Begrepet integrering, og samfunnets forventninger til nyankomne innvandrere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Begrepet integrering, og samfunnets forventninger til nyankomne innvandrere"

Transkript

1 Begrepet integrering, og samfunnets forventninger til nyankomne innvandrere Osmund Kaldheim, rådmann i Drammen kommune 17. april 2015 Etterutdanningskurs for tospråklige lærere

2

3

4

5

6 Velferd:

7 Det er grunnleggende å ha sin egen bolig. Det gir en følelse av tilhørighet til samfunnet Tilhørighet Det er en fantastisk følelse å bli sett og at noen i det offentlige bryr seg om meg, mitt liv, og mine behov, og ikke bli plassert i bås sammen med andre Verdighet Rolf Bremskau ( leie til eie) Balanse Verdier Mening Martin Johansen (Ditt valg Bolig først) Jeg tror dette er med på å holde meg på den smale sti, om ansvaret og stoltheten ved å eie egen bolig Handlingsrom Å ha en eiendom betyr veldig mye. Det er en verdifull gave. Endelig har vi noe for våre barn. Dette er en stor mulighet som gjør at vi føler oss sterke Det handler om verdighet og respekt. Ved å gi oss muligheten til å eie boligen vår har kommunen vist oss respekt og motivert oss til å gå videre med å bygge et nytt liv i Drammen. Farestha Shaheed, Drammen Tidende Farestha Shaheed ( leie til eie) 7

8 Foreslår ny definisjon av integrering Gammel definisjon: Integrering er norskopplæring og kvalifisering i den første tiden i Norge for nye innvandrere særlig flyktninger. Inkludering handler om like muligheter og plikter, og hvordan samfunnet bør organiseres for å oppnå dette. Forslag til ny definisjon: Integrering handler om Kvalifisering, utdanning, arbeid, levekår og sosial mobilitet Innflytelse og deltakelse i demokrati og sivilsamfunn Tilhørighet, respekt for forskjeller og lojalitet til felles verdier Problemer med definisjonen: Integrering omfatter 1 av 3 innvandrere Med inkludering forstås vanligvis flere grupper enn bare innvandrere Fokus på mulighet, ikke resultat Resultatet langs disse dimensjonene avgjør hvor vellykket integreringen er. Tosidig prosess hvor innvandrere og majoritet både påvirker hverandre, og utformingen av samfunnet

9 Definisjonen i Meld. St ); En helhetlig integreringspolitikk Mangfold og fellesskap. I meldingen flyttes vektleggingen av like muligheter til i større grad å handle om resultatlikhet. Norge skal ikke utvikle seg til et samfunn hvor personer med innvandrerbakgrunn har dårligere levekår og deltar i mindre grad i samfunnsfellesskapet enn resten av befolkningen. (Meld.St. 6, s 7)

10 Integrering en toveisprosess Europarådets konklusjoner Høy arbeidsledighet og frafall fra skole grunnet diskriminering Politiske taler og media bidrar til å danne negative stereotyper Integrert, men diskriminert Synlige minoriteter er mest utsatt for diskriminering Arbeidsplassen er den fremste arenaen for integrering men også den fremste arena for diskriminering Utfordringer i forholdet mellom majoritet og minoritet

11 Europeisk utfordringer: Avveining mellom økt mangfold og velferd Påstand: Økt mangfold gjør det vanskelig å opprettholde velferdspolitikk hvis flertallet oppfatter at innvandrere misbruker systemet Trade-off: Enten økt mangfold eller økt likestilling Inkludering av nye grupper undergraver solidaritet, velferdsstat Mulig tiltak: Integreringspolitikk som nasjonsbygging - språk, opplæring og deltakelse i arbeidsmarkedet er viktig for å sikre at velferdsstaten overlever

12 Status i Norden: Strengere krav, økende skepsis i befolkningen Innstramningene, fokus på asylsøkere Enslige mindreårige som ny migrasjonsstrategi Statsborgerskap & symbolpolitikk Større, fornyet betydning Innebærer rettigheter og plikter Skaper lojalitet Likestilling Kvalifisering til arbeid, forebygger fattigdom Empowerment Danske modellen Streng innvandringspolitikk Økt krav til verdifelleskap Mediebildet Stigmatisering Mislykket integrering uavhengig av positive resultater Hvordan møte media med fakta

13 Hvilke saker kommer til Norge? Terror/anti-radikalisering Krav til statsborgerskap Verdier, norske verdier Motreaksjon fra innvandrerbefolkningen Riktige innvandrere

14 Ny i Norge hvordan oppleves det? Vi har begrenset det norske gjennom vår historie og identitet: Likhetstanken Etnisitet Homogenitet Forestillingen om de andre Innvandrere som ubudne gjester med midlertidig opphold og ikke en del av det norske Definisjon av innvandrer: en person som aldri er ferdig med å vandre inn? Når de først blir, så forventer vi at de andre må bli lik oss, samtidig som det egentlig aldri er mulig å bli helt lik oss

15 Ny i Norge hvordan oppleves det? forts. Personens egen historie Migrasjonsprosessen Identitet Møte med storsamfunnet Språk Forventninger Manglende forventninger Å starte på nytt

16 Makronivå: Plan og struktur i integreringsarbeidet SITUASJON STRATEGI TILTAK RESULTAT Dårligere levekår Sosial ekskludering - utenforskap Manglende ferdigheter: - språk - kvalifikasjoner for arbeidslivet - kjennskap til det norske samfunn Diskriminering Org: Prinsippet om sektoransvar Opprettelse av IMDi, NAV Mål og resultatfokus: Like muligheter, retter/plikter Arbeid Utd - Deltakelse Anti-diskr: LDO Dialog: Innvandrere som ressurs Handlingsplan for integrering og inkludering Måle inkludering årlig Introduksjons-program Ny sjanse Rett og plikt til norskopplæring Dialogfora, info om valg, tilskudd til org. Levekår Færre arb.ledige økt sysselsetting Andel i arb./utd. ved fullført introprogram. Språkkunnskap andel som fullfører utd, eksamensres. Valgdeltakelse

17 Makronivå: Hva måles kommunene på?

18 Gruppenivå: Integrering i kommunen

19 Definisjoner Innvandrere er personer som en eller annen gang har innvandret til Norge Norskfødte med innvandrerforeldre er født i Norge, men har to foreldre som er innvandrere

20 Insentiver på individnivå Deltagerstønad for dem som deltar på Introduksjonsprogram Avgrenset til flyktninger Rett og plikt til norsk- og samfunnskunnskapsopplæring 600 timer Kan få inntil 3000 timer ved behov Krav om gjennomført 300 timer norsk og samfunnskunnskapsopplæring for å få permanent oppholdstillatelse 28/04/

21 Individnivå: Bashir, 18 år, flyktning fra Afghanistan CV Formell utdannelse Ingen Arbeidserfaring Snekker Veiarbeider Insentiver for Bashir Introduksjonsprogram Introduksjonsstønad Individuell veiledning Insentiver for kommunen Integreringstilskudd Per capita tilskudd Grunnleggende ferdigheter Resultattilskudd Leseferdigheter lavt nivå Regneferdigheter lavt nivå Insentiver for arbeidsgiver Digital kompetanse lavt nivå Subsidiert arbeids-/språkpraksis 28/04/

22 Individnivå: Irina, 30 år, russisk, gift med en norsk statsborger CV Formell utdannelse Farmasøyt Insentiver for Irina Gratis norskopplæring med mulighet for å ta norskprøve 3 Arbeidserfaring 5 år som sykehusfarmasøyt Grunnleggende ferdigheter Leseferdigheter høyt nivå Regneferdigheter høyt nivå Digital kompetanse middels nivå 28/04/ Insentiver for kommunen Per capita tilskudd Resultattilskudd Insentiver for arbeidsgiver Subsidiert arbeids-/språkpraksis

23 Individnivå: Jacek, 37 år, polsk, arbeidsinnvandrer CV Formell utdannelse Fagutdannet snekker Arbeidserfaring 15 år i anleggsbransjen Drevet eget anleggsfirma i 3 år Grunnleggende ferdigheter Leseferdigheter høyt nivå Regneferdigheter høyt nivå Digital kompetanse middels nivå Insentiver for Jacek Ingen Insentiver for kommunen Ingen Insentvier for arbeidsgiver Arbeidsgiver kan søke om gratis kurs i grunnleggende ferdigheter gjennom programmet Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) 28/04/

24 Individ perspektivet

25

26

27

28

29

30 Splittet Savnet Ensomhet Forsørgeransvar i opprinnelseslandet

31

32

33 Hvor norsk må jeg være? Fra Singh til Olsen: klar sammenheng mellom navnebytte og økt inntekt Situasjonelle tester påviser forskjellsbehandling Arbeidsplassen er den fremste arenaen for integrering men også den fremste arenaen for diskriminering Overkvalifisering: betydelig høyere sannsynlighet for innvandrere å være i en jobb de er overkvalifiserte for I kravet om å bli norsk, hva betyr å være norsk? Større forskjeller innad i en og samme gruppe, enn det er forskjeller mellom ulike grupper. Bilde: NRK TV - Lovesikh

34 Konklusjon Integrering er hardt arbeid Hiv deg uti Du er ikke alene!

NOU 2011: 14 Bedre integrering Mål, strategier og tiltak

NOU 2011: 14 Bedre integrering Mål, strategier og tiltak INKLUDERINGSUTVALGET opprettet ved kgl.res. 30. april 2010 NOU 2011: 14 Bedre integrering Mål, strategier og tiltak Toril Sundal Leirset Medlem i Mandat: Forbedringer innen 5 hovedtema Hovedtemaer: Arbeid

Detaljer

Høring NOU 2011: 14 Bedre Integrering

Høring NOU 2011: 14 Bedre Integrering Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Vår dato 15.10.2011 Postboks 8036 Dep Deres dato 28.06.2011 0030 Vår referanse DM-366630 Deres referanse 201102421-/HEG Høring NOU 2011: 14 Bedre Integrering

Detaljer

MANGFOLD OG MULIGHETER

MANGFOLD OG MULIGHETER MANGFOLD OG MULIGHETER Integreringspolitisk dokument vedtatt av landsmøtet 10.04.11 IKKE KORREKTURLEST 1 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Mulighetenes samfunn... 4 Plikter og rettigheter... 5 Tydelig samfunnsfundament...

Detaljer

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX. Vi er på rett vei. Tall og fakta om integreringen i Norge

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX. Vi er på rett vei. Tall og fakta om integreringen i Norge ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX Vi er på rett vei Tall og fakta om integreringen i Norge Arbeidsliv Sysselsettingen er høyere i Norge enn i de fleste andre europeiske land, både blant innvandrere og i hele

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer

Høringsuttalelse - Bergen kommune NOU 2011: 14 Bedre integrering

Høringsuttalelse - Bergen kommune NOU 2011: 14 Bedre integrering Dato: 7. september 2011 Byrådssak /11 Byrådet Høringsuttalelse - Bergen kommune NOU 2011: 14 Bedre integrering SOSE SARK-03-201100086-70 Hva saken gjelder: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

ET TREDJE STANDPUNKT: ULIK BAKGRUNN FELLES FRAMTID

ET TREDJE STANDPUNKT: ULIK BAKGRUNN FELLES FRAMTID SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 (Ikke korrekturlest - med forbehold om endringer) ET TREDJE STANDPUNKT: ULIK BAKGRUNN FELLES FRAMTID SVs mål er et solidarisk

Detaljer

Norskopplæring og integrering. Åpne dører?

Norskopplæring og integrering. Åpne dører? Norskopplæring og integrering Åpne dører? Opplever noen minoritetsspråklig kvinner at norsk- og samfunnskunnskapsopplæringen har bidratt til deres integrering i det norske samfunnet? Regine Strand Master

Detaljer

Hvordan går det med integreringen?

Hvordan går det med integreringen? Hvordan går det med integreringen? Årsrapport 2008 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 2 Forsidefoto: Fra utstillingen «Slik er hverdagen min» laget av elever på Stovner skolene. Fotograf: Dino Prohic

Detaljer

INTEGRERING OG INKLUDERING BOSETTING AV FLYKTNINGER I KONGSVINGER

INTEGRERING OG INKLUDERING BOSETTING AV FLYKTNINGER I KONGSVINGER INTEGRERING OG INKLUDERING BOSETTING AV FLYKTNINGER I KONGSVINGER 2013-2016 2016 1 2 Fra flyktning til aktiv samfunnsborger i Kongsvinger. Enhver har rett til i andre land å søke og å ta imot asyl mot

Detaljer

«Derfor blir vi her» - innvandrere i Distrikts-Norge. Populærversjon av NIBR-rapport 2012:15. www.distriktssenteret.no 1

«Derfor blir vi her» - innvandrere i Distrikts-Norge. Populærversjon av NIBR-rapport 2012:15. www.distriktssenteret.no 1 «Derfor blir vi her» - innvandrere i Distrikts-Norge Populærversjon av NIBR-rapport 2012:15 www.distriktssenteret.no 1 Innhold s. 3 Direktørene har ordet s. 4 Innvandring er redningen for Distrikts-Norge

Detaljer

Kvinner, migrasjon og integrering. Filippinske kvinner gift med norske menn. Dersom du er isolert er det vanskelig å bli integrert

Kvinner, migrasjon og integrering. Filippinske kvinner gift med norske menn. Dersom du er isolert er det vanskelig å bli integrert Kvinner, migrasjon og integrering Filippinske kvinner gift med norske menn Dersom du er isolert er det vanskelig å bli integrert Gunhild Thunem mai 2007 Forord Det har vært utrolig spennende for meg å

Detaljer

Integrering 2013. 25. april 2013

Integrering 2013. 25. april 2013 Integrering 2013 25. april 2013 1. Innledning... 2 2. Rammebetingelser og organisering... 2 3. Bosetting... 5 4. Barnehage... 6 5. Skole... 8 6. Forebygging og barnevern... 10 7. Voksenopplæring... 12

Detaljer

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 1 a) Økonomisk sosialhjelp: ministeren ønsker å se nærmere på den ulike praksisen som skjer rundt omkring i kommunene når

Detaljer

Godt no(rs)k? - om språk og integrering. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Godt no(rs)k? - om språk og integrering. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Godt no(rs)k? - om språk og integrering Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Godt no(rs)k? - om språk og integrering Innhold De l 1: S i d e 1 0 4 5 Del 2: Side 46 93 Norskopplæringen :10 12: Norskopplæring

Detaljer

Tromsø kommunes visjon

Tromsø kommunes visjon Tromsø kommunes visjon Sammen betyr at vi i fellesskap samhandler og lojalt slutter opp om vårt viktige samfunnsoppdrag Varmt betyr at vi er inkluderende og at vi skal møte alle med åpenhet og respekt

Detaljer

En ny hverdag gjennom mestring og integrering

En ny hverdag gjennom mestring og integrering En ny hverdag gjennom mestring og integrering Forslag til kommunedelplan for flyktningområdet 2015 2027 28.05.2015 Innhold 1 Sammendrag og avgrensning 3 2 Bakgrunn og rammer for planen 3 2.1 Forankring

Detaljer

INNVANDRING. integrering og sysselsetting

INNVANDRING. integrering og sysselsetting INNVANDRING integrering og sysselsetting Gjennom prosjektet Fremtidens Arbeidsliv ønsker NHO å skissere de utfordringer og muligheter som ligger i spenningsfeltet mellom arbeids- og velferdspolitiske mål

Detaljer

Arbeidsplassen som arena for integrering av arbeidsinnvandrere med høy kompetanse i det norske samfunnet

Arbeidsplassen som arena for integrering av arbeidsinnvandrere med høy kompetanse i det norske samfunnet Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Arbeidsplassen som arena for integrering av arbeidsinnvandrere med høy kompetanse i det norske samfunnet Elena Bjørgve Masteroppgave i samfunnsplanlegging

Detaljer

Innvandrere i norske medier

Innvandrere i norske medier Innvandrere i norske medier Tekst: IMDi Innvandring og integrering er temaer som står høyt på den politiske dagsorden, og som får stor plass i mediene. Temaet engasjerer også den norske befolkningen. Et

Detaljer

PLAN FOR MANGFOLD OG INTEGRERING I FREDRIKSTAD 2011-2018

PLAN FOR MANGFOLD OG INTEGRERING I FREDRIKSTAD 2011-2018 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for omsorg og sosiale tjenester Saksnr.: 2010/12438 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 96905/2010 Dato: 06.09.2010 Sb: Elisabeth Sofie Hansen Klassering: 144 FØRSTEUTKAST 6.9.10 PLAN FOR

Detaljer

Integreringskart 2009

Integreringskart 2009 IMDi-rapport 7-2009 Integreringskart 2009 Integrering i økonomiske nedgangstider Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Tekst intervju: Lasse Lønnebotn Bilder: Wayne Conradi,

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Innvandrere og det norske samfunn

Innvandrere og det norske samfunn Mira Dahlen Innvandrere og det norske samfunn Forholdet mellom utdanning og integrering på arbeidsmarkedet hos ikke-vestlige innvandrere Bacheloroppgave i sosiologi HØGSKOLEN I VESTFOLD AVDELING SAMFUNNSFAG

Detaljer

INTEGRERINGSPLAN FOR FLYKTNINGER

INTEGRERINGSPLAN FOR FLYKTNINGER INTEGRERINGSPLAN FOR FLYKTNINGER STANGE KOMMUNE 2013-2016 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1. Nasjonale og lokale trender 5 2. Rammer og føringer for integreringsarbeidet 7 2.1. Introduksjonsloven

Detaljer

S a k n r. 1 [10:01:54] Møte torsdag den 29. januar 2015 kl. 10 President: K e n n e t h S v e n d s e n. fra stortingsrepresentantene Trine Skei

S a k n r. 1 [10:01:54] Møte torsdag den 29. januar 2015 kl. 10 President: K e n n e t h S v e n d s e n. fra stortingsrepresentantene Trine Skei 2015 29. jan. Representantforslag fra repr. Skei Grande, Nybø og Raja om å opprette en egen lovavdeling på Stortinget Møte torsdag den 29. januar 2015 kl. 10 President: K e n n e t h S v e n d s e n D

Detaljer

Referat fra kafédialog med hovedtema Menneskerettigheter i et lokalt perspektiv

Referat fra kafédialog med hovedtema Menneskerettigheter i et lokalt perspektiv Referat fra kafédialog med hovedtema Menneskerettigheter i et lokalt perspektiv Gjestebud 2013 ble avviklet på Union Scene i Drammen søndag 27. oktober. Kafédialogen ble organisert og ledet av styremedlem

Detaljer

Ulik bakgrunn Felles framtid

Ulik bakgrunn Felles framtid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Ulik bakgrunn Felles framtid Uttalelse til Oslo SVs årsmøte 2010 om prinsipper

Detaljer

Innledning... 2 Bosetting av flykninger... 4 Oppvekst, barnehager, utdanning... 5 Barnevern... 5 Barnehager og utdanning... 5 Språkopplæring i

Innledning... 2 Bosetting av flykninger... 4 Oppvekst, barnehager, utdanning... 5 Barnevern... 5 Barnehager og utdanning... 5 Språkopplæring i 1 Innledning... 2 Bosetting av flykninger... 4 Oppvekst, barnehager, utdanning... 5 Barnevern... 5 Barnehager og utdanning... 5 Språkopplæring i skolen... 6 Språk og arbeid... 7 Norskopplæring for voksne...

Detaljer

Samarbeidsregjeringens integreringspolitikk

Samarbeidsregjeringens integreringspolitikk Denne brosjyren vil bli oppdatert regelmessig på følgende nettadresse: www.dep.no/krd/norsk/innvandring/brosjyre Vil du vite mer: www.dep.no/krd/norsk/innvandring www.udi.no www.kim.no www.smed.no Samarbeidsregjeringens

Detaljer