormarked Lier har gjennom utbygging og nybygg vokt fra et areal på ca m 2 til ca m 2. Varehuet har 3 klare atningområder. Verktøy for indutri, bygg/trelat for det profejonelle markedet, amt å utvikle et tadig mer moderne byggevarehu for den private forbruker. Alle bilder i reportajen: Byggenytt Med in unike beliggenhet på Huebyletta med olid lokal forankring, men ogå med lett tilgjengelighet fra et tørre omland, kommer det utvidete og ominnredete varehuet, med et tort vareutvalg og mange nye varegrupper. til å tyrke Maxbo Stormarked Lier poijon om et av ditriktet tørte bo- og byggevarehu, fremholder Borthen. Det nye tormarkedanlegget har elvagt ogå en egen proffhall hvor all pakking av ordre til våre proffkunder vil foregå, og en egen hall hvor håndverkkundene elv kan hente ine varer etter behov. I det hele tatt er det lagt ned mye arbeid og omtanke i å kape et fremtidrettet og kundevennlig varehu lik at Maxbo Stormarked Lier kan være et viktig tilkudd til kjeden tormarkedkonept, tilføyer Borthen. Vi kal være bet på å gi råd og veiledning. Det kal være enkelt og trivelig å handle. Betjening, innredning og ekponering av produktene kal gi inpirajon. Og it, men ikke mint, vareutvalget kal være tort og bredt. Dette koneptet treffer ifølge Borthen markedet på rett ted og til rett tid. Innredning og interiør er tore egmenter i markedet nå, og på die områdene er det ofte kvinnene om følger med på hva om rører eg av trender og nye produkter, og følgelig betemmer hvordan hjemmet kal innrede. Derfor må fokueringen målrette. Vi må derfor kjenne vår beøkeletid og legge alt til rette for å imøtekomme kundene behov, og kundene er kravtore, ier Borthen. Borthen opplyer videre at det er fortettele nete ide Helt peiell eller ganke alminnelig, vi har løningen til ditt byggeprojekt Varehuet tilbyr et tort vareutvalg om det er lett å kaffe eg overikt over, en erviceinntilt betjening og en liten kafé hvor man kan itte ned og nyte en forfrikning og en liten matbit. TOTALENTREPRENØR Vi gratulerer byggherren med et flott projekt og takker for godt amarbeid! Projekt- og byggeledele er utført av: BRANNSIKKERT SKUM Sandwichpaneler om kombinerer mineralullen brannikkerhet med polyurethankum iolering og tyrke. ThyenKrupp leverer alle paneler med PIR-kum om oppfyller brannmyndighetene krav opp til BD-60. Det finner du ikke andre teder, å ring bare til o innen du bygger, (+45) Vebjørn vei 5, 3400 Lier Telefon: Telefax: Fagerlia 30, Potbok 575 Brakerøya, 3002 Drammen Telefon: Telefax: E-pot: ThyenKrupp Byggeytem A/S Mercurvej 12A, DK-9530 Støvring

14 14 - BYGGENYTT NR viktig for Løvenkiold Handel å utvikle Maxbo Stormarked Lier om har en geografik beliggenhet om paer meget godt inn i elkapet trategi og tilrettelegge for en tilnærming til moderne varehudrift. Virkomheten i Lier omatte i 2006 for 176 millioner kroner og målettingen nå etter at virkomheten er utvidet med tormarkedkoneptet, er å nå en ometning på ca. 250 millioner kroner i løpet av Løvenkiold Handel AS driver kjedekoneptene Maxbo, Maxbo Stormarked, Maxbo Proff og Malia med en iteleddometning totalt i 2006 på nærmere 5 milliarder kroner (ek. mva) fordelt på totalt 120 utalg. Men virkomheten er foratt i terk vekt og nyetableringer og utvideler tår nærmet i kø i tiden fremover. Borthen nevner blant annet Maxbo Stormarked Alna om nart er ferdigtilt og den tore utvidelen av Maxbo Stormarked Vækerø om ferdigtille til høten. Videre ate det på et nytt tormaked i Olo yd/øt uten at det tadfete nærmere. I Kritianand er imidlertid etablering av nytt tormarked i 2009 offentlig kjent. I tillegg arbeide det med planer om flere etableringer av tormarkeder. Avlutningvi nevner Borthen Maxbo Proff om er en vært viktig del av Løvenkiold Handel virkomhet. Det hele tartet med å utvikle et peialiert anlegg i det tore entrallageret på Foum for profejonelle kunder. I dag har Maxbo Proff 5 peialierte enheter i tillegg til Foum, i byene Bergen, Åleund, Trondheim, Gjøvik og Skien. I tillegg er alle Maxbo varehu tilknyttet proffkoneptet. Maxbo Proff er kredderydde enheter for å møte de krav og ønker om regionale og landdekkende entreprenører, lokale håndverkbedrifter amt borettlag og elvbyggere har til effektivitet og kotnadbepareler. Ifølge Borthen kan Maxbo Proff tilby de profejonelle kundene peialierte anlegg med medarbeidere om har 100% foku på den profejonelle kunden produktønker, logitikkløninger og fagkompetane Ett av det nye tormarkedet romlige uteplaer om gjør det lett å finne fram og handle det man trenger. Stort anlegg gir god overikt og lett handel. Anlegget har profejonell avfallbehandling. Taktekkingen er utført av: Protan Tak AS Potbok 420 Brakerøya, 3002 Drammen Telefon: Telefax: E-pot: Vi gratulerer vår amarbeidpartner Maxbo Lier, Drammen med et nytt, elegant og meget funkjonelt byggevarehu. Veidekke Gjenvinning er tolte av å være rikdekkende totalleverandør av avfallløninger til Maxbo Løvenkiold. Takk for tilliten. Logo og faadeutrutning i flott ampill. Varme-, anitær- og prinkleranlegg er utført av: WILHELMSEN & SØNNER AS Potbok 273 Økern, 0511 Olo Telefon: Telefax: Tegleverkveien 1, 3400 Lier Telefon: Telefax: E-pot:

15 BYGGENYTT NR Parkmeige uteområder gjorde fotorunden for Byggenytt utendte til en fornøyele på den fine ommerdagen. Vi er totalleverandør av butikkinnredninger Utikt fra den tore meaninen hvor forkjellige uttillinger er plaert. Arkitekt for det nye byggevarehuet er Sivilarkitekt Trond Foen AS preemelding: Kona betemmer hufargen Ingen tvil om hvem om betemmer når huet kal male. I en ny underøkele fra Jotun, varer kun en proent av kvinnene at de lar andre i familien betemme fargevalget. Ni proent av norke menn varer det amme. 17 proent mener fargen til naboen hu er den viktigte faktoren for fargevalget. Vår/ommer er høyeong for humaling og Jotun preenterer derfor en helt ferk underøkele om nordmenn fargevalg på huet. Over halvparten av norke hueiere har kiftet hufarge en gang. Naturen og omgivelene er den viktigte faktoren for valg av farge, men hele 17 proent velger på bakgrunn av hva lag farge naboen har og totalt fem proent velger altå ut fra hva andre i familien liker. Jotun etter i die dager full foku på hufarger og arrangerer blant annet en nettkonkurrane der premien er fargerådgivning og maling av huet. Idéen er å få folk til å tenke mer over valg av farger når de kal male huet. - Underøkelen vier at folk er bevite på å velge hufarge etter natur og omgivele. Men ogå huet til og tidepoke er viktig for fargevalget, ier fargejef Libeth Laren i Jotun. Lye farger er klart met utbredt i Norge, men mørke farger og tranparante beier er på full fart inn om de mer trendy valgene, mener fargejefen. (I underøkelen varer 22 proent at man har valgt fargen fordi de yne den er fin, at den er trendy og av andre etetike åraker.) Laren oppfordrer folk til å følge egen mak og til, mer enn trender og moter, men yne gjerne flere kan være noe mer dritige, ikke mint på huet make-up, de åkalte taffajefargene. Jo tørre kontrater i fargene, jo mer yne detaljene. Og i det tore og hele vil mørke farger dempe og lye farger fremheve. Jotun har laget en egen nettløning (på no) der du kan boltre deg i farger og tete ut ulike fargekombinajoner på ulike hu. Det kan være mart og en del billigere enn om du må male huet på nytt. Jotun inndeler ine hufarger etter eonger Vårfarger er frike og klare farger om paer til mer moderne hu om ligger for eg elv med mye vegetajon rundt. De terkete fargene bør velge med omhu lik at de ikke kommer i konflikt med nabohuene. Sommerfarger er myke, dye fargetoner om gir et dempet, olbleket inntrykk av kandinavik kytmiljø. Høtfargene er varme farger og er inpirert av norke tradijoner. Fargene er terke og paer godt i områder med rik vegetajon eller i landlige omgiveler. Vinterfarger er tatt ut av naturen egne fargenyaner. Fargene paer peielt godt i terreng med grantrær eller mye vegetajon og kaper harmoni og ikke kontrat til omgivelene. Noen retninglinjer for fargevalg Mørke farger er moderne igjen. Mørke farger kjuler og gjør at huet glir lett inn i omgivelene. Karnapp og tilbygg yne ikke å godt derom de blir malt i en mørk farge. Ønker du at huet kal gå met mulig i ett med omgivelene bør huet få en naturfarge om grønt, brunt eller naturbei. Beifargene har varme jordfarger og gir tømmervegger farger i pakt med naturen. Svart farge glir godt inn i fjellandkapet. Man kan ogå velge tranparente farger om fremhever trukturen i treverket, men gir et naturlig og levende inntrykk. Lye farger yne bet fordi lye farger reflekterer olog daglyet bet. Hvitt eller lye farger bruke gjerne for å fremheve fine gamle hu eller detaljer. Lye hu har en tenden til å virke tørre en mørke hu. Ved valg av taffajefarger bør man ikke velge farger med for tore kontrater. Egghvit er en fin taffajefarge for både nye og gamle hu. Staffajefarge påføre vindukarmer, takrenner og grunnmur. Eldre og tradijonrike hu kan gjerne ha to taffajefarger. Vindukarmer kan få en farge, men litverk og andre detaljer kan få en annen. Gjenta gjerne takteinfargen på inngangdøren. I tettbygde trøk eller i områder med rekkehu kan man male huene forkjellig fra amme palett og å velge en felle taffajefarge til alle huene. For å oppnå et fokueringpunkt på huet kan inngangdøren male i en annen farge enn huet. Jo høyere grunnmur, deto viktigere blir fargen da den yne å godt. Ta henyn til bredden på litverket ved valg av taffajefarge. Mal gjerne detaljer på uteplaen i forkjellige farger ut i fra amme palett om hufargen. For mer informajon: Kontakt Jotun fargejef: Libeth Laren tlf.: STÅLKONSTRUKSJONENE er utført av: Lye farger er klart met utbredt i Norge, men mørke farger og tranparente beier er på full fart inn om de mer trendy fargevalgene. Foto: Jotun Ryghgaten 6 A, 3050 Mjøndalen Telefon: Telefax: E-pot.

16 16 - BYGGENYTT NR Bauhau vel etablert på Liertoppen Av ivilarkitekt Bjarte Ågedal, Arkitektkompaniet AS Bakgrunn og planproe Eiendommen Gjellebekk N1 var en ca. 130 dekar tor kogeiendom beliggende inntil Liertoppen kjøpeenter og E18. Selkapet Avenue Eiendom AS kjøpte eiendommen i 2004 med formål å utvikle området. Det forelå da en reguleringplan fra 1996 med reguleringklauul om utbygging til indutri-/ lager og kontormål. Tomten var delt i to av en fylkekommunal plan for en fremtidig tilretteleggele av viltkorridor over E18. Eiendommen hadde gjennom årene gjennomgått flere eierkifter og mange planer var fremmet. Imidlertid hadde alle projektforøk endt med havari. Den nye eieren, Avenue Eiendom, gjennomførte en kommeriell analye hvor de konkluderte med at eiendommen ville egne eg vært godt til plakrevende handel. Selkapet hovedakjonær, Tore Kjell Drangland var kjent med at flere av de tørte internajonale byggvarekjedene arbeidet intent med å få til in førte etablering i Norge. I tillegg til at det i kommuneplan forelå retrikjoner mot handel for området, forelå det ogå politik vedtak om forbud mot alle typer nyetableringer for handel på Liertoppen. Videre var alle tidligere eiere forøk på å omregulere tomten til plakrevende handel kontant avlått av kommunen adminitrajon og politike utvalg. Det tyke byggvarehuet Bauhau hadde ett år tidligere ogå forøkt å gjennomføre en planproe med formål å omregulere til plakrevende handel, men planene ble møtt med tor mottand og avlått. Som man er av bildet klarer elv ikke et tort vidvinkelobjektiv å fange hele Bauhau in lengde. Dette til tro, beluttet Avenue Eiendom å ville igangette en bred planproe mot omregulering til plakrevende handel. Selkapet gjennomførte en trategik referanejekk i regionen og ammenatte på denne bakgrunn en tverrfaglig projektgruppe. Arkitektkompaniet AS ble valgt til å være utførende proearkitekt og foretå projekteringledele. Med bakgrunn i foreliggende kommuneplan og politike vedtak mot handel avkrevde Lier kommune planavdeling i forkant at det kulle gjennomføre en politik planavklaring med øknad om anledning til å igangette den aktuelle planproeen. I tillegg til innledningvi tore mottander mot planformålet plakrevende handel, forelå det ogå kompleke problemtillinger og kepi med henyn til trafikkavløning, kapaitet på infratruktur og viltkorridoren omfang, plaering og utførele. Det ble i denne anledning ogå engajert viltfaglig ekpertie om gjennomførte en omfattende planutredning. Etter en lengre politik proe, vedtok planutvalget i kommunen, høten 2004, at de var prinipielt imøtekommende til kommende omreguleringproe. Den 10. mai 2005 vedtok utvalget å legge omøkte omreguleringforlag ut til offentlig etteryn. Alle bilder i reportajen: Byggenytt Planen ble endelig vedtatt høten 2005 og ca. 2 uker etter vedtaket forelå ogå godkjennele på innendte rammeøknad for nytt byggvarehu. Det tørte byggvarehuet i Norden og Bauhau førte etablering i Norge. Bauhau I og med dette vedtaket var Avenue Eiendom kontraktforplikteler utført og eiendommen ble olgt til det tyke byggvarekonernet Bauhau. Bauhau er et av Europa ledende foretak i byggevaremarkedet. Selkapet ometter årlig for ca. 30 milliarder kr, og har ca medarbeidere. Selkapet har et generelt fat projektkonept for ine ignalbygg, om i tillegg til det klimatike tore varehuet ogå inneholder en egen hageavdeling og et eget Vi har tått for maling av tål og betong ved projektet, og takker for oppdraget. BYGGELEDELSE Potbok 58 Lilleaker, 0216 Olo Telefon: Telefax: Rådgivende ingeniører i elektroteknikk Bauhau er et av Europa ledende foretak i byggevaremarkedet. Selkapet ometter årlig for ca. 30 milliarder kroner og har ca medarbeidere. Etableringen på Liertoppen er allerede en uke, og Bauhau har nå beluttet å etablere itt nete byggvarehu i Norge, og Arkitektkompaniet AS er engajert for å bitå elkapet med dette. Sigdalveien, 3340 Åmot Telefon: Telefax: Mobiltlf.: E-pot: Vi har levert og intallert vare- og peronhei på Bauhau varehu, Liertoppen Roenkrantzgata 75, 3018 Drammen Telefon: Telefax: Bekkelagkaia 2, 0193 Olo Telefon: Telefax:

17 BYGGENYTT NR proffmarked, en drive-in avdeling med de tyngre byggvarene. Byggeproe Bauhau ønket å gjennomføre en kortet mulig proe mot en realiering av byggevareetableringen. Men det i Tykland var en generell lavkonjunktur i byggebranjen, var ituajonen den motatte i det norke byggemarkedet, med en opphetet byggeboom. For å pare tid, beluttet man å fremforhandle en kontrakt med en anleggentreprenør om kunne påbegynne arbeidene med å fjerne den tore fjellkollen på eiendommen amt etablere nødvendige VA-anlegg og veianlegg til eiendommen, herunder en ny rundkjøring. Anleggentreprenør Iachen AS ble kontrahert og arbeidene igangatt våren Parallelt med at anleggarbeidene ble utført, ble det utarbeidet anbuddokumenter for de kommende byggearbeidene. De tyke utbyggerne hadde forventninger til en fremdrift om det i anbudrunden kulle vie eg umulig å kunne oppfylle med de aktuelle norke entreprenører i det gjeldende markedet. Tro iherdige forøk på å få preet ned byggetiden, ble ikke tilbudte fremdrift akeptabel for Bauhau. Bauhau har elvagt ogå en egen hageavdeling. Selkapet beluttet i denne anledning å forøke mulighetene for å benytte entreprenører utenfor det norke markedet. Selkapet DB-Solution, et relativt nyetablert og vært ekpanivt tyk entreprenørfirma ble forepurt om de kunne utarbeide et tilbud på byggearbeidene. Etter en uke kalkulering kunne elkapet tilby en byggekot og byggetid om gjorde at de etter en hektik forhandling fikk kontrakt på å oppføre hele bygget om en totalentreprie. Byggetiden på 7 ½ mnd. var betydelig kortere enn hva noen av de norke entreprenørene kunne tilby. Dette kylde i hovedak elkapet vært omfattende og gode nettverk av leverandører. Men det i Norge på betongelementprodukjonen var en ventetid på ca. 8 måneder, kunne tyke produenter igangette projekteringen og produkjonen neten omgående. Arkitektkompaniet AS fikk i oppdrag å bitå de tyke entreprenørene gjennom detaljprojekteringen og byggeproeen med koordinering og projekteringledele. En av de tørte utfordringene man tøtte på kulle vie eg å bli plan- og bygningloven krav til tiltaketablering og autoriajoner, amt formelle behandlingproeer med henyn til benyttele av betongelementer og faadeelementer, til tro for foreliggende EU-godkjenneler. Problemer i forbindele med kulturelle forkjeller, med henyn til arbeidform og elkaphierarkier ble nart overvunnet. De utenlandke aktørene vite tor fortåele for betydningen av å rakt tilpae eg norke arbeidforhold og gjeldende regelverk. De vite ogå tor repekt og fortåele for betydning av våre byggeetater null-tolerane med henyn til håndteringen av gjeldende forkrifter og betemmeler. Vi ble i det hele tatt gjennom byggeproeen vært imponerte over de tyke aktørene evne og vilje til å tilpae eg norke forhold. Vi vil berømme det unge entreprenørelkapet DB-Solution for dere profejonelle, effektive og midige håndtering av byggeproeen med oppføringen av byggvarehuet på m 2 innenfor den avtalte tidramme på 7 ½ mnd. byggetid. Vi mener ogå at utførte kvaliteter på benyttede betongelementer og betonggulv til ammenligning er i overkant av hva vi er på tilvarende projekter i Norge. Gjennomføringen av projektproeen fra omregulering til ferdig bygget reultat, har totalt ett vært en vært utfordrende og lærerik proe om hele veien fra tart til mål har blitt gjennomført om en dynamik og god proe. Fra den enorme drive-in avdelingen, gang 6 for tørrbygg og mørtelprodukter. Vareutbudet er enormt i det m 2 tore byggevarehuet om er Norden tørte. Vi i Arkitektkompaniet har gjennom dette arbeidet ogå tilegnet o mye nyttig kunnkap og erfaringer med henyn til internajonalt amarbeid i bygg og flerkulturelt amvirke mot felle mål. Bauhau har nå beluttet å etablere itt nete byggvarehu i Norge, og vi er engajert for å bitå elkapet med dette. Bauhau har utmerket profilering mot E18. Sanitæranlegget er utført av: Selkapet har et generelt fat projektkonept for ine ignalbygg, om i tillegg til det klimatike tore varehuet ogå inneholder en egen hageavdeling og et eget proffmarked, en drivein avdeling med de tyngre byggevarene. Tegleverkveien 1, 3400 Lier Telefon: Telefax: E-pot: Arki-light AS Potbok 151 Gåevikveien 2, 2027 Kjeller Tlf.: (+47)

18 18 - BYGGENYTT NR Groruddalen Miljøpark Nytt gjenvinninganlegg for Veolia Miljø AS Våren 2005 ble det avholdt projektkonkurrane mellom entreprenør/konulent-team om utformingen av Veolia Miljø gjenvinninganlegg på Haraldrud i Olo. Etter juryering med deltakere blant annet fra Norke Arkitekter Landforbund og bydelen, ble projektet fra Knut Skutle Entreprenørforretning AS med Arkitektkontoret GASA A/S om arkitekt valgt for utførele. Anlegget har en amlet grunnflate på ca m 2. Hovedhallen for produkjon utgjør tørtedelen av dette arealet. I yd-øt er det innkutt et to etajer bygg med oppvarmede produkjonlokaler (Aviretur AS) i 1. etaje og kontorer, garderober og kantine i 2. etaje. Samlet areal er ca m 2. Utformingen av peronalrommene har kjedd i nært amarbeid med de anatte. Det har vært avgjørende å heve kvaliteten på die funkjonene. I nord-øtre del av produkjonhallen ligger verkteder og vakehall med amlet areal ca. 650 m 2. Av Mariu Nygård, Arkitektkontoret GASA AS Bygget i landkapet Flyfotografier av Haraldrudområdet vite et landkap fulltendig dominert av tore, grå takflater og av veier og manøvreringarealer for tunge kjøretøy. Den grå grunntonen bryte bare av containere og avfall i tabler eller hauger. Grønne innlag finne på tilfeldige, predte retarealer. Hovedmål under arbeidet med projektet har vært å introduere kvaliteter om området manglet, og å gjennomføre effektive tiltak for å avdempe negative miljøpåvirkninger fra proeene i anlegget. Hoveddipoijonen av funkjoner på tomta ga begrenede oner for opparbeiding av grønne flater. Derfor var det nærliggende å e på taket, om utgjør den tørte ytterflaten i projektet med ca m 2. Ved å etablere et tynt plantedekke (edumtak) forrykke arealbalanen dramatik i miljøvennlig retning. I tedet for å innføre en ny mørk og hard flate introduere et definitivt grønt element i bunnen av Groruddalen. Rådgivende ingeniør byggeteknikk RÅDGIVENDE INGENIØER I BYGGETEKNIKK M.R.I.F. Dick vei 10, Potbok 139, 1325 LYSAKER Telefon: Telefak: E-pot: http: //www.olavolen.no Rådgivende ingeniør VVS-teknikk Veolia virkomhet er knyttet til miljøforbedring gjennom ytematik utnytting og gjenvinning av avfall. Et grønt tak ville ignaliere en bevithet omkring ammenhenger mellom planinngrep og vannkretløp, vegetajon og lokalklima. Anlegget kulle innpae på en flate om kråner vakt fra nord til yd. Hovedgrepet i løningen er å parallellforkyve bygget avtrykk i dalbunnen opp i nødvendig høyde, og beplante dette løftede planet. På denne måten blir bygget hovedkarakter entydig tedforankret og tedbekrivende. Terrengfallet utnytte for avvanning av taket. Det etablere et volum om i minimal grad legger bindinger på nåtidig eller fremtidig virkomhet. Bygget i nærmiljøet «Grønne vegger» rundt produkjonanleggene og de tungt belatede kjørearealene er introduert for å reduere et negativt miljøtrykk fra anlegget mot omgivelene. De vil amtidig gi tørre tolerane for endringer i plaering og utforming av kjøreåpninger. På landkapnivå vil die veggene eller linjene dele opp og ekjonere de harde flatene og gi et naturinnlag i det viuelle miljøet. Grønne punkter med høyere vegetajon bør knytte til. Gradvi kan det da utvikle et ammenhengende grønt nettverk om er en forutetning for et økt biologik mangfold i dette byområdet. Den nedre delen av faadene prege av kjøreåpninger og kilter, og vil delvi være kjult av opptilte latebiler. Her må en ha frihet til endringer over tid. Sett utenfra vil okkelonen utgjøre bakteppe for en tilvokende vegetajon. Den øvre faadeonen vil være ynlig om et nytt og permanent innlag i landkapbildet. Den vil del oppleve om en ammenhengende flate, og del komme til yne mellom andre bygg. I tedet for å utvikle faadeuttrykket fra byggtemaer om øylemoduler, vinduformater og geimløninger har en tenkt på faaden øvre del om et ammenhengende bånd om omlutter den irregulære bygningkroppen og innrammer den grønne takflaten. Faaden landkapmeige dimenjoner og karakter har lagt premiene for de arkitektonike hovedvalgene. Utnitt av edumtaket. Moeedum er en gruppe planter med farge- og årtidvariajon om både tåler tore vannmengder og langvarig tørke. De voker på et tynt jordlag med underliggende drenmatter. Samlet tykkele er ca. 40 mm. Foto: Byggenytt Det grønne taket Moeedum er en gruppe planter med farge- og årtidvariajon om både tåler tore vannmengder og langvarig tørke. De voker på et tynt jordlag med underliggende drenmatter. Samlet tykkele er ca. 40 mm. Sedumtak avdemper inn- og uttråling av varme. Forøk har vit at i varmeperioder kan døgnet makimumteperatur under belegget ligge 20 grader lavere og minimumtemperaturen 5 grader høyere enn den en har i tradijonelle papptak. I kuldeperioder vil temperaturforkjellene være henholdvi 15 og 5 grader. Dette har betyding både for innendør og utendør klima. Sedumtaket gir ogå bekyttele mot vindavkjøling. Plantedekket aborberer vann i nedbørperioder, og det vannet om ikke nytte om plantenæring fordamper gradvi i tørre perioder. Den årlige avrenningen fra et edumtak er veentlig mindre enn fra et tradijonelt tak. Redukjonen kan være opptil 50%. I lange perioder med kraftig regn vil plantedekket bli vannmettet, og det er derfor etablert et ytre fordrøyningytem for å ta toppbelatningene. Anlegget på Haraldrud har i utgangpunktet ingen annen klimakontroll enn den om oppnå gjennom naturlige trykkforkjeller og bygningintegrerte tiltak i vegger og tak. Det er viktig å unngå oppheting av arealene om ommeren. Et valt inneklima vil være godt for arbeidmiljøet, og forhindrer bakterievekt i avfallet. En veentlig redukjon i varmelaten forbedrer mulighetene til å etablere et velfungerende ytem. Her kan det grønne taket pille en viktig rolle. Et edumdekke bekytter den underliggende membranen mot mekanike og termike belatninger. I tillegg bekytte den mot nedbrytning gjennom ultrafiolett tråling. Die effektene gir økt levetid på takbelegget. Arkitektonik bearbeiding av tak og faader Det plane, grønne taket vil i førte rekke være ynlig når anlegget betrakte fra åene omkring. Som et tilkudd til uteoppholdarealene og en attrakjon for anatte og beøkende vil det i nordpien av takflaten etablere en terrae om nå via en utvendig pindeltrapp. Lave, øt-vetgående triper av overly trukturerer takflaten i bånd. Stripene overlapper lik at lyinnlippet blir tørt i de delene av produkjonlokalene om ligger lengt fra faadene. Overlyene er utført om vakt buede polykarbonatplater. I underkant av lyflatene ligger ammenhengende ventilajonpalter hevet 1 m over takflaten for å begrene inndrift av nø. Ved å vende lyinntaket mot himmelen får en makimal effekt av daglyet. Sedumtaket vil ha farger om varierer etter årtidene. Nedre del av faadene betår av 1,2 m brede og 5 m høye betongelementer. Dette gir robuthet mot kader i over- Vinkelrett på lyåpningene er det hengt opp 100 vertikale, 1 meter brede kjermer. Foto: GASA Siv.ing. Netteberg AS Rådgivende ingeniør i VVS- og klimateknikk Ole Devik vei 4, Potbok 78 Bryn, 0611 Olo Telefon: Telefax: Gjenvinninganlegget ett fra Tveita. Foto: GASA

19 BYGGENYTT NR flater. Elementene gir tor frihet i plaeringen av åpninger for trafikk, lyinlipp og innat ved brann. En ekiterende, 6 m høy og 60 m lang betongmur er integrert i den nye faaden på anlegget. Det øvre faadebåndet er kledd med inuplater i tål med en ly grå metallik overflate. Det minker bygget kontrat mot en daghimmel om vil variere fra klart blå til mange jatteringer av grått og hvitt. I denne flaten er 1 m brede lyåpninger att inn om vertikale triper om penner helt fra bunn til topp. Ved å løe opp bindingen mellom øyler og faadekledning har en fått frihet til å ette inn lyåpningene i rytmer om bryter den regulariteten om ofte preger lange indutrifaader. Vinkelrett på lyåpningene er det hengt opp 100 vertikale, 1 meter brede kjermer. De er utført om mekre tålrammer om bærer plane, gjennomkinnelige og platpaneler i 6 forkjellige farger. Skjermene reduerer direkte olinnfall og gir et variert fargepill ogå inne i gjenvinninganlegget. De gir dybde i faadeuttrykket ved at de kater kygge. Skygge- og fargepillet vil variere over dagen, over årtidene og i forhold til ynvinkel. Skjermene ble opprinnelig introduert om et arkitektonik element, og for å regulere olinnfall. Dataimuleringer av lufttrømmene i anlegget vite at lyåpningene måtte utnytte om ventilajonpalter. Studiene vite ogå at hvi en plaerte kjermene midt i lypaltene, ville de bidra til å øke luftgjennomtrømmingen i anlegget. Gjenvinninganlegget er annynligvi det førte tore indutribygget med vindkjermer om det met markante innlaget i faadene. Tilpaningdyktighet, gjenbruk Både volumform og faadeprinipper er robute i forhold til å tilpae fremtidige endringer. En har bevit unngått avhengighet mellom takkontrukjonene og løningene for overly og ventilajon. Faadeuttrykket er ikke bundet til øyleavtander eller form på bakenforliggende kontrukjoner. Generaliteten i kontrukjonmodulen gir frihet til fremtidige endringer i interne organiajonprinipper for produkjonen. Bygget kan utvide uten at de arkitektonike løningene påvirke. Stålkontrukjonene, betongelementene, og faadeplatene er ammenføyd med bolter og kruer. Det vil forenkle utkiftinger, endringer og gjenbruk av komponenter. Gjenvinninganlegget med m 2 takflate ett fra det gamle Alcatel-tårnet (e bildet på ide 18). En milepel for Veolia Miljø Av Tom Arild Olen, Veolia Miljø Gjenvinning AS, Region Øt Ferdigtillele av Groruddalen Miljøpark er en milepæl for produkjonvirkomheten i Veolia Miljø. I det nye og moderne bygget er det produkjon av; Returpapir om kommer inn fra både næringvirkomhet og private huholdninger. Papiret og pappen, etter ortering, bruke om råmateriale for produkjon av nytt papir og papp. Trefli, om produere fra rivingvirke, brukte paller etc., om bruke til fjernvarme og produkjon av damp i papirindutrien. Avfallbaert brenel til Viken fjernvarmeanlegg på Brobekk i Olo. Råvaren til brenelprodukjon er avfall fra næringvirkomhet. I tillegg er det i anlegget en effektiv omlating av både metaller og farlig avfall. Effektivitet har vært et veentlig moment under planleggingen av miljøparken. Fordelene med å amle virkomheten til Veolia Miljø under et tak er åpenbare og gir effekter i form av felle infratruktur, muligheter for å dele på uttyr or arealer, effektiv vareflyt mellom ulike typer virkomhet, et felle indutrivern etc. Veolia Miljø har rundt 50 peroner om arbeider med produkjon og omlating i Groruddalen Miljøpark. De aller flete av die arbeider med returpapir og avfallbaert brenel. Det er ogå i denne virkomheten det mete av produkjonuttyret finne. Uttyret om benytte er kjennetegnet ved at det er tort, tungt og ikke mint robut. Miljøparken har en varetrøm til gjenvinning på mer enn tonn pr. år og det drive virkomhet 16 timer om dagen, 5 dager i uken og 52 uker i året. Produkjon av returpapir er i hovedak ortering i ulike kvaliteter og fjerning av plat og annet om ikke kal levere med papiret. Det er både automatik og manuell ortering i anlegget. Etter ortering til de ulike kvalitetene blir meteparten av papiret preet til tore baller i hydraulike preer. Dette gjøre for å gjøre papiret mer effektivt å både tranportere og å lagre. Kundene er å finne i Norge, Sverige, Europa, India og Kina. Markedet for returpapir er blitt et globalt marked. Uttranport foregår i hovedak på emitrailer og i kipcontainere. Produkjon av trefli foregår ved kverning i flikverner om kan produere fli i ulike finhetgrader. Trefli levere løt på flibiler og går rett til luttkunden. Produkjon av avfallbaert brenel er i hovedak en proe hvor avfall fra ulike næringvirkomhet (kan være kjøpeentre, kontorer, ulik indutri, byggeplaer, etc.) gjøre om til brenel karakteriert ved: Det kal være fritt for materiale om gir uønkede utlipp ved forbrenning; Gip fra byggeplaer gir utlipp av vovel og må ortere ut. PVC gir utlipp av klor og må ortere ut. CCA Totalentreprenør for Groruddalen Miljøpark Foto: Trond Joelon impregnert trevirke gir utlipp av kobber, krom og aren og må ortere ut. Det kal ikke innholde metaller om gir problemer med innmating i ovnen, problefortettele nete ide Foto: Byggenytt Potbok 6622 Ettertad, 0607 Olo Telefon Fax

20 20 - BYGGENYTT NR fortettele fra forrige ide mer i ovnen og problemer med utmating av ake. Det kal ha en riktig tørrelefordeling for å gi en å effektiv innmating og forbrenning om mulig. Det kal ha en brennverdi og et fuktighetinnhold innenfor gitte peifikajoner. Det kal ikke inneholde for mye and og gru om gir litaje i innmatingytemet på ovnene. For å møte die kravene om tille betår produkjonlinjen for avfallbaert brenel av følgende trinn: Sortering for å fjerne materiale om ikke er egnet til brenel. Grovkverning med en aktegående avfallkvern. Fjerning av magnetik metall med magnet. Fjerning av and/gru/ fintoff med ikter. Fjerning av av tunge og maive materialer om for ekempel tein, tegl, tørre metallobjekter, etc, for å bekytte finkvernene i nete trinn. Til dette benytte en åkalt vindikt. Finkverning med to hurtiggående hammerkverner. Fjerning av aluminium, kobber og meing i to virveltrømeparatorer. Det endelige produktet levere løt til kunden på bil om i eongen kjører i kytteltrafikk mellom Groruddalen Miljøpark og Viken fjernvarmeanlegg.. Avtanden er bare 500 meter, å tranporten er enkel. Når fjernvarmeanlegget tenger i i ommereongen, pree det ferdige brenlet i baller. Ballene lagre til fyringeongen og benytte da om brenel ammen med det om produere til enhver tid. På denne måten utnytte både anlegget og avfallet gjennom hele året. Ballene produere i en hydraulik kammerpree. Det er ikke montert nye produkjonlinjer i anlegget amtidig om nybygget er ført opp. De er tort ett det amme uttyret om tidligere, men det er flyttet og linjene har fått en ny og mer effektiv lay-out. Til å hjelpe o med både planlegging, deign og gjennomføring har vi brukt Steco Miljø AS i Lier. Det om er ankaffet av nytt uttyr i produkjonlinjene er; 2 tk mm brede virveltrømeparatorer for å fjerne ikke-magnetike metaller. Die er produert av IFE i Øterrike og levert av IFE Bulk Handling AS i Søgne (tidligere Snaprud AS). En 200 tonn hydraulik kammerpree, Harri Centurion. Denne er produert i USA av Harri og levert av Wamatech ApS i Odene, Danmark. For å håndtere tøv i produkjonanlegget er det kjøpt et ytem baert på vanntåke, Dutex. Sytemet er produert av tyke VSR. Nork leverandør er Nordic Water AB i Aker. I anlegget eller er det bygget to automatike vakehaller for vak av biler, hjullatere og containere. Det er ogå bygget verkted om kal benytte ved vedlikehold av produkjonuttyr og hjulgående makiner. Ved amlebånd for gjenvinning av avibunker. Foto: Byggenytt Byggeteknikk Gjenvinninganlegget i Haraldrudveien er et byggeprojekt med peielle utfordringer både med tanke på flatetørrele og innhold. I motetning til de flete byggeprojekter var i tillegg leietagerne på pla før bygget, noe om gjorde byggingen utforderende for entrepenøren. Den ynlige del av byggeprojektet er taket, om dekker et areal på ca m 2, og de 13m høye platekledde faadene. Takkontrukjonen betår av et edumdekket platetak, om bære av fagverrkdragere i tål. Hoveddragerne har et penn på 24 m, høyde på 3,5 m og er opplagt på 12 m høye tåløyler. Hoveddragerne bærer ekundærdragere med enteravtand 6 m. Faadene nedre del er bygget av prefabrikerte, tående betongelementer om er produert på tedet av entrepenøren. Stålkontrukjonene er dimenjonert og produert av AS SKV. Dr. techn. Olav OlenAS har utført projektering av fundamenter og platøpte kontrukjoner, amt hatt overordnet tatik kontroll og uavhengig kontroll av brannprojektering. Virkomhetene om drive på gjenvinninganlegget benytter tildel tore makiner og kjøretøyer for intern tranport. Dette betyr Av Ander Nybø Dr. techn. Olav Olen AS at bæreytemet må tåle påkjørellater og et meget røft miljø, og allerede har øylefundamenter og andre kontrukjoner måttet betå denne prøven. Søylene tår på betongpillarer med høyde varierende fra 1 2,2 m, dimenjonert for å mottå påkjørel fra truck eller latebil. Hovedbæreytemet er fundamentert til fjell med betongpeler. Selv om dette er uvanlig for bygg på kun ett plan, gjorde de tore pennviddene, amt behovet for å unngå tørre etninger i takkontrukjonen, dette til den foretrukne løningen. For å oppta trekkrefter er det under de tre avtivende, vertikale tålfagverkene benyttet tålkjernepeler. Adminitrajonbygget på ca m 2 er integrert inne i anlegget, og er oppført av tål og hulldekker. Andre nye kontrukjoner i bygningmaen omfatter 3 5 m høye fritttående bingevegger i betong for avgrening av lagringområder for gjenvinningmaterialer, gruber for tranportbånd og intallajoner, nedenket brannbaeng for overrilingvann til hele anlegget, fordrøyningbaeng for takvann, amt vake- og verktedhall. Mengder og tørrele av die kontrukjonene gjenpeiler tørrelen på anlegget om helhet. Ved Groruddalen Miljøpark ble det valgt 2200 m 2 Arcolux daglytak for å kape et godt og trivelig innemiljø. Det er levert 14 tk. daglytak inntil 90 m lengde. Aktiv og paiv brannikring - Sekjoneringytemer - Brann- og røykventilajon - Brann- og røykgardiner Åpningytemer/dagligventiltilajon Overlykupler Daglytak Tranparente polycarbonatfaader Takk for tilliten! Potbok 222, 3421 Lierkogen Telefon: Telefax: Projektleder Epen Lange i Veolia Miljø AS vier tolt fram det nye anlegget, elv om kjøreplaen ennå ikke er afaltert. Foto: Byggenytt SALG - MONTASJE - SERVICE - VEDLIKEHOLD Mannen blir liten i det enorme produkjonanlegget. For å reduere tøy met mulig fra det nye anlegget, er tøykildene plaert inne i et relativt åpent bygg der faadene, ammen med utendør tøykjermer, gir en betydelig tøyredukjon mot nabobebyggelen. Tidlig i projektet ble det att en øvre grene for tillatt mengde permanente åpninger i bygningen. Denne grenen måtte balanere mot krav til luftkifte, amt inn- og uttranport opplyer Bernt Heggøy i KILDE Akutikk AS til Byggenytt. Støynivået inne i bygningen regulere ved hjelp av en tøyaboberende takkontrukjon der den aborberende evnen er integrert i elve kontrukjonen i form av perforerte metallplater. Foto: Byggenytt m 2 tålplatetak og m 2 veggkledning er levert og montert av: Potbok 6475 Ettertad, 0605 Olo Telefon: Telefax: m 2 indutrigulv er levert av: Potbok 1, 2648 Sør-Fron Telefon: Telefax:

