Fiberen er en kompositt. Trekjemi. Tre hovedkomponenter. Ulik fordeling i fiberen. Barved kontra løvved. Cellulose (karbohydrat) 40-42% 40-45%

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fiberen er en kompositt. Trekjemi. Tre hovedkomponenter. Ulik fordeling i fiberen. Barved kontra løvved. Cellulose (karbohydrat) 40-42% 40-45%"

Transkript

1 1 2 Fiberen er en kompositt Trekjemi Forelesning i fag TKP4125 Treforedling, grunnkurs Veden er en kompositt av fibre som er limt sammen i den ligninrike midt-lamellen Fiberveggen er igjen en kompositt av cellulosefibriller i en matriks av lignin og hemicellulose Våren Bartrær Løvtrær Tre hovedkomponenter 100 % 80 % Barved Løvved 60 % ellulose (karbohydrat) 40-42% 40-45% 40 % emicelluloser (karbohydrat) 28-34% 25-35% Lignin (ikke karbohydrat) 27-32% 22-26% 20 % 0 % ellulose emicellulose Lignin 5 6 Barved kontra løvved Ulik fordeling i fiberen Fiberlengde og -typer er ulike gså kjemisk sett er det forskjeller mellom barved og løvved Barved ( softwood ) inneholder mer lignin Løvved ( hardwood ) innholder mer hemi Barvedlignin og løvvedlignin er forskjellig Barved-type og løvved-type hemicelluloser er ulike Midtlamellen inneholder primært lignin Fiberveggens celluloseinnhold øker innover i S2 Ligninmengden avtar innover i S Lignin emicellulose ellulose 20 S 1 S 2 S 3 Sekundærvegg Midtlamell

2 7 8 Sammensetning gran Topokjemisk oppbygning Andel av komponenten Innhold i % av som finnes i Komponent Total ML+P S1+S2+S3 ML+P S1+S2+S3 Sum Lignin ellulose Glukomannan 16, Xylan Pektin og andre polysakkarider 3,5 15 < Sum Sammensetning er gitt som % av organisk materiale i ekstraktivfri ved ML: Midtlamell, P: Primærvegg, S1+S2+S3: Sekundærvegg Afibre B fibertverrsnitt fibrill D mikrofibrill E cellulosekrystallitt F krystallstruktur G molekyl 9 10 Ulike egenskaper De tre hovedkomponentene i fiberen har ulike fysikalske og kjemiske egenskaper Både kjemiske og fysikalske egenskaper spiller en rolle for oppførsel og nedbrytning under masseframstillingen Kjemien bestemmer ofte de fysikalske egenskapene Litt karbohydratkjemi Monosakkarider: { 2 } n, n = 3-7 (5-6) ligosakkarider: Kort (2-20 enheter) kjede av monosakkarider Polysakkarider: Lang kjede av monosakkarider ar en reduserende ende (aldehydfunksjon), normalt maskert ved intern ringdannelse (internt hemiacetal) Retningsbestemt (endene er ulike) Eksempel: ellulosemolekylet ellulose 2 2 Glukose 2 Ikke-reduserende ende n Reduserende ende Karbohydrat: lange, rette kjeder (DP for nativ vedcellulose) Inneholder mange hydroksylgrupper ydrofilt ar en struktur som lett pakkes til krystallinske fibre Bindinger mellom kjedene Tett struktur Lite tilgjengelig for kjemikalier ellulose er både hydrofilt (pga. hydroksylgruppene) og uløselig i vann (pga. den tette strukturen som ikke tillater vann å trenge inn mellom molekylkjedene)

3 13 14 ellulosestruktur nivåer Forenklet modell Mikrofibrill Krystallinsk område Amorft område Krystallinsk område Mikrofibrill Krystallitt Krystallitt Molekyl Molekyl Gjeldende modell Langvarig sur hydrolyse I realiteten er ikke mikrofibrillene ordnet i regulært mønster Stort sett enighet om fringemicellar -modellen for mikrofibrillene Amorfe områder relativt lett tilgjengelige for kjemikalier Krystallinske områder lite reaktive pga. lav tilgjengelighet Kjemikalier angriper primært i de amorfe (uordnede) delene av cellulosestrukturen Sur hydrolyse angriper bindingene mellom glukoseenhetene Etter langvarig syreangrep, vil gjenværende cellulose stort sett være krystallinsk Mikrokrystallinsk cellulose, M Kjedelengden går mot en tilsynelatende asymptote ( levelling off DP, LDP) LDP har vært brukt som indikator på krystallisasjonsgrad Kjedelengde (DP) LDP Tid 17 Bestemmelse av andel krystallinsk cellulose 18 emicellulose Røntgenspredning (X-ray diffraction, XRD) gir et mål på hvor stor andel av cellulosen som befinner seg i regulære strukturer Fastfase NMR-spektroskopi (solid state 13 P-MAS NMR spectroscopy) måler hvor stor andel av gitte atomkjerner (eks. 4) som befinner seg i en bestemt avstand fra naboatomkjernene Begge metoder gir et mål på krystallinitetsgraden til cellulosen Det er et systematisk avvik mellom de to metodene, siden de studerer forskjellige ting Normal krystallinitetsindeks for vedcellulose: Røntgenspredning: 50-70% NMR: 40-50% NMR kan i tillegg gi andelen av de ulike krystallformene av cellulose (cellulose I (Iα/Iβ), cellulose II, amorf cellulose) Karbohydrat: korte, forgrenede kjeder (DP = ) Inneholder mange hydroksylgrupper ydrofilt ar en struktur som vanskelig pakkes til krystallinske fibre Forgreninger hindrer tett struktur Tilgjengelig for kjemikalier Lett å løse opp, lett å bryte ned emicellulosene er hydrofile (pga. hydroksylgruppene) og løselige i alkali/vann (pga. den åpne strukturen som tillater vann å trenge inn mellom molekylkjedene), slik man ville forvente

4 19 emicellulosens byggestener 20 Ulike treslag har ulike hemicelluloser 2 Glukose, 2 aktose, 2, Mannose Barved aktoglukomannan 20-23% Arabinoxylan ( xylan ) 7-10% 3, 4--metylglukuronsyre Xylose, 2 L-Arabinose, Lerk Arabinogalaktan 5-35% Glukuronoxylan ( xylan ) 15-30% Løvved Glukomannan 2-5% Barved hemicelluloser Løvved hemicelluloser GlcM M M Glc Acetyl X X X X X X Glukomannan Xylan X X X X X X Acetyl Acetyl GA Xylan GA GA Ara Ara aktan (Lerk) GlcM M M Glc Glukomannan Ara Pektin (arabinogalakturonan) Lignin Vannløselig, finnes stort sett i midtlamell og primærvegg a. 15% av ML+P i gran Polygalakturonsyre, som regel metylert på 6 Inneholder rhamnoseenheter som bryter opp strukturen i hovedkjeden Irregulær struktur med forgreninger av arabinan og arabinogalaktan α-d-a α-d-a α-d-a L-Rha α-d-a Ikke karbohydrat Inneholder lite hydroksylgrupper ar en meget kompleks tredimensjonal struktur Bindinger mellom strukturenhetene er ikke av karbohydrat-type Kjemikalier kan reagere med lignin uten å reagere (like sterkt) med karbohydrat Amorf, termoplastisk polymer ard/sprø ved romtemperatur Mykner ved oppvarming til T > T g (glassomvandlingstemperaturen) α-d-a

5 Barvedlignin (Adler, 1977) 26 Ligninets byggestener γ 3 β 2 α Fenylpropan (grunnleggende strukturenhet) p-hydroksyfenyl type Guaiacyl type Syringyl type Ulike råstoff har ulikt lignin Det er ulike bindinger i lignin Barved Løvved non-woods Guaiacyl-type Syringyl-type Guaiacyl-type Syringyl-type Guaiacyl-type p-hydroksyfenyl type Svake bindinger brytes nokså lett av kjemikalier -bindinger Aryleterbindinger Sterke bindinger er vanskeligere å bryte -bindinger Kondenserte strukturer 29 Aryleterbindinger (-) brytes av kjemikalier 30 Kondenserte strukturer er vanskelige å bryte β--4 α--4 β-5 5-5

6 31 32 ppbygning ulikt lignin Lignin-karbohydratkompleks Binding Barved Løvved β α Sum --bindinger β β β-β 2 3 Binding mellom lignin og karbohydrat i fiberen 3 3 α-karbon til 6 på GlcA (esterbinding) 2 3 α-karbon til 2 på Ara (aryleterbinding) 3 2 α-karbon til 3 på (aryleterbinding) Andre vedkomponenter Ekstraktivproblemer Ekstraktivstoffer (1-5% av ved) Terpener og steroler Fett og voks Fenoler Uorganiske komponenter (aske, < 2%) Kalsium, kalium, mangan Lukt, smak arpiksklumper i PM Påvirker raffinering av mek.masse Giftvirkning i utslipp fra mek.massefabrikk Mulig hormonhermende virkning Kondensasjon i sulfittkok Spesielt sursulfitt Ekstraherbare stoffer Ekstraktiver: Terpener Lipofile ( ekstraktivstoffer ) Flyktige terpener (0,2-0,8% i barved) arpikssyrer Fett og voks, fettsyrer Steroler ydrofile Mono- og disakkarider (0,3-0,4% avh. av årstid) Protein (0,2-0,8%) Ikke-flyktige ekstraktivstoffer Furu Gran Bjørk arpikssyrer Frie fettsyrer Fett og voks Steroler m.m. arpiks (kvae) Finnes i harpikskanalene (finstoffet) Treets forsvarsvåpen mot mikroorganismer Giftig Lettflyktige monoterpener ( terpentin) Ikke-flyktige harpikssyrer ( harpikslim) Steroler Polyprener

7 37 38 Ekstraktiver: Fenoler Stilbener finnes i bark og i furu kjerneved Giftig, treets egen impregnering av dødt eller skadeutsatt vev Finnes spesielt i barkskadd ved Lignaner (finnes mye i gran) er dimere av ligninmonomerene Løses ut i mek.masseframstilling Akkumuleres i bakvann ved lukking Relativt enkle å analysere Indikator på akkumulering av ekstraktivstoffer Ekstraktiver: Fett og voks Estere av fettsyrer og alkohol Voks: Langkjedet fettalkohol + fettsyre Triglyserid: Glyserol + fettsyrer Monoglyserid: Glyserol + en fettsyre Spaltes under flislagring (oksidasjon) Både avestring og nedbrytning av fettsyrene Spaltes under alkaliske forhold (forsåpning) Danner frie fettsyrer NB: Fettsyrer og harpikssyrer feller med a 2+ Avsetninger Frie og bundne fettsyrer Ekstraktiver i masseframstilling Palmitinsyre, 16:0 Stearinsyre, 18:0 ljesyre, 18:1 Linolsyre, 18:2 Linolensyre, 18:3 Stearinsyre (18:0) og oljesyre (18:1) kommer også fra tilsetninger. I et RF-anlegg der såpe blir brukt kan man regne med at hoveddelen av 18:0 og 18:1 kommer fra tilsetninger, mens de andre fettsyrene kommer fra veden Sulfatkoking: Fjerner mesteparten Sulfittkoking: Fjerner ca. 50% Mekanisk masseframstilling: Fjerner lite/ingenting Ditionittbleking: Fjerner ingenting Peroksidbleking: Fjerner noe Uorganiske stoffer (aske) Kommer inn i prosessen med veden Kan akkumuleres i prosessen Mangan gir økt peroksidforbruk og karbohydratnedbrytning i bleking Kalium kan gi problemer med kjemikaliebalanse i sulfatfabrikken Kalsium og barium gir utfellinger i prosessutstyr (aoksalat, Ba-sulfat) Uorganiske stoffer (aske) mtrentlige mengder av grunnstoffene i tørr ved Mengde, ppm Grunnstoff K a Mg P F Na Si S Mn Fe Zn Ba B Al Ti u Ge Se Rb Sr Y Nb 1 10 Ru Pd d Te Pt 0,1 1 r Ni Br Rh Ag Sn s Ta s Li Sc V o Ga As Zr Mo In Sb < 0,1 I f W Re Ir Au g Pb Bi rganisk bundet til proteiner m.m. (inngår i stoffskiftet) Som avleiringer (salter)

8 43 44 Stor variasjon Mek.masse: va løses ut i vann? Grunnstoff Innhold i tørr granved, ppm (mg/kg) a 720 ± 250 Mg 120 ± 50 Mn 115 ± 40 Fe 17 ± 20 o < 1 u < 1 emicelluloser og andre karbohydrater a. 70% er uladd glukomannan Resten er stort sett arabinan og galaktan Xylan løses ut hvis massen blekes med peroksid Pektin Lignaner Lipofile ekstraktivstoffer Ikke løsning, men som kolloider Proteiner Kjemiske reaksjoner karbohydrat Trekjemiske reaksjoner Alkalisk peeling av karbohydrat β-eliminering Peeling fra reduserende endegruppe utbyttetap Kjedebrudd ved oksiderte sukkerenheter internt i kjeden Dannelse av heksenuronsyrer ved β-eliminering av metoksylgruppe på 4 i xylanets glukuronsyregruppe Avestring Acetyl på hemi, metoksyl på pektin, spalting av fett og voks Sure betingelser Sur hydrolyse Alkalisk peeling (β-eliminering) Alkalisk omleiring av glukose Eliminering av substituent som sitter i β-stilling til karbonylgruppe Peelingreaksjonen (utbyttetap i varm alkali) Sulfatkok Alkaliske bleketrinn Bryting av karbohydratkjede ved oksiderte monomere (oksycellulose) ksidativ bleking Klargjør for peelingreaksjon -ell -ell ell 2

9 49 50 Avspalting av ende Danner iso-sakkarinsyre Alkaliforbruk Stabilisering av ende Danner meta-sakkarinsyre Alkaliforbruk 2 -ell 2 2 -ell -ell -ell -ell Enden: Karbonylgruppe Antrakinon (AQ) Enden er det svake punktet i alkali emicelluloser er kortkjedet, mange ender ( svake punkter ) pr. vektenhet Glukomannan og cellulose tapes via β-eliminering, xylan er løselig i alkali Kjemikalier som endrer kjemisk beskaffenhet på enden vil redusere karbohydratnedbrytningen Særlig for glukomannan (og cellulose); xylan er løselig i alkali og løses opp Polysulfid og AQ oksiderer reduserende ende ksidasjon av karbohydrat innfører en karbonylgruppe ( oksycellulose ) Innføring av svakt punkt inne i kjeden Red./oks-katalysator ksiderer karbohydrat (beskytter mot peeling), reduserer lignin (bryter ned) Brukes for å øke utbytte ved sulfatkok Brukes for å lage kjemisk masse med nøytrale eller alkaliske sulfittkok Normal satsing: 0,5-1 kg/tonn ved (0,05-0,1%) 2 2 ellulose AQ x. Red. x. Red. AQ Lignin Nedbrutt (redusert) lignin ellulose Alkaliske forhold: Avestring Reaksjoner for ligninet En rekke av fiberkomponentene inneholder esterbindinger Acetylgrupper på xylan Metoksylgrupper på pektin Noen lignin-karbohydratbindinger Forsåpningsreaksjoner (alkalisk avestring) er raske i varm alkali Ublekt kjemisk masse Sulfat: Bryter bindinger, innfører frie fenoler og karboksylgrupper Sulfitt: Bryter bindinger, innfører sulfonatgrupper alvkjemisk og kjemomekanisk masse Alkali: Svak nedbrytning, svelling Sulfitt: Sulfonering uten særlig ligninnedbrytning Endrer ligninets kjemiske egenskaper Innfører ladete grupper Mer hydrofilt, sveller i vann Nedsetter T g Ved degradering er ligninfragmentene løselige i vann eller alkali

10 55 56 Sulfittkok Første trinn Prosesskjemikalier: S2 og base 2 S Me Me(S3)2 Første trinn: Syre bryter opp lignin-molekylet i mindre biter Andre trinn: Sulfonering av mellomprodukt (karbokation), gjør ligninet vannløselig Konkurrerer med kondensasjonsreaksjoner (dannelse av nye lignin-ligninbindinger) Spalting av α-aryleter R1 R2 R3 3 R1 R2 R3 3 R 1 R Andre trinn Alternativt: kondensasjon Sulfonering R R R1 R1 R 2 S3 - R2 - S R Nøytral/alkalisk sulfitt Sulfonering av lignin øy p lite ligninnedbrytning Sulfonering uten ligninnedbrytning Endrer ligninets kjemiske egenskaper Mer hydrofilt, sveller i vann Mykere, mykner ved lavere temperatur Til halvkjemisk og kjemimekanisk masse alvkjemisk masse (NSS) nøytralsulfitt Moderat nedbrytning mfattende sulfonering Kjemimekanisk (MP, TMP) alkali og evt. sulfitt Liten til ingen nedbrytning Ingen til moderat sulfonering Binding av sulfonsyregrupper (sulfonatgrupper) til ligninet Sulfittkok: Danner vannløselig lignosulfonat NSS: Danner noe vannløselig lignosulfonat, omfattende sulfonering av gjenværende lignin Ligninet blir hydrofilt Fiberen sveller sterkt Gir spesielle fiberegenskaper TMP/MP: Danner lite vannløselig lignosulfonat, moderat til lav grad av sulfonering av gjenværende lignin Ligninet blir svakt hydrofilt Ligninet mykgjøres Mer skånsom behandling av fiberen ved mekanisk masseframstilling

11 61 62 Sulfatkok Alkali spalter β-aryleter Prosesskjemikalier: Na-sulfid (NaS) og alkali (Na) Første trinn: Alkali spalter av enkelte av aryleterbindingene, starter nedbrytningen av ligninmolekylet, danner mellomprodukt Andre trinn: Sulfid spalter store mengder av gjenværende aryleterbindinger Konkurrerer med kondensasjonsreaksjoner (dannelse av nye lignin-ligninbindinger) Dannelse av metylenkinon Spalting av metylenkinon R R S S S 3 + R Kondensasjon Sulfatkoket effekt på lignin Effektivt til å bryte ned ligninet Bryter aryleterbindinger (55-75%) Lite effektivt til å gjøre ligninet vannløselig Må bryte ligninet langt ned for å løse det ut fra fiberen mfattende kondensasjon Mørkfarget, tungblekt masse S Nedbrutt lignin Lignin Metylenkinon Nedbrutt/løst lignin Kondensert lignin

12 67 ppsummering Tre hovedkomponenter ellulose emicellulose Lignin Andre komponenter i mindre mengder Pektin Ekstraktivstoffer Uorganisk Komponentene modifiseres og brytes ned i ulik grad

Nytt om bonding. Terminologi og prinsipper

Nytt om bonding. Terminologi og prinsipper Nytt om bonding JON E. DAHL Det primære mål for fyllingsterapi er å danne en tett forbindelse mellom fyllingsmaterialet og dentin/emalje i den preparerte kaviteten. Den iboende kontraksjon under polymerisasjon

Detaljer

TEKNISK RAPPORT VALDEMARSVIK KOMMUN RAPPORT NR. 2003-1121 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG

TEKNISK RAPPORT VALDEMARSVIK KOMMUN RAPPORT NR. 2003-1121 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG VALDEMARSVIK KOMMUN HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG VANN I VALDEMARSVIKEN RAPPORT NR. 23-1121 REVISJON NR. 1 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 23-12-5 CONNO651748

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG. Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis Hilde Lea Lein Tlf.: 735 50880

LØSNINGSFORSLAG. Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis Hilde Lea Lein Tlf.: 735 50880 Side 1 av 15 Institutt for materialteknologi Eksamensoppgave i TMT4110 Kjemi LØSNINGSFORSLAG Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis Hilde Lea Lein Tlf.: 735 50880 Eksamensdato: 7. juni 014 Eksamenstid

Detaljer

TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN

TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN MÅL: Forklare transport gjennom cellemembranen ved å bruke kunnskap om passive og aktive transportmekanismer Cellemembranen - funksjon - beskytte innholdet i cellen kontroll

Detaljer

SKADER PÅ BETONGKONSTRUKSJONER I GJØSELKJELLERE

SKADER PÅ BETONGKONSTRUKSJONER I GJØSELKJELLERE Side 1 av 6 BRUK AV MIKROKALK I GJØDSELKJELLERE/-BINGER FOR HEVING AV PH/REDUKSJON AV H2S-GASS OG REDUSERTE BETONGSKADER Rapporten tar utgangspunkt i undersøkelser gjort av bla. NLH og Sintef, og deres

Detaljer

Kjemi i hver bit. Hovedtittel settes hvit på farge The Sans B5 Plain 24/30 punkt. Brosjyre til Forskningsdagene

Kjemi i hver bit. Hovedtittel settes hvit på farge The Sans B5 Plain 24/30 punkt. Brosjyre til Forskningsdagene Hovedtittel settes hvit på farge The Sans B5 Plain 24/30 punkt Kjemi i hver bit Brosjyre til Forskningsdagene Valgfri undertittel over to linjer 2011 Bare sukker? Forskning for bedre mat Smak og vaner

Detaljer

3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden)

3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden) Kapittel 4 Oksidasjon og reduksjons reaksjoner (redoks reaksjoner) 1. Definisjon av oksidasjon og reduksjon 2. Oksidasjonstall og regler 3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden) Kapittel

Detaljer

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN 1 Presentasjon av Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. Bruk av plast bare øker og øker. Plast erstatter materialer som metall, tre, papir,

Detaljer

Acetylsalisylsyre. - bare et middel mot hodepine? Silje Lien og Kristin Høines Johnsen

Acetylsalisylsyre. - bare et middel mot hodepine? Silje Lien og Kristin Høines Johnsen Acetylsalisylsyre - bare et middel mot hodepine? Av Silje Lien og Kristin Høines Johnsen 1 INNHLDSFRTEGNELSE Sammendrag..s3 Innledning..s3 Kildevurdering...s3 Hvordan ble acetylsalisylsyre først oppdaget?..s4

Detaljer

FOKUS på tre. Soppskader på tre

FOKUS på tre. Soppskader på tre Nr. 51 FOKUS på tre Soppskader på tre Bakterier Sopper Årsak Tiltak Innledning Biologiske skadegjørere er en fellesbetegnelse på de levende organismene som under visse forhold kan ødelegge tre. De hører

Detaljer

Rapport nr. Å0910 Ann Helen Hellevik og Ingebrigt Bjørkevoll

Rapport nr. Å0910 Ann Helen Hellevik og Ingebrigt Bjørkevoll Rapport nr. Å0910 Ann Helen Hellevik og Ingebrigt Bjørkevoll Resirkulering av salt i produksjon av salt- og klippfisk. Delrapport 1: Kvalitetsvurdering av brukt salt Innhold 1. Innledning... 1 2. Målsetning

Detaljer

Del A: Bestemmelse av natrium (Na) i mineralvann ved bruk av atomabsorbsjonsspektrometer

Del A: Bestemmelse av natrium (Na) i mineralvann ved bruk av atomabsorbsjonsspektrometer Del A: Bestemmelse av natrium (Na) i mineralvann ved bruk av atomabsorbsjonsspektrometer Del B: Kvalitativ bestemmelse av kloridion i mineralvann Bestemmelse av ph i mineralvann Del C: Flammeprøver av

Detaljer

Transport av radioaktivt materiale i unntakskolli

Transport av radioaktivt materiale i unntakskolli Transport av radioaktivt materiale i unntakskolli Strålevern Hefte 26 StrålevernHefte 26 revidert 2005 TRANSPORT AV RADIOAKTIVT MATERIALE I UNNTAKSKOLLI Utdrag fra ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig

Detaljer

Rapport nr 1/2006. Hva gjør vi

Rapport nr 1/2006. Hva gjør vi Rapport nr 1/2006 Hva gjør vi med plasten? Forsidebilde: Antall flasker på bildet viser eksempel på omtrentlig årlig forbruk for én person av emballasje til sjampo, oppvaskmiddel, kroppssåpe, balsam og

Detaljer

Teak Special brukes også for å holde terrasse- og havemøbler pene.

Teak Special brukes også for å holde terrasse- og havemøbler pene. Boracol Teak Special Unngå sopp og sorte prikker på teakdekket Fjerner effektivt sopp, mugg, grønnalger, jordslag og sorte prikker på teak. For rengjøring, beskyttelse se og vedlikehold av teakdekk, teakmøbler

Detaljer

Forsvar mot å bli spist

Forsvar mot å bli spist Forsvar mot å bli spist Halvor Aarnes 2000 Notat. S.E.&.O. Dyreriket avhenger av planteriket, men alle plantene blir ikke spist opp. Plantene skal både kunne tiltrekke insekter, fugl og dyr for pollinering

Detaljer

kunnskap Grønn Resirkulering av fosfor i slam Grønn kunnskap www.planteforsk.no Anvendt forskning og kunnskapsformidling i alle landsdeler

kunnskap Grønn Resirkulering av fosfor i slam Grønn kunnskap www.planteforsk.no Anvendt forskning og kunnskapsformidling i alle landsdeler Grønn kunnskap Vol.8 Nr.7 2004 Grønn kunnskap Fra 2003 fører vi gode tradisjoner fra Planteforsk Grønn forskning videre og samler våre egne utgivelser i serien Grønn kunnskap. I denne serien bringes forskningsresultater

Detaljer

Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland

Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Teori... 4 3 Materiell

Detaljer

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Nysgjerrigper 2014-05-01 Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Innhold Innledning... 4 Forarbeid... 5 Våre forsøk og hypoteser... 7 Faser: Gass, Væske og Fast

Detaljer

FOKUS på tre. Ubehandlede trefasader

FOKUS på tre. Ubehandlede trefasader Nr. 30 FOKUS på tre Ubehandlede trefasader JANUAR 2009 Miljøvennlig Kostnadseffektivt Vedlikeholdsfritt Holdbart Hvorfor ubehandlede trefasader? I dag krever vi at byggematerialer skal være miljøvennlige,

Detaljer

NATRONBOMBE. Forfattere: Aleksander og Mads. Samtlige figurer i rapporten er bilder vi selv har tatt.

NATRONBOMBE. Forfattere: Aleksander og Mads. Samtlige figurer i rapporten er bilder vi selv har tatt. NATRONBOMBE Forfattere: Aleksander og Mads. Samtlige figurer i rapporten er bilder vi selv har tatt. Aktiviteten som vi her skal presentere, har vi valgt å kalle for natronbombe. Kort og greit går den

Detaljer

og måltider i eldreomsorgen

og måltider i eldreomsorgen og måltider i eldreomsorgen Vigdis Guttormsen Forord Mat og måltider er i alles liv svært viktig og bør ha høy prioritet. Måltidet er rikt og har mange ulike funksjoner. Først og fremst å dekke de ernæringsmessige

Detaljer

Eksamensoppgave i TMT4110 Kjemi

Eksamensoppgave i TMT4110 Kjemi Side 1 av 1 Institutt for materialteknologi Eksamensoppgave i TMT110 Kjemi LØSNINGSFORSLAG Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis Hilde Lea Lein Tlf.: 735 50880 Eksamensdato: 8. mai 013 Eksamenstid

Detaljer

Enkelt og greit vedlikehold av boblebad. SpaTime sortimentet for boblebadpleie

Enkelt og greit vedlikehold av boblebad. SpaTime sortimentet for boblebadpleie Enkelt og greit vedlikehold av boblebad SpaTime sortimentet for boblebadpleie Vannbalansering Boblebadet ditt er et sted der man kan slappe av og føle seg vel. Derfor er det spesielt viktig at også vannet

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer

Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager

Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager Sikker håndtering av bitumen EN PRAKTISK GUIDE 2012 Nynas AB Utformet og produsert av Hesketh Design Limited, UK Nynas policy for helse, sikkerhet,

Detaljer

Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid!

Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid! Forskningskamp 2013 Lambertseter VGS Av: Reshma Rauf, Mahnoor Tahir, Sonia Maliha Syed & Sunniva Åsheim Eliassen Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid! 1 Innledning Det første

Detaljer

Malingshåndboken med Fargekart. Norsk Utgave

Malingshåndboken med Fargekart. Norsk Utgave Malingshåndboken med Norsk Utgave Malingshåndboken med Innhold I over hundre år har vi skapt innovative malingsystemer til beskyttelse, forskønnelse og til å forbedre alle typer båters ytelse. Det spiller

Detaljer

På tide med kalking? Siv Nilsen, LR Fosen Forsøksring Anders Eggen, Trøndelag Landbruksrådgivning. Hvorfor kalker vi? Hvorfor blir jorda sur?

På tide med kalking? Siv Nilsen, LR Fosen Forsøksring Anders Eggen, Trøndelag Landbruksrådgivning. Hvorfor kalker vi? Hvorfor blir jorda sur? På tide med kalking? Siv Nilsen, LR Fosen Forsøksring Anders Eggen, Trøndelag Landbruksrådgivning ABC i riktig kalking: 1. Ta jordprøver og finn ut hvor mye du må kalke (i kg CaO). 2. Vurder behovet for

Detaljer