Prosjektering av havne- og farledstiltak Troms & Finnmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektering av havne- og farledstiltak Troms & Finnmark"

Transkript

1 Prosjektering av havne- og farledstiltak Troms & Finnmark Kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg Arnt Edmund Ofstad, Senioringeniør Plan- og Kystforvaltning

2 Investeringstiltak i Troms og Finnmark Forslag til NTP

3 Investeringstiltak i Troms og Finnmark Forslag til NTP

4 Investeringstiltak i Troms og Finnmark Rekkefølge for tiltakene bestemmes av: Foreliggende NTP Kystverkets handlingsplan Utbygging sin hovedleveranseplan Utfordringer og framdrift i prosjekteringen Politiske føringer Investeringstiltak også omtalt som post-30-tiltak.

5 Investeringstiltak i Troms og Finnmark Initiering av investeringstiltak Farledstiltak Forslag fra kystverket, brukere eller kommune Fiskerihavnetiltak Forslag fra kommunene - Havnekrav Initiering av vedlikeholdstiltak Farleder Melding til kystverket løpende Fiskerihavner Melding om moloskader eller behov for vedlikeholdsmudring til kystverket løpende Fyr- og merker Varsle til

6 Investeringstiltak i Troms og Finnmark Faser i prosessen Forslag / Havnekrav Regionen Forstudie Forprosjekt Senter for Utbygging Kabelvåg Hovedprosjekt Gjennomføring Tiltaket tas i bruk

7 Investeringstiltak i Troms og Finnmark Faser i prosessen Forslag / Havnekrav Regionen Forstudie Forprosjekt Senter for Utbygging Kabelvåg Hovedprosjekt Gjennomføring Tiltaket tas i bruk

8 Investeringstiltak i Troms og Finnmark Havnekravet Er grunnlaget for hele tiltaksprosessen Må være nedfelt i havneplanene eller kommunens planer med havna. Kommunalt vedtak må foreligge. Må beskrives og begrunnes godt, helst etter tilsendt mal. Havnekrav kan fremmes og endres av kommunene fortløpende. Oppdater! Aktiv fiskerihavn

9 Investeringstiltak i Troms og Finnmark Faser i prosessen Forslag / Havnekrav Regionen Forstudie Forprosjekt Senter for Utbygging Kabelvåg Hovedprosjekt Gjennomføring Avslutning

10 Forstudiets mål er å: Investeringstiltak i Troms og Finnmark Forstudie Vurdere realismen i kravet Beskrive alternative gjennomføringsmuligheter Avgrense og definere oppgaven Gi første kostnadsanslag Være regionalt beslutningsgrunnlag for videreføring Gi eventuell tiltaksbeskrivelse til NTP

11 Investeringstiltak i Troms og Finnmark Faser i prosessen Forslag / Havnekrav Regionen Forstudie Forprosjekt Senter for Utbygging Kabelvåg Hovedprosjekt Gjennomføring Avslutning

12 Investeringstiltak i Troms og Finnmark Forprosjektets mål er å: Forprosjektet Bygge videre på forstudiet Gi full forståelse for tiltakets formål Beskrive behov, utforming og forhold på stedet Være grunnlag for videre planlegging- og prosjektering Gi et bedre kostnadsanslag Være regionalt beslutningsgrunnlag for videreføring Gi eventuell tiltaksbeskrivelse til NTP og handlingsprogram

13 Viktige elementer: Investeringstiltak i Troms og Finnmark Forprosjektet God dialog og samhandling med kravstiller, dvs kommunen ved firskerihavnetiltak Tilstrekkelig reguleringsplan Gode undersøkelser og kartlegginger Grundige beskrivelser av dagens situasjon i og framtidige planer med havna Tilstrekkelig reguleringsplan God dialog med sektormyndigheter

14 Investeringstiltak i Troms og Finnmark Forprosjektet Tidskritiske elementer: Tilstrekkelig reguleringsplan

15 Fiskerihavnetiltak Finnmark Utdyping Akerkaia, Foma og Neptun i Båtsfjord

16 Fiskerihavnetiltak Finnmark Ny molo Hamnneset i Mehamn Gamvik kommune

17 Tidskritiske elementer: Investeringstiltak i Troms og Finnmark Forprosjektet Tilstrekkelig reguleringsplan Framskaffe deponi Sjødeponi Strandkantdeponi Landdeponi

18 Farledstiltak Finnmark Utdyping innseiling til Polarbase Hammerfest kommune Deponialternativ I Utdypingsområde Dybde -17,3 m, Bredde 900 m, Totalt ca m 3 pfm

19 Tidskritiske elementer: Investeringstiltak i Troms og Finnmark Forprosjektet Tilstrekkelig reguleringsplan Framskaffe deponi Sjødeponi Strandkantdeponi Landdeponi Tilstrekkelig reguleringsplan!

20 Tidskritiske elementer: Investeringstiltak i Troms og Finnmark Forprosjektet Tilstrekkelig reguleringsplan Framskaffe deponi Sjødeponi Strandkantdeponi Landdeponi Tilstrekkelig reguleringsplan! Framskaffe massetak for molobygging

21 Tidskritiske elementer: Investeringstiltak i Troms og Finnmark Forprosjektet Tilstrekkelig reguleringsplan Framskaffe deponi Sjødeponi Strandkantdeponi Landdeponi Tilstrekkelig reguleringsplan! Framskaffe massetak for molobygging Tilstrekkelig reguleringsplan!!

22 Fiskerihavnetiltak Finnmark Ny molo Hamnneset i Mehamn Gamvik kommune

23 Tidskritiske elementer: Investeringstiltak i Troms og Finnmark Forprosjektet Tilstrekkelig reguleringsplan Framskaffe deponi Sjødeponi Strandkantdeponi Landdeponi Tilstrekkelig reguleringsplan! Framskaffe massetak for molobygging Tilstrekkelig reguleringsplan!! Regulering av tiltak, deponi og massetak er kravstillers oppgave. Unntak er farleder

24 Investeringstiltak i Troms og Finnmark Forprosjektet Ønsket og nødvendig medvirkning i prosessen: Referansegruppe Forslag til gjennomføring, deponi og massetak Fornuftig gjenbruk av masser Reguleringsplaner Beskrivelse av dagens situasjon og framtidige planer

25 Investeringstiltak i Troms og Finnmark Forprosjektet Kritiske avhengigheter: For å gjøre undersøkelser må vi planlegge og samtidig vite mye om tiltak og deponier For å planlegge må vi ha gjort undersøkelser Viktig grunnlagsmateriale: Dybdekartlegging Kartverket Sjø

26 Fiskerihavnetiltak Finnmark Ny molo Gamvik Gamvik kommune

27 Fiskerihavnetiltak Finnmark Ny molo Gamvik Gamvik kommune

28 Investeringstiltak i Troms og Finnmark Undersøkelser: Geotekniske undersøkelser Sedimentundersøkelser Forprosjektet

29 Fiskerihavnetiltak Troms Utdyping Sommarøy havn Tromsø kommune

30 Investeringstiltak i Troms og Finnmark Undersøkelser: Geotekniske undersøkelser Sedimentundersøkelser Marin kartlegging Trafikkgrunnlag Forprosjektet

31 Fiskerihavnetiltak Troms Utdyping Sommarøy havn Tromsø kommune

32 Fiskerihavnetiltak Finnmark Utdyping Sommarøy Tromsø kommune

33 Investeringstiltak i Troms og Finnmark Undersøkelser: Geotekniske undersøkelser Sedimentundersøkelser Marin kartlegging Trafikkgrunnlag Strømmålinger Turbiditetsmålinger Arkeologiske undersøkelser Miner, kabler, sjøledninger Dybdekartlegging Forprosjektet

34 Investeringstiltak i Troms og Finnmark Beregninger og analyser: Bølgeanalyser Forprosjektet

35 Fiskerihavnetiltak Finnmark Ny molo Svartnes Vardø kommune

36 Fiskerihavnetiltak Finnmark Ny molo Svartnes Vardø kommune

37 Investeringstiltak i Troms og Finnmark Forprosjektet Beregninger og analyser: Bølgeanalyser Modellforsøk / analyse og dimensjonering av moloer Design og dimensjonering farleder Masseberegninger Kostnadsberegninger Samfunnsøkonomiske analyser Risikoanalyse

38 Farledstiltak Finnmark Utdyping innseiling til Leirpollen Tana kommune Utdypingsområder Deponialternativ I Utskipingskai

39 Farledstiltak Finnmark Utdyping innseiling til Leirpollen Tana kommune

40 Farledstiltak Finnmark Utdyping innseiling til Leirpollen Tana kommune Bakgrunn for tiltaket: Sikre innseilingsforholdene inn til Sibelcos kvartsittbrudd i Leirpollen Resultat av tiltaket: Økt sikkerhet mot grunnstøting med påfølgende miljøforurensing, gjennom økt dybde (-9,3 m LAT) og økt bredde (150 m) og ny merking. Utfordringer: Nasjonal laksefjord Naturreservat Mulig nasjonalt verneområde NFFF-status for utdypingsområdet Særpreget deltaområde Tana er ei grenseelv og berømt lakseelv Egen forskrift for Tanamunningen naturreservat Isforholdene er vanskelige Sandvandring uforutsigbar Sjøsamisk område

41 Investeringstiltak i Troms og Finnmark Forprosjektet Avslutning av forprosjektet: Kvalitetssikring av innholdet, kontroll mot kravstiller Beslutning om videreføring eller avslutning Oversikt over videre undersøkelser / analyser / prosjektering Overlevering av forprosjektet til Senter for utbygging Informasjon

42 Investeringstiltak i Troms og Finnmark Faser i prosessen Forslag / Havnekrav Regionen Forstudie Forprosjekt Senter for Utbygging Kabelvåg Hovedprosjekt Gjennomføring Tiltaket tas i bruk

43 Takk for oppmerksomheten

Havnekrav og NTP-arbeid Troms & Finnmark

Havnekrav og NTP-arbeid Troms & Finnmark Havnekrav og NTP-arbeid Troms & Finnmark Kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg 30.10.2013 Arnt Edmund Ofstad, Senioringeniør Plan- og Kystforvaltning Rekkefølge for tiltakene bestemmes av: Foreliggende

Detaljer

Kystverkets Handlingsprogram Kyst- og havnekonferansen 2013 Avdelingssjef Arve Andersen

Kystverkets Handlingsprogram Kyst- og havnekonferansen 2013 Avdelingssjef Arve Andersen Kystverkets Handlingsprogram 2014 2023 Kyst- og havnekonferansen 2013 Avdelingssjef Arve Andersen Evaluering av Kystverkets HP 2010 2019 Kystverkets innspill til NTP 2014 202 Meld. St. 26, (2012-2013)

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2 etg., Bygg- og anleggsavdelingen Dato: 08.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Nytt møtetidspunkt: kl. 09:00 Eventuelt forfall må

Detaljer

Planlegging og prioritering av farleds- og fiskerihavnetiltak

Planlegging og prioritering av farleds- og fiskerihavnetiltak Planlegging og prioritering av farleds- og fiskerihavnetiltak Rita Svendsbøe, senioringeniør Haugesund, 29.11.2016 MÅL OG ANSVAR Kystverkets mål er knyttet til fremkommelighet, transportsikkerhet og miljø.

Detaljer

Fremtidens utviklingsbehov i fiskerihavnene

Fremtidens utviklingsbehov i fiskerihavnene Fremtidens utviklingsbehov i fiskerihavnene Arve Andersen Sjefingeniør Hasvik 7. mars 2017 Torsvåg fiskerihavn 1920 Fiskekjøperen i 1920 Torsvåg Statlige Fiskerihavn 2017 Hovedrammer Kystverket

Detaljer

Kystverkets ansvar for fiskerihavnene

Kystverkets ansvar for fiskerihavnene Kystverkets ansvar for fiskerihavnene - Hvilket ansvar overføres fra 2020? Jan Morten Hansen, regiondirektør Narvik, 11.4.2018 Kystverket En nasjonal etat for sjøsikkerhet, kystforvaltning og beredskap

Detaljer

Kystverkets ansvar for fiskerihavnene

Kystverkets ansvar for fiskerihavnene Kystverkets ansvar for fiskerihavnene - Historisk og frem mot 2020 Kirsti L. Slotsvik, kystdirektør Jan Morten Hansen, regiondirektør Oslo, 9.11.2018 Kystverket En nasjonal etat for sjøsikkerhet, kystforvaltning

Detaljer

FISKERIHAVNENE - KYSTENS RIKSVEI NR. 1

FISKERIHAVNENE - KYSTENS RIKSVEI NR. 1 Foto: FISKERIHAVNENE - KYSTENS RIKSVEI NR. 1 Daglig leder Bente O. Husby VEST-FINNMARK REGIONRÅD Et samarbeidsorgan for 8 kommuner i Vest-Finnmark; Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp

Detaljer

Innseiling Sandnessjøen - overlevering av forprosjekt presentasjon.pdf

Innseiling Sandnessjøen - overlevering av forprosjekt presentasjon.pdf Fra: Bjørkli, Bengt Arild Sendt: 8. mars 2017 12:52 Til: Stensvik, Frøydis Rørtveit;Wangsvik, Fridtjof Johan;Fransson, Martin (Olof);Thom, Per Helge;Bjørkli, Bengt Arild Emne: Møtereferat overleveringsmøte

Detaljer

NTP Betydning for utbygging av fiskerihavner og farleder. Per Jan Osdal Assisterende kystdirektør

NTP Betydning for utbygging av fiskerihavner og farleder. Per Jan Osdal Assisterende kystdirektør NTP 2014-2023 Betydning for utbygging av fiskerihavner og farleder Per Jan Osdal Assisterende kystdirektør Kystverket Kystverket er en statlig etat under Fiskeri- og kystdepartementet Kystverket er en

Detaljer

NORDLAND. PLANFORUM Utbygging av Andenes havn Møte 27. mai 2015

NORDLAND. PLANFORUM Utbygging av Andenes havn Møte 27. mai 2015 NORDLAND PLANFORUM Utbygging av Andenes havn Møte 27. mai 2015 Kystverket Nordland: Senioringeniør Atle Rønning Andenes havn Kystverkets Nordlands oppgave: Fremme prosjekter for prioritering Utarbeide

Detaljer

Finnmarks prosjekter i NTP (29) Remi Strand Hovedutvalgsleder

Finnmarks prosjekter i NTP (29) Remi Strand Hovedutvalgsleder Finnmarks prosjekter i NTP 2018-21(29) Remi Strand Hovedutvalgsleder 31.8.2015 1 Lars E Utfordringer i NTP prosessen Modellen for samfunnsøkonomiske beregninger ivaretar ikke «verdien» av regional utvikling,

Detaljer

UTFORDRINGER OG MULIGHETER I FISKERIHAVNENE - VED EN OVERFØRING AV ANSVARET TIL DE NYE REGIONENE

UTFORDRINGER OG MULIGHETER I FISKERIHAVNENE - VED EN OVERFØRING AV ANSVARET TIL DE NYE REGIONENE Foto: Yrjali/Roxrud/Velihavn.no/Andøy VELKOMMEN TIL SEMINARET UTFORDRINGER OG MULIGHETER I FISKERIHAVNENE - VED EN OVERFØRING AV ANSVARET TIL DE NYE REGIONENE Oslo Plaza, 9. Januar 2018 BAKGRUNNEN FOR

Detaljer

Kvalitetsplan hovedprosjekt Farledstiltak Innseiling Ålesund Flatholmen

Kvalitetsplan hovedprosjekt Farledstiltak Innseiling Ålesund Flatholmen Kvalitetsplan hovedprosjekt Farledstiltak Innseiling Ålesund Flatholmen Ålesund kommune Møre og Romsdal fylke Kvalitetsplan hovedprosjekt Innseiling Ålesund - Flatholmen 1 Innhold 1 Beskrivelse av bakgrunnen

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: P12 Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Frans Eriksen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: P12 Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Frans Eriksen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: P12 Arkivsaksnr: 2015/489-18 Saksbehandler: Frans Eriksen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 19/2017 16.03.2017 Kommunens behandling av utbedring av

Detaljer

Vurdering av planlagt tiltak i farleden til Leirpollen gjennom Tanamunningen naturreservat - Tana kommune - Finnmark fylke

Vurdering av planlagt tiltak i farleden til Leirpollen gjennom Tanamunningen naturreservat - Tana kommune - Finnmark fylke Troms og Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Statens hus 9815 VADSØ Deres ref.: 2014/1576 Vår ref.: 2012/963-26 Arkiv nr.: Saksbehandler: Arnt Edmund Ofstad Dato: 22.02.2017 Vurdering av planlagt tiltak i

Detaljer

FORPROSJEKT. Innseiling Ålesund, Flatholmen Utdyping Ålesund Kommune Møre og Romsdal

FORPROSJEKT. Innseiling Ålesund, Flatholmen Utdyping Ålesund Kommune Møre og Romsdal FORPROSJEKT Innseiling Ålesund, Flatholmen Utdyping Ålesund Kommune Møre og Romsdal April 2014 Innhold 1 PROSJEKTIDENTIFIKASJON, SAMMENDRAG... 3 2 PLAN- OG INFLUENSOMRÅDE... 4 2.1 OMFANG OG BEGRENSNINGER...

Detaljer

Merknader og innsigelse - Kommunedelplan for Sommarøy Hillesøy og Brensholmen - Tromsø kommune - Troms fylke

Merknader og innsigelse - Kommunedelplan for Sommarøy Hillesøy og Brensholmen - Tromsø kommune - Troms fylke TROMS OG FINNMARK Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ Deres ref.: Vår ref.: 2014/2417-5 Arkiv nr.: 413.2 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 10.05.2016 Merknader og innsigelse - Kommunedelplan for Sommarøy

Detaljer

Saksbehandler: Robert Moan Arkiv: P12 Arkivsaksnr.: 12/251 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/12 Kommunestyret

Saksbehandler: Robert Moan Arkiv: P12 Arkivsaksnr.: 12/251 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/12 Kommunestyret MUDRING I INDRE HAVN - POLITISKE AVKLARINGER Saksbehandler: Robert Moan Arkiv: P12 Arkivsaksnr.: 12/251 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/12 Kommunestyret 22.03.2012 Vedtak: Etablering av liggehavn for fiskeflåten

Detaljer

Kystverkets rolle og oppgaver i gjennomføringen av vanndirektivet. Rakel Hagen Olsen Kystverket Troms og Finnmark

Kystverkets rolle og oppgaver i gjennomføringen av vanndirektivet. Rakel Hagen Olsen Kystverket Troms og Finnmark Kystverkets rolle og oppgaver i gjennomføringen av vanndirektivet Rakel Hagen Olsen Kystverket Troms og Finnmark Kystverkets rolle generelt Opprettholde forsvarlig beredskap mot akutt forurensning Foto:

Detaljer

Ny storregion utfordringer og muligheter. Fylkesordfører Ragnhild Vassvik

Ny storregion utfordringer og muligheter. Fylkesordfører Ragnhild Vassvik Ny storregion utfordringer og muligheter Fylkesordfører Ragnhild Vassvik Nasjonalt ansvar Det er et nasjonalt ansvar å tilrettelegge for en regionreform som ivaretar fiskerinæringa og kystsamfunnene Rammebetingelsene

Detaljer

Planprogram for innseilingen Borg, del II

Planprogram for innseilingen Borg, del II Planprogram for innseilingen Borg, del II Utbedring av farleden til Borg havn Vidgrunnen Flyndregrunnen Snuplass for fartøy i Fuglevikbukta Deponiområde for masser ved Møkkalasset Deponiområde for masser

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.09.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 65/14 13/174 HAVNEKRAV VEDLIKEHOLDSMUDRING VEIDNES

Detaljer

Vedrørende Regional transportplan for Finnmark

Vedrørende Regional transportplan for Finnmark Troms og Finnmark Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 VADSØ Deres ref.: Vår ref.: 2016/5828-2 Arkiv nr.: Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 02.01.2017 Vedrørende Regional transportplan 2018-2027 for Finnmark

Detaljer

BUDSJETT 2018 ÅRSPLAN

BUDSJETT 2018 ÅRSPLAN Foto: Tore Fauske/Kystverket BUDSJETT 2018 ÅRSPLAN Kap. 1360 Kystverket Post 30 Nyanlegg og større vedlikehold Post 34 Kompensasjon til infrastrukturtiltak Post 60 Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Detaljer

BUDSJETT 2017 ÅRSPLAN

BUDSJETT 2017 ÅRSPLAN BUDSJETT 2017 ÅRSPLAN Kap. 1360 Kystverket Foto: Kystverket/Leonard Nilsen & Sønner AS. Post 30 Nyanlegg og større vedlikehold Post 34 Kompensasjon til infrastrukturtiltak Post 60 Tilskudd til kommunale

Detaljer

Tilsvar ny molo i Mehamn - driftsmessige konsekvenser for Hurtigruten - Gamvik kommune

Tilsvar ny molo i Mehamn - driftsmessige konsekvenser for Hurtigruten - Gamvik kommune Troms og Finnmark HURTIGRUTEN AS Postboks 6144 Langnes 9291 TROMSØ Deres ref.: Vår ref.: 2012/78-15 Arkiv nr.: Saksbehandler: Arnt Edmund Ofstad Dato: 16.04.2018 Tilsvar ny molo i Mehamn - driftsmessige

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Tromsø kommune Postboks 6900 9299 Tromsø Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Prosjektinformasjon Sted

Detaljer

Uttalelse fra Kystverket - Høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel - Nordkapp kommune - Finnmark fylke

Uttalelse fra Kystverket - Høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel - Nordkapp kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG Deres ref.: 2013/1143 Vår ref.: 2014/5140-5 Arkiv nr.: 413.2 Saksbehandler: Jan Morten Hansen Dato: 18.02.2016 Uttalelse fra Kystverket

Detaljer

NOTAT Sak: Søknad om tillatelse til mudring og dumping i Innseiling Grenland, Fylkesmannen i Telemark Saksnr. 2015/ Dato:

NOTAT Sak: Søknad om tillatelse til mudring og dumping i Innseiling Grenland, Fylkesmannen i Telemark Saksnr. 2015/ Dato: Behandling Uttalelse Orientering Godkjenning Retur Frist Vedlegg 1 NORDLAND NOTAT Sak: Søknad om tillatelse til mudring og dumping i Innseiling Grenland, Saksnr. 2015/3401-8 Dato: 13.06.2016 Til: x Kopi

Detaljer

Gryllefjord havn/molo

Gryllefjord havn/molo Gryllefjord havn/molo Ett eksempel på godt samarbeid Fred Ove Flakstad Ordfører i kommune Hvor i Norge er vi? - Troms Fylke - Senja - kommune - Gryllefjord Historikk og status - Lokalt har man arbeidet

Detaljer

Regelverk for næringsfondet

Regelverk for næringsfondet Regelverk for næringsfondet Regelverk- og utviklingsfond i Loppa kommune Vedtatt i kommunestyret PS 66/15 18.12.15 1. Formål. 1.A. Vedtektene skal bidra til at ideer og prosjekter iverksettes og fører

Detaljer

Søknad om tillatelse til mudring og dumping i Vannavalen Karlsøy kommune i Troms

Søknad om tillatelse til mudring og dumping i Vannavalen Karlsøy kommune i Troms NORDLAND Fylkesmannen i Troms Deres ref Vår ref 2015/784 Arkiv nr Saksbehandler Magnus Rørvik Dato 05.01.2016 Søknad om tillatelse til mudring og dumping i Vannavalen Karlsøy kommune i Troms Kystverket

Detaljer

Miljøopprydding Bodø indre havn-videreføring av prosjektet

Miljøopprydding Bodø indre havn-videreføring av prosjektet Byteknikk Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.04.2015 18292/2015 2012/364 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 22.04.2015 Bystyret 07.05.2015 Miljøopprydding Bodø indre havn-videreføring

Detaljer

Planlegging av tiltaksområder i regionen Brukersamling 2018

Planlegging av tiltaksområder i regionen Brukersamling 2018 Planlegging av tiltaksområder i regionen Brukersamling 2018 Martin Tveit og Rita Svendsbøe Haugesund, 07.11.2018 Farled sjøens vegnett viser vegsystemet til sjøs Farledsstrukturen er et nasjonalt geografisk

Detaljer

Uttalelse fra Kystverket Troms og Finnmark - Regional planstrategi for Finnmark Finnmark fylke

Uttalelse fra Kystverket Troms og Finnmark - Regional planstrategi for Finnmark Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 VADSØ Att: Stian Sørensen Deres ref.: Vår ref.: 2015/1843-6 Arkiv nr.: 413.1 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 08.02.2016 Uttalelse fra Kystverket

Detaljer

St.meld. nr. 16 ( ) Nasjonal transportplan

St.meld. nr. 16 ( ) Nasjonal transportplan St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 Spørsmål 86. Spesifikasjon av prosjekter Hvilke prosjekter innenfor planrammen er ikke enkeltvis spesifisert i hver periode 2010-2013 og 2013-2019?

Detaljer

KVALITATIV RISIKOANALYSE ANDENES FISKERIHAVN

KVALITATIV RISIKOANALYSE ANDENES FISKERIHAVN KYSTVERKET KVALITATIV RISIKOANALYSE ANDENES FISKERIHAVN HOVEDRAPPORT ST-10994-2 www.safetec.no www.safetec-group.com www.abs-group.com Type dokument: Rapport tittel: Kvalitativ risikoanalyse Andenes fiskerihavn

Detaljer

Kystverkets innspill til kunnskapsgrunnlaget - Regional planstrategi Troms fylke

Kystverkets innspill til kunnskapsgrunnlaget - Regional planstrategi Troms fylke TROMS OG FINNMARK Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 TROMSØ Att: Synnøve Lode Deres ref.: 15/3397-3 Vår ref.: 2011/4523-12 Arkiv nr.: 413.1 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 12.10.2015 Kystverkets innspill

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 15.01.2015

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom1, Tana rådhus Dato: 11.05.2018 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Søknad om tillatelse til mudring og dumping i Kamøyvær, Nordkapp kommune i Finmark

Søknad om tillatelse til mudring og dumping i Kamøyvær, Nordkapp kommune i Finmark NORDLAND Fylkesmannen i Troms Deres ref Vår ref 2015/784 Arkiv nr Saksbehandler Magnus Rørvik Dato 02.12.2016 Søknad om tillatelse til mudring og dumping i Kamøyvær, Nordkapp kommune i Finmark Kystverket

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Tromsø kommune Postboks 6900 9299 Tromsø Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Sted : Oldervik Postnummer:

Detaljer

Ren Harstad havn - Miljøoppryddings- og utdypingsprosjekt

Ren Harstad havn - Miljøoppryddings- og utdypingsprosjekt Ren Harstad havn - Miljøoppryddings- og utdypingsprosjekt Bakgrunnen for Harstad-oppryddingen I Miljøsituasjonen Den første kostholdsrådundersøkelsen med prøvetaking av biota ble rapportert i 1998 Mattilsynet

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak VARDØ KOMMUNE Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Sted : Vardø havn Postnummer: 9950 Poststed: Vardø Kommune:

Detaljer

Uttalelse fra Kystverket - Planstrategi - Torsken kommune - Troms fylke

Uttalelse fra Kystverket - Planstrategi - Torsken kommune - Troms fylke Troms og Finnmark Torsken kommune 9380 GRYLLEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 2012/4203-4 Arkiv nr.: Saksbehandler: Marte Olsen Hennes Dato: 30.11.2016 Uttalelse fra Kystverket - Planstrategi - Torsken kommune

Detaljer

Uttalelse vedrørende planprogram - Kystplan Tromsøregionen - Troms fylke

Uttalelse vedrørende planprogram - Kystplan Tromsøregionen - Troms fylke Troms og Finnmark Norconsult AS Postboks 1199 5811 BERGEN Att: Aslaug Aalen Deres ref: Vår ref: 2011/5515-5 Arkiv nr: 413.2 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 05.03.2014 Uttalelse vedrørende planprogram -

Detaljer

Vedrørende kommunal planstrategi Porsanger kommune - Finnmark fylke

Vedrørende kommunal planstrategi Porsanger kommune - Finnmark fylke Troms og Finnmark Porsanger kommune Rådhuset 9712 LAKSELV Deres ref.: Vår ref.: 2012/1449-6 Arkiv nr.: Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 02.11.2016 Vedrørende kommunal planstrategi 2016-2019 - Porsanger kommune

Detaljer

Farledsnormalen. Kyst- og havnekonferansen Jan Olsen, seniorrådgiver Plan- og kystforvaltningsavdelingen

Farledsnormalen. Kyst- og havnekonferansen Jan Olsen, seniorrådgiver Plan- og kystforvaltningsavdelingen Farledsnormalen Kyst- og havnekonferansen 2013 Jan Olsen, seniorrådgiver Plan- og kystforvaltningsavdelingen Farledsnormalen En teknisk beskrivelse av farled Gir anbefaling om utforming av leden herunder

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /18 Kommunestyret /18. Arkivsak ID 18/82 Saksbehandler Jochen Caesar

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /18 Kommunestyret /18. Arkivsak ID 18/82 Saksbehandler Jochen Caesar Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 11.06.2018 033/18 Kommunestyret 19.06.2018 049/18 Arkivsak ID 18/82 Saksbehandler Jochen Caesar Områderegulering Ballstad havn - Fastsetting av planprogram

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2016 Rev. A SENTER FOR UTBYGGING

TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2016 Rev. A SENTER FOR UTBYGGING TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2016 Rev. A SENTER FOR UTBYGGING Innhold 1. Bevilgede midler til UTB-nettverket post 30, 34 og 60 pr 30. 08.16... 1 2. Rapport ift budsjett på... 2 3. Sammenligning mellom årsplan

Detaljer

Høringsnotat: Meld. St. 33 Nasjonal transportplan

Høringsnotat: Meld. St. 33 Nasjonal transportplan Transport- og kommunikasjonskomiteen Oslo, 23.4.2017 Høringsnotat: Meld. St. 33 Nasjonal transportplan 2018-2029 Norge har forpliktet seg til å redusere utslipp av klimagasser. Skal Norge oppfylle forpliktelser

Detaljer

Ny korrigert søknad - Vedlikeholdsmudring - Sørlandsvågen - Værøy kommune - Nordland fylke

Ny korrigert søknad - Vedlikeholdsmudring - Sørlandsvågen - Værøy kommune - Nordland fylke Nordland Fylkesmannen i Nordland Statens hus, Moloveien 10 8002 BODØ Deres ref: 2013/3253 Vår ref: 2013/1405-5 Arkiv nr: Saksbehandler: Ole Marius Rostad Jensen Dato: 30.05.2013 Ny korrigert søknad - Vedlikeholdsmudring

Detaljer

Vardø havnestyre behandlet saken på havnestyremøte den og fattet følgende høringsuttalelse på vegne av Vardø kommune:

Vardø havnestyre behandlet saken på havnestyremøte den og fattet følgende høringsuttalelse på vegne av Vardø kommune: SAMFERDSELDEPARTEMENTET HAVNEAVD. VARDØ KOMMUNE. - HØRINGSUTTALELSE TIL NTP. Vardø havnestyre behandlet saken på havnestyremøte den 15.04.2016 og fattet følgende høringsuttalelse på vegne av Vardø kommune:

Detaljer

1. Generell informasjon:

1. Generell informasjon: 1 SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I SJØ OG VASSDRAG, ELLER UTFYLLING OVER FORURENSEDE SEDIMENTER I SJØ Skjemaet skal benyttes ved søknad om tillatelse til mudring og dumping i sjø og vassdrag i henhold

Detaljer

YTRE MILJØPLAN. Båtsfjord fiskerihavn Båtsfjord kommune Finnmark fylke. Utgave Dato Utarbeidet av Kontrollert av. Godkjent av. Frøydis R.

YTRE MILJØPLAN. Båtsfjord fiskerihavn Båtsfjord kommune Finnmark fylke. Utgave Dato Utarbeidet av Kontrollert av. Godkjent av. Frøydis R. YTRE MILJØPLAN Båtsfjord fiskerihavn Båtsfjord kommune Finnmark fylke BYGGHERRE: ENTPREPRENØR: Utgave Dato Utarbeidet av Kontrollert av Håkon 1 Asbjørn Dehlin Arctander Godkjent av Frøydis R. Stensvik

Detaljer

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av planid 1300 innseiling Bodø havn.

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av planid 1300 innseiling Bodø havn. Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 26.03.2013 11888/2013 2012/8166 L12 Byplankontoret Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av planid 1300

Detaljer

SØKNAD OM TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN TIL MUDRING, DEPONERING OG TILDEKKING AV FORURENSET SJØBUNN TILTAK I HAMMERFEST HAVN OG FORSØL

SØKNAD OM TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN TIL MUDRING, DEPONERING OG TILDEKKING AV FORURENSET SJØBUNN TILTAK I HAMMERFEST HAVN OG FORSØL SØKNAD OM TILLATELSE ETTER FORURENSNINGSLOVEN TIL MUDRING, DEPONERING OG TILDEKKING AV FORURENSET SJØBUNN TILTAK I HAMMERFEST HAVN OG FORSØL OPPDRAG Detaljprosjektering Hammerfest ren havn DOKUMENTKODE

Detaljer

Vedrørende planstrategi Storfjord kommune - Troms fylke

Vedrørende planstrategi Storfjord kommune - Troms fylke Troms og Finnmark Storfjord kommune Hatteng 9046 OTEREN Deres ref.: Vår ref.: 2012/1024-6 Arkiv nr.: Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 16.01.2017 Vedrørende planstrategi 2016-2019 - Storfjord kommune - Troms

Detaljer

Innseiling Borg havn oversendelse av søknad om tillatelse til mudring, sprengning og deponering

Innseiling Borg havn oversendelse av søknad om tillatelse til mudring, sprengning og deponering Nordland Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Deres ref.: 2013/2348 Vår ref.: 2012/4415-23 Arkiv nr.: Saksbehandler: Eivind Edvardsen Dato: 22.06.2018 Innseiling Borg havn oversendelse

Detaljer

Gjerdsvika Fiskerihavn Utdyping Gjerdsvika, Sande kommune, Møre og Romsdal Midt-Norge, 2014

Gjerdsvika Fiskerihavn Utdyping Gjerdsvika, Sande kommune, Møre og Romsdal Midt-Norge, 2014 Gjerdsvika Fiskerihavn Utdyping Gjerdsvika, Sande kommune, Møre og Romsdal Midt-Norge, 2014 Revidert okt 2015. Innhold 1 PROSJEKTIDENTIFIKASJON, SAMMENDRAG... 3 2 Plan- og influensområde... 4 2.1 Omfang

Detaljer

Farledstiltak i Grenland

Farledstiltak i Grenland Farledstiltak i Grenland Møte med Larvik, Bamble og Porsgrunn kommune - 6.5.14 Jill Hammari Sveen, Norconsult jill.hammari.sveen@norconsult.com, tlf. 916 41 253 Bakgrunn Tiltak i Grenland er prioritert

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Navn på søknadskommunen Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Sted : Postnummer: 9118 Poststed: Kommune:

Detaljer

Havne- og farvannsloven - en praktisk gjennomgang av søknadsbehandlingen. Jan Olsen seniorrådgiver Kystverket Troms og Finnmark

Havne- og farvannsloven - en praktisk gjennomgang av søknadsbehandlingen. Jan Olsen seniorrådgiver Kystverket Troms og Finnmark Havne- og farvannsloven - en praktisk gjennomgang av søknadsbehandlingen Jan Olsen seniorrådgiver Kystverket Troms og Finnmark Følgende tiltak kan ikke iverksettes uten tillatelse fra Kystverket,

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - MUDRING OG DUMPING I SJØ OG VASSDRAG - UTFYLLING OVER FORURENSEDE SEDIMENTER I SJØ

SØKNADSSKJEMA - MUDRING OG DUMPING I SJØ OG VASSDRAG - UTFYLLING OVER FORURENSEDE SEDIMENTER I SJØ FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat SØKNADSSKJEMA - MUDRING OG DUMPING I SJØ OG VASSDRAG - UTFYLLING OVER FORURENSEDE SEDIMENTER I SJØ Skjemaet skal benyttes

Detaljer

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad om tillatelse til mudring, sprengning, tildekking og dumping - Harstad fiskerihavn - Harstad kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad om tillatelse til mudring, sprengning, tildekking og dumping - Harstad fiskerihavn - Harstad kommune - Troms fylke Troms og Finnmark Kystverkets utbyggingsavdeling Postboks 1502 6025 Ålesund Deres ref: Vår ref: 2011/5304-9 Arkiv nr: Saksbehandler: Jan Morten Hansen Dato: 26.10.2011 Tillatelse etter HFL 28 - Søknad

Detaljer

Presentasjon av Kystverket

Presentasjon av Kystverket Presentasjon av Kystverket - Mål, oppgaver og grunnlag Jan Morten Hansen, regiondirektør Kystverket En nasjonal etat for sjøsikkerhet, kystforvaltning og beredskap mot akutt forurensning. Et rådgivende

Detaljer

BODØ KOMMUNE REGULERINGSPLAN INNSEGLING BODØ HAVN. Planbeskrivelse

BODØ KOMMUNE REGULERINGSPLAN INNSEGLING BODØ HAVN. Planbeskrivelse BODØ KOMMUNE REGULERINGSPLAN INNSEGLING BODØ HAVN Planbeskrivelse Revidert 11.02.2013. 1 Sammendrag For å gi tilfredsstillende farledsgeometri og dybde, er det forutsatt å utdype leden på to mindre områder

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak VARDØ KOMMUNE Ordfører " A% v ARDØ Tusenårksteclel p Finnmark Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Sted

Detaljer

Prosjektering av tiltak for Renere havn i Trondheim

Prosjektering av tiltak for Renere havn i Trondheim Prosjektering av tiltak for Renere havn i Trondheim Norsk vannforening og Miljøringen Onsdag 12. november 2014 Mari Moseid Prosjektleder NGI Prosjektfaser 2000 Sedimentundersøkelser 2002-2008 Pilotprosjekt,

Detaljer

Hvor representerer forurenset sjøbunn et problem som påkaller handling?

Hvor representerer forurenset sjøbunn et problem som påkaller handling? Norsk Vannforening Hvor representerer forurenset sjøbunn et problem som påkaller handling? Myndighetenes arbeid med forurenset sjøbunn Bakgrunn for arbeidet: St. meld nr. 12 (2001-2002) Rent og rikt hav

Detaljer

Presentasjon Entreprenørsamling. v/ Frøydis Rørtveit Stensvik, 24. april 2013

Presentasjon Entreprenørsamling. v/ Frøydis Rørtveit Stensvik, 24. april 2013 Presentasjon Entreprenørsamling v/ Frøydis Rørtveit Stensvik, 24. april 2013 Velkommen til Kabelvåg! Agenda Velkommen ved Fridtjof Wangsvik Regiondirektør Innledning ved Frøydis Gjennomgang av konkurransegrunnlagets

Detaljer

Endringer av regelverket for næringsfondet.

Endringer av regelverket for næringsfondet. LOPPA KOMMUNE S entraladministrasj onen Saksframlegg Dato: Arkiwef: 29.05.2015 20151266-01 Terje Haugen terj e.k.haugen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvals 341t5 57/15 661t5 Hovedutvalg for teknisk, plan og

Detaljer

Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning. Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011

Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning. Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011 Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011 Alle er opptatt av vann: Drikkevann Fiske og friluftsliv Badevann

Detaljer

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Havner i nord Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Oppdragsbeskrivelse Fiskeri og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å koordinere et samarbeid

Detaljer

Kirkenes sykehus. Reisemuligheter til og fra

Kirkenes sykehus. Reisemuligheter til og fra Reisemuligheter til og fra Kirkenes sykehus Alta Kirkenes... 2 Berlevåg Kirkenes... 2 Båtsfjord Kirkenes... 2 Gamvik (Mehamn) Kirkenes... 2 Hasvik Kirkenes... 3 Havøysund Kirkenes... 3 Karasjok Kirkenes...

Detaljer

Valg av prinsippløsning - lagring av masser fra Skarvbergtunellen

Valg av prinsippløsning - lagring av masser fra Skarvbergtunellen Arkiv: L10 Arkivsaksnr: 2017/2082-5 Saksbehandler: Johan Borgenvik Saksframlegg Saknummer Utvalg Formannskapet Møtedato Valg av prinsippløsning - lagring av masser fra Skarvbergtunellen Vedlegg til saken:

Detaljer

Innseiling til Borg havn

Innseiling til Borg havn Innseiling til Borg havn Hvordan bestemme arbeidsomfang? Eivind Edvardsen, prosjektleder Miljøringens temamøte 27. oktober 2015 Innhold Tiltaket - orientering Prøveomfang - hva sier Miljødirektoratets

Detaljer

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Kystverket v/utbygging Serviceboks 2 6025 Ålesund Deres ref 2012/2314-1 Vår ref 2012/2314-3 Arkiv nr Saksbehandler Jan Morten Hansen Dato 08.06.2012 Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter

Detaljer

SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I FINNMARK BREV FRA HAMMERFEST KOMMUNE MED PLANAVKLARING AV PLANLAGTE TILTAK I SJØ

SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I FINNMARK BREV FRA HAMMERFEST KOMMUNE MED PLANAVKLARING AV PLANLAGTE TILTAK I SJØ VEDLEGG E SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I FINNMARK BREV FRA HAMMERFEST KOMMUNE MED PLANAVKLARING AV PLANLAGTE TILTAK I SJØ Plan Multiconsult AS v/johannes Abildsnes, Postboks 2274 9269 TROMSØ Vår ref. Deres

Detaljer

Miljøopprydding Bodø indre havn- videreføring av prosjektet.

Miljøopprydding Bodø indre havn- videreføring av prosjektet. Byteknikk Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.05.2015 34153/2015 2012/364 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/25 Komite for plan, næring og miljø 18.05.2015 15/70 Formannskapet 18.05.2015 Miljøopprydding

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Konseptvalgutredning (KVU) E10 / rv. 85 Evenes - Sortland. Vidar Engmo Strategisjef Region nord

Konseptvalgutredning (KVU) E10 / rv. 85 Evenes - Sortland. Vidar Engmo Strategisjef Region nord Konseptvalgutredning (KVU) E10 / rv. 85 Evenes - Sortland Vidar Engmo Strategisjef Region nord Hva er en konseptvalgutredning? Staten ønsker bedre styring på store prosjekter å styre ressursbruken på planlegging

Detaljer

Deres ref. Vår ref Arkivkode Vår dato 17/44-1 P HAVNEKRAV POST 30 MOLO OG MUDRING I VEIDNESKLUBBEN. Mobil: Mobil:

Deres ref. Vår ref Arkivkode Vår dato 17/44-1 P HAVNEKRAV POST 30 MOLO OG MUDRING I VEIDNESKLUBBEN. Mobil: Mobil: LEBESBY KOMMUNE Kystverket Troms og Finnmark Postboks 1502 6025 ÅLESUND Deres ref. Vår ref Arkivkode Vår dato 17/44-1 P12 13.2.2017 HAVNEKRAV POST 30 MOLO OG MUDRING I VEIDNESKLUBBEN Viser til møter og

Detaljer

1. Generell informasjon:

1. Generell informasjon: 1 SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I SJØ OG VASSDRAG, ELLER UTFYLLING OVER FORURENSEDE SEDIMENTER I SJØ Skjemaet skal benyttes ved søknad om tillatelse til mudring og dumping i sjø og vassdrag i henhold

Detaljer

Møteinnkalling. Smøla kommune. Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF. Utvalg: Møtested: Møte pr. epost Dato:

Møteinnkalling. Smøla kommune. Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF. Utvalg: Møtested: Møte pr. epost Dato: Smøla kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret i Smøla Nærings- og kultursenter KF Møte pr. epost Dato: 01.04.2016 Tidspunkt: Møte avholdes via epost. Roger Osen leder Tove Røsand sekretær Saksliste

Detaljer

ASO 2004-01 Sørøya NV, Hammerfest kommune - Finnmark Mai 2011. Akuttstrategi oljevern (ASO) kyst og strand

ASO 2004-01 Sørøya NV, Hammerfest kommune - Finnmark Mai 2011. Akuttstrategi oljevern (ASO) kyst og strand 2004-01 Sørøya NV, Hammerfest kommune - Finnmark Mai 2011 2004-01-01 Område og posisjon Hva som skal beskyttes Primær tiltaksstrategi Utførelse Egnet innsatsressurs Adkomst Fremskutt Åpent hav nordvest

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Havnestyret Møtedato: 23.03.2017 Møtested: Møterom

Detaljer

Prosjekt REN HAVN: Opprydding og havneutvikling. Tor Harry Bjørn - Hammerfest kommune

Prosjekt REN HAVN: Opprydding og havneutvikling. Tor Harry Bjørn - Hammerfest kommune Prosjekt REN HAVN: Opprydding og havneutvikling Tor Harry Bjørn - Hammerfest kommune Lite tilbakeblikk Hammerfest havn er en av 17 prioriterte områder i nasjonale oppryddingsplaner Kostholdsråd på blåskjell

Detaljer

Innspill til Kystplan Midt- og Sør-Troms II - Deponiområder - Troms fylke

Innspill til Kystplan Midt- og Sør-Troms II - Deponiområder - Troms fylke Troms og Finnmark LENVIK KOMMUNE Postboks 602 9306 FINNSNES v/inger Andreassen Deres ref.: Vår ref.: 2018/1197-5 Arkiv nr.: Saksbehandler: Jannicke Røren Dato: 23.10.2018 Innspill til Kystplan Midt- og

Detaljer

Nye farledstiltak hvordan planlegger Kystverket fremover

Nye farledstiltak hvordan planlegger Kystverket fremover Nye farledstiltak hvordan planlegger Kystverket fremover Rita Svendsbøe Haugesund, 14.11.2017 Strekningsvise tiltak Hittil har vi hovedsakelig planlagt for enkelttiltak, f.eks. «Vestre Storesund flu, Vatlestraumen,

Detaljer

Samferdsel i nord. Jonny Finstad Stortingsrepresentant Transport- og kommunikasjonskomiteen, Nordnorsk sjømattransport 2018

Samferdsel i nord. Jonny Finstad Stortingsrepresentant Transport- og kommunikasjonskomiteen, Nordnorsk sjømattransport 2018 Samferdsel i nord Jonny Finstad Stortingsrepresentant Transport- og kommunikasjonskomiteen, Nordnorsk sjømattransport 2018 Innhold Verdiskaping og godstransport NTP og transportprosjekter i nord historisk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: Tid: kl. kl

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: Tid: kl. kl Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kjøllefjord Kino Møtedato: 04.03.2013 Tid: kl. kl. 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Svein Rune Wian, Svein Slåtsveen,

Detaljer

Utviklingspotensial i Nord Tromsø som utpekt Havn. Erling Bangsund

Utviklingspotensial i Nord Tromsø som utpekt Havn. Erling Bangsund Utviklingspotensial i Nord Tromsø som utpekt Havn Erling Bangsund Kyst og Havnekonferansen Honningsvåg2011 Utviklingspotensialer - Noen betraktninger Maritim infrastruktur for framtiden Tromsø Havn - Nasjonalt

Detaljer

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: Tid: 12:00

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: Tid: 12:00 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 03.04.2017 Tid: 12:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

Detaljregulering. Deponi. Gjesvær

Detaljregulering. Deponi. Gjesvær Detaljregulering Deponi Gjesvær Nordkapp Kommune Innhold Planbeskrivelse... 3 Alternativer... 3 Arealformål... 4 Reguleringsbestemmelser... 4 Bestemmelsenes virkeområde... 4 Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag 19.03.1999 Rev. 30.03.2000 Rev. 03.05.2000 Rev. 03.07.2000 INNHOLDSFORTEGNELSE A. INNLEDNING a. Bakgrunn

Detaljer

Tilskudd til Infrastruktur i fiskerihavner

Tilskudd til Infrastruktur i fiskerihavner Tilskudd til Infrastruktur i fiskerihavner Kap 1360 post 60 Rita Svendsbøe, senioringeniør Haugesund, 29.11.2016 Statsbudsjettet kap. 1360 post 60 Norske kystkommuner kan søke Kystverket om tilskudd til

Detaljer

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet Foma og Neptun i Båtsfjord fiskerihavn i BÅTSFJORD KOMMUNE

Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap post 60 for 2017 til prosjektet Foma og Neptun i Båtsfjord fiskerihavn i BÅTSFJORD KOMMUNE Tilsagn om tilskudd over statsbudsjettet kap. 1360 post 60 for 2017 til prosjektet Foma og Neptun i Båtsfjord fiskerihavn i BÅTSFJORD KOMMUNE Fiskerihavn : Båtsfjord Kommune : Båtsfjord Fylke : Finnmark

Detaljer

GEOTEKNIKK I UPB-PROSESSEN

GEOTEKNIKK I UPB-PROSESSEN Dato: 01.03.2013 Geoteknikk i UPB-prosessen Dokumentasjonskrav i Jernbaneverket (omfatter løsmasser og kartlegging av fjelldybder, men ikke forurenset grunn, miljø og bergkvalitet) Grunnundersøkelser og

Detaljer