Info skoleåret 2014 / 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Info skoleåret 2014 / 2015"

Transkript

1 Info skoleåret 2014 / 2015 der du vokser som menneske

2 Layout og trykk: 07 Sør AS Foto: Marit Kvaale INNHOLD Rektors hilsen Tilbudsstruktur Viktige tjenester ved KKG... 6 Skolens ledelse Kontoret IT-tjenesten Rådgivere Helsetjenesten Team for tilpasset opplæring / TO-team Oversikt over skolens lærere Bibliotek Kantina Kurssenteret på KKG Karrieresenteret i Kristiansand 3. Praktisk informasjon om skolehverdagen Skolerute Foreldresamarbeid Viktige frister Informasjonskanaler 4. Vurdering Orden Atferd 5. Karakterer Ordensreglement IT-reglement for KKG Branninnstruks Annet ID kort og skolefotografering Bok- og PC-skap kan lånes Kopiering Wenneslandsamlingen Boksamlingen Idun teater Jammen Politisk kvarter Skoleavis 3

3 KJÆRE ELEVER Velkommen til Kristiansand katedralskole Gimle Kjære elever, det er med forventning og glede jeg ønsker dere alle et godt nytt skoleår! Spesielt vil jeg få ønske alle nye elever velkommen. Du er kommet til en stor skole, en skole med tradisjoner og betydning for Kristiansand, og jeg håper du vil finne deg vel til rette og oppleve at skolens personale både forstår og utfordrer deg. Til dere som allerede er elever her, vil jeg få si at jeg oppfordrer dere til å ta imot nye medelever på en slik måte at de føler seg inkludert i vårt gode læringsmiljø og opplever skoledagen som trygg og meningsfull. Det understrekes fra ulike hold at samfunnet blir mer og mer sammensatt, og at det kreves en annen kunnskap og kompetanse i dag enn for få år siden. Det utfordrer vår evne til å samarbeide og forhandle, og det handler om vår evne til å møte det uventede eller uforutsette. Vi må kunne anvende kompetanse i nye sammenhenger og gjøre hverandre gode både i nasjonale og internasjonale sammenhenger. Å oppøve evne til forståelse, samhandling, empati og utvikling er derfor en viktig del av vår skole. Læring er aktivt arbeid. Jeg forventer derfor at alle elever møter forberedt til skoledagen og stiller forventninger både til egen og medelevers innsats. Du forventes å være en aktiv part både i planlegging og gjennomføring av arbeidet. Alle ansatte på skolen skal arbeide for at skoledagen og læringsarbeidet skal bli slik at du vil få størst mulig utbytte av dette året, men vi trenger din hjelp. Lykke til med skoleåret! Vennlig hilsen Knut Aasen, rektor Skolens formålsparagraf, 1-1 i Opplæringsloven, fastsatt av Stortinget: Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, neste-kjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane. Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong. Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad. Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordingar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast. 1. TILBUDSSTRUKTUR 2014/2015 Vg1 Studiespesialisering: Studiespesialisering 10 klasser En klasse er for elever med kort botid i Norge En klasse er forberedende til IB-linje (PreDiploma programme) Idrettsfag: 3 klasser Helse- og sosialfag: 4 klasser Service og samferdsel: 3 klasser Hverdagslivstrening (HT) Arbeidstrening (AT) Vg2 Studiespesialisering: 9 klasser En klasse er for elever med kort botid i Norge IB (International Baccalaureate Diploma Programme) 1 klasse Idrettsfag: 3 klasser Barne- og ungdomsarbeiderfag: 4 klasser Salg, service og sikkerhet: 2 klasser Hverdagslivstrening (HT) Arbeidstrening (HT) Karrieresenter Veiledning for utdanningssøkende Vg3 Studiespesialisering: 9 klasser IB (International Baccalaureate Diploma Programme) 1 klasse Idrettsfag: 3 klasser International Baccalaureate Diploma Programme 2 års opplæring i bedrift eller påbygging til generell studiekompetanse 2 års opplæring i bedrift eller påbygging til generell studiekompetanse Hverdagslivstrening (HT) Arbeidstrening (HT) Kristiansand katedralskole Gimle gives you the opportunity to achieve an International Bacca-l aureate exam, a prestigious and highly recognized international certificate of education. There are more than 3600 schools world wide offering this program, with more than 1 million students, sharing a common philosophy a commitment to high quality, challenging education. Daily you will be exposed to an international language and climate. You will learn how the understanding and acceptance of people from different backgrounds is necessary, whether you decide to continue your further education in Norway or abroad. For further information about the IBO and it programmes visit For more information about the programme at KKG visit IB/or contact Vibeke Lauritsen, 4 5

4 2. VIKTIGE TJENESTER VED KKG Skolens ledelse Rektor Assisterende rektor / Leder for AT, HT og Studiespesialiserende for voksne Avd. leder for fremmedspråk Avd. leder for norsk Avd. leder for samfunnsfag Avd. leder for økonomifag/ service- og samferdsel Avd. leder for realfag Avd. leder for idrettsfag Avdelingsleder for helse- oppvekstfag og spesialpedagogikk Avd. leder miljøteam Avd. leder drift og økonomi Avd. leder Karriere Kristiansand Kontoret Apningstid: kl kl Kontorpersonalet er: Turid Skoland Randi Urdal Egeland Wenche Bjørkås Merethe Solheim Audny Kristin Arnesen Lisbeth Øvland Telefon kontor E-post: Hjemmeside: 6 Knut Aasen Gunnar Bech Morten Morell Ellen B. Steinsland Kari Nyutstumo Ann Cathrine Andersen Andreas Skjelbred-Knudsen Vegard Witzøe Kjersti Kivle Westergren Gerd Ragnhild Haugaa-Hageland Irene Friestad Gro Bråten Kontakt med skolens ledelse og lærere adresser / tlf.: Se skolens hjemmeside. IT-tjenesten IT-ansvarlig: Ådne Slettebo IT-konsulent: Mats Lunde IT-medarbeider: Anette Seland Sætrum IT-lærlinger: Kirsten Marie Polenz og Tim Runge IT-kontor: Bygg 3, rom 3119 og 3120 Kontakt: / , Rådgivere Skolen har 5 rådgivere, Lillian Aase, Frank Humlekjær, Hilde Stray Jensen, Siren Wullf og Sissel Jacobsen (vikar for Kathrine Lindekleiv). Rådgiverne har kontor i bygg 3, 1. etasje rom 3140, 3141, 3142, 3143 og 3144 (se oppslagstavla utenfor rådgivernes kontorer). Der blir det gitt informasjon om den enkelte rådgivers kontortid samt hvilke grupper de har ansvar for. Rådgiverne er behjelpelig med råd om - valg av fag og fagkombinasjoner - videre studier - valg av yrke - utveksling - individuell veiledning Rådgiverne besøker klassen i løpet av første skoleuke. Ta kontakt med rådgiverne med dine spørsmål. Det understrekes at rådgiverne har taushetsplikt. Les mer på It s learning under rådgiverinformasjon. Helsetjenesten 2014 / 2015 Helsesøster: Imri Leer-Salvesen, Anne Cathrine Bragdø og Venke Bakke. Skolehelsetjenesten har kontorer i bygg 3, andre etasje, rom 3223 og Åpningstider: Se info på It`s learning Helsesøster vil besøke alle Vg1-klassene ved starten av skoleåret. Du er velkommen med det du er opptatt av, og husk vi har taushetsplikt. Team for tilpasset opplæring TO-team Leder: Medl.: Siren Wullf Rådgiverne, helsesøster og PPT, (Ped. psyk. tjeneste) TO-team arbeider for å tilrettelegge opplæringen best mulig for elever som har behov for ekstra oppfølging. Ønsker du kontakt med PPT, snakk med rådgiver på skolen. 7

5 Oversikt over skolens lærere Navn Aabel, Hilde Rebeca Aas, Signe Marit Syvertsen Aase, Lillian Aasen, Sig Tove Aaserød, Odd Helge Aasrum, Maren Lande (Fagarbeider) Aksnes, Odd Alfstad, Harald von Krogh Andersen, Per Strand Andreassen, Odd Gunnar Bakken, Arne Landmark Bates, Helga Belsnes, Luying Wang Berg, Nina Blomgren, Berit Sofie Boysen, Majken Bredland, Floke Breive, Svanhild Brunvand, Anja Bø, Vidar Børrestad, Jarle Bårdsen, Birgitte Vegsgaard Christiansen, Kenneth Christoffersen, Jon Damsgaard, Kjetil Danielsen, Guri Eftevåg, Lina Einstabland, Ellen Siri Ellingsen, Odd Steinar Engebrethsen, Helge Farbrot, Ina Fennefoss, Birthe R. Fjeld, Trond Besse Fosselie, Beate Sofie Fredriksen, Frode Frigstad, Heidi Frikstad, Arnstein Ellefsen Fuglestad, Susanne Gaudestad, Oddvin Grindland, Jon Grundetjern, Marianne Stray Gundersen, Linn Bay Signatur AABHR AASSM AASLI AASSI AASOD AASMA AKSOD ALFHA ANDPE ANDOG BAKAR BATHE BELLU BERNI BLOBE BOYMA BREFL BRESV BRUAN BØVID BØRJA BÅRBI CHRKE CHRJO DAMKJ DANGU EFTLI EINSI ELLOS ENGHE FARIN FENBI FJETR FOSBE FREFR FRIHE FRIAR FUGSU GAUOD GRIJO GRUMA GUNLI Navn Haavaag, Sissel Halvorsen, Tommy Hangeland, Hilde Hannaas, Inger Lise Hannevik, Yngvar Hapnes, Ole Christian Harbo, Erlend Harbo, Trine Einerkjær Haugen, Anette Haugaa, Elin Heimdal, Gunnar Hellerslien, Ann-Christin Henningsen, Anette Herlofsen, Sissel Søllesvik Hervold, Gunn Beate Holmquist, Ceclie Holsen, Isabell Holte, Anne Kristin Holtskog, Bente Holvik, Kari Homme, Hege Andersen Horn, Astri Jortveit Humlekjær, Frank Håkonsen, Mona Skaiaa Jakobsen, Sissel Jensen, Arvid Jensen, Hilde Stray Jensen, Kristin Charlotte Johansen, Sigurd Hagen Johnsen, Marius Jordbrudal, Eva-Maria Jortveit, Eline (Fagarbeider) Jørgensen, Eivind Jørgensen, Karin Jåtun, Line Kalstad, Erlend Kalstø, Marit Kapstad, Lene Haugmoen Kaurin, Ingrid Marie Knudsen, Gabriel Flørenæs Knutsen, Elsa Marit Aandstad Kolstad, Lasse Signatur HAASI HALTO HANHI HANIN HANYN HAPOL HARER HARTR HAUAN NØTEL HEIGU HELAN HENAN HERSI HERGU HOLCE HOLIS HOLAB HOLBE HOLKA HOMHE HORNA HUMFR HÅKMO?? JAKSI JENAR JENHI JENKR JOHSI JOHMA JOREM JOREL JØREI JØRKA JÅTLI KALER KALMA KAPLE KAUIN KNUGA KNUEM KOLLA 8 9

6 Navn Kusano, Såzen Larsen Kyllingstad, Inge Lagarhus, Benedicte Larsen, Christine Lauritsen, Vibeke Lie, Vidar Lindal, Thomas Lindekleiv, Kathrine Loshamn, Einar Kristen Løvgren, Maria Magnus, Andreas Mattingsdal, Morten Midling-Jensen, Mette Mjølund, Tor Arne Mjåland, Anne-Celine Ruel Mjåland, Kjell Moe, Marthe Johanne Mushom, Jan Erik Mydland-Pettersen, Christine Myhre, Unni Drangsholdt Myklebust, Ingrid Karine Syvertsen Myklebust, Sylvi (Fagarbeider) Mæland, Bjørnar Mølland, Linda Gunneklev Neset, Åse Nevestad, Heidi Nordal, Aud Bente Nordskag, Tor Erik Nylund, Håvard Nævestad, Hilde Bech Olsen, Judith Ose, Kristin Ovanger, Siri Ida Pedersen, Harald T. Pedersen, Jørg Inge Stray Pedersen, Sigurd Reibrå, Lars-Christian Reme, Hilde Binnie Prebensen. Helena F Ringereide, Riborg Anna Rislaa, Hege Rosenvold, Jonas Chr. Signatur KUSSL KYLIN LAGBE LARCH LAUVI LIEVI LINTO LINKA LOSEI LØVMA MAGAN MATMO MIDME MJØTO MJÅAN MJÅKJ MOEMA MUSJA MYDCH MYHUN MYKIN MYKSY MÆLBJ MØLLA NESÅS NEVHE NORAU NORTO NYLHÅ NÆVHI OLSJU OSEKR OVASI PEDHA PEDJØ PEDSI REILA REMHI PREHE RINRI RISHE ROSJO Navn Ryen, Jan Erik Rykhus, Geir Kåre Schage, Nina Skadal, Siren Hæstad Skjekkeland, Vidar Skofteland, Åshild Skogseid, Ernst Martin Skraastad, Janne Skretteberg, Rune Smith, Torild Stakkeland, Rigmor Angell Steen, Grete Steinsland, Thore Stendal, Torunn Torblå Stensland, Tor Helge Storberget, Åse Stormyr, Bodil Dale Stray, Tove Linda Strømme, Kristin Sundell, David Svela, Alf Erik Syvertsen, Hege Therese Sørvig, Marit Thomassen, Silje Meenakshi Thorsen, Gunnar Thorsen, Ragnhild (Arbeidsterapeut) Tofteland, Ingve Tveit, Kjetil Tønnessen, Thomas Tønnessen, Tore Sæstad Ugland, Janne Unhammer, Ellen Vaksvik, Sigrun Valborgland, Anita (Abeidsterapeut) Vikeså, Camilla Winther. Svein Waag, Vidar Westersjø, Martin Wulff, Siren Breidalen Zernichow, Anja Glad von Signatur RYEJA RYKGE SCHNI SKASI SKJVI SKOÅS SKOER SKRJA SKRRU SMITO STARA STEGR STEIT STETO STETH STOÅS STOBO STRTO STRKR SUNDA SVEAL SYVHE SØRMA THOSI THOGU THORA TOFIN TVEKJ TØNTH TØNTO UGLJA UNHEL VAKSI VALAN VIKCA WINSV WAAVI WESMA WULSI ZERAN 10 11

7 Bibliotek Velkommen til vårt flotte skolebibliotek! Åpningstider: mandag - torsdag fredag Her finner du: Faglitteratur Skjønnlitteratur DVD filmer Tegneserier Lydbøker Vi tilbyr faglig veiledning og hjelp til informasjonssøk og oppgaveskriving. Vi har også mange gode tips til bra filmer og bøker. Spør oss! Line Berg og Linn Alexandersen Låneregler for lærebøker ved KKG Hver elev får utdelt et sett med lærebøker ved begynnelsen av skoleåret. Du er selv ansvarlig for de lærebøkene du har lånt, og må erstatte disse hvis de blir mistet, stjålet eller ødelagt i løpet av skoleåret. Skriv navnet ditt i boken for å unngå at du bytter bøkene med andre. Leverer du inn et eksemplar som ikke er registrert på deg, regnes dette som en innlevering på den som boken står registrert på, ikke på deg. Alle lærebøker og kalkulator skal leveres inn ved slutten av skoleåret. Hvis du ikke har levert alt du har lånt innen utgangen av juni må du erstatte dem. Dette gjelder selv om du skal ha boken igjen til neste år. Hvis du har mistet en bok må den erstattes før du får en ny. Du kan få tilsendt regning, kjøpe ny bok eller betale kontant på biblioteket. Hvis du finner boken igjen kan du få tilbake pengene mot fremvisning av kvittering. Hvis du har glemt en bok har biblioteket et par eksemplarer av hver lærebok tilgjengelig for dagslån. Kantina Velkommen til vår gode kantine i bygg 1. Her får du kjøpt nysmurte brødskiver og rundstykker, salater, frukt, rundstykker, melkeprodukter, kaffe og te. Vi tilbyr også en varmrett daglig. Åpningstider: mandag, tirsdag og torsdag: kl onsdag og fredag: kl Velkommen til oss! Hilsen Marit, Kjersti, Inger Helene og Helga 12 13

8 3. PRAKTISK INFORMASJON OM SKOLEHVERDAGEN Skoleåret Høsten 2014 Måned Dager Kommentar KARRIERESENTERET I KRISTIANSAND Senteret, som har lokaler på KKG, tilbyr karriereveiledning til voksne/ungdom som ikke befinner seg i utdanningssystemet. Vår region favner kommunene Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen. I tillegg til veiledning og informasjon kan senteret også bidra med vurdering av rett til opplæring for voksne, kartlegging/dokumentasjon av realkompetanse og hjelp med søknader. For mer informasjon, kontakt Gro Bråten (rom 3106), Tlf: eller sjekk ut vår hjemmeside: karrierekristiansand.no E-post: August 12 Skolestart torsdag September 20 Oktober 19 Høstferie uke 40, (t.o.m. fredag 3.10). Sørlandske lærerstevne/planleggingsdag fredag November 20 Desember 15 Siste skoledag før jul fredag Våren 2015 Måned Dager Kommentar Januar 19 Planleggingsdag 5. januar. Skolestart tirsdag Februar 15 Vinterferie uke 9 (f.o.m. man t.o.m. fre ) Mars 20 Påskeferie mandag og tirsdag April 17 Påskeferie t.o.m. mandag 6.4. Planleggingsdag tirsdag 7.4. Mai 18 Fri fredag 1.5., torsdag (Kr.Himmelfartsdag), mandag (2. pinsedag) Juni 15 Siste skoledag fredag 19. juni Sum 190 Foreldresamarbeid I uke 37 - foreldremøter for Vg1. I uke 38 - foreldremøter for Vg2 YF I uke 39 - foreldremøter for Vg2, STUSP og IDR I uke 49 foreldremøter for Vg2 STUSP og IDR Uke Foreldrekonferanser for Vg1 + informasjonsmøter m/rådgiverne Invitasjon til møtene vil bli sendt ut på forhånd

9 Viktige frister 22. august Søknad om fri skoleskyss. Brosjyre deles ut av kontaktlærer. Inntaksbrevet, SMS, og/eller skolekortet fra i fjor kan benyttes som reisebevis til og med september Kroppsøving - legeattest fra de som vet de har plager som medfører stort fravær eller særskilt tilrettelegging. Meldingen leveres kontaktlærer. 15. september Oppmelding til særskilt, ny og utsatt eksamen. Utfylt skjema leveres kontoret i tidsrommet september september Privatister melder seg opp via web: (Du kan ikke melde deg opp som privatist om du er ordinær elev i faget) 17. oktober Søknad om fritak for føring av fravær for elever med kronisk sykdom Jfr. forskrift til Opplæringsloven november Søknad om særskilt tilrettelegging ved heldagsprøver og eksamen. Skjema leveres kontaktlærer. 15. november Søknad lånekassa Ved innlogging bruk MinID. 20. januar Søknad om avslutning av fag. 23. januar Innleveringsfrist for valg av programfag i Vg januar Innleveringsfrist for valg av programfag i Vg2. Valg av valgfrie programfag idrett. 1. februar Privatister melder seg opp via web: (Du kan ikke melde deg opp som privatist om du er ordinær elev i faget) 1. mars Søknadsfrist videregående opplæring. 15. mars Søknadsfrist Lånekassen Informasjonskanaler Informasjonsskjermer. Disse er montert på strategiske steder i skolebygget. Hold deg orientert om meldinger på disse skjermene. It s learning. Elevene må daglig sjekke It s learning. Skolens hjemmeside. Dette er en informasjonskanal som dekker skolens daglige drift, nyheter og hendelser. Informasjonstavler. I 1. etasje i bygg 2 og bygg 3 er det tavler der timeplaner, skriv om eksamen, meldinger fra Lånekassen m.m. henges opp. Alle plakater skal godkjennes og stemples av kontoret før de kan henges på elevtavla! 4. VURDERING Grunnlaget for vurdering i fag er dei samla kompetansemåla i læreplanane for fag slik dei er fastsatt i læreplanverket, jf. 1-1 eller 1-3 Opplæringsloven. Grunnlaget for vurdering i fag er ikke lærebok eller fagtradisjon, men læreplanens kompetansemål. Det innebærer at læreplanen må være kjent for elevene og brukes aktivt i opplæringen. Det er elevenes måloppnåelse i forhold til kompetansemålene som skal vurderes. Elevens innsats og aktivitet i timene bidrar til læring og økt måloppnåelse, men skal ikke i seg selv telle med i vurderingen. Læreren har ansvar for å skaffe et vurderingsgrunnlag som samlet sett omfatter alle kompetansemålene i læreplanen. Prøver alene vil som regel ikke være tilstrekkelig. Læreren må i tillegg jevnlig legge til rette for vurderingssituasjoner der eleven kan få vist sin kompetanse. Eleven har også et selvstendig ansvar for å gi læreren et vurderingsgrunnlag. Bestemmelsene i den reviderte forskriften er enda tydeligere enn før på elevens plikt til å møte opp og delta i opplæringen. Dette innebærer blant annet at eleven skal møte til alle timer og gjøre seg kjent med og forholde seg til kompetansemålene i læreplanene. 15. april Søknadsfrist høyere utdanning. 1. juli Samordna opptak, frist for ettersending av vitnemål

10 Orden Nedsatt ordenskarakter kan gis på følgende grunnlag: Ugyldig fravær. Ikke-dokumentert og ikke akseptabel fraværsgrunn ut fra ordensreglement. Gjentatt forsentkomming til undervisning Dårlig arbeidsinnsats For sen levering/ikke innlevert arbeid Dårlig orden i skriftlig arbeid/arbeidsbøker Uforsvarlig bruk og stell av maskiner og utstyr Ikke bruk av godkjent arbeidstøy, personlig verneutstyr, treningsklær o.l. Dårlig orden på arbeidsplass og i undervisningsrom Skolebøker mangler, glemt utstyr Atferd Nedsatt karakter i atferd kan settes på grunnlag av: Uro i timene og mangel på respekt ved tilsnakk. Grov språkbruk mot medelever eller personale. Mobbing eller dårlig oppførsel overfor andre. Dårlig atferd på skolevei eller på aktiviteter i skolens regi. Røyking, snusing og bruk av andre rusmidler på skolens område. Juks på prøver og annet arbeid som skal vurderes/karaktersettes. PC-bruk som ikke er i tråd med lærers anvisning. Bruk av oversettelsesprogram i fremmedspråk og norsk sidemål under prøver og eksamen er ikke tillatt Andre brudd på skolereglementet. 5. KARAKTERER Det vises til forskrift til opplæringsloven, kap 3 Vurdering/ Karakterskalaen i videregående opplæring går fra 1-6, hvor karakteren 2 eller bedre er bestått. I vurdering i orden og atferd brukes god - nokså god og lite god. Varsling Eleven og foresatte (om eleven er under 18 år) skal varsles skriftlig dersom det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter, IV (Ikke vurdert). På samme måte skal det varsles om det er fare for nedsatt karakter i orden eller atferd. Varselet skal gis uten ugrunnet opphold. Varselet skal gi eleven anledning til å skaffe grunnlag for halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter, eller gi eleven anledning til å forbedre karakteren i orden eller atferd. Etter at eleven har fylt 18 år, skal foresatte ikke varsles

11 6. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKES- KOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER 1 Formål Formålet med reglementet er å bidra til godt samarbeid, trivsel, respekt og medansvar. Et godt arbeids- og læringsmiljø er grunnleggende for god opplæring. Det er viktig å vise respekt og medansvar og unngå eller hindre atferd som har negativ innvirkning på miljøet. Dette gjelder på skolens område, skoleveien og i digitale medier. Reglementet skal fremme god orden og atferd og gode arbeidsvaner, og slik legge til rette for et godt læringsmiljø. Reglementet skal gi bestemmelser om: Elevenes rettigheter og plikter ut over det som omfattes av opplæringsloven med forskrift og forvaltningsloven. Bestemmelser om orden og atferd. Tiltak overfor elever som bryter bestemmelsene, og framgangsmåten ved behandling av slike saker. 2 Virkeområde Reglementet gjelder for alle elever ved skolen og, så langt det passer, også for elever i voksenopplæringen, kurselever og andre deltakere i opplæring i skolens regi. Reglementet gjelder også ved opplæringsformer og aktiviteter som gis under skolens ansvar og regi utenfor skolens område, så langt dette ikke er i strid med lokalgitte/stedlige påbud eller forbud. 3 Elevens plikter a. Elevene plikter å rette seg etter bestemmelser i lov, reglement og instrukser som gjelder til enhver tid. b. Elevene skal møte forberedt til opplæringen og ha med det utstyret opplæringen krever. c. Elevene skal delta aktivt i opplæringen. d. Elevene skal holde seg med lærestoff, materiell og utstyr til eget bruk som skolen ikke holder. e. Skolens eiendom og utstyr skal behandles med forsiktighet. Tyveri, hærverk og skader kan medføre erstatningsansvar, jf. skadeserstatningsloven, og evt. politianmeldes. f. Elever som gjennom sitt arbeid, oppdrag eller verv i forbindelse med videregående opplæring blir kjent med taushetsbelagte opplysninger, har taushetsplikt. 4 Arbeids- og læringsmiljø a. Alle har ansvar for å medvirke til et godt skolemiljø. Plaging, mobbing, vold eller annen krenkende atferd skal ikke forekomme. b. Elever som er vitne til plaging, mobbing, vold eller annen krenkende atferd skal snarest melde dette til en ansatt ved skolen. c. Det er ikke tillatt å bruke skolens internett til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende, eller som er i strid med norsk lov. d. Det er ikke tillatt å forstyrre opplæringen slik at medelevers læringsutbytte reduseres. e. Det er ikke tillatt å røyke eller bruke tobakk/snus i skoletiden. 20 f. Bruk eller oppbevaring av rusmidler er forbudt i skoletiden, også ved ekskursjoner. Det er også forbudt å være påvirket av rusmidler. g. Det er ikke tillatt å ha med seg farlige gjenstander eller våpen på skolens område i skoletiden og ved ekskursjoner, dersom dette ikke brukes i undervisningen. h. Alle skal opptre slik at krav til helse og hygiene ivaretas. i. Elevene skal følge verne- og sikkerhetsregler og bruke det arbeidstøy og verneutstyr som kreves i læreplan eller som er påbudt av arbeidstilsynet, departementet eller skolen. j. Det er ikke tillatt å bruke skolen til å fremme kommersielle interesser overfor medelever uten etter spesiell avtale med rektor. 5 Oppmøte og fravær a. Elevene skal møte presis til opplæringen. b. Dersom en elev blir syk eller av tvingende grunn må forlate opplæringen i løpet av skoledagen, skal han/hun alltid melde fra til kontaktlærer/faglærer eller avdelingsleder. c. Dersom en elev på grunn av sykdom eller av andre årsaker ikke kan møte fram til opplæringen, skal skolen ha beskjed tidligst mulig første fraværsdag. d. Fravær skal kunne dokumenteres. 6 Fusk eller forsøk på fusk a. Dersom en elev blir tatt i fusk eller forsøk på fusk i forbindelse med eksamen eller eksamenslignende prøveformer skal forholdet meldes til rektor og/eller eksamensansvarlig, og behandles etter reglene i lokalt/sentralgitt forskrift/eksamensreglement. b. Det er ikke tillatt å presentere/innlevere tekster, oppgaveløsninger o.l. som er produsert av andre, som elevens eget produkt. 7 Elevenes rettigheter a. Elevene bør, og har rett til, å ta opp med skolen (evt. gjennom elevtillitsvalgte eller elevombudet) forhold som ikke fungerer tilfredsstillende. Saken tas opp med kontaktlærer, som evt. bringer den videre til rektor/avdelingsleder. Eksempel på slike saker kan være: at læreplanene ikke følges at eleven ikke får den hjelp han/hun har krav på mangler ved det utstyr som brukes i undervisningen dårlig fysisk eller psykisk læringsmiljø eller klassemiljø andre brudd på lov og/eller forskrift. b. Elevråd og elevorganisasjoner har adgang til å bruke bestemte oppslagstavler til sitt formål. Brukerne har ansvar for at presseetiske regler blir overholdt, og rektor har overordnet ansvar for at oppslagstavlene ikke benyttes i strid med lover og regler. Alle oppslag skal være stemplet. Utdeling av brosjyrer og annet materiell skal være godkjent av rektor eller avdelingsleder. c. Elevorganisasjonen (EO), og enkeltelever kan, etter avtale med skolens ledelse, drive politisk og organisasjonsmessig arbeid på skolen i og utenom skoletiden. 21

12 8 Kontakt skole-hjem Det skal legges vekt på å skape gode samarbeidsformer mellom skole og hjem. Skolen skal holde kontakt med foresatte til elever som ikke er myndig gjennom hele opplæringsåret. Elev og foreldre/ foresatte til umyndig elev har rett til følgende (forskr. 20-4): varsel om elevens fravær varsel ved fare for manglende vurderingsgrunnlag i fag, orden eller atferd, og ved fare for nedsatt karakter i orden eller atferd informasjon om elevens og foresattes rettigheter etter opplæringsloven og forskrift annen viktig informasjon om eleven. Det forutsettes at elevene selv videreformidler annen aktuell informasjon til foreldre/foresatte. 9 IKT-reglement Bestemmelser som gjelder bruk av IKT-utstyr, og refsingstiltak ved brudd på bestemmelsene, er nedfelt i fylkeskommunens IKT-reglement. 10 Konsekvenser for elever som bryter bestemmelsene Brudd på reglementet vil resultere i reaksjoner mot eleven i form av refsingstiltak, og betraktes som del av vurderingsgrunnlaget ved fastsetting av halvårs- og standpunktkarakter i orden og/eller atferd, jf. forsk Grunnlaget for vurdering i orden er knyttet til om eleven møter forberedt til opplæringen, og til elevens arbeidsvaner og arbeidsinnsats. Grunnlaget for vurdering i atferd er knyttet til hvordan eleven oppfører seg overfor medelever, lærere og andre ansatte i og utenfor opplæringen. Det innebærer bl.a. om eleven viser hensyn og respekt for andre. Bruk av refsingstiltak skal nedtegnes. Tap av elevrettigheter påvirker ikke oppfølgingstjenestens ansvar for eleven. I tillegg til nedsatt ordens- og/eller atferdskarakter, refsingstiltak eller tiltak etter oppl. 3-8 kan følgende være en konsekvens av brudd på reglementet: Begrenset adgang til spesielle aktiviteter ved gjentatte eller alvorlige brudd på regler/retningslinjer for slike aktiviteter. Ved skade og lignende på skolens eiendom, kan eleven bli pålagt å rengjøre/istandsette, evt. å betale erstatning (jf. skadeserstatningsloven). 11 Saksbehandling ved bruk av refsingstiltak Før refsingstiltak blir anvendt, skal eleven ha anledning til muntlig å forklare seg for den som skal ta avgjørelsen. Skolen skal vurdere mulighet for alternative tiltak, for eksempel hjelpetiltak og/eller individuell kontrakt. Rådgiver eller sosialpedagogisk personale skal ha hatt anledning til å uttale seg i forbindelse med refsingstiltak etter oppl Refsingstiltak etter oppl. 3-8 regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og elever har dermed rett til dokumentinnsyn, partsuttalelse og klage på et vedtak i samsvar med bestemmelsene i kapittel IV VI i forvaltningsloven. Eleven har rett til nærmere veiledning om partsrettigheter og framgangsmåte ved klage, og kan kontakte elevombudet i denne forbindelsen. Klageinstans for vedtak om tap av rett til videregående opplæring er Fylkesmannens utdanningskontor. For øvrige vedtak er fylkeskommunen klageinstans. Generelle refsingstiltak: a. Påtale fra tilsatte ved skolen. b. Utelukking fra opplæringen for resten av arbeidsøkta etter avgjørelse av faglærer. c. Utelukking fra skolen for resten av skoledagen etter avgjørelse av rektor/avdelingsleder. Refsingstiltak etter oppl. 3-8: Ved alvorlige brudd på ordensreglementet, eller dersom negative forhold ikke bedrer seg etter refsingstiltak kan rektor gi bortvisning i inntil fem dager. Ved særlig alvorlige og gjentatte overtredelsen kan utdanningssjefen bortvise eleven for resten av skoleåret. Ved brudd på ordensreglementets 4a om mobbing eller annen krenkende atferd skal skolen, i tillegg til refsingstiltak iverksette forebyggende sanksjoner

13 7. IT- REGLEMENT FOR KKG Alle elever og ansatte får tildelt brukerkonto på KKGs nettverk. Kontoen er personlig og skal ikke lånes ut til andre. Hvis brukeren vet, eller får mistanke om, at passordet likevel er blitt kjent for uvedkommende, plikter brukeren umiddelbart å endre passordet. 1. Hvis hærverk spores til en bestemt brukerkonto, kan vedkommende som eier brukerkontoen bli holdt ansvarlig for hærverket, uavhengig av hvem som har brukt den. 2. Alle får tildelt egen e-postadresse på vaf.no / elev.vaf.no og konto i It s learning. Det forventes at e-posten og it s learning sjekkes alle skoledager for meldinger og oppslag. Det er link til dette fra kkg.vgs.no. 3. Det skal hovedsakelig lagres på hjemmeområdet (H:) og på aktuelle nettverkssteder. Lagring utenfor hjemmeområdet blir det ikke tatt sikkerhetskopi av. 4. Feil på utstyr (datamaskiner, skrivere, og lignende), programvare og nettverk meldes så fort som mulig til IT. 5. Brukere skal ikke benytte IT-anlegget til å foreta handling som er i strid med norsk lov. Eksempler på dette kan være: Ærekrenkelser, diskriminerende uttalelser, krenke privatlivets fred, formidle pornografi eller taushetsbelagte opplysninger. Usømmelig eller ulovlig virksomhet medfører utestengning. 6. Ved brudd på IT-reglementet vil brukerkontoen stenges umiddelbart, og det vil være konsekvenser for å få åpnet kontoen igjen. Brudd på IT-reglementet kan også påvirke atferdskarakteren. 7. Ved ulovlig programvareinstallasjon, hærverk på maskinvare eller andre grove brudd kan det komme et erstatningskrav. 8. Bruker forplikter seg til å holde seg orientert om, og følge det til enhver tid gjeldende IT-reglement. 9. Brudd på reglene vil føre til reaksjoner og kan føre til at tilgjengeligheten og muligheten til å bruke datautstyret og nettverket blir redusert for hele grupper. 10. For bærbare elev-pc-er gjelder i tillegg Bærbar elev-pc-tillegg til IT-reglement for KKG. BRANNINSTRUKS Dersom du oppdager brann: Varsle andre (trykk inn en manuell brannmelder og bruk stemmen) Evakuer bygget. Dersom brannalarmen går: Lukk vinduer. Evakuer bygget umiddelbart i samlet klasse sammen med lærer. Sistemann lukker døra. Er det for mye røyk i rømningsveien, bli i klasserommet og vent på hjelp. Bruk korteste vei ut. Heis må ikke benyttes. Gå klassevis til samlingsplass på plenen, vist som grønn sone nedenfor. Gi plass for utrykningskjøretøy ved alle innganger. Stå klassevis sammen med din lærer

14 8. ANNET ID kort og skolefotografering. Skolen vil arrangere fotografering i uke 34. Det blir tatt klassebilder og portrettfoto. Alle elevene må ha nytt ID-kort skoleåret 2013/14. Bok- og PC-skap kan lånes. Henv. servicetorget For PC-skap betales depositum kr 100,- ved utlevering av nøkkel. Skolen kan dessverre ikke ta ansvar ved tyveri. Skapene må tømmes ved skoleåret slutt. Kopiering. Kopimaskin står ved IT-avdelingen og i 1. etg. bygg 2. Wenneslandsamlingen. Mange av bildene du kan se i skolebygget er hentet fra denne samlingen, gitt til Katedralskolen av tidligere elev Reidar Wennesland. Du kan lese mer om samlingen på skolens hjemmeside. Boksamlingen. Ta turen til underetasjen i bygg 3, og se den unike boksamlingen. Samlingen, som er på bind, representerer femhundre års bokhistorie. Den eldste boka i samlingen er Lucans «Pharsalia» trykt i Venezia i 1492 en skildring på latin av borgerkrigen mellom Caesar og Pompeius. Idun teater. Elevene styrer flere aktiviteter selv: Idun, Idun teater og skolelaget. Som elev ved KKG er du hjertelig velkommen til å bli medlem av Idun. Møt opp på Jammen. «Jammen». Er du interessert i å synge, spille eller bare lytte møt frem på jammen, onsdag i midttimen på dramarommet i underetasjen i bygg 2. Politisk kvarter. Elevene presenterer selv aktuelle samfunnsfaglige tema i auditoriet på torsdager. Vil du holde innlegg, kontakt samfunnsfaglæreren din eller fagutvikler Linn Bay Gundersen. Skoleavis. Elevene kan ta initiativ til å lage egen skoleavis. Kontakt rektor. For videre informasjon om dette og andre interessante prosjekter se skolens hjemmeside og It s learning. 26

15 KRISTIANSAND KATEDRALSKOLE GIMLE Postmottak Boks 517, Lund 4605 KRISTIANSAND Besøksadresse: Jegersbergveien 1 E-post: Hjemmeside:

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER 1 av 5 SEKSJON FOR PEDAGOGISK UTVIKLING Saksbehandler: Åse Holthe Vår dato Vår referanse 13.03.2013 13/01926-1 : ---, B32, &00 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER

Detaljer

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR PLAN OG UTVIKLING 15.08.2016 13/01926-25 : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR PLAN OG UTVIKLING 15.08.2016 13/01926-25 : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Søgne videregående skole Saksbehandler: Kari Brunvatne Kleivset FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Søgne videregående skole Saksbehandler: Kari Brunvatne Kleivset FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Søgne videregående skole Saksbehandler: Kari Brunvatne Kleivset 1 av 5 Vår dato Vår referanse 21.12.2016 16/07277-2 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

Vår ref.: 16/ Deres ref.: Dato: Forskrift om Ordensreglement FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER

Vår ref.: 16/ Deres ref.: Dato: Forskrift om Ordensreglement FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER Vår ref.: 16/07277-3 Deres ref.: Dato: 04.09.2017 KLIKK ELLER TRYKK HER FOR Å SKRIVE INN TEKST. Forskrift om Ordensreglement FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER Forskrift om

Detaljer

Info skoleåret 2013 / 2014

Info skoleåret 2013 / 2014 Info skoleåret 2013 / 2014 der du vokser som menneske Layout og trykk: 07 Sør AS Foto: Marit Kvaale Innhold Rektors hilsen... 4 1. Tilbudsstruktur... 5 2. Viktige tjenester ved KKG... 6 Skolens ledelse

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Forskriften

Detaljer

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.3 P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Håkon Figenschou Versjon: 2.00 Gjelder fra: 12.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringsloven av. 17.07.98 nr.61 av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 3-7. Endret 16.06.2006. Reglene i dette

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer, senest

Detaljer

NAMSSKOGAN SKOLE Namsskogan Tlf

NAMSSKOGAN SKOLE Namsskogan Tlf ORDENSREGLEMENT SKOLENE I NAMSSKOGAN Reglementet tar utgangspunkt i lov om grunnskolen og den videregående opplæringen av 17. juli 1998 (heretter kalt opplæringsloven) med forskrifter av 23. juni 2006

Detaljer

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi.

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1.

Detaljer

Foreldrecafé for minoritetsspråklige foresatte. Mål: Styrke samarbeidet mellom skolene i Flaktveit og minoritetsspråklige foresatte.

Foreldrecafé for minoritetsspråklige foresatte. Mål: Styrke samarbeidet mellom skolene i Flaktveit og minoritetsspråklige foresatte. Foreldrecafé for minoritetsspråklige foresatte Mål: Styrke samarbeidet mellom skolene i Flaktveit og minoritetsspråklige foresatte. Kveldens program Mål for denne kvelden: Bli kjent med de forventninger

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Reglementet er i tråd med forskrift om

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR RE VIDEREGÅENDE

ORDENSREGLEMENT FOR RE VIDEREGÅENDE KVALITETSSYSTEM Område: Kvalitet Kapittel: 06.02 Dokument nr: 05 Organisasjonsnivå: Re videregående skole Dokumentnavn: Ordensreglement Godkjent dato: Godkjent av: 01.06.11 Rektor Dokumentreferanser: http://www.vfk.no/qmplus/avd_for_utdanning/kvalitet/reglementer/06_01_03%20ordensreg

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Hjemmel: Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Ordensreglene er vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN

STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN NB! Les gjennom reglementet, skriv under og lever svarslippen på siste side til kontaktlærer. STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN VEDTATT AV STYRET FOR FAGSKOLEUTDANNINGA PÅ NORDMØRE OG ROMSDAL

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innholdsfortegnelse 1 Formål...

Detaljer

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler ID UTS.F.2.1 Versjon 1.02 Gyldig fra 29.07.2014 Forfatter Bjørn Isachsen Verifisert Høringsrunde Utdanningssektoren, UNG og elevorganisasjonene Godkjent

Detaljer

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7,

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Kilde: Google bilder Avdeling oppvekst Revidert september 2014 INNLEDNING I rammeplan for barnehager, kap. 5.1 heter det: Barnehagen skal, i samarbeid

Detaljer

Vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemnda i Trøndelag, juni Gjeldende fra 1. august 2017.

Vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemnda i Trøndelag, juni Gjeldende fra 1. august 2017. Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Ordensreglement for Skjetlein videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi.

Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1.

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort.

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Friskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Ordensreglementet er vedtatt

Detaljer

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden:

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden: Ordensreglementet Ordensreglement for elever i grunnskolen i Narvik Kommune. Reglementet er gitt med hjemmel i Opplæringslova jf. opplæringsloven 2-9. Reglementet gjelder fra høsten 2015. Kapittel 1. Formål

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2016/2017 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 18.08.2016. Vedtatt i SU 10.05.16. Til elever, foresatte

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune.

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Fastsatt av Tinn kommunestyre med hjemmel 9A-10 og 9 A-11* i Lov 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova),

Detaljer

Samspill mellom bygg og læringsutbytte

Samspill mellom bygg og læringsutbytte Overskrift Tekst Samspill mellom bygg og læringsutbytte Banning and Canard (1986); Among the many methods employed to foster student development, the use of the physical environment is perhaps the least

Detaljer

Skolereglement ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG

Skolereglement ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Skolereglement ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Ordensreglement REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Fastsatt med hjemmel i privatskolelova 3-9 første ledd. (Vedtatt av skolestyret for Nordborg juni 2011) FORMÅL Formålet med reglementet

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune Vedtatt av Rådmannen august 2015 1 Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Vadsø kommune Hjemmel: Fastsatt av rådmannen med

Detaljer

Mortensnes skolebibliotek Veien til god informasjonskompetanse «Fra plan til praksis» 2011 / Prosjektledelse: Åse, Ellinor og Jon-Halvdan

Mortensnes skolebibliotek Veien til god informasjonskompetanse «Fra plan til praksis» 2011 / Prosjektledelse: Åse, Ellinor og Jon-Halvdan Mortensnes skolebibliotek Veien til god informasjonskompetanse «Fra plan til praksis» 2011 / 2013 Prosjektledelse: Åse, Ellinor og Jon-Halvdan Mortensnes skole - en skole for trygghet, læring og vekst

Detaljer

ORDENSREGLEMENT VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORDLAND FYLKE

ORDENSREGLEMENT VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORDLAND FYLKE ORDENSREGLEMENT VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORDLAND FYLKE Ordensreglementet er ei forskrift fastsatt med hjemmel i Opplæringslova 3-7 og 3-8 samt Forskrift til Opplæringslova 3-6 (1 august

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.08.2017 2 Innhold Kapittel 1. Formål og virkeområde...3 1-1. Formål...3 1-2. Virkeområde...3 Kapittel 2. Elevenes

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglement Skien vg skole 2013 2014 Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel Odda ungdomsskole - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel SKOLEÅRET 2008/ 2009 Reglementet skal fremme samarbeid, trivsel, medansvar og

Detaljer

Den norske grunnskolen. Roy Wiken

Den norske grunnskolen. Roy Wiken Den norske grunnskolen Roy Wiken Roy Wiken Rådgiver Rektor inspektør Lærer Grunnskolen Grunnskolen 1.-10. trinn VGS 1-3 1.- 4. trinn 5.- 7. trinn 8.- 10. trinn VG1 VG3 6 år 16 år 16 år 19 år Hvordan vil

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet gjelder fra skoleåret 2011-2012. Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Hva står i loven? Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Hva står i loven? Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Hva står i loven? 1 Regelverk Utviklingsarbeid KVALITETSUTVIKLING 2 Hva er tilsyn? Lovlighetskontroll Dypdykk i en/noen bestemmelser Fra paragraf til rettslige krav Å undersøke praksis Tilsyn eller veiledning?

Detaljer

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark Styringsdokument 2A/2010 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Ordensreglementet som er laget vil nå gjelde uavkortet for alle

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2017/2018 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 17.08.2017. Vedtatt i SU 14.06.17. Til elever, foresatte

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

"Kvalitet og effektivitet i det sakkyndige arbeidet - en oppnåelig kombinasjon?

Kvalitet og effektivitet i det sakkyndige arbeidet - en oppnåelig kombinasjon? Avdeling for PPT og spesialskoler "Kvalitet og effektivitet i det sakkyndige arbeidet - en oppnåelig kombinasjon? Walter Frøyen Oslo Oslo er fylke og Oslo er kommune Vugge til grav 188 opplæringssteder

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

PROFESJONELL - ENGASJERENDE - INKLUDERENDE

PROFESJONELL - ENGASJERENDE - INKLUDERENDE Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo voksenopplæring Helsfyr Ordensreglement Oslo VO Helsfyr er et opplæringssted hvor elevens læring og utvikling står i sentrum. Vi skal være profesjonelle, inkluderende

Detaljer

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014 Trondheim Katedralskole August 2014 Informasjon til alle - skolestart 2014 Dette skrivet inneholder informasjon om viktige søknadsfrister skoleåret 2014/15 samt ulike påminnelser og presiseringer alle

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15 Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

"Computers are like bicycles for the mind." Steve Jobs

Computers are like bicycles for the mind. Steve Jobs "Computers are like bicycles for the mind." Steve Jobs "Se mot Randaberg!" Læringsledelse i teknologirike læringsmiljø. Det er så mange fristelser og så mye en har lyst til å sjekke ut. Sånn som VG. Man

Detaljer

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 09.12.2015 Retten til vurdering Elever i offentlige grunn- og

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14 Onsdag 14. august Skien vgs Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring Fullført = karakter er gitt (IV, 1 6) Karakterene IV og 1 =

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Nyhetsbrev skoleåret 2016-17, nr.1 Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Til elever, foresatte og ansatte! Velkommen til nytt skoleår! Vi gleder oss til å starte opp nytt skoleår med 245 elever fra 1.-10.trinn.

Detaljer

REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED BUGÅRDEN UNGDOMSSKOLE

REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED BUGÅRDEN UNGDOMSSKOLE REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED BUGÅRDEN UNGDOMSSKOLE Hjemmel: Rektor er gjennom «Forskrift om felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Sandefjord kommune» 2 delegert myndighet til å

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2013/2014 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Rektors hilsen Velkommen til skolestart! Et nytt skoleår står for døren, og du som er elev har alle muligheter foran deg. Hvilke

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Vestbygda ungdomsskole ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra

Detaljer

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 ENDRING AV 2.2.1 I ORDENSREGLEMENT I DEN OFFENTLIGE GRUNNSKOLEN

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1. Formål Ordensreglementet skal bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for elevene og til utviklingen av deres sosiale ferdigheter. Ordensreglementet har

Detaljer

Velkommen til Foreldremøte

Velkommen til Foreldremøte Velkommen til Foreldremøte 13. september 2016 Vg1 og Vg2 Danielsen Videregående Skole 2016-2017 Skolen der unge mennesker blomstrer - i faglig utvikling, i personlig utfoldelse og i møte med Guds kjærlighet

Detaljer

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Grønnåsen skole Prestmarkveien 163, 8074 Bodø Tlf. 75556560 Hjemmeside: http://www.minskole.no/gronnasen Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer):

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): SØKNAD ELEVPLASS Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): Det søkes om opptak i klasse: Fra (dato/år): Av pedagogiske og praktiske årsaker blir det ikke mulig å

Detaljer

REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE Hjemmel: Rektor er gjennom «Forskrift om felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Sandefjord kommune» 2 delegert myndighet til

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Agenda Informasjon om skolen visjon og verdier Informasjon om VG2 trinnet Reglementsendringer Fraværsføring Tett på tiltak Eksamensinformasjon

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

ORDENSREGLER FOR STEINERSKOLEN I ARENDAL

ORDENSREGLER FOR STEINERSKOLEN I ARENDAL ORDENSREGLER FOR STEINERSKOLEN I ARENDAL KAPITTEL 1 INNLEDNING Skolen er en arbeidsplass for mange mennesker. Sammen har vi ansvar for hvordan vi har det på skolen. Dersom hver enkelt gjør sitt beste,

Detaljer

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Vedtatt i BUK 15.06.16 Hjemmel Utvalg for barn, unge og kultur har i møte 16.06.16, med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 om grunnskolen

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2016-2017 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra skolen og andre arrangementer

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet er godkjent av opplæringsutvalget i møte den 07.06.2011. Ordensreglementet er revidert og godkjent av utvalget for oppvekst, helse og

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11 Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11 Referat fra møte i SAMARBEIDSUTVALGET Dato og tid Tirsdag 5.4.2011 Kl. 19:30 Lurahammaren ungdomsskole Sted: Til stede: Ikke til stede: Sendes til:

Detaljer

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune 2015- Aust Agder Fylkeskommune 2016 Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. 1 SKOLEREGLER Alle elever bidrar til et trygt og godt klasse- og læringsmiljø.

Detaljer

FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET

FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET FORELDRE/ FORESATTE: VELKOMMEN TIL UNGDOMSTRINNET Tema i dag: Informasjon om ungdomstrinnet Fravær Utdanningsvalg nytt fag Valgfag Karakterer Regler/ konsekvenser Fremmedspråk Grupper/ kontaktlærer INFORMASJON

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 13.mai kl.09.00 i avd. Fritidsparken og i avd. Klosterskogen Eksamensplanen

Detaljer

Informasjonsmøte Vg3. Tirsdag 29. april 2014

Informasjonsmøte Vg3. Tirsdag 29. april 2014 Informasjonsmøte Vg3 Tirsdag 29. april 2014 HVORFOR FORELDREMØTE? Russetid og avgangseksamen Fravær og standpunktkarakterer Eksamen hjelpemidler og forberedelsestid Hva skjer på skolen fram mot sommeren?

Detaljer

Velkommen til Hommelvik skole

Velkommen til Hommelvik skole Velkommen til Hommelvik skole «Hommelvik skole, et godt sted å lære og et trygt sted å være». Agenda: Info fra skolen Info fra SFO Info fra FAU Presentasjon: Kontaktlærere 1. trinn 2017-2018: Sigvor Sterri

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I OPPEGÅRD

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I OPPEGÅRD FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I OPPEGÅRD Vedtatt av kommunestyret, 25.9.2017-17/3469 Vedtatt av kommunestyret, 25.9.2017-17/3469 med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring

Detaljer

Info skoleåret 2016 / 2017

Info skoleåret 2016 / 2017 Info skoleåret 2016 / 2017 der du vokser som menneske Layout og trykk: 07 Media Foto: Marit Kvaale SKOLENS VERDIER kunnskap KULTUR glede Hva betyr disse ordene for deg? der du vokser som menneske Skolens

Detaljer

Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid

Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid 2016-17 Betydningen av et godt skole-hjemsamarbeid Til elever og foresatte! Vi arbeider og skal arbeide kontinuerlig for at våre elever skal oppnå et best mulig læringsutbytte og for at flest mulig består.

Detaljer

STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE. Skolereglement

STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE. Skolereglement STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE Skolereglement Skolereglement for de videregående skolene i Hedmark Fylkeskommunal forskrift Dette reglementet er en forskrift fastsatt med hjemmel

Detaljer

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 13.11.2015 Retten til vurdering Elever i grunn- og videregående

Detaljer