Velkommen Sammen for til en brannvernopplæring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen Sammen for til en brannvernopplæring"

Transkript

1 Velkommen Sammen for til en brannvernopplæring trygg og sikker framtid Vi skal gjennomgå: Dagens hovedmål Marita Eik - Prosjektrådgiver Bakgrunn for satsingen Statistikk og brannårsaker Utfordringer Forebyggende tiltak hva dere bidra med? Instruks og varsling Ansvarsforhold Brannvesenet Sør-Rogaland IKS Interkommunalt samarbeid fra 2004 Kommunene: Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Gjesdal, Time, Klepp, Rennesøy, Kvitsøy Bemannede stasjoner: Stavanger Kvernevik Forus Sandnes

2 Her befinner vi oss geografisk: Døgnbemannet vakt: - Stavanger - Sandnes - Forus - Kvernevik Deltids vaktordning: -Bryne - Klepp -Ålgård - Riska - Rennesøy Deltid uten vakt: -Kvitsøy -Høle - Gilja - Oltedal - Vassøy Brannvesenet Sør-Rogaland IKS Brannvesenet Sør-Rogaland er Norges nest største brannvesen 350 ansatte, hvor av 150 deltidsansatte 9 kommuner 13 brannstasjoner innbyggere 5000 årlige utrykninger brannsr.no

3 Nord- Europas største sammenhengende trehusbebyggelse OMSORGSPROSJEKTET Deltakere i prosjektet: Prosjektleder: Seksjonsleder: Branninspektører: Maritas Eik Frode Strøm Tom Eirik Tobiassen Øyvind Nermoen (Randi Hetle) (Sandra Winge) Sandra, Marita, Randi

4 Fokus på eldre - hvorfor? Eldre og pleietrengende mer utsatt for brann enn resten av befolkningen. Brannstatistikk viser at 6 av 10 som dør i brann er personer over 70 år. Fordi: brann oppstår oftere hos eldre enn hos andre eldre har større problemer med å takle en brann Også pleietrengende under 70 år er overrepresentert i brannstatistikken. Hvem omkommer i brann? Gjennomsnittlig 63 omkomne i brann pr. år de siste ti årene 62% av alle som omkom i brann i år er over 70 år Personer over 70 år utgjør 11% av befolkningen Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

5 Undervisning av hjemmetjenesten: Målsettinger for undervisningsopplegget Å tenke gjennom hvordan hjemmetjenesten kan bidra til økt brannsikkerhet hos beboerne. Målsettinger: Økt brannsikkerhet hos hjemmeboende eldre og personer med nedsatt funksjonsevne Tryggere og triveligere arbeidsplass for ansatte i hjemmetjenesten Mulighet for etablering av et oppfølgingssystem som ivaretar brannsikkerheten på en systematisk måte Utdeling av materiale: NBLF har tildelt BVSR: 1570 Brannvarslere 5200 Batteri Økonomisk støtte Dette har blitt fordelt til de ulike kommunenes hjemmetjeneste

6 Brosjyre tilpasset undervisningen Prosjektgruppen har utviklet og fått trykt opp eget brosjyre materiell tilpasset undervisningsopplegget for hjemmetjenesten. Brosjyren har en utforming, i forhold til brannsikkerhet i hjemmet, som gjør at den kan benyttes i flere sammenhenger. Demonstrasjon av mobilt vanntåkeanlegg: I forbindelse med Brannvernkonferansen i Stavanger i mai arrangerte Vekos en demonstrasjon av mobilt vanntåkeanlegg på brannstasjonen i Stavanger. Her møtte representanter fra de kommunale enendomsetatene og helse og sosialtjenestene.

7 Utfordringer: Velvilje og positivitet for prosjektet i alle kommunene De ulike kommunene er av ulik størrelse Noen av kommunene har full oversikt og gode handlingsplaner for det brannforebyggende arbeidet, andre har mindre oversikt Skepsis til at sjekklisten vil være tidkrevende, og dermed vanskelig å implementere i det daglige arbeidet Løst ved å legge listen lavt, bl.a. individuell tilpasning Utfordringer: Ansvarsforhold: Hjemmetjenesten har uttrykt skepsis i forhold til ansvarsforhold ved brannsjekk Det er eier/beboer som er ansvarlig for at brannsikkerheten i boligen ivaretas En ansatt i hjemmetjenesten kan derfor ikke stilles til ansvar dersom hun/han overser en feil og det oppstår brann hos en beboer Har like vel det offentlige et vist ansvar for å ivareta sikkerheten til mennesker som ikke er i stand til å ivareta denne selv? Hva med de som står i sykehjemkø? Hvem har ansvaret for sikkerheten der?

8 Oppsummering av utførte tiltak i 2009 / 2010: Oppfølgingsmøter med alle eierkommunene: Gjennomgått status på brannsikkerhet i forhold til omsorgsektoren, med utgangspunkt i kommunenes handlingsplaner for brannsikkerhetstiltak. Utarbeidet Power-Point presentasjon bruk i undervisningen. Gjennomført brannvernopplæring av hjemmetjenesten i alle eierkommunene Utarbeidet en fordelingsnøkkel på materiellet tildelt av NBLF og distribuert materialet ut til kommunene. Utarbeidet eget brosjyrematerial til bruk i forbindelse med undervisningen Pilotprosjekt rusvern Kom i stand etter avdekning av dårlige boforhold blant rusavhengige med hensyn til brannsikkerhet. Høyrisikogruppe som kan ha vanskelig for å ha omsorg for seg selv. Har vært flere branner i vårt distrikt knyttet til denne typen beboere / boliger. Ressurssvak gruppe som er prisgitt kommunenes hjelp til å finne bolig. Hillevåg kl 07.30

9 Aktiviteter i prosjektet: Undervisning av rusvernseksjonen i Stavanger og Sandnes Befaring av kommunale boliger i Stavanger og Sandnes Kartlegging og oppfølging av resterende kommuner Dialog med boligavdelingene i Stavanger og Sandnes kommune Prosjektering av småhus Risikovurdering Intervju med Asfalt Informasjon til og utdeling av brannvarsler til Asfalt sine selgere Gatemagasinet Asfalt: Branninspektør slår alarm om brannsikerheten i rusboliger. Over halvparten av de kommunale boligene til rusavhengige i Stavanger, har trolig ikke god nok brannsikring. Branninspektør Øyvind Nermoen tror ikke forholdene er bedre i Sandnes eller andre nabokommuner, og maner nå til samarbeid for å gjøre boligene tryggere. Hva gjør vi? Følger opp bekymringsmeldinger Veileder miljøarbeiderne i forhold til på fokus på brannforebygging. Har direkte kontakt med klientene

10 Oppsummering etter befaring i 13 boenheter: 1. Over halvparten av boenhetene hadde ingen form for deteksjon av brann. 2. Manglet brannslukningsapparat / manglende rutiner for ettersyn og vedlikehold. 3. Manglet kunnskap hvordan husbrannslange skal håndteres. 4. Bar ild er et gjennomgående problem: Røyking / håndtering av sneiper. 5. Ovner tildekket av gardiner / ovner løsnet fra vegg. 6. Rot og uorden i forhold til el- apparater og installasjoner. 7. Utvendige bossdunker inntil husvegger. Hvorfor bryr vi oss?

11 Hvorfor bryr vi oss? Feil bruk av elektrisk utstyr, årsak til 18 % av alle bygningsbrannene.

12 Vi kan påvirke! Vi kan Småhusvære for tungt belastede rusmisbrukere.

13 Vi kan påvirke! Småhusvære for tungt belastede rusmisbrukere Somaheimen, Sandnes Fremdriftsplan for det videre prosjektet: Årlig oppfølging av alle eierkommunene: Annet hvert år: møter for å gjennomgå handlingsplanene. Mellomåret: skriftlig kontakt der de rapporterer progresjonen i handlingsplan. Enkeltkommuner trenger tettere oppfølging etter individuell vurdering Tilby alle eierkommunene årlig brannvernopplæring av hjemmetjenesten. Pådriver og tilrettelegger at kommunene og/eller hjelpemiddelsentralen anskaffer mobilt vanntåkeanlegg.

14 Takk for meg!

ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS

ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS INNHOLD 2 BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD 4 STYRET 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2012 6 ORGANISERING 7 ØKONOMI 8 ETIKK 9 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE RESSURS 10

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 - ROGALAND BRANN OG REDNING IKS

ÅRSBERETNING 2014 - ROGALAND BRANN OG REDNING IKS ÅRSBERETNING 2014 - ROGALAND BRANN OG REDNING IKS - Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD 4 STYRET 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2014 6 ØKONOMI 8 ORGANISERING 9 FINNØY 10 BRANNÅRET 2014 12 SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET

Detaljer

VEKOS AS. Mobile vanntåkeanlegg. Brannvernskonferansen 2013. ved Gjert Olaf Kristiansen. Ivar Haugenes/13.05.09/Om Vekos AS

VEKOS AS. Mobile vanntåkeanlegg. Brannvernskonferansen 2013. ved Gjert Olaf Kristiansen. Ivar Haugenes/13.05.09/Om Vekos AS VEKOS AS Brannvernskonferansen 2013. Mobile vanntåkeanlegg ved Gjert Olaf Kristiansen Vekos AS Vekos AS har siden 2002 levert høytrykk vanntåke sprinkleranlegg bl.a. montert om bord i passasjerskip hvor

Detaljer

Eldreprosjektet 2008-12 22.08.2012. Side 1 av 16

Eldreprosjektet 2008-12 22.08.2012. Side 1 av 16 Eldreprosjektet 2008-12 22.08.2012 Ståle Fjellberg Prosjektleder Dag Botnen prosjektmedlem Side 1 av 16 INNHALD INNHOLDSFORTEGNELSE 2 A FORORD 3 B SAMMENDRAG /KONKLUSJON 4 1 INNLEDNING 5 2 SITUASJONEN

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD... 3 STYRET... 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 6 ORGANISERING... 8 ØKONOMI... 9 ETIKK... 10 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE

Detaljer

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport RISIKOANALYSE 2012 Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport Innhold Sammendrag... 5 1. Innledning... 7 1.1 Bakgrunn for rapporten... 7 1.2 Problemstilling... 8 1.3 Avgrensning... 8 1.4 Lovverk og

Detaljer

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport RISIKOANALYSE 2012 Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport Tittel: Risikoanalyse 2012 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS hovedrapport Forfattere: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (BVSR) ved Lise Peterson.

Detaljer

Brannvesenets tilsyn

Brannvesenets tilsyn Brannvesenets tilsyn Hva er systemrettet tilsyn? Jan-Tore Dilling, DSB, enhet for forebygging Hva betyr systemrettet tilsyn for bygningseierne? Frode Strøm, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 Et trygt og

Detaljer

Årsberetning 2011. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS. J æ r v e i e n 1 0 7, 4 3 1 8 S a n d n e s T l f 5 1 5 0 2 2 0 0

Årsberetning 2011. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS. J æ r v e i e n 1 0 7, 4 3 1 8 S a n d n e s T l f 5 1 5 0 2 2 0 0 Årsberetning 2011 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS J æ r v e i e n 1 0 7, 4 3 1 8 S a n d n e s T l f 5 1 5 0 2 2 0 0 Innhold Side Brannsjefens forord 2 Styret 3 Styrets årsberetning 5 Økonómi 8 Etikk 9 Medarbeiderne

Detaljer

Samarbeid mellom brann- og redningsvesenet og helse- og omsorgstjenesten om brannforebyggende arbeid

Samarbeid mellom brann- og redningsvesenet og helse- og omsorgstjenesten om brannforebyggende arbeid Samarbeid mellom brann- og redningsvesenet og helse- og omsorgstjenesten om brannforebyggende arbeid Kartlegging av eksisterende samarbeid, mulige hindringer og suksessfaktorer Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Innst. 153 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. St.meld. nr. 35 (2008 2009)

Innst. 153 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. St.meld. nr. 35 (2008 2009) Innst. 153 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen St.meld. nr. 35 (2008 2009) Innstilling fra justiskomiteen om forebygging og brannvesenets redningsoppgaver Til Stortinget Sammendrag

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

FDNY 2015. Undervisning tilpasset barn og ungdom. Studietur NBLF RUU Marita Eik og Randi Hetle

FDNY 2015. Undervisning tilpasset barn og ungdom. Studietur NBLF RUU Marita Eik og Randi Hetle FDNY 2015 Undervisning tilpasset barn og ungdom Studietur NBLF RUU Marita Eik og Randi Hetle 25.08.2015 Sammendrag Branninspektør Randi Hetle og prosjektrådgiver Marita Eik fra Rogaland brann og redning

Detaljer

Hoveddokument. Feiervesenet mot 2020

Hoveddokument. Feiervesenet mot 2020 Hoveddokument Feiervesenet mot 2020 Innhold Rapport fra Feriermesternes landsforening 2009... Feil! Bokmerke er ikke definert. Innhold...2 Hovedkonklusjon...4 Tilsyn...4 Feiing...4 Ventilasjon...5 Markedsføring...5

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rapport Brannsikkerhet i omsorgsboliger Resultater fra kartlegging av brannsikkerheten i boliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål - 2003 Brannsikkerhet i "omsorgsboliger" Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND

FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND Forslag til ny brann stasjonsstruktur i Sør-Rogaland 2014 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (Rogaland brann og redning IKS) Rapporten redegjør for forslag

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Forsikringsdagene 2014. Risiko og ansvar relatert til forsikring

Forsikringsdagene 2014. Risiko og ansvar relatert til forsikring Forsikringsdagene 2014 Risiko og ansvar relatert til forsikring Olav Kjærland Risikoingeniør/Underwriter - KLP Skadeforsikring Bygningsingeniør/Branningeniør Siste 15 år i Forsikring Brannsjef i interkommunalt

Detaljer

Brannsikkerhetsplan for trehusbebyggelsen i Stavanger

Brannsikkerhetsplan for trehusbebyggelsen i Stavanger Brannsikkerhetsplan for trehusbebyggelsen i Stavanger Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 1. FORMÅL MED PLANEN... 4 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 3. PLANENS AVGRENSNING... 4 Kriterier... 4 Geografisk

Detaljer

Rapport - Prosjekt bolighjelp Et utviklingsarbeid på oppdrag fra IMDi. Juni 2009 Hero kompetanse avdeling Bergen

Rapport - Prosjekt bolighjelp Et utviklingsarbeid på oppdrag fra IMDi. Juni 2009 Hero kompetanse avdeling Bergen Rapport - Prosjekt bolighjelp Et utviklingsarbeid på oppdrag fra IMDi Juni 2009 Hero kompetanse avdeling Bergen Sammendrag, Prosjekt bolighjelp...4 1. Introduksjon...6 2. Introduksjon av prosjektdeltakere...7

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV SAMARBEID MELLOM DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN OG BARNEVERNSTJENESTEN

FORVALTNINGSREVISJON AV SAMARBEID MELLOM DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN OG BARNEVERNSTJENESTEN FORVALTNINGSREVISJON AV SAMARBEID MELLOM DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN OG BARNEVERNSTJENESTEN ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2013 Forsidefoto: Dagbladet, Elisabeth Moseng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne

Detaljer

ikkert! på vei mot et tryggere samfunn Nr 2 / 2008

ikkert! på vei mot et tryggere samfunn Nr 2 / 2008 S I dette nummer: >> 2 Leder >> 3 43 000 drepte per år på veiene i EU på vei mot et tryggere samfunn Ski Kommune Nr 2 / 2008 ikkert! >> 4 Dødsfall som følge av arbeidsulykker øker >> 4 Skjerpede ROS-krav

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu Et samarbeidsprosjekt mellom 2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu 2004 1 Forord Denne rapporten er et resultat av samarbeidsprosjektet Arbeidsmiljøloven i et fargerikt arbeidsliv (AIFA) som

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast)

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast) (Høringsutkast) Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 Sammendrag: Boligen er et sted å bo. Den er et sted for rekreasjon, sosialt samvær og minner. Boligen er viktig for vår identitet og selvfølelse,

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Steen & Strøm-kjøpesentre

Steen & Strøm-kjøpesentre Helse, miljø og sikkerhet Steen & Strøm-kjøpesentre er gode på samordning av brannvern, beredskap og internkontroll Steen & Strøm-kjeden eier og/eller forvalter 30 kjøpesentre i Norge, og har siden midten

Detaljer

Lokal ulykkesforebygging

Lokal ulykkesforebygging Lokal ulykkesforebygging Systematisk og tverrfaglig arbeid APRIL 2014 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 3. Aktører i det ulykkesforebyggende arbeidet... 6 4. Hvorfor samarbeid og hva skal til

Detaljer