Info skoleåret 2014 / 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Info skoleåret 2014 / 2015"

Transkript

1 Info skoleåret 2014 / 2015 der du vokser som menneske

2 Layout og trykk: 07 Sør AS Foto: Marit Kvaale INNHOLD Rektors hilsen Tilbudsstruktur Viktige tjenester ved KKG... 6 Skolens ledelse Kontoret IT-tjenesten Rådgivere Helsetjenesten Team for tilpasset opplæring / TO-team Oversikt over skolens lærere Bibliotek Kantina Kurssenteret på KKG Karrieresenteret i Kristiansand 3. Praktisk informasjon om skolehverdagen Skolerute Foreldresamarbeid Viktige frister Informasjonskanaler 4. Vurdering Orden Atferd 5. Karakterer Ordensreglement IT-reglement for KKG Branninnstruks Annet ID kort og skolefotografering Bok- og PC-skap kan lånes Kopiering Wenneslandsamlingen Boksamlingen Idun teater Jammen Politisk kvarter Skoleavis 3

3 KJÆRE ELEVER Velkommen til Kristiansand katedralskole Gimle Kjære elever, det er med forventning og glede jeg ønsker dere alle et godt nytt skoleår! Spesielt vil jeg få ønske alle nye elever velkommen. Du er kommet til en stor skole, en skole med tradisjoner og betydning for Kristiansand, og jeg håper du vil finne deg vel til rette og oppleve at skolens personale både forstår og utfordrer deg. Til dere som allerede er elever her, vil jeg få si at jeg oppfordrer dere til å ta imot nye medelever på en slik måte at de føler seg inkludert i vårt gode læringsmiljø og opplever skoledagen som trygg og meningsfull. Det understrekes fra ulike hold at samfunnet blir mer og mer sammensatt, og at det kreves en annen kunnskap og kompetanse i dag enn for få år siden. Det utfordrer vår evne til å samarbeide og forhandle, og det handler om vår evne til å møte det uventede eller uforutsette. Vi må kunne anvende kompetanse i nye sammenhenger og gjøre hverandre gode både i nasjonale og internasjonale sammenhenger. Å oppøve evne til forståelse, samhandling, empati og utvikling er derfor en viktig del av vår skole. Læring er aktivt arbeid. Jeg forventer derfor at alle elever møter forberedt til skoledagen og stiller forventninger både til egen og medelevers innsats. Du forventes å være en aktiv part både i planlegging og gjennomføring av arbeidet. Alle ansatte på skolen skal arbeide for at skoledagen og læringsarbeidet skal bli slik at du vil få størst mulig utbytte av dette året, men vi trenger din hjelp. Lykke til med skoleåret! Vennlig hilsen Knut Aasen, rektor Skolens formålsparagraf, 1-1 i Opplæringsloven, fastsatt av Stortinget: Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, neste-kjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane. Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong. Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad. Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordingar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast. 1. TILBUDSSTRUKTUR 2014/2015 Vg1 Studiespesialisering: Studiespesialisering 10 klasser En klasse er for elever med kort botid i Norge En klasse er forberedende til IB-linje (PreDiploma programme) Idrettsfag: 3 klasser Helse- og sosialfag: 4 klasser Service og samferdsel: 3 klasser Hverdagslivstrening (HT) Arbeidstrening (AT) Vg2 Studiespesialisering: 9 klasser En klasse er for elever med kort botid i Norge IB (International Baccalaureate Diploma Programme) 1 klasse Idrettsfag: 3 klasser Barne- og ungdomsarbeiderfag: 4 klasser Salg, service og sikkerhet: 2 klasser Hverdagslivstrening (HT) Arbeidstrening (HT) Karrieresenter Veiledning for utdanningssøkende Vg3 Studiespesialisering: 9 klasser IB (International Baccalaureate Diploma Programme) 1 klasse Idrettsfag: 3 klasser International Baccalaureate Diploma Programme 2 års opplæring i bedrift eller påbygging til generell studiekompetanse 2 års opplæring i bedrift eller påbygging til generell studiekompetanse Hverdagslivstrening (HT) Arbeidstrening (HT) Kristiansand katedralskole Gimle gives you the opportunity to achieve an International Bacca-l aureate exam, a prestigious and highly recognized international certificate of education. There are more than 3600 schools world wide offering this program, with more than 1 million students, sharing a common philosophy a commitment to high quality, challenging education. Daily you will be exposed to an international language and climate. You will learn how the understanding and acceptance of people from different backgrounds is necessary, whether you decide to continue your further education in Norway or abroad. For further information about the IBO and it programmes visit For more information about the programme at KKG visit IB/or contact Vibeke Lauritsen, 4 5

4 2. VIKTIGE TJENESTER VED KKG Skolens ledelse Rektor Assisterende rektor / Leder for AT, HT og Studiespesialiserende for voksne Avd. leder for fremmedspråk Avd. leder for norsk Avd. leder for samfunnsfag Avd. leder for økonomifag/ service- og samferdsel Avd. leder for realfag Avd. leder for idrettsfag Avdelingsleder for helse- oppvekstfag og spesialpedagogikk Avd. leder miljøteam Avd. leder drift og økonomi Avd. leder Karriere Kristiansand Kontoret Apningstid: kl kl Kontorpersonalet er: Turid Skoland Randi Urdal Egeland Wenche Bjørkås Merethe Solheim Audny Kristin Arnesen Lisbeth Øvland Telefon kontor E-post: Hjemmeside: 6 Knut Aasen Gunnar Bech Morten Morell Ellen B. Steinsland Kari Nyutstumo Ann Cathrine Andersen Andreas Skjelbred-Knudsen Vegard Witzøe Kjersti Kivle Westergren Gerd Ragnhild Haugaa-Hageland Irene Friestad Gro Bråten Kontakt med skolens ledelse og lærere adresser / tlf.: Se skolens hjemmeside. IT-tjenesten IT-ansvarlig: Ådne Slettebo IT-konsulent: Mats Lunde IT-medarbeider: Anette Seland Sætrum IT-lærlinger: Kirsten Marie Polenz og Tim Runge IT-kontor: Bygg 3, rom 3119 og 3120 Kontakt: / , Rådgivere Skolen har 5 rådgivere, Lillian Aase, Frank Humlekjær, Hilde Stray Jensen, Siren Wullf og Sissel Jacobsen (vikar for Kathrine Lindekleiv). Rådgiverne har kontor i bygg 3, 1. etasje rom 3140, 3141, 3142, 3143 og 3144 (se oppslagstavla utenfor rådgivernes kontorer). Der blir det gitt informasjon om den enkelte rådgivers kontortid samt hvilke grupper de har ansvar for. Rådgiverne er behjelpelig med råd om - valg av fag og fagkombinasjoner - videre studier - valg av yrke - utveksling - individuell veiledning Rådgiverne besøker klassen i løpet av første skoleuke. Ta kontakt med rådgiverne med dine spørsmål. Det understrekes at rådgiverne har taushetsplikt. Les mer på It s learning under rådgiverinformasjon. Helsetjenesten 2014 / 2015 Helsesøster: Imri Leer-Salvesen, Anne Cathrine Bragdø og Venke Bakke. Skolehelsetjenesten har kontorer i bygg 3, andre etasje, rom 3223 og Åpningstider: Se info på It`s learning Helsesøster vil besøke alle Vg1-klassene ved starten av skoleåret. Du er velkommen med det du er opptatt av, og husk vi har taushetsplikt. Team for tilpasset opplæring TO-team Leder: Medl.: Siren Wullf Rådgiverne, helsesøster og PPT, (Ped. psyk. tjeneste) TO-team arbeider for å tilrettelegge opplæringen best mulig for elever som har behov for ekstra oppfølging. Ønsker du kontakt med PPT, snakk med rådgiver på skolen. 7

5 Oversikt over skolens lærere Navn Aabel, Hilde Rebeca Aas, Signe Marit Syvertsen Aase, Lillian Aasen, Sig Tove Aaserød, Odd Helge Aasrum, Maren Lande (Fagarbeider) Aksnes, Odd Alfstad, Harald von Krogh Andersen, Per Strand Andreassen, Odd Gunnar Bakken, Arne Landmark Bates, Helga Belsnes, Luying Wang Berg, Nina Blomgren, Berit Sofie Boysen, Majken Bredland, Floke Breive, Svanhild Brunvand, Anja Bø, Vidar Børrestad, Jarle Bårdsen, Birgitte Vegsgaard Christiansen, Kenneth Christoffersen, Jon Damsgaard, Kjetil Danielsen, Guri Eftevåg, Lina Einstabland, Ellen Siri Ellingsen, Odd Steinar Engebrethsen, Helge Farbrot, Ina Fennefoss, Birthe R. Fjeld, Trond Besse Fosselie, Beate Sofie Fredriksen, Frode Frigstad, Heidi Frikstad, Arnstein Ellefsen Fuglestad, Susanne Gaudestad, Oddvin Grindland, Jon Grundetjern, Marianne Stray Gundersen, Linn Bay Signatur AABHR AASSM AASLI AASSI AASOD AASMA AKSOD ALFHA ANDPE ANDOG BAKAR BATHE BELLU BERNI BLOBE BOYMA BREFL BRESV BRUAN BØVID BØRJA BÅRBI CHRKE CHRJO DAMKJ DANGU EFTLI EINSI ELLOS ENGHE FARIN FENBI FJETR FOSBE FREFR FRIHE FRIAR FUGSU GAUOD GRIJO GRUMA GUNLI Navn Haavaag, Sissel Halvorsen, Tommy Hangeland, Hilde Hannaas, Inger Lise Hannevik, Yngvar Hapnes, Ole Christian Harbo, Erlend Harbo, Trine Einerkjær Haugen, Anette Haugaa, Elin Heimdal, Gunnar Hellerslien, Ann-Christin Henningsen, Anette Herlofsen, Sissel Søllesvik Hervold, Gunn Beate Holmquist, Ceclie Holsen, Isabell Holte, Anne Kristin Holtskog, Bente Holvik, Kari Homme, Hege Andersen Horn, Astri Jortveit Humlekjær, Frank Håkonsen, Mona Skaiaa Jakobsen, Sissel Jensen, Arvid Jensen, Hilde Stray Jensen, Kristin Charlotte Johansen, Sigurd Hagen Johnsen, Marius Jordbrudal, Eva-Maria Jortveit, Eline (Fagarbeider) Jørgensen, Eivind Jørgensen, Karin Jåtun, Line Kalstad, Erlend Kalstø, Marit Kapstad, Lene Haugmoen Kaurin, Ingrid Marie Knudsen, Gabriel Flørenæs Knutsen, Elsa Marit Aandstad Kolstad, Lasse Signatur HAASI HALTO HANHI HANIN HANYN HAPOL HARER HARTR HAUAN NØTEL HEIGU HELAN HENAN HERSI HERGU HOLCE HOLIS HOLAB HOLBE HOLKA HOMHE HORNA HUMFR HÅKMO?? JAKSI JENAR JENHI JENKR JOHSI JOHMA JOREM JOREL JØREI JØRKA JÅTLI KALER KALMA KAPLE KAUIN KNUGA KNUEM KOLLA 8 9

