Dagens TV-distribusjonsløsninger i Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dagens TV-distribusjonsløsninger i Norge"

Transkript

1 Universitetet i Oslo 27. mai 2010

2 Innledning Denne presentasjonen gir en oversikt over de tekniske sidene ved dagens TV-distribusjonsløsninger i Norge For å oppnå dette har jeg kontaktet alle de ledende TV-distributørene i Norge i dag, og de fleste har svart Bekjentskap til de forskjellige kompresjonsstandardene regnes for å være kjent fra tidligere forelesninger Bekjentskap til kommunikasjonslinjer regnes ikke for å være kjent og vil derfor omtales i det følgende

3 Innledning La oss først definiere hva vi mener med kringkasting: Definisjon (Kringkasting) Kringkasting (eng. broadcasting) betegner utsendelsen av lydog/eller videosignaler til et større publikum. [36] Definisjon (TV-kringkasting) TV-kringkasting betegner kringkasting av en større mengde TV-kanaler samtidige.

4 Innledning TV-signaler kan i prinsippet mottas på alle kommunikasjonslinjer, det vil si linjer som kan sende data. Likevel er ikke alle kommunikasjonslinjer egnet for TV-distribusjon, ettersom ikke alle har tilstrekkelig båndbredde. Spesielt er dette tilfellet for TV-kringkasting. I det følgende deles dagens kommunikasjonslinjer benyttet for TV-distribusjon inn i to hovedkategorier basert på linjetypen: Trådbaserte ved bruk av kabler Trådløse ved bruk av elektromagnetiske stråling

5 Trådbaserte linjetyper I dag benyttes følgende kabeltyper til å overføre TV-signaler til sluttbruker i Norge: Koaksialkabel: Kabel-TV Telefonkabel: IPTV Fiberoptisk kabel: IPTV Teknisk sett kunne også kraftkabler blitt benyttet.

6 Koaksialkabel Innledning Overfører radiosignaler ved hjelp av strøm i en indre leder som består av kobber. Utpå denne lederen ligger tre lag som isolerer og hindrer innslag (av stråling utenfra) og utstråling. [43] Med dagens teknologi regner man med en maksimal linjekapasitet på omtrent 6 Gbps. En ny modulasjonsteknikk som gir % høyere kapasitet er på vei. [1] Benyttet av kabel-tv-leverandører siden starten av 1990-tallet, ofte i kombinasjon med fiberlinjer mellom hovedsenteret og lokale sentre, en nettype som kalles hybrid fiber-koaksialnett [42]

7 Telefonkabel Innledning Består av kobberpar som benytter strøm for å overføre data [39] Det finnes mange forskjellige teknologier tilknyttet disse linjene, ADSL2+ er den vi ser mest av i urbane strøm i Norge i dag. Nedlastningshastigheten ved denne teknologien må være minimum 16 Mbps, men dersom linjen er fysisk kort (opptil omtrent én kilometer), regner man ofte at denne hastigheten er omtrent Mbps. [39] Grunnet den begrensede båndbredden er det kun mulig å levere høykvalitets TV-signaler over denne linjen dersom husstanden er fysisk relativt nærme DSL-sentralen, og selv da fortrinnsvis på forespørsel (ikke TV-kringkasting)

8 Kraftkabel Innledning Oftest består også kraftkablene av kobber [40] Grunnet prøveprosjekter der strålingsnivået var høyt, nektet Post- og teletilsynet (PT) i 2001 at strømnettet ble brukt til dataoverføring [11] (det ble imidlertid klart i 2004 at PT ikke nekter dataoverføring i hjemmet ved bruk av kraftkablene [10]) Det har lenge vært et ønske om å levere Internett over strømnettet i Norge [22] I USA har IBM levert Internett over kraftkabler til bygdeområder siden 2008 [21], men i min undersøkelse fant jeg ingen i Norge som i dag leverte enten Internett og/eller TV-signaler over kraftkabler

9 Fiberoptisk kabel Benytter lys til å lede signaler gjennom en kjerne som består av rent glass eller plast [41] UNINETT sier at forskning viser at glassfiberkabler kan sende 100 Tbps gjennom én fibertråd [33] [34] Siden kabelen ikke er elektrisk blir den ikke forstyrret av andre kabler eller miljøet, noe som gjør at den kan trekkes over lengre avstander [41] Den har også den beste forutsigbare levetiden [34] Den store utfordringen er kostnadene ved graving [33] [34]. Derfor er det i dag vanlig å legge fiberkabler dersom man uansett skal grave [6] [35]. Teknologien er også på vei inn i hjemmet og omtales som nestegenerasjons overføringsteknologi [9]

10 Trådløse linjetyper I prinsippet kan de alle frekvensbånd benyttes til å sende data, men av hensyn til skadefare og naturlig absorpsjon er det høyfrekvente frekvensbånd som benyttes til dataoverføring. For å overføre TV-signaler til sluttbruker benyttes i dag følgende frekvensbånd i Norge (grovt inndelt): Veldig høy frekvens (VHF) (30 MHz MHz): [49] Benyttes i MiniTV av NMTV [16, s. 7] Ble benyttet for enkelte kanaler i det nedlagte analoge bakkenettet [46] Ultrahøy frekvens (UHF) (300 MHz - 3 GHz): [48] Benyttes i det digitale bakkenettet av RiksTV [20] Superhøy frekvens (SHF) (3 GHz - 30 GHz): [44] Benyttes for parabol-tv av Canal Digital og Viasat [45]

11 Trådløse linjetyper Det er vanskelig å si mye fornuftig om egenskapene til de forskjellige generelle frekvensbåndene Jeg vil derfor i stedet se på egenskapene til de spesifikke trådløse linjetypene som benyttes i Norge i dag

12 MiniTV Innledning Benytter frekvensene 199,360 MHz og 219,352 MHz [16, s. 7] Fire bakkesendere i Oslo-området når over hjemmene til over én million innbyggere [16, s. 7] Benytter DMB-teknologien [16, s. 7]. Dette innebærer blant annet bruk av H.264-videokoding og BSAC 1 - eller HE-AACv2-lydkoding [47]. Siden denne teknologien ikke er tilsiktet for vanlige TV-er, vil den ikke bli studert videre 1 BSAC er definert i MPEG-4 Part 3 og er en modifisering av AAC-koding [37]

13 Det digitale bakkenettet Frekvensområdet 470 MHz MHz [20] Tre sendere som hver har en kapasitet på 22 Mbps [4] Både 1. juni og 1. juli i år aktiveres én ny sender (tidligere benyttet av det analoge bakkenettet) [4] Garanterer å dekke 95 % av husstandene, kalt basisnettet [4] [17] For de resterende godt 2 % av husstandene som verken er dekket av basisnettet eller satellitter, er et såkalt satellittskyggenett med én sender (22 Mbps) satt opp for levere fortrinnsvis NRK-kanalene [4] [19] Totalt dekkes 98 % av husstandene og 87 % av fritidsboligene [18]

14 Telenor Satellite Broadcasting Eier og opererer tre satellitter, alle posisjonert 1 vest: [26] Thor III: 17,30-18,10 GHz opp, 11,70-12,50 GHz ned [27] Thor 5: 13,00-13,25 GHz og 17,30-18,10 GHz opp, 11,20-11,45 GHz 11,70-12,50 GHz ned [28] [29] [30] Thor 6: 12,75-13,00 GHz og 17,30-18,10 GHz opp, 10,70-10,95 GHz og 11,70-12,50 GHz ned [31] [32] Deleier av Intelsat som også er posisjonert 1 vest (14,00-14,50 GHz opp, 10,95-11,20 og 11,45-11,70 GHz ned) [24] [25] [26] Canal Digital benytter de tre Thor-satellittene for å levere TV-signaler gjennom parabol i Norge [38]

15 Dagens tekniske TV-distribusjonsløsninger i Norge Vi skal nå se på de tekniske løsningene som er benyttet i dagens TV-Norge Det regnes som av begrenset interesse å se på alle detaljerer, så jeg kommer kun til å presentere en (relativt detaljert) oversikt over løsningene

16 Dagens tekniske TV-distribusjonsløsninger i Norge Følgende bemerkninger bør gjøres: Mange TV-leverandører mottar de fleste TV-kanalene ferdigkodet. Eksempelvis er NRK- og TV2-kanalene ferdigkodet. Det er derfor usikkert om de følgende svarene reflekterer TV- eller innholdsleverandørens kodeteknikk. [1] [6] På spørsmål om dekningsgraden til kommunikasjonslinjen svarte enkelte med et anslag på dekkede husstander. For disse vil anslaget bli omregnet til prosent ved å benytte at det er omtrentlig to millioner husstander i Norge i dag [23]. Omregningen vil bli markert med symbolet.

17 Dagens tekniske TV-distribusjonsløsninger i Norge Det kan også bemerkes at jeg, tross gjentatte forsøk, ikke fikk fullstendig svar fra verken Viasat, NextGenTel eller Telenor (om deres nylig lanserte TV-distribusjon på fibernett [14]). Når det kommer til kompresjonsstandarder kan det fra [15] se ut NextGenTels løsning er tilsvarende som Homebases (se under)

18 Trådløse løsninger Personlige kilder [2] [3] [4] [1] TV-kunder ca over Selskap RiksTV Canal Digital Linjetype hos sluttbruker Bakkenett Satellitt Linjekapasitet 66 Mbps Tilnærmet ubegrenset Dekning av husstander 98 % under 98 % [19] Type TV-signal Digitalt Digitalt Automatisk dekoderoppgradering Bruk av returkanal Ingen returkanal i bruk, men teknisk mulig Ingen returkanal i bruk, men er Ethernet-inngang på dekoderne Sendingsteknikk TV-kringkasting TV-kringkasting DVB-standard DVB-T DVB-S og DVB-S2 Lydkompresjonsstandard HE-AAC L2 SD: MP2, HD: AAC Antall lydkanaler 2 2 (fleste HD: 5.1) Båndbredde på lydsignalet 64 kbps (fast) 2: ca kbps, 5.1: ca. 500 kbps Videokompresjonsstandard H.264 SD: MPEG-2, HD: H.264 Båndbredde på SD-videosignalet 1-5 Mbps ca. 5 Mbps (NRK: opptil 10 Mbps, TV2: opptil 8-9 Mbps) Båndbredde på HD-videosignalet 4-12 Mbps opptil Mbps Prioritering av båndbredden Statistisk multiplexing Statistisk multiplexing Autorisering Fra Conax (støtter flere CA) Fra Conax (støtter flere CA) Kommentar 110 Mbps om fem uker Planer om multikanallyd (med HE-AAC L4) VOD kommer i høst De fleste kanalene er ferdigkodet, disse rekodes ikke

19 Kabel-TV Innledning Personlige kilder [5] [1] TV-kunder ca over Selskap Get Canal Digital Linjetype hos sluttbruker Koaksialkabel Koaksialkabel Linjekapasitet ca. 6 Gbps [13] ca. 6 Gbps Dekning av husstander over 27,5 % ( ) - (kun i de største byene) Type TV-signal Analogt (PAL) og digitalt Analogt (PAL) og digitalt Automatisk dekoderoppgradering Bruk av returkanal VOD, Internett m.m. Kun til andre tjenester enn TV Sendingsteknikk TV-kringkasting TV-kringkasting DVB-standard DVB-C DVB-C (og NorDig) Lydkompresjonsstandard PCM og ATSC A/52 SD: MP2, HD: AAC Antall lydkanaler - (varierer) 2 (fleste HD: 5.1) Båndbredde på lydsignalet PCM: kbps per lydkanal, AC3: opptil kbps 2: ca kbps, 5.1: ca. 500 kbps Videokompresjonsstandard MPEG-2 og H.264 SD: MPEG-2, HD: H.264 Båndbredde på SD-videosignalet 3,5-16 Mbps ca. 5 Mbps (NRK: opptil 10 Mbps, TV2: opptil 8-9 Mbps) Båndbredde på HD-videosignalet 3,5-16 Mbps opptil Mbps Prioritering av båndbredden Nei Statistisk multiplexing Autorisering DVB-CSA fra NDS Fra Conax (støtter flere CA) Kommentar Tjenestene sendes på forskjellige frekvensbånd [12] I kjernenettet (1,2 Gbps) sendes TV-signalene over IP Leverer også IPTV (fiber, multicast, ikke DVB-IPI) VOD kommer i høst Kun videresender TV-signalene fra satellittene, så alle kanalene er ferdigkodet og rekodes ikke

20 IPTV Innledning Personlige kilder [6] [7] [8] TV-kunder ca ca Selskap Altibox Homebase Linjetype hos sluttbruker Fiberoptisk kabel Fiberoptisk kabel Linjekapasitet Ubegrenset Ubegrenset Dekning av husstander 12 % ( ) % ( ) Type TV-signal Digitalt Digitalt Automatisk dekoderoppgradering Bruk av returkanal VOD, seerstatistikk, spill, Internett m.m. VOD, bestille TV-opptak, Internett m.m. Sendingsteknikk Multicast Multicast DVB-standard Deler av DVB-IPI DVB-IPI Lydkompresjonsstandard MP2 (filmkanaler: ATSC A/52) ATSC A/52 Antall lydkanaler - 2 (enkelte HD: 5.1) Båndbredde på lydsignalet - - (variabel) Videokompresjonsstandard SD: MPEG-2, H.264 (VOD: MPEG-2) HD: MPEG-4 (fleste H.264) Båndbredde på SD-videosignalet ca. 5 Mbps (NRK: ca. 8 Mbps) 5-25 Mbps Båndbredde på HD-videosignalet ca. 8-9 Mbps 5-25 Mbps Prioritering av båndbredden Statistisk multiplexing Nei, har tilstrekkelig kapasitet Autorisering Fra Latens (støtter flere CA) Softwarebasert Kommentar Hver kunde har 100 Mbps som brukes til alle tjenestene Ca. 95 % av kanalene er ferdigkodet, disse rekodes ikke Hver boenhet har oftest 100 Mbps for kun TV (Internett og telefoni har egen båndbredde) Jobber med å tilby tjenestene på allerede lagte koaksialkabler

21 Innledning Så hvilke generelle tekniske trekk ser vi i dagens TV-distribusjonsløsninger i Norge? For videokompresjon ser H.264 (MPEG-4 Part 10) ut til å benyttes av de fleste på HD-kanaler, mens MPEG-2 fortsatt benyttes av endel på SD-kanaler og VOD (Video On Demand) For lydkompresjon er det ikke like stor enighet, både MP2, AAC, HE-AAC og ATSC A/52 (også kalt AC-3 og Dolby Digital) ser ut til å være i bruk. En tendens ser ut til å være å bruke AAC eller ATSC A/52 for mer krevende forhold (som filmkanaler og kanaler med multikanallyd), mens MP2 ellers

22 Innledning Så hvilke generelle tekniske trekk ser vi i dagens TV-distribusjonsløsninger i Norge? Samtlige tilbyr digital-tv, og de fleste benytter en DVB-standard til å sende TV-signalene Det ser ut til å være en økende interesse for å tilby VOD Samtlige støtter automatisk oppdatering av dekodere De fleste støtter flere autoriseringssystemer gjennom DVB Simulcrypt. Når båndbredden ikke strekker til for å sende alle kanalene, er statistisk multiplexing (heldigvis) svært populært

23 Innledning Spørsmål?

24 Litteraturoversikt I [1] Andreassen, Øystein (21. mai 2010). [Personal communication on the phone]. Ansatt i Canal Digital. [2] Furuly, Kjetil J. (19. mai 2010). [Personal communication by ]. Ansatt i RiksTV. [3] Gjelseth, Jens-Petter (19. mai 2010). [Personal communication by ]. Informasjonssjef i RiksTV. [4] Strøm, Christian (18. mai 2010). [Personal communication on the phone]. Produktsjef i Norkring. [5] Bive, Rolf (25. mai 2010). [Personal communication by ]. Teknisk direktør i Get. [6] Johnson, Jarle (21. mai 2010). [Personal communication on the phone]. Leder for TV-avdelingen i Altibox. [7] Aslaksen, Kurt R. (25. mai 2010). [Personal communication by ]. Ansatt i Homebase. [8] Helgesen, Henrik Øystein Wolff (25. mai 2010). [Personal communication by ]. Ansatt i Homebase. [9] Bie, Trond (2010). Intel - Se, så kjapt! [online]. URL: [ ] [10] Ernes, Ann Kristin Bentzen (2004). Godkjenner data over strømnettet [online]. URL: [ ] [11] Ernes, Ann Kristin Bentzen (2004). Hafslund avviser bredbånd over strømnettet [online]. URL: [ ]

25 Litteraturoversikt II [12] Get (2010). «Kabel-tv er superbredbånd», Get kundeavis, mars 2010, s. 2-3 [online]. URL: [ ] [13] Get (?2010?). Teknologi og kapasitet i Get Network [online]. URL: [ ] [14] Johansen, Ole Henrik (2010). TV via fiber fra Telenor [online]. URL: [ ] [15] NextGenTel (?2010?). Spørsmål og svar [online]. URL: [ ] [16] NMTV (2009). Fact sheet on NMTV, MiniTV and DMB (English) [online]. URL: [ ] [17] NTV (2005). Søknad om konsesjon [online]. URL: [ ] [18] RiksTV (?2010?). RiksTV [online]. URL: [ ] [19] RiksTV (2008). RiksTV - Dekningskart for satellittskygge [online]. URL: [ ] [20] RiksTV (2009). RiksTV - Teknisk informasjon [online]. URL: [ ]

26 Litteraturoversikt III [21] Rossen, Eirik (2008). IBM med på bredbånd over kraftlinjer [online]. URL: [ ] [22] Ryvarden, Einar (2004). Smart triks gir bredbånd over strømnettet [online]. URL: [ ] [23] Statistisk sentralbyrå (2002). Folke- og boligtellingen Boliger [online]. URL: [ ] [24] Telenor Satellite Broadcasting (2009). IS Spot 1 [online]. URL: [ ] [25] Telenor Satellite Broadcasting (2009). IS Spot 2 [online]. URL: [ ] [26] Telenor Satellite Broadcasting (2009). Satellite fleet [online]. URL: [ ] [27] Telenor Satellite Broadcasting (2009). Thor III [online]. URL: [ ] [28] Telenor Satellite Broadcasting (2009). Thor 5 - T1 [online]. URL: [ ] [29] Telenor Satellite Broadcasting (2009). Thor 5 - T2 [online]. URL: [ ]

27 Litteraturoversikt IV [30] Telenor Satellite Broadcasting (2009). Thor 5 - T3 [online]. URL: [ ] [31] Telenor Satellite Broadcasting (2009). Thor 6 - K1 [online]. URL: [ ] [32] Telenor Satellite Broadcasting (2009). Thor 6 - K2 [online]. URL: [ ] [33] UNINETT (2001). Ulike bredbåndsteknologier [online]. URL: [34] UNINETT (?2001?). Hvorfor fiber? [online]. URL: [ ] [35] Weldeghebriel, Lucas H. (2007). Telenors Internett-hemmelighet [online]. URL: [ ] [36] Wikipedia (2010). Broadcasting [online]. URL: [ ] [37] Wikipedia (2010). «BSAC», MPEG-4 Part 3 [online]. URL: [ ] [38] Wikipedia (2010). «Canal Digital Norge», Canal Digital [online]. URL: [ ]

28 Litteraturoversikt V [39] Wikipedia (2010). DSL [online]. URL: [ ] [40] Wikipedia (2010). «Elektrisk kabel», Kabel [online]. URL: [ ] [41] Wikipedia (2010). Fiberoptikk [online]. URL: [ ] [42] Wikipedia (2010). Hybrid fibre-coaxial [online]. URL: [ ] [43] Wikipedia (2010). Koaksialkabel [online]. URL: [ ] [44] Wikipedia (2010). Super high frequency [online]. URL: [ ] [45] Wikipedia (2010). «Technology», Satellite television [online]. URL: [ ] [46] Wikipedia (2009). «Teknisk», Analogt bakkenett [online]. URL: [ ] [47] Wikipedia (2010). «T-DMB», Digital Multimedia Broadcasting [online]. URL: [ ]

29 Litteraturoversikt VI [48] Wikipedia (2008). Ultrahøy frekvens [online]. URL: [ ] [49] Wikipedia (2010). Very high frequency [online]. URL: [ ]

Velkommen til presselunsj 3. februar 2011. NextGenTel

Velkommen til presselunsj 3. februar 2011. NextGenTel Velkommen til presselunsj 3. februar 2011 NextGenTel Agenda Resultater og utvikling, 2010 Produktnyheter VDSL Trender og utvikling i TV-markedet Hos fotografen Jan Dagfinn Midtun Administrerende direktør

Detaljer

Informasjon. Obs! Viktig melding til deg med TV-antenne. www.ntv.no

Informasjon. Obs! Viktig melding til deg med TV-antenne. www.ntv.no Obs! Viktig melding til deg med TV-antenne Informasjon www.ntv.no Ny TV-hverdag Norges televisjon (NTV) har nylig åpnet det digitale bakkenettet i din region. Det berører deg som mottar TV-signaler via

Detaljer

Strategi for IP tjenester

Strategi for IP tjenester Strategi for IP tjenester Trond Øvreeide Direktør Salg og Forretningsutvikling Fiber og Borettslag 1 19.06.2013 NextGenTel Telio konsernet 2 dd.mm.yyyy NextGenTel NextGenTel NextGenTel er kjent som en

Detaljer

19.11.2007 SIDE 1 AV 3 TILBUD PÅ SIGNALLEVERANSE OG BYGGING AV INTERN-NETT

19.11.2007 SIDE 1 AV 3 TILBUD PÅ SIGNALLEVERANSE OG BYGGING AV INTERN-NETT TILBUD FRA CANAL DIGITAL KABEL TV AS Ospelien Brl V/ LARS PETTER HOLGERSEN LILLEHATTEN 218 5148 FYLLINGSDALEN TILBUDET OMFATTER: SIGNALLEVERANSE OG FREMFØRING TIL GRENSESNITT FERDIGSTILLELSE AV 862 MHz

Detaljer

Fritt Valg. Tjenesteleverandører i Bynett

Fritt Valg. Tjenesteleverandører i Bynett Fritt Valg Tjenesteleverandører i Bynett Stor eller liten. Alt i ett. Eller full skreddersøm. Vi har gjort det enkelt. Markedet flommer over av gode tilbud innen TV, Internett og telefoni. Felles for de

Detaljer

Valg av ny leverandør av TV-signaler for Skovbakken borettslag.

Valg av ny leverandør av TV-signaler for Skovbakken borettslag. Valg av ny leverandør av TV-signaler for Skovbakken borettslag. Multinett leverer i dag signaler for TV gjennom eget nettverk til blant annet Skovbakken borettslag. Underleverandør for TV-signaler som

Detaljer

700 MHz Problemstillinger og konsekvenser. Frekvensforum Pia Braadland

700 MHz Problemstillinger og konsekvenser. Frekvensforum Pia Braadland 700 MHz Problemstillinger og konsekvenser Frekvensforum 18.9.2013 Pia Braadland (pia@npt.no) Innhold Kringkastingsfrekvenser Det digitale bakkenettet for TV Konsekvenser Andre land 700 MHz prosjektet Oppsummering

Detaljer

Mul$ne' Vik$ge veivalg på den digitale motorvei. Fiberutbygging på Holmlia. August 2012 30/8/12 1

Mul$ne' Vik$ge veivalg på den digitale motorvei. Fiberutbygging på Holmlia. August 2012 30/8/12 1 Mul$ne' Vik$ge veivalg på den digitale motorvei Fiberutbygging på Holmlia August 2012 30/8/12 1 Infrastruktur Viktige økonomiske utfordringer Ø HFC nettet eldes og trenger mye vedlikehold Ø Største utfordring

Detaljer

Høringsmøte om Digital radio. Innspill fra Radio Agder AS

Høringsmøte om Digital radio. Innspill fra Radio Agder AS Høringsmøte om Digital radio Innspill fra Radio Agder AS Initiativ fra KKD Legge forholdene til rette for at alle får anledning til å etablere digitale radiosendinger med alle digitale standarder. Regulere

Detaljer

TILBUD FRA CANAL DIGITAL KABEL TV AS FTTH MED KOMPLETT MINI OG ADB-HD PVR OPPTAKSDEKODER

TILBUD FRA CANAL DIGITAL KABEL TV AS FTTH MED KOMPLETT MINI OG ADB-HD PVR OPPTAKSDEKODER TILBUD FRA CANAL DIGITAL KABEL TV AS FTTH MED KOMPLETT MINI OG ADB-HD PVR OPPTAKSDEKODER Til Borettslaget 16 februar 2012 TILBUDET OMFATTER: Signalleveranse og fremføring til grensesnitt Bygging av nytt

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag Møtedato 29.05.2008 Møtetidspunkt 18:00 Møtested Fellesrommet, Thv. Meyers gt 5 Tilstede var 37 andelseiere Og 9 med fullmakt til sammen 46

Detaljer

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. Boligsameiet Åsheim Skog Att: Johnny Ørnulf Gjelnes

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. Boligsameiet Åsheim Skog Att: Johnny Ørnulf Gjelnes Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS Boligsameiet Åsheim Skog Att: Johnny Ørnulf Gjelnes 07.10.2015 TILBUDET OMFATTER: Signalleveranse og fremføring til grensesnitt Bygging av nytt intern-nett Abonnementsvederlag,

Detaljer

Mens du venter på fiber fra Canal Digital. Installasjon av fiber

Mens du venter på fiber fra Canal Digital. Installasjon av fiber Fiber-brosjyre Versjon Q4 2013 Installasjon av fiber Når tiden for installasjon i hjemmet nærmer seg, kontakter Bredbåndspatruljen deg for å avtale tidspunkt for installering. Bredbåndspatruljen har med

Detaljer

Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020

Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020 Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020 Vedtatt av Lillesand bystyre 10.02.2016 Innhold 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 3 2.1 Bredbånd... 3 2.2 Høyhastighetsbredbånd... 3 2.3 xdsl... 3 2.4

Detaljer

Notat. Bredbåndsdekning i Norge. - Oppdatering per oktober 2006. 1 Innledning og sammendrag. 2 Drivere for dagens dekning

Notat. Bredbåndsdekning i Norge. - Oppdatering per oktober 2006. 1 Innledning og sammendrag. 2 Drivere for dagens dekning Notat Til: Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fra: Nexia DA Dato: 8. september 2005 Nexia DA Rosenkrantzgt. 22 Postboks 1853 Vika N - 0123 OSLO Telephone: + 47 23 11 48 00 Fax: + 47 23 11 48 10

Detaljer

Hvor går bakkebasert kringkasting?

Hvor går bakkebasert kringkasting? Hvor går bakkebasert kringkasting? Øyvind Vasaasen, sjef sikkerhet, beredskap og distribusjon Frekvensforum 18.september 2013 19.09.2013 1 DAB-nettet Ferdigstilles sommeren 2014 Avtale med Norkring frem

Detaljer

Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24.

Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24. Fast og mobilt Internett - trenger vi begge overalt? Direktør Torstein Olsen Post- og teletilsynet NextStep Bredbånd - 24. september 2013 Fast bredbånd. Utvikling i antall abonnement i privatmarkedet Antall

Detaljer

Ekomstatistikken 1. halvår 2017

Ekomstatistikken 1. halvår 2017 Ekomstatistikken Utvalgte figurer med kommentarer (Revidert 3.1.17) 25. oktober Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Samlet omsetning... 4 3 Fasttelefoni... 5 3.1 Abonnement... 5 3.2 Trafikk... 6 3.3

Detaljer

Fra kringkasting til fremtidens TV & bredbåndstjenester. Terje Hammer Fixed Broadband Access, Telenor

Fra kringkasting til fremtidens TV & bredbåndstjenester. Terje Hammer Fixed Broadband Access, Telenor Fra kringkasting til fremtidens TV & bredbåndstjenester Terje Hammer Fixed Broadband Access, Telenor Fra kringkasting til. 1991: TBK kabel TV etablert KTV-/Coaxnett fra Televerket Analog grunnpakke og

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015 Det norske ekommarkedet 215 Direktør Torstein Olsen 22. oktober 215 ABONNEMENT 2 Fasttelefoni. Utvikling i antall abonnement. Privatkunder 1 6 1 4 1 2 Abonnement i 1 1 8 6 4 2 PSTN, ISDN Bredbåndstelefoni

Detaljer

Fiber inn i blokka. Hva har vi i dag?

Fiber inn i blokka. Hva har vi i dag? Fiber inn i blokka Hva har vi i dag? Kabel-TV og internett gjennom en coaxial-kabel (coax). Denne teknologien ble bygd ut i Trondheim på midten av 80-tallet og frem til utpå 2000-tallet. De store leverandørene

Detaljer

Digital-TV og bredbånd fra RKL

Digital-TV og bredbånd fra RKL et andelslag drevet og eid av tilknyttede borettslag og vel i Rælingen Digital-TV og bredbånd fra RKL Produktoversikt og utvalg fra DIN egen kabel-tv- og bredbåndsleverandør www.rkl.no Tlf. 9400 7500 En

Detaljer

telenor D331 ;t O 3. APR Vår dato HØRINGSSVAR - RAPPORT OM DIGITALRADIO I NORGE

telenor D331 ;t O 3. APR Vår dato HØRINGSSVAR - RAPPORT OM DIGITALRADIO I NORGE telenor Kultur- og kirkedeparteme Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo posttttak ~d. dep.no ;t O 3. APR. 2006 Vår dato 3. april 2006 0 V. / - D331 Deres dato Vår referanse Deres referanse Vår saksbehandler HØRINGSSVAR

Detaljer

Kundeinformasjon fra Canal Digital Kabel TV. Gratulerer med ny TV. Kundenytt

Kundeinformasjon fra Canal Digital Kabel TV. Gratulerer med ny TV. Kundenytt Kundeinformasjon fra Canal Digital Kabel TV 1. kvartal 2015 Gratulerer med ny TV Analog slukking Film-nyheter Kom i gang med WiMP KABEL-TV Kundenytt Gratulerer med ny TV Nå kan du bruke ipad-en til å boltre

Detaljer

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 19. mai 2016

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 19. mai 2016 Det norske ekommarkedet 2015 Direktør Torstein Olsen 19. mai 2016 Omsetning og investeringer 2 Millioner kroner Utvikling i sluttbrukeromsetning i ekommarkedet totalt 40 000 35 000 30 000 25 000 37 % av

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 31. oktober 2016

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 31. oktober 2016 Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 31. oktober Samlet omsetning 2 Sluttbrukeromsetning i ekommarkedet totalt 1) Omsetning i millioner kroner 16 500 16 000 15 500 15 335 15 921 Totalomsetning

Detaljer

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 Til Andelseiere i Skrenten Borettslag INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG 24. SEPTEMBER 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 SAKLISTE 1 a Opptak av navnefortegnelse b Spørsmål om generalforsamlingen

Detaljer

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. SKULLERUDENGA BRL Att:

Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS. SKULLERUDENGA BRL Att: Tilbud fra Canal Digital Kabel TV AS SKULLERUDENGA BRL Att: 11. mars 2013 TILBUDET OMFATTER: Signalleveranse og fremføring til grensesnitt Bygging av nytt intern-nett Abonnementsvederlag, signalleveranse,

Detaljer

Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. STYREINFORMASJON

Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. STYREINFORMASJON STYREINFORMASJON 1 / 2013 Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. I 2012 lanserte vi markedets minste tv-boks, Get box Mikro. Denne boksen er en kraftplugg tross sin størrelse, og

Detaljer

Ospeli Borettslag Lars Petter Holgersen [Adresse] [Postadresse] Bergen, 19. november 2007

Ospeli Borettslag Lars Petter Holgersen [Adresse] [Postadresse] Bergen, 19. november 2007 Ospeli Borettslag Lars Petter Holgersen [Adresse] [] Bergen, 19. november 2007 Tilbud til Ospeli borettslag på tv, bredbånd og telefoni fra BKK levert over fiber helt hjem Bredbånd fra BKK gir mulighet

Detaljer

Fritt valg! Bestill dine tjenester her og nå

Fritt valg! Bestill dine tjenester her og nå Fritt valg! Bestill dine tjenester her og nå TV Video On Demand Internett Telefoni Alt du ønsker deg. Kryss av for dine valg, og send det inn til oss så formidler vi din bestilling! Innen kort tid vil

Detaljer

Blir det nok frekvenser til mobilt bredbånd?

Blir det nok frekvenser til mobilt bredbånd? Blir det nok frekvenser til mobilt bredbånd? Nye frekvensbånd Samlivsproblemer i den digitale dividenden Geir Jan Sundal Avdelingsdirektør Post- og teletilsynet Mulige nye frekvensbånd (1) 800 MHz (790

Detaljer

Mobile tjenester i 700 MHz- båndet?

Mobile tjenester i 700 MHz- båndet? Mobile tjenester i 700 MHz- båndet? Tekniske konsekvenser for det digitale bakkenettet for TV 2. januar 2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Sammendrag... 6 1 2 3 4 5 Innledning... 11 1.1

Detaljer

Ekomstatistikken 2016

Ekomstatistikken 2016 Ekomstatistikken 216 Utvalgte figurer med kommentarer 22. mai 217 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Samlet omsetning... 4 3 Investeringer i elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett... 5 4 Fasttelefoni...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/01095 053 Harald Silseth

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/01095 053 Harald Silseth SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/01095 053 Harald Silseth BREDBÅND VIA TELESENTRALER TIL KUNDER I MODUM KOMMUNE - AVTALE OM UTVIDELSE AV SAMARBEIDET KNYTTET TIL BREDBÅND RÅDMANNENS

Detaljer

Dette er et rundskriv som i sin helhet tar for seg skifte av leverandør av kabel-tv og internett.

Dette er et rundskriv som i sin helhet tar for seg skifte av leverandør av kabel-tv og internett. Rundskriv 2 / 2017 Dette er et rundskriv som i sin helhet tar for seg skifte av leverandør av kabel-tv og internett. Bakgrunn Vår avtale med Canal Digital (CD) som "låste" oss i to år utløp i november

Detaljer

Nordby Antennelag. Infrastruktur

Nordby Antennelag. Infrastruktur Nordby Antennelag Infrastruktur Saken TV TV2 ser stort sett lik ut om den leveres av CanalDigital, Get eller Altibox Betjeningen av kanalene kan være litt forskjellig Bredbånd TV opptak over nett kommer

Detaljer

FORMIDLING AV LOKAL-TV I DET DIGITALE BAKKENETTET - FORESPØRSEL OM TILBUD

FORMIDLING AV LOKAL-TV I DET DIGITALE BAKKENETTET - FORESPØRSEL OM TILBUD FORMIDLING AV LOKAL-TV I DET DIGITALE BAKKENETTET - FORESPØRSEL OM TILBUD Bakgrunn RiksTV er konsesjonsforpliktet til å legge til rette for formidling av lokal-tv i bakkenettet. RiksTV inngikk i 2007 distribusjonsavtale

Detaljer

Gammel kobberinfrastruktur blir som ny

Gammel kobberinfrastruktur blir som ny Gammel kobberinfrastruktur blir som ny Anurag Shukla Head of Network- and Technology Strategy Broadnet AS Asle Bøyum Head of fixed Network Huawei Norway AS Kobberns utvikling de siste 23 årene 2016 Utskutt

Detaljer

torsdag 28. februar 13 Årets kundeservice 2012

torsdag 28. februar 13 Årets kundeservice 2012 Årets kundeservice 2012 Program 13:00 Velkommen og introduksjon 13:30 Kåring av årets kundeservice 2012 14:00 Fjellinjen 14:30 Presentasjon fra årets vinner Hvor mange har vært i kontakt med kundeservice

Detaljer

Til alle beboere i Trollåsen Grendelag

Til alle beboere i Trollåsen Grendelag Til alle beboere i Trollåsen Grendelag Trollåsen, 30/11 2009 Innkalling til informasjonsmøte i musikkrommet på Vassbonn skole onsdag 9/12 kl 19.00 Flere beboere har siden sommeren ytret ønske om et større

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår direktør Elisabeth Sørbøe Aarsether 25. oktober 2017

Det norske ekommarkedet 1. halvår direktør Elisabeth Sørbøe Aarsether 25. oktober 2017 Det norske ekommarkedet 2017 direktør Elisabeth Sørbøe Aarsether 25. oktober 2017 Samlet omsetning 2 Sluttbrukeromsetning i ekommarkedet totalt *) Omsetning i millioner kroner 16 000 15 800 15 600 15 400

Detaljer

Det norske ekommarkedet mai 2014

Det norske ekommarkedet mai 2014 Det norske ekommarkedet 2013 15. mai 2014 Omsetning og investeringer 2 Utvikling i sluttbrukeromsetning Millioner kroner 32 000 28 000 24 000 20 000 16 000 12 000 8 000 4 000 0 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Programme Making and Special Events. Kvar er det plass til trådlause mikrofonar og videokamera?

Programme Making and Special Events. Kvar er det plass til trådlause mikrofonar og videokamera? Programme Making and Special Events. Kvar er det plass til trådlause mikrofonar og videokamera? av Svein Birger Skogly, Atle Coward Markussen, Stig Johannessen 1 Definisjon på PMSE PMSE er forkortelsen

Detaljer

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 20. mai 2015

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 20. mai 2015 Det norske ekommarkedet 2014 Direktør Torstein Olsen 20. mai 2015 Omsetning og investeringer 2 Millioner kroner Utvikling i sluttbrukeromsetning 35 000 30 000 25 000 Totalomsetning på 31.709 mill. kr i

Detaljer

Hafslunds satsning på Wimax

Hafslunds satsning på Wimax Hafslunds satsning på Wimax erfaringer og videre utbyggingsstrategi Trond Nedregård s.1 Hafslund operasjonell struktur Produksjon og varme Fjernvarme Nett Marked Venture Vannkraft Bioenergi og varme Pellets

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015

Det norske ekommarkedet 1. halvår Direktør Torstein Olsen 22. oktober 2015 Det norske ekommarkedet 215 Direktør Torstein Olsen 22. oktober 215 ABONNEMENT 2 Abonnement i 1 Abonnement i 1 Fasttelefoni. Utvikling i antall abonnement. Privatkunder 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 PSTN, ISDN

Detaljer

BKK Marked AS. Fiberoptikk er ikke bare uendelig båndbredde, men også en kritisk faktor for sikring av digitale tjenester og kraftinfrastrukturen!

BKK Marked AS. Fiberoptikk er ikke bare uendelig båndbredde, men også en kritisk faktor for sikring av digitale tjenester og kraftinfrastrukturen! BKK Marked AS 7 juni 2012 Fiberoptikk er ikke bare uendelig båndbredde, men også en kritisk faktor for sikring av digitale tjenester og kraftinfrastrukturen! Innhold» BKKs telekomvirksomhet» Hva etterspør

Detaljer

Frekvensforum 700 MHz bandet framleis til kringkasting? Trude Malterud adm.dir. trude.malterud@ntv.no

Frekvensforum 700 MHz bandet framleis til kringkasting? Trude Malterud adm.dir. trude.malterud@ntv.no Frekvensforum 700 MHz bandet framleis til kringkasting? Trude Malterud adm.dir. trude.malterud@ntv.no 10. September 2014 NTVs frekvensblokk NTVs konsesjon omfatter både en frekvenstillatelse på 320 MHz

Detaljer

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 22. mai 2017

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 22. mai 2017 Det norske ekommarkedet 216 Direktør Torstein Olsen 22. mai 217 Omsetning og investeringer 2 Sluttbrukeromsetning i ekommarkedet totalt 1) Omsetning i millioner kroner 35 34 34 82 33 981 33 32 32 75 Totalomsetningen

Detaljer

- Vi ønsker fibernett i Nesalléen, og nå kan vi alle få en kjempegod avtale!

- Vi ønsker fibernett i Nesalléen, og nå kan vi alle få en kjempegod avtale! INNKALLELSE TIL MEDLEMSMØTE I NORDRE NES VELF. STED: MARIE TRESCHOW TID: ONSDAG 5. NOVEMBER KL. 19:00. - Vi ønsker fibernett i Nesalléen, og nå kan vi alle få en kjempegod avtale! Bakgrunn for endringsforslag

Detaljer

Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget

Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget Kapittel 6: Lenkelaget og det fysiske laget I dette kapitlet ser vi nærmere på: Lenkelaget Oppgaver på lenkelaget Konstruksjon av nettverk Aksessmekanismer Det fysiske laget Oppgaver på det fysiske laget

Detaljer

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes!

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! GJØR DEG KLAR TIL EN FANTASTISK FORNYING AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! I løpet av de nærmeste årene skal Mortensnes få nye vannrør, kloakk rør, dreneringsrør,

Detaljer

Konkurranse i et digitalt fjernsynsmarked

Konkurranse i et digitalt fjernsynsmarked Konkurranse i et digitalt fjernsynsmarked En analyse av hvilken betydning digitaliseringen av bakkenettet har hatt for konkurransen mellom distributørene av digitalt fjernsyn i perioden 2007-2009. Av Marthe

Detaljer

Rapport 2008-135. Konkurransen i markedet for TVdistribusjon

Rapport 2008-135. Konkurransen i markedet for TVdistribusjon Rapport 2008-135 Konkurransen i markedet for TVdistribusjon Econ-rapport nr. 2008-135, Prosjekt nr. 5z08005110 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-030-6 AEN/ROS, abe, 16. desember 2008 Offentlig Konkurransen

Detaljer

ARBEIDSGRUPPE FOR KABEL-TV. VEILEDNING Utgave 1.0. Digitalovergangen i små og mellomstore kabel-tv-nett

ARBEIDSGRUPPE FOR KABEL-TV. VEILEDNING Utgave 1.0. Digitalovergangen i små og mellomstore kabel-tv-nett ARBEIDSGRUPPE FOR KABEL-TV VEILEDNING Utgave 1.0 Digitalovergangen i små og mellomstore kabel-tv-nett Innholdsfortegnelse 1 Om veiledningen 2 1.1 Generelt 2 1.2 Koaksialkabelbasert nett 2 2 Motivet for

Detaljer

Kapittel 11. Multipleksing og multippel aksess

Kapittel 11. Multipleksing og multippel aksess Kapittel 11 Multipleksing og multippel aksess Innledning s. 657 Multipleksing og multippel aksess (MA) Flere datastrømmer, f.eks. brukere Én kanal Kommunikasjonsmedium Multiplekser Demultiplekser Flere

Detaljer

MEDIEHVERDAGEN ETTER 2021

MEDIEHVERDAGEN ETTER 2021 MEDIEHVERDAGEN ETTER 2021 ingve.bjerknes@nrk.no 28.09.2015 1 28.09.2015 2 Gratis Viktig prinsipp at tilgang til NRKs TV-tilbud ikke skal koste noe utover kringkastingsavgiften, uansett plattform. Departementet

Detaljer

MiniTV lanseres via DMB i Oslo-området 15. mai. Her får du en del bakgrunnsinformasjon om NMTV, DMB og MiniTV.

MiniTV lanseres via DMB i Oslo-området 15. mai. Her får du en del bakgrunnsinformasjon om NMTV, DMB og MiniTV. MiniTV lanseres via DMB i Oslo-området 15. mai. Her får du en del bakgrunnsinformasjon om NMTV, DMB og MiniTV. På side 7. finnes en kortversjon med to faktaboksforslag. 1 Hva er DMB? Digital Multimedia

Detaljer

TV og Internett - alt via samme fiberkabel

TV og Internett - alt via samme fiberkabel TV og Internett - alt via samme fiberkabel Om samarbeidet NextGenTel leverer i samarbeid med Øvre Eiker Fibernett internett og tjenester. Samarbeidet dekker snart halve markedet i kommunen. Interessen

Detaljer

Utvidet brukermanual for 1903t

Utvidet brukermanual for 1903t Utvidet brukermanual for 1903t Problem: Det er ikke alltid at fjernkontrollen fungerer skikkelig Løsning: Resett fjernkontrollen på følgende måte: Indikatorlampe 1 For å resette fjernkontrollen holder

Detaljer

Utredningen om muligheten for individuelt abonnentvalg i kringkastings- og kabelnett

Utredningen om muligheten for individuelt abonnentvalg i kringkastings- og kabelnett Det kongelige Kultur- og Kirkedepartement Medieavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Deres ref: 2006/02304 ME/ME3 LPØ:elt. Vår ref: 2009 SBL/TAK. Tromsø 26. januar 2009 Utredningen om muligheten for individuelt

Detaljer

Ekomstatistikken 1. halvår 2016

Ekomstatistikken 1. halvår 2016 Ekomstatistikken Utvalgte figurer med kommentarer 3 oktober Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Samlet omsetning... 4 3 Fasttelefoni... 5 3.1 Abonnement... 5 3.2 Trafikk... 6 3.3 Omsetning... 8 3.4

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte i Skogen boligsameie

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte i Skogen boligsameie Innkalling til ekstraordinært sameiermøte i Skogen boligsameie Tirsdag 25. august 2015 kl. 18.00 Garasjetaket på 5. plan Ved dårlig vær blir møtet avholdt i inngangspartiet på 1. plan. Styret vil i så

Detaljer

Hvem er NextGenTel? Norges nest største bredbåndsleverandør. Leverer stadig flere TV-løsninger. Del av TeliaSonera

Hvem er NextGenTel? Norges nest største bredbåndsleverandør. Leverer stadig flere TV-løsninger. Del av TeliaSonera Det smarte valget Hvem er NextGenTel? Norges nest største bredbåndsleverandør Leverer stadig flere TV-løsninger Del av TeliaSonera 1 Hvorfor velge NextGenTel? - 400.000 TV-kunder - 220.000 internett-kunder

Detaljer

Sandvigå Borettslag. Bytte av TV- og bredbåndsleverandør. Informasjon om avtalen

Sandvigå Borettslag. Bytte av TV- og bredbåndsleverandør. Informasjon om avtalen Bytte av TV- og bredbåndsleverandør Informasjon om avtalen Informasjonsskriv nr 2 Januar 2017 Valg av ny TV- og bredbåndsleverandør Styret har over lenger tid vurdert flere leverandører for TV- og bredbåndstjenester

Detaljer

Hoist Technology - www.hoistgroup.com. Alt innen tv for hotell

Hoist Technology - www.hoistgroup.com. Alt innen tv for hotell Hoist Technology - www.hoistgroup.com Alt innen tv for hotell Vi kan hotell-tv! Vi tilbyr helhetsløsninger som inkluderer hvert element i en fungerende hotelltv-løsning, fra tv-apparater, mottak, tv-kanaler

Detaljer

Høring bestemmelser om abonnentvalg i kringkastingsloven og kringkastingsforskriften

Høring bestemmelser om abonnentvalg i kringkastingsloven og kringkastingsforskriften Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep., 0030 OSLO Fetsund, 21.06.07 Høring bestemmelser om abonnentvalg i kringkastingsloven og kringkastingsforskriften Norsk Kabel-TV Forbund (NKTF) viser til

Detaljer

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS AirLink 2000 FAQ Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Hva er AL2000? Hva er dual-band? Hvordan setter jeg opp AL2000? Hvorfor får jeg meldingen «Wrong WiFi

Detaljer

Bredbånd dekning og tilknytning. Oppdatering, august 2005

Bredbånd dekning og tilknytning. Oppdatering, august 2005 Bredbånd dekning og tilknytning Oppdatering, august 2005 Teleplan Bredbånd dekning og tilknytning - august 2005 1 Sammendrag Det bygges bredbånd i høyt tempo for tiden, og etterspørselsveksten er den høyeste

Detaljer

Fra FM til DAB. Jørgen Thaule Direktør kommunikasjon og samfunnsansvar

Fra FM til DAB. Jørgen Thaule Direktør kommunikasjon og samfunnsansvar Fra FM til DAB Jørgen Thaule Direktør kommunikasjon og samfunnsansvar Norkring gir deg lyd og bilde Historien Kompetanse fra Televerket og NRK 1996: Eiet av NRK og Telenor 1999: Telenor alene på eiersiden

Detaljer

TTM4175 Hva er kommunikasjonsteknologi?

TTM4175 Hva er kommunikasjonsteknologi? 1 TTM4175 Hva er kommunikasjonsteknologi? Del 4 Bjørn J. Villa PhD, Senior Engineer, UNINETT AS bv@item.ntnu.no // bv@uninett.no 2 Innhold Begrepet «Kommunikasjonsteknologi» Definisjon, historikk og en

Detaljer

MORGENDAGENS BOLIGER FORTJENER MORGENDAGENS BREDBÅND.

MORGENDAGENS BOLIGER FORTJENER MORGENDAGENS BREDBÅND. MORGENDAGENS BOLIGER FORTJENER MORGENDAGENS BREDBÅND. 100% FIBER. ALLTID. 100% FIBER ER FREMTIDEN Mengden datatrafikk sprenger nye grenser hver dag, og med fiber sikrer vi oss morgendagens motorvei for

Detaljer

MULTIKABEL. Multikabel fremtidens kabel. Kombinert løsning med kraft og fiber i en og samme kabel

MULTIKABEL. Multikabel fremtidens kabel. Kombinert løsning med kraft og fiber i en og samme kabel MULTIKABEL Multikabel fremtidens kabel Kombinert løsning med kraft og fiber i en og samme kabel Multikabel - fremtidens kabel Kombinert løsning med kraft og fiber i en og samme kabel Hvorfor en kombinert

Detaljer

Kommunikasjon i Nordområdene. Hege Lunde, Business Development Director Telenor Satellite AS

Kommunikasjon i Nordområdene. Hege Lunde, Business Development Director Telenor Satellite AS Kommunikasjon i Nordområdene Hege Lunde, Business Development Director Telenor Satellite AS Dagens bredbånd via satellitt i Nordområdene Telenor Satellite ~150 ansatte 4-5 geostasjonære satellitter Investerer

Detaljer

Gode nettopplevelser med. HomeNet FIBER

Gode nettopplevelser med. HomeNet FIBER Gode nettopplevelser med HomeNet FIBER Brukerveiledning / Platinum 6840 Kjære kunde Du er nå ett skritt nærmere gode nettopplevelser med HomeNet Fiber! Dette er en veiledning for hvordan du tar i bruk

Detaljer

Det norske ekommarkedet 1. halvår 2012

Det norske ekommarkedet 1. halvår 2012 Det norske ekommarkedet 2012 direktør Torstein Olsen 19. oktober 2012 1 Utvikling i antall tilbydere Totalt 165 tilbydere ved utgangen av 2012. Totalt 176 ved utgangen av 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Mot Gigabit med hybride fibernett og Canal Digital Kabel-TV AS. Terje Hammer CTO

Mot Gigabit med hybride fibernett og Canal Digital Kabel-TV AS. Terje Hammer CTO Mot Gigabit med hybride fibernett og Canal Digital Kabel-TV AS Terje Hammer CTO 1 Agenda - Ny fleksibel TV hverdag, full av valg - Krav til aksessnett fremover - Dekker HFC nett aksessbehov fremover? 2

Detaljer

HØRINGSSVAR ANGÅENDE FREMTIDIG BRUK AV FREKVENSBLOKK - VHF BÅND III

HØRINGSSVAR ANGÅENDE FREMTIDIG BRUK AV FREKVENSBLOKK - VHF BÅND III ---7-s-*****: \ nors\ Post- og teletilsynet Postboks 93 4791 Lillesand KODE S.beh. Oslo 21. mai 2012 HØRINGSSVAR ANGÅENDE FREMTIDIG BRUK AV FREKVENSBLOKK - VHF BÅND III Norsk viser til høring angående

Detaljer

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 15. mai 2013

Det norske ekommarkedet Direktør Torstein Olsen 15. mai 2013 Det norske ekommarkedet 2012 Direktør Torstein Olsen 15. mai 2013 Utvikling i antall tilbydere 2008 2009 2010 2011 2012 Fasttelefoni 87 82 75 74 70 Herav bredbåndstelefoni 76 76 68 68 66 Mobiltelefoni

Detaljer

Tilbud på kollektiv leveranse av tjenester mellom Skullerudenga Borettslag og Get AS

Tilbud på kollektiv leveranse av tjenester mellom Skullerudenga Borettslag og Get AS Tilbud på kollektiv leveranse av tjenester mellom Skullerudenga Borettslag og Get AS Get tar forbehold om feil og endringer i brev og produktark. Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Om Get... 2 Tilbud

Detaljer

Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bed re. Na er nyskapningen Mikro+ lansert. pies fellesavtale med Get box Mikro?

Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bed re. Na er nyskapningen Mikro+ lansert. pies fellesavtale med Get box Mikro? Mikro+ er lansert! if Markedets minste tv-boks blir stadig bed re. I 2012 lanserte vi markedets minste tv-boks, Get box Mikro. Denne boksen er en kraftplugg tross sin storrelse, og gir seere lynrask zapping,

Detaljer

Rapport 2009-009. Konsekvenser av et pålegg om enkeltkanalvalg

Rapport 2009-009. Konsekvenser av et pålegg om enkeltkanalvalg Rapport 2009-009 Konsekvenser av et pålegg om enkeltkanalvalg Econ-rapport nr. 2009-009, Prosjekt nr. 5Z080051 ISSN: 0803-5113 ISBN 978-82-8232-043-6 AEN/OSH/ROS/abe, 29. januar 2008 Offentlig Konsekvenser

Detaljer

Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet

Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet Hva er bredbånd? Kort om begreper, regelverk, nett og teknologier Torgeir Alvestad Sjefingeniør Post- og teletilsynet Seminar om bredbåndsutbygging, Gardermoen 24.10-2011 Hva sier regelverket? Definisjoner

Detaljer

Kanal Plass Frekvens Symbolrate Modulasjon. NRK1 Østlandssendingen 1 330 6,952 256QAM NRK1 HD 2 362 6,952 256QAM NRK2 HD 3 362 6,952 256QAM

Kanal Plass Frekvens Symbolrate Modulasjon. NRK1 Østlandssendingen 1 330 6,952 256QAM NRK1 HD 2 362 6,952 256QAM NRK2 HD 3 362 6,952 256QAM 1 of 6 2014-03-09 23:05 Tabellen under gir deg oversikt over hvor TV-kanalene er plassert i kanallisten. Plasser som ikke er i bruk vil ikke være synlig i kanallisten på din dekoder. HD-kanaler vil kun

Detaljer

Kjenn din PC(windows7)

Kjenn din PC(windows7) Kjenn din PC(windows7) Asus N53S 1. Hva slags prosessor har maskinen? - Min Bærbare pc har en Intel(R)Core(TM) i7-2630qm CPU @ 2.00GHz 2.00GHz 2. Hvor mye minne har den? - den har 4.00GB RAM 3. Hva er

Detaljer

Norsk Regnesentral ANVENDT DATAFORSKNING. framtidens massemedium. Alt i ett nett,

Norsk Regnesentral ANVENDT DATAFORSKNING. framtidens massemedium. Alt i ett nett, Alt i ett nett, framtidens massemedium Innhold ett nytt medium trenger seg på, hvilke konsekvenser får det? aspekter ved kommunikasjon etablerte medier datakommunikasjon som nytt medium hvordan transporteres

Detaljer

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965

Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Kom i gang! Digital Hybrid PVR HD-mottaker SRT 8965 Snart kan du......leie film fra sofaen...se det du gikk glipp av Varg Veum De døde har det godt SF Film ...se mange programmer i HD-kvalitet...se nett-tv

Detaljer

Telenors utbygging av fiberoptiske aksessnett Erfaringer så langt

Telenors utbygging av fiberoptiske aksessnett Erfaringer så langt Telenors utbygging av fiberoptiske aksessnett Erfaringer så langt Jan Helge Høgvoll Optical Networks, Technology, Telenor Norge Kursdagene NTNU 2010, Trondheim Agenda Innhold Markedssituasjonen for fiber

Detaljer

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene?

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Det tradisjonelle analoge telefoninettet skal etter hvert fases ut. Hva betyr dette for trygghetsalarmene, og hvilke alternativer finnes?

Detaljer

Bakkebasert TV uten 700 MHz-båndet Kostnader og økonomiske konsekvenser. Utarbeidet for Post- og teletilsynet

Bakkebasert TV uten 700 MHz-båndet Kostnader og økonomiske konsekvenser. Utarbeidet for Post- og teletilsynet Kostnader og økonomiske konsekvenser Utarbeidet for Post- og teletilsynet Analysen er gjennomført av Jan Morten Ruud og Harald Wium Lie i tidsrommet mars til juni 2014. Vi ønsker å takke Norkring, NRK,

Detaljer

Multimodem Inteno DG301

Multimodem Inteno DG301 Multimodem Inteno DG30 Bruksanvisning, versjon.02 www. Innhold Velkommen som kunde!...2 Innhold i esken...2 Trådløs tilkobling...3 Fiber fra Eidsiva bredbånd... 4 ADSL/VDSL med IP-telefoni fra Eidsiva

Detaljer

Digital TV i Norge Gruppe 1, innlevering 1 DIG3800 / DIG4800

Digital TV i Norge Gruppe 1, innlevering 1 DIG3800 / DIG4800 Digital TV i Norge Gruppe 1, innlevering 1 DIG3800 / DIG4800 Anne, anneho@ifi.uio.no Lise, lisevi@ifi.uio.no Karl-Erik,karlerir@ifi.uio.no Petter, petteha@ifi.uio.no DIGITAL TV I NORGE...1 KONSESJON OG

Detaljer

Pressestøtten i Norge

Pressestøtten i Norge Området Tilskudd & Utredning (og Teknologi) V/ Tor Erik Engebretsen Tilskuddsordninger til presse & Lokal kringkasting Pressestøtten i Norge Mva-fritak for aviser (indirekte, 1,3 mrd.) Produksjonsstøtte

Detaljer

Bruk av frekvensressurser i Bånd I (47-68 MHz) som drøftes i rapporten, har ikke NTV spesielle merknader til.

Bruk av frekvensressurser i Bånd I (47-68 MHz) som drøftes i rapporten, har ikke NTV spesielle merknader til. NORGES TELEVISJON Samferdselsdepartementet ostmottak sd.de no Kultur- og kirkedepartementet ostmottak kkd.de no SAMFERDSELSDPARTEMENTET AVD./SEK.:r'r r, S.BEH.: K:P 0 1 AUG. 2008 S.NR.: ARKIVKODE : AVSKREVET:

Detaljer

CanalDigital Plusspakke:

CanalDigital Plusspakke: CanalDigital Plusspakke: Sendestandarder: H=HD / S=SD (digitalt), A=Analogt, *)Favorittkanal NB: Benytt dekoderens programnummer i venstre kolonne for beste kvalitet. Program Kanaler i Grunnpakke Dekoder

Detaljer

Bakgrunn for utbyggingen av digitalt bakkenett for TV

Bakgrunn for utbyggingen av digitalt bakkenett for TV Bakgrunn for utbyggingen av digitalt bakkenett for TV Bakgrunn for utbyggingen av digitalt bakkenett for TV i Norge involverer flere kulturministre, en rekke politiske beslutninger og en sterk vilje til

Detaljer

Morgendagens boliger fortjener morgendagens bredbånd.

Morgendagens boliger fortjener morgendagens bredbånd. Morgendagens boliger fortjener morgendagens bredbånd. 100% fiber. alltid. 100% fiber er framtiden Ekte fiber fra A-Å Lokal tilstedeværelse Tilpasning etter behov og full skalerbarhet Mengden datatrafikk

Detaljer

Bredbåndsutbygging i Sør-Trøndelag

Bredbåndsutbygging i Sør-Trøndelag Bredbåndsutbygging i Sør-Trøndelag Offentlig støtte for å få bredbånd til områder hvor markedet ikke har hatt interesse i å tilby bredbåndsprodukter. Sør-Trøndelag fylkeskommune koordinator for søknad

Detaljer