Oppriktig DentalT TEMA: NORDENTAL. Oppriktig DentalT - Kundemagasin fra Plandent. Plandent på Nordental. Tekniske tips: Tett Airflow.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppriktig DentalT TEMA: NORDENTAL. Oppriktig DentalT - Kundemagasin fra Plandent. Plandent på Nordental. Tekniske tips: Tett Airflow."

Transkript

1 Plandent på Nordental side Gi instrumentene dine nytt liv side 16 TEMA: NORDENTAL Tekniske tips: Tett Airflow side 27 Oppriktig DentalT Oppriktig DentalT - Kundemagasin fra Plandent

2 Planmeca Compact i - brukervennlighet satt i system Planmeca Compact i Touch har en integrert berørings- skjerm med klare symboler og tekst på den store skjermen, noe som oppleves svært brukervennlig og gir god arbeidsflyt. Både tannlegen og tannhelsesekretæren har god tilgang til panelet med alle dets fordeler fra alle mulige vinkler. Løsninger for rengjøringssykluser og smittevernskontroll oppleves enkle å bruke takket være det intuitive brukergrensesnittet. Det gjør det lett å gjennomføre et godt hygieneregime. Valget er ditt:

3 OPPRIKTIG DENTALT Innhold 4 Leder, Nytt om navn, Alan og Kim 4 4 NDD bytter navn til Plandent Nye klinikker i Rogaland: 9-12 Nærbø Tannlegesenter AS og Langgadå Tannlegesenter 4 Det skal være enkelt Gi instrumentene dine nytt liv 16 9 brødtext Tema NORDENTAL Ingress 4 Hva kan jeg se hos Plandent på Nordental Hva kan jeg se hos Plandent på Nordental Tannteknikk, hygiene på lab 26 4 Tekniske tips, Tett Airflow? 27 4 Kurs og konferanser: Easy gratis temakvelder 29 Hygienekurs i Oslo 29 Kurs og gourmetopplevelser i Champagne 29 Bevegelse en kursdag for hele tannhelseteamet 30 Er dere mange på klinikken?? Opplever du at Oppriktig dentalt forsvinner før du får lest det? Tar noen det med seg hjem eller kaster det før alle har fått sett det ferdig? Er dere flere som skal dele et blad så sender vi gjerne flere eksemplarer. Send navn og adresse til så skriver jeg dere opp på en liste og sender dere et personlig eksemplar Ansvarlig redaktør: Ragnar Pettersson - PLANDENT AS Østensjøveien 27 Postboks 6082 Etterstad 0601 Oslo T: F: Redaksjon: Aina Eliassen - Forslag til innhold og forbedringer mottas med takk! Design og produksjon: Strong Design, Trykkes og distribueres i eks. 29 Oppriktig dentalt er et kundemagasin for kunder av Plandent. Magasinets formål er å formidle kompetanse om produkter, tjenester og løsninger som kan være til nytte for tannhelsesektoren i Norge. Oppriktig dentalt kommer ut 4 ganger per år. OD #

4 leder Vi bytter navn Fra 1. oktober går navnet AS Norsk Dental Depot over i historien når selskapet bytter navn til Plandent AS. Med dette markerer vi at vi tilhører en stor europeisk gruppering. Det er alltid vemodig å skille seg av med tradisjoner og identitet, men ethvert selskap har også behov for fornyelse. Norsk Dental Depot har vært igjennom en fornyelsesprosess gjennom mange år. Vi har forbedret markedsføringen, introdusert nye produkter og tjenester, automatisert varelageret og logistikken og vi har flyttet inn i nye lokaler. Endringen i navnet kan sees som et skritt i denne prosessen. NDD har vært en del av den finske, familieeide Planmeca konsernet siden Planmeca eier Europas nest største kjede av dentaldepoter og denne kjeden samles under navnet Plandent. Mange av våre søsterselskaper i Europa bærer navnet Plandent og etter snart 20 år i denne gruppen, er tiden kommet for oss å skifte navn. Du har kanskje allerede møtt Plandent navnet på Scandefa i Danmark eller Swedental i Sverige. Eller du har sett det på materiale sendt ut av Norsk Dental Depot. Navnet og logoen blir stadig mer utbredt. Produsentene av dentalt utstyr og forbruksvarer har i flere år sett at de har med en stor gruppering å gjøre og at denne grupperingen vokser raskt. Jeg tror at en stor internasjonal gruppering kan gi fordeler til våre tannleger og tannteknikere i Norge. Kravene til spisskompetanse, produktutvikling, samordnet innkjøp, automatisert lagerstyring osv øker og det stiller store krav til den som skal være en ledende leverandør i fremtiden. Derfor er det nødvendig å tilhøre en internasjonal gruppering. Vår situasjon på det norske markedet er unik, fordi vi er den aktøren i Norge som har tilgang til det absolutt største internasjonale nettverket innen vår bransje. Når du skal velge en partner for fremtiden, kan det være en trygghet å velge en som har tilgang til bred kompetanse og et bredt nettverk, samt fokuserte og innovative eiere. I Plandent kan vi gi deg det og du vet at vi er til stede for deg også om mange år. Du treffer oss på den samme adressen og telefonnumrene er også som før. Hjemmesiden vår finner du nå på og Facebooksiden likeså. De ansattes e-postadresser er endret - nå slutter alle adressene på I diskusjonen om eventuelt bytte av navn har vi vurdert om vi mister for mye av identiteten og om kundene ikke vil kjenne oss igjen. Bak det nye navnet finner du de samme menneskene som før. Vi har vært i markedet i 111 år og har ambisjoner om å utvikle oss videre i takt med tiden vi lever i. I dette nummeret av Oppriktig Dentalt kan du lese mer om hvor enkelt det er å bestille forbruksvarer hos Plandent og hva du kan se på vår store stand på Nordental. Du kan lese om høstens store innbyttekampanje hvor dine brukte instrumenter kan få et nytt liv i Uganda. Samtidig kan du sikre deg nye instrumenter til en særdeles god pris. Du finner også en reportasje fra to av de nye klinikkene vi har vært med på å utvikle. Jeg håper å treffe deg på årets Nordental oktober! Med vennlig hilsen, Ragnar Pettersson administrerende direktør NYTT OM NAVN Alan Serifpour begynte hos oss i april. Alan er utdannet tanntekniker, og har tidligere jobbet i Opus Systemer AS. Alan er ansatt for å styrke vårt IT og CAD/CAM team. Kim Haagenrud begynner hos oss 1. november som servicetekniker i Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust- Agder. Kim bor i Horten og har kort vei til de fleste kundene. Kim har tidligere vært en av våre teknikere og kommer nå tilbake etter noen års opphold, han har derfor god bakgrunnskunnskap og er raskt klar til å rykke ut. Kim overtar for Per Øyvind Sundby, som sluttet i august. 4 - OD #3-2014

