Kapasitetssituasjonen i Oslo-områdets sentrale del. Svein Skartsæterhagen, JBV Utbygging, Plan og analyse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapasitetssituasjonen i Oslo-områdets sentrale del. Svein Skartsæterhagen, JBV Utbygging, Plan og analyse"

Transkript

1 Kapasitetssituasjonen i Oslo-områdets sentrale del Svein Skartsæterhagen, JBV Utbygging, Plan og analyse

2 Resultat fra prosjekt for simulering av høyhastighet (Railconsult) Konklusjon: Med nødvendige kapasitetsforsterkende tiltak vil det skisserte driftsopplegget kunne gjennomføres mellom Oslo S og Lysaker med tilfredsstillende kvalitet. Bergen Hønefoss Trondheim Stange Porsgrunn Råde

3 Det sentrale sporområdet i Norge, (inkl. utbygging fram til 2012) Drammen Asker Oslo S Lillestrøm Gardermoen Sandvika Lysaker Skøyen Nationaltheateret Ski De 10 navngitte stasjonene er også de 10 med flest passasjerer i Norge.

4 Resultater fra simulering av planlagt 4-spor Oslo S - Ski Lysaker Skøyen Nationaltheatret Oslo S Gjøvikbanen a Filipstad b 266a 270b b 238b 210a Hovedbanen 5 306b a b246b a 306b 7 262a 208b GMB a 202b 252b 8 204b 202a b a GMB b 211a Østfoldbanen Follobanen

5 Ønsket trafikkøkning fra 2012 grunnrute (+rush) NSB Østlandet NSB fjerntog Godstog Flytoget Sum 2008 Oslo S - Skøyen 10 (+7) (+7) 2012 Oslo S - Lysaker 17 (+2?) (+2?) Rutemodell 2012 er basis for flere kapasitetsvurderinger og utbygginger.

6 Prosjekt for kapasitetsøkende tiltak Oslo S - Lysaker Asker Oslo S Lillestrøm Sandvika Lysaker Skøyen National. Ski

7 Trafikkstrukturer Trafikken separert på 4 spor pga. store kjøretidsdifferanser Tilnærmet ensartet trafikk Trafikken separert på 4 spor pga. store kjøretidsdifferanser Asker Oslo S Lillestrøm Sandvika Lysaker Skøyen National. Enkel innfasing Komplisert pga. mange innfasinger Ski

8 Karakteristika for strekningen Oslo S - Lysaker Oslo S Lysaker er den strekning i JBV som er nærmest til å ha ensartet trafikk: - alle persontog oppnår linjehastighet - nesten alle persontog stopper alle steder - nesten bare motorvognsett med god aks./ret. - godstog skiller seg ut, men er svært få (<5%) Alle stasjoner har 4 spor, og det er brukbar kapasitetsmessig balanse mellom strekning (2 spor) og stasjoner (4 spor). Dette muliggjør høy kapasitet på dobbeltspor

9 Togfølgetid på strekning og over stasjon t = 3 min. t = 1.5min.

10 Sporbruk på stasjonene for maksimal kapasitet For minimum togfølgetid (=maksimal kapasitet) må det alltid byttes spor mellom togene: tog 3 tog 1 tog 2 Dette krever sikkerhetssone (min. 150m) fra signal ved plattform til middel. Særlig virkningsfullt på denne strekningen hvor (nesten) alle tog har rutemessig stopp på alle stasjoner.

11 Sporbruk Skøyen vestover (sporbruk valgt ut fra hvor toget skal videre) tog 2 tog 1 snustasjon tog 4 tog 3 40-veksler For kort sikkerhetssone for tog fra høyre spor til snustasjon stenger for samtidig innkjøring til venstre spor. Hver gang to tog går etter hverandre i samme spor, kaster man bort ett ruteleie: lang togfølgetid tog 1 2 og 3-4; kort togfølgetid tog 2-3. Forbedres ved å flytte sporsløyfe og signal. Lysaker

12 2 typer togfølger < strekning ----> <--- stasjon ---> <---- strekning > tog 3 tog 1 tog 2 Togfølgetiden mellom tog 1 og 2 (tilsv. 2 og 3) bestemmes av signalplassering på strekningen. Togfølgetiden mellom tog 1 og 3 bestemmes av signalplasseringen inn mot stasjonene og av oppholdstidene. Oppholdstidene avgjør om strekning eller stasjon er dimensjonerende.

13 Togfølgediagram Oslo Lysaker nå Togfølge Oslo-Lysaker mellom tog 1 og 2, dagens frigivning, tog 2 tegnet med 90s togfølgetid Lysak Skøyen Nationalteater et Tid (s) Front tog1 Ende tog 1 Front tog 2 signal Meter fra Oslo

14 Forsinket utløsning av signalstrekning En blokk (strekning mellom to HS) utløses ikke når toget forlater blokka, men først etter passering av et motgående signal: Frigis først her Dette forhold forekommer noen steder i dette området og har sammenheng med særegenheter ved sikringsanlegget for Oslo S. Og det fremgår ikke av tegninger eller dokumentasjon!

15 sig n a l 800 Oslo Lysaker forbedret (tog1-2) Togfølge Oslo-Lysaker mellom tog 1 og 2, dagens HS, normal frigivning, tog 2 tegnet med 75s togfølgetid Lysak Skøyen 550 Tid (s) Nationalteater et Front tog1 Ende tog 1 Front tog ? Meter fra Oslo

16 sig n a l Oslo Lysaker forbedret (tog 1-3) 800 Togfølge Oslo-Lysaker mellom tog 1 og 3, dagens HS, normal frigivning, oppholdstid 45s Lysak Skøyen Nationalteater et Tid (s) Front tog1 Ende tog 1 Front tog Meter fra Oslo

17 Lysaker - Oslo nå 800 Togfølge Lysaker-Oslo mellom tog 1 og 2, dagens frigivning, tog 2 tegnet med 100s togfølgetid Nationalteater et Oslo S Skøyen G Tid (s) Lysak R Front tog1 Ende tog 1 Front tog 2 signal Stabekk Meter fra Oslo

18 800 Lysaker Oslo, 3 nye + juster Togfølge Lysaker-Oslo mellom tog 1 og 2; 3 ekstra HS + noe optimalisering; tog 2 tegnet med 75s togfølgetid Nationalteater et Oslo S Skøyen Tid (s) Lysak Front tog1 Ende tog 1 Front tog 2 signal Stabekk Meter fra Oslo

19 Forslag tekniske tiltak: Fjerne/redusere forsinket utløsning av signalstrekninger. 3 nye HS østover. Bytte ut sporveksler med 40 km/h i avvik. Flytte sporveksler og signaler slik at sikkerhetssone oppnås på Skøyen. Dermed kan effektiv utnyttelse av 4 plattformspor etableres på alle de 3 stasjonene. Teknisk minste togfølgetid blir ca. 85s inkl. 5s sikt; noe som tilsvarer en døgnkapasitet på ca. 25 tog/time (60% utnyttelse).

20 Organisatoriske forhold som må forbedres Tog til/fra snustasjonen står ofte lengre ved plattform enn gjennomkjørende tog. Kjøring av tomtog til/fra driftsbanegård (Filipstad). Personalbytte Lysaker Skøyen Nationalth. Oslo S snustasjon Filipstad driftsbanegård

21 Tomtog kan øke maxbelastningen Antall tog Rush Tomtog til Filipstad Tomtog fra Filipstad Rush Grunnrute (konstant antall tog, men varierende antall sett) tid 2012: Flere grunnrutetog; færre rushtog. Med tomtogkjøring slik som i dag, blir maxtimene: timen etter morgenrush og timen før ettermiddagsrush.

22 Forslag organisatoriske tiltak: For det kritiske området må anleggene, ruteopplegget og tankegangen kun være fokusert på å få tog gjennom området. Ikke noe annet enn passasjerutveksling må skje her. Alt annet må flyttes ut av det kritiske området. Tenk gjennomstrømming!

23 Viktige momenter i kritisk område Start/sluttstasjon for togene til/fra Lysaker må være vest for Lysaker. Ikke personalbytte. Tiltak for å holde oppholdstidene nede. Materiell med lange oppholdstider får ikke stoppe. Ikke slakk i rutene (slakk før innfasing). Tomtogkjøring minimeres, og må etter hvert fjernes helt (etablere anlegg utenfor kritisk område).

24 Tiltak som ikke er vurdert ennå Repeterbaliser. Tiltak for å redusere oppholdstidene. Avgangsprosedyren på Oslo S. Ytterligere ett HS på hver delstrekning. Tiltak som krever endret regelverk.

25 Begrensninger i dagens regelverk Mangler regelverk for repetersignaler. Dermed kan ikke signaler plassers på steder med dårlig sikt. I Norge er det ikke mulig å korte ned blokkstrekningene under bremseavstand ved kreativ bruk av ATC, for hastighet < 80, fordi - ytre signaler er hovedsystem - tog uten ATC kan kjøre i 80 km/h

26 Reell og oppfattet kapasitet Kapasitet!! Asker Oslo S Sandvika Lysaker Skøyen Nationaltheatret Alle tog stopper på stasjonene som er navngitt.

27 Mange tror at dette gir kapasitetsøkning: Lysaker Skøyen National Uendret Doblet Uendret Doblet Uendret Doblet En sporutvidelse fra Oslo S og vestover kan ikke bruke eksisterende plattformer på National, Skøyen eller Lysaker.

28 Dårlig og godt alternativ Lysaker Skøyen National Lysaker Skøyen National?

Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje

Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje Ski stasjon, Reguleringsplan, Avgrening for Østre linje 379 Ski stasjon. Reguleringsplan, Avgrening Østre linje Utarbeidet av: Bjørn Bryne Kvalitetssikret av: Ove Skovdahl Dato: 05.11.12 Versjon: 1.1 Sammendrag

Detaljer

sporforbindelser, muligheter og umuligheter Ove Skovdahl Railconsult AS

sporforbindelser, muligheter og umuligheter Ove Skovdahl Railconsult AS Oslo S og Oslotunnelen; sporforbindelser, muligheter og umuligheter Ove Skovdahl Railconsult AS 02.12.09 09 Min bakgrunn for å stå her og mene noe om kapasitet gjennom Oslo: 24 år varierende jernbane-erfaring

Detaljer

NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft

NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft 15. oktober 2008, v/ leder NSB Persontog Stein Nilsen NSB Persontog Det miljøvennlige alternativet

Detaljer

Utvikling avgjøvikbanen. En trinnvis utvikling av banen 2010-2020

Utvikling avgjøvikbanen. En trinnvis utvikling av banen 2010-2020 Utvikling avgjøvikbanen En trinnvis utvikling av banen 2010-2020 1 Innhold: Forord... s 03 0. Sammendrag... s 04 1. Utredningens hensikt... s 07 2. Persontrafikk. Dagens situasjon... s 07 2.1 Driftsopplegg...

Detaljer

Lengre reisetid tross enorme investeringer

Lengre reisetid tross enorme investeringer Lengre reisetid tross enorme investeringer Dette er en overskrift i Aftenposten 15. mai i år [1], og det er ingen spøk. Stortinget har bevilget flere milliarder kr de siste 10 årene til bygging av nye

Detaljer

for helhetstenkning og økt fokus på lønnsomhet for norsk jernbane Midler til overordnet, nasjonal plan for høyhastighetsbaner må på plass nå!

for helhetstenkning og økt fokus på lønnsomhet for norsk jernbane Midler til overordnet, nasjonal plan for høyhastighetsbaner må på plass nå! Innspill til Stortingets budsjettbehandling for 2010: Stort behov b for helhetstenkning og økt fokus på lønnsomhet for norsk jernbane Midler til overordnet, nasjonal plan for høyhastighetsbaner må på plass

Detaljer

ØSTLANDET. HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3

ØSTLANDET. HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3 ØSTLANDET HENSETTING ØSTLANDET Delrapport fase 3 Rapport - revidert KaKLa KSt MaVei 01A Rapport - revidert 12.05.2015 KaKLa MaVei MaVei 00A Rapportutkast 18.03.2015 MaVei KSt MaVei Revisjon Revisjonen

Detaljer

R14.1 Bane Øst fastlagt

R14.1 Bane Øst fastlagt BB 1 03.06.14 04.06.14 Bratsbergbanen Bratsbergbanen. Skien - 9,5 t totalbrudd fra tirsdag kl. Ingen berørte tog. Ingen ekstratog i nevnte tidsrom. Nordagutu Signalarbeider 20:00 til onsdag kl. 05:30.

Detaljer

JANUAR 2011. Mulighetsstudie. utbyggingskonsepter for intercitystrekningen. Østfoldbanen

JANUAR 2011. Mulighetsstudie. utbyggingskonsepter for intercitystrekningen. Østfoldbanen JANUAR 2011 Mulighetsstudie utbyggingskonsepter for intercitystrekningen Østfoldbanen 2 Mulighetsstudie IC Østfoldbanen Forord Denne mulighetsstudien er utarbeidet av Jernbaneverket med sikte på å analysere

Detaljer

Konseptmuligheter. Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden

Konseptmuligheter. Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden Konseptmuligheter Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden 16. februar 2012 ØSTFOLDBANEN - FORORD Forord Konseptvalgutredningen for Intercity-strekningene (IC-strekningene) er igangsatt etter

Detaljer

Utvikling av Røros- og Solørbanen

Utvikling av Røros- og Solørbanen Utvikling av Røros- og Solørbanen Nødvendig utbygging for å få vekst i godstrafikken nord sør og livskraftig tømmertransport fra innlandet Rapport 11.09.2012 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 4 1 Bakgrunn

Detaljer

Generasjonsskifte for toget

Generasjonsskifte for toget Foto: Jernbaneverket Generasjonsskifte for toget En realistisk plan for å fornye jernbanen. SVs plan for å framskynde vedlikehold øke kapasiteten få togene i rute Mer penger SV vil investere åtte ekstra

Detaljer

Konseptvalgutredning for IC-området Oslo - Skien. Konseptmuligheter

Konseptvalgutredning for IC-området Oslo - Skien. Konseptmuligheter Konseptvalgutredning for IC-området Oslo - Skien Konseptmuligheter KONSEPTVALGUTREDNING Rambøll Norge AS for Jernbaneverket 05.12.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 KONSEPTMULIGHETER INNHOLDSFORTEGNELSE Forord

Detaljer

Bli med oss frem! Sørvestbanen. - historien og fremtiden

Bli med oss frem! Sørvestbanen. - historien og fremtiden Bli med oss frem! Sørvestbanen - historien og fremtiden 1 Sørvestbanen - historien og fremtiden I 1893 kom den daværende Jernbankommitéen med følgende uttalelse: Enda mangler Sørlandet det hovedkommunikasjonsmiddelet

Detaljer

Ruterrapport 2011:18. Versjon 2,0. 23.02.2012. Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter.

Ruterrapport 2011:18. Versjon 2,0. 23.02.2012. Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter. Ruterrapport 2011:18 Versjon 2,0. 23.02.2012 Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter Ruter # SLUTTRAPPORT 2 (71) SENTRUMSPLAN FOR TRIKK OG BUSS SLUTTRAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

E18 Lysaker - Slependen

E18 Lysaker - Slependen Kommunedelplan med konsekvensutredning FORNEBU LYSAKER STRAND HØVIK RAMSTADSLETTA BLOMMENHOLM SANDVIKA SLEPENDEN April 2014 E18 Lysaker - Slependen Tilleggsnotat beskrivelse av optimalisert løsning Tilleggsrapport:

Detaljer

Konseptanalyse. Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden

Konseptanalyse. Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden Konseptanalyse Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden 16. februar 2012 ØSTFOLDBANEN - FORORD Forord Konseptvalgutredningen for Intercity-strekningene (IC-strekningene) er igangsatt av Jernbaneverket

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGGEKUNST, PROSJEKTERING OG FORVALTNING

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGGEKUNST, PROSJEKTERING OG FORVALTNING NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGGEKUNST, PROSJEKTERING OG FORVALTNING Oppgavens tittel: Rutetilbud og infrastruktur rundt Oslo. -Et casestudium av Ruteplan 2012. Dato:

Detaljer

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter#

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter# Ruterrapport 2012:13 Versjon 1.0 09.04.2013 Trafikkplan nordøst Ruter# Innhold 1 Bakgrunn...4 1.1 Bakgrunn og Hensikt...4 1.2 Avgrensning...4 1.3 Visjon...4 1.4 Mål...4 2 Overordnede føringer...6 3 Marked

Detaljer

TRAFIKKANALYSE JESSHEIM

TRAFIKKANALYSE JESSHEIM JANUAR 2012 ULLENSAKER KOMMUNE TRAFIKKANALYSE JESSHEIM RAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2012 ULLENSAKER KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

Detaljer

HAUKELIBANEN En ny dimensjon for jernbanen i Norge

HAUKELIBANEN En ny dimensjon for jernbanen i Norge HAUKELIBANEN En ny dimensjon for jernbanen i Norge Nye baner på solid berggrunn, som her i Sveits, er mye rimelegere å bygge enn f.eks. på flate jordbruksområder. Foto: SBB CFF Utviklingen av prosjektet

Detaljer

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN)

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) Oppdragsgiver Kongsberg Innovasjon Rapporttype Rapport 2011-12-14 ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) SAMFERDSELSANALYSE SAMFERDSELSANALYSE 3 (36) SAMFERDSELSANALYSE Oppdragsnr.: 1110709 Oppdragsnavn: EMN

Detaljer

PeMRO Arbeidspakke 1.1 FORFATTER(E) Inger-Anne F. Sætermo OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

PeMRO Arbeidspakke 1.1 FORFATTER(E) Inger-Anne F. Sætermo OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Industriell økonomi Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 36 13 Telefaks: 73 59 02 60 Foretaksregisteret:

Detaljer

FORSLAG TIL 100 TILTAK FOR BEDRE FREMKOMMELIGHET

FORSLAG TIL 100 TILTAK FOR BEDRE FREMKOMMELIGHET FORSLAG TIL 100 TILTAK FOR BEDRE FREMKOMMELIGHET VEDLEGGSRAPPORT TIL PROSJEKTET KRAFTFULLE FREMKOMMELIGHETSTILTAK JANUAR 2013 Forsidefoto: Fotomontasje utført av INBY FORORD INNHOLD Ruter og Bymiljøetaten

Detaljer

Fra nav til nettverk 13. august 2015

Fra nav til nettverk 13. august 2015 Fra nav til nettverk 13. august 2015 Side 2 KVU Oslo-Navet har utviklet mulige tiltak for det området i og rundt Oslo som kan betjenes eller betjenes av lokaltog (markert med lyserødt), med hovedvekt på

Detaljer

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Oktober 214 NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Rapporten er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Skyss og samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune Foto: Tommy Næss Beregnet til Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga

Detaljer

øst 625.111 (481) JBV Mul

øst 625.111 (481) JBV Mul øst 625.111 (481) JBV Mul 2 ( ( tuj)036 / Forord Mulighetsstudie le Østfoldbanen Denne mulighetsstudien er utarbeidet av Jernbaneverket med sikte på å analysere helhetlige utbyggingskonsepter for Østfoldbanen.

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE

SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver ProsjektCompaniet AS Dato 25. september 2013 SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE SOKNEDALSVEIEN 5-27 TRAFIKKANALYSE Revisjon 01 Dato 25. september 2013 ENB Utført av Kontrollert av KIS Godkjent

Detaljer

Kjell Werner Johansen Harald Minken TØI rapport 1082/2010 Markeds- og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen

Kjell Werner Johansen Harald Minken TØI rapport 1082/2010 Markeds- og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen Kjell Werner Johansen Harald Minken TØI rapport 1082/2010 Markeds- og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen TØI rapport 1082/2010 Markeds- og konkurransesituasjonen

Detaljer