Elucigene CF-EU2v1 Veiledning til analyseprogramvaren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elucigene CF-EU2v1 Veiledning til analyseprogramvaren"

Transkript

1 Elucigene CF-EU2v1 Veiledning til analyseprogramvaren Fremstilt av: Gen-Probe Life Sciences Ltd. Heron House Oaks Business Park Crewe Road Wythenshawe Manchester M23 9HZ Salg, kundetjeneste og teknisk støtte: T: +49 (0) F: +49 (0) E: E: CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 1 av 37

2 GeneMapper-analyse Introduksjon Følgende avsnitt beskriver fremgangsmåten ved prøveanalyse avelucigene CF-EU2v1- resultater ved bruk av Applied Biosystems GeneMapper programvarepakker (versjon 3.7 eller høyere). Analysebehandling Analysebehandlingen av prøver er oppsummert i flytdiagrammet nedenfor. Run amplified samples on Genetic Analyzer (kjør amplifiserte prøver på den genetiske analysatoren) Open GeneMapper software (åpne programvaren for GeneMapper) Add sample fsa files to Project (legg til FSA-prøvefiler til prosjektet) Set Analysis Method and Size Standard to CF-EU2v1 (still inn analysemetode og størrelsesstandard på CF-EU2v1) Select the appropriate mix Panels (velg de aktuelle blandingspanelene) Run sample Analysis (kjør prøveanalyse) Save Project (lagre prosjektet) Select sample and open Plot Window (velg prøve og åpne plottevinduet) Review Trace and Genotype Data (gjennomgå sporings- og genotypedata) Score sample Genotypes (skåre prøvegenotyper) Print Elucigene CF-EU2v1 sample traces (skriv ut Elucigene CF-EU2v1 prøvesporinger) CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 2 av 37

3 GeneMapper Åpne programfilen GeneMapper og importer de nødvendige FSA-filene ved å klikke på knappen add samples to project (legg til prøver til prosjektet). Naviger til ønsket kjøringsmappe ved hjelp av mappetreet på venstre side i vinduet. Velg mappe og klikk på knappen Add to List >> (Legg til på listen >>). Kjøringsmappen vises nå i vinduet der prøvene skal legges til. Et dobbeltklikk på kjøringsmappeikonet i dette vinduet viser alle FSA-filer som skal importeres (Figur 1). Figur 1: Prøvene er lagt til listen og er klar til å legges til i prosjektet. Prøvene blir deretter lagt til ved å klikke på knappen Add (Legg til). Importere analyseinnstillinger for CF-EU2v1 GeneMapper i GeneMapper Manager Det er nødvendig å importere CF-EU2v1-innstillingene for GeneMapper. Denne prosessen kontrolleres gjennom grensesnittet for GeneMapper Manager. CF-EU2v1 GeneMapper-innstillingene er tilgjengelige på Gen-Probes nettsted: Disse skal lastes ned til en egnet mappe på brukersystemet. CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 3 av 37

4 1. Åpne programmet GeneMapper Manager ved å klikke på ikonet (Figur 2 og 3). Figur 2: Åpne GeneMapper Manager Figur 3: Grensesnittet for GeneMapper Manager. 2. Velg kategorien Analysis Methods (analysemetoder) og klikk deretter på importknappen. 3. Naviger til og importer nødvendig(e) CFEU2-fil(er) med analyseinnstillingene: 3130 eller 3500 (Figur 4). CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 4 av 37

5 Figur 4: Importere analysemetoder. 4. Gjenta fremgangsmåten, velg den aktuelle kategorien og importer korresponderende filer for: Table Settings (tabellinnstillinger) Plot Settings (plottinnstillinger) Size Standards (størrelsesstandarder) Merknad: Cluster Plot Settings (klyngeplot-innstillinger), Matrices (matriser), SNP Sets (SNP-sett) og Report Settings (rapportinnstillinger) krever ikke import av filer. Importere CF-EU2v1 panelinnstillinger i Panel Manager (panelstyring) Det er nødvendig å importere CF-EU2v1 panelinnstillinger for GeneMapper. Denne prosessen kontrolleres gjennom grensesnittet for Panel Manager (panelstyring). 1. Åpne GeneMapper Panel Manager-programmet ved å klikke på -ikonet. 2. Klikk på Panel Manager (panelstyring) i venstre navigasjonsvindu. Panelstyringen vises nå uthevet i blå farge. 3. Velg File/Import Panels (fil/import paneler). Naviger til og importer panelfilen CFEU2 GeneMapper Panels.txt (Figur 5). 4. Klikk på CFEU2 panel i venstre navigasjonsvindu. CF-EU2v1-panelet vises nå uthevet i blå farge. 5. Velg File/Import Bin Set (fil/import bin-sett). Naviger til og importer bin-filen CFEU2 GeneMapper Bins.txt (Figur 6). 6. Klikk på Apply (bruk) og klikk deretter på OK. CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 5 av 37

6 Figur 5: Importere CFEU2-panelfil Figur 6: Importere CFEU2-bin-settfil Endre analyseparameterfilen Det er mulig at standard Analysis Ranges (analyseområder) i analyseinnstillingene for CF-EU2v1 må endres for å redegjøre for kjøringsforholdene. Minimum analyseområde avhenger av kapillaritet og polymeret som brukes under dataoppsamling. Vise dine gjeldende analyseinnstillinger: 1. Åpne GeneMapper Manager. 2. Velg kategorien Analysis Methods (analysemetoder). Den importerte CF-EU2v1- filen blir oppført som CFEU2 Analysis Method (CFEU2 analysemetode). 3. Klikk på CFEU2 Analysis Method (CFEU2 analysemetode). Raden blir nå uthevet. 4. Klikk på Open (åpne) -knappen og velg kategorien Peak Detector (toppdetektor) (Figur 7). CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 6 av 37

7 Analyseområdene er satt som standard til 1600 og avsluttes med Figur 7: Analyse områder (uthevet) Finne riktig analyseområde for ditt laboratorium: 1. Dobbeltklikk på den importerte kjøringsmappen i hovedvinduet GeneMapper hvis du skal vise listen over FSA-filer den inneholder. 2. Velg en FSA-fil. 3. Et klikk på kategorien Raw data (rådata) viser elektroferogrammet over rådata. 4. Bruk 100 bp GS600v2 LIZ maksimal (Oransje) som veiledning og bestem et datapunkt som er omtrent 100 datapunkt mindre (Figur 8). CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 7 av 37

8 Figur 8: Finneminimum området ved hjelp av prøverådata 5. Sørg for at maksimum analyseområde gir plass til omtrent 100 datapunkter etter maksimal 600 bp GS600v2 LIZ. 6. Sett inn de nye verdiene i CF-EU2v1 analysefil (tilgang til filen beskrives ovenfor). Det kan også være nødvendig å endre Peak Amplitude Thresholds (topp amplitudeterskler), avhengig av prøvekonsentrasjonen. Svært sterke prøver har høyt bakgrunnsnivå som kan forstyrre analysen. Dette kan unngås ved å øke maksimal amplitudeterskel. Den grønne fargen kan for eksempel stilles inn på 100 i stedet for 50. Dette gjøres igjen i kategorien Peak Detector (toppdetektor) i CFEU2 Analysis method (CFEU2-analysemetode) (Figur 7). Analysering og genotyping av CF-EU2v1-filer 1. I hovedvinduet for GeneMapper velges CFEU2 Table Settings (CFEU2- tabellinnstillinger) (Figur 9). Figur 9: Bruk rullemenyen til å velge CFEU2 tabellinnstillinger CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 8 av 37

9 2. I hovedvinduet for GeneMapper velges den første cellen under Analysis Method (analysemetode) og velg den aktuelle analysemetoden fra rullemenyen: enten CFEU2_3130 eller CFEU2_3500. Gjenta prosessen for størrelsesstandard, velg CFEU2 size standard (CFEU2-størrelsesstandard) fra rullemenyen. 3. Velg CFEU2 -panel for hver prøve (Figur 10). Velg underpanelet som inneholder A-blanding for A-blandingen og velg underpanelet som inneholder B-blanding for B- blandingen. 4. Klikk på for å starte prøveanalysen. Figur 10: Velge panelinnstillingene for CFEU2 Gjennomgå sporings- og genotypedata for CF-EU2v1 1. Velg Edit/Sort (rediger/sorter). Sorter prøvene etter Sample Name (prøvenavn) og klikk på OK. 2. Klikk på for å Display Plots (vise plotter). 3. Bruk rullemenyen til å velge de aktuelle plotinnstillingene for CF-EU2v1: Visning av A-blanding med poly T-data gjøres ved å velge: CFEU2 Plot PT-on (CFEU2 plott PT - på) Visning av A-blanding uten poly T-data gjøres ved å velge: CFEU2 Plot PT-off (CFEU2 plott PT - av) Figur 11: Bruke rullemenyen til å velge plottinnstillinger for CFEU2 CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 9 av 37

10 4. Plottvinduet viser prøvesporingsdata (Figur 12). 5. Det anbefales at Single click editing (redigere med enkeltklikk) er aktivert i plottvinduet. Dette gjøres ved å velge Alleles/set click editing (alleler/still inn klikkredigering) og påse at dette alternativet er avmerket. Figur 12: Prøveplottvinduet viser merket sporingsdata Elucigene CF-EU2v1 A-blanding Elucigene CF-EU2v1 B-blanding Skårediagnostiske topper Et menneske har to kopier av CFTR-genet. Der disse kopiene har samme sekvens for en gitt allele, blir personen ansett å være homozygotisk for dette stedet. Der kopiene har forskjellig sekvens i en gitt allele, blir personen ansett å være heterozygotisk (Figur 13). A-blandingen (mutant) bestemmer hvorvidt en person bærer en mutasjon og vises med en blå topp. Mutantblandingen inneholder også primere for den normale F508del-allelen. Denne blandingen kan derfor bestemme om en person er normal for F508del (bare grønn topp), homozygotisk for F508del (bare blå topp), eller heterozygotisk for F508del (blå og grønn topp). Hvis en annen mutasjon observeres, kan prøven amplifiseres med B (WT)-blandingen som fastslår homozygotisk eller heterozygotisk status. Hvis en grønn topp vises for den spesielle allelen i WT-blandingen, angir dette at personen er heterozygotisk, og fravær av grønn topp angir at personen er homozygotisk for den spesielle mutasjonen. CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 10 av 37

11 Figur 13: Eksempler på personer a) normale, b) heterozygotiske og c) homozygotiske for 711+1G>T allele A B C CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 11 av 37

12 En person som bærer to forskjellige mutasjoner, henvises til som heterozygotisk (Figur 14). A Figur 14: Eksempler på sammensatte heterozygotiske prøver. A) G85E/D1152H B) F508del/E60X B To hypervariable STR-markører (røde) er inkludert i begge blandingene. Dette gjør det mulig å foreta en sammenligning mellom prøven som er amplifisert med mutantblandingen og prøven som er amplifisert med WT-blandingen. Dette reduserer muligheten for forveksling av prøver (Figur 15). Fravær av disse STR-markørene angir at prøven er mislykket. Nærvær av STR-markører ved svært lav RFU, angir en svak prøve som skal analyseres med forsiktighet. CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 12 av 37

13 Figur 15: A-blanding og B-blanding som viser de to STR-markørene for en person Den hypervariable STR-markøren kan skjules ved å slå av rød farge-data i plottvinduet. Deaktivering av blå og grønne fargedata gjør visualiseringen av STR-markørene enklere. Tilordning av GeneMapper-markør Ved visning av analysert sporingsdata i GeneMapper, blir diagnostiske topper i A- blandingen merket med markørnavn og nummer. Diagnostiske topper i B-blandingen blir bare merket med markørnummer. Du kan studere toppdata for en merket, påvist markør ved å holde musemarkøren over den interessante markøretiketten. Dette viser markørnavn, toppstørrelse og topphøyde nederst i prøveplottvinduet. CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 13 av 37

14 Korrelasjonen mellom markørnumre og markører vises nedenfor. Påviste markører Markørnummer Markør Produkt-bp størrelses område (3130/POP7-data) 01 R347H R347P G>A G>A G>T R334W I507del F508del kb C>T delTA delT V520F L206W W1282X R560T delG Q890X R553X G551D S549R(T>G) S549N M1101K G542X insT Y1092X(C>A) S1251N delA kb A>G G>A R117H R117C N1303K Y122X delTT G85E R1066C G>A W846X delA D1152H CFTRdel2_ P67L delT E60X delC G A455E R1162X R1158X T* IVS8-5T T IVS8-7T T IVS8-9T CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 14 av 37

15 * 5T allelestørrelser Markør Produkt-bp størrelses område POP7/3130 5T (9) 117,25 118,75 5T (10) 119,25 120,75 5T (11) 121,25 122,75 5T (12) 123,25 124,75 5T (13) 125,25 126,75 Merknad: Størrelsesområder for hver markør kan variere i forhold til instrumentet og polymeret som brukes. CF-EU2v1 di507del-markør På grunn av stedet der I507 fjernes (delesjon) i CFTR-genet, er det mulig å påvise nærværet av denne markøren ved hjelp av et 3 bp-forskyvning i størrelsen på F508deltoppen, i tillegg til en I507del mutantspesifikk topp. Hvis en enkel I507del mutantallele er tilstede, blir I507del mutanttopp observert som en blå topp ved omtrent 159 bp. En villtypetopp for F508del blir observert som nærværende, men ved omtrent halve topphøyden blir den vanligvis assosiert med en homozygotisk genotype av villtypen. Dette vises som en grønn topp på omtrent 167 bp. Det kan også observeres en ekstra grønn topp ved omtrent 164 bp (Figur 16). Figur 16: I507del heterozygotisk prøve En I507del/F508del-prøve gir en forskjøvet grønn F508del WT-topp ved omtrent 164 bp (3 bp mindre enn normalt), en blå F508del mutanttopp ved 166 bp og en blå I507del mutanttopp ved omtrent 159 bp. En I507del/I507del-prøve vil danne en blå topp ved omtrent 159 bp og én enkel grønn topp ved omtrent 164 bp (3 bp mindre enn den normale F508del-toppen som observeres når I507del ikke er tilstede). Vær oppmerksom på at hvis en F508del-mutasjon er tilstede, vil dette hindre at I507 WT-primeren fungerer. En individuell homozygotisk F508del har ingen I507 WT-topp i WT-blandingen, og en individuell heterozygotisk for F508del vil ha en redusert høyde på I507 WT-toppen i WT-blandingen. CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 15 av 37

16 Poly-T-markører Elucigene CF-EU2v1 inneholder NED (gul) labelled fluorescente ARMS-primere til påvisning av IVS8-5T, IVS8-7T og IVS8-9T-varianter. Poly-T-opplysninger for en prøve kan bestemmes ved å visualisere de gule fargedataene i innstillingene for GeneMapper CF-EU2v1. Operatøren kan derfor, om nødvendig, velge å vise disse dataene innenfor testeprosedyren i laboratoriet. Merknad: Der er ingen poly-t-primere i B-blandingen. Produktene kan derfor bare visualiseres i A-blandingprøvene. Poly-T-analyse Følgende GeneMapper-eksempler viser karakteristikkene for toppmorfologiene i IVS8- variantregionene som testes. Eksempel 1: IVS8-5T / IVS8-9T-prøve Eksempelet nedenfor viser resultatene av A-blandingen slik den observeres med CFEU2 Plot PT-on (CFEU2 plott PT på) plottinnstillinger. Hvis den grønne og blå fargeinformasjonen fjernes i plottinnstillingene for den samme prøven, vises poly-t-markøren tydelig, som vist nedenfor. Eksempel 2: IVS8-7T/IVS8-7T-prøve CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 16 av 37

17 Eksempel 3: IVS8-7T / IVS8-7T-prøve (variabilitet i TG-repetisjoner) De to toppene oppstår på grunn av heterozygositeten i regionen for TG-repetisjon, som ligger innenfor vår amplikon. Denne effekten kan også observeres med 5T og 9T homozygotiske prøver. Det er derfor mulig å bestemme antallet TG-repetisjoner innen hver IVS8 polytymidin-variant. Eksempel 4: IVS8-9T/IVS8-9T-prøve Viktig melding Under visse analyseforhold er det mulig at observerbare fargeartefakter kan innvirke på rutinemessig analyse. Det er viktig at brukeren er klar over muligheten for innvirkning for å sikre riktig analyse av dataene. Merkede fargeartefakter kan observeres som små blå eller grønne topper. Disse fargeartefaktene er generelt mindre enn 100 bp i størrelse og vil vanligvis ikke innvirke på dataanalysen. Under normale forhold er disse artefakttoppene ubetydelige i forhold til de reelle amplikontoppene, og forårsaker ingen problemer med analysen. Når amplikonmengden som lastes er liten, kanskje på grunn av begrensende genomisk DNA, kan imidlertid fargeartefakttoppene virke relativt store, og det er mulig de kan bli analysert som reelle amplikontopper. CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 17 av 37

18 GeneMarker-analyse Introduksjon Følgende avsnitt beskriver fremgangsmåten for prøveanalyse av Elucigene CF-EU2v1- resultater ved bruk av SoftGenetics GeneMarker programvarepakke V1.95. Analysebehandling Fremgangsmåten for prøveanalyser oppsummeres i flytdiagrammet som vises nedenfor. Kjør amplifiserte prøver på den genetiske analysatoren Åpne programvaren for GeneMarker Legg til FSA-prøvefiler til prosjektet Velg det aktuelle CF/EU2v1-panelet og analyseinnstillinger Kjor prøveanalyse Velg applikasjonen: ARMS/komparativ analyse Velg Mutant + Wild-type (Mutant + Villtype) eller Mutant Only (Bare mutant) Velg Print (Skriv ut) Velg Preview (Forhåndsvisning) CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 18 av 37

19 Legge til prøvefiler i GeneMarker Åpne GeneMarker-programfilen, og velg Open Data (åpne data) ved ledeteksten. Boksen Open Data Files (åpne datafiler) vises. Klikk på Add (legg til)-knappen. Dialogboksen Open (åpne) vises. Navigere til katalogen som inneholder rådatafiler Velg alle filene med CTRL+A eller bruk CTRL og/eller SHIFT-tastene for å velge individuelle prøver Klikk på knappen Open (åpne) i dialogboksen Open (åpne) De valgte filene vises i feltet Data File List (datafilliste) (Figur 1). Klikk på OK-knappen i boksen Open Data Files (åpne datafiler). Dette laster opp prøvene til GeneMarker. Programvaren vil deretter automatisk åpne vinduet Raw Data Analysis (rådataanalyse) (Figur 2). Figur 1: Prøver lagt til på Data File (datafil)-listen. CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 19 av 37

20 Figur 2: Vinduet Raw Data Analysis (rådataanalyse) Prøvetre Syntetisk gel-bilde Rådatasporing Behandle data Når rådatafilene har blitt lastet opp til GeneMarker, er de klar til behandling. Behandlingstrinnet inkluderer applikasjon av bestemmelse av en størrelsesstandard, filtrering av støytopper og sammenligning med et kjent allelisk panel, hvis dette ønskes. GeneMarker kombinerer alle disse trinnene i ett lettvint verktøy, Run Wizard (kjøringsveiviser) (Figur 3). Du får tilgang til Run Wizard (kjøringsveiviser) ved å ganske enkelt klikke på ikonet Run Project (kjør prosjekt) i hovedverktøylinjen. Figur 3: Run Wizard (kjøringsveileder) (malutvelgelsesvindu) CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 20 av 37

21 Run Wizard (kjøringsveileder) Template Selection Menu (malutvelgelsesvindu) Opprett en CF-EU2v1-mal og velg innstillingene for passende størrelsesstandard, standardfarge og analysetype (vist i Figur 3). Velg det aktuelle panelet, avhengig av hvilken plattform som brukes, for eksempel CF- EU2v1_POP7. Disse er tilgjengelig fra Gen-Probes nettsted: Disse skal lastes ned til en egnet mappe på brukersystemet. Klikk på Next (neste) for å fortsette Run Wizard (kjøringsveileder) Data Process (databehandling) Vinduet Data Process (databehandling) i Run Wizard (kjøringsveileder) gjør det mulig for brukeren å velge toppfiltreringsparametre. Sørg for at innstillingene er valgt som vist i figur 4 nedenfor. Klikk på Next (neste) for å fortsette Figur 4: Run Wizard (kjøringsveileder) Vinduet Data Process (databehandling) MERK: For 3500 data økes Min Intensity (minimum intensitet) til 300. Run Wizard (kjøringsveileder) Additional Settings (ekstra innstillinger) Det er ikke nødvendig med ekstra innstillinger ved utførelsen av CF-EU2v1-analysen. Klikk på OK for å fortsette CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 21 av 37

22 Figur 5: Run Wizard (kjøringsveileder) Additional Settings (ekstra innstillinger) Databehandlingsboks Databehandlingsboksen vises ved å klikke på OK i boksen for Run Wizard Additional Settings (kjøringsveileder ekstra innstillinger) (Figur 6). Rådataene blir behandlet og størrelsen bestemt, deretter tilføyes filtreringsparametrene og det valgte CF-EU2v1- panelet settes inn. Klikk på OK i databehandlingsboksen når analysen er ferdig. Figur 6: Databehandlingsboks CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 22 av 37

23 Hovedanalysevindu Hovedanalysevinduet (Figur 7) i GeneMarker har en brukervennlig utforming. Utformingen omfatter: Liste over prøvefiler vises på venstre side i vinduet. Synthetic Gel Image (syntetisk gel-bilde) vises øverst i vinduet. Data Electropherograms (dataelektroferogrammer) under gel-bildet. Report Table (rapporttabell) vises på høyre side i vinduet. I dette vinduet er det viktig å kontrollere at alle aktuelle topper i hver profil har blitt riktig beskrevet. Dobbeltklikk fortløpende på hver prøve i prøvefiltreet på venstre siden på skjermen. Høyreklikk på eventuelle aktuelle topper og velg fra alternativene i dialogboksen, for eksempel for å redigere eller slette allele, bekrefte eller avkrefte etter det som passer. Hvis en topp ikke har blitt beskrevet fordi den ligger under terskelen, kan en allele tildeles manuelt. Velg den aktuelle Marker (markør) fra rulleboksen, hold skifttasten nede og høyreklikk på den aktuelle toppen, klikk på Insert Allele (sett inn allele) og klikk deretter på OK. Når A- og B-blandingsdata analyseres sammen, er det viktig å sørge for at alle STR-toppene har blitt beskrevet. Når denne prosessen har blitt fullført for alle prøvene, kan neste trinn i analysen utføres. Figur 7: Hovedanalysevindu Prøvefiltre Syntetisk gel-bilde Elektroferogram Rapporttabell CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 23 av 37

24 Bare analyse av mutant (A-blanding) Velg rullemenyen Applications (applikasjoner) øverst på skjermen og velg hovedanalysevinduet. Velg ARMS/Comparative Analysis (ARMS/sammenlignende analyse), fulgt av Mutant Only (bare mutant). I dialogboksen ARMS/Comparative Print Settings (ARMS/sammenlignende utskriftsinnstillinger), velg Poly-T Analysis (poly-t-analyse) hvis denne analysen ønskes (Figur 8). Klikk på Preview (forhåndsvisning) i dialogboksen ARMS/Comparative Print Settings (ARMS/sammenlignende utskriftsinnstillinger) hvis du skal vise Elucigene CF-EU2v1 Mutant Only (A Mix)-rapporten (Figur 11). Fra dette vinduet kan operatøren gjennomgå og skrive ut hver prøverapport. Klikk på OK i dialogboksen ARMS/Comparative Print Settings (ARMS/sammenlignende utskriftsinnstillinger) hvis du skal skrive ut bare Elucigene CF-EU2v1-rapporten (A-blanding) (Figur 11) uten gjennomgang. Figur 8: Bare mutant ARMS/Comparative boks for utskriftsinnstillinger Forhåndsvise Elucigene CF-EU2v1-rapporten Mutant Only (bare mutant)-rapport (A-blanding) Klikk på Preview (forhåndsvisning) i dialogboksen ARMS/Comparative Print Settings (ARMS/sammenlignende utskriftsinnstillinger) hvis du skal vise Elucigene CF-EU2v1 A-blandingsrapporten (Figur 11). Fra dette vinduet kan operatøren gjennomgå og skrive ut hver prøverapport. CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 24 av 37

25 Figur 11: Rapportvinduet CF-EU2v1 Mutant Only (A Mix) (bare mutant A-blanding) Elucigene CF-EU2v1-rapporten inneholder følgende funksjoner: Rapportoverskrift: Inneholder informasjon om analyse, prosjekt, prøve og parametre. Underskriftboks: Dato og initial plass til rapportgranskere. Elektroferogram: Ligner ARMS/Comparative analysevindu, viser alle farger i prøvesporingen. Rapporttabell: Hovedtabellen viser alle mutasjonene som er testet av dette settet. Nærvær eller fravær av en mutasjon angis med 1 eller 0. Vær oppmerksom på at full zygositetstatus bare kan rapporteres for F508-lokus ved analyse av bare A-blanding. Den andre tabellen viser poly-t-status for prøven hvis denne funksjonen er valgt. Analyse av mutant + villtypeblanding (A og B) Velg Tools (verktøy) i rullemenyen øverst på skjermen i hovedanalysevinduet, fulgt av File Name Group Tool (filnavngruppeverktøy). Dette åpner skjermen File Name Group Editor (filnavngrupperedigerer). Skriv inn nummeret på kolonnen i boksen Compare by Section (sammenlign etter seksjon), der navnet på prøven vises. Skriv inn nummeret på kolonnen i boksen Match to Identifier by Section (tilpasset med identifikator etter seksjon), der blandingstypen vises, det vil sil A eller B. Skriv inn A i bokstypen Control Identifier (kontrollidentifikator) A. Klikk på knappen Match (tilpass) og tilpassede prøver vises på høyre side i dialogboksen (Figur 9). CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 25 av 37

26 Figur 9: Skjermen File Name Group Editor (filnavngrupperedigerer) Lagre den samsvarende gruppen i en passende mappe ved å klikke på ikonet øverst i delen Matched Groups (tilpassede grupper). Velg rullemenyen Applications (applikasjoner) øverst på skjermen i hovedanalysevinduet. Velg ARMS/Comparative Analysis (ARMS/sammenlignende analyse) fulgt av Mutant + Wildtype (mutant + villtype). I boksen ARMS/Comparative Analysis (ARMS/sammenlignende analyse) velges først relevant Group File (gruppefil), velg deretter Poly-T Analysis (poly-t-analyse) hvis denne analysen ønskes og/eller STR Check (STR-kontroll) (Figur 10a). Klikk deretter på OK for å vise vinduet ARMS/Comparative Analysis (ARMS/sammenlignende analyse) (Figur 10b). Figur 10a: Innstillingsboksen ARMS/Comparative Analysis CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 26 av 37

27 Figur 10b: Vinduet ARMS/Comparative Analysis (ARMS/sammenlignende analysevindu) Grupperte filer Elektroferogrammer Differansehistogram Rapporttabell Forhåndsvise Elucigene CF-EU2v1-rapporten Mutant + villtype-rapport (A + B-blanding) Klikk på utskriftsnkonet i vinduet ARMS/Comparative Analysis (ARMS/ sammenlignende analyse). Velg Poly-T Analysis (poly-t-analyse) hvis denne analysen ønskes og/eller STR Check (STR-kontroll) (Figur 12a). Preview (forhåndsvisning) for å vise Elucigene CF-EU2v1 A + B-rapport (Figur 12b). Fra dette vinduet kan operatøren gjennomgå og skrive ut hver prøverapport. CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 27 av 37

28 Figur 12a Boksen ARMS/Comparative Print Settings (ARMS/sammenlignende utskriftsinnstillinger) Figur 12b: Vinduet CF-EU2v1 Mutant + Wildtype (A + B Mix)-rapport (CF-EU2v1 mutant + villtype (A + B-blanding) CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 28 av 37

29 Elucigene CF-EU2v1-rapporten inneholder følgende funksjoner: Rapportoverskrift: Inneholder informasjon om analyse, prosjekt, prøve og parametre. Underskriftboks: Dato og initial plass til rapportgranskere. Det finnes en ekstra kontrollkolonne for granskerens initialer. Elektroferogram: Ligner ARMS/Comparative analysevindu, viser alle farger i prøvesporingen. Rapporttabeller: Hovedtabellen viser alle mutasjonene som er testet av dette settet. Homozygotisk eller heterozygotisk status angis av antallet villtype- eller mutant-alleler rapportert for hver lokus. Den andre tabellen viser poly-t-status for prøven hvis denne funksjonen er valgt. Histogram for sporingssammenligning: GeneMarker beregner de alleliske forskjellene mellom A og B-blandingsspor og viser dem i et histogram under prøveelektroferogrammene. Toppetiketter Toppetikettene er fargekodet i samsvar med kvaliteten på samsvaret mellom de påviste toppene og observerte panel-bins. I elektroferogrammet er markørene horisontale grå streker og senteret i toppene er markert med en vertikal grå strek. Topper som faller utenfor markørene eller bins i panelet er merket med rød farge som Off Ladder (utenfor stigen) (OL). Merknad: Varianter i maskinpolymertype og størrelsesstandard kan gjøre det nødvendig å optimalisere markør-bins slik at programvaren kan tilpasses kjøringsforholdene som blir brukt. Mer informasjon om endring av panel-bins finnes i håndboken for GeneMarker som følger med programvaren. Skåre diagnostiske topper Et menneske har to kopier av CFTR-genet. Der disse kopiene har samme sekvens for en gitt allele, blir personen ansett å være homozygotisk for dette stedet. Der kopiene har forskjellig sekvens i en gitt allele, blir personen ansett å være heterozygotisk (Figur 13). A-blandingen (mutant) bestemmer hvorvidt en person bærer en mutasjon og vises med en blå topp. Mutantblandingen inneholder også primere for den normale F508del-allelen. Denne blandingen kan derfor bestemme om en person er normal for F508del (bare grønn topp), homozygotisk for F508del (bare blå topp), eller heterozygotisk for F508del (blå og grønn topp). Hvis en annen mutasjon observeres, kan prøven amplifiseres med B (WT)-blandingen som fastslår homozygotisk eller heterozygotisk status. Hvis en grønn topp vises for den spesielle allelen i WT-blandingen, angir dette at personen er heterozygotisk, og fravær av grønn topp angir at personen er homozygotisk for den spesielle mutasjonen. CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 29 av 37

30 Figur 13: Eksempler på personer a) normale, b) heterozygotiske og c) homozygotiske for 711+1G>T allele A B C CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 30 av 37

31 En person som bærer to forskjellige mutasjoner, henvises til som heterozygotisk (Figur 14). A Figur 14: Eksempler på sammensatte heterozygotiske prøver. A) W1282X/S1251N B) F508del/R560T B CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 31 av 37

32 To hypervariable STR-markører (røde) er inkludert i begge blandingene. Dette gjør det mulig å foreta en sammenligning mellom prøven som er amplifisert med mutantblandingen og prøven som er amplifisert med WT-blandingen. Dette reduserer muligheten for forveksling av prøver (Figur 15). Fravær av disse STR-markørene angir at prøven er mislykket. Nærvær av STR-markører ved svært lav RFU, angir en svak prøve som skal analyseres med forsiktighet. Figur 15: A-blanding og B-blanding som viser de to STR-markørene for en person Den hypervariable STR-markører kan skjules ved å bortvelge STR Check (STR-kontroll) i boksen ARMS/Comparative Print Settings (ARMS/ sammenlignende utskriftsinnstillinger) hvis bare A-blandingen analyseres, eller i boksen ARMS/Comparative Analysis (ARMS/sammenlignende analyse) hvis A- og B-blandingene analyseres. STR-markørene er lettere å visualisere hvis bare rød fargedata vises i vinduet ARMS/Comparative Analysis (ARMS/sammenlignende analyse). Tilordning av GeneMarker-markør Når analysert sporingsdata vises i GeneMarker, blir diagnostiske topper i A-blandingen merket med markørnavn. Diagnostiske topper i B-blandingen blir merket bare med markørnummeret med suffikset WT når de vises med bare den grønne fargen valgt. CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 32 av 37

33 Korrelasjonen mellom markørnumre og markører vises nedenfor. Påviste markører Markørnummer Markør Produkt-bp størrelses område (3130/POP7-data) 01 R347H R347P G>A G>A G>T R334W I507del F508del kb C>T delTA delT V520F L206W W1282X R560T delG Q890X R553X G551D S549R(T>G) S549N M1101K G542X insT Y1092X(C>A) S1251N delA kb A>G G>A R117H R117C N1303K Y122X delTT G85E R1066C G>A W846X delA D1152H CFTRdel2_ P67L delT E60X delC G A455E R1162X R1158X T* IVS8-5T T IVS8-7T T IVS8-9T CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 33 av 37

34 * 5T allelestørrelser Markør Produkt-bp størrelses område POP7/3130 5T (9) 117,25 118,75 5T (10) 119,25 120,75 5T (11) 121,25 122,75 5T (12) 123,25 124,75 5T (13) 125,25 126,75 Merknad: Størrelsesområder for hver markør kan variere i forhold til instrumentet og polymeret som brukes. CF-EU2v1 di507del-markør På grunn av stedet der I507 fjernes (delesjon) i CFTR-genet, er det mulig å påvise nærværet av denne markøren ved hjelp av et 3 bp-forskyvning i størrelsen på F508deltoppen, i tillegg til en I507del mutantspesifikk topp. Hvis en enkel I507del mutantallele er tilstede, blir I507del mutanttopp observert som en blå topp ved omtrent 159 bp. En villtypetopp for F508del blir observert som nærværende, men ved omtrent halve topphøyden blir den vanligvis assosiert med en homozygotisk genotype av villtypen. Dette vises som en grønn topp på omtrent 167 bp. Det kan også observeres en ekstra grønn topp ved omtrent 164 bp (Figur 16). Figur 16: I507del heterozygotisk prøve En I507del/F508del-prøve gir en forskjøvet grønn F508del WT-topp ved omtrent 164 bp (3 bp mindre enn normalt), en blå F508del mutanttopp ved 166 bp og en blå I507del mutanttopp ved omtrent 159 bp. En I507del/I507del-prøve vil danne en blå topp ved omtrent 159 bp og én enkel grønn topp ved omtrent 164 bp (3 bp mindre enn den normale F508del-toppen som observeres når I507del ikke er tilstede). CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 34 av 37

35 Vær oppmerksom på at hvis en F508del-mutasjon er tilstede, vil dette hindre at I507 WT-primeren fungerer. En individuell homozygotisk F508del har ingen I507 WT-topp i WT-blandingen, og en individuell heterozygotisk for F508del vil ha en redusert høyde på I507 WT-toppen i WT-blandingen. Poly-T-markører Elucigene CF-EU2v1 inneholder NED (gul) merket fluorescent ARMS -primere til påvisning av IVS8-5T, IVS8-7T- og IVS8-9T-varianter. Poly-T-informasjon for en prøve kan bestemmes ved å aktivere visualiseringen av de gule fargedataene i vinduet GeneMarker hovedanalyse (Figur 7). Poly-T-markørene kan skjules ved å bortvelge Poly-T Analysis (poly-t-analyse) i boksen ARMS/Comparative Print Settings (ARMS/sammenlignende utskriftsinnstillinger) hvis bare A-blanding analyseres, eller i boksen ARMS/Comparative Analysis (ARMS/sammenlignende analyse) hvis A- og B-blandingene analyseres. Operatøren kan derfor, om nødvendig, velge å vise disse dataene innenfor testeprosedyren i laboratoriet. Merknad: Det er ingen poly-t-primere i B-blandingen. Produktene vil derfor bare visualiseres i A-blandingsprøvene. Poly-T-analyse Følgende GeneMarker-eksempler viser karakteristikker for toppmorfologier i IVS8- variantregionene som ble testet. Eksemplene nedenfor viser A-blandingsresultatet slik det observeres når Poly-T Analysis (poly-t-analyse) har blitt valgt i dialogboksen ARMS/Comparative Print Settings (ARMS/sammenlignende utskriftsinnstillinger) når bare A-blandingen analyseres. Eksempel 1: IVS8-5T/IVS8-7T-prøve CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 35 av 37

36 Eksempel 2: IVS8-7T/IVS8-7T-prøve Eksempel 3: IVS8-7T/IVS8-7T-prøve (variabilitet i TG-repetisjoner) De to toppene oppstår på grunn av heterozygositeten i regionen for TG-repetisjon, som ligger innenfor vår amplikon. Denne effekten kan også observeres med 5T og 9T homozygotiske prøver. Det er derfor mulig å bestemme antallet TG-repetisjoner innenfor hver IVS8 polythymidin-variant CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 36 av 37

37 Eksempel 4: IVS8-9T/IVS8-9T-prøve Viktig melding Under visse analyseforhold er det mulig at observerbare fargeartefakter kan innvirke på rutinemessig analyse. Det er viktig at brukeren er klar over muligheten for innvirkning for å sikre riktig analyse av dataene. Merkede fargeartefakter kan observeres som små blå eller grønne topper. Disse fargeartefaktene er generelt mindre enn 100 bp i størrelse og vil vanligvis ikke innvirke på dataanalysen. Under normale forhold er disse artefakttoppene ubetydelige i forhold til de reelle amplikontoppene, og forårsaker ingen problemer med analysen. Når amplikonmengden som lastes er liten, kanskje på grunn av begrensende genomisk DNA, kan imidlertid fargeartefakttoppene virke relativt store, og det er mulig de kan bli analysert som reelle amplikontopper. ELUCIGENE er et varemerke for Gen-Probe Life Sciences Ltd. ARMS er et varemerke for AstraZeneca UK Ltd. QIAAMP er et varemerke for Qiagen GmbH.GENEMARKER er et varemerke for SoftGenetics Corporation. GENEMAPPER, VIC, NED, POP-7, HI-DI og PET er varemerker for Life Technologies Corporation. MELDING TIL KJØPER: BEGRENSET LISENS Polynukleotider merket med VIC, NED og PET farger og/eller bruk av disse kan være dekket av en eller flere patenter som eies av Applied Biosystems, LLC. Kjøpesummen for dette produktet inkluderer begrensede, uoverførbare rettigheter under visse krav i visse patenter tilhørende Applied Biosystems, LLC om å bruke kun denne produktmengden kun for kjøperens aktiviteter i forbindelse med påvisning av mål innen human diagnostikkfeltet. Ingen andre rettigheter er overført. Mer informasjon om kjøp av lisenser i forbindelse med fargene nevnt ovenfor, kan fås ved å kontakte Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA. Copyright 2013 Gen-Probe Life Sciences Ltd. CF2EUGSNO Rev.10/2013 Side 37 av 37

Elucigene QST*R -produkter Veiledning til analyseprogramvaren

Elucigene QST*R -produkter Veiledning til analyseprogramvaren Elucigene QST*R -produkter Veiledning til analyseprogramvaren Produsert av: Gen-Probe Life Sciences Ltd. Oaks Business Park Crewe Road Wythenshawe Manchester M23 9HZ, Storbritannia Salg, kundetjeneste

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

MiSeqDx -referanseveiledning

MiSeqDx -referanseveiledning MiSeqDx -referanseveiledning TIL IN VITRO-DIAGNOSTISK BRUK ILLUMINA PROPRIETÆR Delenummer 15038353 Rev. B NOR Februar 2015 Dette dokumentet og dets innhold er opphavsrettslig beskyttet for Illumina, Inc.

Detaljer

MiSeqDx -referanseveiledning

MiSeqDx -referanseveiledning MiSeqDx -referanseveiledning for instrumenter med dobbeltoppstart-konfigurasjon TIL IN VITRO-DIAGNOSTISK BRUK ILLUMINA PROPRIETÆR Delenummer 15070067 Rev. A NOR Mars 2015 Dette dokumentet og dets innhold

Detaljer

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6 Eulogica brukermanual Norsk versjon 5.6 Copyright 2009 Intelligent Software AS, S.Mytting Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres på noen måte uten tillatelse fra utgiveren. For all informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok. DYMO Label TM. v.8

Brukerhåndbok. DYMO Label TM. v.8 Brukerhåndbok DYMO Label TM v.8 Copyright Varemerker 2012 Sanford, L.P. Med alle rettigheter. Revidert 1/25/2013. Ingen deler av dette dokumentet eller programvaren må reproduseres eller overføres på noe

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

Komme i gang med den håndholdte TI-Nspire

Komme i gang med den håndholdte TI-Nspire Komme i gang med den håndholdte TI-Nspire Denne guideboken gjelder for TI-Nspire -programvareversjon 3.0. For å få den nyeste versjonen av dokumentasjonen, gå til education.ti.com/guides. Viktig Informasjon

Detaljer

NORTHEAST MONITORING, INC.

NORTHEAST MONITORING, INC. NORTHEAST MONITORING, INC. PROGRAMVAREN HOLTER LX ANALYSIS Internasjonal brukerhåndbok Norsk versjon NorthEast Monitoring, Inc. 141 Parker Street, Suite 111 Telefon: [+1] 978-461-3992 Maynard, MA 01754

Detaljer

Brukerhåndbok. DYMO Label TM. v.8

Brukerhåndbok. DYMO Label TM. v.8 Brukerhåndbok DYMO Label TM v.8 Copyright Varemerker 2012 Sanford, L.P. Med alle rettigheter. Revidert 6/11/2012. Ingen deler av dette dokumentet eller programvaren må reproduseres eller overføres på noe

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Brukerveileding. EasyCruit 14.10

Brukerveileding. EasyCruit 14.10 Brukerveileding EasyCruit 14.10 Innhold INNLEDNING... 5 Dokumentoversikt... 5 Bruke arbeidsflaten... 5 Administrere EasyCruit... 5 Forberede rekrutteringsobjekter... 5 Rekrutteringsprosjekt... 5 Søknadshåndtering...

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Atlernativ- og supplerende kommunikasjon og tilgang til datamaskinen Hensikt Tobii Communicator er PC programvare for å skape, tilpasse og benytte

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Brukerhåndbok Mai 2005

Brukerhåndbok Mai 2005 Brukerhåndbok Mai 2005 Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Copyright 2005, Integral Technologies. Alle rettigheter forbeholdes. DigitalSENTRY og Integral Technologies er varemerker

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Etikettskriver TD-serien

Etikettskriver TD-serien PROGRAMVAREHÅNDBOK Etikettskriver TD-serien Etikettskriver TD-serien Innholdet i denne håndboken og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer

Detaljer

Bruke skannerfunksjonene

Bruke skannerfunksjonene Canon CanoScan 9000F Elektronisk manual Side 1 av 343 sider MC-4674-V1.00 Slik bruker du denne håndboken Skrive ut håndboken Skaffe den nyeste ScanGearversjonen (skannerdriver) Bruke skannerfunksjonene

Detaljer

Verdens ledende programvare for utskrift av etiketter, strekkoder, RFID og kort

Verdens ledende programvare for utskrift av etiketter, strekkoder, RFID og kort Verdens ledende programvare for utskrift av etiketter, strekkoder, RFID og kort Komme i gang med BarTender Application Suite Oversikt, installasjon og grunnleggende bruk (Norsk utgave) Rev. 12.09.20.1154

Detaljer

PROGRAMVAREHÅNDBOK. P-touch P700

PROGRAMVAREHÅNDBOK. P-touch P700 PROGRAMVAREHÅNDBOK P-touch P700 P-touch P700 Innholdet i denne håndboken og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg rett til å foreta endringer uten forvarsel i spesifikasjonene

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Sales & Marketing Administratorkurs Sist endret: 30.03.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

PicoScope 6. PC-oscilloskopprogramvare. Brukerveiledning. psw.nb r32 Copyright 2007-2014 Pico Technology Ltd. Med enerett.

PicoScope 6. PC-oscilloskopprogramvare. Brukerveiledning. psw.nb r32 Copyright 2007-2014 Pico Technology Ltd. Med enerett. PicoScope 6 PC-oscilloskopprogramvare Brukerveiledning PicoScope 6 brukerveiledning I Innholdsfortegnelse 1 Velkommen...1 2 Oversikt, PicoScope...2 6 3 Innledning...3 1 Juridisk erklæring...3 2 Oppgraderinger...4

Detaljer

Generelle begreper og definisjoner... 1. Komponentene i OneStop Reporting... 5 Report Composer... 5 Report Designer... 6

Generelle begreper og definisjoner... 1. Komponentene i OneStop Reporting... 5 Report Composer... 5 Report Designer... 6 Introduksjon til Innhold Generelle begreper og definisjoner... 1 Komponentene i OneStop Reporting... 5 Report Composer... 5 Report Designer... 6 Bruke Report Composer-verktøyet... 7 Lage et nytt utvalg...

Detaljer

PROGRAMVAREHÅNDBOK. RJ-serien

PROGRAMVAREHÅNDBOK. RJ-serien PROGRAMVAREHÅNDBOK RJ-serien Innholdet i denne håndboken og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer uten forvarsel i spesifikasjonene og materialene

Detaljer

ADOBE MUSE. Bygge ditt første webområde

ADOBE MUSE. Bygge ditt første webområde ADOBE MUSE Bygge ditt første webområde Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Installere programvaren og konfigurere eksempelprosjektet Bygge et områdekart Redigere A-malsiden Angi fargepaletten, og gi nytt navn

Detaljer

Referanseveiledning for IVD-analyser med MiSeq Reporter-programvaren

Referanseveiledning for IVD-analyser med MiSeq Reporter-programvaren Referanseveiledning for IVD-analyser med MiSeq Reporter-programvaren TIL IN VITRO-DIAGNOSTISK BRUK ILLUMINA PROPRIETÆR Delenummer 15038353 Rev. A NOR Mars 2014 Dette dokumentet og dets innhold er opphavsrettslig

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Dexcom Studio programvare Brukerhåndbok. Til bruk med Dexcom-systemer for kontinuerlig glukoseovervåkning

Dexcom Studio programvare Brukerhåndbok. Til bruk med Dexcom-systemer for kontinuerlig glukoseovervåkning Dexcom Studio programvare Brukerhåndbok Til bruk med Dexcom-systemer for kontinuerlig glukoseovervåkning 1 Innhold 1 INTRODUKSJON TIL PROGRAMVAREN DEXCOM STUDIO DATA MANAGER... 4 1.1 KONTAKTE TEKNISK STØTTE

Detaljer