5 Septocaine/Septocaine Forte Lokalanestetikum med karkontraherende middel. ATC-nr.: N01B B58 INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 40 mg/ml + 5 μg/ ml: Septocaine: 1 ml inneh.: Articain. hydrochlorid. 40 mg, adrenalin. 5 μg, natr. metabisulfis (E 223) 0,5 mg, natr. edet. 0,25 mg, natr. chlorid. 1,6 mg, natr. hydroxid., aqua ad iniect. ad 1 ml. INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 40 mg/ml + 10 μg/ml: Septocaine Forte: 1 ml inneh.: Articain. hydrochlorid. 40 mg, adrenalin. 10 μg, natr. metabisulfis (E 223) 0,5 mg, natr. edet. 0,25 mg, natr. chlorid. 1,6 mg, natr. hydroxid., aqua ad iniect. ad 1 ml. Indikasjoner: Septocaine: Lokalanestesi ved kortvarige, ukompliserte behandlinger i dental praksis. Pga. den lavere mengden vasokonstriktor, bør 5 μg/ml vasokonstriktor være standard ved ordinær behandling. Septocaine Forte: Lokalanestesi ved større, kompliserte behandlinger i dental praksis eller der iskemi er ønskelig. Dosering: 1 sylindrett Septocaine 40 mg/ml + 5 μg/ ml (1,7 ml) = 68 mg artikainhydroklorid + 8,5 μg adrenalin. 1 sylindrett Septocaine Forte 40 mg/ml + 10 μg/ml (1,7 ml) = 68 mg artikainhydroklorid + 17 μg adrenalin. Voksne: 1 sylindrett er tilstrekkelig ved normale inngrep/prosedyrer. Injiseringen skal gjøres langsomt - ca. 1 ml/minutt. Overskrid ikke maks. dose 7 mg artikainhydroklorid pr. kg. kroppsvekt, dvs. ca. 7 sylindretter for en person på 70 kg. Barn: Skal ikke gis til barn under 4 år pga. manglende erfaring. Maks. dose for barn er 7 mg/kg. Enkle inngrep: 0,04 ml/kg. For barn med kroppsvekt 20 kg tilsvarer dette en ½ sylindrett og med kroppsvekt 40 kg 1 sylindrett. Kompliserte inngrep: 0,07 ml/kg. For barn med kroppsvekt 20 kg tilsvarer dette en ¾ sylindrett og med kroppsvekt 40 kg 1,5 sylindretter. For å unngå mekanisk forårsaket nerveskade og mulighet for parestesi, skal sprøytespissen settes forsiktig inn og pasientens reaksjoner overvåkes. Ved plutselig prikkende, brennende eller elektrisk følelse, skal nålen tas ut og settes på et annet sted før injisering. Intranevral injeksjon eller skade i det perinevrale vaskulære system kan forårsake lokal nerveskade. Unngå intravasal injeksjon ved alltid å aspirere nøye. Injiser sakte. Dentale injeksjonssystemer kan generere høyt trykk hvis de ikke brukes forsiktig. Dette kan føre til nerveskade eller lokal vevsnekrose. Kontraindikasjoner: Kjent overfølsomhet for lokalanestetika av amidtypen, hjelpestoffer og/eller adrenalin. Adrenalin anses kontraindisert ved tyreotoksikose, ved alvorlig hjertesykdom (spesielt takykardi), hos pasienter som bruker MAO-hemmere eller trisykliske antidepressiver og til pasienter med bronkospastisk allergisk reaksjon på sulfitter. Forsiktighetsregler: Unngå intravasal injeksjon ved å aspirere nøye. Brukes med forsiktighet på diabetikere. Bør ikke injiseres direkte i inflammert eller infisert vev. Inneholder natriummetabisulfitt som stabilisator for adrenalinet. Natriummetabisulfitt kan forårsake eller forverre anafylaktiske reaksjoner og bør derfor ikke gis ved overfølsomhet for sulfitter. Gis med forsiktighet til pasienter med kardiovaskulær sykdom. Interaksjoner: Følgende kombinasjoner kan kreve dosereduksjon: Cimetidin, betablokkere, inhalasjonanestetika (inkl. kloroform), maprotilin og ikkeselektive MAO-hemmere. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Bør ikke brukes under graviditet da klinisk erfaring fra gravide er begrenset. Overgang i morsmelk: Går over, men det vurderes som lite sannsynlig at barn som ammes blir påvirket. Bivirkninger: Hyppige (>1/100): Hud: Ansiktsødem. Sirkulatoriske: Bradykardi, takykardi. Blodtrykksfall. Nevrologiske: Hodepine. Mindre hyppige: Gastrointestinale: Kvalme, oppkast, diaré. Hud: Pruritus. Nevrologiske: Parestesi, hypoestesi. Sirkulatoriske: Blodtrykksstigning. Sjeldne (<1/1000): Hud: Angioødem, vevsnekrose. Nevrologiske: Paralyse av ansiktsnerver, epilepsi, svimmelhet, opphisselse, forvirring, skjelving. Psykiske: Nervøsitet, uro. Sirkulatoriske: Myokardial depresjon og hjertestans. Syn: Diplopi, mydriasis, ptosis, miosis og enoftalmus. Øvrige: Allergiske reaksjoner og i alvorligere tilfeller anafylaktisk sjokk. Ev. sensoriske forstyrrelser går vanligvis over i løpet av 8 uker. Overdosering/Forgiftning: De fleste bivirkninger ved bruk av produktet skyldes overdosering. Ved odontologisk bruk skjer dette vanligvis ved aksidentell intravasal injeksjon. Symptomer: Relativ overdosering: CNS-effekter kan oppstå, selv ved små doser hvis oppløsningen injiseres intravasalt. Kramper kan forekomme. Absolutt overdosering: CNS-effekter og kardiovaskulære bivirkninger. Ved aksidentell intravasal injeksjon kan følgende CNS-bivirkninger forekomme: Diplopi, eksitasjon, hørselsforandringer, uro, trykkfølelse over bryst og panne, taleproblemer, muskelfascikulasjoner samt tap av følelse i tungen. Injeksjonen må avbrytes straks noen av disse symptomene merkes. Om CNS-påvirkningen ikke avtar, kan bevisstløshet, generelle kramper og tilslutt respirasjonsstans utvikles. Kardiovaskulære symptomer dukker oftest opp sent i forløpet ved overdosering. Dersom intravasal bolusinjeksjon gis, kan høy blodkonsentrasjon i koronarkar gi uttalt myokarddepresjon og ev. hjertestans. På denne måten kan sirkulasjonspåvirkning inntreffe som eneste bivirkning eller ev. før CNS-relaterte effekter. Behandling: Symptomatisk. Alvorlige bivirkninger behandles raskt med kunstig ventilasjon, hjertemassasje, barbiturater, diazepam eller muskelrelakserende midler. Se Giftinformasjonens anbefalinger for artikain: Amider N01B B og adrenalin C01C A24. Egenskaper: Klassifisering: Lokalanestetikum med adrenalin som karkontraherende middel. Virkningsmekanisme: Hurtig og reversibel hindring av nerveimpulsens transmisjon. Artikain har rask effekt, høy anestesifrekvens og lav toksisitet. Adrenalinet gir høy konsentrasjon av artikain over lengre tid på injeksjonsstedet og reduserer faren for systemisk påvirkning. Virkningstid: Septocaine: Ca. 45 minutter pulpaanestesi. Septocaine Forte: Ca. 75 minutter pulpaanestesi. Absorpsjon: Etter submukøs dental injeksjon av artikainoppløsning som inneholder 1: adrenalin, oppnås maks. konsentrasjon av artikain i blodet innen ca. 30 minutter etter injeksjon. Proteinbinding: Ca % av artikainhydroklorid bindes til humant serum albumin og -globuliner ved 37 C in vitro. Halveringstid: Ca. 44 minutter. Metabolisme: Artikain HCl metaboliseres raskt av karboksyesterase i plasma til sin primære metabolitt, artikainsyre. In vitro studier viser at P- 450-isoenzymer lokalisert til humane levercellers mikrosomer metaboliserer ca % av tilgjengelig artikain, med nesten kvantitativ omdanning til artikainsyre. Utskillelse: Hovedsakelig i urin, med % av administrert dose eliminert i løpet av de første 24 timer etter submukøs administrering. Artikainsyre er den primære metabolitt i urin. En sekundær metabolitt, artikainsyreglukuronid, skilles også ut i urin. Artikain utgjør kun 2 % av den totale dosen som skilles ut i urin. Andre opplysninger: Lateksfrie sylindretter uten konserveringsmiddel. Kun beregnet til engangsbruk. Septocaine, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning: ,7 ml (sylindretter) kr 379,60, ,7 ml (sylindretter) kr 724,20. Septocaine Forte, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning: ,7 ml (sylindretter) kr 379,60, ,7 ml (sylindretter) kr 724,20 Sist endret: BLISTERPAKNING! Pakningene vil inneholde sylindretter som er blisterpakket enkeltvis i stedet for 10 stk. SEPTOCAINE INJEKSJONER HVERT SEKUND 4PÅ VERDENSBASIS* Hvert år bruker tannleger Septocaine * i over 150 millioner behandlinger. Hvorfor? Flere tiår med erfaringer viser at Septocaine gir rask og effektiv lokalanestesi ved tannbehandling. Septocaine er også garantert lateksfri og sluttsteriliseres for ekstra trygghet for deg og din pasient. Septocaine kommer nå i enkeltpakkede sylindere for bedret hygiene. SEPTOCAINE STOL PÅ DIN INJEKSJON *Septocaine selges også under navnet Septanest i andre land. Septodont, 58, rue du Pont de Créteil, Saint-Maur-des Fossés Cedex, Frankrike, Lokal representant: Denamed AS, Pb Etterstad, 0601 Oslo

6 E n s oli d l evera n dø r f o r fre m t i d e n Norsk Dental Depot bytter navn til Plandent Den 1. oktober 2014 skifter Norsk Dental Depot navn til Plandent AS og med det markeres nok et veiskille i NDDs historie. Vi har vært en del av Plandent gruppen siden 1995, men det er først nå vi skifter navn til Plandent AS. Menneskene og produktene og servicen vil du kjenne igjen, selv om vi bytter logo. - Navneskiftet passer oss ganske godt nå, sier administrerende direktør Ragnar Pettersson. -Vi har nettopp flyttet inn i et nytt og moderne bygg og dermed vist tydelig at vi er i en moderniseringsprosess. Samtidig har vi vært en del av Plandent-gruppen siden 1995 og det er kanskje på tide å få det samme navnet og logoen som våre nordiske og europeiske søsterselskaper. Vi hører ofte om Planmeca og Plandent. Hva er egentlig forskjellen? Planmeca er en av verdens største produsenter av dentalt utstyr og den formelle eieren av Norsk Dental Depot. Det er derfor den formelle overbygningen i konsernet vi tilhører. Planmeca omsetter for ca 6,5 milliarder kroner i 2014 og har 2650 ansatte. Fra hovedkontoret og fabrikken i Finland eksporterer Planmeca til mer enn 120 land og er det største privateide selskapet i verden på sitt område. Plandent er den nest største grupperingen av dentaldepoter i Europa og den største grupperingen i Nord-Europa. Plandent består av depoter med en sterk posisjon i sine respektive hjemmemarkeder. Alle selskapene eies av Planmeca i Finland. Gruppen er rask voksende og har nylig kjøpt distributører i Belgia, Russland og Polen. Faktaboks Her finner du Plandent: Land: Selskap: Norge Plandent AS (tidligere AS Norsk Dental Depot) Sverige Plandent Forssbergs Dental AB Danmark Plandent A/S Finland Plandent OY Estland Plandent Eesti OÜ Latvia Plandent SIA Litauen Plandent UAB Polen Kol-Dental Tyskland Nord West Dental GmbH Østerrike NWD Österreich Nederland DentalUnion BV Belgia Plandent BE S.A. England Plandent Ltd Russland Medexpress 6 - OD #3-2014

