P /2011 Opphavsrett 2011, SonoSite, Inc. Med enerett 0086

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P15207-01 10/2011 Opphavsrett 2011, SonoSite, Inc. Med enerett 0086"

Transkript

1 BRUKERHÅNDBOK

2 SonoSite, Inc th Drive SE Bothell, WA USA Tlf.: eller Faks: SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury Way Hitchin Herts SG4 0AP Storbritannia Tlf.: Faks: Forsiktig! Føderale lover i USA krever at dette utstyret bare selges av lege eller etter rekvisisjon fra lege. Edge, SiteLink, SonoCalc, SonoHD2, SonoMB, SonoMBe, SonoSite og SonoSite-logoen er registrerte varemerker (i noen jurisdiksjoner) og uregistrerte varemerker som tilhører SonoSite, Inc. DICOM er et registrert varemerke tilhørende National Electrical Manufacturers Association for sine standardpublikasjoner relatert til digital kommunikasjon av medisinsk informasjon. Produktnavn som ikke tilhører SonoSite, kan være varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. SonoSite ultralydsystem(er) som omtales i dette dokumentet, kan være dekket av én eller flere av følgende amerikanske patenter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , D456509, D461895, D509900, D538432, D544962, D558351, D559390, D591423, D592750, D592760, D625014, D samt følgende tilsvarende patenter i utlandet: AU727381, AU730822, CA , CA , CA , CN ZL , CN ZL , CN ZL , CN ZL , DE , DE , DE , DE , DE , DE , DE , FR , FR , FR , FR , FR , FR , GB , GB , GB , GB , GB , GB , IT , IT , IT , IT , KR528102, KR532359, NO326202, NO326814, NZ542968, RCD , SP , SP , SP Patenter er patentanmeldt. P /2011 Opphavsrett 2011, SonoSite, Inc. Med enerett 0086 ii

3 Innhold Innledning Konvensjoner, symboler og begreper...vii Kundekommentarer...vii Kapittel 1: Slik kommer du i gang Om systemet...1 Klargjøring av systemet...2 Innsetting eller uttak av batteriet...2 Bruk av vekselstrøm og lading av batteriet...3 Av- og påslåing av systemet...3 Tilkobling av transdusere...3 Innsetting og uttak av USB-lagringsenheter...4 Kontrollelementer for systemet...6 Skjermoppsett...8 Kommentar og tekst...9 Generell bruk...10 Styreplate og markør...10 Skjermkontroller...10 Klargjøring av transdusere...11 Øvelsesvideoer...11 Beregnet bruk...12 Kapittel 2: Systemoppsett Visning av oppsettsidene...15 Gjenoppretting av standardinnstillinger...15 Oppsettside for A & B-tast, fotbryter...15 Administrasjonsoppsett...15 Sikkerhetsinnstillinger...16 Brukeroppsett...16 Eksport og import av brukerkontoer...17 Eksport og sletting av hendelsesloggen...17 Innlogging som bruker...18 Valg av sikret passord...18 Oppsett av kommentarer...18 Oppsett av lydsignal, batteri...19 Oppsett av hjerteberegninger...19 Tilkoblingsoppsett...19 Oppsett av dato og klokkeslett...20 Oppsett av skjerminformasjon...20 Oppsett av IMT-beregninger...20 Oppsett av nettverksstatus...21 Oppsett av OB-beregninger...21 iii

4 Oppsett av OB-spesialmålinger...21 Oppsett av OB-spesialtabeller...22 Oppsett av forhåndsinnstillinger...23 Oppsett av systeminformasjon...23 Oppsett av USB-enheter...23 Begrensninger for JPEG-format...24 Kapittel 3: Avbildning Avbildningsmodi D-avbildning...25 M-modusavbildning...26 CPD- og fargedoppleravbildning...27 PW- og CW-doppleravbildning...28 Justering av dybde og forsterkning...30 Frysing, visning av rammer og zooming...31 Nålevisualisering...31 Om MBe...31 Nålespiss og -vinkel...32 MBe-underkontroller...33 Ytterligere anbefalinger...33 Avbildningsmodi og undersøkelser som er tilgjengelige avhengig av transduser...33 Legge til merknader til bilder...36 Skjema for pasientinformasjon...37 Bilder og klipp...38 Lagring av bilder og klipp...38 Gjennomgang av pasientundersøkelser...40 Utskrift, eksport, og sletting av bilder og klipp...41 EKG-overvåking...42 Kapittel 4: Målinger og beregninger Målinger...45 Bruk av målepunkter D-målinger...46 Målinger i M-modus...47 Dopplermålinger...47 Generelle beregninger...49 Beregningsmeny...49 Utføring og lagring av målinger i beregninger...49 Vise, gjenta og slette lagrede målinger i beregninger...50 EMED-beregninger...50 Reduksjonsberegninger i prosent...51 Volumberegninger...52 Volumstrømberegning...53 iv

5 Undersøkelsesbaserte beregninger...55 Kardiologiske beregninger...55 Gynekologiske (gyn) beregninger...65 IMT-beregninger...66 OB-beregninger...69 Beregninger for små kroppsdeler...72 Transkraniale doppler- og orbitalberegninger...73 Vaskulære beregninger...75 Pasientrapport...76 Vaskulære og kardiologiske pasientrapporter...76 TCD-pasientrapport...77 OB-pasientrapport...77 EMED- og MSK-arbeidsark...78 Kapittel 5: Målereferanser Målingsnøyaktighet...79 Kilder for målefeil...81 Målingspubliseringer og terminologi...81 Hjertereferanser...81 Obstetriske referanser...86 Tabeller over fosteralder...86 Tabeller for vekstanalyse...88 Ratioutregninger...89 Generelle referanser...90 Kapittel 6: Feilsøking og vedlikehold Feilsøking...93 Programvarelisens...94 Vedlikehold...95 Rengjøring og desinfisering...95 Rengjøring og desinfisering av ultralydsystemet...95 Rengjøring og desinfisering av transdusere...96 Rengjøring og desinfisering av batteriet...98 Rengjøring av fotbryteren...98 Rengjøring og desinfisering av EKG-kabler...98 Kapittel 7: Sikkerhet Ergonomisk sikkerhet...99 Plasser systemet Plasser deg selv Ta pauser, beveg deg og varier aktivitetene Elektrisk sikkerhet Klassifisering av elektrisk sikkerhet Utstyrssikkerhet Batterisikkerhet Klinisk sikkerhet v

6 Farlige materialer Elektromagnetisk kompatibilitet Elektrostatisk utladning Avstand Kompatibelt tilbehør og eksterne enheter Veiledning og produsenterklæring Merkesymboler Spesifikasjoner Dimensjoner Grenseverdier for temperatur, luftfuktighet og lufttrykk Elektriske spesifikasjoner Batterispesifikasjoner Standarder Elektriske sikkerhetsstandarder Klassifisering av EMC-standarder Akustiske standarder Standarder for biokompatibilitet Standarder for flytransportert utstyr DICOM-standard HIPAA-standard Kapittel 8: Akustisk utgang ALARA-prinsipp Bruk av ALARA-prinsippet Direkte kontroller Indirekte kontroller Mottakerkontroller Akustiske artefakter Retningslinjer for å redusere MI og TI Utdatavisning Nøyaktighet av utdatavisning av MI og TI Faktorer som bidrar til usikker visning Relaterte retningslinjer Transduserens overflatetemperatur øker Måling av akustisk utdata Intensitet for in situ, underbelastning og vannverdi Vevsmodeller og utstyrskartlegging Tabell for akustiske utdata Termer som brukes i tabellene for akustisk utdata Presisjon og uvisshet for akustisk måling Ordliste Begreper Forkortelser Stikkordregister vi

7 Innledning Denne brukerhåndboken for ultralydsystemet Edge gir informasjon om klargjøring og bruk av Edge -ultralydsystemet og om rengjøring og desinfisering av systemet og transduserne. Brukerhåndboken inneholder også henvisninger med hensyn til beregninger, systemspesifikasjoner, sikkerhet og akustisk effekt. Brukerhåndboken er beregnet på lesere som har kjennskap til ultralydteknikker, som har fått opplæring i sonografi og som har klinisk praksis. Du må ha gjennomgått en slik opplæring før du bruker systemet. Mer informasjon om bruk av tilbehør og tilleggsutstyr finnes i SonoSites brukerhåndbok. Mer informasjon om tilleggutstyr finnes i produsentens bruksanvisning. Konvensjoner, symboler og begreper Brukerhåndboken følger disse konvensjonene: ADVARSEL beskriver forholdsregler nødvendige for å avverge personskade eller tap av liv. Forsiktig beskriver forholdsregler nødvendige for å beskytte produktene. De nummererte trinnene i prosedyrene må utføres i riktig rekkefølge. Elementer i punktlister trenger ikke utføres i en bestemt rekkefølge. Ett-trinnsprosedyrer begynner med. Symboler og begreper som brukes i systemet og transduseren, forklares i Kapittel 1, Kapittel 6, Kapittel 7 og Ordliste. Kundekommentarer Vi oppfordrer alle kunder til å stille spørsmål og gi kommentarer. SonoSite er interessert i tilbakemeldinger om systemet og brukerhåndboken. Ta kontakt med SonoSite på i USA. Hvis du befinner deg utenfor USA, kan du kontakte den lokale SonoSite-representanten. Du kan også sende en e-post til SonoSite på følgende adresse: Hvis du ønsker teknisk støtte, ta kontakt med SonoSite på følgende måte: Teknisk støtte hos SonoSite Telefon (USA eller Canada): Telefon (utenfor USA og Canada): Eller ta kontakt med din lokale representant. Faks: E-post: Nettsted: Europe Service Center: +44-(0) Innledning vii

8 viii Kundekommentarer

9 Kapittel 1: Slik kommer du i gang Om systemet Edge ultralydsystem er en bærbar, programvarestyrt enhet som bruker en heldigital arkitektur. Systemet har flere konfigurasjoner og funksjonssett som brukes til å innhente og vise høyoppløselige ultralydbilder i sanntid: Hvilke funksjoner som er tilgjengelige i systemet, avhenger av systemkonfigurasjon, transduser og undersøkelsestype. Det kreves en lisensnøkkel for å aktivere programvaren. Se Programvarelisens på side 94. Av og til kan det være nødvendig å oppdatere programvaren. SonoSite har en USB-enhet som inneholder programvaren. Én USB-enhet kan brukes til å oppdatere flere systemer Figur 2 Kontakter på baksiden av systemet: (1) likestrømskontakt, (2) batteri, (3) I/O-kontakt og (4) EkG-kontakt Grunnleggende trinn for bruk 1 Koble til en transduser. 2 Slå på systemet. (En beskrivelse av strømbryterens plassering finnes under Kontrollelementer for systemet på side 6.) Slik kommer du i gang 3 3 Trykk på tasten PATIENT (pasient), og fyll ut skjemaet for pasientinformasjon. 4 Trykk på en tast for avbildningsmodus: 2D, MMODE (M-modus), COLOR (farge) eller DOPPLER Figur 1 Funksjoner på forsiden av systemet: (1) kontrollpanel, (2) vekselstrømindikator, (3) skjerm, (4) USB-porter, (5) håndtak Kapittel 1: Slik kommer du i gang 1

10 Klargjøring av systemet Innsetting eller uttak av batteriet ADVARSEL: ADVARSEL: Kontroller at batteriet ikke lekker før du installerer det slik at du unngår skader på brukeren og ultralydsystemet. For å hindre at data går tapt, og for å sikre at systemet slås av på en trygg måte, må du alltid sørge for at det er batteri i systemet. Se også Batterisikkerhet på side 105. Slik setter du inn batteriet 1 Koble strømmen fra ultralydsystemet. 2 Fjern systemet fra minidokken (hvis installert) og snu det opp ned. 3 Sett batteriet inn i batterirommet, litt på skrå. Se Figur 3. 4 Skyv batteriet forover til det låses på plass. 5 Skyv de to låsehendlene utover for å feste batteriet. Figur 3 Batteriet settes inn Slik tar du ut batteriet 1 Koble strømmen fra ultralydsystemet. 2 Fjern systemet fra minidokken (hvis installert) og snu det opp ned. 3 Løft opp de to låsehendlene. 4 Skyv batteriet bakover. 5 Løft batteriet ut av batterirommet. 2 Klargjøring av systemet

11 Bruk av vekselstrøm og lading av batteriet Batteriet lades når systemet er koblet til strømforsyningen (vekselstrøm). Et batteri som er ladet helt ut, kan lades opp igjen på mindre enn fem timer. Systemet kan kjøres på vekselstrøm og lade batteriet dersom vekselstrømmen er direkte koblet til systemet, til en minidokk eller til et dokkingsystem. Systemet kan kjøres på batteri i opptil to timer, avhengig av avbildningsmodus og lysstyrken på skjermen. Når systemet kjøres på batteri, er det mulig at systemet ikke kan startes på nytt hvis batterinivået er lavt. Koble systemet til nettstrøm for å fortsette. ADVARSEL: Utstyret skal kobles til en senter-tappet, enfaset tilførselskrets ved bruk i USA med 240 V spenningssystem. Av- og påslåing av systemet Forsiktig! Bruk ikke systemet dersom det kommer opp en feilmelding på skjermen. Skriv ned feilkoden og slå av systemet. Kontakt den lokale SonoSite-forhandleren. Slik slår du systemet av eller på Trykk på strømbryteren. (Se Kontrollelementer for systemet på side 6.) Slik vekker du opp systemet For å spare på batteriet mens systemet er påslått, går systemet inn i hvilemodus hvis lokket er igjen, eller hvis systemet har stått urørt i en forhåndsinnstilt periode. Informasjon om tidsforsinkelse for hvilemodus finnes under Oppsett av lydsignal, batteri på side 19. Trykk på en tast, trykk på styreflaten eller åpne lokket. Slik kommer du i gang Forsiktig! Kontroller at sykehusets strømforsyning samsvarer med utstyrets spenningsområde. Se Elektriske spesifikasjoner på side 123. Slik bruker du maskinen med vekselstrøm 1 Koble likestrømkabelen fra strømforsyningen til tilførselskontakten på systemet. Se Figur 2 på side 1. Dytt kabelen godt inn for å koble til. 2 Koble vekselstrømskabelen til et strømuttak og til et uttak godkjent for sykehusbruk. Tilkobling av transdusere ADVARSEL: Forsiktig! For å unngå pasientskade må ikke kontakten plasseres på pasienten. Bruk ultralydsystemet i dokkingsystemet på et plant, hardt underlag slik at det går en luftstrøm forbi kontakten. Ikke la fremmedlegemer trenge inn i transduserkoblingen. Dette kan ødelegge den. Slik kobler du til en transduser 1 Fjern systemet fra minidokken (hvis installert) og snu det opp ned. 2 Trekk transduserhåndtaket opp og drei det med klokken. 3 Sett transduserkontakten riktig i forhold til kontakten nederst på systemet. Kapittel 1: Slik kommer du i gang 3

12 4 Sett inn transduserkontakten i systemkontakten. 5 Drei håndtaket mot urviseren. 6 Trykk håndtaket ned og fest transduserkontakten til systemet. Innsetting og uttak av USB-lagringsenheter Du kan bruke en USB-lagringsenhet til å importere og eksportere ulike logger og oppsettskonfigurasjoner og for å arkivere bilder og klipp. Bilder og filmklipp lagres internt og ordnes i en sorterbar pasientliste. Du kan arkivere bilder og klipp fra ultralydsystemet til en PC ved hjelp av en USB-lagringsenhet eller Ethernet-kontakt. Selv om bilder og klipp fra en USB-lagringsenhet ikke kan vises på ultralydsystemet, kan du ta ut enheten og se dem på PC-en. Det er to USB-porter på systemet, og én på minidokk. Ønsker du flere USB-porter, kan du koble en USB-hub inn i en av USB-portene. Merk: Systemet støtter ikke passordbeskyttede USB-lagringsenheter. Sørg for at USB-lagringsenheten du bruker ikke har aktivert passordbeskyttelse. Se også Feilsøking på side 93. ADVARSEL: Følg retningslinjene nedenfor for å unngå skade på USB-lagringsenheten eller tap av data fra den: Ikke fjern USB-lagringsenheten eller slå av ultralydsystemet mens systemet eksporterer. Ikke utsett USB-lagringsenheten for støt eller trykk mens den befinner seg i en USB-port på ultralydsystemet. Kontakten kan bli ødelagt. Figur 4 Transduseren kobles til Slik kobler du fra en transduser 1 Trekk transduserhåndtaket opp og drei det med klokken. 2 Koble transduseren fra systemet. Forsiktig! Hvis USB-ikonet ikke vises i systemområdet på skjermen, kan det hende at USB-lagringsenheten er skadet eller passordbeskyttet. Slå av systemet og bytt lagringsenhet. 4 Klargjøring av systemet

13 Slik setter du inn en USB-lagringsenhet Sett USB-lagringsenheten inn i USB-porter på systemet eller minidokken. Se Figur 1 på side 1. USB-lagringsenheten er klar når USB-ikonet vises. Informasjon om enheten finnes i Oppsett av USB-enheter på side 23 Slik tar du ut en USB-lagringsenhet Hvis du tar ut USB-lagringsenheten mens systemet eksporterer til det, kan det føre til at de eksporterte filene blir ødelagt eller ufullstendige. 1 Vent i fem sekunder etter at USB-animasjonen har stoppet. 2 Fjern USB-lagringsenheten fra porten. Slik kommer du i gang Kapittel 1: Slik kommer du i gang 5

14 Kontrollelementer for systemet Kontrolltaster Justerer skjermkontroller 2 Alfanumeriske taster Legger inn tekst og tall. 3 Kommentartaster Se Alfanumerisk tastatur på side 9. 4 Forsterkning Nærfelt Justerer forsterkningen til bildets nærfelt. Fjernfelt Justerer forsterkningen til bildets fjernfelt ved levende avbildning. Justerer vinkelen på et stillbilde i PW Doppler. Forsterkning Justerer den generelle forsterkningen av hele bildet ved sanntidsavbildning. Flytter filmbufferen på et stillbilde. 5 AUTO GAIN (automatisk forsterkning) Justerer forsterkningen automatisk. 6 DEPTH UP (dybde opp) DEPTH DOWN (dybde ned) Øker og reduserer avbildningsdybden. 6 Kontrollelementer for systemet

15 7 ZOOM Forstørrer bildet med 100 %. 8 SET (still inn) CALIPER (målepunkt) 9 CALCS (beregningsmeny) Stiller inn en kurvemåling. Viser målepunkt for målinger på skjermen. Slår beregningsmenyen av og på. 10 Styreplate Velger, justerer og flytter elementer på skjermen. 11 FREEZE (frys) Stanser direkte avbildning og viser et stillbilde. 12 SAVE (lagre) Lagrer et bilde til en intern lagringsenhet. Lagrer også beregninger til rapporten hvis konfigurert. Se Oppsett av forhåndsinnstillinger på side SAVE CALC (lagre beregning) CLIP (klipp) Lagrer beregninger og tilhørende målinger i pasientrapporten. Lagrer et klipp til en intern lagringseenhet. 14 A & B hurtigtaster Taster du kan programmere til å utføre vanlige oppgaver. 15 Avbildningsmodi Slik kommer du i gang MMODE Slår på M-modus og veksler mellom M-linje og M-moduskurve. (M-modus) DOPPLER (doppler) Slår på doppler, veksler mellom D-linje og dopplerkurve. COLOR (farge) Slår av og på CPD/Color. 2D Slår på 2D. 16 UPDATE (oppdater) Veksler mellom doble og duplekse skjermbilder og avbildningsmodi i M-modus og Doppler (for eksempel mellom D-linje og dopplerspektralkurve). 17 SELECT (velg) Brukes sammen med styreplaten til å velge elementer på skjermen. Veksler dessuten mellom Color (farge)- og Doppler-kontroller, målepunkt for målinger, piktografmarkørens plassering og vinkel, stillbilder i duplekse og doble skjermbilder samt pilens plassering og retning. 18 Skjemaer PATIENT (pasient) Åpner pasientinformasjonen. EXAM Åpner undersøkelsesmenyen. (undersøkelse) REVIEW Åpner pasientlisten, lagrede bilder og arkiveringsfunksjoner. (gjennomgang) REPORT (rapport) Åpner pasientrapporten og EMED-skjemaene. 19 Strømbryter Slår systemet på og av. Kapittel 1: Slik kommer du i gang 7

16 Skjermoppsett Modusdataområde Informasjon om gjeldende avbildningsmodus, (f.eks. Gen, Res, THI og PW). 2 Retningsmarkør Viser bilderetningen. I doble bilder og dupleksbilder vises retningsmarkøren i grønt i det aktive skjermbildet. 3 Tekst Tekst som er lagt inn fra tastaturet. 4 Piktograf Piktograf til angivelse av anatomi og plassering av transduseren. Du kan velge anatomi og skjermplassering. 5 Beregningsmeny Inneholder tilgjengelige målinger. 6 Bilde Ultralydbilde. 7 Målings- og beregningsdataområde Gjeldende data for målinger og beregninger. 8 Skjermkontroller Kontroller som er tilgjengelige for øyeblikket. 9 Pasientoverskrift Overskriftsinformasjon som nåværende pasientnavn, ID-nummer, bruker og dato/klokkeslett. Angitt på siden for oppsett av informasjon som vises på skjermen. 10 Systemstatus Informasjon om systemstatus, (f.eks. undersøkelsestype, transduser, tilkoblet nettstrøm, batteriladning og USB). 11 Dybdemarkør Markeringer i trinnvise økninger på 0,5 cm, 1 cm og 5 cm avhengig av dybde. 8 Skjermoppsett

17 Kommentar og tekst Alfanumerisk tastatur Slik kommer du i gang TAB Flytter markøren blant feltene i skjemaene og veksler mellom tekstposisjoner i doble skjermer. 7 MELLOM- ROMSTAST Slår tastaturet på for å legge inn tekst. Legger inn et mellomrom i teksten. 2 CAPS LOCK Endrer til store bokstaver. 8 SLETT Sletter all tekst fra skjermen under tekstinntasting og når det ikke foretas målinger. 3 SHIFT Gjør det mulig å skrive inn store bokstaver og internasjonale tegn. 4 TEKST Slår tastaturet på og av for å legge inn tekst. 9 Piltaster Flytter markert område i beregningsmenyen, flytter markøren ett mellomrom etter som det legges inn tekst, flytter plasseringen av målepunkt, beveger filmbuffer forover og bakover og flytter mellom sider i forhåndsvisning av bilder og rapporter. 10 BACKSPACE Sletter tegnet til venstre for markøren under tekstinntasting. 5 PIKTOGRAM Slår piktografene av og på. 11 LEGG INN Flytter markøren mellom felter i skjemaer og lagrer beregninger til rapport. 6 PIL Viser en pil som kan flyttes og roteres innen bildeområdet. Kapittel 1: Slik kommer du i gang 9

18 Generell bruk Styreplate og markør Bruk styreplaten til å velge, justere og flytte gjenstander på skjermen. Styreplaten kontrollerer blant annet markøren, plasseringen av målepunktet, plasseringen av og størrelsen på boksen for CPD og Farge. Piltastene styrer mange av de samme funksjonene som styreplaten. Markøren vises på oppsettsidene, skjemaet for pasientinformasjon og pasientrapporten. Du kontrollerer markøren ved hjelp av styreplaten. I skjemaet for pasientinformasjon kan du for eksempel plassere markøren over feltet for etternavn og trykke på tasten SELECT (velg) for å aktivere dette feltet. Du kan i tillegg bruke markøren til å krysse av i avmerkingsbokser og velge elementer i lister. Skjermkontroller Du kan foreta justeringer og velge innstillinger ved hjelp av skjermkontrollene. Hvilke kontroller som er tilgjengelig, er avhengig av konteksten. Hver kontroll kontrolleres av tastene under. Kontrolltastene fungerer på én av fire måter, avhengig av kontrollen: Syklus Går kontinuerlig gjennom en liste med innstillinger. Den øverste tasten går oppover. Den nederste tasten går nedover. Opp-ned Går gjennom en liste med innstillinger, stopper øverst eller nederst. Den øverste tasten går oppover. Den nederste tasten går nedover. Standardinnstillingen er at du vil høre en pipelyd når du når toppen eller bunnen av listen. (Se Oppsett av lydsignal, batteri på side 19.) Av-på Slår en funksjon av eller på. Du kan trykke på hvilken som helst av tastene. I skjemaer kan du også velge kontrollen ved hjelp av styreplaten og tasten SELECT (velg). Handling Utfører en handling. Du kan trykke på hvilken som helst av tastene. Eller du kan velge kontrollen ved hjelp av styreplaten og tasten SELECT (velg). Figur 5 Skjermkontroller (2D-avbildning vises) Symboler Du kan angi symboler og spesialtegn i valgte felter og skjemaer. Hvilke symboler og spesialtegn som er tilgjengelige, avhenger av konteksten. Skjema for pasientinformasjon: Felt for etternavn, fornavn, mellomnavn, pasient-id, tilgang, indikasjoner, prosedyre-id, operatør, avlesende lege, henvisende lege og institusjon. Side med DICOM- eller SiteLinkkonfigurasjon: Feltene Alias og AE-tittel A & B-tast, oppsettside for fotbryter: Tekstfelt Tekstmodus (avbildning): Kommentarfelt Figur 6 Dialogboks for symboler Slik legger du inn symboler eller spesialtegn 1 Velg feltet, og velg deretter Symbols (symboler). 2 Klikk på ønsket symbol eller tegn. Du kan også trykke på tastene på tastaturet. 3 Klikk på OK. 10 Generell bruk

19 Klargjøring av transdusere ADVARSEL: ADVARSEL: Forsiktig! Forsiktig! Enkelte transduserovertrekk inneholder naturgummi, lateks og talkum som kan forårsake allergiske reaksjoner hos enkelte personer. Se 21 CFR , brukermerking for utstyr som inneholder naturgummi. Noen geler og steriliseringsmidler kan forårsake en allergisk reaksjon hos enkelte personer. For å hindre at transduseren skades, skal det bare benyttes gel som er anbefalt av SonoSite. Hvis det brukes annen gel enn den som SonoSite har anbefalt, kan dette skade transduseren og gjøre garantien ugyldig. Har du spørsmål om gelens kompatibilitet, kan du ta kontakt med SonoSite eller den lokale representanten. SonoSite anbefaler at du rengjør transduserne etter hver gangs bruk. Se Rengjøring og desinfisering av transdusere på side 96. Det må brukes ultralydgel under undersøkelser. Selv om de fleste geler gir brukbar akustisk kobling, er enkelte geler inkompatible med visse materialer i enkelte transdusere. SonoSite anbefaler Aquasonic gel, og det leveres en prøve av dette med systemet. Påfør rikelig med gel mellom transduseren og kroppen ved generell bruk. Ved invasiv eller kirurgisk bruk må du bruke et transduserovertrekk. ADVARSEL: Slik bruker du et transduserovertrekk SonoSite anbefaler at det brukes markedsgodkjente transduserovertrekk til intrakavitær eller kirurgisk bruk. Ved at overtrekket settes på først når du er klar til å gjennomføre prosedyren, reduseres risikoen for kontaminering. 1 Påfør gel på innsiden av overtrekket. 2 Sett transduseren inn i overtrekket. 3 Trekk overtrekket over transduseren og kabelen til det er helt trukket ut. 4 Fest overtrekket ved hjelp av båndene som følger med. 5 Kontroller og fjern eventuelle bobler mellom transduserens frontside og overtrekket. Bobler mellom transduserens frontside og overtrekket kan påvirke ultralydbildet. 6 Kontroller at det ikke finnes huller eller rifter i overtrekket. Øvelsesvideoer For å hindre smitte anbefales det å benytte sterile transduserovertrekk og steril ultralydgel i invasiv eller kirurgisk klinisk sammenheng. Ha ikke på transduserovertrekket og gelen før du er klar til å utføre prosedyren. SonoSite Education Key opplæringsvideoer er en ekstrafunksjon. Slik viser du listen over videoer 1 Sett inn Education Key USB-enheten i USB-porten i systemet. 2 Trykk på tasten REVIEW (gjennomgang). 3 Hvis det er en aktiv undersøkelse velger du List (liste) på skjermen. Slik kommer du i gang Kapittel 1: Slik kommer du i gang 11

20 4 Velg fanen Videos. 5 Hvis listen ikke vises, gjør du følgende for å velge riktig USB-enhet: a Velg Select USB (velg USB). b I dialogboksen Select USB device for media playback (velg USB-enhet for medieavspilling) velger du USB-enheten Education Key ( Training vises under Type), og velger deretter Select (velg). Merk: Image Gallery (bildegalleri) er en ustøttet funksjon. Slik viser du en video 1 Vis listen over videoer. 2 Velg videoen. 3 Velg View (vis) på skjermen. Videoen begynner avspillingen. 4 Velg en av følgende etter behov: Justerer volumet. Jo høyere tallet er, desto høyere er lyden. Ved null er lyden dempet. Back (tilbake) spoler videoen tilbake 10 sekunder. Pause Stiller videoen på pause. Play (spill av) gjenopptar avspillingen av en video som er stilt på pause. Forward (fremover) spoler videoen fremover 10 sekunder. Slik avslutter du en video Velg ett av følgende: List (liste) for å gå tilbake til videolisten. Done (fullført) for å gå tilbake til 2D-avbildning. Beregnet bruk Systemet brukes med en tilkoblet transduser, og drives av enten batteri eller vekselstrøm. Legen skal stå bak pasienten og plasserer transduseren oppå (eller inni ved invasiv bruk) pasientens kropp der ønsket ultralydbilde skal innhentes. Systemet sender ultralydenergi inn i pasientkroppen for å fremskaffe ultralydbilder på følgende måte. Se tiltenkte transdusere og avbildningsmoduser for hver undersøkelsestype under Avbildningsmodi og undersøkelser som er tilgjengelige avhengig av transduser på side 33. Abdominale avbildningsanvendelser Leveren, nyrene, pankreas, milten, galleblæren, gallegangen, transplanterte organer, abdominale kar og omsluttende anatomiske strukturer kan vurderes transabdominalt med hensyn til tilstedeværelse eller fravær av patologi. Kardiologiske avbildningsanvendelser Hjertet, hjerteklaffene, de store blodårene, de omliggende anatomiske strukturene, generell kardiologisk status og hjertestørrelse kan vurderes med hensyn til mulig patologi. I tillegg kan du identifisere og plassere væske rundt hjerte og lunger, bruke systemet som hjelp ved perikardiocentese- og thoracocentese-prosedyrer, visualisere blodgjennomstrømning gjennom hjerteklaffene og oppdage normal lungebevegelse med henblikk på mulige patologiske forhold. Du kan fremskaffe pasientens elektrokardiagram (EKG). EKG brukes til å tidfeste kardiale hendelser. ADVARSEL: EKG-et brukes ikke til å diagnostisere hjertearytmi, og er ikke beregnet på langvarig overvåking av hjerterytme. 12 Beregnet bruk

21 Avbildningsanvendelser i gynekologi og ved infertilitet Livmoren, eggstokkene, eggledere og tilhørende deler og omgivende anatomiske strukturer kan vurderes transabdominalt eller transvaginalt med henblikk på mulig patologi. Intervensjonelle avbildningsanvendelser Dette systemet kan benyttes til ultralydveiledet biopsi og drenasje, innlegging av vaskulære katetere, perifere nerveblokkader, spinalnerveblokkader og spinalpunktering, egginnsamling, amniocentese og andre prosedyrer innen fødselsmedisin, samt være til hjelp under abdominal-, bryst- og nevrologikirurgi. Avbildningsanvendelser i fødselsmedisin Fosteranatomi, levedyktighet, anslått fostervekt, fosteralder, fostervann og omgivende anatomiske strukturer kan vurderes transabdominalt eller transvaginalt med henblikk på mulig patolog. CPD- og fargeavbildning er beregnet på gravide kvinner i høyrisikogruppen. Indikasjoner på høyrisikograviditet omfatter, men er ikke begrenset til, multippel graviditet, føtal hydrops, unormal morkake, samt at moren lider av hypertoni, diabetes og lupus. ADVARSEL: ADVARSEL: Bruk ikke dette systemet til perkutan blodprøvetaking i navlestrengen (PUBS) eller in vitro-befruktning (IVF). Systemet er ikke validert med hensyn til effektivitet ved disse to anvendelsene. CPD- eller fargeavbildning kan brukes som en tilleggsmetode, ikke som et screening-redskap, for påvisning av unormal hjertestruktur i fosteret og som en tilleggsmetode, ikke som et screening-redskap, for å diagnostisere intrauterin vekstretardasjon (IUGR). Avbildningsanvendelser i pediatri Den pediatriske anatomien for mage, bekken og hjerte, pediatriske hofter, hodet hos nyfødte og omgivende anatomiske strukturer kan vurderes med henblikk på mulige patologiske forhold. Avbildningsanvendelser for overflater Brystet, skjoldbruskkjertelen, testikler, lymfeknuter, brokk, strukturer i muskel- og skjelettsystemet, bløtvevstrukturer og omgivende anatomiske strukturer kan vurderes med henblikk på mulige patologiske forhold. Dette systemet kan brukes til ultralydstyring ved biopsi- og dreneringsprosedyrer, innsetting av vaskulære katetere, perifere nerveblokkeringer samt spinalnerveblokkeringer og spinalpunksjon. ADVARSEL: For å unngå pasientskade må kun en orbital (Orb) eller oftalmisk (Oph) undersøkelsestype benyttes når du foretar en avbildning gjennom øyet. FDA har bestemt lavere akustisk energigrenser for oftalmisk bruk. Systemet vil kunne unngå å overskride disse grensene bare hvis undersøkelsestypen Orb eller Oph er valgt. Bruk av transkranial avbildning Hjernens anatomiske struktur og vaskulære anatomi kan vurderes med henblikk på mulige patologiske forhold. Avbildning kan brukes temporalt, transoksipitalt eller transorbitalt. Slik kommer du i gang Kapittel 1: Slik kommer du i gang 13

22 ADVARSEL: For å unngå pasientskade må kun en orbital (Orb) eller oftalmisk (Oph) undersøkelsestype benyttes når du foretar en avbildning gjennom øyet. FDA har bestemt lavere akustisk energigrenser for oftalmisk bruk. Systemet vil kunne unngå å overskride disse grensene bare hvis undersøkelsestypen Orb eller Oph er valgt. Vaskulære avbildningsanvendelser Halspulsårene, dype vener og arterier i armene og beina, overflatevener i armene og beina, store blodkar i abdomen og diverse små årer som tilfører blod til organer, kan vurderes med henblikk på mulige patologiske forhold. 14 Beregnet bruk

23 Kapittel 2: Systemoppsett På systemoppsettsidene kan du tilpasse systemet og angi preferanser. Visning av oppsettsidene Slik viser du en oppsettside 1 Trykk på tasten SETUP (oppsett). 2 Velg siden for oppsett under Setup Pages (oppsettsider). Du kan gå tilbake til avbildning fra en oppsettside ved å velge Done (ferdig) på skjermen. Gjenoppretting av standardinnstillinger Slik gjenoppretter du standardinnstillinger for en oppsettside Velg Reset (nullstill) på skjermen på oppsettssiden. Slik gjenoppretter du alle standardinnstillingene 1 Slå av systemet. 2 Slå på systemet. (Se Slik bruker du maskinen med vekselstrøm på side 3.) 3 Trykk på 1 og strømbryteren samtidig. Systemet piper flere ganger. Oppsettside for A & B-tast, fotbryter På oppsettsiden for A & B-tast og fotbryter kan du programmere hurtigtastene og fotbryteren til å utføre vanlige oppgaver. Velg fra følgende lister: A-tast, B-tast Funksjonene til hurtigtastene. Standardinnstillingen for A-hurtigtasten er Print (skriv ut) og none (ingen) for B-hurtigtasten. Hurtigtastene befinner seg nedenfor det alfanumeriske tastaturet. Footswitch (fotbryter) (L), Footswitch (fotbryter) (R) Funksjonene til venstre (L) og høyre (R) fotbryter: Save Clip (lagre klipp), Freeze (frys), Save Image (lagre bilde) eller Print (skriv ut). Se også Slik kobler du til fotbryteren. Slik kobler du til fotbryteren SonoSite-fotbryteren muliggjør håndfri bruk ved hjelp av en fotbryter med to fotbrytere som kan tilpasses. Fotbryteren er en ekstrafunksjon. ADVARSEL: For å unngå smitte må ikke fotpedalen anvendes i et sterilt miljø. Fotpedalen er ikke sterilisert. 1 Koble fotbryterens USB-kabel til systemets eller mini dokkens USB-port. 2 På oppsettsiden for A & B-tast og fotbryter velger du en funksjon for venstre og høyre fotbryter. Administrasjonsoppsett På siden for administrasjonsoppsett kan du konfigurere systemet slik at brukerne må logge seg inn og angi passord. Påkrevd innlogging er med på å beskytte pasientdataene. Du kan også legge til og slette brukere, endre passord, importere og eksportere brukerkontoer og se hendelsesloggen. Oppsett Kapittel 2: Systemoppsett 15

24 Sikkerhetsinnstillinger ADVARSEL: Helseinstitusjoner som oppbevarer og overfører helseinformasjon, skal i henhold til Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) fra 1996 og EUs direktiv om personvern (95/46/EF) implementere nødvendige prosedyrer: Sikring av integritet og konfidensialitet for informasjon, beskyttelse mot alle rimelig forutsigbare trusler eller farer som gjelder informasjonens sikkerhet eller integritet eller mot uautorisert bruk eller offentliggjøring av informasjonen. Sikkerhetsinnstillingene på systemet gjør at du kan overholde de gjeldende sikkerhetskravene beskrevet i HIPAA-standarden. Brukerne har det endelige ansvaret for å sikre og beskytte all elektronisk helseinformasjon som innhentes, lagres, gjennomgås og overføres av systemet. Slik logger du deg inn som administrator 1 På siden for administrasjonsoppsett skriver du inn Administrator i boksen Name (navn). 2 Skriv administratorpassordet i boksen Password (passord). Hvis du ikke har administratorpassordet, må du kontakte SonoSite. (Se Teknisk støtte hos SonoSite på side vii.) 3 Velg Login (innlogging). Slik logger du deg ut som administrator Slå av systemet eller start det på nytt. Slik krever du brukerinnlogging Du kan stille inn systemet slik at det viser skjermbildet User Login (brukerinnlogging) ved oppstart. 1 Logg deg inn som administrator. 2 I listen User Login (brukerinnlogging) velger du On (på). On (på) krever brukernavn og passord ved oppstart. Off (av) gir tilgang til systemet uten brukernavn og passord. Slik endrer du administratorpassord eller gjør det mulig for brukere å endre passord 1 Logg deg inn som administrator. 2 Velg User List (brukerliste), deretter Administrator. 3 Gjør ett av følgende: Endre administratorpassordet: Gå til User Information (brukerinformasjon) og skriv inn det nye passordet i boksen Password (passord) og boksen Confirm (bekreft). (Se Valg av sikret passord på side 18.) Slik lar du brukerne endre passord: Velg avkrysningsboksen Password changes (endringer i passord). 4 Velg Save (lagre). Brukeroppsett Slik legger du til ny bruker 1 Logg deg inn som administrator. 2 Velg New (ny). 3 Gå til User Information (brukerinformasjon) og fyll inn boksene Name (navn) Password (passord) og Confirm (bekreft). (Se Valg av sikret passord på side 18.) 4 (Valgfritt) i boksen User (bruker) taster du inn brukerinitialer for å vise disse i pasientoverskriften og i feltet User (bruker) i skjemaet for pasientinformasjon. 5 (Valgfritt) Kryss av i avkrysningsboksen Administration Access (administratortilgang) for få tilgang til alle administratorprivilegier. 16 Administrasjonsoppsett

25 6 Velg Save (lagre). Slik endrer du brukerinformasjon 1 Logg deg inn som administrator. 2 Velg User List (brukerliste), deretter bruker. 3 Foreta eventuelt ønskede endringer under User Information (brukerinformasjon). 4 Velg Save (lagre). Enhver endring i brukernavnet erstatter det forrige navnet. Slik sletter du bruker 1 Logg deg inn som administrator. 2 Velg User List (brukerliste), deretter bruker. 3 Velg Delete (slett). 4 Velg Yes (ja). Slik endrer du brukerpassord 1 Logg deg inn som administrator. 2 Velg User List (brukerliste), deretter bruker. 3 Skriv det nye passordet inn i boksen Password (passord) og boksen Confirm (bekreft). 4 Velg Save (lagre). Eksport og import av brukerkontoer Ved hjelp av eksport- og importkommandoene kan du konfigurere flere systemer og sikkerhetskopiere brukerkontoinformasjon. Slik eksporterer du brukerkontoer 1 Sett inn en USB-lagringsenhet. 2 Logg deg inn som administrator. 3 Velg Export (eksport) på skjermen. En liste over USB-enheter vises. 4 Velg USB-lagringsenhet, og velg Export (eksport). Alle brukernavn og passord kopieres til USB-lagringsenheten. Passord er kryptert. Slik importerer du brukerkontoer 1 Sett inn USB-lagringsenheten som inneholder kontoene. 2 Logg deg inn som administrator. 3 Velg Import (importer) på skjermen. 4 Velg USB-lagringsenhet, og velg Import (importer). 5 Start systemet på nytt. Alle brukernavn og passord i systemet erstattes av importerte data. Eksport og sletting av hendelsesloggen Hendelsesloggen viser feil og hendelser og kan eksporteres til en USB-lagringsenhet og leses på en PC. Slik viser du hendelsesloggen 1 Logg deg inn som administrator. 2 Velg Log (logg) på skjermen. Hendelsesloggen vises. Velg Back (tilbake) for å gå tilbake til forrige skjermbilde. Slik eksporterer du hendelsesloggen Hendelsesloggen og loggen for DICOM-nettverket har samme filnavn (log.text). Dersom en av disse eksporteres til en USB-lagringsenhet, overskrives en eventuelt allerede eksisterende log.txt-fil. 1 Sett inn en USB-lagringsenhet. 2 Velg Log (logg) og deretter Export (eksporter) på skjermen. En liste over USB-enheter vises. 3 Velg USB-lagringsenhet, og velg Export (eksporter). Hendelsesloggen er en tekstfil som kan åpnes med en applikasjon for tekstbehandling (f.eks. Microsoft Word eller Notepad). Oppsett Kapittel 2: Systemoppsett 17

26 Slik sletter du hendelsesloggen 1 Vis hendelsesloggen. 2 Velg Clear (slett) på skjermen. 3 Velg Yes (ja). Innlogging som bruker Hvis brukerinnlogging er påkrevd, vises skjermen User Login (brukerinnlogging) når du slår på systemet. (Se Slik krever du brukerinnlogging på side 16.) Slik logger du deg inn som bruker 1 Slå på systemet. 2 Gå til skjermbildet User Login (brukerinnlogging), skriv inn navn og passord og velg OK. Slik logger du deg inn som gjest Gjester kan skanne, men har ikke tilgang til systemoppsett og pasientinformasjon. 1 Slå på systemet. 2 Gå til skjermbildet User Login (brukerinnlogging) og velg Guest (gjest). Slik endrer du passord 1 Slå på systemet. 2 Gå til skjermbildet User Login (brukerinnlogging) og velg Password (passord). 3 Skriv inn gammelt og nytt passord, bekreft det nye passordet, og velg deretter OK. Valg av sikret passord Velg et passord som inneholder både store bokstaver (A Z), små bokstaver (a z) og tall (0 9). Passordene skiller mellom små og store bokstaver. Oppsett av kommentarer På siden for oppsett av kommentarer kan du tilpasse forhåndsdefinerte merker og stille inn valg for tekststyring når du slår av frysing av bilder. Instruksjoner for bildekommentarer finnes under Legge til merknader til bilder på side 36. Slik forhåndsdefinerer du en merkegruppe Du kan spesifisere hvilke merker som er tilgjengelige for en undersøkelsestype når du kommenterer et bilde. (Se Slik plasserer du tekst på et bilde på side 36.) 1 I Exam (undersøkelse)-listen på siden for oppsett av merknader, velg den undersøkelsestypen som du vil spesifisere merker for. 2 For Group (gruppe) kan du velge A, B, eller C for den merkegruppen du ønsker å forbinde med denne undersøkelsen. De forhåndsinnstilte merkene vises for den valgte gruppen. 3 Gjør ett av følgende: Legg et egendefinert merke til gruppen: Skriv inn merket i boksen Text (tekst) og velg Add (legg til). Slik gir du et merke nytt navn: Velg merke, skriv inn det nye navnet i boksen Text (tekst) og velg Rename (gi nytt navn). Slik flytter du et merke inne i gruppen: Velg merket, og velg deretter pil opp eller pil ned på skjermen. Slik sletter du et merke fra en gruppe: Velg merke, og velg deretter Delete (slett). Du kan bruke symboler i merker. Se Symboler på side Oppsett av kommentarer

27 Slik spesifiserer du hvilken tekst som skal beholdes når frysing av bilder slås av Du kan spesifisere hvilken tekst du vil beholde når du slår av frysing av bilder eller endrer layout på bilder. I Unfreeze (opphev frysing)-listen på siden for oppsett av merknader, velg Keep All Text (behold all tekst), Keep Home Text (behold utgangstekst), eller Clear All Text (slett all tekst). Standardinnstillingen er Keep All Text (behold all tekst). Informasjon om innstilling av hjem-posisjonen finnes under Slik tilbakestiller du hjem-posisjonen på side 36. Slik eksporterer du forhåndsdefinerte merkegrupper 1 Sett inn en USB-lagringsenhet. 2 Velg Export (eksporter) på siden for oppsett av kommentarer. En liste over USB-enheter vises. 3 Velg USB-lagringsenhet, og velg Export (eksporter). En kopi av alle forhåndsdefinerte merkegrupper for alle undersøkelser lagres til USB-lagringsenheten. Slik importerer du forhåndsdefinerte merkegrupper 1 Sett inn USB-lagringsenheten som inneholder merkegruppene. 2 Velg Import (importer) på skjermen på siden for oppsett av kommentarer. 3 Velg USB-lagringsenhet, og velg deretter Import (importer). 4 Velg Done (fullført) i dialogboksen som vises. Alle forhåndsdefinerte merkegrupper for alle undersøkelser erstattes med merkegrupper fra USB-lagringsenheten. Oppsett av lydsignal, batteri På siden for oppsett av lydsignal og batteri kan du spesifisere alternativer fra følgende lister: Key click (tasteklikk) Velg On (på) eller Off (av) for å angi hvilke taster som skal klikke når de trykkes på. Beep alert (pipevarsling) Velg On (på) eller Off (av) for å angi om systemet skal pipe under lagring, advarsler, oppstart eller avslåing. Sleep delay (forsinkelse til hvilemodus) Velg Off (av) eller 5 eller 10 minutter for å spesifisere hvor lang tid systemet må være inaktivt før det går inn i hvilemodus. Power delay (på-forsinkelse) Velg Off eller 15 eller 30 minutter for å spesifisere hvor lang tid systemet må være inaktivt før det slår seg av automatisk. Oppsett av hjerteberegninger På siden for oppsett av hjerteberegninger kan du spesifisere målenavn som vises i menyen for beregninger av vevsdoppleravbildning (TDI) på rapportsiden. Se også Kardiologiske beregninger på side 55 Slik spesifiserer du navn på hjertemålinger Velg et navn for hver vegg under TDI Walls (TDI-vegger) på siden for oppsett av hjerteberegninger. Tilkoblingsoppsett På siden for konnektivitetsoppsett kan du spesifisere valg for bruk av enheter (ikke USB) og for varsler når den interne lagringskapasiteten er full. Du kan også importere trådløse sertifikater og spesifisere innstillinger (inkludert overføringsmodus og plassering) for SiteLink Image Manager og DICOM, som er tilleggsfunksjoner. Oppsett Kapittel 2: Systemoppsett 19

28 Se brukerhåndboken for SiteLink Image Manager for spørsmål vedrørende SiteLink. Når det gjelder spørsmål om DICOM, f.eks. lagringsbestemmelser, arkiveringssystemer og MPPS, kan du lese informasjonen under Sende og motta DICOM-data. Slik konfigurerer du systemet for en skriver 1 Sett opp maskinvaren til skriveren. (Se instruksjonene som fulgte med skriveren eller dokkingsystemet.) 2 Velg skriver i listen Printer (skriver) på siden for konnektivitetsoppsett. Slik konfigurerer du systemet til å eksportere data til en PC Du kan sende pasientrapportdata som ASCII-tekst fra systemet til en PC. Det må være programvare fra tredjepart installert på PC-en for å innhente, vise eller formatere data til en rapport. Sjekk med teknisk støtte hos SonoSite for å finne ut om programvaren din er kompatibel. (Se også Slik sender du en pasientrapport til en PC på side 76 1 I listen Serial Port (serieport) velger du Computer (PC) (datamaskin (PC)). 2 Start systemet på nytt. 3 Koble en seriekabel (RS-232) fra serieporten på minidokken eller dokkingsystemet til tilleggsutstyret. Slik mottar du lagringsalarmer Velg Internal Storage Capacity Alert (varsel for intern lagringskapasitet) på siden for tilkoblingsoppsett. Systemet viser en melding hvis den interne lagringskapasiteten nærmer seg full når du avslutter en undersøkelse. Systemet sletter deretter arkiverte pasientundersøkelser hvis de er spesifisert i DICOM-oppsettet. Oppsett av dato og klokkeslett ADVARSEL: Slik stiller du inn dato og klokkeslett Gjør følgende på siden for oppsett av dato og klokkeslett: Skriv inn dagens dato i boksen Date (dato). I boksen Time (klokkeslett) skriver du inn nåværende tidspunkt i 24 timers format (timer og minutter). Oppsett av skjerminformasjon Det er avgjørende å ha riktig dato og klokkeslett for å kunne foreta nøyaktige obstetriske beregninger. Kontroller alltid at dato og tidspunkt er korrekt før systemet brukes. Systemet justerer ikke automatisk til sommertid og vintertid. På siden for oppsett av informasjon som vises på skjermen, kan du spesifisere hvilken informasjon som skal vises på skjermen under avbildning. Velg innstillinger i følgende deler: Patient Header (pasientoverskrift) Informasjon som vises i pasientoverskriften. Mode Data (modusdata) Avbildningsinformasjon. System Status (systemstatus) Systemstatusinformasjon. Oppsett av IMT-beregninger På siden for oppsett av IMT-beregninger kan du tilpasse menyen for IMT-beregninger. Du kan spesifisere opptil åtte målenavn for beregninger på både høyre og venstre side. Målenavnene vises også i pasientrapporten. Se også IMT-beregninger på side Oppsett av dato og klokkeslett

29 Slik tilpasser du menyen for IMT-beregninger Gjør følgende på siden for oppsett av IMT-beregninger: Gå til IMT Calculations (IMT-beregninger) og velg målenavn fra listen, eller velg None (ingen). De valgte navnene vises i beregningsmenyen og i pasientrapporten. Skriv inn ønsket bredde i boksen Region width (mm) (regionsbredde (mm)). Oppsett av nettverksstatus Oppsettssiden for nettverksstatus viser informasjon om systemets IP-adresse, plassering, Ethernet MAC-adresse, og eventuell trådløstilkobling. Oppsett av OB-beregninger Du velger forfattere for OB-beregningstabeller på siden for oppsett av OB-beregninger. Du kan importere eller eksportere andre OB-beregningstabeller. Se også OB-beregninger på side 69 Slik spesifiserer du fosteralder og vekstanalyse 1 Velg ønskede OB-forfattere på siden for oppsett av OB-beregninger (eller velg None (ingen)) i målelistene under Gestational Age (fosteralder) og Growth Analysis (vekstanalyse). Ved å velge en forfatter plasseres den tilknyttede målingen i beregningsmenyen. 2 (Valgfritt) Velg More (mer) for å vise listen over brukerdefinerte målinger slik at du kan forbinde en spesialtilpasset tabell med en spesialmåling. Dette valget er bare tilgjengelig når en brukerdefinert tabell er opprettet for spesialmålingen. Slik eksporterer du OB-beregningstabeller 1 Sett inn en USB-lagringsenhet. 2 Velg Export (eksporter) på siden for oppsett av OB-beregninger. En liste over USB-enheter vises. 3 Velg USB-lagringsenhet, og velg Export (eksporter). Alle brukerdefinerte tabeller og målinger kopieres til USB-lagringsenheten. Slik importerer du OB-beregningstabeller Tabellene du importerer blir lagt til tabellene som allerede er i systemet. 1 Sett inn USB-lagringsenheten som inneholder tabellene. 2 Velg Import (importer) på skjermen på siden for oppsett av OB-beregninger. 3 Velg USB-lagringsenhet, og velg deretter Import (importer). 4 Velg OK i dialogboksen som vises. Systemet tar omstart. Oppsett av OB-spesialmålinger På siden for oppsett av OB-spesialmålinger kan du definere målinger som vises i OB-beregningsmenyen og OB-rapporten. OB-spesialmålinger er en tilleggsfunksjon. Se også OB-beregninger på side 69 Slik definerer du OB-spesialmålinger Du kan lagre opptil fem spesialmålinger som vises i OB-beregningsmenyen og OB-rapporten Oppsett Kapittel 2: Systemoppsett 21

30 1 Velg New (ny) på siden for oppsett av OB-spesialmålinger. 2 Tast inn et unikt navn i boksen Name (navn). 3 I listen Type velger man ønsket målingstype. 4 Velg Save (lagre). Slik sletter du en OB-spesialmåling Hvis du sletter en OB-spesialmåling under en undersøkelse, avsluttes undersøkelsen. 1 Uthev målingen i listen Custom Measurements (spesialmålinger) på siden for oppsett av OB-spesialmålinger. 2 Velg Delete Last (slett siste). 3 Velg Yes (ja). Undersøkelsen avsluttes og tabeller og rapportdata knyttet til målingen, fjernes fra systemet. Oppsett av OB-spesialtabeller På siden for oppsett av OB-spesialtabeller kan du definere vekstmålingstabeller som vises i OB-beregningsmenyen og pasientrapporten. Målinger i tabell for fosteralder Systemet gir målinger av fosteralder av utvalgte forfattere for GS, CRL, BPD, OFD, HC, TTD, APTD, AC, FTA, FL, EFW, Tibia, HL og 5 flere merker for spesialmålinger. Målinger i vekstanalysetabeller Systemet gir vekstdiagrammer eller kurver for BPD, HC, AC, FL, EFW og HC/AC. ADVARSEL: Før bruk må du kontrollere at innlagte tabelldata er korrekte. Systemet bekrefter ikke nøyaktigheten til egendefinerte tabelldata oppgitt av brukeren. Slik viser du OB-tabeller 1 Velg Tables (tabeller) på skjermen på siden for oppsett av OB-beregninger eller OB-spesialmålinger. 2 Velg ønsket tabell og måling/forfatter. Slik oppretter du en ny OB-spesialtabell Du kan opprette to spesialtabeller for hver OB-måling. 1 Velg Tables (tabeller) på skjermen på siden for oppsett av OB-beregninger eller OB-spesialmålinger. 2 Velg ønsket tabell (Gestational Age (fosteralder) eller Growth Analysis (vekstanalyse). 3 Velg måling for spesialtabellen fra listen Measurement (måling). 4 Velg New (ny) på skjermen. 5 Skriv inn et unikt navn i boksen Author (forfatter). 6 Tast inn dataene. 7 Velg Save (lagre) på skjermen. For å vise målingen for spesialtabellen i beregningsmenyen går du til Slik spesifiserer du fosteralder og vekstanalyse på side 21. Slik redigerer eller sletter du en OB-spesialtabell 1 Velg Tables (tabeller) på skjermen på siden for oppsett av OB-beregninger eller OB-spesialmålinger. 2 Velg OB-spesialtabellen. 3 Velg ett av følgende på skjermen: Edit (rediger) skriv inn data, og velg deretter Save (lagre) på skjermen. Delete (slett) for å fjerne spesialtabellen. Velg Yes (ja). 22 Oppsett av OB-spesialtabeller

X-Porte. Ultralydsystem. Brukerveiledning

X-Porte. Ultralydsystem. Brukerveiledning BRUKERVEILEDNING X-Porte Ultralydsystem Brukerveiledning Juridiske merknader Produsent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA T: (888) 482-9449 eller (425) 951-1200 F: (425)

Detaljer

PRODUKTSIKKERHET OG SIKKERHETSVEILEDNING

PRODUKTSIKKERHET OG SIKKERHETSVEILEDNING PRODUKTSIKKERHET OG SIKKERHETSVEILEDNING Produsent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 EU-autorisert representant

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år og oppover.

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter 0123 2001 2090-programmerer 0 Referansehåndbok 0 Veiledning for oppsett og bruk av 2090-programmereren. Følgende

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer Referansehåndbok MEDTRONIC CARELINK 2090 Referansehåndbok Veiledning for oppsett og bruk av Medtronic CareLink 2090-programmereren. Den følgende listen inneholder

Detaljer

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Merk Før du bruker disse opplysningene og produktet det vises til, må du lese Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Presario Mobil Internett-PC Presario Notebook etter installering 1200-serien

Presario Mobil Internett-PC Presario Notebook etter installering 1200-serien www.compaq.com Presario Mobil Internett-PC Presario Notebook etter installering 1200-serien www.compaq.com 183210-093 2001 Compaq Computer Corporation. Alle rettigheter forbeholdes. Trykt i USA, Brasil,

Detaljer

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare.

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare. ACCUVEIN MODELL AV300 VENEVISNINGSSYSTEM Brukerhåndbok Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare AV300 Norsk II Av300 brukerhåndbok

Detaljer

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk My Book World Edition Brukerveiledning Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Følg alle advarsler og instruksjoner som står merket på produktet. 2.

Detaljer

NW9526 Første utgave September 2014 Bærbare PC

NW9526 Første utgave September 2014 Bærbare PC NW9526 Første utgave September 2014 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning Connex Spot Monitor Bruksanvisning 2015 Welch Allyn. Med enerett. Til fremme av den tiltenkte bruken av produktet som beskrives i denne publikasjonen, er kjøperen av produktet berettiget til å kopiere

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-E1004

Brukerhåndbok PSP-E1004 NO Brukerhåndbok PSP-E1004 7017789 Innhold Advarsel ADVARSEL 4 Forholdsregler 6 Bruke PSP -systemet Deler og funksjoner 10 Lade batteriet 12 Slå systemet på og av 15 Bruke XMB (XrossMediaBar)-menyen 16

Detaljer

ADVARSLER. For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell.

ADVARSLER. For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell. NO Brukerhåndbok Før du bruker dette produktet, bør du lese all produktdokumentasjonen og legge den et trygt sted, til senere bruk. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt, må

Detaljer

HP OmniBook 900. Brukerhåndbok

HP OmniBook 900. Brukerhåndbok HP OmniBook 900 Brukerhåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

VitaScan Portable. Bruker Manual Norsk V1.0

VitaScan Portable. Bruker Manual Norsk V1.0 Bruker Manual Norsk V1.0 Vitacon AS Side 1 VitaScan Portable Vitacon AS Side 2 Informasjonen i denne brukermanualen eies av Vitacon AS. Den er laget til bruk for våre kunder. Den kan endres helt eller

Detaljer

Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning

Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning INNHOLD Innledning...5 Opphavsrett til bilder...5 Viktig...5 Merknader til brukere som viser

Detaljer

HP OmniBook 4150. Brukerhåndbok

HP OmniBook 4150. Brukerhåndbok HP OmniBook 4150 Brukerhåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Ekstern bærbar. My Passport Ultra. Bærbar harddisk-stasjon Brukerveiledning. My Passport Ultra brukerveiledning

Ekstern bærbar. My Passport Ultra. Bærbar harddisk-stasjon Brukerveiledning. My Passport Ultra brukerveiledning My Passport Ultra Bærbar harddisk-stasjon Brukerveiledning Ekstern bærbar My Passport Ultra brukerveiledning WD service og kundestøtte Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten til å løse dem

Detaljer

SANGEAN DDR-62. Norsk bruksanvisning Versjon 1

SANGEAN DDR-62. Norsk bruksanvisning Versjon 1 SANGEAN DDR-62 Norsk bruksanvisning Versjon 1 isangean Appen muliggjør fjernkontroll av DDR-62. Appen kan kjøres på din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon. Finnes på: Google Play / Apple

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

WD ShareSpace Nettverkslagringssystem Brukerveiledning

WD ShareSpace Nettverkslagringssystem Brukerveiledning WD ShareSpace Nettverkslagringssystem Brukerveiledning Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Følg alle advarsler og instruksjoner som står merket på produktet. 2. Koble produktet fra stikkontakten før rengjøring.

Detaljer

NW9330 Første utgave July 2014 Bærbare PC

NW9330 Første utgave July 2014 Bærbare PC NW9330 Første utgave July 2014 Bærbare PC Elektronisk håndbok Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

2006 Xerox Corporation. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen i håndboken kan endres uten

2006 Xerox Corporation. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen i håndboken kan endres uten Brukerhåndbok 2006 Xerox Corporation. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen i håndboken kan endres uten varsel. Xerox Corporation er ikke ansvarlig

Detaljer

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Instruksjonshefte Leica ST5020 V1.7 Norsk 08/2009 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les brukerhåndboken nøye før du tar i bruk apparatet. VIKTIG MERKNAD

Detaljer

NW8271 August 2013. Bærbare PC. Elektronisk håndbok. T300L Serie

NW8271 August 2013. Bærbare PC. Elektronisk håndbok. T300L Serie NW8271 August 2013 Bærbare PC Elektronisk håndbok T300L Serie Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres,

Detaljer

ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking

ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking NW10147 Andre utgave Februar 2015 ASUS-nettbrett og ASUS mobil dokking Elektronisk håndbok T300 Chi T300 Chi mobil dokking Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer for Medtronic- og Vitatron-enheter

MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer for Medtronic- og Vitatron-enheter MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer for Medtronic- og Vitatron-enheter 2090/9986/SW007: 0123 2001 VSC01: 0344 2002 Innhold 1 Informasjon om programmereren 7 Forklaring av symboler på pakningen og produktet

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth Brukerhåndbok for MyGlucoHealth trådløs måler mmol/l vises mg/dl tilgjengelig 0459 Modell MGH-BT1 Rev 1-1.15 NO/nor VIKTIG INFORMASJON MyGlucoHealth gir en rask og enkel måte for personer med diabetes

Detaljer