GIFTutslipp. i drikkevann. Sushi som barnemat STOREBROR I NORD SUVERÉN BASKET-SEMIFINALEN SIDE SIDE SIDE 32-33

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GIFTutslipp. i drikkevann. Sushi som barnemat STOREBROR I NORD SUVERÉN BASKET-SEMIFINALEN SIDE 10-11 SIDE 16-17 SIDE 32-33"

Transkript

1 SUVERÉN Sushi som barnemat MUSIKKONSDAG NUMMER1 MUSIKKONSDAG Det er åpen- bart grunn til bekymring. Rådmann Arild Endal Slik blir Rock Mot Rus HEADLINER: Dimmu Borgir. SIDE Anna Heimdal og Elias Heimdal. SIDE BASKET-SEMIFINALEN ONSDAG 5. MARS 2008 NR ÅRGANG, UKE 10 Nord-Norge 15,- For øvrig 20,- GIFTutslipp Je Rogers og Dag Christensen. Vikings fortsatt STOREBROR I NORD SIDE i drikkevann SIDE Foto: Stein Wilhelmsen

2 2 ONSDAG 5. MARS 2008 NORDLYS SETT FRA NORD Leder Altfor veikt FOR NØYAKTIG to år siden la de to rederiene TFDS og OVDS fram regnskaper som viste 500 millioner kroner i minus for De dystre tallene kom kort tid før Hurtigruten ASA ble en realitet som følge av en fusjon mellom rederiene. ETTER FUSJONEN la styreleder Ole Lund og eks-direktør Henrik Andenes fram dårlige kvartaler på løpende bånd. Nylig skjedde det igjen, men nå med Olav Fjell som direktør. Ny sjef endrer ikke på at budskapet er like ille; blodrøde tall og nye løfter om bedre tider. I LØPET av disse årene har vi flere ganger bedt om skarpere lut. Om at selskapet setter i verk sparetiltak på et nivå som monner. Det nytter ikke å snakke om topplinjen alene mens selskapet blør på kostnadssiden. Å spare 100 kroner er verdt mye mer for et selskap i trøbbel enn kroner i nye inntekter. DESSVERRE MÅ vi konstatere at vi ikke ser sterk nok vilje eller evne til å ta grep som monner for å kutte Hurtigrutens kostnader. Selvsagt har vi respekt for at det ikke er lett å kutte uten at inntektssiden rammes, men slik er det for alle. Nå mener vi grensen for løfter er passert. VI HAR problemer med å tro på Ole Lund og Olav Fjell når de lover at vi nå ser vendepunktet, at konsernet skal gå 50 millioner kroner minus i år, og at 2009 skal gi svarte tall. Vi tviler fordi vi hørte det samme i fjor og året før der igjen. I etterkant har «uforutsette» hendelser og ulykker ødelagt resultatet. HURTIGRUTEN er et viktig selskap for Nord-Norge. Omsetningen på 3,8 milliarder kroner dokumenterer alene det. Men et haltende konsern er intet lokomotiv. Tvert imot er det en distraksjon. Derfor betyr det mye også for andre enn selskapets eiere og ansatte å skape lønnsomhet. VI VENTER sparing som svir, ellers er tiden ute for selskapets styrende organer. De har fått sjanser nok nå. Bibelsk strid MODERNE bibeloversetterne vil skrive at Jesus ble født av en «ung kvinne» istedenfor «jomfru». HVA MED «ung jomfru»? Vi ser ikke sterk nok vilje eller evne til å ta grep som monner. NORD-NORGES STØRSTE AVIS Bladet Nordlys AS, postboks 2515, 9272 Tromsø PRIORITET: Fra Narvik mot Tromsø er godstrafikken stor og kraftig økende. Stamvei-frustrasjon S tamveinettet gjennom Nord- myndigheter lokalt og regionalt Norge og Nordland spesielt er har gjort nøye forarbeid til i elendig forfatning, og manglende Nasjonal Transportplan. bevilgninger skaper politis- ke frustrasjoner. På behovssiden er det som Torbjørn Naimak og flere med Derfor er diskusjonen om ham sier, et meget stort og udekket Nasjonal Transportplan intens behov for bedre veier, bruer og noen steder. Seinest sist fredag rassikring. Sør i Nordland er møttes et 70-talls veifolk, politikere og samferdselsbyråkrater i Hamarøy. Ordføreren midt i Nordland, Rolf Steffensen, tegnet med bred stamveien et mareritt for spesielt de lokale brukerne og yrkessjåførene. Fra Narvik og spesielt mot Tromsø er godstrafikken stor og kraftig økende. penn og mente at det historisk har skjedd ufattelig lite på E6 mellom Fauske og Narvik. «I løpet av 30 år er det bare brukt 24 millioner kroner I denne debatten bør ingen opptre som om det finnes noen sareptas krukke, det er bare politikere av ordinære veimidler til in- vesteringer over Hamarøy», mente uten ansvar som har nok penger til alt. han. Derfor må det prioriteres Veisjef Torbjørn Naimak mener mellom ulike viktige prosjekt, i tallet er feil, men gir Hamarøyordføreren Nord-Norge spesielt. Og derfor rett i at det er et stort udekket behov på strekningen. må fagfolk og politikere sette hverandre stevne som i Hamarøy P å denne konferansen konkluderte nestlederen i For Nord-Norge Stortingets samferdselskomité, Borghild Tenden (V) fra ble investeringene til vei halvert fra Akershus, med at det snarest må innføres bompenger for å få rustet opp E6 mellom Fauske og Narvik til Trafikketatene og offentlige I nyhetene For 20 år siden Virkemiddel-ordningen for lærere er i ferd med å skape kaos i distrikts-skolene i Tromsø. Årsaken er at skoler der mer en 20 prosent av lærerne ikke har godkjent utdanning gis et lønnstillegg på ca kroner. I tillegg får man avskrevet studielån. Dette mener man slår feil ut når naboskolene ikke er med i ordningen. Nå søker flere lærere seg over til virkemiddel-skolene. Nordlys 5. mars 1988 Sjefredaktør HANS KRISTIAN AMUNDSEN Nyhetsredaktør ANDERS OPDAHL Redaktører VIGDIS M. BENDIKTSEN og LINDA VAENG SÆBBE Adm. direktør PETTER DAAE DAGENS KOMMENTAR Roger Bergersen, sjefredaktør Fremover for å få opp prosjektene, drøfte dem og sette dem inn i en større samfunns-sammenheng. I denne debatten må samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) og makta i hovedstaden ta med seg at «E6-frustrasjonen» er reell og har sine grunner, her illustrert i tall: Fra 1985 til 2007 er veibevilgningenes relative andel av brutto nasjonalprodukt redusert fra 3,39 til 1,55 prosent. Halvert! For Nord-Norge ble bevilgningene til investering halvert fra 1990 til 2001, økt litt fra 2002 til 2005, for så å få ei ny halvering for 2006 til Reduksjonen har vært like stor for Nordland, og hadde det ikke vært for Lofast ville tallene vært direkte katastrofale. D et er opp til regjeringen og Stortinget å gjøre noe med dette. Landsdelens politikere må på sin side våge å prioritere, si hva som skal komme først og sist, av alt som står på ønskelista. SNILL GUTT: Hotellkongen Petter Stordalen mottok i går den årlige «Snill Gutt»-prisen fra Pressefotografenes Klubb. Den lite selvhøytidelige Stordalen spratt opp på scenen i Oslo Nye Teater i bar overkropp, til vill jubel fra fotografene og publikum. Jeg er utrolig beæret. Dette er det endelig beviset på at Harald og jeg har mye felles. Ikke at vi begge er helt konge, men at vi begge har fått Snill Gutt-prisen, sa Stordalen. Foto: Terje Pedersen, ANB For 50 år siden Fiskekvantumet for årets lofotfiske var ved månedsskiftet kommet opp i tonn. Dermed er man nesten på nivå med fjoråret da kvantumet pr. 1. mars var tonn. Fangstfordelingen i år er på tonn tatt på garn, tonn på line og 985 tonn på juksa. Sammenlignet med i fjor er det betydelig større kvantum tatt på garn, mens det er nedgang både for line og juksa. Nordlys 5. mars 1958

3 NORDLYS ONSDAG 5. MARS «Der tiltrængtes et blad som vil være en ærlig talsmann for smaafolks sak» Alfred Eriksen, grunnlegger av Nordlys i 1902 Dette skjer Statsminister Jens Stoltenberg (bildet) møter lederne for lærerorganisasjonene. Kommunestyremøte i Storfjord. Kommunestyremøte i Lyngen. Formannskapsmøte i Bardu. Formannskapsmøte i Karlsøy. Arbeiderpartiets programkomité besøker Tromsø. Avinor arrangerer konferansen Luftfart 2008 i Alta. Åpning av tarifforhandlingene mellom LO og NHO. NETTOPP NÅ Kun en av 20 anmeldelser mot politifolk ender med bøter, siktelser eller tiltaler. Har det noe å si for din tillit til politiet? Ja Nei Neppe 0% 25% 50% 75% 100% Nytt spørsmål på Apropos Brytekamp om AFP Siden 1980 har det bare fire ganger vært samordnede lønnsoppgjør, der LO har forhandlet direkte med arbeidsgiverne i NHO, slik som i år. Bare én gang, i 1992, har partene greid å komme fram til en løsning som de LO-organiserte med knapp margin sa ja til. Ellers har det endt med lønnslov (1988), ekstra forhandlinger etter nei i uravstemning (1990) og streik (2000). Årets oppgjør er mer komplisert enn noen av disse. LO-leder Roar Flåthen kan ikke komme ut av årets oppgjør uten å ha med seg en løsning om avtalefestet pensjon (AFP) som er spiselig for medlemmene. Grunnplanet i fagbevegelsen er aggressivt i dette spørsmålet, og det vil være umulig for LO-sjefen å få et resultat som ikke anbefales enstemmig av hans egen forhandlingsdelegasjon. Men lønnsforhandlingene er mer enn AFP. Hvert forbundsområde skal først føre forhandlinger med sine motparter om konkrete lønnstillegg. Flere lavlønnsgrupper har blitt hengende etter, og forventningene om høye tillegg er betydelige. Rabalderet kan dermed ha brutt ut lenge før toppene i LO og NHO skal ha den avsluttende brytekampen om AFP. Hallgeir Westrum, ANB KUNST: Det er på høy tid at vi får et samisk kunstmuseum som gir verdige utstillingsvilkår, og der en kan drive forskning og formidling av kunst skapt av samiske kunstnere. Samiske kunstnere og kunstinstitusjonen 3. Rigmor A. Hansen Kunsthistoriker, Galleri Embla De Samiske samlinger i Karasjok har nylig vist samtidskunst av samiske kunstnere i Perspektivet Museum i Tromsø. Utstillingen besto av 20 verk gjort av 12 kunstnere fra Nordkalotten. Nok en gang var de samiske kunstnerne henvist til korridorer og trange trappeganger. Når sant skal sies, har heller ikke De Samiske samlinger utstillingsarealer som er forbeholdt deres kunstsamling. Selv der vises kunst i fellesareal. Hvorfor er det slik at de samiske kunstnere fortsatt har slike trange kår? Er det fordi de ikke produserer «interessant kunst», og av den grunn ikke får innpass i etablerte kunstmuseer, og hvor blir det av et samisk kunstmuseum? Kunsten som ble vist var innkjøpt til De Samiske samlinger med midler bevilget fra Sametinget. Det er også Sametinget som oppnevner ulike innkjøpskomiteer, og følgelig er kunsten som kjøpes inn av høy kvalitet. I likhet med andre kunstnere uttrykker de samiske kunstnerne seg forskjellig, og mange bruker moderne virkemidler som for eksempel foto og DVD. Enkelte kunstnere jobber nonfigurativt, mens andre er opptatt av innhold som identitet og fremmedgjorthet i et flerkulturelt område der samer, kvener og nordmenn har levd side om side i flere hundre år. «Kunstinstitusjonen» Kan vi si at denne utstillingen ikke inneholdt «interessant kunst»? Ordet «interessant kunst» dukker opp ved flere anledninger når kunst omtales, og jeg vil her komme med en liten digresjon. For ti år siden jobbet jeg som utstillingskoordinator i Troms fylkeskommune og skulle den gang blant annet komme med innspill til Riksutstillinger om utstillinger som de kunne sende på turné. Jeg foreslo både tema og navn på nordnorske og samiske kunstnere. Svaret jeg fikk tilbake var: Ikke interessant i nasjonal sammenheng. (Det var først senere at de selv kom på at en utstilling med Iver Jåks kunne vært interessant da var det primært hans erotiske tegninger det var interesse for.) Så kan man spørre seg: Er det slik at det er en nasjonal elite av kunstkritikere, kunsthistorikere, ledere av kunstmuseer osv., les: «kunstinstitusjonen», som setter premisser for hva slags kunst som skal vises i det offentlige rom? Nå er det engang slik at alt som aksepteres som kunst av «kunstinstitusjonen», er kunst. Dette er en elite som har kunnskap om og makt til å forvalte kunstens autonomi, i motsetning til de «brede masser» som i større grad vil gi en personlig tolkning av objektet, og dermed en personlig mening. Kunstverket er dermed et objekt som bare eksisterer som sådant i kraft av de som kjenner og anerkjenner det som et kunstverk. Når kunsten i De Samiske samlinger er innkjøpt til en offentlig institusjon, er ikke det kvalitetsstempel nok til at de kunne vært stilt ut i for eksempel Nordnorsk Kunstmuseum? Jeg kjenner til at enkelte verk av samiske kunstnerne finnes i magasinene i Nordnorsk Kunstmuseum, men jeg kan ikke se at samisk samtidskunst er satt på dagsorden i samme museum. Kunstnere av sin tid En generell oppfatning i «kunstinstitusjonen» er at kunstnerne skal være av sin tid. Det vil si de skal bruke de virkemidlene som er tilgjengelige i sin tid når de skal uttrykke sine ideer. Alt annet er utprøvd. Er det en nasjonal elite som setter premisser for hva slags kunst som skal vises i det offentlige rom? SAMISK KUNST: Fra den samiske samtidskunstutstillingen på Tromsø museum i februar 2007 med Merja Aletta Ranttilas verk «Mu Geaidnu» (Min Vei). Foto: Andrea Hegdahl Tiltnes De må også gjerne være forut for sin tid det er interessant. Det er i lys av en slik oppfatning at det er reist kritikk mot blant andre Odd Nerdrum og Karl Erik Harr, da de forholder seg til et klassisk formspråk. Når det gjelder maleriet, så er den generelle oppfatningen i «kunstinstitusjonen» at en skal forholde seg til at det er en todimensjonal flate. Å lage en illusjon om dybde og perspektiv ville være å «slå hull» i flaten, og dermed ødelegge maleriets egenart. Dette innbefatter også at kunsten ikke skal være litterær eller bærer av et innhold. Den skal ikke vise til noe utover seg selv, men være en kunst for kunstens skyld. Dette var noe som kunstnerne i New York var opptatt av på og 60-tallet. Da Museum of Modern Art kjøpte inn et bilde av Frank Stella, skulle det komme til å utløse debatten om det rene maleri. Denne oppfatningen blir fortsatt forfektet av mange i «kunstinstitusjonen», men skulle dette være et rådende syn, ville det ikke vært mange kunstnere igjen på kunstarenaen i dag. Nyskapende Samiske kunstnerne utrykker seg forskjellig og de er opptatt av ulike innhold i sin kunst. De er eksperimentelle og nyskapende, og dette bør skape interesse. Noen formidler tilhørighet til Nordkalotten, til landskapet, til kulturen og til problemstillinger som bare de kan si noe om fordi de kjenner det innenfra. Når ikke de samiske kunstnerne blir anerkjent av «kunstinstitusjonen», er det på tide å få et samisk kunstmuseum. I ti år har det stått på statsbudsjettet uten å bli prioritert. Det er derfor på høy tid at vi får et kunstmuseum som gir verdige utstillingsvilkår, og der en kan drive forskning og formidling av kunst skapt av samiske kunstnere. Dette vil gi de nødvendige ringvirkninger til «kunstinstitusjonen», og dermed en større anerkjennelse av den samiske kunsten. Alt av varer i Sjøgata skal ut. Gjør et kjempekupp på jernvarer mm. Tromsø Jernvarehandel Storgata 75, 9008 Tromsø, tlf Åpent: (17.00) lø

4 4 ONSDAG 5. MARS 2008 NYHETER NORDLYS Gir Norge energi-refs OSLO: Göran Persson flesker til mot norsk satsing på fornybar energi. Klimaforliket som Stortinget vedtok tirsdag, er ikke godt nok, fastslår han. Norge er dårlig på dette. Man har sitt vann, sier han til Dagsavisen. Utenom vannkraften er norsk innsats mot fornybar energi lite å skryte av. I fjor fikk Persson den norske Sofieprisen for sitt politiske lederskap i klimapolitikken. Femseters elbil GENEVE: Den norske bilprodusenten Think presenterte tirsdag en femseters elbil i Geneve. Think Ox vil kunne kjøre 20 mil med hele familien om bord. Think håper å få bilen i produksjon om få år. Bilen skal også være som en rullende datamaskin. Via tre skjermer inne i bilen, som konstant er online, kan passasjerene bruke internett og førerne sjekke navigasjonen. Det skal også være mulig å sjekke ladestatus fra PCen hjemme. (NTB) Få lynnedslag førte til færre brannskader i norske boliger i fjor enn året før. Det ble dessuten registrert 800 færre boligbranner av andre årsaker. Til tross for denne nedgangen døde 74 personer i brann i fjor, det høyeste antallet siden (NTB) Grønnåsen skole har kr til nye bøker i år PLASSERER ANSVAR: Hvis skolene har for lite å rutte med til å drive forsvarlig undervisning, så må kommunen skjerpe seg, fastslår kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell. Kunnskapsministeren ber Tromsø Det er kommunens ansvar å sørge for at skolene har økonomi til å drive forsvarlig, sier kunnskapsministeren. Det høres ikke særlig mye ut, kommenterer kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell, når Nordlys forteller ham at Grønnåsen ungdomsskole i Tromsø har kroner å bruke på læremidler dette året. Hvem har ansvaret for dette? Hvis skolene har for lite å rutte med til å drive forsvarlig undervisning, så må kommunen skjerpe seg. Dette må altså Ap, SV og Sp, som styrer i Tromsø, ta ansvaret for? Det er slik at uansett hvilken politisk styring det er i kommunene, så må alle som ikke prioriterer skolen høyt nok, ta seg sammen og forsterke innsatsen for skolene, sier Solhjell. Finland Bård Vegar Solhjell har nettopp holdt åpningstale på Næringslivsdagene i Tromsø, og vandrer bortover kaiene, mens han myser mot Troms-dalstinden og Fløya, som ligger badet i skinnende vintersol. Bedre OL-reklame enn dette, er det ikke mulig for Tromsø å få, kommenterer en tilsynelatende fornøyd kunnskapsminister. Men det er hovedsakelig skole, kunnskap og kompetanse han er i Tromsø for å snakke om. OECD har beregnet at 85 prosent av Norges nasjonalformue ligger i den kunnskap vi til sammen besitter her i landet, forteller han i talen på næringslivsdagene. Det er denne kapitalen vi må utvikle. Skolen må ta tak i elevene fra første dag. Den må måle resultater, for å kunne undervise og hjelpe hver elev målrettet, slik de gjør i Finland. I Norge har vi nok tenkt at ting kom litt for mye av seg selv. Det gjør de ikke, sier Solhjell til Nordlys. Økonomisk løft Statsråden tror noe av det som kan løfte resultatene i norsk skole er en litt strammere nasjonal styring. Det er for store regionale forskjeller. Vi må nok f.eks. ha klarere kompetansekrav til rektor og skoleledere, i form av en nasjonal norm, sier Solhjell. Han ønsker også å se nærmere på hvordan man kan sikre at kommunene bruker tilstrekkelig ressurser på skolen. Øremerke midler, altså? Ikke nødvendigvis. Hovedsaken er at skolen virkelig blir prioritert. Og det vil den bli i det SKJERPE SEG I VAKKERT OL-VÆR: Statsråd Bård Vegar Solhjell, flankert av stortingsrepresentant Lena Jensen og fylkesråd Pål Julius Skogholt, ble åpenbart i godt humør av å se det strålende vinterværet i Tromsø i går. Han håper nå å få til en forsterket innsats for den norske skolen, og mener bl.a. vi har viktige ting å lære av Finland. neste statsbudsjettet til høsten? Ja, det håper jeg jo. Vi trenger absolutt et økonomisk løft for skolen, sier Bård Vegar Solhjell. Tekst: Oddvar Nygård Foto: Torgrim Rath Olsen

5 NORDLYS NYHETER ONSDAG 5. MARS TIPS OSS! Send SMS/ MMS til 2097 Skriv: Nordlys <din melding> Eller ring oss hele døgnet: Månedens tips får 2000 kroner! Færre ledige i Nord-Troms STORSLETT: I februar måned gikk arbeidsledigheten ned i Nord-Troms, etter at den økte forholdsvis mye i januar. Sammenliknet med februar 2007 er ledigheten redusert med 70 personer. Ledigheten for Nord Troms er nå på 2,6 %. I både Nordreisa og Skjervøy er 2,5 % av arbeidsstyrken ledig, mens Kåfjord og Kvænangen en ledighet på 2,8 %. I Troms som helhet er ledighetsnivået 1,9 %, mens Norge har 1,7%. Drep monstermarihønene! OSLO: De siste dagene er levende monstermarihøner oppdaget flere steder i Oslo. Drep dem alle, oppfordrer Direktoratet for naturforvaltning (DN). Hvis harlekinmarihønene etablerer seg i norsk natur, vil vi stå overfor en økologisk katastrofe. De spiser bladlus, men også alt annet som kryper og går. Den naturlige balansen i naturen kan bli forrykket og etter hvert kan det bare bli harlekinmarihøner å se. Fordi de er giftige, er det ingen som kommer til å spise dem, sier sier seniorrådgiver Øystein Størkersen til Dagsavisen. Nærradio kan bli tatt AV LUFTA Radio Karlsøy kan måtte innstille sendingene i minst et halvt år fra 1. juli. Årsak: Styret sendte inn konsesjonssøknaden for seint. I avslagsbrevet til Karlsøy Nærradioforening, som eier og driver radiostasjonen slår Medietilsynet kategorisk fast at søknader som ble mottatt etter søknadsfristen 22. januar ikke blir behandlet. Styreleder Edgar Johannessen medgir at søknaden ble sendt inn noen dager for seint. Vi hadde skiftet styre. Flere andre uheldige omstendigheter gjorde i tillegg at rundskrivet med konsesjonsutlysingen ikke kom tidsnok i de rette hender, forklarer Johannessen. Den nye konsesjonsperioden starter 1. juli og varer i sju år. Men Edgar Johannessen kan ikke forestille seg at Radio Karlsøy ikke skal kunne la høre fra seg i alle disse åra. Nei, så galt kan jeg ikke tenke meg at det går. Vi har klaget avslaget inn for Kulturdepartementet. Jeg har også ringt Medietilsynet om saken. De hørtes positive ut. I klagen skriver Edgar Johannessen at «det vil være ille om Radio Karlsøy skulle bli historie etter 17 års drift, grunnet tre dagers oversittelse av søknadsfristen». Søknadsfristen absolutt Han har tro på at departementet vil omgjøre vedtaket i Medietilsynet. Det spørs imidlertid om det er grunn til optimismen, i hvert fall i første omgang. Medietilsynet er akkurat nå i ferd med å oversende klagen til departementet. På grunn av dette kan ikke førstekonsulent Tone Haugan uttale seg om klagen fra Radio Karlsøy. Hun understreker likevel at søknadsfristen er absolutt. Strenge regler Vi må forholde oss til E-komloven som har svært strenge regler i saker som dette. For å sikre at alle konsesjonssøkere har like vilkår kan vi ikke fra- HÅPER: Vi har klaget avslaget inn for Kulturdepartementet. Jeg har også ringt Medietilsynet om saken. De hørtes positive ut, sier styreleder Edgar Johannessen i Radio Karlsøy her i sving som reporter. Arkivfoto: Sissel Wessel-Hansen Glemte å søke om konsesjon vike søknadsfristen, sier Tone Haugan. Dersom Kulturdepartementet ikke tar klagen til følge blir det stille på frekvensene til Radio Karlsøy hvert fall fra sommeren og et stykke inn i Døra på gløtt Når vi er ferdige med konsesjonsbehandlingen og eventuelle anker som følge av dette, kan Radio Karlsøy søke på nytt. Men det kan tidligst skje i slutten av desember i år, antyder Tone Haugen og åpner dermed døra litt på gløtt for nærradioentusiastene i Karlsøy. FAKTA Medietilsynet utlyste i november i fjor konsesjoner og frekvenstillatelser for lokalradio. Den nye konsesjonsperioden trår i kraft 1. juli i år og utgår 30. juni Søknadsfristen ble satt til 22. januar. Medietilsynet mottok søknaden fra Radio Karlsøy 28. januar. Tekst: Eyolf Steffensen To skutere gjennom isen TROMSØ: Kvinnen satt i kjøkkenvinduet med kikkert og fulgte de to skuterne som kjørte utover isen ved Fagernes i Ramfjorden. Da hun så skuterne forsvinne, og to gutter springe tilbake mot land, ringte hun politiet i Tromsø. Vi fikk meldingen ved tiden, sier Rolv-Are Pettersen, operasjonsleder ved Troms politidistrikt. Kvinnen har fortalt politiet at hun gikk ned for å snakke med de to, men rakk dem ikke. De to gikk inn i en bil, og kjørte vekk. Det er ikke forbudt å kjøre skuter på isen, men ifølge lokalbefolkningen er det å kjøre på isen nå som russisk rulett å regne. Vinteren så langt har vært mild, sier Pettersen. Eierne av de to skuterne må belage seg på selv å dekke hele tapet av motorkjøretøyene som nå ligger på havets bunn, sier Pettersen. (nordlys.no) Kampanjepris ,- Kampanjepris kr ,- Veil ,- (Leveringskostnader kommer i tillegg) Polarservice Tromsø AS, tlf Motorsenteret Storslett AS, tlf Åsheim Maskin Øverbygd, tlf

6 6 ONSDAG 5. MARS 2008 NYHETER NORDLYS Vil ha tilbake 2,3 barnehagemillioner fra Skjervøy BETALER IKKE Kunnskapsdepartementet krever at Skjervøy kommune betaler tilbake 2,3 millioner barnehagekroner. Kommer ikke på tale, sier ordfører Roy Waage (KP). Det ble stor oppstandelse på rådhuset i Skjervøy i går. Uten forvarsel kunngjorde departementet i ei pressemelding at Skjervøy og et sekstitall andre kommuner må betale tilbake barnehagepenger de har brukt til andre formål enn pengene var øremerket til. Vi ble svært overrasket fordi vi trodde at vi hadde ordnet opp i dette, sier Roy Waage. Vi har oppskriftsmessig rettet opp den feilen vi gjorde i 2006 og har satt av pengene på et eget barnehagefond. Dette har vi orientert Kunnskapsdepartementet om, sier en kraftig irritert ordfører. Vi føler oss uthengt av Kunnskapsdepartementet. Barnehagene rammes Men departementet krever at pengene skal tilbakebetales. Kommer dere til å gjøre det? Nei. En slik straffereaksjon fra departementets side kommer kun til å ramme barnehagene, fastslår Roy Waage. Barnehagefondet til Skjervøy kommune er på 7,3 millioner kroner. Det ble satt av 4,4 millioner kroner for 2006 og 2,9 millioner for Beløpet departementet krever gjelder regnskapsåret ,4 mill minus Hvis vi skulle ha sendt 2,3 millioner kroner til Oslo, ville vi fritt kunne disponere de resterende 2,1 millionene til andre presserende kommunale oppgaver. I så fall ville barnehagesektoren svekkes med 4,4 millioner kroner i år, påpeker Roy Waage. TEKST: Eyolf Steffensen UTHENGT: Vi føler oss uthengt av Kunnskapsdepartementet, sier ordfører Roy Waage (KP) i Skjervøy kommune. Foto: Ola Solvang Dyrere barnehager Frykter pengekutt Nå blir alt mer usikkert, mener styrer Hilde Thomassen i Eidekroken barnehage. Hun gleder seg til den nye garderoben blir ferdig. Men et lenge etterlengtet nytt stellerom for de aller minste barna kan bli skutt ut i det blå. Hvis kommunen må betale tilbake pengene vet jeg ikke når vi kan få gjennomført planene vi har, sier Hilde Thomassen. SKJERVØY (Nordlys): Det vil bli atskillig dyrere å ha barn i barnehagene i Skjervøy hvis departementet står steilt på kravet om tilbakebetaling, hevder økonomisjef Rune Stifjell (bildet). Mens maksprisen for en hel barnehageplass nå er på kroner, betaler foreldrene i Skjervøy i dag bare kroner per måned. Det skyldes at kommunen subsidierer prisen med midler fra barnehagefondet vi har bygd opp, sier økonomisjef Rune Stifjell. USIKKER: Styrer Hilde Thomassen. Foto: Eyolf Steffensen. Lov å ha barnehagefond Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell vil undersøke hvorfor Skjervøy kommune har fått ordre om å betale tilbake 2,3 millioner kroner til staten. Det er to måter de øremerkede barnehagemidlene lovlig kan forvaltes på av en kommune. Det ene er til drift av barnehager, det andre er å plassere dem i et fond som er bundet opp til å brukes på barnehager, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell til Nordlys. I Skjervøy trodde man dermed at kontakten med departementet hadde avklart at midlene var satt av til nettopp barnehager, og at saken var ute av verden. Men slik var det ikke. Skjervøy har fått beskjed om å betale tilbake de 2,3 millionene. Jeg kjenner ikke til SJEKKER: Bård Vegar Solhjell. Skjervøy konkret, men dersom det er slik kommunen fremstiller det, så bør de jo ha sitt på det tørre. Det er lov å plassere pengene i et barnehagefond, sier Solhjell. Kanskje du kan be noen i departementet sjekke saken, så Skjervøy kan få et svar rimelig raskt? Ja, det er klart jeg kan, sier kunnskapsministeren. Solhjell snur seg og ber øyeblikkelig sin departementale ledsager på Tromsøturen, Karin Steenstrup, nestleder i kommunikasjonsavdelingen, om å ringe departementet vedrørende saken. En halv time etter at Nordlys har forlatt kunnskapsministeren og hans følge, ringer Steenstrup til oss. Vi har fått vite at brevet fra Skjervøy er blitt registrert inn på departementets postliste først i dag. Vi saksbehandler det så raskt det lar seg gjøre. Jeg tviler likevel på at Skjervøy kan forvente svar før påske, sier Steenstrup. Tekst: Oddvar Nygård

7 NORDLYS ANNONSE ONSDAG 5. MARS

8 8 ONSDAG 5. MARS 2008 NYHETER NORDLYS PLANUTVALGET I TROMSØ Fangel krever at sentrum får HØYDEGRENSE Nye bygg i Tromsø sentrum skal ikke være mer enn firefem etasjer høye dersom Venstres Marie Fangel får det som hun vil. Høyden på nye bygg i Tromsø sentrum ble et av flere omdiskuterte tema da planutvalget i Tromsø kommune i går behandlet den mer og mer famøse sentrumsplanen. Nettopp dette punktet var det viktigste for Venstres erfarne kommunepolitiker Marie Fangel, som tar til orde for en restriktiv høydegrense i sentrum. Utgangspunktet er at vi beholder den gamle bestemmelsen med et tak på fire etasjer for nye bygg og tilbaketrukket femte etasje, men alternativt seks etasjer som et absolutt maksimum. Mer enn det tåler ikke Tromsø sentrum, mener Fangel. De høyeste byggene i sentrum i dag skygger for andre bygg og ødelegger for utsikten til sundet, fastlandet og Fløyfjellet, sier Fangel. Skrekkeksempelet Hun trekker frem ti etasjer høye Sentrum Terrasse midt i Tromsø sentrum som et skrekkeksempel. Sentrum Terrasse er et skrekkens eksempel, og det er et bygg som folket har sagt klart ifra at de ikke ønsker E8 på vent TROMSØ: Planutvalget i Tromsø kommune valgte i går å utsette et vedtak av nye E8 Sørbotn-Laukslett. I rådmannens innstilling er vestre alternativ foretrukket fremfor østre. Innstillingen innebærer at E8-utbygging delvis skal finansieres gjennom bompenger. flere av, hevder Fangel. Vi må for all del unngå at vi åpner for reguleringsplaner som gir bygg på syv-åtte etasjer eller høyere i framtida, fortsetter Fangel. Forutsigbarhet Venstrepolitikeren mener en klar og tydelig høydegrense vil være positivt for næringslivet i Tromsø sentrum. Dette handler om å gi næringslivet i sentrum et svar på hvor grensen går slik at de får forutsigbarhet, sier Fangel. Jeg tror ikke næringslivet går rundt og lengter etter et restriktivt svar fra kommunen, TROMSØ: Endelig etter 18 år frem og tilbake er sentrumsplanen for Tromsø kommune vedtatt. Det sørget planutvalget i Tromsø kommune for i går, etter en drøyt fire timer lang ordveksling. repliserer Frps Tor Egil Sandnes lakonisk til denne uttalelsen. Fangels forslag til planutvalget lød som følger: «Nye bygg skal tilpasses omkringliggende bygninger med hensyn til høyde». Forslaget ble ikke vedtatt av planutvalget, men Fangel tar saken videre til formannskapet. Da vil hun også foreslå en konkret høydegrense for nybygg som nevnt ovenfor. Tekst: Helge Nitteberg Foto: Lina Livsdatter 18 års ventetid er over... «SKREKKEKSEMPEL»: Ti etasjer høye Sentrum Terrasse. Dette er en merkedag. Jeg var knapt født da man begynte å diskutere sentrumsplanen, sier Marie Fangel (V), medlem i planutvalget, lett fleipete. Nå gjenstår det bare at formannskapet og til slutt kommunestyret vedtar sentrumsplanen. Jeg tror kommunestyret vil vedta denne sentrumsplanen slik den er vedtatt av planutvalget og det vil nok skje i løpet av våren, mener Fangel ,-*

9 NORDLYS NYHETER ONSDAG 5. MARS UNN vil selge boliger HØYDEKRAV: Ingen nye bygg i Tromsø sentrum bør være høyere enn fire etasjer, mener Venstres Marie Fangel. Inntektene skal redusere underskuddet. I morgen skal styret for UNN HF avgjøre om de skal legge sykehuseiendommer for vel 117 millioner kroner ut for salg. Inntektene skal brukes til å redusere underskuddet ved sykehuset. Slik det nå er, risikerer UNN å stå med et overforbruk på 193 millioner kroner ved utgangen av dette året. 91 millioner Eiendommene for vurderes lagt ut for salg i Tromsø er Karisvingen, Brinkveien og Nordslettvegen. Til sammen har bygningsmassen med leiligheter og hybler en bokført verdi på vel 91 millioner kroner. Styret sa i vedtak før jul at de ønsket en mer profesjonell drift av helseforetakets eiendommer. Og presiserte at god pris var forutsetningen for salg. God pris er nødvendig for at sykehuset skal få mer midler til drift av sykehusene. Tar hensyn Sier styret ja til salg, skal boligene utvikles og selges på en måte som ikke ødelegger boligmar- PÅ BOLIGMARKE- DET?: UNN-styreleder Johan Petter Barlindhaug. kedet for folk flest. Drifts- og eiendomssjef Leif Tore Hanssen selger etter hvert som han får den prisen UNN mener UNN må ha. Ansatte som bor i boligene får ordentlig behandling og ingen blir kastet ut, opplyser Marit Einejord, informasjonsmedarbeider, Universitetssykehuset Nord-Norge, i en pressemelding. Kraftig salmonellaøkning På tolv år har antall salmonellainfeksjoner overført i Norge blitt firedoblet. 400 personer ble smittet av den hissige bakterien i 2007, ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet. Fra 1995 til 2007 er antall salmonellainfeksjoner firedoblet, og i fjor ble rundt 400 syke av bakterien. Det viser en ny rapport fra Nasjonalt folkehelseinstitutt, som har tatt for seg smitte i kjøttprodukter. Rapporten viser at norskproduserte kjøttvarer generelt utgjør en lav smitterisiko, men man skal passe seg når grillsesongen begynner. (NTB)

10 10 ONSDAG 5. MARS 2008 NYHETER NORDLYS Snill Gutt OSLO: Pressefotografenes prestisjetunge pris Snill Gutt er tildelt Petter Stordalen (bildet). Prisvinneren entret scenen i Oslo Nye Teater i bar overkropp for å motta prisen tirsdag. Jeg er utrolig beæret. Dette er det endelig beviset på at Harald og jeg har mye felles. Ikke at vi begge er helt konge, men at vi begge har fått Snill Gutt-prisen, sa Stordalen. (NTB) Kjempevogntog OSLO: 1. juni ruller de første 25,25 meter lange vogntogene på norsk asfalt. Dagens makslengde for vogntog i Norge er 19,5 meter. Ved å øke lengden skal både miljø og penger spares, mener statsråd Liv Signe Navarsete og transportbransjen. I Nord-Norge åpnes følgende strekninger: E12 fra Sverige til Mo i Rana. E8 fra riksgrensa mot Finland til Skibotn. E6 fra grensa mot Finland til Kirkenes. (NTB) Forbi-forbud OSLO: Det bør bli forbudt med forbikjøring i alle norske tunneler. mener et forsikringsselskap. Å forby tungtransport å kjøre forbi er en god start, men vi kunne med fordel gått enda lenger. Av sikkerhetshensyn burde all forbikjøring i tunneler forbys, sier Egil Rollheim, leder av autoog personskade i TrygVesta. (NTB) Veisaltet gir GIFT Dette er vannkilden til mennesker. Det cyanidholdige veisaltet som blir spredt på riksveien langs Andsvatnet går rett i reservoaret. BARDUFOSS (Nordlys): Hver gang føreforholdene tilsier det sprer Mesta veisalt eller sand blandet med veisalt på riksveien som snirkler seg langs Andsvatnet, vest for Bardufoss. Det er ingen forskrifter som begrenser bruken. Mesta har fullmakt til å bruke det som trengs for å fjerne hålka slik at veifarende kommer trygt fram. Saltet, som er blandet med giftstoffet ferrocyanid, renner til slutt rett i drikkevannskilden. Det er åpenbart grunn til bekymring, sier rådmann Arild Endal. i drikkevann Nytt vannverk Målselv kommune har nettopp åpnet et nytt vannverk i enden av det sju kilometer lange vannet. Vi er nødt til å få gjennomført en konkret vurdering av hvilken trussel mot vannforsyningen dette eventuelt representerer. Er det en trussel må vi se på hvilke tiltak som bør settes inn, sier Endal. Andsvatnet renner i kranene til de aller fleste innbyggerne i Målselv. I tillegg skal verket forsyne alle installasjoner i Målselv Fjellandsby. Vannverkssjef Karl Einar Vesterås sier reservoaret er Målselvs gullbeholdning. Vi har en svært rein og god råvannskilde. Det er av avgjørende betydning at vi klarer å beskytte denne ressursen, sier Vesterås. Ingen begrensninger Han etterlyser nasjonale forskrifter som kan hindre utslipp av veisalt i drikkevannsreservoarer. Det er Mesta som har vedlikeholdskontrakten på veien langs Andsvatnet. Driftsansvarlig Knut Grimstad sier at oppdragsgiveren, Statens vegvesen, ikke har noen begrensninger på bruken av salt. Vi blander tre prosent salt i den sanden vi bruker til å strø med. I tillegg kan vi kjøre saltbilen igjennom når forholdene på veien tilsier at dette er nødvendig. Vi har ikke anledning til å bruke salt for å rydde snø etter vanlige snøfall, men ellers ligger det ingen begrensninger. Det er et middel vi bruker når det er behov, sier Grimstad. Ingen oversikt Ingen har i dag oversikt over skadevirkningene på miljø og helse. Resultater fra undersøkelser foretatt av NIVA er imidlertid alarmerende. Forskningsstiftelsen undersøkte 59 sørnorske vann og innsjøer, som lå nærmere enn 200 meter fra veier der man brukte salt. I 18 av innsjøene ble det påvist alvorlige miljøeffekter. Veisaltet lå som et lokk over bunnsedimentene. Vannet sluttet å sirkulere, og det ble utviklet giftgass (hydrogensulfid). Føre-var Fordi ingen tidligere har klassifisert saltutslippene som forurensing, har forurensningsmyndighetene i liten grad engasjert seg. Norges Naturvernforbund ber nå om en kraftig innstramming. Det foreligger nok kunnskap til at vi kan kreve at veisaltingen reduseres vesentlig og føre-var-prinsippet praktiseres også på dette miljøområdet, slår forbundsleder Lars Haltbrekken fast. TRUSSEL-VURDERING: Vi er nødt til å få gjennomført en konkret vurdering av hvil Ingen kontrollerer saltbruken Fagsjef Børge Holte i Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Troms sier at de ikke har noen oversikt over Veivesenets bruk av veisalt i Troms. Dette ligger ikke under vårt kontrollområde, så jeg kan bare oppfordre folk om å varsle om de mener at noe galt er fatt, sier Holte. Statens forurensningstilsyn (SFT) har heller ikke ansvar for å kontrollere bruken av salt. Men i et bekymringsbrev til Miljøverndepartementet skriver de følgende: «Etter SFTs vurdering er det i prinsippet rettslig adgang til å regulere veisaltingen etter forurensningsloven ut fra samme tankegang som loven benyttes til regulering av avisingsvæsker fra flyplasser» Bakgrunnen for SFTs brev er rapporten om at 18 av 59 kontrollerte innsjøer var forurenset av veisalt. Vegdirektoratet har satt i gang et fireåring prosjekt som bærer navnet «Smartere salting». IKKE OVERSIKT: Fagsjef Børge Holte.

11 NORDLYS NYHETER ONSDAG 5. MARS Kan spare mer OSLO: 1,5 milliarder er lite, sier professor Ivar Sønbø Kristiansen. Sykehusene klarer å spare inn dette i år hvis de vil, hevder han. Summen tilsvarer om lag ansatte, påpeker Sønbø Kristiansen. Det er neppe realistisk å si opp så mange ansatte, men antallet er ikke dramatisk i forhold til at antall ansatte i foretakene er rundt Med så mange ansatte kan noe av reduksjonen oppnås ved naturlig avgang. Norge svikter OSLO: Norge havner på 17. plass på World Economic Forums rangering av turistdestinasjoner. Forumet vektlegger miljø, og et av Norges svakeste punkter er infrastrukturen. Det er særlig vei og jernbane Norge er dårlig på, men vi er gode til å inkludere og utvikle turismen innenfor rammene av bærekraftig utvikling. (NTB) Økt kreftrisk OSLO: Barn som fødes med misdannelser har 70 prosent høyere risiko for å få kreft enn befolkningen generelt. Den økte risikoen vedvarer helt fram til ung voksen alder, viser ny forskning ifølge Folkehelseinstituttet. Den høyeste risikoen har personer som er født med henholdsvis misdannelser i nervesystemet, Downs syndrom og multiple misdannelser. (NTB) bostad gen Finnsnes 854 Andsvatnet E Storsteinnes Andselv S ken trussel mot vannforsyningen fra Andsvatnet veisaltet representerer, sier rådmann Arild Endal. Forgiftet drikkevannet med veisalt Tekst: Ola Solvang Statens vegvesen forgiftet drikkevannsbrønnen til Anita Olson og ti av hennes naboer i Hjartdalen i Telemark. Vegvesenet begynte å bruke veisalt på E 134 forbi oss i I 2005 merket vi forandring på drikkevannet. Spesielt ille smakte kaffen.til slutt så vi ikke noen annen løsning enn å sende en vannprøve til analysering. Resultatet var skremmende. Fra laboratoriet fikk vi beskjed om at vannet var helsefarlig å drikke på grunn av store saltkonsentrasjoner. Saltinnholdet var faktisk dobbelt så høyt som i Farris, forteller Anita Olson. Drikkevannet deres hentes fra grunnvannskilde 73 meter nede i bakken og brønnen ligger ca. 10 meter fra veien Da de besluttet seg for å kople inn rettsapparatet, bøyde Vegvesenet av og tok på seg skylda for å ha forurenset drikkevannet med veisalt. Vi fikk kroner i erstatning og Vegvesenet har sluttet å salte i dette området i en strekning på 1,5 kilometer. De tar fortsatt prøver fra seks brønner, og nesten tre år etterpå er vannet fortsatt forurenset, sier Anita Olson. Tekst: Kjell Are Sollied Tekst: Stein Wilhelmsen

12 12 ONSDAG 5. MARS 2008 NYHETER NORDLYS Disse tre bleiebarna sparer miljøet for Best med bleier av TØY Mange svetter av tanken på å vaske brukte bleier. Men dagens tøybleier er både lettvinte og miljøvennlige å bruke. Marita Olsen har tvillingene Bjørk Celin og Aurora Silvana (snart 4 mndr) og 1-åringen Adrian. Hun bruker tøybleier på alle tre. Det er økonomisk, og vi sparer miljøet. Det er bedre for huden til barnet, og det er ikke ekstra arbeid, forteller trebarnsmoren, og føyer til at hun vasker omtrent én maskin med tøybleier annenhver dag. Per bleiebarn som bruker tøybleie, anslår hun at hun sparer kommunen for rundt 1 tonn bleieavfall. Kvitt utslett Mange ser nok for seg vasking av bæsjebleier og koking av tøy når de hører om tøybleier. I dag får man nymotens tøybleier med knapp og borrelås. Jeg slenger alle bleiene i en tøypose, og hiver hele posen til vask når den er full, fortsetter Marita Olsen. Jeg vasker såpass ofte at det blir ikke noe lukt. Jeg syns papirbleier lukter mer. Når barna blir eldre, bruker hun rispapir i bleien som hun kaster rett i do. Venninnen Ragnhild Emberland er på besøk, og forteller at datteren Solvi Andrea var plaget med utslett da hun brukte papirbleier. Utslettet er helt borte nå. Det eneste med tøybleiene, er at pappaen til Solvi sier at han ikke kjenner lukta når det trengs et bleieskift, smiler Emberland. Få som vet Hun synes også at Tromsø kommune som miljøby, burde vurdere tøybleietilskudd. I Tromsø får man kun tak i tøybleier på nett, og på helsestasjonen vet de ikke mye om tøybleier. Papir er også vanskelig nedbrytbart, påpeker hun. Tøybleiene trengs ikke skiftes oftere enn papirbleier. Jeg bruker det om natta også. Det er altfor få som vet hvor mye tøybleiene har utviklet seg.

13 NORDLYS NYHETER ONSDAG 5. MARS tre tonn avfall Selv ante jeg ikke noe om det, før jeg fikk Solvi, sier Ragnhild Emberland. Tekst: Christina Yvonne Olsen Foto: Torgrim Rath Olsen TØY ER GØY: Tre fornøyde små jenter med tøybleier, fra venstre Bjørk Celin Bruland, Aurora Silvana Bruland og Solvi Andrea Emberland. Mødrene Marita Olsen og Ragnhild Emberland bak , , ,- AVDELING OPEL Ringveien 21, 9292 Tromsø Telefon:

14 14 ONSDAG 5. MARS 2008 NYHETER NORDLYS TRAGEDIEN I GAZA UNN-team TIL GAZA Fredag reiser et team ledet av Mads Gilbert ved UNN til Gaza. Til tross for at overlege Mads Gilbert ved UNN har vært i Gaza mange ganger før, er han nå dypt rystet over Israels angrep på sivilbefolkningen i Gaza. Under lørdagens angrep ble 60 mennesker drept og 150 skadd. På Shifa-sykehuset, som UNN samarbeider med, ble det lørdag og søndag utført en medisinsk innsats som mangler sidestykke, forteller Gilbert: 56 store, livreddende operasjoner ble utført. av disse var det 23 barn som måtte amputere, 9 av dem fikk begge beina amputert. En så stor oppgave hadde vi aldri klart på UNN, forteller Gilbert. Folk fra UNN trår til Fredag drar han og en sykepleier fra UNN til Palestina. Allerede er et psykososialt team fra Åsgård og UNN på plass. Vi håper bare vi kommer inn i Gaza, sier han. Angrepene på sivilbefolkningen i Gaza er de verste på 8 år. Shifa-sykehuset og Røde Halvmånes sykehus har jobbet på spreng døgnet rundt siden angrepene. Mandag ble 47 av pasientene fraktet til Egypt for videre behandling og sikkerhet. Helsepersonellet i Gaza jobber på spreng, men de mangler alt av medisinsk utstyr og blod. At de i det hele tatt fikk reddet så mange, handler om en utrolig profesjonell evne til sortering og livreddende kirurgi, sier Gilbert. Fordømmer Israel Han fordømmer på det kraftigste Israels angrep på Gaza. Israel er en terrorstat og REISER: Overlege Mads Gilbert og et helseteam fra UNN. driver med notoriske krigsforbrytelser. Det aller feigeste jeg kan tenke meg er en stat som angriper en sivilbefolkning, som er sperret inne, med raketter fra luften. Det plasserer Israel midt på Ondskapens akse. Det er usikkert hvor lenge Gilbert og teamet fra UNN skal være i Palestina. Vi tar de oppgavene vi blir bedt om. Nå håper jeg bare at det åpnes en humanitær korridor inn til Gaza, sier han. Tekst: Stein S. Fredriksen 60 DØDE: Under lørdagens angrep på Gaza ble 60 mennesker drept og 150 hardt skadet. Alle foto: Privat. Slipper ikke inn med Tvibit-prosjekt Det er for farlig å reise inn i Gaza nå. Det er beskjeden Silje Ryvold og Karl Kristian Hansen (bildet) fra Tvibit i Tromsø har fått. Silje Ryvold og Karl Kristian Hansen har reist til Palestina som representanter for ungdomshuset Tvibits Palestinaprosjekt. Det er et treårig prosjekt Tvibit har i samarbeid med palestinske ungdomsorganisasjoner. Fokuset er på prosjektarbeid for ungdommer, filmarbeid og nysirkus, og det støttes av UD, Troms fylke og Tromsø kommune. Da vi kom til Jerusalem ble vi svært tydelig frarådet av våre internasjonale kontakter i Gaza om at vi ikke kunne reise inn, forteller Karl Kristian Hansen på telefon fra Hebron. Han og Silje Ryvold skulle hatt forberedende møter med sine kontakter i Gaza i forbindelse med at de skal planlegge kurs i prosjektarbeid for ungdommer, filmarbeid og nysirkus/teater. Vi var selvsagt veldig innstilt på å komme inn og jobbe med våre samarbeidspartnere, men vi vet jo at det alltid er usikkerhet knyttet til det å reise inn til Gaza, sier han. Hansen forteller at de har kontakt med ungdomsorganisasjoner også utenfor selve Gaza. En del av de prosjektene vi planlegger skal foregå også utenfor Gaza. Og nå får vi knyttet nyttige kontakter med folk der, sier han. Tekst: Stein S. Fredriksen

15 NORDLYS NYHETER ONSDAG 5. MARS VINTER TILBUD Sølvsmykke oxidert Før 520,- Sølvsmykke forgylt Før 445,- Sølvring m/zirkon Før 365,- Ørepynt Next 2 Charms Sølv 3 farget Før 270,- Kjede Før 249,- Amfisenteret - Pyramiden Tlf Polarsenteret - Jekta Øst Tlf Planlegger nye støttekonserter Det er fortsatt veldig tidlig i planleggingen, men vi håper å få til nye konserter til sommeren, sier ildsjel Ingrid «Mossa» Evertsen (bildet). Sommeren 2006 arrangerte artister i Troms støttekonserter til inntekt for protesesenteret i Gaza I Tromsø og Mefjordvær. Nå planlegges nye konserter. I 2006 kom det inn kroner fra Tromsø og Senja til Protesesenteret i Gaza. Ett år etter var 237 pasienter behandlet. På rekordtid kom konsertene i stand. Vi skal få til konserter i sommer også. Målet er å ha konserter i Tromsø, på Finnsnes, i Harstad og Bodø, sier Evertsen. Hun legger til at allerede på kvinnedagen 8. mars blir det en markering på Finnsnes hvor det blir samlet inn penger til protesesenteret. Tekst: Stein S. Fredriksen

16 16 ONSDAG 5. MARS 2008 NYHETER NORDLYS RÅGODT IVRIGE KOKKER: Sushi kan være både enkelt og gøy selv for ungene. Emilie Bare barnemat å Elias (11) er en ekte sushikokk. Nå har han funnet et alternativ til pannekakemiddagene han pleier å servere foreldrene. Å, Elias, kan æ prøve å lage sånn? Anna Heimland (snart 10) har nettopp snittet imponerende maki-ruller, og nå vil hun prøve seg på sushibiter med laks, slik som broren har laget. Kan æ smake, kan æ smake? ivrer hun, når broren er for treig med å levere fra seg ingrediensene. Godt! stråler Anna, og bruker selv spisepinnene som om hun aldri har gjort annet. Verdensnyhet Hanne Sofie Roaldsen har samlet naboungene Anna og Elias (11) og tantebarnet Emilie Østgård (9) til sushifest sammen med sine egne unger Jesper (7) og Simen (snart 5). Rundt bordet står ungene og danderer ris, laks, tangblad og grønnsaker med stor suksess. Hemmeligheten ligger i en verdensnyhet, en gjør-det-selv boks fra frysedisken i dagligvarehandelen. Jeg lager egentlig mye mat. Mest pannekaker, sier Elias Heimland og tror kanskje sushi kan være noe å servere foreldrene. Og ikke minst foreslå for skolekjøkkenet. Hanne Sofies tremenning Anne Gro Johansen er kvinnen bak ideen som er så enkel at selv ungene kan kokkelere typisk trendy storbymat. Vi er to kvinnelige gründere som var veldig glad i sushi, forklarer Johansen som etter ni år

17 NORDLYS NYHETER ONSDAG 5. MARS Nordmenn hardere på flaska OSLO: Ola og Kari nordmanns oppfatning av hva som er alkoholmisbruk har endret seg i takt med at det gjennomsnittlige alkoholforbruket øker, viser en ny undersøkelse fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). Undersøkelsen sammenligner nordmenns holdninger til alkoholmisbruk i 1964, 1989 og Vi finner en betydelig liberalisering av holdningene fra 1964 til 1989, men dette har forsterket seg til Det er en klar sammenheng. Jo mer folk drikker, jo mer liberale blir deres oppfatning av hva «alkoholmisbruk» er, sier SIRUS-forsker Sturla Nordlund til Aftenposten. I samme periode som holdningene har blitt mer liberale, har alkoholvanene endret seg betydelig. I 1964 drakk hver og en av oss over 15 år i gjennomsnitt 3,5 liter ren alkohol i året. I fjor var forbruket mer enn 6 liter. Dette er det registrerte forbruket. Det er et stort uregistrert forbruk, så vi drikker i realiteten mer, sier Nordlund. Fortsatt er det helgefylla som preger det norske drikkemønsteret. (NTB) Østgård (f.v.), Anna Heimland, Elias Heimland og sushigründer Anne Gro Johansen. HANSKER: Jesper Roaldsen skal i gang med å klemme ris til sushibitene. Mamma Hanne Sofie hjelper til med hanskene som følger med i sushisettet. lage sushi SUSHI Kommer opprinnelig fra Tangdynastiet i Kina, ca. 500 år f. Kr, men ble seinere adoptert av japanerne. Ideen med sushi var at man konserverte rå fisk ved å lagre den i risen. Fra økte omsetninga av sushi i Norge fra 50 millioner til 200 millioner kroner. (Kilder: Sushisi og Eksportutvalget for fisk) i TINE har sluttet for å satse på Sushisi, fersk sushi til hjemmebruk. Voksne begrenser Lillebroren min og søskenbarnet mitt lagde sushi til meg på hytta, forteller Jesper, men innrømmer at han egentlig ikke smakte så mye. Nå blander han eddik i risen, og klemmer små biter som skal legges laks eller scampi på. Mange voksne setter nok litt begrensninger for hva de gir ungene, særlig siden dette er rå fisk. Men sushi er mildt, og det er en morsom måte å få i ungene mer fisk, mener Anne Gro. Hanne Sofie tror også at det å involvere ungene i matlagingen er en bra ting for å få dem til å spise. Jeg har veldig god erfaring med det. Jeg lager mye mat sammen med ungene, forteller hun mens ungene dypper nye biter i olje og wasabi. Godt! Tekst: Hege I. Hanssen Foto: Lina Livsdatter FISKESPISERE I snitt spiser hver nordmann 24 kg. sjømat i året. Over 90 prosent av familier med ungdommer mellom år sier de har fisk til middag hver uke. Blant barn er laks favoritten, både på grunn av farge og smak. Blant ungdom er laks favorittfisken, med torsk på andreplass og steinbit på tredje. (Kilder: Norsk Gallup, TNS Gallup og Eksportutvalget for fisk)

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Frode Kolstad: Til Rikshospitalet. 3% kjøpeutbytte for TRONDOS-medlemmer www.trondos.no CITY SYD &CITY LADE

Frode Kolstad: Til Rikshospitalet. 3% kjøpeutbytte for TRONDOS-medlemmer www.trondos.no CITY SYD &CITY LADE User: cci Jobname: S1-S1 -CMYK Description: TRONDHEIM I DAG: Skyet, perioder med regn. 5 grader. Grunnlagt 1767 Uke 44 Nr. 256 240. årgang Hengt ut på nett Kåre Conradi uredigert og ukontrollert. Kultur

Detaljer

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2012 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Remiks Miljøpark as er en av Tromsø kommunes aller største suksesshistorier. Men suksessen provoserer litt

Detaljer

Formueskatten. Siv Jensen tror ingenting på LOs Roar Flåthens utspill om å justere formueskatten. Side 5. Tamt og usosialt

Formueskatten. Siv Jensen tror ingenting på LOs Roar Flåthens utspill om å justere formueskatten. Side 5. Tamt og usosialt FpU vil doble BSU Boligsparing for ungdom må styrkes sier FpU og får støtte fra moderpartiet. Side 9 Formueskatten Siv Jensen tror ingenting på LOs Roar Flåthens utspill om å justere formueskatten. Side

Detaljer

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. nov. Finansdebatt 665 Møte torsdag den 24. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2 Rydder opp Etter nærmere 80 år med sosialistisk styre av Fredrikstad, rydder FrP opp. Side 6 Grensesprengende Les om FrP-politiker Grethe Fure som har gått over Nordkalotten sammen med Lars Monsen. Side

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6 B-Postabonnement oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte februar, nr. 1/2008 årgang 6 ffnei til økt skatt for 130.000 uføre, sier LO. Forslaget om økte pensjoner gir tap for offentlig ansatte.

Detaljer

Møte onsdag den 14. juni kl. 10. President: Thorbjørn Jagland. Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Møte onsdag den 14. juni kl. 10. President: Thorbjørn Jagland. Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen 14. juni Lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2007 2731 Møte onsdag den 14. juni kl. 10 President: Thorbjørn Jagland Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Detaljer

20 ansatte på Horvnes kan få ny arbeidsgiver Legger ned etter uenighet

20 ansatte på Horvnes kan få ny arbeidsgiver Legger ned etter uenighet LEDER: Enten kan båten gå til Træna, eller så er den uegnet. Side 6 13. 14. februar 2012 Årgang 109 Løssalg kr 20,- Nr. 19 PÅ KYSTEN SIDEN 1904 Løftet tungt, satte rekord SPORT, SIDE 24 Vi er representert

Detaljer

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig. Sak nr. 1

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig. Sak nr. 1 2562 Møte tirsdag den 7. mai kl. 10 President: Inge Lø nning Dagsorden (nr. 80): 1. Debatt om kommunal- og regionalministerens redegjørelse om distrikts- og regionalpolitikken (Redegjørelsen holdt i Stortingets

Detaljer

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01 Sternrapporten: Økonomisk miljøvern Side 12 Afghanistan Ingen rask og billig løsning Side 9 Mot slutten for statskirka? Side 4 Venstre Om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 5/2006 FOTO: GEIR

Detaljer

Fagforbundet Uttak 22.11.2010 47 artikler. Nyhetsklipp

Fagforbundet Uttak 22.11.2010 47 artikler. Nyhetsklipp Fagforbundet Uttak 22.11.2010 47 artikler Nyhetsklipp Penger å spare på konkurranse Fjordenes Tidende 22.11.2010 08:08 2 Vil kutte tøft i kultur Agderposten 17.11.2010 13:39 3 - Lenvik kan spare 25 millioner

Detaljer

Suksess i Ålesund. FrPs nasjonale valgkampåpning i Ålesund ble en dundrende suksess. Side 14

Suksess i Ålesund. FrPs nasjonale valgkampåpning i Ålesund ble en dundrende suksess. Side 14 Må granskes Legeforeningen går hardt ut og krever granskning av Oslo-sykehusene. Får full støtte fra FrP. Side 4 og 5 Suksess i Ålesund FrPs nasjonale valgkampåpning i Ålesund ble en dundrende suksess.

Detaljer

Magasinet. Lykkelig med tvang? Nær halvparten av kommunenes folkevalgte vil ha tvangssammenslåinger. Selv om innbyggerne sier nei.

Magasinet. Lykkelig med tvang? Nær halvparten av kommunenes folkevalgte vil ha tvangssammenslåinger. Selv om innbyggerne sier nei. Magasinet juni 2013 03 Lykkelig med tvang? Nær halvparten av kommunenes folkevalgte vil ha tvangssammenslåinger. Selv om innbyggerne sier nei. leder KLP-NYTT Færre kommuner ingen fylker Med en borgerlig

Detaljer

Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST. Nr. 1-2010 < For medlemmer i Fagforbundet. Ny turnus løste

Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST. Nr. 1-2010 < For medlemmer i Fagforbundet. Ny turnus løste Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Nr. 1-2010 < For medlemmer i Fagforbundet Ny turnus løste tidsklemma SIDE 8 INNHOLD > 8 TEMA: Pusleturnus: Som skapt for meg 14 Blankpusser

Detaljer

Uverdig av NAV Robert Eriksson reagerer sterkt på NAVs behandling av cp-rammede Henrik Nygård Nilsen. Side 4. Monsteropprøret

Uverdig av NAV Robert Eriksson reagerer sterkt på NAVs behandling av cp-rammede Henrik Nygård Nilsen. Side 4. Monsteropprøret Siri Yvonne En av få Side 14 Uverdig av NAV Robert Eriksson reagerer sterkt på NAVs behandling av cp-rammede Henrik Nygård Nilsen. Side 4 Kostbart sameting Side 8 Lørdag 5. februar 2011. Nr. 2. 37. årgang

Detaljer

Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK. Nr. 1-2010 < For medlemmer i Fagforbundet. Ny turnus løste

Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK. Nr. 1-2010 < For medlemmer i Fagforbundet. Ny turnus løste Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK Nr. 1-2010 < For medlemmer i Fagforbundet Ny turnus løste tidsklemma SIDE 8 INNHOLD > 8 TEMA: Pusleturnus: Som skapt for meg 14 Blankpusser oppveksten

Detaljer

PENSJON. Bytter jobb for å beholde. Side 10. www.fagbladet.no. Nr. 4-2014 < For medlemmer i Fagforbundet

PENSJON. Bytter jobb for å beholde. Side 10. www.fagbladet.no. Nr. 4-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 4-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Bytter jobb for å beholde PENSJON Side 10 Samferdsel og teknisk Innhold Forvalter millioner

Detaljer

Dansen ga meg livet i gave

Dansen ga meg livet i gave MANDAG 3. juni 2013 Nr. 123. Årgang 45. Løssalg kr 25, Dansen ga meg livet i gave Aksjonerer mot sirkuset Engasjerte ungdommer og Dyrebeskyttelsen gjør felles sak mot Cirkus Merano. Side 2 og 3 Hanny Hansen

Detaljer

Kritisk til apotek-testing

Kritisk til apotek-testing Ola Kristians nye glis 8: SV-politiker takker sitt eget parti for at han fikk seks nye tenner. tirsdag 27. august 2013 n uke 35 nr. 196 n løssalg 25,00 Kritisk til apotek-testing «Villscreening»: Medisinprofessor

Detaljer

Se også følgende WEB-sider. Universitetet i Nord-Norge

Se også følgende WEB-sider. Universitetet i Nord-Norge Universitetet i Nord-Norge Utskrift: 26.01.2008 Ikke uventet foreslår Stjernø-utvalget at høyere utdanning i Nord-Norge organiserer seg under en felles paraply, Universitetet i Nord-Norge (UiNN). Tiden

Detaljer

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet 694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, Møte fredag den 9. desember kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 25): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Fikk uttelling. Kvitsøy FrP stilte liste for første gang. Fikk 17 prosent og varaordførerposten. Side 18

Fikk uttelling. Kvitsøy FrP stilte liste for første gang. Fikk 17 prosent og varaordførerposten. Side 18 Bergen fortsatt blått Side 4 Fikk uttelling Kvitsøy FrP stilte liste for første gang. Fikk 17 prosent og varaordførerposten. Side 18 Elektrosjokk Justispolitiker Åse Michaelsen (FrP) vil gi politiet elektrosjokkpistoler

Detaljer

millionbutikk Asylmottak er VINN Sex, vold og terror Interiørarkitekt!

millionbutikk Asylmottak er VINN Sex, vold og terror Interiørarkitekt! Grunnlagt 1887 Uke 35 - Nr.199-122. årgang TORSDAG torsdag skyet opphold fredag lettskyet lørdag lettskyet/pent Sex, vold og terror Kultur side 36 28.08.08 Tips oss på telefon 77 01 80 00 Nord-Norge kr

Detaljer

Generalene går. 1 år med eget magasin! Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen JUNI 2007. Næringsliv stenges ute SIDE 8-9

Generalene går. 1 år med eget magasin! Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen JUNI 2007. Næringsliv stenges ute SIDE 8-9 1 år med eget magasin! Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen JUNI 2007 Generalene går Knut Schrøder, Torvall, Lind, Odd Erik Hansen og Henrik Andenæs har mange tanker om det å være toppleder og

Detaljer

«Bare toppen. av isfjellet» -Motor bak gir dårligere veigrep. Slottet sier nei Nordre kan bli avstengt Nyheter side 4

«Bare toppen. av isfjellet» -Motor bak gir dårligere veigrep. Slottet sier nei Nordre kan bli avstengt Nyheter side 4 Trondheim i dag: Skyet til halvskyet. Snøbyger. Grunnlagt 1767 Uke 8 Nr. 76 1. årgang RBK best på engelsk Believe it or not! Sport side 6 Sier nei til,5 mill. Yssouf Koné avviser RBKs beste tilbud noensinne.

Detaljer

FRIVILLIGE GJØR NORGE VARMERE

FRIVILLIGE GJØR NORGE VARMERE NR. 1:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER NESTOR ERIK NESSHEIM: BORGERLIG REGJERING FULLT MULIG SIDE 18 HAKUNA MATATA I TANZANIA SIDE 20 FRIVILLIGE GJØR NORGE VARMERE TEMA SIDE 6-11 HØYRE ER FRIVILLIGHETSPARTIET!

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Solveig Horne og stortingsmeldingen s. 6 Mitt hjem min arbeidsplass s. 14 Stjernekokken på TV3 s. 17 Olsenbanden på Rauma s. 18 NFU-prosjekt om minoritetsspråklige

Detaljer

Vil stenge. Storgata for biltrafikk

Vil stenge. Storgata for biltrafikk Turistene ga blaffen fen i drittværet Side 10 og 11 Onsdag 9. august 2006 Nr. 216 42. årgang Løssalg: Kr. 13,- (utenfor Troms: kr 15,-/Sverige kr. 25) Vil ha øy på Svalbard oppkalt etter seg selv Skrolsvik-mannen

Detaljer