Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9. Kjære bystyre,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9. Kjære bystyre,"

Transkript

1 Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9 Kjære bystyre, Vi lever i en god tid i vår del av verden og i vår del av landet. Vi skal anerkjenne at vi har naturgitte ressurser som gir oss økonomisk handlerom, og vi skal være stolte over at vi har mennesker som har sett muligheter og handlet til det beste for fellesskapet. Det har gitt resultater og tatt oss dit vi er i dag. Slik skal vi møte framtiden. Rådmannen har lagt fram et godt budsjett for Det er vel tuftet på politiske styringssignaler, og det har gitt oss som sitter med ansvaret et bra utgangspunkt. Når bystyret vedtar budsjettet for Stavanger kommune, vedtar vi strategien for hvordan vi skal utvikle et samfunn med mangfold, muligheter og omsorg. Gjennom budsjettet velger vi hvordan vi forvalter verdiene våre best for fellesskapet og for hver av våre innbyggere. En av de mest høytidelige og inspirerende oppgavene jeg har som ordfører er å takke ansatte som har jobbet 20 og 40 år i kommunen ved å dele ut erkjentlighetsgaver på Ledaal. Sist gang, for par uker siden, stod jeg foran en gruppe mennesker som til sammen har jobbet over 2000 år i Stavanger kommune. Vi har tidligere i høst vedtatt en overordnet arbeidsgiverstrategi, og som bystyre skal vi legge til grunn at vi har ansvar for en av regionens største arbeidsplasser med nesten ansatte. Skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon er noen ganger krevende. Vi skal innrette oss slik at vi driver effektivt og bærekraftig; vi skal utvikle et samfunn og ivareta enkeltmennesker. I det skal vi kjenne vårt ansvar og våre roller. Bystyret begynner i 2014 prosessen mot et nytt valg av politisk styringsform. Det skal vi gjøre grundig og vi skal

2 gjøre det sammen. I januar skal bystyret få høre erfaringer fra Bergen og Trondheim, sett både fra posisjonen og fra opposisjonens side. Jeg oppfordrer bystyret på det sterkeste til å delta på seminaret 7. januar har vært et godt år. Tilstandsrapporten for Stavanger er bra. Vi er fremdeles en region med svært høy verdiskaping, og prognosene for olje- og gassindustrien står fast: vi forventer en økt aktivitet i lang tid framover. Selv om vi i dag ikke ser sluttstreken for oljeutvinning, skal vi ta innover oss nødvendigheten av et bredt næringsgrunnlag. Vi har høyest andel av innovative bedrifter av alle byregioner i Norge, det er et stort pluss. Vi har et næringsliv som vil noe, og vi har selskaper og mennesker som markerer seg også i utlandet. I vår var over 80 bedrifter og nesten 300 delegater med Greater Stavanger til OTC, verdens største oljemesse, i Houston. Vekst er positivt, men krevende. Vi blir mer internasjonale og vi lever lengre. Begge deler er ubetinget bra. Men slik samfunnet og demografien er i endring, må også vi tilpasse oss. Stavanger kommune er en profesjonell organisasjon og vi leverer gode tjenester. Vi skal alltid strekke oss mot å bli bedre, et system blir aldri godt nok for alle, men vi er godt i spor. For flertallspartiene handler dette budsjettet mest av alt om å justere kursen for å håndtere veksten og for å bevare og tilpasse velferden. I år er posisjonen styrket med to faste medlemmer av bystyret og en vararepresentant. Hilde Karlsen har forhandlet på vegne av de Uavhengige: det har vært berikende å ha henne med både for fellesskapet og for resultatet. Budsjettet Høyre, Venstre, KrF, Senterpartiet, Pensjonistpartiet og de Uavhengige legger fram har i seg det beste hver av oss har lagt på bordet. Jeg takker samarbeidspartene

3 for gode brytninger og konstruktive diskusjoner. Sammen legger vi kursen. Hovedutfordringene våre er de samme som i fjor og for årene som kommer: infrastruktur, boligbygging og kampen for talentene. Flertallspartiene går langt i å tilrettelegge for å få flere inn på boligmarkedet ved å bygge nye boliger, hjelp til finansiering gjennom «leie til eie» og flere rekrutteringsboliger. Med å opprette Stavanger utbyggings- og tomteselskap gjør bystyret et stort, taktisk grep for å sikre kontinuitet og mengde i boligbygging. Det er riktig både ut fra et samfunnshensyn og med hensyn til kommuneøkonomi. Bystyret har satt høye ambisjoner for boligbygging, med et utbyggings- og tomteselskap får vi verktøy som er tilpasset målene våre. Vi skal hente erfaringer fra Oslo, Sandnes og Sola som har gjort dette før oss. Areal og transport henger sammen, det er læresetningen. I det ligger også en tidslinje. Vi må opprettholde konkurransekraften vår mens vi venter på de store kollektivsatsingene; gode kollektivsystem er en forutsetning for miljøet og for når vi bygger ut. Vi kan ikke vente på Jærenpakke 2 fra Den mest hensiktsmessige løsningen nå er å forskuttere kollektivfelt. Sandnes forskutterte fire felt på E-39 på strekningen Stangeland til Sandved, nå må vi gjøre tilsvarende. Rådmannen og jeg skal ha møte med Statens Vegvesen allerede i morgen, dette vil være en av sakene på agendaen. I Stavanger som i resten av landet venter vi en kraftig økning i antall eldre. Flertallspartiet sier med budsjettet hvordan vi skal bruke tiden mot 2025 til å tilrettelegge for gode løsninger. Bystyret framskynder Lervig og oppretter flere sykehjemsplasser. Vi skal bygge nytt og vi skal ruste opp noe av det vi allerede har. Vi skal ha høy kvalitet og vi skal ha tilbud til mennesker ut fra behovet til hver enkelt.

4 Med frivillighetsmeldingen har bystyret sagt at 5 prosent frivillig arbeid skal bli til 25 prosent. Vi har satt høye ambisjoner fordi vi vet det vil gi god avkastning. 8. mars, kvinnedagen, inviterte jeg representanter fra frivillige lag og organisasjoner til Ledaal for å vise at vi setter stor pris på det arbeidet de gjør. På nyåret har jeg tenkt å invitere til et dialogmøte på Rådhuset for diskutere hvordan vi best kan nå våre mål og hvordan vi best kan jobbe sammen. Livskvalitet er også mulighet til utfoldelse i alle elementer, alle tider av døgnet og i alle typer innpakning: vi gleder oss til Nye Gamlingen, Nye Tou og Nye Tasta Skatepark. Bystyret øker rammen til oppvekst og styrker skole og barnehage. Bystyret vil ha en egen kvalitet- og utviklingsmelding for barnehagene. Arbeidet med «Tidlig innsats» i skolen fortsetter. Tidlig hjelp sparer både samfunnet og den enkelte for tid og krefter. I 2014 feirer vi 10-årsjubileum for Universitetet i Stavanger. Det var nødvendig og helt naturlig at Universitetet i Stavanger ble etablert. Vi trenger vi gode kunnskapsinstitusjoner, og vi trenger de gode talentene, både i næringslivet og i det offentlige. Stavanger kommune skal gjøre det vi kan for å legge til rette for UiS. Vi gjør det gjennom samarbeidsavtalen vi inngikk i fjor, og med universitetsmeldingen bystyret snart skal behandle. Flere studentboliger er den viktigste oppgaven på kort sikt. Vi har hatt et stortingsvalg og fått ny regjering. Jeg har store forventninger til en ny og bedre storbypolitikk, og ser med forventning fram mot en kommunereform. Det er nødvendig og tiden er inne. Hvordan kommunegrensene vil se ut i framtiden vet vi ennå ikke, men jeg mener det vil være av stor betydning å være i forkant og starte de prosessene vi kan sammen med regjeringen. Årsmøtet for Verdens Energibyer 2014 skal holdes i Stavanger i august

5 neste år, da kommer ordførerne fra alle byene hit, det ser vi fram til. Jeg er spesielt opptatt av å bruke energiby-nettverket til å koble forskning og næringsliv. Det har vi allerede gode eksempler på. ONS fyller 40 år i ONS er vårt vindu ut mot verden, og en medvirkende årsak til at vi har utviklet oss til å bli energihovedstaden i Europa. Vi er en kongressby i verdensklasse fordi vi har satset på gode fasiliteter som Stavanger forum. Det ligger et stort ansvar i å være energihovedstad. Ikke bare for å forvalte våre verdier, men også i å lære fra oss. Når oljeaktiviteten øker i nord er det en ønsket utvikling, også for Stavanger. Det er bra for landet og det er bra for vår region. I januar åpner nye direkte flyruter mellom Stavanger, Harstad og Tromsø. Det er et stort framskritt for begge landsdelene ligger an til å bli et godt år. Gode tider skal vi aldri ta lett på. Vi skal utnytte handlingsrom, men alltid holde igjen. Situasjonen i resten av verden påvirker også vår økonomi, og vil alltid bringe inn elementer av usikkerhet. Siste skatteinngangen var lavere enn budsjettert. Vi skal følge utviklingen nøye i tiden framover. Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, de Uavhengige, Pensjonistpartiet og Senterpartiet tar ansvar i fellesskap. Budsjettet vi legger frem for bystyret i dag, er et godt styringsdokument med gode løsninger for vekst og velferd. Jeg ønsker bystyret lykke til med dagens debatt.

Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå?

Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå? Ett år med samhandlingsreformen hva er viktigst nå? Helsekonferansen arrangert av KS og Helse- og omsorgsdepartementet 10. januar 2013 Takk for invitasjonen til å snakke for representanter for brukere,

Detaljer

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

Alternativt forslag til Budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan 2014-2017 AHS/CB 26.11.13

Alternativt forslag til Budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan 2014-2017 AHS/CB 26.11.13 Alternativt forslag til Budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan 2014-2017 AHS/CB 26.11.13 Innholdsfortegnelse... 0 Innledning... 2 1. Kommunens administrasjon... 4 2. Politisk organisering og kostnader

Detaljer

Tale/artikkel, 26.09.2014

Tale/artikkel, 26.09.2014 Tale/artikkel, 26.09.2014 Av: Finansminister Siv Jensen Sparebankforeningens 100-årsjubiluemskonferanse: Norsk økonomi og banknæring i et fremtidsperspektiv Oslo, 26. september 2014 Deres Kongelige Høyhet,

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Program for Agder Venstre, 2011 2015

Program for Agder Venstre, 2011 2015 1 1 1 1 Program for Agder Venstre, 0 01 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

HØP 2013-2016 AHS/CB. Stavanger Arbeiderparti

HØP 2013-2016 AHS/CB. Stavanger Arbeiderparti HØP 2013-2016 AHS/CB Stavanger Arbeiderparti 21.11.2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Budsjett 2013 Fellesskap gir nye muligheter! Handlings- og økonomiplan 2013 2016 Forsidebilde tatt fra Rådhuset

Detaljer

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen:

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen: Redegjørelse Finanstalen II Finansminister Siv Jensens redegjørelse i Stortinget 8. november 2013 om Regjeringen Solbergs økonomiske opplegg for 2014 Ærede Velgerne har gitt det nye stortingsflertallet

Detaljer

Vi har nå på gang flere viktige parallelle utviklingsprosesser i kommunen vår.

