Elucigene CF-EU2v1 Veiledning til analyseprogramvaren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elucigene CF-EU2v1 Veiledning til analyseprogramvaren"

Transkript

1 Elucigene CF-EU2v1 Veiledning til analyseprogramvaren Fremstilt av: Gen-Probe Life Sciences Ltd. Heron House Oaks Business Park Crewe Road Wythenshawe Manchester M23 9HZ Salg, kundetjeneste og teknisk støtte: T: +49 (0) F: +49 (0) E: E: CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 1 av 37

2 GeneMapper-analyse Introduksjon Følgende avsnitt beskriver fremgangsmåten ved prøveanalyse avelucigene CF-EU2v1- resultater ved bruk av Applied Biosystems GeneMapper programvarepakker (versjon 3.7 eller høyere). Analysebehandling Analysebehandlingen av prøver er oppsummert i flytdiagrammet nedenfor. Run amplified samples on Genetic Analyzer (kjør amplifiserte prøver på den genetiske analysatoren) Open GeneMapper software (åpne programvaren for GeneMapper) Add sample fsa files to Project (legg til FSA-prøvefiler til prosjektet) Set Analysis Method and Size Standard to CF-EU2v1 (still inn analysemetode og størrelsesstandard på CF-EU2v1) Select the appropriate mix Panels (velg de aktuelle blandingspanelene) Run sample Analysis (kjør prøveanalyse) Save Project (lagre prosjektet) Select sample and open Plot Window (velg prøve og åpne plottevinduet) Review Trace and Genotype Data (gjennomgå sporings- og genotypedata) Score sample Genotypes (skåre prøvegenotyper) Print Elucigene CF-EU2v1 sample traces (skriv ut Elucigene CF-EU2v1 prøvesporinger) CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 2 av 37

3 GeneMapper Åpne programfilen GeneMapper og importer de nødvendige FSA-filene ved å klikke på knappen add samples to project (legg til prøver til prosjektet). Naviger til ønsket kjøringsmappe ved hjelp av mappetreet på venstre side i vinduet. Velg mappe og klikk på knappen Add to List >> (Legg til på listen >>). Kjøringsmappen vises nå i vinduet der prøvene skal legges til. Et dobbeltklikk på kjøringsmappeikonet i dette vinduet viser alle FSA-filer som skal importeres (Figur 1). Figur 1: Prøvene er lagt til listen og er klar til å legges til i prosjektet. Prøvene blir deretter lagt til ved å klikke på knappen Add (Legg til). Importere analyseinnstillinger for CF-EU2v1 GeneMapper i GeneMapper Manager Det er nødvendig å importere CF-EU2v1-innstillingene for GeneMapper. Denne prosessen kontrolleres gjennom grensesnittet for GeneMapper Manager. CF-EU2v1 GeneMapper-innstillingene er tilgjengelige på Gen-Probes nettsted: Disse skal lastes ned til en egnet mappe på brukersystemet. CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 3 av 37

4 1. Åpne programmet GeneMapper Manager ved å klikke på ikonet (Figur 2 og 3). Figur 2: Åpne GeneMapper Manager Figur 3: Grensesnittet for GeneMapper Manager. 2. Velg kategorien Analysis Methods (analysemetoder) og klikk deretter på importknappen. 3. Naviger til og importer nødvendig(e) CFEU2-fil(er) med analyseinnstillingene: 3130 eller 3500 (Figur 4). CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 4 av 37

5 Figur 4: Importere analysemetoder. 4. Gjenta fremgangsmåten, velg den aktuelle kategorien og importer korresponderende filer for: Table Settings (tabellinnstillinger) Plot Settings (plottinnstillinger) Size Standards (størrelsesstandarder) Merknad: Cluster Plot Settings (klyngeplot-innstillinger), Matrices (matriser), SNP Sets (SNP-sett) og Report Settings (rapportinnstillinger) krever ikke import av filer. Importere CF-EU2v1 panelinnstillinger i Panel Manager (panelstyring) Det er nødvendig å importere CF-EU2v1 panelinnstillinger for GeneMapper. Denne prosessen kontrolleres gjennom grensesnittet for Panel Manager (panelstyring). 1. Åpne GeneMapper Panel Manager-programmet ved å klikke på -ikonet. 2. Klikk på Panel Manager (panelstyring) i venstre navigasjonsvindu. Panelstyringen vises nå uthevet i blå farge. 3. Velg File/Import Panels (fil/import paneler). Naviger til og importer panelfilen CFEU2 GeneMapper Panels.txt (Figur 5). 4. Klikk på CFEU2 panel i venstre navigasjonsvindu. CF-EU2v1-panelet vises nå uthevet i blå farge. 5. Velg File/Import Bin Set (fil/import bin-sett). Naviger til og importer bin-filen CFEU2 GeneMapper Bins.txt (Figur 6). 6. Klikk på Apply (bruk) og klikk deretter på OK. CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 5 av 37

6 Figur 5: Importere CFEU2-panelfil Figur 6: Importere CFEU2-bin-settfil Endre analyseparameterfilen Det er mulig at standard Analysis Ranges (analyseområder) i analyseinnstillingene for CF-EU2v1 må endres for å redegjøre for kjøringsforholdene. Minimum analyseområde avhenger av kapillaritet og polymeret som brukes under dataoppsamling. Vise dine gjeldende analyseinnstillinger: 1. Åpne GeneMapper Manager. 2. Velg kategorien Analysis Methods (analysemetoder). Den importerte CF-EU2v1- filen blir oppført som CFEU2 Analysis Method (CFEU2 analysemetode). 3. Klikk på CFEU2 Analysis Method (CFEU2 analysemetode). Raden blir nå uthevet. 4. Klikk på Open (åpne) -knappen og velg kategorien Peak Detector (toppdetektor) (Figur 7). CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 6 av 37

7 Analyseområdene er satt som standard til 1600 og avsluttes med Figur 7: Analyse områder (uthevet) Finne riktig analyseområde for ditt laboratorium: 1. Dobbeltklikk på den importerte kjøringsmappen i hovedvinduet GeneMapper hvis du skal vise listen over FSA-filer den inneholder. 2. Velg en FSA-fil. 3. Et klikk på kategorien Raw data (rådata) viser elektroferogrammet over rådata. 4. Bruk 100 bp GS600v2 LIZ maksimal (Oransje) som veiledning og bestem et datapunkt som er omtrent 100 datapunkt mindre (Figur 8). CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 7 av 37

8 Figur 8: Finneminimum området ved hjelp av prøverådata 5. Sørg for at maksimum analyseområde gir plass til omtrent 100 datapunkter etter maksimal 600 bp GS600v2 LIZ. 6. Sett inn de nye verdiene i CF-EU2v1 analysefil (tilgang til filen beskrives ovenfor). Det kan også være nødvendig å endre Peak Amplitude Thresholds (topp amplitudeterskler), avhengig av prøvekonsentrasjonen. Svært sterke prøver har høyt bakgrunnsnivå som kan forstyrre analysen. Dette kan unngås ved å øke maksimal amplitudeterskel. Den grønne fargen kan for eksempel stilles inn på 100 i stedet for 50. Dette gjøres igjen i kategorien Peak Detector (toppdetektor) i CFEU2 Analysis method (CFEU2-analysemetode) (Figur 7). Analysering og genotyping av CF-EU2v1-filer 1. I hovedvinduet for GeneMapper velges CFEU2 Table Settings (CFEU2- tabellinnstillinger) (Figur 9). Figur 9: Bruk rullemenyen til å velge CFEU2 tabellinnstillinger CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 8 av 37

9 2. I hovedvinduet for GeneMapper velges den første cellen under Analysis Method (analysemetode) og velg den aktuelle analysemetoden fra rullemenyen: enten CFEU2_3130 eller CFEU2_3500. Gjenta prosessen for størrelsesstandard, velg CFEU2 size standard (CFEU2-størrelsesstandard) fra rullemenyen. 3. Velg CFEU2 -panel for hver prøve (Figur 10). Velg underpanelet som inneholder A-blanding for A-blandingen og velg underpanelet som inneholder B-blanding for B- blandingen. 4. Klikk på for å starte prøveanalysen. Figur 10: Velge panelinnstillingene for CFEU2 Gjennomgå sporings- og genotypedata for CF-EU2v1 1. Velg Edit/Sort (rediger/sorter). Sorter prøvene etter Sample Name (prøvenavn) og klikk på OK. 2. Klikk på for å Display Plots (vise plotter). 3. Bruk rullemenyen til å velge de aktuelle plotinnstillingene for CF-EU2v1: Visning av A-blanding med poly T-data gjøres ved å velge: CFEU2 Plot PT-on (CFEU2 plott PT - på) Visning av A-blanding uten poly T-data gjøres ved å velge: CFEU2 Plot PT-off (CFEU2 plott PT - av) Figur 11: Bruke rullemenyen til å velge plottinnstillinger for CFEU2 CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 9 av 37

10 4. Plottvinduet viser prøvesporingsdata (Figur 12). 5. Det anbefales at Single click editing (redigere med enkeltklikk) er aktivert i plottvinduet. Dette gjøres ved å velge Alleles/set click editing (alleler/still inn klikkredigering) og påse at dette alternativet er avmerket. Figur 12: Prøveplottvinduet viser merket sporingsdata Elucigene CF-EU2v1 A-blanding Elucigene CF-EU2v1 B-blanding Skårediagnostiske topper Et menneske har to kopier av CFTR-genet. Der disse kopiene har samme sekvens for en gitt allele, blir personen ansett å være homozygotisk for dette stedet. Der kopiene har forskjellig sekvens i en gitt allele, blir personen ansett å være heterozygotisk (Figur 13). A-blandingen (mutant) bestemmer hvorvidt en person bærer en mutasjon og vises med en blå topp. Mutantblandingen inneholder også primere for den normale F508del-allelen. Denne blandingen kan derfor bestemme om en person er normal for F508del (bare grønn topp), homozygotisk for F508del (bare blå topp), eller heterozygotisk for F508del (blå og grønn topp). Hvis en annen mutasjon observeres, kan prøven amplifiseres med B (WT)-blandingen som fastslår homozygotisk eller heterozygotisk status. Hvis en grønn topp vises for den spesielle allelen i WT-blandingen, angir dette at personen er heterozygotisk, og fravær av grønn topp angir at personen er homozygotisk for den spesielle mutasjonen. CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 10 av 37

11 Figur 13: Eksempler på personer a) normale, b) heterozygotiske og c) homozygotiske for 711+1G>T allele A B C CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 11 av 37

12 En person som bærer to forskjellige mutasjoner, henvises til som heterozygotisk (Figur 14). A Figur 14: Eksempler på sammensatte heterozygotiske prøver. A) G85E/D1152H B) F508del/E60X B To hypervariable STR-markører (røde) er inkludert i begge blandingene. Dette gjør det mulig å foreta en sammenligning mellom prøven som er amplifisert med mutantblandingen og prøven som er amplifisert med WT-blandingen. Dette reduserer muligheten for forveksling av prøver (Figur 15). Fravær av disse STR-markørene angir at prøven er mislykket. Nærvær av STR-markører ved svært lav RFU, angir en svak prøve som skal analyseres med forsiktighet. CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 12 av 37

13 Figur 15: A-blanding og B-blanding som viser de to STR-markørene for en person Den hypervariable STR-markøren kan skjules ved å slå av rød farge-data i plottvinduet. Deaktivering av blå og grønne fargedata gjør visualiseringen av STR-markørene enklere. Tilordning av GeneMapper-markør Ved visning av analysert sporingsdata i GeneMapper, blir diagnostiske topper i A- blandingen merket med markørnavn og nummer. Diagnostiske topper i B-blandingen blir bare merket med markørnummer. Du kan studere toppdata for en merket, påvist markør ved å holde musemarkøren over den interessante markøretiketten. Dette viser markørnavn, toppstørrelse og topphøyde nederst i prøveplottvinduet. CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 13 av 37

14 Korrelasjonen mellom markørnumre og markører vises nedenfor. Påviste markører Markørnummer Markør Produkt-bp størrelses område (3130/POP7-data) 01 R347H R347P G>A G>A G>T R334W I507del F508del kb C>T delTA delT V520F L206W W1282X R560T delG Q890X R553X G551D S549R(T>G) S549N M1101K G542X insT Y1092X(C>A) S1251N delA kb A>G G>A R117H R117C N1303K Y122X delTT G85E R1066C G>A W846X delA D1152H CFTRdel2_ P67L delT E60X delC G A455E R1162X R1158X T* IVS8-5T T IVS8-7T T IVS8-9T CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 14 av 37

15 * 5T allelestørrelser Markør Produkt-bp størrelses område POP7/3130 5T (9) 117,25 118,75 5T (10) 119,25 120,75 5T (11) 121,25 122,75 5T (12) 123,25 124,75 5T (13) 125,25 126,75 Merknad: Størrelsesområder for hver markør kan variere i forhold til instrumentet og polymeret som brukes. CF-EU2v1 di507del-markør På grunn av stedet der I507 fjernes (delesjon) i CFTR-genet, er det mulig å påvise nærværet av denne markøren ved hjelp av et 3 bp-forskyvning i størrelsen på F508deltoppen, i tillegg til en I507del mutantspesifikk topp. Hvis en enkel I507del mutantallele er tilstede, blir I507del mutanttopp observert som en blå topp ved omtrent 159 bp. En villtypetopp for F508del blir observert som nærværende, men ved omtrent halve topphøyden blir den vanligvis assosiert med en homozygotisk genotype av villtypen. Dette vises som en grønn topp på omtrent 167 bp. Det kan også observeres en ekstra grønn topp ved omtrent 164 bp (Figur 16). Figur 16: I507del heterozygotisk prøve En I507del/F508del-prøve gir en forskjøvet grønn F508del WT-topp ved omtrent 164 bp (3 bp mindre enn normalt), en blå F508del mutanttopp ved 166 bp og en blå I507del mutanttopp ved omtrent 159 bp. En I507del/I507del-prøve vil danne en blå topp ved omtrent 159 bp og én enkel grønn topp ved omtrent 164 bp (3 bp mindre enn den normale F508del-toppen som observeres når I507del ikke er tilstede). Vær oppmerksom på at hvis en F508del-mutasjon er tilstede, vil dette hindre at I507 WT-primeren fungerer. En individuell homozygotisk F508del har ingen I507 WT-topp i WT-blandingen, og en individuell heterozygotisk for F508del vil ha en redusert høyde på I507 WT-toppen i WT-blandingen. CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 15 av 37

16 Poly-T-markører Elucigene CF-EU2v1 inneholder NED (gul) labelled fluorescente ARMS-primere til påvisning av IVS8-5T, IVS8-7T og IVS8-9T-varianter. Poly-T-opplysninger for en prøve kan bestemmes ved å visualisere de gule fargedataene i innstillingene for GeneMapper CF-EU2v1. Operatøren kan derfor, om nødvendig, velge å vise disse dataene innenfor testeprosedyren i laboratoriet. Merknad: Der er ingen poly-t-primere i B-blandingen. Produktene kan derfor bare visualiseres i A-blandingprøvene. Poly-T-analyse Følgende GeneMapper-eksempler viser karakteristikkene for toppmorfologiene i IVS8- variantregionene som testes. Eksempel 1: IVS8-5T / IVS8-9T-prøve Eksempelet nedenfor viser resultatene av A-blandingen slik den observeres med CFEU2 Plot PT-on (CFEU2 plott PT på) plottinnstillinger. Hvis den grønne og blå fargeinformasjonen fjernes i plottinnstillingene for den samme prøven, vises poly-t-markøren tydelig, som vist nedenfor. Eksempel 2: IVS8-7T/IVS8-7T-prøve CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 16 av 37

17 Eksempel 3: IVS8-7T / IVS8-7T-prøve (variabilitet i TG-repetisjoner) De to toppene oppstår på grunn av heterozygositeten i regionen for TG-repetisjon, som ligger innenfor vår amplikon. Denne effekten kan også observeres med 5T og 9T homozygotiske prøver. Det er derfor mulig å bestemme antallet TG-repetisjoner innen hver IVS8 polytymidin-variant. Eksempel 4: IVS8-9T/IVS8-9T-prøve Viktig melding Under visse analyseforhold er det mulig at observerbare fargeartefakter kan innvirke på rutinemessig analyse. Det er viktig at brukeren er klar over muligheten for innvirkning for å sikre riktig analyse av dataene. Merkede fargeartefakter kan observeres som små blå eller grønne topper. Disse fargeartefaktene er generelt mindre enn 100 bp i størrelse og vil vanligvis ikke innvirke på dataanalysen. Under normale forhold er disse artefakttoppene ubetydelige i forhold til de reelle amplikontoppene, og forårsaker ingen problemer med analysen. Når amplikonmengden som lastes er liten, kanskje på grunn av begrensende genomisk DNA, kan imidlertid fargeartefakttoppene virke relativt store, og det er mulig de kan bli analysert som reelle amplikontopper. CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 17 av 37

18 GeneMarker-analyse Introduksjon Følgende avsnitt beskriver fremgangsmåten for prøveanalyse av Elucigene CF-EU2v1- resultater ved bruk av SoftGenetics GeneMarker programvarepakke V1.95. Analysebehandling Fremgangsmåten for prøveanalyser oppsummeres i flytdiagrammet som vises nedenfor. Kjør amplifiserte prøver på den genetiske analysatoren Åpne programvaren for GeneMarker Legg til FSA-prøvefiler til prosjektet Velg det aktuelle CF/EU2v1-panelet og analyseinnstillinger Kjor prøveanalyse Velg applikasjonen: ARMS/komparativ analyse Velg Mutant + Wild-type (Mutant + Villtype) eller Mutant Only (Bare mutant) Velg Print (Skriv ut) Velg Preview (Forhåndsvisning) CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 18 av 37

19 Legge til prøvefiler i GeneMarker Åpne GeneMarker-programfilen, og velg Open Data (åpne data) ved ledeteksten. Boksen Open Data Files (åpne datafiler) vises. Klikk på Add (legg til)-knappen. Dialogboksen Open (åpne) vises. Navigere til katalogen som inneholder rådatafiler Velg alle filene med CTRL+A eller bruk CTRL og/eller SHIFT-tastene for å velge individuelle prøver Klikk på knappen Open (åpne) i dialogboksen Open (åpne) De valgte filene vises i feltet Data File List (datafilliste) (Figur 1). Klikk på OK-knappen i boksen Open Data Files (åpne datafiler). Dette laster opp prøvene til GeneMarker. Programvaren vil deretter automatisk åpne vinduet Raw Data Analysis (rådataanalyse) (Figur 2). Figur 1: Prøver lagt til på Data File (datafil)-listen. CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 19 av 37

20 Figur 2: Vinduet Raw Data Analysis (rådataanalyse) Prøvetre Syntetisk gel-bilde Rådatasporing Behandle data Når rådatafilene har blitt lastet opp til GeneMarker, er de klar til behandling. Behandlingstrinnet inkluderer applikasjon av bestemmelse av en størrelsesstandard, filtrering av støytopper og sammenligning med et kjent allelisk panel, hvis dette ønskes. GeneMarker kombinerer alle disse trinnene i ett lettvint verktøy, Run Wizard (kjøringsveiviser) (Figur 3). Du får tilgang til Run Wizard (kjøringsveiviser) ved å ganske enkelt klikke på ikonet Run Project (kjør prosjekt) i hovedverktøylinjen. Figur 3: Run Wizard (kjøringsveileder) (malutvelgelsesvindu) CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 20 av 37

21 Run Wizard (kjøringsveileder) Template Selection Menu (malutvelgelsesvindu) Opprett en CF-EU2v1-mal og velg innstillingene for passende størrelsesstandard, standardfarge og analysetype (vist i Figur 3). Velg det aktuelle panelet, avhengig av hvilken plattform som brukes, for eksempel CF- EU2v1_POP7. Disse er tilgjengelig fra Gen-Probes nettsted: Disse skal lastes ned til en egnet mappe på brukersystemet. Klikk på Next (neste) for å fortsette Run Wizard (kjøringsveileder) Data Process (databehandling) Vinduet Data Process (databehandling) i Run Wizard (kjøringsveileder) gjør det mulig for brukeren å velge toppfiltreringsparametre. Sørg for at innstillingene er valgt som vist i figur 4 nedenfor. Klikk på Next (neste) for å fortsette Figur 4: Run Wizard (kjøringsveileder) Vinduet Data Process (databehandling) MERK: For 3500 data økes Min Intensity (minimum intensitet) til 300. Run Wizard (kjøringsveileder) Additional Settings (ekstra innstillinger) Det er ikke nødvendig med ekstra innstillinger ved utførelsen av CF-EU2v1-analysen. Klikk på OK for å fortsette CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 21 av 37

22 Figur 5: Run Wizard (kjøringsveileder) Additional Settings (ekstra innstillinger) Databehandlingsboks Databehandlingsboksen vises ved å klikke på OK i boksen for Run Wizard Additional Settings (kjøringsveileder ekstra innstillinger) (Figur 6). Rådataene blir behandlet og størrelsen bestemt, deretter tilføyes filtreringsparametrene og det valgte CF-EU2v1- panelet settes inn. Klikk på OK i databehandlingsboksen når analysen er ferdig. Figur 6: Databehandlingsboks CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 22 av 37

23 Hovedanalysevindu Hovedanalysevinduet (Figur 7) i GeneMarker har en brukervennlig utforming. Utformingen omfatter: Liste over prøvefiler vises på venstre side i vinduet. Synthetic Gel Image (syntetisk gel-bilde) vises øverst i vinduet. Data Electropherograms (dataelektroferogrammer) under gel-bildet. Report Table (rapporttabell) vises på høyre side i vinduet. I dette vinduet er det viktig å kontrollere at alle aktuelle topper i hver profil har blitt riktig beskrevet. Dobbeltklikk fortløpende på hver prøve i prøvefiltreet på venstre siden på skjermen. Høyreklikk på eventuelle aktuelle topper og velg fra alternativene i dialogboksen, for eksempel for å redigere eller slette allele, bekrefte eller avkrefte etter det som passer. Hvis en topp ikke har blitt beskrevet fordi den ligger under terskelen, kan en allele tildeles manuelt. Velg den aktuelle Marker (markør) fra rulleboksen, hold skifttasten nede og høyreklikk på den aktuelle toppen, klikk på Insert Allele (sett inn allele) og klikk deretter på OK. Når A- og B-blandingsdata analyseres sammen, er det viktig å sørge for at alle STR-toppene har blitt beskrevet. Når denne prosessen har blitt fullført for alle prøvene, kan neste trinn i analysen utføres. Figur 7: Hovedanalysevindu Prøvefiltre Syntetisk gel-bilde Elektroferogram Rapporttabell CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 23 av 37

24 Bare analyse av mutant (A-blanding) Velg rullemenyen Applications (applikasjoner) øverst på skjermen og velg hovedanalysevinduet. Velg ARMS/Comparative Analysis (ARMS/sammenlignende analyse), fulgt av Mutant Only (bare mutant). I dialogboksen ARMS/Comparative Print Settings (ARMS/sammenlignende utskriftsinnstillinger), velg Poly-T Analysis (poly-t-analyse) hvis denne analysen ønskes (Figur 8). Klikk på Preview (forhåndsvisning) i dialogboksen ARMS/Comparative Print Settings (ARMS/sammenlignende utskriftsinnstillinger) hvis du skal vise Elucigene CF-EU2v1 Mutant Only (A Mix)-rapporten (Figur 11). Fra dette vinduet kan operatøren gjennomgå og skrive ut hver prøverapport. Klikk på OK i dialogboksen ARMS/Comparative Print Settings (ARMS/sammenlignende utskriftsinnstillinger) hvis du skal skrive ut bare Elucigene CF-EU2v1-rapporten (A-blanding) (Figur 11) uten gjennomgang. Figur 8: Bare mutant ARMS/Comparative boks for utskriftsinnstillinger Forhåndsvise Elucigene CF-EU2v1-rapporten Mutant Only (bare mutant)-rapport (A-blanding) Klikk på Preview (forhåndsvisning) i dialogboksen ARMS/Comparative Print Settings (ARMS/sammenlignende utskriftsinnstillinger) hvis du skal vise Elucigene CF-EU2v1 A-blandingsrapporten (Figur 11). Fra dette vinduet kan operatøren gjennomgå og skrive ut hver prøverapport. CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 24 av 37

25 Figur 11: Rapportvinduet CF-EU2v1 Mutant Only (A Mix) (bare mutant A-blanding) Elucigene CF-EU2v1-rapporten inneholder følgende funksjoner: Rapportoverskrift: Inneholder informasjon om analyse, prosjekt, prøve og parametre. Underskriftboks: Dato og initial plass til rapportgranskere. Elektroferogram: Ligner ARMS/Comparative analysevindu, viser alle farger i prøvesporingen. Rapporttabell: Hovedtabellen viser alle mutasjonene som er testet av dette settet. Nærvær eller fravær av en mutasjon angis med 1 eller 0. Vær oppmerksom på at full zygositetstatus bare kan rapporteres for F508-lokus ved analyse av bare A-blanding. Den andre tabellen viser poly-t-status for prøven hvis denne funksjonen er valgt. Analyse av mutant + villtypeblanding (A og B) Velg Tools (verktøy) i rullemenyen øverst på skjermen i hovedanalysevinduet, fulgt av File Name Group Tool (filnavngruppeverktøy). Dette åpner skjermen File Name Group Editor (filnavngrupperedigerer). Skriv inn nummeret på kolonnen i boksen Compare by Section (sammenlign etter seksjon), der navnet på prøven vises. Skriv inn nummeret på kolonnen i boksen Match to Identifier by Section (tilpasset med identifikator etter seksjon), der blandingstypen vises, det vil sil A eller B. Skriv inn A i bokstypen Control Identifier (kontrollidentifikator) A. Klikk på knappen Match (tilpass) og tilpassede prøver vises på høyre side i dialogboksen (Figur 9). CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 25 av 37

26 Figur 9: Skjermen File Name Group Editor (filnavngrupperedigerer) Lagre den samsvarende gruppen i en passende mappe ved å klikke på ikonet øverst i delen Matched Groups (tilpassede grupper). Velg rullemenyen Applications (applikasjoner) øverst på skjermen i hovedanalysevinduet. Velg ARMS/Comparative Analysis (ARMS/sammenlignende analyse) fulgt av Mutant + Wildtype (mutant + villtype). I boksen ARMS/Comparative Analysis (ARMS/sammenlignende analyse) velges først relevant Group File (gruppefil), velg deretter Poly-T Analysis (poly-t-analyse) hvis denne analysen ønskes og/eller STR Check (STR-kontroll) (Figur 10a). Klikk deretter på OK for å vise vinduet ARMS/Comparative Analysis (ARMS/sammenlignende analyse) (Figur 10b). Figur 10a: Innstillingsboksen ARMS/Comparative Analysis CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 26 av 37

27 Figur 10b: Vinduet ARMS/Comparative Analysis (ARMS/sammenlignende analysevindu) Grupperte filer Elektroferogrammer Differansehistogram Rapporttabell Forhåndsvise Elucigene CF-EU2v1-rapporten Mutant + villtype-rapport (A + B-blanding) Klikk på utskriftsnkonet i vinduet ARMS/Comparative Analysis (ARMS/ sammenlignende analyse). Velg Poly-T Analysis (poly-t-analyse) hvis denne analysen ønskes og/eller STR Check (STR-kontroll) (Figur 12a). Preview (forhåndsvisning) for å vise Elucigene CF-EU2v1 A + B-rapport (Figur 12b). Fra dette vinduet kan operatøren gjennomgå og skrive ut hver prøverapport. CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 27 av 37

28 Figur 12a Boksen ARMS/Comparative Print Settings (ARMS/sammenlignende utskriftsinnstillinger) Figur 12b: Vinduet CF-EU2v1 Mutant + Wildtype (A + B Mix)-rapport (CF-EU2v1 mutant + villtype (A + B-blanding) CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 28 av 37

29 Elucigene CF-EU2v1-rapporten inneholder følgende funksjoner: Rapportoverskrift: Inneholder informasjon om analyse, prosjekt, prøve og parametre. Underskriftboks: Dato og initial plass til rapportgranskere. Det finnes en ekstra kontrollkolonne for granskerens initialer. Elektroferogram: Ligner ARMS/Comparative analysevindu, viser alle farger i prøvesporingen. Rapporttabeller: Hovedtabellen viser alle mutasjonene som er testet av dette settet. Homozygotisk eller heterozygotisk status angis av antallet villtype- eller mutant-alleler rapportert for hver lokus. Den andre tabellen viser poly-t-status for prøven hvis denne funksjonen er valgt. Histogram for sporingssammenligning: GeneMarker beregner de alleliske forskjellene mellom A og B-blandingsspor og viser dem i et histogram under prøveelektroferogrammene. Toppetiketter Toppetikettene er fargekodet i samsvar med kvaliteten på samsvaret mellom de påviste toppene og observerte panel-bins. I elektroferogrammet er markørene horisontale grå streker og senteret i toppene er markert med en vertikal grå strek. Topper som faller utenfor markørene eller bins i panelet er merket med rød farge som Off Ladder (utenfor stigen) (OL). Merknad: Varianter i maskinpolymertype og størrelsesstandard kan gjøre det nødvendig å optimalisere markør-bins slik at programvaren kan tilpasses kjøringsforholdene som blir brukt. Mer informasjon om endring av panel-bins finnes i håndboken for GeneMarker som følger med programvaren. Skåre diagnostiske topper Et menneske har to kopier av CFTR-genet. Der disse kopiene har samme sekvens for en gitt allele, blir personen ansett å være homozygotisk for dette stedet. Der kopiene har forskjellig sekvens i en gitt allele, blir personen ansett å være heterozygotisk (Figur 13). A-blandingen (mutant) bestemmer hvorvidt en person bærer en mutasjon og vises med en blå topp. Mutantblandingen inneholder også primere for den normale F508del-allelen. Denne blandingen kan derfor bestemme om en person er normal for F508del (bare grønn topp), homozygotisk for F508del (bare blå topp), eller heterozygotisk for F508del (blå og grønn topp). Hvis en annen mutasjon observeres, kan prøven amplifiseres med B (WT)-blandingen som fastslår homozygotisk eller heterozygotisk status. Hvis en grønn topp vises for den spesielle allelen i WT-blandingen, angir dette at personen er heterozygotisk, og fravær av grønn topp angir at personen er homozygotisk for den spesielle mutasjonen. CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 29 av 37

30 Figur 13: Eksempler på personer a) normale, b) heterozygotiske og c) homozygotiske for 711+1G>T allele A B C CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 30 av 37

31 En person som bærer to forskjellige mutasjoner, henvises til som heterozygotisk (Figur 14). A Figur 14: Eksempler på sammensatte heterozygotiske prøver. A) W1282X/S1251N B) F508del/R560T B CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 31 av 37

32 To hypervariable STR-markører (røde) er inkludert i begge blandingene. Dette gjør det mulig å foreta en sammenligning mellom prøven som er amplifisert med mutantblandingen og prøven som er amplifisert med WT-blandingen. Dette reduserer muligheten for forveksling av prøver (Figur 15). Fravær av disse STR-markørene angir at prøven er mislykket. Nærvær av STR-markører ved svært lav RFU, angir en svak prøve som skal analyseres med forsiktighet. Figur 15: A-blanding og B-blanding som viser de to STR-markørene for en person Den hypervariable STR-markører kan skjules ved å bortvelge STR Check (STR-kontroll) i boksen ARMS/Comparative Print Settings (ARMS/ sammenlignende utskriftsinnstillinger) hvis bare A-blandingen analyseres, eller i boksen ARMS/Comparative Analysis (ARMS/sammenlignende analyse) hvis A- og B-blandingene analyseres. STR-markørene er lettere å visualisere hvis bare rød fargedata vises i vinduet ARMS/Comparative Analysis (ARMS/sammenlignende analyse). Tilordning av GeneMarker-markør Når analysert sporingsdata vises i GeneMarker, blir diagnostiske topper i A-blandingen merket med markørnavn. Diagnostiske topper i B-blandingen blir merket bare med markørnummeret med suffikset WT når de vises med bare den grønne fargen valgt. CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 32 av 37

33 Korrelasjonen mellom markørnumre og markører vises nedenfor. Påviste markører Markørnummer Markør Produkt-bp størrelses område (3130/POP7-data) 01 R347H R347P G>A G>A G>T R334W I507del F508del kb C>T delTA delT V520F L206W W1282X R560T delG Q890X R553X G551D S549R(T>G) S549N M1101K G542X insT Y1092X(C>A) S1251N delA kb A>G G>A R117H R117C N1303K Y122X delTT G85E R1066C G>A W846X delA D1152H CFTRdel2_ P67L delT E60X delC G A455E R1162X R1158X T* IVS8-5T T IVS8-7T T IVS8-9T CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 33 av 37

34 * 5T allelestørrelser Markør Produkt-bp størrelses område POP7/3130 5T (9) 117,25 118,75 5T (10) 119,25 120,75 5T (11) 121,25 122,75 5T (12) 123,25 124,75 5T (13) 125,25 126,75 Merknad: Størrelsesområder for hver markør kan variere i forhold til instrumentet og polymeret som brukes. CF-EU2v1 di507del-markør På grunn av stedet der I507 fjernes (delesjon) i CFTR-genet, er det mulig å påvise nærværet av denne markøren ved hjelp av et 3 bp-forskyvning i størrelsen på F508deltoppen, i tillegg til en I507del mutantspesifikk topp. Hvis en enkel I507del mutantallele er tilstede, blir I507del mutanttopp observert som en blå topp ved omtrent 159 bp. En villtypetopp for F508del blir observert som nærværende, men ved omtrent halve topphøyden blir den vanligvis assosiert med en homozygotisk genotype av villtypen. Dette vises som en grønn topp på omtrent 167 bp. Det kan også observeres en ekstra grønn topp ved omtrent 164 bp (Figur 16). Figur 16: I507del heterozygotisk prøve En I507del/F508del-prøve gir en forskjøvet grønn F508del WT-topp ved omtrent 164 bp (3 bp mindre enn normalt), en blå F508del mutanttopp ved 166 bp og en blå I507del mutanttopp ved omtrent 159 bp. En I507del/I507del-prøve vil danne en blå topp ved omtrent 159 bp og én enkel grønn topp ved omtrent 164 bp (3 bp mindre enn den normale F508del-toppen som observeres når I507del ikke er tilstede). CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 34 av 37

35 Vær oppmerksom på at hvis en F508del-mutasjon er tilstede, vil dette hindre at I507 WT-primeren fungerer. En individuell homozygotisk F508del har ingen I507 WT-topp i WT-blandingen, og en individuell heterozygotisk for F508del vil ha en redusert høyde på I507 WT-toppen i WT-blandingen. Poly-T-markører Elucigene CF-EU2v1 inneholder NED (gul) merket fluorescent ARMS -primere til påvisning av IVS8-5T, IVS8-7T- og IVS8-9T-varianter. Poly-T-informasjon for en prøve kan bestemmes ved å aktivere visualiseringen av de gule fargedataene i vinduet GeneMarker hovedanalyse (Figur 7). Poly-T-markørene kan skjules ved å bortvelge Poly-T Analysis (poly-t-analyse) i boksen ARMS/Comparative Print Settings (ARMS/sammenlignende utskriftsinnstillinger) hvis bare A-blanding analyseres, eller i boksen ARMS/Comparative Analysis (ARMS/sammenlignende analyse) hvis A- og B-blandingene analyseres. Operatøren kan derfor, om nødvendig, velge å vise disse dataene innenfor testeprosedyren i laboratoriet. Merknad: Det er ingen poly-t-primere i B-blandingen. Produktene vil derfor bare visualiseres i A-blandingsprøvene. Poly-T-analyse Følgende GeneMarker-eksempler viser karakteristikker for toppmorfologier i IVS8- variantregionene som ble testet. Eksemplene nedenfor viser A-blandingsresultatet slik det observeres når Poly-T Analysis (poly-t-analyse) har blitt valgt i dialogboksen ARMS/Comparative Print Settings (ARMS/sammenlignende utskriftsinnstillinger) når bare A-blandingen analyseres. Eksempel 1: IVS8-5T/IVS8-7T-prøve CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 35 av 37

36 Eksempel 2: IVS8-7T/IVS8-7T-prøve Eksempel 3: IVS8-7T/IVS8-7T-prøve (variabilitet i TG-repetisjoner) De to toppene oppstår på grunn av heterozygositeten i regionen for TG-repetisjon, som ligger innenfor vår amplikon. Denne effekten kan også observeres med 5T og 9T homozygotiske prøver. Det er derfor mulig å bestemme antallet TG-repetisjoner innenfor hver IVS8 polythymidin-variant CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 36 av 37

37 Eksempel 4: IVS8-9T/IVS8-9T-prøve Viktig melding Under visse analyseforhold er det mulig at observerbare fargeartefakter kan innvirke på rutinemessig analyse. Det er viktig at brukeren er klar over muligheten for innvirkning for å sikre riktig analyse av dataene. Merkede fargeartefakter kan observeres som små blå eller grønne topper. Disse fargeartefaktene er generelt mindre enn 100 bp i størrelse og vil vanligvis ikke innvirke på dataanalysen. Under normale forhold er disse artefakttoppene ubetydelige i forhold til de reelle amplikontoppene, og forårsaker ingen problemer med analysen. Når amplikonmengden som lastes er liten, kanskje på grunn av begrensende genomisk DNA, kan imidlertid fargeartefakttoppene virke relativt store, og det er mulig de kan bli analysert som reelle amplikontopper. ELUCIGENE er et varemerke for Gen-Probe Life Sciences Ltd. ARMS er et varemerke for AstraZeneca UK Ltd. QIAAMP er et varemerke for Qiagen GmbH.GENEMARKER er et varemerke for SoftGenetics Corporation. GENEMAPPER, VIC, NED, POP-7, HI-DI og PET er varemerker for Life Technologies Corporation. MELDING TIL KJØPER: BEGRENSET LISENS Polynukleotider merket med VIC, NED og PET farger og/eller bruk av disse kan være dekket av en eller flere patenter som eies av Applied Biosystems, LLC. Kjøpesummen for dette produktet inkluderer begrensede, uoverførbare rettigheter under visse krav i visse patenter tilhørende Applied Biosystems, LLC om å bruke kun denne produktmengden kun for kjøperens aktiviteter i forbindelse med påvisning av mål innen human diagnostikkfeltet. Ingen andre rettigheter er overført. Mer informasjon om kjøp av lisenser i forbindelse med fargene nevnt ovenfor, kan fås ved å kontakte Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA. Copyright 2013 Gen-Probe Life Sciences Ltd. CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 37 av 37

Elucigene QST*R -produkter Veiledning til analyseprogramvaren

Elucigene QST*R -produkter Veiledning til analyseprogramvaren Elucigene QST*R -produkter Veiledning til analyseprogramvaren Produsert av: Gen-Probe Life Sciences Ltd. Oaks Business Park Crewe Road Wythenshawe Manchester M23 9HZ, Storbritannia Salg, kundetjeneste

Detaljer

Elucigene CF-EU2v1 Bruksanvisning

Elucigene CF-EU2v1 Bruksanvisning Elucigene CF-EU2v1 Bruksanvisning Kat.kode: CF2EUB2 50 tester CF2EUBX 10 tester Til in vitro-diagnostisk bruk Fremstilt av: Elucigene Diagnostics Greenheys House Pencroft Way Manchester Science Park Manchester

Detaljer

Elucigene QST*R-21 Euplex Bruksanvisning

Elucigene QST*R-21 Euplex Bruksanvisning Elucigene QST*R-21 Euplex Bruksanvisning Produkt Størrelse Katalogkode Elucigene QST*R-21 Euplex 10 tester ANE21BX Til in vitro-diagnostisk bruk Fremstilt av: Elucigene Diagnostics Citylabs Nelson Street

Detaljer

Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer

Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer Markeringslisten er en spesialkategori med en horisontal layout, som inneholder avanserte funksjoner for behandling, tilgang, gjennomgang og oppsummering av merknader

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Hurtigveiledning for RAS Extension Pyro Plug-in

Hurtigveiledning for RAS Extension Pyro Plug-in Februar 2017 Hurtigveiledning for RAS Extension Pyro Plug-in Til installasjon og bruk med PyroMark Q24- instrumenter og PyroMark Q24-programvaren, versjon 2.0 Sample to Insight Om RAS Extension Pyro Plug-in

Detaljer

Businesscatalyst PAGES

Businesscatalyst PAGES Businesscatalyst 1. Gå til http://www.businesscatalyst.com/ og login med brukernavn og passord. Du kommer da til administrasjonspanelet der du kan organisere nettsiden. Her kan du også se hvordan nettsiden

Detaljer

Hurtigveiledning for BRAF Pyro Plug-in

Hurtigveiledning for BRAF Pyro Plug-in Hurtigveiledning for BRAF Pyro Plug-in Februar 2017 Til installasjon og bruk med PyroMark Q24- instrumenter og PyroMark Q24-programvaren, versjon 2.0 Sample to Insight Om BRAF Pyro Plug-in BRAF Pyro Plug-in-pakken

Detaljer

Slik bruker du P-touch Transfer Manager

Slik bruker du P-touch Transfer Manager Slik bruker du P-touch Transfer Manager Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg retten

Detaljer

Publisere på nvfnorden.org

Publisere på nvfnorden.org Kommunikasjonsgruppen i NVF Publisere på nvfnorden.org En guide til de viktigste funksjonene i publiseringsverktøyet LiSA Live, 2. utg. Johanne Solheim 22.02.2013 Innhold Introduksjon... 1 Logg deg på...

Detaljer

BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning

BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning side 1/17 BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning BIM2Share AutoDelivery Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 1.1 Hva trenger du for å kunne ta i bruk AutoDelivery:... 2 2 Installasjon... 2 3 Innlogging...

Detaljer

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule www.slektshistorielaget.no Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule Hvorfor er dette nyttig? De aller fleste av avskriftene som er markert med grønn kule er lagret i databaser på lagets hjemmeside

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

Redigere bibliografisk post

Redigere bibliografisk post Redigere bibliografisk post Dato: 2015-03-09 Denne veiledningen beskriver ulike måter en kan endre eller legge til data på en bibliografisk post. Merknad: For å redigere bibliografiske data må en ha en

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Hurtigreferanse for HP Photo Printing

Hurtigreferanse for HP Photo Printing Hente bilder til fotogalleriet Bruk en av disse metodene til å legge til bilder i fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre ruten i HP Photo Printing-programvaren, og er utgangspunktet for å lage utskrifter

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

BEGYNNERKURS I SPSS. Anne Schad Bergsaker 17. november 2017

BEGYNNERKURS I SPSS. Anne Schad Bergsaker 17. november 2017 BEGYNNERKURS I SPSS Anne Schad Bergsaker 17. november 2017 FØR VI BEGYNNER... LÆRINGSMÅL 1. Kjenne til og kunne navigere mellom de ulike delene/ vinduene i SPSS, og vite forskjellen på dem 2. Kunne skrive

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Sport 1 Plakatprogram brukerveiledning

Sport 1 Plakatprogram brukerveiledning Sport 1 Plakatprogram brukerveiledning Innhold Innledning side 3 DM plakater for utskrift side 6 Endre pris på DM plakater side 9 Plakatmaler side 14 Avansert redigering side 27 Lage plakat med produktsøk

Detaljer

Workflow Hvordan finne en bibliografisk post som utgangspunkt for bestilling

Workflow Hvordan finne en bibliografisk post som utgangspunkt for bestilling Workflow Hvordan finne en bibliografisk post som utgangspunkt for bestilling Dato: 2015-03-09 I denne veiledninga beskrives hvordan du kan finne en bibliografisk post, som du trenger for å bestille et

Detaljer

BRUK AV TEKSTEDITOREN

BRUK AV TEKSTEDITOREN Dynamisk Internett-publisering med DM Web BRUK AV TEKSTEDITOREN BRUKERVEILEDNING 2007 Datamann AS er Brukermanualen er utarbeidet av Datamann AS Postboks 74 9551 ØKSFJORD Telefon 78 45 95 00 Telefaks 78

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Hvordan legge til et dokument/bilde på en eksisterende side:

Hvordan legge til et dokument/bilde på en eksisterende side: Hvordan legge til et dokument/bilde på en eksisterende side: Først må filen (eller bildet) legges inn på filområdet til WebOrg. Velg «Filutforsker» som vist på bildet. Velg den mappen du vil bruke. Hver

Detaljer

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Fra Color til Named og omvendt

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Fra Color til Named og omvendt Odd-Sverre Kolstad AUTOCAD 2008 Artikkelserie Fra Color til Named og omvendt Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Omslag Marianne Thrap Redaktør: Rune Kjelvik Formgiver: Rune Kjelvik 1. opplag ISBN 978-82-05-37108-8

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver konfigurasjonen av skriverdrivere for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver konfigurasjonen av skriverdrivere for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-877-668-21 (1) Printer Driver Innstillingsveiledning Denne veiledningen beskriver konfigurasjonen av skriverdrivere for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

Kom i gang med Stata for Windows på UiO - hurtigstart for begynnere

Kom i gang med Stata for Windows på UiO - hurtigstart for begynnere Kom i gang med Stata for Windows på UiO - hurtigstart for begynnere Hensikten med denne introduksjonen er å lære hvordan man kommer raskt i gang med grunnleggende funksjoner i Stata. Teksten er tilpasset

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

38. Utskrift - Master Layout

38. Utskrift - Master Layout 38. Utskrift - Master Layout Underlag med tittelfelt Den tredje mappa i Navigator er Layout. Der samler vi tegningene fra View Map for utskrift. Men før vi kan samle tegningene for utskrift, skal vi lage

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

1. NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon

1. NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon Mildrid Ljosland/Lene Hoff 09.09.2008 Lærestoffet er utviklet for faget SO350D J2ME for programmering

Detaljer

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual 5.1 MyLocator2 MyLocator2 konfigurasjons verktøyet er en programpakke som tillater brukeren å konfigurere vloc 2. generasjons

Detaljer

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3 30.01.2012 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Komme i gang Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Komme i gang... 3 Velkommen... 3 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 4 Operativmiljøet

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Hvordan lage et eget objekt av krana

Hvordan lage et eget objekt av krana Hvordan lage et eget objekt av krana Dvs: Laging av egne 2D og 3D-symboler til kranas dialogboks. Innhold Lagre som nytt objekt... 2 Tegne omrisset av krana... 5 Fyllverktøyet... 9 GDL-mastervindu... 10

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige sorteringsmuligheter slik at man kan lage en som passer

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 Excel Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 1 Excel: Basisfunksjoner Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav) og vannrette

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst

Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst Tavler for å skrive med tekst I dette mer komplekse eksemplet vil vi lage et miljø med to scener. Miljøet benytter tekst tavler og bilder for å stimulere kreativ

Detaljer

Brother ScanViewer-guide for ios/os X

Brother ScanViewer-guide for ios/os X Brother ScanViewer-guide for ios/os X Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker den følgende merknadsstilen i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Skrive ut fra Photoshop Elements

Skrive ut fra Photoshop Elements Skrive ut fra Photoshop Elements Alle skrivere kan tilpasse farger automatisk, men generelt gjelder det at man får best kontroll og best resultat ved å la Photoshop Elements ta seg av fargestyring. I Photoshop

Detaljer

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no NHH tilbyr ansatte og studenter ekstern tilgang til NHH-interne ressurser slik som M-området, felles filområder, bibliotektjenester m.m. Tjenesten

Detaljer

Dokumentasjon: Kampanje

Dokumentasjon: Kampanje Dokumentasjon: Kampanje Fil-meny: mulighet til å fjerne gamle kampanjer og valg av innstillinger Du kan minimere kampanjeoversikten etter å ha valgt ønsket kampanje Kampanjer: Oversikt over ulike kampanjer.

Detaljer

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram HiVe biblioteket Mappestruktur Mine dokumenter EndNote Bibliotek.enl Bibliotek.Data Styles APA 6th HiVe.ens 2 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser.

Detaljer

Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH

Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH Innhold Introduksjon i bruk av Microsoft Outlook 2003 med Exchange for NHH... 1 Innhold... 1 Introduksjon... 2 Grensesnitt... 3 Sende

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Hurtigveiledning for EGFR Pyro Plug-in

Hurtigveiledning for EGFR Pyro Plug-in Hurtigveiledning for EGFR Pyro Plug-in Februar 2017 Til installasjon og bruk med PyroMark Q24- instrumenter og PyroMark Q24-programvaren, versjon 2.0 Sample to Insight Om EGFR Pyro Plug-in EGFR Pyro Plug-in-pakken

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Kom i gang 1: Lage en enkel tavle for å skrive

Kom i gang 1: Lage en enkel tavle for å skrive Kom i gang 1: Lage en enkel tavle for å skrive Enkle tavler kan brukes for å skrive korte setninger om et spesielt emne. I dette eksemplet vil vi lage et miljø med en enkel tavle for å skrive setninger

Detaljer

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Introduksjon I dette prosjektet lager vi et tegneprogram slik at du etterpå kan lage din egen kunst. Du kan tegne med forskjellige farger, bruke viskelær, lage stempler

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister SVV

Brukermanual. System for oversiktslister SVV Brukermanual System for oversiktslister SVV Endringslogg: Versjon Nytt i versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 Versjonnr i bunntekst, registrer kontrakt ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Vaki Aquaculture Systems Ltd. Akralind 4 IS-201 Kopavogur Island Tlf. + 354-595 3000 Faks. + 354-595 3001 e-post: vaki@vaki.is Internett:www.vaki.is

Detaljer

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 23 32 75 00 23 32 75 01 post@bojo.no http://www.bojo.no Innhold Innhold...2 1. Om

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Word 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Kommandoene her vises

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk For å nå en bredere kundebase og gi en bedre tjeneste ønsker du kanskje å tillate kundene å velge et språk de foretrekker når de handler. Pipfrog

Detaljer

Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote

Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote Denne veiledningen beskriver hvordan du overfører referanser fra databasene PubMed, Ovidbasene (Medline, Embase, Psychinfo, Amed), BIBSYS

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Munik sin hjemmeside BRUKERMANUAL LITAL ROZENTAL-EIDE

Munik sin hjemmeside BRUKERMANUAL LITAL ROZENTAL-EIDE 2014 Munik sin hjemmeside BRUKERMANUAL LITAL ROZENTAL-EIDE Hjemmesiden er utviklet og designet av Favn Design Hjemmeside: favndesign.no e-post: lital@favndesign.no Mobil: 41 27 80 55 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Introduksjon til versjonskontroll av Ola Lie

Introduksjon til versjonskontroll av Ola Lie Introduksjon til versjonskontroll av Ola Lie Installere Subversion Subversion (også kalt SVN) er et versjonskontrollsystem som hjelper oss å holde orden på de forskjellige versjonene når vi utvikler programmer.

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

V E I L E D N I N G F O R U T S E N D E L S E A V N Y H E T S B R E V

V E I L E D N I N G F O R U T S E N D E L S E A V N Y H E T S B R E V V E I L E D N I N G F O R U T S E N D E L S E A V N Y H E T S B R E V Introduksjon Denne veiledningen vil fungere som en A til Å guide for å gjennomføre utsendelser av e-post i emarketeer. Den vil ikke

Detaljer

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv.

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget navn, eksempelvis A1, B7, D3 osv. Excel grunnkurs Skjermbilde/oppbygging Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv. I hver celle kan vi skrive Tekst

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

REGISTRATOR VIEWER BRUKERMANUAL. Versjon 5.8

REGISTRATOR VIEWER BRUKERMANUAL. Versjon 5.8 REGISTRATOR VIEWER BRUKERMANUAL Versjon 5.8 INTRODUKSJON Denne brukermanualen inneholder nyttig informasjon om bruk av Registrator Viewer. Vennligst les nøye gjennom instruksjonene før programvaren tas

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Excel 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Legge til kommandoer på verktøylinjen for hurtigtilgang

Detaljer

Import av referanser til EndNote X4

Import av referanser til EndNote X4 Import av referanser til EndNote X4 2 Import av referanser til EndNote Business Source Complete (BSC)... 4 Søk og importer fra Business Source Complete på Internett... 4 Søk og importer direkte fra EndNote...

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import)

Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) ! Resultathåndtering: Guide om håndtering av resultater for klubber (Eksport og Import) Her kan du lese en enkel guide >l hvordan du håndterer resultater.! 1 Innhold Innhold 2 1. Resultatoversikt... 12

Detaljer

Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet

Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en grov beskrivelse av hvilke innstillinger som skal gjøres på

Detaljer

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Av Asle Skauge Dette skal være en bruksanvisning som alle kan følge for å få lagt ut sitt personlige visittkort på internett. Hensikten med et slikt

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhold Hva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovedvinduet...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvinduet...6

Detaljer

Oppgavesett for NVivo 10

Oppgavesett for NVivo 10 Oppgavesett for NVivo 10 Oppgave 1: Nytt prosjekt Det første du ser når du åpner NVivo er en liste over de siste prosjektene du har jobbet med i programmet. I dag lager vi et nytt prosjekt. Klikk på New

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer