2. ARBEID FOR Å BEDRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. ARBEID FOR Å BEDRE"

Transkript

1 NORSK SKUESPILLERFORBUND ÅRSMELDING 2008

2 INNHOLD 1. GENERELT 3 2. ARBEID FOR Å BEDRE SKUeSPILLERNES ARBEIDSVILKÅR 5 3.FONDSMIDLER 7 4.FORVALTNINGSORGANISASJONER 7 5. UTDANNING 9 6. KULTURPOLITISK ARBEID 9 7. INTERNASJONALT ARBEID ORGANISASJON 14 AKTIVITETSREGNSKAP FOR BALANSE PR NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR REVISJONSBERETNING 23 Fra generalforsamlingen

3 1. GENERELT 2008 har vært et år i digitaliseringens tegn. Både Norsk Rikskringkasting, Nasjonalbiblioteket, Norsk Filminstitutt og museene digitaliserer nå sine samlinger. I stedet for å vurdere dette som en trussel, er det viktig for organisasjonene å se på digitaliseringen som en økt mulighet til å tjene penger. Gjennom NORWACO er det påbegynt en forhandlingsprosess både i forhold til NRK og Nasjonalbiblioteket når det gjelder kompensasjon for «on demand»- utnyttelse av det digitaliserte materialet. Målet er å få til en såkalt avtalelisens på området, noe som vil gi kunstnerorganisasjonene penger for at offentligheten har tilgjengelighet til våre nasjonalskatter. Pengene skal betales ut til kunstnerne individuelt. Politikerne forutsetter at materialet skal være gratis tilgjengelig for publikum var også året da vår forbundsleder ble valgt til president i vår internasjonale paraplyorganisasjon, Fédération Internationale des Acteurs Medlemmene: Norsk Skuespillerforbund hadde pr medlemmer, det vil si en netto tilvekst på 18. Disse har gått bort i 2008: Bjørn Jenseg, Knut Haugmark, Ole-Jørgen Nilsen, Harald Heide- Steen Jr. og Frank Krog. Nye æresmedlemmer: Harald Heide-Steen Jr. og Edith Roger ble utnevnt til æresmedlemmer i Forbundet fikk 62 nye medlemmer i 2008: Amrita Acharya, Renata Aleksejunaite, Knut Gjelle Angell, Nina von Arx, Sara Astar, Hilde Marie Farstad Bergersen, Cathrine Bjørlo, Hilde Hannah Buvik, Mats Eldøen, Ole Æresmedlemmer utnevnt i 2008: Edith Roger og Harald Heide-Steen Jr.. Geir Feste, Jan Øyvind Fjeldal, Ragnhild Gravem, Hartvig Hansen, Erlend Hammer Hanssen, Annicke Gill Haukås, Siri Ingul, Rudi Skotheim Jensen, Jonathan Filip Johansen, Sardar Mohammad Yousuf Khan, Anders Danielsen Lie, Bent Lunde, Tormod Løvold, Helga Meisingset, Lars Mjøen, Gunn Mogseth, Solveig Laland Mohn, Christine L. Mowinckel, Veslemøy Mørkrid, Kjersti Borchgrevink Maagerø, Anne-Lise Tora Berit Nilsen, Samuel Noko, Pål C.B. Obrestad, Erlend Olaisen, Richard Olsen, Sveinung Oppegaard, Nasrullah Qureshi, Henrik Rafaelsen, Hanne Skille Reitan, Are Rødsand, Veronica Salinas, Eva Lotta Sandberg, Guiseppe Savio, Vegard André Skarheim, Talina Hansen Skogseth, Hugo Mikal Skår, Eric del Barco Soleglad, Kyrre Haugen Sydness, Kristine Welde Tranås, Hilde Trætteberg, Minken Tveitan, Camilla Vislie, Bjørn Helge Warud, Camilla Wiik, Ingrid Slettner Windsland, Nelly Winterhalder, Olav Waastad og Stig Zeiner-Gundersen. Pr fordelte medlemmene seg slik: 175 fast ansatte på teatrene 786 frilansere, hvor 158 ansatt på teatrene 23 passive 85 pensjonister 24 elever, 17 i Norge og 7 i utlandet 6 dukkespillere, hvorav 2 fast ansatte 3

4 1.2. Styret: Styret hadde slik sammensetning fram til generalforsamlingen 2008; Forbundsleder: Agnete G. Haaland. Nestleder: Janne Langaas. Styremedlemmer; Yngve Seterås, Toni Usman, Hilde Olausson, Øyvind Brandtzæg, Marika Enstad. Varamedlemmer: Solvei Stoutland, Karstein Solli, Hans Rønningen, Guri Johnson og Stig Krogstad. Observatør fra KhiO: Helga Guren. Etter generalforsamlingen hadde styret slik sammensetning; Forbundsleder: Agnete G. Haaland. Nestleder: Janne Langaas. Styremedlemmer; Yngve Seterås, Toni Usman, Hilde Olausson, Øyvind Brandtzæg, Marika Enstad Varamedlemmer; Glenn André Kaada, Stig Krogstad, Karstein Solli, Guri Johnson, Frank Kjosås. Observatør fra KhiO: Hanne Skille Reitan 1.3. Styrende organ, møtevirksomhet: Generalforsamlingen ble avviklet 25. mai Møtet startet med en debatt om skuespillerrollen, som ble innledet med foredrag av Anne Brit Gran der hun tok for seg utvikling av skuespillerrollen i historisk perspektiv. Ellers var det ingen viktige prinsipielle saker som var meldt inn til generalforsamlingen Styret har avholdt 10 styremøter i 2008, hvorav ett telefonstyremøte. Styret behandlet 58 saker. Forbundsleder Agnete Haaland Nestleder Janne Langaas Styremedlem Yngve Seterås Styremedlem Marika Enstad Styremedlem Hilde Olausson Styremedlem Øyvind Brandtzæg Styremedlem Toni Usman 4

5 1.4. Faglig seminar/fest for medlemmene I august arrangerte NSF seminar/fest for medlemmene. Festen åpnet med utdeling av ærespris til Edith Roger, deretter presenterte Anne-Britt Gran medlemsundersøkelsen som satt fokus på skuespillerrollen. Deretter var det debatt, underholdning og mat. 2. ARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES ARBEIDSVILKÅR 2.1. Norsk teater- og orkesterforening Tarifforhandlingene våren 2008 NSF avholdt en tariffkonferanse i forkant av forhandlingene, der alle kretsene uttalte seg om prioriteringer i lønnsoppgjøret. Jahn-Arne Olsen i Norsk Journalistlag gav administrasjon og tillitsmenn en innføring i hvordan en organisasjon bør gå frem for å planlegge evt. streik. Resultatet av lønnsforhandlingene våren 2008, som var et hovedoppgjør, var at alle skuespillere fikk kr i lønnsopprykk, mens de med ansiennitet fra 0-12 år ble hevet med ett ekstra lønnstrinn. Skuespillere født i l943 og l944 ble hevet ett lønnstrinn. Tillegg for delt dagsverk ble øket til kr En forestilling må vare 6 timer eller mer for at det skal utløse dobbeltgasje. I tillegg ble det protokollert at partene skulle gå gjennom turnébestemmelsene og se på seniorpolitiske tiltak. Arbeidet med å se på turnébestemmelsene ble påbegynt høsten Forhandlingsutvalget besto av Agnete G. Haaland, Kirsti Camerer, advokat Eirik Djønne, samt Bernhard Ramstad, Endre Hellestveit, Stig Ryste Amdam og Trine Wiggen Turnéutvalget Protokollen fra lønnsforhandlingene påla partene å møtes høsten 2008 for å gå gjennom turnébestemmelsene, spesielt med vekt på å finne en løsning for honorering ved gjestespill og samarbeidsproduksjoner. Partene hadde et par møter i løpet av høsten, men har ikke kommet frem til noen konkrete forslag Årlig audition Årlig audition ble avholdt på Nationaltheatret høsten Arrangementet er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Teaterlederforum og Norsk Skuespillerforbund NTO-seminar NTO avviklet sitt årlige fagseminar i Stavanger, der forbundsleder og daglig leder deltok. Tema på seminaret var hvorvidt de offentlig støttede teatre var folkelige nok. Konklusjonen var at folkelighet ikke er en aktuell problemstilling, men at teatrene må ha relevans, være aktuelle og spennende for å nå nye publikumsgrupper. Deltakere på medlemsfesten i Litteraturhuset i august klapper for ukulelerock ved Peder Opstad, Asgeir Hjorthaug, Markus Tønseth og Iver Bjurgren. 5

6 Heddaprisvinnere Foto: Bjørn Moe Representanter fra NSF og Forleggerforeningen med ny lydbokavtale Hedda-prisen 2008 På det ovennenvte seminaret ble det utdelt en rekke Hedda-priser. Skuespillerprisene gikk til Kjersti Sandal og Anders Baasmo Christiansen for beste hovedroller, og Mari Maurstad og Morten Espeland for beste biroller NRK Ulovlig bruk av nakenbilde fra film rettssak Første runde i retten i Mauseth-saken mellom Gøril Mauseth og NRK, prosedert av advokat Eirik Djønne og støttet av NSF, endte med full seier for Mauseth. Saken dreiet seg om erstatning og oppreisning etter krenkende bruk av sitat fra offentliggjort spillefilm i fjernsynsprogram. NRK ble dømt til å betale Mauseth kr i erstatning for økonomisk tap og kr i oppreisning. NRK har anket saken. der daglig leder er medlem, har innledet forhandlinger med NRK om on demand utnyttelse av NRKs digitale arkiv. Forhandlingene fortsetter i Blå fugl Lasse Lindtner mottok i januar radioteatrets Blå Fugl for sin rolletolkning av detektiven Knut Gribb Bransjeråd innen filmsektoren Organisasjonen på filmsektoren har opprettet et bransjeråd som møtes for å diskutere prinsipielle spørsmål som angår hele bransjen. Forbundsleder og Trine Wiggen er våre representanter i utvalget. Saker som er diskutert er nye forskrifter for norsk film, organisering på filmsektoren, etc Avtale om forlengelse av DAB-avtale NSF og Musikernes Fellesorganisasjon vedtok å forlenge en avtale med NRK om sending på DAB. NSF har fått et årlig vederlag på kr pr. år for hvert av de to årene som har gått. Det skal inngås nye forhandlinger for Forhandlinger om arkiv Forhandlingsutvalget i Kulturarvutvalget i NORWACO, 2.4. Lydbokavtale Avtale om innlesning av lydbok mellom NSF og Forleggerforeningen ble underskrevet før sommeren. Avtalen - som er en bransjeavtale, ikke en tariffavtale - har fastsatt et minimumsbeløp på kr pr. innlest time. Innleseren kan, dersom det er ønskelig, velge å motta royalty. 6

7 2.5. Lyd- og Blindeskriftbiblioteket, ansettelsesforhold NSF har flere medlemmer som har innlesning av lydbøker for Lyd- og blindeskriftbiblioteket som hovedbeskjeftigelse. De har fått utbetalt feriepenger, men ellers har ansettelsesformen vært noe uklar - de har for eksempel ingen pensjonsordning. For å rydde opp i dette foreslo arbeidsgiveren før jul at de skulle slutte å betale feriepenger fra nyttår, fordi alle ansatte ble ansett som selvstengig næringsdrivende. NSF er ikke enig i dette, og har tatt kontakt med Lyd- og blindeskriftbiblioteket for å diskutere skuespillernes ansettelsesforhold Egne tiltak for å bedre skuespilleres lønnsog arbeidsvilkår Juridisk bistand Advokat Eirik Djønne har gitt juridisk bistand til flere av våre medlemmer, og har også søkt å løse konflikter ved mekling. Som nevnt var det også Djønne som førte Mauseth-saken for Oslo Tingrett Skatterådgivning for medlemmer Regnskapsfører Hans Petter Nagelstad har gitt råd til flere av våre medlemmer i skattesaker. Medlemmene får en times rådgivning dekket av forbundet Bistand ved opprettelse av eget selskap Advokat Camilla S. Tokvam har gitt medlemmer råd ved opprettelse av eget selskap. Her betaler også forbundet for en times rådgivning Arbeid med å få til en skuespiller- og danserallianse i Norge etter svensk modell For å prøve å overtale departement og politikere til å innføre en norsk versjon av en skuespiller- og danserallianse i Norge bestilte NSF og NoDa en rapport fra Kulturmeglerne som skisserte en modell for en norsk allianse. Den ble presentert for departementet i høst (se nedenfor). 3. FONDSMIDLER 3.1. NSFs solidaritetsfond NSF har støttet teatrene på Cuba med to bevilgninger - det første med bidrag til å sende over en container med teknisk utstyr, samlet inn av Film- og teaterteknisk forening, og for det andre med kr til gjenoppbygging av teatre i Cuba som ble skadet under fjorårets syklon. Solidaritetsfondet har pr en kapital på kr , NSFs støttefond Det har ikke vært søknader til fondet i Fondet skal støtte skuespillere som er kommet i en vanskelig situasjon. Fondet har en kapital på kr. 295,971, NSFs fond for frilansere Fond for frilansere bevilget ca kroner i Flere av disse pengene vil bli utbetalt først i 2009 når prosjektene er realisert. Fondet hadde en kapital på kr ,- pr Vederlagsfondet Vederlagsfondet delte ut i reisestipend til 11 medlemmer i Vederlagsfondet har en kapital på kr ,- pr

8 4. FORVALTNINGSORGANISASJONER 4.1. NORWACO Videresendingssektoren (tidligere kabelsektoren) Trass i utstrakt møtevirksomhet, har det ikke vært mulig å komme frem til et nytt fordelingssystem på videresendingssektoren som kunne godtas av alle. Det ble derfor besluttet å nedsette en ekspertgruppe som har ett år på seg til å foreslå en ordning som alle parter må godta å leve med i minimum tre år. Forslaget skal presenteres før utløpet av Advokat Camilla S. Tokvam har bistått forbundet i møtene i videresendingssektoren. Vederlagsfondet har fått tilført kr ,- Den del av forbundets drift som kommer både medlemmer og ikke medlemmer til gode blir dekket av vederlagsfondet. Som det går fram over er det delt ut reisestipend for kr fra vederlagsfondet. Vederlagsfondets styre har bestått av Sigmund Sæverud (formann), Camilla Tostrup, Yngve Marcussen og Gro Ann Uthaug og Agnete G. Haaland. Vederlagsfondets styre tilbrakte en weekend i den nye leiligheten i Berlin. Styret bisto administrasjonen i innredning av leiligheten Privatkopieringssektoren Nestleder Janne Langaas har sittet som vår representant i utvalget for privatkopiering. NSF fikk utbetalt kr ,- for Omtrent halvparten av dette ble utbetalt i 2007, resten er blitt utbetalt i I tillegg har vi fordelt mill. som ble overført for Mot slutten av året fikk vi overført kr i vederlag for Disse vil bli fordelt i NSF tar 15% i administrasjon. Å finne frem til rettighetshavere er en arbeidskrevende oppgave, og vi har gått til ansettelse av en person i 1/5 stilling for å bistå Inger Karin Zettergren i dette arbeidet. I tillegg er betydelige ekstra kostnader til vår regnskapsfører for føring og utbetaling av beløpene, samt til revisjon og administrasjonskostnader Undervisningssektoren Kringkastingssektoren i NORWACO er nå omdøpt til Sektor for undervisning. Daglig leder er valgt inn i sektoren. NORWACO forhandler bl.a. med Kommunenes Sentralforbund om bruk av NRK program i skolene Kulturarvutvalget Kulturarvutvalget har til oppgave å forhandle med Deichmannske Bibliotek og NRK om en avtalelisens for tilgjengeliggjøring av det digitale arkiv on demand. Daglig leder er valgt inn i utvalget. Det har vært avholdt seminar for utvalgets medlemmer for å sette seg inn i lovgrunnlaget for avtalelisens, og for å få informasjon om forhandlingsprosessen i Danmark, som er avsluttet med en avtale mellom COPYDAN (tilsvarer NORWACO) og DR(Danmarks radio). Utvalget har hatt ett innledende forhandlingsmøte med NRK i 2008, samt at det er utvekslet synspunkt og ønsker mellom partene Filmsektoren Fremtiden til filmsektoren i NORWACO er usikker etter at NSF og Produsentforeningen meldte seg ut. Det har vært et par møter i sektoren, hvor det kom frem at flere organisasjoner så seg tjent med videreføring av avtalen. Produsentforeningen har nå gått med på å opprettholde avtale med de organisasjoner som er interessert NORCODE NORWACO, Kopinor, TONO, GRAMO og BONO har op- 8

9 prettet et solidaritetsfond til støtte for internasjonalt arbeid for å styrke opphavsretten i utviklingsland. FIA fikk støtte til kongressen i Marrakech Styret Forbundsleder sitter både i styret og arbeidsutvalget i NORWACO NORWACO-jubileum NORWACO var 15 år høsten 2008, og feiret begivenheten med stor fest på Månefisken Fond for utøvende kunstnere Fondet delte ut kr i produksjonsstøtte i Hildegunn Eggen vant Gammlengprisen for Fond for Lyd og Bilde Fondet har bevilget kr til teater, performance og fortellerteater i skuespillere Oslo bys kulturstipend Oslo Bys kulturstipend for 2008 ble tildelt Unn Vibeke Hoel, Erik Hivju og Nils Vogt Norsk Kulturråd Støtte til fri scenekunst Norsk Kulturråd bevilget kr til teater/performance for Norsk Kulturråds årskonferanse Norsk Kulturråd avholdt årskonferanse i Dansens hus i November. Årets tema var «Den farlige kunsten» Konklusjonen var at den farligste kunsten i Norge er den som provoserer kunstmiljøet selv ved ikke å være politisk korrekt. Kunstens rolle i land med konflikter og undertrykkelse er en helt annen. Agnete G. Haaland, Kirsti Camerer, Stig Krogstad, Yngve Seterås og Marika Enstad deltok på konferansen Statens stipend og garantiinntekter Det ble utdelt 11 arbeidsstipend, 9 på ett og to på to år. 6 yngre skuespillere fikk arbeidsstipend, mens diversestipend på mellom og gikk til UTDANNING 5.1. Kunsthøgskolen i Oslo Forbundsleder deltok på seminar på KhiO om stipendprogrammet, der hun etterlyste masterprogram for Stipendmottakere Unn Vibeke Hol, Eirik Hivju og Nils Vogt med ordfører Fabian Stang under utdelingen av Oslo bys kulturstipend Det første skuespillerkullet ved Høgskolen i Nord-Trøndelag ble uteksaminerte våren Her er de i sin avgangsforestilling «Det lengste kysset». 9

10 skuespillere og phd-tittel for de som har fullført det kunstneriske doktorgradsprogrammet. Hun har også deltatt på møte med rektor sammen med de andre scenekunstforbundene om krisen ved KhiO. Organisasjonene protesterte kraftig på kutt i det faglige tilbudet ved skolen. I løpet av året ble det bestemt at det skulle opprettes et 4. år for skuespillere. Det vil bli åpent også for søkere som ikke er studenter ved skolen. Dette har vært omstridt, da enkelte har ment at det skal være et rent påbygningsår for studenter ved 3. året på skolen Glasnost for studenter Høgskolen i Østfold arrangerer hver vår en samling for skuespillerstudenter fra de forskjellige utdanningene, inklusive filmskolen. Forbundet gir støtte til prosjektet. var mye å glede seg over. Det mangler likevel en del for at frilans-skuespillere skal få levelige lønns- og arbeidsvilkår Kontakt med departementet Møte i Arbeids- og inkluderings-departementet om fireårsregelen Forbundsleder, nestleder og advokat, sammen med representanter for Norsk teater- og orkesterforening og Musikernes Fellesorganisasjon, hadde i januar møte i Arbeids- og inkluderingsdepartementet om regelen i Arbeidsmiljøloven som sier at ansatte som har vært sammenhengende i midlertidig stilling i 4 år har krav på fast ansettelse. Departementet ga senere organisasjonene tillatelse til å inngå tariffavtale om midlertidige stillinger, som gjør at partene ikke er bundet av fireårsregelen Besøk ved skolene Både forbundsleder og daglig leder har vært på besøk på Kunsthøgskolen i Oslo for å fortelle om forbundet, kontrakter, arbeidsmuligheter og hva som venter studentene når de kommer ut fra skolen. 6. KULTURPOLITISK ARBEID 6.1. Møte med familie- og kulturkomitéen Høring om skolesekken Agnete Haaland, Janne Langaas og Yngve Seterås møtte i Stortinget på høring om skolesekken. De understreket viktigheten av at produksjonspengene må være styrt av kunstneriske, ikke pedagogiske hensyn, og at det er viktig å få frem at kulturrådets knappe 3 millioner må være forbeholdt den frie scenekunsten Statsbudsjettet NSF sendte brev til komitéen med uttalelser om statsbudsjettet. Budsjettet hadde en økning på 10%, så det KKD seminar om scenekunstmeldingen Forbundsleder holdt et innlegg i Kulturdepartementet om scenekunstmeldingen, som ble fulgt opp med et brev. NSF foreslår at vi får flere stipend, at det blir satt av midler til produksjon og formidling, at det blir styrking av utdannelsen for skuespillere, og at det blir iverksatt tiltak for å styrke den Kulturelle Skolesekken. Ideen om opprettelse av en norsk versjon av den svenske teaterog dansealliansen ble også presentert Møte i familie- og kulturdepartementet om teater- og danseallianse Norsk Skuespillerforbund og NoDa hadde møte i Familie- og kulturdepartementet der vi presenterte Kulturmeglernes rapport om oppretting av en skuespiller- og danserallianse i Norge. Ved slutten av møtet annonserte kulturminister Trond Giske at vi ville få kr til å utrede prosjektet. Prosjektet ble utlyst på anbud, og Rambøll Management fikk oppdraget, som skal være 10

11 utført innen mars Løkenutvalget Departementet opprettet i 2007 det såkalte Løkenutvalget, som skulle se på organisering av kulturlivet, og komme med forslag til effektivisering. Utvalget avsluttet sitt arbeid på forsommeren, slik at forslagene kunne innarbeides i scenekunstmeldingen. Janne Langaas har vært utøverrepresentant i utvalget. Hovedforslagene er først og fremst myntet på musikksektoren, som har vært preget av en rekke mindre støtteordninger som er foreslått slått sammen. For scenekunsten er det foreslått en opprydding i postene på statsbudsjettet, samt at det blir en klarere arbeidsdeling mellom departementet og Norsk Kulturråd. Utvalget foreslo også en utfasing av garantiinntektsordningen Stortingsmelding nr. 32 «Bak kulissene» Like før sommeren presenterte departementet St.meld. nr. 32 «Bak kulissene», som gjennomgår situasjonen for scenekunst i Norge, og kommer med forslag til tiltak. Det er en melding som gir en god beskrivelse av dagens scene-norge, og som setter fingeren på en del mangler i det totale scenekunstbildet, bl.a. underfinansiering av frilanssektoren. Men en melding er avhengig av at den blir fulgt opp med konkrete tiltak. Av disse var det ikke så mange, bortsett fra etableringen av et Dramatikkens hus (en videreføring av Det Åpne Teater), og en styrking av teatertilbudet i Østfold, Buskerud og region Innlandet (Hedmark og Oppland). NSF leverte flere innspill til meldingen, deriblant oppretting av en teaterallianse og generell bedring av frilansernes kår Lederutdanning for kvinner i kulturlivet Departementet ga i 2008 penger til lederutvikling for kvinner i kulturlivet. Utdannelsen ble utlyst med 17 plasser, og det kom inn over 100 søkere. Seks av deltakerne kommer fra teatersektoren. Undervisningen, som er basert på 10 helgesamlinger over ett år, og startet høsten Levekårsundersøkelse Levekårsundersøkelsen gjennomført av Telemarksforskning i Bø var klar før sommeren. Dessverre var undersøkelsen lite nyansert i forhold til skuespillere som yrkesgruppe. Vi kom ut på toppen av lønnsstatistikken, men har samtidig hatt den dårligste lønnsutviklingen siden den siste undersøkelse i l993. Begrunnelsen er at det har vært en sterk økning i antall frilans skuespillere i denne perioden, som har gjort at for yrkesgruppen som helhet har lønnsutviklingen vært dårlig. Det kommer heller ikke frem at det er stor forskjell i lønnsnivå mellom skuespillere som har ansettelse ved teatre og de som er frilansere Høringsuttalelser NSF skrev høringsnotat til Kulturmomsutvalget, det vi sterkt frarådet mva på kulturarrangement. Vi leverte også høringsuttalelse om undersøkelse av kunstnernes inntekts- og arbeidsforhold, der vi påpekte at undersøkelsen gir et lite nyansert bilde av skuespillernes arbeids- og inntektsforhold Kontakt med pressen Forbundsleder har tett samarbeid med pressen, og har deltatt i en rekke offentlige debatter omkring mange tema i løpet av året. Størst mediepress var det under Mauseth-saken, der det var daglige oppslag i pressen. 11

12 6.5. Møte med partiorganisasjonene Nestleder Janne Langaas hadde møte med Arbeiderpartiets storingsgruppe for å fremme forbundets saker for gruppa Diverse representasjon Yngve Seterås og Toni Usman var til stede for NSF på kulturbyråd Torgeir Ødegaards møte med representanter for kulturlivet i Oslo. De snakket om forholdene for frilans skuespillere i Oslo, ikke minst mangel på øvingsog spillelokaler. Toni Usman var tilstede på et åpent møte om utdanning innen scenekunst arrangert av Kulturforum, der statsråd Tora Åsland var tilstede. Skuespillerne ga uttrykk for sterk skepsis til at det skjæres ned på undervisningen Samarbeidende institusjoner/organisasjoner NSF er medlem/støttemedlem og/eller har representasjon i følgende organisasjoner/institusjoner; Norsk ASSITEJ UNIMA-Norge, Forening for figurteater Repr. styret Camilla Tostrup Fond for Utøvende Kunstnere Repr. i styret : Toni Usman Fond for Lyd og Bilde Repr.sceneutvalget/Rune Temte Repr. filmutvalget/jørgen Langhelle Norsk Arbeidsrettslig Forening Medlemskap Norsk Forening for Opphavsrett Forbundsleder medlem i styret Teatermuseet Innlemmet i Hovedstadsmuseet Det Åpne Teater Repr. i styret/hanne Lindbæk Norske Dansekunstnere Samarbeidsorganisasjon NOKU Norsk Kulturforum Norsk Filmutvikling Danse- og teatersentrum Musikernes Fellesorganisasjon Samarbeidsavtale Norske Film- og TV-produsenters Forening Forhandlinger Bransjeorganisasjonene på filmområdet. Samrådingsmøter, Agnete G. Haaland og Trine Wiggen Forum for Kultur og Næringsliv Medlemskap Norsk Skuespillersenter Medlemmer i styret Norske Dansekunstnere (NoDa) Norsk Skuespillerforbund har NoDa som naboer, og samarbeider på flere området - bla. internasjonalt arbeid, opphavsrettslige spørsmål, og i 2008 samarbeid om opprettelse av en skuespiller- og danserallianse UNIMA Forbundsleder delte ut Birgit Strøms minnepris på vegne av UNIMA til Kenneth Dean Productions/Alter Ego for forestillingen «Fendelhorgens flokk» Filmsektoren Norsk Skuespillerforbund, representert ved Agnete G. Haaland og Trine Wiggen, har deltatt i bransjerådet på filmsektoren, som har vært aktive med råd i forhold til den nye organisasjonsmodellen på filmsektoren, bl.a. vedtekter for det nye Filminstituttet. Bransjerådet fikk også gjennomslag for at de tre faglederne for det nye Filminstituttet ble opprettet som åremålsstillinger. 12

13 Forbundsleder og daglig leder var tilstede da det nye Filminstituttet åpnet Møte med Norske film- og tv-produsenters forening (Produsentforeningen) Daglig leder har hatt møte med Produsentforeningen for å gjennomgå våre avtaler. Dette er ment som en forberedelse til et møte med de største produsentene for å diskutere avtalen, evt. få justert punkter som er uklare eller ikke fungerer Amandakomiteen Agnete G. Haaland sitter i Amandakomitéen. Andrea Bræin Hovig har vært vår representant i Amandajuryen Kosmorama filmfestival i Trondheim Forbundsleder og informasjonskonsulent deltok på møte om evaluering av Kosmorama. Øyvind Brandtzæg var medlem av juryen for biroller Gullruten Forbundsleder satt i juryen for Gullruten. Prisutdelingen skjedde i pinsen og ble vist på TV WIFT Women in film and television Forbundsleder deltar styret for denne sammenslutningen, som skal arbeide for å styrke kvinners posisjon innen film og tv Stiftelsen Norsk Skuespillersenter Forbundsleder Agnete G. Haaland sitter som styreleder i Norsk Skuespillersenter. Janne Langaas, Birgitte Victoria Svendsen, Håkon Strøm og Tove Veierud er styremedlemmer. Det har vært gjennomført 58 ulike kurs med 1345 deltakere i Møte med agentene NSF innbød agentene for skuespillere til møte. Ca. 50 av våre medlemmer har agenter, og tallet er økende. Det er derfor viktig å ha kommunikasjon med disse, ikke minst om felles forståelse av våre avtaler. Vi understreket viktigheten av at skuespillere bør være lønnsmottakere. Det var enighet om å gjennomføre møter minst en gang i året. 7. INTERNASJONALT ARBEID 7.1. Nordisk Skuespillerråd Nordisk Skuespillerråd har hatt møter i København og Helsinki i Forbundsleder, nestleder og daglig led- NSF samarbeider med Norske Dansekunstnere på flere områder. Her fra møte om opprettelsen av en skuespiller- og en danserallianse. Fra FIAs kongress i Marrakesh i oktober, der Agente G. Haaland ble valgt til organisasjonens leder. 13

14 er deltar på disse møtene. Av saker som ble diskutert var innstramning i trygdeordninger til arbeidsledige skuespillere i de ulike nordiske land, den svenske teateralliansen, avtalelisens om arkiv, privatkopiering, etc Nordisk ITI (International Theatre Institute) Det er fra norsk side sagt endelig nei til deltagelse i det nordiske ITI. Det finnes ikke midler til å ansette en person til å ta seg av sekretariatsfunksjonen, og ingen av organisasjonene kan ta seg av dette arbeidet Nordisk konferanse om teatrene og opphavsrett Det ble avholdt en nordisk konferanse i Malmø i høst om teatrene og opphavsrett, der forbundsleder holdt innlegg om opphavsrettens overgang og utnyttelse av skuespilleres prestasjoner sett fra skuespillersynspunkt FIA - Fédération Internationale des Actuers Europeiske møter Det har vært avholdt to møter i den europeiske gruppen av FIA i 2008; ett i april i Riga, Latvia og ett i forbindelse med kongressen i Marrakech. På møtet i Riga var det som vanlig opphavsrettslige spørsmål som sto på agendaen, i tillegg til undersøkelsen «Gender portrayal», FIAs retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet, utøveres sosiale rettigheter, utvidelse av europeisk dansepass til andre grupper, etc. Forbundsleder og daglig leder deltok på møtet Kongress i Marrakech FIA avhold kongress i Marrakech med 142 delegater fra ca. 62 land og 76 organisasjoner. Mange såkalte «motions» ble diskutert på møtet som gjaldt bl.a. tema som dekket opphavsrett, kulturelt mangfold, kvinnenes stilling, sosiale rettigheter, utvikling av fagforeninger, etc. Det er enorm spennvidde i deltakernes økonomiske og organisatoriske virkelighet, og det preget naturligvis konferansen. Agnete G. Haaland ble, med akklamasjon, valgt til President for FIA for neste fireårs periode fram til neste kongress Euro-FIA «Gender portrayal» Euro-FIA har i 2008 gjennomført en spørreundersøkelse om kvinneroller innen film og teater i Europa. NSF deltok også i undersøkelsen. Prosjektet ble i hovedsak finansiert av EU-midler, men NSF bevilget kr til gjennomføring av prosjektet. Forbundsleder har sittet i styringsgruppa for prosjektet. Forbundsleder, nestleder og informasjonskonsulent deltok på FIA seminar i London i september for å gå gjennom noen av resultatene av undersøkelsen. Undersøkelsen vil bli presentert i Burmesisk skuespiller Etter oppfordring fra FIA skrev forbundsleder brev til utenriksministeren for å få frigitt den burmesiske skuespilleren U Maung Thura. Hen er dømt til 45 års fengsel for å hjelpe sine landsmenn i Burma. 8. ORGANISASJON 8.1. Forbundets virksomhet Norsk Skuespillerforbund er en faglig organisasjon for skuespillere som virker innen norsk teater, film, TV, revy, radio og beslektede områder. Det er en partipolitisk uavhengig organisasjon med formål å ivareta medlemmenes kunstneriske, økonomiske og rettslige interesser Sekretariatet Sekretariatet består av forbundsleder Agnete G. Haa- 14

15 land i 70% stilling, samt daglig leder Kirsti Camerer og konsulentene Inger Karin Zettergren og Ida Willassen i hel stilling. Johanne Kallhovd har vært ansatt ca. 1 dag i uken for hovedsakelig å bistå med utbetaling av privatkopieringsvederlag. Harald Askestad har vært ansatt som IT-ansvarlig. Tellus Regnskap er ansvarlig for forbundets regnskap, og revisor i 2008 har vært Terje Narum i revisjonsfirmaet Flattum & Co. Forbundet tilstreber et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Forbundet arbeider for likestilling både i eget arbeidsmiljø og for våre medlemmer. Forbundet driver ikke med virksomhet som forurenser det ytre miljø. De ansatte har 3 dager egenmeldt sykefravær, samt 7 dagers sykemeldt fravær Kretsene Forbundsleder, daglig leder og nestleder har vært på kretsmøter på Nationaltheatret, Det Norske Teatret, Oslo Nye Teater, Trøndelag Teater og Rogaland teater «I strupen på Thalia» Norsk Skuespillerforbunds kor har i 2008 hatt ca. 40 medlemmer, og har øvinger mandag ettermiddag Informasjonsarbeid Det er utgitt 4 nummer av Stikkordet i Ida Willassen er redaktør for bladet. Det blir sendt ut informasjonsbrev over nettet til medlemmene en gang i måneden. Hjemmesidene har nyheter, samt informasjon om avtaleverk, kurs, konferanser, auditions, etc. Det ble opprettet et eget medlemsforum «Backstage» på nettet. Det har ikke vært mye besøkt Misbruk av NSFs elektroniske katalog VG har ved to anledninger sendt spørreskjema til våre medlemmer, der de har hentet ut mail-adresser fra vår elektroniske katalog, som de har kjøpt tilgang til hos oss. På denne bakgrunn har styret diskutert om journalister skal kunne få tilgang til katalogen. Det her styret sagt ja til, men ikke slik at de kan misbruke katalogtilgangen til å sende ut spørreundersøkelser Medlemsundersøkelse NSF bestilte før sommeren en medlemsundersøkelse fra firmaet Perduco Kultur, som skulle undersøke skuespilleres inntekt, engasjementsform, alder, utdanning, kjønn, hvordan skuespillere ser på skuespillerrollen og medlemmenes forhold til forbundet. Norsk Skuespillerforbunds kor øver hver mandag og har hatt flere opptredener i Perduco Kultur gjennomførte en større medlemsundersøkelse for NSF sommeren Her presenterer Anne Britt Gran noen av resultatene. 15

16 Det blir for omfattende å gå i detalj om resultatene av undersøkelsen her, men den ga et mer nyansert bilde av skuespillernes lønns- og arbeidsvilkår enn den offentlige inntektsundersøkelsen, og har gitt oss et nyttig redskap for videre arbeid og utvikling Leiligheten i Berlin Leiligheten i Berlin ble leiet ut fra 11. februar, og har vært utleid i til sammen 46 uker. Det vil si at leiligheten har vært utleid hele året, med unntak av èn uke Villa Thalia Spaniahuset har vært utleid i 35 uker i en sikker investering, ser ut til å påføre forbundet et tap på vel 2,6 millioner. Rådgiveren, som vi har stor tiltro til, forsikrer at han handlet i god tro og ikke hadde mottatt nok informasjon fra egen bank. Det er mange kunder i Fokus Bank som har gått inn i dette produktet: til sammen dreier det seg om investeringer på 850 millioner kroner. En del av kundene i banken - deriblant NSF - har engasjert advokat for å prøve å sikre sine interesser på best mulig vis. Den såkalte noten er nå terminert, og vi har fått utbetalt kr Saken er nå hos advokat, som vurderer rettsak mot Fokus Bank på vegne av mange investorer for feil og manglende informasjon Investering i Senior Bank Loans I juni 2007 rådet vår konsulent i Fokus Bank forbundet til å investere 3 millioner kroner i ING Senior Bank Loans. Rådgiveren forsikret at dette var en sikker investering som ville gi oss bedre utbytte enn de 4 % som var renten på bankinnskudd på den tiden. Avkastningen på ING Senior Bank Loans var forventet å være mellom 6,5 og 12 %. Høsten 2008 viste det seg at det som vi var forsikret var Årsregnskap Årsregnskapet gir, etter styrets oppfatning, en rettvisende oversikt over utviklingen og resultat av forbundets virksomhet og dets stilling. Det er ikke inntrådt forhold etter årets utløp som påvirker årsregnskapet. Årsregnskapet er utarbeidet på grunnlag av fortsatt drift. Oslo, : 16

17 NORSK SKUESPILLERFORBUND Org.nr AKTIVITETSREGNSKAP FOR ANSKAFFEDE MIDLER Medlemsinntekter Kontingenter Tilskudd Undervisning/Norwaco Tilskudd overført fra vederlagsfondet NRK og Gramo Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter Salg av katalog Administrasjon av vederlagsordningen; kor, stiftelser, refusjon økonomisk/juridisk bistand m.v Utleie av lokaler /leilighet Berlin Note Finansinntekter Renteinntekter Anskaffede midler FORBRUKTE MIDLER Kostnader til forbundets formål Kataloger Kostnader i.f.m. utleie av lokaler Note Kostnader i.f.m. formålet Note Administrasjonskostnader Lønnskostnader Note Lokalkostnader Note Kontorholdskostnader Note Møteutgifter Note Finanskostnader - Urealisert tap fondsinvestering Forbrukte midler Årets aktivitetsresultat Tillegg/reduksjon egenkapital: Overført fra/til driftsfondet

18 NORSK SKUESPILLERFORBUND Org.nr BALANSE PR EIENDELER Anleggsmidler Driftsmidler Eiendom, Oslo Note Leilighet Berlin Note Kontorinventar/møbler Note Omløpsmidler Diverse fordringer Obligasjoner Grunnfondsbevis Bankinnskudd Note Sum eiendeler EGENKAPITAL Øremerket egenkapital Note Fri egenkapital Note GJELD Vederlag for utbetalng i Ubetalt andel leilighet Berlin Diverse kreditorer Skyldig offentlige avgifter og feriepenger Bevilget, ikke utbetalt stipend Diverse betingede forpliktelser Sum egenkapital og gjeld

19 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 Regnskapsprinsipper: Generelt Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og forslag til god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Transaksjoner i øremerkede fond er vist i egen note og er ikke inkludert i aktivitetsregnskapet. Aktivitetsregnskapet viser anskaffede midler på hovedtyper og hvordan disse er anvendt i løpet av regnskapsåret. Lønns- og kontorholdskostnader og andre administrasjonskostnader er ikke fordelt på formål eller aktivitet. Driftsmidler Varige driftsmidler er bokført til kostpris med fradrag for akkumulerte avskrivninger og avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Investering i grunnfondsbevis og obligasjoner Grunnfondsbevis og obligasjoner er vist til laveste verdi av kostpris og markedsverdi. Fordringer Fordringer er oppført til nominell verdi etter fradrag for forventet tap. Skatter Forbundets formål er å ivareta medlemmenes interesser og driver ikke næringsvirksomhet og er således fritatt for skatt. Deler av forbundets eiendom leies ut til eksterne leietakere og inntekt fra denne virksomhet er skattepliktig. (Se egen note til årsregnskapet). 19

20 Note 1 Utleie av lokaler: Leieinntekter Avskrivninger Drift Vedlikehold Over-/underskudd Note 2 Kostnader i.f.m. formålet: Note 4 Lokalkostnader Lys og varme Renhold Fellesutgifter i sameiet Avskrivninger Note 5 Kontorholdskostnader Drift fond frilansere Scenekortet Stipendkomiteen Medlemsbladet Kretsene Representasjon Utgifter møter utlandet Utgifter møter innland Kontingenter Diverse støtte til prosjekter Note 3 Lønnskostnader, ansatte m.v.: Lønnskostnader Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Pensjonspremie KLP Sosiale kostnader Refusjon sykepenger - ( ) Forbundet har 3,7 årsverk. Lønn og annen godtgjørelse til daglig leder er utbetalt med kr og andel premie til pensjonsordningen utgjør kr Det er utbetalt kr i honorar til forbundets styre. Driftskostnader Revisjonshonorar Regnskapstjenester Økonomisk/juridisk bistand Medlemsundersøkelse Kontorrekvisita, tidsskrifter etc Telefon Porto Reiseutgifter Forsikring Div. andre kostnader Honorar til revisor er utbetalt med kr hvorav kr vedrører rådgivning.. Note 6 Møteutgifter Styremøter Forhandlinger Koret Generalforsamling

21 Note 7 Driftsmidler Egne lokaler Lokaler Leilighet Berlin Møbler/ Sum: for utleie Inventar Kostpris Tilgang Kostpris Avskrivninger Årets avskrivninger Avskrivninger Netto bokført verdi Avskrivningssats 2 % 2 % 10-20% Note 8 Bankinnskudd Herav vedrører ansattes skattetrekksmidler kr (2007: kr ). Note 9 Øremerket egenkapital Kapital 1.1. Tilført 2008 Bruk 2008 Kapital Vederlagsfondet (1) Pensjonsfondet (2) Fond for frilansere (1) (3) NSF s konfliktfond (1) NSF s støttefond (1) (4) Opplysnings- og utviklingsfond NSF s solidaritetsfond (1) (5) Etter- og videreutdanningsfond (1) Tilført renter (2) Utbetalt pensjon (3) Korrigert tidligere år (4) Stipend (5) Teaterstøtte Cuba Regnskap for vederlagsfondet, fond for etterutdanning og opplysnings- og utviklingsfondet: Vederlagsfondet Fond for etterutdanning Opplysnings- og utviklingsfondet Midler anskaffet Overført fra Norwaco/NAVO Tilført renter

22 (forts.) Vederlagsfondet Fond for etterutdanning Opplysnings- og utviklingsfondet Midler forbrukt Overført til NSF Reisekostnader Stipend/prosjektstøtte Generalforsamlingskostnader Aktivitetsresultat Saldo Saldo Note 10 Annen egenkapital NSF driftsfond NSF kapital NSF Kapital Total eiendom Berlin Egenkapital Underskudd: Egenkapital Note 11 Skatter Forbundets utleievirksomhet er skattepliktig. Pr. 31. desember 2008 er utleievirksomheten ikke i skatteposisjon. Forbundet har skattemessig fremførbart underskudd på kr Utsatt skattefordel utgjør kr (28%).. Oslo, : 22

23 23

24 Norsk Skuespillerforbund Welhavensgt. 1, 0166 Oslo Tlf:

GENERELT 3 1.1. MEDLEMMENE...4 1.2. Styret...5 ARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES ARBEIDSVILKÅR 6 2.2. NRK...7

GENERELT 3 1.1. MEDLEMMENE...4 1.2. Styret...5 ARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES ARBEIDSVILKÅR 6 2.2. NRK...7 NORSK SKUESPILLERFORBUND ÅRSMELDING 2007 1 Innhold: GENERELT 3 1.1. MEDLEMMENE...4 1.2. Styret...5 1.3. Styrende organ møtevirksomhet...5 ARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES ARBEIDSVILKÅR 6 2.1. Norsk teater-

Detaljer

Rogaland legeforening

Rogaland legeforening Rogaland legeforening AKTIVITETSREGNSKAP Anskaffede midler Note 2016 2015 Medlemsinntekter 4 700 692 698 705 Tilskudd 3 202 207 225 257 Sum anskaffede midler 902 899 923 963 Aktiviteter som oppfyller formålet

Detaljer

RÅDET FOR PSYKISK HELSE AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Alle tall i hele tusen Noter

RÅDET FOR PSYKISK HELSE AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Alle tall i hele tusen Noter AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Alle tall i hele tusen Noter 2015 2014 Anskaffelse av midler Medlemsinntekter 147 154 Tilskudd fra offentlige institusjoner 1 6 365 4 978 Tilskudd fra andre 2 22 488 21 677 Innsamlede

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

AKTIVITETSREGNSKAP 2015

AKTIVITETSREGNSKAP 2015 AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Norsk Barnelegeforening Org.nr. 975 690 555 Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Aktivitetsregnskap Norsk Barnelegeforening

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter

ÅRSREGNSKAP Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter ÅRSREGNSKAP 2015 Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr. 992 768 673 Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Aktivitetsregnskap Norsk Forening For Medisinsk

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Norsk Skuespillerforbund

Norsk Skuespillerforbund Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2011 Innhold: 1. GENERELT... 3 2. ARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES VILKÅR...4 3. FONDSMIDLER...7 4. FORVALTNINGSORGANISASJONER...7 5. UTDANNING...9 6. KULTURPOLITISK

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Norsk Skuespillerforbund

Norsk Skuespillerforbund Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2009 Innhold: 1. GENERELT...3 2. ARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES ARBEIDSVILKÅR...4 3. FONDSMIDLER...7 4. FORVALTNINGSORGANISASJONER...7 5. UTDANNING...9 6. KULTURPOLITISK

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Rogaland legeforening

Rogaland legeforening Rogaland legeforening AKTIVITETSREGNSKAP Anskaffede midler Note Medlemsinntekter 4 804150 789474 Tilskudd 3 201652 198159 Sum anskaffede midler 1005802 987633 Aktiviteter som oppfyller formålet Kurs inntekter

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAGS INTERNASJONALE SOLIDARITETSFOND OLE JOHAN ERIKSENS MINNEFOND

NORSK JOURNALISTLAGS INTERNASJONALE SOLIDARITETSFOND OLE JOHAN ERIKSENS MINNEFOND RESULTATREGNSKAP Note 2005 2004 INNTEKTER: Tilskudd 2 kr 326 011 kr 306 637 Finansinntekter 250 252 283 488 Sum inntekter kr 576 263 kr 590 125 DRIFTSKOSTNADER: Utdelte bidrag 3 kr 456 417 kr 419 936 Andre

Detaljer

Norsk oljemuseum. årbok 2016

Norsk oljemuseum. årbok 2016 Norsk oljemuseum årbok 2016 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Billettinntekter 5 907 269 4 891 121 Offentlige driftstilskudd 1 17 326 990 15 496 000 Leie/Arrangement 1

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler LIV LAGA Tekst Note 2009 Anskaffede midler Medlemsinntekter 4 Tilskudd Offentlige midler 3 Sum tilskudd Innsamlede midler, gaver mv Sum anskaffede midler 19 000 150 000 150 000 1 787 170 787 Forbrukte

Detaljer

Innhold: 1. GENERELT... 3 2.ARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES ARBEIDSVILKÅR...4 3. FONDSMIDLER...6 4. FORVALTNINGSORGANISASJONER...7 5. UTDANNING...

Innhold: 1. GENERELT... 3 2.ARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES ARBEIDSVILKÅR...4 3. FONDSMIDLER...6 4. FORVALTNINGSORGANISASJONER...7 5. UTDANNING... Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2012 Innhold: 1. GENERELT... 3 2.ARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES ARBEIDSVILKÅR...4 3. FONDSMIDLER...6 4. FORVALTNINGSORGANISASJONER...7 5. UTDANNING...9 6.KULTURPOLITISK

Detaljer

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015 ORG.NR. 992921218 ÅRSREGNSKAP 2015 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Autorisert regnskapsførerselskap RESULTATREGNSKAP Noter 2015 2014 The Kavli Foundation 10 885 400 Bidrag 36 673 299 1 000 000

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG VEDERLAGSREGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2017

NORSK JOURNALISTLAG VEDERLAGSREGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2017 VEDERLAGSREGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2017 Driftsinntekter Note Regnskap Budsjett kr % 2016 kr % Prognose budsjett kr % Kopivederlag 5 300 000 5 150 000 150 000 3 % 4 800 000 500 000 10 % 10 600 000 10 300 000

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Sunnaasstiftelsen

Årsregnskap. Sunnaasstiftelsen Årsregnskap Sunnaasstiftelsen 2015 Sunnaasstiftelsen Aktivitetsregnskap NOTE ANSKAFFEDE MIDLER 2015 Tilskudd 2 Offentlige tilskudd 958 848 Innsamlede midler TV2 Aksjonen 9 190 580 Gaver 1 938 150 3 Sum

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Styrets Beretning Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme

Styrets Beretning Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme Styrets Beretning 2014 Fondets formål er å dele ut en medisinsk pris på 1 000 000 kroner for fremragende vitenskaplige arbeider eller forskningsresultater innen nordisk medisin og en medisinsk pris på

Detaljer

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438 RESULTATREGNSKAP Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent fra NJ kr 3.238.468 kr 3.001.156 Stillingsannonser 5.633.819 5.789.684 Tekst-, bilags- og pressekontaktannonser 1.821.968 2.078.034 Abonnement

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG VEDERLAGSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR JUNI 2014

NORSK JOURNALISTLAG VEDERLAGSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR JUNI 2014 VEDERLAGSREGNSKAP Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Kopivederlag 4 550 000 4 550 000 0 0 % Kabelvederlag 991 557 1 000 000-8 443-1 % Kulturarvvederlag 8 443 0 8 443 - Vederlag fra digital kopiering

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011 NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Kontingent 32 074 904 32 025 000 49 904 0 % Opp og Utfond 1 1 152 947 1 239 792-86 846-7 % Adm andel vederlag

Detaljer

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 2 144 479 764 848 Offentlige tilskudd 2 3 353 284 2 414 364 Andre

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Styrets beretning 2016

Styrets beretning 2016 Styrets beretning 2016 Stiftelsens spesifikke og primære formål er å støtte, gagne og utføre de veldedige vitenskapelige og pedagogiske formål Norges Tekniske Naturvitenskapelig universitet (NTNU) har

Detaljer

Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Regnskap 2016

Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Regnskap 2016 Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund Innhold: Side 1: Forside Side 2: Resultat 2016 Side 4: Balanse 2016 Side 5: Noter org. Nr. 971 516 437 Rapporten følger Foreløpig Norsk Regnskapsstandard, NRS(F),

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

NJ - VEDERLAGSFOND REGNSKAP FOR 2011

NJ - VEDERLAGSFOND REGNSKAP FOR 2011 REGNSKAP FOR 2011 Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Kopivederlag 7 979 735 7 500 000 479 735 6 % Kabelvederlag 1 991 015 2 500 000-508 985-20 % Vederlag fra digital kopiering 92 291 92 291 0

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Rogaland legeforening

Rogaland legeforening ----------------------------------------~~------------~--------~------~~--------------.. Rogaland legeforening AKTIVITETSREGNSKAP Anskaffede midler Note Medlemsinntekter 4 681 504 643038 Tilskudd 3 250

Detaljer

f Ridderrennet Balanse pr Regnskap Regnskap. Eiendeler: Anleggsmidler: N ytteandel. Avskrivning leilighet

f Ridderrennet Balanse pr Regnskap Regnskap. Eiendeler: Anleggsmidler: N ytteandel. Avskrivning leilighet Ridderrennet Balanse Eiendeler: Noter 2017 2016 Anleggsmidler: N ytteandel 22 000 22000 Leilighet 1 692 907 1 692907 Avskrivning leilighet -183020-137 265 Sum anleggsmidler 14 1 531 887 1 577642 Omløpsmidler:

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER: Konferanseavgifter kr 1.201.185 kr 1.309.000 Tilskudd internasjonalt arbeid 3.675 70.000 Tilskudd fritt ord 200.000 250.000 Tilskudd andre 357.568 170.000

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Side 1 av 4 Storsalen Menighet NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 213 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`'

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`' Årsregnskap Norges Triatlonforbund 2016 '()\) Zr`' Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 1 989 052 2 144 479 Offentlige tilskudd

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAGS INTERNASJONALE SOLIDARITETSFOND OLE JOHAN ERIKSENS MINNEFOND

NORSK JOURNALISTLAGS INTERNASJONALE SOLIDARITETSFOND OLE JOHAN ERIKSENS MINNEFOND RESULTATREGNSKAP Note 2006 2005 INNTEKTER: Tilskudd 2 kr 414 904 kr 326 011 Tilskudd Fillipineprosjekt 479 342 0 Finansinntekter 203 353 250 252 Sum inntekter kr 1 097 599 kr 576 263 DRIFTSKOSTNADER: Utdelte

Detaljer

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN - NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN - NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Enkelte kostnadsarter opplyses

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Norsk Islandshestforening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 943 225 813 673 Medlemslisenser

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer