Status folkehelsearbeid i Fet kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status folkehelsearbeid i Fet kommune"

Transkript

1 Status folkehelsearbeid i Fet kommune I forbindelse med utvikling av «Kommunedelplan for folkehelse » har alle enheter i kommunen blitt bedt om å redegjøre for sine tiltak de anser som folkehelserettede tiltak. Tiltakene er sortert under hovedoverskrifter jf. helsetilstanden. Tiltaksoversikten innehold ikke informasjon frivilligheten sine tiltak i kommunen. Det gjøres oppmerksom på at tiltakene ikke er uttømmende, videre at de ikke gjelder alle virksomheter og er fremsatt som eksempler på praksis. Helserelatert adferd Alle Aktiv hverdag Tilrettelegging og merking av turstier i kommunene Tverrfaglig Helserelatert adferd Aktiviteter samme med andre barn Skogsturer, orientering, badeturer Helserelatert adferd Voksne Kolsgruppe Aktiviteter som er tilpasset personer med KOLS eks. på aktiviteter Ergo/fysio Helserelatert adferd Aktivitetsdager Fysisk aktivitet og sosialt samværet f.eks idrettsdager, temadag ute. Helserelatert adferd Fellessamling med elever Elevene skal bli trygg i større forsamling og sosialt samvær eks. på felles samlinger Helserelatert adferd Eldre Matservering Dagsenteret serverer mat til hjemmeboende eldre. Dagsenter Helserelatert adferd Eldre Trim 60+ Tilpasset trening for friske eldre over 60 år. Fysioterapeut er faglig ansvarlig Helserelatert adferd Eldre Treffpunkt 60+ Møtested, kurs, foredrag, kulturelle innslag, servering. Annen hver onsdag Helserelatert adferd Eldre Turer og teaterbesøk 60+ Sosiale og kulturelle arrangementer for personer over 60 år 1

2 Helserelatert adferd Eldre Turtreff 60+ Skogsturer og gå-turer Helserelatert adferd Eldre Datatreff 60+ Lære elementær data- og mobilbruk Helserelatert adferd Eldre Trim for pasienter Trening og aktivisering av pasienter Sykehjem Helserelatert adferd Voksene Barselgruppe Bli kjent med andre foreldre. Tema: om det å bli foreldre Helsestasjonen Helserelatert adferd Voksene Friluftsaktivitet Friluftsgruppe, to stk. Psykisk helse Helserelatert adferd Barn Holdnings- og kunnskapsbasert arbeid Servering av "sunn mat" i barnehagen. Kaker ol. Spises ved spesielle anledninger. Barnehage Helserelatert adferd Barn Fysisk aktivitet i frilek og organisert form Mini rør-ris, lek ute og inne, turer i skogen, ski, skøyter, aking, ballspill, sykling, aktivitetsdager Barnehagen Helserelatert adferd Voksene Foreldre forberedende kurs Forberede til fødsel og foreldrerollen Helsestasjonen Helserelatert adferd Voksene Aktiv på Dagtid Aktivitetstilbud til personer mellom 18 og 67 år, foregår på dagtid Helse Helserelatert adferd Voksene Frisklivssentral Tilbud til personer som ønsker å endre levevaner for å fremme god helse Helse Helserelatert adferd Voksne Trening på Spenst Øke fysisk form for å påvirke psykisk form Psykisk helse Helserelatert adferd Voksene Turgruppe Gå på tur Dagsenter Helsetilstand Voksene Dagsenter Dagtilbud til psykisk syke personer Dagsenter Helsetilstand Voksene KID-kurs Kurs i deprisjonsmestring. Tilbud til psykisk syke og personer som er lettere nedstemt Psykisk helse Helsetilstand Barn Skilsmissegruppe Kurs som lærer barn å leve med skilte foreldre Helsestasjonen 2

3 Helsetilstand Barn SMIL - grupper Tilbud til barn av foreldre/foresatte med psykisk sykdom mer spesifisert hva slags tilbud Helsestasjonen Helsetilstand Voksene Pårørende skole for personer med demens Pårørende skole for personer med demenssykdom Sykehjem Helsetilstand Voksene Jordmorkafe Den nye familien får kunnskap om svangerskapet. Arrangeres 4. ganer per år Helsestasjonen Helsetilstand Ungdom Helsestasjon for ungdom Lege, helsesøster, psykolog tilstedet. Åpent tilbud til alle ungdom. Helsestasjonen Helsetilstand Ungdom Samtalegrupper Samtale gruppe for 8. klasse. Ulike temaer Helsestasjonen Helsetilstand Ungdom Samtalegruppe for barn med syke foreldre Samtalegruppe for barn med syke foreldre. Hvordan er det når noen er syke. Helsestasjonen Miljø Eldre Dagsenter, sosial aktivitet Tilbud til hjemmeboende og personer i omsorgsbolig. Tilbud om sosialt samvær og ulike aktiviteter. Dagsenter Miljø Samarbeid mellom skole og nærmiljø Nærmiljøet bruker skolens områder og lokaler til aktiviteter og trening. Miljø Foreldre skole/dalen skole Opplæring, skole hjem samarbeid Miljø Trivselsledere Elever blir skolert/utdanner til å hjelpe medelever til å delta i lek og arrangere aktiviteter i friminutter Miljø Samarbeid mellom skolen og idrettslag Sambruk av skolenes lokaler og Dalen idrettsplass Miljø Eldre Partnerskap Partnerskapsavtaler. Samarbeid mellom frivillige og kommunen Hjemmetjenesten Miljø LEAN Samhandling mellom hele personalet på skolen 3

4 Miljø Gangvei Trygge skoleveier slik at barn og unge kan ta seg trygt frem til skolen på egenhånd Miljø Relasjonsbygging Gode relasjoner skaper godt samspill og gode læringsarenaer Miljø Eldre Eldredagen Møtepunkt for fellesskap omkring mat og kultur Miljø Alle Frivillighetens dag Markering av frivillighetens dag. Miljø Ungdom UKM Ungdommens kulturmønstring, møtested, utstilling og forestilling av og med lokal ungdom Miljø Ungdom Fritidsklubb Treffsted for ungdom. Mandag og torsdag. Miljø Ungdom Diskotek Diskotek for psykisk utviklingshemmede personer. To ganger per år. Dans, kiosk og hygge Miljø Barn Baby sang Sang og musikkopplæring med baby. Miljø Danseopplæring Kurs i ulike typer dans på alle barneskoler. Alder 4-20 år. Miljø Alle Musikkopplæring Korps, kor, band, grupper, individuell opplæring, seminar, konserter. Miljø Ungdom Kunstopplæring Kunstkurs i grupper, utstilling år Miljø Alle Konserter, utstillinger, forestillinger Bidra til gode møteplasser, identitet og opplevelser gjennom lokale arrangementer, bl.a. kulturuke Miljø Barn Prosjekt kulturminne Bli kjent med lokale kulturminner; felles identitet og forståelse for kommunes historie Miljø Alle Litteraturfestival Åpent for ulike målgrupper i uke 43. Miljø Voksene Verdens bokdag Verdens bokdag arrangeres 23.4 Miljø Voksene Lesesirkelen Voksene samles for å lese og diskutere en bok 4

5 Miljø Eldre Leseombud En voksen leser høyt for en eller flere voksene som ikke lenger kan lese Miljø Eldre Prosjekt "Dyrebar omsorg" Deltaker i prosjektet med hund som intervensjon Sykehjem Miljø Eldre Sosialt samvær Fester for eldre på sykehjem Sykehjem Miljø Eldre Gudstjeneste Present holder gudstjeneste for beboerne Sykehjem Miljø Eldre Sang og musikk Underholdning på dagsenteret Dagsenter Miljø Eldre Trivselstiltak Trallesalg, vintralle, besøkstjeneste Sykehjem Miljø Voksene Busstur Sosialt arrangement, busstur en gang i måneden for psykisk syke personer Psykisk helse Miljø Barn Utvikling av sosial kompetanse Pedagogisk tilnærming hos ansatte og barn for å øke barns selvfølelse, relasjoner, vennskap og lekekompetanse. Barnehage Oppvekst og levekår -hjem samarbeid Øke kommunikasjonen mellom skolen og hjemmet Oppvekst og levekår Psykososialt arbeid Systematisk arbeid for å fremme godt psykososialt arbeidsmiljø. Oppvekst og levekår Grunnleggende ferdigheter 3+3 Hindre og forebygge frafall i videregående skole/opplæring. Oppvekst og levekår Mobbing Felles mobbeplan Oppvekst og levekår BUKS Demokrati Oppvekst og levekår Åpen skole Samarbeid med lokalsamfunnet. Vise frem skolen, arbeid og kunstverk Oppvekst og levekår Barn Lesekampanje Lesekampanje for barn mellom 0-13 år. Kampanjen avsluttes med isfest Oppvekst og levekår Barn Smittevern Holdningsskapende og kunnskapsbasert jobbing for barn og voksene. Eks. håndvask rutiner for barn og voksene. Barnehagen 5

6 Oppvekst og levekår Ungdom Sommeraktiviteter Gratis kurs og aktiviteter for barn og unge år Oppvektst og levekår Ny giv, Gnist Kvalitet i skolen og utvikling av gode skoler, skoleledere og lærere Skader og ulykker Eldre Tilrettelegging i hjemmet Skader og ulykker Eldre Brannforebygging Tilrettelegge i hjemmet for å kunne bo hemme lengere. Tilbudet er for eldre hjelpetrengende Brannforebygging i hjemmet, hjemmesykepleien går igjennom og ser på brannsikkerheten Hjemmetjenesten Hjemmetjenesten Skader og ulykker Eldre Styrke og balanse Aktivitet som har til hensikt å styrke balanse og kraft hos eldre Ergo/fysio Skader og ulykker Voksene Nevrogruppe Forebygger ytterligere funksjonsfall ved tidlig å sette inn evt. hjelpemidler Ergo/fysio Skader og ulykker Eldre Kartlegging hos hjemmeboende eldre Kartlegging av behovet i hjemmet til personer over 80 år. Formålet er å sikre et trygt hjem Hjemmetjenesten 6

Tiltak Beskrivelse Ansvar

Tiltak Beskrivelse Ansvar Status folkehelsearbeid i Sørum kommune. I forbindelse med utvikling av «Kommunedelplan for forebygging og folkehelse 2015-2019» har alle virksomheter i kommunen blitt bedt om å redegjøre for sine tiltak

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

1 FORORD... 4 2 FOLKEHELSEARBEID VEGEN TIL GOD HELSE FOR ALLE... 4 3 HVA GJØR GJØVIK KOMMUNE FOR Å FREMME HELSE OG FOREBYGGE SYKDOM OG RISIKO?...

1 FORORD... 4 2 FOLKEHELSEARBEID VEGEN TIL GOD HELSE FOR ALLE... 4 3 HVA GJØR GJØVIK KOMMUNE FOR Å FREMME HELSE OG FOREBYGGE SYKDOM OG RISIKO?... 1 2 1 FORORD... 4 2 FOLKEHELSEARBEID VEGEN TIL GOD HELSE FOR ALLE... 4 3 HVA GJØR GJØVIK KOMMUNE FOR Å FREMME HELSE OG FOREBYGGE SYKDOM OG RISIKO?... 5 3.1 Samfunnsmessig beredskap... 7 3.2 Teknisk drift...

Detaljer

FOLKEHELSEPLAN 2013-2015

FOLKEHELSEPLAN 2013-2015 Vedtatt 12.12. 2013 Jevnaker Kommune FOLKEHELSEPLAN 2013-2015 Vedtatt 12.12.-13 12.12. 2013 14.06.2013 0 Innhold 1. Innledende del... 1 1.1 Bakgrunn... 1 Kommunens planstrategi... 1 Levekårsundersøkelser

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017

PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017 PLAN FOR FOLKEHELSE - SKIPTVET KOMMUNE 2015-2017 1 Innholdsoversikt Kap. Side 0 Forord 3 1 Innledning 4 2 Hva er folkehelsearbeid 5 3 Forhold som virker inn på sosiale ulikheter i helse. 7 4 Samhandlingsreformen

Detaljer

Virksomhetsplan, forord...s. 2

Virksomhetsplan, forord...s. 2 INNHOLD Virksomhetsplan, forord...s. 2 1. Årsrapport Satsningsområde 4.1. s. 3 Satsningsområde 4.2. s. 3 Satsningsområde 4.3 s. 4 2. Lillefots plattform... S. 5 3. Virksomhetsbeskrivelse 3.1 Elever/ brukere

Detaljer

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2.

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2. Disposisjon 1 Innledning 2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune 3 Psykisk helsearbeid i kommunen 3.1 Definisjoner og organisering 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Visjon: Barnet i fokus. Verdier: Barnet skal møtes med respekt, aksept, tillit og tiltro. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter

Detaljer

Årsplan 2014 TROMSTUN BARNEHAGE. Solstrandveien 97, 9020 Tromsdalen

Årsplan 2014 TROMSTUN BARNEHAGE. Solstrandveien 97, 9020 Tromsdalen Årsplan 2014 F Solstrandveien 97, 9020 Tromsdalen Enhetsleder: Annalena Pedersen Telefon: 77 79 16 97 E-post: annnalena.pedersen@tromso.kommune.no h Tellusveien 2, 9024 Tomasjord Fagansvarlig: Carina Sjøblom

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grorud Flaen barnehage Flaen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 merete.andersen@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 975 18 597 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/flaen-barnehage/

Detaljer

Bydel Østensjø. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti

Bydel Østensjø. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti 2011 2015 Bydel Østensjø Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram Oslo Arbeiderparti Kandidatliste Østensjø Arbeiderparti 1. Kristin Sandaker, f. 1963 2. Pål Einar Røch Johansen, f. 1982 3. Liv Thorstensen, f.

Detaljer

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder i kvalitetsplanen... 10 Sosial kompetanse gjennom lek...11

Detaljer

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Nedre Eiker kommune - trygghet og samhold Del 2 Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Livskvalitet og egen mestring Dette er kommunedelplanens del 2 som inneholder overordnede føringer og en statusbeskrivelse

Detaljer

Espira Rå SOLKNATTEN RÅ. Årsplan 2014-15

Espira Rå SOLKNATTEN RÅ. Årsplan 2014-15 Espira Rå SOLKNATTEN RÅ Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Nærmiljø og samfunn...4 Språk, kommunikasjon og tekst...5 Kropp, bevegelse og helse...5 Kunst, kultur og kreativitet...5 Tradisjoner...6

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO

ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Aursmoen SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere

Detaljer

RAPPORT FRA PROSESS OM FOLKEHELSA I STANGE 16. APRIL 2008

RAPPORT FRA PROSESS OM FOLKEHELSA I STANGE 16. APRIL 2008 RAPPORT FRA PROSESS OM FOLKEHELSA I STANGE 16. APRIL 2008 Prosessleder: Tone Gerd Bratland, Agora 1 Innledning Kjerstin G. Lundgård, leder i driftsutvalget (AP) ønsket alle velkommen og sa blant annet

Detaljer

Plan for fysisk aktivitet

Plan for fysisk aktivitet Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole / SFO og ungdomsskole Aktiv, sosial og frisk! PLAN FOR FYSISK AKTIVITET I BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I STAVANGER KOMMUNE Aktiv, sosial og frisk Stavanger,

Detaljer

Sjumilssteget for barn og unges beste Kartlegging av Lebesby kommune Vedtatt i Formannskapet 11.04.14, saksnr. PS 28/14

Sjumilssteget for barn og unges beste Kartlegging av Lebesby kommune Vedtatt i Formannskapet 11.04.14, saksnr. PS 28/14 Lebesby kommune Sjumilssteget for barn og unges beste Kartlegging av Lebesby kommune Vedtatt i Formannskapet 11.04.14, saksnr. PS 28/14 Overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn,

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Sagene. progresjonsplan og kalender

Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Sagene. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Sagene Åsenhagen barnehage Åsenhagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 fellespost.asenhagen@gmail.com Telefon: 91911064 avdeling Epleblomst.91004398 avdeling Solsikken.

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid

Plan for psykisk helsearbeid HEMNE KOMMUNE Plan for psykisk helsearbeid Vedtatt av Hemne Kommunestyre 25.06.02 Rullert Hemne Kommunestyre 20.02.07 Plan for psykisk helsearbeid, Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 1

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID... 4 3.0 OVERGRIPENDE TILTAK...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID... 4 3.0 OVERGRIPENDE TILTAK... Oppdatert psykiatriplan for Selbu Kommune 2007-2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 FORHOLDET TIL VEDTATTE PLANER... 3 1.2 LOVGRUNNLAG:... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE

Detaljer

Velkommen til Vestenga barnehage

Velkommen til Vestenga barnehage Velkommen til Vestenga barnehage Vestenga er en av Hamar kommunes barnehager. Vi har fire avdelinger fylte med glade barn. To avdelinger med 9 barn under tre år på hver avdeling, og to avdelinger med 18

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer