Dagens TV-distribusjonsløsninger i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dagens TV-distribusjonsløsninger i Norge"

Transkript

1 Universitetet i Oslo 27. mai 2010

2 Innledning Denne presentasjonen gir en oversikt over de tekniske sidene ved dagens TV-distribusjonsløsninger i Norge For å oppnå dette har jeg kontaktet alle de ledende TV-distributørene i Norge i dag, og de fleste har svart Bekjentskap til de forskjellige kompresjonsstandardene regnes for å være kjent fra tidligere forelesninger Bekjentskap til kommunikasjonslinjer regnes ikke for å være kjent og vil derfor omtales i det følgende

3 Innledning La oss først definiere hva vi mener med kringkasting: Definisjon (Kringkasting) Kringkasting (eng. broadcasting) betegner utsendelsen av lydog/eller videosignaler til et større publikum. [36] Definisjon (TV-kringkasting) TV-kringkasting betegner kringkasting av en større mengde TV-kanaler samtidige.

4 Innledning TV-signaler kan i prinsippet mottas på alle kommunikasjonslinjer, det vil si linjer som kan sende data. Likevel er ikke alle kommunikasjonslinjer egnet for TV-distribusjon, ettersom ikke alle har tilstrekkelig båndbredde. Spesielt er dette tilfellet for TV-kringkasting. I det følgende deles dagens kommunikasjonslinjer benyttet for TV-distribusjon inn i to hovedkategorier basert på linjetypen: Trådbaserte ved bruk av kabler Trådløse ved bruk av elektromagnetiske stråling

5 Trådbaserte linjetyper I dag benyttes følgende kabeltyper til å overføre TV-signaler til sluttbruker i Norge: Koaksialkabel: Kabel-TV Telefonkabel: IPTV Fiberoptisk kabel: IPTV Teknisk sett kunne også kraftkabler blitt benyttet.

6 Koaksialkabel Innledning Overfører radiosignaler ved hjelp av strøm i en indre leder som består av kobber. Utpå denne lederen ligger tre lag som isolerer og hindrer innslag (av stråling utenfra) og utstråling. [43] Med dagens teknologi regner man med en maksimal linjekapasitet på omtrent 6 Gbps. En ny modulasjonsteknikk som gir % høyere kapasitet er på vei. [1] Benyttet av kabel-tv-leverandører siden starten av 1990-tallet, ofte i kombinasjon med fiberlinjer mellom hovedsenteret og lokale sentre, en nettype som kalles hybrid fiber-koaksialnett [42]

7 Telefonkabel Innledning Består av kobberpar som benytter strøm for å overføre data [39] Det finnes mange forskjellige teknologier tilknyttet disse linjene, ADSL2+ er den vi ser mest av i urbane strøm i Norge i dag. Nedlastningshastigheten ved denne teknologien må være minimum 16 Mbps, men dersom linjen er fysisk kort (opptil omtrent én kilometer), regner man ofte at denne hastigheten er omtrent Mbps. [39] Grunnet den begrensede båndbredden er det kun mulig å levere høykvalitets TV-signaler over denne linjen dersom husstanden er fysisk relativt nærme DSL-sentralen, og selv da fortrinnsvis på forespørsel (ikke TV-kringkasting)

8 Kraftkabel Innledning Oftest består også kraftkablene av kobber [40] Grunnet prøveprosjekter der strålingsnivået var høyt, nektet Post- og teletilsynet (PT) i 2001 at strømnettet ble brukt til dataoverføring [11] (det ble imidlertid klart i 2004 at PT ikke nekter dataoverføring i hjemmet ved bruk av kraftkablene [10]) Det har lenge vært et ønske om å levere Internett over strømnettet i Norge [22] I USA har IBM levert Internett over kraftkabler til bygdeområder siden 2008 [21], men i min undersøkelse fant jeg ingen i Norge som i dag leverte enten Internett og/eller TV-signaler over kraftkabler

9 Fiberoptisk kabel Benytter lys til å lede signaler gjennom en kjerne som består av rent glass eller plast [41] UNINETT sier at forskning viser at glassfiberkabler kan sende 100 Tbps gjennom én fibertråd [33] [34] Siden kabelen ikke er elektrisk blir den ikke forstyrret av andre kabler eller miljøet, noe som gjør at den kan trekkes over lengre avstander [41] Den har også den beste forutsigbare levetiden [34] Den store utfordringen er kostnadene ved graving [33] [34]. Derfor er det i dag vanlig å legge fiberkabler dersom man uansett skal grave [6] [35]. Teknologien er også på vei inn i hjemmet og omtales som nestegenerasjons overføringsteknologi [9]

10 Trådløse linjetyper I prinsippet kan de alle frekvensbånd benyttes til å sende data, men av hensyn til skadefare og naturlig absorpsjon er det høyfrekvente frekvensbånd som benyttes til dataoverføring. For å overføre TV-signaler til sluttbruker benyttes i dag følgende frekvensbånd i Norge (grovt inndelt): Veldig høy frekvens (VHF) (30 MHz MHz): [49] Benyttes i MiniTV av NMTV [16, s. 7] Ble benyttet for enkelte kanaler i det nedlagte analoge bakkenettet [46] Ultrahøy frekvens (UHF) (300 MHz - 3 GHz): [48] Benyttes i det digitale bakkenettet av RiksTV [20] Superhøy frekvens (SHF) (3 GHz - 30 GHz): [44] Benyttes for parabol-tv av Canal Digital og Viasat [45]

11 Trådløse linjetyper Det er vanskelig å si mye fornuftig om egenskapene til de forskjellige generelle frekvensbåndene Jeg vil derfor i stedet se på egenskapene til de spesifikke trådløse linjetypene som benyttes i Norge i dag

12 MiniTV Innledning Benytter frekvensene 199,360 MHz og 219,352 MHz [16, s. 7] Fire bakkesendere i Oslo-området når over hjemmene til over én million innbyggere [16, s. 7] Benytter DMB-teknologien [16, s. 7]. Dette innebærer blant annet bruk av H.264-videokoding og BSAC 1 - eller HE-AACv2-lydkoding [47]. Siden denne teknologien ikke er tilsiktet for vanlige TV-er, vil den ikke bli studert videre 1 BSAC er definert i MPEG-4 Part 3 og er en modifisering av AAC-koding [37]

13 Det digitale bakkenettet Frekvensområdet 470 MHz MHz [20] Tre sendere som hver har en kapasitet på 22 Mbps [4] Både 1. juni og 1. juli i år aktiveres én ny sender (tidligere benyttet av det analoge bakkenettet) [4] Garanterer å dekke 95 % av husstandene, kalt basisnettet [4] [17] For de resterende godt 2 % av husstandene som verken er dekket av basisnettet eller satellitter, er et såkalt satellittskyggenett med én sender (22 Mbps) satt opp for levere fortrinnsvis NRK-kanalene [4] [19] Totalt dekkes 98 % av husstandene og 87 % av fritidsboligene [18]

14 Telenor Satellite Broadcasting Eier og opererer tre satellitter, alle posisjonert 1 vest: [26] Thor III: 17,30-18,10 GHz opp, 11,70-12,50 GHz ned [27] Thor 5: 13,00-13,25 GHz og 17,30-18,10 GHz opp, 11,20-11,45 GHz 11,70-12,50 GHz ned [28] [29] [30] Thor 6: 12,75-13,00 GHz og 17,30-18,10 GHz opp, 10,70-10,95 GHz og 11,70-12,50 GHz ned [31] [32] Deleier av Intelsat som også er posisjonert 1 vest (14,00-14,50 GHz opp, 10,95-11,20 og 11,45-11,70 GHz ned) [24] [25] [26] Canal Digital benytter de tre Thor-satellittene for å levere TV-signaler gjennom parabol i Norge [38]

15 Dagens tekniske TV-distribusjonsløsninger i Norge Vi skal nå se på de tekniske løsningene som er benyttet i dagens TV-Norge Det regnes som av begrenset interesse å se på alle detaljerer, så jeg kommer kun til å presentere en (relativt detaljert) oversikt over løsningene

16 Dagens tekniske TV-distribusjonsløsninger i Norge Følgende bemerkninger bør gjøres: Mange TV-leverandører mottar de fleste TV-kanalene ferdigkodet. Eksempelvis er NRK- og TV2-kanalene ferdigkodet. Det er derfor usikkert om de følgende svarene reflekterer TV- eller innholdsleverandørens kodeteknikk. [1] [6] På spørsmål om dekningsgraden til kommunikasjonslinjen svarte enkelte med et anslag på dekkede husstander. For disse vil anslaget bli omregnet til prosent ved å benytte at det er omtrentlig to millioner husstander i Norge i dag [23]. Omregningen vil bli markert med symbolet.

17 Dagens tekniske TV-distribusjonsløsninger i Norge Det kan også bemerkes at jeg, tross gjentatte forsøk, ikke fikk fullstendig svar fra verken Viasat, NextGenTel eller Telenor (om deres nylig lanserte TV-distribusjon på fibernett [14]). Når det kommer til kompresjonsstandarder kan det fra [15] se ut NextGenTels løsning er tilsvarende som Homebases (se under)

18 Trådløse løsninger Personlige kilder [2] [3] [4] [1] TV-kunder ca over Selskap RiksTV Canal Digital Linjetype hos sluttbruker Bakkenett Satellitt Linjekapasitet 66 Mbps Tilnærmet ubegrenset Dekning av husstander 98 % under 98 % [19] Type TV-signal Digitalt Digitalt Automatisk dekoderoppgradering Bruk av returkanal Ingen returkanal i bruk, men teknisk mulig Ingen returkanal i bruk, men er Ethernet-inngang på dekoderne Sendingsteknikk TV-kringkasting TV-kringkasting DVB-standard DVB-T DVB-S og DVB-S2 Lydkompresjonsstandard HE-AAC L2 SD: MP2, HD: AAC Antall lydkanaler 2 2 (fleste HD: 5.1) Båndbredde på lydsignalet 64 kbps (fast) 2: ca kbps, 5.1: ca. 500 kbps Videokompresjonsstandard H.264 SD: MPEG-2, HD: H.264 Båndbredde på SD-videosignalet 1-5 Mbps ca. 5 Mbps (NRK: opptil 10 Mbps, TV2: opptil 8-9 Mbps) Båndbredde på HD-videosignalet 4-12 Mbps opptil Mbps Prioritering av båndbredden Statistisk multiplexing Statistisk multiplexing Autorisering Fra Conax (støtter flere CA) Fra Conax (støtter flere CA) Kommentar 110 Mbps om fem uker Planer om multikanallyd (med HE-AAC L4) VOD kommer i høst De fleste kanalene er ferdigkodet, disse rekodes ikke

19 Kabel-TV Innledning Personlige kilder [5] [1] TV-kunder ca over Selskap Get Canal Digital Linjetype hos sluttbruker Koaksialkabel Koaksialkabel Linjekapasitet ca. 6 Gbps [13] ca. 6 Gbps Dekning av husstander over 27,5 % ( ) - (kun i de største byene) Type TV-signal Analogt (PAL) og digitalt Analogt (PAL) og digitalt Automatisk dekoderoppgradering Bruk av returkanal VOD, Internett m.m. Kun til andre tjenester enn TV Sendingsteknikk TV-kringkasting TV-kringkasting DVB-standard DVB-C DVB-C (og NorDig) Lydkompresjonsstandard PCM og ATSC A/52 SD: MP2, HD: AAC Antall lydkanaler - (varierer) 2 (fleste HD: 5.1) Båndbredde på lydsignalet PCM: kbps per lydkanal, AC3: opptil kbps 2: ca kbps, 5.1: ca. 500 kbps Videokompresjonsstandard MPEG-2 og H.264 SD: MPEG-2, HD: H.264 Båndbredde på SD-videosignalet 3,5-16 Mbps ca. 5 Mbps (NRK: opptil 10 Mbps, TV2: opptil 8-9 Mbps) Båndbredde på HD-videosignalet 3,5-16 Mbps opptil Mbps Prioritering av båndbredden Nei Statistisk multiplexing Autorisering DVB-CSA fra NDS Fra Conax (støtter flere CA) Kommentar Tjenestene sendes på forskjellige frekvensbånd [12] I kjernenettet (1,2 Gbps) sendes TV-signalene over IP Leverer også IPTV (fiber, multicast, ikke DVB-IPI) VOD kommer i høst Kun videresender TV-signalene fra satellittene, så alle kanalene er ferdigkodet og rekodes ikke

20 IPTV Innledning Personlige kilder [6] [7] [8] TV-kunder ca ca Selskap Altibox Homebase Linjetype hos sluttbruker Fiberoptisk kabel Fiberoptisk kabel Linjekapasitet Ubegrenset Ubegrenset Dekning av husstander 12 % ( ) % ( ) Type TV-signal Digitalt Digitalt Automatisk dekoderoppgradering Bruk av returkanal VOD, seerstatistikk, spill, Internett m.m. VOD, bestille TV-opptak, Internett m.m. Sendingsteknikk Multicast Multicast DVB-standard Deler av DVB-IPI DVB-IPI Lydkompresjonsstandard MP2 (filmkanaler: ATSC A/52) ATSC A/52 Antall lydkanaler - 2 (enkelte HD: 5.1) Båndbredde på lydsignalet - - (variabel) Videokompresjonsstandard SD: MPEG-2, H.264 (VOD: MPEG-2) HD: MPEG-4 (fleste H.264) Båndbredde på SD-videosignalet ca. 5 Mbps (NRK: ca. 8 Mbps) 5-25 Mbps Båndbredde på HD-videosignalet ca. 8-9 Mbps 5-25 Mbps Prioritering av båndbredden Statistisk multiplexing Nei, har tilstrekkelig kapasitet Autorisering Fra Latens (støtter flere CA) Softwarebasert Kommentar Hver kunde har 100 Mbps som brukes til alle tjenestene Ca. 95 % av kanalene er ferdigkodet, disse rekodes ikke Hver boenhet har oftest 100 Mbps for kun TV (Internett og telefoni har egen båndbredde) Jobber med å tilby tjenestene på allerede lagte koaksialkabler

21 Innledning Så hvilke generelle tekniske trekk ser vi i dagens TV-distribusjonsløsninger i Norge? For videokompresjon ser H.264 (MPEG-4 Part 10) ut til å benyttes av de fleste på HD-kanaler, mens MPEG-2 fortsatt benyttes av endel på SD-kanaler og VOD (Video On Demand) For lydkompresjon er det ikke like stor enighet, både MP2, AAC, HE-AAC og ATSC A/52 (også kalt AC-3 og Dolby Digital) ser ut til å være i bruk. En tendens ser ut til å være å bruke AAC eller ATSC A/52 for mer krevende forhold (som filmkanaler og kanaler med multikanallyd), mens MP2 ellers

22 Innledning Så hvilke generelle tekniske trekk ser vi i dagens TV-distribusjonsløsninger i Norge? Samtlige tilbyr digital-tv, og de fleste benytter en DVB-standard til å sende TV-signalene Det ser ut til å være en økende interesse for å tilby VOD Samtlige støtter automatisk oppdatering av dekodere De fleste støtter flere autoriseringssystemer gjennom DVB Simulcrypt. Når båndbredden ikke strekker til for å sende alle kanalene, er statistisk multiplexing (heldigvis) svært populært

23 Innledning Spørsmål?

24 Litteraturoversikt I [1] Andreassen, Øystein (21. mai 2010). [Personal communication on the phone]. Ansatt i Canal Digital. [2] Furuly, Kjetil J. (19. mai 2010). [Personal communication by ]. Ansatt i RiksTV. [3] Gjelseth, Jens-Petter (19. mai 2010). [Personal communication by ]. Informasjonssjef i RiksTV. [4] Strøm, Christian (18. mai 2010). [Personal communication on the phone]. Produktsjef i Norkring. [5] Bive, Rolf (25. mai 2010). [Personal communication by ]. Teknisk direktør i Get. [6] Johnson, Jarle (21. mai 2010). [Personal communication on the phone]. Leder for TV-avdelingen i Altibox. [7] Aslaksen, Kurt R. (25. mai 2010). [Personal communication by ]. Ansatt i Homebase. [8] Helgesen, Henrik Øystein Wolff (25. mai 2010). [Personal communication by ]. Ansatt i Homebase. [9] Bie, Trond (2010). Intel - Se, så kjapt! [online]. URL: [ ] [10] Ernes, Ann Kristin Bentzen (2004). Godkjenner data over strømnettet [online]. URL: [ ] [11] Ernes, Ann Kristin Bentzen (2004). Hafslund avviser bredbånd over strømnettet [online]. URL: [ ]

25 Litteraturoversikt II [12] Get (2010). «Kabel-tv er superbredbånd», Get kundeavis, mars 2010, s. 2-3 [online]. URL: [ ] [13] Get (?2010?). Teknologi og kapasitet i Get Network [online]. URL: [ ] [14] Johansen, Ole Henrik (2010). TV via fiber fra Telenor [online]. URL: [ ] [15] NextGenTel (?2010?). Spørsmål og svar [online]. URL: [ ] [16] NMTV (2009). Fact sheet on NMTV, MiniTV and DMB (English) [online]. URL: [ ] [17] NTV (2005). Søknad om konsesjon [online]. URL: [ ] [18] RiksTV (?2010?). RiksTV [online]. URL: [ ] [19] RiksTV (2008). RiksTV - Dekningskart for satellittskygge [online]. URL: [ ] [20] RiksTV (2009). RiksTV - Teknisk informasjon [online]. URL: [ ]

26 Litteraturoversikt III [21] Rossen, Eirik (2008). IBM med på bredbånd over kraftlinjer [online]. URL: [ ] [22] Ryvarden, Einar (2004). Smart triks gir bredbånd over strømnettet [online]. URL: [ ] [23] Statistisk sentralbyrå (2002). Folke- og boligtellingen Boliger [online]. URL: [ ] [24] Telenor Satellite Broadcasting (2009). IS Spot 1 [online]. URL: [ ] [25] Telenor Satellite Broadcasting (2009). IS Spot 2 [online]. URL: [ ] [26] Telenor Satellite Broadcasting (2009). Satellite fleet [online]. URL: [ ] [27] Telenor Satellite Broadcasting (2009). Thor III [online]. URL: [ ] [28] Telenor Satellite Broadcasting (2009). Thor 5 - T1 [online]. URL: [ ] [29] Telenor Satellite Broadcasting (2009). Thor 5 - T2 [online]. URL: [ ]

27 Litteraturoversikt IV [30] Telenor Satellite Broadcasting (2009). Thor 5 - T3 [online]. URL: [ ] [31] Telenor Satellite Broadcasting (2009). Thor 6 - K1 [online]. URL: [ ] [32] Telenor Satellite Broadcasting (2009). Thor 6 - K2 [online]. URL: [ ] [33] UNINETT (2001). Ulike bredbåndsteknologier [online]. URL: [34] UNINETT (?2001?). Hvorfor fiber? [online]. URL: [ ] [35] Weldeghebriel, Lucas H. (2007). Telenors Internett-hemmelighet [online]. URL: [ ] [36] Wikipedia (2010). Broadcasting [online]. URL: [ ] [37] Wikipedia (2010). «BSAC», MPEG-4 Part 3 [online]. URL: [ ] [38] Wikipedia (2010). «Canal Digital Norge», Canal Digital [online]. URL: [ ]

28 Litteraturoversikt V [39] Wikipedia (2010). DSL [online]. URL: [ ] [40] Wikipedia (2010). «Elektrisk kabel», Kabel [online]. URL: [ ] [41] Wikipedia (2010). Fiberoptikk [online]. URL: [ ] [42] Wikipedia (2010). Hybrid fibre-coaxial [online]. URL: [ ] [43] Wikipedia (2010). Koaksialkabel [online]. URL: [ ] [44] Wikipedia (2010). Super high frequency [online]. URL: [ ] [45] Wikipedia (2010). «Technology», Satellite television [online]. URL: [ ] [46] Wikipedia (2009). «Teknisk», Analogt bakkenett [online]. URL: [ ] [47] Wikipedia (2010). «T-DMB», Digital Multimedia Broadcasting [online]. URL: [ ]

29 Litteraturoversikt VI [48] Wikipedia (2008). Ultrahøy frekvens [online]. URL: [ ] [49] Wikipedia (2010). Very high frequency [online]. URL: [ ]

ARBEIDSGRUPPE FOR KABEL-TV. VEILEDNING Utgave 1.0. Digitalovergangen i små og mellomstore kabel-tv-nett

ARBEIDSGRUPPE FOR KABEL-TV. VEILEDNING Utgave 1.0. Digitalovergangen i små og mellomstore kabel-tv-nett ARBEIDSGRUPPE FOR KABEL-TV VEILEDNING Utgave 1.0 Digitalovergangen i små og mellomstore kabel-tv-nett Innholdsfortegnelse 1 Om veiledningen 2 1.1 Generelt 2 1.2 Koaksialkabelbasert nett 2 2 Motivet for

Detaljer

Mobile tjenester i 700 MHz- båndet?

Mobile tjenester i 700 MHz- båndet? Mobile tjenester i 700 MHz- båndet? Tekniske konsekvenser for det digitale bakkenettet for TV 2. januar 2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Sammendrag... 6 1 2 3 4 5 Innledning... 11 1.1

Detaljer

Digital VELG RIKTIG LØSNING. Snestorm i mai? Se side 3 før du velger digital-tv. Kabel, bredbånd, UHF antenne eller parabol?

Digital VELG RIKTIG LØSNING. Snestorm i mai? Se side 3 før du velger digital-tv. Kabel, bredbånd, UHF antenne eller parabol? Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Digital-TV Snestorm i mai? 3. utgave april 2008 VELG RIKTIG 20. mai slukkes det analoge nettet i Oslo og Akershus Digital LØSNING Kabel, bredbånd, UHF antenne

Detaljer

Bredbånd. Dekningsanalyse 2008. Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 18.04.2008. www.teleplan.no

Bredbånd. Dekningsanalyse 2008. Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 18.04.2008. www.teleplan.no Bredbånd Dekningsanalyse 2008 Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 18.04.2008 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway Dokumentinformasjon: Dokumentets tittel: Bredbånd Dekningsanalyse

Detaljer

Infrastruktur og tjenester innenfor bredbånd & TV-tjenester

Infrastruktur og tjenester innenfor bredbånd & TV-tjenester Hallagerbakken Brl Infrastruktur og tjenester innenfor bredbånd & TV-tjenester Innhold 1 GENERELT OM BOLIGSELSKAPENES INFRASTRUKTUR 2 TEKNOLOGIALTERNATIVER TV 2.1 Digital-tv dagens typiske tjenester 2.2

Detaljer

ÅPENKANAL. Investerer milliardbeløp årlig for å sikre kundenes bredbåndsbehov. Nå får du Start forfra på alle NRK-kanalene

ÅPENKANAL. Investerer milliardbeløp årlig for å sikre kundenes bredbåndsbehov. Nå får du Start forfra på alle NRK-kanalene Informasjon til borettslag og sameier i Rogaland Mai 2015 ÅPENKANAL Investerer milliardbeløp årlig for å sikre kundenes bredbåndsbehov Nå får du Start forfra på alle NRK-kanalene Stadig flere borettslag

Detaljer

Pakkesalg i det norske TV-markedet

Pakkesalg i det norske TV-markedet Pakkesalg i det norske TV-markedet - I hvilken grad blir pakkesalg benyttet i dagens norske TV-marked og kan dette forklares ut ifra økonomisk teori om pakkesalg? - Hva er konsekvensene av denne salgsformen

Detaljer

ÅPENKANAL. Investerer milliardbeløp årlig for å sikre kundenes bredbåndsbehov. Nå får du Start forfra på alle NRK-kanalene

ÅPENKANAL. Investerer milliardbeløp årlig for å sikre kundenes bredbåndsbehov. Nå får du Start forfra på alle NRK-kanalene Informasjon til borettslag og sameier i Hordaland Mai 2015 ÅPENKANAL Investerer milliardbeløp årlig for å sikre kundenes bredbåndsbehov Nå får du Start forfra på alle NRK-kanalene Smertefritt bytte av

Detaljer

ÅPENKANAL. Investerer milliardbeløp årlig for å sikre kundenes bredbåndsbehov. Nå får du Start forfra på alle NRK-kanalene

ÅPENKANAL. Investerer milliardbeløp årlig for å sikre kundenes bredbåndsbehov. Nå får du Start forfra på alle NRK-kanalene Informasjon til borettslag og sameier i region øst Mai 2015 ÅPENKANAL Investerer milliardbeløp årlig for å sikre kundenes bredbåndsbehov Nå får du Start forfra på alle NRK-kanalene Kraftig vekst i antall

Detaljer

MiniTV lanseres via DMB i Oslo-området 15. mai. Her får du en del bakgrunnsinformasjon om NMTV, DMB og MiniTV.

MiniTV lanseres via DMB i Oslo-området 15. mai. Her får du en del bakgrunnsinformasjon om NMTV, DMB og MiniTV. MiniTV lanseres via DMB i Oslo-området 15. mai. Her får du en del bakgrunnsinformasjon om NMTV, DMB og MiniTV. På side 7. finnes en kortversjon med to faktaboksforslag. 1 Hva er DMB? Digital Multimedia

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag Møtedato 29.05.2008 Møtetidspunkt 18:00 Møtested Fellesrommet, Thv. Meyers gt 5 Tilstede var Og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet

Detaljer

Der ingen skulle tru... Desember 2005. - Kostnadsestimater for full bredbåndsdekning. Foto: Geir Inge Jensen - Bredbåndsfylket Troms

Der ingen skulle tru... Desember 2005. - Kostnadsestimater for full bredbåndsdekning. Foto: Geir Inge Jensen - Bredbåndsfylket Troms Der ingen skulle tru... - Kostnadsestimater for full bredbåndsdekning Desember 2005 Foto: Geir Inge Jensen - Bredbåndsfylket Troms Kostnadsestimater for full bredbåndsdekning Teleplans prosjektnr: Teleplans

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag Møtedato 29.05.2008 Møtetidspunkt 18:00 Møtested Fellesrommet, Thv. Meyers gt 5 Tilstede var 37 andelseiere Og 9 med fullmakt til sammen 46

Detaljer

Nemnda til behandling av tvister vedrørende videresending av kringkastingsprogram

Nemnda til behandling av tvister vedrørende videresending av kringkastingsprogram 1 Nemnda til behandling av tvister vedrørende videresending av kringkastingsprogram Kabeltvistnemnda Enkelte opplysninger tatt ut med hjemmel i off.loven 13, jf. forvaltningsloven 13. Den 8. desember 2011

Detaljer

Ny TV-hverdag venter deg

Ny TV-hverdag venter deg Digital-TV: Hvilket utstyr bør du ha? Hvilken kanal-leverandør bør du ha? Når bør du slå til? Ny TV-hverdag venter deg TVANG: Om et par år kan TV-en din bli svart. Du tvinges til å velge blant nye digitale

Detaljer

Betydningen av at TV-innhold og Internettaksess selges samlet i en pakke. Vurdering utarbeidet for Kabel Norge OE-rapport 2014:23

Betydningen av at TV-innhold og Internettaksess selges samlet i en pakke. Vurdering utarbeidet for Kabel Norge OE-rapport 2014:23 Betydningen av at TV-innhold og Internettaksess selges samlet i en pakke Vurdering utarbeidet for Kabel Norge OE-rapport 2014:23 Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og

Detaljer

Fremtidsrettet bredbåndsscenario

Fremtidsrettet bredbåndsscenario Øystein Bøhn Hagen Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Juni 2007 Hovedveileder: Norvald Stol, ITEM Biveileder(e): Jannicke Husevåg, Sør-Trøndelag Fylkeskommune Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Bredbånd dekning og tilknytning. Oppdatering, august 2004

Bredbånd dekning og tilknytning. Oppdatering, august 2004 Bredbånd dekning og tilknytning Oppdatering, august 2004 Teleplan Bredbånd dekning og tilknytning (august 2004) 1 Sammendrag Det bygges bredbånd i stort tempo for tiden, og etterspørselsveksten er den

Detaljer

RAPPORT. Samfunnsøkonomisk nytte og lønnsomhet av høyhastighetsbredbånd i distriktene 2012/11. Simen Pedersen, Henrik Lindhjem og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Samfunnsøkonomisk nytte og lønnsomhet av høyhastighetsbredbånd i distriktene 2012/11. Simen Pedersen, Henrik Lindhjem og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2012/11 Samfunnsøkonomisk nytte og lønnsomhet av høyhastighetsbredbånd i distriktene Simen Pedersen, Henrik Lindhjem og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2012/11

Detaljer

DET NORSKE TV-MARKEDET

DET NORSKE TV-MARKEDET NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2009 DET NORSKE TV-MARKEDET - Hvorfor tilbyr distributørene kanalpakker, og vil sluttbrukerpris påvirkes av distributørenes kostnadsendringer ved overgang til enkeltkanalvalg?

Detaljer

Rapport 92/02. Bredbånd kartlegging

Rapport 92/02. Bredbånd kartlegging Rapport 92/02 Bredbånd kartlegging ECON-rapport nr. 92/02, Prosjekt nr. 37620 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-568-9 HWL/CNI/AHA/GDH/pil, ODN, 3. desember 2002 Offentlig Bredbånd kartlegging Utarbeidet for

Detaljer

Brukermanual HD 104 C. Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4

Brukermanual HD 104 C. Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4 Brukermanual HD 104 C Digital HD-dekoder MPEG2 / MPEG4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: 1 digital HD-dekoder 1 fjernkontroll

Detaljer

Bredbåndsdekning 2012

Bredbåndsdekning 2012 Bredbåndsdekning 2012 Utarbeidet for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet September 2012 Dokumenthistorikk Tittel Dato og versjon 20. september 2012 versjon 1.0 Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Bredbåndsdekning 2011

Bredbåndsdekning 2011 Bredbåndsdekning 2011 Utarbeidet for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet September 2011 Dokumenthistorikk Tittel Dato og versjon 5. september 2011 versjon 1.0 Prosjektet er gjennomført av

Detaljer

Oppdragsrapport nr. 6-2003

Oppdragsrapport nr. 6-2003 Oppdragsrapport nr. 6-2003 Forbrukerne og utvikling av bredbånd i Norge -fra borger til kunde? Av Dag Slettemeås og Jo Helle-Valle Statens institutt for forbruksforskning Oppdragsrapport nr.6-2003 Tittel

Detaljer

Bredbånd - full dekning - utbygging med LTE - 30 Mbit/s målsetting

Bredbånd - full dekning - utbygging med LTE - 30 Mbit/s målsetting Bredbånd - full dekning - utbygging med LTE - 30 Mbit/s målsetting Mars 2011 1 Bakgrunn, formål og metode Dette notatet drøfter problemstillinger som ble diskutert i arbeidsmøte den 13. januar 2011: Hvor

Detaljer

Klage på tvungent koblingssalg av TV og bredbånd

Klage på tvungent koblingssalg av TV og bredbånd Forbrukerombudet v/bente Øverli Sendes på epost til bente.overli@forbrukerombudet.no Oslo, 27. september 2013 Klage på tvungent koblingssalg av TV og bredbånd 1 Innledning RiksTV er en leverandør av TV-tjenester

Detaljer

HD-dekoder. Brukermanual. kabelmottak. MPEG2/MPEG4

HD-dekoder. Brukermanual. kabelmottak. MPEG2/MPEG4 HD-dekoder Brukermanual Digital Digital HD-dekoder HD-dekoder kabelmottak. MPEG2/MPEG4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde:

Detaljer

NØYTRALT INTERNETT - EN ØKONOMISK VELFERDSTILNÆRMING

NØYTRALT INTERNETT - EN ØKONOMISK VELFERDSTILNÆRMING NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2011 Selvstendig arbeid innen masterstudiet i økonomi og administrasjon, hovedprofil Økonomisk styring (BUS) Veileder: Professor Lars Sørgard NØYTRALT INTERNETT - EN

Detaljer

Bredbåndsdekning 2013

Bredbåndsdekning 2013 Bredbåndsdekning 2013 Utarbeidet for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet September 2013 Dokumenthistorikk Tittel Dato og versjon 10. september 2013 versjon 1.1 Prosjektet er gjennomført

Detaljer