7 Hvordan føles det å gi opp navnet Norsk Dental Depot? - Det ligger mye historikk og mange følelser bak et så gammelt navn som Norsk Dental Depot, så det er selvsagt også vemodig. Kanskje er det tyngst for våre egne ansatte? Jeg tror kundene først og fremst dømmer oss etter hva vi leverer og ikke hva vi heter. - Gjennom å ha samme navn og logo som våre søsterselskap, kan vi vise tydeligere at vi er en del av et stort fellesskap og at vi dermed er godt rustet til morgendagens utfordringer. Samarbeid om konseptutvikling og å dele informasjon og kompetanse. Vi mener det er en stor fordel å fremstå samlet når vi skal gjennomføre innkjøpsforhandlinger med leverandørene av dentale forbruksvarer og utstyr. - Vi kan dele på kostnadene ved å utvikle felles netthandel og vi har utviklet et eget varemerke, Orbis, for det europeiske markedet. Gjennom å tilhøre en stor gruppe av selskaper som driver med det samme som oss, får vi og våre kunder en rekke fordeler. Der er vår posisjon sterk i forhold våre konkurrenter i Norge, fortsetter Ragnar. - I Norge har vi hatt god nytte av erfaringer fra Sverige og Danmark når det gjelder å slå sammen ulike databaser inn i en felles Romexis database. Det finnes et utall av ulike databaser og hver programvareversjon kan ha sine utfordringer når data skal flyttes og slås sammen. Da er det godt å kunne dele erfaring på tvers av landegrensene innen Plandent. Norsk Dental Depot har vært selskapets navn helt siden På folkemunne er selskapet ofte kalt «norsken» eller «NDD». Gjennom historien har man byttet logo et par ganger, så det er ikke første gang man gjør endringer på dette området. Endringen til Plandent gir en internasjonal dimensjon til navnet. g OD #

8 Join The Movement with Heraeus Kulzer Tilbud! Bestill Heraeus Kulzer produkter for kr og få en Garmin Vivofit aktivitetsbånd på kjøpet! Bestill Heraeus Kulzer produkter for kr og få en Garmin Vivofit aktivitetsbånd og Garmin pulsmåler på kjøpet! Giving a hand to oral health. Kampanje kan ikke kombineres med andre kampanjer, rabatter og/eller avtaler! Tilbudet gjelder kun for de produkter som selges via Norsk Dental Depot. Gjelder ikke tanntekniske varer. Heraeus Dental AB Box SE Helsingborg Mona Zachariassen, mobilnr

9 Fornøyde totalkunder i Rogaland Teamet ute under den flotte logoen, fra venstre: tannpleier Marjana N. Pettersen, sekretær Jane Håland, sekretær Cathrine Sikveland, tannlege May Hilde Risholm Hansen, tannlege Karleif Taksdal, sekretær Oddlaug Friestad, sekretær Lena Marcher, tannlege Marit Lothe. Sekretær Aud Jane Rugland var ikke til stede. Nærbø Tannlegesenter AS i nye flotte lokaler Av Hilde Weiby, salgssjef En dag i mai reiste vi ut på vakre Jæren for å være med på åpningen av Nærbø Tannlegesenter AS. Tannlege Karleif Taksdal har flyttet klinikken sin inn i nye moderne lokaler og vi ble tatt imot av blide ansatte. Vi ble servert musserende vin, fingermat og frisk frukt. Kake ble det og. Plandent ønsker lykke til inn i fremtiden! Prosessen med å bygge ny klinikk er tidkrevende og det er utrolig hyggelig å se at resultatet er blitt så bra etter all planlegging og arbeidet med flytting. Nå koser pasienter og ansatte seg i en meget funksjonell og moderne klinikk med 8 behandlingsrom, hvor ett er tilrettelagt for kirurgi. Sterilen er plassert praktisk i midten av klinikken og resepsjonen ligger fint til for både pasienter og ansatte. På spiserommet er det vinduer fra gulv til tak, lyst og luftig. Klinikken har et lite rom for tannteknisk arbeid, konsultasjonsrom, røntgenrom for panorama, kirurgirom og fine garderober for de ansatte. De har satt av god plass til lagring av forbruksvarer også. I august utvider klinikken med enda en tannlege, Dagfinn Holtan. g Behandlingsrom og Planmeca unit OD #

10 Fornøyde totalkunder i Rogaland Sterilen Kirurgirommet NDD/Plandent AS har levert: Medequip innredning fra Haugstad Trevarefabrikk 2 stk Planmeca Compact i Touch v2 unit Demontering og flytting av eksisterende uniter og panoramarøntgen fra Planmeca Dr. Mach operasjonslampe Dürr VC45 kirurgisk sug Dac Miele desinfektor Dürr kompressor Melag autoklav 30B+ Finansiering gjennom NDD/Plan leie NDD/Plandent teamet som har jobbet med prosjektet: John Aalen servicetekniker (utstyrssalg) Trond Phil - servicetekniker Bjørn Waage prosjekttegning Anne Røe Kvernmo utstyrssalg Edith Jacobsen-Eng kundeansvarlig 10 - OD #3-2014

11 Karleif Taksdal med tannteknikere Ole Petter Våge med Øygunn Molaug. Resepsjonen Heilotannlegenes forvandling til Langgadå Tannlegesenter Klinikken har nyetablert seg i flotte lokaler og drives av Benedikte F. Alhaug (Bergen 97) og Atle Hagli (Bergen 92). Benedikte begynte som assistenttannlege i 1999 og partner og klinikkeier fra I dag har klinikken en assistenttannlege Marte Sagli (Bergen 94) og 3 heltidsansatte tannhelsesekretærer. Klinikkens visjon er å drive en moderne og oppdatert tannklinikk med fokus på pasienten. I samarbeid med Rogalands gode spesialister tilbys pasientene alle former for behandling. Lager Røntgen H-inngang Steril Resep. Venterom HCT Gard. Kontor Pauserom Pers. inngang OD #

12 Fornøyde totalkunder i Rogaland Den glade gjengen, fra venstre: tannhelsesekretær Nina Olsen Øvrebø, tannlege Atle Hagli, tannlege Benedikte Fjeldstad Alhaug, tannhelsesekretær Silje Aadnøy, tannhelsesekretær Nezete Celebi og tannlege Marte Sagli På sikt ønsker de gjerne en klinikk med 5 tannleger, med det utgangspunkt at alle er medeiere i klinikken. Atle forteller at byggeprosessen var nokså tøff. Det var mange avgjørelser underveis og full klinikkdrift i annen del av byen. Det var en lettelse den dagen de endelig kunne flytte inn i nye skreddersydde lokaler. Selve flytteprosessen gikk veldig bra med ivrige og flinke medarbeidere. Det tok også en del tid å få andre ting på plass. som navne- adresseendring, utvendig skilting etc. Klinikken har ikke hatt noen problemer med infrastruktur og planløsning, som ble utarbeidet i samarbeid med NDD/Plandent ved John Aalen og tegnekontoret i Oslo. Innredningen på behandlingsrommene er Medequip (Haugstad Trevarefabrikk). Alt fungerer som det skal og de er veldig fornøyde med arbeidet som er gjort. I dag har eiere og ansatte en klinikk der de ønsker å være - også i fremtiden. g 12 - OD #3-2014

13 Vi feirer 10 år med Tetric Evolution 3+ 1 gratis Jubileumstilbud PATENTED Ivocerin LIG H T INITIAT O R Tetric EvoCeram Flere enn ÅR KLINISK BEVIST Tetric EvoFlow Tetric EvoCeram Tetric EvoCeram 100 millioner komposittfyllinger Bulk Fill Bestill nå og dra nytte av tilbudet! Ivoclar Vivadent AB Sales reresentative Norge: Anita Moen tlf.:

14 Mange muligheter, valget er ditt Det skal være enkelt! Av Bengt Mathisen Markeds- og IT-sjef I en travel hverdag oppleves kanskje det å holde orden på lageret og bestilling av varer som en tidskrevende oppgave. Vi har som mål å gjøre det så enkelt som mulig for deg å skaffe det du trenger for å drive en effektiv tannlegepraksis eller tannteknisk lab. Vi har derfor utviklet gode logistikk- og bestillingsrutiner som er støttet av flere ulike elektroniske verktøy. Løsningene gir deg mulighet til å bestille varer når du vil, ved hjelp av en app til smarttelefon eller den nye og forbedrede netthandelen. Om du ønsker å ha struktur og kontroll på lageret, forenklet varetelling og automatiserte bestillinger basert på forbruk, er PlanOrder løsningen. Vil du ringe oss hjelper våre kundeservicemedarbeidere deg gjerne. De har alle bakgrunn fra dentalbransjen, noe som sikrer at dine spørsmål besvares av folk med faglig kompetanse og erfaring. Du kan kombinere flere av disse løsningene som det passer best for deg og din klinikk eller lab. Ny netthandel Vi er stolte av å kunne tilby deg det vi mener blir den beste nettbutikken i bransjen. Dette feirer vi med en rekke gode tilbud som kun er tilgjengelig i netthandelen. Her har du noen av fordelene vi kan tilby: Min side Du vil få en bedre oversikt over ditt kundeforhold til oss, med full innsikt i tidligere ordre og fakturaer. Ønskelister, faste bestillingslister og rapporter - alle opplysningene blir samlet under Min side - lett tilgjengelig og med et brukervennlig grensesnitt. Nyheter og kampanjetilbud Netthandelen vil bli mer levende, og vi vil tilby alle som handler på nett spesielle tilbud og kampanjer. Nyheter blir presentert for deg med en gang du logger inn slik at du lett kan følge med på hva som skjer, og du vil se hvilke varer som er på tilbud. Varesortiment Du vil ikke lengre bare kunne handle lagerførte forbruksvarer på netthandelen. Nå vil du også finne bestillingsvarer, utstyr, småutstyr, digitale produkter, tanntekniske artikler (også tenner og gull) og reservedeler. Du kan be om tilbud på spesielle varer som må spesialtilpasses ditt behov, slik som f.eks. en ny Planmeca unit. Dette er bare noen av fordelene du kan se frem til når vi lanserer den nye netthandelen, vi har mye mer å by på. PlanOrder PlanOrder er et automatisk bestillings- og lagerstyringssystem for forbruksvarer til tannklinikker og laboratorier. Med PlanOrder vil du frigjøre tid til pasientene, ha færre og samlede bestillinger, bedre oversikt og mer forutsigbarhet. Systemet vil også forenkle lagertellingen. Den digitale varekatalogen - alltid oppdatert! Å søke etter varen du ønsker er enklere enn noen gang. Enten ved å søke direkte med vårt varenummer eller ved f.eks. ved å søke på leverandørens artikkelnummer (som gjerne står på esken). Å bare søke på leverandørens navn er også mulig, og om du vil kan du benytte filtre for å snevre inn antall varer som treffer ditt behov. Varene vil presenteres med bedre og mer detaljert informasjon, både bilder, filmer, lenker til brosjyrer og sikkerhetsdatablader. Alt på ett sted! 14 - OD #3-2014

15 Som PlanOrder-bruker får du en unik orden og oversikt på ditt eget lager. Oppbevaringsbokser i størrelser tilpasset ditt varebehov, tydelig merket med etiketter som viser innhold, skannes enkelt foran en RFID-leser som sender bestillingen automatisk til oss. Intervallene for å sende inn bestillingen er det du som bestemmer, slik at ditt behov hele tiden ivaretas optimalt. Når vareleveransen ankommer klinikken er det raskt og oversiktlig å sette varene på plass i sine rettmessige bokser. Med PlanOrder slipper man å oppleve at «noen» glemmer å skrive opp at de har tatt siste eske med hansker eller at man alltid oppbevarer litt ekstra av kritiske produkter på egne «hemmelige» steder på kontoret. PlanOrder gir deg kontroll og orden! Det sparer du tid og penger på. OrdreApp -last ned vår nye app som hjelper deg med enkel bestilling av forbruksvarer OrdreApp er en innkjøpsassistent for å bestille forbruksvarer fra oss. Dette er en app som gjør det enklere for deg som kunde å søke opp varer i registeret på varenummer, varenavn, eller scanne en QR-kode med smarttelefonen. For kunder som ønsker å bruke appen, eller vil få tilsendt QR-koder på klinikkens 150 mest kjøpte produkter fra oss, kontakt Kundeservice på telefon eller ordre. Kundeservice i verdensklasse Det er effektivt å bestille med digitale verktøy, men det er også nødvendig med personlig service når en trenger råd eller bare for å bestille. Kundesenteret i Plandent har som mål å være kundeservice i verdensklasse. Det forplikter og krever innsats hver dag. Kundeservice består av 9 serviceinnstilte jenter/damer. De fleste har erfaring fra tannklinikk og er tannpleier, tannhelsesekretær eller tanntekniker. Det er en fordel for både oss og dere. Kundeservice oppdaterer seg på produkter og nyheter jevnlig, for å hjelpe dere ute på klinikkene til en enklere hverdag. Kort oppsummert La oss hjelpe deg med våre effektive digitale verktøy og kompetanse til en enklere hverdag. Bestilling og lagerhold blir enkelt med Plandent! Har du behov for råd eller veiledning i bestillingsprosessen står vi klare til å bistå på telefon eller e-post. g Ønsker du mer informasjon om bruken av app en, kontakt din kundeansvarlig eller Kundeservice. OD #

16 Innbyttekampanje og U-hjelp Gi instrumentene dine et nytt liv Søster Rathini har ansvaret for 155 barn på Holy Family Nursery School i Kabale i Uganda. Hjelp til selvhjelp er målet. I høst gjennomfører Plandent en større innbyttekampanje for brukte instrumenter. Du kan levere dine brukte instrumenter til oss og vi sørger for at de kommer til nytte i Uganda. Samtidig får du et veldig godt tilbud på kjøp av nye instrumenter. Det er enkle midler som skal til for å forbedre barnas hverdag I klasserommet Holy Family Nursery School er et prosjekt som ble startet i 2011 av den katolske nonnen søster Rathini Keeltha fra Sri Lanka. Tanken var å hjelpe sårbare, underernærte, funksjonshemmede eller foreldreløse barn til å klare seg bedre i hverdagen. En del av barna er HIV positive. Programmet ledes av en komite med 7 personer, alle arbeider på frivillig basis. Programmet tar hånd om 155 barn i alderen 3 til 5 år. Hovedelementene når det gjelder å bedre helsen til barna, består i å behandle infeksjoner, gi riktig ernæring til feilernærte, utdanne helsepersonell og sikre dental behandling og dental hygiene. Barna har tannhelseproblemer som spenner fra dårlig hygiene til omfattende kariesangrep. De får behandling på en klinikk med utdannet tannhelsepersonell som også behandler andre vanskeligstilte i området. For å kunne gi tilfredsstillende behandling, trenger de det meste. Her vil brukte instrumenter fra Norge komme til nytte. Vi kom i kontakt med søster Rathini gjennom hennes biologiske søster Thirinithy som har arbeidet i Plandents kantine i mange år. Vår tradisjonelle innbyttekampanje er derfor utvidet til å omfatte flere produkter og produsenter og vi er glade for at brukte instrumenter nå vil få et nytt liv hos de som trenger det. Det er komplisert å sende avansert utstyr med mye digital teknologi til et U- land fordi man ikke har kompetanse eller deler til å holde dem ved like, sier Roy-Arne Ukkestad i Plandent. Instrumenter og tenger er derfor fine produkter, som kan få et nytt liv i utlandet. g FAKTABOKS Innbyttekampanjen fungerer slik Send inn dine brukte instrumenter og få nye LM instrumenter med 30 % rabatt. Send inn brukte tenger og få utvalgte tenger fra Carl Martin med 30 % rabatt. Send inn brukte tenger og få nye kjeveortopediske tenger fra Dentaurum til 30 % rabatt. Du trenger ikke å sende inn akkurat samme instrumentet som det du ønsker nytt, dvs at en brukt pinsett kan gi deg 30 % rabatt på en ny scaler. Slik gjør du det i praksis; 1. Ta med dine brukte instrumenter til vår stand på Nordental. Om du ikke skal på Landsmøtet, kan du gjerne sende inn instrumentene til oss. 2. Trenger du en innbytteeske, så kan du be kundeservice om å sende deg en innbytteeske eller to. 3. Legg de brukte instrumentene du skal bytte i esken og du kan også legge din nye bestilling i samme eske om du vil. 4. Instrumentene må pakkes inn på forsvarlig måte for å unngå stikkskader OD #3-2014

17 USLÅELIG! Penta LED+ 5 x LED Kontakt din dentalleverandør eller W&H Nordic AB t: , e:

18 TEMA NORDENTAL Hva kan jeg se hos Plandent under Nordental Vi ønsker velkommen til Nordental. På en stort og oversiktlig stand øverst i hallen finner du vårt team med erfarne og kompetente medarbeidere. I tillegg har vi med våre viktigste leverandører med spisskompetanse. På de neste sidene kan du lese litt om hva du kan finne på standen. I tillegg får du en mengde supergode tilbud på alle typer produkter. Tradisjonen tro byr vi på litt smått å spise og drikke den siste timen før stengetid torsdag og fredag. Velkommen! Planmeca Sovereign Classic Fleksibilitet, komfort og perfekt brukervennlighet Planmeca Sovereign Classic har blitt designet med ergonomi, komfort og brukervennlighet i tankene. Den kompakte og slanke søylen gjør uniten til det perfekte valget for ethvert behandlingsrom. Designet gjør uniten brukervennlig for både tannlegen og sekretæren. Venstre Høyre Vår nyeste unit, Planmeca Sovereign Classic, er det perfekte resultatet av smarte designdetaljer som letter arbeidet dagen lang. På instrumentbryggen er det plass til 6 instrumenter, du plugger enkelt på dine favoritter der du ønsker dem og så er alt klart til å sette i gang. Du kan enkelt plassere stolen der du ønsker ved hjelp av en manuell venstre/høyre svingfunksjon. Intelligent smittevern Smittevern og rent vann har alltid vært viktige elementer i Planmecas design og utvikling. Mange års samarbeid med ledende universitetsmiljøer innen mikrobiologi har ført til omfattende og vitenskapelig forankrede løsninger for både ekstern og intern smittevern for våre uniter. Planmeca Sovereign Classic tilbyr de mest avanserte kontrollsystemer for hygiene. Jevnlig rengjøring eller kontinuerlig desinfeksjon - valget er ditt. Alt du trenger for hygienen er perfekt organisert. Kjøper du ny unit under Nordental får du en invitasjon til vår populære og innholdsrike tur til Planmecafabrikken i Helsingfors til våren. g Kom innom oss for å se og prøve Planmeca Sovereign Classic vår nyeste unit! 18 - OD #3-2014

19 Digitale produktnyheter Spar penger, velg Orbis Planmeca ProMax 3D Ultra Low Dose og bildebehandlingsprogram innen endodonti Planmeca ProMax 3D-apparater tilbyr nå det helt unike programmet Planmeca Ultra Low Dose som gjør at man kan ta et CBCT-bilde med enda lavere stråledose enn ved standard panoramaopptak. Dette digitale fortrinnet utnyttes blant annet i Planmeca Endodontic Imaging Mode, et bildebeopptaks-modus som er spesielt utviklet for endodontisk behandling. Man får meget tydelige bilder av de fineste anatomiske detaljene til tross for en veldig lav stråledose. Nordental Endodontic imaging Orbis er et utvalg av forbruksvarer for deg som ikke vil gi avkall på kvalitet, men som ønsker å betale mindre for produktene. Orbis er Plandents eget varemerke, som består av et antall basisprodukter som alltid behøves på klinikken. Sortimentet består i dag av mange produkter innen flere produktgrupper som: Endo Kofferdam, reamers, K-filer, Hedstrøms filer for hånd samt maskinelle filer, sterile og usterile papirpoints og guttaperkapoints Anvendelse av CBCT-bilder innen endodonti: diagnostisk vurdering av endodontisk behandling diagnose av periapikal infeksjon atypisk rotkanalsystem bestemmelse av rotkurven diagnose av traume: rotfrakturer, endret tannposisjon og frakturer i alveole lokalisering av rotresorpsjon lokalisering av apeks ved planlegging av apektomi Vi har supre kampanjetilbud på Planmeca ProMax 3D inkludert endodontiprogrammet i oktober og november. Kom til oss for en demonstrasjon på Nordental! Dürr VistaScan Perio Plus har fått en facelift VistaScan Perio Plus fra Dürr har blitt hvit og fått et lite display i front. VistaScan Perio Plus anbefales til større klinikker siden den har større skannekapasitet enn VistaScan Mini. På Nordental er det kampanjepriser på både VistaScan Perio Plus og VistaScan Mini View. Hva viser vi av digitale produkter på Nordental? Få demonstrert Planmecas digitale produktportefølje som: ProOne, ProMax, PlanScan, Panasonic kamera og Romexis for å nevne noen. I tillegg vil du finne CAD/CAM-utstyr fra 3Shape og Amann Girrbach og VistaScan og VistaCam fra Dürr. Vi har mange gode kampanjetilbud du ikke kan gå glipp av! g Profylakse Pussepasta, lateksfrie pussekopper, tannbørster, interdentalbørster, tanntråd og tannstikkere. Orbis hansker Spritkluter, autoklavpapir, smekker og servietter, trekk til hodestøtten, skylle-/ drikkebegre, munnbind, hansker, hygienetrekk til sensorholdere, fosforplater og intraoralt kamera mm. Instrumenter Håndinstrumenter; speil, sonde, ekskavatorer, karvere, plastiske, curetter og scalere, tenger og kirurgiske instrumenter Estetikk Kompsitt i kapsler og Flow, Micro Brush, matrisebånd, trekiler, blekemidler Protetikk Avtrykksmaterialer, avtrykksskjeer, blandepistol/spisser og appliseringsspisser, platevoks til sambitt Røntgen Holdere for sensorer og fosforplater samt hygienetrekk for disse. Laboratorieprodukter Alginat, voks, gips, instrumenter, blandekopper, sokkelformere, polerere, børster, støpelokk, kyvettholder, sandpapir, skjemateriale og mye mer. Kom innom oss på Nordental, og få med deg prøver på de produktene du ønsker i vårt populære, rosa Orbisnett. g OD #

20 TEMA - NORDENTAL 3M ESPE kommer også i år med nye medlemmer i avtrykksfamilien: Imprint 4 En ny og forbedret utgave av bittregistrering materialet Imprint Bite: gode flyteegenskaper, gir høy grad av nøyaktighet tidsbesparende, rask intraoral herdetid høy endelig hardhet og lav fleksibilitet god farge og mulighet for scanning leveres i ampuller 2 x 50 ml Velegnet til bittregistreringer inklusive optisk registrering av sammenbitt til bruk i CAD/CAM- systemer. Imprint 4 Preliminary Imprint 4 A-silikon avtrykksmateriale er spesielt utviklet til avtrykkstaking med 1-trinns og 2-trinns avtrykksteknikk for kroner, broer, inlays, onlays, implantater og ortodontiske avtrykk. Materialet har kort herdetid. En unik kjemisk reaksjon gjør at materialet aktivt og raskt varmes opp til kroppstemperatur etter blandetiden. Dette medfører at den herdetiden går mye raskere. Blandetiden påvirkes ikke, så avtrykksprosessen er helt stressfri. Du sparer tid, og pasienten får en bedre opplevelse av avtrykksprosessen. Imprint 4 har gode hydrofile egenskaper, selv i uherdet tilstand. Kombinert med optimal flyteevne gir den en særdeles god gjengivelse av detaljer. Imprint 4 Bite Imprint 4 Preliminary A-silikon til alle alginatindikasjoner: avtrykk for fremstilling av provisorier antagonistavtrykk avtrykk til studiemodeller kjeveortopediavtrykk avtrykk av individuelle skinner Dette materialet gir meget presise og dimensjonsstabile avtrykk som kan slås opp flere ganger. Automatisk dosering med Pentamix 3 eller Pentamix gir en enkel, hygienisk og rask blanding. Materialet har frisk og behagelig smak av mint og kan scannes med chairside- og laboratoriescannere uten spray. Avtrykket kan desinfiseres uten risiko for feil eller dimensjonsendringer. 3M- Espe Impressinon Tray Avtrykksskjeen fylles direkte fra blandemaskinen. Skjeadhesiv er ikke nødvendig, dermed sparer du tid. Finnes i størrelsene small, medium og large. g 20 - OD #3-2014

21 TRYKKLUFT SUG BILDEGJENGIVELSE TANNVEDLIKEHOLD HYGIENE DET BESTE er enestående bildekvalitet ved fingertuppene. høyoppløselig berøringsskjerm Nytt i digital røntgen: VistaScan Mini View, Fosforplate Scanner Høyeste bildekvalitet Høyoppløselig berøringsskjerm Scan Manager for optimal arbeidsflyt For alle intraorale formater Høy sikkerhet gjennom intern minne PC-tilkobling via WLAN eller LAN Frittstående drift er mulig Mer informasjon på Animasjon