Vi har nå på gang flere viktige parallelle utviklingsprosesser i kommunen vår. Budsjettale Ordfører og kommunestyre. Etter dette innlegget vil jeg at dere skal huske tre ting: Vi har på gang flere viktige parallelle utviklingsprosesser i kommunen vår Vår ambisjon ligger fast; fortsatt

Detaljer

Dialogmøte 29. april 2014. Ekstremvær

Dialogmøte 29. april 2014. Ekstremvær Dialogmøte 29. april 2014 Ekstremvær Vi husker alle uværet i fjor høst. Derfor skal jeg denne gangen starte innlegget mitt like før og like etter siste årsskifte, før jeg går over til resultatet for fjoråret.

Detaljer

Menneskeverd i sentrum side 12-13

Menneskeverd i sentrum side 12-13 #01 NOVEMBER 2014 i denne utgaven q KOMMUNESTYRET I HORTEN KOMMUNE SIDE 2 q BUDSJETT og BUDSJETTSAMARBEID SIDE 3 en borgerlig avis 2014 utgitt av Høyre, FrP og Krf i Horten kommune q PLANLEGGER FREMTIDENS

Detaljer

Møte onsdag den 14. juni kl. 10. President: Thorbjørn Jagland. Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Møte onsdag den 14. juni kl. 10. President: Thorbjørn Jagland. Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen 14. juni Lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2007 2731 Møte onsdag den 14. juni kl. 10 President: Thorbjørn Jagland Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Detaljer

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014

Redegjørelse. Finanstalen. Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Redegjørelse Finanstalen Finansministerens redegjørelse i Stortinget 14. oktober 2013 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2014 Ærede President, Norsk økonomi er i god stand. Vi har Europas laveste ledighet.

Detaljer

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder.

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Tusen takk for invitasjonen. Det setter jeg stor pris på. Det er fint for meg å treffe de som forhåpentlig blir i min kommende forbundsfamilie.

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 1 Bystyrets vedtak 1.1 Hovedvedtak 1 1.1 Hovedvedtak Bystyrets flertallsvedtak Bsak 184/14 1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings-

Detaljer

Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6

Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6 OSLO HØYRES MAGASIN NR 2:2015 Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6 - Når jeg blir spurt om hvilke tre politiske saker jeg mener er de viktigste svarer jeg skole, skole og skole. Ordfører

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Lørenskog[avis] Hilsen fra arbeidsminister Hanne Bjurstrøm side 3. Kommuneøkonomi på stell side 7. Lørenskog AUF feirer 1.

Lørenskog[avis] Hilsen fra arbeidsminister Hanne Bjurstrøm side 3. Kommuneøkonomi på stell side 7. Lørenskog AUF feirer 1. Lørenskog[avis] 17. årgang - mai 2012 Hilsen fra arbeidsminister Hanne Bjurstrøm side 3 Kommuneøkonomi på stell side 7 Lørenskog AUF feirer 1. mai side 6 Lederens hjørne Velkommen til 1. mai-feiring! I

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet

Detaljer

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. nov. Finansdebatt 665 Møte torsdag den 24. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024

PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024 PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024 Samfunns- og arealdel Vedtatt av kommunestyret 7.mai 2012 INNHOLD INNHOLD... 2 Hilsen fra ordføreren... 3 Innledning... 4 Hva er et planprogram... 4 Hva er en kommuneplan...

Detaljer

Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag.

Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag. Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag. Lojalitet til vedtatt budsjettramme er ikke et uttrykk for tilstrekkelige ressurser! Handlings-

Detaljer

2015), Meld. St. 1 (2014 2015), Prop. 1 S (2014 2015) og Prop. 1 S Tillegg 1 3 (2014 2015))

2015), Meld. St. 1 (2014 2015), Prop. 1 S (2014 2015) og Prop. 1 S Tillegg 1 3 (2014 2015)) 1. des. Finansdebatt 617 Møte mandag den 1. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 20): 1. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett

Detaljer

Møte torsdag den 11. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

Møte torsdag den 11. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 11. des. 1) Bevilgninger på statsbudsjettet for 2015, kapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruksog 1258 matdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11) 2) Endringar i statsbudsjettet 2014

Detaljer