6 Navn Kusano, Såzen Larsen Kyllingstad, Inge Lagarhus, Benedicte Larsen, Christine Lauritsen, Vibeke Lie, Vidar Lindal, Thomas Lindekleiv, Kathrine Loshamn, Einar Kristen Løvgren, Maria Magnus, Andreas Mattingsdal, Morten Midling-Jensen, Mette Mjølund, Tor Arne Mjåland, Anne-Celine Ruel Mjåland, Kjell Moe, Marthe Johanne Mushom, Jan Erik Mydland-Pettersen, Christine Myhre, Unni Drangsholdt Myklebust, Ingrid Karine Syvertsen Myklebust, Sylvi (Fagarbeider) Mæland, Bjørnar Mølland, Linda Gunneklev Neset, Åse Nevestad, Heidi Nordal, Aud Bente Nordskag, Tor Erik Nylund, Håvard Nævestad, Hilde Bech Olsen, Judith Ose, Kristin Ovanger, Siri Ida Pedersen, Harald T. Pedersen, Jørg Inge Stray Pedersen, Sigurd Reibrå, Lars-Christian Reme, Hilde Binnie Prebensen. Helena F Ringereide, Riborg Anna Rislaa, Hege Rosenvold, Jonas Chr. Signatur KUSSL KYLIN LAGBE LARCH LAUVI LIEVI LINTO LINKA LOSEI LØVMA MAGAN MATMO MIDME MJØTO MJÅAN MJÅKJ MOEMA MUSJA MYDCH MYHUN MYKIN MYKSY MÆLBJ MØLLA NESÅS NEVHE NORAU NORTO NYLHÅ NÆVHI OLSJU OSEKR OVASI PEDHA PEDJØ PEDSI REILA REMHI PREHE RINRI RISHE ROSJO Navn Ryen, Jan Erik Rykhus, Geir Kåre Schage, Nina Skadal, Siren Hæstad Skjekkeland, Vidar Skofteland, Åshild Skogseid, Ernst Martin Skraastad, Janne Skretteberg, Rune Smith, Torild Stakkeland, Rigmor Angell Steen, Grete Steinsland, Thore Stendal, Torunn Torblå Stensland, Tor Helge Storberget, Åse Stormyr, Bodil Dale Stray, Tove Linda Strømme, Kristin Sundell, David Svela, Alf Erik Syvertsen, Hege Therese Sørvig, Marit Thomassen, Silje Meenakshi Thorsen, Gunnar Thorsen, Ragnhild (Arbeidsterapeut) Tofteland, Ingve Tveit, Kjetil Tønnessen, Thomas Tønnessen, Tore Sæstad Ugland, Janne Unhammer, Ellen Vaksvik, Sigrun Valborgland, Anita (Abeidsterapeut) Vikeså, Camilla Winther. Svein Waag, Vidar Westersjø, Martin Wulff, Siren Breidalen Zernichow, Anja Glad von Signatur RYEJA RYKGE SCHNI SKASI SKJVI SKOÅS SKOER SKRJA SKRRU SMITO STARA STEGR STEIT STETO STETH STOÅS STOBO STRTO STRKR SUNDA SVEAL SYVHE SØRMA THOSI THOGU THORA TOFIN TVEKJ TØNTH TØNTO UGLJA UNHEL VAKSI VALAN VIKCA WINSV WAAVI WESMA WULSI ZERAN 10 11

7 Bibliotek Velkommen til vårt flotte skolebibliotek! Åpningstider: mandag - torsdag fredag Her finner du: Faglitteratur Skjønnlitteratur DVD filmer Tegneserier Lydbøker Vi tilbyr faglig veiledning og hjelp til informasjonssøk og oppgaveskriving. Vi har også mange gode tips til bra filmer og bøker. Spør oss! Line Berg og Linn Alexandersen Låneregler for lærebøker ved KKG Hver elev får utdelt et sett med lærebøker ved begynnelsen av skoleåret. Du er selv ansvarlig for de lærebøkene du har lånt, og må erstatte disse hvis de blir mistet, stjålet eller ødelagt i løpet av skoleåret. Skriv navnet ditt i boken for å unngå at du bytter bøkene med andre. Leverer du inn et eksemplar som ikke er registrert på deg, regnes dette som en innlevering på den som boken står registrert på, ikke på deg. Alle lærebøker og kalkulator skal leveres inn ved slutten av skoleåret. Hvis du ikke har levert alt du har lånt innen utgangen av juni må du erstatte dem. Dette gjelder selv om du skal ha boken igjen til neste år. Hvis du har mistet en bok må den erstattes før du får en ny. Du kan få tilsendt regning, kjøpe ny bok eller betale kontant på biblioteket. Hvis du finner boken igjen kan du få tilbake pengene mot fremvisning av kvittering. Hvis du har glemt en bok har biblioteket et par eksemplarer av hver lærebok tilgjengelig for dagslån. Kantina Velkommen til vår gode kantine i bygg 1. Her får du kjøpt nysmurte brødskiver og rundstykker, salater, frukt, rundstykker, melkeprodukter, kaffe og te. Vi tilbyr også en varmrett daglig. Åpningstider: mandag, tirsdag og torsdag: kl onsdag og fredag: kl Velkommen til oss! Hilsen Marit, Kjersti, Inger Helene og Helga 12 13

8 3. PRAKTISK INFORMASJON OM SKOLEHVERDAGEN Skoleåret Høsten 2014 Måned Dager Kommentar KARRIERESENTERET I KRISTIANSAND Senteret, som har lokaler på KKG, tilbyr karriereveiledning til voksne/ungdom som ikke befinner seg i utdanningssystemet. Vår region favner kommunene Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen. I tillegg til veiledning og informasjon kan senteret også bidra med vurdering av rett til opplæring for voksne, kartlegging/dokumentasjon av realkompetanse og hjelp med søknader. For mer informasjon, kontakt Gro Bråten (rom 3106), Tlf: eller sjekk ut vår hjemmeside: karrierekristiansand.no E-post: August 12 Skolestart torsdag September 20 Oktober 19 Høstferie uke 40, (t.o.m. fredag 3.10). Sørlandske lærerstevne/planleggingsdag fredag November 20 Desember 15 Siste skoledag før jul fredag Våren 2015 Måned Dager Kommentar Januar 19 Planleggingsdag 5. januar. Skolestart tirsdag Februar 15 Vinterferie uke 9 (f.o.m. man t.o.m. fre ) Mars 20 Påskeferie mandag og tirsdag April 17 Påskeferie t.o.m. mandag 6.4. Planleggingsdag tirsdag 7.4. Mai 18 Fri fredag 1.5., torsdag (Kr.Himmelfartsdag), mandag (2. pinsedag) Juni 15 Siste skoledag fredag 19. juni Sum 190 Foreldresamarbeid I uke 37 - foreldremøter for Vg1. I uke 38 - foreldremøter for Vg2 YF I uke 39 - foreldremøter for Vg2, STUSP og IDR I uke 49 foreldremøter for Vg2 STUSP og IDR Uke Foreldrekonferanser for Vg1 + informasjonsmøter m/rådgiverne Invitasjon til møtene vil bli sendt ut på forhånd

9 Viktige frister 22. august Søknad om fri skoleskyss. Brosjyre deles ut av kontaktlærer. Inntaksbrevet, SMS, og/eller skolekortet fra i fjor kan benyttes som reisebevis til og med september Kroppsøving - legeattest fra de som vet de har plager som medfører stort fravær eller særskilt tilrettelegging. Meldingen leveres kontaktlærer. 15. september Oppmelding til særskilt, ny og utsatt eksamen. Utfylt skjema leveres kontoret i tidsrommet september september Privatister melder seg opp via web: (Du kan ikke melde deg opp som privatist om du er ordinær elev i faget) 17. oktober Søknad om fritak for føring av fravær for elever med kronisk sykdom Jfr. forskrift til Opplæringsloven november Søknad om særskilt tilrettelegging ved heldagsprøver og eksamen. Skjema leveres kontaktlærer. 15. november Søknad lånekassa Ved innlogging bruk MinID. 20. januar Søknad om avslutning av fag. 23. januar Innleveringsfrist for valg av programfag i Vg januar Innleveringsfrist for valg av programfag i Vg2. Valg av valgfrie programfag idrett. 1. februar Privatister melder seg opp via web: (Du kan ikke melde deg opp som privatist om du er ordinær elev i faget) 1. mars Søknadsfrist videregående opplæring. 15. mars Søknadsfrist Lånekassen Informasjonskanaler Informasjonsskjermer. Disse er montert på strategiske steder i skolebygget. Hold deg orientert om meldinger på disse skjermene. It s learning. Elevene må daglig sjekke It s learning. Skolens hjemmeside. Dette er en informasjonskanal som dekker skolens daglige drift, nyheter og hendelser. Informasjonstavler. I 1. etasje i bygg 2 og bygg 3 er det tavler der timeplaner, skriv om eksamen, meldinger fra Lånekassen m.m. henges opp. Alle plakater skal godkjennes og stemples av kontoret før de kan henges på elevtavla! 4. VURDERING Grunnlaget for vurdering i fag er dei samla kompetansemåla i læreplanane for fag slik dei er fastsatt i læreplanverket, jf. 1-1 eller 1-3 Opplæringsloven. Grunnlaget for vurdering i fag er ikke lærebok eller fagtradisjon, men læreplanens kompetansemål. Det innebærer at læreplanen må være kjent for elevene og brukes aktivt i opplæringen. Det er elevenes måloppnåelse i forhold til kompetansemålene som skal vurderes. Elevens innsats og aktivitet i timene bidrar til læring og økt måloppnåelse, men skal ikke i seg selv telle med i vurderingen. Læreren har ansvar for å skaffe et vurderingsgrunnlag som samlet sett omfatter alle kompetansemålene i læreplanen. Prøver alene vil som regel ikke være tilstrekkelig. Læreren må i tillegg jevnlig legge til rette for vurderingssituasjoner der eleven kan få vist sin kompetanse. Eleven har også et selvstendig ansvar for å gi læreren et vurderingsgrunnlag. Bestemmelsene i den reviderte forskriften er enda tydeligere enn før på elevens plikt til å møte opp og delta i opplæringen. Dette innebærer blant annet at eleven skal møte til alle timer og gjøre seg kjent med og forholde seg til kompetansemålene i læreplanene. 15. april Søknadsfrist høyere utdanning. 1. juli Samordna opptak, frist for ettersending av vitnemål

10 Orden Nedsatt ordenskarakter kan gis på følgende grunnlag: Ugyldig fravær. Ikke-dokumentert og ikke akseptabel fraværsgrunn ut fra ordensreglement. Gjentatt forsentkomming til undervisning Dårlig arbeidsinnsats For sen levering/ikke innlevert arbeid Dårlig orden i skriftlig arbeid/arbeidsbøker Uforsvarlig bruk og stell av maskiner og utstyr Ikke bruk av godkjent arbeidstøy, personlig verneutstyr, treningsklær o.l. Dårlig orden på arbeidsplass og i undervisningsrom Skolebøker mangler, glemt utstyr Atferd Nedsatt karakter i atferd kan settes på grunnlag av: Uro i timene og mangel på respekt ved tilsnakk. Grov språkbruk mot medelever eller personale. Mobbing eller dårlig oppførsel overfor andre. Dårlig atferd på skolevei eller på aktiviteter i skolens regi. Røyking, snusing og bruk av andre rusmidler på skolens område. Juks på prøver og annet arbeid som skal vurderes/karaktersettes. PC-bruk som ikke er i tråd med lærers anvisning. Bruk av oversettelsesprogram i fremmedspråk og norsk sidemål under prøver og eksamen er ikke tillatt Andre brudd på skolereglementet. 5. KARAKTERER Det vises til forskrift til opplæringsloven, kap 3 Vurdering/ Karakterskalaen i videregående opplæring går fra 1-6, hvor karakteren 2 eller bedre er bestått. I vurdering i orden og atferd brukes god - nokså god og lite god. Varsling Eleven og foresatte (om eleven er under 18 år) skal varsles skriftlig dersom det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter, IV (Ikke vurdert). På samme måte skal det varsles om det er fare for nedsatt karakter i orden eller atferd. Varselet skal gis uten ugrunnet opphold. Varselet skal gi eleven anledning til å skaffe grunnlag for halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter, eller gi eleven anledning til å forbedre karakteren i orden eller atferd. Etter at eleven har fylt 18 år, skal foresatte ikke varsles

11 6. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKES- KOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER 1 Formål Formålet med reglementet er å bidra til godt samarbeid, trivsel, respekt og medansvar. Et godt arbeids- og læringsmiljø er grunnleggende for god opplæring. Det er viktig å vise respekt og medansvar og unngå eller hindre atferd som har negativ innvirkning på miljøet. Dette gjelder på skolens område, skoleveien og i digitale medier. Reglementet skal fremme god orden og atferd og gode arbeidsvaner, og slik legge til rette for et godt læringsmiljø. Reglementet skal gi bestemmelser om: Elevenes rettigheter og plikter ut over det som omfattes av opplæringsloven med forskrift og forvaltningsloven. Bestemmelser om orden og atferd. Tiltak overfor elever som bryter bestemmelsene, og framgangsmåten ved behandling av slike saker. 2 Virkeområde Reglementet gjelder for alle elever ved skolen og, så langt det passer, også for elever i voksenopplæringen, kurselever og andre deltakere i opplæring i skolens regi. Reglementet gjelder også ved opplæringsformer og aktiviteter som gis under skolens ansvar og regi utenfor skolens område, så langt dette ikke er i strid med lokalgitte/stedlige påbud eller forbud. 3 Elevens plikter a. Elevene plikter å rette seg etter bestemmelser i lov, reglement og instrukser som gjelder til enhver tid. b. Elevene skal møte forberedt til opplæringen og ha med det utstyret opplæringen krever. c. Elevene skal delta aktivt i opplæringen. d. Elevene skal holde seg med lærestoff, materiell og utstyr til eget bruk som skolen ikke holder. e. Skolens eiendom og utstyr skal behandles med forsiktighet. Tyveri, hærverk og skader kan medføre erstatningsansvar, jf. skadeserstatningsloven, og evt. politianmeldes. f. Elever som gjennom sitt arbeid, oppdrag eller verv i forbindelse med videregående opplæring blir kjent med taushetsbelagte opplysninger, har taushetsplikt. 4 Arbeids- og læringsmiljø a. Alle har ansvar for å medvirke til et godt skolemiljø. Plaging, mobbing, vold eller annen krenkende atferd skal ikke forekomme. b. Elever som er vitne til plaging, mobbing, vold eller annen krenkende atferd skal snarest melde dette til en ansatt ved skolen. c. Det er ikke tillatt å bruke skolens internett til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende, eller som er i strid med norsk lov. d. Det er ikke tillatt å forstyrre opplæringen slik at medelevers læringsutbytte reduseres. e. Det er ikke tillatt å røyke eller bruke tobakk/snus i skoletiden. 20 f. Bruk eller oppbevaring av rusmidler er forbudt i skoletiden, også ved ekskursjoner. Det er også forbudt å være påvirket av rusmidler. g. Det er ikke tillatt å ha med seg farlige gjenstander eller våpen på skolens område i skoletiden og ved ekskursjoner, dersom dette ikke brukes i undervisningen. h. Alle skal opptre slik at krav til helse og hygiene ivaretas. i. Elevene skal følge verne- og sikkerhetsregler og bruke det arbeidstøy og verneutstyr som kreves i læreplan eller som er påbudt av arbeidstilsynet, departementet eller skolen. j. Det er ikke tillatt å bruke skolen til å fremme kommersielle interesser overfor medelever uten etter spesiell avtale med rektor. 5 Oppmøte og fravær a. Elevene skal møte presis til opplæringen. b. Dersom en elev blir syk eller av tvingende grunn må forlate opplæringen i løpet av skoledagen, skal han/hun alltid melde fra til kontaktlærer/faglærer eller avdelingsleder. c. Dersom en elev på grunn av sykdom eller av andre årsaker ikke kan møte fram til opplæringen, skal skolen ha beskjed tidligst mulig første fraværsdag. d. Fravær skal kunne dokumenteres. 6 Fusk eller forsøk på fusk a. Dersom en elev blir tatt i fusk eller forsøk på fusk i forbindelse med eksamen eller eksamenslignende prøveformer skal forholdet meldes til rektor og/eller eksamensansvarlig, og behandles etter reglene i lokalt/sentralgitt forskrift/eksamensreglement. b. Det er ikke tillatt å presentere/innlevere tekster, oppgaveløsninger o.l. som er produsert av andre, som elevens eget produkt. 7 Elevenes rettigheter a. Elevene bør, og har rett til, å ta opp med skolen (evt. gjennom elevtillitsvalgte eller elevombudet) forhold som ikke fungerer tilfredsstillende. Saken tas opp med kontaktlærer, som evt. bringer den videre til rektor/avdelingsleder. Eksempel på slike saker kan være: at læreplanene ikke følges at eleven ikke får den hjelp han/hun har krav på mangler ved det utstyr som brukes i undervisningen dårlig fysisk eller psykisk læringsmiljø eller klassemiljø andre brudd på lov og/eller forskrift. b. Elevråd og elevorganisasjoner har adgang til å bruke bestemte oppslagstavler til sitt formål. Brukerne har ansvar for at presseetiske regler blir overholdt, og rektor har overordnet ansvar for at oppslagstavlene ikke benyttes i strid med lover og regler. Alle oppslag skal være stemplet. Utdeling av brosjyrer og annet materiell skal være godkjent av rektor eller avdelingsleder. c. Elevorganisasjonen (EO), og enkeltelever kan, etter avtale med skolens ledelse, drive politisk og organisasjonsmessig arbeid på skolen i og utenom skoletiden. 21

12 8 Kontakt skole-hjem Det skal legges vekt på å skape gode samarbeidsformer mellom skole og hjem. Skolen skal holde kontakt med foresatte til elever som ikke er myndig gjennom hele opplæringsåret. Elev og foreldre/ foresatte til umyndig elev har rett til følgende (forskr. 20-4): varsel om elevens fravær varsel ved fare for manglende vurderingsgrunnlag i fag, orden eller atferd, og ved fare for nedsatt karakter i orden eller atferd informasjon om elevens og foresattes rettigheter etter opplæringsloven og forskrift annen viktig informasjon om eleven. Det forutsettes at elevene selv videreformidler annen aktuell informasjon til foreldre/foresatte. 9 IKT-reglement Bestemmelser som gjelder bruk av IKT-utstyr, og refsingstiltak ved brudd på bestemmelsene, er nedfelt i fylkeskommunens IKT-reglement. 10 Konsekvenser for elever som bryter bestemmelsene Brudd på reglementet vil resultere i reaksjoner mot eleven i form av refsingstiltak, og betraktes som del av vurderingsgrunnlaget ved fastsetting av halvårs- og standpunktkarakter i orden og/eller atferd, jf. forsk Grunnlaget for vurdering i orden er knyttet til om eleven møter forberedt til opplæringen, og til elevens arbeidsvaner og arbeidsinnsats. Grunnlaget for vurdering i atferd er knyttet til hvordan eleven oppfører seg overfor medelever, lærere og andre ansatte i og utenfor opplæringen. Det innebærer bl.a. om eleven viser hensyn og respekt for andre. Bruk av refsingstiltak skal nedtegnes. Tap av elevrettigheter påvirker ikke oppfølgingstjenestens ansvar for eleven. I tillegg til nedsatt ordens- og/eller atferdskarakter, refsingstiltak eller tiltak etter oppl. 3-8 kan følgende være en konsekvens av brudd på reglementet: Begrenset adgang til spesielle aktiviteter ved gjentatte eller alvorlige brudd på regler/retningslinjer for slike aktiviteter. Ved skade og lignende på skolens eiendom, kan eleven bli pålagt å rengjøre/istandsette, evt. å betale erstatning (jf. skadeserstatningsloven). 11 Saksbehandling ved bruk av refsingstiltak Før refsingstiltak blir anvendt, skal eleven ha anledning til muntlig å forklare seg for den som skal ta avgjørelsen. Skolen skal vurdere mulighet for alternative tiltak, for eksempel hjelpetiltak og/eller individuell kontrakt. Rådgiver eller sosialpedagogisk personale skal ha hatt anledning til å uttale seg i forbindelse med refsingstiltak etter oppl Refsingstiltak etter oppl. 3-8 regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og elever har dermed rett til dokumentinnsyn, partsuttalelse og klage på et vedtak i samsvar med bestemmelsene i kapittel IV VI i forvaltningsloven. Eleven har rett til nærmere veiledning om partsrettigheter og framgangsmåte ved klage, og kan kontakte elevombudet i denne forbindelsen. Klageinstans for vedtak om tap av rett til videregående opplæring er Fylkesmannens utdanningskontor. For øvrige vedtak er fylkeskommunen klageinstans. Generelle refsingstiltak: a. Påtale fra tilsatte ved skolen. b. Utelukking fra opplæringen for resten av arbeidsøkta etter avgjørelse av faglærer. c. Utelukking fra skolen for resten av skoledagen etter avgjørelse av rektor/avdelingsleder. Refsingstiltak etter oppl. 3-8: Ved alvorlige brudd på ordensreglementet, eller dersom negative forhold ikke bedrer seg etter refsingstiltak kan rektor gi bortvisning i inntil fem dager. Ved særlig alvorlige og gjentatte overtredelsen kan utdanningssjefen bortvise eleven for resten av skoleåret. Ved brudd på ordensreglementets 4a om mobbing eller annen krenkende atferd skal skolen, i tillegg til refsingstiltak iverksette forebyggende sanksjoner

13 7. IT- REGLEMENT FOR KKG Alle elever og ansatte får tildelt brukerkonto på KKGs nettverk. Kontoen er personlig og skal ikke lånes ut til andre. Hvis brukeren vet, eller får mistanke om, at passordet likevel er blitt kjent for uvedkommende, plikter brukeren umiddelbart å endre passordet. 1. Hvis hærverk spores til en bestemt brukerkonto, kan vedkommende som eier brukerkontoen bli holdt ansvarlig for hærverket, uavhengig av hvem som har brukt den. 2. Alle får tildelt egen e-postadresse på vaf.no / elev.vaf.no og konto i It s learning. Det forventes at e-posten og it s learning sjekkes alle skoledager for meldinger og oppslag. Det er link til dette fra kkg.vgs.no. 3. Det skal hovedsakelig lagres på hjemmeområdet (H:) og på aktuelle nettverkssteder. Lagring utenfor hjemmeområdet blir det ikke tatt sikkerhetskopi av. 4. Feil på utstyr (datamaskiner, skrivere, og lignende), programvare og nettverk meldes så fort som mulig til IT. 5. Brukere skal ikke benytte IT-anlegget til å foreta handling som er i strid med norsk lov. Eksempler på dette kan være: Ærekrenkelser, diskriminerende uttalelser, krenke privatlivets fred, formidle pornografi eller taushetsbelagte opplysninger. Usømmelig eller ulovlig virksomhet medfører utestengning. 6. Ved brudd på IT-reglementet vil brukerkontoen stenges umiddelbart, og det vil være konsekvenser for å få åpnet kontoen igjen. Brudd på IT-reglementet kan også påvirke atferdskarakteren. 7. Ved ulovlig programvareinstallasjon, hærverk på maskinvare eller andre grove brudd kan det komme et erstatningskrav. 8. Bruker forplikter seg til å holde seg orientert om, og følge det til enhver tid gjeldende IT-reglement. 9. Brudd på reglene vil føre til reaksjoner og kan føre til at tilgjengeligheten og muligheten til å bruke datautstyret og nettverket blir redusert for hele grupper. 10. For bærbare elev-pc-er gjelder i tillegg Bærbar elev-pc-tillegg til IT-reglement for KKG. BRANNINSTRUKS Dersom du oppdager brann: Varsle andre (trykk inn en manuell brannmelder og bruk stemmen) Evakuer bygget. Dersom brannalarmen går: Lukk vinduer. Evakuer bygget umiddelbart i samlet klasse sammen med lærer. Sistemann lukker døra. Er det for mye røyk i rømningsveien, bli i klasserommet og vent på hjelp. Bruk korteste vei ut. Heis må ikke benyttes. Gå klassevis til samlingsplass på plenen, vist som grønn sone nedenfor. Gi plass for utrykningskjøretøy ved alle innganger. Stå klassevis sammen med din lærer

14 8. ANNET ID kort og skolefotografering. Skolen vil arrangere fotografering i uke 34. Det blir tatt klassebilder og portrettfoto. Alle elevene må ha nytt ID-kort skoleåret 2013/14. Bok- og PC-skap kan lånes. Henv. servicetorget For PC-skap betales depositum kr 100,- ved utlevering av nøkkel. Skolen kan dessverre ikke ta ansvar ved tyveri. Skapene må tømmes ved skoleåret slutt. Kopiering. Kopimaskin står ved IT-avdelingen og i 1. etg. bygg 2. Wenneslandsamlingen. Mange av bildene du kan se i skolebygget er hentet fra denne samlingen, gitt til Katedralskolen av tidligere elev Reidar Wennesland. Du kan lese mer om samlingen på skolens hjemmeside. Boksamlingen. Ta turen til underetasjen i bygg 3, og se den unike boksamlingen. Samlingen, som er på bind, representerer femhundre års bokhistorie. Den eldste boka i samlingen er Lucans «Pharsalia» trykt i Venezia i 1492 en skildring på latin av borgerkrigen mellom Caesar og Pompeius. Idun teater. Elevene styrer flere aktiviteter selv: Idun, Idun teater og skolelaget. Som elev ved KKG er du hjertelig velkommen til å bli medlem av Idun. Møt opp på Jammen. «Jammen». Er du interessert i å synge, spille eller bare lytte møt frem på jammen, onsdag i midttimen på dramarommet i underetasjen i bygg 2. Politisk kvarter. Elevene presenterer selv aktuelle samfunnsfaglige tema i auditoriet på torsdager. Vil du holde innlegg, kontakt samfunnsfaglæreren din eller fagutvikler Linn Bay Gundersen. Skoleavis. Elevene kan ta initiativ til å lage egen skoleavis. Kontakt rektor. For videre informasjon om dette og andre interessante prosjekter se skolens hjemmeside og It s learning. 26

15 KRISTIANSAND KATEDRALSKOLE GIMLE Postmottak Boks 517, Lund 4605 KRISTIANSAND Besøksadresse: Jegersbergveien 1 E-post: Hjemmeside:

Info skoleåret 2013 / 2014

Info skoleåret 2013 / 2014 Info skoleåret 2013 / 2014 der du vokser som menneske Layout og trykk: 07 Sør AS Foto: Marit Kvaale Innhold Rektors hilsen... 4 1. Tilbudsstruktur... 5 2. Viktige tjenester ved KKG... 6 Skolens ledelse

Detaljer

Søgne videregående skole

Søgne videregående skole Søgne videregående skole På Søgne vgs. kombinerer vi Naturglede og kreativitet Klasserom og friluftsliv Teori og praksis Læring og moro 1 Ekspedisjonskontor. Telefon: 38 05 47 00 E mail: sogne.vgs@vaf.no

Detaljer

Skoleguiden 2014-15 Side 2

Skoleguiden 2014-15 Side 2 INNHOLD: REKTORHILSEN FRA ELEVRÅDET... 4 FERIE OG FRIDAGER FOR ELEVENE... 6 SKOLERUTEN FOR 2014-15... 6 HVORDAN SKOLEN STYRES... 7 PERSONALOVERSIKT... 8 Administrasjonen:... 8 Andre ansatte/ miljøteam:...

Detaljer

INNHOLD: Skoleguiden 2013-14 Side 2

INNHOLD: Skoleguiden 2013-14 Side 2 INNHOLD: VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR!... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. HILSEN FRA ELEVRÅDET... 5 FERIE OG FRIDAGER FOR ELEVENE... 5 HVORDAN SKOLEN STYRES... 7 PERSONALOVERSIKT... 8 Administrasjonen:...

Detaljer

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE NAVN: KL: SKOLEGUIDE 2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE 2 INNHOLD 1. Hilsen fra rektor side 3 2. Skolebygget «4 3. Hvordan skolen styres «5-7 4. Personaloversikt «8-9 5. Nyttige opplysninger

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE NAVN: KL: SKOLEGUIDE 2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE 2 INNHOLD 1. Hilsen fra rektor side 3 2. Skolebygget «4 3. Hvordan skolen styres «5-7 4. Personaloversikt «8-9 5. Nyttige opplysninger

Detaljer

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene 1 Elevhefte med nyttig informasjon til elevene Skoleåret 2012/2013 Innholdsfortegnelse: 2 Velkommen til Grong videregående skole 3 Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4 Oversikt over

Detaljer

Elevhefte Skoleåret 2010/2011

Elevhefte Skoleåret 2010/2011 1 Elevhefte Skoleåret 2010/2011 med nyttig informasjon til elevene Innholdsfortegnelse: Side 2. Velkommen til Grong videregående skole 3. Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4. Oversikt

Detaljer

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene 1 Elevhefte med nyttig informasjon til elevene Skoleåret 2011/2012 Innholdsfortegnelse: 2 Velkommen til Grong videregående skole 3 Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4 Oversikt over

Detaljer

SKOLEGUIDE 2012-2013

SKOLEGUIDE 2012-2013 SKOLEGUIDE 2012-2013 2 INNHOLD: VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR!... 3 HILSEN FRA ELEVRÅDET... 4 FERIE OG FRIDAGER FOR ELEVENE... 4 HVORDAN SKOLEN STYRES... 6 PERSONALOVERSIKT... 7 Administrasjonen:... 7 Andre

Detaljer

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon:

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon: Informasjonshefte Skoleåret 2014/2015 Skolens visjon: Levende kunnskap Din innsats Vår framtid Risør videregående skole Besøksadresse: Sirisvei 8 Postadresse: Postboks 1025 Randvik 4955 Risør Tlf. 37 14

Detaljer

SKOLEGUIDE 2010-2011

SKOLEGUIDE 2010-2011 SKOLEGUIDE 2010-2011 2 INNHOLD: VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR!... 4 HILSEN FRA ELEVRÅDET... 5 FERIE OG FRIDAGER FOR ELEVENE... 6 NB:ENDRINGER VIL KOMME!! HVORDAN SKOLEN STYRES... 6 HVORDAN SKOLEN STYRES...

Detaljer

Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi.

Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1.

Detaljer

Skolereglement ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG

Skolereglement ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Skolereglement ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

STUDIEHÅNDBOK 2015/2016

STUDIEHÅNDBOK 2015/2016 STUDIEHÅNDBOK 2015/2016 Innhold Kunnskapsskolen i Buskerud gir deg den beste starten på din egen fremtid. DU BLIR SETT DU BLIR UTFORDRET DU OPPNÅR RESULTATER Skolens app finner du gratis her: App store

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

Velkommen til Arendal videregående skole

Velkommen til Arendal videregående skole Velkommen til Arendal videregående skole Kvalitet Inspirasjon Trygghet Studiespesialisering - Påbygning - IB Diploma Programme - Voksenopplæring Service og samferdsel Innhold Skolerute 2014/15... 4 Ringeplan...

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

VELKOMMEN TIL TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE 2013/2014

VELKOMMEN TIL TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE 2013/2014 VELKOMMEN TIL TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE 2013/2014 Til elevene Velkommen til nytt skoleår! Dette skoleåret blir det ca 720 elever ved skolen. Skolen tilbyr opplæring innenfor utdanningsprogram for bygg-

Detaljer

VELKOMMEN TIL TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE 2012/2013

VELKOMMEN TIL TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE 2012/2013 VELKOMMEN TIL TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE 2012/2013 Til elevene Velkommen til nytt skoleår! Dette skoleåret blir det ca 720 elever ved skolen. Skolen tilbyr opplæring innenfor utdanningsprogram for bygg-

Detaljer

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Velkommen til Kongsberg videregående skole! Du leser nå et informasjonshefte som skolen deler ut til alle som er nye elever på Kongsberg

Detaljer

Velkommen til Arendal videregående skole Kvalitet Inspirasjon Trygghet

Velkommen til Arendal videregående skole Kvalitet Inspirasjon Trygghet Velkommen til Arendal videregående skole Kvalitet Inspirasjon Trygghet Studiespesialisering Studiespesialisering med miljø og forskning (forskerlinje) Vg1 studiespesialisering med internasjonalisering

Detaljer

VELKOMMEN TIL TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE 2013/2014

VELKOMMEN TIL TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE 2013/2014 VELKOMMEN TIL TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE 2013/2014 Til elevene Velkommen til nytt skoleår! Dette skoleåret blir det ca 720 elever ved skolen. Skolen tilbyr opplæring innenfor utdanningsprogram for bygg-

Detaljer

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Velkommen til Kongsberg videregående skole! Du leser nå et informasjonshefte som skolen deler ut til alle som er nye elever på Kongsberg

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer