Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 14:20 Møteprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 14:20 Møteprotokoll"

Transkript

1 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 14:20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tarjei Jensen Bech Medlem AP Tom Kristian Hermo Medlem AP Berit Hågensen Medlem AP Chris Jørgensen Medlem AP Kurt Methi Medlem AP Håvard Hargaut-Jensen Medlem AP Willy Olsen Medlem AP Leif Arne Asphaug-Hansen Medlem AP Haldis Olsen Medlem AP Fred Johansen Medlem H Reidar Johansen Medlem SV Jarle Edvardsen Medlem AP Liv Mari Bakkeby Medlem AP Ole Martin Rønning Medlem H Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Jonas Valle Paulsen MEDL AP Elin Mølmann Holmgren MEDL AP Bente Orvik MEDL SV Raymond Robertsen MEDL H Anne-Mette Bæivi MEDL KYST Ronny Holm MEDL AP Thomas F. Øien MEDL H Mia Hansen MEDL FRP Hilde Rollefsen Næss MEDL AP Monique Jørgensen Lars Mathisen (ikke møtt) MEDL MEDL H FRP Varamedlemmer som møtte: Navn Bjørn Dagfinn Johansen Dan Andersen AP

2 Gunhild Engstad Hilde Rollefsen Næss AP Stig Ole Pedersen Ronny Holm AP Liv Lorentzen Wendy Hansen Elin Mølmann Holmgren Hans Petter Rasmussen AP AP Tom Christian Robertsen Raymond Robertsen H Gunnar Bolle Thomas F. Øien H Vigdis Guleng Tommy Andersen Lasse Jørgvan Duurhuus (ikke møtt) Bente Orvik Anne- Mette Bæivi Mia Hansen SV Kystpartiet FRP 25 (av 29) representanter til stede. Liv Lorentzen fikk innvilget permisjon kl. 13: (av 29) representanter til stede. Ole Martin Rønning fikk innvilget permisjon fra kl. 13: representanter (av 29) til stede. Tommy Andersen fikk innvilget permisjon fra kl. 14: representanter (av 29) til stede. Fra administrasjonen møtte: Navn Rådmann Leif Vidar Olsen, ass. rådmann Elisabeth Paulsen, kommunalsjef Geir Nesse, kommunalsjef Violet Karoliussen, plan og utviklingssjef Odd Edvardsen, økonomisjef Trond Rognlid, rådgiver Grethe Gebhardt og prosjektleder Espen Salomonsen. Fra Hammerfest Eiendom møtte daglig leder Erik Johannessen og administrativ leder Trond Olsen Fra Hammerfest Havn KF møtte økonomisjef Trond Egil Nilsen Underskrift: Alf E. Jakobsen Ordfører Lena Røbekk Administrasjonskonsulent

3 Saksliste Saksnr PS 66/13 PS 67/13 PS 68/13 PS 69/13 PS 70/13 PS 71/13 PS 72/13 PS 73/13 PS 74/13 Innhold Kvartalsrapport 2.kvartal Hammerfest parkering KF Kvartalsrapport 2.kvartal Hammerfest havn KF Kvartalsrapport 2 kvartal Hammerfest eiendom KF Kvartalsrapport 2. kvartal Hammerfest kommune Omsorgssenteret og parkeringshuset - prosjektoppfølging september 2013 Maskiner til veivedlikehold - anskaffelse av strøcontainer og brøyteskjær Ett politi - rustet til å møte fremtiden utfordringer - høringsuttalelse fra Hammerfest kommune Revidert Hovedplan avløp sluttbehandling Godkjenning av møteprotokoll Reidar Johansen (SV) ønsket at det ble orientert om status for plassering av driftsorganisasjonen for Johan Castberg. Ordfører orienterte i slutten av møtet. Saksliste/dagsorden godkjent. Notat til sak 70/13 ble utdelt i møtet. Styreleder i Hammerfest Eiendom KF Berit Hågensen orienterte kommunestyret om at daglig leder har sagt opp og fratrådt stillingen. Stillingen vil ikke bli utlyst før saken om evaluering av KF ene blir behandlet i kommunestyret. PS 66/13 Kvartalsrapport 2.kvartal Hammerfest parkering KF 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 2.kvartal 2013 for Hammerfest parkering KF til orientering. 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 2.kvartal 2013 for Hammerfest parkering KF til orientering.

4 Saksprotokoll i Formannskapet Votering: som innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 2.kvartal 2013 for Hammerfest parkering KF til orientering. PS 67/13 Kvartalsrapport 2.kvartal Hammerfest havn KF 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten 2.kvartal 2013 for Hammerfest havn KF til orientering. 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten 2.kvartal 2013 for Hammerfest havn KF til orientering. Saksprotokoll i Formannskapet Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapporten 2.kvartal 2013 for Hammerfest havn KF til orientering. PS 68/13 Kvartalsrapport 2 kvartal Hammerfest eiendom KF 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport for 2.kvartal 2013 for Hammerfest kommune til orientering.

5 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport for 2.kvartal 2013 for Hammerfest eiendom KF til orientering. Saksprotokoll i Formannskapet Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport for 2.kvartal 2013 for Hammerfest eiendom KF til orientering. PS 69/13 Kvartalsrapport 2. kvartal Hammerfest kommune 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport for 2.kvartal 2013 for Hammerfest kommune til orientering. Marianne S. Næss fremmet på vegne av AP følgende forslag: Kommunestyret ber administrasjonen komme med en redegjørelse på hvordan utfordringer i forhold til bemanning og saksbehandlingstid innen barnevernstjenesten planlegges løst på kort og lang sikt. Votering forslag Marianne S. Næss: Enstemmig vedtatt. 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport for 2.kvartal 2013 for Hammerfest kommune til orientering. 2. Kommunestyret ber administrasjonen komme med en redegjørelse på hvordan utfordringer i forhold til bemanning og saksbehandlingstid innen barnevernstjenesten planlegges løst på kort og lang sikt. Saksprotokoll i Formannskapet

6 1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport for 2.kvartal 2013 for Hammerfest kommune til orientering. PS 70/13 Omsorgssenteret og parkeringshuset - prosjektoppfølging september Kommunestyret tar saken til orientering. 2. Ny rapport om prosjektene skal legges fram for kommunestyret på kommunestyremøte i desember Ordfører Alf E. Jakobsen fremmet følgende endringer: Tidligere pkt. 3 utgår: Kontrakter inngått i forbindelse med parkeringshuset er ikke i tråd med budsjettet. Kommunestyret skal ha rapport på dette forholdet til førstkommende møte. Rådmannens pkt. 5:.for kjøp av 32 parkeringsplasser endret til for kjøp av inntil 32 parkeringplasser Rådmannen fremmet følgende tilleggsforslag: Nytt pkt. 3: Det skal utarbeides ny budsjettramme for parkeringshuset med finansiering. Saken legges fram for kommunestyret Budsjettrammen skal om mulig være lik den opprinnelige budsjettrammen.

7 Pkt. 4: Hammerfest Parkering KF gis fullmakt til å gå til innkjøp av parkeringsteknisk utstyr for inntil kr med mva. Pkt. 5: Hammerfest Eiendom KF og Hammerfest Parkering KF skal i fellesskap inngå eventuell kontrakt med betingelser for kjøp av inntil 32 parkeringsplasser. Votering pkt.1 og 2: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Votering pkt. 3, 4 og 5: Enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret tar saken til orientering. 2. Ny rapport om prosjektene skal legges fram for kommunestyret på kommunestyremøte i desember Det skal utarbeides ny budsjettramme for parkeringshuset med finansiering. Saken legges fram for kommunestyret Budsjettrammen skal om mulig være lik den opprinnelige budsjettrammen. 4. Hammerfest Parkering KF gis fullmakt til å gå til innkjøp av parkeringsteknisk utstyr for inntil kr med mva. 5. Hammerfest Eiendom KF og Hammerfest Parkering KF skal i fellesskap inngå eventuell kontrakt med betingelser for kjøp av inntil 32 parkeringsplasser. Saksprotokoll i Formannskapet Fred Johansen fikk innvilget permisjon fra 12:45. 8 representanter (av 9) til stede. Alf E. Jakobsen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Kontrakter inngått i forbindelse med parkeringshuset er ikke i tråd med budsjettet. Kommunestyret skal ha rapport på dette forholdet til førstkommende møte. Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret tar saken til orientering. 2. Ny rapport om prosjektene skal legges fram for kommunestyret på kommunestyremøte i desember Kontrakter inngått i forbindelse med parkeringshuset er ikke i tråd med budsjettet. Kommunestyret skal ha rapport på dette forholdet til førstkommende møte.

8 PS 71/13 Maskiner til veivedlikehold - anskaffelse av strøcontainer og brøyteskjær Kommunestyret vedtar anskaffelse av ny strøcontainer og brøyteskjær innenfor den totale rammen på kr ,- under Maskiner til veivedlikehold i investeringsbudsjettet for Fred Johansen (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: Sak utsettes til budsjett behandling Fred Johansen (H) fremmet nytt pkt.: Hammerfest kommune starter en utredning om brøytetjenesten i Hammerfest med sikte på å gjøre tjenesten mer effektiv og rimelig for Hammerfest kommune. Utredning bør foreligge til budsjettbehandling Forslag kom etter at strek var satt av ordfører. Forslaget ble avvist. Votering utsettelsesforslag: 4 stemmer for 21 stemmer mot Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt Kommunestyret vedtar anskaffelse av ny strøcontainer og brøyteskjær innenfor den totale rammen på kr ,- under Maskiner til veivedlikehold i investeringsbudsjettet for PS 72/13 Ett politi - rustet til å møte fremtiden utfordringer - høringsuttalelse fra Hammerfest kommune Hammerfest kommune avgir med dette følgende høringsuttalelse til politianalysen: Norge som nasjon og den enkelte kommune er tjent med at norsk politi til en hver tid er organisert mest mulig hensiktsmessig og leverer de tjenestene som forventes med god kvalitet og effektivitet. Hammerfest kommune er med bakgrunn i dette positiv til at det settes søkelys på politiets arbeid i etterkant av Gjørv kommisjonens rapport og anbefalinger. Hammerfest kommune støtter forslaget i rapporten om at politiets oppgaver bør avgrenses til å konsentrere seg om kjerneoppgavene, som er å forebygge og bekjempe kriminalitet og skape trygghet for befolkningen. Det bør likevel vurderes nærmere om noen av de sivilrettslige oppgavene fortsatt skal utføres av politiet. Ved å sentralisere utstedelse av pass til noen få steder i Finnmark som ett eksempel på oppgaver som foreslås endret, må mange innbyggere i fylket reise opp til 400 km for å få utført en slik tjeneste. Andre hensyn som taler for at de fortsatt skal ligge hos politiet kan være at slike oppgaver er med på å styrke tilliten til politiet og at oppgavene i seg selv medfører at terskelen for å ta

9 kontakt med politiet vil være lavere enn dersom man gjennomfører fullt ut en rendyrket modell hvor politiet kun utfører kjerneoppgaver. Vi er likevel positive til at noen av de sivilrettslige oppgavene kan tas bort fra politiet og stiller oss åpen for at kommunene kan utføre noen av disse. Ved slike vurderinger må det også legges vekt på de ulemper en slik omlegging medfører for innbyggerne. En forutsetning må dessuten være at kommunene blir kompensert for den ekstra ressursbruken det vil medføre. Det faktum at ingen av tjenestestedene i dagens Vest Finnmark politidistrikt foreslås nedlagt ser vi positivt på og støtter fullt ut, da politidistriktet har store avstander og utfordrende transportmuligheter, særlig i de delene av distriktet hvor innbyggerne er bosatt på øyer. Det gjelder i særlig grad Hasvik og Måsøy kommune. Dersom man i fremtiden skal kunne etterleve prinsippet om et nærpoliti, er det viktig å opprettholde dagens tjenestestedsstruktur, slik utvalget foreslår. Hammerfest kommune registrerer at utvalget ikke har motforestillinger til at landet foreslås inndelt i 6 politidistrikter, hvor ett av disse foreslås lagt til Nord Norge. Det innebærer, dersom forslaget vedtas i Stortinget, at antall politidistrikter reduseres fra 27 til 6 på landsbasis. I de 3 nordligste fylkene vil 5 av dagens 6 politidistrikter forsvinne. Selv om man legger til grunn at oppgavene skal flyttes fra administrative funksjoner til mer operativt politiarbeid i en ny politistruktur, mener vi bestemt at det vil medføre store negative konsekvenser med en slik reduksjon. Ved å gjennomføre en omfattende sentralisering av ressurser og beslutningsmyndighet, tror vi det kan endre fokus på hvilke oppgaver som skal prioriteres og derved medføre dårlige resultater ute i distriktene enn i dag. I tillegg vil avstandene i 1 ett nytt politidistrikt i Nord Norge bli svært lange mellom politidistriktet, politistasjonene og øvrige tjenestesteder. I forhold til tids og ressursbruk er slike konsekvenser ikke belyst i rapporten. Etter vår vurdering vil en så omfattende strukturendring medføre betydelige negative konsekvenser som ikke er nærmere belyst i forslaget. Videre har Finnmark spesielle utfordringer når det gjelder utviklingen innen petroleumsvirksomheten, hvor aktiviteten er sterkt økende i fylket. Både volum i leting og funn og ikke minst også bedriftsetableringer øker betydelig i omfang fra år til år. Også for politiet vil en slik utvikling føre til behov for en nærhet som vi mener forslaget om ett politidistrikt i nord ikke berører. Hammerfest kommune mener etter en samlet vurdering at hensyn til lange avstander, klimatiske forhold og økt fokus på nordområdene må være avgjørende faktorer i vurderingen av antall fremtidige politidistrikter i nord. Dagens antall politidistrikter i Finnmark på 2 to må derfor etter vår vurdering opprettholdes i en fremtidig struktur. Tarjei Jensen Beck fremmet på vegne av AP følgende endringsforslag: De to første setningene i avsnitt 2 strykes og følgende setninger tas inn:

10 Hammerfest kommunestyre har en viss forståelse av at politiet ønsker et mer avgrenset ansvarsområde mot mer politimessig oppgavefokus. Før en iverksetter overføring av oppgaver til andre sivile eller offentlige instanser, bør det gjøres et grundigere utredningsarbeid i forhold til konsekvenser for publikum. Dette ikke minst i distrikter der det er store avstander og folk bor spredt. Setning 3 i avsnitt 2 står som i forslaget fra administrasjonen og siste setning i avsnitt 2 strykes. Videre strykes 3.avsnitt i uttalelsen. Følgende tekst settes inn som erstatning for strykningene: Videre har vi en rekke skipsanløp i Hammerfest og andre havner i fylket, blant annet i forbindelse med mannskapsbytte av utenlandske sjøfolk på supplybåter, LNG-tankere og cruisetrafikk. Dette betinger tilbud om utstedelse av pass også utover ordinær arbeidstid. Et redusert tilbud vil kunne påvirke næringsvirksomhet i området eller fylket ved at anløp omdirigeres. En begrensning av de sivile gjøremålene som politiet ivaretar i dag kan medføre at kontaktflaten mot lokalbefolkningen reduseres. Vi har hatt og vil få hendelser der det kreves at ulike ressurser spiller på lag med hverandre. Dette vil kunne slå negativt ut i et flerkulturelt fylke som Finnmark med store geografiske avstander, værmessige utfordringer og stor industriell utvikling. Etter kommunestyrets mening bidrar sivile oppgaver til god oversikt over befolkningen i distriktene i forhold til risikogrupper og ikke minst ressurspersoner som politiet kan ha god nytte av i spesielle situasjoner. Tillegg nytt avsnitt før siste avsnitt: I tråd med utviklingen av petroleumsvirksomheten i Barentshavet, er det nødvendig med økende oppmerksomhet fra ulike instanser i forhold til terrorfaren mot anlegg og installasjoner, dette ikke minst fra politiets side. Nylig ser vi at eksempelvis Statoil har økt oppmerksomhet mot dette temaet både i inn- og utlandet. Økende skipstrafikk blant annet som følge av et åpnere Polhav øker skipstrafikken betraktelig i nord og krever en økende beredskap og overvåkning av ulike instanser der også politimessige administrative og faglig ressurser må være på plass innenfor eget fylke. Gunnar Bolle fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: Brannvesenet overtar ansvaret som SKL (skadestedsleder) ved ulykker og katastrofer for å frigjøre politiet. Votering forslag Tarjei J. Bech: Enstemmig vedtatt Votering Gunnar Bolle: 6 stemmer for 19 stemmer mot Hammerfest kommune avgir med dette følgende høringsuttalelse til politianalysen: Norge som nasjon og den enkelte kommune er tjent med at norsk politi til en hver tid er organisert mest mulig hensiktsmessig og leverer de tjenestene som forventes med god kvalitet og effektivitet. Hammerfest kommune er med bakgrunn i dette positiv til at det settes søkelys på politiets arbeid i etterkant av Gjørv kommisjonens rapport og anbefalinger. Hammerfest kommunestyre har en viss forståelse av at politiet ønsker et mer avgrenset ansvarsområde mot mer politimessig oppgavefokus. Før en iverksetter overføring av oppgaver til andre sivile eller offentlige instanser, bør det gjøres et grundigere utredningsarbeid i forhold til konsekvenser for publikum. Dette ikke minst i distrikter der det er store avstander og folk

11 bor spredt.ved å sentralisere utstedelse av pass til noen få steder i Finnmark som ett eksempel på oppgaver som foreslås endret, må mange innbyggere i fylket reise opp til 400 km for å få utført en slik tjeneste. Videre har vi en rekke skipsanløp i Hammerfest og andre havner i fylket, blant annet i forbindelse med mannskapsbytte av utenlandske sjøfolk på supplybåter, LNG-tankere og cruisetrafikk. Dette betinger tilbud om utstedelse av pass også utover ordinær arbeidstid. Et redusert tilbud vil kunne påvirke næringsvirksomhet i området eller fylket ved at anløp omdirigeres. En begrensning av de sivile gjøremålene som politiet ivaretar i dag kan medføre at kontaktflaten mot lokalbefolkningen reduseres. Vi har hatt og vil få hendelser der det kreves at ulike ressurser spiller på lag med hverandre. Dette vil kunne slå negativt ut i et flerkulturelt fylke som Finnmark med store geografiske avstander, værmessige utfordringer og stor industriell utvikling. Etter kommunestyrets mening bidrar sivile oppgaver til god oversikt over befolkningen i distriktene i forhold til risikogrupper og ikke minst ressurspersoner som politiet kan ha god nytte av i spesielle situasjoner. Det faktum at ingen av tjenestestedene i dagens Vest Finnmark politidistrikt foreslås nedlagt ser vi positivt på og støtter fullt ut, da politidistriktet har store avstander og utfordrende transportmuligheter, særlig i de delene av distriktet hvor innbyggerne er bosatt på øyer. Det gjelder i særlig grad Hasvik og Måsøy kommune. Dersom man i fremtiden skal kunne etterleve prinsippet om et nærpoliti, er det viktig å opprettholde dagens tjenestestedsstruktur, slik utvalget foreslår. Hammerfest kommune registrerer at utvalget ikke har motforestillinger til at landet foreslås inndelt i 6 politidistrikter, hvor ett av disse foreslås lagt til Nord Norge. Det innebærer, dersom forslaget vedtas i Stortinget, at antall politidistrikter reduseres fra 27 til 6 på landsbasis. I de 3 nordligste fylkene vil 5 av dagens 6 politidistrikter forsvinne. Selv om man legger til grunn at oppgavene skal flyttes fra administrative funksjoner til mer operativt politiarbeid i en ny politistruktur, mener vi bestemt at det vil medføre store negative konsekvenser med en slik reduksjon. Ved å gjennomføre en omfattende sentralisering av ressurser og beslutningsmyndighet, tror vi det kan endre fokus på hvilke oppgaver som skal prioriteres og derved medføre dårlige resultater ute i distriktene enn i dag. I tillegg vil avstandene i ett nytt politidistrikt i Nord Norge bli svært lange mellom politidistriktet, politistasjonene og øvrige tjenestesteder. I forhold til tids og ressursbruk er slike konsekvenser ikke belyst i rapporten. Etter vår vurdering vil en så omfattende strukturendring medføre betydelige negative konsekvenser som ikke er nærmere belyst i forslaget. Videre har Finnmark spesielle utfordringer når det gjelder utviklingen innen petroleumsvirksomheten, hvor aktiviteten er sterkt økende i fylket. Både volum i leting og funn og ikke minst også bedriftsetableringer øker betydelig i omfang fra år til år. Også for politiet vil en slik utvikling føre til behov for en nærhet som vi mener forslaget om ett politidistrikt i nord ikke berører. I tråd med utviklingen av petroleumsvirksomheten i Barentshavet, er det nødvendig med økende oppmerksomhet fra ulike instanser i forhold til terrorfaren mot anlegg og installasjoner, dette ikke minst fra politiets side. Nylig ser vi at eksempelvis Statoil har økt oppmerksomhet mot dette temaet både i inn- og utlandet. Økende skipstrafikk blant annet som følge av et åpnere Polhav øker skipstrafikken betraktelig i nord og krever en økende beredskap og overvåkning av

12 ulike instanser der også politimessige administrative og faglig ressurser må være på plass innenfor eget fylke. Hammerfest kommune mener etter en samlet vurdering at hensyn til lange avstander, klimatiske forhold og økt fokus på nordområdene må være avgjørende faktorer i vurderingen av antall fremtidige politidistrikter i nord. Dagens antall politidistrikter i Finnmark på 2 to må derfor etter vår vurdering opprettholdes i en fremtidig struktur. PS 73/13 Revidert Hovedplan avløp sluttbehandling 1. Kommunestyret vedtar: Forslag til Hovedplan avløp , vedtas slik det foreligger, da det ikke er kommet noen innspill i høringsperioden. Ole Martin Rønning fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: Planen forskyves i tid til ferdigstillelse i Liv Lorentzen fikk innvilget permisjon fra kl. 13: representanter (av 29) til stede. Votering forslag Ole Martin Rønning: 4 stemmer for 20 stemmer mot 1. Kommunestyret vedtar: Forslag til Hovedplan avløp , vedtas slik det foreligger, da det ikke er kommet noen innspill i høringsperioden. Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling Kommunestyret vedtar: Forslag til Hovedplan avløp , vedtas slik det foreligger, da det ikke er kommet noen innspill i høringsperioden.

13 PS 74/13 Godkjenning av møteprotokoll I protokollen av er det feil i oppmøte. Representant Erik Johannessen strykes og endres til Hans Petter Rasmussen. Protokoll fra møte den godkjennes med følgende endringer: Representant Erik Johannessen strykes og endres til Hans Petter Rasmussen.

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 14.11.2013 Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 10.10.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 12:00 13:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 12:00 13:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tid: 12:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 09:00 12: 55

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 09:00 12: 55 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 16.10.2014 Tid: 09:00 12: 55 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen - obs endret klokkeslett Dato: 07.03.2013 Tid: 09:30 15.05 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen - obs endret klokkeslett Dato: 07.03.2013 Tid: 09:30 15.05 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen - obs endret klokkeslett Dato: 07.03.2013 Tid: 09:30 15.05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører

Detaljer

Ole Martin Rønning Medlem H Monique Jørgensen Medlem H

Ole Martin Rønning Medlem H Monique Jørgensen Medlem H Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.09.2014 Tid: 09:00 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 10.06.2013 Tid: 09:00 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Tom Kristian

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 12:25

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 12:25 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 07.02.2019 Tid: 09:00 12:25 Faste medlemmer som møtte: Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV Utvalg: Styret for miljø og utvikling Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.03.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 09:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.08.2016 Tid: 09:00 11:40 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Tarjei Jensen Bech

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.05.2013 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyremøte (flyttet fra 11.4) Dato: 19.04.2012 Tid: 12:30 16:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyremøte (flyttet fra 11.4) Dato: 19.04.2012 Tid: 12:30 16:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyremøte (flyttet fra 11.4) Dato: 19.04.2012 Tid: 12:30 16:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 05.11.2009 Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Alf E. Jakobsen Ordfører

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 01.09.2014 Tid: 09:00 12:15 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Nestleder AP Tom Kristian Hermo

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 10:55 13:20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 10:55 13:20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 31.10.2013 Tid: 10:55 13:20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 4/2013 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.09.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 18.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 14:00 (pause mellom 12:00 og 13:00)

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 14:00 (pause mellom 12:00 og 13:00) Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.10.2015 Tid: 10:00 14:00 (pause mellom 12:00 og 13:00) Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tid: 09:00 13:10

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tid: 09:00 13:10 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2014 Tid: 09:00 13:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.03.2015 Tid: 09:00 12.:40 Faste medlemmer som møtte: Anne Grethe Pedersen Medlem FRP/KYST Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00-15:25 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00-15:25 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 22.05.2014 Tid: 09:00-15:25 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Elin Mølmann Holmgren MEDL AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Tom Kristian Hermo Mølmann Holmgren

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Elin Mølmann Holmgren MEDL AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Tom Kristian Hermo Mølmann Holmgren Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.11.2014 Tid: 10:55 - Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tarjei

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 12:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 12:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 26.01.2012 Tid: 12:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.04.2015 Tid: 09:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi Nestleder AP

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 27.01.2014 Tid: 09:00 10:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Nestleder AP

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Pål Mansika Medlem FAGF Gunn Inger Skog Medlem FAGF

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Pål Mansika Medlem FAGF Gunn Inger Skog Medlem FAGF Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.06.2016 Tid: 09:00 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.11.2013 Tid: 09:00-14:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 15.03.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.05.2017 Tid: 13:00 15:35 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Christian Bergeton

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 19.02.2013 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Liv Mari Bakkeby Medlem AP Håvard

Detaljer

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Tarjei Jensen Bech Medlem AP Ronny Holm Medlem AP Berit

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.09.2014 Tid: 09:00 11:40 Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi Nestleder AP

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 08.10.2013 Tid: 09:00 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Sara Myrvoll Medlem Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Marianne Sivertsen Næss VORDF AP Ronny Holm MEDL AP Mia Hansen MEDL FRP/KYST Tarjei Jensen Bech MEDL AP

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Marianne Sivertsen Næss VORDF AP Ronny Holm MEDL AP Mia Hansen MEDL FRP/KYST Tarjei Jensen Bech MEDL AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 13:50 (Administrasjonsutvalget ble gjennomført i tidsrommet 11:35-11:55) Møteprotokoll Faste medlemmer som

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Tarjei Jensen Bech Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Tarjei Jensen Bech AP

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Tarjei Jensen Bech Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Tarjei Jensen Bech AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.09.2017 Tid: 08:30 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

Fellesnemnda for kommunesammenslåing

Fellesnemnda for kommunesammenslåing Fellesnemnda for kommunesammenslåing Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.10.2018 Tid: 09:00 11:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Marianne Sivertsen Næss Leder AP Terje Wikstrøm

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.09.2016 Tid: 09:00 13:20 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Maria Reite Nilsen

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Valgstyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 17.04.2012 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.05.2015 Tid: 11:00 13:40 Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi Nestleder AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05

Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05 Formannskapet Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Frank

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 30.09.2015 Tid: 09:00 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.06.2012 Tid: 09:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 01.06.2017 Tid: 09:00 09:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.02.2014 Tid: 09:00 11:50 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.02.2014 Tid: 09:00 11:50 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.02.2014 Tid: 09:00 11:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 29.10.2013 Tid: 09:00 12:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 25.10.2016 Tid: 09:00 11:00 Faste medlemmer som møtte: Kurt Methi Leder AP Anne-Mette Bæivi Nestleder AP Andreas

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 13:35 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 13:35 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 08.11.2012 Tid: 09:00 13:35 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Wenche Stenvoll Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Muntlig orientering: - om medarbeiderundersøkelsen - 10 faktor, resultat og prosessen videre.

Muntlig orientering: - om medarbeiderundersøkelsen - 10 faktor, resultat og prosessen videre. Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.01.2017 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 19.03.2013 Tid: 09:00-12:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder AP Sara

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus - Kommunestyresalen Dato: 18.02.2013 Tid: 09:00 12:05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen, endret fra 30.09.14 Dato: 01.10.2014 Tid: 10:0 13:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00 11:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Nina Onsaker Skjelbred

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tid: 11:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.09.2011 Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 26.10.2016 Tid: 09:00 12:50 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Tom-Kristian Tommen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 15.02.2011 Tid: 09:00 12:05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Wenche Stenvoll Nestleder AP Berit Hågensen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.08.2017 Tid: 09:00 11:45 Faste medlemmer som møtte: Kurt Methi Leder AP Anne-Mette Bæivi Nestleder AP Andreas

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.03.2014 Tid: 16:00 19:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2014 Tid: 09:00 11:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.09.2017 Tid: 09:00 11:25 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Christian Bergeton

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 03.09.2012 Tid: 09:00 11:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Berit

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 23.02.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank Hansen

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 14:20

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 14:20 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 19.06.2014 Tid: 09:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.09.2015 Tid: 09:00 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus (dato endret), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen

Detaljer

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tid: 09:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 07.02.2013 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tarjei

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.12.2015 Tid: 09:00 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Tarjei Jensen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 22.01.2013 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Liv Mari Bakkeby Medlem AP Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 21.02.2013 Tid: 10:00 15:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 21.02.2013 Tid: 10:00 15:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 21.02.2013 Tid: 10:00 15:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP Tarjei

Detaljer

Rådet for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede Rådet for funksjonshemmede Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.01.2015 Tid: 13:30 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ole I. Hansen Leder AP Eva Gebhardt Sjøtun

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.06.2012 Tid: 09:00 10:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE

SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE SAKSFREMLEGG NYE HAMMERFEST/KVALSUND KOMMUNE Saksansvarlige: Leif Vidar Olsen Arkiv: 00 Arkivsaksnummer: F22/17 Fellesnemnd Protokoll fra Fellesnemndsmøte 25.9.17 Vedlegg: Fellesnemnda 25.9.17 - protokoll

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 08.12.2011 Tid: 09:00 12:50 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 08.12.2011 Tid: 09:00 12:50 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 08.12.2011 Tid: 09:00 12:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 12.03.2009 Tid: 11:00 14.00 Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.02.2015 Tid: 09:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 13:00

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 13:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 08.09.2016 Tid: 09:00 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.09.2012 Tid: 09:00 12:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Erik Johannessen Leder AP Liv Mari Bakkeby

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.08.2009 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund Nestleder

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.03.2016 Tid: 09:00 13:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Tarjei Jensen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører (innhabil i sak 11/11) AP

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.11.2014 Tid: 09:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.03.2017 Tid: 10:15 15:05 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Christian Bergeton

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist Medlem AP John

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 26.08.2015 Tid: 09:00 10:25 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Varaordfører

Detaljer