2. ARBEID FOR Å BEDRE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. ARBEID FOR Å BEDRE"

Transkript

1 NORSK SKUESPILLERFORBUND ÅRSMELDING 2008

2 INNHOLD 1. GENERELT 3 2. ARBEID FOR Å BEDRE SKUeSPILLERNES ARBEIDSVILKÅR 5 3.FONDSMIDLER 7 4.FORVALTNINGSORGANISASJONER 7 5. UTDANNING 9 6. KULTURPOLITISK ARBEID 9 7. INTERNASJONALT ARBEID ORGANISASJON 14 AKTIVITETSREGNSKAP FOR BALANSE PR NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR REVISJONSBERETNING 23 Fra generalforsamlingen

3 1. GENERELT 2008 har vært et år i digitaliseringens tegn. Både Norsk Rikskringkasting, Nasjonalbiblioteket, Norsk Filminstitutt og museene digitaliserer nå sine samlinger. I stedet for å vurdere dette som en trussel, er det viktig for organisasjonene å se på digitaliseringen som en økt mulighet til å tjene penger. Gjennom NORWACO er det påbegynt en forhandlingsprosess både i forhold til NRK og Nasjonalbiblioteket når det gjelder kompensasjon for «on demand»- utnyttelse av det digitaliserte materialet. Målet er å få til en såkalt avtalelisens på området, noe som vil gi kunstnerorganisasjonene penger for at offentligheten har tilgjengelighet til våre nasjonalskatter. Pengene skal betales ut til kunstnerne individuelt. Politikerne forutsetter at materialet skal være gratis tilgjengelig for publikum var også året da vår forbundsleder ble valgt til president i vår internasjonale paraplyorganisasjon, Fédération Internationale des Acteurs Medlemmene: Norsk Skuespillerforbund hadde pr medlemmer, det vil si en netto tilvekst på 18. Disse har gått bort i 2008: Bjørn Jenseg, Knut Haugmark, Ole-Jørgen Nilsen, Harald Heide- Steen Jr. og Frank Krog. Nye æresmedlemmer: Harald Heide-Steen Jr. og Edith Roger ble utnevnt til æresmedlemmer i Forbundet fikk 62 nye medlemmer i 2008: Amrita Acharya, Renata Aleksejunaite, Knut Gjelle Angell, Nina von Arx, Sara Astar, Hilde Marie Farstad Bergersen, Cathrine Bjørlo, Hilde Hannah Buvik, Mats Eldøen, Ole Æresmedlemmer utnevnt i 2008: Edith Roger og Harald Heide-Steen Jr.. Geir Feste, Jan Øyvind Fjeldal, Ragnhild Gravem, Hartvig Hansen, Erlend Hammer Hanssen, Annicke Gill Haukås, Siri Ingul, Rudi Skotheim Jensen, Jonathan Filip Johansen, Sardar Mohammad Yousuf Khan, Anders Danielsen Lie, Bent Lunde, Tormod Løvold, Helga Meisingset, Lars Mjøen, Gunn Mogseth, Solveig Laland Mohn, Christine L. Mowinckel, Veslemøy Mørkrid, Kjersti Borchgrevink Maagerø, Anne-Lise Tora Berit Nilsen, Samuel Noko, Pål C.B. Obrestad, Erlend Olaisen, Richard Olsen, Sveinung Oppegaard, Nasrullah Qureshi, Henrik Rafaelsen, Hanne Skille Reitan, Are Rødsand, Veronica Salinas, Eva Lotta Sandberg, Guiseppe Savio, Vegard André Skarheim, Talina Hansen Skogseth, Hugo Mikal Skår, Eric del Barco Soleglad, Kyrre Haugen Sydness, Kristine Welde Tranås, Hilde Trætteberg, Minken Tveitan, Camilla Vislie, Bjørn Helge Warud, Camilla Wiik, Ingrid Slettner Windsland, Nelly Winterhalder, Olav Waastad og Stig Zeiner-Gundersen. Pr fordelte medlemmene seg slik: 175 fast ansatte på teatrene 786 frilansere, hvor 158 ansatt på teatrene 23 passive 85 pensjonister 24 elever, 17 i Norge og 7 i utlandet 6 dukkespillere, hvorav 2 fast ansatte 3

4 1.2. Styret: Styret hadde slik sammensetning fram til generalforsamlingen 2008; Forbundsleder: Agnete G. Haaland. Nestleder: Janne Langaas. Styremedlemmer; Yngve Seterås, Toni Usman, Hilde Olausson, Øyvind Brandtzæg, Marika Enstad. Varamedlemmer: Solvei Stoutland, Karstein Solli, Hans Rønningen, Guri Johnson og Stig Krogstad. Observatør fra KhiO: Helga Guren. Etter generalforsamlingen hadde styret slik sammensetning; Forbundsleder: Agnete G. Haaland. Nestleder: Janne Langaas. Styremedlemmer; Yngve Seterås, Toni Usman, Hilde Olausson, Øyvind Brandtzæg, Marika Enstad Varamedlemmer; Glenn André Kaada, Stig Krogstad, Karstein Solli, Guri Johnson, Frank Kjosås. Observatør fra KhiO: Hanne Skille Reitan 1.3. Styrende organ, møtevirksomhet: Generalforsamlingen ble avviklet 25. mai Møtet startet med en debatt om skuespillerrollen, som ble innledet med foredrag av Anne Brit Gran der hun tok for seg utvikling av skuespillerrollen i historisk perspektiv. Ellers var det ingen viktige prinsipielle saker som var meldt inn til generalforsamlingen Styret har avholdt 10 styremøter i 2008, hvorav ett telefonstyremøte. Styret behandlet 58 saker. Forbundsleder Agnete Haaland Nestleder Janne Langaas Styremedlem Yngve Seterås Styremedlem Marika Enstad Styremedlem Hilde Olausson Styremedlem Øyvind Brandtzæg Styremedlem Toni Usman 4

5 1.4. Faglig seminar/fest for medlemmene I august arrangerte NSF seminar/fest for medlemmene. Festen åpnet med utdeling av ærespris til Edith Roger, deretter presenterte Anne-Britt Gran medlemsundersøkelsen som satt fokus på skuespillerrollen. Deretter var det debatt, underholdning og mat. 2. ARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES ARBEIDSVILKÅR 2.1. Norsk teater- og orkesterforening Tarifforhandlingene våren 2008 NSF avholdt en tariffkonferanse i forkant av forhandlingene, der alle kretsene uttalte seg om prioriteringer i lønnsoppgjøret. Jahn-Arne Olsen i Norsk Journalistlag gav administrasjon og tillitsmenn en innføring i hvordan en organisasjon bør gå frem for å planlegge evt. streik. Resultatet av lønnsforhandlingene våren 2008, som var et hovedoppgjør, var at alle skuespillere fikk kr i lønnsopprykk, mens de med ansiennitet fra 0-12 år ble hevet med ett ekstra lønnstrinn. Skuespillere født i l943 og l944 ble hevet ett lønnstrinn. Tillegg for delt dagsverk ble øket til kr En forestilling må vare 6 timer eller mer for at det skal utløse dobbeltgasje. I tillegg ble det protokollert at partene skulle gå gjennom turnébestemmelsene og se på seniorpolitiske tiltak. Arbeidet med å se på turnébestemmelsene ble påbegynt høsten Forhandlingsutvalget besto av Agnete G. Haaland, Kirsti Camerer, advokat Eirik Djønne, samt Bernhard Ramstad, Endre Hellestveit, Stig Ryste Amdam og Trine Wiggen Turnéutvalget Protokollen fra lønnsforhandlingene påla partene å møtes høsten 2008 for å gå gjennom turnébestemmelsene, spesielt med vekt på å finne en løsning for honorering ved gjestespill og samarbeidsproduksjoner. Partene hadde et par møter i løpet av høsten, men har ikke kommet frem til noen konkrete forslag Årlig audition Årlig audition ble avholdt på Nationaltheatret høsten Arrangementet er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Teaterlederforum og Norsk Skuespillerforbund NTO-seminar NTO avviklet sitt årlige fagseminar i Stavanger, der forbundsleder og daglig leder deltok. Tema på seminaret var hvorvidt de offentlig støttede teatre var folkelige nok. Konklusjonen var at folkelighet ikke er en aktuell problemstilling, men at teatrene må ha relevans, være aktuelle og spennende for å nå nye publikumsgrupper. Deltakere på medlemsfesten i Litteraturhuset i august klapper for ukulelerock ved Peder Opstad, Asgeir Hjorthaug, Markus Tønseth og Iver Bjurgren. 5

6 Heddaprisvinnere Foto: Bjørn Moe Representanter fra NSF og Forleggerforeningen med ny lydbokavtale Hedda-prisen 2008 På det ovennenvte seminaret ble det utdelt en rekke Hedda-priser. Skuespillerprisene gikk til Kjersti Sandal og Anders Baasmo Christiansen for beste hovedroller, og Mari Maurstad og Morten Espeland for beste biroller NRK Ulovlig bruk av nakenbilde fra film rettssak Første runde i retten i Mauseth-saken mellom Gøril Mauseth og NRK, prosedert av advokat Eirik Djønne og støttet av NSF, endte med full seier for Mauseth. Saken dreiet seg om erstatning og oppreisning etter krenkende bruk av sitat fra offentliggjort spillefilm i fjernsynsprogram. NRK ble dømt til å betale Mauseth kr i erstatning for økonomisk tap og kr i oppreisning. NRK har anket saken. der daglig leder er medlem, har innledet forhandlinger med NRK om on demand utnyttelse av NRKs digitale arkiv. Forhandlingene fortsetter i Blå fugl Lasse Lindtner mottok i januar radioteatrets Blå Fugl for sin rolletolkning av detektiven Knut Gribb Bransjeråd innen filmsektoren Organisasjonen på filmsektoren har opprettet et bransjeråd som møtes for å diskutere prinsipielle spørsmål som angår hele bransjen. Forbundsleder og Trine Wiggen er våre representanter i utvalget. Saker som er diskutert er nye forskrifter for norsk film, organisering på filmsektoren, etc Avtale om forlengelse av DAB-avtale NSF og Musikernes Fellesorganisasjon vedtok å forlenge en avtale med NRK om sending på DAB. NSF har fått et årlig vederlag på kr pr. år for hvert av de to årene som har gått. Det skal inngås nye forhandlinger for Forhandlinger om arkiv Forhandlingsutvalget i Kulturarvutvalget i NORWACO, 2.4. Lydbokavtale Avtale om innlesning av lydbok mellom NSF og Forleggerforeningen ble underskrevet før sommeren. Avtalen - som er en bransjeavtale, ikke en tariffavtale - har fastsatt et minimumsbeløp på kr pr. innlest time. Innleseren kan, dersom det er ønskelig, velge å motta royalty. 6

7 2.5. Lyd- og Blindeskriftbiblioteket, ansettelsesforhold NSF har flere medlemmer som har innlesning av lydbøker for Lyd- og blindeskriftbiblioteket som hovedbeskjeftigelse. De har fått utbetalt feriepenger, men ellers har ansettelsesformen vært noe uklar - de har for eksempel ingen pensjonsordning. For å rydde opp i dette foreslo arbeidsgiveren før jul at de skulle slutte å betale feriepenger fra nyttår, fordi alle ansatte ble ansett som selvstengig næringsdrivende. NSF er ikke enig i dette, og har tatt kontakt med Lyd- og blindeskriftbiblioteket for å diskutere skuespillernes ansettelsesforhold Egne tiltak for å bedre skuespilleres lønnsog arbeidsvilkår Juridisk bistand Advokat Eirik Djønne har gitt juridisk bistand til flere av våre medlemmer, og har også søkt å løse konflikter ved mekling. Som nevnt var det også Djønne som førte Mauseth-saken for Oslo Tingrett Skatterådgivning for medlemmer Regnskapsfører Hans Petter Nagelstad har gitt råd til flere av våre medlemmer i skattesaker. Medlemmene får en times rådgivning dekket av forbundet Bistand ved opprettelse av eget selskap Advokat Camilla S. Tokvam har gitt medlemmer råd ved opprettelse av eget selskap. Her betaler også forbundet for en times rådgivning Arbeid med å få til en skuespiller- og danserallianse i Norge etter svensk modell For å prøve å overtale departement og politikere til å innføre en norsk versjon av en skuespiller- og danserallianse i Norge bestilte NSF og NoDa en rapport fra Kulturmeglerne som skisserte en modell for en norsk allianse. Den ble presentert for departementet i høst (se nedenfor). 3. FONDSMIDLER 3.1. NSFs solidaritetsfond NSF har støttet teatrene på Cuba med to bevilgninger - det første med bidrag til å sende over en container med teknisk utstyr, samlet inn av Film- og teaterteknisk forening, og for det andre med kr til gjenoppbygging av teatre i Cuba som ble skadet under fjorårets syklon. Solidaritetsfondet har pr en kapital på kr , NSFs støttefond Det har ikke vært søknader til fondet i Fondet skal støtte skuespillere som er kommet i en vanskelig situasjon. Fondet har en kapital på kr. 295,971, NSFs fond for frilansere Fond for frilansere bevilget ca kroner i Flere av disse pengene vil bli utbetalt først i 2009 når prosjektene er realisert. Fondet hadde en kapital på kr ,- pr Vederlagsfondet Vederlagsfondet delte ut i reisestipend til 11 medlemmer i Vederlagsfondet har en kapital på kr ,- pr

8 4. FORVALTNINGSORGANISASJONER 4.1. NORWACO Videresendingssektoren (tidligere kabelsektoren) Trass i utstrakt møtevirksomhet, har det ikke vært mulig å komme frem til et nytt fordelingssystem på videresendingssektoren som kunne godtas av alle. Det ble derfor besluttet å nedsette en ekspertgruppe som har ett år på seg til å foreslå en ordning som alle parter må godta å leve med i minimum tre år. Forslaget skal presenteres før utløpet av Advokat Camilla S. Tokvam har bistått forbundet i møtene i videresendingssektoren. Vederlagsfondet har fått tilført kr ,- Den del av forbundets drift som kommer både medlemmer og ikke medlemmer til gode blir dekket av vederlagsfondet. Som det går fram over er det delt ut reisestipend for kr fra vederlagsfondet. Vederlagsfondets styre har bestått av Sigmund Sæverud (formann), Camilla Tostrup, Yngve Marcussen og Gro Ann Uthaug og Agnete G. Haaland. Vederlagsfondets styre tilbrakte en weekend i den nye leiligheten i Berlin. Styret bisto administrasjonen i innredning av leiligheten Privatkopieringssektoren Nestleder Janne Langaas har sittet som vår representant i utvalget for privatkopiering. NSF fikk utbetalt kr ,- for Omtrent halvparten av dette ble utbetalt i 2007, resten er blitt utbetalt i I tillegg har vi fordelt mill. som ble overført for Mot slutten av året fikk vi overført kr i vederlag for Disse vil bli fordelt i NSF tar 15% i administrasjon. Å finne frem til rettighetshavere er en arbeidskrevende oppgave, og vi har gått til ansettelse av en person i 1/5 stilling for å bistå Inger Karin Zettergren i dette arbeidet. I tillegg er betydelige ekstra kostnader til vår regnskapsfører for føring og utbetaling av beløpene, samt til revisjon og administrasjonskostnader Undervisningssektoren Kringkastingssektoren i NORWACO er nå omdøpt til Sektor for undervisning. Daglig leder er valgt inn i sektoren. NORWACO forhandler bl.a. med Kommunenes Sentralforbund om bruk av NRK program i skolene Kulturarvutvalget Kulturarvutvalget har til oppgave å forhandle med Deichmannske Bibliotek og NRK om en avtalelisens for tilgjengeliggjøring av det digitale arkiv on demand. Daglig leder er valgt inn i utvalget. Det har vært avholdt seminar for utvalgets medlemmer for å sette seg inn i lovgrunnlaget for avtalelisens, og for å få informasjon om forhandlingsprosessen i Danmark, som er avsluttet med en avtale mellom COPYDAN (tilsvarer NORWACO) og DR(Danmarks radio). Utvalget har hatt ett innledende forhandlingsmøte med NRK i 2008, samt at det er utvekslet synspunkt og ønsker mellom partene Filmsektoren Fremtiden til filmsektoren i NORWACO er usikker etter at NSF og Produsentforeningen meldte seg ut. Det har vært et par møter i sektoren, hvor det kom frem at flere organisasjoner så seg tjent med videreføring av avtalen. Produsentforeningen har nå gått med på å opprettholde avtale med de organisasjoner som er interessert NORCODE NORWACO, Kopinor, TONO, GRAMO og BONO har op- 8

9 prettet et solidaritetsfond til støtte for internasjonalt arbeid for å styrke opphavsretten i utviklingsland. FIA fikk støtte til kongressen i Marrakech Styret Forbundsleder sitter både i styret og arbeidsutvalget i NORWACO NORWACO-jubileum NORWACO var 15 år høsten 2008, og feiret begivenheten med stor fest på Månefisken Fond for utøvende kunstnere Fondet delte ut kr i produksjonsstøtte i Hildegunn Eggen vant Gammlengprisen for Fond for Lyd og Bilde Fondet har bevilget kr til teater, performance og fortellerteater i skuespillere Oslo bys kulturstipend Oslo Bys kulturstipend for 2008 ble tildelt Unn Vibeke Hoel, Erik Hivju og Nils Vogt Norsk Kulturråd Støtte til fri scenekunst Norsk Kulturråd bevilget kr til teater/performance for Norsk Kulturråds årskonferanse Norsk Kulturråd avholdt årskonferanse i Dansens hus i November. Årets tema var «Den farlige kunsten» Konklusjonen var at den farligste kunsten i Norge er den som provoserer kunstmiljøet selv ved ikke å være politisk korrekt. Kunstens rolle i land med konflikter og undertrykkelse er en helt annen. Agnete G. Haaland, Kirsti Camerer, Stig Krogstad, Yngve Seterås og Marika Enstad deltok på konferansen Statens stipend og garantiinntekter Det ble utdelt 11 arbeidsstipend, 9 på ett og to på to år. 6 yngre skuespillere fikk arbeidsstipend, mens diversestipend på mellom og gikk til UTDANNING 5.1. Kunsthøgskolen i Oslo Forbundsleder deltok på seminar på KhiO om stipendprogrammet, der hun etterlyste masterprogram for Stipendmottakere Unn Vibeke Hol, Eirik Hivju og Nils Vogt med ordfører Fabian Stang under utdelingen av Oslo bys kulturstipend Det første skuespillerkullet ved Høgskolen i Nord-Trøndelag ble uteksaminerte våren Her er de i sin avgangsforestilling «Det lengste kysset». 9

10 skuespillere og phd-tittel for de som har fullført det kunstneriske doktorgradsprogrammet. Hun har også deltatt på møte med rektor sammen med de andre scenekunstforbundene om krisen ved KhiO. Organisasjonene protesterte kraftig på kutt i det faglige tilbudet ved skolen. I løpet av året ble det bestemt at det skulle opprettes et 4. år for skuespillere. Det vil bli åpent også for søkere som ikke er studenter ved skolen. Dette har vært omstridt, da enkelte har ment at det skal være et rent påbygningsår for studenter ved 3. året på skolen Glasnost for studenter Høgskolen i Østfold arrangerer hver vår en samling for skuespillerstudenter fra de forskjellige utdanningene, inklusive filmskolen. Forbundet gir støtte til prosjektet. var mye å glede seg over. Det mangler likevel en del for at frilans-skuespillere skal få levelige lønns- og arbeidsvilkår Kontakt med departementet Møte i Arbeids- og inkluderings-departementet om fireårsregelen Forbundsleder, nestleder og advokat, sammen med representanter for Norsk teater- og orkesterforening og Musikernes Fellesorganisasjon, hadde i januar møte i Arbeids- og inkluderingsdepartementet om regelen i Arbeidsmiljøloven som sier at ansatte som har vært sammenhengende i midlertidig stilling i 4 år har krav på fast ansettelse. Departementet ga senere organisasjonene tillatelse til å inngå tariffavtale om midlertidige stillinger, som gjør at partene ikke er bundet av fireårsregelen Besøk ved skolene Både forbundsleder og daglig leder har vært på besøk på Kunsthøgskolen i Oslo for å fortelle om forbundet, kontrakter, arbeidsmuligheter og hva som venter studentene når de kommer ut fra skolen. 6. KULTURPOLITISK ARBEID 6.1. Møte med familie- og kulturkomitéen Høring om skolesekken Agnete Haaland, Janne Langaas og Yngve Seterås møtte i Stortinget på høring om skolesekken. De understreket viktigheten av at produksjonspengene må være styrt av kunstneriske, ikke pedagogiske hensyn, og at det er viktig å få frem at kulturrådets knappe 3 millioner må være forbeholdt den frie scenekunsten Statsbudsjettet NSF sendte brev til komitéen med uttalelser om statsbudsjettet. Budsjettet hadde en økning på 10%, så det KKD seminar om scenekunstmeldingen Forbundsleder holdt et innlegg i Kulturdepartementet om scenekunstmeldingen, som ble fulgt opp med et brev. NSF foreslår at vi får flere stipend, at det blir satt av midler til produksjon og formidling, at det blir styrking av utdannelsen for skuespillere, og at det blir iverksatt tiltak for å styrke den Kulturelle Skolesekken. Ideen om opprettelse av en norsk versjon av den svenske teaterog dansealliansen ble også presentert Møte i familie- og kulturdepartementet om teater- og danseallianse Norsk Skuespillerforbund og NoDa hadde møte i Familie- og kulturdepartementet der vi presenterte Kulturmeglernes rapport om oppretting av en skuespiller- og danserallianse i Norge. Ved slutten av møtet annonserte kulturminister Trond Giske at vi ville få kr til å utrede prosjektet. Prosjektet ble utlyst på anbud, og Rambøll Management fikk oppdraget, som skal være 10

11 utført innen mars Løkenutvalget Departementet opprettet i 2007 det såkalte Løkenutvalget, som skulle se på organisering av kulturlivet, og komme med forslag til effektivisering. Utvalget avsluttet sitt arbeid på forsommeren, slik at forslagene kunne innarbeides i scenekunstmeldingen. Janne Langaas har vært utøverrepresentant i utvalget. Hovedforslagene er først og fremst myntet på musikksektoren, som har vært preget av en rekke mindre støtteordninger som er foreslått slått sammen. For scenekunsten er det foreslått en opprydding i postene på statsbudsjettet, samt at det blir en klarere arbeidsdeling mellom departementet og Norsk Kulturråd. Utvalget foreslo også en utfasing av garantiinntektsordningen Stortingsmelding nr. 32 «Bak kulissene» Like før sommeren presenterte departementet St.meld. nr. 32 «Bak kulissene», som gjennomgår situasjonen for scenekunst i Norge, og kommer med forslag til tiltak. Det er en melding som gir en god beskrivelse av dagens scene-norge, og som setter fingeren på en del mangler i det totale scenekunstbildet, bl.a. underfinansiering av frilanssektoren. Men en melding er avhengig av at den blir fulgt opp med konkrete tiltak. Av disse var det ikke så mange, bortsett fra etableringen av et Dramatikkens hus (en videreføring av Det Åpne Teater), og en styrking av teatertilbudet i Østfold, Buskerud og region Innlandet (Hedmark og Oppland). NSF leverte flere innspill til meldingen, deriblant oppretting av en teaterallianse og generell bedring av frilansernes kår Lederutdanning for kvinner i kulturlivet Departementet ga i 2008 penger til lederutvikling for kvinner i kulturlivet. Utdannelsen ble utlyst med 17 plasser, og det kom inn over 100 søkere. Seks av deltakerne kommer fra teatersektoren. Undervisningen, som er basert på 10 helgesamlinger over ett år, og startet høsten Levekårsundersøkelse Levekårsundersøkelsen gjennomført av Telemarksforskning i Bø var klar før sommeren. Dessverre var undersøkelsen lite nyansert i forhold til skuespillere som yrkesgruppe. Vi kom ut på toppen av lønnsstatistikken, men har samtidig hatt den dårligste lønnsutviklingen siden den siste undersøkelse i l993. Begrunnelsen er at det har vært en sterk økning i antall frilans skuespillere i denne perioden, som har gjort at for yrkesgruppen som helhet har lønnsutviklingen vært dårlig. Det kommer heller ikke frem at det er stor forskjell i lønnsnivå mellom skuespillere som har ansettelse ved teatre og de som er frilansere Høringsuttalelser NSF skrev høringsnotat til Kulturmomsutvalget, det vi sterkt frarådet mva på kulturarrangement. Vi leverte også høringsuttalelse om undersøkelse av kunstnernes inntekts- og arbeidsforhold, der vi påpekte at undersøkelsen gir et lite nyansert bilde av skuespillernes arbeids- og inntektsforhold Kontakt med pressen Forbundsleder har tett samarbeid med pressen, og har deltatt i en rekke offentlige debatter omkring mange tema i løpet av året. Størst mediepress var det under Mauseth-saken, der det var daglige oppslag i pressen. 11

12 6.5. Møte med partiorganisasjonene Nestleder Janne Langaas hadde møte med Arbeiderpartiets storingsgruppe for å fremme forbundets saker for gruppa Diverse representasjon Yngve Seterås og Toni Usman var til stede for NSF på kulturbyråd Torgeir Ødegaards møte med representanter for kulturlivet i Oslo. De snakket om forholdene for frilans skuespillere i Oslo, ikke minst mangel på øvingsog spillelokaler. Toni Usman var tilstede på et åpent møte om utdanning innen scenekunst arrangert av Kulturforum, der statsråd Tora Åsland var tilstede. Skuespillerne ga uttrykk for sterk skepsis til at det skjæres ned på undervisningen Samarbeidende institusjoner/organisasjoner NSF er medlem/støttemedlem og/eller har representasjon i følgende organisasjoner/institusjoner; Norsk ASSITEJ UNIMA-Norge, Forening for figurteater Repr. styret Camilla Tostrup Fond for Utøvende Kunstnere Repr. i styret : Toni Usman Fond for Lyd og Bilde Repr.sceneutvalget/Rune Temte Repr. filmutvalget/jørgen Langhelle Norsk Arbeidsrettslig Forening Medlemskap Norsk Forening for Opphavsrett Forbundsleder medlem i styret Teatermuseet Innlemmet i Hovedstadsmuseet Det Åpne Teater Repr. i styret/hanne Lindbæk Norske Dansekunstnere Samarbeidsorganisasjon NOKU Norsk Kulturforum Norsk Filmutvikling Danse- og teatersentrum Musikernes Fellesorganisasjon Samarbeidsavtale Norske Film- og TV-produsenters Forening Forhandlinger Bransjeorganisasjonene på filmområdet. Samrådingsmøter, Agnete G. Haaland og Trine Wiggen Forum for Kultur og Næringsliv Medlemskap Norsk Skuespillersenter Medlemmer i styret Norske Dansekunstnere (NoDa) Norsk Skuespillerforbund har NoDa som naboer, og samarbeider på flere området - bla. internasjonalt arbeid, opphavsrettslige spørsmål, og i 2008 samarbeid om opprettelse av en skuespiller- og danserallianse UNIMA Forbundsleder delte ut Birgit Strøms minnepris på vegne av UNIMA til Kenneth Dean Productions/Alter Ego for forestillingen «Fendelhorgens flokk» Filmsektoren Norsk Skuespillerforbund, representert ved Agnete G. Haaland og Trine Wiggen, har deltatt i bransjerådet på filmsektoren, som har vært aktive med råd i forhold til den nye organisasjonsmodellen på filmsektoren, bl.a. vedtekter for det nye Filminstituttet. Bransjerådet fikk også gjennomslag for at de tre faglederne for det nye Filminstituttet ble opprettet som åremålsstillinger. 12

13 Forbundsleder og daglig leder var tilstede da det nye Filminstituttet åpnet Møte med Norske film- og tv-produsenters forening (Produsentforeningen) Daglig leder har hatt møte med Produsentforeningen for å gjennomgå våre avtaler. Dette er ment som en forberedelse til et møte med de største produsentene for å diskutere avtalen, evt. få justert punkter som er uklare eller ikke fungerer Amandakomiteen Agnete G. Haaland sitter i Amandakomitéen. Andrea Bræin Hovig har vært vår representant i Amandajuryen Kosmorama filmfestival i Trondheim Forbundsleder og informasjonskonsulent deltok på møte om evaluering av Kosmorama. Øyvind Brandtzæg var medlem av juryen for biroller Gullruten Forbundsleder satt i juryen for Gullruten. Prisutdelingen skjedde i pinsen og ble vist på TV WIFT Women in film and television Forbundsleder deltar styret for denne sammenslutningen, som skal arbeide for å styrke kvinners posisjon innen film og tv Stiftelsen Norsk Skuespillersenter Forbundsleder Agnete G. Haaland sitter som styreleder i Norsk Skuespillersenter. Janne Langaas, Birgitte Victoria Svendsen, Håkon Strøm og Tove Veierud er styremedlemmer. Det har vært gjennomført 58 ulike kurs med 1345 deltakere i Møte med agentene NSF innbød agentene for skuespillere til møte. Ca. 50 av våre medlemmer har agenter, og tallet er økende. Det er derfor viktig å ha kommunikasjon med disse, ikke minst om felles forståelse av våre avtaler. Vi understreket viktigheten av at skuespillere bør være lønnsmottakere. Det var enighet om å gjennomføre møter minst en gang i året. 7. INTERNASJONALT ARBEID 7.1. Nordisk Skuespillerråd Nordisk Skuespillerråd har hatt møter i København og Helsinki i Forbundsleder, nestleder og daglig led- NSF samarbeider med Norske Dansekunstnere på flere områder. Her fra møte om opprettelsen av en skuespiller- og en danserallianse. Fra FIAs kongress i Marrakesh i oktober, der Agente G. Haaland ble valgt til organisasjonens leder. 13

14 er deltar på disse møtene. Av saker som ble diskutert var innstramning i trygdeordninger til arbeidsledige skuespillere i de ulike nordiske land, den svenske teateralliansen, avtalelisens om arkiv, privatkopiering, etc Nordisk ITI (International Theatre Institute) Det er fra norsk side sagt endelig nei til deltagelse i det nordiske ITI. Det finnes ikke midler til å ansette en person til å ta seg av sekretariatsfunksjonen, og ingen av organisasjonene kan ta seg av dette arbeidet Nordisk konferanse om teatrene og opphavsrett Det ble avholdt en nordisk konferanse i Malmø i høst om teatrene og opphavsrett, der forbundsleder holdt innlegg om opphavsrettens overgang og utnyttelse av skuespilleres prestasjoner sett fra skuespillersynspunkt FIA - Fédération Internationale des Actuers Europeiske møter Det har vært avholdt to møter i den europeiske gruppen av FIA i 2008; ett i april i Riga, Latvia og ett i forbindelse med kongressen i Marrakech. På møtet i Riga var det som vanlig opphavsrettslige spørsmål som sto på agendaen, i tillegg til undersøkelsen «Gender portrayal», FIAs retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet, utøveres sosiale rettigheter, utvidelse av europeisk dansepass til andre grupper, etc. Forbundsleder og daglig leder deltok på møtet Kongress i Marrakech FIA avhold kongress i Marrakech med 142 delegater fra ca. 62 land og 76 organisasjoner. Mange såkalte «motions» ble diskutert på møtet som gjaldt bl.a. tema som dekket opphavsrett, kulturelt mangfold, kvinnenes stilling, sosiale rettigheter, utvikling av fagforeninger, etc. Det er enorm spennvidde i deltakernes økonomiske og organisatoriske virkelighet, og det preget naturligvis konferansen. Agnete G. Haaland ble, med akklamasjon, valgt til President for FIA for neste fireårs periode fram til neste kongress Euro-FIA «Gender portrayal» Euro-FIA har i 2008 gjennomført en spørreundersøkelse om kvinneroller innen film og teater i Europa. NSF deltok også i undersøkelsen. Prosjektet ble i hovedsak finansiert av EU-midler, men NSF bevilget kr til gjennomføring av prosjektet. Forbundsleder har sittet i styringsgruppa for prosjektet. Forbundsleder, nestleder og informasjonskonsulent deltok på FIA seminar i London i september for å gå gjennom noen av resultatene av undersøkelsen. Undersøkelsen vil bli presentert i Burmesisk skuespiller Etter oppfordring fra FIA skrev forbundsleder brev til utenriksministeren for å få frigitt den burmesiske skuespilleren U Maung Thura. Hen er dømt til 45 års fengsel for å hjelpe sine landsmenn i Burma. 8. ORGANISASJON 8.1. Forbundets virksomhet Norsk Skuespillerforbund er en faglig organisasjon for skuespillere som virker innen norsk teater, film, TV, revy, radio og beslektede områder. Det er en partipolitisk uavhengig organisasjon med formål å ivareta medlemmenes kunstneriske, økonomiske og rettslige interesser Sekretariatet Sekretariatet består av forbundsleder Agnete G. Haa- 14

15 land i 70% stilling, samt daglig leder Kirsti Camerer og konsulentene Inger Karin Zettergren og Ida Willassen i hel stilling. Johanne Kallhovd har vært ansatt ca. 1 dag i uken for hovedsakelig å bistå med utbetaling av privatkopieringsvederlag. Harald Askestad har vært ansatt som IT-ansvarlig. Tellus Regnskap er ansvarlig for forbundets regnskap, og revisor i 2008 har vært Terje Narum i revisjonsfirmaet Flattum & Co. Forbundet tilstreber et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Forbundet arbeider for likestilling både i eget arbeidsmiljø og for våre medlemmer. Forbundet driver ikke med virksomhet som forurenser det ytre miljø. De ansatte har 3 dager egenmeldt sykefravær, samt 7 dagers sykemeldt fravær Kretsene Forbundsleder, daglig leder og nestleder har vært på kretsmøter på Nationaltheatret, Det Norske Teatret, Oslo Nye Teater, Trøndelag Teater og Rogaland teater «I strupen på Thalia» Norsk Skuespillerforbunds kor har i 2008 hatt ca. 40 medlemmer, og har øvinger mandag ettermiddag Informasjonsarbeid Det er utgitt 4 nummer av Stikkordet i Ida Willassen er redaktør for bladet. Det blir sendt ut informasjonsbrev over nettet til medlemmene en gang i måneden. Hjemmesidene har nyheter, samt informasjon om avtaleverk, kurs, konferanser, auditions, etc. Det ble opprettet et eget medlemsforum «Backstage» på nettet. Det har ikke vært mye besøkt Misbruk av NSFs elektroniske katalog VG har ved to anledninger sendt spørreskjema til våre medlemmer, der de har hentet ut mail-adresser fra vår elektroniske katalog, som de har kjøpt tilgang til hos oss. På denne bakgrunn har styret diskutert om journalister skal kunne få tilgang til katalogen. Det her styret sagt ja til, men ikke slik at de kan misbruke katalogtilgangen til å sende ut spørreundersøkelser Medlemsundersøkelse NSF bestilte før sommeren en medlemsundersøkelse fra firmaet Perduco Kultur, som skulle undersøke skuespilleres inntekt, engasjementsform, alder, utdanning, kjønn, hvordan skuespillere ser på skuespillerrollen og medlemmenes forhold til forbundet. Norsk Skuespillerforbunds kor øver hver mandag og har hatt flere opptredener i Perduco Kultur gjennomførte en større medlemsundersøkelse for NSF sommeren Her presenterer Anne Britt Gran noen av resultatene. 15

16 Det blir for omfattende å gå i detalj om resultatene av undersøkelsen her, men den ga et mer nyansert bilde av skuespillernes lønns- og arbeidsvilkår enn den offentlige inntektsundersøkelsen, og har gitt oss et nyttig redskap for videre arbeid og utvikling Leiligheten i Berlin Leiligheten i Berlin ble leiet ut fra 11. februar, og har vært utleid i til sammen 46 uker. Det vil si at leiligheten har vært utleid hele året, med unntak av èn uke Villa Thalia Spaniahuset har vært utleid i 35 uker i en sikker investering, ser ut til å påføre forbundet et tap på vel 2,6 millioner. Rådgiveren, som vi har stor tiltro til, forsikrer at han handlet i god tro og ikke hadde mottatt nok informasjon fra egen bank. Det er mange kunder i Fokus Bank som har gått inn i dette produktet: til sammen dreier det seg om investeringer på 850 millioner kroner. En del av kundene i banken - deriblant NSF - har engasjert advokat for å prøve å sikre sine interesser på best mulig vis. Den såkalte noten er nå terminert, og vi har fått utbetalt kr Saken er nå hos advokat, som vurderer rettsak mot Fokus Bank på vegne av mange investorer for feil og manglende informasjon Investering i Senior Bank Loans I juni 2007 rådet vår konsulent i Fokus Bank forbundet til å investere 3 millioner kroner i ING Senior Bank Loans. Rådgiveren forsikret at dette var en sikker investering som ville gi oss bedre utbytte enn de 4 % som var renten på bankinnskudd på den tiden. Avkastningen på ING Senior Bank Loans var forventet å være mellom 6,5 og 12 %. Høsten 2008 viste det seg at det som vi var forsikret var Årsregnskap Årsregnskapet gir, etter styrets oppfatning, en rettvisende oversikt over utviklingen og resultat av forbundets virksomhet og dets stilling. Det er ikke inntrådt forhold etter årets utløp som påvirker årsregnskapet. Årsregnskapet er utarbeidet på grunnlag av fortsatt drift. Oslo, : 16

17 NORSK SKUESPILLERFORBUND Org.nr AKTIVITETSREGNSKAP FOR ANSKAFFEDE MIDLER Medlemsinntekter Kontingenter Tilskudd Undervisning/Norwaco Tilskudd overført fra vederlagsfondet NRK og Gramo Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter Salg av katalog Administrasjon av vederlagsordningen; kor, stiftelser, refusjon økonomisk/juridisk bistand m.v Utleie av lokaler /leilighet Berlin Note Finansinntekter Renteinntekter Anskaffede midler FORBRUKTE MIDLER Kostnader til forbundets formål Kataloger Kostnader i.f.m. utleie av lokaler Note Kostnader i.f.m. formålet Note Administrasjonskostnader Lønnskostnader Note Lokalkostnader Note Kontorholdskostnader Note Møteutgifter Note Finanskostnader - Urealisert tap fondsinvestering Forbrukte midler Årets aktivitetsresultat Tillegg/reduksjon egenkapital: Overført fra/til driftsfondet

18 NORSK SKUESPILLERFORBUND Org.nr BALANSE PR EIENDELER Anleggsmidler Driftsmidler Eiendom, Oslo Note Leilighet Berlin Note Kontorinventar/møbler Note Omløpsmidler Diverse fordringer Obligasjoner Grunnfondsbevis Bankinnskudd Note Sum eiendeler EGENKAPITAL Øremerket egenkapital Note Fri egenkapital Note GJELD Vederlag for utbetalng i Ubetalt andel leilighet Berlin Diverse kreditorer Skyldig offentlige avgifter og feriepenger Bevilget, ikke utbetalt stipend Diverse betingede forpliktelser Sum egenkapital og gjeld

19 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 Regnskapsprinsipper: Generelt Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og forslag til god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Transaksjoner i øremerkede fond er vist i egen note og er ikke inkludert i aktivitetsregnskapet. Aktivitetsregnskapet viser anskaffede midler på hovedtyper og hvordan disse er anvendt i løpet av regnskapsåret. Lønns- og kontorholdskostnader og andre administrasjonskostnader er ikke fordelt på formål eller aktivitet. Driftsmidler Varige driftsmidler er bokført til kostpris med fradrag for akkumulerte avskrivninger og avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Investering i grunnfondsbevis og obligasjoner Grunnfondsbevis og obligasjoner er vist til laveste verdi av kostpris og markedsverdi. Fordringer Fordringer er oppført til nominell verdi etter fradrag for forventet tap. Skatter Forbundets formål er å ivareta medlemmenes interesser og driver ikke næringsvirksomhet og er således fritatt for skatt. Deler av forbundets eiendom leies ut til eksterne leietakere og inntekt fra denne virksomhet er skattepliktig. (Se egen note til årsregnskapet). 19

20 Note 1 Utleie av lokaler: Leieinntekter Avskrivninger Drift Vedlikehold Over-/underskudd Note 2 Kostnader i.f.m. formålet: Note 4 Lokalkostnader Lys og varme Renhold Fellesutgifter i sameiet Avskrivninger Note 5 Kontorholdskostnader Drift fond frilansere Scenekortet Stipendkomiteen Medlemsbladet Kretsene Representasjon Utgifter møter utlandet Utgifter møter innland Kontingenter Diverse støtte til prosjekter Note 3 Lønnskostnader, ansatte m.v.: Lønnskostnader Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Sosiale kostnader Refusjon sykepenger - ( ) Forbundet har 3,7 årsverk. Lønn og annen godtgjørelse til daglig leder er utbetalt med kr og andel premie til pensjonsordningen utgjør kr Det er utbetalt kr i honorar til forbundets styre. Driftskostnader Revisjonshonorar Regnskapstjenester Økonomisk/juridisk bistand Medlemsundersøkelse Kontorrekvisita, tidsskrifter etc Telefon Porto Reiseutgifter Forsikring Div. andre kostnader Honorar til revisor er utbetalt med kr hvorav kr vedrører rådgivning.. Note 6 Møteutgifter Styremøter Forhandlinger Koret Generalforsamling

21 Note 7 Driftsmidler Egne lokaler Lokaler Leilighet Berlin Møbler/ Sum: for utleie Inventar Kostpris Tilgang Kostpris Avskrivninger Årets avskrivninger Avskrivninger Netto bokført verdi Avskrivningssats 2 % 2 % 10-20% Note 8 Bankinnskudd Herav vedrører ansattes skattetrekksmidler kr (2007: kr ). Note 9 Øremerket egenkapital Kapital 1.1. Tilført 2008 Bruk 2008 Kapital Vederlagsfondet (1) Pensjonsfondet (2) Fond for frilansere (1) (3) NSF s konfliktfond (1) NSF s støttefond (1) (4) Opplysnings- og utviklingsfond NSF s solidaritetsfond (1) (5) Etter- og videreutdanningsfond (1) Tilført renter (2) Utbetalt pensjon (3) Korrigert tidligere år (4) Stipend (5) Teaterstøtte Cuba Regnskap for vederlagsfondet, fond for etterutdanning og opplysnings- og utviklingsfondet: Vederlagsfondet Fond for etterutdanning Opplysnings- og utviklingsfondet Midler anskaffet Overført fra Norwaco/NAVO Tilført renter

22 (forts.) Vederlagsfondet Fond for etterutdanning Opplysnings- og utviklingsfondet Midler forbrukt Overført til NSF Reisekostnader Stipend/prosjektstøtte Generalforsamlingskostnader Aktivitetsresultat Saldo Saldo Note 10 Annen egenkapital NSF driftsfond NSF kapital NSF Kapital Total eiendom Berlin Egenkapital Underskudd: Egenkapital Note 11 Skatter Forbundets utleievirksomhet er skattepliktig. Pr. 31. desember 2008 er utleievirksomheten ikke i skatteposisjon. Forbundet har skattemessig fremførbart underskudd på kr Utsatt skattefordel utgjør kr (28%).. Oslo, : 22

23 23

24 Norsk Skuespillerforbund Welhavensgt. 1, 0166 Oslo Tlf:

Norsk Skuespillerforbund

Norsk Skuespillerforbund Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2011 Innhold: 1. GENERELT... 3 2. ARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES VILKÅR...4 3. FONDSMIDLER...7 4. FORVALTNINGSORGANISASJONER...7 5. UTDANNING...9 6. KULTURPOLITISK

Detaljer

Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6

Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6 Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2013 Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6 4. FORVALTNINGSORGANISASJONER...8 5. UTDANNING...10

Detaljer

1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...

1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR... Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2014 2 Innhold 1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...9 5. FORVALTNINGSORGANISASJONER...12

Detaljer

stikkordet Nr. 1 2009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 1 2009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 1 2009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 1-2009 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk Stikkordet kommer ut fire ganger i året. Deadline

Detaljer

stikkordet Nr. 1 2011 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 1 2011 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 1 2011 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund 1 Stikkordet nr. 1-2011 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk Stikkordet kommer ut fire ganger i året.

Detaljer

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere Innkalling til Generalforsamling for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger lørdag 11. april 2015 Registrering fra kl. 11:30, møtet starter kl.12:00 Sted: Welhavens gt. 1.

Detaljer

stikkordet Nr. 1 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 1 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 1 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 1-2010 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk Stikkordet kommer ut fire ganger i året. Deadline

Detaljer

Velkommen til GENERALFORSAMLING i. NORSKE DANSEKUNSTNERE Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger. og PRODA profesjonell dansetrening

Velkommen til GENERALFORSAMLING i. NORSKE DANSEKUNSTNERE Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger. og PRODA profesjonell dansetrening Velkommen til GENERALFORSAMLING i NORSKE DANSEKUNSTNERE Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger og PRODA profesjonell dansetrening lørdag 20. april 2013 kl. 12:00 Dørene åpner kl. 11:30 for registrering.

Detaljer

stikkordet Nr. 009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund 1 Stikkordet nr. 2-2009 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk 18... Vant over sceneskrekken Stikkordet kommer

Detaljer

stikkordet Nr. 2 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 2 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 2 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 2-2010 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk 15 Kor e alle heltar hen? Stikkordet kommer

Detaljer

Norske Dramatikeres Forbund

Norske Dramatikeres Forbund Norske Dramatikeres Forbund Årsmelding 2006 Innholdsfortegnelse 1.0 Medlemmer s. 3 2.0 Organisasjon f.o.m. årsmøtet 2006 s. 2.1 Styret s. 2.1.1 Administrasjon s. 2.2 Stipendkomiteen s. 2.3 Valgkomiteen

Detaljer

stikkordet Nr. 1 2008 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 1 2008 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 1 2008 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 1-2008 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk 10...Dramainnspilling i nord Stikkordet kommer

Detaljer

stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 4 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund 1 I flere år ble Skuespillersenteret drevet på frivillig basis av ildsjeler og Norsk Skuespillerforbund. I 2001 ble det en egen stiftelse, med målsetting

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING lørdag 5. april 2014 for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger og Sted: Welhavens gt. 1. Oslo Tid: Registrering fra kl. 11:30. Møtets start

Detaljer

STIKKORDET. s18. s18. NR. 1 2013 utgis av norsk skuespillerforbund

STIKKORDET. s18. s18. NR. 1 2013 utgis av norsk skuespillerforbund STIKKORDET NR. 1 2013 utgis av norsk skuespillerforbund s18 s6 s18 FORBUNDSLEDEREN Ord betaler ingen gjeld TEKST. HAUK HERDAHL FOTO. Anders Grønneberg, DAGBLADET Norsk Skuespillerforbund ønsker å legge

Detaljer

Ulike organiseringsmodeller for profesjonell kunstutøvelse Scenekunstnere mottar betaling for sin yrkesutøvelse på en rekke ulike måter:

Ulike organiseringsmodeller for profesjonell kunstutøvelse Scenekunstnere mottar betaling for sin yrkesutøvelse på en rekke ulike måter: KUD Vigdis Moe Skarstein Oslo, 15.08.2014 Vi viser til departements brev av 16. mai 2014, ref 14/2284. Takk for muligheten til å komme med innspill til denne viktige utredningen, og for godt møte 20.06.

Detaljer

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Faglige og organisatoriske vurderinger Oktober 2011 Av Tone Øvrebø Johannessen 0 Innholdsfortegnelse Side Forord 3 Kap 1 Innledning og bakgrunn for utredningen

Detaljer

STIKKORDET. NR. 4 2012 utgis av norsk skuespillerforbund. s18

STIKKORDET. NR. 4 2012 utgis av norsk skuespillerforbund. s18 STIKKORDET NR. 4 2012 utgis av norsk skuespillerforbund s18 s11 s22 FORBUNDSLEDEREN STIKKORDET NR. 4 2012 Ansvarlig utgiver: Hauk Heyerdahl Redaktør: Ida Willassen Redaksjonsråd: Øystein Ulsberg Brager,

Detaljer

stikkordet Nr. 3 2007 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 3 2007 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 3 2007 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 3-2007 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen 8...sponser utøvernes lønninger Trykk: Thure Trykk Stikkordet

Detaljer

Vinner av årets Bendiksenpris, Ida Jenshus, med Amund Maarud på GramArts sommerfest. Foto: S.E. Dahl. årsberetning

Vinner av årets Bendiksenpris, Ida Jenshus, med Amund Maarud på GramArts sommerfest. Foto: S.E. Dahl. årsberetning Vinner av årets Bendiksenpris, Ida Jenshus, med Amund Maarud på GramArts sommerfest. Foto: S.E. Dahl årsberetning For perioden 19. mai 2011 til 24. mai 2012 Styreleders ord Styreleder Harald Sommerstad.

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2006

Årsberetning og regnskap 2006 Bokhandler www.bokhandler.no Øvre Vollgate 15 0185 Oslo Tlf: 22 39 68 00 Faks: 22 39 68 10 E-post: firmapost @bokhandler.no Årsberetning og regnskap 2006 s8 Innhold Oppsummering 2006 Om Bokhandler 4 Bokhandler

Detaljer

STIKKORDET. s30. s26. NR. 3 2013 utgis av norsk skuespillerforbund

STIKKORDET. s30. s26. NR. 3 2013 utgis av norsk skuespillerforbund STIKKORDET NR. 3 2013 utgis av norsk skuespillerforbund s9 s30 s26 FORBUNDSLEDEREN Ethvert hvorfor har et fordi TEKST: HAUK HERDAHL FOTO: Anders Grønneberg, DAGBLADET I det høststormen Hilde slo innover

Detaljer

ÅRSMØTET 2008. RIKETS TILSTAND v/gunnar Germundson

ÅRSMØTET 2008. RIKETS TILSTAND v/gunnar Germundson ÅRSMØTET 2008 RIKETS TILSTAND v/gunnar Germundson Styre og stell Det har vært et intenst år som forbundsleder. Det tar tid å venne seg til lederansvaret, det tar tid å bygge de relasjonene du trenger for

Detaljer

Forside: Inger Sitter Uten tittel, 2012, litografi. Inger Sitter / BONO. Foto: Kunstverket Galleri

Forside: Inger Sitter Uten tittel, 2012, litografi. Inger Sitter / BONO. Foto: Kunstverket Galleri ÅRSMELDING 2014 Forside: Inger Sitter Uten tittel, 2012, litografi Inger Sitter / BONO Foto: Kunstverket Galleri BONO BILLEDKUNST OPPHAVSRETT I NORGE BONO er den norske opphavsrettsorganisasjonen for

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 22. mars 2014 til 14. mars 2015

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 22. mars 2014 til 14. mars 2015 STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 22. mars 2014 til 14. mars 2015 1 Foreningens organer og representasjon 1.1 Medlemmer side 8 1.2 Styre, råd, komiteer og utvalg side 9 1.3 Representasjon og kontaktpersoner

Detaljer

LANDSMØTE. 29. mars. Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, 1360 Fornebu

LANDSMØTE. 29. mars. Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, 1360 Fornebu 29. mars LANDSMØTE 2014 Dokumentet inneholder program for landsmøtet og saksdokumenter som iht. vedtektene skal følge med innkallingen. Dokumenter legges også ut på www.nil.no. Quality Hotel Expo, Snarøyveien

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014

ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014 NORD-NORSKE BILDENDE KUNSTNERE BOKS 285-8301 SVOLVÆR - TELEFON +47 76 06 67 70 - BANKGIRO 4580.06.08086 - ORG. NR. 971 531 444 ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014 nnbkunst.no facebook.com/nordnorskebildendekunstnere

Detaljer

Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift

Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift ÅRSRAPPORT 2014 SORT CMYK: 0-0-0-100 HVIT BUNN Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift 1. BPA - EN VIKTIG

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2003

Årsberetning og regnskap 2003 Årsberetning og regnskap 2003 Den Norske Bokhandlerforening Øvre Vollgt. 15, 0158 Oslo tlf. 22 39 68 00 fax. 22 39 68 10 e-post: firmapost@bokhandlerforeningen.no www.bokhandlerforeningen.no Innhold 3

Detaljer