BlackBerry Screen Reader. Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BlackBerry Screen Reader. Brukerhåndbok"

Transkript

1 BlackBerry Screen Reader Brukerhåndbok

2 Publisert: SWD

3 Innhold Om BlackBerry-skjermleseren... 4 Slå modus for beskrivelse av taster av eller på... 5 Endre innstillingene for BlackBerry-skjermleseren... 6 Innstillinger for BlackBerry-skjermleser... 7 Justere visningen for ikonene på startskjermen... 9 Angi antallet ikoner som vises på startskjermen... 9 Justere følsomheten for styrefeltet Angi følsomheten for styrefeltet Slå modus for beskrivelse av taster av eller på Snarveier: Blackberry-skjermleser Tips: BlackBerry-skjermleser Juridisk merknad... 15

4 Om BlackBerry-skjermleseren Om BlackBerry-skjermleseren BlackBerry Screen Reader er et program som gir lydsignaler for visuell informasjon som vises på en BlackBerrysmarttelefon, slik at alle har mulighet til å betjene smarttelefonen selv uten bruk av synet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned og installerer BlackBerry Screen Reader, kan du gå til 4

5 Slå modus for beskrivelse av taster av eller på Slå modus for beskrivelse av taster av eller på BlackBerry Screen Reader har en funksjon som kalles Key Describer mode (Nøkkelbeskrivelsesmodus). Den hjelper deg med å lære og huske oppsettet til tastaturet og tastene på BlackBerry-smarttelefonen. Hvis du vil slå på modus for beskrivelse av taster, trykker du to ganger på høyre valgtast. Deretter trykker du på en hvilken som helst knapp eller tast på smarttelefonen. BlackBerry-skjermleseren fungerer som et ekko og leser opp tastene som trykkes, slik at du kan memorere tastaturoppsettet. Hvis du vil slå av modus for beskrivelse av taster, trykker du på høyre valgtast på nytt. Modus for beskrivelse av taster slås av automatisk hvis du ikke trykker på noen taster innen 10 sekunder etter at funksjonen er slått på. 5

6 Endre innstillingene for BlackBerry-skjermleseren Endre innstillingene for BlackBerryskjermleseren Du kan tilpasse BlackBerry Screen Reader til dine egne behov og preferanser. 1. Klikk på BlackBerry Screen Reader på startskjermen. 2. Velg innstillingene du vil bruke. 3. Trykk på tasten > Lagre. 6

7 Innstillinger for BlackBerry-skjermleser Innstillinger for BlackBerryskjermleser Taleinnstillinger Volum Hastighet Tone Stille ved anrop Endre volumet på BlackBerry Screen Reader-stemmen. Endre talehastigheten for BlackBerry Screen Reader. Den tregeste innstillingen er 1, og den raskeste innstillingen er 10. Endre tonefallet for BlackBerry Screen Reader-stemmen. Det mørkeste tonefallet er 1, og det lyseste tonefallet er 10. Det kan bli enklere å forstå BlackBerry Screen Reader hvis du endrer tonefallet. Hindre BlackBerry Screen Reader i å lese opp informasjon når du utfører anrop. Innstillinger for informasjon Ordrikdom Tastaturekko Velg mengden informasjon som skal leses opp i et skjermbilde. Hvis du velger Høy, får du mer informasjon. Hvis du velger Lav, får du mindre informasjon. Det kan være nyttig å velge innstillingen Høy mens du lærer deg å bruke smarttelefonen, og bytte til innstillingen Lav etter hvert som du blir fortrolig med smarttelefonen. Velg mengden informasjon som skal leses opp når du skriver i et tekstfelt. Med alternativet Ingen leses det ikke opp noe informasjon når du skriver i et tekstfelt. Med alternativet Tegn leses det bare opp tegn. Med alternativet Ord leses det bare opp ord. Med alternativet Tegn og ord leses det opp både tegn og ord. 7

8 Innstillinger for BlackBerry-skjermleser Tegnsetting Velg mengden skilletegn som skal leses opp når du skriver. Innstillingene er Av, Noen, De fleste eller Alle. Andre innstillinger Automatisk start Lyd av ved tastaturlås Modus for hemmelig redigering Lydvarsler Starter BlackBerry Screen Reader automatisk etter en tilbakestilling av telefonen. Slå av lyden for BlackBerry Screen Reader når tastaturet er låst, for å hindre at programmet leser opp opplåsningsopplysningene hver gang du trykker på en tast. Styrer om passordene leses opp etter hvert som du skriver inn informasjonen. Du kan velge mellom Stjerner, Tegn eller Ingen. Spill av en lyd når smarttelefonen bytter fra kommandomodus eller modus for beskrivelse av taster, etter å ha trykket på høyre valgtast. Når modus for beskrivelse av taster er på, kan du lære om inntastingsfunksjoner og snarveier for hver fysiske tast ved å trykke på tastene. Når kommandomodus er på, kan du bruke snarveisfunksjonene som fulgte med BlackBerry Screen Reader. 8

9 Justere visningen for ikonene på startskjermen Justere visningen for ikonene på startskjermen Du kan endre antallet ikoner som vises på startskjermen, slik at det vises 1 til 4 kolonner. Noen brukere synes det er enklere å bruke innstillingen 1 kolonne når de lærer å bruke smarttelefonen. Angi antallet ikoner som vises på startskjermen 1. Klikk på ikonet Alternativer på startskjermen eller i en mappe. 2. Klikk på Tilgjengelighet. 3. Endre innstillingen i feltet Rutenettoppsett for startskjerm. 4. Trykk på tasten > Lagre. 9

10 Justere følsomheten for styrefeltet Justere følsomheten for styrefeltet Du kan angi hvordan styrefeltet skal reagere på berøring. Et høyt følsomhetsnivå krever mindre trykkraft enn et lavere følsomhetsnivå. 20 er minst følsomt, mens 100 er mest følsomt. Noen brukere synes det er enklere å bruke innstillingen 20 når de lærer å bruke smarttelefonen. Angi følsomheten for styrefeltet Du kan angi hvordan styrefeltet skal reagere på berøring. Et høyt følsomhetsnivå krever mindre trykk enn et lavt følsomhetsnivå. 20 er minst følsomt, mens 100 er mest følsomt. Når du lærer hvordan du bruker smarttelefonen, kan det være lettest å sette følsomhetsnivået på Klikk på ikonet Alternativer på startskjermen eller i en mappe. 2. Klikk på Innskriving og språk > Følsomhet for styrefelt. 3. Endre feltene Vannrett følsomhet og Vertikal følsomhet. 4. Trykk på tasten > Lagre. 10

11 Slå modus for beskrivelse av taster av eller på Slå modus for beskrivelse av taster av eller på BlackBerry Screen Reader har en funksjon som kalles Key Describer mode (Nøkkelbeskrivelsesmodus). Den hjelper deg med å lære og huske oppsettet til tastaturet og tastene på BlackBerry-smarttelefonen. Hvis du vil slå på modus for beskrivelse av taster, trykker du to ganger på høyre valgtast. Deretter trykker du på en hvilken som helst knapp eller tast på smarttelefonen. BlackBerry-skjermleseren fungerer som et ekko og leser opp tastene som trykkes, slik at du kan memorere tastaturoppsettet. Hvis du vil slå av modus for beskrivelse av taster, trykker du på høyre valgtast på nytt. Modus for beskrivelse av taster slås av automatisk hvis du ikke trykker på noen taster innen 10 sekunder etter at funksjonen er slått på. 11

12 Snarveier: Blackberry-skjermleser Snarveier: Blackberry-skjermleser I disse snarveiene viser tastreferansene til de nummererte tastene på det alfanumeriske tastaturet. Programmet må være slått på for at du skal kunne bruke BlackBerry Screen Reader-snarveiene. Avhengig av hvilket innskrivingsspråk du bruker, er det ikke sikkert alle snarveiene er tilgjengelige. Kontrollere informasjonen som leses opp Lese opp gjeldende skjerm Trykk på høyre valgtast og *. Lese skjermbildet for innkommende anrop når det kommer et anrop Trykk på høyre valgtast. Lese opp gjeldende dato og klokkeslett Trykk på høyre valgtast og 3. Lese opp antall tapte anrop og uleste meldinger Trykk på høyre valgtast og 6. Endre mengden skilletegn som leses opp Trykk på høyre valgtast og 7. Lese statusinformasjon, for eksempel batterinivå og signalstyrke, og nettverksdekning Lese og stave ordet under markøren ved redigering og lesing av tekst Lese opp og stave det siste ordet eller den siste frasen for opptil fem elementer Trykk på høyre valgtast og tasten. Trykk på høyre valgtast og tasten. Trykk på høyre valgtast og mellomromstasten. Du blar nedover listen ved å fortsette å bruke snarveistasten. Endre innstillingene for tastaturekko Trykk på høyre valgtast og 9. Les innholdet i et av følgende: Trykk på høyre valgtast og tasten. meldingsteksten i en åpen e-post sider i webleseren tekstmeldinger eller BBM-nettpratbobler fra nyeste til eldste i en samtale Endre alternativer for tale Endre tonefall for BlackBerry Screen Reader-stemmen Trykk på høyre valgtast og 1-tasten for å senke tonehøyden eller 2-tasten for å øke tonehøyden. Du kan fortsette å trykke på en tast for å endre innstillingen. 12

13 Snarveier: Blackberry-skjermleser Endre hastighet for tale Trykk på høyre valgtast og 4-tasten for å senke hastigheten eller 5-tasten for å øke hastigheten. Du kan fortsette å trykke på en tast for å endre innstillingen. Endre innstillinger for ordrikdom Trykk på høyre valgtast og 8. Endre alternativer for programmer Demp lyden for BlackBerry Screen Reader under anrop eller når den forstyrrer i samtalen. Samme tastekombinasjon slår også på lyden igjen. Gå til skjermen for konfigurering av BlackBerry Screen Reader Øke eller redusere volumet for BlackBerry Screen Reader Trykk på høyre valgtast og 0. Trykk på høyre valgtast og #. Trykk på høyre valgtast og deretter tasten Volum opp eller Volum ned på smarttelefonen. Du kan fortsette å trykke på en tast for å endre innstillingen. 13

14 Tips: BlackBerry-skjermleser Tips: BlackBerry-skjermleser Bruke hurtigtipsene til hjelp når du konfigurerer BlackBerry Screen Reader Angi høyre valgtast for BlackBerry Screen Reader Angi høyre valgtast for BlackBerry Screen Reader En rekke hurtigtips hjelper deg første gang du konfigurerer programmet. Gå til startskjermen, og klikk på Skjermleser > Hurtigtips. Klikk på ikonet for Alternativer på startskjermen eller i en mappe. Klikk på Enhet > Valgtast > Ikke gjør noe. Trykk på tasten > Lagre. Klikk på ikonet for Alternativer på startskjermen eller i en mappe. Klikk på Enhet > Valgtast på høyre side åpner > Ikke gjør noe. Trykk på tasten > Lagre. Gjenopprette standardinnstillinger Trykk på tasten > Gjenopprett standardinnstillinger. 14

15 Juridisk merknad Juridisk merknad 2012 Research In Motion Limited. Med enerett. BlackBerry, RIM, Research In Motion og relaterte varemerker, navn og logoer tilhører Research In Motion Limited og er registrert og/eller brukes i USA og land i hele verden. AOL er et varemerke for AOL LLC. itunes er et varemerke for Apple Inc. Bluetooth er et varemerke for Bluetooth SIG. DataViz, Documents To Go, Sheet To Go, Slideshow To Go og Word To Go er varemerker for DataViz, Inc. UMTS er et varemerke for European Telecommunications Standard Institute. Gears, Google Mail og Google Talk er varemerker for Google Inc. GSM og Global System for Mobile Communications er varemerker for GSM MOU Association. IBM, Groupon er et varemerke for Groupon, Inc. Domino, Lotus, Lotus inotes og Lotus Notes er varemerker for International Business Machines Corporation. JavaScript er et varemerke for Oracle og/eller dets datterselskaper. Microsoft, Hotmail, Outlook, Windows Live og Windows Media er varemerker for Microsoft Corporation. DC-gruppe og Direct Connect er varemerker for Nextel Communications Inc. Novell og GroupWise er varemerker for Novell, Inc. PGP, PGP Desktop Professional og PGP Universal Server er varemerker for PGP Corporation. RSA er et varemerke for RSA Security. vcard er et varemerke for Internet Mail Consortium. Wi-Fi, Wi-Fi Protected Access, Wi-Fi Protected Setup og WPA er varemerker for Wi-Fi Alliance. Yahoo! er et varemerke for Yahoo! Inc. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne. Handwriting Recognition Engine (c) er levert av HanWang Technology Co., Ltd. Med enerett. Innholdseiere beskytter immaterielle rettigheter og opphavsrett med Digital Rights Management-teknologi for Windows Media (WMDRM). Denne enheten bruker WMDRM-programvare til å få tilgang til WMDRM-beskyttet innhold. Hvis innholdet ikke beskyttes av WMDRM-programvaren, kan innholdseierne be Microsoft om å oppheve programvarens tilgang til å bruke WMDRM til avspilling eller kopiering av beskyttet innhold. Opphevelse har ingen innvirkning på ubeskyttet innhold. Når du laster ned lisenser for beskyttet innhold, samtykker du i at Microsoft kan inkludere en opphevelsesliste sammen med lisensene. Innholdseiere kan pålegge deg å oppgradere WMDRM for å få tilgang til deres innhold. Hvis du avslår en oppgradering, vil du ikke få tilgang til innhold som krever oppgraderingen. Deler av BlackBerry Device Software er copyright The FreeType Project ( Med enerett. Denne dokumentasjonen, inkludert all dokumentasjon som inkorporeres via referanse i denne avtalen, for eksempel dokumentasjon lagt ved eller gjort tilgjengelig på legges ved eller gjøres tilgjengelig "SOM DEN ER" og "SOM DEN ER TILGJENGELIG" og uten vilkår, forpliktelser, garanti eller anbefalinger av noe slag fra Research In Motion Limited og selskapets tilknyttede selskaper ("RIM"), og RIM påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skriftlige eller tekniske feil eller utelatelser eller andre typer unøyaktigheter i denne dokumentasjonen. For å kunne beskytte rettighetsbeskyttet og konfidensiell informasjon for RIM og/eller forretningshemmeligheter kan det hende at denne dokumentasjonen beskriver enkelte sider av RIMs teknologi på en generell måte. RIM forbeholder seg retten til med jevne mellomrom å endre informasjon som finnes i denne dokumentasjonen, men RIM forplikter seg ikke til å formidle slike endringer, oppdateringer, utbedringer eller andre tillegg til denne dokumentasjonen til deg til rett tid eller i det hele tatt. Denne dokumentasjonen kan inneholde referanser til tredjepartskilder for informasjon, maskinvare eller programvare, produkter eller tjenester, inkludert komponenter og innhold, for eksempel innhold beskyttet av opphavsrett og/eller tredjeparts webområder (samlet kalt "Tredjepartsprodukter og -tjenester"). RIM kontrollerer ikke, og er ikke ansvarlig for, eventuelle Tredjepartsprodukter og -tjenester, inkludert, men ikke begrenset til, innhold, nøyaktighet, overholdelse av opphavsrett, kompatibilitet, funksjonalitet, pålitelighet, lovlighet, anstendighet, koblinger eller andre sider ved Tredjepartsproduktene og -tjenestene. Hvis en referanse til Tredjepartsprodukter og -tjenester er inkludert i denne 15

16 Juridisk merknad dokumentasjonen, betyr ikke det at RIM påtar seg ansvar for Tredjepartsproduktene og -tjenestene eller tredjeparten på noen som helst måte. UNNTATT I DEN GRAD DET ER SPESIFIKT FORBUDT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV I RETTSOMRÅDET DITT, UTELATES ALLE VILKÅR, FORPLIKTELSER, GARANTIER OG ANBEFALINGER AV ALLE SLAG, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ALLE VILKÅR, FORPLIKTELSER, GARANTIER OG ANBEFALINGER I HENHOLD TIL HOLDBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER BESTEMT BRUK, SALGBARHET, SALGBAR KVALITET, IKKE-OVERTREDELSER, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EIENDOMSRETT, ELLER SOM STAMMER FRA LOV, SEDVANE, FORRETNINGSPROSESS ELLER FORRETNINGSPRAKSIS, ELLER SOM ER RELATERT TIL DOKUMENTASJONEN ELLER BRUKEN AV DENNE, ELLER FUNKSJONALITET ELLER IKKE- FUNKSJONALITET FOR ENHVER PROGRAMVARE, MASKINVARE, TJENESTE ELLER ALLE TREDJEPARTSPRODUKTER OG -TJENESTER SOM DET REFERERES TIL I DENNE AVTALEN. DET KAN OGSÅ HENDE AT DU HAR ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA DELSTAT TIL DELSTAT ELLER PROVINS TIL PROVINS. ENKELTE RETTSOMRÅDER TILLATER IKKE UTELATELSE ELLER BEGRENSNING AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG VILKÅR. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOV, BEGRENSES HERVED ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER VILKÅR SOM ER RELATERT TIL DOKUMENTASJONEN, HVIS DE IKKE KAN UTELATES SLIK DET BESKRIVES OVENFOR, MEN KAN BEGRENSES, TIL NITTI (90) DAGER FRA DATOEN DA DU FØRST FIKK DOKUMENTASJONEN ELLER ELEMENTET SOM KRAVET GJELDER FOR. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV I RETTSOMRÅDET DITT, ER IKKE RIM UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIG FOR NOEN TYPE SKADE SOM ER RELATERT TIL DENNE DOKUMENTASJONEN ELLER BRUKEN AV DEN, ELLER FUNKSJONALITETEN ELLER IKKE-FUNKSJONALITETEN TIL NOEN PROGRAMVARE, MASKINVARE ELLER TJENESTE ELLER NOE TREDJEPARTSPRODUKT OG -TJENESTE SOM DET REFERERES TIL I DENNE AVTALEN, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ALLE FØLGENDE SKADER: DIREKTE, FØLGESMESSIGE, STRAFFEMESSIGE, TILFELDIGE, INDIREKTE, SPESIELLE ELLER SKJERPENDE SKADER, SKADER VED TAP AV PROFITT ELLER FORTJENESTE, MANGLENDE EVNE TIL Å GJENNOMFØRE FORVENTEDE KOSTNADSBESPARELSER, FORRETNINGSAVBRUDD, TAP AV FORRETNINGSINFORMASJON, TAP AV FORRETNINGSMULIGHET ELLER SKADE PÅ ELLER TAP AV DATA, MANGLENDE EVNE TIL Å OVERFØRE ELLER MOTTA DATA, PROBLEMER TILKNYTTET ETHVERT PROGRAM SOM BRUKES SAMMEN MED RIM-PRODUKTER ELLER -TJENESTER, NEDETIDSKOSTNADER, TAP AV BRUK AV RIM-PRODUKTER ELLER -TJENESTER ELLER ENHVER DEL AV DISSE ELLER AV MOBILTJENESTER, KOSTNADER FOR ERSTATNINGSVARER, KOSTNADER FOR DEKNING, FASILITETER ELLER TJENESTER, KOSTNADER FOR KAPITAL ELLER ANDRE LIGNENDE ØKONOMISKE TAP, UANSETT OM SLIKE SKADER VAR FORUTSETT ELLER UFORUTSETT, OG SELV OM RIM ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV I RETTSOMRÅDET DITT, HAR IKKE RIM NOE(N) SOM HELST ANDRE FORPLIKTELSER, PLIKTER ELLER ANSVAR I HENHOLD TIL KONTRAKT, SKADEGJØRENDE HANDLING ELLER PÅ ANNEN MÅTE OVERFOR DEG, INKLUDERT ANSVAR FOR UAKTSOMHET ELLER OBJEKTIVT ANSVAR. BEGRENSNINGENE, UTELATELSENE OG ANSVARSFRASKRIVELSENE I DENNE AVTALEN SKAL GJELDE: (A) UAVHENGIG AV BESKAFFENHETEN TIL RETTSKRAVET, KRAVET ELLER HANDLINGEN FRA/AV DEG, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, BRUDD PÅ AVTALE, UAKTSOMHET, SKADEGJØRENDE HANDLING, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNEN JURIDISK TEORI OG SKAL FORTSATT GJELDE ETTER GRUNNLEGGENDE BRUDD ELLER VED IKKE- OPPRETTHOLDELSE AV HOVEDFORMÅLET I DENNE AVTALEN ELLER NOEN AV DE ANDRE MIDLENE I DENNE AVTALEN; OG (B) FOR RIM OG SELSKAPETS TILKNYTTEDE SELSKAPER, ETTERFØLGERE, OVERDRAGELSESMOTTAKERE, AGENTER, LEVERANDØRER (INKLUDERT MOBILTJENESTELEVERANDØRER), AUTORISERTE RIM-DISTRIBUTØRER 16

17 Juridisk merknad (OGSÅ INKLUDERT MOBILTJENESTELEVERANDØRER) OG DE RESPEKTIVE STYREMEDLEMMER, ANSATTE OG KONTRAKTØRER. I TILLEGG TIL BEGRENSNINGENE OG UTELATELSENE SOM ER ANGITT OVENFOR, SKAL IKKE NOEN STYREMEDLEM, ANSATT, AGENT, DISTRIBUTØR, LEVERANDØR ELLER KONTRAKTØR FOR RIM ELLER FOR NOEN AV RIMS TILKNYTTEDE SELSKAPER HA NOE ERSTATNINGSANSVAR SOM OPPSTÅR FRA ELLER ER RELATERT TIL DOKUMENTASJONEN. Før du abonnerer på, installerer eller bruker noen av Tredjepartsproduktene og -tjenestene, er det ditt ansvar å sikre at mobiltjenesteleverandøren har godtatt å støtte alle funksjonene. Enkelte mobiltjenesteleverandører tilbyr kanskje ikke funksjonalitet for weblesing sammen med abonnement på BlackBerry Internet Service. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å få informasjon om tilgjengelighet, roaming, abonnement og funksjoner. For installering eller bruk av Tredjepartsprodukter og -tjenester med RIMs produkter og tjenester kan det være nødvendig med én eller flere patenter, varemerker, opphavsrettigheter eller andre lisenser for å unngå brudd på tredjepartsrettigheter. Du er alene ansvarlig for å fastslå om du skal bruke Tredjepartsprodukter og -tjenester, og om det er nødvendig med eventuelle tredjepartslisenser for å gjøre dette. Hvis det er nødvendig, er du ansvarlig for å få tak i dem. Du må ikke installere eller bruke Tredjepartsprodukter og -tjenester før du har fått tak i alle nødvendige lisenser. Eventuelle Tredjepartsprodukter og - tjenester som leveres med RIM-produkter og -tjenester, leveres som en ekstratjeneste til deg, og de leveres "SOM DE ER", uten noen uttrykte eller underforståtte vilkår, forpliktelser, garantier eller anbefalinger av noe slag fra RIM, og RIM påtar seg ikke noe som helst ansvar i forbindelse med disse. Bruken din av Tredjepartsprodukter og -tjenester reguleres av, og er avhengig av at du godtar, vilkårene i separate lisenser og andre avtaler som gjelder for disse, fra tredjeparter, bortsett fra i den grad det uttrykkelig dekkes av en lisens eller annen avtale med RIM. Enkelte funksjoner som beskrives i denne dokumentasjonen, krever en minimumsversjon av BlackBerry Enterprise Server, BlackBerry Desktop Software og/eller BlackBerry Device Software. Bruksvilkårene for alle RIM-produkter eller -tjenester er fastsatt i en separat lisens eller annen avtale med RIM som gjelder for produktet/tjenesten. INGENTING I DENNE DOKUMENTASJONEN ER MENT SOM ERSTATNING FOR EVENTUELLE SKRIFTLIGE AVTALER ELLER GARANTIER SOM ER LEVERT AV RIM FOR DELER AV NOE(N) RIM-PRODUKT ELLER - TJENESTE ANNET ENN DENNE DOKUMENTASJONEN. Lisensiert av QUALCOMM Incorporated under én eller flere av følgende amerikanske patenter og/eller deres motstykker i andre land/regioner: 5,490,165 5,504,773 5,506,865 5,511,073 5,228,054 5,535,239 5,267,261 5,544,196 5,568,483 5,337,338 5,600,754 5,414,796 5,657,420 5,416,797 5,659,569 5,710,784 5,778,338 Copyright (c) , The Board of Trustees of the University of Illinois Med enerett. Iperf-ytelsestest 17

18 Juridisk merknad Mark Gates Ajay Tirumala Jim Ferguson Jon Dugan Feng Qin Kevin Gibbs John Estabrook National Laboratory for Applied Network Research National Center for Supercomputing Applications University of Illinois at Urbana-Champaign Det er herved gitt tillatelse, uten kostnad, til alle personer som skaffer seg en kopi av denne programvaren (Iperf) og tilknyttede dokumentasjonsfiler ("programvaren"), til å håndtere Programvaren uten begrensninger, inkludert, men ikke begrenset til, retten til å bruke, kopiere, endre, slå sammen, publisere, distribuere, viderelisensiere og/eller selge kopier av Programvaren, og til å tillate personen som Programvaren er gitt til, til å gjøre dette, underlagt følgende vilkår: Videredistribueringer av kildekode må inneholde merknaden om opphavsrett over, denne listen over vilkår og ansvarsfraskrivelsene nedenfor. Videredistribuering i binærform må gjengi merknaden om opphavsrett over, denne listen med vilkår og fraskrivelsene nedenfor i dokumentasjonen og/eller annet materiale som leveres med distribusjonen. Navnene på University of Illinois, NCSA, eller navnene på bidragsyterne må ikke brukes til å godkjenne eller promotere produkter som er avledet fra denne Programvaren, uten skriftlig tillatelse på forhånd. PROGRAMVAREN LEVERES SOM DEN ER, UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL BIDRAGSYTERNE ELLER RETTIGHETSHAVERE HOLDES ANSVARLIGE FOR KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR MED HENSYN TIL KONTRAKT, SKADEGJØRENDE HANDLING ELLER ANNET SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN, BRUK AV PROGRAMVAREN ELLER ANNEN FORRETNINGSVIRKSOMHET MED DENNE PROGRAMVAREN. PCRE er et bibliotek med funksjoner for å støtte vanlige uttrykk der syntaksen og semantikken er så lik Perl 5-språket som mulig. Dette er JavaScriptCore sin variant av PCRE-biblioteket. Selv om dette biblioteket startet som en kopi av PCRE, har mange av funksjonene til PCRE blitt fjernet. Copyright (c) University of Cambridge. Med enerett. Videredistribuering og bruk i kilde- og binærform, med eller uten endringer, er tillatt under forutsetning av at følgende vilkår oppfylles: 18

19 Juridisk merknad Videredistribuering av kildekode må beholde merknaden om opphavsrett over, denne listen med vilkår og fraskrivelsen nedenfor. Videredistribuering i binærform må gjengi merknaden om opphavsrett over, denne listen med vilkår og fraskrivelsen nedenfor i dokumentasjonen og/eller annet materiale som leveres med distribusjonen. Navnet University of Cambridge eller navnet Apple Inc. må ikke brukes til å godkjenne eller promotere produkter som er avledet fra denne programvaren, uten skriftlig tillatelse på forhånd. DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV RETTIGHETSHAVERE OG BIDRAGSYTERNE "SOM DEN ER", OG ALLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, FRASKRIVES. RETTIGHETSHAVEREN ELLER BIDRAGSYTERNE ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ERSTATNINGSANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, VILKÅRLIGE, SPESIELLE, FØLGEMESSIGE ELLER ANDRE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTE ELLER DRIFTSAVBRUDD) UANSETT HVORDAN DE OPPSTÅR, OG UANSETT OM ERSTATNINGSANSVAR, MED HENSYN TIL KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR ELLER SKADEGJØRENDE HANDLING (BÅDE VED UAKTSOMHET OG ANNEN HANDLING) OPPSTÅR PÅ GRUNN AV BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV OM DET OPPLYSES OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE. BlackBerry Curve 9350-smarttelefon, modellnummer: RDS41CW, RDF31CW eller RDZ21CW medlemsstater. Denne enheten er aktivert for Wi-Fi og kan være underlagt begrenset bruk i enkelte av EUs BlackBerry Curve 9360-smarttelefon, modellnummer: RDC71UW, RDC72UW, RDD71UW, REM71UW eller RDX71UW medlemsstater. Denne enheten er aktivert for Wi-Fi og kan være underlagt begrenset bruk i enkelte av EUs BlackBerry Curve 9370-smarttelefon, modellnummer: RDR61CW medlemsstater. Denne enheten er aktivert for Wi-Fi og kan være underlagt begrenset bruk i enkelte av EUs BlackBerry Curve 9220-smarttelefon, modellnummer: REX41GW medlemsstater. Denne enheten er aktivert for Wi-Fi og kan være underlagt begrenset bruk i enkelte av EUs BlackBerry Curve 9320-smarttelefon, modellnummer REV71UW eller REW71UW medlemsstater. Denne enheten er aktivert for Wi-Fi og kan være underlagt begrenset bruk i enkelte av EUs BlackBerry Curve 9315-smarttelefon, modellnummer RFE71UW 19

20 Juridisk merknad Denne enheten er aktivert for Wi-Fi og kan være underlagt begrenset bruk i enkelte av EUs medlemsstater. BlackBerry Curve 9310-smarttelefon, modellnummer: REY21CW, RFC31CW eller RFD31CW Denne enheten er aktivert for Wi-Fi og kan være underlagt begrenset bruk i enkelte av EUs medlemsstater. BlackBerry 9620-smarttelefon modellnummer: REU71UW Denne enheten er aktivert for Wi-Fi og kan være underlagt begrenset bruk i enkelte av EUs medlemsstater. Research In Motion Limited 295 Phillip Street Waterloo, ON N2L 3W8 Canada Research In Motion UK Limited 200 Bath Road Slough, Berkshire SL1 3XE Storbritannia Publisert i Canada 20

Switch Smartphones. Brukerhåndbok

Switch Smartphones. Brukerhåndbok Switch Smartphones Brukerhåndbok SWD-1789441-1107023727-031 Innhold Bytte smarttelefoner... 2 Om å bytte smarttelefoner... 2 Prosessflyt: Bytte BlackBerry-smarttelefoner... 2 Flytte data til en ny smarttelefon

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

BlackBerry Podcasts Brukerhåndbok

BlackBerry Podcasts Brukerhåndbok BlackBerry Podcasts Brukerhåndbok Versjon: 1.6 SWD-1977111-0302014334-031 Innhold Komme i gang... 2 Krav... 2 Abonnering og nedlasting... 3 Legge til en podcastkanal... 3 Abonnere på en podcastkanal...

Detaljer

Documents To Go for BlackBerry Smartphones Brukerhåndbok

Documents To Go for BlackBerry Smartphones Brukerhåndbok Documents To Go for BlackBerry Smartphones Brukerhåndbok Versjon: 3.0.0.2 SWD-1967251-0213110452-031 Innhold Om Documents To Go... 3 Komme i gang... 4 Opprette en ny fil... 4 Åpne en fil... 4 Markere en

Detaljer

BlackBerry Messenger. Versjon: 8.0. Brukerhåndbok

BlackBerry Messenger. Versjon: 8.0. Brukerhåndbok BlackBerry Messenger Versjon: 8.0 Brukerhåndbok Publisert: 2013-08-27 SWD-20130827084111742 Innhold Om BBM...5 Fordeler med å bruke BBM... 5 Nytt i denne versjonen... 5 BBM-ikoner... 5 Søke etter den nyeste

Detaljer

BlackBerry Messenger. Versjon: 8.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Messenger. Versjon: 8.1. Brukerhåndbok BlackBerry Messenger Versjon: 8.1 Brukerhåndbok Publisert: 2014-01-06 SWD-20140106161347408 Innhold Om BBM...5 Fordeler med å bruke BBM... 5 Nyheter i BBM... 5 BBM-ikoner... 5 Søke etter den nyeste versjonen

Detaljer

Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series

Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series Lær mer BlackBerry Curve 8500 Series MAT-26552-031 PRINTSPEC-059 SWD-646527-1210023710-031 RCG41GW/RCL21CW Innhold Velkommen til BlackBerry!...5 Om å sette inn et SIM-kort...6 Grunnleggende om telefonen...7

Detaljer

Sikkerhets- og produktinformasjon. 4G LTE BlackBerry PlayBook tablet (LTE/HSPA+)

Sikkerhets- og produktinformasjon. 4G LTE BlackBerry PlayBook tablet (LTE/HSPA+) Sikkerhets- og produktinformasjon 4G LTE BlackBerry PlayBook tablet (LTE/HSPA+) %"$!)'!#'%+!"%*)!-&")%*"%*"&!*"*%"%*")&&!*"*%%&&'!)&*!*!&')!1 MAT-45531-031 MAT-45531-031 PRINTSPEC-021 SWD-1697586-0525023435-031

Detaljer

Sikkerhets- og produktinformasjon

Sikkerhets- og produktinformasjon BlackBerry Storm Series BlackBerry Storm 9500/9530 Smartphones Sikkerhets- og produktinformasjon Du finner oppdatert sikkerhets- og produktinformasjon på www.blackberry.com/docs/smartphones. MAT-29280-031

Detaljer

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry Curve 8310 Smartphone

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry Curve 8310 Smartphone Sikkerhets- og produktinformasjon BlackBerry Curve 8310 Smartphone MAT-15839-031 Rev. 002 PRINTSPEC-021 SWDT43156-169706-0801123408-031 RBN41GW Innhold Sikkerhets- og produktinformasjon...3 Sikkerhetsinformasjon...3

Detaljer

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Bli kjent med din nyeblackberry Curve -smarttelefon. Bli kjent med tastene 2010 Research In Motion Limited. Med enerett. BlackBerry, RIM, Research In Motion, SureType, SurePress

Detaljer

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok JURIDISKE MERKNADER 2006 Quark Inc. og Quark Media House Sàrl, Sveits hva angår innhold og tilretteleggelse av dette materialet. Med enerett. 2000 2006 Quark

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

BlackBerry Torch Series

BlackBerry Torch Series BlackBerry Torch Series BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones Brukerhåndbok Versjon: 7.0 SWD-1735726-0614054201-031 Innhold Hurtighjelp... 6 Komme i gang: Smarttelefonen... 6 Slik gjør du det: Topp 10...

Detaljer

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry 7130g smartphone BlackBerry 7130v smartphone

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry 7130g smartphone BlackBerry 7130v smartphone Sikkerhets- og produktinformasjon BlackBerry 7130g smartphone BlackBerry 7130v smartphone SWDT53056-53056-1221032458-031 Innhold Sikkerhets- og produktinformasjon... 3 Sikkerhetsinformasjon... 3 Overholdelsesinformasjon...

Detaljer

Skytjenester. Underavtale OneDrive for Business. Telenor Norge. [Type text] Page 1

Skytjenester. Underavtale OneDrive for Business. Telenor Norge. [Type text] Page 1 Skytjenester Underavtale OneDrive for Business Telenor Norge [Type text] Page 1 UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Informasjon om Kundens tjenester vil fremkomme i Min Bedrift (http://www.telenor.no/bedrift/minbedrift/)

Detaljer

3. Bruk av programvare med opphavsrettbeskyttet materiale, skadesløshet

3. Bruk av programvare med opphavsrettbeskyttet materiale, skadesløshet Takk for at du har valgt en TOSHIBA-datamaskin. De følgende avtalene beskriver rettighetene du har til å bruke utvalgt programvare som er forhåndsinstallert på datamaskinen din. Ved å akseptere denne avtalen

Detaljer

BlackBerry Bold Series

BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones Brukerhåndbok Versjon: 7.0 Hvis du vil finne de nyeste brukerhåndbøkene, kan du gå til www.blackberry.com/docs/ smartphones. SWD-1735726-0726040753-031

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT GPS-NAVIGASJONSSYSTEM DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT BRUKERVEILEDNING FOR GPS-NAVIGASJON IM382_Nav_E_Nb_00 Innhold Lisensavtaler for sluttbruker 4 Komme i gang 12 Bruke navigasjonssystemet

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E55. 4. utgave

Brukerhåndbok for Nokia E55. 4. utgave Brukerhåndbok for Nokia E55 4. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-482-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

BlackBerry Torch Series. BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones Versjon: 7.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Torch Series. BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones Versjon: 7.1. Brukerhåndbok BlackBerry Torch Series BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones Versjon: 7.1 Brukerhåndbok Publisert: 2012-09-24 SWD-20120924171801983 Innhold Hurtighjelp... 8 Komme i gang: Smarttelefonen... 8 Populære

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

BlackBerry Curve 9380 Smartphone. Versjon: 7.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Curve 9380 Smartphone. Versjon: 7.1. Brukerhåndbok BlackBerry Curve 9380 Smartphone Versjon: 7.1 Brukerhåndbok Publisert: 2012-11-16 SWD-20121116144110271 Innhold Hurtighjelp... 9 Komme i gang: Smarttelefonen... 9 Populære emner... 28 Populære tips...

Detaljer

BlackBerry 9720 Smartphone. Versjon: 7.1. Brukerhåndbok

BlackBerry 9720 Smartphone. Versjon: 7.1. Brukerhåndbok BlackBerry 9720 Smartphone Versjon: 7.1 Brukerhåndbok Publisert: 2013-08-13 SWD-20130813102536830 Innhold Hurtighjelp... 10 Komme i gang: Smarttelefonen... 10 Populære emner... 29 Populære tips... 33 Vanlig

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS NP1100 http://no.yourpdfguides.com/dref/3440789

Din bruksanvisning PHILIPS NP1100 http://no.yourpdfguides.com/dref/3440789 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER FOR SLUTTBRUKERLISENS OG STØTTE FOR ACTIVENGAGE (EULA)

VILKÅR OG BETINGELSER FOR SLUTTBRUKERLISENS OG STØTTE FOR ACTIVENGAGE (EULA) Avtale om sluttbrukerlisens og støttetjenester for ActivEngage Denne avtalen om lisens og støttetjenester for ActivEngage (denne "avtalen") er mellom brukeren av ActivEngage-programvare ("kunden") og gjeldende

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

Programmer. Nokia N80-1 Internet Edition

Programmer. Nokia N80-1 Internet Edition Programmer Nokia N80-1 Internet Edition OM TILLEGGSPROGRAMMER FOR NOKIA N80 I minnet på enheten og på CD-ROM-platen som fulgte med enheten, finner du flere programmer fra Nokia og utviklere av tredjepartsprogramvare.

Detaljer