Aksjon boligbrann. Det er ikke tilfeldig at dette skjer i desember, årets verste brannmåned. Da øker antall boligbranner kraftig.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aksjon boligbrann. Det er ikke tilfeldig at dette skjer i desember, årets verste brannmåned. Da øker antall boligbranner kraftig."

Transkript

1 Nyhetsavis for Ålesund brannvesen KF og Møre og Romsdal 110-sentral KF Årgang 18 Nr. 4, desember 2010 Aksjon boligbrann For å sette søkelyset på brannsikkerheten i hjemmet ble det i desember arrangert en informasjonskampanje, Aksjon boligbrann. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og forsikringsselskapet Gjensidige stod bak kampanjen. Den praktiske gjennomføringen ble utført av representanter fra det lokale brannvesen, det lokale elektrisitetstilsyn og lokale Gjensidige kontor. Aksjonen ble innledet med Røykvarslerens dag 1. desember og fortsatte med en landsomfattende boligkontroll. Målet for Aksjon boligbrann var å Cirka husstander over hele landet fikk desember besøk av det lokale brannvesen/feiervesen og elektrisitetstilsyn, med tilbud om gratis og uforpliktende sjekk av brann- og elsikkerheten i boligen. Det dreide seg ikke om et tilsyn i vanlig forstand, men om en enkel kontroll, med veiledning og informasjon. For beboerne var sjekken frivillig. Hvert husbesøk tok cirka 30 minutter med kontroll av følgende forhold: Varslingsutstyr, slokkeutstyr, elektriske apparater og anlegg, ildsteder og skorstein, og Fredrik Steffenssen (t.v) og Øystein Bjørkavåg med noe av det informasjonsmateriellet som ble delt ut under aksjonen. Foto: JOF Det er ikke tilfeldig at dette skjer i desember, årets verste brannmåned. Da øker antall boligbranner kraftig. I Ålesund var det feierne og mannskapene på vaktlaga, på begge stasjonene, som stod for gjennomføringen av boligkontrollen. Som en del av kontrollen ble det også delt ut gratis batterier til røykvarslerne, brannvernkalendere, klistremerker med nødnumre og

2 Litt av hvert Brannsjefens kommentarer Nå er det like før julen ringes inn, og de fleste kan ta seg en velfortjent juleferie. Med slekt og venner, god mat og drikke og tradisjonell julefeiring. Å gjøre en oppsummering av året er vel litt tidlig med tanke på at vi er inne i den mest brannfarlige måneden i året, at jule og nyttårsfeiringen står foran oss, og at mye enda kan skje. Jeg drister meg likevel til å fastslå at både 110-sentralen og brannvesenet har hatt enda et nytt godt år. Også i dette året har vi hatt en fantastisk høy aktivitet på alle avdelinger. Prosjektene har vært mange, omfattende og tidskrevende og disse er blitt utført i tillegg til de ordinære oppgavene vi har. De tjenestene som er levert både av beredskapen, forebyggende, 110- sentralen og administrasjonen er levert og gjennomført på en meget god måte. På kontoret har jeg en plakat. Teksten på denne plakaten lyder slik: En organisasjons største vekstpotensial er; utvikling av sine ansatte. Mennnesker er hovedressursen til enhver organisasjon, enten det produserer ting for salg, selger ting andre har produsert eller driver med service, varer og tjenester. Ingenting flytter på seg inntil dine folk sørger for at det flytter på seg! Den største utgiftsposten i nesten hver organisasjon, er: mennesker! Den største verdiressursen enhver organisasjon har, er mennesker! Alle planer og tiltak blir utført, eller mislykkes i utførelsen av: mennesker! Det denne plakaten sier meg, er at om vi skal lykkes må menneskene alltid komme først! Med de oppgavene vi ser foran oss utover vinteren og våren blir det garantert hektisk for oss alle videre. I en hektisk hverdag er det viktig at vi alle ser mulighetene, har fokus på løsninger og at vi alle bidrar til god trivsel slik at vi alle kan yte vårt beste. Nå skal vi ta oss en velfortjent julefeiring og jeg vil benytte anledningen til å takke dere alle for et fantastisk godt år. Med dette ønsker jeg alle ansatte og våre lesere en God Jul og et Fredelig Brannordningsdokument Nytt brannordningsdokument for Ålesund kommune er under utarbeidelse. Planen er at dokumentet skal legges frem for styret og videre politisk behandling i løpet av første halvår Nytt møte i styringsgruppa er berammet i midten av januar. Innspill fra diverse arbeidsgrupper vil da bli gjennomgått. Endelig politisk behandling vil først bli gjort når en ser resultatet av ny forskrift som dsb legger frem i løpet av våren. Den nye forskriften blir en sammenslåing av Dimensjoneringsforskriften og Forebyggendeforskriften. Nytt brannordningsdokument vil bli det Slokkeavtale med Sula Brannvesenet har fra 1. januar 2011 inngått ny slokkeavtale med Sula kommune. Avtalen medfører at Ålesund brannvesen ved melding om bekreftet brann/ og eller annen ulykke øst for Furneskrysset skal rykke ut. Samtidig blir Sula brannvesen alarmert, og Langevåg stasjon rykker ut. Ved automatiske brannmeldinger i heile Sula kommune, varsles Sula brannvesen og mannskap fra Langevåg RVR-tjenesten Ålesund brannvesen KF ved Børre K. Thorsen deltar i en nasjonal arbeidsgruppe som skal modernisere RVR-tjenesten samt utarbeide nye opplæringsplaner. Kravspekk nye biler Før jul skal kravspesifikasjoner på en ny mannskapsbil og en ny vanndykkerbil være ferdig. Anbudsrunde vil bli tinglyst like over Brukermøte Torsdag 28. oktober var det brukermøte mellom 110-sentralen og hjemmebasert omsorg fra sju kommuner. Møtet ble avholdt for bla. å bedre rutinene når det gjelder inn og utmeldinger av trygghetsalarmer, plassering av alarmer, fakturering og håndtering av batterivarsler. Plan- og aktivitetskalender 2011 For å skape en mer forutsigbar arbeidsdag i organisasjonen og bedre muligheten for oversikt og gjennomføring, blir det nå laget en egen aktivitetskalender. I denne kalenderen vil både beredskap og forebyggende avdeling legge inn aktiviteter/oppgaver som berører mange. Vi har tro på at dette kan bli et nyttig og bra verktøy for alle parter. Når planen er ferdig vil denne bli Status for feierne I løpet av året er det gjennomført feiing i Ålesund, Haram, Sandøy, Ørskog, Stordal og Norddal. I tillegg er det utført diverse forefallende arbeid i Giske, Sula og Skodje kommune. Dette er i hovedsak kontroll etter sotbrann, kontroll av ildsted og lignende. Tilsyn med fyringsanlegg er foruten Ålesund utført i Haram, Sandøy og Stordal. Redningsdykkerlederkurs Ålesund brannvesen og Høgskolen i Bergen har inngått en avtale om å gjennomføre et pilotkurs for redningsdykkerledere i april neste år. Status ny hovedbrannstasjon I budsjettet for 2011 har bystyret gått inn for at det settes av 1,5 millioner til et forprosjekt på ny hovedbrannstasjon. Det vil over nyttår bli offentlig utlysning av prosjektet. Lagerhall IUA og brannvesenet har gått sammen om å leie en lagerhall på 300 kvm. på Flatholmen. Leieavtalen er inngått m e d H o e l T r a n s p o r t. A l t oljevernutstyret til IUA vil nå bli lagret på en plass, i tillegg til noe

3 Brannstasjonene i Ålesund Fra 1. januar 1871 ble det opprettet fast brannkorps i Ålesund. Rørlegger Erik Solems hus på Lihaugen ble da tatt i bruk som brannstasjon. Huset fikk påbygd tårn hvor det var stasjonert vakt hele døgnet. Brannstasjonen var også bolig for en brannmester og seks faste mannskaper. Av det faste mannskapet skulle alltid tre være på stasjonen og klar til utrykning. Til å varsle brann ble det anskaffet en kanon fra Den ble først plassert ved brannstasjonen. Seinere ble den flyttet opp i parken og deretter ved trappene opp til Fjellstua. Siste gang den var i bruk var i forbindelse med bybrannen i I tillegg til brannstasjonen på Lihaugen var det to såkalte sprøytehus som ble opprettet rundt Sprøytehus nr. 1 lå først ved Latinskolen før det ble flyttet inn til Hellegata. Her ble byens første sprøytevogn plassert. Sprøytehus nr. 2 lå på Lihaugen, like ved brannstasjonen, og her ble den andre sprøytevogna plassert i Begge disse sprøytehusa samt brannstasjonen gikk tapt under bybrannen i I 1898 ble det innført ny brannordning, noe som medførte at brannvesenet ble kraftig omorganisert og modernisert. Brannhestene gjorde nå sitt inntog slik at mannskapa slapp å trekke brannvognene gjennom byens gater med handemakt. Brannstasjonen ble da overtatt av kommunen og kraftig utvidet. Det ble nå også laget staller til brannhestene og verksteder. Over: rørlegger Erik Solems hus på Lihaugen som ble tatt i bruk som byens første brannstasjon i Til høyre: brannstasjonen på Lihaugen etter påbygginga i Bildet er tatt fra St. Olavs plass. Under: Brannkanona ved trappene til Fjellstua. Nederst: Brannstasjonen ved Aspøy gamle skole. Etter bybrannen stod brannvesenet omtrent på bar bakke. Brannstasjonen på Lihaugen og begge sprøytehusa brant opp og det oppstod et akutt behov for å skaffe husrom. Ei brakke ble derfor oppført øst for Nørvøy skole og det ble innredet en midlertidig brannstasjon i Aspøy gamle skole i Kirkegata. Mannskapene tok i bruk ett av klasseromma, mens brannhestene ble plassert i en stall som ble laget til under gymnastikksalen. Her ble det også innredet redskapsrom og verksted. Seinere ble det tatt i bruk ei egen brakke ved gymnastikksalen. Denne stasjonen var i bruk helt frem til den nye brannstasjonen i Storgata 16, ble tatt i bruk i Foto: J.O.Flatmark

4 Brannstasjonene i Ålesund I 1907 var den nye brannstasjonen på Lihaugen klar til å tas i bruk. Mannskapene fikk nå helt andre og moderne lokaler å boltre seg i. Stasjonen inneholdt: vognhall, stall, vaktrom, oppholdsrom, sovesal, verksteder, kontorer og tre familieleiligheter for brannfolk. Nytt og moderne utstyr var anskaffet, deriblant et alarmsystem for brannvarsling. Det såkalte "Jacobsen-systemet". Det var et meget driftssikkert system og det varslet også automatisk alle frimannskapene og brannsjefen. Rundt om i byens gater ble det etter hvert oppsatt 26 signalkasser, og det var 92 signalklokker hjemme hos mannskapene. Det var dessuten mulig å se øyeblikkelig fra hvilken signalkasse alarmen kom. I 1908 ble Aspøy bistasjon tatt i bruk. Den holdt til i Kirkegata 35, og ble senere utvidet med: vognhall, stall, vaktrom, verksted og seks familieleiligheter for brannfolk. I åra etter bybrannen ble brannberedskapen kraftig styrket og i 1914 var man oppe på det nivået som man ønsket, både med materiell og mannskap. Dette medførte også at det ble gitt avslag i byens brannkontingent på hele 30%. Styrken ved hovedbrannstasjonen bestod da av: 1 brannmester og 15 mann. Aspøy bistasjon: 1 underbrannmester og 5 mann. Sjødampsprøyta: 2 maskinister og 20 oppringningsmannskaper. Kommunen hadde 7 hester, hvorav 2 alltid stod til disposisjon for brannvesenet. Utstyr: 1 håndsprøyte, slangevogner, 1 stigevogn, 1 seilvogn, 1 kommandovogn, 3 håndvogner, 1 mekanisk heisestige, 3 hakestiger, 1 røykhjelp, 16 brannseil, 1042 m slange og 20 strålerør. Rundt om i byen var det oppsatt 107 hydranter og 23 signalkasser for varsling av brann. I 1927 ble den første brannbilen til byen innkjøpt, og elleve år seinere, i 1938, fikk brannhestene sin endelige avløsning. Brannvesenet tok da i bruk en ny Ford pumpebil og en Volvo stigebil. Som følge av dette ble også brannstasjonen i Kirkegata 35 nedlagt. Under krigen, , ble Bildet øverst viser mannskapene utenfor den nye brannstasjonen i Storgata 16, i Bildet i midten er tatt utenfor Aspøy bibrannstasjon i Kirkegata 35, i Bildet nederst viser bilparken i Fra v: FWD pumpebil fra 1927, Ford pumpebil og Volvo stigebil fra 1938.

5 Brannstasjonenene i Ålesund Utover på 70 tallet ble det helt klart at brannstasjonen på Lihaugen var i så dårlig forfatning at noe måtte gjøres. Tidligere forsøk på å få bygget ny brannstasjon hadde ikke ført frem, men stasjonen hadde nå for lengst uttjent sin rolle. Forholda var ytterst vanskelige for mannskapene som hadde sitt arbeide og døgnvakt her. Særlig var forholdene for innkvartering dårlige, de tilfredsstilte på ingen måte de bygningsmessige og sanitære minstekrav som ble stilt til slike rom. Ålesund brannkorpsforening engasjerte seg sterkt i arbeidet for ny stasjon, og med støtte fra brannstyret ble det i 1974 oppnevnt en plan og byggekomite på fem medlemmer som skulle utrede saken nærmere. Eter at de aktuelle alternativer var vurdert, ble det enighet om valg av tomt for den nye stasjonen høsten Saken ble så meget raskt fremmet gjennom formannskap og bystyre og 6. november 1975 vedtok bystyret at ny stasjon skulle bygges på ei tomt på Volsdalsberga. Tre år seinere, etter ei byggetid på 15 måneder, var stasjonen klar til innflytting i oktober Kostnadene, inkludert inventar, var på 8,1 millioner kroner. Arkitekt var Otto Domaas, ved Byarkitektkontoret. Etter som åra har gått, og oppgavene og utstyrsmengden til brannvesenet har økt, har det vist seg at dagens brannstasjon er blitt for liten og utdatert. Adkomstmulighetene og parkeringsmulighetene er for dårlig, kontorfasilitetene er ikke gode og altfor små, det tekniske anlegget er utslitt og lite effektivt, for få garasjeplasser. Boligdelen for mannskapene tilfredsstiller heller ikke lovpålagte krav. Paner for en ny brannstasjon er lagt, men på det nåværende tidspunkt er det usikkert når dette arbeidet kan starte. I utredningsarbeidet som er utført er det lagt til rette for en ny stasjon på Volsdalsberga, Bildet øverst er tatt i garasjen i 1975 og viser hvor trangt det etter hvert var blitt i Storgata. Bildet i midten er tatt på Volsdalsberga i 1977 og bygginga av ny stasjon er startet. Bildet nederst er tatt foran den nye stasjonen på Volsdalsberga dagen før innflyttinga, 25. oktober 1978.

6 Brannstasjonene i Ålesund I 1966 ble den nye brannstasjonen i Spjelkavik ble tatt i bruk, samtidig som brannberedskapen i hele Borgund ble omorganisert. Frem til nå hadde brannstasjonen vært en garasje som ble leid hos Spilkevigs SnøreNot- & Garnfabrik. Planene om ny brannstasjon hadde versert frem og tilbake i kommunestyret i flere år, før man endelig klarte å bli enig og fikk realisert planene. Arkitekt for stasjonen var Oddvar Skjerve. Brannstasjonen hadde en prislapp på godt og vel kroner. I selve stasjonshallen var det plass til fem brannbiler. Stasjonen inneholdt videre slangetårn og slangetørkerom, dusjer og toalett, et undervisningsrom, lokaler for feieren samt en leilighet som var tenkt til fastlønnet brannmester. I de første åra var det ikke fast kasernert mannskap ved stasjonen, men etter en tid ble det en person på vakt døgnet rundt. Resten av mannskapet bestod av oppmøtemannskap. I 1978 ble den faste vaktstyrken øket til tre mann og seinere til fire mann. Ordningen med oppmøtemannskap ble deretter avviklet. Brannstasjonen har i de siste åra gjennomgått betydelig modernisering og oppgradering og fremstår i dag i god stand. I løpet av siste året er det også støpt nytt gulv i garasjen og satt inn nye kjøreporter. I Skarbøvika ble det anlagt brannstasjon i Det var et skur på ca. 20 kvdm som inneholdt en sprøytevogn og diverse materiell. Stasjonen ble betjent av ca. 20 oppmøtemannskaper som bodde i Skarbøvika, og som ble varslet ved hjelp av ei sirene. Etter at Steinvågsbroa kom i 1953 ble stasjonen flyttet til nedsiden av vegen. At broa kom gjorde også sitt til at mannskaper fra hovedbrannstasjonen tok over beredskapen i Skarbøvika, men først på 70 tallet ble reservekorpset helt nedlagt. Brannstasjonen på Vik på Ellingsøy ble nedlagt etter at Ellingsøytunellen ble tatt i bruk i Reservekorpset ble også da nedlagt. Brannstasjonen er i dag overtatt av Bildet øverst er ved Spilkevigs i Spjelkavika i 1955, og viser brannbilene foran garasjen som var i bruk som brannstasjon frem til Bildet i midten av brannstasjonen i Spjelkavik er tatt for noen år siden. Bildet nederst er av brannstasjonen på Vik på Ellingsøy etter at den ble nedlagt og overtatt av andre.

7 Branner og andre aksjoner i løpet av året Lørdag 9. januar Lørdag morgen oppstod det brann i ei leilighet i K. Wilhelmsgate 60. Brannen som oppstod på kjøkkenet ble raskt slukket. Ei kvinne som oppholdt seg i leiligheta ble kjørt til legesjekk. Mandag 17. mai En enebolig i Spjelkavik ble totalskadd etter en brann som startet om ettermiddagen 17. mai. Ingen mennesker kom til skade i brannen, men en familie på seks personer ble husløse. Det var en politipatrulje i bydelen som klokka meldte fra om at de observerte kraftig røykutvikling fra Tirsdag 27. juli To personer omkom og en person ble alvorlig skadet i ei trafikkulykke tirsdag morgen ved Reiakvam, i Brusdalen. Det oppstod brann i en av bilene. Søndag 7. februar Om lag liter diesel lekket ut fra en tank på anlegget til Liaaen. Lekkasjen skyldes brudd i et gammel rør. Det meste av oljen rant ned i steinfyllingen på land. Brannvesenet la ut lenser rundt steinfyllingene inne i småbåthavna. Søndag 13. juni En personbil som stod i fergekøa på Magerholm ble totalskadet av brann søndag ettermiddag. Personene som satt i bilen kom seg velberget ut. Mandag 27. september Like etter kl. 15 mandag ettermiddag ble det meldt om brann i Brogata 11. Det oppstod en del røykutvikling som følge av brannen, men brannmannskapene fikk flammene raskt under kontroll. Ingen personer kom til skade og brannen ble begrenset Onsdag 21. april Et bolighus ble totalskadet i en brann på Emblem. Brannen ble varslet i 18- tida. En mann i 40-årene befant seg i huset da det begynte å brenne, men han klarte å ta seg ut på egenhånd. Det var ikke fare for at brannen skulle spre seg til omkringliggende hus. Fredag 9. juli Det brøt ut brann i en eldre bygård i Storgata i Ålesund fredag formiddag. 12 personer ble evakuert ut av bygningen, men ingen ble skadet. Brannen som startet i en leilighet i tredje etasje, ble varslet ved tida. Brannvesenet fikk kontroll over flammene i løpet av kort tid. Brannen spredte seg likevel oppover til Mandag 8. november To menn ble kjørt til sjukehuset for kontroll etter en brann i et bolighus på Lerstad mandag ettermiddag. De to fikk i seg en del røyk under forsøk på å slokke brannen som startet på kjøkkenet. Foruten store skader på kjøkkenet fikk huset en del røykskader. Foto: J.O.Flatmark

8 Brannposten Før i tia. NYHETSAVIS FOR ÅLESUND B RANNVESEN KF O G MØRE OG ROMSD AL 110- SENTRAL KF Sjømannsvn. 1b 6008 Ålesund Tlf: Fax: Redaksjon: Geir Thorsen Jan Olav Flatmark Nyhetstips kan sendes til: Besøk oss på internett. Lørdag 25. januar 1986 ble historiens første bybrannløp arrangert i Ålesund. Løpet ble arrangert av Aksla IL og det ble konkurrert på forskjellige nivå i klasser og lengde og det ble gitt premie for de beste kostymer. Løpet var dessuten det første løpet i Norges Friidrettsforbunds vinterløp for eliten det året. I mosjonsklassen stilte brannvesenet med eget lag, noe vi gjorde i flere år, før interessen for arrangementet avtok og det hele stoppet opp. Fra venstre ser vi: Atle Nytun, Bjørn Bakkhaug, Kjetil Iversen, Atle Haraldsvik, Godtfried Giske, Jan Listhaug, Bjørn Rekdal og Svein Dalen. Foto: J.O.Flatmark Ledige stillinger I nær fremtid vil det bli foretatt utlysning av følgende stillinger; en 100 % stilling i administrasjonen, en 80 % stilling i administrasjonen, en underbrannmester, to brannformenn, en branningeniør/branninspektør og en leder miljøberedskap. Nytt om ansettelser Geir Egil Haug er fra 1. desember ansatt i en spesialfunksjon som Tungbil -koordinator. Fra samme dato er Sindre Egeness ansatt som Koordinator røykdykkerverksted. HMS / Prosedyresamling AMU/SAMU satte en arbeidsgruppe for gjennomgang og kvalitetssikring av våre HMS prosedyrer og viktigst av alt gjøre disse tilgjengelig for daglig bruk. Arbeidsgruppa har samlet sammen de HMS prosedyrer som foreligger og satt disse i et system. Det blir også en mal for hvordan nye prosedyrer skal utarbeides og se ut. Arbeidet vil bli presentert for AMU/SAMU etter nyttår. Deretter legges det tilgjengelig elektronisk og i papirversjon ved begge Juleavslutning for pensjonistene Mandag 6. desember var det juleavslutning for våre pensjonerte brannmenn. 13 av 19 møtte opp til en sosial samling på hovedbrannstasjonen. Brannsjefen redegjorde litt om året som snart er over og hvilke planer som er på gang i det nye året. I løpet av året er det avholdt fem sammenkomster og turer, bla. til Tafjord og kraftmuseet, til O.A. Julebord Brannkorpsforeningen arrangerte julebord for alle ansatte i 110- sentralen og i brannvesenet, lørdag 20. november. Arrangementet fant sted på Rollon-huset i Larsgården. Tilbakemeldingene viser at dette var et flott arrangement, med godt oppmøte, at ting gikk sømmelig for seg, og at det var god stemning. Et positivt Juleavslutning Fredag 17. desember k blir den tradisjonelle juleavslutning avholdt på hovedstasjonen. Vel møtt. Særavtalen for branntjenesten Etter planen skulle en ny særavtale for branntjenesten tre i kraft fra 1.januar Det er nå brudd i forhandlingene mellom Kommunenes Sentralforbund og fagforeningene. Det er usikkert når ny særavtale kommer på plass. Feierutdanning Agnete Topp og Mona Breivik har i løpet av året gjennomført trinn 2 av feierutdanningen ved Norges Brannskole i Tjeldsund.

i 20I4 er det ålesund fikk kontinuerlig br annberedsk ap. I50 år siden Fra 1864 var det en styrke på 8 mann, hvorav fire

i 20I4 er det ålesund fikk kontinuerlig br annberedsk ap. I50 år siden Fra 1864 var det en styrke på 8 mann, hvorav fire Brannkorpset: Bildet som er tatt like etter bybrannen i I904 viser brannkorpset på trappa til den nedbrente kirka. I midten i fremste rekke brannsjef Johannes Solem. Fra 1864 var det en styrke på 8 mann,

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

RITS opplæringen i gang

RITS opplæringen i gang Nyhetsavis for Ålesund brannvesen KF og Møre og Romsdal 110-sentral KF Årgang 18 Nr. 1, Mars 2010 RITS opplæringen i gang I mai 2009 ble Ålesund brannvesen innlemmet i den såkalte RITSordningen i Norge.

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009. VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 2009. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2009.... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3

Detaljer

Trøndelag brann og redningstjeneste

Trøndelag brann og redningstjeneste Trøndelag brann og redningstjeneste Torbjørn Mæhlumsveen Brann og redningssjef TBRT Kort om TBRT Problemstillinger knyttet til omsorgboliger Endring av fokus for Brannvesen TBRT - Kort informasjon 195

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2008.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2008. KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 28. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 28... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3 2.1.1. ETTERLEVELSE

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Denne var i bruk som byens brannstasjon frem til 1986, da brannvesenet ble flyttet til en ny og moderne brannstasjon i Torridalsveien 39.

Denne var i bruk som byens brannstasjon frem til 1986, da brannvesenet ble flyttet til en ny og moderne brannstasjon i Torridalsveien 39. I 1862 ble det i Christiansand, som den andre byen i Norge, opprettet et fast brannkorps med heltidsansatte brannfolk. Den første tiden hadde korpset opphold i ulike midlertidige lokaler rundt byens torg.

Detaljer

En maritim brann- og beredskapsenhet

En maritim brann- og beredskapsenhet FOTO: BJARTE NYGAARD SANDVIKEN BRANNSTASJON En maritim brann- og beredskapsenhet Maritime brann- og beredskapstjenester i Sandviken brannstasjon FOTO: THOR BRØDRESKIFT Sentralt plassert i et av Bergens

Detaljer

DEL 1: VAKTSENTRAL DEL 2: PATRULJE

DEL 1: VAKTSENTRAL DEL 2: PATRULJE Brannmester manus JHV Av Glenn André Viste Bøe (mai 2011) Rollebeskrivelse: En Brannmester er et forbilde. Brannmesteren er sikker i sin sak, og er forberedt på alle situasjoner. Oppstår det et problem,

Detaljer

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5 A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 1. Oppgaver 2 2. Grunnlag for organisering og dimensjonering etter standardkravene: 2 3. Vurdering av risikoforholdene 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 1. Administrasjon

Detaljer

Ålesund brannvesen KF. Geir Thorsen, brannsjef

Ålesund brannvesen KF. Geir Thorsen, brannsjef Ålesund brannvesen KF Geir Thorsen, brannsjef Beskrivelse av Ålesund kommune 98 kvadratkilometer, hvorav 8 kvadratkilometer er jordbruksareal. Ligger på 5 øyer (Hessa, Aspøya, Nørvøya, Oksnøya og Ellingsøy)

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Årsberetning 2003 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Organisering Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) er et interkommunalt selskap, eiet av kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen.

Detaljer

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE 1 BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver Skånland kommunes brann og feiervesen og dokumenterer at brann og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte

Detaljer

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende)

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS INNLEDNING: I henhold til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 5-2 skal brannsjefen

Detaljer

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks GRUNNKRAV Dimensjonering av Hallingdal brann- og redningsteneste iks A GENERELT Minstekrav til organisering og dimensjonering av brannvesen er sett i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Detaljer

Brannsikkerhet for utsatte risikogrupper

Brannsikkerhet for utsatte risikogrupper Eldresikkerhetsprosjektet i Troms 29. november 2012 Brannsikkerhet for utsatte risikogrupper Sjefsingeniør Terje Olav Austerheim 1 Disposisjon DSB og samfunnsoppdraget Brannregelverket Brannstatistikk

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009 Saksfremlegg Saksnr.: 10/854-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: MELDING OM BRANNVERNET 2009 Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Hovedutvalg for drift og miljø Innstilling:

Detaljer

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR)

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Utdrag fra dimensjoneringsforskriften Vedlegg 2 til rapporten 11.6. 2013 Laget av Dag Christian Holte Prosjektleder Ole Johan Dahl, DNV

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

NOTAT. Komfyrbranner. Analyse av DSBs brannstatistikk for perioden 1998-2007. Revisjon 01.

NOTAT. Komfyrbranner. Analyse av DSBs brannstatistikk for perioden 1998-2007. Revisjon 01. NOTAT GJELDER SINTEF NBL as Postadresse: 75 Trondheim Besøksadresse: Tillerbruvegen 22 Telefon: 7 59 1 78 Telefaks: 7 59 1 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no Foretaksregisteret: NO 982 9

Detaljer

Tanker om ny organisering av forebyggende arbeid i Hallingdal brann- og redningsteneste iks. Foto: Asker og Bærum brannvesen

Tanker om ny organisering av forebyggende arbeid i Hallingdal brann- og redningsteneste iks. Foto: Asker og Bærum brannvesen Tanker om ny organisering av forebyggende arbeid i Hallingdal brann- og redningsteneste iks Foto: Asker og Bærum brannvesen Hvorfor går vi tilsyn? DLE-instruksen sier så. Det er jobben min. Det står i

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Saksfremlegg Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift- og utbygging Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Det er DEG det kommer an på!

Det er DEG det kommer an på! Det er DEG det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Du kan: redde liv forebygge branner gi beskjed når noe er galt slokke branntilløp Vi har alle et ansvar! nr. 1 Lovens

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 11/2466 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV FELLES BRANN- OG REDNINGSVESEN FOR KOMMUNENE I FOLLO Saksbeh.: Anita Hekne Arkivkode: M80 Saksnr.: Utvalg Møtedato 93/11 Formannskapet

Detaljer

BRANNSIKKERHET I BOLIG

BRANNSIKKERHET I BOLIG BRANNSIKKERHET I BOLIG Foto: Ørjan Deisz, Bergens Tidende Feieren fører tilsyn med ildsted, røykrør, skorstein, røykvarslere, slokkemateriell, rømningsveier og oppbevaring av brannfarlig vare med mer.

Detaljer

Investering i høyderedskap

Investering i høyderedskap ØSTRE TOTEN KOMMUNE BRANNVESENET Investering i høyderedskap Begrunnelse for behovet for høyderedskap Bård Henriksen, brannsjef 12.11.2016 Brannsjefens begrunnelse for innkjøp av lift/stigebil Østre Toten

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2012/5663-22 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste Utvalg Utvalgssak

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/5085-10 Arkiv: M74 &58 Saksbehandler: Knut Evald Suhr

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/5085-10 Arkiv: M74 &58 Saksbehandler: Knut Evald Suhr SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/5085-10 Arkiv: M74 &58 Saksbehandler: Knut Evald Suhr Sakstittel: TILSYN - ALTA BRANNVESEN Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Detaljer

Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR

Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Organisering Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) er et interkommunalt selskap, eiet av kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen.

Detaljer

Hendelsesstatistikk 2014

Hendelsesstatistikk 2014 Hendelsesstatistikk 214 2 Innhold Oppsummering... 4 Innledning... 5 Utrykninger i Nedre Romerike... 7 Branner... 9 Bygningsbrann... 9 Pipebranner... 14 Tørrkokt kjele og kjøkkenbranner... 15 Skog-, mark-

Detaljer

El-sikkerhet og brannvern

El-sikkerhet og brannvern El-sikkerhet og brannvern Dagfinn Kalheim, adm. direktør i Stiftelsen Norsk brannvernforening DLE-konferansen, Gardermoen 15. september 2009 El-sikkerhet og brannvern Kort om brannbildet i Norge Forholdet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 5/17 UTSKIFTING AV BIL I FORBINDELSE MED FEIING OG TILSYN 6/17 UTSKIFTING AV BIL I BEREDSKAPSAVDELINGEN BRUK AV FOND

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 5/17 UTSKIFTING AV BIL I FORBINDELSE MED FEIING OG TILSYN 6/17 UTSKIFTING AV BIL I BEREDSKAPSAVDELINGEN BRUK AV FOND Lillehammer kommune Brannstyret i Lillehammer Region brannvesen MØTEINNKALLING Utvalg: Brannstyret i Lillehammer Region Møtested: Lillehammer Brannstasjon Møtedato: 20.02.2017 Tid: 14.00-15.30 Eventuelt

Detaljer

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk BRANNSIKKER BOLIG Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann Norsk Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. Brannvesenet

Detaljer

Brannsikker bygård. Problemstillinger og løsninger. Andreas Coll, Brann- og redningsetaten

Brannsikker bygård. Problemstillinger og løsninger. Andreas Coll, Brann- og redningsetaten Brannsikker bygård Problemstillinger og løsninger Andreas Coll, Brann- og redningsetaten Temaer for presentasjonen Generelt om brannårsaker, og konsekvenser av brann Brannsikkerhet i eldre murgårder Branntekniske

Detaljer

Skal vi hindre eller begrense branner i Norge?

Skal vi hindre eller begrense branner i Norge? Brannvernkonferansen 2013 Skal vi hindre eller begrense branner i Norge? Odd A. Rød Gjensidige Forsikring ASA Foto: Thor Adolfsen, NBF 1 Definisjoner: Forebygge brann: Hinder at brann oppstår Begrense

Detaljer

Branner i byggverk hva kan vi lære? l

Branner i byggverk hva kan vi lære? l Branner i byggverk hva kan vi lære? l Kl 1015 Sjefingeniør Anders Arnhus, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Hvorfor DSB undersøker branner:

Detaljer

Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan. sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å. snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser.

Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan. sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å. snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser. BRANNVERN I BARNEHAGEN Hei Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser. Da er det lettere å huske

Detaljer

BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE

BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE Revidert: Vedtatt av kommunestyret 17.11.08. Godkjent av DSB 2 INNHOLD: INNHOLD:... 2 BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE... 3 A. FORMÅL... 3 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN...

Detaljer

Bry deg før det brenner

Bry deg før det brenner Følg oss på Facebook for gode råd: facebook.com/brydegfordetbrenner Bry deg før det brenner GODE RÅD OM BRANNSIKKERHET HOS ELDRE Bry deg før det brenner er en kampanje fra Norsk brannvernforening og KLP

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012 Saksfremlegg Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Næring, drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Brannvesenet under lupen

Brannvesenet under lupen Brannvesenet under lupen Kvaliteten i brannvesenets forebyggende arbeid Behovet for utdanning i brannvesenet Anne Steen-Hansen og Herbjørg M. Ishol, 1 Vurdering av brannvesenet Et prosjekt på oppdrag fra

Detaljer

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND. Brannstudien. Nils-Erik Haagenrud Leder Norsk Brannbefals Landsforbund

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND. Brannstudien. Nils-Erik Haagenrud Leder Norsk Brannbefals Landsforbund Brannstudien Nils-Erik Haagenrud Leder Norsk Brannbefals Landsforbund 2 Interkommunalt samarbeid 3 Brann og redningstjenesten er dimensjonert etter en: Lokal risiko og sårbarhetsanalyse Minimums standard

Detaljer

Brannforebyggende tiltak i hjemmet.

Brannforebyggende tiltak i hjemmet. Brannforebyggende tiltak i hjemmet. Her får du litt informasjon om enkle og viktige tiltak du kan gjøre, og litt om den kommunale feie- og tilsynstjenesten. Ettersom det er førjulstid retter vi oppmerksomheten

Detaljer

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [ ] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og

Detaljer

VEDTAK NR 12/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 25. februar 2015.

VEDTAK NR 12/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 25. februar 2015. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 02.03.2015 Ref. nr.: 14/88726 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 12/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring LOfavør Kollektiv

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS

VIRKSOMHETSPLAN 2012. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS VIRKSOMHETSPLAN 2012 Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS Kommunen skal sørge for drift av brannvesen etter Lov om vern mot brann og eksplosjon m.v. av 14. juni 2002 9 Dimensjonering av beredskap

Detaljer

Brannvernkonferansen 2014

Brannvernkonferansen 2014 Norsk brannvernforening Brannvernkonferansen 2014 Fornebu 12. 13. mai Har myndighetene gjort nok for å sikre verneverdig bebyggelse? Sjefingeniør Terje Olav Austerheim, DSB 1 Uerstattelig nasjonal kulturverdi

Detaljer

Drammensregionens brannvesen IKS

Drammensregionens brannvesen IKS Drammensregionens brannvesen IKS Drammen kommune Formannskapet 08.04.2014 Drammensregionens brannvesen IKS 1 Temaer Kort om Drammensregionens brannvesen IKS. Presentasjon av regnskap og resultater. Angi

Detaljer

BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE

BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver kommunens brann- og feiervesen og dokumenterer at brann- og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte og

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema:

SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema: SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema: Mandatets pkt. 4: Brannordning Ajourført pr. 29.10.2004. INNHOLD 1. FORMÅL...3 2. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN...3

Detaljer

Virksomhet brann Brannsjef Knut Suhr

Virksomhet brann Brannsjef Knut Suhr Alta brann- og redningskorps 2015 1. Organisasjonskart - organisasjonstilhørighet Virksomhet brann Brannsjef Knut Suhr Beredskap Avdelingsleder Kjell- Erik Thomassen Forebyggende Avdelingsleder Roger Thorsen

Detaljer

Velkommen til Ålesund. VA-yngreseminar 2014

Velkommen til Ålesund. VA-yngreseminar 2014 Velkommen til Ålesund VA-yngreseminar 2014 Einar Løkken Avdelingsingeniør Ålesund kommune avdeling VAR-utbygging. Utdanning 3-årig Bachelor Bygg ingeniør. Har jobbet i Ålesund kommune siden juni 2011.

Detaljer

Kapp-elever på pilegrimsferd

Kapp-elever på pilegrimsferd Informasjon til hjemmene Kapp-elever på pilegrimsferd Med start på Hoffsvangen fulgte elevene pilegrimsleden gjennom prestegårdsskogen på Hoff, til gården Lie, videre leden til Apelsvoll, ned til Kapp

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN Brosjyre_brann.indd 2 22.11.10 17.43 OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelskonseptet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelskonseptet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste kollektive innboforsikring? Økonomisk

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4203-1 Arkiv: M80 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: BRANNVESENET ØKONOMISKE SITUASJON

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4203-1 Arkiv: M80 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: BRANNVESENET ØKONOMISKE SITUASJON Saksfremlegg Saksnr.: 08/4203-1 Arkiv: M80 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: BRANNVESENET ØKONOMISKE SITUASJON Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no

TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no Ludens Reklamebyrå as Foto: Atle Bye TV 2 AS, Karl Johansgt. 14, postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 22 31 47 00, fax: 22 31 48 01, mail: marked@tv2.no På TV 2? Ludens Reklameby å as Altfor Det er dyrt.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Knut Evald Suhr LOKALISERING AV 110 SENTRALEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Knut Evald Suhr LOKALISERING AV 110 SENTRALEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/4164-1 Arkiv: M75 Saksbehandler: Knut Evald Suhr Sakstittel: LOKALISERING AV 110 SENTRALEN Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Detaljer

R A P P O R T Oppdrags- statistikk fra BRIS Første halvår 2017

R A P P O R T Oppdrags- statistikk fra BRIS Første halvår 2017 RAPPORT Oppdragsstatistikk fra BRIS Første halvår 2017 INNHOLD 1 Om statistikken 3 2 Om BRIS 3 3 Brannvesentes utrykninger 1. halvår 2017 5 4 Utrykninger til brann 7 5 Trekk ved boligbrannene og brannhindrende

Detaljer

BERGEN HOVEDBRANNSTASJON Et signalbygg i bybildet

BERGEN HOVEDBRANNSTASJON Et signalbygg i bybildet BERGEN HOVEDBRANNSTASJON Et signalbygg i bybildet år Fakta 1 11. januar 2006: Byggingen er godt i gang. Bergen brannvesen ble etablert som kommunalt brannkorps i 1863. Tidligere hovedbrannstasjoner i Bergen:

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Innledende bestemmelser 2 1. Formål 2 2. Virkeområde 2 3. Generelle krav til aktsomhet 2 Kapittel 2. Forebyggende plikter for eieren av byggverk 2 4. Kunnskap og informasjon

Detaljer

Urbanhus er i kontinuerlig utvikling og vi har derfor ikke en vanlig huskatalog. Urbanhus har 22 husmodeller på. www.urbanhus.no

Urbanhus er i kontinuerlig utvikling og vi har derfor ikke en vanlig huskatalog. Urbanhus har 22 husmodeller på. www.urbanhus.no av lampholmen DITT NYE HJEM DIN FREMTID VELG SELV Urbanhus er prisvennlige designerboliger med høy standard og gode planløsninger. Boligene er lekre og funksjonelle, skreddersydd etter dine ønsker og behov.

Detaljer

Konsept og design: marketings.no 4032/2015 Illustrasjon og foto: Anna-Julia Granberg BLUNDERBUSS

Konsept og design: marketings.no 4032/2015 Illustrasjon og foto: Anna-Julia Granberg BLUNDERBUSS Aksjon boligbrann stiller seg bak den nasjonale satsingen "Alt vi kan mot brann". Det er en felles, nasjonal satsing på brannforebyggende arbeid fram mot 2020. Aksjon boligbrann vil benytte anledningen

Detaljer

Møteinnkalling 3/17 P3

Møteinnkalling 3/17 P3 Møteinnkalling 3/17 P3 Delprosjekt: P3 Interkommunalt samarbeid Møtestad: Skodje rådhus Dato: 02.11.2017 Tid: 0900-1200 Medlem Vara Oddvar Myklebust, leiar Nils Magne Abelseth Sandøy kommune Frode Andresen,

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring LOfavør Kollektiv Hjem? Økonomisk trygghet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. Knut Birger Bakken Tlf , eller på epost

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. Knut Birger Bakken Tlf , eller på epost Brannstyret i Lillehammer Region brannvesen MØTEINNKALLING Utvalg: Brannstyret i Lillehammer Region brannvesen Møtested: Lillehammer brannstasjon Møtedato: 04.06.2014 Tid: 14:00-15:30 Eventuelt forfall

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebygging Dato FOR-2015-12-17-1710 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Publisert I 2015 hefte 15 Ikrafttredelse 01.01.2016 Sist endret Endrer FOR-2002-06-26-847 Gjelder for

Detaljer

bokmål Et elevhefte for småskoletrinnet Eldar & Vanja ombrannvern

bokmål Et elevhefte for småskoletrinnet Eldar & Vanja ombrannvern bokmål Et elevhefte for småskoletrinnet Eldar & Vanja ombrannvern 2 Hei! Eldar og Vanja heter vi, og vi er veldig opptatt av brannvern. Av og til tenker vi at brann er kjempeskummelt. Men fordi vi allerede

Detaljer

års Jubileum Nordiske Brannmenns studierdager 7-10. mai 2012

års Jubileum Nordiske Brannmenns studierdager 7-10. mai 2012 75 års Jubileum Nordiske Brannmenns studierdager 7-10. mai 2012 Nordiske Brannmenns studierdager 75 års jubileum 7-10. mai 2012 For 75. gang arrangeres det i 2012 NBS. NBS er en årlig samling av brannmenn

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Brann og redning Vår dato Vår referanse 01.06.2016 2016/552-7389/2016 Arkivkode: 440 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Morten Nilsen, tlf 77722106 ARBEIDSTILSYNET

Detaljer

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Trygg og sikker camping Hedmarken, Midt-Hedmark og Ringsaker brannvesen har tatt utgangspunkt i gjeldende lovverk, samt temaveiledningen for campingplasser

Detaljer

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil.

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. UTGIVELSESDAGAR AVIS 1 2 3 Fyll ut bestillingsskjema www.mrfylke.no/annonse minst 3 virkedagar før innrykk. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. Annonsekostnadar fakturerast

Detaljer

Aktivitetshefte for små brannsjefer

Aktivitetshefte for små brannsjefer brannvernuka 2009 ktivitetshefte for små brannsjefer www.brannvernuka.no Hei! lle barn har brannøvelser i barnehagen og på skolen. De voksne har brannøvelser på jobb. Det er viktig at alle i familien vet

Detaljer

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007.

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. Kjære brannsjefkollega og gode samarbeidspartnere! Årets brannsjefkonferanse er den 23. i rekken, og det er en glede å ønske dere velkommen til Lillehammer. Vi

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

Ny forskrift om brannforebygging

Ny forskrift om brannforebygging Ny forskrift om brannforebygging Hva er nytt og hvilken betydning har det for folk flest, kommunen, bygningseiere og brukere av byggverk? Senioringeniør Lars Haugrud 23. oktober 2015 Ny forskrift om brannforebygging

Detaljer

Brannvesenet Sør IKS Møteprotokoll

Brannvesenet Sør IKS Møteprotokoll Brannvesenet Sør IKS Møteprotokoll 05.12.2016 Behandlet av: Styret Brannstasjonen Mandal Tidspunkt kl: 18.00 20.45 Fra saksnr.: 16-20 Til saksnr.: 16-27 Tilstede: Thorstein Dyrstad, Lars Tjelland, Sebastian

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Sluttrapport. Delprosjekt : Felles brann- og feiervesen. for. Innherred Samkommene

Sluttrapport. Delprosjekt : Felles brann- og feiervesen. for. Innherred Samkommene Sluttrapport Delprosjekt : Felles brann- og feiervesen for Innherred Samkommene Deltakere: Arnstein Kvelstad Prosjektleder / Brannsjef Verdal kommune Idar P Lundamo Brannsjef Levanger kommune Terje Rennan

Detaljer

Branner og regelverk Evaluering av branner i 2008

Branner og regelverk Evaluering av branner i 2008 Branner og regelverk Evaluering av branner i 2008 Sjefingeniør Anders Arnhus Forebyggende samfunnsoppgaver DSB Forkortet versjon for bruk på brannvesenseminar 2009 Antall Antall boligbranner fordelt pr

Detaljer

B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN

B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN BRANNORDNING FOR HÅ KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver Hå kommunens brann- og feiervesen og dokumenterer at brann- og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte og

Detaljer

forebygging 30 % reduksjon i antall døde d de i branner 30 % reduksjon i materielle tap 50 % reduksjon i storbrannskader (>5 mill NOK)

forebygging 30 % reduksjon i antall døde d de i branner 30 % reduksjon i materielle tap 50 % reduksjon i storbrannskader (>5 mill NOK) St. melding om brannnvern - med vekt påp forebygging Brannsjefkonferansen 30.-31. 31. mai 2008, Alta Tor Suhrke Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Historikk St.melding nr. 15 (1991-92) 92)

Detaljer

Oii, Mølmsåe går tom! Presentasjon av beredskapshendelse Vannforsyning Lesjaskog vinter 2010/2011 Ronald Kikut

Oii, Mølmsåe går tom! Presentasjon av beredskapshendelse Vannforsyning Lesjaskog vinter 2010/2011 Ronald Kikut Oii, Mølmsåe går tom! Presentasjon av beredskapshendelse Vannforsyning Lesjaskog vinter 2010/2011 Ronald Kikut Innledning Lesja Kommune: 2200 innbyggere 6,5 mil lang 6 ulike tettsteder Kjøremgrenda/Joramo,

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern.

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Brannvern ved NTNU BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJON Generell branninstruks

Detaljer

BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14. Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik

BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14. Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14 Ved Brannmester Jan Gunnar Holvik 22:53 Det brenn på utsida av huset i Kyrkjeteigen. Det brenn opp etter bordkledningen. Alle personane er komne ut. Det er vind i området og det

Detaljer

Takstmann Knut Terje Karlstad AS

Takstmann Knut Terje Karlstad AS Bruerveien 34 1550 Hølen MIDLERTIDIG RAPPORT Skadenummer: 100415 TR Thonbygget Sameie Pilestredet Park 32 Oslo Tlf: 64958420 Faks: 64950915 Mob: 95157920 Epost: terje@karlstad-takst.no Rapportnr.: 2008082

Detaljer

Felles tilsyn for DLE og brannvesen. Felles tilsyn for DLE og brannvesen

Felles tilsyn for DLE og brannvesen. Felles tilsyn for DLE og brannvesen Felles tilsyn for DLE og brannvesen v/dag Botnen, Hallingdal brann- og redningsteneste iks Felles tilsyn for DLE og brannvesen DLE = det lokale el-tilsyn 1 Bakgrunn SAMLOKALISERING av brann- og el-tilsyn

Detaljer

Taktisk brannventilasjon

Taktisk brannventilasjon Taktisk brannventilasjon Rapport studietur Uke 3, 2008 Tinglev, Danmark Odd Magnar Opgård, Varabrannsjef Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Side 1 av 7 Innledning Etter å ha fått innvilget min søknad

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN

Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Nøkkeltall ABBV 2010 (2009) Samlede utgifter 115 (120) millioner * Overføringer 67 (67) millioner Salgsinntekter 24 (22) millioner Bruk av fond 8

Detaljer

Tunnelseminar Roller, ansvar og tilskudd til brannberedskap. Jan Eirik Henning Statens vegvesen Vegdirektoratet

Tunnelseminar Roller, ansvar og tilskudd til brannberedskap. Jan Eirik Henning Statens vegvesen Vegdirektoratet 2014 Roller, ansvar og tilskudd til brannberedskap Jan Eirik Henning Statens vegvesen Vegdirektoratet Skal si noe om Bakgrunn Roller og ansvar Lovverket Kriterier for tilskudd Kompetanse Arbeidsgruppe

Detaljer

Granskningsrapport, brann i Vinje Hotelpark 10. november 1999

Granskningsrapport, brann i Vinje Hotelpark 10. november 1999 Granskningsrapport, brann i Hotelpark 10. november 1999 DBEs granskningsrapport av 23. desember 1999. 1 Bakgrunn for granskning Kommunal- og regionaldepartementet ved Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern

Detaljer

Utredning av brannsamarbeid mellom Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner. Arbeidsgruppens rapport.

Utredning av brannsamarbeid mellom Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner. Arbeidsgruppens rapport. Utredning av brannsamarbeid mellom Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner Arbeidsgruppens rapport. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 Innhold: 1.0 Bakgrunn 1.1Dagens brannordning 1.2Politisk behandling 1.3Organisering

Detaljer

RVR SOM TJENESTETILBUD FRA ET MODERNE BRANNVESEN

RVR SOM TJENESTETILBUD FRA ET MODERNE BRANNVESEN RVR SOM TJENESTETILBUD FRA ET MODERNE BRANNVESEN Nestleder Ole Anders Holmvaag Trondheim 23. mai - 2013 BRANN OG REDNINGSTJENESTENS OPPGAVER Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle

Detaljer

Klikk på uthevet tekst og annonser for mer informasjon

Klikk på uthevet tekst og annonser for mer informasjon PROGRAM Velkommen til Liverpool International Football Academy i Kvam Idrettspark 2015! Vi ønsker velkommen til Liverpool International Football Acadamy her hos oss i Kvam. Vi er mange frivillige som har

Detaljer