Jon Røstum, SINTEF, Vann&miljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jon Røstum, SINTEF, Vann&miljø jon.rostum@sintef.no"

Transkript

1 Kritisk infrastruktur og forskning - Samspillet mellom VA og annen infrastruktur (El, veg, tele) -Eksempler på hva som er gjort nasjonalt og internasjonalt - Hva bør bli gjort? Jon Røstum, SINTEF, Vann&miljø 1

2 Hvorfor er dette aktuelt? VA er kritisk infrastruktur (NOU 2006: 6 Infrastrukturutvalget ) SAMRISK prosjekt under NFR (DECRIS, CISS, Adapt CVR, OER) EU prosjekter Techneau og Prepared (www.techneau.org, Ekom forskriften 8 Ny lov om kommunal beredskap ( , veileder underveis). Kommunen pålegges å gjennomføre helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (http://www.lovdata.no/all/hl html) 2

3 Ulike infrastrukturer er avhengig av hverandre

4 VA s avhengighet av strøm Vannforsyning avhengig av kvalitet på strømforsyning! Relevant i forbindelse med avbruddskostnader KILE (revideres p.t.) 4

5 Kobling mot strømforsyning - Antall årlige avbrudd per nettstasjon 3,61 3,74 3,45 3,66 Dvs forskjell fra utestasjon til utestasjon mht antall avbrudd og varighet på avbrudd 3,02 3,08 3,16 3,02 3,18 2,43 1,52 2,09 1,69 1,5 2 1,78 1,48 1,71 1,8 Øvrige Norge Hafslund Oslo 1,14 0,79 0,54 0,92 0,73 1,1 0, Ref: Hafslund

6 Kvalitet på strømspenning påvirker vannkvalitet - eks spenningsdip Spenningsdip vil kunne ha konsekvenser for f.eks UV aggregat (nedkjøling og oppstart) (LT versus MT) Produseres vann rett på nettet eller via rentvannstank? Ref: SINTEF Energiforskning (2010) 207 til 253 V er det "lovlige" området for norske nettselskap å levere på kundenes inntak i henhold til forskrift om leveringskvalitet (FoL). 6

7 Måling av spenningskvalitet VAV (Oslo) 5 spenningsdip i perioden (3mnd samlet) Spenningsdippene har sin opprinnelse ute i nettet og ikke inne i Skullerud vannverk. Rapport SINTEF Energiforskning,

8 Varighetskurve for UV-dose på Skullerud % av levert vannmengde for dose > 400 (UV-1) 1000 UV %, %, %, %, Hva er godt nok/krav til oppetid? 99,3% dvs 0,7% som ikke ihht DVF 0,7*365*24=61 timer 0 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 8

9 Hvordan kan påliteligheten av strømforsyning analyseres og hvordan se dette i forhold til VA? X t/år X t/år X t/år Forsyningssikkerheten til strøm varierer fra område til område (som for vann) Kan estimeres vha avbruddshistorikk strøm X t/år Eller modelleres vha pålitelighetsmodell som inkluderer lastflytmodell (ref vann) 9/X

10 Analyse av forsyningssikkerhet strøm - eks Oslo Ulike forsyningspunkter i Oslo Ref. DECRIS

11 GIS analyser for å koble informasjon EL- bortfall (t/år) Vannpumpestasjoner Hvor er kritisk VA-utstyr (pumpestasjon, vannbehandling, ventiler, fjernkontroll)? NB: For EL er polygon og verdier ikke geografisk korrekt (anonymisert)

12 Eksempel pumpesoner i Oslo som vil bli uten vann når strømmen går Noen mindre områder ensidig vannforsyning (pumping uten høydebasseng) Ved pumpestans vil nettet fort bli trykkløst med fare for innlekking Tiltak for å utbedre situasjonen for disse stasjonene (saneringsplan/hovedplan VAV) Figurer: VAV M. Aulie 12

13 Pumpestasjoner og strømsikkerhet Rød: Mest kritisk, er noe over par Oransje: Noe kritisk, er normalen Gul: Lite kritisk, er ganske fantastisk Normal eller bedre forsyningssikkerhet strøm ved VAV sine stasjoner- viktighet av stasjonen avgjørende for eventuelle tiltak 13

14 Men.. svikt vann kan ha konsekvenser for strøm Juni 2010 Tøyen Ledningsbrudd på SJG ledning rev av 3 av 4 11kV kabler Strømforsyningen falt ut i området Foto: T.Skeime, Hafslund

15 Legges opp til skjønnsmessig tilsyn av infrastrukturer - eks Vann Vannverkseier skal kartlegge mulige farer forbundet med drikkevannets helsemessige trygghet og ha styring med punkter og prosesser som er kritiske 5Drikkevannsforskriften 430 kommuner 1700 vannverk (private og offentlige) Hvor langt ned i fare årsaker & konsekvenser skal en gå? 15

16 Eks.: Vannforsynings avhengighet av telekommunikasjon Hva hender når en ikke lenger vet hva som hender ute på utestasjonene? Utestasjon Driftsentral VAV LAN Bredbånd leverandør Sdsl/adsl/shdsl Telenor linje Year 2009 Foto: SINTEF Skal f.eks Telenor ved beredskapssjefen deres måtte ha voksenopplæring av alle 430 kommuner/1700 vannverk? (det er i alle fall det som trengs )

17 Behov for at ulike infrastruktureiere snakker mer sammen! (f.eks. delta på infrastrukturdagene?) Behov for at de ulike tilsyn (DSB, NVE, P&T, Mattilsynet) snakker mer sammen (f.eks. delta på Infrastrturdagene?) Mer info om denne problemstillingen på: 17

18 Lov om kommunal beredskapsplikt fra 1.jan 2010 (veileder foreligger pt ikke) Det som ellers faller mellom ulike ansvarsområder skal kommunen fange opp og være en pådriver for Eks: Elven Alna og kulvert under Kværnerbyen. Eies både av VAV og privat utbygger OBOS. Store konsekvenser ved ras/kollaps i tunnel. VAV i samarbeid med Beredskapsetaten i Oslo kommune anbefales å utarbeide om å utarbeide strategi for hvordan de kan følge opp og sikre at Kværnertunnelen sikres tilfredsstillende også for de deler av tunnelen som ikke eies av VAV. 18

19 DECRIS: verktøy for helhetlige ROS analyser (VA, strøm, IKT, veg, jernbane etc) NB: Ny lov om kommunal beredskapsplikt 19/X

20 Viktig å tenke avhengigheter mellom ulike infrastrukturer Ved nye konstruksjoner tenker en igjennom dette! (?) Hva med eksisterende? Hvordan finne disse? 20

21 Brann i kabelkulvert Oslo S (2007), avhengighetsanalyse utviklet i DECRIS (Samrisk)

22 Funksjonell avhengighet Scenario = Oslo S Location specific interdepen -dencies El. power ICT 1. order fct, interdependencies ICT Shops at Oslo S Electricity supply STOP 2. order fct. Interdependencies Railway transport Internet Electronic payment transfers Railway departure/ arrival hall..

23 Kvantitativ avhengighetsanalyse 2.9E+04 P= 5 Railway E= 4 transport D= 3 w= E+02 P= 4 5.8E+01 P= 4 ICT E= 5 Internet E= 2 D= 3 D= 3 w= Scenario Oslo S 3.4E+00 P= 3 1.2E+00 P= 3 3.5E-01 Electronic P= 2 Shops at El. Power E= 4 E= 2 payment E= 2 Oslo S D= 3 D= 3 transfers D= 3 w= 1 w= 3 P= 3 3.5E+00 P= 2 3.2E+01 P= 5 Electricity E= 3 ICT E= 4 E= 3 supply D= 4 D= 4 D= 1 w= 0.2 w= 2 8.1E-01 Railway P= 3 1.2E+02 P= 4 departure/ E= 4 Roads E= 3 arrival hall D= 1 D= 3 w= 1 w= 2

24 Doktorgradsarbeid Lunds Universitet: modellering avhengigheter mellom kritiske infrastrukturer Oslo vannledninger, dvs det blir fort komplisert dersom en skal modellere avhengigheter i Oslo detaljert! Lunds Universitet, Henrik Johansson

25 I vegen for hverandre 25

Jon Røstum, SINTEF, Vann&miljø jon.rostum@sintef.no

Jon Røstum, SINTEF, Vann&miljø jon.rostum@sintef.no Jon Røstum, SINTEF, Vann&miljø jon.rostum@sintef.no 1 2 Vannforsyning som en del av kritisk infrastruktur -Hva kan en gjøre selv for å redusere risikoen og hva kan en gjøre i samarbeid med andre? Behovet

Detaljer

Jon Røstum, SINTEF, Vann&miljø jon.rostum@sintef.no

Jon Røstum, SINTEF, Vann&miljø jon.rostum@sintef.no Vannforsyning som en del av kritisk infrastruktur -Hva kan en gjøre selv for å redusere risikoen og hva kan en gjøre i samarbeid med andre? Behovet for å rydde i eget og andres hus Jon Røstum, SINTEF,

Detaljer

Vann og avløp og SAMRISK

Vann og avløp og SAMRISK Vann og avløp og SAMRISK Vann og avløpstjenestene (VA) er en kritisk infrastruktur som er viktige livslinje for samfunnet. Via vannledningsnettet leveres det viktigste næringsmiddelet mennesker trenger.

Detaljer

DECRIS ARBEIDSNOTAT 7

DECRIS ARBEIDSNOTAT 7 TITTEL FFI Forsvarets forskningsinstitutt DECRIS ARBEIDSNOTAT 7 Utfall i strømforsyningen analysemetodikk og case FORFATTER Gerd H. Kjølle SAMMENDRAG Notatet beskriver analysemetodikk og case for utfall

Detaljer

DECRIS ARBEIDSNOTAT 6

DECRIS ARBEIDSNOTAT 6 TITTEL FFI Forsvarets forskningsinstitutt DECRIS ARBEIDSNOTAT 6 DECRIS Risikoanalyse av kritisk infrastruktur: Komplett risikoanalyse og gjennomføring av detaljanalyse FORFATTERE Per Hokstad, Jørn Vatn,

Detaljer

Water safety plan - hva er nytt i forhold til de ROS-analysene som er gjennomført tidligere? Jon Røstum, SINTEF jon.rostum@sintef.

Water safety plan - hva er nytt i forhold til de ROS-analysene som er gjennomført tidligere? Jon Røstum, SINTEF jon.rostum@sintef. Water safety plan - hva er nytt i forhold til de ROS-analysene som er gjennomført tidligere? Jon Røstum, SINTEF jon.rostum@sintef.no 1 Dagens tekst Problemoversikt eksempler på farer (ref også foredraget

Detaljer

Etne. kommune OPPDRAG EMNE

Etne. kommune OPPDRAG EMNE Rapport Etne kommune OPPDRAG Hovedplann vann 2012 2022 EMNE Hovedplann for vannforsyning DOKUMENTKODE 613896 RIVA RAP 0011 RAPPORT OPPDRAG Hovedplan vann 2012 2022 DOKUMENT KODE 613896 RIVA RAP 001 EMNE

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Hvordan velge riktig utskiftingstakt på ledningsnettet?

Hvordan velge riktig utskiftingstakt på ledningsnettet? Hvordan velge riktig utskiftingstakt på ledningsnettet? Seniorforsker Jon Røstum Jon.rostum@sintef.no Teknologi for et bedre samfunn 1 Hva er riktig fornyelsesbehov? 2 %? 1 %? Kilde: VAV årsrapport 2011

Detaljer

FFI Forsvarets ARBEIDSNOTAT

FFI Forsvarets ARBEIDSNOTAT TITTEL ARBEIDSNOTAT FFI Forsvarets forskningsinstitutt DECRIS Notat 1 FORFATTERE Håvard Fridheim, Jørn Vatn, Gunhild Åm Vatn, Per Hokstad, Jon Røstum, Ingrid Utne, Gerd Kjølle, Inger Anne Tøndel SAMMENDRAG

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3:15 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 Øvre Romerike, regionalt samarbeid v / Tor Johan Ekkjestøl, Prosjektleder Beredskapsansvarlig,

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon 12 RAPPORT VEILEDNING Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-270-9 Grafisk produksjon:

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE Rapport med tiltaksplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1 Generelt om helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse... 3 1.1 Hva er helhetlig

Detaljer

I veien for hverandre

I veien for hverandre I veien for hverandre Samordning av rør og kabler i veigrunnen Februar 2008 Page 1 of 31 Innholdsfortegnelse Sammendrag.3 Forord med bakgrunn...5 1. Infrastrukturens viktighet og omfang...6 1.1 Vi kan

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012 Risiko- og sårbarhetsanalyse Lister 2011-2012 De utvalgte Når dere får i oppdrag å delta i et slikt prosjekt, håper jeg at dere tenker slik: Jeg er heldig som får være med på et så spennende og viktig

Detaljer

Sårbarhet i vannforsyningen. Vedlegg A - N. Rapport nr. 21.730.081/R1 Dato 14. november 2003 Kunde Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap

Sårbarhet i vannforsyningen. Vedlegg A - N. Rapport nr. 21.730.081/R1 Dato 14. november 2003 Kunde Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap Sårbarhet i vannforsyningen Vedlegg A - N Rapport nr. 21.730.081/R1 Dato 14. november 2003 Kunde Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap VEDLEGG A EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR OG BEREDSKAP, NASJONALT

Detaljer

Nett og verdiskaping

Nett og verdiskaping Nett og verdiskaping Utarbeidet for Energi Norge Februar 2011 Nett og verdiskaping 2 av 74 Nett og verdiskaping 3 av 74 SAMMENDRAG Bakgrunn og problemstilling Økende kraftforbruk i kombinasjon med manglende

Detaljer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Generell prosess Skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer vil nødvendigvis skje trinnvis med ulik takt og form i de forskjellige

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan Ark.: M10 Lnr.: 7183/09 Arkivsaksnr.: 09/1226-1 Saksbehandler: Rolf Solberg BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNINGEN I GAUSDAL Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

SINTEF A22318 - Åpen Forfattere SINTEF

SINTEF A22318 - Åpen Forfattere SINTEF SINTEF - Åpen Rapport Risikovurdering av AMS Kartlegging av informasjonssikkerhetsmessige sårbarheter i AMS Forfattere Maria Bartnes Line Gorm Johansen Hanne Sæle SINTEF 2012-02-13 Sammendrag SINTEF har

Detaljer

Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 2013

Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 2013 Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 213 7. mars 214 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 35 Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 METODISK

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE for Hadeland 2012 Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer ROS-analyse Hadeland 16.04.12 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Sammendrag 5 3. Organisering av arbeidet

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur 13 RAPPORT VEILEDNING Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur Samfunnssikkerhets- og beredskaps - messige konsekvenser ved Telenors utfasing av PSTN og ISDN-teknologien og sanering av deler av kobbernettet

Detaljer

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2. THEMA Report 2011-5. Nett og verdiskaping

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2. THEMA Report 2011-5. Nett og verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-02-2 THEMA Report 2011-5 Nett og verdiskaping Utarbeidet for Energi Norge Februar 2011 Nett og verdiskaping 2 av 73 SAMMENDRAG Bakgrunn og problemstilling Økende kraftforbruk

Detaljer

ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15)

ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15) ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15) 1 Innledning I sivilbeskyttelsesloven er kommunene pålagt en generell beredskapsplikt. Som grunnlag for dette sier lovens

Detaljer

Beredskapsplan for Langvarig strømbrudd

Beredskapsplan for Langvarig strømbrudd Beredskapsplan for Langvarig strømbrudd Innhold 1. SAMMENDRAG... 3 2. OM PLANARBEIDET, LOVGRUNNLAG OG PLANPROSESS... 3 3. MÅL... 4 3.1 OVERORDNA MÅL... 4 3.2 HOVEDMÅL FOR BEREDSKAP VED LANGVARIG STRØMBRUDD...

Detaljer

Sikkerhet og sårbarhet i driftskontrollsystemer

Sikkerhet og sårbarhet i driftskontrollsystemer IPJ Brukerkonferansen 2015 11/3 2015 Sikkerhet og sårbarhet i driftskontrollsystemer Er det greit å sitte hjemme i sofaen og styre vannbehandlingsanlegget via nettbrettet hvor en også leser aviser og ungene

Detaljer