22 TEMA - NORDENTAL AdheSE Universal Adhesive Antibac+ med tensid En lysherdende, enkomponent adehesiv til direkte og indirekte restaureringer, kompatibel med alle etseteknikker. effektiv leveringsform i VivaPen, meget drøy i bruk presis applisering takket være»click&bond» meget teknikktolerant og brukervennlig passer til alle etseteknikker (selvetsende, ets og skyll, selektiv emaljeets) skånsomt etsende egenskaper og optimal balanse av hydrofile og hydrofobe monomerer forutsigbart resultat- høy bindestyrke på emalje og dentin kompatibel med dualherdende materiale uten dualherdende aktivator. g Ergofinger Antibac lanserer en ny overflatedesinfeksjon, Antibac 75 % med tensid. Tensider er overflateaktive stoffer som er vann- og fettløselige, og fjerner smuss, partikler og organisk materiale som spytt og blod. Antibac+ med tensid kan derfor brukes direkte på moderate flekker av spytt og blod med virketid på 1 minutt, og ingen etterbehandling er nødvendig. g TePe Ergofinger er et mykt og fleksibelt vakuumsug som festes/ tres på peke- eller langfinger til behandleren. Den ergonomiske utformingen gjør at behandlerens håndledd, albue og skulder avlastes og man unngår en statisk og anstrengende arbeidsposisjon. Suget er et flott hjelpemiddel for tannpleiere og tannleger som jobber alene. Sugedelen kan roteres i 360 grader, og lengden kan forlenges med opptil 1 cm. Sugedelen er også myk og behagelig for pasienten, ingen skarpe kanter og små hull på siden unngår at ErgoFinger suger seg fast i slimhinnen. Suget er ftalatfritt. g En profylakseserie i friske fargeglade farger, ergonomiske utforminger og alle produktene er utviklet i samarbeid med fagfolk. I sortimentet finner du alt for å holde munnen frisk og ren - tannbørster til ulike behov, mellomrombørster, tannstikkere, tanntråder og flosser, tungeskrape og geler. g 22 - OD #3-2014

23 Det du trenger til stikkskadedirektivet Nærmest daglig opplever vi at kunder ringer og er usikre på hvordan de best mulig kan etterleve stikkskadedirektivet som ble innført i fjor. Å recappe eller ikke recappe - det er spørsmålet Stikkskadedirektivet omhandler i korte trekk et forbud mot recapping. For tannhelsebransjen betyr det i praksis at plasthetten ikke skal settes tilbake på kanylen etter at injeksjon av lokalanestesi er foretatt. Det er imidlertid ulike tolkninger av strenghetsgraden rundt gjennomføring av nettopp dette, og professor Lasse A. Skoglund har skrevet en god artikkel i Tidende (mars 2014) vedrørende dette. For å dekke flest mulig behov har vi valgt å tilby et bredt utvalg av hjelpemidler. Det produktet vi selv mener best ivaretar forbudet mot recapping er Ultra Safety Plus fra Septdont- en sprøyte hvor en plasthylse trekkes over kanylen etter behov, og som kan låses i en trygg posisjon når man er ferdig med å sette anestesi. Sprøyten (kanylen) fordrer at man benytter et spesielt håndtak, som medfølger i alle kanyleeskene. Håndtaket i plast, er autoklaverbart og kan gjenbrukes lenge. Foretrekkes tyngre håndtak i metall kan det kjøpes separat, med T-grep eller ring. Kanylene leveres i 4 størrelser. Ultra Safety Plus Vi har imidlertid også kanyleholdere for de som velger å recappe med et såkalt sikkert etthåndsgrep. Miramatic Holder plus fra produsenten Hager& Werken er en stødig og solid modell som holder kanylehetten fast. Holderen betjenes med to hender når kanylehetten plasseres og sprøyten frigjøres for bruk. Men når sprøyten plasseres tilbake utføres dette med kun en hånd slik at stikkskader unngås. Miramatic Holder plus Et annet alternativ er CONTA-GUARD fra Rønvig. Denne ligner noe på Miramatic, men her benyttes i tillegg et slags klistremerke som benyttes til å forsegle kanylen etter at den er avmontert fra sprøyten. CONTA-GUARD Holder plus Risikoavfallsbokser, skalpellblader og opptrekkskanyler Sprøytespisser, skalpellblader og skarpe gjenstander skal kastes i gule bokser spesielt laget for risikoavfall. Vi har flere typer: en liten som rommer 0,6 liter og en større på 4 liter som egner seg godt for Ultra Safety Plus. Risikoavfallsbeholder I tillegg har vi en spesialboks som fjerner skalpellblader fra skalpellskaftet på en smidig og sikker måte. Denne kalles Blade- FLASK. Boksen benyttes mye rundt om i verden og også i det norske helsevesenet. Den monteres til en brakett som festes til vegg eller benkeplate. Da er den støtt festet og når man stikker skalpellen inn i åpningen fjerner en innvendig mekanisme bladet. Denne bevegelsen utføres ved hjelp av kun en hånd, og man er dermed sikker på at man ikke stikker seg. Mange synes det er fiklete å fjerne skapellblader og det benyttes ulike hjelpemidler som for eksempel suturholdere, tenger eller arteriepinsetter. BladeFLASK gjør alle triks unødvendig og sikrer at bladet oppbevares i en sikker beholder. Denne boksen kan kun benyttes for flate skalpellskaft. For de som foretrekker et rundt skaft, har vi også en genial løsning. Safe-EX fra Schwert er et kvalitetsinstrument med en trykk-knappmekanisme som frigjør skalpellbladet med et enkelt trykk når man er ferdig med det. Selvfølgelig krever dette kun at man benytter en hånd. Mange etterlyser løsninger for kanyler til engangssprøyter (opptrekkskanyler). Disse finnes det også gode løsninger forhvor kanylen er utstyrt med en slags henglset beskyttelseshette som kneppes over nålen etter bruk. Også denne operasjonen utføres enkelt med en hånd, uten fare for stikkskade for tannhelsepersonellet. Vi har med Ultra Safety Plus og alle de andre produktene på Nordental og du er hjertelig velkommen til å komme for en prat og demonstrasjon. g BladeFLASK skalpellfjerner/ risikoavfallsboks Safe-Ex skalpellskaft OD #

24 TEMA - NORDENTAL Kjeveortopedi for liten og stor Det er for det meste barn og unge som henvises til kjeveortoped gjennom sin tannlege, men tendensen er økende når det gjelder kjeveortopedisk behandling av voksne. Eksempler på disse er Clear Aligner, Invisialign og INman Aligner. I vårt produktsortiment finner du gode hjelpemidler både for behandling av barn, unge og den voksne pasienten. tenger, The Teardrop, The Hole punch, The Horizontal og The Vertical. Tengene har forskjellige funksjoner, fra justeringer ved gnag, plassering av bondede buttons og strikk, til å øke trykket på utvalgte tenner for å optimalisere behandlingen Nordental Clear Collection Hu-Friedy har fulgt med trenden som omhandler behandling av den voksne pasientgruppen og utviklet the Clear Collection for klare skinner. I samarbeid med kjeveortoped S. Jay Bowman, DMD MSD har de tatt frem fire forskjellige LM Activator LM har utviklet et behandlingsopplegg som handler å normalisere okklusjonen hos barn på et tidlig stadium. Med disse guideskinnene kan man i mange tilfeller redusere behovet for en senere kjeveortopedisk behandling. Oscillerende vinkelstykke, OS 30, og skiver fra Komet Interproximal reduksjon, ofte kalt «stripping» er jevnlig utført ved kjeveortopedisk behandling. Komet har utviklet spesielle, segmenterte, diamantbelagte nettskiver til dette. Skivene oscillerer i et segment på 60, gir god oversikt under prosessen og skader ikke bløtvevet. De er derfor et godt alternativ til diamantskiver med safe-guard og manuelle strips. Skivene leveres i flere tykkelser, enkle og dobbeltsidige, slik at man alltid har kontroll. Et eget vinkelstykke, Komet OS30, må benyttes til denne prosessen og du vil finne ekstra gode tilbud på disse produktene under Nordental. g Planlegger du «mini lab» på tannklinikken? CAD\CAM fra A til Å Stadig flere tannklinikker velger å skaffe seg noe laboratorieutstyr. Noen ønsker å gjøre egne små justeringer eller har behov for å fremstille egne modeller, skinner eller kjeveortopediske apparaturer på stedet. For å i vareta helsen og forenkle prosessene, kan vi, i tillegg til å gi deg råd og veiledning, viser deg: moderne slipebokser og mobile sug, brukervennlig mikromotor, vakuumrører, gipsmodelltrimmer, bor og polerer tilpasset forskjellige materialer. Du kan til og med ved kjøp av utvalgte produkter, få med en Nespresso kaffemaskin. g Kom til vår utstilling og se det siste innen din «digitale hverdag» Alt du lurer på, hvordan ting henger sammen, materialer og muligheter, alt får du svar fra vårt CAD/CAM team. Demoer kjøres jevnlig. Spesielt interessant for tannteknikere er lab produkter fra AmmannGirrbach og 3Shape. g 24 - OD #3-2014

25 KaVo EXPERTsurg LUX Put yourself in the precision to relax. KaVo Riktige experter kender deres styrke. NYHET! KaVo EXPERTsurg LUX En av markedets sterkeste, minste og letteste mikromotorer med autokalibrering Presisjon og kraft opp til hele 80 Ncm Fargeskjerm, enkel programmering og oppdatering spar tid Ønsker du gratis demonstrasjon på klinikken? Kontakt: MED AUTOKALIBRERING! KORREKT PRESISJON FRA STARTEN KaVo Scandinavia AB

26 Tannteknikk Hygiene på lab er mer enn desinfeksjon av avtrykk Av produktsjef Inger Opheim En hver tannbehandling innebærer en teoretisk risiko for smitteoverføring. Dersom det hadde vært mulig å identifisere smittefarlige pasienter kunne man, i en ideell verden, rettet hygienetiltakene direkte mot disse. Dette er av ulike årsaker ikke mulig, derfor må hygienerutiner utarbeides som om alle pasienter er smittebærere. SAMARBEID Plandent har i mange år hatt suksess med sitt hygienekonsept for tannklinikken. Vi har nå, i samarbeid med Norges Tannteknikerforbund, utarbeidet et konsept for det tanntekniske laboratoriet. Er du interessert, ta kontakt med din lokale forening. Situasjonen på de tanntekniske laboratoriene er i dag en annen enn for noen år siden. Det er ikke lenger uvanlig at laboratoriet har et eget rom med unit, lampe og pasientstol. Med mer pasientkontakt i form av fargeuttak, justeringer og innprøvinger av arbeider, øker behovet for faste rutiner med hensyn til hygienen. Det er derfor viktig at alle på laboratoriet vet hvordan man beskytter pasient, omgivelser og seg selv. Hygienetiltakene skal være så gode at en smittebærer ikke utgjør noen fare. Det finnes mange gode kjemiske produkter for å gjennomføre et godt hygieneregime. En enkel måte å holde oversikt på er å lage sin egen hygieneplan. Denne bør omfatte behandling av avtrykk, hender, 26 - OD # instrumenter, flater og utstyr og inneholde følgende oplysninger: bruksområder hva som skal gjøres, hvilke produkt som skal benyttes, når prosessen skal utføres virketiden på produktet. Med et slikt hjelpemiddel vil alle på laboratoriet ha tilgang til informasjonen om hvilke tiltak som skal gjennomføres. I tillegg til å ha kunnskap om kjemien og virkningene, er det viktig at laboratoriet fremstår som rent og ryddig og at man møter pasienten i rett bekledning. Arbeidsantrekket skal være rent, og bør skiftes daglig, eller ved synlig tilsmussing. Fra et hygienemessig synspunkt er det og også viktig at tøyet tåler vask ved høy temperatur. Når det kommer til selve behandlingen av pasienten, skal munnbind, hansker og annet engangsutstyr skiftes mellom hver pasient og overflater og hender desinfiseres. Når omgivelsene og hygienen fremstår som tilfredsstillende, oppstår det tillit mellom og pasient og tanntekniker. Smittefare er i dag noe som må håndteres på en god måte, fordi smitte er en del av tannhelsetjenestens hverdag. Med dagens globale livsstil, er det viktig med en gjennomført innstilling til hygiene - også på det tanntekniske laboratoriet. g

TEMA: KOMPETANSE. Drømmer du om å skape din egen arbeidsplass... Tannteknikk: Evig eies kun et dårlig rykte? bildebehandling

TEMA: KOMPETANSE. Drømmer du om å skape din egen arbeidsplass... Tannteknikk: Evig eies kun et dårlig rykte? bildebehandling 2 2014 Drømmer du om å skape din egen arbeidsplass... side 6-8 Planmeca Romexis - optimal bildebehandling side 15-17 TEMA: KOMPETANSE Tannteknikk: Evig eies kun et dårlig rykte? side 26 Oppriktig DentalT

Detaljer

OPPRIKTIG DENTALT TEMA: KLINIKKENS UTSTYR. OPPRIKTIG DENTALT - Kundemagasin fra Plandent. PLAN LEIE, ganske enkelt en bedre måte for deg!

OPPRIKTIG DENTALT TEMA: KLINIKKENS UTSTYR. OPPRIKTIG DENTALT - Kundemagasin fra Plandent. PLAN LEIE, ganske enkelt en bedre måte for deg! TEMA: KLINIKKENS UTSTYR PLAN LEIE, ganske enkelt en bedre måte for deg! SIDE 11 En heldigitalisert spesialistklinikk i Lillestrøm SIDE 12-13 Belysning av behandlingsrommet. Hva sier standardene? SIDE 23

Detaljer

TEMA Hygiene og vedlikehold

TEMA Hygiene og vedlikehold TEMA Hygiene og vedlikehold 3 2012 Endringer i ledelsen i Opus side 3 Desinfeksjon rengjøring - sterilisering side 12 Velkommen til Nordental side 29 Kundemagasin fra Norsk Dental Depot NDD - en del av

Detaljer

TEMA Trender i tiden. Møt oss på ndd.no og Facebook. Nyheter innen CAD/CAM. Nytt EU-direktiv. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot. side 12.

TEMA Trender i tiden. Møt oss på ndd.no og Facebook. Nyheter innen CAD/CAM. Nytt EU-direktiv. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot. side 12. TEMA Trender i tiden 2 2013 Nyheter innen CAD/CAM side 12 Nytt EU-direktiv side 24 Møt oss på ndd.no og Facebook side 29 Kundemagasin fra Norsk Dental Depot NDD - en del av Plandent Planmeca dentalt røntgen

Detaljer

Nytt navn bak 111 års erfaring. Norsk Dental Depot bytter navn til Plandent AS

Nytt navn bak 111 års erfaring. Norsk Dental Depot bytter navn til Plandent AS oktober/november 2014 Høstens kampanjer! Nytt navn bak 111 års erfaring Norsk Dental Depot bytter navn til Plandent AS Med dette markerer vi at vi tilhører en stor europeisk gruppering. Bak det nye navnet

Detaljer

Oppriktig DentalT. En komplett leveranse fra A til Å side 6-8 TEMA: KLINIKKHVERDAG. Oppriktig DentalT - Kundemagasin fra Plandent

Oppriktig DentalT. En komplett leveranse fra A til Å side 6-8 TEMA: KLINIKKHVERDAG. Oppriktig DentalT - Kundemagasin fra Plandent Vedlikehold av unit og røntgen side 12-13 TEMA: KLINIKKHVERDAG Digitale bestillingsrutiner side 15-16 En komplett leveranse fra A til Å side 6-8 TePe profylakseprodukter side 19-20 4 2014 Oppriktig DentalT

Detaljer

Bruk av lokalanestesi i dental praksis - enkle råd og tips

Bruk av lokalanestesi i dental praksis - enkle råd og tips Bruk av lokalanestesi i dental praksis - enkle råd og tips Septocaine Septocaine Forte Scandonest Plain Denamed - en del av Plandent Septodont Septodont ble etablert i 1932 og er siden da blitt verdensleder

Detaljer

OPPRIKTIG DENTALT TEMA: NORDENTAL SIDE 25-27. OPPRIKTIG DENTALT - Kundemagasin fra Plandent. IBSEN Tannlegesenter. En enklere hverdag

OPPRIKTIG DENTALT TEMA: NORDENTAL SIDE 25-27. OPPRIKTIG DENTALT - Kundemagasin fra Plandent. IBSEN Tannlegesenter. En enklere hverdag TEMA: NORDENTAL SIDE 25-27 IBSEN Tannlegesenter SIDE 7-8 3Shape TRIOS på klinikken SIDE 16-17 En enklere hverdag SIDE 25 3 2015 OPPRIKTIG DENTALT OPPRIKTIG DENTALT - Kundemagasin fra Plandent OD #1-2015

Detaljer

TEMA: NDD I NY DRAKT. De 3 søsknene Nohre. Vi trivs bäst i öppna landskap. Forskriftsendring skal hindre stikkskader

TEMA: NDD I NY DRAKT. De 3 søsknene Nohre. Vi trivs bäst i öppna landskap. Forskriftsendring skal hindre stikkskader 1 2014 Vi trivs bäst i öppna landskap side 6-7 De 3 søsknene Nohre side 8-9 TEMA: NDD I NY DRAKT Forskriftsendring som skal hindre stikkskader side 12-13 Oppriktig DentalT Oppriktig DentalT - Kundemagasin

Detaljer

TEMA NDD 110 år. Vi fyller 110 år. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot. side 26-27. NDD - en del av Plandent

TEMA NDD 110 år. Vi fyller 110 år. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot. side 26-27. NDD - en del av Plandent TEMA NDD 110 år 3 2013 Vi fyller 110 år side 26-27 Kundemagasin fra Norsk Dental Depot NDD - en del av Plandent Planmeca dentalt røntgen Det største utvalget Banebrytende 2D og 3D bildebehandling Førsteklasses

Detaljer

Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #3-2011

Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #3-2011 Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #3-2011 TEMA Innredning og ergonomi Innredning i praksis side 6 Ergonomisk sittestilling side 11 NDD overtar Dentalvarer side 20 NDD - en del av Plandent TEMA DATA PÅ

Detaljer

Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #3-2008

Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #3-2008 Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #3-2008 Godt utstyr er halve jobben side 7 Universitetsleveranser side 28 Tema: Klinikkens utstyr og planlegging av praksisen NDD - en del av Plandent TEMA Konserverende

Detaljer

Tema: Klinikkdrift. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2008. Hva var vel livet uten deg? side 8. En Optergonomisk. NDD Netthandel.

Tema: Klinikkdrift. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2008. Hva var vel livet uten deg? side 8. En Optergonomisk. NDD Netthandel. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2008 Tema: Klinikkdrift Hva var vel livet uten deg? side 8 NDD Netthandel side 15 En Optergonomisk løsning side 22 1 - OD 1-2008 NDD - en del av Plandent De nya produkterna

Detaljer

TEMA Med NDD inn i fremtiden

TEMA Med NDD inn i fremtiden TEMA Med NDD inn i fremtiden 4 2013 Erfaringer med digitale avtrykk side 9-11 NDD flytter side 6-7 Amshi en opplevelse for livet side 22-23 Kundemagasin fra Norsk Dental Depot NDD - en del av Plandent

Detaljer

Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #3-2010. Oral kirurgi med Planmeca Promodell. inform as NDDs nye samarbeidspartner. Pasientinformasjon

Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #3-2010. Oral kirurgi med Planmeca Promodell. inform as NDDs nye samarbeidspartner. Pasientinformasjon Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #3-2010 Oral kirurgi med Planmeca Promodell side 9 inform as NDDs nye samarbeidspartner side 10-12 Pasientinformasjon hos tannlegen side 14-15 NDD - en del av Plandent

Detaljer

NDD ønsker alle en god jul og ett godt nytt år! Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #4-2011. TEMA Estetisk tannbehandling.

NDD ønsker alle en god jul og ett godt nytt år! Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #4-2011. TEMA Estetisk tannbehandling. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #4-2011 TEMA Estetisk tannbehandling To år med E4D side 6-7 Enkel sjiktteknikk side 12-13 NDD ønsker alle en god jul og ett godt nytt år! Spestorg spesialistklinikk

Detaljer

Se: 4 rotfyllingsmaterialer en veiledning 4 endospisser til ultralydapparatet. 4 Biodentine - en dentinerstatter 4 endonyheter fra IDS

Se: 4 rotfyllingsmaterialer en veiledning 4 endospisser til ultralydapparatet. 4 Biodentine - en dentinerstatter 4 endonyheter fra IDS Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #2-2011 Planmeca 40 år 1971-2011 side 14 Dine tenner i Trondheim side 21-22 TEMA ENDO Se: 4 rotfyllingsmaterialer en veiledning 4 endospisser til ultralydapparatet Avtalekunde

Detaljer

Den. digitale. hverdag. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2011. Effektivitet og kostnadsbesparelser. Den nye. Konvensjonell røntgen eller CBVI

Den. digitale. hverdag. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2011. Effektivitet og kostnadsbesparelser. Den nye. Konvensjonell røntgen eller CBVI Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2011 Tema: Den digitale hverdag Effektivitet og kostnadsbesparelser med Clinic Edition Den nye digitale hverdagen side 14-15 Konvensjonell røntgen eller CBVI side

Detaljer

TEMA Pasienten i FOKUS

TEMA Pasienten i FOKUS TEMA Pasienten i FOKUS 1 2012 Atraumatisk ekstraksjon side 6-7 Kjeveleddsplager side 15-16 Tandläkare utan gränser side 20-21 Kundemagasin fra Norsk Dental Depot NDD - en del av Plandent Planmeca Compact

Detaljer

Tema: Hygiene. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #4-2010. Sterilisering. Desinfeksjon uten sprit. Kurs Nordental Bevegelse

Tema: Hygiene. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #4-2010. Sterilisering. Desinfeksjon uten sprit. Kurs Nordental Bevegelse Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #4-2010 Tema: Hygiene Sterilisering side 7 Desinfeksjon uten sprit side 16-17 4Hygieneguide for din unit 4Tips og råd om autoklaver 4Hansker, en effektiv barriere mot

Detaljer

Sikkerhet, pasienten i fokus. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #4-2009. God håndhygiene. Nordental 2009. Telenor Arena 18 mars, 2010 side 31

Sikkerhet, pasienten i fokus. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #4-2009. God håndhygiene. Nordental 2009. Telenor Arena 18 mars, 2010 side 31 Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #4-2009 God håndhygiene side 9-10 Nordental 2009 side 30 Tema: Sikkerhet, pasienten i fokus Telenor Arena 18 mars, 2010 side 31 side 5-7 NDD - en del av Plandent TEMA

Detaljer

TEMA: Instrumenter s 8-19. Trivelige Trønderlag. Vedlikehold av roterende instrumenter. RinsEndo: Må ha det, bare må ha det! s 6. s 10.

TEMA: Instrumenter s 8-19. Trivelige Trønderlag. Vedlikehold av roterende instrumenter. RinsEndo: Må ha det, bare må ha det! s 6. s 10. TEMA: Instrumenter s 8-19 Trivelige Trønderlag s 6 Vedlikehold av roterende instrumenter s 10 RinsEndo: Må ha det, bare må ha det! s 16 Informasjonsmagasin fra Norsk Dental Depot Nr. 3 2006 INNHOLD nr.:3/2006

Detaljer

BEVEGELSE. Tema. Våre salgsrepresentanter. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2009. Unit og panoramarøntgen. Behandling av snorking og søvnapné

BEVEGELSE. Tema. Våre salgsrepresentanter. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2009. Unit og panoramarøntgen. Behandling av snorking og søvnapné Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2009 Tema BEVEGELSE Våre salgsrepresentanter side 6-7 Unit og panoramarøntgen side 8-9 Behandling av snorking og søvnapné side 25 NDD - en del av Plandent TEMA Konserverende

Detaljer

Vi sees på Nordental! 5/2014. Reportasje: Privattannlegene Ny unit fra Sirona Minsk faren for kryss-smitte

Vi sees på Nordental! 5/2014. Reportasje: Privattannlegene Ny unit fra Sirona Minsk faren for kryss-smitte Vi sees på Nordental! 5/2014 Reportasje: Privattannlegene Ny unit fra Sirona Minsk faren for kryss-smitte 241 Leder Betraktninger fra en solseng Jeg befinner meg i en solseng på Rhodos, nyter late dager

Detaljer

Vi ser på det blå lyset

Vi ser på det blå lyset TEMA: Arbeidsmiljø s 6-19 Universitet med unikt læringsmiljø s 6 Vi ser på det blå lyset s 11 HMS-datablad, faremerking og symboler s 18 Informasjonsmagasin fra Norsk Dental Depot Nr. 4 2006 The Premium

Detaljer

4/2013. Tilbud. Besøk oss på Nordental. Reportasje: Fjærvik Klinikken. Alle tilbud gjelder frem til 1. desember 2013. 1968-2013 år

4/2013. Tilbud. Besøk oss på Nordental. Reportasje: Fjærvik Klinikken. Alle tilbud gjelder frem til 1. desember 2013. 1968-2013 år 4/2013 Reportasje: Fjærvik Klinikken Besøk oss på Nordental Tilbud Alle tilbud gjelder frem til 1. desember 2013 1968-2013 år Leder Velkommen til Nordental! Nok en gang er vi klare for bransjens store

Detaljer

Reportasje: Endelig er fremtiden her Artikkel av Professor Jan van Dijken Nyheter fra IDS

Reportasje: Endelig er fremtiden her Artikkel av Professor Jan van Dijken Nyheter fra IDS 3/2015 Reportasje: Endelig er fremtiden her Artikkel av Professor Jan van Dijken Nyheter fra IDS Klinisk effektivitet av selvetsende 1-stegs adhesiver sammenliknet med etse- og skyllesystemer Leder IDS

Detaljer

Tema: Konserverende og estetisk tannbehandling. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #2-2008. Regulering. Bedre samarbeid. side 10.

Tema: Konserverende og estetisk tannbehandling. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #2-2008. Regulering. Bedre samarbeid. side 10. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #2-2008 Regulering side 8 Bedre samarbeid side 10 Tema: Konserverende og estetisk tannbehandling NDD - en del av Plandent TEMA Konserverende og estetisk tannbehandling

Detaljer

Estetikk og Bevegelse. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2010. E4D på plass i Norge. Tannlegebor i tre generasjoner

Estetikk og Bevegelse. Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2010. E4D på plass i Norge. Tannlegebor i tre generasjoner Kundemagasin fra Norsk Dental Depot #1-2010 E4D på plass i Norge side 6-7 Tannlegebor i tre generasjoner side 13-14 Telenor Arena 18 mars, 2010 side 28 Tema: Estetikk og Bevegelse NDD - en del av Plandent

Detaljer

1/2014 Reportasje: Hallquist Supre priser på OPG Ny pentamix Alle tilbud gjelder frem til 1. februar 2014

1/2014 Reportasje: Hallquist Supre priser på OPG Ny pentamix Alle tilbud gjelder frem til 1. februar 2014 1/2014 Reportasje: Hallquist Supre priser på OPG Alle tilbud gjelder frem til 1. februar 2014 Ny pentamix Leder GODT NYTT ÅR! Når dette leses er vi alle i gang på nyåret i våre respektive striskjorter

Detaljer