Dagens TV-distribusjonsløsninger i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dagens TV-distribusjonsløsninger i Norge"

Transkript

1 Universitetet i Oslo 27. mai 2010

2 Innledning Denne presentasjonen gir en oversikt over de tekniske sidene ved dagens TV-distribusjonsløsninger i Norge For å oppnå dette har jeg kontaktet alle de ledende TV-distributørene i Norge i dag, og de fleste har svart Bekjentskap til de forskjellige kompresjonsstandardene regnes for å være kjent fra tidligere forelesninger Bekjentskap til kommunikasjonslinjer regnes ikke for å være kjent og vil derfor omtales i det følgende

3 Innledning La oss først definiere hva vi mener med kringkasting: Definisjon (Kringkasting) Kringkasting (eng. broadcasting) betegner utsendelsen av lydog/eller videosignaler til et større publikum. [36] Definisjon (TV-kringkasting) TV-kringkasting betegner kringkasting av en større mengde TV-kanaler samtidige.

4 Innledning TV-signaler kan i prinsippet mottas på alle kommunikasjonslinjer, det vil si linjer som kan sende data. Likevel er ikke alle kommunikasjonslinjer egnet for TV-distribusjon, ettersom ikke alle har tilstrekkelig båndbredde. Spesielt er dette tilfellet for TV-kringkasting. I det følgende deles dagens kommunikasjonslinjer benyttet for TV-distribusjon inn i to hovedkategorier basert på linjetypen: Trådbaserte ved bruk av kabler Trådløse ved bruk av elektromagnetiske stråling

5 Trådbaserte linjetyper I dag benyttes følgende kabeltyper til å overføre TV-signaler til sluttbruker i Norge: Koaksialkabel: Kabel-TV Telefonkabel: IPTV Fiberoptisk kabel: IPTV Teknisk sett kunne også kraftkabler blitt benyttet.

6 Koaksialkabel Innledning Overfører radiosignaler ved hjelp av strøm i en indre leder som består av kobber. Utpå denne lederen ligger tre lag som isolerer og hindrer innslag (av stråling utenfra) og utstråling. [43] Med dagens teknologi regner man med en maksimal linjekapasitet på omtrent 6 Gbps. En ny modulasjonsteknikk som gir % høyere kapasitet er på vei. [1] Benyttet av kabel-tv-leverandører siden starten av 1990-tallet, ofte i kombinasjon med fiberlinjer mellom hovedsenteret og lokale sentre, en nettype som kalles hybrid fiber-koaksialnett [42]

7 Telefonkabel Innledning Består av kobberpar som benytter strøm for å overføre data [39] Det finnes mange forskjellige teknologier tilknyttet disse linjene, ADSL2+ er den vi ser mest av i urbane strøm i Norge i dag. Nedlastningshastigheten ved denne teknologien må være minimum 16 Mbps, men dersom linjen er fysisk kort (opptil omtrent én kilometer), regner man ofte at denne hastigheten er omtrent Mbps. [39] Grunnet den begrensede båndbredden er det kun mulig å levere høykvalitets TV-signaler over denne linjen dersom husstanden er fysisk relativt nærme DSL-sentralen, og selv da fortrinnsvis på forespørsel (ikke TV-kringkasting)

8 Kraftkabel Innledning Oftest består også kraftkablene av kobber [40] Grunnet prøveprosjekter der strålingsnivået var høyt, nektet Post- og teletilsynet (PT) i 2001 at strømnettet ble brukt til dataoverføring [11] (det ble imidlertid klart i 2004 at PT ikke nekter dataoverføring i hjemmet ved bruk av kraftkablene [10]) Det har lenge vært et ønske om å levere Internett over strømnettet i Norge [22] I USA har IBM levert Internett over kraftkabler til bygdeområder siden 2008 [21], men i min undersøkelse fant jeg ingen i Norge som i dag leverte enten Internett og/eller TV-signaler over kraftkabler

9 Fiberoptisk kabel Benytter lys til å lede signaler gjennom en kjerne som består av rent glass eller plast [41] UNINETT sier at forskning viser at glassfiberkabler kan sende 100 Tbps gjennom én fibertråd [33] [34] Siden kabelen ikke er elektrisk blir den ikke forstyrret av andre kabler eller miljøet, noe som gjør at den kan trekkes over lengre avstander [41] Den har også den beste forutsigbare levetiden [34] Den store utfordringen er kostnadene ved graving [33] [34]. Derfor er det i dag vanlig å legge fiberkabler dersom man uansett skal grave [6] [35]. Teknologien er også på vei inn i hjemmet og omtales som nestegenerasjons overføringsteknologi [9]

10 Trådløse linjetyper I prinsippet kan de alle frekvensbånd benyttes til å sende data, men av hensyn til skadefare og naturlig absorpsjon er det høyfrekvente frekvensbånd som benyttes til dataoverføring. For å overføre TV-signaler til sluttbruker benyttes i dag følgende frekvensbånd i Norge (grovt inndelt): Veldig høy frekvens (VHF) (30 MHz MHz): [49] Benyttes i MiniTV av NMTV [16, s. 7] Ble benyttet for enkelte kanaler i det nedlagte analoge bakkenettet [46] Ultrahøy frekvens (UHF) (300 MHz - 3 GHz): [48] Benyttes i det digitale bakkenettet av RiksTV [20] Superhøy frekvens (SHF) (3 GHz - 30 GHz): [44] Benyttes for parabol-tv av Canal Digital og Viasat [45]

11 Trådløse linjetyper Det er vanskelig å si mye fornuftig om egenskapene til de forskjellige generelle frekvensbåndene Jeg vil derfor i stedet se på egenskapene til de spesifikke trådløse linjetypene som benyttes i Norge i dag

12 MiniTV Innledning Benytter frekvensene 199,360 MHz og 219,352 MHz [16, s. 7] Fire bakkesendere i Oslo-området når over hjemmene til over én million innbyggere [16, s. 7] Benytter DMB-teknologien [16, s. 7]. Dette innebærer blant annet bruk av H.264-videokoding og BSAC 1 - eller HE-AACv2-lydkoding [47]. Siden denne teknologien ikke er tilsiktet for vanlige TV-er, vil den ikke bli studert videre 1 BSAC er definert i MPEG-4 Part 3 og er en modifisering av AAC-koding [37]

13 Det digitale bakkenettet Frekvensområdet 470 MHz MHz [20] Tre sendere som hver har en kapasitet på 22 Mbps [4] Både 1. juni og 1. juli i år aktiveres én ny sender (tidligere benyttet av det analoge bakkenettet) [4] Garanterer å dekke 95 % av husstandene, kalt basisnettet [4] [17] For de resterende godt 2 % av husstandene som verken er dekket av basisnettet eller satellitter, er et såkalt satellittskyggenett med én sender (22 Mbps) satt opp for levere fortrinnsvis NRK-kanalene [4] [19] Totalt dekkes 98 % av husstandene og 87 % av fritidsboligene [18]

14 Telenor Satellite Broadcasting Eier og opererer tre satellitter, alle posisjonert 1 vest: [26] Thor III: 17,30-18,10 GHz opp, 11,70-12,50 GHz ned [27] Thor 5: 13,00-13,25 GHz og 17,30-18,10 GHz opp, 11,20-11,45 GHz 11,70-12,50 GHz ned [28] [29] [30] Thor 6: 12,75-13,00 GHz og 17,30-18,10 GHz opp, 10,70-10,95 GHz og 11,70-12,50 GHz ned [31] [32] Deleier av Intelsat som også er posisjonert 1 vest (14,00-14,50 GHz opp, 10,95-11,20 og 11,45-11,70 GHz ned) [24] [25] [26] Canal Digital benytter de tre Thor-satellittene for å levere TV-signaler gjennom parabol i Norge [38]

15 Dagens tekniske TV-distribusjonsløsninger i Norge Vi skal nå se på de tekniske løsningene som er benyttet i dagens TV-Norge Det regnes som av begrenset interesse å se på alle detaljerer, så jeg kommer kun til å presentere en (relativt detaljert) oversikt over løsningene

16 Dagens tekniske TV-distribusjonsløsninger i Norge Følgende bemerkninger bør gjøres: Mange TV-leverandører mottar de fleste TV-kanalene ferdigkodet. Eksempelvis er NRK- og TV2-kanalene ferdigkodet. Det er derfor usikkert om de følgende svarene reflekterer TV- eller innholdsleverandørens kodeteknikk. [1] [6] På spørsmål om dekningsgraden til kommunikasjonslinjen svarte enkelte med et anslag på dekkede husstander. For disse vil anslaget bli omregnet til prosent ved å benytte at det er omtrentlig to millioner husstander i Norge i dag [23]. Omregningen vil bli markert med symbolet.

17 Dagens tekniske TV-distribusjonsløsninger i Norge Det kan også bemerkes at jeg, tross gjentatte forsøk, ikke fikk fullstendig svar fra verken Viasat, NextGenTel eller Telenor (om deres nylig lanserte TV-distribusjon på fibernett [14]). Når det kommer til kompresjonsstandarder kan det fra [15] se ut NextGenTels løsning er tilsvarende som Homebases (se under)

18 Trådløse løsninger Personlige kilder [2] [3] [4] [1] TV-kunder ca over Selskap RiksTV Canal Digital Linjetype hos sluttbruker Bakkenett Satellitt Linjekapasitet 66 Mbps Tilnærmet ubegrenset Dekning av husstander 98 % under 98 % [19] Type TV-signal Digitalt Digitalt Automatisk dekoderoppgradering Bruk av returkanal Ingen returkanal i bruk, men teknisk mulig Ingen returkanal i bruk, men er Ethernet-inngang på dekoderne Sendingsteknikk TV-kringkasting TV-kringkasting DVB-standard DVB-T DVB-S og DVB-S2 Lydkompresjonsstandard HE-AAC L2 SD: MP2, HD: AAC Antall lydkanaler 2 2 (fleste HD: 5.1) Båndbredde på lydsignalet 64 kbps (fast) 2: ca kbps, 5.1: ca. 500 kbps Videokompresjonsstandard H.264 SD: MPEG-2, HD: H.264 Båndbredde på SD-videosignalet 1-5 Mbps ca. 5 Mbps (NRK: opptil 10 Mbps, TV2: opptil 8-9 Mbps) Båndbredde på HD-videosignalet 4-12 Mbps opptil Mbps Prioritering av båndbredden Statistisk multiplexing Statistisk multiplexing Autorisering Fra Conax (støtter flere CA) Fra Conax (støtter flere CA) Kommentar 110 Mbps om fem uker Planer om multikanallyd (med HE-AAC L4) VOD kommer i høst De fleste kanalene er ferdigkodet, disse rekodes ikke

19 Kabel-TV Innledning Personlige kilder [5] [1] TV-kunder ca over Selskap Get Canal Digital Linjetype hos sluttbruker Koaksialkabel Koaksialkabel Linjekapasitet ca. 6 Gbps [13] ca. 6 Gbps Dekning av husstander over 27,5 % ( ) - (kun i de største byene) Type TV-signal Analogt (PAL) og digitalt Analogt (PAL) og digitalt Automatisk dekoderoppgradering Bruk av returkanal VOD, Internett m.m. Kun til andre tjenester enn TV Sendingsteknikk TV-kringkasting TV-kringkasting DVB-standard DVB-C DVB-C (og NorDig) Lydkompresjonsstandard PCM og ATSC A/52 SD: MP2, HD: AAC Antall lydkanaler - (varierer) 2 (fleste HD: 5.1) Båndbredde på lydsignalet PCM: kbps per lydkanal, AC3: opptil kbps 2: ca kbps, 5.1: ca. 500 kbps Videokompresjonsstandard MPEG-2 og H.264 SD: MPEG-2, HD: H.264 Båndbredde på SD-videosignalet 3,5-16 Mbps ca. 5 Mbps (NRK: opptil 10 Mbps, TV2: opptil 8-9 Mbps) Båndbredde på HD-videosignalet 3,5-16 Mbps opptil Mbps Prioritering av båndbredden Nei Statistisk multiplexing Autorisering DVB-CSA fra NDS Fra Conax (støtter flere CA) Kommentar Tjenestene sendes på forskjellige frekvensbånd [12] I kjernenettet (1,2 Gbps) sendes TV-signalene over IP Leverer også IPTV (fiber, multicast, ikke DVB-IPI) VOD kommer i høst Kun videresender TV-signalene fra satellittene, så alle kanalene er ferdigkodet og rekodes ikke

20 IPTV Innledning Personlige kilder [6] [7] [8] TV-kunder ca ca Selskap Altibox Homebase Linjetype hos sluttbruker Fiberoptisk kabel Fiberoptisk kabel Linjekapasitet Ubegrenset Ubegrenset Dekning av husstander 12 % ( ) % ( ) Type TV-signal Digitalt Digitalt Automatisk dekoderoppgradering Bruk av returkanal VOD, seerstatistikk, spill, Internett m.m. VOD, bestille TV-opptak, Internett m.m. Sendingsteknikk Multicast Multicast DVB-standard Deler av DVB-IPI DVB-IPI Lydkompresjonsstandard MP2 (filmkanaler: ATSC A/52) ATSC A/52 Antall lydkanaler - 2 (enkelte HD: 5.1) Båndbredde på lydsignalet - - (variabel) Videokompresjonsstandard SD: MPEG-2, H.264 (VOD: MPEG-2) HD: MPEG-4 (fleste H.264) Båndbredde på SD-videosignalet ca. 5 Mbps (NRK: ca. 8 Mbps) 5-25 Mbps Båndbredde på HD-videosignalet ca. 8-9 Mbps 5-25 Mbps Prioritering av båndbredden Statistisk multiplexing Nei, har tilstrekkelig kapasitet Autorisering Fra Latens (støtter flere CA) Softwarebasert Kommentar Hver kunde har 100 Mbps som brukes til alle tjenestene Ca. 95 % av kanalene er ferdigkodet, disse rekodes ikke Hver boenhet har oftest 100 Mbps for kun TV (Internett og telefoni har egen båndbredde) Jobber med å tilby tjenestene på allerede lagte koaksialkabler

21 Innledning Så hvilke generelle tekniske trekk ser vi i dagens TV-distribusjonsløsninger i Norge? For videokompresjon ser H.264 (MPEG-4 Part 10) ut til å benyttes av de fleste på HD-kanaler, mens MPEG-2 fortsatt benyttes av endel på SD-kanaler og VOD (Video On Demand) For lydkompresjon er det ikke like stor enighet, både MP2, AAC, HE-AAC og ATSC A/52 (også kalt AC-3 og Dolby Digital) ser ut til å være i bruk. En tendens ser ut til å være å bruke AAC eller ATSC A/52 for mer krevende forhold (som filmkanaler og kanaler med multikanallyd), mens MP2 ellers

22 Innledning Så hvilke generelle tekniske trekk ser vi i dagens TV-distribusjonsløsninger i Norge? Samtlige tilbyr digital-tv, og de fleste benytter en DVB-standard til å sende TV-signalene Det ser ut til å være en økende interesse for å tilby VOD Samtlige støtter automatisk oppdatering av dekodere De fleste støtter flere autoriseringssystemer gjennom DVB Simulcrypt. Når båndbredden ikke strekker til for å sende alle kanalene, er statistisk multiplexing (heldigvis) svært populært

23 Innledning Spørsmål?

24 Litteraturoversikt I [1] Andreassen, Øystein (21. mai 2010). [Personal communication on the phone]. Ansatt i Canal Digital. [2] Furuly, Kjetil J. (19. mai 2010). [Personal communication by ]. Ansatt i RiksTV. [3] Gjelseth, Jens-Petter (19. mai 2010). [Personal communication by ]. Informasjonssjef i RiksTV. [4] Strøm, Christian (18. mai 2010). [Personal communication on the phone]. Produktsjef i Norkring. [5] Bive, Rolf (25. mai 2010). [Personal communication by ]. Teknisk direktør i Get. [6] Johnson, Jarle (21. mai 2010). [Personal communication on the phone]. Leder for TV-avdelingen i Altibox. [7] Aslaksen, Kurt R. (25. mai 2010). [Personal communication by ]. Ansatt i Homebase. [8] Helgesen, Henrik Øystein Wolff (25. mai 2010). [Personal communication by ]. Ansatt i Homebase. [9] Bie, Trond (2010). Intel - Se, så kjapt! [online]. URL: [ ] [10] Ernes, Ann Kristin Bentzen (2004). Godkjenner data over strømnettet [online]. URL: [ ] [11] Ernes, Ann Kristin Bentzen (2004). Hafslund avviser bredbånd over strømnettet [online]. URL: [ ]

25 Litteraturoversikt II [12] Get (2010). «Kabel-tv er superbredbånd», Get kundeavis, mars 2010, s. 2-3 [online]. URL: [ ] [13] Get (?2010?). Teknologi og kapasitet i Get Network [online]. URL: [ ] [14] Johansen, Ole Henrik (2010). TV via fiber fra Telenor [online]. URL: [ ] [15] NextGenTel (?2010?). Spørsmål og svar [online]. URL: [ ] [16] NMTV (2009). Fact sheet on NMTV, MiniTV and DMB (English) [online]. URL: [ ] [17] NTV (2005). Søknad om konsesjon [online]. URL: [ ] [18] RiksTV (?2010?). RiksTV [online]. URL: [ ] [19] RiksTV (2008). RiksTV - Dekningskart for satellittskygge [online]. URL: [ ] [20] RiksTV (2009). RiksTV - Teknisk informasjon [online]. URL: [ ]

26 Litteraturoversikt III [21] Rossen, Eirik (2008). IBM med på bredbånd over kraftlinjer [online]. URL: [ ] [22] Ryvarden, Einar (2004). Smart triks gir bredbånd over strømnettet [online]. URL: [ ] [23] Statistisk sentralbyrå (2002). Folke- og boligtellingen Boliger [online]. URL: [ ] [24] Telenor Satellite Broadcasting (2009). IS Spot 1 [online]. URL: [ ] [25] Telenor Satellite Broadcasting (2009). IS Spot 2 [online]. URL: [ ] [26] Telenor Satellite Broadcasting (2009). Satellite fleet [online]. URL: [ ] [27] Telenor Satellite Broadcasting (2009). Thor III [online]. URL: [ ] [28] Telenor Satellite Broadcasting (2009). Thor 5 - T1 [online]. URL: [ ] [29] Telenor Satellite Broadcasting (2009). Thor 5 - T2 [online]. URL: [ ]

27 Litteraturoversikt IV [30] Telenor Satellite Broadcasting (2009). Thor 5 - T3 [online]. URL: [ ] [31] Telenor Satellite Broadcasting (2009). Thor 6 - K1 [online]. URL: [ ] [32] Telenor Satellite Broadcasting (2009). Thor 6 - K2 [online]. URL: [ ] [33] UNINETT (2001). Ulike bredbåndsteknologier [online]. URL: [34] UNINETT (?2001?). Hvorfor fiber? [online]. URL: [ ] [35] Weldeghebriel, Lucas H. (2007). Telenors Internett-hemmelighet [online]. URL: [ ] [36] Wikipedia (2010). Broadcasting [online]. URL: [ ] [37] Wikipedia (2010). «BSAC», MPEG-4 Part 3 [online]. URL: [ ] [38] Wikipedia (2010). «Canal Digital Norge», Canal Digital [online]. URL: [ ]

28 Litteraturoversikt V [39] Wikipedia (2010). DSL [online]. URL: [ ] [40] Wikipedia (2010). «Elektrisk kabel», Kabel [online]. URL: [ ] [41] Wikipedia (2010). Fiberoptikk [online]. URL: [ ] [42] Wikipedia (2010). Hybrid fibre-coaxial [online]. URL: [ ] [43] Wikipedia (2010). Koaksialkabel [online]. URL: [ ] [44] Wikipedia (2010). Super high frequency [online]. URL: [ ] [45] Wikipedia (2010). «Technology», Satellite television [online]. URL: [ ] [46] Wikipedia (2009). «Teknisk», Analogt bakkenett [online]. URL: [ ] [47] Wikipedia (2010). «T-DMB», Digital Multimedia Broadcasting [online]. URL: [ ]

29 Litteraturoversikt VI [48] Wikipedia (2008). Ultrahøy frekvens [online]. URL: [ ] [49] Wikipedia (2010). Very high frequency [online]. URL: [ ]

Velkommen til presselunsj 3. februar 2011. NextGenTel

Velkommen til presselunsj 3. februar 2011. NextGenTel Velkommen til presselunsj 3. februar 2011 NextGenTel Agenda Resultater og utvikling, 2010 Produktnyheter VDSL Trender og utvikling i TV-markedet Hos fotografen Jan Dagfinn Midtun Administrerende direktør

Detaljer

Informasjon. Obs! Viktig melding til deg med TV-antenne. www.ntv.no

Informasjon. Obs! Viktig melding til deg med TV-antenne. www.ntv.no Obs! Viktig melding til deg med TV-antenne Informasjon www.ntv.no Ny TV-hverdag Norges televisjon (NTV) har nylig åpnet det digitale bakkenettet i din region. Det berører deg som mottar TV-signaler via

Detaljer

Fritt Valg. Tjenesteleverandører i Bynett

Fritt Valg. Tjenesteleverandører i Bynett Fritt Valg Tjenesteleverandører i Bynett Stor eller liten. Alt i ett. Eller full skreddersøm. Vi har gjort det enkelt. Markedet flommer over av gode tilbud innen TV, Internett og telefoni. Felles for de

Detaljer

19.11.2007 SIDE 1 AV 3 TILBUD PÅ SIGNALLEVERANSE OG BYGGING AV INTERN-NETT

19.11.2007 SIDE 1 AV 3 TILBUD PÅ SIGNALLEVERANSE OG BYGGING AV INTERN-NETT TILBUD FRA CANAL DIGITAL KABEL TV AS Ospelien Brl V/ LARS PETTER HOLGERSEN LILLEHATTEN 218 5148 FYLLINGSDALEN TILBUDET OMFATTER: SIGNALLEVERANSE OG FREMFØRING TIL GRENSESNITT FERDIGSTILLELSE AV 862 MHz

Detaljer

Valg av ny leverandør av TV-signaler for Skovbakken borettslag.

Valg av ny leverandør av TV-signaler for Skovbakken borettslag. Valg av ny leverandør av TV-signaler for Skovbakken borettslag. Multinett leverer i dag signaler for TV gjennom eget nettverk til blant annet Skovbakken borettslag. Underleverandør for TV-signaler som

Detaljer

700 MHz Problemstillinger og konsekvenser. Frekvensforum Pia Braadland

700 MHz Problemstillinger og konsekvenser. Frekvensforum Pia Braadland 700 MHz Problemstillinger og konsekvenser Frekvensforum 18.9.2013 Pia Braadland (pia@npt.no) Innhold Kringkastingsfrekvenser Det digitale bakkenettet for TV Konsekvenser Andre land 700 MHz prosjektet Oppsummering

Detaljer

Strategi for IP tjenester

Strategi for IP tjenester Strategi for IP tjenester Trond Øvreeide Direktør Salg og Forretningsutvikling Fiber og Borettslag 1 19.06.2013 NextGenTel Telio konsernet 2 dd.mm.yyyy NextGenTel NextGenTel NextGenTel er kjent som en

Detaljer

Mul$ne' Vik$ge veivalg på den digitale motorvei. Fiberutbygging på Holmlia. August 2012 30/8/12 1

Mul$ne' Vik$ge veivalg på den digitale motorvei. Fiberutbygging på Holmlia. August 2012 30/8/12 1 Mul$ne' Vik$ge veivalg på den digitale motorvei Fiberutbygging på Holmlia August 2012 30/8/12 1 Infrastruktur Viktige økonomiske utfordringer Ø HFC nettet eldes og trenger mye vedlikehold Ø Største utfordring

Detaljer

TILBUD FRA CANAL DIGITAL KABEL TV AS FTTH MED KOMPLETT MINI OG ADB-HD PVR OPPTAKSDEKODER

TILBUD FRA CANAL DIGITAL KABEL TV AS FTTH MED KOMPLETT MINI OG ADB-HD PVR OPPTAKSDEKODER TILBUD FRA CANAL DIGITAL KABEL TV AS FTTH MED KOMPLETT MINI OG ADB-HD PVR OPPTAKSDEKODER Til Borettslaget 16 februar 2012 TILBUDET OMFATTER: Signalleveranse og fremføring til grensesnitt Bygging av nytt

Detaljer

Høringsmøte om Digital radio. Innspill fra Radio Agder AS

Høringsmøte om Digital radio. Innspill fra Radio Agder AS Høringsmøte om Digital radio Innspill fra Radio Agder AS Initiativ fra KKD Legge forholdene til rette for at alle får anledning til å etablere digitale radiosendinger med alle digitale standarder. Regulere

Detaljer

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. Boligsameiet Åsheim Skog Att: Johnny Ørnulf Gjelnes

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. Boligsameiet Åsheim Skog Att: Johnny Ørnulf Gjelnes Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS Boligsameiet Åsheim Skog Att: Johnny Ørnulf Gjelnes 07.10.2015 TILBUDET OMFATTER: Signalleveranse og fremføring til grensesnitt Bygging av nytt intern-nett Abonnementsvederlag,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag Møtedato 29.05.2008 Møtetidspunkt 18:00 Møtested Fellesrommet, Thv. Meyers gt 5 Tilstede var 37 andelseiere Og 9 med fullmakt til sammen 46

Detaljer

Notat. Bredbåndsdekning i Norge. - Oppdatering per oktober 2006. 1 Innledning og sammendrag. 2 Drivere for dagens dekning

Notat. Bredbåndsdekning i Norge. - Oppdatering per oktober 2006. 1 Innledning og sammendrag. 2 Drivere for dagens dekning Notat Til: Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fra: Nexia DA Dato: 8. september 2005 Nexia DA Rosenkrantzgt. 22 Postboks 1853 Vika N - 0123 OSLO Telephone: + 47 23 11 48 00 Fax: + 47 23 11 48 10

Detaljer

Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020

Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020 Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020 Vedtatt av Lillesand bystyre 10.02.2016 Innhold 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 3 2.1 Bredbånd... 3 2.2 Høyhastighetsbredbånd... 3 2.3 xdsl... 3 2.4

Detaljer

Hvor går bakkebasert kringkasting?

Hvor går bakkebasert kringkasting? Hvor går bakkebasert kringkasting? Øyvind Vasaasen, sjef sikkerhet, beredskap og distribusjon Frekvensforum 18.september 2013 19.09.2013 1 DAB-nettet Ferdigstilles sommeren 2014 Avtale med Norkring frem

Detaljer

Fra kringkasting til fremtidens TV & bredbåndstjenester. Terje Hammer Fixed Broadband Access, Telenor

Fra kringkasting til fremtidens TV & bredbåndstjenester. Terje Hammer Fixed Broadband Access, Telenor Fra kringkasting til fremtidens TV & bredbåndstjenester Terje Hammer Fixed Broadband Access, Telenor Fra kringkasting til. 1991: TBK kabel TV etablert KTV-/Coaxnett fra Televerket Analog grunnpakke og

Detaljer

Mens du venter på fiber fra Canal Digital. Installasjon av fiber

Mens du venter på fiber fra Canal Digital. Installasjon av fiber Fiber-brosjyre Versjon Q4 2013 Installasjon av fiber Når tiden for installasjon i hjemmet nærmer seg, kontakter Bredbåndspatruljen deg for å avtale tidspunkt for installering. Bredbåndspatruljen har med

Detaljer

Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24.

Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24. Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24. september 2013 Fast bredbånd. Utvikling i antall abonnement i privatmarkedet Antall

Detaljer

Fritt valg! Bestill dine tjenester her og nå

Fritt valg! Bestill dine tjenester her og nå Fritt valg! Bestill dine tjenester her og nå TV Video On Demand Internett Telefoni Alt du ønsker deg. Kryss av for dine valg, og send det inn til oss så formidler vi din bestilling! Innen kort tid vil

Detaljer

Digital-TV og bredbånd fra RKL

Digital-TV og bredbånd fra RKL et andelslag drevet og eid av tilknyttede borettslag og vel i Rælingen Digital-TV og bredbånd fra RKL Produktoversikt og utvalg fra DIN egen kabel-tv- og bredbåndsleverandør www.rkl.no Tlf. 9400 7500 En

Detaljer

Nordby Antennelag. Infrastruktur

Nordby Antennelag. Infrastruktur Nordby Antennelag Infrastruktur Saken TV TV2 ser stort sett lik ut om den leveres av CanalDigital, Get eller Altibox Betjeningen av kanalene kan være litt forskjellig Bredbånd TV opptak over nett kommer

Detaljer

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. SKULLERUDENGA BRL Att:

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. SKULLERUDENGA BRL Att: Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS SKULLERUDENGA BRL Att: 11. mars 2013 TILBUDET OMFATTER: Signalleveranse og fremføring til grensesnitt Bygging av nytt intern-nett Abonnementsvederlag, signalleveranse,

Detaljer

Blir det nok frekvenser til mobilt bredbånd?

Blir det nok frekvenser til mobilt bredbånd? Blir det nok frekvenser til mobilt bredbånd? Nye frekvensbånd Samlivsproblemer i den digitale dividenden Geir Jan Sundal Avdelingsdirektør Post- og teletilsynet Mulige nye frekvensbånd (1) 800 MHz (790

Detaljer

Ospeli Borettslag Lars Petter Holgersen [Adresse] [Postadresse] Bergen, 19. november 2007

Ospeli Borettslag Lars Petter Holgersen [Adresse] [Postadresse] Bergen, 19. november 2007 Ospeli Borettslag Lars Petter Holgersen [Adresse] [] Bergen, 19. november 2007 Tilbud til Ospeli borettslag på tv, bredbånd og telefoni fra BKK levert over fiber helt hjem Bredbånd fra BKK gir mulighet

Detaljer

Mobile tjenester i 700 MHz- båndet?

Mobile tjenester i 700 MHz- båndet? Mobile tjenester i 700 MHz- båndet? Tekniske konsekvenser for det digitale bakkenettet for TV 2. januar 2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Sammendrag... 6 1 2 3 4 5 Innledning... 11 1.1

Detaljer

Fiber inn i blokka. Hva har vi i dag?

Fiber inn i blokka. Hva har vi i dag? Fiber inn i blokka Hva har vi i dag? Kabel-TV og internett gjennom en coaxial-kabel (coax). Denne teknologien ble bygd ut i Trondheim på midten av 80-tallet og frem til utpå 2000-tallet. De store leverandørene

Detaljer

TV og Internett - alt via samme fiberkabel

TV og Internett - alt via samme fiberkabel TV og Internett - alt via samme fiberkabel Om samarbeidet NextGenTel leverer i samarbeid med Øvre Eiker Fibernett internett og tjenester. Samarbeidet dekker snart halve markedet i kommunen. Interessen

Detaljer

Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. STYREINFORMASJON

Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. STYREINFORMASJON STYREINFORMASJON 1 / 2013 Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. I 2012 lanserte vi markedets minste tv-boks, Get box Mikro. Denne boksen er en kraftplugg tross sin størrelse, og

Detaljer

torsdag 28. februar 13 Årets kundeservice 2012

torsdag 28. februar 13 Årets kundeservice 2012 Årets kundeservice 2012 Program 13:00 Velkommen og introduksjon 13:30 Kåring av årets kundeservice 2012 14:00 Fjellinjen 14:30 Presentasjon fra årets vinner Hvor mange har vært i kontakt med kundeservice

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/01095 053 Harald Silseth

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/01095 053 Harald Silseth SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/01095 053 Harald Silseth BREDBÅND VIA TELESENTRALER TIL KUNDER I MODUM KOMMUNE - AVTALE OM UTVIDELSE AV SAMARBEIDET KNYTTET TIL BREDBÅND RÅDMANNENS

Detaljer

Gammel kobberinfrastruktur blir som ny

Gammel kobberinfrastruktur blir som ny Gammel kobberinfrastruktur blir som ny Anurag Shukla Head of Network- and Technology Strategy Broadnet AS Asle Bøyum Head of fixed Network Huawei Norway AS Kobberns utvikling de siste 23 årene 2016 Utskutt

Detaljer

FORMIDLING AV LOKAL-TV I DET DIGITALE BAKKENETTET - FORESPØRSEL OM TILBUD

FORMIDLING AV LOKAL-TV I DET DIGITALE BAKKENETTET - FORESPØRSEL OM TILBUD FORMIDLING AV LOKAL-TV I DET DIGITALE BAKKENETTET - FORESPØRSEL OM TILBUD Bakgrunn RiksTV er konsesjonsforpliktet til å legge til rette for formidling av lokal-tv i bakkenettet. RiksTV inngikk i 2007 distribusjonsavtale

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 31. oktober 2016

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 31. oktober 2016 Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 31. oktober Samlet omsetning 2 Sluttbrukeromsetning i ekommarkedet totalt 1) Omsetning i millioner kroner 16 500 16 000 15 500 15 335 15 921 Totalomsetning

Detaljer

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 Til Andelseiere i Skrenten Borettslag INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 SAKLISTE 1 a Opptak av navnefortegnelse b Spørsmål om generalforsamlingen

Detaljer

Kundeinformasjon fra Canal Digital Kabel TV. Gratulerer med ny TV. Kundenytt

Kundeinformasjon fra Canal Digital Kabel TV. Gratulerer med ny TV. Kundenytt Kundeinformasjon fra Canal Digital Kabel TV 1. kvartal 2015 Gratulerer med ny TV Analog slukking Film-nyheter Kom i gang med WiMP KABEL-TV Kundenytt Gratulerer med ny TV Nå kan du bruke ipad-en til å boltre

Detaljer

Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget

Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget I dette kapitlet ser vi nærmere på: Lenkelaget Oppgaver på lenkelaget Konstruksjon av nettverk Aksessmekanismer Det fysiske laget Oppgaver på det fysiske laget

Detaljer

Frekvensforum 700 MHz bandet framleis til kringkasting? Trude Malterud adm.dir. trude.malterud@ntv.no

Frekvensforum 700 MHz bandet framleis til kringkasting? Trude Malterud adm.dir. trude.malterud@ntv.no Frekvensforum 700 MHz bandet framleis til kringkasting? Trude Malterud adm.dir. trude.malterud@ntv.no 10. September 2014 NTVs frekvensblokk NTVs konsesjon omfatter både en frekvenstillatelse på 320 MHz

Detaljer

BKK Marked AS. Fiberoptikk er ikke bare uendelig båndbredde, men også en kritisk faktor for sikring av digitale tjenester og kraftinfrastrukturen!

BKK Marked AS. Fiberoptikk er ikke bare uendelig båndbredde, men også en kritisk faktor for sikring av digitale tjenester og kraftinfrastrukturen! BKK Marked AS 7 juni 2012 Fiberoptikk er ikke bare uendelig båndbredde, men også en kritisk faktor for sikring av digitale tjenester og kraftinfrastrukturen! Innhold» BKKs telekomvirksomhet» Hva etterspør

Detaljer

Det norske ekommarkedet mai 2014

Det norske ekommarkedet mai 2014 Det norske ekommarkedet 2013 15. mai 2014 Omsetning og investeringer 2 Utvikling i sluttbrukeromsetning Millioner kroner 32 000 28 000 24 000 20 000 16 000 12 000 8 000 4 000 0 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

ARBEIDSGRUPPE FOR KABEL-TV. VEILEDNING Utgave 1.0. Digitalovergangen i små og mellomstore kabel-tv-nett

ARBEIDSGRUPPE FOR KABEL-TV. VEILEDNING Utgave 1.0. Digitalovergangen i små og mellomstore kabel-tv-nett ARBEIDSGRUPPE FOR KABEL-TV VEILEDNING Utgave 1.0 Digitalovergangen i små og mellomstore kabel-tv-nett Innholdsfortegnelse 1 Om veiledningen 2 1.1 Generelt 2 1.2 Koaksialkabelbasert nett 2 2 Motivet for

Detaljer

Hafslunds satsning på Wimax

Hafslunds satsning på Wimax Hafslunds satsning på Wimax erfaringer og videre utbyggingsstrategi Trond Nedregård s.1 Hafslund operasjonell struktur Produksjon og varme Fjernvarme Nett Marked Venture Vannkraft Bioenergi og varme Pellets

Detaljer

Kapittel 11. Multipleksing og multippel aksess

Kapittel 11. Multipleksing og multippel aksess Kapittel 11 Multipleksing og multippel aksess Innledning s. 657 Multipleksing og multippel aksess (MA) Flere datastrømmer, f.eks. brukere Én kanal Kommunikasjonsmedium Multiplekser Demultiplekser Flere

Detaljer

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 20. mai 2015

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 20. mai 2015 Det norske ekommarkedet 2014 Direktør Torstein Olsen 20. mai 2015 Omsetning og investeringer 2 Millioner kroner Utvikling i sluttbrukeromsetning 35 000 30 000 25 000 Totalomsetning på 31.709 mill. kr i

Detaljer

Til alle beboere i Trollåsen Grendelag

Til alle beboere i Trollåsen Grendelag Til alle beboere i Trollåsen Grendelag Trollåsen, 30/11 2009 Innkalling til informasjonsmøte i musikkrommet på Vassbonn skole onsdag 9/12 kl 19.00 Flere beboere har siden sommeren ytret ønske om et større

Detaljer

Høring bestemmelser om abonnentvalg i kringkastingsloven og kringkastingsforskriften

Høring bestemmelser om abonnentvalg i kringkastingsloven og kringkastingsforskriften Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep., 0030 OSLO Fetsund, 21.06.07 Høring bestemmelser om abonnentvalg i kringkastingsloven og kringkastingsforskriften Norsk Kabel-TV Forbund (NKTF) viser til

Detaljer

Rapport 2008-135. Konkurransen i markedet for TVdistribusjon

Rapport 2008-135. Konkurransen i markedet for TVdistribusjon Rapport 2008-135 Konkurransen i markedet for TVdistribusjon Econ-rapport nr. 2008-135, Prosjekt nr. 5z08005110 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-030-6 AEN/ROS, abe, 16. desember 2008 Offentlig Konkurransen

Detaljer

Konkurranse i et digitalt fjernsynsmarked

Konkurranse i et digitalt fjernsynsmarked Konkurranse i et digitalt fjernsynsmarked En analyse av hvilken betydning digitaliseringen av bakkenettet har hatt for konkurransen mellom distributørene av digitalt fjernsyn i perioden 2007-2009. Av Marthe

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015 Det norske ekommarkedet 215 Direktør Torstein Olsen 22. oktober 215 ABONNEMENT 2 Abonnement i 1 Abonnement i 1 Fasttelefoni. Utvikling i antall abonnement. Privatkunder 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 PSTN, ISDN

Detaljer

TTM4175 Hva er kommunikasjonsteknologi?

TTM4175 Hva er kommunikasjonsteknologi? 1 TTM4175 Hva er kommunikasjonsteknologi? Del 4 Bjørn J. Villa PhD, Senior Engineer, UNINETT AS bv@item.ntnu.no // bv@uninett.no 2 Innhold Begrepet «Kommunikasjonsteknologi» Definisjon, historikk og en

Detaljer

MEDIEHVERDAGEN ETTER 2021

MEDIEHVERDAGEN ETTER 2021 MEDIEHVERDAGEN ETTER 2021 ingve.bjerknes@nrk.no 28.09.2015 1 28.09.2015 2 Gratis Viktig prinsipp at tilgang til NRKs TV-tilbud ikke skal koste noe utover kringkastingsavgiften, uansett plattform. Departementet

Detaljer

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes!

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! GJØR DEG KLAR TIL EN FANTASTISK FORNYING AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! I løpet av de nærmeste årene skal Mortensnes få nye vannrør, kloakk rør, dreneringsrør,

Detaljer

MiniTV lanseres via DMB i Oslo-området 15. mai. Her får du en del bakgrunnsinformasjon om NMTV, DMB og MiniTV.

MiniTV lanseres via DMB i Oslo-området 15. mai. Her får du en del bakgrunnsinformasjon om NMTV, DMB og MiniTV. MiniTV lanseres via DMB i Oslo-området 15. mai. Her får du en del bakgrunnsinformasjon om NMTV, DMB og MiniTV. På side 7. finnes en kortversjon med to faktaboksforslag. 1 Hva er DMB? Digital Multimedia

Detaljer

MORGENDAGENS BOLIGER FORTJENER MORGENDAGENS BREDBÅND.

MORGENDAGENS BOLIGER FORTJENER MORGENDAGENS BREDBÅND. MORGENDAGENS BOLIGER FORTJENER MORGENDAGENS BREDBÅND. 100% FIBER. ALLTID. 100% FIBER ER FREMTIDEN Mengden datatrafikk sprenger nye grenser hver dag, og med fiber sikrer vi oss morgendagens motorvei for

Detaljer

Utvidet brukermanual for 1903t

Utvidet brukermanual for 1903t Utvidet brukermanual for 1903t Problem: Det er ikke alltid at fjernkontrollen fungerer skikkelig Løsning: Resett fjernkontrollen på følgende måte: Indikatorlampe 1 For å resette fjernkontrollen holder

Detaljer

Fra FM til DAB. Jørgen Thaule Direktør kommunikasjon og samfunnsansvar

Fra FM til DAB. Jørgen Thaule Direktør kommunikasjon og samfunnsansvar Fra FM til DAB Jørgen Thaule Direktør kommunikasjon og samfunnsansvar Norkring gir deg lyd og bilde Historien Kompetanse fra Televerket og NRK 1996: Eiet av NRK og Telenor 1999: Telenor alene på eiersiden

Detaljer

Utredningen om muligheten for individuelt abonnentvalg i kringkastings- og kabelnett

Utredningen om muligheten for individuelt abonnentvalg i kringkastings- og kabelnett Det kongelige Kultur- og Kirkedepartement Medieavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Deres ref: 2006/02304 ME/ME3 LPØ:elt. Vår ref: 2009 SBL/TAK. Tromsø 26. januar 2009 Utredningen om muligheten for individuelt

Detaljer

Hvem er NextGenTel? Norges nest største bredbåndsleverandør. Leverer stadig flere TV-løsninger. Del av TeliaSonera

Hvem er NextGenTel? Norges nest største bredbåndsleverandør. Leverer stadig flere TV-løsninger. Del av TeliaSonera Det smarte valget Hvem er NextGenTel? Norges nest største bredbåndsleverandør Leverer stadig flere TV-løsninger Del av TeliaSonera 1 Hvorfor velge NextGenTel? - 400.000 TV-kunder - 220.000 internett-kunder

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte i Skogen boligsameie

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte i Skogen boligsameie Innkalling til ekstraordinært sameiermøte i Skogen boligsameie Tirsdag 25. august 2015 kl. 18.00 Garasjetaket på 5. plan Ved dårlig vær blir møtet avholdt i inngangspartiet på 1. plan. Styret vil i så

Detaljer

Grenseløs underholdning

Grenseløs underholdning Grenseløs underholdning HVORFOR VELGE ALTIBOX? LOKAL TILSTEDEVÆRELSE TILPASNING ETTER BEHOV OG FULL SKALERBARHET Hvis du får tilbud om fiberkabel til boligen din, er det bare å takke pent ja. 1.2.2013

Detaljer

Tilbud på kollektiv leveranse av tjenester mellom Skullerudenga Borettslag og Get AS

Tilbud på kollektiv leveranse av tjenester mellom Skullerudenga Borettslag og Get AS Tilbud på kollektiv leveranse av tjenester mellom Skullerudenga Borettslag og Get AS Get tar forbehold om feil og endringer i brev og produktark. Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Om Get... 2 Tilbud

Detaljer

Rapport 2009-009. Konsekvenser av et pålegg om enkeltkanalvalg

Rapport 2009-009. Konsekvenser av et pålegg om enkeltkanalvalg Rapport 2009-009 Konsekvenser av et pålegg om enkeltkanalvalg Econ-rapport nr. 2009-009, Prosjekt nr. 5Z080051 ISSN: 0803-5113 ISBN 978-82-8232-043-6 AEN/OSH/ROS/abe, 29. januar 2008 Offentlig Konsekvenser

Detaljer

Mot Gigabit med hybride fibernett og Canal Digital Kabel-TV AS. Terje Hammer CTO

Mot Gigabit med hybride fibernett og Canal Digital Kabel-TV AS. Terje Hammer CTO Mot Gigabit med hybride fibernett og Canal Digital Kabel-TV AS Terje Hammer CTO 1 Agenda - Ny fleksibel TV hverdag, full av valg - Krav til aksessnett fremover - Dekker HFC nett aksessbehov fremover? 2

Detaljer

Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bed re. Na er nyskapningen Mikro+ lansert. pies fellesavtale med Get box Mikro?

Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bed re. Na er nyskapningen Mikro+ lansert. pies fellesavtale med Get box Mikro? Mikro+ er lansert! if Markedets minste tv-boks blir stadig bed re. I 2012 lanserte vi markedets minste tv-boks, Get box Mikro. Denne boksen er en kraftplugg tross sin storrelse, og gir seere lynrask zapping,

Detaljer

Bakkebasert TV uten 700 MHz-båndet Kostnader og økonomiske konsekvenser. Utarbeidet for Post- og teletilsynet

Bakkebasert TV uten 700 MHz-båndet Kostnader og økonomiske konsekvenser. Utarbeidet for Post- og teletilsynet Kostnader og økonomiske konsekvenser Utarbeidet for Post- og teletilsynet Analysen er gjennomført av Jan Morten Ruud og Harald Wium Lie i tidsrommet mars til juni 2014. Vi ønsker å takke Norkring, NRK,

Detaljer

Hoist Technology - www.hoistgroup.com. Alt innen tv for hotell

Hoist Technology - www.hoistgroup.com. Alt innen tv for hotell Hoist Technology - www.hoistgroup.com Alt innen tv for hotell Vi kan hotell-tv! Vi tilbyr helhetsløsninger som inkluderer hvert element i en fungerende hotelltv-løsning, fra tv-apparater, mottak, tv-kanaler

Detaljer

- Vi ønsker fibernett i Nesalléen, og nå kan vi alle få en kjempegod avtale!

- Vi ønsker fibernett i Nesalléen, og nå kan vi alle få en kjempegod avtale! INNKALLELSE TIL MEDLEMSMØTE I NORDRE NES VELF. STED: MARIE TRESCHOW TID: ONSDAG 5. NOVEMBER KL. 19:00. - Vi ønsker fibernett i Nesalléen, og nå kan vi alle få en kjempegod avtale! Bakgrunn for endringsforslag

Detaljer

Kanal Plass Frekvens Symbolrate Modulasjon. NRK1 Østlandssendingen 1 330 6,952 256QAM NRK1 HD 2 362 6,952 256QAM NRK2 HD 3 362 6,952 256QAM

Kanal Plass Frekvens Symbolrate Modulasjon. NRK1 Østlandssendingen 1 330 6,952 256QAM NRK1 HD 2 362 6,952 256QAM NRK2 HD 3 362 6,952 256QAM 1 of 6 2014-03-09 23:05 Tabellen under gir deg oversikt over hvor TV-kanalene er plassert i kanallisten. Plasser som ikke er i bruk vil ikke være synlig i kanallisten på din dekoder. HD-kanaler vil kun

Detaljer

Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet

Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet Seminar om bredbåndsutbygging, Gardermoen 24.10-2011 Hva sier regelverket? Definisjoner

Detaljer

Morgendagens boliger fortjener morgendagens bredbånd.

Morgendagens boliger fortjener morgendagens bredbånd. Morgendagens boliger fortjener morgendagens bredbånd. 100% fiber. alltid. 100% fiber er framtiden Ekte fiber fra A-Å Lokal tilstedeværelse Tilpasning etter behov og full skalerbarhet Mengden datatrafikk

Detaljer

MULTIKABEL. Multikabel fremtidens kabel. Kombinert løsning med kraft og fiber i en og samme kabel

MULTIKABEL. Multikabel fremtidens kabel. Kombinert løsning med kraft og fiber i en og samme kabel MULTIKABEL Multikabel fremtidens kabel Kombinert løsning med kraft og fiber i en og samme kabel Multikabel - fremtidens kabel Kombinert løsning med kraft og fiber i en og samme kabel Hvorfor en kombinert

Detaljer

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene?

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Det tradisjonelle analoge telefoninettet skal etter hvert fases ut. Hva betyr dette for trygghetsalarmene, og hvilke alternativer finnes?

Detaljer

Bruk av frekvensressurser i Bånd I (47-68 MHz) som drøftes i rapporten, har ikke NTV spesielle merknader til.

Bruk av frekvensressurser i Bånd I (47-68 MHz) som drøftes i rapporten, har ikke NTV spesielle merknader til. NORGES TELEVISJON Samferdselsdepartementet ostmottak sd.de no Kultur- og kirkedepartementet ostmottak kkd.de no SAMFERDSELSDPARTEMENTET AVD./SEK.:r'r r, S.BEH.: K:P 0 1 AUG. 2008 S.NR.: ARKIVKODE : AVSKREVET:

Detaljer

Bakgrunn for utbyggingen av digitalt bakkenett for TV

Bakgrunn for utbyggingen av digitalt bakkenett for TV Bakgrunn for utbyggingen av digitalt bakkenett for TV Bakgrunn for utbyggingen av digitalt bakkenett for TV i Norge involverer flere kulturministre, en rekke politiske beslutninger og en sterk vilje til

Detaljer

Telenors utbygging av fiberoptiske aksessnett Erfaringer så langt

Telenors utbygging av fiberoptiske aksessnett Erfaringer så langt Telenors utbygging av fiberoptiske aksessnett Erfaringer så langt Jan Helge Høgvoll Optical Networks, Technology, Telenor Norge Kursdagene NTNU 2010, Trondheim Agenda Innhold Markedssituasjonen for fiber

Detaljer

Alt er mulig! PRODUKTER, PRISER OG MULIGHETER PR AUGUST 2013

Alt er mulig! PRODUKTER, PRISER OG MULIGHETER PR AUGUST 2013 Alt er mulig! PRODUKTER, PRISER OG MULIGHETER PR AUGUST 2013 Fiber gir bolyst Kjære kunde Altibox fra Hålogaland Kraft gir utrolige muligheter, både i dag og i tiden framover. På toppen av det hele kan

Detaljer

Digital VELG RIKTIG LØSNING. Snestorm i mai? Se side 3 før du velger digital-tv. Kabel, bredbånd, UHF antenne eller parabol?

Digital VELG RIKTIG LØSNING. Snestorm i mai? Se side 3 før du velger digital-tv. Kabel, bredbånd, UHF antenne eller parabol? Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Digital-TV Snestorm i mai? 3. utgave april 2008 VELG RIKTIG 20. mai slukkes det analoge nettet i Oslo og Akershus Digital LØSNING Kabel, bredbånd, UHF antenne

Detaljer

CanalDigital Plusspakke:

CanalDigital Plusspakke: CanalDigital Plusspakke: Sendestandarder: H=HD / S=SD (digitalt), A=Analogt, *)Favorittkanal NB: Benytt dekoderens programnummer i venstre kolonne for beste kvalitet. Program Kanaler i Grunnpakke Dekoder

Detaljer

VI BYGGER NORGES BESTE BREDBÅNDSDEKNING

VI BYGGER NORGES BESTE BREDBÅNDSDEKNING VI BYGGER NORGES BESTE BREDBÅNDSDEKNING Bredbåndsleverandøren med fokus på distriktene Vår visjon er å være best på bredbånd i utkantstrøkene og andre steder som er nedprioritert av de store Internettleverandørene.

Detaljer

Bredbånd dekning og tilknytning. Oppdatering, august 2005

Bredbånd dekning og tilknytning. Oppdatering, august 2005 Bredbånd dekning og tilknytning Oppdatering, august 2005 Teleplan Bredbånd dekning og tilknytning - august 2005 1 Sammendrag Det bygges bredbånd i høyt tempo for tiden, og etterspørselsveksten er den høyeste

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. DEL2002 Elektronisk infrastruktur VÅREN 2011. Privatister. Vg2 Data og elektronikk

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. DEL2002 Elektronisk infrastruktur VÅREN 2011. Privatister. Vg2 Data og elektronikk OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen DEL2002 Elektronisk

Detaljer

Bredbåndsutbygging i Sør-Trøndelag

Bredbåndsutbygging i Sør-Trøndelag Bredbåndsutbygging i Sør-Trøndelag Offentlig støtte for å få bredbånd til områder hvor markedet ikke har hatt interesse i å tilby bredbåndsprodukter. Sør-Trøndelag fylkeskommune koordinator for søknad

Detaljer

Fakta om mottaksforhold i det digitale bakkenettet

Fakta om mottaksforhold i det digitale bakkenettet Fakta om mottaksforhold i det digitale bakkenettet Det digitale bakkenettet sender signaler på frekvenskanalene K21 til K60, som ligger i det vi kaller UHF-båndet. For å ta imot disse signalene trenger

Detaljer

Alt er mulig! Fiber gir bolyst

Alt er mulig! Fiber gir bolyst Alt er mulig! Produkter, priser OG MULIGHETER PR 1. april 2012 Fiber gir bolyst Kjære kunde Altibox fra Hålogaland Kraft gir utrolige muligheter, både i dag og i tiden framover. På toppen av det hele kan

Detaljer

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Snart kan du......leie film fra sofaen...se det du gikk glipp av Varg Veum De døde har det godt SF Film ...se mange programmer i HD-kvalitet...se nett-tv

Detaljer

SEPTEMBER 2015 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING

SEPTEMBER 2015 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING SEPTEMBER 2015 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING 1 1 1 DETTE MÅ GJØRES FØR HJEMMESENTRALEN INSTALLERES S 3 2 GRAVING I HAGE S 4 3 PLASSERING AV HJEMMESENTRAL S 7 4 TIPS OM SPREDENETT S 9 5 TRÅDLØSE NETT

Detaljer

JANUAR 2017 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2017 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING JANUAR 2017 GRAVING & KABLING BRUKERVEILEDNING 1 1 1 DETTE MÅ GJØRES FØR HJEMMESENTRALEN INSTALLERES S 3 2 GRAVING I HAGE S 4 3 PLASSERING AV HJEMMESENTRAL S 7 4 TIPS OM SPREDENETT S 9 5 TRÅDLØSE NETT

Detaljer

Data og kommunikasjon

Data og kommunikasjon Vg1 Fosbæk, Vangsnes, Venås Data og kommunikasjon Vg1 elektrofag Illustrasjoner til Data og kommunikasjon Vg1 elektrofag Kapittel 6 Illustrasjonene kan brukes fritt i undervisningen Elforlaget 2009 TV-antenne

Detaljer

Digital TV i Norge Gruppe 1, innlevering 1 DIG3800 / DIG4800

Digital TV i Norge Gruppe 1, innlevering 1 DIG3800 / DIG4800 Digital TV i Norge Gruppe 1, innlevering 1 DIG3800 / DIG4800 Anne, anneho@ifi.uio.no Lise, lisevi@ifi.uio.no Karl-Erik,karlerir@ifi.uio.no Petter, petteha@ifi.uio.no DIGITAL TV I NORGE...1 KONSESJON OG

Detaljer

i en enebolig MÅL Praktisk oppgave Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne

i en enebolig MÅL Praktisk oppgave Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne TELEINSTALLASJON I EN ENEBOLIG 13 Tel elee- 2 installasjon i en enebolig MÅL Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne foreta en vanlig teleinstallasjon i en enebolig velge riktig utstyr

Detaljer

Norsk Regnesentral ANVENDT DATAFORSKNING. framtidens massemedium. Alt i ett nett,

Norsk Regnesentral ANVENDT DATAFORSKNING. framtidens massemedium. Alt i ett nett, Alt i ett nett, framtidens massemedium Innhold ett nytt medium trenger seg på, hvilke konsekvenser får det? aspekter ved kommunikasjon etablerte medier datakommunikasjon som nytt medium hvordan transporteres

Detaljer

RIksTV. rapport. Høring. om digital dividende i Norge. Sendes pr e-post til: Kultur- og kirkedepartementet Samferdselsdepartementet

RIksTV. rapport. Høring. om digital dividende i Norge. Sendes pr e-post til: Kultur- og kirkedepartementet Samferdselsdepartementet Sendes pr e-post til: Kultur- og kirkedepartementet Samferdselsdepartementet RIksTV Høring rapport om digital dividende i Norge RiksTV viser til departementenes høring av rapporten avgitt av arbeidsgruppe

Detaljer

Historien om det digitale. bakkenettet

Historien om det digitale. bakkenettet Historien om det digitale bakkenettet Daværende sendesjef Oddvar Kirkbakk, NRK, i Hemnes, på jakt etter signaler med såkalt Oddvar-antenne. Innholdsfortegnelse Beslutningen 6 Annerledeslandet 8 Hvorfor

Detaljer

Kom i gang! Digital Hybrid HD-mottaker SRT 8950

Kom i gang! Digital Hybrid HD-mottaker SRT 8950 Kom i gang! Digital Hybrid HD-mottaker SRT 8950 Snart kan du......leie film fra sofaen...se det du gikk glipp av Varg Veum De døde har det godt SF Film ...se mange programmer i HD-kvalitet...se nett-tv

Detaljer

ÅRSMØTE I NORDRE NESET VELFORENING

ÅRSMØTE I NORDRE NESET VELFORENING ÅRSMØTE I NORDRE NESET VELFORENING TORSDAG 8. MAI 2008 KL. 19.00 I KJELLERSTUEN, MARIE TRESCHOW PENSJONISTSENTER. SAKSLISTE 1) Godkjenning av innkallelse og dagsorden. 2) Valg av møteleder og referent.

Detaljer

Bli med oss inn i en ny æra av høydefinert underholdning

Bli med oss inn i en ny æra av høydefinert underholdning Bli med oss inn i en ny æra av høydefinert underholdning HIGH-DEFINITION VIDEO: NY STANDARD FOR SEERGLEDE High-definition video fra HDTV sendinger eller HD-medier (f.eks. Blu-ray plater, high-definition

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår 2014

Det norske ekommarkedet 1. halvår 2014 Det norske ekommarkedet 2014 Direktør Torstein Olsen 30. oktober 2014 Samlet omsetning 2 Millioner kroner Utvikling i sluttbrukeromsetning 16 000 14 000 12 000 10 000 70% 65% 60% 55% 8 000 6 000 4 000

Detaljer

Last Mile Communication AS GPRS og radio kommunikasjon for GRID

Last Mile Communication AS GPRS og radio kommunikasjon for GRID Last Mile Communication AS GPRS og radio kommunikasjon for GRID 1 GPRS EGDE 3G 4G LTE 2 dominerende aktører med eget nett Telenor Netcom Hastigheter Hente data 9,6kbps til 7 Mbps LTE 50 Mbps Sende data

Detaljer

JULI Graving og kabling BRUKERVEILEDNING

JULI Graving og kabling BRUKERVEILEDNING JULI 2015 Graving og kabling BRUKERVEILEDNING 1 1 DETTE MÅ GJØRES FØR HJEMMESENTRALEN INSTALLERES S 3 2 GRAVING PÅ EIENDOM S 4 3 PLASSERING AV MEDIEKONVERTER OG HJEMMESENTRAL S 7 4 TIPS OM KABLER S 9 5

Detaljer

Høringsvar om sameksistens mellom den digitale kringkastingstjenester i 470-790 MHz og mobile tjenester i 790-862 MHz

Høringsvar om sameksistens mellom den digitale kringkastingstjenester i 470-790 MHz og mobile tjenester i 790-862 MHz Kringkastingsdivisjonen Postadresse: 0340 Oslo Post og Teletilsynet Postboks 93 4791 Lillesand Telefon direkte: 23 04 84 16 Mobil : 9062 4666 E-post: oyvind. vasaasem@nrk.no Norsk rikskringkasting as Foretaksreg.:

Detaljer