Volcano Revo-tillegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Volcano Revo-tillegg"

Transkript

1 Volcano Revo-tillegg For bruk med systemer i Volcano s5 /s5i -serien Brukerhåndbok Programvareversjon nivå 3.3.X

2 Samsvarer med rådsdirektivet 93/42/EØF Volcano-systemet overholder TUVs sikkerhetskrav Obs! Les brukerhåndboken og bruksanvisningen før utstyret brukes. Kontakt din lokale Volcano-representant for oversatte versjoner. Denne enheten inneholder kvikksølv og skal avfallsbehandles i samsvar med statlige/lokale lover. Ikke kast dette utstyret eller tilhørende komponenter i vanlig avfall. Feil avfallsbehandling kan skade miljøet og personers helse. Se for instruksjoner om avfallsbehandling. Produsert av: Volcano Corporation 2870 Kilgore Road Rancho Cordova, CA USA Telefon: Telefon: (USA og Canada) Faks: Autorisert representant i Europa: Volcano Corporation Europe BVBA/SPRL Excelsiorlaan 41 B-1930 Zaventem, Belgia Telefon: Faks: Volcano Corporation. Alle rettigheter forbeholdes. Ingen deler av denne brukerhåndboken må reproduseres i noen form uten skriftlig tillatelse fra Volcano Corporation. Revideringsdato: Desember 2012 Side 2 av /001

3 Innhold GARANTI... 4 PATENTER OG VAREMERKER... 5 PATENTER... 5 VAREMERKER... 5 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 6 SKAL KUN BRUKES AV SKOLERT, MEDISINSK PERSONELL... 6 LES OG GÅ GJENNOM DENNE BRUKERVEILEDNINGEN FØR BRUK... 6 KONTAKTINFORMASJON... 7 KAPITTEL 1: OVERSIKT... 9 BESKRIVELSE AV UTSTYRET... 9 TILTENKT BRUK INSTALLASJON KATETRE KAPITTEL 2: KLARGJØRE FOR EN ØKT KOBLE SPINVISION (PIMR) TIL SYSTEMET KLARGJØRE SPINVISION (PIMR) FOR BRUK KAPITTEL 3: AVBILDNING ANGI TILBAKETREKKINGSHASTIGHET BRUKE KOMPENSERING AV TID-FORSTERKING (TGC) BRUKE FUNKSJONEN HI-Q TM UTFØRE EN AUTOMATISK TILBAKETREKKING UTFØRE EN MANUELL TILBAKETREKKING ETTERAVBILDNINGSPROSEDYRE KAPITTEL 4: FEILSØKING MULIGE BILDEARTEFAKTER KAPITTEL 5: TEKNISKE SPESIFIKASJONER MÅL OG VEKT FOR SPINVISION (PIMR) KATETERSPESIFIKASJONER MÅLENØYAKTIGHET EMBALLASJE /001 Side 3 av 22

4 Garanti MERKNAD: Produsentens spesifikasjoner og policy kan endres. Volcano Corporation forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktene som beskrives i denne brukerhåndboken for å forbedre design eller ytelse. Reproduksjon eller distribusjon av noen del av denne håndboken uten forutgående skriftlig godkjenning fra Volcano Corporation er forbudt. BEGRENSET GARANTI Avhengig av forhold og begrensninger i garantiansvaret som her er oppgitt, garanterer Volcano Corporation ( VOLCANO ) at Volcano PIMR (SpinVision )( Systemet ) slik det leveres, i all vesentlighet samsvarer med Volcanos oppgitte spesifikasjoner for systemet, i en periode på ett år fra leveringsdatoen. ETHVERT ANSVAR VOLCANO HAR MED HENSYN TIL SYSTEMET OG DETS YTELSE VED HVILKEN SOM HELST GARANTI, FORSØMMELSE, DIREKTE ANSVAR ELLER ANNEN ÅRSAK, VIL VÆRE BEGRENSET KUN TIL ERSTATNING AV SYSTEMET ELLER, HVIS ERSTATNING ER UTILSTREKKELIG SOM MIDDEL ELLER, ETTER VOLCANOS OPPFATNING, UPRAKTISK, Å REFUNDERE UTGIFTENE TIL SYSTEMET. UNNTATT DET FOREGÅENDE, LEVERES SYSTEMET SOM VIST UTEN GARANTI AV NOE SLAG, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, NOEN GARANTI FOR EGNETHET, SALGBARHET OG EGNETHET FOR EN SPESIELL BRUK. VIDERE GÅR VOLCANO IKKE GOD FOR, GARANTERER ELLER GJØR NOEN FREMSTILLING VEDRØRENDE BRUK, RESULTATET AV BRUK, AV SYSTEMET ELLER SKRIFTLIG MATERIALE MED TANKE PÅ RIKTIGHET, NØYAKTIGHET, PÅLITELIGHET, ELLER ANNET. Lisensinnehaveren er klar over at VOLCANO ikke er ansvarlig for og vil ikke ha ansvar for noen artikkel eller tjeneste som gis av andre enn VOLCANO. VOLCANO skal ikke ha noe ansvar for forsinkelser eller feil utenfor deres rimelige kontroll. Dessuten gjelder ikke denne garantien hvis: 1. Systemet betjenes på annen måte enn det som er beskrevet av Volcano Corporation i brukerhåndboken, og/eller tilleggene. 2. Systemet brukes på en måte som ikke er i overensstemmelse med kjøpsspesifikasjonene og spesifikasjonene i brukerhåndboken og/eller tilleggene. 3. Systemet ikke vedlikeholdes i henhold til prosedyrene i brukerveiledningen og/eller tilleggene. 4. Systemet repareres, endres eller modifiseres på noen måte av andre enn personell autorisert av Volcano Corporation, eller uten autorisasjon fra Volcano Corporation. Kontakt Volcano Corporation Field Service for instruksjoner og utstedelse av autorisasjon for retur av materiell hvis krav under denne garantien skal fremsettes og hvis systemet, eller deler av systemet, skal returneres. Systemet eller dets komponenter vil ikke bli godtatt under garantien medmindre returen er autorisert av Volcano Corporation. Systemets deler eller komponenter som er reparert eller skiftet ut under garantitiden har samme utløpsdato for garantien som det opprinnelige utstyret. Forbruksvarer (datadisker, batterier, m.m.) garanteres bare mot feil i materialer og utførelse. Systemdeler kjøpt utenom den opprinnelige garantiperioden garanteres i en periode på 90 dager, avhengig av begrensningene som omfattes i denne begrensede garantien. Bruk av ikke-godkjente erstatningsdeler vil kunne gjøre garantien ugyldig. I alle tilfeller vil Volcano Corporation være eneste instans som avgjør hvilke skader som dekkes av garantien. Side 4 av /001

5 Patenter og varemerker Patenter Dette produktet, og bruken av det, omfattes av ett eller flere av følgende amerikanske eller internasjonale patenter: JP JP EP JP EP JP EP JP EP JP EP JP EP JP EP JP EP JP EP JP JP JP JP JP Andre patentsøknader er til behandling i USA og internasjonalt. Varemerker Følgende er varemerker for Volcano Corporation: Volcano og Volcano-logoen er varemerker for Volcano Corporation og er registrert i USA og andre land. Revolution er et registrert varemerke for Volcano Corporation. Hi-Q TM er et varemerke for Volcano Corporation. s5 TM er et varemerke for Volcano Corporation. S5i er et registrert varemerke for Volcano Corporation. SpinVision er registrert i USA og er et varemerke i EU og Japan. In-Line Digital er et varemerke for Volcano Corporation og er registrert i EU /001 Side 5 av 22

6 Advarsler og forholdsregler ADVARSLER brukes for å angi at det kan foreligge fare for alvorlig personskade. Følg instruksjonene og prosedyrene nøyaktig for å unngå å skade deg selv, pasienten eller annet personell. Advarslene er markert med et utropstegn. FORSIKTIG brukes for å indikere mulighet for skade på utstyret. Følg instruksjonene eller prosedyrene korrekt for å unngå skade på utstyret. Skal kun brukes av skolert, medisinsk personell FORSIKTIG: I USA BEGRENSER FØDERAL LOVGIVNING SALG ELLER BESTILLING AV DETTE UTSTYRET TIL LEGE (ELLER OFFENTLIG LISENSIERT PRAKTISERENDE HELSEPERSONELL). Les og gå gjennom denne brukerveiledningen før bruk Les grundig gjennom hele brukerhåndboken for Volcano-systemet. Les avsnittet Advarsler og forholdsregler. Volcano Corporation gir ingen garanti, fremstilling eller forutsetning av noen art, enten direkte eller indirekte (inkludert noen garanti for salgbarhet, egnethet eller skikkethet for et spesielt formål) i forbindelse med feil bruk av systemet, programvaren eller kateteret. VOLCANO Corporation påtar seg ingen form for ansvar eller forpliktelse for utilsiktet eller tilsiktet skade som kan være forårsaket av gjenbruk eller feil bruk av systemet, programvaren eller kateteret. ADVARSEL: Forsikre deg alltid om at SpinVision (PIMr) er plassert på et stabilt sted og unna gjenstander som kan forstyrre eller forhindre jevn bevegelse under bruk. SpinVisions vekt vil overføres når det gjøres en tilbaketrekking. ADVARSEL: SpinVisions (PIMr) kabel kan skades hvis utstyret rulles over den. Du må ikke trekke i kabelen, plassere kabelen på et trafikkert sted eller bruke mye makt, siden strekkavlastningsendene kan bli skadet. Ikke bruk systemet dersom det ytre kabinettet eller kablene viser tegn på skade. ADVARSEL: IKKE kjør SpinVision (PIMr) mens kateteret tar bilder. MERK: SpinVision (PIMr) samsvarer med kravene til vanninntrengning i IEC IPX4 når den er konfigurert for normal bruk. SpinVision (PIMr) bør plasseres under sterilt dekke når den er konfigurert for normal bruk. Side 6 av /001

7 MERK: Se brukerhåndbøkene for Volcano-systemet for detaljert informasjon om bruk av Volcano-systemet. Ta særlig hensyn til alle advarsler og forsiktighetsregler. FORSIKTIG: Du må ikke bruke et kateter som er skadet. Du må ikke resterilisere kateteret. Katetre leveres sterile for engangsbruk. Ved eventuell skade, kontakte personalet i Volcano Corporation. FORSIKTIG: Overflatene på SpinVision (PIMr)-modellene og R kan bli for varme for berøring etter lengre tids bruk. Kontaktinformasjon USA: Volcano Corporation 2870 Kilgore Road Rancho Cordova, CA USA Telefon: Telefon: (USA og Canada) Faks: Autorisert representant i Europa: Volcano Corporation Europe BVBA/SPRL Excelsiorlaan 41 B-1930 Zaventem, Belgia Telefon: Faks: /001 Side 7 av 22

8 Denne siden er med hensikt tom for sideinndelingsformål. Side 8 av /001

9 Kapittel 1: Oversikt Denne håndboken er ment å gi informasjon som er spesifikk for tilleggsutstyret Volcano Revo for bruk på Volcano-systemet. Se brukerhåndbøkene for Volcano-systemet for informasjon om systemet og dets funksjonalitet. Beskrivelse av utstyret Tilleggssettet Volcano-Revo er et obligatorisk tilbehør til Volcano-systemet ved bruk av Revolution 45MHz roterbart bildekateter for intravaskulær ultralydavbildning. Dette tilleggsutstyret består av en pasientgrensesnittmodul (PIM) som kalles SpinVision (PIMr), som enkelt kan kobles til det eksisterende Volcano-systemets PIM-kabel. Figur 1. Paisentgrensesnittmodul for tilleggsutstyret Volcano-Revo (SpinVision/PIMr) Muligheten til å utføre en automatisk eller manuell tilbaketrekking er integrert i tilbaketrekkingsenheten SpinVision (PIMr). Kontrollene som er tilgjengelige på SpinVision (PIMr) inkluderer følgende knapper: Reset (Nullstill): Nullstiller LED-avstandsvinduet. Image (Bilde): Trykk én gang for å starte avbildning. Trykk én gang til for å stoppe avbildning. Revolution-kateteret vil rotere mens det er i avbildningsmodus. Pullback (Trekk tilbake): Trykk for å starte automatisk tilbaketrekking. Trykk på nytt for å stoppe tilbaketrekkingen. Auto: Gir to mulige tilbaketrekkingshastigheter (1,0 og 0,5 mm/s). Manual (Manuell): Mulighet for manuell kontroll av tilbaketrekking /001 Side 9 av 22

10 Tiltenkt bruk Volcano Revo-tillegget brukes til kvalitativ og kvantitativ evaluering av vaskulær morfologi i kransarteriene og blodkar i den periferale vaskulaturen. Det brukes som et tillegg til konvensjonelle angiografiske prosedyrer for å gi et bilde av blodkarets lumen og veggstrukturer. Tilbaketrekkingsfunksjonen til PIMr trekker tilbake Revolution-kateterets bildekjerne innenfor beskyttelseskappen, maksimalt 15 cm. Installasjon For å sikre korrekt funksjon og garantidekning, må Volcano-systemet installeres og testes ved å følge instruksjonene for installasjon av utstyret og kvalifisert bruk som følger med hver enhet. Katetre Revolution 45MHz roterbart bildekateter MERK: Revolution -kateteret er laget for intravaskulær ultralydundersøkelse av kransarterier. Intravaskulær ultralydavbildning er indikert for pasienter som er kandidater for transluminale intervensjonsprosedyrer. Side 10 av /001

11 Kapittel 2: Klargjøre for en økt Se brukerhåndboken for Volcano-systemet for generelle instruksjoner for forberedelse for en IVUS-økt. Koble SpinVision (PIMr) til systemet SpinVision (PIMr) stimulerer kateterets transduserelement slik at det sender ultralydenergi til det omkringliggende vevet. Deretter forsterkes og behandles de resulterende ekkosignalene fra transduseren, før de sendes til systemet via koblingen på systemets bakpanel. 1. Koble PIM-kabelen til på baksiden av SpinVision (PIMr). Rett inn merket på kabelkontakten på linje med merket på PIM-kontakten, og skyv kontakten inn. Hvis du må fjerne kabelen fra SpinVision (PIMr), roter kragen på SpinVision (PIMr)-kabelkontakten en kvart omdreining mot urviseren, og trekk den deretter tilbake. 2. SpinVision (PIMr) utfører en diagnostisk selvtest og viser eventuelle feil på systemskjermen. 3. SpinVision (PIMr)-forbindelsen vil bli bekreftet nederst til høyre på skjermen. Et grønt lys med ordene Rotational (roterende) vil vises én gang når SpinVision (PIMr) er tilkoblet. ADVARSEL: SpinVisions (PIMr) kabel kan skades hvis noe utstyr rulles over den. Du må ikke trekke i kabelen, plassere kabelen på et trafikkert sted eller bruke mye makt, siden strekkavlastningsendene kan bli skadet. Ikke bruk systemet dersom det ytre kabinettet eller kablene viser tegn på skade. Klargjøre SpinVision (PIMr) for bruk 1. Fjern det sterile utstyrsdekket fra Revolution-esken. 2. Oppretthold steriliteten, og fjern det sterile dekket fra beskyttelsesemballasjen. 3. Dette krever to personer. Den sterile personen åpner det sterile dekket på siden med de grønne pilene, mens han eller hun plasserer hendene på baksiden av bretten(e) for å holde det åpent. Den andre personen plasserer SpinVision (PIMr) i det sterile dekket så langt det går i retningen til den grønne pilen på dekket. 4. Brett dekket ut og trekk det helt ut. Dette vil dekke SpinVision (PIMr)-kabelen til utenfor det sterile området. 5. Når kateteret er klargjort i henhold til bruksanvisningen, sett kateterporten på det sterile dekket inn i kateterporten på SpinVision (PIMr). 6. Fjern den sterile sperrelappen fra dekket slik at du kan sette inn kateteret. 7. Sett kateteret inn i SpinVision (PIMr)-porten slik at de svarte merkene på kateteret og på SpinVision (PIMr)-porten er innrettet mot hverandre, og lås den på plass ved å rotere 30 med urviseren. Skjermen på Volcano-systemet viser meldingen Kateter funnet. Systemet er klart for avbildning når meldingen Trykk på bilde for å starte avbildning vises. 8. Med kateterets teleskop i den mest distale posisjonen, fest teleskopfestet til kateterarmen på SpinVision (PIMr). 9. Trykk på knappen Image (Bilde) på SpinVision (PIMr) eller på knappen Bilde på (Aktiv) på systemets Start-skjermbilde. Bildet vises på systemskjermen /001 Side 11 av 22

12 ADVARSEL: Forsikre deg alltid om at SpinVision (PIMr) er plassert på et stabilt sted og unna gjenstander som kan forstyrre eller forhindre jevn bevegelse under bruk. SpinVisions (PIMr) vekt vil overføres når det gjøres en tilbaketrekking. FORSIKTIG: IVUS PIM, SpinVision (PIMr) og FFR Pimmette trekkes sterkt mot magnetfeltet til Stereotaxis-enheter. Brukeren bør være varsom i håndteringen av slike enheter når de er mindre enn 110 mm fra midten av slike felt, for å unngå skade på utstyr eller personskade dersom slikt utstyr skulle løsne inni slike svært kraftige magnetfelt. For pålitelig drift, bør SpinVision (PIMr) være mer enn 110 cm fra midtpunktet i magnetfeltet fra en Stereotaxis-enhet. Innenfor denne grensen kan det skje at bildet fryser på skjermen frem til enheten flyttes utenfor grensen. Plassering av SpinVision (PIMr) innenfor denne grensen kan skade SpinVision (PIMr). Side 12 av /001

13 Kapittel 3: Avbildning Når Revolution 45MHz-kateteret og SpinVision (PIMr)-enheten er koblet sammen, viser systemet følgende på Start-skjermbildet. Figur 2. Systemets hovedskjermbilde Bilde av Velg knappen Bilde på (Aktiv) på systemskjermen eller BILDE-knappen på SpinVision (PIMr) for å starte avbildningen. Motoren på SpinVision (PIMr) begynner å rotere, og Revolution-bildet vises på systemskjermbildet. Figur 3. Bilde på /001 Side 13 av 22

14 Angi tilbaketrekkingshastighet Den gjeldende tilbaketrekkingshastigheten er angitt nederst på ILD-delen. Du kan endre tilbaketrekkingshastigheten ved å velge radioknappen nederst på ILD-delen på systemet eller ved å velge SpinVision-knappen for ønsket hastighet (0,5 mm/sek, 1,0 mm/sek eller Manuell). Bruke kompensering av tid-forsterking (TGC) Etter at du har valgt knappen Juster bilde på Start-skjermbildet (vist over), vil TGC-funksjonen (som står for Time Gain Compensation, eller Kompensering av tid-forsterking) øke eller redusere forsterkningen av inngangssignalet med hensyn til avstanden fra transduseren. Denne funksjonen er bare tilgjengelig med Revolution-kateteret. Du kan velge mellom seks TGC-profiler. Hver av dem kan justeres etter brukerens behov. Figur 4. Dialogboksen Kompensering av tid-forsterking Slik velger du TGC: 1. Velg TGC-knappen i skjermbildet Juster bilde. Husk at du må bruke Revolutionkateteret for å kunne aktivere TGC-funksjonen. 2. Velg en av de forhåndsinnstilte profilene ved å bruke nedtrekksboksen eller piltastene. 3. Flytt skyvekontrollene eller bruk pilene til å stille inn ønsket forsterkning for hvert av de ønskede områdene (som angitt ved antall mm vist til venstre for hver skyvekontroll). 4. Klikk på Lukk for å lagre innstillingene og lukke dialogboksen. Hvis du ikke vil lagre de endrede innstillingene, klikk på Nullstill. Innstillingene går tilbake til standardinnstillingene. Side 14 av /001

15 Bruke funksjonen Hi-Q TM Funksjonen Hi-Q gjør det mulig å velge mellom flere avbildningsalternativer for Revolution slik at brukeren best kan skjelne mellom blodflekker og vev langs lumengrensen. Den må være aktivert i skjermbildet Juster bilde før du tar opp bilder. Figur 5. Hi-Q-innstillinger Hi-Q har tre innstillinger for Revolution-bildemodus: Av: Avbildningsmessig ekvivalent med systemer som har eldre programvareversjon enn 3.3.X Nivå 1: Avbildning med en mørkere og finere visning av blodflekker enn i Av- modus (standardinnstilling) Nivå 2: Avbildning med en mørkere og finere visning av blodflekker enn i Nivå 1- modus For å aktivere Hi-Q, velg Nivå 1 eller Nivå 2 på rullegardinmenyen Hi-Q. MERK 1: Valg av Hi-Q-innstillinger må gjøres før innspilling av videosløyfer. MERK 2: I modusene Nivå 1 og Nivå 2, er diametervalgene begrenset til 8 mm og 10 mm. Av-modus gir brukeren mulighet til å bruke hele spekteret av kateterdiametre: 8 mm, 10 mm, 12 mm og 14 mm. Diameteren avgjør dybden på synsfeltet som ultralyddataene vises for. Hvis du velger Nivå 1 eller Nivå 2 og bruker en diameter som ikke støttes i den modusen, vises meldingen nedenfor /001 Side 15 av 22

16 Hvis for eksempel Nivå 1 eller Nivå 2 er valgt og diameteren settes til 12 mm eller 14 mm, vil følgende melding vises: Figur 6. Melding om deaktivering av Hi-Q Motsvarende, hvis diameteren er satt til 12 mm eller 14 mm, og du velger Nivå 1 eller Nivå 2, vises følgende melding: Figur 7. Melding om aktivering av Hi-Q Du kan deaktivere Hi-Q ved å velge Av på rullegardinmenyen Hi-Q. Når Hi-Q-funksjonen er Av, vises en visuell indikator, Hi-Q av, under teksten AKTIV i øvre venstre hjørne av Start-skjermbildet. Side 16 av /001

17 Utføre en automatisk tilbaketrekking 1. Bruk 0,014 tommers ledevaier, og før kateteret til den mest distale delen av mål-lesjonen i henhold til standard intervensjonsprosedyrer. 2. Velg tilbaketrekkingshastighet ved trykke på AUTO-knappen på SpinVision (PIMr), som veksler mellom 0,5 mm og 1,0 mm per sekund. For å nullstille avstandsmåleren, trykk på NULLSTILL. 3. Velg Image (Bilde) på SpinVision (PIMr) eller knappen Bilde på (Aktiv) på systemskjermen for å starte avbildning. Motoren på SpinVision (PIMr) begynner å rotere, og Revolution-bildet vises på systemskjermbildet. Den absolutte bevegelsen av transduseren vil vises på den digitale avleseren på SpinVision (PIMr). Knappene Bilde av (frys), Lagre bilde, Registrer (tilbaketrekking) og Juster bilde vises på systemskjermbildet. 4. Du kan når som helst stoppe avbildningen ved å velge knappen IMAGE på SpinVision (PIMr) eller Bilde av (frys) på systemet. Bildet som vises på skjermen blir værende der. Merk: Starting og stopping av avbildningen vil også starte eller stoppe roteringen av kateteret. MERK: Hvis en bildeartefakt observeres, kan det være nødvendig å skylle bildekjernen med en 3 ml kanyle med heparinisert saltoppløsning festet til åpningen på Revolution-kateteret. 5. Trykk på PULLBACK på SpinVision (PIMr) eller Registrer (tilbaketrekking) på systemet. Tilbaketrekkingen starter med valgt hastighet, og Volcano-systemet starter registreringen (innspillingen) av videosløyfen. MERK: SpinVision (PIMr) kan håndtere en maksimal tilbaketrekkingsavstand på 15 cm. Etter det stopper tilbaketrekkingen. MERK: Tilbaketrekkingsavstanden kan være begrenset til 9 cm dersom innhentingshastigheten er satt til 30 bilder/sek og det benyttes en tilbaketrekkingshastighet på 0,5 mm/sek. Still innhentingshastigheten til 15 bilder/sek eller tilbaketrekkingshastigheten til 1,0 mm/sek hvis du trenger hele området på 15 cm. 6. Når ønsket tilbaketrekkingsavstand er nådd, kan du stoppe tilbaketrekkingen ved å trykke på knappen PULLBACK på SpinVision (PIMr) eller knappen Stop(p) på systemet eller i programvaren /001 Side 17 av 22

18 Utføre en manuell tilbaketrekking 1. Velg MANUAL på SpinVision (PIMr). SpinVision (PIMr) låses opp fra sleden slik at du kan bevege den for hånd. 2. Velg IMAGE (BILDE) på SpinVision (PIMr) eller knappen Bilde på (Aktiv) på Start-skjermbildet. 3. Velg PULLBACK på SpinVision (PIMr) eller Registrer (Tilbaketrekking) på Start-skjermbildet. 4. Trekk SpinVision (PIMr) forsiktig tilbake med ønsket hastighet. Bruk gummigrepene på siden av SpinVision (PIMr) for å få bedre kontroll. 5. Trykk på STOPP på Start-skjermbildet for å stoppe innspillingen av videosløyfen. MERK 1: Det digitale vinduet kan når som helst nullstilles for å gi absolutt posisjon. MERK 2: Hvis motoren på SpinVision (PIMr) motor står i ro mer enn 30 sekunder i manuell modus, vil systemet bytte til automatisk modus og låse sleden på plass. ADVARSEL: IKKE kjør SpinVision (PIMr) mens kateteret tar bilder. Etteravbildningsprosedyre 1. Fjern Revolution-kateteret ved bruk av standard intervensjonell prosedyre. 2. Ta av kateteret fra SpinVision (PIMr) ved å rotere porten 30 mot urviseren slik at den låses opp, og fjerne teleskopfestet fra armen på SpinVision (PIMr). 3. Kasser Revolution-kateteret. 4. Fjern SpinVision (PIMr) fra det sterile dekket. Forsikre deg om at det ikke kommer i kontakt med blod eller annen væske. 5. Kasser det sterile dekket. MERK: Etter at SpinVision (PIMr) er fjernet, vil skjermen fortsatt vise relevant informasjon for den siste typen PIM som ble brukt. Side 18 av /001

19 Kapittel 4: Feilsøking Disse feilmeldingene vises på høyre side av meldingsvinduet på SpinVision (PIMr). Bruk tabellen under for å se en beskrivelse og anbefalt handling/tiltak. Vindu Betydning Tekstforslag til bruksanvisning E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 SpinVision (PIMr) har bestått selvtesten Kan ikke lese RFID TGC-minnefeil Analog høyspentfeil En av kontrollpluggene for pulsbredden er festet lavt Svikt i katetermotor Driver for tilbaketrekkingsmotoren har sviktet EEPROM-datafeil Denne koden vises en kort stund etter at enheten er slått på og indikerer at enheten er klar. Kateteret kan være defekt eller ikke rotert helt på plass. Forsikre deg om at kateteret er rotert på plass. Forsøk et annet kateter. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt Volcano teknisk støtte. Det har oppstått en feil med enheten. Kontakt Volcano teknisk støtte. Det har oppstått en feil med enheten. Kontakt Volcano teknisk støtte. Det har oppstått en feil med enheten. Kontakt Volcano teknisk støtte. Kateterrotasjonen har stoppet. Forsikre deg om at kateteret er klargjort og skylt i henhold til bruksanvisningen for kateteret. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt Volcano teknisk støtte. Kontroller at tilbaketrekkingen ikke er kommet til sluttpunktet. Kontroller kabelen for binding og kateteret for mye dødgang eller motstand i kroppen. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt Volcano teknisk støtte. Det har oppstått en feil med enheten. Kontakt Volcano teknisk støtte /001 Side 19 av 22

20 Mulige bildeartefakter Artefakt Årsak Løsning Dårligere bilde på grunn av skygge Ikke-uniform roterende forstyrrelse (NURD) Ringartefakt i bilde Luft rundt IVUS-transduseren innenfor kateterkappen Hemostaseventilen er for stram For stor bøy på kateteret Luft rundt IVUS-transduseren innenfor kateterkappen Skyll med heparinisert saltoppløsning i henhold til bruksanvisningen Løsne på hemostaseventilen Forsikre deg om at kateteret ikke er bøyd mellom SpinVision (PIMr) og hemostaseventilen. Skylling med heparinisert saltoppløsning kan også hjelpe. Skyll med heparinisert saltoppløsning i henhold til bruksanvisningen Side 20 av /001

21 Kapittel 5: Tekniske spesifikasjoner MERK: Se brukerhåndbøkene for Volcano-systemet for systemspesifikasjoner. Mål og vekt for SpinVision (PIMr) SpinVision (PIMr) Høyde Bredde Dybde Vekt 3,9 tommer 9,9 cm 3,9 tommer 9,9 cm 4,0 tommer 10,2 cm 4,0 tommer 10,2 cm 14,4 tommer 36,6 cm 14,4 tommer 36,6 cm ca 3,2 pund (lb) 1,5 kg ca 2,9 pund (lb) 1,3 kg Kateterspesifikasjoner Avbildningskateter - Revolution 45MHz roterende IVUS-avbildningskateter Transdusertype Frekvens Lumen-egenskaper Piezoelektrisk Revolution 45MHz roterende IVUS-avbildningskateter 360 visning, roterende transduser med ett element koaksial, ledevaierlumen Kateter Kryssprofil ved transduser Maksimal ledevaier Revolution 3,2 F (1,07 mm) 0,014 tommer (0,36 mm) Kateter Minimum ID ledekaterterklaring Lengde, cm Revolution 6F (1,63 mm) 0,064 tommer 135 MERK: Se bruksanvisningen (IFU) som følger med hvert kateter eller gå til for detaljert informasjon om kateterbruk, spesifikasjoner og akustisk utgangseffekt /001 Side 21 av 22

22 Målenøyaktighet Målinger som er foretatt med Revolution 45MHz roterende IVUS avbildningskateter er gjenstand for følgende måleunøyaktigheter som skyldes variasjoner i lydhastigheten i vevet og visningsbegrensninger. Målepresisjonen er begrenset både relativt og absolutt: Avstandsmåling: 4,5 %, + 7,0 % av målt verdi (± 0,10 mm) Arealmåling: 9 %, + 14 % av målt verdi (± 0,10 mm 2 ) Disse usikkerhetene gjelder hele måleskalaen som er oppnåelig med Revolution 45MHz roterende IVUS-avbildningskateter. Dette er worst case-scenarier for usikkerhet ved måling, og representerer situasjoner der ultralydsignalene er fullstendig inne i vevet, for eksempel en muskel, som har en helt annen lydhastighet enn blod. For måling av luminale grenser, der ultralyden kun går gjennom blod, er unøyaktigheten: Avstandsmåling: ± 1 % av målingen (± 0,10 mm) Arealmåling: ± 5 % av målingen (± 0,10 mm 2 ) MERK: Det kan forekomme et lite avvik i den totale tilbaketrekkingslengden som vises på SpinVision (PIMr) og ILD. Dette skyldes en forsinket respons ved start/avslutning av tilbaketrekkingen i forhold til innspilling. Dette avviket forekommer bare i den mest proksimale og distale 1 mm av videosløyfen. Målenøyaktighet i In-Line Digital To avstandsmålinger på langsgående visning (ILD) Maksimum sløyfeavstand (lengde på Z-akse) ved 0,5 mm/sek tilbaketrekking og 30 fps (bps), begrenset av minnet for 5400 bilder: 90 mm Maksimum sløyfeavstand (lengde på Z-akse) ved 1,0 mm/sek tilbaketrekking, begrenset av enhetens mål: 150 mm Nøyaktighet (inkludert programvare- og SpinVision (PIMr)-nøyaktighet): ± 4 % av målingen MERK: I sjeldne situasjoner kan den faktiske tilbaketrekkingshastigheten avvike fra den forventede verdien. Dette kan føre til at feil lengdeinformasjon utledes fra ILD. Dette kan skyldes at bevegelsen av PIMr hindres eller samtidig aktivering av hastighetskontrollene på PIMr og systemet Emballasje Katetre leveres sterile for engangsbruk. Ved eventuell skade, kontakte personalet i Volcano Corporation. FORSIKTIG: Du må ikke bruke et kateter som er skadet. Du må ikke resterilisere kateteret. Side 22 av /001

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

CR System. Bruksanvisning 4400B NO

CR System. Bruksanvisning 4400B NO CR System Bruksanvisning 0413 Ingen del av dette dokumentet må gjengis, kopieres, tilpasses eller videreformidles i noen som helst form eller på noen som helst måte uten skriftlig tillatelse fra Agfa HealthCare

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Styrbare Nav-X -RF-enheter DFU-0177 NY VERSJON 5

Styrbare Nav-X -RF-enheter DFU-0177 NY VERSJON 5 Styrbare Nav-X -RF-enheter DFU-0177 NY VERSJON 5 A. BESKRIVELSE Styrbare Nav-X -RF-enheter gir en monopolar kirurgisk effekt på målvev og styres med en pedal som er koblet til den elektrokirurgiske OPES-enheten

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

MicroSonic SV Endovaskulært system. Bruksanvisning. Forsiktig: Føderal lovgivning begrenser dette utstyret til salg, distribusjon og bruk

MicroSonic SV Endovaskulært system. Bruksanvisning. Forsiktig: Føderal lovgivning begrenser dette utstyret til salg, distribusjon og bruk Autorisert representant: KRAUTH medical KG (GmbH & Co.) Wandsbeker Königstrasse 27-29 22041 Hamburg, Tyskland MicroSonic SV Endovaskulært system 2009 EKOS Corporation. Med enerett. Dette systemet dekkes

Detaljer

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning 9238687 1. utgave Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S.

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S. gator TM orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSOVERSIKT Sikkerhet... 4 Verktøy... 4 Vask... 4 Vedlikehold...

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA TME-3

Din bruksanvisning NOKIA TME-3 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA TME-3. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA TME-3 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389

Din bruksanvisning HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://no.yourpdfguides.com/dref/921389 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

ATTAIN SELECT 6238TEL

ATTAIN SELECT 6238TEL ATTAIN SELECT 6238TEL Føringskatetersett for behandling i venstre hjertekammer Teknisk håndbok Forsiktig! I henhold til amerikansk c lovgivning kan dette utstyret kun selges til eller etter forordning

Detaljer

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-20 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA BEGYNNE Å BRUKE KAMERAET TA ET BILDE BRUKE BEVEGELSESVARSLING BRUKE TIDSINNSTILLING FOR BILDE KONTROLLERE TEMPERATUREN 1. utgave NO 9311295 For din sikkerhet Les

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

MODELL C-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, LXi (RS-232)

MODELL C-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, LXi (RS-232) MODELL C-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, LXi (RS-232) BRUKSANVISNING Rev 20110525 Patent under behandling GENERELL INFORMASJON Takk for at du har kjøpt dette produktet.

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...2

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Nokia tilkoblings- og laderkabel CA-126

Nokia tilkoblings- og laderkabel CA-126 Nokia tilkoblings- og laderkabel CA-126 NORSK Med denne kabelen kan du overføre og synkronisere data mellom en kompatibel PC og Nokia-enheten. Du kan også bruke kabelen til å lade batteriet på den kompatible

Detaljer

PlayStation Move skarpskytter

PlayStation Move skarpskytter NO PlayStation Move skarpskytter Brukerveiledning CECHYA-ZRA1E 7017291 Delenavn Vist fra siden Øvre deksel Utløsersperre SELECTknapp -knapp -knapp Skytemodusvelger Opptrekkbart lager Løpsguide Utløserknapp

Detaljer

PTS400M(I) / PTS400N(I)

PTS400M(I) / PTS400N(I) PTS400M(I) / PTS400N(I) 1.1.2007 Norsk versjon INSTALLASJONS VEILEDNING FOR PTS400M,N(I) Nybakveien 32 B, 2013 Skjetten, Norway. Org. nr. 985 745 803 E-post: post@autosense.no Faks: +47 921 719 42 1 10

Detaljer

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Avstandskamera Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0105 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Innhold 2. Innledning 3. Kom i gang 4. Hastighetssensorens deler 4. Montering av hastighetssensoren 4. Paring 5. Viktig informasjon 6

Innhold 2. Innledning 3. Kom i gang 4. Hastighetssensorens deler 4. Montering av hastighetssensoren 4. Paring 5. Viktig informasjon 6 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Innhold 2 Innledning 3 Kom i gang 4 Hastighetssensorens deler 4 Montering av hastighetssensoren 4 Paring 5 Viktig informasjon 6 Stell og vedlikehold 6 Batteri 6 Vanlige spørsmål 6

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Predator Digital 3D Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

105SLPlus Hurtigreferanse

105SLPlus Hurtigreferanse 05SLPlus Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av skriveren. Du finner mer informasjon i Brukerveiledningen. Skriverkomponenter Figur viser komponentene inne i skriveren. Skriveren din

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig.

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke overholdes, kan det føre til

Detaljer

Demosett med avleser og sensor. Hurtigstartveiledning

Demosett med avleser og sensor. Hurtigstartveiledning Demosett med avleser og sensor Hurtigstartveiledning Innhold Tiltenkt bruk............................................ 1 Systemoversikt... 1 Avleser... 3 Sensor...................................................

Detaljer

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1 Digital promille tester CA2010 Brukerveiledning TT Micro AS Side 1 ... 32 Innholdsfortegnelse Innhold i pakken Produkt Forholdsregler... oversikt Skjerm... informasjon Brukerveiledning 4 Feilmeldinger

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06 for Nokia 6210 Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. SYSTEMKRAV... 1 3. INSTALLERE PC SUITE... 2 4. KOMME

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

X-Smart IQ. Startveiledning. Bare noen få bilder for å hjelpe deg med å konfigurere motoren på en enkel måte og få mest mulig ut av den.

X-Smart IQ. Startveiledning. Bare noen få bilder for å hjelpe deg med å konfigurere motoren på en enkel måte og få mest mulig ut av den. X-Smart IQ Startveiledning Bare noen få bilder for å hjelpe deg med å konfigurere motoren på en enkel måte og få mest mulig ut av den. 1 Innhold i pakken Filer* Tilbehør til ipad Mini 1, 2 eller 3 Tilbehør

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Polar S1 fotsensor Brukerveiledning

Polar S1 fotsensor Brukerveiledning Polar S1 fotsensor Brukerveiledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gratulerer! Polar S1 fotsensor er det beste valget for å måle hastighet/fart og distanse mens du løper. Den overfører nøyaktig og sikkert mål for hastighet/frekvens

Detaljer

BVF H-MAT. 100-150 Serie BRUKSANVISNING SPESIFIKASJONER: VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER. 1. GENERELL INFORMASJON 1.1 Bruk av manual

BVF H-MAT. 100-150 Serie BRUKSANVISNING SPESIFIKASJONER: VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER. 1. GENERELL INFORMASJON 1.1 Bruk av manual BVF H-MAT 100-150 Serie SPESIFIKASJONER: Kabel konstruksjon: To-leder Spenning: 230V Effekt: 100-150 W/m² Element størrelser: 1-12 m² Kabel diameter: 3,8mm Leder isolasjon: TTPE, HDPE Ytre isolasjon: LSZH

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

6996T. Tunneleringsverktøy. Teknisk håndbok

6996T. Tunneleringsverktøy. Teknisk håndbok 6996T Tunneleringsverktøy Teknisk håndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Post- og pakkeforsendelser Mater. Relay. Dokumentmatesystem. Hurtiginstallasjonsveiledning. Norsk utgave SV63177-NO Rev. B 1.

Post- og pakkeforsendelser Mater. Relay. Dokumentmatesystem. Hurtiginstallasjonsveiledning. Norsk utgave SV63177-NO Rev. B 1. Post- og pakkeforsendelser Mater Relay 1000 Dokumentmatesystem Hurtiginstallasjonsveiledning Norsk utgave SV63177-NO Rev. B 1. februar 2016 FCC-samsvar Dette utstyret er testet og fastslått å være i samsvar

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer