Aksjon boligbrann. Det er ikke tilfeldig at dette skjer i desember, årets verste brannmåned. Da øker antall boligbranner kraftig.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aksjon boligbrann. Det er ikke tilfeldig at dette skjer i desember, årets verste brannmåned. Da øker antall boligbranner kraftig."

Transkript

1 Nyhetsavis for Ålesund brannvesen KF og Møre og Romsdal 110-sentral KF Årgang 18 Nr. 4, desember 2010 Aksjon boligbrann For å sette søkelyset på brannsikkerheten i hjemmet ble det i desember arrangert en informasjonskampanje, Aksjon boligbrann. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og forsikringsselskapet Gjensidige stod bak kampanjen. Den praktiske gjennomføringen ble utført av representanter fra det lokale brannvesen, det lokale elektrisitetstilsyn og lokale Gjensidige kontor. Aksjonen ble innledet med Røykvarslerens dag 1. desember og fortsatte med en landsomfattende boligkontroll. Målet for Aksjon boligbrann var å Cirka husstander over hele landet fikk desember besøk av det lokale brannvesen/feiervesen og elektrisitetstilsyn, med tilbud om gratis og uforpliktende sjekk av brann- og elsikkerheten i boligen. Det dreide seg ikke om et tilsyn i vanlig forstand, men om en enkel kontroll, med veiledning og informasjon. For beboerne var sjekken frivillig. Hvert husbesøk tok cirka 30 minutter med kontroll av følgende forhold: Varslingsutstyr, slokkeutstyr, elektriske apparater og anlegg, ildsteder og skorstein, og Fredrik Steffenssen (t.v) og Øystein Bjørkavåg med noe av det informasjonsmateriellet som ble delt ut under aksjonen. Foto: JOF Det er ikke tilfeldig at dette skjer i desember, årets verste brannmåned. Da øker antall boligbranner kraftig. I Ålesund var det feierne og mannskapene på vaktlaga, på begge stasjonene, som stod for gjennomføringen av boligkontrollen. Som en del av kontrollen ble det også delt ut gratis batterier til røykvarslerne, brannvernkalendere, klistremerker med nødnumre og

2 Litt av hvert Brannsjefens kommentarer Nå er det like før julen ringes inn, og de fleste kan ta seg en velfortjent juleferie. Med slekt og venner, god mat og drikke og tradisjonell julefeiring. Å gjøre en oppsummering av året er vel litt tidlig med tanke på at vi er inne i den mest brannfarlige måneden i året, at jule og nyttårsfeiringen står foran oss, og at mye enda kan skje. Jeg drister meg likevel til å fastslå at både 110-sentralen og brannvesenet har hatt enda et nytt godt år. Også i dette året har vi hatt en fantastisk høy aktivitet på alle avdelinger. Prosjektene har vært mange, omfattende og tidskrevende og disse er blitt utført i tillegg til de ordinære oppgavene vi har. De tjenestene som er levert både av beredskapen, forebyggende, 110- sentralen og administrasjonen er levert og gjennomført på en meget god måte. På kontoret har jeg en plakat. Teksten på denne plakaten lyder slik: En organisasjons største vekstpotensial er; utvikling av sine ansatte. Mennnesker er hovedressursen til enhver organisasjon, enten det produserer ting for salg, selger ting andre har produsert eller driver med service, varer og tjenester. Ingenting flytter på seg inntil dine folk sørger for at det flytter på seg! Den største utgiftsposten i nesten hver organisasjon, er: mennesker! Den største verdiressursen enhver organisasjon har, er mennesker! Alle planer og tiltak blir utført, eller mislykkes i utførelsen av: mennesker! Det denne plakaten sier meg, er at om vi skal lykkes må menneskene alltid komme først! Med de oppgavene vi ser foran oss utover vinteren og våren blir det garantert hektisk for oss alle videre. I en hektisk hverdag er det viktig at vi alle ser mulighetene, har fokus på løsninger og at vi alle bidrar til god trivsel slik at vi alle kan yte vårt beste. Nå skal vi ta oss en velfortjent julefeiring og jeg vil benytte anledningen til å takke dere alle for et fantastisk godt år. Med dette ønsker jeg alle ansatte og våre lesere en God Jul og et Fredelig Brannordningsdokument Nytt brannordningsdokument for Ålesund kommune er under utarbeidelse. Planen er at dokumentet skal legges frem for styret og videre politisk behandling i løpet av første halvår Nytt møte i styringsgruppa er berammet i midten av januar. Innspill fra diverse arbeidsgrupper vil da bli gjennomgått. Endelig politisk behandling vil først bli gjort når en ser resultatet av ny forskrift som dsb legger frem i løpet av våren. Den nye forskriften blir en sammenslåing av Dimensjoneringsforskriften og Forebyggendeforskriften. Nytt brannordningsdokument vil bli det Slokkeavtale med Sula Brannvesenet har fra 1. januar 2011 inngått ny slokkeavtale med Sula kommune. Avtalen medfører at Ålesund brannvesen ved melding om bekreftet brann/ og eller annen ulykke øst for Furneskrysset skal rykke ut. Samtidig blir Sula brannvesen alarmert, og Langevåg stasjon rykker ut. Ved automatiske brannmeldinger i heile Sula kommune, varsles Sula brannvesen og mannskap fra Langevåg RVR-tjenesten Ålesund brannvesen KF ved Børre K. Thorsen deltar i en nasjonal arbeidsgruppe som skal modernisere RVR-tjenesten samt utarbeide nye opplæringsplaner. Kravspekk nye biler Før jul skal kravspesifikasjoner på en ny mannskapsbil og en ny vanndykkerbil være ferdig. Anbudsrunde vil bli tinglyst like over Brukermøte Torsdag 28. oktober var det brukermøte mellom 110-sentralen og hjemmebasert omsorg fra sju kommuner. Møtet ble avholdt for bla. å bedre rutinene når det gjelder inn og utmeldinger av trygghetsalarmer, plassering av alarmer, fakturering og håndtering av batterivarsler. Plan- og aktivitetskalender 2011 For å skape en mer forutsigbar arbeidsdag i organisasjonen og bedre muligheten for oversikt og gjennomføring, blir det nå laget en egen aktivitetskalender. I denne kalenderen vil både beredskap og forebyggende avdeling legge inn aktiviteter/oppgaver som berører mange. Vi har tro på at dette kan bli et nyttig og bra verktøy for alle parter. Når planen er ferdig vil denne bli Status for feierne I løpet av året er det gjennomført feiing i Ålesund, Haram, Sandøy, Ørskog, Stordal og Norddal. I tillegg er det utført diverse forefallende arbeid i Giske, Sula og Skodje kommune. Dette er i hovedsak kontroll etter sotbrann, kontroll av ildsted og lignende. Tilsyn med fyringsanlegg er foruten Ålesund utført i Haram, Sandøy og Stordal. Redningsdykkerlederkurs Ålesund brannvesen og Høgskolen i Bergen har inngått en avtale om å gjennomføre et pilotkurs for redningsdykkerledere i april neste år. Status ny hovedbrannstasjon I budsjettet for 2011 har bystyret gått inn for at det settes av 1,5 millioner til et forprosjekt på ny hovedbrannstasjon. Det vil over nyttår bli offentlig utlysning av prosjektet. Lagerhall IUA og brannvesenet har gått sammen om å leie en lagerhall på 300 kvm. på Flatholmen. Leieavtalen er inngått m e d H o e l T r a n s p o r t. A l t oljevernutstyret til IUA vil nå bli lagret på en plass, i tillegg til noe

3 Brannstasjonene i Ålesund Fra 1. januar 1871 ble det opprettet fast brannkorps i Ålesund. Rørlegger Erik Solems hus på Lihaugen ble da tatt i bruk som brannstasjon. Huset fikk påbygd tårn hvor det var stasjonert vakt hele døgnet. Brannstasjonen var også bolig for en brannmester og seks faste mannskaper. Av det faste mannskapet skulle alltid tre være på stasjonen og klar til utrykning. Til å varsle brann ble det anskaffet en kanon fra Den ble først plassert ved brannstasjonen. Seinere ble den flyttet opp i parken og deretter ved trappene opp til Fjellstua. Siste gang den var i bruk var i forbindelse med bybrannen i I tillegg til brannstasjonen på Lihaugen var det to såkalte sprøytehus som ble opprettet rundt Sprøytehus nr. 1 lå først ved Latinskolen før det ble flyttet inn til Hellegata. Her ble byens første sprøytevogn plassert. Sprøytehus nr. 2 lå på Lihaugen, like ved brannstasjonen, og her ble den andre sprøytevogna plassert i Begge disse sprøytehusa samt brannstasjonen gikk tapt under bybrannen i I 1898 ble det innført ny brannordning, noe som medførte at brannvesenet ble kraftig omorganisert og modernisert. Brannhestene gjorde nå sitt inntog slik at mannskapa slapp å trekke brannvognene gjennom byens gater med handemakt. Brannstasjonen ble da overtatt av kommunen og kraftig utvidet. Det ble nå også laget staller til brannhestene og verksteder. Over: rørlegger Erik Solems hus på Lihaugen som ble tatt i bruk som byens første brannstasjon i Til høyre: brannstasjonen på Lihaugen etter påbygginga i Bildet er tatt fra St. Olavs plass. Under: Brannkanona ved trappene til Fjellstua. Nederst: Brannstasjonen ved Aspøy gamle skole. Etter bybrannen stod brannvesenet omtrent på bar bakke. Brannstasjonen på Lihaugen og begge sprøytehusa brant opp og det oppstod et akutt behov for å skaffe husrom. Ei brakke ble derfor oppført øst for Nørvøy skole og det ble innredet en midlertidig brannstasjon i Aspøy gamle skole i Kirkegata. Mannskapene tok i bruk ett av klasseromma, mens brannhestene ble plassert i en stall som ble laget til under gymnastikksalen. Her ble det også innredet redskapsrom og verksted. Seinere ble det tatt i bruk ei egen brakke ved gymnastikksalen. Denne stasjonen var i bruk helt frem til den nye brannstasjonen i Storgata 16, ble tatt i bruk i Foto: J.O.Flatmark

4 Brannstasjonene i Ålesund I 1907 var den nye brannstasjonen på Lihaugen klar til å tas i bruk. Mannskapene fikk nå helt andre og moderne lokaler å boltre seg i. Stasjonen inneholdt: vognhall, stall, vaktrom, oppholdsrom, sovesal, verksteder, kontorer og tre familieleiligheter for brannfolk. Nytt og moderne utstyr var anskaffet, deriblant et alarmsystem for brannvarsling. Det såkalte "Jacobsen-systemet". Det var et meget driftssikkert system og det varslet også automatisk alle frimannskapene og brannsjefen. Rundt om i byens gater ble det etter hvert oppsatt 26 signalkasser, og det var 92 signalklokker hjemme hos mannskapene. Det var dessuten mulig å se øyeblikkelig fra hvilken signalkasse alarmen kom. I 1908 ble Aspøy bistasjon tatt i bruk. Den holdt til i Kirkegata 35, og ble senere utvidet med: vognhall, stall, vaktrom, verksted og seks familieleiligheter for brannfolk. I åra etter bybrannen ble brannberedskapen kraftig styrket og i 1914 var man oppe på det nivået som man ønsket, både med materiell og mannskap. Dette medførte også at det ble gitt avslag i byens brannkontingent på hele 30%. Styrken ved hovedbrannstasjonen bestod da av: 1 brannmester og 15 mann. Aspøy bistasjon: 1 underbrannmester og 5 mann. Sjødampsprøyta: 2 maskinister og 20 oppringningsmannskaper. Kommunen hadde 7 hester, hvorav 2 alltid stod til disposisjon for brannvesenet. Utstyr: 1 håndsprøyte, slangevogner, 1 stigevogn, 1 seilvogn, 1 kommandovogn, 3 håndvogner, 1 mekanisk heisestige, 3 hakestiger, 1 røykhjelp, 16 brannseil, 1042 m slange og 20 strålerør. Rundt om i byen var det oppsatt 107 hydranter og 23 signalkasser for varsling av brann. I 1927 ble den første brannbilen til byen innkjøpt, og elleve år seinere, i 1938, fikk brannhestene sin endelige avløsning. Brannvesenet tok da i bruk en ny Ford pumpebil og en Volvo stigebil. Som følge av dette ble også brannstasjonen i Kirkegata 35 nedlagt. Under krigen, , ble Bildet øverst viser mannskapene utenfor den nye brannstasjonen i Storgata 16, i Bildet i midten er tatt utenfor Aspøy bibrannstasjon i Kirkegata 35, i Bildet nederst viser bilparken i Fra v: FWD pumpebil fra 1927, Ford pumpebil og Volvo stigebil fra 1938.

5 Brannstasjonenene i Ålesund Utover på 70 tallet ble det helt klart at brannstasjonen på Lihaugen var i så dårlig forfatning at noe måtte gjøres. Tidligere forsøk på å få bygget ny brannstasjon hadde ikke ført frem, men stasjonen hadde nå for lengst uttjent sin rolle. Forholda var ytterst vanskelige for mannskapene som hadde sitt arbeide og døgnvakt her. Særlig var forholdene for innkvartering dårlige, de tilfredsstilte på ingen måte de bygningsmessige og sanitære minstekrav som ble stilt til slike rom. Ålesund brannkorpsforening engasjerte seg sterkt i arbeidet for ny stasjon, og med støtte fra brannstyret ble det i 1974 oppnevnt en plan og byggekomite på fem medlemmer som skulle utrede saken nærmere. Eter at de aktuelle alternativer var vurdert, ble det enighet om valg av tomt for den nye stasjonen høsten Saken ble så meget raskt fremmet gjennom formannskap og bystyre og 6. november 1975 vedtok bystyret at ny stasjon skulle bygges på ei tomt på Volsdalsberga. Tre år seinere, etter ei byggetid på 15 måneder, var stasjonen klar til innflytting i oktober Kostnadene, inkludert inventar, var på 8,1 millioner kroner. Arkitekt var Otto Domaas, ved Byarkitektkontoret. Etter som åra har gått, og oppgavene og utstyrsmengden til brannvesenet har økt, har det vist seg at dagens brannstasjon er blitt for liten og utdatert. Adkomstmulighetene og parkeringsmulighetene er for dårlig, kontorfasilitetene er ikke gode og altfor små, det tekniske anlegget er utslitt og lite effektivt, for få garasjeplasser. Boligdelen for mannskapene tilfredsstiller heller ikke lovpålagte krav. Paner for en ny brannstasjon er lagt, men på det nåværende tidspunkt er det usikkert når dette arbeidet kan starte. I utredningsarbeidet som er utført er det lagt til rette for en ny stasjon på Volsdalsberga, Bildet øverst er tatt i garasjen i 1975 og viser hvor trangt det etter hvert var blitt i Storgata. Bildet i midten er tatt på Volsdalsberga i 1977 og bygginga av ny stasjon er startet. Bildet nederst er tatt foran den nye stasjonen på Volsdalsberga dagen før innflyttinga, 25. oktober 1978.

6 Brannstasjonene i Ålesund I 1966 ble den nye brannstasjonen i Spjelkavik ble tatt i bruk, samtidig som brannberedskapen i hele Borgund ble omorganisert. Frem til nå hadde brannstasjonen vært en garasje som ble leid hos Spilkevigs SnøreNot- & Garnfabrik. Planene om ny brannstasjon hadde versert frem og tilbake i kommunestyret i flere år, før man endelig klarte å bli enig og fikk realisert planene. Arkitekt for stasjonen var Oddvar Skjerve. Brannstasjonen hadde en prislapp på godt og vel kroner. I selve stasjonshallen var det plass til fem brannbiler. Stasjonen inneholdt videre slangetårn og slangetørkerom, dusjer og toalett, et undervisningsrom, lokaler for feieren samt en leilighet som var tenkt til fastlønnet brannmester. I de første åra var det ikke fast kasernert mannskap ved stasjonen, men etter en tid ble det en person på vakt døgnet rundt. Resten av mannskapet bestod av oppmøtemannskap. I 1978 ble den faste vaktstyrken øket til tre mann og seinere til fire mann. Ordningen med oppmøtemannskap ble deretter avviklet. Brannstasjonen har i de siste åra gjennomgått betydelig modernisering og oppgradering og fremstår i dag i god stand. I løpet av siste året er det også støpt nytt gulv i garasjen og satt inn nye kjøreporter. I Skarbøvika ble det anlagt brannstasjon i Det var et skur på ca. 20 kvdm som inneholdt en sprøytevogn og diverse materiell. Stasjonen ble betjent av ca. 20 oppmøtemannskaper som bodde i Skarbøvika, og som ble varslet ved hjelp av ei sirene. Etter at Steinvågsbroa kom i 1953 ble stasjonen flyttet til nedsiden av vegen. At broa kom gjorde også sitt til at mannskaper fra hovedbrannstasjonen tok over beredskapen i Skarbøvika, men først på 70 tallet ble reservekorpset helt nedlagt. Brannstasjonen på Vik på Ellingsøy ble nedlagt etter at Ellingsøytunellen ble tatt i bruk i Reservekorpset ble også da nedlagt. Brannstasjonen er i dag overtatt av Bildet øverst er ved Spilkevigs i Spjelkavika i 1955, og viser brannbilene foran garasjen som var i bruk som brannstasjon frem til Bildet i midten av brannstasjonen i Spjelkavik er tatt for noen år siden. Bildet nederst er av brannstasjonen på Vik på Ellingsøy etter at den ble nedlagt og overtatt av andre.

7 Branner og andre aksjoner i løpet av året Lørdag 9. januar Lørdag morgen oppstod det brann i ei leilighet i K. Wilhelmsgate 60. Brannen som oppstod på kjøkkenet ble raskt slukket. Ei kvinne som oppholdt seg i leiligheta ble kjørt til legesjekk. Mandag 17. mai En enebolig i Spjelkavik ble totalskadd etter en brann som startet om ettermiddagen 17. mai. Ingen mennesker kom til skade i brannen, men en familie på seks personer ble husløse. Det var en politipatrulje i bydelen som klokka meldte fra om at de observerte kraftig røykutvikling fra Tirsdag 27. juli To personer omkom og en person ble alvorlig skadet i ei trafikkulykke tirsdag morgen ved Reiakvam, i Brusdalen. Det oppstod brann i en av bilene. Søndag 7. februar Om lag liter diesel lekket ut fra en tank på anlegget til Liaaen. Lekkasjen skyldes brudd i et gammel rør. Det meste av oljen rant ned i steinfyllingen på land. Brannvesenet la ut lenser rundt steinfyllingene inne i småbåthavna. Søndag 13. juni En personbil som stod i fergekøa på Magerholm ble totalskadet av brann søndag ettermiddag. Personene som satt i bilen kom seg velberget ut. Mandag 27. september Like etter kl. 15 mandag ettermiddag ble det meldt om brann i Brogata 11. Det oppstod en del røykutvikling som følge av brannen, men brannmannskapene fikk flammene raskt under kontroll. Ingen personer kom til skade og brannen ble begrenset Onsdag 21. april Et bolighus ble totalskadet i en brann på Emblem. Brannen ble varslet i 18- tida. En mann i 40-årene befant seg i huset da det begynte å brenne, men han klarte å ta seg ut på egenhånd. Det var ikke fare for at brannen skulle spre seg til omkringliggende hus. Fredag 9. juli Det brøt ut brann i en eldre bygård i Storgata i Ålesund fredag formiddag. 12 personer ble evakuert ut av bygningen, men ingen ble skadet. Brannen som startet i en leilighet i tredje etasje, ble varslet ved tida. Brannvesenet fikk kontroll over flammene i løpet av kort tid. Brannen spredte seg likevel oppover til Mandag 8. november To menn ble kjørt til sjukehuset for kontroll etter en brann i et bolighus på Lerstad mandag ettermiddag. De to fikk i seg en del røyk under forsøk på å slokke brannen som startet på kjøkkenet. Foruten store skader på kjøkkenet fikk huset en del røykskader. Foto: J.O.Flatmark

8 Brannposten Før i tia. NYHETSAVIS FOR ÅLESUND B RANNVESEN KF O G MØRE OG ROMSD AL 110- SENTRAL KF Sjømannsvn. 1b 6008 Ålesund Tlf: Fax: Redaksjon: Geir Thorsen Jan Olav Flatmark Nyhetstips kan sendes til: Besøk oss på internett. Lørdag 25. januar 1986 ble historiens første bybrannløp arrangert i Ålesund. Løpet ble arrangert av Aksla IL og det ble konkurrert på forskjellige nivå i klasser og lengde og det ble gitt premie for de beste kostymer. Løpet var dessuten det første løpet i Norges Friidrettsforbunds vinterløp for eliten det året. I mosjonsklassen stilte brannvesenet med eget lag, noe vi gjorde i flere år, før interessen for arrangementet avtok og det hele stoppet opp. Fra venstre ser vi: Atle Nytun, Bjørn Bakkhaug, Kjetil Iversen, Atle Haraldsvik, Godtfried Giske, Jan Listhaug, Bjørn Rekdal og Svein Dalen. Foto: J.O.Flatmark Ledige stillinger I nær fremtid vil det bli foretatt utlysning av følgende stillinger; en 100 % stilling i administrasjonen, en 80 % stilling i administrasjonen, en underbrannmester, to brannformenn, en branningeniør/branninspektør og en leder miljøberedskap. Nytt om ansettelser Geir Egil Haug er fra 1. desember ansatt i en spesialfunksjon som Tungbil -koordinator. Fra samme dato er Sindre Egeness ansatt som Koordinator røykdykkerverksted. HMS / Prosedyresamling AMU/SAMU satte en arbeidsgruppe for gjennomgang og kvalitetssikring av våre HMS prosedyrer og viktigst av alt gjøre disse tilgjengelig for daglig bruk. Arbeidsgruppa har samlet sammen de HMS prosedyrer som foreligger og satt disse i et system. Det blir også en mal for hvordan nye prosedyrer skal utarbeides og se ut. Arbeidet vil bli presentert for AMU/SAMU etter nyttår. Deretter legges det tilgjengelig elektronisk og i papirversjon ved begge Juleavslutning for pensjonistene Mandag 6. desember var det juleavslutning for våre pensjonerte brannmenn. 13 av 19 møtte opp til en sosial samling på hovedbrannstasjonen. Brannsjefen redegjorde litt om året som snart er over og hvilke planer som er på gang i det nye året. I løpet av året er det avholdt fem sammenkomster og turer, bla. til Tafjord og kraftmuseet, til O.A. Julebord Brannkorpsforeningen arrangerte julebord for alle ansatte i 110- sentralen og i brannvesenet, lørdag 20. november. Arrangementet fant sted på Rollon-huset i Larsgården. Tilbakemeldingene viser at dette var et flott arrangement, med godt oppmøte, at ting gikk sømmelig for seg, og at det var god stemning. Et positivt Juleavslutning Fredag 17. desember k blir den tradisjonelle juleavslutning avholdt på hovedstasjonen. Vel møtt. Særavtalen for branntjenesten Etter planen skulle en ny særavtale for branntjenesten tre i kraft fra 1.januar Det er nå brudd i forhandlingene mellom Kommunenes Sentralforbund og fagforeningene. Det er usikkert når ny særavtale kommer på plass. Feierutdanning Agnete Topp og Mona Breivik har i løpet av året gjennomført trinn 2 av feierutdanningen ved Norges Brannskole i Tjeldsund.

RITS opplæringen i gang

RITS opplæringen i gang Nyhetsavis for Ålesund brannvesen KF og Møre og Romsdal 110-sentral KF Årgang 18 Nr. 1, Mars 2010 RITS opplæringen i gang I mai 2009 ble Ålesund brannvesen innlemmet i den såkalte RITSordningen i Norge.

Detaljer

1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn / generelt om prosjektet... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Organisering og gjennomføring av prosjektet... 4 1.

1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn / generelt om prosjektet... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Organisering og gjennomføring av prosjektet... 4 1. 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn / generelt om prosjektet... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Organisering og gjennomføring av prosjektet... 4 1.4 Revisjonsrutiner... 5 1.5 Grunnlag for ROS-arbeidet... 5 1.6 Kilder...

Detaljer

ELVERUM BRANNVESEN 1907-2007

ELVERUM BRANNVESEN 1907-2007 ELVERUM BRANNVESEN 1907-2007 1907-2007 1 Innhold Forhistorien 3 Profesjonelt brannvesen 3 Elverum Leirs Brannkorpsforening 4 Brannstasjonene 4 Elverum Beredskapssenter 5 Redskap, biler og utstyr 6 110

Detaljer

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2008 Forord av styreleder Svein L. Alfheim Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) ble etablert 1. januar 2002. Eierandelene fordeler seg med Drammen 47,9 %,

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF. Årsmelding 2014

MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF. Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 Innledning Møre og Romsdal 110-sentral KF er ett kommunalt foretak lokalisert i Ålesund. 2014 var det ellevte driftsåret for sentralen siden etableringen som KF. Styret i foretaket er valgt

Detaljer

Årsberetning NRBR IKS 2012

Årsberetning NRBR IKS 2012 Årsberetning NRBR IKS 212 2 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 212 Innhold 2 Innhold 4 Nøkkeltall og året som gikk 6 Organisasjon 8 Et fremadrettet jubileumsår 1 Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014

ÅRSBERETNING FOR 2014 Side 2 Interkommunalt selskap opprettet 1. mars 1 Foretaksnummer: 997104552 Administrasjon og besøksadresse: Fjæraveien, 7130 Brekstad Eiere: Ansatte pr 31.12.4 i FBRT Ørland kommune 30 % Bjugn kommune

Detaljer

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011 Forord Selskapet dekker et geografisk område som omfatter 7 kommuner i midtre og nedre Buskerud; Drammen, Lier, Sande, Svelvik, Nedre og

Detaljer

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 2 Årgang 16 Desember 2009. www.lardal.kommune.no

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 2 Årgang 16 Desember 2009. www.lardal.kommune.no Huldra Informasjonsavis for Lardal kommune Nr 2 Årgang 16 Desember 2009 www.lardal.kommune.no Ordføreren har ordet Valget er over og resultatet ble at den rød/grønne regjeringen fikk flertall. Det sikrer

Detaljer

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 6. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011

ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 NORDRE FOLLO BRANNVESEN IKS 2 Kort presentasjon av Nordre Follo brannvesen IKS Nordre Follo brannvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Enebakk, Ski

Detaljer

Hett sommermøte. Årets fellesreise til Island

Hett sommermøte. Årets fellesreise til Island MEDLEMSINFORMASJON FRA OSLO FILATELISTKLUBB NR. 3/2013 Hett sommermøte Årets sommeravslutning fant ikke sted i ekstremt høy sommer temperatur som overskriften kan antyde. Den spiller mer på møtets faglige

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD... 3 STYRET... 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 6 ORGANISERING... 8 ØKONOMI... 9 ETIKK... 10 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE

Detaljer

Møte torsdag den 4. mars 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 4. mars 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 4. mars Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver 2017 Møte torsdag den 4. mars 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 52): 1. Innstilling fra justiskomiteen

Detaljer

Bergen brannvesen Årsmelding 2007

Bergen brannvesen Årsmelding 2007 Bergen brannvesen Årsmelding 2007 Årsmelding 2007 INNHOLD Brannsjefens kommentarer 2 Dette er Bergen brannvesen 4 Ny hovedbrannstasjon - foto 6 Brannforebyggende avdeling 10 Beredskapsavdelingen 14 Alarmsentral

Detaljer

Denne var i bruk som byens brannstasjon frem til 1986, da brannvesenet ble flyttet til en ny og moderne brannstasjon i Torridalsveien 39.

Denne var i bruk som byens brannstasjon frem til 1986, da brannvesenet ble flyttet til en ny og moderne brannstasjon i Torridalsveien 39. I 1862 ble det i Christiansand, som den andre byen i Norge, opprettet et fast brannkorps med heltidsansatte brannfolk. Den første tiden hadde korpset opphold i ulike midlertidige lokaler rundt byens torg.

Detaljer

Byvandring med byråden

Byvandring med byråden Organ for Sydnes & Nøstet Velforening, mars 2004 Ansvarlige for dette nummer: Tormod Carlsen og Jan Hanchen Michelsen. Synpunkter, tips eller forslag sendes carlsen@kasus.net/jan@dragefjellet.no. Tlf.TC:

Detaljer

BRANNSJEFENS VIRKSOMHETSRAPPORT 2014 Asker og Bærum brannvesen IKS Revidert etter styremøte 15.04.2015

BRANNSJEFENS VIRKSOMHETSRAPPORT 2014 Asker og Bærum brannvesen IKS Revidert etter styremøte 15.04.2015 BRANNSJEFENS VIRKSOMHETSRAPPORT 2014 Asker og Bærum brannvesen IKS Revidert etter styremøte 15.04.2015 Visjon: Asker og Bærum skal være trygge kommuner å leve i der ingen skal skades eller omkomme i brann!

Detaljer

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS ÅRSMELDING 2010 Årsmelding 2010 Forord Selskapet dekker et geografisk område som omfatter 7 kommuner i midtre og nedre Buskerud, samt nordre Vestfold; Drammen, Lier, Sande,

Detaljer

Eldreprosjektet 2008-12 22.08.2012. Side 1 av 16

Eldreprosjektet 2008-12 22.08.2012. Side 1 av 16 Eldreprosjektet 2008-12 22.08.2012 Ståle Fjellberg Prosjektleder Dag Botnen prosjektmedlem Side 1 av 16 INNHALD INNHOLDSFORTEGNELSE 2 A FORORD 3 B SAMMENDRAG /KONKLUSJON 4 1 INNLEDNING 5 2 SITUASJONEN

Detaljer

Verdal Brannvesen, fra 1922 til i dag

Verdal Brannvesen, fra 1922 til i dag 1 Verdal Brannvesen, fra 1922 til i dag Av Erling Bergh I første del av Verdal brannvesens historie ble det gjort rede for utviklingen fram til 1922. En nyorganisering av Verdalsøra brannkommune hadde

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 - ROGALAND BRANN OG REDNING IKS

ÅRSBERETNING 2014 - ROGALAND BRANN OG REDNING IKS ÅRSBERETNING 2014 - ROGALAND BRANN OG REDNING IKS - Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD 4 STYRET 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2014 6 ØKONOMI 8 ORGANISERING 9 FINNØY 10 BRANNÅRET 2014 12 SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS

ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS INNHOLD 2 BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD 4 STYRET 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2012 6 ORGANISERING 7 ØKONOMI 8 ETIKK 9 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE RESSURS 10

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune

Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 4. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

FDNY 2015. Undervisning tilpasset barn og ungdom. Studietur NBLF RUU Marita Eik og Randi Hetle

FDNY 2015. Undervisning tilpasset barn og ungdom. Studietur NBLF RUU Marita Eik og Randi Hetle FDNY 2015 Undervisning tilpasset barn og ungdom Studietur NBLF RUU Marita Eik og Randi Hetle 25.08.2015 Sammendrag Branninspektør Randi Hetle og prosjektrådgiver Marita Eik fra Rogaland brann og redning

Detaljer

Drammensregionens brannvesen IKS

Drammensregionens brannvesen IKS Drammensregionens brannvesen IKS Årsrapport 2006 Forord av styreleder Svein L. Alfheim Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) ble etablert 01.01.2002. Selskapet er et eget rettssubjekt og var fra starten

Detaljer

Årsberetning NRBR IKS 2013

Årsberetning NRBR IKS 2013 Årsberetning NRBR IKS 2013 2 Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Årsberetning 2013 Innhold Nøkkeltall og året som gikk s. 4 Året 2013 s. 6 Organisasjon s. 8 Helse, miljø og sikkerhet s. 10 Administrasjonsavdelingen

Detaljer

HaldenMagasinet. Gimle skole til topps! Brannvesenet 100 år. Allsidig voksenopplæring. Fremtidens halden

HaldenMagasinet. Gimle skole til topps! Brannvesenet 100 år. Allsidig voksenopplæring. Fremtidens halden HaldenMagasinet Et informasjonsblad fra Halden kommune desember 2010 Gimle skole til topps! Brannvesenet 100 år Fremtidens halden Allsidig voksenopplæring 2 HaldenMagasinet Budsjettmessig balansekunst

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2013

ÅRSBERETNING FOR 2013 Side 2 Interkommunalt selskap opprettet 1. mars 2011 Foretaksnummer: 997104552 Administrasjon og besøksadresse: Fjæraveien, 7130 Brekstad Eiere: Ansatte pr 31.12.2013 i FBRT Ørland kommune 30 % Bjugn kommune

Detaljer