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998

BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 BEDRIFTSØKONOMISK ANALYSE MAN 8898 / 8998 Lineær programmering og bedriftøkonomike problemer Tor Tangene BI - Sandvika V-00 Dipoijon Bruk av LP i økonomike problemer Et LP-problem Begreper og noen grunnleggende

Detaljer

MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omsorgstjenester

MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omsorgstjenester MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omorgtjeneter Februar 2005 FoU MYNDIGGJORTE MEDARBEIDERE - gir bedre pleie- og omorgtjeneter Denne kortverjonen gir en innføring i hva om ligger i begrepet

Detaljer

Innhold: Dette er faktisk en skole! Bjørnholt skole. Sidene 2 9: Persbråten videregående skole. Sidene 10 13:

Innhold: Dette er faktisk en skole! Bjørnholt skole. Sidene 2 9: Persbråten videregående skole. Sidene 10 13: Innhold: Bjørnholt kole. Sidene 2 9: Dette er faktik en kole! Perbråten videregående kole. Sidene 10 13: Ettertad videregående kole. Sidene 14 16: Bøler flerbrukhall. Sidene 17 19: Tortad kole. Sidene

Detaljer

VÅGEN EIENDOM. Alle skal inn i eiendom! Vi setter fokus på eiendomshandel og syndikering. Les mer side 2 og 3 NYTT FRA. Nr 1-2005 - 3.

VÅGEN EIENDOM. Alle skal inn i eiendom! Vi setter fokus på eiendomshandel og syndikering. Les mer side 2 og 3 NYTT FRA. Nr 1-2005 - 3. NYTT FRA VÅGEN EIENDOM Nr 1-2005 - 3. årgang Samtlige 250 andeler á 100.000 ble revet bort på én dag da FIRST Securitie og SR-Bank kulle yndikere denne eiendommen i Petroleumveien 6 i deember 2004. Alle

Detaljer

Saksbeh: Bjørn Wikan TILLATELSE TIL TILTAK - GRØNLANDSLEIRET 25

Saksbeh: Bjørn Wikan TILLATELSE TIL TILTAK - GRØNLANDSLEIRET 25 Olo kommune Plan og bygningetaten Allround Entreprenør AS Adalveien 113 3157 BARKAKER _5132 Dere ref: Vår ref (aknr): 20141220611 Oppgi alltid ved henvendele Sakbeh: Bjørn Wikan Dato: 17.12.2014.Arkivkode:531

Detaljer

Etterklangsmåling ved Kristiansund videregående skole

Etterklangsmåling ved Kristiansund videregående skole Bedriftnavn: Hjelp24 a Kritianund videregående kole v/ Marit Bjerketrand Sankthanhaugen 2 6514 KRISIANSUND N Kopi er endt: Gunhild Bergem, Johan Leite Hjelp24 a HMS Bruhagen Sentrumbygg 6530 AVERØY lf:

Detaljer

Forord. Lykke til! Ta lærevilligheten og selvtilliten på alvor, det er nå den er høyest. Terje Krogsrud Fjeld

Forord. Lykke til! Ta lærevilligheten og selvtilliten på alvor, det er nå den er høyest. Terje Krogsrud Fjeld Forord Du har ikkert merket det allerede. Iveren, lærevilligheten og nygjerrigheten til barnet ditt. «Se på meg a!» De vil ykle. De vil tegne. De vil lære boktavene. De vil regne. Og de vil gjøre det nå.

Detaljer

Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith

Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith Kunne du tenkt deg å bo sentralt, men ikke midt i byen, luftig, men ikke ute på landet, nær sjøen, masse lys, høy standard og kort vei til både storby og

Detaljer

Kap. 10: Inferens om to populasjoner. Inferens om forskjell i forventning ved å bruke to avhengige utvalg (10.3) ST0202 Statistikk for samfunnsvitere

Kap. 10: Inferens om to populasjoner. Inferens om forskjell i forventning ved å bruke to avhengige utvalg (10.3) ST0202 Statistikk for samfunnsvitere Kap. 0: Inferen om to populajoner Situajon: Det er to populajoner om vi ønker å ammenligne. Vi trekker da et utvalg fra hver populajon. Vi kan ha avhengige eller uavhengige utvalg. ST00 Statitikk for amfunnvitere

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox fra Lye er en fiberoptik løning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberoptike kabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og

Detaljer

BERGENOGOMLANDHAVNEVESEN PORTOFBERGEN

BERGENOGOMLANDHAVNEVESEN PORTOFBERGEN BERGENOGOMLANDHAVNEVESEN PORTOFBERGEN Vår dato: 12. mar 2015 Emnekode.: EHAV8340 Vår ref: 2015033075 Sakbeh.: Inge Tangerå Telefon: Epot: Inge.Tangerabergen.kommune.no Dere ref.: Hordaland Fylkekommune,

Detaljer

Prosjektplan hovedprosjekt. Samlokalisering av Monicas Interiør as og Numedal Blomster AS

Prosjektplan hovedprosjekt. Samlokalisering av Monicas Interiør as og Numedal Blomster AS hovedprojekt Samlokaliering av Monica Interiør a og Numedal Blomter AS Side 1 av 7 Innhold 1.1 Mål og rammer... 3 2.1.1 Bakgrunn... 3 3.1.2 Projektmål... 3 4.1.3 Rammer... 3 5.2. Omfang... 3 6.2.1 Oppgaver

Detaljer

Signalfiltrering. Finn Haugen TechTeach. 21. september 2003. Sammendrag

Signalfiltrering. Finn Haugen TechTeach. 21. september 2003. Sammendrag Signalfiltrering Finn Haugen TechTeach. eptember 3 Sammendrag Dette dokumentet gir en kort bekrivele av ignalfiltrering med tidkontinuerlige, ogå kalt analoge, filtere og med tiddikrete, ogå kalt digitale,

Detaljer

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Fra nord BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Trondheim PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Sivilarkitekt MNAL Maryann Tvenning Foto: Kjell Erik Fjello og Maryann Tvenning Adresse: Sunnlandsveien 54, Trondheim Byggherre:

Detaljer

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no Villa Aagaard Hamar KIMA arkitektur as Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no 4 KIMA arkitektur as ble etablert i 2008 av Martin Dietrichson, Inge Hareide og Kristoffer Moe Bøksle. Etter flere

Detaljer

Årsplan spansk 10. klasse

Årsplan spansk 10. klasse Årplan pank 10. klae 2015/ 2016 Faglærer: Timetall: David Romero t. pr. uke. Læreverk: Amigo tre texto Gyldendal Forlag Amigo tre Ejercicio Gyldendal Forlag Kopier Nettiden: www.gyldendal.no/amigo Lytte-cd-er

Detaljer

Lindesnes og Lyngdal kommune. Kommunedelplan for E 39 Vigeland - Lyngdal vest. Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram

Lindesnes og Lyngdal kommune. Kommunedelplan for E 39 Vigeland - Lyngdal vest. Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram VET-AGDER FYLKEKOMMUNE cg,~ fr c. AKPROTOKOLL ONDE1 KOM LlIVE Arkivak-dok. 14/28938 akbehandler Diderik Cappelen akgang Møtedato aknr Lindene og Lyngdal kommune. Kommunedelplan for E 39 Vigeland - Lyngdal

Detaljer

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r

Outsourcing. BPO: Lønnsom utsetting av forretningsprosesser. M a g a s i n e t. 1/07 nr. 2. l ø n n o g ø k o n o m i p r o s e s s e r l ø n n o g ø k o n o m i p r o e e r Outourcing M a g a i n e t 1/07 nr. 2 BPO: Lønnom utetting av forretningproeer O U T S O U R C I N G G I R F O K U S PÅ E G E N K J E R N E V I R K S O M H E T Annonebilag

Detaljer

Arkitektkontoret Vest

Arkitektkontoret Vest Enebolig Vikesdalslia Arkitektkontoret Vest Tekst: Runar Wisted-Thu Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Byggherre: Arkitekt: Hovedentreprenør: Murarbeider: Leverandør blokker: maxit as Byggeår:

Detaljer

ILLUSTRASJONER TIL REGULERINGSPLAN 15.06.15. Arkidéco AS

ILLUSTRASJONER TIL REGULERINGSPLAN 15.06.15. Arkidéco AS YTTERVIKBAKKEN - BOLIGOMRÅDE - BEITSTAD ILLUSTRASJONER TIL REGULERINGSPLAN 15.06.15 Arkidéco AS Beliggenhet Sentral beligenhet i Vellamelen entrum. Beittad, Steinkjer kommune. - Grønne omgiveler - ntatik

Detaljer

Vidar Lund Kjørelengdedatabasen Dokumentasjon

Vidar Lund Kjørelengdedatabasen Dokumentasjon Notater 27/2011 Vidar Lund Kjørelengdedatabaen Dokumentajon Statitik entralbyrå Statitic Norway Olo Kongvinger Notater I denne erien publiere dokumentajon, metodebekriveler, modellbekriveler og tandarder.

Detaljer

RIMELIGE KVALITETSUTSKRIFTER FOR DITT KONTOR

RIMELIGE KVALITETSUTSKRIFTER FOR DITT KONTOR RIMELIGE KVALITETSUTSKRIFTER FOR DITT KONTOR www.brother.no VI PRESENTERER DEN NYE KOMPAKTE MONOLASERSERIEN KVALITETSUTSKRIFTER FOR KONTORET Brother er klar over at bedrifter er helt avhengige av informajon.

Detaljer

FURURINGEN PÅ TAU 2 ENEBOLIGER NYT FANTASTISK UTSIKT FRA TREDJE MENS FJORTISEN GAMER I ANDRE.

FURURINGEN PÅ TAU 2 ENEBOLIGER NYT FANTASTISK UTSIKT FRA TREDJE MENS FJORTISEN GAMER I ANDRE. NYT FANTASTISK UTSIKT FRA TREDJE MENS FJORTISEN GAMER I ANDRE. Interiør/utsikt fra stue-/kjøkkenløsning. Bildet er en illustrasjon. 44.0 43.0 Solnedganger du kommer til å leve lenge på. Eksteriør/utsikt

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox er en fiberløning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberkabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud plu ikker og

Detaljer

smaken av storbyen på KLEPP sgtrio.no

smaken av storbyen på KLEPP sgtrio.no smaken av storbyen på KLEPP sgtrio.no Utsikt, innsikt & oppsikt spennende kontraster og urbane kvaliteter på klepp Prosjektet gir urbane kvaliteter til Klepp sentrum. Her får du svært sentrale boliger

Detaljer

Symbolisering av logisk form: setningslogiske tegn.

Symbolisering av logisk form: setningslogiske tegn. Logike ltninger NB! Dette er for peielt intereerte: Siden det ikke tår å mye om dette i lærebøkene er omfanget av dette foreleningmanet alt for tort i forhold til hva vi kan betrakte om penm. Videre kan

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 Internett og pc Brukerveiledning Altibox er en fiberløning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberkabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud plu ikker og

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

Vegg Butinox Futura Maling 607 Gammelrød Detaljer Butinox Futura Dør og Vindu maling 929 Egghvit

Vegg Butinox Futura Maling 607 Gammelrød Detaljer Butinox Futura Dør og Vindu maling 929 Egghvit Vegg Butinox Futura Maling 607 Gammelrød Detaljer Butinox Futura Dør og Vindu maling 929 Egghvit Vegg Butinox Futura Maling 958 Antikk Detaljer Butinox Futura Dør og Vindu maling 929 Egghvit Full oversikt

Detaljer

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Årmelding 2010 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere. Våre oppgaver er å bygge kompetane, videreutvikle branjen, legge til rette for

Detaljer

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2013 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige ide Nete ide Innhold 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere

Detaljer

Statens vegvesen. 14.637 Kapillær sugehastighet og porøsitet, PF. Omfang. Referanser. Utstyr. Fremgangsmåte. Full prosedyre

Statens vegvesen. 14.637 Kapillær sugehastighet og porøsitet, PF. Omfang. Referanser. Utstyr. Fremgangsmåte. Full prosedyre Staten vegveen 14.6 Betong og materialer til betong 14.63 Underøkele av herdet betong 14.637 - ide 1 av 5 14.637 Kapillær ugehatighet og porøitet, PF Gjeldende proe (nov. 1996): NY Omfang Metodebekrivelen

Detaljer

Utviklingsfondet. Våre verdier: Utviklingsfondet arbeider for en verden uten sult.

Utviklingsfondet. Våre verdier: Utviklingsfondet arbeider for en verden uten sult. Utviklingfondet Utviklingfondet arbeider for en verden uten ult. Derom verdenamfunnet ønker, kan ult utrydde. Og derom den fattige bonden på landbygda får mulighet, kan hun dyrke mer mat enn hun og familien

Detaljer

Vedlegg 6.1 KAPASITETSBEREGNING FOR INNSTØPTE STÅLPLATER MED FORANKRING TYPE KL

Vedlegg 6.1 KAPASITETSBEREGNING FOR INNSTØPTE STÅLPLATER MED FORANKRING TYPE KL edlegg 6. KAPASITETSBEREGIG FOR ISTØPTE STÅLPLATER ED FORAKRIG TYPE KL Etter Betongelementboken bind B kapittel 9. Kapaitetkontrollen utøre i bruddgrenetiltanden. De ytre latene dele i latvirkninger på

Detaljer

Søknad om endring i regulering.

Søknad om endring i regulering. Time Kommune Dato: 01.06.2015 V. Vetle Hommersand Postboks 38 4349 Bryne Tlf. 51 77 60 00 plan@time.kommune.no Brim arkitektur V. Ingunn B. Waarum Hetlandsgata 12 4344 Bryne Tlf. 97036836 Søknad om endring

Detaljer

enebolig i Haugesund Tekst og foto: Pål Stolt-Nielsen Reksten

enebolig i Haugesund Tekst og foto: Pål Stolt-Nielsen Reksten Konseptskisser Villa Fjelltun enebolig i Haugesund Opus arkitekter AS Tekst og foto: Pål Stolt-Nielsen Reksten OPUS arkitekter as (stiftet 1997), er nå det største kontoret mellom Bergen og Stavanger,

Detaljer

KARMSUND PANORAMA. Atle Strønstad. Pål Stolt-Nielsen Reksten. Fasade vest

KARMSUND PANORAMA. Atle Strønstad. Pål Stolt-Nielsen Reksten. Fasade vest Fasade vest KARMSUND PANORAMA Opus Arkitekter AS Tekst: Foto: Atle Strønstad Pål Stolt-Nielsen Reksten OPUS arkitekter as (stiftet 1997), er nå det største kontoret mellom Bergen og Stavanger, med 14 fulltidsansatte

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

NARF Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening. Styret i NARF

NARF Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening. Styret i NARF Nete ide Innhold NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening a Forrige ide a a a Nete ide a a a Innhold a a 2 Styret i NARF NARF er profejon- og branjeforeningen for autorierte regnkapførere og regnkapbedrifter.

Detaljer

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2010. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Årmelding 2010 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere. Våre oppgaver er å bygge kompetane, videreutvikle branjen, legge til rette for

Detaljer

Dette gir følgende likning for nedbør som funksjon av høyde over havet: p = z/2

Dette gir følgende likning for nedbør som funksjon av høyde over havet: p = z/2 Fait ekamen HYD200 2005-05-8 Oppgave Svar oppgave nedbør a) i. Punktnedbør: Den nedbørmengden om faller i et punkt på landoverflaten. De flete metoder av nedbørmåling gir punktverdier. Man ønker likevel

Detaljer

VELKOmmEN til LyEFJELL

VELKOmmEN til LyEFJELL 1 8 FUNKSJONELLE leiligheter på Lyefjell Velkommen til Lyefjell Lyefjell ble etablert tidlig på 1980-tallet der hensikten var å spare verdifull jordbruksjord i kommunen. Nå bor det mer enn 2 200 innbyggere

Detaljer

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner Tinghuset i Haugesund Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland Foto: Informasjonspartner Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS har i dag 12 ansatte med

Detaljer

FURURINGEN PÅ TAU 2 ENEBOLIGER FÅ ENDELØSE MENGDER LYS OG FRISK LUFT. OG TRE ETASJER MED HIMMELSK UTSIKT.

FURURINGEN PÅ TAU 2 ENEBOLIGER FÅ ENDELØSE MENGDER LYS OG FRISK LUFT. OG TRE ETASJER MED HIMMELSK UTSIKT. FÅ ENDELØSE MENGDER LYS OG FRISK LUFT. OG TRE ETASJER MED HIMMELSK UTSIKT. Interiør/utsikt fra stue-/kjøkkenløsning. Bildet er en illustrasjon. Solnedganger du kommer til å leve lenge på. Eksteriør/utsikt

Detaljer

Dato: sss BSF - BEREGNING AV ARMERING, Siste rev.: sss PARVISE ENHETER. ps DIMENSJONERING. Dok. nr.: BSF - BEREGNING AV ARMERING, PARVISE ENHETER

Dato: sss BSF - BEREGNING AV ARMERING, Siste rev.: sss PARVISE ENHETER. ps DIMENSJONERING. Dok. nr.: BSF - BEREGNING AV ARMERING, PARVISE ENHETER MEMO 54 Dato: 1.10.013 Sign.: BSF - BEREGNING V RMERING, Site rev.: 11.05.16 Sign.: PRVISE ENHETER Dok. nr.: K4-10/54 Kontr.: p DIMENSJONERING BSF - BEREGNING V RMERING, PRVISE ENHETER INNHOLD DEL 1 GUNNLEGGENDE

Detaljer

ENEBOLIG KLEVEN/STYRMOE

ENEBOLIG KLEVEN/STYRMOE PRESENTASJON ENEBOLIG KLEVEN/STYRMOE Bærum ARKITEKT: KNUT HJELTNES AS SIVILARKITEKTER MNAL Tekst og foto: Knut Hjeltnes Enebolig Kleven/Styrmoe er vårt foreløpig siste forsøk på å tegne et enkelt lite

Detaljer

Lean Videregående. Hvordan lykkes med å utvikle en organisasjonskultur der kontinuerlig forbedring blir en naturlig del av hverdagen?

Lean Videregående. Hvordan lykkes med å utvikle en organisasjonskultur der kontinuerlig forbedring blir en naturlig del av hverdagen? - Vi gjør virkomheten elvgående innen Lean Lean Videregående Hvordan lykke med å utvikle en organiajonkultur der kontinuerlig forbedring blir en naturlig del av hverdagen? Henikten med kuret Henikten med

Detaljer

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

Årsmelding 2013. Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2013 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening Forrige ide Nete ide Innhold 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere

Detaljer

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Pilestredet Skanska Bolig AS Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Forbehold Alle opplysningene i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til endringer som er

Detaljer

NORDRE KVARTAL. siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo. Organisering LPO ARKITEKTER

NORDRE KVARTAL. siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo. Organisering LPO ARKITEKTER NORDRE KVARTAL siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo LPO ARKITEKTER Tekst: arkitekt Gry Holter Foto: Finn Ståle Felberg og Tove Lauluten (nederst s. 33, s. 35) 30 Vulkan er betegnelsen på det gamle industriområdet

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

Jåsund enebolig. Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger

Jåsund enebolig. Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger Bildet er en illustrasjon og avviker noe i forhold til virkelig terreng/omgivelser. Stiplet linje indikerer fremtidig planlagt bebyggelse. Fredelig. Sentralt.

Detaljer

Attraktiv næringspark sentralt i Haugesund

Attraktiv næringspark sentralt i Haugesund Nærhet til alt! Attraktiv næringspark sentralt i Haugesund Arealer til leie/salg av seksjoner Karmsundsgaten Næringspark 2 Beliggenhet Karmsundsgaten Næringspark ligger midt i Haugesund. Næringsparken

Detaljer

Stilig og sentralt med fin utsikt

Stilig og sentralt med fin utsikt TUN 4 TUNBAKKEN 27 SKADBERG Stilig og sentralt med fin utsikt ER Mulighet for husbankfinansiering SKADBERG Tunbakken 27 BLOCK WATNE 2 BLOCK WATNE Tunbakken 27 SKADBERG Tunbakken ligger flott til i grønne

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

EIENDOM PÅ 15 MÅL MED DAGLIGVARE- OG TRELAST HANDEL TIL SALGS

EIENDOM PÅ 15 MÅL MED DAGLIGVARE- OG TRELAST HANDEL TIL SALGS EIENDOM PÅ 15 MÅL MED DAGLIGVARE- OG TRELAST HANDEL TIL SALGS BELIGGENDE I STAVANG SENTRUM I SUNNFJORD Salgssum kr 8 000 000,- Næringsbygg består av butikklokale, trelasthandel og lager beliggende ved

Detaljer

aaaaaa Årsmelding 2012 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere

aaaaaa Årsmelding 2012 Kompetanseorganisasjonen for autoriserte regnskapsførere Nete ide Innhold Årmelding 2012 Kompetaneorganiajonen for autorierte regnkapførere Forrige ide Nete ide Innhold NARF Norge Autorierte Regnkapførere Forening NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere.

Detaljer

ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP. Tekst: Magne Meland. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner

ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP. Tekst: Magne Meland. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP Tekst: Magne Meland Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Birkeveien 42 Nesodden Byggherre: Unni Bergman / John

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger. Fantastisk utsikt. et steinkast fra sjøen

Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger. Fantastisk utsikt. et steinkast fra sjøen Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger Fantastisk utsikt et steinkast fra sjøen Kongsteinsvegen på tau 2 eneboliger Solnedganger du kommer til å leve lenge på. Rusle ned til sjø- og båtliv. Kongsteinsvegen

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

HYTTE PÅ LYNGHOLMEN. Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER. Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand. mur+

HYTTE PÅ LYNGHOLMEN. Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER. Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand. mur+ HYTTE PÅ LYNGHOLMEN Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand 13 14 Lund Hagem Arkitekter har kontor i Oslo og er ledet av fire partnere: Svein Lund, Einar

Detaljer

Verdalsvegen 45. 4 eneboliger på store tomter i Verdalen, Kleppe

Verdalsvegen 45. 4 eneboliger på store tomter i Verdalen, Kleppe Verdalsvegen 45 4 eneboliger på store tomter i Verdalen, Kleppe Her er en god plass dersom du lengter til strand og hav, samtidig som du ønsker kort vei til skole, barnehage, handel og andre viktige tilbud!

Detaljer

Internett og PC Brukerveiledning

Internett og PC Brukerveiledning Internett og PC Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning Støtter Window XP 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppett av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen 3 Oppkobling av pc til internett

Detaljer

for internett fra Altibox?

for internett fra Altibox? 1 Klar for internett fra Altibox? 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppett 3 Oppkobling 4 Koble 5 Opprette 6 Sikkerhet av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen av pc til internett med Window Vita

Detaljer

SMESTADDAMMEN BOLIG. Transformasjon av Elkems gamle hovedkvarter. Oslo DYRØ OG MOEN AS ARKITEKTER MNAL

SMESTADDAMMEN BOLIG. Transformasjon av Elkems gamle hovedkvarter. Oslo DYRØ OG MOEN AS ARKITEKTER MNAL Transformasjon av Elkems gamle hovedkvarter SMESTADDAMMEN BOLIG Oslo DYRØ OG MOEN AS ARKITEKTER MNAL Tekst: Marius Bjørge Foto: Dyrø og Moen AS / Sturlason AS 20 Smestaddammen Bolig er en kombinasjon av

Detaljer

ESERO AKTIVITET BYGGING AV TRYKKLUFTRAKETT. Elevaktivitet. 6 år og oppover. Utviklet av

ESERO AKTIVITET BYGGING AV TRYKKLUFTRAKETT. Elevaktivitet. 6 år og oppover. Utviklet av ESERO AKTIVITET 6 år og oppover Utviklet av Elevaktivitet Overikt Tid Læremål Nødvendige materialer timer Gi deltagerne mulighet til å bruke teori fra et foredrag i raketteknikk og ette det i praki. Teip

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

Forus Vest. Tekst: Wilhelm Eder. Foto: Øystein Thorvaldsen, Wilhelm Eder, AS Betong

Forus Vest. Tekst: Wilhelm Eder. Foto: Øystein Thorvaldsen, Wilhelm Eder, AS Betong Sandnes Sparebank Forus Vest Wilhelm eder Tekst: Wilhelm Eder Foto: Øystein Thorvaldsen, Wilhelm Eder, AS Betong Wilhelm Eder Eder Biesel Arkitekter AS har solid erfaring innen utvikling av effektive bygg,

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning FASETT JUNI 2009 Internett og pc Brukerveiledning Altibox fra XXX er en fiberløning tilpaet morgendagen muligheter. I en og amme fiberkabel får du rake internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud plu

Detaljer

Meisland Trapp. www.meisland.no

Meisland Trapp. www.meisland.no Meisland Trapp www.meisland.no HÅNDVERK OG PRESISJON Høvelen. Selve symbolet på håndverk i tre. Vi har valgt å beholde høvelen som en del av vår logo, selv om vi selvfølgelig har tatt i bruk moderne teknologi

Detaljer

Aluminium in Architecture. For mer sol i livet. WICSLIDE 65FS Foldedører

Aluminium in Architecture. For mer sol i livet. WICSLIDE 65FS Foldedører R Aluminium in Architecture For mer sol i livet WICSLIDE 65FS Foldedører Foldedører som fleksible romavslutninger mellom inne og ute Hvem ville ikke gjerne med et par håndgrep kunne fjerne veggene når

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

8 funksjonelle leiligheter på Lyefjell

8 funksjonelle leiligheter på Lyefjell 8 funksjonelle leiligheter på Lyefjell 1 Velkommen til Lyefjell Lyefjell ble etablert tidlig på 1980-tallet der hensikten var å spare verdifull jordbruksjord i kommunen. Nå bor det mer enn 2 200 innbyggere

Detaljer

Kongsteinsvegen på tau 4 leiligheter. Bo rimelig. Bo praktisk. Få en fantastisk utsikt!

Kongsteinsvegen på tau 4 leiligheter. Bo rimelig. Bo praktisk. Få en fantastisk utsikt! Kongsteinsvegen på tau 4 leiligheter Bo rimelig. Bo praktisk. Få en fantastisk utsikt! Kongsteinsvegen på tau 4 leiligheter Kongsteinsvegen er en veletablert gate. Funksjonelt. Utsikt. Prisgunstig. Livet

Detaljer

Enkelt og eksklusivt. bolig i sveits

Enkelt og eksklusivt. bolig i sveits Enkelt og eksklusivt I den vakre fjellbyen Zuoz i den vestlige delen av Sveits ligger et hus helt utenom det vanlige. Boligen fremstår som moderne og ny, men samtidig fast forankret i det originale. Innvendig

Detaljer

12 seniorboliger i Nes sentrum. De Eldres Boligspareklubb, Nesbyen

12 seniorboliger i Nes sentrum. De Eldres Boligspareklubb, Nesbyen 12 seniorboliger i Nes sentrum De Eldres Boligspareklubb, Nesbyen Innholdsfortegnelse Beliggenhet 3 Jorde 4 Situasjonsplan 5 Plan 1.etasje 6 Plan 2.og 3. etasje 7 Materialbeskrivelse 8 Plan leilighet 1:100

Detaljer

Askim. Tekst: Hans Bjørn Holther. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner, Per Christian Anfinnsen og arkitekten MUR+BETONG 4 2009 39

Askim. Tekst: Hans Bjørn Holther. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner, Per Christian Anfinnsen og arkitekten MUR+BETONG 4 2009 39 Bølgen Askim Østre linje arkitekter as Tekst: Hans Bjørn Holther Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner, Per Christian Anfinnsen og arkitekten MUR+BETONG 4 2009 39 www. olarkitekter.no Østre Linje Arkitekter

Detaljer

Praktiske familieboliger på BJORLANDSTUNET. 7 rimelige boliger i første byggetrinn, felt C. 83-118 m2

Praktiske familieboliger på BJORLANDSTUNET. 7 rimelige boliger i første byggetrinn, felt C. 83-118 m2 Praktiske familieboliger på BJORLADTUET 7 rimelige boliger i første byggetrinn, felt C. 83-8 Team Bygg har lang tradisjon for oppføring av boliger på ærbø i Hå kommune. å skal vi i gang med et helt nytt

Detaljer

Fra by til bo på skinner

Fra by til bo på skinner Gausel / Leiligheter BRA 47 122 m 2 / www.gauselengen.no Gauselengen Fra by til bo på skinner Tid til det meste smart, enkelt og greit Ikke langt fra togperrongen og Hinna Park ligger vårt nye boligprosjekt,

Detaljer

Formingsveileder. detaljregulering. Suleskard Fjellgård

Formingsveileder. detaljregulering. Suleskard Fjellgård Formingsveileder detaljregulering Suleskard Fjellgård Dato: 29.06.2012 Side 1 av 5 Formingsveileder Suleskard Fjellgård. Målet med Suleskard Fjellgård er å utvikle et hytte område av høy kvalitet i uberørt

Detaljer

SANDEFJORD FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel

SANDEFJORD FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel SANDEFJORD FAGHANDEL Innhold Sandefjord Faghandel blir en del av en større kjede av sentre, med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare

Detaljer

MAUR ERSTATTET MED MUR. landsted på Jomfruland MMW ARKITEKTER AS. Tekst: Sindre Østereng Foto: Per Erik Jæger

MAUR ERSTATTET MED MUR. landsted på Jomfruland MMW ARKITEKTER AS. Tekst: Sindre Østereng Foto: Per Erik Jæger MAUR ERSTATTET MED MUR landsted på Jomfruland MMW ARKITEKTER AS Tekst: Sindre Østereng Foto: Per Erik Jæger Hytten består av to bygnings volumer. Det høyeste volumet inneholder kjøkken, stue, hems og takterrasse

Detaljer

AVDELING FOR TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAG HOVEDOPPGAVE. Forfatter: Bjørnar Heide Knudsen. Faglig ansvarlig og veileder: Jan Erik Vinnem

AVDELING FOR TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAG HOVEDOPPGAVE. Forfatter: Bjørnar Heide Knudsen. Faglig ansvarlig og veileder: Jan Erik Vinnem AVDELING FOR TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAG HOVEDOPPGAVE Intitutt for petroleumteknologi: Sivilingeniørtudium i Samfunnikkerhet Våremeteret 2003 Åpen Forfatter: Bjørnar Heide Knuden Faglig anvarlig og

Detaljer

FARGEGUIDE FOR DEKKBEIS OG MALING

FARGEGUIDE FOR DEKKBEIS OG MALING FARGEGUIDE FOR DEKKBEIS OG MALING ÅRS SKRIFTLIG GARANTI PÅ FARGE OG GLANS FOR HELE HUSET Vegg: 90 Antikkhvit Grunnmur: 90 Snøull Dør/vindu: 99 Egghvit butinoxfutura.no /0 BUTINOX FUTURA ÅRS SKRIFTLIG GARANTI

Detaljer

Nostalgisk kaffelidenskap

Nostalgisk kaffelidenskap signalprosjektercafé Frieles KaffeBergen Jernbanestasjon Sonja Solstrand, interiørarkitekt MNIL Sol Design Krediteringside 144 Nostalgisk kaffelidenskap Barbord med utsikt mot gaten, Kaffekopp Unika-utstilling

Detaljer

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland En perfekt bolig for deg som vil bo både fint og rimelig på Jørpeland Jørpelands rimeligste bolig? I egen bolig kan du gjøre hva du vil, så mye du vil Nå kan du/dere snart flytte inn i egen bolig på Øvre

Detaljer

HELE DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS. Hvilken teknologi og ekspertise gjør Europas mest moderne sykehus mulig?

HELE DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS. Hvilken teknologi og ekspertise gjør Europas mest moderne sykehus mulig? Hele og ny teknologi På inniden av nye AHUS Alt er planlagt og deignet med paienten bete for øye. HELE DETTE BILAGET ER EN ANNONSE FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Erik Kreyberg Normann Hvilken teknologi

Detaljer

Plan 2. etasje. Plan 1. etasje

Plan 2. etasje. Plan 1. etasje 1 Entre 2 Bod 3 WC/vask 4 Bad 5 Lekerom/kontor/gjesterom 6 Soverom 7 Soverom 8 Soverom 9 Kjøkken 10 Dagligstue 11 Spiseplass 12 Stue 13 Terrasse 14 Terrasse Plan 2. etasje Plan 1. etasje Enebolig Hvasser

Detaljer

Årsmelding 2011. Kompetanseorganisasjonen for autoriser te regnskapsførere

Årsmelding 2011. Kompetanseorganisasjonen for autoriser te regnskapsførere Årmelding 2011 Kompetaneorganiajonen for autorier te regnkapførere 2 NARF er branjeforeningen for autorierte regnkapførere. Våre oppgaver er å bygge kompetane, videreutvikle branjen, legge til rette for

Detaljer

Isdammen 11b, Haugesund

Isdammen 11b, Haugesund Enebolig med kontordel Isdammen 11b, Haugesund Katarsis AS Tekst: Kirsti Sveindal Foto: informasjonspartner og meling media Fasade nordvest. Arkitekten foran boligen på inngangsnivå Firmaet ble etablert

Detaljer

Barnehagen sett fra sydvest. Fasadeteglen er i stor grad til stede i interiøret

Barnehagen sett fra sydvest. Fasadeteglen er i stor grad til stede i interiøret Barnehagen sett fra sydvest Fasadeteglen er i stor grad til stede i interiøret 24 MUR+BETONG 4 2009 Sluseparken barnehage Nome, Telemark LPO arkitekter as Tekst: Jan Knoop, LPO Foto: Terje Skåre Adresse:

Detaljer

Telemark Hyttebygg AS Hyttekatalog 2007

Telemark Hyttebygg AS Hyttekatalog 2007 Telemark Hyttebygg AS Hyttekatalog 2007 post@telemark-hyttebygg.no Velkommen til Telemark Hyttebygg AS Telemark Hyttebygg AS tilbyr flotte hytter i både bindingsverk, stav, stavlaft og handlaft. Dette

Detaljer

Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller Arkitekter og Eivind Lauritzen

Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller Arkitekter og Eivind Lauritzen Olavs hall sett fra parken mellom Kirkegata og Vollgata OLAVS HALL Borgarsyssel Museum, Sarpsborg ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller

Detaljer

Håndtering av forurenset grunn: Spunting som et alternativt tiltak

Håndtering av forurenset grunn: Spunting som et alternativt tiltak SWECO a N 0 TAT OPPORAG OPPDRAGSLEDER DATO Terminalbygg for BoNett i Berge BoNett AS 17.06.2013 entrum OPPORAGSNUMMER OPPRETTET AV 986030001 Krihna Aryal Håndtering av forurenet grunn: Spunting om et alternativt

Detaljer

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Landskap Den fremtredende terrengformasjonen i området, der hele Solberg Spinderi ligger i skrånende terreng med markante høydeforskjeller, vil ikke bli svekket i sitt

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 2 Oppett Klar for internett fra Altibox? av trådlø router og brannmur i hjemmeentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Window Vita 4 Koble opp mot e-pot/oppett Window

Detaljer

HUSEBYBAKKEN. Tilbygg pluss ny, kjedet enebolig i porebetong. Oslo PRESENTASJON

HUSEBYBAKKEN. Tilbygg pluss ny, kjedet enebolig i porebetong. Oslo PRESENTASJON PRESENTASJON Tilbygg pluss ny, kjedet enebolig i porebetong HUSEBYBAKKEN Oslo ARKITEKT: ELTON & ØSTHUS ARKITEKTUR OG DESIGN Tekst: Per Joar Østhus Foto: nispe@datho.no og arkitekten Tomannsboligen på Montebello,

Detaljer

Alfaset gravlund. Oslo. Tekst: Espen Eskeland. Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland

Alfaset gravlund. Oslo. Tekst: Espen Eskeland. Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland Krematorium på Alfaset gravlund Oslo ARKITEKTENE AS - ESPEN ESKELAND og Dyrvik arkitekter as Tekst: Espen Eskeland Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland 14 MUR+BETONG 4 2009 Krematoriet skyter ut av terrenget

Detaljer